Sunteți pe pagina 1din 11

UNIVERSITATEA PETRU MAIOR FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIVE

MASTER MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

INSPECTOR DE RESURSE UMANE

1. Concept

Managementul personalului este definit ca un complex de activitati orientate catre utilizarea eficienta a factorului uman cu scopul realizarii obiectivelor organizationale in armonie cu satisfacerea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane. Principalele activitati sunt: Relatiile management-resurse umane Asigurarea cu resurse: recrutarea si selectia personalului Analiza si descrierea posturilor: identificarea sarcinilor, repartizarea acestora, fixarea relatiilor de subordine

Formarea si dezvoltarea personalului Motivarea resurselor umane: stabilirea politicilor de sustinere a personalului Managementul performantei: evaluarea rezultatelor Managementul salarizarii: stabilirea si alocarea retributiilor Raporturile de munca: procedurile disciplinare

Managementul personalului se refera la obtinerea, utilizarea, dezvoltarea, motivarea si protectia resurselor umane. Problemele care trebuiesc solutionate pornesc atat de la variabile externe, cum ar fi: piata fortei de munca, conjunctura economica, concurenta, ritmul inovatiilor, factorul legislativ, cat si variabile interne, exemple: strategia, structura organizatorica, structura fortei de munca, cultura organizationala.

2. Departamentul de personal denumirea etapelor si continutul activitatilor

1. Conceperea este strans legata de obiectivele organizatiei si se refera la stabilirea lor, planificarea strategica in domeniu, performantele individuale si stabilirea sistemului de motivare si participare. 2. Proiectarea consta in stabilire sarcinilor partiale, constituirea grupurilor de munca, determinarea costurilor proiectarii si cuprinde descrierea si analiza posturilor, dimensionarea necesarului de personal, proiectarea retelelor de comunicatie, sistemul informational si stabilirea drepturilor si obligatiilor personalului. 3. Realizarea propriu-zisa reprezinta implementarea practica a elementelor si activitatilor proiectate ( recrutarea, selectia, instruirea, integrarea) 4. Utilizarea optima a subsistemului resurselor umane se refera la formarea personalului, dezvoltarea carierelor profesionale, evaluarea si motivarea personalului, protectia si securitatea muncii si relatiile cu sindicatele. 5. Intretinerea si functionarea consta in evaluarea continua a posturilor, formarea personalului, protectia muncii, echitate si discriminare, salarizare si costul intretinerii. 6. Dezvoltarea subsistemului de personal este impusa de schimbarile intervenite atat in cadrul organizatiei, cat si in mediul extern al acesteia si cuprinde analiza posturilor, formarea si evaluarea personalului, costurile dezvoltarii.

3. Organigrama functionala a departamentului de resurse umane

4. Rolul inspectorului de resurse umane in cadrul departamentului de resurse umane


OBLIGAII GENERALE: a) obligatia de a indeplini sarcinile de serviciu; b) obligatia de a respecta disciplina muncii; c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si in contractul individual de munca; d) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu; e) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate; f) obligatia de a respecta secretul de serviciu. CALITATILE NECESARE: a) Diplomat si comunicativ: un Inspector Resurse Umane este persoana care mentine legatura directa cu salariatii, de la angajare pana la concediere. De asemenea, relatia cu ITM-ul este importanta, pentru o colaborare eficienta. In acest sens, calitatile de comunicare si diplomatia sunt importante pentru o buna gestionare a resurselor umane. b) Riguros si organizat: datorita faptului ca un Inspector Resurse Umane lucreaza cu actele si aplica legislatia, rigurozitatea si organizarea sunt 2 elemente esentiale pentru munca pe care o depune. c) Calm si rabdator: specificul muncii ii cere unui Inspector Resurse Umane sa fie calm si rabdator in relatia cu cei din jur, mai ales ca este persoana care trebuie sa comunice direct si sa negocieze multe din deciziile angajatorului. Inspectorul de Resurse Umane este persoana responsabila de administrarea personalului intr-o companie, intocmirea unui contract de munca, a actului aditional, a deciziei de incetare a contractului de munca, completarea carnetelor de munca, etc. Pentru aceasta, un Inspector Resurse Umane trebuie sa cunoasca in intregime prevederile din Codul Muncii si Contractul Colectiv de Munca, si sa fie tot timpul la curent cu modificarile legislative ce apar.

Inspectorul de Resurse Umane este persoana de contact intre companie si Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM). Acesta indeplineste toate formalitatile cerute de ITM si este direct responsabil pentru legalitatea si corectitudinea actelor intocmite si depuse. DESCRIREA POSTULUI Asigurarea tuturor activitatilor legate de evidenta personalului si de salarizare din cadrul firmei in conformitate cu politicile firmei si cu legislatia in vigoare.

1. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ANGAJAREA Recrutarea si selectarea personalului (interviul) decide daca persoana va fi acceptata si daca este apta de munca sau nu Intocmeste formele de angajare (completare de formulare contract individual de munca, fisa cu datele personale) si verificarea ca in dosarul personal sa existe fisa medicala eliberata de medicul de medicina muncii, repartitie de la somaj si toate celelalte acte care trebuie sa existe in dosarul oricarui angajat (diploma, cerificat de nastere, de casatorie, copie buletin) Contractul de munca se intocmeste si se comunica cu o zi inainte de angajare, ITM-ului Inregistreaza contractul la ITM in termen de 20 de zile de la data angajarii, in 3 exemplare: unul pentru ITM, unul pentru angajat si unul pentru societate Intocmeste fisa postului care va fi adusa la cunostiinta angajatului Prezinta persoana angajata viitorilor colegi In prima zi de lucru are loc instructajul de protectia muncii Pe plan intern fiecare angajat se inregistreaza intr-un registru matricol Pe parcursul executarii contractului de munca pot aparea modificari (de salar, functii, loc de munca). In acest caz Inspectorul de Resurse Umane va intocmi un act aditional care se face in 3 exemplare si se inregistreaza la ITM

Contractul se poate incheia pe perioada determinata sau nedeterminata Toate angajarile se introduc in REVISAL (program valabil pe toata tara pentru ITM), ce cuprinde datele personale ale angajatilor si modificarile ulterioare, inclusiv defacerea contractului de munca
6

CARNETELE DE MUNCA Se intocmesc in termen de 30 de zile de la data angajarii, in baza unei declaratii a persoanei ca nu a mai lucrat si nu are carnet de munca Se face o adresa catre DMPS la care se ataseaza declaratia persoanei pentru intocmirea carnetului, precum si copii dupa certificatul de nastere, de casatorie, copii ( daca e cazul), diploma de studii Se semneaza de catre conducatorul unitatii si se pastreaza la unitate Pe parcursul executarii contractului de munca se inregistreaza toate modificarile in cartea de munca La incetarea activitatii din unitate se elibereaza angajatului carnetul, in baza unei semnaturi (dupa lichidare) Carnetul se poate retine doar de catre instanta de judecata In cadrul unitatii, carnetele de munca se pastreaza intr-un fisier metalic

LICHIDAREA Intocmeste formele de desfacere a contractului individual de munca ( dispozitie de desfacere a contractului, nota de lichidare) Poate avea loc cu acordul partilor, cu demisie, disciplinar sau pensionare (in baza Codului Muncii) Trebuie sa existe o cerere a persoanei, care va fi aprobata de conducatorul locului de munca si al unitatii La demisie se depune cererea la care nu trebuie acordul unitatii, doar luat la cunostiinta La desfacerea disciplinara se face o cercetare disciplinara, conform Codului Muncii Se intocmeste decizia de desfacere a contractului, care se aduce la cunostiinta angajatului, doar in cazul desfacerii disciplinare Aceasta decizie se inregistreaza in carnetul de munca de catre Inspectorul de Resurse Umane, se semneaza de catre conducatorul unitatii si se duce la ITM pentru viza (in cazul SA, SRL, nu pentru stat)
7

Pentru un dosar de pensionare exista trei situatii: invaliditate (trebuie sa existe o decizie de incadrare in gradul de invaliditate 1, 2, 3), limita de varsta sau urmas

SANCTIONARI In situatia unor abateri disciplinare, conform Codului Muncii, se face o decizie de sanctionare in baza urmatoarelor acte: - referat de la conducatorul locului de munca si o declaratie a angajatului in aparare, din care sa rezulte ce s-a intamplat In afara de avertismentul scris nici o alta sanctiune nu se poate aplica fara o cercetare prealabila, cu respectarea Codului Muncii Dupa cercetare se intocmeste decizia de sanctiune, care se aduce la cunostiinta angajatului

DREPTURILE SALARIALE Calculeaza drepturile salariale conform pontajului, contractelor de munca, politicii firmei si legislatiei in vigoare Asigura completarea si trasmiterea formalitatilor necesare catre banca pentru intocmirea cardurilor de salarii Intocmeste si distribuie fluturasii de salarii Depune lunar la ITM actele doveditoare de plata a salariilor Primeste, verifica si arhiveaza certificatele medicale Tine evidenta concediilor de odihna pentru fiecare departament si verifica pontajele si cererile de concediu de odihna, certificatele medicale Intocmeste lunar un estimat privind cheltuielile cu salariile, precum si situatia privind cheltuielile totale, venitul net/salariat pe fiecare departament Intocmeste fisele fiscale Preia tichetele de masa de la firma de distributie si intocmeste lunar rapoartele privind consumul si evidenta acestora Elibereaza adeverinte solicitate de salariati pentru medicul de familie sau alte motive
8

Primeste si analizeaza diferite cereri sau reclamatii ale salariatilor in domeniul resurselor umane propunand solutii pentru rezolvarea acestora Acorda consultanta conducerii firmei si salariatilor in probleme de gestiune a personalului Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic

SOMAJUL

In situatia in care cineva intra in somaj, Inspectorul de Resurse Umane trebuie sa faca un preaviz de 20 de zile lucratoare care trebuie comunicat angajatului, inainte de inceperea preavizului

Preavizul trebuie sa contina motivul disponibilizarii Dupa efectuarea preavizului, se intocmeste decizia de desfacere a cotractului de munca in baza art. 65, alin. 1, lit. A Angajatul primeste si o adeverinta care sa cuprinda castigurile salariale pe 12 luni si carnetul de munca

SUSPENDAREA CONTRACTULUI IN CAZUL INGRIJIRII COPILULUI

Se face un act aditional la contractul de munca de suspedare a contractului pana la implinirea varstei de 1 an a copilului in baza cererii angajatei La expirarea unui an se face un act de reluare a contractului de munca, tot in baza cererii angajatei

2. CONDITII DE LUCRU ALE POSTULUI RELATIILE LA LOCUL DE MUNCA


9

De subordonare: manager de resurse umane Este inlocuit de: un specialist din cadrul departamentului Resurse Umane Inlocuieste: un specialist din cadrul departamentului Resurse Umane Participa la diferite instruiri de dezvoltare profesionala Mentine relatii profesionale cu toti colegii si cu persoanele din exterior Raspunde de corectitudinea informatiilor furnizate catre toate departamentele din firma Raspunde de informarea angajatilor cu privire la orice modificare a drepturilor salariale

PROGRAM DE LUCRU 8 ore/zi, 5 zile/saptamana Posibilitate de prelungire a programului de lucru in cazuri exceptionale

CONDITII DE MUNCA

Obisnuite Munca de birou Deplasari frecvente pentru depunerea de acte Instrumente specifice muncii de birou (computer, xerox, imprimanta, fax, scanner, telefon)

POSIBILITATI DE PROMOVARE

Transferul in cadrul unui alt departament sau pe o pozitie ierarhica superioara sunt conditionate de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate

3. SPECIFICATIILE POSTULUI
10

Cel putin studii medii Operare PC: Word, Excel, program de calculare salarii Instruire formala sau experienta in domeniul procedurilor si normelor specifice domeniului muncii Rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale Capacitate de analiza si sinteza Discernamant si capacitate de a rezolva problemele Capacitate de autoorganizare si punctualitate Usurinta in exprimarea ideilor Asumarea responsabilitatilor Rezistenta la sarcini repetitive Capacitate de relationare interumana Acordare si transmitere de informatii Culegere, clasificare si interpretare a informatiilor Pregatire de materiale si rapoarte

11

S-ar putea să vă placă și