Sunteți pe pagina 1din 1

Cum se defineste sistemul na#ional de asisten#a sociala? Cine are dreptul sa fie beneficiar al asisten#ei sociale?

Defini#i urmatorii termeni: ancheta sociala, beneficii de asisten#a sociala, comunitate locala, dezvoltare comunitara, dizabilitate, eligibilitate, furnizor de servicii sociale, nevoie sociala, servicii comunitare, standarde de calitate. Cine poate de#ine titlul de asistent social? Care sunt drepturile si obliga#iile asistentului social? Care sunt atribu#iile principale ale Colegiului Na#ional al Asisten#ilor Sociali?