Sunteți pe pagina 1din 1

F.C.C.I.A - Specializarea: Construcţii civile, industriale şi agricole Anul III B + C - Anul universitar 2010-2011

Geotehnică - Tabla de materii

PARTEA I

1. Compoziţia granulometrica. Determinare, reprezentari grafice, utilizari practice.

2. Compoziţia mineralogică. Minerale primare si secundare.

3. Fenomene de suprafata la pamanturi argiloase (Sarcina electrica, capacitatea de schinb, intercatiunea apa-minerale argiloase).

4. Structura pamanturilor. Particularităţi ale pământurilor argiloase.

5. Indici geotehnici : n%, e, w%, S r , γ s , γ d , γ sat , γ', γ, I D , C.

6. Plasticitatea si coeziunea; consistenţa pământurilor coezive: I P si I C

7. Apa adsorbită (legată).

8. Apa capilară.

9. Apa liberă. Curgerea apei prin pământ. Legea lui Darcy. Coeficientul de permeabilitate.

10. Studiul curgerii apei prin pamant. Spectrul hidrodinamic: cazuri particulare.

11. Acţiunea mecanică a apei prin pământ. Antrenarea hidrodinamica. Gradientul critic. Filtre inverse.

12. Epuismenete directe si generale (indirecte).

PARTEA II

13. Echilibrul in starea de repaos (elastic). Starea de eforturi din incarcari exterioare.

14. Metoda punctelor de colt.

15. Diagrame de variatei a eforturilor unitare.

16. Eforturi unitare din greutate proprie a pământui.

17. Notiunea de efort unitar. Presiuni efective si presiuni in porii pamantului.

18. Principiul presiunii efective.

19. Comportarea pamanturilor sub incarcari exterioare.

20. Studiul în laborator al compresibilităţii pământurilor.

21. Caracteristici de compresibilitate ale pământurilor.

22. Calculul tasarilor.

23. Consolidarea argilelor. Modelul mecanic al consolidării.

24. Reprezentări grafice ale soluţiei ecuaţiei consolidării unidimensionale.

25. Condiţia de rupere la pământuri. Criteriul Mohr - Coulomb.

26. Exprimarea condiţiei de rupere în cazul pământurilor necoezive.

27. Exprimarea condiţiei de rupere în cazul pământurilor coezive.

28. Metodica de determinare a rezistenţei la forfecare.

29. Determinarea rezistenţei la forfecare prin forfecare directă.

30. Determinarea rezistenţei la forfecare prin comprimare triaxială.

31. Diagrame caracteristice obţinute pe baza rezultatelor din încercarea de compresiune triaxială.

32. Caracterizarea rezistenţei la forfecare a pămânurilor necoezive si coezive.

33. Stabilitatea taluzurilor. Pamant omogen necoeziv.

34. Stabilitatea taluzurilor. Pamant omogen coeziv - suprafata plana de cedare

35. Metoda Maslov.

36. Metoda fasiilor.

37. Echilibrul limita. Teoria Rankine. Teren orizontal-impingerea activa.

38. Echilibrul limita. Teoria Rankine. Teren orizontal- rezistenta pasiva.

39. Teoria Coulomb: impingerea activa a pamantului.

40. Metoda grafica Culmann.

41. Suprasarcina uniform repartizata. Caz particular.

MODUL DE DESFĂŞURARE A EXAMENULUI Activitatea desfăşurată pe parcurs: nota (L). Prezenţa la orele de curs: nota (P). TEST GRILA (Partea I):

Nota finala la examen (N):

N = 0.10L + 0.10P + 0,25T + 0,45E + 0,10A

Subiectele de la 1 la 12: nota (T) EXAMEN ORAL (Partea II):

Subiectele de la 13 la 41: nota (E) Problema: nota (A)

Bibliografie Notitele de curs GEOTEHNICA I- Manoliu&Radulescu, Conspress 2010 Note de curs (pdf):

- curs 22-25.11.2010; 13-16.12.2010; 3-6.01.2011

- Capitolul 5: Compresibilitatea pamanturilor (extras)

- Capitolul 7: Teoria Rankine (extras)

- Capitolul 8: Teoria Coulomb (extras)

Pentru promovarea examenului, cel putin una din notele (T) sau (E) trebuie sa fie minimum 5. Sunt admişi la examen doar studenţii care au participat la toate şedinţele de laborator.

Titular Prof.univ.dr.ing. Nicoleta RĂDULESCU

17 ianuarie 2011