Sunteți pe pagina 1din 105

Predici la Duminica a-IX-a dup Rusalii - Umblarea pe mare - potolirea furtunii

Index
Evanghelia i Apostolul zilei ............................................................................ 3 Arhimandrit Ilie Cleopa - Predic la Duminica a IX-a dup Rusalii Despre sfnta rug ciune .................................................................................. 6 Sfntul Ioan Gur de Aur - Cuvnt la Duminica a IX-a dup Rusalii ....... 11 Sfntul Nicolae Velimirovici - Predica la Duminica a 9-a dupa Rusalii ..... 17 Sfntul Teofan Z vortul Tlcuiri ............................................................. 20 Predica Mitropolitului Augustin de Florina la Duminica a IX-a dup Rusalii Via a noastr - o mare furtunoas ................................................ 22 P rintele Arsenie Boca - Cuvnt la Umblarea pe Mare i Potolirea furtunii - Iisus pe mare ................................................................................................ 26 P rintele Constantin Galeriu - Predic la Duminica a nou dup Rusalii: Umblarea pe mare - potolirea furtunii ......................................................... 30 Ierodiacon Visarion Iugulescu - Predic la Duminica a IX-a dup Rusalii Corabia pe valuri ........................................................................................... 39 Rug ciune ................................................................................................... 47

Preot prof. Gheorghe-Radu S l gian - Predic la Duminica a 9-a dup Rusalii Umblarea pe mare potolirea furtunii ......................................... 48 PS Sebastian, Episcopul Slatinei i Romana ilor - Mersul pe ap n mijlocul vie ii: Trebuie s tim s cerem ajutor. S ntindem mna, a a cum a f cut-o Petru, s ne ncredin m Domnului................................................ 54 Pr. R zvan Ionescu - Evanghelia umbl rii pe mare i a potolirii furtunii: Doamne, scap -ne! ..................................................................................... 58 Serafim Papacostas - Primejduirea i salvarea lui Petru ............................. 60 P rintele Iosif Trifa Predic la Duminica a nou dup Rusalii - Umblarea pe mare, potolirea furtunii ............................................................................ 65 Traian Dorz - Eu sunt, nu v teme i! ............................................................ 68 Pr. Prof. Ion Buga - Predic la Duminica a IX-a dup Rusalii - Potolirea furtunii pe mare ............................................................................................. 72 P rintele Symeon de la Essex i P rintele Rafail Noica - Abandona i-v n minile lui Dumnezeu! ................................................................................. 76 Cuviosul Paisie Aghioritul: Acolo unde nu poate omul, ajut Dumnezeu! . 80 Cuviosul Sofronie Saharov - Lupta rug ciunii: S ne inem strns de mna lui Dumnezeu! ................................................................................................ 91 Predica Preafericitului P rinte Patriarh Daniel la Duminica a IX-a dup Rusalii - Umblarea pe mare a Mntuitorului i potolirea furtunii - Credin a puternic nvinge ncerc rile vie ii ................................................................ 97

Evanghelia i Apostolul zilei

Evanghelia

Ev. Matei 14, 22-34 i ndat Iisus a silit pe ucenici s intre n corabie i s treac naintea Lui, pe rmul cel lalt, pn ce El va da drumul mul imilor. Iar dnd drumul mul imilor, S-a suit n munte, ca s Se roage singur. i, f cndu-se sear , era singur acolo. Iar corabia era acum la multe stadii departe de p mnt, fiind nv luit de valuri, c ci vntul era mpotriv . Iar la a patra straj din noapte,

a venit la ei Iisus, umblnd pe mare. V zndu-L umblnd pe mare, ucenicii sau nsp imntat, zicnd c e n luc i de fric au strigat. Dar El le-a vorbit ndat , zicndu-le: ndr zni i, Eu sunt; nu v teme i! Iar Petru, r spunznd, a zis: Doamne, dac e ti Tu, porunce te s vin la Tine pe ap . El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborndu-se din corabie, a mers pe ap i a venit c tre Iisus. Dar v znd vntul, s-a temut i, ncepnd s se scufunde, a strigat, zicnd: Doamne, scap -m ! Iar Iisus, ntinznd ndat mna, l-a apucat i a zis: Pu in credinciosule, pentru ce te -ai ndoit? i suindu-se ei n corabie, s-a potolit vntul. Iar cei din corabie I s-au nchinat, zicnd: Cu adev rat Tu e ti Fiul lui Dumnezeu. i, trecnd dincolo, au venit n p mntul Ghenizaretului.
Apostol

Epistola c tre Corinteni a Sfntului Apostol Pavel I Cor. 3, 9-17

9.C ci noi mpreun -lucr tori cu Dumnezeu suntem; voi sunte i ogorul lui Dumnezeu, zidirea lui Dumnezeu. 10.Dup harul lui Dumnezeu, cel dat mie, eu, ca un n elept me ter, am pus temelia; iar altul zide te. Dar fiecare s ia seama cum zide te; 11.C ci nimeni nu poate pune alt temelie, dect cea pus , care este Iisus Hristos. 12.Iar de zide te cineva pe aceast temelie: aur, argint, sau pietre scumpe, lemne, fn, trestie. 13.Lucrul fiec ruia se va face cunoscut; l va v di ziua (Domnului). Pentru c n foc se descoper , i focul nsu i va l muri ce fel este lucrul fiec ruia. 14.Dac lucrul cuiva, pe care l-a zidit, va r mne, va lua plat . 15.Dac lucrul cuiva se va arde, el va fi p gubit; el ns se va mntui, dar a a ca prin foc. 16.Nu ti i, oare, c voi sunte i templu al lui Dumnezeu i c Duhul lui Dumnezeu locuie te n voi?

17.De va strica cineva templul lui Dumnezeu, l va strica Dumnezeu pe el, pentru c sfnt este templul lui Dumnezeu, care sunte i voi.

Arhimandrit Ilie Cleopa - Predic la Duminica a IX-a dup Rusalii Despre sfnta rug ciune

S-a suit n munte, ca s Se roage deosebi. i f cndu-se sear , era acolo singur (Matei 14, 23) Iubi i credincio i, ntruct n Sfnta Evanghelie de ast zi se vorbe te de patru ori despre rug ciune, vom vorbi acum despre sfnta rug ciune, care este numit de dumnezeie tii p rin i "maica tuturor faptelor bune". C precum nu putem tr i f r hran i ap , a a nu putem tr i i nu ne putem mntui f r rug ciune. Ce este rug ciunea? Rug ciunea este vorbirea noastr direct cu Dumnezeu. Rug ciunea este via a noastr n Hristos i a ntregii lumii v zute i nev zute. Credin a n Dumnezeu este izvorul rug ciunii, iar iubirea de Dumnezeu este sufletul ei. Rug ciunea este ndeletnicirea nencetat a ngerilor, care sl vesc f r odihn pe Dumnezeu, cntnd: Sfnt, Sfnt, Sfnt, Domnul Savaot; plin este cerul i p mntul de m rirea Lui...! (Isaia 6, 3).

Rug ciunea este cununa de laud a tuturor sfin ilor din cer, ncepnd cu Maica Domnului, care se roag nencetat naintea Preasfintei Treimi pentru mntuirea noastr , a celor de pe p mnt. nsu i Duhul Sfnt se roag pentru noi cu suspine negr ite, spune Apostolul Pavel (Romani 8, 26). Ba, nsu i Fiul lui Dumnezeu se roag Tat lui zicnd: P rinte Sfinte, p ze te-i n numele T u pe cei pe care Mi i -ai dat, ca s fie una precum suntem i Noi! (Ioan 17, 11). Astfel tot cerul este n nencetat rug ciune de laud , de mul umire i cerere naintea Tat lui, ncepnd cu Domnul i Mntuitorul nostru Iisus Hristos pn la ngerii cei mai de jos. To i laud , "pe Tat l, pe Fiul i pe Duhul Sfnt, Treimea cea de o fiin i nedesp r it ". To i se nchin i mul umesc lui Dumnezeu pentru r scump rarea neamului omenesc prin ntruparea, moartea i nvierea Fiului S u. To i se roag pentru mntuirea noastr i a ntregului neam omenesc. Rug ciunea deci, este via a, lucrarea, i bucuria ve nic a tuturor ngerilor i sfin ilor din cer. Dar i pe p mnt, rug ciunea de laud , de mul umire i de cerere, formeaz lucrarea de c petenie a cre tinilor, a c lug rilor, a mamelor, a copiilor, i a ntregii crea ii. Slujbele din biseric , n frunte cu Sfnta Liturghie, formeaz cea mai nalt rug ciune i jertf de laud i de mul umire adus de oameni lui Dumnezeu, n numele ntregului univers. Apoi rug ciunile nencetate din casele lor, formeaz al doilea imn de laud , de mul umire i de cerere nain tea Preasfintei Treimi, dup jertfa cea f r de snge a Sfintei Liturghii. Dup cuvntul proorocului David, toat zidirea laud pe Dumnezeu, Creatorul ei, i p s rile v zduhului i pe tii m rilor i animalele p mntului i stelele cerului i soarele i luna i norii i vnturile toate cele de sub cer (Psalm 148). Toate n frunte cu oamenii de pe p mnt i cu sfin ii i ngerii din cer sunt n nencetat rug ciune ntru slava Preasfintei Treimi, pentru c rug ciunea de laud i de mul umire este ns i via a lumii v zute i a celei nev zute. Iubi i credincio i, S vedem cum ne nva Domnul s ne rug m n Evanghelia de ast zi. Dup ce Mntuitorul a nmul it cele cinci pini i doi pe ti prin rug ciune i binecuvntare i a hr nit cu ele attea mii de oameni, ca s ne nve e i pe noi a face toate cu rug ciune , a silit pe ucenicii S i s intre n corabie i s mearg naintea Lui, la cel lalt rm... (Matei 14, 22). De ce i-a trimis Hristos pe ucenici s mearg noaptea singuri pe mare? Ca s se deprind i ei a se ruga

mai mult lui Dumnezeu, mai ales n vreme de primejdie, i ca s se nve e a se lupta cu valurile i furtuna ispitelor acestei vie i, c ci marea este imaginea lumii lovite de r utate, de p cate, de boli, de necredin , de ur i de tot felul de p cate. Dar n timp ce apostolii erau singuri n corabie i se luptau cu valurile m rii, Iisus Hristos a liberat mul imea i S-a suit n munte ca s Se roage deosebi. i, f cndu-se sear , era acolo singur (Matei 14, 23). Rug ciunea n lini te i singur tate, este cea mai nalt rug ciune. Este rug ciunea sfin ilor, a siha trilor, a c lug rilor i a celor mai rvnitori cre tini. Ea se face n total reculegere i singur tate, mai ales noaptea cnd nimeni nu te vede i nimic nu- i poate fura gndul i sim irea inimii de la rug ciune. Aceasta se cheam i rug ciunea inimii, pentru c izvor te din inim i se urc cel mai repede la cer. Mntuitorul, ca Dumnezeu, nu avea nevoie s se retrag la lini te i n singur tate pentru a se ruga Tat lui ceresc, c ci El vedea i vorbea fa c tre fa cu Tat l. Dar obi nuia uneori s se roage singur, mai ales noaptea, precum f cea de obicei pe Muntele Taborului i n Gr dina Ghetsimani, ca s ne nve e i pe noi a iubi mai mult rug ciunea n lini te i cea din timpul nop ii dect cea din timpul zilei. Sfin ii P rin i numesc rug ciunea de noapte "de aur" pentru c noaptea mintea se poate ruga f r gnduri i imagina ii. n schimb, rug ciunea de diminea o numesc "de argint" fiind amestecat cu oarecare griji i gnduri, iar cea din timpul zilei o numesc "de aram " pentru mul imea grijilor i a gndurilor p mnte ti care sl besc mult puterea rug ciunii. Prin rug ciunea de pe munte, Domnul ne ndeamn la cea mai nalt rug ciune individual , numit de unii Sfin i P rin i "rug ciunea min ii i a inimii". Iar, cnd suntem trimi i pe cale sau grijile vie ii ne nconjoar corabia inimii ca ni te valuri, atunci s ne rug m cu rug ciunea apostolilor lovi i de furtun pe mare. n aceste momente, cre tinii trebuie s repete psalmii lui David, s fac rug ciuni scurte pe de rost sau, mai ales, s repete cu aten ie i sim ire rug ciunea inimii: "Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine p c tosul". Aceasta este cea mai nalt rug ciune personal ortodox practicat de mul i sfin i i siha tri, adic repetarea deas , nencetat i tainic a numelui lui Iisus Hristos. Se cheam i "rug ciunea inimii". Ne spune Evanghelia c n a patra straj a nop ii, adic pe la orele trei n zorii zilei, a mers Domnul la ucenicii S i, umblnd pe mare ca pe uscat. Cnd L-au v zut ucenicii de departe, "de fric au strigat", adic s -au rugat, creznd c ar fi vreo ar tare de noapte. Aceasta ni se ntmpl i nou . Cnd mergem noaptea

singuri pe ntuneric, pe c r ri necunoscute de p duri i ni se pare c auzim sau vedem vreo n lucire sau animale s lbatice, facem ca i ucenicii Domnului, adic de fric strig m, ne rug m, facem semnul crucii, zicem rug ciuni scurte cu credin , din toat inima i ndat sc p m de primejdie. Domnul ns i-a lini tit pe apostoli prin cuvintele: ndr zni i! Eu sunt, nu v teme i! Petru atunci, cuprins de ndoial , s -a rugat, zicnd: "Doamne, dac e ti Tu, porunce te-mi s vin la Tine pe ap !" "Vino!" i-a r spuns Domnul. Dar pe cnd mergea el pe valuri c tre Hristos, "v znd v ntul cel tare", s-a biruit de fric i ndoial i a nceput a se afunda. n clipa aceea a strigat: " Doamne, mntuie te-m !" Iar Domnul l-a apucat de mn i l-a mustrat: Pu in credinciosule, pentru ce te-ai ndoit? (Matei 14, 30-31). Vede i, fra ilor, urm rile rug ciunii f cute cu ndoial i cu pu in credin ? n vreme de primejdie i ispit nu te ajut dect n parte. Oare nu tot a a se roag mul i din credincio ii no tri? "Doamne, dac e ti Tu cu adev rat n cer i n inima mea, ajut -mi s vin la Tine! Ajut -mi s fac minuni n numele T u! Ajut -mi s reu esc la examene i la servici! Ajut -mi s biruiesc pe vr jma ii mei i-mi mpline te dorin a mea!" O asemenea rug ciune f cut cu ndoial , f r credin vie, din interes i mai mult pentru lucruri p mnte ti nu este primit la Dumnezeu i cu greu ni se mpline te cererea. S fugim de o asemenea rug ciune lipsit de credin , ndoielnic , pe care o facem numai la nevoie, cnd apa necazurilor ne este pn la gur ! Da, s ne rug m pentru orice avem nevoie n via , dar mai nti s mul umim lui Dumnezeu pentru toate darurile ce ni le-a dat; apoi s -L l ud m c n veac este mila Lui i apoi s -I cerem iertarea p catelor i mntuirea. La urm s cerem Domnului i cele de nevoie vie ii i s zicem: "Doamne, fac -se voia Ta!" nu voia mea, precum ne nva "Tat l nostru". Iar cnd suntem n primejdie de moarte, sau pe masa de opera ie, sau ntr -o grea ncercare, atunci s facem rug ciuni scurte, de cteva cuvinte, rostite cu glas sau n tain , din adncul inimii, cu lacrimi i credin . Adic s strig m ca i Petru, cnd se neca: "Doamne, mntuie te-m !"; "Doamne, ajut -mi!", cum striga femeia cananeeanc i " Doamne miluie te-m !" Sau s repet m mereu "Tat l nostru", Crezul, un stih din psalmi, ori rug ciunea monahilor: "Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluie te-m pe mine, p c tosul!" Iubi i credincio i, Nimeni nu poate tr i, nu se poate izb vi de necazurile vie ii i nu se poate mntui f r credin tare n Dumnezeu i f r rug ciune vie, continu ,

nencetat , cum ne nva Tesaloniceni 5, 17).

Sfntul Apostol Pavel: Ruga i-v

nencetat! (I

De ve i merge regulat la biseric i ve i asculta cu evlavie sfinte le slujbe, mai ales Sfnta Liturghie, multe daruri ve i primi n via i de grele ispite i p cate ve i fi izb vi i. De ve i cre te copiii n frica lui Dumnezeu i ve i face casele dumneavoastr loca uri de rug ciune i de laud lui Dumnezeu, iar nu case de ceart , de be ie i de p cate, v va da Domnul zile ndelungate, reu it n toate cele de folos i mntuire. Iar de ve i p i pe marea vie ii cu ndoial , f r credin , f r rug ciune i c r i sfinte de c l uz , f r biseric i duhovnici buni, f r spovedanie i mp rt anie regulat , v ve i neca n marea p catelor i ve i pierde mntuirea sufletului.
S -l rug m pe Domnul nostru, Iisus Hristos s ne nt reasc credin a, s ne nve e cum s ne rug m, s ne dea vreme de rug ciune i lacrimi de poc in ca s ne nchin m i noi cu Apostolii, zicnd: Cu adev rat, Tu e ti Fiul lui Dumnezeu! Tu e ti Mntuitorul i Salvatorul lumii! Mntuie te-ne s nu pierim, c dup Tine suspin toat f ptura! Amin.

Sfntul Ioan Gur de Aur - Cuvnt la Duminica a IX-a dup Rusalii

Privirea nenorocirilor celor multe pot nt ri credin a noastr Dumnezeiasc .

n pronia

Via a noastr pe p mnt este plin de tulbur ri i traiul nostru plin de fr mnt ri i de nelini te. Acesta este adev rul, iubi ii mei! Dar totu i, nu acesta ne face pe noi nenoroci i. Nenorocirea noastr vine mai vrtos de acolo, c aceste nelini tiri i tulbur ri, care s-ar putea sau mic ora sau a le r bda f r sup rare, noi nu c ut m s le biruim, ci l s m s scad b rb ia noastr , i a a toat via a o petrecem cu o permanent triste e. Unul se tnguie te de s r cie, altul de boal , iar altul de povara grijilor, de gospod ria sa i de copiii s i, altul c n-are copii. Vezi acum ct de departe merge nebunia? Noi nu ne tnguim numai pentru un fel de lucruri, ci adeseori tocmai pentru lucruri potrivnice unul altuia. Dac ns lucrurile n sine ar fi pricina tnguirilor noastre, noi n -am putea s ne plngem asupra celor dimpotriv . Dac s r cia ar fi n sine un r u mare i nesuferit, atunci bogatul niciodat n-ar putea s se tnguiasc . Dac lipsa de copii ar fi n sine un r u, atunci ar trebui s fie totdeauna mul umi i cei care au copii mul i. Dac crmuirea treburilor publice ale unei cet i sau ale unui stat, ocuparea locurilor de cinste i st pnirea multor supu i ar fi n sine un bun vrednic de dorit, atunci via a singuratic , care se petrece n toat lini tea, ar trebui nl turat i urt de to i.

Acum ns , cnd noi vedem c cei boga i se tngui esc ca i cei s raci, ba nc adeseori mai mult dect ace tia, dreg torul cel mai mare ntocmai ca i cel supus, i tat l multor copii la fel ca cel f r copii, atunci s socotim c nu lucrurile n sine sunt pricinile tnguirilor omene ti, ci nsu i oameni i trebuie s fie vinova i, care nu se potrivesc pe sine cu mprejur rile i cu pozi ia lor i nu tiu a sc pa de sup r rile lor. Nelini tile i tulbur rile vie ii nu vin a adar din schimbarea norocului, ci cauzele acestora zac n noi n ine i n alc tuirea duhului nostru. Dac sufletul nostru este ntr-o stare bun , atunci s se ridice mpotriva noastr mii de furtuni din toate p r ile, noi vom fi ca ntr-un liman lini tit i sigur. i de alt parte, dac n sufletul nostru se afl r ul, atunci de ne-ar merge toate bine, noi totu i vom fi asemenea celor cu corabia stricat . ncercarea ne arat aceasta chiar n trupul omenesc. Cine are un trup puternic, voinic, orict de mult s-ar lupta cu schimb rile vremii rele i cu altele, el totu i va r mne nu numai s n tos, ba nc prin deprinderea i obi nuin a cu vremea rea, se va face mai tare i mai s n tos. Iar dac cineva are un trup slab, poate fi vremea cea mai frumoas , el totu i nu se va afla bine, fiindc el, din pricina sl biciunii sale, sufer dureri i la aerul cel mai curat. Tot a a vedem noi i la mnc ruri. De avem un stomac tare i puternic, orice am mnca, fie chiar lucruri grele i greu de mistuit, stomacul cel puternic totu i le va preface n suc curat i va birui nsu irea cea rea a mnc rii. I ar dac puterea stomacului este sl bit i betejit , po i s -i dai bucatele cele mai bune, el le va strica i va preg ti dintr-nsele sucuri nes n toase; c ci starea cea rea a lui stric bun tatea oric rei mnc ri. De aceea, iubi ilor, cnd vedem n lume vreo neornduial , s nu arunc m vinov ia asupra lui Dumnezeu, c ci aceasta ar nsemna a nu c uta vindecare pentru ran , ci a face lng ran nc o ran . Nici s nsu im crmuirea lumii la duhurile cele rele i s credem c nu este pronie dumnezeiasc , ci ntmplarea sau soarta care ar crmui totul. Acestea: hula, neornduiala i confuzia, nu stau n cursul lucrurilor nsu i, ci n mintea sau duhul cel bolnav. Dac sufletul nostru este bolnav, poate s i se nf i eze de mii de ori ordinea n lume, pn ce el nu va birui dezordinea sau neornduiala sa proprie, toat acea ordine sau rnduial a lumii nu o va b ga n seam .

Un ochi bolnav, n amiaza mare, va crede c totul este ntuneric, va vedea una n loc de alta i nu va avea nici un folos de la razele soarelui. Dimpotriv , un ochi s n tos i tare, chiar i seara va putea conduce trupul cu siguran i f r mpiedicare. Tot a a se ntmpl cu ochiul sufletului nostru. Dac el este s n tos, va vedea ordine i frumuse e chiar i acolo unde se pare a fi dezordine i confuzie. Iar dac ochiul sufletului nostru este bolnav, atunci m car n cer de s -ar uita, el va crede c i acolo a descoperit mult dezordine i confuzie. Iar cum c aceasta a a este, pot s v aduc pilde doveditoare din timpul cel vechi i din cel nou. Ct de mul i sufer s r cia foarte u or, i pe lng aceasta nencetat prosl vesc pe Domnul! Dimpotriv , ct de mul i sunt care tr iesc n bog ie i prisosin , i totu i nu mul umesc lui Dumnezeu pentru aceasta, ba nc Il hulesc! Ct de mul i se tnguiesc asupra proniei dumnezeie ti, m car c ei nu sufer nici o nevoie? Ct de mul i, f r a fi vinova i, i-au petrecut via a n temni , unde, n toat tic lo ia aceea, au fost mai veseli dect al ii care duceau o via f r fric i n toat siguran a? A adar, vezi c sufletul omului, iar nu lucrurile cele din afar , este pricina pentru care noi vedem n lume dezordine i nenorocire, sau fericire i ordine. De aceea, dac ne-am ngriji de binele sufletului nostru, atunci n-am ti nimic despre neornduial , confuzie i r u, chiar dac treburile vie ii noastre s-ar ntoarce n sus i n jos mai cumplit dect un vrtej mare. Spune-mi, pentru ce a mul umit Pavel lui Dumnezeu? El era unul dintre cei ce au vie uit mai bine i au petrecut timpul n fapte bune. Nici un om sub soare nu era mai drept dect dnsul, dar, totodat , nici un om n a avut de suferit i de r bdat mai multe dect dnsul, ns , m car c el vedea mul i p c to i vie uind n bun stare i n prisosin i ndulcindu-se de toate bunurile, totu i, el mul umea Dumnezeului s u i ndemna i pe al ii a face aceasta. La el uita i-v , iubi ilor! Cnd vezi cum p c tosul este fericit, cum se ngmf , cum surp pe potrivnicii s i, cum se r zbun asupra celor ce -i sunt potrivnici i totu i r mne nepedepsit, cum i curg din toate p r ile banii i avu ia, cum to i l cinstesc i l m gulesc, pe cnd la tine toate se ntmpl dimpotriv , i sup rarea, clevetirea i r utatea te chinuiesc, totu i, s nu crezi c pronia nu privegheaz asupra ta, ci prive te la Sfntul Pavel, care se afla ntr -o asemenea pozi ie. De teapt duhul t u, vino- i n fire i nu c dea n descurajare.

Nu dup fericirea sau nenorocirea cea p mnteasc , socote te pe prietenul sau pe vr jma ul lui Dumnezeu, ci cnd vezi un om c are tr ie te cu n elepciune, liber de patimi, i care n zuie te la cucernicie, pe acela s -l ferice ti i s -l socote ti fericit, chiar de ar fi nc tu at cu mii de leg turi, chiar de ar avea statornicit locuin a sa ntr-o temni , chiar de ar sluji unor tirani nevrednici, chiar de ar fi ap sat de s r cie, sau ar munci la ocn , sau orice ar suferi. El este fericit chiar de i s-ar scoate ochii, i chiar atunci cnd ar fi aruncat n foc i trupul s u s-ar omor cu ncetul. Dac , dimpotriv , vezi pe unul ducnd o via luxoas i p c toas , i chiar de s-ar ndulci de toat cinstea cea p mnteasc , de ar edea i pe un tron mp r tesc, mpodobit cu coroan i mbr cat n porfir i domnind peste toat lumea, totu i, trebuie s -l tnguie ti i s -l socote ti nenorocit pentru p catele sale. Un om cu aceste nsu iri este nenorocit, chiar de ar st pni toat lumea. Oare, ce-i folose te lui toat avu ia i bog ia sa, dac el n fapta bun este cel mai s rac dect to i? Ce-i folose te lui a domni peste a a de mul i, dac el nu poate domni peste sine i poftele sale? Cnd vedem c trupul unui om nu se afl bine, c sufer de friguri, de durere de picioare, ori de ame eal , sau este cuprins de alt boal nevindecat , noi jelim pe acest om i l socotim nenorocit, orict de bogat ar fi. Astfel, cu ct el este mai bogat, cu att ni se pare mai nenorocit, c ci sim ul durerii este mai mare atunci cnd cineva ar tr i n prisosin . Pe cine s r cia l opre te de la gustarea ndestul rilor, acela n nenorocire are mngierea trebuitoare; cine, dimpotriv , ar putea s guste toate ndestul rile i numai boala l opre te de la acestea, acela sufer cu att mai mult durerea. Nu ar fi, oare, cea mai mare nebunie a socoti nenorocit pe cel c zut n vreo boal trupeasc , chiar cnd el este bogat, iar pe cel bolnav cu sufletul - pentru c sufletul este cel mai nalt i mai pre ios a-l socoti fericit pentru bani, sau pentru cinstea cea trec toare, sau pentru oricare din bunurile pe care el nu poate s le ia cu sine n cealalt lume i care adeseori ne p r sesc nc nainte de sfr itul acestei vie i? Rogu-v , trebuie, oare, ca asemenea lucruri s fie pentru voi pricin de nelini te i de tulburare? Pentru ni te lucruri ca acestea unii cuteaz a se tngui mpotriva lui Dumnezeu; pentru ni te lucruri ca acestea, mici, vor unii s t g duiasc pronia i crmuirea dumnezeiasc a lumii!

Dac ei ar ti c n aceast via nimic nu este bun afar de fapta bun , nici bog ia, nici banii, nici s n tatea, nici puterea, nici orice altceva, i nimic n via a aceasta nu este r u cu adev rat, dect numai p catul i r utatea; nici s r cia sau boala, nici ocara sau clevetirea, sau altceva din cele ce obi nuit se numesc nenorocire; dac ar ti aceasta, niciodat ei n -ar gr i, cum s-a zis mai sus, c nu este pronie; niciodat nu s-ar descuraja, niciodat n-ar ferici pe cel pe care trebuie s -l jeleasc , i nici s nu jeleasc pe cel pe care se cuvine s -l fericeasc . Pentru un trup bine hr nit, pentru o mncare bogat i pentru mult somn s -l ferice ti pe un om, ar fi ca i cum ai vorbi despre o f ptur f r judecat , c ci doar ndestularea dobitocului st n aceste lucruri. Dar chiar i pentru multe din dobitoace traiul cel bun i trnd via sunt pierz toare. Deci, dac aceste lucruri sunt v t m toare chiar i pentru dobitoacele cele f r de minte, a c ror ndestulare st numai n traiul cel bun, trebuie, oare, la oameni, a c ror vrednicie const n noble ea sufletului, s socotim aceste lucruri ca ni te preferin e, i nu mai vrtos s ne ru in m de cer i de ngeri, care sunt nrudi i cu sufletul nostru? Nu te ru inezi tu de nsu irea i de chipul propriului t u trup? Dumnezeu nu ne-a dat acela i chip al trupului ca i al dobitoacelor celor f r de minte, ci un altfel de trup, care s fie cuviincios a sluji un suflet cuminte i nemuritor. Pentru ce a ntors Dumnezeu ochii tuturor dobitoacelor spre p mnt, iar ochiul t u, omule, l-a nfipt n cap, ca n vrful unei nt rituri? Oare, nu pentru aceea s-a f cut aceasta, c ci dobitoacele n -au trebuin s se uite n sus la cer, cu care nu au nici o leg tur , iar tu ai primit de la Dumnezeu i de la fire legea, ca mai nti de toate s te ui i n sus? Pentru ce a nchipuit Dumnezeu trupul t u drept, pe cnd al dobitoacelor l -a ntors spre p mnt? Nu s-a f cut, oare, aceasta iar i pe acel temei? Nu prin aceast alc tuire i d ie nv tur c nu trebuie s ai leg tur cu p mntul i s nu te lipe ti de cele p mnte ti? A adar, s nu fim vnz torii noble ei noastre, nici s ne pogorm la nedestoinicia dobitocului, ca s nu zic i de noi Sfnta Scriptur : Omul n cinste fiind, n-a priceput (Psalmul 48, 21). C ci a pune fericirea in traiul cel bun, n bog ie i n m rire, ndeob te n bunurile p mnte ti, nu se cuvine oamenilor care i cunosc noble ea, ci se potrive te numai celor care s-au asem nat cu dobitoacele. Dar departe s fie de noi ca n aceast adunare, n aceast ceat duhovniceasc i n aceast priveli te sfnt s fie astfel de oameni!

De aceea, s ascult m adeseori cuvntul lui Dumnezeu, i cu acesta, ca i cu un cu it, s t iem patimile cele s lbatice ale sufletului, s fim arbori roditori i s aducem roade bune, timpurii, care s se p streze n magazia cea mp r teasc , iar Domnului, Care cultiv sufletele noastre, s -I aduc cinste, i nou via a cea ve nic . De care, fie ca to i s ne mp rt im, prin harul i prin iubirea de oameni a Domnului nostru Iisus Hristos, C ruia mpreun cu Tat l i cu Sfntul Duh se cuvine cinstea, n vecii vecilor. Amin.

Sfntul Nicolae Velimirovici - Predica la Duminica a 9-a dupa Rusalii

Evanghelia de ast zi cuprinde o biruin firii.

covr itoare a lui Hristos asupra

Era dup sl vita minune a nmul irii pinilor, cnd Domnul a hr nit cinci mii de b rba i i, pe lng ei, femeile i copiii, cu cinci pini i doi pe ti, mai r mnnd nc dou sprezece co uri cu r m i e. De pe atunci Domnul a str v zut ce va fi i a preg tit pas cu pas o minune nou , la care ucenicii nici nu visau. Mai nti i a trimis pe ucenici cu corabia pe malul cel lalt, apoi a dat drumul mul imilor, dup care S-a nsingurat n munte ca s Se roage. Faptele bune trebuie s premearg rug ciunii, pentru c atunci i rug ciunea ajut faptelor bune. Trebuie s ne m rturisim credin a prin fapte bune, i abia apoi prin vorbe. Dar tot lucrul bun, fie f cut sau pe cale de a fi s vr it, fie tr it sau auzit sau citit - oricare f r deosebire - trebuie atribuit lui Dumnezeu i nu nou , pentru c nu cu de tept ciunea sau cu dreptatea noastr l-am izbutit de vreme ce nimic nu suntem naintea Domnului. Seara, cnd ucenicii porniser pe mare cu corabia, apele erau lini tite, dar strnindu-se vntul, valurile s-au ridicat uria e (cum se ntmpla des pe acolo), corabia se cl tina mnat ncolo i ncoace iar ucenicii erau ngrozi i. Ei aveau desigur s - i aminteasc o alt furtun pe mare, cnd El era cu dn ii pe corabie iar ei L-au de teptat nsp imnta i. n vremea acelei furtuni pe mare, ncercarea ucenicilor fusese mai mic , pentru c El se afla cu ei n corabie, chiar dac dormea. Acum ns , n aceast nou furtun , ncercarea credin ei

lor e mult mai mare. Hristos este departe, foarte departe, n munte, n pustietate. Cum s -L strige? Cum s -I dea de veste n ce nenorocire se afl ei? Pe cine s trimit la El cu o solie? Pe cnd ucenicii se dau de ceasul mor ii, deodat le apare Hristos umblnd pe ap , la a patra straj din noapte. Evreii, ca i st pnitorii lor, romanii, mp r eau noaptea n patru str ji, fiecare m surnd trei ceasuri. Dom nul le-a ap rut a adar ucenicilor la straj a patra, n ultimul p trar al nop ii, chiar nainte de zori. Se cr pa de ziu ? Noaptea era cu lun ? Ori le -a str lucit lor Domnul n ntuneric cu lumina Taborului? Nu tim. Totul e c ucenicii L -au v zut pe ap i s-au sp imntat. Aceast fric nou e ra cu mult mai mare dect groaza din fa a furtunii i a primejdiei de moarte. Nu tiuser c Domnul lor are asemenea putere, asemenea st pnire asupra naturii; Hristos nu le dezv luise nc lucrul acesta. l v zuser poruncind m rii i vnturilor, dar nu- i nchipuiser c poate merge pe ap ca pe uscat. Ct vreme l purta credin a, Petru umbl pe ap ; dar cnd s-a ndoit a nceput s se scufunde, pentru c ndoiala aduce fric . n elesul tainic al ie irii din corabie i umbl rii pe ap c tre Domnul Iisus Hristos nseamn p zirea sufletului de grija de trup i de iubirea de trup, pornirea spre Mntuitorul pe calea primejdioas a duhovnicescului. Asemenea porniri au mul i credincio i din cei frico i, la care bucuria lui Hristos se amestec cu ndoial . Adesea ace tia doresc s scape de grija de trup ca s -L urmeze pe Hristos, mp ratul lumii, n duh, dar repede se simt pierdu i i se ntorc la ndeletnicirile lor trupe ti de mai nainte, la corabia cl tinat de va luri. Numai cei foarte nal i duhovnice te, eroii cei mari ai omenirii, au izbutit prin ndelunga lucrare a statorniciei n credin s ias din cor bioara lor trupeasc pe marea nvolburat a vie ii duhovnice ti la ntlnirea cu Hristos. Doar ei au tr it adnc i frica de-a i p r si corabia, i spaima n fa a furtunii, i negr ita bucurie a ntlnirii cu Hristos. Apostolul Pavel a tr it nc din via a p mnteasc aceast desp r ire a sufletului de trup, precum i mul i al i sfin i dup dnsul. S vedem ce s-a ntmplat cu Petru, cel nc plin de fric . Cum l sperie acum vntul, dac nu l-a speriat marea? Parc ar fi un copil care atunci cnd ncepe s mearg face c iva pa i, dar la prima mi care a celor din jur i pierde cump tul i cade. A a i cu avntul nostru duhovnicesc: nimica toat ne r stoarn i ne ntoarce din drum. Oare s-a ndoit Avraam cnd l ducea pe fiul lui spre jertfire? Oare nu Dumnezeu l-a sc pat? Nu-L sl vea Iona pe Dumnezeu n burta chitului, i a fost sc pat?

Cum nu s-au ndoit cei trei sfin i tineri n cuptorul de foc, i credin a lor i-a sc pat? Dar Daniel n groap cu lei? Dar fericitul Iov, plin de r ni i de bube? Petru a fost slab, i Domnul l-a nt rit n credin . i ntre sfin i mul i au fost slabi la nceput, dar la sfr it au fost tari.
Cum a urcat Domnul n corabie, vntul a stat. Acum la aceast nou mare minune, ucenicii nu se mai mir , ci este prima oar cnd ei to i l m rturisesc pe Iisus Fiul lui Dumnezeu. Era i Iuda printre dn ii, L-a m rturisit i el. Mai trziu, din l comie, s-a lep dat de Domnul i nv torul s u. i Petru s-a lep dat, i nc de trei ori, dar lep darea lui Petru nu a fost pus la cale dinainte, cu snge rece, ci a fost o fapt a fricii pentru care ndat s -a c it i a plns cu amar.

Au sosit la Capernaum, c tre care mergeau. Cine a c l torit n Galileea poate s i dea seama ce departe i-a aruncat furtuna pe apostolii lui Hristos. Betsaida i Capernaum se afl amndou n partea dinspre miaz noapte a m rii. Cnd s -au mbarcat mai jos de Betsaida, apostolii aveau doar s pluteasc de -a lungul rmului. Ni se spune cu toate acestea c vasul a fost dus de furtun n mijlocul m rii. Acolo, n mijlocul m rii, le-a ap rut Domnul mergnd pe ap . Cnd s-a oprit furtuna, corabia a trebuit s navigheze napoi, mai jos de Capernaum. i noi a adar c ut m sc pare sub aripa cea puternic a lui Hristos, acolo unde nu sunt furtuni, nici vnt, nici n luci, acolo unde vom afla cu mbel ugare tot lucrul bun: bun t i netrec toare, nesupuse destr m rii, moliei i ruginii; acolo unde, mpreun cu ngerii i cu sfin ii, vom sl vi biruin ele lui Hristos, a c ror m rire n-o putem n elege n via a aceasta muritoare, ngr dit vederii noastre. Acolo toate ni se vor descoperi, to i ne vom bucura i bucuria nu va avea sfr it. Slav Domnului nostru Iisus Hristos, mpreun cu Tat l i cu Sfntul Duh, Treimea cea de o fiin i nedesp r it , acum i pururi i n vecii vecilor. Amin.

Sfntul Teofan Z vortul Tlcuiri

[I Cor. 3, 9-17; Mt. 14, 22-34] Sfntul Apostol Petru, cu ng duin a Domnului, coboar din corabie i merge pe ap ; apoi, se las biruit de imboldurile fricii i ncepe s se scufunde. Faptul c s-a hot rt s fac un lucru att de neobi nuit nu este vrednic de mustrare, altminteri Domnul nu i-ar fi ng duit; mustrare merit faptul c nu i-a p strat starea sufleteasc dinti. Pe Apostol l umpluse o n dejde n Domnul plin de nsufle ire, ntemeiat pe credin a c El poate orice i asta i-a dat curajul s nfrunte valurile. A f cut c iva pa i pe aceast cale nou : ar fi trebuit s se nt reasc n n dejde, avnd n vedere pe Domnul, Care era aproape, i faptul c deja mersese pe ap prin puterea Lui; el ns s-a l sat prad cuget rilor omene ti: Vntul este puternic, valurile sunt mari, apa n-are statornicie", iar aceasta 1-a zdruncinat, sl bind n el t ria credin ei i a n dejdii. Din aceast pricin a sc pat din mna Domnului i, r mnnd supus lucr rii legilor firii, a nceput s se scufunde. Domnul 1-a dojenit: Pu in credinciosule! pentru ce te-ai ndoit?", ar tnd pricina primejdiei. Iat o lec ie pentru to i cei ce ntreprind vreun lucru, mic sau mare, cu scopul ar tat de a pl cea Domnului! Trebuie p strat c ldura dinti a credin ei i n dejdii, din care se na te o mare virtute: st ruin a n fapt bun , care sluje te de temelie a vie ii pl cute lui Dumnezeu. Atta vreme ct aceast stare se p streaz , nsufle irea de a purta ostenelile c ii pe care ai p it nu piere, i piedicile, orict de mari ar fi, trec neb gate n seam . Atunci cnd ea sl be te ns , sufletul omului se umple ndat de nchipuiri privitoare la mijloacele omene ti de p strare a vie ii i de ducere la bun sfr it a treburilor ncepute; i ntruct acestea se arat ntotdeauna neputinci oase, n sufletul lor se strecoar frica: Ce o s fie?"; de aici se na te ov iala: S mai continuu?", i n cele din urm p r sirea deplin a lucr rii cu pricina. Trebuie f cut a a: ine-te de ce-ai

nceput, gone te gndurile care te tulbur Care este aproape.

i ndr zne te ntru Domnul,

Predi

i ropoli l i i de Flori l Dumi i a IX-a dup Rusalii Via a noastr - o mare furtunoas

(M t i

i uzit t i i it E li E li t zi t z c Hri t nu este doar om ca noi ci este i Dumnezeu. Este Dumnezeul m. Acest lucru l predic minunea pe care a i auzit o. O mi mare, de trei ori mare, care a avut loc continuarea celeilalte minuni, despre care a vorbit Evanghelia din duminica trecut
Acolo se spunea c Hristos cu cinci pini i doi pe ti a s turat cinci mii de oameni n pustie. Dup aceasta, Domnul S-a suit n munte, ca s se roage singur, n noapte. Ucenicii au urcat la porunca Lui ntr-o barc mic din lacul Gheni aret sau marea Galileii, ca s ias pe malul cel lalt. C l toreau singuri, f r Domnul. La nceput era lini te. Dar, deodat , i n timp ce mijea de ziu , sa ridicat un val puternic. Barca se zdruncina i era n pericol s se scufunde.

ubi ii

Atunci s-a ar tat acolo Hristos p ind pe deasupra apelor. nfrico toare priveli te. Ucenicii, doar ce L-au v zut, s-au tulburat i au spus c este o n luc . ns nu era o n luc . Era El nsu i. Petru i-a f cut curaj i a spus: - Tu e ti Doamne? Dac e ti Tu, spune-mi s vin la Tine, p ind i eu pe deasupra apelor. Domnul i-a f cut acest dar. -Vino, i-a spus. i Petru a nceput s p easc pe deasupra valurilor. V znd ns vntul puternic, s-a nfrico at i a nceput s se scufunde. - Doamne, mntuie te-m !, strig cu agonie. Hristos i ntinde imediat mna i l prinde. - Pu in credinciosule i zice de ce te-ai ndoit? (Matei 14, 31). i imediat ce au intrat n barc s-a f cut lini te. L-au sl vit pe Dumnezeu i I-au spus lui Hristos: Cu adev rat, Tu e ti Fiul lui Dumnezeu! (Matei 14, 33).
*** Aceasta este pe scurt Evanghelia de ast zi. Minunea aceasta arat c Hristos st pne te peste toate: soare, lun , stele, p mnt, vnturi, mare, lacuri, ruri, copaci, animale, toate. Este St pnul a toate. i noi, iubi ii mei, cu toate c ne afl m pe uscat, totu i c l torim pe mare, suntem ntr-o barc . Care este aceast barc ? Via a omeneasc . Din ziua n care se na te omul pn la sfr itul vie ii, el este n aceast barc , care e n pericol din parte valurilor, a valurilor s lbatice. Care sunt aceste valuri?

 Un val este boala. n timp ce e ti s n tos, deodat te mboln ve ti, cazi la pat, e ti n pericol s mori; acesta este un val imens.  Vrei altul? Iat , v duvia; n timp ce e ti c s torit, i pierzi femeia i r mi singur. Ce lovitur este i pentru femeie s - i piard b rbatul i s r mn v duv cu copii mici! Dar i pentru copii este un mare val s fii orfan.  Un val este i omajul; s fie cine va f r loc de munc , s caute de munc i s nu poat g si.  Un val este i s r cia: s nu aib omul cele indispensabile s - i acopere nevoile.  Dar valuri nu sunt oare i nedreptatea, calomnia sau divor ul? Plin de valuri este via a aceasta.  i n sfr it cel mai s lbatic val: moartea, pierderea vie ii, val care vine s afunde trupul nostru n mormnt.  Dar vorbind limba Evangheliei, trebuie s spunem c cel mai groaznic din toate valurile este care? - P catul! Cel care persist

nepoc it, n p cat, fie c acesta se nume te furie sau mnie, ori desfrnare, adulter sau prostitu ie, ori furt sau crim , ori alt p cat, acesta se scufund nu n mormnt, ci n iad suflete te i trupe te.
Ce trebuie s facem acum? S dezn d jduim? Nu, iubi ii mei. S prindem i noi curaj, s avem o credin nezdruncinat n Dumnezeu. Bunul Dumnezeu vine i l ajut pe om, nu l las . i omul credincios vede pretutindeni mna lui Dumnezeu. O vede continuu n via a lui; i atunci cnd este mic, i cnd cre te i cnd se face b trn, ntotdeauna el vede mna lui Dumnezeu. i nu doar persoane, ci i grupuri, familii i popoare i societ i, v d ocrotirea Lui.

Mica noastr patrie a v zut de mul te ori n istorie mna lui Dumnezeu. n 1922, n Asia Mic , de pild , a fost o mare nenorocire. Au venit turcii, au masacrat, au ucis, au ars, au devastat totul. S-a vopsit cu snge valul M rii Egee. Marea s-a nro it de sngele victimelor. To i erau dispera i. Unul singur nu a disperat: episcopul Smirnei, ultimul ierarh al cet ii, etno -martirul Hrisostomos. A liturghisit pentru ultima dat n biserica Sfintei Fotini i a spus cu lacrimi n ochi: Dumnezeu ne ncearc credin a. ndr zni i, eleni, vor r s ri i zile mai bune!. i, ntr-adev r, au venit zile mai bune. Cei aproximativ dou milioane de refugia i, care au plecat atunci din Asia Mic , au venit n Ellada, au lucrat cinstit i au f cut p mntul s nfloreasc ca ni te rodii. Prin sudoarea lor, ara noastr a devenit n pu in timp att de ndestulat , nct a nceput s fac i export din produsele ei valoroase n alte ri din afar . i doar din punct de vedere material? Chiar i etnic de mult bine a beneficiat ara noastr . A ie it i de aici d in amar dulce, din nenorocirea na ional un important beneficiu na ional. S -a constatat c sunt n afara teritoriilor ei i turcii i bulgarii i srbii i al ii, iar Ellada a c tigat o admirabil uniformitate. A devenit una din cele mai omogene ri. Ia t mna lui Dumnezeu! Cele cinstite i scumpe tim c sunt n pericol. i ast zi, patria noastr este ncercat . Precum n vremurile str mo ilor no tri, a a i n zilele noastre, este ncercat n marea furtunoas a amenin rilor i a capcanelor diplomatice. Doar credin a, nezdruncinata credin , poate s fac minunea. E suficient ca Ellada s repete Domnului strig tul lui Petru: Doamne, mntuie te-m ! (Matei 14, 30). i ast zi, familia, ca institu ie, este afectat de valurile concep iilor, obiceiurilor i legilor moderne. Criminalitatea pruncilor este n cre tere. Sfntul Cosma Etolianul, care este s rb torit n august, zicea: Cnd ve i vedea c se golesc bisericile, se vor umple nchisorile. i s-au umplut deja de criminali i de terori ti. Aceste lucruri p e te cel care fuge de Dumnezeu.

So ii, care i v d barca lund ap , s ngenuncheze i s strige: Doamne, mntuie te-ne casa! ntinde i mna i p ze te-ne, s nu ne scufund m! i credin a fiec ruia dintre noi este ncercat ast zi. Are de nfruntat vnturile r t cirii, curentele ra ionalismului, furtunile ereziilor, valurile ironiei, batjocurile pu inei credin e. Doamne, mntuie te-ne!, s spun fiecare din noi i nmul e te-ne nou credin a! (Matei 14, 30; Luca 17,5).
***

Iubi ii mei, aceste pu ine lucruri am vrut s vi le spun. To i n acest via suntem ncerca i. ncerc m necazuri. Necazurile sunt valurile, care lovesc barca vie ii noastre zi de zi. C l torim pe o mare n furtun . Dar s nu dezn d jduim! La cap t ne a teapt limanul. ntr-un sat din regiunea noastr a avut loc un deces. A murit nu vreun b trn, ci o copil tn r de dou zeci de ani. n floarea vrstei. A venit moartea i a luat o pe aceast fat binecuvntat , pentru care p rin ii ei i f ceau vise de aur. A luat-o i se tnguie te acum ntreg satul. Ne vom duce acum s cnt m acolo slujba de ie ire, nmormntarea, i s -i mngiem pe cei ndolia i, pe cei ce plng. Mngierea noastr este credin a n nvierea de ob te. C i vrem s ne mntuim, aici pe acest p mnt vom trece prin necazuri, multe necazuri. Nu o spun eu. O spune de Dumnezeu insuflatul cuvnt: Prin multe necazuri trebuie s intr m noi n mp r ia lui Dumnezeu (Fapte 14, 22); ca s ne nvrednicim adic mp r iei celei cere ti, se cuvine s trecem prin furtuna necazurilor. Dar s nu dezn d jduim! Cine l iube te pe Dumnezeu i r mne credincios Lui, la sfr it, i din necazuri va ie i folosit. De aceea, s r bd m necazurile cu n dejdea n Dumnezeu i cu curaj n victorie. Un poet credincios a scris: i chiar dac nu-mi r mne-n lume Un loc unde s m sprijin sau s stau, Acolo sus e Dumnezeul meu; Cum a putea s dezn d jduiesc?. i s presupunem c m-au p r sit to i, i rude i prieteni i cunoscu i, i c m aflu ntr-o situa ie dificil i nu am unde i nu am pe ce s m sprijin i unde s stau, acolo sus este Dumnezeul meu, cum pot s dezn d jduiesc? A adar, n Domnul nostru Iisus Hristos, Care tr ie te i mp r e te n veci, s avem n dejdea noastr , credin a noastr , i Dumnezeu nu ne va p r si niciodat . Amin.

P rintele Arsenie Boca - Cuvnt la Umblarea pe Mare i Potolirea furtunii - Iisus pe mare

Iat pe scurt faptele petrecute nainte, a c ror urmare e Evanghelia de ast zi: Dup nmul irea minunat a ctorva pini i pe ti la mai multe mii de oameni, oamenii au vrut s -L pun pe Iisus mp rat; - spun locurile paralele ale ntmpl rii. Ziceau ei c Iisus, iat , poate s -i scape de grija - ve nica grij a omului - c moare de foame. Iisus S-a am rt profund v zndu-i c a a p mnte te n eleg ei minunea cu pinea. Iisus voia altceva cu ei: voia s -i suie la n elegerea superioar a unei pini cere ti, la trebuin a Sfintei mp rt anii. Izbutise Iisus s ridice la o n elegere superioar , pe o femeie - i aceea p c toas - de la apa obi nuit la apa cea vie, la o nv tur i la o veste, care a f cut-o s - i lase g leata cu ap obi nuit i s trezeasc Samaria n ntmpinarea lui Dumnezeu. - Dar aci, cu mul imile n-a izbutit acela i lucru. De aceea, din cauza am r ciunii, c n -a avut pe cine ridica la trebuin a dup o pine a vie ii ve nice, de aceea a ncheiat repede cu ei, a silit pe ucenicii S i s intre ntr-o corabie, ndreptndu-i de ceea parte a m rii Galileii, iar El s-a retras singur s se roage. Era sear i s-a f cut noapte. Pe mare s-a iscat furtun . Corabia era n mijlocul m rii i n mijlocul nop ii. - Ucenicii ngrijora i - dac nu chiar speria i - se

gndeau la Iisus. Cnd erau mai bntui i de groaz , iat v d pe Domnul umblnd pe mare i apropiindu-Se de ei. Pe ei nu-i p r sise.
* L s m descrierea faptelor concrete i trecem la semnifica ia lor. Toate ntmpl rile i faptele n care apare i persoana Mntuitorului au o semnifica ie pentru toate veacurile. Toat via a lui Iisus, cu toate am nuntele ei, are o permanen peste veacuri.

- Deci corabia ucenicilor e corabia Bisericii. Biserica e corabia ucenicilor lui Iisus, care are s -i treac de cea parte a m rii, de cea parte a lumi i.
Marea e marea vie ii acesteia, care, cteodat se nfurie de vnturi. Sfntul Pavel le spune: Vnturile tuturor nv turilor". Marea nfuriat ncepe s fie o primejdie; iar pe deasupra o mai acopere i noaptea: noaptea ne tiin ei i a uit rii de Dumnezeu", - cum i zic P rin ii.

n atare mprejur ri, Iisus, de i vine pe mare ca pe uscat, e luat drept o n luc , poate tocmai de aceea c e mai presus de marea nfuriat . Petru se face delegatul acestei societ i omene ti, zbuciumate de valuri i acoperite de ntuneric, cere o prob despre existen a real a lui Dumnezeu, ca s scape de ndoiala n lucii. I se mpline te dorin a, dar, v znd urgia valurilor, se temu i ncepu a se scufunda". Cufundarea lui Petru n ndoial , din cauza eviden ei protivnice, ne nva s lu m aminte la virtutea credin ei: s crezi n chemarea lui Iisus mpotriva m rii. S ii sufletul t u lini tit n Dumnezeu, mpotriva talazurilor evidente. A pune eviden a valurilor n primul plan al sufletului, aceasta e ndoial declarat , din punctul de vedere al lui Dumnezeu. Pe aceasta a mustrat-o Iisus, zicndu-i lui Petru: De ce te-ai ndoit, pu in credinciosule ?!" Recunoa tem: a fi n ndoial , din cau za eviden ei, din cauza ntuneri cului nop ii, din cauza sufletului ngrozit, a b nuielii: nu cumva Dumnezeu e o n luc ", - recunoa tem: e dup fire.

Dar, a fi n chemarea lui Iisus, n credin a n El, mpotriva eviden ei contrare, aceasta e mai presus de fire, e firea dup Har. Aceast credin , mai presus de fire, e clar c nu se scufund n mare. Dup ce Iisus a t m duit ndoiala din sufletul ucenicului, a t m duit i marea de vifor, nct s-a f cut lini te mare, ct s-au temut ucenicii. Iat , trebuie s cread Cineva pentru noi, pn ce credem i noi: c Iisus nu e o n luc . (- i c totu i de El ascult marea...)
Dar corabia Bisericii e i Casa B rbatului n elept ; - Iisus e b rbatul n elept, care i-a cl dit casa pe stnc - dumnezeirea Sa - i au venit ploile i vnturile i valurile i au izbit ntr-nsa i n-au putut-o d rma, fiindc era cl dit pe stnc . Dar iat , n minunea aceasta, stnca umbla pe mare i sprijinea corabia ucenicilor.

A a a fost pn acum: au venit cerc rile asupra Bisericii: vnturile, ploile, valurile: ereziile, prigoanele - veacuri de-a rndul - i ispitele triumfului. - Da, i biruin ele Bisericii sunt ncerc ri. Un cuget tor cre tin din zilele noastre zice, nici mai mult nici mai pu in, c Biserica a supravie uit ereziilor, a supravie uit prigoanelor, dar nu se poate spune c s-a comportat la fel, cnd a ajuns n ispita triumfului. E de-ajuns s ne amintim de veacul al IV-lea al erei cre tine - veac de libertate pentru cre tinism, cre tinismul religie de stat -, a a se tic lo iser cre tinii, nct un istoric al vremii scrie c dac n -ar fi trimis Dumnezeu pe sfin ii Vasile, Grigorie i Ioan Gur de Aur, ar fi trebuit s vie Hristos a doua oar . Iat de ce e cu voia lui Dumnezeu ca marea s fie nfuriat cteodat . Unde e Biserica ? Zic unii: Unde-s doi sau trei, aduna i n numele Meu..." Zic al ii: ncuie-te n c mara ta i te roag n ascuns..." i iar i al ii: Biseric sunt eu Templu al Duhului Sfnt." Iar al ii zic: Unde e Papa, acolo e Biserica". Vechiul Testament - Sfnta Sfintelor cuprindea: 1) Tablele Legii; 2) Mana din pustie, i 3) Toiagul lui Aaron. Noul Testament - Sfntul Altar: 1) Sfnta Evanghelie; 2) Sfnta mp rt anie, i 3) Sfnta Cruce.

Unde sunt acestea acolo e Biserica. Acolo e i Pinea Vie ii de care voia s le vorbeasc mul imilor, - dar n-a avut la cine. Arad. 14.VIII.49. (Arsenie Boca - "Cuvinte vii")

P rintele Constantin Galeriu - Predic la Duminica a nou dup Rusalii: Umblarea pe mare - potolirea furtunii

n numele Tat lui i al Fiului i al Sfntului Duh. Amin. Dreptm ritori i vrednici de iubire cre tini n Sfnta Biseric a Domnului nostru Iisus Hristos. mp rt irea de ast zi din cuvntul lui Dumnezeu, din Evanghelia Lui, ne ncredin eaz de darul pream rit al lui Dumnezeu, pe care-l avem n Mntuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu i Om. Dar n care, cum m rturisim nencetat, ne descoperim pe noi n ine, c ci El este adev ratul chip al omului. i m re ia chipului ne-o descoper n aceast str lucire nencetat a Ev angheliei, ast zi n actul divino-uman al mergerii pe mare, deasupra apelor m rii. S ascult m i s ia aminte fiecare, nu numai cei care sunt mai eleva i, mai spori i pe calea aceasta a sui ului pe scara lui Iacov. n vremea aceea, Iisus Se afla pe rmul de r s rit al Marii Galileei, dup ce hr nise mul imile cu cele cinci pini i cei doi pe ti ori, din darul unui b ie a care le avea puse n traist de m mica lui, vrnd i el s mearg dup Iisus, s L vad i s -L aud . i acolo, mul imile naripate n duhul lor, c , iat , Iisus toate le rezolva pentru ei: pe bolnavi i vindec , cuvnt cum nu le gr ise nimeni le gr ie te i le mngie c ut rile sufletelor lor; ba le da i de mncare au vrut s -L proclame mp rat, n locul Cezarului de la Roma. Lucr u pentru care l

vor i osndi, spunnd c ar fi vrut s devin mp rat. De aceea a a s -a i scris deasupra Crucii, ca un fel de ndrept ire a lui Pilat n fa a mp ratului s u: Iisus Hristos Regele Iudeilor. Dar Iisus, cunoscnd gndurile lor, c tre sear , a silit pe ucenici s intre n corabie i s treac naintea Lui, pe rmul cel lalt al lumii acesteia; dar nu numai, c ci orice rm e nti mai presus de lume i apoi i n lume, cum l -a zidit Dumnezeu n lume: n timp i spa iu. Apoi a slobozit mul imile, le-a l sat. A a lucreaz Dumnezeu: i d un dar, apoi te las s -l lucrezi. Totdeauna n Scripturi este mi carea aceasta ntre har i libertate. Harul lui Dumnezeu, darul Lui i libertatea s lucrezi, s n elegi. De aceea, n darurile Duhului Sfnt, dup darul n elepciunii este darul n elegerii: i va odihni peste El Duhul lui Dumnezeu, duhul n elepciunii i al n elegerii (Isaia 11, 1-3). Adesea ne-am ntrebat de ce mereu n Scriptur dup duhul n elepciunii urmeaz duhul n ele gerii. n eleptul a spus: n elepciunea i-a zidit sie i cas . n elepciunea este El, Fiul lui Dumnezeu, iar casa n elepciunii este Maica Domnului. Tot darul i n elepciunea de la El este; de la P rintele Luminilor, prin Fiul, n Duhul Sfnt. Iar darul n elegerii ne prive te pe noi: libertatea, ca s n elegem darul n elepciunii. Deci a dat mul imilor i pine i vindec ri i cuvnt, apoi le -a slobozit: libertatea, pentru a n elege darul lui Dumnezeu. A sclipit dup strig tul inimii tale: Lumineaz -mi, Doamne, ntunericul! ca o scnteie de n elepciune divin ; i tu o n elegi i o lucrezi. Cum sim i mp rt ania, cum sim i cuvntul lui Dumnezeu. i a dat drumul mul imilor, c ele s cugete. Nencetat s fim aten i la dar i la lucrare! Iar Iisus S-a suit n munte s se roage singur. Dar nu nsingurat. C ci, nainte de p timire, dup Cina cea de Tain , Iisus va spune ucenicilor: Voi to i v ve i risipi i pe mine m ve i l sa singur. Dar eu nu sunt singur; Tat l este cu Mine. i spune n eleptul: Vai celui singur. i precum Dumnezeu nu e singur e Tat , Fiu i Duh Sfnt nici omul nu e singur vreodat ; e nencetat cu Dumnezeu. Nimeni nu este singur dac e cu Dumnezeu; nic ieri i niciodat , nici n moarte. Se ruga singur, cu Tat l, deci, i cu ucenicii, cu noi. Dar n noaptea aceea, cnd se roag Iisus, corabia era acum la multe stadii departe de p mnt, fiind nv luit de valuri, c ci vntul era mpotriv . Iar la a patra srtaj din noapte a venit la ei Iisus, umblnd pe mare. V zndu-L umblnd pe mare, ucenicii sau nsp imntat, zicnd c e n luc i de fric au strigat. Dar El le-a vorbit ndat , zicndu-le: ndr zni i, Eu sunt; nu v teme i! Iar Petru, r spunznd, a zis: Doamne, dac e ti Tu, porunce te s vin la Tine pe ap . El i-a zis: Vino. Iar Petru, coborndu-se din corabie, a mers pe ap i a venit c tre Iisus. Dar

v znd vntul, s-a temut i, ncepnd s se scufunde, a strigat, zicnd: Doamne, scap -m ! Iar Iisus, ntinznd ndat mna, l-a apucat i a zis: Pu in credinciosule, pentru ce te -ai ndoit? i suindu-se ei n corabie, s-a potolit vntul. Iar cei din corabie I s-au nchinat, zicnd: Cu adev rat Tu e ti Fiul lui Dumnezeu. i, trecnd dincolo, au venit n p mntul Ghenizaretului. (Matei 14, 22-34) Ghenizaretul, adic partea dinspre noi: Capernaum, Tebaida, Tiberiada, de la unele r mase urmele, iar altele r mase pn ast zi. Cine a c l torit pe acolo a aflat tainele lor. Iar noi afl m acum, smeri i, tainele acestei Evanghelii. Iubi ilor, revin pu in la cuvntul de mai nainte: Iisus hr nise mul imile, apoi le Se retrage n singur tate, cum se ruga a slobozit. Se l sau umbrele serii adesea. Mul imile, jos, la malul m rii. Noapte a, se odihnesc. Ca n gr dina Ghetsimani, ucenicii dorm, iar El se roag ; El, Care e viu n veci. Nu te vei sim i niciodat singur tiind c El se roag i acum n fa a Tat lui, n cer. Iar noi s ne sim im nu cu cei care se hr niser i vroiau s -L fac mp rat i dup aceea au adormit, ci cu ucenicii care erau n c orabie. Noi s ne sim im n corabie. Cum zice rug ciunea: Marea vie ii v znd-o n l ndu-se de viforul ispitelor, la limanul T u cel lin alergnd, strig c tre Tine: Scoate din stric ciune via a mea! Rug ciunea aceasta, inspirat P rin ilor Bisericii, ne nf i eaz marea furtunoas , corabia v lurit , aruncndu-ne ntr-un fel de cutremur pe care trebuie s -l privim ntr-o dubl n elegere: cutremur al p mntului, dar i al sufletului i al duhului. S te sim i mereu n aceast tain vie. i chiar acest cutremur al p mntului, cnd se petrece, s nu te mai tulburi. De ce? P mntul s r mn ncremenit, orb? Doamne p ze te! Dar nu poate, are i el nelini tea lui, are i el suspinul lui, are dorul lui de a deveni, precum cerurile, cer nou i p mnt nou. E ntr-o nelini te nencetat . Tain a nelini tii, a c ut rii, pe care Iisus a cuprins-o n cuvntul: Cere i i vi se va da, c uta i i ve i afla, bate i i vi se va deschide. Altfel i se descoper lumea i n elesul ei. Corabia lor, pe marea vie ii, se afla n nelini te. i Iisus era singur i nu era singur, ci cu Tat l i cu noi i n duhul Lui, n rug ciune cu noi to i, ascultnd i suspinul m rii i vuietul m rii n inimile ucenicilor i fream tul lor i zbuciumul lor. Prive te cu duhul de pe munte pe mare i-i vede pe ucenici, vede corabia unduindu-se n valuri. Parc - i vine cuvntul poetului: St castelul singuratic oglindindu-se n valuri, iar n fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. Se nal printre cetini ntre rari tea de brazi, dnd atta unduire rotitorului talaz. Dar n talazuri vii.

A a cum alt dat Iisus a zis furtunii: Taci, lini te te-te, ar fi putut s fac i acum. Acum, ns , altfel lucreaz , dezv luind alt ipostaz , am zice: Coboar i calc pe cre tetul valurilor. i spuma valurilor, str lucirea lor e p truns acum de str lucirea cea adev rat a Celui ce c lca peste valuri str lucirea pururea. Iisus spune: P rinte, slava pe care Mi-ai dat-o Mie Eu le-am dat-o lor, slava pe care o am de la Tine mai nainte de a fi veacurile . Acea slav , cum zice Sfntul Simeon Noul Teolog, niciodat nu L-a p r sit. E pururea, dar El nu o arat . O arat pentru a ne mp rt i nou , care ne schimb m, nou care cre tem ori sc dem; care aici, n momente privilegiate, o sim im. Alteori, n nesim irea tragic , care e moartea sufletului nainte de a trupului, n -o sim im. C lcnd peste valuri, slava Lui se unea cu str lucirea cre tetului valurilor. i ucenicii, v zndu-L n acea lumin , acea mbinare divin , unic , a slavei Lui cu lumina valurilor, se nsp imnt . i de fric strig : N luc ! Cum spunea dumnezeiscul Pavel, i cel r u ia chip de lumin . Adesea s -a ar tat n lumin , s nu ne tulbur m. Pustnicii o m rturisesc. Dar cu smerenie, cnd venea vreunul s -i laude, i r spundeau: vezi, poate ai fost trimis la altul. Eu nu sunt vrednic de laud . Alt dat , ar tndu -i-se un fel de imitare, momeal a luminii, pustnicul i face cruce i se stinge i ca un fulger cade din cer. Astfel n elegem de ce ucenicii au strigat: N luc . Nici s te tulburi, nici s te nal i, ci, n ispit , n ncerc ri s te rogi. Dac e un tlhar, fereasc Dumnezeu, da r, din nefericire se petrece, ca pe mare zici: Doamne Iisuse, miluie te-m ! E cu putin ca i n el s p trund strig tul i numele lui Iisus. i s - i faci cruce. n degetele mpreunate pentru semnul crucii e i Treimea i doimea divin : Tat l, Fiul i Duhul Sfnt i Dumnezeu-Omul (Fiul lui Dumnezeu). i atunci, se lumineaz . Iar Iisus a luminat. Cnd au strigat, Iisus tim ce a r spuns. E greu s roste ti acest cuvnt pe care numai El l poate rosti. Dar, ntruct i apostolii i evangheli tii Matei, Marcu i Luca rostesc, rostim. A zis Iisus: Eu sunt. Nu v teme i. ndr zni i! Cu un n eles nesfr it, infinit, parc ar fi rostit pentru fiecare suflet, din toat istoria, de pretutindeni, acest cuvnt: Eu sunt. S -l auzi a a cum l-a rostit Iisus lui Moisi, la Horeb. Cnd Moisi a v zut rugul, acel m r cine smerit, care ardea i nu se mistuia, ci r mnea verde, viu. C ci focul dumnezeirii nu desfiin eaz , ci transfigureaz , ndumnezeie te, chiar firea smerit a unui m r cine. Cu ct mai mult firea ta, pe care a luat -o Cel mai presus de tine. i atunci Moise, ntrebndu-L: Cine e ti, Doamne?, a primt r spuns: Eu sunt Cel ce este Existen a.

i acum S-a descoperit c El este. S sim i c - i spune i ie: Eu sunt; Existen a. Iar noi, cum spune dumnezeiescul Palama suntem p rta i ai existen ei Lui. C ci f pturii i este d ruit existen a, cu cele trei st ri ale ei, cum spune dumnezeiescul Maxim M rturisitorul: starea d ruit ntregii f pturi n prima ei chemare, de a exista; apoi spore te darul lui Dumnezeu: existen a n har. Noi to i suntem n har, to i suntem boteza i, de la Adam, care a primit suflarea divin de via ; i apoi vom exista n nviere a treia stare. Eu sunt nu v teme i ndr zni i! le spune ucenicilor. Precum M vede i pe Mine ndr znind, n furtun , peste valuri, neinsp imntndu-M , i voi ndr zni i! La acest cuvnt ndr zni i a r spuns Petru: Doamne, dac e ti Tu, porunce te s vin la Tine pe ap . Tu ai zis: ndr zni i. Pot ndr zni, Doamne, a merge la Tine, spre Tine, cu Tine? Da. Aceast ndr zneal e dat fiec ruia, n smerenie. S vin la Tine pe ap . Precum mergi Tu pe ap , i eu s merg. Vino!, i-a spus. Iar Petru, coborndu-se din corabie, a mers pe ap i a venit c tre Iisus. A mers Petru o vreme pe ap , venind c tre Iisus! Dar apoi, v znd vntul, s-a temut i, ncepnd s se scufunde, a strigat: Doamne, scap -m ! Iar Iisus i-a ntins mna. L-a apucat i i-a zis: Pu in credinciosule, pentru ce te-ai ndoit? i au urcat n corabie. O clip primeasc dragostea dumneavoastr s tlcuim acest moment. ndr zni i! Petru ndr zne te; cu privirea c tre Iisus, fa c tre fa . Spune scriptura: La nceput era Cuvntul i Cuvntul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvntul fa n fa cu Tat l. Iar omul, creat dup chipul Lui, e fa n fa cu Hristos. Petru, fa n fa cu Iisus, se mp rt e te de harul i adev rul care vine mpreun cu Iisus, i c lca mpreun cu El pe valuri. i merge. Dar, v znd c vntul e potrivnic, o clip de ndoial , se nsp imnt i se scufund . S n elegem acest moment, nti duhovnice te. Nu de la mine, ci de la sfin i. Noi putem da m rturie dup ei. Ei au i vie uit. Zice dumnezeiescul Isaac Sirul: Cere de la Dumnezeu s - i dea s ajungi la m sura credin ei, f ptur prea mic (ce dulce i duios!). Voie ti s afli via ? ine n tine credin a i smerenia, c ci prin ele afli mil , ajutorul i cuvintele gr ite n inim de Dumnezeu i pe Cel ce te p ze te ntru ascuns i r mne cu tine i se ar ta i la ar tare. i atunci, tu, dac sim i desf tarea credin ei n sufletul t u, nu-mi este greu s spun iar i: nimic nu te va mpiedica s ajungi la Hristos (cum Petru ajunge la Hristos). i nu- i va fi greu s fii r pit n tot ceasul de la cele p mnte ti i s ui i de lumea aceasta neputincioas ( i de furtun i de valurile din jur) i de amintirea lucrurilor ei (sl biciunile

celelalte). Roag -te, pentru acest lucru, f r preget. Roag -te! Cer e te cu c ldur i cere cu mult srguin , pn ce vei primi pe Hristos deplin n tine. i s nu sl be ti dup aceasta (s r mi st ruind cu fa a c tre El). Te vei nvrednici dac te vei sili mai nti s arunci grija ta asupra Lui cu credin i vei schimba grija ta de tine cu purtarea de grij a lui Dumnezeu. i cnd vei vedea voia ta c se ncrede cu toat cur ia cugetului mai mult n Dumnezeu dect n tine, i c te sile ti s n d jduie ti n El mai mult dect n sufletul t u, atunci se va s l lui n tine puterea aceea necunoscut de tine (mai presus de aceast lume). Vei sim i puterea Celui ce este cu tine n chip nendoielnic. Puterea aceea pe care m ul i, sim ind-o, intr n foc i nu se tem, i c lcnd pe ap , nu se ndoiesc. n cugetul lor nici o clip n-au ndoial , socotind c se vor scufunda. Nu. Cu El nu te scufunzi. C ci credin a nt re te sim urile sufletului i acesta simte pe Cineva nev zut, care-l convinge s nu ia n seam vederea lucrurilor nfrico toare, nici s priveasc la vreo vedere ce ntrece sim urile. Ct vreme Petru a sim it c se ncrede n Dumnezeu, nu n el, n voin a Lui, n purtarea de grij a lui Dumnezeu, nu a sa, a mers pe valuri. Aici e taina negr it a privirii, a mp rt irii n adev r, a vie uirii. Nu furtuna s-a nte it. Putea s mugeasc n clipa aceea el a mutat gndul credin ei din Hristos n el. n el s-a produs sf ierea, ndoiala. Ca i n Adam i Eva. n tine se produce o scindare a personalit ii. i atunci el s -a ntors c tre sine. E ntoarcere spre Dumnezeu, care-i poc in (ntoarce i-v c tre Mine i Eu M voi ntoarce c tre voi) i ntoarcere c tre lumea aceasta, p mntul din care ai fost zidit. i a c zut sub lume. Se scufund . Atunci strig : Scap -m , Doamne! Cteva clipe s gndim: Petru a mers pe valuri cum mergea Iisus. Nu dus de mn sau luat n bra e, ci c lca aievea, cu Iisus, ntr-o altfel de comuniune. Po i s fii i n bra ele Lui. Dar El nu ne ia n bra e cum ia mama pruncul. n bra ele harului, adic dndu- i i ie din El. i d Dumnezeu din El. A a a creat Dumnezeu lumea nu din nimic, ci din voia lui, cu puterea lui, cu harul lui, cu iubirea lui, cu n elepciunea lui, cu lumina lui. De aceea ne -a d ruit i nou lumin , ne-a dat i minte i cuvnt i duh. i ne-a dat din puterea, din harul, din lumina lui dumneziasc , lumina deosebit de noi pentru c e ve nic ; dar e unit cu noi. Tocmai pentru c e real dumnezeiasc , ve nic , nemuritoare, deasupra acestei lumi create, aduse de la nefiin la fiin , cum se spune. i s sim i chemarea lui Dumnezeu n tine, harul lui Dumnezeu n tine. Aici e adev rul adnc al chem rii mai presus de lume. Acea prezen dumnezeiasc nalt . Cum spune dumnezeiescul Ioan Damaschin, vorbind de teantropie sau divino-umanitate: n noi e i dumnezeiesc i omenesc, din

Hristos, care ne-a d ruit i nou s fim p rta i. i ct vreme noi, prin harul lui Dumnezeu, sim im i tr im i nici o clip nu provoc m ruptura, sf ierea, prin credin , p strnd darul lui Dumnezeu n noi, prezen a Lui n noi, ajutorul Lui, puterea Lui, credin , n dejdea, dragostea atunci, de i n lume, suntem mai presus de aceast lume. i e n noi aceasta. S n-o uit m nici o clip ! S ne sim im mereu vii! Dou gnduri vi le mai mp rt esc acum spre final, care -mi stau att de mult la inim . Zilele acestea cuget am a a: La unele surori ale noastre apar ni te suferin e chisturi, fie la sni, care au forme dureroase. i am fost ntrebat ce s fac , s se opereze? Da. Spovedania nu scoate r ul din noi? Tot la fel i fizic: scoatem r ul din noi. Doctorul, i el e de la Dumnezeu. i Mntuitorul spune: N-au trebuin cei s n to i, ci cei bolnavi de doctor. M-am ntrebat cum se formeaz , cum apar. E plin presa noastr i televiziunea de ndemnuri c tre tineri s - i tr iasc via a, s se arunce ntr -un fel de dezl n uire a trupului acestuia. C ci dac nu-l dezl n ui, zice Freud, aceste dorin e, n bu ite, refulate, provoac nevroze, psihoze, psihopa ii; te mboln ve ti. i atunci, cum e cu castitatea tinerei? Noi tim legea de la p rin i: castitate pn la altar, ca s te po i ncununa, i credincio ie n c min toat via a. i tu, tinere, a a s tii: s nu tii dect de un Dumnezeu i o nevast . Dar vine Freud cu prietenii lui, spunnd c se mboln ve te dac - i p streaz castitatea. i, cugetnd, mi -am zis i eu: E posibil ca aceste energii nedesc rcate s se adune n anumite zone specifice, n leg tur cu firea omului i, acolo, adunate, coagulate, nelucrate, s formeze aceste locuri, forma iuni moarte. Atunci, care e calea? Am n eles atunci, i putem face aceast m rturie naintea lui Dumnezeu i a ntregii lumi. Auzeam ast zi la Apostol: Fra ilor, noi ai lui Dumnezeu mpreun lucr tori suntem, iar voi sunte i ogorul lui Dumnezeu. Zidirea lui Dumnezeu, dup harul lui Dumnezeu dat mie, eu ca un n elept me ter am pus temelia. Altul cl de te deasupra. Dar fiecare s ia seama cum cl de te. i s cl deasc fiecare, c nimeni nu poate pune alt temelie, dect cea pus , care este Iisus Hristos. Iar Mntuitorul spune: Tat l meu pn acum lucreaz i Eu lucrez. Toat existen a, iubi ilor, e o zidire. n fiecare f ptur noi vedem o oper . Nimic nu e static; nimic nu e ncremenit, nimic nu e nchis. Noi am provocat acestea. Pretutindeni e zidire, e via a, nencetat. Dar n om existen a i via a e pe dou planuri. O, neferici ii care fac atta cult numai trupului! Ca o obsesie. Or, cum poate sc pa omul? Prin via a lui deplin , iubi ilor. De ce un c lug r sau o c lug ri adev rat nu tr ie te aceste fenomene? Mai mult, o c lug ri care s -a dus la Sfntul Mormnt cu o asemnea boal s-a rugat i a venit vindecat . Care -i taina? Omul trebuie s fie viu, nencetat, dar pe amndou planurile. Nu numai la nivelul planului bietei vie uitoare necuvnt toare. Dar i acolo este nencetat

via a; este nencetat eliberare de e nergii ziditoare. Ce-ar fi bobul de gru dac nu s-ar nmul i? Ce-ar fi mielu elul? Aflndu-m la un vivarium la Bac u, s in o cuvntare, la invita ia unei doamne, la final mi-a spus c face o tez de doctorat despre albine. i eu am pus ntrebarea: De ce produsul albinelor mierea e singurul care nu se altereaz ? A nceput cu probleme de la gen Aceast structur a mierii Eu cred altceva, ntr-o convergent ntre credin i tiin : Cred c mierea nu se altereaz pentru c e produsul fecioarelor. E s vr it acest dar n cea mai des vr it cur ie. Atunci, cnd o tn r i p streaz aceast cur ie, dar nu ncremenind, nu cu spaim : ce m fac? asemeni lui Petru, care s-a nsp imntat de valuri nu cu team , ci mereu s fie n ea viul vie ii la m sura omului, atunci nu va aduna n ea energii care acumulndu -se s produc r ul. S ai n tine credin a, n dejdea, dragostea; s ai mereu fa a lui Hristos, s te rogi i s lucrezi dup chipul lui Dumnezeu n toate domeniile. Chipul lui Dumnezeu Ziditorul. i tu s zide ti mereu. Zide ti sfin enia n tine, zide ti eroismul moral, jertfelnic, d ruindu-te semenilor t i, s rmani, bolnavi, neputincio i, sau ca om politic, d ruindu -te, servind mul imilor. Ca om de tiin , ca om al artei, zidind n icoana ta , n cuvntul t u, n toate ale tale, n muzic mereu s fii viu i o clip s nu opre ti. Energiile tale s nu se adune acolo s fac boala. N -ai timp de a a ceva. Sunt ncredin at des vr it de acest adev r deplin, al omului. Atunci calci pe valuri, calci pe cancer, pe toate acestea pe care tu le -ai produs n lume. Tu, n ceea ce P rin ii au numit uria ii care ucid sufletul: Uitarea L-ai uitat pe Dumnezeu, ignoran a ne tiin a i lenea. Nu r mi n lene nici o clip . E ti viu i calci peste erpi i peste balauri, peste valurile m rii. i n tine e harul lui Dumnezeu. Nencetat. Un doctor, Nae Constantinescu, era preocupat cum s dreag un os; cum s -l repare, cum s opereze. i, n zbuciumul lui, deodat , noaptea, a scnteiat ca o lumin n el: M duva ro ie la adult con ine celule care posed capacitatea de a genera un os nou cu m duva ro ie la mijloc. M fr mntam s tiu de ce am fost trezit brusc n miezul nop ii de o idee care mi -a fulgerat n cap, provocndumi o stare de epuizare fericit , dac pot spune a a. Ceea ce am observat eu n m duva ro ie adult reflect ceea ce se ntmpl de fapt n perioada embrionar la z mislirea i la formarea vie ii noastre. Deci celulele multipotente embrionare r mn toat via a n peretele capilarelor sinu sale din m duv . Doamne, cum aceasta, cum s-a petrecut aceast luminare? Am n eles c la to i laurea ii premiului Nobel a a le-au venit ideile: scnteind. Iluminnd deodat . Aceast scnteiere a harului, a luminii divine care e n noi. Cum zice Sfntul

Pavel: Comoara aceasta, pe care o purt m n vasele de lut; comoara harului; vasul de lut este al nostru. S lu m seama la aceast scnteiere. ntr -un moment al vie ii mele, dac lu m seama la aceast scnteiere n -a fi f cut o gre eal n via a mea.
Lua i aminte to i: Petru, n fa a lui Iisus, era n fa a harului i a mers pe valuri. ndat ce a privit c tre el a c zut n valuri. Lua i to i aminte cnd v ruga i, cnd ave i o ntrebare, ruga i-v i lumina divin nu va ntrzia.

Sfntul Serafim, fiind ntrebat cum d r spuns, cuvnt cuiva, a r spuns: Eu m rog i cuvntul care vine nti, acela l spun. Scnteia divin s n-o pierdem! Clipa s n-o pierdem; e clipa harului.
D -ne, Doamne, clipa aceasta a lui Petru, care n fa a Ta c lca pe valuri! Aceast lumin n noi Noi n-o putem stinge, dar ne stingem noi fa de ea. Nici o clip s nu apun . S nu fie apus, s nu fie noapte n noi. Acolo s fie, cum zice n eleptul: Eu dorm, dar inima mea vegheaz . Veghere neadormit n fa a luminii, n fa a puterii ajutorului T u. Cu Tat l i cu Duhul Sfnt, cu rug ciunile Maicii Tale i ale tuturor sfin ilor T i. Amin.

Ierodiacon Visarion Iugulescu - Predic la Duminica a IX-a dup Rusalii Corabia pe valuri

Fra i cre tini, Sf. Evanghelie de ast zi ne-a istorisit o ntmplare minunat plin de cel mai pre ios n eles. ntr-o noapte apostolii pluteau pe o corabie pe Marea Galileii, iar I isus r m sese n munte s se roage. Trziu n noapte, iat c ucenicii v d plutind pe dea supra apei o f ptur alb . Creznd c e o n luc , s -au nsp imntat i de fric au strigat; cnd au v zut c e nsu i nv torul lor i se apropie de dn ii, p ind pe mare ca pe uscat, Petru a zis: Doamne, dac e ti Tu, porunce te s vin la Tine pe ap . Iisus i-a zis: Vino! Iat -l, deci, pe Petru p ind i el pe deasupra apei. Dar n noaptea aceea vntul era mpotriv i b tea cam tare. Valurile se ridicau nvolburate n sus i n jos, iar Petru v znd cum corabia r m sese n urm iar pn la Iisus mai era nc distan , l cuprinsese frica i, pierzndu - i ncrederea, ncepuse s se scufunde. Doamne, scap -m ! strig el ngrozit. Iisus se apropie de el i-i ntinse mna, l ridic n sus i-i zise: Pu in credinciosule, pentru ce te-ai ndoit? Au intrat dup aceea n corabie, iar vntul a stat i marea s -a potolit. Aceast zguduitoare pagin din Evanghelie are dou n elesuri. Mai nti, n elesul cel apropiat ne arat ntmplarea aceasta adev rat petrecut pe Marea Galileii i salvarea lui Petru din valuri. Dar, Sf. Evanghelie de ast zi mai are un n eles tainic care nu - i pierde valoarea niciodat . Sfnta nv tur desprins ast zi vrea s ne spun c , ori de cte ori cineva i pierde credin a n puterea izb vitoare a lui I isus i se reazem pe puterile lui se p gube te, piere, fiindc singura sc pare, singurul liman de izb vire r mne de -a pururi Hristos, Fiului lui Dumnezeu.

Adev rul acesta are o mare valoare pentru noi cre tinii, c ci o mare mul ime de popor c l tore te pe o mare b ntuit de furtun i, ntocmai ca i Petru, se scufund n valuri i e gata s piar nghi it . De ce s piar atta popor? De ce s se scufunde n valuri atta lume? Fiindc a pierdut credin a n I isus Hristos, fiindc to i vor s - i aranjeze via a numai cu puterilor lor proprii, f r puterea credin ei, f r Dumnezeu. A a vedem n istoria Vechiului Testament c oamenii din Babilon se hot rse s zideasc un turn i s ajung pn la cer. Au pornit n mndria lor la acest lucru f r Dumnezeu, dar nu au r eu it, fiindc Dumnezeu le-a ncurcat limbile i s-au mpr tiat to i ru ina i. La fel, vedem n lume la cea mai mare parte a oamenilor care vor s - i cl deasc fericirea, raiul aici pe p mnt cu puterile lor, f r Dumnezeu. Iat , omul a f cut multe i uimitoare cuceriri pe toate ramurile vie ii materiale; A cutreierat p mntul de la un cap t pn la altul, a cercetat legile dup care se conduce universul, a p truns cu mintea multe taine ale naturii, a dezvoltat tiin a i tehnica, a f cut progrese peste tot. Bun lucru i toate trebuiau f cute; nu g sim nici un motiv de r u pentru aceste cuceriri ale omului. Dimpotriv , omul merit toat lauda pentru iste imea lui, pentru rvna prin care mpline te porunca Ziditorului, fiindc fiecare trebuie s fac ascul tare de Ziditorul s u i s - i pun talentul pentru binele aproapelui s u. R ul ncepe, ns din alt parte. Nenorocirea ncepe de acolo c omul v zndu se st pn pe p mnt a uitat de marele St pn din ceruri. V znd c este biruitor n prop irea aceasta material , s-a ngmfat, s-a mndrit ca lucifer, n-a v zut de unde-i vine n elepciunea, str lucirea, s n tatea i puterea. S-a ncrezut orbe te numai n sine i b tndu - i pieptul cu mndrie, i-a zis: Eu sunt totul, mie mi datorez totul. Dumnezeu?! Dar cine L-a v zut vreodat ?! Nu exist Dumnezeu sau, de -o fi existnd, n-am trebuin de El. Suflet?! Dar cine poate pip i sufletul? Ct despre via a ve nic , nimeni nu s -a ntors din iad sau din rai, ca s ne spun c exist . Aici pe p mnt e raiul. Am ce-mi trebuie, bani i de toate; s m nnc i s beau, c ci dup moarte nu m mai a teapt nimic. Acesta este omul mndru, tic los i f r Dumnezeu. A a i -au zis cei mai mul i oameni i, cum au zis, a a au i f cut. N-au vrut s se mai team de Dumnezeu , L-au dispre uit pe Hristos, L-au dat la o parte, au dat la o parte nv tura bisericii, singura adev rat , au dat la o parte Evanghelia lui Hristos i au pus n loc pl cerile, chefurile, poftele i idolii veacului de pe urm . S vedem acum dac to i ace ti oameni care s-au dep rtat de Biseric sunt pe deplin ferici i! S vedem dac au ei pace a i lini tea care alc tuiesc o via

tihnit , senin , to i acei care au ajuns pe culmi de progres p mntesc. O! Nu! Sunt departe de a a ceva, c ci vedem cum s -au umplut spitalele cu bolnavi cuprin i de fel de fel de boli nevindecabile, f r ca cineva s le mai poat g si leacul. Vedem cum s-au umplut pu c riile cu mul i tineri; vedem cum s -au nmul it criminalii, ho ii, desfrna ii i huliganii. Ziarele au scris i scriu mereu cum copiii omoar pe p rin i i p rin ii pe copii; cum so ia i otr ve te b rbatul; iar unii b rba i i taie so iile cu c u itul sau toporul i, a a, fel de fel de crime ngrozitoare care se ntmpl peste tot p mntul, nu numai la noi. Toa te aceste rele ale satanei pleac de la dep rtarea omului de credin a n Dumnezeu, c ci vedem cum peste tot p mntul s -a lep dat lumea de adev rul lui Dumnezeu. i, totu i, cea mai mare parte a lumii vorbe te i dore te pacea. Dar pace f r Dumnezeu nu se poate. Iisus Hristos este mp ratul p cii, El Domnul slavei, numai El poate lini ti marea nfuriat i tulburat a omenirii. Ori ncotro te ntorci, auzi numai de tnguiri i nemul umiri, c via a e grea, c se sufer mult, c visurile toate s-au spulberat pentru cei ce s-au ncrezut n lucrurile de arte. Avem coli, avem oameni lumina i, nv a i, dar n loc s ne facem mai buni devenim din ce n ce mai r i i mai de temut. Sunt foarte mul i oameni lumina i, cu facult i, care ajung n pu c rii pentru p cate urte i murdare. Dac n -au nv at, mai nti, ceea ce trebuia nv at, adic credin a i legea lui Dumnezeu, n zadar celelalte. Avem a ez minte de cre tere, de educa ie, ns observ m cum tineretul devine tot mai neascult tor, mai stricat; lipsa de caracter, necinstea i desfrnarea prind r d cini tot mai adnci. Avem telegraf, telefon i c i ferate, radioul i televizor, n scociri care ar trebui s -i apropie pe oameni i s -i fac mai buni, dar vedem c ace tia niciodat nu s-au nvr jbit i nu s-au urt mai mult ca ast zi. Oamenii s -au ncrezut n diploma ie i n conferin e de pace i, iat , c lumea se m cel re te cu o cruzime i o s lb ticie nemaipomenit . Mul i i-au pus n dejdea n tiin i, n loc ca aceasta s -i fac mai buni iar traiul mai u or, le-a adus pierderea sufleteasc i trupeasc . S ne gndim la groz viile r zboiului modern, la ora ele distruse de bombe, la cadranele ruinate, la copiii i femeile ucise de tancurile i avioanele omului civilizat i nv at. Acestea sunt roadele nv turii f r Dumnezeu i pomelnicul acesta trist s-ar putea prelungi nc mult vreme. Nimeni nu putea prelungi nc mult vreme. Nimeni nu cunoa te de ce domne te starea aceasta n lume i se observ c lumea are o lips undeva n ncheieturile ei. Dar ce -i lipse te omenirii?

Se g sesc fel de fel de p reri i r spunsuri. Adev rul este c suntem neferici i c ne-am dep rtat de Dumnezeu, suferind din pric in c am scos pe Iisus din via a noastr , din treburile noastre, iar fericirea f r Dumnezeu nu se poate. ndep rta i soarele de pe cer i lumea se va pr p di. Stoarce i sngele din trupul omenesc, iar acesta va muri. Sf rma i temelia unei cl diri i ntreaga cl dire se va n rui. Ei bine, fra i cre tini, soarele vie ii noastre, puterea i reazemul ei este credin a n Dumnezeu. F r Mine nu pute i face nimic! a zis Mntuitorul ucenicilor S i. Duhul Sfnt zice prin gura lui David: Dac Dumnezeu nu zide te casa, n zadar se ostenesc ziditorii. Nu putem zidi f r Hristos; mintea noastr este prea s rac i f r lumina Evangheliei nu putem ti care este rostul vie ii noastre, neputnd deosebi binele de r u. Trebuie s ne temem de Dumnezeu i s avem mereu n mintea noastr c vom da seama naintea Lui de toate faptele noastre. Pentru a ne ndrepta, avem nevoie de Iisus Hristos, de Evanghelia i Biserica Lui, de dragostea i mila Lui, de bun tatea i blnde ea Lui. Dar, dac oamenii nesocotesc pe Dumnezeu i nu le trebuie Biseric i rug ciune, spovedanie i mp rt anie, se vor scufunda n valurile grele, c ci toat civiliza ia, cultura i progresul lor sunt numai vorbe goale, case zidite pe nisip ce se vor risipi, pentru c nu au temelia cea sfnt , care este credin a n Dumnezeu, fiindc nimeni nu scap n via a aceasta f r furtuni i necazuri. Vremea vie ii noastre este pres rat mai mult cu nori negri dect cu cer senin. Chiar i la cei care au de toate se abat asupra lor furtuni mari. Mai mult n furtun dect n lini te tr ie te omul pu inele zile de aici, anii ace tia p u ini. Sunt ns dou feluri de valuri pe marea vie ii noastre: o parte cu necazurile i ntrist rile i alt parte cu, ispitele i p catele. Furtuna necazurilor i a suferin elor au cunoscut-o i o cunosc mul i oameni; se tem de ea i se feresc ct pot. ns , nu cunosc oamenii cealalt parte; viforul ispitelor i patimilor lume ti care-i duce tot acolo, la aceste suferin e poate i mai grele. Pu ini se nsp imnt i pu ini caut s scape de aceste patimi. Aceasta din cauza necredin ei n Dumnezeu sau a pu inei credin e, a ndoielii de existen a lui Dumnezeu i a vie ii ve nice. Mul i, nu zic c nu cred! Cred, dar numai cnd vor ei i cnd le merg treburile bine. Astfel, le vine ndoiala, vine necredin a, nu le mai trebuie Biseric i nici Dumnezeu. Se duc pe la vr ji i ghiceli, p r sindu-L pe Dumnezeu, i alearg la diavol. Pentru aceasta vedem attea r ut i n lume, atta suferin i lacrimi.

Una din marile suferin e pe care o ntlnim foarte des este c aproape nu exist cas sau familie, unde p r in ii s nu se plng de copiii lor c sunt neascult tori, r i i obraznici, f cndu-le mari greut i. n alt parte lipse te pacea dintre so i: certuri, b t i, desp r iri. n alt parte, furtuna mor ii s -a ab tut i a smuls pe unul dintre so i, r mnnd cel lalt n haina de doliu. Iat corabie nv luit de valuri i ispite din toate p r ile de viforul necazurilor. Pricina tuturor relelor s ti i c este, a a cum am mai spus, p catul i dep rtarea de Dumnezeu, c derea omului n necredin . De aceea ng d uie Dumnezeu s vin asupra noastr vnturi potrivnice, iar marea acestei vie i s se nfurie i s loveasc greu corabia vie ii noastre, pentru ca noi, ngrozi i de cele ce vedem, s strig m la El, s -L c ut m pe El. S ne rug m Lui, cu foc i cu credin arz toare i s strig m ca i Sf. Apostol Petru: Doamne, scap -ne, c pierim! A a, deci, iubi i cre tini, s strig m n durerile i necazurile noastre, dar numai la Dumnezeu, nu la diavol, umblnd prin vr ji, ghiceli i descntece. Numai Iisus mp ratul Slavei i St pnul nostru ne poate scoate din toate necazurile i poate lini ti marea cea tulburat a vie ii noastre. La El trebuie s strige so ia cnd vede c so ul ei iubit nu mai trage acas cu aceea i dragoste, nu se mai roag lui Dumnezeu i nu mai merge la biseric , atunci cnd simte c corabia vie ii lor se scufund , iar casa lor este n primejdie de a se neca n valuri, spulberndu-se toate bucuriile. n aceast situa ie, so ul sau so ia s strige din adncul sufletului: Doamne, casa mea se scufund n adncul m rii! Doamne, copiii mei s -au dep rtat de Tine i sunt n pierzare! Doamne, norii negri ai nenoroci rilor s-au ab tut nfuria i asupra vie ii noastre i a casei noastre! Scap -ne, St pne, c ne scufund m.! n toate necazurile, n toate sup r rile i greut ile s strig m plini de credin n Dumnezeu, fiindc nu este departe de noi; El este lng noi, ne aude i tie totul, cunoa te tot ce se ntmpl cu fiecare n parte. Ne las cteodat s ne recunoa tem vina, necredin a i dep rtarea de El, c ci numai faptele noastre cele rele ne dep rteaz de mila i bun tatea Lui. S rupem leg tura p catului p rin spovedanie i s ne apropiem prin fapte bune tot mai mult de St pnul nostru, pentru c , pe ct cerul e departe de p mnt, a a sunt faptele noastre de Dumnezeu. Vedem n alt parte a Evangheliei c , odat mergnd Domnul cu ucenici n corabie, n timp ce ace tia vsleau, Iisus a adormit. S-a strnit apoi un vrtej de vnt a a de puternic, nct corabia se umplea de ap , iar ucenicii plini de spaim L-au de teptat pe Domnul zicnd: nv torule, scoal , c pierim! Iisus S-a

sculat i a certat vntul i ar valurile nfuriate s-au potolit. Dup ce s-a f cut lini te, a zis ucenicilor S i: Unde v este credin a?! Deci, erau cu Dumnezeu lng ei i tot nu-L cuno teau. A a i noi n necazurile noastre, n rug ciunile noastre, cnd strig m c tre Dumnezeu i nu ni se mplinesc cererile, s nu ne pierdem credin a, c ci Dumnezeu nu doarme, e lng noi i ne aude. S ridic m glasul nostru cu mult ncredere i s sim im prezen a dumnezeirii Lui lng noi i printre noi p c to ii i s avem r bdare, a teptnd, c ne mai pune cteodat credin a la ncercare. apoi s ne mai gndim i altfel: de cte ori a strigat i el la noi ca s ne ntoarcem i n-am voit s -L auzim?! Pe attea c i ne strig s ne ntoarcem la El i nu vrem s auzim. Via a noastr este o corabie prins de furtun n mijlocul m rii. Dac tr im o via cu Domnul, dac suntem mp ca i cu Dumnezeu prin tr irea noastr fa de legea Lui, venind la biseric , spovedindu-ne i mp rt indu-ne, nu avem de ce s ne temem n toat e furtunile vie ii acesteia, c ci apare St pnul nostru, sc parea noastr i se face lumin n ntunericul nop ii. Cnd vine vreme rea n via a ta, cre tine, i to i te p r sesc, strig la Dumnezeu, c se ive te Mntuitorul t u i- i spune i ie ca lui Petru: Nu te teme, nu te nsp imnta, c Eu sunt cu tine i te scap. A a a zis ucenicilor i a a face i cu noi pn la sfr itul vie ii. Cnd tu cre tine vei avea crmuitor pe Mntuitorul, ce u oar va fi via a ta atunci, c ci El este calea spre rmul mntuirii. El tie cnd vine furtuna i El singur tie s -o nimiceasc . Las -te, deci, n mna Lui, las toat crma vie ii tale s -o conduc El i ndat vei sc pa de toate grijile, necazurile i primejdiile. Am citit undeva c , pe o vreme de furtun , to i c l torii unui vapor erau cuprin i de groaz i de spaim pentru c vasul era amenin at s se scufunde. Numai un copil st tea lini tit i zicea: E tata la crm i nu m tem. Era copilul c pitanului de vapor. To i c l torii au r mas mi ca i de ncrederea ce avea copila ul acela n tat l lui, care crmuia vaporul. A a i noi s avem ncredere n Tat l cel ceresc, c ci El va crmui cu bine corabia vie ii noastre. S fim, dar, i noi adev ra ii Lui copii, cop ii cu dragoste nfl c rat de El i cu ncredere neclintit n puterea Harului S u. S avem grij s nu p r sim pe Domnul pentru poftele i pl cerile noastre, c atunci suntem n cea mai mare primejdie. Lumea plnge pentru multe necazuri n via a aceasta: cnd moare unul dintre so i, cnd mor copiii, to i strig c sunt pierdu i, c fac din aceste lucruri p mnte ti, n general, un fel de idoli. Mare

gre eal fac c nu- i pun n dejdea i ncrederea n crmuitorul vie ii noastre, care este Dumnezeu. Ce mai observ m din Evanghelia de ast zi? Se spune c vntul este mpotriv i corabia este nv luit n valuri, adic amenin at s se scufunde n adncul m rii. Minunat n eles ne dau aceste cuvinte. Prin ele descoperim c a a va trece Biserica i credincio ii ei pe valurile vie ii acesteia, unde, din cnd n cnd, se vor abate valurile potrivnice, de ur i necredin , a a c ucenicii Domnului nu vor ti ce s mai fac de spaim . A a s-a ntmplat dup r stignirea Domnului, atunci cnd aproape to i s -au risipit pe la treburile lor, ne tiind ce s mai cread . A a era s se ntmple n timpul persecu iilor celor mai cruzi mp ra i p gni care au omort mii i mii de cre tini. A a era s se ntmple cnd s -au ivit attea erezii ca s ntunece nv tura dreapt a lui Iisus. Mai ales, a a cum se va ntmpla dup cum spune Sf. Scriptur n zilele cele de pe urm , cnd Biserica va trebui s sufere ca i St pnul ei, Hristos, i s fie mpresurat din toate p r ile de p gni, de eretici i de o mul ime de vr jma i, nu numai din afar , ci chiar din interiorul ei, c utnd s o distrug . Noi s avem, ns , ncrederea vie n Domnul Hristos, c ci st la crma ei i s nu credem c doarme i nu ne aude, ci doar pune la ncercare credin a noastr . S fim, deci, tari i s ndr znim, i atunci vom vedea lumin n noaptea cea ntunecat a vie ii noastre. S nu facem ca aceia care se mpotrivesc i nu las copiii s vin la Casa lui Dumnezeu, la corabia lui I isus. Mari p cate fac ace ti p rin i i, negre it, vor culege roade amare mai trziu. A a s-a ntmplat ntr-o cas unde erau patru fete i mam v duv . I -a crescut n v duvie i s r cie, dar numai una din aceste fete a crescut nv tura lui Dumnezeu cum trebuie. Aceasta a v zut c lumea e mincinoas i de art i se pierde, dac va mai merge mult pe calea cea rea. Venind la Biseric , a n eles i mai bine credin a. n acest timp, mama ei i celelalte trei surori a nceput s rd de ea, s-o batjocoreasc , s-o dispre uiasc , rupndu-i ba o carte de rug ciuni, ba un caiet de cntece biserice ti i multe altele. Plngea bietul copil i striga la ajutorul lui Dumnezeu. Au crescut mari i, dup o vreme, au nceput s mearg i cele trei surori la biseric , dar n-au n eles mare lucru i nu s-au dep rtat de toate pl cerile lumii acesteia. Dup ani de zile, mama aceasta nenorocit ncepe s culeag roadele. Una cte una, fetele i vin acas batjocorite, n elate de desfrna ii care abia a teptau s g seasc astfel de sl biciuni. Iat corabia scufundat n p cate, ducndu-se n fundul iadului cu mam cu tot. A suferit pe aici i va suferi i n iad.

S se trezeasc , deci, fiecare i s nu se n ele, f cnd ca so ul acela care a nceput s - i persecute so ia i copiii pentru c se duceau la biseric , zicnd c -i proste te. Auzi i, unde a ajuns necredin a i r utatea. Ct ntuneric este n capul acestor oameni! Ce r u nva biserica lui Dumnezeu i cum proste te ea copiii? Nu sunt, oare, mai prosti i acei care se mbat , fac violuri i alte rele? S lumineze Dumnezeu mintea celor mul i, c ci numai mintea cea bolnav poate s gndeasc a a pentru copiii lor. Vai de copiii aceia care se nasc ntr -o cas cu astfel de p rin i r i i necredincio i, c ci ace tia sunt criminali. S ne apropiem smeri i de Dumnezeu i s -i nchin m Lui ct mai mult din timpul nostru. Niciodat s nu zicem c facem prea mult pentru Dumnezeu, c ci toate clipele petrecute pentru slava lui Dumnezeu sunt socotite i num rate. S -I d m Domnului ct mai mult din timpul nostru, din repaosul nostru, c ci numai acest timp este cu adev rat c tigat. Numai vremea petrecut n biseric , n rug ciune, n citirea c r ilor sfinte i n fapte bune este de pre naintea lui Dumnezeu i pentru mntuirea sufletului nostru. Cel lalt timp pe care l petrecem pentru trebuin ele noastre p mnte ti r mne aici. tim c toate le vom ngropa aici, odat , ????? cu acest trup muritor. S ne par , deci, r u acum de tot timpul pe care l-am pierdut n zadar, pe la toate petrecerile f r de folos. Un nv at din Anglia a pus mai multe ntreb ri la mai mul i oameni care sc paser din ghearele mor ii. Optzeci la sut din cei ntreba i au r spuns c n clipele acelea, cnd s -au v zut n gheara mor ii s-au gndit ct de r u i-au cheltuit via a i ct de pu in au lucrat pentru sufletul lor. n fa a mea spune unul nu vedeam dect faptele mele cele rele i sim eam c m topesc sub groaznica mustrare c nu m -am ngrijit de suflet. S ne aducem aminte c i noi am trecut, poate, de multe ori prin groaza mor ii i fiecare ne-am gndit atunci la p catele noastre, la nep sarea i nepreg tirea noastr . M gndesc acum la groaza cutremurului care a venit f r veste i i -a prins pe fiecare pe unde s-au g sit: n p cate, n desfrn ri i cu sufletele nc rcate de rele. To i aceia care au murit cu p cate mari au ajuns f r judecat n fundul iadului. S nu ne prind mirarea, c ci, poate, sfr itul multora dintre noi va fi tot a a de repede ca fulgerul care se arat pe cer, a a cum a spus Domnul Hristos. Nu mai po i atunci s te duci s sco i banii de la C.E.C. i s fac milostenii. Nu mai ai timp atunci s mai cau i preot s te spovede ti, s te poc ie ti, nu mai ai timp nici de rug ciune. Cu ce am f cut pn n clipa aceea, cu aceea plec m: fie bune, fie rele.

S ne trezim i s ne hr nim ct mai mult din darurile dumnezeie ti din Sf. Biseric , c ne trebuie mult hran . A i v zut un copil rahitic care nu e hr nit, nu e bun de nimic; l sufli i cade jos. A a i cu cre tinul nehr nit, care nu vine la biseric i nu cite te c r i sfinte; nu este bun de nimic i orice vnti or de ispit l d jos. De aceea n-au cre tinii putere s se lase de p cate, de patimi rele, de desfrnare, fumat i be ie, pentru c nu se hr nesc, venind la biseric ca s ia sfin enie. Cei ce se hr nesc pu in, le ine pu in i a a se face c , ie ind din biseric , i amestec iar i diavolul cu mocirla i p catul. Dac nu ne cur m sufletul i nu-l sp l m cu lacrimi de poc in prin spovedanie sincer , mp rt anie i fapte bune nu ne putem mntui . Dumnezeu ng duie focul ispitelor ca s frece rugina de pe noi prin suferin e, necazuri i greut i. Dar, ce pu ini sunt acei care n eleg s se ntoarc la Dumnezeu! Apropia i-v , deci, de lumin . Lumina este Iisus Hristos. Dumnezeu nv tura Lui, care este izvorul fericirii i a tot binele. Cine fuge de El, fuge de bine, de lumin i merge la ntuneric i la r u. Alearg apoi pe la toate bisericile, dorind s - i aduc preotul n cas pentru slujb , dar desfrnarea nu vrea s o scoat afar din suflet. Nu se poate a a! Po i s aduci to i preo ii bisericilor s - i fac orice fel de slujb ; dac a doua zi iar te-ai mpotmolit n p cate de moarte, n zadar totul. Trebuie mai nti scos p catul din via a noastr , prin poc in , i atunci celelalte fapte bune vor fi de folos. S -l rug m pe Dumnezeu i noi, ca ucenicii S i, s c l toreasc cu noi pe marea aceasta a vie ii tulburat cu fel de fel de ispite i necazuri. S dep rteze el toate vnturile cele potrivnice care izbesc cu putere n corabie, iar noi, drept recuno tin , s -I aducem o via tr it , dup poruncile Lui i s credem cu tot sufletul c El este puternic i ne va duce i pe noi n portul cel minunat, unde El Iisus Hristos este mp rat.
Rug ciune Doamne, Dumnezeul nostru, Te rug m mult milostive, deschide inimile noastre i f -ne s n elegem i s cunoa tem calea Ta cea dreapt , izb vindu-ne pe to i, i casele i sufletele noastre, din furtun , din valuri, din necazuri i din p cate ca s Te sl vim pe Tine n vecii vecilor. Amin.

Preot prof. Gheorghe-Radu S l gian - Predic la Duminica a 9-a dup Rusalii Umblarea pe mare potolirea furtunii

ntoarcerea ucenicilor cu corabia i plecarea Domnului pe munte. Rug ciunea scopul primordial al cre tinilor. Puterile naturii care se manifest n furtuni, vijelii, cicloni, tornade,etc., nsp imnt pe om. n astfel de mprejur ri, omul vede limpede neputin a sa. n schimb, ar tarea prin minune st pnirii absolute a Domnului asupra acestor for e, constituie un mijloc conving tor care ne ndeamn s ne sprijinim numai pe Atotputernicia Sa dumnezeiasc . Minunea umbl rii pe mare i pe valuri a Mntuitorului Hristos, ne ndeamn i mai tare s ne nt rim credin a n puterea lui Dumnezeu. Aceast minune are loc imediat dup ce Iisus a nmul it cele cinci pini i doi pe ti, s turnd cu ele cinci mii de b rba i afar de femei i de copii, dup cum ne relateaz Sfntul Evanghelist Matei: ,, i ndat Iisus i-a silit pe ucenici s intre n corabie i s treac naintea Lui pe rmul cel lalt, pn ce El va da drumul mul imilor. i dnd drumul mul imilor, S-a suit n munte, ca s se roage n deosebi (S se roage nu numai singur, ci i n mod special, a a cum o face mai ales n pragul marilor evenimente din via a Sa, p strnd astfel permanenta comuniune cu Tat l) . i f cndu-se sear , era singur acolo. Iar corabia era la multe stadii departe de rm, fiind nv luit de valuri, c ci vntul era mpotriv . Iar la a patra straj din noapte (ntre orele 3 i 6 dup miezul nop ii), Iisus a venit la ei umblnd pe mare. V zndu-L umblnd pe mare, ucenicii s-au nsp imntat, zicnd c

este n luc , i de fric au strigat. Dar El le-a vorbit ndat , zicnd: ndr znii, Eu sunt; nu v teme i! Iar Petru, r spunznd, a zis: Doamne, dac e ti Tu, porunce te s vin la Tine pe ap . El i-a zis: Vino! Iar Petru, coborndu-se din corabie, a mers pe ap i a venit la Iisus. Dar v znd vntul puternic, s-a nfrico at i, ncepnd s se scufunde, a strigat, zicnd: Doamne, scap -m ! Iar Iisus, ntinzndu- i ndat mna, l-a apucat i i-a zis: Pu in credinciosule, de ce te-ai ndoit? i suindu-Se n corabie, vntul s-a potolit. Iar cei din corabie I S-au nchinat, zicnd: Cu adev rat, Tu e ti Fiul lui Dumnezeu! (Matei 14,22-33). Dup ce Mntuitorul a potolit setea poporului dup Cuvntul lui Dumnezeu, dup ce a potolit i foamea trupeasc prin minunea nmul irii pinilor i a pe tilor, El voia s de-a drumul mul imilor ca s se ntoarc fiecare om la casa lui. Dar cine oare, dup ce a participat la un astfel de osp n care se servea pentru suflet pinea cereasc a Cuvntului lui Dumnezeu, iar pentru trup pine p mnteasc , f cut prin minune, ar fi vrut s plece? Bucuria i desf tarea pe care le aduce harul lui Dumnezeu n sufletele hr nite cu Cuvntul S u, care este Adev rul, sunt att de vii, nct cei ce le simt, ar vrea s nu se mai sfr easc niciodat . Un alt motiv pentru care Iisus voia a da drumul mul imilor, ne este relatat de Sfntul Evanghelist Ioan: ,,Cunoscnd deci Iisus c au s vin i s-L ia cu de-a sila ca s -L fac rege, S-a dus iar i n munte, numai El (Ioan 6,15). Mai mult dect orice, Mntuitorul evita slava de art a lumii, c ci avea cea mai adnc smerenie, dintre to i cei smeri i, de aceea i de data aceasta Se retrage n munte. Sfntul Evanghelist Matei noteaz n cteva cuvin te simple i un alt scop pentru care Iisus S-a retras n munte, astfel: ,, i dnd drumul mul imilor, S-a suit n munte ca s Se roage n deosebi. i f cndu -se sear , era singur acolo (Matei 14,23). n simplitatea acestor cuvinte se afl o comoar de mul t pre , comoar duhovniceasc . Iat unele din nestematele acestei comori. Mai nti Domnul era Singur. Nici unul din c i au tr it vreodat pe p mnt i tr iesc n-au avut i nu au de f cut vreun lucru asem n tor aceluia pe care Hristos trebuia s -l ndeplineasc n cei trei ani ai activit ii Sale publice, i totu i Iisus c uta prilejul s r mn Singur, n u pentru c era un egoist sau excentric, ci dimpotriv , fiind des vr it, El nu putea avea asemenea sc deri. Cu aceast retragere n singur tate din vreme n vreme, Iisus ne nva c i noi, fiecare, avem neap rat nevoie s ntrerupem comuniunea neconten it cu

al ii i s ne gndim, din cnd n cnd nu mai la noi, meditnd la mntuirea sufletului. Cu to ii tim ct de u or uit m de noi n ine n mijlocul grijilor vie ii i n contact cu al i oameni, mai cu seam cnd ace tia tr iesc n mijlocul grijilor i afacerilor lume ti. n al doilea rnd ,,S-a dus s Se roage, rug ciunea fiind scopul primordial pentru care Iisus voia s fie Singur. El S-a dus s Se roage, adic s nceap o convorbire cu P rintele S u. n acest caz, El nu mai era Singur. Cnd cinev a este singur, vorbind numai cu Dumnezeu, este ntr-o societate i ntr-o convorbire foarte bun i aleas , c ci mul ime de ngeri i in tov r ie n aceast sfnt convorbire. De asemenea i noi r mnem de multe ori singuri, dar, din nefericire, nu avem totdeauna scopul rug ciunii. De cele mai multe ori urm rim odihna, alteori avem scopuri v t m toare, ucig toare i catastrofale. Oamenii caut singur tatea ca s - i ntip reasc n mintea lor toate lucrurile rele i ru inoase pe care le-au v zut i le-au auzit. Oamenii r mn singuri ca s n scoceasc vreun nou mijloc de ctig, vreo nou pricin de a se mndri, ar tndu- i vanitatea. Al ii r mn singuri ca s caute prilejuri de furturi, tlh rii, omoruri i de diferite alte fapte rele. Acest fel de singur tate l are pe Satana ca sfetnic i colaborator, iar cei ce o practic sunt ntov r i i de mul ime mare de diavoli. Despre singur tate, Sfntul Ioan Gur de Aur zice: ,,Bun lucru este pustia i singur tatea cnd sunt legate numai de Dumnezeu. A adar, Domnul S-a retras n singur tate ca s Se roage, dar dac Hristos este Dumnezeu, este St pnul universului c tre Care se nal nu numai rug ciunile noastre a celor ce vie uim pe p mnt, ci i cele ale Bisericii Triumf toare din ceruri, ce nevoie avea El de rug ciune? El avea nevoie de rug ciune din mai multe motive: 1) mai nti, pentru c El luase asupra Sa trup omenesc i ca Om sim ea nevoia de a comunica cu P rintele Ceresc prin rug ciune; 2) El Se d pe Sine ca pild des vr it de virtute i sfin enie prin toate faptele Sale i to i urma ii S i trebuie s priveasc i s urmeze aceast pild a Sa, deoarece El ne-a nv at, att prin cuvintele, ct i prin exemplul S u i rug ciunea ob teasc , c ci El nsu i lua parte la rug ciunile i cultul comun de la sinagogi i Templul din Ierusalim, dar ne-a nv at i cum s ne rug m n particular, zicnd: ,,Tu ns , cnd te rogi, intr n c mara ta i, nchiznd u a, roag -te Tat lui t u Care este ntru ascuns; i Tat l t u, Care vede n ascuns, i va r spl ti la ar tare (Matei 6,6).

A adar Mntuitorul ne-a ar tat c rug ciunea, att cea ob teasc ct i cea particular , este absolut necesar , fiecare din ele ndestuleaz cte o nevoie a sufletului, dup cum ne nva El nsu i, zicnd: ,,pe acestea trebuia s le face i, f r ca pe acelea s le l sa i (Matei 23,23). Mai era un motiv foarte important pentru care Domnul Se ruga i Se ro ag i ast zi i anume de a ne trezi n sufletele noastre ndr zneal , n dejde i pace. Chiar dac oamenii ne p r sesc, chiar dac ne lipsesc toate mijloacele materiale de care avem nevoie, Hristos nu ne p r se te. Cu ochiul S u neadormit, El ne urm re te din n l imea cerului, precum a urm rit din vrful muntelui unde Se ruga, pe ucenicii S i, care erau n primejdie pe mare. Ajunge ca noi s ne ndrept m c tre Hristos prin credin i r bdare i s fim pe deplin ncredin a i c rug ciunea noastr fierbinte nu se va pierde zadarnic n v zduh. Dac omul este n stare s comunice prin telefonul f r fir cu semenul s u di n America sau din alt parte a lumii, ar fi oare cu neputin ca Dumnezeu Cel Unul n Fiin i ntreit n Persoane: Tat l, Fiul i Sfntul Duh s nu aud rug ciunile noastre? Nici vorb . Dac Mntuitorul, f r de p cat fiind S -a rugat, cu att mai mult trebuie s ne rug m noi p c to ii. Dac ne -am ruga 24 de ore din 24 i atunci trebuie s consider m c ne -am rugat foarte pu in. Primejdia ucenicilor n continuare, Sfntul Evanghelist Matei ne relateaz urm toarele: ,,Iar corabia era la multe stadii departe de rm, fiind nv luit de valuri, c ci vntul era mpotriv (Matei 14,24). Situa ia critic a ucenicilor constituie prilej de a ne ad pa cu multe nv turi religios-morale. Ucenicii au petrecut o zi tare fericit , bucurndu -se de o ndoit minune: y nv tura minunat a lui Iisus; y nmul irea pinilor. Seara era lini tit , se mbarcaser n corabie pe o vreme frumoas i au ajuns n mijlocul m rii; dar iat : dintr-odat un vnt violent a strnit o furtun mare, din cauza c reia corabia era zguduit i purtat pe valuri ca o coaj de nuc , iar ucenicii s-au nsp imntat cumplit. Care dintre ei i -ar fi nchipuit c dup o zi att de frumoas i de minunat , vor ntmpina o criz att de acut i o primejdie a a de mare? i totu i, astfel de evenimente au loc n via a noastr cotidian .

Via a noastr aici pe p mnt este o mare s lbatic . Noi plutim pe ea, lini ti i i f r griji la nceput. Mul i dintre noi i vor petrece vremea copil riei i a tinere ii n lini te, bucurie i speran . Am gi i de acea st lini te, ne facem visuri att de mari, nct uit m de multe ori realit ile vie ii pe care trebuie s le nfrunt m. Al ii ajung la mijlocul vie ii lor, cu corabia umplut de persoane i obiecte, ca ucenicii Domnului, cu cele 12 co uri de firimituri, r mase dup minune. n casa noastr mul i petrecem pe banii no tri n s n tate i mndrie, cu copiii i rudele noastre; dar dintr-odat , aerul se schimb : o primejdie neprev zut zguduie i nenoroce te toat via a noastr individual i familial , ca pe o b arc n mijlocul valurilor. Dup prima nenorocire urmeaz a doua, apoi a treia, iar apoi irul de necazuri se ine lan , punnd la ncercare puterea noastr de rezisten . Atunci via a noastr se preface ntr-o mare tulburat , care ncearc furioas s ng hit n adncul suferin ei i al dezn dejdii, s rmana b rcu a sufletului chinuit. S nu cread nimeni c acest fenomen se m rgine te numai la cteva persoane. El este att de des ntlnit, nct apare ca o mo tenire nelipsit omului pe p mnt. Precum nu exist nici un marinar care s fi umblat mult pe mare f r s ntmpine vreo furtun i s lupte cu valurile, a a nu exist om care s se nasc n lumea aceasta f r s plng atunci cnd p r se te nc perea ntunecoas din pntecele maicii sale ca s vad lumina zilei i tot a a nu este om care s treac prin aceast via ntunecoas f r s plng , pn n ceasul n care va trece n cealalt via via a ve nic , c ci Mntuitorul zice: ,,n lume necazuri ve i avea; dar ndr zni i. Eu am biruit lumea (Ioan 16,33). Acest adev r ni-l demonstreaz i experien a zilnic , c ci n orice parte a globului p mntesc te-ai afla, dac - i ndrep i ochii de jur mprejur asupra semenilor t i, vei vedea urm toarele: y pe unul bolnav, suferind de o boal incurabil i du reroas ; y pe altul orfan; y pe alta v duv i f r sprijin; y pe altul s rac, luptndu-se zilnic ca s fac fa lipsei i foamei din familia sa; y pe altul sau pe alta i vei vedea neferici i n c s torie sau c au copii r i i neascult tori; y oameni exila i, nedrept i i i calomnia i; y oameni c zu i n datorii financiare grele, p r si i i lipsi i de prieteni,etc. O a doua nv tur , la fel de important este aceea c ucenicii, cnd au fost surprin i de furtun , c l toreau la porunca lui Iisus. El i silise s plece i totu i ei au ntmpinat o att de mare primejdie. A adar, cine ar putea s explice aceast nedumerire: dac i-a trimis Iisus pe ucenici, pentru ce s ntmpine ei a a primejdie? Dac ar fi fugit de Hristos ca s tr iasc de capul lor, dac ar f i

mers acolo unde Domnul nu le-a poruncit s mearg precum a f cut odinioar proorocul Iona, atunci ar fi fost de a teptat s sufere urm rile neascult rii lor, dar ucenicii au ndeplinit cu credincio ie porunca lui Iisus, atunci de ce Dumnezeu i-a ncercat cu aceast furtun ? Se ntmpl foarte des i n mod obi nuit ca ucenicii lui Hristos, adev ra ii cre tini, drep i i virtuo i, s ntmpine piedici i furtuni la mplinirea datoriilor lor, n drumul ascult rii i al supunerii voii lui Dumnezeu. tia Iis us foarte bine c ei vor ntmpina astfel de necazuri cnd vor propov dui Evanghelia la toate neamurile (Matei 28,18-20; Marcu 16,16-17). Domnul ns nu se uit cu indiferen la suferin ele lor, ci dimpotriv , ei constituie obiectul interesului din partea Sa i obiectul iubirii Sale lucr toare. Dar totu i Mntuitorul ng duie ca ei, mai mult dect al ii ca ei, mai mult dect al ii, s ntmpine piedici, mpotriviri, necazuri i suferin e. El ng duie acest lucru, fiindc are n vedere un scop nalt i sublim, vrnd s -i fac p rta i ai sfin eniei Sale, dup cum zice Sfntul Apostol Pavel: ,,Voi nc nu v-a i mpotrivit pn la snge luptndu-v cu p catul i a i uitat ndemnul care v vorbe te ca unor fii: Fiul meu, nu dispre ui certarea Domnului, nici nu te descuraja atunci cnd El te mustr ; c ci Domnul l ceart pe cel pe care -l iube te i-l bate pe fiul c ruia i poart de grij . Dac e s -ndura i, e pentru certarea voastr ; Dumnezeu Se poart cu voi precum cu ni te fii. i care este fiul pe care tat l s u nu-l ceart ? Dar dac voi sunte i scuti i de aceast certare de care to i au avut parte, atunci sunte i copii nelegitimi, iar nu fii. Pe de alt parte, noi i -am avut pe p rin ii dup trup care s ne certe i pe care i -am respectat; oare nu cu att mai mult ne vom supune Tat lui duhurilor, i prin aceasta s tr im? Pentru c ei ne pedepseau pentru pu ine zile, dup cum li se p rea lor, dar Acesta spre folosul nostru o face, ca s ne mp rt im de sfin enia Lui. Certarea, oricare ar fi ea, nu pare la nceput c e spre bucurie, ci spre-ntristare; dar mai trziu, celor ce au fost ncerca i (Mai precis: celor exersa i, antrena i n vederea unui scop.) prin ea le pune -nainte roada cea pa nic a drept ii (Evrei 12,4-11).

PS Sebastian, Episcopul Slatinei i Romana ilor - Mersul pe ap n mijlocul vie ii: Trebuie s tim s cerem ajutor. S ntindem mna, a a cum a f cut-o Petru, s ne ncredin m Domnului

Via a ca o mare Dreptm ritori cre tini, faptele relatate n evanghelia de ast zi se petrec n noaptea imediat urm toare minunii nmul irii pinilor de pe malul lacului Ghenizaret (Mt. 14, 14-22). Dup ce a hr nit mul imile n pustie, Mntuitorul Hristos i-a silit pe ucenici s urce n corabie i s plece din locul acela, iar El a mers n munte s se roage, n singur tate. Peste noapte ns , valurile au nceput s se agite cu putere i furtuna mare s-a pornit, nct corabia n care se aflau ucenicii era gata-gata s se scufunde. i, strignd de groaz , la un moment dat L-au z rit pe Iisus mergnd pe ap , dar, gndind c este n luc , s-au nfrico at i mai tare. Domnul ns i-a lini tit i i-a mb rb tat, zicndule: ndr zni i, Eu sunt; nu v teme i! () Doamne, dac e ti Tu, a zis Petru, porunce te s vin la Tine pe ap . Vino, i-a zis Hristos. i a s rit Petru din corabie i a mers pe mare ca pe uscat, dar, v znd vntul, spune evanghelia, s-a temut. Iar n clipa n care s-a ndoit, apa a ncetat s -l

mai in i el a nceput s se afunde. i, ngrozit a strigat: Doamne, scap m ! Atunci Iisus l-a luat de mn i, repro ndu-i: Pu in credinciosule, pentru ce te-ai ndoit? l-a adus n corabie, iar vnturile s-au oprit. Iubi i credincio i, La prima vedere evanghelia a ceasta pare doar o minune oarecare. Una din multele minuni dumnezeie ti s vr ite de MantuitoruI Hristos de -a lungul celor trei ani i jum tate, ct timp a durat predica Sa pe p mnt. V spun, ns , c nu trebuie s vedem n pericopa aceasta doar minunea c a atare, ci v invit s privim mpreun la minunea de ast zi ca la o adev rat pild de via , pild plin de nv tur , pe de o parte, i de speran , pe de alta. Care este nv tura demn de eviden iat?

Am spus c avem de-a face cu o pild .


Marea este lumea aceasta care, de multe ori, a a cum s-a ntmplat s le fie potrivnic ucenicilor, ne st adeseori i nou mpotriv . Valurile ei nspumate sunt mprejur rile grele prin care trecem cu anevoie i noi uneori, i din care, de cele mai multe ori, nu tim cum s facem s sc p m. Iar vnturile, care l-au nsp imntat pe Petru mai mult dect marea ns i, sunt greut ile i ispitele care se n pustesc cteodat nemiloase asupra noastr , ngrozindu-ne pn la moarte.

Uita i-v la Petru: de i se ndoie te ntr-o prim faz , c ci spune: Doamne, dac e ti Tu, porunce te s vin la Tine pe ap g se te totu i curajul necesar de a nfrunta valurile i, pentru aceasta, reu e te s p easc pe mare ca pe uscat. Vnturile ns l fac s se clatine i s se scufunde pentru cteva momente, dar chemarea n ajutor a Domnului i aduce, pn la urm , salvarea. Ei bine, noi suntem Petru, cei care, afla i n corabia acestei vie i, ne sim im adeseori cl tina i i n pericol i, asemenea lui, ne ndoim: vom mai putea oare sc pa din asta? Oare ce ar fi de f cut? Cum ar trebui s proced m? ntreb ri pe care i le-a pus i Apostolul, i la care Mntuitorul Hristos i-a r spuns invitndu-l s calce pe ap ca pe uscat. Adic , s str bat lumea aceasta, a a cum este ea, cu b rb ie i ncredere. Ce l nfrico eaz pe Petru? Clipele grele ale vie ii ca valurile nspumate, pe care v zndu -le i nemaiputndu-le nfrunta, se ndoie te i, devenind greu, se afund . G se te n sine, totu i, puterea s strige la Dumnezeu, iar Acesta se dovede te Mntuitor.

Care este speran a? Speran a pildei acesteia este Dumnezeu Care, de i ntr -o prim faz Se ar ta a fi prea departe parc , n larg, necunoscut, str in sau confundabil cu o fantom , pn la urm Se ar ta att de apropiat lui Petru, nct l prinde efectiv de mn i l salveaz din valuri. A adar, speran a noastr , ascultnd evanghelia de ast zi, este c Dumnezeu nu se izoleaz undeva n larg dup cum cred unii, c Se afl undeva departe, neinteresndu -L prea mult via a noastr personal , cu faptele ei bune sau rele, ori neveghind asupra fiec ruia dintre noi. Evanghelia de ast zi contrazice pe to i aceia care v d n El un Dumnezeu ndep rtat, necunoscut ori impersonal. N luca li s -a p rut ucenicilor! Himera li se pare unora! Entitate indefinit ori simpla energie alto ra. Ba chiar o utopie, zic unii, n pesimismul lor Dragii mei, Ast zi suntem sili i, o dat n plus, s recunoa tem cu to ii c nu este a a. Hristos Dumnezeu este aproape, este Fiin a i Persoana i, pentru aceasta, este gata s ne ntind mna i s ne salveze de acolo de unde ne este greu n via . Pentru faptul c a tiut s intre n dialog cu El, prin rug ciune, Domnul i-a r spuns lui Petru ca Persoan . Ce ne-am face dac El ar fi doar entitate sau energie impersonal , n luc , himer , ori dac ar fi o minte inabordabil ? El ns este Fiin a care ne aude, ne vede, ne ascult i, mai ales, ne ajut fiec ruia atunci cnd tim s I-o cerem! Astfel, dac Apostolul a reu it i s-a salvat, este pentru c L-a abordat pe Dumnezeu ca pe o Persoan , ca pe un P rinte, ca pe un nv tor i prieten, iar nu ca pe o for impersonal . Numai aceia dintre n oi care vom vedea pe Dumnezeu ca pe o Persoan apropiat i capabil de dialog, i -L vom aborda n acest chip personal, vom putea dobndi ajutorul i binecuvntarea Lui. Nu cei care vorbesc despre El, iar nu cu El, pentru c vedem pe mul i vorbind frumos despre Dumnezeu, dar haide i s vedem c se i roag Lui, pentru c aceasta nseamn dialog cu El! Haide i s vedem c i tiu s intre n comuniune cu El? C i se spovedesc? C i se mp rt esc? C i caut s -L cucereasc , a a cum ne str duim s cucerim o persoan drag ? Nu izolndu -L pe Dumnezeu undeva i vorbind foarte frumos despre El. Acela nu este dialog i, prin urmare, nu ne va putea niciodat aduce ajutorul i binecuvntarea Lui. Iat nv turile i speran ele pe care le putem trage din evanghelia de ast zi! i noi c l torim pe valurile lumii acesteia, uneori foarte agitat sau chiar potrivnic . i noi ne ndoim adeseori, ca Petru! Ne e team s nfrunt m

via a i s p im cu ncredere, a a cum a c lcat el pe valurile m rii ca pe uscat. Ne este team s str batem furtunile vie ii acesteia. A i v zut: n ultima vreme auzim parc , mai mult ca oricnd, de persoane care, nemaiputnd s nfrunte via a, s se lupte cu greut ile i necazurile ei, depun armele! Oameni care i iau via a, uneori tineri chiar! Apostolul Petru din evanghelia de ast zi ne invit pe fiecare dintre noi s fim lupt tori, chiar dac via a pare grea la un moment dat; chiar dac valurile ei sunt n prasnice uneori, nct sim im c ni se sparge corabia i suntem n primejdie s ne nec m; chiar dac vnturile i furtunile ne nsp imnt , a a cum l-au nsp imntat pe Petru, nct era gata s se scufunde. Apostolul, exemplul s u i, mai ales, ajutorul primit din partea lui Dumnezeu, ne arat tuturor c trebuie s tim s cerem ajutor. S ntindem mna, a a cum a f cut-o Petru, i milostiv i bun va fi Domnul ca s r spund acestei chem ri a noastr , s ne asculte, s ne ridice de acolo de unde, poate, la un moment dat n via , ni se pare c nu ne mai putem ridica.
S rug m a adar pe Bunul Dumnezeu, s fie i pentru noi, pentru fiecare, n clipele mai pu in pl cute ale vie ii, mna cea de ajutor pe care a ntins -o lui Petru! S ne ridice! S ne nal e! S ne binecuvnteze! S ne mntuiasc , pentru c de aceea ne str duim fieca re i c ut m s -I pl cem Lui, ca, n via a aceasta petrecnd mpreun cu El, n comuniune cu El, s putem dobndi i ve nica fericire a vie ii de dincolo. Amin.

(din: Sebastian, Episcopul Slatinei i Romana ilor, Predici la Duminicile de peste an, Slatina, 2011)

Pr. R zvan Ionescu - Evanghelia umbl rii pe mare i a potolirii furtunii: Doamne, scap -ne!

Iat un episod care aduce o r sturnare de situa ie. Hristos d drumul mul imilor i vine umblnd pe apa nvolburat c tre corabia unde se afl ucenicii S i. De obicei prezen a Lui fizic e explicit , El cernd celorlal i efortul duhovnicesc de a-L recunoa te pe El, Fiul Omului, ca fi ind Fiul lui Dumnezeu. Or, n situa ia de fa , ordinea se schimb . Mersul S u pe mare n condi ii de furtun , de slab vizibilitate, le aduce ucenicilor un altfel de exigen : de a-L recunoa te pe st pnul acestei puteri, evidente i n acela i timp de ne imaginat, ca fiind Hristos, nv torul lor i deopotriv Fiul lui Dumnezeu. Ucenicii au de crescut ntr-o (re)cunoa tere mai profund a Acestuia. De ce este greu? ntruct sim urile nu i mai ajut , ntruct ceea ce percep omene te nu mai constituie o garan ie. Se cere deci o altfel de identificare, pe care ucenicii nu sunt (nc ) obi nui i s o aib , una duhovniceasc . Ceea ce le ofer Mntuitorul aici este o preg tire pentru nviere. O scar c tre acea nou fizic , induhovnicit , a trupului S u nviat. i Petru ndr zne te s ncerce ace ast recunoa tere. Nu numai c o face, dar are inspira ia i cum s o fac . i ncepe prin a cere o binecuvntare, spunnd: porunce te-mi! Adic , pune Tu harul T u, dragostea Ta, puterea Ta s intru n aceast nebunie sfnt de a face ceva ce sim ul meu de conservare mi -ar interzice categoric, s merg pe ap . Dar o cere oare n jurul cor biei? O cere oare ca pe un experiment fizic? Nu, o cere cu o int ct se poate de clar : Mntuitorul. Cere s mearg c tre El, c tre Dumnezeu. Oarecum zicnd: dac Tu e ti Cel pe care l cunoa tem, iat cheia recunoa terii Tale, ntruct nimeni nu are i nu poate s dea acesta putere n afar de Tine.

Mntuitorul nu se l s mult rugat. Ajunge o cerere i d r spunsul i binecuvntarea: vino! i Petru ncepe s mearg pe ap . Dar i iat dar urile cu care via a noastr este pres rat n drumul c tre Dumnezeu. De la starea duhovniceasc a ncrederii, privirea i se furi eaz la realitatea concret a sim urilor. Or, c derea sub sim uri clatin , scufund Nu greutatea sa l scufund , ci necredin a care cre tea pe m sur ce se limita la lucrarea sim urilor. i deopotriv pierderea recunoa terii lui Hristos ca Dumnezeu, ntruct ndoiala l face s uite c puterea nu era a lui, ci a lui Hristos. Din nou un reflex bun, duhovnicesc. Insp imntndu-se, Petru strig dup ajutor. Nu oriunde, ci c tre inta drumului s u. Ce face Dumnezeu? ntinde ndat mna. Se ar t n proximitatea lui, este lng el, suficient de aproape. ns l i ceart : pu in credinciosule, pentru ce te-ai ndoit?. Or, oare poate fi numit pu in credincios un om care merge pe mare la porunca lui Dumnezeu? ne ntreb m azi. i cu toate acestea Mntuitorul l ceart . Dar l ceart salvndu-l, nt rindu-l, sprijinindu-l. l ceart restaurndu-l interior, reparnd adev rata sa derut : cea duhovniceasc . Asta este sensul cert rii lui Dumnezeu: restaurarea credin ei, nt rirea. Oare Mntuitorul nu putea de la nceput s potol easc vntul? Putea, din moment ce, relateaz evanghelistul, urcndu -se ei n corabie, vntul s-a potolit. Dar sensul acestei lec ii de via duhovnicesca e altul: este al lui Dumnezeu s ia valurile, dar tot al Lui este i s int reasc n a le suporta i n a nu te scufunda n vreme de furtun . Or, corabia, cuprins de lini te prin venirea Lui, este Biserica, comuniunea celor ce m rturisesc: Cu adev rat Tu e ti Fiul lui Dumnezeu. F r Hristos, Biserica e n primejdie, iar ie irea din ea este moarte sigur . Cu El, valurile se lini tesc, iar mersul pe furtuna acestei vie i este f r primejdie ct timp e ascultare i binecuvntare. Aceasta este de altfel i misiunea Bisericii: s aduc pacea lui Hristos ( ). Vie ile noastre nu sunt scutite de furtun . Hristos ne cheam ns s mergem ignornd valurile, cu puterea Lui. Iar cnd nu mai putem, obosi i i mpov ra i, ne sprijin . Spre eternitate. (Pr. R zvan Ionescu, Paris)

Serafim Papacostas - Primejduirea i salvarea lui Petru

Dar i cei mai eroici dintre credincio i au clipele lor de sl biciune, de neputin . Dac i, soarele, cel preastr lucit, are pete negre, ce lucru extraordinar, ca i omul s aib neputin e? Petru, umblnd pe ap , a f cut experien a puterii lui Hristos. Dar trebuia s experieze i propria sa sl biciune. Sl biciunea sa s -a ar tat n mpu inarea credin ei. Fiecare cre tin trebuie neap rat s tie ct de mare este puterea lui Hristos, dar trebuie s tie i ct este de neputincios omul. A adar, Petru: "V znd vntul puternic, s-a nsp imntat; i ncepnd s se cufunde, a strigat zicnd: Doamne mntuie te -m " (v. 30). Petru s-a nsp imntat. Pricina spaimei lui n-a fost c vntul a sporit n intensitate n clipa aceea, ci c credin a lui s-a mpu inat. Cu ct el a stat cu ochii credin ei fixa i n sus, spre Hristos, spre porunca i spre puterea Domnului, Petru a mers nestnjenit pe deasupra valurilor m rii. Dar cnd i-a trecut prin suflet ideea de primejdie, cnd i-a fixat aten ia spre vijelia puternic , atunci s-a nsp imntat. Pare un lucru de necrezut c Petru, care nu s-a temut de mare, de i n ea se cufund n mod sigur cel care ar vrea s -o treac de-a dreptul mergnd, s-a temut atunci de vnt, c ruia i se pot mpotr ivi chiar i copila ii. Gre elile noastre morale produc de multe ori asemenea situa ii de necrezut. Din clipa n care credin a cea deplin i ncrederea n Hristos scade, numai cnd teama nlocuie te ndr zneala, nelini tea i tulburarea nlocuiesc pacea i

lini tea sufleteasc . Acest lucru nu se ntmpl numai pe mare, pe timp de furtun , ci i pe uscat, pe timp frumos. De cte ori cre tinul i pierde ncrederea n Hristos, cu privire la existen a sa, la viitorul sau la mntuirea sa, ndat urmeaz nelini te, plngere i necazuri negre. De multe ori urmeaz ceva i mai r u: cre tinul ajunge n primejdia de a se cufunda n adncul dezn dejdii. i iat dovada: Petru "a nceput s se cufunde". Cnd credin a lui a nceput s ov iasc , numai dect i -a ov it i trupul i a nceput s se cufunde. S ne gndim cumva c credin a lui Petru era contraponderea greut ii sale. Cnd credin a s-a cl tinat, a intrat n lucrare greutatea. i este un lucru vrednic de luare aminte c , pe Petru nu l-a ajutat atunci ndemnarea lui de not tor. C ci Petru, ca pescar, tia desigur s noate. Atunci, nc , mpu inarea credin ei a f cut f r folos i aceast ndemnare a lui Petru. Experien a ne nva fenomenul urm tor: cre tinii, a c ror credin se mpu ineaz , nu numai c se tem i se tulbur , dar i pierd i ndemnarea fireasc pe care au avut -o pentru un anumit fel de activitate. Medici vesti i, cnd un membru al familiei lor este n primejdie, nu sunt n stare s -i dea nici cel mai nensemnat ajutor medical, iar n momentul suprem, i pierd capul de tot. Credin a cea statornic i nempu inat este, prin urmare, izvor de ndr zneal , putere, pace, n dejde, n elegere i mul umire. Dar, de i credin a ini ial a lui Petru a ov it, a sl bit, totu i nu s -a stins. I-a mai r mas lui Petru atta ct trebuia ca s pun n mi care acel mecanism minunat, care se nume te rug ciunea. De aceea Petru ndreapt spre Mntuitorul un strig t fierbinte: "A strigat zicnd: Doamne, mntuie te-m ". Iat leacul care s-a dovedit de necomb tut, leacul drastic n mprejur ri, n care pu ina noastr credin ne ridic n fa a valurilor de fric i dezn dejde, ca s ne cufunde sufletul: rug ciunea. Iat sc parea: rug ciunea c tre Domnul Atotputernicul. F r ndoial c to i oamenii, care mai p streaz pu in credin , se roag cu to ii, n zilele de neputin , de c l torie furtunoas ; n zilele cu alte rele, din pricina c rora via a lor personal i vi a a celor din casa lor este primejduit . Ei se roag i zic: Doamne, mntuie te-ne. Preasfnt Maic a Domnului, ajut -ne , se roag ei. Din nenorocire ns oamenii nu acord importan primejdiilor suflete ti, n care p catul ncearc s piard sufletele lor. Ei nu se gndesc c mai ales n aceste primejdii trebuie s scape la Hristos, cu aceea i insisten , cu care l invocau n primejdiile lor trupe ti. Din nefericire, ne temem att de pu in de primejdiile p catului, nct ne l s m atra i de el, cum se las atra i copiii mici de c rbunii aprin i, pe care i iau n mn n joaca lor. Suntem att de orbi,

nct alunec m cu cea mai mare lips de prevedere n grave primejdii morale. A adar, n astfel de primejdii trebuie neap rat s sc p m la Hristos. n astfel de primejdii, Hristos intervine ntotdeauna ca Mntuitor al celor care l cheam pe El din fundurile pr p stiilor. "Doamne, mntuie te-ne c pierim". Dup ce Domnul l-a l sat pe Petru s - i experieze neputin a, "ntinznd ndat mna, l-a apucat i a zis: pu in credinciosule, pentru ce te-ai ndoit" (v. 31). Cu toate c Petru gre ise mpu inndu -se cu credin a, totu i Domnul nu l -a p r sit. ndat ce Petru l -a chemat, I-a ntins dreapta Sa atotputernic i l -a pescuit i l-a inut deasupra m rii. Domnul face mereu n continuare, acelea i lucruri. Aude glasurile rug ciunilor i cererii lor, celor pu in credincio i. Domnul n chip nev zut i ntinde mna Sa, i prinde i le aduce bun mntuire. Cnd oamenii sunt oi ale Sale, de i un timp ei se primejduiesc prin pu ina lor credin , totu i "ei nu vor pieri n veac i din mna Mea nu le va r pi nimenea" (In. 10, 28). A adar, Domnul a mntuit pe Petru. Dar totodat l-a i mustrat: "Pu in credinciosule, pentru ce te -ai ndoit?" Pentru ce te-ai temut? Se putea s te las Eu s pieri? Iubirea Domnului mntuie te. Dar tot iubirea mustr i l pedepse te pe cel pe care l iube te. C ci lipsurile sl ujitorilor Domnului, nu numai c sunt nepl cute naintea lui Dumnezeu, dar, dac r mn nelecuite, pot s duc la primejdii de moarte. Domnul Se pleac la neputin ele noastre, nu le vrea. El caut s ne fac s le ndrept m, ca s progres m n des vr ire, mergnd c tre El. C ci des vr irea n Hristos este scopul vie ii noastre, este scopul pentru care Dumnezeu S-a f cut om i i-a jertfit via a Lui cea de mult pre . Pentru acest scop lucreaz Tat l, lucreaz Fiul, lucreaz i Duhul Sfnt. i acum venise vremea, ca Domnul s fac s nceteze vntul i furtuna, deoarece trecuse timpul de ncercare pentru ucenici: " i suindu-Se El n corabie, vntul a ncetat" (v. 32). Adic Domnul innd de mn pe Petru, a ajuns n corabie. De ndat ce au i ntrat ntr-nsa, vntul s-a lini tit i ndat corabia i cor bierii s-au aflat, prin minune, la malul Ghenizaretului, dup cum spune mai departe Evanghelistul Ioan (6, 21). n mod firesc consecin ele unor astfel de minuni sau unor astfel de ncerc ri formeaz sfr itul povestirii evanghelice: "Iar cei din corabie, venind, I s-au nchinat Lui, zicnd: Cu adev rat Fiul lui Dumnezeu este" (v. 33). Adic : cel dinti rezultat al acestei minuni a fost nt rirea credin ei ucenicilor n Hristos, care i-a f cut s se ncredin eze i s m rturiseasc to i c El este Fiul lui Dumnezeu. Ei tiau lucrul acesta i de mai nainte, dar atunci s -au ncredin at i mai mult de acest adev r. C ci credin a robilor lui Dumnezeu iese

mai nt rit i mai cur it din astfel de ncerc ri i din tulbur ri, aduse de mpu inarea credin ei. Astfel nt rit , prin ncerc ri, credin a vede mai limpede n persoana lui Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Iat calitatea real i sublim de mp rat, fa de care demnitatea mp r teasc , pe care au vrut s I-o confere Domnului locuitorii din Capernaum, era doar o umbr . Ucenicii care, cu siguran , aprobaser dorin a poporului de a -L face pe Iisus mp rat, a avut atunci, dup minunea umbl rii pe mare, s se conving c Domnul are o mp r ie mai nalt , c este mp ratul zidirii i guverneaz puterile firii. La ce-i mai trebuie coroana Iudeii, cnd El era mp rat al zidirii ntregi? La ce-i mai trebuia hlamida mp r teasc de purpur trec toare, cnd El era nvestit cu puterea absolut asupra ntr egii firi v zute i nev zute. Pe Acesta ucenicii au avut fericirea s -L nso easc i s -L cunoasc mai profund, prin ncercarea prin care i-a l sat s treac . Al doilea rezultat al ndoitei minuni a fost faptul c cei din corabie s -au nchinat lui Iisus. Ei au sim it nevoia imediat i prea fireasc de a I se nchina lui Iisus cu adora ie, ca unui Dumnezeu. C ci adev rata credin , rezultat din ntip rirea vie a minunilor lui Dumnezeu, ndeamn n chip firesc pe credincio i s i adore pe Dumnezeu. Dimpotriv , este absolut imposibil s se nchine lui Dumnezeu cu adora ie sincer i adev rat omul care nu crede drept, fierbinte, din tot sufletul. Este cu neputin s nume ti cu sinceritate majestate pe-un om pe care, n sufletul t u, nu-l prime ti s - i fie rege. n felul acesta se poate explica r ceala i lipsa de interes a cre tinilor contemporani pentru cultul lui Dumnezeu. Ei nu se duc la biseric , nu simt nevoia de a se ruga n biseric , mpreun cu al ii, ei nu particip cu sinceritate i cu c ldura inimii la actele de cult, numai fiindc nu cred, nu au o credin adev rat i sincer . Dac i spui unui astfel de cre tin c nu are credin , el va t g dui, fiindc are naivitatea de a- i nchipui c este credincios. Dar faptele sale l v desc de minciun . Toate sentimentele, ntip rite viu n sufletul nostru, noi trebuie, ca o cerin a firii noastre, s le manifest m n afar . C ci sentimentul i afl des vr irea lui fireasc prin manifestare. Vai de noi! Cum poate s existe ntr-un suflet o credin vie i sincer , f r ca omul acela s i -o manifeste, prin adorarea lui Dumnezeu? Cum po i s iube ti i s respec i pe un om, care are o func ie nalt , putere i bun tate mult , f r s sim i niciodat nevoia de a-l vedea, de a vorbi i de a te ntlni cu el? Oameni de felul acelora ng duie celorlal i s se apropie, s le vorbeasc , s -i vad . A adar r t ce te des vr it acela care crede c este un cre tin credincios, dac nu simte nevoia s -L adore pe Dumnezeu, s -i vorbeasc , s -L cerceteze n casa Sa.
Acela i scop l-au urm rit i Sfin ii Evangheli ti, care au scris minunile Domnului n cartea nemuritoare intitulat Evanghelia: s aprind n sufletele noastre, ale cre tinilor, credin a n Hristos, credin a statornic i

ne ov ielnic , fierbinte i vie, care s se manifeste prin nchinare i adorare sincer c tre Dumnezeu , n special minunile acelor zile i nop i vrednice de pomenire, - nmul irea pinilor i umblarea pe mare -, au ca scop s aprind credin a i adora ia c tre Dumnezeu n a a fel, nct ele s devin esen a ns i a vie ii cre tine. C ci nmul irea pinilor era prefigurarea punerii nainte a Pinii Vie ii, a Trupului i a Sngelui Domnului, pe care El le -a jertfit pentru via a lumii.

De aceea cre tinul, dac nu ia parte cu recuno tin adnc la s vr irea Sfintei Liturghii, este cu totul lipsit de via duhovniceasc i nu ador pe Dumnezeu. C ci la Sfnta Liturghie se s vr e te n mod minunat Pinea Vie ii, Taina Sfintei Euharistii, cea mai nalt form de cult cre tin, i, ndeob te, cea mai nalt form de cult care se afl n lume. Iar minunea cealalt , cnd Domnul a cercetat pe nea teptate pe ucenicii S i, care erau n necaz i primejdie, cnd a umblat triumf tor pe valurile m rii nfuriate, prenchipuia nvierea cea dup necazul i dup desp r irea de sub cruce. Dar prenchipuia i ntoarcerea Domnului lng ucenicii S i mhni i, precum i n l area Sa la cer.
Prin n l are El a mpreunat cu cerul Biserica Sa, pe credincio ii din toat vremea. C ci i pe ei i va nvia i i va a eza biruitori pe scaunul slavei Sale. n fiecare duminic , ba i mai des, se nchipuie te o astfel de nviere a noastr i o n l are la cer, a celor care suntem aduna i n Sfnta Biseric . De aceea cei care nu simt nevoia de a participa la Sfnta Liturghie, r mn n afar de via a credincio ilor. Nu sunt cre tini cei ce nu se duc la Biserica credincio ilor, care are chemarea s se nal e la cer i la scaunul slavei Domnului, dup cum zice Apocalipsa.

(Serafim Papacostas - "Minunile Domnului")

P rintele Iosif Trifa Predi la Dumini a a nou dup Rusalii - Umblarea pe mare, potolirea furtunii

D - i iubite cititorule, crma vie ii tale acestui Crmuitor, c ci El singur tie calea spre rmurile mntuirii. Iat o evanghelie pe care o tr im i noi de at tea ori n via a noastr cea sufleteasc . Cine oare n-a avut vifor n marea vie ii lui Cine oare a avut tot senin i vreme bun n via a lui Nimeni To i am avut sau avem furtuni mai mari sau mai mici n marea vie ii noastre. Vremea vie ii noastre se trece mai mult n nor dect n senin; mai mult n furtun dect n lini te. Sunt dou feluri de valuri i de furtuni n marea vie ii noastre:  de o parte sunt valurile necazurilor i ale ntrist rilor,  iar de alt parte e viforul ispitelor i al p catelor. Pe furtuna cea dinti a necazurilor to i o cunosc, to i se tem de ea i se feresc de ea. ns nu cunosc to i oamenii pe cealalt : viforul ispitelor i al patimilor lume ti. Pu ini se nsp imnt de acest vifor i pu ini caut s scape de el. Dimpotriv . Cei mai mul i caut n adnc aceast furtun i simt pl cere n valurile pl cerilor lume ti (adic n valurile pieirii suflete ti . i mai pu ini sunt apoi acei care-L cunosc pe Acela Care singur poate domoli i lini ti furtuna necazurilor i viforul ispitelor: pe Iisus Mntuitorul. O, ce priveli ti nsp imnt toare se pot vedea n marea ac estei vie i n toate p r ile se v d cor bii ce se cufund i cor bieri ce se neac ; n toate p r ile,

suflete care se pierd n valurile patimilor i p catelor; n toate p r ile, cor bieri ce dorm la crma vie ii n vreme ce corabia lor se cufund . Dar, iat , n mijlocul acestei grozave furtuni de pieire sufleteasc , o mic ceat plute te n jurul unei lumini. E ceata celor pu ini, care l au pe Iisus Mntuitorul de crmaci i crmuitor al vie ii lor. n mijlocul valurilor, aceast ceat st f r fric i peste valuri umbl ca pe uscat. Drag cititorule! i tu e ti un c l tor pe marea acestei vie i pline de vnturi i furtuni. i via a ta este o corabie prins de furtun n mijlocul m rii. ns dac tr ie ti o via cu Domnul, atunci n -ai de ce s te temi. Cnd tr ie ti o via cu Domnul, El apare mereu n furtunile vie ii tale cu lumin i sc pare, a a cum a ap rut apostolilor cuprin i de vifor. Cnd vine vremea rea, cnd noapte se face n via a ta i to i te p r sesc, deodat se ive te El, Domnul i Mntuitorul t u, i i strig : Nu te teme i nu te nsp imnta, c ci Eu cu tine sunt, s te scap i s te mntui! (Ieremia 1, 8). O, ce u oar este via a cnd o tr ie ti cu Domnul, cnd l ai pe Domnul de crmaci i crmuitor al vie ii tale! D - i, iubite cititorule, crma vie ii tale acest ui Crmuitor, c ci El singur tie calea spre rmurile mntuirii. El singur tie cnd vine furtuna i El singur tie s o lini teasc . S -I dai crma vie ii tale i ndat vei sc pa de toate grijile, de toate necazurile i de toate primejdiile. O, ce lini te, ce putere i ce ncredere cape i cnd Domnul Iisus e la crma vie ii tale! Undeva am citit c , pe vreme de furtun , to i c l torii unui vapor erau cuprin i de groaz i spaim . Numai un copil st tea lini tit. E tata la crm zicea el i nu m tem! Era copilul c pitanului care crmuia vaporul. C l torii au r mas ru ina i i mi ca i de ncrederea ce o avea acest copil n tat l s u, iar ei, oameni mari i cre tini, pierduser ncrederea n Tat l Ceresc. A a e i cu noi: cnd Tat l e la crm , cnd voia Lui i legile Lui crmuiesc corabia vie ii noastre, n-avem de ce s ne temem. Se spune mereu c lumea aceasta e plin de primejdii; eu zic ns c nu este dect o primejdie adev rat n aceast lume: cnd L-ai p r sit pe Domnul, cnd din furtuna vie ii tale lipse te El. Se spune mereu c aceast lume e o vale a plngerii, plin de necazuri. ns eu zic c nu este n aceast lume dect un singur necaz adev rat. Cnd L-ai pierdut pe Domnul, cnd p catul te-a desp r it de Domnul i tr ie ti o via f r El. Cnd mi-a murit fie iertata so ie, poporul se plngea i m bocea ca pe un pierdut i ca pe un nenorocit care a g tat cu via a. Eu ns le -am zis: Dragii mei! Eu nu sunt pierdut, c ci nc n -am pierdut pe Mntuitorul meu Pierdut e numai acela care-a pierdut pe Mntuitorul

Un mare filozof, voind s arate pre uirea unei mame, a l sat vestitele vorbe: Am pierdut pe mama; de acum n -am ce mai pierde!. Eu ns zic c nu acesta e hotarul pierderii, ci e altul. E acesta: Am pierdut pe Mntuitorul; de acum n-am ce mai pierde!. Numai cine a ajuns la acest hotar e cu adev rat pierdut pe vecii vecilor. Gre eala oamenilor e c nu se tiu rezema destul de tare de Mntuitorul, de Acest Crmaci al vie ii noastre. Se reazem oamenii n lucruri trec toare. De cnd eram la ar , mi -aduc aminte de un om care a murit de necaz c pierduse cinci mii de lei. S rmanul! El n -avea i nu cuno tea pe Mntuitorul de reazem i crmuitor al vie ii sale. Sunt iar i al ii care l cheam pe Domnul la crma vie ii lor, dar numai pe vreme de boal i necaz mare. Atunci strig : Vai! Vai! , ns ndat ce trece furtuna iar i l alung pe Domnul de la crm i se crmuiesc ei spre p cate i pieire. Drag cititorule! O credin vie i lucr toare are acela care i-a ncredin at Domnului crma vie ii sale i nainteaz cu El spre ara ve niciei. Ai tu o astfel de credin ?

Traian Dorz - Eu sunt, nu v teme i!

Dar Iisus le-a zis: Eu sunt, nu v teme i! (Ioan 6, 20) Domnul S-a numit El nsu i: Eu sunt Cel ce Sunt, Cel ce Este, Cel ce Va Fi (Apoc. 1, 8 etc.), pentru ca totdeauna, n toate locurile i timpurile, to i credincio ii Lui s tie c El Este (Evrei 11, 6). Domnul vorbe te mereu i ne spune: Eu Sunt! S ti i i s vede i c Eu tr iesc ve nic. Eu Sunt nencetat i pretutindeni Pentru ca cei credincio i, tiind c ESTE Dumnezeul lor, c ESTE Mntuitorul lor, c ESTE Mijlocitorul pentru ei, c ESTE El n orice loc i c ESTE totdeauna Viu i Prezent i cu fiecare s ndr zneasc , s nu se team de nimic niciunul din ai Lui, niciodat i nic ieri. Nu vedem noi n ine oare cum El ESTE? Iat : au fost credincio i din vremurile str vechi i ei tot Lui s-au rugat, iar ei tot de El au fost ajuta i. Au fost credincio i n locuri felurite n acela i timp, s-au rugat n acela i timp i au fost izb vi i n chip felurit i n acea i timp. Ei au sim it cu to ii c numai Hristos a f cut aceasta fa de fiecare i n alt fel. n timp ce noi ne rug m aici, al ii se roag departe altundeva, dar fiecare simte c -i ascultat de Acela i Domn, Care este Hristosul nostru. Pentru c El ESTE n orice loc, n orice timp i lng oricine l caut din toat inima i dore te p rt ie cu El. Avnd aceea i putere biruitoare asupra oric ror mpotriviri i oric ror potrivnici. Noi ne temem numai atunci cnd uit m c Hristos tr ie te pururea ca s mijloceasc pentru noi (Evrei 7, 25). Inima noastr se tulbur i se zbucium

numai atunci cnd uit m c Hristos ESTE cu ai Lui i c VA FI cu ei pn la sfr itul veacurilor (Mat. 28, 20). Ne temem numai atunci cnd nu credem n Cuvntul f g duin ei Sale i n adev rul mai tare ca orice, c El ESTE VIU i VA FI VIU n vecii vecilor (Apoc. 1, 18; 5, 14). Dac Hristos n-ar fi, atunci n-ar mai fi nimic: n-ar fi nici cer, nici p mnt, nici stele, nici soare, nici via , nimic c ci toate sunt i se in numai prin El (Col. 1, 17; Evrei 1, 3; 1 Cor. 8, 6). Dar Hristos ESTE! Slav ve nic Lui c El ESTE! E dovad lumea care exist pentru c El este, i e dovad Biserica Sa vie care exist pentru c El exist , i e dovad mplinirea rug ciunilor noastre pentru care mijloce te El la Tat l, i sunt dovezi bucuriile din inimile noastre, din familiile noastre, din adun rile noastre, i e dovad ns i via a noastr , pentru c noi tr im numai datorit faptului c Hristosul nostru tr ie te i c El ne ine (Fapte 14, 16-17). Dar, vai, noi uit m adesea c Hristos ESTE! Uit m mai ales n primejdiile grele ale vie ii, i mai ales n noaptea ncerc rii, i mai ales n mijlocul vnturilor i al valurilor potrivnice adic tocmai atunci cnd ar trebui s fie mai puternic n inima noastr ncredin area c El ESTE. Ne pierdem ncredin area n Hristos, n existen a i puterea Lui, tocmai atunci cnd avem cea mai mare nevoie de ea. Iar atunci cnd vedem n jurul nostru numai valuri puternice, numai vnturi furioase, numai n luci nsp imn t toare, numai primejdii de netrecut, tocmai fiindc nu avem credin neclintit n Hri stos i n interven ia Lui izb vitoare! Sim indu-ne f r Hristos, inima noastr ajunge cuprins i robit de fric . Frica m re te totdeauna lucrurile, c ci diavolul se folose te de ea pentru a ne face s vedem primejdiile de mii de ori mai mari dect sunt; frica ne face s vedem primejdii i acolo unde nu sunt deloc. C ci dup ce aceste primejdii trec, vedem ct de mari le-am crezut i ct de mici erau. Cnd avem inima cuprins de fric , tremur m, ip m, fugim, min im, t g duim, ne lep d m f r ru ine i f r cu-tremur. C ci frica este cel mai r u sf tuitor. Nici un slujitor al diavolului nu poate face, adesea, ce face frica. Cine nu are o puternic ncredere i cine nu- i aduce puternic aminte c Iisus ESTE, acela cade n ghearele ucig toare ale fricii, i ar un astfel de om se teme de orice i ip de orice. Cu acesta, diavolul apoi face tot ce vrea. Dragi ucenici ncerca i, nu uita i c Hristos EXIST ! Nu uita i aceasta niciodat ! n orice primejdii i pericole ve i ajunge, nu uita i c Hristos EXIST i c este cu voi, ca s v scape! (Ier. 1, 8). Nu v teme i de nici o n luc i, mai ales, nu v face i n luciri! Nu v teme i mai ales de n lucile pe care voi vi le face i n primejdii i n ntuneric!

Diavolul se lupt s v fac s crede i c primejdiile sunt mult mai mari dect sunt ele i le umfl tare de tot spre a v ngrozi, ca voi s c de i. Dup ce trece primejdia vede i i voi ct de nentemeiat v-a fost teama. i de multe ori v este ru ine de voi n iv c v-a i temut att de mult. Dar atunci e prea trziu. De obicei primejdia de care te temi cel mai mult nici nu exist . Doar diavolul i arunc n minte gndul fricii. Apoi face s - i p trund n inim groaza. Iar spaima apoi i deformeaz vederea. Nu mai vezi limpede, vezi numai n luci, lei, balauri, de care apoi te nfrico ezi pn te pierzi de tot. Nu v -a i temut voi oare de attea ori de n luci? Nu v -a i ngrozit voi oare de attea ori de primejdii care de fapt nici nu existau? V-a i gndit: acum trebuie s mi se ntmple a a trebuie s p esc a a m tem c voi fi a a i a a i de fapt nu s-a ntmplat nimic din tot ce v temea i c va fi. V -a i temut zadarnic, a i tremurat degeaba, v-a i nfrico at de n luci, de ceea ce nici nu exista. Dup ce au trecut toate, poate c a i zmbit i v -a i ru inat. Dar pn atunci a i tras o mare fric ! Dac v-a i fi ncrezut n Domnul c ESTE, a i fi fost scuti i de toate aceste cumplite chinuri i n luciri care au nnebunit pe mul i. Ucenici ai Domnului Iisus, voi s nu v teme i! Ct vreme Domnul Hri stos exist , voi nu trebuie s v teme i de nimic, s tremura i de nimic! Cine se teme de Dumnezeu nu are nici voie i nici nevoie s se mai team de nimic. C uta i numai s ave i necurmat p rt ie cu Domnul! (Ps. 19). Nimic s nu v rup leg tura puterni c cu El. Ave i ncredere c nimic nu vi se ntmpl n nici un loc f r voia i tirea Lui, Care a rnduit i rnduie te totul! Duce i o via de rug ciune i preg ti i -v cu veghere! i apoi nu v mai teme i de nimic! Mai presus dect vuietul vnturilor n praznice i mai tare dect urletele valurilor este Domnul nostru Iisus (Ps. 93). Mai presus dect orice team i dect orice vr jma i puternici, voi s asculta i la glasul Lui cel dulce i la ncurajarea lui Hristos, spunndu-v : Eu SUNT cu voi, s nu v teme i! (Mat. 28, 20). O, Doamne Iisuse, Atotprezent i Atotputernic, Te rug m fii cu noi i adu-ne aminte totdeauna de acest mare adev r, pn cnd inima mea se va ncrede puternic n Tine i va c p ta o nezguduit ncredin are n prezen a i puterea Ta fa de noi n orice vreme. Stai totdeauna ntre noi i primejdiile noastre, ntre noi i vr jma ii no tri, ntre noi i ispitele noastre i scap -ne cu puterea Ta de tot r ul. i de cel v zut i de cel nev zut. Amin.

Traian Dorz, din

Hristos - Pinea noastr

Pr. Prof. Ion Buga - Predic la Duminica a IX-a dup Rusalii - Potolirea furtunii pe mare

n Duminica aceasta, care urmeaz celei a nmul irii pinilor, avem un gest al lui Dumnezeu, o lucrare care se s vr e te tot asupra unor elemente nconjur toare omului. Deci este o minune care se s vr e te dincolo de om, n universul exterior omului. Nu elementele exterioare, nu materia nensufle it (fie ea i pine) conteaz sau intr n iconomia mntuirii. Dumnezeu a venit s reabiliteze omul i prin el, datorit lui, datorit unei ordini a crea iei, ntregul univers se cheam spre Dumnezeu, prin om i din pricina lui. n felul acesta, n elegem c iconomia mntuirii, lucrarea minunat a lui Dumnezeu, se refer doar la om. Nici m car la ngeri. Nu -L vedem pe Mntuitorul s vr ind nimic referitor la actul mntuirii, adresat ngerilor. Diavolii r mn diavoli chiar dup lucrarea Mntuitorului n lume i chiar dup pogorrea Duhului Sfnt. Singurul subiect al lucr rii de mntuire, al reabilit rii, este omul. Repet: nu pinea a fost obiectul muta iei, ci omul din pustie, omul fl mnd, omul lipsit de bucurie, lipsit de Dumnezeu. A i v zut c Dumnezeu Se identific cu pinea. Hrana omului este, nti de toate, Dumnezeu. Spune Mntuitorul: "nu numai cu pine va tr i omul, ci i cu tot cuvntul care iese din gura lui Dumnezeu". Iat -L pe Dumnezeu hrana originar a omului. ( ) Omul este n aten ia exclusiv i total a lucr rii lui Dumnezeu. Ast zi este la fel. n Evanghelia de ast zi, minunea aceasta numit a "potolirii furtunii", a modific rii meteorologice (modificare circumstan ial pentru clipa

aceea) se adresa, de fapt, omului. Omul trebuia s n eleag cine este el, fie n pustie f r pine, fie n raiul bun t ilor n care a fost i nu a tiut cine este i de aceea nu a r mas; la fel n furtun i n ntuneric, nconjurat de spaime i n luci ale nop ii. De obicei, acolo unde este ntuneric, n lucile, n general, sunt duhuri demonice. De aceea va i spune un poet german, Novalis: "noaptea i singur tatea sunt pline de demoni". Omul trebuie s r mn i s se defineasc cu putere mare n oric e mprejurare: fie mprejurarea slavei ( i s nu se mndreasc precum n Rai), fie n mprejur ri ngrozitoare, amenin toare (cum este cea din Evanghelia de ast zi). Omul trebuie s nu se mpu ineze, s r mn identic cu sine nsu i, necl tinat din locul n care a fost creat, din pozi ia lui de excelen , n ntregul univers. Din aceast pozi ie omul a c zut i a devenit o fiin a servitu ilor de tot felul, a fost umilit de foame, de li psuri, de boli. Ce este boala? Boala este lipsa integrit ii puternice n care a fost creat el de c tre Dumnezeu. Este o ciuntire a integralit ii lui minunate. S nu fie umilit nici chiar de stihiile cele mai puternice ale universului: furtuni, foc, nghe uri, puhoaie de ap . De ce? Pentru c universul, n toat infinitatea lui i n toat for a lui cosmic , stihial , nu poate fi contracarat cu tehnica superioar din ziua de ast zi. Dovada: un crmpei al tehnicii de vrf s -a pr bu it n fundul oceanului, n fundul m rii Barents, cu om cu tot. Omul a fost acolo umilit prin aceea c a murit n pntecele propriului monstru, creat de el. Acest monstru nu a fost creat pentru Dumnezeu, dup Dumnezeu. L-a creat ca s se apere de aceast for stihial , care este universul. A fost creat mpotriva universului. Submarinul, ca i avionul de bombardament, ca i satelitul, au fost create din ra iuni de spionaj n primul rnd. Toate acestea sunt create de fapt pentru r zboiul cel dintre noi. De aceea ele ucid att pe cel pentru care au fost create, dar te ucid nti i pe tine, cel care ai creat unealta mor ii. Primul mort din lume nu este Abel, ci Cain. Revenim. Ne afl m n pntecele unei nop i cu furtun , la discre ia m rii care a nghi it at ia i at ia oameni, umilindu -i, strivindu-i. Marea trebuia s asculte pe om, dar l-a f cut pe om s se supun ei i l -a strivit n dedesubtul ei. ntregul univers l umile te pe om. Chiar i un purice l umile te. l poate mu ca un purice infectat i moare omul. ( ) Aici, n Evanghelia de ast zi, ni se pun n fa cele dou direc ii, cele dou dimensiuni. Una este dimensiunea umilirii omului prin p cat, prin neascultare, prin abandonarea lui ca fiin a suveran . Aceast dimensiune a degener rii duce pn n fundul oceanului, al universului, pn n p mnt. Acolo ajunge omul: n p mntul pe care el trebuia s -l st pneasc i s -l creasc pn la Dumnezeu. P mntul l strive te n dedesubtul lui.

Tot n Evanghelia de ast zi ne arat cealalt direc ie: direc ia slavei, muta ia de la cele materiale la cele spirituale. Nu vom nvinge universul material dect pe o singur direc ie, care este a noastr , a omului n primul rnd: d irec ia spiritualiz rii. Unde se face, cum se face aceast muta ie a omului de la cele umilitoare la condi ia lui de fiin a de excelen , suveran , mp rat al f pturii? Este o singur cale: rug ciunea. A i luat aminte? n Evanghelia de ast zi se spune c Iisus S-a dus n munte s se roage. Am putea spune: ce -i mai rug ciune dup ce s turase cinci mii de b rba i, plus femei i copii, cu cinci pini? Mai avea nevoie s se mai urce? Unde s Se mai urce? Rug ciunea este starea dumnezeiasc , starea autentic . Este starea de contempla ie i pentru Dumnezeu care este un duh, spirit, neavnd leg tur cu materia. Nu mai pu in, starea de rug ciune este starea divin a omului creat dup chipul lui Dumnezeu. Numai pe aceast stare, numai pe dimensiunea rug ciunii, putem progresa cu adev rat. Oamenii au pierdut aceast stare. De aceea omul de ast zi este cel mai umilit din toat istoria lui. l umile te oricine i orice. Este cea mai slab fiin din univers la ora actual . Este cea mai amenin at fiin din univers. De ce? Pentru c nu mai tie, nu mai poate, nu mai vrea s se roage. Avem de toate, n cantit i destul de mari. Un singur lucru trebuie, zice Mntuitorul Martei. Noi suntem Marta, genera ia soci et ii de consum. Marta asta f cea: preg tea consuma ia zilei. Hristos i spune: Marto, Marto, te sile ti i de multe te ngrije ti; UN SINGUR LUCRU TREBUIE: RUG CIUNEA. Maria partea bun i-a ales, care nu se va lua de la ea. S v ajute Dumnezeu n ntreaga menire ce v-a fost ncredin at , iar cele ce purta i numele de Maria i derivatele lui, s tr i i ntru mul i ani! Maica Domnului, n primul rnd, i-a ales rug ciunea, contempla ia. De aceea Dumnezeu a ntlnit-o la nivelul cel mai nalt. Ea a fost prima care s-a urcat pn la ntlnirea cu Dumnezeu. Dumnezeu a r mas n ea, n pntecele ei, pentru c s-a urcat acolo, la ntlnirea cu Dumnezeu: a spiritualizat trupul ei, ntreaga ei via a material , istoric . A spiritualizat-o, realiznd muta ia de care v vorbeam, pn la limita de sus a umanit ii, n drum spre Dumnezeu. Iat -L pe Mntuitorul c lcnd pe ap . Ne afl m n condi ia normal . Aceasta vrea s ne arate Evanghelia de ast zi: care este nivelul naturii umane, a a cum a ie it el din mna lui Dumnezeu. Este statura dominant peste foame, peste for ele oarbe ale materiei. Aceast materie (c tre care nu trebuie s avem nimic mpotriv ) caut ea ns i un mntuitor al ei. Mntuitorul materiei este omul. Dar este vorba de om la nivelul lui Iisus, nivelul dominant peste orice servitute. El este mp ratul. i omul este mp rat. ( )

Muta ia de care v vorbesc (cea de la material la spiritual) este una singur : prefacerea Sfintelor Daruri. ntregul Univers este un dar f cut omului de c tre Dumnezeu. Iar omul l aduce pe acela i univers lui Dumnezeu zicnd: "Ale Tale dintru ale Tale, ie aducem de toate i pentru toate". Observa i plin tatea: nu mai lipse te nimic. n Euharistie, pe Sfnta Mas nu mai lipse te nimic. Acolo nu mai este nici spaim , nici n luc . Este realitatea cea mai puternic . Este realitatea dumnezeiasc n muta ia ei, mereu spre Dumnezeu. Amin.

P rintele Symeon de la Essex i P rintele Rafail Noica - Abandona i-v n minile lui Dumnezeu!

P rintele Symeon de la Essex i P rintele Rafail Noica Biserica Memorial Mihai Viteazul, Alba-Iulia, 1993

Cuvintele P rintelui Simeon de la Essex rostite acum mai mul i ani la Bisericu a Memorial Mihai Viteazul din Alba-Iulia, cu hramul Sfntului Siluan Athonitul, n traducerea i apoi n succinta comentare a P rintelui Rafail Noica :

n m n stirea mea, cam jum tate din cei care sunt acolo c lug ri i c lug ri e au vrsta voastr . Sunt oarecum m m ru ele mele (traducerea fr. coccinelle = buburuz , m m ru ). A dori s v spun cteva cuvinte, a a cum le vorbesc lor: S fi i c ut tori de Dumnezeu, a a cum al ii sunt c ut tori de aur! S fi i c ut tori de Dumnezeu pentru a dobndi pacea n inim . Sfntul Serafim din Sarov spunea: P streaz pacea n inima ta i vei mntui n jurul t u mii de suflete! Dar trebuie s n elegem c pentru a dobndi pacea n inimile noastre avem o ntreag cale de parcurs. ntr -un oarecare sens, pacea inimii este punctul final al acestei c ut ri.
Primul stagiu (prima etap ) cere tr irea n smerenie. Ce este smerenia altceva dect a tr i n adev r naintea lui Dumnezeu? A fi tu nsu i din toat inima i din tot sufletul naintea Domnului. Poate c atunci vom descoperi c suntem s raci, c suntem slabi, c suntem p c to i.

Dar s nu ne temem: ori iunde am fi, ori icare ar fi calea pe care am luat -o, ori icare ar fi situa ia n care v g si i, orict de ndep rtat de Dumnezeu ar fi ea, trebuie tot mereu s v aduce i aminte c sunte i iubi i de Dumnezeu! Ori icare ar fi acea situa ie n care v afla i! i datorit acestei dragoste (iubiri), v pute i abandona n minile lui Dumnezeu n orice situa ie n care v afla i.
Abandonarea n minile lui Dumnezeu este etapa cea de-a doua. Ne este indispensabil (aceast etap ), c ci dac nu tim s ne abandon m, ce poate face Dumnezeu? C ci El este cel care va face, ne face (intru) sfin i. Dar nu poate s fac din noi sfin i dect dac suntem cu adev rat n minil e Lui. i v-a spune atunci s nu v fie fric i s v abandona i cu totul n minile lui Dumnezeu! Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de mil i de iubire. Uita i-v la ce ne-a spus Hristos n pilda fiului risipitor, n ntlnirea sa cu samarineanca,

asem n toare cu cea cu femeia p c toas . Unde vede i o osndire din partea Dumnezeului nostru? Nu este dect un cuvnt al iubirii. Acest cuvnt, care urm re te crea ia n fiin a noastr ast zi este descoperirea acestui cuvnt al dragostei i al milei, care ne d adev rata pace a inimii. A a ca s cerem tuturor sfin ilor care au cunoscut aceast cale pe p mnt , s le cerem ca s mijloceasc pentru noi, n fa a Domnului nostru, pentru ca s n elegem i noi ct este de important s ne abandon m n minile lui Dumnezeu prin smerenie. Este ceea ce v urez eu din inim ! A vrea s termin prin a v mul umi pentru calitatea rug ciunii i a cnt rii voastre. Asear am fost cu P rin ii la Catedral , era foarte frumos, ne-am rugat foarte bine, dar ast zi am fost foarte fericit s v aud i, de i nu n eleg romne te n chip firesc, cred c n ciuda acestui fapt am n eles ceva: c sunte i cu adev rat copii ai lui Dumnezeu! Amin. * Cuvintele P rintelui Rafail:

( ) Ferici i cei s raci cu duhul: Cei s raci cu duhul a ndr zni s tlcuiesc asta ca fiind cei care i dau seama c sunt s raci cu duhul (c to i suntem pr p di i), adic smerenia! i P rintele (Simeon spunea): ce e smerenia dect a tr i n adev r? Prima mi care a smereniei este realismul duhovnicesc; Care realism e groaznic!

C ci i P rintele zice: nu v nfrico a i, are destul dragoste Dumnezeu! i ce se ntmpl ? Dac putem s r bd m ct de pu in viziunea asta groaznic a ce suntem noi, pentru c : ce nseamn s r cia cu duhul? nseamn iadul! -, dac putem vedea dar aceast vedere Dumnezeu ne -o ascunde ntr-o m sur , pentru c n-o putem r bda -, dar dac r bdam ceva din ea, ce se ntmpl ? ncepem s plngem naintea lui Dumnezeu, ncepe poc in a adev rat . Ferici i cei ce plng i a a mai departe .

Cuviosul Paisie Aghioritul: Acolo unde nu poate omul, ajut Dumnezeu!

In vremea n care cerem ajutorul dumnezeiesc, Hristos ne leag cu o sforicic prin harul S u i ne ine. Sufl vntul de ici i de colo, dar nu ne primejduim fiindc suntem lega i. ns atunci cnd omul nu n elege c Hristos este Cel Care l ine, se desface de leg tura sforicelei i l bat vnturile de ici i de colo i se chinuie te. Dumnezeu ajut la orice lucrare care nu se poate face omene te - Ce fum este acolo? - Ardem ceva. P rinte. - A i dat foc pe vntul acesta? - Dar a plouat diminea , P rinte. - De i a plouat i de s-ar fi f cut i potop, dac va porni un vnt, se va face atta usc ciune nct toate vor deveni ca iarba de pu c . A plouat, i spune alta! Mai demult a luat foc acolo jos din neaten ia voastr . A i uitat? Atunci cnd cineva se face de rs odat trebuie ca dup aceea s fie foarte atent. Dumnezeu ajut acolo unde trebuie, acolo unde nu poate omul ac iona omene te. Nu va ajuta neb garea noastr de seam . In felul acesta def im m i pe Sfin i. - P rinte, oare cum poate n elege cineva ntotdeauna pn la ce punct trebuie s ac ioneze omene te?

- Aceasta se vede din capul locului. Dar chiar s fi avut inten ia s fac ceea ce putea s fac i n-a f cut-o pentru c ceva l-a mpiedicat, Dumnezeu l va ajuta n clipa cea grea. Iar dac n-a avut inten ia, de i a avut curaj, Dumnezeu nu va ajuta. i se spune, de pild , s pui seara z vorul la u i tu nu -l pui, pentru c - i vine greu, i spui c va p zi Dumnezeu. Aceasta nu nseamn c ai ncredere n Dumnezeu dac nu pui z vorul, ci nu-l pui pentru c i vine greu. Cum oare va ajuta atunci Dumnezeu? Adic s -l ajute pe lene ? Atunci cnd spun cuiva s pun z vorul i nu-l pune, numai pentru neascultarea lui trebuie pedepsit.

Orice poate omul s fac omene te, trebuie s fac , iar ceea ce nu poate, s lase la Dumnezeu. Iar dac face mai mult dect ceea ce poate, dar nu din egoism, ci din m rime de suflet, deoarece crede c nu s -a epuizat tot ceea ce poate face omene te, aceasta o vede Dumnezeu i Se nduio eaz . Dumnezeu, pentru ca s ajute, vrea s vad mai nti str duin a noastr personal . Vezi, Noe s-a chinuit 100 de ani ca s fac Corabia. T ia lemnele cu fier straie de lemn. Afla alte lemne mai tari i le f cea fier straie. Oare nu putea face Dumnezeu ceva ca s se termine Corabia mai repede? Le-a spus ns cum s o fac i dup aceea le-a dat putere [1.Vezi Fac. 6, 13 .u.]. De aceea s facem ceea ce putem noi, ca s fac i Dumnezeu ceea ce noi nu putem face.
A venit cineva la Colib i mi-a spus: De ce c lug rii stau aici i nu merg n lume s ajute poporul? . Dac ar fi mers afar n lume s ajute poporul, ai fi spus: De ce umbl c lug rii prin lume? . Acum, cnd nu merg, spui de ce nu merg. Dup aceea mi spune: De ce c lug rii merg la medici i nu-i ajut Hristos i Maica Domnului ca s se fac bine?. Aceast ntrebare mi-a mai pus-o i un medic evreu, i-am r spuns. Acesta nu-i evreu, mi-a spus unul care era mpreun cu el. N-are importan c nu este evreu. Intrebarea este ns evreiasc . i v voi spune r spunsul ce l-am dat evreului, deoarece este un caz asem n tor. Tu, ca evreu ce e ti trebuia s tii pe de rost Vechiul Testa ment, i-am spus. Acolo la Proorocul Isaia se spune c Dumnezeu i-a ad ugat nc 15 ani de via mp ratului Ezechia deoarece era foarte bun. A trimis pe proorocul Isaia, care a spus mp ratului: Dumnezeu i mai d ruie te nc 15 ani de via , pentru c ai distrus crngurile nchin torilor de idoli. Ct despre rana ta mp ratul avea o ran Dumnezeu a spus s pui pe ea o turt de smochine, i te vei face bine [2. Is. 38, 4 .u.].

Dac Dumnezeu i-a h r zit nc 15 ani de via , oare nu putea s -i vindece i acea ran ? Ins aceea s-a t m duit cu o turt de smochine. Lucrurile ce se

pot face de oameni, s nu le cerem de la Dumnezeu. S ne smerim naintea oamenilor i s le cerem ajutorul. Pn la un punct omul va ac iona omene te, dup care se va ncredin a lui Dumnezeu. Este lucru al egoismului s ncerce s ajute cineva n ceva care nu se poate face omene te. In multe cazuri n care omul insist s ajute, v d c aceasta se face din lucrarea ispititorului, ca s -l netrebniceasc . Eu, cnd v d c nu se ajut o situa ie prin mijloace omene ti mai mult sau mai pu in n eleg pn la ce punct poate ajuta omul i de la ce punct dup aceea trebuie s le lase n seama lui Dumnezeu atunci mi nal minile spre Dumnezeu, aprind dou lumn ri, i las problema lui Dumnezeu i ndat se rezolv . Dumnezeu tie c n-o fac din lenevie. De aceea, atunci cnd ni se cere aj utorul, trebuie s distingem i s ajut m n cele n care putem. In cele n care nu putem, s ajut m cel pu in cu o rug ciune sau prin a le ncredin a numai lui Dumnezeu. i aceasta este o rug ciune tainic .

Dumnezeu se ngrije te ntotdeauna pentru binele nostru Dumnezeu este bun din fire i ntotdeauna se ngrije te pentru binele nostru, i atunci cnd i cerem ceva ne va da dac este spre binele nostru. Tot ceea ce este absolut necesar pentru mntuirea su fletului nostru i pentru ntre inerea noastr trupeasc Dumnezeu ne va da cu mbel ugare i vom avea binecuvntarea Lui. Orice ntmplare prin care Dumnezeu ne lipse te de ceva, fie pentru a ne ncerca, fie pentru a ne p zi, tre buie s o primim cu bucurie, dar s o i cercet m, ca s ne folosim. El tie cnd i cum s iconomiseasc f ptura Sa i ajut n felul S u n clipa cnd este nevoie. Ins de multe ori f ptura Sa cea neputincioas este ner bd toare, pentru c vrea ceva chiar n clipa aceea n care o cere, ca i copilul cel mic care cere de la mama lui covrigul necopt, neavnd r bdare ca s se coac . Noi vom cere, vom avea r bdare i buna noastr Maic a Domnului ne va da ceea ce cerem atunci cnd va fi gata. - P rinte, cnd ajut Sfin ii? - Atunci cnd trebuie s ajute, nu atunci cnd cre dem noi c trebuie s ajute. Adic ajut atunci cnd asta ne folose te. Ai n eles?

Un copil, de pild , cere de la tat l s u motociclet , dar tat l s u nu -i ia. Copilul i spune: Vreau motocicleta pentru c m obosesc mergnd pe jos. Tat l s u ns nu-i ia motociclet , pentru c se teme s nu moar . I i voi lua mai trziu o ma in , i spune. Pune deci bani la banc i cnd se vor aduna destui, i va lua ma in . Tot astfel i Sfin ii tiu cnd trebuie s ne ajute. - P rinte, cum trebuie s sim im mila lui Dumnezeu? - Mila lui Dumnezeu este mngierea dumnezeiasc ce o sim im nl untrul nostru. Dumnezeu rnduie te lucrurile astfel nct s nu ne odihnim n mngierea omeneasc , ci s sc p m la cea dumneze iasc . Vezi, grecii din Australia de pild , deoarece s-au aflat cu des vr ire singuri, s-au apropiat de Dumnezeu mai mult dect al i greci, precum cei din Germania, care au fost mai aproape de patrie i au aflat acolo i al i compatrio i. Greut ile i-au ajutat mult s se apropie de Dumnezeu. To i au nceput cu o valiz , s -au aflat departe de patrie, departe de rude. Trebuia s afle de lucru, s afle dasc l pentru copiii lor etc, f r ajutor de altundeva. De aceea s-au ndreptat spre Dumnezeu i i-au inut credin a. In timp ce grecii din Europa, care n -au avut aceste greut i, nu au aceast leg tur cu Dumnezeu.

Cere i i vi se va da [3.Mt. 7, 7.] - P rinte, de ce trebuie s cerem de la Dumnezeu s ne ajute, de vreme ce El tie nevoile noastre? - Pentru c exist libertate. i mai ales, atunci cnd ne doare pentru aproapele nostru i l rug m pe Dumnezeu s -l ajute, El se nduio eaz foarte mult i intervine f r ca s sileasc voia noastr liber . Dumnezeu vrea s ajute pe oamenii ce sufer . Dar pentru ca s -i ajute, trebuie ca cineva s -L roage. C ci de va ajuta pe cineva f r ca s -L roage altcineva, atunci diavolul va protesta i va spune: De ce l aju i i i sile ti voia lui cea liber ? Fiindc este p c tos, mi apar ine . Aici se vede i marea noble e duhovniceasc a lui Dumnezeu, care nici diavolului nu-i d pricin s protesteze. De aceea vrea s -L rug m pentru ca s intervin i Dumnezeu vrea s intervin imediat, dac este pentru binele nostru i s ajute f pturile Sale potrivit cu nevoile lor. Pentru fiecare om lucreaz separat, pre cum i folose te fiec ruia mai bine. A adar pentru ca Dumnezeu i Sfin ii s ajute, trebuie ca omul nsu i s vrea i s cear aceasta, altfel nu intervine. Hristos l-a ntrebat pe paralitic: Vrei

s te faci s n tos?. Dac omul nu vrea, Dumnezeu respect libera sa alegere. Dac cineva nu vrea s mearg n rai, Dumnezeu nu -l ia. Afar numai dac a fost nedrept it i st pnit de ne tiin , fiind astfel ndrept it s primeasc ajutorul dumnezeiesc. Al tfel Dumnezeu nu vrea s intervin . Cineva cere ajutor, iar Dumnezeu i Sfin ii i-l dau. Nici nu apuci s clipe ti din ochi i te-au ajutat deja. Uneori nici nu apuci s clipe ti, att de repede Se afl Dumnezeu lng tine.

Cere i i vi se va da, spune Scriptura. Dac nu cerem ajutor de la Dumnezeu, n zadar ne chinuim. In vremea n care cerem ajutorul dumnezeiesc Hristos ne leag cu o sforicic prin harul S u i ne ine. Sufl vntul de ici i de colo, dar nu ne primejduim fiindc sun tem lega i. ns atunci cnd omul nu n elege c Hristos este Cel Care l ine, se desface de leg tura sforicelei i l bat vnturile de ici i de colo i se chinuie te. S ti i c numai patimile i p catele sunt ale noas tre. Orice bine facem este de la Dumnezeu i orice neghiobii facem sunt ale noastre . Doar pu in s ne lase harul lui Dumnezeu i nu mai putem face nimic. Precum n via a fizic , dac Dumnezeu ne ia pentru pu in oxigenul, ndat murim, tot astfel i n via a duhovniceasc , dac se retrage pentru pu in har ul dumnezeiesc, s-a terminat, ne-am pierdut. Odat , stnd la rug ciune, sim eam o bucurie. Ore ntregi st team n picioare i nu sim eam deloc oboseal . Att timp ct m-am rugat, am sim it o desf tare l untric , ceva ce nu o pot exprima n cuvinte. Dup aceea mi-a trecut un gnd omenesc: Deoarece mi lipsesc dou coaste i r cesc repede, pentru ca s nu pierd aceast stare, ci s merg nainte ct va ine, mai bine s iau un al, s m nf or cu el, ca nu cumva s r cesc mai trziu. De ndat ce am primit gndul acesta, imediat am c zut gr mad la p mnt. Am r mas astfel cam o jum tate de or , i abia dup aceea m -am putut ridica i merge la chilie ca s m ntind. Mai nainte, cu ct naintam n rug ciune sim eam un fel de mngiere, de u urin , de veselie, ce nu se pot explica. Dar cum am primit acest gnd, am c zut gr mad . Dac a fi adus un gnd de mndrie i a fi spus, de pild : Nu tiu dac exist trei ntr-o astfel de stare , atunci a fi p it mare v t mare. Am gndit omene te, precum se gnde te chiopul la crjele lui, i nu diavole te. A fost un gnd firesc, i cu toate acestea ai v zut ce am p it. Singurul lucru pe care l are omul este inten ia lui i potrivit cu ea l ajut Dumnezeu. De aceea spun c oricte bun t i am avea, ele sunt da ruri ale lui Dumnezeu. Faptele noastre sunt zero, iar virtu ile noastre sunt un ir de zerouri, noi vom ncerca s ad ug m mereu zerouri i vom ruga pe Hristos s

pun unitatea la nceput ca s devenim boga i. Dac Hristos nu pune unitatea la nceput, osteneala noastr este pierdut .

Harul lui Dumnezeu se atrage prin smerenie - P rinte, ntmpin greut i n nevoin a mea. - Ceri ajutor de la Hristos sau te lup i singur ? I-ai ar tat lui Hristos neputin a ta? Nu te smere ti i nu ceri ajutor de la Hristos, i dup aceea zici: Intmpin greut i n nevoin a mea. Dac omul se smere te i cere pu in ajutor de la Hristos, Acela l ajut . De multe ori omul depune o str duin egoist , i de aceea nu-l ajut Hristos. Arunc -te pe tine n nevoin , nu te b ga n seam i harul lui Dumnezeu se va s l lui nl untrul t u. Noi dorim s dobndim sfin enia n chip magic. Ins Dumnezeu nu ajut o stare gre it . Chiar i pu in de ar intra interesul, se mpiedic ajutorul dumnezeiesc. - Atunci cnd am inten ie s m ndrept, oare Dumnezeu nu m va ajuta s mi pricep m car o neputin a mea? - Ca s ajute Dumnezeu trebuie s existe dispozi ie pentru nevoin . i cnd spunem dispozi ie pentru nevoin n elegem s depun cineva pu in str duin s - i dep easc neputin a sa. Pu in dispozi ie curat de va vedea Dumnezeu, l va ajuta pe om trimi ndu-i cu d rnicie harul S u. i atunci omul intr pe f ga ul lui Dumnezeu. - P rinte, pn la ce punct ne ajut Dumnezeu n nevoin a duhovniceasc ? - Pn n punctul n care i noi l ajut m pe Dumnezeu ca s ne ajute. Cnd cere i ceva de la Dumnezeu i mult timp nu ajut , s ti i c exist mn drie. Dac avem patimi, de pild , l comia pntecului, vorba de art , mnie, invidie etc. i n paralel avem i mndrie, Dumnezeu nu ajut , pentru c mpiedic m harul dumnezeiesc. Chiar i numai predispozi ie spre mndrie dac avem n noi, i tot l mpiedic m pe Dumnezeu s ne ajute, chiar de ne nevoim i ne rug m poate mai mult dect trebuie. Este cu neputin s nu ajute Dumnezeu atunci cnd nu exist pericolul ca omul s - i ridice nasul. De ndat ce va pleca predispozi ia spre mndrie i omul i va dobndi s n tatea sa sufleteasc , atunci Dumnezeu l va elibera imediat de patima ce l chinuie i

l va r spl ti i pentru prisosin a lui de nevoin . De aceea, ca s ne ajut m pe noi n ine, trebuie s -L ajut m pe Dumnezeu prin cugetarea noastr smerit . S spunem: Mare netrebnic sunt, Dumnezeul meu, Te rog iart m i m ajut . Atunci ajut Dumnezeu, c ci sufletului i se cuvine ajutor deoarece s-a l sat n minile Lui cu dispozi ie bun i smerit .

Trebuie s credem c Hristos i Maica Domnului ne p zesc i ne ajut totdeauna, numai s avem cugetare smerit . Dumnezeul nostru nu este surd, ca s nu ne aud , nici orb, ca s nu ne vad , precum este Baal [4. 3 Regi 18, 26.].

Ajutorul la nceputurile nevoin ei duhovnice ti

- P rinte, Dumnezeu ajut pe om mai mult la nce puturile nevoin ei sale duhovnice ti? - Da, la primii pa i ai vie ii duhovnice ti Dumnezeu ajut mult pe om, precum i p rin ii i ap r pe copiii lor mai mult atunci cnd sunt mici. Pe m sur ce cresc, nu se mai ngrijesc de ei att de mult, deoarece copiii ncep s - i foloseasc mintea lor. La nceputul nevoin ei sale omul simte intens harul lui Dumnezeu. Dup aceea D umnezeu l las pu in, ca s se nevoiasc i s se mb rb teze duhovnice te. Eu am plantat cteva ro ii. La nceput le udam n fiecare zi; dup aceea leam l sat. Cnd ajungeau s li se ng lbeneasc frunzele, atunci le udam. Ct timp r mneau neudate, se zoreau i se nevoiau s - i adnceasc r d cinile lor ca s afle umezeal , i au legat i rod. Dac le-a fi udat mereu, s-ar fi n l at numai i r d cinile lor ar fi r mas la suprafa . - P rinte, ati spus c omul la nceputul nevoin ei sale simte harul lui Dumnezeu i apoi l p r se te pu in. - Da, Dumnezeu ia harul pentru ca omul s se sme reasc ajutorul Lui Dumnezeu. - Schimbarea aceasta nu este pu in dureroas ? i s n eleag

- Nu, pentru c Dumnezeu nu-l p r se te cu totul. Cnd omul ncepe s lucreze duhovnice te Dumnezeu i d , de pild i cte o ciocolat . ncepe astfel ncet-ncet i nva s lucreze mncnd i cte -o ciocolat . Dar atunci cnd Dumnezeu nu i d ciocolat i omul nceteaz s mai lucreze i spune: Mai nti mncam ciocolate, acum nu mai m nnc nici una. Oh, ce am p it! nu spore te. Adic omul trebuie s se bucure i atunci cnd nu prime te ciocolate. S nu vrem s ne ajute u or Hristos, s nu cerem iconomii, pentru c atunci vom fi necerca i, neinstrui i. i n armat , cei ce se instruiesc bine nu mor. Atunci cnd omul se ajut mereu pe sine, n cele din urm nu se ajut . Pe mine m mi c faptul c Hristos nu ajut mereu. Simt ca i cum a fi elev, i profesorii au preten ii de la elevi. Este greu ca s treac cineva la examenele duhovnice ti. E trebuin de nencetat supraveghere de sine i silin . Numai a a spore te cineva duhovnice te.

Oare lui Dumnezeu i este greu s ajute mereu pe fiecare om? Dar omul nu este ajutat n felul acesta. Un copil r sf at, c ruia p rin ii i dau mereu ciocolate i vrea numai s i se dea, va deveni trndav, nenorocit i vrednic de plns. La fel i omul, dac prime te mereu ajutorul lui Dumnezeu, f r ca el nsu i s se osteneasc , niciodat nu se va coace duhovnice te. De aceea, de i la nceputul vie ii duhovnice ti Dumnezeu ajut pe om, dup aceea ncet -ncet se retrage ca omul s n eleag c trebuie i el s fac tot ce poate. Iat , pe copila ul cel mic p rin ii lui nu-l in mereu de mnu ca s mearg , ci l las pu in s mearg i el singur i, cnd este gata s cad , hop, l prind. Dup aceea copilul n elege c puterile lui ajung numai pentru a merge inndu-se de balustrad . Dac merge numai cnd este inut de mn , iar cnd l las nu se prinde de balustrad s mearg i astfel, ncetul cu ncetul s se nt reasc , ci st jos, atunci copilul nu va nv a niciodat s mearg , pentru c n-a f cut ceea ce putea s fac . Omul simte c mai nti a avut harul dumnezeiesc i dup aceea nu-l mai are? Dac omul nu se supravegheaz pe sine nsu i, nu simte nimic.

Puterile dumnezeie ti sunt atotputernice

- P rinte, mul i se nelini tesc. Ce va fi cu problema aceasta, ce va fi cu cealalt . Ascult ! Acum Dumnezeu chiar s vrea s ne lase, nu poate. La ce v referi i? Iat , atunci cnd p rin ii aduc un copil n lume, cu ct se nevoiesc s -l creasc , cu att l iubesc mai mult i i doare pentru el. A a i Dumnezeu ne-a adus n lume, S-a nevoit ntr-un fel, ne-a crescut i S-a ostenit s ne fac ce ne-a f cut. Acum chiar s vrea s ne lase, nu poate pentru c l doare pentru noi. Numai noi s avem pu in m rime de suflet. Dac avem pu in m rime de suflet, nu vom pierde raiul. P rinte, a i spus c Bunul Dumnezeu nu ne va l sa - Da, Dumnezeu nu ne las niciodat . Noi l l s m. Atunci cnd omul nu tr ie te duhovnice te, nu i se cuvine ajutorul dumnezeiesc. Dar cnd tr ie te duhovnice te i este aproape de Dumnezeu, i se cuvine. Atunci, dac s-ar ntmpla ceva i moare, este gata pentru cealalt via , a adar este n c tig i n via a aceasta i n cealalt .
Ajutorul lui Dumnezeu nu poate fi mpiedicat nici de oameni, nici de diavoli pentru a ajunge la noi. Nimic nu este greu, nici pentru Dumnezeu, nici pentru un Sfnt. Numai noi, prin pu ina noastr cre din , mpiedic m marile puteri dumnezeie ti s se apropie i s ne ajute. i de i exist o att de mare putere lng noi, deoarece exist nl untrul nostru elementul uman ntr -o mare m sur , noi nu l putem n elege pe cel dumnezeiesc, care dep e te toate puterile omene ti ale ntregii lumi, pentru c puterile dumnezeie ti sunt atotputernice.

De multe ori pierdem ore ntregi n zadar ca s afl m singuri rezolvarea unei probleme, folosind toat lipsa noastr de experien . Capul ni se face sonerie, ochii ne ustur , somnul nu ne prinde, pentru c ne -a prins aghiu cu gnduri insistente. In cele din urm afl m o solu ie, dar dup aceea Dumnezeu ne d i o alta, o solu ie mai bun , la care nu ne gndisem i ne r mne numai durerea de cap a unei nop i nedormite. Orict de corect ar fi p rerea noastr , dac Dumnezeu nu merge nainte, mintea se obose te i ne vine durerea de cap, n timp ce rug ciunea cu ncredere n Dumnezeu odihne te. De aceea cele greu de izbutit omene te s le l s m cu ncredere n seama lui Dumnezeu i s nu ne sprijinim pe ac iunile noastre omene ti, iar Acela va face ceea ce este mai bine.

i pentru orice lucru pe care vre i s -l face i, s spune i ntotdeauna: Dac vrea Dumnezeu, ca s nu p i i ceea ce a p it unul cndva . Cineva se hot rse s mearg la via sa ca s lucreze: Mine dis-dediminea , m voi duce la vie, i spune femeii lui. Dac vrea Dumnezeu vei merge, i r spunde aceea. Vrea, nu vrea Dumnezeu, eu voi merge , spune iar i acela. A doua zi a pornit de cu noapte. Pe drum a nceput o ploaie att de mare nct a fost nevoit s se ntoarc acas . Nu se luminase nc de ziu . Bate n u : Cine este?, ntreab femeia lui. Dac vrea Dumnezeu, sunt b rbatul t u, r spunse acela.

Inten ia cea bun - P rinte, ce se va ntmpla cu oamenii care au bun tate, dar nu cred? - Oare chiar nu cred? Dar s spunem c nu cred. Atunci cnd erau mici, mama lor nu-i mp rt ea? S zicem c nu-i mp rt ea. Dar n-au fost boteza i? N-au fost mirui i? Nu sunt n scu i de mame ortodoxe i botezate? Ei bine, pentru ace ti oameni ce au bun tate, vei vedea c Bunul Dumnezeu va rndui lucrurile ntr-un anume fel, fie cu ncerc ri, fie cu o boal , fie cu ispite, fie cu un cutremur, fie cu tr znet, fie cu o inunda ie, fie cu un cuvnt etc, i n cele din urm i va duce n rai. De multe ori i poate ap rea i un sfnt sau un nger unui astfel de om, cu toate c nu este vrednic de o astfel de mare binecuvntare. Dar Hristos poate face i aceasta, dup ce mai nti va folosi toate celelalte. Dar de obicei ce p esc unii ca ace tia? Merge diavolul i -i n al pe mul i, s rmanii, spunndu-le: A, ie Dumnezeu i-a ar tat o minune a a de mare, pentru c po i mntui lumea . i nenorocitul nu spune: Dumnezeul meu, cum s - i mul umesc? Eu n-am fost vrednic de un astfel de har. Adic n loc s simt zdrobire, prime te gndurile ce i le aduce diavolul i se mn dre te. Dup aceea se duce din nou diavolul i-i deschide televizorul, ar tndu-i ngeri, sfin i i-i spune: Tu vei mntui lumea . Dar dac omul acesta i va reveni, atunci Bunul Dumnezeu iar i l va ajuta.

In tot cazul s nu uit m c to i avem o mo tenire de la Dumnezeu, de aceea to i oamenii au bun tate n profunzimea lor. Dar diavolul pe toate le murd re te. Unii au p strat aceast bun tate, de i nu tr iesc aproape de Biseric . Ei bine, pentru unii ca ace tia va rndui Dumnezeu. De aceea, atunci cnd vede i un om c a alunecat i are o via p c toas , dar totu i l doare sufletul pentru al ii vede, de pild , un bolnav i inima i se sf ie, un s rac i-l ajut din aceasta s n elege i c pe unul ca acesta nu l va l sa Dumnezeu, ci l va ajuta. i cnd vede i un om dep rtat de Dumnezeu c este aspru, nemilostiv etc, atunci trebuie s face i r ug ciune zi i noapte ca Dumnezeu s debarce n inima lui, pentru ca el s ia demaraj.

Judec ile lui Dumnezeu sunt abis. Un lucru tiu: c cei care tr iesc o via lumeasc pentru c nu au fost ajuta i, ci au fost atra i sau mbrnci i spre r u, de i au avut inten ie bun , unii ca ace tia l nduio eaz pe Dumnezeu i El i va ajuta. Va folosi diferite metode ca i ei s - i afle drumul, nu-i va l sa. Ba chiar i n ceasul mor ii va iconomisi ca ei s se afle ntr -o stare bun . (din: Cuviosul Paisie Aghioritul,Trezire duhovniceasc , Editura Evanghelismos, Bucure ti, 2003)

Cuviosul Sofronie Saharov - Lupta rug ciunii: S ne inem strns de mna lui Dumnezeu!

Cuviosul Sofronie Saharov - Lupta n rug ciune Duhule Sfinte, mp rate Ve nic i D t torule al vie ii nestric cioase, prive te n nesfr ita Ta mil asupra neputin elor firii noastre. Lumineaz -ne i sfin e te-ne. F ca lumina cuno tin ei Tale s str luceasc n inimile noastre ntunecate. i n vasele de lut ale firii noastre arat puterea Ta nebiruit . Rug ciunea e o crea ie infinit , arta suprem . Mereu i mereu, sim im o n val nfocat spre Dumnezeu, urmat de o c dere din lumin a Sa. Iar i i iar i, devenim con tien i de neputin a min ii de a se ridica spre El . Sunt clipe n care ne sim im la marginea nebuniei. Ne-ai dat porunc de a iubi, dar nu se afl n mine puterea de a iubi. Vino i s vr e te n mine tot ce ai poruncit, c ci poruncile Tale covr esc puterile mele. Mintea mea e prea slab ca s Te n e leag pe Tine. Duhul meu nu poate vedea tainele voii tale.

Zilele mele trec n nesfr it dezbinare. Sunt chinuit de teama de a Te pierde din pricina gndurilor rele din inima mea. Uneori rug ciunea pare s sl beasc i atunci strig m: Doamne, s -mi aju i mie, gr be te-te! (Psalm 69, 1). Iar dac nu l s m din mn poala ve mntului S u, ajutorul va veni. Este vital s locuim n rug ciune spre a contracara influen a distructiv i persistent a lumii exterioare. Rug ciunea nu va ntrzia s fac din nou vie n noi suflarea dumnezeiasc pe care Dumnezeu a suflat-o n n rile lui Adam i n virtutea c reia Adam s-a f cut suflet viu (Facere 2,7). Atunci mintea noastr ren scut se va minuna de nalta tain a fiin ei i inimile noastre se vor face ecoul laudelor n l ate de psalmist lucrurilor minunate ale Domnului. Vom n elege sensul cuvintelor lui Hristos: Eu am venit ca via s aib i din bel ug s-o aib (Ioan 10, 10).
Dar aceast via e plin de paradoxuri, ca de altminteri ntreaga nv tur a Evangheliei. Foc am venit s-arunc pe p mnt, i ct a vrea s fie-acum aprins! (Luca 12, 49). Pn ce nu trecem prin acest foc ce mistuie patimile care ne destram firea, nu vom vedea focul transfo rmndu-se n lumin , fiindc nu Lumina, ci Focul vine mai nti: n starea noastr c zut , arderea premerge lumin rii. S binecuvnt m, a adar, pe Dumnezeu pentru acest foc mistuitor. Nu cunoa tem dintr -o dat , dar cel pu in cunoa tem n parte (I Corinteni 13,9), c nu exist nici o alt cale pentru noi muritorii de a ne face fii ai nvierii (Luca 20, 36), de a domni mpreun cu Hristos. Orict de chinuitoare ar fi aceast recreare, orict de dureros ar fi acest proces, el va fi unul fericit. Erudi ia cere mult osteneal , dar rug ciunea este incomparabil mai greu de dobndit.

Atunci cnd Evangheliile i Epistolele devin reale pentru noi, vedem ct de naive au fost no iunile noastre trecute despre Dumnezeu i despre via a ntru El, ct de departe ntrece realitatea nchipuirea omului. Pe cele ce ochiul nu le-a v zut i urechea nu le-a auzit i la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a g tit Dumnezeu celor ce-L iubesc (I Corinteni 2, 9). Chiar i numai o oapt a Dumnezeirii e o slav ce nu se compar cu nici un alt con inut al vie ii tr ite departe de Dumnezeu. ngust este calea, spinoas i chinuitoare. naintnd pe ea, vom suspina mult. Frica aceea care este nceputul n elepciunii (Psalm 110, 10) se va ag a de inima noastr i va r suci ntreaga noastr fiin din afar nspre n untru pentru a concentra aten ia asupra a ceea ce se ntmpl n interior. Neputincio i n a-i urma lui Hristos, ne vom opri nfrico a i. i erau pe drum i Iisus mergea naintea lor. i ei erau uimi i; i cei ce mergeau n urma Lui se temeau (Marcu 10, 32).

Nimeni dintre noi nu poate sc pa de suferin , dac vrem s ne na tem la o nou via n Dumnezeu, dac vrem s transform m trupurile noastre fire ti n trupuri duhovnice ti. (Dup cum spunea Sfntul Apostol Pav el, se seam n trup firesc, nvie trup duhovnicesc I Corinteni 15, 44). Numai puterea rug ciunii dep e te rezisten a materiei i elibereaz mintea noastr din aceast lume strmt i inert spre vastele spa ii deschise, str lucind de Lumin . Mintea e n ucit de ncerc rile ce cad asupra ei n lupta noastr pentru rug ciune. Nu e u or s identific m cauza sau felul acestora. Pn ce vom intra n loca ul cel sfnt lui Dumnezeu (Psalm 72, 17), vom ov i adeseori, nesiguri dac faptele noastre sunt bine pl cute Celui Preasfnt. ntruct nu suntem scuti i de p cat, putem doar crede c faptele noastre rele provoac furtunile ce bntuie n jurul nostru de i Sfntul Apostol Petru reamintea primilor cre tini n dezn dejdea lor c Duhul slavei (I Petru 4, 14) odihnea asupra lor. Un lucru ns este mai presus de ndoial : va veni ceasul n care toate ncerc rile i necazurile noastre vor disp rea n trecut. Atunci vom vedea c perioadele cele mai chinuitoare ale vie ii noatre au fost cele mai rodnice i ele ne vor nso i dincolo de hotarele acestei lumi, pentru a fi temelia mp r iei de nezdruncinat (Evrei 12, 28). Atotputernicul Dumnezeu ne cheam din nimic. Prin firea noastr suntem f cu i din nimic; ns chiar i de la Dumnezeu a tept m considera ie i aten ie. Dintr-o dat ns Cel Atotputernic Se descoper pe Sine ntr-o smerenie nem rginit . Vederea inund ntreaga noastr fiin i instinctiv ne aplec m n adora ie. Chiar i aceasta nu pare a fi ndeajuns; orict de mult vom ncerca s ne smerim naintea Lui, nu va fi ndeajuns fa de smerenia Lui. Rug ciunea c tre acest Dumnezeu al iubirii i smereniei se ridic din adncurile fiin ei noastre. Cnd inima noastr e plin de dragoste pentru Dumnezeu, atunci suntem pe deplin con tien i de apropierea n oastr de El chiar dac tim foarte bine c suntem doar p mnt i rn (cf. Facere 3, 19). Cu toate acestea, n nf i area v zut a firii noastre, Dumnezeu Cel nemuritor a zugr vit asem narea Fiin ei Sale nev zute i astfel putem sesiza ve nicia. Prin rug ciune intr m n via a dumnezeiasc ; i Dumnezeu rugndu-Se n noi e via a cea necreat , care ne inund . F cndu-ne dup chipul i asem narea Sa, Dumnezeu ne -a a ezat nainte nu ca o lucrare a Sa n ntregime supus Lui, ci ca un fapt dat (datum) chiar i pentru El ca fiin e libere. i n virtutea acestui fapt, rela iile dintre om i Dumnezeu sunt bazate pe principiul libert ii. Cnd abuz m de aceast libertate i p c tuim, atunci ntoarcem spatele lui Dumnezeu. Aceast libertate de a ntoarce spatele lui Dumnezeu e aspectul negativ, tragic al voin ei libere, dar e

o condi ie indispensabil ca noi s ne putem mp rt i de via a cu adev rat dumnezeiasc , via a care nu poate fi predeterminat . Avem dou alternative diametral opuse: fie s -L refuz m pe Dumnezeu ceea ce este ns i esen a p catului fie s ne facem fii ai lui Dumnezeu. Pentru c suntem f cu i dup chipul i asem narea cu Dumnezeu, dorim n chip firesc des vr irea dumnezeiasc care este n Tat l nostru. i atunci cnd i urm m, nu ne supunem dictaturii unei puteri exterioare, ci ascult m pur i simplu imboldul nostru de a ne asem na des vr it Lui. Fi i voi des vr i i, precum Tat l vostru Cel ceresc des vr it este! (Matei 5, 48). Tat l nostru Carele e ti n ceruri Sfin easc -se numele T u Tu mi-ai dat s simt sfin enia Ta i sunt gata s fiu sfnt ntru Tine Vin mp r ia Ta Fie ca via a Ta sl vit s p trund n mine i s devin a mea Fac -se voia Ta n p mntul fiin ei mele create, precum n cer, n Tine nsu i, din ve nicie. Pinea noastr cea de toate zilele d -ne-o nou ast zi pinea cea adev rat ce pogoar din cer i d via lumii (Ioan 6, 32-33). i ne iart nou gre elile noastre precum i noi iert m gre i ilor no tri Prin duhul T u Cel Sfnt, d -mi s iert semenilor, ca nimic s nu m mpiedice de a primi iertarea Ta. i nu ne duce pe noi n ispit Tu tii tic lo ia mea; c sunt de-a pururea gata s p c tuiesc. Trimite ngerul T u s stea n calea vr jma ilor mei atunci cnd p c tuiesc (cf. Numeri 22, 22). Ci ne izb ve te de cel r u Izb ve te-m de puterea vr jma ului de moarte, vr jma ul omului i al lui Dumnezeu. La nceput ne rug m pentru noi n ine; dar atunci cnd Dumnezeu, prin Duhul S u Cel Sfnt ne d n elegere, rug ciunea noastr dobnde te propor ii cosmice.

Atunci cnd ne rug m cu rug ciunea Tat l nostru, ne gndim la ntreaga umanitate i cerem plin tatea harului pentru to i oamenii ca i pentru noi n ine. Sfin easc -Se Numele T u de c tre to i oamenii. Vin mp r ia Ta pentru toate popoarele, ca via a Ta Dumnezeiasc s devin via a lor. Fac -se voia Ta: voia Ta singur i une te pe to i n dragostea Ta. Izb ve te-ne de cel r u de ucig torul (Ioan 8, 44) care seam n pn departe vr jm ie i moarte. (Potrivit interpret rii noastre cre tine, r ul ca i binele exist numai acolo unde exist o form personal de existen . F r aceast form personal n -ar exista nici un r u, ci numai procese naturale determinate). Existen a r ului n lume n general i n umanitate n special ridic pr oblema particip rii lui Dumnezeu la via a istoric a neamului omenesc. Mul i i -au pierdut credin a fiindc li se pare c dac Dumnezeu ar fi existat, r ul n -ar fi putut fi att de puternic i nici n -ar fi fost r spndit suferin a att de absurd . Ei uit ns c Dumnezeu ine la libertatea omului, care e r d cina principal a crea iei Sale, dup chipul lui Dumnezeu. Dac Dumnezeu ar interveni atunci cnd omul nclin spre r u, ar nsemna s -l lipseasc de posibilitatea autodetermin rii i s -l distrug n acela i timp. Dar Dumnezeu poate i mntuie te cu adev rat oameni i na iuni dac ele umbl pe calea pe care El le -o arat . Hristos a spus: N-am venit s aduc pace, ci sabie (Matei 10, 34) i dezbinare (Luca 12, 51). Hristos ne-a chemat la r zboi pe t rmul duhului i arma noastr este sabia Duhului, care este cuvntul lui Dumnezeu (Efeseni 6, 17). B t lia noastr e dus n condi ii extraordinar de inegale. Suntem lega i de mini i de picioare. Nu ndr znim s lovim cu foc sau sabie: singura noastr arm e iubirea, chiar i pentru vr jma i. ( ) Domnul a ndreptat i sfin it irul str mo ilor S i. n chip asem n tor, fiecare dintre noi, dac urm m lui Hristos, ne putem ndrepta pe noi n ine n fiin a noastr individual , restaurnd chipul lui Dumne zeu n noi printr-o c in total , i f cnd astfel, putem ajuta la ndreptarea str mo ilor no tri. Purt m n noi n ine mo tenirea p catelor str mo ilor no tri; i, n virtutea unit ii ontologice a neamului omenesc, t m duirea noastr nseamn i t m dui rea lor. Suntem att de lega i ntre noi, nct omul nu se mntuie te doar pe sine nsu i. Am g sit c monahii de la Sfntul Munte n elegeau bine acest lucru. Un monah e un om care i -a dedicat via a lui Dumnezeu, care crede c , dac vrem ca Dumnezeu s fie n ntregime cu noi i n noi, atunci trebuie ca i noi s ne

d ruim Lui cu totul, iar nu numai n parte. Monahul renun la c s torie i la na terea de copii, pentru a p zi i ine poruncile lui Hristos, ct mai deplin cu putin . Dac un monah nu- i realizeaz adev ratul t u scop acela de a tr i via a pe p mnt, avnd mintea unit cu Hristos monahismul s u nu este unul s dit a a cum se cuvine. Cu alte cuvinte, el nici nu ajut la continuarea neamului omenesc prin na terea de prunci, nici nu promoveaz n ntregime nemurirea prin nviere. El renun la planul istoric, prin refuzul de a - i asuma o ac iune istoric pozitiv ca s nu spunem i politic ns nu- i transfer existen a n planul spiritual metaistoric. Nec tignd nici o biruin n planul universal al r zboiului duhovnicesc, el nu -i ajut nici pe semenii s i s realizeze planul dumnezeiesc. Cu toate acestea, chiar dac monahul nu poate realiza des vr irea cre tin , n zuin a sa ajut chiar i a a ntreaga lume. Sfnt Treime, P rinte, Fiule i Duhule, Singurul Adev ratul Dumnezeul nostru, Pururea viu i atotputernic, Care singur dai t rie celor nec ji i i sprijin celor slabi; Tu, f r de Care cei puternici sl besc i cei tari devin neputincio i, Cei s tui fl mnzesc i cei tineri se nconvoaie, Ascult -ne n necazul nostru i ridic -ne la o slujire vrednic de Tine. Rug mu-ne ie, auzi-ne i ne miluie te! Atunci cnd prin harul Duhului Sfnt i se d unui om s ajung la starea de b rbat des vr it, la m sura vrstei plin t ii lui Hristos (Efeseni 4,13), un astfel de eveniment se r sfrnge n modul cel mai hot rt nu numai asupra destinului ntregii umanit i nrurirea sa trece dincolo de hotarele istoriei i se r sfrnge asupra ntregii vie i cosmice, fiindc ns i lumea a fost creat pentru om. Cnd ne abatem de la calea ar tat de Hristos adic de la ndumnezeirea omului prin puterea Duhului Sfnt ntregul rost al venirii omului n lume dispare. (Arhimandritul Sofronie, Rug ciunea, experien a vie ii ve nice, Editura Deisis, Sibiu, 1998)

Predica Preafericitului P rinte Patriarh Daniel la Duminica a IX -a dup Rusalii - Umblarea pe mare a Mntuitorului i potolirea furtunii - Credin a puternic nvinge ncerc rile vie ii

Sfnta Evanghelie din Duminica a IX -a dup Rusalii con ine o mul ime de nv turi duhovnice ti, folositoare mntuirii noastre i n elegerii tainei Sfintei Biserici n care este prezent Hristos i pe care Hristos o conduce. n primul rnd, Evanghelia ne arat c , dup ce n mod minunat a s turat mai multe mii de oameni cu cinci pini i doi pe ti, Hristos Domnul Se retrage n munte, n singur tate, ca s Se roage. De ce Se roag El dup s vr irea minunii? Ca s ne nve e s mul umim lui Dumnezeu pentru orice realizare sau izbnd din via a noastr . De ce Se roag n singur tate? Pentru a nu fi l udat de mul imile pe care le-a s turat prin nmul irea pinilor i a pe tilor, dar i pentru a Se concentra deplin n rug ciune c tr e Dumnezeu-Tat l. Cnd Iisus Se roag n singur tate Tat lui din ceruri, inima Sa se umple de harul iubirii milostive a Tat lui ceresc, pe care o mp rt e te apoi oamenilor. Orice fapt bun trebuie atribuit lui Dumnezeu Prin aceasta nv m c dup un mare succes, dup o mare realizare, nu trebuie s c ut m laud sau aprecieri de la oameni, ci n lini te, n adncul inimii noastre i n deta are de slava care vine de la oameni, s d m slav lui Dumnezeu pentru ajutorul primit de la El i s -I cerem ca harul Lui s umple sufletul nostru pentru a nu merge cu suflet gol printre oameni. Mntuitorul nu face minuni ca s impresioneze pe oameni sau ca s fie l udat de ei, ci s vr e te minuni pentru c i este mil de popor. Sfntul Maxim M rturisitorul spune c minunile lui Hristos sunt p timite, iar patimile Lui sunt minunate. Adic minunile Lui sunt pline de compasiune sau de iubire

milostiv fa de cei s raci, bolnavi, fl mnzi, de fiecare om n care demnitatea uman este neglijat sau umilit . Pe de alt parte, patimile sau p timirile Lui sunt minunate deoarece sunt mai presus de n elegerea oamenilor, ntruct Cel ce sufer ca Om este Dumnezeu Creatorul; Cel preasl vit n ceruri Se smere te pe p mnt; Cel nemuritor Se face muritor, pentru a birui moartea din interiorul ei i a d rui lumii via ve nic . Dup ce a s vr it minunea din iubire milostiv pentru cei fl mnzi, Mntuitorul Iisus Se retrage n singur tate pentru a Se ruga. Se retrage nu pentru c singur tatea sau izolarea ar avea un sens n ea ns i, ci pentru a umple singur tatea persoanei umane cu prezen a iubirii lui Dumnezeu, prin rug ciune st ruitoare. Iisus Se retrage n munte ca s intensifice leg tura Sa ca Om cu Dumnezeu-Tat l, aceasta fiind temelia vie ii adev rate. Astfel, prin rug ciune singur tatea omului se transform n comuniune a omului cu Dumnezeu. Omul care se roag , chiar dac tr ie te izolat n pustie, nu este singur, ci mpreun cu Dumnezeu i cu to i sfin ii Lui. Omul rug tor, chiar dac se afl n singur tate, nu este un nsingurat. ns omul care nu se mai roag lui Dumnezeu, chiar dac se afl n mijlocul mul imilor, devine un nsingurat duhovnice te. n acest sens, un filosof existen ialist din secolul al XX-lea numea civiliza ia contemporan individualist 'mul imea nsingurat '. ntr-adev r, unii oameni nu mai comunic intens ntre ei i pentru c nu mai comunic intens cu Dumnezeu. Aceast nsingurare n individualism nseamn de fapt o tr ire a existen ei ca vid de comuniune . Rugndu-Se lui Dumnezeu, Mntuitorul Iisus Hristos, ca Om, ne nva c puterea iubirii Sale milostive de-a aduna, lumina, vindeca i s tura mul imile vine din leg tura Sa intim cu Dumnezeu, din smerita i sfnta rug ciune c tre Dumnezeu, deoarece Dumnezeu este n Sine nsu i comunic are i comuniune de via i iubire etern , este Sfnta Treime. Prin retragerea n munte, ca s Se roage, Mntuitorul Iisus Hristos ne nva c muntele este un loc de n l are duhovniceasc , ntruct ne ndeamn s -L c ut m pe Dumnezeu Creatorul, Cel ce este mai presus de frumuse ile i m re ia lumii create de El. De aceea, i biserica, l ca de nchinare, este construit , de obicei, pe o colin sau pe un loc mai nalt, care ne cheam la urcu duhovnicesc, la ridicare din grijile p mnte ti i c utare a v ie ii cere ti. 'Examenul' duhovnicesc al ucenicilor - lupta cu ncerc rile grele Sfnta Evanghelie precizeaz c Mntuitorul Iisus Hristos, nainte de a Se retrage n singur tate, n munte, pentru a Se ruga, 'i-a silit pe ucenici s intre n corabie i s treac de cealalt parte a m rii, pe cel lalt rm' (Mt. 14, 22), adic Iisus i-a ndemnat st ruitor pe ucenici s traverseze marea. De ce Hristos

Domnul i-a trimis pe ei s nainteze pe mare, n timp ce El S-a suit n munte? Pentru c nv torul duhovnicesc al ucenicilor S i voia s i nve e pe ace tia s se lupte i singuri, nu doar s primeasc totul de-a gata, f r nici o lupt . El voia s -i nve e pe ucenici s treac prin ncerc ri, prin ispite, prin situa ii potrivnice, pentru ca ei s n eleag mai bine ct de mare este binecuvntarea ajutorului dumnezeiesc n via a lor. n acest sens, Evanghelia men ioneaz c vntul era potrivnic direc iei alese de ucenicii din corabie, iar valurile nv luiau corabia (cf. Mt. 14, 24), ei aflndu-se astfel n mare primejdie. De obicei, ct timp totul merge bine i realiz m ceea ce dorim, nu ne mai gndim de la cine vine darul vie ii fire ti. ns , uneori, vin i vremuri de ncercare sau probleme nea teptate. Atunci ne ntreb m: Unde este Dumnezeu? Nu vede El oare necazul nostru, nu vede El suferin a sau neputin a noastr , nu vede El greut ile noastre? Ne punem astfel de ntreb ri mai ales cnd suntem nvolbura i de ispite i necazuri, de boli care par incurabile, de primejdii care n v lesc asupra noastr pe nea teptate. Adesea, via a oamenilor ncerca i de necazuri este asem n toare cu tr irea momentului de panic , de dezorientare i de descurajare a ucenicilor lui Iisus afla i n corabia cuprins de valurile m rii i izbit de vntul potrivnic n timp de noapte. n acest sens, nv torul Iisus Hristos i las pe ucenicii S i singuri pe timp de noapte s se lupte cu furtuna, cu vntul potrivnic i cu valurile mari pentru a n elege c uneori ei nu mai pot conta doar pe for a proprie, de i sunt pescari cu experien pe mare. Totu i, fiind des vr it cunosc tor al oamenilor, Domnul Iisus Hristos tie i care este m sura ncerc rii, pn cnd ucenicii pot fi l sa i singuri i cnd trebuie ca El s vin spre ei ca s -i ajute. Evanghelia ne spune c 'la a patra straj din noapte' (Mt. 14, 25), adic n intervalul de timp care ncepe la ceasul al treilea dup miezul nop ii i se continu pn la r s ritul soarelui, Mntuitorul mergea pe mare spre corabia ucenicilor aflat n primejdie din cauza valurilor ridicate de furtun . Aceast venire a lui Iisus c tre ucenici la straja a patra din noapte, cnd ntunericul nop ii urma s fie biruit de lumina soarelui, arat c El a ales momentul respectiv, ca avnd valoare de simbol al luptei duhovnice ti. De ce Iisus venea spre ucenici umblnd pe mare ca pe uscat? Ca s le arate c El st pne te peste ape, ca i peste uscat. El a f cut cerul i p mntul, marea i uscatul. Cnd voie te El umbl pe mare ca pe uscat, fiind deasupra tuturor stihiilor din lumea aceasta, liber de de terminismele materiei (greutatea, opacitatea, rigiditatea, lichiditatea i limitarea sau finitudinea). La nceput ucenicii, plini de team , din pricina zbuciumului m rii, n timp de noapte, nu L -au recunoscut pe Iisus imediat i, creznd c este o n luc s au o fantom care vine spre ei, au strigat de fric . La teama lor de-a nu se scufunda n mare din cauza furtunii s -a mai ad ugat i frica de o putere necunoscut , cu siluet de om, care venea spre ei, umblnd pe ap ca pe uscat. ns Mntuitorul, umblnd p e ap i venind spre

ei, le-a zis: 'ndr zni i! Eu sunt, nu v teme i!' (Mt. 14, 27). Iar cnd ucenicii lui Iisus L-au recunoscut dup voce, f r s -L vad clar la fa , Sfntul Petru a zis: 'Doamne, dac e ti Tu, porunce te s vin pe ap la Tine!' (Mt. 14, 28). Prin aceste cuvinte Sfntul Petru m rturise te, de fapt, c Iisus este Domn sau St pn peste stihiile naturii, i crede c la porunca lui Iisus poate i el s umble pe ap , a a cum umbl Iisus. De aceea, Mntuitorul i-a zis lui Petru: 'Vino!' (Mt. 14, 29). Gestul Sfntului Petru este izvort din recuno tin ntmpin rii Lui fa de Iisus i din dorin a

De ce a dorit Sfntul Petru s coboare din corabie i s mearg pe ap , i de ce Iisus i-a permis acest lucru neobi nuit i chiar primejdios pentru el? Dac ar fi avut doar pruden , nu i credin , Sfntul Petru nu ar fi cobort din corabie, pe ap , n mijlocul furtunii, i nici Mntuitorul nu i -ar fi spus: 'Vino!', ci: 'Stai n corabie, c o s vin Eu la voi!' Se n elege, a adar, c Sfntul Petru a dorit s coboare din corabie i s mearg pe ap nu dintr-o simpl curiozitate egoist , ci ntruct voia s -I arate respect i recuno tin lui Iisus pentru c vine s -i salveze pe ucenici. Petru era bucuros s -L ntmpine pe Iisus, dup cum un oaspete este ntmpinat cu bucurie nainte de a intra n cas de cel care l a teapt . Totu i, Sfntul Petru nu coboar din corabie dect la porunca sau cu binecuvntarea Mntuitorului Iisus Hristos. De aceea, el a zis c tre Iisus: 'Doamne, dac e ti Tu, porunce te-mi s vin la Tine pe ap ' (Mt. 14, 28). Astfel, Sfntul Petru arat smerenia i ascultarea sa fa de HristosDomnul. Credin a ferm n Hristos nvinge greutatea ncerc rilor Dup ce Iisus i-a zis lui Petru: 'Vino', acesta a nceput s mearg pe ap spre Iisus. Ct timp Sfntul Petru privea numai spre Iisus, el mergea pe ap ca i Iisus. Cnd ns Sfntul Petru s-a uitat spre vnt i s-a temut, atunci a nceput s se ndoiasc n sinea lui i s se scufunde n ap . Evanghelia spune: 'V znd vntul tare, Petru s-a temut i a nceput s se scufunde, i atunci a strigat: Doamne, scap -m !' (Mt. 14, 30). Evanghelia nu spune 'sim ind Petru c vntul este tare', ci 'v znd vntul tare', ceea ce nseamn c la un moment dat Sfntul Petru nu se mai uita direct spre Iisus Hristos, spre Dumnezeu-Omul, ci privea spre vnt, spre stihiile schimb toare ale lumii materiale. A adar, Petru a nceput s se scufunde n ap numai cnd a sl bit credin a sa ca leg tur vie i direct cu Iisus, ca rela ie spiritual de comuniune cu Persoana divin superioar lumii p mnte ti sau stihiilor cosmice create. Cu alte cuvinte, Evanghelia ne arat c att timp ct credin a noastr r mne rela ie vie i neclintit cu Hristos-Dumnezeu, putem fi salva i tocmai pentru c El ne ajut s nu ne nrobim stihiilor lumii materiale, nici s nu ne

pierdem cu firea n furtuna ncerc rilor. Cnd ns credin a sau iubirea noastr fa de Hristos sl be te i ncepem s ne nfrico m de puterile schimb toare ale lumii materiale mai mult dect l iubim pe Dumnezeu, atunci ncepem s ne scufund m n nesiguran , disperare i team .

Iisus l-a mustrat pe Petru ntruct el a sl bit n credin i s-a ndoit n sinea lui, fiind preocupat mai mult de puterea 'vntului tare' dect de naintarea sa c tre Hristos Cel Atotputernic, Cel neclintit de vnt i de valuri. n aceast privin , Evanghelia precizeaz c 'Iisus, ntinzndu-i grabnic mna, l-a apucat i i-a zis: 'Pu in credinciosule, pentru ce te-ai ndoit?' (Mt. 14, 31). Mustrarea adresat de Iisus lui Petru a fost una p rinteasc i prieteneasc , deoarece Iisus nu i-a zis lui Petru 'necredinciosule', ci i -a zis 'pu in credinciosule', adic : 'om a c rui credin s-a mpu inat'. n final, Evanghelia ne spune c , dup ce Iisus a intrat n corabie, s-a potolit furtuna, iar ucenicii s-au nchinat Lui, zicnd: 'Cu adev rat Tu e ti Fiul lui Dumnezeu!' (Mt. 14, 33). ntr-adev r, Iisus potole te furtuna i salveaz corabia pentru c El este Dumnezeu Atotputernic i Atotmilostiv. Vedem, a adar, c dup ce au trecut prin ncercarea grea a furtunii pe mare mul umit lui Iisus, ucenicii Lui s-au nt rit n credin i evlavie fa de El, s -au nchinat Lui i au m rturisit dumnezeirea Lui. Corabia pe mare - imaginea Bisericii n lume Evanghelia citit ast zi mai are i alte n elesuri duhovnice ti, ntruct ea prive te nu numai pe Sfntul Petru i pe ceilal i ucenici din corabia aflat n primejdie de scufundare, ci profetic ea prive te Biserica ntreag i pe fiecare cre tin aparte. n eleas n mod simbolic, corabia reprezint Biserica ncercat de valurile sau furtunile istoriei, de persecu ii, de erezii, de for e ntunecate potrivnice ei. Vntul care este potrivnic corabiei reprezint vremurile sau situa iile n care Biserica ntlne te ostilitate i respingere n lucrarea ei misionar de-a trece pe oameni de la via a p mnteasc efemer la via a cereasc etern , ntr-o lume nvolburat de p cate, de patimi egoiste individuale i colective. De altfel, n cartea 'Constitu iile Apostolice' din secolul al IV-lea se spune c biserica l ca de cult trebuie construit n form de corabie sau nav , ar tnd astfel leg tura profetic dintre prezen a lui Hristos n corabie pe mare i prezen a Sa n Biserica din lume. Totodat , aceast Evanghelie ne arat i cum trebuie s lupte sufletul cre tin n vreme de ncercare. Unii Sfin i P rin i au n eles corabia ca fiind i imaginea sufletului omului credincios n lupta sa cu patimile tulbur toare. n acest sens, cnd Mntuitorul Iisus Hristos este a teptat sau chemat i vine cu harul S u n sufletul omului tulburat de ispite, a a cum a intrat n corabia aflat

n primejdie i a potolit furtuna, El potole te furtuna gndurilor rele, a sim irilor p c toase, a ispitelor, a necazurilor i a suferi n elor care tulbur pe om. Dac l chem m pe Hristos st ruitor n rug ciune, zicnd: 'Doamne, mntuie te-ne! Doamne, scap -ne!', atunci El vine la noi i ne ajut . De aceea, Evanghelia citit ast zi este o Evanghelie a ncuraj rii i a speran ei, o Evanghe lie a luptei i a biruin ei. Ea ne arat , de fapt, c ie irea din situa ii dificile nu se datoreaz for elor noastre proprii, ci n primul rnd ajutorului dumnezeiesc. Orict de iscusi i, profesioni ti i experimenta i pescari i cor bieri ar fi fost ucenicii lui Iisus, orict de buni not tori ar fi fost ei, f r ajutorul lui Iisus nu s-ar fi putut salva pe ei n i i, prin propriile lor for e. n mod asem n tor, orict de mul i i vrednici slujitori ar avea Biserica, orict de buni predicatori, orict de evlavio i slujitori, orict de pricepu i administratori i orict de zelo i p stori i misionari s-ar osteni n Biseric , nu pot ei singuri salva Biserica lui Hristos n lupta ei cu p catul din firea uman , cu duhurile rele, cu furtunile persecu iilor i ereziilor, cu valurile necredin ei sau ale indiferen ei spirituale, ci numai cu ajutorul lui Hristos. El salveaz Biserica Sa cnd ea se afl n mijlocul m rii nvolburate a istoriei i n ntunericul vremurilor potrivnice luminii Evangheliei mntuirii. Lec ia principal sau n elepciunea sfnt pe care Hristos nv torul o d ruie te discipolilor S i i, prin ei, nou tuturor, folosind corabia ca pe o catedr de didactic a mntuirii, este aceasta: toate ncerc rile i necazurile pe care le ntmpin m n via pot fi biruite cu folos duhovnicesc dac nu cont m mai nti pe propriile noastre for e, ci ne ncredin m mai nti ajutorului care vine de la Dumnezeu. S ne ajute Preamilostivul Dumnezeu s nv m din aceast Evanghelie a potolirii furtunii pe mare c Hristos Domnul ne iube te, chiar dac uneori ne las n ncerc ri pe care nu le n elegem cnd ne afl m n mijlocul lor. De i uneori pare a fi departe sau chiar absent, Hristos-Domnul tie totu i c avem nevoie de ajutorul Lui i a teapt ca noi s venim spre El, ntruct i El vine permanent spre noi. A adar, numai ajutorul invocat i primit de la Dumnezeu este temelia sigur a mntuirii oamenilor, spre slava Preasfintei Treimi i bucuria credincio ilor. Amin!