Sunteți pe pagina 1din 4

INIŢIATIVA CIVICĂ DE CENTRU DREAPTA - ICCD

ADEZIUNE

Subsemnatul(a) ………

……………………………………………….

născut(ă) la data

de

în

localitatea

domiciliat(ă)

în

localitatea

 

, judet

 

,

posesor

al

C.I./B.I.

seria

nr

,

CNP

ADER CA VOLUNTAR LA INIŢIATIVA CIVICĂ CENTRU DREAPTA şi sunt de acord cu statutul asociaţiei.

Declar că nu sunt / sunt membru al

Data

(partid sau formatiune politica)

Semnatura

Curriculum Vitae

Informaţii personale

Nume:

 

Prenume:

 

Cod Numeric Personal:

 

Data naşterii:

   

Localitatea naşterii:

 

Naţionalitatea:

   

Religia:

Starea civilă:

 

Casatorit

Necasatorit

Necasatorit

Casatorit Necasatorit Divortat Vaduv

Divortat

Casatorit Necasatorit Divortat Vaduv

Vaduv

Casatorit Necasatorit Divortat Vaduv

Adresa:

Tara de domiciliu

 

localitate ………………………… judeţ …………………………

,

str. ……………………….………,

 

nr. ………, bl. ……

,

sc. ……., ap. ……, cod postal ………………………

 

Tel. Mobil

 

Tel. fix

E-mail

Statut social

 

Elev

Elev Student

Student

Angajat

Angajat

Şomer

Şomer

Elev Student Angajat Şomer Pensionar Casnic Antreprenor

Pensionar

Elev Student Angajat Şomer Pensionar Casnic Antreprenor

Casnic

Elev Student Angajat Şomer Pensionar Casnic Antreprenor

Antreprenor

Elev Student Angajat Şomer Pensionar Casnic Antreprenor

Nivel de studii absolvit:

 

Medii

Medii

Superioare

MasterSuperioare

Medii Superioare Master  
 

Profesia

Inginer

Inginer Economist Jurist

Economist

JuristInginer Economist

Inginer Economist Jurist
 

Medic

Inginer Economist Jurist   Medic

Profesii Liberale

Agricultor

Agricultor

Profesii Liberale Agricultor Profesor  

Profesor

Profesii Liberale Agricultor Profesor  
 

Altele …………………………………………………………

 

Domeniu de activitate: Privat

Public

Public

Domeniu de activitate: Privat Public

Industrie

Industrie Agricultura Servicii Administratie Educatie Sanatate

Agricultura

Servicii

Servicii

Administratie

Administratie

Industrie Agricultura Servicii Administratie Educatie Sanatate

Educatie

Industrie Agricultura Servicii Administratie Educatie Sanatate

Sanatate

Industrie Agricultura Servicii Administratie Educatie Sanatate

Altele …………………………………………………………

 

Ocupatia:

Loc de munca/Facultate:

 

Experienţă profesională

Perioada

Funcţia/postul

Angajatorul

Tipul activităţii/ sectorul de activitate

Educaţie şi formare profesională

 

Perioada

Instituţia de

Specializare

Calificarea/ diploma obţinută

învăţământ

Aptitudini si competente

Limbi străine

Alte competenţe

Doresc sa ma implic ca voluntar si sunt de acord cu statutul si programul ICCD.

Data completării

…………………………

Semnătura

……………………………