Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORTUL PROIECTANTULUI LA TERMINAREA LUCRARILOR

CU OCAZIA RECEPTIEI LA TERMINAREA LUCRARILOR DE REABILITARE TERMICA A BLOCULUI DIN str. xxxx nr. xxx, xxxx
BENEFICIAR: PRIMARIA MUNICIPIULUI xxxxxxx La baza proiectelor tehnice elaborate de societatea noastra pentru blocul de locuinte din str. xxxx nr. xxx au stat masurile de reabilitare termica recomandate in dosarul de audit energetic precum si a recomandarilor din expertiza tehnica pentru analiza structurii de rezistenta a blocului de locuinte pentru cerinta esentiala "rezistenta mecanica si stabilitate". Lucrarile de interventie proiectate se refera la reabilitarea termica a anvelopei cladirii. Solutia tehnica executata pentru imbunatatirea protectiei termice a cladirii este cea propusa de auditorul energetic, solutie acceptata de asociatia de locatari si este realizata prin: Termoizolare pereti exteriori cu polistiren expandat amplasat la exterior de 15 cm; Termoizolare spaleti goluri de ferestre si usi cu polistiren expandat de 3 cm; Termoizolare soclu cladire cu polistiren extrudat de 6 cm; Termo-hidroizolarea terasei/termoizolarea planseului peste ultimul nivel in cazul existentei sarpantei cu o grosime a termoizolatiei de 20 cm; Termoizo. planseu peste subsol neancalzit la partea inf. cu polist. exp. de 12 cm; Ferestre ext. noi cu geam termoizolant la spatiul locuit; Ferestre exterioare noi cu geam termoizolant la casa scarii; Usi exterioare noi cu geam termoizolant la spatiul de locuit; Usi exterioare noi cu geam termoizolant la casa scarii; Controlul calitatii lucrarii a fost realizat pe baza unui program de control al calitatii lucrarii la care au participat: Beneficiarul contracului de lucrari PRIMARIA MUNICIPIULUI xxxxxxx prin dirigintele de santier desemnat, autorizat conform legislatiei in vigoare. Obligatiile si raspunderile dirigintelui de santier desemnat pentru aceasta lucrare sunt cele prevazute in Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare; Constructorul lucrarilor de interventii privind reabilitarea termica a imobilului prin reprezentantul societatii si prin responsabilul tehnic cu verificarea executiei, atestat

MLPAT; Proiectantul lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica a imobilului prin reprezentantul societatii; Inspectoratul de stat in constructii prin inspectorii de specialitate ai I.S.C. xxxxxx, care este organismul tehnic specializat desemnat sa exercite, potrivit legii, controlul de stat cu privire la respectarea disciplinei in urbanism si a regimului de autorizare a constructiilor, precum si la aplicarea unitara a prevederilor legale in domeniul calitatii in constructii.

Recepia lucrrilor s-a efectuat in conformitate cu prevederile normativului C 56-85 Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaii aferente. Proiectantul isi asuma raspunderea asupra lucrarilor ascunse consemnate in Procese verbale de lucrari ascunse doar daca acestea sunt semnate de catre un reprezentant imputernicit al societatii noastre. Cantitatile de lucrari din documentatia tehnica pentru executie elaborata de societatea noastra sunt estimative. Proiectantul nu isi asuma raspunderea asupra: cantitatilor din situatiile de lucrari ale executantului; notelor de comanda pentru lucrari suplimentare care nu au existat initial in documentatia tehnica de executie si pentru care nu exista acceptul asociatiei de locatari, al dirigintelui de santier desemnat de beneficiar si acordul scris al proiectantului precum si dispozitie de santier aferenta lucrarilor suplimentare din partea proiectantului; notelor de comanda pentru cantitati suplimentare de lucrari care exista in documentatia tehnica de executie dar nu au fost suficiente cantitatile, daca nu exista acceptul asociatiei de locatari, al dirigintelui de santier desemnat de beneficiar si acordul scris al proiectantului; notelor de renuntare pentru anumie cantitati de lucrari sau lucrari intregi cuprinse in documentatia tehnica de executie fara acceptul asociatiei de locatari, al dirigintelui de santier desemnat de beneficiar si acordul scris al proiectantului. Proiectantul nu este responsabil pentru neincadrarea in limitele specificate in audit (sau alte reglementari legale) a blocului izolat termic daca: executantul nu a realizat unele lucrari sau cantitati de lucrari cuprinse in documentatia de executie; locatarii nu au permis executia sau au cerut eliminarea (in timpul lucrarilor de executie) unor lucrari sau cantitati de lucrari cuprinse in documentatia de executie; informatiile sau calculele din expertiza energetica si auditul energetic aferent blocului de locuinte se dovedesc a fi eronate. Pe parcursul executiei lucrailor de interventie s-au eliberat urmatoarele dispozitii de santier: 1. Xxxxxxxxxxxx 2. Xxxxxxxxxxxx Proiectantul propune ca lucrarile de interventie privind reabilitarea termica a blocului de locuinte din str. xxxx nr. xxxx sa fie admise pentru receptie la terminarea lucrarilor numai

dupa indeplinirea tuturor cerintelor enumerate mai jos: solutionarea neconformitatilor fata de documentatia tehnica pentru executie (proiect tehnic, detalii de executie, caiet de sarcini si fise tehnice) insusita la inceperea lucrarilor precum si fata de dispozitiile de santier emise in timpul lucrarilor de executie pentru aceasta lucrare; rezolvarea problemelor semnalate in toate procesele verbale din timpul executiei si in procesul verbal la terminarea lucrarii; completarea cartii tehnice a constructiei cu: Declaratiile de conformitate si Agrementele tehnice ale producatorilor pentru sistemele izolante si materialele puse in opera, prin care sa se ateste conformitatea cu specificatiile tehnice recunoscute in conditiile legii si impuse prin caietul de sarcini si fisele tehnice; Instructiunile de exploatare a termosistemelor puse in opera conform specificatiilor producatorului; Instructiunile de exploatare a tamplariei eficiente energetic puse in opara conform specificatiilor producatorului. Nerespectarea uneia sau mai multor prevederi din acest raport absolva proiectantul de orice responsabilitate. Proiectant S.C. xxxxx S.R.L.