P. 1
Concurs Grefieri

Concurs Grefieri

|Views: 1,222|Likes:
Published by Tarca Mihai-cosmin

More info:

Published by: Tarca Mihai-cosmin on Aug 04, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/13/2013

pdf

text

original

#Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin.

1 din Constitutie, republicata)

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL
HOTARARE nr. 130
din 01 martie 2012

Prin nota nr. 34/857 /1154/5584/ST

/2012, Directia resurse umane ~i organizare propunerile privind tematica,

a inaintat Plenului Consiliului Superior al Magistraturii

bibliografia ~i taxa de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea in anul2012.

Analizand

notele Directiei resurse umane si orgaruzare si vazand inscrisurile

atasate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii retine urmatoarele:

Potrivit desfasurarea judecatoresti Consiliului concursul

dispozitiilor

art. 4 alin. (3) din Regulamentul a posturilor vacante

privind orgaruzarea de grefier

~1

concursului ~i parchetele Superior de ocupare

de ocupare

la instantele Plenului pentru ~i

de pe langa aces tea, aprobat nr. 126/2007, vacante

prin

Hotararea

al Magistraturii
a posturilor

tematica

si bibliografia

de grefier la instantele

judecatoresti

parchetele de pe langa aces tea, precum ~i taxa de concurs se aproba anual, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea instantelor si parchetelor de pe

langa acestea, dupa consultarea Scolii Nationale de Grefieri.
1/6 Adresa: Bucuresti, Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.csm1909.ro

In

conformitate

cu

prevederile

legale

mentionate,

pnn

adresa

nr.

1/857/1154/2011

Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat Inaltei Curti de Casatie si Anticoruptie, curtilor de apel ~i parchetelor de pe langa

Justi1ie, Directiei Nationale aces tea sa transmita pentru organizarea

propunerile si desfasurarea

lor privind tematica, bibliografia si taxa de concurs concursurilor de ocupare a posturilor vacante de

grefier in cursul anului 2012. Nu au fost transmise propuneri de catre Curtea de Apel Oradea, Curtea de Apel Brasov, Curtea de Apel Timisoara si Parchetul de pe linga Curtea de Apel Targu Mures. La solicitarea sus-mentionata Apel Constanta, a Consiliului Superior al Magistraturii, Curtile de

Ploiesti, Suceava, Alba Iulia, Bacau, Galati, Pitesti, Curtea Militara de de pe langa

Apel Bucuresti, Inalta Curte de Casatie ~i Justitie, precum si Parchetele

Curtile de Apel Timisoara, Bucuresti, Brasov, Iasi, Suceava, Galati, Craiova, Alba Julia, Oradea, propus Cluj, Constanta, mentinerea Ploiesti, Parchetul de pe langa Curtea Militara de Apel, au aprobate

aceleiasi tematici

si bibliografii

in cursul anului 2011,

apreciindu-se ca sunt suficient de cuprinzatoare pentru evaluarea candidatilor. Celelalte instante si unitati de parchet au propus in general, fie tematicii ~i bibliografiei altora. Scoala Nationala de Grefieri a inaintat, spre a fi de tematica ~i stabilite in anul precedent, fie eliminarea
0

reducere

a ~i

unor institutii

introducerea

Prin adresa nr. 1/167 /G/2012,

supuse aprobarii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, propunerile bibliografie pentru concursul de ocupare a posturilor vacante

de grefier cu studii ~i

superioare juridice ~i fara studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti parchetelor de pe langa acestea, dupa consultarea, in prealabil, a propunerilor

instantelor

~i parchetelor. Adresa anterior mentionata este insotita de Hotararea nr.4 din data de

06.02.2012 a Consiliului de conducere al Scolii Nationale de Grefieri si anexele acesteia privind tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de

grefier cu studii superioare juridice sau pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii medii ~i studii superioare de alta specialitate, la instantele judecatoresti si parchetele
2/6

Adresa: Bucuresti, Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.csm1909.ro

penala.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier a rara a studii superioare juridice din cadrul parchetelor. Anexa 1 la Hotararea nr. cu subiecte distincte. . . Anexa 4la Hotararea nr. 4/06. astfel: . . examinarea candidatilor se face prin de operare pe sustinerea unei probe practice eliminatorii de verificare a cunostintelor calculator sau de dactilografiere. ocuparea posturile vacante de grefier cu studii superioare juridice sau pentru posturilor vacante de grefier cu studii medii ~i studii superioare de alta specialitate.02. 4/06.02.2012 Consiliului de conducere. Anexa 2 la Hotararea fara nr.02.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor. Fata de solicitarea Scolii Nationale de Grefieri.Tematica si bibliografia concursului pentru ocuparea posturilor vacante de grefier studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti.csm1909.2012 a Consiliului de conducere. instante ~i parchete. Anexa 3 la Hotararea nr.ro 3/6 .de pe langa acestea. avand in vedere dispozitiile legale invocate si propunerile instante si parchete pentru anul 2012. 16 din Regulament. 4/06.2012 a Consiliului de conducere. Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www. 4/06. in raport cu nivelul studiilor ~i institutia care organizeaza concursul. la urmatoarele judccatoresti sau din cadrul parchetelor.02. diferentia dupa cum concursul se desfasoara pentru ocuparea posturilor fara a vacante de grefieri din cadrul instantelor sustine judiciara. procedura Proba scrisa se discipline: procedura civila si organizare Astfel. Comparativ cu tematica si bibliografia aprobate pentru anul2011 prin Hotararea Adresa: Bucuresti. Consiliul de conducere formulate de de al Scolii Nationale Grefieri a inaintat propuneri posturilor diferentiatc privind tematica concursului pentru ocuparea vacante de grefier. pentru precum si a unei probe scrise. respectiv.2012 Consiliului de conducere. Plenul Consiliului Superior al Magistraturii reline urmatoarele: in temeiul art. avand in vedere propunerile instantelor si parchetelor.

.tematica pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefieri (cu studii a superioare juridice ~i fara studii superioare juridice) din cadrul instantelor judecatoresti. In anul 2011. pentru toate bibliografiile.ro . 138/10. astfel: .csm1909. in cuantum de 150 lei. opt instante si 11 parchete au propus mentinerea cuantumului taxei din anul 2011. nu a suferit modificari.ilor privind Executarea hotararilor penale - Dispozitii generale din Codul de procedura pen ala. avand in vedere ca acestea se regasesc in Partea Speciala a Codului de procedura penala.Judecata.2012. in functie de Codul in vigoare la data organizarii Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. fost completata prin introducerea dispozip. Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www. iar pentru ocuparea posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice ~i fara studii superioare juridice din cadrul instantelor difera sub aspectul cuprinsului ~i continutului prin introducerea unor noi institutii ~i eliminarea altora. la pct. Parteneriatul cu institutiile interne ~i ca in privinta tematicii concursurilor pentru ocuparea nu au fost de societatea civila a precizat posturilor de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instantelor eliminate institutiile Caile ordinare de atac (apelul ~i recursul) ~i Caile extraordinare atac (contestatia in anulare ~i revizuirea).2011.2 .03. Comisia 2 .Eficientizarea activitatii Consiliului Superior all\fagistraturii ~i a institutiilor coordonate. altele au 4/6 Adresa: Bucuresti.02.Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr.03. De asemenea. Pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefier din anul 2012. a fost formulat amendament astfel inc at sa poata fi adaptate concursului.au fost eliminate urmatoarele institutii: Caile ordinare de atac (apelul ~i recursul) ~i Caile extraordinare de atac (conrestatia in anulare ~i revizuirea) din Partea Speciala a Codului de procedura penala. 138/10. In sedinta din data de 20. din tematica pentru concursurile de ocupare a posturilor vacante de grefieri fara studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti. pentru anul 2012. taxa de participare la concurs a fost aprobata prtn Hotararea in ceea ce priveste Codul de procedura civila. tematica ~i bibliografia de ocupare a propuse de Scoala Nationala de Grefieri pentru organizarea concursurilor posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice ~i fara studii superioare juridice din cadrul parchetelor.2011.

317/2004. urmeaza a le aproba cu precizarea ~i amendamentul "Eficientizarea coordonate". Hotararea direct al Magistraturii ~i secret. cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. nr. d) din Legea nr. republicata. activitatii Consiliului Superior propus de Comisia nr. nu difera fa}i de tematica Superior ~i bibliografia apreciaza esential aprobate sub cuprinsului ~i continutului Consiliului in anul precedent. ~i parchetelor luand in considerare propunerile formulate de majoritatea cheltuielile ~i p. pentru organizarea concursului vacante de grefier din acest an. de cuprinzatoare Plenul al Magistraturii pentru evaluarea ca suficient propunerile formulate candidatilor ~4 in consecinta. (3) din Regulamentul a posturilor vacante aprobat prin desfasurarea judecatoresti Consiliului de ocupare la instantele Plenului cu de pe langa acestea. in temeiul dispozitiilor art. ulterioare ~i al dispozitiilor concursului ~i parchetele Superior cu modificarile privind de grefier prin vot ~i complctarilc organizarea ~i art. privind Consiliul Superior al Magistraturii.nand seama ca aceasta trebuie ~i desfasurarea concursului. Avand in vedere faptul ca propunerile instantelor ~i parchetelor de pe langa acestea ~i propunerea de ocupare aspectul a posturilor $colii Nationale de Grefieri. 37 lit. Calea Plevnei 141B sector 6 Web: www.2 ~i a institutiilor al Magistraturii in sensul ca toate bibliografiile sa fie adaptate in functie de Codul de procedura civila in vigoare la data organizarii concursului. 4 alin. iar Parchetul de pe langa Curtea de Apel Oradea a propus sa nu se perceapa nicio taxa.propus 0 taxa cuprinsa intre 100 ~i 400 de lei. Consiliul de conducere al Scolii Nationale de Grefieri a precizat ca lasa la aprecierea Consiliului Superior al Magistraturii stabilirea cuantumului taxei. in ceea ce priveste stabilirea taxei de participare la concurs. unanimitatea.ro . 5/6 Aclresa: Bucuresti. sa acopere ocazionate de organizarea urmeaza a stabili cuantumul acesteia la valoarea de 150 de lei.126/2007. dupa caz. Fat:! de cele expuse. Plenul Consiliului Superior instantelor al Magistraturii.csm1909.

in Art.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti. conform Anexei 4. conform Anexei 3. la data de 01 martie 2012 ICA 6/6 Aclresa: Bucuresti.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier tara studii superioare juridice din cadrul instantelor judecatoresti. pentru anu12012. Art. Art.ro . pentru anul 2012. si parchetele de pe langa acestea in anul 2012. Data in Bucuresti.PLENUL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII HOTARA~TE Art. CaleaPlevnei 141B sector 6 Web: www. care face parte integranti din prezenta hotarare.2 . pentru anul 2012. conform Anexei 1. Art. pentru anu12012. care face parte integranti din prezenta hotarare.6 .Prezenta hotarare se cornunica Directiei resurse umane si organizare.csm1909. conform Anexei 2.1 . care face parte integranta din prezenta hotarare.Stabileste taxa de participare la concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti cuantum de 150 de lei. Art.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier fara studii superioare juridice din cadrul parchetelor.5 . care face parte integranti din prezenta hotararc.3 . conform prevederilor legale.4 . in vederea punerii in aplicare.Aproba tematica si bibliografia pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de grefier cu studii superioare juridice din cadrul parchetelor.

Amenda judiciara. mandatul de aducere.Citarea. comunicarea actelor procedurale. Masurile preventive si alte masuri procesuale Masurile preventive. II. Reguli de baza §i actiunile In procesul penal . 5. . . Acte procesuale §i procedurale comune Asistenta juridica §i reprezentarea. Urmarirea penala Dispozitii generale.2012 PROCEDURA PENALA T. Mijloacele de proba. Probe Ie §i mijloacele de proba Dispozitii generale.Incompatibilitatea si stramutarea. . Competenta . Alte mas uri procesuale.Scopul §i regulile de baza ale procesului penal. 2. Partea general a 1. 3. 4.Felurile competentei: .Cheltuielile judiciare: .CONCURS PENTRU OCUP AREA POSTURILOR V ACANTE DE GREFIERI CU STUDII SUPERIOARE JURIDICE DIN INSTANTELE JUDECATORE$TI T ematica . Partea speciala 1.Competenta organelor de urmarire penala: .T ermenele. .Actiunea penala si actiunea civila In procesul penal.Nulitatile: . .

~«. Caile extraordinare de atac (contestatia in anulare si revizurea). nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (notiune si c1asificare. administrarea dovezilor. perimarea. decaderea si repunerea in termen). Pormele participarii procurorului in procesul civil 3.: Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de uririar~1FE:?~aMi Efectuarea urmaririi penale. Dispozitii generale de procedure • Actele de procedura (notiune ~i c1asificare.J'" r . 2. Participantii Ia procesul civil Instanta de judecata (rolul activ al judecatorului. indreptarea. stramutarea. efectele hotararilor judecatoresti. Amenzi judiciare ~i despagubiri. 3. intampinarea. semnarea ~i comunicarea hotararii. incidente procedurale referitoare la compunerea ~i constituirea instantei): Partile (conditiile pentru a fi parte in proces.. Competenta instantelor judecatoresti Competenta material a a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala: Incidente referitoare la instanta sesizata (intinderea competentei instantei sesizate. mijloacele procedurale de invocare a necompetentei. participarea tertilor Ia judecata. reprezentarea partilor in procesul civil). 4.\\>'f~. Plangerea impotriva masurilor si actelor de urmarire penala: Procedura plangerii prealabile.. Etapa dezbaterii (sedinta de judecata. conflictele de competenta). actele procesuale de dispozitie ale partilor): Deliberarea si pronuntarea: Hotararea (c1asificarea hotararilor judecatoresti. continutul hotararii. coparticiparea procesuala. 2. suspend area judecatii. cheltuielile de judecata. exceptiile procesuale. . Judecata Dispozitii generale: Judecata in prima instanta. Judecata in prima instanta Etapa scrisa (cererea de chemare in judecata. redactarea. abuzul de drept procedural. alcatuirea instantei. citarea si comunicarea actelor de procedura. conditii generaIe pentru indeplinirea actelor de procedura. cererea reconventionala). Executarea hotararilor Dispozitii generale penale PROCEDURA CIVILA 1.>~'. drepturile ~i indatoririle procesuale ale partilor. Caile ordinare de atac (ape luI ~i recursul). Iamurirea ~i completarea hotararilor).::~~i~A~__. termenul de grape. Trimiterea in judecata: Reluarea urmaririi penale. durata.

Parte a I.Contestatia . nr. Partea I. Dispozitii Apelul . ORGANIZARE JUDICIARA. 567/2004 privind de specialitate din cadrul instantelor si al statutul personaIului auxiliar de speciaIitate al mstantelor judecatoresti ~i aI parchetelor de pe langa acestea (publicata ill Monitorul Oficial. publicata ill Monitorul Oficial. Compartimentele . Partea 1. cu modificarile ~i completarile ulterioare (doar pentru concursurile organizaie fa lnalta Curle de Casatie §i [ustitie) CAPITOLUL VIII. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile si completarile TITLUL 1. Evidenta activitatii instantei CAPITOLUL III.SECnUNEA a II-a. Legea nr.Recursul .SECPUNEA a IV-a. Titlul executoriu. r . 2005.11. Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor a 5. 1197 din 14 decembrie 2004). nr.SECPUNEA a VII-a. 2. in Monitorul ulterioare: Oficial. republicat in Monitorul Oficial. Incuviintarea executarii silite de catre instanta.Revizuirea generale privind caile de atac in anulare 6.SEqIUNEA 2 Cancelaria din Structura Inaltei Curti de Casatie si Iustitie: . CAPITOLUL II. Dispozitii generale. 1076 din 30.integral Regulamentul de ordine interioara aI instantelor judecatoresti (Hotararea nr. TITLUL II. Activitatea ill timpul sedintei de judecata . Compartimentele auxiliare parchetelor. Regulament privind organizarea ~i functionarea administrativa a Inaltei Curtii de Casatie ~i justitie. ale personalului auxiliar de specialitate si ale personalului din departamentul economicofinanciar si administrativ: . 958 din 2R10.SECPUNEA a III-a. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. Activitatea premergatoare sedintei de judecata §i de rezolvare lucrarilor cu caracter administrativ . Executarea siliHi Investirea cu formula executorie. cu modificarile ~i completarile ulterioare 4. Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor: . cu modificarile si completarile ulterioare . Dispozitii privind activitatea compartimentelor auxiliare ale instantelor judecatoresti . 2005). republicata nr. atributiile judecatorilor. Dispozitii privind conducerea instantelor. 1.5. Instantele judecatoresti: TITLUL VI.SECPUNEA a V1II-a. Partea I. nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.

republieat ill Monitorul Oficial. 382 din 6 mai 2005) BIBLIOGRAFIE 1.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.11. Codul de procedure penala. 827 din 13 septembrie 2005 eu modificarile si completarile ulterioare 4. nr. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §i al parchetelor (Hotararea nr. Regulament privind organizarea §i functionarea administrativa a InaItei Curtii de Casatie §i [ustitie. 145/2005 din 26. republicata in Monitorul Oficial. . nr. 1197 din 14 deeembrie 2004). Partea 1. ill vigoare la data organizarii eoneursului 3. Codul de procedura civila. 958 din 28.10. monografii etc. publicata ill Monitorul Oficial. Codul deontologic al personalului auxiliar de spedalitate al in~~t~IotJtidecatore~ti ~i al parchetelor (Hotararea nr. Partea 1. eu modificarile si completarile ulterioare 2. cu modificarile §i completarile ulterioare 5.2005. Partea L nr. Legea nr. cu modificarile §i completarile ulterioare 6. Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti (Hotararea nr.04. 304/2004 privind organizarea judiciara. nr.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. In raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarii concursului. eu modificarile §i completarile ulterioare. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al mstantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea (publicata in Monitorul Oficial. tratate. Legea nr. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. in vederea pregatirii pentru concurs. publicata ill Monitorul Oficial. actualizate. Partea 1. 382 din 6 mai 2005) De asemenea.5. nr. nr. 145/2005 din 26. Partea 1. candidatii vor putea consulta Iegislatie ~i Iucrari de specialitate [cursuri universitare. Partea 1. publicata ill Monitorul Oficial.04.).2005). eu modificarile si completarile ulterioare 7. 1076 din 30.

2. mandatul de aducere II.Actiunea penala ~i actiunea civila in procesul penal. . Acte procesuale ~i procedurale comune . 130101. Urmarirea penal a Dispozitii generale.~ . Executarea hotararilor penale Dispozitii generale . .Asistenta juridica si reprezentarea. . ANEXA 2 la Hotararea nr.2012 PROCEDURA PENALA I.Citarea. 3.Dispozitii generale. \:~ . Termenele. . Reguli de baza ~i actiunile in procesul penal . 2. CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR V ACANTE DE GREFIERI FARA STUDII SUPERIOARE JURIDICE DIN INSTANTELE JUDECATORE~TI Tematica . comunicarea actelor de procedura.Mijloacele de proba. Partea speciala 1.. Judecata - Dispozitii generale.2012 a Plenului Consiliului SuperiOl\~~lagistraturii li'. Probele ~i mijloacele de proba . Parte a generala 1.03.: ~'(. .Scopul ~i reguIile de baza ale procesului penal. Judecata in prima instanta. Nulitatile: Amenda judiciara. 3..

participarea tertilor la judecata. Formele participarii procurorului in procesul civil 3. decaderea si repunerea in termen). 4. alcatuirea instanter.PROCEDURA. citarea si comunicarea actelor de procedura. Dispozitii generale de procedura Actele de procedura (notiune §i clasificare. intampinarea. CIVIL~ 1. suspend area judecatii. drepturile si indatoririle procesuale ale partilor. Competenta instantelor judecatoresti Competenta material a a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala: 2. cererea reconventionala): Etapa dezbaterii (sedinta de judecata. durata. exceptiile procesuale. incidente procedurale referitoare la compunerea si constituirea instantei): Partile (conditiile pentru a fi parte in proces. conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura. coparticiparea procesuala. Participantii Ia procesul civil Instanta de judecata (rolul activ al judecatorului. administrarea dovezilor. Dispozitii generale privind dille de atae Apelul Recursul Contestatia in anulare Revizuirea . actele procesuale de dispozitie ale partilor): 5. reprezentarea partilor in procesul civil). nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (notiune si clasificare. Judecata in prima instanta Etapa scrisa (cererea de chemare in judecata. perimarea.

de specialitate din eadrul instantelor ~i al 2. Desfasurarea activitatii administrativ-judiciare a instantelor: . ReguIament privind organizarea ~i functionarea administrativa a Inaltei Curtii de Casatie ~i justine. Codul deontologie aI personaIului auxiliar de speciaIitate al mstantelor judecatoresti a1 parchetelor (Hotararea nr.SECPUNEA a VIII-a. nr. 827 din 13 septembrie 2005 eu modificarile ~i completarile ulterioare: TITLUL I. publicata in Monitorul Oficial. nr.11.SECfIUNEA a VII-a. Dispozitii generale. ale personalului auxiliar de specialitate §i ale personalului din departamentuI economicofinanciar ~i administrativ: . Partea 1. Aetivitatea premergatoare sedintei de judecata ~i de rezolvare Iucrarilor eu earaeter administrativ . nr. Parte a I. Legea nr. 2005). Aetivitatea in timpul sedintei de judecata .ORGANIZARE JUDICIARA 1.04. 1197 din 14 decembrie 2004).SEqIUNEA a IV-a. Instantele judecatoresti: TITLUL VI. Compartimentele . publicata in Monitorul din 28. 382 din 6 mai 2005) ~i al . Partea 1.10. Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti a Consiliului Superior al Magistraturii.2005 a Consiliului Superior Magistraturii. Activitatea ulterioara incheierii dezbaterilor a 5. Dispozitii privind activitatea eompartimentelor auxiliare ale instantelor judecatoresti . atributiile judecatorilor. cu modificarile ~i completarile ulterioare (Hotararea nr. TITLUL II. republicat in Monitorul Oficial. republicata in Monitorul Oficial. Dispozitii privind eondueerea instantelor. eu modificarile si completarile ulterioare . 387/2005 Oficial. Partea I. Compartimentele auxiliare parchetelor. 2005.SECfIUNEA 2 Caneelaria din Struetura Inaltei Curti de Casatie si [ustitie: 5. nr. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara.integral 4. 145/2005 din 26. eu modificarile si completarile ulterioare ( doar pentru concursurile organizate la lnalta Curle de Casatie Iji [ustiiie) CAPITOLUL VIII. Partea 1. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de. nr. 1076 din 30. 958 CAPITOLUL II.SECPUNEA a II-a.SEqIUNEA a III-a. Evidenta activitatii instantei CAPITOLUL III.specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe Ianga acestea (publicata in Monitorul Oficial.

republieat ill Monitorul Oficial. tratate.). eu modificarile ~i completarile ulterioare 2. in vederea pregattrii pentru concurs.04.BIBLIOGRAFIE 1. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile ~i completarile ulterioare 4. nr. 304/2004 privind organizarea judiciara. cu modificarile ~icompletarile ulterioare 7. publicata ill Monitorul Oficial. 145/2005 din 26. Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti (Hotararea nr. 2005). 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al Instantelor judecatoresti §i al parchetelor de pe Ianga acestea (publicata in Monitorul Ofieial. eu modificarile ulterioare 6. 1197 din 14 decembrie 2004). Partea I.11. 387/2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. Regulament privind organizarea §i functionarea administrativa a Inaltei Curtii de Casatie §i justitie. Legea nr. republicata in Monitorul Oficial. nr. in 3. Codul de procedura civila. cu modificarile vigoare la data organizarii eoneursului si completarile ulterioare. in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarit concursului. . Partea I.2005. actualizate. nr. Legea nr. monografii etc. 1076 din 30. Partea I. 382 din 6 mai 2005) De asemenea. Parte a I. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §i al parchetelor (Hotararea nr. 958 din 28. nr. candidatii vor putea consulta Iegislatie §i Iucrari de specialitate (cursuri universitare. Partea I.10. Codul de procedura penala. publicata in Monitorul Ofieial. nr. eu modificarile ulterioare 5.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.

..2012 a Plenului Consiliului Superior.Alte masuri procesuale. 130101.Mijloacele de proba. 4. ANEXA 3 la Hotararea nr.Amenda judiciara. Acte procesuale §i procedurale comune .Felurile competentei: . 2. . 5. Reguli de baza §i actiunile in procesul penal .Termenele. Probele §i mijloacele de proba . Masurile preventive §i alte mas uri procesuale .Actiunea penala si actiunea civila ill procesul penal.Citarea. comunicarea actelor procedurale. mandatul . .03.Masurile preventive.Incompatibilitatea si stramutarea. .Asistenta juridica si reprezentarea. de aducere .Dispozitii generale. . Partea generala 1.2012 PROCEDURA PENALA I.Cheltuielile judiciare.Nulitajile: . .al Magistraturii CONCURS PENTRU OCUP AREA POSTURILOR DE GREFIERI CU V ACANTE srunn SUPERIOARE JURIDICE DINPARCHETE Tematica . Competenta .Scopul si regulile de baza ale procesului penal.. 3.

Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala: . abuzul de drept procedural.Judecata in prima instanta. conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura. citarea si comunicarea actelor de procedura. drepturile indatoririle procesuale ale partilor. cererea reconventionala): Etapa dezbaterii (sedinta de judecata. Participantii la procesul civil Partile (conditiile pentru a fi parte in proces.Plangerea irnpotriva masurilor §i actelor de urmarire penala: . Formele participarii procurorului in procesul civil. intampinarea.Reluarea urmaririi penale: .Efectuarea urmaririi penale: . Judecata .Procedura plangerii prealabile. participarea tertilor judecata. Urmarirea penala .Competenta organelor de urrnarire penala: . . ad:ministrarea dovezilor). exceptiile procesuale.Trirniterea in judecata: . decaderea si repunerea in termen). Competenta instantelor judecatoresti Competenta materiala a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala. [udecata in prima instanta Etapa sensa (cererea de chemare in judecata.Dispozitii generale. 4. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (notiune §i clasificare. 3. 2. coparticiparea procesuala. durata. reprezentarea partilor in procesul civil).Dispozitii generale: . PROCEDURA CIVIL 1. . Partea speciala 1. Dispozitii generale de procedura §i Ia Actele de procedura (notiune si clasificare.II. A 2.

827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile ~icompletarile ulterioare: TITLUL I. ORGANIZARE JUDICIARA 1. nr. Ordinul nr.02. Organizarea. functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de speciaIitate ale parchetelor. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr. Dispozitii generale.04.Atributiile grefierului sef Capitolul VII .Atributiile grefierului ~ef serviciu Capitolul V -Atributiile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului conex.Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie Capito luI VIII . publicat in Monitorul Oficial nr. republicata in Monitorul Oficial. Partea 1. nr.integral 3. cu modificarile si completarile ulterioare . 154 din 5.2007 publicat in Monitorul Oficial. Partea I. Dispozitii generale TITLUL XI. arhiva si relatii cu publicul Capitolul XII .Structura central a a DIICOT Capitolul X . 2. Partea L nr.2007 cu modificarile si completarile ulterioare: TITLUL I.Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instantelor si al parchetelor.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism cu modificarile si completarile ulterioare: Titlul VII . 2184jQ2006 al Ministrului justitiei. 1197 din 14 decembrie 2004. 5. TITLUL VI..Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a Diicot TitluI VITI.Structura teritoriala a Direcjiei Nationale Capitolul VI .03.Structura teritoriala a DnCOT Capitolul IV . Ministerul Public. publicata in Monitorul Oficial. 852/17 octombrie 2006 cu modificarile ~icompletarile ulterioare: TITLUL VII .. TITLUL lIT. 4. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea . Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. 1226 /C/15. Legea nr.Serviciul de registratura.Organizarea ~i atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie TITLUL VIII . grefa.Atributiile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului economic ~iadministrativ . 529/C/21. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea regulamentului de ordine Interioara a parchetelor nr.

6.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii. nr.. publicata in Monitorul Oficial.f.' _ -. Partea 1.If. Codul de procedura civila. 4.a1 . Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor (Hotararea nrc 145/2005 din 26. cu modificarile §i completarile ulterioare 2. Partea 1. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea regulamentului de ordine interioara a parchetelor nr.03.2007 publicat in Monitorul Oficial. 5.02. 7. Codul de procedura penala. 2184/Q2006 al Ministrului justitiei. cu modificarile si completarile ulterioare. in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarii concursului. 1197 din 14 decembrie 2004). monografii etc. 1226/C/15. Legea nr.04. publicat in Monitorul Oficial nrc 852/17 octombrie 2006 cu modificarile §i completarile ulterioare. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr. nrc 382 din 6 mai 2005 BIBLIOGRAFIE 1.--. Partea I. \\". 529/Q21. nrc 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile si completarile ulterioare.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.i~~" '" V.:. nr.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de CriminaIitate Organizata si Terorism cu modificarile ~i completarile ulterioare.04. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de speciaIitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea. Legea nr.154 din 5. 8.2007 cu modificarile §i completarile ulterioare. in vederea pregatirii pentru concurs. 304/2004 privind organizarea judiciara republicata in Monitorul Oficial.instantelorjudecatoresti ~i al parchetelor (Hotararea nrc 145/2005 din 26.". Partea 1.). Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitat~./ 6.' 1"-' f. Ordinul nr. tratate.04. publicata in Monitorul Oficial. cu modificarile §i completarile ulterioare. publicata in Monitorul Oficial. Partea I. . nrc 382 din 6 mai 2005). candidatii vor putea consulta Iegislatie ~i Iucrari de specialitate (cursuri universitare.? . actualizate. '\~. De asernenea. in vigoare la data organizani concursul ui 3.

Reluarea urmaririi penaIe.Supravegherea exercitata de procuror in activitatea de urmarire penala: .2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii CONCURS PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE GREFIER! FARA STUDn SUPERIOARE JURI DICE DIN PARCHETE Tematica . Competenta . . . Acte procesuale §i procedurale comune .Asistenta juridica si reprezentarea. II. I.03.Efectuarea urmaririi penale: .Plangerea impotriva masurilor ~i actelor de urmarire penala: .2012 PROCEDURA PENAL~.Procedura plangerii prealabile. 1. 4.Nulitatile: .Felurile competentei. .Aite masuri procesuale.Scopul si regulile de baza ale procesului penal. 130/01.\ ANEXA 4 Ia Hotararea nr. .TermeneIe. . . .Trimiterea in judecata: .Citarea. 3. Parte a generala 1.Masurile preventive. comunicarea actelor procedurale. Urmarirea penala .Incompatibilitatea.Amenda judiciara.Cheltuielile judiciare: . Masurile preventive §i alte masuri procesuale .Competenta organelor de urmarire penala: .Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal. Reguli de baza §i actiunile In procesul penal . . . Partea speciala mandatul de aducere. 2.Dispozitii generale.

TITLUL III.02. functionarea si atributiile compartimentelor auxiliare de specialitate ale parchetelor. ORGANIZARE JUDI clARA 1. nr. publicata ill Monitorul Oficial. Dispozitii generale. 827 din 13 septembrie 2005 cu modificarile ~i completarile ulterioare: TITLUL I. 529/C/21. Ministerul Public. citarea ~i comunicarea actelor de procedura. 4. Competenta instantelor judecatoresti Competenta materiala a instantelor judecatoresti: Competenta teritoriala: 2.Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a DnCOT Titlul VIII. nr. Legea nr 304/2004 privind organizarea judiciara. PROCEDURA CIVILA 1. TlTLUL VI. nr. 2. Parte a I.03. 1197 din 14 decembrie 2004. 3. Formele participarii procurorului ill procesul civil. Partea I. decaderea si repunerea ill termen). Dispozitii generale TlTLUL XI. 567/2004 privind statutul personalului auxiIiar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea .2.2007 publicat in Monitorul Oficial. drepturile si indatoririle procesuale ale partilor. Compartimentele auxiliare de specialitate din cadrul instantelor ~i al parchetelor.Structura teritoriala a DnCOT . Partea 1. durata. Legea nr. Judecata . conditii generale pentru indeplinirea actelor de procedura.2007 cu modificarile si completarile ulterioare: TITLUL I. republicata ill Monitorul Oficial. nulitatea actelor de procedura): Termenele procedurale (nojiune si clasificare. 1226 IC/15.04. Participantii la procesul civil Partile (conditiile pentru a fi parte ill proces. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea reguIamentului de ordine interioara a parchetelor nr.integral 3. OrdinuI nr.Structura centrala a DIICOT Capitolul X . participarea tertilor la judecata.Dispozitii generale. reprezentarea partilor ill procesul civil). cu modificarile si completarile ulterioare . coparticiparea procesuala. Organizarea. Dispozitii generale de procedura Actele de procedura (notiune si clasificare. 154 din 5.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ~i functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata ~i Terorism cu modificarile ~i completarile ulterioare: TitluI VII .

. nr.. 145/2005 din 26. 2184/C/2006 al Ministrului justitiei. §i ale p~nalului n \~_.Serviciul de registratura.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.Organizarea si atributiile personalului auxiliar de specialitate din structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie Titlul VIII .Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie Capitolul VIII . 5. 382 din 6 mai 2005 .."."'" I Capitolul IV .. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr. Capitolul V . Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti §i al parchetelor (Hotararea nr.Atributiile personalului auxiliar de sp~ialitate conex.Structura teritoriala a Directiei Nationale Capitolul VI . ~~ . Partea 1. '.Atributiile grefierului sef CapitoluI VII Atributiile personalului auxiliar de specialitate si ale personalului economic §i administrativ 6. publicat in Monitorul Oficial nr. publicata in Monitorul Oficial.Atributiile grefierului sef serviciu .04. grefa. 852/17 octombrie 2006 CU modificarile 1?i completarile ulterioare: Titlul VII .· . arhiva si relatii cu publicul CapitoluI XU .'.~~ _.

1197 din 14 deeembrie 2004).2007 eu modificarile §i completarile ulterioare. 4. eu modificarile §i completarile ulterioare 2. eu modificarile si completarile organizarii eoneursului ulterioare. 5. Partea I.154 din 5.2005 a Consiliului Superior al Magistraturii.02. in vederea pregatirii pentru concurs. 382 din 6 mai 2005). 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor de pe langa acestea. ~i ~i 7. 827 din 13 septembrie 2005 eu modificarile si completarile ulterioare.04. Ordinul ministrului justitiei privind aprobarea regulamentului de ordine interioara a parchetelor nr. monografii etc. 529/C/21. nr. 2184/C/2006 al Ministrului Iustitiei.04.03. 1226/C/15. In vigoare la data 3. 8. De asemenea. publicata In Monitorul Oficial. Legea nr. 6. Partea I. . actualizate. Legea nr. Codul deontologic al personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti ~i al parchetelor (Hotararea nr.2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare functionare a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata Terorism eu modificarile §i completarile ulterioare. nr. publicat In Monitorul Oficial nr. nr.• BIBLIOGRAFIE 1. eu modificarile §i completarile ulterioare. in raport cu modificarile legislative intrate in vigoare pana la data anuntarii concursului. Codul de procedura penala.2007 publieat In Monitorul Oficial. nr. Partea I. 304/2004 privind organizarea judiciara republicata In Monitorul Ofieial. publicata In Monitorul Oficial. Codul de procedura civil a. tratate. 145/2005 din 26. Ordinul nr. Partea I.). 852/17 oetombrie 2006 eu modificarile §i completarile ulterioare. candidatii vor putea consulta legislatie ~i lucrari de specialitate (cursuri universitare. Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie aprobat prin Ordinul nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->