Sunteți pe pagina 1din 17

Aprobat _______________________________

Coordonat _______________________________ CLASA A X-A, PROFIL UMANIST CHIMIA GENERAL I ANORGANIC Repartizarea orelor, 1 or pe sptmn

Nr. Tema temei

Total ore 34

Din ele 20 Predarenvare 4 6 3 4 3 10 Rezolvarea problemelorexersarea 2 2 2 1 1 2 1 1 1 2 Lucrri practice 2 Evaluare sumativ

1 2 3 4 5

Noiunile i legile fundamentale ale chimiei. Reacii chimice. Structura atomului i legea periodicitii. Legtura chimic. Soluiile. Disociaia electrolitic Nemetalele Metalele Recapitulare

6 9 6 6 5 2

Nr. leciei

Subiectele leciei/ coninuturi

Subcompetene (conform Curriculumului liceal 2010) Elevii vor fi capabili:

Strategiile didactice de predare-nvare-evaluare Metode Mijloace Metode de didactice /instrumente predarede evaluare nvare

S Tema pentru acas

Tema 1. Noiunile i legile fundamentale ale chimiei. Reacii chimice.(6 ore 1 or = 5 ore) 1/1 Obiectul de studiu al chimiei. Corelaiile chimiei cu alte tiine ale naturii. Influena chimiei asupra vieii omului i a mediului. Noiunile fundamentale ale chimiei. S descrie obiectul de studiu al chimiei. S argumenteze legturile chimiei cu alte tiine (matematica, fizica, biologia, geografia, etc.). S estimeze influena chimiei asupra vieii omului i a mediului; importana studierii ei. S explice noiunile: atom, element chimic, simbol chimic, masa atomic relativ, valen, electronegativitate, molecul, formul chimic (molecular), masa molecular relativ, substan simpl i compus, cantitate de substan, mas, mas molar, volum molar, reacie chimic, ecuaie chimic (molecular). S opereze corect cu noiunile fundamentale ale chimiei, cu denumirile substanelor n comunicarea oral i scris. S explice legile fundamentale ale chimiei: Legea constanei compoziiei, Legea conservrii masei substanelor, Legea lui Avogadro i consecinele ei. S estimeze valoarea legilor fundamentale ale chimiei. S clasifice reaciile chimice n: reacii de combinare, de descompunere, de substituie, de schimb; reacie exoterm, endoterm, reversibil, ireversibil, rapid, lent, efect termic al reaciei chimice, ecuaii termochimice. S explice noiunile: oxidant, reductor, oxidare, reducere, seria activitii metalelor. S stabileasc, dup ecuaia reaciei, tipul ei (exo-, endoterm, reversibil, ireversibil, de oxido-reducere) i invers. S exemplifice procesele ce au loc n natur, organism, viaa cotidian n corelaie cu efectul termic, reversibilitate, i importana efectului termic pentru producere, energetic, procesele vitale. S aplice noiunile: grad de oxidare, reacia de oxido-reducere, oxidant, reductor, oxidare, Conversaia Problematizarea Exerciiul Asalt de idei Instruire reciproc Portofoliul Scheme de reper Lucrri de tip creativ Chestionarul de autoevaluare Interogare oral S1

2/2

Legile de baz ale chimiei.

Conversaie euristic Algoritmizare Explicaia Arborele genealogic Pianjenul Problematizarea

Planche Scheme de reper Cub V=22,4 l Fie de lucru

Comunicare oral

S2

3/3

Tipuri de reacii chimice.

Test difereniat

S3

4/4

Reacii de oxido-reducere. Seria activitii metalelor.

Problematizarea Exerciiul

Fie de lucru

Investigaia

S4

Rezolvarea exerciiilor.

5/5

Generalizarea temei. Rezolvarea problemelor

reducere pentru explicarea reaciilor chimice (dintre metale, nemetale, acid, sare). S estimeze importana reaciilor de oxidoreducere. S utilizeze legile fundamentale ale chimiei la explicarea fenomenelor chimice, la rezolvarea exerciiilor i problemelor. S rezolve probleme de calcul a masei moleculare relative i a masei molare dup densitatea relativ. S calculeze volumul gazelor pe baza ecuaiilor reaciilor.

Instruire reciproc Algoritmizare Problematizarea Exerciiul Algoritmizarea Generalizarea Fi instructiv Prob scris/ difereniat S5

Tema 2. Structura atomului i legea periodicitii. Legtura chimic. (9 ore 1 or = 8 ore) 6/1 Modelul nuclear al atomului. Repartizarea electronilor atomilor elementelor perioadelor I-IV pe niveluri energetice. Caracteristica elementului chimic n funcie de poziia lui n sistemul periodic. S defineasc noiunile: nucleu, proton, neutron, electron, nivel energetic. S reprezinte repartizarea electronilor atomilor elementelor perioadelor I-IV pe niveluri energetice. S descrie elementele chimice (din perioadele IIII) n funcie de poziia lor n Sistemul periodic (SP): simbolul, numrul de ordine, perioada, grupa, subgrupa, masa atomic relativ, structura atomului, compoziia nucleului, repartizarea electronilor pe nivele energetice, valena maximal/minimal, metal/nemetal, formula i denumirea substanei simple i caracterul lui (acido-bazic), formula denumirea oxidului superior, formula i denumirea compusului hidrogenat (pentru nemetale). S exemplifice schimbarea periodic a proprietilor elementelor din perioadele I III i a compuilor lor; corelaia dintre compoziia substanei (FM) i tipul legturii chimice (i invers). S estimeze importana Legii periodicitii i Teoriei structurii atomului pentru nelegerea, explicarea i prognozarea proprietilor substanelor i transformrilor lor. Problematizarea Exerciiul Algoritmizarea Modele magnetice Sistemul periodic Sistemul periodic Fie de lucru Evaluare verbal S6

7/2 8/3

Modelarea Exerciiul Instruire reciproc

Prob scris/ difereniat

S7

9/4

Legea periodicitii. Sensul fizic al legii periodicitii. Schimbarea periodic a proprietilor metalice i nemetalice ale elementelor din perioadele I III; a compoziiei i proprietilor oxizilor.

Problematizarea Exerciiul Algoritmizarea Eseu

Sistemul periodic Fie de lucru

Gril de evaluare /autoevaluare

S8

10/5

Legtur chimic. Proprietile substanelor cu diferite tipuri de legtur chimic.

11/6 12/7

Teoria atomo-molecular. Rezolvri de exerciii i probleme.

S explice noiunile: legtur chimic, legtur covalent, legtur covalent nepolar i covalent polar, legtur unitar, dubl, tripl, ioni, legtur ionic, legtur metalic, legtur de hidrogen. S caracterizeze legtura metalic n corelaie cu locul metalului n SP i proprietile fizice generale ale metalelor. S descrie substanele cu diferite tipuri de legturi chimice conform algoritmului: compoziia, tipul legturii chimice (covalent, ionic, metalic, de hidrogen), formulele electronice, formulele de structur, proprietile fizice ale substanelor. S exemplifice postulatele Teoriei atomomoleculare. S modeleze schemele de formare: a legturii covalente prin formule electronice i formule de structur (H2, Hal2, O2, N2, HHal, H2O, H2S, NH3, CH4); a legturii ionice prin formule electronice. S determine schimbrile periodice a proprietilor metalice/ nemetalice, a compoziiei i proprietilor acido-bazice ale oxizilor pentru elementele chimice dintr-o perioad, dintr-o grup. S aplice cunotinele i capacitile formate la tem n situaii noi.

Problematizarea Exerciiul Algoritmizarea Instruire reciproc

Planche Fie de lucru

Evaluare verbal

S9

Problematizarea Algoritmizarea Comparaia Problematizarea Exerciiul Algoritmizarea Instruire reciproc

Mostre de reactivi Modele Rezolvri de probleme

Graficul conceptual Culegere de probleme Fie Prob scris/ diferen iat

S10 S11

13/8

Evaluare sumativ

Rezolvarea problemelor / exerciiilor Analiza lucrrii

Teste Fie Portofoliul de creaie

Testare Autoevaluarea produselor creative

S12

Tema 3. Soluiile. Disociaia electrolitic (6 ore) 14/1 Soluie, substan dizolvat, solvent, solubilitatea substanelor n ap. Rezolvarea problemelor S defineasc noiunile: soluie, substan dizolvat, solvent, dizolvare, partea de mas a substanei dizolvate n soluie. S estimeze importana soluiilor. S aplice noiunea de parte de mas a substanei dizolvate n soluie la rezolvarea problemelor. Demonstraia Rezolvarea problemelor / exerciiilor Algoritmizare Problematizare Modelare Set de vase / reactivi Prob scris/ difereniat S13

15/2

Culegere de probleme

Prob scris/difereni at

S14

16/3

Disociaia electrolitic. Experiena de laborator nr. 1: Determinarea reaciei mediului n soluii apoase cu ajutorul indicatorilor

17/4

Interaciuni n soluiile de electrolii: proprietile chimice ale acizilor, bazelor, srurilor.

18/5

19/6

Lucrarea practic nr.1: Rezolvarea problemelor experimentale la tema Disociaia electrolitic". Rezolvare de exerciii i probleme.

S explice: principiile de baz ale teoriei disociaiei electrolitice (TDE); noiunile de solubilitate (n baza Tabelului solubilitii), electrolit, neelectrolit, electrolit tare i slab, mediu neutru, acid, bazic, disocierea acizilor, bazelor, srurilor neutre, apa ca electrilit slab. S explice noiunea de pH pentru caracterizarea mediului S argumenteze importana soluiilor pentru medicin, agricultur, procesele vitale etc. S exemplifice condiiile decurgerii reaciilor de schimb prin caracterul ionic al acestor interaciuni cu formarea electrolitului slab. S modeleze ecuaiile moleculare (EM), ionice complete (EIC) i ionice reduse (EIR) pentru interaciunile n soluiile de electrolii ale acizilor, bazelor, srurilor. S rezolve probleme experimentale la tema Disociaia electrolitic. S exerseze corelaiile ntre partea de mas a substanei dizolvate, mas soluiei. S alctuiasc ecuaiile reaciilor de disociere a electroliilor tari i slabi. S modeleze ecuaiile molecular i ionice ce reflect proprietile chimice generale ale acizilor, bazelor, srurilor prin ecuaiile moleculare i ionice. S efectueze calcule n baza corelaiilor ntre partea de mas a substanei dizolvate, mas substanei, masa soluiei

Exerciiul Experimentul chimic Modelarea Explicaia Comparaia Diagrama Venn

i aplicaii Set de vase / reactivi

Prob practic /raport

S16

Demonstraia Experimentul Chimic Explicaia Exerciiul

Set de vase / reactivi

Prob practic / observarea

S17

Lucrarea practic

Set de vase / reactivi

Evaluare practic /raport

S18

Algoritmizare Problematizare Modelare Exerciiul

Culegere de probleme i aplicaii

Prob scris/difereni at

S19

Tema 4. Nemetalele (6 ore) 20/1 Caracteristica general a nemetalelor. S caracterizeze nemetalele dup locul n SP. S explice rolul biologic, structura, obinerea Demonstraia Explicaia Mostre de nemetale Graficul conceptual S20

2 1/2

Lucrarea practic nr. 2 Obinerea i proprietile nemetalelor (oxigenul sau hidrogenul). Compuii hidrogenai ai nemetalelor (HCl, NH3).

oxigenului (din aer, ap, peroxid de hidrogen, permanganat de potasiu); a hidrogenului (din metan, ap, acizi); proprietile fizice i chimice (interaciuni cu metalele, oxigenul, hidrogenul), utilizarea substanelor simple nemetale. S efectueze lucrarea practic de obinere i studiere a proprietilor fizice i chimice ale oxigenului sau hidrogenului, respectnd ordinea de lucru i tehnica securitii. S descrie compuii hidrogenai ai nemetalelor (clorur de hidrogen, amoniac): proprietile fizice i chimice (interaciunea lor cu apa, interaciunea reciproc), obinerea, utilizarea, rolul biologic. S caracterizeze oxizii nemetalelor (SO2, SO3, P2O5, CO2) conform algoritmului: nomenclatura, proprietile fizice, chimice generale, utilizarea, obinerea. S cerceteze experimental obinerea, proprietile fizice i chimice ale oxidului de carbon (IV), respectnd ordinea de lucru i tehnica securitii. S caracterizeze acizii (acid sulfuric, acid azotic, acid fosforic, clorhidric) conform algoritmului: nomenclatura, proprietile fizice, chimice generale, utilizarea, obinerea (HCl, H2SO4, H3PO4). S elaboreze transformri chimice n baza legturilor genetice ale nemetalelor. S propun /modeleze situaii de aplicare a nemetalelor i a compuilor lor n activitatea personal. S efectueze calcule utiliznd m, , V substanei n baza ecuaiilor chimice cu participarea nemetalelor i a compuilor lor.

Clasificarea Instruire reciproc

Experiment Demonstraie

Set vase / reactivi

Evaluare practic /raport

S21

22/3

Problematizare Explicaia Clasificarea Explicaia Experimentul chimic

Scheme de reper

Graficul conceptual

S22

23/4

Oxizii nemetalelor. Experiena de laborator nr. 2: Obinerea i proprietile oxidului de carbon (IV).

Set de vase / reactivi

Graficul conceptual Prob practic /raport

S23

24/5

Acizii oxigenai (acid sulfuric, acid azotic, acid fosforic) i neoxigenai (acid clorhidric). Seria genetic a nemetalelor.

Comparaia Explicaia Experimentul chimic Comparaia Explicaia Demonstraia Algoritmizarea Problematizarea

Set de vase / reactivi

Diagrama Venn Graficul conceptual Graficul conceptual

S24

25/6

Scheme de reper

S25

Tema 5. Metalele (5 ore)

26/1

Caracteristica general a metalelor.

S descrie poziia metalelor n SP, proprietile lor fizice i chimice generale (interaciunea cu nemetale, apa, acizii, srurile), seria activitii metalelor, rolul biologic al ionilor metalelor. S compare aliajele font i oelul dup compoziie, proprietile fizice i utilizare. S caracterizeze oxizii i hidroxizii metalelor conform algoritmului: nomenclatura, proprietile fizice i chimice generale, obinerea i utilizarea. S explice corelaia dintre metal, oxid bazic, baz, sare prin ecuaii chimice. S exemplifice compoziia i utilizarea srurilor (cloruri, sulfai, azotai, carbonai, silicai). S elucideze rolul dual al utilizrii metalelor i al compuilor lor: ca elemente vitale i nocive; materiale industriale importante i surse de poluare, etc. S interpreteze legtura genetic a metalelor i compuilor lor prin alctuirea transformrilor chimice. S deduc i s prezinte corelaia dintre utilizarea, proprietile metalelor i compuilor. S efectueze calcule n baza ecuaiilor chimice (m, , V) cu participarea metalelor i a compuilor lor. S aplice cunotinele i capacitile formate la tema n situaii noi.

Descrierea Demonstraia Experimentul chimic Descrierea Problematizarea Demonstraia Eseu Explicaia Experimentul Chimic Paiangenul chimic

Mostre de metale Set de vase / reactivi Mostre de aliaje Mostre de oxizi ai metalelor Set de vase / reactivi

Comunicare oral

S26

27/2

Aliajele, utilizarea.

Comunicare oral Proiect Graficul conceptual

S27

28/3

Oxizii i hidroxizii metalelor,srurile de sodiu, potasiu, calciu.

S28

29/4

Seria genetic a metalelor

Rezolvarea problemelor / exerciiilor

Culegere de exerciii / probleme Fie

Prob scris/ difereniat

S29

30/5

Evaluarea sumativ

Rezolvarea problemelor / exerciiilor Analiza lucrrii

Teste Portofoliul de creaie

Testare Autoevaluarea produselor creative

S30

Recapitulare (2 ore + 2 ore rezerv = 4 ore) 31/1 Legtura genetic dintre clasele de substane anorganice. S rezolve probleme pe baza legturii genetice dintre clasele de substane anorganice. Rezolvarea problemelor / exerciiilor Culegere de exerciii / Prob scris/ difereniat S31

32/2

Rolul chimiei n societate i importana studierii ei. Chimia anorganic n creaia liceenilor

S aprecieze importana studierii chimiei anorganice (a legilor fundamentale ale chimiei, structurii substanelor, reaciilor chimice, soluiilor, metalelor i nemetalelor). S prezinte lucrri de tip creativ la chimia anorganic, elaborate n mod individual i prin colaborare n grup S rezolve probleme/situaii problem cu coninut aplicativ.

Problematizare Discuie

probleme Expoziia lucrrilor de tip creativ

Chestionarul de autoevaluare

S32

33/3 34/4

Rezolvare de exerciii i probleme

Algoritmizare Problematizare

Culegere de exerciii / probleme

Prob scris/ difereniat

S33 S34

Aprobat ___________________________

Coordonat ______________________________

CLASA A XI-A, PROFIL UMANIST CHIMIA ORGANIC Repartizarea orelor, 1 or pe sptmn

Nr. temei

Tema

Total ore 34

Din ele 19 Predarenvare 12 2 4 4 2 7 11 Rezolvarea problemelorexersarea 6 1 2 2 1 3 2 1 Lucrri practice 1 3 Evaluare sumativ 2 1 1 1 1

Bazele teoretice ale chimiei organice. Hidrocarburi. 1.1. Bazele teoretice ale chimiei organice. 1.2. Hidrocarburile saturate (alcanii). 1.3. Hidrocarburile nesaturate (alchenele, alchinele, alcadienele) 1.4. Hidrocarburile aromatice (arenele) Alcoolii, fenolii, aminele Recapitulare

21 3 7 7 4 11 2

Nr. lec.

Subiectul leciei/ coninuturi

21 ore 1/1 Obiectul de studiu al chimiei organice.

Strategiile didactice de predare-nvare-evaluare Metode de Mijloace Metode predaredidactice /instrumente nvare de evaluare Bazele teoretice ale chimiei organice. Hidrocarburile. (21 ore) Bazele teoretice ale chimiei organice. (3ore) S defineasc noiunile: chimie organic, Descoperirea Portofoliul Chestionarul de substan organic, hidrocarburi, izomerie, dirijat Scheme de autoevaluare

Subcompetene (conform Curriculumului liceal 2010) Elevii vor fi capabili:

Tema pentru acas

S1

Carbonul principalul element al compuilor organici.

2/2

3/3

izomer. Modelarea S deduc diferenele dintre compuii organici Problematizare studiai (metan, etan, propan, butan, alcool Asalt de idei etilic, acid acetic, grsimi) i cei anorganici dup compoziie, provenien, existena mai multor substane cu aceeai formul molecular. S argumenteze necesitatea studierii compuilor organici reieind din rspndirea n natur / n organismul uman i importana lor. S caracterizeze carbonul dup locul n SP: tipul elementului, repartizarea electronilor pe niveluri, valena, posibilitatea de a forma catene carbonice, natura legturilor C-C, C-H. S alctuiasc formule de structur desfurate i semidesfurate pentru CH4, C2H6, C3H8, C4H10. Teoria structurii S formuleze tezele Teoriei Structurii Chimice a Algoritmizarea chimice a compuilor compuilor organici. Modelarea organici S aplice tezele Teoriei Structurii Chimice la Problematizare alctuirea formulelor de structur (pentru CH4, C2H6, C3H8, C4H10), la explicarea existenei izomerilor (C4H10), la motivarea diversitii i numrului mare de compui organici. Rezolvare de exerciii i S exemplifice compuii organic. Descoperirea probleme. S compare compoziia, proprietile fizice a dirijat compuilor organici cunoscui cu cei Exerciiul anorganici. Explicaia S caracterizeze carbonul dup locul n SP. comparaia S alctuiasc formulele de structur desfurate i semidesfurate pentru hidrocarburi saturate i nesaturate. S modeleze catenele carbonice, liniare, ramificate, ciclice, aciclice. S compare compoziia i structurii izomerilor. 1.2. Hidrocarburile saturate (alcanii) (7 ore 1 or = 6 ore)

reper Modele bil/ax

Interogare oral

Modele bil/ax Fie instructive

Interogare oral

S2

Sistemul periodic

Comunicare oral Prob scris /difereniat

S3

4/1

Alcanii hidrocarburi saturate.

S explice noiunile: alcan, formul general, serie omoloag, omologi, izomeri, izomeri de caten, radicali, denumirile grupelor alchil (radicalilor) metil, etil.

5/2

Principiile nomenclaturii sistematice. Izomeria alcanilor (izomeria de caten).

6/3

7/4

8/5

S prezinte corelaia: formula general formulele moleculare ale omologilor (n(C) 6) formulele de structur ale izomerilor posibili (tipul izomeriei) denumirile conform nomenclaturii sistematice (i invers). S diferenieze relaiile de omologie i de izomerie pentru alcani. Proprietile fizice i S caracterizeze proprietile fizice i chimice chimice ale alcanilor, ale alcanilor n corelaie cu utilizarea lor. obinerea. S deduc metodele de obinere a alcanilor din gaz natural, petrol. Sursele naturale de S descrie sursele naturale de hidrocarburi: hidrocarburi. gazul natural, petrolul, crbunele (compoziia, rspndirea n natur, proprieti fizice, utilizarea). S compare sursele naturale de hidrocarburi (gaz natural i petrol) dup compoziie. S coreleze fraciile distilrii petrolului cu utilizarea lor. S evidenieze probleme ecologice provocate de utilizarea gazului natural i petrolului propunnd soluii pentru protecia mediului. Rezolvarea problemelor S rezolve probleme de calcul (m, , V) n baza i exerciiilor. ecuaiilor chimice ce includ proprietile chimice ale alcanilor. Evaluare sumativ. Analiza lucrrii. S rezolve exerciii i probleme, care solicit utilizarea cunotinelor despre compoziia, structura, proprietile fizice i chimice, utilizarea alcanilor.

Descoperirea dirijat Algoritmizarea Conversaia Problematizare Problematizare Algoritmizarea Modelarea Exerciiul Instruire reciproc Problematizare Algoritmizarea Expunerea Exerciiul Algoritmizarea ProblematizareD escoperirea dirijat dezbateri

Modele bil/ax Fie instructive

Interogare verbal

S4

Modele bil/ax Fie instructive

Test difereniat

S5

Mostre de reactivi Fie instructive Portofoliul de creaie Fie

Interogare oral

S6

Autoevaluare Referat

S7

Algoritmizarea Problematizare

9/6

Rezolvare de probleme, exerciii

Fie de activitate independent Culegere de probleme Teste Portofoliul de creaie

Prob scris /difereniat

S8

Testare Autoevaluarea produselor creative

S9

10/1

Alchene, alcadiene, alchine.

11/2

Alchenele: proprietile fizice i chimice. Obinerea i utilizarea.

12/3

13/4

Lucrarea practic nr. 1: Obinerea etenei i studierea proprietilor ei. Alcadienele: proprietile fizice i chimice. Obinerea i utilizarea. Cauciucul natural i sintetic.

1.3. Hidrocarburile nesaturate (Alchenele, alcadienele, alchinele (7 ore) S descrie alchenele, alcadienele, alchinele Descoperirea Plane conform algoritmului: definiia, compoziia, dirijat Fie de formula general, seria omoloag (n(C) 5). Algoritmizarea activitate S deduc formulele de structur i denumirile Problematizare independent izomerilor de caten i de poziie conform Exerciiul nomenclaturii sistematice. S explice prin exemple: corelaia dintre Conversaia Fie instructive proprietile fizice i chimice ale alchenelor Problematizare Mostre de ( pe exemplul etenei): adiia H2, X2, HX (X= Cl, Algoritmizarea reactivi Br), HOH, arderea, polimerizarea (pentru eten Exerciiul i propen) i utilizarea lor; regula lui Markovnicov, noiunile de monomer, polimer, polimerizare. S coreleze ecuaiile reaciilor de obinere a alchenelor (pe exemplul etenei i propenei) din alcani i alcooli cu schemele legturilor genetice corespunztoare i utilizarea lor. S studieze proprietile fizice i chimice ale Experimentul Set de etenei preparate prin deshidratarea etanolului. chimic vase/reactivi Problematizare S explice prin exemple: corelaia dintre proprietile fizice i chimice ale alcadienelor (polimerizare la butadien). S coreleze ecuaiile reaciilor de obinere a alcadienelor (pe exemplul butadienei) din alcani cu schemele legturilor genetice corespunztoare i utilizarea lor. S caracterizeze cauciucul (natural, butadienic, izoprenic, vulcanizat) dup compoziie, proprieti fizice, obinere i utilizare. S aprecieze influena dual a accesibilitii i a stabilitii polimerilor obinui din alchene (polietilen, polipropilen) i din alcadiene (cauciucuri) asupra mediului / calitii vieii. Problematizare Comparaia Modelarea Explicaia Eseu Dezbateri Fie de lucru Mostre de cauciuc

Prob scris/ difereniat

S10

Interogare oral Diagrama Venn

S11

Evaluare practic Prob practic/raport Prob scris/ difereniat

S12

S13

14/5

Alchinele: proprietile fizice i chimice. Obinerea i utilizarea.

15/6

Rezolvarea exerciiilor i problemelor.

S explice prin exemple: corelaia dintre proprietile fizice i chimice ale alchinelor (pe exemplul acetilenei): adiia H2, X2, HOH, arderea, trimerizarea i utilizarea lor. S coreleze ecuaiile reaciilor de obinere a alchinelor (pe exemplul acetilenei) prin piroliza metanului i din carbur de calciu cu schemele legturilor genetice corespunztoare. S calculeze m, , v n baza transformrilor chimice ale hidrocarburilor nesaturate.

Problematizare Algoritmizarea Modelarea exerciiul

Plane Fie de activitate individual Mostre de reactivi Fie de activitate individual Fie de lucru Portofoliul de creaie

Diagrama Venn Prob scris/ difereniat

S14

Culegere de probleme i aplicaii

Problematizare Algoritmizarea Modelarea exerciiul

Prob scris/ difereniat

S15

16/7

Legtura genetic dintre alcani, alchene, alchine.

17/1

18/2 19/3 20/4

S rezolve probleme pe baza ecuaiilor Algoritmizarea reaciilor conform legturii genetice dintre Exerciiul clasele de substane organice cunoscute. Comparaia S argumenteze legtura cauz efect dintre Problematizare proprietile chimice ale hidrocarburilor nesaturate, reacia de identificare, utilizarea. 1.4. Hidrocarburile aromatice (arenele) (4ore) Benzenul. S descrie benzenul conform algoritmului: Descoperirea compoziia, structura moleculei dup Kekule, dirijat proprietile fizice i chimice (reaciile de Algoritmizarea substituie - nitrare, clorurare; de adiie Problematizare hidrogenare; arderea); obinerea din acetilen, Comparaia utilizarea. Rezolvare de exerciii i S rezolve exerciii i probleme pe baza Problematizare probleme. schemei legturii genetice dintre hidrocarburi. Algoritmizare Legtura genetic dintre alcani, alchene, alchine i arene. Evaluare sumativ. Analiza lucrrii. S stabileasc legtura genetic dintre alcani, alchene, alchine i benzen. S rezolve exerciii i probleme, care solicit utilizarea cunotinelor despre compoziia, structura, proprietile chimice i utilizarea benzenului. Conversaia Algoritmizarea Comparaia Rezolvare de exerciii i probleme

Prob scris/ difereniat

S16

Plane Fie de lucru Mostre de reactive Culegere de probleme i aplicaii Fie de activitate independent Teste de evaluare Portofoliul de creaie

Interogare oral

S17

Prob scris/ difereniat Prob scris/ difereniat Testare Evaluarea lucrului creativ

S18 S19 S20

21/1

Alcoolii monohidroxilici saturai.

2 2/2

Etanolul.

23/3

Alcoolii polihidroxilici. Experiena de laborator: Identificarea


alcoolilor polihidroxilici.

24/4

Fenolul: structura, proprietile fizice i chimice, utilizarea.

2. Alcoolii, fenolul, aminele. (11 ore 1 or = 10 ore) S descrie alcoolii monohidoxilici saturai: Descoperirea definiie, compoziie, grup funcional, serie dirijat omoloag (n4), izomeria de caten i de Algoritmizarea poziie. Problematizare S coreleze: formula general a alcanolilor cu Modelarea formula molecular pentru (n4), formulele de exerciiul structur ale izomerilor hidroxilici posibili, denumirile lor conform nomenclaturii sistematice (i invers). S caracterizeze alcoolul etilic conform Problematizare algoritmului: compoziie, proprieti fizice, Algoritmizarea fiziologice (n comparaie cu alcoolul metilic), Experimentul proprietile chimice: reacia cu metalele active, chimic deshidratarea intramolecular, arderea, Exerciiul obinerea etanolului prin hidratarea etenei i la fermentarea glucozei, utilizarea. S diferenieze influena pozitiv i negativ a alcoolului etilic asupra calitii vieii. S motiveze importana unui mod sntos de via n corelaie cu aciunea fiziologic a alcoolului etilic. S compare etilenglicolul i glicerina conform Descoperirea algoritmului: compoziie, structur, dirijat proprietile fizice i fiziologice, utilizare, Comparaia reacii de identificare cu hidroxid de cupru (fr Algoritmizarea ecuaia reaciei), utilizarea. Problematizare Experiment chimic S descrie fenolul: structura, proprietile fizice ProblematizareC i chimice: reacii ale grupei OH (interaciunea onversaia cu metalele alcaline, NaOH), proba de Algoritmizarea identificare cu clorur de fier (III) fr ecuaia Expunerea reaciei, utilizarea. Experimentul S estimeze influena compuilor hidroxilici i a chimic produilor obinui pe baza lor asupra calitii vieii i sntii.

Plane Mostre de reactivi Fie de lucru

Prob scris/ difereniat

S21

Mostre de reactive Fie de lucru

Interogare oral

S22

Fie de lucru Vase de laborator Reactivi

Prob scris/ difereniat

S23

Vase de laborator Reactivi

Interogare oral

S24

25/5

Aminele - derivai ai amoniacului.

S explice compoziia aminelor, grupei amine, alchilaminelor primare (metilamina, etilamina): compoziie, structur, nomenclatur, proprieti fizice. S coreleze necesitatea sintezei anilinei cu valoarea produilor obinui n baza ei. S exemplifice metoda de obinere a anilinei pe baza legturii genetice: benzen nitrobenzen anilin. S estimeze utilizarea anilinei la producerea coloranilor, preparatelor medicinale. S efectueze calcule cu utilizarea m, , v n baza transformrilor chimice ale derivailor hidrocarburilor. S exemplifice fenomenul izomeriei i omologiei prin alctuirea FS dup denumire (i invers). S modeleze proprietile chimice, a metodelor de obinere a derivailor hidrocarburilor prin ecuaii chimice. S rezolve exerciii, scheme i probleme pe baza legturii genetice dintre hidrocarburi i alcooli, fenol, amine (alcani alchene alchine benzen nitrobenzen anilin). S rezolve exerciii i probleme, care solicit utilizarea cunotinelor despre structura i proprietile chimice ale compuilor hidroxilici.

26/6

Anilina.

ProblematizareC onversaia Algoritmizarea Expunerea Experimentul chimic ProblematizareC onversaia Algoritmizarea Expunerea Experimentul chimic Algoritmizare Problematizare Exerciiul Instruire reciproc

Fie de lucru Planche

Test de evaluare difereniat

S25

Fie de lucru Planche

Test de evaluare difereniat

S26

27/7 28/8

Rezolvare de probleme i exerciii.

Culegere de probleme i aplicaii

Evaluare verbal

S27 S28

29/9

Legtura genetic a anilinei cu alte clase de compui organici: Evaluare sumativ. Analiza lucrrii.

Algoritmizare Problematizare Exerciiul Rezolvare de exerciii i probleme

Culegere de probleme i aplicaii Teste de evaluare Portofoliul de creaie Fie pentru activitatea independent

Evaluare verbal Testare Evaluarea lucrului creativ

S29

30/10

S30

31/1

Legtura genetic dintre alcani, alchene, alcooli i compui carbonilici.

Recapitulare (2 ore + 2 ore rezerv = 4 ore) S explice relaia cauz-efect dintre utilizarea Generalizare substanelor organice i compoziia, tipul Algoritmizare legturii chimice, structura, proprietile fizice Comparaie i chimice, obinerea, influena lor asupra omului i mediului.

Prob S31 scris/difereniat

32/2

Importana studierii chimiei organice.

33/3 34/4

Rezolvri de probleme i exerciii.

S prezinte lucrri de tip creativ la chimia organic, elaborate n mod individual sau prin colaborare n grup S aprecieze importana studierii chimiei organice i realizarea obiectivelor la chimie n clasa 11 S rezolve probleme/situaii problem cu coninut aplicativ.

Cercetare euristic Discuie

Portofoliul de creaie

Evaluarea lucrului creativ

S32

Algoritmizare Problematizare Exerciiul

Culegere de probleme i aplicaii

Test difereniat

S33 S34