Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA CRE TIN DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL Anexa II. 3.2.

. SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERULUI, TURISMULUI I SERVICIILOR FORMA DE NVMNT ZI ANUL DE STUDIU - I ANUL DE NVMNT 2010/2011 LEGEND: C=Curs; S=Seminar; D=Dezbatere; T=Total; CST=Credite transferabile;Obl.=Obligatorie; Op .=Op ional; F=Facultativ DC=Disciplin complementar; DS=Disciplin de specialitate; DD= Disciplina de domeniu; DF=Disciplina fundamentala; Ex=Examen; Pv= Prob de verificare; CN=Colocviu cu nota

P L A N U L D E N V M N T
Nr. Crt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Denumirea disciplinei
Economie (Economie 1+ Economie 2) Matematic aplicat n economie Fundamentele tiin mrfurilor ei Informatic economic Geografie economic Limba englez Educa fizic ie

Tip disciplin
O bl. O bl. O bl. O bl. O bl. O bl. O bl.

C SE M E ST R U L I - 1 4 s ptm ni
DF DF DS DF F .M .1.1.1 1

Categorie disciplin

Cod disciplin

Nr. ore / Sptmn S/L


2 2 2 3 1 2 1

Nr. Ore / Semestru

T
5 4 4 6 3 2 1

C
42 28 28 42 28 -

S/L
28 28 28 42 14 28 14

T
70 56 56 84 42 28 14

Forma de verificare
EX EX EX PV PV PV A dm is/ R espins

Nr. CST
7 7 3 6 4 3

DC DF DF

F.M.1.1.12 F.M.1.1.13 F.M.1.1.19 F.M.1.1.15 F.M.1.1.112 F.M.1.1.113

3 2 2 3 2 -

T O T A L O R E SE M E S T R U L I (o bligato rii)

12

13

25

168

182

350

3Ex+3Pv Forma de verificare


EX EX EX EX EX EX PV A dm is/ R espins

30

Nr. Crt.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Denumirea disciplinei
Economie european Drept Mrfuri alimentare i securitatea consumatorilor Statistic Contabilitate Economia serviciilor Comunicare n afaceri n limba englez Educa fizic ie

Nr. ore / Sptmn Tip Categorie Cod disciplin disciplin disciplin C S/L T SE M E ST R U L II - 14 sp tm ni
O bl. O bl. O bl. O bl. O bl. O bl. O bl. O bl.

Nr. Ore / Semestru

C
28 28 28 28 28 28 -

S/L
14 28 28 28 28 14 28 14

T
42 56 56 56 56 42 28 14

Nr. CST
5 5 3 6 5 4 2

DF DF DS DF DF DS DC DF

F .M .1.2.1 16 F .M .1.2.1 4 F .M .1.2.1 8 F .M .1.2.1 6 F .M .1.2.1 11 F .M .1.2.1 7 F .M .1.2.1 14

F.M.1.1.115

2 2 2 2 2 2 -

1 2 2 2 2 1 2 1

3 4 4 4 4 3 2 1

T O T A L O R E SE M E ST R U L II (ob lig atorii)

12

13

25

168

182

350

6E x+1P v

30

RECTOR,

DECAN,

Prof. univ. dr. CORINA DUMITRESCU

Prof . univ. dr. Manoela Popescu

UNIVERSITATEA CRE TIN DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL

SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERULUI, TURISMULUI I SERVICIILOR FORMA DE NVMNT ZI ANUL DE STUDIU - II ANUL DE NVMNT 2011/2012
Nr. Crt. Denumirea disciplinei Tip disciplin O bl. O bl. O bl. O bl. O bl. O p. O bl.

PLANUL DE N V MNT
Categorie disciplin DS DS DF DF DD DS

LEGEND: C=Curs; S=Seminar; D=Dezbatere; T=Total; CST=Credite transferabile;Obl.=Obligatorie; Op .=Op ional; F=Facultativ DC=Disciplin complementar; DS=Disciplin de specialitate; DD= Disciplina de domeniu; DF=Disciplina fundamentala; Ex=Examen; Pv= Prob de verificare; CN=Colocviu cu nota
Nr. ore / Sptmn C S/L T 2 2 2 2 2 2 13 2 2 2 2 2 1 1 15 2 4 4 4 4 4 3 1 28 2 182 Nr. Ore / Semestru C S/L T 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 14 14 210 28 56 56 56 56 56 42 14 392 28 Forma de verificare EX EX EX EX PV PV A dm is/ R espins 4 EX+4PV PV PV Forma de verificare EX EX EX EX EX PV A dm is/ R espins PV 5 EX+4PV PV PV Nr. CST 5 5 6 7 4 3

Cod disciplin F .M .2.1.2 9 F .M .2.1.2 1 F .M .2.1.2 8 F .M .2.1.2 2 F .M .2.1.2 4 F .M .2.1.2 5 F .M .2.1.2 6

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Nr. Crt.

SE M E S T R U L III 14 s pt m ni Economia turismului Economie comercial Marketing Management Drept comercial Ecologie Cultur i civiliza cretin ie Educa fizic ie

DF

T O T A L O R E SE M E S T R U L III (o bligatorii+op ionale +fa cultativ e) F Comunicare n afaceri n limb strin (francez, DC german, spaniol, italian) F DD Etica n afaceri
Denumirea disciplinei Tip disciplin O bl. O bl. O bl. O bl. O bl. O p. O bl. O bl. Categorie disciplin DD DD DD DF DS DS Cod disciplin F .M .2.2.2 18 F .M .2.2.2 10 F .M .2.2.2 12 F .M .2.2.2 7 F .M .2.2.2 15 F .M .2.2.2 17 F .M .2.2.2 19

30 3 4 Nr. CST 4 5 5 5 5 3

1 1 2 Nr. ore / Sptmn C S/L T 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 spt. 3 4 4 4 4 3 1 3 spt.

14 14 28 Nr. Ore / Semestru C S/L T 22 22 22 22 22 22 11 22 22 22 22 11 11 90 33 44 44 44 44 33 11 90

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

SE M E S T R U L IV 11 s pt m ni Mediul de afaceri european Economia i gestiunea ntreprinderii Management strategic Finan e Resurse si destinatii turistice Tranzac comerciale ii Burse interna ionale de mrfuri Educa fizic ie Practica Comunicarea n afaceri n limb strin (francez, german, spaniol, italian) Control i audit financiar

DF
DS F .M .2.2.2 16

T O T A L O R E SE M E ST R U L IV (obligatorii+op io nale+ fac ulta tive)


F F DC

14
2

14
2 1

28
2 3

154
22

214
22 11

368
22 33

30
3 5

DD

RECTOR,

DECAN,

Prof. univ. dr. CORINA DUMITRESCU

Prof . univ. dr. Manoela Popescu

UNIVERSITATEA CRE TIN DIMITRIE CANTEMIR FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC I COMERCIAL SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERULUI, TURISMULUI I SERVICIILOR FORMA DE NVMNT ZI ANUL DE STUDIU - III ANUL DE NVMNT 2012/2013 LEGEND: C=Curs; S=Seminar; D=Dezbatere; T=Total; CST=Credite transferabile;Obl.=Obligatorie; Op .=Op ional; F=Facultativ DC=Disciplin complementar; DS=Disciplin de specialitate; DD= Disciplina de domeniu; DF=Disciplina fundamentala; Ex=Examen; Pv= Prob de verificare; CN=Colocviu cu nota

P L A N U L D E N V M N T
Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Denumirea disciplinei Nr. ore / Sptmn Tip Categorie Cod disciplin disciplin disciplin C S/L T SE M E S T R U L V 14 sp t m ni
2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 4 4 3 4 4 3

Nr. Ore / Semestru

C
28 28 28 28 28 28

S/L
28 28 14 28 28 14

T
56 56 42 56 56 42

Forma de verificare
EX EX PV EX PV EX 4 EX+4PV PV PV

Nr. CST
6 3 5 6 5 5

O bl. DD F .M .3.1.3 9 Managementul resurselor umane O bl. DD F .M .2.2.3 16 Cercetri de marketing O bl. DS F .M .3.1.3 11 Tehnica opera iunilor de turism O bl. DD F .M .3.1.3 6 Asigurri i reasigurri O bl. DD F .M .3.1.3 10 Logistica i distribu mrfurilor ia O bl. DD F .M .3.1.3 8 Tehnici promo ionale T O T A L O R E SE M E S T R U L V (o bligatorii+ fac ulta tive ) F DD Analiz economico-financiar F DC Comunicarea n afaceri n limb strin (francez, german, spaniol, italian)

14
2 -

13
2 1

27
4 1

196
28 -

182
28 14

378
56 14

30
5 3

Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Denumirea disciplinei
Comunicare i negocieri n afaceri Managementul calit totale ii Managementul rela iilor cu clien ii Tehnologie hotelier i de restaurant Amenajarea turistic a teritoriului Design i estetica mrfurilor

Nr. ore / Sptmn Tip Categorie Cod disciplin disciplin disciplin C S/L T SE M E S T R U L V I 12 s pt m ni
O bl. O bl. O bl. O bl. O p. DD DS DD DS DC F .M .3.2.3 2 F .M .3.2.3 15 F .M .3.2.3 12 F .M .3.2.3 5 F .M .3.2.3 4 F .M .3.2.3 3 F .M .3.2.3 17 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 4 3 4 2

Nr. Ore / Semestru C S/L T


24 24 24 24 24 24 24 24 12 24 24 48 48 48 36 48 24

Forma de verificare
EX EX EX PV EX PV 4EX+3PV PV -

Nr. CST
5 6 5 5 5 4

O bl. DD Managementul proiectelor n afaceri T O T A L O R E SE M E S T R U L V I (o bligato rii+o p ionale +fa cultativ e) F DD Antreprenoriat PL Elaborare proiect de licen

12
2 -

12
1 2 spt.

24
3 2 spt.

144
24 -

214
12 70

358
36 70

30
4 20

RECTOR,

DECAN,

Prof. univ. dr. CORINA DUMITRESCU

Prof . univ. dr. Manoela Popescu