P. 1
CAP I - Disp Semicond de Putere 01.07.

CAP I - Disp Semicond de Putere 01.07.

|Views: 29|Likes:
Published by s_marius_a

More info:

Published by: s_marius_a on Sep 06, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

I.

DISPOZITIVE SEMICONDUCTOARE DE PUTERE
1. Introducere
Electronica de putere cuprinde comutaţia, comanda, reglarea şi conversia energiei electrice utilizând circuite electronice de putere complexe denumite convertoare statice. Aceste circuite electronice sunt amplasate între sursa de energie şi consumator (receptor), având rolul de a modifica parametrii unei surse de energie electricã, cum ar fi tensiunea, frecvenţa, număr de faze, fie însãsi natura sursei, care poate sã fie sursã de curent continuu sau sursã de curent alternativ în funcţie de cerinţele consumatorului. Convertoarele statice sunt echipamente ce conțin dispozitivele semiconductoare de putere (tranzistoare, diode, tiristoare, triace, etc.) asociate cu dispozitivele auxiliare (blocuri de comandă, radiatoare de disipaţie a căldurii, circuite RC de protecţie).

2. Clasificarea convertoarelor statice
Convertoarele statice se pot clasifica din punct de vedere energetic şi din punct de vedere al comutației.

2.1.Clasificarea convertoarelor statice din punct de vedere energetic

Fig.1 Fluxul de energie în funcție de difertele tipuri de convertoare statice.

fluxul de energie fiind orientat de la sistemul de c. • Convertorul static de tensiune şi frecvenţă care permite reglarea atat a valorii efective a tensiunii.iar prin comandã se poate regla frecvența tensiunii de ieşiere. Fluxul de energie trece de la sistemul de c. de tensiune. .c.a.. fluxul de energie va trece de la partea de c.a de intrare spre sistemul de c.• Redresorul (convertor alternativ-continuu) converteşte un sistem de curent alternativ într-un sistem de curent continuu. de intrare spre sistemul de c. • Variatorul de curent alternativ sau de tensiune alternativă (convertor alternativalternativ) converteşte un sistem de curent alternativ într-un alt sistem de curent alternativ având aceeaşi frecvenţă cu primul. • Variatorul de curent continuu sau de tensiune continuă-chopperul (convertor continuu-continuu) realizează conversia unui sistem de curent continuu de tensiune şi polaritate dată într-un alt sistem de curent continuu de altă tensiune şi polaritate cerută.a. de ieşire.a. la cea de c. • Invertorul (convertor continuu-alternativ) transformă un sistem de c.a. fluxul de energie având sensul de la sistemul alternativ la cel continuu.c.a de ieşire. iar dupã modul în care realizeazã conversia alternativ-alternativ se înparte în douã categorii: • CSTF direct numit şi cicloconvertor (convertor alternativ-alternativ) converteşte un sistem de c.c . de tensiune.c. frecvenţă şi număr de faze date într-un alt sistem de c. într-un sistem de c. cat şi a frecvenței acestuia.iar prin comandã se poate regla valoarea medie a tensiunii redresate.

c.c.c. într-un alt sistem de c. fluxul de energie fiind orientat de la sistemul c. . folosind un circuit intermediar de c. redresorul fiind comandat.a. reglarea valorii efective a tensiunii de ieşire se face prin reglarea valoarii medii a tensiunii din circuitul intermediar.c.2 Schema de principiu a convertorului static de tensiune şi frecvențã indirect. caracter imprimat de valoarea importantã a capacitãții Cd. Dupã modul în care se regleazã valoarea efectivã a tensiunii . • CSTF indirect de frecvenţă (convertor alternativ-alternativ) transformă un sistem de c. Convertorul este realizat dintr-un redresor pe partea de intrare şi un invertor autonom pe partea de ieşire. folosind un circuit intermediar de c.caracter imprimat prin valoarea importantã a inductivitãții Ld. Fig.frecvenţă şi număr de faze cerute în mod direct fãrã a trece pin forma de c. • Convertor indirect de tensiune continuă (convertor continuu-continuu) transformă un sistem de c. transformat. avand amplitudine constantã. • CSTF de tensiune. circuitul intermediar are caracter de sursã de tensiune. într-un alt sistem de c.a de intrare spre sistemul c. • CSTF cu modulație în duratã. Convertorul prezintă un invertor autonom pe partea de intrare şi un redresor pe partea de ieşire.a. Dupã caracterul circuitului intermediar CSTF indirecte pot fi: • CSTF de curent.a.CSTF pot fi: • CSTF cu modulație in amplitudine.a. circutul intermediar are caracter de sursã de curent.. comada de reglare a valorii efective a tensiunii se aplica invertorului. ale caror lãțimi se pot modifica. fiecare alternanțã a tensiunii de ieşire este formatã din unul sau mai multe pulsuri.

energia necesarã comutației trebuie creata în structura convertorului (în cazul tiristoarelor prin incãrcarea unor capacitãți) sau prin comandã (semiconductoare complet comandate).comutația are loc la tensiune şi/sau curent nul. Clasificarea convertoarelor statice din punct de vedere al comutaț iei • Convertoare statice cu comutaț ie externã sau naturalã. caracteristici de reglare bune. invertoarele din CSTF indirecte. galvanizare) si metalurgice (alimentarea cuptoarelor electrice) etc.). • Convertoare statice cu comutaț ie soft . Echipamentele electronice. acţionări electrice industriale (comanda maşinilor electrice de c. energia necesarã blocãrii elementelor existã în mod natural în circuit şi provine de la o sursã externã (generatorul de putere sau sarcina) . funcţionare silenţioasă şi exploatare simplă). transport şi distribuţie a energiei electrice (interconexiunea elastică a două sisteme electrice de frecvenţe diferite. reglajul pornirii. asincrone şi sincrone). procese chimice (electroliză. Convertoarele statice sunt utilizate.2.Din aceasta categorie fac parte: variatoarele de tensiune continuã. randament mare.In aceastã categorie intrã:redresoarele cu comutație naturalã.. valoare care va creşte în următorii ani. frânării etc). regulatoarle de putere din sistemele de conversie în curent alternativ sunt realizate cu ajutorul dispozitivelor semiconductoare de putere. cicloconvertoarele şi invertoarele cu comutatie de la sarcinã.Initializarea comutație se face prin comanda unor oscilații in curent si tensine.2. cu precădere. vitezei. în: sistemele de producere. peste 60 % din energia electrică produsă în centralele electrice este tranzitată de convertoarele statice. Sfera largă de utilizare a convertoarelor statice se explică prin aceea că ele permit realizarea de aplicaţii electrice cu parametri tehnico-economici superiori (fiabilitate ridicată.c. masini unelte (comenzi numerice şi secvenţiale). În prezent. • Convertoare statice cu comutaț ie internã sau forțatã. compensatoarele statice transversale sau longitudinale. transmisia energiei electrice la tensiune înaltă continuă. precum convertoarele din staţiile de conversie ale sistemelor de transmisie în curent continuu. variatoarele de tensiune alternativã. compensatoare statice de putere etc. gabarit redus. . tracţiune electrică (alimentarea motoarelor de tracţiune.

La aplicarea unei tensiuni invese prin diodă va circula un curent invers foarte mic (de ordinul μA sau nA) denumit curent rezidual sau de fugă (IR). Dioda Dioda este formată dintr-o joncţiune pn.1. tiristorul cu blocare pe poartă (GTO). respectiv catod (ataşat zonei n). aceasta este in conducție . triacul. contacte denumite anod (ataşat zonei p). dioda este polarizatã în sens direct uAK ˃ 0. realizată într-un monocristal de siliciu sau germaniu. caderea de tensiune este micã (1-2V). tiristorul controlat MOS (MCT). curentul prin ea creşte rapid.1.3. tiristorul. tranzistorul bipolar de putere. 3. Fig 2. tranzistorul cu grilă izolată (IGTB). Fig. având contacte metalice ataşate celor două regiuni. . Dacă tensiunea invesă creşte peste o anumită valoare se produce fenomenul multiplicării în avalanşă a purtătorilor de sarcină şi joncţiunea se străpunge.1 Dioda: a) Structura b) Simbolul grafic Caracteristica curent tensiune ne aratã cã dacã. Dispozitive semiconductoare de putere Principalele dispozitive semiconductoare de putere întâlnite în schemele electrice ale echipamentelor electronice de putere sunt:dioda. 2.

3 Formele de undă ale curentului şi tensiunii în procesul de blocare al diodei . După trecerea timpului de acumulare (ta). Caracteristica satatică I(U) este neliniară şi poate fi aproximată analitic cu relaţia: I=IR(expU/UT – 1) IR . zona de bază a purtătorilor de sarcină este eliberată şi tensiunea de blocare poate fi preluată de această zonă. În aplicaţiile electronice de putere este importanat ca procesul de comutaţie al diodei semiconductoare să fie cât mai mic.curentul rezidual al diodei. Caracteristica directă şi inversă sunt dependente de temperatura joncţiunii diodei. care apare pe diodă.6*10-19 [C] – sarcina electronului. curentul nu se anulează după trecerea prin zero. Suprafaţa haşurată din Fig. K=8. iar tensiunea maximă inversă. Fig. El continuă sã treacă în sens invers până când. La trecerea din starea de conducţie în starea blocată. UT=kT/e – tensiunea termică (UT=26 mV.3 reprezintă cantitatea de sarcină Qrr care trebuie eliminată din joncţiune pentru ca dioda să-şi recapete proprietatea de blocare. cu URmax. curentul invers scade cu o viteză mare şi dioda preia tensiunea de blocare. Caracteristica staticã Tensiunea inversă la care dioda se poate distruge datorită creşterii curentului invers poartă denumirea de tensiune de străpungere (VBR).3.62*10-5 [eV/0K] – constanta lui Boltzman. la T=3000 K). e=1. Fig. 2.Timpul de revenire al diodei s-a notat cu trr.Fig.2. T – temperatura absolută. Capacitatea parazită a diodei introduce întârzieri în procesul de comutaţie.2. U – tensiunea aplicată.

Fig. • Diode Schottky. Structura pnpn. iar în conducţie suportă curenţi de sute de amperi.3V)şi tensiuni inverse de 50-100V. • Diode rapide.4 Tiristorul: a) Structura b) Simbolul În lipsa semnalului de comandă. caracterizate prin cãdere de tensiune în sens direc micã (0. iar sub acţiunea semnalului de comandă el trece în conducţie permiţând circulaţia curentului într-un singur sens.La . dupã intrarea în conducție nu mai este necesar un curent de grilã.2 Tiristorul Tiristorul este un element comandat la intrarea in conducție avand trei electrozi: anodul A. curenți de panã la cațiva kA şi tensiuni inverse de ordinul kilovolților. In constructia convertoarelor statice se utilizeaza trei tipuri de diode: • Diode normale (redresoare) caracterizate prin timpi de comutare mari. 3. tiristorul blochează trecerea curentului în ambele sensuri. în stare blocată poate suporta tensiuni de ordinul miilor de volţi. catodul K şi electrodul de comandă G denumit poartă sau grilă. 2. căderea de tensiune la borne având valori reduse. Un timp de blocare de valoare mare micşorează frecvenţa maximă la care poate fi utilizată dioda şi măreşte pierderile de comutaţie.utilizate în cicuitele de înaltã frecvențã în combinație cu alte elemente comandate.Micşorarea timpului de revenire constă în reducerea cantităţii de sarcină Qrr. care la rândul ei se poate micşora prin reducerea curentului care se comută şi mărirea pantei de scădere a curentului (di/dt). şi avand timpi de comutare de ordinul μs. ceea ce duce la încălzirea excesivă a dispozitivului în timpul funcţionării.

• sã i se aplice un impuls de comandã pozitiv intre grilã şi catod avand un nivel energetic corespunzãtor. q numit timp de revenire. iar în stare de conducție cãderea de tensiune pe tiristor este nulã.scãderea curentului sub valoarea de menținere IH tiristorul se blocheazã. Polarizarea în sens direct a tiristorului. dupã un timp mai mic decat t Comanda tiristoarelor: Pentru intrarea normalã in conducție a unui tiristor trebuie indeplinite trei condiții: • tiristorul sã fie polarizat in sens direct (Uak ˃0). în stare blocatã curentul prin tiristor este nul. trebuie sã treacã un timp t . dupã anularea curentului prin tiristor panã cand acesta poate prelua tensiune in sens direct. q .Caracteristica idealã corespunde ipotezelor de studiu. .produce reintrarea acestuia în conducție fãrã impuls de comandã . curentul prin tiristor sã depaşeascã valoare de agãțare (IL).La blocare. •la dispariția impulsului de comanda.

tq (circuit commutated turn-off time). di/dt.3. fiind necesare o amplificare a impulsului şi p separare intre parte de comandã şi cea de forțã.Rezistența R1 are rolul de a limita curentul prin tranzistorul amplificator . sub valoarea curentului de menținere IH. Amplificarea se realizeazã mai multe etaje de amplificare iar separarea se face cu un transformator de impuls. care poate fi comandat (amorsat. b) Viteza critică de creştere a curentului de conducţie directă. Caracteristicile dinamice definesc performanţele de comutaţie ale tiristorului şi au o mare importanţă în stabilirea limitelor de funcţionare. impulsul de comandã nu se aplicã direct pe grila tiristorului. 3. respectiv . a)Viteza critică de creştere a tensiunii de blocare. tgt (turn-on time). • devierea curentului anodic printr-o altã laturã de circuit.diodele D1 şi D2 permit aplicarea pe grilã numai a impulsurilor pozitive şi disiparea energiei corespunzãtoare impulsurilor negative pe R2. Tiristorul cu blocare pe poartă Tiristorul cu blocare pe poartă (GTO-Gate Turn-Off Thyristor) este un dispozitiv cu structura pnpn denumit şi tiristor bioperaţional.In convertoarele statice de putere. dv/dt. de impedanțã scãzutã. d)Timpul de blocare (dezamorsare) prin comutaţia circuitului. Blocarea nu este posibilã prin comanda directã ea se obține în urmãtoarele moduri: • scãderea naturalã a curentului în sens direct. c)Timpul de amorsare pe poartă. • aplicarea unei tensiuni inverse pe tiristor (polarizare în sens invers).

Triacul este blocat în ambele . prezenţa semnalului de comandă în circuitul de poarta numai este necesară.6a triacul rezultă prin integrarea pe aceeaşi structură a două tiristoare convenţionale conectate în montaj antiparalel. având o structură internă formată din straturi semiconductoare pn alternative.2. iar cu semnal negativ poate fi blocat. 3. Cele două procese de comutaţie (amorsare. În comparaţie cu tranzistorul bipolar.6d. blocare) necesită semnale de comandă în circuitul de poartă numai pe duratele lor tranzitorii. tiristorul GTO se aseamănă cu tranzistorul bipolar npn prin polaritatea tensiunii de alimentare anod-catod şi prin polaritatea semnalelor de amorsare.7 Tiristorul GTO: a) Simbolul.7. Fig 2. Tiristorul GTO este amorsat prin aplicarea pe poartă a unui impuls pozitiv de curent de amplitudine IGT si de durată tp şi este blocat prin aplicarea unui impuls negativ.2.2. Utilizarea tiristoarelor GTO în locul celor convenţionale conduce la simplificări notabile atât în circuitele de forţă cât şi în cele de comandă. tiristorul GTO prezintă avantajul unor puteri de valoare redusă consumate în circuitul de poartă atat pentru amorsare cât şî pentru blocare.6c. având amplitudinea IGB şi de durată tn.4 Triacul Triacul (triode ac switch) este un tiristor bidirecţional cu trei terminale. Fig. b) Impulsurile de comandă şi curentul anodic Această funcţionare este prezentată în Fig.blocat) integral prin aplicarea de semnale pe poartă: cu semnal pozitiv poate fi trecut în conducţie. potrivit structurii triacului.2. iar cea din cadranul trei situaţiei inverse. Ramura din primul cadran corespunde tensiunii pozitive aplicate terminalului T2 In raport cu terminalul T1. Fig. rezultă simetrică faţă de origine. caracteristica sa. Fig. respectiv blocare. Deşi este un dispozitiv semiconductor cu trei joncţiuni. după trecerea tiristorului GTO în una din cele două stări stabile (on-off).

Astfel rezultă patru moduri de amorsare a triacului.crt.1. Fig. 2. d) Caracteristica statică tensiune-curent Tab. În cazul modurilor I(-) şi III(+) sensibilitatea porţii scade considerabil.sensuri atât timp cât IG=0 şi tensiunea aplicată între terminalele T1 si T2 nu depăşeşte tensiunea de întoarcere. Tab. b) Simbolul. .6 Triacul: a) Structura.1. Cadranul în care are loc conducţia 1 2 3 4 I I III III Polarizarea lui T2 în raport cu T1 pozitivă pozitivă negativă negativă Impulsul de comandă pe poartă pozitivă negativă pozitivă negativă 100% ≈300% ≈400% ≈200% Puterea necesară pe poartă Este avantajoasă folosirea modurilor I(+) şi III(-) care necesită semnale de puteri comparabile pe poartă.2. Trecerea din blocare în conducţie se poate face atât în cadranul I c şi în cadranul III. Modurile de amorsare a triacului Nr.2. c) Tiristoare în antiparalel. indiferent de polaritatea semnalului aplicat pe poartă.

la curenţi de bază constanţi: IC=f(UCE)/IB=ct.5 Tranzistorul bipolar de putere Tranzistorul bipolar este un dispozitiv semiconductor comandabil cu trei straturi pnp sau npn având trei terminale (colector-C.2.emitor-E. dată.9 sunt reprezentate o familie de caracteristici de ieşire atranzistorului bipolar npn care redau dependenţa curentului de colector de tensiunea colector-emitor. Fig. Pentru o anumită tensiune colector-emitor. respectiv baza-B). denumit curent rezidual sau de fugă (punctul 1) Creşterea tensiunii UCE provoacă străpungerea prin avalanşă a tranzistorului. Prin creşterea curentului de bază se poate ajunge în zona de saturaţie când prin tranzistor va circula un curent de colector mare la tensiuni UCE mici (punctul 2).2. Fig. În Fig. O variaţie liniară a curentului de bază duce la o variaţie corespunzătoare amplificată a curentului de colector pentru o tensiune colector-emitor. curentul de colector IC este in funcţie de curentul de bază IB. b) pnp.8. la IB=0 tranzistorul este blocat şi prin acesta circulă un curent de colector mic. . 2. UCE.3. În regim liniar.8 Structura şi simbolul tranzistorului bipolar: a) npn.

la funcţionarea în comutaţie. iar în circuitele în care există posibilitatea inversării polarităţii tensiunii de alimentare. Ic=F(UCE)/IB=ct Inversarea tensiunii colector-emitor provoacă străpungerea joncţiunii bază-emitor la o tensiune de aproximativ 10V.10a. tranzistorul bipolar funcţionează. 2.Fig. în comutaţie (ca întrerupător). Fig. tranzistorul este blocat şi circuitul este considerat deschis.9 Caracteristica de ieşire a tranzistorului bipolar. Datorită acestui fapt trebuie evitată funcţionarea tranzistorului în invers. 2.10 Tranzistorul în comutaţie: a) Starea deschisă şi închisă a circuitului. La curent de bază nul. b) Aria de securitate tipică regimului în impulsuri În aplicaţiile de putere. Pentru a conserva comanda în saturaţie şi a . Tranzistorul fiind un dispozitiv comandabil trebuie să fie un acord între curentul de colector şi cel de bază. de obicei. Fig. iar la curentul de bază care îl aduce în saturaţie el este practic ca un întrerupător închis.2. se montează o diodă în serie cu circuitul de colector al tranzistorului.

2. b) evoluţia cuplului de valori UCE-IC Pentru a utiliza la capacitate maximă tranzistorul fără a-l supraîncărca termic în timpul comutaţiei. curentul de bază trebuie să fie cel necesar pentru menţinerea tranzistorului în saturaţie. Fig.evita o sarcină de bază excesivă.2. Pierderile în comutaţie ale unui tranzistor sunt datorate în special evoluţiei cuplului de valori UCE-IC în timpul trecerii din starea de saturaţie în cea de blocare.1V. Fiind considerat întrerupător. Pragul cel mai mic al timpilor de comutaţie dă o limită dreptunghiulară ariei de securitate. trebuie respectătă aria de securitate reprezentată în Fig. Ea este datorată curentului rezidual. Tensiunea de saturaţie tipică pentru un tranzistor de putere cu siliciu este de circa 1. pierderea de putere pe tranzistor este mică.11. Fig.11b.10b. valorile curentului de colector (IC) şi tensiunii colector-emitor (UCE) trebuie să aparţină conturului reprezentat în Fig.11 Comutaţia unui circuit inductiv cu un tranzitor bipolar: a) schema electrică. 2. . respectiv tensiunii de saturaţie şi curentului de colector în poziţia închis. în poziţia deschis. În timpul comutaţiei între cele două stări reprezentate în Fig.2.11a.b.2.

12b. Tranzistorul MOS de putere Tranzistorul MOS (Metal Oxide Semiconductor) de putere este un tranzistor cu efect de câmp (FET-Field Effect Transistor) care are multiplicat numărul de canale prin care trece curentul de drenă. În starea de conducţie a tranzistorului este necesar ca pierderile să fie minime. 2.6. datorită acestui lucru. Fig.12 sunt prezentate simbolul grafic şi caracteristica de ieşire a unui tranzistor MOS de putere cu canal de tip n. Acest lucru se obţine dacă tensiunea VGS este astfel reglată încât punctul de funcţionare al tranzistorului să se afle în zona de saturaţie. b) Caracteristica de ieşire ID=f(VDS)/VGS=ct. este caracterizat prin valori mari ale raportului dintre puterea de ieşire şi cea de comandă. ceea ce înseamnă că necesită un curent mediu de comandă neglijabil de mic.2. 2. În lipsa tensiunii de comandă VGS. Tranzistorul MOS de putere. Fig. Dispozitive semiconductoare de putere cu efect de câmp 3. 2. Pentru a funcţiona în zona de saturaţie la curentul nominal al tranzistorului valoarea tensiunii VGS este de aproximativ 15 V.12b. În general. În Fig. ceea ce înseamnă că tensiunea VDS trebuie să fie cât mai mică. curentul de drenă ID este practic neglijabil şi astfel punctul de funcţionare al tranzistorului se află pe dreapta A (întrerupător deschis). În aplicaţiile de putere tranzistorul MOS este utilizat ca întrerupător electronic şi deci acesta funcţionează în comutaţie. Fig. .12 Tranzistor MOS de putere: a) Simbol grafic.1. tensiunea grilă-sursă este limitată la 20 V în cazul tranzistoarelor MOS de putere.6.3. Interesul acordat semiconductoarelor cu efect de câmp este datorat faptului că acestea sunt comandate în tensiune şi nu în curent. pe dreapta B (întrerupător închis).

Îmbinarea acestor două caracteristici într-un singur dispozitiv s-a realizat prin integrarea funcţională bipolară-MOS. Rezistenţa drenă-sursă a dispozitivului aflat în conducţie (dreapta B) are valori mici care depind de tensiunea limită de străpungere a acestuia. poartă sau grilă) pentru controlul integral (on/off) al proceserlor de comutaţie tendinţa dominantă este micşorarea puterii de intrare (de comandă) necesară funcţionării în diferite moduri de lucru simultan cu mărirea densităţii de curent comutate. tiristorul GTO) au ca trăsătură distinctă densitatea relativ mare a curentului în conducţie directă.TEC-MOS). Se cunoaşte că dispozitivele unipolare (TEC-J. în timp ce dispozitivele bipolare (tranzistorul bipolar. care au o rezistenţă mai mare de intrare necesită o putere extrem de redusă pentru comandă. O tensiune pozitivă de valoare suficient de mare aplicată pe grilă deschide tranzistorul MOS care asigură curentul de bază al tranzistorului bipolar şi trecerea structurii Bi-MOS în starea on. . Tranzistorul bipolar npn. Fig.2. 2. 2.5 Ω.6. Acest lucru determină ca tranzistorul care preia un curent mai mare decât celelalte tranzistoare legate în paralel cu el şi care se încălzeşte mai mult să-şi crească rezistenţa şi astfel să forţeze o redistribuţie a curentului pe celelalte tranzistoare. conectate în configuraţie Darlington sunt realizate pe aceeaşi structură. tranzistorul echivalează cu o capacitate de căteva sute de picofarazi. respectiv MOS cu canal n. Coeficientul de temperatură al rezistenţei drenă-sursă a unui tranzistor MOS este pozitiv ceea ce face ca montajul în paralel al tranzistoarelor MOS să fie relativ simplu.deci baza tranzistorului bipolar este în gol şi în consecinţă structura Bi-MOS se află în starea off.12a. pentru un tranzistor MOS de 100 V rezistenţa este de 0.Tranzistorul bipolar cu grilă izolată-IGBT În domeniul dispozitivelor semiconductoare de putere având un terminal de comandă (bază. De exemplu. Atunci când tensiunea grilă-sursă (VGS) a tranzistorului TEC-MOS este zero prin structura acestui dispozitiv nu trece curent. iar pentru unul de 500 V ea este de 0. Timpii de aducere în conducţie şi de blocare corespund încărcării şi descărcării acestei capacităţi şi ei sunt foarte mici (sub 10-6 s).12.Văzut între bornele G şi S. 3.1 Ω. Principiul integrării funcţionale Bi-MOS care stă la baza dispozitivelor cu poartă izolată este ilustrat în Fig.

a unor diode pentru preluarea curenților inverşi astfel aceste elemente nu sunt solicitate la tensiuni în sens invers. elemente semiconductoare componente se aleg pe baza solicitãrilor în tensiune şi curent. Analogia MCT-ului cu un tiristor rămâne totuşi limitată deoarece datorită integrării structurii MOS. Alegerea elementelor semiconductoare de putere In funcție de tipul convertorului. . Fig 2.3. Tiristorul controlat MOS-MCT Tiristorul controlat MOS-MCT (MOS Controlled Thyristor).Elementele folosite în construcția invertoarelor cu caracter de sursã de tensiune. MCT-ul este un dispozitiv a cărui structură poate fi considerată ca fiind realizată dintr-un tiristor la care a fost adăugat un tranzistor MOS cu canal n pentru a asigura amorsarea şi un tranzistor cu canal p pentru a realiza blocarea. necesitã montarea in antiparalel cu ele. 2. c) Simbol grafic 3. în sens direct . b) Structura IGBT.1. Fig.6. de ultimă oră.5 ori mai mare ca cea a unui IGTB. 4.12b.13 Tranzistor bipolar cu grilă izolată: ) Structura Bi-MOS. este un dispozitiv semiconductor de putere. respectiv : • Valoare de varf a tensiunii ce solicitã elementul respectiv în stare blocatã. respectiv bipolare pe acelaşi cip funcţionarea lui este asemănătoare cu a unui IGBT.Acest tip de integrare funcţională (Bi-MOS) a fost dezvoltat şi în direcţia sructurii pnpn obţinându-se un dispozitiv ce poartă denumirea de tranzistor bipolar cu poartă izolată (IGTB-Insulated Gate Bipolar Transistor). care permite obţinerea unei densităţi de curent de 2.eventual în sens invers.

dacã se utilizeazã ventilația naturalã elementul respectiv poate fi solicitat panã la 0. iar în cazul convertoarelor conectate la reteaua de curent alternativ (redresoare. cicloconvertoare) apar şi suplimentar şi supratensiuni provenite din retea. sau prin controlul direct al curentului. . 4. pentru tiristoare.3-0.Pentru tranzistoare firmele constructoare livreazã module compacte.Cmune tuturor elementelor sunt supratensiunile de comutație.4 din capacitatea nominalã. Protecția la scurtcircuit se realizeazã cu siguranțe fuzibile ultrarapide. care inglobeazã circuitul de comandã cu separare opticã (driver) şi circuitul de protecție la supratensiuni de comutație (snubber).• Valoarea medie pe o perioadã a curentului ce parcurge elementul în timpul funcționãrii. pentru tranzistoare.Valoarea medie nominalã a unui element semiconductor este indicatã în condițiile utilizãrii ventilației forțate.2 Protecț ia elementelor semiconductoare de putere Elementele semiconductoare utizate în construcția construcția convertoarelor statice trebuies protejate la scurtcircuit şi la pantele de variație ale curentului şi tensiunii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->