P. 1
Proiect Microeconomie

Proiect Microeconomie

|Views: 134|Likes:
Published by boris2011

More info:

Published by: boris2011 on Aug 13, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2013

pdf

text

original

UN I V E RS I T AT E A „ CONS T ANT I N B RÂNCOV E ANU” P I T E Ş T I

FACULTATEA MANAGEMENT-MARKETING ÎN AFACERI ECONOMICE BRĂILA

REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI: POLITICI ŞI STRATEGII

Autor : CAZANGIU VALENTINA EUGENIA GRUPA 4151

Š Reindustrializarea României: politici şi strategii Š

REINDUSTRIALIZAREA ROMÂNIEI: POLITICI ŞI STRATEGII

3

2

..................... Recomandări pe termen mediu şi lung..............35 Bibliografie....................................................................................................................... ....... .................................................3...... ............................................. 28 4............ 28 4.............................................. Dezindustrializare şi reindustrializare ....................................6 ...........................................................11 4........ Recomandări ...................... 32 4.......................................................................................................................... Concluzii şi comentarii finale ................ Politici de suport ........................................................................ Mediul de afaceri din România ..................................................................10 3.....1.40 3 .......................................................... Recomandări pe termen scurt ................................. .......... ............................................................Cuprin s 1... 2..............................................................................................................................2..................

mai ales după ce criza financiară a demonstrat fragilitatea şi volatilitatea unei economii bazate prea mult pe speculaţii. De 20 de ani. la politica fiscală prin cota unică (fără a face aici aprecieri asupra acesteia).Introducere România a cunoscut în ultimii 20 de ani un proces de dezindustrializare (asemenea altor ţări est-europene) determinat în primul rând de o criză profundă de sistem. S-au pierdut sute de mii de locuri de muncă în industrie. Desigur. în companiile cu capital străin. ci prin relocalizarea unor obiective industriale către alte ţări sau prin creşterea mai accelerată a sectorului terţiar decât a industriei. s-au creat alte sute de mii de locuri de muncă în servicii. Capitalul străin a ajuns să realizeze peste 80% din cifra de afaceri din industrie. România fuge de politica industrială. Statele Unite au avut chiar un efort naţional de reindustrializare în anii ’80. Desigur. Unele branduri naţionale din industrie au fost salvate prin privatizare. S-au închis fabrici reprezentative în oraşe monoindustriale. Nu este însă nimic rău în a avea o politică industrială. dar nu numai. altele nu. şi o promovează inclusiv prin Strategia Europa 2020. O politică industrială este necesară mai ales în contextul în care România a renunţat la multe dintre pârghiile politicii publice macroeconomice: la politica comercială prin aderarea la UE. şi în economiile dezvoltate serviciile au o pondere mai mare în PIB decât industria – dar acolo acest fenomen s-a produs mai lent şi mai ales nu prin dezindustrializare. şi se pregăteşte să renunţe la politica valutară şi . un factor de progres care nu se regăseşte însă şi în statistica balanţei comerciale. care rămâne profund dezechilibrată. Desigur. calitatea producţiei locale a progresat mai ales. şi se regăsesc astăzi în faţa unei noi reindustrializări. Uniunea Europeană are.

cu unele excepţii notabile. poate mai mult decât orice. puţin competitivă. Modelul de creştere bazat pe consumul pe datorie al unor bunuri din import a fost infirmat de criza economică. iar bugetul ţării nu se va însănătoşi sustenabil până când o parte dintre ei nu-şi vor găsi de lucru. Iar această politică industrială nu poate să urmărească decât reindustrializarea României. Reindustrializarea României nu se poate face doar de stat. Patru din zece români apţi de muncă nu muncesc în economia fiscalizată. şi mai ales pentru a schimba radical modelul de dezvoltare economică. Creşterea productivităţii în industrie s-a făcut şi pe seama reducerii de personal – dar ceea ce lipseşte astăzi României. dar la noi lucrurile nu se petrec aşa. Serviciile noastre sunt complementare industriei de import. prin chiar natura lor.monetară prin intrarea în zona euro (poate prea devreme în condiţiile reformelor structurale încă neterminate). Aceasta nu înseamnă un nou exces de capacitate productivă sau de stocuri. Aceasta nu înseamnă nici vreo încercare de naţionalizare – statul are încă posibilitatea de a interveni în economie la nivel strategic fără a afecta structura şi natura proprietăţii. este tocmai forţa de muncă angajată în economia formală. nu de investiţii. Este nevoie însă de o viziune integrată la nivelul politicilor publice. iar retailul vinde cu precădere bunuri din import. este nevoie de coerenţă în actul de decizie. Fundamental pentru prezentul şi viitorul reindustrializării României este să apară o nouă lege a investiţiilor care să creeze facilităţi şi condiţii atrăgătoare 5 . Serviciile nu pot angaja toată această masă de persoane. Băncile dau cu precădere credite de consum. Reindustrializarea României este necesară pentru a valorifica potenţialul de producţie şi de spirit antreprenorial. aşa cum se întâmpla înainte de 1989. este nevoie de corelarea finanţării externe cu obiectivul de reindustrializare. Serviciile trebuie să fie complementare industriei. Este nevoie de investiţii în infrastructură. iar industria noastră (indiferent de natura capitalului) este.

pentru ca. nici la forţa de muncă. fiecare dintre factorii menţionaţi anterior joacă un rol) dezvoltarea determinanţilor productivităţii şi creşterea ratei productivităţii. nici la practicile manageriale. Mediul de afaceri din România Ce este competitivitatea unei ţări? Aşa cum descrie Michael Porter în ultima ediţie (2008) a faimoasei sale lucrări Despre competiţie. O naţiune este competitivă atunci când permite (şi.atât pentru investitorii străini cât şi pentru investitorii români. apoi. efectul crizei economice să ne coboare la 47% 6 . de cinci ori. iar comparativ cu UE-27. pentru că am recuperat mult la capitolul productivitate faţă de media europeană. competitivitatea unei ţări nu se referă în primul rând nici la stabilitatea macroeconomică. aici. am ajuns abia la 50% din media europeană. productivitatea noastră s-a îmbunătăţit de trei ori. competitivitatea României s-a îmbunătăţit substanţial în ultimul deceniu. ci cu precădere la productivitate. în 2009. nici la politicile publice. Din această perspectivă. Comparativ cu UE-15. Chiar şi aşa însă. 1.

EU-15 = 100. care împreună reprezintă jumătate din angajaţii sectorului public românesc? Un simplu indicator nu poate răspunde la această întrebare. Belgia. financiare. Finlanda. Chile. Mauritius. Figura 1. pentru că intervin şi factori calitativi. „diamantul lui Porter” are patru dimensiuni (care reprezintă şi laturile diamantului): condiţiile factorilor (ofertei). 2009) unde „diamantul lui Porter” este folosit în analiza competitivităţii următoarelor economii: Olanda. Noua Zeelandă. 7 infrastructura de informaţii şi cea ştiinţifică şi tehnologică. Irlanda. Norvegia. La origine. Acesta este mijlocul cel mai frecvent utilizat pe plan mondial pentru analiza competitivităţii naţionale. cunoscut ca „diamantul lui Porter”. Toate acestea . infrastructura fizică şi administrativă. Productivitatea muncii. Care este productivitatea sectorului de sănătate sau a celui educaţional. Verbeke şi Yuan. Slovenia. Cambodgia.Sursa: Eurostat. Un exemplu recent este lucrarea Handbook on Small Nations in the Global Economy (van den Bulcke. 2000-2008 Abordarea competitivităţii doar prin prisma productivităţii este însă limitată. nu doar cantitativi.1. Canada. Sunt incluse resursele naturale. Porter a elaborat cadrul de analiză a competitivităţii unei naţiuni. Danemarca. umane.

de a sprijini politica antitrust şi a stopa comportamentul colusiv. Dintr-o perspectivă îngustă. Criza economică globală este de asemenea un factor care ţine de hazardul moral. De exemplu. creşterea preţului carburanţilor pe plan internaţional. de a încuraja dezvoltarea companiilor. rolul guvernului. sau erupţia unui vulcan.5 4.7 4. după 12 piloni de competitivitate grupaţi în trei categorii: cerinţe de bază.6 5. hazardul moral. exact la două dintre aceste capitole. este mult mai controversat.3 8 . România are cea mai slabă poziţie competitivă. inovare şi infrastructură. Guvernul influenţează desigur şi celelalte laturi ale diamantului. 2005). în inovare şi în infrastructură. potenţatori de eficienţă şi factori de inovare şi sofisticare Tabelul 1. Dintr-o perspectivă mai largă. aşa cum reiese şi din figura 1.2. de a asigura respectarea standardelor de siguranţă şi de mediu.7 2. rolul guvernului este acela de catalizator. Acestui diamant i-au fost adăugate ulterior două componente (Jacobs şi de Jong. de a facilita crearea unor competenţe specializate. rolul guvernului se referă la politica fiscală şi bugetară. Jacobs şi Lankhuizen. 2002.1 Pilonii competitivităţii (pe o scală de la 1 – cel mai slab la 7 – cel mai puternic) Instituţii Infrastructură Stabilitate macroeconomică Sănătate şi educaţie primară Potenţatori de eficienţă Educaţie superioară şi training Cerinţe de bază Scor România 3. se referă la evoluţii impredictibile şi exogene unei anumite naţiuni. Din păcate. Celălalt aspect distinct adăugat.contribuie la calitatea şi specializarea factorilor de producţie. de a stimula investiţiile în capitalul uman. de a fi în avanpostul cererii de produse şi servicii inovatoare. în special condiţiile factorilor (prin investiţii în infrastructură şi educaţie mai ales). Unul dintre ele. Analiza performanţei este făcută în Raportul global al competitivităţii 2009-2010.

5 3.Eficienţa pieţei bunurilor Eficienţa pieţei muncii Sofisticarea pieţei financiare Gradul de pregătire tehnologică Mărimea pieţei Factori de inovare şi sofisticare Sofisticarea afacerilor Inovare Sursa: Forumul Economic Mondial.8 4.3 4.1 9 .8 3.2 4. Ef icienţa pieţei bunurilor 4.4 3. Raportul global al competitivităţii 2009-2010.

Rowthorn şi Ramaswamy (1997) argumentează faptul că scăderea numărului de angajaţi în industrie nu face decât să oglindească scăderea procentului pe care îl deţine industria în formarea PIB-ului. precum şi în contextul crizelor regionale sau globale. comunicare şi tehnologia informaţiei. în locul sau putându-se observa emergenţa sectorului terţiar (Logan şi Swanstrom.2. Rowthorn (1997) defineşte procesul de dezindustrializare drept „scăderea gradului de ocupare în industrie. un deficit de balanţă comercială. o scădere în proporţia pe care o deţin produsele industriale în comerţul exterior. mobilitatea capitalului şi migraţia forţei de muncă. cu precădere în exporturi. mai ales în contextul unei direcţii globale de orientare înspre sectoarele terţiare. Fundamente teoretice şi metodologia cercetării Fenomenul de dezindustrializare a fost studiat în literatura de specialitate a ultimilor ani. producţia având tendinţa de a se muta în zone cu costuri reduse pentru factorii de producţie (în principal. Dezindustrializare şi reindustrializare Pe fondul unui progres masiv în transporturi. economia globalizată a ultimului secol a încurajat investiţiile străine directe. 1982) a favorizat fenomenul de dezindustrializare. cu precădere în zone urbane. Mai mult. În literatura de specialitate (Cairncross (1982). 1990). Aceasta este una dintre ipotezele pe care le vom urmări în cercetarea de faţă. ce determină o . ca procent din numărul total de angajaţi”. cum ar fi: reorientarea către sectorul serviciilor. Studiul de faţă urmăreşte evoluţia acestui fenomen în cazul României. În acest sens. Lever (1991)) se regăsesc şi alte motivaţii pentru dezindustrializare. în ceea ce priveşte costul forţei de muncă). în afară de scăderea în producţia industrială sau în gradul de ocupare. Acest gen de restructurare a economiei (Bluestone şi Harrison.

Cercetarea de faţă urmăreşte toate aceste considerente. În condiţiile unei analize în preţuri constante. 2004). Argumentul analizei citate este că totalul cheltuielilor în servicii a crescut în preţuri curente în economiile dezvoltate. Mai mult. CAE report. Fontagné and . Délocalisation. Lorenzi. Ramaswamy (1997)) se lansează ipoteza conform căreia o scădere a proporţiei pe care o deţine industria în formarea PIB-ului este determinată de o creştere a nivelului în servicii. cât şi reorientarea către sectorul terţiar. În literatura de specialitate (Rowthorn. cât şi determinant al unei crize sistemice. Rowthorn şi Wells (1987) separă motivaţiile dezindustrializării în motivaţii ce ţin de maturitate economică (transferul către sectorul terţiar) şi motivaţii determinate de o criză în economia respectivă. care a crescut mai încet în sectorul terţiar comparativ cu industrie (argument susţinut şi de Pitelis şi Antonakis (2003)). se poate observa însă un transfer între nivelurile economiei relativ nesemnificativ. Désindustrialisation. argumentând că dezindustrializarea poate fi considerată atât efect. motivaţia fiind dată de productivitatea muncii.deteriorare a capacităţii economiei de susţinere a producţiei industriale. unul dintre factori determinanţi ai dezindustrializării poate fi consideratşi delocalizarea (Bloch. în ultimii ani. analizând atât gradul de ocupare.

în medie. determinată de ratele ridicate ale 12 . ajungând la niveluri de două cifre şi atingând 15. alături de anticipările gospodăriilor populaţiei privind venituri mai mari au dus la creşterea creditului intern cu 56% în termeni reali. BNR a adoptat şi un şir de măsuri prudenţiale ce vizau limitarea atât a expunerii creditelor gospodăriilor. fără îndoială. foarte mare.3. Accesul facil la credite. ceea ce a determinat o economie supraîncălzită. La mijlocul anului 2007 s-a angajat într-un ciclu de întărire a politicii monetare. la începutul anului 2001. un volum sporit de remitenţe şi o extindere rapidă a creditului intern nonguvernamental a împins consumul privat pe un drum nesustenabil. Creşterile salariale puternice. cu 6. economia românească a înregistrat una dintre cele mai puternice contracţii din istoria sa recentă. PIB-ul a scăzut cu 7. după o creştere de o magnitudine similară în anul precedent. Creşterea intrărilor de capital străin. Deşi ca pondere în PIB creditul intern este încă relativ scăzut comparativ cu valorile observate în alte economii dezvoltate (acesta s-a ridicat la doar 41% din PIB în 2009). ridicând atât rata dobânzii-cheie. Între 2001 şi 2008 PIB-ul a crescut.1.7% din PIB în primul trimestru al anului 2008.2%. Politici de suport 3. cât şi a creditării bancare.25% la sfârşitul anului 2008. precum şi rezervele minime obligatorii. BNR a adoptat mai multe măsuri pentru a încerca să oprească creşterea creditului. ritmul de expansiune a fost. care a început cu câţiva ani înainte de aderarea României la UE. Excesul de cerere s-a accelerat semnificativ după 2001.1%. s-a bazat în principal pe consum şi investiţii. în 2001. până la 10. Politica fiscală şi bugetară În 2009. Pe lângă aceste măsuri cantitative. Ciclul de creştere.

Întrucât veniturile guvernamentale au fost stimulate de economia supraîncălzită. a condus la o accelerare a importurilor. a dus la o apreciere continuă a monedei naţionale. În martie 2009. politica fiscală a fost prociclică. deficitul bugetar crescând de la 0. la rândul său. două dintre cele trei principalele agenţii. De asemenea. Agenţiile de rating statutul de junk. Standard & Poor’s şi Fitch. respectiv a leului. reducând ratingul de ţară la 12 . care au crescut mai rapid decât exporturile. la începutul anului 2009. adâncind deficitul de cont curent la 12.8% în 2005 la 5.dobânzilor şi de câştigurile potenţiale ale pieţei imobiliare. Efectele crizei financiare asupra economiei româneşti Efectele crizei financiare au început să fie resimţite în economia românească în al patrulea trimestru din 2008. autorităţile au apelat la FMI. cheltuielile guvernamentale au crescut în zone mai puţin productive.3% la sfârşitul anului 2008.4% din PIB la sfârşitul anului 2008. Aceasta. Astfel. guvernul român a încheiat negocierile pentru un acord stand-by internaţionale au reacţionat. mai ales în cea a salariilor din sectorul public şi a consumului. Marile dezechilibre macroeconomice existente au fost penalizate de pieţe pe măsură ce lichiditatea globală a secat şi incertitudinea a crescut brusc în pieţele financiare mondiale. Perspectiva stopării bruşte a capitalului a sugerat faptul că găsirea rapidă de alternative pentru liniile de finanţare este o prioritate.

2% în termeni anuali.5 miliarde de euro cu un grup de instituţii internaţionale. astfel încât politica fiscală să devină mai transparentă şi responsabilă. Încetinirea cererii la nivel mondial a avut implicaţii profunde pentru economia românească. creşterea PIB a fost alimentată de consumul intern . care a influenţat comportamentul de consum al populaţiei. economia românească a intrat în recesiune. FMI a început un dialog cu băncile străine care operează în România. Înainte de criza financiară. Incapabilă să susţină cererea pe plan intern. 28 . condus de FMI. Ca urmare. Reacţia rapidă a autorităţilor internaţionale a fost extrem de importantă pentru prevenirea ieşirilor de capital străin. programul FMI a detaliat modificările necesare care trebuie implementate de autorităţile fiscale. În plus.de 19. consumul privat a coborât cu 9. În plus. al cărui obiectiv era să împiedice închiderea liniilor de credit de refinanţare. prin aşa-numita Iniţiativă de Coordonare Bancară. ca urmare a şocului suportat de veniturile reale. ţara a reuşit să evite orice potenţial blocaj în finanţarea deficitelor externe şi interne. În 2009.

România traversează o criză economică profundă. Chiar dacă am depăşit în 2009 o criză a deficitului de cont curent. Recomand ări 4. ajutorul de stat este limitat. de sistem şi de model de dezvoltare. bazat pe anvergură: un nou episod de creştere a economiei româneşti nu poate consumul finanţat pe datorie. iar politica fiscală şi bugetară are constrângeri impuse prin acordul cu FMI. Dar tocmai în apărea replicând acest context politica industrială recapătă importanţă şi modelul de dezvoltare al deceniului trecut. politica monetară este restrictivă. Astfel. politica valutară pare pusă în slujba politicii monetare. în 2010 şi în următorii ani România se confruntă cu o criză a finanţelor publice (deficitul bugetar şi datoria publică). politica comercială este de competenţa UE.4. prin ajustarea brutală a importurilor şi prin creşterea datoriei publice. chiar şi în contextul în care statul român mai deţine o pondere relativ mică a activelor industriale şi are relativ puţine pârghii de intervenţie. Mai mult. 28 .1. Concluzii şi comentarii finale Tema reindustrializării României este una generoasă.

atât publice. De aceea este necesar să ne conectăm la realităţile europene.Creşterea economică inclusivă Creşterea economică. reforma fiscală) Obiecti ve pe termen Indicatorii creşterii economice .Reducerea deficitului bugetar . 28 . Desigur.Creşterea sustenabilă a productivităţii muncii . dar preţ nu prin nu putem face salturi de competitivitate.Controlul arieratelor . Cheltuielile de cercetare dezvoltare reduse. Productivitatea muncii a crescut pe baza disponibilizărilor. creşterea eficienţei energetice.Creşterea PIB . reducerea şomajului şi creşterea productivităţii muncii nu sunt ţinte în acordul cu FMI şi sunt chiar contradictorii cu ţinta de reducere a deficitului bugetar (mai puţin consum public va duce la amânarea reluării creşterii economice) sau cu ţinta de dezinflaţie. creşterea cheltuielilor de educaţie. arată o problemă importantă a economiei româneşti: lipsa inovării. pensiile.Scăderea ratei şomajului .Creştere economică inteligentă (Creşterea cheltuielilor de cercetare dezvoltare în PIB.Benchmark-uri structurale (legislaţie nouă privind salariile.Continuarea procesului dezinflaţionist . dar această creştere nu va fi sustenabilă după depăşirea crizei şi reînceperea angajărilor.Reducerea evaziunii fiscale Obiecti ve Indicatorii pe termen Strategiei Europa 2020 . cât şi private.Creşterea economică sustenabilă (reducerea emisiilor de dioxid de carbon. creşterea ponderii energiei din surse regenerabile în consumul total de energie) . se poate trăi şi aşa.ŠReindustrializarea României: politici şi strategii Š Obiecti ve pe termen Ţintele din acordul cu FMI . şi chiar mai grav lipsa cererii pentru produse inovative. reducerea abandonului şcolar) . Competiţia este prin inovare.

Acest obiectiv presupune. Aceasta nu este în sine nici bine nici rău – capitalul străin poate fi făcut partener în procesul de reindustrializare. Industria auto. schimbarea structurii exporturilor către unele intensive în tehnologie. Un alt dezavantaj competitiv al economiei româneşti îl reprezintă starea infrastructurii. statul român se poate gândi la un mecanism de atragere a unui număr important de cercetători străini în România. industria farmaceutică. iar reindustrializarea României are nişte limite impuse de structura rigidă a importurilor. mai ales dacă o coroborăm cu gradul ridicat de concentrare a exporturilor. În plus. prin găzduirea în România şi cofinanţarea unui institut european de cercetare într-unul dintre domeniile de interes pentru industria românească. conectarea context industriei româneşti la platformele tehnologice create de Uniunea Europeană. nu putem face abstracţie de realitatea faptului că peste 80% din industria prelucrătoare românească este dominată de capitalul străin. de la externalizarea unor servicii şi atragerea de fonduri europene la crearea unui pol de cercetare aplicată de excelenţă şi la întărirea legăturii dintre industrie şi mediul de cercetare. cât şi de interes pentru România – se numără printre domeniile care nu au un astfel de institut european de cercetare dedicat. Dacă dorim o reindustrializare a României. cu valoare unitară mai ridicată. Comisia Europeană are direct în subordine şapte institute de cercetare. Beneficiile creării unui astfel de institut în România sunt numeroase. La nivel european. Recomandăm în realizarea unei platforme de comunicare-colaborare regulate între Ministerul Economiei şi reprezentanţii marilor investitori din România (cum ar fi Consiliul Investitorilor Străini). este un proces lent. industria electronică – industrii de referinţă atât la nivel european. de exemplu. În plus. 28 .

6%). Toate sectoarele industriale sunt afectate de scăderea consumului populaţiei (în medie. Mai mult.7%).4.8 faţă de 1. dar cele mai afectate de scăderea consumului intern vor fi următoarele sectoare (în paranteză sunt trecute ponderile consumului populaţiei în totalul producţiei. Abordăm acest aspect pentru că nu trebuie subestimat riscul de a intra într-un cerc vicios al stagnării. multiplicatorul consumului populaţiei este semnificativ ansamblul economiei guvernamental (1. conform tabelului 3 din capitolul 3): Š prelucrare ţiţei. optice (39. termică şi în mai mare pe transporturi) dar cu valori mici (vezi tabelul 4 din decât multiplicatorul consumului capitolul 3).1%). Š industria mobilei (40. Š industria tutunului (45.2. a pensiilor şi a unor categorii de ajutoare sociale este contraproductivă din perspectiva politici industriale.2%). De aceea recomandăm ca pe termen scurt reducerea cheltuielilor publice să se facă din partea de achiziţii de bunuri şi 36 . Sigur.6).4%). Š aparate de precizie. Consumul guvernamental direct reprezintă 0% din totalul producţiei industriale. Recomandăm o măsură alternativă. există o influenţă indirectă a unor sectoare de servicii (în special în energie electrică. de reducere a cheltuielilor cu achiziţiile de bunuri şi servicii şi a cheltuielilor de capital. ponderea consumului populaţiei producţia industrială este de 26% – vezi capitolul 3). Recomandări pe termen scurt Soluţia avansată în discuţiile cu FMI care vizează reducerea salariilor bugetarilor. Contrar aşteptărilor. Impactul direct al acestor măsuri va fi reducerea consumului populaţiei care se va reflecta într-o contracţie a PIB. Š industria alimentară (60. o astfel de măsură s-ar repercuta foarte puţin asupra industriei. combustibili (62. care nu ar permite o politică investiţională activă.

materiale de construcţii (pentru depozite). De-a lungul ultimilor patru ani. 4. circa trei sferturi din cheltuielile programate. în medie. materii prime (îngrăşăminte). crescând costurile agenţilor economici. pe de altă parte. de asemenea. Dacă ponderăm analiza input-output cu contribuţia fiecărei ramuri la valoarea absolută a investiţiilor la nivel naţional. Crearea condiţiilor şi stimulentelor propice investiţiilor în infrastructură şi energie trebuie să fie o prioritate. Starea precară a infrastructurii are un efect negativ care se răsfrânge asupra întregii economii.3. maşini şi aparate electrice şi agricultură. dar şi agricultura trebuie luată în considerare prin industriile prelucrătoare conexe: pe de o parte. Din analiza input-output a reieşit că sunt trei domenii în care multiplicatorul investiţiilor este ridicat: construcţii metalice. al cărei potenţial este deosebit. investiţiile în infrastructură realizate efectiv au reprezentat. precum utilaje agricole. creând în 36 aceste sectoare au cel mai mare efect de antrenare în economie. Nu trebuie uitată deja un grad ridicat de . Experimentarea unor soluţii alternative de finanţare. Recomandări pe termen mediu şi lung Guvernul trebuie să se concentreze asupra sectoarelor specifice care oferă o bază de creştere solidă. pot creşte nivelul investiţiilor naţionale. respectiv maşini şi echipamente.servicii. două sunt categoriile mari cu care ne intersectăm: construcţii. Primele două domenii sunt de natură industrială. fiind. în care România are specializare. în concordanţă cu propunerile UE. ceea ce spune analiza input-output este că investiţiile (publice sau private) în nici industria de reciclare. care în prezent este unul dintre factorii determinanţi ai deficitului comercial mare al României. Practic. industriile de intrări tehnologice. industria alimentară. precum parteneriatele cu agenţi economici puternici sau instituţii financiare internaţionale.

Pentru promovarea şi eficientizarea investiţiilor în infrastructură. Investitorii români şi străini trebuie stimulaţi. iar autorităţile centrale să „vândă” mai bine această oportunitate investiţională. România trebuie să implementeze bugete multianuale. Altfel. un rol important trebuie să-l joace valorificarea celei mai mari „autostrăzi” de care dispune România în prezent şi care leagă multe oraşe-port din România cu Germania: Dunărea. orientaţi să investească în zonele dunărene. astfel încât să existe bani prevăzuţi în avans şi în anii următori pentru investiţiile prioritare. dar şi multe altele (cum ar fi cele legate de acordarea unor facilităţi pentru companiile care îşi relochează activitatea în România 36 . De asemenea. dar cu mare potenţial. şi în echiparea terenurilor cu utilităţi. licitaţiile organizate de companii private vor fi deschise în fapt doar unor firme apropiate acestora. ducând la două consecinţe negative: ieşirea din ţară a unor fluxuri financiare şi necesitatea unor investiţii publice ulterioare pentru standardizare la nivel naţional. recomandăm introducerea unei minime standardizări şi în licitaţiile organizate de companii private. Aceste aspecte. Mergând un pas mai departe. Autorităţile locale trebuie să investească în reamenajarea porturilor industriale din oraşele de pe traseul Dunării. telecomunicaţii sau construcţii. O cale de transport subutilizată astăzi. în domenii precum energie. Caietele de sarcini realizate de companiile private pentru lucrări de infrastructură ar trebui să respecte nişte standarde minime de sistem. Un alt aspect esenţial legat de investiţiile publice îl reprezintă necesitatea aplicării standard a contractelor tip offset: o parte semnificativă din valoarea investiţiei trebuie să rămână sau să se întoarcă în ţară prin subcontractări de bunuri şi servicii de la câştigătorii licitaţiilor pentru realizarea unor investiţii cu bani publici. pentru a depăşi obstacolul temporar al calităţii slabe a drumurilor.acelaşi timp locuri de muncă.

36 .3 (coloana de propuneri privind obiective proactive). În ceea ce priveşte politica energetică. recomandările noastre sunt cuprinse în tabelul 7. parte a unei politici industriale pe termen mediu.sau cele care se dezvoltă în regiunile cu ieşire la Dunăre) ar trebui cuprinse într-o nouă lege a investiţiilor.

cărbune cu rezerve noi din ţară sau străinătate de cel puţin Asigurarea pentru viitorul previzibil a unui grad de înlocuire a rezervelor de uraniu cu rezerve noi din ţară sau .Crearea şi investiţii masive şi trebuie implementarea unei să aibă un termen de strategii naţionale de finalizare şi modalităţi modernizare a sistemelor Nu toate proiectele . prin continuarea utilizării zăcămintele cărbunelui în forma actuală de cărbune ca potenţială Potenţialul diferitelor .Gestionarea proactivă resurse regenerabile este a capacităţilor de diferit pe teritoriul producţie a energiei din României resurse regenerabile Folosirea excesivă a pentru a asigura o resurselor partajate – utilizare echili.cităţilor de energie producţie electrică poluante – în special termocentralel e pe cărbune Construirea de noi capacităţi Promovarea nediscriminatorie a producţiei de energie din resurse regenerabile Regruparea capacităţilor de producţie deţinute de stat în două companii energetice Producţia Retehnologizarea de energie sistemelor termica centralizate de furnizare a Transportu Diversificarea l de gaz rutelor de import natural şi prin participarea la petrol proiecte regional majore Coment arii Rezervele interne se vor epuiza în 15-20 de ani (petrol şi gaze) Diversificarea surselor de import nu protejează împotriva creşterii sau volatilităţii .Reforma 2010 trebuie accentul pe egalizarea continuată cu scopul de costului mediu unitar şi a crea una sau mai cota de piaţă internă a multe companii capabile companiilor să concureze cu succes pe pieţele regionale.Studiile arată că acest .Asigurarea de potenţial maxim va fi resurse regenerabile atins în jurul anului care să permită 2020.Folosirea cărbunelui analiză ca şi combustibil economică aprofundată energetic după o poate fi foarte analiză completă a costisitoare opţiunilor strategice – Alte opţiuni strategice exemple tehnologia disponibile vor fi neglijate coal-to-liquids (CTL). producţiei cărbune interne Diversificarea surselor de import Diversificarea rutelor de import Uraniu Menţinerea sau creşterea producţiei interne Identificarea de surse de import Resurse . gaze. Acest obiectiv necesită .Asigurarea pentru viitorul previzibil a unui grad de înlocuire a rezervelor de petrol.Dezvoltarea în regenera totalitate a bile potenţialului economic al resurselor regenerabile de pe Producţia Retehnologizarea de capa. în condiţiile în care atingerea consumul de energie va obiectivelor de continua să crească şi producţie şi după Retehnologizarea fără nici o . Menţinerea gaze.3 Obiectivele politicii energetice curente ale României Obiective Subsecto curente ale r Petrol.brată Reforma 2010 pune .Diversificarea rutelor şi regionale sunt fezabile a modalităţilor de sau realiste transport – exemplu importuri de gaz natural comprimat în porturile de 37 .Tabelul 7.Importurile de uraniu nu protejează împotriva creşterii sau volatilităţii preţurilor Propunere de obiectiv proactiv .

şi reducerea substanţială a CAS (care nu ar pune în pericol deficitul bugetar datorită scoaterii la lumină a unei părţi din economia subterană). cel puţin nu în economia formală.Crearea şi implementarea unei strategii naţionale de reabilitare Dar cea mai importantă problemă de durată a economiei noastre o reprezintă rata scăzută a ocupării.Distribuţia de energie termică Creşter ea eficienţ ei Reabilitarea conductelor din sistemele centralizate de Reabilitarea termică a clădirilor Acest obiectiv necesită investiţii masive şi trebuie să aibă un termen de finalizare şi modalităţi Acest obiectiv necesită investiţii masive şi trebuie să aibă un termen de finalizare. contracte pe termen scurt şi temporare (în prezent s-au adoptat măsuri contrare de eliminare a convenţiilor civile). Mai mult de patru din zece români activi nu muncesc. subvenţionarea creării de locuri de muncă (în prezent nu s-au adoptat normele metodologice pentru subvenţionarea angajărilor de şomeri). Printre măsurile care pot fi adoptate în această direcţie enumerăm: flexibilizarea contractelor de muncă. Fondurile naţionale pentru competitivitate. programe ţintite asupra categoriilor defavorizate. participanţi . este şi mai mică pentru unele fiscalizată. persoanele vârstnice (55-65 de ani) şi tinerii (până în 24 de ani). acordate prin Ministerul 38 . pentru că nu poţi crea un milion de noi locuri de muncă în servicii. Această sarcină este într-o relaţie directă cu politica industrială.Crearea şi implementarea unei strategii naţionale de modernizare a sistemelor . Rata ocupării categorii defavorizate precum femeile. Dar nu numai banii europeni nu sunt întotdeauna folosiţi la potenţial maxim. Doar o politică activă de investiţii publice industriale poate ajuta la atingerea acestui obiectiv. România ar trebui să-şi propună ca până în 2020 să aducă în câmpul muncii fiscalizate între unu şi două milioane de persoane (ceea ce ar însemna încă unu sau doi români din zece activi). acolo unde regula o reprezintă microîntreprinderile şi unde evaziunea fiscală este foarte răspândită.

ar trebui alocate pentru noi priorităţi de cercetare aplicată. În concluzie este nevoie nu doar de coerenţa unei gândiri strategice privind reindustrializarea României. a timpului redus de reacţie şi a lipsei de experienţă. nimeni nu mai finanţează în Europa dezvoltată clădirile unor laboratoare sau universităţi. ci rezultatul aplicat în industrie sau servicii al acestora. pentru 2014-2020 noul Cadru Naţional Strategic de Referinţă trebuie să includă şi viziunea unei strategii de reindustrializare şi să o transpună apoi în practică prin programele operaţionale specifice.Economiei. 38 . ci şi de optimizarea relaţiei dintre o astfel de strategie şi finanţarea sa din fonduri naţionale şi europene. În general. Dacă pentru primul exerciţiu financiar în UE avem o scuză.

„Hotărârea Guvernului nr. EU Energy in Figures 2010. microhidro. Report on Progress in Creating the Internal Gas and Electricity Market – Technical Annex to the Communication from the Commission to the Council and the European Parliament. 2005. 1. 4. S. „Strategia naţională în domeniul eficientei energetice”. „Studiu privind evaluarea potenţialului energetic actual al surselor regenerabile de energie în România (solar. (2009). dl. 781/19. aprilie 2009. vânt. H. piaţa naţională: politica de concurenţă în sectoare-cheie • European Commission (2010). în Romanian Journal of European Affairs. De Economist . „Competition and Regulation in the EU Energy Market”. 233-52” • Porter. Fertile Soil for Structural Funds?A panel data analysis of the conditional effectiveness of European Cohesion Policy. în Monitorul Oficial al României. Societatea Academică din România (2009).XI. raport publicat pe site-ul Ministerului Economiei. Despre competiţie • Ministerul Economiei. „Strategia de valorificare a surselor regenerabile de energie”. Piaţa unică. „Restructurarea sectorului de producere a energiei electrice din subordinea Ministerului Economiei în vederea creşterii siguranţei şi securităţii în alimentarea cu energie”. pe site-ul Ministerului Economiei. „Document previzional (în conformitate cu articolul 4(3) al Directivei 2009/28/CE)”. „Industrial Clusters and the Competitiveness of the Netherland”s. Comerţului şi Mediului de Afaceri • Ministerul Economiei şi Comerţului (2003).2007 • Havris. Comerţului şi Mediului de Afaceri (2009). identificarea celor mai bune locaţii pentru dezvoltarea investiţiilor în producerea de energie electrică neconvenţională”. (2008). C.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020”. Jacobs si Lankhuizen. M. geotermie). publicat de Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN). biomasă. publicată în 2003 • Ministerul Economiei şi Comerţului (2003). 2002. publicată în august 2003 • Ministerul Economiei şi Industriei (2005). no. februarie 2010 • European Commission (2010).140 (2).. R. de Groot. Adriean Videanu.. publicat de Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN). 2009 • Jacobs şi de Jong. vol. DG TREN Staff Working Document publicat in martie 2010 • Ederveen. Nahuis. nr. Partea I. prezentare a ministrului Economiei. 9. Tinberger Institute Discussion Paper • Guvernul României (2009). martie 2010 • Guvernul României (2007).Š Reindustrializarea României: politici şi strategii Š Bibliogr afie • Consiliul Concurenţei. Comerţului şi Mediului de Afaceri 39 . (2002).

Many Recipes: Globalization. Handbook on Small Nations in the Global Economy • Bluestone. ianuarie 2008 • Popovici. şi Yuan. NJ • SNTGN Transgaz SA (2007). Neacsu.• Neguţ. (2008). in Oil and Gas Journal. J. B. Vlad.. publicată în Official Journal of the European Union din 5. A. „Strategia de interconectare a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine” • The European Parliament and the Council of the EU (2009).. „Orientări privind securitatea energetica a României”. S. (eds.2009 • Van den Bulcke. D. New York” . One Economics. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie.. Verbeke. în Proiect SPOS 2008 – Studii de strategie şi politici. Leca.C. W.B.. Institutul European din România • Parlamentul României (2008). „Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC”. Princeton University Press. (2008). (1982). Institutions. şi Harrison.) (2009). and Economic Growth”. Basic Books. Papatulica. A. „Black Sea region stands at energy crossroads”. 7 decembrie 2009 • Rodrik. 27 octombrie 2008 • Percebois. (2009). M. M. B. L.6. in The Energy Journal. Princeton. D. Legea nr.. The De-industrialization of America. (2009). „Electricity liberalization in the European Union: balancing benefits and risks”. V.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->