Sunteți pe pagina 1din 360

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PARTENERI SOCIALI I SOCIETATEA CIVIL N SPRIJINUL OCUPRII I INCLUZIUNII SOCIALE N REGIUNEA BUCURETI ILFOV Pactul Regional pentru Ocuparea Forei de Munc i Incluziune Social BucuretiIlfov Secretariatul Tehnic Permanent

PROCEDURI DE ACHIZIII PUBLICE N ROMNIA, ARMONIZATE CU DIRECTIVELE UE


Suport de curs

Trainer: MRCULE PAVEL, expert pe termen scurt Certified Management Consultant, al SC OMICRON CONSULTING SRL Bucureti

Bucureti 20 22 octombrie 2009 i 26 - 27 octombrie 2009 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUPRINS
I. DISPOZIII GENERALE ........................................................................................................................ 5 I.1 SCOP. PRINCIPII .............................................................................................................................. 6 I.2 DEFINIII .......................................................................................................................................... 8 I.3 TIPURI DE CONTRACTE DE ACHIZIIE PUBLIC ................................................................. 11 I.4 AUTORITI CONTRACTANTE ................................................................................................. 12 I.5 DOMENIU DE APLICARE. EXCEPII......................................................................................... 15 II. REGULI COMUNE APLICABILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC .................................................................................................................................................. 21 II.1 REGULI GENERALE .................................................................................................................... 23 II. 2 REGULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ........... 28 II. 3 REGULI DE ELABORARE A DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE ....................................... 36 II. 4 REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE ............................................ 41 II.5 CRITERII DE CALIFICARE I SELECIE. CRITERII DE ATRIBUIRE.................................. 42 II.5.1 STABILIREA CRITERIILOR DE CALIFICARE I SELECIE .......................................... 42 II. 5. 2 STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE .................................................................. 49 II.6 REGULI DE PUBLICITATE ......................................................................................................... 50 II.6.1 PUBLICAREA ANUNURILOR .......................................................................................... 50 II. 6.2 ANUNUL DE INTENIE ................................................................................................... 56 II. 6.3 ANUNUL DE PARTICIPARE ........................................................................................... 57 II. 6.4 ANUNUL DE ATRIBUIRE ................................................................................................ 58 II .7 REGULI SPECIALE DE TRANSPAREN APLICABILE ACHIZIIEI PUBLICE DE SERVICII DE PUBLICITATE.............................................................................................................. 59 II. 8 REGULI DE COMUNICARE I DE TRANSMITERE A DATELOR........................................ 60 II.9 REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE...................................................... 62 III. PROCEDURI DE ATRIBUIRE .......................................................................................................... 64 III. 1 ETAPE PREMERGTOARE INIIERII PROCEDURII DE ATRIBUIRE .............................. 65 III. 2 LICITAIA DESCHIS .............................................................................................................. 65 III. 3 LICITAIA RESTRNS .......................................................................................................... 77 III. 4 DIALOGUL COMPETITIV ......................................................................................................... 90 III. 5 NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE . 103 III. 6 NEGOCIEREA FR PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE .............................................................................................................................................................. 112 III. 7 CEREREA DE OFERTE ............................................................................................................ 116 III. 8 CONCURSUL DE SOLUII .................................................................................................... 122 I V. MODALITI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC .................................................................................................................................................................. 126 I V. 1 ACORDUL CADRU .............................................................................................................. 127 I V. 2 SISTEMUL DE ACHIZIIE DINAMIC .................................................................................. 134 I V. 3 LICITAIA ELECTRONIC ................................................................................................... 137 I V. 3.1 NREGISTRAREA I RENNOIREA NREGISTRRII N SEAP ....................................... 140 I V .3.2 CONDIIILE I PROCEDURA RENNOIRII NREGISTRRII N SEAP ....................... 142 I V .3.3 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE ............................................................................................................................... 143 I V. 3.4 CEREREA DE OFERTE .................................................................................................... 149 I V. 3.5 LICITAIA ELECTRONIC.............................................................................................. 152 I V. 3.6 CATALOGUL ELECTRONIC ........................................................................................... 154 I V. 3.7 SOLUIONAREA CONTESTAIILOR .............................................................................. 155 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I V. 3.8 SUSPENDAREA DREPTULUI OPERATORULUI ECONOMIC DE A PARTICIPA LA PROCEDURI DE ATRIBUIRE DIN SEAP...................................................................................... 156 I V. 3.9 TARIFE ............................................................................................................................... 156 I V. 3.9 MSURI SPECIALE DE UTILIZARE A MIJLOACELOR ELECTRONICE N PROCESUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC ...................... 161 V. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ....................................................... 163 V. 1 OFERTA. OFERTE ALTERNATIVE ........................................................................................ 164 V. 2 SELECIA I CALIFICAREA CANDIDAILOR/OFERTANILOR .................................... 165 V. 2.1 CRITERII DE CALIFICARE I SELECIE ....................................................................... 165 V. 2.2 SITUAIA PERSONAL A CANDIDATULUI SAU A OFERTANTULUI .................... 167 V. 2.3 CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITII PROFESIONALE ....................... 169 V. 2.4 SITUAIA ECONOMIC I FINANCIAR ..................................................................... 169 V. 2.5 CAPACITATEA TEHNIC I/SAU PROFESIONAL .................................................... 170 V. 2.6 STANDARDE DE ASIGURARE A CALITII................................................................ 173 V. 2.7 STANDARDE DE PROTECIE A MEDIULUI ................................................................. 174 V. 3 CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ....................... 175 V. 4 EVALUAREA OFERTELOR. STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE ........................... 176 V. 5 INFORMAREA CANDIDAILOR I A OFERTANILOR .................................................... 185 V. 6 ANULAREA APLICRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC ........................................................................................................................ 187 V. 7 GARANII .................................................................................................................................. 189 V. 7.1 GARANIA DE PARTICIPARE ......................................................................................... 189 V. 7 .2 GARANIA DE BUN EXECUIE.................................................................................. 192 V. 8 FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE.................................................................... 194 V. 9 MONITORIZAREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC................ 199 CAP. VI. DOSARUL ACHIZIIEI PUBLICE ...................................................................................... 200 CAP. VII CONTRACTELE DE CONCESIUNE .................................................................................... 203 VII. 1 PRINCIPII I REGULI GENERALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE .................................................................................................................................... 204 V II. 2 REGULI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC DE CTRE CONCESIONARI.................................................................................................................. 211 VII. 3 FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE CONCESIONARE ....................................................... 216 VII. 4 ELABORAREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE ......................................................... 218 VII. 5 PUBLICAREA ANUNURILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII............................................................................................................................................. 222 VII. 7 GARANIA DE PARTICIPARE ............................................................................................ 231 VII. 8 NCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII ............................................................................................................ 232 VII. 9 DISPOZIII TRANZITORII I FINALE ................................................................................ 237 VIII. CONTRACTE SECTORIALE ....................................................................................................... 239 VIII. 1 ACTIVITI RELEVANTE .................................................................................................. 240 VIII. 1.1 DOMENIU DE APLICARE ............................................................................................ 240 VIII. 1.2 AP .................................................................................................................................. 241 VIII. 1.3 ENERGIE......................................................................................................................... 242 VIII. 1.4 TRANSPORT .................................................................................................................. 243 VIII. 1. 5 POT ............................................................................................................................. 243 VIII. 1.6 ALTE ACTIVITI RELEVANTE ............................................................................... 244 VIII. 2 EXCEPII SPECIFICE ........................................................................................................... 245 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VIII. 3 REGULI SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SECTORIALE ................... 249 IX. SOLUIONAREA CONTESTAIILOR ......................................................................................... 253 IX. 1 DISPOZIII GENERALE .......................................................................................................... 254 IX. 2 CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR .............................. 258 IX. 3 STATUTUL PERSONALULUI CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR............................................................................................................................ 261 IX. 4 PROCEDURA DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR N FAA CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR ............................................................... 264 IX. 5 MSURI DE REMEDIERE....................................................................................................... 268 IX. 6 SOLUIILE PE CARE LE POATE PRONUNA CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR ........................................................................................... 270 IX. 7 PROCEDURA DE VERIFICARE A LEGALITII ............................................................... 273 IX. 8 CI DE ATAC MPOTRIVA DECIZIILOR CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR ........................................................................................................................ 273 IX. 9 SOLUIONAREA LITIGIILOR N INSTAN ..................................................................... 276 IX. 10 MSURI PRIVIND OPERAIONALIZAREA CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR ........................................................................................... 291 X. CONTRAVENII I SANCIUNI .................................................................................................... 293 X. 1 CONTRAVENII ........................................................................................................................ 294 X. 2 SANCIONAREA CONTRAVENIILOR ................................................................................ 296 XI. DISPOZIII TRANZITORII I FINALE ......................................................................................... 298 XII. ANEXE ............................................................................................................................................ 304 XII.1 INFORMA II CARE TREBUIE INCLUSE N ANUNURI ................................................ 304 XII.2 MODELE PENTRU ANUNURILE CARE SE PUBLICA........................................................ 311 XII.3 MODEL DE ANUN DE PARTICIPARE ............................................................................ 330 I.1) DENUMIRE, ADRES I PUNCT(E) DE CONTACT .......................................................... 330 XII. 4 - FIA DE DATE A ACHIZIIEI ............................................................................................ 340 XII. 5 - MATRICEA PRELIMINAR DE REPARTIIE A RISCURILOR DE PROIECT ........... 347 XIII. SUPORT LEGISLATIV ................................................................................................................. 355

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. DISPOZIII GENERALE I.1 SCOP. PRINCIPII I.2 DEFINIII I.3 TIPURI DE CONTRACTE DE ACHIZIIE PUBLIC I.4 AUTORITI CONTRACTANTE I.5 DOMENIU DE APLICARE. EXCEPII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.1 SCOP. PRINCIPII Prezenta ordonan de urgen reglementeaz procedurile de atribuire a contractului de achiziie public, a contractului de concesiune de lucrri publice i a contractului de concesiune de servicii, precum i modalitile de soluionare a contestaiilor formulate mpotriva actelor emise n legtur cu aceste proceduri. ( art. 1, OUG 34 / 2006) Scopul prezentei ordonane de urgen l constituie ( art. 2, alin 1, OUG 34 / 2006): a) promovarea concurenei ntre operatorii economici; b) garantarea tratamentului egal i nediscriminarea operatorilor economici; c) asigurarea transparenei i integritii procesului de achiziie public; d) asigurarea utilizrii eficiente a fondurilor publice, prin aplicarea procedurilor de atribuire de ctre autoritile contractante. Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public sunt ( art. 2, alin 2, OUG 34 / 2006): a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaterea reciproc; d) transparena; e) proporionalitatea; f) eficiena utilizrii fondurilor publice; Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achiziie public au urmtoarele semnificaii : a) nediscriminarea, respectiv asigurarea condiiilor de manifestare a concurenei reale astfel nct orice operator economic, s aib dreptul de a participa la procedura de atribuire; b) tratamentul egal, respectiv stabilirea i aplicarea, n toate etapele procedurii de atribuire, a unor reguli, cerine i criterii, identice pentru toi operatorii economici, astfel nct orice participant la procedur s beneficieze de anse egale de a dobndi, n condiiile legii, calitatea de contractant; c) recunoaterea reciproc, respectiv acceptarea: - produselor, serviciilor, lucrrilor oferite n mod licit pe piaa Uniunii Europene; - diplomelor, certificatelor, a altor documente, emise de autoritile competente din alte state; - specificaiilor tehnice, echivalente cu cele solicitate la nivel naional; d) transparena, respectiv aducerea la cunotina tuturor celor interesai a informaiilor referitoare la aplicarea procedurii de atribuire;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) proporionalitatea, respectiv asigurarea corelaiei ntre necesitatea obiectiv a autoritii contractante, obiectul contractului de achiziie public i cerinele formulate n contextul aplicrii procedurii de atribuire; f) eficiena utilizrii fondurilor, respectiv aplicarea procedurii de atribuire astfel nct s se obin o maximizare a rezultatului urmrit i utilizarea unor criterii de atribuire care s reflecte n primul rnd avantajele de natur economic ale ofertelor prezentate; Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a respecta principiile prevzute la art. 2 alin. (2) n relaia cu operatorii economici interesai s participe la procedura de atribuire (art. 17, OUG 34 / 2006). n procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie public, orice situaie pentru care nu exist o reglementare explicit se interpreteaz prin prisma principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din ordonana de urgen ( art. 2, alin. 1, HG 925/ 19.07.2006). n cazul contractelor a cror atribuire nu intr sub incidena prevederilor ordonanei de urgen, autoritatea contractant are obligaia de a asigura o utilizare eficient a fondurilor n procesul de atribuire, de a promova concurena ntre operatorii economici precum i de a garanta nediscriminarea, recunoaterea reciproc i tratamentul egal al operatorilor economici care particip la atribuirea contractului ( art. 2, alin. 2, HG 925 / 19.07.2006) . Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita apariia unor situaii de natur s determine existena unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei neloiale. n cazul n care constat apariia unor astfel de situaii, cum ar fi cele prevzute la art. 67 70 din ordonana de urgen, autoritatea contractant are obligaia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de mprejurare, adoptnd potrivit competenelor, dup caz, msuri corective de modificare, ncetare, revocare, anulare i altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire sau ale activitilor care au legtur cu acestea ( art. 2, alin. 3, HG 925 / 19.07.2006) .
Ce prevd articolele: Art. 67, OUG 34/2006 - Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea documentaiei de atribuire, are dreptul de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natur s distorsioneze concurena. Art. 68, OUG 34/2006 - Persoanele fizice sau juridice care sunt implicate direct n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor, nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire. Art. 69, OUG 34/2006 - Nu au dreptul s fie implicai n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmtoarele persoane:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani/candidai sau persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai; b) so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai; c) persoane care constat c pot avea un interes de natur s le afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor. Art. 70, OUG 34/2006 - Contractantul nu are dreptul de a angaja, n scopul ndeplinirii contractului de achiziie public, persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul aplicrii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea contractului, sub sanciunea nulitii contractului respectiv pentru cauza imoral.

Autoritatea contractant este responsabil pentru modul de atribuire a contractului de achiziie public/acordului-cadru, cu respectarea tuturor dispoziiilor legale aplicabile ( art. 2, alin. 4, HG 925 / 19.07.2006). I.2 DEFINIII n sensul prezentei ordonane de urgen, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele semnificaii ( art. 3, OUG 34 / 2006): a) acceptarea ofertei ctigtoare actul juridic prin care autoritatea contractant i manifest acordul de a se angaja juridic n contractul de achiziie public ce va fi ncheiat cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare; b) acord-cadru nelegerea scris intervenit ntre una sau mai multe autoriti contractante i unul sau mai muli operatori economici, al crei scop este stabilirea elementelor/condiiilor eseniale care vor guverna contractele de achiziie public ce urmeaz a fi atribuite ntr-o perioad dat, n mod special n ceea ce privete preul i, dup caz, cantitile avute n vedere; c) candidat oricare operator economic care a depus candidatura n cazul unei proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv; d) candidatur documentele prin care un candidat i demonstreaz situaia personal, capacitatea de exercitare a activitii profesionale, situaia economic i financiar, capacitatea tehnic i profesional, n vederea obinerii invitaiei de participare pentru depunerea ulterioar a ofertei, n cazul aplicrii unei proceduri de licitaie restrns, negociere sau dialog competitiv; e) concurent oricare operator economic care a prezentat un proiect n cadrul unui concurs de soluii; f) contract de achiziie public contractul care include i categoria contractului sectorial , astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, ncheiat n scris ntre una sau mai multe autoriti contractante, pe de o parte, i unul sau mai muli operatori economici, pe de alt parte, avnd ca obiect execuia de lucrri,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

furnizarea de produse sau prestarea de servicii, n sensul prezentei ordonane de urgen; g) contract de concesiune de lucrri publice contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de lucrri , cu deosebirea c n contrapartida lucrrilor executate, contractantul, n calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de concedent , dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite; h) contract de concesiune de servicii contractul care are aceleai caracteristici ca i contractul de servicii, cu deosebirea c n contrapartida serviciilor prestate contractantul, n calitate de concesionar, primete din partea autoritii contractante, n calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioad determinat sau acest drept nsoit de plata unei sume de bani prestabilite; i) contractant ofertantul care a devenit, n condiiile legii, parte ntr-un contract de achiziie public; j) documentaie de atribuire documentaia ce cuprinde toate informaiile legate de obiectul contractului de achiziie public i de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dup caz, documentaia descriptiv; k) drept special sau exclusiv dreptul care rezult din orice form de autorizare acordat, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competent i care are ca efect rezervarea desfurrii de activiti n domeniul anumitor servicii publice numai de ctre una sau de ctre un numr limitat de persoane, afectnd n mod substanial posibilitatea altor persoane de a desfura o astfel de activitate; l) fonduri publice sume alocate din bugetele prevzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile ulterioare; m) ntreprindere public persoana juridic ce desfoar activiti economice i asupra creia se exercit direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participaiilor financiare sau a regulilor specifice prevzute n actul de nfiinare a ntreprinderii respective, influena dominant a unei autoriti contractante, astfel cum este definit aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumia de exercitare a influenei dominante se aplic n orice situaie n care, n raport cu o astfel de persoan, una sau mai multe autoriti contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afl, direct ori indirect, n cel puin unul dintre urmtoarele cazuri: - dein majoritatea capitalului subscris; - dein controlul majoritii voturilor n organul de conducere, cum ar fi adunarea general; - pot numi n componena consiliului de administraie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia; n) licitaie electronic procesul repetitiv realizat dup o prim evaluare complet a ofertelor, n care ofertanii au posibilitatea exclusiv prin intermediul mijloacelor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

electronice, de a reduce preurile prezentate i/sau de a mbunti alte elemente ale ofertei; evaluarea final trebuie s se realizeze n mod automat prin mijloacele electronice utilizate; o) mijloace electronice utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea i stocarea de date care sunt difuzate, transmise i recepionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice; p) ofertant oricare operator economic care a depus ofert; q) ofert actul juridic prin care operatorul economic i manifest voina de a se angaja din punct de vedere juridic ntr-un contract de achiziie public; oferta cuprinde propunerea financiar i propunerea tehnic; r) operator economic oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrri persoan fizic/juridic, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate n domeniul care ofer n mod licit pe pia produse, servicii i/sau execuie de lucrri; s) operatorul sistemului electronic de achiziii publice persoan juridic de drept public care asigur autoritilor contractante suportul tehnic destinat aplicrii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire; ) procedur de atribuire etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractant i de ctre candidai/ofertani pentru ca acordul prilor privind angajarea n contractul de achiziie public s fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitaia deschis, licitaia restrns, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de soluii; t) propunere financiar parte a ofertei ce cuprinde informaiile cu privire la pre, tarif, alte condiii financiare i comerciale corespunztoare satisfacerii cerinelor solicitate prin documentaia de atribuire; ) propunere tehnic parte a ofertei elaborat pe baza cerinelor din caietul de sarcini sau, dup caz, din documentaia descriptiv; u) scrissau n scris orice ansamblu de cuvinte i cifre care pot fi citite, reproduse i apoi comunicate. Acest ansamblu poate include i informaii transmise i stocate prin mijloace electronice; 1 U ) sistem de achiziie dinamic - proces n ntregime electronic, limitat n timp i deschis pe ntreaga sa durat oricrui operator economic care ndeplinete criteriile de calificare i selecie i care a prezentat o ofert orientativ conform cu cerinele caietului de sarcini (OUG 94/2007). v) sistemul electronic de achiziii publice SEAP desemneaz sistemul informatic de utilitate public, accesibil prin internet la o adres dedicat, utilizat n scopul aplicrii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire; x) Tratat Tratatul pentru nfiinarea Comunitii Europene, ncheiat la 25 martie 1957, cu modificrile i completrile ulterioare; y) vocabularul comun al achiziiilor publice CPV desemneaz nomenclatorul de referin aplicabil contractelor de achiziie public, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European i al Consiliului privind vocabularul
------------------------------------------------------------------------------------------------------------10

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

comun al achiziiilor publice, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurnd corespondena cu alte nomenclatoare existente; z) zile zilele calendaristice, n afara cazului n care se menioneaz c sunt zile lucrtoare. Contractele de achiziie public sunt (art. 31,OUG 34/2006): a) contracte de lucrri; b) contracte de furnizare; c) contracte de servicii.

I.3 TIPURI DE CONTRACTE DE ACHIZIIE PUBLIC Contractul de lucrri este acel contract de achiziie public care are ca obiect (art. 4, alin.1, OUG 34 / 2006): a) fie execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 sau execuia unei construcii; b) fie att proiectarea, ct i execuia de lucrri legate de una dintre activitile cuprinse n anexa nr. 1 sau att proiectarea, ct i execuia unei construcii; c) fie realizarea prin orice mijloace a unei construcii care corespunde necesitii i obiectivelor autoritii contractante, n msura n care acestea nu corespund prevederilor lit. a) i b). Prin construcie se nelege rezultatul unui ansamblu de lucrri de construcii de cldiri sau lucrri de geniu civil, destinat s ndeplineasc prin el nsui o funcie tehnic sau economic (art. 4, alin. 2, OUG 34 / 2006). Contractul de furnizare este acel contract de achiziie public, altul dect contractul de lucrri, care are ca obiect furnizarea unuia sau mai multor produse, prin cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de cumprare (art. 5, alin. 1, OUG 34 / 2006). Contractul de achiziie public ce are ca obiect principal furnizarea de produse i, cu titlu accesoriu, operaiuni/lucrri de instalare i punere n funciune a acestora este considerat contract de furnizare. (art. 5, alin. 2, OUG 34 / 2006). Contractul de servicii este acel contract de achiziie public, altul dect contractul de lucrri sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevzute n anexele nr. 2A i 2B.(art. 6, alin. 1, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contractul de achiziie public care are ca obiect principal prestarea unor servicii i, cu titlu accesoriu, desfurarea unor activiti dintre cele prevzute n anexa nr. 1 este considerat contract de servicii (art. 6, alin. 2, OUG 34 / 2006). Contractul de achiziie public care are ca obiect att furnizarea de produse, ct i prestarea de servicii este considerat (art. 7, OUG 34 / 2006): a) contract de furnizare, dac valoarea estimat a produselor este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor prevzute n contractul respectiv; b) contract de servicii, dac valoarea estimat a serviciilor este mai mare dect valoarea estimat a produselor prevzute n contractul respectiv. I.4 AUTORITI CONTRACTANTE Este AUTORITATE CONTRACTANT n sensul prezentei ordonane de urgen (art. 8, OUG 34 / 2006): a) oricare organism al statului - autoritate public sau instituie public - care acioneaz la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism, altul dect unul dintre cele prevzute la lit. a), cu personalitate juridic, care a fost nfiinat pentru a satisface nevoi de interes general fr caracter comercial sau industrial i care se afl cel puin n una dintre urmtoarele situaii: - este finanat, n majoritate, de ctre o autoritate contractant, astfel cum este definit la lit. a), sau de ctre un alt organism de drept public; - se afl n subordinea sau este supus controlului unei autoriti contractante, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public; - n componena consiliului de administraie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numii de ctre o autoritate contractant, astfel cum este definit la lit. a), sau de ctre un alt organism de drept public; c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante dintre cele prevzute la lit. a) sau b); d) oricare ntreprindere public ce desfoar una sau mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1, atunci cnd aceasta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activiti; e) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) - d), care desfoar una sau mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1, n baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. k), acordat de o autoritate competent, atunci cnd acesta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activiti (OUG 94/2007). Ce prevede art. 3, lit. k:
drept special sau exclusiv dreptul care rezult din orice form de autorizare acordat, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competent i care ------------------------------------------------------------------------------------------------------------12

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------are ca efect rezervarea desfurrii de activiti n domeniul anumitor servicii publice numai de ctre una sau de ctre un numr limitat de persoane, afectnd n mod substanial posibilitatea altor persoane de a desfura o astfel de activitate;

n aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractant, prin compartimentul intern specializat n atribuirea contractelor de achiziie public, organizat conform art. 304.1 din ordonana de urgen, are urmtoarele atribuii principale: (art. 3, alin. 1, HG 925 /19.07.2006): a) elaborarea i, dup caz, actualizarea, pe baza necesitilor transmise de celelalte compartimente ale autoritii contractante, a unui program anual al achiziiilor publice, ca instrument managerial pe baza cruia se planific procesul de achiziie; b) elaborarea sau, dup caz, coordonarea activitii de elaborare a documentaiei de atribuire sau, n cazul organizrii unui concurs de soluii, a documentaiei de concurs; c) ndeplinirea obligaiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute de ordonana de urgen; d) aplicarea i finalizarea procedurilor de atribuire; e) constituirea i pstrarea dosarului achiziiei publice.
Ce prevede art. 304.1 din OUG 34/2006: n vederea atribuirii contractelor, autoritatea contractant are obligaia de a nfiina un compartiment intern specializat n domeniul achiziiilor publice pn la data de 1 ianuarie 2008. n cazul autoritilor contractante noi nfiinate obligaia prevzut la alin. (1) va fi dus la ndeplinire ntr-un termen de cel mult 3 luni de la data nfiinrii autoritii contractante. n msura n care structura organizatoric a autoritii contractante nu permite nfiinarea de unui compartiment distinct, obligaia prevzut la alin. (1) i (2) se ndeplinete pe cale de act administrativ al conductorului autoritii contractante prin care una sau, dup caz, mai multe persoane din cadrul respectivei autoriti contractante sunt nsrcinate cu ducerea la ndeplinire a principalelor atribuii ale compartimentului intern specializat, aa cum sunt prevzute de legislaia n materia achiziiilor publice.

Celelalte compartimente ale autoritii contractante au obligaia de a sprijini activitatea compartimentului de achiziii publice, n funcie de specificul contractului i de complexitatea problemelor care urmeaz s fie rezolvate n contextul aplicrii procedurii de atribuire (art. 3, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant are, totodat, dreptul de a achiziiona servicii de consultan, conform prevederilor ordonanei, n scopul elaborrii documentaiei de atribuire i/sau aplicrii procedurii de atribuire (art. 3, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Ofertantului ctigtor nu i se poate impune s suporte taxe, comisioane sau onorarii de orice fel pentru plata consultantului care presteaz serviciile respective. (art. 3, alin. 4, HG 925 /19.07.2006) Autoritatea contractant are obligaia de a stabili programul anual al achiziiilor publice (art. 4, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Programul anual al achiziiilor publice se elaboreaz ntr-o prim form pn la sfritul ultimului trimestru al anului n curs i cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractant intenioneaz s le atribuie/ncheie n decursul anului urmtor (art. 4, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant are obligaia, atunci cnd stabilete programul anual al achiziiilor publice, de a ine cont de (art. 4, alin. 3, HG 925 /19.07.2006): a) necesitile obiective de produse, de lucrri i de servicii; b) gradul de prioritate a necesitilor prevzute la lit.a); c) anticiprile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual. Dup aprobarea bugetului propriu autoritatea contractant are obligaia de a-i definitiva planul anual al achiziiilor publice n funcie de fondurile aprobate i de posibilitile de atragere a altor fonduri (art. 4, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Programul anual al achiziiilor publice trebuie s cuprind cel puin informaii referitoare la (art. 4, alin. 5, HG 925 /19.07.2006): a) obiectul contractului/acordului-cadru; b) codul CPV; c) valoarea estimat, fr TVA, exprimat n RON i euro; c) procedura care urmeaz s fie aplicat; d) data estimat pentru nceperea procedurii; e) data estimat pentru finalizarea procedurii; f) persoana responsabil pentru atribuirea contractului respectiv. n cazul n care autoritatea contractant intenioneaz s lanseze un sistem dinamic de achiziii publice aceasta are obligaia de a preciza aceast intenie n programul anual al achiziiilor publice (art. 4, alin. 6, HG 925 /19.07.2006). Programul anual al achiziiilor publice se aprob de ctre conductorul autoritii contractante conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul compartimentului financiarcontabil (art. 4, alin. 7, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant are dreptul de a opera modificri ulterioare n programul anual al achiziiilor publice, modificri care se aprob n mod similar prevederilor de la alin. (7) - (art. 4, alin. 8, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care modificrile prevzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesiti ce nu au fost cuprinse iniial n programul anual al achiziiilor publice, introducerea acestora n program este condiionat de asigurarea surselor de finanare (art. 4, alin. 9, HG 925 /19.07.2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I.5 DOMENIU DE APLICARE. EXCEPII Prezenta ordonan de urgen se aplic pentru (art. 9, OUG 34 / 2006): a) atribuirea contractului de achiziie public, inclusiv a contractului sectorial, n acest din urm caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII (Contracte sectoriale); b) ncheierea acordului-cadru; c) atribuirea contractului de lucrri de ctre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractant, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii (OUG 94/2007): - respectivul contract este subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; - valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro. c1) atribuirea contractului de servicii de ctre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractant, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii (OUG 94/2007): - respectivul contract este subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; - valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 euro. d) atribuirea contractului de achiziie public de ctre o autoritate contractant, n numele i pentru o alt persoan fizic/juridic, n cazul n care respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; e) organizarea concursului de soluii; f) atribuirea contractului de concesiune de lucrri publice i a contractului de concesiune de servicii, n acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII (Contractele de concesiune). n cazurile prevzute la art. 9 lit. c) i c1), autoritatea contractant are obligaia de a impune prin contractul de finanare aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen pentru atribuirea contractelor de achiziie public respective (art. 10, OUG 94/2007). O autoritate contractant din domeniul aprrii rii i securitii naionale ARE OBLIGAIA de a aplica prevederile prezentei ordonane de urgen sub rezerva cazurilor care (art. 11, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) pot conduce la furnizarea unor informaii a cror divulgare ar fi contrar intereselor eseniale de securitate ale rii; sau b) implic protecia unor interese eseniale de securitate ale rii n legtur cu producia sau comercializarea de arme, muniii i material de rzboi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------15

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guvernul ARE DREPTUL de a stabili prin hotrre circumstanele i procedurile specifice pentru atribuirea contractelor de achiziie public n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a) i b) - (art. 11, alin. 2, OUG 34 / 2006). Aplicarea prevederilor alin. (1) i (2) nu trebuie s conduc la alterarea concurenei pe piaa produselor care nu sunt destinate unor scopuri specific militare (art. 11, alin. 3, OUG 34 / 2006). Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC pentru atribuirea contractului de achiziie public n cazul n care se ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele condiii (art. 12, OUG 34 / 2006). a) contractul este inclus n categoria informaiilor secrete de stat, n conformitate cu legislaia n vigoare privind protecia informaiilor clasificate (OUG 94/2007); b) ndeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguran, pentru protejarea unor interese naionale, potrivit prevederilor legale in vigoare. Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de achiziie public de ctre structuri ale autoritilor contractante care funcioneaz pe teritoriul altor state, atunci cnd valoarea contractului, estimat potrivit prevederilor seciunii a 2-a din cap. II, este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 124 (art . 12^1, OUG 34 / 2006) Pentru atribuirea contractelor de achiziie public care intr sub incidena prevederilor alin. (1) i a cror valoare estimat este mai mare dect cea prevzut la art. 19 trebuie s se asigure aplicarea principiilor generale prevzute la art. 2 alin. (2), publicitatea la nivel local i respectarea prevederilor art. 35-38 reprezentnd cerine minime n acest sens (art . 12^2, OUG 34 / 2006). Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC pentru atribuirea contractului de servicii care (art. 13, OUG 34 / 2006): a) are ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se ncheie, indiferent de form, n legtur cu contractul de cumprare sau de nchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonane de urgen. b) se refer la cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de programe destinate difuzrii, de ctre instituii de radiodifuziune i televiziune; c) se refer la prestarea de servicii de arbitraj i conciliere; d) se refer la prestarea de servicii financiare n legtur cu emiterea, cumprarea, vnzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, n special operaii ale autoritii contractante efectuate n scopul atragerii de resurse financiare
------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i/sau de capital, precum i la prestarea de servicii specifice unei bnci centrale de ctre Banca Naional a Romniei; e) se refer la angajarea de for de munc, respectiv ncheierea de contracte de munc; f) se refer la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate n totalitate de ctre autoritatea contractant i ale cror rezultate nu sunt destinate, n mod exclusiv, autoritii contractante pentru propriul beneficiu. Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC atunci cnd contractul de achiziie public este atribuit ca urmare a (art. 14, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene i care vizeaz furnizarea de produse sau execuia de lucrri, destinate implementrii ori exploatrii unui proiect n comun cu statele semnatare, i numai dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv; b) unui acord internaional referitor la staionarea de trupe i numai dac prin acordul respectiv a fost prevzut o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii internaionale. d) aplicrii unei proceduri specifice prevzute de legislaia comunitar, n contextul programelor i proiectelor de cooperare teritorial. Autoritile contractante AU OBLIGAIA de a informa Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice asupra acordurilor prevzute la alin. (1) lit. (a), existente n domeniul lor de activitate. (art. 14, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice ARE OBLIGAIA de a comunica Comisiei Europene informaiile primite potrivit alin. (2)(art. 14, alin. 3, OUG 34 / 2006). Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autoriti contractante sau unei asocieri de autoriti contractante, n cazul n care acestea beneficiaz de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, n virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, n msura n care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului. (art. 15, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant care, n baza competenelor legale pe care le deine, acord unui subiect de drept, care nu este definit ca autoritate contractant, drepturi speciale sau exclusive de a presta un serviciu public, ARE OBLIGAIA de a impune, prin autorizaia pe care o emite n acest scop, respectarea principiului nediscriminrii de ctre cel care beneficiaz de drepturile speciale sau exclusive, atunci cnd acesta atribuie contracte de furnizare ctre teri (art. 15, alin. 2, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care autoritatea contractant atribuie un contract de achiziie public ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 28, atunci obligaia de a aplica prezenta ordonan de urgen se impune numai pentru contracte a cror valoare este mai mare dect cea prevzut la art. 57 alin. (2) i se limiteaz numai la prevederile art. 35-38 i art. 56. Contestaiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 28 se soluioneaz potrivit dispoziiilor cap. IX. (art. 16, alin. 1, OUG 34 / 2006)
Ce prevd articolele: Art. 35, OUG 34/2006 - (1) Caietul de sarcini conine, n mod obligatoriu, specificaii tehnice. (2) Specificaiile tehnice reprezint cerine, prescripii, caracteristici de natur tehnic care permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare, n parte, s fie descris, n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii contractante. (3) Specificaiile tehnice definesc, dup caz i fr a se limita la cele ce urmeaz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan, cerine privind impactul asupra mediului nconjurtor, sigurana n exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste i metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, i instruciuni de utilizare produs, tehnologii i metode de producie precum i sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru certificarea conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea. n cazul contractelor pentru lucrri, specificaiile tehnice pot face referire, de asemenea, i la prescripii de proiectare i de calcul al costurilor, la verificarea, inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor sau a tehnicilor, procedeelor i metodelor de execuie ca i la orice alte condiii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractant este capabil s le descrie, n funcie i de diverse acte normative i reglementri generale sau specifice, n legtur cu lucrrile finalizate i cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrri. (4) Specificaiile tehnice se definesc astfel nct s corespund, atunci cnd este posibil, necesitilor/exigenelor oricrui utilizator, inclusiv a persoanelor cu dizabiliti. (5) Specificaiile tehnice trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng, concurena ntre operatorii economici. (6) Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractant are obligaia de a defini specificaiile tehnice: a) fie, prin referire, de regul n urmtoarea ordine de prioritate, la standarde naionale care adopt standarde europene, la omologri tehnice europene, la standarde internaionale sau la alte referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene; n cazul n care acestea nu exist, atunci specificaiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s fie nsoit de meniunea sau echivalent; b) fie, prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie s fie suficient de precis descrise nct s permit ofertanilor s determine obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii contractante s atribuie contractul respectiv; c) fie, att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), ct i prin referirea la standardele, omologrile tehnice, specificaiile tehnice comune, prevzute la lit. a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu nivelul de performan i cu cerinele funcionale respective; d) fie, prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), pentru anumite caracteristici i prin referirea la standardele sau omologrile tehnice, prevzute la lit. a), pentru alte caracteristici. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 36, OUG 34/2006 - (1) n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice din caietul de sarcini, optnd pentru modalitatea prevzut la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci nici o ofert nu poate fi respins pe motiv c produsele sau serviciile prevzute n propunerea tehnic nu sunt conforme cu specificaiile precizate, dac ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc adecvat, c propunerea tehnic prezentat satisface ntr-o manier echivalent cerinele autoritii contractante definite prin specificaiile tehnice. (2) n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, atunci nici o ofert nu poate fi respins dac ofertantul demonstreaz prin orice mijloc adecvat c produsele, serviciile sau lucrrile oferite asigur ndeplinirea performanelor sau cerinelor funcionale solicitate deoarece sunt conforme cu : a) un standard naional care adopt un standard european; b) o omologare tehnic european; c) o specificaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European; d) un standard internaional; e) alte reglementri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene; (3) n sensul prevederilor alin. (1) si (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism recunoscut cum ar fi, dup caz, un laborator neutru de ncercri i calibrare sau un organism de certificare i inspecie care asigur respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractant are obligaia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Art. 37, OUG 34/2006 - (1) Performanele i cerinele funcionale prevzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificaiile tehnice, pot include i caracteristici de mediu. (2) n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea anumitor caracteristici de mediu n ceea ce privete performanele i cerinele funcionale, atunci aceasta are dreptul de a utiliza, integral sau parial, specificaii definite prin etichete ecologice europene, (multi-naionale) sau prin orice alte etichete ecologice, dac se ndeplinesc, n mod cumulativ urmtoarele condiii: a) specificaiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a cror furnizare/prestare reprezint obiect al contractului de achiziie public; b) cerinele pentru eticheta ecologic au fost elaborate pe baze tiinifice; c) eticheta ecologic a fost adoptat printr-o procedur specific care a permis implicarea tuturor parilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, productori, distribuitori, organizaii de mediu; d) eticheta ecologic este accesibil/disponibil oricrei persoane interesate. (3) Autoritatea contractant are dreptul de a preciza, n caietul de sarcini, faptul c produsele sau serviciile oferite care dein o anumit etichet ecologic, sunt considerate c ndeplinesc implicit specificaiile tehnice solicitate. Pe de alt parte, autoritatea contractant nu are dreptul de a considera o propunere tehnic ca fiind neconform, pentru singurul motiv c produsele sau serviciile ofertate nu dein eticheta ecologic precizat, dac ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc adecvat c produsele/serviciile oferite corespund specificaiilor tehnice solicitate. (4) n sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism recunoscut astfel cum este prevzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractant are obligaia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene. Art. 38, OUG 34/2006 - (1) Se interzice definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaie, dar numai n mod excepional, n situaia n care o descriere suficient de precis i inteligibil a obiectului contractului nu este posibil prin aplicarea prevederilor art. 35 36 i numai nsoit de meniunea sau echivalent. Art. 56, OUG 34/2006 - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de atribuire n cel mult 48 de zile dup ce: a) a finalizat procedura de atribuire licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere, prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului-cadru; b) a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului ctigtor; c) a atribuit un contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii. (2) Pentru serviciile incluse n anexa nr. 2B, obligaia prevzut la alin. (1) este aplicabil numai contractelor a cror valoare este mai mare dect pragul valoric prevzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dup caz, lit. b). n aceste cazuri, autoritatea contractant indic, totodat, n anunul transmis, dac este sau nu de acord cu publicarea acestuia. Art. 57, alin. 2, OUG 34/2006 - (2) Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz ntr-una din categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c) iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii, care a fost atribuit, este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz ntr-una din categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii, care a fost atribuit, este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea contractului de lucrri, care a fost atribuit, este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

n cazul n care contractul de achiziie public prevzut la alin. (1) are ca obiect, alturi de prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2B, i prestarea de servicii din categoria celor incluse n anexa nr. 2A, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac valoarea estimat a serviciilor incluse n anexa nr. 2B este mai mare dect valoarea estimat a serviciilor incluse n anexa nr. 2A (art. 16, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL DE A COMBINA, n cadrul aceluiai contract, servicii incluse att n anexa nr. 2B, ct i n anexa nr. 2A, cu scopul de a beneficia de aplicarea prevederilor alin. (1), atunci cnd atribuie respectivul contract de achiziie public (art. 16, alin. 3, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. REGULI COMUNE APLICABILE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC II.1 REGULI GENERALE II.2 REGULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC II.3 REGULI DE ELABORARE A DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE II.4 REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE II.5 CRITERII DE CALIFICARE I SELECIE. CRITERII DE ATRIBUIRE II.5.1 STABILIREA CRITERIILOR DE CALIFICARE I SELECIE II.5.2 STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE II.6 REGULI DE PUBLICITATE II.6.1 PUBLICAREA ANUNURILOR II.6.2 ANUNUL DE INTENIE II.6.3 ANUNUL DE PARTICIPARE II.6.4 ANUNUL DE ATRIBUIRE II.7 REGULI SPECIALE DE TRANSPAREN APLICABILE ACHIZIIEI PUBLICE DE SERVICII DE PUBLICITATE II.8 REGULI DE COMUNICARE I DE TRANSMITERE A DATELOR II.9 REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETAPELE UNEI PROCEDURI DE ATRIBUIRE A UNUI CONTRACT DE ACHIZIIE PUBLIC

Program anual AP

Anun de intenie

Existen finanare

Anun de participare

DA

Comisie evaluare

Punerea la dispoziie a DA. Solicitare de clarificri

Rspuns la clarificri

Depunere oferte

Deschidere oferte

Evaluare oferte

Comunicare rezultat

Semnare contract

Anun de atribuire

Dosarul AP

Derulare contract

Finalizare contract

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.1 REGULI GENERALE PROCEDURILE DE ATRIBUIRE a contractului de achiziie public sunt (art. 18, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s aib dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidaii admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor sale, urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor, candidaii selectai s elaboreze oferta final; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli dintre acetia. Negocierea poate fi: - negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; - negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici. Autoritatea contractant are obligaia de a stabili programul anual al achiziiilor publice (art. 4, alin. 1, HG /19.07.2006). Programul anual al achiziiilor publice se elaboreaz ntr-o prim form pn la sfritul ultimului trimestru al anului n curs i cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractant intenioneaz s le atribuie/ncheie n decursul anului urmtor (art. 4, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant are obligaia, atunci cnd stabilete programul anual al achiziiilor publice, de a ine cont de (art. 4, alin. 3, HG 925 /19.07.2006): a)necesitile obiective de produse, de lucrri i de servicii; b)gradul de prioritate a necesitilor prevzute la lit. a); c)anticiprile cu privire la fondurile ce urmeaz a fi alocate prin bugetul anual. Dup aprobarea bugetului propriu autoritatea contractant are obligaia de a-i definitiva programul anual al achiziiilor publice n funcie de fondurile aprobate i de posibilitile de atragere a altor fonduri (art. 4, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Programul anual al achiziiilor publice trebuie s cuprind cel puin informaii referitoare la (art. 4, alin. 5, HG 925 /19.07.2006):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) obiectul contractului/acordului-cadru; b) codul CPV; c) valoarea estimat, fr TVA, exprimat n lei i euro; d) procedura care urmeaz s fie aplicat; e) data estimat pentru nceperea procedurii; f) data estimat pentru finalizarea procedurii; g) persoana responsabil pentru atribuirea contractului respectiv. n cazul n care autoritatea contractant intenioneaz s lanseze un sistem dinamic de achiziii publice aceasta are obligaia de a preciza aceast intenie n programul anual al achiziiilor publice (art. 4, alin. 6, HG 925 /19.07. 2006). Programul anual al achiziiilor publice se aprob de ctre conductorul autoritii contractante conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul compartimentului financiarcontabil (art. 4, alin. 7, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant are dreptul de a opera modificri sau completri ulterioare n programul anual al achiziiilor publice, modificri/completri care se aprob conform prevederilor de la alin. (7). -(art. 4, alin. 8, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care modificrile prevzute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesiti ce nu au fost cuprinse iniial n programul anual al achiziiilor publice, introducerea acestora n program este condiionat de asigurarea surselor de finanare (art. 4, alin. 9, HG 925 /19.07.2006). . n conformitate cu principiul asumrii rspunderii, stabilirea circumstanelor de ncadrare prevzute de ordonana de urgen pentru aplicarea fiecrei proceduri sau pentru cumprarea direct, intr n responsabilitatea exclusiv a autoritii contractante (art. 5, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a elabora o not justificativ, n toate situaiile n care procedura de atribuire propus pentru a fi aplicat este alta dect una dintre cele prevzute la art. 20 alin. (1) din ordonana de urgen sau, n cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonana de urgen (art. 5, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevd articolele: Art. 20, alin. 1, OUG 34/2006 - Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie public prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns. Art. 251, alin. 1, OUG 34/2006- Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul sectorial, de regul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nota justificativ se aprob de ctre conductorul autoritii contractante conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul compartimentului juridic, i constituie un nscris esenial al dosarului achiziiei publice (art. 5, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care urmeaz s fie aplicat procedura cererii de oferte, nota justificativ trebuie s conin numai explicaii cu privire la rezultatul estimrii, conform regulilor prevzute n cadrul Capitolului 2, Seciunea a 2-a (Reguli de estimare a valorii contractului de achiziie public) din ordonana de urgen, a valorii contractului de achiziie public care urmeaz s fie atribuit (art. 5, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant are dreptul de a iniia aplicarea procedurii de atribuire numai dup ce a fost elaborat documentaia de atribuire sau, dup caz, documentaia de concurs (art. 6, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).. Perioada de valabilitate a ofertelor, prevzut n anunul/invitaia de participare i n documentaia de atribuire, trebuie s fie stabilit astfel nct s se ntind pn la momentul ncheierii contractului/acordului-cadru. Atunci cnd stabilete perioada de valabilitate a ofertelor, autoritatea contractant va lua n considerare estimrile privind perioada necesar pentru analiza i evaluarea ofertelor, perioada necesar pentru verificrile legate de aceste activiti, precum i perioada legal prevzut pentru rezolvarea eventualelor contestaii. Fr a afecta prevederile art. 93 alin. (3) i asumndu-si implicaiile prevederilor art. 97 alin. (4) lit. b), autoritatea contractant are obligaia de a solicita prelungirea valabilitii ofertelor, precum i, dup caz, a garaniei de participare, n situaii excepionale care impun o astfel de prelungire. (art. 6, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevd articolele: - art. 93, alin. 3, HG 925/2006: Data stabilit n invitaia prevzut la alin. (2) nu poate fi anterioar datei de mplinire a termenului prevzut la art. 205 din ordonana de urgen. - art. 205, OUG 34/2006: Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgen pot fi ncheiate numai dup mplinirea termenelor de: a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. " seciunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2). Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgene, ncheiate nainte de mplinirea termenelor prevzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate . Respectarea termenelor prevzute la alin. (1) este facultativ n urmtoarele cazuri: a) atunci cnd prezenta ordonan de urgen nu prevede obligativitatea publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare: b) atunci cnd contractul/acordul-cadru respectiv urmeaz s fie ncheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedur de atribuire i nu exist ali operatori economici implicai n procedura de atribuire; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) atunci cnd este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizrii unui sistem dinamic de achiziie. - art. 97, alin. 4, HG 925/2006: Modul concret de ajustare a preului contractului de achiziie public trebuie s fie stabilit, pe ct posibil, nainte de iniierea procedurii care va fi aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public. Autoritatea contractant va preciza, att n documentaia de atribuire ct i n contractul care urmeaz s fie ncheiat, informaii/clauze speciale n acest sens. Lipsa respectivelor informaii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preului contractului de achiziie public.

Autoritatea contractant are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, ncheiate n anul precedent i a cror durat normal de ndeplinire expir la data de 31 decembrie, dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 6, alin. 3, HG 925 /19.07.2006): a) n documentaia de atribuire, elaborat cu ocazia atribuirii contractului iniial, s-a prevzut posibilitatea de suplimentare a cantitilor de produse sau servicii deja achiziionate, precum i nivelul maxim pn la care va fi posibil o astfel de suplimentare; b) n documentaia de atribuire, precum i n contract, este prevzut n mod explicit o clauz prin care dreptul autoritii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitilor de produse sau de servicii este condiionat de existena resurselor financiare alocate cu aceast destinaie; c) valoarea estimat a contractului iniial s-a determinat prin luarea n considerare a variantei n care autoritatea contractant opteaz pentru suplimentarea la nivelul maxim prevzut a cantitilor de produse sau servicii; d) prelungirea contractului iniial nu poate depi o durat de 4 luni de la data expirrii duratei iniiale de ndeplinire a acestuia. Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a organiza un concurs de soluii, respectiv o procedur special prin care achiziioneaz, ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii.(art. 18, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ care, n acest caz, se consider a fi contract de achiziie public, iar obligaia respectrii prevederilor prezentei ordonane de urgen se limiteaz numai la prevederile art. 204 alin. (2). (art. 19, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul 204, alin .2, din OUG 34/2006: (2) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SEAP pune la dispoziia autoritilor contractante posibilitatea tehnic de a achiziiona direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrri, a cror achiziionare intr sub incidena prevederilor art. 19 din ordonana de urgen (art. 1, alin. 3, HG 1660 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a atribui contractul de achiziie public, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns (art. 20, alin. 1, OUG 34 / 2006). Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 18 alin. (1), dup caz, numai n circumstanele specifice prevzute la art. 94, art. 110 alin. (1), art. 122 sau art. 124: (art. 20, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevd articolele: art. 94, OUG 34/2006 condiii de aplicare a procedurii de dialog competitiv; art. 110 alin. (1), OUG 34/2006 - condiii de aplicare a procedurii de negociere cu publicare prealabil a unui anun de participare; art. 122, OUG 34/2006 - condiii de aplicare a procedurii de negociere fr publicare prealabil a unui anun de participare; art. 124, OUG 34/2006 - condiii de aplicare a procedurii de cerere de ofert;

Orice autoritate contractant ARE DREPTUL de a aplica procedurile de atribuire prevzute la art. 18 prin utilizarea mijloacelor electronice (art. 21, alin. 1, OUG 34 / 2006) n aplicarea prevederilor art. 21 alin. (1) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, denumit n continuare ordonan de urgen, sistemul electronic de achiziii publice, denumit n continuare SEAP, pune la dispoziia autoritilor contractante faciliti tehnice pentru (art. 1, alin. 1, HG 1660/2006): a) aplicarea, integral prin mijloace electronice, a procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns i cerere de oferte; b) aplicarea, parial prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire a contractului de achiziie public prevzute la art. 18 din ordonana de urgen. Aplicarea procedurilor de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice se realizeaz prin intermediul SEAP (art. 21, alin. 2, OUG 34 / 2006). Guvernul are dreptul de a stabili prin hotrre obligaia anumitor autoriti contractante de a aplica procedurile de atribuire a unor contracte de achiziie public numai prin utilizarea mijloacelor electronice (art. 21, alin. 3, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Guvernul are dreptul de a aproba prin hotrre proiectarea i implementarea unui sistem centralizat la nivel naional de achiziionare specializat a anumitor produse, servicii sau lucrri de la sau prin uniti de achiziii centralizate (art. 22, alin. 1, OUG 34 / 2006). UNITATEA DE ACHIZIII CENTRALIZAT este o autoritate contractant, astfel cum este definit la art. 8 lit. a), b) sau c), care (art. 22, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) achiziioneaz n nume propriu produse i/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autoriti contractante; b) atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru, n numele i pentru o alt/alte autoriti contractante. Se consider c autoritatea contractant, care achiziioneaz produse, servicii sau lucrri de la sau printr-o unitate de achiziii centralizat, respect prevederile prezentei ordonane de urgen n msura n care unitatea de achiziii centralizat le respect, la rndul ei, atunci cnd realizeaz activitile prevzute la alin. (2)-(art. 22, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a diviza contractul de achiziie public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice (art. 23, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentei ordonane de urgen, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a asigura garantarea protejrii acelor informaii pe care operatorul economic le precizeaz ca fiind confideniale, n msura n care, n mod obiectiv, dezvluirea acestor informaii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, n special n ceea ce privete secretul comercial i proprietatea intelectual (art. 24, OUG 34 / 2006). II. 2 REGULI DE ESTIMARE A VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA DE A ESTIMA valoarea contractului de achiziie public pe baza calculrii i nsumrii tuturor sumelor pltibile pentru ndeplinirea contractului respectiv, fr taxa pe valoarea adugat, lund n considerare orice forme de opiuni i, n msura n care acestea pot fi anticipate la momentul estimrii, orice eventuale suplimentri sau majorri ale valorii contractului (art. 25, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant a prevzut, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen, posibilitatea de acordare a unor premii/prime pentru candidai/ofertani, atunci determinarea valorii estimate a contractului de achiziie public
------------------------------------------------------------------------------------------------------------28

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trebuie s includ i valoarea premiilor/primelor respective (art. 25, alin. 2, OUG 34 / 2006). Valoarea estimat a contractului de achiziie public trebuie s fie determinat nainte de iniierea procedurii de atribuire a contractului respectiv. Aceast valoare trebuie s fie valabil la momentul transmiterii spre publicare a anunului de participare sau, n cazul n care procedura de atribuire nu presupune publicarea unui astfel de anun, la momentul transmiterii invitaiei de participare (art. 26, OUG 34 / 2006). De ce elemente se ine seama n estimare? informaii obinute din cercetrile de pia; durata previzionat a contractului; costuri legate de ndeplinirea contractului posibilitatea apariiei unor costuri accidentale posibilitatea optrii pentru suplimentarea ctre nivelul maxim prevzut al cantitilor de produse sau servicii. n cazul n care, prin ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE, autoritatea contractant i propune s dobndeasc produse care necesit i operaiuni/lucrri de instalare i punere n funciune, atunci valoarea estimat a acestui contract trebuie s includ i valoarea estimat a operaiunilor/lucrrilor respective (art. 27, alin. 1, OUG 34 / 2006). Ve = Vp+ Vmipf,
unde: Ve =valoare estimat Vp =valoare produs Vmipf =valoare manoper, instalare i punere n funciune

n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractant nu are nc stabilit modalitatea de dobndire a produselor, respectiv, cumprare, inclusiv n rate, nchiriere sau leasing, cu sau fr opiune de cumprare, atunci valoarea estimat a acestui contract trebuie s fie considerat ca fiind egal cu cea mai mare dintre valorile ce corespund fiecrui mod de dobndire a produselor (art. 27, alin. 2, OUG 34 / 2006). Ve = Vpmax, unde: Ve = valoare estimat Vpmax = valoarea cea mai mare aferent dobndirii produselor n cazul n care, la data estimrii valorii contractului de furnizare, autoritatea contractant a stabilit modalitatea de dobndire a produselor, respectiv prin cumprare n rate, prin nchiriere sau prin leasing cu sau fr opiune de cumprare, atunci metoda de estimare variaz n funcie de durata contractului respectiv, astfel (art. 27, alin. 3, OUG 34 / 2006):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) dac durata contractului este stabilit i este mai mic sau egal cu 12 luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea tuturor ratelor pltibile pe ntreaga durat a contractului respectiv; Ve = Vr x n, unde: Ve= valoare estimat Vr = valoare rat pltibil n = numr de luni < 12 luni b) dac durata contractului este stabilit i este mai mare de 12 luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat prin nsumarea valorii totale a ratelor pltibile pe ntreaga durat a contractului respectiv, la care se adaug i valoarea rezidual estimat a produselor la sfritul perioadei pentru care s-a ncheiat contractul; Ve = (Vr x N) +Vprez, unde: Ve = valoarea estimat Vr = valoare rat pltibil N = numr de luni > 12 luni Vprez = valoare rezidual estimat c) dac contractul se ncheie pe o durat nedeterminat sau dac durata acestuia nu poate fi determinat la data estimrii, atunci valoarea estimat trebuie calculat prin multiplicarea cu 48 a valorii ratei lunare pltibile. unde: Ve = Vr x 48 luni, Ve = valoare estimat Vr = valoare rat pltibil

n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un contract de furnizare care trebuie rennoit ntr-o perioad dat, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul (art. 27, alin. 4, OUG 34 / 2006): a) fie valoarea total a tuturor contractelor de furnizare similare, atribuite n ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce pot surveni n urmtoarele 12 luni n privina cantitilor achiziionate i valorilor aferente; Ve = Vpsa, unde: Ve = valoarea estimat Vpsa = valoarea contractelor de furnizare similare atribuite n ultimul an, ajustat b) fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de furnizare similare care se anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul primei livrri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------30

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) Ve =Vpsv, unde: Ve = valoarea estimat Vpsv =valoarea contractelor de furnizare similare care urmeaz a fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul primei livrri. n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze produse similare, dar defalcate pe loturi a cror cumprare se realizeaz prin atribuirea mai multor contracte de furnizare distincte, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea cumulat a tuturor loturilor. Ve = Vl, unde: Ve = valoarea estimat Vl = valoarea unui lot n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. a), atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 27, alin. 5, OUG 34 / 2006): a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 100.000 euro (OUG 19/2009); b) valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de ofert nu depete 20% din valoarea total a produselor care urmeaz s fie furnizate. n cazul n care autoritatea contractant i propune s ATRIBUIE UN CONTRACT DE SERVICII pentru care nu se poate anticipa preul total al prestaiei, dar este posibil estimarea unui tarif mediu lunar, atunci metoda de estimare variaz n funcie de durata contractului respectiv, astfel (art. 28, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) cnd durata contractului este stabilit i nu depete 48 de luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat avnd n vedere ntreaga durat a contractului; unde: Ve=Vtm x N, Ve = valoarea estimat Vtm = valoarea tarifului lunar mediu N = numr de luni

b) cnd durata contractului nu poate fi determinat sau depete 48 de luni, atunci valoarea estimat trebuie calculat multiplicnd valoarea lunar cu 48. Ve = Vtm x 48 luni, unde: Ve = valoarea estimat Vtm = valoarea tarifului mediu lunar

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care autoritatea contractant i propune s atribuie un contract de servicii care trebuie rennoit ntr-o perioad dat, atunci estimarea valorii acestui contract trebuie s aib ca baz de calcul (art. 28, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) fie valoarea total a tuturor contractelor de servicii similare atribuite n ultimele 12 luni, ajustat, dac este posibil, cu modificrile previzibile ce pot surveni n urmtoarele 12 luni, n privina cantitilor achiziionate i valorilor aferente; Ve =Vssa, unde: Ve = valoarea estimat Vssa = valorilor contractelor de servicii similare atribuite n ultimele 12 luni, ajustat b) fie valoarea estimat total a tuturor contractelor de servicii similare care se anticipeaz c vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni, ncepnd din momentul primei prestaii. Ve = Vssv, unde: Ve = valoarea estimat Vssv = valoarea contractelor de servicii similare care vor fi atribuite n urmtoarele 12 luni n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii similare, dar defalcate pe loturi a cror achiziionare face obiectul unor contracte distincte de servicii, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea cumulat a tuturor loturilor. Ve = Vl, unde: Ve = valoare estimat Vl = valoarea unui lot n cazul n care valoarea cumulat a tuturor loturilor depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. b), atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru loturile care ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 28, alin. 3, OUG 34 / 2006): a) valoarea estimat, fr TVA, a lotului respectiv este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 100.000 euro (OUG 94/2007); b) valoarea cumulat a loturilor pentru care se aplic procedura cererii de ofert nu depete 20% din valoarea total a serviciilor care urmeaz s fie prestate. n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de asigurare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza primelor de asigurare ce urmeaz a fi pltite, precum i a altor forme de remuneraii aferente serviciilor respective (art. 28, alin. 4, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

32

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unde: Ve = valoarea estimat Pa = prima de asigurare n = numr de luni

Ve = Pa x n,

n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii bancare sau alte servicii financiare, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza taxelor, comisioanelor, dobnzilor i a oricror alte forme de remuneraii aferente serviciilor respective (art. 28, alin. 5, OUG 34 / 2006). Ve = T + C + D + A, unde: Ve = valoarea estimat T = taxe C = comisioane D = dobnzi A = alte remuneraii aferente n cazul n care autoritatea contractant i propune s achiziioneze servicii de proiectare, urbanism, inginerie i alte servicii tehnice, atunci valoarea estimat a acestor contracte de servicii se calculeaz pe baza onorariilor ce urmeaz a fi pltite i a oricror alte forme de remuneraii aferente serviciilor respective (art. 28, alin. 6, OUG 34 / 2006). Ve = O + A, unde: Ve = valoarea estimat O = onorarii A = alte remuneraii aferente n cazul n care autoritatea contractant i propune S ACHIZIIONEZE LUCRRI pentru care urmeaz s pun la dispoziie executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajri i dotri necesare execuiei lucrrilor, atunci valoarea estimat a respectivului contract de lucrri trebuie s includ att costul lucrrii care urmeaz s se execute, ct i valoarea total a facilitilor menionate (art. 29, alin. 1, OUG 34 / 2006). Ve = Cl +Vf, unde: Ve = valoarea estimat Cl = costul lucrrii Vf = valoarea facilitilor n cazul n care obiectul contractului de lucrri l constituie execuia unui ansamblu de lucrri care presupune, dup caz, i furnizarea de echipamente, instalaii, utilaje sau alte dotri aferente, atunci valoarea estimat se determin avndu-se n vedere valoarea total a ntregului ansamblu (art. 29, alin. 2, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------33

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve = Vee + Vei +Veu + Ved, unde: Ve = valoarea estimat Vee = valoarea estimat a echipamentelor Vei = valoarea estimat a instalaiilor Veu = valoarea estimat a utilajelor Ved = valoarea estimat a dotrilor aferente n cazul n care o lucrare permite execuia pe obiecte/loturi, pentru care autoritatea contractant i propune s atribuie, unuia sau mai multor executani, contracte distincte de lucrri, atunci valoarea estimat trebuie determinat avndu-se n vedere valoarea cumulat a tuturor obiectelor/loturilor care intr n componena lucrrii respective. unde: Ve = valoarea estimat Vl = valoarea unui lot Ve = Vl,

n cazul n care valoarea cumulat a tuturor obiectelor/loturilor care intr n componena lucrrii respective depete pragul valoric prevzut la art. 124 lit. c), atunci autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura cererii de ofert numai pentru obiectele/loturile care ndeplinesc n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 29, alin. 3, OUG 34 / 2006): a) valoarea estimat, fr TVA, a obiectului/lotului respectiv este mai mic sau egal cu echivalentul n lei a 750.000 euro (OUG 94/2007); b) valoarea estimat cumulat a obiectelor/loturilor pentru care se aplic prezenta excepie nu depete 20% din valoarea total estimat a lucrrii.
Ce prevede articolul: Art. 124 - Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public este mai mic dect echivalentul n lei al urmtoarelor praguri: c) pentru contractul de lucrri: 750.000 euro.

n cazul n care autoritatea contractant i propune s organizeze un CONCURS DE SOLUII, atunci valoarea estimat care trebuie luat n considerare se determin astfel (art. 30, OUG 34 / 2006): a) dac concursul de soluii este organizat ca o procedur independent, atunci valoarea estimat include valoarea tuturor premiilor/sumelor care urmeaz a fi acordate concurenilor, inclusiv valoarea estimat a contractului de servicii care ar putea fi ncheiat ulterior, conform prevederilor art. 122 lit. h) sau art. 252 lit. i), n cazul n care autoritatea contractant nu a exclus aceast posibilitate n anunul de participare la concurs;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------34

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) unde: ncheiat
Ce prevd articolele: art. 122 lit. h, OUG 34/2006 atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n acest din urm caz, autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori; art. 252 lit. i, OUG 34/2006 - atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii pentru atribuirea contractului sectorial, contractul de servicii trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n acest din urm caz autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori;

Ve = Vp + Ves, Ve = valoarea estimat Vp = valoarea unui premiu Ves = valoarea estimat a contractului de servicii care poate fi

b) dac concursul de soluii este organizat ca parte a unei proceduri de atribuire a unui contract de servicii, atunci valoarea estimat luat n considerare este valoarea estimat a contractului de servicii respectiv, n care se include valoarea eventualelor premii/sume care urmeaz a fi acordate concurenilor. n cazul n care autoritatea contractant i propune s ncheie un ACORD-CADRU, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz c vor fi atribuite n baza acorduluicadru respectiv, pe ntreaga sa durat (art. 31, OUG 34 / 2006). Ve = Ve max, unde: Ve = valoarea estimat Ve max = valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public care se anticipeaz c vor fi atribuite n baza acordului-cadru respectiv, pe ntreaga sa durat n cazul n care autoritatea contractant i propune s utilizeze un SISTEM DE ACHIZIIE DINAMIC, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz c vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziie dinamic respectiv, pe ntreaga sa durat (art. 32, OUG 34 / 2006). Ve = Ve max, unde: Ve = valoarea estimat Ve max = valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public care se anticipeaz ca vor fi atribuite prin utilizarea sistemului de achiziie dinamic respectiv, pe ntreaga sa durat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------35

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. 3 REGULI DE ELABORARE A DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE Autoritatea contractant are obligaia de a asigura elaborarea i aprobarea documentaiei de atribuire astfel nct aceasta s permit i s stimuleze concurena efectiv (art. 11, HG 925 /2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a preciza n cadrul DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire (art. 33, alin. 1, OUG 34 / 2006). Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin (art. 33, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie; d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare; f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap.V - seciunea a 3-a (Criterii de atribuire a contractului de achiziie public); g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac; h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii. Documentaia de atribuire trebuie s conin, alturi de elementele prevzute la art. 33 alin. (2) din ordonan, orice alte informaii necesare pentru a asigura ofertanilor/candidailor informarea complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire precum i la regulile, cerinele i criteriile care vor sta la baza stabilirii ofertei ctigtoare (art. 12, alin. 1, HG 925 /2006).
Ce prevede: art. 33, alin. 2, OUG 34/2006 - Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin: a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------36

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare; f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V - seciunea a 3-a; g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac; h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Documentaia de atribuire trebuie s conin i un calendar estimativ de aplicare a procedurii, n funcie de care se stabilete, cu o marj de rezerv rezonabil, cerina referitoare la perioada minim de valabilitate a ofertelor (art. 12, alin. 2, HG 925 /2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a preciza n documentaia de atribuire instituiile competente de la care operatorii economici pot obine informaii privind reglementrile referitoare la impozitare, precum i cele referitoare la protecia mediului (art. 34, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA s precizeze n documentaia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului de lucrri ori de servicii, sau s indice instituiile competente de la care operatorii economici pot obine informaii detaliate privind reglementrile respective. n acest caz, autoritatea contractant ARE TOTODAT I OBLIGAIA de a solicita operatorilor economici s indice n cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii (art. 34, alin. 2, OUG 34 / 2006). CAIETUL DE SARCINI conine, n mod OBLIGATORIU, specificaii tehnice (art. 35, alin. 1, OUG 34 / 2006). SPECIFICAIILE TEHNICE reprezint cerine, prescripii, caracteristici de natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii contractante (art. 35, alin. 2, OUG 34 / 2006). Specificaiile tehnice definesc, dup caz i fr a se limita la cele ce urmeaz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic i de performan, cerine privind impactul asupra mediului nconjurtor, sigurana n exploatare, dimensiuni, terminologie, simboluri, teste i metode de testare, ambalare, etichetare, marcare i instruciuni de utilizare a produsului, tehnologii i metode de producie, precum i sisteme de asigurare a calitii i condiii pentru certificarea conformitii cu standarde relevante sau altele asemenea. n cazul contractelor pentru lucrri, specificaiile tehnice pot face referire, de asemenea, i la prescripii de proiectare i de calcul al costurilor, la verificarea, inspecia i condiiile de recepie a lucrrilor sau a tehnicilor, procedeelor i metodelor de execuie, ca i la orice alte
------------------------------------------------------------------------------------------------------------37

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

condiii cu caracter tehnic pe care autoritatea contractant este capabil s le descrie, n funcie i de diverse acte normative i reglementri generale sau specifice, n legtur cu lucrrile finalizate i cu materialele sau alte elemente componente ale acestor lucrri (art. 35, alin. 3, OUG 34 / 2006). Specificaiile tehnice se definesc astfel nct s corespund, atunci cnd este posibil, necesitilor/exigenelor oricrui utilizator, inclusiv ale persoanelor cu dizabiliti (art. 35, alin. 4, OUG 34 / 2006). Specificaiile tehnice trebuie s permit oricrui ofertant accesul egal la procedura de atribuire i nu trebuie s aib ca efect introducerea unor obstacole nejustificate de natur s restrng concurena ntre operatorii economici (art. 35, alin. 5, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere reglementrilor tehnice naionale obligatorii, n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a defini specificaiile tehnice (art. 35, alin. 6, OUG 34 / 2006) : a) fie prin referire, de regul n urmtoarea ordine de prioritate, la standarde naionale care adopt standarde europene, la omologri tehnice europene, la standarde internaionale sau la alte referine de natur tehnic elaborate de organisme de standardizare europene; n cazul n care acestea nu exist, atunci specificaiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologri sau reglementri tehnice naionale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul i execuia lucrrilor. Orice astfel de referire trebuie s fie nsoit de meniunea sau echivalent; b) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie s fie suficient de precis descrise nct s permit ofertanilor s determine obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii contractante s atribuie contractul respectiv; c) fie att prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), ct i prin referirea la standardele, omologrile tehnice, specificaiile tehnice comune, prevzute la lit. a), ca mijloc de prezumie a conformitii cu nivelul de performan i cu cerinele funcionale respective; d) fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, astfel cum sunt acestea prevzute la lit. b), pentru anumite caracteristici, i prin referirea la standardele sau omologrile tehnice, prevzute la lit. a), pentru alte caracteristici. n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice din caietul de sarcini, optnd pentru modalitatea prevzut la art. 35 alin. (6) lit. a), atunci NICI O OFERT NU POATE FI RESPINS pe motiv c produsele sau serviciile prevzute n propunerea tehnic nu sunt conforme cu specificaiile precizate, dac ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc adecvat, c propunerea tehnic prezentat satisface ntr-o manier echivalent cerinele autoritii contractante definite prin specificaiile tehnice (art. 36, alin. 1, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------38

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care autoritatea contractant definete specificaiile tehnice din caietul de sarcini prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, atunci NICI O OFERT NU POATE FI RESPINS dac ofertantul demonstreaz prin orice mijloc adecvat c produsele, serviciile sau lucrrile oferite asigur ndeplinirea performanelor sau cerinelor funcionale solicitate deoarece sunt conforme cu (art. 36, alin. 2, OUG 34 / 2006) : a) un standard naional care adopt un standard european: b) o omologare tehnic european; c) o specificaie tehnic comun utilizat n Comunitatea European; d) un standard internaional; e) alte reglementri tehnice elaborate de organisme de standardizare europene. n sensul prevederilor alin. (1) i (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dup caz, un laborator neutru de ncercri i calibrare sau un organism de certificare i inspecie care asigur respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a accepta certificate emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene (art. 36, alin. 3, OUG 34 / 2006). Performanele i cerinele funcionale prevzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificaiile tehnice, pot include i caracteristici de mediu (art. 37, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede: art. 35, alin. 2, OUG 34/2006 Specificaiile tehnice reprezint cerine, prescripii, caracteristici de natur tehnic ce permit fiecrui produs, serviciu sau lucrare s fie descris, n mod obiectiv, n aa manier nct s corespund necesitii autoritii contractante. art. 37, alin 1, OUG 34/2006 - Performanele i cerinele funcionale prevzute la art. 35 alin. (6) lit. b), prin care se definesc specificaiile tehnice, pot include i caracteristici de mediu. art. 35, alin. 6, lit. b, OUG 34/2006 - fie prin precizarea performanelor i/sau cerinelor funcionale solicitate, care trebuie s fie suficient de precis descrise nct s permit ofertanilor s determine obiectul contractului de achiziie public, iar autoritii contractante s atribuie contractul respectiv;

n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea anumitor caracteristici de mediu n ceea ce privete performanele i cerinele funcionale, atunci aceasta ARE DREPTUL DE A UTILIZA, integral sau parial, specificaii definite prin "etichete ecologice" europene, (multi) naionale sau prin orice alte "etichete ecologice", dac se ndeplinesc, n mod cumulativ urmtoarele condiii (art. 37, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) specificaiile respective sunt adecvate pentru definirea caracteristicilor produselor sau serviciilor a cror furnizare/prestare reprezint obiect al contractului de achiziie public; b) cerinele pentru "eticheta ecologic" au fost elaborate pe baze tiinifice;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------39

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) "eticheta ecologic" a fost adoptat printr-o procedur specific ce a permis implicarea tuturor prilor interesate - organisme guvernamentale, consumatori, productori, distribuitori, organizaii de mediu; d) "eticheta ecologic" este accesibil/disponibil oricrei persoane interesate. Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a preciza n caietul de sarcini faptul c produsele sau serviciile oferite care dein o anumit "etichet ecologic" sunt considerate c ndeplinesc implicit specificaiile tehnice solicitate. Pe de alt parte, autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a considera o propunere tehnic ca fiind neconform, pentru singurul motiv c produsele sau serviciile ofertate nu dein "eticheta ecologic" precizat, dac ofertantul demonstreaz, prin orice mijloc adecvat c produsele/serviciile oferite corespund specificaiilor tehnice solicitate (art. 37, alin. 3, OUG 34 / 2006). n sensul prevederilor alin. (3), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism recunoscut, astfel cum este prevzut la art. 36 alin. (3); autoritatea contractant are obligaia de a accepta certificate emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene (art. 37, alin. 4, OUG 34 / 2006).
Ce prevede: art. 36, alin. 3, OUG 34/2006 - n sensul prevederilor alin. (1) i (2), un mijloc adecvat de a dovedi conformitatea cu specificaiile tehnice solicitate l poate reprezenta dosarul tehnic al productorului sau un raport de ncercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, dup caz, un laborator neutru de ncercri i calibrare sau un organism de certificare i inspecie care asigur respectarea standardelor europene aplicabile; autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a accepta certificate emise de organisme recunoscute n oricare dintre statele membre ale Uniunii Europene.

SE INTERZICE definirea n caietul de sarcini a unor specificaii tehnice care indic o anumit origine, surs, producie, un procedeu special, o marc de fabric sau de comer, un brevet de invenie, o licen de fabricaie, care au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse (art. 38, alin. 1, OUG 34 / 2006). PRIN DEROGARE de la prevederile alin. (1), se admite o astfel de indicaie, dar numai n mod excepional, n situaia n care o descriere suficient de precis i inteligibil a obiectului contractului nu este posibil prin aplicarea prevederilor art. 35 i 36 i numai nsoit de meniunea sau echivalent (art. 38, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a impune n cadrul documentaiei de atribuire, n msura n care acestea sunt compatibile cu dreptul comunitar, condiii speciale de ndeplinire a contractului prin care se urmrete obinerea unor efecte de ordin social sau n legtur cu protecia mediului i promovarea dezvoltrii durabile (art. 39, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------40

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea documentaiei de atribuire de ctre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire (art. 40, alin. 1, OUG 34 / 2006). Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), n situaia n care ataarea documentaiei de atribuire n SEAP nu este posibil din motive tehnice, autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare a unui exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie ori pe suport magnetic (art. 40, alin. 2, OUG 34 / 2006). n cazul prevzut la alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de asigura obinerea gratuit a documentaiei de atribuire pentru orice operator economic care o ridic direct de la sediul autoritii contractante sau de la alt adres indicat de acesta. n cazul n care documentaia este transmis prin pot, autoritatea contractant are dreptul de a solicita operatorilor economici care vor s beneficieze de aceast facilitate o plat care nu trebuie s depeasc ns costul aferent transmiterii documentaiei respective (art. 40, alin. 3, OUG 34 / 2006). II. 4 REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE Orice operator economic ARE DREPTUL DE A PARTICIPA, individual sau ntr-un grup de operatori, la procedura de atribuire (art. 41, OUG 34 / 2006). Ofertantul/candidatul care, n conformitate cu legislaia statului n care este stabilit, este abilitat s presteze o anumit activitate NU POATE FI EXCLUS dintr-o procedur de atribuire pentru singurul motiv c, n conformitate cu legislaia naional, acest tip de activitate poate fi prestat numai de ctre persoane juridice sau numai de ctre persoane fizice (art. 42, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL DE A IMPUNE ca participarea la procedura de atribuire s fie permis numai unor ateliere protejate sau acelor ofertani care se angajeaz s ndeplineasc contractul n contextul unor programe de angajare protejat, n cadrul crora majoritatea angajailor implicai sunt persoane cu dizabiliti, care, prin natura sau gravitatea deficienelor lor, nu pot exercita o activitate profesional n condiii normale (art. 43, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant decide s limiteze participarea la procedura de atribuire conform prevederilor alin. (1), atunci aceast decizie trebuie s fie precizat explicit n anunul de participare la procedura de atribuire (art. 43, alin. 2, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------41

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai muli operatori economici AU DREPTUL de a se asocia cu scopul de a depune candidatur sau ofert comun, fr a fi obligai s i legalizeze din punct de vedere formal asocierea (art. 44, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a solicita ca asocierea s fie legalizat numai n cazul n care oferta comun este declarat ctigtoare i numai dac o astfel de msur reprezint o condiie necesar pentru buna ndeplinire a contractului (art. 44, alin. 2, OUG 34 / 2006). Fr a i se diminua rspunderea n ceea ce privete modul de ndeplinire a viitorului contract de achiziie public, ofertantul ARE DREPTUL de a include n propunerea tehnic posibilitatea de a subcontracta o parte din contractul respectiv (art. 45, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant solicit, OFERTANTUL ARE OBLIGAIA de a preciza partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze i datele de recunoatere ale subcontractanilor propui (art. 45, alin. 2, OUG 34 / 2006). Fr a afecta posibilitatea operatorilor economici de a oferta pe mai multe loturi diferite, CANDIDATUL/OFERTANTUL NU ARE DREPTUL, ca n cadrul aceleiai proceduri: a) s depun dou sau mai multe candidaturi/oferte individuale i/sau comune, sub sanciunea excluderii din competiie a tuturor candidaturilor/ofertelor n cauz; b) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat. (art. 46, alin. 1, OUG 34 / 2006). ntreprinderile afiliate AU DREPTUL de a participa n cadrul aceleiai proceduri de atribuire, dar numai n cazul n care participarea acestora nu este de natur s distorsioneze concurena (art. 46, alin. 2, OUG 34 / 2006). n sensul prevederilor alin. (2), prin ntreprindere afiliat se nelege orice subiect de drept (art. 46, alin. 3, OUG 34 / 2006): a) asupra cruia un alt subiect de drept poate exercita, direct sau indirect, o influen dominant; sau b) care poate exercita o influen dominant asupra altui subiect de drept; sau c) care, ca urmare a asocierii cu un subiect de drept, se afl sub influena dominant a unui alt subiect de drept. II.5 CRITERII DE CALIFICARE I SELECIE. CRITERII DE ATRIBUIRE
II.5.1 STABILIREA CRITERIILOR DE CALIFICARE I SELECIE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

42

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Criteriile de calificare i selecie, astfel cum sunt prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, au ca scop demonstrarea potenialului tehnic, financiar i organizatoric al fiecrui operator economic participant la procedur, potenial care trebuie s reflecte posibilitatea concret a acestuia de a ndeplini contractul i de a rezolva eventualele dificulti legate de ndeplinirea contractului, n cazul n care oferta sa va fi declarat ctigtoare (art. 7, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede: Articolul 176, OUG 34/2006 - Autoritatea contractant are dreptul de a aplica criterii de calificare i selecie referitoare numai la: a) situaia personal a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; c) situaia economic i financiar; d) capacitatea tehnic i/sau profesional; e) standarde de asigurare a calitii; f) standarde de protecie a mediului, n cazurile prevzute la art. 188 alin. (2) lit. f) i alin. (3) lit. e).

Autoritatea contractant nu are dreptul de a restriciona participarea la procedura de atribuire a contractului de achiziie public prin introducerea unor cerine minime de calificare care (art. 8, alin. 1, HG 925 /19.07.2006): a) nu prezint relevan n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit; b) sunt disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit. Atunci cnd impune cerine minime de calificare referitoare la situaia economic i financiar ori la capacitatea tehnic i/sau profesional, astfel cum este prevzut la art. 178 alin. (1) din ordonana de urgen, autoritatea contractant trebuie s fie n msur s motiveze aceste cerine, elabornd n acest sens o not justificativ care se ataeaz la dosarul achiziiei (art. 8, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede: Articolul 178, alin. 1, OUG 34/2006 - Pentru aplicarea criteriilor de natura celor prevzute la art. 176 lit. c) si d), atunci autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul anunului de participare cerinele minime pe care ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc pentru a fi considerai calificai, conform prevederilor Paragrafelor 4 (Situaia economic i financiar) i 5 (Capacitatea tehnic i/sau profesional) din prezenta Seciune. Ce prevede: Art. 176, OUG 34 / 2006 - Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica criterii de calificare i selecie referitoare numai la (art. 176, OUG 34 / 2006): a) situaia personal a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; c) situaia economic i financiar; d) capacitatea tehnic i/sau profesional; e) standarde de asigurare a calitii; f) standarde de protecie a mediului, n cazurile prevzute la art. 188 alin. (2) lit. f) i alin. (3) lit. e). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------43

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n sensul prevederilor art. 8 alin. (1), se prezum c cerinele minime de calificare sunt disproporionate n raport cu natura i complexitatea contractului de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, dac se impune ndeplinirea unor condiii cum ar fi (art. 9,alin. 1, HG 925 /19.07.2006): a) suma valorilor/cantitilor de produse furnizate, servicii prestate i lucrri executate, incluse n contractul/contractele prezentat/prezentate de ctre operatorul economic ca dovad a experienei lui similare, s fie mai mare dect valoarea/cantitatea de produse/servicii/lucrri ce vor fi furnizate/presate/executate n baza contractului care urmeaz s fie atribuit; b) valoarea cifrei de afaceri a operatorului economic s fie mai mare dect valoarea estimat a contractului, multiplicat cu 2; c) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar lichiditate general n cazul atribuirii unui contract cu durata de ndeplinire mai mic de 3 luni sau n cazul atribuirii unui contract cu executare succesiv, avnd o durat mai mare de 3 luni, dar pentru care plile aferente prestaiilor urmeaz s se efectueze la intervale mai mici de 60 de zile de la data efecturii acestora; d) nivelul indicatorului financiar lichiditate general s depeasc cota de 100%, n cazul atribuirii unui contract care nu se ncadreaz n categoria celor prevzute la lit. c); e) demonstrarea unui nivel minim al indicatorului financiar solvabilitate n cazul n care operatorul economic a prezentat documente din care s rezulte c nu se afl n niciuna dintre situaiile prevzute la art. 181 lit. a) sau b) din ordonana de urgen.
Ce prevede art. 181 lit. a i b, din OUG 34/2006: Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a exclude dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii : a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege. b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la lit. a);

Autoritatea contractant are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonana de urgen i cu condiia de a preciza acest lucru n documentaia de atribuire (art. 10, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede: art. 23, OUG 34/2006 - Autoritatea contractant nu are dreptul de a diviza contractul de achiziie public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice.

n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a solicita ndeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, cu condiia ca setul de cerine minime pe care ofertanii/candidaii
------------------------------------------------------------------------------------------------------------44

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

trebuie s le ndeplineasc s fie stabilit prin raportare la fiecare lot n parte i nu la ntregul contract (art. 10, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede: art. 176, OUG 34/2006 - Autoritatea contractant are dreptul de a aplica criterii de calificare i selecie referitoare numai la: a) situaia personal a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; c) situaia economic i financiar; d) capacitatea tehnic i/sau profesional; e) standarde de asigurare a calitii; f) standarde de protecie a mediului, n cazurile prevzute la art. 188 alin. (2) lit. f) i alin. (3) lit. e).

Atunci cnd solicit ndeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractant trebuie s precizeze, n anunul de participare i n documentaia de atribuire, informaiile pe care operatorii economici urmeaz s le prezinte n acest scop, precum i documentele specifice prin care se pot confirma informaiile respective (art. 11, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Documentele solicitate nu trebuie s limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra ndeplinirea criteriilor de calificare i prin alte mijloace, n msura n care acestea pot fi considerate edificatoare de ctre autoritatea contractant (art. 11, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). n sensul prevederilor alin. (2), se consider inclus n categoria mijloacelor edificatoare orice site oficial al unei instituii publice sau al unei alte entiti abilitate prin lege n acest scop, n msura n care sursa de date respectiv conine informaii actualizate. (art. 11, alin. 2.1, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care exist incertitudini sau neclariti n ceea ce privete anumite documente prezentate, autoritatea contractant are dreptul de a solicita detalii, precizri sau confirmri suplimentare att de la ofertantul/candidatul n cauz, ct i de la autoritile competente care pot furniza informaii n acest sens. n orice situaie, autoritatea contractant are obligaia de a asigura o perioad rezonabil de timp pentru furnizarea precizrilor/confirmrilor solicitate (art. 11, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o declaraie pe propria rspundere, semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplinete cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de o anex n care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea (art. 11, alin. 4, HG 925 /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------45

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prevede articolul 176, OUG 34/ 2006 - Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica criterii de calificare i selecie referitoare numai la (art. 176, OUG 34 / 2006): a) situaia personal a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; c) situaia economic i financiar; d) capacitatea tehnic i/sau profesional; e) standarde de asigurare a calitii; f) standarde de protecie a mediului, n cazurile prevzute la art. 188 alin. (2) lit. f) i alin. (3) lit. e). Ce prevd articolele: - art. 188, alin. 2, lit. f, OUG 34/2006 - n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor /candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea serviciilor ce urmeaz s fie prestate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele: f) dac este cazul, informaii privind msurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de servicii; - art. 188, alin. 3, lit. e, OUG 34/2006 - n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrri, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor /candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea lucrrilor ce urmeaz s fie executate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele: e) dac este cazul, informaii privind msurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de lucrri;

n cazul n care uzeaz de dreptul prevzut la alin. (4), ofertantul are obligaia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaz/confirm ndeplinirea cerinelor de calificare, atunci cnd primete din partea autoritii contractante o solicitare n acest sens, n termenul prevzut n respectiva solicitare. Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucrtoare (art. 11, alin. 5, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant trebuie s se asigure c ofertantul a crui ofert este declarat ctigtoare a prezentat, nu mai trziu de ncheierea raportului procedurii de atribuire, certificatele/documentele prevzute la alin. (5), acestea fiind incluse n dosarul achiziiei publice. Dosarul achiziiei publice trebuie s includ i certificate/documente ale altor ofertani numai dac, n cadrul procesului de evaluare, au fost adoptate decizii de respingere a respectivelor oferte care s-au bazat pe informaiile din respectivele certificate/documente (art. 11, alin. 6, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune ndeplinirea unor criterii de calificare pentru eventualii subcontractani, dar resursele materiale i umane ale subcontractanilor declarai se iau n considerare pentru partea lor de implicare n contractul care urmeaz s fie ndeplinit, dac sunt prezentate documente relevante n acest sens (art. 11, alin. 7, HG 925 /19.07.2006).
.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

46

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care, n conformitate cu prevederile art. 186 i 190 din ordonana de urgen, ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar ori capacitatea tehnic i/sau profesional prin prezentarea unui angajament de susinere din partea unui ter, autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare aceast susinere pentru verificarea ndeplinirii cerinelor minime impuse n cadrul documentaiei de atribuire (art. 11.1, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevd articolele: - art. 186, din OUG 34/2006: Capacitatea economic i financiar a ofertantului/candidatului poate fi susinut, pentru ndeplinirea unui contract, I DE O ALT PERSOAN, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respectiv . n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 . Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comun, situaia economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaz de susinerea financiar a unei/unor tere persoane, situaia economic i financiar se demonstreaz n condiiile prevzute la alin. (2). - art. 190, din OUG 34/2006: Capacitatea tehnic i profesional a ofertantului/candidatului poate fi susinut, pentru ndeplinirea unui contract, I DE O ALT PERSOAN, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respectiv. n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia candidatului/ofertantului resursele tehnice i profesionale invocate. Persoana care asigur susinerea tehnic i profesional nu trebuie s se afle in situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180. Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comun, capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaz de susinerea tehnic i profesional a unei/unor tere persoane, capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz n condiiile prevzute la alin. (2). - art. 180, OUG 34 / 2006: Autoritatea contractant are obligaia de a exclude din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani.

Pentru a fi luat n considerare susinerea acordat, angajamentul ferm prevzut la art. 186 alin. (2) i la art. 190 alin. (2) din ordonana de urgen trebuie s reprezinte un instrument
------------------------------------------------------------------------------------------------------------47

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

juridic care s asigure dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea anumitor obligaii de ctre persoana susintoare (art. 11.1, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care susinerea terului se refer la asigurarea unor resurse care pot fi puse efectiv la dispoziia ofertantului - fonduri financiare, utilaje, echipamente, personal angajamentul ferm prezentat de ofertant/candidat trebuie s prevad care sunt resursele respective i s evidenieze faptul c disponibilizarea acestora se va realiza necondiionat, n funcie de necesitile care apar pe parcursul ndeplinirii contractului n cauz (art. 11.1, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care susinerea terului vizeaz ndeplinirea unor cerine minime de calificare cum ar fi experiena similar reflectat prin prezentarea unor liste de produse/servicii/lucrri furnizate/prestate/executate ntr-o perioad anterioar sau ndeplinirea unui nivel minim al cifrei de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului de achiziie public, angajamentul ferm prezentat de ofertant /candidat trebuie s garanteze autoritii contractante faptul c, n cazul n care contractantul ntmpin dificulti pe parcursul derulrii contractului, persoana susintoare se oblig s asigure ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale prin implicarea sa direct (art. 11.1, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). n situaiile prevzute la alin. (3)-(4), susintorul rspunde pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor prevzute n angajament, aceasta din urm avnd posibilitatea de aciune direct mpotriva susintorului (art. 11.1, alin. 5, HG 925 /19.07.2006). Angajamentul ferm prezentat de ofertantul ctigtor face parte integrant din contractul de achiziie public (art. 11.1, alin. 6, HG 925 /19.07.2006). n prima etap a licitaiei restrnse, a dialogului competitiv, precum i a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea contractant are obligaia de a utiliza pentru selecia/preselecia candidailor numai criteriile prevzute n anunul de participare (art. 12, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Selecia/preselecia candidailor reprezint un proces distinct care urmeaz procesului de calificare i care are ca scop doar limitarea numrului de candidai calificai care vor depune oferta n etapa a doua a licitaiei restrnse sau, dup caz, care vor participa la dialog/negocieri. Selecia/preselecia se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare candidat n parte, a unui punctaj care trebuie s reflecte capacitatea acestuia de a ndeplini contractul ce urmeaz s fie atribuit (art. 12, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant are obligaia s precizeze n anunul de participare i n documentaia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza cruia se va realiza clasamentul candidailor ori de cte ori urmeaz s realizeze o selecie/preselecie a acestora (art. 12, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Prevederile art. 11 alin. (4), (5) i (6) nu sunt aplicabile n cazul etapei de selecie/preselecie a candidailor participani la procedura de licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere (art. 12, alin. 4, HG 925 /19.07.2006).
II. 5. 2 STABILIREA CRITERIILOR DE ATRIBUIRE

n cazul n care criteriul utilizat este preul cel mai sczut, astfel cum este prevzut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonana de urgen, stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz numai prin compararea preurilor prezentate n cadrul ofertelor admisibile, fr s fie cuantificate alte elemente de natur tehnic sau alte avantaje care rezult din modul de ndeplinire a contractului de ctre operatorii economici participani la procedura de atribuire (art. 13, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Oferta care este declarat ctigtoare n acest caz trebuie s ndeplineasc specificaiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite n caietul de sarcini (art. 13, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care criteriul utilizat este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, astfel cum este prevzut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonana de urgen, stabilirea ofertei ctigtoare se realizeaz prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul (art. 14, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede: art. 198, alin. 1, lit. a, OUG 34/2006 - Fr a aduce atingere dispoziiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziie public poate fi numai: a) fie oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic; b) fie, n mod exclusiv, preul cel mai sczut.

Algoritmul de calcul, precum i factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luai n considerare n cazul aplicrii criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", se precizeaz n mod clar i detaliat n cadrul documentaiei de atribuire i vor reflecta metodologia concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani (art. 14, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza criteriile de calificare i selecie prevzute la art. 176 din ordonana de urgen ca factori de evaluare a ofertelor (art. 15, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------49

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atunci cnd stabilete factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza factori care (art. 15, alin. 2, HG 925 /19.07.2006): a) nu au o legtur direct cu natura i obiectul contractului de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit; b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant l poate obine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. Ponderea stabilit pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractant are obligaia de a stabili o pondere care s reflecte n mod corect (art. 15, alin. 3, HG 925 /19.07.2006): a) importana caracteristicii tehnice/funcionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau b) cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertanii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare n raport cu cerinele minime prevzute n caietul de sarcini. Atunci cnd stabilete criteriile de atribuire, autoritatea contractant trebuie s fie n msur s motiveze modul n care a fost stabilit ponderea factorilor de evaluare, elabornd n acest sens o not justificativ care se ataeaz la dosarul achiziiei (art. 15, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care, n cadrul unei proceduri, contractul este mprit pe loturi, criteriul de atribuire utilizat, dac este cazul, trebuie s fie acelai pentru toate loturile respective (art. 15, alin. 5, HG 925 /19.07.2006). II.6 REGULI DE PUBLICITATE
II.6.1 PUBLICAREA ANUNURILOR

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a asigura transparena atribuirii contractelor de achiziie public i ncheierii acordurilor-cadru prin publicarea, n conformitate cu prevederile prezentului capitol, a anunurilor de intenie, de participare i de atribuire (art. 47, alin. 1, OUG 34 / 2006). Transmiterea spre publicare n SEAP a anunurilor de intenie, de participare i de atribuire, astfel cum sunt prevzute la art. 47 din ordonana de urgen, se poate realiza numai prin completarea formularelor specifice disponibile n sistemul informatic i numai de ctre autoritile contractante nregistrate n SEAP (art. 2, HG 1660 /2006) .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul contractelor a cror valoare estimat este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a include n anunurile prevzute la alin. (1) cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3 A i, dac este necesar, alte informaii considerate utile de ctre autoritatea contractant, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia European (art. 47, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 55, alin. 2, OUG 34/2006 - Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ESTE OBLIGATORIE n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro

Cu excepia cazului prevzut la art. 299, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1) ctre operatorul SEAP, utiliznd n acest sens numai mijloace electronice (art. 48, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 299, OUG 34/2006 - (1) Pn la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1) numai ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", n vederea publicrii acestora n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice. (2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a respecta perioadele minime de timp prevzute de prezenta ordonan de urgen ntre data transmiterii spre publicare i data depunerii ofertelor sau, dup caz, a candidaturilor. (3) Fr a afecta prevederile alin. (1), pn la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1) i ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i/sau ctre operatorul SEAP.

n cazurile prevzute de prezenta ordonan de urgen, operatorul SEAP ARE OBLIGAIA de a asigura transmiterea n format electronic a anunurilor spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. 48, alin. 2, OUG 34 / 2006). Operatorul SEAP ARE OBLIGAIA de a asigura Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice accesul nerestricionat la anunurile transmise de ctre autoritile contractante, nainte de publicarea acestora (art. 49, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice verific fiecare anun transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124. n termen de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------51

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dou zile lucrtoare de la data primirii anunului n SEAP, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice ARE OBLIGAIA (art. 49, alin. 2, OUG 34 / 2006) : a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunul respectiv, n cazul n care n urma verificrii nu se constat erori/omisiuni de completare; b) fie s resping publicarea anunului, n cazul n care se constat erori/omisiuni de completare, informnd totodat autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum i asupra modului n care erorile/omisiunile pot fi remediate.
Ce prevede articolul: - art. 124, OUG 34/2006 - Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica procedura de cerere de oferte numai n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public este mai mic dect echivalentul n lei al urmtoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare:100.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro; c) pentru contractul de lucrri: 750.000 euro.

Erorile prevzute la alineatul (2) reprezint acele informaii/cerine din anunul transmis spre publicare, care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la nclcri ale legislaiei n domeniul achiziiilor publice i a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public (art. 49, alin. 21, OUG 34 / 2006). Nedetectarea acestor erori n procesul de verificare nu afecteaz dreptul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice de a sanciona, pe parcursul activitii de supraveghere, faptele prevzute la art. 293 (art. 49, alin. 22, OUG 34 / 2006). n cazul prevzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP ARE OBLIGAIA (art. 49, alin. 3, OUG 34 / 2006): a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n cel mult o zi lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen, este prevzut o obligaie n acest sens; operatorul SEAP are obligaia de a asigura nregistrarea n sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunul spre publicare, ca prob privind momentul transmiterii; b) de a publica anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare. Operatorul SEAP NU ARE DREPTUL de a publica anunul transmis de autoritatea contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (art. 49, alin. 4, OUG 34 / 2006). n cazul n care, din motive de natur tehnic, operatorul SEAP nu are posibilitatea transmiterii unui anumit anun spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritii contractante i revine responsabilitatea transmiterii spre publicare a anunului
------------------------------------------------------------------------------------------------------------52

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

respectiv prin mijloace proprii. Operatorul SEAP are obligaia de a ntiina autoritatea contractant cu privire la apariia unei astfel de situaii, n cel mult o zi lucrtoare de la expirarea perioadei prevzute la alin. (3) lit. a). (art. 49, alin. 5, OUG 34 / 2006). Dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite anunul i ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice (art. 49, alin. 6, OUG 34 / 2006). Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anunurile transmise spre publicare n cel mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. n cazul anunului de participare prevzut la art. 114, Regia Autonom "Monitorul Oficial" public anunul respectiv n cel mult 3 zile de la data nregistrrii. (art. 49, alin. 7, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 114, OUG 34/2006 - Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte de data limit de depunere a candidaturilor.

n cazul n care prevederile prezentei ordonane de urgen stabilesc obligaia publicrii anunului n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunul respectiv nu poate fi publicat la nivel naional nainte de data transmiterii acestuia ctre Comisia European (art. 50, alin. 1, OUG 34 / 2006). Anunul publicat la nivel naional NU TREBUIE S CONIN alte informaii fa de cele existente n anunul publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i trebuie s menioneze data transmiterii ctre Comisia European (art. 50, alin. 2, OUG 34 / 2006). REGULI APLICABILE PN LA DATA DE 31 DECEMBRIE 2006 Pn la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i de atribuire, numai ctre Regia Autonom Monitorul Oficial al Romniei, n vederea publicrii acestora n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice (art. 16, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Fr a aduce atingere prevederilor de la alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i de atribuire i ctre (art. 16, alin. 2, HG 925 /19.07.2006): a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; b) operatorul SEAP, n acest din urm caz ncepnd cu data de 30 septembrie 2006. Anunurile prevzute la art. 16 alin. (1), din HG/19.07.2006, trebuie s conin cel puin informaiile prevzute n modelele prezentate n anexa nr. 1, dar nu mai mult de 650 de cuvinte (art. 17, HG 925 /19.07.2006). Transmiterea spre publicare a anunurilor prevzute la art. 28 alin. (1) ctre Regia Autonom Monitorul Oficial se realizeaz printr-o solicitare adresat n scris, care trebuie
------------------------------------------------------------------------------------------------------------53

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

s fie semnat de o persoan autorizat de autoritatea contractant (art. 18, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Regia Autonom Monitorul Oficial public anunurile transmise spre publicare n cel mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. n cazul anunului de participare prevzut la art. 114 din ordonan, Regia Autonom Monitorul Oficial public anunul respectiv n cel mult 3 zile de la data nregistrrii (art. 18, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede articolul 114, OUG 34/2006 Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2) autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul de participare, spre publicare n SEAP, cu cel puin 10 de zile nainte de data limit de depunere a candidaturilor.

Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizeaz, pn la data de 31 decembrie 2006, direct de ctre autoritatea contractant, accesnd n acest sens adresa de Internet http://simap.europa.eu. (art. 19, alin. 1, HG 925 /219.07.2006). Anunurile transmise spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteaz de ctre autoritatea contractant ntr-una din limbile oficiale ale Uniunii Europene i trebuie s respecte formatul standard adoptat de Comisia European, disponibil la adresa de Internet prevzut la alin. (1) - (art. 19, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre operatorul SEAP se realizeaz numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de Internet www.elicitaie.ro. (art. 20, HG 925 /19.07.2006). Pn la data de 31 decembrie 2006, n cazul contractelor a cror valoare estimat este mai mare dect pragul valoric prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice i data limit de depunere a ofertelor, este similar cu perioada minim de timp prevzut de ordonan ntre data transmiterii spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i/sau n SEAP i data depunerii ofertelor (art. 21, HG 925 /19.07.2006).
REGULI APLICABILE DUP DATA DE 31 DECEMBRIE 2006

Dup data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i de atribuire, inclusiv pe cele de tip erat la respectivele anunuri, ctre operatorul SEAP (art. 22, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre operatorul SEAP se realizeaz numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de Internet www.elicitaie.ro (art. 22, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------54

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Anunurile pentru care ordonana impune obligaia publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteaz de ctre autoritatea contractant ntr-o limb oficial a Uniunii Europene i trebuie s respecte forma adoptat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1564/2005 care stabilete formatul standard al anunurilor publicitare n cadrul procedurilor de atribuire prevzute n Directivele 17/2004/CE i 18/2004/CE. (art. 23, HG 925 /19.07.2006). Dup transmiterea anunurilor ctre operatorul SEAP, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia de a verifica anunurile respective, din punct de vedere al respectrii regulilor formale de completare, n cel mult dou zile lucrtoare de la data primirii acestora n SEAP (art. 24, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia ca, n termenul prevzut la alin. (1), s comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicrii anunului (art. 24, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice constat, n cursul verificrii anunului transmis de autoritatea contractant ctre operatorul SEAP, c n forma sau n coninutul acestuia exist erori sau omisiuni, aceasta are obligaia: (art. 25, HG 925 /19.07.2006): a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicrii anunului; b) de a informa autoritatea contractant asupra deciziei de respingere a publicrii anunului, motivnd decizia respectiv i indicnd modul n care erorile/omisiunile pot fi remediate. Anunurile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate conform prevederilor art. 25 sunt considerate anunuri noi i fac obiectul tuturor regulilor de transmitere si verificare prevzute n prezenta seciune (art. 26, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care, dup publicarea unui anun, intervin anumite modificri fa de informaiile deja publicate, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de tip erat la anunul iniial, n condiiile prevzute de Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.564/2005, care stabilete formatul standard al anunurilor publicitare n cadrul procedurilor de atribuire prevzute n directivele nr. 17/2004/CE si 18/2004/CE (art. 26, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunul transmis de ctre autoritatea contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (art. 27, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operatorul SEAP are obligaia de a asigura transmiterea anunurilor spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n formatul standard adoptat de Comisia Europeana i n cel mult o zi lucrtoare de la obinerea acceptului de publicare (art. 27, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Atunci cnd stabilete perioadele limit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a lua n calcul i marja de timp de 3 zile lucrtoare, necesar pentru verificarea anunurilor de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice i pentru transmiterea acestora ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de ctre operatorul SEAP, astfel cum este prevzut la articolul 49 alin. (2) i (3) din ordonana de urgen (art. 27, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Operatorul SEAP are obligaia de a publica anunul n SEAP, n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, dar n nici un caz nainte de data transmiterii acestuia spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dac prevederile ordonanei impun aceast obligaie (art. 28, HG 925 /19.07.2006). -art. 29, HG 925 /19.07.2006 - abrogat - art. 30, HG 925 /19.07.2006 - abrogat
II. 6.2 ANUNUL DE INTENIE

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite spre publicare un anun de intenie, atunci cnd urmrete s beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) i dac (art. 51, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de produse din aceeai grup CPV, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro; b) valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de servicii care sunt din aceeai categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2 A, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro; c) valoarea estimat a contractelor/acordurilor-cadru de lucrri, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.
Ce prevede articolul: - art. 75, alin .2, OUG 34/2006 - n cazul n care autoritatea contractant a publicat un anun de intenie referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1) pn la 36 de zile. - art. 89, alin. 2, OUG 34/2006 - n cazul n care autoritatea contractant a publicat un anun de intenie referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta are dreptul de a ------------------------------------------------------------------------------------------------------------56

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------reduce perioada prevzut la alin. (1) pn la 36 de zile, de regul, i n nici un caz pn la mai puin de 22 de zile.

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a transmite spre publicare un anun de intenie i n alte situaii dect cele prevzute la alin. (1) - (art. 51, alin. 2, OUG 34 / 2006). Publicarea anunului de intenie nu creeaz autoritii contractante OBLIGAIA de a efectua respectiva achiziie public (art. 51, alin. 3, OUG 34 / 2006). n cazurile prevzute la art. 51 alin. (1) lit. a) i b), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite spre publicare anunul de intenie ct mai curnd posibil dup data nceperii anului bugetar (art. 52, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul prevzut la art. 51 alin. (1) lit. c), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite spre publicare anunul de intenie ct mai curnd posibil dup aprobarea programului n care este prevzut contractul de lucrri sau acordul-cadru respectiv (art. 52, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 51, alin .1, OUG 34 / 2006 - Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare un anun de intenie, atunci cnd urmrete s beneficieze de prevederile art. 75 alin. (2) sau art. 89 alin. (2) i dac: a) valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de produse din aceeai grup CPV, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro; b) valoarea total estimat a contractelor/acordurilor-cadru, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni pentru achiziionarea de servicii care sunt din aceeai categorie din punct de vedere al modului de grupare din anexa nr. 2A, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 750.000 euro; c) valoarea estimat a contractelor/acordurilor-cadru de lucrri, care urmeaz s fie atribuite/ncheiate n urmtoarele 12 luni, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

Anunul de intenie se public (art. 53, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n SEAP i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice; sau b) numai n SEAP, cu condiia ca, nainte de publicare, s fi fost transmis un anun simplificat de informare prealabil ctre Comisia European. n cazul prevzut la alin. (1) lit. b), anunul de intenie trebuie s conin i data transmiterii anunului simplificat ctre Comisia European (art. 53, alin. 2, OUG 34 / 2006).
II. 6.3 ANUNUL DE PARTICIPARE

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite spre publicare un anun de participare atunci cnd (art. 54, OUG 34 / 2006):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) iniiaz procedura de licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere, cu publicarea prealabil a unui anun de participare, pentru atribuirea contractului de achiziie public sau pentru ncheierea acordului-cadru; b) lanseaz un sistem dinamic de achiziie; c) iniiaz procesul de atribuire a unui contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii, n acest caz publicndu-se un anun simplificat; d) organizeaz un concurs de soluii. Anunul de participare se public n SEAP i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VIa, Achiziii publice i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. 55, alin. 1, OUG 34 / 2006). Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care (art. 55, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.
II. 6.4 ANUNUL DE ATRIBUIRE

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite spre publicare un anun de atribuire n cel mult 48 de zile dup ce (art. 56, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv, negociere cu/fr publicarea prealabil a unui anun de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului-cadru (OUG 94/2006); b) a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului ctigtor; c) a atribuit un contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii. Pentru serviciile incluse n anexa nr. 2 B, OBLIGAIA prevzut la alin. (1) este aplicabil numai contractelor a cror valoare este mai mare dect pragul valoric prevzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dup caz, lit. b). n aceste cazuri, autoritatea contractant INDICA, totodat, n anunul transmis dac este sau nu de acord cu publicarea acestuia (art. 56, alin. 2, OUG 34 / 2006). Anunul de atribuire se public n SEAP i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice, i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. 57, alin. 1, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------58

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene ESTE OBLIGATORIE n toate situaiile n care (art. 57, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea contractului de lucrri care a fost atribuit este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro. II .7 REGULI SPECIALE DE TRANSPAREN APLICABILE ACHIZIIEI PUBLICE DE SERVICII DE PUBLICITATE n cazul atribuirii contractelor de publicitate media, cu o valoare anual cumulat, fr TVA, estimat ca fiind mai mare dect echivalentul n lei a 20.000 euro, autoritatea contractant are obligaia de a publica un anun de participare i un anun de atribuire, n sistemul informatic de utilitate public disponibil pe internet, la o adres dedicat, precum i pe pagina proprie de internet (art. 58, alin. 1, OUG 34 / 2006). n sensul prevederilor alin. (1), prin contract de publicitate media se nelege orice contract de servicii avnd ca obiect crearea, producerea i/sau difuzarea de reclam sau alte forme de promovare prin intermediul mijloacelor de informare n mas scrise, audiovizuale sau electronice (art. 58, alin. 2, OUG 34 / 2006). Obligaia prevzut la alin. (1) nu exonereaz autoritatea contractant de respectarea prevederilor generale referitoare la regulile de publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute n cadrul seciunii a 5-a din prezentul capitol (art. 58, alin. 3, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a preciza n anunul de participare prevzut la alin. (1) criteriile de calificare i selecie i, n situaia n care criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, algoritmul de calcul al punctajului; anunul trebuie s fie nsoit de un referat de oportunitate prin care se justific raiunea achiziiei serviciilor de publicitate, precizndu-se totodat impactul urmrit i criteriile de msurare a rezultatului obinut (art. 58, alin. 4, OUG 34 / 2006). n cel mult 120 de zile de la data finalizrii contractului de servicii de publicitate, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a publica n sistemul informatic prevzut la alin. (1) un raport de evaluare a impactului achiziiei serviciilor de publicitate (art. 58, alin. 5, OUG 34 / 2006). Contractele de publicitate media trebuie s conin n mod obligatoriu i urmtoarele clauze specifice referitoare la obligaia prilor de a asigura, inclusiv pe parcursul
------------------------------------------------------------------------------------------------------------59

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ndeplinirii contractului, accesul publicului cel puin la urmtoarele informaii: destinatarii finali ai fondurilor de publicitate, criteriile de alocare a acestor fonduri, sumele alocate fiecrui beneficiar final i termenele de ndeplinire a prevederilor contractuale (art. 58, alin. 6, OUG 34 / 2006). Accesul publicului la informaiile menionate la alin. (6) se realizeaz prin grija autoritii contractante care ARE OBLIGAIA de a deine informaii actualizate cu privire la modul de ndeplinire a contractului (art. 58, alin. 7, OUG 34 / 2006). n cazul contractelor de publicitate media ESTE OBLIGATORIE menionarea denumirii autoritii/autoritilor contractante n materialul publicitar (art. 58, alin. 8, OUG 34 / 2006). II. 8 REGULI DE COMUNICARE I DE TRANSMITERE A DATELOR Orice comunicare, solicitare, informare, notificare i altele asemenea, prevzute n prezenta ordonan de urgen, trebuie s fie transmise n scris (art. 59, alin. 1, OUG 34 / 2006). Orice document scris trebuie nregistrat n momentul transmiterii, respectiv n momentul primirii (art. 59, alin. 2, OUG 34 / 2006). Comunicarea, transmiterea i stocarea informaiilor se realizeaz astfel nct s se asigure integritatea i confidenialitatea datelor respective (art. 59, alin. 3, OUG 34 / 2006). Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmtoarele modaliti (art. 60, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) prin pot; b) prin fax; c) prin mijloace electronice; d) prin orice combinaie a celor prevzute la lit. a) - c). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a impune, n documentaia de atribuire, modalitile de comunicare pe care intenioneaz s le utilizeze pe parcursul aplicrii procedurii (art. 60, alin. 2, OUG 34 / 2006). Modalitile de comunicare impuse de autoritatea contractant trebuie S NU RESTRICIONEZE accesul operatorilor economici la procedura de atribuire (art. 61, alin. 1, OUG 34 / 2006). Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronic, precum i caracteristicile lor tehnice TREBUIE S FIE NEDISCRIMINATORII, disponibile n mod facil oricrui operator economic i trebuie s asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare i comunicare (art. 61, alin. 2, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------60

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semntura electronic (art. 61, alin. 3, OUG 34 / 2006). Operatorul economic ARE DREPTUL de a transmite o solicitare de participare la procedura de atribuire prin oricare dintre modalitile prevzute la art. 60 alin. (1) sau prin telefon, n acest din urm caz operatorul economic avnd obligaia de a confirma solicitarea de participare n scris, ct mai curnd posibil (art. 62, alin. 4, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 60, alin .1, OUG 34/2006 Documentele scrise pot fi transmise prin oricare dintre urmtoarele modaliti: a) prin pot; b) prin fax; c) prin mijloace electronice; d) prin orice combinaie a celor prevzute la lit. a) - c).

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a impune ca orice solicitare de participare la procedura de atribuire, care a fost transmis prin fax, s fie confirmat, ntr-un termen rezonabil, prin scrisoare transmis prin pot sau prin mijloace electronice. n acest caz, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a preciza n anunul de participare cerina respectiv, precum i termenul n care aceasta trebuie ndeplinit (art. 62, alin. 2, OUG 34 / 2006). Operatorul economic ARE DREPTUL de a transmite oferta numai prin pot sau, dac autoritatea contractant prevede aceast posibilitate, prin mijloace electronice (art. 63, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant stabilete c ofertele urmeaz s fie transmise prin pot, ofertantul ARE, N MOD IMPLICIT, I DREPTUL de a depune oferta direct la sediul autoritii contractante sau la o alt adres indicat de aceasta (art. 63, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a stabili ca solicitrile de participare i/sau ofertele s fie transmise prin mijloace electronice, numai dac se asigur respectarea urmtoarelor cerine (art. 64, OUG 34 / 2006): a) informaiile referitoare la posibilitile specifice de transmitere electronic, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; b) dispozitivele electronice de recepionare garanteaz n mod corespunztor integritatea i confidenialitatea datelor recepionate; c) operatorii economici trebuie s transmit nainte de data limit de transmitere documentele, certificatele, declaraiile i altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V seciunea a 2-a (Selecia i calificarea candidailor/ofertanilor), n cazul n care acestea nu sunt disponibile n format electronic.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------61

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n sensul prevederilor art. 64 garantarea integritii i confidenialitii datelor recepionate presupune faptul c dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le dein i/sau prin procedurile specifice utilizate, permit ndeplinirea n mod cumulativ a cel puin urmtoarelor condiii (art. 65, OUG 34 / 2006): a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitrilor de participare, precum i, dac este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie; b) nainte de data limit de transmitere a datelor, nici o persoan nu are acces la datele transmise; c) n cazul n care interdicia de acces prevzut la lit. b) a fost nclcat, acest acces neautorizat este clar detectabil; d) numai persoane autorizate n acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepionate; e) accesul la datele recepionate este posibil, n toate etapele procesului, numai printr-o aciune simultan a cel puin dou persoane/sisteme autorizate i numai dup data de vizualizare stabilit conform prevederilor lit. d); f) dup data de vizualizare a datelor recepionate, accesul la datele respective rmne posibil numai pentru persoanele autorizate s vizualizeze datele respective. II.9 REGULI DE EVITARE A CONFLICTULUI DE INTERESE Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s determine apariia unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei neloiale (art. 66, OUG 34 / 2006). Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea documentaiei de atribuire are dreptul, n calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natur s distorsioneze concurena. (art. 67, OUG 34 / 2006). Persoanele fizice sau juridice care particip direct n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire. (art. 68, OUG 34 / 2006). NU AU DREPTUL s fie implicai n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmtoarele persoane (art. 69, OUG 34 / 2006): a) persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani ori persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------62

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai; c) persoane despre care se constat c pot avea un interes de natur s le afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor. Contractantul NU ARE DREPTUL de a angaja, n scopul ndeplinirii contractului de achiziie public, persoane fizice sau juridice care au fost implicate n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul aplicrii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea contractului, sub sanciunea nulitii contractului respectiv PENTRU CAUZA IMORAL (art. 70, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. PROCEDURI DE ATRIBUIRE III .1 ETAPE PREMERGTOARE INIIERII PROCEDURII DE ATRIBUIRE III. 2 LICITAIA DESCHIS III. 3 LICITAIA RESTRNS III. 4 DIALOGUL COMPETITIV III. 5 NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE III. 6 NEGOCIEREA FR PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE III. 7 CEREREA DE OFERTE III. 8 CONCURSUL DE SOLUII

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

64

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. 1 ETAPE PREMERGTOARE INIIERII PROCEDURII DE ATRIBUIRE Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonane de urgen referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunurilor de participare sau data transmiterii invitaiilor de participare i, pe de alt parte, data limit pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a stabili perioada respectiv n funcie de complexitatea contractului i/sau de cerinele specifice, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de atribuire (art. 71, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor n cazul n care acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea la faa locului a unor documente-anex la caietul de sarcini, precum i n cazul n care autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite documentaia de atribuire sau rspunsul la solicitarea de clarificri n termenele limit stabilite de prezenta ordonan de urgen, dei a primit n timp util o solicitare n acest sens. ntr-o astfel de situaie, data limit de depunere a ofertelor se decaleaz cu o perioad suficient, astfel nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil necesar pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru elaborarea ofertei (art. 72, OUG 34 / 2006). III. 2 LICITAIA DESCHIS Procedura de licitaie deschis se desfoar, de regul, ntr-o singur etap (art. 73, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna aceast decizie n anunul de participare i n documentaia de atribuire (art. 73, alin. 2, OUG 34 / 2006). Licitaia deschis se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care solicit operatorilor economici interesai depunerea de oferte (art. 74, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 55, OUG 34/2006 Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

65

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

Anunul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puin 52 de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor. Reducere termene: Perioada de timp cuprins ntre data transmiterii spre publicare a anunului de participare i data limita de depunere a ofertelor poate fi redus dup cum urmeaz: 1. Dac: valoarea estimat a contractului este mai mare dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: nu a fost publicat un anun de intenie Atunci: Termen limit Transmis Documentaie electronic accesibil n la JOUE SEAP - zile Transmis electronic la JOUE i documentaia accesibil n SEAP 40

52

45

47

2. Dac: valoarea estimat a contractului este mai mare dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: a fost publicat un anun de intenie Atunci: - zile Termen Transmis Documentaie Transmis limit electronic accesibil in electronic la JOUE SEAP JOUE i documentaia accesibil n SEAP 36 29 31 24
------------------------------------------------------------------------------------------------------------66

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Dac: valoarea estimat a contractului este mai mic sau egal cu pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene exista doar obligaia publicrii anunului de participare n SEAP Atunci: - zile Termen limit Documentaie accesibil SEAP n SEAP 28 23

n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limit de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine documentaia de atribuire (art. 31, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). - art. 31, alin. 2, HG 925 /19.07.2006 abrogat - art. 31, alin. 3, HG 925 /19.07.2006 abrogat Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data limit de depunere a ofertelor trebuie s fie de cel puin 52 de zile (art. 75, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 71, OUG 34/2006 - Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonane de urgen referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunurilor de participare sau data transmiterii invitaiilor de participare i, pe de alt parte, data limit pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a stabili perioada respectiv n funcie de complexitatea contractului i/sau de cerinele specifice, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de atribuire.

n cazul n care autoritatea contractant a publicat un anun de intenie referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevzut la alin. (1) pn la 36 de zile (art. 75, alin. 2, OUG 34 / 2006). Reducerea prevzut la alin. (2) este permis n cazul n care anunul de intenie a coninut toate informaiile care sunt prevzute pentru anunul de participare - n msura n care acestea sunt cunoscute la data publicrii anunului de intenie - i a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni i cu cel puin 52 de zile nainte de data transmiterii spre publicare a anunului de participare (art. 75, alin. 3, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------67

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care anunul de participare este transmis, n format electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin. (1) sau, dup caz, la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile (art. 75, alin. 4, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevzut la alin. (1), precum i cele rezultate n urma aplicrii prevederilor alin. (4) cu 5 zile (art. 75, alin. 5, OUG 34 / 2006). Reducerea prevzut la alin. (5) este permis numai n cazul n care anunul de participare conine precizri privind adresa de Internet la care documentaia de atribuire este disponibil (art. 75, alin. 6, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite anunul de participare, spre publicare n SEAP, cu cel puin 20 de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor (art. 76, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 55, alin .2, OUG 34/2006 - Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevzut la alin. (1) cu 5 zile (art. 76, alin. 2, OUG 34 / 2006). Reducerea prevzut la alin. (2) este permis numai n cazul n care anunul de participare conine precizri privind adresa de Internet la care documentaia de atribuire este disponibil (art. 76, alin. 3, OUG 34 / 2006). Orice operator economic interesat ARE DREPTUL de a solicita i de a obine documentaia de atribuire (art. 77, alin. 1, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------68

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul prevzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a pune documentaia de atribuire la dispoziia operatorului economic ct mai repede posibil, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile de la primirea unei solicitri din partea acestuia. (art. 77, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 40, alin. 1, OUG 34/2006: Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea documentaiei de atribuire de ctre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire. - art. 40, alin. 2, OUG 34/2006: Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), n situaia n care ataarea documentaiei de atribuire n SEAP nu este posibil din motive tehnice, autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare a unui exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie ori pe suport magnetic.

Operatorul economic interesat ARE OBLIGAIA de a ntreprinde diligenele necesare astfel nct respectarea de ctre autoritatea contractant a perioadei prevzute la alin. (2) s nu conduc la situaia n care documentaia de atribuire s fie pus la dispoziia sa cu mai puin de dou zile nainte de data limit de depunere a ofertei (art. 77, alin. 3, OUG 34 / 2006). Orice operator economic interesat ARE DREPTUL de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire (art. 78, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant primete solicitri de clarificare cu privire la prevederile documentaiei de atribuire, aceasta are obligaia de a rspunde la aceste solicitri, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) i (3) din ordonan (art. 32, alin. 1, HG /19.07.2006).
Ce prevede articolul 78, alin. 2 i 3, OUG 34/2006 - (2) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regula, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic. (3) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile - nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi operatorii economici care au obinut, n condiiile prezentei ordonane de urgen, documentaia de atribuire, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective.

n cazul n care documentaia de atribuire a fost pus la dispoziia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct i nerestricionat la fiierul electronic disponibil n SEAP, autoritatea contractant are obligaia, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) din ordonan, de a face cunoscute clarificrile sau eventualele modificri n legtur cu documentaia de atribuire prin crearea unui nou fiier electronic la care se va asigura accesul direct i nerestricionat, n mod similar cu accesul la fiierul iniial (art. 32, alin. 2, HG /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------69

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic (art. 78, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite rspunsurile - nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi operatorii economici care au obinut, n condiiile prezentei ordonane de urgen, documentaia de atribuire, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective (art. 78, alin. 3, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 78 alin. (2), n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis, nu mai trziu de 6 zile nainte de data limit stabilit pentru depunerea ofertelor. (art. 79, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), aceasta din urm ARE, TOTUI, OBLIGAIA de a rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data limit de depunere a ofertelor (art. 79, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n anunul de participare, n msura n care nu a devenit incident obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor art. 72, cu excepia cazului in care termenul de depunere a ofertelor a fost decalat n urma suspendrii procedurii. (art. 80, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul 72, din OUG /2006: Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor n cazul n care acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea la faa locului a unor documente-anex la caietul de sarcini, precum i n cazul n care autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite documentaia de atribuire sau rspunsul la solicitarea de clarificri n termenele limit stabilite de prezenta ordonan de urgen, dei a primit n timp util o solicitare n acest sens. ntr-o astfel de situaie, data limit de depunere a ofertelor se decaleaz cu o perioad suficient, astfel nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil necesar pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru elaborarea ofertei.

Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele i, dup caz, alte documente prezentate de participani, la data, ora si n locul indicate n anunul de participare. n cazul n care devine necesar prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a preciza aceast modificare printr-o erat la anunul de participare, care trebuie ns publicat cu cel puin 3 zile nainte de data anunat iniial pentru deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------70

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). n cadrul edinei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz ntr-una dintre urmtoarele situaii: (art. 33, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). a) au fost depuse dup data i ora-limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n anunul de participare; b) nu sunt nsoite de garania de participare, n cuantumul, forma i avnd perioada de valabilitate solicitate n documentaia de atribuire. edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare i de reprezentani ai operatorilor economici prezeni la edin, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte, consemnndu-se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, n cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina respectiv.(art. 33, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile n cazul prevzut la art. 216 din ordonana de urgen, trasabilitatea aciunilor fiind asigurat implicit de SEAP (art. 33, alin. 5, HG 925 /19.07.2006). Orice decizie cu privire la calificarea/selecia ofertanilor/candidailor sau, dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor (art. 33, alin. 6, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care, n cadrul documentaiei de atribuire, a fost prevzut obligaia ndeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, comisia de evaluare are obligaia verificrii modului de ndeplinire a acestor criterii de ctre fiecare ofertant n parte. (art. 34, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede articolul 176, OUG 34/2006- Autoritatea contractant are dreptul de a aplica criterii de calificare i selecie referitoare numai la: a) situaia personal a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; c) situaia economic i financiar; d) capacitatea tehnic i/sau profesional; e) standarde de asigurare a calitii; f) standarde de protecie a mediului, n cazurile prevzute la art. 188 alin. (2) lit. f) i alin. (3) lit. e). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------71

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i verifica fiecare ofert att din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, ct i din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic (art. 34, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n caietul de sarcini (art. 34, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Propunerea financiar trebuie s se ncadreze n limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv (art. 34, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Pe parcursul analizrii i verificrii documentelor prezentate de ofertani, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri ale documentelor prezentate de acetia pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din ordonana de urgen sau pentru demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele solicitate. (art. 35, HG 925 /19.07.2006). Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 1, HG 925 /19.07.2006): a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33 alin. (3) din HG 925/2006; b) a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare stabilite in documentaia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante n acest sens; b1) abrogat; c) constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive: - n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini; d) nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este formulat n conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonan; e) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv. .e1) preul, fr TVA, inclus in propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, se constat existena a cel puin uneia dintre urmtoarele situaii: - preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat prevzut n anunul/invitaia de participare;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------72

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice; f) in urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de urgen se constat c oferta are un pre neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se poate asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin caietul de sarcini.
Ce prevede art. 34, alin. 2 din OUG 34/2006: Autoritatea contractant are obligaia s precizeze n documentaia de atribuire regulile obligatorii referitoare la condiiile de munc i de protecie a muncii, care sunt n vigoare la nivel naional i care trebuie respectate pe parcursul ndeplinirii contractului de lucrri ori de servicii, sau s indice instituiile competente de la care operatorii economici pot obine informaii detaliate privind reglementrile respective. n acest caz, autoritatea contractant are totodat i obligaia de a solicita operatorilor economici s indice n cadrul ofertei faptul c la elaborarea acesteia au inut cont de obligaiile referitoare la condiiile de munc i protecia muncii. Ce prevede art. 202 din OUG 34/2006: (1) n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractant are obligaia de a solicita ofertantului, n scris, i nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider semnificative cu privire la ofert, precum i de a verifica rspunsurile care justific preul respectiv. (2) Autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare justificrile primite de la ofertant, n condiiile alin. (1), ndeosebi cele care se refer la: a) fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor de execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate; b) soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute n caietul de sarcini; d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un ajutor de stat. Ce prevede art. 203 din OUG 34/2006: (1) Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre aparent neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat, oferta respectiv poate fi respins pe acest temei, numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a demonstra, ntr-o perioada de timp rezonabil stabilit de autoritatea contractant, ca ajutorul de stat a fost acordat n mod legal. (2) Atunci cnd autoritatea contractant respinge o oferta n circumstanele prevzute la alin. (1), aceasta are obligaia de a transmite o notificare n acest sens Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice.

Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 2, HG 925 /19.07.2006): a) nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------73

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant n cadrul documentaiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept renunarea la clauzele respective; c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate; d) n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte. n sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonana de urgen, o ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat atunci cnd preul ofertat, fr TVA, reprezint mai puin de 85% din valoarea estimat a contractului respectiv sau, n cazul n care n procedura de atribuire sunt cel puin 5 oferte care nu se afl n situaiile prevzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) i alin. (2), atunci cnd preul ofertat reprezint mai puin de 85% din media aritmetic a ofertelor respective (art. 36.1, alin. 1, HG 925/2006) In cazul n care, pe parcursul evalurii, se constat existena unei oferte cu pre aparent neobinuit de sczut n sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a efectua verificri detaliate n legtur cu aspectele prevzute la art. 202 alin. (2) din ordonana de urgent (art. 36.1, alin. 2, HG 925/2006).
Ce prevede art. 202, alin. 2, din OUG 34/2007: Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a lua n considerare justificrile primite de la ofertant, n condiiile alin. (1), ndeosebi cele care se refer la (art. 202, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor de execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate; b) soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute n caietul de sarcini; d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un AJUTOR DE STAT.

n scopul efecturii verificrilor prevzute la alin. (2), autoritatea contractant va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dup caz, preurile la furnizori, situaia stocurilor de materii prime i materiale, modul de organizare i metodele utilizate n cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forei de munc, performanele i costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru (art. 36.1, alin. 3, HG 925/2006). n cazul n care ofertantul nu prezint informaiile solicitate sau aceste informaii nu pot justifica preul aparent neobinuit de sczut, oferta intr sub incidena prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f) (art. 36.1, alin. 4, HG 925/2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------74

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ofertele care nu se ncadreaz n nici una din situaiile prevzute la art. 36, din HG 925/19.07.2006 sunt considerate oferte corespunztoare admisibile, singurele care pot fi considerate admisibile (art. 37, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baz criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire (art. 37, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). nainte de stabilirea ofertei ctigtoare, autoritatea contractant are dreptul de a organiza o etap final de licitaie electronic, dar numai n cazul n care a luat aceast decizie nainte de iniierea procedurii de atribuire i numai dac a anunat decizia respectiv n anunul de participare, iar documentaia de atribuire conine toate precizrile prevzute la art. 164 din ordonana de urgen (art. 38, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede art. 164, din OUG 34/2006: Atunci cnd intenioneaz s utilizeze licitaia electronic, autoritatea contractant are obligaia de a include n cadrul informaiilor i instruciunilor prevzute la art. 33 i urmtoarele precizri specifice: a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiia ca respectivele elemente s fie cuantificabile i s poat fi exprimate n cifre sau procente; b) eventuale limite ale valorilor pn la care elementele prevzute la lit. a) pot fi mbuntite, astfel cum rezult acestea din specificaiile care definesc obiectul contractului; c) informaiile care urmeaz a fi puse la dispoziie ofertanilor n cursul licitaiei electronice i momentul cnd aceste informaii vor fi disponibile; d) informaiile relevante privind procesul licitaiei electronice; e) condiiile n care ofertanii vor avea dreptul s liciteze, cu referire n special la diferenele minime care, dac este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte; f) informaiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiiile tehnice i modalitile concrete de realizare a conectrii. Ce prevede art. 33, alin. 2, din OUG 34/2006: Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin (art. 33, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie; d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare; f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V - seciunea a 3-a (Criterii de atribuire a contractului de achiziie public); g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac; h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

75

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licitaiile electronice se organizeaz prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonana de urgen. (art. 38, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede art. 303, alin. 3 din OUG 34/2006: Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice i Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei elaboreaz norme de aplicare a prezentei ordonane de urgen pentru achiziiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului n termen de 90 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.

Autoritatea contractant are obligaia de a invita la etapa de licitaie electronic numai ofertani care au depus oferte admisibile (art. 38, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). n cazul organizrii etapei finale de licitaie electronic, clasamentul final se stabilete lund n considerare si rezultatul obinut n procesul repetitiv de ofertare derulat n cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se nregistra n SEAP n scopul participrii la etapa final de licitaie electronic este asimilat cu retragerea ofertei, n acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a) (art. 38, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Dup ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora, n conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonana de urgen, un raport al procedurii de atribuire, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop (art. 39, alin. 1, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede art. 213, alin .2, din OUG 34/2006:
Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. j) se elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente:

a) denumirea i sediul autoritii contractante; b) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de achiziie dinamic; c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur; d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor candidai; e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur; f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu denumirea/numele subcontractanilor; j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire.

Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor ofertanilor n legtur cu rezultatul aplicrii procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen (art. 39, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------76

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Activitatea comisiei de evaluare nceteaz dup elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. 39, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). Procedura de licitaie deschis poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonan. (art. 40, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede art. 303, alin. 3, din OUG 34/2006: Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice i Ministerul Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei elaboreaz norme de aplicare a prezentei ordonane de urgen pentru achiziiile prin mijloace electronice, pe care le supune spre adoptare Guvernului n termen de 90 de zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, a prezentei ordonane de urgen.

III. 3 LICITAIA RESTRNS Procedura de licitaie restrns se desfoar, de regul, n dou etape (art. 81, alin. 1, OUG 34 / 2006). a) etapa de selectare a candidailor, prin aplicarea criteriilor de selecie; b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai, prin aplicarea criteriului de atribuire. Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a decide organizarea unei etape suplimentare de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna aceast decizie n anunul de participare i n documentaia de atribuire (art. 81, alin. 2, OUG 34 / 2006). Licitaia restrns se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care se solicit operatorilor economici interesai depunerea de candidaturi (art. 82, OUG 34 / 2006 i art. 54 din HG 925/2006).
Ce prevede: - art. 55, alin .2, OUG 34/2006 - Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

Anunul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puin 37 de zile nainte de data limit de depunere a candidaturilor. Reducere termene:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

77

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perioada de timp cuprins ntre data transmiterii spre publicare a anunului de participare la etapa I a procedurii i data limit de depunere a candidaturilor poate fi redus dup cum urmeaz: 1. Dac: valoarea estimat a contractului este mai mare dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: Atunci: - zile Termen Perioada nu Transmis Transmis electronic limit poate fi electronic la JOUE, iar perioada nu respectat la JOUE poate fi respectat din din motive motive de urgent de urgent 37 15 30 10 2. Dac: valoarea estimat a contractului este egal sau mai mic dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

Atunci: - zile Termen limit publicare SEAP 16 n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limit de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine informaii suplimentare cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire (art. 41, HG 925/19.07.2006). Dup expirarea datei limit de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidaii selectai aplicnd n acest scop numai criteriile de selecie prevzute n anunul de participare (art. 42, HG 925/19.07.2006). - art. 43, alin. 1, HG 925/19.07.2006 - abrogat
------------------------------------------------------------------------------------------------------------78

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dup ce a finalizat selecia candidailor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop. (art. 43, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor candidailor cu privire la rezultatul seleciei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen (art. 43, alin. 3, HG 925/19.07.2006).
Ce prevd articolele 206-208 din OUG 34/2006: Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau de ncheiere a acordului-cadru, la admiterea ntr-un sistem de achiziie dinamic, la rezultatul concursului de soluii ori, dup caz, la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, N SCRIS I CT MAI CURND POSIBIL, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora, nuntrul termenului prevzut la art. 200 (art. 206, alin. 1, OUG 34/2006). Ce prevede art. 200 din OUG 34/2006: n termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire, n condiiile n care ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i calificare impuse. n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic implicat n procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant nu l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a crui candidatur/ofert nu a fost nc respins definitiv de autoritatea contractant. O respingere este considerat definitiv dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i fie a fost considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau de ctre instana sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate face obiectul unei ci de atac (art. 206, alin. 1^1, OUG 34/2006). Comunicarea prin care se transmite informarea prevzut la alin. (1) se transmite i prin fax sau prin mijloace electronice (art. 206, alin. 2, OUG 34/2006). n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile (art. 206, alin. 3, OUG 34/2006). n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a informa ofertantul/ofertanii ctigtor/ctigtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate (art. 207, alin. 1, OUG 34/2006). n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a informa ofertanii/candidaii care au fost respini sau a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dup cum urmeaz (art. 207, alin. 2, OUG 34/2006): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------79

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de sarcini; c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin urmare admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acord-cadru. d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a)- c), data-limit pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile art. 256^2 alin. (1). Ce prevede art. 256^2 alin. (1)., din OUG 34/2006 : Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a nu comunica anumite informaii din cele prevzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai n situaia n care divulgarea acestora (art. 208, OUG 34/2006). a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol n aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrar interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privai, sau ar prejudicia concurena loial dintre acetia.

Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile (art. 83, alin. 1, OUG 34 / 19.07.2006).
Ce prevd articolele: - art. 71, OUG 34/2006 - Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonane de urgen referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunurilor de participare sau data transmiterii invitaiilor de participare i, pe de alt parte, data limit pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili perioada respectiv n funcie de complexitatea contractului i/sau de cerinele specifice, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de atribuire. - art. 55, alin. 2, OUG 34/2006 - Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

n cazul n care, din motive de urgen, nu poate fi respectat numrul de zile prevzut la alin. (1), autoritatea contractant ARE DREPTUL de a accelera aplicarea procedurii prin
------------------------------------------------------------------------------------------------------------80

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

reducerea perioadei prevzute la alin. (1), dar nu la mai puin de 15 zile (art. 83, alin. 2, OUG 34 / 2006). n cazul n care anunul de participare este transmis, n format electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile i perioada prevzut la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile (art. 83, alin. 3, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte de data limit de depunere a candidaturilor (art. 84, OUG 34 / 2006). Orice operator economic ARE DREPTUL de a-i depune candidatura pentru prima etap a procedurii de licitaie restrns (art. 85, alin. 1, OUG 34 / 2006). n etapa prevzut la art. 81 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant are dreptul de a limita numrul de candidai care vor fi selectai pentru a depune oferte, cu condiia s existe un numr suficient de candidai disponibili. Atunci cnd selecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de selecie prevzute n anunul de participare. (art. 85, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 81, alin. 1, lit. a, din OUG 34/2006: Procedura de licitaie restrns se desfoar, de regul, n dou etape : a) etapa de selectare a candidailor, prin aplicarea criteriilor de selecie; b) etapa de evaluare a ofertelor depuse de candidaii selectai, prin aplicarea criteriului de atribuire.

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a indica n anunul de participare criteriile de selecie i regulile aplicabile, numrul minim al candidailor pe care intenioneaz s-i selecteze i, dac este cazul, numrul maxim al acestora (art. 85, alin. 3, OUG 34 / 2006). Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut la alin. (3), trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic de 5 (art. 85, alin. 4, OUG 34 / 2006). Numrul de candidai selectai dup prima etap a licitaiei restrnse trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim indicat n anunul de participare (art. 86, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de selecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare, autoritatea contractant ARE DREPTUL (art. 86, alin. 2, OUG 34 / 2006):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------81

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) fie de a anula procedura de licitaie restrns; b) fie de a continua procedura de licitaie restrns numai cu acel/acei candidat/candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate. Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite concomitent o invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaie restrns tuturor candidailor selectai (art. 87, alin. 1, OUG 34 / 2006). ESTE INTERZIS invitarea la etapa a doua a licitaiei restrnse a unui operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a ndeplinit criteriile de selecie (art. 87, alin. 2, OUG 34 / 2006). Invitaia de participare trebuie S CUPRIND CEL PUIN urmtoarele informaii (art. 88, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) referine privind anunul de participare publicat; b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor; c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta; e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor; f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare. Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite invitaia de participare nsoit de un exemplar al documentaiei de atribuire (art. 88, alin. 2, OUG 34 / 2006). Invitaia de participare trebuie transmis cu cel puin 40 de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor. Reducere termene: Perioada de timp cuprins ntre data transmiterii invitaiei de participare la etapa a IIa a procedurii i data limit de depunere a ofertelor poate fi redus dup cum urmeaz: 1. Dac: valoarea estimat a contractului este mai mare dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; nu a fost publicat un anun de intenie Atunci: - zile -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Termen limit

Perioada nu poate fi respectat din motive de urgen 12

Documentaie accesibil n SEAP

Transmis electronic la JOUE, iar perioada nu poate fi respectat din motive de urgen 12

40

35

2. Dac: valoarea estimat a contractului este mai mare dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; a fost publicat un anun de intenie Atunci: - zile Termen Perioada nu limit poate fi respectat din motive de urgen 22 12 3. Dac: valoarea estimat a contractului este egal sau mai mic dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; Atunci: Termen limit 22 - zile Documentaie accesibil n SEAP 17 Perioada nu poate fi respectat din motive de urgen 12

n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin mijloace electronice n SEAP, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a include n invitaia de participare informaii privind modul de accesare a documentaiei respective (art. 88, alin. 2, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite invitaia de participare cu cel puin 40 de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor (art. 89, alin. 1, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------83

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prevede articolul: - art. 55, alin. 2, OUG 34/2006 - Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

n cazul n care autoritatea contractant a publicat un anun de intenie referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevzut la alin. (1) pn la 36 de zile, de regul, i n nici un caz pn la mai puin de 22 de zile (art. 89, alin. 2, OUG 34 / 2006). Reducerea prevzut la alin. (2) ESTE PERMIS n cazul n care anunul de intenie a coninut toate informaiile care sunt prevzute pentru anunul de participare - n msura n care acestea sunt cunoscute la data publicrii anunului de intenie - i a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni i cu cel puin 52 de zile nainte de data transmiterii spre publicare a anunului de participare (art. 89, alin. 3, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci ACEASTA ARE DREPTUL de a reduce perioada prevzut la alin. (1) cu 5 zile (art. 89, alin. 4, OUG 34 / 2006). Reducerea prevzut la alin. (4) ESTE PERMIS numai n cazul n care anunul de participare conine precizri privind adresa de Internet la care documentaia de atribuire este disponibil (art. 89, alin. 5, OUG 34 / 2006). n cazul n care, din motive de urgen, nu pot fi respectate numrul de zile prevzut la alin. (1) i (2), precum i cel rezultat n urma aplicrii prevederilor alin. (4), autoritatea contractant ARE DREPTUL de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puin de 10 zile (art. 89, alin. 6, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite invitaia de participare cu cel puin 15 de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor (art. 90, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------84

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ art. 55, alin. 2, OUG 34/2006 - Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevzut la alin. (1) cu nc 5 zile (art. 90, alin. 2, OUG 34 / 2006). Reducerea prevzut la alin. (2) ESTE PERMIS numai n cazul n care anunul de participare conine precizri privind adresa de Internet la care documentaia de atribuire este disponibil (art. 90, alin. 3, OUG 34 / 2006). Art. 90, alin. 4, OUG 34 / 2006 - abrogat Orice candidat selectat ARE DREPTUL de a solicita clarificri privind documentaia de atribuire (art. 91, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic (art. 91, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite rspunsurile - nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi candidaii selectai, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective (art. 91, alin. 3, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 91 alin. (2), n msura n care clarificrile sunt solicitate in timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor. n cazul accelerrii procedurii de licitaie restrns, rspunsul autoritii contractante trebuie s fie transmis nu mai trziu de 4 zile nainte de data-limit stabilit pentru depunerea ofertelor (art. 92, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 91, alin. 2, OUG 34 / 2006 - Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, n mod clar, complet i fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------85

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), aceasta din urm ARE, TOTUI, OBLIGAIA de a rspunde la solicitarea de clarificare n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data limit de depunere a ofertelor (art. 92, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la data, ora i adresa indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit incident obligaia privind decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii. (art. 93, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare la etapa a doua a licitaiei restrnse concomitent tuturor candidailor selectai, respectnd prevederile art. 87 89 din ordonana de urgen (art. 44, alin. 1, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede: Art. 87 n OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite concomitent o invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de licitaie restrns tuturor candidailor selectai. (2) Este interzis invitarea la etapa a doua a licitaiei restrnse a unui operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a ndeplinit criteriile de selecie. Art. 88 n OUG 34/2006: (1) Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii: a) referine privind anunul de participare publicat; b) data limit stabilit pentru depunerea ofertelor; c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta; e) data deschiderii ofertelor; f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare. (2) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare nsoit de un exemplar al documentaiei de atribuire. (3) n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin mijloace electronice n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a include n invitaia de participare informaii privind modul de accesare a documentaiei respective. Art. 89 din OUG 34/2006: (1) Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare cu cel puin 40 de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor. (2) n cazul n care autoritatea contractant a publicat un anun de intenie referitor la contractul de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1) pn la 36 de zile, de regul, i n nici un caz pn la mai puin de 22 de zile. (3) Reducerea prevzut la alin. (2) este permis n cazul n care anunul de intenie a coninut toate informaiile care sunt prevzute pentru anunul de participare - n msura n care acestea sunt cunoscute la data publicrii anunului de intenie - i a fost transmis spre publicare cu cel mult 12 luni i cu cel puin 52 de zile nainte de data transmiterii spre publicare a anunului de participare. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------86

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(4) n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci aceasta are dreptul de a reduce perioada prevzut la alin. (1) cu 5 zile. (5) Reducerea prevzut la alin. (4) este permis numai n cazul n care anunul de participare conine precizri privind adresa de Internet la care documentaia de atribuire este disponibil. (6) n cazul n care, din motive de urgen, nu pot fi respectate numrul de zile prevzut la alin. (1) i (2), precum i cel rezultat n urma aplicrii prevederilor alin. (4), autoritatea contractant are dreptul de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei respective, dar nu la mai puin de 10 zile.

Candidaii selectai nu au dreptul de a se asocia n scopul depunerii de ofert comun, iar autoritatea contractant nu are dreptul de a accepta o astfel de ofert (art. 44, alin. 2, HG 925/19.07.2006). n cadrul etapei a doua a licitaiei restrnse prevederile art. 31 39, din HG 925/19.07.2006 se aplic n mod corespunztor (art. 44, alin. 3, HG 925/19.07.2006).
Ce prevd articolele: Art. 32, HG 925 / 2006 - (1) n cazul n care autoritatea contractant primete solicitri de clarificare cu privire la prevederile documentaiei de atribuire, aceasta are obligaia de a rspunde la aceste solicitri, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) i (3) din ordonan. (2) n cazul n care documentaia de atribuire a fost pus la dispoziia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct i nerestricionat la fiierul electronic disponibil n SEAP, autoritatea contractant are obligaia, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) din ordonan, de a face cunoscute clarificrile sau eventualele modificri n legtur cu documentaia de atribuire prin crearea unui nou fiier electronic la care se va asigura accesul direct i nerestricionat, n mod similar cu accesul la fiierul iniial. Art. 33, HG 925 / 2006 - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele i, dup caz, alte documente prezentate de participani, la data, ora si n locul indicate n anunul de participare. n cazul n care devine necesar prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a preciza aceast modificare printr-o erat la anunul de participare, care trebuie ns publicat cu cel puin 3 zile nainte de data anunat iniial pentru deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). n cadrul edinei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz ntr-una dintre urmtoarele situaii: (art. 33, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). a) au fost depuse dup data i ora-limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n anunul de participare; b) nu sunt nsoite de garania de participare, n cuantumul, forma i avnd perioada de valabilitate solicitate n documentaia de atribuire. edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare i de reprezentani ai operatorilor economici prezeni la edin, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte, consemnndu-se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, n cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina respectiv.(art. 33, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------87

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile n cazul prevzut la art. 216 din ordonana de urgen, trasabilitatea aciunilor fiind asigurat implicit de SEAP (art. 33, alin. 5, HG 925 /19.07.2006). Art. 34, HG 925 / 2006 (1) - n cazul n care, n cadrul documentaiei de atribuire, a fost prevzut obligaia ndeplinirii unor cerine minime de calificare, comisia de evaluare are obligaia verificrii modului de ndeplinire a acestor cerine de ctre fiecare ofertant n parte. (2) Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i verifica fiecare ofert att din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, ct i din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implic. (3) Propunerea tehnic trebuie s corespund cerinelor minime prevzute n caietul de sarcini. (4) Propunerea financiar trebuie s se ncadreze n limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv. Art. 35, HG 925 / 2006 - Pe parcursul analizrii i verificrii documentelor prezentate de ofertani, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri ale documentelor prezentate de acetia pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din ordonana de urgen sau pentru demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele solicitate. Art. 36, HG 925 / 2006 - Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 1, HG 925 /19.07.2006): a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33 alin. (3) din HG 925/2006; b) a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare stabilite in documentaia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante n acest sens; b1) abrogat; c) constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive: - n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini; d) nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este formulat n conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonan; e) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv. .e1) preul, fr TVA, inclus in propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, se constat existena a cel puin uneia dintre urmtoarele situaii: - preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat prevzut n anunul/invitaia de participare; - ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice; f) in urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de urgen se constat c oferta are un pre neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se ------------------------------------------------------------------------------------------------------------88

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------poate asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin caietul de sarcini. Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 2, HG 925 /19.07.2006): a) nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini; b) conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant n cadrul documentaiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept renunarea la clauzele respective; c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate; d) n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte. Art. 37, 925 HG / 2006- (1) Ofertele care nu se ncadreaz n niciuna din situaiile prevzute la art. 49 sunt considerate oferte corespunztoare admisibile, singurele care pot fi considerate admisibile. (2) Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baz criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire. Art. 38, HG 925 / 2006 - (1) nainte de stabilirea ofertei ctigtoare, autoritatea contractant are dreptul de a organiza o etap final de licitaie electronic, dar numai n cazul n care a luat aceast decizie nainte de iniierea procedurii de atribuire i numai dac a anunat decizia respectiv n anunul de participare, iar documentaia de atribuire conine toate precizrile prevzute la art. 164 din ordonan. (2) Licitaiile electronice se organizeaz prin intermediul SEAP, ncepnd cu data de 30 septembrie 2006. (3) Autoritatea contractant are obligaia de a invita la etapa de licitaie electronic numai ofertani care au depus oferte corespunztoare. (4)n cazul organizrii etapei finale de licitaie electronic, clasamentul final se stabilete lund n considerare si rezultatul obinut n procesul repetitiv de ofertare derulat n cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se nregistra n SEAP n scopul participrii la etapa final de licitaie electronic este asimilat cu retragerea ofertei, n acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a) Art. 39, HG 925 / 19.06.2006 Dup ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora, n conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonana de urgen, un raport al procedurii de atribuire, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop (art. 39, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor ofertanilor n legtur cu rezultatul aplicrii procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen (art. 39, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Activitatea comisiei de evaluare nceteaz dup elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. 39, alin. 3, HG 925 /19.07.2006).

Procedura de licitaie restrns poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonan. (art. 59, HG 925/19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------89

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. 4 DIALOGUL COMPETITIV nainte de iniierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractant are obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor prevzute la art. 94 din ordonan. Rezultatul verificrii se concretizeaz prin elaborarea notei justificative prevzute la art. 7 din HG 925/2006, care devine parte a dosarului achiziiei publice (art. 46, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede articolul 7 din HG 925/2006: Criteriile de calificare i selecie, astfel cum sunt prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, au ca scop demonstrarea potenialului tehnic, financiar i organizatoric al fiecrui operator economic participant la procedur, potenial care trebuie s reflecte posibilitatea concret a acestuia de a ndeplini contractul i de a rezolva eventualele dificulti legate de ndeplinirea contractului, n cazul n care oferta sa va fi declarat ctigtoare Ce prevede articolul 94 din OUG 34/2006: Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziie public dac se ndeplinesc, n mod cumulativ,urmtoarele condiii: a) contractul n cauz este considerat a fi de complexitate deosebit; b) aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns nu ar permite atribuirea contractului de achiziie public n cauz.

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica procedura de dialog competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziie public dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 94, OUG 34 / 2006): a) contractul n cauz este considerat a fi de complexitate deosebit; b) aplicarea procedurii de licitaie deschis sau restrns nu ar permite atribuirea contractului de achiziie public n cauz. n sensul prevederilor art. 94 lit. a), contractul de complexitate deosebit este considerat acel contract de achiziie public pentru care autoritatea CONTRACTANT NU ESTE, N MOD OBIECTIV, N MSUR (art. 95, OUG 34 / 2006): a) s defineasc specificaiile tehnice capabile s i satisfac necesitile i exigenele; i/sau b) s stabileasc montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a proiectului. Procedura de dialog competitiv se desfoar n trei etape (art. 96, OUG 34 / 2006): a) etapa de preselecie a candidailor; b) etapa de dialog cu candidaii admii n urma preseleciei, pentru identificarea soluiei/soluiilor apte s rspund necesitilor autoritii contractante i n baza creia/crora candidaii vor elabora i vor depune oferta final; c) etapa de evaluare a ofertelor finale depuse.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

90

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialogul competitiv se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care se solicit operatorilor economici interesai depunerea de candidaturi (art. 97, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 55, OUG 34/2006 Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

Anunul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puin 37 de zile nainte de data limit de depunere a candidaturilor. Reducere termene: Perioada de timp cuprins ntre data transmiterii spre publicare a anunului de participare la etapa I a procedurii i data limit de depunere a candidaturilor poate fi redus dup cum urmeaz: 1. Dac: valoarea estimat a contractului este mai mare dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene: Atunci: - zile Termen limit Transmis electronic JOUE 37 30

2. Dac: valoarea estimat a contractului este egal sau mai mic dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

Atunci:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------91

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- zile Termen limit transmitere spre SEAP 30 Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile (art. 98, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 71, OUG 34/2006 - Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonane de urgen referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunurilor de participare sau data transmiterii invitaiilor de participare i, pe de alt parte, data limit pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili perioada respectiv n funcie de complexitatea contractului i/sau de cerinele specifice, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de atribuire.

n cazul n care anunul de participare este transmis n format electronic spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile (art. 98, alin. 2, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 20 de zile nainte de data limit de depunere a candidaturilor (art. 99, OUG 34 / 2006). Orice operator economic ARE DREPTUL de a-i depune candidatura pentru a participa la procedura de dialog competitiv (art. 100, OUG 34 / 2006). n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limit de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine informaii suplimentare cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire (art. 47, HG 925/19.07.2006). - art. 48, alin. 1, HG 925/19.07.2006 - abrogat Dup ce a finalizat preselecia candidailor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop. (art. 48, alin. 2, HG 925/19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------92

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de a lua msurile necesare pentru informarea tuturor candidailor cu privire la rezultatul preseleciei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen (art. 48, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de preselecie prevzute n anunul de participare (art. 101, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a indica n anunul de participare criteriile de preselecie i regulile aplicabile, numrul minim al candidailor pe care intenioneaz s i preselecteze i, dac este cazul, numrul maxim al acestora (art. 101, alin. 2, OUG 34 / 2006). Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut la alin. (2), trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic de 3 (art. 101, alin. 3, OUG 34 / 2006). Numrul de candidai admii n cea de-a doua etap a dialogului competitiv trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim indicat n anunul de participare (art. 102, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de preselecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare, autoritatea contractant ARE DREPTUL (art. 102, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) fie de a anula procedura de dialog competitiv; b) fie de a continua procedura de dialog competitiv numai cu acel/acei candidat/candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ETAPA I
- Numr minim i maxim de candidai preselectai -Criterii de preselecie (capacitatea tehnic i economico finnciar) Anun de participare

Factori de evaluare a soluiilor

Invitaie de participare Preselectare candidai DA Documentaia descriptiv -Necesitile AC -Obiectivele AC -Constrngerile AC Factori de evaluare pentru reducerea participanilor /soluiilor

Candidai preselectai

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite, concomitent, o invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de dialog competitiv tuturor candidailor admii (art. 103, alin. 1, OUG 34 / 2006). ESTE INTERZIS invitarea la etapa a doua a dialogului competitiv a unui operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a ndeplinit criteriile de preselecie (art. 103, alin. 2, OUG 34 / 2006). Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii (art. 104, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) referine privind anunul de participare publicat; b) adresa la care va avea loc dialogul precum i data i ora lansrii acestuia; c) limba/limbile n care se va derula dialogul; d) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite invitaia de participare nsoit de un exemplar al documentaiei de atribuire, care va include i documentaia descriptiv (art. 104, alin. 2, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin mijloace electronice n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a include n invitaia de participare informaii privind modul de accesare a documentaiei respective (art. 104, alin. 3, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a include n cadrul documentaiei descriptive cel puin o descriere a necesitilor, obiectivelor i constrngerilor autoritii contractante, pe baza crora se va derula dialogul pentru identificarea soluiilor viabile, precum i, dac este cazul, primele care vor fi acordate participanilor la dialog (art. 105, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are dreptul s prevad n cadrul documentaiei descriptive posibilitatea de a realiza dialogul n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de soluii discutate. Reducerea succesiv a soluiilor discutate se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabilii n documentaia de atribuire (art. 105, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant deruleaz dialogul cu fiecare candidat admis, n parte. n cadrul acestui dialog se discut opiunile referitoare la aspectele tehnice, montaje financiare, mod de rezolvare a unor probleme legate de cadrul juridic, precum i orice alte elemente ale viitorului contract, astfel nct soluiile identificate s corespund necesitilor obiective ale autoritii contractante (art. 106, alin. 1, OUG 34 / 2006). Pe durata dialogului, autoritatea contractant are obligaia de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fa de toi participanii. n acest sens, autoritatea contractant nu are dreptul de a furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre participani un avantaj suplimentar n raport cu ceilali (art. 106, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a nu dezvlui, fr acordul participantului n cauz, soluia propus i alte informaii confideniale prezentate de acesta (art. 106, alin. 3, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant DERULEAZ DIALOGUL PN CND IDENTIFIC SOLUIA/soluiile corespunztoare necesitilor sale obiective (art. 106, alin. 4, OUG 34 / 2006). Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv const n organizarea de ntlniri, cu fiecare candidat admis n parte, pe parcursul crora se deruleaz un dialog cu scopul identificrii soluiilor/opiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic i orice alte elemente ale viitorului contract. La sfritul fiecrei ntlniri comisia de evaluare are obligaia consemnrii problemelor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------95

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

discutate i aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de edin (art. 49,alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Identificarea soluiilor/opiunilor se structureaz n funcie de necesitile, obiectivele i constrngerile autoritii contractante, astfel cum au fost acestea evideniate n documentaia descriptiv (art. 49, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant are dreptul de a include n documentaia descriptiv posibilitatea acordrii de prime participanilor la dialog. Primele se stabilesc n limita bugetului disponibil al autoritii contractante i n funcie de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputnd depi 2% din valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit (art. 49, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a crui ofert este, n final, declarat ctigtoare (art. 49, alin. 4, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant are dreptul de a derula dialogul i n runde intermediare, care au ca scop reducerea succesiv a numrului de soluii discutate, dac sunt ndeplinite n mod cumulativ urmtoarele condiii (art. 50, alin. 1, HG 925/19.07.2006): a) aceast posibilitate a fost prevzut n documentaia descriptiv; b) numrul participanilor la dialog este suficient de mare, astfel nct o astfel de reducere s nu afecteze concurena real. n sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a organiza, dup ce n urma dialogului cu fiecare dintre participani au fost clarificate o parte dintre aspectele prevzute la art. 49 alin. (1), runde intermediare n care participanii la dialog urmeaz s prezinte propuneri tehnice i/sau financiare pariale (art. 50, alin. 2, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede art. 49, alin. 1, HG 925/ 2006 Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv const n organizarea de ntlniri, cu fiecare candidat admis n parte, pe parcursul crora se deruleaz un dialog cu scopul identificrii soluiilor/opiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic i orice alte elemente ale viitorului contract. La sfritul fiecrei ntlniri comisia de evaluare are obligaia consemnrii problemelor discutate i aspectelor convenite ntrun proces-verbal de edin.

Autoritatea contractant are obligaia de a anuna toi participanii la dialog cu privire la modalitatea de desfurare a rundei intermediare, precum i la factorii de evaluare aplicabili i la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numrului de participani. (art. 50, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Dup finalizarea unei runde intermediare de reducere a numrului de participani la dialog, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un nou raport intermediar, care se
------------------------------------------------------------------------------------------------------------96

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop. (art. 50, alin. 4, HG 925/19.07.2006). Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de a lua msurile necesare pentru informarea tuturor participanilor la dialog cu privire la rezultatul rundei intermediare, conform prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen. (art. 50, alin. 5, HG 925/19.07.2006). Urmtoarea runda de dialog se deruleaz numai cu participanii rmai n competiie dup finalizarea rundei intermediare organizate anterior. Participanii rmai n competiie, odat admii ca urmare a organizrii unei runde intermediare, nu au dreptul ca, n cadrul rundelor urmtoare sau atunci cnd depun oferta final, s modifice angajamentele asumate prin propunerile tehnice i/sau financiare pariale pe care le-au prezentat, dect n sensul mbuntirii acestora (art. 50, alin. 6, HG 925/19.07.2006). n cazul n care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei soluii viabile, autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerndu-se, implicit, ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonana de urgen (art. 51, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede art. 209, alin. 1, lit. b, OUG 34 / 2006 - Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunztoare ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

97

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E T A P A A II A

Numr mic de candidai preselectai DIALOG Aspecte tehnice Montaje financiare Cadru juridic + Contractul Faz intermediar

SAU

Numr mare de candidai preselectai DIALOG N RUNDE SUCCESIVE Aspecte tehnice Montaje financiare Cadru juridic + Contractul

Faz intermediar

Participani selectai Soluii identificate Inchidere dialog

Participani selectai Soluii identificate

n cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertanii trebuie s depun oferte pe baza soluiei/soluiilor identificate n cursul etapei anterioare (art. 52, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Prevederile art. 31 - 39 din HG 925 /19.07.2006 se aplic n mod corespunztor (art. 52, alin. 2, HG 925/19.07.2006).
Ce prevd articolele : 31 39, din HG 925 / 2006: n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data limit de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine documentaia de atribuire (art. 31, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). n cazul n care autoritatea contractant primete solicitri de clarificare cu privire la prevederile documentaiei de atribuire, aceasta are obligaia de a rspunde la aceste solicitri, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) i (3) din ordonan (art. 32, alin. 1, HG /19.07.2006). n cazul n care documentaia de atribuire a fost pus la dispoziia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct i nerestricionat la fiierul electronic disponibil n SEAP, autoritatea contractant are obligaia, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) din ordonan, de a face cunoscute clarificrile sau eventualele modificri n legtur cu documentaia de atribuire prin crearea unui nou fiier electronic la care se va asigura accesul direct i nerestricionat, n mod similar cu accesul la fiierul iniial (art. 32, alin. 2, HG /19.07.2006). Art. 33, HG 925 /19.07.2006 - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele i, dup caz, alte documente prezentate de participani, la data, ora si n locul indicate n anunul de participare. n cazul n care devine necesar prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a preciza aceast modificare printr-o erat la anunul de participare, care trebuie ns ------------------------------------------------------------------------------------------------------------98

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------publicat cu cel puin 3 zile nainte de data anunat iniial pentru deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). n cadrul edinei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz ntr-una dintre urmtoarele situaii: (art. 33, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). a) au fost depuse dup data i ora-limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n anunul de participare; b) nu sunt nsoite de garania de participare, n cuantumul, forma i avnd perioada de valabilitate solicitate n documentaia de atribuire. edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare i de reprezentani ai operatorilor economici prezeni la edin, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte, consemnndu-se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, n cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina respectiv.(art. 33, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile n cazul prevzut la art. 216 din ordonana de urgen, trasabilitatea aciunilor fiind asigurat implicit de SEAP (art. 33, alin. 5, HG 925 /19.07.2006). Orice decizie cu privire la calificarea/selecia ofertanilor/candidailor sau, dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor (art. 33, alin. 6, HG 925 /19.07.2006). Pe parcursul analizrii i verificrii documentelor prezentate de ofertani, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri ale documentelor prezentate de acetia pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din ordonana de urgen sau pentru demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele solicitate. (art. 35, HG 925 /19.07.2006). Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 1, HG 925 /19.07.2006): a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33 alin. (3) din HG 925/2006; b) a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare stabilite in documentaia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante n acest sens; b1) abrogat; c) constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive: - n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini; d) nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este formulat n conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonan; e) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv. .e1) preul, fr TVA, inclus in propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare ------------------------------------------------------------------------------------------------------------99

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, se constat existena a cel puin uneia dintre urmtoarele situaii: - preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat prevzut n anunul/invitaia de participare; - ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice; f) in urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de urgen se constat c oferta are un pre neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se poate asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin caietul de sarcini. Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 2, HG 925 /19.07.2006): a) nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini; b) conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant n cadrul documentaiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept renunarea la clauzele respective; c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate; d) n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte. n sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonana de urgen, o ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat atunci cnd preul ofertat, fr TVA, reprezint mai puin de 85% din valoarea estimat a contractului respectiv sau, n cazul n care n procedura de atribuire sunt cel puin 5 oferte care nu se afl n situaiile prevzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) i alin. (2), atunci cnd preul ofertat reprezint mai puin de 85% din media aritmetic a ofertelor respective (art. 36.1, alin. 1, HG 925/2006) In cazul n care, pe parcursul evalurii, se constat existena unei oferte cu pre aparent neobinuit de sczut n sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a efectua verificri detaliate n legtur cu aspectele prevzute la art. 202 alin. (2) din ordonana de urgent (art. 36.1, alin. 2, HG 925/2006). n scopul efecturii verificrilor prevzute la alin. (2), autoritatea contractant va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dup caz, preurile la furnizori, situaia stocurilor de materii prime i materiale, modul de organizare i metodele utilizate n cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forei de munc, performanele i costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru (art. 36.1, alin. 3, HG 925/2006). n cazul n care ofertantul nu prezint informaiile solicitate sau aceste informaii nu pot justifica preul aparent neobinuit de sczut, oferta intr sub incidena prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f) (art. 36.1, alin. 4, HG 925/2006). Ofertele care nu se ncadreaz n nici una din situaiile prevzute la art. 36, din HG 925/19.07.2006 sunt considerate oferte corespunztoare admisibile, singurele care pot fi considerate admisibile (art. 37, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baz criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire (art. 37, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------100

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nainte de stabilirea ofertei ctigtoare, autoritatea contractant are dreptul de a organiza o etap final de licitaie electronic, dar numai n cazul n care a luat aceast decizie nainte de iniierea procedurii de atribuire i numai dac a anunat decizia respectiv n anunul de participare, iar documentaia de atribuire conine toate precizrile prevzute la art. 164 din ordonana de urgen (art. 38, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Licitaiile electronice se organizeaz prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonana de urgen. (art. 38, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant are obligaia de a invita la etapa de licitaie electronic numai ofertani care au depus oferte admisibile (art. 38, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). n cazul organizrii etapei finale de licitaie electronic, clasamentul final se stabilete lund n considerare si rezultatul obinut n procesul repetitiv de ofertare derulat n cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se nregistra n SEAP n scopul participrii la etapa final de licitaie electronic este asimilat cu retragerea ofertei, n acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a) (art. 38, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Dup ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora, n conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonana de urgen, un raport al procedurii de atribuire, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop (art. 39, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor ofertanilor n legtur cu rezultatul aplicrii procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen (art. 39, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Activitatea comisiei de evaluare nceteaz dup elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. 39, alin. 3, HG 925 /19.07.2006).

Dup ce a declarat nchis etapa de dialog i a anunat participanii cu privire la acest aspect, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a invita participanii selectai s depun oferta final, ofert care se elaboreaz pe baza soluiei/soluiilor identificate n cursul acestei etape i care trebuie s conin toate elementele necesare prin care se prezint modul de ndeplinire a viitorului contract (art. 106, alin. 5, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite invitaia de depunere a ofertei finale cu un numr suficient de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor, astfel nct fiecare participant selectat s beneficieze de o perioad rezonabil pentru elaborarea ofertei finale (art. 107, alin. 1, OUG 34 / 2006). Perioada acordat pentru elaborarea ofertei finale nu trebuie s fie mai mic dect o perioad minim stabilit de comun acord cu participanii selectai pe parcursul derulrii celei de-a doua etape a procedurii de dialog competitiv (art. 107, alin. 2, OUG 34 / 2006). Invitaia de depunere a ofertei finale TREBUIE S CUPRIND CEL PUIN urmtoarele informaii (art. 108, OUG 34 / 2006): a) referine privind anunul de participare publicat; b) data i ora limit stabilite pentru depunerea ofertelor;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------101

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) adresa la care se transmit ofertele; d) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta; e) adresa, data i ora deschiderii ofertelor; f) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare. Pe parcursul etapei de evaluare, autoritatea contractant are dreptul de a solicita clarificri, detalieri i nuanri ale ofertei. Evaluarea ofertelor se realizeaz pe baza criteriilor prevzute n documentaia de atribuire, iar oferta ctigtoare se stabilete conform prevederilor art. 198 alin. (2) - (art. 109, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 198, alin. 2 din OUG 34/2006: In cazul in care atribuirea contractului de achiziie publica se realizeaz prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantului identificat ca a depus cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic sa reconfirme anumite elemente ale ofertei sau anumite angajamente asumate in cadrul acesteia. (art. 109, alin. 2, OUG 34 / 2006). n oricare dintre situaiile prevzute la alin. (1) sau (2), clarificrile, detalierile, nuanrile, informaiile suplimentare sau reconfirmrile prezentate NU TREBUIE S CONDUC LA MODIFICRI ALE CARACTERISTICILOR DE BAZ ALE OFERTEI SAU ALE SOLUIILOR care au stat la baza lansrii invitaiei de depunere a ofertelor finale, modificri care ar determina distorsionarea concurenei sau crearea unui avantaj suplimentar n raport cu ceilali ofertani (art. 109, alin. 3, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

102

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E T A P A A III A

Depunere oferte de ctre candidaii selectai

Depunere oferte de ctre candidaii selectai

Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor

Stabilirea ofertei ctigtoare

Stabilirea ofertei ctigtoare

Reconfirmarea ofertei

Reconfirmarea ofertei

Criteriul:Oferta cea mai avantajoas dpdv economic

III. 5 NEGOCIEREA CU PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE nainte de iniierea procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea contractant are obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor prevzute la art. 110 din ordonana de urgen. Rezultatul verificrii se concretizeaz prin elaborarea notei justificative prevzute la art. 5, din HG 925 /19.07.2006, care devine parte a dosarului achiziiei publice (art. 53, alin. 1, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede art. 5, HG 925/ 2006 - (1) n conformitate cu principiul asumrii rspunderii, stabilirea circumstanelor de ncadrare prevzute de ordonana de urgen pentru aplicarea fiecrei proceduri sau pentru cumprarea direct, intr n responsabilitatea exclusiv a autoritii contractante. (2) Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a elabora o not justificativ, n toate situaiile n care procedura de atribuire propus pentru a fi aplicat este alta dect una dintre cele prevzute la art. 20 alin. (1) din ordonana de urgen sau, n cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonana de urgen. (3) Nota justificativ se aprob de ctre conductorul autoritii contractante conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul compartimentului juridic, i constituie un nscris esenial al dosarului achiziiei publice. (4) n cazul n care urmeaz s fie aplicat procedura cererii de oferte, nota justificativ trebuie s conin numai explicaii cu privire la rezultatul estimrii, conform regulilor prevzute n cadrul Capitolului 2, Seciunea a 2-a din ordonana de urgen, a valorii contractului de achiziie public care urmeaz s fie atribuit.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

103

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractant nu are obligaia verificrii condiiilor prevzute la alin. (1), n acest caz fiind aplicabile prevederile art. 251 din ordonan (art. 53, alin. 2, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede articolul 251, alin. 1, lit. b, OUG 34/2006 : (1) Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul sectorial, de regul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare. (2) Prin excepie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 250 alin. (1), dup caz, numai n circumstanele specifice prevzute la art. 252 sau 124.

n perioada cuprins ntre data publicrii anunului de participare i data-limit de depunere a candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine informaii complete cu privire la condiiile de participare la procedura de atribuire (art. 53.1, HG 925/19.07.2006). Dup ce s-a finalizat preselecia candidailor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora un raport intermediar, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop (art. 53.2, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de a lua msurile necesare pentru informarea tuturor candidailor cu privire la rezultatul preseleciei, conform prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen (art. 53.2, alin. 2 HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabil a unui anun de participare, n urmtoarele cazuri (art. 110, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse, dialogului competitiv sau a cererii de oferte, nu a fost depus nici o ofert sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere n acest caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale de licitaie deschis, licitaie restrns dialog competitiv sau cerere de oferte i numai dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial (OUG 94/2007); b) n situaii excepionale, temeinic motivate, atunci cnd natura lucrrilor/produselor/serviciilor sau riscurile implicate de executarea/livrarea/prestarea acestora nu permit o estimare iniial global a preului viitorului contract de achiziie public; c) atunci cnd serviciile care urmeaz s fie achiziionate, ndeosebi serviciile financiare, astfel cum sunt acestea prevzute n categoria 6 din anexa nr. 2 A, sau serviciile intelectuale, cum ar fi cele care implic proiectarea lucrrilor, sunt de aa natur nct
------------------------------------------------------------------------------------------------------------104

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

caietul de sarcini nu poate fi elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziie public prin aplicarea licitaiei deschise sau licitaiei restrnse; d) atunci cnd lucrrile ce urmeaz a fi executate sunt necesare exclusiv n scopul cercetrii tiinifice, experimentrii sau dezvoltrii tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz pentru obinerea unui profit i nici nu urmresc acoperirea costurilor aferente. n cazurile prevzute la alin. (1) lit. a), autoritatea contractant ARE DREPTUL de a nu transmite spre publicare anunul de participare dac invit la negocieri numai i pe toi acei ofertani care au ndeplinit criteriile de calificare i selecie n cadrul procedurii anterioare i care au depus oferte conform regulilor formale prevzute n documentaia de atribuire (art. 110, alin. 2, OUG 34 / 2006). n cazul prevzut la art. 110 alin. (1) lit. a), autoritatea contractant ARE DREPTUL de a decide organizarea unei etape finale de licitaie electronic, caz n care are obligaia de a anuna aceast decizie n anunul de participare i n documentaia descriptiv (art. 111, OUG 34 / 2006). Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare se iniiaz prin transmiterea spre publicare, n conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare, prin care se solicit operatorilor economici interesai depunerea de candidaturi (art. 112, OUG 34 / 2006, i art. 71 din HG 925/19.07.2006).
Anunul de participare trebuie trimis spre publicare cu cel puin 37 de zile nainte de data limit de depunere a candidaturilor.

Reducere termene: Perioada de timp cuprins ntre data transmiterii spre publicare a anunului de participare la etapa I a procedurii i data limit de depunere a candidaturilor poate fi redus dup cum urmeaz: 1. Dac: valoarea estimat a contractului este mai mare dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci:
- zile Transmis electronic la JOUE 30

Termen limit

37 2. Dac:

Perioada nu poate fi respectat din motive de urgen 15

Transmis electronic la JOUE, iar perioada nu poate fi respectat din motive de urgen 10

valoarea estimat a contractului este egal sau mai mic dect pragurile pentru publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,
Atunci: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------105

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ zile Termen limit publicare SEAP 12

Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este mai mare dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), perioada cuprins ntre data transmiterii anunului de participare spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i data limit de depunere a candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile (art. 113, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul .55, alin. 2, OUG 34/2006 : Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

n cazul n care, din motive de urgen, numrul de zile prevzut la alin. (1) nu poate fi respectat, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a accelera aplicarea procedurii prin reducerea perioadei prevzute la alin. (1), dar nu la mai puin de 15 zile (art. 113, alin. 2, OUG 34 / 2006). n cazul n care anunul de participare este transmis n format electronic spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin. (1) se poate reduce cu 7 zile i perioada prevzut la alin. (2) se poate reduce cu 5 zile (art. 113, alin. 3, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul n care valoarea estimat a contractului de achiziie public este egal sau mai mic dect cea prevzut la art. 55 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite anunul de participare spre publicare n SEAP cu cel puin 10 zile nainte de data limit de depunere a candidaturilor (art. 114, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 71, OUG 34/2006 - Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonane de urgen referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunurilor de participare sau data transmiterii invitaiilor de participare i, pe de alt parte, data limit pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili perioada respectiv n funcie de complexitatea contractului i/sau de cerinele specifice, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de atribuire. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------106

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Orice operator economic are dreptul de a solicita i de a obine un exemplar al documentaiei descriptive (art. 115, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul prevzut la art. 40 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a pune documentaia descriptiv la dispoziia operatorului economic ct mai repede posibil, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc 4 zile de la primirea unei solicitri din partea acestuia. (art. 115, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul art. 40, alin. 1, din OUG 34/2006: Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea documentaiei de atribuire de ctre orice operator economic prin asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire. Ce prevede articolul art. 40, alin. 2, din OUG 34/2006: Prin excepie de la dispoziiile alin. (1), n situaia n care ataarea documentaiei de atribuire n SEAP nu este posibil din motive tehnice, autoritatea contractant are obligaia de a pune la dispoziia oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare a unui exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie ori pe suport magnetic.

Documentaia descriptiv trebuie s conin o descriere a necesitilor, obiectivelor i constrngerilor autoritii contractante, pe baza crora se vor derula negocierile (art. 115, alin. 3, OUG 34 / 2006). Orice operator economic ARE DREPTUL de a-i depune candidatura pentru a participa la procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare (art. 116, alin. 1, OUG 34 / 2006). Atunci cnd preselecteaz candidaii, autoritatea contractant are obligaia de a aplica criterii obiective i nediscriminatorii, utiliznd n acest scop numai criteriile de preselecie prevzute n anunul de participare (art. 116, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a indica n anunul de participare criteriile de preselecie i regulile aplicabile, numrul minim al candidailor pe care intenioneaz s i preselecteze i, dac este cazul, numrul maxim al acestora (art. 116, alin. 3, OUG 34 / 2006). Numrul minim al candidailor, indicat n anunul de participare prevzut la alin. (3), trebuie s fie suficient pentru a asigura o concuren real i, n orice situaie, nu poate fi mai mic de 3 (art. 116, alin. 4, OUG 34 / 2006). Numrul de candidai preselectai trebuie s fie cel puin egal cu numrul minim indicat n anunul de participare (art. 117, alin. 1, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

107

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de preselecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare, autoritatea contractant ARE DREPTUL (art. 117, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; b fie de a continua procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare numai cu acel/acei candidat/candidai care ndeplinete/ndeplinesc criteriile solicitate.
Anulare licitaie deschis sau restrns ETAPA I ANUN DE PARTICIPARE - Numr minim i maxim de candidai preselectai -Criterii de preselecie (capacitatea tehnic i economico finnciar)

Invitare candidai calificai Eventual preselecie Preselecie

Candidai preselectai

Candidai preselectai

Documentaia descriptiv - Necesitile AC - Obiectivele AC - Constrngerile AC - Factori de evaluare pt. negociere n runde succesive - Criteriul de atribuire contrat

Autoritatea contractant are obligaia de a organiza, n cadrul etapei a doua a procedurii de atribuire, ntlniri cu fiecare candidat preselectat n parte, n cadrul crora se desfoar negocieri cu privire la propunerea tehnic i la cea financiar (art. 54, alin. 1, HG/19.07. 2006). Fiecare participant la etapa de negocieri are obligaia de a prezenta, n funcie de necesitile, obiectivele si constrngerile autoritii contractante, astfel cum au fost acestea evideniate n documentaia descriptiv, o propunere de ofert preliminar, care va constitui punctul de pornire al negocierilor (art. 54, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Scopul negocierilor este de mbuntire a ofertei preliminare i de adaptare a acesteia la condiiile concrete n care se va derula viitorul contract. La sfritul fiecrei ntlniri comisia are obligaia consemnrii problemelor discutate i a aspectelor convenite ntr-un proces-verbal de edin, care se semneaz de ctre toi participanii la negocieri (art. 54, alin. 3, HG 925/19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------108

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n msura n care a prevzut aceast posibilitate n documentaia descriptiv, iar numrul de participani la negocieri este suficient de mare astfel nct diminuarea numrului de participani s nu afecteze concurena real, autoritatea contractant are dreptul de a derula negocierile n runde succesive, dup un model similar cu cel prevzut pentru dialogul competitiv (art. 55, HG 925/19.07.2006). Negocierile se deruleaz pn n momentul n care fiecare participant la negocieri declar c oferta preliminar pe care a prezentat-o nu mai poate fi mbuntit, fapt care se consemneaz explicit n procesul-verbal de edin (art. 56, alin. 1, HG 925/19.07.2006). n cazul n care, pe parcursul negocierilor, comisia constat c nu se nregistreaz mbuntiri substaniale ale ofertei preliminare fa de ntlnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o ntlnire final, cu fiecare participant n parte. n cadrul acestei ntlniri fiecare participant are obligaia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice i financiare, pentru care urmeaz s se aplice criteriul de atribuire (art. 56, alin. 2, HG 925/19.07.2006).
ETAPA A II A Ofert preliminar Ofert preliminar

Negociere n runde succesive Oferta prelim. nu mai poate fi mbuntit

Dac e prevzut n DD

Negociere n runde succesive Oferta prelim. nu mai poate fi mbuntit

Invitaie la negociere cu candidaii preselectai

ntlnire final cu fiecare candidat - Propunerea tehnic - Propunerea financiar (Factorii de evaluare)

Invitaie la negociere cu candidaii preselectai

Autoritatea contractant are obligaia de a transmite, concomitent, o invitaie de participare la etapa a doua a procedurii de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare tuturor candidailor preselectai (art. 118, alin. 1, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------109

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Este interzis invitarea la etapa a doua a procedurii de negociere a unui operator economic care nu a depus candidatura n prima etap sau care nu a ndeplinit criteriile de preselecie (art. 118, alin. 2, OUG 34 / 2006). Invitaia de participare trebuie s cuprind cel puin urmtoarele informaii (art. 119, OUG 34 / 2006). a) referine privind anunul de participare publicat; b) adresa la care vor avea loc negocierile precum i data i ora lansrii acestora; c) limba/limbile n care se vor derula negocierile. d) dac este cazul, precizri referitoare la documentele suplimentare pe care operatorii economici trebuie s le prezinte n scopul verificrii declaraiilor sau completrii documentelor, prezentate n prima etap pentru demonstrarea capacitii tehnice i economico-financiare; e) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V seciunea a 3-a (Criterii de atribuire a contractului de achiziie public). Orice candidat selectat are dreptul de a solicita clarificri privind documentaia descriptiv. (art. 119.1, alin. 1, din OUG 34/2006) Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde, in mod clar, complet si fr ambiguiti, ct mai repede posibil, la orice clarificare solicitat, ntr-o perioad care nu trebuie s depeasc, de regul, 3 zile lucrtoare de la primirea unei astfel de solicitri din partea operatorului economic. (art. 119.1, alin. 2, din OUG 34/2006) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite rspunsurile - nsoite de ntrebrile aferente - ctre toi candidaii selectai, lund msuri pentru a nu dezvlui identitatea celui care a solicitat clarificrile respective. (art. 119.1, alin. 3, din OUG 34/2006) Fr a aduce atingere prevederilor art. 119.1 alin. (2), n msura n care clarificrile sunt solicitate n timp util, rspunsul autoritii contractante la aceste solicitri trebuie s fie transmis nu mai trziu de 6 zile nainte de data-limit stabilit pentru nceperea negocierilor. n cazul accelerrii procedurii de negociere, rspunsul autoritii contractante trebuie s fie transmis nu mai trziu de 4 zile nainte de data-limit stabilit pentru nceperea negocierilor. (art. 119.1, alin. 4, din OUG 34/20062) n cazul n care operatorul economic nu a transmis solicitarea de clarificare n timp util, punnd astfel autoritatea contractant n imposibilitate de a respecta termenul prevzut la alin. (1), aceasta din urm are totui obligaia de a rspunde la solicitarea de clarificare, n msura n care perioada necesar pentru elaborarea i transmiterea rspunsului face posibil primirea acestuia de ctre operatorii economici nainte de data limit de ncepere a negocierilor. (art. 119.1, alin. 5, din OUG 34/20062)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------110

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant DERULEAZ NEGOCIERI cu fiecare candidat preselectat n parte. n cadrul negocierilor se determin toate aspectele tehnice, financiare i juridice ale viitorului contract (art. 120, alin. 1, OUG 34 / 2006). Pe durata negocierilor, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a asigura aplicarea principiului tratamentului egal fa de toi candidaii. n acest sens, autoritatea contractant nu are dreptul de a furniza informaii ntr-o manier discriminatorie, care ar putea crea unuia/unora dintre candidai un avantaj n raport cu ceilali (art. 120, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA DE A NU DEZVLUI, fr acordul candidatului n cauz, propunerea de ofert sau alte informaii confideniale prezentate de acesta (art. 120, alin. 3, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL s prevad n cadrul documentaiei descriptive posibilitatea de a desfura negocierile n runde succesive, cu scopul de a reduce numrul de propuneri de ofert care intr n negociere. Reducerea succesiv a propunerilor de ofert se realizeaz numai pe baza factorilor de evaluare care au fost stabilii n documentaia de atribuire (art. 121, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant deruleaz negocieri pn la identificarea i stabilirea ofertei ctigtoare, avnd n vedere prevederile art. 200 (art. 121, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 200, din OUG 34/2006: Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a stabili oferta ctigtoare pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire, n condiiile n care ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i calificare impuse ETAPA I I B

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

111

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Negociere cu fiecare candidat

Negociere cu fiecare candidat

Identificare soluii

Identificare soluii

Oferta cea mai avantajoas dpdv economic Reconfirmare ofert finala

Oferta cea mai avantajoas dpdv economic

Art. 121, alin. 3, OUG 34 / 2006 - abrogat Art. 121, alin. 4, OUG 34 / 2006 abrogat III. 6 NEGOCIEREA FR PUBLICAREA PREALABIL A UNUI ANUN DE PARTICIPARE nainte de iniierea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea contractant are obligaia de a verifica ntrunirea condiiilor prevzute la art. 122 sau, dup caz, la art. 252, din ordonan. Rezultatul verificrii se concretizeaz prin elaborarea notei justificative prevzute la art. 5, din HG/19.07.2006, care devine parte a dosarului achiziiei publice (art. 57, HG 925 /19.07.2006).
Ce prevede articolul 252, OUG 34/2006 : Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare numai n urmtoarele cazuri: a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse sau negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare, nu a fost prezentat nici o ofert sau au fost prezentate numai oferte necorespunztoare datorit faptului c acestea sunt complet irelevante n raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de negociere n acest caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale i numai dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial; b) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie public poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse sau a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare nu pot fi respectate din ------------------------------------------------------------------------------------------------------------112

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------motive de extrem urgen determinate de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nici o form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar pentru a face fa situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare; d) atunci cnd contractul care urmeaz s fie atribuit este destinat exclusiv n scopul cercetrii tiinifice, experimentrii, studiilor sau dezvoltrii tehnologice i numai dac acesta nu este destinat obinerii unui profit i nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea s nu afecteze atribuirea ulterioar pe baze concureniale a contractelor subsecvente care sunt destinate ndeplinirii scopului propus; e) atunci cnd este necesar achiziionarea de la furnizorul iniial a unor cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii echipamentelor/instalaiilor livrate anterior i numai dac schimbarea furnizorului iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a achiziiona produse care,datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin incompatibiliti sau dificulti tehnice disproporionate de operare i ntreinere; f) atunci cnd produsele sunt cotate la bursa de mrfuri, iar achiziia acestora se realizeaz prin operaiuni pe piaa de disponibil; g) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care i lichideaz definitiv afacerile, de la un judector-sindic care administreaz afacerile unui operator economic n stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt procedur similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; h) atunci cnd este posibil achiziionarea de produse la un pre considerabil mai sczut dect preurile practicate n mod normal pe pia, ca urmare a apariiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioad foarte scurt de timp; i) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n acest din urm caz autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori; j) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea sa fie fcut contractantului iniial; - lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic si economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractanta sau, dei separabile de contractul iniial, sunt strict necesare in vederea ndeplinirii acestuia; k) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri, autoritatea contractant i propune s achiziioneze noi lucrri care sunt similare lucrrilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri constau n repetarea unor lucrri similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; - contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit prin procedura de licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; - valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor similare care pot fi achiziionate ulterior; - n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri ------------------------------------------------------------------------------------------------------------113

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------similare de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective. Ce prevede articolul 5, HG 925/2006 : (1) n conformitate cu principiul asumrii rspunderii, stabilirea circumstanelor de ncadrare prevzute de ordonana de urgen pentru aplicarea fiecrei proceduri sau pentru cumprarea direct, intr n responsabilitatea exclusiv a autoritii contractante. (2) Compartimentul intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1) are obligaia de a elabora o not justificativ, n toate situaiile n care procedura de atribuire propus pentru a fi aplicat este alta dect una dintre cele prevzute la art. 20 alin. (1) din ordonana de urgen sau, n cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonana de urgen. (3) Nota justificativ se aprob de ctre conductorul autoritii contractante conform atribuiilor legale ce i revin, cu avizul compartimentului juridic, i constituie un nscris esenial al dosarului achiziiei publice. (4) n cazul n care urmeaz s fie aplicat procedura cererii de oferte, nota justificativ trebuie s conin numai explicaii cu privire la rezultatul estimrii, conform regulilor prevzute n cadrul Capitolului 2, Seciunea a 2-a din ordonana de urgen, a valorii contractului de achiziie public care urmeaz s fie atribuit.

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare numai n urmtoarele cazuri (art. 122, OUG 34 / 2006): a) ABROGAT b) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie public poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare, sau a cererii de oferte, nu pot fi respectate din motive de extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nici o form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar, pentru a face fa situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare (OUG 94/2007); d) atunci cnd produsele ce urmeaz a fi livrate sunt fabricate exclusiv n scopul cercetrii tiinifice, experimentrii, studiilor sau dezvoltrii tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz pentru obinerea unui profit i nici nu urmresc acoperirea costurilor aferente; e) atunci cnd este necesar achiziionarea, de la furnizorul iniial, a unor cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii echipamentelor /instalaiilor livrate anterior, i numai dac schimbarea furnizorului iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a achiziiona produse care, datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin incompatibiliti sau dificulti tehnice sporite de operare i ntreinere. Ca regul general, durata unor astfel de contracte, precum i cea a contractelor rennoite nu poate fi mai mare de 3 ani;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------114

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri, achiziia acestora realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la disponibil; g) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care i lichideaz definitiv afacerile, de la un judector-sindic care administreaz afacerile unui operator economic n stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic n stare de faliment sau lichidare ori printro alt procedur similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; h) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n acest din urm caz, autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori; i) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare /adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane neprevzute au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea s fie fcut contractantului iniial; - lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia; - valoarea cumulat a contractelor care vor fi atribuite sau a actelor adiionale care vor fi ncheiate pentru lucrri i/sau servicii suplimentare ori adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial; j) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau de servicii, autoritatea contractant i propune s achiziioneze noi lucrri, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrrilor sau serviciilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, respectiv noile servicii, constau n repetarea unor lucrri sau servicii similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; - contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit prin procedura de licitaie deschis sau restrns; - valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor similare care pot fi achiziionate ulterior; - n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial sa precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective; - autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceast procedur ntr-un interval care nu poate depi 3 ani de la atribuirea contractului iniial.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------115

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care acest lucru este posibil i n msura n care nu se ncalc condiiile prevzute la art. 122 lit. h), i) i j), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a invita la negocieri un numr de operatori economici care s asigure o concuren real (art. 123, OUG 34 / 2006). Iniierea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare se realizeaz prin transmiterea unei invitaii de participare la negocieri ctre unul sau, ori de cte ori este posibil, ctre mai muli operatori economici (art. 58, HG /19.07.2006). n cazurile prevzute la art. 122 lit. f) i la art. 252 lit. f), din ordonana de urgen, autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piaa la disponibil; n aceast situaie, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind iniiat prin transmiterea ctre burs a ordinului de cumprare (art. 59, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). n sensul prevederilor de la alin. (1), prin bunuri fungibile se neleg bunurile determinate generic, care pot fi nlocuite unele cu altele n executarea unei obligaii contractuale (art. 59, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Oferta ctigtoare este aceea care, la finalul tranzaciei n ringul bursei, a prezentat cel mai sczut pre pentru produsul respectiv (art. 59, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). n cazurile prevzute la art. 122 lit. g) i la art. 252 lit. g), din ordonana de urgen, autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona produse prin participarea la procedura specific organizat n acest sens asupra operatorului economic aflat n lichidare, n condiiile legii (art. 60, HG 925 /19.07.2006). III. 7 CEREREA DE OFERTE Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public este mai mic dect sau egal cu echivalentul n lei al urmtoarelor praguri (art. 124, OUG 34 / 2006): a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro; b) pentru contractul de servicii: 100.000 euro; c) pentru contractul de lucrri: 750.000 euro. Cererea de oferte se iniiaz prin transmiterea unei invitaii de participare ctre cel puin 3 operatori economici (art. 61, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) i nceteaz aplicabilitatea, autoritatea contractant avnd obligaia de a publica invitaia de participare n SEAP (art. 61, alin. 2, HG 925 /19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------116

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitaia de participare trebuie trimis spre SEAP cu cel puin 10 de zile nainte de data limit de depunere a ofertelor. Reducere termene: Perioada de timp cuprins ntre data transmiterii invitaiei de participare si data limita de depunere a ofertelor poate fi redus dup cum urmeaz: Fr a transmite si publica invitaia n SEAP 12 Documentaie accesibil Invitaie publicat n SEAP n SEAP

10

n perioada cuprins ntre data transmiterii invitaiei de participare i data limit de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a asigura oricrui operator economic posibilitatea de a obine documentaia de atribuire (art. 62, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). - art. 62, alin. 2, HG 925 /19.07.2006 - abrogat - art. 62, alin. 3, HG 925 /19.07.2006 - abrogat ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, cererea de oferte se iniiaz prin publicarea n SEAP a unei invitaii de participare la procedura de atribuire (art. 125, alin. 1, OUG 34 / 2006). Invitaia de participare cuprinde cel puin urmtoarele informaii (art. 125, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) data i ora limit stabilite pentru primirea ofertelor; b) adresa la care se transmit ofertele; b 1) data i ora deschiderii ofertelor; c) limba sau limbile n care trebuie elaborat oferta; d) dac se solicit ndeplinirea unor criterii minime de calificare, menionarea acestora; e) o scurt descriere a obiectului contractului de achiziie public ce urmeaz s fie atribuit; f) modul de obinere a documentaiei de atribuire. n cazul n care documentaia de atribuire este accesibil direct prin mijloace electronice, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a include n invitaia de participare informaii privind modul de accesare a documentaiei respective (art. 125, alin. 3, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------117

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pn la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractant ARE DREPTUL de a nu publica invitaia de participare n SEAP, cu condiia s o transmit ctre cel puin 3 operatori economici (art. 126, alin. 1, OUG 34 / 2006). ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractant ARE DREPTUL, n cazuri temeinic justificate, s solicite Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice exceptarea de la obligaia prevzut la art. 125 alin. (1), pentru o perioad care nu poate depi mai mult de 12 luni de la intrarea n vigoare a prezentei ordonane de urgen (art. 126, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice ARE DREPTUL de a respinge solicitarea de derogare, n cazul n care justificarea prezentat nu este pertinent (art. 126, alin. 2, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 71,n cazul prevzut la art. 125 alin. (1) autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare invitaia de participare cu cel puin 10 zile nainte de data limit de depunere a ofertelor (art. 127, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 71, OUG 34/2006 - Fr a afecta aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonane de urgen referitoare la perioadele minime care trebuie asigurate ntre, pe de o parte, data transmiterii spre publicare a anunurilor de participare sau data transmiterii invitaiilor de participare i, pe de alt parte, data limit pentru depunerea ofertelor/candidaturilor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili perioada respectiv n funcie de complexitatea contractului i/sau de cerinele specifice, astfel nct operatorii economici interesai s beneficieze de un interval de timp adecvat i suficient pentru elaborarea ofertelor i pentru pregtirea documentelor de calificare care sunt solicitate prin documentaia de atribuire.

n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii invitaiei de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci aceasta ARE DREPTUL, n cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redus, s reduc perioada prevzut la alin. (1) cu 4 zile (art. 127, alin. 2, OUG 34 / 2006).. Operatorul SEAP ARE OBLIGAIA de a publica invitaia de participare i, dac este cazul, documentaia de atribuire, n cel mult o zi de la primire (art. 127, alin. 3, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor art. 71, n cazul prevzut la art. 126 alin. (1) autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite invitaia de participare cu cel puin 12 zile nainte de data limit de depunere a ofertelor (art. 128, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

118

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele la adresa, data i ora indicate n invitaia de participare, n msura n care nu a devenit necesar decalarea termenului de depunere a ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestaii (art. 129, OUG 34 / 2006). Dup transmiterea invitaiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevzute la art. 32 39, pentru aplicarea licitaiei deschise (art. 63, alin. 1, HG /19.07.2006).
Ce prevd articolele: Art. 32, HG 925 / 2006 - (1) n cazul n care autoritatea contractant primete solicitri de clarificare cu privire la prevederile documentaiei de atribuire, aceasta are obligaia de a rspunde la aceste solicitri, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) i (3) din ordonan. (2) n cazul n care documentaia de atribuire a fost pus la dispoziia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct i nerestricionat la fiierul electronic disponibil n SEAP, autoritatea contractant are obligaia, respectnd prevederile art. 78 alin. (2) din ordonan, de a face cunoscute clarificrile sau eventualele modificri n legtur cu documentaia de atribuire prin crearea unui nou fiier electronic la care se va asigura accesul direct i nerestricionat, n mod similar cu accesul la fiierul iniial. Art. 33, HG 925 /19.07.2006 - Autoritatea contractant are obligaia de a deschide ofertele i, dup caz, alte documente prezentate de participani, la data, ora si n locul indicate n anunul de participare. n cazul n care devine necesar prelungirea termenului de depunere a ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a preciza aceast modificare printr-o erat la anunul de participare, care trebuie ns publicat cu cel puin 3 zile nainte de data anunat iniial pentru deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor (art. 33, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). n cadrul edinei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz ntr-una dintre urmtoarele situaii: (art. 33, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). a) au fost depuse dup data i ora-limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n anunul de participare; b) nu sunt nsoite de garania de participare, n cuantumul, forma i avnd perioada de valabilitate solicitate n documentaia de atribuire. edina de deschidere se finalizeaz printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare i de reprezentani ai operatorilor economici prezeni la edin, n care se consemneaz modul de desfurare a edinei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecrei oferte, consemnndu-se totodat lista documentelor depuse de fiecare operator economic n parte. Autoritatea contractant are obligaia de a transmite un exemplar al procesului-verbal tuturor operatorilor economici participani la procedura de atribuire, n cel mult o zi lucrtoare de la deschidere, indiferent dac acetia au fost sau nu prezeni la edina respectiv.(art. 33, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile n cazul prevzut la art. 216 din ordonana de urgen, trasabilitatea aciunilor fiind asigurat implicit de SEAP (art. 33, alin. 5, HG 925 /19.07.2006). Orice decizie cu privire la calificarea/selecia ofertanilor/candidailor sau, dup caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopt de ctre comisia de evaluare n cadrul unor edine ulterioare edinei de deschidere a ofertelor (art. 33, alin. 6, HG 925 /19.07.2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------119

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe parcursul analizrii i verificrii documentelor prezentate de ofertani, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri ale documentelor prezentate de acetia pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din ordonana de urgen sau pentru demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele solicitate. (art. 35, HG 925 /19.07.2006). Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 1, HG 925 /19.07.2006): a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33 alin. (3) din HG 925/2006; b) a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare stabilite in documentaia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante n acest sens; b1) abrogat; c) constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive: - n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini; d) nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este formulat n conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonan; e) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv. .e1) preul, fr TVA, inclus in propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, se constat existena a cel puin uneia dintre urmtoarele situaii: - preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat prevzut n anunul/invitaia de participare; - ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice; f) in urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de urgen se constat c oferta are un pre neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se poate asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin caietul de sarcini. Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 2, HG 925 /19.07.2006): a) nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini; b) conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant n cadrul documentaiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept renunarea la clauzele respective; c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate; d) n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------120

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n sensul prevederilor art. 202 alin. (1) din ordonana de urgen, o ofert prezint un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat atunci cnd preul ofertat, fr TVA, reprezint mai puin de 85% din valoarea estimat a contractului respectiv sau, n cazul n care n procedura de atribuire sunt cel puin 5 oferte care nu se afl n situaiile prevzute la art. 36 alin. (1) lit. a)-e) i alin. (2), atunci cnd preul ofertat reprezint mai puin de 85% din media aritmetic a ofertelor respective (art. 36.1, alin. 1, HG 925/2006) In cazul n care, pe parcursul evalurii, se constat existena unei oferte cu pre aparent neobinuit de sczut n sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a efectua verificri detaliate n legtur cu aspectele prevzute la art. 202 alin. (2) din ordonana de urgent (art. 36.1, alin. 2, HG 925/2006). n scopul efecturii verificrilor prevzute la alin. (2), autoritatea contractant va solicita ofertantului inclusiv documente privind, dup caz, preurile la furnizori, situaia stocurilor de materii prime i materiale, modul de organizare i metodele utilizate n cadrul procesului de lucru, nivelul de salarizare a forei de munc, performanele i costurile implicate de anumite utilaje sau echipamente de lucru (art. 36.1, alin. 3, HG 925/2006). n cazul n care ofertantul nu prezint informaiile solicitate sau aceste informaii nu pot justifica preul aparent neobinuit de sczut, oferta intr sub incidena prevederilor art. 36 alin. (1) lit. f) (art. 36.1, alin. 4, HG 925/2006). Ofertele care nu se ncadreaz n nici una din situaiile prevzute la art. 36, din HG 925/19.07.2006 sunt considerate oferte corespunztoare admisibile, singurele care pot fi considerate admisibile (art. 37, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baz criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire (art. 37, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). nainte de stabilirea ofertei ctigtoare, autoritatea contractant are dreptul de a organiza o etap final de licitaie electronic, dar numai n cazul n care a luat aceast decizie nainte de iniierea procedurii de atribuire i numai dac a anunat decizia respectiv n anunul de participare, iar documentaia de atribuire conine toate precizrile prevzute la art. 164 din ordonana de urgen (art. 38, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Licitaiile electronice se organizeaz prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonana de urgen. (art. 38, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Autoritatea contractant are obligaia de a invita la etapa de licitaie electronic numai ofertani care au depus oferte admisibile (art. 38, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). n cazul organizrii etapei finale de licitaie electronic, clasamentul final se stabilete lund n considerare si rezultatul obinut n procesul repetitiv de ofertare derulat n cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se nregistra n SEAP n scopul participrii la etapa final de licitaie electronic este asimilat cu retragerea ofertei, n acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a) (art. 38, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Dup ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora, n conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonana de urgen, un raport al procedurii de atribuire, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop (art. 39, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor ofertanilor n legtur cu rezultatul aplicrii procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen (art. 39, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------121

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Activitatea comisiei de evaluare nceteaz dup elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. 39, alin. 3, HG 925 /19.07.2006).

n cazul aplicrii procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractant are dreptul de a solicita reduceri succesive ale preurilor incluse n propunerile financiare. (art. 63, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Procedura de cerere de oferte poate fi aplicat prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonana de urgen (art. 64, HG 925 /19.07.2006). n cazul prevzut la art. 126 alin. (1), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a anula procedura de cerere de oferte dac, n urma transmiterii invitaiei de participare, nu au fost depuse cel puin dou oferte corespunztoare (art. 130, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul prevzut la alin. (1) dup anularea procedurii de cerere de oferte, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA ca, n caz de aplicare a unei noi proceduri de cerere de oferte, s transmit invitaie de participare i ctre ali operatori economici de la care exist premisele obinerii de ofert. n cazul n care, dup aplicarea unei noi proceduri, autoritatea contractant primete doar o singur ofert corespunztoare, aceasta are dreptul de a atribui contractul de achiziie public ofertantului respectiv (art. 130, alin. 2, OUG 34 / 2006). III. 8 CONCURSUL DE SOLUII Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a organiza un concurs de soluii, astfel cum este descris la art. 18 alin. (2), ca o procedur independent, n care concurenii pot obine premii i/sau prime de participare, sau ca parte a unei alte proceduri care conduce la atribuirea unui contract de servicii (art. 131, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 18, alin. 2, OUG 34/2006 - Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, respectiv o procedur prin care achiziioneaz, n special n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii.

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a preciza n cadrul documentaiei de concurs orice informaie, cerin, regul, criteriu sau altele asemenea, necesare pentru a asigura potenialilor concureni o informare complet i corect cu privire la modul de aplicare a concursului de soluii (art. 132, OUG 34 / 2006). Documentaia de concurs trebuie s cuprind cel puin (art. 133, OUG 34 / 2006): a) informaii generale privind autoritatea contractant;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------122

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la concurs; c) cerinele minime de calificare pe care autoritatea contractant a hotrt s le solicite, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de concureni pentru dovedirea ndeplinirii cerinelor respective; d) ansamblul cerinelor pe baza crora concurenii urmeaz s elaboreze i s prezinte proiectul; e) cuantumul premiilor care urmeaz s fie acordate, n cazul n care concursul este organizat ca o procedur independent; f) angajamentul autoritii contractante de a ncheia contractul de servicii cu ctigtorul sau cu unul dintre ctigtorii concursului respectiv, n cazul n care concursul este organizat ca parte a unei alte proceduri de atribuire a contractului de servicii; g) informaii detaliate i complete privind criteriul aplicat pentru stabilirea proiectului/proiectelor ctigtor/ctigtoare. Concursul de soluii se iniiaz prin publicarea, n conformitate cu prevederile art. 55, a unui anun de participare prin care solicit operatorilor economici interesai depunerea de proiecte. Anunul trebuie s cuprind cel puin informaiile prevzute n anexa nr. 3 D i se elaboreaz n conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia European (art. 134, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevede articolul: - art. 55, OUG 34/2006 Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

Numrul de zile dintre data publicrii anunului de participare i data depunerii proiectelor trebuie s fie stabilit astfel nct operatorii economici s beneficieze de o perioad rezonabil pentru elaborarea acestora (art. 134, alin. 2, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere prevederilor alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunul de participare cu cel puin 52 de zile nainte de data limit de depunere a proiectelor (art. 134, alin. 3, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant solicit transmiterea electronic a proiectelor, condiiile prevzute la art. 64 i 65 se aplic n mod corespunztor (art. 135, OUG 34 / 2006).
Ce prevd articolele: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------123

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ art. 64, OUG 34/2006 Autoritatea contractant are dreptul de a stabili ca solicitrile de participare i/sau ofertele s fie transmise prin mijloace electronice, numai dac se asigur respectarea urmtoarelor cerine: a) informaiile referitoare la posibilitile specifice de transmitere electronic, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; b) dispozitivele electronice de recepionare garanteaz n mod corespunztor integritatea i confidenialitatea datelor recepionate; c) operatorii economici trebuie s transmit nainte de data limit de transmitere documentele, certificatele, declaraiile i altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V seciunea a 2-a, n cazul n care acestea nu sunt disponibile n format electronic. - art. 65, OUG 34/2006 - n sensul prevederilor art. 64 garantarea integritii i confidenialitii datelor recepionate presupune faptul c dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le dein i/sau prin procedurile specifice utilizate, permit ndeplinirea n mod cumulativ a cel puin urmtoarelor condiii: a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitrilor de participare, precum i, dac este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie; b) nainte de data limit de transmitere a datelor, nici o persoan nu are acces la datele transmise; c) n cazul n care interdicia de acces prevzut la lit. b) a fost nclcat, acest acces neautorizat este clar detectabil; d) numai persoane autorizate n acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepionate; e) accesul la datele recepionate este posibil, n toate etapele procesului, numai printr-o aciune simultan a cel puin dou persoane/sisteme autorizate i numai dup data de vizualizare stabilit conform prevederilor lit. d); f) dup data de vizualizare a datelor recepionate, accesul la datele respective rmne posibil numai pentru persoanele autorizate s vizualizeze datele respective.

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a lua toate msurile necesare pentru ca schimburile de mesaje, comunicrile i arhivarea informaiilor s se realizeze ntr-o astfel de manier nct s asigure integritatea i confidenialitatea deplin a tuturor informaiilor comunicate de concureni (art. 136, alin. 1, OUG 34 / 2006). Coninutul planurilor sau proiectelor prezentate trebuie s rmn confidenial cel puin pn la data stabilit pentru deschiderea acestora, juriul urmnd a lua cunotin de coninutul respectivelor proiecte numai dup aceast dat (art. 136, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a realiza o selecie preliminar a concurenilor, utiliznd n acest sens criterii clare, obiective, nediscriminatorii, care trebuie s fie precizate n mod explicit n documentaia de concurs (art. 137, alin. 1, OUG 34 / 2006). Numrul de concureni selectai trebuie s fie suficient astfel nct s asigure o concuren real (art. 137, alin. 2, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

124

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n scopul evalurii proiectelor prezentate ntr-un concurs de soluii, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a numi un juriu format din cel puin 3 membri, persoane fizice independente fa de concureni, cu pregtire profesional i experien relevant n domeniu, precum i cu probitate moral recunoscut (art. 138, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care concurenilor li s-a solicitat o anumit calificare profesional, atunci cel puin o treime din numrul membrilor juriului trebuie s aib acea calificare sau una echivalent (art. 138, alin. 2, OUG 34 / 2006). Proiectele trebuie s fie prezentate anonim, acest anonimat urmnd a fi pstrat pn n momentul n care juriul a adoptat o decizie sau a formulat o opinie (art. 139, alin. 1, OUG 34 / 2006). Juriul este autonom n deciziile i opiniile pe care le emite (art. 139, alin. 2, OUG 34 / 2006). Juriul ARE OBLIGAIA de a evalua proiectele depuse exclusiv n baza criteriilor de evaluare indicate n anunul de concurs (art. 140, alin. 1, OUG 34 / 2006). Juriul ARE OBLIGAIA de a ntocmi un raport, semnat de toi membrii si, care trebuie s cuprind evaluarea calitativ a fiecrui proiect, observaii specifice, precum i, dac este cazul, lista de probleme care urmeaz a fi clarificate (art. 140, alin. 2, OUG 34 / 2006). Juriul ARE DREPTUL de a invita concurenii s rspund la problemele care au fost consemnate n raportul prevzut la art. 140 alin. (2), n vederea clarificrii oricror aspecte referitoare la soluia/proiectul propus (art. 141, alin. 1, OUG 34 / 2006). Juriul ARE OBLIGAIA de a elabora procese-verbale complete ale discuiilor derulate conform prevederilor alin. (1) (art. 141, alin. 2, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

125

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I V. MODALITI SPECIALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC I V. 1 ACORDUL-CADRU I V. 2 SISTEMUL DE ACHIZIIE DINAMIC I V. 3 LICITAIA ELECTRONIC
I V. 3.1 NREGISTRAREA I RENNOIREA NREGISTRRII N SEAP I V .3.2 CONDIIILE I PROCEDURA RENNOIRII NREGISTRRII N SEAP I V .3 .3 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE I V .3.4 CEREREA DE OFERTE I V .3.5 LICITAIA ELECTRONIC I V .3.6 CATALOGUL ELECTRONIC I V. 3.7 SOLUIONAREA CONTESTAIILOR I V .3.8 SUSPENDAREA DREPTULUI OPERATORULUI ECONOMIC DE A PARTICIPA LA PROCEDURI DE ATRIBUIRE DIN SEAP I V. 3.9 TARIFE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

126

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I V. 1 ACORDUL CADRU Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a ncheia acordul-cadru, de regul prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis sau licitaie restrns (art. 142, alin. 1, OUG 34 / 2006). Prin excepie de la prevederile alin. (1), pentru ncheierea unui acord-cadru autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 18 numai n circumstanele specifice prevzute n prezenta ordonan de urgen (art. 142, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 18, OUG 34/ 2006 (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public sunt: a) licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s aib dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidaii admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor sale, urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor, candidaii selectai s elaboreze oferta final; d) negocierea, respectiv procedura prin care autoritatea contractant deruleaz consultri cu candidaii selectai i negociaz clauzele contractuale, inclusiv preul, cu unul sau mai muli dintre acetia. Negocierea poate fi: - negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; - negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare; e) cererea de oferte, respectiv procedura simplificat prin care autoritatea contractant solicit oferte de la mai muli operatori economici. (2) Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, respectiv o procedur special prin care achiziioneaz, ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii.

Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a utiliza n mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru, astfel nct s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena (art. 143, OUG 34 / 2006 i art. 88, alin. 1, HG 925 / 19.07.2006). Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a stabili ca durata unui acord-cadru s depeasc mai mult de 4 ani, dect n cazuri excepionale i pe care le poate justifica n special prin obiectul specific al contractelor ce urmeaz a fi atribuite n baza acorduluicadru respectiv (art. 144, alin. 1, OUG 34 / 2006). n sensul prevederilor de la art. 143, din OG 34/2006, autoritatea contractant (art. 65, HG 925 / 19.07.2006):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

127

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) nu are dreptul de a ncheia acorduri-cadru cu o durat mai mare de 4 ani dect n cazuri excepionale i pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaz s fie atribuite n baza acordului-cadru respectiv; b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestaii de alt natur dect cele stabilite prin acordul-cadru; c) nu are dreptul de a ncheia acorduri - cadru pe baza crora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natur diferite unele fa de altele; d) nu are dreptul de a ncheia contracte subsecvente dect cu operatorul/operatorii economici semnatari ai acordului-cadru i numai pe baza regulilor i condiiilor prevzute n respectivul acord; e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente n numele i pentru o alt autoritate contractant care nu este parte n acordul-cadru respectiv dect n cazul n care are calitatea de unitate de achiziii centralizate conform prevederilor de la art. 22 din ordonana de urgen ; f) fr a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonana de urgen, are obligaia de a impune condiii minime de calificare care s se raporteze cel mult la valoarea estimat a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaz c va fi atribuit pe durata acorduluicadru. g) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente a cror valoare cumulat este mai mare dect o valoare a crei depire ar conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice. Ce prevede art. 22, OUG 34/2006 - (1) Guvernul are dreptul de a aproba prin hotrre proiectarea i
implementarea unui sistem centralizat la nivel naional de achiziionare specializat a anumitor produse, servicii sau lucrri de la sau prin uniti de achiziii centralizate. (2) Unitatea de achiziii centralizat este o autoritate contractant astfel cum este definit la art. 8 lit. a), b) sau c), care: a) achiziioneaz n nume propriu produse i/sau servicii, care sunt sau pot fi destinate unei/unor alte autoriti contractante; b) atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru, n numele i pentru o alt/alte autoriti contractante. (3) Se consider c autoritatea contractant, care achiziioneaz produse, servicii sau lucrri de la sau printr-o unitate de achiziii centralizat, respect prevederile prezentei ordonane de urgen n msura n care unitatea de achiziii centralizate le respect, la rndul ei, atunci cnd realizeaz activitile de la alin. (2). Ce prevede art. 31, OUG 34/2006 - n cazul n care autoritatea contractant i propune s ncheie un acord-cadru, atunci valoarea estimat se consider a fi valoarea maxim estimat, fr TVA, a tuturor contractelor de achiziie public ce se anticipeaz c vor fi atribuite n baza acordului-cadru respectiv, pe ntreaga sa durat. Ce prevede art. 143, OUG 34/2006 Autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza n mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru astfel nct s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

128

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contractele care se atribuie n baza unui acord-cadru NU POT FI NCHEIATE dect ntre autoritatea/autoritile contractante i operatorul/operatorii economici, care sunt parte a acordului respectiv (art. 144, alin. 2, OUG 34 / 2006). Atunci cnd atribuie un contract de achiziie public pe baza prevederilor dintr-un acordcadru, autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a impune sau de a accepta modificri substaniale ale elementelor/condiiilor stabilite iniial prin acordul-cadru respectiv (art. 145, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a stabili operatorul economic sau, dup caz, operatorii economici care vor fi parte a acordului-cadru respectiv, prin aplicarea criteriilor de selecie i atribuire prevzute la cap. V (Atribuirea contractului de achiziie public) - (art. 146, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu un singur operator economic, atunci acordul respectiv trebuie s prevad cel puin (art. 147, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) obligaiile pe care operatorul economic i le-a asumat prin propunerea tehnic; b) preul unitar pe care operatorul economic l-a prevzut n propunerea financiar i pe baza cruia se va determina preul fiecrui contract atribuit ulterior. Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a atribui contractele de achiziie public subsecvente acordului-cadru numai cu respectarea condiiilor tehnice i financiare stabilite n acordul-cadru respectiv (art. 147, alin. 2, OUG 34 / 2006). De fiecare dat cnd intenioneaz s atribuie un contract de achiziie public subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a se consulta, n scris, cu operatorul economic, solicitndu-i acestuia, n funcie de necesiti, completarea ofertei (art. 147, alin. 3, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu mai muli operatori economici, numrul acestora nu poate fi mai mic de 3, n msura n care exist un numr suficient de operatori economici care au ndeplinit criteriile de calificare i selecie i care au prezentat oferte admisibile (art. 148, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant ncheie acordul-cadru cu mai muli operatori economici, atunci acordul respectiv trebuie s prevad cel puin (art. 149, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) obligaiile pe care fiecare dintre operatorii economici i le-au asumat prin propunerea tehnic; b) preul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevzut n propunerea financiar.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

129

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie public subsecvente unui acord-cadru ncheiat cu mai muli operatori economici (art. 149, alin. 2, OUG 34 / 2006).: a) fie fr reluarea competiiei; b) fie prin reluarea competiiei ntre operatorii economici semnatari ai acordului-cadru. Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie public n condiiile prevzute la alin. (2) lit. a) numai dac toate elementele/condiiile care vor guverna contractele respective au fost stabilite n acordul-cadru (art. 149, alin. 3, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie public n condiiile prevzute la alin. (2) lit. b) - (art. 149, alin. 4, OUG 34 / 2006): a) fie respectnd elementele/condiiile prevzute n acordul-cadru; b) fie, dac nu toate elementele/condiiile au fost clar prevzute n acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dac se consider necesar, unor alte elemente/condiii prevzute n caietul de sarcini elaborat pentru ncheierea acordului-cadru respectiv. n cazul prevzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractant are obligaia de a relua competiia respectnd urmtoarea procedur (art. 150, OUG 34 / 2006): a) pentru fiecare contract ce urmeaz a fi atribuit, autoritatea contractant consult n scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; b) autoritatea contractant fixeaz un termen limit suficient pentru prezentarea ofertelor, n acest sens avnd obligaia de a ine cont de aspecte precum complexitatea obiectului i timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; c) ofertele se prezint n scris, iar coninutul lor rmne confidenial pn cnd termenul limit stipulat pentru deschidere a expirat; d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bun ofert, pe baza criteriului de atribuire precizat n documentaia n temeiul creia a fost ncheiat acordul-cadru.
Ce prevede art. 149, alin. 4, lit. b, OUG 34 2006 - Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie public n condiiile prevzute la alin. (2) lit. b): a) fie respectnd elementele/condiiile prevzute n acordul-cadru; b) fie, dac nu toate elementele/condiiile au fost clar prevzute n acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dac se consider necesar, unor alte elemente/condiii prevzute n caietul de sarcini elaborat pentru ncheierea acordului-cadru respectiv.

Documentaia de atribuire trebuie s conin, alturi de elementele prevzute la art. 33 alin. (2) din ordonan, i un set minim de informaii specifice referitoare la (art. 66, HG 925 / 2006: a) numrul sau intervalul n care se va ncadra numrul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmeaz s fie ncheiat ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------130

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) opiunea de a atribui contractele subsecvente ncheierii acordului-cadru fr reluarea competiiei sau prin reluarea competiiei, n cazul n care acordul-cadru urmeaz s fie ncheiat cu mai muli operatori economici; c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaz s se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum i orice alte reguli aferente, n cazul n care atribuirea contractelor respective urmeaz s se realizeze prin reluarea competiiei; d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum i calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente; e) estimri ale cantitilor minime i maxime care ar putea fi solicitate pe durata ntregului acord-cadru; f) estimri ale cantitilor minime i maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaz s fie atribuite pe durata acordului-cadru.
Ce prevede art. 33, alin. 2, OUG 34/2006 - (2) Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin: a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie; d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare; f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V - seciunea a 3-a; g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac; h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Prin ncheierea unui acord-cadru, autoritatea contractant i asum, fa de operatorul/operatorii economici care sunt parte a acordului respectiv, urmtoarele obligaii principale (art. 67, alin. 1, HG 925 / 19.07.2006): a) s nu ncheie cu alt operator economic, pe durata acordului-cadru, un contract avnd ca obiect achiziionarea produselor/serviciilor/lucrrilor care fac obiectul acordului-cadru respectiv, cu excepia urmtoarelor cazuri: - operatorul/operatorii economici semnatar/semnatari ai acordului nu mai are/au capacitatea de a rspunde solicitrilor autoritii contractante; sau - autoritatea contractant se afl n situaia prevzut la art. 65 lit. g), n acest din urm caz fr a aduce atingere regulilor de estimare a valorii contractului de achiziie public b) s atribuie contracte operatorului/operatorilor economici semnatari, ori de cte ori intenioneaz s achiziioneze produsele/serviciile/lucrrile care au fcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectnd condiiile eseniale stabilite la ncheierea acestuia.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

131

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operatorul/operatorii economici semnatari ai acordului-cadru i asum ca obligaie principal fa de autoritatea contractant, furnizarea de produse/prestarea de servicii/execuia de lucrri, astfel cum a fost prevzut n acordul-cadru respectiv, ori de cte ori autoritatea contractant solicit acest lucru (art. 67, alin. 2, HG 925 / 19.07.2006). Solicitarea autoritii contractante, adresat operatorului economic pentru a furniza/presta/executa, se materializeaz prin ncheierea unui contract subsecvent acordului-cadru (art. 67, alin. 3, HG 925 / 19.07.2006). Acordul-cadru trebuie s prevad, pentru contractele subsecvente care urmeaz s fie atribuite, elementele/clauzele considerate eseniale ce se refer la (art. 68, alin. 1, HG 925 / 19.07.2006): a) obligaiile pe care operatorul/operatorii economici i le-au asumat prin propunerea tehnic prezentat n cursul procedurii de atribuire, n special n ceea ce privete caracteristicile tehnice funcionale i de performan - ale produselor care urmeaz s fie furnizate, descrierea serviciilor care urmeaz s fie prestate i nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrrilor care urmeaz s fie executate i nivelul calitativ al acestora, duratele/termenele de livrare, de prestare sau de execuie ncepnd din momentul ncheierii contractului, garaniile acordate, orice alte elemente care au fost luate n considerare n procesul de analiz i evaluare a propunerilor tehnice; b) preul/tariful unitar sau preurile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economici le-au prevzut n propunerea financiar; c) condiii specifice i formule de ajustare a preurilor, dup caz; d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractant le consider necesare. n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaz s fie atribuite prin reluarea competiiei, acordul-cadru trebuie s prevad (art. 68, alin. 2, HG 925 / 19.07.2006): a) elementele/condiiile care rmn neschimbabile pe ntreaga durat a respectivului acord; b) elementele/condiiile care vor face obiectul relurii competiiei pentru atribuirea contractelor subsecvente. n cazul n care acordul-cadru este ncheiat cu mai muli operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaz s fie atribuite prin reluarea competiiei, autoritatea contractant are obligaia, ori de cte ori decide achiziionarea produselor /serviciilor/lucrrilor care fac obiectul acordului respectiv, s transmit concomitent, o invitaie de participare la reofertare ctre toi operatorii economici semnatari ai acorduluicadru (art. 69, alin. 1, HG 925 / 19.07.2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

132

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitaia la reofertare trebuie s conin cel puin urmtoarele (art. 69, alin. 2, HG 925 / 19.07.2006): a) informaii cu privire la cantitile i elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmeaz s fie atribuit; b) informaii cu privire la elementele/condiiile care fac obiectul relurii competiiei i criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaz s fie aplicai pentru stabilirea operatorului economic cruia i va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevzut n documentaia de atribuire elaborat pentru ncheierea acordului-cadru; c) informaii cu privire la modul n care se depune/transmite noua ofert i data limit pn la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua ofert. Elementele care pot face obiectul reofertrii se pot referi la pre, termene de livrare/prestare/execuie, caracteristici tehnice, nivel calitativ i de performan i/sau orice altele asemenea, n msura n care au fost prevzute conform dispoziiilor de la art. 68 alin. (2) lit. b).- (art. 69, alin. 3, HG 925 / 19.07.2006). Data limit pn la care operatorii economici au dreptul s depun/transmit noua ofert se stabilete de ctre autoritatea contractant care are, n acest sens, obligaia de a ine cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract i asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte i transmiterea acesteia; autoritatea contractant poate s consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte ntr-o perioad ct mai scurt de timp (art. 69, alin. 4, HG 925 / 19.07.2006). Operatorii economici au dreptul ca n procesul de reofertare s modifice elementele/condiiile care fac obiectul relurii competiiei numai n sensul mbuntirii acestora i fr s afecteze elementele/condiiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a). n cazul n care a fost prevzut posibilitatea de ajustare a preului, mbuntirea acestui element se raporteaz la valoarea actualizat care se obine n urma aplicrii coeficienilor de ajustare (art. 69, alin. 5, HG 925 / 19.07.2006). n cazul n care, n urma reofertrii, autoritatea contractant nu obine mbuntiri ale elementelor/condiiilor care fac obiectul relurii competiiei, aceasta are obligaia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc n cadrul procedurii aplicate pentru ncheierea acordului-cadru, prin luarea n considerare a condiiilor i elementelor prevzute n oferta iniial a acestuia (art. 69, alin. 6, HG 925 / 19.07.2006). n cazul n care operatorul economic, cruia autoritatea contractant i transmite o solicitare pentru ncheierea unui contract subsecvent, nu are capacitatea de a rspunde acestei solicitri deoarece cantitatea care face obiectul contractului depete estimarea prevzut la art. 66 lit. f), autoritatea contractant are dreptul de a iniia o nou procedur de atribuire pentru achiziionarea diferenei care nu poate fi acoperit de ctre respectivul operator economic numai n cazul n care (art. 70, alin. 1, HG 925 / 19.07.2006):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------133

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) acordul-cadru este ncheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau b) dei acordul-cadru este ncheiat i cu ali operatori economici, nici acetia la rndul lor nu au capacitatea de a acoperi diferena respectiv. n cazul n care operatorul economic cruia autoritatea contractant i transmite o solicitare pentru ncheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a rspunde acestei solicitri din propria sa culp, autoritatea contractant are dreptul de a iniia o nou procedur de atribuire pentru achiziionarea ntregii cantiti necesare, numai n cazul n care (art. 70, alin. 2, HG 925 / 19.07.2006): a) acordul-cadru este ncheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau b) dei acordul-cadru este ncheiat i cu ali operatori economici, nici acetia, la rndul lor, nu au capacitatea de a rspunde solicitrii respective. Operatorul economic n culp va suferi consecinele prevzute n acordul-cadru pentru nendeplinirea obligaiilor n sarcina sa (art. 70, alin. 3, HG 925 / 19.07.2006). I V. 2 SISTEMUL DE ACHIZIIE DINAMIC Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a utiliza un sistem de achiziie dinamic numai prin intermediul SEAP i numai pentru achiziia unor produse de uz curent, ale cror caracteristici general disponibile pe pia satisfac nevoile autoritii contractante. (art. 151, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a utiliza n mod abuziv sau impropriu sistemul de achiziie dinamic astfel nct s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena (art. 151, alin. 2, OUG 34 / 2006). ESTE INTERZIS solicitarea de taxe operatorilor economici interesai participanilor la sistemul de achiziie dinamic (art. 151, alin. 3, OUG 34 / 2006). sau

Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a stabili ca durata unui sistem de achiziie dinamic s depeasc mai mult de 4 ani, dect n cazuri excepionale, temeinic justificate (art. 152, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a respecta regulile procedurii de licitaie deschis n toate fazele sistemului de achiziie dinamic (art. 153, OUG 34 / 2006). n scopul lansrii sistemului dinamic de achiziie i atribuirii contractelor de achiziie public n cadrul acestui sistem, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a utiliza numai mijloace electronice, respectnd totodat prevederile referitoare la regulile de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------134

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

comunicare i transmitere a ofertelor prevzute la art. 59 alin. (3), art. 61, 64 i 65 - (art. 154, OUG 34 / 2006).
Ce prevd articolele: - art. 59, alin. 3, OUG 34/2006 - Comunicarea, transmiterea i stocarea informaiilor se realizeaz astfel nct s se asigure integritatea i confidenialitatea datelor respective. - art. - 61, OUG 34/2006 - (1) Modalitile de comunicare impuse de autoritatea contractant trebuie s nu restricioneze accesul operatorilor economici la procedura de atribuire. (2) Instrumentele utilizate pentru comunicarea electronic, precum i caracteristicile lor tehnice trebuie s fie nediscriminatorii, disponibile n mod facil oricrui operator economic i trebuie s asigure interoperabilitatea cu tehnologiile uzuale de informare i comunicare. (3) n cazul n care documentele se transmit prin mijloace electronice, acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semntura electronic. - art. 64, OUG 34/2006 Autoritatea contractant are dreptul de a stabili ca solicitrile de participare i/sau ofertele s fie transmise prin mijloace electronice, numai dac se asigur respectarea urmtoarelor cerine: a) informaiile referitoare la posibilitile specifice de transmitere electronic, inclusiv criptarea, sunt disponibile pentru orice operator economic interesat; b) dispozitivele electronice de recepionare garanteaz n mod corespunztor integritatea i confidenialitatea datelor recepionate; c) operatorii economici trebuie s transmit nainte de data limit de transmitere documentele, certificatele, declaraiile i altele asemenea, solicitate conform prevederilor cap. V seciunea a 2-a, n cazul n care acestea nu sunt disponibile n format electronic. - art. 65, OUG 34/2006 - n sensul prevederilor art. 64 garantarea integritii i confidenialitii datelor recepionate presupune faptul c dispozitivele electronice, prin caracteristicile tehnice pe care le dein i/sau prin procedurile specifice utilizate, permit ndeplinirea n mod cumulativ a cel puin urmtoarelor condiii: a) momentul exact al primirii ofertelor sau solicitrilor de participare, precum i, dac este cazul, a unor planuri/proiecte poate fi determinat cu precizie; b) nainte de data limit de transmitere a datelor, nici o persoan nu are acces la datele transmise; c) n cazul n care interdicia de acces prevzut la lit. b) a fost nclcat, acest acces neautorizat este clar detectabil; d) numai persoane autorizate n acest sens au dreptul de a stabili sau modifica data de vizualizare a datelor recepionate; e) accesul la datele recepionate este posibil, n toate etapele procesului, numai printr-o aciune simultan a cel puin dou persoane/sisteme autorizate i numai dup data de vizualizare stabilit conform prevederilor lit. d); f) dup data de vizualizare a datelor recepionate, accesul la datele respective rmne posibil numai pentru persoanele autorizate s vizualizeze datele respective.

Atunci cnd lanseaz un sistem de achiziie dinamic, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA (art. 155, OUG 34 / 2006) : a) de a publica un anun de participare n care se precizeaz clar faptul c pentru atribuirea contractului/contractelor de achiziie public se utilizeaz un sistem dinamic de achiziie, precum i adresa de Internet la care documentaia de atribuire este disponibil; b) de a indica n caietul de sarcini, alturi de caracteristicile produselor care urmeaz s fie achiziionate, i informaiile relevante privind caracteristicile sistemului utilizat, echipamentul electronic folosit, posibiliti i instruciuni de accesare;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------135

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) de a permite prin mijloace electronice, ncepnd cu momentul publicrii anunului de participare i pn la nchiderea sistemului de achiziie dinamic, accesul nerestricionat, direct i complet la coninutul documentaiei de atribuire. Dup lansarea sistemului de achiziie dinamic i pe ntreaga perioad de existen a acestuia, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a permite oricrui operator economic interesat s depun o ofert orientativ, cu scopul de a fi admis n sistem (art. 156, alin. 1, OUG 34 / 2006). Dup primirea unei oferte orientative, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a verifica dac ofertantul ndeplinete criteriile de calificare stabilite i dac propunerea tehnic prezentat este conform cu cerinele din caietul de sarcini (art. 156, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a finaliza verificarea prevzut la alin. (2) n cel mult 15 zile de la primirea unei oferte orientative (art. 156, alin. 3, OUG 34 / 2006). Imediat dup finalizarea verificrii prevzute la alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a informa ofertantul cu privire la admiterea lui n sistemul de achiziie dinamic sau, dup caz, asupra deciziei de respingere a ofertei orientative (art. 156, alin. 4, OUG 34 / 2006). Ofertantul ARE DREPTUL de a-i mbunti oferta orientativ n orice moment, cu condiia ca propunerea tehnic s respecte n continuare cerinele din caietul de sarcini (art. 157, OUG 34 / 2006). n scopul atribuirii contractelor de achiziie public prin sistemul dinamic de achiziie public, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a publica, pentru fiecare contract n parte, un nou anun de participare simplificat, prin care toi operatorii economici interesai sunt invitai s depun oferte orientative n conformitate cu prevederile art. 156 (art. 158, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a stabili o dat limit de depunere a ofertelor orientative care, raportat la data publicrii anunului de participare simplificat prevzut la alin. (1), nu trebuie s fie mai devreme de (art. 158, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) 15 zile, n cazul n care valoarea estimat conform prevederilor de la art. 32 este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 de euro; b) 5 zile, n cazul n care valoarea estimat conform prevederilor de la art. 32 este egal sau mai mic dect echivalentul n lei a 125.000 de euro. Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a invita toi ofertanii admii n sistemul dinamic de achiziie s depun o ofert ferm pentru contractul de achiziie public care
------------------------------------------------------------------------------------------------------------136

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

urmeaz s fie atribuit, stabilind n acest sens o dat limit pentru depunere (art. 159, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a invita ofertanii s depun ofertele ferme dect dup ce a finalizat verificarea tuturor ofertelor orientative depuse n termenul prevzut la art. 158 alin. (2) - (art. 159, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a atribui contractul de achiziie public ofertantului care prezint cea mai avantajoas ofert ferm pe baza aplicrii criteriilor de atribuire stabilite n anunul de participare publicat cu ocazia lansrii sistemului de achiziie dinamic. Dac este cazul, aceste criterii pot fi formulate cu mai mult acuratee n cadrul invitaiei prevzute la art. 159 alin. (1) - (art. 160, OUG 34 / 2006). I V. 3 LICITAIA ELECTRONIC Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a utiliza licitaia electronic n urmtoarele situaii (art. 161, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) ca o etap final a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare, aplicate n cazurile prevzute la art. 110 lit. a), sau a cererii de oferte, nainte de atribuirea contractului de achiziie public, i numai dac specificaiile tehnice au fost definite cu precizie n caietul de sarcini; b) la reluarea competiiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, n condiiile prevzute la art. 149 alin. (4) i art. 150; c) cu ocazia depunerii ofertelor ferme n vederea atribuirii unui contract de achiziie public prin utilizarea unui sistem de achiziie dinamic.
Ce prevd articolele: - art. 110, lit. a, OUG 34/2006 Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare numai n urmtoarele cazuri: a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse sau a dialogului competitiv, nu a fost depus nici o ofert sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere n acest caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale de licitaie deschis, licitaie restrns sau dialog competitiv i numai dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial; - art. 149, alin. 4, OUG 34/2006 Autoritatea contractant are dreptul de a atribui contracte de achiziie public n condiiile prevzute la alin. (2) lit. b) (atribuirea de contracte de achiziie public subsecvente): a) fie respectnd elementele/condiiile prevzute n acordul-cadru; b) fie, dac nu toate elementele/condiiile au fost clar prevzute n acordul-cadru, prin detalierea acestora sau prin utilizarea, dac se consider necesar, unor alte elemente/condiii prevzute n caietul de sarcini elaborat pentru ncheierea acordului-cadru respectiv. - art. 150, OUG 34/2006 - n cazul prevzut la art. 149 alin. (4) lit. b), autoritatea contractant are obligaia de a relua competiia respectnd urmtoarea procedur: a) pentru fiecare contract ce urmeaz a fi atribuit, autoritatea contractant consult n scris operatorii economici semnatari ai acordului-cadru respectiv; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------137

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) autoritatea contractant fixeaz un termen limit suficient pentru prezentarea ofertelor, n acest sens avnd obligaia de a ine cont de aspecte precum complexitatea obiectului i timpul necesar pentru transmiterea ofertelor; c) ofertele se prezint n scris, iar coninutul lor rmne confidenial pn cnd termenul limit stipulat pentru deschidere a expirat; d) autoritatea contractant atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat cea mai bun ofert, pe baza criteriului de atribuire precizat n documentaia n temeiul creia a fost ncheiat acordul-cadru.

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a anuna decizia de utilizare a licitaiei electronice n anunul de participare i n documentaia de atribuire (art. 161, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a utiliza n mod abuziv sau impropriu licitaia electronic astfel nct (art. 162, OUG 34 / 2006): a) s mpiedice, s restrng sau s distorsioneze concurena; b) s modifice obiectul contractului de achiziie public, astfel cum a fost acesta prevzut n anunul de participare i n documentaia de atribuire. Atribuirea contractelor de servicii i de lucrri, care presupun prestaii intelectuale cum ar fi consultan, proiectare i altele asemenea, nu pot face obiectul licitaiei electronice (art. 163, OUG 34 / 2006). Atunci cnd intenioneaz s utilizeze licitaia electronic, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a include n cadrul informaiilor i instruciunilor prevzute la art. 33 i urmtoarele precizri specifice (art. 164, OUG 34 / 2006): a) elementele ofertei care vor face obiectul procesului repetitiv de ofertare, cu condiia ca respectivele elemente s fie cuantificabile i s poat fi exprimate n cifre sau procente; b) eventuale limite ale valorilor pn la care elementele prevzute la lit. a) pot fi mbuntite, astfel cum rezult acestea din specificaiile care definesc obiectul contractului; c) informaiile care urmeaz a fi puse la dispoziie ofertanilor n cursul licitaiei electronice i momentul cnd aceste informaii vor fi disponibile; d) informaiile relevante privind procesul licitaiei electronice; e) condiiile n care ofertanii vor avea dreptul s liciteze, cu referire n special la diferenele minime care, dac este cazul, vor fi solicitate pentru licitarea noilor oferte; f) informaiile relevante referitoare la echipamentul electronic folosit, condiiile tehnice i modalitile concrete de realizare a conectrii. nainte de lansarea unei licitaii electronice, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a realiza o evaluare iniial integral a ofertelor, n conformitate cu criteriul de atribuire stabilit n documentaia de atribuire (art. 165, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a invita toi ofertanii care au depus oferte admisibile s prezinte preuri noi i/sau, dup caz, valori noi ale elementelor ofertei.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------138

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Invitaia se transmite pe cale electronic, simultan, tuturor ofertanilor respectivi. (art. 165, alin. 2, OUG 34 / 2006). Invitaia trebuie s precizeze data i momentul de start al licitaiei electronice, precum i orice informaie necesar pentru realizarea conectrii individuale la echipamentul electronic utilizat (art. 165, alin. 3, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a ncepe licitaia electronic mai devreme de dou zile lucrtoare dup data la care au fost trimise invitaiile (art. 165, alin. 4, OUG 34 / 2006). n cazul n care contractul urmeaz a fi atribuit n baza criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", invitaia prevzut la art. 165 alin. (3) trebuie s conin i informaii referitoare la : (art. 166, OUG 34 / 2006). a) rezultatul primei evaluri a ofertei depuse de ctre ofertantul destinatar; b) formula matematic care va fi utilizat pentru stabilirea automat a clasamentului final, n funcie de noile preuri i/sau noile valori prezentate de ofertani. Formula matematic utilizat ncorporeaz ponderile factorilor de evaluare ce urmeaz a fi aplicai pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, conform precizrilor din anunul de participare sau din documentaia de atribuire. n cadrul licitaiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refer: (art. 167, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) fie numai la preuri, n cazul n care criteriul de atribuire este preul cel mai sczut; b) fie la preuri i/sau la alte elemente ale ofertei, dup cum au fost prevzute n documentaia de atribuire, n cazul n care criteriul de atribuire este oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic. Licitaia electronic se desfoar n mai multe runde succesive (art. 167, alin. 2, OUG 34 / 2006). n cursul fiecrei runde a licitaiei electronice, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a comunica instantaneu tuturor ofertanilor cel puin informaiile necesare acestora pentru a-i determina, n orice moment, poziia pe care o ocup n clasament. Autoritatea contractant are dreptul de a comunica i alte informaii privind (art. 168, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) numrul participanilor n runda respectiv a licitaiei electronice; b) preuri sau valori noi prezentate n cadrul rundei de licitare de ctre ali ofertani, numai dac documentaia de atribuire a prevzut aceast posibilitate.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

139

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pe parcursul efecturii rundelor de licitare, autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a dezvlui identitatea ofertanilor (art. 168, alin. 2, OUG 34 / 2006). Licitaia electronic se finalizeaz printr-una sau printr-o combinaie a urmtoarelor modaliti (art. 169, alin. 1, OUG 34 / 2006). a) la un moment precis stabilit n prealabil i comunicat ofertanilor n invitaia de participare; b) dup un numr de runde de licitare al cror calendar de desfurare a fost precis stabilit n prealabil i comunicat ofertanilor n invitaia de participare; c) atunci cnd nu se mai primesc preuri i/sau valori noi care ndeplinesc cerinele cu privire la diferenele minime impuse; n acest caz, invitaia de participare trebuie s precizeze un termen limit care va fi lsat s curg de la primirea ultimei oferte pn la finalizarea licitaiei electronice. Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de achiziie public conform prevederilor art. 200, pe baza rezultatului obinut n urma finalizrii licitaiei electronice (art. 169, alin. 2, OUG 34 / 2006). SEAP pune la dispoziia autoritilor contractante faciliti tehnice pentru utilizarea licitaiei electronice, astfel cum este prevzut aceast modalitate special de atribuire a contractului de achiziie public la art. 161-169 din ordonana de urgen (art. 1, alin. 2, HG 1660/ 2006).
I V. 3.1 NREGISTRAREA I RENNOIREA NREGISTRRII N SEAP

Orice autoritate contractant, precum i orice operator economic au obligaia de a solicita nregistrarea i, respectiv, rennoirea nregistrrii n SEAP, cu respectarea condiiilor i procedurii reglementate prin prezentele norme (art. 3, HG 1660/ 2006). nregistrarea i rennoirea nregistrrii n SEAP se efectueaz respectndu-se procedura electronic implementat de ctre operatorul SEAP (art. 4, alin. 1, HG 1660/ 2006) . Procedura electronic pentru nregistrarea i rennoirea nregistrrii, att pentru autoritile contractante, ct i pentru operatorii economici, se public n SEAP, n termen de 5 zile lucrtoare de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme (art. 4, alin . 2, HG 1660/ 2006). Autoritile contractante i operatorii economici care solicit nregistrarea sau rennoirea nregistrrii n SEAP rspund pentru corectitudinea datelor i informaiilor transmise n cadrul procedurii de nregistrare i/sau rennoire a nregistrrii i au obligaia de a transmite operatorului SEAP orice modificare survenit n legtur cu aceste date i informaii, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la producerea respectivelor modificri (art. 5, HG 1660/ 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------140

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura de nregistrare n SEAP a autoritilor contractante cuprinde urmtoarele faze (art. 6, alin .1, HG 1660/ 2006): a) completarea on-line a formularului de nregistrare disponibil n SEAP; b) transmiterea unei cereri de nregistrare adresate operatorului SEAP, semnat de reprezentantul legal al autoritii contractante sau de persoana mputernicit expres s o reprezinte pe aceasta n relaiile cu terii, situaie n care va fi transmis o copie certificat de pe actul de mputernicire; c) transmiterea prin mijloace electronice de ctre operatorul SEAP a certificatului digital de nregistrare i a instruciunilor de utilizare a acestuia, dup finalizarea fazelor prevzute la lit. a) i b). Procedura de nregistrare n SEAP a operatorilor economici cuprinde urmtoarele faze ( art. 6, alin. 2, HG 1660/ 2006): a) completarea on-line a formularului de nregistrare disponibil n SEAP; b) transmiterea unei cereri de nregistrare adresate operatorului SEAP, semnat de reprezentantul legal al operatorului economic sau de persoana mputernicit expres s l reprezinte pe acesta n relaiile cu terii, situaie n care va fi transmis o copie certificat de pe actul de mputernicire; c) transmiterea de documente edificatoare care s dovedeasc forma de nregistrare ca persoan fizic autorizat sau juridic i, dup caz, de atestare ori apartenena din punct de vedere profesional; d) transmiterea prin mijloace electronice de ctre operatorul SEAP a certificatului digital de nregistrare i a instruciunilor de utilizare a acestuia, dup finalizarea etapelor prevzute la lit. a), b) i c). Sucursalele, ageniile i orice alte sedii secundare fr personalitate juridic ale unui operator economic nu pot fi nregistrate n SEAP ( art. 6, alin. 3, HG 1660/ 2006). Documentele prevzute la alin. (2) lit. c) trebuie s fie conforme cu prevederile legale din ara n care operatorul economic este stabilit ( art. 6, alin. 4, HG 1660/ 2006). Prin completarea formularului de nregistrare, autoritatea contractant i operatorul economic i asum un angajament de confidenialitate i de protecie a informaiilor existente n cadrul SEAP, inclusiv a informaiilor care asigur accesul n acest sistem informatic ( art. 7, HG 1660/ 2006). Cererea de nregistrare prevzut la art. 6 alin. (1) lit. b) i la alin. (2) lit. b) trebuie completat utilizndu-se formularul disponibil n cadrul SEAP i se transmite n form electronic, semnat cu semntura electronic extins a solicitantului, bazat pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat ( art. 8, alin. 1, HG 1660/ 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

141

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n termen de 5 zile, operatorul SEAP va trimite solicitantului o confirmare de primire n form electronic, semnat cu semntura electronic a operatorului SEAP ( art. 8, alin. 2, HG 1660/ 2006). . n cazul n care cererea nu poate fi transmis n condiiile prevzute la alin. (1), aceasta se poate depune la sediul operatorului SEAP sau se poate transmite prin pot, cu confirmare de primire. Cererea astfel transmis se nregistreaz la registratura operatorului SEAP (art. 8, alin. 3, HG 1660/ 2006). Operatorul SEAP are obligaia de a pune la dispoziia autoritii contractante i/sau operatorului economic, prin mijloace electronice, certificatul digital de nregistrare i instruciunile de utilizare a acestuia, n termen de cel mult dou zile lucrtoare de la data primirii cererii de nregistrare, n condiiile completrii corecte i complete a formularului de nregistrare (art. 9, alin. 1, HG 1660/ 2006). n cazul n care informaiile sau, dup caz, documentele solicitate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1) i (2) sunt incorecte i/sau incomplete, operatorul SEAP are obligaia de a solicita autoritii contractante i/sau operatorului economic remedierea acestora. Certificatul digital de nregistrare i instruciunile de utilizare se transmit n termenul prevzut la alin. (1), ncepnd cu data primirii informaiilor i documentelor corecte i complete (art. 9, alin. 2, HG 1660/ 2006). I V .3.2 CONDIIILE I PROCEDURA RENNOIRII NREGISTRRII N SEAP Certificatul digital de nregistrare n SEAP este valabil pe o perioad de 2 ani de la data emiterii acestuia, att n cazul autoritilor contractante, ct i al operatorilor economici (art. 10, alin. 1, HG 1660/ 2006). Certificatul de nregistrare n SEAP se rennoiete la fiecare 2 ani, respectndu-se procedura electronic stabilit de operatorul SEAP (art. 10, alin. 2, HG 1660/ 2006). n cazul n care, din motive de natur tehnic, anterior expirrii perioadei de valabilitate, certificatul de nregistrare n SEAP nu mai poate fi utilizat, acesta urmeaz a fi rennoit cu respectarea procedurii de rennoire (art. 10, alin. 3, HG 1660/ 2006). n situaia prevzut la alin. (3), operatorul SEAP are obligaia de a-i informa n timp util pe toi utilizatorii acestui sistem informatic, att autoriti contractante ct i operatori economici, cu privire la data pn la care trebuie rennoit certificatul (art. 10, alin. 4, HG 1660/ 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------142

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Procedura de rennoire a nregistrrii n SEAP att a autoritilor contractante, ct i a operatorilor economici cuprinde urmtoarele faze (art. 11, HG 1660/ 2006): a) transmiterea unei cereri de rennoire a nregistrrii adresate operatorului SEAP, semnat de reprezentantul legal al autoritii contractante i/sau al operatorului economic ori de persoana mputernicit expres pentru reprezentare n relaiile cu terii, situaie n care va fi transmis o copie de pe actul de mputernicire; b) transmiterea prin mijloace electronice de ctre operatorul SEAP a certificatului digital de rennoire a nregistrrii i a instruciunilor de utilizare a acestuia, dup finalizarea primei etape. Cererea de rennoire a nregistrrii, prevzut la art. 11 lit. a), trebuie s cuprind meniuni explicite cu privire la eventualele modificri ale datelor i informaiilor existente n SEAP, referitoare la solicitantul respectiv, precum i acceptarea prelungirii valabilitii angajamentului de confidenialitate i de protecie a informaiilor asumat cu ocazia nregistrrii n SEAP (art. 12, alin. 1, HG 1660/ 2006). Prevederile art. 8 i 9 se aplic n mod corespunztor i pentru procedura de rennoire a nregistrrii (art. 12, alin. 2, HG 1660/ 2006). I V .3.3 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR ELECTRONICE LICITAIA DESCHIS Licitaia deschis prin mijloace electronice se iniiaz prin completarea formularului specific prevzut la art. 2 (art. 13, HG 1660/ 2006). n cazul n care autoritatea contractant decide s utilizeze opiunea prevzut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonana de urgen, atunci aceasta va transmite spre publicare n SEAP i documentaia de atribuire, sub forma unui fiier electronic (art. 14, alin. 1, HG 1660/ 2006).
Ce prevede art. 40, alin. 2, din OUG 34/2006: Autoritatea contractant ARE DREPTUL DE A OPTA pentru una dintre urmtoarele modaliti de obinere a documentaiei de atribuire de ctre operatorii economici: a) asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire; b) punerea la dispoziie oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare a unui exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie i/sau pe suport magnetic (art. 40, alin. 2, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

143

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operatorul SEAP are obligaia de a asigura oricrui operator economic nregistrat n SEAP accesul liber i nerestricionat la fiierul electronic cuprinznd documentaia de atribuire (art. 14, alin. 2, HG 1660/ 2006). Dup data publicrii anunului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitaie deschis prin mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaiile solicitate n mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii (art. 15, alin. 1, HG 1660/ 2006). n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea de ctre candidai a unor criterii de calificare, aceasta are obligaia de a introduce n SEAP informaii referitoare la forma i condiiile n care se demonstreaz ndeplinirea de ctre operatorii economici a acestor criterii, precum i termenul n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare (art. 15, alin. 2, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul s modifice informaiile de natur s afecteze funcionarea sistemului informatic, dintre cele prevzute la alin. (1), cum ar fi, fr a se limita la cele ce urmeaz (art. 15, alin. 3, HG 1660/ 2006): a) criteriile de calificare i selecie; b) criteriile de atribuire i, dup caz, factorii de evaluare i/sau algoritmul de calcul; c) cantitatea produselor, serviciilor sau dimensiunea lucrrilor; d) codul CPV. n situaia n care se constat erori sau omisiuni cu privire la informaiile prevzute la alin. (3), autoritatea contractant are obligaia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerndu-se, implicit, c se ndeplinesc condiiile prevzute la art. 209 alin. (1) lit. d) din ordonana de urgen (art. 15, alin. 3, HG 1660/ 2006).
Ce prevede art. 209, alin 1, litera d: Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant ARE DREPTUL DE A ANULA aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri (art. 209, alin. 1, OUG 34/2006): d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului.

Orice operator economic nregistrat n SEAP are dreptul de a transmite ofert (art. 16, HG 1660/ 2006). Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai n format electronic i numai pn la data limit de depunere a ofertelor prevzut n anunul de participare (art. 17, alin. 1, HG 1660/ 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Att elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrrilor ofertate, ct i elementele propunerii financiare sunt transmise n SEAP de ctre operatorul economic (art. 17, alin. 2, HG 1660/ 2006). n cazul n care, n scopul verificrii conformitii propunerii tehnice cu cerinele caietului de sarcini sau n scopul verificrii propunerii financiare, autoritatea contractant solicit prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise n SEAP n format electronic, semnate cu semntur electronic (art. 17, alin. 3, HG 1660/ 2006). n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritii contractante n forma i utilizndu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanei de urgen cu privire la regulile de comunicare i transmitere a datelor (art. 17, alin. 4, HG 1660/ 2006). Dovada constituirii garaniei de participare, n cazul n care aceasta este solicitat, se face similar prevederilor art. 17 alin. (3) i (4) referitoare la transmiterea documentelor n format electronic (art. 18, HG 1660/ 2006). n cazul n care prin documentaia de atribuire s-a solicitat ndeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc n SEAP, mpreun cu oferta, i informaiile necesare demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare, n condiiile solicitate de ctre autoritatea contractant (art. 19, alin. 1, HG 1660/ 2006). n situaia n care pentru a demonstra ndeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractant a solicitat prezentarea unor documente, prevederile art. 17 alin. (3) i (4) se aplic n mod corespunztor (art. 19, alin. 2, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmeaz s fie furnizate n cursul ndeplinirii viitorului contract, caz n care trebuie s precizeze n cuprinsul documentaiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora (art. 19, alin. 3, HG 1660/ 2006). Verificarea modului de ndeplinire a criteriilor de calificare de ctre fiecare ofertant i responsabilitatea rezultatului acestei verificri revin comisiei de evaluare constituite n cadrul autoritii contractante (art. 20, alin. 1, HG 1660/ 2006). n situaia n care constat c nu este posibil respectarea termenului prevzut la art. 15 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii cu privire la prelungirea acestui termen (art. 20, alin. 2, HG 1660/ 2006). Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica propunerile tehnice depuse de ofertani (art. 21, alin. 1, HG 1660/ 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------145

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dup finalizarea verificrilor prevzute la alin. (1) i la art. 20 alin. (1), comisia de evaluare introduce n SEAP, utiliznd facilitile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertanilor ale cror oferte sunt admisibile, precum i ale ofertanilor ale cror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme (art. 21, alin. 2, HG 1660/ 2006). n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", comisia de evaluare introduce n SEAP i punctajul obinut de fiecare ofert admisibil prin aplicarea factorilor de evaluare de natur tehnic prevzui n documentaia de atribuire (art. 21, alin. 3, HG 1660/ 2006). Propunerile financiare transmise de ofertani n SEAP nu sunt accesibile autoritii contractante pn la momentul finalizrii verificrilor prevzute la art. 20 i 21 (art. 22, alin. 1, HG 1660/ 2006). Dup transmiterea ctre SEAP a informaiilor prevzute la art. 21 alin. (2) i, dup caz, a informaiilor prevzute la art. 21 alin. (3), sistemul informatic permite accesul autoritii contractante, n mod automat, la informaii privind (art. 22, alin. 2, HG 1660/ 2006): a) propunerile financiare ale ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile; b) clasamentul ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile. n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "preul cel mai sczut", CLASAMENTUL este realizat prin ordonarea n mod cresctor a preurilor prevzute n propunerile financiare (art. 23, alin. 1, HG 1660/ 2006). n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", CLASAMENTUL este realizat prin ordonarea n mod descresctor a punctajelor obinute (art. 23, alin. 2, HG 1660/ 2006). Dup vizualizarea informaiilor prevzute la art. 22 alin. (2), responsabilitatea stabilirii ofertei ctigtoare revine autoritii contractante (art. 24, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a transmite n SEAP rezultatul procedurii de atribuire, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la data la care sistemul informatic permite accesul autoritii contractante la informaiile prevzute la art. 22 alin. (2) (art. 25, alin. 1, HG 1660/ 2006). Pe baza informaiilor introduse n SEAP de ctre autoritatea contractant, sistemul informatic genereaz automat ctre toi ofertanii participani la procedura de licitaie deschis prin mijloace electronice ntiinri cu privire la rezultatul procedurii (art. 25, alin. 2, HG 1660/ 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

146

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant are obligaia de a efectua i comunicrile prevzute la seciunea a 5-a a cap. V din ordonana de urgen (art. 25, alin. 3, HG 1660/ 2006). Dup ncheierea contractului de achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a transmite un anun de atribuire, spre publicare n SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonana de urgen (art. 26, HG 1660/ 2006).
Ce prevede art. 56, din OUG 34/2006: Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite spre publicare un anun de atribuire n cel mult 48 de zile dup ce: a) a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv sau negociere -, prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului-cadru; b) a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului ctigtor; c) a atribuit un contract de achiziie public printr-un sistem dinamic de achiziii.

Pentru serviciile incluse n anexa nr. 2 B, OBLIGAIA prevzut la alin. (1) este aplicabil numai contractelor a cror valoare este mai mare dect pragul valoric prevzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dup caz, lit. b). n aceste cazuri, autoritatea contractant INDICA, totodat, n anunul transmis dac este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
LICITAIA RESTRNS

Licitaia restrns prin mijloace electronice se iniiaz prin completarea formularului specific prevzut la art. 2 (art. 27, HG 1660/ 2006). Dup data publicrii anunului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitaie restrns prin mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaiile solicitate n mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii (art. 28, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii referitoare la forma i condiiile n care se demonstreaz ndeplinirea de ctre operatorii economici a criteriilor de selecie, precum i termenul n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii criteriilor respective (art. 29, HG 1660/ 2006). Orice operator economic nregistrat n SEAP are dreptul de a-i depune candidatura pentru prima etap a procedurii de licitaie restrns prin mijloace electronice (art. 30, alin. 1, HG 1660/ 2006). Candidaii introduc n SEAP informaiile privind ndeplinirea criteriilor de selecie, n condiiile solicitate de autoritatea contractant (art. 30, alin. 2, HG 1660/ 2006). n situaia n care pentru a demonstra ndeplinirea anumitor criterii de selecie autoritatea contractant a solicitat prezentarea unor documente, acestea trebuie transmise n SEAP n format electronic, semnate cu semntur electronic (art. 30, alin. 3, HG 1660/ 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------147

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritii contractante n forma i utilizndu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanei de urgen cu privire la regulile de comunicare i transmitere a datelor (art. 30, alin. 4, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmeaz s fie furnizate n cursul ndeplinirii viitorului contract, caz n care trebuie s precizeze n cuprinsul documentaiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora (art. 30, alin. 2, HG 1660/ 2006). Verificarea modului de ndeplinire a criteriilor de calificare i selecie de ctre fiecare ofertant i responsabilitatea rezultatului acestei verificri revin comisiei de evaluare constituite n cadrul autoritii contractante (art. 31, alin. 1, HG 1660/ 2006). n situaia n care constat c nu este posibil respectarea termenului prevzut la art. 29, autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii cu privire la prelungirea acestui termen (art. 31, alin. 2, HG 1660/ 2006). n urma verificrii modului de ndeplinire a criteriilor de selecie, comisia de evaluare introduce n SEAP, utiliznd facilitile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, denumirea/numele candidailor declarai selectai i neselectai, precum i punctajul obinut de fiecare candidat prin aplicarea criteriilor de selecie prevzute n documentaia de atribuire (art. 32, alin. 1, HG 1660/ 2006). n baza informaiilor introduse potrivit alin. (1), rezultatul etapei de selectare este stabilit automat n cadrul SEAP prin utilizarea facilitilor tehnice disponibile n cadrul acestui sistem informatic (art. 32, alin. 2, HG 1660/ 2006). Sistemul informatic genereaz automat ctre toi candidaii participani la procedura de licitaie restrns prin mijloace electronice ntiinri cu privire la rezultatul etapei de selectare (art. 32, alin. 3, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a efectua i comunicrile prevzute la seciunea a 5-a a cap. V din ordonana de urgen (art. 32, alin. 4, HG 1660/ 2006). Sistemul informatic permite doar candidailor selectai n etapa anterioar s depun oferte n cadrul etapei a doua a procedurii de licitaie restrns prin mijloace electronice (art. 33, HG 1660/ 2006). n cadrul etapei a doua a licitaiei restrnse prin mijloace electronice, prevederile art. 14, 17, 18 i ale art. 21-26 se aplic n mod corespunztor (art. 34, HG 1660/ 2006).
Ce prevd articolele. 14, 17, 18, 21- 26 din HG 1660/2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------148

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 14, alin. 1, HG 1660/ 2006 - n cazul n care autoritatea contractant decide s utilizeze opiunea prevzut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonana de urgen, atunci aceasta va transmite spre publicare n SEAP i documentaia de atribuire, sub forma unui fiier electronic. Art. 14, alin. 2, HG 1660/ 2006 - Operatorul SEAP are obligaia de a asigura oricrui operator economic nregistrat n SEAP accesul liber i nerestricionat la fiierul electronic cuprinznd documentaia de atribuire. Art. 17, alin. 1, HG 1660/ 2006 - Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai n format electronic i numai pn la data limit de depunere a ofertelor prevzut n anunul de participare. Art. 17, alin. 2, HG 1660/ 2006 - Att elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrrilor ofertate, ct i elementele propunerii financiare sunt transmise n SEAP de ctre operatorul economic. Art. 17, alin. 3, HG 1660/ 2006 - n cazul n care, n scopul verificrii conformitii propunerii tehnice cu cerinele caietului de sarcini sau n scopul verificrii propunerii financiare, autoritatea contractant solicit prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise n SEAP n format electronic, semnate cu semntur electronic. Art. 17, alin. 4, HG 1660/ 2006 - n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritii contractante n forma i utilizndu-se modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanei de urgen cu privire la regulile de comunicare i transmitere a datelor. Art. 18, HG 1660/ 2006 - Dovada constituirii garaniei de participare, n cazul n care aceasta este solicitat, se face similar prevederilor art. 17 alin. (3) i (4) referitoare la transmiterea documentelor n format electronic.

I V. 3.4 CEREREA DE OFERTE

Cererea de oferte prin mijloace electronice se iniiaz prin transmiterea de ctre autoritatea contractant a unei invitaii de participare la procedura de atribuire, care se public n SEAP (art. 35, HG 1660/ 2006). Dup transmiterea invitaiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice sunt similare cu cele prevzute la art. 14-25 pentru aplicarea licitaiei deschise (art. 36, HG 1660/ 2006).
Ce prevd articolele 14 -25 din HG 1660/2006: n cazul n care autoritatea contractant decide s utilizeze opiunea prevzut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonana de urgen, atunci aceasta va transmite spre publicare n SEAP i documentaia de atribuire, sub forma unui fiier electronic (art. 14, alin. 1, HG 1660/ 2006). Operatorul SEAP are obligaia de a asigura oricrui operator economic nregistrat n SEAP accesul liber i nerestricionat la fiierul electronic cuprinznd documentaia de atribuire (art. 14, alin. 2, HG 1660/ 2006). Dup data publicrii anunului de participare, pentru a continua aplicarea procedurii de licitaie deschis prin mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaiile solicitate n mod automat de sistemul informatic pentru generarea procedurii (art. 15, alin. 1, HG 1660/ 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------149

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------n cazul n care autoritatea contractant solicit ndeplinirea de ctre candidai a unor criterii de calificare, aceasta are obligaia de a introduce n SEAP informaii referitoare la forma i condiiile n care se demonstreaz ndeplinirea de ctre operatorii economici a acestor criterii, precum i termenul n care estimeaz c va finaliza verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare (art. 15, alin. 2, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant nu are dreptul s solicite modificarea, iar operatorul SEAP nu are dreptul s modifice informaiile de natur s afecteze funcionarea sistemului informatic, dintre cele prevzute la alin. (1), cum ar fi, fr a se limita la cele ce urmeaz (art. 15, alin. 3, HG 1660/ 2006): a) criteriile de calificare i selecie; b) criteriile de atribuire i, dup caz, factorii de evaluare i/sau algoritmul de calcul; c) cantitatea produselor, serviciilor sau dimensiunea lucrrilor; d) codul CPV. n situaia n care se constat erori sau omisiuni cu privire la informaiile prevzute la alin. (3), autoritatea contractant are obligaia de a dispune anularea procedurii de atribuire, considerndu-se, implicit, c se ndeplinesc condiiile prevzute la art. 209 alin. (1) lit. d) din ordonana de urgen (art. 15, alin. 3, HG 1660/ 2006). Orice operator economic nregistrat n SEAP are dreptul de a transmite ofert (art. 16, HG 1660/ 2006). Operatorul economic are dreptul de a transmite oferta numai n format electronic i numai pn la data limit de depunere a ofertelor prevzut n anunul de participare (art. 17, alin. 1, HG 1660/ 2006). Att elementele propunerii tehnice specifice produselor, serviciilor sau lucrrilor ofertate, ct i elementele propunerii financiare sunt transmise n SEAP de ctre operatorul economic (art. 17, alin. 2, HG 1660/ 2006). n cazul n care, n scopul verificrii conformitii propunerii tehnice cu cerinele caietului de sarcini sau n scopul verificrii propunerii financiare, autoritatea contractant solicit prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise n SEAP n format electronic, semnate cu semntur electronic (art. 17, alin. 3, HG 1660/ 2006). n cazul n care, din motive tehnice, nu este posibil transmiterea anumitor documente n format electronic prin intermediul SEAP, documentele respective se transmit autoritii contractante n forma i utiliznduse modalitatea de comunicare solicitate de aceasta, cu respectarea prevederilor ordonanei de urgen cu privire la regulile de comunicare i transmitere a datelor (art. 17, alin. 4, HG 1660/ 2006). Dovada constituirii garaniei de participare, n cazul n care aceasta este solicitat, se face similar prevederilor art. 17 alin. (3) i (4) referitoare la transmiterea documentelor n format electronic (art. 18, HG 1660/ 2006). n cazul n care prin documentaia de atribuire s-a solicitat ndeplinirea unor criterii de calificare, operatorii economici introduc n SEAP, mpreun cu oferta, i informaiile necesare demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare, n condiiile solicitate de ctre autoritatea contractant (art. 19, alin. 1, HG 1660/ 2006). n situaia n care pentru a demonstra ndeplinirea anumitor criterii de calificare autoritatea contractant a solicitat prezentarea unor documente, prevederile art. 17 alin. (3) i (4) se aplic n mod corespunztor (art. 19, alin. 2, HG 1660/ 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------150

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoritatea contractant are dreptul de a solicita prezentarea de mostre ale produselor care urmeaz s fie furnizate n cursul ndeplinirii viitorului contract, caz n care trebuie s precizeze n cuprinsul documentaiei de atribuire modalitatea de prezentare a acestora (art. 19, alin. 3, HG 1660/ 2006). Verificarea modului de ndeplinire a criteriilor de calificare de ctre fiecare ofertant i responsabilitatea rezultatului acestei verificri revin comisiei de evaluare constituite n cadrul autoritii contractante (art. 20, alin. 1, HG 1660/ 2006). n situaia n care constat c nu este posibil respectarea termenului prevzut la art. 15 alin. (2), autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii cu privire la prelungirea acestui termen (art. 20, alin. 2, HG 1660/ 2006). Comisia de evaluare are obligaia de a analiza i de a verifica propunerile tehnice depuse de ofertani (art. 21, alin. 1, HG 1660/ 2006). Dup finalizarea verificrilor prevzute la alin. (1) i la art. 20 alin. (1), comisia de evaluare introduce n SEAP, utiliznd facilitile tehnice accesibile prin acest sistem informatic, numele ofertanilor ale cror oferte sunt admisibile, precum i ale ofertanilor ale cror oferte au fost declarate inacceptabile sau neconforme (art. 21, alin. 2, HG 1660/ 2006). n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", comisia de evaluare introduce n SEAP i punctajul obinut de fiecare ofert admisibil prin aplicarea factorilor de evaluare de natur tehnic prevzui n documentaia de atribuire (art. 21, alin. 3, HG 1660/ 2006). Propunerile financiare transmise de ofertani n SEAP nu sunt accesibile autoritii contractante pn la momentul finalizrii verificrilor prevzute la art. 20 i 21 (art. 22, alin. 1, HG 1660/ 2006). Dup transmiterea ctre SEAP a informaiilor prevzute la art. 21 alin. (2) i, dup caz, a informaiilor prevzute la art. 21 alin. (3), sistemul informatic permite accesul autoritii contractante, n mod automat, la informaii privind (art. 22, alin. 2, HG 1660/ 2006): a) propunerile financiare ale ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile; b) clasamentul ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile. n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "preul cel mai sczut", CLASAMENTUL este realizat prin ordonarea n mod cresctor a preurilor prevzute n propunerile financiare (art. 23, alin. 1, HG 1660/ 2006). n cazul n care criteriul de atribuire a contractului de achiziie public este "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", CLASAMENTUL este realizat prin ordonarea n mod descresctor a punctajelor obinute (art. 23, alin. 2, HG 1660/ 2006). Dup vizualizarea informaiilor prevzute la art. 22 alin. (2), responsabilitatea stabilirii ofertei ctigtoare revine autoritii contractante (art. 24, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a transmite n SEAP rezultatul procedurii de atribuire, n termen de cel mult 10 zile lucrtoare de la data la care sistemul informatic permite accesul autoritii contractante la informaiile prevzute la art. 22 alin. (2) (art. 25, alin. 1, HG 1660/ 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------151

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pe baza informaiilor introduse n SEAP de ctre autoritatea contractant, sistemul informatic genereaz automat ctre toi ofertanii participani la procedura de licitaie deschis prin mijloace electronice ntiinri cu privire la rezultatul procedurii (art. 25, alin. 2, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a efectua i comunicrile prevzute la seciunea a 5-a a cap. V din ordonana de urgen (art. 25, alin. 3, HG 1660/ 2006).

n termen de 48 de zile de la data transmiterii ctre autoritatea contractant a clasamentului privind rezultatul procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare n SEAP informaii referitoare la identitatea ofertantului ctigtor, la produsele/serviciile/ lucrrile care fac obiectul contractului de achiziie public i la preurile sau gama de preuri care urmeaz s fie pltite (art. 36, HG 1660/ 2006). Dup ncheierea contractului de achiziie public, autoritatea contractant are obligaia de a transmite un anun de atribuire, spre publicare n SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonana de urgen (art. 37, HG 198/2008).
I V. 3.5 LICITAIA ELECTRONIC

n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat prin utilizarea integral a mijloacelor electronice, aceasta poate fi iniiat de autoritatea contractant numai dup transmiterea de ctre SEAP a informaiilor prevzute la art. 22 alin. (2) (art. 38, alin. 1, HG 1660/ 2006).
Ce prevede art. 22, alin. 2, din HG 1660/2006: Dup transmiterea ctre SEAP a informaiilor prevzute la art. 21 alin. (2) i, dup caz, a informaiilor prevzute la art. 21 alin. (3), sistemul informatic permite accesul autoritii contractante, n mod automat, la informaii privind: a) propunerile financiare ale ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile; b) clasamentul ofertanilor ale cror oferte au fost considerate admisibile.

n cazul n care licitaia electronic reprezint etapa final a unei proceduri de atribuire care a fost aplicat prin utilizarea parial a mijloacelor electronice sau la reluarea competiiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, aceasta poate fi iniiat numai dup introducerea de ctre autoritatea contractant n SEAP a informaiilor solicitate n mod automat de sistemul informatic (art. 38, alin. 2, HG 1660/ 2006). Licitaia electronic se poate organiza numai n msura n care facilitile tehnice disponibile n cadrul SEAP permit aplicarea algoritmului de calcul stabilit de autoritatea contractant (art. 39, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a introduce n SEAP informaii cu privire la numrul de runde ale licitaiei electronice pe care le organizeaz, calendarul de desfurare a acestora, precum i elementele ofertei care urmeaz s fac obiectul procesului repetitiv de ofertare (art. 40, HG 1660/ 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------152

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Durata unei runde de licitaie electronic se stabilete n zile i este de minimum o zi, iar ntre runde trebuie s existe intervale stabilite n zile, a cror durat minim este de o zi (art. 41, alin. 1, HG 1660/ 2006). Dac pe parcursul unei runde de licitaie electronic nu se mai introduc preuri i/sau valori noi ale elementelor care fac obiectul procesului repetitiv de ofertare, autoritatea contractant are dreptul de a decide cu privire la finalizarea licitaiei electronice fr a mai organiza rundele urmtoare, dar numai dac a precizat acest lucru n cadrul informaiilor prevzute la art. 40 (art. 41, alin. 2, HG 1660/ 2006). La licitaia electronic au dreptul s participe doar operatorii economici nregistrai n SEAP conform art. 6 alin. (2) i crora le-au fost transmise invitaii de participare la aceast faz de ctre autoritatea contractant, conform prevederilor art. 165 alin. (2) din ordonana de urgen (art. 42, HG 1660/ 2006). n orice moment pe parcursul desfurrii licitaiilor electronice, sistemul informatic pune la dispoziia participanilor la procesul repetitiv de ofertare informaii necesare acestora pentru a-i determina poziia pe care o ocup n clasament (art. 43, alin. 1, HG 1660/ 2006). Sistemul informatic pune la dispoziia participanilor la procesul repetitiv de ofertare informaii referitoare la preuri sau valori noi prezentate n cadrul licitaiei electronice, precum i numrul participanilor la licitaia electronic respectiv, n situaia n care autoritatea contractant a prevzut la iniierea acestei faze posibilitatea comunicrii acestor informaii (art. 43, alin. 2, HG 1660/ 2006). Pe parcursul licitaiilor electronice, sistemul informatic nu va dezvlui identitatea ofertanilor participani (art. 43, alin. 3, HG 1660/ 2006). Ofertele depuse n cadrul licitaiei electronice de ctre ofertanii participani nu pot dect s mbunteasc ofertele depuse anterior organizrii acestei faze (art. 43, alin. 4, HG 1660/ 2006). La momentul finalizrii licitaiei electronice, sistemul informatic va pune la dispoziia autoritii contractante clasamentul rezultat ca urmare a derulrii acestei faze, determinat prin luarea n considerare a ofertelor finale introduse de ofertanii participani i pe baza criteriului de atribuire stabilit conform prevederilor seciunii a 3-a a cap. V (Criterii de atribuire a contractului de achiziie public) din ordonana de urgen (art. 44, alin. 1, HG 1660/ 2006). n cazul n care ofertantul declarat admis i nregistrat n SEAP nu modific n cadrul fazei de licitaie electronic elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luat n considerare oferta depus de ctre acesta
------------------------------------------------------------------------------------------------------------153

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

anterior desfurrii acestei faze, introdus n prealabil n SEAP de autoritatea contractant (art. 44, alin. 2, HG 1660/ 2006). I V. 3.6 CATALOGUL ELECTRONIC n cadrul SEAP, operatorii economici nregistrai au posibilitatea de a publica un catalog cuprinznd produsele, serviciile sau lucrrile pe care le ofer, cu rol de instrument de lucru opional pentru aplicarea prevederilor art. 19 din ordonana de urgen (art. 45, alin. 1, HG 1660/ 2006).
Ce prevede art. 19 din OUG 34/2006: Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii a 2-a a prezentului capitol, nu depete echivalentul n lei a 15.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ care, n acest caz, se consider a fi contract de achiziie public, iar obligaia respectrii prevederilor prezentei ordonane de urgen se limiteaz numai la prevederile art. 204 alin. (2). Ce prevede art. 204, alin. 2, din OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractanta are obligaia de a ncheia contractul de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, pe baza propunerilor tehnice i financiare cuprinse n respectiva ofert. (11) n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil. n caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. (2) Autoritatea contractant are obligaia de a asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice.

n cazul n care public un astfel de catalog, operatorii economici au obligaia de a meniona detalii cu privire la produsele, serviciile sau lucrrile oferite, inclusiv preul, astfel nct autoritatea contractant s aib suficiente informaii pentru a alege n mod corect i obiectiv (art. 45, alin. 2, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant, accesnd cataloagele publicate n SEAP, are dreptul de a alege dintre produsele, serviciile sau lucrrile prezentate n aceste cataloage i de a transmite n acest scop, prin intermediul SEAP, notificri operatorilor economici care le ofer (art. 46, alin. 1, HG 1660/ 2006). Notificrile prevzute la alin. (1) trebuie s conin informaii referitoare la (art. 46, alin. 2, HG 1660/ 2006): a) datele de identificare ale produselor, serviciilor sau lucrrilor solicitate; b) cerinele privind livrarea, prestarea sau executarea; c) condiiile n care urmeaz s se efectueze plata.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------154

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n termen de dou zile de la primirea notificrii prevzute la art. 46 alin. (2), operatorul economic are obligaia de a transmite prin intermediul SEAP dac accept sau nu accept condiiile impuse de autoritatea contractant. Netransmiterea unui rspuns n acest termen echivaleaz cu neacceptarea condiiilor impuse de autoritatea contractant (art. 47, alin. 1, HG 1660/ 2006). n cazul n care operatorul economic accept condiiile impuse de autoritatea contractant, va transmite acesteia, prin intermediul SEAP, oferta ferm pentru furnizarea produselor, prestarea serviciilor sau executarea lucrrilor (art. 47, alin. 2, HG 1660/ 2006). Autoritatea contractant va transmite prin intermediul SEAP dac accept oferta ferm prevzut la alin. (2), n termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii ofertei ferme de ctre operatorul economic (art. 47, alin. 3, HG 1660/ 2006).
I V. 3.7 SOLUIONAREA CONTESTAIILOR

Contestaiile formulate n legtur cu procedurile i modalitile de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice se soluioneaz n conformitate cu dispoziiile cap. IX din ordonana de urgen (art. 48, HG 1660/ 2006). n cazul contestaiilor care vizeaz acte ale autoritii contractante n legtur cu o procedur de atribuire aplicat integral prin mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a comunica n SEAP, prin utilizarea facilitilor tehnice puse la dispoziie de sistemul informatic i nu mai trziu de termenul prevzut la art. 271 alin. (3) din ordonana de urgen, faptul c procedura de atribuire este suspendat de drept (art. 49, HG 1660/ 2006).
Ce prevede art. 271, alin. 3, din OUG 34/2006: Toate notificrile sau comunicrile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziiile art. 60 alin. (1) se aplic n mod corespunztor.

Responsabilitatea deciziilor i msurilor luate n cursul aplicrii procedurii de atribuire prin utilizarea mijloacelor electronice revine autoritii contractante (art. 50, alin. 1, HG 1660/ 2006). Responsabilitatea pentru corecta funcionare a SEAP revine operatorului acestui sistem (art. 50, alin. 2, HG 1660/ 2006). n cazul n care contestaia vizeaz acte emise n legtur cu o procedur de atribuire aplicat integral prin mijloace electronice, autoritatea contractant are obligaia de a transmite operatorului SEAP toate deciziile luate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, referitoare la contestaia n cauz, precum i dispozitivul hotrrilor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------155

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

judectoreti n situaia n care au fost formulate aciuni n justiie conform prevederilor ordonanei de urgen (art. 51, HG 1660/ 2006). I V. 3.8 SUSPENDAREA DREPTULUI OPERATORULUI ECONOMIC DE A PARTICIPA LA PROCEDURI DE ATRIBUIRE DIN SEAP Suspendarea dreptului unui operator economic de a participa la proceduri de atribuire din SEAP se aplic n cazul n care operatorul economic nregistrat n SEAP ncalc normele i procedurile de utilizare i securitate ale sistemului electronic de achiziii publice, stabilite de operatorul acestuia (art. 52, HG 1660/ 2006).. Operatorul SEAP va decide asupra duratei suspendrii din sistemul electronic, n funcie de efectele nclcrii normelor i procedurilor de utilizare i securitate asupra bunei funcionri a sistemului informatic, durat care nu poate depi 2 ani (art. 53, alin. 1, HG 1660/ 2006). Operatorul SEAP are obligaia de a emite decizia de suspendare a unui operator economic n termen de dou zile lucrtoare de la constatarea nclcrii normelor i procedurilor de utilizare i securitate ale SEAP (art. 53, alin. 2, HG 1660/ 2006). Decizia de suspendare se public n SEAP (art. 53, alin. 3, HG 1660/ 2006). Deciziile de suspendare stabilite de operatorul SEAP conform prevederilor prezentului capitol pot fi contestate n justiie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare . (art. 53, alin. 4, HG 1660/ 2006). Normele i procedurile de utilizare i securitate ale SEAP vor fi adoptate prin decizie a operatorului SEAP i publicate n SEAP n termen de cel mult 20 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme (art. 54, HG 1660/ 2006). I V. 3.9 TARIFE
TARIFUL DE PARTICIPARE

Nu se percep tarife pentru urmtoarele operaii (art. 55, HG 1660/ 2006): a) nregistrarea i rennoirea nregistrrii n SEAP att a operatorilor economici, ct i a autoritilor contractante, astfel cum se prevede la cap. II; b) punerea la dispoziia autoritilor contractante a formularului specific prevzut la art. 2, publicarea n SEAP, indiferent de procedura aplicat, a anunurilor de intenie, de participare i de atribuire, precum i transmiterea acestor anunuri ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, de ctre operatorul SEAP;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------156

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) consultarea de ctre orice operator economic a anunurilor prevzute la lit. b), precum i a documentaiei de atribuire publicate n SEAP conform prevederilor art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonana de urgen
Ce prevede art. 40, alin .2, litera a), din OUG 40/2006: Autoritatea contractant ARE DREPTUL DE A OPTA pentru una dintre urmtoarele modaliti de obinere a documentaiei de atribuire de ctre operatorii economici: a) asigurarea accesului direct, nerestricionat i deplin, prin mijloace electronice, la coninutul documentaiei de atribuire; b) punerea la dispoziie oricrui operator economic care a naintat o solicitare n acest sens sau, dup caz, cruia i s-a transmis o invitaie de participare a unui exemplar din documentaia de atribuire, pe suport hrtie i/sau pe suport magnetic.

(1) Pentru a participa la o procedur de atribuire aplicat integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau la o licitaie electronic ca faz final a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, orice operator economic nregistrat n SEAP ARE OBLIGAIA S PLTEASC operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare (art. 56, alin. 1, HG 1660/ 2006). (2) Tariful de participare se achit n avans, operatorul economic neavnd dreptul de a participa la procedura respectiv n cazul n care nu pltete acest tarif (art. 56, alin. 2, HG 1660/ 2006). (1) Cuantumul tarifului de participare este de maximum 20 de lei pentru orice tip de procedur de atribuire aplicat integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau pentru licitaia electronic ca faz final a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice (art. 57, alin. 1, HG 1660/ 2006). La cuantumul tarifului de participare se adaug taxa pe valoarea adugat, potrivit legii (art. 57, alin. 2, HG 1660/ 2006). Tariful de participare se face venit la bugetul operatorului SEAP (art. 57, alin. 3, HG 1660/ 2006). Cuantumul efectiv al tarifului de participare, datorat de un operator economic, n conformitate cu prevederile art. 56 alin. (1), pentru participarea la o procedur de atribuire aplicat integral prin utilizarea mijloacelor electronice i/sau la o licitaie electronic ca faz final a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice, se stabilete prin decizie a operatorului SEAP, n funcie de necesitile de dezvoltare, operare i administrare ale sistemului electronic de achiziii publice i de cerinele de securitate adecvate ale acestuia, n limita valorii maxime prevzute la art. 57 alin. (1) (art. 58, alin. 1, HG 1660/ 2006). Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare corespunztoare mai multor proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice
------------------------------------------------------------------------------------------------------------157

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i/sau mai multor licitaii electronice ca faze finale ale unor proceduri de atribuire care nu sau organizat integral prin mijloace electronice, la care estimeaz c urmeaz s participe (art. 58, alin. 2, HG 1660/ 2006). Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda reduceri ale tarifului de participare n situaia n care operatorul economic opteaz s participe la un numr determinat de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice i/sau de licitaii electronice ca faze finale ale unor proceduri de achiziii publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice (art. 58, alin. 3, HG 1660/ 2006). Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a participa, n mod gratuit, la un numr determinat de proceduri de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice i/sau de licitaii electronice ca faze finale ale unor proceduri de achiziii publice care nu s-au organizat integral prin mijloace electronice (art. 58, alin. 4, HG 1660/ 2006). Deciziile prevzute la alin. (1), (3) i (4) se public n SEAP (art. 58, alin. 5, HG 1660/ 2006). Operatorul economic are dreptul de a participa la orice procedur de atribuire aplicat integral prin mijloace electronice sau la orice licitaie electronic, pentru care a achitat tariful de participare, pe toat perioada n care este nregistrat n SEAP (art. 59, alin. 1, HG 1660/ 2006). Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare, aferente procedurilor de atribuire aplicate integral prin utilizarea mijloacelor electronice i/sau licitaiilor electronice la care nu mai intenioneaz s participe (art. 59, alin. 2, HG 1660/ 2006). Pentru a publica produsele, serviciile sau lucrrile pe care le ofer conform prevederilor art. 45, orice operator economic nregistrat n SEAP are obligaia s plteasc operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare pentru publicarea n catalog (art. 60, alin. 1, HG 1660/ 2006). Tariful de participare pentru publicarea n catalog se achit n avans (art. 60, alin. 2, HG 1660/ 2006). Dup plata tarifului de participare pentru publicarea n catalog, operatorul SEAP pune la dispoziie oricrui operator economic o poziie n catalog care i va permite acestuia publicarea n catalog a unui produs, serviciu sau lucrare pentru o perioad de 2 ani (art. 60, alin. 3, HG 1660/ 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

158

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Perioada prevzut la alin. (3) se calculeaz de la data la care operatorul SEAP permite operatorului economic publicarea unui produs, serviciu sau unei lucrri n cadrul unei poziii din catalog (art. 60, alin. 4, HG 1660/ 2006). La expirarea perioadei prevzute la alin. (3), n condiiile n care operatorul economic nu achit un nou tarif de participare pentru publicarea n catalog, poziia respectiv va fi radiat automat (art. 60, alin. 5, HG 1660/ 2006). Cuantumul tarifului de participare pentru publicarea n catalog este de maximum 2 lei pentru o poziie din catalog (art. 61, alin. 1, HG 1660/ 2006). La cuantumul tarifului de participare pentru publicarea n catalog se adaug taxa pe valoarea adugat, potrivit legii (art. 61, alin. 2, HG 1660/ 2006). Operatorul economic are posibilitatea de a achita tarifele de participare pentru publicarea n catalog, corespunztoare mai multor poziii de catalog (art. 61, alin. 3, HG 1660/ 2006). Tariful de participare pentru publicarea n catalog se face venit la bugetul operatorului SEAP (art. 61, alin. 4, HG 1660/ 2006). Cuantumul efectiv al tarifului de participare pentru publicarea n catalog, datorat de un operator economic, se stabilete prin decizie a operatorului SEAP, n funcie de necesitile de dezvoltare, operare i administrare ale SEAP i de cerinele de securitate adecvate ale acestuia, n limita valorii maxime prevzute la art. 61 alin. (1) (art. 62, alin. 1, HG 1660/ 2006). Operatorul SEAP, prin decizie, poate acorda operatorilor economici posibilitatea de a publica n catalog produse, servicii sau lucrri n mod gratuit, n limita a 50 de poziii de catalog (art. 62, alin. 2, HG 1660/ 2006). Deciziile prevzute la alin. (1) i (2) se public n SEAP (art. 62, alin. 3, HG 1660/ 2006). Operatorul economic nu are dreptul de a solicita restituirea sumelor achitate cu titlu de tarif de participare pentru publicarea n catalog, aferente poziiilor n care nu a publicat sau nu mai intenioneaz s publice produse, servicii sau lucrri (art. 63, HG 1660/ 2006). TARIFUL DE UTILIZARE Orice autoritate contractant care a declanat n SEAP o procedur de atribuire aplicat integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitaie electronic are obligaia s
------------------------------------------------------------------------------------------------------------159

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

plteasc operatorului SEAP un tarif de utilizare al crui cuantum este stabilit n funcie de numrul i de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice n SEAP. n cazul unei achiziii pe loturi, tariful este perceput pentru o singur procedur de atribuire (art. 64, alin. 1, HG 1660/ 2006). n funcie de tipul procedurii de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, declanat n SEAP, orice autoritate contractant datoreaz (art. 64, alin. 2, HG 1660/ 2006).: a) 80 lei n cazul unei proceduri de licitaie deschis sau de licitaie restrns, aplicat integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dac aceasta include sau nu include o faz final de licitaie electronic; b) 50 lei n cazul unei proceduri de cerere de ofert, aplicat integral prin utilizarea mijloacelor electronice, chiar dac aceasta include sau nu include o faz final de licitaie electronic. Pentru organizarea unei licitaii electronice cu faz final a unei proceduri de atribuire care nu s-a organizat integral prin mijloace electronice sau la reluarea competiiei dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, orice autoritate contractant datoreaz un tarif de utilizare de 50 lei, numrul de runde organizate neavnd relevan la stabilirea tarifului respectiv (art. 64, alin. 3, HG 1660/ 2006). n cazul achiziionrii pe baza catalogului electronic prin utilizarea mijloacelor electronice, orice autoritate contractant datoreaz un tarif de utilizare de 5 lei (art. 64, alin. 4, HG 1660/ 2006). La cuantumul tarifului de utilizare determinat potrivit alin. (2), (3) i (4) se adaug taxa pe valoarea adugat, potrivit legii (art. 64, alin. 5, HG 1660/ 2006). La individualizarea tarifului de utilizare se au n vedere situaiile prevzute la alin. (2), (3) i (4), chiar dac acestea au fost finalizate sau nu au fost finalizate prin atribuirea de contracte de achiziii publice (art. 64, alin. 6, HG 1660/ 2006). Tariful de utilizare se face venit la bugetul operatorului SEAP (art. 64, alin. 7, HG 1660/ 2006). Plata tarifului de utilizare a SEAP se efectueaz semestrial n baza deciziei titlu de crean emise de operatorul SEAP i a facturii anexate la aceasta (art. 65, alin. 1, HG 1660/ 2006). Operatorul SEAP are obligaia de a emite decizia titlu de crean i factura pentru tariful de utilizare datorat pentru achiziiile prevzute la art. 64 alin. (2), (3) i (4), care au fost iniiate n cadrul primului semestru al anului, pn la data de 15 august a anului n curs, iar
------------------------------------------------------------------------------------------------------------160

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pentru cele iniiate n cadrului celui de-al doilea semestru al anului, pn la data de 15 februarie a anului urmtor (art. 65, alin. 2, HG 1660/ 2006). Deciziile i facturile prevzute la alin. (2) vor fi transmise autoritilor contractante n termen de 10 zile lucrtoare de la emiterea acestora, fie prin pot cu scrisoare recomandat cu confirmare de primire, fie prin alte mijloace ce asigur transmiterea textului actului i confirmarea primirii acestuia (art. 65, alin. 3, HG 1660/ 2006). Autoritile contractante au obligaia de a plti tariful de utilizare pn la data de 20 septembrie a anului n curs, pentru tariful de utilizare aferent primului semestru, i, respectiv, pn la data de 20 martie a anului viitor, pentru tariful de utilizare aferent celui de-al doilea semestru (art. 65, alin. 4, HG 1660/ 2006). Operatorul SEAP are obligaia de a pune la dispoziie oricrei autoriti contractante, la solicitarea acesteia, situaia privind numrul i tipul de proceduri de atribuire aplicate prin utilizarea mijloacelor electronice, care a stat la baza individualizrii tarifului de utilizare (art. 66, HG 1660/ 2006). I V. 3.9 MSURI SPECIALE DE UTILIZARE A MIJLOACELOR ELECTRONICE N PROCESUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC ncepnd cu anul 2008, autoritatea contractant are obligaia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire i pentru realizarea achiziiilor directe, ntr-un procent de cel puin 20% din valoarea total a achiziiilor publice efectuate de aceasta n cursul anului respectiv (art. 661, HG 198/2008 );. Valoarea anual total a achiziiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determin prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul: a) procedurilor de licitaie deschis, de licitaie restrns i de cerere de oferte, aplicate integral prin mijloace electronice (art. 662, HG 198/2008); b) licitaiei electronice, astfel cum este prevzut aceast modalitate special de atribuire a contractului de achiziie public la art. 161 - 169 din ordonana de urgen; c) achiziiei directe, astfel cum este prevzut la art. 19 din ordonana de urgen, dac aceasta este realizat prin intermediul catalogului electronic. Centralizarea informaiilor referitoare la utilizarea n anul precedent, de ctre autoritile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire i pentru achiziiile directe se realizeaz de operatorul SEAP, care are obligaia de a transmite un raport centralizator ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, pn la data de 31 martie a fiecrui an (art. 663, HG 198/2008 );. n vederea informrii tuturor persoanelor interesate, operatorul SEAP are obligaia de a publica prezentele norme SEAP (art. 67, HG 1660/2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------161

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Funcionarea SEAP este asigurat din punct de vedere tehnic de ctre operatorul SEAP, n mod etapizat, dup cum urmeaz (art. 68, alin.1, HG 1660/2006): a) ncepnd cu data intrrii n vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile oricrui solicitant, indiferent dac acesta este autoritate contractant sau operator economic, procedurile de nregistrare i de rennoire a nregistrrii, prevzute la cap. II; b) n cel mult 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitile tehnice pentru publicarea anunurilor de intenie, de participare, de atribuire i pentru asigurarea accesului direct i nerestricionat al oricrui operator economic la documentaia de atribuire, transmis de autoritatea contractant ctre SEAP sub forma unui fiier electronic; c) n cel mult 45 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitile tehnice pentru punerea n aplicare a prevederilor art. 49 alin. (1), (2) i (3) din ordonana de urgen, pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de cerere de oferte i pentru achiziionarea direct de ctre orice autoritate contractant, prin intermediul catalogului electronic; d) n cel mult 90 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentelor norme, sunt disponibile facilitile tehnice pentru utilizarea licitaiilor electronice. e) pn la data de 15 martie 2008, sunt disponibile facilitile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitaie deschis . e1) pn la data de 15 aprilie 2008, sunt disponibile facilitile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitaie restrns. Pn la data de 15 septembrie 2008, operatorul SEAP are obligaia de a prezenta Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice i Ministerului Comunicaiilor i Tehnologiei Informaiei proiectul tehnic aferent realizrii sistemelor de achiziie dinamice, astfel cum este prevzut n cadrul seciunii a 2-a a cap. IV din ordonana de urgen, n scopul adoptrii normelor de aplicare specifice pentru punerea n practic a acestei modaliti speciale de atribuire a contractelor de achiziie public. (art. 68, alin.2, HG 1660/2006). ncepnd cu data de 1 ianuarie 2007, orice autoritate contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile de intenie, de participare i de atribuire ctre operatorul SEAP (art. 69, alin.1, HG 1660/2006). Autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare un anun de atribuire n SEAP numai n condiiile publicrii anterioare n SEAP a anunului de participare pentru procedura de atribuire corespunztoare(art. 69, alin.2, HG 1660/2006). Prin excepie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare un anun de atribuire n SEAP fr publicarea anterioar n SEAP a unui anun de participare, n cazurile prevzute la art. 56 alin (2), art. 110 alin (2), art. 122 i 252 din ordonana de urgen (art. 69, alin.3, HG 1660/2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------162

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC V. 1 OFERTA. OFERTE ALTERNATIVE V. 2 SELECIA I CALIFICAREA CANDIDAILOR/OFERTANILOR V. 2.1 CRITERII DE CALIFICARE I SELECIE V .2.2 SITUAIA PERSONAL A CANDIDATULUI SAU A OFERTANTULUI V. 2.3 CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITII PROFESIONALE V. 2.4 SITUAIA ECONOMIC I FINANCIAR V. 2.5 CAPACITATEA TEHNIC I/SAU PROFESIONAL V. 2.6 STANDARDE DE ASIGURARE A CALITII V .2.7 STANDARDE DE PROTECIE A MEDIULUI V. 3 CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC V. 4 EVALUAREA OFERTELOR. STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE V. 5 INFORMAREA CANDIDAILOR I A OFERTANILOR V. 6 ANULAREA APLICRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC V. 7 GARANII V. 7.1 GARANIA DE PARTICIPARE V. 7.2 GARANA DE BUN EXECUIE V. 8 FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE V. 9 MONITORIZAREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

163

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 1 OFERTA. OFERTE ALTERNATIVE Ofertantul ARE OBLIGAIA de a elabora oferta n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire (art. 170, OUG 34 / 2006). Oferta are caracter OBLIGATORIU, din punctul de vedere al coninutului, pe toat perioada de valabilitate stabilit de ctre autoritatea contractant (art. 171, OUG 34 / 2006). Operatorul economic are obligaia de a depune oferta la adresa i pn la data i ora limit pentru depunere stabilite n anunul sau n invitaia de participare (art. 172, alin. 1, OUG 34 / 2006). Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv fora major, cad n sarcina operatorului economic (art. 172, alin. 2, OUG 34 / 2006). Oferta depus la o alt adres a autoritii contractante dect cea stabilit sau dup expirarea datei limit pentru depunere se returneaz nedeschis (art. 172, alin. 3, OUG 34 / 2006). Coninutul ofertelor trebuie s rmn CONFIDENIAL pn la data stabilit pentru deschiderea acestora, autoritatea contractant urmnd a lua cunotin de coninutul respectivelor oferte numai dup aceast dat (art. 172, alin. 4, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a permite ofertanilor s depun oferte alternative numai n cazul n care criteriul de atribuire este "cea mai avantajoas ofert din punct de vedere economic. - (art. 173, alin. 1, OUG 34 / 2006). Anunul de participare TREBUIE S PRECIZEZE n mod explicit dac este permis depunerea de oferte alternative sau dac aceast posibilitate este interzis. n cazul n care aceast precizare lipsete, autoritatea contractant nu are dreptul de a lua n considerare ofertele alternative (art. 173, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant care permite depunerea de oferte alternative ARE OBLIGAIA de a preciza n caietul de sarcini cerinele minime obligatorii pe care acestea trebuie s le respecte i orice alte cerine specifice pentru prezentarea lor (art. 174, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a nu lua n considerare ofertele alternative care nu respect cerinele minime prevzute la alin. (1) - (art. 174, alin. 2, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------164

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care a anunat posibilitatea de a fi depuse oferte alternative, autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a respinge o astfel de ofert avnd ca singur motivaie faptul c, dac aceasta este declarat ctigtoare (art. 175, OUG 34 / 2006): a) contractul de furnizare pentru atribuirea cruia s-a organizat procedura se transform n contract de servicii; sau b) contractul de servicii pentru atribuirea cruia s-a organizat procedura se transform n contract de furnizare. V. 2 SELECIA I CALIFICAREA CANDIDAILOR/OFERTANILOR
V. 2.1 CRITERII DE CALIFICARE I SELECIE

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica criterii de calificare i selecie referitoare numai la (art. 176, OUG 34 / 2006): a) situaia personal a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; c) situaia economic i financiar; d) capacitatea tehnic i/sau profesional; e) standarde de asigurare a calitii; f) standarde de protecie a mediului, n cazurile prevzute la art. 188 alin. (2) lit. f) i alin. (3) lit. e).
Ce prevd articolele: - art. 188, alin. 2, lit. f, OUG 34/2006 - n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor /candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea serviciilor ce urmeaz s fie prestate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele: f) dac este cazul, informaii privind msurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de servicii; - art. 188, alin. 3, lit. e, OUG 34/2006 - n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrri, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor /candidailor, autoritatea contractant are dreptul de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea lucrrilor ce urmeaz s fie executate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele: e) dac este cazul, informaii privind msurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de lucrri;

Operatorii economici AU DREPTUL de a prezenta certificate emise de ctre o autoritate public competent sau de ctre un organism de drept public sau privat care respect standarde europene de certificare, pentru demonstrarea ndeplinirii unor criterii de calificare i selecie formulate n conformitate cu prevederile art. 176 - (art. 177, alin. 1, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

165

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a impune candidailor/ofertanilor obligativitatea prezentrii unei certificri specifice, acetia din urm avnd dreptul de a prezenta, n scopul demonstrrii ndeplinirii anumitor cerine, orice alte documente echivalente cu o astfel de certificare sau care probeaz, n mod concludent, ndeplinirea respectivelor cerine. Autoritatea contractant are dreptul de a solicita, dac se consider necesar, clarificri sau completri ale documentelor prezentate (art. 177, alin. 2, OUG 34 / 2006). Guvernul ARE DREPTUL de a stabili, prin hotrre, modaliti de certificare sau includere pe liste oficiale, la nivel naional, a operatorilor economici care opteaz pentru un astfel de sistem de certificare. n acest caz, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia de a informa Comisia European cu privire la coordonatele i modul de funcionare a sistemului (art. 177, alin. 3, OUG 34 / 2006). n cazul utilizrii listelor oficiale ale OPERATORILOR ECONOMICI DESEMNAI, autoritile contractante vor solicita adeverine suplimentare, care s ateste ndeplinirea obligaiilor de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale, n conformitate cu prevederile legale n vigoare (art. 177, alin. 4, OUG 34 / 2006). n cazul n care, pentru criteriile de natura celor prevzute la art. 176 lit. c) i d), autoritatea contractant consider c se justific impunerea anumitor cerine minime pe care ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc pentru a fi considerai calificai, atunci aceste cerine trebuie s fie precizate, conform principiului transparenei, n cadrul anunului de participare (art. 178, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a solicita ndeplinirea unor cerine minime referitoare la situaia economic i financiar i/sau la capacitatea tehnic i profesional, care ar conduce la restricionarea participrii la procedura de atribuire (art. 178, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiul proporionalitii atunci cnd stabilete criteriile de calificare i selecie, iar aceste criterii trebuie s aib o legtur concret cu obiectul contractului care urmeaz a fi atribuit. n acest sens, nivelul cerinelor minime solicitate prin documentaia de atribuire, precum i documentele care probeaz ndeplinirea unor astfel de cerine trebuie s se limiteze numai la cele strict necesare pentru a se asigura ndeplinirea n condiii optime a contractului respectiv, lund n considerare exigenele specifice impuse de valoarea, natura i complexitatea acestuia (art. 179, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

166

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 2.2 SITUAIA PERSONAL A CANDIDATULUI SAU A OFERTANTULUI

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a exclude din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani (art. 180, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a exclude dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii (art. 181, OUG 34 / 2006): a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege. b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit; c1) n ultimii 2 ani, nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 94/2007); d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; e) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a) - d). Pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare prevzute la art. 176 din ordonana de urgen, ofertantul are dreptul de a prezenta iniial doar o declaraie pe propria rspundere, semnat de reprezentantul su legal, prin care confirm c ndeplinete cerinele de calificare astfel cum au fost solicitate n documentaia de atribuire. Declaraia va fi nsoit de o anex n care ofertantul trebuie s menioneze succint, dar precis, modul concret de ndeplinire a respectivelor cerine - inclusiv, dac au fost solicitate, diverse valori, cantiti sau altele asemenea (art. 11, alin. 4, HG 925 /2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a accepta ca fiind suficient i relevant pentru demonstrarea faptului c ofertantul/candidatul nu se ncadreaz n una dintre situaiile prevzute la art. 180 i 181 orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, n ara de origine sau n ara n care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoriti competente din ara respectiv (art. 182, alin. 1, OUG 34 / 2006).
Ce prevd: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------167

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ art. 180, OUG 34 / 2006 Autoritatea contractant are obligaia de a exclude din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani. - art. 181, OUG 34 / 2006 - Autoritatea contractant are dreptul de a exclude dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege. b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit; c1) n ultimii 2 ani, nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia; d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; e) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a) - d).

n cazul n care exist incertitudini n ceea ce privete situaia personal a respectivilor candidai/ofertani, autoritatea contractant are dreptul de a solicita n mod direct informaii de la autoritile competente care emit documente de natura celor prevzute la alin. (1). n ceea ce privete cazurile menionate la art. 180, in conformitate cu legislaia intern a statului n care sunt stabilii candidaii sau ofertanii, aceste solicitri se refer la persoane fizice i persoane juridice, inclusiv, dup caz, la directori de companii sau la orice persoan cu putere de reprezentare, de decizie ori de control n ceea ce privete candidatul sau ofertantul. (art. 182, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 180, din OUG 34/72006: Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a exclude din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani.

n cazul n care n ara de origine sau n ara n care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevzute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaz toate situaiile prevzute la art. 180 i 181, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a accepta o declaraie pe propria rspundere sau, dac n ara respectiv nu exist prevederi legale referitoare la declaraia pe propria rspundere, o declaraie autentic dat n faa unui notar, a unei autoriti administrative sau judiciare sau a unei asociaii profesionale care are competene n acest sens (art. 182, alin. 3, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 180, din OUG 34/72006: Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a exclude din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------168

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani. Ce prevede art. 181, din OUG 34/72006: Autoritatea contractant are dreptul de a exclude dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii: a) este n stare de faliment ori lichidare, afacerile i sunt conduse de un administrator judiciar sau activitile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este ntr-o situaie similar cu cele anterioare, reglementat prin lege. b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa n una dintre situaiile prevzute la lit. a); c) nu i-a ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care este stabilit; c1) n ultimii 2 ani, nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia d) a fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional; e) prezint informaii false sau nu prezint informaiile solicitate de ctre autoritatea contractant, n legtur cu situaia proprie aferent cazurilor prevzute la lit. a) - d).

V. 2.3 CAPACITATEA DE EXERCITARE A ACTIVITII PROFESIONALE

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a solicita oricrui operator economic s prezinte documente edificatoare care s dovedeasc forma de nregistrare ca persoan fizic sau juridic i, dup caz, de atestare ori apartenen din punct de vedere profesional, n conformitate cu prevederile din ara n care ofertantul/candidatul este stabilit (art. 183, OUG 34 / 2006).
V. 2.4 SITUAIA ECONOMIC I FINANCIAR

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a solicita ca operatorul economic care particip la procedura de atribuire a contractului de achiziie public s fac dovada situaiei sale economice i financiare (art. 184, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant solicit demonstrarea situaiei economice i financiare, atunci ACEASTA ARE OBLIGAIA de a indica n documentaia de atribuire i informaiile pe care operatorii economici urmeaz s le prezinte n acest scop (art. 184, alin. 2, OUG 34 / 2006). Demonstrarea situaiei economice i financiare se realizeaz, dup caz, prin prezentarea unuia sau mai multor documente relevante, cum ar fi (art. 185, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) declaraii bancare corespunztoare sau, dup caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional; b) bilanul contabil sau extrase de bilan, n cazul n care publicarea acestor bilanuri este prevzut de legislaia rii n care este stabilit ofertantul/candidatul;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------169

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) declaraii privind cifra de afaceri global sau, dac este cazul, privind cifra de afaceri n domeniul de activitate aferent obiectului contractului ntr-o perioad anterioar, care vizeaz activitatea din cel mult ultimii trei ani, n msura n care informaiile respective sunt disponibile; n acest ultim caz autoritatea contractant are obligaia de a lua n considerare i data la care operatorul economic a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea comercial. n cazul n care, din motive obiective, justificate corespunztor, operatorul economic nu are posibilitatea de a prezenta documentele solicitate de autoritatea contractant, ACESTA ARE DREPTUL de a-i demonstra situaia economic i financiar i prin prezentarea altor documente pe care autoritatea contractant le poate considera edificatoare, n msura n care acestea reflect o imagine fidel a situaiei economice i financiare a candidatului/ofertantului (art. 185, alin. 2, OUG 34 / 2006). Capacitatea economic i financiar a ofertantului/candidatului poate fi susinut, pentru ndeplinirea unui contract, I DE O ALT PERSOAN, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respectiv (art. 186, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 - (art. 186, alin. 2, OUG 34 / 2006). Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comun, situaia economic i financiar se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaz de susinerea financiar a unei/unor tere persoane, situaia economic i financiar se demonstreaz n condiiile prevzute la alin. (2)- (art. 186, alin. 3, OUG 34 / 2006).
V. 2.5 CAPACITATEA TEHNIC I/SAU PROFESIONAL

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a solicita ca operatorul economic care particip la procedura de atribuire a contractului de achiziie public s fac dovada capacitii sale tehnice i/sau profesionale (art. 187, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant solicit demonstrarea capacitii tehnice i/sau profesionale, atunci aceasta ARE OBLIGAIA de a indica n documentaia de atribuire
------------------------------------------------------------------------------------------------------------170

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i informaiile pe care operatorii economici urmeaz s le prezinte n acest scop (art. 187, alin. 2, OUG 34 / 2006). Capacitatea tehnic i/sau profesional a unui ofertant/candidat se apreciaz n funcie de experiena, aptitudinile, eficiena i eficacitatea acestuia, rezultate n urma analizrii informaiilor prezentate pe parcursul procedurii de atribuire (art. 187, alin. 3, OUG 34 / 2006). n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de cantitatea i de complexitatea produselor ce urmeaz s fie furnizate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele (art. 188, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) o list a principalelor livrri de produse efectuate n ultimii 3 ani, coninnd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante sau clieni privai. Livrrile de produse se confirm prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de ctre clientul beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client privat i, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea livrrilor de produse se realizeaz printr-o declaraie a operatorului economic; b) o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la msurile aplicate n vederea asigurrii calitii, precum i, dac este cazul, la resursele de studiu i cercetare; c) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii; d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate n acest sens, care s ateste conformitatea produselor, identificat clar prin referire la specificaii sau standarde relevante; e) mostre, descrieri i/sau fotografii a cror autenticitate trebuie s poat fi demonstrat n cazul n care autoritatea contractant solicit acest lucru. n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea serviciilor ce urmeaz s fie prestate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele (art. 188, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) o list a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani, coninnd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante sau clieni privai. Prestrile de servicii se confirm prin prezentarea unor certificate /documente emise
------------------------------------------------------------------------------------------------------------171

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sau contrasemnate de o autoritate ori de ctre clientul privat beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client privat i, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea prestrilor de servicii se realizeaz printr-o declaraie a operatorului economic; b) o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la msurile aplicate n vederea asigurrii calitii, precum i, dac este cazul, la resursele de studiu i cercetare; c) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii; d) informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de conducere, precum i ale persoanelor responsabile pentru ndeplinirea contractului de servicii; e) o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani; f) dac este cazul, informaii privind msurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de servicii; g) informaii referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de servicii; h) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenia s o subcontracteze. n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrri, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea lucrrilor ce urmeaz s fie executate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele (art. 188, alin. 3, OUG 34 / 2006). a) o list a lucrrilor executate n ultimii 5 ani, nsoit de certificri de bun execuie pentru cele mai importante lucrri i care vor conine valori, perioada i locul execuiei lucrrilor, modul de ndeplinire a obligaiilor, beneficiari, indiferent dac acetia sunt autoriti contractante sau clieni privai; b) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii; c) informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de conducere, precum i ale persoanelor responsabile pentru execuia lucrrilor; d) o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani; e) dac este cazul, informaii privind msurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de lucrri; f) o declaraie referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de lucrri.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------172

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenia s o subcontracteze. n cazul n care produsele care urmeaz s fie furnizate sau serviciile care urmeaz s fie prestate au un caracter complex sau sunt destinate unui scop specific, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a verifica/controla - direct sau prin intermediul unei autoriti competente aparinnd statului n care operatorul economic este stabilit i cu condiia acordului acestei autoriti - capacitile de producie ale furnizorului sau capacitatea tehnic a prestatorului, metodele de studiu i cercetare utilizate, precum i msurile aplicate pentru controlul calitii (art. 189, OUG 34 / 2006). Capacitatea tehnic i profesional a ofertantului/candidatului poate fi susinut, pentru ndeplinirea unui contract, I DE O ALT PERSOAN, indiferent de natura relaiilor juridice existente ntre ofertant/candidat i persoana respectiv (art. 190, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz capacitatea tehnic i profesional invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia candidatului/ofertantului resursele tehnice i profesionale invocate. Persoana care asigur susinerea tehnic i profesional nu trebuie s se afle in situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 (art. 190, alin. 2, OUG 34 / 2006).
Ce prevede art. 180, OUG 34 / 2006: Autoritatea contractant are obligaia de a exclude din procedura aplicat pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat despre care are cunotin c, n ultimii 5 ani, a fost condamnat prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru participare la activiti ale unei organizaii criminale, pentru corupie, pentru fraud i/sau pentru splare de bani.

Atunci cnd un grup de operatori economici depune oferta/candidatura comun, capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz prin luarea n considerare a resurselor tuturor membrilor grupului. n cazul n care grupul beneficiaz de susinerea tehnic i profesional a unei/unor tere persoane, capacitatea tehnic i profesional se demonstreaz n condiiile prevzute la alin. (2) - (art. 190, alin. 3, OUG 34 / 2006).
V. 2.6 STANDARDE DE ASIGURARE A CALITII

n cazul n care solicit prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atest faptul c operatorul economic respect anumite standarde de asigurare a calitii, autoritatea contractant TREBUIE S SE RAPORTEZE la sistemele de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------173

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

asigurare a calitii bazate pe seriile de standarde europene relevante, certificate de organisme conforme cu seriile de standarde europene privind certificarea (art. 191, OUG 34 / 2006). n conformitate cu principiul recunoaterii reciproce, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite n alte state ale Uniunii Europene (art. 192, OUG 34 / 2006). n cazul n care operatorul economic nu deine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractant, aceasta din urm ARE OBLIGAIA de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, n msura n care probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui nivel corespunztor al calitii (art. 193, OUG 34 / 2006).
V. 2.7 STANDARDE DE PROTECIE A MEDIULUI

n cazul n care solicit c demonstrarea msurilor prevzute la art. 188 alin. (2) lit. f) i alin. (3) lit. e) s se realizeze prin prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atest faptul c operatorul economic respect anumite standarde de protecie a mediului, atunci autoritatea contractant TREBUIE S SE RAPORTEZE (art. 194, OUG 34 / 2006): a) fie la Sistemul Comunitar de Management Ecologic i Audit (EMAS); b) fie la standarde de gestiune ecologic bazate pe seriile de standarde europene sau internaionale n domeniu, certificate de organisme conforme cu legislaia comunitar ori cu standardele europene sau internaionale privind certificarea.
Ce prevede art. 188 din OUG 34/2006: - alin. 2 lit. f daca este cazul, informaii privind masurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul ndeplinirii contractului de servicii; - alin. 3 lit. e - daca este cazul, informaii privind masurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica in timpul ndeplinirii contractului de lucrri;

n conformitate cu principiul recunoaterii reciproce, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a accepta certificate echivalente emise de organisme stabilite n alte state ale Uniunii Europene (art. 195, OUG 34 / 2006). n cazul n care operatorul economic nu deine un certificat de mediu astfel cum este solicitat de autoritatea contractant, ACEASTA DIN URM ARE OBLIGAIA de a accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, n msura n care probele/dovezile prezentate confirm asigurarea unui nivel corespunztor al proteciei mediului (art. 196, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

174

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 3 CRITERII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a preciza n anunul de participare criteriul de atribuire a contractului de achiziie public, care, odat stabilit, nu poate fi schimbat pe toat durata de aplicare a procedurii de atribuire (art. 197, OUG 34 / 2006). Fr a aduce atingere dispoziiilor legislative sau administrative privind remunerarea anumitor servicii, criteriul de atribuire a contractului de achiziie public poate fi numai (art. 198, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) fie oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic; b) fie, n mod exclusiv, preul cel mai sczut. In cazul in care atribuirea contractului de achiziie publica se realizeaz prin aplicarea procedurii de dialog competitiv, criteriul de atribuire utilizat trebuie sa fie numai oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (art. 198, alin. 2, OUG 34 / 2006). n cazul aplicrii criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", oferta stabilit ca fiind ctigtoare este oferta care ntrunete punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm de calcul specific. n cazul n care, din motive obiective, pe care autoritatea contractant le poate justifica temeinic, este imposibil stabilirea exact a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a indica n anunul de participare sau n documentaia de atribuire cel puin ordinea descresctoare a importanei factorilor de evaluare care urmeaz s fie utilizai (art. 199, alin. 1, OUG 34 / 2006). Factorii de evaluare a ofertei, prevzui la alin. (1), pot fi, alturi de pre: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcional, caracteristici de mediu, costuri de funcionare, raportul cost/eficien, servicii post-vnzare i asisten tehnic, termen de livrare sau de execuie, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor (art. 199, alin. 2, OUG 34 / 2006). n sensul prevederilor alin. (1) autoritatea contractant are obligaia de a preciza, n mod clar i detaliat n documentaia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei cu ponderile relative ale acestora sau algoritmul de calcul, precum i metodologia concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani. Factorii de evaluare cu ponderile relative ale acestora, algoritmul de calcul, precum i metodologia de punctare a avantajelor trebuie s aib legtura concret cu specificul contractului i, dup ce au fost stabilii, nu se pot schimba pe toat durata de aplicare a procedurii de atribuire (art. 199, alin. 3, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

175

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V. 4 EVALUAREA OFERTELOR. STABILIREA OFERTEI CTIGTOARE Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziie public, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie ntr-o comisie de evaluare (art. 71, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Comisia de evaluare trebuie s includ specialiti n domeniul obiectului contractului care urmeaz s fie atribuit i se nominalizeaz din cadrul compartimentului intern specializat prevzut la art. 3 alin. (1). n comisia de evaluare pot fi nominalizai i membri aparinnd altor compartimente ale autoritii contractante sau, n cazul n care beneficiarul final al contractului este o alt autoritate contractant, din cadrul respectivei autoriti contractante (art. 71, alin. 2, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede art. 3 alin. (1), din HG 925/19.07.2006 n aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractant, prin compartimentul intern specializat n atribuirea contractelor de achiziie public, organizat conform art. 304.1 din ordonana de urgen, are urmtoarele atribuii principale: a) elaborarea i, dup caz, actualizarea, pe baza necesitilor transmise de celelalte compartimente ale autoritii contractante, a unui program anual al achiziiilor publice, ca instrument managerial pe baza cruia se planific procesul de achiziie; b) elaborarea sau, dup caz, coordonarea activitii de elaborare a documentaiei de atribuire sau, n cazul organizrii unui concurs de soluii, a documentaiei de concurs; c) ndeplinirea obligaiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevzute de ordonana de urgen; d) aplicarea i finalizarea procedurilor de atribuire; e) constituirea i pstrarea dosarului achiziiei publice.

Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza att pentru atribuirea fiecrui contract n parte ct i pentru atribuirea mai multor contracte, n acest din urm caz atunci cnd contractele respective sunt de complexitate redus (art. 71, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant va numi o persoan responsabil cu aplicarea procedurii de atribuire, persoan care devine, totodat, i preedinte al comisiei de evaluare. Preedintele poate fi membru n cadrul comisiei de evaluare sau rolul su poate fi limitat numai la aspectele de organizare si reprezentare, n acest din urm caz neavnd drept de vot. n orice situaie, preedintele comisiei de evaluare semneaz raportul procedurii de atribuire (art. 72, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Atribuiile comisiei de evaluare sunt urmtoarele (art. 72, alin. 2, HG 925/19.07.2006): a) deschiderea ofertelor i, dup caz, a altor documente care nsoesc oferta; b) verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre ofertani/candidai, n cazul n care acestea au fost solicitate prin documentaia de atribuire; c) realizarea seleciei/preseleciei candidailor, dac este cazul;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------176

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertani, din punct de vedere al modului n care acestea corespund cerinelor minime din caietul de sarcini sau din documentaia descriptiv; g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertani, din punct de vedere al ncadrrii n fondurile care pot fi disponibilizate pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv precum i, dac este cazul, din punct de vedere al ncadrrii acestora n situaia prevzut la art. 202 din ordonana de urgen ; h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme i a motivelor care stau la baza ncadrrii ofertelor respective n aceast categorie; i) stabilirea ofertelor admisibile; j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevzut n documentaia de atribuire, i stabilirea ofertei/ofertelor ctigtoare; k) n cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonana de urgen, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevzut la art. 213 alin. (2) din ordonana de urgen.
Ce prevd articolele: Art. 202, OUG 34/ 2006 : (1) In cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut in raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractanta are obligaia de a solicita ofertantului, in scris si nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii si precizri pe care le considera semnificative cu privire la oferta, precum si de a verifica rspunsurile care justifica preul respectiv. (2) Autoritatea contractanta are obligaia de a lua in considerare justificrile primite de la ofertant, in condiiile alin. (1), ndeosebi cele care se refera la: a) fundamentarea economica a modului de formare a preului, aferent metodelor de execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate; b) soluiile tehnice adoptate si/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute in caietul de sarcini; d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii si condiiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul sa beneficieze de un ajutor de stat. Art. 209, OUG 34/ 2006 : (1) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

177

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) nu a fost posibil asigurarea unui nivel satisfctor al concurenei, respectiv numrul de operatori economici este mai mic dect cel minim prevzut, pentru fiecare procedur, de prezenta ordonan de urgen; b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunztoare; c) au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului. (1.1) Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor (2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire, se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); b) autoritatea contractant se afl n imposibilitate de a adopta msuri corective, fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f). Art. 213 alin. (2), OUG 34/ 2006 : (2) Raportul procedurii de atribuire, prevzut la alin. (1) lit. j), se elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente: a) denumirea i sediul autoritii contractante; b) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de achiziie dinamic; c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedura; d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor candidai; e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur; f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror oferta a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz mpreun cu denumirea/numele subcontractanilor; j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire.

Autoritatea contractant are dreptul de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare (art. 72, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini atribuiile care rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dup producerea nlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de ctre membrul de rezerv care i va exercita atribuiile aferente pn la finalizarea procedurii de atribuire (art. 72, alin. 4, HG 925/19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------178

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant are dreptul de a decide, cu scopul de a sprijini activitile de evaluare, desemnarea pe lng comisia de evaluare a unor specialiti externi, numii experi cooptai. Experii cooptai pot fi desemnai nc de la nceputul procesului de evaluare sau pe parcursul acestui proces, n funcie de problemele care ar putea impune expertiza acestora (art. 73, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Decizia de desemnare a experilor cooptai trebuie s precizeze atribuiile i responsabilitile specifice ale acestora i s justifice necesitatea participrii lor la procesul de evaluare (art. 73, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Atribuiile i responsabilitile experilor externi cooptai se rezum, dup caz, numai la (art. 73, alin. 3, HG 925/19.07.2006): a) verificarea i evaluarea propunerilor tehnice; b) analiza situaiei financiare a ofertanilor/candidailor sau analiza financiar a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant; c) analiza efectelor de natur juridic pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant. Numai membrii comisiei de evaluare au drept de vot. (art. 73, alin. 4, HG 925/19.07.2006). Experii cooptai nu au drept de vot, ns au obligaia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice asupra crora, pe baza expertizei pe care o dein, i exprim punctul de vedere. (art. 73, alin. 5, HG 925/19.07.2006). Raportul de specialitate prevzut la alin. (5) este destinat s faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor n cadrul procesului de analiz a ofertelor i de stabilire a ofertei/ofertelor ctigtoare. Raportul de specialitate se ataeaz la raportul de atribuire i devine parte a dosarului achiziiei publice (art. 73, alin. 6, HG 925/19.07.2006). Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, comisia i experii cooptai, au obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor precum i asupra oricror alte informaii prezentate de ctre candidai/ofertani, a cror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale (art. 74, alin. 1, HG 925/19.07.2006). nclcarea angajamentelor referitoare la confidenialitate se sancioneaz conform legii, disciplinar sau penal (art. 74, alin. 2, HG 925/19.07.2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu excepia edinei de deschidere a ofertelor, la ntrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia i, dup caz, experii cooptai (art. 74, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevzute la Capitolul II, Seciunea a 8-a din ordonana de urgen (Reguli de evitare a conflictului de interese ), sunt egal aplicabile att comisiei de evaluare ct i experilor cooptai (art. 74, alin. 4, HG 925/19.07.2006). Comisia de evaluare i membrii cooptai au obligaia de a semna pe proprie rspundere o declaraie de confidenialitate i imparialitate prin care se angajeaz s respecte prevederile de la art. 74 i prin care confirm c nu se afl ntr-o situaie care implic existena unui conflict de interese (art. 75, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Declaraia prevzut la alin. (1) trebuie semnat nainte de preluarea atribuiilor specifice n cadrul procesului de evaluare (art. 75, alin. 2, HG 925/19.07.2006). n cazul n care unul dintre membrii desemnai n comisia de evaluare sau unul dintre experii cooptai, constat c se afl ntr-o situaie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaia de a solicita, de ndat, nlocuirea sa din componena comisiei respective cu o alt persoan. Situaiile de incompatibilitate pot fi sesizate autoritii contractante i de ctre teri (art. 75, alin. 3, HG 925/19.07.2006). n cazul n care sunt sesizate astfel de situaii, autoritatea contractant are obligaia de a verifica cele semnalate i, dac este cazul, de a adopta msurile necesare pentru evitarea/remedierea oricror aspecte care pot determina apariia unui conflict de interese (art. 75, alin. 4, HG 925/19.07.2006). Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de comun acord ntre membrii acesteia, urmnd a se avea n vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii i perioada solicitat pentru valabilitatea ofertelor (art. 76, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a analiza i evalua documentele depuse de ofertani/candidai individual si/sau n edine comune, ns orice decizie a comisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel puin 2/3 dintre membrii si. Comisia de evaluare are obligaia s ntocmeasc nscrisuri prin care se formalizeaz deciziile adoptate n cadrul procesului de evaluare (art. 76, alin. 2, HG 925/19.07.2006). n cazul stabilirii ofertei ctigtoare pe baz de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflect prin punctajul individual acordat fiecrei oferte n parte (art. 76, alin. 3, HG 925/19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------180

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care se ajunge n situaia ca prevederile alin. (2) s nu fie respectate datorit unor eventuale divergene de preri ntre membrii comisiei de evaluare, conductorul autoritii contractante sau, dup caz, preedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergen, n scopul finalizrii n timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei ctigtoare. n cazul n care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia final se adopt cu votul majoritii membrilor si. (art. 76, alin. 4, HG 925/19.07.2006). Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat, au obligaia de a-i prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n acest sens o Not individual care se ataeaz la raportul procedurii de atribuire (art. 76, alin. 5, HG 925/19.07.2006). - art. 77, HG 925/19.07.2006 - abrogat Comisia de evaluare are obligaia de a stabili care sunt clarificrile i completrile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecrei oferte precum i perioada de timp acordat pentru transmiterea clarificrilor. Comunicarea transmis n acest sens ctre ofertant trebuie s fie clar, precis i s defineasc n mod explicit i suficient de detaliat n ce const solicitarea comisiei de evaluare (art. 78, HG 925/19.07.2006). n cazul n care ofertantul nu transmite, n perioada precizat de ctre comisia de evaluare, clarificrile/rspunsurile solicitate sau n cazul n care explicaiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerat neconform (art. 79, alin. 1, HG 925/19.07.2006). n cazul n care ofertantul modific prin rspunsurile pe care le prezint coninutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerat neconform. Modificri ale propunerii tehnice se accept n msura n care acestea (art. 79, alin. 2, HG 925/19.07.2006): a) pot fi ncadrat n categoria viciilor de form sau erorilor aritmetice; sau b) reprezint corectri ale unor abateri tehnice minore, iar o eventual modificare a preului, indus de aceste corectri, nu ar fi condus la modificarea clasamentului ofertanilor participani la procedura de atribuire; prevederile art. 79 alin. (3) rmn aplicabile. n cazul n care ofertantul modific, prin rspunsurile pe care le prezint, coninutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerat neconform, cu excepia situaiei prevzute la art. 80 alin. (2) - (art. 79, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de form numai cu acceptul ofertantului. n cazul n care ofertantul nu accept corecia acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerat neconform. (art. 80, alin. 1, HG 925/19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------181

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz (art. 80, alin. 2, HG 925 / 19.07.2006): a) dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total, trebuie luat n considerare preul unitar, iar preul total va fi corectat corespunztor; b) dac exist o discrepan ntre litere i cifre, trebuie luat n considerare valoarea exprimat n litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat corespunztor. Viciile de form reprezint acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a cror corectare/completare este susinut n mod neechivoc de sensul si de coninutul altor informaii existente iniial n alte documente prezentare de ofertant sau a cror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect n raport cu ceilali participani la procedura de atribuire (art. 80, alin. 3, HG 925 / 19.07.2006). Comisia de evaluare are obligaia de a respinge ofertele inacceptabile i ofertele neconforme (art. 81, HG 925/19.07.2006). Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare, dintre ofertele admisibile, n conformitate cu prevederile de la art. 200 din ordonana de urgen (art. 82, alin. 1, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede articolul 200, din OUG 34/ 2006 - n termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire, n condiiile n care ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i calificare impuse (art. 200, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. 200, alin. 2, OUG 34 / 2006). Motivele temeinice se prezint ntr-o not justificativ, aprobat de ordonatorul de credite al autoritii contractante, i este parte a dosarului achiziiei publice (art. 200, alin. 3, OUG 34 / 2006).

n cazul n care, atribuirea contractului de achiziie public se face pe baza criteriului "oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic", evaluarea ofertelor se realizeaz prin acordarea, pentru fiecare ofert n parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicrii algoritmului de calcul stabilit n documentaia de atribuire (art. 82, alin. 2, HG 925/19.07.2006). n ordinea descresctoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie s ntocmeasc clasamentul pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare (art. 82, alin. 3, HG 925/19.07.2006). n cazul n care, atribuirea contractului de achiziie public se face pe baza criteriului preul cel mai sczut, evaluarea ofertelor se realizeaz prin compararea preurilor fiecrei oferte admisibile n parte i prin ntocmirea, n ordine cresctoare a preurilor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------182

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

respective, a clasamentului pe baza cruia se stabilete oferta ctigtoare (art. 82, alin. 4, HG 925/19.07.2006). Indiferent de criteriul aplicat pentru atribuirea contractului, compararea preurilor prevzute n propunerile financiare ale ofertanilor se realizeaz la valoarea fr TVA (art. 82, alin. 5, HG 925/19.07.2006). Dup finalizarea evalurii ofertelor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora raportul procedurii de atribuire care se semneaz de ctre toi membrii comisiei de evaluare, inclusiv de preedintele acesteia (art. 83, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Raportul procedurii de atribuire se nainteaz conductorului autoritii contractante spre aprobare (art. 83, alin. 2, HG 925/19.07.2006). n termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire, n condiiile n care ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i calificare impuse (art. 200, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. 200, alin. 2, OUG 34 / 2006). Motivele temeinice se prezint ntr-o not justificativ, aprobat de ordonatorul de credite al autoritii contractante, i este parte a dosarului achiziiei publice (art. 200, alin. 3, OUG 34 / 2006). Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a solicita clarificri i, dup caz, completri ale documentelor prezentate de ofertani/candidai pentru demonstrarea ndeplinirii cerinelor stabilite prin criteriile de calificare i selecie sau pentru demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele solicitate (art. 201, alin. 1, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL ca prin clarificrile/completrile solicitate s determine apariia unui avantaj evident n favoarea unui ofertant/candidat (art. 201, alin. 2, OUG 34 / 2006). n cazul unei oferte care are un pre aparent neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat, executat sau prestat, autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a solicita ofertantului, n scris i nainte de a lua o decizie de respingere a acelei oferte, detalii i precizri pe care le consider semnificative cu privire la ofert, precum i de a verifica rspunsurile care justific preul respectiv (art. 202, alin. 1, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------183

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a lua n considerare justificrile primite de la ofertant, n condiiile alin. (1), ndeosebi cele care se refer la (art. 202, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) fundamentarea economic a modului de formare a preului, aferent metodelor de execuie utilizate, procesului de producie sau serviciilor prestate; b) soluiile tehnice adoptate i/sau orice condiii deosebit de favorabile de care beneficiaz ofertantul pentru executarea lucrrilor, pentru furnizarea produselor sau prestarea serviciilor; c) originalitatea ofertei din punct de vedere al ndeplinirii tuturor cerinelor prevzute n caietul de sarcini; d) respectarea dispoziiilor privind protecia muncii i condiiile de lucru aplicabile pentru executarea lucrrii, prestarea serviciului sau furnizarea produselor; e) posibilitatea ca ofertantul s beneficieze de un AJUTOR DE STAT. Atunci cnd autoritatea contractant constat c o ofert are un pre aparent neobinuit de sczut deoarece ofertantul beneficiaz de un ajutor de stat, oferta respectiv POATE FI RESPINS pe acest temei numai dac, n urma clarificrilor solicitate, ofertantul este n imposibilitate de a demonstra, ntr-o perioad de timp rezonabil stabilit de autoritatea contractant, c ajutorul de stat a fost acordat n mod legal (art. 203, alin. 1, OUG 34 / 2006). Atunci cnd autoritatea contractant respinge o ofert n circumstanele prevzute la alin. (1), aceasta ARE OBLIGAIA de a transmite o notificare n acest sens Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (art. 203, alin. 2, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a ncheia contractul de achiziie public cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, pe baza propunerilor tehnice i financiare cuprinse n respectiva ofert (art. 204, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazul n care autoritatea contractant nu poate ncheia contractul cu ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, datorit faptului c ofertantul n cauz se afl ntr-o situaie de for major sau n imposibilitatea fortuit de a executa contractul, atunci aceasta are dreptul s declare ctigtoare oferta clasat pe locul doi, n condiiile n care aceasta exist i este admisibil. n caz contrar, se anuleaz aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public (art. 204, alin. 11, OUG 34 / 2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a asigura obinerea i pstrarea documentelor justificative care dovedesc efectuarea oricrei achiziii publice (art. 204, alin. 2, OUG 34 / 2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

184

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgen pot fi ncheiate numai dup mplinirea termenelor de (art. 205, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. " seciunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).
Ce prevede art. 55,alin. 2, din OUG 34/2006 Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgene, ncheiate nainte de mplinirea termenelor prevzute la alin. (1), sunt lovite de nulitate (art. 205, alin. 2, OUG 34 / 2006). Respectarea termenelor prevzute la alin. (1) este facultativ n urmtoarele cazuri: a) atunci cnd prezenta ordonan de urgen nu prevede obligativitatea publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare (art. 205, alin. 3, OUG 34 / 2006): a) atunci cnd prezenta ordonan de urgen nu prevede obligativitatea publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare; b) atunci cnd contractul/acordul-cadru respectiv urmeaz s fie ncheiat cu un operator economic care a fost singurul ofertant la respectiva procedur de atribuire i nu exist ali operatori economici implicai n procedura de atribuire; c) atunci cnd este atribuit un contract subsecvent unui acord-cadru sau ca urmare a utilizrii unui sistem dinamic de achiziie. V. 5 INFORMAREA CANDIDAILOR I A OFERTANILOR Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau de ncheiere a acorduluicadru, la admiterea ntr-un sistem de achiziie dinamic, la rezultatul concursului de soluii
------------------------------------------------------------------------------------------------------------185

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ori, dup caz, la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, N SCRIS I CT MAI CURND POSIBIL, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora, nuntrul termenului prevzut la art. 200 (art. 206, alin. 1, OUG 34/2006).
Ce prevede art. 200 din OUG 34/2006: - n termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire, n condiiile n care ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i calificare impuse (art. 200, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. 200, alin. 2, OUG 34 / 2006). Motivele temeinice se prezint ntr-o not justificativ, aprobat de ordonatorul de credite al autoritii contractante, i este parte a dosarului achiziiei publice (art. 200, alin. 3, OUG 34 / 2006).

n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic implicat n procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant nu l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a crui candidatur/ofert nu a fost nc respins definitiv de autoritatea contractant. O respingere este considerat definitiv dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i fie a fost considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau de ctre instana sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate face obiectul unei ci de atac (art. 206, alin. 1^1, OUG 34/2006). Comunicarea prin care se transmite informarea prevzut la alin. (1) se transmite i prin fax sau prin mijloace electronice (art. 206, alin. 2, OUG 34/2006). n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile (art. 206, alin. 3, OUG 34/2006). n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a informa ofertantul/ofertanii ctigtor/ctigtori cu privire la acceptarea ofertei/ofertelor prezentate (art. 207, alin. 1, OUG 34/2006). n cadrul comunicrii prevzute la art. 206 alin. (2), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a informa ofertanii/candidaii care au fost respini sau a cror ofert nu a fost declarat ctigtoare asupra motivelor care au stat la baza deciziei respective, dup cum urmeaz (art. 207, alin. 2, OUG 34/2006): a) fiecrui candidat respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturii sale; b) pentru fiecare ofert respins, motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere, detaliindu-se argumentele n temeiul crora oferta a fost considerat inacceptabil i/sau neconform, ndeosebi elementele ofertei care nu au corespuns cerinelor de funcionare i performan prevzute n caietul de sarcini;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------186

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) fiecrui ofertant care a prezentat o ofert acceptabil i conform, prin urmare admisibil, dar care nu a fost declarat ctigtoare, caracteristicile i avantajele relative ale ofertei/ofertelor ctigtoare n raport cu oferta sa, numele ofertantului cruia urmeaz s i se atribuie contractul de achiziie public sau, dup caz, ale ofertanilor cu care urmeaz s se ncheie un acord-cadru. d) fiecrui operator economic dintre cei prevzui la lit. a)- c), data-limit pn la care au dreptul de a depune contestaie, avndu-se n vedere prevederile art. 256^2 alin. (1). Ce prevede art. 256^2 alin. (1), din OUG 34/2006 :
Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau, dup caz, instana judectoreasc competent n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim, n termen de (art. 256^2, alin. 1, OUG 34/2007): a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a nu comunica anumite informaii din cele prevzute la art. 207 alin. (2) lit. c), dar numai n situaia n care divulgarea acestora (art. 208, OUG 34/2006). a) ar conduce la neaplicarea unei prevederi legale, ar constitui un obstacol n aplicarea unei prevederi legale sau ar fi contrar interesului public; b) ar prejudicia interesele comerciale legitime ale operatorilor economici, publici sau privai, sau ar prejudicia concurena loial dintre acetia. V. 6 ANULAREA APLICRII PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant ARE DREPTUL DE A ANULA aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri (art. 209, alin. 1, OUG 34/2006): a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a) b) fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; c) nu a fost depus nici o ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------187

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului.
Ce prevd articolele: art. 86 alin. (2) lit. a) n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de selecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare, autoritatea contractant ARE DREPTUL: a) fie de a anula procedura de licitaie restrns art. 102 alin. (2) lit. a) n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de preselecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare, autoritatea contractant ARE DREPTUL: a) fie de a anula procedura de dialog competitiv art. 117 alin. (2) lit. a) n cazul n care numrul candidailor care ndeplinesc criteriile de preselecie este mai mic dect numrul minim indicat n anunul de participare, autoritatea contractant ARE DREPTUL (art. 117, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) fie de a anula procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare

Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor (art. 209, alin. 1.1, OUG 34/2006). n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire SE CONSIDER AFECTAT n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 209, alin. 2, OUG 34/2006): a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); b) autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f). Autoritatea contractant are obligaia de a comunica n scris tuturor participanilor la procedura de atribuire, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data anulrii, att ncetarea obligaiilor pe care acetia i le-au creat prin depunerea de oferte, ct i motivul concret care a determinat decizia de anulare, nuntrul termenului prevzut la art. 200 (art. 210, OUG 34/2006).
Ce prevede art. 200 din OUG 34/2006: - n termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire, n condiiile n care ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i calificare impuse (art. 200, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. 200, alin. 2, OUG 34 / 2006). Motivele temeinice se prezint ntr-o not justificativ, aprobat de ordonatorul de credite al autoritii contractante, i este parte a dosarului achiziiei publice (art. 200, alin. 3, OUG 34 / 2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------188

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cu excepia negocierii fr publicarea prealabil a unui anun de participare, n cel mult 48 de zile de la anularea procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a transmite n SEAP informaii referitoare la motivele anulrii. (art. 2101, OUG 34/2006) . V. 7 GARANII
V. 7.1 GARANIA DE PARTICIPARE

Garania de participare se constituie de ctre ofertant n scopul de a proteja autoritatea contractant fa de riscul unui eventual comportament necorespunztor al acestuia pe ntreaga perioad derulat pn la ncheierea contractului de achiziie public sau a acordului-cadru (art. 84, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de atribuire dac pentru participarea la procedur este prevzut obligaia ofertanilor de a constitui o garanie de participare. n cazul n care documentaia de atribuire prevede o astfel de obligaie, atunci aceasta trebuie s conin i urmtoarele informaii (art. 85, HG 925/19.07.2006): a) cuantumul garaniei de participare n sum fix, sum care nu poate depi 2% din valoarea estimat a contractului de achiziie public-acordului/cadru; b) perioada de valabilitate a garaniei de participare, care va fi cel puin egal cu perioada minim de valabilitate a ofertei, astfel cum a fost solicitat prin documentaia de atribuire. Garania de participare se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar ori de o societate de asigurri, care se prezint n original, n cuantumul i pentru perioada prevzut n documentaia de atribuire (art. 86, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Garania trebuie s fie irevocabil. (art. 86, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Instrumentul de garantare trebuie s prevad dac plata garaniei se va executa: (art. 86, alin. 3, HG 925/19.07.2006): a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu contractul garantat; sau b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractant nu are dreptul (art. 86, alin. 4, HG 925/19.07.2006): a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de ctre o anumit societate bancar ori societate de asigurri, nominalizat n mod expres n documentaia de atribuire;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------189

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de ctre societi bancare sau numai la cele care sunt emise de ctre societi de asigurri; c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanie n oricare dintre formele prevzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, n cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garaniei. Prin excepie de la prevederile alin. (1) i numai dac n documentaia de atribuire este prevzut aceast posibilitate, garania de participare se poate constitui i prin depunerea la casieria autoritii contractante (art. 86, alin. 5, HG 925/19.07.2006): a) a unui ordin de plat sau a unei file cec, cu condiia confirmrii acestora de ctre banc pn la data deschiderii ofertelor; b) a unei sume n numerar, n cazul n care valoarea garaniei de participare este redus ca valoare. n orice situaie, dovada constituirii garaniei de participare trebuie s fie prezentat cel mai trziu la data i ora stabilite pentru deschiderea ofertelor (art. 86, alin. 6, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant are dreptul de a reine garania pentru participare, ofertantul pierznd astfel suma constituit, atunci cnd acesta din urm se afl n oricare dintre urmtoarele situaii (art. 87, alin. 1, HG 925/19.07.2006): a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de bun execuie n perioada de valabilitate a ofertei i, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului; c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul de achiziie public/acordul-cadru n perioada de valabilitate a ofertei. n cazul ncheierii unui acord-cadru, prevederea de la alin. (1) lit. b) nu este aplicabil (art. 87, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Garania pentru participare, constituit de ofertantul a crui ofert a fost stabilit c fiind ctigtoare, se restituie de ctre autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data constituirii garaniei de bun execuie (art. 88, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Garania de participare, constituit de ofertanii a cror ofert nu a fost stabilit ctigtoare, se returneaz de ctre autoritatea contractant dup semnarea contractului de achiziie public cu ofertantul/ofertanii ale cror oferte au fost desemnate ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei (art. 88, alin. 2, HG 925/19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------190

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care autoritatea contractant se afl, conform prevederilor art. 209 din ordonana de urgen, n situaia de a anula procedura de atribuire, garania de participare se restituie dup data expirrii termenului de depunere a unei contestaii cu privire la aceast decizie, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la aceast dat (art. 88, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Dup primirea comunicrii prevzute la art. 206 din ordonana de urgen, ofertanii ale cror oferte au fost declarate nectigtoare au dreptul de a obine eliberarea garaniei de participare nainte de expirarea perioadei prevzute la alin. (2) sau, dup caz, la alin. (3), dac transmit autoritii contractante o solicitare n acest sens (art. 88, alin. 4, HG 925/19.07.2006).
Ce prevd articolele: - art. 206, din OUG 34/2006: Autoritatea contractant are obligaia de a informa operatorii economici implicai n procedura de atribuire despre deciziile referitoare la rezultatul seleciei, la rezultatul procedurii de atribuire a contractului de achiziie public sau de ncheiere a acordului-cadru, la admiterea ntr-un sistem de achiziie dinamic, la rezultatul concursului de soluii ori, dup caz, la anularea procedurii de atribuire i eventuala iniiere ulterioar a unei noi proceduri, N SCRIS I CT MAI CURND POSIBIL, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la emiterea acestora, nuntrul termenului prevzut la art. 200 (art. 206, alin. 1, OUG 34/2006). n sensul prevederilor alin. (1), se consider operator economic implicat n procedura de atribuire orice candidat/ofertant pe care autoritatea contractant nu l-a informat nc despre decizii care i vizeaz direct candidatura/oferta proprie sau orice candidat/ofertant a crui candidatur/ofert nu a fost nc respins definitiv de autoritatea contractant. O respingere este considerat definitiv dac a fost comunicat operatorului economic n cauz i fie a fost considerat legal de ctre Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau de ctre instana sesizat n legtur cu acest aspect, fie nu a fcut ori nu mai poate face obiectul unei ci de atac (art. 206, alin. 1^1, OUG 34/2006). Comunicarea prin care se transmite informarea prevzut la alin. (1) se transmite i prin fax sau prin mijloace electronice (art. 206, alin. 2, OUG 34/2006). n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile (art. 206, alin. 3, OUG 34/2006). - art. 209, din OUG 34/2006: Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant ARE DREPTUL DE A ANULA aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri (art. 209, alin. 1, OUG 34/2006): a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a) b) fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; c) nu a fost depus nici o ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------191

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor (art. 209, alin. 1.1, OUG 34/2006). n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire SE CONSIDER AFECTAT n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 209, alin. 2, OUG 34/2006): a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); b) autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f).

V. 7 .2 GARANIA DE BUN EXECUIE

Garania de bun execuie a contractului se constituie de ctre contractant n scopul asigurrii autoritii contractante de ndeplinirea cantitativ, calitativ i n perioada convenit a contractului (art. 89, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant are obligaia de a stabili n documentaia de atribuire modalitatea de constituire a garaniei de bun execuie, precum i cuantumul acesteia, care ns nu trebuie s depeasc 10% din preul contractului, fr TVA (art. 89, alin. 2, HG 925/19.07.2006). n cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu excepia serviciilor de proiectare - a crui valoare estimat este mai mic dect valoarea prevzut la art. 124 din ordonana de urgen, precum i n cazul unui contract atribuit n urma aplicrii procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare, autoritatea contractant are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garaniei de bun execuie (art. 89, alin. 3, HG 925/19.07.2006). De regul, garania de bun execuie se constituie printr-un instrument de garantare emis n condiiile legii de o societate bancar sau de o societate de asigurri, care devine anex la contract. Prevederile art. 86 alin. (2)-(4) se aplic n mod corespunztor (art. 90, alin. 1, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede art. 86, alin. 2-4, din HG 925/2006: Garania trebuie s fie irevocabil. (art. 86, alin. 2, HG 925/19.07.2006): Instrumentul de garantare trebuie s prevad dac plata garaniei se va executa: (art. 86, alin. 3, HG 925/19.07.2006): a) condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu contractul garantat; sau b) necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Autoritatea contractant nu are dreptul (art. 86, alin. 4, HG 925/19.07.2006): a) de a impune sau de a interzice prezentarea unui instrument de garantare emis de ctre o anumit societate bancar ori societate de asigurri, nominalizat n mod expres n documentaia de atribuire; b) de a limita posibilitatea de prezentare a instrumentelor de garantare numai la cele care sunt emise de ctre societi bancare sau numai la cele care sunt emise de ctre societi de asigurri; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------192

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) de a impune sau de a interzice prezentarea scrisorilor de garanie n oricare dintre formele prevzute la alin. (3) lit. a)-b) ori de a acorda, n cadrul procesului de evaluare, un punctaj suplimentar uneia dintre formele de constituire a garaniei.

n cazul n care valoarea garaniei de bun execuie este redus ca valoare, autoritatea contractant are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume n numerar (art. 90, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Dac prile convin, garania de bun execuie se poate constitui i prin reineri succesive din sumele datorate pentru facturi pariale. n acest caz contractantul are obligaia de a deschide un cont la dispoziia autoritii contractante, la o banc agreat de ambele pri. Suma iniial care se depune de ctre contractant n contul astfel deschis nu trebuie s fie mai mic de 0,5% din preul contractului. Pe parcursul ndeplinirii contractului, autoritatea contractant urmeaz s alimenteze acest cont prin reineri succesive din sumele datorate i cuvenite contractantului pn la concurena sumei stabilit drept garanie de bun execuie n documentaia de atribuire. Autoritatea contractant va dispune ca banca s ntiineze contractantul de vrsmntul efectuat, precum i de destinaia lui. Contul astfel deschis este purttor de dobnd n favoarea contractantului (art. 90, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant are dreptul de a emite pretenii asupra garaniei de bun execuie, oricnd pe parcursul ndeplinirii contractului, n limita prejudiciului creat, n cazul n care contractantul nu i ndeplinete obligaiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretenii asupra garaniei de bun execuie autoritatea contractant are obligaia de a notifica pretenia contractantului, preciznd obligaiile care nu au fost respectate (art. 91, HG 925/19.07.2006). n cazul contractului de furnizare, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun execuie n cel mult 14 zile de la data ntocmirii procesului-verbal de recepie a produselor care fac obiectul contractului i/sau de la plata facturii finale, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei (art. 92, alin. 1, HG 925/19.07.2006). n cazul contractului de servicii, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun execuie n cel mult 14 zile de la data ndeplinirii de ctre contractant a obligaiilor asumate prin contractul respectiv, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei (art. 92, alin. 2, HG 925/19.07.2006). n cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun execuie dup cum urmeaz (art. 92, alin. 3, HG 925/19.07.2006):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

193

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) valoarea garaniei de bun execuie aferent studiilor de prefezabilitate i/sau fezabilitate, n termen de 14 zile de la data predrii i nsuirii/aprobrii documentaiei tehnico-economice respective, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei; b) valoarea garaniei de bun execuie aferent proiectului tehnic i/sau detaliilor de execuie, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor executate n baza proiectului respectiv, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei. n cazul contractelor de lucrri, autoritatea contractant are obligaia de a elibera/restitui garania de bun execuie dup cum urmeaz (art. 92, alin. 4, HG 925/19.07.2006): a) 70% din valoarea garaniei, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesuluiverbal de recepie la terminarea lucrrilor, dac nu a ridicat pn la acea dat pretenii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim; b) restul de 30% din valoarea garaniei, la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor executate, pe baza procesului-verbal de recepie final. Procesele-verbale de recepie final pot fi ntocmite i pentru pri din lucrare, dac acestea sunt distincte din punct de vedere fizic i funcional. V. 8 FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza procedura de atribuire prin ncheierea contractului de achiziie public sau a acordului-cadru (art. 93, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Prin excepie de la prevederile alin.(1), autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai n circumstanele prevzute la art. 209 din ordonana de urgen (art. 93, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant nu are dreptul ca, fr o justificare temeinic, s ntrzie adoptarea unei decizii de finalizare a procedurii de atribuire, s ntrzie ncheierea contractului/acordului-cadru sau s adopte orice alte msuri cu scopul de a crea circumstane artificiale de anulare a procedurii. Aceste situaii sunt considerate nclcri ale principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. f) i g) din ordonana de urgen i se sancioneaz n consecin. Ofertantul care se consider lezat de un astfel de comportament are dreptul de a solicita despgubiri prin aciune n justiie (art. 93, alin. 3, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede art. 2, alin 2, lit. f i g, din OUG 34/2006: Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaterea reciproc; d) transparena; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

194

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) proporionalitatea; f) eficiena utilizrii fondurilor publice;

Indiferent de momentul iniierii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a verifica, nainte de ncheierea contractului, respectarea dispoziiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intr sub incidena legislaiei privind finanele publice (art. 94, HG 925/19.07.2006). Ca anexe ce devin parte integrant a contractului de achiziie public se constituie cel puin urmtoarele documente (art. 95, alin. 1, HG 925/19.07.2006): a) caietul de sarcini; b) propunerea tehnic i propunerea financiar; c) graficul de ndeplinire a contractului; d) graficul de pli; e) garania de bun execuie, dac este cazul; f) angajamentul ferm de susinere din partea unui ter, dac este cazul n cazul n care, pe parcursul ndeplinirii contractului, se constat faptul c anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerinelor prevzute n caietul de sarcini, prevaleaz prevederile caietului de sarcini (art. 95, alin. 2, HG 925/19.07.2006). n cazul n care, pri din contractul de achiziie public urmeaz s se ndeplineasc de unul sau mai muli subcontractani, atunci autoritatea contractant are obligaia de a solicita, la ncheierea contractului de achiziie public respectiv, prezentarea contractelor ncheiate ntre viitorul contractant i subcontractanii nominalizai n ofert. Contractele prezentate trebuie s fie n concordan cu oferta i se vor constitui n anexe la contractul de achiziie public (art. 96, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Pe parcursul derulrii contractului, contractantul nu are dreptul de a nlocui subcontractanii nominalizai n ofert fr acceptul autoritii contractante, iar eventuala nlocuire a acestora nu trebuie s conduc la modificarea propunerii tehnice sau financiare iniiale (art. 96, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Preul contractului de achiziie public se poate exprima n lei sau, dup caz, n valut (art. 97, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Pe parcursul ndeplinirii contractului, preul poate fi ajustat n urmtoarele situaii (art. 97, alin. 2, HG 925/19.07.2006): a) au avut loc modificri legislative, modificri ale normelor tehnice sau au fost emise de ctre autoritile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau
------------------------------------------------------------------------------------------------------------195

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

renunarea la anumite taxe/impozite locale, al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului; b) pe pia au aprut anumite condiii, n urma crora s-a constatat creterea/diminuarea indicilor de pre pentru elemente constitutive ale ofertei, al cror efect se reflect n creterea/diminuarea costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului. Pentru a se respecta principiul transparenei, posibilitatea de ajustare a preului trebuie s fie precizat att n documentaia de atribuire, ct si n contractul care urmeaz s fie ncheiat prin clauze speciale n acest sens. n cazul prevzut la alin. (2) lit. b), autoritatea contractant are obligaia de a preciza totodat i modul concret de ajustare a preului, indicii care vor fi utilizai, precum i sursa informaiilor cu privire la evoluia acestora, cum ar fi buletine statistice sau cotaii ale burselor de mrfuri. Lipsa, modificarea sau completarea respectivelor informaii/clauze determin inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a preului contractului de achiziie public. (art. 97, alin. 3, HG 925/19.07.2006): Ajustarea preului fr a fi ndeplinite condiiile prevzute la alin. (3) este posibil numai n urmtoarele cazuri: (art. 97, alin. 4, HG 925/19.07.2006): a) atunci cnd survin circumstane imprevizibile i independente de voina prilor, altele dect cele prevzute la alin. (2) lit. a) i b); sau b) atunci cnd durata de aplicare a procedurii de atribuire se prelungete, n mod neprevzut, peste perioada preconizat iniial i din motive care exclud orice culp a ofertantului/contractantului. n orice situaie, preul contractului nu poate fi majorat dect n msura strict necesar pentru acoperirea creterii costurilor pe baza crora s-a fundamentat preul contractului. Modul de ajustare a preului contractului de achiziie public nu trebuie s conduc n niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza cruia contractantul respectiva fost declarat ctigtor n urma finalizrii respectivei proceduri (art. 97, alin. 5, HG 925/19.07.2006). n cazul n care durata de ndeplinire a contractului se prelungete peste termenele stabilite iniial n respectivul contract, din motive care se datoreaz culpei autoritii contractante, nu este posibil invocarea prevederilor alin. (4), operatorul economic fiind ns ndreptit s solicite penaliti si/sau daune-interese. (art. 97, alin. 6, HG 925/19.07.2006). Autoritatea contractant are obligaia de a emite documente constatatoare care conin informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre contractant i, dac este cazul, la eventualele prejudicii, dup cum urmeaz (art. 97.1, alin. 1, HG 925/19.07.2006):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------196

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) pentru contractele de furnizare: n termen de 14 zile de la data terminrii furnizrii produselor care fac obiectul respectivului contract i, suplimentar, n termen de 14 zile de la data expirrii perioadei de garanie a produselor n cauz; b) pentru contractele de servicii, altele dect contractele de servicii de proiectare: n termen de 14 zile de la data terminrii prestrii serviciilor care fac obiectul respectivului contract; c) pentru contractele de servicii de proiectare: n termen de 14 zile de la data terminrii prestrii serviciilor care fac obiectul respectivului contract i, suplimentar, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor proiectate; d) pentru contractele de lucrri: n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie la terminarea lucrrilor i, suplimentar, n termen de 14 zile de la data ncheierii procesului-verbal de recepie final a lucrrilor ntocmit la expirarea perioadei de garanie a lucrrilor n cauz. Documentele constatatoare prevzute la alin. (1) se ntocmesc n 3 exemplare, autoritatea contractant avnd urmtoarele obligaii (art. 97.1, alin. 2, HG 925/19.07.2006): a) s elibereze un exemplar operatorului economic; b) s depun un exemplar la dosarul achiziiei publice; i c) s transmit un exemplar Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, n cel mult 10 zile de la data expirrii termenelor prevzute la alin. (1). n cazul n care procedura de atribuire a avut ca scop ncheierea unui acord-cadru, prevederile alin. (1)-(2) sunt aplicabile prin raportare la terminarea prestaiilor aferente acordului-cadru respectiv, i nu contractelor subsecvente (art. 97.1, alin. 3, HG 925/19.07.2006). Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are dreptul de a stabili, prin ordin, proceduri i instrumente specifice prin care orice persoan poate beneficia de informaiile incluse n documentele constatatoare disponibile la nivelul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, aferente operatorilor economici care particip la o anumit procedur de atribuire aplicat de respectiva autoritate contractant (art. 97.1, alin. 4, HG 925/19.07.2006). Documentele constatatoare emise de ctre autoritatea contractant n conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate n justiie potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile ulterioare (art. 97.1, alin. 5, HG 925/19.07.2006). Refuzul ofertantului declarat ctigtor de a semna contractul/acordul-cadru este asimilabil situaiei prevzute la art. 181 lit. c.1) din ordonana de urgen. Documentele constatatoare se emit n acest caz n termen de 14 zile de la data la care ar fi trebuit ncheiat contractul dac ofertantul nu ar fi refuzat semnarea acestuia (art. 97.1, alin. 6, HG 925/19.07.2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------197

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prevede art. 181, lit. c.1, din OUG 34/2006:

Autoritatea contractant ARE DREPTUL de a exclude dintr-o procedur pentru atribuirea contractului de achiziie public orice ofertant/candidat care se afl n oricare dintre urmtoarele situaii (art. 181, OUG 34 / 2006): c1) n ultimii 2 ani, nu i-a ndeplinit sau i-a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile ofertantului n cauz, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia (OUG 94/2007);

n termen de cel mult 48 de zile de la ncheierea contractului/acordului-cadru, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonana de urgen, un anun de atribuire a contractului de achiziie public (art. 98, alin. 1, HG 925/19.07.2006). n cazul n care procedura de atribuire a fost anulat conform prevederilor art. 209 din ordonana de urgen, autoritatea contractant are obligaia transmiterii spre publicare, n termen de cel mult 48 de zile de la emiterea deciziei de anulare, a unui anun specific n acest sens. Transmiterea spre publicare se realizeaz, ca i n cazul celorlalte tipuri de anunuri, prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro (art. 98, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile n cazul anulrii unei proceduri de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare. (art. 98, alin. 3, HG 925/19.07.2006).
Ce prevede art. 56 din OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractanta are obligaia de a transmite spre publicare un anun de atribuire n cel mult 48 de zile dup ce: a) a finalizat procedura de atribuire - licitaie deschis, licitaie restrns, dialog competitiv, negociere cu/fr publicarea prealabil a unui anun de participare, cerere de oferte - prin atribuirea contractului de achiziie public sau ncheierea acordului-cadru; b) a finalizat un concurs de soluii prin stabilirea concurentului ctigtor; c) a atribuit un contract de achiziie publica printr-un sistem dinamic de achiziii. (2) Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B, obligaia prevzut la alin. (1) este aplicabila numai contractelor a cror valoare este mai mare dect pragul valoric prevzut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dup caz, lit. b). In aceste cazuri, autoritatea contractanta indica, totodat, n anunul transmis daca este sau nu de acord cu publicarea acestuia. -Ce prevede art. 209, din OUG 34/2006: Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant ARE DREPTUL DE A ANULA aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri (art. 209, alin. 1, OUG 34/2006): a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 86 alin. (2) lit. a), art. 102 alin. (2) lit. a) sau art. 117 alin. (2) lit. a) b) fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; c) nu a fost depus nici o ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------198

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului. Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor (art. 209, alin. 1.1, OUG 34/2006). n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire SE CONSIDER AFECTAT n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 209, alin. 2, OUG 34/2006): a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); b) autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f).

V. 9 MONITORIZAREA ATRIBUIRII CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC Monitorizarea atribuirii contractelor de achiziie public se realizeaz de Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, pe baza informaiilor cuprinse n anunurile de participare i de atribuire, precum i a informrilor prevzute la art. 101 (art. 99, alin. 1, HG 925/19.07.2006). Autoritile contractante au obligaia transmiterii ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite n anul anterior (art. 99, alin. 2, HG 925/19.07.2006). Informaiile solicitate se transmit n format electronic, conform formatului standardizat care se pune la dispoziie prin intermediul SEAP, cel mai trziu pn la 31 martie a fiecrui an. (art. 99, alin. 3, HG 925/19.07.2006). - art. 100, HG 925/19.07.2006 abrogat Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice prelucreaz informaiile relevante din anunurile de participare i de atribuire, precum i din alte informri primite de la autoritile contractante solicitate conform prevederilor art. 300 din ordonana de urgen, constituind o baz de date statistice care sunt utilizate pentru (art. 101, HG 925/19.07.2006): a) prezentarea n termen a rapoartelor solicitate de Comisia European; b) furnizarea de informaii n legtur cu modul de funcionare a sistemului de achiziii publice tuturor celor interesai; c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achiziie public; d) prevenirea i, dup caz, constatarea unor nclcri ale legislaiei n domeniu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

199

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAP. VI. DOSARUL ACHIZIIEI PUBLICE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

200

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSARUL ACHIZIIEI PUBLICE Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a ntocmi dosarul achiziiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord-cadru ncheiat, precum i pentru fiecare lansare a unui sistem de achiziie dinamic (art. 211, OUG 34/2006). Dosarul achiziiei publice, precum i ofertele nsoite de documentele de calificare i selecie, se pstreaz de ctre autoritatea contractant att timp ct contractul de achiziie public/acordul-cadru produce efecte juridice dar nu mai puin de 5 ani de la data finalizrii contractului respectiv. n cazul anulrii procedurii de atribuire, dosarul se pstreaz cel puin 5 ani de la data anulrii respectivei proceduri (art. 212, OUG 34/2006). Dosarul achiziiei publice trebuie s cuprind documentele ntocmite/primite de autoritatea contractant n cadrul procedurii de atribuire, cum ar fi, dar fr a se limita la urmtoarele (art. 213, alin. 1, OUG 34/2006) a) nota privind determinarea valorii estimate; b) anunul de intenie i dovada transmiterii acestuia spre publicare, dac este cazul; c) anunul de participare i dovada transmiterii acestuia spre publicare i/sau, dup caz, invitaia de participare; d) documentaia de atribuire; e) nota justificativ privind alegerea procedurii de atribuire, n cazul n care procedura aplicat a fost alta dect licitaia deschis sau licitaia restrns; f) nota justificativ privind accelerarea procedurii de atribuire, dac este cazul; g) procesul-verbal al edinei de deschidere a ofertelor; h) formularele de ofert depuse n cadrul procedurii de atribuire; i) solicitrile de clarificri precum i clarificrile transmise/primite de autoritatea contractant; j) raportul procedurii de atribuire; k) dovada comunicrilor privind rezultatul procedurii; l) contractul de achiziie public/acordul-cadru, semnate; m) anunul de atribuire i dovada transmiterii acestuia spre publicare. n) contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, dac este cazul; o) raportul de activitate i, dup caz, notele intermediare i avizul consultativ emis n conformitate cu prevederile legale, referitor la funcia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziie public, dac este cazul; p) documentul constatator care conine informaii referitoare la ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre contractant. Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. j) se elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente (art. 213, alin. 2, OUG 34/2006):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------201

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) denumirea i sediul autoritii contractante; b) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de achiziie dinamic; c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur; d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor candidai; e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur; f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu denumirea/numele subcontractanilor; j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire. Prevederile art. 213 alin. (1) se aplic n mod corespunztor i n cazul atribuirii contractelor prevzute la cap. VII (Contractele de concesiune) - (art. 214, OUG 34/2006). Dosarul achiziiei publice are caracter de document public. Accesul persoanelor la aceste informaii se realizeaz cu respectarea termenelor i procedurilor prevzute de reglementrile legale privind liberul acces la informaiile de interes public i nu poate fi restricionat dect n msura n care aceste informaii sunt clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectual, potrivit legii (art. 215, alin. 1, OUG 34/2006). Restricionarea nejustificat a accesului la dosarul achiziiei publice ATRAGE SANCIONAREA de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice a conductorului autoritii contractante, conform prevederilor prezentei legi (art. 215, alin. 2, OUG 34/2006). n cazul n care autoritatea contractant aplic o procedur de atribuire prin mijloace electronice, utilizeaz un sistem dinamic de achiziie sau un sistem de achiziii electronice, ACEASTA ARE OBLIGAIA de a asigura trasabilitatea deplin a aciunilor pe care le realizeaz pe parcursul procesului de atribuire, astfel nct ntocmirea dosarului achiziiei publice, n conformitate cu prevederile art. 213, s nu fie afectat (art. 216, OUG 34/2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

202

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CAP. VII CONTRACTELE DE CONCESIUNE VII. 1 PRINCIPII I REGULI GENERALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE VII. 2 REGULI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC DE CTRE CONCESIONARI VII. 3 FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE CONCESIONARE VII. 4 ELABORAREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE VII. 5 PUBLICAREA ANUNURILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII VII. 6 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE I EVALUAREA OFERTELOR VII. 7 GARANIA DE PARTICIPARE VII. 8 NCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII VII. 9 DISPOZIII TRANZITORII I FINALE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

203

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. 1 PRINCIPII I REGULI GENERALE DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Principiile care stau la baza atribuirii contractului de concesiune sunt cele prevzute la art. 2 alin. (2) - (art. 217, OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 2, alin. 2, OUG 34/2006 - Principiile care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public sunt: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaterea reciproc; d) transparena; e) proporionalitatea; f) eficiena utilizrii fondurilor; g) asumarea rspunderii.

n procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, atunci cnd exist situaii nereglementate explicit n economia textului legislativ, acestea pot fi soluionate numai prin prisma principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 337/2006, denumit n continuare ordonana de urgen (art. 1, HG 71 / 2007). Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita apariia unor situaii de natur s determine existena unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei neloiale (art. 2, alin. 1, HG 71 / 2007) n cazul n care constat apariia unor astfel de situaii, cum ar fi cele prevzute la art. 67 70 din ordonana de urgen, autoritatea contractant are obligaia de a elimina, n cel mai scurt timp cu putin, efectele rezultate dintr-o astfel de mprejurare, adoptnd potrivit competenelor, dup caz, msuri corective de modificare, ncetare, revocare, anulare i altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corect a procedurii de atribuire sau ale activitilor care au legtur cu acestea (art. 2, alin. 2, HG 71 / 2007)
Ce prevd articolele: - art. 66 din OUG 34/2006: Pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire, autoritatea contractant are obligaia de a lua toate msurile necesare pentru a evita situaiile de natur s determine apariia unui conflict de interese i/sau manifestarea concurenei neloiale. - art. 67 din OUG 34/2006: Persoana fizic sau juridic care a participat la ntocmirea documentaiei de atribuire are dreptul, n calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai n cazul n care implicarea sa n elaborarea documentaiei de atribuire nu este de natur s distorsioneze concurena. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------204

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ art. 68 din OUG 34/2006: Persoanele fizice sau juridice care particip direct n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanciunea excluderii din procedura de atribuire. - art. 69 din OUG 34/2006: Nu au dreptul s fie implicai n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor urmtoarele persoane: a)persoane care dein pri sociale, pri de interes, aciuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani ori persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai sau subcontractani; b) so/soie, rud sau afin, pn la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertani/candidai; c) persoane despre care se constat c pot avea un interes de natur s le afecteze imparialitatea pe parcursul procesului de verificare/ evaluare a candidaturilor/ofertelor - art. 70 din OUG 34/2006: Contractantul nu are dreptul de a angaja, n scopul ndeplinirii contractului de achiziie public, persoane fizice sau juridice care au fost implicate n procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor depuse n cadrul aplicrii unei proceduri de atribuire, pe parcursul unei perioade de cel puin 12 luni de la ncheierea contractului, sub sanciunea nulitii contractului respectiv pentru cauza imoral.

Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de concesiune potrivit prevederilor prezentei seciuni (art. 218, alin. 1, OUG 34/2006). Distincia dintre contractul de concesiune i contractul de achiziie public se realizeaz n funcie de distribuia riscurilor, dup cum urmeaz (art. 3, alin. 1, HG 71 / 2007): a) contractul prin intermediul cruia contractantul, n calitate de concesionar, primete dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor executate, prelund astfel i cea mai mare parte din riscurile aferente realizrii i exploatrii lucrrilor respective, este considerat a fi contract de concesiune de lucrri publice, n caz contrar fiind considerat contract de achiziie public de lucrri; b) contractul prin intermediul cruia contractantul, n calitate de concesionar, primete dreptul de a exploata serviciile, prelund astfel i cea mai mare parte din riscurile aferente exploatrii acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, n caz contrar fiind considerat contract de achiziie public de servicii. Stabilirea tipurilor de contracte de concesiune, respectiv distincia dintre contractul de concesiune de lucrri publice i contractul de concesiune de servicii, se realizeaz n mod similar cu prevederile Capitolului I, Seciunea a 3-a din ordonana de urgen (art. 3, alin. 2, HG 71 / 2007). Autoritatea contractant are obligaia de a desemna un colectiv de coordonare i supervizare pentru atribuirea fiecrui contract de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii (art. 4, alin. 1, HG 71 / 2007). .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------205

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membrii colectivului de coordonare i supervizare prevzut la alin. (1), sunt numii de autoritatea contractant din cadrul specialitilor proprii, la care se pot aduga, dup necesiti, experi externi (art. 4, alin. 2, HG 71 / 2007). Principalele responsabiliti ale colectivului prevzut la alin. (1) constau n (art. 4, alin. 3, HG 71 / 2007): a) fundamentarea deciziei de concesionare astfel cum este prevzut la Capitolul II; b) elaborarea documentaiei de atribuire conform prevederilor Capitolului III (Proceduri de atribuire); c) stabilirea procedurii de atribuire a contractului de concesiune n conformitate cu prevederile art. 26 28 din prezentele norme.
Ce prevd art. 26 - 28 din HG 71/2007: Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de concesiune de lucrri publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevzute la art. 18 lit. a) - c) din ordonana de urgen (art. 26, HG 71 / 2007). Prin excepie de la prevederile art. 26, autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse sau a dialogului competitiv, nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu au fost considerate admisibile (art. 27, HG 71 / 2007). Autoritatea contractant va aplica procedura de licitaie restrns sau de licitaie deschis atunci cnd poate defini clar specificaiile tehnice capabile s-i satisfac necesitile i exigenele i poate stabili cu precizie montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a proiectului (art. 28, alin. 1, HG 71 / 2007). n cazul n care condiiile prevzute la alin. (1) nu pot fi ndeplinite, autoritatea contractant va aplica procedura de dialog competitiv (art. 28, alin. 2, HG 71 / 2007).

Autoritatea contractant care a atribuit i ncheiat un contract de concesiune de lucrri publice sau un contract de concesiune de servicii are calitatea de concedent (art. 5, HG 71 / 2007). Contractantul care a devenit parte ntr-un contract de concesiune de lucrri publice sau ntr-un contract de concesiune de servicii are calitatea de concesionar (art. 6, alin. 1, HG 71 / 2007). Calitatea de concesionar o poate avea orice persoan fizic sau juridic de drept privat, romn sau strin (art. 6, alin. 2, HG 71 / 2007). Durata unui contract de concesiune de lucrri publice sau unui contract de concesiune de servicii se stabilete astfel nct (art. 7, alin. 1, HG 71 / 2007): a) s se evite restricionarea artificial a accesului la competiie; b) s se asigure un minim de profit ca urmare a exploatrii ntr-o perioad dat;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------206

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) s se asigure un nivel rezonabil al preurilor pentru prestaiile care vor fi efectuate pe durata contractului i a cror costuri urmeaz s fie suportate de utilizatorii finali. Durata maxim a unui contract de concesiune de lucrri publice sau a unui contract de concesiune de servicii, care poate fi acceptat de ctre autoritatea contractant, trebuie s poat fi argumentat n baza elementelor prevzute la alin. (1) lit. a) - c) i trebuie asumat prin act administrativ al conductorului autoritii contractante (art. 7, alin. 2, HG 71 / 2007). Modul de fundamentare a deciziei de realizare a proiectului, modul de transfer i de recuperare a obiectului concesiunii, modul de pregtire a documentaiei de atribuire i de aplicare a procedurilor prevzute de prezenta ordonan de urgen se stabilesc prin hotrre a Guvernului (art. 218, alin. 2, OUG 34/2006). Regulile de estimare prevzute la cap. II seciunea a 2-a (Reguli de estimare a valorii contractului de achiziie public) se aplic n mod corespunztor pentru determinarea valorii estimate a contractului de concesiune (art. 219, alin. 1, OUG 34/2006). Modul de soluionare a contestaiilor depuse pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire a contractului de concesiune este cel prevzut la cap. IX (Soluionarea contestaiilor) - (art. 220, alin. 2, OUG 34/2006). Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC n cazul n care contractul de concesiune (art. 220, alin. 2, OUG 34/2006): a) este atribuit ntr-una dintre situaiile prevzute la art. 12 - 14; b) se atribuie de ctre o autoritate contractant ce desfoar ntre activitile sale una sau mai multe dintre activitile relevante prevzute la art. 232 - 241, n cazul n care contractul de concesiune are ca obiect efectuarea respectivelor activiti; sau c) are ca scop concesionarea bunurilor publice, dar numai n cazul n care, prin obiectul respectivului contract, autoritatea contractant nu urmrete dobndirea execuiei unei lucrri sau a unui serviciu, fapt care ar ncadra contractul respectiv fie n categoria contractelor de achiziie public, fie n categoria contractelor de concesiune a cror atribuire este reglementat de prezenta ordonan de urgen.
Ce prevd articolele: - art. 12, OUG 34/2006 - Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de achiziie public n cazul n care se ndeplinete cel puin una dintre urmtoarele condiii: a) contractul a fost declarat cu caracter secret de ctre autoritile abilitate potrivit prevederilor legale n vigoare; b) ndeplinirea contractului necesit impunerea unor msuri speciale de siguran, pentru protejarea unor interese naionale, potrivit prevederilor legale n vigoare; c) ABROGAT ------------------------------------------------------------------------------------------------------------207

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ art. 13, OUG 34/2006 - Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de servicii care: a) are ca obiect cumprarea sau nchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cldiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se ncheie, indiferent de form, n legtur cu contractul de cumprare sau de nchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonane de urgen; b) se refer la cumprarea, dezvoltarea, producia sau coproducia de programe destinate difuzrii, de ctre instituii de radiodifuziune i televiziune; c) se refer la prestarea de servicii de arbitraj i conciliere; d) se refer la prestarea de servicii financiare n legtur cu emiterea, cumprarea, vnzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, n special operaii ale autoritii contractante efectuate n scopul atragerii de resurse financiare i/sau de capital, precum i la prestarea de servicii specifice unei bnci centrale de ctre Banca Naional a Romniei; e) se refer la angajarea de for de munc, respectiv ncheierea de contracte de munc; f) se refer la prestarea de servicii de cercetare-dezvoltare remunerate n totalitate de ctre autoritatea contractant i ale cror rezultate nu sunt destinate, n mod exclusiv, autoritii contractante pentru propriul beneficiu. - art. 14, OUG 34/2006 - (1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic atunci cnd contractul de achiziie public este atribuit ca urmare a: a) unui acord internaional ncheiat n conformitate cu prevederile Tratatului cu unul sau mai multe state care nu sunt membre ale Uniunii Europene i care vizeaz furnizarea de produse sau execuia de lucrri, destinate implementrii ori exploatrii unui proiect n comun cu statele semnatare, i numai dac prin acordul respectiv a fost menionat o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv; b) unui acord internaional referitor la staionarea de trupe i numai dac prin acordul respectiv a fost prevzut o procedur specific pentru atribuirea contractului respectiv; c) aplicrii unei proceduri specifice unor organisme i instituii; (2) Autoritile contractante au obligaia de a informa Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice asupra acordurilor prevzute la alin. (1) lit. (a), existente n domeniul lor de activitate. (3) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia de a comunica Comisiei Europene informaiile primite potrivit alin. (2).

Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale care nu au fost incluse n contractul de concesiune iniial, dar care datorit unor circumstane neprevzute au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 221, OUG 34/2006): a) atribuirea s fie fcut contractantului iniial; b) lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia; c) valoarea cumulat a contractelor atribuite pentru lucrri i servicii suplimentare/adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------208

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a asigura transparena atribuirii contractelor de concesiune (art. 222, alin. 1, OUG 34/2006). Procedura de atribuire a unui contract de concesiune se iniiaz prin publicarea unui anun de participare (art. 222, alin. 2, OUG 34/2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a include n anunul prevzut la alin. (2) cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3B i, dac este necesar, alte informaii considerate utile de ctre autoritatea contractant, n conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia European (art. 222, alin. 3, OUG 34/2006). n cazul anunurilor de participare pentru care, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen, nu este obligatorie transmiterea spre publicare ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, coninutul acestora se stabilete prin hotrre a Guvernului (art. 222, alin. 4, OUG 34/2006). Prevederile art. 48 - 50 se aplic n mod corespunztor (art. 222, alin. 5, OUG 34/2006).
Ce prevd articolele: - Art. 48, OUG 34/ 2006 (1) Cu excepia cazului prevzut la art. 299, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1) ctre operatorul SEAP, utiliznd n acest sens numai mijloace electronice. (2) n cazurile prevzute de prezenta ordonan de urgen, operatorul SEAP are obligaia de a asigura transmiterea n format electronic a anunurilor spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. - Art. 49, OUG 34/ 2006 - (1) Operatorul SEAP are obligaia de a asigura Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice accesul nerestricionat la anunurile transmise de ctre autoritile contractante, nainte de publicarea acestora. (2) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice verific fiecare anun transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124. n termen de dou zile lucrtoare de la data primirii anunului n SEAP, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia: a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunul respectiv, n cazul n care n urma verificrii nu se constat erori/omisiuni de completare; b) fie s resping publicarea anunului, n cazul n care se constat erori/omisiuni de completare, informnd totodat autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum i asupra modului n care erorile/omisiunile pot fi remediate. Erorile prevzute la alineatul (2) reprezint acele informaii/cerine din anunul transmis spre publicare, care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la nclcri ale legislaiei n domeniul achiziiilor publice i a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public (art. 49, alin. 21, OUG 34 / 2006). Nedetectarea acestor erori n procesul de verificare nu afecteaz dreptul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice de a sanciona, pe parcursul activitii de supraveghere, faptele prevzute la art. 293 (art. 49, alin. 22, OUG 34 / 2006). (3) n cazul prevzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------209

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n cel mult o zi lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen, este prevzut o obligaie n acest sens; operatorul SEAP are obligaia de a asigura nregistrarea n sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunul spre publicare, ca prob privind momentul transmiterii; b) de a publica anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare. (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunul transmis de autoritatea contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice. (5) n cazul n care, din motive de natur tehnic independente de operatorul SEAP, nu este posibil transmiterea anunurilor, n format electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, obligaia de transmitere a acestora revine Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice. (6) Dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul i ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice. (7) Regia Autonom Monitorul Oficial public anunurile transmise spre publicare n cel mult 8 zile de la data nregistrrii acestora. n cazul anunului de participare prevzut la art. 114, Regia Autonom Monitorul Oficial public anunul respectiv n cel mult 4 zile de la data nregistrrii. - Art. 50, OUG 34/ 2006 - (1) n cazul n care prevederile prezentei ordonane de urgen stabilesc obligaia publicrii anunului n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunul respectiv nu poate fi publicat la nivel naional nainte de data transmiterii acestuia ctre Comisia European. (2) Anunul publicat la nivel naional nu trebuie s conin alte informaii fa de cele existente n anunul publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i trebuie s menioneze data transmiterii ctre Comisia European. - Art. 299, OUG 34/ 2006 - (1) Pn la data de 31 decembrie 2006 autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1) numai ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", n vederea publicrii acestora n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice. (2) n cazul prevzut la alin. (1), autoritatea contractant are obligaia de a respecta perioadele minime de timp prevzute de prezenta ordonan de urgen ntre data transmiterii spre publicare i data depunerii ofertelor sau, dup caz, a candidaturilor. (3) Fr a afecta prevederile alin. (1), pn la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractant are dreptul de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1) i ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i/sau ctre operatorul SEAP. (4) ncepnd cu data de 1 ianuarie 2008, publicarea anunurilor prevzute de prezenta ordonan n Monitorul Oficial al Romniei este facultativ.

Anunul de participare se public n SEAP i n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice, i, dup caz, n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (art. 223, alin. 1, OUG 34/2006). Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie pentru contractul de concesiune de lucrri publice, n situaiile n care valoarea estimat a acestuia este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro. (art. 223, alin. 2, OUG 34/2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------210

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a stabili numrul de zile dintre data publicrii anunului de participare i data depunerii aplicaiilor, astfel nct operatorii economici s beneficieze de o perioad adecvat i suficient pentru elaborarea aplicaiilor (art. 224, alin. 1, OUG 34/2006). Indiferent de procedura aplicat i fr a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite spre publicare anunul de participare cu cel puin 52 de zile nainte de data limit de depunere a aplicaiilor (art. 224, alin. 2, OUG 34/2006). n cazul n care anunul de participare este transmis, n format electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioada prevzut la alin. (2) se poate reduce cu 7 zile (art. 224, alin. 3, OUG 34/2006). Prevederile art. 72 se aplic n mod corespunztor (art. 224, alin. 4, OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 72, OUG 34/2006 - Autoritatea contractant are obligaia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor n cazul n care acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea la faa locului a unor documente-anex la caietul de sarcini, precum i n cazul n care autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite documentaia de atribuire sau rspunsul la solicitarea de clarificri n termenele limit stabilite de prezenta ordonan de urgen, dei a primit n timp util o solicitare n acest sens. ntr-o astfel de situaie, data limit de depunere a ofertelor se decaleaz cu o perioad suficient, astfel nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil necesar pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru elaborarea ofertei.

Atunci cnd atribuie un contract de concesiune de lucrri publice, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a solicita (art. 225, OUG 34/2006): a) concesionarului s atribuie contracte unor tere pri, ntr-un procent de minimum 30% din valoarea total a lucrrilor care fac obiectul concesiunii, lsnd candidailor posibilitatea de a majora partea/prile din contract pe care urmeaz s le subcontracteze. b) candidailor s precizeze, n cadrul aplicaiei depuse, valoarea lucrrilor din cadrul contractului de concesiune pe care acetia intenioneaz s le atribuie unor tere pri. V II. 2 REGULI PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTELOR DE ACHIZIIE PUBLIC DE CTRE CONCESIONARI n cazul n care concesionarul are calitatea de autoritate contractant n sensul prevederilor art. 8 lit. a) - c), ACESTA ARE OBLIGAIA de a respecta prevederile cap. I VI (Cap. I Dispoziii generale; Cap. II Reguli comune aplicabile pentru atribuirea contractului de
achiziie public; Cap. III Proceduri de atribuire; Cap. I V Modaliti speciale de atribuire a contractului de achiziie public; Cap. V Atribuirea contractului de achiziie public; Cap. VI Dosarul achiziiei publice ) atunci cnd atribuie un contract de achiziie public unei tere pri (art. 226,

OUG 34/2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------211

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce prevede articolul: - art. 8, lit. a-c, OUG 34/2006 - Este autoritate contractant n sensul prezentei ordonane de urgen: a) oricare organism al statului - autoritate public sau instituie public - care acioneaz la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism de drept public, altul dect unul dintre cele prevzute la lit. a), cu personalitate juridic, care a fost nfiinat pentru a satisface nevoi de interes general fr caracter comercial sau industrial i care se afl cel puin n una dintre urmtoarele situaii: - este finanat, n majoritate, de ctre o autoritate contractant, astfel cum este definit la lit. a), sau de ctre un alt organism de drept public; - se afl n subordinea sau este supus controlului unei autoriti contractante, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public; - n componena consiliului de administraie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numii de ctre o autoritate contractant, astfel cum este definit la lit. a), sau de ctre un alt organism de drept public; c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante dintre cele prevzute la lit. a) sau b);

n cazul in care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractant in sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totui obligaia, atunci cnd atribuie un contract de lucrri sau de servicii unei tere pri, de a publica un anun de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, n SEAP si in Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice, n toate situaiile n care valoarea estimat a contractului care urmeaz s fie atribuit este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro, cu excepia cazurilor prevzute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizeaz conform regulilor prevzute la art. 23 i la cap. II seciunea a 2-a. (art. 227, alin. 1 OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 122, OUG 34/2006 - Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare numai n urmtoarele cazuri: a) abrogat b) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie public poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse sau a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare nu pot fi respectate din motive de extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nici o form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar, pentru a face fa situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare; d) atunci cnd produsele ce urmeaz a fi livrate sunt fabricate exclusiv n scopul cercetrii tiinifice, experimentrii, studiilor sau dezvoltrii tehnologice, i numai dac acestea nu se realizeaz pentru obinerea unui profit i nici nu urmresc acoperirea costurilor aferente; e) atunci cnd este necesar achiziionarea, de la furnizorul iniial, a unor cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii echipamentelor/instalaiilor livrate anterior, i numai dac schimbarea furnizorului iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a achiziiona produse care, datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin incompatibiliti sau dificulti tehnice sporite de operare i ntreinere. Ca regul general, durata unor astfel de contracte, precum i cea a contractelor rennoite nu poate fi mai mare de 3 ani; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------212

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) atunci cnd produsele sunt cotate la bursa de mrfuri, iar achiziia acestora se realizeaz prin operaiuni pe piaa de disponibil; g) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de avantajoase, de la un operator economic care i lichideaz definitiv afacerile, de la un judector-sindic care administreaz afacerile unui operator economic n stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt procedur similar cu cele anterioare, reglementat prin lege; h) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n acest din urm caz, autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori; i) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor circumstane neprevzute au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea s fie fcut contractantului iniial; - lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniente majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia; - valoarea cumulat a contractelor atribuite pentru lucrri i servicii suplimentare/adiionale nu depete 50% din valoarea contractului iniial; j) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau de servicii, autoritatea contractant i propune s achiziioneze noi lucrri, respectiv noi servicii, care sunt similare lucrrilor sau serviciilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, respectiv noile servicii, constau n repetarea unor lucrri sau servicii similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; - contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit prin procedura de licitaie deschis sau restrns; - valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor similare care pot fi achiziionate ulterior; - n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare, respectiv noi servicii similare, de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective; - autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceast procedur ntr-un interval care nu poate depi 3 ani de la atribuirea contractului iniial.

Concesionarul ARE OBLIGAIA de a respecta i urmtoarele condiii (art. 227, alin. 2 OUG 34/2006): a) numrul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunului de participare i data depunerii candidaturilor trebuie s fie de cel puin 37 de zile; i b) numrul de zile dintre data transmiterii spre publicare a anunului de participare sau transmiterii invitaiei de participare i data depunerii ofertelor trebuie s fie de cel puin 40 de zile.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

213

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul n care anunul de participare este transmis, n format electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, perioadele prevzute la alin. (2) se pot reduce cu 7 zile (art. 227, alin. 3 OUG 34/2006). n cazul n care concesionarul public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci ACEASTA ARE DREPTUL de a reduce perioada prevzut la alin. (2) lit. b) cu nc 5 zile (art. 227, alin. 4 OUG 34/2006). Prevederile art. 72 se aplic n mod corespunztor (art. 227, alin. 5 OUG 34/2006). - Ce prevede articolul:
- art. 72, OUG 34/2006 Autoritatea contractant are obligaia de a prelungi perioada pentru elaborarea ofertelor n cazul n care acestea nu pot fi elaborate dect dup vizitarea amplasamentelor sau dup consultarea la faa locului a unor documente-anex la caietul de sarcini, precum i n cazul n care autoritatea contractant nu are posibilitatea de a transmite documentaia de atribuire sau rspunsul la solicitarea de clarificri n termenele limit stabilite de prezenta ordonan de urgen, dei a primit n timp util o solicitare n acest sens. ntr-o astfel de situaie, data limit de depunere a ofertelor se decaleaz cu o perioad suficient, astfel nct orice operator economic interesat s dispun de un timp rezonabil necesar pentru obinerea informaiilor complete i relevante pentru elaborarea ofertei.

Concesionarul are obligaia de a include n anunul prevzut la alin. (1) cel puin informaiile cuprinse n anexa nr. 3 C ( Informaii care trebuie incluse n anunurile de participare ale concesionarilor care nu sunt autoriti contractante) i, dac este necesar, alte informaii considerate utile de ctre acesta, n conformitate cu formularul standard adoptat de Comisia European (art. 227, alin. 6 OUG 34/2006). Prevederile art. 48 - 50 se aplic n mod corespunztor (art. 227, alin. 7 OUG 34/2006).
Ce prevd articolele: - art. 48, OUG 34/2006 (1) Cu excepia cazului prevzut la art. 299, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile prevzute la art. 47 alin. (1) ctre operatorul SEAP, utiliznd n acest sens numai mijloace electronice. (2) n cazurile prevzute de prezenta ordonan de urgen, operatorul SEAP are obligaia de a asigura transmiterea n format electronic a anunurilor spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. - art. 49 - (1) Operatorul SEAP are obligaia de a asigura Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice accesul nerestricionat la anunurile transmise de ctre autoritile contractante, nainte de publicarea acestora. (2) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice verific fiecare anun transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimat mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 124. n termen de dou zile lucrtoare de la data primirii anunului n SEAP, Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are obligaia: a) fie s emit ctre operatorul SEAP acceptul de publicare pentru anunul respectiv, n cazul n care n urma verificrii nu se constat erori/omisiuni de completare; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------214

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) fie s resping publicarea anunului, n cazul n care se constat erori/omisiuni de completare, informnd totodat autoritatea contractant asupra acestei decizii, precum i asupra modului n care erorile/omisiunile pot fi remediate. Erorile prevzute la alineatul (2) reprezint acele informaii/cerine din anunul transmis spre publicare, care sunt neconforme cu realitatea sau care conduc la nclcri ale legislaiei n domeniul achiziiilor publice i a principiilor care stau la baza atribuirii contractului de achiziie public (art. 49, alin. 21, OUG 34 / 2006). Nedetectarea acestor erori n procesul de verificare nu afecteaz dreptul Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice de a sanciona, pe parcursul activitii de supraveghere, faptele prevzute la art. 293 (art. 49, alin. 22, OUG 34 / 2006). (3) n cazul prevzut la alin. (2) lit. a), operatorul SEAP are obligaia: a) de a transmite anunul spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene n cel mult o zi lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, n cazul n care, n conformitate cu prevederile prezentei ordonane de urgen, este prevzut o obligaie n acest sens; operatorul SEAP are obligaia de a asigura nregistrarea n sistemul electronic a datei la care a fost transmis anunul spre publicare, ca prob privind momentul transmiterii; b) de a publica anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare. (4) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anunul transmis de autoritatea contractant sau de a-l transmite spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fr obinerea acceptului de publicare emis de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice. (5) n cazul n care, din motive de natur tehnic independente de operatorul SEAP, nu este posibil transmiterea anunurilor, n format electronic, spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, obligaia de transmitere a acestora revine Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice. (6) Dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul i ctre Regia Autonom "Monitorul Oficial", spre publicare n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a VI-a, Achiziii publice. - art. 50 - (1) n cazul n care prevederile prezentei ordonane de urgen stabilesc obligaia publicrii anunului n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, atunci anunul respectiv nu poate fi publicat la nivel naional nainte de data transmiterii acestuia ctre Comisia European. (2) Anunul publicat la nivel naional nu trebuie s conin alte informaii fa de cele existente n anunul publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene i trebuie s menioneze data transmiterii ctre Comisia European.

Grupurile de ntreprinderi care s-au constituit pentru obinerea concesiunii sau ntreprinderile afiliate acestora NU SUNT CONSIDERATE A FI TERE PRI (art. 228, alin. 1 OUG 34/2006). n sensul prevederilor alin. (1), prin ntreprindere afiliat se nelege orice persoan care desfoar activiti economice i (art. 228, alin. 2 OUG 34/2006): a) asupra creia concesionarul poate exercita, direct sau indirect, o influen dominant; sau b) care poate exercita asupra concesionarului o influen dominant; sau

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

215

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) care, la fel ca i concesionarul, face obiectul influenei dominante a unei alte persoane. Pentru noiunea de influen dominant, prevederile de la art. 3 lit. m) se aplic n mod corespunztor. Operatorul economic care particip la procedura de atribuire a unui contract de concesiune ARE OBLIGAIA de a include n aplicaie lista cuprinznd persoanele care au calitatea de ntreprinderi afiliate acestuia; concesionarul are obligaia de a actualiza aceast list n mod permanent, pn la finalizarea contractului de concesiune (art. 228, alin. 2 OUG 34/2006). VII. 3 FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE CONCESIONARE Autoritatea contractant are obligaia de a elabora un studiu de fundamentare a deciziei de concesionare n orice situaie n care intenioneaz s atribuie un contract de concesiune de lucrri publice sau un contract de concesiune de servicii (art. 8, alin. 1 HG 71 / 2007). Studiul de fundamentare se aprob prin hotrre, ordin, decizie a autoritii contractante, dup caz (art. 8, alin. 2 HG 71 / 2007). Studiul prevzut la art. 8 trebuie s se axeze pe analiza unor elemente relevante n care se include: aspectele generale, fezabilitatea tehnic, fezabilitatea economic i financiar, aspectele de mediu, aspectele sociale i aspectele instituionale ale proiectului n cauz. n cazul unui proiect care presupune realizarea de lucrri publice, la baza studiului de fundamentare a deciziei de concesionare va sta studiul de fezabilitate (art. 9, alin. 1 HG 71 / 2007). n sensul prevederilor de la alin. (1), prin proiect se nelege ansamblul lucrrilor/construciilor care urmeaz s fie executate i/sau al serviciilor care urmeaz s fie prestate pe parcursul derulrii contractului de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii (art. 9, alin. 2 HG 71 / 2007). Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie s cuprind o analiz care s permit definirea i cuantificarea n termeni economici i financiari a riscurilor de proiect, lund n considerare, totodat, i variantele identificate de repartiie a riscurilor ntre prile viitorului contract. n acest scop, autoritatea contractant poate s utilizeze, ca model, matricea preliminar de repartiie a riscurilor prevzut la anexa nr. 1 (art. 10, alin. 1 HG 71 / 2007). . Autoritatea contractant are obligaia de a verifica, pe baza rezultatului analizei prevzute la alin. (1), corectitudinea stabilirii distinciei prevzute la art. 3 lit. a) sau b), dup caz (art. 10, alin. 2 HG 71 / 2007).
Ce prevede articolul 3, lit. a i b: Distincia dintre contractul de concesiune i contractul de achiziie public se realizeaz n funcie de distribuia riscurilor, dup cum urmeaz: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------216

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a) contractul prin intermediul cruia contractantul, n calitate de concesionar, primete dreptul de a exploata rezultatul lucrrilor executate, prelund astfel i cea mai mare parte din riscurile aferente realizrii i exploatrii lucrrilor respective, este considerat a fi contract de concesiune de lucrri publice, n caz contrar fiind considerat contract de achiziie public de lucrri; b) contractul prin intermediul cruia contractantul, n calitate de concesionar, primete dreptul de a exploata serviciile, prelund astfel i cea mai mare parte din riscurile aferente exploatrii acestora, este considerat a fi contract de concesiune de servicii, n caz contrar fiind considerat contract de achiziie public de servicii.

Rezultatele studiului de fundamentare a deciziei de concesionare trebuie s justifice necesitatea i oportunitatea concesiunii i s demonstreze c (art. 11, HG 71 / 2007): a) proiectul este realizabil; b) proiectul rspunde cerinelor i politicilor autoritii publice; c) au fost luate n considerare diverse alternative de realizare a proiectului; d) varianta prin care proiectul este prevzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de concesiune de lucrri publice sau de servicii este mai avantajoas n raport cu varianta prin care proiectul este prevzut a fi realizat prin atribuirea unui contract de achiziie public; e) proiectul beneficiaz de susinere financiar, menionnd, dac este cazul, care este contribuia autoritii contractante. Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona servicii de consultan, conform prevederilor ordonanei de urgen, n scopul elaborrii studiilor i analizelor necesare fundamentrii deciziei de concesionare (art. 12, HG 71 / 2007). n cazul prevzut la art. 12, autoritatea contractant, prin colectivul de coordonare i supervizare prevzut la art. 4, are obligaia de a lua toate msurile prin care s se asigure c elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare se realizeaz la un nivel corespunztor i c reflect n totalitate cerinele i condiiile solicitate (art. 13, alin. 1 HG 71 / 2007). n aplicarea prevederilor alin. (1), principalele atribuii ale colectivului de coordonare i supervizare sunt urmtoarele (art. 13, alin. 2 HG 71 / 2007): a) facilitarea accesului la documente, rapoarte, baze de date, msurtori i, n general, la orice informaie disponibil care ar putea servi la elaborarea studiului de fundamentare a deciziei de concesionare; b) facilitarea contactelor consultantului cu alte autoriti publice i/sau cu persoane de drept privat; c) analizarea fiecrui raport intermediar i a raportului final, precum i formularea observaiilor i propunerilor de modificare; d) avizarea ndeplinirii de ctre consultant a activitilor desfurate n fiecare faz; e) elaborarea unui raport de avizare a finalizrii studiului de fundamentare a deciziei de concesionare i prezentarea acestuia conductorului autoritii contractante n vederea aprobrii.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------217

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. 4 ELABORAREA DOCUMENTAIEI DE ATRIBUIRE Dup aprobarea studiului de fundamentare, autoritatea contractant, prin colectivul de coordonare i supervizare prevzut la art. 4 din prezentele norme, are obligaia s asigure ntocmirea documentaiei de atribuire, cu respectarea regulilor de elaborare prevzute la art. 33 din ordonana de urgen (art. 14, alin. 1 HG 71 / 2007).
Ce prevede art. 33 din OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n cadrul documentaiei de atribuire orice cerin, criteriu, regul i alte informaii necesare pentru a asigura ofertantului/candidatului o informare complet, corect i explicit cu privire la modul de aplicare a procedurii de atribuire. (2) Documentaia de atribuire trebuie s cuprind, fr a se limita la cele ce urmeaz, cel puin: a) informaii generale privind autoritatea contractant, n special cu privire la adres - inclusiv telefon, fax, e-mail -, persoane de contact, mijloace de comunicare etc.; b) instruciuni privind date limit care trebuie respectate i formaliti care trebuie ndeplinite n legtur cu participarea la procedura de atribuire; c) dac sunt solicitate, cerinele minime de calificare, precum i documentele care urmeaz s fie prezentate de ofertani/candidai pentru dovedirea ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie; d) caietul de sarcini sau documentaia descriptiv, aceasta din urm fiind utilizat n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv sau de negociere; e) instruciuni privind modul de elaborare i de prezentare a propunerii tehnice i financiare; f) informaii detaliate i complete privind criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei ctigtoare, corespunztor prevederilor cap. V - seciunea a 3-a; g) instruciuni privind modul de utilizare a cilor de atac; h) informaii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona servicii de consultan n scopul elaborrii documentaiei de atribuire (art. 14, alin. 2 HG 71 / 2007). n elaborarea caietului de sarcini, autoritatea contractant trebuie s respecte prevederile art. 35 39 din ordonana de urgen (art. 15, HG 71 / 2007).
Ce prevd n OUG 34/2006, articolele: Pe parcursul analizrii i verificrii documentelor prezentate de ofertani, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricnd clarificri sau completri ale documentelor prezentate de acetia pentru demonstrarea ndeplinirii criteriilor de calificare astfel cum sunt acestea prevzute la art. 176 din ordonana de urgen sau pentru demonstrarea conformitii ofertei cu cerinele solicitate. (art. 35, HG 925 /19.07.2006). Oferta este considerat inacceptabil n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 1, HG 925 /19.07.2006): a) se ncadreaz n categoria celor prevzute la art. 33 alin. (3) din HG 925/2006; b) a fost depus de un ofertant care nu ndeplinete una sau mai multe dintre cerinele de calificare stabilite in documentaia de atribuire sau nu a prezentat, conform prevederilor art. 11 alin. (4)-(5), documente relevante n acest sens; b1) abrogat; c) constituie o alternativ la prevederile caietului de sarcini, alternativ care nu poate fi luat n considerare din urmtoarele motive: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------218

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ n anunul de participare nu este precizat n mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative; - respectiva ofert alternativ nu respect cerinele minime prevzute n caietul de sarcini; d) nu asigur respectarea reglementrilor obligatorii referitoare la condiiile specifice de munc i de protecie a muncii, atunci cnd aceast cerin este formulat n conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonan; e) preul, fr TVA, inclus n propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i nu exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv. .e1) preul, fr TVA, inclus in propunerea financiar depete valoarea estimat comunicat prin anunul/invitaia de participare i, dei exist posibilitatea disponibilizrii de fonduri suplimentare pentru ndeplinirea contractului de achiziie public respectiv, se constat existena a cel puin uneia dintre urmtoarele situaii: - preul este cu mai mult de 10% mai mare dect valoarea estimat prevzut n anunul/invitaia de participare; - ncheierea contractului la preul respectiv ar conduce la eludarea aplicrii acelor prevederi ale ordonanei de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice; f) in urma verificrilor prevzute la art. 202 i 203 din ordonana de urgen se constat c oferta are un pre neobinuit de sczut pentru ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat, astfel nct nu se poate asigura ndeplinirea contractului la parametrii cantitativi i calitativi solicitai prin caietul de sarcini. Oferta este considerat neconform n urmtoarele situaii (art. 36, alin. 2, HG 925 /19.07.2006): a) nu satisface n mod corespunztor cerinele caietului de sarcini; b) conine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit autoritatea contractant n cadrul documentaiei de atribuire, care sunt n mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urm, iar ofertantul, dei a fost informat cu privire la respectiva situaie, nu accept renunarea la clauzele respective; c) conine n cadrul propunerii financiare preuri care nu sunt rezultatul liberei concurene i care nu pot fi justificate; d) n cadrul unei proceduri de atribuire pentru care s-a prevzut defalcarea pe loturi, oferta este prezentat fr a se realiza distincia pe loturile ofertate, din acest motiv devenind imposibil aplicarea criteriului de atribuire pentru fiecare lot n parte. Ofertele care nu se ncadreaz n nici una din situaiile prevzute la art. 36, din HG 925/19.07.2006 sunt considerate oferte corespunztoare admisibile, singurele care pot fi considerate admisibile (art. 37, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Oferta ctigtoare se stabilete numai dintre ofertele admisibile i numai pe baz criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire (art. 37, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). nainte de stabilirea ofertei ctigtoare, autoritatea contractant are dreptul de a organiza o etap final de licitaie electronic, dar numai n cazul n care a luat aceast decizie nainte de iniierea procedurii de atribuire i numai dac a anunat decizia respectiv n anunul de participare, iar documentaia de atribuire conine toate precizrile prevzute la art. 164 din ordonana de urgen (art. 38, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Licitaiile electronice se organizeaz prin intermediul SEAP, n condiiile reglementate de normele metodologice adoptate n conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonana de urgen. (art. 38, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------219

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoritatea contractant are obligaia de a invita la etapa de licitaie electronic numai ofertani care au depus oferte admisibile (art. 38, alin. 3, HG 925 /19.07.2006). n cazul organizrii etapei finale de licitaie electronic, clasamentul final se stabilete lund n considerare si rezultatul obinut n procesul repetitiv de ofertare derulat n cadrul etapei respective. Refuzul unui operator economic de a se nregistra n SEAP n scopul participrii la etapa final de licitaie electronic este asimilat cu retragerea ofertei, n acest caz fiind aplicabile prevederile art. 87 alin. (1) lit. a) (art. 38, alin. 4, HG 925 /19.07.2006). Dup ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligaia de a elabora, n conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonana de urgen, un raport al procedurii de atribuire, care se aprob de ctre conductorul autoritii contractante sau de persoana desemnat n acest scop (art. 39, alin. 1, HG 925 /19.07.2006). Conductorul autoritii contractante sau persoana desemnat n acest scop are obligaia de lua msurile necesare pentru informarea tuturor ofertanilor n legtur cu rezultatul aplicrii procedurii de atribuire, conform prevederilor art. 206-208 din ordonana de urgen (art. 39, alin. 2, HG 925 /19.07.2006). Activitatea comisiei de evaluare nceteaz dup elaborarea raportului procedurii de atribuire (art. 39, alin. 3, HG 925 /19.07.2006).

n mod specific pentru contractele de concesiune de lucrri publice i de servicii, caietul de sarcini trebuie s conin (art. 16, alin. 1 HG 71 / 2007): a) obiectivele pe termen lung, mediu i imediate ale proiectului; b) modul de operare vizat pentru derularea proiectului, inclusiv, dac este cazul, investiiile pe care concesionarul va fi obligat s le realizeze i termenul de realizare a acestora; c) descrierea activitilor, condiii generale tehnice i de calitate; d) dac exist, condiii speciale impuse de natura activitilor care vor intra n obiectul contractului de concesiune, cum ar fi condiii de siguran n exploatare, protecia mediului, protecia muncii, condiii privind folosirea i conservarea patrimoniului sau privind protejarea i punerea n valoare a patrimoniului naional, condiii privind protejarea secretului de stat, utilizarea unor materiale cu regim special, condiii speciale impuse de acorduri i convenii la care Romnia este parte; e) propunerea autoritii contractante de distribuie a riscurilor de proiect; f) dac este cazul, opiunea concedentului pentru forma de organizare a concesionarului; g) dac este cazul, opiunea pentru crearea unei companii de proiect; h) clauze financiare i de asigurri; i) dac este cazul, regimul bunurilor utilizate i/sau realizate de concesionar n timpul derulrii contractului de concesiune; j) cuantumul garaniilor care urmeaz a fi constituite, dup caz. n sensul prevederilor de la alin. (1) lit. g), prin companie de proiect se nelege o societate comercial rezident n Romnia, constituit de ctre concedent, prin uniti aflate n subordinea sau sub autoritatea sa, i concesionar, funcionnd n baza legii i avnd ca
------------------------------------------------------------------------------------------------------------220

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

unic scop realizarea obiectivelor concesiunii de lucrri publice sau de servicii (art. 16, alin. 2 HG 71 / 2007). Autoritatea contractant are obligaia de a anuna criteriile de calificare i selecie n anunul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezint n cadrul documentaiei de atribuire (art. 17, alin. 1 HG 71 / 2007). Autoritatea contractant are dreptul de a aplica criterii de calificare i selecie referitoare numai la (art. 17, alin. 2 HG 71 / 2007): a) situaia personal a candidatului sau ofertantului; b) capacitatea de exercitare a activitii profesionale; c) situaia economic i financiar; d) capacitatea tehnic i/sau profesional; e) standarde de asigurare a calitii; f) standarde de protecie a mediului. Aplicarea criteriilor de calificare i selecie se realizeaz potrivit prevederile Paragrafelor 2 5 din Seciunea a 2-a a Capitolului V din ordonana de urgen (art. 17, alin. 3 HG 71 / 2007).
Ce prevd paragrafele 2-5 din seciunea a 2-a a capitolului V din OUG 34/2006: - Paragraful 2 - Situaia personal a candidatului sau a ofertantului - Paragraful 3 - Capacitatea de exercitare a activitii profesionale - Paragraful 4 - Situaia economic i financiar - Paragraful 5 - Capacitatea tehnic i/sau profesional

Autoritatea contractant are obligaia de a anuna criteriile de atribuire a contractului de concesiune a lucrrilor publice i a serviciilor n anunul de participare. Modul detaliat de aplicare a acestor criterii se prezint n cadrul documentaiei de atribuire (art. 18, alin. 1 HG 71 / 2007). Criteriile de atribuire se pot referi, dup caz, la (art. 18, alin. 2 HG 71 / 2007): a) nivelul tarifelor de utilizare pltibile de ctre beneficiarii finali; b) nivelul redevenei; c) gradul de preluare a riscului de ctre concesionar; d) planuri de finanare i dezvoltare prezentate; e) nivelul calitativ, tehnic i funcional al soluiilor tehnice propuse; f) modul de asigurare a proteciei mediului; g) modul de rezolvare a unor probleme sociale; h) termene de realizare a unor investiii; i) durata concesiunii. Atunci cnd stabilete criteriile de atribuire a contractului, autoritatea contractant nu are dreptul de a utiliza criterii care (art. 18, alin. 3 HG 71 / 2007): a) nu au o legtur direct cu natura i obiectul contractului de concesiune de lucrri publice sau de servicii care urmeaz s fie atribuit;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------221

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) nu reflect un avantaj real i evident pe care autoritatea contractant l poate obine, n numele su sau al beneficiarilor finali, prin utilizarea criteriului respectiv. Ponderea stabilit pentru fiecare criteriu nu trebuie s conduc la distorsionarea rezultatului aplicrii procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public. Pentru fiecare criteriu autoritatea contractant are obligaia de a stabili o pondere care s reflecte n mod corect cuantumul valoric al avantajelor de natur financiar pe care ofertanii le ofer sau importana tehnic/funcional a soluiilor propuse (art. 18, alin. 4 HG 71 / 2007). VII. 5 PUBLICAREA ANUNURILOR DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile de participare ctre operatorul SEAP (art. 19, HG 71 / 2007). Transmiterea spre publicare a anunurilor ctre operatorul SEAP se realizeaz numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicaiei disponibile la adresa de Internet www.elicitatie.ro (art. 20, HG 71 / 2007). Anunurile pentru care ordonana de urgen impune obligaia publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteaz de ctre autoritatea contractant ntr-o limb oficial a Uniunii Europene i trebuie s respecte forma adoptat prin Regulamentul Comisiei Europene nr. 1564/2005 care stabilete formatul standard al anunurilor publicitare n cadrul procedurilor de atribuire prevzute n Directivele 17/2004/CE i 18/2004/CE (art. 21, HG 71 / 2007). Atunci cnd stabilete perioadele limit pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a lua n calcul i termenul de 3 zile lucrtoare, necesar pentru verificarea anunurilor de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice i pentru transmiterea acestora ctre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de ctre operatorul SEAP, astfel cum este prevzut la art. 49 alin. (2) i (3) din ordonana de urgen (art. 22, HG 71 / 2007). Operatorul SEAP are obligaia de a publica anunul n SEAP, n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare, dar n nici un caz nainte de data transmiterii acestuia spre publicare n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dac prevederile ordonanei de urgen impun aceast obligaie (art. 23, HG 71 / 2007). n cazul anunurilor pentru care ordonana de urgen nu prevede obligaia publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractant are obligaia de a include
------------------------------------------------------------------------------------------------------------222

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n coninutul anunurilor cel puin informaiile prevzute n modelele prezentate n anexa nr. 2 (art. 24, HG 71 / 2007). n cel mult o zi lucrtoare dup publicarea anunului n SEAP, autoritatea contractant are obligaia de a transmite anunul respectiv spre publicare i ctre Regia Autonom Monitorul Oficial al Romniei (art. 25, HG 71 / 2007). VII. 6 APLICAREA PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE I EVALUAREA OFERTELOR Autoritatea contractant are obligaia de a atribui contractul de concesiune de lucrri publice sau contractul de concesiune de servicii prin aplicarea uneia dintre procedurile prevzute la art. 18 lit. a) - c) din ordonana de urgen (art. 26, HG 71 / 2007).
Ce prevede art. 18 lit. a) c), din OUG 34/2006: -art. 18 - (1) Procedurile de atribuire a contractului de achiziie public sunt: a) licitaia deschis, respectiv procedura la care orice operator economic interesat are dreptul de a depune oferta; b) licitaia restrns, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura, urmnd ca numai candidaii selectai s aib dreptul de a depune oferta; c) dialogul competitiv, respectiv procedura la care orice operator economic are dreptul de a-i depune candidatura i prin care autoritatea contractant conduce un dialog cu candidaii admii, n scopul identificrii uneia sau mai multor soluii apte s rspund necesitilor sale, urmnd ca, pe baza soluiei/soluiilor, candidaii selectai s elaboreze oferta final;

Prin excepie de la prevederile art. 26, autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare, atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse sau a dialogului competitiv, nu au fost depuse oferte sau niciuna dintre ofertele depuse nu au fost considerate admisibile (art. 27, HG 71 / 2007). Autoritatea contractant va aplica procedura de licitaie restrns sau de licitaie deschis atunci cnd poate defini clar specificaiile tehnice capabile s-i satisfac necesitile i exigenele i poate stabili cu precizie montajul financiar i/sau cadrul juridic de implementare a proiectului (art. 28, alin. 1, HG 71 / 2007). . n cazul n care condiiile prevzute la alin. (1) nu pot fi ndeplinite, autoritatea contractant va aplica procedura de dialog competitiv (art. 28, alin. 2, HG 71 / 2007). Pentru aplicarea efectiv a procedurilor de atribuire prevzute la art. 26, prevederile prezentului capitol se completeaz cu dispoziiile Seciunilor 2 5 din Capitolul III din ordonana de urgen i dispoziiile Seciunilor 1 4 din Capitolul IV din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------223

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii, cu modificrile i completrile ulteriore (art. 29, HG 71 / 2007).
Ce prevd Seciunile 2-5 din Cap. III din OUG 34/2006:

- Seciunea a 2-a - Licitaia deschis - Seciunea a 3-a - Licitaia restrns - Seciunea a 4-a - Dialogul competitiv - Seciunea a 5-a - Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare
Ce prevd Seciunile 1-4 din Cap. IV din HG 925/2006:

- Seciunea 1 - Licitaia deschis - Seciunea a 2-a - Licitaia restrns - Seciunea a 3-a - Dialogul competitiv - Seciunea a 4-a - Negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare Autoritatea contractant are obligaia de a desemna, pentru atribuirea fiecrui contract de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii, persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie ntr-o comisie de evaluare (art. 30, alin. 1, HG 71 / 2007). Membrii comisiei de evaluare trebuie s fie n numr de minim 5 i se nominalizeaz, de regul, din cadrul colectivului de coordonare i supervizare prevzut la art. 4 alin. (1) - (art. 30, alin. 2, HG 71 / 2007). Autoritatea contractant desemneaz, prin hotrre, ordin sau decizie, preedintele comisiei de evaluare, dintre membrii acesteia (art. 30, alin. 3, HG 71 / 2007). Autoritatea contractant are obligaia de a nominaliza membri de rezerv pentru membrii comisiei de evaluare (art. 30, alin. 4, HG 71 / 2007). Autoritatea contractant are dreptul de a nlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerv numai dac persoana care urmeaz s fie nlocuit nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-i ndeplini atribuiile care rezult din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dup producerea nlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluat de ctre membrul de rezerv care i va exercita atribuiile aferente pn la finalizarea procedurii de atribuire (art. 30, alin. 5, HG 71 / 2007). Preedintele comisiei de evaluare are dreptul de a propune conducerii autoritii contractante cooptarea n cadrul comisiei de evaluare a unor experi externi (art. 31, alin. 1, HG 71 / 2007).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

224

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propunerea prevzut la alin. (1) trebuie s precizeze atribuiile i responsabilitile specifice ale experilor care urmeaz s fie cooptai n comisia de evaluare i s justifice necesitatea participrii lor la procesul de evaluare (art. 31, alin. 2, HG 71 / 2007). Experii cooptai pot fi nominalizai odat cu numirea comisiei de evaluare, dintre experii externi prevzui la art. 4 alin. (2), sau ulterior, n funcie de problemele specifice care ar putea impune expertiza acestora (art. 31, alin. 3, HG 71 / 2007). Experii cooptai pentru probleme specifice nu au drept de vot n cadrul comisiei de evaluare, ns au obligaia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra crora i exprim punctul de vedere (art. 31, alin. 4, HG 71 / 2007). Raportul de specialitate prevzut la alin. (4) este destinat s faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor n cadrul procesului de analiz a ofertelor i de stabilire a ofertei/ofertelor ctigtoare. Raportul de specialitate se ataeaz la raportul de atribuire i devine parte a dosarului de concesiune (art. 31, alin. 5, HG 71 / 2007). Atribuiile comisiei de evaluare sunt urmtoarele (art. 32, alin. 1, HG 71 / 2007) : a) deschiderea ofertelor i, dup caz, a altor documente care nsoesc oferta; b) verificarea ndeplinirii criteriilor de calificare de ctre ofertani/candidai, astfel cum au fost acestea solicitate prin documentaia de atribuire; c) realizarea seleciei/preseleciei candidailor, dac este cazul; d) realizarea dialogului cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv; e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, n cazul aplicrii procedurilor de negociere; f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertani, din punct de vedere al modului n care acestea corespund cerinelor minime din caietul de sarcini sau din documentaia descriptiv; g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertani; h) stabilirea ofertelor admisibile; i) aplicarea criteriilor de atribuire, astfel cum a fost prevzut n documentaia de atribuire, i stabilirea ofertei ctigtoare; j) n cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonana de urgen, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire; k) elaborarea raportului procedurii de atribuire, potrivit prevederilor art. 213 alin. (2) din ordonana de urgen. n sensul prevederilor de la alin. (1), oferta este considerat admisibil dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 32, alin. 2, HG 71 / 2007): a) nu se ncadreaz n niciuna dintre situaiile prevzute la art. 33 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------225

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

referitoare la atribuirea contractelor de achiziie public din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; b) a fost depus de un ofertant care ndeplinete cerinele minime de calificare; c) ndeplinete cerinele caietului de sarcini; d) nu conine propuneri dezavantajoase pentru autoritatea contractant referitoare la clauzele contractuale; e) propunerea financiar este realist i nu implic din partea autoritii contractante o contribuie de natur s produc o distribuire majoritar a riscului de exploatare ctre ea nsi.
Ce prevd articolele: - art. 209 din OUG 34 / 2006: (1) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie, de regul, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire i, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: a) nu a fost posibil asigurarea unui nivel satisfctor al concurenei, respectiv numrul de operatori economici este mai mic dect cel minim prevzut, pentru fiecare procedur, de prezenta ordonan de urgen; b) au fost depuse numai oferte inacceptabile, neconforme sau necorespunztoare; c) au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibil ncheierea contractului. 1.1 Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. (2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se consider afectat n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau n modul de aplicare a procedurii de atribuire se constat erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f); b) autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f). - art. 213, alin. 2 din OUG 34 / 2006: (2) Raportul procedurii de atribuire prevzut la alin. (1) lit. g) se elaboreaz nainte de ncheierea contractului de achiziie public/acordului-cadru/sistemului de achiziie dinamic i cuprinde cel puin urmtoarele elemente: a) denumirea i sediul autoritii contractante; b) obiectul contractului de achiziie public/acordului-cadru sau sistemului de achiziie dinamic; c) dac este cazul, denumirea/numele candidailor participani la procedur; d) dac este cazul, denumirea/numele candidailor selectai i neselectai, precum i motivele care au stat la baza selectrii sau neselectrii respectivilor candidai; e) denumirea/numele ofertanilor participani la procedur; f) denumirea/numele ofertanilor respini i motivele care au stat la baza acestei decizii; g) dac este cazul, motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerrii preurilor prezentate ca fiind neobinuit de sczute; h) denumirea/numele ofertantului/ofertanilor a crui/cror ofert a fost declarat ctigtoare i motivele care au stat la baza acestei decizii; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------226

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i) n cazul ofertantului/ofertanilor ctigtori, partea din contract pe care acesta/acetia au declarat c o subcontracteaz, mpreun cu denumirea/numele subcontractanilor; j) dac este cazul, justificarea hotrrii de anulare a procedurii de atribuire. - art. 33, alin 3 din HG 925 / 2006: (3) n cadrul edinei de deschidere, nu este permis respingerea nici unei oferte, cu excepia celor care se ncadreaz ntr-una din urmtoarele situaii: a) au fost depuse dup data si ora limit de depunere sau la o alt adres dect cele stabilite n anunul de participare; b) nu sunt nsoite de garania de participare astfel cum a fost solicitat n documentaia de atribuire.

Oferta poate fi considerat inadmisibil i dac a fost depus de un ofertant care, n ultimii 2 ani, din motive imputabile acestuia, nu i-a ndeplinit sau a ndeplinit n mod defectuos obligaiile contractuale, fapt care a produs sau este de natur s produc grave prejudicii beneficiarilor acestuia (art. 33, alin. 1, HG 71 / 2007). Modul de ndeplinire a obligaiilor contractuale se dovedete prin mijloace precum certificatele/documentele prevzute la art. 188 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. a) i alin. (3) lit. a), din ordonana de urgen (art. 33, alin. 2, HG 71 / 2007).
Ce prevede art. 188, din OUG 34 / 2006: n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de furnizare, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de cantitatea i de complexitatea produselor ce urmeaz s fie furnizate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele (art. 188, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) o list a principalelor livrri de produse efectuate n ultimii 3 ani, coninnd valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante sau clieni privai. Livrrile de produse se confirm prin prezentarea unor certificate/documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de ctre clientul beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client privat i, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea livrrilor de produse se realizeaz printr-o declaraie a operatorului economic; b) o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la msurile aplicate n vederea asigurrii calitii, precum i, dac este cazul, la resursele de studiu i cercetare; c) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii; d) certificate sau alte documente emise de organisme abilitate n acest sens, care s ateste conformitatea produselor, identificat clar prin referire la specificaii sau standarde relevante; e) mostre, descrieri i/sau fotografii a cror autenticitate trebuie s poat fi demonstrat n cazul n care autoritatea contractant solicit acest lucru. n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de servicii, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea serviciilor ce urmeaz s fie prestate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele (art. 188, alin. 2, OUG 34 / 2006): a) o list a principalelor servicii prestate n ultimii 3 ani, coninnd valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dac acetia din urm sunt autoriti contractante sau clieni privai. Prestrile de ------------------------------------------------------------------------------------------------------------227

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------servicii se confirm prin prezentarea unor certificate /documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de ctre clientul privat beneficiar. n cazul n care beneficiarul este un client privat i, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obinerii unei certificri/confirmri din partea acestuia, demonstrarea prestrilor de servicii se realizeaz printr-o declaraie a operatorului economic; b) o declaraie referitoare la echipamentele tehnice i la msurile aplicate n vederea asigurrii calitii, precum i, dac este cazul, la resursele de studiu i cercetare; c) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii; d) informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de conducere, precum i ale persoanelor responsabile pentru ndeplinirea contractului de servicii; e) o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani; f) dac este cazul, informaii privind msurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de servicii; g) informaii referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de servicii; h) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenia s o subcontracteze. n cazul aplicrii unei proceduri pentru atribuirea unui contract de lucrri, n scopul verificrii capacitii tehnice i/sau profesionale a ofertanilor/candidailor, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a le solicita acestora, n funcie de specificul, de volumul i de complexitatea lucrrilor ce urmeaz s fie executate i numai n msura n care aceste informaii sunt relevante pentru ndeplinirea contractului, urmtoarele (art. 188, alin. 3, OUG 34 / 2006). a) o list a lucrrilor executate n ultimii 5 ani, nsoit de certificri de bun execuie pentru cele mai importante lucrri i care vor conine valori, perioada i locul execuiei lucrrilor, modul de ndeplinire a obligaiilor, beneficiari, indiferent dac acetia sunt autoriti contractante sau clieni privai; b) informaii referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al crui angajament de participare a fost obinut de ctre candidat/ofertant, n special pentru asigurarea controlului calitii; c) informaii referitoare la studiile, pregtirea profesional i calificarea personalului de conducere, precum i ale persoanelor responsabile pentru execuia lucrrilor; d) o declaraie referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat i al cadrelor de conducere n ultimii 3 ani; e) dac este cazul, informaii privind msurile de protecie a mediului pe care operatorul economic le poate aplica n timpul ndeplinirii contractului de lucrri; f) o declaraie referitoare la utilajele, instalaiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru ndeplinirea corespunztoare a contractului de lucrri. g) informaii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenia s o subcontracteze.

Pe parcursul desfurrii procesului de evaluare, comisia i experii cooptai, au obligaia de a pstra confidenialitatea asupra coninutului ofertelor precum i asupra oricror alte informaii prezentate de ctre candidai/ofertani, a cror dezvluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-i proteja proprietatea intelectual sau secretele comerciale (art. 34, alin. 1, HG 71 / 2007).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------228

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

nclcarea angajamentelor referitoare la confidenialitate se sancioneaz potrivit legii (art. 34, alin. 2, HG 71 / 2007). Cu excepia edinei de deschidere a ofertelor, la ntrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia i experii cooptai, dup caz (art. 34, alin. 3, HG 71 / 2007). Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevzute la Capitolul II, Seciunea a 8-a din ordonana de urgen, sunt egal aplicabile att comisiei de evaluare ct i experilor cooptai (art. 34, alin. 4, HG 71 / 2007).
Ce prevede Cap. II, seciunea a 8-a, din OUG 34/2006: - Seciunea a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese

Comisia de evaluare i membrii cooptai au obligaia de a semna pe proprie rspundere o declaraie de confidenialitate i imparialitate prin care se angajeaz s respecte prevederile de la art. 34 alin. (1) i prin care confirm c nu se afl ntr-o situaie care implic existena unui conflict de interese (art. 35, alin. 1, HG 71 / 2007).
Ce prevede art. 34, alin. 1, din OUG 34/2006: (1) Autoritatea contractant are dreptul de a preciza n documentaia de atribuire instituiile competente de la care operatorii economici pot obine informaii privind reglementrile referitoare la impozitare, precum i cele referitoare la protecia mediului.

Declaraia prevzut la alin. (1) trebuie semnat nainte de preluarea atribuiilor specifice n cadrul procesului de evaluare (art. 35, alin. 2, HG 71 / 2007). n cazul n care unul dintre membrii desemnai n comisia de evaluare sau unul dintre experii cooptai, constat c se afl ntr-o situaie de incompatibilitate, atunci acesta are obligaia de a solicita, de ndat, nlocuirea sa din componena comisiei respective cu o alt persoan. Situaiile de incompatibilitate pot fi sesizate autoritii contractante i de ctre orice alt persoan (art. 35, alin. 3, HG 71 / 2007). n cazul n care sunt sesizate astfel de situaii, autoritatea contractant are obligaia de a verifica cele semnalate i, dac este cazul, de a adopta msurile necesare pentru evitarea/remedierea oricror aspecte care pot determina apariia unui conflict de interese (art. 35, alin. 4, HG 71 / 2007). n cazul aplicrii procedurii de dialog competitiv, pe parcursul dialogului desfurat n etapa a doua a acestei proceduri, comisia de evaluare trebuie s discute i s clarifice, n conformitate i n limitele mandatului acordat de ctre conductorul autoritii contractante, elemente eseniale cum ar fi (art. 36, alin. 1, HG 71 / 2007): a) identificarea responsabilitilor de natur tehnic, financiar i juridic, ale concedentului i ale concesionarului;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------229

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) modul de distribuire a riscurilor i beneficiilor ntre concesionar i concedent, fr ca prin aceast distribuie s se depeasc limita care stabilete distincia dintre contractul de concesiune i contractul de achiziie public, astfel cum s-a prevzut la art. 3 alin. (1); c) modificarea, revizuirea sau adaptarea studiilor existente, n funcie de condiiile de realizare propuse de participanii la dialog i n msura n care sunt agreate de ctre autoritatea contractant; d) identificarea clar a standardelor de performan, a facilitilor, a echipamentelor care urmeaz s fie asigurate pe parcursul derulrii contractului, precum i a cerinelor de predare la sfritul perioadei de contract; e) modul de efectuare a controlului i identificarea mecanismelor de urmrire a costurilor, calitii i siguranei prestaiilor, a relaiilor cu terii, precum i a altor cerine specifice de operare i ntreinere; f) aranjamentele alternative pentru cazurile n care concesionarul intr n stare de insolven sau lichidare, ori n cazul n care, din motive care nu in de voina prilor, concesiunea nceteaz nainte de termen; g) stabilirea mecanismelor de rezolvare a conflictelor; h) elemente referitoare la fora de munc preluat sau angajat pentru realizarea proiectului; i) clauzele generale ale contractului care urmeaz s fie ncheiat; j) stabilirea categoriilor de bunuri: bunuri de retur reprezint acele bunuri publice transmise cu titlu gratuit n administrarea concesionarului, inclusiv cele realizate pe durata proiectului n scopul ndeplinirii obiectivelor concesiunii i care, la ncetarea contractului, revin de plin drept, gratuit, n bun stare, exploatabile i libere de orice sarcini sau obligaii concedentelui; bunuri proprii reprezint acele bunuri care, la ncetarea contractului, rmn n proprietatea concesionarului; k) alte obiective stabilite de autoritatea contractant. n cazul n care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea nici unei soluii corespunztoare necesitilor sale obiective, autoritatea contractant are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerndu-se, implicit, ndeplinite condiiile prevzute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonana de urgen (art. 36, alin. 2, HG 71 / 2007).
Ce prevede art. 209, alin. 1, lit b, din OUG 34/2006: (1) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire si, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai in urmtoarele cazuri: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfctor al concurentei, respectiv numrul de operatori economici este mai mic dect cel minim prevzut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonana de urgen; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------230

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme;

n cazul aplicrii procedurii de negociere, comisia de evaluare trebuie s discute i s clarifice, n conformitate i n limitele mandatului acordat de ctre conductorul autoritii contractante, aceleai elemente eseniale cum sunt cele prevzute la art. 36 (art. 37, HG 71 / 2007).. Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie s ntruneasc votul a cel puin dou treimi din numrul membrilor si (art. 38, alin. 1, HG 71 / 2007). n cazul stabilirii ofertei ctigtoare pe baz de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflect prin punctajul individual acordat fiecrei oferte n parte (art. 38, alin. 2, HG 71 / 2007). Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptat, au obligaia de a-i prezenta punctul de vedere n scris, elabornd n acest sens o Not individual care se ataeaz la raportul procedurii de atribuire (art. 38, alin. 3, HG 71 / 2007). Comisia de evaluare are obligaia de a stabili oferta ctigtoare, dintre ofertele admisibile, n conformitate cu prevederile de la art. 200 din ordonana de urgen (art. 39, HG 71 / 2007).
Ce prevede art. 200, din OUG 34 / 2006: n termen de 20 de zile de la data deschiderii ofertelor, autoritatea contractant are obligaia de a stabili oferta ctigtoare, pe baza criteriului de atribuire precizat n anunul de participare i n documentaia de atribuire, n condiiile n care ofertantul respectiv ndeplinete criteriile de selecie i calificare impuse (art. 200, alin. 1, OUG 34 / 2006). n cazuri temeinic motivate, autoritatea contractant poate prelungi perioada de evaluare cu cel mult 20 de zile (art. 200, alin. 2, OUG 34 / 2006). Motivele temeinice se prezint ntr-o not justificativ, aprobat de ordonatorul de credite al autoritii contractante, i este parte a dosarului achiziiei publice (art. 200, alin. 3, OUG 34 / 2006).

Raportul procedurii de atribuire precum i, dup caz, rapoartele elaborate pentru etapele sau fazele intermediare ale procedurii de atribuire aplicate, se nainteaz conductorului autoritii contractante spre aprobare, conform atribuiilor legale ce i revin (art. 40, HG 71 / 2007). VII. 7 GARANIA DE PARTICIPARE Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de atribuire dac pentru participarea la procedur este prevzut obligaia operatorilor economici de a constitui o garanie de participare. n cazul n care documentaia de atribuire prevede o
------------------------------------------------------------------------------------------------------------231

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

astfel de obligaie, atunci aceasta trebuie s conin i urmtoarele informaii (art. 41, HG 71 / 2007): a) cuantumul garaniei de participare n sum fix, sum care nu poate depi 2% din valoarea estimata a contractului; b) data pn la care trebuie depus garania de participare; c) perioada de valabilitate a garaniei de participare. Garania de participare se constituie prin scrisoare de garanie bancar, care se prezint n original, n cuantumul, pn la data i pentru perioada prevzut n documentaia de atribuire (art. 42, alin. 1, HG 71 / 2007). Autoritatea contractant nu are dreptul de a impune eliberarea scrisorii de garanie bancar de ctre o anumit banc, nominalizat n mod expres n documentaia de atribuire (art. 42, alin. 2, HG 71 / 2007). Autoritatea contractant are dreptul de a reine garania de participare, ofertantul pierznd astfel suma constituit, atunci cnd acesta din urm se afl n oricare dintre urmtoarele situaii (art. 43, HG 71 / 2007): a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia; b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuz s semneze contractul n perioada de valabilitate a ofertei. Garania de participare, constituit de ofertantul a crui ofert a fost stabilit ca fiind ctigtoare, se restituie de ctre autoritatea contractant n cel mult 3 zile lucrtoare de la data semnrii contractului (art. 44, alin. 1, HG 71 / 2007). Garania de participare, constituit de ofertanii a cror ofert nu a fost stabilit ctigtoare, se returneaz de ctre autoritatea contractant dup semnarea contractului cu ofertantul a crui ofert a fost desemnat ctigtoare, dar nu mai trziu de 3 zile lucrtoare de la data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei (art. 44, alin. 2, HG 71 / 2007). VII. 8 NCHEIEREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE LUCRRI PUBLICE SAU DE CONCESIUNE DE SERVICII Autoritatea contractant are obligaia de a finaliza procedura de atribuire prin ncheierea contractului de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii (art. 45, alin. 1, HG 71 / 2007). Prin excepie de la prevederile alin.(1), autoritatea contractant are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai n circumstanele prevzute la art. 209 din ordonana de urgen (art. 45, alin. 2, HG 71 / 2007).
Ce prevede art. 209, din OUG 34/2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------232

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Prin excepie de la prevederile art. 204, autoritatea contractanta are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie publica, daca ia aceasta decizie, de regula, nainte de data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii de atribuire si, oricum, nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: a) nu a fost posibila asigurarea unui nivel satisfctor al concurentei, respectiv numrul de operatori economici este mai mic dect cel minim prevzut, pentru fiecare procedura, de prezenta ordonan de urgen; b) au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; c) nu a fost depus nicio ofert sau au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate datorit modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/sau financiare; d) abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau este imposibila ncheierea contractului. 1.1 Dispoziiile alin. (1) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor (2) n sensul prevederilor alin. (1) lit. d), procedura de atribuire se considera afectata n cazul n care se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: a) n cadrul documentaiei de atribuire i/sau in modul de aplicare a procedurii de atribuire se constata erori sau omisiuni care au ca efect nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a)-f); b) autoritatea contractanta se afla in imposibilitatea de a adopta masuri corective fr ca acestea s conduc, la rndul lor, la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a)- f).

Autoritatea contractant are obligaia de a comunica tuturor candidailor/ofertanilor rezultatul aplicrii procedurii, potrivit prevederilor Seciunii a 5-a din Capitolul 5 (Informarea candidailor i a ofertanilor) din ordonana de urgen (art. 46, alin. 1, HG 71 / 2007). Comunicarea ctre ofertantul declarat ctigtor trebuie s conin i invitaia pentru semnarea contractului (art. 46, alin. 2, HG 71 / 2007). Data stabilit n invitaia prevzut la alin. (2) nu poate fi anterioar datei de mplinire a termenelor prevzute la art. 205 alin. (1) lit. a) i b) din ordonana de urgen (art. 46, alin. 3, HG 71 / 2007).
Ce prevede art. 205, alin. 1, litera a i b din OUG 34/2006: Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgen pot fi ncheiate numai dup mplinirea termenelor de (art. 205, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. " seciunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).

Contractul de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii trebuie s cuprind clauze clare referitoare la drepturile i obligaiile fiecrei pri (art. 47, alin. 1, HG 71 / 2007).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------233

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Caietul de sarcini i oferta concesionarului reprezint parte integrant a contractului de concesiune. Clauzele generale sau specifice ale contractului de concesiune nu trebuie s contravin cerinelor eseniale ale caietului de sarcini i nici angajamentelor asumate de concesionar n cadrul ofertei (art. 47, alin. 2, HG 71 / 2007). n temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobndete dreptul de a exploata, n tot sau n parte, rezultatul lucrrilor sau s presteze serviciile care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor si standardelor de calitate stabilite de ctre concedent. Concesionarul are dreptul de a folosi i de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului i scopului stabilit de pri prin contractul de concesiune (art. 48, alin. 8, HG 71 / 2007). n temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligaia de a asigura exploatarea eficace, n regim de continuitate i permanen a lucrrilor publice sau serviciilor care fac obiectul concesiunii, n conformitate cu cerinele i destinaia impuse de ctre concedent (art. 48, alin. 2, HG 71 / 2007). Scopul principal al contractului este s asigure, pe baza unei gestionri optime, efectuarea la un nivel corespunztor a activitilor, la preuri accesibile pentru utilizatorii finali, precum i ntreinerea i dezvoltarea oricror bunuri de retur ncredinate concesionarului pentru efectuarea respectivelor activiti. n acest sens, indiferent de modul de distribuire a riscurilor, modul de recuperare a costurilor de ctre concesionar trebuie stabilit astfel nct s l determine pe acesta s depun toate diligenele necesare pentru reducerea costurilor respective (art. 49, alin. 1, HG 71 / 2007). Modul n care se realizeaz recuperarea costurilor de ctre concesionar trebuie s includ, n mod obligatoriu, preluarea celei mai mari pri din riscurile exploatrii aferente contractului de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii (art. 49, alin. 2, HG 71 / 2007). n sensul prevederilor de la alin. (2), riscul exploatrii este constituit din (art. 49, alin. 3, HG 71 / 2007): a) riscul de disponibilitate, respectiv nerespectarea unor parametri de performan i calitate ai construciei/serviciului, clar determinai i msurabili, pe ntreaga durat de via a proiectului; b) riscul de pia, respectiv nentrebuinarea de ctre utilizatorii finali a rezultatului lucrrilor executate/serviciilor puse la dispoziia acestora, n condiiile n care parametrii de performan i calitate sunt integral respectai. Concedentul nu se oblig la plata nici unei sume de bani dac prin contract se stabilete faptul c riscul de exploatare este preluat integral de ctre concesionar. n cazul
------------------------------------------------------------------------------------------------------------234

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n care contractul conine clauze n acest sens, concedentul are dreptul de a primi i o redeven care poate fi stabilit la un nivel fix sau ntr-un anumit procent din cuantumul veniturilor ncasate de ctre concesionar, de la beneficiarii finali, ca urmare a activitilor realizate (art. 49, alin. 4, HG 71 / 2007). (5) Fr a afecta prevederile art. 3, n cazul n care riscul de exploatare este distribuit ntre concedent i concesionar, prin contractul de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii trebuie s se stabileasc n mod explicit contribuia financiar a concedentului pe parcursul derulrii contractului, precum i alte angajamente ale acestuia, ca sprijin complementar (art. 49, alin. 5, HG 71 / 2007). Contractul de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii trebuie s cuprind clauze prin care se stabilete n mod explicit modul de distribuire a riscurilor pe ntreaga durat a acestuia (art. 50, alin. 1, HG 71 / 2007). Concedentul nu are dreptul ca, pe parcursul ndeplinirii contractului de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii, s accepte sau s solicite modificri ale clauzelor contractuale care ar avea ca efect o diminuare a responsabilitilor concesionarului n asemenea msur nct cea mai mare parte a riscurilor sa fie redistribuit concedentului (art. 50, alin. 2, HG 71 / 2007). Concedentul trebuie s defineasc prin contract nivelul de performan i de calitate al activitilor pe care concesionarul urmeaz s le efectueze precum i modul n care acesta trebuie s rspund n eventuale situaii de urgen, stabilind n acest sens indicatori relevani i msurabili pe baza crora se va realiza verificarea modului de respectare a obligaiilor contractuale (art. 51, alin. 1, HG 71 / 2007). Clauzele contractuale trebuie s prevad dreptul concedentului de a verifica ndeplinirea cerinelor de performan i calitate a activitilor realizate de concesionar asigurndu-se, n acest sens, inclusiv dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte (art. 51, alin. 2, HG 71 / 2007). Clauzele contractuale trebuie s prevad, de asemenea, modul n care concesionarul se oblig s prezinte concedentului rapoarte, periodice sau la simpla solicitare a acestuia din urm, cu privire la modul de realizare a anumitor parametrii pe parcursul derulrii contractului (art. 51, alin. 3, HG 71 / 2007). n contractul de concesiune de lucrri publice sau de concesiune de servicii trebuie precizat procedura prin care, la momentul nceperii proiectului, se realizeaz transferul, de la concedent la concesionar, al infrastructurii sau al oricror bunuri ce vor fi utilizate n derularea concesiunii (art. 52, alin. 1, HG 71 / 2007).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------235

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contractul trebuie s stabileasc distincia ntre bunurile de retur i bunurile proprii precum i regimul juridic al acestora (art. 52, alin. 2, HG 71 / 2007). Contractul trebuie s precizeze, de asemenea, procedura prin care, la momentul finalizrii proiectului, se realizeaz transferul obiectului concesiunii, de la concesionar la concedent (art. 52, alin. 3, HG 71 / 2007). Concesionarul are dreptul de a ncheia contracte cu terii pentru asigurarea i valorificarea exploatrii bunurilor, activitilor i serviciilor care fac obiectul concesiunii (art. 53, HG 71 / 2007). Contractul trebuie s prevad situaiile n care acesta poate nceta, dup cum urmeaz (art. 54, alin. 1, HG 71 / 2007): a) la expirarea duratei stabilite conform angajamentelor din oferta prezentat de concesionar i a clauzelor contractuale specifice; b) n cazul constatrii unor abateri grave ale concesionarului de la ndeplinirea obligaiilor contractuale, prin rezilierea unilateral de ctre concedent i cu plata unei despgubiri n sarcina concesionarului; c) n cazul constatrii unor abateri grave ale concedentului de la ndeplinirea obligaiilor contractuale, prin rezilierea unilateral de ctre concesionar i cu plata unei despgubiri n sarcina concedentului; d) n cazul n care interesul naional sau local o impune, prin denunarea unilateral de ctre concedent, dar numai cu plata de despgubiri juste i prealabile n sarcina concedentului; e) n cazuri de for major sau caz fortuit, cnd concesionarul se afl n imposibilitate de a continua contractul, prin renunare fr plata unei despgubiri. Suplimentar prevederilor prevzute la alin. (1) lit. b), contractul trebuie s conin proceduri adecvate de rezolvare a neconformitilor n ndeplinirea cerinelor de performan i calitate stabilite n situaia prevzut la art. 51 alin. (1), inclusiv penaliti aplicabile n cazul constatrii unor astfel de neconformiti, pn la corectarea acestora (art. 54, alin. 2, HG 71 / 2007). Prile vor stabili n mod obligatoriu mecanismele de soluionare a divergenelor care pot s apar pe parcursul derulrii contractului i instanele investite cu soluionarea acestor diferende (art. 55, alin. 1, HG 71 / 2007). Prile pot insera n contract clauza arbitral sau compromisorie care atribuie competena de soluionare a litigiilor izvorte din executarea contractului instanelor arbitrale (art. 55, alin. 2, HG 71 / 2007). n termen de 48 de zile de la data ncheierii contractului de concesiune de lucrri publice sau de servicii, autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare n SEAP informaii referitoare la identitatea ofertantului ctigtor, la
------------------------------------------------------------------------------------------------------------236

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

serviciile sau lucrrile publice care fac obiectul contractului de concesiune, la redevena pe care o va primi autoritatea contractant sau, dup caz, la contribuia financiar care urmeaz s fie pltit de autoritatea contractant (art. 56, alin. 2, HG 71 / 2007). VII. 9 DISPOZIII TRANZITORII I FINALE Monitorizarea atribuirii contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii se realizeaz de ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice pe baza informaiilor cuprinse n anunurile de participare i n rapoartele anuale transmise de autoritile contractante (art. 57, alin. 1, HG 71 / 2007). Autoritile contractante au obligaia transmiterii ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite n anul anterior (art. 57, alin. 2, HG 71 / 2007). Informaiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevzut la anexa nr. 3, de regul, n format electronic sau, n cazuri excepionale, pe suport de hrtie, cel mai trziu pn la data de 31 martie a fiecrui an (art. 57, alin. 3, HG 71 / 2007). Raportul anual n format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro (art. 58, alin. 1, HG 71 / 2007). Raportul anual n format fizic se depune la registratura Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, autoritatea contractant avnd obligaia de a solicita numrul de nregistrare pe copia-martor a acestuia (art. 58, alin. 2, HG 71 / 2007). Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori coninnd informaii eronate intr sub incidena prevederilor art. 293 lit. m) din ordonana de urgen (art. 58, alin. 3, HG 71 / 2007).
Ce prevede art. 293, lit. m, din OUG 34/2006:

Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice prelucreaz informaiile relevante cuprinse n anunurile de participare precum i rapoartele anuale primite de la autoritile contractante, constituind o baz de date statistice care sunt utilizate pentru (art. 59, HG 71 / 2007): e) prezentarea n termen a rapoartelor solicitate de Comisia European; f) supravegherea modului de atribuire a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii; g) prevenirea i, dup caz, constatarea unor nclcri ale legislaiei n domeniu. n aplicarea prevederilor art. 33 alin. (2), concedentul are obligaia de a elibera concesionarului documente constatatoare care conin informaii referitoare la
------------------------------------------------------------------------------------------------------------237

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ndeplinirea obligaiilor contractuale de ctre acesta i la eventualele prejudicii, n termen de 14 zile de la data finalizrii contractului respectiv (art. 60, alin. 1, HG 71 / 2007). Documentele constatatoare prevzute la alin. (1) se ntocmesc n trei exemplare, concedentul avnd, suplimentar obligaiilor prevzute la alin. (1), i urmtoarele obligaii (art. 60, alin. 2, HG 71 / 2007): a) s depun un exemplar la dosarul concesiunii; i b) s transmit un exemplar Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, n scopul monitorizrii, n cel mult 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului prevzut la alin. (1). Omisiunea transmiterii documentului constatator prevzut la alin. 2 lit. b) sau transmiterea unui document care conine informaii eronate, intr sub incidena prevederilor art. 293 lit. m) din ordonana de urgen (art. 60, alin. 3, HG 71 / 2007). Documentele constatatoare emise de ctre autoritatea contractant n conformitate cu prevederile alin. (1) pot fi contestate n contencios administrativ, potrivit legii (art. 60, alin. 4, HG 71 / 2007). Preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru (art. 61, HG 71 / 2007): a) aprobarea unor formulare specifice utilizate n cadrul procedurilor de atribuire sau n procesul de monitorizare a contractelor de concesiune de lucrri publice sau a contractelor de concesiune de servicii; b) aprobarea unor instruciuni i ghiduri de utilizare, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonanei de urgen i/sau ale prezentei hotrri.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

238

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. CONTRACTE SECTORIALE VIII. 1 ACTIVITI RELEVANTE VIII. 1.1 DOMENIU DE APLICARE VIII. 1.2 AP VIII. 1.3 ENERGIE VIII. 1.4 TRANSPORT VIII. 1.5 POT VIII. 1.6 ALTE ACTIVITI RELEVANTE VIII. 2 EXCEPII SPECIFICE VIII. 3 REGULI SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SECTORIALE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

239

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. 1 ACTIVITI RELEVANTE


VIII. 1.1 DOMENIU DE APLICARE

Dispoziiile cap. I - VI (Cap. I Dispoziii generale; Cap. II Reguli comune aplicabile pentru
atribuirea contractului de achiziie public; Cap. III Proceduri de atribuire; Cap. IV Modaliti speciale de atribuire a contractului de achiziie public; Cap. V Atribuirea contractului de achiziie public; Cap. VI Dosarul achiziiei publice ) sunt aplicabile contractelor sectoriale n msura n care

prezentul capitol nu prevede altfel (art. 229, alin. 1, OUG 34/2006). n sensul prevederilor alin. (1), prin contract sectorial se nelege contractul de achiziie public care se atribuie n scopul efecturii unei activiti relevante n sectoarele de utilitate public (art. 229, alin. 2, OUG 34/2006): a) ap; b) energie; c) transport; d) pot. Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a atribui un contract sectorial destinat efecturii mai multor activiti relevante, n conformitate cu regulile aplicabile activitii creia i este destinat n principal (art. 230, OUG 34/2006). n cazul n care autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c) atribuie un contract de achiziie public destinat mai multor tipuri de activiti, dintre care cel puin una este activitate relevant, iar o alt activitate intr sub incidena prevederilor de la cap. I - VI i, n mod obiectiv, este imposibil s se determine crei activiti i este destinat n principal contractul n cauz, atunci autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a ncadra contractul respectiv n categoria contractelor sectoriale, avnd obligaia de a respecta prevederile de la cap. I VI - (art. 231, alin. 1, OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 8, lit. a-c, OUG 34/2006 - Este autoritate contractant n sensul prezentei ordonane de urgen: a) oricare organism al statului - autoritate public sau instituie public - care acioneaz la nivel central ori la nivel regional sau local; b) oricare organism de drept public, altul dect unul dintre cele prevzute la lit. a), cu personalitate juridic, care a fost nfiinat pentru a satisface nevoi de interes general fr caracter comercial sau industrial i care se afl cel puin n una dintre urmtoarele situaii: - este finanat, n majoritate, de ctre o autoritate contractant, astfel cum este definit la lit. a), sau de ctre un alt organism de drept public; - se afl n subordinea sau este supus controlului unei autoriti contractante, astfel cum este definit la lit. a), sau unui alt organism de drept public; - n componena consiliului de administraie/organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumtate din numrul membrilor acestuia sunt numii de ctre o autoritate contractant, astfel cum este definit la lit. a), sau de ctre un alt organism de drept public; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------240

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante dintre cele prevzute la lit. a) sau b);

n cazul n care autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c) atribuie un contract de achiziie public destinat mai multor tipuri de activiti, dintre care cel puin una este activitate relevant, iar o alt activitate nu intr sub incidena prevederilor prezentei ordonane de urgen i, n mod obiectiv, este imposibil s se determine crei activiti i este destinat n principal contractul n cauz, atunci autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a ncadra contractul respectiv n categoria contractelor sectoriale (art. 231, alin. 2, OUG 34/2006). n cazul n care autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) atribuie un contract de achiziie public destinat mai multor tipuri de activiti, dintre care cel puin una este activitate relevant, i, n mod obiectiv, este imposibil s se determine crei activiti i este destinat n principal contractul n cauz, atunci ACEASTA ARE OBLIGAIA de a ncadra contractul respectiv n categoria contractelor sectoriale (art. 231, alin. 3, OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 8, lit. d-e, OUG 34/2006 - Este autoritate contractant n sensul prezentei ordonane de urgen: d) oricare ntreprindere public ce desfoar una sau mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1, atunci cnd aceasta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activiti; e) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) - d), care desfoar una sau mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII (Contracte sectoriale) seciunea 1, n baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. t), acordat de o autoritate competent, atunci cnd acesta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activiti.

VIII. 1.2 AP

SUNT CONSIDERATE ACTIVITI RELEVANTE n sectorul de utilitate public prevzut la art. 229 alin. (2) lit. a) urmtoarele (art. 232, OUG 34/2006): a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate s asigure, n beneficiul publicului, servicii de producie, transport sau distribuie de ap potabil; b) furnizarea de ap potabil unor reele de natura celor prevzute la lit. a). Autoritatea contractant care efectueaz una dintre activitile prevzute la art. 232 ARE OBLIGAIA de a respecta prevederile prezentului capitol i atunci cnd atribuie un contract sau organizeaz un concurs de soluii care este n legtur (art. 233, OUG 34/2006): a) cu proiecte de tehnologie hidraulic, irigaii sau ameliorare a solului, dac volumul de ap utilizat pentru furnizarea de ap potabil reprezint mai mult de 20% din volumul
------------------------------------------------------------------------------------------------------------241

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

total de ap pus la dispoziie prin astfel de proiecte ori prin instalaiile de irigare ori drenaj; sau b) cu evacuarea sau tratarea apelor uzate. Furnizarea apei potabile ctre reelele publice de o autoritate contractant din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) NU SE CONSIDER ACTIVITATE RELEVANT n sensul art. 232, dac se ndeplinesc, n mod cumulativ, urmtoarele condiii (art. 234, OUG 34/2006). a) furnizorul produce ap potabil al crei consum este necesar n scopul efecturii unei alte activiti dect cele considerate de prezenta ordonan de urgen ca fiind activiti relevante; b) furnizarea de ap potabil ctre reelele publice depinde doar de consumul propriu al furnizorului, iar cantitatea furnizat reelelor respective nu depete 30% din producia total de ap potabil a acestuia, avndu-se n vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs.
VIII. 1.3 ENERGIE

SUNT CONSIDERATE ACTIVITI RELEVANTE n sectorul de utilitate public prevzut la art. 229 alin. (2) lit. b) urmtoarele (art. 235, OUG 34/2006): a) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele fixe destinate s asigure, n beneficiul publicului, servicii de producie, transport sau distribuie de combustibili gazoi, energie termic sau energie electric; b) livrarea de combustibili gazoi, energie termic sau energie electric prin reele de natura celor prevzute la lit. a) Livrarea combustibililor gazoi sau a energiei termice prin reelele publice de o autoritate contractant din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) NU SE CONSIDER ACTIVITATE RELEVANT n sensul art. 235, dac se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii (art. 236, OUG 34/2006): a) operatorul economic produce energia termic sau combustibilii gazoi ca o consecin inevitabil a unei alte activiti dect cele considerate de prezenta ordonan de urgen ca fiind activiti relevante; b) livrarea de combustibili gazoi sau de energie termic prin reelele publice este fcut numai cu scopul de a exploata n mod economic aceast producie, iar cifra de afaceri rezultat din alimentarea reelelor respective nu depete 20% din cifra de afaceri total realizat, avndu-se n vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul n curs. Livrarea energiei electrice prin reelele publice de o autoritate contractant din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) NU SE CONSIDER ACTIVITATE RELEVANT n sensul art. 235, dac se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii (art. 237, OUG 34/2006):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------242

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) operatorul economic produce energia electric n scopul efecturii unei alte activiti dect cele considerate de prezenta ordonan de urgen ca fiind activiti relevante. b) livrarea de energie electric prin reele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportat prin reelele respective nu depete 30% din producia total de energie electric a acestuia, avndu-se n vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.
VIII. 1.4 TRANSPORT

Este considerat activitate relevant n sectorul de utilitate public prevzut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispoziie sau exploatarea de reele destinate s asigure, n beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferat i servicii de transport terestru de cltori, pe baza de grafic, cum ar fi transportul n comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu. (art. 238, alin. 1, OUG 34/2006). n sensul prevederilor alin. (1), se consider c exist o reea pentru prestarea serviciilor de transport, n cazul n care condiiile de operare - care pot viza rutele ce urmeaz a fi deservite, capacitatea de transport care urmeaz s fie asigurat sau frecvena serviciului sunt prestabilite de o autoritate competent (art. 238, alin. 2, OUG 34/2006). Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze NU ESTE CONSIDERAT ACTIVITATE RELEVANT n cazul n care i ali operatori economici au dreptul s presteze acelai tip de servicii, n aceeai zon geografic i n aceleai condiii ca i autoritile contractante. (art. 239, OUG 34/2006).
VIII. 1. 5 POT

Art. 240 - (1) Este considerat activitate relevant n sectorul de utilitate public prevzut la art. 229 alin. (2) lit. d) prestarea urmtoarelor servicii (art. 240, alin. 1, OUG 34/2006): a) servicii potale, indiferent dac sunt sau nu rezervate n sensul prevederilor art. 12 din Ordonana Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile potale, aprobat cu modificri prin Legea nr. 642/2002, cu modificrile i completrile ulterioare, respectiv serviciile constnd n colectarea, sortarea, transportul i livrarea la destinatari a trimiterilor potale coresponden, cri, cataloage, ziare, periodice, colete potale coninnd bunuri cu sau fr valoare comercial - indiferent de greutate; b) servicii de gestiune a serviciilor de curierat, respectiv serviciile care preced i urmeaz expedierii; c) servicii cu valoare adugat n legtur cu pota electronic i furnizate integral prin mijloace electronice, inclusiv transmiterea securizat prin mijloace electronice a documentelor codificate, servicii de gestiune a adreselor i transmiterea prin pota electronic recomandat;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------243

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) servicii privind trimiterile potale neincluse la lit. a), cum ar fi publicitatea direct prin coresponden, care nu poart adres; e) servicii financiar-potale, de natura celor prevzute n categoria 6 din anexa nr. 2 A i n art. 13 lit. d), care includ, n principal, mandatele potale i transferurile pe baz de conturi curente potale; f) servicii filatelice; g) servicii logistice, care combin livrarea i/sau depozitarea cu alte funciuni dect cele potale.
Ce prevede articolul: - art. 13, lit.d , OUG 34/2006 - Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului de servicii care: d) se refer la prestarea de servicii financiare n legtur cu emiterea, cumprarea, vnzarea sau transferul valorilor mobiliare ori al altor instrumente financiare, n special operaii ale autoritii contractante efectuate n scopul atragerii de resurse financiare i/sau de capital, precum i la prestarea de servicii specifice unei bnci centrale de ctre Banca Naional a Romniei;

(2) Prestarea serviciilor prevzute la alin. (1) lit. b) - g) intr n categoria activitilor relevante numai dac persoana n cauz presteaz i servicii potale n sensul prevederilor alin. (1) lit. a) i numai dac activitatea de servicii potale nu este direct expus concurenei conform prevederilor art. 248 - (art. 240, alin. 2, OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 248 , OUG 34/2006 - (1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractelor sectoriale n cazul n care activitatea relevant pentru care sunt destinate este expus direct concurenei pe o pia la care accesul nu este restricionat. (2) n sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului c o anumit activitate relevant este sau nu expus direct concurenei se stabilete de ctre Comisia European pe baza unei notificri/cereri formulate n acest sens de autoritatea contractant interesat, care va cuprinde toate informaiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente n legtur cu situaia existent. (3) Procedura specific pentru elaborarea i transmiterea notificrii/cererii prevzute la alin. (2) se stabilete prin hotrre a Guvernului.

VIII. 1.6 ALTE ACTIVITI RELEVANTE

n sensul prezentei ordonane de urgen se consider activiti relevante i acele activiti care presupun exploatarea unui areal geografic n scopul (art. 241, alin. 1, OUG 34/2006): a) prospectrii sau extraciei de petrol brut, gaze naturale, crbuni sau ali combustibili solizi; b) punerii la dispoziia transportatorilor care opereaz pe ci aeriene, maritime sau fluviale a aeroporturilor, a porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reea de transport.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

244

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contractele atribuite n scopul efecturii activitilor relevante prevzute la alin. (1) sunt considerate contracte sectoriale (art. 241, alin. 2, OUG 34/2006). VIII. 2 EXCEPII SPECIFICE Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziiona (art. 242, OUG 34/2006): a) produse care urmeaz s fie revndute sau nchiriate unor tere pri, n condiiile n care autoritatea contractant nu beneficiaz de un drept special sau exclusiv n acest sens, iar alte persoane au i ele dreptul de a vinde sau de a nchiria produse similare n aceleai condiii ca i autoritatea contractant; b) produse, servicii sau lucrri destinate efecturii unor activiti relevante ntr-un stat ter Uniunii Europene, n condiiile n care n efectuarea respectivelor activiti nu intervine utilizarea fizic a unei reele sau a unui areal geografic din Comunitatea European. Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC pentru contractele atribuite de ctre autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) i care au ca obiect achiziia de produse, servicii sau lucrri destinate desfurrii altor activiti dect activitile relevante (art. 243, OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 8, lit. d-e, OUG 34/2006 - Este autoritate contractant n sensul prezentei ordonane de urgen: d) oricare ntreprindere public ce desfoar una sau mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII seciunea 1, atunci cnd aceasta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activiti; e) oricare subiect de drept, altul dect cele prevzute la lit. a) - d), care desfoar una sau mai multe dintre activitile prevzute la cap. VIII (Contracte sectoriale) seciunea 1, n baza unui drept special sau exclusiv, astfel cum este acesta definit la art. 3 lit. t), acordat de o autoritate competent, atunci cnd acesta atribuie contracte de achiziie public sau ncheie acorduri-cadru destinate efecturii respectivelor activiti.

Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC pentru contractul care are ca obiect cumprarea de ap, dac acesta este atribuit de o autoritate contractant care efectueaz activiti relevante de natura celor prevzute la art. 232 (activiti relevante n sectorul de utilitate public - ap) - (art. 244, OUG 34/2006). Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractul care are ca obiect cumprarea de energie, de produse energetice ale industriei extractive sau de ali combustibili destinai produciei de energie, dac acesta este atribuit de o autoritate contractant care efectueaz activiti de natura celor prevzute la art. 235 (activiti relevante n sectorul de utilitate public energie) si art. 241 lit. a) ( activiti relevante n sectorul de utilitate public ce presupun
exploatarea unui areal geografic n scopul punerii la dispoziia transportatorilor care opereaz pe ci aeriene, maritime sau fluviale aeroporturilor, porturilor maritime/fluviale sau a altor terminale de reea de transport) - (art. 245, OUG 34/2006). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------245

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC pentru atribuirea contractului sectorial (art. 246, alin. 1, OUG 34/2006): a) de ctre o autoritate contractant unei ntreprinderi afiliate acesteia; b) de ctre o asociere de mai multe autoriti contractante, format exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant, unei ntreprinderi afiliate la una dintre autoritile contractante respective. Prevederile alin. (1) SUNT APLICABILE -(art. 246, alin. 2, OUG 34/2006): a) n cazul unui contract de furnizare, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul furnizrii de produse, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru ntreprinderile cu care este afiliat; b) n cazul unui contract de servicii, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru ntreprinderile cu care este afiliat; c) n cazul unui contract de lucrri, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul lucrrilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din execuia de astfel de lucrri pentru ntreprinderile cu care este afiliat. n sensul prevederilor alin. (1) i (2), NTREPRINDEREA AFILIAT reprezint orice persoan care desfoar activiti economice i care intr, n conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, n perimetrul de consolidare al autoritii contractante sau orice persoan care desfoar activiti economice i care se afl n oricare din urmtoarele situaii (art. 246, alin. 3, OUG 34/2006): a) autoritatea contractant exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra sa; b) exercit, direct sau indirect,o influen dominant asupra unei autoriti contractante; c) mpreun cu autoritatea contractant, se afl, direct sau indirect, sub influena dominant a unei alte persoane care desfoar activiti economice. Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3 lit. m) se aplic n mod corespunztor. n cazul n care, n funcie de data la care o ntreprindere afiliat a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea, cifra de afaceri nu este disponibil pentru ultimii 3 ani, este suficient ca ntreprinderea s arate c cifra de afaceri prevzut la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibil, acest lucru demonstrndu-se pe baza unui plan de afaceri (art. 246, alin. 4 OUG 34/2006). n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la autoritatea contractant furnizeaz servicii, produse sau lucrri similare, procentajele prevzute la alin.(2) se calculeaz lund n considerare cifra total de afaceri care rezult din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, dup caz, execuia de lucrri, de ctre respectivele ntreprinderi afiliate (art. 246, alin. 5, OUG 34 / 2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------246

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC pentru atribuirea contractului sectorial (art. 247, alin. 1, OUG 34/2006): a) de ctre o asociere de mai multe autoriti contractante, format exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant, uneia dintre autoritile contractante respective; b) de ctre o autoritate contractant unei asocieri de autoriti contractante din care ea nsi face parte i care a fost format exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant. Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac asocierea a fost nfiinat pentru efectuarea activitii relevante pe o perioad de cel puin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a nfiinat asocierea prevede c autoritile contractante n cauz vor face parte din asocierea respectiv pentru o perioad cel puin egal cu cea menionat (art. 247, alin. 2, OUG 34/2006). Prezenta ordonan de urgen NU SE APLIC pentru atribuirea contractelor sectoriale n cazul n care activitatea relevant pentru care sunt destinate este expus direct concurenei pe o pia la care accesul nu este restricionat (art. 248, alin. 1, OUG 34/2006). n sensul prevederilor alin. (1), constatarea faptului c o anumit activitate relevant este sau nu expus direct concurenei se stabilete de ctre Comisia European pe baza unei notificri/cereri formulate n acest sens de autoritatea contractant interesat, care va cuprinde toate informaiile necesare pentru adoptarea unei decizii pertinente n legtur cu situaia existent (art. 248, alin. 2, OUG 34/2006). Procedura specific pentru elaborarea i transmiterea notificrii/cererii prevzute la alin. (2) se stabilete prin hotrre a Guvernului (art. 248, alin. 3, OUG 34/2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a transmite Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice orice informaii pe care aceasta le solicit cu privire la contractele pentru care s-au considerat aplicabile prevederile art. 242 i 243, precum i ale art. 246 i 247 - (art. 249, OUG 34/2006).
Ce prevd articolele: Art. 242, din OUG 34/2006 - Prezenta ordonan de urgenta nu se aplic pentru contractele sectoriale care sunt atribuite cu scopul de a se achiziiona: a) produse care urmeaz s fie revndute sau nchiriate unor tere pri, n condiiile n care autoritatea contractant nu beneficiaz de un drept special sau exclusiv n acest sens, iar alte persoane au i ele dreptul de a vinde sau de a nchiria produse similare n aceleai condiii ca i autoritatea contractant; b) produse, servicii sau lucrri destinate efecturii unor activiti relevante ntr-un stat ter al Uniunii Europene, n condiiile n care in efectuarea respectivelor activiti nu intervine utilizarea fizic a unei reele sau a unui areal geografic din Comunitatea Europeana. Art. 243, din OUG 34/2006 Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru contractele atribuite de ctre autoritatea contractant care se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------247

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------i care au ca obiect achiziia de produse, servicii sau lucrri destinate desfurrii altor activiti dect activitile relevante. Art. 246, din OUG 34/2006 (1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului sectorial: a) de ctre o autoritate contractant unei ntreprinderi afiliate acesteia; b) de ctre o asociere de mai multe autoriti contractante, format exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant, unei ntreprinderi afiliate la una dintre autoritile contractante respective. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile: a) n cazul unui contract de furnizare, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul furnizrii de produse, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din furnizarea de astfel de produse pentru ntreprinderile cu care este afiliat; b) n cazul unui contract de servicii, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul serviciilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din prestarea de astfel de servicii pentru ntreprinderile cu care este afiliat; c) n cazul unui contract de lucrri, numai dac cel puin 80% din cifra medie de afaceri n domeniul lucrrilor, din ultimii 3 ani, a ntreprinderii afiliate provine din execuia de astfel de lucrri pentru ntreprinderile cu care este afiliat. (3) n sensul prevederilor alin. (1) si (2), ntreprinderea afiliat reprezint orice persoana care desfoar activiti economice i care intr, n conformitate cu prevederile legale referitoare la consolidarea conturilor, n perimetrul de consolidare al autoritii contractante sau orice persoan care desfoar activiti economice si care se afla in oricare din urmtoarele situaii: a) autoritatea contractant exercit, direct sau indirect, o influen dominant asupra sa; b) exercit, direct sau indirect, o influen dominanta asupra unei autoriti contractante; c) mpreun cu autoritatea contractanta, se afla, direct sau indirect, sub influenta dominanta a unei alte persoane care desfoar activiti economice. Pentru noiunea de influen dominant, prevederile art. 3 lit. m) se aplic n mod corespunztor. (4) n cazul n care, n funcie de data la care o ntreprindere afiliat a fost nfiinat sau i-a nceput activitatea, cifra de afaceri nu este disponibil pentru ultimii 3 ani, este suficient ca ntreprinderea s arate c cifra de afaceri prevzut la alin. (2) lit. a), b) sau c) este credibil, acest lucru demonstrndu-se pe baza unui plan de afaceri. (5) n cazul n care mai mult de o ntreprindere afiliat la autoritatea contractant furnizeaz servicii, produse sau lucrri similare, procentajele prevzute la alin. (2) se calculeaz lund n considerare cifra total de afaceri care rezult din furnizarea de produse, prestarea de servicii sau, dup caz, execuia de lucrri, de ctre respectivele ntreprinderi afiliate. Art. 247, din OUG 34/2006 (1) Prezenta ordonan de urgen nu se aplic pentru atribuirea contractului sectorial: a) de ctre o asociere de mai multe autoriti contractante, format exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant, uneia dintre autoritile contractante respective; b) de ctre o autoritate contractant unei asocieri de autoriti contractante din care ea nsi face parte si care a fost formata exclusiv cu scopul de a derula o activitate relevant. (2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai dac asocierea a fost nfiinat pentru efectuarea activitii relevante pe o perioada de cel puin 3 ani, iar instrumentul juridic prin care s-a nfiinat asocierea prevede ca autoritile contractante n cauz vor face parte din asocierea respectiv pentru o perioada cel puin egal cu cea menionat.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

248

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. 3 REGULI SPECIFICE DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR SECTORIALE Procedurile de atribuire a contractelor sectoriale sunt (art. 250, alin. 1, OUG 34/2006): a) licitaia deschis; b) licitaia restrns; c) negocierea cu publicarea prealabil a unui anun de participare; d) negocierea fr publicarea prealabil a unui anun de participare; e) cererea de oferte. Prevederile art. 18 alin. (2) sunt aplicabile i n cazul atribuirii contractelor sectoriale (art. 250, alin. 2, OUG 34/2006).
Ce prevede art. 18, alin. 2, OUG 30/2004 - Autoritatea contractant are dreptul de a organiza un concurs de soluii, respectiv o procedur special prin care achiziioneaz, ndeosebi n domeniul amenajrii teritoriului, al proiectrii urbanistice i peisagistice, al arhitecturii sau n cel al prelucrrii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concureniale de ctre un juriu, cu sau fr acordarea de premii.

n vederea atribuirii contractelor sectoriale, autoritatea contractant poate utiliza i modalitile speciale de atribuire prevzute la Capitolul IV, cu respectarea prevederilor prezentei seciuni (art. 250, alin. 3,OUG 34/2006). Autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a atribui contractul sectorial, de regul, prin aplicarea procedurilor de licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare (art. 251, alin. 1, OUG 34/2006) PRIN EXCEPIE de la prevederile alin. (1), autoritatea contractant are dreptul de a aplica celelalte proceduri prevzute la art. 250 alin. (1), dup caz, numai n circumstanele specifice prevzute la art. 252 sau 124 - (art. 251, alin. 2, OUG 34/2006)
Ce prevede articolul: - art. 124, OUG 34/2006 - Autoritatea contractant are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai n cazul n care valoarea estimat, fr TVA, a contractului de achiziie public este mai mic dect echivalentul n lei al urmtoarelor praguri: a) pentru contractul de furnizare: 100.000 euro; b) pentru contractul de servicii:100.000 euro; c) pentru contractul de lucrri: 750.000 euro.

Pentru atribuirea contractului sectorial, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a aplica procedura de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare numai n urmtoarele cazuri (art. 252, OUG 34/2006): a) atunci cnd, n urma aplicrii licitaiei deschise, licitaiei restrnse sau negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare sau a cererii de oferte, nu a fost prezentat nici o ofert sau au fost prezentate numai oferte necorespunztoare datorit faptului c acestea sunt complet irelevante n raport cu obiectul contractului. Aplicarea procedurii de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------249

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

negociere n acest caz este posibil numai dup anularea procedurii iniiale i numai dac cerinele iniiale prevzute n documentaia de atribuire nu sunt modificate substanial; b) atunci cnd, din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecia unor drepturi de exclusivitate, contractul de achiziie public poate fi atribuit numai unui anumit operator economic; c) ca o msur strict necesar, atunci cnd perioadele de aplicare a licitaiei deschise, a licitaiei restrnse, a negocierii cu publicarea prealabil a unui anun de participare, sau a cererii de oferte, nu pot fi respectate din motive de extrem urgen, determinate de evenimente imprevizibile i care nu se datoreaz sub nici o form unei aciuni sau inaciuni a autoritii contractante. Autoritatea contractant nu are dreptul de a stabili durata contractului pe o perioad mai mare dect cea necesar, pentru a face fa situaiei de urgen care a determinat aplicarea procedurii de negociere fr publicarea prealabil a unui anun de participare; d) atunci cnd contractul care urmeaz s fie atribuit este destinat exclusiv n scopul cercetrii tiinifice, experimentrii, studiilor sau dezvoltrii tehnologice i numai dac acesta nu este destinat obinerii unui profit i nici acoperirii costurilor aferente, iar atribuirea s nu afecteze atribuirea ulterioar pe baze concureniale a contractelor subsecvente care sunt destinate ndeplinirii scopului propus; e) atunci cnd este necesar achiziionarea de la furnizorul iniial a unor cantiti suplimentare de produse destinate nlocuirii pariale sau extinderii echipamentelor/instalaiilor livrate anterior i numai dac schimbarea furnizorului iniial ar pune autoritatea contractant n situaia de a achiziiona produse care, datorit caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determin incompatibiliti sau dificulti tehnice disproporionate de operare i ntreinere; f) pentru achiziionarea de materii prime cotate la bursele de mrfuri, achiziia acestora realizndu-se ca urmare a tranzaciilor de pe piaa la disponibil; g) atunci cnd produsele pot fi achiziionate n condiii deosebit de avantajoase de la un operator economic care i lichideaz definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administreaz afacerile unui operator economic n stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic n stare de faliment sau lichidare ori printr-o alt procedur similar cu cele anterioare, reglementat prin lege. h) atunci cnd este posibil achiziionarea de produse la un pre considerabil mai sczut dect preurile practicate n mod normal pe pia, ca urmare a apariiei unei ocazii deosebit de avantajoase, disponibile doar pentru o perioad foarte scurt de timp; i) atunci cnd, ca urmare a unui concurs de soluii, contractul de servicii trebuie s fie atribuit, conform regulilor stabilite iniial, concurentului ctigtor sau unuia dintre concurenii ctigtori ai concursului respectiv, n acest din urm caz autoritatea contractant avnd obligaia de a transmite invitaie la negocieri tuturor concurenilor ctigtori; j) atunci cnd este necesar achiziionarea unor lucrri sau servicii suplimentare/adiionale, care nu au fost incluse n contractul iniial, dar care datorit unor
------------------------------------------------------------------------------------------------------------250

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

circumstane imprevizibile au devenit necesare pentru ndeplinirea contractului n cauz, i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea s fie fcut contractantului iniial; - lucrrile sau serviciile suplimentare/adiionale nu pot fi, din punct de vedere tehnic i economic, separate de contractul iniial fr apariia unor inconveniene majore pentru autoritatea contractant sau, dei separabile de contractul iniial, sunt strict necesare n vederea ndeplinirii acestuia; k) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri, autoritatea contractant i propune s achiziioneze noi lucrri care sunt similare lucrrilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri constau n repetarea unor lucrri similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; - contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit prin procedura de licitaie deschis, licitaie restrns sau negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare; - valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor similare care pot fi achiziionate ulterior; - n anunul de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial s-a precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective. n cazul n care acest lucru este posibil i n msura n care nu se ncalc condiiile prevzute la art. 252 lit. i), j) i k), autoritatea contractant ARE OBLIGAIA de a invita la negocieri un numr de operatori economici care s asigure o concuren real (art. 253, OUG 34/2006). Fr a aduce atingere acordurilor i conveniilor la care Romnia este parte, n cazul n care dou sau mai multe oferte sunt relativ echivalente din punct de vedere al punctajului obinut n urma aplicrii criteriilor de atribuire, autoritatea contractant ARE DREPTUL de a declara ca fiind ctigtoare o ofert care conine, n proporie de mai mult de 50%, produse a cror origine - determinat conform prevederilor Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 din 12 octombrie 1992, cu modificrile ulterioare - este din state membre ale Uniunii Europene sau din ri tere cu care Comunitatea European a ncheiat acorduri bilaterale sau multilaterale prin care se asigur un acces comparabil ntreprinderilor din statele membre pe pieele rilor respective, n detrimentul unei oferte care conine, n proporie de mai puin de 50%, astfel de produse (art. 254, alin. 1, OUG 34/2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

251

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n sensul prevederilor alin. (1), prin oferte relativ echivalente se va nelege acele oferte pentru care diferena dintre preurile prevzute n propunerile financiare nu depete 3% (art. 254, alin. 2, OUG 34/2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

252

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. SOLUIONAREA CONTESTAIILOR IX. 1 DISPOZIII GENERALE IX. 2 CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR IX. 3 STATUTUL PERSONALULUI CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR IX. 4 PROCEDURA DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR N FAA CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR IX. 5 MSURI PROVIZORII IX. 6 SOLUIILE PE CARE LE POATE PRONUNA CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR IX. 7 PROCEDURA DE VERIFICARE A LEGALITII IX. 8 CI DE ATAC MPOTRIVA DECIZIILOR CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR IX. 9 SOLUIONAREA LITIGIILOR N INSTAN IX. 10 MSURI PRIVIND OPERAIONALIZAREA CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

253

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX. 1 DISPOZIII GENERALE Orice persoan care se consider vtmat ntr-un drept ori ntr-un interes legitim printrun act al autoritii contractante, prin nclcarea dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice, poate solicita anularea actului, obligarea autoritii contractante de a emite un act, recunoaterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativjurisdicional sau n justiie, n condiiile prezentei ordonane de urgen. (art. 255, alin. 1, OUG 34/2006). n cazul n care cu privire la acelai obiect au fost formulate att contestaie n faa Consiliului Naional de Solutionare a Contestaiilor, ct i aciune la instana judectoreasc, aceasta din urm, pentru asigurarea unei bune judeci, va putea dispune, la cererea prilor sau din oficiu, prin ncheiere, ntrunirea cauzelor. ncheierea poate fi atacat numai odat cu fondul (art. 255, alin. 1.1, OUG 34/2006). Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor va transmite dosarul n termen de 3 zile de la comunicarea ncheierii prevzute la alin. (1.1) (art. 255, alin. 1.2, OUG 34/2006). n scopul prevzut la alin. (1.1), autoritatea contractant va ncunotina instana despre existena contestaiei prevzute la acelai alineat (art. 255, alin. 1.3, OUG 34/2006). n sensul prevederilor alin. (1), prin persoan vtmat se nelege orice operator economic care: (art. 255, alin. 2, OUG 34/2006): a) are sau a avut un interes legitim n legtur cu respectiva procedur de atribuire b) a suferit, sufer sau risc s sufere un prejudiciu ca o consecin a unui act al autoritii contractante, de natur s produc efecte juridice, ori ca urmare a nesoluionrii n termenul legal a unei cereri privind respectiva procedura de atribuire. n sensul prevederilor alin. (1), prin act al autoritii contractante se nelege orice act administrativ, orice alt operaiune administrativ care produce sau poate produce efecte juridice, nendeplinirea n termenul legal a unei obligaii prevzute de prezenta ordonan de urgen, omisiunea ori refuzul de a emite un act sau de a efectua o anumit operaiune, n legtur cu sau n cadrul procedurii de atribuire. (art. 255, alin. 3, OUG 34/2006). Orice referire, pe parcursul prezentului capitol, la aplicarea procedurii de atribuire include toate cazurile menionate la art. 9, precum i orice alte contracte sau proceduri care intr n sfera de aplicare a dispoziiilor prezentei ordonane de urgen (art. 255, alin. 4, OUG 34/2006)..
Ce prevede art. 9, din OUG 34/2006: Prezenta ordonan de urgen se aplic pentru: a) atribuirea contractului de achiziie public, inclusiv a contractului sectorial, n acest din urm caz fiind aplicabile prevederile cap. VIII (Contracte sectoriale); ------------------------------------------------------------------------------------------------------------254

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) ncheierea acordului-cadru; c) atribuirea contractului de lucrri de ctre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractant, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele: - respectivul contract este subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; - valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro. c1) atribuirea contractului de servicii de ctre un operator economic care nu are calitatea de autoritate contractant, n cazul n care se ndeplinesc n mod cumulativ urmtoarele condiii: - respectivul contract este subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; - valoarea estimat a respectivului contract este mai mare dect echivalentul n lei a 200.000 euro. d) atribuirea contractului de achiziie public de ctre o autoritate contractant, n numele i pentru o alt persoan fizic/juridic, n cazul n care respectivul contract este finanat/subvenionat n mod direct, n proporie de mai mult de 50%, de ctre o autoritate contractant; e) organizarea concursului de soluii; f) atribuirea contractului de concesiune de lucrri publice i a contractului de concesiune de servicii, n acest caz fiind aplicabile prevederile cap. VII (Contractele de concesiune).

n vederea soluionrii contestaiilor pe cale administrativ-jurisdicional, partea care se consider vtmat are dreptul s se adreseze Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, cu respectarea prevederilor art. 256.2 i 270-271 (art. 256, alin. 1, OUG 34/2006). Prin excepie de la prevederile alin. (1), litigiile privind procedurile de atribuire de servicii i/sau lucrri aferente infrastructurii de transport de interes naional, aa cum este definit de legislaia n vigoare, sunt de competena exclusiv a Curii de Apel Bucureti (art. 256, alin. 2, OUG 34/2006).
Ce prevd articolele: - Art. 270 din OUG 34/2006 - (1) Contestaia se formuleaz n scris i trebuie s conin urmtoarele elemente: a) numele, domiciliul sau reedina contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor i codul unic de nregistrare. n cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezint i in ce calitate; b) denumirea i sediul autoritii contractante; c) denumirea obiectului contractului de achiziie public i procedura de atribuire aplicat; c1) abrogat c2) abrogat d) obiectul contestaiei, formulat n conformitate cu prevederile art. 255 alin. (5); e) motivarea in fapt si in drept a cererii; f) mijloacele de proba pe care se sprijin contestaia, n msura n care este posibil; g) semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice. (2) n situaia n care Consiliul apreciaz ca n contestaie nu sunt cuprinse toate informaiile prevzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, in termen de 5 zile de la ntiinarea prin care i se aduce la cunotin aceasta situaie, acesta s completeze contestaia. n cazul n care contestatorul nu se conformeaz obligaiei impuse de Consiliu, contestaia va fi respins. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------255

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Art. 271 din OUG 34/2006 - (1) Sub sanciunea respingerii contestaiei ca tardiv, aceasta se nainteaz att Consiliului ct i autoritii contractante, nu mai trziu de expirarea termenelor prevzute la art. 272. Contestatorul va ataa la contestaie i copia actului atacat, n cazul n care acesta a fost emis, precum i copii ale nscrisurilor prevzute la art. 270 alin. (1), dac acestea sunt disponibile. (2) n termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea contractant are obligaia s i ntiineze despre aceasta i pe ceilali participani nc implicai n procedura de atribuire. ntiinarea trebuie s conin inclusiv o copie a contestaiei respective. (3) Toate notificrile sau comunicrile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziiile art. 60 alin. (1) se aplic n mod corespunztor. (4) n cazul nendeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1), dispoziiile art. 274 i 277 alin. (1) nu sunt aplicabile.

nainte de a se adresa instanei competente, persoana vtmat notific autoritatea contractant cu privire la pretinsa nclcare a dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice i la intenia de a sesiza instana judectoreasc competent. Dispoziiile art. 205 i 256.2 rmn aplicabile (art. 256.1 alin. 1, OUG 34/2007). Lipsa notificrii prevzute la alin. (1) nu mpiedic introducerea cererii n faa instanei judectoreti competente (art. 256.1 alin. 2, OUG 34/2007). Notificarea prevzut la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dup primirea notificrii, autoritatea contractant poate adopta orice msuri pe care le consider necesare pentru remedierea pretinsei nclcri, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis n cadrul respectivei proceduri (art. 256.1 alin. 3, OUG 34/2007). Msurile adoptate potrivit alin. (3) se comunic n termen de o zi lucrtoare att persoanei care a notificat autoritatea contractant, ct i celorlali operatori economici implicai n procedura de atribuire (art. 256.1 alin. 4, OUG 34/2007). Persoana vtmat care a notificat autoritatea contractant potrivit dispoziiilor alin. (1) se poate adresa de ndat instanei judectoreti competente, fr a fi obligat s atepte comunicarea msurilor luate de autoritatea contractant potrivit alin. (3). (art. 256.1 alin. 5, OUG 34/2007). Persoana vtmat care, primind comunicarea prevzut la alin. (4), consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei nclcri va transmite autoritii contractante o notificare de renunare la dreptul de a formula aciune n justiie sau, dup caz, de renunare la judecarea aciunii n ceea ce privete respectiva nclcare (art. 256.1 alin. 6, OUG 34/2007). Dispoziiile alin. (1)-(6) se aplic n mod corespunztor n cazul prevzut la art. 256 alin. (1). (art. 256.1 alin. 7, OUG 34/2007).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------256

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau, dup caz, instana judectoreasc competent n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim, n termen de (art. 256^2, alin. 1, OUG 34/2007): a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).
Ce prevede art. 23, din OUG 34/2006: Autoritatea contractant NU ARE DREPTUL de a diviza contractul de achiziie public n mai multe contracte distincte de valoare mai mic i nici de a utiliza metode de calcul care s conduc la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziie public, cu scopul de a evita aplicarea prevederilor prezentei ordonane de urgen care instituie obligaii ale autoritii contractante n raport cu anumite praguri valorice. Ce prevede art. 55, alin. 2, din OUG 34/2006: Publicarea n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie n toate situaiile n care: a) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. a) - c), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 125.000 euro; b) autoritatea contractant se ncadreaz n una dintre categoriile prevzute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de furnizare sau de servicii care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 400.000 euro; c) valoarea estimat a contractului/acordului-cadru de lucrri care urmeaz s fie atribuit/ncheiat este mai mare dect echivalentul n lei a 5.000.000 euro.

n cazul n care cererea prevzut la alin. (1) privete coninutul documentaiei de atribuire, publicat n SEAP n condiiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) i art. 127 alin. (2), data lurii la cunotin este data publicrii documentaiei de atribuire. (art. 256^2, alin. 2, OUG 34/2007).
Ce prevd articolele: Art. 75, alin. 5 din OUG 34/2006 (licitaia deschis) - n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevzut la alin. (1), precum i cele rezultate n urma aplicrii prevederilor alin. (4) cu 5 zile Art. 89, alin. 4 din OUG 34/2006 (licitaia restrns) - n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii anunului de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci ------------------------------------------------------------------------------------------------------------257

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------aceasta ARE DREPTUL de a reduce perioada prevzut la alin. (1), precum i cele rezultate n urma aplicrii prevederilor alin. (4) cu 5 zile Art. 127, alin. 2 din OUG 34/2006 (cererea de ofert) - n cazul n care autoritatea contractant public n SEAP ntreaga documentaie de atribuire i permite, ncepnd cu data publicrii invitaiei de participare, accesul direct i nerestricionat al operatorilor economici la aceast documentaie, atunci aceasta ARE DREPTUL, n cazul atribuirii unui contract de furnizare de complexitate redus, s reduc perioada prevzut la alin. (1) cu 4 zile

Partea nu se poate adresa, pentru soluionarea aceleiai cereri, concomitent Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor i instanei judectoreti competente. n caz contrar, se prezum renunarea la calea administrativ-jurisdicional, partea avnd obligaia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instana judectoreasc competent. (art. 256^2, alin. 3, OUG 34/2007). IX. 2 CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor, denumit n continuare Consiliu, organism independent cu activitate administrativ-jurisdicional, funcioneaz pe lng Secretariatul General al Guvernului (art. 257, alin. 1, OUG 34/2006). Consiliul funcioneaz n baza unui Regulament de organizare i funcionare care se aprob n conformitate cu art. 291- (art. 257, alin. 2, OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 291, OUG 34/2006 - Regulamentul de organizare i funcionare a Consiliului se aprob prin hotrre a Guvernului, la propunerea preedintelui Consiliului i cu avizul Secretariatului General al Guvernului.

n activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar edinele Consiliului sunt legal constituite n prezena majoritii membrilor acestuia (art. 257, alin. 3, OUG 34/2006). n ceea ce privete deciziile sale, Consiliul este independent i nu este subordonat ANRMAP. (art. 257, alin. 4, OUG 34/2006). art. 257, alin 5, L 128/2007 - abrogat Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor funcioneaz ca organism administrativjurisdicional, pe lng Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, avnd urmtoarele competene (art. 1, alin. 1, HG 782/2006) : a) s soluioneze contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire nainte de ncheierea contractului; b) s se pronune asupra legalitii procedurilor i operaiunilor desfurate de autoritatea contractant n atribuirea unui contract de achiziie public; c) s emit opinie asupra litigiului dedus judecii dac instana de judecat solicit acest lucru n conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4) din Ordonana de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------258

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

urgen a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri publice i a contractelor de concesiune de servicii. Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor are obligaia aprrii i realizrii drepturilor i intereselor legitime supuse judecii, fr privilegii i discriminri (art. 1, alin. 2, HG 782/2006). Atribuiile Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor se realizeaz cu respectarea principiilor constituionale ale independenei i stabilitii membrilor si, ale transparenei i imparialitii n luarea deciziilor, precum i cu cele ale legalitii, celeritii, contradictorialitii i a dreptului la aprare (art. 2, alin. 1, HG 782/2006). n desfurarea activitii sale, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor stabilete contacte i coopereaz cu instituiile corespondente din statele membre ale Uniunii Europene sau organisme internaionale similare (art. 2, alin. 2, anexa la HG 782/2006). Consiliul este condus de un preedinte numit dintre membrii si (art. 258, alin. 1, OUG 34/2006). n aplicarea prevederilor alin. (1), preedintele este numit de Parlament, la propunerea comisiei parlamentare ce exercit controlul, dintre membrii si (art. 258, alin. 2, L 128/2007). Preedintele este numit pe o perioad de 5 ani, cu posibilitatea rennoirii o singur dat a mandatului (art. 258, alin. 3, L 128/2007). Atribuiile preedintelui Consiliului se stabilesc prin regulamentul de organizare i funcionare. n exercitarea atribuiilor sale, preedintele emite ordine (art. 258, alin. 4, OUG 34/2006). Preedintele Consiliului nainteaz primului-ministru propunerile de numire a membrilor Consiliului, pentru candidaii declarai admii la concurs, cu excepia situaiei prevzute la art. 290 alin. (4)- (art. 258, alin. 5, OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 290, alin .4, OUG 34/2006 - Pn la dobndirea personalitii juridice, propunerile pentru numirea membrilor Consiliului se nainteaz primului-ministru de ctre preedintele Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, pentru candidaii declarai admii la concurs potrivit dispoziiilor art. 261 alin. (1) i (2).

Preedintele Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor (CNSC) exercit atribuii manageriale n scopul organizrii eficiente a activitii, dup cum urmeaz (art. 10, alin. 1, anexa la HG 782/2006):
------------------------------------------------------------------------------------------------------------259

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) aprob ulterior dobndirii personalitii juridice, Regulamentul de Organizare i Funcionare al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor; b) ia msuri pentru organizarea i buna funcionare a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor; c) nainteaz Primului Ministru, ulterior dobndirii personalitii juridice, propunerile de numire a membrilor Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, pentru candidaii declarai admii la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de consilier de soluionare a contestaiilor; d) asigur i verific respectarea obligaiilor legale i a regulamentelor, att de ctre membri CNSC, ct i de personalul tehnic-administrativ; e) asigur i rspunde de repartizarea aleatorie a contestaiilor ctre consilieri de soluionare a contestailor; f) desemneaz membrii Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor care urmeaz s ndeplineasc i alte atribuii dect cele privind activitatea de soluionare a contestaiilor; g) rspunde de organizarea activitii de formare profesional continu; h) convoac Colegiul Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor sau sesizeaz Comisia de disciplin ori de cte ori este cazul; i) numete personalul tehnic administrativ, aprob delegarea, detaarea, dispune promovarea i aplic sanciunile pentru aceast categorie de personal, conform dispoziiilor legale n vigoare; j) ia msuri pentru respectarea de ctre personalul Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor a tuturor drepturilor i obligaiilor stabilite prin legile n vigoare i a regulamentelor interne; k) rspunde de modul de organizare al arhivei; l) numete, consilierul de serviciu, stabilind locul, atribuiile i programul de desfurare a activitii acestuia; m) prezint i susine raportul de activitate anual, n faa Parlamentului; raportul de activitate anual este transmis spre informare i Cancelariei Primului - Ministru; n) coordoneaz activitatea de redactare i editare a Buletinului Oficial al Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor; o) asigur constituirea de baze de date privind litigiile cu care a fost sesizat spre soluionare Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor; p) colaboreaz cu Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice n scopul promovrii unor politici optime n domeniul achiziiilor publice; n exercitarea atribuiilor sale, preedintele Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor emite ordine (art. 10, alin. 2, anexa la HG 782/2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

260

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Preedintele Consiliului are obligaia de a ntocmi un raport de activitate anual, pe care l prezint i l susine n faa Parlamentului pn la data de 31 martie a anului urmtor (art. 259, OUG 34/2006). Colegiul Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor (CCNSC) este format din 3 membri alei prin vot cu majoritate simpl de toi membrii Consiliului, dintre consilierii de soluionare a contestaiilor n domeniul achiziiilor publice care i-au exprimat intenia de a candida (art. 11, alin. 1, anexa la HG 782/2006). Membrii Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor au obligaia soluionrii contestaiilor cu celeritate, naintea oricror alte obligaii (art. 26, alin. 1, anexa la HG 782/2006). Completul de soluionare al contestaiei este independent, deciziile pronunate avnd la baz propria judecat profesional i respectarea legii (art. 26, alin. 2, anexa la HG 782/2006). Completul de soluionare al contestaiei poate fi considerat rspunztor pentru decizia pronunat, n urmtoarele cazuri (art. 26, alin. 3, anexa la HG 782/2006): a) nu ia in considerare documentele relevante aflate la dosarul cauzei; b) se demonstreaz reaua credin, respectiv soluionarea contestaiei cu prtinire; c) interpreteaz n sens dispoziiilor legale documentele relevante aflate la dosarul cauzei . Constatarea existenei unuia din cazurile prevzute la alineatul 3, se face de ctre Comisia de disciplin i, dup caz, alte organisme abilitate potrivit legii dup caz (art. 26, alin. 4, anexa la HG 782/2006). IX. 3 STATUTUL PERSONALULUI CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR Consiliul are un numr de 21 de membri, precum i un numr de 16 persoane cu statut de personal tehnico-administrativ, totaliznd un numr de 37 de posturi (art. 260, alin. 1, OUG 34/2006). Cel puin jumtate din numrul membrilor Consiliului trebuie s fie liceniai n drept (art. 260, alin. 2, OUG 34/2006). Membrii Consiliului sunt selecionai pe baza aptitudinilor profesionale i a bunei reputaii. Candidaii trebuie s aib studii universitare de lung durat, o vechime de 9 ani n domeniul juridic, economic sau tehnic, precum i o experien de cel puin 2 ani n domeniul achiziiilor publice (art. 261, alin. 1, OUG 34/2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------261

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Membrii Consiliului sunt selecionai pe baza aptitudinilor profesionale i a bunei reputaii. Candidaii trebuie s aib studii universitare, o vechime de 5 ani n domeniul juridic, economic sau tehnic, precum i experien de 2 ani n domeniul achiziiilor publice i/sau concurenei (art. 261, alin. 2, OUG 34/2006). Personalul tehnico-administrativ se ncadreaz prin concurs, n condiiile legii (art. 261, alin. 3, OUG 34/2006). Membrii Consiliului sunt funcionari publici cu statut special, denumii consilieri de soluionare a contestaiilor n domeniul achiziiilor publice. Acetia sunt asimilai din punct de vedere al salarizrii funciei publice de secretar general adjunct din aparatul de lucru al Guvernului. (art. 262, alin. 1, OUG 34/2006). Membrii Consiliului beneficiaz de salarii de baz majorate cu 75% fa de cele prevzute de lege. (art. 262, alin. 2, OUG 34/2006). Preedintele Consiliului beneficiaz i de sporul de conducere aferent funciei de director general (art. 262, alin. 21, OUG 34/2006). Personalul auxiliar are calitatea de personal contractual i este asimilat din punctul de vedere al salarizrii personalului contractual al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice (art. 262, alin. 3, OUG 34/2006). Prevederile prezentei ordonane de urgen se completeaz cu dispoziiile Legii nr. 188/1999 privind statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile ulterioare, precum i cu prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare, n msura n care nu contravin prezentei reglementri (art. 262, alin. 4, OUG 34/2006). Membrii Consiliului au ca sarcin principal ducerea la ndeplinire a atribuiilor date n competena Consiliului prin prezenta ordonan de urgen (art. 263, alin. 1, OUG 34/2006). Evaluarea activitii Consiliului se efectueaz lunar de ctre o comisie (art. 263, alin. 2, OUG 34/2006). Comisia prevzut la alin. (2) este alctuit din 5 membri, dup cum urmeaz (art. 263, alin. 3, OUG 34/2006): a) un reprezentant al Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice; b) 2 reprezentani ai Parlamentului Romniei, respectiv un senator i un deputat, desemnai de ctre cele dou Camere ale Parlamentului;
------------------------------------------------------------------------------------------------------------262

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) un reprezentant al Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici; d) un reprezentant al Consiliului Concurenei. n sensul prevederilor articolului (2) comisia ntocmete un raport de evaluare care se nainteaz primului ministru prin Secretariatul General al Guvernului. Pe baza propunerilor din raportul de evaluare, primul ministru poate s dispun, prin decizie eliberarea din funcie a acelor consilieri de soluionare a contestaiilor ce au obinut calificativul necorespunztor (art. 263, alin. 4, OUG 34/2006). Procedura de evaluare a activitii Consiliului i a preedintelui acestuia vizeaz exclusiv activitatea administrativ i organizatoric i se stabilete prin ordin al secretarului general al Guvernului, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea 1 (art. 263, alin. 5, OUG 34/2006). . Prin excepie de la prevederile alin. (2), n cazul apariiei unor situaii deosebite, procedura de evaluare poate fi efectuat ori de cte ori este necesar i nainte de acest termen (art. 263, alin. 6, OUG 34/2006). Membrilor Consiliului LE ESTE INTERZIS (art. 264, alin. 1, OUG 34/2006): a) s desfoare activiti comerciale, direct sau prin persoane interpuse; b) s dein calitatea de asociat sau de membru n organele de conducere, administrare sau control la societi civile, societi comerciale, inclusiv bnci sau alte instituii de credit, societi de asigurare sau financiare, companii naionale, societi naionale sau regii autonome; c) s dein calitatea de membru al unui grup de interes economic; d) s dein calitatea de membru al unui partid politic i s desfoare sau s participe la activiti cu caracter politic; e) s exercite orice funcie public sau privat, cu excepia funciilor sau activitii n domeniul didactic, al cercetrii tiinifice i al creaiei literar-artistice; f) s exercite oricare alte activiti profesionale sau de consultan. Membrii Consiliului AU OBLIGAIA s depun declaraiile de avere i de interese, n conformitate cu dispoziiile Legii nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare (art. 264, alin. 2, OUG 34/2006). Membrii Consiliului NU AU DREPTUL de a participa la soluionarea unei contestaii dac se afl n una dintre situaiile prevzute mai jos, sub sanciunea nulitii deciziei pronunate (art. 264, alin. 3, OUG 34/2006):

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

263

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) dac acetia, soul sau ascendenii ori descendenii lor au vreun interes n soluionarea contestaiei sau cnd sunt soi, rude sau afini pn la al patrulea grad inclusiv cu vreuna dintre pri; b) dac ntre acetia i una dintre pri a fost un proces penal cu pn la 5 ani naintea soluionrii cauzei; c) dac s-au pronunat public n legtur cu contestaia pe care o soluioneaz; d) dac se constat c au primit de la una dintre pri bunuri materiale sau promisiuni de bunuri materiale ori altfel de avantaje. Constatarea abaterilor disciplinare revine Comisiei de disciplin care se constituie n cadrul Consiliului (art. 265, alin. 1, OUG 34/2006). Comisia de disciplin are un numr de 5 membri, dintre care 2 sunt numii de preedintele Consiliului i 3 sunt alei de membrii Consiliului, cu majoritate simpl (art. 265, alin. 2, OUG 34/2006). IX. 4 PROCEDURA DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR N FAA CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR Cu excepia contestaiilor prevzute la art. 256 alin (2), consiliul este competent s soluioneze contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nainte de ncheierea contractului, prin complete specializate, constituite potrivit Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului, aprobat potrivit art. 291 (art. 266, alin. 1, OUG 34/2006) L 228/2008
Ce prevede art. 256 alin (2), din OUG 34/2006: Prin excepie de la prevederile alin. (1), contestaiile referitoare la procedurile de atribuire de lucrri aferente infrastructurii de transport de interes naional se formuleaz n condiiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulteriore.

n exercitarea atribuiilor sale, Consiliul adopt decizii (art. 266, alin. 2, OUG 34/2006). Contestaia se soluioneaz de un complet format din 3 membri ai Consiliului, dintre care unul are calitatea de preedinte de complet (art. 267, alin. 1, OUG 34/2006). n cadrul fiecrui complet cel puin preedintele acestuia trebuie s fie liceniat n drept (art. 267, alin. 2, OUG 34/2006). Cauzele se distribuie completelor N MOD ALEATORIU (art. 268, OUG 34/2006). Procedura de soluionare a contestaiilor se desfoar cu respectarea principiilor legalitii, celeritii, contradictorialitii i a dreptului la aprare (art. 269, OUG 34/2006).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------264

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contestaia se formuleaz n scris i trebuie s conin urmtoarele elemente (art. 270, alin. 1, OUG 34/2006): a) numele, domiciliul sau reedina contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor i codul unic de nregistrare. n cazul persoanelor juridice se vor indica i persoanele care le reprezint i n ce calitate; b) denumirea i sediul autoritii contractante; c) denumirea obiectului contractului de achiziie public i procedura de atribuire aplicat; c1) abrogat c2) abrogat d) obiectul contestaiei e) motivarea n fapt i n drept a cererii; f) mijloacele de prob pe care se sprijin contestaia, n msura n care este posibil; g) semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice. (2) n situaia n care Consiliul apreciaz c n contestaie nu sunt cuprinse toate informaiile prevzute la alin. (1), va cere contestatorului ca, n termen de 5 zile de la ntiinarea prin care i se aduce la cunotin aceast situaie, acesta s completeze contestaia. n cazul n care contestatorul nu se conformeaz obligaiei impuse de Consiliu, contestaia va fi respins (art. 270, alin. 2, OUG 34/2006). Sub sanciunea respingerii contestaiei ca tardiv, aceasta se nainteaz att Consiliului, ct i autoritii contractante, nu mai trziu de expirarea termenelor prevzute la art. 256^2. Contestatorul va ataa la contestaie i copia actului atacat, n cazul n care acesta a fost emis, precum i copii ale nscrisurilor prevzute la art. 270 alin. (1), dac acestea sunt disponibile. (art. 271, alin. 1, OUG 34/2006).
Ce prevede art. 256^2 din OUG 34/2006 Persoana vtmat poate sesiza Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor sau, dup caz, instana judectoreasc competent n vederea anulrii actului i/sau recunoaterii dreptului pretins ori a interesului legitim, n termen de (art. 256^2, alin. 1, OUG 34/2007): a) 10 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 5 zile ncepnd cu ziua urmtoare lurii la cunotin, n condiiile prezentei ordonane de urgen, despre un act al autoritii contractante considerat nelegal, n cazul n care valoarea contractului care urmeaz s fie atribuit, estimat conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2)." n cazul n care cererea prevzut la alin. (1) privete coninutul documentaiei de atribuire, publicat n SEAP n condiiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) i art. 127 alin. (2), data lurii la cunotin este data publicrii documentaiei de atribuire. (art. 256^2, alin. 2, OUG 34/2007). Partea nu se poate adresa, pentru soluionarea aceleiai cereri, concomitent Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor i instanei judectoreti competente. n caz contrar, se prezum renunarea la calea administrativ-jurisdicional, partea avnd obligaia de a notifica Consiliului introducerea cererii la instana judectoreasc competent. (art. 256^2, alin. 3, OUG 34/2007). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------265

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n termen de o zi lucrtoare de la primirea contestaiei, autoritatea contractant are obligaia s i ntiineze despre aceasta i pe ceilali participani nc implicai n procedura de atribuire. ntiinarea trebuie s conin inclusiv o copie a contestaiei respective. (art. 271, alin. 2, OUG 34/2006). Toate notificrile sau comunicrile actelor procedurale se fac cu confirmare de primire. Dispoziiile art. 60 alin. (1) se aplic n mod corespunztor. (art. 271, alin. 3, OUG 34/2006). n cazul nendeplinirii obligaiei prevzute la alin. (1), dispoziiile art. 274 i ale art. 277 alin. (3) nu sunt aplicabile. (art. 271, alin. 4, OUG 34/2006)
Ce prevede art. 274, din OUG 34/2006: - n vederea soluionrii contestaiei/ contestaiilor, autoritatea contractant are obligaia de a transmite Consiliului, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului prevzut la art. 205 alin. (1), punctul su de vedere asupra acesteia/acestora, nsoit de orice alte documente considerate edificatoare, precum i, sub sanciunea amenzii prevzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziiei publice. Lipsa punctului de vedere al autoritii contractante nu mpiedic soluionarea contestaiei/ contestaiilor, n msura n care s-a fcut dovada comunicrii acesteia/acestora (art. 274, din OUG 34/2006) - Ce prevede art. 277, alin. 3, din OUG 34/2007: n cazul primirii unei contestaii de ctre Consiliu i de ctre autoritatea contractant, pentru care nu s-a luat act de renunare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractant nu are dreptul de a ncheia contractul pn la data expirrii termenului prevzut la art. 281 alin. (1), dac partea interesat nu a introdus plngere la instana judectoreasc competent. n cazul n care expirarea termenului prevzut la art. 281 alin. (1) este anterioar expirrii termenelor de ateptare prevzute la art. 205 alin. (1) i la art. 206 alin. (3), inclusiv cnd aceste termene privesc cazurile prevzute la art. 287.12 alin. (1) i la art. 287.13 alin. 3, autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contractul numai dup mplinirea termenelor de ateptare respective. Dac decizia Consiliului a fost atacat cu plngere, dispoziiile art. 287.7 i 287.8 se aplic n mod corespunztor

Art. 272 - abrogat Contestaiile formulate n cadrul aceleiai proceduri de atribuire vor fi conexate de ctre Consiliu pentru a se pronuna o soluie unitar. Pentru contestaiile formulate n cadrul aceleiai proceduri de atribuire se va pstra continuitatea completului de soluionare (art. 273, alin. 1, OUG 34/2006). Pn la soluionarea contestaiei de ctre Consiliu, participanii n cadrul aceleiai proceduri de atribuire se pot asocia la contestaie printr-o cerere proprie care trebuie s conin toate elementele prevzute la art. 270 alin. (1) - (art. 273, alin. 2, OUG 34/2006). n vederea soluionrii contestaiei/ contestaiilor, autoritatea contractant are obligaia de a transmite Consiliului, n termen de cel mult 3 zile lucrtoare de la data expirrii termenului prevzut la art. 205 alin. (1), PUNCTUL SU DE VEDERE asupra
------------------------------------------------------------------------------------------------------------266

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

acesteia/acestora, nsoit de orice alte documente considerate edificatoare, precum i, sub sanciunea amenzii prevzute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achiziiei publice. Lipsa punctului de vedere al autoritii contractante nu mpiedic soluionarea contestaiei/ contestaiilor, n msura n care s-a fcut dovada comunicrii acesteia/acestora (art. 274, alin. 1, OUG 34/2006).
Ce prevd articolele: Art. 205, alin. 1, din OUG 34/2007 Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgen pot fi ncheiate numai dup mplinirea termenelor de (art. 205, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. " seciunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2).

Autoritatea contractant va notifica punctul de vedere i contestatorului/contestatorilor, n acelai termen prevzut la alin. (1).- (art. 274, alin. 2, OUG 34/2006). Art. 274, alin. 3, OUG 34/2006 - abrogat n vederea soluionrii contestaiei Consiliul are dreptul de a solicita lmuriri prilor, de a administra probe i de a solicita orice alte date/documente, n msura n care acestea sunt relevante n raport cu obiectul contestaiei. De asemenea, Consiliul are dreptul de a solicita orice date necesare pentru soluionarea contestaiei i de la alte persoane fizice sau juridice. (art. 275, alin. 1, OUG 34/2006). Aplicarea prevederilor alin. (1), nu trebuie s conduc la depirea termenului de soluionare a contestaiei, astfel cum este prevzut la art. 276. (art. 275, alin. 2, OUG 34/2006). Autoritatea contractant are obligaia de a rspunde la orice solicitare a Consiliului i de a-i transmite acestuia orice alte documente care prezint relevan pentru soluionarea contestaiei, ntr-un termen care nu poate depi 5 zile de la data primirii solicitrii, sub sanciunea unei amenzi n cuantum de 10.000 lei, aplicat conductorului autoritii contractante (art. 275, alin. 3, OUG 34/2006). Consiliul are obligaia de a pronuna decizia privind amenda cel trziu n cea de-a 5-a zi de la expirarea termenului prevzut la alin. (3) (art. 275, alin. 31, OUG 34/2006). Decizia Consiliului privind amenda, neatacat n termen, constituie titlu executoriu i se execut de ctre organele competente, potrivit dispoziiilor legale privind executarea silit a
------------------------------------------------------------------------------------------------------------267

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

creanelor fiscale i cu procedura prevzut de aceste dispoziii (art. 275, alin. 32, OUG 34/2006). Consiliul va putea desemna un expert independent pentru lmurirea unor aspecte de natur tehnic sau financiar. Durata efecturii expertizei trebuie s se ncadreze nuntrul termenului prevzut pentru soluionarea contestaiilor de ctre Consiliu. Costul expertizei va fi suportat de partea care a formulat cererea de efectuare a acesteia (art. 275, alin. 4, OUG 34/2006). Procedura n faa Consiliului este scris, iar prile vor fi audiate numai dac acest lucru este considerat necesar de ctre completul de soluionare a contestaiei (art. 275, alin. 5, OUG 34/2006). Prile pot fi reprezentate de avocai i pot depune concluzii scrise n cursul procedurii. De asemenea, prile pot solicita s depun concluzii oral n faa Consiliului, fr ca prin aceasta s fie afectate termenele prevzute la art. 276 - (art. 275, alin. 6, OUG 34/2006). Consiliul are obligaia de a soluiona contestaia n termen de 20 de zile de la data primirii dosarului achiziiei publice de la autoritatea contractant. n cazuri temeinic justificate, termenul de soluionare a contestaiei poate fi prelungit cu nc 10 zile. (art. 276, alin. 1, OUG 34/2006). Nerespectarea termenului de soluionare a contestaiei prevzut la alin. (1) constituie abatere disciplinar i poate atrage declanarea procedurii de evaluare n conformitate cu prevederile art. 263 alin. (6). (art. 276, alin. 2, OUG 34/2006). Art. 276^1, OUG 34/2006 - abrogat IX. 5 MSURI DE REMEDIERE Dup primirea unei contestaii, autoritatea contractant are dreptul de a adopta msurile de remediere pe care le consider necesare ca urmare a contestaiei respective. Orice astfel de msuri trebuie comunicate contestatorului, celorlali operatori economici implicai n procedura de atribuire, precum i Consiliului, nu mai trziu de o zi lucrtoare de la data adoptrii acestora. (art. 277, alin. 1, OUG 34/2006): n situaia n care contestatorul consider c msurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului i autoritii contractante o notificare de renunare la contestaie. n acest caz, autoritatea contractant nu mai are obligaia de a comunica punctul su de vedere potrivit dispoziiilor art. 274 (art. 277, alin. 2, OUG 34/2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

268

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

n cazul primirii unei contestaii de ctre Consiliu i de ctre autoritatea contractant, pentru care nu s-a luat act de renunare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractant nu are dreptul de a ncheia contractul pn la data expirrii termenului prevzut la art. 281 alin. (1), dac partea interesat nu a introdus plngere la instana judectoreasc competent. n cazul n care expirarea termenului prevzut la art. 281 alin. (1) este anterioar expirrii termenelor de ateptare prevzute la art. 205 alin. (1) i la art. 206 alin. (3), inclusiv cnd aceste termene privesc cazurile prevzute la art. 287.12 alin. (1) i la art. 287.13 alin. 3, autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contractul numai dup mplinirea termenelor de ateptare respective. Dac decizia Consiliului a fost atacat cu plngere, dispoziiile art. 287.7 i 287.8 se aplic n mod corespunztor (art. 277, alin. 3, OUG 34/2006).
Ce prevd articolele: - art. 281, alin. 1, din OUG 34/2006: Deciziile Consiliului privind soluionarea contestaiei i obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plngere la instana judectoreasc prevzut la art. 283 alin. (1), n termen de 10 zile de la comunicare, att pentru motive de nelegalitate, ct i de netemeinicie - art. 205, alin. 1, din OUG 34/2006: Contractele/acordurile-cadru care intr n sfera de aplicare a prezentei ordonane de urgen pot fi ncheiate numai dup mplinirea termenelor de (art. 205, alin. 1, OUG 34 / 2006): a) 11 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. " seciunea a 2-a, a contractului respectiv este mai mare dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2); b) 6 zile de la data transmiterii comunicrii privind rezultatul aplicrii procedurii, n cazul in care valoarea estimat, conform prevederilor art. 23 i ale cap. II seciunea a 2-a, a contractului respectiv este egal sau mai mic dect pragurile valorice prevzute la art. 55 alin. (2). - art. 206, alin. 3, din OUG 34/2006: n cazul n care autoritatea contractant nu transmite comunicarea privind rezultatul aplicrii procedurii i prin fax sau prin mijloace electronice, atunci termenele prevzute la art. 205 alin. (1) se majoreaz cu 5 zile. - art. 287^7 , OUG 34/2006: n cazuri temeinic justificate i pentru prevenirea unei pagube iminente, instana, pn la soluionarea fondului cauzei, poate s dispun la cererea prii interesate, prin ncheiere motivat dat cu citarea prilor, msuri cu caracter provizoriu, cum ar fi: a) msuri de suspendare sau care s asigure suspendarea procedurii de atribuire, n stadiul n care se afl; b) alte msuri care s asigure oprirea implementrii anumitor decizii a autoritii contractante. Instana soluioneaz cererea de suspendare sau privind o alt msur provizorie, lund n considerare consecinele probabile ale acestei msuri asupra tuturor categoriilor de interese ce ar putea fi lezate, inclusiv asupra interesului public. Instana va putea s nu dispun msurile prevzute la alin. (1), n cazul n care consecinele negative ale acestora ar putea fi mai mari dect beneficiile lor. Hotrrea de a nu dispune msuri provizorii nu trebuie s prejudicieze niciun alt drept al persoanei care a naintat cererea prevzut la alin. (1). (art. 287^7, alin. 2, OUG 34/2006) ncheierea prevzut la alin. (1) poate fi atacat cu recurs, n mod separat, n termen de 5 zile de la comunicare.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

269

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ art. 287^8, OUG 34/2006: Indiferent de decizia instanei cu privire la suspendarea procedurii de atribuire, autoritatea contractant nu are n nicio situaie dreptul DE A NCHEIA CONTRACTUL nainte de soluionarea cauzei de ctre instan. n cazul n care hotrrea prin care instana a soluionat cauza este comunicat nainte de expirarea termenelor prevzute la art. 205 alin. (1) i la art. 206 alin. (3), inclusiv cnd aceste termene privesc cazurile prevzute la art. 287.12 alin. (1) i la art. 287.13 lit. a), autoritatea contractant are dreptul de a ncheia contractul numai dup mplinirea termenelor respective. n cazul n care, n cadrul aceleiai proceduri de atribuire, autoritatea contractant achiziioneaz produse, servicii sau lucrri defalcate pe loturi, prevederile alin. (1) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a formulat aciune n justiie.

Contractul ncheiat n perioada de suspendare este lovit de nulitate. (art. 277, alin. 4, OUG 34/2006). n cazul n care, n cadrul aceleiai proceduri de atribuire, autoritatea contractant achiziioneaz produse, servicii sau lucrri defalcate pe loturi, prevederile alin. (3) sunt aplicabile numai asupra loturilor pentru care s-a depus contestaie (art. 277, alin. 5, OUG 34/2006). IX. 6 SOLUIILE PE CARE LE POATE PRONUNA CONSILIUL NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR Consiliul se pronun mai nti asupra excepiilor de procedur i de fond, iar cnd se constat c acestea sunt ntemeiate, nu se mai procedeaz la analiza pe fond a cauzei (art. 278, alin. 1, OUG 34/2006). Consiliul va examina, din punct de vedere al legalitii i temeiniciei, actul atacat i POATE PRONUNA O DECIZIE prin care l anuleaz n parte sau n tot, oblig autoritatea contractant s emit un act sau dispune orice alt msur necesar pentru remedierea actelor ce afecteaz procedura de atribuire (art. 278, alin. 2, OUG 34/2006). n situaia n care Consiliul apreciaz c, n afar de actele contestate n cadrul procedurii de atribuire, exist i alte acte care ncalc prevederile prezentei ordonane de urgen, la care nu s-a fcut referire n contestaie, atunci acesta va sesiza Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, transmindu-i n acest sens toate datele/documentele relevante n susinerea sesizrii. (art. 278, alin. 3, OUG 34/2006). n cazul n care Consiliul admite contestaia i dispune luarea unei msuri de remediere a actului atacat, va preciza i termenul n care aceasta trebuie dus la ndeplinire, care nu poate fi mai scurt dect termenul de exercitare a cii de atac mpotriva deciziei Consiliului, aa cum este prevzut la art. 281 alin. (1) (art. 278, alin. 4, OUG 34/2006).
Ce prevede art. 281, alin. 1 din OUG 34/2006: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------270

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Deciziile Consiliului privind soluionarea contestaiei i obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plngere la instana judectoreasc prevzut la art. 283 alin. (1), n termen de 10 zile de la comunicare, att pentru motive de nelegalitate, ct i de netemeinicie.

Consiliul POATE RESPINGE CONTESTAIA ca fiind nefondat, tardiv, lipsit de interes, lipsit de obiect, ca fiind introdus de o persoan fr calitate sau nemputernicit s formuleze contestaia, precum i pe orice alt excepie de procedur sau de fond (art. 278, alin. 5, OUG 34/2006). n funcie de soluia pronunat, Consiliul VA DECIDE asupra continurii sau anulrii procedurii de achiziie public (art. 278, alin. 6, OUG 34/2006). Consiliul poate lua act, oricnd n cursul soluionrii contestaiei, DE RENUNARE la aceasta de ctre contestator (art. 278, alin. 7, OUG 34/2006). Consiliul poate obliga , la cerere, partea n culp la plata cheltuielilor efectuate n cursul soluionrii contestaiei.(art. 278, alin. 8, OUG 34/2006). Decizia Consiliului privind modul de soluionare a contestaiei se adopt cu votul majoritii membrilor completului, acetia neavnd posibilitatea de a se abine.(art. 279, alin. 1, OUG 34/2006). Dup luarea deciziei, completul va ntocmi o minut care se semneaz de ctre toi membrii completului i se consemneaz ntr-un registru special inut de Consiliu (art. 279, alin. 2, OUG 34/2006). Decizia Consiliului, adoptat potrivit alin. (1), va fi motivat i comunicat n scris prilor, n termen de 3 zile de la pronunare. Decizia, fr motivarea acesteia, se public pe pagina de Internet a Consiliului nluntrul aceluiai termen (art. 279, alin. 3, OUG 34/2006). Decizia motivat se public pe pagina de Internet a Consiliului, n cadrul buletinului oficial, fr referire la datele de identificare a deciziei i ale prilor, precum i la datele personale, n termen de 10 de zile de la data la care aceasta rmne definitiv i irevocabil (art. 279, alin. 4, OUG 34/2006). Decizia prin care Consiliul a dispus luarea unor msuri de remediere va fi naintat, n copie, n acelai termen prevzut la alin. (3), ctre Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, care are obligaia de a monitoriza ndeplinirea msurilor de remediere- (art. 279, alin. 5, OUG 34/2006).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

271

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decizia prin care Consiliul anuleaz n parte sau n tot actul atacat ori oblig autoritatea contractant s emit un act sau s dispun orice alt msur necesar pentru nlturarea actelor ce afecteaz procedura de atribuire este executorie. (art. 280, alin. 1, OUG 34/2006). n cazul n care termenul prevzut de art. 278 alin. (4) nu este respectat de autoritatea contractant, se va aplica conductorului unitii care nu a efectuat toate demersurile necesare pentru ducerea la ndeplinire a deciziei Consiliului sau persoanei obligate o amend pe fiecare zi de ntrziere, ce const n 20% din salariul minim lunar pe economie, la cererea prii interesate (art. 280, alin. 2, OUG 34/2006). Decizia Consiliului ESTE OBLIGATORIE pentru pri, contractul de achiziie public ncheiat cu nerespectarea deciziei Consiliului fiind lovit de nulitate absolut (art. 280, alin. 3, OUG 34/2006). Decizia pronunat de Consiliu privind amenda, neatacat n termen, CONSTITUIE TITLU EXECUTORIU i se execut de organele competente potrivit dispoziiilor legale privind executarea silit a creanelor fiscale i cu procedura prevzut de aceste dispoziii (art. 280, alin. 4, OUG 34/2006). Art. 280, alin. 5, OUG 34/2006 abrogat Deciziile Consiliului privind soluionarea contestaiei i obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plngere la instana judectoreasc prevzut la art. 283 alin. (1), n termen de 10 zile de la comunicare, att pentru motive de nelegalitate, ct i de netemeinicie. (art. 281, alin. 1, OUG 34/2006). Plngerea va fi formulat n scris i va fi motivat, dispoziiile art. 270 alin. (1) aplicnduse n mod corespunztor (art. 281, alin. 2, OUG 34/2006).
Ce prevede articolul: - art. 270 , alin. 1 , OUG 34/2006 - Contestaia se formuleaz n scris i trebuie s conin urmtoarele elemente: a) numele, domiciliul sau reedina contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor i codul unic de nregistrare. n cazul persoanelor juridice se vor indica si persoanele care le reprezint i n ce calitate; b) denumirea i sediul autoritii contractante; c) denumirea obiectului contractului de achiziie public i procedura de atribuire aplicat; c1) abrogat c2) abrogat d) obiectul contestaiei; e) motivarea n fapt i n drept a cererii; f) mijloacele de prob pe care se sprijin contestaia, n msura n care este posibil; g) semntura prii sau a reprezentantului persoanei juridice. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------272

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partea care formuleaz plngerea are obligaia s comunice, n termenul prevzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum i a nscrisurilor doveditoare i prii adverse, depunnd dovada de comunicare n faa instanei pn la primul termen de judecat (art. 281, alin. 3, OUG 34/2006). IX. 7 PROCEDURA DE VERIFICARE A LEGALITII Abrogat. IX. 8 CI DE ATAC MPOTRIVA DECIZIILOR CONSILIULUI NAIONAL DE SOLUIONARE A CONTESTAIILOR Instana competent s soluioneze plngerea formulat mpotriva deciziei pronunate de Consiliu este curtea de apel, secia de contencios-administrativ i fiscal n a crei raz se afl sediul autoritii contractante. Cu excepia cazurilor n care plngerea are ca obiect contestarea amenzii, Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor nu are calitatea de parte n proces (art. 283, alin. 1, OUG 34/2006). Plngerea va fi soluionat n complet format din 3 judectori. (art. 283, alin. 2, OUG 34/2006). Plngerea se soluioneaz potrivit dispoziiilor art. 304^1 din Codul de procedur civil. Prevederile seciunii a 9-a se aplic n mod corespunztor (art. 283, alin. 3, OUG 34/2006).
Ce prevd: - art. 304^1 din Codul de procedur civil: Recursul declarat impotriva unei hotarari care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel nu este limitat la motivele de casare prevazute in art. 304, instanta putand sa examineze cauza sub toate aspectele - art. 304 din Codul de procedur civil: Modificarea sau casarea unor hotarari se poate cere in urmatoarele situatii, numai pentru motive de nelegalitate: 1. cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale; 2. cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii; 3. cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante; 4. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti; 5. cand, prin hotararea data, instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de Art. 105 alin. 2; 6. daca instanta a acordat mai mult decat s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut; 7. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cand cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii; 8. cand instanta, interpretand gresit actul juridic dedus judecatii, a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia; 9. cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------273

Proceduri de achiziii publice n Romnia, armonizate cu Directivele UE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Abrogat prin Legea nr. 219/2005; 11. Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000. - art. 105, alin. 2 din Codul de procedur civil: Actele de procedura indeplinite de un judecator necompetent sunt nule. Actele indeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un functionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea lor. In cazul nulitatilor prevazute anume de lege, vatamarea se presupune pana la dovada contrarie

Art. 284, din OUG 34/2006 - abrogat Instana, admind plngerea, modific decizia Consiliului, dispunnd, dup caz (art. 285, alin. 1, OUG 34/2006): a) anularea n tot sau n parte a actului autoritii contractante; b) obligarea la emiterea actului de ctre autoritatea contractant; c) ndeplinirea unei obligaii de ctre autoritatea contractant, inclusiv eliminarea oricror specificaii tehnice, economice sau financiare discriminatorii din anunul/invitaia de participare, din documentaia de atribuire sau din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire; d) orice alte msuri necesare remedierii nclcrii dispoziiilor legale n materia achiziiilor publice. Instana, sesizat cu o plngere mpotriva unei decizii a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor, prin care acesta a soluionat contestaia pe excepie, admind plngerea, va desfiina decizia respectiv i va reine cauza spre judecare pe fond cu luarea n considerare a motivelor care au determinat desfiinarea deciziei. (art. 285, alin. 2, OUG 34/2006). n situaia in care instana admite plngerea, modific decizia Consiliului i constat c actul autoritii contractante a nclcat prevederile legislaiei n materia achiziiilor publice, iar contractul a fost ncheiat nainte de pronunare, nclcndu-se astfel prevederile art. 277 alin. (3), dispoziiile art. 287.10 alin. (1) lit. b), alin. (2), (3), (4), (5) i (6) sau, dup caz, ale art. 287.11 se aplic n mod corespunztor. (art. 285, alin. 3, OUG 34/2006). Ce prevd articolele:
- art. 277, alin. 3, din OUG 34/2006: n cazul primirii unei contestaii de ctre Consiliu i de ctre autoritatea