Sunteți pe pagina 1din 2

TEMA 1.

Functiile si rolul bancilor in dezvoltarea economiei


Banca este institutia financiara care atrage de la persoane fizice sau juridice depozite sau echivalente ale acestora, transferabile prin diferite instrumente, de plata, si care utilizeaza aceste mijloace total sau partial pentru a acorda credite, sau a face investitii pe propriul cont si risc. Instrumentul de gestionare a operatiunilor bancare sunt banii. Sistemul bancar indeplineste rolul de atragere, concentrare a economiilor societatii si de canalizare a acestora prin procesul de acordare a creditelor, efectuind cele mai eficiente investitii. Conform activitatii specifice pe care o desfasoara, bancile comerciale indeplinesc urmatoarele functii: 1. Functia de depozit 2. F.de credit/ de investitii 3. F.comerciala.

TEMA 2. Activitatea, obiectivele si functiile BNM


Banca centrala este institutul bancar aflat in fruntea intregului aparat bancar, care are ca atributii : emisiunea banilor, concentrarea rezervelor banesti ale bancilor comerciale si acordarea creditelor acestora, influientarea directa si indirecta a volumului si costului creditelor, acordarea de imprumuturi statului si pastrarea tezaurului de stat. BNM este o persoana juridica publica autonoma si este responsabila fata de Parlamentul RM. Obiectivul principal al BNM este de a realiza si a mentine stabilitatea monedei nationale. Pentru atingerea acestui scop BNM stabileste si mentine conditiile pietei monetare, de credit si valutare, care conduc la dezvoltarea economiei nationale. Conform atributiilor stipulate prin lege, BNM indeplineste urmatoarele functii: a) De emisiune monetara BNM administreaza direct rezerva de banknote si de monede metalice, elaboreaza programul de emisiune a acestora si asigura emisiunea regulate de banknote si de monede metalice in vederea satisfacerii nevoilor de numerar ale tarii. b) Stabileste si conduce politica monetara si valutara a tarii Principalele teme ale politicii monetare sunt volumul si structura masei monetare in evolutia lor, nivelul si calculul dobinzilor la depozitele bancare la vedere si la termen, cursul de schimb al leului in raport cu alte valute si situaria balantei de plati a tarii.

c) BNM- banca a bancilor In probleme de interes general, in calitate de banca a bancilor, BNM este imputernicita sa emita reglementari bancare (regulamente, norme, instructiuni etc. ) cu valabilitate pentru intreg sistem bancar al tarii. BNM este unica institutie care efectuiaza autorizarea, supravegherea si reglementarea activitatii institutiilor financiare. d) BNM- agent fiscal si bancher al statului Conform legislatiei in vigoare BNM este obligata sa acorde guvernului consultatii in probleme economice si financiare importante, de executare a bugetului de stat, sa deschida conturi in registrele sale in numele statului si al organelor de stat.