Sunteți pe pagina 1din 81

Schimbarea liniei temp ora Ie a destinului nostru

. '

- - - - --

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru


..

Editura M.M.S. 2009

--

LISTA FIGURILOR

Fig. 1. Linii temporale paralele ale destinului personal - pag. 25

CUPRINS
MESAJ IMPORTANTCU PRIVIRELA TRADUGERI CUVANT fNAINTE VALUL DINTRE OMENIRE~I DUMNEZEU
Spiritul, motorul creafiei MULTIPLICITATEA DESTINULUI POTENTIAL ~I PLANUL EXTAZULUI Cine ne determina destinu/? Recapitularea viefii Treabaneterminata Ratarea liniei temporale create in Planul Extazului . SCHIMBAREA LINIEI TEMPORALE PRIN MAREA LUCRARE Eliberandu-ne sufletul IUBINDU-vA VIATA fNTRU NEMURIRE Karma ~i liberul a.rqitru Virtutea de a da na~tere unei noi generafii Totul e posibil in Dumnezeu HARTA UNUI MAESTRU CATRE MARETIE ~I EXTRAORDINAR - LISTA EPILOG DE JZ KNIGHT: CUM AU fNCEPUT TOATE ACESTEA GLOSARUL LUI RAMTHA 9 83 95

11 13 15
20 23 26 29 38 50 55 60 63 67 69 73 75

MESAJ IMPORTANT CU PRIVIRE LA TRADUCERI

Aceasta carte se bazeaza pe Dialogurile lui Ramtha, 0 serie de inregistrari pe banda magnetica ~ipe compact disc a prelegerilor ~i invaiaturilor oferite de Ramtha. Ramtha a ales-o pe americanca JZ Knight ca fiind singurul canal care sa ii transmita mesajul. Singura limba pe care 0 folose~te pentru a~i comunica invaiaturile este limba engleza. Stilul discursului sau este unic ~iextrem de neobi~nuit, fiind adesea inieles gre~it ca arhaic sau ciudat. Ramtha a explicat ca alegerea cuvintelor, modificarea cuvintelor, construcpa frazei ~i aranjarea verbelor ~i a substantivelor, intreruperile ~i pauzele in mijlocul frazei sunt toate intenponate, pentru a ajunge la niveluri multiple de acceptare ~i interpretare, prezente la un public compus din oameni provenip dintr-o varietate de domenii culturale ~i paturi sociale. In scopul pastrarii autenticitaiii mesajului transmis de Ramtha, am tradus cartea cat mai aproape cu putinia de cuvinteJe originaJe, pentru a-i permite cititoruJui sa aiba 11 - ----

I I

experienta invataturii, ca ~icum ar fi fost prezent. Daca gasip fraze care par incorecte sau ciudate pentru forma lingvistica actuala a limbii dumneavoastra, va incurajam sa mai cititi o data paragraful respectiv, straduindu-va sa surprindeti intelesul de dincolo de cuvinte, mai degraba deeM sa aveti, pur ~i simplu, 0 atitudine critica cu privire la constructia literara. De asemenea, va incurajam sa facep comparape ~i sa consultap sursa, publicapa originala in engleza de la JZK Publishing, 0 diviziune a JZK, Inc., ca sprijin in scopul cIaritatii. Va dorim toate cele bune ~i 0 lectura placuta. Editorul

12

CUVANT iNAINTE

Seria In fata ~emineului" este 0 biblioteca ce se dezvolta in permanenta, care conpne cele mai cautate teme de interes predate de Ramtha. Aceasta serie de invataturi este menita tuturor studentilorMarii Lucrari carora Ie plac invataturile lui Ram. De asemenea, colectia este prevazuta a fi un instrument continuu de invatare pentru studenpi la ~coala de IIuminare a lui Ramtha, precum ~ipentru top cei care sunt interesap ~i cunosc invataturile lui Ramtha. In ultimele trei decenii, Ramtha ~i-a aprofundat continuu ~i metodic prezentarea asupr~ na~urii realitatii, precum ~i aplicarea practica a acesteia, prin diverse discipline. Editorul presupune ca cititorul a participat la un Curs Pentru Incepatori sau la un seminar al ~colii de IIuminare a lui Ramtha sau, cel pupil, .ca este familiarizat cu instrucpunile lui Ramtha pentru clasa de incepatori. Aceste informapi introductive se gasesc in Ramtha: A Beginner's Guide to Creating Reality, Itedipa a treia (Yelm: JZK Publishing, 0 divizie a JZK, Inc., 2004).
* Ramtha: Ghidul incepatorului pentru crearea realitatii, Editura M.M.S.,
2009 (n. tr.).

13

___

-- -

In (ata~emjneuluj In seria In fata ~emineului" am indus un glosar, ce contine cateva dintre conceptele de baza pe care Ie folos~te Ramtha, pentru ca cititorul sa se poata familiariza cu aceste invataturi. De asemenea, am indus 0 scurta prezentare a lui Ramtha, facuta de JZ Knight, care descrie cum au inceput toate astea, pentru cei care nu ~tiu povestea. Fie sa va bucurati de aceasta invatare !li contemplare!

14

VALUL DINTRE OMENIRE ~I DUMNEZEU

. .

-----

Salutari, minunatii mei. Va salut dintru Domnul Dumnezeul fiintei mele, intru Domnul Dumnezeul fiintei voastre. Sa bem ceva. Sfantul meu Spirit Sfant elibereaza-ma de trecutul meu. Tu, care e~ti minune, cu adevarat frumos, elibereaza-ma de tr~cutul meu, pune sufletului meu aripi sa zboare ~i fa ca mintea mea sa nu ~tie de granite. Sfa.ntu1meu Spirit Sfant salveaza-mi-trupul ~i in timp ce dorm vindeca-mi corpul transforma-mi trupul sa fie vehiculul dorintelor mele.

17

in lata ~emjneuJuj

~a spun eu, dintru Domnul Dumnezeul

I
I

I i.
I
I

fiintei mele. ~a sa fie. Pentru viatii Va felicit pe aceia dintre voi care ap luat cunoa~terea ~i v-ati predat ei, care facep lucrarea in ciuda infirmitaplor, a neajunsurilor, a victimizarii voastre, in ciuda grijilor ~i temerilor, a supararilor, regretelor ~i a fricHor voastre. Va felicit pentru asta. In Marea Lucrare - ~i ceea ce invatap acum este Marea Lucrare - granita dintre omullimitat ~i maestrul realizat pe deplin este a~a de subpre. 0 ingroa~a modul in care omul i~i concepe realitatea chinuita, limitele pe care ~i Ie pune sie~i ~i destinul care e creat din cauza acestor limite. Marea Lucrare se refer a la eliberarea Spiritului din inchisoarea personalitapi, care, intru Dumnezeu, este 0 insuflepre ce are loc de indata. Cand lasap la 0 parte mintea-maimuta1 !iiil puneti pe Dumnezeu inainte - in' loc de corpul vostru, de obiceiuri, de frici, nesigurante ~iingrijorari - atunci Spiritul poate sa rezoneze foarte departe de corp ~i sa fie preluat. Invierea spirituala este asemanatoare cu a fi preluat. Daca nu avep aceasta insuflepre ~iaceasta eliberare, n-o sa i~ip din corpul vostru atunci cand vom ajunge la acea lucrare - de a va ridica ~ide a veni cu mine. N-o sa fiti in stare sa faceti asta, pentru ca puterea spirituala, care este starea voastra eterna,
1

Mintea nestatornica, schimbiitoare a personalitatii.

18

-_....-...-

-.~

--

_ _:.0

__

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

trebuie sa fie dezlegata. Cine 0 dezleaga? VOi,atunci eand spuneti, pur !li simplu: nDumnezeu e mai intai, gloria
Spiritului meu 0 pun inainte

!li aeesta e luerul eel m~i

important. E mai important decat diseonfortul eorpului meu !li deeM simturile eorpului meu. E mai important deeat amintirile mele, deeM durerea mea, deeat suferinta mea mentala." Dadi Dumnezeu e consider at eel m~i important, atunci are loe 0 inaltare a Spiritului. Insufleprea inseamna dezlegarea minpi spirituale. Va amintip ea v-am invatat cine ap fost in eontemplarea
Vidului !li in marea Cadere de aid, de jos

erearea in planul de materie

!li v-am spus ea, indiferent ee se intampla

eu trupul, ea ve!lmant pe care il purtap, sinele spiritual care suntep !licare ma aseulta ehiar in aeeasta clipa 0 sa traiasea intotdeauna. A trait intotdeauna !li0 sa traiasea intotdeauna. Atund eand, in timpul unei viep, invatap sa dezlegap Spiritul de corp, putep sa fa<?epeeea ee este miraeulos. Putep sa existap in mai multe planuri !lisa Integrap planuri multiple in aid !li aeum. Cand Spiritul vostru poate sa hoinareasea in planul al patrulea, iar voi il eliberap sa mearga aeolo, atunci, ea un diapazon, el aduee in vibrapa sa toate roadele explorarii sale

vindeearea,

refaeerea

miraeuloasa,

manifestarea

a orice

- pana jos, la baza manerului sau, eorpul, pentru ea voi va


aflap in partea de sus a diapazonului. Voi sunteti eei care faeep sa rezoneze aeel gand in planul eel maret, iar el revine pan a jos, inapoi in corp. Asta inseamna insufleprea - !li e a!ja de simpla, ea poate sa aiba loe oriunde v-ap afla. Lucrul 19 -

are nevoie eorpul, dorintele voastre, 0 insuflepre a realitapi

~
I I

In lata ~emineului

dificil ~i abrupt, in acest context, este insistenta voastra in a va declara statutul de sine. Atunci cand intrerupeti ~i reveniti in corp, fie ca acesta e indurerat, suferind, fIamand, inconfortabil sau ca are nevoie sa se ridice ~i sa mearga, va absorbip puterea spirituala inapoi, in corp.

Spiritul, motorul creafiei Multi dintre voi, cei care suntep sinceri in legatura cu asta ~i nu suntep fanatici, avep un realism ~i 0 tenacitate ca asta e ceea ce vreti mai mult.decat orice ,altceva. Nu va aruncap intr-o demonstrape prosteasca a ceea ce credeti ca e extazul doar pentru ca, facand asta, credep ca vep promova Spiritul. Nu, asta nu il promoveaza. Entitaple ace lea concentrate care doar fac lucrarea iI iubesc pe Dumnezeu mai mult decat orice altceva ~iaplica aceasta la cel mai inalt nivel al fiintei lor, fara sa se prefaca ~i fara sa se complaca in fantezii. Voi, preaiubitii mei, voi sunteti mae~trii care se trezesc. Valul dintre om ~i Dumnezeu este atat de subpre incat, atunci cand va eliberati sinele spiritual, valul acela va disparea, iar voi va veti ridica din corpul acela ~i veti fi in acele planuri dinamice. Vep ~ti ce inseamna sa ai un gand obi~nuit despre 0 manifestare. Vep intelege puterea sa obi~nuita. Spiritul nu eSte emoponal; el este motorul creapei. Creatia vine din gandul sau, iar corpul sau modeleaza destinul. Spiritul nu este numai gandul, numai mintea rafinata. Corpul sau se a~terne ca sa promoveze realitatea in care va pa~i omul, in implinirea destinului sau. Dorinta 20

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

suprema a trezirii intr-un corp fizieeste sa devii acea creatura spirituala. A~a se face un Christos, asta e ceea ce vrep sa invatati aieL Este a~a de simplu ~i atat de aproape. Lucrarea pe care v-a predau este proiectata la nivef de cod, sa dea na~tere puterii spirituale in gandul obi~nuit. Gandip-vala asta. Doar sufletul poate sa fie lovit.Atunci cand sufletul este lovit, vanataia e durerea la care rezoneaza

corpul. Sufletul transmite frecventa vanataii, iar in corp apare 0 deteriorare. Vanataia aceasta se straduie~te sa fie implinita din Planul Extazului2in aceasta incarnare. Spiritul este lipsit de emo1ie.De aceea, gandurile obi~nuite - lucrurile acelea care va ies din gura, pe care Ie gandip ~i Ie spunep ~i care ies din voi, pur ~i simplu - sunt a~a de puterniee. ~a vorbe~te Spiritul. Atunci cand intelegeti ca a vorbi ca Spirit inseamna a vorbi in ganduri obi~nuite - ca dejaeste a~a - vep intelege puterea a ceea ce ma straduiesc sa indue in voL In Fieldwork@ [Lucrul pe Campj3, cand a1iinteles asta, vedep cat de repede v-ati gasit cartona~ul. Daca ati facut asta pe Camp, ce va impiediea sa 0 faceti ~i la serviciu, dupa ce plecati de aici? Ce va impiedica sa va transforma1iziua intr-un Camp? E lucrarea voastra. Cand va trezi1idimineata, creati manifestarea care weti sa aiba loc in ziua respectiva, la locul vostru de munca. Nu e nicio diferenta. Aceea~i putere
2 A se vedea The Plane of Bliss [Planul Extazului, not.], Partea I, CD-9703 ~i CD-970301 din 24-26 ianuarie 1997; ~i Planul Extazului, Partea a /I-a, CD9716 din 8-10 august 1997. (Yelm: Ramtha Dialogues IDialogurile lui Ramtha, n.tro], 1997).

,-

A se vedea Glosarul (n. tro).


21

In lata ~emineului

spirituala 0 sa-~ifaca treaba, indiferent unde vaaflap, pentru .' ca, in mod evident, nu exista nicio disciplina care sa fie proiectata aici ~ipe care sa nu 0 putep incorpora ~ioriunde altundeva. Campul este viata. Este,viata voastra. Labirintul este miriadele de cercuri in care va invar'tip, fara sa gasip niciodata Vidul4,cand sunteti atat de aproape de el. Trebuie sa luati toate astea cu voi, acasa -'- ~i sa Ie traip. Daca maine v-ap apuca ~iv-ap crea viata de dimineata, pentru orice ap vrea sa se intample in ziua respectiva - ~i ati spune, nZiua asta e Fieldwork@", ~titi ca ap ~erpui pe carare ca sa va manifestati cartona~ul acela, dorinta aceea? Asta se poate intampla in fiecare zi din viata voastra. Cand -' spuneti, nAminte~te-ti de gandul obi~nuit", oricat de tulburator ~i de stresant ar fi mediul in care va aflati, oricat de dezordonate ar fi gandurile stresante din jurul vostru, daca puteti sa va ridicati ~i intr-o clipa sa spunep: nO sa facem
pace"
ci doar

nu cu voce tare ~i nu cu suparare,


ca pe 0 lege

nu cu emope,

a~a se va intampla.

Ap fost invatati sa fiti prin~i in vartejul confuziei

in

clipa in care aceasta se afla in apropierea voastra, voi sa va zapacip. Cand cineva e stresat, ~i voi devenip stresati. E aproape ca ~icum a fi zapacit eo etica populara. Nu e nimic care sa trebuiasca sa va zapaceasca - niciodata n-a fost nimic, pentru ca aveti puterea sa lini~titi zapaceala, astfel incat sa vi se arate optiunile adevarului. Tot ce trebuie sa facep e sa va exercitap aceste optiuni ~i sa incetati sa mai mergeti dupa turma, in fiecare zi.
4 Centrullabirintului, din disciplina The Tank@ [Labirintul). 22

--

- -

--

MULllPLICITATEA DESllNULUI POTENTIAL ~I PLANUL EXTAZULUI

. .

Cati dintre voi intelegeti ca va stau la dispozitie destine potentiale, care au loc simultan? Graficul acesta [Fig. 1] simbolizeaza destinele potentiale multiple in Acum.
Linii temp orale

Na~tere
.

Moarte

Fig. 1. Linii temporale paralele ale destinului personal

Putep sa trasap linia destinului vostru, linia viepi voastre, cu paralele deasupra ~i dedesubt - diferite linii de oppuni din tinerete la pubertate la maturitate, diferite oppuni, diferite cai pe care ati apucat-o ~ipe care ati mers pentru 0 vreme. Urmand a~teptarile ~i codul moral al societapi ~i al culturii din care ap venit, a,:,a.nsap~i trasap 0 linie temporala care nu a indus invataturile mele - toate schimbarile, vindecarile, tot ce vi s-a intamplat prin acest corp ~i prin acest canon de invataturi. Liniile temporale de deasupra liniei voastre pi"incipale pot sa varieze. Ganditi-va la top oamenii pe care it cunoa~tep: linia temporala a celor care au luat droguri, linia temporala a celor care s-au tinut de asta. Acesta e un potential. Cei care au abuzat de alcool, cei care nu au facut 25 ---

--

in lata ~emineului

anumite lucruri, disatoria cu prima voastra iubire, copil':!.l pe care nu I-ap avut niciodata, folosirea unei oportunitap, mersul la facultate, implinirea unui vis pe care I-ap avut in tinerete - toate astea sunt potentiale de linii temporale. Ele plutesc deasupra ~i dedesubtulliniei destinului vostru, fara corpul acestei lucrari in viata voastra. In funcpe de cat ap fost de nesocotip ~i de distructivi, putep sa va trasati ~i linia temporala a mortii. Aceia dintre voi care v-ap urat, care ap avut gandul distrugerii sau care i-ap urat pe alpi, putep sa va dap seam a unde se va produce coliziunea liniilor voastre temporale - ~i de obicei, asta va va marca moartea. Ce era destinat sa fie viata voastra, fara aceste invataturi? Asta e 0 linie temporala. Cei mai mulp dintre cei care va sunt prieteni ~i cei pe care ii iubip ~i pe care Ii cunoa~teti astazi - ar mai fi ei in viata voastra, fara aceste invataturi? Tineti seama ~i de asta. Nu uitati ca este foarte posibil ca voi sa fi avut foarte mult succes, sa fi fost foarte prosperi ~isa nu fi trebuit niciodata sa traip a~a cum traiti acum. Simtiti-va onorati ca puteti sa trasati destine potenpale, care au loc simultan - ~i apoi sa va elaborap propriul destin intr-un status quo. E 0 onoare sa facep asta, pentru ca cei mai mulp nici macar nu s-au gandit vreodata la aceasta posibilitate ~inu inteleg ce inseamna schimbarea.

Cine ne determina destinu/? Ce anume din voi va determina destinul? Oare voi va determinati destinul? Uitandu-va la viata dinainte - t. R.,

26

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

inainte de Ramtha puteti sa vedeti ca destinul, in viata voastra, era stabi!it pe baza alegerilor pe care Ie faceati. Ati facut doar 0 alegere - ~iviata voastra a pornit. Acum puteti sa intelegeti cat de vasta a fost gama voastra de alegeri _ ~i cat de mult ~tiati era egal cu din cate potentiale puteati sa alegeti. Planul Extazului e un alt lucru despre care vreau sa va
r

spun. Planul Extazului5 este locul in care va retrageti dupa ce ati facut recapitularea vietii voastre precedEmte, dupa moarte. Dupa ce faceti recapitularea vietii' precedente, mergeti sa va odihniti, iar in locul de odihna va stabilitiplanul pentru urmatoarea existenta, pentru ca e important. De ce trebuie sa veniti mereu inapoi? Pentru ca, in esenta, nu ati terminat ceva aiei. Treaba nu e incheiata. In Planul Extazului, locul in care va odihniti continea, de obicei, fiinte care aveau de rezolvat acelea~i probleme. lata 0 explicatie foarte simpla. Vedeti-va intr-un corp in intregime spiritual, intr-un loc numit rai. Cand v-ati vazut recapitularea vietii, ati simtit ca sufletul vostru a fost lovit-de actiunile pe care le-ati facut. Ati simtit !ipsa, din cauza oportunitatilor pierdute pe care vi le-ati creat. In ace a recapitulare, ati vazut dintr-odata toate recapitularile pe care
le-ati avut mai inaihte in Planul Extazului

~i ati putut sa

vedeti ca exista 0 linie constanta de ceva ce nu ati terminat, poate, de acum 35.000 de ani - ~iasta inseamna 0 mu1time de vieti - ~i ca, in fiecare viata, cumva, alegerea nu se face niciodata in timpul incarnarii. Alegerea e acolo, dar nu se
5

A se vedea Glosarul.

27

In lata ~emjneu/uj face niciodata. In aceasta recapitulare a vietii, un alt Jucru pe care il ~titi in acel loc pur ~i sublim este ca sunteti conectafj cu Totu/. Nu ~tifjasta in acest creier, dar eu va invat asta, in acest creier. In Planul Extazului, intelegeafj Punctul Zero ~i Vidul ~i unificarea Spiritului, ceea ce insemna ca suntefj totul ~i tofj, dar totw;i, ca exista 0 singularitate care va corespunde, la fel cum exista 0 singularitate a celorlalfj care tocmai au murit ~iau trecut prin recapitularea vietii lor. Ei pareau separafj de voi, dar exista 0 tesatura a Spiritului in care cu tofji suntem unificafj. In recapitularea viefji, pentru ca voi sa va cunoa~tefj gre~eala, simtifj nedreptatea pe care 0 facefj altora, simfjfj durerea sau tradarea atunci cand tradati pe altul, simfjfj ce afj dat altuia, pentru ca, atunci cand suntefj in aceste corpuri, suntefj creaturile egoiste, care nu va ganditi deeM la cum va simfjfjvoLVa simfjfjizolafj.Nu va putefj conecta cu altcineva ~i cu modul in care se simte altcineva. Va jur, va veni din nou clipa in care 0 sa vedefj tot ce este in aceasta incarnare, atunci cand se va derula energia din benzile voastre. Intelegerea ~i virtutea vin atunci cand devenifj ceea ce afj victimizat, ceea ce afj violat, eel de la care ati jefuit, eel pe care l-ati mintit, l~atitradat, l-ati dezonorat, eel impotriva caruia afj adus marturie falsa. Cu toata istefjmea ~iviclenia voastra, cu toate minciunile voastre, deveniti tinta tuturor repro~urilor voastre. Acesta este eel mai dureros moment al trecerii, dar cum altfel sa intelegeti ca ceea ce facefj altora va faceti voua, cum altfel ati putea sa simtifj asta, literalmente? Cand se termina, sufletul ~i Spiritul trebuie sa aiba parte de odihna. lntotdeauna vi se asigura un loc minunat, 28
1

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

in orice mediu dorip. Acolo, trebuie sa contemplati - iar asta poate sa dureze ani de zile, in timpul acesta. ~i despre ce este aceasta con tempIare? Con tempIarea inseamna ca tot ce ~tip iese la suprafata. Tot ce ati dorit sa ~titi iese ~acum
la suprafata, acolo

~i ~tip totul. ~tip totul, pima ~i faptul

ca, in toata aceasta periqada, ap fost in roata incarnarii. Treaba voastra va devine clara. Nimeni nu va spune asta. o ~tip. ~tip ca suntep intr-adevar un agent divin al Vidului ~ica va aflap intr-o misiune. Ca facep cunoscut necunoscutul. Depinde de voi sa luati Principiul Mamaffata al Sursei sublime ~isa creap din el un concept. Conceptul este 0 idee, iar apoi, ideea devine tiparul in care energia colapseaza ~i se transforma, iar voi schimbap peisajul viepi. Asta e treaba voastra. Treaba voastra este sa schimbati peisajul vietii voastre.

RecapituJarea vietii Cu topi ap trecut prin lectura viepi voastre dupa moarte. In vremurile de demult, se numea Ziua Judecapi de Apoi. Este Ziua Judedi.pi de Apoi, doar ca nu e vorba chiar de o judecata, ci vi se' reimprospateaza memoria despre ceea ce ati facut. Sa intelegep ca sunteti 0 fiinta transpersonala, dar totuipersonala. Suntep 0 fjintacare s-a transmutat dintr-un trup de carne. Ap ie~it din ve~mimt. Unde obi~nuia sa fie a~a 0 intarziere in lucrarea Spiritului prin trup pentru a crea

realitate,pentru ca aici traip intr-un corp care este masa acum va aflati mult mai in domeniul vostru, ca entitate
29

In lata ~emineului

spirituala. Pradic, vibrati intr-un taram mai bland decat taramul acesta. Va privip viata acolo. Cum e cu putinta asta?'
Pentru ca benzile care suntep

care v-au sprijinit, v-au dat

viata ~iv-au hranit in pantece - iau inapoi cu ele, sub forma \ de minte, tot ce ap facut vreodata. A face este 0 acpune, iar actiunea este ener~ie - ~i energia aceasta se concentreaza pe tiparele minpi. Incepeti sa privip tiparele minpi, care se reunesc in efortul unei viep intregi.
A

I'

t
I I

Intr-o zi, fiecare moment, in lumina eternitapi, va fi cantarit cu 0 pana. Fiecare moment conteaza. Tot ce facep
~i tot ce am facut eu este vazut

I
I

~i este vazut atat ca

Observator, cat ~i ca participant, ca eel care face ~i ca eel caruia i se face - totul. De aceea se num~te ZiuaJudecapi de Apoi, pentru ca cei mai mulp dintre cei ignoranp cred sau traiesc cu amagirea ca gandurile lor nu sunt lucruri. Gandurile lor sunt lucruri. Se amagesc cu faptul ca ceea ce fac in spatele u~ilor lor inchise nu este ~tiut de nimeni, decat de ei. Asta e 0 amagire. Totul este cunoscut ~i totul va fi aratat. in starea aceasta inaltata, nu e necesar ca vreo fiinta sa se uite la voi ~i sa va condamne. Va fi suficient sa vedep totul singuri. Nu exista judecator mai aspru decat sufletul, in ziua Judecapi de Apoi.
Cand se intampla acest lucru

j
1

- ~i cu topi 0 sa traip

asta,

la un moment dat, pentru ca deja ap mai trait-o - iata ce e semnificativ: Cat de impovarap suntetl de treburile netermlnate? Cat de impovaratl sunteti de experientele neterminate? Daca eu va spun ca suntep Dumnezeu, atunci viata asta trebuie sa dezvolte aceasta, ca pe un tot. Cat de multe experlente nu ap stapanit? De fiecare data cand ati 30 I J

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

fost cruzi cu cineva, cand ap fost vicleni ~i ap subminat pe cineva, tand ap ad us marturie falsa impotriva cuiva, cand ap ranit fizic pe cineva, cand limba vi s-a dezlantuit in razbun are ~i in invinuire, cand v-ap adunat furia iubirii ri'eimparta~ite pentru a-i distruge pe cei din jurul vostru ~ipe voi in~iva totul devine voi in~iva in clipa aceea de vedere. Voi suntep totut.

Suferiti atacul rautatii voastre ~isimpp cum e. Devenip copilul-pe care I-ap batut ~i ii simtiti durerea neajutorata. Devenip eel care maltrateaza ~idezlantuirea deplina a bepei furiei asupra celui care este inocent ~inu poate sa raspunda la lovitura. Simpp ce inseamna sa fip defaimap ~i sa avep bunul ~i dulcele vostru nume maltratat ~i dezonorat. Vep simp asta, pentru ca suntep Dumnezeu. in clipa aceasta nu suntep separati. in clipa asta sunteti intregi. in aceasta trecere, va dap seama ca suntep toata plasa viepi ~isuntep condu~i catre aceasta intelegere mai mult decat oricand. Simpp abandonul cu care ap ab-andonat pe altul, neadevarul pe care I-ap aruncat asupra altuia, vina pe care ap luat-o asupra voastra in mod necuvenit. Simpp inima franta a iubirii neimparta~ite ~isunteti cei care purtap lanturile acelei vini. Suntep onorati ~i dezonorati. -Sunteti amuzati ~i ametip. Vedep cum v-ap pt'ostituat valorile. Devenip corpul, in agonia ~i in maltratarea pe care 0 sufera. Devenip eel care maltrateaza ~ieel care este maltratat - ~iaceasta e judecata, iar voi 0 simpp din plin. Va desfatap cu visul ~i cu inspirapa pe care Ie-ap avut la cinci ani ~i simpp disperarea pierderii acelui vis, la douazeci ~i trei de ani. Deveniti visul, apoi dispareti, la fel ca visul. Deveniti inspirapa de care v-ap 31 - - - -- - --

in lata ~emjneuluj minunat, apoi devenip plictiseala lipsei de acpune. Ved'?ti indemnul noilor idei ~i concepte pe care le-ati gasit, apoi sunteti ideea insa~i, forma-gand - ~i 0 vedep ca pe un ou nehranit ~i neiubit, din care niciodata nu iese nimic. Vedeti \;

ideea care nu s-a realizat niciodata ~i durerea neincluderii ei in mediul vostru. Vedeti totul, pentru ca sunteti totul, Dumnezeu. Elementul subiectiv este foarte important in toatel astea, pentru ca nucleul sinelui este subiectiv. EI este totul,f astfel ca, in aceasta viziune, sinele devine mai imbogapt ~i mai bine definit. Vedeti de cate ori trebuia sa implorati iertare de la cineva ~i vedep toate ocaziile cand nu v-aJi cerut iertare de la voi in~iva. Vedep toate oca?iile cand ati fi putut sa iubiti, dar, in sinele vostru egoist ~i renegat, nu ap facut-o. Vedeti locul gol in care iubirea nu traie~te ~i sunteti impin~i in goliciune ~iin disperare. Vedep totuI. ~i in aceasta expunere,
gasiti intregimea chiar ~i in suferinta

i I

momentul

acela

rarefiat. Cum sa descriu suferinta pe care 0 ai cand nu ai corp? Emotia, de~i este generata Qe un stimul electric de la creier, de la retelele neuron ale ~iapoi trimisa prin corp, prin eliberarea de hormoni, devine ceva viu. E un camp de energie. Cu acest camp de energie stati ~i apoi sunteti cufundati in toata energia sa. Nu puteti sa mai reversati acpunea. Ea este facuta. Zarurile au fost aruncate. Nu e un lucru rau, dar e ceva necesar pentru eel ignorant - ~i cu topi suntep ignoranp, pentru ca, apoi, prin aceasta viziune, ajungeti sa fiti impovarati. Ajungeti sa fiti impovarati de dificultatile pe care Ie vedeti. Povara e un termen minunat, pentru ca, de fapt, el spune ca toate lucrurile pe care le-ati 32

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

Hicut, vi le-ap fikut voua. Prin aceasta revelape trebuie sa I va despovarap ~i sa dap sinelui iubire - iar Dumnezeu este iubire. Apoi va indepartap de aici, intr-o profunda cugetare. Vi se da orice imagine in care dorip sa cugetap aceasta. Unii cugeta pe lanturi muntoase inalte din Planul Extazului. Alpi, intre marep ~inobili copaci. Alpi cugeta pe malld unor lacuri

I minunate, inconjurate de paduri vargate. Alpi, in biblioteci


I

uria~e. Alpi cugeta plutind in mijlocul a nimic, pentru ca nu I pot sa suporte ceva in jurullor. "Cugetarea" , arta contemplarii, urmeaza intotdeauna dupa aceea, iar ceea ce devine de neevitat este realizarea ca voua v-ati facut toate astea, I pentru ca voi suntep tot ce este sine. Chestiunea dificila este ca aceste acpuni, aceasta viata s-a dezvoltat intr-un timp foarte lent, iar punctul central al acestei viep a fost trupul omenesc. Indiferent ce facep in Planul Extazului, nu vep putea niciodata sa reconciliap acolo ceea ce ati facut in acest plan~ al carnii. Nu puteti sa manifestati in Planul Extazului experientele care vor da na~tere emotiei fizice, pentru ca nu Ie avep. Contemplap ~i apoi va imaginap, a~a cum am facut ~i eu, langa foe, atunci cand am visat aceasta calatorie. Va imaginap - ~i indata ce va imaginap, apar toate formele ~i toate scenele. Apar instantaneu. Contempland, va privip pe voi in~iva ~i vedeti cum abordati ceea ce ati facut. Va imaginap - ~ipentru ca suntep in Planul Extazului, unde nu exista masa, sinele vostru spiritual este mai inrudit cu timpul acela, care este instantaneu, cum i se spune aici. Acolo, in momentul in care va imaginap ceva, el apare exact a~a cum 33 ---

---

in lata ~emjneuJuj vi I-ap imaginat, astfel di imprejurimile voastre se sohimbi mereu. In contemplare, lucrul acesta e ideal, pentru di atunct cand con temp lap, putep sa vedeti scena exacta ~i cum ap' dori sa aibil ea loc. Insa oriefit ap incerca sa gasip u~urare,' nu putep sa gasip u~urare. Asta va da doar divinitate. Darul\ vostru de a crea imagini v-a permis sa reconstruip trecutul ~i sa mergeti mai departe, din punctul acela. Insa cartegrafierea aceasta, d~i studiata in detaliu, poate sa dureze mii de ani, in Planul ExtazuluL Contemplarea in Planul Extazului este foarte diferita de contemplarea de aieL PuteP1 sa zabovip acolo ~i sa alcatuip un plan. Putep sa cautap in; aceste planuri fiinte marete care au aceasta intelepciune, iar . in clipa in E:areva vine aceasta idee, apar ~i fiintele. Apar I I ~i va invata. Va ajuta cu modelul imaginapei voastre. Nu II . schimba modelul, in perioada contemplariL Vi se dau' gandurile, iar voi incorporap intelepciunea in tablou. ~a I funcponeaza - pentru ca nu este tabloul lor, ci al vostru. I Daca, pentru voi, cunoa~terea inseamna un rezervor de informapi care curg printr-un computer, va va aparea un . computer, care va avea dendrite conectate la voL Cunoa~terea va curge prin calculator, dar, in cele din urma, voi \ trebuie sa fip programul care incorporeaza aceasta cunoa~- ( ' tere care se revarsa inspre voL Poate ca vedep cunoa~terea' ' in mari sali de invatatura, in marile sali ale academiilor. Poate \ ca vedep aceasta cunoa~tere ca pe un set de carp rare, astfel I ca, imediat, va aparea 0 mare biblioteca, al carei capat nu il vep putea vedea. Dar toate textele marete apar pe rafturi vechi, de demult. In mintea voastra, vechi poate sa insemne 34 -- -

. .

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

~a sunt ingalbenite ~i acoperite de praf - ~i a~a vor fi. Se poate sa cautap manualul eel mai prafuit, eel mai ingalbenit ~i eel mai plin de panze de paianjen, pentru ca, in mintea Noastra, I acela este eel care va conpne toata cunoa~terea

~i il yep gasi. Avep 0 masa. Putep sa stap jos. Putep sa avep '0 veioza electrica. Sau 0 lumanare. . Sau 0 lampa cu petrol.

Sau 0 lampa fluorescenta. Va a~ezap ~i citip. Citip fiecare Pa9ina - 0 pagina care arata ca 0 lumina blanda. Litere

sar din pagina in voi, iar voi credep ca !cititi - ~i e aceea~i cunoa~tere, peste tot. Petree and 0 suta I de an i in aceasta biblioteca, lucrul de care va indepartap este informapa despre cum sa modulap spapul de contemplare, I spapul despre cum 0 sa facep lucrurile altfel. Pentru a mai
.

t multidimension ale

:
I

I prelungi aceasta povara pe care 0 avep, de a nu fj terminat cu gr~eala pe care ap faptuit-o fata de altul - dupa cum I o vedep - cum 0 sa putep sa justificap ~i sa scriep asta? 0 sa va dap seama. Nu din intamplare incep toate astea sa acponeze exact ca un camp cuantic de potenpale. ~a ~i e. Planul Extazului se afla la nivelul cuantic. Atunci cand 0 entitate este fjinta

spirituala,fara corp, atunci cand e minte rarefiata,clipa are


loc instantaneu. ~i ce'face entitatea? Entitatea selecteaza cai de destin intenponal, creandu-le in forma liniara, cu sau fara ajutor ~i straduindu-se sa gaseasca 0 rezolvare. Nimeni nu vrea sa ajunga sa fie toate aceste lucruri pedepsite ~i care trebuie pedepsite - taramul acela se nume~te iad - dar

I afacerilor neterminate.

dneva traie~te in el sub povara lipsei de rezolvare ~i a


35

---' -- --.-

--.---

In lata $emineu/ui Nu exista nimeni in acest plan care sa va sp4n~ vreodata ca avep dreptate sau ca nu avep dreptate. Voi facep asta. Nu exista corect ~i gr~it. Ajungep sa intelegep cu 0 claritate imensa ca aparpnep taramului angelic, ca suntep' calatori straini intr-o lume straina ~i ca aveti, intr-adevar, puterea sa creap acea lume din nou, conform imaginapei voastre - cea mai mare resursa a voastra. Nu e nimeni care sa va spuna ca e bine ~i rau. Cu cat suntep mai mult Dummai tare vep simp lovitura a toate cele pe care Ie socotip in incarnarea voastra, caci cum ar putea Dumnezeu sa fie altceva decat totul? Exista fiinte care inca se mai afla in sala contemplarii ~i care fartografiaza cu mare atenpe 0 viata potenpala. Se afla acolo de sute de mii de ani. Cartografiaza. Sunt ca un povestea pe care v-am spus-o, fel de paznici la poarta despre eel care ii urmare~te pe top cei care intra6. Exista entitap care se posteaza la marea poarta a raiului ~i care ii . urmaresc pe toti cei care intra, cu toate treburile lor - ~i invata. Lucrul important este ca invatatura nu are sens, pana cand nu e aplicata la nivelul la care se genereaza inteleP-t ciunea.
I

nezeu in acest moment de recapitulare in lumina, cu atat I

Va vorbesc despre acest Plan intr-un limbaj obi~nuit, dar el este mult mai stralucitor, mai dinamic, mai fantastic, mult mai minunat decat poate sa it descrie acest limbaj
6 Ramtha, Selected Stories III: Story II: The Watcher at the Gates [Pove~tiI alese III: Povestea II: Paznicul de la poartii, n. tr.J, Casetii specialii 033, I Oialogurile lui Ramtha (Ramtha Dialogues@j, 1989. 36

--

--

_.. ._. d__- .---.--

I I Schimbarealinieitemporalea destinuluinostru

, obi~nuit. Eu ma straduiesc sa il aduc aproape de voi - 0 lecfie de rpare pref. o entitate impovarata care are multe treburi neterl ~.nate aid nu po~teA ~etermine, decat daca are un corp sa t ftZlc care lucreaza In timpul acesta. Poate sa viseze la nivelurile celelalte, dar visurile acelea nu vor putea fi experimentate nidodata, pana dmd entitatea nu se va fi nascut in timpul pentru care este menita. Cand 0 entitate impovarata ~i-a trasat calea liniara ~i a primit atata ajutor cat a ~tiutsa ceara, este gata sa revina ~ieste atrasa in bazine

. genetice egale

cu cele de unde a plecat.

In acest Plan al extazului - in rai, cum I-ar numi unii; eu il numesc nplanurile superioare" - nu exista nidun regret ca te afli acolo. Nidodata un loc n-a fost mai plin de viafa ~i maifrumos ca acesta, pentru ca el este inimaginabilul imaginat. Nidodata n-a existat 0 astfel de stare de a fi, total libera de poverile timpului lent ~iale materiei lente. Nidodata n-a existat un loc in care frumusefea fizica sa nu fie lucrul cel mai important, pentru ca acolo, puteti sa luafi orice infati~aredorip. Nu e important, pentru ca e schimbator. Aid e' important. Acolo, top sunt liberi de asta, astfel ca plutip mai aproape de Dumnezeu. Va aflap intr-o stare umbrita de taramul de aur. Va ?'flap intr-o stare in care poate sa fie zi ve~nica sau noapte ve~nica. Sunt mulpmi acolo, dar pare ca exista loc pentru top. E un loc in care merita sa fii. E locul in care sa te odihne~ti, inainte de batalia urmatoare. Nu e a~a cum il vedefi unii dintre voi, care suntefi
oricum inclinap catre suferinfa

un loc in care zabove~ti in

padurile contemplative ~i suferi; nu. Suferinta este impor, } 37

In lata $emineuJui

tanta pentru ca aspectul subiectiv allui Dumnezeu sa poataj

sa simta ce ati facut, dar voi suntep intotdeauna obiectivi~i'


de acolo, nu exista nicio jale legata de faptul ca v-ap parasit l familia. Nu exista nicio jale ca v-ati parasit 50tH, sopile.' prietenii, vecinii. Nu avep genul asta de emope, pentru ca! suntep liberi de toate astea. ! Exista 0 stare de cunoa~tere, care impregneaza aceste) taramuri - con~tienta de faptul ca tot ce se intampla in) planul Pamantului este 0 mare drama, in care voi ap jucat
I

un rol. Lucrul important este ca nu v-ap terminat replicile.( I~ind din visul acela dens, ~tipca nu v-ap lasat in urma copiiiJ ~i nu v-ap lasat in urma iubirea. Iubirea ~oastra e cu voi ~it o sa fie intotdeauna cu voi, pentru ca, atunci cand deviil Dumnezeul subiectiv, ai 0 interfata cu tot ce e viata. Cum, pop sa Hi separat de ea? Este greu de inteles, dar cu totii1 ap fost acolo; altfel, nu ap fi putut sa fip aici, acum. I Incetap pentru 0 clipa sa mai suferip ~i sa mai jelip ~i intelegeti ca starea aceasta impovarata este ceea ce val impulsioneaza catre marea voastra putere. ldeea e sal

proiectati 0 viata, sa 0 a~ternep, sa v-o imaginap ~i sa I


schimbap tiparele, jucatorii. Oricine vrea sa se ofere voluntar poate sa 0 faca. Ideea e sa 0 facep inainte sa va intoarcep ~i sa 0 luap de unde ap ramas. I

Treaba neterminata Trebuie sa analizati treaba neterminata in timpul, odihnei din PJanuJ ExtazuJui. Ce este treaba neterminata?
38

-- -

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

Poate ca, din top oamenii cu care ap venit in contact in fiecare incarnare, vreme de 35.000 de ani, exista 0 atitudine legata de voi, care a lasat 0 urma insangerata !ii trista - !ii pe care 0 !itippre a bine. De fiecare data cand murip !iicane! mergep inapoi, in lumina, 0 vedep iar!ii iar. Va straduip sa o vindecap, cad e ca un !iirlung, care va leaga de viata aceea
.

~i care e foarte vechi. Inainte sa puteti sa mergeti mai


departe, ca suflet evoluat, trebuie sa va ingrijiti de toate treburile neterminate. Asta inseamna un suflet evoluat. Sufletele evoluate se afla la postul de comanda .al creapei. Totul este curat in ele - iar sufletul acela evoluat are 0 latitudine mai mare, unpeisaj mai vast !iioportunitap in care sa i~i cultive misunea, calatoria. EI se afla intr-o misiune. E foarte incitant. Oar cu urma aceasta lunga !iitrista atarnand

r I

dupa voi, voi suntep cei care suntep lasap in urma. Exista

J fiinte care deja sunt de 'partea cealalta a Punctului Zero. , Cumva, ele !ii-au terminat toata treaba asta !ii au mers mai t departe. Au creat !iiau creat, au evoluat !iiau evoluat !li!ii-au
I,

programat ca in fiecare viata sa devina !iimai intelepte, sa


inteleaga adevarata definipe a libertapi, adevarata definipe a lui Dumnezeu !iiinsemnatatea viepi. Ele deja au plecat, iar voi stap aid, in Planul Extazului, ancorap de un bolovan de treburi neterminate, ~echi de secole intregi. Poate sa fie ceva foarte simplu, cum ar fi mandria, faptul ca nu admitep ca ap gre!iit, ca nu cerep iertare !ii, la randul vostru, sunteti incapabili sa iertap. Poate ca nu e decat atat. Atunci cand intelegeti asta, in acest loc de odihna, Ie punep laolalta pe toate !iispunep: "~i acum, ce 0 sa realizez in aceasta existenta urmatoare, daca pot sa intru in ea?"
39

I..

----

f~ lata ~emineuJui

Lucrul acesta e intotdeauna riscant, pentru ca a intra in ~~I i~seamna ~ ve~i :rin pantecele unei femei, ~i samanta saj ft fostsemanata dm coastele unui barbat - iar voi se poate: sa fi fost ambele genuri, in multe experiente. Aici se complicaj putin lucrurile. in felul vostru, in ultimele doua vieti ale; voastre, poateca nu ap fost niciodata mama sau tata d copii, pentru ca nu va plac copiii sau nu avep timp pentru ei. ~i iata ironia: Trebuie sa va intoarcep. Cum impacap atitudinea voastra cu un cuplu roditor, care i~ipune laolalta iubirea, pentru a da na~tere unei creaturi minunate? Cum impacap treaba asta? N-ap fost dispu~i sa 0 facep voi, dar a~teptap ca alpi sa 0 faca. Ei bine, asta e in!otdeauna 0 tema delicata. Exista 0 mulpme de astfel de oameni care a~teapta sa ajunga aici. Trebuie sa va confruntap cu asta. Trebuie sa gasiti un cuplu pasionat. Sa speram ca va uitati in zona potrivita. Vep vrea ni~te parinti sofisticati, inteligenti ~i deschi~i la minte, pentru ca ~tip ca trupul pe care vi-Idau astfel, genetic vorbind, va contine aceste lucruri. Daca problema voastfa e mandria, atunci trebuie sa fip ceva mail detaliap. Vep vrea sa gasip un corp, prin intermediul unui cuplu de oameni foarte umili. Ni~te oameni care sunt nu: doar foarte inteligenp ~i automotivap, dar ~iumili ~ibuni la inima. Poate ca aceasta bunatate ~i-au capMat-o prin; comunitatea ~i prin biserica de care aparpn, sau prin! anumite grupuri cu care lucreaza - ~i poate ca foarte mult I din timpullor il dau altor oameni, ajutandu-i. Genul acesta de parinp 0 sa faca un copil care va fi predispus genetic la I bunatate, pentru ca, la nivel emotional, parintii au furnizat . . ,

vehicuJuJ trupesc ideaJ~i instincteledin acel corp care sunt


40

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

!,totmai ceea ce va trebuie. Trebuie sa sperati ca astfel de oameni.mai exista, pentru ca treaba voastra neterminata este cu astfel de oameni. I Corpurile apar - ~i cum sunteti atra~i in ele? Nu va
~

I alegetiparintii.Va alegeticaracteristicilegenetice.Cum ~titi ; caree corpul vostru? Exista cineva care are un numar ~iva I
suna, sauun
I

megafon care apare dintr-odata in aceasta

minunata poiana din Planul Extazului? nNumarul treizeci ~i ! doi, fa-ti bagajele. Arunca 0 ultima privire. Sau mergeti la casuta voastra, iar acolo va ~teapta 0 telegrama de la biroul central? Nu, nu a~a merge treaba, clar e foarte potrivita ca poveste pentru copii. I Graficulliniilor voastre temporale paralele de destin pe care I-ati creat mai devreme este tocmai ceea ce trebuia sa

I faceti pe

cand va odihneati in Planul Extazului. Cand ati a~ternut 0 linie de potential care, mai intai, trebuia sa i~i implineasca treaba neterminata - ~i linia aceea de potential a fost proiectata de voi - cine -inregistreaza aceasta informape? Sufletul, marele scrib al Spiritului. Cand Ie-atipus petoate laolalta, acolo, cand ati inteles ce aveati de terminat ~ice mai aveati de facut, atunci ati creat un potential de linii. Nu poate sa fie altfel. Cum sa faceti rost de un corp, daca nu creati un potentiaL de linii? Potentialul de linii este frecventa magnetica rezonanta a corpului care se formeazaj pana nu facep asta, nu se va crea niciun corp pentru voi. ~i'cum intrap in corp? Atunci cmdpotenpalul acela de linii
corespunde corpului respectiv, are loc 0 uniune

~i se

intampla intr-o clipita. ~a se intampla - la fel ca ~i graficul pecare I-ati facut. Acesta este modul in care planificati. 41

In lata ~emineului in Planul Extazului, in dulcea odihna, veti gasi multe

Spirite inrudite, care au aceea~i problema ~i putep sa fip de acord chiar atunci ~i acolo. Se poate ca persoana care sta langa voi sa fi fost cu voi in Planul Extazului ~i, de distractie, poate ca a spuS: nO sa facem din nou asta amandoi, intr-o buna zi." De ce ar fi ciudat? Deoarece , pentru a ajunge aici, in acest corp - ~i ca sa veniti inapo" cu un scop foarte precis, nu la intamplare, a trebuit sa se traseze un astfel de grafic al unui potenpal de viata. Poate ca acesta a indus anumite entitap cu care sa vi se incruci~eze. calea - entitati care deja fusesera de acord, in Planulj Extazului, sa faca asta. De ce ar parea a~a de extraordinar faptul ca ~ar putea sa stap chiar langa 0 persoana care, in Planul Extazului, a facut asta cu voi, daca frecventa implora sa ii fie m.anifestata realitatea? Nu eo intamplare langa cine stap, a~a ca uitati-va mai bine la ei. Cu alte cuvinte, ap proiectat asta. Asta se num~te destin. Atunci cand va aflap' in Planul Extazului, elaborap asta. E destinul pur, pentru ca - repnep - con~tiinta ~i energia creeaza natura realitatii; acesta e jalonul acestei ~coli. Cum altfel credep ca v-ap afla in corpul pe care il avep astazi ~ica acel corp, cu mo~tenirea sa de instincte, v-ar oferi exact ceea ce trebuia sa fie terminat in aceasta existenta? ~a este. Singurul mod in care I-apI
obpnut este prin crearea numit destin. unui potenpal magnetic de linii, t

Exista 0 mulpme de jucatori in viata voastra, 0 mulpme

de jucatori. Exista oameni care sunt de acord, in alt plan, I


sa fie rai fata de voi aiei. Acolo, ei sunt oameni tare draguti, dar au fost de acord sa fie rai fata de voi, deoarece calatoria 42

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru :, lor in aceasta viata este sa fie rai. E viata cea rea. Nu ma
: .

intrebap de C,?,dar exista viep rele - ~i oamenii ace~tia Ie tratesc cu un scop: ca sa fie pedepsip, ca sa provoace haos.
ca numai Hind rai intr-o ajung sa se afle in situapile ideale ca .a

I Le traiesc cu un scop, pentru . anumita linie temporala asta:

, . care ii schimba pentru totdeauna. Acum, ei rad copios de

Jp

amint~ti

cand p-am dat 0 palma? Nu+a~a

fost minunat?"
"Imi amintesc.". .

.'

S-a consider at ca oameni'i care se intain~sc' ~i,care au inru dire unii cu aI~i u.intalnit intr:<> viala ariterioara.Nu este a~a. ~i daca .nu v-ap intatnit niciodata pana acum, dar
O
I "
..

V:Clp intalnitin Planul Extazului,pEmtr~ca amandoi ajunseserapla aceea~i povara, ajunseserap in aceea~i padure ca sa contemplap acel~i lucru? Unele locuri, in Planul Extazului,

' sunt foarte aglo~erate, iar voi gravitap intotdeauna catre


. "

ceea ce sunteti. ,

I;

Astfel, jucatorii care vor juca un rol integrant in viata tare urme~za nu trebuie sa fie cineva care ap i'nai fost voi inainte. A va amagi mereu, gandind astfel, este un semn care arata ignoranta voastra cu privire la viata spirituala, pentru ca locul acesta ~i vieple acestea nu sunt totul. Exista fiinte care se vor intalni in aCE;!I~~i de contemplare ~i care pot loc sa fie entitap extraordinar de avansate, care, in incarnari trecute, poate ca au fost genii sau mari conducatori. Ele au un defect, iar defectul acela Ie-a adus in contact cu voi. Poate ca vin de pe 0 alta planeta terestra ~ipot sa ~i repare defectul respectiv pe aceasta planeta. Va intalnip printr-o asociere de poveri.
43

In lata ~emjneuluj

Atunci cand stati langa cineva i pornip. 0 conversape, intrap in legatura cu persoana respectiva i, curand, incepep'~ sa va deplasati prin labirintul minpi lor, intelegand ceea ce va spun eL Suntep in ei, iar ei, la randullor, se deplaseaza prin labirintul mintii voastre. Asta numim conversatie. Daca , , intelegep asta, atunci putep sa incepep sa intelegep conceptul ca 0 asociere de poveri atrage laolalta ceea ce se aseamana. Dinamica unei astfel de intalniri, atunci cand e impartaita in acelloc rarefiat, nu se refer a la a discuta - acolo nu vorbip, ci gandurile voastre se proclama, astlel ca fiecare dintre voi va angajap in gandurile celuilalt. In acele momente in care va angajap in gandurile celuilalt,va dap seama ca se intampla un lucru minunat i maret. Se numete ~ompatimire. In aceasta imparape minunata, in viata aceasta pe care v-ap aternut-o - ap gasit pe cineva care are aceeai povara, dar povara poate sa fie ca acea entitate sa ii fi facut siei ceea ce ap facut voL Dei sunteti eel care a facut i eel caruia i s-a facut deopotriva, in acest loc de contemplare, mintile voastre se alatura i formuleaza 0 relape, iar aceste relapi. formeaza 0 intalnire ulterioara, in planul acesta. Nu are legatura cu 0 persoana pe care ap cunoscut-o cu doua mii sau cu patru mii de ani in urma. Fiintele cele !

mai semnificative sunt cele pe care Ie intalniti in Planul \


Extazului, pentru ca ele au ajuns in acelai loco Oamenii acetia vor intra i vor iei din viata voastra, deseori pentru a implini tocmai drama pe care v-ap intors sa 0 derulap aieL Daca i-au recapitulat viata i au facut altcuiva un lucru de negandit, ei pot sa refaca strategia, in aa fel incat ceea ce este de negandit sa Iise faca lor. Juditorul care va fi implicat
44

-----

-------

.-

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

este eel care a fost victima in existenta anterioara. EI invata echilibruJ.Daca astfel de oameni doar apar ~idispar din viata voastra, atunci de aceea se afla aieL

Nu exista intamplare. SinguruI scop al con~tiinteinu


este conpnut doar in acest plan. EI este in toate planurile.

Cu cat suntep mai aproape de Punctul Zero, cu ?tat sunteti rnai puri, ca fiinte con~tiente. In acest taram minunat ~i maret, in momentul in care gandip ceva, lucrul acela exista .;..asta e natura voastra adevarata. Cu asta suntep obi~nuip. Lucrul cu care nu sunteti obi~nuip este sa fjti ~pasap ~i 'impovarap de timpul lent ~i de mecanismele corpului fizic, pentru ca, in Planul Extazului, sunteti eliberati de tot ce reprezinta asta. Cand stabilip acest tipar in angajarile memorabile cu alte fiinte de acolo ~i cand v-ap hotarat asupra acestei linii potenpale, atunci suntep pregatiti sa va intoarcep. Cei cu care ,V-Slp mestecat mai devreme vor fj cei cu care va vep a lntalni din nou. Nu va veti aminti de ei, dar 0 sa va intalniti
~ . I I

pin nou, iar sufletul va ~ti, pentru ca Spiritul i~i aminte~te de, conversatie. Sufletul i~i aminte~te de calatorie. Numai wintea corporala, care inca nu s-a nascut, creierul trupesc

al entitapi fiziee este .eel care nu i~i va aminti de acest 'incident. Cand suntep pregatip, va intoarcep, pentru ca nu putep sa mergep mai departe, pana ce nu revenip aici ~inu va ingrijip de treaba neterminata, pma ce nu intelegep pe deplin ca Dumnezeu este una cu totul. Iar momentul cand suntep una cu totul, dmd hotarap sa fiti una cu totul, este momentul in care ap ales calatoria spirituala. 4S

In lata ~emineu/ui

Sa mai intelegep !li ca, in aceste planuri, sunt entitap care, de!lisunt !liele copl~ite de impovarari, cea mai mare povara a lor este /ipsa succesului, pentru ca niciodata nu au apucat sa fie asta, astfel ca, natural, !li ele vor formula /inii de potential in care se nasc. Se nasc intr-o fundatura. Trebuie sa treaca prin viata aceasta !lisa-!liscuture tar!laiala, devenind un succes. A!la0 sa se deruleze drama lor. E foarte important pentru ei - !licineva trebuie sa fie calul de bataie in piesa aceasta. Cineva trebuie sa fie calul de bataie, pentru ca acestea sunt entitaple care, in vieple lor anterioare, au calcat peste alpi ca sa obpna succesul. Minp insemnate se alatura pentru aceasta prezentare minunata. Exista oameni a caror povara este /ipsa succesului,de exemplu - iar ei 0 sa a!ltearna acel potenpal intr-o viata intreaga, 0 mare cutie de nisip in care joaca jocul, pentru un singur moment trecator de glorie. Momentul acela trecator este ceva ce merita toata viata lor. Apoi se degenereaza, pentru ca va reflecta numai la acel moment unic !liva deveni trecutul sau. Exista 0 multitudine de "de ce". La fel e !li cu iubirea neimparta!lita. in astfel de cazuri, de obicei, e vorba de 0 iubire care, in alta situape sau in alta viata, nu a fost implinita, sau de situatii in care iubirea e data, dar nu este primita sau este refuzata. Cel mai adesea, personajul acela nu va fi in locul contemplarii in acela!litimp in care sunteti !livoi acolo. Cei care vor fi acolo vor fi cei care au suferit acela!li lucru. Atunci, ei i!listabilesc viata ca sa apara !lisa se gaseasca unul pe altul !li sa gaseasca iubirea imp/inita. E 0 invatatura importanta pentru neofip, in procesele lumii materiale, pentru ca Dumnezeu e iubire - !li ei 0 sa stabileasca sa fie a!la. 46

Schimbarea Jiniei temporaJe a destinuJui nostru

Existaentitati care n-au fost nieio_data desavar~ite, pentru ca, Inainte sa vina In viata In care s-au Intalnit, povara lor a fost grea, trudniea ~i chinuitoare. $i totu~i, cand se intalnesc, sunt ca doua suflete intr-unul. Vieple lor poate ca au fost retezate scurt sau fagaduite altora, iar dorul este a~a de puternic. Cea mai puterniea legiitura in Plan.ul Extazului este iubirea - ~i daca au fost suficient de norocoase, unul 11 a~tepta pe celalalt in spatiul de contemplare. intotdeava una se vor Intalni acolo, pentru ca, daca iubirea e a~a de profunda, sine de la sine, atunci ea e recompensa luiDumnezeu pentru 0 viata. Entitatea aceea va atepta iva Intalni cealalta entitate In acel spatiu, iar ele se vor gasi, pentru ca sunt ca una. in uniunea lor, ele au Inteles ca Dumnezeu este, pentru ca, Intre ele, au fost una, iar astfel, aceasta unire a devenit samanta care avea sa duca la 0 Inflorire In restul vietii lor. , , Se ateapta una pe alta, se bucura ~ise iubesc una pe alta. Au corpuri ca sa se iubeasca? Absolut. Au corpuri sa faca dragoste? 0 sa Ie creeze. Totul este imaginabiJ. Totul este permis. Pot sa aiba oriee vor - i se delecteaza una cu prezenta celeilalte, pentru ca In iubire nu exista lipsa - nicio lipsa. Daca exista, atunci ea Inca nu s-a copt, dar atunci, acesta nu este nivelur matur de iubire despre care vorbesc aieL Datorita iubirii lor pasion ate, daca aceste doua entitap nu au putut Inca sa 0 traiasca i daca vor i doresc acest lucru, atunci ele fac un plan i Ii abordeaza poverile individual.Apoi, cand poverile lor sunt satisfacute iImplinite, se Intalnesc. E ca 0 recompensa, dar atunci cand se nasc, ele nu ~tiu asta. Simt doar 0 atractie ~i 0 recunoa~tere.
I . 1 47

.-.

-.-

-.

In lata ~emjneuluj Se mai intalnesc ~i du~mani. Ura e acela~i lucru ca ~i iubirea. Este la fel de intensa. ~i vechii du~mani se intalnesc in campurile contemplarii. ~i eu m-am intalnit cu multi. Nu sunt du~mani. In campul contemplarii, ei se alatura unei reuniuni - ~i in aceasta reuniune, pot sa rezolve ce este in planul fizic, stapanind acel lucru 0 data pentru totdeauna, angajand din nou oportunitatea, in secolul douazeci. Poate ca cei care, odata, au fost du~mani intr-o fioroasa batalie pe mare, in care unul a fost invins, iar celalalt invingator, se vor intalni in secolul douazeci ~i unu ca ~i concurenti pe piata corporatista. Odata ce veti intelege poverile ceva mai bine, veti incepe sa vedeti ca entitatile pe care Ie-atiintalnit in aceasta viata nu au fost intamplatoare - ~i ca fiecare persoana pe care ati intalnit-o a fost, de fapt, parte dintr-un potential de linii pe care I-ati creat rn Planul Extazului. Ceea ce este interesant, in legatura cu cartografierea in Planul Extazului, este ca foarte rar se desfa~oara pe Pam ant a~a cum s-a desfa~urat in Planul Extazului. In Planul Extazului, ai tendinta sa zugrave~ti lucrurile in culori foarte vesele. Uiti cum era sa ai 0 batatura in palme, atunci cand te agatai pre a mult de ceva. Uiti ce inseamna sa te agati prea strans de ceva. De aceea, cand toate se a~eaza la locul lor in taramul material, aventura e a~a de remarcabila, pentru ca ea se coace intr-un mod foarte diferit de cum ai planificat-o inainte - ~i apoi, mai e ~i elementul de mister pur al uitarii vrajite, care joaca ~iel un rol (~icare trebuie sa joace un rol). Toate vietile care se intalnesc in viata asta nu sunt neaparat recunoscute de dinainte - ~in-ar trebui sa incercatisa faceti . .

48

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

asta, pentru ca, uneori, s-ar putea sa tulburati imaginea potenpalului pe care va straduip sa-I gasip aici. Va straduiti sa gasiti sinele. Va straduip sa 0 facep cu claritate ~ipuritat~, fara niciun fel de poluare - esenta bruta a naturii voasfre frumoase. Cu cat putep sa il demistificati mai mult , cu atat

va deveni mai real. Cand incercati sa-I incadrap intr-un context cosmic, pentru a reconcilia fiecare situape, deseori tulburap imaginea. Relatiilenu trebuie sa fie cosmice - e 0
gluma

- ele trebuie sa fie doar relapi.Din centrul acela brut

~i dinamic, 0 sa va apropiap de plan mai mult decat daca incercap sa scoatefi lucrurile din context ~isa Ie transformafi

in ceva ce nu au fostniciodata;atunci,vefiajunge la povara


de a crea fantome care nu fac decat sa sfar~easca prin a va supara. Deseori, fiecare viata impline~te spapul de contemplare pe care il cream - oricat de lunga, de complicata sau de scurta ar fi - iar adevarapi ~i minunatii no~tri prieteni, in realitate, sunt 0 aparifie din viitor,niciodata din trecut, pentru ca Planul Extazului este locul unde se na~te viitorul. ~i 0 sa spunep:"Dar de ce sa venim pana aici, jos, doar ca sa traim cafiva ani ~isa putem sa rezolvam ceva? Oare chiar merita?" Bineinteles ca merita. Atunci cand ~tii ca e~ti etern, merita sa joci rolul chiar ~i'rtumai pentru un an. Voi suntefi micii Dumnezei care au incercat, dar au fost prin~i. Asta m-am straduit sa va invat, in tot timpul acesta cat ap fost cu mine. Ap fost prin~i intr-un ve~mant a carui natura este atat de inapoiata fata de natura voastra. Existenta sa covar~itoare, in acest timp care se mi~ca lent, v-a instrainat de starea voastra intreaga. Trebuie sa va terminap treaba, nu atat ca 49

- .. -.. - -. -- --- -. -- - - -. -

in lata ~emineuJui

sa putep sa mergep acasa, cat ca sa terminap poverile pe care natura omului nu a fost in stare sa Ie dep~easca, pentru a putea sa va eliberati din aceasta incalceala cu natura voastra la~a de trup omenesc.

Ratarea liniei temporale create in Planul Extazului Ceea ce este important este ca ati creat 0 linie temporala bazata pe circumstanta in care nu ap fi ales sa veniti aici, la aceasta ~coala. Acum treizeci ~i cinci de mii de ani, in casuta mea - langa dansul fIacarilor, cu palo~ul sprijinit intr-un colt ~i in mijlocul inelelor de rum din pipa mea - eu am creat amintiri ale viitorului, in care avea sa se desfa~oare aceasta linie temporala de acum. Motivulpentru care e important sa ~tip asta este ca ap avut la dispozipe aceasta informape in Planul Extazului ~i ca ati transformat acea linietemporala in aceasta. Linia temporala pe care v-am spus sa 0 tiasap fara a implica invataturile, fara corpul de cuno~tere aI Marii Lucrari, ar fi fost viata pe care ap fi awt-o intotdeauna, in care ap fi facut 0 alegere care urma un status quo, in loc sa dea ascultare sufletului. Vreau sa intelegep ca aceasta invatatura va avea multe ramificapi in contemplarea voastra. Cu siguranta 0 sa intelegeti ~i 0 sa avep raspunsuri ~i cunoa~tere despre atat de multe lucruri, astfel ca viata n-o sa mai fie ~a de tulburatoare ~ide serioasa. 0 sa intelegep ca povara a fost ridicata, pentru ca a fast data cunoa~terea. so I

Schimbarea liniei temporaJe a destinuJui nostru

Cati dintre voi ati simtit ceva in piept, atunci cand mi-ati auzit numele? Cap dintre voi ati simtit ceva acolo citindu-mi cuvintele? Sufletul a inregistrat informapa cu mult

timp inainte ca voisa Iivenit aiei.~tip cat de des va vorb~te

"

sufletul? In planul acesta, voi numiti asta con~tiinta voastra, dar este vorba de suflet. Sufletul face sa va apara in piept o presiune puterniea, atunci cand facep un pas'impotriva a ceva ce este 0 oportunitate - ~i simtip asta in piept. Inseamna ca ati ratat linia temporala predestinata. Ap facut asta in atatea viep - ~tiu, pentru ca inca mai avep treburi neterminate. Fiecare viata In care a fost programata 0 treaba neterminata a fost inregistrata de suflet ca linie de destin, iar in momentul in care ap ajuns la lil1iaaceea de destin !?i ap facut alegerea sa deveniti umili, mandria v-a stat in cale !?iap ales sa 0 urmati pe ea, in loc sa dap ascultare umilintei. Acesta e momentul in care aceasta presiune s-a insinuat in viata voastra, dar voi i-ati ratat linia temporala. Aceea a fost oportunitatea care a fost creata in c-eruri ca sa va terminap treaba, pentru ca linia temporala, la nivel magnetic, este 0 linie lunga de destin - !?i0 programam 0 singura data. Exista 0 multitudine de motive contemporane pentru care ati apucat-o impotriva a ceea ce ap simtit in sufletul vostru. Poate ca nu era politicos sa facep lucrul acela. Poate ca lucrul acela fusese facut unei persoane pe care 0 dispretuiati, sau pe care 0 invidiap, sau pe care erap gelo~i. Poate ca, daca ati Ii facut lucrul acela persoanei respective, ap fi actionat impotriva obieeiurilor acceptate social. Poate ca erap 0 per~oana importanta intr-un gr~p, iar grupului nu Ii pJacea de acea persoana. lns'a persoana aceea a fost 51

In lata ~emineuJui

mesagerul vostru - ~iin loc sa dap atenpe nevoiisufletului, ati cedat presiunii popularitatii ~i con~tiintei sociale. Cati dintre voi ap auzit pove~ti despre oameni buni despre care eredep ea sunt buni sau despre care se spunea ea sunt buni - care, dupa 0 intamplare ce Ie-asehimbat viata, au muncit din greu toata viata lor, n-au faeut deeat bine, au slujit ~i au servit ~i au fost blanzi cu alpi, care fae tot felul de lucruri ~i se daruiesc in toate parfile, dar se pare ca nu Ii se intampla decat lucruri rele? Ce credeti ca 0 indeamna pe 0 femeie sa i~i iroseasca tineretea pe 0 religie care 0 folose~te doar ca sa faca bani in numele lui Christos, sa slujeasea in mediul murdar ~i plin de boala al unei. tari, ca sa fie onorata ea martir in toata lumea? Daca il iubea a~a de mult pe Dumnezeu ~i credea in el, de ce a imbatranit ~i s-a imbolnavit? E 0 ipocrizie evidenta. De ce i s-a intamplat asta ac~tei creaturi ~ide ee aceasta creatura face asta 0 viata intreaga? Pentru ca a ratat ocazia de a rezolva ceva, mai devreme in viata - ~i ~i-a petrecut tot restul viepi platind pentru asta. Nu poti sa dai destul, sa faci destul, nu pop sa fii destul de bun, nu pop sa fii destul de dragut, pentru ca niciodata, niciodata nu scapi de presiunea aceea din piept. De aceea incerci sa compensezi, dar nu pop sa compensezi. De ce se intampla a~a? Con~tiinta ~ienergia creeaza natura realitatii. Dumnezeul acesta a ereat aceasta viata ea sa ajunga sa implineasca treaba neterminata ~i~i-a dat restul vietii ea sa faea cunoscut necunoscutul - aventura dorita. Acel singur incident a fost important, pentru ca a mai existat ~i 0 alta fiinta spirituala, care s-a oferit voluntar sa fie acel mesager, pentru ea asta 0 ajuta ~i pe ea - ~iin acel incident nu mai 52

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

e niciun program. Entitatea se straduie!lte tot restul vietHsa!li depa!leasca durerea din piept. Straduinta este reali~atea care e creata, dar durerea nu dispare. Ceea ce ma straduiesc sa va spun este ca, atunci ca;d va ascultap sufletul !liSpiritul, urmap cea mai mareata !licea mai dreapta cale pe care ati ales-o vreodata. Aveti cea mai

mare oportunitate pe care ap ales-o vreodata, de 35.000 de ani incoace. Ati luat deciziile corespunzatoare cu privire la toate oportunitatile care va apar in cale, pentru ca, daca ati fi mers impotriva a ceea ce simtiti, care v-ar fi linia tempor ala? Eu sunt invatatorul vostru - demult, am fost conducatorul vostru - !liiubesc in voi Dumnezeul care suntep. Asta este ceea ce iubesc la tot ce este. Ma aflu aici ca sa va invat cum sa fip asta !licum sa intelegep totul, pentru ca ap cerut asta, in aceasta existenta. Eu am facut planul. Voi ap dorit sa participap. Ce 0 sa va aduca aceasta linie temporal a? Libertate pura !li totala. Marea - Lucrare se refera la impacarea cu con!ltiinta omeneasca din cutie, cu gandirea limitata. Se refera la cat de important este gandul vostru obi!lnuit !lila ce intemeiaza el pentru voL La impacarea cu victimizarea, pentru ca in Planul Extazului nu exista victime. Exista doar oportunitate. Sufletul nu 0 vede ca pe 0 victimizare - !linici maestrul nu 0 vede a!la. Numai creatura omeneasca 0 vede in acest fel.

53

SCHIMBAREA LINIEI TEMPORALE PRIN MAREA LUCRARE

--

-----

Sunt aid ca sa va invat toata aceasta cunoa!ltere fantastica !li sa intelegeti ca, daca ati crede in puterea con!ltiintei voastre de a manifesta cartona~ele in timpul disciplinei Lucrul pe Camp@, atunci ceea ce va spun eu este adevarul. Cartona!lele voaStre sunt mesageri care va spun direct ca ceea ce v-am zis eu este adevarul, pentrU ca functioneaza. Functioneaza pentru cei care vor sa fie ~a. E foarte simplu. Nu e greu. Atunci cand faceti alegerile corecte !liva urmati sufletul, incheiati ceva, undeva. $titi asta, pentru ca dintr-odata, e ca !li cum de pe umerii vO!ltris-ar fi ridicat 0 povara uria!la !li grea - jugul pe care it purtati. Nu puteti sa spuneti cu exactitate ce anume a facut asta, dar dintr-odata, exista 0 u!lurare a fiintei.Jugul este indepartat. Destinul a fost implinit !li incheiat. Acum, sunteti din nou agenti liberi. Eu ma straduiesc sa va ciducin locul acela, fara ca voi sa trebuiasca sa 0 luati razna !li sa mai creati !li alte lucruri de care sa trebuiasca sa va ingrijiti. Ma straduiesc sa va aduc intr-un loc unde sa intelegeti ca exista potentiale multiple de linii temporale, care exista simultan - !li ca, in fiecare clipa, va aflati pe 0 alta linie temporalaj indiferent ce corp aveti, corpul acesta e suficient de bun - in orice clipa, va aflati 57 L

--

...

.----

In lata ~emineuJui

pe alta linie temporala. Cat de important e acest lucru? Toti cei pe care ii cunoa~tep sunt oameni care nu ~tiu asta. Ei ~tiu doar sa traiasca pentru faima ~i recunoa~terea pe care o obtin din partea altora. Traiesc pentru a fi acceptap de semenii lor ~i de propria lor cultura, ceea ce inseamna ca traiesc pentru 0 iluziecare nu are nimic de a face cu evolupa sufletului ~i cu Sfantul sau Spirit. E 0 viata irosita - irosita. Nu putep sa va intindep, sa apucap 0 alta linie ~isa va pnep de ea, sa 0 lasap sa va traga in direcpa ei. Nu putep sa facep asta. Nu despre asta e vorba. Ideea e sa intelegep ca avep o gama larga de potenpale din care sa alegep ~i ca modul in care ajungep pe ace a linie temporala este pri~ .incorporarea destinului aceluia in reteaua voastra neuronala ~i proclamarea lui ca ~igand obi~nuit. Atunci cand facep acest lucru cu maiestrie, va veti afla pe ace a linie temporala. Sa nu-mi spunep ca suntep supraponderali din cauza geneticii voastre. Asta n-o sa mai pna. E vorba de un lucru de care va pasa suficient de mult incat sa va consume. Nu va gandip decat sa mancap. Asta e 0 inrobire. Atunci cand schimbap liniile temporale, va aflap pe 0 alta linie genetica. E acela~i lucru cu a nu manca destul, pentru ca vrep sa fjp acceptabili. Credep ca frumusetea inseamna 0 piele intinsa pe oase - 0 frumusete aproape de moarte. Poate ca e frumos, dar nu contap pe asta, ca sa va ajute sa scapap de marea intimidare7. Frumusetea asta n-o sa supravietuiasca. Linia aceea temporala este 0 alta viata - ~ifacand aceasta
7

A se vedea Ramtha, Our Evolution in a Changing World, {Evolufia noastra

intr-o lume in schimbare. n.tr./, DVD. :?coala de lIuminare a lui Ramtha, Ramtha in Mexico City, 20 noiembrie 2006.
58

--

---

Schimbarea liniei tempora/e a destinu/ui nostru

lucrare, trecep pe 0 alta linie temporala. Cine poate sa spuna ca sanatatea are legatura cu mancarea? Ea are legatura cu o stare a minpi. Exista oameni sanato~i care mor de cancer. Cum va impacap cu asta? Exista oameni care sunt a~t de sanato~i incat nu mananca decat seminte ecologice pentru pasari ~i care nu vor sa manance nimic din ce e viu. ~i ce este napul? Este viu. Are con~tiinta. Oamenii ac~tia spun: nNu vreau sa mananc nimic din ce este viu, nimic ce are sange ro~u." Pai, uitap-va la 0 ro~iesau la 0 sfeda. Ce culoare are sangele lor? Nu e important ce mancap; important este ce suntep. Nu 0 sa devenip nemuritori fugind de ceva in fiecare zi. Nu 0 sa devenip nemuritori cu ajutorul hranei pe care 0 mancap. Nu 0 sa devenip nemuritori prin vinul pe care il bep. Nu 0 sa se intample a~a. 0 sa devenip nemuritori numai atunci cand va trece prin minte sa devenip nemuritori. Cand lucrul acesta este ceva atat de obi~nuit pentru voi, atunci suntep prin~i pe ace a linie temporala. De ce e important sa facep Marea Lucrare? Pentru ca, atunci cand faceti aceasta lucrare cu toata puterea voastra ~icu toata fiinta voastra, dind ~tip ca ea e exprimata in gand obi!inuit ~i cand ~titi, pur ~i simplu, ca suntep ea, atunci acesta e destinul viepi voastre. Potenpalul unei liniitemporale este determinat de alegerea personala. Privind inapoi, la viata voastra, cate alegeri ati facut, care v-au afectat viata in mod dar, intr-un fel sau altul? Cate alegeri ati facut? Cand ati incetat sa mai luap droguri? Putep sa va dati seama de alegerea pe care ati facut-o? Ii vedeti pe cei care au continuat? Mergeti la cimitir sau la m6rga ~i gasiti un cadavru care nu s-a lasat niciodata. Priviti-I. Patrundeti in"launtrul lui. Deschidep-i craniul. Deschideti-i intestinele. 59

In lata ~emineuJui

Privip-i creierul. Ati fikut alegerea sa va opriti? Daca n-ati fi facut alegerea sa va oprip, ap fi aratat ca unul care a facut alegerea sa ramma pe acea linie temporala? Vedep cum v-ap schimbat viata? E important sa ~tip dit de puternici sunteti. E important sa ~tip ~i ca asta - ceea ce se nume~te voi ~i cu mine - a fost 0 alegere pe care ap facut-o. ~i daca eu nu a~ fi facut alegerea, in viata mea, unde ati fi voi, iubitii mei? Unde am fi noi acum, daca acum 35.000 de ani eu n-a~ fi facut 0 alegere, 0 singura alegere? Unde am fi? Ne-am cunoa~te? Am fi aici impreuna, in secolul douazeci ~iunu? Ap cunoa~te persoana care sta langa voi? Ati fi macar in corpul acesta? V-ap fj casatorit cu pe~soana cu care v-ati casatorit? Ati fi avut copiii pe care ii avep? Ap avea parinpi pe care ii avep? Ap fi ~tiut ceea ce ~tip? Acum treizeci~i cinci de mii de ani - 0 singura alegere.

Eliberandu-ne

sufletul

Vreau sa intelegep cat sunt de importante deciziile ~i alegerile in viata. Nu vorbesc de alegerile cu care va dati mari. Atunci cand va dap mari cu 0 alegere, n-ap facut-o niciodata. Cand alegerea este atat de naturala pentru voi ~i cand este gand obi~nuit, atunci ap facut-o. Pana ce nu sunt facute in felul acesta, n-o sa fie niciodata alegeri adevarate, iar treaba neterminata 0 sa fie tot acolo ~i tot neterminata. Cum influenteaza asta presiunea din piept, pe care tot vinul, toate drogurile, femeile, barbapi ~ipoate toti banii din lume n-o pot indeparta? Le-ap incercat pe toate, iar durerea e tot acolo, din cauza unei alegeri pe care ap ratat-o. Dare 60

~--

--~

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

e posibil sa va eliberap de ceva ce ap ratat !iisa va indepartap presiunea din viata? Exista 0 multime de oameni tri!iti in aceasta !icoala. Sunt tri!iti!iinu !itiude ceoTocmai v-am spus de ceoExista putere in aceasta cunoa!itere? Absolut, ca~i ce e mantuirea, daca nu 0 alegere bine plasata? Mantuirea vine dintr-o alegere iIuminata. Fiecare i!ii are problemele lui cu sufletul !ii cu con!itiinta. Nu putep sa va ascundep de asta - pentru ca voi sunteti asta. Nimeni nu e perfect la aceasta !icoala !ii, din cate pot sa imi dau seama, n-am intalnit niciodata pe nimeni care sa fie perfect. A!i gasi 0 astfel de persoana plictisitoare. $i atunci, cine va decide destinul? Destinul nu se refera la vreun Dumnezeu strain, care are ni!ite sfori cu care va manipuleaza. Asta e 0 gandire superstipoasa !ii primitiva. Destinul este format din alegeri autoorganizate !iiiIuminate, experimentate in mod obi!inuit. Depinde de voi. Putep sa faceti lucrarea, sau putep sa va ganditi sa fumati sau sa mancati, in loc sa alegep existenta aceasta. Toate astea sunt scuze ca sa ie~iti din ceea ce facep. E aceea~i atitudine pe care ap avut-o timp de 35.000 de ani. De aceea, singurul lucru care v-a oprit sa pornip in marea aventura cu cei mari, care acum se afla de partea cealalta a Punctului Zero, este probabil 0 mica atitudine. Dar voi 0 ignorap in continuare, . . in schimbul placerilor trupe~ti. Vorbim despre invierea Spiritului Sfant ~i despre cum suntem prin~i in ea. A fj prins in Spiritul Sfant nu inseamna ca suntem "prin~i" in corp, pentru ca atunci nu suntem corpul nostru ~i transcendem ceea ce este trupesc. Dar voi alegep mereu ceva pentru eorpul vostru trupese, in loeul lucrarii silitoare a Spiritului care a trait in Planul Extazului.
61

.-

IUBINDU-vA VIATA INTRU NEMURIRE

. .

Valul dintre om i Dumnezeu este foarte subtire. Linia dintre bucurie ijalniea nefericire este foarte ,subtire. Lucrul care ne scoate din jalniea nefericire este alegerea bucuriei. Ceea ce ne duce in sanatatea perfecta este alegerea de a fi asta, in loc sa fim boala i suferinta. Ceea ce ne permite sa infloreasca un Dumnezeu frumos este alegerea lui Dumnezeu i nu a corpului nostru - iar acesta este un val foarte subtire. Fanaticii din lume, care se impotrivesc propriei lor linii temporale, sunt facuti sa se simta vinovati din cauza corpului lor. Nu vorbesc de a te simti vinovat ca ai un corp. Ar trebui sa fiti ferieiti di aveti un corp, sa onorati faptul ca ati facut ceva cored i ca sunteti in viata aiei. Nu sunt aa de sigur ca aceeai garantie poate sa aiba loc i in viata urmatoare, dar ati facut-o Gorect. Nu vorbesc despre abuzul asupra corpului. Exista oameni care, multa vreme, au crezut ca, pentru a il alege pe Dumnezeu, trebuie sa faca trupul sa sufere. E incorect, pentru ca Dumnezeu este itrupul. Ceea ce transforma trupul in Dumnezeu este Spiritul, care se elibereaza de trup i imputernieete trupul intru Dumnezeu.

Atunci cand Spiritul este Incuiat In corp, el este aservit nevoilortrupeti.Atuncicfmdeste eliberat,el va salvatrupul.
65

In lata ~emjneuJuj

Asta nu inseamna sa va urap trupul, sa il infometap pana la moarte sau sa il ucidep cu mancare. Nu inseamna sa il neglijati, sa nu-I spalati !ii sa nu-I imbalsamap cu apa de trandafiri !ii cu iasomie. Nu inseamna sa nu iI ingrijiti. inseamna ca, atunci cand va ajunge ceasul lui Dumnezeu, atunci Va lasap lui Dumnezeu !ii punep corpul sa se odihneasca. De aceea facem aceasta lucrare - cum ar fi disciplina Twilight@8,intin~i. in clipa aceea, trupul a fost hranit, curatat, u!iurat ~inu mai are nevoie de atenpe. Acum, toata atenpa se concentreaza pe lucrare. Cat este de greu acest lucru? Nu e greu. Cu cat devenip mai asemenea lui Dumnezeu, cu atat corpul vostru va deveni mai frumos. Cu cat suntep mai mult in Spirit, cu atat va fj mai frumos trupul vostru, atunci cand Spiritul acela se intoarce in el. Cu cat sunteti mai liberi in Spirit !ii neimpovarati de tragediile gandirii con!itiintei sociale, cu atat mai glorios va funcpona creierul. Cea mai mare iubire pe care puteti sa i-o dati corpului este sa zaboviti in sanul lui Dumnezeu !iisa concepep nemurirea pentru acest corp. Sa nu lasap corpul sa moara este cea mai mare iubire. Atunci cand reveniti in trup, e ca un nou-nascut. in obraji e 0 ro~eata care nu a mai fost acolo de pe dmd erap prunci, iar ochii sunt limpezi !ii jucau~i. Respiratia e sarutata cu dulceata. Trupul e rafinat !ii puternic ~i reprezinta puterea Spiritului Sfant care exista in el, pentru ca, acum, acesta exista, iar voi aveti tinerete continua. Cel mai bun lucru pe care putep sa il facep pentru corp este sa nu illasap niciodata
8

A se vedea Glosarul. 66

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

sa moara. Acesta nu e un abuz. Spiritul nu cauta trupul pentru toate placerile sale. Trupul nu ar trebui facut raspunzator
distorsionate.

de rautatea unei con~tiinte ~i a unei minfi


M

Eu sunt aici ca sa va invat toate astea ~isa va alimentez cu atata cunoa~tere. E 0 bucurie sa avefi atatea alegeri de facut, atata infelegere - ~i sa fiti eliberafi 'de superstifiile voastre, de teama voastra care va chinuie, sa intelegefi ca sunteti c~ adevarat Dumnezeu. Nu exista niciun motiv pentru care sa fifitri~tiin acest sens. Trebuie dear sa fifiasta.

Karma ~i /iberu/ arbitru Exista 0 discupe car~ suspne ca viata aceasta a fost predestinata - iar eu v-am spus mereu ca nu este a~a. Daca viata este predestinata, atunci asta inseamna abolirea liberului arbitru, care inseamna permiterea ~i creativitatea deplina a evolutiei. Dadi nu i se permite impulsulliberului arbitru fiecarui suflet ~ifiecarui Spirit, atunci acestea nu au nicio mi~care. Ca urmare, ele nu sunt con~tiinta ~i energie, ci pur ~isimplu, sunt confinute ca potenfial, in Vid. Liberul arbitru este eel cote permite mobilitatea unei existente singulare. Fara liberul arbitru nu e existenta. Pentru a putea sa va raportafi la asta, eel mai bine trebuie sa infelegefi ~i sa va imaginap un Spirit liber ~iiubitor, 0 fiinta omeneasca azvarlita in inchisoare pentru tot restul vietH ei, fara nicio fereastra, fara aer curat ~ifara lumina. Asta inseamna sa nu ai liberul arbitru. Pedeapsa suprema pe care un om poate 67

In lata ~emineului

sa 0 exercite asupra altui om este sa ii ia liberul arbitru, cel mai mare dar, pentru ca, fara acesta, nu exista viata. Ca sa incheiem aceasta discutie - daca viata voastra este prestabilita de domnii karmei? - nu este. Este ea predestinata? Nu, nu este, pentru ca asta ar impiedica existenta liberului arbitru. jnsa~i ideea de karma interzice liberul arbitru. Karma nu exista - 0 alta declaratie fantastica. Ori de cate ori va departati de nevoia sufletului de incheiere ~i de implinire, asta e natura aspra a creaturii omene~ti. E ~i 0 declaratie care arata ignoranta voastra spirituala - ca nu ati crea un corp care sa fie con~tient pe deplin de amintirea a cine suntefj, atunci dmd ati venit intr-un corp nou. Tot n-ati inteles. Cand va na~teti din pantecele unei femei ~i din coasta unui barbat ~i cand veniti prin canalul cervical, va na~teti ignoranti, orb.i~iati baut vinul fermecarii ~ial uitarii. Nu va amintiti cine sunteti. Nu ~titicare e planul, pentru ca v-ati pierdut timpul ~i spatiul, de dragul trupului in care se afla treaba voastra neterminata. Inca nu v-ati gandit ca data viitoare, in Planul Extazului, ar trebui sa va amintiti sa includeti ~iamintirea deplina a cine sunteti atunci cand veniti in corp - 0 sugestie de la invatatorul vostru. De ce ar spune unii ca a~a ceva nu e posibil? Spunefj-mi un lucru care nu e posibil in imparatia cerurilor ~i 0 sa va arM un Dumnezeu defect. Totul este posibiL Doar ca nimeni nu s-a gandit inca la toate. Chiar ~i in Planul Extazului exista un status quo. Nu-i a~a ca e interesant?

68

Schimbarea Jiniei temporaJe a destinuJui nostru

Virtutea de a da na~tere unei noi generafii

A fj tata ~imama urmatoareigenerapi trup~ti

.."

un dar

pentru Dumnezeii inca nenascup - Ie da parinplor 0 cale de a reveni acasa, de a intra. Nu exista dar mai mare pe care poate sa il faca 0 femeie, decat sa i~i diS!ruga corpul tanar de dragul unui copit. Pamantul este numit Mama divina, pentru ca s-a distrus pe sine, dand na~tere viepi de multe ori la rand. A~ sustine ca nu e nimic mai frumos, in toata creatia, decat 0 femeie care a adus viata in lume, prin pantecele ei. Nu e nimic mai frumos. De ce spun asta? N-o sa ~titiniciodata cat sunt de frumoase, pana in cIipa in care n-o sa aveti trup, iar trupul va fi lucrul de care aveti nevoie cu disperare ca sa va impliniti visut. Atunci, asta 0 sa fie pentru voi eel mai frumos lucru care exista in planul pamantesc. Asta nu va spune - ~i nici nu este vreo lege in ~coala asta - sa 0 luap razna acum. Cunosc barbapi ~i ~tiu cum ar folosi-o ei: "Hai sa facem un mic Dumnezeu fericit 'in noaptea asta. Nu e nimic nou sub soare, Horatio. Nu, asta nu e 0 premisa obligatorie pentru aceasta ~coala. Ceea ce vreau sa intelegep este ca multi dintre voi ap venit in aceasta viata ~i nu sunteti in cea mai buna stare ca sa aducep pe lun'le copii, pentru ca nu va intelegeti bine nu cu voi in~iva, ci cu corpul vostru. De asemenea, exista mulp dintre voi care au avut mai multi copii In ultimele cateva vieti, lucru care probabil ca a contribuit la explozia de populatie. ~i cum de ~tiu asta? Pentru ca, In ultima voastra viata, ati fost catolici. Daca ar fi dupa voia castratilor acelora in robe ro~ii ~i a Papei aceluia castrat, n-ar mai exista nicio
U

69

---

In lata ~emineului

populatie. Siava Domnului ca, macar, ei cred in asta pentru altii. In niciun caz nu va sugerez ca pe cei dintre voi care nu ati avut copii 0 sa va a~tepte ceva probleme. Fiecare cu ale lui. Numai voi ~tip ce suntep presati sa faceti !?ice nu sunteti presati sa facep. Daca va urmati sufletul, 0 sa faceti intotdeau~a ceea ee trebuie. Daea sufletul va preseaza sa facep copii, atunci facep ceea ce trebuie. Daca sufletul vostru simte sa nu faceti copii, atunci aeeasta este alegerea cea buna. Toate cuvintele frumoase pe care I~am folositin aceasta invatatura, Ie-am rostit cu mare pasiune !?icu mare aplomb. De!?inu puteti sa vedeti aceste linii temporale, eu am facut vizibila pentru voi 0 viata alternativa, pe care acum 0 !?titi foarte cIar. Daca ap fi cinstip cu voi in~iva, ap putea sa ~titi !?isa vedep exact unde duce linia acelei viep, uneori urmand ceea ce pare a fi extrem de ridieol ~i de fantastic. Daca va pnep de chemarea sufletului dinlauntrul vostru, atunci ap luat decizia cea buna. Pentru di top cei careap ascultat aceasta invatatura, m-ap simpt ~i mi-ap simtit cuvintele ~i mesajul, mi-ati simpt amintirea. ~i, mai presus de toate, a~ vrea sa imi fi simtit iubirea pe care 0 am pentru voi. Ati luat 0 hotarare corecta. In armata mea erau peste doua milioane de oameni. Aici, la aceasta ~eoala, s-au adunat capva - ceea ce ne spune ca mai sunt inca mulp, care nu se afla aieL Mai am !?i0 alta !?coala,intr-un alt univers, departe, intr-un alt sistem. E foarte avansata, extrem de frumoasa - iar cei care, odiJ'1ioara,au luptat alaturi de voi in batalie apriga au aparut acum, intr-o forma umana foarte frumoasa, altundeva - !liunii dintre ei
70

.J

-"

Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

sunt acolo. AJpi au pierit deja inainte sa vina aici. Mai sunt i cei care au simpt asta i nu au venit. Sun tern conectap pe 0 linie a viepi, pentru ca am petrecut impreuna momente foarte dinamice, emoponale, care au schimbat lumea. Exista aid realitapmai profunde decat ceea ce pare sa fie la suprafata. Ceea ce v-am invatat aici tiu foarte bi'1e. Eu n-am murit niciodata - i asta e normal. N-am murit niciodata. Am ales o linie a viepi foarte speciala, dupa ce am fost injunghiat. Mi-a luat apte ani ca sa il contemplu pe Dumnezeu, dar natura a fost viata mea - natura i vantul. Un gand obinuit simplu. Niciodata n-am fost un om al zapacelii, niciodata. Niciodata n-am zabovit pentru ca nu tiam ce sa fac. Am zabovit pentru ca am ateptat momentul potrivit. N-am avut neplacerea de a fi zapacit, in viata mea. Voi se pare ca suntep blestemati cu asta. Cand am luat hotararea sa-mi pun pasiunea in direcpavantului,am inteles0 nemurire - i n-a existat nimeni sa-mi spuna ca gr~esc. Mi-am pus pasiunea in asta i aa a fost. N-am regretat-o niciodata. Nu m-am gandit niciodata ca fac 0 gr~eala. N-am facut niciodata nicio greeala. Am facut-o doar pentru ca intr-acolo m-a dus iubirea mea. ~a ca n-am murit. !?tiu ce inseamna sa faci recapitularea viepi, pentru ca am fost cu multi"dintre voi, in recapitularea voastra. Eu n-am facut niciodata recapitularea vietii. N-am nevoie de asta. N-am regretat nimic i am iubit totul. Ce sa fie de recapitulat? !?i de ce sa-mi fi pierdut memoria? N-am avut alt corp in care sa vin. Le-am conpnut pe toate. De ce sa nu ma aflu aici, in secolul douazeci i unu? Am visat asta

intru existenta. Eu inteleg destinul. 71

-- -------

In lata $emineului Ceea ce v-am invatat e ceva ce ~tiu. A~a cum v-am prezentat-o, ~tiu unde va duce. $tiu ca nemurirea e regula. Aceasta e cea mai mareata linie potentiala de viata ~i cea mai normala. Aproape orice altceva e intotdeauna intortocheat ~i interconectat din cauza regretelor. Eu n-am avut asta - ~iv-am invatat cum sa aveti ~ivoi 0 viata in care nu exista asta. Asta nu inseamna ca v-am jefuit de viata voastr a. Asta va treze~te, ca sa faceti 0 alegere de a imbunatati viata pe care 0 aveti deja, ca sa 0 pastrap ~i sa o facep mai dulce, mai frumoasa - ~isa avepputerea sa iubip fara echivoc. Va iubesc. Ma uit la fiecare dintre voi, a~a cum suntep. Ceea ce sunt eu aproape ca nu poate sa fie conpnut in acest corp, cad sar in sus de bucurie cand ma uit la voL Nu ~tip cat imi suntep de dragi - fiecare dintre voi - ~icat de frumo~i ~tiu ca suntetL Orice om, orice persoana care n-a reu~it sa va vada frumusetea - pentru mine nu exista nereu~ita aceasta. Doar asta suntep pentru mine - ~i fiecare dintre voi sunteti unici. Va iubesc, va iubesc datorita vietii mele marete ~i datorita alegerilor pe care Ie-am facut ~i care mi-au permis sa fiu astfel. Asta este - ~i asta a fost intotdeauna - natura fiintei mele: sa nu fiu nidodata nesincer in privinta a ceea ce sunt. Ceea ce am spus ca sunt, aceea am ~ivrut sa spun. Ceea ce am facut, am facut cu sinceritate, nu cu viclenie. Pur ~i simplu, am fost eu insumi. De aceea pot sa va iubesc a~a de mult. Nu am nimic care sa ma opreasca sa 0 fac. Va celebrez frumusetea ~i celebrez bogapa care vine inspre voL Celebrez ceea ce ap ca~tigat dreptul sa avep. $tiu ca voi nu putep sa vedep asta. Nu e vorba de vedere aid. 72

Schimbarea Jiniei temporaJe a destinuJui nostru

E vorba. de a simti ~i de a fi asta. ~i atunci 0 sa vedep ce face 0 alegere. Niciodata, in aceasta lucrare, nu v-am cerut sa devenip ceva ce ar fi ranit 0 alta creatura, 0 alta persoana, sau ~eva care v-ar fj degradat in vreun fel pe voi sau pe cei pe care ii iubip, sau care v-ar fi facut sa fip mai pupn decat suntep. N-o s~ gasiti niciodata a~a ceva in lucrarea ~ea - niciodata. Am vrut sa ~tip asta. Am vrut sa ~tip cat sunteti de speciali ~icat de stralucitori sunteti - 0 stralucire pe care, acum, voi nu 0 puteti vedea. Cineva ar fj trebuit sa va spuna asta demult.

Totuf e posibif in Dumnezeu

In cele din urma, vreau sa va spun ca totul este posibil in Dumnezeu - totul.Lipsavoastra de cunoa~tereva opr~te de la ceva ce simpp ca va scapa. Va scapa numai ceea ce nu cunoa~tep. Daca ap simtit ca v-a scapat ceva, atunci a~a este. V-au scapat multe. Ce anume n-ap putut sa ~tippentru ca nu aveap cunoa~terea necesara ca sa intelegep ce anume va scapa? Deja v-~u scapat multe in aceasta viata, pentru ca nu ati ~tiut ~i nu ati avut instrumentele cunoa~terii necesare pentru a intelege cum trebuie. Daca le-ap fj avut, ati fj fost mult mai departe. ~tiind ca deja ati ratat multe, de ce sa vreti sa mai ramaneti in limitarile voastre? De ce ap mai vrea sa stati ~i sa discutap despre cat sunteti de dap peste cap? De fjecare 73

In lata ~emjneuluj

data cand spunefj asta, asta devine legea ~i destinul vostru. Cand 0 sa renuntati la asta? Acele declarafji prost~ti, pline de mandrie, degradante, prin care va victimizafj - ele va neaga marefja, iar asta este cauza inifjala, care va face sa pierdefj trenul catre glorie. Cand 0 sa luati hotararea sa nu fifjzapaciti ~isa nu fifj bolnavi? Cand 0 sa luafj hotararea sa fiti genii, ca sa nu trebuiasca sa va mai chinuifj? Cand 0 sa va dafj seama, in sfar~it, ca toate grijile din lume n-o sa impiedice ceea ce ati ales sa fie, pentru ca voi sunteti cei care ati pus acel lucru in mi~care. De ce sa va ingrijorati pentru ceva ce ati putea sa corectafj cu mintea voastra intr-o clipa? Cate zile trebuie sa mai fifjslabi ~isa ratafj 0 realitate incredibila? Manifestarile voastre legate de bogape ~i de sanatate. de Dumnezeu realizat, de nemurire, de 0 minte nu numai frumoasa. dar ~i plina de intelepciune, de onoare ~i de neinfricare - cate zile 0 sa mai amanati toate astea in viata voastra? Daca imi spuneti: nMaestre, nu ~ti realist". 0 sa va rad in fata. Eu sunt intotdeauna realist. Voi nu suntep reali~ti.Voi ap ratat foarte multe. dar nu mai e nevoie sa fie a~a. Eu va spun ca cel mai bun mod de a i~i din asta e sa lasap totul la 0 parte ~i sa dap voie lui Dumnezeu. sa dedicafj acele momente pur ~i simplu numai Marii Lucrari ~i apoi sa mergefj sa Ie ~aiti sa Ie traiti. Atunci 0 sa vedep despre ce vorbesc. Va iubesc - ~i 0 sa fiu cu voi, in visele voastre. ~a sa fie. Ramtha 74

HARTA UNUI MAESTRU CATRE MARETIE ~I EXTRAORDINAR LISTA


Acestea sunt cateva dintre afirmapile din Lista pentru crearea destinului personal, predata de Ramtha. Studenpi se inspira din aceste afjrmatii pentru a crea tiparele gandirii obi!lnuite!liale destinului viitor pe care doresc sa Ie manifeste !lisa Ie experimenteze. Studenpi sunt incurajap sa ajusteze corespunde intentiei lor !li sa modifice Lista, pentru personale. Acest instrument este folosit in disciplinele Twilight@,Create Your Day@ [Creeaza-p ziua] !li Neighborhood Walk@ [Plimbarea], predate la ~coala de Iluminare a lui Ramtha.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Eu Eu Eu Eu

sunt sunt sunt sunt

con!ltiinta christica realizata. plin de energie vitala. mintea mea mai profunda. mintea lui Dumnezeu.

Tatal i cu mine suntem una. Eu sunt puterea lui Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu. 75

In lata ~emjneuluj

7.

8. 9. 10. II. 12. 13. 14. 15. 16.


17. 18. 19.

Eu sunt inteligenta atotinteleapta, atotcunoseatoare. Eu sunt trezit. Eu sunt iluminat. Con~tiinta mea este extinsa. Eu sunt minte nelimitata. Creierul meu este desehis. Eu sunt una eu tot te este viata. Eu sunt bueurie. Eu sunt iubire. Eu vad pe Dumnezeu in toti oamenii ~i in toate luerurile. Eu ma iubese neeonditionat pe mine ~i.pe a1tii. Eu sunt meritoriu.

20.

Eu sunt eel eare intelege. Eu sunt drept. 21. Mintea mea mai mareata a aparut. 22. Eu sunt nemuritor. ,
23.

Fae altora eeea ee a~ vrea sa imi faea ei mie. 24. Eu sunt tot ee este un maestru.
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

Eu Eu Eu Eu Eu Eu Eu

sunt libertate deplina. sunt propria mea putere. imi asum responsabilitatea pentru viata mea. sunt impeeabil. sunt moral. sunt neinfrieat. sunt umil. paranormale sunt eomplet

Abilitatile mele dezvoltate.

33.

Eu eunose gmdurile altora.


76

r
Schimbarea liniei temporale a destinului nostru

34.. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

Eu pot sa vad lucruri pe care alpi nu Ie vad. Eu cunosc viitorul ~iimi fac alegerile in consecinta. Eu am capacitatea de precognitie. Eu am capacitatea de teleportare. Eu imi parasesc corpul in mod regulat ~i imi amintesc de calatoria mea. Eu dorm in Twilight@, Eu sunt un visator lucid. Visele me Ie sunt vii ~i lucide. Eu imi amintesc visele mele. Eu imi controlez actiunile in vise. Eu visez alte dimensiuni. Eu visez experiente din vieple anterioare. Eu visez experiente viitoare. Dumnezeul meu vorbe~te cu mine in starea de vis. Eu calatoresc in dimensiuni. Eu pot sa zbor. Eu ma respect pe mine insumi. Eu ii respect pe alpi. Eu imi experimentez sinele con~tient. Eu vad cu vedere deplina corpul meu stralucitor. Eu vad corpul stralucitor al lui Ram. Eu vad' ~Iar campurile de energie ale fiecarui individ. in fiecare zi, bucuria mea cre~te. Eu traiesc in Acum. Eu sunt Punctul Zero. Eu am viziuni ale Planului auriu al paradisului. Eu merg la casa lui Ram. 77

In lata ~emjneuluj

Eu imi amintesc de viata mea cu Ramtha. Eu imi amintesc tot ce m-a invatat Ramtha in timpul vietii lui. 63. Eu imi amintesc, imi amintesc, imi amintesc. 64. Eu sunt un calator in timp. 65. Eu intru in comuniune cu fiinte marete. 66. Eu am intrat in contact cu entitatea din spatele u~ii. 67. Cartea Vietii mele este deschisa ~ieu imi amintesc. 68. Eu imi amintesc vietile mele anterioare. 69. Eu imi amintesc viitorul meu. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. Eu sunt imaginatie fabuloasa. Eu vizualizez cu u~urinta ~i dimensional. . Ceea ce imaginez este real. Ceea ce imaginez este realitatea mea primara. Eu sunt un alchimist. Eu am puterea sa imi creez viata a~a cum vreau sa fie. Eu pot sa creez orice vreau. Manifestarile mele au loc rapid. Eu efectuez schimbarea. Eu sunt pregatit pentru schimbare. Eu Eu Eu Eu accept schimbarea in viata mea. eliberez ~i dau drumul trecutului. traiesc in prezent. sunt evoluat in atitudinea mea.

61. 62.

Eu imi stapanesc obiceiurile. In Hecare zi, in toate felurile, mi-e din ce in ce mai bine. Pasiunea mea inspira venerape. 78

Schimbarea liniei temporaJe. a destinuJui nostru

,-

86. 87. 88. 89.

Eu sunt inspirape de sine. Talentele mele ies la suprafata ~i se revarsa liber. Creativitatea mea se revar~a liber. Eu sunt minte geniala.

90. Eu sunt Corpul albastru [Blue Body@]. 91. Eu pot sa imi accesez Corpul albastru [Blue Body@] dupa voie.
.

92. Eu sunt Shiva, distrugatorul imperfectiunii ~i


creatorul noului. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. Eu sunt maestrul Twilight@. Impresiile mele incon~tiente sunt realizate. Sistemul meu reticular de activare este limpede. Eu am capacitatea sa imi inalt frecventa dupa voie. Eu sunt maestrul mi~carii energiei. Eu sunt maestrul concentrarii. Puterea mea de concentrare a crescut.

100. Eu pot sa mut obiecte cu mintea mea. 101. Eu trec prin pereti. 102. Eu realizez labirintul. 103. Eu trec dincolo de spatiul indoielii ~i necredintei mele personale. 104. Eu sunt vindecator. 105. 106. 107. 108. 109. 110. Dumnezeu curge prin mine in unime. Cei pe care ii ating sunt vindecap. Eu sunt maestru al vizualizarii la distanta. Eu am incredere in impresiile mele. Stare a mea de cunoa~tere exista. Eu sunt maestru al manifestarii de obiecte in mana

mea. 79

in lata ~emjneuluj

111. Eu sunt maestru al dansului. 112. Eu sunt maestru al eampului. 113. Eu imi gases~ eartona~ele pe gard. 114. Eu simt eulorile. 115. Eu vad freeventele. 116. Eu sunt mai maret deeat eorpul meu. 117. Eu sunt mai maret deeM programarea mea genetiea. 118. Eu sunt transmutat. Eu ineetez sa imbatranese. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. Eu sunt viguros in fiinta mea. Eu posed tenacitate. Eu euprind 0 mare robustete. Corpul meu este puternic ~i plin de forra. Corpul meu reflecta perfeepunea. Corpul meu funeponeaza la nivel optim. Eu sunt sanatate ~i vitalitate stralucitoare. Sistemul meu imunitar funeponeaza la nivelul sau optim. Corpul meu este vindeeat ~i refaeut. Corpul meu este eu zeee ani mai tanar. Corpul meu este eu douazeci de ani mai timar. Eu sunt inaltat. Eu luerez eu mare bueurie. Eu sunt abundenta .pura. Fabuloasa mea bogape a sosit. Eu sunt suveran. Toate datoriile me Ie sunt platite. Camara mea este plina. Sunt abundent. Tot ee vreau, obtin. Tot ee am sperat sa am, am obtinut. 80

Schimbarea Jiniei temporaJe a destinuJui nostru

13,8. Eu sunt bogape ~i abundenta nelimitata. 139. Paharul meu s-a revarsat. 140. Eu sunt implinit. 141. Eu sunt suveran la toate nivelurile. 142. Eu transcend limitarea indoielii ~i a necredintei mele personale. 143. Eu sunt iertat ~i nascut din nou. 144. Eu ~tiu ce vreau. 145. Eu sunt ferm. 146. 147. 148. 149. 150. Eu Eu Eu Eu Eu sunt protejat. am supravietuit schimbarilor lumii. traiesc in supracon~tiinta. sunt unul dintre cei putini ~i radicali. sunt tot ce este Ramtha.

151. Eu ma desfa~or in lumea de jos. 152. Eu sunt pace. 153. Eu ma predau calatori~i ~idestinului sufletului meu.

81 l

EPILOG DE JZ KNIGHT: CUM AU INCEPUT TOATE ACESTEA

"Cu aIle cuvinle, scopullui esle sa vina aid ~i sa va invefe sa lifi extraordinari. U

. . \ .

I I I I l

JZ Knight ~i sunt proprietara de drept a acestui corp. Ramtha ~icu mine suntem doi oameni diferip, doua fiinte diferite. Avem un punct de realitate comun - ~i de obicei, acest punct este corpul meu. De~i, intr-un sens, aratam la fel, de fapt nu aratam la fel. Toata viata mea, inca de pe cand eram micuta, am auzit voci in cap ~iam vazut lucruri minunate, care, pentru mine, in viata mea, erau normale. Am fost destul de norocoasa sa am 0 mama care era 0 fiinta umana cu capacitati mediumnice foarte mari ~i care nu a condamnat niciodata ceea ce vedeam eu. Toata viata am avut experiente minunate, dar experienta cea mai importanta este ca aveam aceasta iubire adanca, atotcuprinzatoare pentru Dumnezeu ~i ca 0 parte din mine intelegea ce este aceea Dumnezeu. Mai tarziu in viata, m-am dus la biserica ~i am incercat sa il inteleg pe Dumnezeu din punctul de vedere al doctrinei religioase; mi-a fost foarte greu, pentru ca acea intelegere era oarecum in conflict cu ceea ce simteam ~i ~tiam eu. Ramtha face parte din viata mea inca de cand m-am nascut, dar nu ~tiam cine este ~i nici nu ~tiam ce este el; ~tiam doar ca exista 0 forta minunata, care paete alaturi 85 ---

Ma numesc

in lata ~emjneuJuj de mine, iar cand aveam probleme - ~i crescand, am avut parte de multa durere in viata - am avut intotdeauna experiente extraordinare cu aceasta fiinta care vorbea cu mine. Puteam sa il aud la fel de clar cum va aud pe voi, daca ar fi sa purtam 0 conversape. EI m-a ajutat sa inteleg o mulpme de lucruri in viata mea, care depa~eau ceea ce ai fi primit ca sfaturi in mod normal. Dar eJ mi-a aparut in bucatarie abia in 1977, intr-o dupa-amiaza de duminica, pe cand faceam piramide cu sotul meu. Deshidratam ni~te alimente, pentru ca ne placeau mult drumetiile facute cu rucsacul in spate. Cand mi-am pus pe cap una din piramidele alea ridicole, in capatul c;:elalaltal bucatariei mi s-a infap~at aceasta aratare minunata, inalta de trei metri, scanteietoare ~iminunata ~isemeata. Nu pre a

te a~teppsa-papara a~aceva in bucatariela doua ~ijumatate dupa-amiaza.Nimeninu e pregatitvreodatapentru a~aceva.


Astfel, aceea a fost clipa in care Ramtha ~i-a facut efectiv cunoscuta prezenta. Primul lucru pe care ii-am spus - ~i nu ~tiu de unde mi-a venit asta - a fost: nqti a~a de frumos. Cine e~ti?" EI are un zambet ca un soare ~i e extraordinar de chip~. Mi-a spuS: nNumele meu este Ramtha Cel IIuminat ~i am venit sa te ajut sa tred peste ~ant." Ca 0 persoana naiva ce ma aflam, reacpa mea imediata a fost sa ma uit la podea, pentru ca m-am gandit ca poate se intamplase ceva cu podeaua sau poate fusese aruncata 0 bomba. Nu ~tiam. Jar din acea zi, el a devenit 0 constanta in viata mea. in decursul anului
1977 s-au intamplat 0 mulpme de lucruri interesante

ca

sa nu spun mai mult. Atunci a fost perioada cand cei doi 86

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

copii mai mid ai mei au ajuns sa il cunoasca pe Ramtha ~i sa aiba experienia unor fenomene incredibilej la fel ~i soiul meu. Mai tarziu, in acel an, dupa ce m-a invaiat ~icum avea ceva greutap sa imi explice ce anume era el, astfel incat eu sa pot sa inteleg, mi-a spus intr-o zi: ,,0 sa-ti trimit un mesager, care 0 sa ip aduca ni~te carp; sa Ie'dte~ti, pentru ca atunci ai sa ~tii ce sunt eu." Carple acelea se numeau "The Life and Teaching of the Masters of the Far East" *, (editura DeVorss&Co., 1964). Le-am citit ~i am inceput sa inieleg ca Ramtha, intr-un fel, era 0 astfel de fiinia, iar asta m-a scos din categorizarea de genul "tu e~ti diavolul sau Dumnezeu" care ma napastuia la vremea aceea~ Dupa ce am ajuns sa il inieleg, el a petrecut cIipe lungi ~i multe plimbandu-se prin sufrageria mea, cu top cei trei metri ai fiintei sale minunate, a~ezandu-se co mod pe canapea, vorbind cu mine ~i invatandu-ma. Dar lucrul de care nu mi-am dat seama la vremea aceea a fost ca el ~tia deja tot ce aveam sa 11 intreb ~i~tiadeja cum sa imi raspunda, dar eu habar nu aveam ca el ~tia toate astea. Din 1977 incoace, el s-a ocupat de mine cu rabdare, intr-un fel care mi-a permis sa pun un semn de intrebare nu asupra autenticitatii sale, ci asupra unor lucruri despre mine ca Dumnezeu; m-a invaiat, m-a prins atunci cand ma lasam prinsa in dogme sau in limitari - ma prindeaexact la momentul potrivit ~ima invaia ~iIe parcurgeam impreuna pe toate. $i eu spun earn intotdeauna: ,,$tii, tu ~ti a~a de
. Viata ~i invataturile mae~trilor din Orientul fndepartat, n.t.

87

- -

--

In lata ~emineului

rabdator. Cred ca e minunat ca e~ti a~a de rabdator." EI nu facea decat sa zambeasca, apoi imi spunea ca are 35.000 de ani - ce altceva ai putea sa faci, intr-o perioada atat de lunga? Abia acum vreo zece ani mi-am dat seama ca el ~tia deja ceea ce aveam sa il intreb ~i ca de aceea era a~a de rabdator. Oar ca un mare invafator ce este, mi-a dat mie ocazia sa abordez aceste chestiuni, inlauntrul meu. A avut gratia sa-mi vorbeasca intr-un fel care nu era deloc ingamfat ~i - ca un invatator adevarat - m-a lasat pe mine sa imi dau seam a de toate, de una singura. Sa fac channeling cu Ramtha, de la sfar~itul anului 1979 incoace, chiar ca a fost 0 experienta. Ram are trei metri inaltime ~i poarta doua robe, in care I-am vazut intotdeauna. O~i sunt mereu acelea~i,sunt chiar minunate, a~a ca niciodata nu te plictis~ti sa Ie vezi. Roba interioara este alba ca zapada ~i merge pana jos, unde pres upun ca sunt picioarele luij apoi, pe deasupra, are 0 alta roba, de un purpuriu minunat. Trebuie sa intelegep ca eu chiar am
analizat materialul acestor robe

,./" .

- ~i nu

e tocmai un material;

e ca un fel de lumina. ~i de~i lumina Ie da un soi de transparenta, eu inteleg ca ceea ce poarta el are 0 anumita realitate. Fata lui Ramtha are pielea de culoarea scorti~oarei; asta e eel mai bun mod in care 0 pot descrie. Nu e tocmai marc ~i nici tocmai alba sau ro~ie. E un fel de amestec intre acestea. Are ochi negri, foarte profunzi, care pot sa se uite inlauntrul tau, iar tu sa ~tii ca ~ti privit inlauntrul tau. Are ni~te sprancene care arata ca aripile unei pasari ~i care se inalta deasupra ochilor. Are maxilarul foarte drept ~i 0 gura 88

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

minunata, iar cand zambe~te, ~tii ca e~ti in rai. Are maini lungi,lungi, cu degete lungi, pe care Ie folose~teintr-un mod foarte elocvent, pentru a-~i demonstra gandirea. Astf~1ca trebuie sa va inchipuip ca, dupa ce m-ainvatat sa ies din corp, tragandu-ma efectiv afara, aruncandu-ma in tunel, sa ma lovesc de zidul de lumina ~isa rieo~ezinapoi - dandu-mi seama ca pu~tii mei se intorsesera de la ~coala, iar eu abia daca reu~isem sa spal vasele dtipa mieul dejun - mi-a fost foarte greu sa ma obi~nuiesc sa pierd din timpul meu in acest plan. Nu intelegeam ce faceam ~i unde ma duceam, a~a ca. am avut foarte multe ~edinte de exersare. Trebuie sa intelegeti ca el imi facea asta la ora zece dimineaia, iar cand reveneam rico~and din zidul alb, era ora 4 ~i jumatate. Am avut 0 mare problema sa ma ajustez cu timpul in care nu eram aiei. ~a ca am petrecut multa vreme in care Ramtha m-a invatat cum sa fa~ asta; a fost amuzant ~i vesel, dar ~i absolut inspaimantator uneori. Va puteii inchipui cum e sa vina la voi, sa va smulga din corp, sa va arunce in tavan ~isa spun a: "Ei bine, cum arata perspectiva asta?", apoi sa va arunce intr-un tunel - poate ca eel mai bun mod de a il descrie este ca pe 0 gaur a neagra catre nivelul urmator .- iar voi sa fip azvarlipprin tunel ~i sa va loviti de zidul acesta alb ~i sa intrap in am.nezie. Astfel, el ma ajuta sa ma pregatesc, ca sa ma invete un lucru cu care fusesem deja de acord, inainte de aceasta incarnare. Destinul meu in aceasta viata nu era doar sa ma casatoresc ~isa am copii ~i sa 0 due bine in viata, ci sa tree peste adversitati ~i sa las sa se intample ceea ce fusese 89

- .~--_._-

In lata $emineului planificat dinainte sa se intample - iar a~easta intamplare cuprindea ~i 0 con~tiinfa extraordinara, care este el. Cand am incercat sa ma imbrac ca sa fiu Ramtha, a fost amuzant. Nu ~tiam ce sa fac. Prima data cand am avut o ~edinfa de channeling, am purtat tocuri ~i fusta. Eu ma gandeam ca e ca ~i cum m-a~ duce la biserica. ~a ca, va Inchipuip - daca avefi pupn timp ca sa II studiap - cum ar arata el imbracat intr-un costum oficial, cu tocuri (ceva ce nu a pur tat niciodata in viafa lui). E foarte greu sa vorbesc cu oamenii ~i sa jj fac sa infeleaga ca eu nu sunt el, ca suntem doua fiinfe separate, iar atunci cand vorbip cu mine, in acest corp, vorbip cu mine, nu cu el. Uneori, in ultimii zece ani ~iceva, asta era 0 mare provocare pentru mine in mijloacele de comunicare in masa, pentru ca oamenii nu Inteleg cum se poate ca 0 fiinfa omeneasca sa fie Inzestrata cu 0 minte divina ~itotu~i sa fie separata de aceasta. Eu vreau sa ~titi di, d~i il vedep pe Ramtha aici, in corpul meu, acesta este corpul meu, dar Ramtha nu arata deloc a~a. Aparipa lui in acest corp nu diminueaza maretia a cine ~i ce este el. De asemenea, ar trebui sa mai ~tip ca, atunci cand vorbesc cu voi ~i cand incepep sa ma Intrebap despre lucruri pe care Ie-a spus el, se poate ca eu sa nu am nicio idee despre ce vorbip, pentru ca, atunci cand imi parasesc corpul, sunt plecata ~i ma aflu intr-un cu totul alt loc ~i timp, despre care nu imi amintesc in mod con~tient. ~i oricat de mult timp ar petrece el cu voi, pentrU mine timpul acela poate sa insemne cinci minute, sau trei minute. Jar cand revin in corp, toata ziua respectiva s-a scurs, fara 90

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

ca eu sa fi luat parte la ea. N-am auzit ce v-a spus ~i nu ~tiu ce a facut el aiei. Cand revin, corpul meu este epuizat. Uneori mi-e greu sa urc scarile ~i sa imi schimb hainele, sa ma fac mai prezentabila pentru ceea ce imi aduce ziua sau ce a mai ramas din ea. Ramtha mi-a aratat 0 mulpme de lucruri minunate, pe care banuiesc ca oamenii care n-au apucat sa Ie vada niciodata nu pot nici macar sa ~i Ie inchipuie, in cele mai maree vise ale lor. Am vazut eel de al douazeci ~i treilea univers ~i am intalnit fiinte extraordinare, am v~ut viata cum vine ~i pleaca. Am urmarit na~terea ~i viata ~i moartea a generapi intregi, in cateva cIipe. Am asistat la evenimente istorice, ca sa ma ajute sa inteleg mai bine ceea ce trebuia sa ~tiu. Mi s-a permis sa pa~esc pe langa corpul meu din alte viep ~i sa urmaresc cum eram ~i cine eram - ~i mi s-a dat voie sa vad cealalta parte a morpi. Acestea sunt ocazii prepoase ~i privilegiate, la care mi-am dobandit dreptul undeva, in viata mea. tntr-un fel, sa vorbesc altora despre ele este ca ~i cum le-a~ lua din farmec, pentru ca e greu sa transmip oamenilor care nu au fost in acele locuri cum este acolo. Fac ce pot mai bine sa Ie spun, ca povestitor, dar tot nu imi reu~e~te. De asemenea, . . mai ~tiu ~i ca motivul pentru care el lucreaza cu studenpi lui in modul in care 0 face este pentru ca Ramtha nu vrea niciodata sa va umbreasca, pe niciunul dintre voi. Cu alte cuvinte, scopul lui este sa vina aici ~i sa va invete sa fip extraordinari. El deja este extraordinar. ~i ideea nu e ca el sa genereze fenomene minunate. Daca v-a spus ca 0 sa va trim ita mesageri, 0 sa-i primip din plin. Ideea 91

In lata ~emineului

nu e ca el sa faca trucuri in fata voastra. Nu asta e el. Acelea sunt instrumentele unui avatar care inca mai este un guru, care mai are nevoie sa fie venerat, ~i nu a~a stau lucrurile cu el. A~a ca, iata ce se va intampla: el va va invata ~i va va educa, ~iva va permite sa creap fenomenul, iar voi vep putea sa 0 facep. Apoi, intr-o zi, cand suntep in stare sa manifestati dupa voie ~i cand suntep in stare sa va parasip corpul ~i sunteti in stare sa iubip atunci cand interesului omenesc ii este imposibil sa 0 faca, el 0 sa patrunda chiar in viata voastra, pentru ca atunci vep fi gata sa imparta~ip din ceea ce este el. Jar ceea ce este el, pur ~isimplu, este ceea ce vep deveni voL Pan a atunci, el este silitor, rabdator, atoate~tiutor ~i atoateintelegator, in tot ce ne trebuie noua sa ~tim, ca sa putem sa invatam sa fim aceasta. Singurul lucru pe care pot sa vi-I spun este ca, daca suntep interesati de prezentarea lui ~idaca incepep sa-Iiubiti, chiar daca nu putep sa-I vedep, e un semn bun, pentru ca asta inseamna ca in voi era important sufletul, indemnandu-va sa va desfa~urap in aceasta viata. Jar asta s-ar putea sa fie impotriva retelei voastre neuron ale. Se poate ca personalitatea voastra sa se certe ~i sa discute in contradictoriu cu voi, dar genul acesta de logica devine transparent atunci cand sufletul va indeamna la 0 anumita experienta. Daca asta vrep sa facep, atunci va trebui sa va exercitati rabdarea ~i concentrarea ~i va trebui sa faceti lucrarea. La inceput, \ucrarea este foarte grea, dar daca aveti tenacitatea sa va pneti de ea, pot sa va spun ca, intr-o zi, acest invatator 92

_.u __ ---

Schimbarea /iniei tempora/e a destinu/ui nostru

o sa va scoata la lumina. Intr-o zi, vep putea sa faceti toate lucrurile .remarcabile, pe care ati auzit ca Ie puteau face mae~trii din mituri ~ilegende. Vep putea sa Ie facep, pentru ca aceasta este calatoria. $i in cele din urma, acea capacitate este doar realitatea unui Dumnezeu care se trez~te in forma omeneasca. Ei bine, asta e calatoria mea - ~i a fost 'calatoria mea, toata viata. Daca nu ar fi fost important ~idaca nu ar fi fost a~a cum este, cu siguranta ca nu a~ trai in uitare in cea mai mare parte a anului, doar de dragul viziteicatorva persoane care vor sa aiba 0 experienta New Age. Asta e mult mai maret decat orice experienta New Age. De asemenea, va voi spune ~i ca este mult mai important decat capacitatea de a medita sau capacitatea de a face yoga. Este vorba despre schimbarea con~tiintei in toata viata noastra, in ceea
ce prive~te fiecare idee

~i des pre putinta

noastra

sa ne

descatu~am mintea ~i s-o lasam nemarginita, ca sa putem sa fim tot ce putem sa fim. Ar mai trebui sa ~titi ~i ca am invatat ca noi putem sa demonstram doar ceea ce suntem in stare sa demonstram. Daca ap spune, ei bine, ce ma impiedica sa fac asta, singura piedica pe care 0 avem este incapacitatea noastra de a ne preda, de a ne da voie ~i de a ne sprijini, chiar ~i in fata propriei noastre rete Ie neuron ale a indoielii. Daca putep sa va sprijinip pe voi in~iva pana trecep de indoieli, atunci vep reu~i, pentru ca acesta este singurul obstacol care va sta in cale. $i, intr-o zi, vep face toate aceste lucruri ~ivep ajunge sa vedep toate lucrurile pe care Ie-am vazut eu ~i pe care mi s-a permis sa Ie vad.
93 -- - ---

In rata ~emineuJui

~a ca eu am vrut doar sa vin ~i sa va arat ca exist, ca imi place ceea ce fac ~i ca sper ca invatap de la acest invatator.~i - lucru ~i mai important - ca sper ca 0 sa va pnep de aceasta invatatura. JZ Knight

--

--