Sunteți pe pagina 1din 1

Art. 84.

- (1) Pentru eliberarea autorizatiei de comisionar in vama se depune la Directia Generala a Vamilor o cerere care cuprinde urmatoarele date: a) denumirea persoanei juridice si sediul acesteia; b) codul fiscal; c) datele personale ale celor care reprezinta persoana juridica (numele si prenumele, data si locul nasterii, domiciliul); d) numarul contului bancar si banca la care acesta este deschis; e) denumirea biroului vamal pe langa care solicita autorizatia de functionare in calitate de comisionar in vama; f) perioada pentru care se solicita autorizarea; g) indicarea adreselor pentru spatiul de lucru si, dupa caz, pentru cel de depozit din localitatea in care functioneaza biroul vamal pe langa care isi va desfasura activitatea. (2) Datele din cererea de autorizare trebuie sa fie sustinute prin copii legalizate de pe urmatoarele acte: a) certificatul de inmatriculare emis de oficiul registrului comertului; b) certificatul de inregistrare fiscala; c) statutul societatii, contractul de societate sau actul constitutiv al societatii si cererea de inscriere de mentiuni, dupa caz, cu rezolutia corespunzatoare emisa de oficiul registrului comertului; d) certificatele de cazier judiciar ale persoanelor fizice care angajeaza oficial societatea comerciala si ale persoanelor care urmeaza sa exercite activitati legate de vamuirea marfurilor; e) dovada din care rezulta ca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 83 alin. (2), avizata de directia regionala vamala interjudeteana in a carei raza de competenta este situat biroul vamal pe langa care se solicita autorizarea; acest document se anexeaza in original la dosarul de autorizare.