Sunteți pe pagina 1din 12

PLANIFICAREA MATERIEI LA LIMBA ENGLEZ, AN SCOLAR 2011 2012 CLASA A VIII-A , L1, MANUAL CAMBRIDGE ENGLISH FOR SCHOOL

Profesor: Mihaela Prioteasa 8A, 2h/sapt


Nr crt Uniti de nvare Revision Obiective de referinta 1.3 identificarea, extragerea si intelegerea informatiilor specifice dintr-un mesaj audiat, pe teme de interes 2.2 oferirea unor informatii despre sine, despre activitati si evenimente 2.3 exprimarea unei opinii/punct de vedere pe un subiect familiar 3.3 extragerea informatiilor de detaliu dintr-un text citit pentru a indeplini o sarcina de lucru 4.4 oferirea si solicitarea unor informatii in scris despre activitati, persoane, evenimente, experiente Coninuturi Functii comunicative: a descrie un obiect, o persoana; a cere si a oferi un sfat; a vorbi despre rezultatul prezent al unei actiuni trecute Gramatica: timpurile vb; verbe modale; fraza conditionala 1 5 Nr. ore

total: 68 ore Metode Mijloace Sapta- folosite folosite


mana
Conversaia, ex. de gramatica si vocabular Manual Culegere de exerciii Fie de lucru

Evaluare

Obs.

Itemi obiectivi i semiobiectivi:, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imaginea, completare de tabel/diagram; Itemi subiectivi: redactare de compoziii (prezentri personale) Itemi obiectivi i semiobiectivi: ex. de discriminare fonetic, act. de lectur individual sau n grup, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imaginea, completare de tabel/diagram; Itemi

1 ora evaluare

1
THE TIME OF OUR LIFE

1.1 intelegerea instructiuni detaliate executarea lor; 1.2 identificarea elementelor L1: Focus on cheie/informatiilor esentiale free time dintr-un mesaj rostit in limbaj L2: The standard cu viteza normala; magic box 2.1 - oferirea si solicitarea unor L3: Discover explicatii pe teme cunoscute, South Africa rferitoare la activitat, intamplari L4: The si situatiidin universul imediat; voleyball 3.2 selectarea, din mai multe team texte citite, a unor informatii Revision and relevante, necesare pentru evaluation realizarea unei sarcini de lucru; 3.3 identificarea si

Tema: progres si schimbare; unor mijloace de comunicare in prin societatea moderna Functii comunicative: a exprima gusturi, preferinte; a descrie o personalitate, un proces Gramatica: Past simple and Present perfect; diateza pasiva

Conversaia, citirea de texte cu voce tare, jocul de roluri, dialogul

Manual Culegere de exerciii

transpunerea unor informatii din texte in tabele, scheme, grafice, diagrame; 4.3 exprimarea unor opinii/puncte de vedere/ argumente asupra unor teme de interes din universul apropiat;
VISIONS OF THE FUTURE

subiectivi: redactare de compoziii (prezentri personale)

1.2 1.3 recunoasterea organizarii logice a componentelor unui mesaj audiat L1: Focus on 2.1 the future 2.2 argumentarea unei idei, L2: After pareri, afirmatii; school 2.3 participarea semnificativa L3: Discover la interactiuni verbale in India contexte familiare; L4: What 3.1 recunoasterea legaturii should we logice (de tip cauza-efect) intre do? secventele unui text citit; Revision and 3.3 evaluation 4.2 ordonarea logica a ideilor intr-o naratiune;

Tema: universul personal: gusturi si preferinte, planuri de viitor Functii comunicative: a povesti o intamplare, un eveniment, a exprima gusturi, preferinte, dorinte; a exprima o conditie Gramatica: will/going to; phrasal verbs; idioms; conditionals; prepositions of time; 10

Redactare de compuneri, conversaia, citirea de texte cu voce tare, jocul de roluri, dialogul

Manual Fie de lucru

3
OTHER WORLDS

1.2 1.4 deducerea atitudinii vorbitorului dintr-un mesaj L1: Focus on audiat; virtual 2.1 reality 2.2

Tema: progres si schimbare, inventii si descoperiri 10 Functii comunicative: a descrie o personalitate, un proces; a povesti o intamplare, un eveniment, a

Redactarea de compuneri, conversaia, ex. de gramatica si vocabular

Manual Fie de lucru

Itemi obiectivi i semiobiectivi: Rspuns la ntrebri globale, ex. cu alegere multipl, repetare dup model, ex. de discriminare fonetic, act. de lectur individual sau n grup, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imaginea, completare de tabel/diagram, completare de formulare cu date personale, redactare de scrisori n registru familiar Itemi obiectivi i semiobiectivi: Rspuns la ntrebri globale, ex. cu alegere

1 ora evaluare

L2: Natural remedies L3: Discover Am. English L4: Do animals have rights? Revision and evaluation

2.3 3.2 3.4 deducerea, pe baza contextului, a semnificatiei sintagmelor/cuvintelor necunoscute dintr-un text citit; 4.2 argumenta 4.3 Gramatica: phrasal verbs; prepositions of place; Present perfect cont.;Idioms;

THE WAY WE ARE

1.1 1.2 2.1 L1: Focus on 2.2 messages 3.1 L2: Human 3.2 nature 3.3 L3: Discover 4.2 the West 4.3 Indies L4: Leave me alone Revision and evaluation

Tema: universul personal: gusturi si preferinte, planuri de viitor, petreceri; progres si schimbare, inventii si descoperiri Functii comunicative: a descrie o personalitate, un proces; a exprima gusturi, preferinte;a raporta spusele unei persoane;, Gramatica: reported speech; modals for probability; Tema: mediul inconjurator: actiuni pentru protectia mediului Functii comunicative: a preveni, a avertiza; a 10 10

Conversaia, citirea de texte cu voce tare, jocul de roluri, dialogul

Manual Fie de lucru

multipl, repetare dup model, ex. de discriminare fonetic, ex. de tip fals/adevrat, completare de tabel/diagram, completare de formulare cu date personale, redactare de scrisori n registru familiar Itemi subiectivi: redactarea de compuneri Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, completare de text lacunar, act. de lectur individual sau n grup. descrieri simple cu suport verbal sau imagini, completare de tabel, redactare de scrisori n registru familiar Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, repetare dup

5
WORLD RESOURCES

1.1 1.3 2.1 L1: Focus on 2.2 the worlds 2.3

Conversaia, citirea de texte cu voce tare, jocul de roluri, dialogul

Manual Fie de lucru

population L2: The worlds water L3: Discover Ireland L4: Is it art? Revision and evaluation
THE WORLD WE MAKE

3.1 3.3 4.2 4.3

prezenta un punct de vedere, o opinie; a raporta o conditie imposibila in prezent/trecut Gramatica: third conditional;

model, descrieri simple cu suport verbal sau imagini, rspunsuri la ntrebri

1.1 1.3 2.1 2.2 L1: Focus on 2.3 daily life 3.1 L2: The 3.3 creative 4.2 mind 4.3 L3/; Discover New Zeeland L4: Its all my own work Revision and evaluation
Recapitulare si evaluare finala

Tema: universul personal: gusturi si preferinte, planuri de viitor Functii comunicative: a descrie o personalitate, un proces; a prezenta un punct de vedere, o opinie; Gramatica: reported questions; -ing clauses; 10

Conversaia, exerciii de gramatic i vocabular

Manual Fie de lucru

Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, completare de text lacunar, act. de lectur individual sau n grup. descrieri simple cu suport verbal sau imagini, completare de tabel, redactare de scrisori n registru familiar

Conversaia Jocul de rol, conversaia, citirea textelor cu voce tare, exerciii de gramatic i vocabular, dialogul

Proiect Manual Fie de lucru Imagini

1h prezentare proiect Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, rspunsuri la ntrebri, act. de lectur individual sau n grup, descrieri

Jocul de rol, conversaia, citirea textelor cu voce tare, exerciii de gramatic i vocabular, dialogul

Manual Fie de lucru Imagini Material audio

simple cu suport verbal sau imagini, ex. de tip fals/adevrat, utilizarea surselor de documentare audio-vizuale Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, ex. de ordonare a propoziiilor dintr-un set conform textului audiat, ex. de repetare dup model, ex. de discriminare fonetic, act. pe perechi/grup, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imagini, completare de tabel, Itemi obiectivi i semiobiectivi: semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, ex. de ordonare a propoziiilor dintr-un set conform

conversaia, exerciii de gramatic i vocabular, dialogul

Manual Culegere de exerciii

textului audiat, ex. de repetare dup model, ex. de discriminare fonetic, act. pe perechi/grup, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imagini, completare de tabel

conversaia, exerciii de gramatic i vocabular, dialogul

Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, ex. de ordonare a propoziiilor dintr-un set conform textului audiat, ex. de repetare dup model, ex. de discriminare fonetic, act. pe perechi/grup, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imagini, completare de tabel,

Conversaia, exerciii de gramatic i vocabular

Manual Fie de lucru

Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, ex. de ordonare a propoziiilor dintr-un set conform textului audiat, ex. de repetare dup model, ex. de discriminare fonetic, act. pe perechi/grup, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imagini, completare de tabel Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, ex. de ordonare a propoziiilor dintr-un set conform textului audiat, repetare dup model, act. de lectur, ex. de tip adevrat/fals, rspunsuri la ntrebri de tip a/f Itemi obiectivi i

Conversaia, exerciii de gramatic i vocabular

Manual Fie de lucru

Exerciii de gramatic i

Manual Fie de lucru

1 h prezentare proiect

vocabular Proiect

semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, ex. de ordonare a propoziiilor dintr-un set conform textului audiat, repetare dup model, act. de lectur, ex. de tip adevrat/fals, rspunsuri la ntrebri de tip a/f Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, ex. de ordonare a propoziiilor dintr-un set conform textului audiat, ex. de repetare dup model, ex. de discriminare fonetic, act. pe perechi/grup, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imagini, completare de tabel

Exerciii de gramatic i vocabular

Conversaia, exerciii de gramatic i

Manual Flashcards

Itemi obiectivi i semiobiectivi:

vocabular

Ex. cu alegere multipl, rspunsuri la ntrebri, act. de lectur individual sau n grup, descrieri simple cu suport verbal sau imagini, ex. de tip fals/adevrat Manual Fie de lucru Imagini Itemi obiectivi i semiobiectivi: Rspuns la ntrebri globale, ex. cu alegere multipl, repetare dup model, ex. de discriminare fonetic, act. de lectur individual sau n grup, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imaginea, completare de tabel/diagram; dialoguri plecnd de la un model dat; Itemi obiectivi i semiobiectivi: Ex. cu alegere multipl, rspunsuri la

Conversaia, exerciii de gramatic i vocabular

Exerciii de gramatic i vocabular

ntrebri, act. de lectur individual sau n grup, descrieri simple cu suport verbal sau imagini, ex. de tip fals/adevrat Exerciii de gramatic i vocabular, conversaia Manual Flashcards Itemi de tip obiectiv i semiobiectiv: Ex. de verificare a nelegerii textului; ex. de rspundere la ntrebri; completare de text lacunar; ex. cu soluii multiple Itemi de tip obiectiv i semiobiectiv: Citirea unui text cu imagini; ntrebri de verificare a nelegerii textului; ex. de rspundere la ntrebri; completare de text lacunar; ex. cu soluii multiple Itemi de tip obiectiv i semiobiectiv: Ex. de 1 h prezentare proiect

Conversaia, exerciii de gramatic i vocabular

Manual

Exerciii de gramatic i vocabular, conversaia

Manual

proiect

verificare a nelegerii textului; ex. de rspundere la ntrebri; completare de text lacunar; ex. cu soluii multiple Itemi de tip obiectiv i semiobiectiv: Citirea unui text cu imagini; ntrebri de verificare a nelegerii textului; ex. de rspundere la ntrebri; completare de text lacunar; ex. cu soluii multiple

Conversaia, exerciii de gramatic i vocabular

Conversaia, exerciii de gramatic i vocabular

Manual

Itemi obiectivi i semiobiectivi: Act. de lectur individual sau n grup, ex. de tip fals/adevrat, act. de combinare a textului cu imaginea Itemi obiectivi i semiobiectivi: ntrebri de verificare a nelegerii

1 h evaluare finala

Conversaia, exerciii de gramatic i vocabular

Manual

1 h prezentare proiect

textului; ex. de rspundere la ntrebri; completare de text lacunar; ex. cu soluii multiple