Sunteți pe pagina 1din 10

Strategia de afaceri a firmelor multinaionale din industria de automobile o analiz comparativ

Renata NIU ANTONIE Mariela BDESCU

n ultima vreme, industria de automobile s-a caracterizat printr-o inovare permanent i printr-un nivel nalt al concuren ei, ceea ce i-a determinat pe productori s-i rennoiasc modelele cu o mai mare frecven , s integreze noi tehnologii n procesul productiv (electronice i tehnologiile informa iei i comunica iilor) i s introduc principii organiza ionale noi. n prezenta lucrare neam propus s realizm o analiz comparativ ntre strategia de afaceri a firmelor multina ionale din industria de automobile a Republicii Cehe, Poloniei i Romniei i, totodat, s conturm perspectivele lor strategice n contextul aderrii la UE a acestor ri. Strategia pus n practic de firmele multna ionale din industria de automobile a rilor central i est-europene respective este de tip ofensiv, urmrind extinderea i pstrarea prilor de pia .

Introducere
n prezent, produc ia mondial de automobile se caracterizeaz prin regres i incertitudine. Cauzele trebuie cutate n satura ia pe termen lung a cererii de automobile pe pie ele rilor dezvoltate i

n factorii conjuncturali care au afectat aceast industrie. Viteza de adaptare a firmelor multinaionale din industria de automobile la noile exigen e ale mediului concuren ial reprezint un avantaj competitiv, iar ctigarea sau men inerea pozi iilor pe pia este cel mai rapid mod de exploatare a acestui avantaj. n acest context, productorii de automobile urmresc s fie primii intra i pe o nou pia , pentru a beneficia, chiar i temporar, de o rent de monopol sau s-i imite, din punct de vedere strategic, foarte rapid concuren ii. n procesul de tranzi ie a rilor din Europa Central i de Est, industria de automobile a fost cea mai atractiv ramur pentru firmele multina ionale din Triad, ndeosebi pentru capacit ile ei de produc ie, costurile avantajoase sau poten ialul pie elor locale. Importan a pe care industria de automobile a Republicii Cehe i Poloniei a avut-o nc nainte de 1989 n cadrul CAER (ele asigurau n 1988 83% din produc ia de automobile a acestor ri) justific centrarea analizei asupra strategiei de afaceri a firmelor multina ionale implantate n industria de automobile a acestor dou ri. n continuare, o extrapolare a rezultatelor analizei se va realiza la nivelul Romniei.

Strategia de afaceri a firmelor multinaionale / 219

1. Strategia de afaceri a firmelor multinaionale


Implantarea n strintate a filialelor de produc ie i comercializare, n vederea

cuceririi sau aprrii pr ilor de pia externe altfel dect pe calea tradi ional a exporturilor, a impus firmelor multina ionale aplicarea unei strategii de afaceri corespunztoare (Figura 1).

Sursa: Ni u, 2003

Figura 1: Strategia de afaceri a firmelor multinaionale

220 / Strategia de afaceri a firmelor multinaionale

Ca urmare a evolu iei mediului extern de operare i func ie de exigen ele clienilor, firmele multina ionale pun n practic strategii opera ionale (de produc ie, de pia , globale) i, n interac iune, strategii structurale (crearea de ntreprinderi, fuziuni-achizi ii, parteneriate strategice), care determin concentrarea capitalului i produc iei n cteva regiuni ale lumii. Strategia de afaceri a firmelor multina ionale determin o schimbare a jocului concuren ial n sectoarele vizate, genernd la scar mondial, pe de o parte o acerb rivalitate ntre concuren i iar, pe de alt parte, cooperri (alian e strategice) ntre rivali. Strategia ofensiv, realizat de firmele multina ionale prin cretere intern monosectorial pe pie e de tip oligopolist, incit la reac ii concuren a. n consecin , se impun ci de ac iune care s genereze reac ii ale rivalilor decalate n timp sau mult diminuate, fr efecte negative pregnante asupra rezultatelor scontate de ini iatorii strategiei (modificri aduse prezentrii sau caracteristicilor produselor, altele dect pre ul). Dac strategia ofensiv induce incertitudini n privin a atingerii obiectivului urmrit, ac iunile defensive ale firmelor multina ionale, printr-o cretere extern vertical, vizeaz mai multe aspecte: reducerea pre ului de vnzare al produselor ajunse la maturitate; strategiile discriminatorii i barierele la intrare, n vederea anihilrii reac iilor concuren ilor. Cale de ac iune comun strategiei ofensive i defensive, diversificarea conglomeral n func ie de tipul de cretere urmat - pe de o parte, asigur ptrunderea pe noi pie e n expansiune (incitnd la imita ie concuren a) iar, pe de alt parte, permite pstrarea pr ilor de pia cucerite, ceea ce induce cooperare ntre

concuren i, cu efecte asupra structurii organizatorice a firmelor multina ionale, dar fr modificri n structura pie ei. Se constat astfel, c definirea obiectivelor strategice ale firmelor multina ionale n domeniul afacerilor implic, dincolo de selectarea lor, identificarea modalit ilor de realizare, printr-o analiz riguroas, a cilor de ac iune i a probabilit ilor de succes. n acest context, se urmrete dobndirea i men inerea ini iativei n exploatarea propriilor avantaje i a slbiciunilor rivalilor, prin ac iuni ofensive sau defensive, ori o combinare a acestora. Astfel, strategii trebuie s se asigure c deciziile luate, materializate n ac iuni strategice, sunt cele mai eficiente i eficace posibile. n acest sens, n vederea asigurrii superiorit ii firmei multina ionale ca pozi ie pe pia n raport cu rivalii si, se impune o concentrare a resurselor proprii firmei multina ionale, n mod oportun, n timp i spa iu prin comand - n cazul organizrii ierarhice, sau prin cooperare n cazul unei structuri descentralizate sau a alian elor. De fapt, n vederea atingerii obiectivelor strategice stabilite, la nivelul firmei multina ionale trebuie elaborat un plan de ac iuni strategice i o schem de coordonare strategic, pe etape. Odat asigurat coordonarea planului, punerea lui n practic trebuie s in seama de ac iunile prezente i posibile ale rivalilor.

2. Analiza comparativ a strategiei de afaceri a firmelor multinaionale din industria de automobile a Republicii Cehe, Poloniei i Romniei
Strategia de afaceri a productorilor de automobile multina ionali implanta i n

Strategia de afaceri a firmelor multinaionale / 221

rile Europei Centrale i de Est analizate (Republica Ceh, Polonia, Romnia) demonstreaz veridicitatea afirma iilor teoretice prezentate n paragraful anterior. Dup cum se va vedea, firmele multina ionale din acest sector caut s pun n aplicare logica de preem iune spa ial, pentru a cuceri pia a i a exploata avantajul strategic al primului intrat (Krifa, 2000), recurgnd la creterea extern i la parteneriate strategice, n detrimentul creterii interne. Firmele din industria mondial de automobile, care s-au implantat n rile analizate din Europa Central i de Est (Grupul Volkswagen n Republica Ceh; Fiat, Daewoo, GM-Opel n Polonia; Renault i Dewooo n Romnia) au cutat s ob in beneficii prin combinarea propriilor avantaje competitive cu avantajele comparative ale rilor gazd, completate cu avantaje de internalizare. Dincolo de climatul legislativ, economic i politic favorabil implantrilor firmelor multina ionale, aspecte asupra crora nu se va insista n continuare, rile Europei Centrale i de Est supuse analizei dispun de anumite avantaje comparative n producia de automobile: existen a unei industrii de automobile (productori autohtoni: Skoda n Republica Ceh; Fabrika Samochodow Malolitrazowych- FSM, Fabryka Samochodow Osobowy-FSO, Fabryka Samochodow Lublin-FSL n Polonia; Dacia Piteti, Olcit Craiova n Romnia) i a subcontractan ilor locali (Gumotex, Karsit, Jihostroj Velesin, Magneton, Motorpal, Cz Strakonice n Cehia; Kirchhoff Polska, Gedia Poland, HP Polska TI Poland n Polonia; Caranda, Rombat Bistri a, Varta, Tudor, Ceproplast S.A. n Romnia). Dar, n mod cert, raportul favorabil cost/calitate al minii de lucru constituie atrac ia lor principal.

Implantarea n Europa Central i de Est permite, n aceste condi ii, firmelor multina ionale s beneficieze de costuri sczute, n cadrul unei strategii de delocalizare clasic, fondat pe cutarea competitivit ii legat de pre . Proximitatea geografic, o legisla ie a muncii mai supl i o presiune sindical redus au accentuat importan a acestui factor de delocalizare. Implantarea este, n acest caz, de tip vertical, ca urmare a unei strategii de ra ionalizare a produc iei. n plus, descompunerea interna ional a procesului de produc ie, specific industriei de automobile poate fi o explica ie suplimentar a acestei logici strategice. ns, mai multe studii arat c principalul avantaj al localizrii n Europa Central l constituie accesul la noile pie e (Genco i al.; 1993, OCDE, 1994; Wang, 1993; Meyer, 1995). Cvasisaturarea pie elor occidentale impune productorilor de automobile mondiali s investeasc n rile din Europa Central i de Est (cum este cazul Romniei), pentru a cucerii pia a intern a spa iilor de implantare i pie ele vecine (Figura 2). Acest tip de strategie de localizare a investi iilor europene pe continent se explic prin obiectivul de minimizare a costurilor de transport i prin necesitatea apropierii de consumatori. Extinderea pie ei spre rile din Europa Central i de Est permite, de asemenea, firmelor multina ionale de automobile s amortizeze costurile ridicate de dezvoltare a produselor, atunci cnd ciclul lor de via se scurteaz. n plus, produc ia local ofer o mai bun ajustare la normele locale i ofer o mai bun informare asupra concuren ei. Implantrile sunt n acest caz de tip orizontal i mbrac forma filialelor, specifice unei strategii comerciale (de pia ).

222 / Strategia de afaceri a firmelor multinaionale

25,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00%


Volkswagen Renault Daewoo

9,80% 4,40%

10,20% 7,20% 1,00%

EU15+EFTA* Romnia

Not: * Islanda, Norvegia i Elve ia. Sursa: elaborat de autor, pe baza datelor oferite de ACEA, 2004 i APIA, 2004.

Figura 2: Prile de pia deinute de firmele Volkswagen, Renault i Daewoo n rile EU15+EFTA i Romnia n anul 2004 (octombrie)

Polonia, Republica Ceh i Romnia au reuit s se integreze re elelor interna ionale de produc ie, ndeosebi datorit condi iilor pe care le ofer. n procesul de privatizare, un tratament privilegiat a fost rezervat productorilor strini (VW, Fiat, Daewoo, Renault). Guvernele ceh, polonez i romn au selec ionat firmele multina ionale care au preluat controlul i au facilitat procesul de privatizare, acordnd scutiri de la plata impozitelor i a taxelor vamale, n condi iile n care negocierile au avut loc, n majoritatea cazurilor, cu asentimentul guvernelor rilor de origine ale firmelor multina ionale. Privatizarea rapid a productorilor autohtoni de automobile (Skoda, FSM, FSO, FSL, Dacia, Oltcit) a avut un efect pozitiv, n sensul pstrrii i chiar creterii achizi iilor de la furnizorii locali. Cu toate acestea ns, exigen ele productorilor de automobile multina ionali n privin a calit ii, a termenelor de livrare i a productivit ii nu au fost, ntotdeauna, n concordan cu oferta furnizorilor lo-

cali. Dup succesul, nc modest, al restructurrilor productorilor locali de automobile (n vederea ptrunderii n reelele interna ionale de produc ie), s-a nregistrat o restructurare i n amonte n industria de automobile din Europa Central i de Est. Furnizorii strini de prim rang (Bosch, Siemens, Hella, Behr, Mannesman, TRW, Sommer-Allibert, Hutchinson, Valeo, Lecotex n Republica Ceh; Valeo, Delphi, Toyota, Ficosa, Corporacion Industrial Egania n Polonia; Michelin, Continental, Good Year, Firestone, Sava, Valeo n Romnia) apar ca liant ntre cererile industriei mondiale i poten ialul industrial local, contribuind astfel la diminuarea asimetriei de informare i a barierelor la intrare. Ei ac ioneaz, n rile analizate, ca adevra i arhitec i ai re elelor de produc ie, contribuind la o restructurare durabil n amonte, cu posibile efecte favorabile, de antrenare, la nivelul altor sectoare industriale. n acelai timp, atractivitatea relativ a

Strategia de afaceri a firmelor multinaionale / 223

rilor din Europa Central i de Est pentru industria de automobile nu poate s fie n eleas dect plasat n cadrul noilor strategii globale a firmelor multina ionale. Firmele multina ionale de automobile sunt angajate n strategii globale, considernd rile Europei Centrale i de Est drept o extindere a pie ei vest europene. Ele stabilesc n aceast zon o re ea productiv destinat aprovizionrii pie elor locale i europene, respectiv mondiale, conform schemei de ra ionalizare i specializare industrial la scar continental. Majoritatea implantrilor realizate de productorii de automobile sunt rezultatul acestui tip de strategie. Combinnd avantajele comparative ale rilor i avantajele competitive ale firmelor, productorii mondiali de automobile au integrat rile Europei Centrale i de Est n re elele lor productive continentale, exploatnd avantajele acestora n termeni de ofert i cerere. Aceast form de interna ionalizare complex rspunde unei noi etape n condi iile concuren ei interna ionale care, de asemenea, a devenit global. n aceste condi ii, n cazul productorilor de automobile analiza i s-a impus nu numai o cretere a eficien ei de ansamblu a re elelor productive pentru a nfrunta concuren ii, ci i dezvoltarea activit ilor la scar interna ional, pentru dobndirea i pstrarea pr ilor de pia . Astfel, pentru a nu lsa rivalilor posibilitatea preem iunii pie ei gazd i a destabiliza oligopolul mondial, acetia urmresc s fie primii intra i pe o pia sau s utilizeze, rapid, o strategie similar cu cea concuren ilor. De fapt, dup cum am artat deja, primul intrat n acest spa iu (datorit structurii de pia anterioare lui 1989) poate capta o parte a pie ei dac se asociaz cu o firm local, ceea ce i va per-

mite devansarea firmelor rivale i dobndirea, chiar i temporar, a rentei de monopol. Firmele multina ionale au, de asemenea, i posibilitatea de a beneficia de avantajele ofertei, n cadrul unei strategii de export, spre ri nvecinate i occidentale. Firmele de automobile mondiale au urmat deci strategii ofensive prin implantrile n rile central i est europene. Dintr-o alt perspectiv, implantarea unei firme multina ionale pe calea investi iilor strine directe implic un cost fix de instalare nerecuperabil, ce poate fi privit de ctre rivali drept un angajament ireversibil al acesteia de a se men ine durabil pe pia . Exist, n acest caz, dou posibilit i pentru concuren i: fie s imite firma adversar i s caute s ob in un avantaj superior n oligopol, fie s oblige adversarul s renun e la a intensifica concuren a n sector. n ambele cazuri, interdependen a existent ntre concuren i, impune ac iuni strategice, din partea firmelor. Astfel, comportamentul de imitare apare ca o reac ie de aprare natural a pie ei. n general, schimbrile rapide din domeniul tehnologic, costurile ridicate pe care activitatea de cercetare-dezvoltare i de nnoire a produselor o genereaz n contextul reducerii ciclului lor de via impun firmelor multina ionale productoare din industria de automobile recurgerea la alian e strategice. Pe de alt parte, relativa saturare a pie elor din rile industrializate impun, de asemenea, cutarea de noi debueuri, prin implantri monosectoriale de filiale releu n strintate, n vederea cucerii de noi pie e dar i a men inerii pr ilor de pia deja cucerite pe plan mondial, prin ra ionalizarea re elelor de produc ie i segmentarea procesului productiv, pentru a face fa concu-

224 / Strategia de afaceri a firmelor multinaionale

ren ilor existen i. n consecin , strategia de afaceri a firmelor multina ionale implantate n rile central i est europene este de tip ofensiv, global din perspectiv opera ional urmrind, n principal, extinderea pr ilor de pia printr-o cretere orizontal, monosectorial de tip extern (VW achizi ioneaz Skoda n Republica Ceh; Fiat achizi ioneaz FSM, Daewoo

FSO n Polonia; Renault achizi ioneaz Dacia Piteti, Daewoo Automobile Craiova) i n mai mic msur intern (GM-Opel investi ie greenfield n Polonia) (Figura 3). Aprarea pr ilor de pia deja cucerite, prin creterea eficien ei re elelor de produc ie globale, pentru a face fa concuren ilor pe plan mondial este de asemenea o alt direc ie strategic.

Sursa: Ni u, 2003.

Figura 3: Strategia de afaceri a firmelor multinaionale din industria de automobile implantate n Republica Ceh, Polonia, Romnia

Aderarea Republicii Cehe i Poloniei la Uniunea European n mai 2004 plaseaz strategia de afaceri a firmelor multina ionale din industria de automobile ntr-un nou context. Previziunile elaborate de guvernele acestor ri eviden iaz beneficiile i costurile generate de integrare (Idu, Zamfirescu, 2001). Astfel, n cazul Republicii Cehe, beneficiile aderrii se refer la urmtoarele aspecte: creterea fluxurilor de investi ii strine di-

recte; accesul la tehnologii de ultim or; noi oportunit i de afaceri pentru firmele autohtone, n condi iile creterii performan ei i competitivit ii lor, a mbuntirii calit ii produselor i serviciilor oferite; o mai bun protec ie a consumatorilor i a mediului; sprijinul financiar acordat de UE. n cazul Poloniei, beneficiile identificate sunt de natur: politic (participarea la procesul decizional la nivel european i posibilitatea de a influ-

Strategia de afaceri a firmelor multinaionale / 225

en a astfel viitorul Europei; stabilitatea sistemului democratic, siguran a cet enilor, consolidarea pozi iei rii n raport cu ter ii); economic (accesul liber al produselor, serviciilor i capitalurilor autohtone la Pia a Unic; accesul la fondurile structurale; sporirea fluxurilor de investi ii strine directe); i social (creterea siguran ei la locul de munc; mbunt irea strii de sntate a populaiei; creterea nivelului de trai, libera circula iei a for ei de munc n spa iul european). Dintre efectele negative este semnalat, la nivelul Republicii Cehe, falimentarea unor firme autohtone ca urmare a costurilor investi ionale pentru ajustarea la standardele europene i a presiunii concuren iale exercitate de firmele din UE implantate (cu excep ia celor cu capital majoritar strin i a celor care produc o valoare adugat sczut), ceea ce va genera o serie de efecte n lan (nrut irea balan ei de cont curent, sporirea datoriei externe, devalorizarea monedei na ionale, explozia pre urilor i scderea nivelului de trai). La nivelul Poloniei, costurile aderrii au fost identificate la nivelul costurilor bugetare (pentru crearea i func ionarea aparatului administrativ; pentru armonizarea legislativ i formarea de personal), precum i la nivelul celor economico-sociale ce corespund ajustrilor structurale necesare aderrii. Plecndu-se de la considerentul c aceste costuri ar fi nso it oricum procesul de transformare a Poloniei ntr-o economie de pia se concluzioneaz c, pe termen lung, beneficiile vor fi superioare costurilor. Efectele generale ale aderrii Republicii Cehe i Poloniei la UE nu vor influen a substan ial strategia de afaceri a productorilor i furnizorilor strini multinaionali implanta i n industria de automo-

bile. n principal, creterea accentuat a pre urilor va determina, pe de o parte, presiuni pentru creterea salariilor, cu impact negativ asupra competitivit ii firmelor, care vor fi nevoite s concedieze personal pentru a rmne profitabile iar, pe de alt parte, va genera presiuni inflaioniste. Creterea salarial, care ar anula strategia de ra ionalizare pus n practic de firmele multina ionale din industria de automobile, nu se va produce imediat dup aderare. Mai mult, creterea omajului, preconizat ca efect al aderrii, reprezint un argument n plus n favoarea afirma iei precedente. n aceste condi ii, reducerea consumului intern n rile analizate este evident. Efectul acestei reduceri se reflect inclusiv n dinamica vnzrilor de automobilelor (Figurile 4, 5). Instabilitatea pie ei central-europene de automobile poate determina, pe de o parte, o ezitare pentru firmele multina ionale noi de a se implanta n respectivul spa iu iar, pe de alt parte, productorii de automobile deja localiza i vor trebui s-i orienteze vnzrile spre pie e externe stabile. O asemenea pia poate fi Romnia, cel pu in pentru intervalul de timp rmas pn la aderare, n condi iile n care vnzrile de automobile au nregistrat o cretere n intervalul octombrie 2003 octombrie 2004. n plus, pentru Romnia, faptul c rile mai sus analizate au aderat mai devreme la Uniunea European va reprezenta un avantaj din punct de vedere al identificrii costurilor i beneficiilor aderrii. Experien a primilor ani n calitate de membru a acestor ri va semnala o parte din efectele negative pe termen scurt, confirmnd sau infirmnd predic iile mai sus men ionate i uurnd, ntr-o oarecare msur, eforturile n identificarea acestor efecte.

226 / Strategia de afaceri a firmelor multinaionale

35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00% -10,00% -15,00%

31,30%

Var 04/03

Republica Ceh -12,30%

-3,80% Polonia

Romnia

Sursa: realizare proprie, pe baza datelor oferite de ACEA, 2004 i APIA, 2004.

Figura 4: Variaia vnzrilor de automobile n Republica Ceh, Polonia i Romnia (octombrie 2004/2003)

Republica Ceh 50000 40000 30000 20000 10000 0 IAN Republica Ceh Polonia FEB MAR APR MAI

Polonia

IUN

IUL

AUG

SEP

8356 11248 12599 13026 13032 14063 11477 10391 11975 29106 30295 39072 45093 25987 23182 22061 20288 25911

Sursa: realizare proprie, pe baza datelor oferite de ACEA, 2004.

Figura 5: Dinamica vnzrilor de automobile n Republica Ceh i Polonia n anul 2004

Concluzii
Sub impulsul schimbrilor economice i politice din mediul lor de afaceri, firmele multina ionale pun n practic

strategii opera ionale (de produc ie, de pia i globale), pentru a-i men ine competitivitatea, potrivit exigen elor clien ilor. Cele trei categorii de strategii opera ionale coexist, n prezent, pe plan

Strategia de afaceri a firmelor multinaionale / 227

mondial, dei la un moment dat, n funcie de nivelul de dezvoltare a spa iului gazd i, implicit, de avantajele de localizare oferite, se poate identifica strategia predominant. n interac iune cu aceast categorie de strategii, firmele multina ionale au recurs la strategii structurale (cretere intern, extern i parteneriate strategice) care le-au modificat configura ia, determinnd concentrarea capitalului i produc iei n cteva regiuni ale lumii. Aceste dou tipuri de strategii urmrite de firmele multina ionale definesc

mpreun strategia lor de afaceri. n privin a firmelor multina ionale implantate n rile analizate strategia este global, de tip ofensiv, n vederea extinderea pr ilor de pia , printr-o cretere extern, n cea mai mare msur. De asemenea, aceste firme pun n practic i o strategie de aprare a pr ilor de pia deja cucerite, printr-o cretere a eficien ei re elelor de produc ie. Aderarea rilor analizate la UE nu va influen a substan ial strategia lor de afaceri pe termen scurt.

Bibliografe:
ACEA (Association des Constructeurs Europeens d Automobiles), New Passenger Car Registration, noiembrie, 2004, www.acea.be. APIA (Asocia ia Productorilor i importatorilor de automobile din Romnia), date statistice, octombrie, 2004, www.apia.ro. Brainard, S. L., A Simple Theory of Multinational Corporations and Trade with a Trade-off between Proximity and Concentration, NBER Working Paper, 1993. Genco, P.; Taurelli, S.; Viezzolli, C., Private Investment in Central and Eastern Europe: Survey Results, EBRD Working Paper, nr. 7, 1993. Idu, N.; Zamfirescu, I., Costuri i beneficii ale aderrii la Uniunea European pentru rile candidate din Europa Central i de Est, Institutul European din Romnia, 2001, www.ier.ro/ Studii/cost-benefit.pdf. Krifa, H., Concurrence oligopolistiques

et concentration dans le secteur dautomobile, 2000, www.univevry.fr/ labos/gerpisa/rencontre/S04Krifa.pdf. Markusen, J. R., The Boundaries of Multinational Enterprises and the Theory of International Trade, Journal of Economic Perspectives, vol. 9, nr. 2, 1995. Meyer, K. E. Direct Foreign Investment in Eastern Europe. The Role of Labor Costs, Comparative Economic Studies, nr. 4, 1995. Ni u Antonie, R., Strategia de afaceri a firmelor multina ionale, Tez de doctorat, Timioara, 2003. OCDE Assessing Investment Opportunities in Economies in Transition, Centre for Co-operation with the Economies in Transition, Paris, 1994. Wang, Z., Foreign Investment in Hungary: A Survey of Experience and Prospects, Communist Economies and Economic Transformation, vol.5, nr.2, 1993.

228 / Strategia de afaceri a firmelor multinaionale