Sunteți pe pagina 1din 108

Cuprins

XtremPC 106 Februarie 2009

ECHIPA
Redac]ia
Dorian Prodan redactor-[ef Ionu] Alexe secretar general de redac]ie Radu Bozga ef laborator hardware Cristian Moldoveanu redactor hardware Dan Motoroiu redactor hardware Aurelian Mihai redactor hardware Dorian Prodan redactor software Anda Dr\gnu]\ redactor jocuri Cosmin Aioni]\ redactor jocuri Adrian Dorob\] redactor jocuri Codrin Coman editor CD/DVD Dana Dan corectur\

Cine i pzete pe paznici?


~ntrebarea quis custodiet ipsos custodes? a fost pus\ de Platon `n cadrul celebrei sale lucr\ri Republica. R\spunsul la aceast\ `ntrebare nu este `ns\ `ntotdeauna de natur\ s\-i satisfac\ pe to]i...
Societatea perfect\ a lui Platon `[i r\spunde singur\ la aceast\ `ntrebare prin instituirea unei minciuni frumoase, unui mit sau unei neg\ri voluntare a realit\]ii: gardienii se vor p\zi singuri deoarece `[i vor impune s\ cread\ c\ sunt superiori celorlal]i, fiind de datoria lor s\ supravegheze bunul mers al na]iunii [i func]ionarea optim\ a regimului din care fac parte. Cuvntul cheie al societ\]ii lui Platon este perfec]iunea. Dup\ cum foarte bine [tim `ns\, [i dup\ cum istoria a ]inut s\ ne confirme ori de cte ori a avut ocazia, nu tr\im `ntr-o societate perfect\ [i, cel mai probabil, nici nu o vom face vreodat\. Din p\cate, tot experien]a ne arat\ c\ societatea nu `nva]\ din gre[elile proprii nici atunci cnd se confrunt\ pentru a nu [tiu cta oar\ cu ele. Acesta este probabil pre]ul comodit\]ii, al superficialit\]ii, ignoran]ei [i lipsei spiritului critic liber. La ora la care cititorii vor avea acest num\r sub ochi, Legea 298/2008 a intrat `n vigoare par]ial, pn\ la jum\tatea lunii martie urmnd s\ func]ioneze `n deplin\tatea ei. Acest lucru este probabil deja cunoscut celor care nu refuz\ cu bun\ [tiin]\ s\ asculte sau s\ citeasc\ [tirile. Talk-show-urile televizate [i-au g\sit voioase un subiect de discu]ie apt pentru a fi disecat cteva s\pt\mni bune, pn\ cnd subiectul va fi `ndeajuns de tocit pentru a nu mai interesa pe nimeni, f\r\ a schimba bine`nteles ceva. ~n ciuda impresiilor gre[ite create, aceast\ lege nu permite p\strarea [i analiza con]inutului unei leg\turi electronice, fie ea de voce sau date, ci doar p\strarea acelor elemente necesare dovedirii efectu\rii unei astfel de leg\turi sau conexiuni. De cele mai multe ori, Slippery slope este o gre[eal\ de logic\ deoarece porne[te de la un eveniment [i, `n virtutea efectelor acestuia, invoc\ alte evenimente care se vor `nl\n]ui pn\ cnd vor genera efecte pe care nimeni nu le-ar fi acceptat `n momentul declan[\rii domino-ului. Demonstra]ia posibilit\]ii unui astfel de lan] al sl\biciunilor trebuie s\ fie foarte atent construit\, presupunerile nef\cnd altceva dect s\ vicieze lan]ul argumenta]iei. Atunci cnd argumenta]ia se desf\[oar\ `ns\ pe terenul politic, oratorii vor g\si aproape `ntodeauna [i, din p\cate, pe deplin justificat, precedente semnificative [i repetate din istoria noastr\ modern\. ~n forma actual\, legea nu pare foarte amenin]\toare deoarece nu implic\ cercetarea con]inutului efectiv. Din p\cate aceast\ lege nici nu garanteaz\ `n nici un fel securitatea con]inutului [i a informa]iilor stocate, articolul 20 fiind att de ambiguu `nct poate permite [i accesul la con]inut, `n numele unei evazive probleme a securit\]ii na]ionale. Mai mult, panta alunecoas\ a abuzului deja a fost pornit\, persoane cu un rang `nalt `n e[alonul politic cernd deja m\rirea perioadei obligatorii de p\strare a datelor sau posibilitatea consult\rii acestor date f\r\ a mai necesita mandat judec\toresc. Dac\ gradul de risc al acestei legi nu este foarte mare, aceasta poate deschide `ns\ poarta unor noi intruziuni, poate mai pu]in pl\cute, `n via]a intim\ a unei persoane. Dup\ cum spuneam, gardienii lui Platon nu sunt perfec]i, a[a cum nici societatea lor nu este perfect\. ~n lipsa acestui deziderat, singura barier\ `n calea abuzului r\mne societatea civil\. Din nefericire, a[a cum orice persoan\ deta[at\ poate observa, mul]i membri ai acesteia sunt mai preocupa]i de via]a starletelor, de circul politic [i de ofertele speciale ale supermagazinelor dect de problemele fundamentale ale legisla]iei na]ionale [i europene, care le pot afecta propriul viitor. Dorian Prodan dorian.prodan@xtrempc.ro

Concept grafic
Ionu] Alexe tehnoredactare Codrin Coman fotografie

Publicitate & PR
Cristina Savu director vnz\ri cristina.savu@xtrempc.ro Alina Piper abonamente & distribu]ie Eugenia Agliceru contabilitate

CONTACT
Redac]ia
Adres\: Splaiul Unirii 74, etaj 4 sector 4, Bucure[ti 040037 Telefon: 021-331.11.33 021-331.11.35 Fax: 021-330.10.55 E-mail: redactia@xtrempc.ro web: www.xtrempc.ro

Abonamente & distribu]ie


E-mail: abonamente@xtrempc.ro

Informa]ii CD/DVD
E-mail: infocd@xtrempc.ro

Poze Galerii Xtreme, Super PC


E-mail: galerii@xtrempc.ro

Informa]ii hardware
E-mail: hardmail@xtrempc.ro

Produc]ie
Tipar: Infopress S.A. Realizare CD: ODS Business Services SRL

Revista apare `n urm\toarele variante:

Publisher
Romas Comercial S.R.L. Splaiul Unirii 74, etaj 4, sector 4 Bucure[ti 040037 Telefon: 021-331.11.33
Publica]ie auditat\ BRAT pe perioada ianuarie-iunie 2008

Tiraj: 17.000 exemplare


Publica]ie ce beneficiaz\ de rezultate de audien conform Studiului Naional de Audien FOCUS (perioad de msurare iulie 2007-iulie 2008).

ISSN 1582-2818

Edi]ie f\r\ disc pre]: 5.9 lei

Edi]ie cu CD pre]: 7.9 lei

Edi]ie cu DVD pre]: 12.9 lei

februarie 2009

XtremPC 106 Februarie 2009


HYNIX SEMICONDUCTOR Noile chip-uri de memorie GDDR5 proiectate de Hynix lucreaz\ la o frecven]\ de baz\ de 1750MHz folosind o tensiune de alimentare de doar 1.35V. Astfel, consumul de curent este mai mic dect al chip-urilor de memorie GDDR5 actuale

Cuprins

008

FEBRUARIE
IT EXPRESS
DATE LA PURTTOR Dispozitivele de stocare portabile au cunoscut salturi spectaculoase de performan]\, oferind capacit\]i de stocare din ce n ce mai generoase, fiabilitate [i dimensiuni reduse.

035

008 008 010 012

Hynix Semiconductor Elpida Memory Inc. Reportaj `n Romnia Tehnotrend

HARDWARE
017 020 026 035 046 050 062 Ultima or\ Phenom II X4 Netbook-uri Date la purttor GeForce GTX 295 Laborator Topuri

046

GEFORCE GTX 295

NVIDIA GeForce GTX 285 [i versiunea dual-GPU, GeForce GTX 295, sunt construite `n jurul nucleului grafic GT200b [i ofer\ un consum de energie de 289W pentru versiunea dual-GPU [i maxim 183W pentru modelul cu un singur nucleu grafic.

SOFTWARE
068 070 074 078 080 082

& COMUNICA}II

Ultima or\ Windows 7 Beta 1 Protecia browser-ului Conectare la distan Laborator Blackberry STORM

CONECTARE LA DISTAN Lumea aplica]iilor Windows ofer\ `ns\ solu]ii de conectare care vor putea rezolva aproape orice problem\ de acest gen.

078
THE LORD OF THE RINGS: CONQUEST Distractiv o vreme, dar repetitivitatea omoar\ spectaculosul b\t\liilor din filmele Lord of the Rings.

JOCURI
085 088 090 092 098 101 Ultima or Kings Bounty: Armored Princess Street Fighter IV Jocurile anului 2009 Mirrors Edge The Lord of the Rings: Conquest Bolt Sacred 2 - Fallen Angel Saints Row 2 Rise of the Argonauts

101

102 103 104 105

februarie 2009

IT express

Start

IT express
Progres sau regres?
Hynix Semiconductor Elpida Memory Inc.
Primul chip XDR DRAM de 1Gb pe interfa pe 32 de bii

008 008

Chip-uri de memorie GDDR5 la 7GHz

Reportaj `n Romnia
Interviu

010 012

Dan Motoroiu dan.motoroiu@xtrempc.ro

Tehnotrend
Tendin]e `n lumea tehnologiei

~n ultimii ani am asistat la evolu]ia exponen]ial\ a componentelor hardware, de la procesoare [i pl\ci grafice la robo]i precum Pleo. De ce avem totu[i `nc\ probleme?
Dezvoltarea unor noi tehnologii `n domeniul hardware a fost urmat\ de un progres `n dezvoltarea unor noi aplica]ii [i viceversa. Probabil cel mai bun exemplu sunt jocurile. Competi]ia acerb\ dintre ATI [i NVIDIA a dus la dezvoltarea tot mai rapid\ a noilor tehnologii [i oferirea unor pl\ci grafice din ce `n ce mai puternice. Evolu]ia foarte rapid\ a permis oferirea unui nivel de detaliu din ce `n ce mai ridicat `n jocuri, pn\ `n pragul fotorealismului. Evolu]ia procesoarelor prin introducerea modelelor dual core [i quad core a permis rularea simultan\ a mai multor programe f\r\ sc\deri de performan]\. De asemenea, achizi]ionarea unor cantit\]i enorme de memorie RAM este ast\zi la `ndemna oricui. Hardware-ul a `nregistrat progrese uimitoare, `ns\ jocurile parc\ merg prea `ncet, apar prea multe nepl\ceri iar utilizatorii sunt `n general afecta]i de probleme de care nu ar trebui s\ se loveasc\ `n mod normal. Trecerea de la un procesor dual core la unul quad core nu aduce dublarea performan]elor, iar avantajele pl\cilor grafice dual-GPU se v\d cel mai bine `n benchmark-uri. De ce? Componentele sunt defecte? Proiectare defectuoas\? Nu. L\snd la o parte `ntmpl\rile, `n mai bine de 99% din cazuri vina nu este a hardware-ului . Software-ul este de vin\ `n cazul de fa]\, poate mai bine zis dezvoltatorii de software. Exemple pot fi g\site peste tot, de la Windows Vista, una dintre cele mai mari dezam\giri `nregistrate de Microsoft, la jocuri ale c\ror produc\tori nu au acordat niciun fel de respect cump\r\torilor, precum GTA IV cu minunatele sale cerin]e de sistem nejustificate. Diferen]ele `ntre

un quad core [i un dual core sunt vizibile `n prea pu]ine aplica]ii din cauza lipsei acute de optimiz\ri. Acela[i lucru poate fi spus [i despre pl\cile grafice multi-GPU [i configura]iile SLI sau CrossFire, de[i acestea au `nregistrat progrese semnificative `n ultimul timp. Din p\cate, produc\torii prefer\ s\ ias\ la `naintare cu diverse sarcini noi ce pot fi `ndeplinite de acceleratoarele grafice `n defavoarea oferirii unor drivere de calitate. O alt\ problem\ este cantitatea de memorie RAM folosit\ de utilizatori. Problemele de care se lovesc utilizatorii sistemelor de operare pe 64 de bi]i, datorate suportului redus din partea dezvoltatorilor de software, fac ca la ora actual\ s\ existe pl\ci grafice care au ajuns din urm\ memorie RAM a sistemelor 32bit. Lansarea Windows 7 promite s\ schimbe aceast\ situa]ie, `ns\ r\mne de v\zut dac\ a[a va fi. Motivul invocat de majoritatea dezvoltatorilor de software pentru lipsa suportului pentru cele mai noi tehnologii este num\rul redus de utilizatori care de]in componentele necesare pentru a beneficia de includerea lor. Cu toate acestea, cerin]ele de sistem pentru rularea la detalii maxime a unui joc nou, de exemplu, tind s\ fie peste configura]ia tipic\ a utilizatorului normal, de[i absen]a optimiz\rilor este vizibil\ indiferent de set\rile folosite. Benchmark-urile sunt folosite pentru promovarea produselor noi deoarece scot `n eviden]\ adev\rata putere de calcul a componentelor. Din p\cate, relevan]a acestora se mic[oreaz\ pe zi ce trece datorit\ lipsei de interes a celor care produc software-ul [i driverele folosite `n mod normal de utilizatori. Lipsa rezultatelor `n aplica]iile folosite zilnic de utilizatorii normali `nl\tur\ motiva]ia acestora pentru cump\rarea unor componente noi. Orice sistem ruleaz\ la fel de repede ca [i cea mai slab\ dintre componentele sale, `ns\ `n cazul de fa]\ este vorba de componenta software. Putere de calcul exist\, `ns\ nu [i dorin]a de a o pune `n valoare, iar acesta este unul dintre motivele principale ale dec\derii PC-ului.

februarie 2009

IT express
Hynix Semiconductor

Feature Hynix Semiconductor

Chip-uri de memorie GDDR5 la 7GHz


Hynix Semiconductor, unul dintre cei mai mari produc\tori de chip-uri de memorie la nivel global, a anun]at de curnd realizarea unor noi chip-uri de memorie GDDR5, capabile s\ lucreze la o frecven]\ efectiv\ de 7GHz. Chip-urile de memorie GDDR5 sunt folosite la ora actual\ pe pl\cile grafice Radeon HD 4870 [i Radeon HD 4870X2, `ns\ vor fi folosite pe scar\ larg\ pentru realizarea viitoarelor genera]ii de pl\ci grafice. Principalul avantaj al memoriilor GDDR5 este c\ sunt de tip QDR (Quad Data Rate). Astfel, frecven]a efectiv\ de lucru a chip-ului de memorie este de patru ori mai mare dect frecven]a de baz\. Acest fapt permite folosirea unei l\]imi de band\ superioar\ `n condi]iile p\str\rii num\rului de bi]i al interfe]ei cu memoria grafic\. Costurile de produc]ie a PCB-urilor pl\cilor grafice scad `n consecin]\. De asemenea, un alt avantaj al memoriilor GDDR5 este c\ nu mai necesit\ trasarea unor circuite de lungime egal\. De asemenea, procesul de fabrica]ie folosit pentru realizarea chip-urilor de memorie GDDR5 permite func]ionarea acestora la tensiuni de alimentare mai mici dect pentru GDDR3. Noile chip-uri de memorie GDDR5 proiectate de Hynix lucreaz\ la o frecven]\ de baz\ de 1750MHz folosind o tensiune de alimentare de doar 1.35V. Astfel, consumul de curent este mai mic dect al chipurilor de memorie GDDR5 actuale, acestea din urm\ folosind o tensiune de alimentare de 1.5V. Func]ionarea noilor chip-uri la o frecven]\ efectiv\ de 7GHz cu o tensiune de doar 1.35V este posibil\ datorit\ procesului de fabrica]ie pe 54nm dezvoltat de Hynix. Chip-urile GDDR5 prezentate de Hynix `ndeplinesc standardele JEDEC [i ofer\ o capacitate de stocare de 128MB. Datorit\ frecven]elor ridicate de func]ionare, noile chipuri permit atingerea unor l\]imi de band\ de 224GB/s folosind o interfa]\ cu memoria pe 256 bi]i,

respectiv 448GB/s dac\ este utilizat\ o magistral\ pe 512 bi]i. ~nceperea produc]iei `n mas\ a noilor chip-uri este planificat\ de Hynix pentru prima jum\tate a anului 2009. Viitoarele genera]ii de nuclee grafice produse de AMD/ATI, respectiv NVIDIA, ar putea s\ foloseasc\ noile chip-uri de memorie GDDR5 oferite de Hynix `n cazul `n care acestea vor putea fi

produse `n cantit\]i suficient de mari. Viitoarele genera]ii de pl\ci grafice nu vor mai fi nevoite s\ foloseasc\ magistrale mai mari de 256 bi]i cu memoria datorit\ l\]imii de band\ oferit\ de aceste chip-uri, cel pu]in nu pentru c]iva ani. Hynix ofer\ cele mai performante chip-uri de memorie GDDR5 pentru pl\ci grafice la ora actual\.

Elpida Memory Inc.

Primul chip XDR DRAM de 1Gb pe interfa pe 32 de bii


Produc\torul japonez de chip-uri de memorie Elpida a lansat primul chip XDR DRAM cu o capacitate de 128MB ce folose[te o interfa]\ pe 32 de bi]i. Noul chip poate s\ ating\ frecven]e efective de lucru de pn\ la 7.2GHz, mai mult dect cel mai rapid chip de memorie GDDR5 la ora actual\. Frecven]a de baz\ a acestui chip este de 900MHz, frecven]a efectiv\ de 7.2GHz fiind datorat\ arhitecturii Octal Data Rate folosit\ de memoriile XDR DRAM. Noul chip ofer\ o l\]ime de band\ teoretic\ de 28.8GB/s, iar produc\torul afirm\ c\ este ideal pentru dispozitive precum console de jocuri, televiziune digital\ [i unit\]i inscriptoare pentru discuri Blu-Ray. Consola PlayStation 3 folose[te chip-uri de memorie XDR DRAM, `ns\ acestea func]ioneaz\ la o frecven]\ efectiv\ de doar 3.2GHz. Noul chip este produs folosind tehnologia de fabrica]ie pe 65nm CMOS. Frecven]a specificat\ de produc\tor este ob]inut\ folosind o tensiune de alimentare de 1.5V. Noul chip consum\ cu 35% mai pu]in dect dou\ chip-uri XDR DRAM de 64MB care folosesc o interfa]\ pe 16 bi]i, `n condi]iile `n care ofer\ acela[i spa]iu de stocare [i ocup\ mai pu]in spa]iu. Elpida specific\ func]ionarea corect\ a acestui chip la temperaturi cuprinse `ntre 0C [i 100C. Sistemul de `mpachetare folosit este de tip FBGA, fiind folosite nu mai pu]in de 150 de contacte pentru versiunile pe 32 de bi]i ale chip-ului. De asemenea, sunt oferite [i versiuni pe patru, opt sau 16 bi]i pentru a reduce costurile de produc]ie. Aceste versiuni folosesc un sistem de `mpachetare de tip FBGA cu 104 contacte. Sharon Holt, senior vice president al diviziei Licensing and Marketing din cadrul Rambus declar\ c\ produsele electronice actuale necesit\

performan]e ridicate `n paralel cu un consum de curent electric ct mai redus. Noile chip-uri de memorie realizate de Elpida vor permite ob]inerea unor performan]e ridicate pentru o gam\ larg\ de produse electronice dedicate segmentului high end. Elpida a `nceput s\ livreze mostre de test ale noilor chip-uri de memorie c\tre implementatori. Produc]ia de mas\ este programat\ s\ `nceap\ `n luna aprilie a anului curent. De asemenea, Elpida declar\ c\ lucreaz\ la ob]inerea unor chip-uri XDR DRAM cu un consum ct mai redus.

februarie 2009

IT express

Interviu Creative Labs

Doar Creative ofer astzi o accelerare hardware modern dedicat jocurilor


XtremPC, `n dialog cu Darragh O'Toole Senior Brand Manager - Audio, Creative Labs
XPC: Crede]i c\ viitorul prelucr\rii hardware a sunetului apar]ine standardelor proprietare, cum ar fi EAX [i Alchemy, celor deschise, cum ar fi OpenAL, sau unor `mbin\ri `ntre cele dou\? DO: Doar Creative ofer\ ast\zi o accelerare hardware modern\ dedicat\ jocurilor, care trebuie s\ fie EAX sau OpenAL, dar EAX 2.0 e oferit la scar\ mai larg\ [i este disponibil de la providerii middleware ca Fmod sau Miles. XPC: La ora actual colabora]i cu ASUS [i MSI pentru oferirea de solu]ii de sunet integrate pe modelele high end de pl\ci de baz\ oferite de ace[ti produc\tori. Inten]iona]i s\ extinde]i colaborarea cu ace[tia [i pentru modelele mainstream? DO: Deocamdat\, parteneriatul e limitat la solu]iile pentru pl\ci de baz\, dar avem o gam\ larg\ de solu]ii, de la software [i chipset-uri pentru pl\cile de baz\ pn\ la chipset-uri pentru pl\ci de sunet externe, deci exist\ mereu poten]ial pentru o viitoare dezvoltare pe baza cerin]elor partenerilor. XPC: Care este rela]ia dintre Creative Labs [i Auzentech [i ce a dus la licen]ierea, dup\ o foarte lung\ perioad\ de timp, a unui chip audio Creative care s fie integrat `ntr-o plac\ de sunet de sine st\t\toare produs\ de o alt\ companie? Exist\ colabor\ri `n domeniul dezvolt\rii software sau a driverelor? DO: Creative [i-a extins programul OEM pentru a include chip-urile folosite pentru produsele de top. Auzentech este partener OEM al Creative pentru chipul X-Fi, att `n varianta PCI, ct [i PCI Express, pentru care noi particulariz\m doar driverele de baz\. Software-ul adi]ional este oferit `ns\ de compania Auzentech. XPC: Compania ASUS a introdus pe pia]\ un modul de sunet bazat pe un chip Analog Devices, dar care folose[te tehnologii software licen]iate de la Creative Labs. Care este scopul acestor solu]ii [i ce ofer\ `n plus utilizatorului? DO: Portofoliul nostru OEM include att solu]ii hardware, ct [i software, ceea ce le permite partenerilor OEM s\-[i personalizeze ofertele pe baza nevoilor proprii. ~n acest caz, oferim driverele Sound Blaster [i aplica]ia care ruleaz\ cu acest codec hardware AD2000B. XPC: C-Media a introdus pe pia]\ familia de chipuri Oxygen HD, care ofer\ facilit\]i pn\ acum indisponibile pe pl\cile de sunet Creative Labs, cum ar fi Dolby Digital Live [i DTS Connect. Care a fost r\spunsul Creative Labs? DO: Noile plci PCI Express din seria X-Fi Titanium sunt deja dotate cu Dolby Digital Live [i DTS Connect, incluse `n pachetul software. De]in\torii de X-Fi PCI pot desc\rca aceste encod\ri la un pre] modic ($4.72). XPC: Dup trecerea la PCI Express, inten]ioneaz\ Creative Labs s\ introduc\ [i alte schimb\ri `n construcia hardware a pl\cilor de sunet, cum ar fi conectori pentru front panel sau utilizarea exclusiv\ a condensatorilor solizi? DO: Gama X-Fi Titanium ofer\ un conector frontal standard, am ad\ugat I/O optic pe backplate [i am schimbat configura]ia minijack-ului conform noilor cerin]e Vista UAA pentru jack-uri stereo codate pe patru culori. Noul Drive bay a fost complet ref\cut pentru a veni `n `ntmpinarea cerin]elor comunit\]ii de jocuri. Deocamdat\ nu avem `n plan alte configura]ii op]ionale. XPC: Inteniona]i s\ lansa]i pe pia]\ produse media care s\ centralizeze sursele audio dintr-o re]ea, oferind [i suport pentru streaming online? Exist\ alte domenii multimedia `n care ve]i intra sau `n care dori]i s\ intra]i? DO: Am lansat recent noul X-Fi Notebook cu transmi]\tor wireless inclus care permite transmiterea con]inutului audio de pe PC `n toat\ camera sau `n toat\ casa la un num\r nelimitat de receptoare wireless Creative. Produsele noastre wireless se bazeaz\ pe o tehnologie proprietar\ pentru streaming-ul audio, cu conectare robust\ [i suport pentru sunet necompresat, beneficiind [i de procesare X-Fi pentru a `mbun\t\]i sursa audio `nainte de transmisie. Deocamdat\ suport\ dou\ moduri, Broadcast (de la unul la un num\r nelimitat de receptoare) sau Zone (pn\ la patru receptoare), nu necesit\ re]ea sau configurare avansat\ [i se poate folosi cu orice surs\ sau orice player. La CES am prezentat Sound Blaster pentru iTunes, o plac\ de sunet USB cu transmi]\tor wireless pentru PC sau Mac, al\turi de boxele Gigaworks T20W Wireless, realizate special `n compatibilitate cu noua noastr\ serie de transmi]\toare. XPC: De ce a a decis Creative Labs s\ nu mai produc\ pl\ci video? Exist\ [anse pentru o reintrare pe pia]\? DO: ~n special pentru c\ Creative `[i concentra aten]ia pe partea audio [i pe produsele audio portabile. Nu a[ spune c\ vom reveni la pl\ci grafice, dar cu noua platform\ Zii ve]i vedea Creative intrnd pe pia]\ cu numeroase produse noi `n cursul acestui an, unele dintre ele avnd aplica]ii legate de grafic\ datorit\ flexibilit\]ii procesorului, a numeroaselor ie[iri video, a interfe]ei HDMI ready [i upscaling-ului.

Darragh O'Toole Senior Brand Manager - Audio Creative Labs


XtremPC: Este afectat\ compania Creative Labs de criza economic\ actual\? Dac\ da, care sunt strategiile prin care se urm\re[te trecerea cu bine prin aceast\ perioad\? Darragh OToole: Din cauza climatului economic actual, toate companiile sunt afectate de schimb\rile pie]ei, att la nivel de afacere, ct [i la nivel de consumator. Creative se reg\se[te `n pozi]ia unic\ de a continua dezvoltarea [i lansarea de noi produse, `n acela[i timp investind `n R&D [i oferind pentru vizionare la CES noua platform\ Zii, al\turi de alte noi produse, inclusiv Sound Blaster pentru iTunes cu boxele wireless aferente [i noul headset pentru jocuri Creative HS-1100. XPC: Cum a primit Creative Labs schimb\rile introduse de Windows Vista, adic\ eliminarea DirectSound `n favoarea XACT, [i ce implica]ii a avut acest fapt? DO: Am introdus Creative Alchemy pentru a reface sunetul surround din cele peste 100 de jocuri afectate de `ndep\rtarea din Vista a suportului hardware DS3D. Acest lucru permite jocurilor s\ profite `n continuare de X-Fi Processing [i surround pe c\[ti. F\r\ acest suport, jocurile pentru XP r\mn doar cu sunetul stereo, f\r\ EAX, sau pur [i simplu dau eroare. XPC: Care este explica]ia pentru suportul restrns sau inexistent pentru pl\cile de sunet Creative din seriile Audigy, Audigy 2 [i Live! `n cadrul sistemului de operare Windows Vista? DO: Suportul pentru seria Live! a `ncetat odat\ cu Windows XP dup\ aproape o decad\ de asisten]\ deoarece am evoluat de la platforma Live!, dar Audigy este `nc\ suportat, iar driverele sunt disponibile pentru desc\rcare.

10

februarie 2009

IT express

Tehnotrend
ASUS

Tastatura Eee
Prin lansarea modelului EeePC la sfr[itul anului 2007, ASUS a creat practic o nou\ gam\ de produse. De curnd, pe net au ap\rut imagini cu unul dintre proiectele la care au lucrat tehnicienii ASUS. Denumit\ Eee Keyboard, aceast\ tastatur\ este mai degrab\ un PC de dimensiuni reduse. Produsul celor de la ASUS ofer\ o serie de conectori care se pot reg\si pe majoritatea PC-urilor desktop normale, precum D-Sub, USB, jack-uri audio out [i microfon, Firewire, Gigabit LAN [i slot pentru card de memorie. Cu excep]ia dimensiunilor reduse, ceea ce deosebe[te Eee Keyboard de restul produselor disponibile la ora actual\ sunt includerea unei interfe]e HDMI wireless [i a unui ecran touchscreen `n locul tradi]ionalului NumPAD. Detalii despre configura]ia Eee Keyboard nu au fost dezv\luite, `ns\ prezen]a conectorului HDMI pare s\ sugereze folosirea altui chipset dect tradi]ionalul Intel 945GME. Eee Keyboard are poten]ialul s\ revolu]ioneze pia]a de PC-uri Home Theater. Disponibilitatea acestui produs r\mne un mister, ASUS neanun]ndu-l oficial.

TEHNOTREND
Stick-uri USB cu atitudine
Posibilitatea de a c\ra cantit\]i apreciabile de date `n siguran]\ folosind un dispozitiv de dimensiuni foarte mici este esen]ial\ pentru majoritatea oamenilor, de la studen]i la directori de companii. Sirtified, o companie axat\ pe oferirea unor accesorii cu design deosebit, ofer\ stick-uri USB menite s\ atrag\ aten]ia asupra posesorului. Denumite Hand USB Stick, acestea imit\ gesturi cunoscute `n anumite cercuri. Aceste stick-uri au poten]ialul de a fi apreciate de rockeri, rapperi, precum [i de orice utilizator care vrea s\ ias\ `n eviden]\.

vitrina tehnologiei de viitor prin ochii prezentului

Limba klingonian
Star Trek este, probabil, cel mai celebru serial Science Fiction din toate timpurile. Genera]ii `ntregi au urm\rit aventurile din universul creat de Gene Roddenberry. Cherry ofer\ fanilor Star Trek o tastatur\ tematic\. Denumit\ Klingon Language Wired Standard Keyboard, aceast\ tastatur\ beneficiaz\ de taste personalizate cu caracterele limbii klingoniene, una dintre rasele extraterestre prezente `n universul Star Trek. Acest model folose[te designul unei serii de succes oferite de Cherry, G83-6000, o veste bun\ pentru poten]ialii clien]i. Klingon Language Wired Standard Keyboard ofer\ 105 taste, de ajuns pentru toate necesit\]ile zilnice ale eventualilor doritori. Tastatura folose[te caractere klingoniene `n locul literelor normale, `ns\ o serie de taste p\streaz\ caractere terestre, fiind probabil gndit\ pentru locotenent-comandorul Worf. Produc\torul ne asigur\ c este respectat formatul QWERTY, de[i ar fi necesar\ o confirmare din partea unui fan `nr\it al serialului pentru traducere. Klingon Language Wired Standard Keyboard folose[te un conector PS/2 [i va fi disponibil\ `n cantit\]i limitate. Din acest motiv, le recomand\m fanilor s\ se gr\beasc\.

Dimensiunile standard specificate de Sirtified pentru Hand USB Stick sunt 85mm x 35mm x 35mm. Capacitatea de stocare oferit\ de modelele actuale este de 2GB, destul de pu]in la ora actual\. Este de a[teptat ca produc\torii s\ lanseze modele mai spa]ioase, `n func]ie de cerere. Pre]ul unui Hand USB Stick este de 35$, `n condi]iile `n care un stick USB de 2GB normal cost\ aproximativ 6$. Cu toate acestea, mesajul pe care `l trimite Hand USB Stick este considerat cel mai important. Aceste stick-uri vor fi disponibile `ncepnd din aceast lun pe site-ul Sirtified.

12

februarie 2009

Hardware

Start

hardware
Servicii post-vnzare
Ultima or\ 017 020 026 035
Nout\]ile care merit\ toat\ aten]ia

Phenom II X4
Nucleul Deneb pe 45nm

Netbook-uri
Portabilitate accesibil

Date la purttor
Radu Bozga radu.bozga@xtrempc.ro
21 harddisk-uri portabile n test

Un produc\tor de componente hardware lucreaz\ cteva luni sau chiar ani pentru dezvoltarea unor noi modele, timpul necesar pentru dezvoltarea lor variind `n func]ie de tipul acestora. De-a lungul timpului s-au `nregistrat multe cazuri `n care produsele au fost lansate f\r\ a fi testate suficient. ~n aceste condi]ii, comportamentul lor sau uneori chiar durata de via]\ au fost sub a[tept\ri.
Cel mai recent caz de introducere pe pia]\ a unui produs cu defecte `i apar]ine lui Seagate. Compania reprezint\ cel mai mare produc\tor de harddisk-uri la ora actual\. Seria 7200.10 a avut un succes fenomenal, remarcndu-se att prin performan]e bune [i nivel redus de zgomot, ct [i prin fiabilitate excelent\. Urm\toarea serie introdus\ a fost 7200.11, care a f\cut furori la lansare datorit\ memoriei tampon de 32MB [i performan]elor foarte bune. La scurt timp `ns\, diver[i indivizi - unii aviza]i [i al]ii mai pu]in - au `nceput s\ sus]in\ c\ noile harddisk-uri au mari probleme. La sfr[itul anului 2008, forumurile din `ntreaga lume au `nceput s\ fie luate cu asalt de utilizatori ai modelelor Seagate 7200.11 care nu mai func]ionau. Simptomele erau cam acelea[i pentru to]i: la startup, BIOS-ul pl\cii de baz\ nu a mai recunoscut unitatea de stocare. Astfel de informa]ii au fost ni[te lovituri dure pentru cei care `[i cump\raser\ harddisk-uri din noua serie cu capacitate de 1TB sau 1.5TB. Imediat au ap\rut diverse firmware-uri, `ns\ niciunul oficial. Unii dintre utilizatori au riscat [i au recurs la astfel de solu]ii `n disperare s\ nu piard\ cantit\]i uria[e de date. Cei mai mul]i au a[teptat `ns\ un r\spuns oficial de la Seagate, care a fost `ntrziat nepermis

de mult. ~n cele din urm\, produc\torul a recunoscut c\ pot fi unele probleme cu modelele sale [i a sus]inut c\ singurele afectate sunt cele produse `n luna decembrie a anului 2008. Plngerile utilizatorilor de pe diverse forumuri indic\ `ns\ altceva. Ca rezolvare, Seagate a lansat la jum\tatea lunii ianuarie un firmware oficial - SD01. La numai o zi dup\ publicarea acestuia, forumul produc\torului con]inea un topic de cteva zeci de pagini pe aceast\ tem\. De[i mul]i ar putea crede c\ erau mesaje de mul]umire, lucrurile nu stau deloc a[a. To]i utilizatorii se plngeau de faptul c\ noul firmware nu poate fi instalat deoarece aplica]ia furnizat\ de Seagate nu recunoa[te harddisk-urile. ~n `ncercarea de a rezolva ct mai rapid aceast\ nepl\cere, produc\torul a `nlocuit dup\ numai o zi firmware-ul cu un altul. Cum era de a[teptat, un num\r mare de utilizatori a recurs la update, dar surpriza a fost mai nepl\cut\ dect prima dat\, noul firmware ducnd la imposibilitatea sistemelor de a mai boota. Produc\torul a realizat gafa doar dup\ ce mai mul]i utilizatori au testat noua solu]ie. A[adar, a fost retras [i al doilea firmware [i dup\ `nc\ o zi a ap\rut o a treia versiune, aparent func]ional\. ~n concluzie, se pare c\ Seagate a reu[it `ntr-un trziu s\ rezolve problema. Numai timpul ne va putea r\spunde `ns\ la aceast\ `ntrebare. Deocamdat\ nimeni nu [tie dac\ update-ul de firmware chiar rezolv\ problemele. Cu toate acestea, incidentul va avea repercusiuni grave asupra produc\torului. Ce se va `ntmpla cu utilizatorii care au pierdut datele din cauza harddisk-urilor defecte? Pentru a-[i mai `mbun\t\]i imaginea, compania ar putea s\ ofere recuperare gratuit\ a datelor. Pn\ la aceast\ dat\, r\spunsul oficial Seagate este `ns\ c\ garan]ia nu acoper\ pierderea informa]iei de pe harddisk-uri. Este evident c\ produc\torul a tratat `ntr-un mod neprofesional tot acest incident [i prin `ncerc\rile sale de a remedia problema nu a f\cut dect s\ `[i p\teze imaginea. Din acest motiv, seria 7200.11 va r\mne o pat\ neagr\ `n portofoliul Seagate pentru mult timp de aici `nainte.

GeForce GTX 295


Noul rege al performanei 3D

046 050

Laborator
~n fiecare lun\ XtremPC testeaz\ pentru tine noi produse

Topuri
Locuri unde po]i alege un produs cu adev\rat de top

062

PLATFORMA DE TEST
Pl\ci de baz\ LGA775 / Socket AM2+: CPU - Intel Core 2 QX9650/AMD Phenom X4 9850 Black Edition Memorie - 2x1024MB ADATA DDR3-1600 7-7-7-20/ 2x1024MB Crucial Ballistix PC2-8500 CAS5 HDD - Seagate ST3250410AS 250GB VGA - Leadtek PX8800GTS TDH 640MB Surs\ - Fortron Epsilon 1010W/Cooler Master Real Power M620

Pl\ci video PCI-Express: CPU - Intel Core 2 Quad Q9650 @ 4.0GHz Plac\ de baz\ - GIGABYTE GA-EP45 EXTREME Memorie - 2x2GB Mushkin XP2-8800 HDD - Seagate Barracuda 7200.10 250GB Surs\ - Cooler Master Silent Pro M700

14

februarie 2009

Hardware

Ultima or
SONY

PE SCURT
NOU RECEIVER TV PENTRU NOTEBOOK-URI Telegent Systems a anun]at disponibilitatea unui nou chipset ce permite recep]ia semnalului TV pe dispozitivele portabile. Chip-ul este capabil s\ recep]ioneze semnale TV analog [i DVB-T `n sistem PAL, SECAM [i NTSC, precum [i un radio FM. Consumul de energie [i dimensiunile dispozitivului permit integrarea u[oar\ `n sisteme portabile. Chipser-ul TLG2300 este livrat ini]ial sub form\ de mostre produc\torilor de laptop-uri, urmnd ca acesta s\ fie integrat `n modelele viitoare. www.telegent.com OFERTE DE UPGRADE PENTRU LAPTOP-URI DELL Dell ofer\ clien]ilor ce au achizi]ionat un laptop XPS M1330 posibilitatea de a opta pentru un drive SSD cu capacitatea de 256GB contra sumei de 400USD. Pentru adep]ii clasicului harddisk, compania pune la dispozi]ie un harddisk de 500GB, la 7200RPM. www.dell.com ADAPTOR WIRELESS PENTRU JOCURI DE LA TRENDNET TRENDnet ofer\ un adaptor Wireless N creat special pentru jocurile `n re]ea. Modelul TEW-647GA reduce laten]ele care apar `n mod normal la astfel de echipamente [i permite rularea mai cursiv\ a jocurilor dinamice. Cu o vitez\ de 300Mbps, adaptorul Wireless N este performant [i simplu de instalat, oferind compatibilitate cu consolele Xbox 360, PlayStation 3 [i GameCube. Pentru consolele de jocuri care nu dispun de port Ethernet, cum este Nintendo Wii, TRENDnet propune adaptorul USB TU2-ET100. www.trendnet.com CORSAIR PRODUCE PRIMUL S|U DRIVE SSD Conceput pentru pia]a mainstream, Corsair SI128 ofer\ 128GB capacitate de stocare [i viteze de transfer de 90MB/s la citire, respectiv 70MB/s la scrierea datelor. Conform companiei, ceea ce diferen]iaz\ modelul SI128 de alte dispozitive similare este utilizarea unui controller de memorie Samsung, mai rapid, `n locul modelului comun JMicron 602, utilizat `n dispozitivele de tip MLC SSD. Corsair SI128 poate fi achizi]ionat pentru un pre] mai mic de 450 dolari. www.corsair.com

VAIO P Series Lifestyle PC


Cnt\rind doar 635 grame [i dispunnd de ecran `n format wide cu diagonala de 8, noul model de la Sony se remarc\ printr-un design foarte atr\g\tor [i un format compact. Construit `n jurul unui procesor Atom la 1.33GHz, VAIO P Series ruleaz\ sistemul de operare Windows Vista, n versiune Home Premium sau Basic. Configura]ia sa mai include 2GB memorie RAM [i, opional, un drive SSD cu o capacitate de 128GB sau un harddisk de 60GB. Bateria Li-Ion oferit\ ca dotare standard promite o autonomie de patru ore, extensibil\ la opt ore prin utilizarea bateriei opionale, cu capacitate m\rit\. Ecranul cu diagonala de 8 este iluminat cu ajutorul tehnologiei LED [i ofer\ o rezolu]ie foarte generoas\ pentru dimensiunile sale, de 1600x768 pixeli. Conectarea la re]ea este asigurat\ prin interfa]\ 3G WWAN [i WiFi 802.11b/g. Mai sunt oferite conexiune Bluetooth [i un modul GPS pentru naviga]ie. VAIO P Series suport\ tehnologia instant-on, capabil\ s\ faciliteze pornirea imediat\ a sistemului `n interfa]a Sony Xross Media Bar, pentru un acces rapid la clien]ii de mesagerie instant [i e-mail. Vaio P Series Lifestyle PC este oferit `n cinci versiuni diferite, cu carcas\ `n nuan]e de ro[u, negru, verde [i alb, pentru un pre] de 900 dolari. www.sony.com

Razer Mamba
Pasiona]ilor de jocuri PC le este oferit un nou mouse de gaming performant. Noul model de la Razer beneficiaz\ de un design ergonomic [i utilizeaz\ o conexiune prin unde radio `n banda de 2.4GHz. Acesta este optimizat pentru un timp de reac]ie ct mai redus [i poate func]iona `n mod wireless, dar [i conectat prin intermediul unui cablu tradi]ional, cu o lungime de 2m, prev\zut cu conector deta[abil. Timpul unui mouse tradi]ional. Razer Mamba ofer\ suport pentru profile personalizabile, fiind echipat cu propria memorie intern\, folosit\ pentru a memora set\rile favorite `ntr-un mod transparent fa]\ de PC-ul la care este ata[at. Senzorul optic dispune de o rezolu]ie de 5600DPI, utilizeaz\ tehnologie laser [i ofer\ o rat\ de e[antionare de 1000Hz. Carcasa este prev\zut\ cu suporturi din teflon pentru o alunecare f\r\ efort [i butoane de dimensiuni mari, optimizate pentru o prindere ferm\. Modelul este alimentat cu ajutorul unei baterii Li-Ion integrate, capabil\ s\ asigure o autonomie de 72 ore `n mod normal de utilizare sau 14 ore odat\ cu selectarea profilului de gaming, recomandat pentru performan]e optime. Razer Mamba poate fi achizi]ionat pentru suma de 129 euro. www.razerzone.com

RAZER

de r\spuns este specificat la doar 1ms, de aproximativ opt ori mai pu]in dect al

OpticBook A300
Plustek a lansat un nou model de scanner `n format A3, cu func]ie de scanare a documentelor `n format PDF. Documentele pot fi salvate `n fi[iere individuale sau unite `n spa]iul unui singur fi[ier PDF. Procesul de scanare este realizat la o rezolu]ie optic\ de 600dpi, cu 48 bi]i adncime de culoare. Software-ul livrat dispune de func]ie OCR pentru recunoa[terea scrisului [i poate realiza rotirea automat\ a documentelor `n pozi]ia corect\, `n func]ie de orientarea scrisului prezent n imagine. Carcasa este prev\zut\ cu [apte butoane menite s\ `nlesneasc\ procesul de scanare. OpticBook A300 este garantat pentru un volum de pn\ la 5000 de documente pe zi. Timpul necesar scan\rii unui document A3 color este de 2.5 secunde, pentru o rezolu]ie de lucru de 300dpi [i adncime de culoare 24bit. Scanarea aceluia[i document `n mod alb-negru este realizat\ `n 2.1 secunde. Scanarea documentelor este efectuat\ cu ajutorul unui senzor CCD cu patru canale de culoare, capabil s\ ating\ o rezolu]ie hardware de 600x1200dpi. OpticBook A300 poate fi achizi]ionat pentru suma de 1999 euro. www.plustek.com

PLUSTEK

16

februarie 2009

Ultima or
SAMSUNG

Hardware

Samsung a lansat seria H de camere video FullHD, echipate cu drive SSD de pn la 64GB
Samsung ofer\ patru noi modele de camere video FullHD, prev\zute cu drive SSD cu capacitate de pn\ la 64GB. Acestea utilizeaz\ un ansamblu optic revizuit [i dispun de sistem de stabilizare a imaginii. HMX-H106, noul vrf de gam\ de la Samsung, este primul model echipat cu drive SSD de 64GB. ~n compara]ie cu harddisk-ul clasic, tehnologia SSD permite o construc]ie mai compact\, cu o mai bun\ rezisten]\ la ocuri mecanice [i greutate redus\, iar eliminarea componentelor mecanice aduce cu sine o reducere a consumului de energie, dar [i performan]e superioare. HMX-H105 [i HMX-H104 ofer\ capacit\]i de stocare de 32GB [i 16GB, expandabil\ folosind carduri de memorie SD/SDHC. Materialul video este stocat `n format H.264, fiind posibil\ acomodarea a pn\ la 12 ore de material `nregistrat, pentru versiunea echipat\ cu drive SSD de 64GB. Ansamblul optic utilizeaz\ lentile Schneider Kreuznach Varioplan, cu o distan]\ focal\ de 37mm [i zoom optic 10X, adaptate pentru material video HD. Pentru rezultate optime, procesul de filmare este asistat de un stabilizator optic de imagine, bazat pe o tehnologie proprietar\ Samsung. Toate modelele din seria H permit conexiuni HDMI directe, f\r\ a necesita utilizarea unui sistem de andocare, [i sunt echipate cu ecran TFT color cu diagonala de 2.7. ~n afara modului de captur\ video HD este permis\ [i fotografierea la o rezolu]ie de 4.7MP asistat\ de blitz-ul , integrat. Senzorul optic de imagine, bazat pe tehnologie CMOS, m\soar\ 1/4.5 diametru [i ofer\ o rezolu]ie de 2.2MP Printre modurile de captur\ . poate fi reg\sit\ [i o func]ie time lapse, care permite captarea de imagini individuale la un interval de 1 pn\ la 30 secunde, salvate apoi sub forma unei singure secven]e video. www.samsung.com

PE SCURT
NOI MODELE DIN SERIA TOUGHBOOK EXECUTIVE Panasonic a lansat `n Romnia o nou\ serie de laptopuri din seria Toughbook Executive, format\ din modelele CF-F8, CF-W8 [i CF-T8. Modelul CF-F8 dispune de un ecran cu diagonala de 14.4 [i rezolu]ie 1280x800 pixeli, modem UMTS/ HSPA 7.2Mbps [i unitate optic\ intern\. CF-W8 [i CF-T8 folosesc un ecran de 12.1 cu rezolu]ie XGA. Noul W8 este echipat cu unitate DVD open-top, `n timp ce T8 vine cu ecran tactil. CF-F8 cnt\re[te numai 1.66kg, `n timp ce modelul CF-W8 ajunge la 1.28KG, iar CF-T8 la 1.385KG. CF-W8 [i CF-T8 sunt proiectate petru a supravie]ui unor c\deri de la o `n\l]ime de 76cm, f\r\ a se defecta. CF-F8 dispune de procesor Intel Core 2 Duo SP9300 la 2,26 GHz, memorie RAM de 3 GB [i plac\ grafic\ Mobile Intel GS45 Express. Celelalte dou\ modele, CF-T8 [i CF-W8, includ procesoare Intel Core 2 Duo SU9300 la 1,2 GHz [i memorie RAM de 3 GB. Ambele modele folosesc ecrane de 12,1 inchi cu format XGA. www.panasonic.com

CASIO

Noi camere digitale compacte de la Casio


Casio a lansat noi modele de camere digitale compacte, capabile s\ realizeze capturi de imagine `n succesiune rapid\, cu pn\ la 30 de cadre pe secund\ sau 1000 de cadre pe secund\ pentru captura video. Cel mai compact model, Casio EXILIM EX-FS10 m\soar\ numai 16.3mm grosime, `n timp ce versiunea EX-FC100 este conceput\ pentru a `nc\pea `n palm. Modelele EXZ400, EX-Z270 [i EX-S12 sunt adaptate pentru a exploata pe deplin abilit\]ile procesorului de imagine EXILIM Engine 4.0. Acesta ofer\ func]ii avansate, cum este modul Dynamic Photo, care permite decuparea obiectelor de interes dintr-o imagine [i combinarea lor cu o imagine captat\ ulterior care serve[te drept fundal. Utilizatorii pot combina serii de imagini realizate `n succesiune rapid\ pentru a realiza obiecte `n mi[care pe fundalul unei imagini fixe. Aceast\ func]ie permite crearea de scene complexe, compuse din mai multe imagini captate individual. Modelele EX-Z400 [i EX-FC100 sunt echipate cu senzori CMOS de imagine, cu rezolu]ie de 9.1MP [i sensibilitate ISO 1600. EX-Z400 [i EX-S12 dispun de senzori CCD cu rezolu]ie de 12.1MP respectiv 10.1MP , pentru EX-Z270, [i ofer\ o sensibilitate maxim\ de ISO3200. Modelele EX-FC100, EX-Z400 [i EXZ270 dispun de sistem optic de stabilizare a imaginii. Toate modelele sunt alimentate cu ajutorul unor baterii Li-Ion re`nc\rcabile [i utilizeaz\ carduri de memorie SD/SDHC pentru stocarea datelor. www.casio.com

Hardware

Ultima or
SANDISK

PE SCURT
INTEL VA OFERI DISPOZITIVE DE STOCARE SSD DE 320GB Intel pl\nuie[te o dublare a capacit\]ii de stocare pentru linia sa de dispozitive de stocare SSD, `ntr-o perioad\ de mai pu]in de un an. Majorarea capacit\]ii de stocare este posibil\ prin trecerea la procesul de fabrica]ie pe 34nm a chip-urilor de memorie flash. Anun]ul vine la scurt timp dup\ lansarea primei genera]ii de dispozitive SSD a companiei. Modelul X25M ofer\ o capacitate de stocare de 160GB [i viteze de 250MB/s la citirea datelor, respectiv 70MB/s la scriere. Acesta este bazat pe celule NAND Flash de tip MLC. www.corsair.com UN NOU TELEFON MOBIL DIN GAMA LG PRADA Cel mai nou terminal PRADA, modelul LG-KF900, ofer\ o serie de caracteristici tehnice adaptate celor mai sofisticate preferin]e `n domeniul telefoanelor mobile. Noul model LG PRADA ofer\ o nou\ interfa]\ flash, suport pentru conexiuni 3G HSDPA la 7.2Mbps [i o camer\ foto de 5MP, cu func]ii avansate precum `nregistrare video `n mod slow motion [i redare DivX. Alte caracteristici includ conectivitate Wi-Fi, browser full HTML [i apelare video. O schimbare major\ pentru noul terminal const\ `ntr-o serie de elemente estetice care `i ofer\ un aspect profesional, mai sofisicat, r\mnnd `n acela[i timp un instrument eficient de comunicare. LG-KF900 este disponibil pentru suma de 1899 Lei. www.lge.com ACCELERATOR GRAFIC NVIDIA QUADRO ~N VERSIUNE LOW PROFILE NVIDIA a lansat modelul Quadro NVS 420, un accelerator grafic pentru mediul profesional, destinat sistemelor desktop de dimensiuni mici. Acesta suport\ rezolu]ii de pn\ la 2560x1600 pixeli [i utilizeaz\ un procesor grafic cu un consum de numai 40W. Modelul dispunde de o memorie video cu o capacitate de 512MB, accesat\ prin intermediul unui bus de 128 bi]i, pentru o l\]ime de band\ de 11.2GB/s. NVIDIA ofer\ acest produs `mpreun\ cu software care permite crearea de desktop-uri virtuale. Quadro NVS 420 dispune de conectori DVI-D [i DisplayPort [i poate fi achizi]ionat pentru suma de 500 dolari. www.nvidia.com

Dispozitive SSD de a doua generaie


Bazate pe chip-uri de memorie MultiLevel Cell (MLC) fabricate `n litografie pe 43nm, noile genera]ii de dispozitive SSD de la Sandisk utilizeaz\ interfa]a SATA [i sunt oferite drept solu]ie de upgrade pentru notebook-urile echipate cu harddisk conven]ional. Noile modele ofer\ capacit\]i de 8GB, 16GB, 32GB, respectiv 64GB [i utilizeaz\ formatul de 2.5. Spre deosebire de modelele din prima genera]ie, noile versiuni sunt oferite pentru un pre] mult mai competitiv, care rivalizeaz\ cu cel al harddiskurilor clasice pentru notebook, eliminnd astfel principalul dezavantaj avut de tehnologia SSD pn\ acum. Noile modele SanDisk Gen 2 pSSD beneficiaz\ de un design modular revizuit [i sunt fabricate `n Japonia, `n parteneriat cu Toshiba. Acestea utilizeaz\ un nou model arhitectural [i un sistem de gestionare `mbun\t\]it al chip-urilor de memorie MLC NAND flash, optimizat pentru performan]e superioare, f\r\ a sacrifica fiabilitatea pe termen lung. www.sandisk.com

CRUCIAL

Ballistix Tracer TM DDR3-1333 si DDR3-1600


Crucial a lansat o nou\ linie de memorii DDR3, destinate noii platforme Core i7 de la Intel. Acestea sunt oferite `n kit-uri de trei module de memorie, cu capacit\]i de 3GB [i 6GB. Crucial Ballistix TracerTM sunt disponibile `n versiuni cu trei culori diferite, echipate cu radiatoare [i PCB de culoare ro[ie, albastru sau verde. Pentru un impact vizual mai pronun]at, modulele de memorie sunt prev\zute cu LEDuri de activitate, organizate `ntr-un model orizontal, de-a lungul marginii superioare a PCB-ului. Utilizatorii avansa]i au la dispozi]ie profile cu set\ri adi]ionale, optimizate pentru overclocking, disponibile prin utilizarea meniului XMP pe pl\cile de baz\ , compatibile cu tehnologie Intel Extreme Memory Profiles. Noile module de memorie func]ioneaz\ cu o tensiune de alimentare de 1.65V, la o frecven]\ de 1333MHz [i laten]e 7-7-7-24, respectiv 1600MHz i laten]e 8-8-8-24. www.crucial.com

HP

HP Mini 2140
HP a lansat un nou model de notebook, bazat pe platforma Intel Atom. HP Mini 2140 este disponibil pentru un pre] minim de 499 dolari [i ofer\ dot\ri att pentru utilizatorii obi[nui]i, dar [i cei mai preten]io[i. La fel ca [i alte modele bazate pe platforma Atom, modelul Mini 2140 este construit `n jurul unui procesor Intel Atom N270 la 1.6GHz, dispunde de 1GB sau 2GB memorie DDR2 la 800MHz [i harddisk de 80GB sau 160GB, cu vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM sau 7200RPM. Din p\cate este utilizat acela[i chipset Intel 945GSE, cu interfa]\ grafic\ GMA950. Ecranul LCD m\soar\ 10.1 [i este iluminat cu ajutorul unui backlight cu tehnologie LED. Printre dot\ri mai pot fi reg\site o camer\ WEB cu rezolu]ie VGA, slot Express Card/54 [i un cititor de card-uri SD. La RJ-45. Conectarea la re]ea este asigurat\ de o interfa]\ Marvell Ethernet 10/100/1000, conexiune WiFi 802.11b/g oferit\ de un chipset Broadcom [i un modul Bluetooth 2.0. Exist\ o]iunea alegerii `ntre o baterie cu [ase celule sau versiunea cu doar trei celule, greutate final\ fiind de 1.19Kg. ~n func]ie de preferin]e, sistemul de operare livrat poate fi Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic 32bit, distribu]ia SUSE Linux Enterprise Desktop 10 sau FreeDOS. HP ofer\ pentru acest model op]iunea achizi]ion\rii unei unit\]i CD/DVD externe, oferit\ prin intermediul panoului de andocare External MultiBay II. HP Mini 2140 m\soar\ 261.4 x 166.2 x 26.7mm [i este oferit `n [apte versiuni diferite, cu un pre] de achizi]ie cuprins `ntre 449 dolari [i 779 dolari. www.hp.com

capitolul conectivitate `ntlnim doi conectori USB, intr\ri pentru c\[ti [i microfon, cte un conector VGA [i

18

februarie 2009

Ultima or
VIEWSONIC

Hardware

Viewsonic a lansat propria linie de sisteme PC


Compania Viewsonic, cunoscut\ `n principal prin gama sa de monitoare LCD, a lansat propria linie de sisteme PC. Aceasta include [i sisteme desktop `n format compact, [i sisteme portabile. VieBook este alternativa Viewsonic pentru Asus Eee PC. Modelul dispune de un ecran LCD cu diagonala de 10.2, utilizeaz\ un procesor Intel Atom la 1.6GHz [i Windows XP Home Edition. Specifica]iile sale mai includ 1GB memorie RAM, harddisk de 160GB, conectivitate Gigabit Ethernet LAN [i WiFi 802.11b/g, webcam cu rezolu]ie de 1.3MP cititor de , carduri 4-in-1 [i difuzoare stereo integrate. Bateria Li-Ion permite o autonomie de aproximativ trei ore. VPC100 ViePC este un sistem desktop compact destinat aplica]iilor office sau navigrii web, oferit cu un monitor LCD `n format 16:9 cu diagonala de 18.5. Modelul utilizeaz\ o configura]ie similar\ versiunii mobile, aducnd `n plus un inscriptor DVD integrat. Conectarea la monitor este realizat\ prin interfa]\ VGA. Formatul carcasei e deosebit de compact, m\surnd numai 35mm grosime. ViePC este oferit [i `n versiune ata[abil\ de corpul monitorului, putnd fi montat pe spatele oric\rui LCD prev\zut cu sistem de prindere compatibil VESA, elibernd astfel spa]iul de pe birou. Aceast versiune nu include `ns\ [i inscriptorul DVD. VieBook cnt\re[te aproximativ 1.3kg [i poate fi achizi]ionat pentru un pre] de 429 dolari. VPC100 ViePC cost\ 549 dolari, `ns\ versiunea ata[abil\ de monitor este ceva mai ieftin\, fiind disponibil\ pentru 399 dolari. www.viewsonic.com

PE SCURT
PRIMUL PROIECTOR HD CU TEHNOLOGIE DLP DE LA LEICA Pradovit D-1200 DLP suport\ o rezolu]ie nativ\ de 1920x1200 pixeli [i afi[eaz\ imaginile `n format wide, cu rat\ de aspect 16:10. Modelul ofer\ imagini cu o luminozitate maxim\ de 2000 lumeni [i o rat\ de contrast ce atinge 2500:1. Carcasa din magneziu a modelului D-1200 ad\poste[te un senzor de imagine DarkChip cu diagonala de 0.98. Procesul de configurare este asigurat de un sistem de lentile cu ajustare pe vertical\. Modelul utilizeaz\ o lamp\ Philips cu o putere de 220W [i o durat\ de via]\ de 3000 ore, sau 4000 ore `n mod ECO. D-1200 dispune de conectori HDMI 1.3, DVI-D cu suport HDCP, intr\ri RCA, S-video, composite, dar [i un port Ethernet pentru conectarea la re]ea. Leica D-1200 DLP poate fi achizi]ionat pentru 12700 dolari. www.leica.com AMD A LANSAT UN NOU CHIPSET PENTRU PLACI DE BAZA ENTRY-LEVEL Adresat pl\cilor de baz\ din gama entry-level, chipset-ul AMD 760G dispune de interfa]\ grafic\ integrat\, compatibil\ cu specifica]iile DirectX 10. Platforma 760G este conceput\ pentru procesoarele din seria Athlon X2 7000, facilitnd realizarea de configura]ii cu un pre] competitiv. Arhitectura AMD, bazat\ pe un nucleu grafic din seria Radeon HD 3000, este capabil\ s\ ofere performan]e superioare solu]iei de la Intel din seria GMA 4500, putnd rula jocuri la un nivel superior de performan]\. Noul chipset ofer\ suport pentru configura]ii Hybrid CrossFire [i op]ional poate oferi conexiuni DisplayPort sau HDMI. Noile pl\ci de baz\ sunt produse de ASUS, GIGABYTE sau MSI [i beneficiaz\ de pre]uri `ncepnd cu 79 dolari. www.amd.com MONITOR LCD MULTI-TOUCH Albatron a demonstrat prototipul unui monitor LCD cu interfa]\ tactil\ [i suport pentru tehnologia multi-touch. Modelul prezentat este echipat cu un ecran `n format wide de 21.5, cu suport pentru o rat\ de refresh de 120Hz. Interfa]a tactil\ este `ncorporat\ `n rama monitorului pentru a nu-i reduce claritatea [i luminozitatea. Modelul ofer\ conectori DVI, VGA [i USB pentru interfa]a tactil\. www.albatron.com.tw

CREATIVE

Creative Tournament Gaming Headset


Creative a lansat un nou model de c\[ti cu microfon, adresat pasiona]ilor de jocuri. HS-1100 este primul model al companiei care integreaz\ tehnologia Silencer pentru reducerea zgomotului ambiant. Noua inova]ie are rolul de a permite o reproducere mai clar\ a conversa]iilor desf\[urate `ntre utilizatori, prin implementarea unui algoritm de reducere a zgomotului de fundal [i de `mbun\t\]ire a clarit\]ii vocii. Creative Tournament Gaming Headset HS-1100 utilizeaz\ difuzoare cu diametrul de 40mm, prev\zute cu magne]i din neodynium [i ofer\ suport pentru tehnologia X-Fi a companiei, menit\ s\ `mbun\t\]easc\ calitatea audio. Fidelitatea sunetului este asigurat\ prin tehnologia X-Fi Cristalyzer, responsabil\ de accentuarea detaliilor de fine]e din melodii, `n timp ce tehnologia X-Fi CMSS 3D este responsabil\ de crearea unui mediu 3D surround pentru o mai bun\ localizare `n spa]iu a surselor de zgomot din jocuri. Printre func]iile speciale oferite de modelul HS-1100 se reg\se[te [i un algoritm de modificare a vocii, prev\zut cu 18 profile selectabile. Pre]ul de achizi]ie pentru acest model este de 239 dolari. www.creative.com

PANASONIC

Panasonic Z1 - performane de top i dimensiuni reduse pentru televizoarele cu plasm


Noul vrf de gam\ al liniei de televizoare cu plasm\ de la Panasonic este echipat cu un ecran cu diagonala de 54 [i se face remarcat printr-o grosime a panoului de numai 1. Noul model poate reda con]inut video la rezolu]ie 1080p, cu o rat\ de re`mprosp\tare a imaginii de 600Hz [i rat\ de contrast nativ\ de 40.000:1. Panasonic Z1 aduce func]ionalitate VIERA Cast, tehnologie care permite redarea de con]inut video FullHD prin intermediul Internetului. Tehnologia WirelessHD permite transmiterea c\tre alte dispozitive compatibile a con]inutului video FullHD `n format necomprimat, folosind unde radio la o frecven]\ de 60GHz. Printre dot\ri mai poate fi reg\sit [i un cititor de carduri SD, util pentru redarea direct\ a con]inutului video `n format H.264 sau a imaginilor `n format JPG, ob]inute cu ajutorul unei camere digitale. www.panasonic.com

februarie 2009

19

Hardware

Feature PHENOM II X4

PHENOM II X4
Procesoarele Athlon64 au reprezentat apogeul pentru compania AMD. Lansarea procesoarelor Core 2 a readus Intel pe primul loc datorit\ performan]elor oferite [i poten]ialului foarte bun de overclocking dar reac]ia AMD nu a fost pe m\sura concuren]ei. Primele procesoare quad core au fost oferite de Intel [i au reprezentat un avantaj semnificativ. R\spunsul AMD a venit `n luna noiembrie a anului 2007 sub forma procesoarelor Phenom, dar performan]ele sub a[tept\ri [i poten]ialul redus de overclocking al acestora nu au readus Intel pe prima pozi]ie. Prin Phenom II, AMD `ncearc\ s\ ofere un nivel ct mai ridicat de performan]\ la un pre] redus. 20
februarie 2009

NUCLEUL DENEB PE 45NM


E[ecul procesoarelor AMD Phenom s-a datorat frecven]elor mici de func]ionare, poten]ialului redus de overclocking [i mediatiz\rii excesive a bug-ului TLB. Pre]urile reduse practicate de AMD pentru aceste procesoare au permis utilizatorilor ce doreau trecerea la quad core efectuarea acestei tranzi]ii la un pre] foarte bun, `ns\ vnz\rile au fost `n continuare reduse. Odat\ cu procesoarele Phenom, AMD a lansat `nc\ dou\ serii de produse. Acestea sunt pl\cile grafice Radeon din seria HD 3000 [i chipset-urile pentru pl\ci de baz\ din seria 7. Astfel, AMD a devenit primul produc\tor care ofer\ o platform\ complet\ pentru entuzia[ti, denumit\ Spider. Intel ofer\ [i solu]ii grafice, `ns\ numai integrate `n chipset-ul pl\cilor de baz\. Chipset-urile AMD din seria 7 pentru pl\ci de baz\ sunt primele asemenea chip-uri lansate de AMD dup\ o lung\ perioad\ de timp [i reprezint\ un succes. Performan]ele excelente oferite de acestea sunt completate de dot\rile foarte bune [i poten]ialul de overclocking ridicat. De asemenea, pl\cile grafice Radeon din seria HD 3000 au reprezentat un succes pentru AMD. Cu toate acestea, o platform\ este la fel de bun\ ca [i cea mai slab\ dintre componentele sale, iar procesoarele Phenom au reprezentat sl\biciunea platformei Spider. Lansarea primelor procesoare pe 45nm cu nuclee Wolfdale [i Penryn a sporit avantajul de care se bucur\ Intel pe pia]a procesoarelor. Cu toate acestea, arhitectura AMD era considerat\ cea mai avansat\ datorit\ controller-ului de memorie integrat `n pastila procesorului. Prin intermediul arhitecturii Nehalem, Intel a oferit la sfr[itul anului 2008 o arhitectur\ aproape identic\ cu cea introdus\ de AMD odat\ cu primele procesoare Athlon64 prin integrarea controller-ului de memorie `n pastila procesorului. De asemenea, procesoarele Core i7 folosesc o magistral\ de tip QuickPath Interconnect dezvoltat\ de Intel, similar\ celei Hyper Transport folosit\ de procesoarele AMD. Magistrala de tip Front Side Bus a fost abandonat\ de Intel prin adoptarea noului tip de magistral\. Performan]a noilor procesoare Intel Core i7 a fost sporit\ prin reintroducerea tehnologiei Hyper Threading, care permite rularea simultan\ a opt linii de execu]ie pe cele patru nuclee. Pentru a concura Intel, AMD a lansat pe 8 ianuarie 2009 platforma Dragon, succesorul lui Spider. Noua platform\ este compus\ din noile procesoare Phenom II X4 cu nucleu Deneb, pl\cile de baz\ cu chipset AMD 790GX sau 790FX [i pl\cile grafice Radeon HD 4800. Chipset-urile pentru pl\ci de baz\ [i pl\cile grafice [i-au demonstrat performan]ele de top, `ns\ ceea ce a lipsit pn\ acum din portofoliul platformelor AMD este un procesor `ndeajuns de puternic pentru a pune `n valoare performan]ele acestor componente. Procesoarele Phenom II X4 au fost proiectate s\ ofere un nivel ct mai ridicat de performan]\ `n

Feature PHENOM II X4
orice aplica]ie a momentului. Pentru realizarea acestui deziderat, proiectan]ii [i inginerii AMD au lucrat la optimizarea arhitecturii K10 prezent\ pe procesoarele AMD Phenom, al\turi de introducerea unor noi tehnologii, suplimentarea cantit\]ii de memorie cache de tip L3 [i `mbun\t\]irea drastic\ a poten]ialului de overclocking. Principalul avantaj al procesoarelor AMD Phenom II cu nucleu Deneb comparativ cu predecesoarele Phenom cu nucleu Agena B3 este noul proces de fabrica]ie pe 45nm bazat pe litografia prin imersiune. Acesta permite, simultan, sc\derea consumului noilor procesoare, atingerea unor frecven]e de func]ionare superioare [i sc\derea costurilor de produc]ie datorit\ ob]inerii unor pastile de siliciu de dimensiuni reduse. Nucleul Agena B3 folosit de procesoarele Phenom utilizeaz\ o pastil\ de siliciu cu o suprafa]\ de 285mm p\tra]i. Pastila de siliciu folosit\ de procesoarele Phenom II cu nucleu Deneb ocup\ o suprafa]\ de 258mm p\tra]i. Diferen]a foarte mic\ `ntre suprafe]ele celor dou\ pastile se datoreaz\ celor 6MB de cache de tip L3 de care dispune nucleul Deneb, triplu fa]\ de cantitatea oferit\ de nucleul Agena B3. Cu toate acestea, beneficiile aduse de procesul de fabrica]ie pe 45nm este ilustrat cel mai bine de num\rul de tranzistori de care dispun cele dou\ genera]ii de nuclee de procesare. Astfel, nucleul Agena B3 dispune de aproximativ 450 de milioane de tranzistori, `n timp ce Deneb folose[te nu mai pu]in de 758 de milioane de tranzistori. Datorit\ dimensiunilor apropiate ale celor dou\ pastile, costurile de produc]ie nu scad cu mult, `ns\ num\rul de tranzistori a fost crescut semnificativ. Consumul noilor procesoare Phenom II este semnificativ mai mic dect cel al procesoarelor Phenom cu nucleu Agena. Procesul de fabrica]ie pe 45nm a contribuit din plin la ob]inerea unui consum mult mai mic pentru noile procesoare Phenom II. De asemenea, unul dintre factorii care ajut\ la ob]inerea unui consum redus este introducerea versiunii 3.0 a tehnologiei CoolnQuiet. Comparativ cu procesoarele Phenom cu nucleu Agena, noile procesoare AMD beneficiaz\ de posibilitatea de a dezactiva nucleele de procesare nefolosite f\r\ a sc\dea performan]a celorlalte nuclee de procesare prin intermediul func]iei Smart Fetch. Aceasta permite transferarea datelor stocate `n memoria cache, att de tip L1 ct [i L2, de care dispun nucleele dezactivate, `n memoria cache de tip L3 la care toate nucleele au acces simultan. Astfel,

Hardware

accesarea datelor din cache-ul nucleului dezactivat poate fi efectuat\ instantaneu, f\r\ a necesita reactivarea nucleului `n cauz\. Una dintre priorit\]ile inginerilor AMD la realizarea noilor procesoare Phenom II a fost sc\derea consumului de energie. Genera]ia anterioar\, reprezentat\ de procesoarele Phenom pe 65nm, a creat o reputa]ie deloc de invidiat renumitului produc\tor de procesoare din cauza consumului ridicat. Procesorul Phenom X4 9950 Black Edition este cel mai gurmand procesor disponibil la ora actual\, cu un TDP specificat de produc\tor de 140W. Procesoarele cu nucleu Deneb disponibile la ora actual\ au un consum specificat de 125W. ~n curnd vor fi lansate modele noi de procesoare Phenom II care vor beneficia de un consum mai mic dect al modelelor actuale. Frecven]ele de func]ionare ale noilor procesoare au `nregistrat cre[teri semnificative, primele modele de procesoare Phenom II lansate fiind tactate la 2.8GHz (Phenom II X4 920), respectiv 3GHz (Phenom II X4 940 Black Edition). Procesoarele Phenom pe 65nm au fost lansate de AMD la frecven]e cuprinse `ntre 1.8GHz [i 2.6GHz, modelul Phenom X4 9950 Black Edition tactat la 2.6GHz fiind cel mai performant oferit. Astfel, procesoarele Phenom II sunt mai capabile s\ concureze procesoarele Core 2 Quad oferite de Intel dect modelele precedente datorit\ frecven]elor de lucru semnificativ crescute. De asemenea, AMD a promis pentru procesoarele Phenom II X4 un poten]ial de overclocking crescut semnificativ comparativ cu cel al modelelor precedente. Testele efectuate cu procesoarele Phenom II au relevat faptul c\ promisiunile celor de la AMD au fost `ndeplinite, majoritatea procesoarelor testate fiind

capabile s\ ating\ 3.7GHz folosind sisteme de r\cire pe aer. De asemenea, poten]ialul de overclocking al acestor procesoare este cu att mai mare cu ct temperaturile de func]ionare sunt mai mici. Echipa de overclockeri din Finlanda format\ din SF3D [i Sampsa a ob]inut un nou record mondial `n 3DMark 05, de 45474 de puncte. Pentru a ob]ine acest rezultat, cei doi au folosit o platform\ compus\ dintr-un procesor AMD Phenom II X4 940 Black Edition, plac\ de baz\ DFI LanParty DK 790FXB-M2RS, memorii OCZ DDR2-1066 [i dou\ pl\ci grafice Radeon HD 4870X2 `n mod CrossFireX [i sistemul de operare Windows XP Procesorul AMD Phenom II X4 a fost . tactat la 6.3GHz pentru ob]inerea acestui rezultat, gra]ie folosirii unui sistem de r\cire cu heliu lichid ce a permis ob]inerea unei temperaturi de -242C. Rularea la temperaturi ct mai mici cre[te poten]ialul de overclocking, `ns\ fiecare procesor are o limit\ inferioar\ la care poate s\ func]ioneze. Rezultatele ob]inute cu procesoarele Phenom II X4 cu sisteme de r\cire cu azot lichid (-196C), respectiv recordul ob]inut cu heliu lichid (242C) certific\ faptul c\ aceste procesoare pot func]iona la temperaturi extrem de mici, o veste foarte bun\ pentru cei pasiona]i de ob]inerea recordurilor mondiale. Advanced Clock Calibration este o func]ie introdus\ de AMD pentru a oferi entuzia[tilor o metod\ de a ob]ine frecven]e mai mari `n overclocking cu procesoarele AMD Phenom. Pentru folosirea acestei func]ii este necesar\ folosirea unei pl\ci de baz\ cu southbridge AMD SB750, BIOS compatibil [i instalarea utilitarului AMD Overdrive. Procesoarele Black Edition sunt recomandate de AMD pentru folosirea func]iei Advanced Clock Calibration. Aceast\ func]ie permite utilizatorilor de procesoare Phenom ob]inerea unui spor de frecven]\ cuprins `ntre 100MHz [i 300MHz. Procesoarele Black Edition permit atingerea poten]ialului maxim datorit\ multiplicatorului deblocat, att pentru nucleele de procesare, ct [i pentru controller-ul de memorie. Procesoarele Phenom II X4 pot atinge frecven]e de lucru mai mari pentru magistrala Hyper Transport, limit\rile nefiind la fel de evidente ca la genera]ia precedent\. Din acest motiv, AMD au decis s\ nu ofere func]ia Advanced Clock Calibration pentru procesoarele Phenom II X4, `ns\ reintroducerea acesteia pe viitor nu este exclus\. Arhitectura nucleului Deneb a fost proiectat\ s\ permit\ procesarea unui num\r ct mai mare de
februarie 2009

21

Hardware
Rezultate 3GHz

Feature PHENOM II X4
instruc]iuni per ciclu de tact. Aceste optimiz\ri permit procesoarelor Phenom II s\ ob]in\ rezultate mai bune dect procesoarele Phenom cu nucleu Agena B3 la aceea[i frecven]\ de lucru. Comparativ cu nucleul Penryn, Deneb nu ofer\ aceea[i putere de calcul la frecven]e de lucru identice, `ns\ diferen]ele nu sunt mari. Cu excep]ia tripl\rii cantit\]ii de memorie cache de tip L3, de la 2MB la 6MB, Deneb este dotat cu 4x128KB cache L1 [i 4x512KB cache L2, acestea fiind p\strate de la nucleul Agena B3. Proiectan]ii AMD au preferat suplimentarea memoriei cache de tip L3 pentru a oferi o cantitate ct mai mare de cache la care au acces simultan toate nucleele de procesare. De asemenea, folosirea memoriei cache de tip L3 ofer\ detalii despre planurile AMD `n viitorul apropiat. Timpii de acces foarte mari de care dispun modulele de memorie DDR3 justific\ cre[terea cantit\]ii de memorie cache mai lent\, de tip L3, `n defavoarea celor de tip L1 sau L2, care ofer\ viteze de transfer foarte mari. Exemplul AMD a fost urmat de Intel `n proiectarea procesoarelor Core i7 care folosesc module de memorie DDR3. De asemenea, utilizatorii care au `ncercat supratactarea procesoarelor AMD Phenom [i Phenom II au putut s\ observe un comportament atipic al controller-ului de memorie `n ceea ce prive[te timpii de acces oferi]i `n cazul set\rii memoriilor la DDR2-1066. Practic, valorile recunoscute ca standard de pl\cile de baz\ pentru timpii de acces tRP tRCD [i tRAS sunt 7-7-27, , valori `ntlnite la memoriile DDR3. Acesta este un prim indiciu `n privin]a planurilor de viitor ale AMD. Pentru realizarea nucleului Deneb, inginerii AMD au preferat s\ implementeze un num\r ct mai mare de optimiz\ri. Luat\ separat, fiecare `mbun\t\]ire nu ofer\ un salt semnificativ de performan]\, excep]ie f\cnd, eventual, cantitatea de memorie cache L3. Sporul de performan]\ oferit de optimiz\rile aduse nucleului Agena B3 sunt semnificative, fapt datorat num\rului ridicat de `mbun\t\]iri. Primele procesoare Phenom II cu suport pentru memorii DDR3 vor fi lansate `n curnd de AMD. Aceast\ tranzi]ie la noul tip de memorie va oferi un spor de performan]\ procesoarelor Phenom II, `ns\ nu va fi o trecere for]at\. Consumul redus al acestor memorii [i temperaturile reduse reprezint\ un avantaj pentru procesoarele AMD, al\turi de frecven]ele ridicate de func]ionare [i l\]imea superioar\ de band\ pe care o ofer\. Spre deosebire de calea urmat\ `n ultimii ani de AMD, AM3 reprezint\ un socket cu totul nou. La nivel fizic, AM3 dispune de un singur pin `n plus fa]\ de AM2, num\rul total fiind de 941 pini. Diferen]ele nu se opresc aici, `ns\. Deoarece procesoarele lansate pn\ la ora actual\ nu ofer\ suport pentru memorii DDR3, socket-ul AM3 este proiectat s\ fie incompatibil cu procesoarele pe socket AM2 [i AM2+. Dou\ dintre chei]ele folosite pentru a[ezarea corect\ a procesorului `n socket au fost mutate cu cte un pin, ct s\ asigure incompatibilitatea cu modelele vechi. Cu toate acestea, AMD au confirmat faptul c\ procesoarele socket AM3 sunt compatibile cu pl\cile de baz\ socket AM2 [i AM2+ care beneficiaz\ de un update de BIOS din partea produc\torului `n acest sens. Pentru a putea s\ `ndeplineasc\ acest

AMD Phenom X4 9950 Black Edition Nucleu procesor/Proces de fabrica]ie/TDP Memorie cache L1/L2/L3 Frecven]\ nucleu procesor/Multiplicator Frecven]\ Bus/Magistrala/Multiplicator Frecven]\ memorie RAM/Laten]e Rezultate teste Cinebench R10 1 CPU Cinebench R10 x CPU Everest 4.60 memory read Everest 4.60 memory write Everest 4.60 memory copy Everest 4.60 memory latency Everest 4.60 L1 Cache read Everest 4.60 L1 Cache write Everest 4.60 L1 Cache copy Everest 4.60 L1 Cache latency Everest 4.60 L2 Cache read Everest 4.60 L2 Cache write Everest 4.60 L2 Cache copy Everest 4.60 L2 Cache Latency Everest 4.60 L3 Cache read Everest 4.60 L3 Cache write Everest 4.60 L3 Cache copy Everest 4.60 L3 Cache latency PCMark Vantage Suite PCMark Vantage VC-1 HD-DVD PCMark Vantage data decompression PCMark Vantage CPU Gaming PCMark Vantage GPU Gaming PCMark Vantage audio transcoding PCMark Vantage data encryption PCMark Vantage data decryption 3DMark Vantage Entry 3DMark Vantage Entry CPU Score 3DMark Vantage Performance 3DMark Vantage Performance CPU Score 3DMark Vantage High 3DMark Vantage High CPU Score 3DMark 2006 default 3DMark 2006 default CPU Score 3DMark 2006 1600x1200 AA/AF 3DMark 2006 1600x1200 AA/AF CPU Score WinRAR 3.71 B&H test single core (KB/s) WinRAR 3.71 B&H test multi core (KB/s) ET: Quake Wars 1280x1024 ET: Quake Wars 1600x1200 ET: Quake Wars 1280x1024 AA/AF ET: Quake Wars 1600x1200 AA/AF World in Conflict 1280x1024 World in Conflict 1600x1200 World in Conflict 1280x1024 AA/AF World in Conflict 1600x1200 AA/AF Far Cry 2 1280x1024 Far Cry 2 1600x1200 Far Cry 2 1280x1024 AA/AF Far Cry 2 1600x1200 AA/AF Unreal Tournament III 1280x1024 Unreal Tournament III 1600x1200 Unreal Tournament III 1280x1024 AA/AF Unreal Tournament III 1600x1200 AA/AF Crysis Warhead 1280x1024 Crysis Warhead 1600x1024 Crysis Warhead 1280x1024 AA/AF Crysis Warhead 1600x1200 AA/AF 2475 9622 8185 5125 7005 54.0ns 95781 47922 63890 1.0ns 23986 19119 22255 3.1ns 8656 9217 10556 7.6ns 5274 29.52 709.11 8982.22 35.57 0.72 5.27 120.06 E20364 9833 P11889 9810 H9447 9793 15939 4055 15011 4036 727 1621 106 106 104 104 31 30 30 31 49.87 49.42 50.11 48.21 103.04 103.91 102.65 101.14 35 29 35 29 Agena B3/65nm SOI/140W 4x128KB/4x512KB/2MB 3000MHz/15x 200MHz/4000MHz/10x DDR2-1066/5-5-5-16

AMD Deneb/45nm DSL SOI/125W 4x128KB/4x512KB/6MB 3000MHz/15x 1800MHz/9x 200MHz/3600MHz/9x DDR2-1066/5-5-5-16 2648 9763 8147 6074 6842 54.3ns 95824 47933 49966 1.0ns 23988 19114 22084 3.1ns 8288 9362 10313 8.5ns 5646 29.73 709.76 8892.44 35.52 0.74 5.04 123.58 E22577 10369 P12598 10415 H9650 10237 16904 4224 15775 4148 797 1953 121 121 120 119 33 33 33 33 54.62 55.71 55.95 54.26 121.72 120.81 119.62 121.01 36 29 36 29

Intel Yorkfield/45nm HKMG/125W 4x64KB/2x6MB 3000MHz/9x -/333MHz/1333MHz/quad pumped DDR2-1066/5-5-5-16 3326 11805 7870 7105 7125 64.7 47984 47861 95699 1.0ns 22441 17202 24594 5.3ns 5917 29.61 914.57 10223.65 38.47 0.89 3.3 81.55 E25422 12376 P13763 12352 H10239 12472 17558 4497 16404 4526 914 1867 134 134 132 133 43 43 42 43 71.68 66.29 71.13 65.91 144.69 141.94 140.76 140.63 41 32 36 28

Phenom II X4 940 Black Edition Core 2 Quad Q9650

Frecven]\ controller memorie/Multiplicator 2000MHz/10x

22

februarie 2009

Feature PHENOM II X4
deziderat, procesoarele AM3 vor folosi 938 de pini, cu doi pini mai pu]in dect modelele actuale. De asemenea, procesoarele Phenom II pe socket AM3 pot s\ foloseasc\ att module de memorie DDR3, ct [i DDR2. Singurele diferen]e `ntre o plac\ de baz\ socket AM2+ [i una socket AM3 sunt socket-ul [i tipul de sloturi de memorie folosite. Teoretic, este posibil\ realizarea unor pl\ci de baz\ socket AM3 dotate att cu sloturi de memorie DDR2, ct [i DDR3, `ns\ aceast\ alegere r\mne la latitudinea produc\torilor. Compatibilitatea sporit\ a platformelor AMD reprezint\ un avantaj indiscutabil, `n condi]iile `n care achizi]ionarea unui procesor Intel nou `nseamn\ [i schimbarea pl\cii de baz\ `n majoritatea cazurilor. Pl\cile de baz\ socket AM3 vor folosi chipset-urile AMD [i NVIDIA pentru socket AM2+ deja disponibile, `ns\ modele noi de chipset-uri vor intra `n produc]ie `n curnd, precum cele AMD din seria 8. Noile procesoare AMD cu nucleu Deneb lansate de AMD `n luna ianuarie a acestui an sunt compatibile cu toate pl\cile de baz\ AM2+ prin intermediul unui simplu update de BIOS, `n cazul `n care respectivul model beneficiaz\ de aceast\ op]iune din partea produc\torului. De asemenea, modelele noi lansate de pl\ci de baz\ vor fi compatibile cu procesoarele Phenom II. Zvonuri despre noile modele de procesoare pentru socket AM3 au ap\rut pe net. Conform acestor zvonuri, AMD urmeaz\ s\ lanseze nu mai pu]in de trei serii noi de procesoare Phenom II. Cele mai performante modele oferite fac parte din seria Phenom II X4 9xx. Acestea difer\ de actualele procesoare Phenom II prin suportul pentru memorii DDR3 [i folosirea socket-ului AM3. Vechile procesoare AMD Phenom pe 65nm se pare c\ vor fi `nlocuite de seria Phenom II X4 8xx. Acestea sunt dotate cu doar 4MB de memorie cache de tip L3, `ns\ ofer\ suport pentru memorii DDR3 [i socket AM3. Ultima serie ce urmeaz\ sa fie lansat\ este Phenom II X3 7xx. Acestea sunt procesoare triple core pentru socket AM3, ofer\ suport pentru memorii DDR3 [i se pare c\ vor fi dotate cu o cantitate total\ de 6MB de memorie cache de tip L3. Lansarea noilor modele de procesoare va avea loc `n curnd, `ns\ AMD nu au precizat o dat\ oficial\ de lansare. Performan]ele foarte bune oferite de noile procesoare Phenom II X4, chipset-urile AMD din seria 7 [i pl\cile grafice Radeon HD 4800 reprezint\ un avantaj major pentru platforma AMD Dragon, `ns\ nu singurul. Pre]urile reduse de achizi]ie reprezint\ un adev\rat avantaj pentru noile procesoare AMD, deoarece u[ureaz\ tranzi]ia utilizatorilor c\tre procesoarele quad core. Pre]urile recomandate de AMD la lansare pentru noile procesoare sunt de 235$ pentru Phenom II X4 920, respectiv 275$ pentru Phenom II X4 940 Black Edition. Datorit\ rezultatelor pozitive `nregistrate de procesoarele Phenom II `n teste, Intel au sc\zut semnificativ pre]urile procesoarelor Core 2 Quad cu pn\ la 40%. Pentru a oferi `n continuare un raport performan]\/pre] ct mai atractiv pentru utilizatori, AMD a sc\zut pre]urile procesoarelor Phenom II. ~n consecin]\, mezinul Phenom II X4 920 are un pre] recomandat de AMD de 195$, iar Phenom II X4 940 Black Edition poate fi

Hardware
Intel

Rezultate overclocking maxim


AMD Phenom X4 9950 Black Edition Nucleu procesor/Proces de fabrica]ie/TDP Memorie cache L1/L2/L3 Frecven]\ nucleu procesor/Multiplicator Frecven]\ Bus/Magistrala/Multiplicator Frecven]\ memorie RAM/Laten]e Rezultate teste Cinebench R10 1 CPU Cinebench R10 x CPU Everest 4.60 memory read Everest 4.60 memory write Everest 4.60 memory copy Everest 4.60 memory latency Everest 4.60 L1 Cache read Everest 4.60 L1 Cache write Everest 4.60 L1 Cache copy Everest 4.60 L1 Cache latency Everest 4.60 L2 Cache read Everest 4.60 L2 Cache write Everest 4.60 L2 Cache copy Everest 4.60 L2 Cache Latency Everest 4.60 L3 Cache read Everest 4.60 L3 Cache write Everest 4.60 L3 Cache copy Everest 4.60 L3 Cache latency PCMark Vantage Suite PCMark Vantage VC-1 HD-DVD PCMark Vantage data decompression PCMark Vantage CPU Gaming PCMark Vantage GPU Gaming PCMark Vantage audio transcoding PCMark Vantage data encryption PCMark Vantage data decryption 3DMark Vantage Entry 3DMark Vantage Entry CPU Score 3DMark Vantage Performance 3DMark Vantage Performance CPU Score 3DMark Vantage High 3DMark Vantage High CPU Score 3DMark 2006 default 3DMark 2006 default CPU Score 3DMark 2006 1600x1200 AA/AF 3DMark 2006 1600x1200 AA/AF CPU Score WinRAR 3.71 B&H test single core (KB/s) WinRAR 3.71 B&H test multi core (KB/s) ET: Quake Wars 1280x1024 ET: Quake Wars 1600x1200 ET: Quake Wars 1280x1024 AA/AF ET: Quake Wars 1600x1200 AA/AF World in Conflict 1280x1024 World in Conflict 1600x1200 World in Conflict 1280x1024 AA/AF World in Conflict 1600x1200 AA/AF Far Cry 2 1280x1024 Far Cry 2 1600x1200 Far Cry 2 1280x1024 AA/AF Far Cry 2 1600x1200 AA/AF Unreal Tournament III 1280x1024 Unreal Tournament III 1600x1200 Unreal Tournament III 1280x1024 AA/AF Unreal Tournament III 1600x1200 AA/AF Crysis Warhead 1280x1024 Crysis Warhead 1600x1024 Crysis Warhead 1280x1024 AA/AF Crysis Warhead 1600x1200 AA/AF 2731 10586 8201 5215 7034 53.1ns 105312 52699 70290 0.9ns 26385 21018 24462 2.8ns 8793 9264 10921 7.5ns 5531 29.59 765.82 9473.26 38.01 0.78 6.11 134.21 E21198 10752 P12418 10731 H9668 10683 17328 4401 16220 4392 783 1649 117 117 114 113 32 31 31 31 51.01 50.38 50.82 49.67 108.21 107.99 108.08 107.11 36 30 37 30 3476 12405 9643 8288 9127 47.1ns 122972 61514 82001 0.8ns 30783 24530 28347 2.4ns 9810 12623 12853 6.3ns 6415 29.64 907.98 11566.05 39.58 0.97 6.49 157.42 E27548 13059 P14472 13253 H10487 13187 21031 5434 18862 5435 1007 2269 158 157 156 154 44 43 44 45 72.01 63.98 71.45 63.82 150.15 149.94 148.89 150.02 38 32 37 31 4403 14892 7712 10496 7241 73.9ns 63965 63780 127541 0.7ns 28467 20594 29817 4.3ns 6317 29.63 1021.53 11567.02 40.21 1.09 6.18 156.82 E31508 15769 P15387 15686 H11107 15701 22108 5692 19766 5701 873 1785 160 159 157 155 50 49 50 50 77.63 71.22 77.26 69.94 173.21 169.97 170.06 170.37 43 33 37 29 Agena B3/65nm SOI/140W 4x128KB/4x512KB/2MB 3300MHz/16.5x 200MHz/4000MHz/10x DDR2-1066/5-5-5-16 AMD Phenom II X4 940 Black Edition Core 2 Quad Q9650 Deneb/45nm DSL SOI/125W Yorkfield/45nm HKMG/125W 4x128KB/4x512KB/6MB 3850MHz/14x 2475MHz/9x 275MHz/4400MHz/8x DDR2-1100/5-5-5-16 4x64KB/2x6MB 4000MHz/8x -/500MHz/2000MHz/quad pumped DDR2-1000/5-5-5-16

Frecven]\ controller memorie/Multiplicator 2000MHz/10x

februarie 2009

23

Hardware
Rezultate Phenom 9950

Feature PHENOM II X4
achizi]ionat la 225$. Pre]urile cele mai mici afi[ate de magazinele romne[ti pentru cele dou\ modele de procesoare sunt de aproximativ 1020 Lei pentru modelul Phenom II X4 940 Black Edition, respectiv 885 Lei pentru Phenom II X4 920. Platforma socket AM3 va fi noul vrf de lance AMD. Pl\cile de baz\ socket AM3 sunt dedicate segmentului high end, `ns\ au fost anun]ate [i modele cu chipset AMD 790GX, al c\ror pre] este mai apropiat de cel al modelelor mainstream. Prima plac\ de baz\ socket AM3 primit\ `n redac]ie este produs\ de ASUS, mai exact modelul M4A79T Deluxe. Poze cu acest model ASUS sunt dispuse `n coloana din dreapta. M4A79T Deluxe folose[te northbridge-ul AMD 790FX [i southbridge-ul AMD SB750. VRM-ul folosit ofer\ opt stagii pentru filtrarea curentului livrat nucleelor de procesare, respectiv dou\ stagii pentru controller-ul de memorie integrat `n procesor. Pentru realizarea acestuia sunt folosi]i condensatori solizi, bobine cu miez de ferit\ [i tranzistoare MOSFET de tip Low-RDS. Sistemul de r\cire acoper\ `n `ntregime northbridge-ul, southbridge-ul [i VRM-ul procesorului. Sunt folosite trei radiatoare din aluminiu eloxat, interconectate prin intermediul unui heatpipe din cupru. Sunt incluse butoane de Power On/Off [i Reset pe placa de baz\ [i patru sloturi PCI-Express 2.0 x16. ASUS declar\ c\ noile pl\ci de baz\ socket AM3 din seria M4 beneficiaz\ de optimiz\ri pentru a `mbun\t\]i poten]ialul de overclocking al procesoarelor AMD Phenom II. La ora trimiterii acestui articol la tipar procesoarele socket AM3 nu erau disponibile, `ns\ XtremPC face toate eforturile pentru a fi prima publica]ie care prezint\ noile procesoare. PLATFORMA DE TEST Procesorul cu nucleu Deneb folosit pentru realizarea testelor este un model Phenom II X4 940 Black Edition tactat la 3GHz. Au mai fost folosite dou\ procesoare `n scop comparativ. Acestea sunt AMD Phenom X4 9950 Black Edition cu nucleu Agena B3 tactat la 2.6GHz din fabric\ [i Intel Core 2 Quad Q9650 cu nucleu Yorkfield tactat la 3GHz. Procesorul AMD Phenom II X4 940 Black Edition folosit pentru realizarea testelor prezentate `n acest articol este un exemplar retail, nu un engineering sample. Rezultatele ob]inute de acest procesor `n teste [i poten]ialul de overclocking de care dispune pot fi ob]inute de orice utilizator `n compania unor componente identice cu cele folosite `n redac]ie. Pentru testarea procesoarelor AMD am optat pentru folosirea unei pl\ci de baz\ DFI LanParty DK 790FXB-M2RSH cu chipset AMD 790FX + AMD SB750. Procesorul Intel a fost montat pe o plac\ de baz\ DFI LanParty DK P45-T2RS PLUS cu chipset Intel P45 + Intel ICH10R. Pentru asigurarea unei compara]ii corecte, restul componentelor folosite sunt acelea[i pentru ambele platforme. Acestea sunt cooler Cooler Master GeminII ajutat de dou\ ventilatoare ZEROtherm de 120mm turate la 1800RPM, un kit de 2x1GB de memorie Crucial Ballistix DDR2-1066 cu chip-uri Micron D9GSV, plac\ grafic\ Gainward Rampage700 Golden Sample Goes Like Hell bazat\ pe Radeon HD 4870X2, harddisk Seagate ST3250410AS de 250GB, surs\

AMD Phenom X4 9950 Black Edition Nucleu/Proces de fabrica]ie/TDP Memorie cache L1/L2/L3 Frecv. procesor/Multiplicator Frecv. controller/Multiplicator Frecv. Bus/Magistrala/Multiplicator Frecv. memorie RAM/Laten]e Rezultate teste Cinebench R10 1 CPU Cinebench R10 x CPU Everest 4.60 memory read Everest 4.60 memory write Everest 4.60 memory copy Everest 4.60 memory latency Everest 4.60 L1 Cache read Everest 4.60 L1 Cache write Everest 4.60 L1 Cache copy Everest 4.60 L1 Cache latency Everest 4.60 L2 Cache read Everest 4.60 L2 Cache write Everest 4.60 L2 Cache copy Everest 4.60 L2 Cache Latency Everest 4.60 L3 Cache read Everest 4.60 L3 Cache write Everest 4.60 L3 Cache copy Everest 4.60 L3 Cache latency PCMark Vantage Suite PCMark Vantage VC-1 HD-DVD PCMark Vantage CPU Gaming PCMark Vantage GPU Gaming PCMark Vantage audio transcoding PCMark Vantage data encryption PCMark Vantage data decryption 3DMark Vantage Entry 3DMark Vantage Entry CPU Score 3DMark Vantage Performance 3DMark Vantage High 3DMark Vantage High CPU Score 3DMark 2006 default 3DMark 2006 default CPU Score 3DMark 2006 1600x1200 AA/AF WinRAR 3.71 B&H test single core (KB/s) ET: Quake Wars 1280x1024 ET: Quake Wars 1600x1200 ET: Quake Wars 1280x1024 AA/AF ET: Quake Wars 1600x1200 AA/AF World in Conflict 1280x1024 World in Conflict 1600x1200 World in Conflict 1280x1024 AA/AF World in Conflict 1600x1200 AA/AF Far Cry 2 1280x1024 Far Cry 2 1600x1200 Far Cry 2 1280x1024 AA/AF Far Cry 2 1600x1200 AA/AF Unreal Tournament III 1280x1024 Unreal Tournament III 1600x1200 2138 8339 8157 5026 6792 55.1ns 83025 41533 55359 1.1ns 20788 16570 19295 3.6ns 8464 9158 10136 7.8ns 4820 29.37 8227.87 29.93 0.63 4.09 99.86 E19240 8590 P11180 H9149 8637 13954 3506 13355 644 89 88 86 85 28 28 28 28 46.71 41.24 48.27 44.76 96.08 98.01 Agena B3/65nm SOI/140W 4x128KB/4x512KB/2MB 2600MHz/13x 2000MHz/10x 200MHz/4000MHz/10x DDR2-1066/5-5-5-16

PCMark Vantage data decompression 636.69

3DMark Vantage Perform. CPU Score 8547

3DMark 2006 1600x1200 AA/AF CPU Score 3498 WinRAR 3.71 B&H test multi core (KB/s) 1687

Unreal Tournament III 1280x1024 AA/AF 96.48 Unreal Tournament III 1600x1200 AA/AF 94.86 Crysis Warhead 1280x1024 Crysis Warhead 1600x1024 Crysis Warhead 1280x1024 AA/AF Crysis Warhead 1600x1200 AA/AF 33 29 31 26

24

februarie 2009

Feature PHENOM II X4
Cooler Master Ultimate de 900W [i o suit\ de ventilatoare Antec [i Scythe de diferite m\rimi [i tura]ii. Am dori s\ men]ion\m c\ pl\cile de baz\ DFI [i placa grafic\ Gainward ne-au fost puse la dispozi]ie prin amabilitatea IT Direct. De asemenea, procesorul AMD Phenom II X4 940 Black Edition folosit ne-a fost pus la dispozi]ie prin amabilitatea ASBIS Romnia. Sistemul de operare folosit este Windows Vista 32-bit cu Service Pack 1 instalat. Pentru placa grafic\ am folosit driver-ul Catalyst 8.12 desc\rcat de pe site-ul AMD. Driver-ele pentru chipset-urile celor dou\ pl\ci de baz\ sunt cele mai noi oferite pe site-urile AMD, respectiv Intel. Pentru a oferi o imagine ct mai clar\ asupra performan]elor celor dou\ platforme `n aplica]ii [i `n jocuri am folosit o suit\ de teste compus\ din Cinebench R10, Everest Ultimate Edition 4.60, PCMark Vantage, 3DMark Vantage, 3DMark 2006, WinRAR 3.71, Enemy Territory: Quake Wars, World in Conflict, Far Cry 2, Unreal Tournament III [i Crysis Warhead. Am `ncercat s\ rul\m [i Grand Theft Auto IV printre benchmark-uri, `ns\ diferen]a foarte mare `ntre rezultatele ob]inute pe aceea[i platform\ [i cu acelea[i set\ri a condus la abandonarea acestui test. Pentru jocuri am decis s\ folosim cele mai `nalte set\ri de calitate. Am luat aceast\ decizie pentru a oferi o imagine mai exact\ asupra performan]elor procesoarelor testate `n condi]ii reale. CONCLUZIE Trecerea la noul proces de fabrica]ie pe 45nm reprezint\ un succes pentru AMD. Procesoarele Phenom II cu nucleu Deneb ofer\ un spor de performan]\ considerabil `n compara]ie cu vechile procesoare Phenom cu nucleu Agena. La aceea[i

Hardware

frecven]\ de lucru, procesorul cu nucleu Deneb a ie[it c[tig\tor `n majoritatea testelor `n fa]a procesorului cu nucleu Agena B3. Se remarc\ sporul considerabil de performan]\ ob]inut de procesorul Phenom II `n Enemy Territory: Quake Wars [i Unreal Tournament III. De asemenea, Phenom II a dovedit c\ este cel mai bun procesor AMD pentru jocuri, nefiind dep\[it de vechiul Phenom `n niciunul dintre testele 3D. Core 2 Quad Q9650 s-a dovedit a fi mai rapid `n majoritatea testelor, inclusiv `n jocuri. Cu toate acestea, controller-ul de memorie integrat ajut\ Phenom II s\ ob]in\ rezultate mai bune `n majoritatea testelor dependente de l\]imea de band\ disponibil\ procesorului. Phenom II X4 940 Black Edition a intrat `n Windows la 4GHz, `ns\ a trebuit s\ coborm

frecven]a de lucru la 3850MHz pentru a ob]ine stabilitate. Procesorul Core 2 Quad Q9650 a atins o frecven]\ maxim\ de 4GHz. ~n timp ce Phenom X4 a fost dep\[it cu u[urin]\ de celelalte dou\ procesoare, competi]ia `ntre nucleele Deneb [i Yorkfield este mult mai strns\. Procesorul Intel iese c[tig\tor `n aplica]iile 3D, `ns\ rezultatele ob]inute `n PCMark Vantage avantajeaz\ procesorul Phenom II X4 940 Black Edition. Nucleul Deneb reprezint\ un pas mult a[teptat `n direc]ia bun\ pentru AMD. Performan]ele ob]inute sunt bune, iar poten]ialul de overclocking este foarte bun pentru un quad core. Avantajul platformei Dragon [i al noilor procesoare este raportul performan]\/pre]. Dan Motoroiu dan.motoroiu@xtrempc.ro

Rezultatele concursului Umfl\ potul! din num\rul 104

Poturile 104 - Microsoft , PCCoolers.ro i BenQ au fost umflate!


cte un proiector BenQ MP512ST. Premiile concursului Umfl Potul din numrul 104 al revistei au constat din patru produse Zotac oferite de PCCoolers.ro. Ctigtorii premiilor PCCoolers.ro au fost: Dreve Adrian din Cluj Napoca - o plac video Zotac Nvidia GeForce GTX 280, Sandu Silviu din Tg. Secuiesc, judeul Covasna - o plac video Zotac Nvidia GeForce 9800GT, Dachman Lucian din Satu Mare - o plac video Zotac Nvidia GeForce GTX 260 i Ilie Andrei din Tulcea - o plac video Zotac Nvidia GeForce 9800GTX+. Premiile concursului Umfl Potul din numrul 104 al revistei au constat din dou\ telefoane Samsung Omnia cu Windows Mobile oferite de Microsoft. Ctigtorii premiilor Microsoft au fost: Pltnea Gheorghe din Bucureti, sector 1 i Kraszl Fabian din Lipova, judeul Arad - cte un telefon Samsung Omnia cu Windows Mobile. Cei care au completat formularele i le-au trimis pn la data de 9 ianuarie 2009 (data potei) au participat la tragerea la sori efectuat la sediul XtremPC. Filmele tragerilor la sori le putei viziona pe DVD-ul XtremPC. V urm mult succes la urmtoarele concursuri!

Premiile concursului Umfl Potul din numrul 104 al revistei au constat din premii oferite de BenQ. Ctigtorii premiilor BenQ au fost: an Liviu din Rmnicu Srat, judeul Buzu i Filip Adrian din Alexandria, judeul Teleorman -

februarie 2009

25

Hardware

Test comparativ Netbook-uri

NETBOOK-URI
~n 1996, Toshiba lansa linia de sisteme de calcul portabile Libretto. ~n func]ie de model, ele au fost echipate cu procesoare AMD, Intel sau Transmeta. ~n esen]\, modelele Libretto erau ni[te notebook-uri cu dimensiuni reduse. Astfel, se poate afirma c\ acestea au fost primele ultraportabile din industrie. Primul model - Libretto 20 - avea un volum de 821cm3 i o greutate de numai 840g. Cu toate acestea, sistemele nu s-au bucurat de prea mult succes, indicnd un dezinteres al utilizatorilor pentru portabilitate. ~n aceste condi]ii, Toshiba nu a avut de ales [i a trebuit s\ opreasc\ produc]ia, indiferent ct de interesant ar fi p\rut proiectul `n acea perioad\. 26
februarie 2009

PORTABILITATE ACCESIBIL
La sfr[itul anului 2007, ASUS introducea un laptop accesibil, cu dimensiuni [i performan]e reduse. Denumit Eee PC, acesta integra un procesor Intel Celeron M [i un SSD de 2 sau 4GB. De[i unii dintre utilizatori sunt de p\rere c\ procesorul folosit este mult prea slab, cel mai mare dezavantaj oferit de prima genera]ie de Eee PC a fost ecranul cu diagonal\ de numai 7. Rezolu]ia acestuia era insuficient\ pentru a putea rula Windows XP `n condi]ii satisf\c\toare. Fiind lansat `ntr-o perioad\ `n care toat\ presa publica diverse [tiri despre proiectul OLPC [i despre Classmate PC-ul oferit de Intel, Eee PC a fost privit la `nceput ca o alternativ\ pentru acestea. Totu[i, dimensiunile [i greutatea reduse, design-ul simplu, dar pl\cut [i func]ionalitatea au transformat produsul lui ASUS `ntr-un adev\rat gadget. Nimeni nu se a[tepta la un astfel de succes, motiv pentru care concuren]a a ripostat destul de trziu. Observnd poten]ialul oferit de Eee PC, ASUS a adus `mbun\t\]iri modelului, schimbnd display-ul de 7 cu unul de 8.9, cu o rezolu]ie suficient de mare pentru a rula Windows XP . CONCEPTUL DE NETBOOK Observnd la rndul s\u poten]ialul oferit de aceast\ nou\ categorie de sisteme de calcul, Intel a ajuns la rapid la concluzia c\ acestea ar putea aduce c[tiguri care nu pot fi neglijate. Astfel, produc\torul a decis s\ lanseze procesoare dedicate acestor PC-uri. Intel a lansat drept urmare procesorul Atom. Folosind procesul de fabrica]ie pe 45nm, acestea au performan]e similare cu vechile Pentium 4, oferind chiar [i tehnologia Hyper Threading. Avantajul major oferit de noile procesoare const\ `n consumul de energie, acestea avnd un TDP de numai 2.5W. Cu toate acestea, trebuie men]ionat c\ platforma folose[te un chipset foarte vechi - Intel 945, costurile de produc]ie fiind `n acest fel minime. Odat\ cu procesoarele Atom, Intel a introdus [i conceptul de netbook, `n cadrul IDF Spring 2008. Conform defini]iei, acesta este un laptop ultraportabil u[or, cu dimensiuni mici [i consum de energie redus. Aceste caracteristici sunt ob]inute prin reducerea facilit\]ilor [i a puterii de procesare. Acest termen nu a fost ales `ntmpl\tor, el semnificnd orientarea acestor sisteme de calcul c\tre utilizarea Internet-ului. De[i nu este o regul\, cea mai mare parte a netbook-urilor prezente pe pia]\ la ora actual\ utilizeaz\ procesoare Intel Atom. CONCUREN PENTRU EEE PC Succesul `nregistrat de ASUS cu Eee PC nu putea fi trecut cu vederea de niciun produc\tor. Astfel, companii concurente, precum MSI, Acer, Dell, Toshiba, HP sau chiar Lenovo, au lansat produse similare. Configura]iile oferite de acestea nu difer\ `ns\ dect prin cantitatea de memorie RAM sau unitatea de stocare. De aceea, cele mai importante

Test comparativ Netbook-uri


criterii care stau la baza alegerii unui astfel de sistem de calcul r\mn design-ul, calitatea materialelor folosite, acumulatorul [i pre]ul de achizi]ie. De asemenea, utilizatorul poate opta pentru un model cu display de 8.9 sau pentru unul cu display de 10. UTILIZATORII DE NETBOOK-URI Sisteme de calcul precum ASUS Eee PC sau MSI Wind sunt folosite de utilizatori din toate domeniile. Un astfel de PC este excelent pentru tineri. Ei `l pot folosi att pentru informare, ct [i pentru recreere. Accesul la Internet este `n ziua de azi vital, iar un sistem cu dimensiuni [i greutate reduse se poate dovedi ideal `n excursii pentru desc\rcarea fotografiilor sau vizionarea de filme. Totodat\, un netbook este un sistem potrivit pentru oamenii de afaceri care c\l\toresc mult. ~n ciuda pre]ului mic de achizi]ie, el ofer\ toate caracteristicile de care are nevoie un astfel de utilizator: dimensiuni [i greutate reduse, autonomie mare [i conexiune la Internet. ~n urma acestei diversific\ri a utilizatorilor, au ap\rut evident [i netbook-uri elegante. Acestea beneficiaz\ de un design mai bun [i folosesc materiale superioare calitativ. De asemenea, au ap\rut modele care ofer\ un al treilea mod de conectare la Internet, mul]umit\ modulului 3G integrat. Dac\ aceasta este o dotare inutil\ pentru cei mai mul]i dintre utilizatori, pentru un om de afaceri s-ar putea dovedi punctul forte al unui sistem de calcul. PROCEDURA DE TESTARE Conform unor rapoarte, pia]a notebook-urilor a dep\[it-o pe cea a desktop-urilor `n 2008, iar pentru 2009 se estimeaz\ o sc\dere a pie]ei desktop-urilor. De asemenea, se observ\ o cre[tere ame]itoare a num\rului de netbook-uri disponibile pe pia]\ la ora actual\. Din p\cate, Romnia nu se bucur\ de o varietate la fel de mare ca alte ]\ri `n privin]a acestei categorii de produse. Totu[i, am considerat c\ momentul este oportun pentru realizarea unui astfel de test comparativ. Cum autonomia este o caracteristic\ important\ a sistemelor ultraportabile, acest aspect a primit 40 de procente din nota final\. M\surarea ei a fost realizat\ cu ajutorul aplica]iei MobileMark 2007. Interfa]a wireless a fost oprit\, iar luminozitatea ecranului a fost redus\ la 40% pe durata testului pentru a ob]ine valori ct mai bune [i pentru a putea compara valorile ob]inute cu cele `nregistrate cu laptop-urile testate `n ultima perioad\ `n cadrul rubricii Laborator. De[i toate netbook-urile au la baz\ aceea[i configura]ie, se pot observa diferen]e de performan]\ generate de unit\]ile de stocare furnizate sau de capacitatea de memorie RAM. De aceea, performan]a are o pondere de 30 de procente `n nota final\. Pentru stabilirea nivelului de performan]\ oferit de fiecare model, am rulat o serie de teste care s\ simuleze ct mai bine mediul de utilizare a sistemelor de acest fel. Portabilitatea este la rndul s\u un aspect important, motiv pentru care contribuie cu 15% `n stabilirea verdictului. Stabilirea volumului ar fi presupus scufundarea produselor `ntr-un vas gradat umplut par]ial cu ap\, motiv pentru care aceast\ m\sur\toare a fost exclus\. Totu[i, greutatea a fost u[or de determinat cu ajutorul unui cntar electronic Zelmer 34Z052. Acesta suport\ greut\]i de cel mult 5kg [i ofer\ o fine]e de 1g. Construc]ia este foarte important\ pentru unii utilizatori de sisteme portabile. Cu toate acestea, ea are o latur\ obiectiv\ [i una subiectiv\, motiv pentru care a primit numai cinci procente. Temperaturile m\surate pentru procesor, calitatea materialelor [i design-ul sunt cele care au contribuit la stabilirea acestei note. Dot\rile, precum dimensiunea ecranului, num\rul de porturi USB sau accesoriile oferite `n pachet au primit restul de 10%. CONCLUZIE De[i toate netbook-urile actuale folosesc acela[i procesor [i acela[i chipset, se observ\ c\ diferen]e `ntre ele exist\. ~n timp ce unele modele se remarc\

Hardware

printr-un pre] de achizi]ie ct mai mic, altele se laud\ cu un design ct mai elegant, iar unele ofer\ o autonomie foarte mare. Este greu de afirmat c\ un model este mai bun sau mai slab dect altul. L\snd deoparte modelele Libretto de la Toshiba, ASUS este primul produc\tor care a oferit astfel de sisteme, beneficiind de mai mult\ experien]\. Cu toate acestea, modelele sale elegante au pre]uri de achizi]ie destul de mari, adresndu-se cel mai probabil celor care viseaz\ la un Sony Vaio din familia TZ sau la un Toshiba Portege, `ns\ nu [i le permit datorit\ bugetului disponibil. Pentru utilizatorul de netbook obi[nuit, acestea sunt atr\g\toare, `ns\ prea scumpe. El va opta cu siguran]\ pentru un model mai accesibil, dintr-o gam\ de pre]uri `n care produc\tori precum Acer sau MSI se situeaz\ foarte bine. Produc\tori precum Toshiba, HP sau Dell [i-au ob]inut renumele prin calitatea produselor oferite de-a lungul anilor. Acest aspect le ofer\ acestora un avantaj care nu trebuie neglijat. Se observ\ `n urma testelor rulate c\ netbookurile ofer\ un nivel de performan]\ satisf\c\tor pentru cea mai mare parte a utilizatorilor de sisteme portabile. }innd cont de greutatea [i dimensiunile reduse, de autonomia bun\ [i de pre]ul de achizi]ie mic, un netbook este ideal pentru cei care de]in un sistem desktop [i `[i doresc un PC portabil. Este adev\rat c\ o astfel de configura]ie nu este potrivit\ pentru rularea aplica]iilor 3D, `ns\ portabilitatea [i performan]a sunt `n general caracteristici opuse. Radu Bozga radu.bozga@xtrempc.ro

Hardware
ASUS Eee PC S101

Test comparativ Netbook-uri

S101 este unul dintre cei mai noi membri ai familiei Eee PC [i totodat\ cel mai elegant netbook existent pe pia]\ la ora actual\. Primul lucru care se observ\ la o prim\ privire fugitiv\ este grosimea redus\ a modelului, aceasta variind `ntre 1.8 [i 2.5cm. ~n continuare, se observ\ utilizarea unor materiale de calitate superioar\ pentru realizarea carcasei. Capacul folose[te un plastic lucios, iar balamalele [i muchiile sunt cromate. Pentru realizarea palm rest-ului a fost folosit aluminiul, iar tastele sunt confec]ionate dintr-un plastic care las\ impresia unei vopsele metalizate. LED-urile care indic\ sursa de energie utilizat\, activitatea harddisk-ului, activarea majusculelor sau activarea interfe]ei WLAN au beneficiat [i ele de o aten]ie sporit\. Astfel, ele se integreaz\ perfect `n design-ul lui S101, contribuind la elegan]a acestuia. Mergnd mai departe cu analiza modelului, se observ\ prezen]a unui acumulator Li-Polymer cu o capacitate de 4900mAh. Pe lng\ greutatea redus\, de numai 241g, acesta se remarc\ [i prin grosimea de numai 9mm. Aceste aspecte contribuie la o `mbinare perfect\ `ntre grosime [i greutate reduse [i autonomie sporit\. Astfel, trebuie men]ionat c\, `n ciuda diagonalei ecranului de 10.2, greutatea lui S101 dep\[e[te cu foarte pu]in valoarea de 1.1kg. Singura component\ a configura]iei care poate fi accesat\ f\r\ a demonta `ntregul sistem este modulul de memorie DDR2 cu o capacitate neobi[nuit\ pentru un netbook - 2GB. Conectivitatea la Internet este asigurat\ de o interfa]\ LAN [i o interfa]\ WLAN 802.11n. ~n plus, utilizatorul beneficiaz\ [i de o interfa]\ Bluetooth. Stocarea datelor se realizeaz\ pe un SSD. Modelul testat este livrat cu sistem de operare Linux [i ofer\ o capacitate de stocare de 64GB, suficient pentru cea mai mare parte a utilizatorilor. ~n plus, produc\torul ofer\ un spa]iu de stocare online de 30GB valabil pentru o perioad\ de 18 luni. ~n acest fel, utilizatorul nu va duce `n niciun caz lipsa harddisk-ului clasic, cum se `ntmpl\ `n cazul modelelor echipate cu SSD-uri
2575 Lei 24 luni Partenerii ASUS Romnia

mai mici. Ca accesorii, pachetul con]ine o hus\ ce imit\ ca design o geant\ pentru laptop [i o lavet\ pentru [tergerea amprentelor sau a prafului. Surprinz\tor, aceasta se poate dovedi un accesoriu important `ntr-un timp scurt datorit\ plasticului lucios care scoate `n eviden]\ att praful, ct [i amprentele. Restul facilit\]ilor sunt comune majorit\]ii netbook-urilor: trei conectori USB, un conector VGA, conectorii audio, camera web [i card reader-ul pentru SD, MMC [i MS. Acesta din urm\ este `n spatele laptop-ului pozi]ie cam neinspirat\ deoarece este incomod de utilizat. Folosind modul Power Saving oferit de aplica]ia ASUS Hybrid Engine, autonomia modelului la redare de con]inut video s-a apropiat de patru ore. Aceea[i aplica]ie ofer\ [i un mod numit Super Performance, care ofer\ un mic overclocking: 80MHz pentru procesor [i 33MHz pentru memoria RAM. Aceast\ setare a fost folosit\ pentru rularea tuturor testelor de performan]\, dar [i pentru m\surarea temperaturilor ob]inute pentru procesor `n idle [i `n sarcin\. Navigarea `ntre modurile oferite de ASUS Hybrid Engine se realizeaz\ foarte u[or, datorit\ unei taste dedicate acestei sarcini. De[i cre[terea frecven]ei este aproape neglijabil\, acest aspect `i ofer\ un avantaj notabil produc\torului `n fa]a concuren]ei la capitolul performan]\. Datorit\ SSD-ului utilizat, se observ\ rezultate foarte bune `n cazul testelor pentru harddisk. Conform HD Tune, unitatea de stocare ofer\ o rat\ de transfer medie la citire de peste 70MB/s, `n timp ce timpul de acces este de numai 0.2ms. L\snd la o parte testele sintetice rulate, impresia l\sat\ este c\ sistemul de operare Windows XP a rulat nea[teptat de bine, reu[ind s\ porneasc\ ceva mai repede dect `n cazul altor modele. Acest lucru este confirmat [i de PCMark05, care indic\ o vitez\ pentru Startup de circa dou\ ori [i jum\tate mai mare. Cu siguran]\, acest lucru se datoreaz\ numai SSD-ului folosit de ASUS. Conform Everest, temperatura procesorului a variat `ntre 58C [i

73C, `n ciuda grosimii reduse sau a overclocking-ului de 5% oferit de Eee PC S101. Tastatura se `nc\lze[te, `ns\ `n limite acceptabile. Partea inferioar\ a lui netbook-ului atinge temperaturi ceva mai mari, `ns\ nu deranjeaz\ nici dac\ este ]inut `n bra]e. Nivelul de zgomot observat `n sarcin\ nu dep\[e[te nici el limitele normale. Display-ul nu exceleaz\, `ns\ pentru segmentul din care face parte se poate afirma c\ ofer\ o calitate bun\ a imaginii. Totodat\, difuzoarele integrate nu reu[esc s\ impresioneze, `ns\ acest lucru este perfect normal pentru un sistem portabil cu dimensiuni att de mici. CONCLUZIE Pre]ul de achizi]ie pentru ASUS Eee PC S101 nu se `ncadreaz\ `n niciun caz `n gama netbookurilor cu care ne-am obi[nuit. Acest lucru se datoreaz\ utiliz\rii unor materiale de calitate superioar\, design-ului deosebit, dar [i acumulatorului Li-Polymer. Este un lucru bine cunoscut c\ acest tip de acumulator este costisitor, iar design-ul [i utilizarea unor materiale mai bune se traduc printr-un pre] de achizi]ie mai mare `n orice domeniu - de la PC-uri la autoturisme. Cu toate acestea, dimensiunile, configura]ia [i absen]a unit\]ii optice demonstreaz\ c\ modelul r\mne un netbook, `n ciuda aparen]elor. ~n ciuda pre]ului de achizi]ie specific unui laptop cu display de 15.4 [i performan]e net superioare, S101 va fi cu siguran]\ dorit de un num\r destul de mare de utilizatori. Este vorba despre acei utilizatori care sunt `n c\utarea unui ultraportabil accesibil, elegant [i cu o autonomie ridicat\. De[i ascunde o configura]ie modest\, bazat\ pe un procesor Intel Atom, ASUS Eee PC S101 concureaz\ la capitolul aspect cu laptop-uri mult mai scumpe. Astfel, se poate afirma c\ pre]ul de achizi]ie este justificat prin `mbinarea ideal\ `ntre design, calitate a materialelor, dimensiuni reduse, greutate mic\ [i autonomie sporit\.

Diagonal\ display: 10.2 Rezolu]ie: 1024x600 Acumulator: Li-Polymer 4900mAh Sistem de operare: Linux Procesor: Intel Atom N270 Memorie RAM: 2GB DDR2 667MHz Chipset grafic: Intel i945GME Stocare: ASUS-JM S41 SSD Conectori: 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA WiFi/Bluetooth: Da/Da Extra: MMC/SD/MS card reader, webcam Accesorii: Hus\, lavet\ Dimensiuni: 264x180.5x25mm

8.09

28

februarie 2009

Test comparativ Netbook-uri

Hardware

Toshiba NB100-111

Toshiba s-a concentrat asupra reducerii dimensiunilor netbook-ului s\u. A[adar, NB100-111 este cel mai mic model prezentat `n cadrul acestui numr. Toshiba ofer\ netbook-ul fie cu Windows XP, fie cu Ubuntu. De asemenea, sunt disponibile [i mai multe culori. Eforturile produc\torului pentru a reduce dimensiunile au ca rezultat o lungime de numai 22.5cm, la care contribuie [i utilizarea unui ecran cu diagonala de 8.9. Cu toate acestea, NB100-111 nu este mai u[or dect Aspire One. Acest lucru se datoreaz\ acumulatorului Li-Ion cu patru celule [i 5200mAh, care cnt\re[te 223g. Avnd dimensiuni destul de mari, acesta dep\[e[te gabaritul sistemului, aspect care ar putea s\-i nemul]umeasc\ pe unii utilizatori mai preten]io[i. Greutatea final\ a netbook-ului este de 1.054kg, cu numai 10g mai mult dect `n cazul lui Aspire One. Nici Toshiba nu a acordat prea mult\ aten]ie calit\]ii materialelor utilizate pentru confec]ionarea carcasei. Cu toate acestea, ele par ceva mai rezistente dect cele folosite de Acer. De asemenea, merit\ men]ionat c\ este singurul netbook al c\rui display se poate deschide pn\ la un unghi de 1800. Plasticul lucios nu este folosit dect pentru capac, restul carcasei fiind dintr-un plastic simplu. Design-ul ar putea deveni un neajuns `n ochii unora dintre utilizatori. De[i dau impresia unui sistem de calcul dedicat segmentului business, liniile drepte ar putea s\ nu fie pe placul tuturor. Modelul nu permite un acces u[or la harddisk, `ns\ este prev\zut cu un capac care faciliteaz\ schimbarea rapid\ a modulului de memorie DDR2 cu capacitate de 1GB. Interfa]a wireless cu care este dotat NB100111 este compatibil\ cu standardele 802.11b [i 802.11g, lipsind suportul pentru 802.11n. De asemenea, modelul beneficiaz\ [i de conexiune Bluetooth. Toshiba personalizeaz\ netbook-urile `n func]ie de ]ara `n care urmeaz\ s\ fie livrate. Astfel, se remarc\ prezen]a pe palm rest a unei embleme Produs pentru Romnia, dar [i utilizarea unei tastaturi QUERTZ, specific\ pentru
1775 Lei 24 luni SCOP Computers

Romnia. Deoarece sunt folosi]i mai rar, conectorii VGA [i RJ45 sunt amplasa]i pe partea din spate a sistemului. Cele trei port-uri USB [i card reader-ul sunt `mp\r]ite pe cele dou\ laterale, `n timp ce conectorii audio sunt amplasa]i pe partea din fa]\. Difuzoarele sunt integrate `n capac, `ntre display [i balamale. Probabil acesta este [i motivul pentru care capacul netbook-ului este destul de gros. Spre deosebire de al]i produc\tori, care livreaz\ netbook-urile `mpreun\ cu huse pentru transport, Toshiba nu ofer\ niciun accesoriu `n pachet. Produc\torul nu ofer\ nicio aplica]ie care s\ optimizeze modul de func]ionare a netbook-ului, a[a cum este cazul modelelor ASUS. Drept urmare, acesta nu poate concura cu Eee PC la capitolul performan]\, de[i configura]ia este `n mare parte aceea[i. Acest lucru se `ntmpl\ din cauza frecven]elor ceva mai mici pentru procesor [i memorie RAM dect cele utilizate de ASUS pentru produsele sale. Datorit\ dimensiunilor reduse, tastatura lui NB100-111 a avut de suferit. Astfel, tastele sunt destul de mici [i necesit\ cu siguran]\ un timp destul de lung de acomodare. Touch pad-ul este [i el foarte mic, `ns\ amplasarea butoanelor `n partea sa inferioar\ face utilizarea mult mai u[oar\ dect `n cazul modelelor Acer. Conform Everest, temperatura procesorului a variat `ntre 88C `n idle [i 115C `n sarcin\. Cu toate acestea, este greu de crezut c\ a fost atins\ o temperatur\ att mai mare. Cel mai probabil, este vorba despre o eroare `n m\sur\toarea efectuat\ de Everest. Trebuie men]ionat totu[i c\ partea inferioar\ a netbook-ului a atins temperaturi ridicate, devenind de-a dreptul deranjant\. Acest lucru poate fi pus pe seama fantelor de evacuare a aerului cald foarte mici sau pe absen]a unor fante de admisie a aerului rece. Pe de alt\ parte, trebuie apreciat nivelul de zgomot imperceptibil pe care `l produce netbook-ul Toshiba. Tastatura [i palm rest-ul s-au `nc\lzit aproximativ uniform pe toat\ suprafa]a, `ns\ utilizarea lor nu a devenit incomod\. De[i

acumulatorul oferit are o capacitate destul de mare pentru un astfel de sistem, autonomia m\surat\ cu MobileMark 2007 nu s-a ridicat la nivelul a[tept\rilor. Astfel, redarea con]inutului video de pe DVD a fost posibil\ pentru aproximativ trei ore, cu numai 13% mai mult dect `n cazul modelului Acer, care beneficiaz\ de un acumulator cu o capacitate considerabil mai mic\. Cei mai mul]i dintre utilizatori vor aprecia cu siguran]\ display-ul cu care este echipat Toshiba NB100-111. Se poate spune despre ecranul lucios c\ ofer\ cea mai bun\ calitate a imaginii dintre toate modelele testate. Acesta se remarc\ printr-un contrast vizibil mai mare, dar [i prin unghiurile de vizibilitate ceva mai bune. CONCLUZIE ~n ciuda `nc\lzirii excesive [i a tastelor mici, Toshiba NB100-111 s-ar putea dovedi un sistem de calcul excelent pentru cei care c\l\toresc mult. Fa]\ de Acer Aspire One are ca avantaje lungimea mai mic\ [i cele aproximativ 20 de minute `n plus la capitolul autonomie. ~n plus, greut\]ile celor dou\ modele sunt apropiate. Pe de alt\ parte, Acer are ca avantaje tastatura mai u[or de folosit [i temperaturile mai mici. Modelul oferit de Toshiba are avantaje [i `n fa]a lui ASUS Eee PC 100HG, precum dimensiunile [i greutatea mai mici sau display mai bun. ~n plus, cantitatea de c\ldur\ din partea inferioar\ este similar\ `n cazul celor dou\. Pe de alt\ parte, modelul produs de ASUS beneficiaz\ de un ecran mai mare, o tastatur\ mai ergonomic\, autonomie mai bun\ [i de modulul HSDPA. Se observ\ c\ Toshiba NB100-111 are unele avantaje `n fa]a concuren]ei, `ns\ are [i dezavantaje. Cu toate acestea, el se remarc\ prin design-ul sobru, potrivit pentru mediul business. Greutatea [i dimensiunile reduse `l transform\ `ntr-un ultraportabil excelent pentru orice situa]ie. Cu toate acestea, cel mai mare neajuns al s\u este temperatura foarte mare la care ajunge partea sa inferioar\.

Diagonal\ display: 8.9 Rezolu]ie: 1024x600 Acumulator: Li-Ion 5200mAh Sistem de operare: Windows XP Home Procesor: Intel Atom N270 Memorie RAM: 1GB DDR2 667MHz Chipset grafic: Intel i945GME Stocare: Toshiba MK1252GSX Conectori: 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio WiFi/Bluetooth: Da/Da Extra: MMC/SD/MS card reader, webcam

6.70
februarie 2009

29

Hardware

Test comparativ Netbook-uri

Acer Aspire One A 150-Bb

Acer ofer\ mai multe modele de netbook-uri, foarte apropiate `ntre ele nu numai din punctul de vedere al configura]iei, ci [i `n privin]a design-ului [i a plasticului utilizat la realizarea carcasei. Aspire One, cum a denumit Acer netbook-ul s\u, se remarc\ prin dimensiuni [i greutate reduse, dar [i prin pre]ul de achizi]ie mic. Totu[i, aceste caracteristici benefice se datoreaz\ unor aspecte mai pu]in pl\cute, precum diagonala mai mic\ a ecranului - de numai 8.9. De asemenea, la reducerea greut\]ii contribuie [i acumulatorul Li-Ion cu o capacitate de numai 2900mAh. Pentru pre]ul redus de achizi]ie, produc\torul a optat pentru utilizarea pe alocuri a unui plastic cu o calitate mai slab\. Prezen]a acestuia se remarc\ pe partea inferioar\ a netbook-ului. ~n schimb, partea vizibil\ utilizeaz\ un plastic lucios care las\ o impresie pl\cut\. De[i este un aspect subiectiv care poate varia de la utilizator la utilizator, unii ar putea considera inestetic spa]iul r\mas `ntre corpul netbook-ului [i display atunci cnd acesta este deschis. Pe de alt\ parte, acela[i aspect `i ofer\ lui Aspire One un element de originalitate. ~n ciuda utiliz\rii unui display cu diagonal\ mai mic\, Acer a reu[it s\ integreze o tastatur\ mai u[or de folosit dect `n cazul modelelor ASUS Eee PC cu display de 8.9. Pe de alt\ parte, a fost necesar un compromis `n ceea ce prive[te touch pad-ul. Astfel, acesta are dimensiuni foarte mici, iar butoanele sunt amplasate `n laterale, [i nu `n partea inferioar\, cum sunt obi[nui]i cei mai mul]i dintre utilizatori. Sistemul beneficiaz\ de dou\ slot-uri pentru carduri de memorie flash, dintre care unul este compatibil numai cu SD. Acesta a fost integrat pentru a fi folosit ca Storage Expansion Slot. De[i pentru un model cu harddisk de 160GB, cum este cel de fa]\, un astfel de slot nu este justificat, pentru modelele Aspire One cu SSD de capacitate mic\ acesta se poate dovedi foarte util. Al doilea card reader este compatibil cu MMC, SD, XD [i MS. Merit\ men]ionat c\ ambele sunt montate pe lateralele
1449 Lei 1499 Lei 12 luni 12 luni Partenerii ELKOTech Romnia SCOP Computers

netbook-ului, partea din spate a acestuia nefiind prev\zut\ cu niciun conector. Greutatea lui Aspire One dep\[e[te cu foarte pu]in 1kg, din care acumulatorul `[i aloc\ 163g. Pachetul con]ine [i o hus\ confec]ionat\ dintr-un material care imit\ pielea. Se remarc\ absen]a interfe]ei Bluetooth [i a standardului 802.11n pentru interfa]a wireless. Acest lucru este `ns\ perfect normal pentru pre]ul de achizi]ie oferit de Acer. De[i a fost disponibil [i modelul Aspire One A 150-Aw, nu am mai rulat testele [i pentru acesta, deoarece dispune de aceea[i configura]ie. Singurele diferen]e sunt culoarea [i sistemul de operare. Ambele modele sunt echipate cu 1GB memorie RAM. Utilizatorul trebuie s\ ]in\ cont c\ jum\tate din aceast\ memorie este integrat\ `n placa de baz\, cealalt\ jum\tate fiind reprezentat\ de un modul introdus `n singurul banc disponibil. Acesta nu poate fi accesat f\r\ a demonta capacul inferior al netbook-ului. Op]ional, se poate monta un modul WiMax sau 3G, `ns\ nu ambele simultan. De[i beneficiaz\ de un display de 8.9, autonomia lui Aspire One este cu numai pu]in mai mare de dou\ ore [i jum\tate, chiar [i cu interfa]a wireless oprit\ [i cu luminozitatea display-ului redus\ la 40%. Acest lucru se datoreaz\ `ns\ acumulatorului cu numai trei celule utilizat. Totu[i, este bine de re]inut faptul c\ se poate achizi]iona separat un acumulator cu [ase celule, `ns\ acest lucru presupune cheltuieli suplimentare. Procesorul atinge o temperatur\ destul de mare `n sarcin\ - 83C. De[i partea inferioar\ se `nc\lze[te ceva mai mult dect `n cazul modelelor 1002HA [i S101 oferite de ASUS, acest lucru nu s-a dovedit deranjant. Palm restul se `nc\lze[te `ns\ destul de pu]in, un nivel ceva mai mare de c\ldur\ remarcndu-se `n cazul tastaturii. Harddisk-ul Hitachi de 160GB utilizat pentru acest model ofer\, conform HD Tune, o rat\ medie de transfer la citire de 49.4MB/s [i un Burst Rate de 89.4MB/s. Handicapul de performan]\ fa]\ de modelele ASUS se datoreaz\ absen]ei unei aplica]ii similare Hybrid Engine.

Astfel, rezultatele diferite ob]inute se datoreaz\ `n primul rnd diferen]ei de frecven]\ pentru procesor [i memorie. Totodat\, s-ar putea ob]ine o `mbun\t\]ire a unora dintre scoruri prin `nlocuirea harddisk-ului cu un SSD. Cu toate acestea, sistemul de operare Windows XP a rulat per ansamblu foarte bine. Display-ul este satisf\c\tor, oferind un nivel de calitate normal pentru segmentul din care face parte. Acela[i lucru se poate spune [i despre difuzoarele integrate. CONCLUZIE Acer Aspire One se adreseaz\ utilizatorilor care doresc un ultraportabil capabil s\ ruleze Windows XP cu un pre] de achizi]ie accesibil. Autonomia ar putea fi o problem\ pentru ace[tia, dar produc\torul le ofer\ posibilitatea de a achizi]iona un al doilea acumulator cu capacitate mai mare dect cel standard livrat `mpreun\ cu netbook-ul. De[i Acer s-a limitat deocamdat\ la un singur design pentru linia sa de netbook-uri, sunt prezente pe pia]\ mai multe modele. Astfel, utilizatorul poate alege `ntre diferite culori, poate opta pentru harddisk sau SSD [i se poate mul]umi cu 512MB memorie RAM sau poate considera c\ are nevoie de 1GB. ~n plus, disponibilitatea op]ional\ a unui modul 3G demonstreaz\ c\ ASUS nu este singurul produc\tor care s-a gndit la categoria de utilizatori care au nevoie de conexiune la Internet `n permanen]\. Oferind un pre] de achizi]ie atractiv, Acer Aspire One se adreseaz\ unui num\r ridicat de utilizatori care doresc un sistem de calcul ultraportabil, `ns\ nu doresc s\ investeasc\ sume prea mari. Desigur, exist\ [i o alt\ categorie de utilizatori - aceia care doresc un design mai elegant sau materiale de calitate mai bun\, `ns\ trebuie ]inut cont c\ aceste aspecte reprezint\ costuri de produc]ie mai mari [i implicit pre] de achizi]ie mai mare. Analiznd modelul din toate punctele de vedere, putem afirma c\ Acer Aspire One ofer\ un raport calitate/pre] bun.

Diagonal\ display: 8.9" Rezolu]ie: 1024x600 Acumulator: Li-Ion 2900mAh Sistem de operare: Windows XP Home Procesor: Intel Atom N270 Memorie RAM: 1GB DDR2 667MHz Chipset grafic: Intel i945GME Stocare: Hitachi HTS543216L9A300 Conectori: 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio WiFi/Bluetooth: Da/Nu Extra: MMC/SD/XD/MS card reader, webcam

6.44

30

februarie 2009

Test comparativ Netbook-uri

Hardware

ASUS Eee PC 1000HG

ASUS Eee PC 1000HG p\streaz\ liniile de design ale primelor netbook-uri lansate de produc\tor, `ns\ configura]ia este schimbat\, modelul beneficiind de performan]e mai bune [i facilit\]i mai multe. Plasticul utilizat pentru confec]ionarea carcasei este acela pe care utilizatorii `l cunosc `nc\ de la lansarea primului Eee PC. De[i nu exceleaz\ prin calitate, plasticul folosit este superior celui prezent `n cazul altor netbook-uri prezente pe pia]\. De asemenea, acesta este dur [i ofer\ netbook-ului o oarecare robuste]e. Cu toate acestea, Eee PC 1000HG nu poate `n niciun caz s\ concureze prin design sau calitate a materialelor cu laptop-urile de 12.1. Pe lng\ integrarea unor configura]ii considerabil mai rapide, acestea din urm\ sunt mult mai elegante, mai sub]iri [i au pre]uri de achizi]ie mult mai mari. Singurul capitol la care Eee PC c[tig\ `n fa]a acestora este autonomia, mul]umit\ procesorului Intel Atom utilizat. Greutatea lui Eee PC 1000HG se apropie de 1kg [i jum\tate, `ns\ acest lucru poate fi pus f\r\ probleme pe seama acumulatorului Li-Ion cu [ase celule [i o impresionant\ capacitate de 6600mAh. Acesta cnt\re[te 325g, avnd astfel o contribu]ie semnificativ\ la greutatea final\ a sistemului. De altfel, se observ\ [i o grosime destul de mare `n compara]ie cu alte modele, aceasta apropiinduse de 4cm. Plasticul lucios este folosit numai pentru realizarea capacului, restul carcasei utiliznd un plastic mat. Pentru indicarea activit\]ii harddisk-ului, a sursei de energie utilizate sau a st\rii interfe]ei wireless s-au folosit LED-uri comune, produc\torul neacordnd o importan]\ prea mare design-ului acestora. Folosind un display cu diagonala de 10, a fost posibil\ integrarea unei tastaturi care s\ necesite un timp de acomodare ct mai mic. Nu acela[i lucru se putea spune [i despre modelele cu display de 8.9, unde utilizarea tastaturii s-a dovedit greoaie `n primele zile. Harddisk-ul Seagate de 160GB [i modulul de memorie DDR2 cu capacitate de 1GB pot fi `nlocuite foarte u[or
2049 Lei 24 luni Partenerii ASUS Romnia

mul]umit\ capacului care acoper\ `ntr-o mare m\sur\ partea inferioar\ a netbook-ului. Pentru conectarea la Internet, Eee PC 1000HG ofer\ interfe]ele disponibile pentru toate netbook-urile - LAN [i WLAN, `ns\ dispune [i de un modul HSDPA. Vor exista cu siguran]\ utilizatori `ncnta]i de aceast\ facilitate care le poate oferi o conexiune permanent\ la Internet. Din p\cate, slot-ul pentru conectarea SIM-ului este amplasat foarte neinspirat `n spatele acumulatorului. Astfel, introducerea sau schimbarea cartelei SIM nu poate fi efectuat\ f\r\ a deconecta acumulatorul. Totodat\, modelul integreaz\ [i conexiune Bluetooth, util\ pentru transferul de date `ntre netbook [i telefonul mobil sau alte dispozitive care beneficiaz\ de aceast\ tehnologie. Restul facilit\]ilor prezente sunt cele oferite de cea mai mare parte a netbook-urilor prezente pe pia]\: trei porturi USB, camer\ web, un conector VGA [i jack-urile audio pentru microfon [i c\[ti. Greutatea destul de mare a lui Eee PC 1000HG `i reduce din portabilitate, `ns\ acesta dispune de o autonomie foarte bun\. Conform MobileMark 2007, modelul poate rula con]inut video f\r\ oprire pentru aproape cinci ore. Autonomia `mpreun\ cu capacitatea destul de mare de stocare oferit\ de harddisk ar putea transforma netbook-ul de fa]\ `ntr-un accesoriu excelent pentru c\l\toriile plictisitoare. La fel ca celelalte dou\ modele ASUS testate, Eee PC 1000HG dispune de aplica]ia Hybrid Engine, care permite realizarea unui overclocking automat pentru `mbun\t\]irea performan]elor, dar [i eficientizarea consumului de energie `n cazul utiliz\rii acumulatorului. Spre deosebire de S101 [i 1002HA, modul Super Performance ofer\ pentru modelul de fa]\ o cre[tere a frecven]ei cu 114MHz pentru procesor [i 47MHz pentru memoria RAM. Att testele, ct [i m\surarea temperaturilor s-au efectuat folosind aceste frecven]e. Conform Everest, procesorul nu a dep\[it 70C `n sarcin\. Cu toate acestea, partea inferioar\ a netbook-ului s-a `nc\lzit puternic `n

sarcin\, devenind chiar deranjant\ pentru utilizator. Acest lucru este confirmat [i de harddisk, care a atins o temperatur\ de 55C. Palm rest-ul [i tastatura se `nc\lzesc [i ele, `ns\ nu ating temperaturi deranjante, indiferent de nivelul de `nc\rcare. Datorit\ frecven]elor m\rite, se observ\ rezultate `n teste foarte bune pentru o configura]ie de acest gen. Utilizarea unui harddisk are avantajul unei capacit\]i de stocare mai mari, `ns\ are [i dezavantaje. Se observ\ viteza mai mic\ raportat\ de PCMark05 pentru pornirea sistemului de operare, dar [i rezultatele modeste din HD Tune. CONCLUZIE Datorit\ integr\rii unui modul HSDPA, se poate afirma despre ASUS Eee PC 1000HG c\ este cel mai practic netbook prezent pe pia]\ la ora actual\. Autonomia foarte bun\ compenseaz\ din plin greutatea destul de mare a lui Eee PC 1000HG. De asemenea, modulul HSDPA d\ un nou sens no]iunii de portabilitate. De[i sunt pu]ini la num\r, exist\ utilizatori pentru care cuvntul portabil nu `nseamn\ neap\rat greutate ct mai mic\. Pentru ace[tia, conexiunea permanent\ la Internet este vital\, iar Eee PC 1000HG le ofer\ tocmai acest lucru. Desigur, ace[tia ar putea utiliza [i un model extern HSDPA, `ns\ solu]ia propus\ de ASUS este mult mai elegant\. Pentru cei mai mul]i dintre utilizatori, utilizarea tehnologiei HSDPA este inaccesibil\. De asemenea, exist\ un num\r mare de utilizatori de sisteme portabile care se descurc\ f\r\ o conexiune permanent\ la Internet. Pentru ace[tia, achizi]ionarea unui model Eee PC 1000HG nu prea este justificat\. Dac\ doresc un netbook ASUS cu display de 10, lor li se recomand\ orientarea c\tre un alt model din seria Eee PC 1000. Astfel, nu ar mai fi nevoi]i s\ suporte [i costurile pentru modulul HSDPA, facilitate pe care oricum nu o folosesc. ~n plus, beneficiaz\ de aceea[i calitate a materialelor, acela[i design [i `n mare parte de aceea[i configura]ie.

Diagonal\ display: 10 Rezolu]ie: 1024x600 Acumulator: Li-Ion 6600mAh Sistem de operare: Windows XP Home Procesor: Intel Atom N270 Memorie RAM: 1GB DDR2 667MHz Chipset grafic: Intel i945GME Stocare: Seagate ST9160827AS Conectori: 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio WiFi/Bluetooth: Da/Da Extra: MMC/SD/MS card reader, webcam, HSDPA

8.20
februarie 2009

31

Hardware

Test comparativ Netbook-uri

ASUS Eee PC 1002HA

Eee PC 1002HA este un alt netbook oferit de ASUS pentru care se observ\ o aten]ie sporit\ acordat\ design-ului [i calit\]ii materialelor utilizate la confec]ionarea carcasei. Astfel, acesta seam\n\ foarte mult cu Eee PC S101. De[i calitatea materialelor este similar\ cu cea de la modelul S101, se observ\ cu u[urin]\ o grosime mai mare `n cazul lui 1002HA. Aceasta se datoreaz\ exclusiv capacului mai gros utilizat. De asemenea, tastele nu mai prezint\ acel aspect de vopsea metalizat\. LED-urile folosite pentru a indica diverse informa]ii despre sistem, precum sursa de energie folosit\, activitatea harddiskului sau activarea interfe]ei wireless, nu mai ofer\ nici ele aceea[i elegan]\ ca `n cazul lui S101. Acumulatorul folosit este tot Li-Polymer, `ns\ capacitatea acestuia este cu aproximativ 15% mai mic\. Pe de alt\ parte, el are [i o greutate mai mic\ - de numai 198g. Rama display-ului este realizat\ din plastic lucios [i seam\n\ izbitor cu cea folosit\ pentru S101. Spre deosebire de fratele s\u mai sub]ire, Eee PC 1002HA utilizeaz\ aluminiul [i pentru confec]ionarea capacului, nu numai pentru palm rest. O alt\ diferen]\ remarcat\ este prezen]a a dou\ capace pe partea inferioar\ a netbook-ului, utilizatorului fiindu-i astfel permis accesul att la modulul de memorire DDR2 de 1GB, ct [i la harddisk-ul Seagate de 160GB care `nlocuie[te SSD-ul. Din p\cate, `n cazul `n care dore[te un upgrade al cantit\]ii de memorie RAM, utilizatorul nu poate ad\uga un al doilea modul. El trebuie s\ `l `nlocuiasc\ pe cel prezent cu unul cu capacitate mai mare, deoarece sistemul dispune de un singur banc de memorie. Acest aspect nu ar trebui considerat `ns\ un neajuns, 1GB de memorie RAM fiind suficient pentru a rula `n condi]ii bune Windows XP. ASUS ofer\ prin Eee Storage 10GB spa]iu de stocare online cu o valabilitate de un an [i jum\tate. De[i 10GB nu reprezint\ prea mult spa]iu de stocare, acest bonus ar putea reprezenta o excelent\ solu]ie de backup pentru fotografii. Conectorii sunt amplasa]i exact ca `n cazul lui S101, observndu2275 Lei 24 luni Partenerii ASUS Romnia

se aceea[i lips\ de inspira]ie `n cazul pozi]iei card reader-ului. De[i este folosit un acumulator mai mic [i implicit mai u[or, Eee PC 1002HA cnt\re[te cu peste 100g mai mult dect modelul S101. Conectarea la Internet poate fi realizat\ cu ajutorul interfe]elor LAN sau WLAN, iar conectarea la dispozitive precum telefoanele mobile se poate realiza f\r\ cablu cu ajutorul interfe]ei Bluetooth prezente. Mai merit\ men]ionate camera web de 1.3MP [i microfonul integrat, foarte utile celor care realizeaz\ videoconferin]e. Modelul primit pentru testare este livrat `mpreun\ cu sistemul de operare Windows XP Home Edition. ~n cazul accesoriilor, se observ\ o `nlocuire a husei care imita o geant\ de laptop cu una mai modest\, confec]ionat\ dintr-un material catifelat [i burete. ASUS Eee PC 1002HA beneficiaz\ [i el de aplica]ia ASUS Hybrid Engine [i de tasta special\ pentru navigarea printre modurile oferite de aceasta. La fel ca `n cazul lui S101, cre[terea frecven]ei este de numai 80MHz pentru procesor [i 33MHz pentru memoria RAM. Capacitatea mai mic\ a bateriei este reflectat\ de un timp de func]ionare mai scurt cu aproximativ 40 de minute. Se observ\ temperaturi mai mari pentru procesor, att `n idle, ct [i `n sarcin\, de[i configura]ia este `n mare parte aceea[i cu a modelului S101, iar fantele pentru evacuarea aerului cald sunt identice [i dispuse la fel. Astfel, Everest a raportat 62C `n idle [i 78C `n sarcin\. Palm rest-ul se `nc\lze[te foarte pu]in, o cantitate mai mare de c\ldur\ fiind remarcat\ `n partea stng\ a tastaturii. Aceasta `ns\ nu atinge un nivel suficient de mare pentru a deveni deranjant. Nici partea inferioar\ a sistemului nu atinge temperaturi deranjante pentru utilizator. De asemenea, utilizarea unui harddisk `n locul unui SSD are ca rezultat un timp mai mare necesar pentru pornirea sistemului de operare. Tot viteza harddisk-ului este [i cea care a dus [i la un scor mai mic `n PCMark05. Se remarc\ `ns\ un burst rate destul de bun - 85.7MB/s - mult mai bun dect `n cazul SSD-ului din S101.

Vitezele de scriere [i citire a memoriei RAM, precum [i laten]a acesteia sunt similare cu cele ob]inute pentru Eee PC S101. Display-ul ofer\ aceea[i calitate a imaginii ca [i cel folosit pentru S101. Unghiurile de vizibilitate sunt [i ele aproximativ acelea[i. Datorit\ display-ului de 10, tastele sunt suficient de mari pentru a necesita o perioad\ de acomodare minim\. CONCLUZIE ASUS Eee PC 1002HA se adreseaz\ utilizatorilor care doresc un ultraportabil elegant, dar au nevoie de un spa]iu de stocare mai mare dect cel oferit de SSD-ul oferit de S101. ~n plus, pre]ul de achizi]ie pentru modelul cu harddisk este ceva mai mic. Cu toate acestea, el este totu[i mai mare dect `n cazul unui netbook obi[nuit. Acest lucru este justificat de acumulatorul LiPolymer [i de calitatea superioar\ a materialelor utilizate la construc]ia carcasei. Raportat la S101, singurele dezavantaje sunt autonomia mai mic\, memoria RAM mai pu]in\ [i grosimea pu]in mai mare. La fel ca `n cazul modelului cu SSD, utilizatorul trebuie s\ ]in\ cont c\ acumulatorul lui 1002HA nu poate fi `nlocuit cu unul mai mare. Mai mult, acumulatoarele celor dou\ netbook-uri au dimensiuni diferite, motiv pentru care utilizatorul nu `l poate `nlocui pe cel de 4200mAh cu cel de 4900mAh. ~n final, Eee PC 1002HA ofer\ cam acela[i raport calitate/pre] ca modelul S101. ASUS a avut grij\ ca modelul mai scump s\ ofere cteva avantaje - unele mai importante [i altele mai pu]in importante - pentru a justifica diferen]a de pre] dintre cele dou\ [i prezen]a lor simultan\ pe pia]\. ~n aceste condi]ii, ambele modele se vor bucura cu siguran]\ de succes `n egal\ m\sur\. Utilizatorii care vor opta pentru un astfel de netbook vor alege pentru unul dintre cele dou\ `n func]ie de bugetul disponibil, dar [i `n func]ie de nevoi. Dac\ la capitolul design diferen]ele pot fi trecute cu vederea, autonomia [i unitatea de stocare a datelor sunt criteriile de baz\ pentru a diferen]ia cele dou\ modele.

Diagonal\ display: 10 Rezolu]ie: 1024x600 Acumulator: Li-Polymer 4200mAh Sistem de operare: Windows XP Home Procesor: Intel Atom N270 Memorie RAM: 1GB DDR2 667MHz Chipset grafic: Intel i945GME Stocare: Seagate ST9160310AS Conectori: 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA WiFi/Bluetooth: Da/Da Extra: MMC/SD/MS card reader, webcam Accesorii: Hus\ Dimensiuni: 264x181x27.6mm

7.18

32

februarie 2009

Test comparativ Netbook-uri

Hardware

MSI Wind U120-013EU

MSI a lansat primele sale netbook-uri la scurt timp dup\ lansarea procesoarelor Atom de c\tre Intel. ~n prezent, produc\torul ofer\ mai multe modele, diferen]iindu-se `ntre ele prin dot\ri, design, dimensiuni [i culori. Wind W120-013EU se remarc\ prin utilizarea albului [i negrului, lucru care `i confer\ o not\ de stil, `n ciuda segmentului de pre] din care face parte. Cu toate acestea, tocmai aceast\ combina]ie ar putea s\ nemul]umeasc\ o parte dintre utilizatori, p\rerile `n materie de design fiind `mp\r]ite. Capacul este prev\zut cu noua sigl\ MSI, mult mai simpl\ [i mai cu bun gust dect cea veche. Tastatura de culoare alb\ este realizat\ dintr-un plastic alb, iar dimensiunile tastelor indic\ o ergonomie sporit\. De altfel, se poate afirma cu u[urin]\ c\ acest model beneficiaz\ de una dintre cele mai bine realizate tastaturi de netbook. Touchpad-ul are dimensiuni reduse, `ns\ nu am `ntmpinat nepl\ceri `n utilizarea lui. Cele dou\ butoane ale sale sunt amplasate chiar la marginea palm rest-ului [i sunt cromate, pentru a oferi o not\ de elegan]\. Acestea au o curs\ la ap\sare mai lung\ dect cea cu care este obi[nuit un utilizator de laptop. De[i nu este lucios, ecranul impresioneaz\ prin luminozitate [i rat\ de contrast bune. MSI Wind U120 este cu doar pu]in mai greu dect ASUS Eee PC S101. Conform cntarului Zelmer utilizat pentru efectuarea m\sur\torilor, modelul are o greutate de 1.157kg. Acumulatorul s\u are o greutate de numai 173g, `ns\ acesta are [i o capacitate mai redus\ - numai 2200mAh. Analiznd carcasa, se observ\ o serie de fante create special pentru a favoriza un flux eficient de aer. Dezavantajele acestora ar putea fi considerate aspectul u[or inestetic sau permiterea p\trunderii unei mari cantit\]i de praf. Palm rest-ul este realizat din acela[i plastic alb ca [i tastatura, `ns\ partea de deasupra tastaturii [i rama ecranului sunt confec]ionate din plastic negru lucios. Microfonul [i camera web sunt integrate `n aceast\ ram\. To]i conectorii sunt amplasa]i pe laterale, partea din
1699 Lei 24 luni PCCenter.ro

fa]\ fiind prev\zut\ cu o serie de LED-uri menite s\ ofere diferite informa]ii despre netbook. Stocarea datelor este asigurat\ de un harddisk Western Digital cu o capacitate de 160GB. Interfa]a wireless implementat\ de MSI `n acest model este compatibil\ cu standardele 802.11b/g/n. Este prezent [i un modul Bluetooth, pe care utilizatorul `l poate folosi pentru a conecta sistemul la diverse dispozitive care beneficiaz\ de aceast\ tehnologie. Partea inferioar\ nu este prev\zut\ cu niciun capac care s\ permit\ accesul u[or la vreuna dintre componente, precum modulul de memorie DDR2 sau harddisk. Modelul testat este furnizat `mpreun\ cu sistemul de operare Windows XP Home Edition. Difuzoarele sunt ascunse, fiind amplaate pe partea inferioar\ a carcasei, `n col]urile din fa]\. Acestea nu se remarc\ nici prin calitate [i nici prin putere, aspect `ntlnit dealtfel `n cazul tuturor netbook-urilor. Pachetul con]ine [i o hus\ din material sintetic al c\rei design se aseam\n\ cu o map\. Aceasta este `nt\rit\ pentru a asigura o oarecare siguran]\ netbook-ului `n cazul unor lovituri `n timpul transportului. Avantajul fantelor de aerisire cu care este prev\zut Wind U120 se observ\ `n timpul utiliz\rii. Astfel, indiferent de nivelul de `nc\rcare a procesorului sau de timpul de func]ionare, partea inferioar\ a netbook-ului nu se `nc\lze[te aproape deloc. Nici tastatura [i palm rest-ul nu se `nc\lzesc, singura zon\ unde se remarc\ o degajare de c\ldur\ fiind touch pad-ul. Acesta nu atinge `ns\ temperaturi deranjante. Cu toate acestea, Everest a raportat o temperatur\ de 96C pentru procesor `n sarcin\, valoare pu]in probabil\ dac\ judec\m dup\ temperatura carcasei. De asemenea, nici cele 77C indicate `n idle nu reprezint\ o temperatur\ plauzibil\ pentru un procesor Intel Atom integrat `ntr-un sistem att de bine ventilat. Datorit\ acumulatorului cu capacitate mic\, autonomia lui Wind U120 este cam mic\ pentru standardele actuale - mai pu]in de dou\

ore de redare a con]inutului video de pe DVD. ~n aceste condi]ii, sistemul permite `n cel mai bun caz vizionarea unui singur film f\r\ a folosi alimentare extern\. Trebuie men]ionat c\ pentru m\surarea autonomiei s-a folosit func]ia Turbo Battery, care poate fi accesat\ prin intermediul tastelor func]ionale. Aceasta reduce automat luminozitatea ecranului la 40%. Performan]ele sunt bune, la nivelul normal pentru o configura]ie de acest gen. Conform rezultatelor ob]inute `n urma rul\rii PCMark05, viteza de `nc\rcare a sistemului de operare Windows XP este de peste 7MB/s. CONCLUZIE MSI Wind U120 ofer\ un pre] de achizi]ie mediu, situndu-se `ntre modelul Acer Aspire One [i ASUS Eee PC S101 sau 1002HA. De asemenea, calitatea materialelor, design-ul [i facilit\]ile oferite se situeaz\ tot `ntre acestea. Marele handicap al modelului MSI este autonomia destul de mic\ pentru un netbook, compensat\ `ns\ prin greutatea redus\ pentru un model cu ecran de 10. Utilizatorii care doresc un MSI Wind U120, `ns\ nu se pot mul]umi cu o autonomie `n mediul multimedia de numai dou\ ore vor fi nevoi]i s\ achizi]ioneze separat un alt acumulator. Ultra-portabilul oferit de MSI este un produs excelent pentru utilizatorii care doresc un netbook elegant, `ns\ nu beneficiaz\ de un buget suficient de mare pentru a achizi]iona un ASUS Eee PC S101 sau 1002HA. Desigur, materialele oferite de MSI sunt u[or sub nivelul celor oferite de ASUS `n ceea ce prive[te calitatea. De asemenea, ASUS se pozi]ioneaz\ ceva mai bine la design [i a integrat acumulatori Li-Polymer care au greutate redus\ [i capacit\]i mari. Pe de alt\ parte, MSI ofer\ multe din dot\rile oferite de ASUS: interfa]\ wireless 802.11n, modul Bluetooth, ecran de 10 [i harddisk de 160GB. Per ansamblu, Wind U120 ofer\ un raport calitate/pre] bun, adresndu-se utilizatorilor mai preten]io[i `n materie de design [i calitate a materialelor utilizate la confec]ionarea carcasei.

Diagonal\ display: 10 Rezolu]ie: 1024x600 Acumulator: Li-Ion 2200mAh Sistem de operare: Windows XP Home Procesor: Intel Atom N270 Memorie RAM: 1GB DDR2 667MHz Chipset grafic: Intel i945GME Stocare: Western Digital WD1600BEVT Conectori: 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio WiFi/Bluetooth: Da/Da Extra: SD/MMC/MS card reader, webcam

6.22
februarie 2009

33

Hardware

Test comparativ Netbook-uri

MSI Wind U100-416EU

Wind U100-416EU este un netbook cu ecran de 10, care se aseam\n\ prin prisma designului cu modelul U120. Spre deosebire de U120, modelul de fa]\ folose[te numai plastic alb. De asemenea, plasticul lucios este utilizat numai pentru confec]ionarea capacului. Trebuie men]ionat `ns\ c\ acest model este disponibil [i negru. Greutatea netbook-ului este de 1.161kg, din care acumulatorul cnt\re[te 183g. La fel ca `n cazul lui U120, capacitatea acestuia este de numai 2200mAh. Partea inferioar\ a netbook-ului este prev\zut\ cu mai multe fante de admisie a aerului, iar evacuarea aerului cald se realizeaz\ prin partea stng\. Din p\cate, utilizatorul nu are acces la niciuna dintre componentele configura]iei. Acest lucru ar fi fost util pentru schimbarea harddisk-ului sau a modulului de 1GB memorie DDR2. Calitatea materialelor se apropie foarte mult de cea a modelelor ASUS Eee PC 1000HG [i MSI Wind U120. Cu toate acestea, design-ul lui U100 pare mult mai simplu `n compara]ie cu U120. Acest lucru se datoreaz\ absen]ei elementelor de plastic negru lucios. De asemenea, tastele par s\ foloseasc\ un alt plastic. Conform informa]iilor oferite de produc\tor, U100 are o grosime cu 1.5mm mai mic\ dect U120 - valoare neglijabil\ pentru cei mai mul]i dintre utilizatori. L\snd deoparte aceste aspecte de detaliu, design-ul este `n mare parte acela[i folosit [i pentru U120. Amplasarea [i forma LED-urilor [i a butoanelor sunt acelea[i, forma carcasei este identic\, ba chiar [i balamalele ecranului sunt la fel. O problem\ `ntlnit\ [i `n cazul modelului U120 este demontarea acumulatorului. Sistemul de fixare este foarte eficient, `ns\ `nl\turarea bateriei se realizeaz\ cu greutate. Difuzoarele sunt amplasate pe partea inferioar\ a netbook-ului, `n col]urile din fa]\. Pentru men]inerea capacului `n pozi]ia `nchis, produc\torul a folosit o metod\ elegant\, `nlocuind sistemele clasice de fixare cu magne]i. Calitatea sunetului [i nivelul de audi]ie sunt satisf\c\toare. Ecranul ofer\ luminozitate [i
1918 Lei 24 luni Aline Distribution Grup

contrast bune. Trebuie me]ionate interfe]ele Bluetooth [i wireless 802.11b/g/n, aspecte care faciliteaz\ o conectivitate ridicat\. Stocarea datelor este asigurat\ de un harddisk cu o capacitate de 160GB. Camera web [i microfonul integrate `n rama ecranului sunt dot\ri foarte utile pentru cei care folosesc frecvent videoconferin]a. Card reader-ul compatibil cu SD, MMC sau Memory Stick reprezint\ o metod\ comod\ pentru desc\rcarea fotografiilor sau a altor informa]ii din memorii de acest tip. To]i conectorii sunt amplasa]i pe marginile laterale, muchia din spate fiind l\sat\ liber\. ~n acest fel, utilizatorul are un acces mult mai u[or la USBuri, conectorul video D-Sub, card reader sau la conectorii audio. Pentru a se adresa unui num\r ct mai mare de utilizatori, U100 este oferit cu sistem de operare Windows XP Home Edition. Pachetul con]ine o hus\ confec]ionat\ dintr-un material care imit\ pielea. Autonomia m\surat\ cu MobileMark 2007 este similar\ cu cea ob]inut\ de modelul U120 aproximativ dou\ ore. Acest lucru se datoreaz\ utiliz\rii aceleia[i configura]ii [i aceluia[i acumulator cu capacitate redus\. Desigur, folosirea acestui acumulator are o contribu]ie semnificativ\ la reducerea greut\]ii finale a sistemului. Cu toate acestea, autonomia specific\ unui laptop cu diagonal\ de 15.4 [i nu unui netbook ar putea reprezenta un neajuns semnificativ pentru unii dintre utilizatori. Datorit\ fantelor generoase de admisie a aerului, MSI Wind U100 beneficiaz\ de o ventila]ie foarte bun\. Drept urmare, partea inferioar\ a acestuia nu se `nc\lze[te aproape deloc. Cu toate acestea, Everest a raportat o temperatur\ foarte mare pentru procesor, ceea ce pare pu]in probabil. Singura parte a netbook-ului care prezint\ un nivel sesizabil de c\ldur\ este touchpad-ul. Cu toate acestea, temperatura acestuia este departe de a deveni deranjant\, chiar [i `n cazul unor perioade mai lungi de utilizare. La capitolul performan]e, modelul nu se remarc\ prin niciun rezultat deosebit. Astfel,

conform PCMark05, viteza de pornire a sistemului de operare Windows XP este de 7.062MB/s, iar scorul `n 3DMark2001 a fost de 2940 de puncte. Conform HD Tune, harddisk-ul Western Digital cu o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM ofer\ o vitez\ medie de citire de 49.6MB/s. Laten]a oferit\ de memoria DDR2 este de 105.6ns, obi[nuit\ pentru o configura]ie standard de acest tip. CONCLUZIE MSI Wind U120 folose[te o combina]ie de plastic alb [i plastic negru pentru a ob]ine un aspect elegant. Acest design nu poate mul]umi `ns\ pe to]i utilizatorii. Pentru cei care prefer\ un aspect mai simplu, MSI ofer\ modelul U100. Acesta p\streaz\ design-ul lui U120 `n materie de forme [i dimensiuni, `ns\ folose[te numai plastic alb, chiar [i pentru partea inferioar\. Handicapul major este reprezentat `n continuare de autonomia redus\ a modelului, aspect care `i va descuraja pe unii dintre utilizatori s\ opteze pentru acesta. Ace[tia pot achizi]iona `ns\ separat un al doilea acumulator, de aceea[i capacitate ca cel original sau cu o capacitate mai mare. Pe de alt\ parte, MSI Wind U100 prezint\ [i un mare avantaj fa]\ de multe modele disponibile pe pia]\. Asem\n\tor modelului U120, temperaturile atinse de carcas\ sunt neglijabile. Acest aspect va fi cu siguran]\ pe placul celor care folosesc ultra-portabilul pe perioade lungi de timp. La fel ca U120, MSI Wind U100 nu se ridic\ la nivelul lui ASUS Eee PC S101 sau 1002HA. Cu toate acestea, el ofer\ un raport calitate/pre] excelent [i un echilibru bun `ntre construc]ie [i design. ~n plus, U100 poate fi considerat o alternativ\ la U120 pentru cei care nu agreeaz\ combina]ia dintre negru [i alb. ~n acest fel, produc\torul are grij\ s\ mul]umeasc\ un num\r ct mai mare de utilizatori. Totodat\, costurile de produc]ie sunt pu]in mai mici, `n timp ce configura]ia, dot\rile [i comportamentul sistemului sunt acelea[i.

Diagonal\ display: 10 Rezolu]ie: 1024x600 Acumulator: Li-Ion 2200mAh Sistem de operare: Windows XP Home Procesor: Intel Atom N270 Memorie RAM: 1GB DDR2 667MHz Chipset grafic: Intel i945GME Stocare: Western Digital WD1600BEVT Conectori: 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio WiFi/Bluetooth: Da/Da Extra: SD/MMC/MS card reader, webcam

6.21

34

februarie 2009

ASUS Eee PC 1000HG

ASUS Eee PC S101

ASUS Eee PC 1002HA

Toshiba NB100-111

Acer Aspire One A 150-Bb

Acer Aspire One 150-Aw

MSI Wind U120-013EU

MSI Wind U100-416EU

Pre] 10.2" 1024x600 Li-Polymer 4900mAh Linux Intel Atom N270 2GB DDR2 667MHz i945GME ASUS-JM S41 SSD 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio 802.1b/g/Draft-n Da MMC/SD/MS card reader, webcam Hus\ 264x181x27.6 1.24 62/78 195 1534 6.22 1.17 14.82 3072 3984 2954 100.2 300 49.8 24 85.7 93 142 389 6.23 7.66 7.63 8.87 8.0 7.18 45.4 17.4 72.8 87 133 369 5.68 7.31 9.00 6.58 5.5 6.70 284 107.5 2773 3669 2939 14.65 1.37 0.97 14.69 2935 3462 2767 123.4 283 49.4 18.2 89.4 88 134 365 5.01 7.19 9.09 7.39 5.5 6.44 6.47 6.92 N/A N/A 178 157 88/115 66/83 1.05 1.04 225x190.5x33 249x170x29 Nu Hus\ Hus\ 249x170x29 1.04 68/87 152 N/A 6.81 0.96 14.63 2926 3465 2761 122.9 279 50.2 18.4 84.3 87 132 364 4.85 7.13 9.09 7.31 5.0 6.31 MMC/SD/MS card reader, webcam MMC/SD/XD/MS card reader, webcam Hus\, lavet\ 264x180.5x25 1.11 58/73 234 1719 15.75 1.28 14.55 3033 3921 2927 102.5 290 70.1 0.2 50.1 89 139 376 7.47 8.54 8.57 9.08 8.0 8.09 Da Da Nu Nu MMC/SD/XD/MS card reader, webcam 802.1b/g/Draft-n 802.11b/g 802.11b/g 802.11b/g 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio Seagate ST9160310AS Toshiba MK1252GSX Hitachi HTS543216L9A300 Hitachi HTS543216L9A300 i945GME i945GME i945GME i945GME 1GB DDR2 667MHz 1GB DDR2 667MHz 1GB DDR2 667MHz 1GB DDR2 667MHz i945GME Western Digital WD1600BEVT 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio 802.11b/g/n Da SD/MMC/MS card reader, webcam Hus\ 260x180x33 1.16 77/96 119 1525 7.36 1.38 14.78 2910 3662 2779 108.7 286 51.6 16.7 75.6 89 135 368 3.80 7.48 8.20 8.61 8.0 6.22 Intel Atom N270 Intel Atom N270 Intel Atom N270 Intel Atom N270 Windows XP Home Windows XP Home Windows XP Home Linux Windows XP Home Intel Atom N270 1GB DDR2 667MHz Li-Polymer 4200mAh Li-Ion 5200mAh Li-Ion 2900mAh Li-Ion 2900mAh Li-Ion 2200mAh 1024x600 1024x600 1024x600 1024x600 1024x600 10" 8.9" 8.9" 8.9" 10" 10"

2049 Lei

2575 Lei

2275 Lei

1775 Lei

1449 Lei

1399 Lei

1699 Lei

1918 Lei

Detalii tehnice 1024x600 Li-Ion 2200mAh Windows XP Home Intel Atom N270 1GB DDR2 667MHz i945GME Western Digital WD1600BEVT 3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio 802.11b/g/n Da SD/MMC/MS card reader, webcam Hus\ 260x180x31.5 1.16 65/89 118 1529 7.06 1.39 14.78 2940 3810 2840 105.6 286 49.6 16.7 77.1 88 134 369 3.78 7.49 8.17 8.43 8.0 6.21

Diagonal\ display

10"

Rezolu]ie

1024x600

Acumulator

Li-Ion 6600mAh

Sistem de operare

Windows XP Home

Procesor

Intel Atom N270

Memorie RAM

1GB DDR2 667MHz

Chipset grafic

i945GME

Stocare

Seagate ST9160827AS

Conectori

3xUSB, 1xRJ45, 1xVGA, audio

WiFi

802.11b/g

Bluetooth

Da

Extra

MMC/SD/MS card reader, webcam, HSDPA MMC/SD/MS card reader, webcam

Accesorii

Hus\

Dimensiuni (mm)

N/A

Rezultate teste

Greutate (kg)

1.46

Temperatur\ CPU idle/load (C) 46/70

Autonomie multimedia (min)

285

PCMark05

1554

PCMark05 HDD-XP Startup (MB/s) 6.37

PCMark05 Web Page Rendering (pages/s) 1.3

PCMark05 File Decryption (MB/s)14.77

3DMar2001 1024x600

3181

Everest Memory Read (MB/s)

3943

Everest Memory Write (MB/s)

2976

Everest Memory Latency (ns)

100.9

Everest FPU SinJulia

305

Test comparativ Netbook-uri

HD Tune Average Transfer Rate (MB/s) 45.2

HD Tune Access Time (ms)

16.5

HD Tune Burst Rate (MB/s)

84

Cinebench 2003 1CPU

95

Cinebench 2003 xCPU

144

WinRAR 3.80 (KB/s)

396

Note

Autonomie

9.10

Performan]\

7.73

Portabilitate

6.52

Construc]ie

8.21

Dot\ri

8.5

Hardware

februarie 2009

Verdict

8.20

35

Hardware

Test comparativ Date la purttor

DATE LA PURTTOR
Dispozitivele de stocare portabile au cunoscut salturi spectaculoase de performan]\, oferind capacit\]i de stocare din ce n ce mai generoase, fiabilitate [i dimensiuni reduse. Chiar dac dispozitivele de stocare bazate pe chip-uri de memorie flash ating `n prezent capacit\]i de pn\ la 64GB, acestea nu reu[esc `nc\ s\ concureze performan]a [i flexibilitatea clasicului harddisk. De[i `n privin]a dimensiunior fizice, harddisk-ul clasic nu poate concura dispozitivele USB flash drive, utilizatorii mai preten]io[i pot opta acum pentru modelele echipate cu harddisk `n format 1.8, capabile s\ ofere capacit]i de peste 100GB [i dimensiuni suficient de mici pentru a nc\pea confortabil `n buzunar. 36
februarie 2009

21 HARDDISK-URI PORTABILE N TEST


La fel ca [i versiunile destinate sistemelor desktop, harddisk-urile `n format 2.5 au evoluat rapid `n ultimii ani, `nglobnd noi tehnologii menite s\ le `mbun\t\]easc\ fiabilitarea [i rezisten]a la lovituri, oferind `n acela[i timp capacit\]i de stocare de neimaginate `n urm\ cu doar c]iva ani. Caracteristicile fizice, cum ar fi dimensiunile [i greutatea, dar [i pre]urile relativ mici raportate la capacitatea de stocare oferit\, au declan[at o adev\rat\ avalan[\ de dispozitive de stocare portabile, construite `n jurul harddisk-urilor cu format 2.5 [i 1.8. De[i sunt concurate tot mai agresiv de dispozitivele de tip USB Flash Drive [i nou ap\rutele Solid State Drive, harddisk-urile portabile sunt `nc\ deosebit de utile pentru transportul datelor `ntre diverse calculatoare sau extinderea capacit\]ii de stocare locale. METODA DE TESTARE Pentru m\surarea vitezelor de transfer la citirea [i scrierea datelor, respectiv timpul de acces specific fiec\rui model, am utilizat o suit\ de teste sintetice, menit\ s\ ofere un sistem de m\surare ct mai precis, cu rezultate u[or de reprodus de c\tre utilizator prin mijloace proprii. Testele realizate cu ajutorul suitei de fi[iere de test, responsabil\ de m\surarea performan]elor la lucrul cu documente de mici dimensiuni, respectiv copierea unei arhive cu dimensiunea de 1.2GB pentru evaluarea performan]elor la transferul liniar de date, au fost desf\[urate prin cronometrarea timpului necesar copierii fi[ierelor de test `ntre harddisk-ul portabil [i o parti]ie virtual\ cu dimensiunea de 2GB, creat\ `n spa]iul memoriei RAM, cu ajutorul aplica]iei SuperSpeed RamDisk 9 Plus. Pentru a ob]ine rezultate elocvente, am dezactivat serviciile Superfetch [i Drive indexer, iar sistemul de operare Windows Vista Ultimate 32bit a fost repornit dup\ fiecare test. CONCLUZIE Date fiind performan]ele native foarte ridicate oferite de harddisk-urile `n format 2.5 din genera]ie recent\, principala limit\ r\mas\ `n calea performan]ei dispozitivelor de stocare portabil\ r\mne `ns\[i interfa]a folosit\ pentru conectare. Cu o vitez\ maxim\ la transfer situat\ sub pragul de 35MB/s, interfa]a USB 2.0 este o piedic\ serioas\ pentru harddisk-urile portabile actuale. Nici interfa]a FireWire, capabil\ s\ dep\[easc\ 40MB/s la transferul datelor, nu este totu[i capabil\ s\ exploateze pe deplin poten]ialul unui harddisk `n format 2.5, fiind resim]it\ nevoia unui mod mai eficient de comunicare. Pentru moment `ns\, harddisk-urile portabile cu interfa]\ FireWire sunt cea mai bun\ op]iune, `ns\ din p\cate aceast\ conexiune nu este foarte popular\. Aurelian Mihai aurelian.mihai@xtrempc.ro

Test comparativ Date la purttor

Hardware

FUJITSU Handy Drive 320GB

LACIE safe 160GB

PRESTIGIO Data Safe II 400GB

Interfa]\: USB Capacitate: 500GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 147g Model: MMF2320UB

6.39

Interfa]\: USB Capacitate:160GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 229g Model: SAFE Mobile Biometric Hard Drive 160GB

6.46

Interfa]\: USB Capacitate: 400GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 220g Model: PMSDS2SATABLACK400

7.02

Fujitsu Handy Drive 320GB este un harddisk portabil cu interfa]\ USB. Modelul dispune de o carcas\ din material plastic, cu o tem\ `n nuan]e de negru [i cenu[iu. Aceasta prezint\ o construc]ie destul de solid\ [i dispune de suporturi de sus]inere din cauciuc pentru amortizarea vibra]iilor. ~n afara conectorului mini-USB este prezent [i un conector dedicat pentru alimentare auxiliar\, care poate fi utilizat `mpreun\ cu cablul special oferit `n pachet, prin ocuparea unuia dintre port-urile USB r\mase libere. LED-ul de activitate al harddisk-ului este instalat `n interior, fiind vizibil prin plasticul translucid al p\r]ii superioare a carcasei. Printre accesorii pot fi reg\site un CD cu software pentru criptarea [i protejarea datelor cu parol\, cablul de date [i o hus\ de protec]ie de foarte bun\ calitate, construit\ sub forma unui portofel din piele sintetic\. Versiunea cu harddisk de 320GB a seriei Fujitsu Handy Drive reu[e[te s\ ofere un timp de r\spuns de 17.3ms la accesarea datelor [i viteze de transfer de peste 30MB/s. Astfel, `n aplica]ia SiSoft Sandra a fost m\surat\ o vitez\ de transfer de 31MB/s la citirea datelor, 30.5MB/s la scriere, respectiv 24.7MB/s [i 25MB/s la scrierea [i citirea datelor `n mod aleatoriu. {i pentru acest model copierea kit-ului cu fi[iere de mici dimensiuni a pus probleme, fiind necesare 128 secunde pentru scriere, respectiv 32 secunde pentru citirea aceluia[i set de fi[iere. Scrierea arhivei cu dimensiunea de 1.2GB nu a pus probleme, scrierea [i apoi citirea fi[ierului fiind realizate `n 48 secunde, respectiv 42 secunde. Nivelul de zgomot produs `n timpul func]ion\rii este redus, dar totu[i sesizabil prin pere]ii de plastic ai carcasei. CONCLUZIE Fujitsu Handy Drive 320GB este un model performant, dar cu o carcas\ destul de voluminoas\.
370 Lei 24 luni OnSITE Delivery

LaCie Safe Mobile Biometric Hard Drive este un dispozitiv de stocare portabil cu func]ie de criptare a datelor [i autentificare cu cheie biometric\. Carcasa este confec]ionat\ din material plastic cenu[iu, cu aspect de aluminiu [lefuit. Construc]ia este solid\ `ns\ formatul carcasei este unul col]uros, impractic pentru transport. Pe lng\ CDul cu software adi]ional [i cablul de date, pachetul include totu[i [i o hus\ de protec]ie pentru transport. Sistemul de protec]ie a datelor este implementat prin hardware, con]inutul dispozitivului fiind vizibil numai dup\ o autentificare prealabil\ a utilizatorului, folosind cititorul de amprente pozi]ionat pe carcas\. Harddisk-ul utilizat este un model `n format 2.5, cu 8MB memorie cache [i o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5200RPM. Performan]ele acestui model sunt bune, func]ia de criptare a datelor avnd un impact minim asupra vitezelor de transfer. Benchmark-ul HD Tach 3.0 a m\surat un timp de acces de 17.8ms [i o vitez\ de transfer la citirea datelor de aproape 30MB/s. Cele 1930 puncte ob]inute `n PC Mark Vantage HDD Test reprezint\ un rezultat ceva mai modest, care nu reflect\ `ns\ performan]ele practice ale acestui model. Astfel, copierea kitului cu fi[iere mici a durat numai 41 secunde pentu opera]ia de scriere [i 34 secunde pentru citire. Nivelul de zgomot produs `n timpul func]ion\rii este foarte redus, iar temperaturile au r\mas `n limite rezonabile pe toat\ durata testelor. CONCLUZIE LaCie Safe Mobile Biometric Hard Drive este o foarte bun\ alegere pentru protec]ia datelor importante. Nefiind necesar\ utilizarea unei parole, este eliminat riscul furtului sau uit\rii acesteia, `ntregul proces de autentificare fiind realizat cu ajutorul degetelor. Din punctul de vedere al performan]elor, acest model nu dezam\ge[te.
452 Lei 24 luni Aline Distribution Grup

Prestigio Data Safe II 400GB este un harddisk portabil cu interfa]\ USB, adresat utilizatorilor preten]io[i. Modelul se face remarcat printr-o construc]ie solid\, foarte bine realizat\ [i materiale de bun\ calitate. Harddisk-ul cu capacitatea de 400GB [i 5400RPM vitez\ de rota]ie a platanelor este ad\postit `ntr-o carcas\ `mbr\cat\ `n piele sintetic\ [i ornat\ cu ajutorul unei rame metalice, argintii. Sunt prezente dou\ LED-uri de activitate, comutator pornit/oprit, conector mini-USB [i alimentare auxiliar\. Husa de protec]ie este confec]ionat\ din acela[i material sintetic, lund forma unui portofel mai voluminos. Pachetul include dou\ cabluri USB, dintre care unul de mici dimensiuni, [i un CD cu drivere [i software adi]ional pentru protejarea datelor. Harddisk-ul ales pentru acest dispozitiv, un model Samsung cu 8MB memorie cache [i o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM, ofer\ performan]e bune la scriere [i citire, inclusiv `n cazul fi[ierelor de mici dimensiuni. Laten]a de 18.9ms la accesarea datelor este `ns\ un rezultat destul de modest. Att fi[ierul de test, cu dimensiunea de 1.2GB, dar [i kit-ul cu fi[iere de mici dimensiuni, au putut fi copiate `ntr-un timp foarte scurt, situat cu mult sub pragul de un minut. Rezultate la fel de bune au fost ob]inute [i sub benchmark-ul sintetic SiSoft Sandra 2009, fiind m\sura]i 33MB/s la citire, respectiv 31MB/s la scrierea datelor. De[i aparent bine construit, corpul metalic al carcasei are tendin]a de a trosni la `mbin\ri, dac\ este supus unor for]e de torsionare mai pronun]ate. Zgomotul produs `n timpul func]ion\rii este ca [i inexistent, fiind foarte bine atenuat de pere]ii carcasei. CONCLUZIE Prestigio Data Safe II 400GB impresioneaz\ prin performan]e bune [i un design aspectuos, att pentru dispozitivul propriu-zis ct [i pentru husa de protec]ie.
753 Lei 24 luni ASBIS Romnia

februarie 2009

37

Hardware

Test comparativ Date la purttor

PRESTIGIO Data Safe I 400GB

SAMSUNG S1 mini 120GB

FUJITSU Handy Drive 160GB

Interfa]\: USB Capacitate: 400GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 182g Model: Data Safe I 400GB

7.08

Interfa]\: USB Capacitate:120GB Format: 1.8 Vitez\ de rota]ie: 4200RPM Greutate: 140g Model: S1 Mini 120GB

6.64

Interfa]\: USB Capacitate:160GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 186g Model: MMF2160UB

6.22

Prestigio Data Safe I 400GB este un mediu de stocare portabil, cu interfa]\ USB 2.0, construit `n jurul unui harddisk `n format 2.5. Modelul dispune de un harddisk cu vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM [i o capacitate de 400GB. Carcasa este acoperit\ cu piele sintetic\, `n timp ce laturile sunt confec]ionate din tabl\ nichelat\. Pentru siguran]\ sporit\, carcasa este confec]ionat\ din tabl\ [i abordeaz\ un format compact. Setul de accesorii cuprinde dou\ cabluri de date, unul prev\zut cu conector de alimentare auxiliar [i altul de dimensiuni mai reduse, o hus\ de protec]ie de forma unui portofel, manual de utilizare [i un CD cu drivere [i software. Portofelul pentru transport este rigidizat pentru o protec]e sporit\ [i separat `n dou\ compartimente, dintre care unul rezervat cablului de date. {i de aceast\ dat\ materialul preferat este unul asem\n\tor pielii sintetice. Performan]ele acestui model sunt excelente, mai ales `n privin]a lucrului cu fi[iere de dimensiuni mici. Viteza medie la citirea datelor, raportat\ de aplica]ia HD Tach 3.0, atinge 34.5MB/s, iar timpul de acces al datelor este de 18.6ms. Rularea benchmark-ului PC Mark Vantage `n modul HDD Test a oferit 2049 puncte, un rezultat aproape identic versiunii echipate cu hardisk de 320GB. Testul de copiere a fi[ierelor de mici dimensiuni a necesitat 37 secunde la scrierea datelor [i numai 27 secunde pentru citire, oferind cele mai bune rezultate dintre modelele testate. Copierea fi[ierului de test, cu dimensiunea de 1.2GB, a oferit rezultate la fel de bune, fiind necesare 43 secunde pentru scrierea datelor [i numai 40 secunde pentru citire. CONCLUZIE Prestigio Data Safe I este bine echipat pentru un transport `n deplin\ siguran]\ [i este capabil s\ ofere un nivel de performan]\ satisf\c\tor.
623 Lei 24 luni ASBIS Romnia

Samsung S1 mini este un harddisk portabil, cu o capacitate de 120GB. Modelul se face remarcat prin dimensiuni [i greutate foarte reduse, facilitate de utilizarea unui harddisk `n format 1.8. Carcasa de culoare ro[ie ofer\ un design foarte bine finisat, cu forme rotunjite [i un plastic lucios de bun\ calitate. Interfa]a utilizat\ este USB 2.0, fiind oferite `n acest scop dou\ cabluri de date, dintre care unul cu o lungime foarte redus\ pentru a nu incomoda `n timpul transportului. Pachetul include [i o aplica]ie de securitate, menit\ s\ asigure protec]ia datelor prin utilizarea unui algoritm de encriptare [i parol\, dar [i o aplica]ie de backup. Pentru a evita consumul inutil de energie la utilizarea `mpreun\ cu sisteme portabile, S1 mini asigur\ oprirea automat\ a harddisk-ului dac\ acesta nu este accesat pentru mai mult de 5 minute. Nivelul de zgomot produs `n timpul func]ion\rii este aproape inaudibil, iar temperatura de func]ionare urc\ cu greu peste cea ambiant\. Din p\cate, performan]a harddisk-ului utilizat este una destul de modest\, `n aplica]ia SiSoft Sandra fiind m\surat\ o vitez\ medie de transfer al datelor de 25MB/s. Utilizarea unei viteze de rota]ie a platanelor de numai 4200RPM a penalizat semnificativ timpul de acces al datelor, m\surat la 21.3ms `n testul HD Tach 3.0. Rezultate modeste au fost ob]inute [i sub PCMark Vantage HDD test, scorul de 1433 puncte fiind sub media altor modele din test. CONCLUZIE Samsung S1 mini se face remarcat prin carcasa cu un design foarte atr\g\tor, dar [i greutatea sa de numai 85 grame. Chiar dac nu este un model foarte performant, S1 mini compenseaz\ acest neajuns prin capacitatea de stocare generoas\ [i formatul s\u compact, fiind un accesoriu foarte confortabil de purtat `n buzunar.
617 Lei 36 luni OnSITE Delivery

Fujitsu Handy Drive 160GB este un harddisk portabil, `n format 2.5. Cel mai mic reprezentant al seriei Handy Drive de la Fujitsu ofer\ o capacitate de stocare de 160GB [i cnt\re[te numai 186 grame. Carcasa m\sur\ 15mm `n\l]ime [i este confec]ionat\ din material plastic negru. Conectarea la PC este realizat\ prin interfa]a USB 2.0 sau USB 1.1, produc\torul incluznd `n pachet [i un cablu de alimentare auxiliar. Printre aplica]iile software livrate se reg\sesc "Acronis True Image Personal HDD" [i utilitare pentru formatarea parti]iilor, respectiv protejarea harddisk-ului cu parol\. Pachetul mai include [i o hus\ de protec]ie pentru transport. Timpul de acces m\surat la 17.1ms este un rezultat bun pentru un harddisk cu o vitez\ de rota]ie a platanelor de numai 5400RPM. Viteza de 32MB/s la citirea datelor, m\surat\ sub testul HD Tach 3.0, este un rezultat bun. Performan]ele oferite la citirea `n rafal\ sunt `ns\ destul de modeste pentru un harddisk prev\zut cu 8MB memorie cache. Nivelul de zgomot produs la accesarea datelor este u[or peste medie, `n parte [i datorit\ utiliz\rii unei carcase cu o construc]ie mai aerisit\, dar care amplific\ u[or vibra]iile. Modelul dispune totu[i de suporturi din cauciuc pentru a `mpiedica transmiterea vibra]iilor c\tre suprafa]a unde este a[ezat. Temperatura de func]ionare este redus\, c\ldura degajat\ fiind u[or disipat\ c\tre carcasa destul de spa]ioas\. CONCLUZIE Fujitsu Handy Drive 160GB este un model cu un aspect `ngrijit, `ns\ carcasa are o construc]ie destul de voluminoas\. Modelul este recomandat `n primul rnd pentru suplimentarea capacit\]ii de stocare a sisemelor mobile sau desktop, `ns\ dimensiunile sale nu `l recomand\ drept accesoriu de buzunar.
280 Lei 24 luni IT Direct

38

februarie 2009

Test comparativ Date la purttor

Hardware

FUJITSU Handy Drive 400GB

WESTERN DIGITAL VERBATIM My Passport Studio 320GB Portable Hard Drive 500GB

Interfa]\: USB Capacitate:400GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 216g Model: MMG2400UB

5.63

Interfa]\: USB Capacitate:320GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 193g Model: WD3200MT-00

7.61

Interfa]\: USB Capacitate: 500GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 147g Model: #47566 500GB

6.04

Fujitsu Handy Drive 400GB este un harddisk portabil, `n format 2.5. Versiunea cu 400GB capacitate de stocare a seriei Fujitsu Handy Drive dispune de un harddisk cu o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM [i 8MB memorie cache. Conectarea la PC este realizat\ prin interfa]\ USB, cu ajutorul cablului inclus `n pachet. Pentru sistemele incompatibile cu specifica]iile USB 2.0 este oferit [i un cablu de alimentare auxiliar, care poate fi conectat la unul dintre porturile USB r\mase libere. Carcasa este confec]ionat\ din material plastic negru [i este prev\zut\ cu suporturi de sus]inere din cauciuc pentru amortizarea vibra]iilor. Printre accesorii se reg\sesc un CD cu software [i o hus\ de protec]ie pentru transport. Performan]ele acestui model sunt u[or sub media celorlalte modele testate, rezultatul de 1947 puncte ob]inut `n PCMark Vantage HDD test fiind cel mai mic dintre modelele echipate cu harddisk `n format 2.5. De[i timpul de acces de 19.3ms m\surat de aplica]ia HD Tach 3.0 nu este cel mai slab din test, comportamentul acestui model la lucrul cu fi[iere de mici dimensiuni este unul modest. Scrierea kit-ului de test, compus din fi[iere de mici dimensiuni, a durat nu mai pu]in de 157 secunde, mai mult chiar [i dect `n cazul modelelor echipate cu harddisk `n format 1.8. ~n mod surprinz\tor, citirea aceluia[i set de fi[iere a durat numai 63 secunde, mai pu]in de jum\tate din timpul alocat opera]iunii de scriere. Viteza de transfer a fi[ierelor de mari dimensiuni este bun\, fiind situat\ aproape de pragul de 30MB/s. CONCLUZIE Fujitsu Handy Drive 400GB este un bun suport pentru backup sau transportul ocazional de date. Performan]a modest\ la lucrul cu fi[iere mici nu `l recomand\ pentru aplica]ii solicitante, cum ar fi instalarea de programe sau lucrul cu imagini.
535 Lei 24 luni IT Direct

Western Digital My Passport Studio 320GB este un harddisk portabil, prev\zut cu interfa]\ USB 2.0 [i FireWire 800/400. Modelul utilizeaz\ un harddisk `n format 2.5, cu vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM [i o capacitate de stocare de 320GB. Tema aleas\ pentru carcas\ este una `n nuan]e de argintiu [i negru, integrndu-se cu designul sistemelor Apple. Pachetul include trei cabluri de date, cte unul pentru fiecare tip de conexiune suportat\, o hus\ de protec]ie pentru transport [i un CD cu software de administrare [i drivere specifice sistemelor Apple. Pentru testare a fost ales\ interfa]a FireWire 400, mai rapid\ dect cea USB 2.0 [i comun\ ambelor platforme. ~n mod implicit, harddisk-ul este formatat pentru utilizarea `mpreun\ cu sistemele Apple, fiind necesar\ reformatarea sistemului de fi[iere pentru utilizare `mpreun\ cu sistemele Windows. Prezen]a suportului FireWire a permis acestui model s\ ating\ performan]e superioare tuturor participan]ilor la test. Eliminarea laten]elor caracteristice interfe]ei USB a facilitat ob]inerea unui timp de acces de 16.6ms, valoare apropiat\ de cea a harddisk-urilor interne obi[nuite. Viteza de transfer este foarte bun\, testele rulate de aplica]ia SiSoft Sandra indicnd 41MB/s la citire [i 30MB/s la scriere. Copierea kit-ului de test cu fi[iere de mici dimensiuni a fost realizat\ `ntr-un timp record, fiind necesare numai 33 secunde pentru scrierea datelor [i 23 secunde pentru citire. Zgomotul produs la accesarea datelor este redus, iar carcasa a devenit cald\ la atingere `n timpul func]ion\rii, f\r\ a da `ns\ motive de `ngrijorare. CONCLUZIE Mul]umit\ includerii suportului pentru interfa]a FireWire 800/400, Western Digital My Passport Studio 320GB este o alternativ\ superioar\ modelelor USB 2.0 obi[nuite.
563 Lei 60 luni Asesoft Distribution

Verbatim Portable Hard Drive este un dispozitiv de stocare portabil cu o capacitate de 500GB [i conexiune USB 2.0. Echipat cu un harddisk `n format 2.5 [i vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM, modelul este alimentat direct din interfa]a USB. Harddisk-ul [i componentele electronice sunt ad\postite `ntr-o carcas\ confec]ionat\ din material plastic, cu o tem\ `n nuan]e de argintiu [i negru. Design-ul carcasei este unul orientat `n primul rnd c\tre aspect, oferind forme rotunjite [i f\r\ prea multe col]uri. Aceast\ abordare sacrific\ pu]in din ergonomie, modelul fiind ceva mai voluminos dect alte produse similare. Din p\cate, calitatea construc]iei las\ pu]in de dorit, pere]ii carcasei fiind destul de sub]iri [i u[or deformabili dac sunt ap\sa]i cu putere. Dot\rile sunt destul de s\race, fiind compuse dintr-o colec]ie software depozitat\ direct pe harddisk, cablul de date [i instruc]iuni de utilizare [i configurare. Dac\ dot\rile [i calitatea construc]iei las\ loc [i de mai bine, performan]a acestui model este `n schimb mul]umitoare. Densitatea mare de stocare a harddisk-ului utilizat a permis atingerea unei viteze medii de transfer la citire de 35.8MB/s [i a unui timp de r\spuns de 16.7ms, rezultate ob]inute la rularea aplica]iei HD Tach 3.0. Scorul de 2248 puncte ob]inut `n PC Mark Vantage HDD Test este de asemenea un rezultat bun, `ns\ testul de copiere a kit-ului cu fi[iere mici a oferit rezultate dezam\gitoate, necesitnd nu mai pu]in de 132 secunde pentru finalizarea opera]iunii de scriere. Zgomotul produs `n timpul utiliz\rii este destul de u[or de sesizat, carcasa oferind o slab\ protec]ie `mpotriva vibra]iilor. CONCLUZIE Verbatim Portable Hard Drive impresioneaz\ prin performan]e bune [i o capacitate de stocare generoas\, `ns\ dezam\ge[te prin calitatea construc]iei.
534 Lei 24 luni Partenerii Verbatim Romnia

februarie 2009

39

Hardware

Test comparativ Date la purttor

LACIE Little Disk 500GB

SEAGATE FUJITSU FreeAgent Go 320GB HandyDrive 250GB

Interfa]\: USB Capacitate:500GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 185g Model: Little Disk 500GB

6.55

Interfa]\: USB Capacitate: 320GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 167g Model: ST903203FBD2E1-RK

6.53

Interfa]\: USB Capacitate: 250GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 186g Model: MMF2250UB

6.11

LaCie Little Disk 500GB este un harddisk portabil cu interfa]\ USB. Acesta utilizeaz\ un harddisk `n format 2.5, cu o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM [i 8MB memorie cache. Carcasa este confec]ionat\ din material plastic negru lucios de bun\ calitate [i dispune de cablu USB retractabil, ad\postit sub un capac deta[abil. Pachetul include o hus\ de alimentare pentru transport, cablu de alimentare auxiliar [i un prelungitor USB, util dac\ lungimea cablului de date integrat se dovede[te a fi insuficient\. Harddisk-ul folosit pentru acest model a reu[it s\ ob]in\ un timp de r\spuns de 18ms [i o vitez\ de transfer de 35MB/s la citirea datelor, rezultate ob]inute sub aplica]ia HD Tach 3.0. PC Mark Vantage a fost oferit un rezultat foarte bun, de 2295 puncte. Testul de copiere a fi[ierelor de mici dimensiuni a oferit `ns\ rezultate dezam\gitoare, kit-ul cu fi[iere de test fiind copiat c\tre harddisk-ul portabil `n 109 secunde. Copierea fi[ierelor de dimensiuni mari nu pune `ns\ probleme, fiind necesare doar 45 secunde pentru copierea unei arhive de 1.2GB [i 40 secunde pentru citirea aceluia[i fi[ier. Nivelul de zgomot produs `n timpul func]ion\rii este practic insesizabil, harddisk-ul fiind bine izolat de pere]i gro[i ai carcasei. Nici c\ldura nu a pus probleme acestui model, temperaturile fiind `n limite rezonabile pe toat\ durata testelor. CONCLUZIE LaCie Little Disk 500GB se remarc\ printr-un design atr\g\tor [i foarte practic. Includerea cablului USB direct `n carcasa dispozitivului [i protejarea lui cu ajutorul unui capac deta[abil este o alegere inspirat\, fiind evitat\ necesitatea transportului unui cablu de date separat. Ar fi fost preferabil\ `ns\ ata[area acestui capac direct de carcasa dispozitivului, pentru a preveni pierderea sa.
701 Lei 24 luni Aline Distribution Grup

Seagate FreeAgent Go 320GB este un harddisk portabil `n format 2.5, compatibil cu interfa]a USB 2.0. Carcasa este construit\ folosind un design minimalist, adaptat pentru portabilitate maxim\. Fa]a [i spatele carcasei sunt confec]ionate din plastic albastru sidefat, `n timp ce p\r]ile laterale sunt create din plastic alb lucios. Printre accesorii pot fi reg\site un singur cablu USB [i software-ul de administrare, acesta fiind stocat doar pe harddisk. Nu este oferit\ nicio hus\ de protec]ie, iar carcasa este adaptat\ pentru transportul `n buzunar, fiind neted\ [i lipsit\ de muchii care ar putea ag\]a `mbr\c\mintea. Protec]ia la lovituri este `ns\ redus\ iar suprafe]ele carcasei se deformeaz\ destul de u[or, existnd pericolul deterior\rii acesteia sau chiar a harddisk-ului din interior dac\ dispozitivul este transportat `n vecin\tatea unor obiecte cu muchii ascu]ite. Performan]a de care d\ dovad\ acest model este destul de modest\. De[i `n aplica]ia SiSoft Sandra au putut fi m\sura]i 32MB/s la citire [i aproape 31MB/s la scrierea datelor, timpul de acces m\surat la 22.9ms este cel mai slab rezultat din test. ~n ciuda acestui rezultat, copierea kit-ului de test compus din fi[iere de mici dimensiuni a fost realizat\ `n 40 secunde. Acela[i set de fi[iere a putut fi citit apoi `n numai 28 secunde. Zgomotul produs `n timpul func]ion\rii este u[or sesizabil, fiind amplificat de panourile din plastic ale carcasei. Lipsa suporturilor de sus]inere pentru amortizarea vibra]iilor ridic\ [i mai mult nivelul de zgomot, `n func]ie de suprafa]a pe care este a[ezat. CONCLUZIE Seagate FreeAgent Go 320GB este un accesoriu de c\l\torie potrivit pentru utilizatorii mai pu]in exigen]i, care nu acord\ aten]ie suplimentar\ siguran]ei transportului.
450 Lei 60 luni Partenerii ELKOTech Romnia

Fujitsu HandyDrive 250GB este un harddisk portabil echipat cu harddisk `n format 2.5. Acesta ofer\ suport pentru interfa]a USB 2.0 [i 1.1, pachetul incluznd un cablu de alimentare auxiliar pentru utilizarea `mpreun\ cu sisteme de genera]ie mai veche. Harddisk-ul ales dispune de 8MB memorie cache [i func]ioneaz\ la o vitez\ de 5400RPM. Pachetul include o hus\ de protec]ie, asem\n\toare unui portofel, confec]ionat\ dintr-un material care imit\ pielea. Carcasa este confec]ionat\ din material plastic, de culoare cenu[ie pentru partea inferioar\ [i de un negru lucios pentru fa]\. Cu o grosime de 15mm, modelul nu este tocmai potrivit pentru a fi transportat `n buzunar, fiind conceput `n primul rnd ca mediu de stocare auxiliar pentru sisteme mobile sau desktop. Performan]ele acestui model sunt destul de bune, timpul de r\spuns de 17.1ms fiind adecvat inclusiv pentru instalarea de programe sau gestionarea unor colec]ii mai voluminoase de fi[iere. Testele practice indic\ `ns\ contrariul, kit-ul de test compus din fi[iere de mici dimensiuni fiind copiat c\tre harddisk-ul mobil `n nu mai pu]in de 105 secunde. Copierea acelora[i fi[iere `napoi c\tre harddisk-ul de sistem a durat `ns\ mai pu]in de jum\tate din acest interval. Benchmark-ul SiSoft Sandra a m\surat o vitez\ de transfer sus]inut\ de 31MB/s la citirea datelor [i 30.5MB/s la scriere. Un rezultat mai modest a fost ob]inut la copierea fi[ierului de test cu dimensiunea de 1.2GB, unde timpii de 48 secunde la scriere [i 56 secunde la citirea datelor corespund unor viteze de transfer de 25.6MB/s, respectiv 22MB/s. Trebuie men]ionat faptul c\ pentru o func]ionare stabil\ a fost necesar\ utilizarea cablului auxiliar de alimentare. CONCLUZIE Fujitsu HandyDrive 250GB poate fi o bun\ solu]ie de backup, `ns\ performan]ele sale nu impresioneaz\.
330 Lei 24 luni IT Direct

40

februarie 2009

Test comparativ Date la purttor

Hardware

WESTERN DIGITAL PRESTIGIO TRANSCEND StoreJet 25M 250GB My Passport Essential 500GB Pocket Drive II 60GB

Interfa]\: USB Capacitate: 250GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 211g Model: TS250GSJ25M

6.16

Interfa]\: USB Capacitate: 500GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 175g Model: WD5000MES-00

6.11

Interfa]\: USB Capacitate: 60GB Format: 1.8 Vitez\ de rota]ie: 4200RPM Greutate: 107g Model: PMSPD2BLACK060

5.66

Transcend StoreJet 25M este un dispozitiv de stocare portabil cu interfa]\ USB 2.0 [i o capacitate de stocare de 250GB. Modelul utilizeaz\ un harddisk `n format 2.5, cu interfa]\ Serial ATA, 8MB memorie cache [i vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM. Pachetul include un CD cu software adi]ional [i un cablu de date prev\zut cu doi conectori USB, utiliza]i `mpreun\ doar dac\ port-ul USB folosit nu furnizeaz\ un curent suficient de stabil pentru a alimenta harddisk-ul. Carcasa acestui model ofer\ o construc]ie solid\, fiind `mbr\cat\ aproape integral `n cauciuc, material capabil s\ asigure o barier\ eficient\ `mpotriva loviturilor, dar [i a vibra]iilor produse de harddisk. ~n afara conectorului USB mai este prezent un singur buton, utilizat pentru activarea func]iei de backup automat. Dup\ impresia pl\cut\ oferit\ de calitatea [i design-ul carcasei, acest model reu[e[te s\ impresioneze `nc\ o dat\ prin performan]ele sale. Harddisk-ul utilizat a reu[it s\ ofere un timp de acces destul de bun, m\surat `n aplica]ia HD Tach 3.0 la 17.6ms. Viteza la transferul datelor nu este spectaculoas\, atingnd doar 30MB/s la citire [i 31MB/s la scriere. Testul de transfer al kit-ului cu fi[iere mici a oferit un rezultat excelent la citire, fiind necesare doar 24 secunde pentru transferul celor 475MB c\tre harddisk-ul de sistem, `ns\ copierea c\tre dispozitivul portabil este mult mai lent\, necesitnd 81 secunde. Vibra]iile produse la accesarea datelor sunt aproape inperceptibile, de[i acestea pot fi sesizate cu u[urin]\ la atingerea carcasei. Temperatura de func]ionare nu a urcat semnificativ pe durata testelor. CONCLUZIE Transcend StoreJet 25M se remarc\ printr-o bun\ calitate a construc]iei [i performan]ei oferite. Din p\cate, materialele utilizate au ridicat greutatea final\ destul de mult, modelul cnt\rind 211 grame.
276 Lei 12 luni Gimex International

Western Digital My Passport Studio 500GB este un harddisk portabil, prev\zut cu interfa]\ USB 2.0. Modelul ofer\ o capacitate de 500GB, fiind echipat cu un harddisk `n format 2.5, cu 8MB memorie cache [i o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM. Carcasa este confec]ionat\ din plastic argintiu, cu laturile albe. Design-ul ales este unul minimalist, carcasa lund forma unei c\r]i, iar conectorul mini-USB fiind pozi]ionat lateral. Construc]ia este solid\, harddisk-ul fiind `nchis ermetic pentru protec]ie `mpotriva umezelii [i izolat `mpotriva vibra]iilor cu ajutorul unor suporturi din cauciuc, a[eza]i pe una din laturile carcasei. Odat\ conectat la PC, putem reg\si software-ul de administrare [i alte utilitare copiate direct pe harddisk, alegere nu tocmai inspirat\ deoarece datele pot fi pierdute cu u[urin]\ `n cazul format\rii. De[i dispune numai de interfa]a USB 2.0, acest model reu[e[te s\ ofere un timp de r\spuns foarte bun, de numai 16.7ms. Nici vitezele de transfer m\surate nu sunt mai prejos, fiind atinse 33.5MB/s la citirea datelor [i 31MB/s la scriere, ambele rezultate ob]inute sub aplica]ia SiSoft Sandra. Punctajul ob]inut sub PCMark Vantage HDD Test nu a dezam\git, rezultatul de 2281 puncte clasndu-l printre cele mai rapide modele din test. Un rezultat nu la fel de bun a fost ob]inut la copierea kit-ului cu fiiere de mici dimensiuni, cele 130 secunde necesare pentru scrierea datelor fiind un rezultat modest. Vibra]iile produse `n timpul func]ionrii sunt u[or audibile `ntr-o `nc\pere mai pu]in zgomotoas\, `ns\ la un nivel u[or tolerabil. C\ldura degajat\ `n timpul func]ion\rii este neglijabil\. CONCLUZIE ~n ciuda utiliz\rii unui harddisk cu o capacitate de stocare foarte generoas\, Western Digital My Passport Studio 500GB ofer\ performan]e excelente, `n special la transferul fi[ierelor de mari dimensiuni.
705 Lei 36 luni Partenerii ELKOTech Romnia

Prestigio Pocket Drive II este un harddisk portabil `n format 1.8, cu o capacitate de 60GB [i suport pentru interfa]a USB 2.0. Seria Pocket Drive II este adresat\ utilizatorilor mai preten]io[i, produc\torul acordnd o aten]ie deosebit\ asupra calit\]ii construc]iei [i materialelor folosite, dar [i detalilor cum sunt accesoriile livrate sau modul de ambalare. M\surnd doar 12mm grosime i 101mm lungime, carcasa este confec]ionat\ din tabl\ [i `mbr\cat\ `ntr-un material sintetic, cu o textur\ asem\n\toare pielii. Conturul acesteia este dat de o ram\ metalic\ nichelat\ [i un panou din aluminiu, unde pot fi reg\site dou\ LED-uri de activitate, conectorul mini-USB [i un buton pentru activarea func]iei backup. Husa de protec]ie este construit\ sub forma unui portofel destul de rigid, confec]ionat din piele sintetic\, cu dou\ compartimente [i sistem de `nchidere cu magne]i. Pachetul mai include un cablu de date [i un CD cu drivere [i aplica]ii software. Harddisk-ul utilizat de acest model este o versiune `n format 1.8, cu o vitez\ de rota]ie a platanelor de 4200RPM [i o capacitate de stocare de numai 60GB. Densitatea mic\ de stocare are un impact semnificativ asupra performan]ei, viteza medie de transfer m\surat\ sub aplica]ia SiSoft Sandra fiind de numai 17.1MB/s. Timpul de acces este de 21.7ms, un rezultat modest, dar totu[i a[teptat pentru un harddisk cu asemenea specifica]ii. Performan]a la copierea kit-ului cu fi[iere este totu[i bun\, fiind necesare 64 secunde pentru scrierea datelor [i numai 36 secunde pentru citire. Rezultatul de 1401 puncte ob]inut sub PC Mark Vantage HDD Test este `ns\ cel mai slab din test. CONCLUZIE Prestigio Pocket Drive II este un produs foarte aspectuos [i cu dimensiuni aproape miniaturale, `ns\ calit\]ile sale nu justific\ pre]ul mare de achizi]ie.
694 Lei 24 luni ASBIS Romnia

februarie 2009

41

Hardware

Test comparativ Date la purttor

SAMSUNG S2 160GB

VERBATIM PRESTIGIO Portable Hard Drive 320GB Data Safe I 320GB

Interfa]\: USB Capacitate:160GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 140g Model: S2 Portable 160GB

6.47

Interfa]\: USB Capacitate: 320GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 170g Model: #47584

5.99

Interfa]\: USB Capacitate: 320GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 182g Model: Data Safe I 320GB

7.01

Samsung S2 este un harddisk portabil cu o capacitate de 160GB. Acesta este prev\zut cu un harddisk `n format 2.5 [i o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM. Tema aleas\ pentru carcas\ este `n nuan]e de negru [i argintiu metalic pentru laturi, cu partea din spate confec]ionat\ din plastic negru cu textur\ asem\n\toare pielii. Partea din fa]\ prezint\ un aspect lucios [i este ornat\ cu un model repetitiv de forma unor cercule]e. Tipul de conexiune ales este USB 2.0, fiind oferit `n acest scop un cablu de date cu o lungime redus\ pentru a nu incomoda `n timpul transportului. Printre aplica]iile software livrate se reg\sesc un utilitar pentru backup [i o aplica]ie menit\ s\ asigure protec]ia datelor prin utilizarea unui algoritm de encriptare [i parol\. Performan]ele acestui model sunt destul de bune, caracteristice versiunilor echipate cu harddisk `n format 2.5, `n special `n privin]a vitezelor de transfer oferite. Astfel, testele rulate sub aplica]ia SiSoft Sandra au m\surat chiar [i 33MB/s la citirea datelor, respectiv 29MB/s la scriere. Timpul de acces m\surat la 18.6ms sub HD Tach 3.0 este `ns\ un rezultat modest. Performan]ele oferite nu sunt spectaculoase, `ns\ timpul de 87 secunde ob]inut la transferul unui director cu dimensiunea de 475MB, compus din fi[iere de mici dimensiuni, este unul rezonabil. Pentru scrierea fi[ierului de test, cu dimensiunea de 1.2GB, au fost necesare 49 secunde, `n timp ce pentru citirea sa au fost necesare numai 41 secunde. Nivelul de zgomot produs `n timpul func]ion\rii este redus, audibil `n special la accesarea datelor. CONCLUZIE Samsung S2 impresioneaz\ prin performan]e bune [i o carcas\ solid\, confec]ionat\ din materiale de bun\ calitate.
396 Lei 36 luni OnSITE Delivery

Verbatim Portable Hard Drive este dispozitiv de stocare portabil, cu o capacitate de 320GB [i conexiune USB 2.0. Modelul este alimentat direct din interfa]a USB [i utilizeaz\ un harddisk `n format 2.5, cu o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM. Carcasa abordeaz\ un design cu forme rotunjite, care sacrific\ pu]in din ergonomie, modelul fiind ceva mai voluminos dect alte produse similare. Tema de culoare aleas\ pentru aceast\ versiune utilizeaz\ un plastic albastru sidefat pentru corpul carcasei [i contur negru pentru laturi. Din p\cate calitatea construc]iei este u[or sub medie, pere]ii carcasei fiind relativ sub]iri [i u[or deformabili daca sunt ap\sa]i cu putere. ~n privin]a dot\rilor acest model are pu]ine de oferit, acestea fiind compuse dintr-o colec]ie software depozitat\ direct pe harddisk, cablul de date [i un manual cu instruc]iuni de utilizare [i configurare. Performan]a acestui model este destul de bun\, compensnd `ntro anumit\ m\sur\ pentru calitatea construc]iei [i dot\ri. Harddisk-ul a putut oferi un timp de r\spuns de 19.8ms la accesarea datelor [i o vitez\ medie de transfer de 34.6MB/s, m\surat\ sub aplica]ia SiSoft Sandra. Performan]a la lucrul cu fi[iere mici este mul]umitoare, fiind necesare 85 secunde pentru scrierea Kit-ului de test cu fi[iere mici [i numai 44 secunde pentru citire. Cele 2241 puncte ob]inute sub PC Mark Vantage HDD Test sunt un rezultat bun, situat peste media altor modele. Nivelul de zgomot produs `n timpul utiliz\rii intensive este destul de perceptibil, acesta fiind prea pu]in atenuat de pere]ii sub]iri ai carcasei. C\ldura degajat\ `n timpul func]ion\rii este neglijabil\. CONCLUZIE Verbatim Portable Hard Drive 320GB se remarc\ prin performan]e bune `ns\ este tr\dat de calitatea materialelor utilizate pentru carcas\.
363 Lei 24 luni Partenerii Verbatim Romnia

Prestigio Data Safe I 320GB este un harddisk portabil `n format 2.5, prev\zut cu interfa]\ USB 2.0. Modelul este echipat cu un harddisk cu capacitate de 320GB [i vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM. Carcasa abordeaz\ un format compact, corpul acesteia fiind acoperit cu piele sintetic\, `n timp ce laturile sunt confec]ionate din tabl\ nichelat\. Calitatea construc]iei este foarte bun\, fiind utilizate materiale rezistente [i de bun\ calitate. Printre dot\ri se reg\sesc dou\ cabluri de date, unul prev\zut cu conector de alimentare auxiliar [i altul de c\l\torie, CD cu drivere [i software, manual de utilizare [i o hus\ de protec]ie de forma unui portofel. Husa pentru transport este confec]ionat\ dintr-un material asem\n\tor pielii sintetice, rigidizat pentru o protec]e sporit\ [i este separat\ `n dou\ compartimente, dintre care unul rezervat cablului de date. Performan]ele acestui model sunt foarte bune, inclusiv `n privin]a lucrului cu fi[iere de mici dimensiuni. Copierea kit-ului cu fi[iere reduse ca dimensiuni a necesitat numai 41 secunde la scrierea datelor [i numai 28 secunde pentru citire. Aplica]ia HD Tach a raportat un timp de acces de 17.8ms [i o vitez\ medie de 31.9MB/s la citirea datelor. Rularea benchmark-ului PC Mark Vantage `n modul HDD Test a oferit 2056 puncte, un rezultat destul de bun. ~n timpul testelor, temperatura de func]ionare a crescut u[or, modelul devenind cald la atingere. Vibra]iile produse la accesarea datelor sunt la un nivel audibil `ns\ nu distrag aten]ia prea mult. CONCLUZIE Prestigio Data Safe I este un model compact, oferit `mpreun\ cu toate accesoriile necesare pentru un transport `n siguran]\ deplin\. Din p\cate utilizarea unei carcase metalice aduce cu sine dezavantajul unei greut\]i sporite.
497 Lei 24 luni ASBIS Romnia

42

februarie 2009

Test comparativ Date la purttor

Hardware

LACIE rugged 250GB

VERBATIM Premier Edition 250GB

FUJITSU HandyDrive 500GB

Interfa]\: USB, FireWire 800/400 Capacitate: 250GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 255g Model: 250GB LaCie RUGGED HD

5.40

Interfa]\: USB Capacitate: 250GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 157g Model: #96778 250GB

6.37

Interfa]\: USB Capacitate: 500GB Format: 2.5 Vitez\ de rota]ie: 5400RPM Greutate: 218g Model: MMG2500UB

6.34

LaCie rugged este un harddisk portabil cu interfa]\ USB 2.0 [i FireWire 800/400, proiectat pentru o rezisten]\ sporit\ `mpotriva loviturilor. Modelul este construit `n jurul unui harddisk `n format 2.5, cu o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM [i 8MB memorie cache. Carcasa este confec]ionat\ din aluminiu [lefuit, `mbr\cat `ntr-o ram\ portocalie, confec]ionat\ din cauciuc. Din p\cate aceasta nu este lipit\ de corpul carcasei, dnd impresia unei asambl\ri superficiale. De[i dispune de interfa]\ FireWire de mare vitez\, performan]ele acestui model sunt contradictorii, acesta excelnd `n privin]a timpului de acces [i viteza de transfer la citirea datelor, `ns\ dezam\gind total prin vitezele de transfer foarte mici atinse la scrierea datelor. Astfel, `n timp ce aplica]ia SiSoft Sandra a raportat viteze de pn\ la 40MB/s la citirea datelor, viteza de transfer la scrierea datelor m\surat\ `n cadrul aceluia[i test nu a putut dep\[ii 5MB/s. Rezultate similare au fost ob]inute [i la testul de scriere a fi[ierului cu dimensiunea de 1.2GB, acesta fiind scris `n 255 secunde, oferind cel mai slab rezultat dintre modelele testate. Acela[i fi[ier a putut fi citit apoi `n numai 33 secunde. De[i este construit `n jurul unui harddisk cu o vitez\ de rota]ie a platanelor de numai 5400RPM, carcasa acestui model sa `nc\lzit puternic `n timpul testelor, punnd serioase semne de `ntrebare asupra fiabilit\]ii pe termen lung a acestui model. CONCLUZIE De[i este comercializat ca fiind un model cu rezisten]\ sporit\ la intemperii [i lovituri, carcasa acestui model este slab izolat\ `mpotiva umezeli [i prafului, iar panourile confec]ionate din aluminiu [lefuit pot fi zgriate u[or. Performan]ele modeste atinse la citirea datelor [i temperatura ridicat\ de func]ionare nu recomand\ acest model dect cel mult pentru utilizare ocazional\.
548 Lei 24 luni Aline Distribution Grup

Verbatim Portable Hard Drive este dispozitiv de stocare portabil, cu o capacitate de 250GB [i interfa]\ USB 2.0. Modelul este echipat cu un harddisk `n format 2.5, cu o vitez\ de rota]ie a platanelor de 5400RPM. Carcasa este confec]ionat\ din material plastic cauciucat, `ntreaga suprafa]\ fiind vopsit\ negru. Din p\cate, calitatea construc]iei las\ pu]in de dorit, pere]ii carcasei fiind destul de sub]iri [i u[or deformabili daca sunt ap\sa]i cu putere. Dot\rile sunt destul de s\race, fiind compuse dintr-o colec]ie software depozitat\ direct pe spa]iul harddisk-ului [i un cablu de date pentru conectarea la PC. Performan]ele acestui model sunt destul de bune, impresionnd `n mod pl\cut timpul de acces de 17.1ms, m\surat de benchmark-ul HD Tach 3.0. Aplica]ia SiSoft Sandra a m\surat o vitez\ de 33MB/s la scrierea datelor [i 34.5MB/s la scriere, dep\[ind la acest capitol toate celelalte modele prev\zute cu interfa]\ USB. Scorul de 2087 puncte, ob]inut sub PC Mark Vantage HDD Test este `ns\ un rezultat mediu, oglindit [i `n performan]ele oferite la copierea fi[ierelor de mici dimeniuni. Astfel, Kit-ul de test cu fi[iere mici a fost scris pe harddisk `n 95 secunde [i citit apoi `n 26 secunde. Viteza de copiere a fi[ierelor de dimensiuni mari este `ns\ ceva mai bun\, fi[ierul de test cu dimensiune de 1.2GB fiind scris `n 44 secunde, respectiv citit `n 48 secunde. Zgomotul produs `n timpul func]ion\rii este destul de redus, fiind atenuat de stratul de vopsea cauciucat\ aplicat carcasei. Temperatura de func]ionare este doar cu pu]in peste cea ambiental\, formatul aerisit al carcasei asigurnd o r\cire eficient\. CONCLUZIE Verbatim Portable Hard Drive, `n versiunea sa cu 250GB capacitate de stocare, a reu[it s\ se remarce printr-un aspect pl\cut [i performan]e bune.
317 Lei 24 luni Partenerii Verbatim Romnia

Fujitsu Handy Drive 500GB este un harddisk portabil, `n format 2.5. Cel mai spa]ios model al seriei Handy Drive de la Fujitsu ofer\ o capacitate de stocare de 500GB [i cnt\re[te 218 grame. Carcasa este confec]ionat\ din material plastic de bun\ calitate, `n nuan]e de negru [i cenu[iu. Printre accesorii se reg\sesc cablul de date pentru conectarea la PC, un cablu de alimentare auxiliar [i o hus\ de protec]ie pentru transport, de forma unui portofel. Printre aplica]iile software livrate se reg\sesc "Acronis True Image Personal HDD" [i utilitare pentru formatarea parti]iilor, respectiv protejarea harddisk-ului cu parol\. Performan]ele acestui model sunt de nivel mediu printre produsele testate. Astfel, `n testul PC Mark Vantage HDD Test au fost ob]inute 2031 puncte iar timpul de acces m\surat de aplica]ia HD Tach 3.0 este de 19.1ms. Benchmark-ul SiSoft Sandra a ob]inut un rezultat bun, de 34MB/s la citirea datelor [i 30MB/s la scriere. Performan]a la scrierea fi[ierelor de mici dimensiuni este `ns\ modest\, fiind necesare 111 secunde pentru copierea kit-ului cu fi[iere de test. Citirea aceluia[i set de fi[iere a durat `n schimb numai 26.6 secunde. Zgomotul produs `n timpul func]ion\rii este destul de u[or audibil prin pere]ii carcasei de plastic `ns\ nu la un nivel deranjant. Temperatura de func]ionare a trecut cu pu]in de cea ambiant\, fiind bine disipat\ mul]umit\ carcasei destul de spa]ioase. CONCLUZIE Fujitsu Handy Drive 500GB este un model cu o carcas\ destul de voluminoas\ [i o greutate relativ mare, neajunsuri compensate `ns\ prin capacitatea generoas\ de stocare. Chiar dac\ nu este un accesoriu ideal pentru a fi purtat `n buzunar, acest model poate fi o bun\ modalitate de a suplimenta capacitatea de stocare a calculatorului personal.
585 Lei 578 Lei 24 luni 24 luni IT Direct OnSITE Delivery

februarie 2009

43

44
Prestigio Data Safe II Prestigio Data Safe I Samsung S1 mini LACIE little disk Seagate FreeAgent Go Samsung S2 LACIE safe Fujitsu HandyDrive

Western Digital Prestigio My Passport Studio Data Safe I

Hardware

februarie 2009
623 Lei 400GB 2.5 5400RPM USB 2.0 18.6 34.5 35.2 18.9 34.6 35.1 29,24 33.44 32.62 23.1 31.22 31.04 30.85 13 2049 29.89 2.3 12.32 2509 37 27 43 40 182 7.67 7.86 4.23 8 7.08 7.02 8 8 7.01 3.50 4.23 7.95 7.44 7.84 7.89 220 182 40 44 46 85 6.47 5.62 9.05 6 6.64 43 43 51 25 28 40 38 41 79 2894 3251 1779 11.66 9.98 15.02 2.36 2.63 1,82 32.73 31.45 25.71 30.13 2.46 11.11 2809 109 32 45 40 185 7.90 6.15 4.16 8 6.55 2147 2056 1433 2295 12 9 16 11 31.09 30.78 21.47 29.73 31.22 31.26 27.55 30.29 31.23 31.19 27.67 31.18 23.62 23.83 19.61 24.45 23.45 27.05 30.85 25.18 12 1952 29.93 2.89 8.72 3549 40 28 44 42 167 7.37 7.51 4.61 4 6.53 33.03 29.92 28.81 33.34 32.64 34.22 33.33 31.32 34.32 30.44 29.65 28.2 25.13 29.84 28.89 36.2 37.5 33 35.1 34.1 34.7 31.8 27 34.9 33.4 33.7 35.1 29.47 33.09 33.03 24.44 31 29.23 28.64 11 2146 28.18 2.5 10.6 2756 87 36 49 41 140 7.71 5.93 5,50 6 6,47 18.8 17.9 21.3 18 22.8 18.4 36.2 37.5 33 36.3 35 35.2 34.7 31.9 26.9 34.9 33.4 33.8 18.9 17.8 21.3 18 22.9 18.6 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 17.8 29.8 32.9 17.8 29.9 32.9 26.77 31.23 29.16 22.63 29.31 27.69 27.64 10 1930 28.51 2.43 11.3 2612 41 34 47 45 229 7.34 6.91 3.36 8 6.46 5400RPM 5400RPM 4200RPM 5400RPM 5400RPM 5400RPM 5400RPM 2.5 2.5 1.8 2.5 2.5 2.5 2.5 400GB 320GB 120GB 500GB 320GB 160GB 160GB 753 Lei 497 Lei 617 Lei 701 Lei 450 Lei 396 Lei 452 Lei 370 Lei 320GB 2.5 5400RPM USB 2.0 17.3 32.7 29.6 17.3 32.6 33.9 28.51 31.28 31.04 24.78 30.96 30.58 25.07 8 2192 29.44 2.87 9.09 3349 128 32 48 42 187 7.79 5.82 4.11 8 6.39

Pre]

563 Lei

Detalii tehnice

Capacitate

320GB

Format

2.5

Vitez\ de rota]ie a platanelor

5400RPM

Interfa]\

USB 2.0, FireWire

Rezultate teste

HD Tach 8MB Rand. access time (ms) 16.6

HD Tach 8MB Average read (MB/s) 38.1

HD Tach 8MB Burst speed (MB/s) 41.9

HD Tach 32MB Rand. access time (ms) 16.5

HD Tach 32MB Average read (MB/s) 39.4

HD Tach 32MB Burst speed (MB/s) 41.8

SiSoftSandra Drive Index (MB/s) 35.12

Read buffered (MB/s)

23.98

Read sequential (MB/s)

41.38

Read random (MB/s)

30.14

Write buffered (MB/s)

22.49

Write sequential (MB/s)

30.01

Write random (MB/s)

25.2

Average access time (ms)

PCMark Vantage HDD

2171

DskSpeed Linear Read (MB/s)

34.76

DskSpeed Random Read (MB/s) 3

Test comparativ Date la purttor

DskSpeed Access time (ms)

9.32

DskSpeed Score

3838

Scriere kit programe 475MB (s) 33

Citire kit programe 475MB (s)

23

Scriere arhiv\ RAR 1.26GB (s)

44

Citire arhiv\ RAR 1.26GB (s)

32

Greutate (g)

193

Note

Performan aplicaii sintetice 8.38

Transfer date

8.81

Portabilitate

3.98

Dotri

Verdict

7.61

Verbatim Premier Edition

Fujitsu HandyDrive

Fujitsu HandyDrive

Transcend StoreJet 25M

Western Digital Fujitsu My Passport Essential HandyDrive

Prestigio Verbatim Verbatim Portable Hard Drive Portable Hard Drive Pocket Drive II

Fujitsu HandyDrive

LACIE rugged

Pre] 160GB 2.5 5400RPM USB 2.0 17.1 32.4 28.6 17.2 32.9 29.6 28.5 31.3 31.15 24.64 30.89 30.44 25.09 8 2083 27.65 2.86 9.59 2988 87 43 48 50 186 7.68 5.44 4.13 8 6.22 53 211 7.88 6.48 3.64 4 6.16 44 24 81 3032 10.16 8.95 3781 130 44 43 40 175 8.07 5.73 4.40 4 6.11 2.64 2.86 29.8 32.85 2045 2281 9 10 8 2170 27.84 2.89 9.2 3135 105 48 48 56 186 7.78 5.02 4.13 8 6.11 30.84 24.63 24.45 31.21 31.15 30.58 31.23 28.22 30.94 23.55 25.28 24.73 30.1 33.54 31.05 33.41 33.5 31.29 28.2 29.89 28.44 26.47 33.32 31.39 27.83 28.08 31.11 24.61 24 2248 32.81 3 8.73 3872 132 45 44 48 147 7.77 5.35 5.23 4 6.04 37.7 37.5 30.8 36.2 31.6 35.8 32.5 35.8 17.6 16.4 17.2 16.7 37.6 37.6 34.1 36.2 35.2 20.2 34.6 35.2 29.13 34.17 33.02 24.01 31.02 27.88 28.07 11 2241 29.99 2.38 11.41 2716 85 44 47 43 170 7.66 5.72 4.52 4 5.99 31.7 35 32.7 35.1 34.6 17.6 16.7 17.1 16.7 19.8 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0 5400RPM 5400RPM 5400RPM 5400RPM 5400RPM 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 1.8 4200RPM USB 2.0 21.7 17.7 37.6 19.3 17.7 37.6 19.02 26.42 20.99 16.02 21.78 20.99 16.3 15 1401 20.97 1.91 13.25 1658 64 36 63 61 107 5.70 5.22 7.19 4 5.66 250GB 500GB 250GB 500GB 320GB 60GB

317 Lei

578 Lei

280 Lei

276 Lei

705 Lei

330 Lei

534 Lei

363 Lei

694 Lei

535 Lei 400GB 2.5 5400RPM USB 2.0 19.3 30.2 31.9 19.2 30.3 30.9 27.33 30.97 29.79 23.89 30.85 30.35 21.75 8 1947 26.8 2,42 11.49 2420 157 63 49 59 216 7.33 4.45 3.56 8 5.63

548 Lei 250GB 2.5 5400RPM USB 2.0, FireWire 15.5 38.9 40.8 15.5 38.6 40.8 27.84 40.35 40.33 23.29 5.24 5.13 5.16 18 1313 36.96 2.69 10.05 3779 275 21 243 33 255 6.87 5.13 3.01 6 5.40

Detalii tehnice

Capacitate

250GB

500GB

Format

2.5

2.5

Vitez\ de rota]ie a platanelor

5400RPM

5400RPM

Interfa]\

USB 2.0

USB 2.0

Rezultate teste

HD Tach 8MB Rand. access time (ms) 17.1

19.1

HD Tach 8MB Average read (MB/s) 35.1

32.6

HD Tach 8MB Burst speed (MB/s) 36.2

35.2

HD Tach 32MB Rand.access time (ms) 17

19.1

HD Tach 32MB Average read (MB/s)

35.7

32.7

HD Tach 32MB Burst speed (MB/s) 36.1

35.3

SiSoftSandra Drive Index (MB/s) 29,9

29.12

Read buffered (MB/s)

33,35

30.92

Read sequential (MB/s)

34,27

33.12

Read random (MB/s)

24,32

24.39

Write buffered (MB/s)

30,25

30.77

Write sequential (MB/s)

31,16

30.23

Write random (MB/s)

24,12

22.22

Average access time (ms)

12

11

PCMark Vantage HDD

2087

2031

DskSpeed Linear Read (MB/s)

32,76

31.96

Test comparativ Date la purttor

DskSpeed Random Read (MB/s) 2,86

2.47

DskSpeed Access time (ms)

9,36

10.6

DskSpeed Score

3609

3101

Scriere kit programe 475MB (s) 95

111

Citire kit programe 475MB (s)

26

26

Scriere arhiv\ RAR 1.26GB (s)

44

44

Citire arhiv\ RAR 1.26GB (s)

48

47

Greutate (g)

157

218

Note

Performan aplicaii sintetice 7.91

7.55

Transfer date

6.34

6.26

Portabilitate

4.90

3.53

Hardware

februarie 2009

Dotri

Verdict

6.37

6.34

45

Hardware

Versus GeForce GTX 295

GEFORCE GTX 295


~ncepnd cu luna august a anului 2008, NVIDIA a c\zut pe un loc doi nu foarte confortabil `n topul acceleratoarelor 3D high-end, seria GeForce GTX 280 fiind prea costisitoare, fierbinte [i incapabil\ de a egala performan]ele puternicului Radeon HD 4870 X2 de la AMD. Consumul prea mare de energie [i costurile de fabrica]ie foarte mari ale versiunii pe 65nm a nucleului GT200 au f\cut imposibil\, la acea vreme, lansarea unui accelerator grafic dual-GPU cu performan]e suficient de ridicate pentru a `nfrunta vrful de gam\ AMD. Introducerea unui proces de fabrica]ie pe 55nm a oferit `ns\ [ansa unei relans\ri pentru `ntreaga gam\ bazat\ GT200. 46
februarie 2009

NOUL REGE AL PERFORMANEI 3D


Utilizarea procesului de fabrica]ie pe 55nm a permis o reducere a dimensiunii fizice de la 576mm pentru nucleul GT200 la doar 470 mm pentru noua versiune GT200b, dar [i o reducere substan]ial\ a consumului de energie. Mai mult dect att, NVIDIA a adus optimiz\ri la nivel de micro-arhitectur\, menite s\ sporeasc\ eficien]a nucleului GT200b, oferind astfel performan]e superioare pentru acelea[i frecven]e de func]ionare. NVIDIA GeForce GTX 285 [i versiunea dual-GPU, GeForce GTX 295, sunt construite `n jurul nucleului grafic GT200b [i ofer\ un consum de energie de 289W pentru versiunea dual-GPU [i maxim 183W pentru modelul cu un singur nucleu grafic. ~n privin]a specifica]iilor, nucleul GT200b dispune de acela[i num\r de 240 procesoare de stream ca [i versiunea anterioar\, 80 de unit\]i de texturare [i acela[i bus de 512bi]i pentru accesarea memoriei. GEFORCE GTX 285 Construit `n jurul unui procesor grafic pe 55nm mai pu]in `nfierbntat, GeForce GTX 285 beneficiaz\ de frecven]e u[or ridicate fa]\ de vechiul GTX 280, nucleul grafic fiind tactat acum la 648MHz, `n timp ce memoria video GDDR3, avnd o m\rime de 1GB, este tactat\ la o frecven]\ de 2484MHz. Cele 240 procesoare de shader sunt tactate la o frecven]\ de 1476MHz. Nucleul GT200b, aflat la baza lui GeForce GTX 285, poate atinge o putere de calcul teoretic\ de 0.993 teraflopi, totalizeaz\ 1.4 miliarde de tranzistori [i este instalat pe un PCB cu o lungime de 10.5. Alimentarea este asigurat\ cu ajutorul a doi conectori cu [ase pini, `n timp ce r\cirea componentelor este asigurat\ de un sistem de r\cire dual-slot, similar celui utilizat de modelul GTX 280. GEFORCE GTX 295 Echipat cu un total de 480 procesoare de shader tactate la 1242MHz, GeForce GTX 295 este cel mai performant [i complex accelerator grafic produs de NVIDIA. Acesta este un model dual-PCB, fiind compus din dou\ acceleratoare grafice distincte, unite `n jurul unui sistem de r\cire comun [i al unei conexiuni SLI interne. Pentru a reduce consumul de energie, dar [i costurile de fabrica]ie, NVIDIA a oferit acestui model specifica]ii care amintesc mai degrab\ de cele ale seriei GeForce GTX 260, `ns\ cu toate procesoarele de shader ale nucleului GT200b r\mase active. Fiecare din cele dou\ nuclee grafice beneficiaz\ de cte 896MB memorie video GDDR3, tactat\ la 2GHz [i accesat\ folosind un bus de 448bi]i, modelul oferind un total de 1792MB memorie video, cu o l\]ime de band\ combinat\ de 223.2GB/s. Pentru a atinge un consum de energie combinat de 289W, frecven]a celor dou\ nuclee GT200b a fost redus\ la 576MHz. Sistemul de r\cire utilizat pentru GeForce GTX 295

Versus GeForce GTX 295


GT200b VS RV770
Placa video Temperaturi GPU1 / GPU2 load (C) Temperaturi GPU1 / GPU2 idle (C) Frecven]\ GPU / Memorie (MHz) Cantitate memorie (MB) / BUS (Bit) Rezultate Teste 3DMark06 default 3DMark Vantage (Extreme-Total/GPU/CPU ) Crysis Warhead 1920x1200 Enthusiast Crysis Warhead 1920x1200 4X AA. Enth. Crysis Warhead 2048x1536 Enthusiast Crysis Warhead 2048x1536 4X AA. Enth. Crysis 1920x1200 Very High Crysis 1920x1200 4X AA. Very High Crysis 2048x1536 Very High Crysis 2048x1536 4X AA. Very High World in Conflict 1920x1200 Very High World in Conflict 1920x1200 Very High 4XAA World in Conflict 2048x1536 Very High World in Conflict 2048x1536 Very High 4XAA Quake Wars E. T. 1920x1200 16X AA. 16X AF Quake Wars E. T. 2048x1536 16X AA. 16X AF FarCry 2 1920x1200 Ultra High FarCry 2 1920x1200 Ultra High 4X AA FarCry 2 2048x1536 Ultra High FarCry 2 2048x1536 Ultra High 4X AA Company of Heroes O. F. 2048x1536 Company of Heroes O. F. 1920x1200 Mirrors Edge 1920x1200 PhysiX OFF Mirrors Edge 2048x1536 PhysiX OFF Mirrors Edge 1920x1200 PhysiX ON Mirrors Edge 1920x1200 4XAA PhysiX ON Mirrors Edge 2048x1536 PhysiX ON Mirrors Edge 2048x1536 4XAA PhysiX ON 19511 X5956/5765/16201 21.10 17.21 16.37 13.11 24.85 20.36 19.84 15.95 58 51 51 51 62 50 69.95 58.5 61.25 50.02 56.2 58.1 131.34 119.6 87.08 79.96 77.16 70.17 20857 X6527/6327/16321 23.22 19.06 18.06 14.5 27.09 22.34 21.7 17.52 61 55 54 45 150 69 136 55 76.5 63.97 66.47 54.8 57.2 55.7 60.6 59.5 145.46 128.15 131.63 111.16 91.69 83.7 84.37 76.87 21906 X8970/8761/16366 30.32 23.89 24.2 17.16 37.01 30.4 30.14 21.65 76 66 69 93 140 53 106 42 78.74 70.64 79.22 70.88 104.0 96.2 118.4 104,9 185.6 164.44 175.3 149.96 94.46 85.88 93.06 85.16 22290 22285 22623 P15996/15980/16237 X7820/7552/16390 29.75 23.69 22.25 16.61 37.3 30.59 28.84 24.45 57 52 56 47 193 113 171 92 104.1 79.2 106.5 76.12 58.6 58.0 59,2 58,8 118.44 96.21 99.12 56.2 37.3 34.7 29.61 33.16 21108 GeForce GTX 285 85 57 648 / 2484 1024 / 512 GeForce GTX 285 89 57 720 / 2800 1024 / 512

Hardware

GeForce GTX 295 GeForce GTX 295 Radeon HD 4870 X2 Radeon HD 4870 X2 Radeon HD 4850 X2 Radeon HD 4850 X2 80 / 78 51 / 49 576 / 2000 1792 / 448 86 / 83 51 / 49 650 / 2600 1792 / 448 92 / 86 72 / 74 750 / 3600 2048 / 256 72 / 70 51 / 50 827 / 4000 2048 / 256 41 / 42 79 / 80 625 / 1986 2048 / 256 41 / 42 83 / 83 727 / 2200 2048 / 256 21420 P13183/23525/16191 X3025/5832/16320 23.34 20.16 18.39 15.84 30.41 26.38 24.18 20.96 52 48 49 43 147 106 126 97 57.2 54.22 55.77 56.12 59.1 56.7 59.2 56.8 61.05 51.91 55.46 47.02 28.87 28.81 24.84 33.74

3DMark Vantage (Perform.-Total/GPU/CPU) P12815/11960/16311 P13734/13054/16278 P17717/18206/16397 P19473/20869/16218 P15050/14716/16149 X10598/10407/16279 X7186/6979/16440 35.86 28.62 28.54 19.61 42.58 35.4 34.8 20.91 77 74 74 102 156 58 114 45 81.23 72.02 84.12 71.13 118.3 102.4 131.5 119.3 204.73 189.14 192.57 174.24 106.96 101.57 102.7 90.12 28,15 23,82 22,36 16,82 35.72 30.93 28.76 24.59 57 51 56 46 174 99 162 84 94.2 73.2 91.2 69.8 58.6 57.9 58.9 58.6 101.59 84.20 91.80 75.71 36.13 35.17 31.54 32.25

P12804/11975/16161 X5476/5556/16448 22.43 19.10 17.6 14.97 29.50 25.35 23.35 20.06 55 48 51 41 139 101 124 93 58.9 55.25 55.24 48.96 57.1 55.7 58.8 56.2 59.2 50.1 52.1 37.5 27.41 26.88 25.7 24.89

Quake Wars E. T. 1920x1200 noAA. noAF 149 Quake Wars E. T. 2048x1536 noAA. noAF 127

Company of Heroes O. F. 2048x1536 4XAA 54.7 Company of Heroes O. F. 1920x1200 4XAA 56.4 Mirrors Edge 1920x1200 4XAA PhysiX OFF 115 Mirrors Edge 2048x1536 4XAA PhysiX OFF 104.71

utilizeaz\ acela[i format ca [i vechea serie GeForce 9800 GX2, cu un singur radiator central, pozi]ionat `ntre cele dou\ procesoare grafice. Solu]ia de r\cire beneficiaz\ `ns\ de un design revizuit, cu o construc]ie mult mai solid\, NVIDIA afirmnd c\ acesta poate disipa peste 289W, fiind cu 40-50% mai performant dect versiunea anterioar\. Din p\cate `ns\, pentru a ob]ine o asemenea eficien]\ a r\cirii, NVIDIA a ales un design care evacueaz\ cea mai mare parte a c\ldurii generate `n interiorul carcasei, fapt ce poate pune probleme dac\ ventila]ia carcasei este insuficient\. Radeon HD 4870 X2 Lansat `n luna august a anului 2008, Radeon HD 4870 X2 este un adversar redutabil pentru noul GeForce GTX 295. Construit `n jurul a dou\ nuclee grafice din seria RV770, acesta dispune de un total de 1600 procesoare de stream, fiind capabil s\ ofere o putere de calcul teoretic\ de 2.4 teraflopi pe secund\. Cele dou\ nuclee grafice sunt tactate la 750MHz [i `mpreun\ consum\ un total de 289W. De[i bus-ul de lucru cu memoria este limitat la 256 bi]i pentru fiecare din cele dou\ nuclee grafice,

acest neajuns este compensat prin utilizarea unor chip-uri de memorie GDDR5 foarte performante, tactate la 3.6GHz. Cantitatea de memorie video oferit\ este de 2048MB, `mp\r]it\ `n mod egal celor dou\ nuclee grafice, pentru o l\]ime de band\ combinat\ de 230GB/s. Spre deosebire de NVIDIA, AMD a abordat un design cu un singur PCB pentru modelul s\u de top, ob]innd astfel costuri de fabrica]ie ceva mai reduse prin simplificarea procesului de produc]ie. Cele dou\ nuclee grafice `mp\r]esc `n mod egal acela[i bus PCI Express X16 2.0, folosind un bridge PCI Express dedicat [i comunic\ `ntre ele folosind o conexiune CrossFireX intern\, `ns\ mai au la dispozi]ie [i o conexiune bidirec]ional\ direct\ cu o l\]ime de band\ de 5GB/s `n ambele sensuri. Sistemul de r\cire este un model dual slot, cu dou\ radiatoare confec]ionate din cupru, r\cite de un singur ventilator centrifugal care evacueaz\ cea mai mare parte a c\ldurii generate `n exteriorul carcasei calculatorului. Radeon HD4850 X2 Fr\]iorul mai mic al modelului Radeon HD 4870 X2 este adresat utilizatorilor cu un buget ceva mai redus, concurnd acceleratorul GeForce GTX 285

de la NVIDIA. Modelul este echipat cu acelea[i procesoare grafice RV770, tactate `ns\ la o frecven]\ ceva mai redus\, de 625MHz pentru fiecare dintre cele dou\ nuclee de procesare. Num\rul procesoarelor de stream r\mne neschimbat, fiind oferit un total de 1600 unit\]i de calcul. Memoria video GDDR5 a fost abandonat\ `n favoarea unei configura]ii mai pu]in costisitoare, compus\ din chip-uri de memorie GDDR3, tactate la o frecven]\ de 1986MHz. Memoria video `n cantitate de 2GB este `mp\r]it\ `n mod egal `ntre cele dou\ nuclee grafice [i accesat\ folosind un bus de memorie de 256 bi]i, pentru o l\]ime de band\ combinat\ de 128GB/s. Radeon HD 4850 X2 este alimentat cu ajutorul a doi conectori auxiliari cu [ase, respectiv opt pini. Versiunea oferit\ pentru testare este un model Sapphire, echipat cu un sistem de r\cire dual-slot [i dou\ ventilatoare. Deoarece spa]iul ambelor slot-uri PCI este ocupat de c\tre cei patru conectori DVI-D [i conectorul TV-out, sistemul de r\cire a fost proiectat astfel `nct c\ldura generat\ este disipat\ integral `n interiorul carcasei. Solu]ia nu este tocmai ideal\, dat find consumul ridicat de energie al unei solu]ii grafice dual-GPU.
februarie 2009

47

Hardware

Versus GeForce GTX 295


mai pu]in dect `n cazul lui GeForce GTX 285. Rularea nucleelor grafice sub poten]ialul pentru care au fost proiectate poate oferi surprize pl\cute pasiona]ilor de overclocking, cu condi]ia men]inerii temperaturilor de func]ionare la valori rezonabile. Frecven]ele celor dou\ dou\ nuclee grafice au putut fi astfel crescute pn\ la pragul de 648MHz, `n timp ce memoriile GDDR3 au atins 2600MHz. Dac\ `n cazul lui Radeon HD 4870 X2 ridicarea frecven]elor de func]ionare are un impact nesemnificativ asupra performan]ei, nu acela[i lucru este valabil [i pentru GeForce GTX 295. Ridicarea frecven]elor de func]ionare a oferit un spor de 4 - 5 cadre pe secund\ `n majoritatea testelor rulate sub jocurile Crysis [i Crysis Warhead. GeForce GTX 285 a reu[it [i el s\ ofere temperaturi mai mici [i performan]e mai bune dect modelul pe care `l `nlocuie[te, `ns\ frecven]ele maxime atinse prin overclocking nu sunt mai mari dect cele atinse de modelul anterior. De[i este echipat cu un singur procesor grafic, GeForce GTX 285 reu[e[te s\ ofere performan]e apropiate de concurentul s\u direct, Radeon HD 4850 X2, beneficiind chiar de un avantaj semnificativ odat\ cu activarea suportului PhysX, `n jocul Mirrors Edge. Echipat doar cu memorii GDDR3 [i beneficiind de frecven]e de func]ionare mai mici, Radeon HD 4850 X2 reu[e[te totu[i s\ ofere performan]e destul de ridicate, fiind `ns\ pe alocuri dezavantajat de driverele Catalyst mai pu]in optimizate [i lipsa suportului hardware pentru procesarea fizicii. Din p\cate, modelul Sapphire avut la dispozi]ie pentru testare este unul destul de zgomotos, cele dou\ ventilatoare avute `n componen]a sistemului de r\cire fiind audibile chiar [i sarcin\ redus\. Sporul de performan]\ ob]inut prin overclocking este unul modest, cu rezultate chiar mai mici dect la frecven]ele implicite `n unele teste, `n ciuda utiliz\rii unor frecven]e de func]ionare cu 100MHz mai mari pentru procesoarele grafice. CONCLUZIE De[i lansate destul de trziu, GeForce GTX 295 [i versiunea mai pu]in costisitoare, GeForce GTX 285, au [anse s\ readuc\ NVIDIA `n centrul aten]iei, oferind performan]e bune [i avnd de partea lor avantajul unor drivere bine optimizate. AMD Radeon HD 4850 X2 este o bun\ alternativ\ pentru NVIDIA GeForce GTX 285 `ns\ este dezavantajat `n unele jocuri de lipsa suportului pentru procesarea fizicii. Aurelian Mihai aurelian.mihai@xtrempc.ro

PLATFORMA DE TESTARE Configura]ia aleas\ pentru testare este construit\ `n jurul unei p\ci de baz\ cu socket LGA 775. Aceasta este un model ASUS RAMPAGE EXTREME, cu suport pentru memorii RAM DDR3. Procesorul utilizat este modelul QX9650, un model quad-core cu o frecven]\ de 3GHz [i bus FSB la 1600MHz. ~n `ncercarea de a elimina orice limit\ri impuse acceleratoarelor grafice, procesorul a fost supratactat la frecven]a de 4050MHz pe toat\ durata testelor. R\cirea procesorului a fost asigurat\ de un model CoolerMaster V8. Memorile RAM utilizate sunt modele Corsair CM3X2G1600C9DHXNV, `n configura]ie dual-channel cu o capacitate de 4GB. Cele dou\ acceleratoare grafice cu chipset NVIDIA, GeForce GTX 285 [i versiunea dual-GPU GeForce GTX 295, dar [i modelul Radeon HD 4870 X2 sunt produse de GIGABYTE [i oferite prin amabilitatea partenerilor GIGABYTE Romania. Platforma de testare a fost alimentat\ cu ajutorul unei surse CoolerMaster RS-C50-EMBA-D2, cu o putere de 1250W. METODA DE TESTARE Pentru a ob]ine o compara]ie ct mai elocvent\ `ntre diversele modele de acceleratoare grafice supuse test\rii, rezolu]iile de lucru au fost limitate la 1920x1200 pixeli [i format wide, respectiv 2048x1536 pixeli. Pentru fiecare din rezolu]iile folosite, testele au fost rulate de cte dou\ ori, cu frecven]ele pentru nucleul grafic [i memoria video la set\ri implicite, respectiv supratactate. Testele de overclocking au un rol dublu: acela de a eviden]ia frecven]ele maxime care pot fi atinse de produsele testate, dar [i scalarea performan]elor `n raport cu frecven]a de func]ionare. Deoarece relevan]a testelor sintetice a sc\zut de-a lungul timpului, att din pricina optimiz\rilor tot mai agresive aplicate de produc\tori driverelor video pentru a maximiza punctajele ob]inute, dar [i a tehnologiilor `nglobate `n acestea, care au tendin]a de a favoriza anumite arhitecturi grafice, majoritatea testelor au fost rulate folosind jocuri reale. Jocul Mirrors Edge, lansat `n urm\ cu pu]in timp, aduce suport pentru procesarea hardware a fizicii, folosind puterea de calcul a acceleratorului grafic `n locul procesorului din sistem, facilitnd astfel efecte speciale mai complexe [i mai realiste. Acest procedeu este aplicat `ns\ prin utilizarea tehnologiei NVIDIA PhysX, inaccesibil\ acceleratoarelor grafice produse de AMD. Pentru ob]inerea unor rezultate ct mai relevante, testele au fost rulate att cu suportul PhysX dezactivat, dar [i activat `n mod nativ pentru acceleratoarele

NVIDIA, respectiv emulat prin software pentru solu]iile grafice AMD. REZULTATE TESTE Dac\ `n trecut NVIDIA reu[ea s\ se impun\ timid `n sectorul high-end prin al s\u GeForce GTX 280, versiunea dual-GPU, GeForce GTX 295, reu[e[te s\ ofere un avantaj, ce-i drept modest `n fa]a modelului similar de la AMD. Un bun exemplu pentru sporul de performan]\ oferit de GeForce GTX 295 `n fa]a lui Radeon HD 4870 X2 este dat de jocurile Crysis [i Crysis Warhead, unde GTX 295 reu[e[te s\ ofere un spor de 5 - 6 cadre pe secund\ `n fa]a lui Radeon HD 4870 X2. Mirror`s Edge este `ns\ jocul `n care GeForce GTX 295 ofer\ un avantaj categoric, mai ales odat\ cu activarea suportului PhysX, unde la rezolu]ia 1900x1200 pixeli reu[e[te s\ ob]in\ 94 cadre pe secund\, un rezultat net superior fa]\ de cele 37 cadre pe secund\ ob]inute de c\tre Radeon HD 4870 X2. De[i aparent cele 37 de cadre pe secund\ oferite de c\tre Radeon 4870 X2 sunt suficiente pentru o experien]\ de joc fluid\, emularea prin software a algoritmilor de procesare a fizicii duce la varia]ii foarte mari a num\rului de cadre pe secund\ randate, fapt ce afecteaz\ semnificativ experien]a de joc oferit\. Pe de alt\ parte, dezactivarea suportului PhysX, de[i diminueaz\ din experien]a oferit\ utilizatorului, nu are un impact decisiv asupra func]ionalit\]ii jocului, num\rul de cadre pe secund\ randate att de c\tre solu]iile grafice AMD, ct [i cele NVIDIA crescnd semnificativ. Un aspect foarte interesant pentru noul GeForce GTX 295 este comportamentul s\u `n condi]ii de overclocking. Dac\ `n cazul lui Radeon HD 4870 X2 cele dou\ nuclee RV770 au fost tactate la acelea[i frecven]e ca [i versiunea single-GPU, NVIDIA a ales s\ reduc\ semnificativ frecven]ele celor dou\ procesoare GT200b ad\postite de al s\u GeForce GTX 295. Pentru a ]ine sub control temperaturile [i a nu ridica prea mult consumul de energie, cele dou\ nuclee grafice au fost tactate la numai 576MHz, cu 72MHz

48

februarie 2009

Hardware

Laborator

ASUS EEE TOP ET1602


Ap\rut\ `n 2007, marca EEE a fost propulsat\ de explozia netbook-urilor, devenind o linie de succes a produselor ASUS. Pe lng\ calculatoarele portabile ini]iale, linia EEE s-a `mbog\]it cu o serie de calculatoare desktop compacte, EEE Box, c\rora li se adaug\ acum [i o nou\ linie de sisteme de birou complete: EEE Top. ASPECT DEOSEBIT I HARDWARE MINIMALIST Ca toate produsele ap\rute pn\ acum `n cadrul liniei EEE, sistemul ASUS este motorizat de un procesor Intel Atom N270 care ruleaz\ la frecven]a de 1.6GHz. Dac\ memoria de sistem este de tip DDR2, avnd `ns\ o capacitate de numai 1GB, solu]ia de stocare este mult mai inspirat\ - un harddisk cu o capacitate de 160GB [i 5400 rpm. Datorit\ consumului energetic sc\zut al platformei, de circa 26W `n mod idle [i un maximum de 36W, acesta este perfect silen]ios, nivelul de zgomot declarat de ASUS fiind de numai 26db. Acest aspect se datoreaz\ att r\cirii pasive, ct [i lipsei sursei de alimentare, `nlocuit\ de un adaptor extern de 19Vdc [i 3.42A. EEE Top este un sistem integrat `ntr-o singur\ carcas\, ocupnd foarte pu]in spa]iu pe birou. Carcasa este confec]ionat\ din material plastic lucios, care `i confer\ un aspect elegant. Sistemul de sprijin este reglabil [i este fabricat din metal, avnd puncte de contact antiderapante care asigur\ stabilitate sistemului, `n ciuda senza]iei aparente de fragilitate. Ecranul sistemului are o diagonal\ de 15,6, avnd un raport mai pu]in obi[nuit: 16:9. Acest aspect `l face optim pentru redarea materialelor video `n format widescreen. Rezolu]ia nativ\ de 1366x768 este identic\ cu cea a standardului HD-Ready (720p). Resursele hardware sunt suficiente pentru acest tip de materiale video, formatele 1080p neputnd fi redate `ntotdeauna cursiv datorit\ lipsei aportului hardware al adaptorului grafic Intel GMA 950, integrat `n chipsetul 945GSE. Principalul punct de atrac]ie este, f\r\ `ndoial\, ecranul touchscreen. Bazndu-se pe o tehnologie rezistiv\, acesta nu ofer\ facilit\]i multitouch, dar are o sensibilitate foarte bun\, care permite utilizarea `n condi]ii optime a sistemului de operare [i aplica]iilor. Acest mod modern de utilizare se `mpiedic\ de limit\rile actuale ale interfe]ei sistemului de operare Windows, cei care [i-au dorit `ns\ un astfel de suport datorit\ naturii aplica]iilor utilizate urmnd s\ fie satisf\cu]i. Un punct nevralgic al sistemului este lipsa

unei unit\]i optice. Dac\ aceasta era explicabil\ `n cazul sistemelor EEE [i EEE Box, carcasa mare a sistemului ar fi permis integrarea unei astfel de unit\]i. ASUS a ales s\ integreze `ns\ doar un cititor de carduri 4 `n 1. Conectivitatea `n schimb este foarte bun\: ASUS EEE Top ofer\ un adaptor Ethernet cu suport gigabit, un adaptor de re]ea wireless cu suport 802.11n, 6 conectori USB 2.0 [i conectori audio. Sistemul audio este completat de o pereche de difuzoare integrate `n rama frontal\, care au o calitate doar mul]umitoare, [i o camer\ Web cu o rezolu]ie de 1.3 Megapixeli. PERIFERICE Fiind un sistem complet, ASUS EEE Top este `nso]it [i de o tastatur\ [i un mouse, ambele purtnd logo-ul seriei. Tastatura este un model compact, cu un layout standard cu 87 de taste. Acesta ofer\ acces la func]ii suplimentare, cum ar fi Numpad sau butoane multimedia, prin intermediul unei taste func]ionale Fn, `n mod similar unei tastaturi pentru laptop. Aceast\ tastatur\ se conecteaz\ la calculator prin intermediul unui port USB, oferind suplimentar un port similar, destinat conect\rii mouse-ului, ceea ce mai reduce din haosul cablurilor de pe birou. ~n partea stng\, tastatura ascunde un stylus, re]inut de un mecanism cu arc. De[i tastatura ofer\ o experien]\ pl\cut\ pentru mediul Office, avnd taste bine delimitate de butoanele adiacente [i un r\spuns tactil puternic, aceasta are o problem\ de construc]ie deranjant\. Datorit\ cursei foarte lungi a tastelor, degetele nepozi]ionate central se vor atinge de rama de plastic a carcasei tastaturii, ceea ce va reduce viteza de scriere. Mouse-ul este un periferic optic simplu care ofer\ 3 butoane [i o rol\ de scroll. Presta]ia acestuia este bun\ pentru navigare online sau lucru, nefiind `ns\ un periferic perfomante apt pentru jocurile modeste care pot rula pe un astfel de sistem. Ambele periferice beneficiaz\ de avantajul utiliz\rii unor cabluri USB foarte sub]iri.

SOFTWARE ASUS EEE Top vine preinstalat cu sistemul de operare Windows XP Home Edition. Bine`n]eles, este oferit\ o aplica]ie care permite accesarea facilit\]ilor touchscreen, permi]nd particularizarea func]iilor [i a sensibilit\]ii. Ca [i `n cazul sistemelor portabile EEE, ASUS ofer\ o interfa]\ alternativ\ optimizat\ pentru acces rapid la aplica]iile instalate. Aceasta este op]ional\, utilizatorul putnd renun]a u[or la aceasta `n favoarea interfe]ei standard Windows. CONCLUZII ASUS EEE Top este un sistem interesant pentru mediul casnic, fiind un sistem util pentru copii sau pentru utilizatorii care doresc un sistem destinat rul\rii unor aplica]ii modeste sau navig\rii Web. O alt\ utilizare ar putea fi birourile de rela]ii cu publicul, `n care puterea de calcul necesar\ nu este foarte mare, dar unde conteaz\ [i aspectul. Ceilal]i utilizatori vor cere `ns\ att o diagonal\ mai mare a ecranului, ct [i o putere de calcul [i o memorie de sistem crescut\.

Chipset: Intel 945GSE Procesor: Intel Atom N270 Adaptor grafic Intel GMA950 Stocare: HDD 160GB 5400 rpd, card reader 4 `n 1 Memorie: 1GB DDR2 Alimentator: 19Vdc, 3.42A Re]ea: Gigabit Ethernet, 802.11n Conectori: 6xUSB 2.0, audio out, audio in, mic

Pre]
N/A

Garan]ie
N/A

Contact
Partenerii ASUS Romnia

Note Performan]\: 7.4

Construc]ie: 8.4

Verdict

7.90

50

februarie 2009

Laborator MSI EX620X-043EU Sapphire Toxic HD4870 1G

Hardware

EX620X este un laptop care se remarc\ prin elegan]\. Se observ\ utilizarea unui plastic lucios de calitate, superior materialelor folosite de MSI `n trecut. Acest lucru este justificat din plin, modelul fiind unul dedicat segmentului multimedia. Ecranul cu diagonal\ de 16 [i aspect 16:9 sus]ine aceea[i idee. Capacul nu este dotat cu niciun sistem de prindere pentru a sta `nchis, `ns\ integreaz\ ni[te magne]i care s\ asigure acest lucru. Produc\torul specific\ o greutate de 2.7kg `n cazul echip\rii laptop-ului cu un acumulator de [ase celule. Cu toate acestea, m\sur\torile efectuate `n cazul dot\rii modelului cu acumulatorul standard de 4400mAh au indicat cu 100g mai pu]in. EX620X este dotat cu trei difuzoare, dintre care unul joac\ rol de subwoofer. Att volumul maxim ct [i calitatea
Pre]
3822 Lei

sunetului sunt foarte bune. Trebuie men]ionat\ prezen]a unei unit\]i optice Blu-ray. Activarea diverselor dot\ri precum interfe]ele Bluetooth [i wireless sau camera web este facilitat\ de zone sensibile la atingere. Datorit\ solu]iei grafice Radeon HD 3400, EX620X poate fi folosit printre altele [i pentru a rula jocuri. Autonomia este mai mic\ de dou\ ore `n cazul rul\rii con]inutului video de pe DVD. Nici partea superioar\ [i nici cea inferioar\ nu au prezentat temperaturi deranjante `n timpul func]ion\ri. Mai mult, raportat la alte modele testate, se poate spune c\ acestea sunt chiar reci. CONCLUZIE MSI EX620X este o alegere excelent\ pentru utilizatorii care doresc un sistem multimedia portabil.
Contact
Aline Distribution Grup

A doua implementare Toxic a modelului Radeon HD 4870 oferit\ de Sapphire beneficiaz\ de 1GB memorie grafic\ GDDR5. Solu]ia de r\cire utilizat\ este aceea[i prezent\ [i `n cazul modelului cu 512MB memorie grafic\. Aceasta acoper\ chipset-ul, VRM-ul [i memoria. Transferul eficient de c\ldur\ c\tre zonele mai reci ale radiatorului este facilitat de cele trei heatpipe-uri. De asemenea, frecven]ele au fost m\rite la 780MHz pentru nucleul grafic [i la 4000MHz pentru chip-urile de memorie. Pachetul con]ine bundle-ul software deja obi[nuit pentru pl\cile video Sapphire din acest segment. La capitolul accesorii, merit\ amintite convertoarele de semnal video DVIto-HDMI [i DVI-to-VGA.
Pre]
1161 Lei

~n idle, placa este foarte silen]ioas\, ventilatorul func]ionnd cu vitez\ de rota]ie de numai 500RPM. ~n sarcin\, aceasta a atins 1700RPM, iar temperatura nucleului a fost de 77C, cu numai 7C mai mare dect `n idle. Din p\cate, poten]ialul de overclocking este redus, considerabil mai mic dect `n cazul modelului cu 512MB de memorie video. Astfel, frecven]ele maxime atinse `n condi]ii de stabilitate au fost 810MHz pentru nucleu [i 4160MHz pentru chip-urile de memorie. CONCLUZIE Pentru cei care doresc un echilibru bun `ntre performan]\ bun\ [i nivel de zgomot redus, Sapphire Toxic HD4870 1G este o solu]ie excelent\.
Contact
Partenerii Sapphire Romnia

Garan]ie
24 luni

Garan]ie
24 luni

Detalii tehnice
Chipset: RV770 Memorie video: 1024MB GDDR5 Interfa]\ cu memoria: 256bit Frecven]e de func]ionare GPU/Mem: 780MHz / 4000MHz Interfa]\: PCI-Express X16 Conectori: 2xDVI, 1xTVOut Software: Ruby ROM, 3DMark Vantage, PowerDVD 7, CyberLink DVD Suite

Detalii tehnice
Procesor: Intel Core 2 Duo P7350 Memorie: 4GB DDR2 667MHz Interfa]\ grafic\: Radeon HD 3400 Display: 16 WXGA 1366x768 HDD: Toshiba MK3252GSX 320GB Unitate optic\: Optiarc BC5500S Conectori: D-Sub, HDMI, RJ-45, RJ11, 3xUSB, eSATA WLAN: 802.11a/b/g/n Dimensiuni: 374x246x41.5 mm Greutate: 2.70kg

Teste
3DMark Vantage Entry Crysis Warhead 1280x1024 Crysis Warhead 1600x1200 Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x Far Cry 2 1280x1024 Far Cry 2 1600x1200 Far Cry 2 1280x1024 4x/8x Far Cry 2 1600x1200 4x/8x 27328 28028 28.21 29.28 20.98 21.72 17.75 18.36 14.29 14.78 73.51 75.67 67.70 69.79 59.55 61.72 51.72 53.60 10330 10636 3DMark Vantage Performance 210 203 E.T.-Quake Wars 1280x1024 178 181 E.T.-Quake Wars 1600x1200 166 161 E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x 137 133 E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x 54 54 World in Conflict 1280x1024 52 51 World in Conflict 1600x1200 45 44 World in Conflict 1280x1024 4x/8x 41 40 World in Conflict 1600x1200 4x/8x

Teste
Autonomie multimedia (min) 3DMark06 HL2: Lost Coast 1280x800 (FPS) PCMark Vantage Video playback VC-1 HD DVD (FPS) Audio Transcoding MP3-WMA HDD Application Loading (MB/s) 117 1874 60 3117 29.21 0.36 2.79 SYSMark 2007 WinRAR 3.71 (KB/s) Cinebench R10 x CPU (s) Everest Memory Read (MB/s) Everest Memory Write (MB/s) Sandra 2008 Memory (MB/s) Sandra 2008 HDD (MB/s) 113 988 214 5671 5577 5154 41

Performan]e
Performan]\: 5.98 Autonomie: 3.9 Dot\ri: 4.25

5.39

Performan]e
Performan]\: 7.21 Overclocking: 7.19 Dot\ri: 7.5

7.22
februarie 2009

51

Hardware
Shuttle XPC SD30G2S Plus

Laborator NEC Versa M370

XPC SD30G2S Plus este un barebone oferit de Shuttle celor ce doresc un PC de mici dimensiuni pentru birou. Placa de baz\ este produs\ de Shuttle [i folose[te northbridge-ul Intel 945GC, al\turi de southbridgeul Intel ICH7. VRM-ul este pe trei stagii [i este realizat din tranzistoare MOSFET normale, bobine cu srm\ de cupru [i condensatori electrolitici. Am fi preferat folosirea condensatorilor solizi. Placa de baz\ permite folosirea unei singure pl\ci video PCI-Express single slot. Cooler-ul pentru procesor oferit folose[te o talp\ de cupru, trei heatpipe-uri din cupru nichelat [i o serie de lamele de aluminiu. Aerul cald generat de procesor este evacuat direct `n afara carcasei de un ventilator de 90mm. Chipset-ul pl\cii de baz\ este r\cit de dou\
Pre]
993 Lei

radiatoare din aluminiu de mici dimensiuni, cel de pe northbridge beneficiind de aportul unui ventilator. {asiul [i panourile laterale sunt realizate din aluminiu, masc\ frontal\ fiind realizat\ din plastic [i aluminiu. Este oferit\ o surs\ de 250W. Cablurile de alimentare [i de date sunt aranjate foarte bine pentru a nu `ncurca fluxul de aer. Pentru testarea acestui produs am folosit un procesor Intel Core 2 Duo E7200 [i un kit de 2x1GB GeIL Ultra DDR2-800. Performan]ele ob]inute recomand\ acest barebone pentru aplica]ii de birou. CONCLUZIE Shuttle XPC SD30G2S Plus se recomand\ celor care doresc un calculator de dimensiuni reduse pentru birou.
Contact
Blue Communications

Garan]ie
N/A

NEC Versa M370 este un laptop cu design sobru, care nu se remarc\ prin nimic la prima vedere. Plasticul utilizat pentru confec]ionarea carcasei nu impresioneaz\ prin calitate, `ns\ nici nu este nepl\cut. Dezam\gitoare este `ns\ utilizarea interfe]ei grafice Intel GM965, destul de veche pentru cerin]ele actuale. Conectarea la Internet se poate realiza cu ajutorul interfe]elor Wireless 802.11b/g/n sau Ethernet, sau prin dial-up cu ajutorul modemului integrat. De asemenea, laptop-ul poate fi conectat la alte dispozitive prin intermediul tehnologiilor Bluetooth sau IrDA. Se observ\ prezen]a tastelor numerice, foarte utile unora dintre utilizatori. Laptop-ul este livrat cu sistemul de operare FreeDOS. Produc\torul specific\ o greutate de 2.7kg, dar m\sur\torile efectuate cu cntarul
Pre]
3599 Lei

Zelmer au indicat 2.54kg. Performan]ele `nregistrate sunt reduse, `ns\ suficient de bune petnru mediul office, c\ruia i se adreseaz\ acest laptop. Partea sa inferioar\ se `nc\lze[te destul de pu]in, nedevenind deranjant, indiferent de perioada de utilizare. Palm rest-ul nu atinge nici el temperaturi mari, sim]indu-se un nivel normal de c\ldur\ `n partea dreapt\ a touch pad-ului. Acumulatorul cu o capacitate de numai 4800mAh ofer\ o uimitoare autonomie de peste trei ore. Acest lucru poate fi pus `ns\ pe seama ecranului, care ofer\ o luminozitate redus\. CONCLUZIE NEC Versa M370 se adreseaz\ celor doresc un laptop cu design sobru, excelent pentru utilizarea `n mediul office.
Contact
Lasting System

Garan]ie
N/A

Detalii tehnice
Socket: LGA775 Chipset: Intel 945GC + ICH7 FSB: 1333MHz Sloturi: 1xPCI-Express x16, 1xPCI Memorie/sloturi: DDR2-667/2x Conectori: 6xUSB, 2xFirewire, 1xGb LAN, Audio, D-Sub ATA: 2xSATAII, 1xATA133 Bay-uri 5.25/3.5 ext/3.5 int: 1/1/1 Extra: -

Detalii tehnice
Procesor: Intel Core 2 Duo T8300 Memorie: 2GB DDR2 667MHz Interfa]\ grafic\: Intel GM965 Display: 15.4 WXGA 1280x800 HDD: Seagate ST9250827AS 250GB Unitate optic\: Matshita UJ870PC Conectori: D-Sub, HDMI, RJ-45, 4xUSB, FireWire, eSATA WLAN: 802.11n Dimensiuni: 332x240x35 mm Greutate: 2.70kg

Teste
PCMark PCMark PCMark PCMark PCMark PCMark PCMark PCMark PCMark Vantage Vantage Vantage Vantage Vantage Vantage Vantage Vantage Vantage Suite CPU image manipulation video transcoding video playback data decompression CPU gaming GPU gaming audio transcoding text editing 2160 2.92 2.10 29.28 503.44 6649 0.48 0.41 606.77 Everest 4.60 memory read Everest 4.60 memory write Everest 4.60 memory copy Everest 4.60 memory latency Everest 4.60 FPU SinJulia WinRAR 3.71 B&H test single CPU WinRAR 3.71 B&H test multi CPU Cinebench R10 1 CPU Cinebench R10 x CPU 4856 5627 4011 77.8 1195 558 1030 2236 4985

Teste
Autonomie multimedia (min) 3DMark06 HL2: Lost Coast 1280x800 (FPS) PCMark Vantage Video playback VC-1 HD DVD (FPS) Audio Transcoding MP3-WMA HDD Application Loading (MB/s) 191 434 8.04 3066 8.41 0.41 2.26 SYSMark 2007 WinRAR 3.71 (KB/s) Cinebench R10 x CPU (s) Everest Memory Read (MB/s) Everest Memory Write (MB/s) Sandra 2008 Memory (MB/s) Sandra 2008 HDD (MB/s) 109 941 178 4725 4205 4059 47

Performan]e
Performan]\: 6.50 Construc]ie: 9.00 Dot\ri: 9.00

8.16

Performan]e
Performan]\: 5.82 Autonomie: 6.36 Dot\ri: 5.00

6.12

52

februarie 2009

Laborator ASUS F50Z GIGABYTE GA-EP45-UD3

Hardware

ASUS F50Z este un laptop dedicat cinefillilor care doresc un sistem portabil. Se remarc\ ecranul de 16 `n format 16:9, excelent pentru vizionarea filmelor HD. De asemenea, procesorul AMD Turion X2 tactat la 2.1GHz [i solu]ia grafic\ Radeon HD3200 sus]in acela[i lucru. Materialele folosite pentru confec]ionarea carcasei sunt de calitate superioar\, predominnd plasticul lucios. Muchia argintie amplasat\ deasupra tastaturii [tirbe[te `ns\ pu]in din design-ul elegant al modelului. Deoarece ecranul este mai lung dect `n cazul laptop-urilor clasice cu diagonal\ de 15.4 [i format 16:10, ASUS [i-a luat o m\sur\ de precau]ie [i a montat trei balamale. Tastatura este echipat\ [i cu numpad. Modelul testat a fost livrat f\r\ sistem de
Pre]
2999 Lei

operare [i f\r\ interfa]\ Bluetooth. ASUS F50Z nu exceleaz\ `n privin]a performan]elor nici `n mediul office [i nici `n aplica]iile 3D. Cu toate acestea, solu]ia grafic\ utilizat\ permite rularea f\r\ probleme a unui num\r destul de mare de jocuri. Pe parcursul utiliz\rii, laptop-ul a r\mas incredibil de rece. Difuzoarele integrate ofer\ o putere mare pentru un sistem portabil [i o calitate bun\. Luminozitatea [i contrastul diplayului sunt bune, `ns\ este loc de `mbun\t\]iri `n cazul unghiurilor de vizibilitate. CONCLUZIE ASUS F50Z este un produs foarte bun pentru utilizatorii care doresc un sistem multimedia portabil confec]ionat di materiale de calitate [i cu un design elegant.
Contact
Partenerii ASUS Romnia

Prin GA-EP45-UD3, GIGABYTE propune o implementare mai modest\ a chipset-ului Intel P45. Se remarc\ utilizarea unei solu]ii de r\cire ct mai simple, alc\tuit\ din numai dou\ radiatoare confec]ionate din aluminiu - unul pentru northbridge [i al doilea pentru southbridge. Placa nu beneficiaz\ de heatpipe-uri [i nici de r\cire pentru VRM-ul procesorului format din [ase stagii. Modelul beneficiaz\ de un singur slot PCIExpress x16, `ns\ ofer\ trei slot-uri PCI-Express x1 [i trei slot-uri PCI. Back panel-ul se remarc\ prin prezen]a a opt conectori USB. De[i absen]a radiatoarelor pentru VRM [i a heatpipe-urilor sugereaz\ reducerea costurilor de produc]ie, produc\torul a folosit condensatori solizi pe toat\ suprafa]a pl\cii de baz\.
Pre]
550 Lei

La frecven]ele implicite, Everest a raportat temperaturi de 30C `n idle [i 54C `n sarcin\ pentru procesor. Frecven]ele maxime pe care le-am putut ob]ine `n condi]ii de stabilitate au fost 3.7GHz pentru procesor [i 1099MHz pentru memorie. Indiferent de set\ri, nu am putut dep\[i un FSB de 450MHz. La aceste frecven]e, att northbridge-ul, ct [i VRM-ul s-au `nc\lzit puternic. Everest a raportat o temperatur\ de 94C pentru placa de baz\. De aceea, GIGABYTE GA-EP45UD3 nu este o plac\ recomandat\ pentru overclocking. CONCLUZIE GIGABYTE GA-EP45-UD3 se adreseaz\ utilizatorilor nepreten]io[i [i neinteresa]i de overclocking care doresc doar o plac\ de baz\ dotat\ cu cel mai nou chipset Intel pentru socket-ul LGA 775.
Contact
Distribuitorii autoriza]i GIGABYTE Romnia

Garan]ie
24 luni

Garan]ie
36 luni

Detalii tehnice
Procesor: AMD Turion X2 RM-72 Memorie: 3GB DDR2 800MHz Interfa]\ grafic\: Radeon HD3200 Display: 16 WXGA 1366x768 HDD: Hitachi HTS543232L9A300 320GB Unitate optic\: Samsung TS-L633A Conectori: D-Sub, HDMI, RJ-45, RJ11, 4xUSB WLAN: 802.11b/g Dimensiuni: 380x265x41.7 mm Greutate: 2.85kg

Detalii tehnice
Socket: LGA 775 Chipset: Intel P45 + ICH10R FSB: 1600MHz Sloturi: 1xPCI-Express x16, 3xPCIExpress x1, 3xPCI Memorie/sloturi: DDR2-1066/4x Conectori: 12xUSB, 3xFirewire, 1xGb LAN ATA: 6xSATAII, 1xATA Extra: N/A

Teste
Autonomie multimedia (min) 3DMark06 HL2: Lost Coast 1280x800 (FPS) PCMark Vantage Video playback VC-1 HD DVD (FPS) Audio Transcoding MP3-WMA HDD Application Loading (MB/s) 98 1438 37.95 2562 16.19 0.28 2.27 SYSMark 2007 WinRAR 3.71 (KB/s) Cinebench R10 x CPU (s) Everest Memory Read (MB/s) Everest Memory Write (MB/s) Sandra 2008 Memory (MB/s) Sandra 2008 HDD (MB/s) 76 784 272 5186 3976 4083 48

Teste
3DMark Vantage Performance 4345 3DMark Vantage CPU Score 12454 PCMark Vantage 5625 PCMark Vantage CPU Gaming 10059 PCMark Vantage HDD App. Load. 2.82 Call of Juarez 1280x1024 Low 42.5 World in Conflict 1280x1024 Low 171 4448 15033 6247 10872 2.88 44.9 181 Everest 4.20 memory read Everest 4.20 memory write Everest 4.20 memory latency Everest 4.20 FPU SinJulia WinRAR 3.71 b&h test Crysis 1280x1024 Low UT3 1280x1024 Low 7425 7071 71.1 17718 1822 105.46 220.34 7661 8714 70.7 20218 2115 110.16 225.11

Performan]e
Performan]\: 4.65 Autonomie: 3.26 Dot\ri: 4.5

4.72

Performan]e
Performan]\: 8.23 Overclocking: 7.78 Dot\ri: 5.00

7.91
februarie 2009

53

Hardware
ASUS EAH4870X2

Laborator Panasonic ToughBook CF-F8

Pentru Radeon HD 4870 X2, ASUS propune un design propriu, remarcndu-se `n primul rnd schimbarea solu]iei de r\cire. Cooler-ul care echipeaz\ EAH4870X2 este alc\tuit din dou\ radiatoare din aluminiu care acoper\ cele dou\ nuclee [i jum\tate din chip-urile de memorie GDDR5, un radiator pentru VRM [i trei ventilatoare cu diametrul de 80mm. Se remarc\ absen]a unui radiator care s\ disipe eficient c\ldura produs\ de bridge-ul ce conecteaz\ nucleele grafice. De asemenea, se pot vedea [i dou\ chip-uri de memorie care sunt acoperite numai par]ial de radiatoare. Prima nepl\cere a fost imposibilitatea de a folosi driverele oferite de AMD pentru solu]iile sale
Pre]
2150 Lei

grafice, unul dintre nuclee fiind dezactivat. Drept urmare, am fost nevoi]i s\ utiliz\m driverele oferite de ASUS. De[i men]ine cele dou\ nuclee la temperaturi mai mici dect solu]ia de r\cire standard - 74C [i respectiv 78C `n sarcin\, cooler-ul sa dovedit foarte g\l\gios, cele trei ventilatoare rotindu-se cu 3800RPM `n cazul rul\rii FurMark. Poten]ialul de overclocking este redus, frecven]ele maxime atinse fiind 770MHz pentru nuclee [i 4200MHz pentru memorie. CONCLUZIE Cei care doresc un Radeon HD 4870 X2 care s\ func]ioneze la temperaturi mai mici [i nu sunt deranja]i de nivelul de zgomot ridicat pot opta cu `ncredere pentru ASUS EAH4870X2.
Contact
Partenerii ASUS Romnia

Panasonic este renumit pe pia]a laptop-urilor pentru seria sa de modele ToughBook. F8 face parte din familia Business, remarcndu-se printr-o calitate bun\ a materialelor [i prin greutatea redus\, de numai 1.65kg conform cntarului electronic. Carcasa este prev\zut\ cu un mner [i are aspectul unei serviete. Unitatea optic\ este atipic\, fiind integrat\ `n palm rest [i prev\zut\ cu capac, nu cu tray. Ca toate modelele din seria ToughBook, CF-F8 se laud\ cu o rezisten]\ remarcabil\ la [ocuri. La capitolul dot\ri, trebuie amintit modulul HSDPA. Pe parcursul utiliz\rii, partea inferioar\ a laptop-ului nu s-a `nc\lzit aproape deloc. Nici palm rest-ul nu a suferit cre[teri sesizabile de temperatur\. Nivelul de zgomot `n
Pre]
8999 Lei 8999 Lei

sarcin\ este `ns\ peste medie. Pe lng\ greutatea apropiat\ de cea a netbook-urilor, modelul beneficiaz\ [i de o autonomie foarte bun\. Folosind profilul Power Saving oferit de aplica]ia livrat\ de produc\tor, rularea con]inutului video de pe DVD a fost posibil\ pentru mai bine de patru ore. Performan]ele `n mediul office sau multimedia sunt [i ele foarte bune mul]umit\ procesorului Core 2 Duo P9300 [i chipset-ului Intel GM45 care echipeaz\ acest portabil. HL2: Lost Coast [i 3DMark06 demonstreaz\ c\ F8 nu este recomandat utiliz\rii `n mediul 3D. CONCLUZIE Panasonic ToughBook CF-F8 este un produs excelent pentru segmentul business. El se adreseaz\ `ns\ exclusiv utilizatorilor cu venituri mari.
Contact
electronicworld.ro mediafun.ro

Garan]ie
36 luni

Garan]ie
36 luni 36 luni

Detalii tehnice
Chipset: R700 Memorie video: 2x1024MB GDDR5 Interfa]\ cu memoria: 2x256bit Frecven]e de func]ionare GPU/Mem: 750MHz / 3600MHz Interfa]\: PCI-Express X16 Conectori: 2xDVI, 1xTVOut Software: N/A

Detalii tehnice
Procesor: Intel Core 2 Duo P9300 Memorie: 2GB DDR2 667MHz Interfa]\ grafic\: Intel GM45 Display: 14.1 WXGA 1280x800 HDD: Fujitsu MHZ2160BH 160GB Unitate optic\: Matshita UJ869PS Conectori: D-Sub, HDMI, RJ-45, 4xUSB, FireWire, eSATA WLAN: 802.11n Dimensiuni: 326x251x48.5 mm Greutate: 1.66kg

Teste
3DMark Vantage Entry Crysis Warhead 1280x1024 Crysis Warhead 1600x1200 Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x Far Cry 2 1280x1024 Far Cry 2 1600x1200 Far Cry 2 1280x1024 4x/8x Far Cry 2 1600x1200 4x/8x 31097 31622 40.83 41.53 32.09 32.46 25.26 25.37 20.78 20.79 78.38 79.22 71.76 72.64 79.52 70.19 73.45 74.24 14718 15012 3DMark Vantage Performance 155 157 E.T.-Quake Wars 1280x1024 154 156 E.T.-Quake Wars 1600x1200 153 154 E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x 148 152 E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x 53 53 World in Conflict 1280x1024 52 52 World in Conflict 1600x1200 51 51 World in Conflict 1280x1024 4x/8x 49 49 World in Conflict 1600x1200 4x/8x

Teste
Autonomie multimedia (min) 3DMark06 HL2: Lost Coast 1280x800 (FPS) PCMark Vantage Video playback VC-1 HD DVD (FPS) Audio Transcoding MP3-WMA HDD Application Loading (MB/s) 245 959 23.49 3551 29.65 0.32 2.43 SYSMark 2007 WinRAR 3.71 (KB/s) Cinebench R10 x CPU (s) Everest Memory Read (MB/s) Everest Memory Write (MB/s) Sandra 2008 Memory (MB/s) Sandra 2008 HDD (MB/s) 126 1000 185 5803 5548 5161 46

Performan]e
Performan]\: 8.51 Overclocking: 8.27 Dot\ri: 6.0

8.30

Performan]e
Performan]\: 6.40 Autonomie: 8.16 Dot\ri: 4.25

6.86

54

februarie 2009

Laborator Sapphire HD4670 512M GDDR4 GIGABYTE GA-M750SLI-DS4

Hardware

Sapphire propune o implementare unic\ la ora actual\ pentru nucleul grafic RV730. Spre deosebire de specifica]iile standard pentru Radeon HD 4670, Sapphire a folosit `n cazul modelului de fa]\ chip-uri de memorie GDDR4. Totdat\, cooler-ul standard a fost schimbat cu unul mai eficient [i mult mai silen]ios mul]umit\ ventilatorului cu diametrul de 90mm. Din p\cate, VRM-ul nu este r\cit, acela[i lucru putndu-se spune [i despre dou\ dintre chip-urile de memorie. Acesta este un mare neajuns, deoarece r\cirea lor cu radiatoare achizi]ionate separat nu este posibil\. Distan]a pn\ la radiatorul ce preia c\ldura de la nucleul grafic este foarte mic\. La frecven]ele specificate de
Pre]
370 Lei

produc\tor, temperatura nucleului a variat `ntre 36C `n idle [i 66C `n sarcin\. Nivelul de zgomot produs de ventilator este neglijabil, produc\torul chiar specificnd o valoare sub 20dBA. Poten]ialul de overclocking nu este prea bun, stabilitatea men]inndu-se numai pn\ la limita de 820MHz pentru nucleu. ~n plus, memoria grafic\ nu a func]ionat stabil la o frecven]\ mai mare de 2240MHz. Acest lucru se poate datora `n mare m\sur\ celor dou\ chip-uri ner\cite. CONCLUZIE Sapphire HD4670 512M GDDR4 este o solu]ie excelent\ pentru cei care doresc o plac\ video mainstream cu performan]e mai bune dect ale celorlal]i produc\tori.
Contact
Partenerii Sapphire Romnia

Garan]ie
24 luni

GA-M750SLI-DS4 este un model mainstream cu chipset NVIDIA nForce 750a SLI, oferit de GIGABYTE celor care doresc dot\ri bogate. Chipset-ul pl\cii de baz\ este format dintr-un singur chip, nForce 750a SLI integrnd hub-ul Hyper Transport 3.0 [i southbridge-ul pe aceea[i pastil\. Acest chipset nu ofer\ func]ia Advanced Clock Calibration, `ns\ BIOS-ul ofer\ suport pentru modulele de memorie certificate SLI Ready. Este folosit un VRM pe 4+1 stagii, realizat folosind trei tranzistoare MOSFET de tip Low-RDS pentru fiecare stagiu, bobine cu miez de ferit\ [i condensatori solizi. Sistemul de r\cire este compus din dou\ radiatoare din aluminiu conectate prin intermediul unui heatpipe din aluminiu eloxat. Nu sunt oferite butoane de Power On/Off, Reset sau Clear CMOS. Sistemul de
Pre]
635 Lei

r\cire se `nc\lze[te puternic. Chipset-ul nForce 750a SLI ofer\ [i grafic\ DirectX 10 integrat\. Cei doi conectori video oferi]i sunt DVI [i DSub. Configura]iile SLI din maxim dou\ pl\ci pot fi realizate prin intermediul unui slot PCI-Express 2.0 x16, respectiv PCI-Express 2.0 x8. Set\rile de overclocking oferite `n BIOS sunt satisf\c\toare. ~n overclocking am ob]inut 2750MHz cu procesorul de test AMD Phenom X4 9850 Black Edition, magistrala Hyper Transport func]ionnd la 3960MHz. Deoarece supravoltarea procesorului poate duce la avarierea VRM-ului, am decis s\ folosim tensiunea de alimentare standard a procesorului. CONCLUZIE GA-M750SLI-DS4 se recomand\ celor care doresc o plac\ de baz\ AM2+ [i realizarea unei configura]ii SLI.
Contact
Ultra PRO Computers

Garan]ie
36 luni

Detalii tehnice
Chipset: RV730 Memorie video: 512MB GDDR4 Interfa]\ cu memoria: 128bit Frecven]e de func]ionare GPU/Mem: 750MHz / 2200MHz Interfa]\: PCI-Express X16 Conectori: 1xDVI, 1xVGA, 1xHDMI Software: Ruby ROM, CyberLink DVD Suite, PowerDVD 7

Detalii tehnice
Socket: AM2+ Chipset: NVIDIA nForce 750a SLI HTT: HT 3.0 Sloturi: 1xPCI-Express 2.0 x16, 1xPCI-Express 2.0 x8, 2xPCI-Express x1, 2xPCI Memorie/sloturi: DDR2-1066/4x Conectori: 12xUSB, 1xGb LAN, 1xS/PDIF, 1xRCA, 3xFirewire, DVI, D-Sub ATA: 6xSATAII, 1xATA133 Extra: -

Teste
3DMark Vantage Entry Crysis Warhead 1280x1024 Crysis Warhead 1600x1200 Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x Far Cry 2 1280x1024 Far Cry 2 1600x1200 Far Cry 2 1280x1024 4x/8x Far Cry 2 1600x1200 4x/8x 15210 15672 10.87 11.39 8.25 7.86 7.15 6.85 5.39 5.28 39.75 41.92 32.49 34.62 27.73 28.84 22.20 23.38 3DMark Vantage Performance E.T.-Quake Wars 1280x1024 E.T.-Quake Wars 1600x1200 E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x World in Conflict 1280x1024 World in Conflict 1600x1200 World in Conflict 1280x1024 4x/8x World in Conflict 1600x1200 4x/8x 4018 130 99 85 62 36 27 20 16 4210 138 105 89 64 37 28 21 17

Teste
3DMark Vantage Performance 3DMark Vantage CPU Score PCMark Vantage PCMark Vantage CPU Gaming PCMark Vantage HDD App. Load. Call of Juarez 1280x1024 Low World in Conflict 1280x1024 Low 4105 8242 4622 8361 2.86 25.3 80 4106 9062 4852 9011 2.81 25.4 86 Everest 4.20 memory read Everest 4.20 memory write Everest 4.20 memory latency Everest 4.20 FPU SinJulia WinRAR 3.71 b&h test Crysis 1280x1024 Low UT3 1280x1024 Low 8013 5028 57.4 12995 1521 91.03 117.92 7489 5419 57.2 14282 1489 96.39 124.49

Performan]e
Performan]\: 3.51 Overclocking: 3.58 Dot\ri: 4.0

3.56

Performan]e
Performan]\: 8.97 Overclocking: 8.28 Dot\ri: 6.91

8.62
februarie 2009

55

Hardware
ASUS EAH4870 MATRIX

Laborator Lenovo ThinkPad W500

Familia de pl\ci video de la ASUS se bucur\ de un nou membru, de aceast\ dat\ din segmentul Performance: Radeon HD 4870. Cooler-ul are `n componen]a sa trei radiatoare conectate `ntre ele prin patru heatpipe-uri [i dou\ ventilatoare cu diametre diferite: 8 [i respectiv 7cm. Din p\cate, nici chip-urile de memorie GDDR5 [i nici VRM-ul nu sunt r\cite. Mai mult, unele dintre chip-uri nici nu pot fi acoperite cu radiatoare obi[nuite, distan]a dintre acestea [i unul dintre heatpipe-uri fiind foarte mic\. Produc\torul a m\rit [i frecven]ele de func]ionare, `ns\ numai pn\ la ni[te valori destul de modeste: 770MHz pentru nucleu [i 3680MHz pentru memorie. Nivelul de zgomot produs de
Pre]
1250 Lei

cele dou\ ventilatoare `n idle este acceptabil. Cu toate acestea, `n sarcin\ ele devin deranjant de zgomotoase. Din p\cate, monitorizarea sau reglarea manual\ a tura]iei nu a fost posibil\. Se observ\ `ns\ temperaturi foarte bune pentru nucleu: 45C `n idle [i 68C `n sarcin\. Poten]ialul de overclocking este redus. }innd `ns\ cont de absen]a unei solu]ii de r\cire pentru VRM sau memoria grafic\, se poate afirma c\ 820/3800 MHz sunt valori destul de bune. CONCLUZIE ASUS EAH4870 MATRIX este o solu]ie potrivit\ pentru utilizatorii care doresc o solu]ie grafic\ performant\ care s\ func]ioneze la temperaturi mai mici.
Contact
Partenerii ASUS Romnia

Garan]ie
36 luni

ThinkPad W500 este un portabil puternic, care se adreseaz\ exclusiv utilizatorilor cu bugete mari. Design-ul este simplu [i sobru, f\r\ plastic lucios sau alte elemente utilizate de al]i produc\tori. Cu toate acestea, materialele folosite pentru confec]ionarea carcasei sunt de cea mai bun\ calitate. Un utilizator care lucreaz\ mult `n fa]a laptop-ului va aprecia cu siguran]\ tastatura, greu de egalat `n ceea ce prive[te confortul. Caracterisitici precum balamalele metalice, protejarea harddisk-ului la [ocuri sau `nt\rirea carcasei sunt aspecte deja cunoscute printre utilizatorii de laptop-uri Lenovo. Capacul nu este prev\zut cu webcam, ca majoritatea sistemelor portabile de pe pia]\, ci cu o lamp\ pe care utilizatorul o poate folosi s\ ilumineze tastatura. Pe lng\ posibilitatea de a `nlocui
Pre]
N/A

acumulatorul standard de 5200mAh cu unul de 7800mAh, utilizatorul poate `nlocui [i unitatea optic\ cu un acumulator Li-Polymer de 2700mAh. Performan]ele sunt foarte bune `n toate mediile mul]umit\ procesorului de ultim\ genera]ie, harddisk-ului cu vitez\ de rota]ie a platanelor de 7200RPM [i solu]iei grafice Radeon HF 3650. Autonomia `nregistrat\ la redarea con]inutului video de pe DVD este destul de bun\ pentru un laptop de acest tip. Partea inferioar\ s-a `nc\lzit u[or peste medie, `ns\ temperatura atins\ nu sa dovedit deranjant\. CONCLUZIE De[i se adreseaz\ cu prec\dere oamenilor de afaceri, ThinkPad W500 este un sistem de calcul care se descurc\ admirabil `n toate mediile: office, multimedia [i 3D.
Contact
Partenerii Lenovo Romnia

Garan]ie
N/A

Detalii tehnice
Chipset: RV770 Memorie video: 512MB GDDR5 Interfa]\ cu memoria: 256bit Frecven]e de func]ionare GPU/Mem: 770MHz / 3680MHz Interfa]\: PCI-Express X16 Conectori: 2xDVI, 1xTVOut Software: N/A

Detalii tehnice
Procesor: Intel Core 2 Duo T9400 Memorie: 2GB DDR3 1066MHz Interfa]\ grafic\: Radeon HD3650 Display: 15.4 WUXGA 1920x1200 HDD: Hitachi HTS722020K9S 200GB Unitate optic\: LG GSAU20N Conectori: D-Sub, HDMI, RJ-45, RJ11, 3xUSB, FireWire WLAN: 802.11a/b/g/n Dimensiuni: 358x254x34.8 mm Greutate: 2.74kg

Teste
3DMark Vantage Entry Crysis Warhead 1280x1024 Crysis Warhead 1600x1200 Crysis Warhead 1280x1024 4x/8x Crysis Warhead 1600x1200 4x/8x Far Cry 2 1280x1024 Far Cry 2 1600x1200 Far Cry 2 1280x1024 4x/8x Far Cry 2 1600x1200 4x/8x 27422 27811 25.86 26.87 19.17 20.21 16.12 16.87 12.92 13.56 70.08 72.80 62.99 66.27 50.44 52.48 46.28 38.73 10057 10539 3DMark Vantage Performance 209 202 E.T.-Quake Wars 1280x1024 176 169 E.T.-Quake Wars 1600x1200 159 153 E.T.-Quake Wars 1280x1024 4x/8x 120 115 E.T.-Quake Wars 1600x1200 4x/8x 53 53 World in Conflict 1280x1024 51 51 World in Conflict 1600x1200 45 43 World in Conflict 1280x1024 4x/8x 40 39 World in Conflict 1600x1200 4x/8x

Teste
Autonomie multimedia (min) 3DMark06 HL2: Lost Coast 1280x800 (FPS) PCMark Vantage Video playback VC-1 HD DVD (FPS) Audio Transcoding MP3-WMA HDD Application Loading (MB/s) 113 3878 123.44 3782 29.7 0.63 2.89 SYSMark 2007 WinRAR 3.71 (KB/s) Cinebench R10 x CPU (s) Everest Memory Read (MB/s) Everest Memory Write (MB/s) Sandra 2008 Memory (MB/s) Sandra 2008 HDD (MB/s) 138 1144 167 6665 5307 5410 51

Performan]e
Performan]\: 6.88 Overclocking: 6.87 Dot\ri: 2.0

6.63

Performan]e
Performan]\: 7.67 Autonomie: 3.76 Dot\ri: 6.25

6.45

56

februarie 2009

Hardware

Laborator Epson EMP-X5 ASUS AiGuru SV1

Verbatim External HardDrive 500GB

Verbatim External Harddrive 500GB este un harddisk extern cu interfa]\ USB. Modelul este construit `n jurul unui harddisk de 3.5 [i beneficiaz\ de un design pl\cut. Carcasa este confec]ionat\ din material plastic de culoare neagr\ [i permite a[ezarea pe orizontal\, fiind prev\zut\ cu suporturi de susinere din cauciuc pentru amortizarea vibra]iilor. Modelul utilizeaz\ un adaptor AC extern pentru alimentare [i este conectat la calculator cu ajutorul unui cablu USB cu o lungime de 50cm. Harddisk-ul ales petru acest model dispune de o vitez\ de rota]ie a platanelor de 7200RPM, oferind un timp de acces m\surat la 14.2ms. Vitezele de transfer au atins pragul de 34MB/s la citirea datelor, respectiv 35.2MB/s la scriere. Nivelul de zgomot produs `n timpul func]ion\rii este redus `ns\ totu[i sesizabil `n condi]iile unei utiliz\ri intensive. ~n timpul func]ion\rii, modelul devine destul de cald la atingere, `ns\ carcasa este optimizat\ pentru o aerisire eficient\ a harddisk-ului montat `n interior. De apreciat este formatul ergonomic al adaptorului de alimentare, alimentat direct de la priza de 220V, f\r\ a mai apela la cabluri intermediare. CONCLUZIE Verbatim External Harddrive 500GB impresioneaz\ prin performan]ele excelente oferite, acestea fiind limitate doar de interfa]a USB 2.0 folosit\. De[i nu este cel mai compact model cu putin]\, acesta impresioneaz\ printr-un design atr\g\tor.
Pre]
366 Lei

Epson EMP-X5 este un video proiector din gama entry-level. Distan]a de la care se proiecteaz\ imaginile poate fi cuprins\ `ntre 0.78 [i 8.97 metri, fiind ideal pentru sufragerie sau birou. Modelul dispune de o telecomand\ `n infraro[u [i senzori monta]i att `n fa], ct [i `n spate pentru a facilita recep]ia semnalului. Lentilele au o distan]\ focal\ cuprins\ `ntre 18.4mm [i 22.12mm, asigurnd un zoom optic manual de pn\ la 1.2x. Imaginile proiectate cu EMP-X5 sunt mai mult dect satisf\c\toare, luminozitatea fiind suficient\ chiar [i pentru `nc\perile iluminate natural datorit\ l\mpii puternice ETORL de 170W. Culoriile sunt vii [i natural redate, `ns\ nuan]ele din jocurile de ac]iune au nevoie de o camer\ `ntunecat\ pentru a fi percepute `n detaliu. Consumul `n timpul func]ion\rii este de numai 231W, iar cnd se afl\ `n stand-by, Epson EMP-X5 absoarbe din re]eaua electric\ numai 5.8W. Modelul poate fi u[or transportat dintr-un loc `n altul; acesta cnt\re[te numai 2.7kg [i este livrat `mpreun\ cu o geant\ cu protec]ii anti-[oc. Durata de via]\ a sursei de lumin\ se ridic\ la 4000 de ore `n cazul `n care este folosit modul Low Brightness sau 3000 de ore pentru modul de func]ionare High Brightness. Pentru a fi conectat la o surs\ video sunt disponibili conectori RCA [i D-sub. CONCLUZIE Epson EMP-X5 este recomandat att pentru acas\, ct [i pentru prezent\rile efectuate `ntr-o sal\ de conferin]e.
Pre]
2764 Lei

AiGuru SV1 este un videophone oferit de ASUS celor care doresc o modalitate u[oar\ de a vorbi cu cei dragi prin intermediul Skype. Principalul atu al lui AiGuru SV1 este c\ nu necesit\ prezen]a unui computer. Practic, utilizatorul trebuie doar s\ conecteze dispozitivul la internet prin intermediul conectorului Ethernet sau pl\cii de re]ea wireless [i s\ introduc\ username-ul [i parola contului de Skype. Placa de re]ea wireless integrat\ respect\ standardul 802.11b/g [i ofer\ o l\]ime de band\ maxim\ de 54Mb/s. Utilizatorul poate s\ vorbeasc\ cu prietenii sau s\ `i invite s\ participe la o videoconferin]\. Ecranul TFT-LCD de 7 cu care este dotat AiGuru SV1 este suficient de mare pentru a afi[a o imagine `ndeajuns de clar\. Imaginea transmis\ de AiGuru SV1 este preluat\ prin intermediul unei camere web `ncorporat\. Aceasta ofer\ o rezolu]ie maxim\ de 640x480 pixeli. Utilizarea acestui dispozitiv este intuitiv\ datorit\ tastelor personalizate pentru fiecare din func]iile `ndeplinite. Calitatea [i framerate-ul ob]inut depinde `n mare parte de calitatea conexiunii [i de performan]ele webcam-ului care le transmite, `ns\ AiGuru SV1 nu a prezentat probleme din acest punct de vedere. Acumulatorul integrat ofer\ o autonomie de maxim 20 de minute. CONCLUZIE ASUS AiGuru SV1 se recomand\ celor care doresc avantajele oferite de Skype f\r\ s\ cumpere un PC, `ns\ pre]ul pl\tit este pe m\sur\.
Pre]
N/A

Garan]ie
24 luni

Contact
Partenerii Verbatim Romnia

Garan]ie
12 luni

Contact
Ultra PRO Computers

Garan]ie
N/A

Contact
Partenerii ASUS Romnia

Detalii tehnice
Capacitate: 500GB Interfa]\: USB 2.0 Greutate: <1kg Dimensiuni: 202x114x40mm Vitez\ de rota]ie a platanelor: 7200RPM Diametru platan: 3.5 Culoare: Negru

Detalii tehnice
Rezolu]ie: 1024x768 Lamp\: 170W UHE Luminozitate: 2200 ANSI lumeni Contrast: 400:1 Zoom: Manual 1.2x Greutate: 2.7kg Dimensiune: 245x327x92mm

Detalii tehnice
Dimensiuni: 253mm x 202mm x 123mm Conectori: audio out, microfon, USB, Ethernet Ecran: TFT-LCD 7 Rezolu]ie ecran: 800x480 Rezolu]ie camer\: VGA (640x480)

Performan]e
Performan]\: 9.42 Dot\ri: 5.0

8.25

Performan]e
Performan]\: 8.6 Dot\ri: 9.0

8.80

Performan]e
Performan]\: 8.50 Dot\ri: 9.00

8.75

58

februarie 2009

Laborator Logitech Pure-Fi Express Plus BFG ES-800

Hardware

Canon PIXMA iP1900

Logitech Pure-Fi Express Plus este un sistem audio portabil pentru iPod. Modelul poate fi alimentat folosind adaptorul AC inclus `n pachet sau cu ajutorul a [ase baterii AA. Carcasa se remarc\ printr-o greutate redus\ [i dou\ difuzoare prev\zute cu deschidere att `n partea din fa]\, ct [i `n spatele carcasei pentru o redare omnidirec]ional\ a sunetului. Nivelul de audi]ie este controlat cu ajutorul roti]ei centrale de dimensiuni mari [i a ecranului LCD iluminat, ce poate juca inclusiv rolul unui ceas de[tept\tor. Pachetul mai include [i o telecomand\ de mici dimensiuni, prev\zut\ cu butoane pentru schimbarea melodiilor [i ajustarea volumului audio. Portul de andocare pentru iPod este a[ezat `n partea superioar\ a carcasei, `ns\ din p\cate nu este prev\zut cu mecanism de reten]ie, neajuns ce poate incomoda `n timpul transportului. Autonomia oferit\ depinde `n mare m\sur\ de calitatea bateriilor utilizate [i nivelul de audi]ie dorit, `ns\ bateriile AA standard au avantajul de a putea fi `nlocuite rapid dup\ desc\rcare. Calitatea sunetului oferit de acest model este mul]umitoare, acesta fiind redat clar [i la un volum adecvat pentru o `nc\pere de dimensiuni mici. Amatorii de petreceri `n aer liber mai g\l\gioase vor fi `ns\ dezam\gi]i, audi]ia prezentnd distorsiuni puternice la volum maxim. CONCLUZIE Logitech Pure-Fi Express Plus poate fi un bun accesoriu de vacan]\ [i nu numai, combinnd portabilitatea cu performan]e bune.
Pre]
320 Lei

BFG ofer\ prin ES-800 o surs\ de alimentare de 800W dedicat\ entuzia[tilor [i pasiona]ilor de overclocking. ES-800 implementeaz\ o tehnologie denumit\ Frequency Conversion Technology, prin intermediul c\reia este asigurat\ o eficien]\ de minim 80% `n orice situa]ie. Acest model BFG ofer\ patru rail-uri de 12V. BFG specific\ o intensitate a curentului de 22A pentru primele dou\ rail-uri, respectiv 36A pentru ultimele dou\. Puterea total\ livrat\ pe linia de 12V este de 780W. Cablurile sunt matisate. Alimentarea pl\cilor video poate fi efectuat\ prin intermediul a patru conectori PCI-Express cu [ase pini, doi dintre ace[tia avnd cei doi pini suplimentari pentru alc\tuirea conectorilor PCI-Express cu opt pini. Sistemul de r\cire este alc\tuit din radiatoare din aluminiu anodizat negru [i un ventilator de 138mm cu control automat al tura]iei `n func]ie de nivelul de `nc\rcare a sursei. Utilizatorii care pun accent pe aspectul sistemului nu vor fi dezam\gi]i, carcasa sursei fiind cromat\. Lungimea cablurilor este satisf\c\toare. Pentru testarea acestei surse am folosit o configura]ie cu procesor Intel Core 2 Quad Q9650, 2x2GB DDR2-1066 [i dou\ pl\ci grafice Radeon HD 4870X2. Zgomotul emis de surs\ la `nc\rcare maxim\ este perceptibil. CONCLUZIE BFG ES-800 se recomand\ celor care doresc o surs\ de 800W capabil\ s\ alimenteze majoritatea configura]iilor moderne.
Pre]
618 Lei

Canon continu\ s\-[i fac\ sim]it\ prezen]a pe segmentul imprimantelor entry-level cu noile modele din seria PIXMA. iP1900 este o imprimant\ A4 inkjet color ce poate tip\ri att text alb-negru ct [i fotografii la un nivel de calitate acceptabil. Cele dou\ cartu[e de cerneal\, pentru negru [i cele trei culori de baz\ beneficiaz\ de tehnologia CromaLife100, ce presupune utilizarea unei compozi]ii speciale pentru cerneal\ [i a unei hrtii foto care fixeaz\ rapid pigmentul. Fotografiile pot fi printate f\r\ margini, nu au nevoie de timp de uscare, pigmentul fiind imediat absorbit [i fixat. Imprimanta dispune de o rezolu]ie de 4800x1200 pixeli [i un volum al pic\turii de cerneal\ de numai doi picolitri, menit s\ asigure un nivel al detaliilor satisf\c\tor. Viteza de lucru este caracteristic\ modelelor din gama entry-level, iP1900 reu[ind s\ imprime o pagin\ A4 cu text `n nou\ secunde. Pentru fotografii, timpul necesar imprim\rii complete a fost de un minut [i 15 secunde pentru formatul 10x15 [i dou\ minute [i 32 de secunde pentru o fotografie A4 f\r\ margini. Cartu[ele cu cerneal\ sunt suficiente pentru printarea a peste 200 de pagini `n condi]iile standardelor ISO sau a 79 de fotografii `n format 10x15. Software-ul livrat `mpreun\ cu imprimanta este intuitiv [i u[or de folosit permi]nd oric\rui utilizator accesul la func]ii avansate. CONCLUZIE Canon iP1900 este o imprimant\ inkjet color pentru acas\ ce poate fi utilizat\ ocazional pentru imprimarea fotografiilor digitale.
Pre]
173 Lei

Garan]ie
60 luni

Contact
IT Direct

Garan]ie
24 luni

Contact
Partenerii Logitech Romnia

Garan]ie
12 luni

Contact
Partenerii Canon Romnia

Detalii tehnice
Putere real\: 800W Conectori: 6xSATA, 6xMOLEX, 2xFloppy, 2xPCI-E 8-pin, 2xPCI-E 6-pin, CPU 8-pin+4-pin, motherboard 20+4-pin Ventilator: 138mm Rail-uri 12V: 4 12V1/2/3/4: 22A/22A/36A/36A Eficien]\: >80%

Detalii tehnice
Conectori: Line In (3.5mm Jack stereo), I-Pod dock Alimentare: 6 X Baterii AA, Adaptor AC Tip: 2.0 Accesorii: telecomand\ Alte func]ii: iPod charger, ceas cu alarm\

Detalii tehnice
Rezolu]ie: 4800x1200 Format: A4 Cartu[e: PG-37,CL-38 Vitez\ imprimare alb-negru: 22ppm Vitez\ de imprimare color: 17ppm Dimensiuni: 442x237x152mm Greutate: 3.3Kg

Performan]e
Performan]\: 7.5 Dot\ri: 8.0

7.75

Performan]e
Performan]\: 9.00 Dot\ri: 9.00

9.00

Performan]e
Performan]\: 7.20 Dot\ri: 7.40

7.30
59

februarie 2009

Hardware
Corsair VX550W

Laborator FSP Fortron Epsilon 80plus 700W GeIL EVO Cyclone

Corsair, renumitul produc\tor de memorii RAM, ofer\ [i surse de calitate dedicate utilizatorilor care doresc putere [i silen]iozitate. VX550W ofer\ o putere real\ de 550W. Acest model Corsair folose[te electronic\ produs\ de Channel Well Technology (CWT). Intensitatea curentului pe linia de 12V atinge o valoare de 41A, conform specifica]iilor produc\torului. VX550W este un model single rail [i poart\ certificarea 80plus, cu o eficien]\ specificat\ de pn\ la 85%. Cablurile sunt matisate. Alimentarea pl\cilor video poate fi efectuat\ prin intermediul a doi conectori PCI-Express, unul cu [ase pini [i unul cu opt pini. Cel cu opt pini poate fi folosit [i pentru alimentarea unui conector PCI-Express cu [ase pini prin `ndep\rtarea celor doi pini suplimentari. R\cirea componentelor este realizat\ prin intermediul unor radiatoare din aluminiu anodizat negru [i a unui ventilator de 120mm cu control automat al tura]iei `n func]ie de temperatur\. Aspectul sursei este pl\cut, culoarea carcasei fiind negru mat. Cablurile sunt lungi, fapt ce se dovede[te util `n carcase precum Antec Three Hundred. Pentru testarea acestei surse am folosit o configura]ie cu procesor AMD Phenom X4 9850 Black Edition supratactat, 2x2GB DDR2-1066 [i plac\ grafic\ Radeon HD 4870X2. CONCLUZIE Corsair VX550W se recomand\ utilizatorilor care doresc o surs\ puternic\, eficient\ [i silen]ioas\, la un pre] de achizi]ie foarte bun.
Pre]
409 Lei

Epsilon 80plus 700W este un model nou oferit de FSP Fortron celor care doresc o surs\ performant\ pentru configura]ii puternice. Puterea real\ de 700W oferit\ de acest model FSP Fortron este de ajuns pentru majoritatea configura]iilor actuale. Sunt folosite patru rail-uri de 12V, iar intensitatea specificat\ a curentului livrat de fiecare rail este de 18A. Primul rail este folosit pentru alimentarea procesorului, rail-urile doi [i patru servesc conectorii de alimentare PCI-Express, cel de-al treilea rail fiin rezervat restului componentelor. Dup\ cum specific\ [i denumirea, aceast\ surs\ poart\ certificarea 80plus. FSP Fortron specific\ pentru acest model o eficien]\ mai mare de 85%. Cablurile nu pot fi deta[ate, `ns\ sunt matisate. Surprinz\tor pentru o surs\ de calitate de 700W, sunt oferi]i doar doi conectori de alimentare PCI-Express pentru pl\ci video, unul cu [ase pini [i unul cu opt pini. Sistemul de r\cire este alc\tuit din radiatoare de aluminiu [i un ventilator de 120mm cu control automat al tura]iei `n func]ie de consumul `nregistrat. ~n teste, Epsilon 80plus 700W a sus]inut f\r\ probleme o configura]ie alc\tuit\ din procesor Intel Core 2 Quad Q9650, plac\ de baz\ DFI LanParty DK P45-T2RS PLUS, 2x2GB DDR2-1066 [i o plac\ grafic\ Radeon HD 4870X2. CONCLUZIE FSP Fortron Epsilon 80plus 700W reprezint\ o alternativ\ pentru utilizatorii care doresc o surs\ de 700W, `ns\ pre]ul cerut este mare.
Pre]
N/A

Evo Cyclone reprezint\ prima solu]ie de r\cire pentru memorii RAM oferit\ de cunoscutul produc\tor de memorii RAM, GeIL. Prin cre[terea frecven]elor de func]ionare [i ridicarea tensiunii de alimentare, temperatura modulelor de memorie poate s\ devin\ prea mare pentru a permite func]ionarea stabil\ a chip-urilor de memorie. EVO Cyclone este creat s\ ofere un spor de performan]\ sistemelor standard de r\cire cu care vin modulele de memorie prin `ndreptarea unui flux de aer c\tre acestea. Pentru realizarea acestui scop este folosit un singur ventilator de 50mm. Produc\torul specific\ pentru acesta o tura]ie de 3400RPM, vitez\ la care genereaz\ un flux de aer de 4.04CFM. Ventilatorul este alimentat prin intermdiul unui conector cu trei pini standard. De asemenea, pentru a spori atractivitatea lui EVO Cyclone, ventilatorul este dotat cu LED-uri care permit afi[area `n timp real a tura]iei ventialtorului [i a temperaturii modulelor de memorie. Performan]ele oferite de EVO Cyclone sunt modeste. Viteza de rota]ie a ventilatorului este mare, `ns\ fluxul de aer generat este mic datorit\ dimensiunilor reduse ale ventilatorului. Lamelele de aluminiu folosite pentru realizarea lui EVO Cyclone au rol estetic. CONCLUZIE GeIL EVO Cyclone se recomand\ utilizatorilor pasiona]i de case modding [i celor care doresc ob]inerea unui aspect deosebit, `ns\ sporul de performan]\ oferit nu justific\ pre]ul cerut.
Pre]
99 Lei

Garan]ie
60 luni

Contact
IT Direct

Garan]ie
N/A

Contact
Partenerii Fortron Romnia

Garan]ie
12 luni

Contact
PCCenter.ro

Detalii tehnice
Putere real\: 550W Conectori: 6xSATA, 6xMOLEX, 2xFloppy, 1xPCI-E 8-pin, 1xPCI-E 6-pin, CPU 4+4-pin, motherboard 20+4-pin Ventilator: 120mm Rail-uri 12V: 1 12V: 41A Eficien]\: pn\ la 85% Protec]ii: OVP/UVP/OCP/OPP/SCP

Detalii tehnice
Putere real\: 700W Conectori: 6xSATA, 6xMOLEX, 1xFloppy, 1xPCI-E 8-pin, 1xPCI-E 6-pin, CPU 4-pin, CPU 8-pin, motherboard 20+4-pin Ventilator: 120mm Silent Guard Rail-uri 12V: 4 12V1/2/3/4: 18A/18A/18A/18A Eficien]\: 85%

Detalii tehnice
Dimensiuni: 146mm x 52.6mm x 106mm Tura]ie ventilator: 3400RPM Flux de aer: 4.04 CFM Diametru ventilator: 50mm Extra: senzor de temperatur\ `ncorporat, LED Logo

Performan]e
Performan]\: 9.25 Dot\ri: 9.25

9.25

Performan]e
Performan]\: 8.00 Dot\ri: 8.00

8.00

Performan]e
Performan]\: 7.00 Dot\ri: 9.00

8.00

60

februarie 2009

Laborator Thrustmaster T.Flight Hotas X Microsoft Digital Media Keyboard 3000

Hardware

Topower PowerBird 1100W

Thrustmaster ofer\ prin T.Flight Hotas X un joystick performant pentru pasiona]ii de simulatoare de zbor. Aspectul lui T.Flight Hotas X este inspirat de instrumentele de bord folosite de pilo]ii de avioane de vn\toare. Pachetul con]ine joystick-ul [i throttle-ul. Acestea sunt livrate pe doi supor]i conecta]i prin intermediul unui fir, `ns\ pot fi ata[ate dac\ utilizatorul dore[te acest lucru. T.Flight Hotas X poate fi conectat la PC sau PlayStation 3 prin intermediul unui port USB. Pentru a folosi acest joystick nu este necesar\ instalarea driverelor, fiind suportat standardul Plug&Play. Sunt oferite `n total 12 butoane. Acestea sunt programabile, func]iile putnd fi desemnate prin intermediul a dou\ butoane plasate pe suportul joystick-ului. De asemenea, este oferit\ o serie de configura]ii standard pentru butoanele lui T.Flight Hotas X, `n func]ie de jocul folosit. Thrustmaster specific\ faptul c\ acest model a fost proiectat pentru Microsoft Flight Simulator X. Forma lui T.Flight Hotas X este ergonomic\, joystick-ul putnd s\ fie folosit [i de utilizatorii cu mini mici f\r\ inconveniente majore. Trigger-ul cu care este dotat joystick-ul Thrustmaster nu este progresiv. Calitatea construc]iei este satisf\c\toare. CONCLUZIE Thrustmaster T.Flight Hotas X se recomand\ utilizatorilor care doresc un joystick performant, pentru PC sau PlayStation 3.
Pre]
129 Lei

Digital Media Keyboard 3000 este un model nou de tastatur\ oferit\ de Microsoft utilizatorilor care doresc periferice de calitate la un pre] bun. Aspectul noului model oferit de Microsoft este pl\cut. Ceea ce deosebe[te la prima vedere Digital Media Keyboard 3000 de o tastatur\ normal\ sunt tastele cu func]ii speciale plasate `n stnga tastelor tradi]ionale, respectiv deasupra lor. Aceste taste reprezint\ scurt\turi c\tre programele folosite cel mai des de c\tre utilizatori sau diferite comenzi. Acestea pot fi reconfigurate prin intermediul software-ului oferit `n pachet de Microsoft. Dimensiunile specificate de Microsoft pentru acest model sunt 446mm x 180mm x 25mm. Pentru realizarea acestui model este folosit plasticul negru. Pentru a oferi o aderen]\ ct mai bun\ sunt folosite picioru[e din cauciuc. Microsoft specific\ faptul c\ aceast\ tastatur\ este rezistent\ la p\trunderea accidental\ a lichidelor. Digital Media Keyboard 3000 ofer\ un design simplu, `ns\ func]ional. Utilizarea acestei tastaturi este o experien]\ pl\cut\. Tastele sunt scunde, similar celor folosite pentru laptop-uri. Aranjarea tastelor nu permite ap\sarea accidental\ a tastelor apropiate [i este ideal\ pentru persoanele cu mini mari. Software-ul inclus pe CD-uri permite realocarea func]iilor tastelor multimedia. CONCLUZIE Microsoft Digital Media Keyboard 3000 se recomand\ utilizatorilor care doresc o tastatur\ de calitate la un pre] de achizi]ie bun.
Pre]
119 Lei

Topower este unul dintre cei mai mari produc\tori de surse, fabricnd electronica pentru m\rci cunoscute, precum Tagan, Mushkin [i BFG. PowerBird 1100W este cel mai nou [i mai performant model oferit de Topower [i este dedicat entuzia[tilor [i pasiona]ilor de overclocking. Sunt oferite [ase rail-uri de 12V, intensitatea specificat\ a curentului pe fiecare rail fiind de 20A. PowerBird 1100W poart\ certificarea 80plus, iar produc\torul specific\ o eficien]\ tipic\ de 85%. Toate cablurile pot fi deta[ate, inclusiv cele pentru placa de baz\ [i procesor, facilitnd cable management-ul. Cablurile sunt matisate. Pentru alimentarea pl\cilor video sunt oferi]i patru conectori PCI-Express, doi cu opt pini [i doi cu [ase pini. Carcasa cromat\ confer\ un aspect pl\cut acestui model Topower. PowerBird folose[te un ventilator de 120mm pentru r\cire [i este dotat\ cu un LED care indic\ starea de func]ionare. Este folosit un design cu dou\ transformatoare principale [i PCB dublu strat. Topower PowerBird 1100W a sus]inut f\r\ probleme `n teste o platform\ compus\ din procesor Intel Core 2 Quad Extreme QX9650 supratactat la 3.8GHz, plac\ de baz\ ASUS RAMPAGE EXTREME, 2x1GB DDR3-1600 Corsair DHX [i dou\ pl\ci grafice Radeon HD 4870X2. CONCLUZIE PowerBird 1100W se recomand\ utilizatorilor care doresc o surs\ capabil\ s\ sus]in\ cele mai puternice componente disponibile.
Pre]
799 Lei

Garan]ie
36 luni

Contact
Soliton Computers

Garan]ie
24 luni

Contact
Ubisoft Romnia

Garan]ie
36 luni

Contact
Partenerii autoriza]i Microsoft

Detalii tehnice
Putere real\: 1100W Conectori: 8xSATA, 6xMOLEX, 2xFloppy, 2xPCI-E 6+2-pin, 2xPCI-E 6-pin, CPU 4+4-pin, CPU 8-pin, motherboard 20+4-pin Ventilator: 120mm Rail-uri 12V: 6 12V1/2/3/4/5/6: 20A/20A/20A/20A/20A/20A Eficien]\: 85%

Detalii tehnice
Num\r butoane: 12 Conector: USB Compatibilitate: Plug&Play PC/PlayStation 3 Configurare manual\ a func]iilor butoanelor: Da Extra: N/A

Detalii tehnice
Num\r taste: 105 Dimensiuni: 446mm x 180mm x 25mm Materiale folosite: plastic Interfa]\: USB 2.0 Greutate: N/A Sistem de operare: Windows XP, Windows Vista

Performan]e
Performan]\: 9.00 Dot\ri: 8.00

8.50

Performan]e
Performan]\: 8.50 Ergonomie: 8.00

8.25

Performan]e
Performan]\: 9.25 Dot\ri: 9.75

9.50
61

februarie 2009

Hardware
Pl\ci de baz\ ATX

Topuri

r Ve

dic

et ips Ch

B FS

ire ew B US Fir ur i uri N rt rt LA Po Po

g kin oc ]ii i ri ca rcl t\r cu ve pli ce jo a i o do ot\intet Not\ ot\ ot\ N s N N

st Te

at

`n

LGA775 - High End 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ASUS P5E64 WS Evolution Foxconn BlackOPS ASUS RAMPAGE EXTREME ASUS P5E3 Premium WiFi-AP @n GIGABYTE GA-X48T-DQ6 Zotac NF790I-A-E EVGA 132-CK-NF79-A1 MSI X48 Platinum ABIT IX38 QuadGT ASUS Rampage Formula 8.67 8.49 8.39 8.35 8.25 8.23 8.19 8.18 8.12 8.08 8.04 8.28 8.25 8.14 8.11 8.10 8.07 8.05 8.04 Intel X48+ICH9R Intel X48+ICH9R Intel X48+ICH9R Intel X48+ICH9R Intel X48+ICH9R NVIDIA nForce 790i Ultra SLI NVIDIA nForce 790i Ultra SLI Intel X48+ICH9R Intel X38+ICH9R Intel X48+ICH9R Intel X48+ICH9R Intel P45+ICH10R Intel P45+ICH10R Intel P45+ICH10R Intel P35+ICH9R Intel P45 + ICH10R Intel P35+ICH9R Intel P45+ICH10R Intel P45+ICH10R 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1600MHz 1333MHz 1600MHz 1600MHz 12 12 12 10 12 12 12 12 12 10 12 12 12 12 12 14 12 12 12 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 2 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 1xGigabit 2xGigabit 4xGigabit 2xGigabit 4xGigabit 1xGigabit 8.95 8.33 8.38 8.38 8.19 8.47 8.50 8.28 8.11 7.95 7.95 8.40 8.19 8.16 8.13 8.15 8.04 8.03 8.17 8.91 8.89 8.55 8.87 8.73 8.67 8.61 8.71 8.86 8.84 8.74 8.82 8.88 8.81 8.70 8.41 8.82 8.71 8.72 8.55 8.70 8.31 8.37 8.33 7.88 7.81 8.04 8.06 8.16 8.08 8.11 8.22 8.10 8.12 7.96 8.01 7.94 7.84 6.37 6.67 8.4 5.80 6.30 7.04 6.67 6.30 5.68 5.56 5.68 6.42 6.30 5.56 5.43 7.28 5.80 6.42 5.68 XPC100 XPC100 XPC103 XPC100 XPC100 XPC100 XPC100 XPC100 XPC100 XPC100 XPC100 XPC101 XPC100 XPC100 XPC100 XPC102 XPC100 XPC100 XPC100

11 GIGABYTE GA-X48-DS4 LGA775 - Mainstream 1 2 3 4 5 6 7 8 GIGABYTE GA-EP45T Extreme ASUS Maximus II Formula ASUS P5Q PRO ABIT IP35 PRO XE ASUS P5Q Premium DFI LANPARTY LT P35-T2R GIGABYTE GA-EP45-DQ6 MSI P45 Platinum

Pl\ci de baz\ ATX


ict et ips Ch re wi SB ire iU iF r r N rtu rt u LA Po Po g kin oc ]ii i ca rcl u ri t\r ve pli ce oc j a o do t\ t\ t i t\ t\ No sinte No No No `n

r Ve

HT

st Te

at

AM2 - High End 1 2 3 4 5 6 DFI LanParty DK 790FXB-M2RSH DFI LanParty UT 790FX-M2R ASUS Crosshair II Formula DFI LanParty DK 790FX-M2RS GIGABYTE GA-MA790FX-DQ6 MSI K9N2 Diamond 9.06 9.00 8.92 8.80 8.75 8.69 8.69 8.62 8.58 8.55 8.54 8.54 8.52 8.52 8.41 8.39 AMD 790FX + SB750 AMD 790FX + SB600 NVIDIA nForce 780a SLI AMD 790FX + SB600 AMD 790FX + SB600 NVIDIA nForce 780a SLI AMD 790FX + SB600 NVIDIA nForce 750a SLI AMD 770 AMD 780G + SB700 AMD 780G + SB700 AMD 770 + SB600 AMD 790X + SB600 NVIDIA GeForce 8200 AMD 770 + SB600 NVIDIA nForce 570LT SLI 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 1.0 12 10 12 10 10 10 10 12 10 12 12 10 10 12 10 10 0 2 2 0 3 2 2 3 0 3 0 0 3 2 0 0 1xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 1xGigabit 2xGigabit 2xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 2xGigabit 1xGigabit 9.33 9.30 9.15 9.07 9.01 9.18 8.92 9.09 9.00 9.04 9.06 9.00 9.07 9.01 8.86 8.99 9.04 8.93 8.62 8.86 8.78 8.45 8.92 8.71 8.85 8.64 8.68 8.83 8.73 8.66 8.75 8.64 9.06 8.93 8.62 8.82 8.74 8.43 8.65 8.27 8.46 8.30 8.30 8.45 8.26 8.24 8.24 8.28 6.91 7.41 8.15 6.17 6.54 7.65 6.17 6.91 4.94 6.05 5.43 4.32 5.06 5.93 4.69 3.46 XPC104 XPC99 XPC99 XPC99 XPC99 XPC99 XPC99 XPC106 XPC99 XPC99 XPC99 XPC99 XPC99 XPC99 XPC99 XPC99

7 MSI K9A2 Platinum AM2 - Mainstream 1 2 3 4 5 6 7 8 9 GIGABYTE GA-M750SLI-DS4 ABIT AX78 GIGABYTE GA-MA78G-DS3H ASUS M3A-H/HDMI Sapphire PC-AM2RX780 GIGABYTE GA-MA790X-DS4 ASUS M3N-H/HDMI J&W JW-RX780X-AM2+ MSI K9N SLI-F V2

Pl\ci de baz\ ATX


t et ips Ch f gra ic ew B US Fir ri ri N rtu rt u LA Po Po ire o ide iv tor c ne Co

r Ve

dic

Nu

cl e

ot n gom ,z ma i for sum r t\r n pe do con t` t\ t\ t\ sta No No No Te

LGA775 1 2 3 4 5 AM2 1 2 3 4 5 DFI LP JR 790GX-M2RS J&W JW-RS780UVD-AM2+(128M) Sapphire PI-AM2RS780G GIGABYTE GA-MA78GM-S2H Biostar TA780G M2+ HP 7.91 7.54 7.09 7.06 7.02 AMD 790GX+SB750 AMD 780G+SB700 AMD 780G+SB700 AMD 780G+SB700 AMD 780G+SB700 Radeon HD 3300 Radeon HD 3200 Radeon HD 3200 Radeon HD 3200 Radeon HD 3200 12 8 10 12 10 0 0 0 2 0 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit DVI, HDMI DVI, VGA, HDMI DVI, VGA DVI, VGA, HDMI DVI, VGA 7.67 7.25 6.91 7.07 6.97 9.00 10.00 9.00 8.50 8.33 8.8 7.4 6.6 5.5 6.1 XPC105 XPC105 XPC105 XPC105 XPC105 GIGABYTE GA-E7AUM-DS2H ASUS P5Q-EM MSI G45M GIGABYTE EG45M-DS2H Intel DG45ID 8.00 6.94 6.86 6.84 6.72 NVIDIA GeForce 9400 Intel G45+ICH10R Intel G45+ICH10R Intel G45+ICH10R Intel G45+ICH10R GeForce 9400 GMA 4500 GMA 4500 GMA 4500 GMA 4500 12 12 10 12 12 2 1 1 2 2 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit 1xGigabit DVI, VGA, HDMI DVI, VGA, HDMI DVI, VGA DVI, VGA, HDMI DVI, HDMI 8.31 6.90 6.95 6.90 6.93 7.60 8.33 8.33 7.35 8.33 5.9 5.9 4.7 5.9 3.5 XPC105 XPC105 XPC105 XPC105 XPC105

62

februarie 2009

Hardware
Tunere TV

Topuri

Ve

ic rd

ip Ch

ine ag im ot\ N

c ot \

\ tur ap

i t\r do ot\ N

e mi no rgo \e t No

st Te

at

`n

Tuner TV intern 1 Leadtek WinFast PxDVR3200 H 2 Leadtek WinFast DTV2000 H 3 Compro VideoMate T750 4 AVerMedia AVerTV Duo Hybrid PCI-E II 5 Leadtek WinFast PVR2100 6 AVermMedia AVerTV Hybrid Speedy PCI-E 7 Leadtek WinFast PxPVR2200 8 Compro VideoMate E650 9 Compro VideoMate X500 10 AVerMedia AverTV Hybrid+FM PCI 11 Leadtek WinFast PVR 3000 Deluxe 12 Inno3D SmartTV-DX 13 Leadtek WinFast PxTV1200 14 AVerMedia Aver TV Hybrid Super 007 15 Compro VideoMate E300 16 AVerMedia AverTV Super 007 Tuner TV extern 1 Pinnacle PCTV Dual DVB-T Diversity Stick 2 Leadtek WinFast Walkie TV 3 Compro VideoMate U890 4 Leadtek WinFast PalmTop TV 5 Conceptronic USB 2.0 Digital TV 6 Pinnacle PCTV Nano Stick 7 AverMedia AVerTV USB2.0 Plus 8 Leadtek WinFast PalmTop DTV200 H 9 Pinnacle PCTV Analog Pro USB 10 Hercules Smart TV USB2

9.10 9.00 8.80 8.75 8.75 8.60 8.50 8.30 8.20 8.20 8.15 7.70 7.45 7.25 7.15 6.95 86.4 85.4 85.2 84.8 84.4 82.5 82.4 80.0 78.6 77.2

CX23885+CX23417+Intel CE6353 CX23881+CX22702 SAA7135ML 2xSAA7136E N/A SAA7136E Conexant 23885+23417 CX23885 CX23883 SAA713HL CX23416 + NEC D64015AGM CX23883 CX23885+ Xceive silicon tuner SAA7131E CX23885 SAA7131E USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0 USB2.0

9.0 8,5 9.0 8,5 9.0 9.0 9.0 8.5 8.5 8.0 8.5 9.0 9.0 7.0 8.0 7.0 98 90 90 90 98 80 90 80 88 84

9.0 8,0 10.0 8,5 9.0 8.0 8.0 10.0 10.0 9.0 7.5 9.0 6.5 8.0 8.0 8.0 94 90 88 88 94 80 88 60 88 82

9.0 7,5 7.0 9,0 8.5 8.0 7.5 7.0 5.0 7.5 7.5 3.5 4.5 6.5 4.5 5.0 65 65 70 65 40 90 65 85 55 55

10.0 10,0 8.0 9,0 8.8 10.0 10.0 8.0 8.0 8.5 10.0 7.0 10.0 7.5 6.5 7.5 60 94 92 94 90 80 70 95 60 80

XPC94 XPC95 XPC94 XPC103 XPC99 XPC94 XPC94 XPC94 XPC94 XPC94 XPC94 XPC94 XPC94 XPC94 XPC94 XPC94 XPC83 XPC83 XPC90 XPC83 XPC83 XPC100 XPC83 XPC100 XPC83 XPC83

Routere wireless
s s s bp bp bp ps gM n]\ bM nM Mb \]i ma .11 .11 .11 ilit AN 02 02 02 rfo fac pe \8 \8 \8 \W ez t\ ez ez ez t\ No Vit Vit Vit No Vit 5.60 19.4 68.8 88.1 3.20 4.51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

D-Link DIR-655 Trendnet TEW-633GR Netgear WNDR3300 Belkin N1 Vision SMC WBR14-N2 Edimax BR-6574N Trendnet TEW-511BRP Asus WL-700Ge Planet WRT-415 D-Link DI-624 Edimax BR-6504N Trendnet TEW-452BRP Siemens Gigaset SE551 Level One WBR6000 Linksys WRT-150N MSI RG60SE Netgear KWGR614 USR 5461 Edimax BR-6315SGR

ic rd Ve 7.71

t `n sta Te XPC90

7.57 7.45 7.43 7.42 7.30 7.24 7.10 7.01 7.00 6.98 6.93 6.90 6.82 6.90 6.86 6.76 6.34 6.30

4.92 4.80 4.90 5.65 4.50 5.80 4.90 6.10 5.01 4.86 5.45 6.12 4.20 4.88 5.31 5.10 5.53 4.80

20.8 24.0 24.2 19.2 22.2 22.2 20.8 16.1 18.7 21.5 18.4 19.2 22.0 19.7 21.6 20.1 23.2 21.6

101 68.2 95 58.1 71 57.2 51.5 45 -

77 86.00 97.00 87.8 68.00 65.3 57.1 63.2 82.2 68.1 72.3 68.0 65.00 77.9 73.5 90.1 54.4 62.00

3.04 2.88 2.24 3.04 3.20 2.88 3.12 2.56 2.88 2.96 2.72 2.96 3.04 2.88 2.64 2.72 2.40 3.20

4.53 4.57 5.19 4.38 4.10 4.36 3.98 4.58 4.12 4.02 4.21 3.94 3.78 4.02 4.22 4.04 3.94 3.10

XPC92 XPC104 XPC103 XPC90 XPC103 XPC90 XPC90 XPC90 XPC90 XPC90 XPC90 XPC90 XPC105 XPC91 XPC90 XPC90 XPC90 XPC102

DVD Writere
a]\ D DV D/ eC ir Cit D-R eC W /R Scr ier +R/ VD eD D-R DV ]\ an orm erf P CD e ]\ ier an scr orm te i erf ita l t\r P D Ca Do DV `n

r Ve

t dic

Int

erf

Sc

r rie

st Te

at

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

SAMSUNG SE-S224Q PIONEER DVR-215BK LG GH22NP20 SAMSUNG SH-S223F PIONEER DVR-116DBK LG GE20LU10 LG GH20NS15 SAMSUNG SH-S223Q LG GE20NU10 LACIE D2 LIGHTSCRIBE ASUS DRW-2014L1T ASUS DRW-2014S1

7.58 7.54 7.30 7.25 7.05 7.03 7.01 7.01 6.99 6.87 6.61 6.56

USB SATA PATA SATA PATA USB SATA SATA USB USB SATA PATA

48X/16X 40X/16X 48X/16X 48X/16X 40X/16X 48X/16X 48X/16X 48X/16X 48X/16X 48X/16X 48X/16X 48X/16X

48X/32X 40X/32X 48X/32X 48X/4X 40X/8X 48X/32X 48X/32X 48X/4X 48X/32X 48X/32X 48X/32X 48X/32X

22X/22X 20X/20X 22X/22X 22X/22X 20X/20X 20X/20X 20X/20X 22X/22X 20X/20X 20X/20X 20X/20X 20X/20X

8.94 7.41 8.47 8.95 6.69 6.62 7.29 8.87 7.28 8.80 6.43 6.70

7.97 8.51 8.40 7.42 7.77 8.13 7.97 6.85 8.13 6.49 6.55 6.79

6.66 6.50 5.83 6.83 6.33 5.33 5.66 6.66 5.33 6.83 6.66 6.33

4 2 0 2 2 4 2 4 2 4 4 2

XPC103 XPC103 XPC103 XPC103 XPC103 XPC103 XPC103 XPC103 XPC103 XPC103 XPC103 XPC103

64

februarie 2009

Topuri
Placi video PCI Express
fic n]\ gra cve ip Ch Fre U GP e e rie ori ori mo em em me \m l\ em ri n] tra tat cto cve gis ne nti Ca Co Ma Fre

Hardware
g ki n oc ne i rcl cvete ve tr o fre ci do t `n t\ t\ pli t\ sta No No Te No im

r Ve

dic

Enthusiast 1 Gainward Rampage R700 GS GLH 2 Sapphire HD4870 X2 3 HIS H487X2F2GP 4 GIGABYTE GV-RX487X2-2GH-B 5 PowerColor AX4870X2 2GBD5-H 6 Gainward HD4870X2 7 ASUS EAH4870X2 8 Sapphire HD4850 X2 9 Zotac ZT-X28E3LA-FCP 10 MSI N280GTX-T2D1G-OC 11 Gainward GTX 280 12 XFX GeForce GTX 280 Performance 1 Zotac ZT-X26E3KB-FCP 2 Leadtek WinFast GTX 260 Extreme+ 3 Sapphire Toxic HD4870 1G 4 BFG GeForce GTX 260 MaxCore 5 GIGABYTE GV-N26OC-896H-B 6 Twintech GF-GTX260 7 MSI R4870-T2D1G-OC 8 Sapphire TOXIC HD4870 9 Zotac ZT-X26E3KB-FSP 10 GIGABYTE GV-R487-1GH-B 11 Gainward HD4870 1024MB Golden Sample 12 Palit HD4870 Sonic Dual Edition 13 ASUS EAH4870 MATRIX 14 GIGABYTE GV-N26-896H-B 15 Connect3D HD4870 Extreme OC 16 HIS H485QX512P 17 Sapphire TOXIC HD4850 18 HIS H485QS1GP 19 GIGABYTE GV-R485-512H-B Mainstream 1 PowerColor AX4830 2 HIS H483FN512P 3 Sapphire HD4830 4 Twintech GeForce 9800 GT 1GB 5 Twintech G9800 GT 6 GIGABYTE GV-N98TZL-1GH 7 ASUS EN9800GT MT 8 GIGABYTE GV-NX96T512HP 9 MSI N9600GT Hybrid Freezer 10 ASUS EN9600GT MATRIX 11 Twintech GeForce 9600 GT 12 Sapphire HD4670 512M GDDR4 13 GIGABYTE GV-R467D3-512I 14 Gainward HD 4670 15 ASUS EN9600GSO 16 PowerColor AX4670 7.37 7.25 7.22 7.08 7.00 6.94 6.93 6.90 6.90 6.83 6.74 6.67 6.63 6.61 6.53 6.15 6.10 5.76 5.75 5.08 4.96 4.96 4.80 4.71 4.60 4.47 4.05 4.00 3.94 3.88 3.56 3.31 3.26 3.26 3.18 GT200 GT200 RV770 GT200 GT200 GT200 RV770 RV770 GT200 RV770 RV770 RV770 RV770 RV770 RV770 RV770 RV770 RV770 RV770 RV770 RV770 RV770 G92 G92 G92 G92 G94 G94 G94 G94 RV730 RV730 RV730 G92 RV730 650MHz 602MHz 780MHz 590MHz 576MHz 576MHz 780MHz 780MHz 576MHz 750MHz 775MHz 775MHz 770MHz 576MHz 770MHz 685MHz 675MHz 625MHz 625MHz 575MHz 575MHz 575MHz 602MHz 650MHz 600MHz 612MHz 720MHz 700MHz 650MHz 652MHz 750MHz 750MHz 750MHz 550MHz 750MHz 896MB GDDR3 448bit 896MB GDDR3 448bit 1GB GDDR5 256bit 2100MHz 2214MHz 4000MHz 1998MHz 1998MHz 1998MHz 3600MHz 4000MHz 1998MHz 3600MHz 4000MHz 4000MHz 3680MHz 1998MHz 3800MHz 2200MHz 2200MHz 1986MHz 1986MHz 1800MHz 1800MHz 1800MHz 1800MHz 1900MHz 1800MHz 1800MHz 2016MHz 1800MHz 1800MHz 1800MHz 2200MHz 2000MHz 2010MHz 1600MHz 1746MHz 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out DVI, VGA, HDMI, Diplay Port DVI, VGA, HDMI, Diplay Port 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out DVI, VGA, HDMI 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out DVI, HDMI, TV-Out 2xDVI,VGA 2xDVI,TV-Out DVI, HDMI, TV-Out 2xDVI,TV-Out 1xDVI, 1xVGA, 1xHDMI DVI, VGA, HDMI DVI, VGA, HDMI, DisplayPort 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 7.29 7.08 7.21 6.87 6.79 6.79 6.99 6.79 6.75 6.88 6.90 6.75 6.88 6.53 6.60 6.00 5.94 5.64 5.58 4.87 4.95 4.89 4.86 4.62 4.56 4.29 4.12 4.00 3.80 3.91 3.51 3.20 3.29 3.11 3.15 7.62 7.70 7.19 7.66 7.50 7.54 6.96 7.01 7.21 6.94 6.92 6.99 6.87 6.96 6.83 6.36 6.17 5.86 6.07 5.31 5.33 5.29 5.17 5.19 5.05 4.63 4.29 4.23 4.40 4.16 3.58 3.70 3.46 3.91 3.62 6.5 6.0 7.5 5.5 6.0 4.5 6.0 7.5 6.5 5.5 3.5 3.5 2.0 5.0 3.5 6.5 7.5 6.5 5.5 6.0 2.5 3.5 1.5 2.5 2.0 5.5 1.5 2.5 2.5 1.5 4.0 2.0 1.5 0.5 0.5 XPC104 XPC104 XPC106 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC106 XPC104 XPC105 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC105 XPC104 XPC105 XPC104 XPC105 XPC104 XPC105 XPC104 XPC104 XPC105 XPC106 XPC105 XPC105 XPC104 XPC104 8.71 8.67 8.64 8.64 8.62 8.61 8.30 7.98 7.93 7.77 7.64 7.61 R700 R700 R700 R700 R700 R700 R700 R700 GT200 GT200 GT200 GT200 790MHz 750MHz 750MHz 750MHz 750MHz 750MHz 750MHz 625MHz 700MHz 650MHz 602MHz 602MHz 2x1GB GDDR5 2x256bit 2x1GB GDDR5 2x256bit 2x1GB GDDR5 2x256bit 2x1GB GDDR5 2x256bit 2x1GB GDDR5 2x256bit 2x1GB GDDR5 2x256bit 2x1GB GDDR5 2x256bit 2x1GB GDDR3 2x256bit 1GB GDDR3 1GB GDDR3 1GB GDDR3 1GB GDDR3 512bit 512bit 512bit 512bit 3800MHz 3600MHz 3600MHz 3600MHz 3600MHz 3600MHz 3600MHz 1986MHz 2300MHz 2300MHz 2214MHz 2214MHz DVI, VGA, HDMI, DisplayPort 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 4xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 2xDVI,TV-Out 8.91 8.71 8.84 8.81 8.78 8.75 8.51 7.91 8.02 7.79 7.54 7.54 8.77 8.76 8.76 8.79 8.79 8.81 8.27 8.18 7.97 7.99 7.98 8.02 6.0 7.5 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 7.5 6.5 6.0 6.5 5.5 XPC105 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC106 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104 XPC104

896MB GDDR3 448bit 896MB GDDR3 448bit 896MB GDDR3 448bit 1GB GDDR5 256bit

512MB GDDR5 256bit 896MB GDDR3 448bit 1GB GDDR5 1GB GDDR5 256bit 256bit

512MB GDDR5 256bit 512MB GDDR5 256bit 896MB GDDR3 448bit 512MB GDDR5 256bit 512MB GDDR3 256bit 512MB GDDR3 256bit 1GB GDDR3 256bit

512MB GDDR3 256bit 512MB GDDR3 256bit 512MB GDDR3 256bit 512MB GDDR3 256bit 1GB GDDR3 256bit

512MB GDDR3 256bit 1GB GDDR3 256bit

512MB GDDR3 256bit 512MB GDDR3 256bit 1GB GDDR3 256bit

512MB GDDR3 256bit 512MB GDDR3 256bit 512MB GDDR4 128bit 512MB GDDR3 128bit 512MB GDDR3 128bit 284MB GDDR3 192bit 1GB GDDR3 128bit

Lista distribuitorilor care au trimis produse la teste n XtremPC 106


Nume firm\ Aline Distribution Grup ASBIS Romnia Asesoft Distribution Blue Communications electronicworld.ro Gimex International IT Direct Lasting System Telefon 021 217.56.56 021 233.38.41 021 211.18.56 0745 07.15.79 031 410.07.78 021 312.66.56 021 320.54.62 0256 20.12.78 www www.aline.ro www.asbis.ro www.asesoftdistribution.ro www.bluecommunications.ro www.electronicworld.ro www.gimex.ro www.itdirect.ro www.lasting.ro Nume firm\ mediafun.ro OnSITE Delivery PCCenter.ro SCOP Computers Soliton Computers Ubisoft Romnia Ultra PRO Computers Telefon 021 240.42.41 021 250.63.73 021 021 021 021 301.57.00 335.64.08 231.67.69 211.70.90 www www.mediafun.ro www.onsite.ro www.pccenter.ro www.scop.ro www.soliton.ro www.thrustmaster.com www.ultrapro.ro

februarie 2009

65

Software &
Comunicaii

Start

software
& comunicatii ,

Numele meu nu este Me


Dorian Prodan dorian.prodan@xtrempc.ro

Ultima or\
Nout\]ile care merit\ toat\ aten]ia

068 070 074 078 080 082

Windows 7 Beta 1
Primul contact

Protecia browser-ului
Filtrare HTTP

Conectare la distan
Oricnd, oriunde...

Laborator
Programe Freeware/Shareware

Ziua `n care Microsoft a lansat Windows Vista nu a fost cea mai norocoas\ zi din via]a companiei. Cu toate acestea, rata de adop]ie a acestui sistem de operare nu a fost att de sc\zut\ pe ct ne-am fi a[teptat dup\ valul de critici care persist\ [i `n ziua de ast\zi. Cine a ucis totu[i Vista?
De la forumurile utilizatorilor finali, unde nu se pot ridica `ns\ `ntotdeauna preten]ii de obiectivitate [i spirit de analiz\, pn\ la presa de specialitate, care a apelat uneori la compara]ii ieftine care cntau `n strun acelora[i utilizatori, compara]ia cu cea mai pu]in apreciat\ versiune de Windows, Millennium, a fost probabil cea mai des `ntlnit\ sintagm\ atunci cnd se vorbea de Windows Vista. Aceast\ compara]ie nu doar c\ este incorect\, dar este [i un indiciu pentru subiectivismul cu care acest sistem de operare a fost analizat. Lansat `n septembrie 2000, Windows Millennium a fost un sistem de operare de care nimeni nu a avut nevoie. Chiar dac\ a introdus o serie de tehnologii noi, cum ar fi System Restore, System File Protection, Windows Update, UPnP sau Windows Image Acquisition, acesta a fost primit cu mult\ r\ceal\ de utilizatori. Cei care `nc\ utilizau Windows 98 Second Edition, pentru c\ le asigura o compatibilitate bun\ cu jocurile, nu au fost prea interesa]i de aceste nout\]i, `n timp ce utilizatorii preten]io[i trecuser\ deja, sau erau `n curs de migrare, la o platform\ net superioar\ din punct de vedere tehnologic: Windows 2000. Nefericitul Millennium a fost lansat `ntr-un moment `n care practic nimeni nu a avut nevoie de el. Privind obiectiv, Windows Vista a trebuit s\ `[i asume, de voie sau de nevoie, rolul de deschiz\tor

de drumuri pe care [i l-a asumat Windows 2000 acum nou\ ani. Ca [i Windows 2000, Vista s-a confruntat cu problemele inerente de performan]\, stabilitate [i compatibilitate ale unui sistem de operare nou, peste care s-au ad\ugat suportul lent al produc\torilor de componente hardware sau de aplica]ii software. Toat\ aceast\ debandad\ a descurajat mul]i utilizatori, care au preferat s\ renun]e la migrarea c\tre noul sistem de operare. Aceia care `ns\ nu au renun]at [i au avut r\bdarea necesar\ pentru a suporta bolile copil\riei au putut vedea schimb\rile survenite `n urma fiec\rei actualiz\ri majore. Atunci cnd a fost lansat Windows XP , utilizatorii care `nc\ mai foloseau Windows 98 au constatat c\ acesta are mai pu]ine probleme dect p\rintele s\u. Chiar dac\ [i XP a avut partea lui de probleme, dintre care unele au fost l\sate nerezolvate pn\ la lansarea Service Pack 2, saltul a fost mult mai pu]in dur dect `ncercarea precedent\. Acest fenomen se poate observa foarte u[or [i acum, forumurile sau blogurile fiind pline, `n mare parte, de laude la adresa versiunii Beta 1 a viitorului Windows 7. Ca [i predecesorii lor, ace[ti utilizatori nu `[i dau seama c\ de fapt v\d rezultatele unui drum care nu ar fi fost posibil f\r\ pasul intermediar reprezentat de versiunile pe care le blameaz\. Ace[tia vor g\si un sistem de operare cu drivere [i aplica]ii stabile testate timp de 2 ani [i mai bine pe platforma anterioar\. Cu p\rere de r\u, trebuie s\ admitem c\ Vista a fost grav afectat nu doar de indolen]a companiilor care ar fi avut tot interesul ca acesta s\ func]ioneze bine, ci [i de atitudinea amatoriceasc\ a unei p\r]i a presei IT, care nu a ezitat s\ mearg\ cu valul [i s\ fluiere populist, de[i [tia, sau ar fi trebuit s\ [tie, c\ tranzi]iile nu sunt niciodat\ u[oare. Experimentul Mojave, a[a subiectiv cum a fost, a demonstrat ct de mari pot fi diferen]ele `ntre subiectivismul unei persoane [i o experien]\ real\ `n care nu se pleac\ de la idei preconcepute.

Blackberry STORM
Furtuna tcut

Pentru protec]ia eficient\ a datelor personale instala]i Titan Backup 1.5 de pe DVD [i introduce]i cheia de mai jos: 000020-ACM8KK1Y18MT-JZT4EV-RZU6Z3RUC5VN-6CJB6C-U01EAG

Pentru protec]ia eficient\ a calculatorului instala]i BitDefender Antivirus 2009 de pe DVD [i introduce]i cheia de mai jos:

5E60404394F75FEF074A

66

februarie 2009

Ultima or Noutile care merit toat atenia


ESTIM|RI OPTIMISTE PENTRU WINDOWS 7 PARTENERI PENTRU GOOGLE

Software &

Comunicaii

A venit timpul pentru x64?


De[i sistemele care utilizeaz\ procesoare capabile s\ proceseze instruc]iuni pe 64 de bi]i, sistemele de operare [i aplica]iile capabile s\ foloseasc\ aceast\ arhitectur\ nu sau bucurat de tot att de mult succes. Cu toate acestea, surse din cadrul companiei Microsoft au declarat c\, la finele anului 2008, 25 de procente din utilizatorii de WIndows Vista optaser\ deja pentru versiunile x64. Aceast\ cre[tere, considerat\ semnificativ\, a fost cauzat\ `n mare parte de sc\derea dramatic\ a pre]urilor memoriilor DDR2, utilizatorii care au decis s\ profite [i s\ utilizeze 4GB sau mai mul]i de memorie RAM fiind nevoi]i s\ migreze c\tre arhitectura x64. Aceast\ migrare a fost `ncurajat\ [i de actualizarea gratuit\ la versiunile pe 64 de bi]i, ofert\ valabil\ `ns\ doar pentru versiunile retail ale sistemului de operare Windows Vista. Windows 7 va fi ultimul sistem de operare desktop care va oferi suport [i pentru arhitecturile pe 32 de bi]i. Pre]urile memoriilor, cantit\]ile mari de memorie utilizate de platformele Core i7 [i suportul tot mai bun ne fac s\ credem c\, la sfr[itul acestui an, num\rul sistemelor care folosesc x64 va fi mai mare dect cel al sistemelor care `nc\ folosesc arhitectura 32bit.

Android ctig teren

Sistemul de operare mobil Android, produs de c\tre Google, pare s\ strneasc\ interesul unui num\r din ce `n ce mai mare de produc\tori de terminale mobile. Ultima companie atras\ de aceast\ platform\ deschis\ este gigantul chinez Huawei, care a anun]at iminenta lansare a unui terminal bazat pe Android. Acesta va fi lansat `n cursul expozi]iei Mobile World Congress, care va avea loc la Barcelona `n perioada 16-19 februarie. Pe lng\ aceast\ lansare sigur\, se pare c\ acest terminal nu va fi unic, Huawei putnd fi

seconda]i de ASUS [i Sony Erricson, care s-au ar\tat interesa]i de acest sistem de operare, care este de altfel `n pragul unei iminente actualiz\ri majore. HTC, fabricantul primului [i pn\ cum unicului terminal bazat pe Android, cunoscut sub numele de G1 [i oferit de c\tre operatorul T-Mobile, este [i el a[teptat la acest eveniment cu terminalul G2 (Sapphire). Acestor nume grele ale industriei li se al\tur\ [i Samsung, ace[tia anun]nd `ns\ c\ terminalul lor inteligent va vedea lumina zilei `n a dou\ jum\tate a acestui an.

Software &
Comunicaii

Ultima or Noutile care merit toat atenia


2008, UN AN NEFAST PENTRU SECURITATE

UN PAS MAJOR PENTRU INDUSTRIA MUZICAL|

ITUNES fr DRM
Serviciul iTunes Music Service este, f\r\ nici un dubiu, cel mai puternic [i mai cunoscut magazin online destinat vnz\rii de muzic\. Mai mult, `n aprilie 2008 acesta a devenit cel mai puternic comerciant din Statele Unite, dep\[ind Wal-Mart, Best Buy [i Amazon. ~n consecin]\, toate schimb\rile de politic\ ale acestui serviciu sunt atent supravegheate de pres\, acestea fiind importante pentru tendin]ele industiei muzicale `n ansamblu. Dac\ MacWorld 2009 nu a adus produse hardware care s\ atrag\ aten]ia, schimb\rile aduse `n cadrul serviciului iTMS marcheaz\ un punct de cotitur\ `n rela]ia dintre cump\r\tor [i casele de discuri. Dup\ ce Apple s-a luptat timp de ani buni de zile cu companiile media, subiectul disputei fiind bine`n]eles pre]ul de desfacere [i mijloacele de protec]ie ale pieselor audio, aceasta savureaz\ victoria. ~ncepnd cu luna aprilie, iTMS va oferi piesele muzicale la un pre] unic: 99 de cen]i. Excep]iile vor fi doar piesele vechi, care vor costa doar 69 de cen]i, [i lans\rile noi sau exclusive, care vor costa 1.29 USD. Mult mai importante sunt `ns\ celelalte dou\ schimb\ri: conform promisiunilor oficiale ale companiei, pn\ la sfr[itul primului trimestru toate piesele oferite prin intermediul iTunes vor fi comprimate la un bitrate superior, de 256kbps, p\strnd acela[i format AAC. ~n afara acestei cre[teri evidente de calitate, toate piesele vor fi, `n sfr[it, eliberate de sub restric]iile protec]iei digitale la copiere, oferind libertatea de utilizare mult dorit\.

Confidenialitatea datelor

Un raport publicat de Identity Theft Resource Center (ITRC), o organiza]ie non-guvernamental\ care se ocup\ `nc\ din 2001 de analiza [i prevenirea bre[elor de securitate din sistemele de p\strare a datelor private, cuprinde cifre `ngrijor\tore pentru cet\]enii nordamericani [i, indirect, pentru utilizatorii din restul lumii. Conform acestui raport, anul 2008 a adus o cre[tere de circa 50 de procente a num\rului de tentative de furt a datelor confiden]iale, cantitatea total\ de `nregistr\ri compromise fiind estimat\ la circa 35 de milioane. Num\rul incidentelor semnalate de acest tip s-a ridicat la 656, o cre[tere vizibil\ de la numai 446 `n cursul anului 2007. Aceste incidente

se datoreaz\, `n circa o treime de cazuri, furturilor de calculatoare portabile importante [i neasigurate, urmate de furturile de date cauzate cu bun\ [tiin]\ de c\tre angaja]i, penetr\rii sistemelor de securitate de persoane din exterior, pierderii datorate neglijen]ei [i insuficien]ei regulamentelor interne. Raportul semnaleaz\ [i alte probleme grave, cum ar fi lipsa unor metode eficiente de protec]ie. Astfel, doar 2.4 procente din cantitatea total\ de date furate era protejat\ prin criptare, `n timp ce numai 8.5 procente din aceasta era protejat\ cu o parol\. Restul informa]iilor nu erau protejate prin nicio metod\, oferind oric\rui ho], indiferent de nivelul s\u tehnic, acces liber la acestea.

LIPSA ACTUALIZ|RILOR {I NEGLIJEN}A SUNT PENALIZATE

Conficker se ntoarce
Utilizatorii sistemelor de operare Microsoft `[i amintesc, f\r\ `ndoial\, de celebrele atacuri ale viermilor Blaster [i Sasser. Ace[tia s-au bazat pe dou\ bre[e de securitate prezente `n sistemele de operare Windows 2000 [i Windows XP [i s-au propagat foarte repede datorit\ num\rului mare de sisteme neactualizate. Aceste dou\ atacuri au fost primele care au con[tientizat utilizatorii obi[nui]i de necesitatea rul\rii modulului Windows Update, deoarece aceste bre[e de securitate erau deja rezolvate de c\tre produc\tor `n momentul atacurilor. Ap\rut la `nceputul lunii decembrie, viermele Conficker s-a `ntors sub forma unei versiuni B, mult mai agresiv\. Conform datelor publicate de cunoscuta companiei F-Secure, Conficker.B a infectat nu mai pu]in de 1 milion de calculatoare `n doar 24 de ore, ridicnd num\rul total al sistemelor infectate la 3.5 milioane. Acesta se bazeaz\ pe o bre[\ de securitate prezent\ `n serviciul Server din Windows 2000 sau superior, care permite executarea de cod str\in `n momentul trimiterii unui pachet RPC special construit. Chiar dac\ aceast\ bre[\ a fost reparat\ `n octombrie 2008 prin buletinul de securitate MS08-067, lipsa acestuia pe att de multe sisteme ridic\ iar `ntrebarea dac\ actualiz\rile critice trebuie s\ devin\ obligatorii, pentru a elimina astfel de probleme. Acest comportament agresiv se datoreaz\ nu doar acestor bre[e, ci [i posibilit\]ilor de scanare a discurilor partajate [i exploatare a parolelor simple aferente acestor resurse partajate.

68

februarie 2009

Ultima or Noutile care merit toat atenia


SERVICII ~NCHISE {I ABANDONATE SILVERLIGHT PENTRU LINUX

Software &

Comunicaii

Recesiunea la Google
Dup\ dezvoltarea fulminant\, care nu s-a oprit deloc din 2001, atunci cnd a avut loc prima achizi]ie, Google este oprit [i el din dezvoltare de criza economic\ mondial\. ~mpreun\ cu anun]urile de relocare sau concediere a unor angaja]i, mai reduse dect cele cu care ne-au obi[nuit deja alte industrii, Google anun]\ [i oprirea dezvolt\rii [i `ncetarea `ntre]inerii anumitor servicii. Pe lista produselor Google care vor r\mne f\r\ dezvoltatori se num\r\ serviciul de microblogging Jaiku [i re]eaua de socializare localizat\ Dodgeball. Din fericire, primul dintre acestea, un rival pentru cunoscutul Twitter, va fi oferit comunit\]ii, care se va putea ocupa singur\ de dezvoltarea viitoare. Dodgeball `ns\ va fi `nchis\ `n lunile urm\toare. Google Video [i Google Notebook vor fi alte dou\ servicii abandonate, f\r\ a li se pune `ns\ [i lac\t. Primul nu va mai accepta `ns\ upload-ul de fi[iere video noi, de[i le va oferi pe cele deja prezente, iar Notebook nu va mai beneficia de actualiz\ri, extensia pentru browserul Mozilla Firefox nu va mai func]iona [i nu vor mai fi accepta]i utilizatori noi.

Moonlight, aproape final

Imediat dup\ demonstra]ia public\ f\cut\ de Microsoft cu Silverlight, noul mediu de rulare al aplica]iilor Web complexe, echipa care a dezvoltat replica Linux a platformei .NET Framework, Mono, a trecut la dezvoltarea unei platforme software compatibile: Moonlight. Dup\ 20 de zile, `n urma unui maraton software impresionant, echipa lui Miguel de Icaza a prezentat primul prototip al acestei aplica]ii software. Dup\ lansarea versiunii finale Silverlight 1.0, `n luna septembrie a anului 2007, Microsoft [i-a anun]at

inten]ia de a oferi suport companiei Novell `n scopul dezvolt\rii unui plug-in pentru Linux. Ajuns `n stadiul Beta 1, Moonlight este disponibil sub forma unui extensii pentru Mozilla Firefox. Acesta folose[te motorul JavaScript al browserului pentru a interpreta codul aplica]iilor Silverlight, ofer\ suport pentru codec-urile multimedia proprietare Microsoft [i permite rularea aplica]iilor `n condi]ii mul]umitoare. Suportul pentru Silverlight 2.0 nu va veni `ns\ mai devreme de luna martie.

ANALIZ| BITDEFENDER

Clasamentul ameninrilor informatice n Q2 2008


Tendin]ele remarcate de speciali[tii BitDefender n precedentul raport al amenin]\rilor informatice indic\ faptul c\ autorii de malware [i-au concentrat aten]ia asupra producerii [i distribu]iei de troieni, dar [i n direc]ia exploat\rii vulnerabilit\]ilor de sistem. n primele [ase luni ale lui 2008, utilizatorii au fost nevoi]i s\ fac\ fa]\ zilnic la aproximativ 2.000 de noi viru[i sau muta]ii ale acestora, la 50.000 de atacuri de phishing pe lun\ [i la peste 1.000.000 de calculatoare compromise ce r\spndesc bo]i, rootkit-uri, troieni sau alte forme de malware. n ultimele [ase luni ale anului 2008, domeniul securit\]ii IT&C s-a confruntat cu mai multe probleme. Astfel, peste 80% dintre tipurile de malware reprezint\ n continuare troieni, trei sferturi dintre ace[tia incluznd mecanisme de actualizare, op]iuni avansate de download [i upload camuflate, precum [i capacit\]i de tip spyware [i rootkit. Nivelul amenin]\rilor electronice bazate pe aplica]ii Web a nregistrat o cre[tere de 460%, `n timp ce volumul exploat\rilor prin intermediul injec]iilor SQL s-a triplat. Formatul preferat al mesajelor nesolicitate a continuat s\ fie textul simplu, care la sfr[itul anului 2008 de]inea peste 80% din volumul total de spam, n timp ce nivelul mesajelor nso]ite de imagini a sc\zut la numai 1,5%. Volumul de spam cu fi[iere anexate infectate sau care con]ineau leg\turi c\tre o pagin\ Web unde utilizatorului i se cerea s\ descarce malware a nregistrat o cre[tere de 400%. Cinci procente din mesajele nesolicitate folosite ca instrument de phishing au inclus pagini HTML

care sustr\geau informa]ii confiden]iale prin intermediul unor scripturi PHP (comparat cu numai 1% n prima jum\tate a anului 2008). Pentru a cre[te eficien]a campaniilor, autorii de spam [i-au concentrat aten]ia asupra mecanismelor care confirm\ primirea e-mailurilor. Cele mai promovate produse [i servicii prin intermediul spamului au inclus medicamente (49%), fi[iere

anexate infectate cu troieni (10%), phishing (9.50%), produse contraf\cute (7%) [i oferte de mprumuturi (6.50%). ~n trimestrul al IV-lea al anului 2008, aproximativ 70% dintre ncerc\rile de phishing au speculat contextual financiar global, utiliznd numele primelor cinci b\nci sau ale agen]iilor de pres\ pentru a atrage aten]ia poten]ialelor victime.

februarie 2009

69

Software &
Comunicaii

Feature Windows 7 Beta 1

WINDOWS 7 BETA 1
PRIMUL CONTACT
Dac\ Vista a fost cel mai promovat produs software din istoria PC-ului [i a strnit cele mai multe discu]ii, Windows 7 este v\zut de foarte mul]i utilizatori ca o versiune `mbun\t\]it\ a nenorocosului Vista sau drept ceea ce ar fi trebuit s\ fie Vista de la bun `nceput. ~n acest sistem de operare sunt puse att speran]ele produc\torului, care vrea s\ treac\ mai repede peste un episod destul de nepl\cut din istoria sa, ct [i speran]ele utilizatorilor, care doresc un sistem de operare de `ncredere care s\ le permit\ s\ renun]e, `n sfr[it, la b\trnul Windows XP, dep\[it tehnologic din aproape orice punct de vedere. Prima versiune public\ beta pentru Windows 7 este `n sfr[it aici, iar primul contact ne face s\ zmbim. 70
februarie 2009

Istoria acestei versiuni a `nceput acum 9 ani, cnd Microsoft [i-a propus s\-i realizeze o versiune complet nou\ care s\-i succead\ Windows XP Pe . parcurs `ns\, acest nou sistem de operare, cunoscut sub numele de Blackcomb, a fost pus `n a[teptare, aten]ia fiind concentrat\ pe o versiune intermediar\, un upgrade practic pentru Windows XP: Longhorn. Atunci cnd Microsoft [i-a dat seama c\ Longhorn nu se `ndreapt\ `ntr-o direc]e bun\, dezvoltarea acestuia a fost repornit\ de la r\d\cin\, au fost preluate o parte din facilit\]ile Blackcomb, iar proiectul a fost finalizat sub denumirea de Vista. ~ntre timp, Blackcomb, a fost redenumit Vienna [i a devenit un proiect de actualizare a proasp\t lansatului Vista. ~n iulie 2007 a fost stabilit\ [i denumirea final\: 7. INSTALAREA I PRIMA IMPRESIE Oferit\ att `n varianta 32bit, ct [i 64bit, prima versiune beta public\ a noului sistem de operare poart\ num\rul de versiune 7000. Rutina de instalare a r\mas similar\ cu cea utilizat\ de Vista, oferind acela[i manager pentru parti]ii `n mod grafic [i posibilit\]i de instalare a driverelor necesare de pe orice mediu de stocare recunoscut. Cei care vor instala aceast\ versiune de test `n paralel cu Vista vor observa c\ acesta folose[te acela[i modul de boot introdus de c\tre cel din urm\: Windows Boot Configuration Data. Dup\ finalizarea rutinelor de instalare, care

necesit\ o durat\ de timp similar\ cu cea cerut\ de Vista, utilizatorul va descoperi pentru prima dat\ noul desktop Windows. Schimb\rile cu care utilizatorii vor trebui s\ se obi[nuiasc\ sunt semnificative, desktop-ul Windows 7 trecnd prin cele mai drastice modific\ri de la Windows 95 `ncoace. Dac\ spa]iul general va fi familiar, iar dimensiunea, aspectul [i pozi]ionarea icoanelor de pe desktop au r\mas neschimbate, noul Taskbar este de nerecunoscut. Chiar dac\ gurile rele vor insinua c\ acesta seam\n\ cam mult cu cel oferit de interfa]a KDE 4, iar func]ionalitatea este similar\ cu cea oferit\ de Dock-ul din Mac OS X, utilizatorii finali se vor bucura de un mod mai interesant de management al aplica]iilor deschise [i al altor op]iuni. Odat\ cu acestea au disp\rut [i QuickLaunch (prezent, dar bine ascuns [i inaccesibil din op]iuni), posibilitatea de grupare a ferestrelor `n func]ie de aplica]ie [i barele de instrumente care se pot muta. Mai `nti de toate, trebuie remarcat faptul c\, de[i tema clasic\ Windows a r\mas, meniul de start este disponibil doar `n forma modern\. Acesta a r\mas aproape identic cu cel din Vista, oferind doar cteva op]iuni specifice pentru Windows 7. Taskbar-ul efectiv este `ns\ de nerecunoscut. Cu un grad ridicat de transparen]\ [i o `n\l]ime mai mare cu circa 10 pixeli, acesta ofer\ spa]iu suficient pentru icoanele mari care vor fi ata[ate aplica]iilor. Col]ul din dreapta cuprinde ceasul, care acum poate afi[a, gra]ie spa]iului suplimentar, [i data zilei,

Feature Windows 7 Beta 1

Software &

Comunicaii

butonul Show Desktop, camuflat sub forma unui buton transparent sub]ire, [i un Tray mai cizelat. De acum `ncolo, utilizatorul va putea alege `n mod direct care icoane vor fi disponibile direct pe Taskbar [i care vor putea fi ascunse `n spatele unei mici s\ge]i (Notifications Area Icons), o fuziune `ntre Show Hidden Icon [i Customize Notification Icons. ~n mod implicit, doar icoanele pentru adaptorul de re]ea, pentru volum [i pentru Action Center, un modul de centralizare a mesajelor, sunt activate. Ce este mai bun trebuie p\strat pentru final: adev\rata noutate adus\ de Taskbar este modul `n care aplica]iile pot fi pornite [i controlate. Odat\ cu lansarea unei aplica]ii, utilizatorul va observa c\ aceasta va ap\rea `n Taskbar sub forma unei icoane. Minimizarea acesteia nu se va mai solda cu apari]ia unui buton (de[i aceast\ op]iune este disponibil\ pentru nostalgici), ci cu dispari]ia `n spatele icoanei aferente. Un click pe aceasta [i aplica]ia va fi maximizat\, a[a cum utilizatorii sunt deja obi[nui]i. Dac\ `ns\ aplica]ia ofer\ mai multe taburi sau sesiuni, acestea vor fi afi[ate sub forma unor ferestre mici de previzualizare, cunoscute deja din cadrul versiunii precendente, Vista. Spre deosebire de acestea din urm\, care aveau o utilitate redus\, aceste panouri de previzualizare sunt elemente active, care permit deschiderea tabului dorit sau `nchiderea lui cu un simplu click. Curio[ii care vor face un click dreapta pe icoana unei aplica]ii vor observa c\ au disponibil\ op]iunea de Pin to Taskbar, un `nlocuitor modern pentru `nl\turatul Quick Launch. Aplica]iile fixate `n Taskbar se vor deosebite de aplica]iile active prin lipsa unui element grafic `n relief, foarte vizibil de altfel, [i lipsa de reac]ie la trecerea cursorului peste acestea. Mai mult, l\udata

ergonomie a acestui taskbar se va observa tot `n meniul contextual al icoanelor (Jump List), care ofer\ o serie de scurt\turi utile. Aplica]iile simple, care nu folosesc aceast\ op]iune, vor afi[a doar lista ultimelor fi[iere deschise, `n timp ce aplica]iile compatibile vor permite [i afi[area unor alte leg\turi utile, cum ar fi listele de melodii din Windows Media Player 12 sau directoarele speciale din Windows Explorer. Aceast\ schimbare radical\ de func]ionalitate este pl\cut\, oferind metode mai rapide de acces. De exemplu, ferici]ii utilizatori ai unor ecrane de tip touchscreen vor observa c\ pot deschide meniurile contextuale ale aplica]iilor prin simpla deplasare a degetului pe ecran, facilitate cu care ne-am delectat [i noi gra]ie sistemului ASUS EEE Top. Exist\ `ns\ [i probleme, pe care le-am dori rezolvate pn\ la lansarea versiunii finale. De exemplu, o aplica]ie care se minimizeaz\ `n Tray nu este v\zut\ ca aplica]ie activ\ care poate genera thumbnail, utilizatorii putnd-o confunda lesne cu o aplica]ie inactiv\ [i lansa o nou\ sesiune, evident nedorit\, pentru aceasta. Vechiul Sidebar din Windows Vista a disp\rut, cei care apreciaz\ micile applet-uri utile de pe desktop constatnd c\ acestea sunt integrate direct `n meniul contextual. Tot `n acest meniu contextual se reg\sesc [i vechile cuno[tin]e, set\rile de rezolu]ie [i adncime a culorii sau cele de particularizare a temelor de interfa]\. O bonifica]ie pl\cut\ pentru amatorii de culoare este op]iunea de schimbare automat\ a fundalului de ecran la intervale regulate. MAI MULT ERGONOMIE, V ROG! Schimb\rile introduse nu afecteaz\ doar modul `n care lucreaz\ desktop-ul, ci [i modul `n care acesta

poate fi utilizat. Cei care lucreaz\ mai rar cu ajutorul unui mouse vor aprecia noile scurt\turi care permit controlul ferestrelor. Tasta Win [i tasta direc]ional\ sus vor maximiza fereastra activ\, iar combina]ia care folose[te tasta jos va restaura dimensiunea acesteia i, `n cazul `n care aceasta nu este deja maximizat\, o va minimiza. Nici pentru recuperarea ei din Tray utilizatorul nu va fi nevoit s\ apeleze la mouse: tuturor aplica]iilor minimizate le vor fi ata[ate scurt\turi de forma Win-1, 2, 3, acestea schimbndu-se din mers chiar dac\ utilizatorul va apela la noua [i mult a[teptata op]iune de aranjare prin drag-and-drop a ordinii aplica]iilor minimizate. Haosul ferestrelor deschise va putea fi rezolvat acum foarte simplu. Ferestrele vor fi putea trase c\tre marginile laterale ale ecranului, acestea ocupnd `n mod automat, atunci cnd a fost atins\ zona activ\, jumtate de ecran. Compararea a dou\ ferestre se va face foarte simplu, aceast\ aranjare automat\ fiind binevenit. Nici fanaticii tastaturii nu au fost uita]i, aceast opera]iune putndu-se face [i din scurt\turile Win-stnga sau Win-dreapta. ~n final, dac\ dorim s\ ne concentr\m aten]ia `n mod exclusiv asupra unei singure ferestre, scuturarea acesteia prin tragerea cu mouse-ul (Aero Shake) sau prin apelarea scurt\turii Win-Home va duce la minimizarea tuturor ferestrelor, cu excep]ia celei active, `n timp ce combina]ia Win-Spacebar (Aero Peek) va permite afi[area doar a contururilor ferestrelor deschise, ceea ce va permite consultarea rapid\ a con]inutului gadget-urilor g\zduite de desktop. Bine`n]eles, vechile modalit\]i de comutare `ntre aplica]ii, Alt-Tab [i Win-Tab, sunt [i ele disponibile Cei care folosesc un sistem cu dou\ monitoare
februarie 2009

71

Software &
Comunicaii

Feature Windows 7 Beta 1

sau utilizeaz\ ocazional o ie[ire video secundar\, cum ar fi un proiector, vor aprecia combina]ia de taste Win-P care va afi[a un meniu din care vor , putea alege clonarea ecranului activ, extinderea lui pe ecranul secundar sau decuplarea ecranului principal [i activarea exclusiv\ a celui secundar. MOUSE, TASTATUR SAU TOUCHSCREEN? Ecranele touchscreen nu sunt o noutate pentru utilizatorii de Tablet PC, pre]urile mari ale acestora f\cndu-le prohibitive. Apari]ia acestora pe un num\r din ce `n ce mai mare de sisteme, progresul tehnologic [i evolu]ia cerin]elor pie]ei au determinat compania Microsoft s\ revizuiasc\ vechiul mod de control senzitiv. Dup\ cum am men]ionat, am testat aceste facilit\]i pe un sistem desktop ASUS EEE Top, care ofer\ un ecran touscreen rezistiv. Prezen]a unui ecran capacitiv ar fi permis mai mult\ libertate, `ns\ ne-am mul]umit s\ admir\m noile op]iuni ale sistemului de operare [i `n lipsa facilit\]ilor multitouch. ~n afara opera]iunilor standard de selectare, tragere sau control a unei ferestre, modulul Pen Flicks va dezv\lui mult mai multe posibilit\]i. Dup\ antrenarea modului de control, utilizatorul va putea face scroll sau panning `n cadrul aplica]iilor compatibile, dar `[i va putea particulariza [i propriile ac]iuni, cum ar fi copierea, lipirea, renun]area la o opera]iune [i multe altele. Chiar dac\ acest control nu este `nc\ perfect, probleme putnd fi repro[ate [i suprafe]ei senzitive de control, democratizarea acestei tehnologii va aduce o serie de schimb\ri importante `n modul nostru de lucru. O alt\ op]iune care a trecut printr-o serie de schimb\ri vizibile de performan]\ este recunoa[terea

scrisului. De[i acum doi ani caligrafia neinteligibil\ a autorului nu a reu[it s\ se `mpace cu Windows Vista, de data aceasta, rutina destul de consistent\ de configurare a reu[it s\ creeze un [ablon func]ional care s\ permit\ recunoa[terea caracterelor. APLICAIILE INCLUSE Dup\ cum am men]ionat deja `n cadrul prezent\rii serviciului Windows Live Wave 3, o mare parte din aplica]iile clasice incluse `n cadrul Windows au disp\rut, utilizatorii putnd opta pentru desc\rcarea versiunilor noi. ~n afar\ de Windows Sidebar [i Windows Dreamscene, care nu au reu[it s\ supravie]uiasc\ mai mult de o versiune, au disp\rut [i Windows Photo Gallery, Windows Movie Maker, Windows Calendar [i Windows Mail. Cele care au r\mas au trecut printr-o serie destul de vizibil\ de transform\ri. Managerul de fi[iere, Windows Explorer, [i-a p\strat aspectul general introdus odat\ cu Windows Vista, nereu[ind s\ introduc\ facilit\]i cerute cu insisten]\, cum ar fi butonul Up sau posibilitatea de particularizare a barei de instrumente. Din fericire, Explorer introduce [i o serie de mici detalii func]ionale deosebit de utile. Panoul de scurt\turi din partea stng\ ofer\ acum acces rapid la directoarele favorite, discurile locale [i calculatoarele din re]eaua local\, introducnd totodat\ o facilitate excelent\: Libraries. Acestea sunt practic ni[te directoare virtuale, care pot fi create sau [terse dup\ dorin]\, care permit ad\ugarea `n cadrul lor a mai multor directoare reale. Astfel, imaginile sau fi[ierele audio `mpr\[tiate pe disc pot fi comasate f\r\ a le muta fizic, permind organizarea [i c\utarea centralizat\. Explorer nu se limiteaz\ doar la aceste

schimb\ri [i introduce [i o serie de am\nunte care nu vor ie[i la iveal\ de prima dat\. De exemplu, lista ultimelor fi[iere deschise va fi comasat\ cu lista ultimelor programe deschise din Start Menu, fiecare aplica]ie oferind, `n cadrul unui meniu lateral, leg\turi doar c\tre fi[ierele care pot fi deschise cu ajutorul ei. Fi[ierele ISO vor putea fi scrise cu un simplu dublu click, acesta deschiznd o mic\ fereastr\ care permite selectarea unit\]ii optice [i, eventual, [i verificarea scrierii. Att Control Panel, ct [i Network and Sharing Center au trecut prin transform\ri, acestea neaducnd nimic semnificativ `n plus, dar amestecnd din nou ceea ce fusese deja amestecat `n cadrul Windows Vista. Utilizatorul va avea `ns\ ocazia s\ vad\ c\ dou\ dintre cele mai des utilizate aplica]ii din Windows care `nc\ au r\mas la datorie, Wordpad [i Paint, au primit haine noi: interfa]a Microsoft Fluent, adic\ interfa]a adus\ de Office 2007, care a devenit acum un API nativ al sistemului de operare: Scenic Ribbon. Schimb\rile nu sunt doar de natur\ cosmetic\ `ns\, Wordpad fiind capabil s\ salveze acum [i `n format Office Open XML (DOCX) [i Open Document Format (ODF). Windows Media Player a ajuns la versiunea 12, oferind acum o interfa]\ mai aerisit\. Aceasta ascunde detestatul buton Media Guide astfel `nct s\ nu mai ocupe un loc `n primele rnduri f\r\ s\ fie util, `mparte activit\]ile Play, Burn [i Sync `n 3 taburi vizibile [i simplific\ meniul de partajare a libr\riei multimedia locale. Un aspect interesant este modul de redare a fi[ierelor video, `ntr-o fereastr\ diferit\ de cea a interfe]ei principale. Foarte interesant [i util este suportul extins pentru formatele media, Windows Media Player fiind recunoscut pentru suportul s\u firav. De acum `nainte `ns\, utilizatorii

72

februarie 2009

Feature Windows 7 Beta 1


se vor putea bucura de suportul nativ DivX, XviD, MPEG-4 H.264/AVC, VC1 [i AAC, ceea ce va permite rularea majorit\]ii fi[ierelor video. Atunci cnd este minimizat\, aplica]ia ofer\ [i butoane de control `n fereastra de previzualizare. TEHNOLOGII NOI I SCHIMB|RI Odat\ cu Windows Vista, Microsoft a introdus un nou model de driver: Windows Display Driver Model, sau pe scurt WDDM. Pentru a corecta o parte din neajunsurile modelului 1.0, introdus pe pia]\ `n 2006, Microsoft va oferi o versiune u[or `mbun\t\]it\, care va oferi din nou accelerare 2D pentru interfa]a sistemului de operare, adus\ prin intermediul Direct2D (parte integrant\ a API-ului Direct3D) [i suport pentru operatori raster cum ar fi BitBlt, StretchBlt, TransparentBlt, AlphaBlend [i ColorFill. Datorit\ acestui model nou de driver [i prin mutarea acceler\rii grafice a interfe]ei pe platforma DirectX 10.1, managerul de ferestre Desktop Window Manager va consuma cu pn\ la 50% mai pu]ine resurse `n timpul acceler\rii 2D. Pe lng\ deja cunoscutul Direct2D, Windows 7 introduce [i un nou API, DirectWrite, ceea ce va permite eliminarea vechilor GDI [i GDI+ `n favoarea unei platforme software superioare din punct de vedere al performan]elor afi[\rii informa]iilor de tip raster [i vectorial, precum [i al afi[\rii [i proces\rii grafice a fonturilor. Windows 7 va aduce acum, odat\ cu versiunea 11 a acestui API, [i o modalitate de randare a informa]iei 3D f\r\ a necesita aportul unei componente hardware cu astfel de facilit\]i. Denumit\ Windows Advanced Rasterization Platform, sau pe scurt WARP10, aceast\ platform\ software va permite dezvoltatorilor software s\ implementeze `n aplica]iile lor facilit\]i 3D de care vor putea beneficia [i utilizatorii cu sisteme mai pu]in dotate din punct de vedere hardware. WARP va permite rularea codului nativ DirectX10 pe acceleratoare grafice care ofer\ doar suport DirectX 9 sau chiar pe interfe]ele grafice care nu beneficiaz\ deloc de suport 3D. Astfel, orice aplica]ie care va necesita prezen]a DirectX 10 va `ncerca rularea `ntr-un mediu accelerat, lipsa acestuia ducnd la comutarea `n modul de randare software oferit de WARP10. Acesta va translata codul nativ scris `n High Level Shader Language `n cod nativ pentru procesoarele x86 pe 32 sau 64 de bi]i, existnd [i suport pentru seturile de instruc]iuni SSE2 sau superioare. DirectX a cunoscut un salt de versiune, ajungnd la versiunea 11 [i introducnd o serie de facilit\]i precum suportul pentru calculul paralel pe mai multe fire de execu]ie (care va putea aduce un spor de perfoman]\ impresionat, Tesselation, care va permite implementarea `n jocuri a unui LOD automatizat, optimizat pentru consum redus de putere de calcul [i l\]ime de band\), [i Computer Shader, un API de procesare a instruc]iunilor cu ajutorul unui GPU. Toate acestea se vor dovedi `ns\ utile abia `n momentul `n care pl\cile video [i aplica]iile pentru acestea vor ajunge pe pia]\... Pe lng\ aceste platforme [i tehnologii, Windows 7 va mai aduce `mbun\t\]iri pentru interfa]a de accelerare video (DXVA-HD), suport nativ pentru camerele video AVCHD, pentru decodarea Blu-ray, Protected Broadcast Driver Architecture, stive software noi pentru Bluetooth, NDIS [i FireWire, precum [i suport pentru pn\ la 256 de procesoare. ASPECT {I FUNCIONALITATE Cititorii care nu s-au plictisit deja de aceste detalii vor `ntreba, [i pe bun\ dreptate, care este impresia utiliz\rii `n condi]ii reale a acestei versiuni Beta a noului sistem de operare. Windows 7 a fost testat pe 3 sisteme diferite, cu configura]ii care au evoluat de la clasa entry-level (procesor Intel Atom N270, adaptor grafic integrat [i 1GB memorie video) pn\ la sisteme mai apropiate de zilele noastre: AMD Phenom X4, 4GB memorie [i adaptor grafic ATI HD3870). Spre surprinderea celor care l-au utilizat [i care [i-au adus aminte [i de perioada similar\ `n care Vista `ncerca s\-[i fac\ loc pe pia]\, care nu a fost deloc pl\cut\ chiar atunci cnd acesta ajunsese `n etapa Release Candidate, Windows 7 va fi un sistem

Software &

Comunicaii

de operare suprinz\tor de rapid. Chiar [i atunci cnd acestea a fost rulat pe umilul procesor Intel Atom, ajutat de o cantitate de memorie infim\ pentru anul 2009, 7 a fost surprinz\tor de sprinten. Cantitatea de memorie utilizat\ este vizibil mai mic\, iar Superfetch, care execut\ acelea[i sarcini ca `n Windows Vista, este mai pu]in agresiv. Compatibilitatea cu componentele hardware este, cel pu]in din testele f\cute `n redac]ie, bun\. ~n principiu, driverele scrise pentru Windows Vista sunt compatibile [i cu Windows 7. Mai mult, driverele incluse pe disc acoper\ mult mai multe periferice dect cele incluse `n versiunea original\ de Vista. Am `ntlnit [i incompatibilit\]i cu un tuner AVerMedia, ale c\rui drivere pentru Vista au cauzat un ecran albastru pe Windows 7, dar aceste probleme se `nscriu `n nota obi[nuit\ de incompatibilit\]i [i probleme inerente unui sistem de operare `n stadiu beta, a[a cum este [i infamul bug care se soldeaz\ cu imposibilitatea trezirii unui sistem care a intrat `n modul Sleep. Noua interfa]\, chiar dac\ necesit\ o mic\ perioad\ de acomodare cu revizuitul Taskbar, este mai rapid\ [i mai eficient\, impresia general\ fiind una de simplitate [i claritate. Cei care au detestat User Account Control vor fi ferici]i s\ constate c\ acesta poate face acum diferen]a dintre ac]iunile ini]iate de o aplica]ie [i una ini]iat\ de utilizator, scutindu-l de o serie de ferestre deranjante. Mai mult, gradul de agresivitate a acestui modul de securitate poate fi, `n sfr[it, ajustat. ~N ATEPTAREA VERSIUNII FINALE... Utilizatorii pot `ncerca [i singuri acest nou produs Microsoft, putndu-l folosi ca sistem de operare secundar pn\ `n var\, cnd aceast\ versiune va expira. Din primele impresii, putem spune c\ 7 va fi o actualizare pl\cut\ pentru utilizatorii de Vista [i un salt important pentru utilizatorii de Windows XP , satisf\cu]i de un sistem de operare modern care nu le las\ impresia c\ ]ine mor]i[ s\-i scoat\ din s\rite. Dorian Prodan dorian.prodan@xtrempc.ro

WINDOWS 7 FA}| ~N FA}| CU CONCUREN}A


Cinebench R10 Windows 7 single CPU: multi CPU: OpenGL: Windows Vista SP1 single CPU: multi CPU: OpenGL: Windows XP SP3 single CPU: multi CPU: OpenGL: WinRAR Windows 7 single thread: multithread: Windows Vista SP1 single thread: multithread: Windows XP SP3 single thread: multithread: 631 (KB/s) 1025 (KB/s) 622 (KB/s) 951 (KB/s) 638 (KB/s) 1110 (KB/s) 3DMark 06 Windows 7 Windows Vista SP1: Windows XP SP3: 5205 5195 5289 2298 4411 2857 2273 4381 2849 2289 4431 3868 PC Mark 05 Windows 7 CPU: Memory: Graphics: Windows Vista SP1 CPU: Memory: Graphics: Windows XP SP3 CPU: Memory: Graphics: 3DMark 05 Windows 7 Windows Vista SP1: Windows XP SP3: 10719 10718 10621 Shutdown time Windows 7: Windows Vista SP1: Windows XP SP3: 17 sec. 12 sec. 6 sec. 5603 4305 7140 5576 4308 7425 5653 4392 6481 Lavalys Everest 4.6 Windows 7 Linear read: Random read: Buffered read: Windows Vista SP1 Linear read: Random read: Buffered read: Windows XP SP3 Linear read: Random read: Buffered read: Boot time Windows 7: Windows Vista SP1: Windows XP SP3: 24 sec. 28 sec. 14 sec. 77.8 MBs 68 MB/s 86.4 MB/s 73.8 MBs 64 MB/s 81.6 MB/s 77.1 MB/s 66.9 MB/s 86.7 B/s

februarie 2009

73

Software &
Comunicaii

Test Protecia browser-ului

PROTECIA BROWSER-ULUI
FILTRARE HTTP
Data la care primul banner Web a ap\rut nu poate fi cunoscut\ cu exactitate, cele mai multe surse afirmnd `ns\ c\ `nceputul a fost f\cut de prima publica]ie online, Global Network Navigation `n 1993, clientul fiind o companie de consultan]\ juridic\. De atunci, bannerul Web a `mpnzit Internetul [i browserele utilizatorilor, devenind unul dintre simbolurile industriei Internet. Doar un an mai trziu, unul dintre primele site-uri ap\rute pe internet, HotWired, a trecut la vnzarea acestor spa]ii publicitare, demarnd industria publicitar\ online [i `ncet\]enind termenul banner ad. Primul lor client pl\titor a fost gigantul comunica]iilor AT&T. 74
februarie 2009

Pentru foarte multe site-uri, veniturile publicitare sunt principala surs\ de venit, `n lipsa acestora existen]a lor fiind compromis\. Din acest punct de vedere, blocarea anun]urilor publicitare este un act lipsit de respect pentru proprietarii site-urilor, care ofer\ acces gratuit la rezultatul muncii lor f\r\ a beneficia de venituri de pe urma acesteia. Aplica]iile de filtrare a traficului HTTP nu au ap\rut `ns\ f\r\ a exista cerere pentru ele, iar interesul pentru acestea dovede[te c\ utilizatorii sunt deranja]i de con]inutul care ajunge `n browser-ul lor. Cine rupe atunci simbioza dintre utilizatori [i furnizorii de con]inut? ~nceputurile publicit\]ii online au adus `n browserele utilizatorilor elemente grafice simple: bannere de tip text [i imagini GIF sau JPG. Acestea erau `n general discrete [i nu deranjau prea mult utilizatorii. Odat\ cu generalizarea suportului JavaScript, au `nceput s\ apar\ `ns\ [i primele [icane din partea clien]ilor [i agen]iilor de publicitate care confund\ agresivitatea promov\rii cu eficien]a campaniilor: ferestre de tip pop-up, redirec]ion\ri c\tre alte pagini [i ferestre f\r\ elemente de control. Aceste metode de promovare au fost completate de GIF-urile animate [i, ulterior, de anima]iile Flash. Odat\ cu acest format utilizatorii s-au confruntat cu un nou inamic, care nu `i deranja doar pe ei, ci [i pe cei afla]i `n jurul lor: sunetul. Reac]ia utilizatorilor a fost sub`n]eleas\,

ap\rnd aplica]iile menite s\ blocheze scripturi, bannere, anima]ii Flash [i obiecte Java. Prin aceste metode dure de `nl\turare a con]inutului publicitar, utilizatorii au creat practic o replic\ online a mi[c\rilor de protest active cunoscute sub denumirea de nesupunere civic\. Aceast\ jacquerie online nu este direc]ionat\ `mpotriva unor creatori de con]inut, aplica]iile de filtrare avnd posibilitatea debloc\rii unor site-uri anume, ci `mpotriva agen]iilor publicitare [i clien]ilor acestora, care nu ]in cont de ni[te reguli elementare de etichet\, invadndu-le paginile cu un con]inut care `i deranjeaz\ chiar [i pe cei mai calmi dintre utilizatori. Procedura de testare Sistemul pe care au fost testa]i cei [ase candida]i a constat dintr-o platform\ AMD cu un procesor Sempron 3000+ ajutat de o cantitate de 1024 MB memorie. Criteriile pe baza c\rora s-a calculat nota final\ au fost pe de o parte resursele [i compatibilitatea, [i pe de alt\ parte ergonomia, care au reprezentat cte 25 de procente din not\, [i facilit\]ile care au reprezentat 50 de procente. Sistemul de operare utilizat a fost Windows XP, browserele `n cadrul c\rora s-a urm\rit eficien]a filtr\rii fiind Mozilla Firefox 3, Internet Explorer 8 Beta 2 [i Google Chrome 1.0 Dorian Prodan dorian.prodan@xtrempc.ro

Test Protecia browser-ului

Software &

Comunicaii

Foxy 1.8.1
Foxy este o solu]ie complex\ de filtrare a con]inutului Web, oferind o suit\ de instrumente suplimentare interesante, cum ar fi rescrierea headerelor HTTP sau blocarea scripturilor din cadrul paginilor. Integrarea produsului cu browserele utilizatorului se face foarte u[or, aplica]ia func]ionnd ca un server proxy local. Rutina de instalare este banal\, aceasta aplicnd automat schimb\rile pentru browser-ul Internet Explorer [i celelalte aplica]ii care folosesc aceste set\ri. Pentru restul aplica]iilor, este necesar\ schimbarea manual\ a modalit\]ilor de conectare la re]ea, astfel `nct traficul s\ fie redirec]ionat c\tre acest server proxy local. Singura interfa] pentru aceast\ aplica]ie este cea de tip Web, aceasta putnd fi accesat\ direct din browser prin conectarea la adresa localhost:8080. Foxy `mparte rutinele de filtrare `n mai multe categorii. Prima dintre acestea este modulul de blocare a scripturilor, acesta interceptnd script, applet i object. Urm\toarele dou\ categorii se ocup\ de blocarea con]inutului HTML `n func]ie de domeniul surs\ [i de cuvintele-cheie prezente `n cadrul adreselor URL, fiind suportat [i caracterul wildcard, care permite acoperirea rapid\ a unor game de subdomenii sau tipuri de resurse.

Produc\tor: 2-Power-N Web: www.2-power-n.com Tip licen]\: comercial, 17.99USD

Verdict

6.91

Privoxy 3.0.10
Privoxy a fost cunoscut, pn\ la sfr[itul anilor 90, sub denumirea de Junkbuster. Odat\ cu lichidarea companiei omonime, codul aplica]iei Junkbuster a fost publicat sub licen]\ GNU GPL, ceea ce i-a permis dezvoltatorului Stefan Waldherr s\ continue munca la acest proiect, introducnd facilit\]i noi deosebite. Ca multe alte produse open source, Privoxy nu este un etalon al ergonomiei. De[i are att o interfa]\ grafic\, ct [i una Web, acestea sunt neprietenoase. Configur\rile reale ale filtrelor [i ale ac]iunilor pe care Privoxy le va executa `n momentul `n care va detecta un element care trebuie eliminat se vor face exclusiv `n modul text, utilizatorul trebuind s\-[i asume sarcina nepl\cut\ de a deslu[i sintaxa aplica]iei [i modul de lucru general. Site-ul aplica]iei ofer\ o serie de exemple i tutoriale, acestea fiind utile pentru utilizatorii `ncep\tori. Cei care vor fi nemul]umi]i de rezultate vor trebui s\ se avnte `ns\ `n jungla fi[ierelor de configurare. ~n mod implicit, Privoxy vine cu o list\ de filtre gata preg\tite. Acestea cuprind reguli generice menite nu doar s\ filtreze con]inutul Web, ci s\ [i modifice headerele HTTP trimise sau primite. Odat\ definite, aceste filtre pot fi grupate pentru a fi apelate rapid din cadrul altor seturi de reguli: Actions.

Produc\tor: Privoxy Team Web: www.privoxy.org Tip licen]\: open source

Verdict

7.53

Ad Muncher 4.72
Ad Muncher este, f\r\ `ndoial\, cea mai celebr\ aplica]ie de filtrare a con]inutului Web. Acesta permite filtrarea `n cadrul oric\rei aplica]ii care transfer\ date prin intermediul protocolului HTTP. Fa]\ de alte solu]ii similare, Ad Muncher este un program care ruleaz\ `n Tray, neputnd fi rulat ca serviciu Windows. Aplica]ia ofer\ o list\ implicit\ de liste de filtrare suficient de bogat\ [i complex\ pentru a acoperi 80% din banerele incluse `n cadrul paginilor testate. Aceast\ list\ se actualizeaz\ automat, permi]nd men]inerea unei protec]ii la zi. Utilizatorii care descoper\ pagini care con]in `nc\ bannere sau scripturi publicitare `[i pot crea propriile filtre, acestea permi]nd blocarea unor adrese Web sau filtrarea unor elemente specifice. Dincolo de aceste dou\ metode principale de blocare a elementelor nedorite, Ad Muncher ofer\ [i posibilitatea filtr\rii anumitor cuvinte-cheie, a c\ror validare va permite `nlocuirea lor cu alte cuvinte sau p\strarea anonimit\]ii online prin redirec]ionarea traficului c\tre o serie de servere proxy publice. Din tolba de instrumente nu puteau lipsi rutinele de blocare a fi[ierelor cookie, de blocarea a pop-up-urilor [i a altor elemente Web deranjante (muzic\ de fundal, imagini GIF animate sau scripturi de redimensionare a paginilor).

Produc\tor: Murray Hurps Web: www.admuncher.com Tip licen]\: comercial, 20.5USD

Verdict

8.32

AllegroSurf 8.1.0.6
AllegroSurf nu este o aplica]ie de filtrare desktop `n adev\ratul sens al cuvntului, fiind o solu]ie de tip proxy care ofer\, `n afara filtr\rii Web, [i alte servicii, cum ar fi proxy FTP, RTSP sau DNS. Op]iunile server-ului proxy de filtrare WWW ofer\ foarte pu]ine op]iuni. Se poate alege blocarea con]inutului nerecomandat minorilor, se poate alege filtrarea codurilor de servire a reclamelor sau de deschidere a ferestrelor de tip pop-up [i se pot `nl\tura automat applet-urile Java [i codul JavaScript [i VBScript. ~n cazul `n care utilizatorul este deja nevoit s\ utilizeze un server proxy, AllegroSurf ofer\ posibilitatea cre\rii unul lan] proxy. Sec]iunea Filtering ofer\ 4 categorii de ac]iuni, care vor permite ajustarea cu un grad mai ridicat de fine]e a op]iunilor. ~n afara op]iunilor inerente de whitelist [i blacklist, care vor permite definirea unor excep]ii clare, aplica]ia ofer\ [i o sec]iune Site Filter Settings, care permite eliminarea, pentru anumite site-uri, a restric]iilor impuse de modulul proxy WWW. Set\rile avansate, care vor permite introducerea unor filtre generice, se g\sesc `n sec]iunea Ad Database, care ofer\ [i posibilitatea actualiz\rii manuale. Interesant\ este subsec]iunea AdSites, care permite definirea, pentru orice site Web, a subdomeniilor de pe care acesta serve[te con]inut nedorit.

Produc\tor: RhinoSoft Web: www.rhinosoft.com Tip licen]\: comercial, 59.95 USD

Verdict

6.31

februarie 2009

75

Software &
Comunicaii

Test Protecia browser-ului

Ad Extinguisher 1.0
Ad Extinguisher este cel mai simplu program din acest test, kitul de instalare constnd dintr-un singur fi[ier executabil. Avnd o dimensiune de numai 117 kilobytes, executabilul trebuie instalat, cu ajutorul parametrilor introdu[i `n linia de comand\, ca serviciu Windows, urmnd s\ ruleze `n mod automat la fiecare pornire a sistemului de operare. Acesta nu ofer\ o interfa]\ grafic\, iar op]iunile de setare a browserelor necesit\ schimb\ri manuale. Abandonat oficial din luna decembrie 2007, Ad Extinguisher nu este un produs cu viitor sigur. S\r\cia informa]iilor se reflect\ chiar [i `n manualul online oferit pe site, acesta indicnd un post local gre[it (8882 `n loc de 4534). De[i dezvoltarea acestui program s-a oprit, autorul `ncearc\ s\ men]in\ actualizat\ lista de filtre. Singura interfa]\ a aplica]iei este cea Web, accesibil\ la adresa http://ae.loc/config. Utilizatorul va putea opta pentru dezafectarea filtrelor, aplicarea lor doar la nivelul fi[ierelor grafice [i `nl\turarea complet\ a elementelor publicitare. Acestea sunt de altfel [i singurele op]iuni reale ale programului, acesta neoferind facilit\]i precum blocarea ferestrelor de tip pop-up, blocarea scripturilor sau `nl\turarea con]inutului nedorit prin intermediul unor expresii regulate.

Produc\tor: Mike Ingle Web: www.bhatt.id.au/adext Tip licen]\: freeware

Verdict

4.36

AdsCleaner 5.0
AdsCleaner este un program de [coal\ veche, aceast\ scurt\ caracterizare nefiind `ns\ una pozitiv\. Aplica]ia ofer\, pe lng\ op]iunile de filtrare, [i o serie de instrumente cu o utilitate discutabil\, care nu fac dect s\ sporeasc\ necesarul de resurse. AdsCleaner este o aplica]ie desktop care `ns\ func]ioneaz\ doar cu browser-ul Internet Explorer, ceea ce `i reduce drastic utilitatea. Instalarea implicit\ aduce un o nou\ icoan\ `n tray, care ofer\ acces la op]iunile aplica]iei, [i dou\ bare de instrumente `n cadrul browser-ului Internet Explorer, care ocup\ un spa]iu nejustificat de pu]inele facilit\]i utile introdus astfel. Din punct de vedere al func]ionalit\]ii, AdsCleaner 5 ofer\ dou\ op]iuni: filtrarea banerelor publicitare [i blocarea ferestrelor de tip pop-up. Ultima facilitate este oarecum inutil\, pu]inele bannere care eludeaz\ modulele similare implementate `n cadrul versiunilor 7 [i 8 ale produsului Microsoft nereprezentnd o justificare serioas\. Filtrarea con]inutului Web se face prin aplicarea unei liste simple de filtre, f\r\ suport RegExp, [i prin blocarea elementelor grafice de anumite dimensiuni. Aceste filtre implicite sunt destul de neeficiente, utilizatorul fiind obligat s\-[i adauge propriile [abloane pentru a beneficia de o protec]ie cu adev\rat eficient\.

Produc\tor: SoftInform Company Web: www.adscleaner.com Tip licen]\: comercial, 34.95 USD

Verdict

4.51

Super Ad Blocker 4.6


Produs [i comercializat de aceea[i companie care ofer\ [i cunoscutul produs antispyware SUPERR AntiSpyware, Super Ad Blocker este un produs simplu, dar cu o eficien]\ destul de ridicat\ dedicat utilizatorilor care nu doresc s\-[i complice via]a cu aplica]ii complexe care necesit\ set\ri suplimentare. Versiunea gratuit\ a aplica]iei SUPER Antispyware este inclus\ `n cadrul acestui produs, oferind un strat suplimentar de protec]iei. Super Ad Blocker este capabil s\ intercepteze urm\toarele tipuri de con]inut: ferestre pop-up, reclame Flash, bannere publicitare cu dimensiuni standard, reclamele introduse prin intermediul scripturilor [i leg\turile sponsorizate oferite de c\tre motoarele de c\utare. Cei care `ns\ vor dori s\ introduc\ filtre suplimentare pentru blocarea unor elemente HTML nedorite vor constata c\ nu le este oferit\ o astfel de op]iune. ~n afara listelor de filtre implicite, care ofer\ o rat\ bun\ de interceptare [i care pot fi actualizate online, utilizatorul nu poate introduce elemente noi. Acest aspect va exclude din start aplica]ia de pe lista utilizatorilor cu preten]ii. Exist\ `ns\ posibilitatea cre\rii unei liste a site-urilor care pot afi[a bannere (sau care func]ioneaz\ defectuos din cauza filtr\rii), precum [i aceea a debloc\rii anumitor elemente specifice.

Produc\tor: SuperAdBlocker Web: www.superadblocker.com Tip licen]\: comercial, 29.95 USD

Verdict

5.11

Proxomitron 4.5
Abandonat `n 2004, `n urma decesului lui Scott R. Lemon, unicul dezvoltator al acestei aplica]ii, Proxomitron este `nc\ una dintre cele mai impresionante aplica]ii de filtrare a traficului generat de aplica]iile Web. Interfa]a este deosebit de simpl\, oferind practic acces la toate op]iunile aplica]iei. Utilizatorului `i sunt oferite 5 checkbox-uri, care permit cuplarea [i decuplarea filtr\rii Web, a modific\rii din mers a headerelor HTTP trimise [i primite, controlul anima]iilor GIF [i un eventual server proxy suplimentar necesar pentru conectare. Butoanele Web pages [i Headers ofer\ o serie impresionant\ de op]iuni suplimentare, doar un mic num\r dintre acestea fiind activate `n mod implicit. Utilizatorul `[i poate particulariza experien]a activnd [i alte op]iuni, fiecare dintre acestea putnd fi editate pentru a genera un anumit tip de r\spuns (blocarea complet\ a elementului deranjat sau afi[area unui text alternativ). Cei care vor avea r\bdare s\ descopere ce impact au aceste op]iuni vor beneficia `n final de o filtrare foarte eficient\. Cei care nu vor fi nici acum mul]umi]i de rezultate pot edita manual fi[ierele de configurare, acestea folosind o sintax\ inteligibil\, care permite crearea rapid\ a unor reguli de filtrare sau blocare a traficului.

Produc\tor: Scott R. Lemon Web: www.proxomitron.info Tip licen]\: freeware

Verdict
76
februarie 2009

6.84

Test Protecia browser-ului


Ad Muncher Privoxy 3.0.10 Foxy 1.8.1 Proxomitron AllegroSurf 8.1 Super Ad Blocker 4.6

Software &
AdsCleaner Pro 5.0 Ad Extinguisher 1.0

Comunicaii

PRIVOXY

AD EXTINGUISHER

Produc\tor Licen]\ Adres\ Web Resurse [i compatibilitate Resurse [i compatibilitate Eficien]\ filtrare implicit\ Compatibilitate browser Ergonomie Creare reguli noi Interfa]\ Web Interfa]\ desktop Rulare ca serviciu Rapoarte [I statistici Integrare browser Setare automat\ proxy Help Func]ionalitate Filtrare domeniu Filtrare dimensiuni bannere Filtrare imagini tracking Filtrare cuvinte cheie Filtrare scripturi Filtrare elemente HTTP Filtrare pop-up-uri Filtrare fi[iere cookie Filtrare expresii generice Filtrare expresii regulate Filtrare con]inut adul]i List\ permisii (whitelist) Proxy chain Actualizare automat\ filtre Nota final\ Resurse [i compatibilitate Ergonomie Func]ionalitate Verdict

Murray Hurps comercial, 20.5 USD www.admuncher.com 8 8 9 8 Nu Da Nu Da Da Nu este necesar Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da 8.66 6.62 9.00 8.32

Prixovxy Team open source www.privoxy.org 9 8 9 3 Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu 8.66 4.87 8.30 7.53

2-Power-N Scott R Lemon Rhinosoft SuperAdBlocker SoftInform Company comercial, 17.99 USD freeware comercial, 59.95 USD comercial, 29.95 comercial, 34.95 USD www.2-power-n.com www.proxomitron.info www.rhinosoft.com www.superadblocker.com www.adscleaner.com 7 6 8 7 Da Nu Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Da Nu 7.00 6.50 7.07 6.91 9 7 9 7 Par]ial Da Nu Da Nu Nu Da Da Da Da Nu Da Da Da Da Da Da Nu Da Da Nu 8.33 4.87 7.07 6.84 9 7 9 8 Nu Da Da Da Nu Nu este necesar Da Da Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Nu Da Da Da Nu 8.33 6.62 5.14 6.31 5 7 9 1 Nu Da Nu Da Da Nu este necesar Da Nu Da Nu Nu Da Da Da Nu Nu Nu Nu Da Nu Da 7.00 5.75 3.85 5.11 6 5 3 8 Nu Da Nu Nu Da Nu Da Da Da Nu Nu Nu Da Da Nu Da Nu Nu Da Nu Da 4.66 4.37 4.50 4.51

Mike Ingle freeware www.bhatt.id.au/adext 9 1 8 3 Da Nu Da Nu Nu Nu Da Da Da Nu Da Da Nu Nu Nu Da Nu Nu Nu Nu Da 6.00 3.75 3.85 4.36

C{TIG|TORII CONCURSULUI DIN XTREMPC 105 SUNT: 1. Premiul 1, BitDefender Total Security 2009 - Octavian Guu 2. Premiul 2, BitDefender Internet Security 2009 - Cristi Matei 3. Premiul 3, BitDefender Antivirus 2009 - Gabriela Nechioaea
februarie 2009

77

Software &
Comunicaii

Feature Conectare la distan

CONECTARE LA DISTAN
ORICND, ORIUNDE...
Pentru un utilizator avansat, calculatorul personal este unul dintre cele mai importante repere ale spa]iului personal. Chiar dac\ terminalele mobile inteligente ofer\ foarte multe func]ii avansate, acestea nu pot rula sau nu dispun `ntotdeauna de aplica]ii care s\ egaleze produsele cu care acest utilizator s-a obi[nuit [i pe care le utilizeaz\ pe calculatorul personal. Iar dac\ sistemul la care acest utilizator are acces atunci cnd este departe de cas\ ofer\ aceste posibilit\]i, fi[ierele personale, care nu vor putea fi `ntotdeauna purtate pe un stick USB, r\mn [i ele departe. Lumea aplica]iilor Windows ofer\ `ns\ solu]ii de conectare care vor putea rezolva aproape orice problem\ de acest gen. 78
februarie 2009

Aplica]iile care vor fi cuprinse `n cadrul acestui articol sunt, prin `nsu[i scopul [i natura lor, produse software care necesit\ acces necondi]ionat la Internet. ~nainte de a purcede la setarea [i utilizarea lor, utilizatorii vor trebui s\ cunoasc\ foarte bine modul prin care `[i pot seta firewall-ul sau router-ul utilizat. UNDE MI ESTE CALCULATORUL? De[i alocarea unui IP static de c\tre providerul de Internet nu pare o op]iune prea interesant\, aceasta `[i va dovedi importan]a `n momentul `n care utilizatorul va dori s\-[i acceseze calculatorul de acas\. Orice restartare a conexiunii va aduce cu ea [i schimbarea adresei IP [i, `n lipsa unor m\suri de precau]ie, pierderea leg\turii cu acesta. DynDNS (www.dyndns.com) este probabil cel mai cunoscut furnizor de servicii DNS care ofer\ subdomenii gratuite care se pot actualiza fie prin intermediul unei aplica]ii desktop, fie direct din op]iunile unui eventual router prezent `n re]eaua local\. Acest serviciu va permite alegerea unui subdomeniu pe placul utilizatorului `n cadrul unor domenii achizi]ionate de companie [i actualizarea, la fiecare schimbare de IP, a `nregistr\rilor serverelor DNS. Astfel, utilizatorul `[i va putea reg\si `ntotdeauna sistemul prin apelarea acestui nume de domeniu `n locul unei adrese IP schimb\toare. Cei care de]in propriul lor domeniu, dar doresc s\-[i creeze [i un subdomeniu dinamic

vor putea apela la serviciile gratuite ZoneEdit, care ofer\ acelea[i func]ii, dar permit [i g\zduirea gratuit\ a serverelor DNS pentru domeniile ter]ilor. ~n acest caz `ns\ trebuie verificat `n prealabil dac\ router-ul utilizatorului, `n caz c\ acesta exist\, ofer\ suport pentru acest serviciu. DESKTOP LA DISTAN ~n cadrul num\rului 91 al revistei, c[tig\torul testului de clien]i a fost aplica]ia Dameware Mini Remote 6. Aceasta este `ns\ o aplica]ie comercial\, utilizatorii sistemelor de operare Windows XP Profesional sau Vista Ultimate putnd apela la gratuitul [i comodul Remote Desktop Connection. Oferind criptare [i autentificare, acest produs este o solu]ie sigur\ care va permite rularea aplica]iilor avide dup\ timp de procesor [i memorie RAM pe echipamentul hardware performant de acas\. Singurele penaliz\ri de vitez\ vor fi cele generate de l\]imea de band\ a conexiunii la Internet [i de afi[area elementelor grafice sau a fi[ierelor video, care nu vor beneficia de niciun fel de accelerare grafic\. Protejarea conexiunii cu parol\ este implicit\, aplica]ia server nepermi]nd utilizarea unui cont de utilizator neprotejat. O m\sur\ suplimentar\ indicat\ ar fi `ns\ schimbarea portului implicit de conectare, care se va putea face prin editarea regi[trilor (cheia HKEY_LOCAL_MACHINE/ System/CurrentControlSet/Control/TerminalServer/

Feature Conectare la distan

Software &

Comunicaii

WinStations/RDP-Tcp/PortNumber) [i restartarea serviciului Terminal Services, urmat\, `n mod evident, de conectarea la adresa IP:port_number din cadrul clientului. Conectarea se va putea face att de pe un sistem Windows, ct [i de pe un client Mac OS X sau Linux, pentru acesta din urm\ suportul fiind `ns\ limitat. Cei care vor dori s\-[i acceseze sistemul prin intermediul telefonului mobil vor aprecia clientul nativ oferit de terminalele Windows Mobile, aplica]ia comercial\ RAT TSMobiles oferind suficiente op]iuni pentru a mul]umi [i utilizatorii terminalelor BlackBerry, iPhone, Palm sau a celor capabile s\ ruleze aplica]ii JME. PARTAJAREA FIIERELOR Utilizatorii care de]in deja un server FTP care ruleaz\ pe calculatorul de acas\ vor trece zmbind peste aceast\ sec]iune. Ceilal]i vor afla `ns\ care este cea mai rapid\ cale pentru setarea unui serviciu care s\ permit\ accesul rapid la fi[ierele de acas\. Setarea unui server FTP standard nu este o sarcin\ dificil\, aceasta fiind acoperit\ `n cadrul rubricii Tips & Trick din num\rul 91 al revistei. Cei care `ns\ nu vor dori s\-[i bat\ capul cu setarea conturilor de utilizator, a directoarelor aferente [i deschiderea sau forward-area porturilor `n aplica]ia firewall sau pe router vor aprecia aplica]ia HFS (HTTP File Server). Avnd doar 500KB, necernd instalare [i avnd op]iuni simple, HTTP File Server va permite partajarea unuia sau mai multor directoare `n cteva secunde. Func]ionnd `n mod implicit pe portul 80 (HTTP) f\r\ autentificare, acesta va permite utilizatorilor s\ descarce [i chiar s\ plaseze fi[iere pe discul remote prin intermediul unui simplu browser. Cei care sunt `ngrijora]i de problema securit\]ii pot opta pentru crearea de conturi protejate cu parol\, pentru schimbarea portului de conectare sau de filtre care s\ ascund\ anumite tipuri de fi[iere. Prin utilizarea acestei aplica]ii simple, orice fi[ier dorit de c\tre utilizator poate fi disponibil practic din orice col] al Internetului. MULTIMEDIA PESTE TOT Nu doar ob]inerea fi[ierelor este important\, ci [i modul prin care se faciliteaz\ accesul la acestea.

Dac\ pentru documentele obi[nuite desc\rcarea este solu]ia normal\, pentru fi[ierele multimedia exist\ `ntotdeauna o alternativ\: streaming-ul. Re]elele casnice care folosesc tehnologia UPnP AV, implementat\ de exemplu `n Windows Media Player 11 [i Media Center pentru Windows Vista, dar [i `n cadrul altor echipamente de re]ea cum ar fi routere sau servere media, beneficiaz\ de metode foarte simple [i elegante de conectare a echipamentelor compatibile. Partajarea acestora devine `ns\ ceva mai dificil\ atunci cnd se urm\re[te conectarea din exteriorul re]elei datorit\ necesit\]ii utiliz\rii protocolului UPnP. Solu]ia o reprezint\ aplica]ia desktop ORB, un `nlocuitor pentru serverele media clasice. Dup\ instalarea aplica]iei, crearea contului obligatoriu de utilizator, selectarea porturilor prin care se va face conectarea (80 [i 554) [i forward-area sau deschiderea acestora, utilizatorul se va putea autentifica online pentru a primi o interfa]\ Web bazat\ pe AJAX care permite r\sfoirea libr\riilor media ale fi[ierelor de acas\. De[i aplica]ia ofer\ [i posibilitatea r\sfoirii [i deschiderii imaginilor [i diverselor documente, aspectul media este cel mai important, `n cazul de fa]\. Utilizatorul va putea naviga `ntre acestea [i va putea alege filmul sau piesa audio dorit\, un simplu dublu click deschiznd acest fi[ier `n playerul asociat. Se pot alege chiar [i formatele pe care utilizatorul le g\se[te optime, printre acestea reg\sindu-se Real Media, Flash Video [i Windows Media. Spre deosebire de solu]iile destinate mediului casnic amintite `n deschidere, care permit vizionarea `n condi]ii foarte bune f\r\ a face recodarea fluxurilor media, fi[ierele video oferite prin intermediul aplica]iei ORB sunt recomprimate, calitatea imaginii finale fiind vizibil inferioar\ celei originale. Mai mult, nu se vor putea utiliza nici fi[ierele externe care con]in subtitr\ri, acestea nefiind indexate de c\tre aplica]ia server. }innd cont `ns\ c\ vitezele de conectare nu vor fi `ntotdeauna suficient de mari pentru streaming-ul la o rezolu]ie mare, aceste neajunsuri pot fi trecute cu vederea. Pe lng\ fi[iere media, ORB poate accesa [i tunerele TV [i camerele Web, suportul pentru acestea fiind `ns\ ceva mai restrictiv. Cei care doresc s\ utilizeze aceste facilit\]i pot verifica compatibilitatea fie online,

fie prin inspectarea pachetului software al tv-tuner-ului. Nu doar calculatoarele se vor putea bucura de ORB, ci [i terminalele mobile capabile s\ ruleze fi[iere Windows media, Real media sau 3GP media `n regim de streaming. ...DAR ESTE STINS! Aceasta este cea mai mare problem\ pe care o poate `ntmpina un utilizator deoarece un calculator stins nu valoreaz\ prea mult. Pu]inii utilizatori ai unor routere avansate sau care dispun de un firmware particularizat vor putea efectua aceast\ opera]iune de pornire de la distan]\ prin pornirea suportului Wake on LAN din BIOS-ul pl\cii de baz\ [i apelarea rutinelor de control a acestei op]iuni din interfa]a router-ului. Datorit\ naturii pachetelor WOL (broadcast), trezirea unui calculator necesit\ `n mod obligatoriu prezen]a unui router. Mai mult, aceste routere trebuie s\ ofere suport pentru forward-ul pachetelor primite pe un port anume (pentru WOL este recomandat portul 9) c\tre o adres\ IP de broadcast, ceea ce va permite trimiterea acestui pachet c\tre orice calculator din re]eaua intern\ [i pornirea celui care corespunde adresei MAC incluse `n cadrul pachetului special UDP trimis. Odat\ trecut de aceste etape, utilizatorul va mai trebui s\ noteze adresa MAC a adaptorului de re]ea. Transmiterea acestui pachet se poate face prin diverse metode. Un punct bun de plecare este pagina Web http://www.depicus.com/wake-onlan/woli.aspx, care ofer\ mai mul]i clien]i desktop necesari pentru utilizarea Wake on Lan [i un foarte util client Web, necesar atunci cnd utilizatorul trece printr-un firewall restrictiv. Utilizatorul va trebui doar s\ completeze corect datele cerute. MAI MULT? Ingeniozitatea utilizatorilor nu are limite, aplica]ii mai bune dect cele descrise aici sau metode mai elegante de partajare a fi[ierelor [i a altor resurse putndu-se g\si acum sau `ntr-un viitor apropiat. Aceste metode simple sunt `ns\ un punct de pornire `n c\utarea unor metode inedite de utilizare a sistemului de acas\. Dorian Prodan dorian.prodan@xtrempc.ro
februarie 2009

79

Software &
Comunicaii

Laborator Freeware
Monitorizare re]ea Manager de band\

Server FTP

Home FTP Server 1.7.5

NetWorx 4.6.0

NetBalancer 0.8.5

Partajarea unor fi[iere cu un alt utilizator nu este `ntotdeauna o sarcin\ simpl\, utilizatorii `ncep\tori avnd, de multe ori, probleme cu setarea corect\ a unui server ftp [i cu crearea conturilor de utilizator. Dup\ cum se poate observa [i din denumirea produsului, Home FTP Server este o solu]ie simpl\ conceput\ pentru ace[tia. INSTALARE DINTR-UN CLICK Avnd o dimensiune de numai 1MB, kitul aplica]iei ofer\ o rutin\ de instalare deosebit de simpl\. Dup\ aceast\ etap\, utilizatorul poate porni aplica]ia, care va rula `n Tray, [i purcede la setarea op]iunilor. ~n mod implicit, aplica]ia va permite conectarea utilizatorilor anonimi, fiind necesar\ `ns\ setarea directorului-mam\. ~n mod implicit, aplica]ia folose[te portul de conectare 21, standard pentru conexiunile FTP [i portul 1024 pentru transferul de , fi[iere. Suplimentar, utilizatorul poate seta o gam\ de porturi necesare pentru conexiunile de date, lipsind `ns\ set\rile necesare rul\rii aplica]iei `n spatele unui router. Utilizatorul poate defini utilizatorii [i drepturile aferente, fiind chiar posibil\ crearea de directoare virtuale, filtre pentru fi[iere sau limite ale transferurilor de band\. Serverul, care poate fi setat s\ ruleze la fiecare pornire a sistemului de operare, poate fi controlat op]ional prin intermediul unei interfe]e Web. MICI LACUNE ~n afara lipsei suportului pentru conexiunile la Internet care se bazeaz\ pe Network Address Translation, aplica]ia duce lipsa unui serviciu Windows, care ar permite rularea acestuia independent de contul de utilizator autentificat. O alt\ problem\, mai pu]in important\, ar putea fi [i lipsa unui server Web integrat, care ar permite utilizatorilor s\ se conecteze mai u[or.
Contact
Produc\tor Web Ari Pikivirta http://downstairs.dnsalias.net

Sub denumirea NetWorx, compania SoftPerfect Research ofer\ un instrument foarte util celor interesa]i de supravegherea cantitativ\ a datelor transferate prin intermediul re]elei, acesta incluznd [i o serie de instrumente suplimentare foarte utile. DE VEGHE IN LAN Principalul scop al aplica]iei NetWorx este afi[area traficului generat prin intermediul adaptorului de re]ea [i a acestor informa]ii `ntr-un mod grafic. Toate aceste date sunt centralizate, fiind posibil\ departajarea acestora pe zile, s\pt\mni sau luni [i, bine`n]eles, [i pe perioade particularizate, `n func]ie de necesit\]ile utilizatorului. ~n plus, cei care utilizeaz\ leg\turi la Internet cu conectare la cerere pot vizualiza [i informa]ii despre aceste sesiuni. ~n plus, ace[tia pot alege deconectarea automat\ a conexiunii `n cazul dep\[irii unei cantit\]i prestabilite de date, op]iune util\ celor care utilizeaz\ conexiuni costisitoare, cum ar fi cele de tip 3G. Interesant\ este [i op]iunea Speed Meter, acesta permi]nd `nregistrarea cantit\]ilor de date la cerere [i generarea unor statistici `n momentul opririi activit\]ii. Chiar dac\ acest modul nu este unul de benchmark, acesta poate `nregistra [i afi[a cu succes performan]ele conexiunii la re]ea. BONIFICAII SOFTWARE Produc\torul a introdus [i o serie de alte instrumente utile. Cunoscutele comenzi Ping [i Traceroute pot fi apelate acum direct din Tray, oferind [i un mod de afi[are grafic. Interesant\ este [i op]iunea NetStat, care ofer\, suplimentar fa]\ de utilitarul omonim nativ Windows, [i posibilitatea re`mprosp\t\rii automate a tabelei aplica]iilor active.
Contact
Produc\tor Web SoftPerfect Research www.softperfect.com/

O lege nescris\ a calculatoarelor spune c\ l]imea de band\ a conexiunii la Internet nu este niciodat\ suficient\. Dac\ aceasta `ns\ nu se poate m\ri la infinit, o solu]ie foarte bun\ este managementul dinamic de band\. DE LA MIC LA MARE Principiul care st\ la baza aplica]iei NetBalancer este destul de simplu [i u[or de `n]eles: fiecare aplica]ie care genereaz\ trafic de re]ea este monitorizat\ [i, pe baza unor priorit\]i pe care utilizatorul le poate seta manual, `n func]ie de dorin]e [i necesit\]i, cantitatea de date transferat\ este ajustat\ astfel `nct s\ nu `mpiedice traficul unei aplica]ii cu prioritate superioar\ [i s\ nu satureze l\]imea de band\ total\. De exemplu, unei aplica]ii care consum\ o l\]ime de band\ apreciabil\, cum ar fi un client P2P, i se poate aloca o prioritate sc\zut\, aceasta ne`mpiedicnd transferul cu viteze mari. ~ns\ `n momentul `n care aplica]iile cu o prioritate superioar\, cum ar fi browserele sau clien]ii de mesagerie, au nevoie de o l\]ime de band\ care s\ asigure confortul utilizatorului, clientul P2P va fi `ncetinit pentru a satisface aceste cerin]e nou ap\rute. OPIUNI SUFICIENTE Fiind o aplica]ie destinat\ utilizatorilor casnici, NetBalancer nu are op]iuni complicate. ~n interfa]a principal\ se pot vizualiza aplica]iile curente, se poate seta una dintre cele trei trepte de prioritate [i se pot aloca chiar limite stricte de vitez\, toate acestea fiind delimitate pentru download [i upload. Op]iunea Level Severity permite ajustarea diferen]elor dintre cele trei trepte de alocare, utilizatorul putnd alege, dac\ este cazul, [i interfe]ele de re]ea asupra c\rora urmeaz\ s\ se aplice restric]iile.
Contact
Produc\tor Web SeriousBit www.seriousbit.com

Detalii
Versiune Sistem Program-gazd\ Tip de licen]\ 1.7.5 Windows XP/2003/Vista freeware

Detalii
Versiune Sistem Program-gazd\ Tip de licen]\ 4.6.0 Windows XP/2003/Vista freeware

Detalii
Versiune Sistem Program-gazd\ Tip de licen]\ 0.8.5 Windows XP/2003/Vista freeware

Evaluare general\
+ setare simpl\ + criptare SSL - lips\ suport NAT - lips\ suport HTTP

Evaluare general\
+ + + + rapoarte detaliate despre traficul de re]ea benchmark throughput instrumente de re]ea suplimentare resurse consumate

Evaluare general\
+ + + + alocare dinamic\ a traficului limitare strict\ a aplica]iilor grafice intuitive vitez\ bun\ de procesare [i interpretare

Verdict

Verdict

Verdict

80

februarie 2009

Laborator Freeware
Utilitar sistem Editare foto Player multimedia

Software &

Comunicaii

WinAFC 0.9.2

Photoscape 3.3

AllPlayer 3.7.6.5

Procesoarele cu mai multe nuclee au devenit produse hardware banale, utilizatorii avnd acum acces u[or la sisteme cu dou\, trei, patru sau chiar mai multe nuclee. Din p\cate, software-ul nu a ]inut prea bine pasul impus de avansul hardware-ului, utilizarea acestor nuclee fiind defectuoas\. Chiar dac\ sistemul de operare Windows ofer\ posibilitatea controlului execu]iei aplica]iilor, aceste set\ri se fac `n mod automat [i nu folosesc metode avansate de echilibrare a `nc\rc\rii. CUI I FOLOSETE? Rularea for]at\ a unei aplica]ii pe unul sau mai multe nuclee poate aduce o serie de avantaje. De acesta pot beneficia aplica]iile care `ntmpin\ probleme `n momentul rul\rii pe un sistem multicore, procesele native multicore care sunt mari consumatoare de resurse [i care pot fi `mp\r]ite astfel `ntre nuclee sau chiar aplica]iile native multiprocesor, care pot fi optimizate pentru a beneficia de avantajele arhitecturilor asimetrice, cum ar fi cele din procesoarele Core2Quad. Nu `n ultimul rnd, de acesta se vor bucura [i cei care vor s\ testeze aplica]iile `n diferite medii sau care efectueaz\ teste hardware [i software. SETRI CAM DIFICILE Fiind o aplica]ie spartan\, configur\rile aplica]iilor [i aloc\rilor de procesor se vor face exclusiv prin editarea unui fi[ier text. Din fericire, site-ul produc\torului ofer\ exemple multiple elocvente, care vor permite configurarea corect\ a modului `n care aplica]ia va intercepta aplica]iile dorite [i le va aplica set\rile de afinitate. Dincolo de aceste set\ri de baz\, aplica]ia va permite [i echilibrarea proceselor `n func]ie de timpul de procesor sau de memoria consumat\, precum [i setarea priorit\]ii acestor procese.
Contact
Produc\tor Web Gabriel Marin http://affinitychanger.sourceforge.net

Mai mult dect un simplu editor de imagini, Photoscape este o suit complex\ de utilitare pentru managementul, editarea primar\, importul [i tip\rirea imaginilor menit\ s\ ofere toate facilit\]ile pe care un utilizator nepreten]ios [i le-ar putea dori. DE LA VIZUALIZARE LA TIPAR Interfa]a principal\ a aplica]iei este de tip tabular, aceasta permi]nd navigarea comod\ `ntre modulele de r\sfoire a directoarelor cu imagini, de editare, de prelucrare automatizat\ a mai multor fi[iere, de aranjare `n pagin\ a mai multor imagini pe baza unor [abloane prestabilite, de combinare a imaginilor sub forma unor colaje sau a unor anima]ii GID simpliste [i, evident, de aranjare a imaginii `n vederea tip\ririi. Op]iunile de editare a imaginii sunt relativ pu]ine, dar acoper\ nevoile de baz\ pentru procesarea fotografiilor personale. ~n afara clasicelor reglaje de culoare, contrast [i luminozitate, care au [i op]iuni de automatizare, utilizatorul poate crea rame virtuale, poate desena forme vectoriale simple, poate suprapune un text sau poate corecta erorile de tip ochi ro[ii. Majoritatea acestor ajust\ri se pot aplica [i asupra unui grup de fi[iere prin modulul batch Editor. Op]iunea de combinare permite lipirea automat\, `nso]it\ de redimensionare, a unor imagini, iar anima]iile GIF sunt destinate mai degrab\ cre\rii unor slideshow-uri dect crea]iilor Web. BONIFICAIE DE FUNCII Meniul Photoscape aduce o serie de func]ii secundare interesante, cum ar fi Color Picker, captur\ de ecran, t\ierea unor imagini prin setarea coordonatelor [i un modul de import al formatelor RAW, care, de[i nu este tocmai la zi cu toate formatele, va mul]umi profesioni[tii.
Contact
Produc\tor Web MOOII TECH www.photoscape.org

Un produs care se bucur\ de succes `n ]ara natal\, Polonia, AllPlayer este un player multimedia care permite redarea unei game impresionante de formate video [i audio, oferind [i facilit\]i interesante, care nu se reg\sesc `n cadrul altor produse. Utilizatorii vor trebui s\ se acomodeze `ns\ cu cea mai prost tradus\ interfa]\ `ntlnit\ `n cadrul unui produs software. SIMPLU, DAR INSTABIL Interfa]a principal\ a aplica]iei este simpl\, amintind de defunctul MicroDVD. Avnd suport pentru teme de interfa]\ [i permi]nd [i modificarea lor, AllPlayer ofer\ un acces rapid la aproape toate func]iile disponibile direct din ecranul de baz\. Chiar dac\ a ajuns la versiunea 3.7, aplica]ia este `nc\ instabil\, blocndu-se din senin sau consumnd timp de procesor f\r\ nicio justificare. OPIUNI BOGATE Evolu]ia AllPlayer merit\ urm\rit\, rezolvarea problemelor actuale putndu-l impune ca un player puternic [i versatil. Suportul nativ pentru serviciul OpenSubtitles permite c\utarea automat\ a subtitr\rilor, `n timp ce IQ Subtitles permite ajustarea acestora pentru o lizibilitate [i cursivitate maxime. Aplica]ia permite c\utarea codec-urilor care nu sunt instalate [i actualizarea lor online. Cei care doresc o portabilitate mai bun\ a filmelor pot alege conversia intern\ oferit\ de aplica]ie, aceasta permi]nd salvarea subtitr\rilor, capitolelor [i informa]iilor adi]ionale `n cadrul unui container DivX 6. Scurt\turile pentru comenzile de baz\ pot fi redefinite, permi]nd integrarea cu o telecomand\ MCE sau similar\. ~n plus, este integrat un modul care permite vizionarea fi[ierelor video incomplete.
Contact
Produc\tor Web Artur Majtczak www.allplayer.org

Detalii
Versiune Sistem Program-gazd\ Tip de licen]\ 0.9.2 Windows 2000/XP/Vista open source

Detalii
Versiune Sistem Program-gazd\ Tip de licen]\ 3.3 Windows 2000/Xp/Vista freeware

Detalii
Versiune Sistem Program-gazd\ Tip de licen]\ 3.7.6.5 Windows 2000/XP/Vista freeware

Evaluare general\
+ func]ionare sigur\ + optimiz\ri pentru diferite procesoare + echilibrare a `nc\rc\rii - set\ri ini]iale ceva mai dificile

Evaluare general\
+ bog\]ie de module + editare foto primar\ + colaje [i aranjare `n pagin\ - suport RAW incomplet

Evaluare general\
+ c\utare online pentru subtitr\ri + manager codec-uri + suport pentru formate [i op]iuni - instabilitate

Verdict

Verdict

Verdict

februarie 2009

81

Software &
Comunicaii

Comunicaii Blackberry Storm

BLACKBERRY STORM
FURTUNA TCUT
Blackberry este un nume care a f\cut istorie, acesta fiind cunoscut chiar [i celor care nu au utilizat niciodat\ un produs din aceast\ gam\. Compania Research in Motion [i-a f\cut intrarea pe pia]\ `n 1998, atunci cnd a lansat modelul Blackberry 850. Un pager care permitea att primirea, ct [i trimiterea de mesaje, acest model a fost, `mpreun\ cu Motorola PageWriter, cu un pas `naintea concuren]ei, oferind conectare wireless, integrare cu solu]iile de mesagerie corporate, agend\ [i calendar. Patru ani mai trziu, Blackberry intra `n lumea terminalelor mobile inteligente, oferind primele modele care integrau suport GSM, push-mail, fax, SMS [i browser Web. 82
februarie 2009

Un echipament n\scut pentru mediul de afaceri, terminalele Blackberry sunt centralizate prin intermediul unei solu]ii software middleware numit\ BlackBerry Enterprise Server. Operatorii care vnd acest tip de terminale utilizatorilor finali ofer\ implicit [i servicii BES aferente, separate `ns\ de oferta standard, companiile prefernd s\-[i integreze singure aceste solu]ii software. ~n afara evidentei conectivit\]i push-mail, BES ofer\ conversia automat\ a ata[amentelor `n formatul nativ RIM, servicii de mesagerie instant\, management [i sicronizarea calendarului [i agendei [i multe alte facilit\]i de acest tip. Datorit\ acestei strnse integr\ri dintre hardware [i software, terminalele Blackberry `[i pot ar\ta `ns\ adev\rata valoare doar prin utilizarea serviciilor oferite de Blackberry Enterprise Server. MAREA SCHIMBARE PENTRU RIM Pn\ la lansarea primului model din seria 9500, Blackberry Storm, terminalele Research in Motion respectau acela[i tipar: ecran widescreen [i tastatur\ QWERTY. Pu]inele modele care s-au ab\tut de la aceast\ linie au oferit un ecran orientat vertical [i o tastatur\ ceva mai compact\, o varia]ie care era departe de o aliniere la cerin]ele industriei. Storm este prima schimbare major\ de direc]ie f\cut\ de produc\tor `n ultimii 7 ani. Primul contact cu Storm este `n mod cert favorabil, att finisajul carcasei, ct [i dimensiunile

[i greutatea acestuia l\snd impresia unui terminal solid [i fiabil. Partea frontal\, confec]ionat\ din plastic lucios, ofer\ doar 4 taste principale: butoanele de preluare [i respingere a apelului (ultimul avnd [i rolul de buton de pornire), tasta care activeaz\ meniul principal al telefonului [i care ofer\, `n cadrul aplica]iilor, acces la op]iunile [i facilit\]ile acestora, [i butonul Back. ~n partea superioar\ a terminalului se g\sesc, foarte bine camuflate, butoanele de blocare a ecranului [i butonul de blocare a convorbirii audio (Mute). Spatele terminalului este confec]ionat din aluminiu [lefuit, `n timp ce rama lateral\ este fabricat\ din acela[i material, fiind `ns\ acoperit cu un strat fin cauciucat, care ofer\ o priz\ foarte bun\ a terminalului. Aceast\ ram\ ad\poste[te conectorul jack de 3.5 care permite conectarea c\[tilor, butonul de ajustare a volumului [i declan[atorul camerei, partea opus\ fiind dedicat\ doar butonului de Voice Dial [i conectorului MicroUSB. Odat\ cu acest terminal este livrat [i un toc confec]ionat din piele. Acesta con]ine o band\ metalic\ fin\ care permite activarea senzorului telefonului, ceea ce determin blocarea automat\ a acestuia `n momentul introducerii `n toc. O alt\ problem\, blocarea conectorului audio jack, a fost [i ea rezolvat\. Vedeta principal\ a terminalului este, bine`n]eles, ecranul. Cu o diagonal\ de 3.25 inch [i o calitate excep]ional\ a imaginii, `n ciuda adncimii de numai 65 de mii de culori, acesta este un produs

Comunicaii Blackberry Storm


SPECIFICA}II
Dimensiuni: Greutate: Ecran: Camer foto:

Software &

Comunicaii

112.5x62.2x14mm 155g
360x480 pixeli, 3.25 inch, touchscreen, 65K culori

3.15MP 2048x1536 pixels, , autofocus, video, flash Procesor: Qualcomm MSM7600 624MHz Memorie: 128MB RAM Stocare: 1GB memorie intern\ Conectivitate: GSM 850/900/1800/1900, GPRS, HSDPA, EDGE, Bluetooth, USB Sistem de operare: Blackberry OS 4.7 Baterie: Li-Ion, 1400mAh Alte facilit\]i: GPS, A-GPS, jack 3.5mm, accelerometru, DataViz, MPEG4/3GP/H.264/WMV deosebit. Fiind un ecran senzitiv de tip capacitiv, acesta nu va putea fi activat dect prin atingere direct\, neputndu-se utiliza `n acest scop un stylus sau obiecte. Odat\ cu aceast\ alegere, RIM a renun]at `ns\ [i la posibilitatea introducerii scrisului de mn\, o facilitate care ar fi putut fi util\, a[a cum dovedesc facilit\]ile de acest gen din cadrul Windows Mobile. Calitatea senzorilor este foarte bun\, permi]nd navigarea comod\ prin meniuri. Pentru a prentmpina `ns\ un contact prea brutal al utilizatorilor cu lumea terminalelor f\r\ tastatur\, RIM a introdus o metod\ original\ de control: SurePress. Dac\ utilizatorul era obi[nuit s\ lanseze aplica]iile cu o simpl\ (sau eventual dubl\) ap\sare, Blackberry Storm `i va oferi ceva inedit: un ecran care poate fi ap\sat [i care se deplaseaz\ fizic, simulnd r\spunsul oferit de un buton real. SurePress va elimina complet situa]iile `n care aplica]iile erau lansate f\r\ voia utilizatorului, introducnd `ns\ alte probleme. Dac\ naviga]ia `n meniuri [i activarea op]iunilor sunt pl\cute [i sigure, SurePress `[i dovede[te sl\biciunile `n momentul utiliz\rii tastaturii virtuale QWERTY. Tastarea rapid\ a mesajelor nu este fluent\, deplasarea [i necesitatea ap\s\rii de fiecare dat\ a ecranului ducnd la o sc\dere vizibil\ de vitez\. Cei care `ns\ nu simt nevoia s\ tasteze 100 de caractere pe minut vor putea ignora acest aspect, bucurndu-se de o tastatur\ virtual\ cu dimensiuni confortabile ale tastelor [i r\spuns vizual. O alt\ problem\ ap\rut\ odat\ cu aceast\ implementare este [i spa]iul r\mas `ntre rama frontal\ [i ecran. Nu doar lumina care r\zbate prin acesta este nedemn\ pentru un terminal din aceast\ clas\, dar acest spa]iu va fi [i o cale facil\ pentru umezeal\ [i praf c\tre electronica intern\ a terminalului. PUTERNIC, DAR INCOMPLET Inima acestui terminal mobil este procesorul Qualcomm MSM7600, tactat la o frecven]\ de 624MHz. Acesta este ajutat de o memorie de sistem cu o capacitate de 128MB, ceea ce asigur\ o rulare fluent\ a sistemului de operare BlackBerry OS 4.7 `n aproape orice condi]ii. Stocarea intern\ are o capacitate de 1GB, putnd fi extins\ cu ajutorul unui card MicroSDHC. Conectivitatea este bun\, oferind suport quadband pentru 2G [i suport HSDPA `n banda de 2100MHz. Din p\cate, lipsa unui modul wireless va deranja anumi]i utilizatori, obi[nui]i s\ profite de conexiunile gratuite disponibile la munc\, acas\ sau `n alte locuri publice. Nu puteau lipsi conexiunile Bluetooth 2.0 [i USB 2.0. Acesta din urm\ utilizeaz\ un mai pu]in dorit conector MicroUSB, dar ofer\ suport Mass Storage [i posibilitatea `nc\rc\rii bateriei prin intermediul acestuia. Modulul GPS `ncorporat ofer\ suport A-GPS [i a demonstrat, `n cursul testului, c\ este o solu]ie de top. Viteza de conectare la rece a fost de circa 4 minute, reconect\rile ulterioare realiznd o pozi]ionare corect\ `n mai pu]in de 60 de secunde. Din p\cate, singura aplica]ie gata instalat\ este Maps, care folose[te acela[i set de h\r]i ca aplica]ia Google Maps, ceea ce o face inutilizabil\ pe teritoriul Romniei. MULTIMEDIA: CAMERA {I MEDIA PLAYER Renun]nd la o parte din avantajele unei platforme business, Storm recupereaz\ viguros `n domeniul multimedia. Camera foto, avnd o rezolu]ei de 3.2 megapixeli, ofer\ un senzor de bun\ calitate. Imaginile capturate sunt de bun\ calitate, utilizatorul fiind `ns\ nevoit s\ activeze manual stabilizarea (oprit\ `n mod implicit). Singura problem\, din acest punct de vedere, este durata foarte mare a opera]iunii de focalizare automat\, imortalizarea unor scene dinamice fiind o sarcin\ aproape imposibil\. Captura video se face doar la o rezolu]ie QVGA, calitatea fiind doar satisf\c\toare. Playerul multimedia este o alt\ surpriz\ foarte pl\cut\. Calitatea audio a red\rii fi[ierelor media este ridicat\, utilizatorii putnd apela, pentru corectarea parametrilor red\rii, la egalizatorul care ofer\ o serie de set\ri gata stabilite, neoferind `ns\ [i posibilitatea ajust\rii manuale a frecven]elor. Avnd la dispozi]ie [i un jack de 3.5 inch, utilizatorul va putea conecta orice casc\ stereo dore[te, calitatea celor din pachet nefiind prea bun\. Redarea filmelor pune `n eviden]\ calit\]ile excelente ale ecranului, fi[ierele H.264 redimensionate la rezolu]ia nativ\ a acestuia ar\tnd spectaculos [i putnd fi redate perfect. UN SISTEM DE OPERARE ATIPIC Cei care cunosc deja sistemul de operare Blackberry nu vor avea parte de surprize, restul utilizatorilor lund `ns\ contact cu un produs nou mai pu]in obi[nuit, care combin\ simplitatea Symbian-ului cu puterea Windows Mobile. Desktop-ul principal al terminalului cuprinde indica]iile obi[nuite (or\, dat\, starea bateriei [i a re]elei) [i 8 icoane pentru aplica]ii. Odat\ ap\sat butonul Blackberry, utilizatorul va lua contact cu ecranul pentru aplica]ii, ocazie cu care va constata c\ acele 8 aplica]ii din ecranul principal sunt de fapt primele aplica]ii din aceast\ list. Acestea pot fi organizate `n directoare sau pot figura direct `n aceast\ list\. Atotputernicul buton de meniu va func]iona `n cadrul oric\rei aplica]ii, oferind att op]iunile contextuale, ct [i butonul de comutare `ntre aplica]ii. Oferta software cuprinde un browser de o calitate ridicat\, care are probleme doar cu interpretarea scripturilor [i este v\duvit de suport Flash, clien]i de mesagerie instant\, suit\ Office complet\ [i alte aplica]ii dedicate mediului de afaceri. Avnd integrat un accelerometru, Storm beneficiaz\ de rotirea automat\ a imaginii `n orice ecran al sistemului de operare. Sensibilitatea acestui modul nu este `ns\ ajustat\ prea bine, utilizatorul urmnd s\ se confrunte ocazional cu situa]ii `n care terminalul pare a avea o voin]\ proprie. CINE VA CUMP|RA TERMINALUL? Din punct de vedere al facilit\]ilor, Blackberry Storm nu aduce nimic `n plus fa]\ de modelele recente livrate de RIM. Posibilii cump\r\tori vor fi actualii utilizatori ai terminalelor Blackberry care vor fi dispu[i s\ cedeze o parte din ergonomie `n favoarea design-ului [i acei poten]iali doritori de servicii Blackberry care nu au fost atra[i de nici unul dintre modele clasice ale companiei. Cei care nu se reg\sesc pe aceast\ scurt\ list\ ar trebui s\ se gndeasc\ de dou\ ori `nainte de achizi]ie: chiar dac\ Storm este un terminal foarte interesant, concuren]a ofer\ terminale cel pu]in la fel de puternice [i independente de serviciile operatorului. Dorian Prodan dorian.prodan@xtrempc.ro
februarie 2009

83

Jocuri

jocuri
What do Wii play?
Ultima or Nouti din lumea jocurilor Kings Bounty: Armored Princess Street Fighter IV Jocurile anului 2009
Anda Dr\gnu]\ anda.dragnuta@xtrempc.ro

Start

085 088 090 092 098

Mirrors Edge

Cele ce urmeaz\ nu pot fi sintetizate dect `n englez\, pentru c\ aceste simple patru cuvinte adun\ `n ele o `ntreag\ reorientare a industriei de jocuri, nu neap\rat din cauza crizei economice, ci mai curnd din cauza crizei de idei. PC-ul r\mne din ce `n ce mai `n urm\ ca platform\ de jocuri, de[i nu se poate spune c\ va muri; consolele `ns\ cunosc un avnt comparabil cu cel din epoca de `nceput a sistemelor de divertisment interactiv pentru acas\.
La o prim\ vedere, avem trei categorii de console: PS2 [i Wii (comparabile ca putere de calcul [i grafic\, de[i prima a ajuns aproape de finalul vie]ii), PSP [i DS la console portabile [i PS3 [i Xbox360 pentru next-gen. ~n 2008, Nintendo conduce lejer la vnz\ri, cu aproape 33de milioane deDS-uri [i 26 de milioane de Wii-uri. Restul consolelor abia dac\ adun\ `mpreun\ o cifr\ care s\ dep\[easc\ num\rul de ma[in\rii dual screen. Cifrele seci dezv\luie `ns\ o realitate destul de trist\ pentru cei care au r\mas fideli PC-ului ca platform\ de jocuri: pia]a se `ndreapt\ nu doar spre jocurile de console, ci mai ales spre jocurile casual, u[or de realizat, evident mai ieftine [i axate spre entertainmentul cu prietenii [i familia sau spre direc]ii pn\ acum inimaginabile, ca Wii Sports sau Wii Fit. Pentru juc\torii hardcore poate fi inexplicabil cum de att de multe persoane se agit\ cu Wiimote-ul `n mn\ ca ni[te schizofrenici `n criz\. Sau cum rezist\ la ecranele minuscule [i rezolu]iile infime de pe PSP sau DS. Unul dintre motivele schimb\rii de opinie este lipsa timpului. Tot ce se `ntmpl\ `n jurul nostru se mi[c\ mult mai repede dect acum 10 sau 20 de ani, evenimentele economico-sociale nu ne mai dau timp s\ uit\m de noi. E drept c\ cei 10 milioane de juc\tori de World of Warcraft m-ar putea contrazice, dar dac\ le-am

analiza via]a, probabil s-ar releva c\ sunt oameni cu mult timp liber, tineri [i f\r\ slujb\ sau cu una permisiv\. Wii a reprezentat `ns\ o revolu]ie ie[it\ din comun, pentru c\ a adus `n prim-plan jocuri pn\ acum prezente `ntr-o oarecare m\sur\ pe PlayStation prin intermediul Eye Toy, camera special\ a consolei celor de la Sony. Pachetul special Wii Sports a deschis drumul spre alte titluri de acest gen, `n care gameplay-ul cooperativ sau adversativ face deliciul a cel pu]in patru persoane. {i din acest punct de vedere PC-ul pierde enorm, nu pentru c\ nu ar exista multiplayer (din contr\), ci pentru c\ sunt extrem de rare campaniile cooperative/adversative sau chiar posibilitatea de a juca pe aceea[i tastatur\. Cealalt\ amenin]are vine din direc]ia jocurilor casual. Fie c\ sunt pe PC (majoritatea), fie c\ migreaz\ pe consolele portabile [i pe telefoanele mobile, au marele avantaj de a crea o bizar\ dependen]\. O persoan\ cu serviciu [i diverse obliga]ii nu prea mai are timp s\ stea 30 de ore `n fa]a unui RPG, poate chiar nici 2 ore `ntr-un shooter sau s\-[i pun\ la cale cu minu]iozitate atacurile strategice. Dar `n mod cert va g\si 15 minute pentru un jocule] `n care s\ caute obiecte ascunse sau potrive[te [i explodeaz\ trei bilu]e. {i da, aceste tipuri de jocuri ar putea fi considerate "pentru femei". Axate sau nu pe un anume public, ele au `ns\ avantajul unui pre] extrem de mic [i al unui gameplay practic infinit pentru anumite genuri. Ca s\ nu mai discut\m [i de multitudinea de jocule]e `n Flash, care nici m\car nu necesit\ un download [i mai sunt [i gratuite, mereu gata s\ ajute timpul s\ treac\ mai repede atunci cnd a[tepi ceva sau te plictise[ti la serviciu. Astfel c\ juc\torii hardcore au `n fa]\ o perspectiv\ destul de trist\. Produc]iile epice cu care erau obi[nui]i nu vor disp\rea, dar vor migra dinspre complicatul PC spre consolele next-gen sau se vor transforma `n jocule]e adresate maselor, nu doar "elitei" juc\torilor. {i orict de pu]in ne-ar pl\cea ideea, trebuie s\ `ncerc\m s\ ne adapt\m sau m\car s\ accept\m con[tient faptul c\ majoritatea merge spre "Wii play".

The Lord of the Rings: Conquest Bolt

101

102

Sacred 2 - Fallen Angel Saints Row 2 Rise of the Argonauts

103 104 105

84

februarie 2009

Pe scurt
UBISOFT
Dup\ confrunt\rile de pe cmpul de lupt\ laser tag de la Brothers in Arms: Hells Highway [i `ncinsul concurs Far Cry 2, luna decembrie a cunoscut [i misterele Orientului, odat\ cu lansarea oficial\ `n Romnia a celui mai nou titlu din seria Prince of Persia. Cel de-al treilea eveniment, organizat de Ubisoft al\turi de re]eaua Diverta, a pus `nc\ o dat\ `n prim-plan juc\torii romni, care au venit `n num\r mare s\ testeze agilitatea prin]ului pe PC, Xbox360 [i PlayStation 3, dar [i s\ participe la concursurile `n cadrul c\rora au c[tigat att jocul, ct [i o serie de alte premii interesante. Noul prin] persan este diferit `nti [i `nti prin aspectul grafic, dar [i pentru c\ este `nso]it de o [armant\ prin]es\, Elika, ale c\rei puteri sunt esen]iale `n cadrul gameplay-ului. De altfel, prezentarea complet\ a jocului a fost realizat\ `n num\rul 105 al XtremPC. Noua poveste [i elementele vizuale inedite `ntr-o industrie axat\ pe fotorealism fac din Prince of Persia un titlu care iese `n eviden]\ `n cel mai bun mod posibil.

Jocuri

ELECTRONIC ARTS

Prince of Persia n Romnia Expansion pack pentru Red Alert 3

Electronic Arts a anun]at primul expansion pack pentru Command&Conquer Red Alert 3, intitulat Uprising, exclusiv pentru PC. Add-on-ul va fi disponibil prin intermediul download-ului digital `n luna martie [i va continua povestea din titlul original, fiind `n acela[i timp stand alone. Ac]iunea se va desf\[ura dup\ finalizarea celei din Red Alert 3, cu sovieticii `ncercnd s\-[i revin\ dup\ n\ucitoarea `nfrngere, japonezii dispera]i s\-[i reg\seasc\ onoarea [i identitatea, iar aparent `nving\torii alia]i se trezesc tr\da]i chiar din interior. Uprising va con]ine patru minicampanii, cte una pentru fiecare

fac]iune [i una bonus, axat\ pe originile comandantului japonez, Yuriko Omega. Red Alert 3: Uprising va introduce Commanders Challenge, juc\torii putnd s\-[i `ncerce abilit\]ile contra altor nou\ oponen]i de-a lungul a 50 de misiuni cu reguli [i condi]ii speciale. Add-on-ul va fi, ca [i jocul original, plin de obi[nuitele secven]e cinematice cu actori de la Hollywood, realizate `n full HD. Gemma Atkinson [i Ivana Milicevic vor reveni la alia]i [i la sovietici, dar produc\torii mai preg\tesc [i apari]ia altor staruri, deocamdat\ nedezv\luite.

CRIZA LOVE{TE

Concedieri din marile studiouri


De-a lungul [i de-a latul Globului, multe firme au renun]at la angaja]i `n `ncercarea de a face economii, iar industria jocurilor nu face nici ea excep]ie. Cele mai numeroase concedieri au ap\rut `n cadrul Electronic Arts, care a `nchis complet Pandemic Brisbane, ramura australian\ a studioului. Cea din Los Angeles nu a fost afectat\, iar `ntr-un fel viitorul nu este foarte negru nici pentru studioul de la antipozi. Astfel, de[i a fost `nchis, Pandemic Brisbane a devenit independent [i `[i p\streaz\ propriet\]ile intelectuale [i echipamentele, astfel c\ am putea fi martorii unei rena[teri la un moment dat. O `nchidere mai r\sun\toare este cea a studioului Black Box, cunoscut `n special pentru seria Need for Speed. EA pl\nuie[te o reducere a for]ei de munc\ cu 10% (circa 1000 de oameni), iar `nchiderea birourilor din Vancouver se `ncadreaz\ `n aceste concedieri. Totu[i, o parte din membrii Black Box, `mpreun\ cu proiectele la care lucrau vor fi muta]i `ntr-un alt studio, `n Burnaby, British Columbia. Concedierile vor economisi circa 120 de milioane de dolari anual pentru EA. Nici Microsoft nu a ezitat s\ taie `n carne vie, `nchiznd por]ile de la Ensemble, produc\torii seriei Age of Empires. Angaja]ii `[i cuno[teau `ns\ soarta din septembrie anul trecut, urmnd s\ fie pu[i pe liber luna viitoare, dup\ ce vor `ncheia lucrul la Halo Wars. Iar cele mai recente ve[ti triste vin din partea Eidos, care a concediat 30 de oameni din cadrul Crystal Dynamics (produc\torii seriei Tomb Raider), inclusiv pe Eric Lindstrom, Creative Director la ultimul joc, Underworld. ~n mod bizar, Eidos afirm\ c\ se axeaz\ pe franciza Tomb Raider, dar totu[i elimin\ oameni din cadrul studioului, poate [i din cauza nemul]umirilor legate de vnz\rile destul de

sc\zute - 1.5 milioane de de exemplare de la lansarea din noiembrie [i pn\ la finalul anului 2008.

februarie 2009

85

Jocuri
UBISOFT

Pe scurt
BIOWARE
Call of Juarez: Bound in Blood va muta juc\torii din Georgia m\cinat\ de R\zboiul Civil n ruinele aztece din Mexic. n cel mai slbatic Vest descris vreodat\, juc\torii vor intra `n pielea frailor McCall pentru a parcurge povestea plin\ de l\comie desf\[urat\ `ntr-un ]inut `n care cel care trage primul face legea.

Un nou Call of Juarez


Ubisoft anun]\ c\ va publica n 2009 Call of Juarez: Bound in Blood pentru Xbox 360, sistemul de jocuri video i entertainment al Microsoft, pentru sistemul de computer entertainment PlayStation 3 [i pentru PC. Ubisoft `n parteneriat cu Techland va dezvolta Call of Juarez: Bound in Blood sub forma unui prequel al action shooter-ului Call of Juarez.

Jocurile pe PC sunt bine sntoase


~ntr-un material realizat de site-ul CVG, Ray Muzyka (CEO BioWare) arat\ c\ jocurile pe PC nu sunt pe moarte, a[a cum sus]in numeroase guri rele. Muzyka este de p\rere c\ din ce `n ce mai mul]i oameni se joac\ pe PC [i, `n consecin]\, cheltuiesc mai mul]i bani, dar `n alte forme dect cele cu care neam obi[nuit pn\ acum. Peisajul jocurilor pe PC `[i schimb\ abordarea odat\ cu audien]a [i dezvoltarea tehnologic\, iar produc\torii trebuie s\ se adapteze la aceste noi condi]ii. CEO-ul BioWare este de p\rere c\ fenomenul MMO e una dintre noile manifest\ri ale direc]iei diferite de dezvoltare, al\turi de jocurile Flash sau cele casual. Lui Muzyka i se pare normal ca audien]ele s\ vrea mai multe tipuri de jocuri dect acum 20 de ani, iar produc\torii va trebui s\-[i adapteze titlurile pentru a le face mai accesibile din toate punctele de vedere, f\r\ a pierde nici la capitolul poveste sau profunzime a gameplay-ului. P\rerile lui Muzyka sunt `ns\, m\car par]ial, infirmate de statisticile NPD Group, care arat\

c\ vnz\rile pe PC au sc\zut `n Statele Unite cu 14% `n compara]ie cu anul trecut. De cealalt\ parte, consolele au crescut cu 26%, cu Nintendo `n frunte [i, `n mod paradoxal, la fel [i veniturile din vnz\rile de pe PC, cu un aparent nesemnificativ 1%. Totu[i, aceste date nu includ jocurile cump\rate/desc\rcate online sau abonamentele lunare online, nici vnz\rile de jocuri casual dominate de firme ca PopCap au Big Fish Games. Estim\rile sunt [i mai dificile din cauza serviciilor de tip Steam, destul de greu de urm\rit, mai ales c\ nici companiile nu sunt extrem de transparente `n ceea ce prive[te publicarea cifrei reale a veniturilor provenite de pe pia]a online.

VALVE

Piraii sunt doar clieni nemulumii


~n cadrul summit-ului Game Business Law desf\[urat `n Dallas, Texas, directorul de dezvoltare [i de afaceri de la Valve, Jason Holtman, a exprimat o serie de p\reri interesante `n ceea ce prive[te pia]a online [i pirateria jocurilor de PC. Holtman arat\ c\ Valve a vndut `n cei 10 ani de existen]\ peste 30 de milioane de unit\]i, `n condi]iile `n care Steam a ap\rut `n 2004. Vnz\rile online le `nlocuiesc pe cele retail, dar nu e vorba de o canibalizare, ci de o dezvoltare generalizat\, chiar dac\ `n magazinele clasice aceast\ cre[tere se remarc\ ceva mai greu. Conform datelor oferite de Holtman, Steam are 15 milioane de juc\tori conecta]i [i ajunge `n toat\ lumea, `n nu mai pu]in de 21 de limbi. ~n plus, Valve distribuie nu doar jocurile proprii, ci [i ale altor produc\tori, ajungnd la peste 300 de titluri pe Steam. Problema pirateriei pe PC este privit\ `ntr-un mod inedit: cei care "fur\" jocurile sunt de fapt poten]iali cump\r\tori, nemul]umi]i de fapt de proasta acoperire a teritoriilor `n care locuiesc. Iar Holtman a dat ca exemplu Rusia, ]ara `n care rata pirateriei dep\[e[te 90%. Juc\torii ru[i citesc reviste, se uit\ la televizor [i suspin\ dup\ un joc sau altul, aflnd apoi c\ poate peste [ase luni vor avea [i ei acces la el, eventual `n limba matern\. Abordarea Valve este de a se asigura c\ jocurile lor se g\sesc nu

doar pe Steam, ci [i pe rafturile magazinelor ruse[ti `n acela[i timp cu lans\rile din America de Nord [i Europa vestic\. Holtman a concluzionat c\ `n spatele pira]ilor

se afl\ "tone de clien]i nedescoperi]i", iar vina este a publisher-ilor [i a viziunii lor `nguste, dominate de percep]ia pie]ei vestice.

86

februarie 2009

Jocuri TBS/RPG

Avanpremier Kings Bounty: Armored Princess

KING'S BOUNTY: ARMORED PRINCESS


King's Bounty: The Legend a luat anul trecut pe toat\ lumea prin surprindere. Realizat ca un remake al unui joc vechi de aproape 20 de ani care a fost inspira]ia pentru seria Heroes of Might and Magic, The Legend a reu[it s\ c[tige inimile tuturor pasiona]ilor de strategie pe ture cu elemente RPG. Considerat de mul]i strategia anului 2008, era [i normal s\ primeasc\ un expansion pack care s\ continue povestea lumii fantasy sprijinit\ pe spatele unei ]estoase. Noul add-on se nume[te King's Bounty: Armored Princess, iar juc\torii o vor controla pe prin]esa Amelie, doar o copil\ r\sf\]at\ `n cadrul jocului original. Amelie va c\l\tori prin lumea din Teana `n c\utarea unui cavaler renumit [i `n acela[i timp mentorul ei, Bill Gilbert. Noua lume imaginat\ de ru[ii de la Katauri nu va fi mai pu]in misterioas\ sau periculoas\ dect cea din titlul ini]ial; prin]esa se va confrunta cu mon[tri oribili, bo[i de dimensiuni titanice [i chiar o nou\ ras\, sngeroasa Pangolins. Totu[i, `n ciuda primejdiilor care o pndesc, Amelie nu este lipsit\ de ap\rare, nici nu este domni]a care s\ a[tepte s\ fie salvat\ de prin]ul pe cal alb [i cu armur\ str\lucitoare. Ea va fi dotat\ cu diverse abilit\]i, plus c\, `n grija lor de a nu-i obosi picioru[ele, produc\torii `i ofer\ posibilitatea de a zbura, prin transformarea calului obi[nuit `ntr-un Pegas. Astfel, nu doar c\ Amelie se va deplasa mai repede, dar va putea [i s\ scape de hoardele de inamici, `n caz c\ se dovedesc prea dificil de eliminat. De asemenea, prin]esa va fi `nso]it\ [i de un dragon `mblnzit, o variant\ a animalelor de companie ce pot fi reg\site `n mult mai populatele MMORPG-uri. Acest dragon va evolua de la o creatur\ simpatic\, micu]\ [i amuzant\, ca orice pui, la un animal impresionant, cu diverse abilit\]i, ceea ce `l va transforma `ntr-un aliat necesar [i de n\dejde. ~n b\t\lii, prin]esa va beneficia de sprijinul lui, `ncepnd de la lovituri u[oare aplicate mon[trilor sau vn\toare de comori pn\ la battle rage sau summoning-ul unui vulcan care s\ `mpr\[tie lav\ fierbinte. Alte elemente nou introduse `n Armored Princess ar fi: c\l\toria instant `ntre zonele descoperite ale continentelor; posibilitatea de a agaja `nso]itori; nivelul maxim a fost ridicat la 50; evident, noi abilit\]i, magii [i o vraj\ pentru hart\, numit\ Adventure Magic; reapari]ia sistemului clasic de contracte [i vn\toare de recompense; noi bo[i, printre care se num\r\ Borer Robot, Gremlin sau Archdemon Baal. Dei Armored Princess va rula numai `n prezen]a jocului original, cei care nu au c\l\torit pn\ acum `n lumea legendar\ din King's Bounty ar trebui s\ o ia `n considerare. Universul se extinde [i, dup\ cum se prezint\ pn\ acum Armored Princess, se extinde `n direc]ii foarte interesante. Anda Dr\gnu]\ anda.dragnuta@xtrempc.ro

PRODUC|TOR: PUBLISHER: WEB:

KATAURI INTERACTIVE 1C WWW.KINGS-BOUNTY.COM

DATA APARI}IEI:

Q1 2009

88

februarie 2009

Avanpremier Kings Bounty: Armored Princess

Jocuri

februarie 2009

89

Jocuri Beat'em Up

Avanpremier Street Fighter IV

STREET FIGHTER IV
A trecut mai bine de un deceniu de cnd PC-ul nu a mai fost gazda unui beat'em up cu adev\rat important. De la Mortal Kombat 4 `ncoace, doar seria Guilty Gear a mai atras aten]ia iubitorilor de lupte de pe PC, acest gen de jocuri fiind rezervat exclusiv consolelor sau aparatelor din s\lile de jocuri arcade. Cei de la Capcom sunt deci[i `ns\ s\ pun\ cap\t acestei veritabile secete, anun]nd c\ Street Figher IV, cel de-al patrulea episod al legendarei serii, va fi lansat [i pe PC, un pic mai trziu `ns\ fa]\ de apari]ia jocului pe console. Street Fighter IV vine cu o serie de `mbun\t\]iri evidente fa]\ de predecesorii s\i, majoritatea aduse la nivelul gameplay-ului. Cel deal patrulea Street Fighter reune[te cele mai reu[ite elemente de gameplay din clasicul Street Fighter II, p\strnd `n acela[i timp adi]iile preferate ale fanilor, din jocurile Street Fighter Alpha sau Third Strike. Atacurile asupra inamicului vor umple bara Super, `n timp ce loviturile primite `[i vor l\sa amprenta asupra barei Ultra. ~n momentul `n care aceste dou\ bare s-au umplut, personajul controlat poate dezl\n]ui o serie de atacuri nimicitoare asupra adversarului. Si pentru c\ tot veni vorba de personajele din joc, Street Fighter IV promite s\ fie o adev\rata desf\tare pentru fani, din acest punct de vedere. Cei opt lupt\tori clasici din Street Fighter II (Ken, Ryu, Guile, Blanka, Dhalsim, Chun Li, Zangief [i E. Honda) se vor re`ntoarce [i `n cel de-al patrulea episod. Nu vor lipsi nici bo[ii din Street Fighter II: M. Bison, Balrog, Sagat [i Vega. Nu `n ultimul rnd, `[i vor face apari]ia [i figuri noi, precum Crimson Viper, Rufus, Abel sau El Fuerte. De[i folose[te un motor grafic 3D, gameplay-ul din Street Fighter IV va r\mne complet bidimensional, ac]iunea limitndu-se la planul `n care se mi[c\ lupt\torii. Sunt folosi]i totu[i shaderi avansa]i pentru a da combatan]ilor un aspect asem\n\tor cu sprite-urile
PRODUC|TOR: PUBLISHER: WEB: CAPCOM CAPCOM WWW.STREETFIGHTER.COM

desenate de mn\, prezente `n primele jocuri ale seriei. Tot bidimensionale vor fi [i secven]ele cinematice de la `nceputul [i sfr[itul modului arcade, realizate `n stil de desen animat [i diferite pentru fiecare personaj `n parte. Pe lng\ `mbun\t\]irile enumerate mai sus, Capcom promite [i alte bun\t\]i, cum ar fi un mod training, ce va transforma orice juc\tor `ncep\tor `ntr-un adev\rat lupt\tor de strad\, sau prezen]a costumelor alternative pentru personaje, care vor fi livrate prin intermediul unor update-uri downloadabile. Nu `n ultimul rnd, Street Fighter IV va fi primul titlu al seriei cu suport pentru jocul online, competi]iile pentru accederea `n vrful leaderboard-urilor mondiale anun]ndu-se `nc\ de pe acum extrem de aprige. Dac\ ar fi s\ lu\m ca exemplu programul de lansare al lui Devil May Cry 4 (aparut `n februarie 2008 pentru console [i abia `n vara trecut\ pe PC), Street Fighter IV pentru PC va vedea lumina zilei cel mai probabil `n vara acestui an. Cosmin Aioni]\ cosmin.aionita@xtrempc.ro

DATA APARI}IEI:

Q2 2009

90

februarie 2009

Avanpremier Street Fighter IV

Jocuri

februarie 2009

91

Jocuri

Feature Jocurile anului 2009

JOCURILE ANULUI 2009


CE ADUCE VIITORUL
Dac\ n num\rul trecut am aflat op]iunile forumului `n ceea ce prive[te cele mai bune titluri ale anului 2008, a venit acum rndul jocurilor care ne vor invada `n cursul urmtoarelor luni. Unele dintre ele sunt cuno[tin]e vechi, despre care am mai discutat [i le a[tept\m de ani buni. Altele sunt nout\]i, fie c\ fac parte din serii deja consacrate, fie c\ sunt propriet\]i intelectuale originale. Chiar dac\ unele dintre jocurile pe care vi le propunem s-ar putea s\ nu apar\, ele trebuie men]ionate [i, `n parte, vom discuta ct de ct detaliat despre ele.
Dac\ analiz\m lista jocurilor anun]ate m\car teoretic, se pare c\ 2009 va fi, cel pu]in pentru PC, anul shooter-elor. Cel pu]in 20 de titluri se aliniaz\ la start, chiar dac\ nu toate sunt extrem de celebre sau mediatizate. Restul categoriilor destul de bine reprezentate sunt strategiile, RPG-urile, simulatoarele de curse, dar [i de zbor, al\turi de titlurile de aventur\. Un loc aparte `l vor ocupa, `n mod sigur, jocurile inspirate din diverse produc]ii cinematografice, dar [i din ce `n ce mai apreciatele titluri casual. Neluate `n seam\ de juc\torii hardcore, aceste jocule]e, ce nu dep\[e[c de obicei 100MB, au devenit o modalitate foarte apreciat\ de petrecere a unei ore libere cnd chiar nu ai ce face, fiind par]ial dirijate spre publicul feminin. Desigur, nu ele fac obiectul acestui material, dar evolu]ia pie]ei ne oblig\ m\car s\ le men]ion\m, pentru c\ direc]ia economic\ `nspre ele se `ndreapt\, fiind [i ieftin de realizat, [i ieftin de vndut. ACTION Candida]i: Delta Force: Angel Falls, Shattered Horizon, Chrome 2, Zeno Clash, Battlefield Heroes, Quake Live, Cryostasis, Collapse, They Hunger: Lost Souls, Mafia 2, Resident Evil 5, Necrovision, The Crossing, Splinter Cell: Conviction, Aliens: Colonial Marines, Rage, Wolfenstein, F.E.A.R. 2: Project Origin, Alan Wake, The Godfather 2, Bionic Commando, Street Fighter 4, The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena, Postal 3, Prototype, Deus Ex 3, Ghostbusters: The Game, Red Faction: Guerilla, Bioshock 2, Batman: Arkham Asylum, Dante's Inferno, Duke Nukem Forever. Battlefield Heroes: De la DICE, produc\torii lui Battlefield 1942 [i Battlefield 2, Heroes va scoate limba la toate shooter-ele serioase, venind cu un stil

grafic cartoony [i, mai ales, gratuit sub forma unui simplu download. Evident, focusul este pe multiplayer, 8v8, cu h\r]i ce vor con]ine inclusiv vehicule (avioane, tancuri [i jeep-uri). Un soldat va putea lua dup\ el dou\ arme, plus un alt obiect cu damage special. Nivelul maxim va urca pentru `nceput pn\ la 30, dar cum DICE apreciaz\ c\ ideea lor va avea un succes nebun, preconizeaz\ s\ `mping\ mai sus level cap-ul, `n func]ie de cerin]ele juc\torilor. Juc\torii vor putea alege dintre trei clase [i pentru acela[i cont `[i vor putea crea mai multe personaje. Evident, cum [i cei de la DICE trebuie s\ tr\iasc\, banii vor veni, cel pu]in teoretic, din magazinul online, unde vor fi disponibile tot felul de obiecte [mechere, upgrade-uri etc. Quake Live: Lansarea e programat\ "when it's done", dar urma[ul lui Quake III Arena este deja `n stadiu beta, deci avem mari speran]e c\ `l vom vedea anul

92

februarie 2009

Feature Jocurile anului 2009


MOD-urile originale de la care a plecat ideea jocului; `n schimb, Lost Souls nu va avea HUD, ci doar un BioMeter, un fel de ceas care monitorizeaz\ s\n\tatea, vizibil doar dac\ eroul ridic\ mna. Lucrurile stau la fel [i pentru arme, nu vor exista indicatori, iar muni]ia va fi verificat\ `n cel mai clasic mod: sco]i `nc\rc\torul [i te ui]i cte gloan]e mai sunt. Pare cam aiurea deocamdat\, dar s\ `i credem pe produc\tori c\ sistemul va fi mult mai simplu dect pare. Mafia 2: Anun]at acum doi ani `n august, Mafia 2 a fost r\spunsul la rug\ciunile celor care jucaser\ rolul mafiotului din titlul original. Acum, protagonist este Vito Scaletta, fiu al unor imigran]i sicilieni `n fic]ionalul ora[ american Empire City (bazat pe New York [i San Francisco), `n perioada anilor '40-'50. Al\turi de un vechi prieten, Joe Barbaro, Vito va aluneca rapid `n lumea crimei, `ncepnd `ns\ de jos, de la simple furturi de ma[ini, avansnd apoi spre intrarea `ntr-o familie mafiot\. Lumea jocului, de circa 10 mile p\trate, va fi complet deschis\ [i au ap\rut elemente cu care suntem obi[nui]i din GTA, pe lng\ vehiculele ce pot [i trebuie furate [i conduse: sala de for]\ unde s\ `nve]e eroul noi

Jocuri

acesta. Quake Live este nu doar un FPS gratuit de la id Software, dar va fi disponibil [i doar `n browser, ceea ce elimin\ timpul pierdut cu desc\rc\ri [i instal\ri `n favoarea ac]iunii frenetice. Competi]ia va avea mai mult de 25 de h\r]i [i patru moduri de joc, cu un matchmaking adecvat nivelului la care se afl\ juc\torii. {i cum practica te face mai bun, Quake Live va veni [i cu bo]i pentru lupte offline; suportul financiar va fi asigurat de reclame in-game, a[a c\ preg\ti]i-v\ de pere]i decora]i cu oferte la tot felul de produse [i servicii. They Hunger: Lost Souls: Despre They Hunger am mai discutat, `ncearc\ s\-[i astmpere foamea de vreo trei ani de cnd se afl\ `n produc]ie. {i deocamdat\ nu prea se mai aude nimic dinspre produc\tori, dar oricum invazia nemor]ilor e `n lucru `n continuare, iar dimensiunea redus\ a studioului ar putea fi motivul pentru care jocul `ntrzie. Practic, `nainte de apari]ia propriu-zis\ vom fi avertiza]i cu un fel de episod-pilot, Lost Souls Episode 0: Prelude, `ntins pe vreo patru, cinci ore, care s\ ne deschid\ apetitul pentru ucis zombie [i s\ pun\ bazele pove[tii ce va fi continuat\ `n episodul urm\tor. ~nceputul se va baza pe elementele de intrig\ din

mi[c\ri, restaurante unde s\ m\nnce, case sigure unde s\-[i ]in\ armele. Inedite sunt `ns\ deschiderea portbagajului pentru a ascunde `n el cadavre sau arme [i a capotei, pentru a umbla la baterie sau la frne, `n caz c\ e nevoie s\ elimini `n mod discret un mafiot rival. Resident Evil 5: Deocamdat\ confirmat doar pe Xbox 360 [i PS3, Resident Evil 5 va ap\rea `n martie; dar cum [i jocurile anterioare ale seriei au fost portate pe PC, ne a[tept\m la un comportament similar din partea Capcom. Ac]iunea se va petrece la patru ani dup\ cea din RE 4, `ntr-un s\tuc din Africa, Kijuju. Vor fi disponibile [i alte locuri, iar povestea se presupune c\ va explica originile virusului Proginator, baza tuturor cercet\rilor biologice ale maleficei companii Umbrella. Protagonist este Chris Redfield, al\turi de Sheva Alomar (jucabil\ `n modul cooperativ online), personaj nou `n serie. Chris este inamicul de moarte al lui Albert Wesker, antagonistul din toate jocurile, ajutat aparent de un alt personaj nou, Excella Gionne. Vor mai exista [i alte

personaje, vechi [i noi, dar conflictul continu\ s\ se centreze pe cuplul Chris Redfield-Albert Wesker. Splinter Cell: Conviction: Anun]at acum doi ani ca o lansare pentru 2007, al cincilea joc al seriei a ajuns pn\ `n 2009, l\snd juc\torii doar cu promisiunea unui nou Sam Fisher, cu un gameplay diferit de cele de pn\ acum. Astfel, agentul nostru este acum doar un fugar urm\rit de lege, iar `nscenarea ar fi putut fi pus\ la cale chiar de fo[tii lui colegi din Third Echelon. Ceea ce `nseamn\ c\ nu va mai avea la dispozi]ie resursele organiza]iei, ci se va descurca singur cu leg\turile de pe pia]a neagr\. Utilizarea umbrelor [i luminii las\ locul ac]iunii stealth [i improviza]iilor cu ajutorul oric\rui obiect din mediu [i `n mijlocul mul]imii, elemente pe care deja le-am v\zut la lucru `n Assassin's Creed. Inamicii se vor folosi [i ei de aceea[i mul]ime, iar `n multiplayer vor ar\ta chiar [i o persoan\ oarecare, astfel c\ juc\torul va trebui s\-[i ascut\ la maximum spiritul de observa]ie [i intui]ia. Pentru fizic\, produc\torii vor folosi Havok, dar au dezvoltat un sistem propriu de anima]ie [i interac]iune cu obiectele, pentru a avea libertatea maxim\ `n rela]ie cu inten]iile lor `n ceea ce prive[te gameplay-ul. Rage: ~n cel mai clasic stil id Software, nu se [tie mare lucru despre Rage, `n afar\ de faptul c\ folose[te o tehnologie nou\, un nou motor numit id Tech 5. Ct despre poveste, va fi plasat\ `ntr-o lume post-apocaliptic\ gen Mad Max 2, `ntr-un viitor unde o comet\ a lovit Terra. ~n afar\ de a fi FPS, Rage este driving game, cu influen]e din Burnout [i MotorStorm `n ceea ce prive[te stilul de condus. Ma[inile vor putea fi `mbun\t\]ite cu banii c[tiga]i din curse. Numele reprezint\ practic ultimele patru litere din cuvntul "garage", ceea ce subliniaz\ importan]a ma[inilor `n joc. De altfel, alte leg\turi au fost f\cute de produc\tori cu expresia "rage against the machine" sau "road-rage", `n conexiune cu stilul nebunesc al curselor.

februarie 2009

93

Jocuri

Feature Jocurile anului 2009


film, iar Vin Diesel `[i va aduce aportul imaginii [i al vocii. Campania va avea circa 10 ore, dar se vor ad\uga [i moduri multiplayer: clasicele deathmatch [i CTF cu 12 juc\tori, plus Butcher Bay Riot (trei echipe care `ncearc\ s\ preia controlul asupra unei "power cell") [i Pitch Black (o aren\ `ntunecat\ unde toat\ lumea caut\ s\-l omoare pe Riddick; cine reu[e[te, devine Riddick `n runda urm\toare [i tot a[a). Partea multiplayer va veni ini]ial cu circa 20 de h\r]i.

The Godfather 2: Na[ul v\ face din nou o propunere de nerefuzat, legat\ par]ial de ac]iunea din cea de-a doua pelicul\ cinematografic\. Doar c\ jocul vine cu o serie important\ de elemente noi, `ncepnd cu harta. Don's View numit\, aceasta permite urm\rirea `n timp real a tuturor activit\]ilor familiilor mafiote [i a mi[c\rilor lor `n `ncercarea de a controla cele mai importante afaceri. Evident, dincolo de partea tactic\, avansarea eroului `n familia Corleone se bazeaz\ tot pe ac]iuni violente, al\turi de gangsteri mai m\run]i, angaja]i special s\ atace anumite locuri sau s\ le p\zeasc\, dar [i pe mituirea [i [antajarea unor personaje politice. Mai mult, vor exista [i patru moduri multiplayer: Fire Starter pentru piromani, Safe Cracker pentru speciali[tii `n spart seifuri, Demolition Assault pentru geni[tii virtuali [i Team Deathmatch, clasicul "cine omoar\ mai mult, c[tig\". rezolva misiunile, spre deosebire de foarte liniarul F.E.A.R. ini]ial. De asemenea, [i inamicii vor fi de mai multe tipuri, culminnd cu misterioasa Alma. Alan Wake: Creatori ai seriei Max Payne, cei de la Remedy s-au `ntrecut pe sine `n a `ntrzia incredibil de mult apari]ia shooter-ului lor paranormal, `n acela[i timp ]innd secrete [i majoritatea detaliilor. Oricum, cei care au avut ocazia s\ vad\ jocul rulnd au apreciat incredibila utilizare a umbrelor, luminii [i reflexiilor, la fel ca [i efectele atmosferice, de tipul tornadelor care distrug o cl\dire `ntr-o frac]iune de secund\. Cum povestea are ca protagonist un scriitor de romane de groaz\ ale c\rui personaje `ncep s\-l vneze, jocul are o important\ component\ horror, accentuat\ [i de necesitatea de a folosi lumina `n favoarea lui Alan.

Wolfenstein: QuakeCon 08 a fost evenimentul `n cadrul c\ruia id [i Raven Software au anun]at un nou titlu Wolfenstein, care s\ readuc\ `n aten]ia juc\torilor att de apreciatul clasic. Ac]iunea se va petrece imediat dup\ cea din Return to Castle Wolfenstein (ap\rut `n 2001), iar protagonist va fi tot soldatul american Joseph "BJ" Blazkowickz, mereu `n lupt\ contra nazi[tilor [i demonilor `n timpul celui de-al doilea r\zboi mondial. Spre deosebire de titlurile anterioare, noul Wolfenstein va oferi posibilitatea rezolv\rii unor misiuni `n moduri diferite, iar BJ va putea s\ intre [i `n Veil, o dimensiune alternativ\ `ntre lumea real\ [i Black Sun. Aici, unele categorii de inamici supranaturali pot fi f\cu]i buc\]i, chiar dac\ `n realitatea normal\ sunt intangibili.

Postal 3: De la apari]ia primului joc `n 1997, seria Postal a fost centrul a numeroase controverse din cauza nivelului extrem de ridicat al violen]ei [i al op]iunilor cel pu]in neobi[nuite puse la dispozi]ia juc\torului. Noul joc `l va avea ca erou pe acela[i Postal Dude, `ntr-un nou ora[ asem\n\tor ca dimensiuni cu cel din GTA. R\mas f\r\ bani, eroul se angajeaz\ om de serviciu la un studio de filme porno; produc\torii sus]in c\ jocul poate fi terminat f\r\ s\ omori o singur\ persoan\, dar evident c\ pentru cei interesa]i vor exista tot felul de mijloace scabroase de eliminat cet\]eni nevinova]i. {i, evident, nu va lipsi umorul aparte al seriei.

F.E.A.R. 2: Project Origin: Dup\ ce [i-a luat numele `napoi, frica ne va invada ct de curnd, misterioasa feti]\ Alma revenind cu puterile ei paranormale malefice. Protagonist este Michael Becket, un operativ Delta Force, trimis s\ o aresteze pe pre[edinta companiei Armacham, Genevieve Aristide, la circa 30 de minute dup\ `ncheierea ac]iunii din jocul original. Motorul grafic a fost schimbat, iar ora[ul distrus va oferi posibilit\]i variate de a

The Chronicles of Riddick: Assault on Dark Athena: ~nti aruncat la co[ul jocurilor anulate, apoi considerat doar un remake [i `ntr-un final preluat de Atari pentru publicare, Assault on Dark Athena a devenit o continuare `n toat\ puterea cuvntului. Jocul va continua povestea din Escape from Butcher Bay, poate cel mai bun joc f\cut vreodat\ dup\ un

94

februarie 2009

Feature Jocurile anului 2009


RPG Candida]i: Diablo 3, Risen, King's Bounty: The Princess, Dragon Age: Origins, Dungeon Hero, Alpha Protocol, Divinity 2, Arcania: A Gothic Tale. Diablo 3: Al treilea joc diabolic deja `i face pe numero[i juc\tori s\ viseze cu ochii deschi[i, de[i, `n stil Blizzard, nu are nici cea mai vag urm\ de dat\ de lansare. Totu[i, exist\ posibilitatea s\ apar\ anul acesta, cu noi creaturi monstruoase dezl\n]uite asupra lumii gotice din Sanctuary. Mediul 3D va fi interactiv, eroii revin `n clase ca deja clasicul barbar sau ineditul Witch Doctor, iar Havok se va ocupa de elementele de fizic\. {i partea de multiplayer a fost regndit\, Battle.net a fost `mbun\t\]it pentru a oferi juc\torilor o conectare mai u[oar\ [i un mod cooperativ antrenant.

Jocuri

Dragon Age: Origins: BioWare reprezint\ un nume important `n lumea RPG-urilor, dup\ ce au pus bazele seriilor Neverwinter Nights [i Knights of the Old Republic. Dragon Age: Origins e o proprietate nou\: lumea din Ferelden este amenin]at\ de Blight, hoarde de creaturi ale `ntunericului care vin s\ distrug\ civiliza]ia. Singurii gardieni sunt Grey Wardens, lupt\tori puternici, dar nu foarte numero[i, pentru c\ r\ul nu `[i mai f\cuse de mult apari]ia, iar rolul lor nu mai p\ruse important oamenilor de rnd.

Deus Ex 3: Poate cel mai reu[it hibrid RPG-shooter, dar [i cu o poveste extrem de lucrat\, seria Deus Ex prime[te `n sfr[it o continuare, chiar dac\ designerii ini]iali nu mai particip\ la proiect. Intriga este un prequel al ac]iunii din primul Deus Ex, plasat\ `n 2027, cnd "`mbun\t\]irile" biomecanice sunt la ordinea zilei. Adam Jensen, ofi]er de paz\ la un laborator care se ocup\ cu augment\rile, se treze[te c\ un commando atac\ sediul companiei [i a[a `ncepe conspira]ia. Partea RPG se va baza `n continuare pe punctele folosite `n uz propriu sau pentru arme; sistemul stealth se va axa `ns\ pe un sistem de cover points, iar damage-ul va fi `n stilul Call of Duty, cu o vindecare automat\. Elemente care deja au strnit destule controverse. Batman: Arkham Asylum: Batman [i lupta lui eroic\ `mpotriva r\uf\c\torilor din Gotham au primit multe interpret\ri, iar Arkham Asylum nu pare a fi diferit. Povestea, scris\ special pentru joc de Paul Dini, l pune pe Batman `n situa]ia de a c\dea `ntr-o capcan\ `ntins\ de The Joker [i toate personajele negative `n azilul unde erau `nchi[i cu to]ii. Kevin Conroy [i Mark Hamill `[i vor `mprumuta vocile pentru Batman [i The Joker, ambii fiind veterani `n cadrul diverselor produc]ii ale justi]iarului-liliac.

Risen: Numit ini]ial Project RPB, Risen este realizat de Pirahna Bytes, cei care s-au ocupat de seria Gothic. Lumea din Risen e dominat\ de un vulcan activ [i infestat\ cu mon[tri, iar eroul va naufragia acolo, dar deocamdat\ nu se cunosc alte detalii despre poveste. Jocul nu are nicio leg\tur\ cu Gothic, motorul grafic este complet nou, la fel [i universul. Planurile produc\torilor sunt imense, deocamdat\, cu grafic\ aproape fotorealist\ [i toate elementele care fac un RPG s\ fie RPG. Doar s\ avem [i control pe mouse.

Alpha Protocol: Cum un KotOR 3 nu prea pare c\ va ap\rea vreodat\, cei de la Obsidian lucreaz\ la un alt RPG third person, garnisit cu acelea[i op]iuni de dialoguri [i atitudini diferite ale NPC-urilor `n func]ie de comportamentul eroului. Acesta este un agent CIA `ncep\tor, Michael Thorton, care se treze[te tr\dat [i vnat de propriii colegi dup\ ce o misiune merge prost. El trebuie s\ ac]ioneze sub acoperire pentru a dezv\lui conspira]ia pus\ la cale `mpotriva lui, beneficiind de case sigure `n ora[e ca Roma, Taipei sau Moscova. Sistemul de dialoguri, `n timp real, se bazeaz\ pe personalit\]ile celor trei "J.B.": Jason Bourne, James Bond [i Jack Bauer (din serialul TV 24), variind de la profesional la [armant [i ajungnd la agresiv.

februarie 2009

95

Jocuri

Feature Jocurile anului 2009


Empire: Total War: Fanii r\zboiului realist au fost dezam\gi]i de amnarea pn\ `n martie a lans\rii jocului, dar `n teorie a[teptarea lor va fi cu vrf [i `ndesat r\spl\tit\. Empire vine, pentru prima dat\ `n serie, cu b\t\lii navale `n timp real [i cu o serie de modific\ri de gameplay, care s\ simplice semnificativ managementul trupelor [i al economiei, mai ales `n stadiile avansate ale campaniei. ~n plus, luptele `nainteaz\ pn\ `n perioada pre-napoleonian\, ceea ce `nseamn\ c\ gameplay-ul se va axa pe arme de foc, iar tacticile, la rndul lor, sunt diferite de predominantele lupte cu arcul [i sabia sau cu [arjele de cavalerie din jocurile anterioare. distruge inamicii `n mod direct, `ntr-o implicare mult mai personal\. Echipajul unui tanc poate debloca abilit\]i speciale (vitez\ mai mare, proiectile explozibile, chemarea unui baraj de artilerie), toate fiind persistente de la o misiune la alta. AVENTUR Candida]i: Gray Matter, Still Life 2, Heaven, Memento Mori, Secret Files 2, Art of Murder 2, Culpa Innata 2. Gray Matter: Nu prea am avut cum s\ ne punem materia cenu[ie la lucru cu povestea din noua aventur\ creat\ de Jane Jensen, pentru c\ pur [i simplu detaliile lipsesc cu des\vr[ire. Oricum, Jane Jansen este creatoarea seriei de aventur\ Gabriel Knight, dup\ ce participase `n produc]ia altor titluri celebre, ca Police Quest III: The Kindred sau King's Quest VI: Heir Today, Gone Tomorrow (al\turi de Roberta Williams). Gray Matter este produs de Wizarbox, un studio francez care a publicat anul trecut titlul de aventur\ So Blonde.

Arcania: A Gothic Tale: Odat\ cu produc\torul, seria Gothic [i-a schimbat [i numele pentru cel de-al patrulea joc care va renun]a la eroul f\r\ nume `n favoarea unui nou protagonist. Ne putem a[tepta la o lume de dimensiuni uria[e, cu numeroase quest-uri [i, teoretic, o poveste cu multe `ntors\turi de situa]ie [i, evident, obi[nuitele elemente RPG care s\ creasc\ nivelul personajului. Deocamdat\, cum lansarea e programat\ spre finalul anului, detaliile sunt mai mult la nivel tehnic, Arcania fiind o lume extraordinar de fotorealist\, `n care toate elementele sunt gndite s\ se comporte precum cele din lumea real\.

STRATEGIE CANDIDAI: Starcraft II, Empire: Total War, Disciples III, Dawn of War 2, Demigod, Battleforge, Stormrise, Overlord 2, Company of Heroes: Tales of Valor. Starcraft II: {i Starcraft II este un titlu extrem de a[teptat, chiar dac\ recent a devenit un joc episodic, cele trei campanii urmnd s\ apar\ `n p\r]i separate. Protoss, Terrans [i Zergs vor reveni s\ lupte `n conflicte epice, cu noi unit\]i [i mecanici de gameplay. La fel, [i multiplayer-ul a suferit modific\ri, iar juc\torii vor beneficia de toate uneltele [i editorul necesar pentru a-[i crea propriile h\r]i.

CoH: Tales of Valor: Gndit ca un add-on stand alone, Tales of Valor e mai mult dect o simpl\ continuare a gameplay-ului din titlul original, chiar s-ar putea spune o combina]ie de RTS [i ac]iune. ~n primul rnd, nu exist\ baze sau puncte ce trebuie controlate; juc\torul are la dispozi]ie trupe limitate cu care s\ se descurce, ceea ce implic\ mult mai mult\ gndire tactic\. Muni]ia [i combustibilul vin din distrugerea inamicilor, iar repara]iile cost\ [i ele. Modul de foc direct permite juc\torului s\ controleze, de exemplu, tancul [i turela lui pentru a

Still Life 2: ~n 2005, pasiona]ii de aventuri [i mistere poli]iste au fost extrem de dezam\gi]i de finalul cu "va urma" din primul Still Life. Povestea va urm\ri `n

96

februarie 2009

Feature Jocurile anului 2009


continuare investiga]ia agentei FBI Victoria McPherson pentru a prinde un uciga[ `n serie ritualistic, numit East Coast Torturer. Ac]iunea se mut\ `n Maine, iar intriga va pendula `n continuare `ntre trecut [i prezent, al doilea personaj jucabil fiind ziarista Paloma Hernandez, una dintre victimele asasinului. Astfel, jocul va pendula `ntre aventura tipic\ [i secven]e survival. The Sims 3: Al treilea titlu de via]\ virtual\ vine cu schimb\ri `n universul omule]ilor ce trebuia pn\ acum du[i de mn\ chiar [i la toalet\. Gameplay-ul ofer\ mai mult\ libertate, iar sim[ii pot explora `n voie noul ora[ `n care `[i vor indeplini visele [i aspira]iile. Creatorul de personaje a fost `mbun\t\]it, iar indivizii pot fi dota]i din start cu o serie de tr\s\turi de personalitate care le vor defini scopurile pe termen lung. Personalizarea atinge [i ea noi culmi, pentru c\ orice element din mediul de joc poate fi modificat dup\ bunul plac, nu doar casa `n care locuiesc sim[ii juc\torului. Tom Clancy's H.A.W.X.: Vulturii cu aripi de o]el prind form\ `n studioul Ubisoft Romnia, de aceea acest joc este oarecum mai special pentru noi. Ca orice simulator de zbor, H.A.W.X. pune accentul pe avioane, pe lupte intense, dar [i pe noi elemente de gameplay care s u[ureze accesul juc\torilor `ncep\tori. E.R.S. (Enhanced Reality System) este unul dintre aceste elemente, esen]ial pentru experien]a de joc: traiectoriile de interceptare, detectarea rachetelor, sistem anti-coliziune, evaluarea pagubelor, harta tactic\, traiectoria focului, ordinele date coechipierilor sunt realizate prin acest sistem. ~n multiplayer, dog fighting-ul va fi la ordinea zilei, cu peste 50 de avioane realizate ct mai realist posibil [i medii modelate dup\ h\r]i preluate din satelit.

Jocuri

Secret Files 2: Ro[cata Nina Kalenkov revine `n Secret Files 2, continuarea aventurii siberiene din Secret Files: Tunguska. Dup\ ce a rezolvat problema infernal\ ruseasc\, Nina pleac\ `ntr-o croazier\ s\ se relaxeze, dar lucrurile devin rapid ciudate [i i se `ntmpl\ tot felul de lucruri ie[ite din comun. Interfa]a jocului a r\mas cam la fel, lucru valabil [i pentru op]iunea care dezv\luia juc\torului toate obiectele cu care poate interac]iona sau toate ie[irile. Puzzle-urile par a se baza, majoritatea, pe combina]ii `ntre obiectele din inventar [i cele cu care se poate interac]iona `n mediu. SIMULATOR Candida]i: The Sims 3, Tom Clancy's H.A.W.X., Battlestations Pacific.

ma[in\ din jocul original `n punctul de plecare pentru vehicule [i mai puternice. Burnout Paradise: The Ultimate Box: Seria de curse nebune[ti `[i face pentru prima dat\ apari]ia pe PC, cu op]iuni de multiplayer noi, joc online `mbun\t\]it [i con]inut realizat de comunitate. The Ultimate Box va include [i pachetele bonus lansate pn\ acum Cagney i Bikes, dar [i viitorul Party Pack. Criterion Games, produc\torii seriei, inten]ioneaz\ s\ pun\ la dispozi]ia juc\torilor pe PC o versiune complet\, dar trial a jocului, care va avea func]ionalitate limitat\.

RACING Candida]i: DIRT 2, Burnout Paradise: The Ultimate Box, Need for Speed, Fuel. DIRT 2: Dup\ tragica moarte a lui Colin McRae `ntrun accident de elicopter `n septembrie 2007, familia acestuia a decis totu[i s\ permit\ folosirea numelui s\u pentru al doilea joc din seria DIRT. Cursele offroad, cu [apte clase de vehicule licen]iate, care de care mai spectaculoase, `l vor duce pe juc\tor `n noi loca]ii, de la canioane [i c\r\ri de jungl\ pn\ la piste amenajate `n ora[e. Sistemul de fizic\ al ma[inii a fost `mbun\t\]it, la fel [i efectele legate de damage-ul motorului. Prima ma[in\ din DIRT 2 va fi Group N Subaru, transformnd astfel cea mai tare

Anda Dr\gnu]\ anda.dragnuta@xtrempc.ro


februarie 2009

97

Jocuri

Prezentare Mirrors Edge

Action/Adventure
98
februarie 2009

Prezentare Mirrors Edge

Jocuri

Tr\im o perioad\ `n care, cel pu]in din perspectiva publisher-ilor, publicarea unor jocuri originale, bazate pe concepte inedite, este prea riscant\ [i nu renteaz\ din punct de vedere financiar. Producerea de sequel-uri pentru serii faimoase sau jocuri de sport anuale este varianta preferat\, `n detrimentul unor eventuale capodopere, `n care ar trebui investite fonduri, care, foarte probabil, nu vor fi recuperate niciodat\. Tocmai din acest motiv vom `ndrzni s\-i l\udm un pic pe cei de la Electronic Arts, care au ales s\ ofere sus]inere financiar\ unui proiect destul de riscant, produs de echipa suedez\ de la DiCE. Mirror's Edge nu este `n niciun caz o capodoper\, `ns\ m\car are meritul de a `ncerca ceva nou, `ntr-o scen\ dominat\ de shooterele din ce `n ce mai repetitive [i banale. Povestea din Mirror's Edge are loc `ntr-un ora[ futuristic, `n care s-a impus un regim semitotalitarist. Personajul principal al jocului, Faith Connors, face parte dintr-o organiza]ie de curieri, scoas\ `n afara legii. Ace[tia sunt folosi]i de diferite persoane influente pentru a livra mesaje confiden]iale [i pachete importante, devenind astfel una dintre singurele metode de comunicare clasice din ora[. ~n timpul uneia dintre misiunile sale, Faith este prins\ `n mijlocul unui adev\rat complot, soarta curierilor, dar [i a surorii sale depinznd de ea. Metoda de livrare folosit\ de curieri este ceva mai deosebit\, ace[tia prefernd mai tot timpul

`n\l]imile celor mai impun\toare cl\diri din ora[, `n detrimentul trotuarelor `mpnzite de poli]i[ti curio[i. Astfel, obiectivul celor de la DiCE a fost realizarea unui joc care s\ simuleze ct mai bine fenomenul parkour, un soi de replic\ futurist\ pentru impresionantul Assassin's Creed. Spre deosebire `ns\ de jocul celor de la Ubisoft, Mirror's Edge folose[te exclusiv perspectiva first person, `ntr-o manier\ nemaivzut\ pn\ acum `n astfel de jocuri. Controlul este oarecum asem\n\tor cu cel din trilogia Prince of Persia: The Sands of Time, folosindu-se `ns\, dup\ cum am amintit, o camer\ la persoana `nti. Faith poate s\ri pe distan]e lungi, poate folosi mediul `nconjur\tor pentru avnt suplimentar, poate efectua alunec\ri din alergare pe sub tot felul de obstacole, toate acestea putnd fi combinate `n [iruri de acroba]ii succesive. Exist\ `ns\ [i numeroase probleme de detec]ie a coliziunilor, Faith refuznd cu obstina]ie s\ se prind\ de anumite obiecte, dac\ unghiul de abordare nu este exact cel gndit de level designer. Acest gen de sc\pri duce la reluarea anumitor faze de zeci de ori, existnd riscul ca juc\torii mai pu]in r\bd\tori s\ renun]e la un moment dat la Mirror's Edge din cauza nervilor crea]i. Un alt element contradictoriu este level design-ul propriu-zis: jocul este fragmentat `n misiuni, fiecare desf\[urndu-se `ntr-un anumit nivel. Aceste niveluri sunt complet liniare,

neexistnd c\i alternative de abordare, juc\torul fiind nevoit s\ parcurg\ traseul `n ordinea gndit\ de produc\tori. Dispare astfel sentimentul acela de libertate, caracteristic lui Assassin's Creed, `n care puteai s\ te ca]eri pe orice cl\dire, s\ abordezi orice rut\, s\ mergi peste tot prin ora[. Pentru Mirror's Edge ar fi fost mult mai potrivit\ o lume de joc deschis\, un `ntreg ora[, comparabil ca libertate de mi[care cu Liberty City. Mai grav este faptul c\ misiunile lui Faith vor fi mai tot timpul contra cronometru, aceasta fiind urmrit\ de tot felul de poli]i[ti sau for]e de ordine mai exotice. Pur [i simplu nu ai destul timp s\ analizezi arhitectura, pentru a vedea ce obiecte pot fi folosite pentru a progresa. Undeva pe parcursul procesului de produc]ie, designerii de la DiCE au identificat aceast\ problem\, implementnd un sistem de ghidare prin niveluri, care coloreaz\ rutele corecte cu un ro[u strident. Nu de pu]ine ori, Faith va trebui s\ `nfrunte for]ele de ordine pentru a putea progresa, luptele avnd la baz\ atacuri [i contraatacuri melee. Cea mai eficient\ [i rapid\ metod\ de eliminare a adversarilor este dezarmarea unuia dintre ei [i `mpu[carea celorlal]i cu arma primului oponent dobort. Armele au `ns\ foarte pu]in\ muni]ie [i o `mpiedic\ pe Faith s\ execute mi[c\rile sale acrobatice, deci vor fi aruncate destul de repede dup\ folosire. Dac\ la capitolul gameplay jocul are sl\biciunile sale, pu]ine pot fi repro[ate lui
februarie 2009

99

Jocuri

Prezentare Mirrors Edge

Mirror's Edge atunci cnd vine vorba de grafic\. La fel ca abordarea first person, aspectul grafic este foarte original, bazndu-se pe combina]ii de culori stridente [i alb puternic, scos `n eviden]\ foarte bine de sistemul de iluminare folosit de produc\tori. De[i Mirror's Edge utilizeaz\ motorul grafic Unreal Engine 3, DiCE a renun]at la iluminarea oferit\ de engine-ul realizat de Epic, alegnd s\ exploateze la maximum Best, o tehnologie de iluminare realist\, pus\ la punct de alt\ companie suedez\ - Illuminate Labs. Datorit\ Best, anumite cadre din Mirror's Edge pot fi confundate foarte u[or cu realitatea, apropiinduse de fotorealism. De asemenea, tehnologia Best suport\ antialiasing [i `n modul de lucru DirectX 9, spre deosebire de iluminarea clasic\ din Unreal Engine 3. Ar trebui totu[i s\-i tragem de urechi pe produc\tori pentru c\ nu au implementat niciun mod de display 4:3 sau 5:4 real. Jocul ruleaz\ `n permanen]\ widescreen, folosind benzi negre acolo unde este cazul. Din p\cate, jocul a avut probleme imediat dup\ lansare cu implementarea defectuoas\ a suportului pentru NVIDIA PhysX. Cu ajutorul acestui API, Mirror's Edge recreeaz\ cteva efecte fizice interesante, pornind de la spargerea unor geamuri [i ajungnd la deformarea [i ruperea

unor materiale textile din joc. ~n lipsa unei pl\ci video NVIDIA de nou\ genera]ie, jocul va randa aceste efecte `n software, framerate-ul devenind nejucabil `n anumite situa]ii. Din fericire, suportul PhysX poate fi dezactivat, oferind o experien]\ de joc la peste 60FPS pentru mai toate sistemele ct de ct aduse la zi. Mi se pare totu[i ciudat ca un banal efect de geam spart s\ cear\ atta putere de procesare. ~n 2001, ferestrele din Red Faction se sp\rgeau realist, iar jocul func]iona f\r\ probleme pe calculatoarele acelor vremuri, iar, mai recent, tehnologia Digital Molecule Matter (folosit\ de LucasArts `n Star Wars: The Force Unleashed) a dovedit c\ asemenea efecte nu necesit\ `n niciun caz hardware dedicat. Nu `n ultimul rnd, pn\ la apari]ia primului patch, jocul avea deranjanta tendin]\ de a se bloca atunci cnd PhysX era activat. Un alt lucru oarecum deranjant la capitolul grafic\ este modul `n care au ales produc\torii s\ realizeze secven]ele cinematice. Dac `n timpul jocului toate personajele sunt reprezentate de modele 3D de calitate, cinematicele sunt realizate `n stil de desene animate, cu anima]ii slab calitative [i eroi ciudat desena]i. Cnd ai implementat o asemenea tehnologie grafic\ `n joc, nu v\d rostul de a folosi aceste filmule]e

bidimensionale, foarte anticlimatice `n compara]ie cu aspectul general al lui Mirror's Edge. L\snd `ns\ la o parte aspectele negative ale jocului, Mirror's Edge merit\ l\udat pentru originalitatea sa. Produc\torii au `ncercat s\ ofere ceva proasp\t, ceva nou `n contextul actual al jocurilor video. S\ sper\m c\ vnz\rile vor fi satisf\c\toare, iar un eventual sequel va avea posibilitatea s\ corecteze toate neajunsurile acestui proiect `ndr\zne]. Cosmin Aioni]\ cosmin.aionita@xtrempc.ro

PRO
conceptul de joc original controlul accesibil [i corect adaptat tastelor [i mouse-ului aspectul grafic `ngrijit [i extrem de ar\tos

CONTRA
povestea scurt\, cu momente cteodat\ prea frustrante design-ul nivelurilor liniar [i nepermisiv secven]ele cinematice urte [i lipsa suportului real pentru rezolu]ii 4:3

VERDICT
Mirror's Edge iese `n eviden]\ prin abordarea original\ la nivel de grafic\ [i, mai ales, de gameplay.

Procesor: Pentium 4 3.0GHz RAM: 1GB Video: 256MB Pixel Shader 3.0 Num\r juc\tori: 1 Sistem de operare: Windows XP/Vista Controllere suportate: Xbox 360
PRE}: 139.86RON PRODUC|TOR: DiCE PUBLISHER: Electronic Arts DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION WEB: www.mirrorsedge.com

8.0

100

februarie 2009

Prezentare LotR: Conquest

Jocuri

Action/Adventure

THE LORD OF THE RINGS: CONQUEST


Printre multele realiz\ri ale trilogiei cinematografice Lord of the Rings se num\r\ [i b\t\liile epice. De la Helm's Deep la Minas Tirith, trecnd prin Moria [i prin Black Gates, filmele au reu[it s\ ofere o senza]ie cople[itoare, iar Conquest `ncearc\ s\ aduc\ [i pe monitoare `ncrncenarea oamenilor [i num\rul aproape infinit al mon[trilor. Par]ial [i reu[e[te, pentru c\ adun\ `n cele opt misiuni ale campaniei bune toate luptele din filme; `n campania rea ofer\ o nou\ perspectiv\ a pove[tii, plecnd de la ideea c\ Frodo a p\strat inelul (`n loc s\-l arunce `n fl\c\rile din Mount Doom), iar juc\torul poate astfel s\ ard\ The Shire, s\-l omoare pe Gimli `n Moria sau s\ distrug\ Minas Tirith. Totu[i, partea aceasta putea fi mai dezvoltat\, dar Conquest r\mne la un nivel superficial, misiunile fiind nepl\cut fragmentate `n diverse `ns\rcin\ri, mare parte dintre ele dependente de un timp-limit\. Juc\torul poate alege dintre patru clase (warrior, archer, mage, scout), dar va intra [i `n pielea unuia dintre eroii din filme (Isildur, Gandalf), cu condi]ia s\ reu[easc\ apoi s\-i ]in\ `n via]\. Dac\ nu, e redus la clasele deja men]ionate, din p\cate extrem de generice [i banale, extrem de asem\n\toare cu cele din seria Star Wars: Battlefront, realizat\ tot de Pandemic. Luptele se rezum\ [i ele la o ap\sare nebuneasc\ a trei butoane pe mouse. Teoretic, exist\ combo-uri, chiar spectaculoase dac\ reu[i]i s\ le realiza]i, pentru c\ ideea mecanicii b\t\liilor este foarte bun\. Dar doar ideea, c\ci implementarea d\ rateuri - personajul controlat va reac]iona cu `ntrziere sau deloc, astfel c\ nu v\ r\mne dect s\ da]i click-uri la gr\mad\ `n speran]a de a r\zbi prin grupurile numeroase de orci. Oricum, Conquest a fost gndit mai mult pentru multiplayer, cu 16 juc\tori `ntrecndu-se `n moduri de joc ca Team Deathmatch, Conquest [i Capture The One Ring. Cel mai interesant este Conquest, `n cadrul c\ruia exist\ patru steaguri, iar echipele trebuie s\ le captureze, astfel primind puncte sau chiar eroi. E loc chiar [i de mi[c\ri tactice, cu magii care acoper\ cu

scutul arca[ii sau scou]ii care vin pe la spate invizibili. Dar [i aici apare aceea[i problem\, a repetitivit\]ii ac]iunilor, acelea[i mi[c\ri [i combo-uri de multe ori ratate. ~n plus, nu exist\ niciun fel de level up sau ranking, pentru ca juc\torii s\ simt\ o motiva]ie `n plus. Partea grafic\ arat\ slab pentru un joc din 2009, texturile puteau fi mult mai detaliate `n compara]ie cu cerin]ele de sistem. Compenseaz\ ct de ct secven]ele preluate direct din filme [i coloana sonor\ de acum faimoas\, dar vocile nu prea reu[esc s\ impresioneze. Conquest vine mai mult `n `ntmpinarea fanilor universului Lord of the Rings dect pentru juc\torii care caut\ strict b\t\lii `ncinse. Dac\ pute]i trece peste o serie de elemente frustrante [i peste b\t\liile repetitive, [i campania, [i multiplayer-ul au totu[i cte ceva de oferit. Anda Dr\gnu]\ anda.dragnuta@xtrempc.ro

VERDICT
Distractiv o vreme, dar repetitivitatea omoar\ spectaculosul b\t\liilor din filmele Lord of the Rings.

Procesor: Core Duo 2.4GHz RAM: 1GB Video: 256MB Pixel Shader 3.0 Num\r juc\tori: 1-16 (LAN, ONLINE) Sistem de operare: Windows XP/Vista Controllere suportate: N/A
PRE}: 129.89RON PRODUC|TOR: Pandemic PUBLISHER: EA DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION WEB: www.pandemicstudios.com/conquest

7.0
februarie 2009

101

Jocuri

Prezentare Bolt

Action/Adventure

BOLT
Jocurile video realizate dup\ filme de succes au devenit deja o obi[nuin]\, apari]iile acestora fiind din ce `n ce mai frecvente. De altfel, dup\ cum a]i putut afla chiar din num\rul trecut, adapt\rile ludice dup\ crea]iile cinematografice importante [i-au primit deja locul binemeritat `n cadrul rubricii dedicate jocurilor anului. Acestea nu sunt neap\rat importante din punct de vedere calitativ, `ns\ au `nceput s\ ocupe o parte foarte important\ a pie]ei, care nu mai poate fi ignorat\. O categorie aparte a acestor jocuri sunt cele dedicate copiilor. Bolt se `ncadreaz\ `n aceast\ subcategorie, filmul de anima]ie realizat de studiourile Disney adresndu-se `n primul rnd celor afla]i `nc\ la vrste fragede. Reu[e[te `ns\ jocul Bolt s\ surprind\ esen]a filmului omonim [i s\ r\mn\, `n acela[i timp, accesibil celor mici? Din punctul de vedere al pove[tii, nu. Cei care au avut ocazia s\ urm\reasc\ Bolt [tiu c\ protagonistul filmului este un c\]el-actor, care joac\ `ntr-un serial de ac]iune, unde, `mpreun\ cu st\pna sa - Penny, trebuie s\-l opreasc\ pe maleficul doctor Calico. ~n film, acesta este doar punctul de plecare al aventurii lui Bolt, [i `n niciun caz epicentrul pove[tii. Din nefericire `ns\, Avalanche Studios a ales aceast\ porti]\ pentru a se deta[a complet de firul epic din film, prefernd s\ organizeze jocul sub forma unor episoade ale serialului mai sus amintit. De[i acest lucru aduce [i unele avantaje (cum ar fi varietatea decorurilor `n care au loc misiunile propriu-zise), minusurile sunt mult mai evidente. ~n primul rnd, personaje importante din film (pisica Mittens, porumbeii sau genialul hamster Rhino) lipsesc cu des\vr[ire sau joac\ roluri insignifiante. De asemenea, Bolt nu vorbe[te deloc, limitndu-se, ca [i `n serial, doar la l\tr\turi. Nici Penny nu are prea multe replici, iar vocea ei din joc nu este interpretat\ de actri]a care `i da glas `n film. Se pierde astfel o leg\tur\ important\ dintre film [i joc, cei mai afecta]i fiind exact cei mici, care s-ar a[tepta ca eroii lor prefera]i din desene animate s\ aib\ aceea[i personalitate [i pe ecranul monitorului. Din punctul de vedere al gameplay-ului, Bolt se `ncadreaz\ `n standardele platformer-ului tridimensional modern, f\r\ a impresiona `ns\ prea mult. Anumite niveluri se vor juca cu Penny, celelalte fiind rezervate simpaticului c\]el alb. Misiunile lui Bolt sunt `n general axate pe foarte multe lupte `mpotriva solda]ilor trimi[i de Calico. Bolt poate realiza combo-uri simple, folosind cele dou\ butoane de atac, dar [i un soi de "fatalit\]i", cu ajutorul c\rora `[i poate scoate adversarii mai repede din lupt\. Executarea combo-urilor succesive duce la activarea puterilor speciale ale c\]elului, cum ar fi super-l\tratul sau ochii dota]i cu raze laser. Penny este ceva mai pacifist\, aceasta prefernd atacurile de tip stealth sau dezlegarea unor puzzle-uri destul de simple. Cteodat, `[i face apari]ia [i un mini-game, oarecum asem\n\tor cu Asteroids sau Super Stardust HD, prin intermediul c\ruia pot fi activate diferite terminale. Gameplay-ul propriu-zis nu este tocmai r\u, fiind destul de accesibil copiilor, `ns\, dup\ cum am zis, nu prea are mare leg\tur\ cu evenimentele din film. Grafic, jocul arat\ decent, fiind folosi]i shaderi de blan\ pentru reprezentarea c\]eluluierou, precum [i alte cteva artificii tehnice interesante. Din p\cate, produc\torii au decis c\ nu e nevoie s\ [tim care este rezolu]ia exact\ la care juc\m, op]iunile oferite fiind denumite doar low, medium [i high. La o investiga]ie mai atent\, am dedus c high este echivalent cu 1024x768, mult prea pu]in pentru un joc proasp\t lansat. Juc\torii cu experien]\ nu vor fi atra[i de gameplay-ul simplist din Bolt, iar fanii c\]elului alb nu vor g\si prea multe elemente `n joc care s\ fac\ leg\tura cu filmul lor preferat. Cosmin Aioni]\ cosmin.aionita@xtrempc.ro

VERDICT
Dac\ hamsterul nebun Rhino era personaj jucabil, poate mai acordam o jum\tate de punct `n plus.

Procesor: Pentium 4 3.2GHz RAM: 512MB Video: 128MB Pixel Shader 3.0 Num\r juc\tori: 1 Sistem de operare: Windows XP/Vista Controllere suportate: Xbox 360
PRE}: N/A PRODUC|TOR: Avalanche Studios PUBLISHER: Disney Interactive Studios DISTRIBUITOR: TNT GAMES WEB: www.disney.go.com/disneyinteractivestudios/bolt

6.5

102

februarie 2009

Prezentare Sacred 2 - Fallen Angel

Jocuri

RPG

SACRED 2 - FALLEN ANGEL


Nici primul Sacred nu a fost o experien]\ extraordinar\, dar se presupune c\ produc\torii ar trebui s\ `nve]e din gre[eli [i s\ nu le mai repete. Iar dac\ prima dat\ au fost ct de ct ierta]i pentru c\ Sacred ar\ta bine [i mecanica de joc era decent\, de aceast\ dat\ Fallen Angel e dec\zut de tot din drepturi. Sacred 2, ca intrig\, reprezint\ prequel pentru primul joc [i povestea `i ofer\ juc\torului alegeri de tipul bine-r\u, `n func]ie [i de personajul ales ([ase la num\r Seraphim, High Elf, Dryad, Inquisitor, Shadow Warrior, Temple Guardian). Lumea din joc, Ancaria, e `n plin r\zboi civil, dup\ ce rasa elfilor a dec\zut din cauza luptelor interne, iar controlul asupra energiei vitale a t\rmului (T-Energy) a fost pierdut. Eroul va pleca `ntr-o aproape interminabil\ c\l\torie alc\tuit\ din dou\ campanii [i numeroase misiuni secundare, `n cel mai pur stil RPG-istic. {i, `n mod normal, n-ar fi nimic r\u s\ ai 50 de ore de gameplay, de quest-uri interesante sau m\car de ajuns de aproape plasate pentru a nu te plictisi de b\tut drumul pn\ la ele. Dar nu. Firul intrigii este mai sub]ire dect durata de via]\ a unei efemeride, iar de la un pas la altul al pove[tii ave]i de traversat m\car un sfert din hart\. Noroc c\ exist\ cai, ceea ce scurteaz\ timpul de deplasare, dar nu ajut\ deloc personajul `n lupte, pentru c\ eficacitatea sa scade cnd lupt\ `n [a. ~n afar\ de cai, fiecare clas\ de eroi are un animal special pe care `l poate folosi, `n cazul Seraphimei mele fiind vorba de un Sabertooth, un tigru cu col]i supradimensiona]i. {i s\ zicem c\ a[ fi trecut peste deplas\rile exagerat de lungi. Problemele cele mai mari apar `ns\ din punct de vedere tehnic. ~n doar prima jum\tate de or\ de joc, am experimentat un crash direct `n desktop; apoi, modific\rile set\rilor din meniuri au refuzat s\ se eviden]ieze [i `n joc, iar camera a r\mas fix\ orict a[ fi `ncercat eu s\ o conving c\ am trecut-o pe modul "free". Acelea[i set\ri au reu[it [i s\ se reseteze singure dup\ un alt crash inexplicabil, iar la reintrarea `n joc eroina nu mai reu[ea s\ se urce pe cal, chiar dac\ op]iunea exista bine s\n\toas\. Camera fix\ creeaz\ imense probleme de vizibilitate, pentru c\ transparen]a obiectelor din joc func]ioneaz\ `ntrun caz din 10. ~ntr-un ora[, mi[carea eroului e mai mult un joc de-a ghicitul, pentru c\ nu vezi pe unde mergi sau r\mi blocat `ntr-un col] din cauza unei structuri care obstruc]ioneaz\ vizibilitatea total. La un moment dat, personajul r\m\sese pur [i simplu nemi[cat, blocat, de[i nu era `mpiedicat de vreo magie tip "stun" sau ceva asem\n\tor; dac\ ave]i cumva vreun ajutor, eficien]a lui va func]iona `n trei cazuri din 10, de multe ori el doar uitndu-se ca vi]elul la poarta nou\, `n timp ce protagonistul e cople[it de [obolani, vrcolaci, p\ianjeni, chestii ]op\itoare neidentificate sau schele]i arca[i. Personalizarea eroului sufer\ [i ea de unele alegeri destul de ciudate de design. N-am reu[it s\ `n]eleg de ce sabia [i scutul nu sunt puse `n acela[i loc din inventar [i trebuie s\ le cau]i de nebun prin toat\ interfa]a. Alegerile skill-urilor sunt [i ele destul de limitate, pentru c\ atributele principale cresc automat odat\ cu acumularea nivelurilor. Exist\ op]iuni pentru abilit\]ile secundare [i pentru magii, dar punctele vin cu zgrcenie. Undeva la nivelul 75, dac\ ave]i r\bdare pn\ acolo, eroul cap\t\ Mastery `n abilitatea respectiv\ dac\ i-a]i dat punctele aferente. Totu[i, nu prea merit\ efortul [i nervii cauza]i de problemele tehnice pentru a rezista att de mult. M\car dac\ povestea ar fi fost la superlativ, atunci poate ar mai fi oferit un imbold pentru a duce la final un joc care ar fi trebuit s\ fie mult mai mult; [i ar fi meritat s\ fie mult mai mult, pentru c\ momentan categoria RPG st\ destul de prost la capitolul apari]ii. Anda Dr\gnu]\ anda.dragnuta@xtrempc.ro

VERDICT
No]iunile de tehnologie [i scriptare corect\ nu le sun\ cunoscut deloc produc\torilor lui Sacred 2.

Procesor: Pentium 4 2.4GHz RAM: 1024MB Video: 256MB Pixel Shader 3.0 Num\r juc\tori: 1-16 (LAN, ONLINE) Sistem de operare: Windows XP/Vista Controllere suportate: N/A
PRE}: N/A PRODUC|TOR: Ascaron PUBLISHER: CDV/Deep Silver DISTRIBUITOR: N/A WEB: www.sacred2.com

4.0
februarie 2009

103

Jocuri

Prezentare Saints Row 2

Aciune

SAINTS ROW 2
Volition Inc. este un produc\tor destul de serios, care, pe parcursul anilor, a oferit destule crea]ii ludice de calitate. Pornind de la vechiul space sim Descent: Freespace, trecnd prin seria de RPG-uri Summoner [i ajungnd la shooter-ul Red Faction, jocurile acestora mi-au l\sat mai tot timpul o impresie bun\. Nu este [i cazul celui mai nou produs Volition, Saints Row 2, unul dintre cele mai slabe titluri ale acestui `nceput de an. Pentru cei care nu sunt la curent, primul titlu al seriei Saints Row a fost lansat `n 2006, exclusiv pentru consola Xbox 360. Acesta oferea o alternativ\ iubitorilor de Grand Theft Auto, pe vremea cnd GTA IV se afla `nc\ doar `n stadiul de proiect. Jocul s-a bucurat de un oarecare succes pe platforma celor de la Microsoft, apari]ia unui al doilea Saints Row devenind astfel inevitabil\. Pentru cel de-al doilea episod al seriei s-a ales `ns\ varianta unei lans\ri multiplatform, PC-ul primind, la rndul s\u, propria versiune de Saints Row 2. Dac\ ar fi s\ ne rezum\m doar la cteva cuvinte, jocul celor de la Volition poate fi numit, f\r\ mari mustr\ri de con[tiin]\, drept "Grand Theft Auto-ul s\racului". Nici pe departe att de bine dezvoltat\ ca `n Grand Theft Auto IV, povestea din Saints Row 2 trece `n plan secundar, l\snd fru liber gameplay-ului de tip sandbox. Accentul este pus pe factorul spectacol, ac]iunile la care ia parte personajul principal din joc fiind mai tot timpul mult prea exagerate. Nici controlul nu ajut\, mai ales atunci cnd se dore[te conducerea unui vehicul prin ora[. Fizica practic nu exist\, ma[inile manevrndu-se ca ni[te veritabile cutii din carton, greutatea sau iner]ia fiind probabil termeni de care designerii acestui joc nu au auzit `nc\. Nici la capitolul grafic\ jocul nu st\ mai bine, totul ar\tnd ca acum mul]i ani, cnd San Andreas f\cea legea. Inten]ia produc\torilor a fost, probabil, realizarea unui soi de parodie cu buget redus a seriei Grand Theft Auto, calitatea rezultatului fiind mai mult dect `ndoielnic\. Dac\ Exorcistul ar fi echivalentul seriei Grand Theft Auto `n domeniul crea]iilor cinematografice cu tematic\ horror, atunci probabil c\ un film `n genul Scary Movie ar fi omologul lui Saints Row 2. Ieftin, slab [i, cteodat\, de prost gust. Situa]ia este agravat\ [i de modalitatea `n care au fost realizate portarea [i optimizarea jocului pentru PC. Framerate-ul nu este mul]umitor, jocul sacadnd `ngrozitor chiar [i pe sisteme puternice. Cheia pentru ob]inerea unui framerate ct de ct decent pe o plac\ din gama 8800GT este dezactivarea op]iunii dynamic lights din meniul de set\ri video. Din p\cate, `n lipsa luminilor [i umbrelor dinamice, Saints Row 2 arat\ mult mai prost. Alternativ, pe un ATi HD4870, cu toate op]iunile grafice `mpinse aproape de limita maxim\, num\rul de cadre pe secund\ a fost aproape acceptabil. Iar cnd vine vorba de sunet, Saints Row 2 sufer\ de aceea[i problem\ ca [i Mercenaries 2, volumul efectelor sonore fiind mult mai ridicat pe un canal fa]\ de cel\lalt. De[i Saints Row 2 con]ine cteva concepte demne de luat `n seam\ (cum ar fi mini-game-urile sau op]iunile avansate de personalizare ale eroului principal), acestea nu sunt suficiente pentru a ridica jocul din mocirla submediocrit\]ii. Mai mult, optimizarea practic inexistent\ spulber\ orice urm\ de distrac]ie pe care ar putea-o genera jocul celor de la Volition. S\ sper\m c\ urm\torul titlu al companiei, Red Faction: Guerilla, nu va avea aceea[i soart\... Cosmin Aioni]\ cosmin.aionita@xtrempc.ro

VERDICT
Saints Row 2 dezam\ge[te din cauza calit\]ii `ndoielnice, a aspectului grafic slab [i a optimiz\rii inexistente.

Procesor: Dual Core 2.0GHz RAM: 1GB Video: 128MB Pixel Shader 3.0 Num\r juc\tori: 1-12 (LAN, ONLINE) Sistem de operare: Windows XP, Windows Vista Controllere suportate: gamepad
PRE}: N/A PRODUC|TOR: Volition Inc. PUBLISHER: THQ DISTRIBUITOR: STEAM WEB: www.saintsrow.com

5.0

104

februarie 2009

Prezentare Rise of the Argonauts

Jocuri

Action/Adventure

RISE OF THE ARGONAUTS


De cele mai multe ori m\ amuz copios cnd urm\resc cum `n]eleg americanii s\ prezinte cona]ionalilor diverse adapt\ri dup\ miturile [i legendele altor popoare sau civiliza]ii. Fie c\ vorbim de viziunea americanizat\ asupra muschetarilor, fie c\ aducem `n discu]ie "hollywoodizarea" mitologiei grece[ti, poporul de peste ocean are prostul obicei de a reduce totul la simple b\i de snge sau pove[ti de dragoste excesiv de siropoase, numai bune de comercializat `ntr-o form\ sau alta. Cteodat\ `ns\, foarte rar, unele dintre aceste adapt\ri reu[e[c s\ ias\ `n eviden]\, elementele clasice fiind folosite `n realizarea unor universuri paralele, credibile, care func]ioneaz\ `n contextul pove[tii imaginate de produc\tori. O astfel de excep]ie este God of War, excelenta serie lansat exclusiv pentru consolele PlayStation. ~ns\, dup\ cum [tim cu to]ii, excep]iile nu fac altceva dect s\ `nt\reasc\ regula. Iar Rise of The Argonauts nu face altceva dect s\ o urmeze cu sfin]enie. Astfel, firul epic din Rise of The Argonauts nu este nimic altceva dect o nou\ adaptare ieftin\ dup\ legenda Lnii de Aur, pe care, de aceast\ dat\, Iason o caut\ pentru a o readuce la via]\ pe so]ia sa, Alceme. De aici `ncepe un talme[-balme[ de inspira]ie greceasc\, `n care mai toate figurile reconoscibile din Legendele Olimpului `[i fac apari]ia, `ntr-un fel sau altul. Astfel, Hercule a fost transformat `ntr-un pachet de mu[chi f\r\ prea mult creier, de dou\ ori mai `nalt [i corpolent dect majoritatea personajelor [i cu o figur\ tmp\ de Bluto (pentru cine `l mai ]ine minte, acesta era personajul negativ din desenele animate cu marinarul Popeye). Mai grav este faptul c\ produc\torii chiar se iau `n serios, jocul fiind `mp\nat de secven]e de poveste, `n care Iason converseaz\ cu mult prea multe personaje, `ntr-un stil asem\n\tor cu dialogurile din Mass Effect. Spre deosebire `ns\ de jocul celor de la BioWare, r\spunsurile din Rise of The Argonauts nu prea conteaz\, jocul desf\[urndu-se `n mare parte la fel, indiferent de replicile lui Iason. Totu[i, r\spunsurile pot favoriza unul dintre cei patru zei prezen]i `n joc - Hermes, Apollo, Atena [i Ares, ace[tia oferindu-i lui Iason diferite abilit\]i `n lupt\. Lupta este `ns\ de departe cea mai slab\ component\ din Rise of The Argonauts. Fie c poart\ o sabie, o suli]\ sau un buzdugan, Iason nu [tie s\ execute prea multe tipuri de atacuri, totul rezumndu-se la ap\sarea rapid\ a butoanelor de atac, `n speran]a unei elimin\ri ct mai rapide a adversarilor. Deranjant\ este [i lipsa variet\]ii acestora, mai to]i oponen]ii comportndu-se la fel, indiferent de aspectul lor. Abilit\]ile oferite de zei devin inutile, hack'n'slash-ul la `ntmplare fiind cea mai eficient\ metod\ de a sc\pa de inamici. Astfel, b\t\liile lui Iason devin monotone, f\r\ pic de sare [i piper. De[i folose[te motorul grafic Unreal 3, Rise of The Argonauts nu arat\ deloc bine. L\snd la o parte deciziile de design neinspirate (cum ar fi aspectul lui Hercule), decorurile din joc, iluminarea acestora, precum [i multe alte elemente par a fi extrase fie dintr-un joc ap\rut acum c]iva ani buni, fie dintr-un MOD realizat de amatori. Este trist c\ un asemenea titlu, lansat pentru hardware-ul actual, nici nu se poate compara din punct de vedere vizual cu seria God of War, ap\rut\ pe b\trnul PlayStation2. ~n concluzie, dac\ sunte]i `n c\utarea unui joc de ac]iune inspirat din mitologia greceasc\, evita]i pe ct posibil Rise of The Argonauts. Titan Quest sau God of War sunt ni[te alegeri mult mai potrivite. Cosmin Aioni]\ cosmin.aionita@xtrempc.ro

VERDICT
Povestea tras\ de p\r, luptele nesatisf\c\toare [i aspectul `nvechit trag `n jos crea]ia celor de la Liquid Entertainment.

Procesor: Pentium 4 3.4GHz RAM: 1GB Video: 128MB Pixel Shader 3.0 Num\r juc\tori: 1 Sistem de operare: Windows XP/Vista Controllere suportate: Xbox 360
PRE}: 229,9RON PRODUC|TOR: Liquid Entertainment PUBLISHER: Codemasters DISTRIBUITOR: BEST DISTRIBUTION WEB: www.codemasters.com/argonauts

6.0
februarie 2009

105