Sunteți pe pagina 1din 12

TEHNOLOGII SPECIALE DE DEFORMARE PLASTICA

Tema 2 PROIECTAREA TEHNOLOGIEI I A PROCESULUI SPECIAL DE DEFORMARE

COORDONATOR Conf. univ.dr.ing. Elena LACATUS

STUDENT: Luca Marius, Anul III , 631 AB , N.S.N

1.3. Materialul piesei Avand in vedere ca informatiile despre materialul din care se executa piesa vor fi folosite in urmatoarele etape ale procesului de proiectare, din standardele corespunzatoare se vor extrage date referitoare la: 1.3.1. Proprietati fizico-mecanice. 1.3.2. Compozitie chimica. 1.3.3. Forme si dimensiuni de livrare. In legatura cu acest ultim punct, se face precizarea ca din standard se vor extrage toate formele si dimensiunile de livrare pentru grosimea de material din care se executa piesa. In urma studiului croirii, se vor preciza forma si dimensiunile concrete ale semifabricatului ce se va utiliza.(Cu-Zn 36 STAS 299-88)

. Studiul tehnologicitatii piesei Tehnologicitatea unei piese este o caracteristica a acesteia care evidentiaza gradul in care piesa poate fi executata in conditii normale de lucru. Tehnologicitatea se apreciaza prin diferiti indici de tehnologicitate, caracteristici procedeului de deformare respectiv ( precizie dimensionala, de forma, de pozitie, calitatea suprafetei, forma suprafetelor ce definesc piesa, costul piesei prelucrate). In cazul oricarui proces de proiectare, analiza tehnologicitatii piesei reprezinta una dintre cele mai importante activitati. Aceasta activitate consta in compararea caracteristicilor piesei, inscrise in desenele de executie, cu posibilitatile pe care le ofera procedeele de deformare respective, valori ce se gasesc recomandate in literature de specialitate. Tehnologicitatea pieselor prelucrate prin deformare plastic la rece se analizeaza din mai multe puncte de vedere caracteristice fiecarui procedeu de deformare in parte.

Analiza diferitelor variante de proces tehnologic Dupa cum este cunoscut, pentru orice problema sociala, tehnica si economica etc., exista mai multe variante de rezolvare. In functie de conditiile concrete, una sau alta din variante poate fi considerata optima la un moment dat. Avand in vedere cazul concret al prelucrarii prin procedee de deformare plastica, exista, in general, urmatoarele variante tehnologice de desfasurare a procesului de prelucrare: Pe stante si matrite simple; Pe stante si matrite complexe; Pe matrite combinate. decupare piesa

Analiza croirii semifabricatului Ponderea mare cu care costul materialului intervine in pretul piesei (peste 70%) impune ca etapa de analiza a croirii semifabricatului sa constituie principala cale de eficientizare a procesului de deformare. Croirea dreapta, cu desuri, pe un rand, cu asigurarea pasului prin intermediul poansoanelor cu pas. Aceasta variant de croire este cea mai intalnita si se recomanda in cazul pieselor cu forme complexe, cand se utilizeaza ca semifabricat banda, iar avansul benzii se asigura automat prin intermediul unor dispositive adecvate.

Proiectarea schemei tehnologice Schema tehnologica prezinta o anumita dispunere grafica a poansoanelor, pe schema de croire optima, in asa fel incat coborata cu avansul semifabricatului sa permita obtinerea piesei. La fel ca si in cazul croirii, pe schema de croire adoptata (SCO) se pot concepe mai multe variante de scheme tehnologice tehnic posibile (STTP).

Calculul fortelor si stabilirea pozitiei centrului de presiune Calculul fortelor de deformare este necesar pentru a putea dimensiona si verifica fiecare poanson,pentru a putea determina pozitia centrului de presiune si pentru a putea alege utilajul de presare (presa). Formulele pentru calculul fortelor de deformare pentru fiecare procedeu in parte sunt cunoscute. Cu fortele Fi, care actioneaza pe fiecare poanson, se vor face verificarile acestuia, iar cu forta Ft se va alege utilajul de presare.

S-ar putea să vă placă și