Sunteți pe pagina 1din 1

SINDICAT TULITTIM MISOARA

Prin p parteneriatul semna intre S at SITT si clu ubul BLAC BOX s vor CK se acordamembrilorS SindicatuluiITTimisoara,ide entificatip prealabilp pebaza TT a e ate, urmt toarele legitimatiei de membru SIT cat si a cartii de identita faciliti: areaunui discount generalizatperman nentptto oateservic ciilede Acorda biliard,snookersibowling ginvaloarede10% %pttotim membriiSIT TT; Organizarea, in fiecare zi de joi a saptamanii intre o orele 19 s 23 a si evenim mentului SearaSIT TTcuurm matoarelefacilitati:
1)Opis stadebowlingcaresevaocupado oarpebaza aderezerva areastfel: se va trimite un mail la BLACKBOX@ n @SITT.RO in care se va cere rez a zervarea ele19,20,2 21sau22. pentruunadinore de 3 a pista va putea fi accesata d minim 3 membri SITT pe baza sistemului primul rimulservit venitpr aceeasimembriS SITTnuvorputeaacces sapistamaimultdeoora/seara. rezerv varilevorfi transmise laBlackBox xinaintedeora19astf felcadoar ceicare aurezevatporput teajuca. c de utilizata; daca nu se fac inscrieri d la o anumita ora pista va ramane neu 2)Trei mesedebiliardcarep potfiaccesa atademinim m2membr riSITT/masabiliard umurmeaza a: dupacu intervalulmaximalocatacelorasipersoaneestede e60deminute/seara. tenecesararezervarea nuest 3)Fisep pentrudart tsincuantumulamaxim2fise/se eara/membruSITT 4)Nere esepectarea aacestorre eguliprecum msiparasirealocatiilorprintrans smiterea dreptului de utilizare a mese elor/pistei u unor terte p persoane vor duce fac cturarea lorcatrepersoanelere espective. serviciil

www.sitt.r w ro