Sunteți pe pagina 1din 41

Ioan Florea HANTILA

Teoria C@mpului Electromagnetic

INTRODUCERE

Pentru a studia natura i a utiliza fenomenele naturii n interesul lor, oamenii creeaz modele care reflect (mai bine sau mai pu in bine) domeniile din natur . Deci, oamenii creeaz teorii privitoare la anumite domenii din natur . Din nevoia de a facilita ra ionamentele din cadrul teoriilor, gndirea omeneasc a creat matematica, o tiin abstract , care opereaz cu concepte abstracte, nelegate de un anumit domeniu din natur . Dovedindu- i utilitatea, matematica s-a dezvoltat n sine ca tiin , unele dintre rezultatele matematicii neg sind nc aplicabilitate n teoriile ce se refer la fenomenele din natur . Dac conceptele unei teorii pot fi reflectate n concepte matematice, atunci se poate utiliza ra ionamentul matematic n cadrul teoriei. Uneori, se afirm c o teorie este cu att mai evoluat , cu ct este mai matematizat . n acest sens, este util ca propriet ilor din natur s le asociem, reproductibil, elemente ale unor mul imi matematice, adic s le m sur m. Spunem c , n acest fel, propriet ii din natur i asociem o m rime fizic . De exemplu, o lungime poate fi m surat stabilind de cte ori intr metrul etalon n acea lungime (m surarea f cut de un vnz tor de stofe). Astfel, asociem lungimilor (proprietate a corpurilor) m rimea fizic numit spa iu. Duratele ar putea fi m surate prin unghiul f cut de o stea pe bolta cereasc i definim astfel m rimea fizic numit timp. Dac asociem un num r (not ) cuno tin elor unui student, prin examinare, nu realiz m o procedur de m surare, rezultatul nefiind, n general, reproductibil. n organizarea unei teorii, o parte din m rimile fizice, definite prin procedeul de m surare, se numesc m rimi primitive, iar celelalte, care se pot defini cu ajutorul m rimilor primitive, se numesc m rimi derivate. Spa iul i timpul definite prin procedeul de m surare propus mai sus sunt m rimi primitive. Viteza se poate defini prin

rela ia

ds , fiind m dt

rime derivat .

ntre propriet ile din natur exist leg turi. O parte dintre aceste leg turi, stabilite inductiv, n urma experimentelor, acceptate ca fiind valabile, sunt numite legi, axiome. Restul de leg turi pot fi deduse din legi, pe baz de ra ionamente, i sunt numite teoreme. Legile i m rimile primitive dintr-o teorie depind de felul n care este organizat teoria. De exemplu, dac viteza se introduce ca m rime primitiv , printr-un oarecare procedeu de m surare, atunci rela ia

ds dt

devine lege. O teorie este cu att mai bine

organizat , cu ct are mai pu ine m rimi primitive i legi. Pentru un anumit domeniu din natur , pot fi create mai multe teorii. De exemplu, pentru studiul fenomenelor mecanice, se poate utiliza mecanica clasic sau mecanica relativist . Pentru aprecierea unei teorii, putem admite cteva criterii. Un criteriu important este dat de limitele de aplicare a teoriei. De exemplu, dup acest criteriu, mecanica relativist este mai bun dect mecanica clasic , deoarece unele afirma ii din mecanica clasic nu sunt valabile n domeniul vitezelor apropiate de viteza luminii n vid. Alt criteriu este dat de efortul i de timpul necesar pentru ob inerea rezultatelor utile n activitatea practic din domeniul din natur vizat. De exemplu, dup acest al doilea criteriu, mecanica clasic este mai bun dect mecanica relativist pentru studierea i proiectarea majorit ii instala iilor mecanice din practic . Am mai putea spune c o teorie

este mai bine organizat dac num rul de m rimi primitive i de legi este mai mic. Totu i, pentru a nv a mai u or o teorie, este util ca legile s fie mai apropiate de n elegerea cititorului, fapt care poate influen a organizarea teoriei. Elaborarea unei teorii privind fenomenele electromagnetice a fost foarte dificil , n special datorit faptului c acestea nu sunt direct accesibile sim urilor omului (nu pot fi v zute, auzite, pip ite, mirosite sau gustate). Putem evalua doar efectele de natur mecanic , termic sau chimic ale cmpului electromagnetic. Aceste efecte, reproductibile, arat existen a fenomenelor electromagnetice i, cu ajutorul lor, explor m aceast nou form de existen a materiei i definim m rimile de natur electromagnetic . Prima teorie coerent privind fenomenele electromagnetice a fost dezvoltat de Maxwell n renumitul s u tratat de electromagnetism. Ea nu este infirmat de experiment, dar, din p cate, teoria poate fi aplicat doar la medii imobile. Luarea n considerare a mediilor aflate n mi care a pus problema sistemelor de referin necesare definirii m rimilor fizice din cadrul teoriei. Prima solu ie, remarcabil prin simplitate i pragmatism, este oferit de teoria Maxwell-Hertz, unde sistemele de referin sunt locale, ata ate micii vecin t i a punctului unde este definit m rimea fizic . Experimentele nu verific aceast teorie n unele situa ii n care medii puternic polarizate electric se deplaseaz cu viteze mari. n dorin a de a elimina acest inconvenient, teoria microscopic a lui Lorentz propune un sistem de referin universal, fixat pe un mediu ideal, f r vscozitate, numit eter, prin care corpurile, formate din particule, se mi c f r frec ri. Eterul este suportul undelor electromagnetice. M rimile macroscopice, accesibile m sur rilor, sunt definite prin medierea m rimilor microscopice. ncerc rile de a determina viteza P mntului prin acest mediu au dat gre , sugernd independen a vitezei luminii fa de sistemul de referin . Electrodinamica relativist revine oarecum la teoria Mawell-Hertz, definind m rimile fizice n sistemele de referin ata ate corpurilor n mi care i postulnd invarian a legilor fizicii n toate sistemele iner iale. Preciznd conceptul de simultaneitate, sunt deduse rela iile de transformare a m rimilor de la un sistem de referin iner ial la altul. De i electrodinamica relativist nu este nc infirmat de experiment, aplicarea ei la studiul mi c rilor neiner iale este practic imposibil . Definirea sistemelor local iner iale presupune determinarea metricii spa iului. Analiza simplei rota ii uniforme a unui cilindru n jurul axei este o problem deosebit de dificil . Evident, dac vitezele corpurilor sunt comparabile cu viteza luminii n vid, atunci doar electrodinamica relativist ofer explica ii coerente. Din fericire, aplica iile din tehnic sunt inso ite de viteze mici n raport cu viteza luminii. Aceast lucrare are la baz teoria macroscopic Maxwell-Hertz, acceptat unanim ca fiind cea mai potrivit teorie pentru modelarea fenomenelor electromagnetice din tehnic , motiv pentru care este de multe ori numit electrotehnic . Autorii doresc s men ioneze c lucrarea de fa este doar o prelucrare a celor nv ate de la marii no tri dasc li, academicienii R. R dule , Al. Timotin, A. ugulea, precum i rodul unor utile discu ii avute n special cu profesorii A.Moraru, T.Maghiar, M.Vasiliu, F. Constantinescu, I.Munteanu, D.Ioan, L.Ochean , dar i cu ceilal i colegi de breasl . Autorii

PARTEA I M RIMILE I LEGILE ELECTROMAGNETISMULUI

1. M RIMI DE NATUR ELECTRIC 1.1. Cmpul electric n vid. Intensitatea cmpului electric n vid Dac piept n m firele de p r uscat cu un pieptene de ebonit , se constat c ntre firele de p r, ca i ntre pieptene i firele de p r, apar for e care nu sunt de natur iner ial sau gravita ional . Spunem c sunt de natur electric , iar despre pieptene i firele de p r spunem c sunt electrizate. Spunem c orice alt obiect este electrizat, dac asupra lui se exercit for e de natur electric , cnd este pus n vecin tatea pieptenelui electrizat. Numim corp de prob un obiect electrizat, de form sferic , arbitrar de mic i metalizat. Exist puncte din spa iu, de exemplu n vecin tatea firelor de p r, unde asupra corpului de prob se exercit for e de natur electric . Spunem c , n acele puncte, exist cmp electric. Pentru a asocia o m rime fizic propriet ii spa iului de a avea cmp electric, imagin m urm torul procedeu de m surare. ntr-un punct P0 din spa iu (Fig. 1.1), cu cmp electric, numit punctul cu cmp electric de referin , se introduce corpul de prob i asupra lui se exercit for a F0 . n punctul P n care vrem s m sur m cmpul electric, asupra aceluia i corp de prob , se exercit for a F. M rimea ce caracterizeaz cmpul electric din punctul P are valoarea:

Ev =

F E0v F0

(1.1)

i se nume te intensitatea cmpului electric n vid. Intensitatea cmpului electric de referin , n vidul din punctul P0, notat cu E 0v , depinde de sistemul de unit i ales. Intensitatea cmpului electric n vid E v este o m rime vectorial , ca i for a F, i este m rime primitiv , deoarece a fost introdus printr-un procedeu de m surare. In sistemul de unit i interna ional (S.I.), unitatea de m sur pentru E v este voltul/metru (V/m).

1.2. Sarcina electric q S imagin m acum un procedeu de m surare a st rii de electrizare. Fie un punct din spa iu P n vecin tatea c ruia avem cmp electric uniform de intensitate E v . Dac punem n punctul P diferite corpuri electrizate, constat m c asupra lor se exercit diferite for e, toate avnd orientarea intensit ii cmpului electric. Putem scrie: F = qE v (1.2) unde q este o constant care depinde de corpul electrizat ce se introduce n cmp electric i nu de valoarea lui E v , adic , introducnd acela i corp electrizat n alt punct cu cmp

Y W V & 1P 1 $P H G E SRX4 3D UT6 D SFRQ5Q$ IBFD CAB@98"4076'53020)'%#! 6 1 4 ( 1 & ( & $ "   

electric, rela ia (1.2) r mne valabil . Admitem c electrizarea corpului este cu att mai puternic , cu ct for a F este mai mare, deci q poate fi m rimea fizic ce caracterizeaz starea de electrizare. n S.I., unitatea de m sur pentru sarcina electric este Coulomb-ul (C). Deoarece 1C este o sarcin electric foarte mare, n practic se folosesc submultipli ai C: mili (m...) micro...( ...) nano... (n...) pico... (p...) 10-3 10-6 10-9 10-12

Densitatea de volum a sarcinii electrice. Pentru a cerceta dac sarcina electric admite distribu ie volumic ntr-un punct P, facem limita:

v =

q ( ) v ( ) 0 v ( ) lim

(1.3)

unde este un mic domeniu suficient de regulat ce con ine punctul P, iar v( ) este volumul domeniului (Fig.1.2). Dac limita exist , spunem c , n punctul P, densitatea de volum a sarcinii electrice este v . Fie un

v k vk q k
I

domeniul n mici subdomenii de volume v k n care sarcina electric este

unde vk este densitatea de volum a sarcinii electrice ntr-un punct al subdomeniului. Sarcina electric a ntregului domeniu rezult prin nsumarea sarcinilor subdomeniilor:

qk vk vk ,

q = qk = vk vk
k k

(1.4)

Cnd dimensiunile subdomeniilor sunt arbitrar de mici, limita sumei (1.4), dac exist , ea este:

q =

v dv

(1.5)

Dac facem o analogie ntre masa iner ial i sarcina electric a unui domeniu, atunci densitatea de sarcin electric este analoag cu densitatea de mas . Densitatea de suprafa a sarcinii electrice. Pentru a cerceta dac sarcina electric admite distribu ie de suprafa ntr-un punct P al unei suprafe e S, facem limita (Fig 1.3):

T u Q h i D3%`%vtgfggpgfDc`Y9WURP y x w Q u h u b s e Q d r e i q i b h Q e d b a T X T V T S Q

32#0(&%#! 1 ) ' ) ' $ "    " B @ ) $ FE(DCA&) HDCF#G 6 B @ ' B 8 7 6 5 9(34

domeniu n interiorul c ruia sarcina electric este distribuit cu densitate de volum v (Fig. 1.3). mp r im

s =

sarcina electric este q k sk sk , unde sk este densitatea de suprafa a sarcinii electrice ntr-un punct al micii suprafe e. Sarcina electric a ntregii suprafe e S rezult prin nsumarea sarcinilor micilor suprafe e:

q S = qk = sk sk
k

Cnd dimensiunile micilor suprafe e tind c tre zero, limita sumei de mai sus, dac exist , ea este:

q S = s ds
S

(1.7)

Densitatea de suprafa a sarcinii electrice este analoag cu densitatea de suprafa a masei pentru o tabl de grosime neglijabil (masa unui metru p trat pentru o tabl omogen ). Spre deosebire de tabla de grosime neglijabil , care este o idealizare, suprafe ele nc rcate cu sarcin electric exist , de exemplu, pe suprafe ele corpurilor conductoare. Densitatea de linie (lineic ) a sarcinii electrice. Pentru a cerceta dac sarcina electric admite distribu ie lineic ntr-un punct P de pe curba C, facem limita:

l = lim

q ( ) l ( ) 0 l ( )

(1.8)

unde este o mic por iune de pe curba C care con ine punctul P, iar l ( ) este lungimea micii C por iuni (Fig.1.5). Dac limita exist , spunem, c n punctul P, densitatea de linie (lineic ) a P sarcinii electrice este l . Analog cu rela iile (1.5), (1.7), sarcina electric pe curba C este: qC = l dl (1.9) C Densitatea lineic de sarcin l este analoag cu densitatea lineic de mas a unei srme de grosime neglijabil (masa unui metru de srm n cazul unei srme omogene). Observa ii: a) Din punct de vedere fizic, distribu iile de volum i suprafa ale sarcinii electrice pot exista, n timp ce distribu iile lineice (pe curbe) i punctuale nu
X h p X w u h s u s X r p h f ` d` b ` Y U%yx%vqvtDRqigCecRaX ` X s h w h p X u r UQ22y%Dxh W

densitate de suprafa

unde S este o mic suprafa ce con ine punctul P PS , s( ) este aria S suprafe ei . Dac limita exist , spunem c , n punctul P de pe suprafa a S, sarcina electric este distribuit superficial, cu densitatea de suprafa S . Fie o suprafa S pe care sarcina electric este distribuit cu S . mp r im suprafa a S n mici suprafe e de arii sk n care

q( ) s ( ) 0 s ( ) lim

(1.6)

$ P B 0 & 0 H G 0 E 0 B A 9 & " 5 0 " ( 0 ( & $ " ! R)Q4I861%FDC7@8764321)'%# " P B ( P " S VTDUT4"

  

exist , ele necesitnd o energie infinit pentru a le crea. Totu i, ultimele dou distribu ii pot fi deseori utile pentru a modela sarcini electrice de pe corpuri ale c ror dimensiuni sunt mult mai mici dect celelalte dimensiuni ale domeniului n care studiem cmpul electric. b) Defini iile de mai sus ale densit ilor de sarcin electric sunt lipsite de rigurozitate. De exemplu, n cazul densit ii de volum, admitem c putem determina sarcina electric a unui mic subdomeniu care poate face parte dintr-un corp. innd cont de modul n care a fost definit sarcina electric , ar trebui ca acolo unde se afl micul subdomeniu s avem un cmp uniform, m surabil. Dar m sur toarea presupune nl turarea micului subdomeniu, fapt care poate duce la modificarea cmpului electric. Apoi, avnd micul subdomeniu la locul lui, cum putem m sura for a? Trebuie s preciz m totu i faptul c sarcina electric i densit ile de sarcin pot fi introduse n mod riguros admi nd legea fluxului electric ca rela ie de definire (par. 1.8). Sarcina electric apare astfel ca o surs a unui cmp de vectori. Am preferat modul adoptat mai sus pentru analogia sa cu masa iner ial , care permite o n elegere mai u oar a sensului fizic al sarcinii electrice. 1.3. Cmpul electric n corpuri. Intensitatea cmpului electric E. Induc ia electric D Pentru a caracteriza cmpul electric n corpuri, trebuie s practic m o cavitate n jurul punctului pe care-l cercet m, astfel nct s putem introduce corpul de prob . Numim fant lung o cavitate cilindric arbitrar de mic cu raza mult mai mic dect lungimea, avnd E 'v (n ) orientarea n (Fig. 1.6). Fie o fant lung cu centrul n punctul P, unde dorim s studiem cmpul electric. n punctul P din P centrul fantei, intensitatea cmpului electric n vid este

' E v (n) .
Numim intensitate a cmpului electric n punctul P acel vector E a c rui proiec ie pe orientarea n a fantei este egal cu proiec ia vectorului

E n = E 'v (n) n ,
'

Observa ii: a) E v (n) depinde, n general, de orientarea fantei, dar E nu depinde de aceast orientare (n caz contrar, E nu poate fi definit). b) M rimea E este o m rime derivat , definit cu ajutorul m rimii primitive

intensitatea cmpului electric n vid E v . Se m soar tot n V/m. c) Alegerea cavit ii de forma fantei lungi permite m surarea, n principiu, a unor m rimi derivate din intensitatea cmpului electric (tensiunea electric ).

' E v (n)

pe orientarea fantei, oricare ar fi aceast orientare:

()n

(1.10)

A P A 3$ !RQ8D13 &$ & G E C A 3 5 3 0 " &$ "  'I(HFDB@98#764#!21!)('%#!

d) Practicarea unei fante n vid nu modific cu nimic lucrurile. Ca urmare, n vid,

' E v (n) nu depinde de n i avem:


E = E 'v (n)
" E v (n )

Numim fant plat o cavitate cilindric arbitrar de mic cu lungimea mult mai mic dect raza, avnd orientarea n (Fig. 1.7). Fie o fant plat cu centrul n punctul P, unde dorim s studiem cmpul electric. n punctul P din centrul fantei, intensitatea cmpului electric n vid este E v (n) . La aceea i orientare, intensitatea cmpului electric din vidul fantei plate poate s difere de cea din vidul fantei lungi. Numim induc ie electric n punctul P acel vector D a c rui proiec ie pe orientarea n a fantei este propor ional cu proiec ia

"

vectorului

E" ( n ) v

pe orientarea fantei, oricare ar fi aceast orientare:

Constanta 0 , numit permitivitatea vidului, are o valoare care depinde de sistemul de unit i utilizat. n sistemul interna ional

D n = 0 E" (n) n , v

()n

(1.12)

0 =
Observa ii: a)

1 4 9 109

farad/metru

(F/m).

Unitatea de m sur pentru D este Coulomb/metru p trat (C/m2). de aceast orientare. b) M rimea D este o m rime derivat , definit cu ajutorul m rimii primitive intensitatea cmpului electric n vid E v . Se m soar tot n V/m. c) Alegerea cavit ii de forma fantei plate permite m surarea, n principiu, a unor m rimi derivate din induc ia electric (fluxul electric). d) Practicarea unei fante n vid nu modific cu nimic lucrurile. Ca urmare, n vid

E" (n ) v

depinde, n general, de orientarea fantei, dar D nu depinde


E" (n) v

nu depinde de n i avem:

D = 0 E" (n ) v
e) Din rela iile (1.11) i (1.13), rezult c n vid:

(1.13) (1.14)

D = 0E

(1.11)

 $ 9 D" G4FE09 C ( C A 9 7 6 3 $" ( & $"   5B@854210)'%#!

Numim polariza ie electric m rimea vectorial definit prin rela ia:

P = D 0E

Din rela ia (1.14), rezult c polariza ia este nul n vid. Observa ie. Unele lucr ri definesc polariza ia electric ca o densitate de volum a unei m rimi numite moment electric, ob inut printr-o procedur de m surare, ca m rime primitiv . Atunci rela ia (1.15) devine lege (legea leg turii dintre induc ia electric , intensitatea cmpului electric i polariza ia electric ). Am preferat definirea polariza iei electrice cu rela ia (1.15), deoarece procedura de m surare a momentului electric nu este riguroas , iar definirea densit ii de volum are acelea i neajunsuri ca i definirea densit ilor de volum ale sarcinilor electrice. 1.5. Legea leg turii dintre induc ia electric D i intensitatea cmpului electric E Pentru majoritatea mediilor, se poate stabili o leg tur algebric ntre D i E. n func ie de aceast leg tur , avem: a) medii liniare D = E; (1.16a) unde constanta se nume te permitivitate i ntotdeauna 0 (Fig.1.8a). Pentru o comparare mai u oar a permitivit ii cu permitivitatea vidului 0 , se define te m rimea cu rela ia

induc iei electrice cnd intensitatea cmpului electric este nul (Fig. 1.8b). c) medii liniare anizotrope (1.16c) La aceste medii, vectorii D i E nu sunt, n general, paraleli (Fig.1.8c), dar leg tura dintre D i E este liniar ,

D =E

fiind un tensor numit tensorul permitivit ii. Rela ia (1.16c) se mai poate scrie n sistemul cartezian astfel:

Ex Ey Ez


Dz

zx


Dx xx D y = yx


xy xz yy yz zy zz

(1.16c)

D y ` S ` a tb S@r a q@ b a i s5wxwvu7S h CscG3dpCX h g e S b a @ `@X @@ U S Q D I HD FD B@ 7fdc53CY1WVTRP"$G1ECA9

n 7um YGj7hfC d l i l k e g i g e PWYA3Y

Pp

unde polariza ia electric permanent P p este valoarea

b) medii liniare cu polariza ie electric permanent

adimensional

r = / 0 . r 1. n particular, pentru vid, aer, gaze, majoritatea metalelor, = 0 .


numit permitivitate relativ

D = E + Pp

(1.15) ntotdeauna, (1.16b)

1.4. Polariza ia electric

 ( 75332 1 ")' 6 % 4 0 ( % # !  &&$" 

Observa ie. Matricea permitivit ii este simetric i pozitiv definit . Exist deci trei direc ii ortogonale, numite direc ii principale de electrizare, n care leg tura dintre D i E se scrie:

D = E + Pp
e) medii neliniare

D = f (E) unde f : R 3 R 3
f) medii n care leg tura dintre D i E nu poate fi exprimat algebric Spunem c un mediu este omogen electric dac , n toate punctele sale, are aceea i leg tur ntre D i E. n caz contrar, se nume te neomogen. 1.6. Tensiunea electric u Fie o curb orientat C (Fig.1.9) i un cmp electric cu intensitatea E. Numim tensiune electric de-a lungul curbei C m rimea:

u c = E dl

C
Tensiunea electric uc este o integral curbilinie de spe a a 2-a, asem n toare cu lucrul mecanic. Ea depinde att de cmpul vectorial E, ct i de curba C. Tensiunea electric se m soar n vol i (V). Observa ii: a) n principiu, tensiunea electric poate fi m surat , dac inem cont de felul n care a fost definit intensitatea cmpului electric, cu ajutorul fantelor lungi. Intr-adev r, dac plas m curba C ntr-un irag de fante lungi (Fig.1.9), atunci, n vidul

fiec rei fante k, putem m sura component ca i


' E vk

care, pe orientarea

l k

a fantei, are aceea i

Ek : E k l k = E 'vk (l k ) l k
l k

nsumnd n raport cu indicele k i f cnd lungimile

arbitrar de mici, avem:

E dl = E v dl
' C

Ek

E 'vk ( l k )

RQIH2CDCA@8764!20(!&%$#! P E GF E )B ) 9 ) 1 5 3 1 ) ' " 

l k

b) Lucrul mecanic pe carel face un mic corp de sarcina electric q, care se deplaseaz prin iragul de fante, sub ac iunea for elor electrice, este:

Se poate ar ta c d) medii liniare, anizotrope, cu polariza ie electric permanent

D1 1 0 D2 = 0 2 D3 0 0 1 , 2 , 3 0 .

E1 E2 3 E3

0 0

(1.16c)

(1.16d)

(1.17)

 

' Lc = F dl = qE v dl = quc C

1.7. Poten ialul electric V. Teorema poten ialului electric scalar Exist , uneori, domenii n care tensiunea electric pe orice curb nchis din domeniu este nul (v. legea induc iei electromagnetice, Cap.2, par.2.9):

Teorema poten ialului electric scalar. Dac n domeniul este ndeplinit condi ia (1.18), atunci se poate defini un poten ial electric scalar prin rela ia:

E dl = 0, ()

(1.18)

V ( P) = V ( P0 ) E dl
P P0

(1.19)

unde integrala se face pe orice drum de la P0 la P, iar P este un punct cu poten ial de 0 referin fixat arbitrar. Demonstra ie. Trebuie s ar t m c V este bine definit de rela ia (1.19), adic integrala din membrul drept al rela iei nu depinde de drum. Fie C, C dou curbe de la P 0
la P i fie C curba care are aceea i pozi ie n spa iu ca i C, dar este orientat invers (Fig.1.10). Pe curba nchis = C 'C este valabil rela ia (1.18):
 

dl
sau:
$ U C E C P I E G E C VTSRQ%HFD! A 9 7 5 4 2 $ ) & $ & $ B@86"310('%%#

E dl + E dl ' = 0

P0
! "

C'

Consecin e: i) n condi iile rela iei (1.18), tensiunea electric pe o curb C este egal cu diferen a poten ialelor electrice scalare din punctele P i P ce m rginesc curba 0 (Fig. 1.10):

E dl = V ( P0 ) V ( P)


(1.20)

C
ii) Dac rela ia (1.18) este valabil , atunci este valabil forma local a teoremei poten ialului electric scalar: exist V astfel nct: E = gradV (1.21)

Demonstra ie. Fie un mic segment P P de lungime x, paralel cu axa ox, ntr-un 0 sistem de axe carteziene. Rela ia (1.20) scris pentru acest segment este:

E dl = E x dx = V ( P0 ) V ( P) = V ( x, y, z ) V ( x + x, y, z )
C

(1.22)

E dl = E dl '

C'

  

Din teorema de medie avem

E x dx = E x ( x, y, z )dx = E x ( , y, z )x , unde
x + x x C

este cuprins ntre x i x+x. nlocuim n rela ia (1.22), mp r im cu x i facem x0.


Ob inem

V = Ex . x

Procednd asem n tor cu segmentele orientate n direc iile

rela ii cu versorii axelor de coordonate, respectiv i, j, k, i, adunnd, rezult (1.21). c) Poten ialul electric poate fi definit cu aproxima ia unei constante. Constanta poate fi fixat prin fixarea poten ialului V(P0) n punctul P0.

1.8. Fluxul electric


Fie S o suprafa

orientat . Numim flux electric m rimea definit prin: (1.23)

s = D ndS
S

0 E" vk

Dk nk dS k

Observa ie. n principiu, fluxul electric poate fi m surat, dac inem cont de felul n care a fost definit induc ia electric , cu ajutorul fantelor plate. Intr-adev r, dac plac m suprafa a S cu fante plate (Fig.1.11), atunci, n vidul fiec rei fante k, putem

m sura

0 E" vk

care, pe orientarea n k a fantei, are aceea i component ca i

Dk :

D k n k S k = 0 E" n k S k vk
nsumnd n raport cu indicele k i f cnd ariile

D ndS = 0 E v ndS
" S

S k

arbitrar de mici, avem:

axelor oy i oz, ob inem:

V V = Ez . = Ey , z y

nmul ind aceste ultime trei

% (& % # #  1)0)'$$""! 

1.9. Legea fluxului electric


n urma experimentelor, se constat urm toarea proprietate: Fluxul electric pe o suprafa nchis este egal cu sarcina electric din interiorul suprafe ei (Fig. 1.12):

= D ndS = q

Fig. 1.12. Legea fluxului electric.


Deoarece suportul de integrare


este arbitrar,

rezult rela ia (1.25). Observa ie. Din punctul de vedere al organiz rii teoriei Maxwell-Hertz, rela ia (1.23) poate fi considerat formula de definire a sarcinii electrice q din interiorul suprafe ei nchise . n acest mod, nu mai apar probleme la definirea sarcinii electrice pentru domenii interioare ale unor corpuri i densitatea de volum a sarcinii electrice poate fi definit corect.

2. M RIMI DE NATUR MAGNETIC 2.1. Induc ia magnetic n vid
Bv

n punctul P din vid, introducem un mic corp de prob , care, fiind electrizat, are o sarcin electric q. Dac , n punctul P, exist cmp electric, atunci asupra corpului de prob , presupus imobil, se exercit o for de natur electric Fe . Dac ns corpul de prob trece prin punctul P cu viteza v, se constat c , uneori, asupra lui se exercit o for suplimentar Fm (Fig. 2.1), deci o for total Ft = Fm + Fe . Spunem c for a Fm este

Consecin . Forma local a legii fluxului electric: divD = v (1.25) Demonstra ie. Se presupune c sarcina electric este distribuit volumic cu densitatea de volum v . Aplic m rela ia lui Gauss (Anexa A) n membrul stng al rela iei (1.24) i inem cont de rela ia (1.5). Rezult :

divDdv = v dv

(1.24)

de natur magnetic i c , n punctul P, exist cmp magnetic. n urma experimentului, se constat c n orice punct P exist un vector B v , independent de q i v, cu proprietatea c

for a

Fm

poate fi exprimat prin rela ia:

Fm = qv B v

(2.1) n vid, este o m rime fizic

oricare ar fi q i v.

Vectorul

B v , numit induc ie magnetic


ce caracterizeaz proprietatea punctului P din vid de a avea cmp magnetic. B v este o m rime primitiv definit prin rela ia (2.1). Unitatea de m sur n S.I este Tesla (T). Din modul n care au fost definite m rimile intensitatea cmpului magnetic n vid Ev i induc ia magnetic n vid B v , rezult c , dac n punctul P avem cmp electric i magnetic, atunci for a ce Fm se exercit asupra corpului de prob este: Bv Ft = q(v B v + E v ) Dac schimb m sistemul de referin n care se face q m surarea (deci, viteza v), atunci, admi nd c Ft i q nu

Bv :
v1 B v1 + E v1 = v B v + E v

unde E v1 i B v1 sunt valorile din noul sistem de referin . De exemplu, dac noul sistem de referin se mi c fa de sistemul de referin ini ial cu aceea i vitez ca i corpul de prob , atunci rela ia de transformare a lui E v din sistemul de referin ini ial n descris n punctul P din vid cu perechea de m rimi fizice ( E v , B v ). M rimea

cel al particulei este

E v1

= v B v + E v . Realitatea fizic este cmpul electromagnetic,

Ev

descrie componenta electric magnetic .

a cmpului electromagnetic, iar

Bv ,

componenta

2.2. Cmpul magnetic n corpuri. Induc ia magnetic B. Intensitatea cmpului magnetic H


Pentru explorarea cmpului magnetic din corpuri, se procedeaz la fel ca n cazul cmpului electric (par.1.3). Fie o fant plat , de orientare n cu centrul n punctul P, unde dorim s studiem cmpul magnetic (Fig.2.2). n punctul P din centrul fantei, induc ia

magnetic n vid este


B" (n ) . Numim induc ie magnetic v


n punctul P acel vector B a

c rui proiec ie pe orientarea n a fantei este egal cu proiec ia vectorului orientarea fantei, oricare ar fi aceast orientare:

B" (n ) v

pe

B n = B" (n) n , v

()n

(2.2)

 421)! # 3 0 ( ' & % # $ " !  

se se modific , rezult c se modific valorile lui

Ev

Observa ii: a) B v (n) depinde, n general, de orientarea fantei, dar B nu depinde de aceast orientare (n caz contrar, B nu poate fi definit). b) M rimea B este o m rime derivat , definit cu ajutorul m rimii primitive induc ia magnetic n vid B v . Se m soar tot n T. c) Alegerea cavit ii de forma fantei plate permite m surarea, n principiu, a unor m rimi derivate din induc ia magnetic (fluxul magnetic). d) Practicarea unei fante n vid

"

(2.3) Fie o fant lung , de orientare n cu centrul n punctul P, unde dorim s studiem cmpul magnetic (Fig.2.3). n punctul P din centrul fantei, induc ia magnetic n vid este

B = B" (n ) v

B (n ) 0 v

H n =

B 'v (n) n ,

()n
G

0 = 4 10 7
(H/m)

henry/metru

Observa ii: a) B v (n ) depinde, n general, de orientarea fantei, dar H nu depinde de aceast orientare. b) M rimea H este o m rime derivat , definit cu ajutorul m rimii primitive induc ie magnetic n vid B v . Se m soar n Amperi pe metru (A/m). c) Alegerea cavit ii de forma fantei lungi permite m surarea, n principiu, a unor m rimi derivate din induc ia magnetic (tensiunea magnetic ).

'

(2.4) Constanta 0 , numit permeabilitatea magnetic a vidului, are o valoare care depinde de sistemul de unit i utilizat. n S.I:

'

vectorului B v (n ) pe orientarea fantei, oricare ar fi aceast orientare:

'

B 'v (n) .

Numim intensitate a cmpului magnetic n punctul P acel vector H a c rui proiec ie pe orientarea n a fantei este propor ional cu proiec ia

H QG

nu modific cu nimic lucrurile. Ca urmare, n vid,

B" (n ) nu depinde de n v

i avem:

H IG

6 )  @ " " A @ 8 6 ) 2 ) '  "  55%EDC%B97543%10(&&%$#! 

H H G

d) Practicarea unei fante n vid nu modific cu nimic lucrurile. Ca urmare, n vid,

' B v (n) nu depinde de n i avem:


P

H=

B 'v (n) ,

e) Din rela iile (2.3) i (2.5), rezult c n vid:

B = 0H

2.3. Polariza ia magnetic . Magnetiza ia Numim polariza ie magnetic m rimea vectorial definit prin rela ia:

I = B 0H

Magnetiza ia este definit prin rela ia:

M=
G H G G G

0
H G

I
G G

Din rela ia (2.6) rezult c polariza ia magnetic este nul n vid. Observa ie. Unele lucr ri definesc polariza ia electric ca o densitate de volum a unei m rimi numite moment magnetic, ob inut , printr-o procedur de m surare, ca m rime primitiv . Atunci, rela ia (2.7) devine lege (legea leg turii dintre induc ia magnetic , intensitatea cmpului magnetic i polariza ia magnetic sau magnetiza ie). Am preferat definirea polariza iei magnetice cu rela ia (2.7), deoarece procedura de m surare a momentului magnetic nu este riguroas . 2.4. Legea leg turii dintre induc ia magnetic B i intensitatea cmpului magnetic H Pentru majoritatea mediilor, se poate defini o leg tur algebric ntre B i H. n func ie de aceast leg tur , avem: a) medii liniare (Fig.2.4a) B = H sau H = B (2.9a) unde constanta se nume te permeabilitate magnetic i cu bun aproxima ie 0 . Pentru o comparare

mai u oar a permeabilit ii cu permeabilitatea vidului 0 , se define te m rimea adimensional ,

numit permeabilitate relativ , cu rela ia gaze,

= 0 .

r = / 0 .

n particular, pentru vid, aer,

B = H + I p

magnetice cnd induc iei intensitatea cmpului magnetic este nul (Fig. 2.4b).

C wv U P U W rY PAp W hA Y W e #q1u4uts7P d q`iV8gT fd c a P Y WA UAT AA R P H C F C C BA 7b8`X1V"5)SQIG#E D @

Ip

unde polariza ia magnetic permanent I p este valoarea

b) medii liniare cu polariza ie magnetic permanent

(2.9b)

H QG

()n

(2.5)

(2.6)

 % 6 ! 20 ' % #875431)(&$ !   #" 

(2.7)

(2.8)

c) medii liniare anizotrope


(2.9c) La aceste medii, vectorii B i H nu sunt, n general, paraleli (Fig.2.4c), dar leg tura dintre B i H este liniar , fiind un tensor numit tensorul permeabilit ii magnetice. Rela ia (2.9c) se mai poate scrie n sistemul cartezian astfel:

B=H
G

Bz

Observa ie. Matricea permitivit ii este simetric i pozitiv definit . Exist deci trei direc ii ortogonale, numite direc ii principale de magnetizare, n care leg tura dintre B i H se scrie:

d) medii liniare, anizotrope, cu polariza ie electric permanent (Fig.2.4d)

` sg st ug Cw2Cw2 gW t xWu tq y g yu y xW s wrw@6w$@r$wt g u tW sWq WW d g e ` d ` ` XW V vE@pYr6Ypihf62c Rb aYRCU

Ip

B = H+Ip

e) medii neliniareB1 1 B2 = 0 B3 0
 

H1 H2 3 H 3


0 0

(2.9c)

(2.9d)

zx
H QG

Hz

Bx xx B y = yx

xy yy zy

xz yz zz
P G

Hx Hy

H G

 

!R3ARSD RPCG$FE$CA@ 8 T I Q I H 9 B 3D B 9 76420)'&%$"  53 1! ( ! #! 


H 
H

(2.9c)

B = f (H ) , unde f : R 3 R 3
P H

De exemplu, n cazul mediilor feromagnetice izotrope, unde pe orice direc ie avem aceea i rela ie B-H, graficul acestei rela ii arat ca n Fig.2.4e. f) medii neliniare n care dependen a B - H nu poate fi descris printr-o rela ie algebric B H H. n aceste medii, numite medii cu histerezis, Fig.2.4e. Mediu neliniar valoarea lui B depinde de H i de evolu ia pe care au avut-o m rimile B i H. De exemplu, n cazul unui cmp uniform, unde B i H sunt coliniari, putem descrie calitativ dependen a B - H (Fig. 2.4f). Presupunem c , ini ial, mediul este nemagnetizat: B = 0; H =0. Atunci, n graficul B
B

Bmax

Br

- H max

- Hc

H max

P 6 4P G 7 D 7 A 9 3 7 764 3 1 )' & !" !  TQ S R#0QQIHFECB@85805#20(%$# 

- H, ne afl m n originea axelor O. Dac m rim valoarea lui H pn la

dependen a B - H este descris de curba O, numit i curb de prim magnetizare. Dac , dup atingerea valorii H max , sc dem valoarea lui H, dependen a B - H nu mai este

H max , atunci
G

descris de curba de prim magnetizare, ci de curba . Intersec iile curbei cu axele OB i OH au ordonata Br (numit induc ie remanent ) i respectiv abscisa -Hc (Hc numit i apoi cre tem din nou valoarea lui H pn la

simetric fa de origine. Dac pe por iunea descendent ne oprim n punctul i apoi cre tem i sc dem valoarea lui H, ob inem curba , numit ciclul secundar. Dac pe curba de prim magnetizare ne oprim la o valoare a lui H mai mic dect H max , atunci

H max . Ob inem ciclul , numit ciclul de histerezis. El este


G P G G H H H G

ob inem un ciclu de histerezis ''', interior lui , iar dac ne oprim la o valoare mai mare dect H max , ob inem un ciclu exterior lui . Exist ns o valoare limit lui

ciclu de histerezis limit care, n Fig.2.4f, este chiar . Se va ar ta (n Vol.2) c energia care se transform , pe unitatea de volum, din forma electromagnetic n c ldur este egal cu aria ciclului de histerezis (Teorema lui Warburg). Ca urmare, n multe utiliz ri tehnice, unde cmpul magnetic este variabil n timp, se ncearc folosirea unor materiale cu ciclul de histerezis foarte ngust, numite i materiale magnetice moi. n cazul acestor materiale, se poate considera cu bun aproxima ie curba de prim magnetizare. Pierderile specifice (pe unitatea de volum) prin histerezis sunt date apoi cu bun aproxima ie de valoarea maxim a lui B i de frecven . Exist utiliz ri tehnice n care sunt dorite materiale cu ciclul de histerezis ct mai larg (magne i permanen i). Se va ar ta (Partea a IV-a, Cap.5) c energia cmpului magnetic produs de magne ii permanen i n afara lor este cu att mai mare, cu ct ciclul de histerezis este mai lat (mai exact, cu ct produsul BH este mai mare). Fabrican ii de magne i permanen i dau curba a ciclului de histerezis limit sau, uneori, numai induc ia remanent Br , cmpul coercitiv H c i energia maxim (BH ) max , corespunz toare ciclului limit . Pentru a atinge ns acest ciclu limit este necesar s ob inem pentru H max o valoare de cca 4-5 ori mai mare dect valoarea lui H c dat n catalog. n cazul n care B i H nu sunt coliniari, dependen a B - H se complic foarte mult. 2.5. Tensiunea magnetic u m Fie o curb orientat C (Fig.2.5) i un cmp magnetic cu intensitatea H. Numim tensiune magnetic de-a lungul curbei C m rimea:

G G

Hk

7 64 ( ) ( % "  '!53210!'&$#!

l k

u mc = H dl
G

(2.10)

B 'vk ( l k )

C
Tensiunea magnetic u mc este o integral curbilinie de spe a a 2-a, asem n toare cu lucrul mecanic. Ea depinde att de

G H

P %G

H max , a c

rei dep ire nu conduce la modificarea ciclului de histerezis. Exist deci un

cmp coercitiv). Presupunem c atingem valoarea - H max

G G

P G G

G 3H

H H

cmpul vectorial H, ct i de curba C. Tensiunea magnetic se m soar n Amperi (A). Observa ie. n principiu, tensiunea magnetic poate fi m surat dac inem cont de felul n care a fost definit intensitatea cmpului magnetic, cu ajutorul fantelor lungi. Intradev r, dac plas m curba C ntr-un irag de fante lungi (Fig.2.5), atunci, n vidul fiec rei

fante k, putem m sura ca i

B 'vk

care, pe orientarea

l k

a fantei are aceea i component

Hk : H k l k =

nsumnd n raport cu indicele k i f cnd lungimile l k arbitrar de mici, avem:

B 'vk (l k ) l k

H dl =

C 0

B 'v dl

2.6. Poten ialul magnetic scalar Vm . Teorema poten ialului magnetic scalar Exist , uneori, domenii n care tensiunea electric pe orice curb nchis din domeniu este nul (v. teorema lui Ampre, par.3.3):

Vm ( P) = Vm ( P0 ) H dl
P P0

(2.12)

unde integrala se face pe orice drum de la P la P, iar P este un punct cu poten ial de 0 0 referin fixat arbitrar. Consecin . Dac rela ia (1.18) este valabil , atunci este valabil forma local a teoremei poten ialului magnetic scalar: Exist cmpul de scalari Vm :R astfel nct:

H = gradVm

(2.12)

Demonstra ia se face la fel ca n par.1.7.

2.7. Fluxul magnetic


Fie S o suprafa

orientat . Numim flux magnetic m rimea definit prin: (2.13)


s = B ndS
S

Observa ie. n principiu, fluxul magnetic poate fi m surat, dac inem cont de felul n care a fost definit induc ia magnetic , cu ajutorul fantelor plate. ntr-adev r, dac

Teorema poten ialului magnetic scalar. Dac , n domeniul , este ndeplinit condi ia (2.11), atunci se poate defini un poten ial magnetic scalar prin rela ia:

H dl = 0,

()

(2.11)

plac m suprafa a S cu fante plate (Fig.2.6), atunci, n vidul fiec rei fante k, putem

m sura

B" vk

care, pe orientarea

nk

a fantei, are aceea i component ca i

B k n k S k = B" n k S k vk
B" vk

Bk nk

dS k

nsumnd n raport cu indicele k i f cnd ariile


B ndS = B v ndS
" S

S k

arbitrar de mici, avem:

2.8. Legea fluxului magnetic n urma experimentelor, se constat urm toarea proprietate: Fluxul magnetic pe orice suprafa nchis este nul (Fig. 2.7):

= B ndS = 0

Observa ie. Nu exist sarcin magnetic analoag sarcinii electrice. Consecin e: i) Forma local a legii fluxului electric:
n

(2.15) divB = 0 Demonstra ie. Aplic m formula lui Gauss n membrul stng al rela iei (2.14). Rezult :

aceea i bordur i fie S , suprafa a care ocup n spa iu aceea i pozi ie ca i S, dar este orientat invers

P#cx"#SuF sU#eqig yFw v W H ` t ph p r ph `d W `F a ` Y W V P TP R P HF fe(cbSX0U7@SQIGE

Fig. 2.7. Legea fluxului magnetic.

Deoarece suportul de integrare este arbitrar, rezult rela ia (2.15). ii) Toate suprafe ele cu aceea i bordur au acela i flux magnetic. Demonstra ie. Fie dou suprafe e S i S cu

divBdv =0

6 3 1 ) & $   %75420('%#"!

9 @8

B CA

D #8

Bk :

(2.14)

B n' dS + B n dS = B n' dS B ndS =0


S

S'
Deci

S'

S'

S = S'.

iii) Exist o func ie vectorial A, numit poten ial magnetic vector, cu proprietatea: rotA=B (2.16) Se vede imediat c , dac B verific rela ia (2.15), atunci verific i legea fluxului magnetic. O expresie pentru poten ialul magnetic vector poate fi dat de formula BiotSavart-Laplace (Partea a IV-a, Cap.4, par.4.2). Pentru o induc ie magnetic dat , rela ia (2.16) nu define te unic poten ialul magnetic vector: putem s -i ad ug m grad, cu arbitrar i ob inem aceea i valoare pentru B (rot(A+ grad)=rotA). De obicei, se impune lui A o restric ie suplimentar , numit condi ie de etalonare. De exemplu, dac impunem divA=0, spunem c avem condi ia de etalonare Coulomb. 2.9. Legea induc iei electromagnetice n urma experimentelor, se constat urm toarea proprietate: Tensiunea electric pe o curb este egal cu viteza de sc dere a fluxului magnetic pe orice suprafa S cu bordura , sensul pozitiv al fluxului magnetic prin

fiind dat de regula burghiului fa
de sensul de parcurgere al curbei (Fig. 2.9):

u =
S

d S dt

Utiliznd rela iile de definire a tensiunii electrice (1.6) i a fluxului magnetic (2.13), rela ia (2.17) se mai scrie:

 ) P H 6 E 0 A ) ) 8 B5Q1IGFDCB3@597531(!&$#! 6 4 2 0 ) ' % " 

E dl = d t B ndS
d
S

Observa ii: a) Curbele, suprafe ele, corpurile sunt formate din puncte materiale i deplas rile tuturor variet ilor sunt definite de deplas rile punctelor materiale din care ele sunt formate. n teoria macroscopic Maxwell-Hertz a cmpului electromagnetic, m rimile sunt definite n sisteme de referin ata ate punctelor, care pot fi n mi care. Spunem c sunt utilizate sisteme de referin locale pentru definirea m rimilor. De exemplu, n punctul P de pe curba , intensitatea cmpului electric se m soar cu un corp de prob ce se mi c o dat cu punctul P. De aici, rezult c modul de introducere a m rimilor primitive din vid, E v (par. 1.1) i B v (par.2.1) nu este riguros. n teoria Maxwell-Hertz este necesar substan a pentru a putea defini sistemele de referin locale, deci nu putem avea vid. De fapt, vidul este o stare limit de rarefiere a substan ei. M rimea intensitatea cmpului electric n vid ar trebui definit ca o limit de m rimi E v , definite cu ajutorul for ei de natur electric (par.1.1) i corespunznd unor rarefieri ct mai mari, caracterizate, de exemplu, de presiunile pn 0 .
GX5WVFBUT5#B5B) ) H 2 ) 0 A S R 4 2 H ) 8

(normala magnetic:

n = n ).

Pe suprafa a nchis

=S S , este valabil

legea fluxului

(2.17)

 

(2.17)

b) Dac mi carea curbei este impus de deplasarea punctelor materiale din care cum rezult din consecin a ii) a legii fluxului magnetic. Evident, suprafa a S trebuie s fie m rginit de curba . c) Fluxul magnetic poate s varieze n timp att datorit faptului c induc ia magnetic B variaz n timp, ct i datorit faptului c suprafa a S se modific .

ea este format , deplasarea suprafe ei


poate fi eliberat de aceast restric ie, a a


Exemple
i) ntr-un cmp magnetic uniform, se rote te o spir dreptunghiular , avnd axa de rota ie perpendicular pe liniile de cmp (Fig. 2.10). S se determine tensiunea electric indus n spir . Rezolvare. Se alege un sens pentru calculul tensiunii electrice n spir (o orientare a curbei ), de exemplu, cel din Fig. 2.10. Alegem ca suprafa cu bordura chiar suprafa a plan m rginit de . Sensul pozitiv al fluxului prin S este dat de regula burghiului n raport cu sensul de parcurgere a curbei . Deci, normala la orientat n jos. Fluxul magnetic prin

este

este:

S =

B ndS
S S

B cos dS
S

= B cos

dS = AB cos

unde A este aria dreptunghiului m rginit de spir , iar este unghiul dintre normala n i induc ia magnetic B. Deci:

u =

d d S = AB cos = dt dt = AB sin

ii) ntr-un cmp magnetic uniform de induc ie magnetic B, se nvrte, cu viteza unghiular , un disc perfect conductor de raz a, axul discului, tot perfect conductor, fiind paralel cu induc ia magnetic B (Fig.2.11). La periferia discului i pe axul de rota ie, alunec dou perii colectoare care fac leg tura cu dou borne A i B (generatorul homopolar). Care este tensiunea electric u de la borne? Rezolvare. ncadr m curba tensiunii de la borne ntr-o curb nchis , astfel nct pe restul curbei s cunoa tem tensiunea electric . Fie (t)=ABCoDA aceast curb la timpul t. Deoarece discul, axul i leg turile BC i DA sunt perfect conductoare, intensitatea

x a0600I9V0F6aVVU66AI%c2yw

W ed 3 fF%Qc01 T) & 3 @ W W E T C & PH 1 # ) E D 3 b(9aa`YXVU3 SRQIG43 F402C ! @8 1 5 3 1) & # !   BA97464020('%$" 

s tq

cmpului electric este nul n acestea (v. Cap.3). Deci:

u = E dl =

E dl + E dl = 0 + u
AB

(2.18)

Alegem ca suprafa cu bordura (t) suprafa a plan m rginit de aceast curb . innd cont c deplasarea curbei (t) este definit de deplasarea punctelor din care ea este format , la timpul t+t, por iunea Co a curbei se deplaseaz n Co i curba va deveni (t+t)=ABCCoDA. Putem alege ca suprafa de bordur (t+t) reuniunea dintre suprafa a plan cu bordura (t) i suprafa a plan CCo definit de sectorul de cerc de unghi parcurs de Co n timpul t. Varia ia de flux magnetic de la timpul t la t+t este dat de fluxul magnetic de pe sectorul de cerc:

BCoDA

B ndS = B

a 2
2

CC 'o

inand cont c B i n sunt paraleli i c aria sectorului de cerc este

a 2
2

din (2.17), (2.18) i (2.19), rezult :

a 2 u = lim =B 2 t 0 t B ndS t S

Consecin e: i) Forma local a legii induc iei electromagnetice pentru medii imobile. Dac mediile sunt imobile, atunci suportul integralei de suprafa din rela ia (2.17) este constant n timp i derivata n raport cu timpul intr sub semnul de integrare:

E dl =

(2.21)

Aplicnd formula lui Stokes n membrul stng al rela iei (2.21), rezult :

B ndS t S B t

Deoarece suportul de integrare este arbitrar, rezult c integranzii sunt egali:

rotE =

Rela ia (2.23) este forma local a legii induc iei electromagnetice, cunoscut i sub numele de legea lui Faraday sau a doua lege a lui Maxwell. ii) Forma local a legii induc iei electromagnetice pentru medii n mi care. Dac mediul este n mi care, atunci suportul integralei de suprafa din rela ia (2.17) este variabil n timp i derivata n raport cu timpul intr sub semnul de integrare sub forma derivatei substan iale de flux (Anexa A):

unde (v. Anexa A):

E dl =

dfB dt

ndS

(2.24)

rotE ndS =

(2.22)

(2.23)

(2.19)

. Ca urmare,

(2.20)

dfB dt

B + vdivB + rot (B v ) t = B + rot (B v) t dfB dt


(2.25)

Dac inem cont de forma local a legii fluxului magnetic (2.15), avem:

dfB dt

(2.26)

La fel ca la punctul precedent, aplic m formula lui Stokes n membrul stng al rela iei (2.24) i ob inem:

rotE =
sau

(2.27)

rotE =

B + rot (B v ) t

Observa ie. Pentru rela ia (2.27) sunt necesare dou sisteme de referin : sistemul de referin local, n care sunt definite m rimile cmpului electromagnetic, i sistemul de referin al laboratorului, n care este definit viteza. Cei doi termeni din membrul drept al rela iei (2.27) depind de alegerea celui de-al doilea sistem de referin , dar suma lor este independent de aceast alegere. iii) Dac , ntr-un domeniu, fluxurile magnetice nu variaz n timp, atunci, din legea induc iei electromagnetice, rezult c este ndeplinit condi ia definirii poten ialului electric scalar (v. par.1.7 rela ia (1.18))

3. M RIMI DE NATUR ELECTROCINETIC 3.1. Intensitatea curentului electric i ntr-un punct P, unde avem cmp magnetic de induc ie magnetic B i nu avem cmp electric, introducem un corp metalic filiform, rectiliniu, din care un mic segment l este legat de restul firului prin dou fine resoarte metalice, astfel nct s fie permis mi carea micului segment i s poat fi m surate for ele ce se exercit asupra lui (Fig. 3.1). Se constat c , uneori, asupra micului segment se exercit o for F, care nu este de natur electric , pentru c nu avem cmp electric. For a nu are nici natura celei de la par.2.1, deoarece micul segment nu se mi c . For a poate s apar chiar dac micul segment nu are sarcin electric . Spunem c micul segment are proprietatea de a fi parcurs de curent electric. F cnd mai multe m sur tori, se constat c este valabil rela ia: F = il B (3.1) unde i este o constant ce nu depinde de induc ia magnetic B i caracterizeaz proprietatea micului segment de a fi parcurs de curent electric. Se nume te intensitatea curentului electric i este o m rime primitiv definit prin procedura de m surare dat de rela ia (3.1). Orientarea lui l define te sensul lui i prin micul segment. Unitatea de m sur pentru i este Amper-ul (A).

(2.27)

9 `5 cI ` Qe hEd)gY81Q 5 be bI G Q c b ` V QI VI5 T G QI GF 9 D9 A 9 75 f%f8PSdPSaYWXW%USRPHB1ECB@864

3 12 1) '%# 0 0 ( & $ "  !!

Observa ie. De multe ori, cnd nu exist riscul unor confuzii, spunem pe scurt curent electric sau chiar curent, n loc de intensitatea curentului electric.

Dac punem sub lup un detaliu din micul segment de la paragraful anterior, observ m c apari ia curentului electric este nso it de deplasarea unor purt tori de sarcin electric (Fig.3.2). F cnd analogia cu debitul masic al unui fluid printr-o conduct , putem spune c , n cazul curentului electric, avem un debit de purt tori de sarcin electric printr-o suprafa transversal a conductorului. n cazul fluidelor, putem asocia debitul la orice suprafa orientat . n baza analogiei mai sus men ionate, extindem i no iunea de curent electric la o suprafa orientat (debitul purt torilor de sarcin prin acea suprafa ). Fie in intensitatea curentului electric asociat unei mici suprafe e plane
S, de orientare n, cu centrul n punctul P. Fie:

J n = lim

unde A este aria micii suprafe e S care se strnge n jurul punctului P, p strnd valoarea maxim a lui J n , ob inut pentru orientarea n max . orientarea n. Fie J n max Numim densitate de volum a curentului electric n punctul P, m rimea vectorial : (3.3) J = J n max n max Densitatea de volum a curentului electric este analoag cu v, unde v este viteza fluidului, iar este densitatea de mas . Pentru o direc ie arbitrar n, avem:

i n A 0 A

Pentru o suprafa orientat arbitrar S, avem (Fig. 3.3):


Conform rela iei (3.2), pe fiecare mic suprafa


 7 !%#F ' D % % 5 5% 2 0 # '%#!   RQPI$(&HG3E4C9CBA@89&876431)(&$" 

Jn = J n iS = ink
k

S k , avem:

3.2. Densitatea de volum a curentului electric J

(3.2)

(3.4) (3.5)

in k = J n k S k = J k n k S k
Jk S k iS nk

Pk

i rela ia (3.5) devine:


iS = J k n k S k
k

devine, la limit :

iS = J ndS
S

Observa ie. Definirea densit ii de volum a curentului electric sufer de lips de rigurozitate. Intr-adev r, dac inem cont de modul n care a fost definit curentul electric, m surarea for ei asociate unei suprafe e S nu are sens. Extinderea m rimii intensitatea curentului electric la suprafa a S se face doar intuitiv, pe baza analogiei cu debitul unui fluid, iar aceast analogie presupune existen a unui supermicroscop, cu ajutorul c ruia se vede deplasarea unor sarcini electrice. De fapt, se face apel la modelul microscopic al curentului electric, n afara unei teorii macroscopice. n plus, rela ia (3.4) este admis tot n baza analogiei cu debitul unui fluid. De fapt, aceast rela ie ne permite s spunem ca densitatea de volum a curentului electric este vector. Valoarea maxim din rela ia (3.3) nu define te neap rat un vector dect dac (3.4) este valabil . Definirea riguroas a densit ii de volum a curentului electric i a curentului electric se poate face prin rela ia dat de legea circuitului electric, dar, din p cate, aceast variant ar lipsi no iunea de curent electric de sensul ei fizic.
3.3. Legea circuitului magnetic
n urma experimentelor, se constat urm toarea proprietate: Tensiunea magnetic pe o curb este egal cu intensitatea curentului electric pe

suprafa a S , sensul pozitiv prin parcurgere al curbei (Fig. 3.4):

fiind dat de regula burghiului fa

orice suprafa

cu bordura adunat cu viteza de cre tere a fluxului electric pe de sensul de

Cnd divizarea suprafe ei S n mici suprafe e


S k

este arbitrar de fin , rela ia (3.6) (3.7)

iS

H F E A C A PIG28DB

 9 7 6 % # "@84&4

0 % 0 ! ' ! ' % # ! 4321)(&$"   


(3.6)

u m = iS +

d S dt

(3.8)

 C 1 ' ) T0QSBA R 5 7 5 1 5 C 3 C A ' ' 7 5 3 1 ) ' % "  QP!IEHGFEBDB@986420(&$#! 

H dl = J ndS + d t D ndS
d
S S

(3.8) Consecin e: i) Forma local a legii circuitului magnetic pentru medii imobile. Dac mediile sunt imobile, atunci suportul integralei de suprafa din rela ia (3.8) este constant n timp i derivata n raport cu timpul intr sub semnul de integrare:

S Aplicnd formula lui Stokes n membrul stng al rela iei (3.9), rezult :

H dl =

J ndS +
D ndS

D t ndS S

(3.9)

(3.10)

Deoarece suportul de integrare este arbitrar, rezult c integranzii sunt egali:

rotH = J +

D t

Rela ia (3.11) este forma local a legii circuitului magnetic, cunoscut i sub numele prima lege a lui Maxwell sau formula generalizat a lui Ampre. ii) Forma local a legii circuitului magnetic pentru medii n mi care. Dac mediul este n mi care, atunci suportul integralei de suprafa din rela ia (3.8) este variabil n timp i derivata n raport cu timpul intr sub semnul de integrare sub forma derivatei substan iale de flux (Anexa A):

unde (v. Anexa A):

H dl =
dfD dt dfD dt

J ndS +

dt S

dfD

ndS

= =

D + vdivD + rot (D v ) t D + v v + rot (D v ) t

Dac inem cont de forma local a legii fluxului electric (1.25), avem:

La fel ca la punctul precedent, aplic m formula lui Stokes n membrul stng al rela iei (3.12) i ob inem:

rotH dl = J ndS + t S S S

(3.11)

(3.12)

(3.13)

(3.14)

curent electric hertzian. Utiliznd rela iile de definire a tensiunii magnetice (2.10), a intensit ii curentului electric (3.7) i a fluxului electric (1.23), rela ia (3.8) se mai scrie:

Termenul

iH =

d S dt

se nume te

 

rotH = J +
sau:

dfD dt

(3.15)

rotH = J +

D + v v + rot (D v ) t

(3.15)

n rela ia (3.15), avem: J, densitatea de volum a curentului de conduc ie;

Integralele de suprafa ale densit ilor de curent de mai sus definesc curen ii de conduc ie, de deplasare, de convec ie i, respectiv, Roentgen teoretic. Observa ie. Ultimul termen din rela ia (3.15) nu este verificat experimental. Este verificat doar curentul Roentgen experimental, n care intr polariza ia electric P, n loc de induc ia electric :

D , densitatea de volum a curentului de deplasare; t J c = v v , densitatea de volum a curentului de convec ie; J R = rot (D v ) , densitatea de volum a curentului Roentgen teoretic. Jd =
E

J 'R = rot (P v )

Din fericire, contribu ia acestui termen n membrul drept al rela iei (3.15) este important doar n cazul mediilor puternic polarizate electric i care se deplaseaz cu viteze mari. iii) Teorema lui Ampre. Dac n rela iile (3.8) i (3.8) neglij m curentul hertzian

iH =
sau:

d S , rezult dt

H dl = J ndS
S

u m = iS

(3.16) (3.16)

Aplicnd rela ia lui Stokes n membrul stng, rezult Ampre:

i forma local a teoremei lui

rotH = J (3.17) iv) Teorema conserv rii sarcinii electrice. Intensitatea curentului electric printr-o suprafa nchis este egal cu viteza de sc dere a sarcinii electrice din interiorul suprafe ei. Demonstra ie. Fie o suprafa S cu bordura arbitrar de mic , tinznd c tre un punct (Fig.3.5). Atunci, suprafa a S tinde c tre o suprafa nchis . Membrul stng al rela iei (3.8) tinde c tre 0 i rela ia (3.8) S devine:

0 = J ndS +

# 9 7 # 3 1 ! ) ' & # ! @686542"0(%$"    

d D ndS dt

 ) # H ) F 1 ) # ' $"G@6"GBEDCB56A3

Dac sarcina electric este distribuit n volum cu densitatea de volum mai putem scrie:

v , atunci
(3.18)

Forma local a teoremei conserv rii sarcinii electrice pentru medii imobile. n cazul mediilor imobile, derivata din membrul drept al rela iei (3.18) intr sub semnul de integrare sub forma derivatei par iale i, dac aplic m formula lui Gauss n membrul stng, avem:

J ndS =

d v dv dt

divJdv =

v t dv v t

Suportul de integrare fiind arbitrar, rezult :

divJ =

(3.19)

Dac mediile sunt n mi care, atunci, suportul de integrare fiind variabil n timp, derivata n raport cu timpul intr sub semnul de integrare sub forma derivatei substan iale de volum (Anexa A):

Forma local a teoremei conserv rii sarcinii electrice pentru medii n mi care.

i rezult :

divJdv =

dv v dv dt

Observa ii: a) Tot la rela ia (3.20) se poate ajunge i aplicnd operatorul div n membrul stng al rela iei (3.15). Deoarece div(rot( ))=0, rezult :

0 = divJ + div
 

D + div( v v ) t

innd cont de forma local a legii fluxului electric (par.1.9, rela ia (1.25)), avem:

div
 

D = divD = v t t t

i rezult rela ia (3.20). b) De i legea circitului magnetic nu este ntotdeauna verificat experimental, teorema conserv rii sarcinii electrice, care este dedus din aceast lege, este totu i verificat experimental. Se observ c abaterea de la experiment, din rela ia (3.15), este dat de diferen a dintre densit ile curen ilor Roentgen experimental i teoretic:
        

d v divJ = v v = + div ( v v ) dt t
  

(3.20)

i =

d q dt

(3.18)

Dac

i = J ndS , rezult

inem cont de legea fluxului electric (par.1.9, rela ia (1.24)) i dac

not m

J 'R - J R = rot (P v) - rot (D v ) = 0 rot (E v )


Prin aplicarea operatorului div rela iei (3.15), aceast m rime dispare. c) n foarte multe lucr ri, teorema conserv rii sarcinii electrice este denumit lege. Un motiv este faptul c afirma ia f cut de aceast teorem este u or de i admis, f r demonstra ie, dac facem uz de analogia dintre debitul unui fluid i curentul electric, ca debit de purt tori de sarcin . Legea conserv rii sarcinii electrice i este analoag cu cea a conserv rii masei. Curentul electric prin suprafa a nchis apare cnd purt torii de sarcin electric traverseaz aceast suprafa , p r sind negativ intr n domeniul V ). Atunci, sarcina electric
     

domeniul


V


(sau purt torii de sarcin

electric

din domeniul V scade. Prin compara ie, afirma ia din cadrul legii circuitului magnetic este mult mai complicat i mult mai greu de admis direct, f r demonstra ie. De fapt, formularea legii circuitului magnetic a rezultat din teorema lui Ampre, din legea conserv rii sarcinii electrice i din legea fluxului electric. Intr-adev r, teorema lui Ampre poate fi relativ u or de intuit, cel pu in n aer, stabilind cmpul magnetic produs de un fir rectiliniu infinit lung (v. Partea a IV-a, Cap.4, par.4.2) i de un conductor filiform n form de unghi (Fig. 3.6), apoi, prin superpozi ie, cmpul magnetic produs de un conductor de forma unghiului te it (Fig.3.7) i, n final, cmpul magnetic produs de o spir filiform de form oarecare (Fig.3.8). Aplicarea teoremei lui Ampre pentru conductoare nchise se face f r probleme (Fig.3.9). Dac ns la capetele conductoarelor se poate aduna sarcin electric (v. condensatorul, la Partea a II-a, Cap.2), atunci, la aplicarea teoremei lui Ampre, apare o contradic ie. Cnd
            

 X p e g qU W s q p e g c v t q u s c t q c u g U f e c xUU x e c v t q u s c t U q s q g p e p s q g e E)i82&!Cr)w3!Er!ErH5&5F8B3w!E!ECHCCiCq sU e vU pv U q qU W s q g f e c x p u f e c xUU x e c v t q u s c t U q s q g p e g f e c T X X X WU 2H!9H3!2EC35B3BF8By&wi3!E!CCr)ih5EdbYa Y` Y8VT

g vd } p v d qx qd | f s q n m l k w p u p l n kv t q u s k t sd 5jE2!2!!C{o55Q&Q)#C#!!biz&u p l n t p l n k m l k wdxd w l kv t q u s k t d q s q n p l n m l k g ig g fd )#7#Cy5359FF5V3$#!37!C&r7)Row3eCjh Fe

 

" (' 5&#)CR ( ( P ' ' % I G ' %1 D &Q))&#)#7H#F9E3C @ 1" ( ' 4 ' 1 BA9928#7)653 0 2 0 (' % "   )#&$#! 


suprafa a S de bordur taie conductorul, teorema este verificat , tensiunea magnetic pe curba fiind egal cu curentul pe suprafa a S . Dar dac suprafa a S cu aceea i bordur trece prin mediul izolant de la cap tul conductorului (Fig.3.10), unde se poate aduna sarcin

'

legii conserv rii sarcinii electrice, atunci:


Q

i=
"
'
P Q P Q

dq dt
R Q P R

ntr-adev r, fie suprafa a S care ocup n spa iu aceea i pozi ie ca i S , dar este orientat invers. Rela ia (3.21) rezult din aplicarea legii conserv rii sarcinii electrice pe suprafa a nchis = S S . Totodat , din legea fluxului electric rezult :

"

q = D ndS = D ndS

S'

Rela ia (3.22) sugereaz ca n teorema lui Ampre s nlocuim curentul de conduc ie i cu suma dintre acest curent i curentul hertzian pe aceea i suprafa de bordur : iT = i + i H (3.23) astfel nct, dac suprafa a de bordur trece prin conductor ( S ), se ob ine curentul de conduc ie, dar, dac suprafa a cu aceea i bordur trece prin mediul izolant de la cap tul conductorului, unde se poate aduna sarcin electric ( S ), atunci, n membrul drept, ob inem curentul hertzian, egal cu curentul i i contradic ia semnalat n teorema lui Ampre dispare. Modificarea (3.23) adus teoremei lui Ampre reprezint , de fapt, legea circuitului magnetic.

'
P

3.4. Legea leg turii dintre densitatea de volum a curentului electric J i intensitatea cmpului electric E (Legea conduc iei)
Pentru majoritatea mediilor, se poate defini o leg tur ntre J i E. n func ie de aceast leg tur , avem: a) medii liniare
P R Q Q Q Q Q T U S

Q P

' S

unde
P

 7 6 4 & 4B 7 D 7 D $B $( A 7 6 $ EI980!H GFE'!C!0@98@92 4 7 4 21(& $ "   986 53)00)'%#! 

i din (3.21) rezult :

i= iH S ' este

d D ndS = iH S ' dt S '

curentul hertzian de pe suprafa a S.

(absurd:

Dac

admitem valabilitatea

(3.21)

(3.22)

u m = H dl ).
Q

electric , atunci, curentul pe suprafa a S este nul i rezult c tensiunea magnetic pe curba nu este bine definit
R P Q Q

'

W ry w v e p s eh rph f e c Y Y ` Y XW uxI0ut3#3qigGd5b 5aCV P Q P Q P Y ep v ug5 Q

J=E
sau

(3.24) (3.24)
Q Q

E=J
R R

unde se nume te conductivitate, iar se nume te rezistivitate. Dac =0, spunem c mediul este perfect conductor, iar dac =0 spunem c mediul este perfect izolant. n general 0 . b) medii liniare cu cmp electric imprimat J = (E + E i ) (3.25) unde E i se nume te intensitatea cmpului electric imprimat i reprezint cauze neelectrice, care pot conduce la apari ia curentului electric (pentru E=0, putem avea J = E i ). Aceste cauze pot fi de natur mecanic (de exemplu, corpuri accelerate), de natur chimic (de exemplu, diferen e de mobilit i pentru ioni sau contacte ntre metale diferite), termic (de exemplu, diferen de temperatur , ntre cele dou puncte de sudur , ale unor fire metalice cu compozi ii diferite) etc. c) medii neliniare
Q R Q P Q R

J=f(E)

3.5. Legea transform rii energiei din forma electromagnetic n alte forme, prin conduc ie
n urma experimentelor, se constat urm toarea proprietate: Densitatea de volum a puterii care se transform din forma electromagnetic n alte forme, prin conduc ie, este p = EJ (3.26) Dac mediul este liniar (2.24), atunci (3.27) i, ca n cazul mediilor liniare, energia electromagnetic se transform ireversibil n c ldur (efectul Joule). Dac mediul este liniar, cu cmp electric imprimat (2.25), atunci (3.28) Primul termen din membrul drept al rela iei (3.28) este pozitiv i reprezint puterea electromagnetic care se transform ireversibil n c ldur , n timp ce al doilea termen poate fi negativ sau pozitiv, el reprezintnd partea de putere electromagnetic care se poate transforma reversibil n alte forme de putere.
Q Q R Q Q P Q Q S U Q Q S

p = E 2 = J 2 0

p = E 2 + E Ei

P iQ

Q 0P

4. COMPORTAREA M RIMILOR DE CMP N VECIN TATEA SUPRAFE ELOR


A a cum am v zut n paragrafele precedente, pentru descrierea propriet ilor cmpului electromagnetic sunt folosi i operatori diferen iali (derivate, div, rot, grad) care presupun continuitatea m rimilor cmpului, precum i a derivatelor par iale pn la un anumit ordin. Din p cate, propriet ile de material ale corpurilor nu sunt continue n domeniul n care studiem cmpul electromagnetic. De exemplu, un corp feromagnetic conductor, care se afl n aer, introduce discontinuit i la suprafa a sa pentru permeabilitatea magnetic (de la 0 la fier ) i pentru conductivitate (de la 0 la ). Date fiind rela iile constitutive B=H i J=E, este evident c m car dou din cele patru cmpuri de vectori au discontinuitate la suprafa a corpului feromagnetic conductor. Este deosebit de important s determin m comport rile m rimilor ce descriu cmpul electromagnetic n vecin tatea suprafe elor ce separ diferite medii. Cunoa terea acestor comport ri permite, de asemenea, formularea corect a condi iilor de frontier pentru cmpul electromagnetic din domeniul studiat.
Q P P uQ Q P P P R Q P Q Q Q P P uQ R Q P Q Q Q R R Q

Corpuri perfect conductoare Pentru nceput, vom analiza m rimile cmpului electromagnetic n corpurile perfect conductoare. Aceste corpuri, care i exist n realitate (supraconductivitatea), sunt ns de cele mai multe ori modele pentru corpuri a c ror conductivitate este mult mai mare dect conductivitatea vecinilor. Vom ar ta n continuare c : Toate m rimile cmpului electromagnetic sunt nule n interiorul unui corp perfect conductor: E=0, B=0, D=0, H=0, J=0, v = 0 .

E=

ntr-adev r, deoarece n corpul perfect conductor rezistivitatea este nul , avem J = 0 . Din legea induc iei electromagnetice, scris n sistemul de coordonate al corpului
Q Q

apari iei corpului perfect conductor, induc ia magnetic din interiorul s u era nul , atunci, la orice timp, ea va fi nul . Este drept c aceast mic presupunere privind valoarea ini ial a induc iei magnetice ar trebui ad ugat la sistemul legilor electromagnetismului. Alte teorii (elctrodinamica cuantic ) ofer explica ii privind valoarea nul a induc iei magnetice n corpurile supraconductoare, explica ii pe care, din p cate, teoria MaxwellHertz nu le poate da. Se poate ar ta ns c , dac consider m B=ct, ob inem aproape acelea i rezultate ca i n cazul n care B=0, diferen ele fiind f r semnifica ie. Pentru simplitate, vom considera ns n continuare B=0.
Q

Din legea leg turii dintre B i H, rezult


Q R R Q Q

Din legea leg turii dintre D i E, rezult Din forma local a legii fluxului electric, rezult (1.25) v = divD = 0 . Sarcina electric se distribuie la suprafa a corpului perfect conductor cu densitatea de suprafa S .
Q P Q Q Q P

D = E = 0 .

H=

B = 0.

Q Q

(2.23), rezult c
Q P

B = rotE = 0 , t

deci B=ct. Dac admitem c , n momentul

distribuie doar la suprafa a corpului perfect conductor, sub forma pnzei de curent, cu densitatea de suprafa J S .

4.1. Comportarea induc iei magnetice B n vecin tatea suprafe elor


n vecin tatea suprafe elor, componenta normal a induc iei magnetice se conserv (Fig. 4.1): (4.1) B n1= B n 2 sau: div s B = 0 (4.1) unde se folose te nota ia: div s B = n 21 (B1 B 2 ) (4.2) Este util de comparat rela ia (4.1) cu forma local a legii fluxului magnetic (2.15): divB = 0 . Demonstra ie. Fie o B2 B1 n 21 suprafa nchis , de forma unui cilindru foarte mic, cu n l imea mult mai mic dect raza i cu centrul n punctul P de pe suprafa a S (Fig.4.2). Cele dou baze ale cilindrului sunt este S L . Scriind legea fluxului magnetic pe suprafa a nchis , ob inem:
Q P P Q P R

S1

S 2 , iar suprafa a lateral

S1

S2

SL

B 1 n 1 dS +

B 2 n 2 dS +

B n L dS = 0

(4.3)

Q P

P Q

 a 91 9Q 4X D (V 9 $ b6T2`!YPWSUP( 9 HT2SR'P)H9 F#E6BA'8!7632')'%#! G 4 91 9Q C ( I & G 9 0 9 D C 0@ 9 $ 4 5 41 0 ( & $"   

corpului perfect conductor (3.11), rezult


P

J = rotH

D = 0 . Curentul electric se t

QP

Din forma local a legii circuitului magnetic, scris n sistemul de referin


Q Q

al

Q P P

B2

B1 n1 n 21

S1 S0 S2

nL SL

n2
 ) " c 6 C 6 a 3 ) & A W 3 6 1 3 1 U 8 B 6 Q 8 I 6 B 1 6 8 3 $ 6 C B A @ 8 3 6 ) 3 1 ) " & $ " edV4bE`YF2XV54STESRP#HD5(%HGFED(0(9!75420('%#!   

Deoarece n l imea cilindrului este foarte mic , ultima integral din membrul stng al rela iei (4.3) poate fi neglijat . Avem B1 n1 = B1 n 21 = Bn1 i Dac admitem c , n vecin tatea suprafe ei, componentele normale ale induc iei sunt continue, atunci rela ia (4.3) devine Bn1 A Bn2 A = 0 , unde A este aria suprafe elor bazelor. Consecin . Componenta normal a induc iei magnetice este nul n vecin tatea suprafe elor ce m rginesc corpurile perfect conductoare. Liniile de cmp ale induc iei magnetice B ocolesc corpurile perfect conductoare (Fig.4.3).
P

4.2. Comportarea induc iei electrice D n vecin tatea suprafe elor


Saltul componentei normale a induc iei electrice n vecin tatea suprafe elor este egal cu densitatea de suprafa a sarcinii electrice: (4.4) D n1 D n 2 = S sau div s D = S (4.4)

Q P

B 2 n 2 = B 2 n 21 = Bn 2 .
P

P Q

Este util de comparat rela ia (4.4) cu forma local a legii fluxului electric (1.25): divD = v . Demonstra ie. Demonstra ia urmeaz aceea i cale ca la paragraful precedent. Pe suprafa nchis (Fig. 4.2), se scrie legea fluxului electric:

D1 n1dS + D 2 n 2 dS + D n L dS = S dS
S2

S1
unde

SL
a sarcinii electrice

nc rcat cu densitatea de suprafa


S . Neglijnd

integrala de pe

suprafa a lateral i admi nd continuitatea componentei normale a induc iei electrice, a sarcinii electrice, rela ia (4.5) devine precum i a densit ii de suprafa

Consecin . n vecin tatea corpurilor perfect conductoare, componenta normal a induc iei electrice este egal cu densitatea de suprafa a sarcinii electrice: D n = S .
Afirma ia rezult din rela ia (4.4) i faptul c , n interiorul corpurilor perfect conductoare, D=0.
  

4.3. Comportarea densit ii de volum a curentului electric J n vecin tatea suprafe elor
Saltul componentei normale a densit ii de volum a curentului electric, n vecin tatea suprafe elor ce separ medii care deplaseaz cu aceea i vitez , este egal cu viteza de sc dere a densit ii de suprafa a sarcinii electrice:
 

J n1 J n 2 =
sau:

S t

div s J =
pentru medii imobile (3.19):


S t
.

Este util de comparat rela ia (4.5) cu forma local a teoremei conserv rii sarcinii electrice

divJ =

v t

Demonstra ie. Vom urma aceea i cale ca la paragraful precedent. Pe suprafa a nchis (Fig. 4.2), se scrie teorema conserv rii sarcinii electrice (n sistemul de referin ce se deplaseaz o dat cu punctul P):

J1 n1dS + J 2 n 2 dS +

J n L dS =

suprafa a sarcinii electrice, rela ia (4.6) devine


J n1 A J n 2 A =

S A. t

S1 S2 SL unde S 0 este presupus nc rcat cu densitatea de suprafa


0 a sarcinii electrice S , variabil n timp. Neglijnd integrala de pe suprafa a lateral i admi nd continuitatea componentei normale a induc iei electrice, precum i a derivatei n timp a densit ii de

S dS t S

(4.6)

 

Dn1 A Dn2 A = S A .

(4.5)

(4.5)

S0

este por iunea din suprafa a S decupat de suprafa a cilindric i presupus(4.5)

S0

Consecin . n vecin tatea corpurilor perfect izolante, componenta normal a densit ii de volum a curentului electric este egal cu viteza de sc dere a densit ii de

din faptul c , n mediile perfect izolante, J=0. Dac densitatea de sarcin nu variaz n timp, atunci componenta normal a densit ii de volum a curentului electric este nul . Observa ie. Dac mediile separate de suprafa a S se afl n mi care, atunci se poate ar ta c :

J n1 J n 2 =
sau

S (vn1 v1 vn2 v 2 ) t S div s ( v v ) t


(4.8)

div s J =
pentru medii n mi care (3.20):

(4.8)

Este util de comparat rela ia (4.8) cu forma local a teoremei conserv rii sarcinii electrice

divJ =

v + div ( v v ) t

. Pentru ca ultimul

termen din membrul drept al rela iei (4.8) s poat fi nenul, trebuie s admitem c substan a (care, n teoria Maxwell-Hertz, este purt toare de sarcin electric ) este comprimabil pe suprafa S. De exemplu, un fascicul de electroni ce bombardeaz suprafa a S dac nu-l asimil m cu un curent electric.

4.4. Comportarea intensit ii cmpului electric E n vecin tatea suprafe elor


n vecin tatea suprafe elor ce separ medii care deplaseaz cu aceea i vitez , componenta tangen ial a intensit ii cmpului electric se conserv :
n 21 E1
     

cele dou fe e ale lui E (Fig. 4.4). Sau:


unde se folose te nota ia


unde

Et1

2y x b(v h Q C( wTswT5FiXI c Q S GU bU W Q( C t r p ( Aa AU h W A S a AC A d HPuuVTuR`qsqHigTXVXVgVfeW G C b a A( Y 0 W A U S Q C I G E C A @ 2 72 4 2 0( FH1H`HXVTRDPHFDB986531)'

E2

Et1 = Et 2
i

Et 2

sunt proiec iile pe planul tangent , din punctul P, ale valorilor de pe

rot s E = 0

&

 #

 

"

(4.9)

(4.9)

suprafa

a sarcinii electrice:

Jn =

S t

. Afirma ia rezult imediat din rela ia (4.5) i

rot s E = n 21 (E1 E 2 )
Este util de comparat rela ia (4.9) cu forma local a legii induc iei electromagnetice pentru medii imobile (2.23):

rotE =

Demonstra ie. Fie = ABCDA o curb dreptunghiular foarte mic , cu n l imea mult mai mic dect l imea, cu centrul n punctul P i orientat pe direc ia versorului t din planul tangent (AB paralel cu t i cu aceea i orientare) (Fig.4.5). Aplic m legea induc iei electromagnetice pe curba :

B . t

E dl +

E dl +

E dl +
'

E dl =
'

Integralele pe por iunile BC i DA sunt neglijate, deoarece BC << AB . Pe por iunea AB avem:

AB

BC

CD

DA

d S dt

(4.10)

E dl = Et1dl = Et1 AB
AB
n 21

(4.11)

AB

E1

Am admis continuitatea componentelor tangen iale ale lui E n vecin tatea suprafe ei S. Deoarece in l imea dreptunghiului este foarte mic n raport cu baza i deoarece mediile separate de suprafa a S se deplaseaz cu aceea i vitez , deci sunt fixe n raport cu sistemul de coordonate local din punctul P, avem:

d B ndS M AB BC S = dt t S

(4.13)

 & I $F $d 0 & 8 Y " 0 $B 0B T 4 $ ( a 4 &B 4 $I hgfU'e32!E`c3DU'#S33@bU`P'3P3$ YI Y 8 6 W 4 F TB " $B 0 $I 0F $ 0B $B $ 8 6 4 0 $ & 0 (& $ "    #H#EX'3@PVUS2R'DEH5QP3HGE'E#'DC3DCA@7#973532'1)'%#! 

E dl = Et 2 dl = Et 2 CD
' '

CD

CD

unde

Et'1 este proiec ia lui E1 pe direc ia t. Pe por iunea CD,

E t1 = E t 2

E2

avem: (4.12)

rezult :

Et'1 Et' 2 = M BC 0

deoarece BC << AB . Procednd asem n tor pentru o direc ie t necoliniar cu t ob inem:

Et"1 Et"2 = M BC 0

Din rela iile (4.14) i (4.15), rezult (4.9). Consecin . Componenta tangen ial a intensit ii cmpului electric este nul n vecin tatea corpurilor perfect conductoare. Afirma ia rezult imediat din rela ia (4.9) i din faptul c , n interiorul corpurilor perfect conductoare, E=0. Liniile de cmp ale lui E sunt ortogonale pe suprafe ele corpurilor perfect conductoare (Fig. 4.6). Observa ie. Dac mediile separate de suprafa a S se afl n mi care, atunci se poate ar ta, n maniera Exemplului ii) de la par.2.9, c :

rot s E = rot s (B v)

r q p n l j d e g g e d o(ormk14iTth4f(14@4t!07PR q g s vk4ut1ud

Exemplu. ntr-un cmp magnetic uniform de induc ie magnetic B, se rote te cu viteza unghiular un disc conductor, axa de rota ie fiind paralel cu induc ia magnetic (Fig.4.7). Ne propunem s

 rotE =

B + rot (B v) t

n 21
x

(4.16) Este util de comparat rela ia (4.16) cu forma local a legii induc iei electromagnetice pentru medii n mi care (2.27):

unde M este un majorant pe

pentru

B n . Din (4.10), (4.11), (4.12) t

i (4.13),

(4.14)

) ' " % " 6`7v$4p`u#tts`r670#Q(`#pThf#QWRdca`$WVURTR#QP(HGED #B@8  ' 9 5 2 5 b " ) b ) q 29 ' " i 2 g e 9 5S " S b Y X ' " 3 " S 9 9 29 I C FC C A 9

 ) ' 5 3 2 ' ) ' " % " 76#4(10(&$#! 

(4.15)

determin m componenta tangen ial a lui E la suprafa a discului. R spunsul oferit de teoria Maxwell-Hertz este dat de rela ia (4.16). Dac mediul discului este conductor, atunci, n interiorul discului, E=J=0. Asociind indicele 2 pentru disc i indicele 1 pentru aer, avem: i, cum

B v se afl n planul tangent, rezult c : Et1 = B v = B ( R ) = (B R ) R (B ) = 0 + (B )Rn 21 E t1 = n 21 (0 B v ) = n 21 (B v )

4.5. Comportarea intensit ii cmpului magnetic H n vecin tatea suprafe elor


n vecin tatea suprafe elor f r pnz de curent, ce separ medii care deplaseaz cu aceea i vitez , componenta tangen ial a intensit ii cmpului magnetic se conserv : (4.17) H t1 = H t 2 sau: (4.17) rot s H = 0 Demonstra ie. Se face la fel ca la paragraful anterior, folosind ns legea circuitului magnetic pe conturul . Consecin . n vecin tatea corpurilor perfect conductoare magnetic

( >> ext ), componenta tangen ial a intensit ii cmpului magnetic este nul . Afirma ia rezult imediat din rela ia (4.17) i din faptul c , n mediul perfect conductor
d

magnetic,

H=

B = 0.

Liniile de cmp ale intensit ii cmpului magnetic sunt

ortogonale pe suprafa a corpului perfect conductor magnetic. De multe ori, corpurile feromagnetice pot fi considerate perfect conductoare magnetic. Observa ii: a) Dac suprafa a are pnz de curent, atunci saltul componentei tangen iale a intensit ii cmpului magnetic verific rela ia:

n 21 (H t1 H t ) = J S
2

(4.18) (4.18)

sau:

rot s H = J S

Este util de comparat rela ia (4.17) cu forma local a teoremei lui Ampre (3.17): rotH = J . b) Dac suprafa a S separ medii cu viteze diferite, atunci saltul componentei tangen iale a intensit ii cmpului magnetic verific teoretic rela ia:

rot S H = J S + rot S (D v )
rot S H = J S + rot S (P v )

(4.19)

i, experimental, rela ia:


(4.20) Este util de comparat rela ia (4.17) cu forma local a legii circuitului magnetic (3.15).

S-ar putea să vă placă și