Sunteți pe pagina 1din 5

EXERCIII PREGTIRE STAGIARI SISTEM COLECTIV 2011 EVALUAREA INTREPRINDERILOR 1.

Aveti urmtoarele informatii despre ntreprindere: cheltuieli de nfiintare 5.000; licente 10.000; cldiri 50.000; echipamente 100.000; stocuri 200.000; creante 300.000; bnci 10.000; venituri n avans 80.000; capital social 125.000; rezerve 5.000; furnizori 250.000; mprumuturi bancare 150.000 (din care 75.000 pe termen lung); provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65.000. Eliberati bilantul contabil n principalele sale mase, bilantul financiar si bilantul functional, si explicati rolul acestora n cadrul diagnosticului de evaluare. Rezolvare: Bilantul contabil: ACTIV Cheltuieli de infiintare 5.000 Licente Cladiri Echipamente Stocuri Creante Banci Total ACTIV Bilantul financiar: Bilantul financiar reprezinta un instrument de analiza realizat prin retratarea bilantului contabil. Problemele principale ale analizei pozitiei financiare a intreprinderii rezolvate prin apelarea la bilantul patrimonial sunt: determinarea patrimoniului net; 10.000 50.000 100.000 200.000 300.000 10.000 675.000 Total PASIV 675.000 PASIV Capital social Venituri in avans Rezerve Furnizori Imprum Provizioane 125.000 80.000 5.000 250.000 150.000 65.000

analiza structurii financiare; determinarea lichiditatii si solvabilitatii; stabilirea gradului de indatorare . Imobilizari = Echipamente 100.000 + Cladiri 50.000 = 150.000 Stocuri+Creante = Stocuri 200.000 + Creante 300.000 = 500.000 Disponibilitati = Banci 10.000 Capitaluri permanente = Capital social 125.000 + Rezerve 5.000 + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65.000 + Corijare pozitivaa contului de rezultate 65.000 + Imprumuturi bancare peste un an 75.000 = 335.000 Furnizori 250.000 Imprumuturi bancare 75.000 ACTIV Imobilizari Stocuri&Creante Disponibilitati Total ACTIV 150.000 500.000 10.000 660.000 PASIV Capitaluri perm. Furnizori Imprumuturi Total PASIV 335.000 250.000 75.000 660.000

Fond de rulment net global = Capitaluri permanente-Imobilizari Necesarul de fond de rulment = Stocuri+Creante-Furnizori Trezoreria = Disponibilitati-Imprumuturi financiare pe termen scurt Fond de rulment net global = 335.000 150.000 = 185.000 Rezultacadin capitalurile permanente, respectiv capitaluri proprii si datoriile financiare pe termen lung se acoperaactivele imobilizate ramanInd o resursade 185.000 pentru finantarea activitatii curente (activele circulante) Necesarul de fond de rulment = 500.000 250.000 = 250.000 Rezultacastocurile si creantele sunt finantate doar In parte din obligatiile nefinanciare pe termen scurt, ramanand o diferentaneacoperita250.000 care trebuie acoperitadin alte surse, fie din surse de capital permanent, fie din Imprumuturi financiare pe termen scurt. Trezoreria = 10.000 75.000 = -65.000

Iar echilibrul financiar al firmei: Fond de rulment net global - Necesarul de fond de rulment = Trezoreria Intreprinderii 185.000 - 250.000 = -65.000 Bilantul functional Bilantul functional reflectaIn activ functiile de investitii, exploatare si trezorerie ale intreprinderii, iar In pasiv reflecta functia de finantare a intreprinderii (din surse proprii sau din imprumuturi bancare). Pentru determinarea bilantului functional este necesar a se elimina influentele elementelor de activ fictive, prin corijarea contului de rezultate cu valoarea acestora. Se va corija contul de rezultate cu valoarea activelor fictive (-15.000) si a veniturilor In avans (+80.000). Imobilizari = echipamente 100.000 + cladiri 50.000 = 150.000 Stoc+Creante-Obligatii nefinanciare = stocuri 200.000 + creante 300.000 furnizori 250.000 = 250.000 Disponibilitati = disponibilitati 10.000 = 10.000 Capitaluri proprii = capital social 125.000 + rezerve 5.000 + provizioane pentru riscuri si cheltuieli 65000 + corijare pozitiva a contului de rezultate 65.000 = 260.000 Obligatii financiare = imprumuturi bancare 150.000 ACTIV Investitii Trezorerie Imobilizari Disponibilitati 150.000 10.000 Total PASIV 410.000 Expl. Stocuri&Creante-Furniz.250.000 Total ACTIV 410.000 PASIV Capitaluri proprii 260.000 Obilg finaniciare 150.000

2. Determinati activul net corijat al unei ntreprinderi, prin ambele metode, cunoscnd urmtoarele elemente din bilantul economic al acesteia: casa 10.000; banca 150.000; cheltuieli de nfiintare 15.000; cldiri 200.000; echipamente 250.000; stocuri 300.000; furnizori 400.000; creditori 80.000; mprumuturi bancare t.l. 200.000; capital social 100.000; reserve 10.000; venituri anticipate 80.000; profit 55.000. Rezolvare: a) Metoda aditiva Capitaluri Proprii 110.000 (Capital social + Rezerve) Capital social 100.000 Rezerve 10.000 Profit 55.000 Ch infiintare 15.000 Activul Net Corijat (ANC) = Capitaluri proprii + Profit Ch. infiintare = 110.000 + 55.000 15.000 = 150.000. b) Metoda substractiva Cladiri 200.000 Echipamente 250.000 Stocuri 300.000 Casa 10.000 Banca 150.000 Total active 910.000 Furnizori 400.000 Creditori 80.000 Imprumuturi t.l 200.000 Ven anticip 80.000 Total pasive 760.000 Activul Net Corijat (ANC) = Total active Total pasive = 910.000 760.000 = 150.000

3. Se dau urmtoarele informatii: imobilizri corporale 29.000; fond de comert 1.000; stocuri 20.000; creante 50.000; disponibilitti 5.000; capitaluri proprii 50.000; diferente din reevaluare 25.000; obligatii nefinanciare 25.000 si mprumuturi bancare 5.000; rata de remunerare a valorii substantiale brute este de 15%; capacitatea beneficiar exprimat prin profitul previzional net 1.000/an; rata de actualizare este de 12%. Se cere s evaluati ntreprinderea calculnd o rent a goodwillului redus la 5 ani. Rezolvare: t = 15% i = 12% n = 5 ani an = anuitati ANC = Capitaluri proprii Diferente din evaluare = 50.000 - 1.000 = 49.000

1 (1 + t ) n V = an (CB ANC i ) = (CB ANC i ) = t = 3,35 (1.000 5 49 .000 12 %) = 2.950 1

S-ar putea să vă placă și