Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE NOTAR PUBLIC, Subsemnatul(a) ............., domiciliat(a) in .................... In temeiul art. 689 C. civ.

, declar ca ACCEPT EXPRES SUCCESIUNEA defunctului(ei) ............, decedat(a) la data de ........, cu ultimul domiciliu in ..........., al carui mostenitor legal (sau testamentar) sunt. Va rog sa inregistrati aceasta cerere in registrul de acceptare a succesiunilor. Data depunerii ..............

Semnatura, ..........

DOMNULUI NOTAR PUBLIC ....................