CAPITOLUL 1.

Organizarea generala a contabilitatii societatilor comerciale
Contabilitatea asigura masurarea,evaluarea,cunoasterea,gestionarea si controlul elementelor patrimoniale-activele,datoriile si capitalurile proprii,precum si rezultatele obtinute de o societate comerciala.In acelasi timp,asigura inregistrarea contabila si sistematica,prelucrarea si patrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara,performanta financiara si fluxurile de trezorerie,atat pt cerintele interne,cat si pt utilizatorii externi. Pornind de la faptul ca necesitatile de informatii contabile ale intrepr sunt diferite fata de cele ale utilizatorilor externi,ca nu toate informatiile contabile pot fi facute publice,ca raportarea informatiilor utilizatorilor externi trebuie facuta intr-un timp relative scurt de la incheierea exercitiului final in majoritatea tarilor lumii s-a adaptat conceptul dualist de organizare a contabilitatii.Potrivit acestuia informatiile contabile sunt separate de catre producatorii de informatii in 2 categorii: 1.Una care reda imaginea intreprinderii in exterior denumita contabilitatea financiara 2.Alta care descrie procesele interne ale intreprinderii denumita contabilitate de gestiune 1.Contabilitatea financiara asigura informatiile necesare utilizatorilor externi prin intermediul situatiilor financiare actuale;informatiile cuprinse in acestea trebuie sa aiba un continut comun si o forma unitara de raportare. Structura situatiei financiare e reglementata in tara noastra prin CMFP,nr 3055/2009 prin care se stabilesc formatul si continutul lor in mod diferentiat pe 2 categorii de intrepr in fct de criteriul de marime prevazute si anume:  Total active:3.650.000€  Cifra de afaceri(CA) neta:7.300.000 €  Nr mediu de salariati in cursul exercitiului financiar:50 Intreprinderea,care la data bilantului depasesc limitele a 2 dintre cele 3 criterii prevazute intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: a. Bilantul contabil b. Contul de profit si pierdere(contul de rezultat) c. Situatia modificarilor capitalului propriu d. Situatia fluxurilor de numerar(incasari si plati) e. Notele explicative la situatiile financiare anuale Intreprinderea care la data bilantului NU depasesc limitele a 2 dintre criterii de marime prevazute intocmesc situatii financiare anuale simplificate care cuprind: a. Bilantul prescurtat b. Contul de profit si pierdere c. Notele explicative la situatiile financiare anuale simplificate Optional,aceste intreprinderi pot intocmi si situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Utilizatorii de situatii financiare includ:
 Investitorii prezenti si potentiali sunt preocupati de riscul tranzactiilor si de profitul adus de investitiile lor;au nevoie de informatii pt a decide daca ar trebui sa cumpere sau sa vanda actiuni,dar si pt evaluarea capacitatii societatii de a plati dividende.  Angajatii firmei sunt interesati in ceea ce priveste stabilitatea si probitabilitatea societatii in care isi desfasoara activitatea pt a evolua capacitatea acesteia de a plati salariile si alte avantaje.  Creditorii financiari sunt interesati de acele informatii care le permit sa determine daca imprumuturile acordate si dobanzile aferente pot fi rambursate conform termenelor prevazute in contract.  Furnizorii si alti creditori comerciali sunt interesati de analiza informatiilor care permit sa determine daca sumele care le sunt datorate de societate vor fi achitate la termenele convenite.  Clientii sunt interesati de continuitatea activitatii societatii,mai alea cand acestia au relatii de colaborare cu societatile pe termen lung.  Guvernul si institutiile sale sunt interesati de acele informatii necesare reglementarii activitatii societatii,determinarii politici fiscale(taxe+impozite) si pt calculul unor indicatori statistici.  Publicul(orice alta pers din afara firmei) e interest de informatii furnizate de societate datorita rolului pe care aceasta il poate avea pt economia locala. Contabilitatea se tine in limba romana si in moneda nationala,cu exceptia opertiunilor efectuate in valuta.

2.Contabilitatea de gestiune(contabilitate manageriala) asigura informatii specific
privind cheltuielile,veniturile si rezultatele analitice pe produse,lucrari si servicii,pe activitati sau structure organizatorice,intocmirea si executia bugetelor interne fara ca acestea sa faca obiect al normalizarii contabile. Pt necesitatile manageriale sunt folosite insa si info produse prin contabilitatea financiara pt gestiunea curenta a activelor si datoriilor(stocurilor,clientilor,furnizorilor,trezoreriei) si pt fundamentarea deciziilor de investitie si de finantare. Societatile comerciale care efectueaza acte de comert au un statut de intermediere intre producatorii si consumatorii de bunuri materiale.De regula,circuitul parcurs de bun material se inscrie in relatia: APROVIZIONARE→STOCARE→VANZARE Comertul se defineste ca o active continua de cumparare a marfurilor si revanzare a lor in scopul obtinerii de profit. a. Aprovizionare=activitate comerciala de trecere a marfii din propr vanzatorului in cea a cumparatorului. b. Stocare=operatia de formare a rezervei de marfuri destinate vanzarii c. Vanzare=trecerea in propr clientului a unor marfuri pe baza acordului intre partenericu privire la obiectul vanzarii si al pretului de vanzare Momentul intrarii marfurilor in propr cumparatorului cf legislatiei din Romania poate coincide cu:  Primirea facturii si receptia marfii urmata de achitarea contravalorii ei;

Depozite care pot fi:-cu ridicata(en-gros) -de repartizare b. In fct de activitatea desfasurata:  Unitati de productie(ex. Unitati de alimentative publica 2.dar nefacturate. Clasificarea societatilor comerciale     1.chioscuri.tonete c.comert si transport Activitatea societatilor comerciale se poate desfasura in fct de profilul lor intr-o varietate de unitati cum ar fi: a.en-detail) Alimentatie publica si prestarea de servicii hoteliere. Primirea facturii de la furnizori(apare un decalaj intre mom cumpararii si cel al receptiei.dar nereceptionate).turistice Mixte daca desfasoara activitate de comert.cofetarie)  Unitati de desfacere  Unitati mixte(productie+desfacere) Principii si reguli contabile 1. Magazine.cat si prestare unor game variate de servicii complementare sau nu bunurilor furnizate. Principiul prudentei-pp faptul ca nu este admisa supraevaluarea elem de active si a veniturilor si subevaluarea elem de pasiv si a cheltuielilor. Balanta circulatiei marfurilor poate fi exprimata astfel: SI + A = V + SF SI=stoc initial A=aprovizionari SF=stoc final V=vanzari Actele de comert isi largesc sfera cuprinzand circulatia marfurilor. Se vor avea in vdr urmatoarele:  Se tine cont de toate obligatiile previzibile se de pierderile potentiale care au aparut in cursul ex fin incheiat sau pe parcursul unui ex anterior  Se iau in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii ex fin (sf anului)  Nu se inreg activele probabile si profitul probabil .  Receptia marfii in lipsa facturii ceea ce det aparitia marfurilor receptionate.en-gros si en-detail sau en-gros si de alimentatie publica Cu activitate complexa: industriala si de comert. Dupa profilul activitatii economice: Specializate in comert(en-gros.decalaj care det aparitia marfurilor facturate.laboratoare de patisserie.

 Se tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor care se inreg in contabilitate at cand valoarea de la inventar este mai mica decat valoarea de intrare a bunurilor Principiul permanentei metodelor-pp asig continuitatii in aplicarea metodelor de evaluare si inregistrare de la un ex la altul astfel incat informatiile contabile sa poata fi comparabilr in timp si spatiu. 7. Prin productie c.creantele cu datoriile. 5. Principiul necompensarii-potrivit caruia valorile elem de active nu pot di compensate cu valorile elem de pasiv. 8. In functie de momentul in care se face evaluarea se delimiteaza urmatoarele reguli si forme de evaluare: 1.2. Evaluarea la intrarea bunurilor in patrimoniu: a. Capitolul 2. Cele 9 principii sunt principii general admise a caror aplicare vizeaza prezentarea imaginii fidele a patrimoniului cu ajutorul bilantului contabil. Principiul intangibilitatii bilantului de deschidere-se refera la concordanta care trebuie asigurata intre continutul bilantului de la inceputul exercitiului curent cu acela al bilantuluide inchidere din ex precedent. 4. 6. Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv-cf caruia valoarea totala a unei pozitii din bilant se det insumand valoarea aferenta fiecarui element individual de activ sau pasiv.Elem cu val nesemnif care au aceeasi natura sau cu functii similar pot fi insumate nefiind necesara prezentarea lor separata. Principiul pragului de semnificatie-cf caruia orice element care are o valoare semnificativa treb prezentat distinct in cadrul sit financiare.respective veniturile cu chelt. 9. Prin donatie sau prin aport la capitalul social Prin achizitie-se intemeiaza pe principiul costului istoric calculate pe baza documentelor justificative care se numeste valoare contabila de intrare. Principiul independentei exercitiilor-impune ca toate chelt efectuate si veniturile realizate de intrepr sa fie contabilizate in cadrul ex fin care le-a generat indiferent de data incasarii. 3. Prin achizitie b.respectiv a platii acestora. Principiul prevalentei economicului aupra juridicului-pp ca inform furnizate de sit fin treb sa reflecte realitatea eco a evenimentelor si tranzactiilor si nu doar forma lor juridica. Principiul continuitatii-se pp ca unitatea patrimoniala isi desf in mod normal activitatea intr-un viitor previzibil fara a-si reduce in mod sensibil activitatea sau sa intre in faliment.Evaluarea stocurilor si miscarii marfurilor Principii de evaluare Evaluarea=cuantificarea si exprimarea prin bani a marimii elementelor patrimoniale si a operatiilor privind miscarea acestor elemente.Aceasta poate fi: .

VRN=Pvanzare – costuri privind finalizarea bunurilor – cost necesar vanzarii 4. De regula se pot utiliza in acest scop valoarea realizabila neta. evaluarea iesirilor se realizeaza prin una din urmatoarele metode: i)cost mediu global ponderat a) variant in care se calculeaza o singura data la sfarsitul lunii si se face o medie: furnizorului +toate . Conform IAS nr2 privind contabilitatea stocurilor pentru formarea costului de productie termenul utilizat in evaluare e costul de prelucrare al stocurilor care cuprinde: 1. subventii) d)Valoare de aport pentru bunurile aduse ca aport in natura la capitalul social.costul de achizitionare mai include si taxe vamale.costuri directe(ex: cheltuieli cu manopera directa) 2.se efectueaza prin compararea costului cu valoarea realizabila neta(VRN). costuri indirect de productie clasificate in :  Costuri fixe. valoarea retinuta fiind valoarea cea mai mica dintre cele doua valori. Evaluarea la iesirea bunurilor din patrimoniu La data iesirii din patrimoniu sau la darea lor in consum. 2. Costul de productie reprezinta suma cheltuita cu materii prime. bunurile se evalueaza si se scad din gestiune la valoarea lor de intrare(val. Cp cuprinde totalitatea cheltuielilor directe si indirect de fabricatie. mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunurilor si costurile necesare vanzarii. costuri de administrare si conducere a sectiilor  Costuri variabile.se efectueaza la o valoare care se bazeaza pe pretul pietei. 3.raman relative constant indifferent de volumul productiei (amortizare utilaje. c)Valoare de utilitate pentru bunurile primite cu titlu gratuit(donatii. care reprezinta pretul de vanzare estimate c ear putea fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii. Evaluarea la bilant. b)Cost de productie pt bunurile produse in cadrul unitatii patrimoniale. Evaluarea la inventar.a)Cost de achizitie-pt bunurile procurate cu titlu oneros(se plateste o suma de bani) =pretul de cumparare din factura cheltuielile de aprovizionare: Ca Cheltuielile legate de aprovizionare sunt formate din: -Chelt de transport -Incarcare/descarcare -Asigurare pe timpul transportului -Manipulare -Taxe nerecuperabile ca accize si TVA(pt neplatitorii de TVA) Pt marfurile provenite din import. material consumabile si a cheltuielilor directe de prelucrare la care se adauga o cota parte din regia sectiei producatoare. Contabila) Daca bunurile de natura stocurilor au valori de intrare diferite.variaza direct proportional cu nivelul de productie (costuri indirecte cu materialele si forta de munca).

.CMGP= SI-stoc initial b)recalculat dupa fiecare intrare: cost mediu ponderat actualizat ii)Metode de epuizarea succesiva a lotului de stocuri: a)FIFO( first in first out) b)LIFO(last in first out) Structuri de preturi Daca privim evaluarea marfurilor prin prisma celor 2 momente caracterizate prin repetabilitate: aprovizionare si vanzare. Exista 2 structuri pentru Pv: al en-grosistilor sic el al detailistilor. Profit net= Pv. dar care nu fac marfurile nevandabile. -risturnuri: reduceri de prêt calculate asupra ansamblului operatiunilor efectuate cu acelasi client pentru o anumita perioada convenita de comun accord pentru care s-a deposit valoarea contractata. In situatia in care eva. sunt 2 tipuri de preturi: -pret de cumparare: Pc.Reduceri comerciale: -bonificatiile: redusceri de prêt acordate de furnizori pentru unele defecte de calitate ale marfurilor. Pv reprezinta echivalentul banesc al sumelor incasate sau de incasat ca urmare a vanzarii marfurilor. chelt administrative gospodaresti. Facturarea marfurilor. Pv= Ca+ Mb Ca=Pc+chelt de aprovizionare Mb reprezinta suma cuprinsa in pretul de vanzare destinata acoperirii chetuielilor de vanzare si asigurarii profitului societatii vanzatoare.Cc (cost complet al mf vandute) Cc cuprinde: costul de achizitie. b)Reducerile de prêt care sunt de 2 feluri: 1. Elemente comerciale. Pv se compune din: cost achizitie si marja bruta(a comerciantului). Mb red= Marja bruta inclusa in pretul de vanzare exprima rezultatul brut din vanzarea marfurilor. Pc reprezinta echivalentul sumei platite sau de platit pentru marfurile achizitionate de la furnizori.uarea se face la pretul de vanzare apare necesitatea folosirii categoriei de marja bruta redusa. Aceasta cuprinde: a)Pret unitar al marfurilor care inmultit cu cantitatea cumparata permite stabilirea valorilor partiale. -remizele: reduceri acordate asupra Pv convenit in functie de importanta cantitatii reduse sau de rolul de revanzator al clientului. se mai acorda la vanzarea marfurilor la o data f apropiata de data expirarii. -pret de vanzare: Pv. financiare si fiscal ale facturii Documentul care sta la baza vanzarii/cumpararii de marfuri e factura. chelt necesare functionarii societatii.

In cazul in care cheltuielile de transport.aprovizionare e facturata pentru 2 sau mai multe sortimente de marfa. Principalele conditii de transport pot fi: -LOCO(franco)depozitul vanzatorului. Deoarece valoarea adaugata in ramura comertului se calculeaza ca diferenta intre Pv si Ca. factura poate cuprinde sau nu si pretul transportului in functie de conditiile contractuale. Kchelt ap= Cota de cheltuieli de aprovizionare pe sortiment e egala cu coeficientul de repartizare * valoarea partiala a marfii pe sortiment. TVA e o taxa fiscala care priveste vanzarile de bunuri si prestarile de servicii. Deoarece TVA aferenta vanzarilor se incaseaza de la client e cunoscuta sub denumirea de TVA colectata(4427-P). In al doilea caz nu mai influenteaza pretul marfii fiind considerate chelt de exploatare la furnizorul care le acorda si venituri din exploatare la clientul care le primeste. facture contine si acest element cu caracter fiscal. Ele sunt adaugate la pretul de cumpararea al marfii pentru a determina costul de achizitie. 2. De la acest loc pana la destinatie toate cheltuielile si responsabilitatea asupra marfii cad in sarcina clientului. al statului TVA e un impozit. port de destinatie.Reduceri de prêt cu caracter comercial se exprima procentual si se aplica asupra Pv practicat de furnizor. Conditiile de transport exprima locul in care se face trecerea marfii din proprietatea furnizorului in proprietatea clientului. autogara.p. 2)TVA col>TVAded -> diferenta se datoreaza statului si reprezinta TVA de plata (4423-P). Repartitia se face pe baza unui coefficient de repartizare conventional. TVA care se deconteaza cu bugetul statului se determina lunar ca diferenta intre TVA colectata si TVA deductibila si pot exista 2 cazuri: 1)TVA col<TVA ded->TVA de recuperate (4424-A). TVA se va calcula ca diferenta intre taxa aferenta vanzarilor si taxa aferenta cumpararilor. d)Pretul transportului . Ca urmare in facture trebuie sa apara distint pretul marfurilor si serviciilor si separate valoarea TVA. Ele sunt incluse in pretul de vanzare. iar dpdv al consumatorului final e o taxa pe consum. c)Pretul ambalajelor: pot fi facturate separate de marfa sau pot fi incluse in pretul marfurilor. In primul caz influenteaza prin diminuarea Pv la furnizor si a Pc la client. toate cheltuielile sunt efectuate si suportate de furnizori. calculat in raport cu valoarea totala de marfa:. se deduce din TVA colectata la sfarsitul fiecarei luni si are denumirea de TVA deductibila (4426-A). port de expozitie. e)In conditiile aplicarii TVA. -LOCO(franco) autogara. Reducerile se pot facture odata cu marfa sau ulterior. -LOCO(franco) gara. D. TVA aferenta cumparaturilor se scade.v.Reduceri financiare: . ea trebuie repartizata pe fiecare sortiment. Se aplica numai in tara in care se consuma bunurile. . De regula ambalajele sunt facturate separate si se platesc odata cu plata contravalorii marfurilor. -LOCO(franco) unitate primitoare. Pana la acest loc.d. Daca aceste cheltuieli se efectueaza de furnizor in contul sip e seama clientului el le va facture impreuna cu marfa.sconturile-sunt reduceri acordate de furnizor clientului pentru plata datoriei/incasarii creantei inainte de termenul de scadenta.

-nota de receptie si constatare de diferenta (NIR). -borderou de viziualizare(incasare). -proces verbal de autoreceptie. etc. -aviz de insotire al marfurilor. -factura. -nota de comanda. conditiile de transport si ambalare. -certificat de calitate. Aprovizionarea poate fi: -fara delegat(pe raspunderea furnizorului). -prin delegat propriu. -vanzarea marfurilor pe raspunderea furnizorului (fara delegat). Documente specific vanzarii marfurilor: -avizul de insotire al marfurilor. -cu delegat al furnizorului. -nota de predare. -jurnal de cumparaturi. -recapitulatia sau borderoul marfurilor iesite.restituire. -chitanta fiscala. Documentele specific operatiei de aprovizionare sunt: -factura. -dispozitia de livrare. -factura fiscala. . -dispozitia de livrare. Formele si documentele aprovizionarii cu marfuri Aprovizionarea se desfasoara pe baza contractelor incheiate cu furnizorii in care se precizeaza denumirea marfurilor care se achizitioneaza. -vanzare loco unitate primitoare cu delegate al societatii primitoare. -jurnal pentru vanzari. 2. -proces verbal de luare in custodie. Formele si documentele legate de vanzarea marfurilor Formele de vanzare a marfurilor se pot imparti in 2 categorii: a)Vanzarea catre consumatorii individuali b)Vanzarea catre consumatorii colectivi sau terti -vanzarea loco unitate furnizoare cu delegate al cumparatorului. Cap 3. Metode de contabilizare a stocurilor si operatii cu marfuri 1. cantitatea si termenele de livrare.Documentele justificative si de evident privind TVA sunt: -dispozitive de plata.

este utilizata de catre intreprinderile mari si presupune respectarea urmatoarelor cerinte: -la sfarsitul exercitiului precedent soldul final il notam cu Sf devenind sold initial Si la inceputul exercitiului curent. stabilindu-se imediat stocul (cantitativ. In acest caz se utilizeza contul 378 minus diferenta de prêt ma marfuri(P). Aceasta fluctuatie presupune calculul costului de achizitie Ca aferent marfurilor vandute dupa una din metodele CMP. A)Metoda inventarului permanent. LIFO. Plecand de la posibilele preturi de evaluare metoda inventarului permanent se poate prezenta in mai multe variante: I. Evaluarea stocului. II. a intrarilor si iesirilor de marfuri se face la cost standard (prestabilit). -707 venituri din vanzarea marfurilor. Inventarul permanent la cost de achizitie Evaluarea stocurilor si miscarii marfurilor se realizeaza la cost de achizitie Ca. Se utilizeaza urmatoarele conturi: -371 marfuri. -607 cheltuieli cu marfuri. In functie de obiectivele urmarite si particularitatile proprii metodelor. cat si soldul fiecarui cont-valoric). care de regula este fluctuant pentru acelasi sortiment de marfuri. Caracteristici generale ale metodelor de contabilizare a stocurilor si operatii cu marfuri. FIFO. acestea se pot grupa in doua mari categorii: A)Metoda inventarului permanent. Metoda inventarului permanent la cost standard Se poate aplica in conditiileunei relative stabilitati a preturilor. -intrarile de stocuri se pot inregistra in cursul exercitiului curent in debitul conturilor de stocuri. Relatia de stabilire a soldului final: Sf=Si+intrari-iesiri Avantaj: in acest fel exista posibilitatea cunoasterii in orice moment a cantitatilor si valorilor existente in gestiune in scopul luarii deciziilor corespunzatoare. Coeficientul de repartizare pentru diferentele de prêt se calculeaza astfel: Diferenta aferenta marfurilor iesite= * RC(rulajul creditor al lui 371) .3. Calculul si inregistrarea diferentei dintre costul standard si costul de achizitie: -ca efectiv se face atat pentru intrari cat si pentru iesiri. -iesirile de stocuri se inregistreaza in creditul conturilor de stocuri in corespondenta cu debitul conturilor de cheltuieli corespunzatoare (607=371). -soldul final rezultat in urma operatiunilor de intrari si iesiri trebuie sa fie pus de accord cu situatiile faptice stabilite prin inventariere. B)Metoda inventarului intermitent.

Conturile utilizate sunt 371-marfuri. Mb→redusa= b)Daca unitatea practica niste coeficiente diferentiale pe sortimente de marfa. -organizarea evidentei analitice a contablitatiipe grupe si sortimente de marfuri cantitativ valoric se realizeaza cu ajutorul fiselor analitice pentru valori material care cuprind: cantitatea intrata. cantitatea iesita. Aceasta metoda permite practicarea de catre agentul economic a metodei inventarului permanent la cost de achizitie. ‘Centralizatorul vanzarilor zilnice’cu/fara TVA. II. Metoda global-valorica (pe gestiune) -se realizeaza cu ajutorul fiselor de cont pentru operatii diverse deschise pe gestiuni. Se poate aplica cu usurinta numai la unitatile en-gros. Mb aferentaiesirilor se calculeaza la fiecare iesire aplicand coeficientul redus. sold precum si pretul unitar. debit. Metoda inventarului permanent la Pv fara TVA (Pv=Ca+Mb) Evaluarea stocurilor intrarilor si iesirilor de marfuri se face la prêt de vanzare care include costul de achizitie si marja bruta. Acestea cuprind numai date valorice: valoarea mf intrate(D). In cadrul acestei metode contul378 reflecta marja aferenta intrarilor(adaosul comercial). stoc. In cazul metodei inventarului permanent. ( ) ( ) = Mb aferenta iesirilor(vanzarilor)= OBSERVATIE! In conditiile inventarului permanent la Pv cu TVA. iesite(C) si a stocului(sold) care se inregistreaza pe baza documentelor centralizatoare: ‘Recapitulatia mf si ambalajelor primite in ziua de…’. a)Daca unitatea practica un coefficient unic de marja. Metoda cantitativ-valorica -organizarea evidentei operative la depozit se realizeaza cu ajutoul fisei de magazine. credit. respective unitati cu amanuntul si de alimentative publica. valoare. coeficientul de repartizare se calculeaza astfel: ( ) ( ( ( ) ) Mb aferenta vanzarilor= ) Contabilitatea analitica a marfurilor In vederea determinarii costului de achizitie al marfurilor vandute si al nivelului stocurilor pe structurile impuse de obiectivele de gestiune este necesara organizarea unei contabilitati analitice.III. aceasta se poate organiza in functie de specificul activitatii dupa una din metodele: I. . marja aferenta iesirilor se calculeaza la sfarsitul perioadei pe baza coeficientului de repartizare. iesirilor si stocului. -periodic se confrunta datele din fisa de magazie cu cele din fisa analitica pentru verificarea concordantei. 378-diferente de prêt la mf.

B)Metoda inventarului intermitent se poate aplica la intreprinderile mici si mijlocii si pp stabilirea iesirilor si inregistrarea lor in contabilitate pe baza inventarierii stocurilor la sfarsitul perioadei. (371=607) Iesirile se stabilesc astfel: sold initial+intrari-sold final Avantaj: -numar redus de inregistrari contabile Dezavantaje: -alaturi de consumatori pe seama cheltuielilor se suporta si lipsurile si minusurile din gestiune. c)Valorice cand datele cantitative si calitative corespund dar datorita unor preturi eronate sau unor erori de calcul valoarea nu este directa. La sfarsitul lunii stocul final determinat prin inventariere se inregistreaza in debitul conturilor de stocuri in corespondenta cu creditul conturilor de cheltuieli corespunzatoare. -completarea unui registru al stocurilor si evaluarea acestora la prêt de inregistrare. -se poate aplica la unitatile cu amanuntul si de alimentative publica. -in cursul lunii nu sepoate cunoaste situatia conturilor de stocuri. In cursul lunii cumpararea de stocurise evidentiaza in debitul conturilor de cheltuieli indifferent daca se consuma sau nu procesul de productie. ceea ce permite confruntarea cu soldurile gestiunii. Contabilitatea aprovizionarii de marfuri cu diferente la receptie La primirea marfii aprovizionate de la furnizori comisia de receptive verifica dpdv cantitativ marfa si ambalajele respectiv concordanta acestora cu datele inscrise in documentele de livrare si cu prevederile din contracte. -nu se poate realize un control riguros al stocurilor prin inregistrari contabile. Metoda operativ contabila(pe solduri) presupune: -o evidenta global valorica la nivel de gestiune. Dupa natura lor diferentele pot fi: a)Cantitativ valoric cand cantitatea efectiv receptionata nu corespunde cantitatii din factura.III. Evaluarea iesirilor de marfuri se determina conform relatiei: Costul de achizitie al mf vandute= val stocului initial+ val intrari.val stoc final Principala caracteristica a metodei consta in inregistrarea cheltuielilor cu mf la intrarea acestora in gestiune si nu la descarcarea gestiunii pt mf vandute ca in cazul metodei inventarului permanent La inceputul fiecarei luni stocurile existente in gestiune se trec pe cheltuieli indifferent daca se consuma sau nu in procesul de productie (607chelt cu mf=371 mf). b)Calitativ valoric cand calitatea marfii primite nu corespunde celei contractate. Contabilitatea aprovizionarii-vanzarii de marfuri in conditiile constatarii de diferente la receptie si din distributie 1. Atat marfa receptionata cat si diferentele constatate se inscriu in ‘Nota de receptie si constatare diferente’ NIR. in general pentru alte valori material decat marfurile. -o evident operativ cantitativa. .

2. a) Ajustari pentru deprecierea stocurilor (grupa 39-P) Acest tip de ajustari se constituie de regula la sfarsitul exercitiului financiar. -la client costul de aprovizionare al marfurilor inregistrandu-se pretul redus in cadrul contului 371mf.venituri din vz mf. -reducerile financiare (sconturile indifferent de momentul acordarii/obtinerii nu influenteaza pretul acestora si reprezinta cheltuielile finale pentru vanzatori si veniturile finale pentru cumparatori). b) Ajustari pentru deprecierea creantelor (grupa 49-P) In cazul aparitiei unui risc asupra unui client prin care apare o incertitudine in recuperarea unei creante. se crediteaza la suportarea acestora de catre intreprindere pe seama cheltuielilor prin intermediul contului 654-pierderi prin creante. -reducerile obtinute ca ‘alte venituri din exploatare’ 758. In perioada urmatoare la sfarsitul unui exercitiu sau la iesirea din patrimoniu a bunurilor ajustarile se suplimenteaza. 4118-clienti incerti sau de litigiu-A Se debiteaza la inregistrarea creantelor devenite incerte. Concomitent in cazul minusurilor din vina delegatului se inregistreaza imputarea. Se inregistreaza ca iesiri de marfuri in corespondenta cu contul 607-chelt privind mf. clientul in cauza devine client incert pentru care este necesar sase constituie ajustari pentru deprecieri pe seama cheltuielilor. Sunt frecvente minusurile cantitativ valorice din pierderi nominale (perisabilitati) sau imputate delegatului. Deprecierea reprezinta constatarea pierderii de valoare a unui active oarecare din cauze occidentale ale caror efecte nu sunt neaparat ireversibile(ele se pot corecta). Operatii privind constituirea si utilizarea ajustarilor pentru deprecierea stocurilor si creantelor client. acestea contabilizandu-se distinct: -reducerile acordate ca o ‘alta cheltuiala de exploatare’ 658 sau o reducere a veniturilor din vanzare. . Conturi utilizate: -397 ajustari pentru deprecierea marfii-P -6814 cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante-A Valoarea recunoscuta in bilant=sold final debitor(SFD)-sold final creditor(SFC-397) Aceasta valoare recunoscuta in bilant este val redizabila neta(7814) minus venituri de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante. Daca se factureaza odata cu marfa influenteaza: -la vanzator Pv al marfii inregistrandu-se pretul redus in cadrul contului 707.Reducerile de prêt cu caracter comercial se pot facture odata cu marfa sau ulterior facturarii acesteia printr-o facture distinct. Contabilitatea vanzarilor de marfuri in conditiile constatarii de diferente la vanzare In procesul vanzarii marfurilor diferentele apar in cazul formei de vanzare prin autoreceptie la furnizor(pe raspunderea furnizorului sau cu delegate al furnizorului). 3. diminueaza sau anuleaza dupa caz. la un nivel rezultat din diferenta dintre cost si valoarea realizabila neta. Reducerile de prêt daca se factureaza ulterior nu mai influenteaza preturile.

Fazele inventarierii sunt: -Pregatirea. . -in cazuri de forta majora(calamitati). Ajustarile se constituie la nivelul creantelor fara TVA. -la inchiderea exercitiului pentru stabilirea situatiei patrimoniale reale.Creantele provenite din vanzare cuprind atat pretul de vanzare cat si TVA aferenta acestuia. Inventarierea se efectueaza de catre o emisie in acest sens de catre conducatorul unitatii si e formata din cel putin 2 persoane. organizare. -Desfasurarea (inventarierea propriu-zisa). Conturi utilizate: -491 ajustari pentru deprecierea creantelor client -6814 cheltuieli de exploatare -7814 venituri pentru exploatare. regularizarea si contabilizarea diferentelor de la inventor prezinta particularitati in functie de modalitatea de organizare a evidentei operative si a contabilitatii analitice a mf pt: a)Gestiunile de mf reflectate cantitativ valoric. Conditiile care trebuie respectate in cazul compensarii sunt: 1. b)Gestiunile de mf reflectate global valoric. -Stabilirea si regularizarea diferentelor de inventar. prin compararea stocurilor si soldurilor faptice din listele de inventor cu cele scriptice din fisele de cont. Limita de compensare o constituie cantitatea cea mai mica indifferent ca este plus sau minus. 2. -la cererea organelor de control. -primirea – predarea gestiunilor. -indicii de existenta a plusurilor sau minusurilor din gestiune. Inventarierea de control poate avea loc o data sau de mai multe ori in cursul anului precum si in urmatoarele situatii. 4 Inventarierea marfurilor. a desfiintarii lor. -inregistrarea perisabilitatilor. a) In cazul gastiunilor cantitativ valorice.Compensarile se fac numai pentru diferentele contestatein cadrul aceluiasi exercitiu. necesitate. rol. compensarea se face atat cantitativ cat si valoric. Regularizarea diferentelor stabilite se poate face prin: -compensarea plusurilor cu minusurile cu respectarea regulamentelor legale. Compensarea se admite cu titlu de exceptie cu aprobarea conducerii intreprinderii respectand legislatia in vigoare. -in cazul comasarii unor unitati. Daca se respecta conditiile. Stabilirea. organizarea contabila analitica permite controlul pe fiecare categorie de marfa. Inventarierea marfurilor este necesara in principal in 2 momente: -in cursul exercitiului pentru controlul gestiunilor.Se compenseaza numai sorturi de acelasi sortiment de mf usor confundabile intre ele. Cap. -determinarea diferentelor nete si definitive si solutionarea lor.

respective chelt pt intreprindere. Aceastea pentru a nu ramane necompensate. Prin compararea soldului faptic si a celui scriptic rezulta diferente in plus sau in minus. (607=371) Cantitatea si valoarea perisabilitatii se suporta de intreprindere prin includerea in chelt cu mf. iar contabilitatea analitica se tine global valoric pe gestiune. din diferenta neta se determina diferenta definitiva. In urma compensarii pot ramane diferente cantitativ valorice in plus si/sau in minus denumite diferente nete. . In cazul unei gestiuni collective suma imputata se imparte intre membrii colectivului. Perisabilitatile sunt scazaminte normale ale marfii datorita proprietatilor fizico-chimiceale ei. (371=607) Minusurile cantitativ valorice se regularizeaza in continuare prin inregistrari de perisabilitati pe timpul pastrarii marfii. Controlul este posibil numai la nivelul totalului valoric a gestiunii. de regula aceasta se imputa gestionarului dupa evaluarea ei la Pv+TVA. mf cu prêt mare care se pot inregistra ca perisabilitati. Pentru determinarea perisabilitatilor pe timpul pastrarii mf normale protective. Dupa scaderea perisabilitatilor. Plusurile se inregistreaza ca intrare (371 mf= 607 ch mf) Minusurile val se inregistreaza prin calcularea perisabilitatii (607=371) Diferenta neta se imputa gestionarului. Compensarea porneste de la marfa cea mai scumpa catre marfa cea mai ieftina pana se ajunge la limita cantitativa de compensatie.3. b)Stabilirea si contabilizarea diferentelor de inventor la gestiunile de mf reflectate global valoric La unitatile cu amanuntul si de alimentative publica aplicarea metodei inventarului permanent nu se poate face decat in variant la prêt de vanzare.Compensarile se fac numai pentru diferentele constatate in gestiune. Dupa stabilirea diferentelor urmeaza regularizarea si inregistrarea in evidenta operativa si contab sintetica si analitica. Metodologia de compensare Se ordoneaza pe de o parte mf la care s-au inregistrat plusuri sip e o alta parte cele la care s-au inregistrat minusuri in ordinea descrescatoare a preturilor. Plusurile cantitativ valoricese inregistreaza ca niste intrari de marfa concomitant cu diminuarea cheltuielilor cu marfa. se aplica la volumul cantitativ sau valoric al intrarilor de marja de la inventarul precedent pana la cel curent conform relatiei: P= P-valoarea pierderii normale (perisabilitatea) Qi-volumul cantitativ al intrarilor de la inventarul precedent Pu-pret unitar N-norma legala de perisabilitate.

(urmatoarele 357. Daca la sosirea mf se constata diferente in plus sau in minus acelea se solutioneaza astfel: -Plusurile cantitativ valorice se inregistreaza ca o intrare de mf folosind contul 408-furnizor facturi nesosite(P)si consideraand TVA neexigibila 4428(P/A). Evaluarea mf ramase in custodia clientilor se poate face la acelasi tip de prêt. -cheltuieli de transport.Contabilitatea altor operatii cu marfuri 1. Acestea majoreaza costul de aprovizionare al marfurilor. Evaluarea mf trimise la terti se face la acelasi tip de prêt cu stocul de marfa. c)Marfuri refuzate de client si ramase in custodia acestora In cazul unor livrari de marfuri necontrolate sau necomandate la alte termene decat cele prevazute in contract sau de alta calitate. a)Marfuri date spre prelucrare (reconditionare)la terti Contabilitatea sintetica a acestora se organizeaza cu ajutorul contului 357-mf aflate la terti(A). Contabilitatea marfurilor aflate la terti Marfurile aflate la terti fac parte din patrimonial intreprinderii dar se afla pentru o perioada determinate la alte intreprinderi. manipulare.4428= 408) -minusurile cantitativ valorice necesita creditarea contului 357 in corespondenta cu contul 607 (607=357). Pe baza facturii se inregistreaza intrarea marfurilor si ambalajelor si achitarea contravaluarii lor. iar cele neacceptate (plusurile) se preiau in custodie. pierderi pe timpul transportului. sosirea mf: (371=357). clientii le pot refuza la plata total sau partial luandu-le pt o perioada de timp in custodie. ca marfa aflata in patrimoniu sau la orice alt tip de prêt. Reconditionarea presupune mentinerea sortimentelor. b)Marfuri cumparate si lasate in custodia furnizorilor Pe langa facture se mai intocmeste un proces verbal de luare in custodie in care se precizeaza si tariful perceput de furnizori pentru prestarea marfurilor. d)Marfuri date spre vanzare in consignatie. c)Marfuri refuzate de clienti si ramase in custodia acestora. La sosirea mf in unitatile operative ale intreprinderiipe baza avizelor de insotire a mf se face o inregistrare de transfer din contul 357 in contul 371. In raport de scopul in care se afla marfurile la terti avem: a)Marfuri date spre prelucrare (reconditionare)la terti Prelucrarea presupune obtinerea unor sortimente noi de marfa. . b)Marfuri cumparate si lasate in custodia furnizorului din lipsa spatiului de depozitare propriu sau a mijloacelor de transport. Cheltuielile ocazionale de aceste operatii constau in : -costul prelucrarii sau reconditionarii. In D se inregistreaza valoarea mf trimise la terti si se crediteaza cu aceeasi valoare la aducerea mf de la terti.

echivaland unui decont prin care se justifica venitul net obtinut si care urmeaza a fi decontat consignatorului.inregistreaza mf trimise de consignator spre vanzare la consignator. Pretul de vanzare se compune din: -pretul de evaluare (pretul platit deponentilor). felul marfurilor. Documentele pentru evidentierea intrarilor de mf sunt: -bon de primire a mf in consignatie – document intocmit la primire mf in care se consemneaza: date despre deponent.sunt folosite pentru evidentierea costului mf vandute de consignatori cat si pentru cheltuieli proprii impuse de desfasurarea activitatii.evidentiaza dupa caz comisioanele consignatorlor. -conturile din clasa 6a. -centralizatorul intrarilor. -357: mf aflate la terti(A).Daca intreprinderea a inregistrat vanzarea respectiv descarcarea gestiunii pt marfa livrata . -dupa vanzarea marfii consignatul intocmeste un document numit contul de vanzari. -707: venituri din vanzarea mf (P). cantitate. pretul de vanzare.tine evident angajamentelor fata de deponenti . Pana la primirea lor prin restituirea efectuata de client le inregistreaza ca mf aflate la terti-371. ea trebuie sa storneze aceste inregistrari dupa care este necesar sa-si reintregeasca patrimonial cu aceste mf. Participantii la operatiile de consignatie sunt in acest caz consignatorii (deponentii si consignatorii. Daca mf se vand altor client direct din custodie se va credita contul 357 cu valoarea mf iesite din custodie. Conturile utilizate in operatiile de consignatie: -8033: valori material primite spre pastrare sau custodie. d)Contabilitatea marfurilor date spre vanzare in consignatie Comertul de consignatie ca forma a comertului cu amanuntul asigura desfacerea unor marfuri apartinand unor persoane fizice sau juridice. Tot comertului de consignatie poate fi asimilata si vanzarea de catre producatorii sau comerciantii mf prin intermediul unor comisionari. numar. pretul de evaluare. Mf destinate vanzarii prin consignatie pot fi noi sau cu un anumit grad de uzura. -462: creditori diversi(P).comisionarii). -factura pe baza careia se completeaza zilnic borderoul de iesiri a obiectelor din consignatie.se foloseste pentru evidentierea mf primite in gestiune dar apartinand deponentilor. Evaluarea acestora se poate face la pretul de evaluarea sau la cel de vanzare. -aviz de insotire a mf.beneficiaza de un comision si suporta toate cheltuielile legate de pierderile de mf din cauza lor. Documentele pentru evidentierea iesirilor de mf sunt: -bonul de vanzare. dar trebuie sa fie in stare de folosinta si cu un aspect comercial. -daca unitatea este platitoare de TVA intocmeste lunar jurnalul pentru vanzari. -comisionul consignatiei. . -TVA la commission.

restituire’ intocmite de compartimentul commercial.venituri inregistrate in avans(P). Se crediteaza in momentul inregistrarii dobanzii(mom vanzarii) si se debiteaza pe masura incasarii acesteia si transformarea in venit din dobanzi.-121: rezultatul exercitiului (A/P).reuneste conturile de venituri si cheltuielile in vederea rezultatului. i. Daca evaluarea mf se face la acelasi prêt pe ambele gestiuni(cost de aprovizionare) sunt suficiente inregistrarile in contabilitatea analitica. Contabilitatea vanzarilor de marfuri cu plata in rate Presupune evidentierea creantelor fata de clientii cu plata in rate in momentul vanzarii pentru marime= cu pretul de vanzare. Contabilitatea transferurilor de marfuri Transferurile de marfuri pot avea loc intre gestiunile aceleiasi unitati.cheltuieli proprii 2. transfer. pot exista 2 cazuri: a)Transferul se efectueaza la aceleasi preturi de inregistrare practicate de ambele gestiuni. Ele se fac in analiticele conturilor de mf. 3. Soldul creditor reflecta dobanda care nu a ajuns la scadenta. Se inregistreaza in debit in culoarea rosu( se scad) la gestiunea care preda si in debit in culoarea negru la gestiunea primitoare (intrare de mf) a. b)Preturi diferite practicate de gestiunile implicate. in acest caz se utilizeaza contul 472. Rezultatul se calculeaza: a)la consignatori rezultatul= Pv-(cost achizitie+comision consignator) b)la consignator rezultatul= comisioane. transferurile au loc pe baza ‘Notei de predare. Daca evaluarea mf seface la prêt de vanzare si cele 2 unitati intre care se face transferul practica preturi de vz diferite inregistrarile in contabilitatea analitica trebuiesc completate cu diferentele dintre cele 2 preturi in contabilitatea sintetica. sa nu se denatureze rulajul contului sintetic sis a se pastreze corelatiile intre conturile analitice sic el sintetic. dobanda aferenta perioadei pt care se face vanzarea in rate si TVA aferenta. . Dobanda se incaseaza odata cu datele. Dobanda se calculeaza pe baza cotei convenite de unitate in functie de rata pietei si reprezinta in momentul vanzarii un venit inregistrat in avans.

a altor prestari de servicii pentru populatie si a activitatilor de turism Activitatea de cazare are o autonomie desfasurandu-se in cadrul unor unitati operative desi este strans legata de alimentatia publica si turism. Activitatea de cazare impune si intocmirea unor documente care sa consemneze cheltuielile aferente: ‘Bonuri de consum materiale’. iar acest criteriu determina sistemul de tarife pentru cazare. conditiile material si gradul de confort oferit. moteluri. iar pe de alta parte a venitirilor aferente. ‘state de salarii’. turisti si incasarea lor pe feluri de servicii. cabane turistice. Dotarea materiala a unitatii si calitatea diferita a serviciilor determina niveluri differentiate ale cheltuielilor. b)situatia prestarilor de servicii si decontarilor care reflecta in orice moment sumele datorate de catre pasageri. b)Dupa conditiile material si gradul de confort: -de la 1-5*. Evidenta operativa a activitatilor de cazare turistica Activitatea pe cazare presupune: -operatia de rezervare si inchiriere a spatiilor de cazare. ‘Situatia de calcul a amortizarii’. -unitati complementare: popasuri turistice. reducandu-se la inregistrarea pe de o parte a cheltuielilor de cazare. -operatia de urmarire si incasare a tarifelor pentru serviciile prestate.Cap. Diferenta dintre ele reprezentand rezultatul acestei activitati. . 5 Contabilitatea activitatilor de cazare. Reflectarea ei in contabilitate este mai simpla. Evidenta operativa se realizeaza cu ajutorul: a)diagramei locurilor libere si ocupate care urmareste situatia spatiilor de cazare. Ca urmare se impune stabilirea unor venituri differentiate pe categorii de unitati operative in functie de importanta lor. In cazul cazarii in statiuni balneoclimaterice se mai intocmeste unele documente specifice cum ar fi: -‘Evidenta sosirilor si plecarilor’ completata pe baza biletelor de odihna si tratament. Clasificarea unitatilor de cazare: a)Dupa importanta lor unitatile de cazare pot fi: -unitati principale:hoteluri. -‘Situatia realizarilor si decontarii prestarilor pe beneficiari si perioada’. sate de vacant. c)raportul de gestiune care stabileste zilnic situatia cheltuielilor si a incasarilor distinct pe servicii prestate si modalitatea de incasare. agroturism.

reflectarea incasarilor ca venituri se face du pa incheiera actiunii turistice. -calatori de odihna si recreere. etc. Deoarece valoarea efectiva a prestatiilor difera de cea incasata anticipat sau din diverse motive actiunea turistica se poate anula. se reflecta in contabilitatea unitatii care organizeaza si incaseaza servicii turistice.caracterizare. In acest context incasarea coincide cu evidentierea veniturilor in contul 472-venituri inregistrate in avans (P).Dupa sensul circulatiei turisticet turismul international: -turismul de primire sau exportul touristic care se refera la sosirile de turisti straini (in vederea consumului de marfuri si servicii). Trasaturi specifice Turismul prezinta o serie de trasaturi specific care infrumuseteazamodul de organizare al contabilitatii: a)Diversitatea serviciilor ce se asigura turistului pe parcursul calatoriei sale. -turism neorganizat. b)Fiecare activitate turistica se incredinteaza unui agent al turismului care primeste mandate pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru realizarea ei. In turismul organizat cheltuielile si veniturile se evidentiaza numai de unitatea contractanta chiar daca la realizarea lui participa si alte unitati prestatoare. -turismul de trimitere sau importul touristic care se refera la plecarile de turisti intr-o alta tara (unde li se pun la dispozitie marfuri sau servicii). astfel decontare in turismul organizat se face intre unitatile contractante prin intermediul bancilor. -turism semiorganizat. documente specific Activitatile turistice se pot grupa in functie de scopul lor in: -calatorii de agrement. Se utilizeaza instrumente de plata cu caracter international ce garanteaza incasarea serviciilor prestate: carti de credit.Dupa modul de angajare a prestatiilor turistice: -turism organizat. cheltuielile si veniturile fiind aferente aceleiasi perioade de gestiune. Participarea mai multor unitati de turism la realizarea actiunii turistice .Activitatea de turism. efecte de comert. Clasificare: 1.Dupa locul de provenienta a turistilor: -turism intern -turism international 2. In turismul neorganizat cheltuielile si veniturile se evidentiaza. 3. c)Activitatile turistice au o durata relative scurta. sportive. -cure balneoclimaterice. d)Prestarile turistice se incadreaza de regula anticipat in vederea utilizarii integrale a capacitatilor bazei tehnico-materiale. -calatorii de tratament.

-analiza de prêt. transport. cazare. Daca turistii renunta la excursie agentia de turism le restituie sumele incasate diminuate cu profitul brut cuprins in pretul excursiei si valoare serviciilor platite prestatorilor de servicii si care nu se mai pot deconta. -borderoul de incasari-restituiri. Pregatirea actiunilor turistice consta in excursii de aceea necesita: -elaborarea programelor turistice. Pretul excursiei se stabileste de catre agentul de turism al unitatii arganizatoare si cuprinde cheltuieli ocazionate de actiunea respective(cazare. cheltuielilor. unitatile de turism le restituie sumele incasate diminuate cu comisionul si eventualele servicii care nu se pot deconta(cazarea. pasapoartele turistice de contul excursiei. Agentia de turism elibereaza turistilor biletul colectiv sau individual de excursie si alcatuieste lista turistilor la actiunea respectiva. tratament) cu comisionul unitatii. Dupa valorificarea excursiilor agentul de turism al societatii organizatoare lanseaza comenzi catre prestatorii de serviciiapoi se intocmeste dosarul actiunii si se desemneaza ghidul insotitorilor caruia I se preda dosarul care contine: -Delegatia de insotire a grupului . regia de masa. Pe baza biletelor de excursie se intocmeste borderoul de incasari-restituiri pe fiecare excursie. -factura. Unitaatile prestatoare primesc pentru unele prestatii un commission din care isi acopera cheltuielile proprii si isi asigura profitul.Acest lucru determina evidentierea veniturilor. -stabilirea pretului. asigurare. etc). etc) si profitul brut cuvenit unitatii de turism. personal insotitor. activitatilor de turism numai in contabilitatea unitatii organizatoare si recuperarea pretului serviciilor turistice de catre unitatea prestatoare de la unitatea organizatoare(de regula agentiile turistice). masa. -lansarea comenzilor catre prestatarii de servicii. . In turismul international apare in plus graficele privind excursii externe. In situatia in care din motive intemeiate clientii emit cereri de restituire. -intocmirea dosarului de turism si desemnarea ghidului insotitor al grupului de turisti. Odata stabilit pretul excursiei se inscribe in documentul intitulat analiza de prêt. -dispozitia de plata sau incasarea. Biletele de tratament si odihna inscriu suma incasata de la client obtinuta prin insumarea serviciilor oferite(masa. Borderourile intocmite se centralizeaza in ‘Recapitulatia de incasari-restituiri-excursii interne’. -dosarul actiunii turistice. Pe baza acestuia se depune numerarul la caserie si se primeste chitanta. -situatia trimiterilor la tratament si odihna. -valorificarea excursiilor. -programul excursiilor. Principalele documente utilizate in turismul intern sunt: -biletele de tratament si odihna. Daca renuntarea la bilet apare din motive intemeiate (cause de forta majora) suma este restituita integral.

carnete de cecuri si un avans spre decontare. -Comenzile si confirmarile din partea prestatorilor de servicii. chitante. cazare. Restul se achita inaintea plecarii in excursie cand se elibereaza biletul de excursie externa. asigurand pe parcursul actiunii asistenta de specialitate si urmarirea incadrarii cheltuielilor in cele antecalculate. -cheltuieli necomerciale: bilete de spectacol. -Decontul de cheltuieli. Procesul de realizare a excursiilor externe cuprinde: -contractarea actiunilor. etc. Agentul de turism verifica ‘Decontul de cheltuieli’ si stabileste diferentele dintre cheltuielile efectuate si cele antecalculate. In rest derularea excursiei si decontarea pretului impune completarea acelorasi documente ca in cazul excursiilor interne. Pe baza contractelor se elaboreaza pentru fiecare tara si itinerarii fragice privind excursiile externe care se transmit spre confirmare firmelor externe. etc. Deconturile actiunii se centralizeaza in jurnalul de turism carea serveste inregistrarilor in contabilitate. -derularea contractelor. transport. banii de buzunar. In ‘Analiza de pret’ sunt cuprinse: -cheltuieli interne: de asigurare. . -economiile realizate la serviciile prestate majoreaza profitul unitatii organizatoare.) La terminarea actiunilor turistice are obligatia sa restituie turistilor valoarea serviciilor neprestate. -coltuieli comerciale: masa. viza). etc. El efectueaza decontarea cu prestatarii de servicii si preia documentele justificative de la acestia (facturi. In final se efectueaza decontarea actiunilor si pentru acest scop ghidul insotitor completeaza dosarul actiunii si ilpreda agentul de turism. -depasirile datorate unor cauze subiective se suporta de catre persoana care a comandat sau a decontat servicii de o valoare mai mare. Ghidul insotitor preia acest dosar. note de plata.-Programul touristic. transport. Inscrierea la excursii in cadrul etapei de valorificare presupune achitarea unui avans din pretul excursiei si al taxelor prevazute de legislatie (taxa de pasaport. regularizandu-le astfel: -depasirile datorate unor cauze obiective se suporta de unitatea de turism organizatoare. -economiile reprezentand servicii neprestate se restituie turistilor. publicitate. -decontarea cu firmele externe si cu unitatile de turism valorificatoare.

-import de marfuri pentru reexport.Dupa destinatia mf importate: -import pentru consum intern. Incasarile anticipate se constituie ca venituri in acelasi exercitiu fie la inceputul perioadei de sejur conform locurilor efectiv valorificate. Cap.port romanesc de descarcare. 6 Contabilitatea importului de marfuri Clasificarea importurilor: 1. Principalele conturi utilizate sunt: -472-venituri inregistrate in avans(P).Dupa termenul de decontare: -cu plata la vedere. banca). -704-venituri din servicii prestate(P).Dupa modalitatea de decontare cu furnizorii externi: -decontare pe baza de ‘Acreditiv documentar’ -decontare pe baza de ‘Incasso’.port strain de incarcare. -cu plata la termen. 5. -pe comision.Dupa conditiile de livrare a mf: -import in conditia FOB(free on board). reflecta venituri constituite pentru colectarea cheltuielilor unitatii organizatoare. 2.Dupa natura mf importate: -import de mf generale. -import de mf complexe. se foloseste pentru trimiteri la tratament si odihna care inregistreaza pretul serviciului de tratament si odihna incasat anticipat. efectuarii si decontarii cheltuielilor si rezultatului obtinut. -decontare pe baza de ‘Efecte de comert’. -ct de trezorerie pentru efectuarea decontarilor(casa. -ct de cheltuieli utilizate pentru colectarea cheltuielilor unitatii organizatoare. constituirii veniturilor. 3.Dupa modalitatea de realizare: -pe cont propriu. -import realizat in conditia CAF sau CIF. 6.Reflectarea in contabilitate a activitatilor de turism intern Operatiile privind realizarea actiunilor de odihna si tratament necesita evidentierea valorificarii lor. 4. .

-transportul de la punctual de frontiera la unitatea de comert exterior sau beneficiar daca se prevede in contract acest lucru. -alte cheltuieli pe parcurs extern. Veniturile se formeaza din pretul facturat beneficiarului de import care cuprinde: -valoarea externa CIF a marfurilor. -cheltuieli conexe transportului marfurilor importate. -accizele. . pe contul sip e riscul lor. ea isi asigura aducerea marfii in tara si suporta singura cheltuielile externe In conditia de livrare CAF sau CIF. cuprinde valoare in vama a acestora incluzandu-se si taxele si comisioanele vamale si marfa importatorului + adaosul societatii importatoare. -taxele si comisioanele vamale. -marja importului. La acestea se adauga TVA. societatile importate datoreaza furnizorilor externi doar pretul marfii. b)Cheltuieli generate de administrare si conducere.prêt marfa+ transport exten+ asig mf pe parcurs extern Pretul extern de import care reprezinta valoarea in vama cuprinde: -pretul de import al mf (prêt extern in conditii de livrare-FOB) -cheltuielile de transport pe parcurs extern. In conditia FOB-port strain de incarcare. -transportul pe parcursul extern. achitate pe parcurs extern. Diferentele de curs valutar sunt egale cu valoarea facturii externe la cursul de schimb din momentul platii minus cursul de schimb din momentul facturarii. -costul asigurarii. Rezultatele finale ale activitatii de import se reflecta in totalitatea lor in gestiunea societatii de comert exterior.sunt cheltuieli proprii de functionare ale societatii de comert exterior. -taxele si comisioanele vamale. Pretul de vanzare intern al marfurilor importate se negociaza cu clientii interni. Cheltuieli si venituri in import pe cont propriu Cheltuielile pot fi structurate in: a)Cheltuieli privind importul propriu zis: -pretul FOB platit furnizorului extern.portul romanesc de descarcare societatii de comert exterior datoreaza furnizorilor externi pe langa pretul marfurilor si cheltuielile externe de transport(in cond CAF) la care se adauga si cheltuielile de asigurare din conditia CIF. FOB-pretul marfii CAF-pret marfa+ transportul extern CIF. -accizele.Contabilitatea importului de marfuri pe cont propriu In acest caz societatea de comert exterior actioneaza pe pietele externe precum sip e piata interna in numele.

-export in conditii CAF. -export cu decontare prin incasso documentar. . financiare.Marja importatorului se stabileste in cote procentuale unice sau differentiate si se aplica la valoarea mf in vama. valuta. -alte ct de cheltuieli necesare desfasurarii activitatii ( de exploatarea. c)Dupa modalitatea de decontare cu clientii interni: -export cu decontare prin acreditiv. -export cu marfuricomplexe. Conturi utilizate: -ct de terti clasa 4. -765 venituri din diferente de curs valutar. Cap. 7 Contabilitatea exportului de marfuri Operatiunile contabile privind exportul de marfuri apar sub diverse forme in functie de criteriile du pa care se diferentiaza: Clasificare: a)Dupa modalitatea de realizare de catre SC de export (SCE) a exportului de marfuri: -export de marfuri pe cont propriu. extraordinare). echivalenta pretului marfii+ transport. Are rolul de a acoperi cheltuielile de desfacere. putand reprezenta cheltuieli financiare. de administrare si de conducere si de a asigura profitul societatii de comert exterior. -export de marfuri in comision. e)Dupa natura marfii exportate: -export cu marfuri generale. -export cu decontarea prin efecte de comert(comisie. -export in conditii CIF. venituri. b)Dupa termenul de decontare a marfii exportate: -export cu incasare la vedere. venituri financiare din diferente de curs. rezultate Conturile de cheltuieli sunt: -ct 607. Conturile de venituri sunt: -707 venituri din vanzarea mf. -cu marfuri straine.tin evident relatiilor cu furnizorii externi si clientii interni. -ct de cheltuieli.cheltuieli privind mf care tin evidenta costului de achizitie al mf din import vandute clientilor interni.tin evident disponibilitatilor in lei. f)Dupa provenienta marfurilor exportul poate fi realizat: -cu marfuri indigene. bilete la ordin). echivalenta pretului marfii. -ct de trezorerie. O categorie distinct de cheltuieli si venituri este reprezentatat de diferentele de curs valutar. d)Dupa conditiile de livrare care diferentiaza nivelul si structura pretului extern: -export in conditii FOB.tine evident vanzarii de mf provenite din import la prêt de vanzare.inregistreaza diferentele favoravile de curs valutar. -export pe credit comercial. echivalenta pretului marfii+transport+asigurare.

Nota de realizare la export justifica incasarile fara facturi din initiativa proprie a clientilor.client-facturi de intocmit. cantitate. 357-marfuri aflate la terti. asigurare. cecuri cu sau fara limita de suma si decontari externe: acreditive. 3. comisionul. Documente specifice exportului: a)Documente de expediere. prêt. vamuire. Celelalte component se evidentiaza in creditul contului 608. Conturi folosite: -conturi de stocuri: 371-marfuri.venituri din vz mf. Facture externa pentru uz intern e documentul de calcul al preturilor. a) Documente de expediere. Rezultatul activitatii de SCE se realizeaza intre toate veniturile si cheltuielile aferente.client extern. pot urma diferite trasee cu indicatii corespunzatoare in reflectarea contabila a operatiunilor specifice: 1. transport.Unitatea producatoare. valoarea cuvenita unitatii producatoare ca baza a inregistrarii contabile. b)Documente de livrare. asigurare. destinatar). b)Documente de livrare: Factura externa.contine date privind marfa(denumire.Contabilitatea exportului de marfuri pe cont propriu Constituie o forma de organizare a modalitatii indirect de export in care societatea de comert exterior cumpara marfuri de la unitatea prestatoare si le vinde clientilor externipe contul si pe riscul lor.SCE –terti(pt prelucrare. -conturi de venituri. cheltuieli: 607-chelt privind mf. transport. -cerere de triaj: aviz de…. nota de conosament ( pt transp maritime si fluvial). sortare). Avizul de asigurare pentru asigurarea marfurilor se face de catre o firma specializata care emite polita de asigurare. -conturi de trezorerie: 5121-CCB in lei. 2. se trimite unitatilor de expeditie international care in functie de calea aleasa pentru transport vor intocmi: -scrisori de trasatura internationala(transport terestru). scrisoare comerciala de credit: ordinal de plata.Ea atesta transmiterea dreptului de proprietate asupra marfii si serveste ca document de decontare. pretul FOB net se inregistreaza in ct 707. c)Documente de decontare interne si externe: ordinal de plata. contul de venituri se utilizeaza pentru evidentierea componentelor pretului extern. Declaratia vamala e completata de expeditor sau comisionarul vamal si remisa SCE.SCE.client extern. efectuarea formalitatilor vamale. c)Documente de decontare. 418. -conturi de terti: 401-furnizori. . Putem calcula: pretul extern FOB. vamuire Dispozitia de transport si vamuire serveste la efectuarea transportului.Unitatea producatoare – SCE.Unitatea producatoare – client extern. 411-clienti. Marfurile achizitionate de la unitatea prestatoare cu scopul de a fi comercializate pe pietele externe. 5124-CCB in valuta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful