P. 1
Concurs Grefieri

Concurs Grefieri

|Views: 1,218|Likes:
Published by Tarca Mihai-cosmin

More info:

Published by: Tarca Mihai-cosmin on Aug 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

#Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin.

1 din Constitutie, republicata)

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL
HOTARARE nr. 130
din 01 martie 2012

Prin nota nr. 34/857 /1154/5584/ST

/2012, Directia resurse umane ~i organizare propunerile privind tematica,

a inaintat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

bibliografia ~i taxa de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea in anul2012.

Analizand

notele Directiei resurse umane si orgaruzare si vazand inscrisurile

atasate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii retine urmatoarele:

Potrivit desfasurarea judecatoresti Consiliului concursul

dispozitiilor

art. 4 alin. (3) din Regulamentul a posturilor vacante

privind orgaruzarea de grefier

~1

concursului ~i parchetele Superior de ocupare

de ocupare

la instantele Plenului pentru ~i

de pe langa aces tea, aprobat nr. 126/2007, vacante

prin

Hotararea

al Magistraturii
a posturilor

tematica

si bibliografia

de grefier la instantele

judecatoresti

parchetele de pe langa aces tea, precum ~i taxa de concurs se aproba anual, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea instantelor si parchetelor de pe

langa acestea, dupa consultarea Scolii Nationale de Grefieri.
1/6 Adresa: Bucuresti, Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.csm1909.ro

In

conformitate

cu

prevederile

legale

mentionate,

pnn

adresa

nr.

1/857/1154/2011

Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Anticoruptie, curtilor de apel ~i parchetelor de pe langa

Justi1ie, Directiei Nationale aces tea sa transmita pentru organizarea

propunerile si desfasurarea

lor privind tematica, bibliografia si taxa de concurs concursurilor de ocupare a posturilor vacante de

grefier in cursul anului 2012. Nu au fost transmise propuneri de catre Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Brasov, Curtea de Apel Timisoara si Parchetul de pe linga Curtea de Apel Targu Mures. La solicitarea sus-mentionata Apel Constanta, a Consiliului Superior al Magistraturii, Curtile de

Ploiesti, Suceava, Alba Iulia, Bacau, Galati, Pitesti, Curtea Militara de de pe langa

Apel Bucuresti, Inalta Curte de Casatie ~i Justitie, precum si Parchetele

Curtile de Apel Timisoara, Bucuresti, Brasov, Iasi, Suceava, Galati, Craiova, Alba Julia, Oradea, propus Cluj, Constanta, mentinerea Ploiesti, Parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel, au aprobate

aceleiasi tematici

si bibliografii

in cursul anului 2011,

apreciindu-se ca sunt suficient de cuprinzatoare pentru evaluarea candidatilor. Celelalte instante si unitati de parchet au propus in general, fie tematicii ~i bibliografiei altora. Scoala Nationala de Grefieri a inaintat, spre a fi de tematica ~i stabilite in anul precedent, fie eliminarea
0

reducere

a ~i

unor institutii

introducerea

Prin adresa nr. 1/167 /G/2012,

supuse aprobarii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, propunerile bibliografie pentru concursul de ocupare a posturilor vacante

de grefier cu studii ~i

superioare juridice ~i fara studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti parchetelor de pe langa acestea, dupa consultarea, in prealabil, a propunerilor

instantelor

~i parchetelor. Adresa anterior mentionata este insotita de Hotararea nr.4 din data de

06.02.2012 a Consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri si anexele acesteia privind tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de

grefier cu studii superioare juridice sau pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii medii ~i studii superioare de alta specialitate, la instantele judecatoresti si parchetele
2/6

Adresa: Bucuresti, Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.csm1909.ro

4/06.2012 a Consiliului de conducere. instante ~i parchete.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti.2012 Consiliului de conducere. Comparativ cu tematica si bibliografia aprobate pentru anul2011 prin Hotararea Adresa: Bucuresti.02. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reline urmatoarele: in temeiul art. 4/06. Consiliul de conducere formulate de de al Scolii Nationale Grefieri a inaintat propuneri posturilor diferentiatc privind tematica concursului pentru ocuparea vacante de grefier.02. . Anexa 3 la Hotararea nr.2012 Consiliului de conducere. diferentia dupa cum concursul se desfasoara pentru ocuparea posturilor fara a vacante de grefieri din cadrul instantelor sustine judiciara. Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.02.2012 a Consiliului de conducere.02. in raport cu nivelul studiilor ~i institutia care organizeaza concursul. la urmatoarele judccatoresti sau din cadrul parchetelor. Anexa 1 la Hotararea nr. . ocuparea posturile vacante de grefier cu studii superioare juridice sau pentru posturilor vacante de grefier cu studii medii ~i studii superioare de alta specialitate. Anexa 4la Hotararea nr. avand in vedere propunerile instantelor si parchetelor.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier a rara a studii superioare juridice din cadrul parchetelor. pentru precum si a unei probe scrise. 4/06. penala. astfel: . procedura Proba scrisa se discipline: procedura civila si organizare Astfel. examinarea candidatilor se face prin de operare pe sustinerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunostintelor calculator sau de dactilografiere.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor. cu subiecte distincte. 4/06. respectiv.csm1909. Anexa 2 la Hotararea fara nr.ro 3/6 . 16 din Regulament. Fata de solicitarea Scolii Nationale de Grefieri.de pe langa acestea. avand in vedere dispozitiile legale invocate si propunerile instante si parchete pentru anul 2012. .

.ilor privind Executarea hotararilor penale - Dispozitii generale din Codul de procedura pen ala. avand in vedere ca acestea se regasesc in Partea Speciala a Codului de procedura penala. In sedinta din data de 20. De asemenea.ro . tematica ~i bibliografia de ocupare a propuse de Scoala Nationala de Grefieri pentru organizarea concursurilor posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice ~i fara studii superioare juridice din cadrul parchetelor.Judecata. iar pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice ~i fara studii superioare juridice din cadrul instantelor difera sub aspectul cuprinsului ~i continutului prin introducerea unor noi institutii ~i eliminarea altora.csm1909.au fost eliminate urmatoarele institutii: Caile ordinare de atac (apelul ~i recursul) ~i Caile extraordinare de atac (conrestatia in anulare ~i revizuirea) din Partea Speciala a Codului de procedura penala. din tematica pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefieri fara studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti.02. nu a suferit modificari. la pct. Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.Eficientizarea activitatii Consiliului Superior all\fagistraturii ~i a institutiilor coordonate.03. in functie de Codul in vigoare la data organizarii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 138/10. Parteneriatul cu institutiile interne ~i ca in privinta tematicii concursurilor pentru ocuparea nu au fost de societatea civila a precizat posturilor de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instantelor eliminate institutiile Caile ordinare de atac (apelul ~i recursul) ~i Caile extraordinare atac (contestatia in anulare ~i revizuirea). pentru anul 2012. In anul 2011. altele au 4/6 Adresa: Bucuresti.2011. pentru toate bibliografiile.03. Pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefier din anul 2012.2 .tematica pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefieri (cu studii a superioare juridice ~i fara studii superioare juridice) din cadrul instantelor judecatoresti.2011. 138/10. a fost formulat amendament astfel inc at sa poata fi adaptate concursului. taxa de participare la concurs a fost aprobata prtn Hotararea in ceea ce priveste Codul de procedura civila. opt instante si 11 parchete au propus mentinerea cuantumului taxei din anul 2011.2012. Comisia 2 . fost completata prin introducerea dispozip.Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. in cuantum de 150 lei. astfel: .

Consiliul de conducere al Scolii Nationale de Grefieri a precizat ca lasa la aprecierea Consiliului Superior al Magistraturii stabilirea cuantumului taxei.nand seama ca aceasta trebuie ~i desfasurarea concursului. nr. cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. d) din Legea nr. in ceea ce priveste stabilirea taxei de participare la concurs. Avand in vedere faptul ca propunerile instantelor ~i parchetelor de pe langa acestea ~i propunerea de ocupare aspectul a posturilor $colii Nationale de Grefieri. 4 alin. urmeaza a le aproba cu precizarea ~i amendamentul "Eficientizarea coordonate".csm1909. de cuprinzatoare Plenul al Magistraturii pentru evaluarea ca suficient propunerile formulate candidatilor ~4 in consecinta. pentru organizarea concursului vacante de grefier din acest an. sa acopere ocazionate de organizarea urmeaza a stabili cuantumul acesteia la valoarea de 150 de lei. nu difera fa}i de tematica Superior ~i bibliografia apreciaza esential aprobate sub cuprinsului ~i continutului Consiliului in anul precedent. republicata. Plenul Consiliului Superior instantelor al Magistraturii. 37 lit. privind Consiliul Superior al Magistraturii. ~i parchetelor luand in considerare propunerile formulate de majoritatea cheltuielile ~i p. Hotararea direct al Magistraturii ~i secret. activitatii Consiliului Superior propus de Comisia nr.ro .propus 0 taxa cuprinsa intre 100 ~i 400 de lei. 317/2004. 5/6 Aclresa: Bucuresti. iar Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea a propus sa nu se perceapa nicio taxa. ulterioare ~i al dispozitiilor concursului ~i parchetele Superior cu modificarile privind de grefier prin vot ~i complctarilc organizarea ~i art. dupa caz. in temeiul dispozitiilor art. (3) din Regulamentul a posturilor vacante aprobat prin desfasurarea judecatoresti Consiliului de ocupare la instantele Plenului cu de pe langa acestea. unanimitatea. Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.126/2007. Fat:! de cele expuse.2 ~i a institutiilor al Magistraturii in sensul ca toate bibliografiile sa fie adaptate in functie de Codul de procedura civila in vigoare la data organizarii concursului.

conform Anexei 4.1 .6 . Art. pentru anul 2012. care face parte integranti din prezenta hotarare. in vederea punerii in aplicare.PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTARA~TE Art. care face parte integranti din prezenta hotarare. conform Anexei 3. CaleaPlevnei 141B sector 6 Web: www.Stabileste taxa de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti cuantum de 150 de lei. Art.csm1909.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier fara studii superioare juridice din cadrul parchetelor. pentru anu12012. pentru anu12012.3 . conform Anexei 1. pentru anul 2012.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier tara studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti. si parchetele de pe langa acestea in anul 2012. Art.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti.4 . conform Anexei 2.2 . la data de 01 martie 2012 ICA 6/6 Aclresa: Bucuresti.Prezenta hotarare se cornunica Directiei resurse umane si organizare. conform prevederilor legale.ro . in Art.5 . Data in Bucuresti. Art. care face parte integranta din prezenta hotarare. care face parte integranti din prezenta hotararc.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor.

Nulitatile: . . comunicarea actelor procedurale. Masurile preventive si alte masuri procesuale Masurile preventive. 5.Incompatibilitatea si stramutarea. .Cheltuielile judiciare: . Partea general a 1. 2.Competenta organelor de urmarire penala: .CONCURS PENTRU OCUP AREA POSTURILOR V ACANTE DE GREFIERI CU STUDII SUPERIOARE JURIDICE DIN INSTANTELE JUDECATORE$TI T ematica . 3. Reguli de baza §i actiunile In procesul penal .Felurile competentei: .Actiunea penala si actiunea civila In procesul penal.Amenda judiciara. . Competenta . Probe Ie §i mijloacele de proba Dispozitii generale.Citarea. . Alte mas uri procesuale.2012 PROCEDURA PENALA T. mandatul de aducere. .T ermenele. II. Acte procesuale §i procedurale comune Asistenta juridica §i reprezentarea. Partea speciala 1. 4.Scopul §i regulile de baza ale procesului penal. Mijloacele de proba. Urmarirea penala Dispozitii generale.

::~~i~A~__..: Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de uririar~1FE:?~aMi Efectuarea urmaririi penale. 2. efectele hotararilor judecatoresti. . conditii generaIe pentru indeplinirea actelor de procedura. Caile extraordinare de atac (contestatia in anulare si revizurea). indreptarea. drepturile ~i indatoririle procesuale ale partilor. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (notiune si c1asificare. termenul de grape. Etapa dezbaterii (sedinta de judecata. Trimiterea in judecata: Reluarea urmaririi penale. exceptiile procesuale. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala: Procedura plangerii prealabile. Judecata Dispozitii generale: Judecata in prima instanta. Caile ordinare de atac (ape luI ~i recursul). citarea si comunicarea actelor de procedura. 4. decaderea si repunerea in termen). ~«. Executarea hotararilor Dispozitii generale penale PROCEDURA CIVILA 1. mijloacele procedurale de invocare a necompetentei. Dispozitii generale de procedure • Actele de procedura (notiune ~i c1asificare.. Pormele participarii procurorului in procesul civil 3. suspend area judecatii. stramutarea. continutul hotararii. Participantii Ia procesul civil Instanta de judecata (rolul activ al judecatorului. cererea reconventionala). incidente procedurale referitoare la compunerea ~i constituirea instantei): Partile (conditiile pentru a fi parte in proces. perimarea. semnarea ~i comunicarea hotararii. abuzul de drept procedural. coparticiparea procesuala. Iamurirea ~i completarea hotararilor). Amenzi judiciare ~i despagubiri. reprezentarea partilor in procesul civil).>~'. Competenta instantelor judecatoresti Competenta material a a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala: Incidente referitoare la instanta sesizata (intinderea competentei instantei sesizate. 2. cheltuielile de judecata. 3. intampinarea. actele procesuale de dispozitie ale partilor): Deliberarea si pronuntarea: Hotararea (c1asificarea hotararilor judecatoresti. durata. participarea tertilor Ia judecata. conflictele de competenta). administrarea dovezilor.J'" r . alcatuirea instantei. Judecata in prima instanta Etapa scrisa (cererea de chemare in judecata. redactarea.\\>'f~.

Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor: . 2. 958 din 2R10. Regulament privind organizarea ~i functionarea administrativa a Inaltei Curtii de Casatie ~i justitie. Incuviintarea executarii silite de catre instanta. Titlul executoriu. Activitatea premergatoare sedintei de judecata §i de rezolvare lucrarilor cu caracter administrativ . cu modificarile ~i completarile ulterioare (doar pentru concursurile organizaie fa lnalta Curle de Casatie §i [ustitie) CAPITOLUL VIII. Partea I. ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului din departamentul economicofinanciar si administrativ: . republicata nr. 1. Instantele judecatoresti: TITLUL VI. Compartimentele .Revizuirea generale privind caile de atac in anulare 6. 2005. Legea nr. 2005). nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. Parte a I.SECnUNEA a II-a. publicata ill Monitorul Oficial. Dispozitii generale. 1076 din 30.integral Regulamentul de ordine interioara aI instantelor judecatoresti (Hotararea nr. Dispozitii privind activitatea compartimentelor auxiliare ale instantelor judecatoresti .5.11. r . Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. in Monitorul ulterioare: Oficial. Compartimentele auxiliare parchetelor. Executarea siliHi Investirea cu formula executorie. cu modificarile si completarile ulterioare . 567/2004 privind de specialitate din cadrul instantelor si al statutul personaIului auxiliar de speciaIitate al mstantelor judecatoresti ~i aI parchetelor de pe langa acestea (publicata ill Monitorul Oficial. Activitatea ill timpul sedintei de judecata . TITLUL II. republicat in Monitorul Oficial.Recursul . ORGANIZARE JUDICIARA. Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor a 5.Contestatia . 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile si completarile TITLUL 1. 1197 din 14 decembrie 2004).SECPUNEA a VII-a. Partea 1.SEqIUNEA 2 Cancelaria din Structura Inaltei Curti de Casatie si Iustitie: .SECPUNEA a III-a. Evidenta activitatii instantei CAPITOLUL III. nr. atributiile judecatorilor. Dispozitii privind conducerea instantelor.SECPUNEA a V1II-a. nr. CAPITOLUL II. cu modificarile ~i completarile ulterioare 4. Dispozitii Apelul . Partea I.SECPUNEA a IV-a.

eu modificarile si completarile ulterioare 2.2005. 145/2005 din 26. eu modificarile si completarile ulterioare 7. 382 din 6 mai 2005) De asemenea. nr.2005). publicata ill Monitorul Oficial. Partea 1. Codul deontologic al personalului auxiliar de spedalitate al in~~t~IotJtidecatore~ti ~i al parchetelor (Hotararea nr. publicata ill Monitorul Oficial. In raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarii concursului.04. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §i al parchetelor (Hotararea nr. ill vigoare la data organizarii eoneursului 3. cu modificarile §i completarile ulterioare 6.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.11.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. Partea L nr. nr. nr. 827 din 13 septembrie 2005 eu modificarile si completarile ulterioare 4. 958 din 28.10. 382 din 6 mai 2005) BIBLIOGRAFIE 1. nr. 145/2005 din 26. 1197 din 14 deeembrie 2004). Partea 1. cu modificarile §i completarile ulterioare 5. nr. . Codul de procedura civila. Partea 1. eu modificarile §i completarile ulterioare. Legea nr. republicata in Monitorul Oficial. Partea 1. tratate. Partea 1. Codul de procedure penala.). candidatii vor putea consulta Iegislatie ~i Iucrari de specialitate [cursuri universitare. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. actualizate.5.04. publicata ill Monitorul Oficial. 304/2004 privind organizarea judiciara. in vederea pregatirii pentru concurs. Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti (Hotararea nr. monografii etc. 1076 din 30. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al mstantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea (publicata in Monitorul Oficial. Regulament privind organizarea §i functionarea administrativa a InaItei Curtii de Casatie §i [ustitie. republieat ill Monitorul Oficial.

2.2012 PROCEDURA PENALA I.03. Judecata - Dispozitii generale. CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR V ACANTE DE GREFIERI FARA STUDII SUPERIOARE JURIDICE DIN INSTANTELE JUDECATORE~TI Tematica . Acte procesuale ~i procedurale comune ..Scopul ~i reguIile de baza ale procesului penal. Parte a generala 1. mandatul de aducere II. 2. \:~ . . Probele ~i mijloacele de proba .~ ..Mijloacele de proba. .Asistenta juridica si reprezentarea. ANEXA 2 la Hotararea nr. .Actiunea penala ~i actiunea civila in procesul penal. . Reguli de baza ~i actiunile in procesul penal .Dispozitii generale. Nulitatile: Amenda judiciara. 3. . Executarea hotararilor penale Dispozitii generale . Termenele. Urmarirea penal a Dispozitii generale.2012 a Plenului Consiliului SuperiOl\~~lagistraturii li'.: ~'(. 130101. 3.Citarea. comunicarea actelor de procedura. Partea speciala 1. Judecata in prima instanta.

incidente procedurale referitoare la compunerea si constituirea instantei): Partile (conditiile pentru a fi parte in proces. conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura. perimarea. coparticiparea procesuala. Formele participarii procurorului in procesul civil 3. 4. durata. cererea reconventionala): Etapa dezbaterii (sedinta de judecata. exceptiile procesuale. Competenta instantelor judecatoresti Competenta material a a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala: 2. participarea tertilor la judecata. intampinarea. Dispozitii generale privind dille de atae Apelul Recursul Contestatia in anulare Revizuirea . actele procesuale de dispozitie ale partilor): 5. citarea si comunicarea actelor de procedura. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (notiune si clasificare. reprezentarea partilor in procesul civil). Judecata in prima instanta Etapa scrisa (cererea de chemare in judecata. CIVIL~ 1.PROCEDURA. decaderea si repunerea in termen). Dispozitii generale de procedura Actele de procedura (notiune §i clasificare. drepturile si indatoririle procesuale ale partilor. alcatuirea instanter. Participantii Ia procesul civil Instanta de judecata (rolul activ al judecatorului. administrarea dovezilor. suspend area judecatii.

Partea I. nr. Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor a 5. Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti a Consiliului Superior al Magistraturii.SECPUNEA a II-a. eu modificarile si completarile ulterioare . Dispozitii privind eondueerea instantelor.SEqIUNEA a IV-a.ORGANIZARE JUDICIARA 1. ale personalului auxiliar de specialitate §i ale personalului din departamentuI economicofinanciar ~i administrativ: . Partea 1. Dispozitii privind activitatea eompartimentelor auxiliare ale instantelor judecatoresti . 1076 din 30.SECPUNEA a VIII-a. republicata in Monitorul Oficial.SEqIUNEA a III-a. Compartimentele .SECfIUNEA a VII-a. Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor: . TITLUL II. 382 din 6 mai 2005) ~i al . Parte a I. 387/2005 Oficial. Instantele judecatoresti: TITLUL VI. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. 1197 din 14 decembrie 2004). atributiile judecatorilor.2005 a Consiliului Superior Magistraturii. Aetivitatea in timpul sedintei de judecata . nr.specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe Ianga acestea (publicata in Monitorul Oficial. Dispozitii generale. publicata in Monitorul Oficial. cu modificarile ~i completarile ulterioare (Hotararea nr. 958 CAPITOLUL II. republicat in Monitorul Oficial. de specialitate din eadrul instantelor ~i al 2.10. 827 din 13 septembrie 2005 eu modificarile ~i completarile ulterioare: TITLUL I. Legea nr. Partea 1. nr. nr. nr.integral 4.SECfIUNEA 2 Caneelaria din Struetura Inaltei Curti de Casatie si [ustitie: 5. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de. publicata in Monitorul din 28. Partea 1. ReguIament privind organizarea ~i functionarea administrativa a Inaltei Curtii de Casatie ~i justine.04. 145/2005 din 26. Codul deontologie aI personaIului auxiliar de speciaIitate al mstantelor judecatoresti a1 parchetelor (Hotararea nr. Compartimentele auxiliare parchetelor. eu modificarile si completarile ulterioare ( doar pentru concursurile organizate la lnalta Curle de Casatie Iji [ustiiie) CAPITOLUL VIII. Aetivitatea premergatoare sedintei de judecata ~i de rezolvare Iucrarilor eu earaeter administrativ .11. 2005. Evidenta activitatii instantei CAPITOLUL III. 2005).

nr. publicata ill Monitorul Oficial. monografii etc. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al Instantelor judecatoresti §i al parchetelor de pe Ianga acestea (publicata in Monitorul Ofieial. Parte a I. cu modificarile ~icompletarile ulterioare 7. Partea I.). eu modificarile ~i completarile ulterioare 2. in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarit concursului.11. Legea nr. Codul de procedura civila. 1197 din 14 decembrie 2004). publicata in Monitorul Ofieial. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §i al parchetelor (Hotararea nr. in 3. tratate.10. Legea nr. 1076 din 30. . Codul de procedura penala. in vederea pregattrii pentru concurs. 304/2004 privind organizarea judiciara.BIBLIOGRAFIE 1. candidatii vor putea consulta Iegislatie §i Iucrari de specialitate (cursuri universitare. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile ~i completarile ulterioare 4.2005. eu modificarile ulterioare 5. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. nr. cu modificarile vigoare la data organizarii eoneursului si completarile ulterioare. Partea I.04. Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti (Hotararea nr. 2005). Partea I. 958 din 28. republieat ill Monitorul Oficial. Regulament privind organizarea §i functionarea administrativa a Inaltei Curtii de Casatie §i justitie. actualizate. 145/2005 din 26. republicata in Monitorul Oficial. nr.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. nr. eu modificarile ulterioare 6. nr. 382 din 6 mai 2005) De asemenea. Partea I.

.Cheltuielile judiciare.Nulitajile: . ANEXA 3 la Hotararea nr.Alte masuri procesuale. Masurile preventive §i alte mas uri procesuale . de aducere . 3.. Probele §i mijloacele de proba .al Magistraturii CONCURS PENTRU OCUP AREA POSTURILOR DE GREFIERI CU V ACANTE srunn SUPERIOARE JURIDICE DINPARCHETE Tematica . mandatul .Asistenta juridica si reprezentarea. 4.Citarea.Termenele. Acte procesuale §i procedurale comune . Partea generala 1. 130101.03.Incompatibilitatea si stramutarea. . . 2.Felurile competentei: .Amenda judiciara. Competenta .2012 a Plenului Consiliului Superior.2012 PROCEDURA PENALA I.Scopul si regulile de baza ale procesului penal.Mijloacele de proba. . . Reguli de baza §i actiunile in procesul penal .Actiunea penala si actiunea civila ill procesul penal. 5.Dispozitii generale. . comunicarea actelor procedurale.Masurile preventive..

durata. coparticiparea procesuala. 2.Efectuarea urmaririi penale: . Formele participarii procurorului in procesul civil. exceptiile procesuale. Dispozitii generale de procedura §i Ia Actele de procedura (notiune si clasificare. 3. Partea speciala 1.Judecata in prima instanta. 4. decaderea si repunerea in termen). Judecata . ad:ministrarea dovezilor). cererea reconventionala): Etapa dezbaterii (sedinta de judecata.Plangerea irnpotriva masurilor §i actelor de urmarire penala: .Procedura plangerii prealabile. participarea tertilor judecata.II. intampinarea.Trirniterea in judecata: . drepturile indatoririle procesuale ale partilor.Competenta organelor de urrnarire penala: . Competenta instantelor judecatoresti Competenta materiala a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala. reprezentarea partilor in procesul civil). abuzul de drept procedural.Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala: . conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura. citarea si comunicarea actelor de procedura.Dispozitii generale: .Reluarea urmaririi penale: .Dispozitii generale. Participantii la procesul civil Partile (conditiile pentru a fi parte in proces. [udecata in prima instanta Etapa sensa (cererea de chemare in judecata. PROCEDURA CIVIL 1. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (notiune §i clasificare. . . Urmarirea penala . A 2.

publicat in Monitorul Oficial nr.02. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea regulamentului de ordine Interioara a parchetelor nr.Serviciul de registratura. TITLUL VI. nr. arhiva si relatii cu publicul Capitolul XII . Dispozitii generale.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul VII . publicata in Monitorul Oficial.. Partea 1. Organizarea.Organizarea ~i atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie TITLUL VIII .Atributiile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului economic ~iadministrativ .integral 3.Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a Diicot TitluI VITI. 5. grefa. Partea L nr. ORGANIZARE JUDICIARA 1. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr. Ministerul Public.. Legea nr. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile ~icompletarile ulterioare: TITLUL I. Partea I.03.Atributiile grefierului ~ef serviciu Capitolul V -Atributiile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea .2007 publicat in Monitorul Oficial. cu modificarile si completarile ulterioare . 852/17 octombrie 2006 cu modificarile ~icompletarile ulterioare: TITLUL VII . 2184jQ2006 al Ministrului justitiei. Ordinul nr. functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de speciaIitate ale parchetelor. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. 4.Structura teritoriala a DnCOT Capitolul IV .Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor.04. 1197 din 14 decembrie 2004.Atributiile grefierului sef Capitolul VII . Dispozitii generale TITLUL XI.2007 cu modificarile si completarile ulterioare: TITLUL I. 529/C/21. nr. 2.Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie Capito luI VIII . 154 din 5. 1226 /C/15. republicata in Monitorul Oficial. TITLUL lIT.Structura teritoriala a Direcjiei Nationale Capitolul VI .Structura central a a DIICOT Capitolul X .

Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea regulamentului de ordine interioara a parchetelor nr. monografii etc. cu modificarile §i completarile ulterioare 2.2007 cu modificarile §i completarile ulterioare. in vederea pregatirii pentru concurs. 1226/C/15. 4. nrc 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile si completarile ulterioare. tratate. in vigoare la data organizani concursul ui 3.f. \\".a1 .? . Codul de procedura penala. 1197 din 14 decembrie 2004).04. publicata in Monitorul Oficial. Partea 1.03. Legea nr.:. cu modificarile §i completarile ulterioare.' 1"-' f.If. Partea I.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. nrc 382 din 6 mai 2005 BIBLIOGRAFIE 1.02. publicata in Monitorul Oficial. 7.). Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr.instantelorjudecatoresti ~i al parchetelor (Hotararea nrc 145/2005 din 26.154 din 5.i~~" '" V. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitat~. actualizate. cu modificarile si completarile ulterioare.04. Ordinul nr. nr. 304/2004 privind organizarea judiciara republicata in Monitorul Oficial. in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarii concursului. publicat in Monitorul Oficial nrc 852/17 octombrie 2006 cu modificarile §i completarile ulterioare.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de CriminaIitate Organizata si Terorism cu modificarile ~i completarile ulterioare.. Partea 1. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor (Hotararea nrc 145/2005 din 26. 8. De asernenea. candidatii vor putea consulta Iegislatie ~i Iucrari de specialitate (cursuri universitare. nrc 382 din 6 mai 2005)."./ 6.--. 529/Q21.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. publicata in Monitorul Oficial.2007 publicat in Monitorul Oficial.04. . 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de speciaIitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. '\~. Codul de procedura civila. Partea 1. Legea nr. 6. nr. 5. Partea I.' _ -. 2184/Q2006 al Ministrului justitiei.

Felurile competentei. . II.TermeneIe.Aite masuri procesuale. . .Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala: .2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER! FARA STUDn SUPERIOARE JURI DICE DIN PARCHETE Tematica .Plangerea impotriva masurilor ~i actelor de urmarire penala: . Partea speciala mandatul de aducere.Incompatibilitatea.Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal.Competenta organelor de urmarire penala: .Dispozitii generale. 1. . . 2. Parte a generala 1.Citarea. I. 4. . Competenta .Masurile preventive.Cheltuielile judiciare: .Scopul si regulile de baza ale procesului penal. Reguli de baza §i actiunile In procesul penal . Acte procesuale §i procedurale comune .Efectuarea urmaririi penale: . . Masurile preventive §i alte masuri procesuale .Asistenta juridica si reprezentarea. .Reluarea urmaririi penaIe. Urmarirea penala . 130/01.Procedura plangerii prealabile.Amenda judiciara.Nulitatile: .\ ANEXA 4 Ia Hotararea nr. . 3.03. comunicarea actelor procedurale.Trimiterea in judecata: .2012 PROCEDURA PENAL~.

Dispozitii generale. durata.2. PROCEDURA CIVILA 1. Formele participarii procurorului ill procesul civil. Dispozitii generale de procedura Actele de procedura (notiune si clasificare.Structura teritoriala a DnCOT . participarea tertilor la judecata.02. citarea ~i comunicarea actelor de procedura. 2. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea reguIamentului de ordine interioara a parchetelor nr. decaderea si repunerea ill termen). coparticiparea procesuala. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. Judecata . OrdinuI nr. nr. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (nojiune si clasificare. functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor. Dispozitii generale TlTLUL XI.03. Competenta instantelor judecatoresti Competenta materiala a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala: 2. nr. TITLUL III. 529/C/21. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile ~i completarile ulterioare: TITLUL I. Participantii la procesul civil Partile (conditiile pentru a fi parte ill proces. publicata ill Monitorul Oficial.2007 cu modificarile si completarile ulterioare: TITLUL I. drepturile si indatoririle procesuale ale partilor. 4. TlTLUL VI. 567/2004 privind statutul personalului auxiIiar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea . Legea nr. 3.integral 3. 1197 din 14 decembrie 2004.2007 publicat in Monitorul Oficial. Partea 1.Structura centrala a DIICOT Capitolul X . Organizarea.Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a DnCOT Titlul VIII. cu modificarile si completarile ulterioare . nr.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism cu modificarile ~i completarile ulterioare: TitluI VII . Partea I. ORGANIZARE JUDI clARA 1.04. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instantelor ~i al parchetelor. Ministerul Public. 1226 IC/15. reprezentarea partilor ill procesul civil). republicata ill Monitorul Oficial. 154 din 5. conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura.Dispozitii generale. Parte a I.

~~ _. Partea 1. '.'.".2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.Atributiile grefierului sef serviciu .Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie Capitolul VIII . grefa. arhiva si relatii cu publicul CapitoluI XU . ~~ . Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr. 852/17 octombrie 2006 CU modificarile 1?i completarile ulterioare: Titlul VII . 5. nr. 382 din 6 mai 2005 . Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §i al parchetelor (Hotararea nr. 2184/C/2006 al Ministrului justitiei."'" I Capitolul IV . 145/2005 din 26. .. §i ale p~nalului n \~_.Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie Titlul VIII . Capitolul V .. publicata in Monitorul Oficial.Atributiile personalului auxiliar de sp~ialitate conex.04. publicat in Monitorul Oficial nr.Atributiile grefierului sef CapitoluI VII Atributiile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului economic §i administrativ 6.· .Serviciul de registratura..Structura teritoriala a Directiei Nationale Capitolul VI .

2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata Terorism eu modificarile §i completarile ulterioare. eu modificarile si completarile organizarii eoneursului ulterioare. 852/17 oetombrie 2006 eu modificarile §i completarile ulterioare. ~i ~i 7. 827 din 13 septembrie 2005 eu modificarile si completarile ulterioare. monografii etc. candidatii vor putea consulta legislatie ~i lucrari de specialitate (cursuri universitare. Legea nr. . De asemenea. publicat In Monitorul Oficial nr. 529/C/21. actualizate.• BIBLIOGRAFIE 1. tratate. 4. In vigoare la data 3.2007 eu modificarile §i completarile ulterioare. nr. Partea I.). 8.154 din 5. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr.02. Ordinul nr. 5.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. Codul de procedura civil a. in vederea pregatirii pentru concurs. 1197 din 14 deeembrie 2004).04. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea. 6.2007 publieat In Monitorul Oficial. publicata In Monitorul Oficial. 382 din 6 mai 2005). publicata In Monitorul Oficial.03. nr. 145/2005 din 26. Partea I. Legea nr. 2184/C/2006 al Ministrului Iustitiei. eu modificarile §i completarile ulterioare. eu modificarile §i completarile ulterioare 2. 304/2004 privind organizarea judiciara republicata In Monitorul Ofieial. 1226/C/15. in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarii concursului. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor (Hotararea nr. Partea I.04. nr. nr. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea regulamentului de ordine interioara a parchetelor nr. Codul de procedura penala. Partea I.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->