Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DISCIPLINA

Denumirea disciplinei Codul disciplinei Facultatea Domeniul Specializarea

TEHNICI DE ACHIZIIE I PRELUCRARE A DATELOR


Semestrul Facultatea de Instalaii pentru Construcii Ingineria Instalaiilor Program master EEIC Total ore Credite Numrul orelor pe Semestru/activiti C S L 28 28

P DS DO

Categoria formativ a disciplinei DF - fundamental, DS - de specialitate, DC disciplin complementar


Categoria formativ a disciplinei DO= disciplin obligatorie, DOp.= disciplin opionala, DF= disciplina facultativ Discipline Anterioare Obligatorii Automatizarea instalaiilor Masurari in instalatii

(condiionate)
Recomandate Dobndirea de cunotine i deprinderi referitoare la tehnici off line i on line de achiziie, prelucrare i prezentare a datelor din cldiri i locuine. Se studiaz diferite prelucrri ale datelor la nivel de cmp i la nivel de management mpreun cu standardele pentru protocoalele de comunicaie ntre instalaii i echipamente. Se sudiaz achiziia i prezentarea datelor pe intranet i internet. Aplicaiile se realizeaz cu ajutorul programelor Labview, Scilab, Matlab i Excel. Coninutul activitii de curs 1. Datele achiziionate n cldiri i locuine 2. Semnale i sisteme 3. Convoluia 4. Transformarea Fourier Rapida (FFT) 5. Eantionarea i periodizarea semnalelor 6. Transformarea Z 7. Filtre numerice FIR 8. Filtre numerice IIR 9. Protocoale de comunicaie n cldiri i locuine; CEN TC247, BACnet i EIB 10. Componentele sistemelor de achiziie a datelor 11. Achiziia i prelucrarea (condiionarea) semnalelor la nivel de cmp 12. Prelucrarea numeric a datelor din cldiri i locuine 13. Prelucrarea i prezentarea datelor la nivel de management. Instrumente virtuale 14. Prelucrarea i prezentarea datelor pe Intranet i Internet Coninutul activitii de aplicaii practice 1. Achiziia datelor cu instrumente virtuale 2. Eantionarea i reconstituirea semnalelor 3. Prelucrarea numeric a datelor 4. Achiziia datelor n timp real . 5. Prelucrarea off line a semnalelor 6. Publicarea datelor pe Internet 7. Filtre numerice FIR 8. Filtre numerice IIR 9. Prelucrarea semnalelor aleatoare 10. Importarea i exportarea datelor 11. Proiectarea asistata de calculator a unui sistem de achiziie a datelor 12. Refacerea lucrrilor de laborator 13. Susinerea lucrrilor ore 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2

Obiectivele disciplinei

Coninutul tematic/Nr. ore alocate (descriptori)

Forma de evaluare (E-examen, C-colocviu)


- rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice - activiti aplicative atestate /laborator/lucrri practice/proiect etc

C
65% 25%

Stabilirea notei finale (procentaje) Bibliografie minimal Lista materialelor didactice necesare Competene asigurate studentului

- teste pe parcursul semestrului

10%

1.

Larionescu Sorin, Teoria sistemelor, Matrix Ro, 2006

Performanele sistemelor de achiziie i prelucrare a datelor Prelucrarea i prezentarea datelor achiziionate din cldiri i locuine
Gradul didactic, titlul, prenumele, numele Prof. univ. dr. ing. Sorin Larionescu Semntura

Titular de disciplina

Legenda: C ore de curs, S ore de seminar, L ore de laborator, P - practic