Sunteți pe pagina 1din 3

Aprobat de CC RPL in sedinta din 14.12.

2011

PROGRAMUL DE DESFASURARE AL ACTIVITATILOR RECENSAMANTULUI POPULATIEI SI LOCUINTELOR 2011


Nr.crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DENUMIRE ACTIVITATE DURATA 817 zile 671 zile 70 zile 15 zile 25 zile 40 zile 4 zile 16 zile 12 zile 3 zile INCEPUT 3-Jan-11 25-Jul-11 25-Jul-11 25-Jul-11 1-Aug-11 15-Aug-11 5-Sep-11 29-Sep-11 29-Sep-11 16-Oct-11 SFARSIT 24-Jan-14 24-Jan-14 14-Oct-11 12-Aug-11 Firma Contractanta 2-Sep-11 STCJR + MAI 3-Oct-11 ST CCRPL + STCJR+ primarii 8-Sep-11 STCJR 14-Oct-11 STCJR 14-Oct-11 STCJR+ primarii 18-Oct-11 STJ +primarii ENTITATE IMPLICATA

Recensamantul Populatiei si Locuintelor 2011


A
A.1

Pregatire si efectuare Recensamant


Activitati de selectare si instructaj recenzori si recenzori sefi
Tiparirea si distribuirea materialelor de instructaj de la Tipografie la DJS-uri Pregatirea locatiilor pentru desfasurarea instructajului Identificarea si recrutarea personalului necesar pentru recensamant de catre primarii Selectarea instructorilor pentru instruirea personalului de recensamant Desfasurarea sesiunilor de instructaj pentru recenzori, recenzori sefi si circumscriptii urbane Selectarea pe baza unui test a personalului calificat pentru activitate in teren Transmiterea la STC a personalului de recensamant selectat pe categorii de personal pe localitati in vederea stabilirii necesarului de fonduri pentru plata acestora Tiparirea si distribuirea instrumentarului pentru recensamantul propriu-zis la toate UAT-urile Receptia instrumentarului pentru recensamantul propriu-zis de catre comisiile locale (UAT-uri) Arondarea personalului pe sectoare, sectii si circumscriptii urbane de Recensamant si predare Instrumentar de Recensamant

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 A.2.2 A.2 A.2.1

34 zile 27 zile 10 zile 657 zile 656 zile 657 zile 16 zile 611 zile 9 zile 40 zile 25 zile 36 zile 2 zile 98 zile 30 zile 30 zile 29 zile

17-Aug-11 29-Aug-11 5-Oct-11 15-Aug-11 15-Aug-11 15-Aug-11 29-Sep-11 10-Oct-11 22-Sep-11 5-Sep-11 5-Sep-11 5-Sep-11 17-Oct-11 3-Oct-11 3-Oct-11 3-Oct-11 3-Oct-11

29-Sep-11 Firma Contractanta 30-Sep-11 Comisii locale de recensamant (primariile) 14-Oct-11 STCJR + Comisii Locale 24-Jan-14 24-Jan-14 24-Jan-14 MAI 14-Oct-11 STCJR+primarii 24-Jan-14 MAI 30-Sep-11 STCJR 18-Oct-11 3-Oct-11 STCJR + Comisii Locale 14-Oct-11 STCJR + Comisii Locale 18-Oct-11 STCJR + Comisii Locale 27-Jan-12 1-Nov-11 1-Nov-11 CC RPL + ST CCRPL + CJR 31-Oct-11 STCJR+ Comisii locale (primarii)

Activitati de pregatire a infrastructurii pentru desfasurarea Recensamantului


Identificare si inchiriere spatii Inchiriere si dotare conform legii, a spatiilor de depozitare a instrumentarului de recensamant si asigurare dotari Asigurarea spatiilor pentru desfasurarea instructajului Asigurare si inchiriere spatii cu dotarile necesare pentru prelucrarea Rezultatelor Recensamant si arhivare Pregatirea infrastructurii de prelucrare a datelor si conectare VPN (INS) Activitati de angajare personal de recensamant si pregatire /predare instrumentar colectare date Incheiere Conventii civile pentru prestari servicii cu personalul de recensamant Pregatire mape cu instrumentar de recensamant Predare mape cu instrumentar catre recenzori

Desfasurare Recensamant
Promovarea si monitorizarea activitatii la nivel STJ/STCRPL Promovare recensamant presa, TV, conferinte de presa Distribuirea afiselor in teren

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 B.1

Urmarirea activitatii de promovare RPL Vizita preliminara a Sectoarelor de Recensamant, activitati de inregistrare informatii in teren, primire-predare mape instrumentar Vizita preliminara a Sectoarelor de Recensamant

17 zile 79 zile 1 zi 12 zile 12 zile 2 zile 9 zile 1 zi 3 zile 6 zile

16-Oct-11 19-Oct-11 19-Oct-11 20-Oct-11 21-Oct-11 1-Nov-11 2-Nov-11 11-Nov-11 11-Nov-11 19-Nov-11

1-Nov-11 CC RPL + ST CCRPL + CJR 27-Jan-12 Recenzori+Recenzori sefi 19-Oct-11 Comisii Locale + Recenzori + Recenzori Sefi 31-Oct-11 1-Nov-11 2-Nov-11 11-Nov-11 Recenzori + Recenzori Sefi Coordonatorul UAT Recenzori + Recenzori Sefi +coordonatori Recenzori + Recenzori Sefi +responsabili circumscriptii 11-Nov-11 Responsabili circumscriptii+ Responsabili circumscriptii urbane/Comisii locale 18-Nov-11 Comisiile locale de recensamant+ coordonatori 25-Nov-11 Comisii Locale+STJR

Inregistrare informatii pe teren Monitorizarea ritmului de inregistrare zilnica


Completarea centralizatoarelor CL, CP,CELR,CM Predarea mapelor de catre recenzori la nivelul circumscriptiei de recensamant Predarea mapelor catre Comisia Locala sau responsabilul de circumscriptie urbana Verificarea si validarea rezultatelor provizorii la circumscriptiile de recensamant Predare de catre Comisia locala a instrumentarului de recensamant (formulare, centralizatoare, opisul si materialul cartografic actualizat) la STJ PV de predare a Instrumentarului de Recensamant completat catre Comisiile Locale Colectare Instrumentar Recensamant la nivel judetean (neutilizat si anexe) PV de colectare a Instrumentarului de Recensamant la nivel judetean (neutilizat si anexe) B.2

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

1 zi 20 zile 26 zile

25-Nov-11 25-Nov-11 23-Dec-11

25-Nov-11 Recenzori + Recenzori Sefi + Comisii Locale 22-Dec-11 Comisii Locale + ST CJR 27-Jan-12 Comisii Locale + ST CJR + ST CCRPL

Ancheta de Control
Pregatirea instrumentarului si activitatilor pentru Ancheta de Control Aprobarea in CC RPL a instrumenatrului Anchetei de control Selectarea Sectoarelor de Recensamant pentru desfasurarea Anchetei de Control si transmiterea lor in teritoriu Instruire recenzori pentru Ancheta de Control Desfasurare Ancheta de Control in teren Predare Instrumentar completat cu date al Anchetei de Control Raport privind rezultatele Anchetei de Control Elaborare lucrare Ancheta de Control Tiparire lucrare Ancheta de Control

455 zile 90 zile 1 zi 2 zile 2 zile 10 zile 3 zile 3 zile 34 zile 14 zile 784 zile 41 zile 25 zile 25 zile 18 zile 3 zile 1 zi 60 zile 60 zile 80 zile

15-May-11 15-May-11 30-Sep-11 2-Nov-11 2-Nov-11 5-Nov-11 16-Nov-11 23-Nov-11 2-Jul-12 17-Aug-12 2-Dec-11 2-Dec-11 2-Dec-11 2-Dec-11 13-Jan-12 3-Feb-12 6-Feb-12 14-Dec-11 14-Dec-11 7-Mar-12

16-Aug-12 15-Aug-11 ST CCRPL 30-Sep-11 CCRPL 3-Nov-11 ST CCRPL 3-Nov-11 ST CJR + recenzori ancheta de control 14-Nov-11 ST CJR+ recenzori ancheta de control 18-Nov-11 25-Nov-11 16-Aug-12 31-Aug-12 ST CJR ST CCRPL + ST CJR INS INS

B.2.1

B.2.3 B.2.3.1

Prelucrare Rezultate Recensamant Prelucrarea datelor provizorii Introducere CPL ( rezultate provizorii) Introducerea centralizatoarelor CL, CP, CELR, CM si corelarea cu datele din CPL Verificari suplimentare si validarea finala a rezultatelor provizorii Elaborare si transmitere Comunicat de presa privind Rezultatele provizorii ale RPL Publicare rezultate provizorii pe site-ul www.recensamantromania .ro Prelucrarea datelor preliminare Proiectare tabele pentru prezentarea rezultatelor preliminare Stabilirea de catre ST CC RPL a programului de diseminare a datelor preliminare (tabele, structura, mod de diseminare) si aprobarea in CCRPL

20-Sep-13 6-Feb-12 12-Jan-12 ST CJR 12-Jan-12 ST CJR 2-Feb-12 ST CCPRL 6-Feb-12 ST CCPRL 6-Feb-12 ST CCPRL 6-Mar-12 6-Mar-12 ST CCRPL 21-May-12

B.2.3.2

64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 B.2.3.3

Efectuarea corectiilor initiale si controlul logic preliminar Efectuarea corectiilor finale si controlul logic final Incarcarea datelor in Arhiva Electronica si transmitere date pentru publicatii Generarea tabelor pentru prezentarea rezultatelor preliminare si validarea lor Aprobarea in CC RPL a rezultatelor preliminare Elaborare si transmitere Comunicat de presa pentru prezentarea Rezultatelor preliminare Prelucrarea datelor finale Introducerea datelor din Instrumentarul de Recensamant Efectuarea corectiilor initiale si controlul logic preliminar Efectuarea corectiilor finale si controlul logic final Efectuarea eventualelor imputari pe date Incarcarea datelor in Arhiva Electronica si transmitere date pentru publicatii Proiectare tabele pentru prezentarea rezultate finale Generare hipercuburi EUROSTAT si metadate Validare hipercuburi si metadate Verificarea solutiei informatice de prezentare a hipercuburilor Transmitere hipercuburi (link catre site-ul nostru) si metadate la EUROSTAT Diseminare Rezultate Recensamant Tiparire Lucrari si Publicatii Tiparire Lucrari Rezultate Preliminare Recensamant Pregatire si predare structura prototip a Lucrarii catre Tipografie Pregatire prezentare grafica a Lucrarii Prezentare Bun de Tipar pentru Lucrare Tiparire Lucrare cu rezultate preliminare RPL Tiparire Publicatii Rezultate Definitive Recensamant (vor fi tiparite 4 volume principale incepand cu anul 2013) Predare structura prototip a Publicatiei catre Tipografie Pregatire prezentare grafica a Publicatiei cu rezultatele definitive RPL Prezentare Bun de Tipar pentru Publicatie Tiparire lucrare cu rezultate definitive RPL Publicare rezultate in Tempo Publicare Rezultate Preliminare in Tempo Publicare Rezultate Definitive in Tempo Distribuire Publicatii Realizare si transmitere la Eurostat a Raportului de calitate a datelor de recensamant Alte Activitati Administrarea financiar contabila a RPL Administrarea resurselor umane la nivelul ST CC RPL si ST CJR Activitati de Secretariat si arhivare documente ST CC RPL si ST CJR

30 zile 19 zile 10 zile 10 zile 5 zile 5 zile 257 zile 197 zile 78 zile 22 zile 30 zile 9 zile 91 zile 90 zile 90 zile 30 zile 10 zile 785 zile 343 zile 26 zile 10 zile 10 zile 3 zile 12 zile 133 zile 20 zile 59 zile 20 zile 30 zile 161 zile 1 zi 1 zi 10 zile 75 zile 785 zile 785 zile 465 zile 465 zile

7-Mar-12 5-Apr-12 27-Apr-12 27-Apr-12 16-May-12 16-May-12 2-Dec-11 2-Dec-11 13-Jun-12 1-Oct-12 1-Nov-12 11-Jan-13 26-Nov-12 26-Nov-12 26-Mar-12 27-Jun-12 10-Sep-12 3-Jan-12 16-Apr-12 16-May-12 16-May-12 31-May-12 15-Jun-12 20-Jun-12 5-Feb-13 5-Feb-13 3-May-13 25-Jul-13 26-Aug-13 17-Jul-12 17-Jul-12 26-Feb-13 30-Sep-13 1-Jun-13 3-Jan-11 3-Jan-11 3-Jan-11 3-Jan-11

4-Apr-12 ST CJR + ST CCRPL 26-Apr-12 ST CCRPL 11-May-12 ST CCRPL 11-May-12 ST CCRPL 23-May-12 ST CCRPL 23-May-12 ST CCRPL 20-Sep-13 31-Aug-12 28-Sep-12 31-Oct-12 10-Jan-13 23-Jan-13 1-Apr-13 26-Mar-13 26-Jun-13 27-Jul-13 20-Sep-13 30-Sep-13 30-Sep-13 6-Jul-12 30-May-12 14-Jun-12 19-Jun-12 6-Jul-12 30-Sep-13 4-Mar-13 24-Jul-13 25-Aug-13 30-Sep-13 1-Dec-13 17-Jul-12 26-Jul-13 1-Dec-13 20-Sep-13

DTS DTS+INS + Firma Contractata INS + Firma Contractata INS + Firma Contractata INS INS + Firma Contractata INS + Firma Contractata INS + Firma Contractata INS + Firma Contractata INS + Firma Contractata

B.2.3.4 B.2.3.4.1 B.2.3.4.1.1

INS Firma Contractata INS + Firma Contractata Firma Contractata

B.2.3.4.1.2

INS Firma Contractata INS + Firma Contractata Firma Contractata INS INS INS INS

B.2.3.4.2

B.2.3.5

10-Dec-13 10-Dec-13 ST CCRPL pana in mai 2012, dupa care INS 18-May-12 ST CCRPL 18-May-12 ST CCRPL