Partea

II

APRECIEREA CALITĂŢII MĂRFURILOR NEALIMENTARE

Diversitatea sortimentală a produselor nealimentare impune metode şi criterii de identificare a acestora, iar aprecierea calităţii lor presupune atât un examen organoleptic cât şi o analiză de laborator pentru determinarea principalelor caracteristici fizicochimice. În acest sens, partea a II-a a caietului de lucrări practice prezintă metode simple şi eficiente pentru aprecierea calităţii principalelor grupe de mărfuri nealimentare şi anume:

• mărfuri textile; • încălţăminte; • mărfuri din sticlă şi ceramică; • detergenţi; • mărfuri electrotehnice; • aparate electrocasnice.