Sunteți pe pagina 1din 1

ndeprtarea metalelor din apele reziduale prin fotoreducere asistat. Modelarea matematic i dimensionarea reactorului de hidrofinare.

ncercri de preparare a complecilor Co-H2N4 , poten iali precursori pentru sinteza catalizatorilor de hidrofinare a frac iunilor petroliere
Absolvent: ubea Mdlina Andreea

REZUMAT n cadrul lucrrii s-au abordat trei subiecte: Epurarea apelor impurificate cu metale prin procedee de fotoreducere care vizeaz obinerea unor materiale cu proprieti ameliorate care confer sistemelor fotocatalitice o eficien ridicat. Cel mai utilizat material semiconductor folosit n astfel de procese este dioxidul de titan (TiO2). Calculul tehnologic al reactorului de hidrofinare. Acest calcul s-a realizat utiliznd un model simplificat i platforma Mathcad. S-a ncercat prepararea unor compleci de cobalt-hidrazin considerai poteniali precursori pentru catalizatorii de hidrofinare a fraciunilor petroliere. ncercrile de preparare s-au efectuat n laborator investigndu-se urmtoarele caracteristici ale probelor obinute: pH, solubilitatea acestora n diferii solveni organici sau anorganici, spectroscopia UV-VIS. Noile tipuri de catalizatori sunt fabricai prin metode avansate care presupun optimizarea structurii cristaline a acestora. Acest proces duce la obinerea unor catalizatori cu o activitate mai bun per volum de catalizator. ABSTRACT Three main topics are approached in this work: Treatment by photoreduction of waste water contaminated with metals. Such a process may be also used for the recovery of precious metals. Materials with improved photoreducing properties which give high efficiency to photocatalytic sistems are described. Titanium dioxide is most widely used semiconductor material in such processes. Technological sizing of the reactor for the gasoline hydrofining. This calculation has been performed using the Mathcad platform. Attempts to prepare cobalt hidrazine compounds aimed to be used as potentials precursors for hydrotreatmnet catalysts for the petroleum fractions. Preparations were made in the laboratory, and the preliminary investigations on the products were: pH, solubility in severals solvents, UV-VIS (diffuse reflectance) spectroscopy, X-ray diffraction.