Sunteți pe pagina 1din 6
 
Universitatea Al. I. Cuza, Iai
ș
Facultatea de Filosofie i tiine Social-Politice
ș Ș
ț
Specializarea: Asistenă Socia
ț
Anul IIIDisciplina: Asistena Socială în Sistemul de Probaţiune
ț
Grupa 3Student: Tiron Elena-Ozana, Leuciuc AlinaSERVICIUL DE PROBAŢIUNENR:___xxxx_______ DIN___________DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL__________________ 
Referat de evaluareI. Introducere:II. Sursele de informaţii:
X.Z.- inculpatul- 1 interviuX.U- bunica materă a inculpatului - 1 întrevedere
Numele şi prenumele inculpatului
: X.Z.
Data şi locul naşterii:
13.10.1992, Iaşi
Adresa:
str. Păcurari, nr.XXX, Oraşul Iaşi, Judeţul Iaşi
Fapta:
vătămare corporală gravă
Instanţa care a solicitat referatul de evaluare:
Judecătoria X
Numărul dosarului penal
: ****
Termenul de judecată
:
Numărul şi data adresei de sesizare:
****, Şoseaua Canta I, nr. ***
Numele şi prenumele consilierului de probaţiune:
Y.C.
 Strict confidenţial după completare
 
X. F.- mama inculpatului- 2 convorbiri telefoniceV.T.- vecina inculpatului- 1 întrevedereS.L.- diriginta inculpatului de la Colegiul Naţional X- 1 întrevedereDosarul penal nr: ****
III. Date privind persoana pentru care a fost solicitat referatul de evaluare
a) Prezentarea faptei penale
Minorul X.Z. este inculpat, conform acuzaţiilor din dosarul penal nr.****, înlegătură cu săvârşirea infracţinunii de „vătămare corporală gravă ”. Astfel, aşa cum rezultădin rechizitorii, în data de 13.12.2009, minorul X.Z., în vârstă de 17 ani şi două luni, fărăantecedente penale, a participat, împreună cu alte patru persoane, dintre care alţi doi minorişi doi adulţi, la comiterea a unei fapte penale, şi anume: vătămarea corporală a unui tânăr lao discotecă din Iaşi, victima necesitând îngrijire medicală pe o perioadă de 90 de zile.În consecinţă, în legătucu cercetarea cauzei-comiterea infracţiunii de ”vătămarecorporală gravă” , având ca şi consecinţă spitalizarea victimei pe o perioadă de 90 de zile,Judecătoria X a solicitat Serviciului Probaţiune de pe lângă Tribunalul X întocmirea prezentului referat de evaluare psihosocială privind inculpatul minor X.Z.
b) Prezentarea mediului social şi familial 
Minorul X.Z., în rsde 17 ani şi doluni, provine dintr-o familiemonoparentală pe linie maternă. Acesta locuieşte împreună cu bunica maternă X.U, în casa proprietate personală a mamei, în condiţii foarte bune, având o situaţie materială excelentă.Adolescentul se află în grija bunicii, deoarece după divorţul parinţilor, mama X.F, a plecatîn străinătate la muncă (de aproximativ 1 an). Minorul susţine că mama sa l-a sprijinit şiajutat mereu, fiindu-i cea mai bună prietenă, dar acest lucru nefiind înţeles de către minor ca o lipsă a autoritatii parentale. X.Z. precizează faptul că poartă un respect deosebit faţămama sa. În ceea ce priveşte relaţia cu tatăl, minorul ne-a precizat faptul ca nu ţin legătura,singurul lucru pe care îl face tatăl, este acela că îi plăteşte pensie alimentară.Minorul X.Z. a început să se confrunte cu dificultăţi după divorţul părinţilor siimplicit după plecarea mamei în străinătate, rămânând în grija bunicii. Astfel, ca urmare a
 
diminuării autorităţii parentale şi implicit a supravegherii minorului, au început să aparămanifestări cu caracter predelincvenţional, şi anume: lipsa de acasă pe timp de noapte,frecventarea unui anturaj rău famat, consum de alcool, absenteism şcolar şi scăderearezultatelor şcolare.Astfel de conduianunţă practic poteialul comportament infracţional alminorului.Din întrevederea cu bunica minorului, respectiv din convorbirea cu mama sa,rezultă faptul că acesta beneficiază de sprijin moral din partea mamei, fiind dispusă să sereîntoarcă în ţară pentru a supraveghea minorul îndeaproape. În ceea ce priveşte comitereainfracţiunii, mama, respectiv bunica, sunt de părere că a fost o greşeală pe care minorul nuo va repeta.Menţionăm că informaţiile pentru evaluarea presentenţială au fost obţinute în urmaîntrevederii cu bunica, discuţiei la telefon cu mama minorului şi intervievării minorului.
c) Evoluţia situaţiei şcolare
Minorul X.Z. este elev în clasa a XI-a, la Colegiul Naţional X- Iasi, profilulmatemaică-informatică. Astfel începând cu intrarea minorului în clasa a X-a (odată cudivorţul părinţilor şi cu plecarea mamei în străinătate), minorul a înregistrat o scăderesemnificativă la rezultatele şcolare, riscând să rămână repetent atât din cauza slabelor rezultate înregistrate la şcoală cât şi din cauza absenteismului. Găsim ca fiind relevant sămenţionăm faptul că minorul a avut câteva altercaţii cu unii colegi de şcoală.Profesorii îl caracterizează ca fiind o persoană impulsivă şi influenţabilă, dar caredacă este motivat şi abordată cu tact şi rabdare poate fi un elev excepţional, mai ales ladisciplina matematică, unde înregistrează cele mai bune rezultate.Z. este pasionat de matematică, îi plac lecturile filosofice şi se descrie ca fiind o persoană care are nevoie în permanenţă de motivaţie. În timpul vacanţelor mergea pe o perioada de o lună la mamă în străinătate, iar restul timpului îl petrecea cu anturajul.
d) Identificarea factorilor favorizanţi ai comportamentului infracţional 
Din relatările minorului rezultă faptul că ideea comiterii faptei i-a aparţinut întotalitate, dar a beneficiat de încurajarea i sprijinul anturajului. X.Z. susine că în seara de
ș
ț
 
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505