Sunteți pe pagina 1din 54

ROMNIA JUDEUL CLUJ CONSILIUL JUDEEAN

PLAN URBANISTIC DE ZONA


PENTRU

SISTEM

DE MANAGEMENT INTEGRAT AL

DESEURILOR DIN JUDETUL CLUJ

BENEFICIAR

CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

CLUJ NAPOCA 2010

FOAIE DE TITLU

Obiectiv : SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL CLUJ Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC DE ZONA Beneficiar : CONSILIUL JUDETEAN CLUJ

LISTA DE SEMNATURI

ALIN TISE
Presedinte Consiliul Judetean Cluj

GEORGETA FLOCA
P.Arhitect Sef

Colectiv de elaborare:
Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului (GIS) Compartiment Mediu

SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR DIN JUDETUL CLUJ

OBIECTIVE: 1. CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA 2. STATII DE TRANSFER
2.1. STATIA DE TRANSFER GHERLA 2.2. STATIA DE TRANSFER HUEDIN 2.3. STATIA DE TRANSFER MIHAI VITEAZU

MEMORIU GENERAL DESCRIERE GENERALA A PROIECTULUI Prin HGR nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor, se impune ca depozitele neconforme situate in judetul Cluj sa isi sisteze activitatea, dupa cum urmeaza: Pata Rat si Cetan Dej pana la data de 16 iulie 2010. In acest sens se impune gasirea unei solutii alternative care sa rezolve problema deseurilor in judet. La nivelul judetului Cluj se afla in derulare pregatirea proiectului privind SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR, proiect finantat de catre M.M.D.D. prin Masura ISPA 2005 / RO / 16 / p / PA 001-05 si derulat prin P.O.S. Mediu in cadrul AXEI PRIORITARE 2 Dezvoltarea sistemelor de management integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor istorice contaminate si prevazut a se finanta prin Fondul European de Dezvoltare Regionala. Proiectul este in curs de elaborare in baza contractului incheiat intre M.M.D.D. si consortiul international KOCKS CONSULT GmbH / ENVIROPLAN SA/EPEM SA / ROMAIR CONSULTING Ltd. Sistemul de Management Integrat al Deseurilor pentru judetul Cluj reprezinta un ansamblu tehnologic si functional care curpinde constructii, instalatii si echipamente specifice precum : puncte de colectare si preselectare a deseurilor statii de transfer, constructii si instalatii destinate sortarii, tratarii mecano- biologice, valorificarii si depozitarii deseurilor.

Sistemul de Management Integrat al Deseurilor va apartine domeniului public al judetului, iar gestionarea si exploatarea sistemului se va realiza in mod unitar. Sistemul de Management Integrat al Deseurilor in judetul Cluj depaseste teritoriul administrativ al municipiului Cluj Napoca. Investitia va avea in vedere si optimizarea acceselor spre infrastructura nou creata. In cadrul proiectului, judetul Cluj a fost impartit in 4 zone de gestiune a deseurilor :
-

Zona 1 aferenta Centrului de Management Integrat al Deseurilor Cluj-Napoca Zona 2 aferenta statiei de transfer Huedin Zona 3 aferenta statiei de transfer Mihai Viteazu Zona 4 aferenta statiei de transfer Gherla

In cadrul Sistemului de Management Integrat al Deseurilor se disting 5 etape pe care deseurile le urmeaza de la generare la depozitare : - precolectarea ; - colectarea si transportul deseurilor la statia de transfer aferenta fiecarei zone de colectare, sau la Centrul de Management Integrat al zona de Deseurilor pentru deseurile provenite din colectare a acestuia ; Centrul de Management Integrat al Deseurilor ;
-

- transferul deseurilor transportul acestora de la statiile de transfer la tratarea (sortarea si valorificarea deseurilor uscate si tratarea mecano-biologica a deseurilor umede) - depozitarea finala. Deseurile colectate din fiecare zona de gestiune vor fi transportate la
6

statia de transfer aferenta, unde vor fi compactate, transferate in mijloace de transport de mare capacitate si transportate la Centrul de Management Integrat al Deseurilor. Deseurile colectate din zona 1, aferenta Centrului de Management Integrat vor fi transportate direct la Centrul de Management Integrat al Deseurilor. Statiile de transfer sunt proiectate astfel incat sa poata asigura desfasurarea in conditii optime a activitatilor de colectare, compactare si transfer a deseurilor in vederea dirijarii lor catre Centrul de Management Integrat al Deseurilor.

PLAN URBANISTIC DE ZONA CENTRU DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA
BORDEROU GENERAL I.

Foaia de titlu Lista de semnaturi Memoriu general CENTRUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR MUNICIPIUL CLUJ NAPOCA Borderou general Memoriu de prezentare 1. Introducere 1.1. 1.2. 1.3. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Date de recunoastere a documentatiei Obiectul PUZ Surse de documentare Evolutia zonei Incadrarea in localitate Elemente ale cadrului natural Circulatia Ocuparea terenurilor Echiparea edilitara Probleme de mediu Situatia juridica a terenurilor

II.
III.

2. Stadiul actual al dezvoltarii

3. Propuneri de dezvoltare urbanistica 4. Concluzii si masuri in continuare

Regulament Local de Urbanism aferent PUZ Capitol I Reguli de baza privind modul de ocupare a terenurilor Capitol II Zonificarea functionala. Unitati teritoriale de referinta IV. V. VI.
VII.

Acte de proprietate Studii Ridicare topografica - Studiu geotehnic Avize si acorduri Piese desenate: Plansa nr.1 - Incadrarea in teritoriu (PUG Municipiul Cluj Napoca) Plansa nr.2 Situatia existenta Plansa nr.3 Reglementari urbanistice si zonificare functionala Plansa nr.4 - Utilitati edilitare Plansa nr.5 Mobilare incinta Plansa nr.6 Proprietatea asupra terenurilor si circulatia terenurilor Plansa nr.7 Schema UTR Proiect drum de acces

MEMORIU DE PREZENTARE
1. INTRODUCERE 1.1. Date de recunoastere a documentatiei: Plan Urbanistic de Zona CENTRU DE

Denumirea lucrarii: CLUJ NAPOCA Beneficiar: Data elaborarii: 1.2.

MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR , MUNICIPIUL Consiliul Judetean Cluj 2009

Obiectul lucrarii

Prin PUZ se propune studierea arealului in care urmeaza a se amplasa depozitul judetean de deseuri si a zonei tehnice aferente. Terenul ce face obiectul prezentului PUZ se afla situat in partea de sud-est a municipiului Cluj Napoca in zona denumita Postata sub paduri sau zona Tufele Rosii , in intravilanul municipiului. Suprafata totala studiata prin PUZ este de 170,86 ha din care 117,0 ha este proprietatea Primariei Feleacu, din care se pune la dispozitia judetului o suprafata de 30,0 ha in vederea realizarii obiectivului, in etapa a I-a si 23,11 ha extindere in etapa a II-a. Pentru asigurarea conditiilor de realizare a investitiei se impune schimbarea functiunii urbanistice existente in zona conform PUG, respectiv din UTR L3c locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri Centrul de Management Integrat al Deseurilor consta in doua zone :

10

- zona tehnica in suprafata de 14,30 ha care cuprinde statia de tratate mecano-biologica, statia de sortare si o zona potentiala pentru maturarea viitoare a compostului ; - zona de depozitare propriu zisa in suprafata de 15,70 ha care cuprinde celula de depozitare si o zona administrativa cu : cabina poarta cu acces, subzona de cantarire intrare/iesire a autocamioanelor, pod bascula, zona de prelevare probe, zona spalare cauciucuri pentru mijloacele de transport, cladire administrativa inclusiv laborator, cladire intretinere, statie carburanti, parcare, statie tratare levigat, post transformare, gospodarie apa, drumuri interioare.
-

zona de extindere etapa a II-a in suprafata de 23,11 ha. Surse de documentare

1.3.

- Plan de Amenajarea Teritoriului National - Plan de Amenajarea Teritoriului Interjudetean - Zona de contact interjudeteana Cluj, Bistrita - Nasaud, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramures si Mures - Plan de Amenajarea Teritoriului Regiunii de Nord-Vest - Plan de Amenajarea Teritoriului Judetului Cluj - Plan Urbanistic General al municipiului Cluj Napoca - Studiu geotehnic al amplasamentului - Studiu topografic

11

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1. Evolutia zonei Cea mai mare parte a fenomenelor care insotesc actuala tranzitie se datoreaza in mare parte gradului ridicat al unei dezvoltari anterioare a caror manifestare in spatiu si timp conditioneaza orice decizie privind dezvoltarea minicipiului. In conformitate cu "Carta Verde" privind politica de dezvoltare regionala in Romania elaborata in anul 1997 de catre Guvernul Romaniei si Comisia Europeana cu sprijinul PHARE, municipiul Cluj-Napoca se afla situat in Regiunea de Nord -Vest, subregiunea Cluj-Bihor Municipiul Cluj-Napoca are un rol care transcede limitele regiunii precizate anterior avand rolul de principal centru al Transilvaniei in privinta comertului, activitatilor financiar - bancare si de afaceri, invatamantului superior si sanatatii, etc. 2.2. Incadrarea in localitate Amplasamentul acestui obiectiv se gaseste in partea de sud-est a municipiului Cluj Napoca, in intravilan, in afara perimetrului de protectie a monumentelor istorice si arhitectural urbanistice. Terenul se afla in apropierea amplasamentului depozitului vechi Pata Rat, la limita teritoriilor administrative ale municipiului Cluj Napoca, comunei Feleacu si comunei Apahida. Terenul este liber de constructii si prezinta o usoara declivitate de la vest spre est.

12

Terenul destinat realizarii obiectivului este de 53,11 ha (etapa I-a = 30,0 ha ; etapa II-a = 23,11 ha) PUZ-ul studiaza o suprafata de 170,86 ha. 2.3. Elememente ale cadrului natural Municipiul Cluj-Napoca este situat in culoarul Somesului Mic, in zona de contact a Muntilor Apuseni cu Depresiunea Transilvaniei. Aspectul general al reliefului este acela de coline joase, altitudinea maxima atinsa in imprejurimile municipiului fiind de 832 m altitudine, in Vf. Peana apartinand Dealului Feleacu. Catre est altitudinile scad suprapunandu-se peste valea larga a Somesului Mic si a primelor terase bine individualizate. Media altitudinala in municipiul Cluj Napoca este de 360 m . Coordonatele geografice care definesc din punct de vedere matematic asezarea municipiului sunt: paralela de 46,36 latitudine nordica si meridianul de 23,26 longitudine estica. Reteaua hidrografica din zona municipiului este dominata de raul Somesu Mic care strabate teritoriul administrativ al Clujului de la vest spre est. Afluentii raului Somesu Mic din zona municipiului sunt: Garbau, Nadas, Popesti, Chinteni, Becas, Muratori, Zapodie, majoritatea avand scurgere temporara sau foarte redusa. Apele subterane sunt prezente in luncile vailor si in zona teraselor inferioare sub forma de panza de apa continua, iar in zonele de versanti si de terasa superioara sub forma de infiltratii, cu debit variabil. 2.4. Circulatia Accesul la terenul studiat se realizeaza din drumul existent in zona DJ 105S, care va fi amenajat in ocolitoarea de sud-est a municipiului Cluj
13

Napoca in curs de realizare, prin realizarea unui nou drum de acces din aceasta in lungime de aproximativ 300m. 2.5. Ocuparea terenurilor Terenul destinat realizarii obiectivului este liber de constructii, si are folosinta actuala de pasune . In conformitate cu Planul Urbanistic General al municipiului Cluj Napoca terenul este destinat functiunilor de locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri , situate in afara perimetrului zonelor protejate si subzona echipamentelor publice la nivel de cartier (UTR L3c). Prezentul P.U.Z. are rolul de a modifica destinatia terenurilor stabilite prin P.U.G., in teren destinat functiunii de Centru de Management Integrat al Deseurilor si zona industriala, depozitare (gospodarie comunala). In imediata vecinatate a zonei se afla actualul depozit neconform al zonei municipiului Pata Rat care urmeaza sa isi sisteze activitatea pana la data de 16 iulie 2010. Conform studiului geotehnic, arealul prezint o oarecare vulnerabilitate datorita prezentei si aparitiei la zi a sarii in apropierea depozitului neconform actual. Faptul eroziunii liniare. Avnd n vedere acest fapt se recomand ca fiecare obiectiv s fie amplasat pe baza unui studiu geotehnic. Dintre disfunctionalitatile pe care le prezinta amplasamentul studiat se mentioneaza:
-

prezint importanta datorita

fragilitatii subasmentului si posibilitatii aparitiei alunecrilor de teren si

diferenta de nivel dintre laturile vestica si estica a amplasamentului, fapt care impune lucrari de sistematizare verticala si terasari

14

- natura geologica a terenului care impune executarea unor lucrari de stabilizare si de drenare a apelor meteorice si de infiltratie - lipsa de pe amplasament a unei retele de canalizare pentru apele uzate - lipsa unei imprejmuiri ce trebuie realizata pe limitele parcelei
-

necesitatea imbunatatirii accesibilitatii prin realizarea in etapa finala a unui tronson rutier din DJ 105S.

2.6. astfel:

Echipare edilitara Situatia existenta a echiparii cu utilitati in zona studiata se prezinta alimentarea cu apa - nu exista in zona canalizare nu exista in zona alimentare cu energie electrica retea existenta alimentare cu gaze naturale nu exista in zona retea telecomunicatii nu exista in zona Probleme de mediu Relatia cadru natural cadru construit va fi de tip gradual, tranzitia

2.7.

facandu-se prin intermediul unor perdele verzi plantate. Prin realizarea acestor perdele, constructiile existente cu functiunea de locuire nu vor avea de suferit. Amplasamentul studiat nu prezinta elemente de vegetatie sau de flora supuse unui regim sever de protectie. Zona aferenta depozitului propriu-zis se afla la o distanta de 1000 m fata de zona de locuit. 2.8. Situatia juridica a terenului
15

Terenurile pe care se vor amplasa comunei Feleacu si terenuri particulare.

obiectivele sunt situate in

intravilanul municipiului Cluj Napoca si constituie domeniu public al Conform HCL nr. 10 / 26.02.2010 Consiliul Local Feleacu pune la dispozitia judetului o suprafata de 64 ha pentru realizarea obiectivului in etapa a I-a si a II-a . Regimul juridic al terenului este dupa cum urmeaza:
-

domeniul public al Primariei Feleacu : 117,21 ha domeniul privat al persoanelor fizice si juridice 53,65 ha

3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA Prevederi ale PUG Conform Planului Urbanistic General, zona studiata prin prezentul PUZ se suprapune pe urmatoarele UTR-uri : - L3c locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situat in noile extinderi - V7 paduri si plantatii forestiere de protectie a versantilor din intravilanul municipiului Cluj Napoca V8 paduri si fasii late de protectie sanitara (aferenta rampei de depozitare Pata Rat) - V1 culoare de protectie fata de infrastructura tehnica - E2 servicii si echipamente publice la nivel de cartier si zona - teren extravilan apartinand localitatii Dezmir, comuna Apahida.

16

Categoria de folosinta a terenului este de pasune, faneata, paduri plantatii forestiere pentru protectia versantilor si paduri si fasii plantate de protectie sanitara. In vecinatatea estica a zonei se afla paraul Zapodiei si DJ 105S. In zona amplasamentului nu exista retele de alimentare cu apa, canalizare sau gaze. Racordul pentru alimentarea cu energie electrica se va realiza de la sistemul national de distributie a energiei electrice. Terenul este deluros in vecinatatea unor suprafete acoperite cu padure. Modernizarea circulatiei In zona amplasamentului viitorului Centru de Management Integrat al Deseurilor s-au identificat doar existenta unor drumuri de exploatare sau sezoniere din pamant. In vederea conectarii amplasamentului viitorului Centru de Management Integrat al Deseurilor la reteaua de drumuri, se prevede prin proiect realizarea unui nou drum de acces din ocolitoarea de sud-est a municipiului Cluj-Napoca, in lungime de aproximativ 300m Accesul la zona destinata activitatilor industriale se realizeaza printr-un drum colector amenajat in interiorul incintei racordat la drumul de acces al centrului de management integrat al deseurilor. Zonificare functionala Suprafata totala de 170,86 ha studiata prin prezentul PUZ este impartita in urmatoarele zone functionale :

17

~ Zona de gospodarie comunala care se identifica prin suprafata afectata depozitului central de deseuri, etapa a I-a de 30 ha, rezervata extinderii in etapa a II-a de 23,11 ha. ~ Zona de industrie si depozitare 75,42 ha in care vor functiona activitati industriale nepoluante, depozitare, exclusiv produse alimentare, circulatie, echipare edilitara, alte lucrari conexe, etapizata astfel Etapa a I-a Etapa a II-a 53,21 ha 22,21 ha si zona

Parcelarea, amplasarea obiectivelor si circulatia in interiorul zonei (incintei) se vor reglementa prin elaborarea unui PUZ. ~ Zona perdele de protectie, plantatii inalte cu o latime de 10-50 m pe conturul zonei de gospodarie comunala inclusiv zona de protectie a paraului Zapodie si fata de liziera padurii ~ Zona paduri si plantatii forestiere de protectie a versantilor cu rol de stabilizare BILANTUL TERITORIAL
Zonificare ha Zona cldirilor colective mici i individuale (P+1-2) Zona padure de protectie versanti cu rol de stabilizare Zona paduri si fasii plantate de protectie sanitara (pt. rampa de gunoi Pata Rt) Servicii i echipamente publice la nivel de cartier i zone Culoare de protecie fa de infrastructura tehnic Zona de gospodrie comunal Zona de industrii nepoluante depozitare Zona perdele de protectie, plantatii inalte 134,64 5,65 25,68 2,02 2,87 Existent % 78,8 3,3 15,0 1,2 1,7 ha 5,65 25,68 53,11 75,42 11,0 Propus % 3,3 15,0 31,1 44,2 6,4

18

TOTAL:

170,86

100

170,86

100

Investitia va cuprinde urmatoarele obiective : A. ZONA DE DEPOZITARE Zona celulei de depozitare propriu zisa care cuprinde : - Celule de depozitare - Zona de retentie a levigatului ~ retea de colectare si transport levigat ~ bazin de retentie si pompe levigat ~ statie de epurare levigat
-

Zona bazin de retentie ape pluviale provenite din zona viitoarelor celule de depozitare a deseurilor si a drumurilor de serviciu inclusiv conditii gravitationale de evacuare in paraul Zapodie.

Zona administrativa : - Zona de cantarire intrare / iesire a autocamioanelor, inclusiv cabina personal de supraveghere - Zona de receptie - Zona de circulatie a autocamioanelor - Zona de spalare a rotilor autocamioanelor - Cladire administrativa, inclusiv laborator si statie meteorologica - Parcare personal - Zona statiei de combustibili - Zona de interventie utilaje - Zona canalizare interioara / exterioara ape contaminate - Zona post de transformare - Zona generator de curent electric - Zona gospodarie de apa

19

- Zona statie de tratare levigat B. ZONA TEHNICA Statie de sortare deseu uscat : Aceasta statie va avea urmatoarele caracteristici : - Deseuri procesate : 89.000 tone/an - Materiale reciclabile : 53.000 tone/an - Reziduuri : 36.000 tone/an Instalatia de tratare mecano-biologica : Zona de tratare mecano-biologica a materialelor biodegradabile, amplasata in cadrul zonei tehnice a Centrului de Management Integrat al Deseurilor va avea urmatoarele capacitati : - Deseuri procesate : 207.000 tone/an - Compost : 58.000 tone/an - Residuuri : 65.000 tone/an Tratarea mecano-biologica biodegradabilelor se va realiza in doua hale inchise. Echipare edilitara : Utilitatile se vor rezolva astfel : - energie electrica prin racord la reteaua existenta
-

apa potabila prin puturi de foraj canal- statie de epurare gaze naturale - nu e cazul telecomunicatii - nu e cazul

Protectia mediului

20

Protectia apelor subterane si de suprafata Lucrarile proiectate pentru amenajarea depozitului au urmarit sa asigure protectia apelor subterane, prin evitarea exfiltratiilor din depozit. Aceste lucrari, constau in principal din: impermeabilizarea fundului si peretilor laterali ai depozitului, colectarea levigatului din depozit, includerea unei hidroizolatii in acoperisul depozitului, sistem de drenaj in acoperis, un canal de garda pe intreg perimetrul depozitului, urmarirea calitatii apei subterane. Apele uzate tehnologice provenite de la spalarea autogunoierelor, a platformelor si a spatiilor inchise din cadrul statiei de sortare, statiei de tratare mecano-biologica, atelierului mecanic, zonei de alimentare cu carburanti vor fi colectate si directionate catre statia de epurare levigat. Apele uzate menajere de la cladirile administrative vor fi directionate catre statia de epurare levigat. Apa pluviala de pe amplasament va fi colectata in sistem divizor astfel:
-

apa pluviala potential impurificata provenita de pe platformele tehnice si parcari vor trece printr-un separator de produse petroliere si in final evacuate in paraul Zapodie;

apa pluviala curata, colectata de pe acoperisuri, suprafete libere de teren neaflate in exploatare, de pe taluzul exterior al digului perimetral al depozitului si din zona viitoarelor celule de depozitare vor fi evacuate in paraul Zapodie Levigatul va fi colectat intr-un tanc de egalizare, apoi va trece prin

unitatea de prefiltrare si in final va fi condus in statia de epurare cu osmoza inversa ,de unde va fi evacuat in paraul zapodie.

21

Protectia aerului: Sursele potentiale de poluare a aerului sunt: - activitatile importante din faza de constructie - poluanti emisi in aer in faza de operare - descompunerea deseurilor depozitate. Depozitul va fi prevazut cu o tehnologie moderna pentru controlul emisiilor rezultate din depozitarea finala a deseurilor, constand in sisteme active pentru colectarea si arderea in instalatii performante de ardere a gazului la facla. Sursele de poluare sonora sunt: a) in faza de constructie - functionarea utilajelor de constructie si transport materiale b) in faza de exploatare - functionarea utilajelor de transport deseuri, utilajelor de compactare, utilajele de transfer deseuri si eventual utilajelor de constructie a unei noi celule. Toate obiectivele sunt situate la distante relativ mari de receptorii sensibili, astfel ca poluarea sonora va fi practic imperceptibila pentru populatie. Perdeaua vegetala din jurul depozitului va asigura printre altele si atenuarea intensitatii zgomotelor propagate din zona de lucru a depozitului. Protectia solului si a subsolului In faza de constructie calitatea solurilor va fi afectata prin urmatoarele actiuni: - Scoaterea din circuitul natural al terenului - Decopertarea solului Protectia solului se realizeaza prin:

22

impermeabilizarea corespunzatoare a bazei depozitului cu sistemul de etansare; dig perimetral; alei betonate; imprejmuire depozit. Datorita masurilor luate prin proiect se apreciaza ca nu va exista

impact asupra resurselor subsolului. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice In apropierea amplasamentului Centrului de Management Integrat al Deseurilor (CMID) nu se afla situri din reteaua Natura 2000 sau areale protejate in care sa traiasca si/sau sa se dezvolte plante sau animale protejate. In zona nu au fost semnalate specii de plante sau animale care sa aiba o valoare economica deosebita (precum vanat, pesti, ciuperci, etc). Prevederi in proiect pentru diminuarea impactului asupra biodiversitatii Plantarea unei perdele vegetale Refacerea locurilor de adapost, odihna, cuibarit prin replantarea de arbori si recultivarea cu plante ierboase pe terenurile eliberate de sarcini tehnologice Prin lucrarile de inchidere a depozitelor de deseuri si ecologizare se vor introduce in cadrul peisagistic natural al zonei terenurile ocupate in prezent de depozitele de deseuri neconforme. Prin realizarea proiectului de investitii nu se vor efectua defrisari si nu se vor produce modificari ale unor suprafete impadurite, corpuri de

23

apa, mlastini, zone protejate sau habitatele unor specii de plante protejate. Monitoringul calitatii factorilor de mediu va consta in urmatoarele actiuni: Urmarirea nivelului si calitatii apei freatice in zonele adiacente depozitului, prin intermediul forajelor de observatie special amenajate: forajele vor fi amplasate la nord-est, amonte de depozit si la sud-vest, aval de depozit. Propunerile de amplasare a forajelor si sensul de curgere al apei subterane (hidroizohipse) au fost prezentate in Studiul hidrogeologic realizat de AN Apele Romane-Directia Apelor Cluj; Urmarirea calitatii aerului ambiental din zona de Urmarirea calitatii solului din zona de influenta a Urmarirea dezvoltarii perdelei vegetale de influenta a depozitului; depozitului; depozitare. MONITORIZAREA post- inchidere Emisia de poluanti in apa si aer va continua si dupa inchiderea finala a depozitului, fapt pentru care monitorizarea acestora va trebui sa continue pe o perioada de minim 30 ani (conform Ord. 757/2004). In cadrul monitorizarii post-inchidere se vor urmari unele din obiectivele mentionate pentru faza de functionare dar cu o frecventa redusa. Obiective de utilitate publica si circulatia terenurilor protectie si a gradului de inierbare a zonelor care ating cota finala de

24

Obiectivul de utilitate publica care urmeaza a se realiza este: centrul de management integrat al deseurilor compus din zone de depozitare cu celulele de depozitare propriu-zise si anexele complementare si zona tehnica cu statie de sortare deseu, instalatia de tratare mecano-biologica. Terenul pe care se realizeaza obiectivul este domeniul public al Primariei Feleac pus la dispozitia judetului.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Regulamentul local de urbanism RLU, aferent PUZ, se incadreaza in prevederile RGU aprobat prin HGR 525 / 1996 si ghidul de aplicare al RGU aprobat prin ordinul MLPAT nr. 21 / N / 10.04.2000 si in reglementarile curpinse in PUG municipiul Cluj Napoca si PUG comuna Apahida. Prescriptiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul PUZ.

Capitolul I. Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor

25

1. Obiectivele ce se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului

PUZ vor fi proiectate, construite si exploatate cu pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit.
2. Amplasarea obiectivelor pe fiecare parcela se va face cu respectarea

aliniamentului cu retrageri minime obligatorii fata de limitele laterale ale parcelei, cu o distanta egala cu jumatate din inaltimea constructiei dar nu mai putin de 3 m. 3. Pentru fiecare obiectiv se va asigura obligatoriu un acces auto si parcari conform reglementarilor RGU aprobat prin HGR nr.525 / 1996 republicata 4. Pentru fiecare parcel se vor asigura prin proiectare branamentele i racordurile la utiliti. 5. Forma i dimensiunile parcelelor vor respecta prevederile R.G.U. 6. Pentru fiecare unitate teritorial de folosin se vor asigura spaii verzi n proporie de 20% din suprafaa parcelei.
7. mprejmuirile se vor realiza cu respectarea prevederilor R.G.U.

Capitolul II. Unitati teritoriale de referinta UTR G: Zona de gospodarie comunala cu suprafata 53,11 ha. Sunt admise obiective si instalatii aferente depozitului central respective zona tehnico-administrativa si zona depozitului propriu zis cu respectarea normelor tehnice specifice. Zona de depozitare propriu zisa este amplasata la distanta de 1000 m fata de zona de locuit conform legii. Se va prevedea realizarea unei imprejmuirii a teritoriului cu o inaltime de max. 2,2 m opac. Pe conturul
26

incintei se prevede o zona de protectie suplimentara cu o latime variind intre 10-50 m realizata din plantatii inalte astfel, impactul visual sa fie minim. POT si CUT vor fi in conformitate cu proiectele de specialitate. UTR A4: Zona activitatilor productive predominant industriale

nonpoluante si depozitare (produse industriale) desfasurate in constructii mici si mijlocii. Suprafata totala = 75,42 ha din care: Etapa a I-a = 53,21 ha Etapa a II-a= 22,21 ha Parcelarea si circulatia in interiorul zonei se vor rezolva printr-un PUZ Se va asigura acces la fiecare parcela in conformitate cu prevederile Regulamentului General de Urbanism. In toate cazurile se va tine seama de conditiile de protectie fata de incendii si alte norme tehnice specifice. Amplasarea constructiilor in interiorul parcelelor inaltimea constructiei. Se vor asigura parcaje: 1 loc parcare / 100 mp construiti. Inaltimea constructiilor va fi de maxim 9 m la cornisa, conform activitatii specifice. Spatii verzi in procent de minim 20% din suprafata terenului. POT max si CUT max se vor stabili prin PUZ. Imprejmuirile se vor realize cu respectarea Regulamentului general de urbanism, opac cu inaltimea maxima de 2,2 m. UTR V7: Zona paduri si plantatii forestiere de protectie a versantilor cu o suprafata de 5,65 ha.
27

va respecta distanta

minima de 3 m fata de limitele laterale dar nu mai putin de jumatate din

Se interzice taierea arborilor care asigura stabilitatea versantilor Orice interventie se va putea face in conformitate cu studiile de specialitate avizate conform legii. UTR V8 : Zona de paduri si fasii late de protectie sanitara aferenta

depozitului existent de deseuri Pata Rat cu o suprafata de 25,68 ha Se mentin prescriptiile mentionate in P.U.G. si R.L.U. al Municipiului Cluj Napoca.

MEMORIU DE PREZENTARE
Zona 2 STAIA DE TRANSFER HUEDIN

2. INTRODUCERE Date de recunoatere a documentaiei: Denumirea lucrrii: Plan Urbanistic de Zon STAIA DE TRANSFER HUEDIN, JUDEUL CLUJ Beneficiar: Consiliul Judeean Cluj Proiectantul general: Consiliul Judeean Cluj Data elaborrii: 2009
2.1.

Obiectul lucrrii Se propune prin acest PUZ studierea zonei n care urmeaz a se amplasa staia de transfer pentru deeuri i a zonei tehnice aferente. Terenul
2.2. 28

care face obiectul prezentei documentaii se afl situat n extravilanul localitii Huedin, n depresiunea cu acelai nume. Zona studiat se gsete la nord fa de oraul Huedin, la 4 km de zona locuit, retras fa de artera E 60 respectiv DN1 Cluj Oradea, ct i fa de drumul spre zona Cetatea Veche. Terenul alocat n vederea construirii staiei de transfer pentru zona 2 de gestiune a deeurilor, n suprafa de 5.000 mp, aparine domeniului public . 2.3.
-

Surse de documentare Plan de Amenajarea Teritoriului Interjudeean - Zona de contact interjudeean Cluj, Bistria-Nsud, Bihor, Satu Mare, Salaj, Maramure i Mure Plan de Amenajarea Teritoriului Regiunii de Nord-Vest Plan de Amenajarea Teritoriului Judeului Cluj Plan Urbanistic General al oraului Huedin Studiu geotehnic al amplasamentului Studiu topografic Studiul de impact asupra mediului; Raport la studiul de impact asupra mediului

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1. Evoluia zonei Huedinul, situat ntr-o zon de confluen a drumurilor i apelor, s-a aflat totodat i la intersecia de interese economice, politice, administrative, culturale. Oraul este situat n nord-vestul rii, fiind integrat din punct de vedere spaial Depresiunii Huedin care face parte din Depresiunea Transilvaniei, la confluena Criului Repede cu rul Domo, fiind traversat de magistrala rutier i feroviar Cluj-Oradea. Din punct de vedere administrativ se afl localizat in partea vestic a judeului Cluj, iar n conformitate cu "Carta Verde" privind politica de dezvoltare regional n Romnia elaborat n anul 1997 de ctre Guvernul Romniei i Comisia European cu sprijinul PHARE, oraul Huedin se afl situat n Regiunea de Nord -Vest, subregiunea Cluj-Bihor. 2.2. ncadrarea n localitate Zona studiat se gsete la nord fa de oraul Huedin, la 4 km de zona locuit, n apropiere de E 60 respectiv DN1 Cluj Oradea. Terenul

29

alocat n vederea construirii staiei de transfer pentru zona 2 de gestiune a deeurilor, aparine domeniului public fiind n administrarea oraului. PUZ-ul studiaz o suprafa de 5.000 mp. 2.3. Elememente ale cadrului natural Coordonatele geografice care definesc din punct de vedere matematic aezarea oraului indic faptul c teritoriul administrativ este cuprins ntre paralele 460 50 i 460 55 latitudine nordic, i respectiv meridianele de 220 52 i 230 07 longitudine estic. Oraul Huedin este situat n partea de vest a judeului Cluj, la o distan de 51 km de centrul administrativ al acestuia municipiul ClujNapoca, fiind strbtut pe direcia E V de rul Criul Repede i parial pe direcia S N de afluentul principal Valea Domoului. Din punct de vedere climatic zona se ncadreaz tipului temperat continental, cu influene oceanice. Temperaturile medii multianuale sunt de 7 8C. Arealul Huedinului, din punct de vedere seismic, se ncadreaza n categoria F de protecie antiseismic i perioada de col Tc = 0,7 sec, conform normativului P100/92. Factorii de risc cei mai importani sunt: particularitile litologice, anumii parametri morfometrici ai versanilor, particularitile regimului termic i pluviometric care se rsfrnge i asupra regimului scurgerii rurilor. 2.4. Circulaia Teritoriul administrativ al oraului este compus din perimetrul nconjurtor i localitatea Biclatu, avnd o influen asupra localitilor mai mici situate de-a lungul principalelor artere de circulaie, respectiv Sncraiu, Clele, Beliu Nou, Cuzaplac, Domoul, Horlacea. Oraul este situat pe ambele maluri ale rului Criul repede, la intersecia drumului european E 60 (DN1) cu drumul judeean DJ 108 i cu cel naional DN1. Pe latura nordic localitatea este traversat de calea ferat normal principal Cluj Oradea. Accesul auto la terenul studiat se realizeaz din drumul naional DN,1 spre zona Cetatea Veche. 2.5. Ocuparea terenurilor Terenul destinat realizrii obiectivului este liber de construcii, are folosina actual de teren agricol. n conformitate cu Planul Urbanistic General al oraului Huedin terenul este destinat funciunilor de gospodrie comunal.
30

Dintre disfunctionalitile pe care le prezint amplasamentul studiat se mentioneaz: - natura geologic a terenului, care impune executarea unor lucrri de drenare a apelor meteorice i de infiltraie, precum i de stabilizare; - lipsa de pe amplasament a unei retele de ap i canalizare pentru apele uzate; - lipsa unei mprejmuiri care se impune a fi trebuie realizat pe limitele parcelei; - necesitatea mbuntirii accesibilitii prin realizarea n etapa final a unui tronson rutier cu dou fire de circulatie. 2.6. Echipare edilitar Situaia existent a echiprii cu utiliti n zona studiat se prezint astfel: alimentarea cu ap - nu exist n zon canalizare nu exist n zon alimentare cu energie electric reea existent alimentare cu gaze naturale nu exist n zon reea telecomunicaii nu exist n zon 2.7. Probleme de mediu Relaia cadru natural cadru construit va fi de tip gradual, tranziia fcndu-se prin intermediul unor perdele verzi plantate. Amplasamentul studiat nu prezint elemente de vegetaie sau de flora supuse unui regim sever de protectie. Zona alocat depozitului se afl la o distan de aproximativ 4.000 m fa de zona de locuit. 2.8. Situatia juridica a terenului Conform HCL nr. 156 / 27.11.2009 Primaria oraului Huedin pune la dispoziia judeului o suprafa de 5.000 mp pentru realizarea obiectivului. Terenul aparine domeniului public, fiind n administrarea oraului, destinaia conform prezentului PUZ este aceea pentru amenajare platform deeuri, circulaiei i perdelelor verzi de protecie.

4. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

31

Prevederi ale PUG Conform Planului Urbanistic General, zona studiat prin prezentul PUZ este teren n extravilanul localitii Huedin. Categoria de folosin a terenului este de teren agricol n zona amplasamentului nu exista reele de alimentare cu ap, canalizare sau gaze. Racordul pentru alimentarea cu energie electric se va realiza de la sistemul naional de distribuie a energiei electrice. Terenul este deluros n vecinatatea unor suprafee de pune. Modernizarea circulaiei n zona amplasamentului viitoarei Staii de transfer a deeurilor din arealul oraului Huedin s-au identificat doar existena unor drumuri de exploatare sau sezoniere din pmnt. n vederea conectrii amplasamentului staiei la reeaua de drumuri (DN 1 Cluj-Napoca Oradea), se prevede prin proiect construirea unui drum de acces destinat traficului greu, racordat la drumul naional. n incint se vor avea n vedere amenajarea unor drumuri de acces la fiecare obiectiv al staiei. Zonificare funcional Statiile de Transfer sunt proiectate astfel nct s poat asigura desfurarea n condiii optime a activitilor de colectare, compactare a fractiei umede, n vederea tranferarii lor ctre Centrul de Management Integrat al Deseurilor. Fucional, aceste staii vor fi prevzute cu urmtoarele: A. Acces B. Platform cntrire C. Construcii hal metalic compartimentat pentru recepionarea deeurilor. hal metalic ce va adaposti instalaia de compactare a deeurilor umede D. Drumuri i platforme interioare Platformele betonate de manevrare a autovehiculelor; de ncrcare. E. Drumuri exterioare F. Reele de ap i canalizare Reele de alimentare cu ap; Reele de canalizare;

32

Protecia i stingerea ncendiilor G. Reele electrice i posturi de transformare H. Imprejmuiri I. Echipamente i dotri Alte dotri ale staiilor de transfer includ: - zona asfaltat la intrare pentru a permite manevrarea vehiculelor pentru descrcarea deeurilor/containerelor; - cntar rutier suprateran; - cabin cntar; - cldire de birouri dotat cu grupuri sanitare i duuri; - atelier mecanic pentru intervenii la vehiculele de transport i autogunoiere. Prin proiect se propune realizarea unei Staii de Transfer aferente zonei de colectare Huedin cu o capacitate de 11 000 tone/an. Dimensionarea obiectivului mai are n vedere urmtorii parametri: - cantitatea de deeuri generat: aproximativ 12.150 tone/an - fraciuni: umede i uscate - distana de transport: 124 km - numr utilaje: 4 containere, 3 camioane - linii de descrcare total: 3 (2 pentru fracia uscat i 1 pentru cea umed) - dimensiunea camerei: 400 mp - numr schimburi: 1 Statia de Transfer ce urmeaza a se realiza in orasul Huedin este cu descarcare directa si compactare mobila. Deseurile sunt descarcate direct in compactoarele mobile care vor fi folosite pentru transportarea lor la Centrul de Management Integrat al deseurilor. Unitatea de tranfer a deseurilor este proiectata cu doua niveluri. In momentul in care compactorul este umplut, acesta este incarcat pe autoutilitara cu ajutorul unui elevator cu carlig si transportat la depozitul central. Un compactor gol ii ia locul celui plin sub palnia de decarcare, si vehiculele de colectare pot descarca deseurile. Suprafaa total de 0,5 ha studiat prin prezentul PUZ va fi introdus n intravilan cu destinatia de zon de gospodrie comunal n care pe lng staia de deeuri se vor amenaja perdele de protecie, plantaii nalte cu o lime de 10-50 m pe conturul zonei de gospodrie comunal i zon de circulaie cu alei i drumuri de incint. Bilan teritorial al suprafeelor:
33

Zonificare Zon agricol n extravilan Zon gospodrie comunal, de circulaie, perdele de protecie, plantaii nalte TOTAL

Existent mp 5.000,00 % 100 mp

Propus %

5.000,00 5.000,00

100 100

5.000,00

100

Echipare edilitar: Utilitile se vor rezolva astfel : - energie electrica prin racord la reeaua existent - ap potabil, canal prin rezervor de inmagazinare si bazin vidanjabil - gaze naturale - nu e cazul - telecomunicaii - nu e cazul Protectia mediului Protecia apelor subterane si de suprafata Lucrarile proiectate au urmarit sa asigure protectia apelor subterane si de suprafata astfel: - apele uzate tehnologice si de la spalarea platformelor si pardoselilor si spatiilor inchise din cadrul statiei de transfer (platforma betonata pentru descarcarea deseurilor reciclabile, platforma betonata pentru stocarea temporara a deseurilor) sunt dirijate prin reteaua proprie de canalizare intrun bazin vidanjabil, de unde va fi preluata si transportata la statia de epurare a orasului Huedin; - ape uzate fecaloid menajere provenite de la grupurile sanitare ale cladirii administrative sunt dirijate prin reteaua proprie de canalizare intr-un bazin vidanjabil, de unde va fi preluata si transportata la statia de epurare a orasului Huedin; - apele pluviale colectate de pe caile de acces interioare, vor fi dirijate catre separatorul de produse petroliere si preepurate. Protecia aerului Sursele poteniale de poluare a aerului sunt: - activitile importante din faza de construcie - n faza de operare poluani, de la emisiile mijloacelor de transport Sursele de poluare sonor :

34

- n faza de construcie - funcionarea utilajelor de construcie i transport materiale - n faza de exploatare - de la autovehiculele de transport Statia de Transfer este situata la distana mare de receptorii sensibili, astfel c poluarea sonor va fi practic imperceptibil pentru populaie ( 4 km fata de zona de locuit). Perdeaua vegetal nalt din jurul statiei de transfer va asigura printre altele i atenuarea intensitii zgomotelor propagate din zona de lucru a staiei. Protecia solului i a subsolului n faza de construcie calitatea solurilor va fi afectat prin aciunile de scoatere din circuitul natural al terenului i prin decopertarea solului. Datorit msurilor luate prin proiect se apreciaz c nu va exista impact asupra resurselor subsolului. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice In apropierea amplasamentului Staiei de Transfer nu se afl situri din reeaua Natura 2000 sau areale protejate n care s triasc i/sau s se dezvolte plante sau animale protejate. n zon nu au fost semnalate specii de plante sau animale care s aib o valoare economic deosebit (precum vnat, peti, ciuperci, etc). Prevederi n proiect pentru diminuarea impactului asupra biodiversitii Plantarea unei perdele vegetale Prin realizarea proiectului de investiii nu se vor efectua defriri i nu se vor produce modificri ale unor suprafee impdurite, corpuri de ap, mlatini, zone protejate sau habitatele unor specii de plante protejate. 3. REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Regulamentul local de urbanism RLU, aferent PUZ, se ncadreaz n prevederile RGU aprobat prin HGR 525 / 1996 i ghidul de aplicare al RGU aprobat prin ordinul MLPAT nr. 21 / N / 10.04.2000 i n reglementrile curpinse n PUG ora Huedin. Prescriptiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe ntregul teritoriu ce face obiectul PUZ. Capitolul I. Reguli de baz privind modul de ocupare al terenurilor

35

8. Obiectivele ce se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului PUZ vor fi proiectate, construite i exploatate cu pstrarea integritii mediului i protejarea patrimoniului natural i construit. 9. Amplasarea obiectivelor pe fiecare parcel se va face cu respectarea aliniamentului, cu retrageri minime obligatorii fa de limitele laterale ale parcelei, cu o distan egal cu jumtate din nlimea construciei dar nu mai puin de 3 m. 10.Pentru fiecare obiectiv se va asigura obligatoriu un acces auto i parcri conform reglementrilor RGU aprobat prin HGR nr. 525 / 1996 republicat
11. Pentru fiecare parcel se vor asigura prin proiectare branamentele i

racordurile la utiliti.
12. Forma i dimensiunile parcelelor vor respecta prevederile R.G.U.

13.Pentru fiecare unitate teritorial de folosin se vor asigura spaii verzi n proporie de 20% din suprafaa parcelei.
14. mprejmuirile se vor realiza cu respectarea prevederilor R.G.U.

Capitolul II. Uniti teritoriale de referin UTR G: Zona de gospodarie comunala cu suprafata 5.000,00 mp Sunt admise obiective i instalaii aferente Staiei de Transfer, respectiv zona tehnico-administrativ. Staia de Transfer este amplasat la distanta de 4.000 m fa de zona de locuit conform legii. Se va prevedea realizarea unei imprejmuirii a teritoriului cu o nlime de max. 2,2 m opac i se va prevedea pe conturul incintei o zona de protectie cu o lime de minim 5-10 m realizata din plantaii nalte astfel nct impactul visual s fie minim. POT va fi in conformitate cu proiectele de specialitate. Utilizri premise:compactarea i transferul deeurilor, platforme, alei i drumuri de incint, spaii verzi de protecie. Utilizri interzise: orice alte activiti, amenajri i construcii. Condiii de amplasare i conformare a construciilor: n cadrul zonei de gospodrie comunal se vor prevedea spaii verzi amenajate n suprafa de minim 10% din total, care vor fi astfel amplasate pe conturul incintei

36

nct s asigure izolarea respectivei funciuni fa de spaiile i funciunile nconjurtoare. Se interzice tierea arborilor care asigur stabilitatea versanilor. Orice intervenie se va putea face n conformitate cu studiile de specialitate avizate conform legii.

MEMORIU DE PREZENTARE
Zona 3 - STATIA DE TRANSFER MIHAI VITEAZU 3. INTRODUCERE 3.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumirea lucrarii: Plan Urbanistic de Zona STATIA DE TRANSFER MIHAI VITEAZU Beneficiar: Consiliul Judetean Cluj Proiectantul general: Consiliul Judetean Cluj Data elaborarii: 2009 3.2. Obiectul lucrarii Prin PUZ se propune studierea zonei in care urmeaza a se amplasa statia de transfer a deseurilor din localitatea Mihai Viteazu, judetul Cluj. Terenul ce face obiectul prezentului PUZ se afla situat in zona de est a localitatii Mihai Viteazu, in extravilanul acesteia.

37

Suprafata totala studiata prin PUZ este de 2,5 ha teren aflat in proprietatea Comunei Mihai Viteazu, in domeniul public, din care se pune la dispozitia judetului o suprafata de 6.400 mp in vederea realizarii obiectivului. Pentru asigurarea conditiilor de realizare a investitiei se impune introducerea in intravilan a intregii suprafete de 2,5 ha cu functiunea Zona de gospodarie comunala 2 statii de sortare si transfer deseuri, paduri si fasii plantate de protectie sanitara, circulatie. 3.3. Surse de documentare - Plan de Amenajarea Teritoriului Regiunii de Nord-Vest - Plan de Amenajarea Teritoriului Judetului Cluj - Plan de Amenajarea Teritoriului Interorasenesc Turda Campia Turzii - Plan Urbanistic General al comunei Mihai Viteazu - Studiu geotehnic al amplasamentului - Studiu topografic - Studiul de impact asupra mediului; Raport la studiul de impact asupra mediului 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1. Incadrarea in localitate Comuna Mihai Viteazu este amplasata in partea de sud a judetului Cluj la limita vestica a Campiei Transilvaniei, in cea mai mare parte in depresiunea Turda Campia Turzii. Amplasamentul acestui obiectiv se gaseste pe raza comunei Mihai Viteazu inafara perimetrului de protectie a monumentelor istorice si arhitectural urbanistice, in extravilanul localitatii, conform PUG localitatea Mihai Viteazu. Terenul este liber de constructii si este plan inconjurat pe trei laturi de declivitati mai accentuate. Suprafata terenului luat in studiu este de 2,5 ha. 2.2. Elememente ale cadrului natural Localitatea Mihai Viteazu se situeaza la altitudini cuprinse intre 300 500 m. Din punct de vedere geologic predomina depozitele fluviatile de lunca si de terasa. In partea de nord localitatii se afla cursul mijlociu al raului Aries, cu un traseu variabil, multe meandre si retea hidrografica saraca. Apa freatica se afla la adancimi relativ mici.
38

Zona studiata este amplasata in lunca raului Aries pe un teren relativ plan, lipsit de eroziuni. Se poate identifica un anumit exces de umiditate in perioadele cu precipitatii bogate. 2.3. Circulatia Reteaua de circulatie rutiera in zona este grupata in jurul drumului national Cluj-Napoca Turda Alba Iulia, DN 1 E 60. Pe amplasament ajung drumuri de camp in stare precara de circulatie care se propun pentru reabilitare si modernizare. 2.5. Ocuparea terenurilor Terenul destinat realizarii obiectivului este liber de constructii, si are folosinta actuala de pasune. In zona exista elaborat un proiect avand ca beneficiar Primaria si Consiliul Local Mihai Viteazu : Dezvoltarea sistemelor de managemnt integrat al deseurilor si reabilitarea siturilor contaminate in microregiunea Mihai Viteazu, incluzand statie de sortare si transfer a deseurilor menajere nepericuloase valorificabile colectate selectiv si racorduri la utilitati aflat in stadiu de proiect tehnic proiect finantare PHARE 2006 CES. Prezentul P.U.Z. are rolul de a atribui terenului in studiu destinatia de zona de gospodarie comunala cu introducerea in intravilan si de a include in zona studiata si proiectul sus amintit, realizarea corelarilor si reglemetarea servitutilor necesare functionarii celor doua obiective. Dintre disfunctionalitatile pe care le prezinta amplasamentul studiat se mentioneaza: - natura geologica a terenului care impune executarea unor lucrari de drenare a apelor meteorice si de infiltratie - lipsa unei imprejmuiri ce trebuie realizata pe limitele parcelei - necesitatea imbunatatirii accesibilitatii prin realizarea in etapa finala a unui tronson rutier cu doua fire de circulatie pana la amplasament si de realizare a unor drumuri de acces care sa deserveasca cele doua obiective 4.6. Echipare edilitara Situatia existenta a echiparii cu utilitati in zona studiata se prezinta astfel: alimentarea cu apa retea existenta canalizare retea existenta alimentare cu energie electrica retea existenta alimentare cu gaze naturale retea existenta

39

4.7.

retea telecomunicatii nu exista in zona

Probleme de mediu Relatia cadru natural cadru construit va fi de tip gradual, tranzitia facandu-se prin intermediul unor perdele verzi plantate. Prin realizarea acestor perdele, constructiile existente cu functiunea de zona speciala unitatea militara si terenurile agricole din vecinatate nu vor avea de suferit. Amplasamentul studiat nu prezinta elemente de vegetatie sau de flora supuse unui regim sever de protectie. Zona aferenta statiei de transfer se afla la o distanta mare de orice zona de locuit. 4.8. Situatia juridica a terenului Conform HCL nr.71/16.12.2009 Comuna Mihai Viteazu prin Consiliul Local pune la dispozitia judetului o suprafata de 6.400 mp pentru realizarea obiectivului. Din zona studiata de 2,5 ha, aflata in domeniul public al comunei Mihai Viteazu o suprafata de 5300 mp este destinata amplasarii statiei de sortare si transfer a deseurilor menajere finantata din fonduri PHARE, avand ca beneficiar Consiliul Local Mihai Viteazu, iar suprafata de 6.400 mp este destinata realizarii obiectivului Consiliului Judetean Cluj. Restul de teren va ramane in domeniul public al comunei Mihai Viteazu fiind destinat conform PUZ-ului de fata circulatiei si pardelelor verzi de protectie. 5. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA Prevederi ale PUG Conform Planului Urbanistic General localitatea Mihai Viteazu, zona studiata prin prezentul PUZ este teren in extravilanul localitatii Mihai Viteazu. Categoria de folosinta a terenului este de pasune. In zona amplasamentului exista retele de alimentare cu apa, canalizare. Racordul pentru alimentarea cu energie electrica si gaze se va realiza de la retelele de distributie a energiei electrice si gaze naturale aflate in apropiere (in lungul DJ 161 B). Terenul este plan inconjurat de zone inalte si se invecineaza pe latura sudica cu o padure. Modernizarea circulatiei
40

In zona amplasamentului viitoarei statii de transfer al deseurilor din Mihai Viteazu s-au identificat doar existenta unor drumuri de exploatare sau sezoniere din pamant. In vederea conectarii statiei la reteaua de drumuri (DN 1 Cluj Napoca Turda Alba Iulia) se prevede prin proiect construirea unui drum de acces destinat traficului greu, racordat la acest drum european. In incinta se vor prevedea drumuri de acces la fiecare obiectiv. Zonificare functionala : Statia de transfer este proiectata astfel incat sa poata asigura desfasurarea in conditii optime a activitatilor de colectare, compactare a fractiei umede, n vederea tranferarii lor ctre Centrul de Management Integrat al Deseurilor. Statia de transfer va fi prevazuta cu urmatoarele facilitati: J. Acces K. Platforma cantarire L. Constructii hala metalica compartimentata pentru receptionarea deseurilor. hala metalica ce va adaposti instalatia de compactare a deseurilor umede . M. Drumuri si platforme interioare Platformele betonate de manevrare a autovehiculelor; de incarcare. N. Drumuri exterioare O. Retele de apa si canalizare Retele de alimentare cu apa: Retele de canalizare: Protectia si stingerea incendiilor P. Retele electrice si posturi de transformare Q. Imprejmuiri R. Echipamente si dotari Statia de Transfer ce urmeaza a se realiza in comuna Mihai Viteazu este cu sistem de compactare stationar. Statia este proiectata pe doua niveluri. Autoutilitarele de colectare deseuri sunt conduse la nivelul superior si descarcate in masinile stationare de

41

compactare care umplu containerele de 24 mc. Compactoarele stationare sunt localizate la nivelul inferior, unde se afla si containerele pentru transport Dimensionarea statiei de transfer Mihai Viteazu
Parametru Amplasare Capacitate Distanta de transport Numar de -containere -camioane Linii de descarcare: - uscat - umed Dimensiunile camerei Suprafata Schimburi tone/an km m ha Unitate Zona 3 Mihai Viteazu 57 000 88 25 7 6 2 4 850 0,64 1

Suprafata totala de 2,5 ha studiata prin prezentul PUZ va fi introdusa in intravilan cu destinatia zona de gospodarie comunala in care pe langa cele doua statii de deseuri se vor amenaja perdele de protectie, plantatii inalte cu o latime de 10-50 m pe conturul zonei de gospodarie comunala si zona de circulatie cu alei si drumuri de incinta.

BILANT TERITORIAL AL SUPRAFETELOR :


Zonificare Teren agricol in extravilan Zona gospodarie comunala din care : - spatiu destinat statiilor de sortare si transport deseuri Existent mp 25.000 % 100% Propus mp 25.000 10.300 % 100% 42%

42

- perdele verzi de protectie - alei si drumuri de incinta TOTAL

9.200 5.500 25.000

36% 22% 100%

Echipare edilitara : Utilitatile se vor rezolva astfel : - energie electrica prin racord la reteaua existenta - apa potabila, canal racordare la reteaua de apa potabila si canalizare din zona - gaze naturale - nu e cazul - telecomunicatii - nu e cazul Protectia mediului: Protectia apelor subterane si de suprafata Lucrarile proiectate au urmarit sa asigure protectia apelor subterane si de suprafata astfel: - apele uzate tehnologice si de la spalarea platformelor si pardoselilor si spatiilor inchise din cadrul statiei de transfer (platforma betonata pentru descarcarea deseurilor reciclabile, platforma betonata pentru stocarea temporara a deseurilor) sunt dirijate prin reteaua proprie de canalizare si decsarcate in reteaua de canalizare existenta langa DN161B, prin extinderea acesteia; - ape uzate fecaloid menajere provenite de la grupurile sanitare ale cladirii administrative sunt dirijate prin reteaua proprie de canalizare si descarcate in reteaua de canalizare existenta langa DN161B, prin extinderea acesteia; - apele pluviale colectate de pe suprafata platformei betonate precum si apele pluviale colectate de pe suprafata parcarilor si cailor de acces interioare, vor fi dirijate catre un separator de produse petroliere si preepurate. Alimentarea cu apa a instalatiilor tehnologice si sladirilor administrative se va face din reteaua de apa potabila a municipiului Turda. Protecia aerului Sursele poteniale de poluare a aerului sunt: - activitile importante din faza de construcie

43

- n faza de operare, poluani, de la emisiile mijloacelor de transport Sursele de poluare sonor : - n faza de construcie - funcionarea utilajelor de construcie i transport materiale - n faza de exploatare - de la autovehiculele de transport Statia de Transfer este situata la distana mare de receptorii sensibili, astfel c poluarea sonor va fi practic imperceptibil pentru populaie. Perdeaua vegetal inalt din jurul statiei de transfer va asigura printre altele i atenuarea intensitii zgomotelor propagate din zona de lucru a staiei. Protecia solului i a subsolului n faza de construcie calitatea solurilor va fi afectat prin aciunile de scoatere din circuitul natural al terenului i prin decopertarea solului. Datorit msurilor luate prin proiect se apreciaz c nu va exista impact asupra resurselor subsolului. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice In apropierea amplasamentului Staiei de Transfer nu se afl situri din reeaua Natura 2000 sau areale protejate n care s triasc i/sau s se dezvolte plante sau animale protejate. n zon nu au fost semnalate specii de plante sau animale care s aib o valoare economic deosebit (precum vnat, peti, ciuperci, etc). Prevederi n proiect pentru diminuarea impactului asupra biodiversitii Plantarea unei perdele vegetale Prin realizarea proiectului de investiii nu se vor efectua defriri i nu se vor produce modificri ale unor suprafee impdurite, corpuri de ap, mlatini, zone protejate sau habitatele unor specii de plante protejate.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

44

Regulamentul local de urbanism RLU, aferent PUZ, se incadreaza in prevederile RGU aprobat prin HGR 525 / 1996 si ghidul de aplicare al RGU aprobat prin ordinul MLPAT nr. 21 / N / 10.04.2000 . Prescriptiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul PUZ. Capitolul I. Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor 15.Obiectivele ce se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului PUZ vor fi proiectate, construite si exploatate cu pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit. 16.Amplasarea obiectivelor pe fiecare parcela se va face cu respectarea aliniamentului cu retrageri minime obligatorii fata de limitele laterale ale parcelei, cu o distanta egala cu jumatate din inaltimea constructiei dar nu mai putin de 3 m. 17. Pentru fiecare obiectiv se va asigura obligatoriu un acces auto si parcari conform reglementarilor RGU aprobat prin HGR nr.525 / 1996 republicata 18.Pentru fiecare parcel se vor asigura prin proiectare branamentele i racordurile la utiliti. 19.Forma i dimensiunile parcelelor vor respecta prevederile R.G.U. 20.Pentru fiecare unitate teritorial de folosin se vor asigura spaii verzi n proporie de 20% din suprafaa parcelei. 21.mprejmuirile se vor realiza cu respectarea prevederilor R.G.U. Capitolul II. Unitati teritoriale de referinta UTR G: Zona de gospodarie comunala cu suprafata de 2,5 ha. Sunt admise obiective si instalatii aferente zonei depozitului propriu zis cu respectarea normelor tehnice specifice. Se va prevedea realizarea unei imprejmuirii a teritoriului cu o nlime de max. 2,2 m opac i se va prevedea pe conturul incintei o zona de protectie cu o lime de minim 5-10 m realizata din plantaii nalte astfel nct impactul visual s fie minim. POT va fi in conformitate cu proiectele de specialitate. Utilizari premise: compactarea i transferul deeurilor, platforme, alei si drumuri de incinta, spatii verzi de protectie Utilizari interzise: orice alte activitati, amenajari si constructii
45

Conditii de amplasare si conformare a constructiilor: In cadrul zonei de gospodarie comunala se vor prevedea spatii verzi amenajate in suprafata de minim 10% din total, care vor fi astfel amplasate pe conturul incintei astfel incat sa asigure izolarea respectivei functiuni fata de spatiile si functiunile inconjuratoare. Se va asigura distanta minima de 500 m fata de orice zona de locuit.

MEMORIU DE PREZENTARE
4. INTRODUCERE 4.1. Date de recunoastere a documentatiei: Denumirea lucrarii: Plan Urbanistic de Zona SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DESEURILOR , JUDETUL CLUJ STATIE DE TRANSFER GHERLA Beneficiar: Consiliul Judetean Cluj Proiectantul general: Consiliul Judetean Cluj Data elaborarii: 2009 4.2. Obiectul lucrarii

46

Prezenta documentaie s-a ntocmit pentru soluionarea amplasrii n

teritoriu i echiparea tehnico - edilitar a unei staii de transfer din cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deseurilor. Terenul se afl situat n extravilanul localitii Gherla, pe malul drept al Rului Someul Mic. 4.3. Surse de documentare

Sursele documentare care stau la baza prezentei lucrri sunt: P.U.G. +

R.L.U. Gherla, P.A.T.I.C. Gherla Mintiu Gherlii Fizesu Gherlii Sic - Iclod, P.A.T.J. Cluj, P.AT.R. Regiunea de Nord Vest.

2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII 2.1. Evolutia zonei Zona studiat are funciunea actual de teren agricol in extravilan. 2.2. Incadrarea in localitate Zona studiat se gsete la nord - vest fa de localitatea Gherla pe malul drept al Someului Mic, n imediata vecinatate a UTR-ului 8. Terenul alocat pentru construirea staiei de transfer aferente zonei 4 de gestiune a deeurilor este n suprafa de aprox. 5000 mp. Este proprietatea public a municipiului Gherla, inscris in CF 1395, nr.topo1150/1/2.

2.3. Elememente ale cadrului natural

47

Municipiul Gherla este situat n Culoarul Someului Mic. n lunca acestuia i pe versanii abruptului ce despart culoarul de Cmpia Transilvaniei, parial pe conul de dejecie al vii Fizeului. Relieful zonei este tipic de culoar. Cea mai mare parte a oraului este situat n lunca Someului Mic, avnd un relief plat cu o foarte mica inclinare spre nord-est. Lunca este larga de 2-3 km i terasele n numar de 6-7, n mare parte sunt deformate.

2.4. Circulatia Accesul se va realiza din drumul de acces existent la actualul depozit de deseuri neconform din municipiul Gherla. 2.5. Ocuparea terenurilor Terenul destinat realizarii obiectivului este liber de constructii, si are folosinta actuala teren agricol in extravilan. Prezentul P.U.Z. are rolul de a introduce terenul in intravilan cu functiunea de gospodarie comunala. 5.6. Echipare edilitara

Situatia existenta a echiparii cu utilitati in zona studiata se prezinta astfel: alimentarea cu apa - posibilitati de racordare canalizare posibilitati de racordare alimentare cu energie electrica posibilitati de racord alimentare cu gaze naturale nu exista in zona retea telecomunicatii nu exista in zona
5.7.

Probleme de mediu

Relatia cadru natural cadru construit va fi de tip gradual, tranzitia facandu-se prin intermediul unor perdele verzi plantate.

48

Se va prevedea o zon de protecie n vederea eliminrii impactului vizual, cu o lime de 10 m pe conturul incintei. 5.8. Situatia juridica a terenului Conform HCL nr. 26 / 23.03.2009 Consiliul Local al municipiului Gherla a pus la dispoziia judeului o suprafa de 5.000 mp pentru realizarea obiectivului. Terenul aparine domeniului public, fiind n domeniu public in administrarea Consiliul Local al municipiului, inscris in CF 1395, nr.topo 1150/1/2. Destinaia conform prezentului PUZ este aceea pentru amenajare platform deeuri, circulaiei i perdelelor verzi de protecie.

6. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA Prevederi ale PUG Pentru municipiul Gherla a fost elaborat Plan Urbanistic General care a fost avizat i aprobat conform legislaiei n vigoare. Terenul studiat se afla in extravilanul localitatii Gherla, avand functiunea teren agricol in extravilan.

Zonificare functionala Suprafata studiata 5000 mp Aceasta investitie va cuprinde urmatoarele obiective : S. Acces T. Platforma cantarire U. Constructii hala metalica compartimentata pentru deseurilor.

receptionarea

49

hala metalica ce va adaposti instalatia de compactare a deseurilor . V. Drumuri si platforme interioare Platformele betonate de manevrare a autovehiculelor; de incarcare. W. Drumuri exterioare X. Retele de apa si canalizare Retele de alimentare cu apa: Retele de canalizare: Protectia si stingerea incendiilor Y. Retele electrice si posturi de transformare Z. Imprejmuiri AA. Echipamente si dotari Statia de Transfer ce urmeaza a se realiza in municipiul Gherla este cu descarcare directa si compactare mobila. Deseurile sunt descarcate direct in compactoarele mobile care vor fi folosite pentru transportarea lor la Centrul de Management Integrat al deseurilor. Unitatea de tranfer a deseurilor este proiectata cu doua niveluri. In momentul in care compactorul este umplut, acesta este incarcat pe autoutilitara cu ajutorul unui elevator cu carlig si transportat la depozitul central. Un compactor gol ii ia locul celui plin sub palnia de decarcare, si vehiculele de colectare pot descarca deseurile. Prin prezentul PUZ se propune introducerea n intravilanul municipiului Gherla a terenului respectiv cu funciunea gospodrie comunal.

Bilant Zonificare mp Teren agricol in extarvilan Teren ce se introduce in intravilan cu functiunea gospodarie comunala TOTAL 5000 5000 Existent % 100 100 5000 5000 100 100 mp Propus %

50

Protectia mediului Protectia apelor subterane si de suprafata Lucrarile proiectate au urmarit sa asigure protectia apelor subterane si de suprafata astfel: - apele uzate tehnologice si de la spalarea platformelor si pardoselilor si spatiilor inchise din cadrul statiei de transfer (platforma betonata pentru descarcarea deseurilor reciclabile, platforma betonata pentru stocarea temporara a deseurilor) sunt dirijate prin reteaua proprie de canalizare si descarcate in reteaua de canalizare a municipiului Gherla; - ape uzate fecaloid menajere provenite de la grupurile sanitare ale cladirii administrative sunt dirijate prin reteaua proprie de canalizare si descarcate in reteaua de canalizare a municipiului Gherla; - apele pluviale colectate de pe suprafata platformei betonate precum si apele pluviale colectate de pe suprafata parcarilor si cailor de acces interioare, vor fi dirijate catre un separator de grasimi . Apele pluviale conventional curate se vor stoca intr-un bazin, de unde vor fi utilizate la intretinerea spatiilor verzi din interiorul incintei. Alimentarea cu apa a instalatiilor tehnologice si sladirilor administrative se va face din reteaua de apa potabila a municipiului Gherla. Protecia aerului Sursele poteniale de poluare a aerului sunt: - activitile importante din faza de construcie - n faza de operare, poluani, de la emisiile mijloacelor de transport Sursele de poluare sonor : - n faza de construcie - funcionarea utilajelor de construcie i transport materiale - n faza de exploatare - de la autovehiculele de transport Statia de Transfer este situata la distana mare de receptorii sensibili, astfel c poluarea sonor va fi practic imperceptibil pentru populaie. Perdeaua vegetal inalt din jurul statiei de transfer va asigura printre altele i atenuarea intensitii zgomotelor propagate din zona de lucru a staiei. Protecia solului i a subsolului
51

n faza de construcie calitatea solurilor va fi afectat prin aciunile de scoatere din circuitul natural al terenului i prin decopertarea solului. Datorit msurilor luate prin proiect se apreciaz c nu va exista impact asupra resurselor subsolului. Protecia ecosistemelor terestre i acvatice In apropierea amplasamentului Staiei de Transfer nu se afl situri din reeaua Natura 2000 sau areale protejate n care s triasc i/sau s se dezvolte plante sau animale protejate. n zon nu au fost semnalate specii de plante sau animale care s aib o valoare economic deosebit (precum vnat, peti, ciuperci, etc). Prevederi n proiect pentru diminuarea impactului asupra biodiversitii Plantarea unei perdele vegetale Prin realizarea proiectului de investiii nu se vor efectua defriri i nu se vor produce modificri ale unor suprafee impdurite, corpuri de ap, mlatini, zone protejate sau habitatele unor specii de plante protejate.

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Regulamentul local de urbanism RLU, aferent PUZ, se incadreaza in prevederile RGU aprobat prin HGR 525 / 1996 si ghidul de aplicare al RGU aprobat prin ordinul MLPAT nr. 21 / N / 10.04.2000 si in reglementarile curpinse in PUG municipiul Gherla. Prescriptiile cuprinse in RLU sunt obligatorii pe intregul teritoriu ce face obiectul PUZ.

52

Capitolul I. Reguli de baza privind modul de ocupare al terenurilor 22.Obiectivele ce se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentului PUZ vor fi proiectate, construite si exploatate cu pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit. 23.Amplasarea obiectivelor pe fiecare parcela se va face cu respectarea aliniamentului cu retrageri minime obligatorii fata de limitele laterale ale parcelei, cu o distanta egala cu jumatate din inaltimea constructiei dar nu mai putin de 3 m. 24.Pentru fiecare obiectiv se va asigura obligatoriu un acces auto si parcari conform reglementarilor RGU aprobat prin HGR nr.525/1996 republicata 25.Pentru fiecare parcel se vor asigura prin proiectare branamentele i racordurile la utiliti. 26.Forma i dimensiunile parcelelor vor respecta prevederile R.G.U. 27.Pentru fiecare unitate teritorial de folosin se vor asigura spaii verzi n proporie de 20% din suprafaa parcelei. 28.mprejmuirile se vor realiza cu respectarea prevederilor R.G.U. Capitolul II. Unitati teritoriale de referinta UTR G: Zona de gospodarie comunala cu suprafata 5000mp Se va prevedea realizarea unei imprejmuirii a teritoriului cu o nlime de max. 2,2 m opac i se va prevedea pe conturul incintei o zona de

53

protectie cu o lime de minim 5-10 m realizata din plantaii nalte astfel nct impactul visual s fie minim. POT va fi in conformitate cu proiectele de specialitate. Utilizri premise:compactarea i transferul deeurilor, platforme, alei i drumuri de incint, spaii verzi de protecie. Utilizri interzise: orice alte activiti, amenajri i construcii. Condiii de amplasare i conformare a construciilor: n cadrul zonei de gospodrie comunal se vor prevedea spaii verzi amenajate n suprafa de minim 10% din total, care vor fi astfel amplasate pe conturul incintei nct s asigure izolarea respectivei funciuni fa de spaiile i funciunile nconjurtoare. Se interzice tierea arborilor care asigur stabilitatea versanilor. Orice intervenie se va putea face n conformitate cu studiile de specialitate avizate conform legii.

54