Sunteți pe pagina 1din 149
Fundatia ProRuralinvest 100 idei de afaceri Chisinau, 2004 ute C2U 338.22;658012.4 ‘Aceasté lucrare vine 58 suplineasca cele'30 de idei de afacen publicate in volumul precedent, din colectia de 100 de det. _afaceri ce pot fi initiate cu succes In spay rural. » ‘Sperdm, cd pubbcatia in (auza va fi de un real folos celor ce doresc $2 iniieze o afacere in spatiul rural, sau celor care cieja acti- ‘veazi in sfera micului business, dar doresc $8 51 extind’ ant sag diversifice activitatile. Tinern sé mentionam suportul considerabil al specialistilor Agentiet pentru ‘Scolarizare ¢ Consultanta in Agricultura -ACSA* yi SBaducem multumiri pentru asistents in eraluarea prezentulti volum, domnilor Nicolae Bucatary, Tudor Popovic, Trofim Gavrlov, nis ‘Aiexandru Golubigin, Viadimir Savencor, lon Caraman, Victor Donea, Dumitru Damaschin, Alexei ean, Prezenta luctare, ca 91 cea precedenté, a fost elaborata in baza supozipilor » a condipilor actuale din economia Moldovel. Deoarece publicatia vizeaz’ In special afcerile mics si mijloci, informatiile referitoare la descrierea paryH fnanciare 8 acestora au {os simpificate ar uzurainvestiilor inal (care in rrajritatea cazunior constitule mioace fixe) n-a fost reflectaté In tabloul ‘general de venturi si chettuicli Nici luxutile de numerar pentru ani viterior nu au fost actualzate, utiizand factorul deflationést. 0 alta particulaitate a cifrelor prezentate aici, consti in faptul cB este indicata valoares lor brut (incusv TVA), iar ca indicator: hele pentru cuantiicarea eficente’ ecireiafacen in parte, a fost aleasa ,perioada de recuperare a knvestipe\ iniinte™calculata In, ‘onfotmitate cu ipocezele mentionate mai sus. lure BALAN ‘Viorel GHERCIU ‘Viorel MUNTEANU Yadim RUSU ‘Andrei ZBANCA Sergiy ZBANCA Descrieres CIP.a Camerei Nationale a Cargii 100 ideide afaceri Suport pentru Proiectul investi si Servici Rurale ‘44 pag. Chisinéu, 2004 ISBN 9975-9575-4-4 338.22:658.012.4 SUPORT PENTRU PROIECTUL INVESTITII SI SERVICI RURALE ‘St 31 August 1986, Nr. 96 brow! &11. MD 2004, Chis, Republica Moldova ‘tek (9373 22) 234938, 235079/80, 23780), fax: 237802 ‘e-mait rurallandalnils moldine.net web site: www tural ma (© ProRuralinvest, 2004