Sunteți pe pagina 1din 5

Splaiul Unirii, nr 16, bl.B7, et.8, sect.4, Bucuresti Tel: 021-425.52.68, Fax: 021-425.52.49 Capital social: 5.918.

642,50 lei Nr.Reg.Com: J40/317/1991C.I.F. RO379266 office@transchim.ro; comercial@transchim.ro; http://www.transchim.ro

FISA DE PREZENTARE SI DECLARATIE

DATE GENERALE S.C TRANSCHIM SA BUCURESTI

- DENUMIREA UNITATII :

Inregistrata la registrul comertului sub nr. J 40/317/1991 CUI : RO 379266 - SEDIUL SOCIETATII : BUCURESTI Str :SPLAIUL UNIRII , nr16 Bl B 7,etaj 8 Telefon : 021 3873283 - SEDIUL Pct de lucru : BUCURESTI, Str. B-l Timisoara ,nr 100 Telefon 021 44470925

- AMPLASAMENT: Obiectivul(punct de lucru) este situat in incinta societatii S.C. FIROS S.A conform contractului de inchiriere anexat si care are certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria MO3 nr 0830/1994 Extras de Carte Funciara 149661/2010 Certificat de numerotare Primaria Municipiului Bucuresti Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala ,Serviciul de Nomenclatura Urbana . - PROFILUL DE ACTIVITATE: 1. Transport auto de materii prime,materiale , marfuri generale. 2. Transporturi auto agabaritice , insotiri transporturi agabaritice 3. Transport auto de materii si deseuri periculoase cu impact asupra mediului asa cum sunt clasificate de Acordul European de transport rutier al produselor periculoase (A.D.R) 4. Reparatii usoare la parcul auto din dotarea societatii

- FORMA DE PROPRIETATE: S.C. TRANSCHIM SA BUCURESTI, Pct de lucru Bucuresti este chirias la S.C. FIROS S.A. conform Contractului de proprietate . Spatiul in care i-si desfasoara activitatea este proprietate S.C. FIROS SA - REGIMUL DE LUCRU : Regimul de lucru este de 8 ore/zit imp de 6 zile lucratoare (luni-vineri) II DATE SPECIFICE ACTIVITATII Societatea are Licenta pentru transport rutier public Seria LTM nr 0079030 Activitatea desfasurata in cadrul societatii S.C TRANSCHIM S.A BUCURESTI, Pct de lucru BUCURESTI respectiv transport de marfuri generale ,agabaritice si periculoase A.D.R, precum si reparatii usoare la parcul auto din dotare se realizeaza cu un nr 49 salariati din care : 42 (soferi si mecanici) si 7 TESA ACTIVITATEA DESFASURATA S.C. Transchim S.A Bucuresti, Pct de lucru Bucuresti isi desfasoara activitatea in curte la S.C. Firos si are inchiriat urmatoarele suprafate : Parcare =2443.70 mp Atelier de reparatii =456,81 mp Birouri = 99.49 mp - Toate mijloacele auto din dotare au licente de executie si dotarea corespunzatoare ceruta de legislatia in vigoare privind transportul rutier. - Transportul auto de marfuri periculoase si deseuri cu impact asupra mediului se realizeaza cu un nr de 5 auto camioane autorizate in acest sens de Registrul Auto Roman , avand certificate ADR emis de RAR ,dotare corespunzatoare ADR si personal instruit si atestat A.R.R. . Transportul de deseuri periculoase sunt incadrate la cod 05.01.09*si/sau 05.01.03* conform HG nr.. 856/16.08.2002 Transportul se realizeaza respectand legislatia in vigoae privin transportul ADR din Romania. - Transportul auto agabaritic se desfasoara cu un nr de 23 autotrailere ,personal calificat si escorta de insotire. - Reparatiile usoare se realizeaza cu un nr de 5 mecanici, 1sudor, 1 electrician auto si consta in lucrari de mecanica ,electrica si mici reparatii de sudura . Pentru reparatiile mari cand ste cazul se apeleaza la ateliere de reparatii. Anexam tabel cu auto din dotare . DOTARI Atelierul de reparatii auto are o suprafata de 456.81mp si este dotat cu urmatoaele utilaje: Masina de gaurit de banc Polizor dublu Masina de nituit saboti Compresor aer Cheie electica de nsurubat /desurubat roti

Aparat de gresat Robot pornire II BILANTUL DE MATERIALE Materii prime : Atelierul de reparatii nu foloseste materie prima pentru realizarea unor produse. In general se folosesc piese de schimb pentru inlocuirea celor uzate. Materii auxiliare Carburanti si lubrefianti S.C. Transchim S.A Bucuresti are in dotare numai autovehicule dotate cu motor diesel Consumul lunar de motorina este de aprox 55.000 l Alimentarea cu motorina se face pe baza de cartela UTA Consumul de ulei motor este de aprox . 200 l /luna din care peste 100 l este destinat consumului prin ardere Consumul de vaselina este de aprox 50 kg Piesele de schimb: Piesele de schimb se procura atunci cand este cazul si numai de ce este nevoie. Alte materiale necesare : apa distilata Oxygen Acetilena Electrozi de sudura III. UTILITATI - Energia electrica Alimentarea cu energie electrica este furnizata de S.C FIROS SA - Gaze naturale Alimentarea cu gaze naturale este furnizata de S.C. FIROS SA Gazele naturale sunt folosite numai pentru incalzirea spatiilor (birouri) pe timp de iarna . - Apa Alimentarea cu apa este furnizata de SC FIROS SA care are incheiat Contract pentru alimentare cu apa si canalizare cu S.G APA NOVA BUCURESTI S.A sub nr 1436/2006 -Deseuri - Deseurile de hartie , plastic , sticla , metale se depoziteaza in containere speciale si preluate de S.C. FIROS SA care are Contract nr 136/26.11.2007 si act aditional nr1/2008 incheiat cu S.C. MARVIMPEX RECICLYNG S.R.L Deseurile menajere sunt preluate de S.C FIROS SA Pentru utilitati S.C. FIROS SA intocmeste facturi lunare conform contractului de inchiriere.

IV SURSE DE POLUANTI SI PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU -Protectia aerului: Gazele de ardere provenite de la arderea carburantului diesel in motoarele termice. Autoutilitarele sunt de tip Man , Scania, Mercedes,cu motoare Euro4, Euro 5performante cu emisii de poluare scazut. In concluzie ,emisiile poluante de mai sus nu provoaca impact asupra mediului . -Protectia calitatii aerului Apa uzata este menajera . Deversarea se face in canalizarea societatii FIROS S.A In concluzie ,apa uzata nu provoaca impact asupra apelor de suprafata sau a panzelor freatice. - Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor . Zgomotele si vibratiile pot proveni de la functionarea motoarele .Tinand cont ca amplasarea societatii este in zona industriala ,departe de spatiul de locuit ,cat si faptul ca auto din dotare sunt plecate in cursa ,aceasta nu prezinta o poluare a mediului din acest punct de vedere. - Protectia solului si subsolului S.C TRANSCHIM SA Pct de lucru Bucuresti nu provoaca un impact deosebit asupra solului si subsolului deoarece intreaga suprafata este betonata . Schimbul de ulei la auto se efectueaza la Service specializate Deseurile metalice care rezulta in urma reparatiilor sunt in cantitate mica ,deoarece reparatiile mari se fac la ateliere specializate. In atelierul nostru se fac numai reparatii usoare. Cantitatea rezultata de0.5t /luna este depozitata in locuri special amenajate si se predau in cantitate mai mare la Remat. Gunoiul menajer este depozitat in pubele speciale . Avem contract de prestari servicii pentru spalat auto.conform act anexat.

V. GESTIONAREA DESEURILOR Deseurile rezultate in procesul de exploatare a parcului auto sunt depozitate in locuri special amenajate si in concluzie nu provoaca impact deosebit asupra mediului. Cantitatea si componentele acestor deseuri se prezinta astfel: - Deseurile metalice .Cantitati mari se predau la Remat pe baza de aviz -Acumulatori uzati aprox 8 buc /luna (mai mult in timpul rece) , se predau in locul celor noi in momentul cumpararii -Anvelopele uzate , se colecteaza intr-un spatiu amenajat din magazia de piese aprox. 10 buc /luna. Trimestrial se ridica pe baza de comanda telefonica de Ceta Bucuresti Anexam contract

VI. GESTIONAREA SUBSTANTELOR TOXICE SI PERICULOASE In procesul tehnologic ,atelierul de reparatii foloseste o serie de subsante periculoase cum ar fi: oxigen ,acetilena, care sunt gestionate si depozitate conform normelor si normativelor prevazute in autorizatia de protectia muncii si PSI .Aceste materiale nu se tin in stoc.

Referitor la transportul substantelor periculoase,SC Transchim are autorizatie ADR pentru un nr. de 5 buc autovehicule cu care efectueaza transporturi de substante periculoase conform normelor ADR Deseurile vrac se transporta cu autobasculante special amenajate si autorizate. Transportul de substante periculoase se efectueaza numai de la firme autorizate catre alte firme autorizate. Materiile periculoase cu impact asupra mediului cele mai des transportate sunt: Slam provenit din epurarea apelor uzate ,uleiuri uzate noroi Toate transporturile sunt insotite de documente aferente ,completate de catre generatorul de transport. Mentionam ca toti soferii care efectueaza transportul de marfuri periculoase au atestat ADR ,iar autovehiculele sunt dotate cu truse ADR ,stingatoare ,lopeti si ehipament de protectie. Fiecare transport este insotit de o fisa tehnica de securitate in care sunt specificate proprietatile produsului transportat si ce masuri sa ia soferul in cazul producerii unui eveniment.

DIRECTOR Saizu Dinel

ING. SEF