Sunteți pe pagina 1din 1

ADMITEREA LA STUDII DE MASTERAT STRUCTURA PROIECTULUI DE CERCETARE

1. 2. 3. 4.

Argumentarea alegerii temei de cercetare. Documentarea, premizele teoretice, metodologice ale cercetarii. Formularea obiectivelor si ipotezelor cercetarii. Definirea, operationalizarea conceptelor, variabilele cercetarii. Prezentarea instrumentelor sau metodelor de cercetare experimentala. Estimarea rezultatelor, a implicatiilor teoretice, metodologice, aplicative ale rezultatelor.

5. Prezentarea lotului de subiecti


6. 7.

8. Limite si perspective ale cercetarii. 9. Bibliografie