P. 1
Enigma Otiliei - fisa de lucru

Enigma Otiliei - fisa de lucru

|Views: 851|Likes:
Published by Ingrid Tomonicska
FIŞĂ DE LUCRU Enigma Otiliei G. Călinescu GEN, SPECIE 1. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman. Argumentează acest lucru. obiectiv............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ...................................
FIŞĂ DE LUCRU Enigma Otiliei G. Călinescu GEN, SPECIE 1. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman. Argumentează acest lucru. obiectiv............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... ...................................

More info:

Published by: Ingrid Tomonicska on Aug 08, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

I. T.

1

FIŞĂ DE LUCRU

Enigma Otiliei
G. Călinescu

GEN, SPECIE ¡

1. Enigma Otiliei de G. Călinescu poate fi încadrat în mai multe tipuri de roman.
Argumentează acest lucru.

obiectiv............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
realist...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
interbelic .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
citadin(Călinescu realizează romanul citadin cu cea mai bogată galerie de caractere din
literatura română. – Al. Piru).........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
doric ................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
balzacian .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
de tipologie......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
roman al educaţiei sentimentale......................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Bildungsroman................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
frescă socială...................................................................................................................................

2. Numeşte cel puţin două opere şi autorii lor din literatura universală care să corespundă
speciei amintite mai sus.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................


I. T.
2
CATEGORII ESTETICE

Comicul ☺
Alături de tragic, ridicol, sublim, comicul este o categorie estetică fundamentală care
identifică una din atitudinile esenţiale ale spiritului uman în faţa vieţii şi artei. Comicul îşi
are originea în sesizarea şi prezentarea unui contrast în planul existenţei, pe care publicul îl
poate sancţiona printr-o gamă largă de reacţii morale (de la compasiune la dispreţ). Comicul
implică o participare afectivă specifică din partea spectatorului, manifestată prin râs. Se face
cunoscut printr-o mare diversitate de nuanţe, de unde dificultatea elaborării unor definiţii.
Aristotel atribuie comicul „oamenilor cu o morală inferioară", lipsiţi de curaj şi
fermitate în a înfrunta viaţa sau în a-i îndura loviturile. În lumea modernă, la Hegel,
comicul şi tragicul se află într-un raport dialectic (DEX – (În filozofia antică) Artă de a
discuta în contradictoriu, în scopul ajungerii la adevăr.).
Henri Bergson, în eseul Râsul sintetizează natura comicului în formula: „du mecanique
plaque sur du vivant" (ceea ce este mecanic suprapus pe ceea ce este viu). Reacţia
spectatorului în faţa situaţiilor comice presupune o anume detaşare a inteligenţei care sesizează
adevărul sub aparenţa falsă, dar şi o insensibilitate şi cruzime a observaţiei, elemente care
însoţesc râsul.
Comicul se defineşte prin nuanţele sale.
- Comicul bonom se asociază cu compasiunea.
- Comicul spiritual se manifestă prin jocuri de cuvinte, ironie şi glume abstracte,
adresate inteligenţei.
- Comicul buf este extravagant şi rezultă din evidenţierea unor automatisme
comportamentale, amintind jocul arlechinilor şi al bufonilor.
- Comicul burlesc coboară în vulgar şi în caricatură situaţii grave şi solemne
sau personaje eroice.
- Eroi-comicul tratează la modul eroic, epopeic, întâmplări şi personaje derizorii.
- Comicul tragic (tragicomicul) implică sensuri tragice sub aparenţe comice.
Comicul se asociază cu grotescul, ironia, satira, sarcasmul, batjocura.
(Gheorghe Crăciun)

1. Defineşte, cu ajutorul dicţionarului, următorii termeni:
grotesc.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
ironie ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
autoironie ........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
satiră................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
sarcasm............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
batjocură..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2. Comicul provine din discrepanţa dintre aparenţă şi esenţă, care este enormă. Găseşte
astfel de exemple având în vedere următoarele repere: spaţiul, descrierea fizică a
personajelor, comportamentul personajelor (ex. instinctul de posesie, care se manifestă
uneori în gol; scopul urmărit orbeşte, nu raţional), limbajul personajelor etc.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.
3
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

3. Sursa comicului, conform lui Paul Georgescu, este socială. Efortul micii burghezii,
încăpăţânate pe mica ei posesie, e ridicol într-o epocă în care averile nu se fac prin
straşnică agonisire, ci prin lovituri îndrăzneţe. Explică această afirmaţie, având în
vedere contextul istorico-economic de la începutul secolului XX.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

Tragicul ®
Categoria estetică a tragicului a fost definită filosofic, aducându-se în centrul analizei ideea
de destin (eroul nu se poate sustrage, orice ar face, forţei distrugătoare a sorţii), de vinovăţie
(involuntară, din neştiinţă, sau asumată, din orgoliu) sau de conflict extrem, fără alternativă,
între forţe măreţe sau caractere grandioase, al cărui deznodământ este înfrângerea şi moartea
eroului.
Tragicul presupune un anumit mod de raportare a omului la univers sau la existenţă, bazat pe
o valoare morală superioară apărată cu preţul autodistrugerii, ori pe credinţa într-un
ideal care să triumfe şi după dispariţia protagonistului.
Tragicul se exprimă, de regulă, printr-o structură închisă (începutul acţiunii anticipează
deznodământul): eroul tragic se află în luptă cu forţe de neînvins (exterioare sau psihologice),
ceea ce duce la un deznodământ dinainte stabilit. Măreţia eroului se păstrează nealterată
chiar prin înfrângere. Idealul moral pe care el îl întruchipează capătă dimensiune de simbol.
De aceea, o dată cu dispariţia eroului tragic, se prăbuşeşte o întreagă ordine morală /
existenţială, fiind înlocuită, în final, de alta nouă.
În concepţia lui Gabriel Liiceanu, „cu tragicul ne aşezăm într-o zonă a fiinţei populate de
existenţe finite şi conştiente. Situaţia tragică nu este compatibilă decât cu fiinţe conştiente finite
confruntate cu limita.
1
'''
Tragicul nu se limitează la tragedie, nici la genul dramatic. El se poate exprima în orice
artă, precum şi în diferite specii ale genului epic (mai ales nuvelă şi roman) şi chiar ale genului
liric. Se poate astfel analiza condiţia tragică a personajului Ghiţă (din nuvela Moara cu noroc a
lui Ioan Slavici), a lui Ilie Moromete, eroul lui Marin Preda, a lui Dionis (Sărmanul Dionis de
Mihai Eminescu), sau a lui Hyperion (din poemul eminescian Luceafărul), a emirului din
Bagdad {Noaptea de decemvrie de Al. Macedonski) ori a prinţului levantin din balada Mistreţul
cu colţi de argint a lui Şt. Aug. Doinaş.
În drama lui Lucian Blaga, Meşterul Manole, tragicul este exprimat prin situaţia
existenţială fără ieşire în care se află protagonistul pus să aleagă între dragostea pentru soţie şi
patima de creaţie. Destinul lui Manole - erou tragic - dezvăluie valoarea arhetipală a creaţiei,
născută prin sacrificiul omenesc suprem.

4. Paul Georgescu spune, în Sensul clasicismului (Polivalenţa necesară), că romanul este
o tragedie, în sensul că, în tragedie, finalul nu produce surprize, e cunoscut sau
previzibil. Viitorul este anulat, el fiind conţinut în caracterul eroului, aşa cum în
sâmbure preexistă copacul. Analizează finalul romanul, pe baza informaţiilor cunoscute
despre următoarele personaje: Otilia, Felix, Pascalopol, moş Costache, familia Tulea.
(Gabriela Dinu)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Concluzie: Deci, viitorul abolit, destinul interior al personajelor fac din Enigma
Otiliei o tragedie, discrepanţa dintre efortul depus şi ţelul urmărit îi generează comicul
superior. (Paul Georgescu)


AUTOR – „Scriitorul realist urmăreşte lucid desfăşurarea mecanismului declanşat, fără a
încerca, prin trucuri ieftine, să rupă evoluţia firească, înnodând
caracterele.”
(Paul Georgescu)

1. Unul dintre personajele romanului este întruchiparea(ca
atitudine) scriitorului, este o reprezentare a spiritului critic.
Numeşte acest personaj, argumentând alegerea ta!

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

I. T.
4
2. Conform lui Nicolae Manolescu, Balzac are vocaţia de a crea viaţă, iar G. Călinescu o
are pe aceea de a o comenta(Nicolae Manolescu). Găseşte citate care să ilustreze cea de
a doua parte a enunţului.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

I. T.
5
NARATOR – „A
1. Efortul constă în a vedea sobru, obiectiv şi pe eroii favoriţi.
tiva lui Felix, avem de a face, de fapt(de nenumărate ori), cu
........... ........
.......
2. Naratorul călinescian este deci un specialist. Ilustrează următoarele competenţe prin
muzica .................................................................................................................................

titudinea naratorului din Enigma Otiliei faţă de personajele sale nu diferă în
mod esenţial de atitudinea pe care o are, în general, criticul literar faţă de
personajele ce populează un univers ficţional.”(Carmen Muşat)

Obiectivitatea este paradoxală, căci nu mai desemnează absenţa din
evenimente a unui narator imparţial sau a demiurgului balzacian, ci amestecul
permanent al unui comentator savant şi expert, care în loc să înfăţişeze lumea, o
studiază pe probe de laborator.(N. Manolescu)
Motivează că, prin perspec
„ochiul unui estet”, adică, ne aflăm în faţa părerilor, impresiilor naratorului.
.............................................................................................................................
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

citate:
le .........
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
plastice ............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
psihologice ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
sociale .............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
estetice.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Se comentează, cu ironie blândă şi plină de simpatie tabieturile lui Pascalopol sau
I. T.
.........................................................................................................................................................
URENT LITERAR – „Nu există în realitate un fenomen artistic pur, clasic ori romantic.
ovedeşte validitatea următoarele afirmaţii:
favoarea realismului clasic(balzacianismului):
realizarea personajelor):
..................
2. Echilib
.........................................................................................................................................................
..... ..
.........................................................................................................................................................
.....

favoarea romantismului:
8. Antiteza dintre unele personaje.(N.M.)
.........................................................................................................................................................
9. Decorul de ruine.
.........................................................................................................................................................
neîndemânarea în relaţiile sentimentale de care dă dovadă Felix(S. Damian). Găseşte
citate care să dovedească acest lucru.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

C
[…] Clasicism – Romantism sunt două tipuri de ideale, inexistente practic în stare
genuină[…]”. (G. Călinescu)


D

۩
1. Centrarea unui caracter pe o trăsătură dominantă(+
În
- Felix ......................................................................................................
- Otilia .......................................................................................................................
- Moş Costache..........................................................................................................
- Pascalopol ...............................................................................................................
- Aglae.......................................................................................................................
- Stănică.....................................................................................................................
- Aurica......................................................................................................................
- Olimpia ...................................................................................................................
- Titi...........................................................................................................................
- Simion.....................................................................................................................
rul mijloacelor.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Fixează în nişte cadre sociale bine precizate o frescă din viaţa burgheziei bucureştene.
..................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. Arhitectura(structura) romanului.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
5. Tema ...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Naraţiunea...........................................................................................................................
7. Narator ................................................................................................................................
În

6

I. T.
7
.........................................................................................................................................................
11. Coexistenţa tragicului şi a comicului face parte din programul romanticilor.(P.G.)
..... ........
epăşirea realismului clasic…
emic...........................................................................................
.......................................................................................
.................
.......................
.................
.................
.................
favoarea originalităţii:
«tabula rasa», şi a ignora tradiţia înseamnă a fi în afara culturii.
10. Bărăganurile aistorice cu fertilităţi enorme de Atala.

............................................................................................................................................

D
12. …prin spiritul critic şi pol
13. …prin spiritul parodic, ludic...............................................................................................
14. …prin elemente ale modernităţii
- ambiguitatea personajelor
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- interesul pentru procesele psihice deviante (naturalism), motivate prin ereditate
şi mediu...................................................................................................................
..................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- aparenta similaritatea incipitului şi finalului..........................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- ambiguitatea unor personaje ...................................................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- prezenţa unor secvenţe specifice genului dramatic.................................................
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

În
„Originalitatea nu înseamnă
Scriitorul original nu descoperă roata şi focul, ci le foloseşte adaptat cerinţelor secolului său.
Iar marele scriitor este acela care anexează cât mai multe zone ale spiritului uman. Scriitorul
original nu este acela care ignoră descoperirile anterioare, ci acela care, într-un echilibru fericit
al mijloacelor, sintetizează larg, în spiritul vremii sale, o cât mai cuprinzătoare imagine a
umanului.” (Paul Georgescu)

Concluzie: „G. Călinescu este un clasic care a trecut prin romantism şi curentele
contemporane, refăcând clasicismul pe un cerc mai larg, modern, al spiralei.” (Paul Georgescu)


TIMP
1. Când se petrece acţiunea?
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

SPAŢIU – „G. Călinescu parodizează cu nedisimulată voluptate locuri
comune ale romanului realist al secolului al XIX-lea.”
(Paul Georgescu)


1. Numeşte locurile acţiunii în romanul Enigma Otiliei de G.
Călinescu.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2. Reprezintă, prin citate, focalizarea asupra casei(cap. I) arătând cum se transformă
spaţiul descris.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

I. T.
8
I. T.
9
3. Reprezintă grafic focalizarea asupra casei(cap. I) arătând cum se transformă spaţiul
descris.
4. Reconstituire spaţiului iniţial se face(subliniază răspunsurile corecte):
- de departe către aproape
- de aproape către departe
- din afară către înăuntru
- di-năuntru către afară.

5. Casa din strada Antim este descrisă cu lux de amănunte. Aceste informaţii sunt menite
să ne introducă în viaţa unei familii. Cu ajutorul străzilor, caselor şi mobilelor
cunoaştem oamenii. Dovedeşte veridicitatea celor enunţate, aducând exemple din
roman.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

6. Casa lui Pascalopol este descrisă de el însuşi. Este un prilej de a-şi prezenta biografia.
Găseşte citatele în cauză şi arată cum îl caracterizează obiectele, mobilele pe posesorul lor.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.
10
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................


STRUCTURĂ+. - „Enigma Otiliei este o reconstrucţie, dar înainte de a fi una a lumii,
este una a formulei înseşi de roman.” (Nicolae Manolescu)
1. Pentru echilibrul cărţii, G. Călinescu a evitat contrastele extreme, care ar fi pretins,
poate, o altă manieră de narare, cu participarea declarată a autorului.(S. Damian)
2. Câte capitole conţine romanul?..................................................................................
3. Prezintă cele două planuri narative principale ale romanului.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Incipitul şi finalul dau simetria romanului. Dovedeşte acest lucru.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................CONFLICTE ¬e÷
Exemplifică-le!

- 2 conflicte succesorale ........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- conflictul erotic ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
- conflicte familiale ...............................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

I. T.
11
= TEME, MOTIVE w

1. Interpretează următoarele teme şi motive la modul general, arată cum sunt ele prezente
în roman:
viaţa burgheziei bucureştene...........................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
lupta pentru moştenire(temă balzaciană) ........................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
familia (paternitatea/ maternitatea) .................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
iubirea(+atitudinea personajelor, din perspectiva deznodământului) .............................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
cuplul(şi/sau căsătoria)....................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
parvenirea........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.
12
Adaugă altele, găsite de tine!
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2. Numeşte cel puţin câte două opere literare din literatura română, respectiv literatura
universală în care temele şi motivele de mai sus sunt prezente:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................


PERSONAJELE -
1. În realism, personajul a devenit întruchiparea unui viciu sau a unei virtuţi, încetează de
a mai fi individ, pentru a fi categorie umană(Ulise, Harpagon, Don Quijote, M-me
Bovary etc.). În romanul discutat există caractere date şi se cristalizează în jurul unei
trăsături dominante. Indică aceste trăsături.
- Felix ........................................................................................................................
- Otilia .......................................................................................................................
- Moş Costache..........................................................................................................
- Pascalopol ...............................................................................................................
- Aglae.......................................................................................................................
- Stănică.....................................................................................................................
- Aurica......................................................................................................................
- Olimpia ...................................................................................................................
- Titi...........................................................................................................................
- Simion.....................................................................................................................

2. Personajele sunt prezentate la începutul cărţii. Rescrie această secvenţă.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.
13
3. Personajele sunt expresive prin exces de calităţi şi defecte. Alege un personaj şi
argumentează acest lucru.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
4. Relaţiile familiale sunt surprinse cu o luciditate analitică remarcabilă. Ilustrează-le!
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

5. În romanul Enigma Otiliei, G. Călinescu reuşeşte să contopească două atitudini umane
majore, aparent antagonice: tragicul şi comicul. Personajele care reuşesc să scape din
acest mecanism tragic, datorită unor calităţi, sunt trei la număr, conform lui Paul
Georgescu. Enumără-le şi arată aceste calităţi.(S. Damian spune că aceste personaje se
sustrag viziunii comice!)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

6. În aceeaşi ordine de idei, personajele alese la exerciţiul 3 sunt singurele capabile de
motivaţia actelor proprii. Celelalte personaje sunt construite din automatisme.
Dovedeşte acest lucru.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

7. Clasificând tipurile, G. Călinescu operează ştiinţific, cu imparţialitatea cercetătorului de
laborator. În foaia de observaţie clinică sunt notate datele ereditare, antecedentele,
starea somatică. Alcătuieşte „foaia de observaţie” a unuia dintre personaje, la alegere.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

8. Evidenţiaţi trăsăturile morale ale lui Costache
Giurgiuveanu, prin referire la cele mai
semnificative întâmplări şi semnificaţii.
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Moş Costache Giurgiuveanu

9. Relevaţi corelarea elementelor descriptive ale ambientului şi ale celor portretistice în
realizarea personajului Costache Giurgiuveanu.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

10. Selectaţi din portretul lui Costache Giurgiuveanu cel puţin cinci dintre cele mai
expresive sintagme.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.
14
Felix şi Otilia

I. T.
15


11. Relevaţi particularităţile de construcţie a personajului Felix.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

12. Argumentaţi că Otilia face parte din „galeria femeilor inaccesibile”: voluntare, spontane
şi imprevizibile.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Otilia


Pascalopol


13. Evidenţiaţi trăsăturile Otiliei evocate prin perspectiva altor personaje: Costache
Giurgiuveanu, Felix, Pascalopol, Aglae.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

14. Explicaţi ce trăsături ale Otiliei evocă indirect ultimele sale acţiuni.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

15. Arătaţi trăsăturile fizice ale lui Pascalopol, evidenţiind rolul acestora în relevarea
adâncimilor sufleteşti ale personajului
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.
16
Stănică Raţiu Aglae

Clanul Tulea

I. T.
17
Olimpia Aurica
I. T.
1816. Precizaţi ce rol îi
rezervă autorul , în secvenţa de la pagina 76, lui Simion.
Titi
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

17. Comentaţi portretul lui Titi.
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

18. Relevaţi exemplele care sugerează dificultăţile de
comunicare ale lui Titi.
Simion
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
19. Selectaţi secvenţele în care autorul face referiri ironice la acest personaj.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.
19

PROCEDEELE NARAŢIUNII
1. Romanul adoptă metoda de lucru a lui Balzac: viaţa socială e studiată în spiritul
ştiinţelor naturale cu sentimentul unităţii ansamblului şi cu intenţia clasificării
indivizilor pe specii. Argumentează!
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

2. Tehnica prezentării personajelor prin descrierea mediului în care trăieşte(vezi spaţiul).
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

3. Familiarizarea cu mediul se obţine prin procedeul restrângerii treptate a
cadrului(tehnica detaliului).
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

4. Metodă balzaciană – recurgerea la un element arhitectonic pentru a recompune o casă,
o ambianţă, o biografie, o dramă, un destin, întocmai cum Cuvier pornea de la os şi
reconstituia o întreagă specie dispărută.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

LIMBAJUL

Prozei narative
1. Argumentează faptul că, deşi adoptă un ton obiectiv, naratorul se ascunde în
spatele măştilor sale, care sunt personajele.
.............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................


Limbajul personajelor

2. În limbajul personajelor se utilizează aceleaşi mijloace lingvistice, indiferent
de situaţia socială sau de cultura lor. Cu toate acestea, Aglae pronunţă
învechit cuvintele, marcă a inculturii şi snobismului. Găseşte astfel de
exemple.
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................


ÎN LOC DE FINAL
Exprimă-ţi părerea în legătură cu acest roman!
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
I. T.
20

CATEGORII ESTETICE Comicul ☺ Alături de tragic, ridicol, sublim, comicul este o categorie estetică fundamentală care identifică una din atitudinile esenţiale ale spiritului uman în faţa vieţii şi artei. Comicul îşi are originea în sesizarea şi prezentarea unui contrast în planul existenţei, pe care publicul îl poate sancţiona printr-o gamă largă de reacţii morale (de la compasiune la dispreţ). Comicul implică o participare afectivă specifică din partea spectatorului, manifestată prin râs. Se face cunoscut printr-o mare diversitate de nuanţe, de unde dificultatea elaborării unor definiţii. Aristotel atribuie comicul „oamenilor cu o morală inferioară", lipsiţi de curaj şi fermitate în a înfrunta viaţa sau în a-i îndura loviturile. În lumea modernă, la Hegel, comicul şi tragicul se află într-un raport dialectic (DEX – (În filozofia antică) Artă de a discuta în contradictoriu, în scopul ajungerii la adevăr.). Henri Bergson, în eseul Râsul sintetizează natura comicului în formula: „du mecanique plaque sur du vivant" (ceea ce este mecanic suprapus pe ceea ce este viu). Reacţia spectatorului în faţa situaţiilor comice presupune o anume detaşare a inteligenţei care sesizează adevărul sub aparenţa falsă, dar şi o insensibilitate şi cruzime a observaţiei, elemente care însoţesc râsul. Comicul se defineşte prin nuanţele sale. Comicul bonom se asociază cu compasiunea. Comicul spiritual se manifestă prin jocuri de cuvinte, ironie şi glume abstracte, adresate inteligenţei. Comicul buf este extravagant şi rezultă din evidenţierea unor automatisme comportamentale, amintind jocul arlechinilor şi al bufonilor. Comicul burlesc coboară în vulgar şi în caricatură situaţii grave şi solemne sau personaje eroice. Eroi-comicul tratează la modul eroic, epopeic, întâmplări şi personaje derizorii. Comicul tragic (tragicomicul) implică sensuri tragice sub aparenţe comice. Comicul se asociază cu grotescul, ironia, satira, sarcasmul, batjocura. (Gheorghe Crăciun) 1. Defineşte, cu ajutorul dicţionarului, următorii termeni: grotesc ............................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................... ironie ............................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... autoironie ........................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... satiră................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... sarcasm............................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... batjocură.......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... 2. Comicul provine din discrepanţa dintre aparenţă şi esenţă, care este enormă. Găseşte astfel de exemple având în vedere următoarele repere: spaţiul, descrierea fizică a personajelor, comportamentul personajelor (ex. instinctul de posesie, care se manifestă uneori în gol; scopul urmărit orbeşte, nu raţional), limbajul personajelor etc. ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................... I. T. 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->