Sunteți pe pagina 1din 68

TN ANUL 1970

ANUL XXXVI Nr.362 PENTRU CONSTRUCTORII AMATORI


editat cu sprijinul Ministerului -
Autoritatea pentru Cercetare
.II\'CI:\'TE
ACUSTICE
e l\IICI

n rubrica de
sem-
cteva
sim-
ple propuse n 36 V
"spe-
cial de al revistei franceze
Electronique magazine (nr. 63/august
2004).
Sub titlul "UN CONVERTIZOR
ASIMETRIC/SIMETRIC" (pag. 8) este
unei surse duble
01
CI
"'
..
TRl
ICI
C2 18V
..
......
C3 18V
os
simetrice de 18 V, plecnd de la o ten- "-------------------------1
siune de alimentare de 36 V. Schema are la un amplificator de uz curent un
repetor simetric realizat cu tranzistoare complementare de medie putere.
SORTlE
HP
o
o
r-'r---,r--+----r-... m ....... -..--h-,---o.,
.,.:
... . .

"---'--"-+---''----4-+---,r----o.,
n paginile 1 0-13 este pe larg
unui "AMPLIFICATOR HI-FI
de 30 W RMS (60 W muzicali) pe 8 ohmi".
Schema este cu componente
discrete, etajul final fiind echipat cu o
pereche de tranzistoare Darlington com-
plementare (BDX53C/BDX54C sau simi-
lare) . Amplificatorul are banda de
10 Hz - 40 kHz un n
tensiune de aproximativ 40 de ori.
ntr-un articol separat din
este unei surse
simetrice de tensiune, de 30 V, care se
bine la alimentarea acestui
amplificator .
n fine, mai articolul "UN CREPUSCULAR" (pag. 17-19), n fond un
comutator fotocomandat avnd la un comparator de tensiune realizat cu un amplificator ope-

"
+ CI CI
"
" I #- _'--L
Cu ventilatorul n luptnd ca
cu excesele vremii ale vremurilor) sub care suntem
- dar, ventilator de proprie, cum ne
bine - ncep scurtul
nostru dialog trimestrial cu o veste ntr-un
context de pesimism. Scrisoarea dom-
nule Cristian pe care tocmai am primit-o,
foarte la propriu la figurat, m-a
desc. Sper nu voi reproduce din ea, n
continuare, doar prima ca o acor-
de dv. inimosului colectiv de colaboratori care au realizat,
doresc realizeze pe mai departe revista
TEHNIUM: "Sunt un cititor al acestei minunate pu-
ce face mai amatorilor constructori de
montaje electronice. Nu sunt profesionist n domeniu, dar am
o de lucruri utile cu ajutorul profesorului
TEHNIUM. Se pare mai am multe de aflat,
Help! ( .. . )" domnule noi vom da curs
dv. de a procura schema TESLA
BM 342A (cu tub electronic), dar nu promitem
fiind un aparat industrial nu foarte Poate
aici acest "SOS" al dv. , va n ajutor vreun
colaborator sau cititor al revistei care a avut de a face pe la
serviciu cu acest aparat de
Vestea cu care voisem ncep - dar pe care,
oricum, aflat-o deja, aceste rnduri - este edi-
torul a fost nevoit din nou revistei, din con-
siderente economice legate de costuri tipografice, tiraj, costuri
privind difuzarea etc. Oricum, ca facem haz de necaz,
siguri unui pachet de autohtone de calitate
medi e (ca de astfel de zice chiar
va n curnd din nou "profesorului " TEHNIUM.
mea - precizez este strict o
opinie care nu are nimic de a face cu punctul de
vedere al editorului - "buba" cea mai mare a lui TEHNIUM o
difuzarea. Mie nu mi se pare logic, firesc, corect,
cinstit, probabil, posibil - sau cum altfel putea zic - ca
un mare un mare municipiu pe care le de ani buni
ca mari "consumatori" de TEHNIUM de unde primim acum
semnale revista se extrem de greu, se
n de etc., raporteze la "centru", la RODIPET,
reture! asta cnd nu e vorba de un cotidian, ci de o
Tocmai de aceea cred "este ceva putred n
Danemarca" bucura ca o bine (sau chiar
patronului RODIPET despre
opinie, din cte (foarte) bine nu n
presa
domnule Lucian Buradel, stau la
contacta tel"efonic. Era mai simplu
fi trimis dv. de la nceput (n e-mail) un de tele-
fon la care fi contactat. nu un cititor
fidel al lui TEHNIUM, pentru noi am n mod repetat
acest apel.
pentru colaborarea cU TEHNIUM, pentru
propunerea unui nou articol (sugestie, de fapt) , ca pentru
pe care la o mai trec pe la
domnule Sandu jud.
Bihor) . Pe aceasta din o accept cu o fi
mai ajung pe acolo n curnd, dar cu propunerea de articol nu
e tocmai n m-ar "Injura" cititorii publica
ceva. cu o de dv., cu date
concrete privind realizarea
Alexandru
TEHNIUM septembrie 2006
SUMAR
CONSTRUCTORUL ........... pag. 4-16
Multiplicatoarele de tensiune
Comparatoarele de tensiune
la acumulator
Cumutator comandat de
semnale parazite
Redresor dublu -
Redresor bimodal .
CITITORII ................... pag. 17
Trei montaje industriale
LABORATOR ....... .......... . .. ..... pag. 18-21
de tensiune cu
limitare de curent
la rezistoare!
HI -FI . ........ .. ........ ... .. pag. 22-32
Incinte acustice de mici dimensiuni
inregistrarea redarea
TEHNIUM-MODELISM ....... .... pag. 33
Releu de timp pentru navomodele
.. ... ... ... pag. 34-39
Monitorizarea pozitiei axului
unui motor
N .. ........ pag. 40-41
Mt"canism pentru
animalelor
ATELIER ..... . . .. . ............ ...... pag. 42-45
Telescop mare port abil
Reglarea curentului la
transformatoarele de
LA CEREREA CITITORILOR ........ . ... pag. 46-51
electric
LASER
Verificarea tensiunii de
AUTO-MOTO .. . ............... . ..... pag. 52-65
cu privire la
motoarele moderne
uti lizarea
stroboscopului
Radiocasetofonul FIRST No 556
DIVERTISMENT .. . ...... . .......... .. ... pag. 66
REVI STA REVISTELOR . . . . . . ........ ' .. pag. 67
TEHNIUM
pentru constructorH amatori
n anul 1970
Anul XXXVI , nr. 362, septembrie 2006
Editor
SC Presa SA
Presei Libere nr. 1,
11 , - 33
fiz. Alexandru
Secretariat - macheta Ion
Redaqia: Piala Presei Libere nr. 1,
Casa Presei Corp C, etaj 1, camera 121
Telefon: 317.91.23; 317.91.28 Fax: 222.48.32
E-mail : presanationala@yahoo.com
Abonamente
La orice oficiu (Nr. 41 20 din Catalogul Presei Romne)
OTP: CJementina
Editorul orice responsabili tate
in opiniilor, formulate
in aceasta revenind integral aulorilor.
ISSN 1224-5925
Toate drepturile rezervate.
Reproducerea sau este cu
in scrise prealabile a editorului.
Tiparul Romprint SA
Abonamente la revi sta Tehnlum
K
se pot lace la sediul
se PRESA SA. Prese Libere nr. 1,
sector 1. oficiul nr. 33. Relalij suplimentare
la teleloanele: 317.91.23; 317.91.28 FAX 222.48.32
Cititori i din se pol abona prin S.C. Rodipet SA,
cu sediul in Presei Libere nr. 1, Corp B. Sector 1,
Romnia, la P.D. Box 33-57, la lax 004021 -2224.05.58
sau e-mail: abonamente@rodipet.ro: subscriplions@rodlpet.rosau
on'line la adresa www.rodipel. ro
3

unt n care tensiunea
unei anumite este mai mare
dect cea de redresorul disponibil. O
relativ o constituie folosirea
schemelor de multi pl icare. ne reamintim
faptul la redresorul cu
(analizat n articolul referi-
tor la redresarea curentului alternat iv), tensi-
unea inversil- pe ajungea la valoarea
Uinv= 2 E -J2, deci dublul valorii maxime a
tensiuni i de redresat , n
de blocare, a tensiunii de la
bornele condensatorului. Considernd acum
dioda ca o de tensiune deci pre-
lund tensiunea de nu de pe conden-
sator, ci de pe o de
redresare - conden-
sator, ca n figura 1 a, la bornele
condensatorului C2, pe deci, o tensi-
une de multi-
plicare este n literatura de speciali-
tate Schema Vii/ard.
Deci tensiunea n gol, ce trebuie
o suporte C1 este cu E ..fi, iar pen-
tru C2 va fi 2E..fi Tensiunea pe
fiecare va fi Uinv = 2 E..fi .
Conectnd mai multe celule de multipli-
care, ca n figura 1 b,
care se mai "multiplicator n
se poate o multiplicare de 2n
ori , unde n este de celule.
n acest caz, pe primul condensator,
C1 , tensiunea va fi cu E..fi, iar e.e
toate celelalte condensatoare va fi 2E ../2 .
Folosirea unui blider este
mai ales pentru tensiuni mari.Tensiunea
pe toate diodele va fi Uinv = 2 E..fi .
Capacitatea condensatoarelor va depinde de
curentul de de
pentru tensiunea de care se
ea. Se pot folosi
aproximative de calcul :
C
34Io(n + 2) [ F] 200Io(n + 2) [%]
E Il P = CE
unde 10 este curentul de exprimat n
mA, E valoarea a tensi uni i alterna-
M
U
L
T
1
P
L
1
C
A
T
O
A
R
E
L
E
'----'
C,
o----.
lr
r----I ............ --t .... _---,
II
E
K )2
1a
4
D
E
T
E
N
S
1
U
N
E
8
z
w
E
ilj
a:
::t:
(!)
CI
.5
tive multiplicatorului , n V,
iar n factorul de multiplicare, rezultnd C n
IlF P n procente. Un exemplu de calcul va
fi edificator. presupunem dorim
o tensiune de 1 kV la un curent de
de 1 mA, printr-o multiplicare cu 4,
deci n = 2. E = 100014 = 250V,
34(2 + 2) . [
C=
250
0,544J.LF
= . Folosind
250 V
un condensator cu o capacitate de 0,5 IlF,

200 x [ x 4 0' O . .
p = = 6,4 ' o. capacitate mal
0,5 x 250
mare va
Practic, n lipsa unui
blider, pentru datele de mai sus, tensiunea
va fi cu cca 15% mai mare, sau alt-
fel spus, tensiunea de 1 kV se va putea
pentru o tensiune de
0,85E = 213V la intrarea multiplica-
torului. Desigur, calculul se poate face
invers, pornind de la tensiunea la
transformatorul existent, rezultnd astfel fac-
torul de multiplicare necesar.
a'
"II
t'".,

Uo=2nE
1.
I
I
I
I
I
I
C,
Tr -
rl
1b
TEHNIUM septembri e 2006
,..
--------CONSTRUCTORUL lNCEPTOR--------
n figura 2a este o de dublare
a tensiunii, sub denumirea Schema De/on.
cum se poate observa foarte simplu, ea de
la redresor la care s-a mai
o de redresare a celei de a doua alter-
cu D2 invers de D1. Tensiunile
redresate de cele celule se tensiunea
pe fiind deci Distingem o prin-
ntre cele de dublare a tensiunii
redresate. Schema Villard presupune obligatoriu exis-
unor condensatoare, pe cnd schema Delon poate
principial condensatoare, tensiunile
redresate de cele diode putndu-se nsuma pe
de conectate n locul conden-
satoarelor C1 C2. Practic se folosesc conden-
satoare, aduc asupra valorii trensuinii de
asupra ntocmai ca la redresorul
cu capac iti
Tensiunea pe condensatoare e
din te .
un
)
2a
de
Uo. Practic se
Uc1= Uc2 0,6Uo. Capacitatea conden-
satoarelor este de curentul de de ten-
siunea se poate calcula cu
C1 = C2 = 125/0 [1lF], iar p = 1250 . ...!.E..... [%],
Uo UoCI
10 fiind exprimat n mA, iar Uo n,Y. Tensiunea Uo va
putea atinge valoarea 2E -./2 '" 2,82E, n gol, n
cazul condensatoarelor C1 C2, sau se va
limita la 2E.J2 '" 0,9E, n cazul n care condensatoarele
"
lipsesc, fiind conectate n locul lor numai rezistoare. n
cazul practic, cnd cele condensatoare o
R, tensiunea Uo va avea o valoare
ntre cele valori ex1reme de mai sus,
de produsul RC (a se vedea articolul
"Redresarea curentului alternativ"- paragraful referitor la
redresorul cu RC).. Tensiunea
pe fiecare este Uinv = 2 E -./2 '" 1 ,5 Uo,
TEHNIUM septembrie 2006
unde E este valoarea a tensiunii alternative din
secundarul transformatorului. Valoarea de vrf a curen-
tului prin diode va fi de ori mai mare dect n cazul
redresorului simplu dublare),
Iv = 27<10 '" 710.
Ne putem imagina varianta Delon pentru
redresarea cu n
figura 2b, unde cele perechi de diode, conectate
cu polaritate pot fi privite ca redresoare
diferite, ale tensiuni de pe rezistoarele de
R1 R2, au indicate pe
. ntre punctele A B o tensiune
privim cu figura 2b, vom observa
de fapt cele patru diode binecuno -
cuta punte redresoare, alime
n cur
-
2b
alternativ de
la
secundare a transformatorului, priza medi-
putnd fi Schema de-
numirea de dublor de tensiune, deoarece valoarea efec-
a tensiunii redresate, n cazul redresorului cu
este cu E, iar n cazul redresorului n
punte este 2E, unde cu E am notat valoarea a
tensiunii alternative dintre priza
secundare. modalitate poate fi
practic ca un artificiu de a ten-
siuni simetrice, de exemplu pentru alimentarea amplifi-
catoarelor de la un redresor existent, rea-
lizat schema de redresare cu

Schema Villard are avantajul are un punct
comun cu transformatorului, care se poate
conecta la se la cu
n > 2. Plecnd de la aceste scheme, multiplicatoarele se
mai mpart n multiplicatoare respectiv
acestea din oferind un factor de
mai mic un randament mai bun.
Aparent, multiplicarea tensiunii redresate prin
schemele de mai sus este foarte
dar aceasta "se prin a
de a multiplicatorului, cu
factorului de multiplicare, ceea ce
5
- - --- ---CONSTRUCTORUL --------
Capacitatea conden-
satoarelor depinde
HAL" - WAVE DOUBLEA
[- 1.4 lt EJtlu
el
HALr - WAV[ TRIPLER
CI
de curentul de
iar tensi-
unea de lucru a
acestora poate
cu
ordinul de multipli-
care, de
schema in
T t
CR'
C\ I +
CR'
C",
+

II
.>
9//
+
g/
t t
CAl
C2
2E
R.
,
"
,

.;

.""
CR'
U.:!
" '> "
''3E '>
,
R.
( A)
CR' C", CR'
E ,
L
I I

q :;;
+ +

C R' <; C
"
F'
l ..
2E
" "
( E )

multiplicatoarele nu sunt rentabile pentru puteri mari,
ele fiind recomandabil e mai ales pentru tensi uni mari cu
consum foarte mic (de exemplu, pentru tensi-
unilor de accelerare la tuburile catodice). de
tensiune pe diode trebuiesc luate n considerare n cazul
tensiunilor mici. Randamentul este de
asemenea mai dect la redresoarele normale.
6

CR'

"
CR '
C6
SE
( 8 1
R.
"
t
"
R.
CR'
+
S


'

6E
R,
CR' CR '
t
C1
+ +
CB
"
"
R.
cazul multiplicatoru-
lui n di n figura
1 b, tensi unea pe
condensatoare este
n toate
celulele de multipli-
care, dar la
pe se
a se conecta
un condensator
suplimentar, acesta
va trebui dimensio-
nat pentru a putea
suporta tensi unea
de o
multitudine de
scheme utilizabi le
pentru multiplica-
toare, derivate de la
cele modele
mai sus analizate,
alte care
permit, n diverse
moduri, nsumarea
unor tensi uni ce apar
n de conden-
satoare diode. i n
figura 3 sunt prezen-
tate cteva dintre
cele mai utilizate
scheme de multipli-
care
iar n figura 4,
scheme alter-
preluate din
literatura
radioama-
torilor (QST).
diferite pentru unele
componente uti lizate
n aceste scheme,
de cele folosite
n articol ul referitor la
redresarea tensi u-
ni lor alternative, sper
nu vor constitui un
impediment n
acestor
scheme. De n cazul schemelor din fi gurile
3 4 (astfel preluate din QST/1969), cu E
este 't'Iloarea de vrf a tensiunii alternative,
E = -J2 Erms. (Erms fiind valoarea
Tensi unile mi nime de lucru pentru condensatoare sunt
notate ca miultiplu de acest E.
TEHNIUM se ptembrie 2006
--------CONSTRUCTORUL
Problema cea mai este dimensionarea deci dorim un montaj care
condensatoarelor, care depinde desigur de 20mA la o tensiune de 48V. de
curentul de respectiv de R, de factorul de va fi R = 48V/O,02A = 2,4kQ. De pe grafic
admis. Calcul ul matematic este mult prea C " 1OOIlF. vom alege schema multiplica-
complex, dar salvarea n figura 5, care ne torului cu 4 din figura 4b, valoarea lor va trebui
posibilijatea de a determina, cu precizie, Deci se vor folosi condensatoare de minimum
capacijatea n de de 200IlF. Din de mai sus deducem de ten-
(respectiv, de curent ul de ,.. __________ ...;, ____ .;.. ______________ ""1
de ordinul de multi-
plicare, un factor de
de ordinul a 1 %.
Modul de utilizare a acestui
grafic este descris mai jos.
presupunem dorim ali-
un montaj care con-
curentul 10 la tensiunea
Uo. Se valoarea
de echiva-
R= UoIIo. De pe grafic
o capacitate, la inter-
liniei orizontale cores-
valorii R, cu linia
de pe grafic.
valoare este pentru
schema de redresare monoal-
din fi gura 1. Pentru
multiplicatoarele monoalter-
din figura 3, va-
loare se va cu factorul
de multiplicare, pentru fiecare
condensator. Pentru dublorul
din figura 2 este
direct valoarea
de pe grafic, dar pentru multi-
pl icatorul cu 4 (figura,4b), va-
loarea se In conti-
nuare valoarea tutu-
ror condensatoarelor se multi-
cu factorul
de multiplicare a tensiunii. La
n gol, tensiunea
la multiplicatoarelor va
fi Uogol= n ../2 E, unde revenim
la E pentru valoarea
a tensiunii alternative
multiplicatorului
mai frecvent n
literatura de spe-
cialitate n ana-
li zele de mai sus din prezentul
articol, precum n cel referi-
tor la rederesarea curentului
alternativ), iar n_ este factorul
de multiplicare. In n
n care se folosesc
determinate
graficul din figura 5, pentru
sarcina tensiunea
de va la valoarea
Uo " nx1 ,25E. tensi-
une va trebui cu
pierderile pe diode, care tota-
nxO,7V n cazul diode-
lor cu Si. Un exemplu de calcul
va fi edificator. presupunem
TEHNIUM septembrie 2006
i h' t'UI
4
", )
(!)
Itl H' ::. t.-IJ
t W,l :tf t.

/O
f: 'R1
t::-- ..
Of.
l !clYIJ7
"
<DI


>--
rr.;t L -'lfli& ...... t.'"
I Ull

T'
"
,,, .
-/>,'A\: r
1: :
-r'. 1 I
JT

,-
7
--------CONSTRUCTORUL lNCEPTOR --------
lOk
"""-
5
"
"
"'-
lk
R
Ohmi
"
"
" "
100
......
"""-
"
"-
1'-
10
1000
CJlF
10.000 100.000
siune pe cele 4 diode, u = 4xO,7V= 2,8V. Deci
vom calcula schema pentru 50,2V, rezultnd
50,2V
E= 1,25 x 4 ;: 10V. Deci , condensatoarele C1 C2
vor trebui suporte cel ..fi E ;: 14V, iar C3 C4
de ori mai mult. Diodele vor trebui suporte o
tensi une cel cu 2E. Transformatorul
va trebui furnizeze n secundar o tensiune de 10V.
Calculul poate fi condus invers, plecnd de la tensi-
unea de transformatorul disponibil. pre-
supunem astfel rea a tr,ansforma-
torului are E = 6,3V. Valoarea de vrf va fi ";2 E= 8,9V.
Tensiunea de va fi Uo= 4x1 ,25x6,3V = 31 ,5V. Pe
diode vom avea o de 4xO,7V = 2,8V, deci de fapt
la vom avea Uo= 28,7V. montajul ce se va
alimenta de la acest multiplicator va consuma la 28,7V
un curent de 100mA, de
va fi R = 28,7V/O, 1A = 287 n. De pe gri'fic citim valoarea
de 2.000 1lF. Deci n acest caz se vor folosi
condensatoare de 4.000 IlF, care trebuie tensi-
unea de lucru de minimum 8,9V pentru C1 C2, mi-
T
nimum 18V pentru C3 C4. Practic, pentru acest exem-
plu se ca toate condensatoarele
tensiunea de lucru de cel 25V, pentru a avea un
coeficient de acceptabil. .
in ncheiere, n figura 6 se o de
dublor poate mai n ciuda
de implementare, cu ajutorul unei simple
redresoare, artificiu foarte comod de implementat n
cazul unui redresor n punte existent, a tensiune
dorim s-o sau tensiuni sime-
trice de punctul median al celor conden-
satoare.
Bibliografie
1. REDRESOARE CU SEMICONDUCTOARE, de
Ion Dan AI. Edit. 1975
2. RADIO ENGINEERING, de F. Terman, Edit. Mc.
Graw - Hill , 1947
3. HILFSBUK FUR HOCHFREQUENZTECHNIKER,
de Wilhelm Hassel, Edit. Franzis-verlag Munchen, 1959
4. QST (CD)
5. MANUAL DE de BA Smirenin,
1954
6 +
Cl R
2E
C2
8
TEHNIUM septembrie 2006
--------CONSTRUCTORUL
COMPARATOARElE ____ _
--_de TENSIUNE
Aplicatii n
,
Pagini realizate de fIz. ALEXANDRU
(I.JrmaJe din nf. trecut)
in incheierea acestui serial consacrat compara-
toarelof de tensi une vom trece n cteva
mai deosebite. culese din revistele de profil de-a lungul
timpului Toate avnd la principiile artificiile
prezentate deja pe parcursul serialului, vom limita
comenlali e la strictul necesar.
de obiecte
Schema de principiu din figura 38 un
comparator de tensiune cu histerezis, comandat de
fiind foarte cu cea a comutatoru-
lui electronic fotocomandat prezentat n TEHNIUM nr.
;-
1
L
-

-
,
IRI
R2
b50a
5, 5KO
O!>iorl
opac

R.
H1K{l
t I
______ -.J
IR\
JKfr
4
' M'
S
t
V5
R5
lKQ
documentare, dar nu mi-am notat atunci date referitoare
la componenta CNY36, probabil un optocuplor de
Oricum, cititorii dornici
experimenteze montajul pot folosi un "optocuplor"
realizat din componente discrete, respectiv un LED un
fototranzistor, fiecare nseriat cu o
de limitare a curentului.
Descrierea modului de o las ca
pentru cititorii
Pentru realizarea vor fi necesare cteva
prealabile, pentru a ne convinge n
de lucru dorite dintre LED-ul foto-
tranzistor, nivelul ambiante etc.) se poate folosi
+'12'1


1<
I R.I
I N-lOl

,
T
R7
2N221 9
lG
L
ma
n
38
,....i....
Re
R;
1,3.K{l
CNYJti
1001<(]
..
OM
.

OIl 2J.7 plni
J.
412005. pag. 5-6, fig. 30. De data aceasta, etajul de
a releului este realizat cu tranzistor de tip
NPN. ceea ce releul va (T va
. Ira i n atunci cnd amplificatorului
va bascula n starea de "sus".
Pentru aici - de obiecte
apace - releul va fi unul echipat cu contor mecanic.
Astfel de relee se mai de ocazie prin trgurile de
vechituri, dar trebuie tensiunea de
aceasta este sensibil mai de 12 V (eu
am procurat exemplare cu la 4,5
V). in serie cu bobina releului va fi o
de limitare a curentului.
Traductorul din divizorul de comparat poate fi un foto-
tranzistor uzual, de exemplu de tip ROL31 sau ROL32.
Eu am pe n sursa de
TEHNIUH septembrie 2006
un fascicul de sau este nevoie
cu receptor n
(trimerul) R4 la ajustarea
tensiunii de astfel nct se o sensibi-
litate de fluxului luminos de
Mai precis, cu fluxul neobturat de obiec-
tul opac, releul trebuie fie n repaus, dar foarte
aproape de pragul de
Trimerul R6, care n final se poate nlocui cu o rezis-
permite ajustarea a histerezisului, ast-
fel nct releului fie Valoarea lui se
va tatona n plaja 50 kO-250 kO.
Tester
Schema din figura 39 o a com-
paratorului cu anume un tester pentru
sortareaJmperecherea unor componente electronice
9
--------CONSTRUCTORUL
,-----.----t----,.--o() +u
39
12V slab.
4
11
Dz,
PL5V1Z
5 AC 1
+
u.
DZ2
PL5V1Z

10KO
11. 1N<l- 148
2. PA741
DIL 2.7 pini
sau a unor surse de tensiune. De exemplu, montajul
poate fi folosit pentru sortarea dintr-un lot mare
de exemplare, a lor care au valoarea
ntr-o Rl-R2. De asemenea, el se
poate dovedi util pentru sortarea miniacumulatoarelor n
de tensiunea la borne etc.
Principiul comparatorului cu a fost prezen-
tat pe larg n TEHNIUM nr. 2/2005. In de
cele prag uri de tensiune Upl Up2 care delimi-
fereastra sunt reglabile independent, orientativ n
plaja 0+5 V, fiind din tensiunea de alimentare U
= 12 V cu ajutorul celulelor de stabilizare Rl, Dz1 , Pl
respectiv, R2, Dz2, P2.
Pentru a indica n care se Ux n
raport cu ''fereastra'' de tensiune Upl-Up2, la a
fost conectat un LED, n serie cu o
de limitare a curentului. Din principiul de a
acestui comparator LED-ul va fi stins atunci
cnd Ux se n interiorul ferestrei, pentru
Upl <Ux<Up2, respectiv, va fi aprins pentru Ux situat
n ex1eriorul ferestrei , deci cnd Ux<Upl sau Ux>Up2.
Constructorului amator dornic reali zeze un ast-
fel de tester nu-i mai dect (din
Pl P2) Upl Up2 ale ferestrei , n
de plaja de explorare Ux De exem-
plu, el vrea sorteze, n de starea lor de
gradul de un lot de miniacumulatoare Cd-Ni
de 1,2 V/O,75-0,95 Ah, ferestrei pot fi luate
Upl = 1,2 V Up2 = 1,4 V. TrebUie reamintim
tensiunea electromotoare (tensiunea la borne "n gol") a

10
40
TORl rtfI"- T C,

(
-----
TDR2 C2
------1' SOnF
CI,
710
9
10KO
T,
2NJJ92
12V
-12V
TEHNIUM septembrie 2006
"
---------CONSTRUCTORUL ---------
unui miniacumulator poate n limite normale
chiar acumulatorul are un grad avansat de
care_ De aceea. concl udente sunt n
(sau - mai bine - n gol n motiv
pentru care acumulatorul de testat va fi pus debiteze
un aaenI de de de cca 50 mA, printr-o
rezisler$31 la borne. O con-
este se n prealabil un soclu
pentru !Il miniacumulator (Ia nevoie, unul pentru
la care se terminalele unuia dintre
Apoi, sodului i se prin intermediul
de (care
poate li m bec de 8-12 V/0,2 A), ceea ce va permite
tes!aree n n gol, iar n final i se vor
lire terminate cu "crocodili", pentru racor-
darea la bornele Ux ale testerului.
se realizarea testerului pentru sortarea
tnOf razistenje, se va face n prealabil un mic calcul
apliOximaliv, in de a lui Rx
R ...

R2
I

51<
0
1
2./1<1') 6,j!KD
+
Ajz

Schema din figura 40, pe care o reproducem
rat doar pentru completarea ariei de aplicabilitate a com-
paratoarelor de tensiune cu un exemplu din comun,
a fost de revista Popular Electronics
n iulie 1977. Ea a fost pentru automatizarea
de captare a energiei solare prin panouri cla-
sice, avnd ca scop comanda de punere n a
unor suflante pentru realizarea transferului de energie
atunci cnd temperatura panourilor solare colectoare
devenea sufiq)ent de mare n cu temperatu-
ra In fond, este vorba despre un comparator
de tensiune comandat de pe care con-
structorul interesat l poate adapta unor
mai "actuale". Nu am modificat cu nimic schema origi-
dar este bine o cu un ochi critic,
eventual o De
polarizarea bazei tranzistorului 01 cu R4 de 10 kO pare
(nu ce factor beta o fi avnd 01, nici ce
41
5, R9
....
Al
..... -,
)1( CI .....
6800
LfD,
).R1
10ICO
Rl
1
R,s

A2
RHl


3,91<0 1000
rY- .
siiim
.....
ILO,

' Ra
b
Aj, AjJ

101<0
!.!.!..
2.2;1(1} 1KO
V'
R.
I
RtI
:l,7I(O 2,2KD
(N
de plaja de abatere pe care ne-o propunem. De exem-
presupunem dorim dintr-un lot
mare de avnd valoarea de 1 kO,
pe acelea care se n plaja de 5%,
950 0<Rx<1050 n.
aceste praguri de trebuie fie
"traduse" n cele praguri de tensiune ale ferestrei
comparatoru!ui, Up1 Up2, lucru care se poate
toar.a sOlpIu "injectnd" prin Rx de testat un
arrenI constant 1, de valoare convenabil Pentru
exernpU dai. I = 3 mA, Up1 = 950
Q-3mA = 2,85 V Up2 = 1050 n3 mA = 3,15 V. O ast-
fel de de curent constant poate fi cel mai
simplu folosind un tranzistor cu efect de cmp din seriile
BFW10, BFWll sau similare.
TEHNIUH septembrie 2006
.
.....
68C1l
LID.!
curent primul releu, conectat ca n
colectorul De asemenea, diodei n
antiparalel pe bobina releului poate distruge tranzistorul
de la prima eliberare a releului,
folosi tranzistoare uzuale gen 2N2219 sau 80139.
Interesant este, n schimb, aranjamentul celor divi-
zoare de intrare - de de comparat - unde
TDR1 TDR2 dependente de
sunt, termistoare, care, aflndu-se la dis-
de montaj, au fost de even-
tualii de n firele de
conexiune, prin introducerea condensatoarelor C1 C2
(ct mai aproape de comparatorului CI1 ) ..
n exemplul dat, printr-o pereche de contacte de
lucru normal deschise ale releului din colectorul tranzis-
11
--------CONSTRUCTORUL
torului Q1 se unui al doilea releu
"de un contactor alimentat la 24 V, motiv pentru
care acestuia i s-a o de
-12 V, care se cu cea de + 12 V ce ali-
comparatorul.
Indicator de cu trei
Pentru scopul propus aici - ba chiar pentru mai
mult de trei - la ora circuite integrate
specializate, nu trebuie li se mai adauge dect
LED-urile indicatoare, divizoarele de intrare sursa de
alimentare. Realizarea unui astfel de montaj nu este
pentru constructorul care tre-
buie doar procure respectivul integrat, numere cu .
pinii execute corect cele cteva lipituri

In schimb, schema n figura 41, cam
ceva mai bine principiul de
a unor astfel de indicatoare multi stare.
In este vorba despre extinderea pentru trei
a comparatorului cu folosindu-se n acest
scop trei amplificatoare (n loc de
precum un aranjament adecvat de interconectare a
divizoarelor de intrare. Unul dintre avantajele montajului
este acela un singur traductor de tempe-
termistorul Rth, cu coeficient negativ de
lui scade cnd temperatura
viceversa).
schema n sine nu pare foarte
proiectarea ei pentru cele trei de indicare dorite
este cu nu numai pentru construc-
torul Practic, ajustarea se ncepe,
alegerea termistorului Rth, prin
n punctul A pentru diverse temperaturi ale mediului
ambiant supravegheat.
presupunem, de exemplu, punctu-
lui A de masa OV), VA, l-am ajustat la 4 V pentru
temperatura de 18,5C a rezultat de 5 V la 19,5C. n
acest caz vom aplica inversoare a
A 1 Vref 1 ; 5 V, iar neinversoare a
ului A2, Vref 2 ; 4 V. Rezultatele
acestei alegeri sunt
tOC> 19,5C, neinversoare a
lui A1 5 V, S1 a acestuia
n starea de "sus", deci LED1
tOC<18,5C, neinversoare
a lui A 1 inversoare a lui A2 sunt sub 4 V, deci
S1 a lui A1 n starea de "jos", ceea
ce duce la stingerea lui LED1, iar S2 a lui A2
n "sus", ducnd la aprinderea lui
LED2.
n fine, temperatura tOC se n inervalul
18,5C-19,5C, punctului A va fi ntre 4 V 5
V. In acest caz S1 S2, ale lui A1 respectiv,
A2, n starea de "jos", ceea ce
duce la stingerea lui LED1 LED2.
Dorim ca n din - numai n
aceasta! - se LED3. In acest scop dispunem
de posibilitatea de a varia din punctul B.
S 1 este "sus" (9V)
S2 este "jos" (OV) sau viceversa,
punctului B este VB ; Ua/2 ; 4,5 V; S1 S2
sunt ambele "jos" (OV), deci 18,5C<tOC<19,5C,
punctului B este Va ; OV.
Prin urmare, pentru propuse
este suficient pe intrarea neinversoare a lui
A3 o tensiune de Vref3 ntre zero
4,5 V (de exemplu, de 2,5 V).
Revenind la schema de principiu, din
semireglabilul Aj1 se VA, iar din
semireglabilele Aj2 Aj3 se punctele de bas-
culare pentru A 1 respectiv, A3.
.., ..,
S lJ S;-\ () 1 F 1\ 1 i \ I J f\
)
LA ACUMULATOR
Montajul propus n continuare -
o de aproximativ
6,5 V, la un curent maxim suportat
de cca 200 mA (dar care poate fi
extins, cu minore n
la 400-500 mA) -
un accesoriu util pentru
constructorii amatori care experi-
montaje echipate cu
amplificatoare ndeo-
sebi circuite de automatizare al
element final de este
un releu electromagnetic.
Schema este ea a mai
fost n revista TEHNIUM
n diverse variante, iar un exemplu
recent de a ei este sem-
nalat chiar n de la
rubrica "Revista revistelor".
Particularitatea variantei propuse
12
n primul n
folosirea pentru alimentarea monta-
jului a tensiunii continue de cca 13 V
(practic ntre 12 V 14,5 V) de la
bornele unui acumulator sertizat cu
plumb-acid sulfuric de 12
VR,5 Ah.
schema prin eliminarea grupului
transformator - punte redresoare -
condensator de filtraj,
astfel realizarea unui montaj de mici
dimensiuni (ntr-o de dimen-
siunile unui pachet de
autonom, deci portabil.
Principiul de are la
divizarea a tensiunii
U1 de la bornele acumulatorului
folosind un amplificator
AO de uz general.
nalului un repetor pe emi-
tor simetric, realizat cu tranzis-
toarele complementare T1-T2, ale
sunt
inserate n bucla de
a AO. n felul acesta, din
punctul comun al emitoarelor, apli-
cat inversoare, va "copia"
(repeta) aplicat
neinversoare a AO prin divizorul R2-
P-R3. Acest care trebuie
fie teoretic din tensi-
unea U1, poate fi doar orien-
tativ folosind un divizor R1-R2 (deci
P) cu valori egale pentru R1
R2. n nesimetria
dintre valorile tensiunilor
de ale AO n starea de satu-
cea De
aceea am introdus trimerul P n con-
ajustarea
TEHNIUM septembrie 2006
---------CONSTRUCTORUL lNCEPTOR---------

6,&1
U,-lJV
Ae.tm.12V
(l2V-14,5V)
N:J_jtA74 1
+
:::
100pf
2&1
llIL 2x7 pin!

6,5\1
lui unei
simetrii foarte bune a tensiunilor de
+U2 -U2. Ajustarea
cu sursele U2 n gol
este simetria
du-se n
Pentru - dar nu numai
- am completat sursa cu cele trei
indicatoare cu LED-uri de culori
diferite, dintre care cel albastru (A)
l-am recuperat de la o
Pe ct posibil, tranzistoarele TI
T2 vor fi "mperecheate" fac-
torul de amplificare beta, care este
indicat fie de cel 50-60 la
curentul de dorit, de maxi-
mum 200 mA, n caz contrar putnd
fi ajustarea (reducerea)
valorii comune de
R4. Oricum, valoare va tre-
bui - simultan cu diminuarea
a valorii lui R5 = R6 -
se va opta pentru un curent maxim
de mai mare, orientativ
la 400-500 mA. Cu att mai mult, n
acest din caz avem interesul
tranzistoare cu beta
mare, pentru a nu solicita un curent
de excesiv, care ar putea
mecanismul intern de
la a
AO.
Tranzistoarele TI T2 vor fi
echipate cu mici radiatoare n
de "U" (cca 6-8 cm
2
), realizate din
de aluminiu.
in fine, precizez tensiunile
U2 astfel nu tocmai
TEHNIUM septembrie 2006
uzuale, permit experimentarea n
bune a unor montaje cu
amplificatoare ndeo-
sebi a acelora care au ca element
final de un releu electro-
magnetic cu tensiunea de lucru de
12 V. De fapt, tocmai nevoia de a
experimenta comod un astfel de
montaj m-a determinat rea-
lizez
CO.\ILTATOR CO.\IA\OAT
de SEMNALE PARAZITE
Un astfel de comutator (indicator)
se adeseori foarte util n
laboratorul constructorului amator -
dar n general, la casa omului -
pentru el poate indica suficient de
sensibil zonele sau locurile "punc-
tuale" dintr-o unde
semnale electromagnetice parazite
de ce un
anumit nivel. Aceste semnale
parazite provin, n majoritatea
cazurilor, de la de alimentare
cu tensiune (cu
de 50-60 Hz), prin n
mai ales atunci cnd sunt
consumatori mari, dar adeseori de
la consumatori electrici care
nu sunt cu sisteme efi-
ciente de antiparazitare. Desigur,
experimentarea unor montaje elec-
tronice sensibile din acest punct de
vedere poate fi mult sau
chiar ntr-o astfel de
Pe de parte, cei care
locuiesc n apartamente de bloc
avnd
direct tuburi) n sau
chiar n de beton,
foarte bine ce sentiment de
de fiecare cnd au de
un cui sau de un
n sau n tavan. Pentru
la preluarea apartamentului
nu li s-a oferit traseelor
urmate de cablurile de iar o
deteriorare a acestor
cabluri ar nsemna eforturi cheltu-
ieli foarte mari pentru remediere.
Montajul propus este
din trei blocuri, anume: un
amplificator de semnale alternative
de nivel foarte mic de
o de redresare-fil-
trare un etaj de amplificare n
curent, avnd ca un releu
electromagnetic.
13
---------CONSTRUCTORUL
Blocul de amplificare este rea- 1,5+ 10 kO). Dioda D2 a tranzistorului implicit la
lizat cu un amplificator tranzistorul mpotriva tensiunilor releului, sem-
(AO) de uz general , de tip 741 inverse de produse de prin stingerea LED-ul ui verde
WA741 , IlA741 etc.) sau simi lar, ali- bobi na releu lui la ntreruperea aprinderea a LED-ul ui
mentat cu tensi unea de curentului prin ea.
6 V. Pentru a se putea regla fin Pentru indicarea (nefi- Cu reglajul de offset atent efec-
pragul de sensibi litate - care n pe se poate folosi un tuat, montajul va fi de
acest caz poate fi "mpins" la LED, alimentat de la una din tensiuni sensibi l, comutarea releului putn-
cca 1 mVef - amplificatorului opera- (+6 V sau -6 V) sau de la tensiunea du-se produce la simpla apropiere
i-a fost introdus reglaj ul de de 12 V, printr-o pereche de a minii de el. Pentru a putea fi
offset (trimerul R4, n contacte de lucru normal deschise folosit concludent, montajul va trebui
De asemenea, ale releul ui nseri at cu fie ncasetat ntr-o cutie
pentru a se sensibilitatea de o de limitare a la care
intrare, la punctul "cald" al se ___
fie racordat un fir conduc- respectiv cca 680 O pentru 12 V).
tor terminat cu o materializa- Mai sugestiv este se
printr-o de cu folos e a s c
de centimetri
fN
Celula
sare-fi ltra
de redre-

re
1
{
,J., Re

';: C, 101<0
'.
,,7jJf
\,
1" "'
Oll

R5 \
loeo
rod
lo l'
eleet
Rl
\0
,.0 ;;9

l....r J
1 ,zI< O r-
':l'

HlItl
48
0 1
2
>
..
101<0
II,J., R4
\ ","00
7
,J.,
R\
R3()\(0
,1\001<0
\, \0
...
es t e
a di n com-
ponentele D1 C1. ama-
torul n blocul
un tranzistor de tip NPN n
locul celui PNP indicat, desigur, celu-
la de redresare-filtrare va fi ea
(D1 n sens invers, iar C1
pus cu plusul la catodul lui D1
la RS cu minusul la borna
de -6 V).
Blocul de ampli ficare n curent
pl us este, cum spuneam,
un etaj de amplificare n curent rea-
lizat cu tranzistorul T, care are ca
releul electromagnetic ReI.
in de factorul beta al tranzis-
torului folosit, se rezis-
RS R6, care divi-
zarul de polarizare a bazei (RS - n
plaja 1 +5 kO, iar R6 - n pl aja
14
\ 01<0
\,joli
aat
.....
LED-uri
indicatoare: unul verde,
care indice starea de repaus a
releul ui (deci, comandat prin con-
tacte normal nchise) unul
care ilumineze cnd releul este
(comandat prin contacte
normal deschise).
Reglajul de offset se
prin ajustarea a trimerului R4,
astfel ca n repaus amplificatorul
se afle cu ct
mai aproape de limita n sa-
Practic, se
grosier cursorul lui R4
pentru a stabili zona de comutare,
apoi se fin nainte napoi
la limita la care LED-ul verde mai
apri ns. in aceste
cea mai a
negative din baza lui T,
de detectarea, amplifi carea,
redresarea fi ltrarea semnalelor
parazite, va duce la intrarea n con-
i
.J 2"'29
05

-
r <...,. ) ReI rn"
.... 12\1/
40
.J}
l-o
rac ordat (printr-o
pereche de mufe
fi rul cu placa "electrod" (senzor).
Masa sursei de ali -
mentare va fi galvanic la
ecranul cutiei, respectiv la cutia care
montaj ul , aceasta
este Printr-un ori fi ciu
ntr-unul di n panourile cutiei va fi
asigurat accesul, cu o la
cursorul trimerului R4, pentru
reglajul offsetul ui. efectuarea
a acestui reglaj, releul trebuie
comute ferm n starea
la ati ngerea cu mna a senzor
(desigur, prin jur o
nu cu montaj ul
ntr-o Faraday") .
O de
de tensi une (de cca 6,S V) care se
perfect la alimentarea
montaj ului descris - mai ales pentru
faptul nu este de la
- este chi ar n
a de
TEHNIUM se ptembrie 2006
---------CONSTRUCTORUL ---------
Constructori i amatori
de domeniul HI-FI, de experimenta-
rea amplificatoare lor de
n general, folosesc
frecvent surse duble de tensi une de
genul U, surse
simetrice n raport cu o de

zero (OV, Gnd,
etc.). Pentru a se o efi-
aceste surse
se aproape exclusiv
folosind redresarea
a unor tensi uni alternative egale,
furnizate fi e de
secundare identice
de spire, conduc-
A
DLBLl' -

DUBLA
PR
Sig
BA/40OV

U21
12VN
N
tor) ale unui transformator unic
de fi e de transfor-
matoare de identice. O
mai pentru
n acest domeniu o
220VN Ne - + +15V

N
Un
U
12VN
CJ:L--

e a
are
r la
unt
lui).
i la

realizarea respectivei
surse duble atunci cnd trans-
formatorul di sponibil are doar p
la punctul de nseri er
celor secund
identice, acces din exterio
terminalele "libere" (care s
conectate n interiorul bobinaju
Am primit mai multe
referitoare la opt
n astfel de pentru aiCI se
poate cu costuri deloc
neglijabile. un construc-
tor neavizat ar fi tentat redreseze
fiecare din aceste tensi uni
secundare cu cte o punte
redresoare, "lege"
nserieze) cele tensiuni
redresate, iar n final monteze pe
fiecare tensiune conden-
satoarele de filtraj cuvenite. reco-
mand singuri de
incorectitudinea acestei
desigur, nu experimentnd-o (pentru
este pentru montaj !) ,
ci doar desennd schema
prin
diodele celor redresoare.
Una dintre posibile n
acest caz - nu zic
dar personal nu cunosc alta mai
- este n schema
Ea mi-a fost de
un articol relativ recent n
revista "Electronique ma-
gazine', nr. 63, august 2004, pag.
14-15, intitulat "Un alimentator dublu
simetric 30V+30V-l A pentru amplifi-
cator HI-FI". Exemplul dat
este dimensionaf' pentru un trans-
formator frecvent ntlnit, avnd
secundare identice
de cea 12V, la un curent maxim
suportat de cca 2A. astfel,
cu o @rare (Cl, C2, plus
C3, C4 pentru suprimarea compo-
nentelor de o
TEHNIUH septembrie 2006
Tr.
220V/2x12V-2A
de cca 15V/2A la
cca 17V n gol), nu numai pen-
tru alimentarea unor amplificatoare
audio, ci ca de 15 V sau de
30 V pentru laboratorul propriu.
Este de observat
O. lI'F 4700/'f
35V
OV

+

O.lI'F 4700/'f
35V
15V
prin diodele
redresoare) avem de a face
cu redresare pentru
ambele tensiuni secundare U21
U
22
nu mai probleme cu
oDllnerea punctului de OV.
llE O [{ ES() I{
BIMODAL
n revista TEHNIUM nr. 6/2001,
pag. 8, am sugerat constructorilor
un aranjament care per-
mite selectarea ntre moduri
de redresare folosind trans-
formator punte
redresoare, prin simpla basculare a
unui comutator dublu cu
(6 Reamintesc n figura
1 schema acolo, cu pre-
cizarea montajul a fost "gndit"
pentru a putea folosi n moduri
distincte a
transformatorului, din
identice, L21 L22
conductor, ae spire),
legate n serie n sens de
re, cu acces la priza medi-
Pentru simplificare,
cu U = U21 = U22 valoarea
a celor tensiuni secundare
cu I - intensitatea a curen-
tului suportat de secundar,
celor Fiind vorba de
alternativ, U I vor fi expri-
mate, ca valori eficace.
Pentru redresarea acestor tensi-
uni U21 U22 mai multe
varianfe posibile, dintre care
sunt de mai mare interes practic
ca atare, mai redresarea
n punte a ntregii tensi-
uni secundare 2U respectiv,
redresarea cu
a tensiunii secundare "pe
U. Este de observat
aranjamentul propus in figura 1
configurarea selectarea
15
---------CONSTRUCTORUL
Slg
Ne
Tr.
22OV/2.12V-2A
K
acestor moduri de redresare,
prin simpla basculare a comutatoru-
lui K. Tensiunile redresate 2U,
respectiv U, sunt aplicate la bornele
de unde va fi rezis-
de Rs, cu

Personal m-am bucurat de
a mea am
aplicat-o n laboratorul propriu, dar
la scurt timp i-am descoperit un nea-
juns destul de care m-a
determinat revin asupra montaju-
lui , propunnd celor o cale
de remediere.
Problema intervine
atunci cnd dorim (se impune) fil-
tensiunile redresate. Bornele
de fiind comune pentru cele
moduri de lucru avnd
polaritate, filtrarea se poate
face simplu, de exemplu prin
conectarea unui condensator C cu
capacitatea suficient de mare n
paralel cu cu
respectarea Tensiunea
v,a avea, valoarea
de vrf . ./2 U sau 2../2 U, factorul
..fi. '" 1.41 reprezentnd, cum se
raportul dintre valoarea de vrf
valoarea eficace. De exemplu,
pentru U ; 12V, tensiunea
va avea valoarea de vrf
de cca 17V, respectiv de cca 34 V, n
de modul de lucru selectat.
Aceasta va trebui
alegem condensatorul de filtraiC cu
16
K
( +)
(-)
1
comune de
(blee-
ding). care asigure
conden-
satorului C de la ten-
siunea de vrf
la cea n inter-
val de cteva se-
cunde. Evident, con-
sumatorul Rs pentru
tensiunea va fi
racordat la bornele
-12V(a)
"Cu priz6
de numai
scurgerea acestui
interval de timp .
Mai
mi s-a

pe care o
propun n figura 2,
anume de a separa


"fn punte"
2
"'-00'1
bornele minus

celor tensiuni
redresate,
borna plus,
care va deveni astfel
borna OV. Aranja-
-24v(b)
mentul din
poate fi mai ve-
rificat de even-
tensiunea de lucru de cel
35V, preferabil de 50V.
Necazul survine atunci cnd
selectorul de la tensiunea
2U la tensiunea U, respectiv..de la
tensiunea de vrf (n gol) 2 ../2 U la
tensiunea ..fi. U, n de mai
sus de la 34V la 17V. la
selectarea tensiunii de 17V, conden-
satorul se la 34V
(n de
de la modul de lucru precedent.
Acest surplus de I de
tensiune nu se poate n
sens invers prin redresor, dect n
timp ndelungat, prin curentul de
al condensatorului prin
ai diodelor din
punte. Pe de parte, nici noul
consumator R2, adecvat tensiunii de
17V, nu-I putem racorda la bornele
de deoarece s-ar putea nu
suporte acest de 34V, mai
ales avem de a face cu un
condensator de filtraj C de capaci-
tate mare (mii de microfarazi) .
desigur, ca ntot-
deauna n Una dintre
ele ar fi separat fiecare
consumator Rs dorit cu un conden-
sator adecvat ca tensiune
respectivul
grup la bornele de numai
selectarea din comutatorul K a
modului I tensiunii de lucru. O
poate fi conectarea n paralel
pe condensatorul C a unei rezis-
tualii
vor fi figurate pe
schema diodele componente.
Dezavantajul noului aranjament
doar n introducerea unei
borne suplimentare de
Avantajul- prentmpinarea
deranjante I periculoase descrise
mai sus, atunci cnd se
redresorul de la tensiunea la

In acest nou aranjament, fiecare
dintre cele tensiuni redresate
poate fi independent "pe
limba ei", folosind conden-
satoare separate, CI C2, adec-
vate ca tensiune de lucru capaci-
tate, conectate ntre bornele notate
pe - 12V+OV -24V+OV.
cum se din
schema noului aranjament propus,
modificarea doar ntr-o
conectare a pinilor comutatorului K,
deci constructorii amatori care even-
tual realizat deja vechiul mon-
taj nu au dect corecteze cone-
xiunea evident,
monteze o de
pe panoul al
redresorului bimodal. pentru -
n general - amatorul repede
unui montaj realizat
(pentru imediat altele,
mai interesate), este indicat se
noteze pe panoul redresorului pola-
tensiunilor de sem-
comutatorului K
(de exemplu, "U" "2U").
TEHN'UM septembrie 2006
----------CITITORII
La nceput de an m-am gndit montaj permite aplicarea ntregii ten-
scriu cteva rnduri T RE 1 siuni pri n
urez succes n "1", care este sincron cu "P", sau prin
activitatea dv. si traditionalul "La "P", care
MONTAJE permite vari atia de la o va-
Iof.-am gndit v trimit trei loare la o
montaje pe care l e-am " extras" BTA 06/600 C=6 A - 600 V. Se pot
(ridica/schemele) de la unele pro- INDUSTRIALE att motoare electrice, ct
duse industriale. becuri la 250 W, sau se poate
avea si eu o puterea prin unui
putea pune n radiator de cca 15 cm
2
, n de
cu cineva care are scheme de la CONSTANTIN puterea triacului.
apa rate de t in dus tria le ______ .....
care s-au produs n Romnia
n 1989 (acum cred nu se
mai produc). Eu am intrat n pose-
sia a si la unele am
rost de scheme, dar la unele nu
am putut face rost. Aceste
aparate s-au casat de la

Vari at or de tensiune pentru
(fi g.1)
Acest montaj a fost "ext ras" (ridi
cat) de pe o "Made n China"
sau din alte Am
depanat o i-am introdus o sigu-
Consider
narea montajului se
nristorul origi nal era de tipul XL
1225 am montat unul echivalent
de tipul PO 102/400 V; 0,8 A; 200.
VA; BT 149-1 A/400V. Nu trebuie
puterea becului de 100 W.
. se va experimenta acest mon-
taj se va folosi un cu
axul din plastic sau unul cu axul
metalic cu buton din plasti c.
Variator de putere pentru aspi-
rator de praf 1500W (fi g.2)
Acest montaj a fost "extras" (ridi -
cat) de pe un aspi rator de praf la
care s-a defectat motorul din
mot ive economice s-a recuperat
numai variatorul s-a extras
schema.
Se va folosi un radiator de 15 cm
2
.
din de AI, grosi me 1+2,5 mm.
DB 3 - diac cu caracteriti ci
apropiate de ale celor fabricate la noi.
BTA 12-600 B are
caracteri stici: 12 A600 V.
se va pune n
de puterea
Diacul triacul se n
magazinele de special itate la
acceptabile. Se va folosi un
potenpometru cu ax din pl astic sau
cu buton din plasti c.
Variator de (fig.3)
a fost
dintrun montaj de la o
de de ger-

Puterea motorului electric care o
este de cea 250 W. Acest
TEHNIUH septembrie 2006
1
s r-----------,

! FO,5A
ma. 100W{60W)
FI,
5000
p
4701(!l
220Vcc
5
7,0,
r-- --- --.,
I
I I
r
I
I
I
I
L
P
5D01<D
B
A
681<0
c
p
4.11MOO7

Jioln
DB3
C 2Jfi8JJ
.lj
l J'-r/SfN
A,
T
BTA12
6VOB
S
IA
B1:ADI;
500C
J
""'.
2SOW
mo.
I
i
T
XL1225
P0102
2
O
'L .,
,0,2 Al C
'f\ T", a,
3
17
l l,.
AL
G,
'),
'II

DE TENSIUNE
'"
REGLABIL J
Stabilizatorul prezentat n figura 1 are la
circuite stabil izatoare liniare integrate de tip LM
123, 323, 7805 etc. Se aceste integrate
stabilizatoare de +5 V pentru ele se ntlnesc
mai des i n dar se pot utiliza ori ce fel de
integrate cu tensiune cu 3 terminale. Limitarea
curentului este cu stabilizatorul S1,
conectat ca generator de curent. LM323 un
curent maxim de de 3A. Pentru reglarea
curentului se poate utiliza un (Ia
mici , de exemplu pentru 1 A, puterea
trebuie fie de minim 5W) sau
1
.
o,:' ==
Ing. CORNEL
mai multe selectate de un comutator cu
mai multe Valoarea se cal-
formula I = Us/ R sau R = UsI I, unde
I = curentul de maxim care se la
stabilizatorului , Us = tensiunea de la
circuitului integrat S1 . in cazul de Us =
5V, iar pentru un curent de: 50mA-R = 100n/O,25W;
100mA-R = 50n/O,5W; 250mA-R = 20n/1 ,2W;
500mA-R = 10n/2,5W; 1 A-R = 5n/5W; 1,5A-R =
3,3n/7,5W; 2A-R = 2,50/10W; 2,5A-R =
2n/12,5W; 3A-R = 1,6n/15W. Sursa de tensiune
este din regulatorul S2 (LM 323).
., .
. , .
3
R
fU O R
1
==cs .,
7 ' , .. C
Cii _..!. C4 .J
47ClE/1'" ;:::: ;::::: luf/l5Y I
=;= c.
I 0,111'
18
TEHNIUM septembrie 2006

: U LIMITARE DE CURENT
[)E LA ZERO VOL
identic CU 51 (trebuie suporte curent de
regulatorul 53, care poate fie un re-
guIator cu un curent mult mai mic (O,5A), conectate
. . ermedi ul Pl. Curentul pri n
potentiometrul de reglaj Pl (conectat ca
este constant egal cu suma
10 (10-12 mA din datele de catalog) cel determi-
nat de R 1 O cu dioda
lED = 10mA.
Tensiunea de depinde de
pa enJiometrului Pl se alege Pl = 1 kQ) ast-
fel: pentru valoarea 1 kQ, tensiunea de
este de 25V (20m . 1 kQ + Us), iar pentru
valoarea O, tensiunea de este Ov.
Diodele din redresor trebuie suporte curentul de
maxim plus cel de a conden-
satorului de filtraj.
Schema este cu componente,
nu cablaj. Dispozitivele se pot monta pe
un radiator, izolate ntre ele.
n figura 2 este varianta cu regulator
de tensiune (LM7905).
R1
2
., .
2
n

j@-""
Re R
"
1'"
1, SW.
. ..!.. '" "

TOOTI
-, .
...
I
TO>] ..
m
., .
."
'"
"'-
.
., . "
y
e,
1
1
, . '" =
...
D'
fUG R
""'"
1 ""'
It(:
.
!"C
P>
1 ;;""-
""O
DO """'"
"
o.
"
VIN UD_ vruT
,,""".
I g
.

-
e.
4TOa#/1e.r V:(Jb.I
0,1,*
-L
TEHNIUH septembrie 2006
19

1
--
LA REZISTOARE!
Rezistoarele (sau
conform de neologisme
termen"ii fiind sinonimi , dar este
preferat primul) sunt considerate
componente electronice banale.
Multe montaje, dintre cele mai sim-
ple, cu un singur tranzistor, la
complicate transceivere sau altele
asemenea lor, pot foarte
bine sunt construite cu
vechile noastre rezistoare
cu terminalele cositorite. De aici
amatorul ar putea concluzia
frumoasele rezistoare
pe care tocmai le-a de
la magazinul de electronice sunt
suficient de bune, iar rezistoarele de
foarte calitate, cum ar fi cele
cu (dar nu
recomandate n unele
montaje, nu ar fi dect mai
bune dect acestea. Contrar
lucrurile n
rezistoarelor nu sunt chiar att de
"n de aceea pentru titlul
materialului de m-am decis
inspir din titlul unui material tot
din ''Tehnium'' (dar care se referea la
diodele detectoare). cum se
va n continuare, chiar
foarte ntre degete, n anumite
un rezistor poate
introduce ntr-un montaj o de
tensiune att de mare, nct vom
avea avem de-a
face cu un termistor. Iar ncercarea
de a ne construi cu astfel de rezis-
toare un divizor foarte precis de ten-
siune, ca acela din figura 1, ni se va
o
la fel de mare ca
aceea de a ne construi o pe
nisipuri
Ideea de a lua "Ia
aceste componente electronice mi-a
venit ntr-o zi pe cnd experimentam
un montaj cam ca acela din figura
2. Am observat atunci rezis-
toarele cu meta-
tip pe care le foloseam
n de altceva mai bun, ele fiind
destul de inestetic fabricate,
modificau valoarea sub
20
MARIAN
mecanice, chiar a unora
foarte slabe, executate prin inter-
mediul terminalelor. Fenomenul,
care nu apare n cazul rezistoarelor
cilindrice, este de
materialelor nu
forma de este cea mai
pentru suport, mai ales cnd stratul
rezistiv este depus doar pe o parte a
Mai departe, am fost interesat
de stabilitatea a diferitelor
rezistoare. Cu montajul din figura 2,
care este extrem de sensibil, cu el
putndu-se pune n
unui rezistor de 33 kO
chiar cu mai de 10, am efectu-
at cteva Rezistorul de
testat, care poate fi oricare din rezis-
toarele R1 R2, a fost introdus izo-
lat electric ntr-un vas cu la
18"C. Temperatura apei a fost cres-
cu 15"C. Astfel , un rezistor de
uz general cu de carbon de
33 kn cu
circa 180 O (coeficient de tempe
4
aR negativ; aR = -3,6x10-
K- ), iar un rezistor cu me-
tip tot de 33 kO,
cu circa 18 O (coefi-
cient pozitiv; aR =
3,6x10- K-). Aceste valori con-
cu valorile orientative date de
catalog. rezistoarele
sunt mult mai stabile dect cele
n anumite
este nevoie de o stabilitate mai

Surpriza cea mare a venit din
partea unor rezistoare luate de pe
aruncate de un service
TV care prQveneau de la televi-
zoare stricate. In ca
mai sus, un rezistor de 33 kO
reziste'6la d0f,r cu vreo 30
(aR = -6x10- K-), ceea ce
o stabilitate la fel de
nu chiar mai ca a man-
ganinei, din care se
rezistoarell(; care are aR =
(5 ... 15)10- K- aliaje mai
bune, n general tot pe de
mangan, pentru care (lR poate lua
practic valoarea zero). Cu astfel de
rezistoare mi-am construit divizorul
de tensiune din figura 1. Pentru cei
rezistoarele
sunt de 0,25 W sunt marcate n
codul culorilor pe un fond verde-
deschis; pe coperta din a revis-
tei ''Tehnium'' nr. 1/2006, n din
stnga-sus, apare fotografia unui
modul care cteva rezis-
toare de acest gen.
Tot la fel de stabile s-au dovedit a
fi rezistoare tip SMD, care
din prezentau
despre care a fost vorba
la rezistoarele
Montajul de testare din figura 2
nu stabiliza-
dar este ca Rl R8
fie de foarte calitate, de prefe-
cu La aici
putem folosi un rezi stor pe
care l vom izola termic de
mediului nchizndu-I ntr-o
din polistiren expandat (Ia fel putem
face pentru Rl R8). Din P1 se
aduce acul voltmetrului n domeniul
de nu vom
face mici ale valorii unuia
din rezistoarele R1 R2.
Scurtcircuitnd rezistorul R3 de 3 O,
vom putea observa ce de
tensiune produce modifi-
care de ceea ce ne va
scuti de tot felul de calcule.
Rezistorul R2, de 33 kn (sau 41
kn etc., dar ntotdeauna vom lua R1
= R2), poate fi de diferite tipuri: cu
de carbon, cu me-
de volum, bobinat, SMD etc. O
testare a lui R2 o vom face
nclzindu-I pur simplu ntre degete,
a-i atinge terminalele.
Vom descoperi unele rezistoare "o
iau razna" foarte va fi nevoie
domeniul de
n timp ce altele (mult mai sunt
destul de stabile termic.
aceste calita-
tive aproximative vom putea face
determin.area lui (lR metoda
Intre R, 6R, .lt
(lR (dar aproxi
TEHNIUM septembrie 2006

n general aR,.. ....................................................
depWlde el de uneori
destul de pronmtat): AR = RaR "'t,
AR vaJia1ia rezis-
toruIui cnd emperatura cu
AI"C.
Dau? importante se
mpm. kl primul Pt va trebui
fie de celui indicat n
al lA'l potenJiometru
oarecare nu va mai fi posibil un
regtcy iri (nici chiar nu e prea
iri). In al doilea voltmetrul va
trebui o de intrare
ct mai mare (nu 20 knN), pentru a
nu moduce o care
ar duce la
IDO{Itajului.
I
CI of-
+ 470)1
..
: 9V
1 __
1'1
30p
o .. -0.3 V
Rin>5QOk
1!3
li i ndemn pe amatorii
care au de construit montaje la care XI = R2 = 2Ok !OOle, 0,25 f>
330n
se cere o mare stabilitate n
fin:Iionare la testarea fr1 = BB = 11<S". 2k2, 0,25 j(. mangan1nA
C6
rezistoarelor de diferite tipuri din 1-'1 = l k . . 2k2. 10 tare, dleoidlil, bobin"t
aterite surse. Aceasta cu att mai
2
Re
100 al ct, cum s-a din .u .. J!II 108 (A)N. JiA 741J1i
sau dezinteres sunt t. ............ ;.. ...... ..;. .. .:. .......................... .
aruncate uneori piese de o calitate
care n se atinge 1/ 10
5
din tensiunea de une ar putea fi iar
sesc destul de greu. de intrare. valorile de tensiune dintre ele ar fi
ai rezistoarelor pot fi Se pot folosi alte valori (rezo- inaccesibile.
negativi pozitivi; important este nabile) ale rezistoarelor, cu Deoarece comutatoarele pe care
fie ct mai mici. ce am testat ca numitorii de calcul pen- le-am folosit sunt cvadruple nu era
am ca fiind foarte bune cte- tru Rl, R2 R3 rezulte pozitivi. nevoie dect de comutatoare duble,
va rezi stoare provenind din Valorile celor trei rezistoare trebuie m-am gndit pun cte
lot de de luate mai mari dect cele comutatoare n paralel pentru
obicei al unei firme renumite), putem rezultate prin calcul, n acest fel contactelor elec-
folosi pe ncredere ntreaga avnd unei ntre- trice.
de astfel de rezistoare.
Amatorii care pot procura a domeniilor de tensiune; Divizorul este foarte util n apli-
rezistoare despre care ,. ...... ..;;, n;.,;; c;;, az;.,;; c;;; o;;,; n,;; tr;;, a;;, r, .,;d;;o;;, m;,;,e;;,;n,;;i;;,; ile;;.,; d;,;; e;.;; te;;, n;,;; s;" i-.. ....... .,
precis sunt de foarte
calitate s-ar putea
nu fie de cele
scrise aici. In ceea ce
chiar aceste
rezistoare supune
unui test, fie din curiozi-
tale.
Cteva cuvinte despre
divizorul din figura 1, a
crui este n
fi gura 3. Tensiunea de
Wttrare este in 6 R
domenii de primul
comutator, fiecare domeniu
ffmd i n alte 6
domenii de ctre cel de-al
doilea, iar acestea din
i n altele 6 de

cel de-ai treilea; n total, 6
= 216 domenii de tensiune.
Din fiecare domeniu se
poate allege tensiunea
cu ajutorul
po en\iOmetrului
P (care nu apare in
3
Intrare 1
.II.=4k'7
R' =
R" =
lk

XI
t:::l
X1 = 24k
B.2 = 2k2
B3 =
Iotografia lin figura 1). Se p = 2112. f O ture.
ajunge astfel ca tensiunea
R3 P
R"
1!2
Rl 6R' 'I!.
6R
f
- R
6R"R'
li2 6R" _ R'
""'- p. R"

de la fi bobinat.
al o finele ce poate _____ .;..";' _____________________ "
TEHNIUH septembrie 2006
21
--------------HI-FI--------------
:== :::
:-== =::
Ing. AURELIAN MATEESCU
Introducere. publicarea seriilor de articole
privind incinte le VTP am primit, de pe
ale constructorilor amatori, sugestia - nu lip-
de - de a trata subiectul incintelor de mici
dimensiuni , avnd n vedere nu cei dis-
pun de mari pentru utilizarea floorstanderelor.
acestor constructori
amatori, ntre care cei mai au audiofile,
am ales prezentarea a proiecte de incinte de
dimensiuni mici. Pentru a putea acoperi de
calitate, atunci am apelat la traductoare de foarte
calitate evident, cu un pe Pentru ca
rezultatele n de amator justifice utilizarea
unor traductoare scumpe, am ales incinte care au
fost proiectate, realizate, testate puse la punct de
firma care produce traductoarele, ClARE (Italia).
Traductoarele acestei firme, destinate uzului "de
sunt derivate din seriile de traductoare profesio-
nale, au parametri deosebit de buni ceea ce e mai
important, au acustice care le in top,
a face apel la reclama de care anumite
firme. Calitatea traductoarelor mai poate fi
imediat atunci cnd putem examina un exemplar, ori-
care, din produsele ClARE.
bass-reflex cu 3 Incinta este
mai de dimensiuni medii se la
pe stand (suport). Are carac-
teristici tehnice:
200W;
putere de 100 W putere de
= 8 ohmi;
volumul net = 45 litri;
de acord = 34 Hz, ceea ce ii
un deosebit d,!! bun n zona joase,
ncepnd cu 35 Hz. In partea
20 kHz.
Incinta este cu un woofer de 10" (250 mm),
de de tipul WS2500X08, avnd SPL =
92 dB/W/m, membrana de suspensie
de cauciuc. Bobina pe suport de aluminiu, are
diametrul de 50 mm. Difuzorul dispune de un magnet cu
diametrul de 142,5 mm are o greutate de 3,5 kg.
Domeniul lor medii nalte este reprodus de
un traductor deosebit : un twin driver (coaxial) de tipul US
070N08. compus dintr-un midrange toroidal cu bobina
de 72 mm, de 8 ohmi puterea no-
de 80 W. SPL-ul are valoarea de 89 dB/W/m.
de a acestui mid este de 500 Hz. n
Detaliile constructive ale incintei cu 3 (difuzor coaxial)
1
--r
90
090
1
500
,0240
180

1-1 ... 1----2 0---1001

22
TEHNIUM septembrie 2006
I--------------HI-FI--------------!
2

D.15 inH
Caracteristica
de a
incintei cu 3
3
MR - IWIN DRfV(R 1:! - IW
de separare pentru incinta cu 3 cu difuzor coaxial (twin driver)
US o72oNoB - ClARE
centrul acestuia este montat un tweeter cu ca Iota de
moale, cu de de 1 ,5
kHz, de 8 ohmi SPL = 90 dB/W/m.
Montarea a celor drivere face
reproducerea efecte negative a unei benzi de
largi, ntre 600 Hz 20 kHz.
Folosirea unei tehnologii proprii , a materialelor de vrf
(suport de kapton, ferofluid, neodim-fier-bor) a
asigurat unor deosebite dimen-
siuni reduse ale ansamblului. Trebuie
celor traductoare este de circa 200
euro/buc., astfel vor pune problema nu
e mai simplu cumperi cu 800 euro unui set de
traductoare pentru o pereche de incinte) incinte gata
Desigur, e mai simplu, dar o pereche de incinte
corect executate planurile date va
asigura ncadrarea n gama de ntre 2500-
4000 euro. nu proiectul a fost nu numai exe-
cutat, dar optimizat de italian, astfel
rezultatul poate fi numit garantat.
Caracteristica
de
de impe-
a traduc-
torului coaxial
US 0720 NOB
TEHNIUM septembrie 2006
<
Trebuie mai din proprie,
toate contactele care le-am avut cu traductoarele coaxi-
ale au clar superioritatea acestora n
imaginii stereo, comparativ cu utilizarea traduc-
toarelor clasice, n incinte orict de bine puse la punct
de Dintre coaxialele cu care am lucrat pot
enumera traductoarele Tannoy, P. Audio, Selenium, cu
depinznd de lor, dar care s-au
remarcat prin minimizarea defazajelor o
a detaliilor de lipsa acestor defazaje. lor
nu este mic, comparativ cu cel _ al traductoarelor
ordinare, dar pe deplin justificat. In plus, nu putem
discuta de calitate, hi-fi, hi-end etc. lucrnd cu traduc-
toare de 20-30 euro/buc. Sau creznd un modic,
dublat de un nume cu te automat n
elita n domeniu. De obicei , un nume de rezo-
un de 2-3 ori mai mare dect
produsul n
incintei. Conform figurii 1, se vede c
incinta are dimensiunile interioare de 280 (1) x 500 (1) x
4

-l
m
J:
Z
C
J:
..
..
1
3
r:r
..
iii"
...
o
o
...
li"
137
I 1U-J' -J..l-
_ -l-l-l- --'--,_ .
264
ko! '
-f
Detalii constructive ale incintei cu 2
T
0101
7---
L
264
0166
L

7
0142
01
392
400
LI- 300 -1 I
351-- ---,
::I:
;-
::!!
r
-------------HI-FI--------------.-,I
6
110
dU
100
. ...... . _" . .. .
.. -.. . .... . .. . .... . . __ . .. _---.. - .. .. -, .. . .
. . ..
, .' . -

. 7 . --
Ohm
. ___ ;:-:- 20
, . 10
. .. -. ,
' :
" ... -, .. , J , ,.
. . ..
o,. ' -"'1
: H
-_ ..
. - .. "; .'. -.- :: : ::-
" :" "':1- 5
70
-. _. . -, .
f , l ' 1
. ( . , -. . - - .... -, ,
..... '
-- _.' -- .... , --
I ...

' ." '>,;'" t
-- --r--
" .o- _r __
' .. , ( 1
-... , .. .. - .
. . ... . '. ; ' . - -
... -, - - ... -
- . '. -,
/
.... ,-
. , .
- --,.--.-
-.- r - .- ,f
--. -,. . .
... .,
" - ' -' - 'r -- .
00
20 50 100 200 500 1000 2000 5OO'J 10000 2f)100 4OO()'lKz
Caracteristica de a incintei bookshelf cu - bass-reflex
340 (A) mm. se a fi din
material cu grosimea de 20 mm. Se n
ordine, materialul multistratificat (placaj din lemn de
tare) , MDF-ul sau PAL-ul. Se colabo-
rarea cu un atelier specializat, care poate execute
lamaj ul necesar pentru montarea a traduc-
toarelor. Incinta este cu un rezonator
Helmholtz cu diametrul interior de 75 mm lungimea de
196 mm, plasat pe peretele din spate, ceea ce impune,
pentru reproducere utilizarea unor standuri
plasate la circa 0,5-1 m de peretele din spate
laterali.
Incintele se cu un strat de 20 mm grosime
de sau, mai bine, cu un strat
identic de minet. Finisarea la lati-
tudinea constructorului.
Caracteristica de a incintei este n
figura 2 (nu este iar n figura 4
este caracteristica de de a
traductorului coaxial US 0720NOS.
Un factor deosebit de important l constituie
de separare pentru cele trei traductoare cu care este
incinta - figura 3. Inginerii firmei au utilizat o
de separare de orinul II pentru woofer midrange
o de ordinul III pentru tweeter, o ce pen-
tru este A fost compensarea
defazajelor n banda de fiecare traductor
efectundu-se necesare, s-a optimizat
de separare s-a stabilit modul de conectare
a tweeterului , inversat de woofer midrange. In
+
0.7 rl'lK
7
+-----.,----,+
8.10
_
15
11
t
TEHNJUM septembrie 2006
cazul acestuia din i s-a plasat o de com-
pensare a Pentru
de separare se utilizarea de bobine
miez, cu de cupru cu dia metrul de 1 mm.
Condensatoarele sunt de tipul cu folie de
cu tensiunea de lucru de min. 160 Vc.c., iar
din L-pad-uri, preferabil de tipul cu oxid metalic, nein-
ductive, cu puterea de 17 W. Se pot folosi cu puteri
mai mici, nu pompa puteri mari n
incinte.
bass-reflex cu 2 in-
va ntruni mai multe sufragii, din
toarele motive:
- este cu traductoare ClARE de foarte
calitate, dar cu un mult mai apropi at de
tuturor;
- este o cu parametri tehnici acustici
printr-o proiectare a tuturor
legate de incintei a de
separare, pentru a se un rezultat de vrf;
- rezonatoarele Helmholtz sunt plasate pe incin-
tei, ceea ce o face mai la plasarea sa pe
raftul unei biblioteci sau de din spate
lateral. Trebuie specificat rezultatele cele mai
bune se izolnd incinta de Apropierea de
are ca rezultat modificarea la
joase, n sensul ponderii basului;
- att incintei, ct topologia de
separare conduc la eliminarea defazajelor ce apar n
1J ,.r
de separare
a incintei BR pe 2
25
- If--------------HI-FI-------------
,
Caracteristica
de

a wooferului
HW163
(ClARE)
zona de Pentru aceasta, una din
a fost decalarea n a celor traduc-
toare, pentru aducerea la a centrelor
celor bobine. Aceasta a complicat realizarea incin-
tei , din care la un atelier
specializat, nu ndemnarea pentru
executarea unor
Caracteristicile tehnice ale incintei:
- 8 ohmi
- puterea 90/ 150 W
- traductoare utilizate HW163
- volumul intern
- de acord a incintei
- rezonator Helmholtz
- diametru/lungime rezonator
- presiunea
- grosimea a
materialului
- tipul materialului
HT264
15 litri
49 Hz
2
45/ 110 mm
90 dBIW/m
25 mm
placaj/
MDF/PAL
incintei se face conform detaliilor
oferite de figura 5_ Singura mai este
de n unghi a materialului pentru dar
pentru peretele din spate, pentru a se mbina corect,
sub unghiurile cerute de desen. Acest tip de
reduce de formare a undelor
n interiorul incintei utilizarea de
saltele de material fonoabsorbant plasate n volumul
interior pentru a mpiedica formarea lor. Finisarea incin-
tei la latitudinea constructorului , n de
acestuia, n vedere forma. Chit
cu poate fi o vopsea din
nou fin cu folie ce
furnirul.
Traductoarele ce incinta sunt de foarte
calitate:
- wooferul HW 163, de catalog 58 euro, are un
magnet cu diametrul de 120 mm, o pe suport de
aluminiu, pentru o un coeficient
total de calitate Qts = 0,25. Membrana este din
riia de cauciuc, Fs = 41 Hz
SPL = 91 dBIW/m. Caracteristica de este
n figura 8;
- tweeterul cu HT 264 are de catalog de
40 euro/buc. a fost prezentat ntr-un anterior al
revistei. are volum posterior de amortizare
este cu ferofluid. Are acustice
deosebite.
de separare de
(figura 7) este de ordinul II pentru woofer de ordinul
26
8
III pentru tweeter, n dis-
punnd, pentru woofer, de o de compensare a
caracteristicii de
Se utilizarea componentelor de
calitate respectarea valorilor din pentru o
a de
Atunci cnd se reproduc de separare reco-
mandate de un aceste
conform de proiectare numai cu traductoarele
specificate. Ele cu orice alte traductoare
dar, de cum ce
se n final este de domeniul fanteziei construc-
torului. In general, trebuie se n vedere
- traductoarele, chiar cele profesionale, au un nivel
de dispersie a parametri lor destul de mare, chiar n
celei mai automatizate verificate linii. O
abatere de minimum 10%-15% este
de marketing, faima firmei nu trebuie
ntunece judecata. ale traductoarelor para-
metri se fac cu costuri mari;
,i
- componente pentru a
apropia ct mai mult de valoarea In cazul
condensatoarelor, se de conden-
satoare de valori mici, care apropie de valoarea
un condensator de valoare mare cu un
condensator de 0,1-0,22 microfarazi cu folie.
valoarea n calcul;
- cont, la calculul de valorile n
c.c. ale bobinei mobile a bobinei serie din

- de compensare trebuie introduse n
calculul ceea ce mult Utilizarea
unui program de calculator poate la rezul-
tate mai de realitate, nu precis ce
anume n ce parametri. De
multe ori am ntlnit ale unor incinte care numai
inci nte acustice nu puteau fi numite, din cauza
nu numai a unor materiale traductoare slabe, dar
din cauza n de a unor pro-
grame de calcul share-free de pe net. La tra-
ductoare se valori complet diferite ale para-
metrilor fapt care bulversa constructorul, mai
ales avea
n ceea ce materialele utilizate la
incintelor de mici dimensiuni, se reco-
pe care le-am dat totdeauna. Materialul reco-
mandat ar fi placajul de grosime mare, din tare,
dar este mai utilizat ca atare mai greu de procu-
rat la noi. n plus, prelucrarea nu este ca n
cazul MDF-ului sau a PAL-ului, care n ordine,
ca recomandare. Orice modificare a geometriei incintei
TEHNIUM septembrie 2006
-....
-------------HI-FI-------------
va avea n vedere lucruri care trebuie respectate:
volumului interior la valoarea
ntre _ difuzoare a
rezonatoarelor Helmholtz. In cazul incintelor cu traduc-
toare decalate acest decalaj se va
neconditionat, pentru a nu afecta faza rea. la un
atelier specializat pentru debitarea a materialu-
lui componentelor.
Modificarea incintei bass-reflex a fost pen-
tru reducerea problemelor de montaj n varianta origi-
dar cu deziderate lor care au stat la baza
deja prezentate (figura 9):
- alinierea a celor traductoare pentru
eliminarea decalajelor de
- unui coeficient de unde
pentru care s-a peretelui spate nclinat.
Modificarea a fost volumul intern
initial, care corespunde de acord -
woofer deja. Astfel , panoul frontal al incintei
va fi executat dintr-o de material, pe care
se va prinde un inel sau o pentru ca
de sprijin a wooferului fie la o dis-
bine de de a
tweeterului. In urma unor calcule geometrice simple s-a
determinat de montaj dintre cele
de (36 mm), ct noua valoare a
cotei de 177 mm, aceasta avnd acum valoarea
de 196 mm.
Pentru montarea a wooferului , cei care pot
pe strung piese de lemn tare bine uscat,
vor executa inele, avnd:
- diametrul exterior 170 mm;
- diametrul interior 142 mm;
- grosimea inelului 36 mm.
Aceste inele se vor lipi pe de
pe placa ce n prealabil au fost efectuate
toate necesare, att pentru woofer, ct pentru
tweeter cele rezonatoare. uscarea
adezivului, se evazarea tubului astfel format
partea din spate, pentru a nu avea un tub acustic
nedorit.
Cei care nu au posibilitatea de a executa aceste
I'g,;
9
1-
_ ..
- _.
b-
_.
-
1-
. .
3'
319
TEHNIUH septembrie 2006
,
,
12'
Modificarea
incintei
bass-reflex
prin
garea unei
profi-
late cu
grosimea
e36mm
(dimensiu-
nile finale
depind de
grosimea
materialului
utilizat pen-
tru
inele, pot recurge la vechea reputata a firmei
franceze Cabasse: un panou frontal n prin
lipirea pe panoul frontal a unui panou suplimentar cu
grosimea de 36 mm (se poate folosi PAL de 18 mm,
lipit presat puternic pe Panoul va
avea de 180 mm de 195 mm, debi-
tat pe arc de cerc la partea pentru a nu
mpiedica montarea rezonatoarelor, dar din motive
estetice. Cine dispune de utilaje, poate da o conicitate
panoului, pentru un aspect mai La finisarea
incintelor se pot folosi diverse n special pentru
unui aspect estetic ridicat, de mate-
rialul pe care-I Materialul fonoabsQrbant are n
acest caz grosimea de 20 mm se pe
incintei , inclusiv pe panoul frontal. Se poate utiliza
burete poliuretanic profilat sau minet, care
are avantajul nu n timp nu este ata-
de mucegai n cazul n care umiditatea este ridi-

Rezonatoarele Helmholtz se pot procura din
sau, cu rezultate la fel de bune, se pot improviza din tub
de PVC sau cu diametrul interior de 45
mm. De asemenea, se poate recurge la metoda
de prin roluirea pe un dorn cu diametrul
specificat a mai multor straturi de hrtie sau carton
umectate cu adeziv, se un perete de circa 2
mm grosime. nu hrtia de suportul de
roluire.
de separare
ca n varianta
bobinelor din de separare.
Pentru cei care doresc realizeze bobinele nece-
sare, n cazul n care se folosesc
mosoare cu dimensiunile: diametru de bobinaj = 40 mm
bobinei = 20 mm.
Pentru de separare a incintei pe 3 avem:
- 3,5 mH = 265 spire;
- 0,3 mH = 75 spire;
- 5,8 mH = 335 spire;
- 0,15 mH = 50 spire.
Pentru de separare a incintei pe 2 avem:
- 0,7 mH = 120 spire;
- 0,65 mH = 115 spire.
Toate bobinele se cu CuEm. Cei care
pot pot face o determinare mai pre-
a acestei valori execute o ajustare n con-
mai ales n cazul n care bobinajul nu este chiar

Valorile componentelor din de separare sunt
determinate prin repetate n camera ane-
n vederea n
a defazajelor. in primul caz, de
se n jurul valorilor de 700 HzI7000 Hz,
iar n cazul incintei cu 2 n jurul valorii de 2 kHz.
Pentru procurarea traductoarelor adresa
dlui Silviu (0744.236.663), care poate executa
corpurile incintelor.
Bibliografie
Revista TEHNIUM, 2002-2006
ClARE Workshop 2003
Incinte Acustice, supliment al revistei
RADIO, nr. 9/1995
Loudspeaker Cookbook - de Vance Dickason
--------------HI-FI--------------
__ NREGISTRAREA __
v
-SI REDAREA MAGNETICA_
,
_____ A SEMNAlElOR __
_____ AUDIO ___ _
(Urmare din nr. trecut)
1.7.6. Efectul rela-
tive a capetelor de nregistrare
redare
Pentru un transfer infor-
imprimare-redare este
strict necesar ca ntrefierul capu-
lui magnetic de nregistrare fie
paralel cu cel al capului magnetic
de redare. n cazul n care
nu este
apare atenuarea
semnalului de
nregistrat. Efectul este cu att
mai cu ct semnalul

28
Prof. Ing. EMIL MARIAN
de are o
mai mare (lungime de
mai deoarece
a
capetelor magnetice de impri-
mare redare este
cu ntrefierului capului
magnetic de redare. nclinarea
capului magnetic de redare
de banda
sub un alt unghi CI de capul
magnetic de nregistrare este
n figura 24. Se
n acest caz
ntrefierului efectiv cu va-
loarea o' = OtgCI. Atenuarea
n urma acestei
4
I
7f
se poate exprima cu
ajutorul
unde:
a = benzii magnetice;
CI = unghiul de nclinare rela-
a capului magnetic de
redare;
il. = lungimea de a sem-
nalului de nre-
gistrat.
Din aceste considerente se
impune obligativitatea alinierii

s,n--
A=201og ).
"b tgll
r
li:
j'] -A-
24
I
-.
k
TEHNIUM septembrie 2006
-------------HI-FI-------------
50
ea
10
100
10
0.1
10
100
10
0.1
V=7Gc;m/.
d
b-ridicarea a frecw"telor halte
C;-C;QnKWn.t!c;Q CI.
25
1[Hz]
IrI I I I I I . I j I I
2 .3 S 7 10.1 7 5 7 , ;, 7 1n"" ,
U[mV] 26
tI"']
2 J 5? 10" 2 3 5 7 10
l
2 3 5 7 10 2
u{mvj
27
10 2. J S 7 102 2 J 5 7 10' 2:,) 5 7 10" 2
stricte a capetelor magnetice de
i nregistrare redare, in scopul
transferului sonore
nedistorsionate.
TEHNIUH septembrie 2006
1.8. Caracteristica de
a sistemului de
inregistrare - redare
Expresia a tensi
unii electromotoare la
bornele capului magnetic de
redare in cazul ideal este:
E=k.<!>.fOcosrot=EOcosrot
Aceasta practic o
cu o de 6

n conside-
rare efectele practice
nate anterior, anume pierderile
datorate efectului de ntrefier,
efectului de autode-
etc., se ca-
racteristica de transfer amplitu-
a sistemului
de inregistrare-redare magne-
Familia de caracteristici de
nregistrare redare este
n figura 25. Se
fiecare
o de 6
la de
cca 1 kHz, care inclinarea
dreptei scade, diagrama
ajungnd la un moment dat para-
cu axa absciselor. atin-
gerea maximului, alura dia-
gramei se n sensul
coborrii rapide de
amplitudine). n mod practic s-a
stabilit cel mai mare efect
negativ asupra caracteristicii
magnetice de inregistrare-redare
I are autodemagnetizarea benzii
magnetice ntr-o
efectul de ntrefier al capului
magnetic de redare.
acestor considerente, in figurile
26 27 sunt reprezentate familii
de caracteristici amplitudine-
la redare, n
de viteza de antrenare a
benzii magnetice intre-
fierului.
Din examinarea caracteristi-
cilor se un fapt deosebit
de important din punct de vedere
practic, anume
la a ntrefierului permite
reducerea la a vitezei
29
------------HI-FI------------
de antrenare a benzii magnetice.
Practic posibilitatea de a
un consum redus de
pentru
transfer n acest fel
se a
unui cap magnetic de
redare cu o
faptului prac-
tic a ntrefierului nu
poate fi mai
microni , iar viteza de antrenare a
benzii magnetice nu poate fi prea
mare din cauza consumului
excesiv al acesteia, calitatea sis-
temului de nregistrare-redare
este n final determi-
de calitatea benzii magne-
tice. Diagramele din figura 25
posibilitatea
de pentru
amplificatoarele de nregistrare
redare, n scopul
caracteristicii de transfer finale
a amplifi-
catoarelor de nregistrare
redare. n acest fel se
caracteristica de
transfer a sistemului
folosit pentru stocarea infor-
de un program
sonor.
Din punct de vedere al
lor s-a stabilit faptul
este avantajos a ridica
nivelul nalte nainte
de nregistrare, iar la redare
fie ridicat nivelul
joase atenuat nivelul
nalte. Acest mod de
lucru foarte mult
raportul semnal/zgomot general
al sistemului de nregistrare-
redare
1.9. Distorsiunile neliniare
ale sistemului de nregistrare-
redare
Distorsiunile neliniare care
apar n timpul procesului de
nregistrare redare
30
[Xl
8
V=76cm/s
i!F =15mA
lKHz
.,.---- 10KHz
6
I
/
/
4
/
/
/
/
/

2
---
2 4 6
K3[Xl
7
6
2
28
K3
banda
I
I
/
I
I
I
I
/ K3
I
/
banda /
moal.
/
/
8
10
V=76cm/s 29a
f=1KHz
banda moale
{
1-1.4mA
i = 2- 2.8mA
OF 3-S.6mA
4-11.3mA
3

i'F [mA]
0'-__ 1---+-_-+_+--+_--":"":"
2 3
a sonore au
toarele cauze principale:
- elementele neliniare din
amplificatoare;
- caracteristicii
de magnetizare a capetelor
magnetice de nregistrare
S 7 10
redare;
- neuniformitatea vitezei de
antrenare a benzii magnetice;
- caracteristi ci
de transfer a benzii magnetice.
Progresele continue
att n componentelor
TEHNIUM septembrie 2006
--------------HI-FI--------------
K3[X]
5
4
o
-4
V=76cm/. 29b
f=lKHz

1-l,4mA
2-2,8mA
'AI' = 3-S,6mA
4-11,3mA
1
3
4
-8 L-__
2 3
electronice, ct a structurilor
fi zice ale schemelor electronice
ale amplificatoarelor de nregis-
trare redare au dus la
unor montaje practice
avnd distorsiuni THD TID
foarte reduse, situate n mod
frecvent sub valoarea de 0,05%.
Realizarea unor amplificatoare
de ordinul 10 a
K3 [X]
10
i If' =7mA
5
8
i
lF
=10mA
6
2
10 2 3
TEHNIUM septembrie 2006
7 10
apli carea buclelor de
pen-
tru fiecare etaj amplificator
pentru blocul amplifica-
tor) care la minim dis-
torsiunile armoni ce neliniare
THD cele de
TID. Caracteristicile de transfer
ale capetelor magnetice de
nregistrare redare pot
30
[).m]
2 3 5 7 10
3
implice, n cazul de
transfer, distorsiuni THD TID
apreciabile. la nregistrare
nu este permanent pro-
dintre curentul
care prin bobi"na capului
magnetic de nregistrare
de
cmpul magnetizant, iar la
redare fluxul magnetic care
bate miezul capului magnetic de
redare nu este cu
tensiunea electromotoare
caracteris-
ticii de magnetizare a miezului
magnetic din capu-
lui magnetic de readre) , carac-
teristica de transfer a sis-
temului cu un
procentaj ridicat de distorsiuni.
Pentru reducerea distorsiunilor
generate de cmpul magnetic de
nregistrare se o serie
de mijloace constructive
deosebite. Miezul capului mag-
netic de nregistrare se rea-
din tole foarte cu
o permeabilitate
foarte mare, caracterizate n
timp de o mag-
de o foarte ridi-
de o de
histerezis cu o arie deosebit de
(permalloy, miumetal ,
supermalloy etc.). Se
fenomenului de satu-
a miezului prin
realizarea unui ntrefier supli-
mentar al capului de nregistrare,
cu o destul de mare (0,3
mm). ntrefierul suplimentar are
ca efect
totale a circuitului magnetic al
capului de nregistrare, deci
magnetice
remanente. n acest caz
apare pentru o inten-
sitate mult mai mare a cmpului
magnetizant. La redare, fluxul
magnetic util generat de banda
31
--------------HI-FI--------------
are o valoare de cca
1 maxwell , deci de cca 500 de ori
mai mic dect fluxul magnetic
care n momentul
(generat de capul de
nregistrare). se
pentru miezului
capului magnetic de redare tot
un material cu o permeabilitate
foarte
faptului fluxul mag-
netic este mult mai redus dect
la nregistrare, distorsiuni le
liniare sunt minime. Neunifor-
mitatea vitezei de deplasare a
benzii magnetice se poate
reduce la minim printr-o con-
a mecanismelor
sistemului mecanic de antrenare
ghidare a acesteia. Realizarea
unei viteze ct mai constante a
benzii prin capetelor mag-
netice de imprimare redare
este de cele mai
multe ori de o serie de palpa-
toare mecanice de care
unei tensiuni
constante n momentul
acesteia, evitnd ntinderea ei.
Concomitent, sistemul mecanic
trebuie asigure per-
a benzii magnetice n zona
ntrefierurilor capetelor magne-
tice de imprimare redare. Un
sistem mecanic de antrenare a
benzii bine pus la punct
n general de a
acesteia sub 0,1 %. Procentajul
cel mai ridicat de distorsiuni
neliniare se materialu-
lui feromagnetic aflat n compo-
benzii magnetice. Distor-
siunile neliniare generate de
banda n
de mai factori,
anume: amplitudinea semnalului
de nregistrat,
amplitudinea curentului de
polarizare de
lungimea de a semnalului
32
de nregistrat
ntrefierului capului mag-
netic de nregistrare. n
de permeabilitatea a
materialului feromagnetic al ben-
zii folosite (deci , moale -
permeabilitate - per-
meabilitate mare) s-au
caracteristicile prezentate n
figura 28. Pentru va-
loare a curentului de polarizare
pentru tipuri de benzi mag-
netice, "moi" "dure", se
distorsiunile neliniare cresc
cu sem-
nalului audio nregistrat. S-a
armonicilor de
ordinul 2 3, care la
un semnal audio nregistrat pe
Se
la curentului de
I AF' procentajul
de distorsiuni
lucru se cu
semnalului
audio nregistrat.
distorsiunilor neliniare de curen-
tul de polarizare este
n figura 29. S-au construit
tipuri de diagrame, anume
reprezentartea fi gura
29 a, reprezentarea la care
originea coordonatelor se ia n
punctul de anulare a distorsiu-
nilor, figura 29 b. Se
distorsiunile neliniare au valori
mari la mici de polarizare,
apoi cu acestuia
descresc, ajungnd la un minim.
n continuare a valorii
curentului de polarizare
distorsiunilor. Alura
diagramelor se prin faptul
la mici de polarizare
se practic pe
a curbei de mag-
netizare, de axa
absciselor. De aici distor-
siunile cauzate n special de
armonica de ordinul 3. La inten-
mari ale curentului de
polarizare de
caracteristica de transfer a sis-
temului este de tip S, iar distorsi-
unile care apar se tot
armonicii de ordinul 3 generate
la nceputul S-ului. Se
un punct n
care are loc o compensare a dis-
torsiunilor produse n cele
anterioare. n mod practic
nu se poate ajunge la un coefi-
cient de distorsiuni nul, ci doar la
un punct de distorsiuni minime.
Distorsiunile neliniare care apar
n de lungimea de
semnalului audio
nregistrat sunt
cu acestuia
lui).
Analiznd diagramele prezentate
n figura 30 se dis-
torsiunile cresc cu
curentului de
polarizare de
Prin alegerea unui curent de
polarizare relativ mare se poate
o de lucru mai ntin-
cu distorsiuni reduse. Zona
este de valoarea raportu-
lui /d=4, unde d=grosimea stra-
tului magnetic al benzii magne-
tice, iar A=lungimea de a
stratului nregistrat.
acestui considerent, pentru
unei mag-
netice de calitate a semnalului
audio util sunt necesare viteze
mari de deplasare a benzii mag-
netice. Diagramele sunt realizate
pentru un curent de polarizare
de de 80 kHz.
se
curentului de polarizare, dia-
gramele se vor considera
deplasate paralel cu vechea po-
nspre axa ordonatelor.
(Continuare n nr. viitor)
TEHNIUM septembrie 2006
----------TEHNIUM MODELlSM----------
A
I
n timpul concursurilor sau antre-
namenteJor se frecvent
ca navomodelele liber lansate (clase-
le E.H sau X)
poligonul sau nu fie "prinse"la timp
de recuperatori. Atunci cnd
lacul pe care se poligonul
are o mare sau foarte mare,
recuperarea modelelor
devine Aceste navo-
modele, electric, au de
multe ori viteza de deplasare compa-
iar uneori
recuperatoare.
Pentru a se evita deplasarea
a navomodelului este
utilizarea unui releu de timp.
Cunoscndu-se viteza de
RELEU
DE
'TIMP
entru
NA MODELE
SORIN PISCATI
de 1,5 mm n diametru
adncimea de 0,2+0,5 mm. In acest
orificiu se introduce o de
vopsea sau de culoare.
Rotind butonul, acest semn se va
n dreptul dorite de
pe indicnd astfel durata pre-
releul de timp este desti-
nat un singur model
liber lansat (cazul cel mai frecvent),
P poate fi nlocuit cu
un semireglabil. Acesta din se
astfel nct se tim-
pul t dorit.
De timpul t ncepe
se numai ce butonul
Bp, n prealabil a fost eliberat.
deplasare a modelului
Cu alte cuvinte, durata t n
+4,8+12V
lungimea poligonului, se poate
determina cu precizie timpul de
a motorului
(motoarelor) de propulsie cu
ajutorul
t = 1,5 IIv
n care: t =:> timpul de
a motorului
(motoarelor) de propulsie, timp
n secunde. Este de
ordinul a 10+ 100s;
I =:> lungimea poligonului,
n metri;
v =:> viteza de deplasare a
modelului, n m/s.
UI'
J----. ........ -+2
8
7
CI 6
p
motoarelor de propulsie) nu este
de timpul ct butonul
BP este '
Rezistoarele din montaj sunt
1
chimice sau cu
de 0,2+0,5 W. Releul RL va fi de
tip RM1 - 73200 AB sau similar.
Contactele lui trebuie suporte
(1,5+3)1, unde I este curentul
maxim absorbit de motorul
(motoarele) de propulsie.
a bobinei
releului RL va fi de 50-100 O.
Un astfel de dispozitiv care D2'
oprirea navomodelului
timpului "\" este
prezentat In figura A
fost verificat n exploatare timp
de mai ani pe mai multe
modele, rezultnd este sigur,
se poten-
P, se ca
etalonarea scalei acestuia
(direct n secunde) se cu
ajutorul unui cronometru de pre-
cizie. Pentru a fi protejat ct mai
bine de se reco-
Lista de piese ca montajul fie
fiabil robust; nu s-a nregistrat CI =>
niciun caz de defec- Dl=> lN4001
Este vorba despre un
Rl
_ 22 k" / O,5W amplasat ct mai sus n coca
_.. navomodelului.
R2 => 22 kO / O,5W Butonul BT trebuie montat pe
punte sau astfel
releu programabil de timp rea- D2=>lN4001
lizat n jurul unui circuit integrat
R3 => IMn / O,5W nct fie cu
din Este posibi
nlocuirea lui cu un
basculant
prllhia acestuia astfel nct
se ntre pinul
fl E 555. Acest circuit integrat, P => 10K (lin.)
fabri cat n serie foarte mare,
o C => 10 Il
F
/lOV
BP => Vezi textul
RL => Vezi textul
fi ind unul dintre cele valoarea timpului t fie
mai ieftine componente de acest gen. (de exemplu, ntre 4 50 secunde),
Circuitul integrat PE555, compo- se valoarea conden-
nentele pasive releul RL constituie satorului electrolitic C. Acesta poate fi
un monostabil. Butonul BP este un de 47 f(F/16 V (t = 3+50 s).
simplu buton de contact. P va fi liniar,
acest buton, pinul 2 (PJ) al integratu- cu un mic n
lui PE 555 este pus la secunde. Intreg montajul se
Elibernd butonul BP, la 3 a ntr-o cutie din plastic
circuitului integrat apare un impuls (ABS). Capacul cutiei este
pozitiv de t. Acesta de axul P, iar unul
releul RL, care nchide contactul dintre laterali de conductoarele
normal deschis Cd. Prin nchiderea (firele) de Tot pe capac se
contactului Cd, electromotorul (elec- scala, n secunde.
tromotoarele) de propulsie sunt puse se din
sub tensiune. trecerea timpului hrtie pe care se dese-
\, 3 a integratului cade n zero cu diviziunile respective.
contactul Cd se deschide, oprind Scala se pe ambele
astfel electromotorul de propulsie. cu lac incolor (nitrolac) se
Durata t este de valoarea imediat de carcasa din plastic, nainte
condensatorului C (cu tantal) de ca lacul de pe sa
P. se ca. se usuce. Pe buton se o
TEHNIUM septembrie 2006
2 (PE 555) releul RL
iar motorul de propulsie
este pus n trecerea
timpului t, contactele Cd se deschid
motorul se Pentru o
se din nou
butonul astfel nct
pinul 2 (PE 555) fie pus la
care ciclul se
Acest releu de timp poate fi utilizat
la unele planoare, motoplanoare
sau alte tipuri de aeromodele. In
acest caz sa va fi ct mai
P va fi
nlocuit cu un semireglabil, iar monta-
jul, pentru a fi ct mai nu va fi
cu Pe de parte,
releul RL va fi nlocuit, din
motiv, cu un altul miniaturizat, dar ale
contacte Cd
de mai sus.
33
r
----- ----
34
1
"
'"
LTH301
"!'
.,
'"
S
'"
A'
'"

..
RO
...
AI
..
MONITORIZAREA
AXULUI
UNUI MOTOR
. s
.,
l
o.
1 ac101B

. ,
,
Q2
1 8Ct019
A'
""
A"
..
"""
...
.,
,
O'
1
"'10,.


' "
'"
'12
'"
o O
:s ClK
-
A"
C3 ,,1<
...
TEHNIUM septembrie 2006

Propunem o - figurile 1 2 - care
, poate monitoriza la o de ale axu-
lui unui motor, utiliznd trei optocuploare de tip LTH
;301 sau LTH 860 un disc cu fante solidar cu axul.
In de toate cele 3 foto-
tranzistoare vor fi activate, deci tranzistoarele Q1,
Q2, Q3 vor conduce la Q4 fiind blocat n
acest caz. este pe discul
axului printr-o de dimensiune mai
mare, care cele 3 optocuploare; cele-
lalte fante de pe disc sunt egale au dimensiunea
pentru a obtura / activa 2 optocuploare
simultan (fig.3).
Montajul permite a
axului cu 2 dar a sensului n care se face
deplasarea, prin 2 diode LED (stnga/dreapta sau
naintelnapoi). Diodele din optocuploare sunt nse-
riate conectate la tensiunea de alimentare prin
R1 (3300).
In de apare semnalul de RESET
("1" logic) la U8B, care
cu "00"

D'
,
,
circuitul pentru memorarea sensului de deplasare
(U? A, U?B). La din indife-
rent de sensul de deplasare, cel un optocuplor
este blocat, deci semnalul de reset trece n "O"
cnd axul ajunge din nou la
de
axul se n sensul de
optocuplorul U6 se primul,
starea schemei nu se
blocarea a lui U5, care deter-
semnalul de reset U2C) pentru
bistabilul de tact U4A Q a acestuia trece n
O logic);
activarea lui U6, apare O logic la lui
U1C, care se transmite prin circuitul R12, C2
poarta U8C pe intrarea de reset a bistabilului U3A
Q trece n "O");
activarea lui U5 setarea lui U3A,
prin intermediul circuitului R11,
C1 poarta
2
11 1:' A . .)S
""
.. ,
'"
""
,
w
C" IIIU. 41
- -- 14
".
.,. _ J
., 3
TEHNIUM septembrie 2006
35

3
U8D; setarea bistabilului U4A prin intermediul
U2A U2B. Semnalul de la Q a lui
U4A (0-1) n bistabilul U3B a
sensului de (UP/DW) n cazul de "1"
prin intermediul bistabilului U4B, n conexiune de
monostabil, avansul
Ciclul se U6 blocat, U5 blocat, U6 activ,
U5 activ, avans Cnd axul se
36
n sens invers: U5 blocat, U6 blocat, U5
activ, U6 activ, avans cir-
cuitul singura
fiind la bistabilul U3A, care sensul. EI
este setat apoi resetat, deci la Q acum
este "O" logic (UP/DW = "O").
Sensul de deplasare este memorat cu bistabilii
U7A U7B, de primul impuls de ceas
CK care apare de reset (n
sau n
(100) de ale axului este
prea mare, el se poate ajusta el
poate 'Iua orice valoare ntre O 99. pro-
gramare se face n de de fante ale
discului fixat pe ax se prin conectarea
unor din circuitele U11 U91a "1"
sau "O" cu sunt conectate la
paralele de date ale (JAM).
Aceste de date sunt validate de intrarea
4
""
,,;.;
"
"
,,'"
"

,,;.

"
,

"


"
"
PRESET ENABLE, pe "1" logic.
utilizate sunt de tip MMC 4029 (dar
se pot utiliza MMC 4510, n
cablaj); acestea nu au pin de reset separat n
cazul de se pentru
TEHNIUM septembrie 2006
NUMRULUI---------
aducerea n zero a prin intermediul
U1 OB U10C.
avem 32 de fante, le vor
de la O la 31, deci n (din po-
de 00) n loc de 99 trebuie
valoarea 31; aceasta se prin po-
de la astfel:
pentru primul U11A U11 B (pin 1 5)
se la VDD, iar pentru
U9A la VDD, restul pinilor se vor conec-
ta la (VSS). Prin intermediul diodelor D6-D9
(1N4148), care sunt blocate pentru 99 prin poarta
U10A U10C, se nscrierea
programat (n cazul de 31) .
.- ..
TEHNIUM septembrie 2006
5
1a
1b
--------- NUMRULUI---------
2a
2b
lHl
... , ..
38
lor sunt
introduse n circuite de
a cu 7
segmente catod comun, de
tipul MMC 4511 , care pot ge-
nera un curent de de
maxim 25mA. R
se n de ten-
siunea de alimentare de
intensitatea
de exemplu, pentru tensiunea
de 12V este va-
loarea de 1 kO.
Un dezavantaj al acestor
scheme este alterarea infor-
din n
cazul accidentale de
tensiune; revenirea n starea
se numai
pri n aducerea axului motorului
n de "00",
apare semnalul de reset
general. Pentru a elimina acest
neajuns se pot utiliza acumula-
toare n trampon, surse UPS
sau o care monito-
n
axului, cum este cea
n figura 4. Montajul
5 optocuploare LTH301 sau
LTH860 un disc cu fante fixat
pe axul motorului. Fantele pe
disc nu mai sunt dispuse
simetric, ele un cod
unic pentru fiecare (fig.
5). Utiliznd 5 optocuploare se
pot monitoriza maximum 32 de
Vizualizarea se rea-
prin 32 de diode LED
care se aprind pe rnd pentru
fiecare n parte.
formare, semnalul de la
optocuploare este introdus n 2
multiplexoare cu 16 canale de
tip MMC 4067, care
tranzistoarele celor 32 de
LED-uri. Codurile care se
succed sunt: 00000; 10000;
11000; 01100; 10110; 01011;
10101 ; 11010; 11101 ; 11110;
11111 ; 01111 ; 10111 ; 11011;
01101 ; 00110; 10011; 11001 ;
11100; 01110; 00111 ; 00011 ;
10001; 01000; 10100; 01010;
00101 ; 10010; 01001; 00100;
00010; 00001 .
n figurile 1-a,b, 2-a,b
4-a,b sunt prezentate cablajele
circuitelor
electrice.
TEHNIUM septembrie 2006

I 10
TEHNIUM septembrie 2006
1'" 1" f.: .
i-

I
..... " .....
III
WI
4a
4b
39
--------- ---------
n timpul concediului aflam la am unchiului meu proiectul meu care a
fost publicat n revista TEHNIUM nr. 3/2005 i-a foarte mult. M-a ntrebat nu
pot proiectez un mecanism pentru rea animalelor, pentru dumnealui are
multe animale zi/nic trebuie care zeci de cu de la la grajd.
mai ales el este n pensionar.
proiectului era ca acesta fie de realizat nu consume energie
care se mereu. Astfel am proiectat acest mecanism simplu
de realizat. Iar calculele mele, efortul de ridicare a unei a rezervorului bascu-
lant nu este mai mare dect cel pentru ridicarea unei de din
Propun pentru publicare n revista TEHNIUM acest proiect, pentru a veni n ajutorul
gospodari/or care au mai multe animale.
"Mecanismul pentru animalelor din este o
care nu este din alte surse.
MECANISM
PENTRU
'>J
ADAPAREA
ANIMALELOR
DIN
'>J
GOSPODARIE
Tehn. BUKARESTI
40
Folosirea acestui mecanism de este reco
n unde sunt mai multe animale,
iar grajdul se la o relati v mare de fn

Pentru a se economisi timp efort fizic de a mai
multe de de la la grajd, am
proiectat acest mecanism original , care este eficient
de realizat.
Sistemul de umplere se compune dintrun rezervor bas
culant o care face de la
la sau jgheabul de - figura 1.
Este recomandabil ca
fie din de 1 sau de 1
fie n la o adncime de cel
60 cm, pentru a se preveni apei din conduc
n timpul iernii. se un rezervor bas
culant care are o lungime de 1,20 m un diametru
de 2025 cm. Pe o parte, acest rezervor basculant este
legat cu o sau cu un cablu de circa 5 mm
diametru, care este legat la un mosor.
Se umple rezervorul basculant cu EI are o
capacitat e de aproximativ 11 ,5 Se
manivela cu mosor, care rezervorul basculant -
figura 2. rezervorului basculant prin
ridicare, nivelul apei din acest rezervor. Iar apa,
pri n trece prin conducta n jgheabul
de Pe partea a rezervorului este
o contragreutate care greutatea a re
zervorul ui. Pentru a se reduce mai mult efortul de ridi
care a apei, se mai poate monta un scripete la
mobil al rezervorului - figura 3 - care reduce la
greutatea efortul depus n timpul rezervorului
basculant plin cu
de ridicare, respectiv de umplere,
se de cte ori este nevoie, cnd se umple
complet cu vana sau van ele de Astfel ,
gospodarul este scutit de mai multor cu
de la la grajd n plus, nu
mult timp cu
Pentru protejarea rezervorului n timpul iernii mpotri-
va se poate un capac rabatabil din
lemn sau dintr-un alt material termoizolant. Este impor-
tant pentru a mecanismului fie
n considerare terenului din curte, pentru
acest mecanism a fost proiectat pentru un teren rela-
tiv drept,
Rezervorul basculant va fi din
avnd o grosime de 0,5-1 mm, pentru a fi
ct mai
TEHNIUM septembrie 2006

TEHNIUM septembrie 2006
1
Schema a
mecanismului basculant
cu rezervorul n

2
Schema a mecanismului
basculant cu rezervorul n

3
Schema a mecanismului
cu scripetele montat
41
-------------------------ATEUER--------------------------
. NICOLAE RUSU
o de telescop cu
28 cm, am procedat la construirea unui scop.
Pentru aceasta, am construit c onenetele indicate
n continuare.
Consider un pasio ai talentat va putea construi
un telescop - - orice de care ar dispune.
vin trudei depuse, cont de
greutatea 1 fiind transportabil n
Te opui va fi real izat n conformitate cu
c cteristicile oglinzii - poz. 1 ($28 cm greutatea de 2,8
g). Se numai la tinichigiu, pentru
tubului telescopului - poz. 2 din de 0,45 mm
lungime - focalei cu ajutorul
soarelui - de 45 cm (n cazul acestei oglinzi).
Pentru rigidizarea tubului se patru
cte la fiecare Unde se va pune oglinda,
pnmul se va face cu meniscul n interior al doilea n
exterior, iar la se fac ca n desen, n exterior.
Rigiditatea tubului se prin montarea oglinzii la
un introducerea a cte unui inel din de
- poz. 14 n de la
La tubului - ca n desen - se un tub de
ghidaj pentru ocular, perpendicular pe axa tubului mare, la
o de la mai cu 3-5 cm
(poz. 5) de
Oglinda telescopului se va sprijini cu buza de meniscul
nr. 1 al tubului , rigiditatea
fixndu-i astfel pe ax, iar
spatelui oglinzii , precum fi xarea oglinzii n tub, se
cu un disc din plastic, poz.3, cu un diametru cu
1-2 mm mai mic ca al oglinzii , care se cu
diagonale de marginea tubului.
Oglinda de rabatere a imaginii - poz. 8 - se
(cu prin dintr-o retrovizoare auto
(care are pe spate o iar forma este se
n axa tubului de ghidaj al ocularului. Oglinda se
prinde de suportul mobil - poz. 7, real izat din de
cu oglinda, prin ndoirea celor patru urechi
de fixare.
Pe spate, o de la prizele electrice, cu
perpendicular, se cu cositor, n vederea
prinderii de ansamblul poz. 15, cu
M3 cap fasonat rotund, menit orienteze corect
oglinda.
este de mijlocul cadrului -
poz.6.
Cadrul de n tub a oglinzii de rabatere se
ca n desen, din de fier
asamblat cu permite oglinzii
de rabatere la centru.
Tubul telescopului, avnd oglinda grea la nu
poate fi n echilibru de aceea a fost imaginat un
sistem de fixare pe un trepied: un colier - poz. 11, echipat
cu urechi nituite M6 pentru prinderea de
furca de - poz. 9 - are capetele ndoite unite
prin intermediul a arcuri spirale, care, prin montarea
42
lor, nchid cercul mai ales, prin presare, prin
frecare tubul telescop.
este rotirea, pentru a
ocularului, se la un arcurile spirale
care se prind din nou. '
Acest colier, realizat din de de cca 1 mm
lat de 35 mm, se ca n desen, n dreptul oglinzii
telescopului.
Furca de a telescopului, din de cca 3
mm grosime cca 20 mm se ndoaie ca n desen.
Ea, cu o pentru rigidizarea
axul de cuplare n trepied, se de suportul de
n pe a tubului telescop - poz.
10 - cu ajutorul unei
Suportul sistemului de pe a tubului
. telescop este dotat cu de cupru ce cablul
multifilar - poz. 4 - care este tras de un mic cilindru
antrenat de o cheie de rotire.
Pentru orientarea este absolut
dotarea telescopului cu o de
- poz. 12 - care este de inele cu
picior are ntre ele un arc spiral. Picioarele se introduc
n bride, lipite de tub, reglajul lunetei
fiind asigurate de arcul spiral dintre ele.
Ocularul telescopului - poz. 13 - se a se
ncerca fie din:
- ocular de microscop, de puteri diferite;
- lentile diferite, de inele din plastic despicate,
pe post de se cea mai mare
apropiere a imaginii.
TEHNIUM septembrie 2006
-------------------------ATEUER------------------------
Este strict orientarea
telescopului soare, ntruct
ar produce distrugerea
a ochiului.
Este vopsirea
a tubului cu vopsea
NEGRU-MAT
Lista componente
1. Oglinda telescop
2. Tub telescop
3. Disc protector din
plastic de 3 mm cu 2 diagonale
din de ambalaj pentru
blocarea oglinzii
4. Cablu din multifilar, cu
crlig pentru pe
a tubului telescop
6,7,8,15
5
1
TEHNIUM septembrie 2006
12
12
3
13
telescop
12. de
13. Ocular
14
5
6
,
5. Tub de ghidare
ocular
6. Cadru de
a oglinzii de rabatere a
imaginii
7. Suportul mobil al
oglinzii de rabatare
8. de rabatere

9. Furca de
a telescop ului
10. Sistem de blocare
telescop, n
din cupru
de blocaj cablu,
fluture, cilindru de
tragere cablu cheie de
rotire
11 . Colier de
14. Inele din pentru rigidizarea
telescopului
15. cu de
strngere, pentru ajustarea pe a oglinzii de
rabatere
43 c
-------------------------ATEUER-------------------------
S
e diametrele electrozilor de
se aleg n de grosimea materi-
alelor de suda!. Cu ct piesele care se
sunt mai solide, cu att diametrele elec-
trozilor de trebuie fie mai mari. ntruct n
o mare diversitate a
pi eselor materialelor ce a fi sudate,
necesitatea unor electrozi cu
diametre diferite. n transformatoarele
de trebuie posibilitatea
(preferabil continue) a Un curent
prea mare pentru un anumit electrod "arde sudura",
iar un curent prea mic electrodul" de piese-
le care a fi sudate.
Reglajele "clasice", la semicon-
ductoarelor, constau fie n modificarea cuplaj ului
electromagnetic, prin ntrefierului , fie n uti-
li zarea unor prize intermediare din
a transformatorului de sudur.
Prima se n prezent pe
unul sau mai multe tiristoare.
Un astfel de montaj este prezentat n figura
EI a fost relevat o
de i s-au nlocuit
tranzistoarele (defecte) cu altele similare, de fabri-
Aceste tranzistoare sunt foarte
comune, au un de cost mic se n
orice magazin de specialitate. Montajul poate
comanda transformatoarele de monofazate
alimentate de la de 220 VC.a. Puterea
de un astfel de transformator
poate fie n domeniul uzual de
0,5+5kVA.
n de puterea a transformatoru-
lui se alege tiristorul TH. Tensiunea de lucru a aces-
tui tiristor va fi de minimum 400 Vc.a. , iar curentul
admisibil de cel trei ori mai mare dect curen-
tul nominal care trece prin a
transformatorului de
Montajul , realizat pe o de circuit imprimat,
APARAT
PENTRU REGLAREA
'"
INTENSITA
CURENTULUI ELECTRIC
LA TRANSFORMATOARELE
'"
DE SUDURA
MONOFAZATE
Prof. dr.lng. SORIN PISCATI
n cazul transformatoarelor cu ali-
mentare de Pentru
transformatoarele de mai mici , monofazate,
utilizate pe n atelierele mici mijlocii
sau n individuale, se n
prezent reglarea tensiunii de alimentare n con-
a curentului) n bobina a transfor-
matorului de Acest reglaj se poate face
prin intermediul unor convertizoare statice cu
44
se compune n principal dintr-un multivibrator mai
deosebit, realizat cu tranzistoarele complementare
(NPN PNP) T2 T3. sa de
este cu a de al imentare prin
intermediul R8 (39kOJ3W) al
redresoare 03+06. Tensiunea pe
punte este de dioda Zenner Oz la o valoare
de 12 V.
Impulsurile din emitorul tranzistorului T2
TEHNIUM septembrie 2006
-----------:---ATELlER-------------
n prin intermediul grupului de
R1, R2, tranzistorul final T1. Acest
tranzistor are ca n colector
I a transformatorului toroidal Tr.
a acestui transformator n
(g) tiristorul TH.
cum se vede n secun-
(II) a transformatorului Tr. este ntre
grila (g) catodul (k) ale tiristorului TH.
Miezul transformatorului toroidal Tr. va fi din fe-

unea
a acestuia
va avea
diametrul
de 0,4+0,5
mm.
Diametrul
interior al
torului va fi
de cca 15
mm, iar cel
exterior de
25 mm.
Ambele
(1
II) ale
transforma-
torului Tr.
vor
50 de
spire din
s r m
CuEm 0
0,2+0,25 mm. I II
vor fi bobinate n sens.
Spirele lor este bine fie
rigidizate prin impregnarea cu un
lac incolor (care nu atace
a srmei de bobinaj) sau cu
Miezul transfor-
matorului poate fi nlocuit cu
unul "clasic" de E+I, dar tot
din cele din tole de au un randa-
ment mult mai mic. a miezului
acestui transformator din de E+I ; va fi
tot de cca 0,5 x 0,5 mm. de spire al celor
(1 II) va fi tot de 50 pentru fiecare,
bobinate n sens cu ca
n cazul miezului toroidal.
Alimentarea etajului final echipat cu tranzistorul
T1 se prin intermediul R6
R7 al primare (1) a transformatorului
Tr. Redresarea tensiunii alternative se face de
dioda D2, iar filtrarea de condensatorul C2.
Stabilitatea tensiunii redresate se de
TEHNIUM septembrie 2006
grupul celor diode Zen ner nseriate,
Dz1 Dz2.
Reglarea unghiului de deschidere a tiristorului
n a valorii tensiunii medii efective
care trece prin a transforma-
torului de se prin intermediul
R5 nseriate cu P al
condensatorului C1. P trebuie fie
de tipul cu a Pentru valo-
rile pieselor montajului (n special ale tranzis-
toarelor T2 T3) din valoarea a
acestui va fi de cca 47
kQ, dar se poate urca la 100 kQ.
Transformatorul de trebuie ndepli-


J

TIi
It
Sardnft.
220 V
R3= l50Q
R4 = 1 kQ
R5 = 3,3 kf2
R6 =50Q
R7 = 39 kW3W
R8 = 39 kW3W
specifice acestor
tipuri de aparate.
Reglarea valorii
tensiunii din

a transformatorului
are ca urmare
sau
tensiunii
n secundarul aces-
tuia n con-
a curentului
care elec-
trodul de
Lista de piese
Tl ; T2 = BC107B
sau BC171B
T3 = BCl77B
sau BC251B
01+06 = lN4007
Oz;Ozl;Oz2 =
PL12V
TH = tiris tor
400V/30A (vezi tex-
tul)
Tr => vezi textul
P = 50kQ

Cl = 50nF/250V
C2 = 20pF/50V
Rl =2,2kQ
R2=5l0Q
45
----------LA CEREREA CITITORILOR ----------
Montajul
descris n cele
ce

toarele avanta-
je:
1. Este ieftin,
de
cost ridicndu-
se la cteva
sute de mii de
lei. este
realizat n regie
proprie, cu
materiale recu-
perate, costul
se reduce
mai mult;
2. Este fiabil
rezistent.
Construit,
instalat
exploatat cores-


probleme
ntre-
sau re-
tehnice.
O la 2-3
ani este nece-
sar i se

acumulatorul
de alimentare.
se uti-
acumu-
latori Cd-Ni n
locul celor cu
plumb-acid,
durata de
a acestora
poate ajunge la
8 ani;
3. Montajul,
corect realizat
instalat, func-
de la
prima ncer-
care;
4. Este sim-
plu de constru-
it, cu piese ief-
tine, uzuale,
care se
n orice maga-
zine de profil;
5. Autorul a
experimentat
46

ELECTRIC
Prof. dr.lng. SORIN PISCATI
RI R2 R3 R4 R6 Tr
Lista de piese
TI ; 1'2; T3 BCI07 B sau BCl71 B
T4
R8
+
12V
1
RI 10k n R6 82 n
R2 22k n R7 82 n
IA/2S0V
Tr => Vezi textul
R3 => 82k n R8 lk n textul
R4 => 220 n CI 50IJF
R5 => 220 n C2
RI R2 R3 R4 R6 Tr R8
II
S
'A 12V
Bec
+
1
CI R5 R7
2
Lista de piese
TI: T2; T3 BC 1 77 B sau BC2S1 B (eventual EFT 3SI; EFT 323)
1'4 => ASZ IS sau EFT 250 (eventual1T45)
RI => 10k n R5 220 n C2 IJF
R2 22k n R6 82 n 1 IA/250V
R3 => 82k n R7 82 n Tr Vezi textul
R4 => 220 n CI SO IJF Vezi text ul
acest montaj n
multe exem-
plare de-a lun-
gul anilor, n
cadrul unor
institute de
pentru
mecanizarea
agriculturii. n

nu s-a
produs nicio
la
niciunul din
montajele
experimentate
n de
exploatare;
6. Intro-
ducerea lui n
exploatare a
permis folo-
sirea
a lor,
prin
acestora. In
timp ce o
mprej-
cu gard
electric era
cele-
lalte aveau timp
se rege-
nereze;
7. Montajul
electric, simplu
relativ clasic,
nu
de
con-
trol
pentru
realizarea
exploatarea lui.
Este suficient
un aparat uni-
versal de
su rat rezis-
tensiuni

cum
se vede n figu-
ra 1, n compo-
montaju-
lui un mul-
tivibrator (cir-
cuit basculant
astabil) realizat
cu tranzis-
T EHNIUM septembrie 2006
---------LA CEREREA CITITORILOR---------
toarele T1, T2, condensatoarele W/ 12 V, nseriat cu pot fi la rndul lor, pe
electrolitice C1, C2 rezis- I (figura 2). din lemn sau metal ,
R1, R2, R3. Condensa- Controlul se face n modul n n Se
toarele C1, C2 este bine fie butonul ntre- va evita cu orice contact
cu tantal pentru a avea pierderi 1, acesta se nchide electric cu al srmei
de ct mai mici. bateria este de mprejmuire. Este la fel de
Toate rezistoarele montajului din corect, lED-ul sau becul auto se evitarea
figura 1 sunt chimice, de 0,5 W. aprinde. ncetnd ntreruperi (electrice) a acesteia.
Face R6, care este de butonului, se ntrerupe alimenta- Din loc n loc se vor pe
2+3 W. ohmice ale rea cu energie becul din material plas-
acestor vor fi de 5%, auto sau lED-ul se sting. tic cu grosimea de 1-3 mm, pe
iar ale lor celor se butonul care se va pe
condensatoare electrolitice de lui I becul auto nu se aprinde, ambele
10%. montajul (din NU ATINGETI!
Forma semnalului la de alimentare) nu mai PERICOL DE ELECTRO-
m u Itivi b ra to ru lui CUTARE!
(colectorul tranzis- Montajul poate
torului T2) este deservi o mprejmuire
n figura de la 4-5
3. Semnalul generat a hectare de EI
la multivibra- va fi introdus, mpre-
torului intrarea cu sursa de ali-
(baza tranzistorului r- mentare, ntr-o cutie
T3) unui etaj pream- din lemn sau metal. n
pli ficator, realizat cu peretele de jos al
tranzistorul T3, divi- cutiei se
zorul R4, R5 cteva pentru
intrarea amplificatoru- evacuarea apei de
lui final de putere. condens sau a
Amplificatorul final de umezelii accidentale.
putere are n compo- O-!:I t Carcasa de
pe . nu trebuie fie n
tranzistorul T4, divi- razelor solare.
zorul rezistiv R6, R7. ------______________ ..J Ea poate fi
n colectorul tranzis- sub un copac sau alt
torului final T 4 este bateria de acumu- acest lucru nu
P a unei latori este trebuie este posibil, cutiei va
bobine de auto. Bobina Este bine se fi dublu, astfel nct existe,
de trebuie fie pentru evite deoarece ntre cei doi ai lui , o
tensiunea de 12 Vc.c. se poate ca animalele, ne mai de aer cu grosimea de
la borna A a secun- electrice de 5-10 cm. va fi realizat
dare de tensiune) a tensiune, dinco- cu pentru ca nu
bobinei de se 10 de mprejmuire, deteriornd apa de ploaie n interi-
srma care mprej- gardul electric. Din orul carcasei.
parcela montajul electronic
al A a bobinei de cum am specificat mai
secundare se la un cablu auto) se va la srma de sus, aparatura se compune
metali c. Acest cablu metalic are mprejmuire cu un cablu electric dintr-un multivibrator echipat cu
la o care se tranzistoarele T1 T2, un pre-
cu diametrul de cca 0,5 se trage de el. amplificator cu T3 etajul ampli-
se va nfige n Srma de mprejmuire, neizo- ficator final, care
la o adncime de dintr-un rolul de ruptor pentru bobina de
de 0,5 m. R8, dioda metal (Ol, cupru etc.) inoxidabil ,
l ED servesc la va avea o grosime de 2-3 mm. Cnd tranzistorul T1 con-
controlul de a Va fi la o de duce, T2 se T3
bateriei de alimentare. cca 0,5 m de la solului, devine iar T 4 este
Dioda fiind pe izolatori din Cnd conduce T2, T1 T3
lED R8 pot fi sau la fel cu cei sunt blocate, iar T 4 se deschide.
nlocuite de un mic bec auto de 5 de pe stlpii de telegraf. Izolatorii Multivibratorul T1, T2 fiind
TEHNIUM septembrie 2006
47
--- - -
---------LA CEREREA CITITORILOR ------__ _
asimetric, perioada de blocare a ciclul de 3 cm2. va
semnalului generat de acesta nu este 3300 d - - d
este mult mal mare deca- t cea de avea splre In sarma e
respectat, acest fenomen de CuEm IZI 0,5 mm. Becul auto L
Constanta de timp ce "memorie" scoate rapid acumu- este de 5W/ 12V. EI are rolul de
timpul de basculare a latorii alcalini din Cei limitare-stabilizare a curentului
multivibratorului depinde n mod cu plumb electrolit acid nu de
direct de dimensionarea grupului fenomenul de "memo-
C2, Rl . Avnd n vedere ca- La cuplarea acumulatorului la
rie", dar nu este bine fie - - - t t d
o dispersie, uneori nsem- Incarca or se va Ine con e
excesiv <:i nici Astf I ata- t b le d
a parametrilor tranzis- - .,. . e , orne e
In certificatul "+" ct <:i cele de "_" se vor lega
toarelor, pot fi necesare mici h . - .,.
ale valorilor te mc ce un aseme- ntre ele. Cu acest redresor,
din montajului. nea acumulator (cu electrolit durata de a unui acu-
Aparatul poate fi realizat cu acid sau alcalin) sunt date mulator de 5Ah/ 12V
tranzistoare PNP. n acest caz princi pale nece- la limita va fi de
este necesar se ,.. ___ ..:; s::;: a", re;:.! . p;:: Jr.:: oi::; cei;:is;::u .. lu .. ..
schi mbe polaritatea
a celor
condensatoare
electrolitice.
Tr. D ...........
,..---- ....
- !l20Vcc
De
primele montaje au
fost realizate cu
tranzi stoare cu ger-
maniu de tip EFT
351 , OC 71 sau MP
41 pentru Tl, T2,
EFT323, MP41 pen-
tru T3 EFT 212 sau Lista de piese
P4D pentru T4. Tr => Vezi textul
Aceste montaje au D => lN4003
la fel de
+
16V
-
4 Lista de piese
Figura 1
Tl , T2; T3 :=)
BC107 B sau BC171
B
T4 :=) 2N 3055
Rl :=) 10k n
R2 :=) 22k n
R3 :=) 82k n
R4 :=) 220 n
R5 :=) 220 n
R6 :=) 82 n
R7 :=) 82 n
R8 :=) lk n
bi ne ca cele uite- B => Bec auto 5W /12Vcc
ri oare, realizate cu 1..--------------------
Cl :=) 50/-lF
C2 :=) 200/-lF
tranzistoare cu siliciu
de tip NPN, respectiv PNP.
Acumulatorii au fost
cu plumb, avnd carcasa
Capacitatea a unui
asemenea acumulator este de
cea 5Ah/12Vc.c. Se poate utiliza
un acumulator de
capacitate, dar care are o tensi-
une la borne de 6Vc.c.
n acest ultim caz nu este nece-
nicio schimbare sau reglaj
n schema a montajului.
Acumulatorii care ali-
aparatura pot fi de
ti pul Ni-Cd (nichel-cadmiu) sau
Ni-MH (nichel-metal), cu
capacitate tensiune de

avantajul au o de
mult mai mare dect cei cu
pl umb, dar sunt mai scumpi. De
asemenea,
fenomenul de "memo-
ri e" atunci cnd nu sunt
48
referitoare la
curentului a duratei
de n general, un acu-
mulator se cu
un curent egal cu a zecea parte
din capacitatea sa, timp de cca
14 ore. De exemplu, n cazul
acumulatori lor
(5Ah/12V), curentul de
trebuie fie de cca O,5A.
O de att
pentru acumulatori cu acid, ct
pentru cei alcalini, este
n figura 4.
Transformatorul de Tr
trebuie o putere de 15-
25 W. de va fi
de cea
printr-un perete vertical (carcasa
va avea trei doi marginali
un al treilea n interiorul carca-
sei). Pentru un transformator de
15W, miezului va fi de
I :=)
lA1250V
Tr :=) vezi textul
LE D :=) vezi textu I
Lista de piese
Figura 2
Tl; T2; T3 :=) BCl77 B sau
BC251 B (eventual EFT 351;
EFT 323)
T4 :=) ASZ 15 sau EFT 250
(eventual 7t4 b)
Rl :=) 10k n
R2 :=) 22k n
R3 :=) 82k n
R4 :=) 220 n
R5 :=) 220 n
R6 :=) 82 n
R7 :=) 82 n
Cl :=) 50 /-lF
C2 :=) 200 /-lF
I :=) 1 Al250V
Tr :=) vezi textul
Bec :=) vezi textul
TEHNIUM septembrie 2006
-
II
------ ---LA CEREREA CITITORILOR------- --
'W
BARIERA
LUMINOASA
1
LASER
Ing. CORNEL
r
Fil"
R'
R-
...
R'
411< :102
..,..
202 $k
C' II""fF


IED

I I
ezll""/IF
"
,
2
.y (;1,
'1 $ IlC171R
IV
, ...
TEHNIUM septembrie 2006
"" III
.-

> 1ta
1


-
.,
OO.4.11DIP1'
1
? 1,
CJ
3 8Ci11B
? L
I
2
, 2
t 'r..J:>
0081>'
EMIT TOR
.it
:at2 1":LX':IIIT
3
RECEPTOR
49
----------LA CEREREA CmTORILOR ----------

Aceasta este o bari-
cu o
laser, care poate
la mai mari , 10m-
30m, deci montajul poate fi uti-
lizat pentru supravegherea
unui perimetru (o curte).
Componentele nu sunt
deosebite, este
dioda laser dintr-un "punctator
laser" - figura 1 - procurat din
de la care se recu-
bateriile comuta-
torul. nu este indicat
a se privi n fasciculul laser.
Dioda este coman-
(fig. 2) de un oscilator
realizat cu tranzistoare la care
de nu este
(cu componentele din
T = 5ms). Receptorul
este un fototranzistor din
optocuplorul TIL 139, dar se
poate utiliza orice fototranzis-
tor care n gama vi -
630-690nm (2N5777,
BPW17N etc.). Impulsurile de
la fototranzistorul receptor sunt
amplificate cu circuitul ope-
LM741 , care
o redresare o inte-
grare, o tensiune
de care
prin intermediul montajului
Darlington T2, T3
avertizorul. La ntreruperea
a fasciculului , montajul
prin
nivelului tensiunii de
tranzistoarele T2, T3 se

Montajul se la o
de apartament.
Se n tocul de
de o parte de
receptorul, n dreptul
pentru introdus
cheia; astfel orice ncercare de
deschidere este
Pentru un perimetru se pot uti-
liza mai multe perechi de
- receptoare sau
un singur receptor
oglinzi n fiecare
Alimentarea
este de +4,5\1, iar a receptoru-
lui de + 12V. In figura 3 sunt
prezentate cablajele imprimate
la scara 1 :1.
50

R4 R3
3a

R4 R3

" !!::J!l
8J C2
RECEPTOR
R7
RECEPTOR
R9
G
1. I
1
R7
"ca

R2 RI R5
R2 RI R5
D4 [;J
C4
RII G
+4,5vv
DIODA
.LASER
+4,:Svv
rel . DIODA
LASER
+12 ...
1 1
+1'2 ...
1 1
co_anda


1" :- 1 Db 8


n .[3
qnd
D2 RIO
1 1
TEHNIUM septembrie 2006
---------LA CEREREA CITITORILOR---------
La ce tensiune
VERIFICAREA TENSIUNII

A COMPONENTELOR ELECTRONICE ACTIVE
Laboratorul electronist
amator cuprinde componente ale
caracteristici nu sunt cunos-
cute, din lipsa datelor sau a marcaju-
lui
In revistei TEHNIUM au
fost publicate chiar recent diferite
metode de verificare pentru tranzis-
toare, diode sau tiristoare, cu care se
pot stabili parametri, dar un
parametru foarte important, tensi-
unea nu se printre
Deoarece amatorul nu dispune de
aparatura n
fabricile de componente, trebuie
o nepericu-
de verificare. Fiind n
de a face ordine ntre compo-
nentele din laborator, am construit un
dispozitiv ad-hoc astfel:
1. Un transformator oarecare
(poate fi de sonerie) se desface se
secundarul astfel nct
o tensiune de 40 V. Din
condensatoare electrolitice de 2,2
l1F/450 V, diode 1 N4007 o
de 1 kn/2 W pentru limi-
tarea curentului de al con-
densaloarelor, am construit un dublor
de ensiune Latour (vezi Tehnium nr.
3/2003), la o tensiune
de cea 110 V, apoi la 100 V cu
o Zenner PL 100 Z
de limitare.
2. in etapa a doua am folosit
dublor dioda Zen ner),
al imentat direct din (un trans-
formator de separare 220 V/220 V
este recomandabil), cu care am
o tensiune de 600 V, cores-
punznd de al multi-
metrului (numai) analogic, de 20
kn/V.
Modul de lucru
plus al instnumentului de
(pus pe scala de 600 V) se
la plusul tensiunii, iar la
minus se catodul diodei, colec-
torul tranzistorului sau anodul ti ris-
torului. (anodul diodei,
emitorul tranzistorului sau catodul
ti ristorului) se la minusul sur-
TEHNIUM septembrie 2006
Ing_ 1. LUNGU
sei. componen-
ta, voltmetrul va indica 590 .. . 61 O V,
n de tensiunea a
Cu componenta n serie va
o ntre zero tensi-
unea anterior.
din tensiunea se
tensiunea a
componentei.
a dat rezultate
chiar pentru diode cu germaniu
ncercate la 600 V, care nu s-au ars,
dar pe scala de 600 V nu putem citi
exact tensiuni mici.
La prima vedere, ideea pare
de dar
voi explica imediat de ce. In stare de
blocare, oricare dintr-un
montaj tensiunea
prin ea poate trece curentul rezidual
(sau un curent mai mare care duce la
distrugerea ei). Aici curentul rezidual
este limitat de instrumentul de
legat n serie cu componen-
ta, la maximum 50 !lA, care este con-
sumul propriu al instrumentului la
superior al scalei.
Pentru un tranzistor, cea mai
tensiune este ICEO'
cu baza n gol.
Tranzistoarele pot lucra n regim de
la tensiuni mult superioare
tensiunii absolute n
cataloage, a se distruge.
Verificarea ideii se face astfel:
un caz concret, n care tensi-
unea sursei era de 600 V cu
tranzistorul conectat, instrumentul
300 V. n acest caz, prin cir-
cuitul nostru trece un curent de 25 !lA
(instrumentul de fapt curen-
tul care trece prin el, fiind
n prin
conectate n serie). multimetrul
este de 20 kn/V, la 600 V
lui 12 Mn, iar de
tensiune la bornele agestei
estede300V(1210 nx2510- A).
Restul de 300 Veste deci de
tensiune pe tranzistorul de
Repetnd calculul, pentru oricare
se va
rezultat chiar se poate obiec-
ta nu este teoretic metoda
este acoperitoare, foarte
pentru scopurile noastre.
Practic se n felul
eventuala determinare
a terminalelor cu metodele descrise
n se va lucra nti cu sursa
de 100 V pentru citirea a ten-
siunilor mici, iar apoi componentele
pentru care instrumentul a n
zero se vor cu sursa de 600
V.
Deoarece al doilea rnd de
au mai compo-
nente pentru care instrumentul indica
zero, am transformat cu
diode condensatoare dublorul n
cuadruplor pentru tensiunea era
sub 1200 V, am folosit un alt transfor-
mator cu secundarul de 15 V legat n
serie cu primarul, un auto-
transformator convenabil. Pentru
dublarea instrumentului (de la
600V la 1200V) am legat n serie cu
el 12 Mn din nserierea
a cel 4 de 0,5 W de
potrivite, sortnd exact valo-
rile necesare.
Componentele astfel se
vor utiliza la o tensiune (conti-
nuu + + de
de 0,75 ... 0,8 din tensiunea determi-

de muncii
Cu toate energia surselor este
este cazul ne ferim de elec-
fiecare
cu sursele de tensiune mare, aces-
tea se vor deconecta de la se
vor pe o de
10 ... 15k.n.
Nu se vor atinge capetele firelor
sau metalice ale componen-
telor n timpul lucrului. Ambele surse
vor fi cu cte o
de 0,4 ... 0,5 A.
Bibliografie
1. R. Stere ... , Dispozitive semi-
conductoare, Editura 1964
2. Tehnium
51
EXPERIMENTALE
CU PRIVIRE
LA MOTOARELE MODERNE
SUPRAALIMENTATE,
CU
APRINDERE PRIN SCNTEIE
De la nceput trebuie
acest material
se n mod deosebit
unor tehnicieni ingineri
n domeniu.
destui amatori
de buna
a lor. pot, n
anumite execute
sau supravegheze avizat
calitatea reglajele
alte tehnice care
li se fac la Pe cei care
52
Praf. unlv. dr.lng. SORIN PISCATI
sunt mai dar
n acest domeniu,
materialul i
unele fenomene principii
care buna
a autoturisme lor,
n general , a motoarelor
acestora, n special.
Pentru a fi ct mai explicit,
am luat n considerare
motorul unui autoturism cu

motor echipat, printre altele,
cu multi
punct, supraalimentare cu tur-
ABS aprindere
etc.,
toate comandate de uri
modul electronic (unitate de
- UCC),
numit n limbajul curent, oare-
cum impropriu, "calculator".
Este o astfel de
unitate de
are n un micro-
procesor, o memorie
TEHNIUM septembrie 2006
- -- - -
-----------------------AUTO-MOTO-----------------------
1
27 26
(Read On/y Memory) o
memorie RAM (Random
Acces Memory), magistrale
de adrese; de date de
registre,
toare etc., dar se
radical de un calculator
att prin
soft, ct prin felul cum
de la
multitudinea de senzori ai
cum le
cum le distribuie. Intruct un
astfel de modul electronic de
nu face obiectul
prezentului articol, descrierea
sa att ct a fost
este pentru
ce va fi
n cele ce
De asemenea, la desenul
din figura 1 va fi n con-
siderare numai acea parte
care pentru
respectivei inter-
tehnice.
TEHNIUM septembrie 2006
cum se vede n
la pornirea
motorului sa n
regimuri de
(ralanti, treapta I de viteze,
mers napoi), aerul atmosferic
este aspirat n cilindrii motoru-
lui vacuumului creat
de deplasarea pistoanelor n
timpul fazelor de admisie.
Parcursul aerului absorbit
este filtrul de aer
14, tubul primar de
carcasa turbosuflantei 12,
tubul secundar (vezi
radiatorul 21 de a
aerului 9.aleria de admisie a
motorului. In final, cnd supa-
pele de admisie se deschid,
n amestec cu car-
burantul (benzina) , debitat de
injectoarele 18, n cilindrii
motorului, unde apoi se
faze
compresie, deten-
evacuarea gazelor arse.
ucc
28
25
Aceste gaze arse pun n
turbina turbosuflantei,
la galeriei
de evacuare a motorului. Cu
ct debitul, viteza presiunea
gazelor evacuate sunt mai
mari , cu att turbinei
va fi mai mare. La motorul dat
ca exemplu, turbinei
poate ajunge la 120 000
rotlmin. Prin arborele comun,
de a turbinei
se transmite la rotorul
suflantei (o cu aripioare
radiale, cu
turbina din galeria de eva-
cuare a motorului).
aerul
care trece prin filtrul de aer 14
trimite sub presiune la
radiatorul de 21. De aici
trece pe clapeta de
22, n galeria de
admisie a motorului. cu
deplasarea clapetei de acce-
53
-----------------------AUTO-MOTO-----------------------
2
ConlaCIor eleCIriC<
IeT b
4
J
==
2
a
3
siune celei atmo-
sferice) , trebuie ca turbina
o
de Cu alte cuvinte,
un anumit prag de
a motorului,
prag de la care efectul turbo-
suflantei se face Acest
fenomen fizic este benefic,
deoarece la viteze de
deplasare a relativ
mici , consumul de carburant
este redus, ncadrndu-se n
limite rezonabile, de
ordin de cu cel nre-
gistrat la motoarele "atmo-
sferice".
Unitate de (UCC)
2 => Electroven tii cu .1 ec'ii: a. b c
cum se vede n figura
1, presiunea aerului debitat de
este
de dispozitivul de
reglare a presiunii 16, coman-
dat la rndul de electro-
ventilul cu trei cal 13.
Dispozitivul 16de a
presiunii aerului n galeria de
J>ispoziti!I de ,"eg!m'c a presiunii aerului
debiLat de turbosujlantd

Intrarea turbosujlantei
leT=:- turbo.'iuflantei
este antrcnat un
al ax
este solidar cu cel ai clapetei
de accelerni ie. rezis-
ohm: cG ii acestui
12. rt:ocul
unitate9. ceh-
(UC;C), este
cu devial ia
ciapetei el e . .. Cu
alte cuvinte, cu ct clqpeta de
acceleratie deschide mai mult,
cu att' unitatea
injeetoarelor
m3.rirea debitului dc
n acest fel dozajul amestecu-
l
ui "<>'h" '''n+' e o men';nQ " t
v U 1L d :.. 1 ...
ma
'l d" ce' l' . "/1
.h LI. .....:.r:. : , !
aer - (ro de
greutate). 1'1!ioducll d n eiii n-
drii sub prei:i ii.me, ameste'.:ul
carburant, crescsemroificE:\t iv
puterea motorului dar con-
sumul) , n mod
Curent la dublarea acesteia.
Pelltru ca turl)osufl ant9.
n aaleria de aspi-
a i71oto .. ului aer sub pre-
54
a motorului
supraturarea
> Co"tcu:' or electric
==
:.: "'" Manoc"ntact
2 ==:o Electroven!il cu 3 a, b c
Dispozitiv de reglare a presiun"ii aerului
debitat de turbosuflantd
4=>
InT=> Intrarea turhosuflantei
!eT:"O.' turbosuflantei
CNI.=:- Conta.ct n01T"ul inchis
TE::-"NIUM se;>t"ml' rie 2006
.-
----- -------AUTO-MOTO -----------
motorului , . prin limitarea
la valoarea pre-
din Se com-
pune n principal dintr-un
cilindru o
de o
n inte-
riorul acestui cilindru pneu-
matic. Pe o parte a mem-
branei presiunea
de
. '
Iar pe parte, un arc
spiral calibrat. Tija
deschide nchide mai
mult sau mai o
(sertar) n car-
casa turbinei. Cnd
suprapresiunea aerului n
galeria de a
motorului se apropie de va-
loarea
(pentru exemplul dat, 0,8
barr) , dispozitivul de limi-
tare 16 ncepe
din carcasa turbinei. O
parte din gaze prin
direct n
galeria de evacuare,
mai vreun efect asupra
turbinei. Ca urmare, turatia
acesteia se
cu ea, suprapresiunea
Intrare aer
(cu presiune)
1
Resort
2
4
6
-0 -'0
4 5
3 1
-o-o
Desenul de ansamblu
Lungimea de Intrare
a aerului 20 mm partea
4. 5 + 5mm. partea
turbosuflantei. Unitatea cen-
de UCC
a
valorii suprapresiunii
(pro-
a debitului injec-
toarelor, corelnd astfel canti -
tatea de aer cu cea de carbu-
rant.
Electroventilul cu 3 13,
comandat de unitatea
(UCC) 28, face
caz, cu cilindrul dispozitivului
de reglare a suprapresiunii
2
1
5
3

"')
6
1'2
l"-
c
I
1 ....
4/

( 1
1
Mas4
1
t

1. Rl =:> 100Q/O,5W
2. R2 =:> 22K!l/O,5W
l.=:> Manocontact
3. R3 =:> 2K2/0,5W
2.=:> auto
4. TI=:> BC251B
3.;:;> Ohmmetru
5. T2=:> BD 437 sau 2N3055
4.=:> Manometru O + 5 barr
6. 'C =:> 1 OpF/63V (Obligatoriu cu tanta!)
5.;:;> Supapa pompei auto
7. P =:> 1001dl (Semireglabi l cu
TEHNlUM septembrie 2006
55
AUTO-MOTO
1
termic fi fie apar
( 12,5) ( 12,5 )
motorul Intrerupe la sarcini
cate, fie acesta nu se mai
M5 puterea i se reduce
semnificativ, cu efect direct asupra
J. l
51 4! ..
Primul caz apare
atuncI cand electroventilului
., ........ , ........ , .. ... ..... .r .. .. ,: ..
13 este n de
" UCC sub tensiune, iar al doilea caz,
M20
atunci cnd nu este deloc
-r
_._._._._-_._._._. _._._,_._.
,- -_._,_._.
-
n urma
este n interiorul UCC, atunci
1
este ntruct de cost
al unui asemenea modul este mare. Pe de
parte, celelalte componente ale UCC
25 10
normal , nu este recoman-
lE
) ( ) nlocuirea sa cu unitate
35
Rolul etajului defect poate fi preluat de un
( )
manocontact, a descriere constructiv-
este n cele ce
In figura 2 este schema
CAPAC PORT CONTACT
de a electroventilului
Material Textollt
CU 3 13 (fig. 1), cum a fost realiza-
Buc, '" 1
de iar n figura 3, schema
prin
evacuarea turbosuflantei, sau ntre acesta
manocontactului realizat n regie proprie
galeria din spatele filtrului de aer 14 (intrarea
sau ntr-un atelier mecanic dotat cu strung.
tu rbosuflantei).
Analiznd originale
ntre unitatea cen-
cu ajutorul schemei bloc din figura 2,
UCC bobina ventilului cu 3 13 nu se
la nchiderea contactului cu cheie al
mai de prin
unitatea 1 (UCC) sub o
defectarea unui etaj final al centrale de
tensiune de ) 2V electro-
28, a motorului
ventilul ui cu trei 2, In aceste se face
SupraIa\a perfect pc
2
lungunc de 25mrn.
/70
---
UR!ll!
Material bz. laminat
T
sau
.t
3
Buc. J
25
<1>24 M2{
, ,
<1>20 M20
_.- -
_._ .
. , .
. _._._.
- _._,_._.
,-,- "- ,_.-
_._._.- ._.- ._.- ntre intrarea b a electroventilului
c, astfel dispozitivul 16 (fig. 1) de
reglare a presiunii aerului debitat de turbosu-
este inactiv, din galeria de eva-
--'-"--
,.
_ _ o
cuare turbina n plin, fiind
II 50 9
de toate gazele de Ca
E
filclalC (lnteriorl. 7
urmare, acesteia cu ea,
presiunea aerului debitat de n
galeria de admisie a motorului termic. Cnd
presiune atinge valoarea pre-
rolJVPRVL CONrACfORVUJl PNElJJfATlC
(n acest caz, +0,8 barr), unitatea cen-
1 (fig, 2) ntrerupe alimentarea bobinei
A!A'JERlAL => bz.. laminat sau
electroventilului 2 care, la rndul taie
SUc. => 1
tura dintre b c, dar permite aerului sub pre-
56
TEHNIUM septembrie 2006

15
(
r-
5 10

>

3>-
4
este prereglat pentru 0,8 barr, presiune
pentru motoarele a putere
ajunge la 150 kW (204 CP), dar
se poate regla limiteze suprapresiunea
turbosuflantei la orice valoare n
domeniul 0,4+2 barr. Prin
sa, manocontactul rea-
amortizarea proceselor
dY2()- - -
,
- ' - ' - -
-
< -

8 /,
.h8
- ' - '- '- ' - '- '- tranzitorii astfel nct motoru-
lui fie cu ca
celelalte. ansamble ale acestuia lucreze
corect. In aceste motorul va fi
deosebit de "nervos" (specific turismelor
cu dar
nedorite la sarcini maximale.
PISTON
Material hz. laminat sau
malerial ca la eiliruiru} .
O dar n
timp este aceea de a utiliza ben-
de calitate, cu cifra
n cartea a autoturismului.
se la bujiile din dotarea motoru-
lui. Acestea trebuie fie n mod obligato-
riu cele indicate de uzina constructoare
nu limita de
Duc. 1 exploatare a lor (de 30 000 km) .
__________________ ....,j Figura 4 ansamblul manocon-
siune de la intrarea b la a
de aici , la dispozitivul 3 de reglare a
suprapresiunii. Acesta deschide mai mult sau
mai caz, din galeria de eva-
cuare o parte din ele ocolesc turbina.
turbinei scade, ducnd la diminuarea
sU!;lrapresiunii.
In schema bloc din figura 3, rolul
centrale de UCC este preluat de
manocontactul 1. cum se vede n figurile
3 4, acest ansamblu are un contact electric
normal nchis, activat direct de presiunea aeru-
lui de la turbosuflantei. Manocontactul
10
( )
,
5
,
IP2o-
_ ._ ,
._ ._ ._'.

4>14
5
/
-.
--
ha
tactului , cu desenele de exe-
pentru toate componentele sale. Se va
acorda o la honuirea
a cilindrului 2 la rectifica rea exte-
rioare a pistonului 4, astfel nct acesta
gliseze ct mai dar nu existe
semnificative de aer ntre cele piese.
este necesar, n piesa 1 (din textolit) se
va practica un canal circular n care se intro-
duce o din cauciuc (oring).
va mpiedica aeru-
lui prin mbinarea dintre piesa elec-
1 cilindrul 2. de contact 3
va peretele frontal interior al piesei 1 cu
5
OON.l1L4 - PISTON
Matp. rlal => Bz, AI, Ol,
sau dural
I
cca 1 mm, astfel
nct ntre aceasta
pistonul 4 fie o
de 1 mm.
montat, nu
se va mai umbla la
acest de con-
tact. De aceea, este
recomandabil se
fixeze de piesa
1 cu
un adeziv, care va
mpiedica
de gaze
dintre cele
piese. n locul
adezivului poate fi
o garni-
_______________________ -i (pre-
TEHNIUM septembrie 2006
f
------------------------AUTO-MOTO------------------------
prin 8 4 Pentru a face o astfel de
care mbinarea 6 este indi-
dintre piesa, 1 de cat ca mai nainte cu
contact 3. In acest caz se cartea a
un adecvat n astfel nct
peretele frontal exterior al pie- temeinic carac-
sei 1 pentru introducerea gar- teristicile
niturii inelare (oring) ale motorului acesteia. Pot
Este obligatorie M 20 ""--_. - . .24 apa- ea s't ' n care amort'
nserierea manocontactului cu riu II I 1-
conductorul de una zarea a proceselor
dintre cele borne elec- tranzitorii la manocontactul
trice ale electromagnetului 1 prezentat !:l figura 4 nu fie
(fig. 3). a In acest caz,
electroventilului se tura ntre manocon-
va lega la conductorul de + tact electroventilul cu trei
care vine de la ( ) va fi rea-
contactului '-------- - ---, pri n
cu cheie al auto ve- CAPAC i n t e r m e-
hiculului. diul tem-
n figura 5 este Material (0138; OUO etc .) por iza-
o vari- 1 torului cu
a unui dispozi- ntrziere
tiv de reglare-
etalonare a acestui la de-
manocontact. Arcul va avea lungimea diametrul con e c -
Suprapresiunea de piesele de mai sus. t are ,
poate fi cu Orientativ: L = 45mm. D (interior) = 11>9 + 10mm prezentat
0,1+0,2 barr (de n figura
exemplu, de la 0,8 _______________________ 6. ntr-
la 1 barr), dar se va presiunea cu zierea va
avea ca la sarcini mari, 0,1+0,2 barr, motorul va fi caz, ntre 0,5
apropiate de cele maxim deveni mai "nervos", cu 2 secunde cu ajutorul semi-
admise, motorul nu reprize de reglabil ului P din baza tranzis-
(cu superioare celor torului T1 .
58
23.5 4.5 1

7
Ms-lh-_--r-r--_______ --.I--'L.. <1>5
<1>8
RACORD
Material 0.1..38: o. 40 sau bz. laminat
Buc.=:> 1
TEHNIUM septembrie 2006
------------------------AUTO-MOTO------------------------

UTILIZAREA
STROBOSCOPULUI
la REGLAJUL
AVANS ULUI
la APRINDERE
in actuale, exploatarea
a automobilului este o
necesitate din ce n ce mai stringen-
benzinei n
fiind un factor determinant
i n economia costurilor.
Un motor, chiar nou, reglat
incorect va consuma mai mult, va da
rezultate slabe se va uza mult mai
repede, optimizarea
aprinderii du cnd la aces-
tor inconveniente.
Conform teoriei la
un motor n patru timpi
astfel :
In timpul 1 pistonul n
cilindru prin supapa de admisie
se amestecul carbu-
rant la motorul 0110, respectiv numai
aer la motorul Diesel.
Apoi supapa de admisie se
i nchide pistonul n timpul 2,
comprimnd gazele. Cnd pistonul a
ajuns i n punctul mort superior
(PMS), amestecul este aprins (injec-
tal ia motorul Diesel) pre-
siunii create, pistonul (tim-
pul 3) apoi se deschide supapa de
evacuare pistonul din nou,
evacund gazele arse (timpul 4). Cu
cteva mici teoria
numai pentru motoarele
navale sau stabile foarte mari,
care constant la cca
100 roVmin.
La motorul de au1omobil modern,
care intre cea 800
5000 sau chiar 7000 roVmin, lucrurile
se radical.
Arderea combustibil ului este o
TEHNIUM septembrie 2006
Ing. 1. LUNGU
care are o de
timp relativ iar timpul
disponibil pentru producerea ei
devine din ce n ce mai scurt pe
ce Pentru a
permite a
arderii pentru ca presiunea fie
asupra pistonului , cnd
acesta incepe coboare, aprin-
derea trebuie inainte ca
pistonul in PMS, avansul
necesar fiind dependent att de
ct de sarcina motorului,
deoarece viteza de ardere
cu presiunea, temperatura
calitatea amestecului din cilindru, n
momentul aprinderii. La un motor
la temperatura
viteza de propagare a frontului de
este de aproximativ 12 .. .
18 m/s.
Pentru a optimiza la
diferite sarcini
dispozitive de a avansului la
aprindere, cel cu depresiune (vacuu-
matic), controlat de depre-
si unea din galeria de admisie,
reglnd avansul n de sarcina
motorului, dispozitivul centrifugal,
aflat in corpul distribuitorului, regln-
du-I in de
Din cele spuse mai sus
avansul la aprindere are o influ-
asupra
motorului , iar la reglaj incorect per-
acestuia scad dramatic,
pe ce consumul de com-
bustibil complet nejustificat.
avansul este prea mic, pu-
terea motorului scade (motorul nu
trage), iar este prea mare,
motorul cu
(motorul
Reglajul se poate face sta-
tic, dar pentru a putea aprecia
dispozitivelor de
(centrifugal vacuumatic)
este o de
n timp ce motorul
la diferite
Reglajul static se face conectnd
un bec de putere (5 W) ntre
borna distribuitorului Se
pune contactul se incet
motorul cu mna (preferabil cu bujii-
le capacul distribuitorului demon-
tate) cnd becul se aprinde
lama rotorului spre care
merge la cilindrul 1, se
semnului de pe care
trebuie cu semnul de
pe carcasa ambreiaj ului.
Reglajul dinamic se poate face
cu ajutorul stroboscopului la
motoarele 0110, vizualiznd semnul
(semnele) de punere la punct.
acestui aparat este
o suficient de
se aprinde sincron cu
motorului, fiind de
scnteia de la cilindrul 1, pentru care
sunt trasate semnele pe
durata luminii este destul de
n timpul semnul nu
se perceptibil apare ca
stnd pe loc, motorul se
pentru dintre obiecte, ochiul
uman mai bine pe cel iluminat
mai puternic. Modificnd
semnul se va deplasa n de
59
-----------------------AUTO-MOTO'----------------------- ]
16 , /
8
,p3. 2 2 - ; !l0v
r
!.
I
/lt!ncvife
(\1
1
~ l (
--r;J
"" =
-
(\j"
"1"
P.
I ~ /'6 3
8
1.1>
-----
78
1"'3
5 /8
10
~
~
1 .....
lt
~
Il) Q) -
~
j
..
ta
It, '-
R.t
1
3 28
22
"
19
~
~
~ c-I
~
'o
... ;
Il'>
...
."
15
,
,
~ l ~
1... .
.!!...
1
"> .
'" " I
b
l
---
- . ! ~
2G
l.vsfrui{;
/1
60
TEHNIUM septembrie 2006
I------------AUTO-MOTO ------------
dispozitivelor de
acestea
StroboscopUI este compus dintr-un
osci lator cu tranzistoare 2N
5496 (BD 243 C), mperecheate cu
factori de amplificare 13 mai egali ,
cu valoare de 25 ... 50 cu un trans-
formator cu care
t ensiunea bateri ei la aproxi mativ
SOO .. . 550V.
O punte redresoare ( 4 diode 1 N
4007 sau, mai bine, diode redre-
soare rapide BA 159) produce
curentul continuu pentru
condensatorului nepolarizat de 3,75
l1F, de alimentare a de de
tip IA< 120, de
(sau oricare aM cu energie
de cel 100 J).
Lampa de este
se va monta respectnd pOlaritatea.
Eiectrodui negativ este de obicei mai
gros acoperit cu o metalizare cu
aspect mat.
Un mic bec cu neon, cu rezis-
de limitare semna-
tensiunii. In paralel
pe secundarului se
o de 470 kn/1 W, metal-
oxid, care vrfurile de tensi-
une, pentru la n gOI
tensiunea nu este perfect drep-
existnd un mic vrf la
nceputUl
Sincronizarea se face cu un cap-
tator capacitiv, pus pur simplu pe
cil indrului 1.La stroboscoapele
industriale pe care le-am
acum (Bosch, aparate etc.)
se folosea un dispozitiv separator
montat pe bujie, ceea ce impunea
oprirea motorului apoi pornirea
pentru Am preferat un
captator capacitiv, care poate fi pus
sau scos de pe n timpul
pericol de electro-
cutare nici la aprinde riie electronice
de mare putere, cu
de a-I de mnerele
izolante.
Sistemul a dat
att la aprinderile electronice ct
la cele clasice are avantajul eVI-
foarte bine defectele de
aprindere (pierderi de curent, scn-
- slabe sau trtoare, de
Di!Jdie etc.).
lmWla este suficient de
putenjc pentru a putea lucra la
lumna ziei (QJ nu
soarele lirecI - locUI de lucru)
foarte ( sUl 0, 1 ms), astfel
semnul se vede stnd pe lOC chiar la
de 3000 101 -, la mai
man semnul din cadrul
ferestrei de obsefvalie.
unii dispozitivelor de control.
Am folosit o cu
pOlarizare prin care nu
pune probleme. Carcasa bobinei se
TEHNIUM septembrie 1006
cu ferita, sau se
pe strung din text 01 it, la
dimensiunile indicate.
Se nti secundarul ,
cu cte un strat de
hrtie de condensator (kraft)
fiecare strat, cu
deoarece tensiunea ntre stra-
turi vecine este mare peri-
COlUl de Apoi se
un strat de se
strns cele primare
simultan cu fire. Se
capetele cu de cusut se
cu
sau cu
pentru a nu se putea desface. Se
un strat de hrtie se
(pe mijlOCUl carcasei)
de una
alta. Se scot capetele se pune un
strat final de
trebuie cu foarte
strns, disponibil fiind limitat.
La primar se unei
cu nceputul celeilalte.
Bobina se ntr-o $
34x 28 de cu un
ntrefier de 0,20 mm, realizabil
dintr-un inel de carton de grosime
se pe urechea 4
cu un din M4x 35 cu
garni-
turele din caucIuc de 1 mm grosime.
Problema ferite lor fiind una com-
pentru orice amator,
parametrilor, precizez
am utilizat o cu dimensiunile
indicate mai sus, ntrefier
de firma Afero din
(www. afero.ro) cu care am
rezultate foarte bune.
Alimentat de la bateria
osciiatorui condensatorul la
cca 550 V, la un consum de curent
de 0,38 ... 0,4 A, lucrnd pe o
de aproximativ 72 kHz,
care scade cam la 35 kHz n
n gOI cca 0,38 A.
Condensatorui este de 3,75
JlF/450 V c.a., utilizat pentru
motoare asincrone pe
poate fi fOlosit cu ncredere,
rezistnd n c.c. Ia peste1400 V.
Nu se poate folosi un conden-
sator electrolitic, tensiunea
limita acestui tip.
faptului mai
multe pe pentru acest
condensator, diferite ca mod
de prindere borne, nu am detaliat
complet placa de fixare a acestuia,
urmnd ca amatorul o adapteze
condensatorului pe care-I are.

Tot ansamblul se pe
lonjeroane din de alu-
miniu trei de fixare este
nchis ntr-o
dintr-o de din PVC cu
diametrul exterior de 40 mm cel
interior de min. 36,5 mm. Nu se va
fOlosi din PP, care nu se poate
lipi se mult mai prost
dect PVC-ul.
La partea ansamblul
este nchis cu un capac tot din PVC,
realizat prin prelucrare
Lonjeroanele se taie din de
aluminiu moale de O,8mm, se
ndoaie la raza n desen pe
o de de de un
iar se prin
cu traforajul, cu o de
metal, se cu o
de unghii
Pentru tranzistoarelor
disiparea se tot
din de aluminiu
conform desenului nainte de
montaj se ung cu
pe ambele pentru a asigura o

Tranzistoarele se izolate
cu cte o de
un mic tub izolant o
din pertinax sunt fixate cu
cte un M3 cu cap necat cu
Tot cu simi-
lare se urechea cu trans-
formatorul cu
Se va verifica izolarea tranzis-
toarelor de lonjeroane
intermediare.
Cele trei de fixare se exe-
din sticlotextolit de 1 ,6 mm
grosime, de pe care s-a
folia de cupru, cu primei
pe care trei zone, se
cu traforajui cu
de metal cu o decu-
pajele laterale n cu
lonjeroanele.
Pe prima s-a fixat cu nituri
de aluminiu un
Crouzet de 5N250V la care con-
tactele normal nchise s-au cu
traforajul , o de 3 A ' cu
clemele respective bile la maga-
zine o de de tip
RAG 115 sau 215, n con-
(cu catodul spre privi-
tor) ntr-o $9, ntre
de fixate cu nituri pe
ale
In caz de conectare a
cablului de alimentare, dioda n
la 250 A n impuls)
arde instantaneu prote-
jnd aparatul.
este antiprost n jar-
gonul dioda este
deosebit de a fost
naintea care
nu ar rezista la un scurtcircuit.
terminarea aparatului am
pe
mai mici ca dimensiuni, de 3N250 V,
care pot fi utilizate n locul celui indi-
cat mai sus.
61
-----------------------AUTO-MOTO-----------------------
in partea am fixat
capse <1>3 mm, de care se cosi-
de alimentare
2xO,75mm ,lung de cca 1 m pre-
cu cleme crocodil ( de culoare
pentru plus pentru
minus) la celelalte capete.
Capsa minus se va conecta la
emitoarele tranzistoarelor la unul
din lonjeroane. Borna din dreapta
a se va conecta cu
un fir trecut printr-o n la
punctul median al primare
a transformatorului.
Pe placa a doua am fixat 4 capse,
diode le care puntea
redresoare de 470 kn
n mijloc am un loc pentru
prinderea condensatorului.
redresoare se va
lega cu fire izolate la capsele
de pe placa a treia.
Placa a treia este destul de com-
Pe o parte
de de care se cosi-
toresc papucii ai condensatoru-
lui, astfel ca loc
pentru letcon.
Pe partea prinse cu
capse sunt alte
ndoite cu <1> 1 pentru
fixarea tubului de Intre capse
este fixat prin turnare n
62
epoxy un papuc <1>2, recupe-
rat de la un cablu de alimentart;l de
casetofon, de care am cositorit o
de la un
releu defect, care face contact cu
electrodul de sincronizare al tubului.
Pentru aceasta am introdus n
papuc un electrod de
diametru, uns cu pen-
tru a nu fi lipit, care a fost nde-

Drept de turnare am
folosit un capac de pix din plastic,
la dimensiunile necesare uns
cu la interior.
in partea este montat
ntr-un semitub din sau
din plastic un bec cu neon indicator
de a tensiunii nalte, cu
de limitare de 330 kn.
Nu am detaliat separat toate
deoarece sunt
multe desene, iar dimensiunile
unora depind de condensator sau
de folosit.
Dintr-un tub de spray de 35mm
diametru am improvizat un reflector,
iar din capacul lui din plastic dis-

In vrful tubului este o
cu picior, n care se
vrful tubului de din
plexiglas transparent pe strung,
apoi cu de granu-
400, apoi 1000, n
final cu de
Piciorul se poate lipi cu cloro-
form de
din PVC care constituie
carcasa aparatului se va prelucra
conform desenului din
material se va un inel
de 4 mm lungime, care se va pe
generatoare se va scurta astfel ca
intre n tub, iar apoi se va
lipi de acesta cu adeziv pentru PVC,
constituind opritorullupei.
condensatorul
electrolitic se vor monta n aer pe
terminalele tranzistoarelor.
montarea pieselor se vor
asambla lonjeroanele cele trei
se vor executa lipiturile
se '{or lipi cu prenadez de lonJeroane.
In serie cu montajul se va monta
o de 3,3 .. .4, 7n/5 W, se va
conecta un voltmetru pe scara de
min. 600 V la bornele condensatoru-
lui se va cupla tensiunea de ali-
mentare. oscilatorul nu
(voltmetrul nu
tensiune), se vor schimba ntre ele
capetele de
ale bazelor tranzistoarelor. Se veri-
tensiunii se nde-
serie.
TEHNIUM septembrie 2006
----
-----------AUTO-MOTO ------------
Pentru continuitatea circuitului de
sincronizare, lonjeronul din dreapta
(privind din partea se
va lega electric la minusul conden-
satorului.
Captatorul capacitiv se constru-
dintr-o crocodil cu
mnere izolate, i se pilesc
capetele se lipesc cu cositor
din de 10x60 mm,
ndoite la pe un burghiu de 8
mm, se C1J un conductor
bine izolat, cu lungimea de cca 1 m
o care va
intra n papucul de pe placa 3.
Butonul de executat
dintr-o de plexiglas, va fi
blocat cu o din de 1
mm.
Modul de lucru
Oemele crocodil ale cablului de
se la bornele
D - respectnd polaritatea,
banar:a C2tIului de sincronizare se
introd:J:::e - respectiv cap-
tatonj se asaza pe cilindru lui 1.
Ar - 3:d butonul, lampa de
- se va
aprinde, aparatul

Se l '
fixare al
ca acesta =
surubul de
lui, astfel
destul de
TEHNIUH ........... 'ilrieie
greu cu mna, se dis-
ntre contactele ruptorului la
valoarea ( de obicei 0,3 .. . 0,4
mm) .
Se motorul, se
se eventual se
de mers n gol, la
valoarea
Prin tragerea tubului de
se avansul vacu-
umatic (acest lucru este valabil la
majoritatea automobilelor, dar nu la
toate - se va consulta cartea
Tu motorului trebuie
prin tub motorul aspire
aer. acest lucru nu se pro-
duce, se tubul sau orificiul
dinspre galeria de admisie se ve-
dispozitivul de avans vacu-
umatic.
Se butonul se ndreap-
stroboscopul spre fanta de pe
carcasa ambreiaj ului sau, caz,
spre semnul de pe fulie.
nu se vede semnul , o a
doua va roti foarte ncet
corpul distribuitorului nainte sau
napoi, cnd semnul va
n dreptul reperului fix.
Avansul la rotirea n sens
invers distribuitorului
scade la rotirea n sens.
Unele motoare sunt
din cu avans fi x pe
semne, unul
mai mare pentru Pfv1S al doilea
pentru avansul fix. In acest caz, al
doilea semn se va aduce n dreptul
reperului.
Se distribuitorul cu
lui se ncet
motorul. Semnul trebuie se
deplaseze n sensul invers
motorului, indicnd avansul cen-
trifugal n caz contrar
fiind repararea sau
nlocuirea lui.
Cuplnd la loc tubul avansului
vacuumatic, semnul se va deplasa n
continuare n sens contrar
motorului va reveni la normal.
Identificarea cilindrului 1
La motoarele cu doi cilindri n
linie, oricare din ei poate fi conside-
rat cilindrul J ' aprinde riie fiind deca-
late cu 360 .La motoarele cu patru
cilindri n linie, pistoanele 1 4
merg aprinderile sunt
decalate cu 360
0
este
cu cea de mai sus.
La celelalte motoare ( cu 3, 5, 6
sau 8 cilindri, sau motoare boxer)
este consultarea
tehnice.
De obicei, la de fabri -
cilindrul 1 este
63
------------------------AUTO-MOTO------------------------
5
'1.
64
. i _it

I I
'.
R2 - 180.a.

CI .. 3(75)' F:vSO liN
(,5 1.5"
- 1-' -
-:"- ,..
-
Cz. IO)'F ; 2SV
0..= 2" (OSI> ,6
b .J75 SI" <',2
C "ISfip. 0,5
, i ,
+
I

'<>
-
!--- - ' --
<\j
'II

I
I
2c'J
marcat cu un semn pe partea
a corpului distribuitorului.
Defecte observa bile
- La a
aprinderii , lumina este

- aprinde riie sunt
- neregulate, cu ntreruperi, sau
II r
I
a-
<;)
lumini multiple, bujia
ei, capacul distribuitorului sau
bobina de produc pierderi
de curent. Se va nlocui bujia cu
una defectul per-
se vor verifica celelalte
cauze se vor remedia sau
nlocui piesele defecte .
rfl3,2; -(>8 -- , -'--
.. _.-
-t
- semnul de pe
nu este stabil i/,i sare nainte
napoi, nseamna arcul contac-
tului mobil este prea slab sau
contactului fix este
ori cu filetul stricat (defect
la Dacia Renault), La aprinderile
electronice, traductorul de
(de obicei un generator Hali) nu
este bine fixat, sau arborele dis-
tribuitorului este excesiv de uzat
are joc mult prea mare.
Zl!ll.cuit'e
L l'te
L 2/8
-at ---
Iii
.. -1
141
I
--t== -- -<1--
- dispozttivelor de
reglare a avansului, iden-
tificarea remedierea defectelor
au fost explicate mai sus.
Bibliografie
P,Cristea, Practica automobilu-
lui, Editura 1966
TEHNIUM septembrie 2006
...
m
J:
Z
C
:I
1
...
o
o
...
m

FIRST No 556
1111
iIOPf!3 ,'<70
I
, ce
R15

m AX
: 1"
:,'T
.... ::,,-
.. ...
cet
0.0211
1111/"
.. '._.' "'-'-'l
, '1 c::;;;} . i-Ytt :
lJGRT lDK tOln 'lU +" UCI!r :
C2'/
Io.III!U
Sl
......
, ....
'TOC8\'
tOll ,.
.
.
,
lIJJ!lU' -
. . .. . . . . .. .. _. _ . .. __ ._ . . _ ...
csaolOCl2
..
!... .-.--- .. .. ... -.- . . .. .. .. .. . . ...
care ne-a

n ideea s-ar putea ne fie de folos - dar deja cineva


.. Dlnoe" o procure" - suntem domnule N. Danciu
dv. cu schema s-ar putea unele mici
nu vor ncurca - - la depanarea
Da
a
solicitarea. Este vorba despre casetofonul FIRST No
dar precizarea
,_. dreotul de a aduce unele ulterioare n
Ofer la schimb diverse numere ale revistei TEHNIUM.
Tudor Buzea, tel. 746 54 85
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
31-+--+--t-
4
5
6
7
8
gl-+-+--
10
11
OR IZONTAL: 1) de care na-
pe fluvii sau n apropierea litoralul ui, pe o
de - Totalul de combustibil ,
provi zi i luate la bord. 2) Cel mai mijloc de
deplasare a navelor, care prin rotire se n
de propulsie - Totalitatea nave lor
fl uviale, maritime sau aeriene ale unui stat. 3) Tip de
port-bagaje - de o 4) Mijloc
de - Suport al unei arme de foc - Nave goale! 5)
pentru - A roti nava n jurul
unei ancore sau geamanduri pentru compensarea com-
pasului magnetic. 6) Stare pe care o are omul
cu navei (3 cuv.). 7) a ama-
zoanelor, eponima Egee - A intensitatea
unui fenomen. 8) A pescui fie permis, fie n
perioade prohibitive, fie uznd de mijloace interzise -
Lac n 9) Botul porcului - Punte! - Nedrept. 10)
Aflate n port! - de sport sau pentru
torii de agrement. 11) cu pnze - Unul dintre

VERTICAL: 1) cu vele, corabie - cu
catarge, cu pnze bompres, uneori cu
motor, n trecut n scopuri militare. 2) Avnt - A
ventila. 3) de de tonaj mediu cu
mare, care dispune de armament de arti-
lerie, rachete torpile. 4) pentru -
Odgon lung cu care se de catarg sau de babal ele
din o sau o pentru a fi
de pe mal mpotriva curentului unui curs de - In
spate, la 5) Aflate la cutere! - Pe luciul lor plutesc
navele - Oprit n 6) Dana - de
ceremonie ca o care se
peste celelalte haine (pl.) . 7) de cu trei
catarge, n secolele trecute, cu
numeroase tunuri instalate pe ambele borduri desti-
serviciului de de - Ape
8) la apei , prin scufundarea
n volumul acesteia, vorbind despre o -
Ion Horea. 9) Aluviune de vreascuri ,
pietre (reg.) - A de voie ceva. 10) Intlnite
la un plutitor! - nceput de naufragiu! - A 11 )
Vehicule care pe -
de lemn cu o capacitate ntre 10 100 de
tone, care poate naviga cu pnze sau cu motor.
LASH, EGE, URR, ECH, LOM.
Gheorghe
66
CND OAMENII
DE ZMBESC
, ,
o
Colegii marelui fiziolog rus Ivan Petrovici Pavlov
(1849-1936) au strns o de bani pentru ca
acesta cumpere un nou costum, deoarece cel vechi
se uzase complet pe atunci era
de-abia la nceputul sale sa
era destul de
- prieteni ! - a spus Ivan Petrovici

In ziua el a intrat n laborator cu ochi i
de bucurie. n mini o de care
erau mai cini de cul ori diferite, care
pe toate tonurile.
- Nici nu nchipui ct de bine mi-au prins
banii Voi putea extinde mele mai
mult .. . In ceea ce costumul,
mai acesta.
O
Bacteriologul francez Louis Pasteur (1822-1895)
tocmai efectua n laboratorul o serie de
asupra bacteriilor de cnd la el a dat un
necunoscut. Acesta s-a prezentat drept secundantul unui
"suspus" care, considerndu-se jignit de Pasteur, i cerea

ce l-a ascultat marele savant i-a spus:
- am dreptul
aleg armele. eprubete: n una sunt microbi de
iar n - omul care te-a
trimis este de acord bea la ntmplare lichidul aflat n
una dintre aceste eprubete, eu voi bea
celeilalte.
Duelul nu a mai avut loc.
@;
n 1807 mecanicul Fulton se lui Napoleon
Bonaparte i propuse nzestrarea flotei franceze cu
nave cu ajutorul aburului.
- Cu navele de cu ajutorul aburului o
Angli a - spuse Fulton.
i
- In fiecare zi mi se aduc proiecte, unul
dect altul. Nu mai departe dect ieri, mi s-a
atacarea englez cu ajutorul cavaleriei, I
pe .. . delfini. pleca. Se vede dumneata unul
din
Opt ani mai trziu, nava de linie "Bellerophon" se
n larg, n drum spre insula Sf. Elena. Pe bordul ei
torea detronat. Pe "Bellerophon"
nava "Fulton", cu aiuiiorui ii
aburului. Urmnd cu privirea nava Napoleoll l
spuse unuia dintre
- Alungndu-I pe Fulton din Tuilleri es, mi-am D'BruUl 1I
coroana.
O
Filozoful german Hegel la pat.
cuvinte ale muribundului, spun cei ar fi

- Dintre elevii mei, numai unul m-a -dar
acela m-a
Culese prelucrate
Gheorghe
TEHNIUM septembrie
con-
utile propuse de revista "Conex Club"
n numerele sale din iuni e respectiv, iuli e-
august/2006.
VARIATOR DE TURA PENTRU
(nr. 6/2006, pag. 22-23).
Montajul este desti nat utili zate pen-
tru rea sau frezarea cablajelor. EI o de reglaj
(raport reglaj 1 :20) un cuplu mare la axul motorul ui. Alimentarea se poate face cu tensiune
de 9-16 V sau cu tensiune de 9-12 V, la un curent de recomandat de 1 A.
UlA
C2
+ .'00"
,
( ,
4u7l16V
'"

IN4M8
DIGITAL 8
10 Hz-60 MHz si 50-1000 MHz
(nr. 7-8/2006, pag. 63-66, autor George
Pintil ie)
- __
.. _1'''''
.. _('....,
R1 110
!li,
"
'Ok
C4
220n
(100rJ)
U1D :;
"

.. _-
. _ --1-
_o_r_

D'
"'004
CJ
>4700ll2SV
sf),'"
TP2
02
M C.
1k327
(lN5401)
.8
,\aOO4
180 .. ,220
(100)
TP3
M (.
1P'
12- 15v b

i.
1J
, - ' ...
l _
..... _ ... , H
1 ' -
Este vorba despre un
avnd o sensibil itate de
15 mV la 30-40 mV o de
1 Hz sau 10 Hz pentru domeniul de
10 Hz-60 MHz, respectiv de
100 Hz pentru domeniul 50-1000 MHz.
... NU . E PREA SCUMP? .. Ai ncercat la: TRIOOA ORADEA?
::. oferim produse de calitate la un accesibil , ca reprezentant pentru Romnia al firmelor:
Bevonastechnologia ERO/Ungaria
(PISTOALE SISTEME COMPLETE DE VOPSIRE N CMP ELECTROSTATIC, CONSUMABILE, ACCESORII)
MINIPA SAO PAOLOlBrazilia
(MULTIMETRE DIGITALE, OSCILOSCOAPE, TESTOARE pAMNTARE FAZMETRE)
EMOS PREROV/Cehia
(LANTERNE, ACUMULATORI, PRELUNGITOARE, CONECTICA, CABLURI, SISTEME DE SUPRAVEGHERE)
RELPOL ZARY/Polonla
(RELEE STATICE, RELEE DIVERSE, CONTACTORI, ELECTRONiCA DE PUTERE
la cu peste 150.000 repere din cataloagele: ASWO . Germania, NEDIS - Olanda etc.
Componente electronice: CIRCUITE INTEGRATE, TIRISTORI , PASIVE, TELECOMENZI , TRANSFORMATOARE
Scule accesorii depanatori : PRO'S KIT, PROLlNE, HAUPA, WELLER, HANDY, LOCTITE, KONTAKT CHEMIE
Difuzoare: SAL, MNC, BM, PRO WEST, LG. SHAMSONIC, Lumini PANASOUND, stroboscop etc.
Statij pentru radioamatori taximetrie ALlNCO, componente calculatoare SWEEX: player MP3, webcam, multimedia.
Magazine n Oradea: telefoane: 0259436.782,267.223 Non-stop Internet: www.trioda.ro. e-maU:sales@trloda.ro
prospectele noastre gratuite prin sau prin