P. 1
Armare Cu Bare Independente

Armare Cu Bare Independente

|Views: 80|Likes:
Published by NASTASA ELENA
procedura de executie pentru constructii
procedura de executie pentru constructii

More info:

Published by: NASTASA ELENA on Aug 31, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

FEIP – 05 - c

PROCEDURA DE EXECUTIE
Armarea elementelor din beton armat cu bare independente

PE-09-AEBA

Pag. 1/5

1. SCOP Procedura stabileşte principiile tehnice ce se aplică la fasonarea, montarea şi recepţionarea armăturilor din oţel beton utilizate la realizarea lucrărilor de construcţii, în conformitate cu prevederile proiectelor şi normelor tehnice în vigoare. Prin procedură se stabilesc: măsurile de asigurare a calităţii lucrărilor, protecţiei mediului şi securităţii în muncă; responsabilităţile factorilor de decizie, a conducătorilor procesului de producţie şi executanţilor direcţi ai lucrărilor 2. DOMENIU ; 2.1. Procedura se aplică la realizarea lucrărilor de fasonarea, montarea armăturilor din oţel beton de diferite mărci pentru toate lucrările civile executate în şantierul Suceava: Burdujerni III, Burdujeni II, Zamca I, Sf.Ilie, diverse tipuri de camine executate pe reteaua stradala de alimentare cu apa potabila 3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ - Volum III - Part B: Tehnic Specifications - Civil Works cap.3.8 - Manualul calităţii; - acte normative: C 56 – 1986 Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente; STAS 438/1 – 80 Oţel beton laminat la cald; Mărci şi condiţii generale de calitate; NE 012/1 – 2007 Cod de practică pentru executarea lucrărilor de beton, beton armat, şi beton precomprimat; ST 009/05 Produsele din oţel utilizate ca armături; Cerinţe şi criterii de performanţă. STAS 10107/0 – 90 Calculul şi alcătuirea elementelor structurale din beton şi beton armat. C 28 – 83 Instrucţiuni Tehnice pentru sudarea armăturilor din oţel-beton. OHSAS 18001/2008, Sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale Legea 319/2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă HG 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 SR EN ISO 14001: 2005 - Sisteme de management de mediu. Specificaţii cu ghid de utilizare OUG 195/2005 – privind protecţia mediului 4. RESPONSABILITĂŢI 4. 1 ŞEFUL PUNCTULUI DE LUCRU Verifică, înainte de introducerea în lucrare, documentele (certificatele) de calitate pentru OB sau PC, analizând caracteristicile oţelului brut sau după caz fasonat în atelier, dacă acesta respectă prevederile din proiect, norme tehnice,. şi în caz de dubiu, sau atunci când aprovizionarea se face direct pe şantier, dispune efectuarea încercărilor de laborator. Asigură condiţiile necesare pentru depozitare în şantier a armăturilor, sub formă de bare sau gata fasonate, în condiţiile pentru a le feri de degradare. Verifică dacă sunt asigurate condiţiile de montare a armăturilor în elementele structurii din b.a., (calitatea cofrajelor şi elementelor de susţinere), respectarea dimensiunilor geometrice ale elementelor, poziţionarea golurilor de trecere s.a. Organizează începerea fasonării barelor sau după caz montarea acestora, cu respectarea prevederilor din proiecte, standarde şi norme. La terminarea armării, convoacă reprezentanţii factorilor interesaţi, stabiliţi în PCCVI şi întocmeşte procesul verbal de recepţie calitativă, ce urmează a fi semnat după verificare. Convoacă controlul în fază determinantă, pentru stadiile fizice la care potrivit Programului de control, vizat de inspectoratul în construcţii, autorizarea continuării lucrărilor se face de către Inspectoratul în construcţii.
Acest document este proprietatea TMUCB– SA. Reproducrerea, difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului, de catre alte firme este interzisa.

razele curbelor de îndoire şi lungimea capetelor drepte pentru armătura ridicată trebuie să asigure: Acest document este proprietatea TMUCB– SA. prin spălare cu apă şi detergent sau benzină). . RECEPŢIONAREA MATERIALELOR ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN OPERĂ Verificarea caracteristicilor prevăzute în certificatul de calitate – la fiecare lot. asigurând respectarea de către aceştia a tehnologiilor de fasonare şi montaj. particularităţile lucrării şi condiţiile de calitate ce se impun. Verificarea prin îndoire la rece – pe 2 epruvete din colacii/legăturile de barele aprovizionate. solidar cu echipa pentru remedierea deficienţelor. Verificarea dimensiunilor barelor – la 2% din numărul de colaci/legături de bare. Dacă se consideră necesar se va solicita reexaminarea de către proiectant a dispoziţiilor de armare din proiect şi modificarea acestora în conformitate cu posibilităţile practice de execuţie. La fasonarea armăturilor se vor avea în vedere următoarele: Întinderea barelor se va face pe suprafeţe curate special amenajate care să nu permită murdărirea acestora iar fasonarea lor se va efectua cu maşini de fasonat sau pe bancuri de lucru. Participă la verificarea lucrărilor executate şi răspunde pecuniar. Conduce direct şi organizează activitatea membrilor formaţiei de lucru. PROCEDURA ACTIVITĂŢI PREMERGĂTOARE PRELUAREA FRONTULUI DE LUCRU La preluarea frontului de lucru se verifică: existenţa PV de verificare a calităţii lucrărilor ce devin ascunse. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. FASONAREA ARMĂTURILOR Fasonarea barelor se va face în strictă concordanţă cu prevederile cuprinse în detaliile de execuţie din proiect. Îndreptarea oţelului beton se va face fără deteriorarea profilului iar alungirea nu va depăşi limita maximă de 1 mm/m. ŞEFUL DE ECHIPĂ Participă la preluarea frontului de lucru şi semnează de primirea acestuia. podinilor care să asigure circulaţia în timpul şi după montarea armăturii fără deformarea acestora. Suprafeţele pe care se execută montajul sunt curate. Reproducrerea. cu respectarea prevederilor proiectului de execuţie. în aşa fel în cât să se evita confundarea lor şi să se asigure păstrarea formei şi curăţeniei lor până la montare. prin frecare cu peria de sârmă iar uleiurile. 2/5 Pune la dispoziţia organelor de control – interne şi externe – abilitate. Examinarea aspectului şi formei secţiunii – la 2% din numărul de colaci/legături de bare dar nu mai puţin de 2 colaci sau legături. Instruieşte membrii formaţiei pe care o conduce cu privire la tehnologia adoptată. Barele tăiate şi fasonate vor fi depozitate în pachete etichetate. Înainte de a se trece la fasonarea armăturilor. ţinând seama de posibilităţile practice de montare şi fixare a barelor. betonare şi compactare. toate documentele referitoare la calitatea materialelor puse în operă şi lucrărilor executate. Asigurarea caprelor.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag.FEIP – 05 . Asigură nivelul calitativ al lucrărilor şi răspunde de încadrarea lucrărilor executate în limitele abaterilor admisibile. Armăturile trebuie să fie curate şi drepte. Executarea ciocurilor pentru armături. de catre alte firme este interzisa. Se vor îndepărta eventualele impurităţi de pe suprafaţa barelor (rugina. executantul va analiza prevederile proiectului. precum şi de aspectele tehnologice de cofrare.

/m2) în câmp. Se pot folosi cupoane din oţel beton numai în cazul montării acestora intre barele armăturilor aşezate pe două rânduri. agrafe. Montarea distanţierilor din PVC sau prisme de mortar legate cu sârmă. mărci. Barele cu profil periodic cu diametrul mai mare de 25 mm se vor fasona la cald. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. Pentru susţinerea la poziţie a armăturilor de la partea superioară a plăcilor se vor folosi capre din oţel beton. 3/5 Nivelul de îndoire OB PC Îndoirea barelor înclinate Etrieri 1800/1350 900/1350 450 1350 Raza interioară mm ≥ 2.FEIP – 05 . în zona de armătură pe două sau mai multe rânduri. număr de bare. pentru Ø >12 mm şi cel puţin doi distanţieri la fiecare ml pentru Ø ≤ 10 mm. sprijinite pe armătura inferioară sau pe distanţieri şi dispuse între ele la distanţe de max. poziţii.50d Lungimea porţiunii drepte 3d 7d 20 d în zonele întinse arc de cerc > 10 10 d în zonele d comprimate >2d La fasonarea etrierilor se va urmări ca dimensiunile laturilor stabilite prin proiect să fie măsurate pe interiorul etrierilor şi nu pe conturul exterior al acestora Se interzice fasonarea armăturilor la temperaturi sub (– 10°) C. Înlocuirea se va înscrie în documentele de recepţie calitativă şi pe planşe. respectiv 0. capre care să asigure menţinerea poziţiei barelor în timpul turnării betonului şi pentru asigurarea grosimii stratului de acoperire cu beton a armăturilor. În cazul în care nu se dispune de sortimentele şi diametrele prevăzute în proiect. Acest document este proprietatea TMUCB– SA. cel puţin un distanţier între rândurile de armături la fiecare doi metri liniari de grindă. se poate proceda la înlocuirea acestora numai cu avizul proiectantului de specialitate.50 m (4 buc. Se interzice folosirea cupoanelor din oţel beton pentru asigurarea stratului de acoperire cu beton a armăturilor. distanţe./m2) în zonele în consolă. de catre alte firme este interzisa.50 d ≥ 2. .c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag. MONTAREA ARMĂTURILOR La montarea armăturilor se vor lua măsuri pentru: Respectarea prevederilor proiectului privind diametrul barelor de oţel beton. 1 m (1buc. Se vor prevedea cel puţin: patru distanţieri la fiecare m2 de placă sau perete. un distanţier la fiecare ml de grindă sau stâlp. Reproducrerea.

cu sudură electrică prin: puncte sau cap la cap prin topire intermediară cu maşini speciale. Reproducrerea. Înnădirea armăturilor se va face cu respectarea strictă a prevederilor proiectului de execuţie. sudare în semimanşon de cupru. sudare manuală cu arc electric prin suprapunere cu eclise.5 mm. De regulă înnădirea armăturilor se face prin suprapunere: fără sudură.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag. – barele înclinate din grinzi se leagă în mod obligatoriu de primii etrieri cu care se încrucişează. procedându-se astfel: reţelele de armături din plăci – se vor lega 2 rânduri complete legate pe contur în rest din două în două rânduri legate în şah.10 > 10 barelor m m m Fundaţii Pereţi Stâlpi şi grinzi Plăci Între etrieri şi la pasul fretelor ±10 ±5 ±3 ±5 ±10 +3 +3 ±5 +2 ±20 ±30 ±3d 50 La îmbinări şi înnădiri sudate conform C28-83 Lungimea de petrecere Observaţii Poziţia la înnădire înnădirilor prin sudare ±10 -- Acest document este proprietatea TMUCB– SA. Această interdicţie nu se referă şi la sudurile prin puncte la nodurile plaselor sudate executate industrial ABATERI LIMITĂ LA MONTAREA ARMĂTURILOR Abateri în mm Lungime barelor Distanţa Grosime Elementul între strat de axele acoperire < 1 1….Dacă prin proiect nu se specifică altfel. reţelele pentru plăci curbe subţiri – se leagă toate încrucişările. sudare manuală cap la cap cu arc electric sudare în cochilie. INNĂDIREA ARMĂTURILOR Se va executa cu respectarea prevederilor din proiectul de execuţie şi STAS 10107/0-90. Nu se permite folosirea sudurii la înnădirea armăturilor din oţeluri ale căror calităţi au fost îmbunătăţite pe cale mecanică (sârmă trasă). 4/5 . legarea armăturilor în punctele de încrucişare se face cu 2 fire de sârmă neagră cu Ø 1 .1. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. grinzi. sudare în mediu de dioxid de carbon.. . de catre alte firme este interzisa.FEIP – 05 . stâlpi – toate încrucişările la colţurile etrierilor în rest din 2 în 2 rânduri în şah. Sudarea armăturilor se va face cu respectarea Instrucţiunilor tehnice pentru sudarea armăturilor de oţel beton indicativ C28 – 83 .

Se verifică prin sondaj. poziţia şi modul de fixare a pieselor înglobate c) Efectuarea de înlocuiri de armături numai cu avizul scris al proiectantului şi respectarea următoarelor: adoptarea de alte diametre din acelaşi tip de oţel care să asigure cel puţin aria din proiect. sau să fie cel mult cu 5% mai mare. diametrul acestora şi modul de fixare. de catre alte firme este interzisa.2 VERIFICĂRI PE PARCURSUL EXECUŢIEI Verificarea prin sondaj a respectării regulilor de fasonare. Urmare verificărilor efectuate se întocmeşte procesul verbal de recepţie calitativă. depozitare şi montare. calitatea sudurilor şi poziţionarea pe secţiuni a acestora. Respectarea prevederilor proiectului. Acest document este proprietatea TMUCB– SA.c PROCEDURA DE EXECUTIE Armarea elementelor din beton armat cu bare independente PE-09-AEBA Pag. PV pentru recepţia calitativă a lucrărilor. normelor tehnice şi a prezentei proceduri cu privire la armarea elementelor de construcţii din care: numărul. numai cu avizul proiectantului şi acordul beneficiarului. VERIFICAREA LA RECEPŢIA STRUCTURII DE REZISTENŢĂ ŞI/SAU LA RECEPŢIA PRELIMINARĂ Se verifică existenţa şi se examinează prevederile şi conţinutul înregistrărilor. . 5.1. la dispoziţia comisiei de recepţie. lungimea barelor ce depăşesc reazemele şi se betonează ulterior poziţia înnădirilor şi lungimea de petrecere a barelor. difuzarea sau folosirea acestuia fara acordul proprietarului. numărul şi calitatea legăturilor dintre bare. DOCUMENTE ÎNREGISTRĂRI PV de preluarea a frontului de lucru. dispozitivele de menţinere a poziţiei armăturilor pe timpul turnării. respectarea distanţelor minime dintre armături înlocuirea de bare cu bare din alt tip de oţel. manipulare. 5/5 VERIFICĂRI VERIFICAREA MATERIALELOR ÎNAINTE DE PUNERE ÎN OPERĂ Se fac verificările prevăzute la pct. PV de control (note de control).FEIP – 05 . diametrul şi poziţia armăturilor montate. Verificarea prin sondaj a caracteristicilor geometrice ale barelor montate. 8. a poziţiei armăturilor (prin metode nedistructive). după caz. VERIFICĂRI PE FAZE DE LUCRĂRI Se verifică: Respectarea sortimentelor de oţel şi diametrelor armăturilor prevăzute în proiect. Reproducrerea. modul de asigurare a grosimii stratului de acoperire. distanţa dintre etrieri.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->