Sunteți pe pagina 1din 37
LECTIA 1. - PARTEA iNTAI ‘Va rugam cititi cu atentie transcrierea fonetica, tiparita cu rosu, aflata jn paranteze drepte! Pentru sunetele care nu existi in limba romana, folosim semne speciale. shopping street ~ strada de cumpératuri shopping > [sopin'® = cumparaturi Complexul de sunete {n'*" corespunde sunetelor similare din limba romana, dar ..g” se aude, slab ca in cuvantul roménese lung”, in cuvintele din limba englez4 formate din mai multe silabe, una dintre silabe este accentuata. in transcricrea fonetica, vocala scris& cu liter’ ingrogata semnaleaza silaba accentuat&: > |sopin'®"] shop sop = magazin, privalie Semnul jc} este un 0” scurt. Se rosteste 0” cu deschiderea gurii ca pentru a: > [so street Sister = strads Consoana din limba englez& difera de .1"-ul romanese. Rostiti 1", f8r8 sa atingeti ceral gurii cu limba, gi fra vibrarea limbii. Astfel obfineti un 2” englezesc. Semnul |: | se pronunfa ca un ,i” lung, ca in cuvintele ,.vii, mii": > |stist] railway station ~ gard, stapie railway > ireil"e = ale ferats Semnul fonetic [", indicd litera ,w” care de obicei nu se pronunta. in cazurile in care se pronunt& rotunjim gura ca pentru ,u” si spunem station > ~ statie Semnul fonetic indie un sunet moale, asemanttor grupului de vocale .itu”, .ea, .ci” din limba romana, Se pronunté ca primul sunet din cuvintele: ,iute, ea”: > church tower = tum de biserica church pot ~ biserica Sunetul notat prin '<) este 0 consoana asemanatoare cu c(i),” ,c(e)” neere, zece” din limba roman’, in englez& inst sunetul [1s! poate fi urmat direct de orice vocald, fir a mai fi nevoie de un .e” sau ,,i” intermediar. Sunetul(%.) se pronungi ca a” lung. Semnul’”) (¢ ridicat) indica un of care se aude foarte slab: >/!<1 1 tower >oal = tum Diftongul "se pronunta la fel ca si in limba romana: dau, sau”. Sunetul | este neaccentuat, scurt. La sfarsitul cuvantului ,c"-ul se Pronunja doar daca este urmat de un alt cuvant: > ta street door ~ usd care da in strada door > = usa Sunetul '©%! este un ,,o” lung ca in interjectia romana ,oo!”: >{4 ce - Cu ajutorul transcrierii fonetice si a explicatiei pronuntafi cu voce tare si lar urmatoarele cuvinte: ~ cumparaturi ~ magazin > hm street ~ strada > > railway ~ ale terata pve Phe | train ~ tren > > station ~ statie > ote pe church ~ biseriea > >is | tower = tum > >is house ~ cast > > door usd mW > Pronuntati cul voce tare urmatoarele expresii in limba englez#: church tower Lal > tesa ta railway station > tre > freien <6 shopping street > ) a street door > > Istrit do Sa exersim noile cuvinte fiind atenti la pronunfie gi sensul lor in limba romana: shopping. > = cumparaturi shop > = magazin street - — strad’ railway > cale ferata train ~ tren station > ~ staie church > = biserica tower > = um house > ~ cast door > = usa in limba engle: inaintea unui substantiv) std wn artical. Articolul nehotarét a se aflé inaintea cuvintelor care definese Incruri sau notivni despre care vorbim la modul general. Corespunde articolelor un, 0, dar de multe ori nici mu se traduce in limba roménd. Atunei cand we referin lar wn Iucru concret, folosim inaintea substontivulni articolul hotardt the inaintea cuvdntului care defineste un lucru sau 0 nofiune (cn alte cuvime Articolul hotarat the se pronunja |D“a]. Acest sunet nu existd in limba romana {D’] se pronunja ca 2” cw limba intre dinti. Pronunfati 2" de edteva ori. Acum. féré fortare, cu ‘gura putin mai intredeschisd, pronunfati 2” cu limba intre dingi, retrdigand limba in momentul in care s-a produs sunetul (D‘|, Acesta este un sunet sonor. pundind degetele pe gat, vefi simi vibrafile corzilor vocale. Pronuntia ipul articolului vocala scurta nehotarat Jima intre dinti hotairat Exersafi cuvintele in limba englez& folosind articolul: a shop a sop] the shop. > [D’a sop] a street strict] the street > [D’a sist] a train trein} the train > {D’A trein} a station > [8 steign} the station > [D’X steisn] a church a:'ts] the church > [D% t3a'ts] a tower ai the tower > [D%8 tava’) a house > [a haus} the house > [D% haus] a door > [a doi] the door > [D% do] Acum in alt& ordine: the door > [D% do:'} a station > [A steisn] a house > [a haus} the church > [D°8 tsacts] the station > [D‘% steign] a train > [a trein] a tower > [a tava’) a shop > [4 sop] the train > [D8 trein] the house > [D’a haus] the shop > [D% sop] the street > [D4 stri:t] a street > [8 strict] the tower > (D8 tau] a church > [8 1sa"tg] a door > [a do:"] SA repetim inc& odat& cuvintele, in alt& ordine, tare urmatoarele cuvinte: jpreund cu traducerea. Pronunfafi cu voce the house > [D%a haus] oe a station > [A steign] ~ state a door > [a do: — oust the tower > [D“a tava’ = tum

S-ar putea să vă placă și