Sunteți pe pagina 1din 1

FCCIA - Anul III A+B - Anul univ.

2011 2012 TABLA DE MATERII a cursului de FUNDAII Partea I Fundatii directe (Fundatii de suprafata si Chesoane) 1. Notiuni generale. Alegerea adancimii minime de fundare 2. Alegerea tipului de fundatie. Predimensionarea fundatiei 3. Presiuni conventionale 4. Calculul terenului de fundare la stari limita 5. Calculul terenului de fundare la SLU-GEO 6. Calculul la SLE. Conditiile de verificare pentru criteriul privind deplasarile/deformatiile si criteriul privind incarcarea transmisa la teren 7. Deplasari sau deformatii posibile 8. Fundatii izolate sub stalpi de tip talpa de beton armat (elastice) 9. Fundatii izolate sub stalpi de tip bloc si cuzinet (rigide) 10. Fundatii continue sub stalpi. Domenii de utilizare. Alcatuire constructiva 11. Fundatii continue sub stalpi. Armare. Calculul eforturilor sectionale prin metode simplificate 12. Fundatii continue sub pereti structurali de zidarie. Prevederi generale. Predimiensionare 13. Fundatii continue sub pereti structurali de zidarie. Alcatuire constructiva 14. Fundatii continue sub pereti structurali de zidarie supuse la solicitari excentrice. Fundatii cu descarcari pe reazeme izolate 15. Fundatii continue sub pereti structurali de beton armat. Predimiensionare. Alcatuire constructiva. Armare. 16. Radiere generale. Domenii de utilizare. Alcatuire constructiva 17. Radiere generale. Principii generale de proiectare. Metode simplificate de calcul 18. Chesoane deschise. Domenii de utilizare. Alcatuire constructiva 19. Cheson executat pe uscat. Lansarea chesonului pe uscat 20. Etapele de executie a chesonului pe uscat 21. Cheson executat pe apa 22. Elemente de calcul a chesoanelor Partea II Fundatii indirecte (Fundatii pe piloti si Lucrari de sustinere) 1. Piloi. Notiuni generale. Domenii de utilizare. 2. Clasificarea pilotilor si a fundatiilor pe piloti 3. Piloi prefabricai (lemn, metal, beton armat). Alctuire constructiv. 4. nfigerea piloilor prefabricai prin batere. Determinarea condiiilor de batere. 5. nfigerea piloilor prefabricai prin vibrare, presare i nurubare. Mijloace auxiliare pentru nfigerea piloilor (subsplarea). 6. Piloi executai pe loc prin batere fara tubaj si cu tubaj nerecuperabil. 7. Piloi executai pe loc prin batere cu tubaj recuperabil. 8. Piloi executai pe loc prin forare fr tubaj in uscat si cu burghiu continuu. 9. Piloi executai pe loc prin forare fr tubaj sub noroi bentonitic. 10. Piloi executai pe loc prin forare cu tubaj recuperabil. 11. Piloi executai pe loc prin forare cu tubaj nerecuperabil (coloane). 12. Saparea sub apa. Defecte de executie. 13. Determinarea capacitii portante axiala si transversala prin ncercri pe piloti de proba. 14. Bazele teoretice si experimentale pentru calculul capacitatii axiale la compresiune. 15. Calculul capacitii portante axiale la compresiune a pilotului izolat (conf. Normelor tehnice). 16. Efectul de grup. Calculul fundatiei pe piloti la SLE. 17. Calculul capacitii portante transversale a pilotului izolat (conf. Normelor tehnice). 18. Dimensionarea fundatiei pe piloti. Stabilirea numrului necesar de piloi. Dispunerea pilotilor n fundatie. 19. Calculul solicitrilor n piloii fundaiei (Metode simplificate). Verificarile la SLU. 20. Lucrari de sustinere. Notiuni generale. Clasificare. Sprijiniri simple cu dulapi. 21. Sprijiniri cu palplanse. 22. Perei ngropai din panouri. Clasificare. Executarea unui panou. 23. Etapele de realizare a peretelui ngropat mulat din panouri. 24. Pereti ingropati din piloti forati. Sisteme de sprijin pentru peretii de sustinere a excavatiilor.
BIBLIOGRAFIE 1. Cursul de Fundatii (pdf) 2. Notie la orele de curs Condiii de desfurare a examenului T1 Partea I (examen scris) T2 Partea II (examinare orala) A - Aplicatie: pe baza unei fie de foraj i a unui bilet cuprinznd descrierea n termeni generali a unei construcii, studentul trebuie s propun soluii posibile de fundare, cu sublinierea principalelor
aspecte specifice combinaiei teren-structur date, privind calculul terenului de fundare, alctuirea i execuia fundaiilor

P - Prezenta la curs N - Nota finala la examen, care se calculeaza doar daca cel putin 2 note obtinute sunt 5: N = 0,35 T1 + 0,40T2 + 0,15A + P(%)/100

Iunie 2012

Titular de disciplin Prof. dr. ing. Nicoleta RDULESCU