Sunteți pe pagina 1din 74

MODALITA CAI I MODALITAI DE ATRAGERE A FONDURILOR STRUCTURALE PENTRU FINANAREA PROIECTELOR DE INVESTITII DIN DOMENIU AGRICULTURII

2010 Bucuresti 2010

INTRODUCERE
Fondurile structurale reprezinta o forma de finantare nerambursabila care este disponibila in Romania din 2007. Aceste fonduri sunt si vor fi alocate spre diverse proiecte prin intermediul programelor de dezvoltare care contin anumite directii de dezvoltare si masuri eligibile pentru a primi astfel de finantari. FONDURILE STRUCTURALE sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii coeziunii economice si sociale: Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) - este fondul structural care sprijina regiunile mai putin dezvoltate, prin finantarea de investitii in sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si intreprinderi mici si mijlocii, precum si la conversia economica si sociala pentru zone care se confrunta cu dificultati structurale. Fondul Social European (FSE) - este fondul structural destinat politicii sociale a Uniunii Europene, care sprijina masuri de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor umane. Fondul European pentru Orientare si Garantare in Agricultura (FEOGA) - sectiunea "Orientare" - este fondul structural destinat politicii agricole comune a Uniunii Europene, care sprijina masuri pentru modernizarea agriculturii si dezvoltare rurala. Instrumentul Financiar pentru Orientare Piscicola (IFOP) - este fondul structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol, in conditiile

asigurarii unui echilibru durabil intre resurse si capacitatea de exploatare. Pe langa acestea, functioneaza de asemenea si Fondul de Coeziune, tot ca instrument structural; acesta suplimenteaza unele finantari, mai ales pentru noile state membre care au nevoie de proiecte de dezvoltarea a infrastructurii (mari artere si retele de transport, retele de alimentare cu apa si canalizare, electricitate, etc), dar trebuie in acelasi timp sa respecte cu strictete o cifra impusa pentru deficitul bugetar admisibil. Astfel, Fondul de Coeziune este mai degraba o asistenta financiara cu efect scontat la nivel macroeconomic. In principiu, fiecare dintre cele patru fonduri structurale finanteaza anumite proiecte care se relationeaza cu acestea: - FEDR finanteaza in principal investitiile in unitati de productie, infrastructura si dezvoltarea IMM-urilor - FEADR finanteaza masurile care urmaresc ajustarea agriculuturii la PAC (Politica Agricola Comuna a UE) si dezvoltarea rurala - FSE finanteaza masurile referitoare la piata muncii si angajarea fortei de munca (sisteme educationale, pregatire profesionala si asistenta de recrutare personal). Finantarea se face, in cea mai mare parte, sub forma unui ajutor nerambursabil (si mai putin ca ajutor rambursabil, ex: subventionarea ratelor dobanzilor, garantii etc.) si respectand anumite plafoane.

Fondurile structurale si de coeziune ale UE vor finanta 14 domenii: Cercetare si dezvoltare tehnologica Informatizarea societatii Transport

Energie Protectia mediului si prevenirea riscului Turism Cultura Regenerare urbana si rurala Suport pentru companii si antreprenori Acces la locuri de munca stabile Incluziune sociala pentru persoane defavorizate Dezvoltarea capitalului uman Investitii in infrastructura sociala, inclusiv cea de sanatate si educatie Promovarea dezvoltarii parteneriatului. Comisia europeana intocmeste la fiecare 2 ani o lista cu produsele care

pot beneficia de programe de promovare pentru fiecare stat. Dintre produsele care pot beneficia de sprijin comunitar in vederea promovarii acestora pe piata interna a UE sau in tarile din afara UE, mentionam: - fructe si legume proaspete si procesate; - plante vii si produse din horticultura ornamentala; - vinuri de calitate, vinuri de masa cu indicatie geografica; - lapte si produse lactate; - carne proaspata, refrigerata sau congelata, produsa in concordanta cu o schema de calitate nationala sau comunitara sau preparate din carne; - miere si produse apicole; - produse cu denumiri de origine protejate, indicatii geografice protejate si caracteristici traditionale garantate; - produse ecologice.

In vederea accesarii programelor de promovare, statul membru publica anuntul privind primirea de propuneri de programe. Organizatiile profesionale/interprofesionale interesate completeaza o cerere si de asemenea elaboreaza propunerile de programe pe care le transmit Autoritatii Competente a statului membru, care in cazul Romaniei va fi Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale. Autoritatea Competenta transmite Comisiei Europene programele selectate. Comisia Europeana examineaza propunerile si decide programele, care vor primi cofinantare. Legislatia comunitara poate fi accesata pe website-ul www.europa.eu.int, si include: - Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2826/2000 si Regulamentul Comisiei (CE) nr 1071/2005 (pentru programele de promovare pe piata interna a Uniunii Europene; - Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2702/1999 si Regulamentul Comisiei (CE) nr 1346/2005 (pentru programele de promovare in tarile din afara Uniunii Europene. Romania va beneficia de fonduri structurale de circa 28-30 miliarde de euro din partea UE in perioada 2007-2013. 8,5 milioane de euro vor trebui cheltuiti zilnic, inclusiv sambata si duminica, dupa 1 ianuarie 2007. Total buget Romania peste 28 (30) miliarde de Euro: - Agricultura si dezvoltare rurala - peste 11 miliarde Euro - Instrumente Structurale- peste 17 miliarde Euro (Cofinantare minima 85% pentru ERDF pentru cheltuieli eligibile si 80% pentru CF cofinantare cheltuieli neeligibile)

Pentru a ne putea crea o viziune asupra afacerilor, necesara pentru definirea strategiilor, consider ca e important sa prezint domeniile de interventie pe categorii si subcategorii:

1. Sectorul Productiv
1.1. Agricultura
- Investitii in loturile agricole - Initierea activitatii tinerilor fermieri - Formare profesionala - Imbunatatirea procesarii si marketing-ului produselor agricole

1.2. Silvicultura
- Investitii in paduri - Imbunatatirea recoltarii/taierii, procesarii si marketingului produselor forestiere - Promovarea unor noi modalitati de folosire si marketing al produselor forestiere - Infiintarea de asociatii ale proprietarilor de paduri - Refacerea potentialului de productie forestiera pierdut in urma dezastrelor naturale si focului si introducerea unor instrumente preventive adecvate - Impadurirea terenurilor neagricole - Imbunatatirea/pastrarea stabilitatii ecologice a padurilor cu rol de protectie - Formare profesionala

1.3. Promovarea adaptarii si dezvoltarii zonelor rurale


- Imbunatatiri funciare - Reparcelare - Infiintarea serviciilor de ajutor si management al fermelor - Marketing al produselor agricole de calitate - Servicii de baza pentru economia si populatia rurala - Renovarea si dezvoltarea satelor si protectia si conservarea mostenirii rurale - Diversificarea activitatilor agricole si a celor apropiate de agricultura, pentru asigurarea de activitati multiple sau de venituri alternative

- Gospodarirea resurselor de apa pentru agricultura - Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii asociate dezvoltarii agriculturii - Incurajarea activitatilor turistice - Incurajarea activitatilor mestesugaresti - Conservarea mediului inconjurator asociata cu conservarea terenurilor, padurilor si peisajului, precum si cu imbunatatirea conditiilor de viata ale animalelor - Refacerea potentialului de productie agricola pierdut in urma dezastrelor naturale si introducerea unor instrumente preventive adecvate

- Inginerie financiara

1.4. Pescuitul

- Restructurarea activitatii de pescuit - Innoirea si modernizarea flotei de pescuit - Procesarea, marketingul si promovarea produselor piscicole - Acvacultura - Echiparea porturilor pescaresti si protejarea zonelor marine de coasta - Masuri socio-economice (inclusiv ajutoare pentru oprire temporara si compensatii pentru restrictii tehnice) - Actiuni ale pescarilor de profesie (inclusiv formare profesionala, pescuit pe coasta la scara redusa)

1.5. Sprijinirea marilor afaceri


- Investitii in capital fizic (utilaje si echipamente, co-finantare a ajutoarelor de stat) - Tehnologii nepoluante si neagresive, tehnologii curate si economice din domeniul energiei - Servicii de consultanta in afaceri (inclusiv internationalizare, export si gestionarea problemelor mediului, achizitie de tehnologii) - Servicii pentru factorii interesati/implicati (de sanatate si de siguranta, asigurarea ingrijirii persoanelor dependente) - Inginerie financiara

1.6. Sprijinirea sectorului IMM si mestesugaresc

- Investitii in capital fizic (utilaje si echipamente, co-finantare a ajutoarelor de stat) - Tehnologii nepoluante si neagresive, tehnologii curate si economice din domeniul energiei - Servicii de consultanta in afaceri (informatii, planificarea afacerilor, servicii de consultanta, management marketing, al management, design, de mediu, internationalizare, de export,

problemelor

achizitionare

tehnologii)

- Servicii pentru participare in afaceri (spatii pentru desfasurarea afacerilor, incubatoare de afaceri, servicii de stimulare, promovare, crearea de retele de comunicare, conferinte, trguri) - Inginerie financiara - Servicii in sprijinul economiei sociale (asigurarea ingrijirii persoanelor dependente, servicii de sanatate si siguranta, activitati culturale)

- Formare profesionala

1.7. Turism
Investitii fizice (centre de informare, cazare, servire, facilitati)

- Investitii de alta natura dect cele fizice (dezvoltarea si oferirea de servicii turistice, activitati sportive, culturale si de ocupare a timpului liber, traditie) - Servicii de participare pentru sectorul turistic (inclusiv activitati promotionale, crearea de retele de comunicare/de contacte, conferinte, trguri)

- Formare profesionala

1.8. Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare

- Proiecte de cercetare efectuate in universitati si institute de cercetare - Transferuri de inovare si tehnologie, infiintarea de retele de comunicare/de contacte si parteneriate intre companii pentru cercetare, si/sau institute tehnologica de si cercetare inovare

Infrastructura

dezvoltare

- Pregatire pentru cercetatori

2. Resurse Umane
2.1. Politica pietei muncii 2.2. Integrarea sociala 2.3. Dezvoltarea formarii educationale si profesionale (persoane si firme) 2.4. Flexibilitatea fortei de munca, activitati antreprenoriale, tehnologii de inovare, informare si comunicare (persoane si firme) 2.5. Actiuni pe piata muncii in avantajul femeilor

3. Infrastructura de Baza
3.1. Infrastructura de transport
- Cale ferata - Drumuri - Autostrazi - Aeroporturi - Porturi

- Canale navigabile - Transport urban - Transport multi-modal - Sisteme inteligente de transport

3.2. Infrastructura pentru telecomunicatii si societatea informationala


- Infrastructura de baza - Tehnologia Informatiei si Comunicarii (inclusiv masuri de securitate si transmisie sigura) - Servicii si aplicatii pentru cetateni (sanatate, administratie, educatie) - Servicii si aplicatii pentru IMM-uri (comert si tranzactii electronice, educatie si formare, crearea de retele de comunicare/de contacte)

3.3. Infrastructura in sectorul energetic (productie, distributie)


- Electricitate, gaze naturale, petrol, carburant solid - Surse regenerabile de energie (energia solara, energia eoliana, hidroelectricitatea, biomasa) - Eficienta energetica, co-generare, control energetic

3.4. Infrastructura de mediu (inclusiv apa)


- Aer

- Zgomot - Deseuri urbane si industriale (inclusiv deseuri sanitare si periculoase) - Apa potabila (colectare, depozitare, tratare si distributie) - Canalizare si purificare

3.5. Planificare si reabilitare


- Modernizarea si reabilitarea siturilor industriale si militare - Reabilitarea zonelor urbane - Protejarea, imbunatatirea si regenerarea mediului natural - Mentinerea si restaurarea patrimoniului cultural 3.6. Infrastructura sociala si sanatatea publica

4. Diverse
4.1. Asistenta tehnica si actiuni inovative (FEDR, FSE, FEOGA, IFOP) - Pregatire, implementare, monitorizare, publicitate - Evaluare - Studii - Actiuni inovative - Informarea publicului Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala-FEADR si Fondul European pentru Pescuit-FEP, desi functioneaza ntr-un sistem similar fondurilor

structurale, nu fac parte din aceasta categorie. Aceste fonduri vor fi gestionate n Romania de Ministerul Agriculturii. Separat, pentru sectorul agricol, UE va acorda sprijin si prin intermediul platilor directe si al masurilor de piata, acestea avand nsa scopuri si mecanisme de derulare diferite de FEADR si FEP.

Toate cele 5 instrumente sus-mentionate finanteaza proiecte de dezvoltare, similare celor finantate n perioada de pre-aderare de Phare, ISPA si SAPARD, dar avand evident o anvergura financiara mult mai mare.

Fondurile structurale sunt diferite fata de cele pre-aderare. n primul rand, responsabilitatea pentru managementul lor revine 100% autoritatilor romane, n timp ce la Phare, ISPA, SAPARD Comisia Europeana avea un rol preponderent.

Printre principalele diferente fata de fondurile de pre-aderare se numara:

Alocare pe programe multianuale (7 ani)

Spre deosebire de fondurile de pre-aderare, Fondurile Structurale si de Coeziune (FSC) nu finanteaza proiecte individuale ci programe de dezvoltare multianuale trasate mpreuna de regiuni, State Membre si Comisie, pe baza orientarii propuse de Comisie pentru ntreaga Uniune Europeana. Alocarea lor se face pe baza principiului programarii ce implica diagnosticarea situatiei existente, formularea unei strategii multianuale integrate si coerente si definirea de obiective concrete care sa fie atinse. Viitoarea perioada de programare este 2007-2013.

Management descentralizat (national) al fondurilor

Fondurile Structurale si de Coeziune sunt principalele instrumente ale

Uniunii Europene destinate promovarii coeziunii economice si sociale si a solidaritatii. Statele Membre poarta principala responsabilitate pentru

dezvoltarea zonelor lor aflate n dificultate, Uniunea ajutandu-le sa atinga rezultate mai bune decat daca ar actiona pe cont propriu.

Responsabilitatea managementului Fondurilor Structurale si de Coeziune apartine statelor membre, Comisia asigurand doar controlul ex-post. Mai mult, n timp ce prioritatile principale ale unui program de dezvoltare sunt definite n cooperare cu Comisia, selectia si managementul proiectelor sunt n responsabilitatea autoritatilor nationale si regionale. Responsabilitatea elaborarii si gestionarii Programelor Operationale apartine institutiilor desemnate ca Autoritati de Management, chiar daca o parte din atributiile lor pot fi delegate Organismelor Intermediare.

Principiul aditionalitatii

Aditionalitatea reprezinta nivelul cheltuielilor publice pe care statul membru al Uniunii Europene l realizeaza din surse proprii, pe parcursul perioadei de programare, pentru aceleasi tipuri de masuri finantate din fondurile structurale, inclusiv cofinantarea publica aferenta acestor masuri. Fondurile Structurale si de Coeziune de care beneficiaza statele membre ale Uniunii Europene sunt menite sa completeze si nu sa nlocuiasca efortul national.

Opereaza pe principiul rambursarii

Spre deosebire de PHARE si ISPA, Fondurile Structurale si de Coeziune opereaza pe principiul rambursarii, ca si SAPARD. Aceasta implica faptul ca

Beneficiarii Finali efectueaza plata furnizorilor de lucrari sau servicii din fonduri proprii, iar ulterior, pe baza facturilor platite si a ordinelor de plata n baza carora s-a facut plata, se solicita rambursarea cheltuielilor efectuate.

Regula n+3/n+2

N este anul angajamentului, n+3 este anul pana la sfarsitul caruia fondurile angajate n anul n trebuie cheltuite. Sumele necheltuite n intervalul mentionat se pierd. In perioada 2007-2010 se aplica regula n+3 iar n perioada 2011-2013 regula n+2.

Principiul parteneriatului

Principiul parteneriatului joaca un rol fundamental n implementarea Fondurilor Structurale. Conform Regulamentului General privind FEDR, FSE si FC, Statele Membre si Comisia trebuie sa traseze actiunile comunitare n stransa consultare, iar n timpul tuturor fazelor (programare, monitorizare, evaluare) trebuie sa implice cele mai reprezentative organisme la nivel national, regional, local. Acestea trebuie sa includa parteneri economici, sociali, sectoriali, teritoriali, inclusiv ONG-uri, si trebuie sa ia n considerare principiul promovarii sanselor egale ntre barbati si femei si dezvoltarea durabila prin integrarea protectiei mediului.

Responsabilitatea pentru implementarea acestui proiect in domeniul agriculturii revine Directiei Generale pentru Dezvoltare Rurala:

DIRECIA GENERALA DEZVOLTARE RURALA

Autoritate de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala PNDR Art. 117. (1) (a) - Direcia generala dezvoltare rurala Autoritate de Management pentru PNDR are n structura sa urmatoarele direcii: Direcia de strategii, politici i programe de dezvoltare rurala Direcia coordonare, monitorizare, promovare Direcia de control pentru implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala Direcia asistena tehnica i pregatire profesionala (b) Activitatea direciei generale este coordonata de catre directorul general, n subordinea caruia se afla un director general adjunct. Directorul general adjunct coordoneaza Direcia strategii, politici i programe de dezvoltare rurala i Direcia asistena tehnica i pregatire profesionala. (2). Direcia Generala Dezvoltare Rurala Autoritate de Management pentru PNDR coordoneaza tehnic activitatea structurii de dezvoltare rurala din cadrul Direciilor pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala judeene. Art. 118 - Direcia generala dezvoltare rurala ndeplinete funciile de: a) Autoritate de Management pentru Programul SAPARD; b) Autoritate de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala. Art. 119 - Principalele atribuii ale Direciei generale dezvoltare rurala sunt: a) coordoneaza i urmarete n domeniul sau de activitate, aplicarea programului Guvernului, realizarea prevederilor legilor, ordonanelor i

hotarrilor Guvernului, ordinelor ministrului i a altor reglementari care privesc dezvoltarea rurala; b) elaboreaza propuneri pentru amendarea periodica, n funcie de rezultate, a Programului Guvernului pentru dezvoltare rurala; c) elaboreaza strategii i politici specifice n domeniul dezvoltarii rurale, mpreuna cu instituiile guvernamentale i neguvernamentale; d) elaboreaza acte normative (legi, ordonane, hotarri de Guvern) n domeniul dezvoltarii rurale pe care le supune conducerii ministerului i Guvernului spre aprobare; e) elaboreaza, mpreuna cu direciile tehnice din structura ministerului i instituiile din coordonarea i subordinea ministerului, Planul Naional Strategic i Programul Naional de Dezvoltare Rurala; f) coordoneaza activitatea Ageniei de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit privind implementarea masurilor din Programul Naional de Dezvoltare Rurala, conform funciilor delegate acestei structuri prin Acordul cadru de delegare; g) asigura managementul asistenei financiare acordate din fondurile comunitare pentru dezvoltare rurala, respectiv din bugetul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR); h) raspunde de coordonarea aciunilor de implementare tehnica i financiara a Instrumentului special de preaderare pentru agricultura i dezvoltare rurala - SAPARD; i) propune amendarea periodica, mpreuna cu ministerele i organismele neguvernamentale nominalizate n Comitetul de Monitorizare pentru Programul SAPARD, a Programului Naional pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala i susine propunerile de amendare la Comisia Europeana;

j) elaboreaza i susine la organismele finanatoare (Uniunea Europeana, Banca Mondiala, FAO, FIDA, BIRD, BERD, etc.) programe de dezvoltare rurala la nivel local, regional i naional; k) asigura implementarea tehnica a programelor pentru dezvoltare rurala finanate prin Phare, Banca Mondiala, FIDA, FAO, PNUD, SAPARD, etc; l) dezvolta i promoveaza parteneriate la nivel naional, regional i local, inclusiv parteneriatul public-privat n domeniul dezvoltarii rurale; m) asigura implementarea axei Leader i a reelei de dezvoltare rurala; n) colaboreaza cu toate structurile administrative, profesionale,

interministeriale n vederea permanentei mbunatairi a cadrului legislativ i organizatoric general de dezvoltare rurala i pentru elaborarea Planului Naional Strategic i a Programului Naional de Dezvoltare Rurala; o) asigura coordonarea, monitorizarea, raportarea i evaluarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala; p) asigura informarea publica a potenialilor beneficiari cu privire la fiele tehnice ale Programului Naional de Dezvoltare Rurala i la sprijinul acordat de Comunitatea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, precum i activitatea de relaii publice pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala; q) raspunde de managementul i implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala conform Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005; r) ndeplinete atribuiile de control privind implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala, efectund controlul procedural, tehnic, de sistem i IT, n baza procedurilor specifice de control elaborate de catre direcia de specialitate; s) asigura implementarea tehnica a masurilor referitoare la asistena tehnica i pregatire profesionala; t) coordoneaza tehnic activitatea de dezvoltare rurala de la nivel judeean.

Art. 120 - Direcia de strategii, politici i programe de dezvoltare rurala are rolul de a elabora strategii i programe de dezvoltare rurala (Planul Naional Strategic, Programul Naional de Dezvoltare Rurala, Programul Naional pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala, inclusiv amendarea acestora) i de a le susine n vederea aprobarii de catre Comisia Europeana. Art. 121 Direcia de strategii, politici i programe de dezvoltare rurala are n componena sa urmatoarele structuri: a. Serviciul programe cu Uniunea Europeana; b. Serviciul program Leader i reeaua de dezvoltare rurala; c. Biroul Agenia Naionala a Zonei Montane. Art. 122 - Serviciul programe cu Uniunea Europeana are urmatoarele atribuii specifice: a) asigura armonizarea cadrului instituional i dezvoltarea capacitaii administrative a structurilor responsabile pentru elaborarea i

implementarea programelor de dezvoltare rurala; b) asigura elaborarea i susinerea strategiilor i a programelor de dezvoltare echilibrata a spaiului rural la nivel naional, regional i local, n funcie de potenialul resurselor de dezvoltare, n concordana cu strategia sectorului agroalimentar i nivelul resurselor de finanare destinate i alocate acestei activitai; c) elaboreaza Programul Naional de Dezvoltare Rurala pentru perioada 2007-2013, n conformitate cu cerinele legislaiei comunitare i naionale n domeniu; d) asigura secretariatul Comitetului Naional Strategic pentru elaborarea Planului Naional Strategic i a Programului Naional de Dezvoltare Rurala 2007-2013;

e) elaboreaza propunerile de modificare a fielor tehnice ale masurilor din Programul Naional pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala; f) asigura informaiile necesare Serviciului informare, promovare,

comunicare, n vederea informarii publice a potenialilor beneficiari cu privire la fiele tehnice ale Programului Naional de Dezvoltare Rurala i la sprijinul acordat de Comunitatea Europeana prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala; g) elaboreaza propunerile pentru alocarile financiare pe masuri i axe prioritare ale Programului Naional de Dezvoltare Rurala i propunerile de modificare i redistribuire a alocarilor financiare ale Programului Naional pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala; h) colaboreaza cu structurile de specialitate din cadrul ministerelor, cu celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, cu academii, universitai, cu autoritaile administraiei publice locale, cu organizaii neguvernamentale i ageni economici, precum i cu alte persoane de drept public i privat din Romnia pentru elaborarea Planului Naional Strategic i Programului Naional de Dezvoltare Rurala; i) asigura coordonarea Planului Naional Strategic i a Programului Naional de Dezvoltare Rurala cu programele finanate din fondurile structurale; j) organizeaza i coordoneaza activitatea grupurilor de lucru pe masuri i domenii (SAPARD, Planul Naional Strategic, Programul Naional de Dezvoltare Rurala); k) elaboreaza actele legislative pentru implementarea programelor de dezvoltare rurala cu finanare comunitara i naionala; l) organizeaza i coordoneaza instruirea experilor din teritoriu cu privire la masurile din Programul Naional de Dezvoltare Rurala.

Art. 123 - Serviciul program Leader i reeaua de dezvoltare rurala are urmatoarele atribuii specifice: a) asigura cadrul instituional i legislativ pentru implementarea axei Leader i a reelei de dezvoltare rurala; b) elaborareaza cadrul de implementare a axei Leader din Planul Naional Strategic i Programul Naional de Dezvoltare Rurala; c) elaboreaza elementele necesare implementarii reelei de dezvoltare rurala; d) asigura implementarea axei Leader i a reelei de dezvoltare rurala mpreuna cu instituiile desemnate; e) organizeaza i coordoneaza instruirea experilor din teritoriu responsabili cu implementarea axei Leader i a reelei de dezvoltare rurala; f) colaboreaza cu structurile de specialitate din cadrul ministerelor, cu celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale, cu academii, universitai, cu autoritaile administraiei publice locale, cu organizaii neguvernamentale i ageni economici, precum i cu alte persoane de drept public i privat din Romnia i strainatate, n scopul crearii unui cadru favorabil implementarii axei Leader i a reelei de dezvoltare rurala; g) organizeaza i participa la seminarii dedicate abordarii Leader i reelei de dezvoltare rurala; h) elaboreaza materiale informative cu privire la axa Leader i reeaua de dezvoltare rurala; i) elaboreaza i gestioneaza documentele referitoare la axa Leader i reeaua de dezvoltare rurala n vederea publicari pe site-ul ministerului; j) organizeaza procesul de selecie pentru organismul care va administra reeaua de dezvoltare rurala;

k) asigura ntlnirile Comitetului de Coordonare a reelei de dezvoltare rurala; l) sprijina activitatea consultanilor pentru implementarea axei Leader i a reelei de dezvoltare rurala; m) asigura implementarea masurii Organizarea i dezvoltarea parteneriatelor public-private din Programul Naional de Dezvoltare Rurala. Art. 124 Biroul Agenia atribuii specifice: a) elaboreaza legislaia i programele de dezvoltare rurala specifice zonei montane i altor zone cu handicap natural, cu finanare de la bugetul naional, n concordana cu obiectivele i prioritaile stabilite prin Planul Naional Strategic i Programul Naional de Dezvoltare Rurala; b) asigura suportul tehnic i monitorizarea programelor specifice de dezvoltare rurala pentru zona montana i alte zone cu handicap natural (FIDA); c) elaboreaza i propune spre aprobare masuri tehnico-operative privind aplicarea n teritoriu a strategiei i politicilor Guvernului n domeniul dezvoltarii i proteciei mediului montan i a altor zone cu handicap; d) stabilete criteriile de identificare i delimitare a zonelor montane; e) ntocmete i actualizeaza lista localitailor din zona montana conform criteriilor de delimitare stabilite; f) propune criteriile i modul de acordare, n cazurile i condiiile prevazute de lege, a facilitailor i avantajelor pentru locuitorii i comunitaile zonei montane i urmarete modul de aplicare a acestora; g) organizeaza banca de date a zonelor defavorizate i ine evidena efectelor aplicarii masurilor prevazute de lege pentru sprijinirea agricultorilor i agenilor economici din zonele rurale montane i cu handicap natural; aionala a Zonei Montane are urmatoarele

h) ntocmete avizele de recunoatere a grupurilor de producatori i ine evidena acestora; i) asigura baza de date pentru fermele de semisubzistena; j) asigura activitatea de secretariat pentru Comitetul Interministerial pentru Zona Montana; k) monitorizeaza programele de sprijin pentru zona montana. Art. 125 Direcia coordonare, monitorizare, promovare are rolul de a asigura evidena, verificarea i analiza informaiilor statistice primite de la Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, de a ntocmi rapoarte i analize cu privire la progresul implementarii programului, de a asigura evaluarile Programului Naional de Dezvoltare Rurala. De asemenea, coordoneaza activitaile de promovare a Programului Naional de Dezvoltare Rurala, precum i activitaile privind cooperarea interinstituionala i intrainstituionala. Art. 126 - Direcia coordonare, monitorizare, promovare are n componena sa urmatoarele structuri: a) Serviciul informare, promovare, comunicare; b) Serviciul monitorizare; c) Serviciul evaluare, raportare. Art. 127 Serviciul informare, promovare, comunicare are urmatoarele atribuii specifice: a) elaboreaza planul de comunicare, informare i promovare pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala, mpreuna cu Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, conform prevederilor Acordului cadru de delegare;

b) stabilete necesarul i calendarul de aciuni, precum i resursele financiare care trebuie alocate pentru informare i publicitate din componenta de asistena tehnica a Programului Naional de Dezvoltare Rurala i, dupa caz, din alte surse; c) informeaza periodic despre coninutul Programului Naional de

Dezvoltare Rurala, att n etapa de programare, ct i n perioada de implementare; d) asigura activitatea de relaii publice pentru problematica PNDR; e) raspunde de elaborarea i diseminarea materialelor informative referitoare la Programul Naional de Dezvoltare Rurala; f) disemineaza informaii clare i cuprinzatoare cu referire la oportunitaile financiare i promoveaza schemele de finanare din Programul Naional de Dezvoltare Rurala; g) asigura promovarea programului prin participarea la diverse manifestari; h) ntocmete comunicate de presa referitoare la Programul Naional de Dezvoltare Rurala; i) asigura monitorizarea zilnica a informaiilor din mass-media referitoare la Programul Naional de Dezvoltare Rurala i ntocmete rapoarte de monitorizare pentru conducerea direciei generale; j) colaboreaza cu personalul de specialitate din cadrul structurilor de dezvoltare rurala de la nivelul Direciilor pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala judeene k) pentru promovarea programului i transmite informaii specifice activitaii de promovare personalului din teritoriu; l) implementeaza prin mijloacele de informare n masa, aciunile de informare de la nivel teritorial, mpreuna cu personalul de specialitate din cadrul structurilor de dezvoltare rurala de la nivel judeean. Art. 128 - Serviciul monitorizare are urmatoarele atribuii specifice:

a) participa la elaborarea indicatorilor de monitorizare ai masurilor din Planul Naional Strategic i Programul Naional de Dezvoltare Rurala, mpreuna cu Direcia de strategii, politici i programe de dezvoltare rurala; b) elaboreaza, mpreuna cu Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, manualul de monitorizare privind implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala i a Planului Naional Strategic, n sistem integrat, n conformitate cu prevederile Cadrului Comun de Monitorizare i Evaluare; c) elaboreaza, mpreuna cu Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, sistemul informatic de colectare, nregistrare, stocare i pastrare a informaiilor statistice referitoare la implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala i a Planului Naional Strategic; d) asigura o evidena a informaiilor statistice primite de la Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, n conformitate cu atribuiile delegate acestei structuri prin Acordul cadru de delegare; e) verifica corectitudinea informaiilor statistice primite de la Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit n vederea prelucrarii acestora; f) asigura analiza datelor statistice de monitorizare cu privire la Programul Naional de Dezvoltare Rurala i Planul Naional Strategic n vederea ntocmirii rapoartelor anuale de progrese i informarii membrilor Comitetului de Monitorizare; g) asigura ntocmirea rapoartelor de monitorizare necesare pentru urmarirea stadiului implementarii i a progresului Programului Naional de Dezvoltare Rurala i Planului Naional Strategic, n conformitate cu Cadrul comun de monitorizare i evaluare i cu cerinele conducerii ministerului; h) elaboreaza i prezinta periodic conducerii Autoritaii de Management, raportari i analize privind progresul nregistrat n implementarea Planului

Naional Strategic i Programului Naional de Dezvoltare Rurala n vederea stabilirii ndeplinirii obiectivelor i, dupa caz, acestora; Art. 129 - Serviciul evaluare, raportare ndeplinete funcia de secretariat al Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD i al Programului Naional de Dezvoltare Rurala avnd urmatoarele atribuii specifice: a) pregatete reuniunile Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD i pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala; b) asigura transmiterea informaiilor catre membrii Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD i pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala la termenele stabilite prin procedura; c) asigura secretariatul reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD i pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala i a ntlnirilor tehnice de pregatire a acestora; d) ntocmete minutele reuniunilor Comitetului de Monitorizare pentru Programul SAPARD i pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala n limbile romna i engleza; e) elaboreaza cadrul legislativ pentru semnarea Acordurilor Anuale de Finanare pentru Programul SAPARD i ratificarea lor prin lege; f) elaboreaza Rapoartele anuale i Raportul final privind implementarea Programului SAPARD i a Programului Naional de Dezvoltare Rurala i asigura, totodata, raportarea, n termenele stabilite n legislaia comunitara, cu privire la progresul implementarii Planului Naional Strategic; g) asigura cooperarea cu instituiile publice i alte organisme implicate n implementarea Programului SAPARD i a Programului Naional de Dezvoltare Rurala, ndeplinind sarcinile privind coordonarea amendarii

interinstituionala i intrainstitionala;

h) elaboreaza corespondena oficiala cu Comisia Europeana pe problematica SAPARD i cea privind Programul Naional de Dezvoltare Rurala; i) pregatete i coordoneaza activitaile legate de elaborarea evaluarilor Programului SAPARD i ale Programului Naional de Dezvoltare Rurala i asigura ca acestea sunt facute n limitele perioadei stipulate n legislaia comunitara i se conformeaza cadrului comun de monitorizare i evaluare i prezinta evaluarile facute autoritailor naionale i Comisiei; j) asigura evaluarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala n timpul procesului de implementare a acestuia; k) asigura realizarea unitara a aciunilor concertate de la nivelul direciei generale, colabornd, n acest sens, cu toate serviciile din cadrul Direciei Generale Dezvoltare Rurala Autoritate de Management pentru PNDR; l) asigura coordonarea colaborarii dintre Direcia Generala Dezvoltare Rurala Autoritate de Management pentru PNDR i compartimentele de dezvoltare rurala de la nivel judeean, precum i comunicarea i schimbul de informaii i documente cu privire la Planul Naional Strategic i Programul Naional de Dezvoltare Rurala; m) identifica partenerii sociali care activeaza n domeniul dezvoltarii rurale, organizeaza i actualizeaza baza de date a acestora, selectndu-i pe cei mai reprezentativi i asigura comunicarea cu acetia; Art. 130 - Direcia de control pentru implementarea Programului aional

de Dezvoltare Rurala are rolul de a asigura respectarea cerinelor procedurale i de sistem n implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala. Art. 131 - Direcia de control pentru implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala are n componena sa urmatoarele structuri:

a) Serviciul control procedural i tehnic;

b) Compartimentul control de sistem i IT. Art. 132 - Serviciul control procedural i tehnic are urmatoarele atribuii specifice: a) elaboreaza procedurile specifice pentru controlul procedural i tehnic; b) face propuneri pentru organizarea i funcionarea sistemului de control procedural i tehnic; c) elaboreaza planul de control procedural i tehnic i l prezinta pentru avizare conducerii direciei generale; d) verifica respectarea funciilor delegate Ageniei de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, conform Acordului cadru de delegare i Regulamentului (CE) nr. 1698/2005; e) ntocmete un raport anual care este comunicat Comitetului de Monitorizare al Programului Naional de Dezvoltare Rurala i care este integrat n Raportul anual pentru implementarea PNDR transmis Comisiei Europene. Art. 133 - Compartimentul control de sistem i IT are urmatoarele atribuii specifice: a) elaboreaza procedurile specifice pentru controlul de sistem i IT; b) face propuneri pentru organizarea i funcionarea sistemului de control de sistem i IT; c) controleaza respectarea procedurilor aprobate, aferente atribuiilor corespunzatoare funciilor delegate Ageniei de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit prin Acordul cadru de delegare. n acest sens, pe baza documentelor justificative, Autoritatea de Management utilizeaza sistemul informatic i o metoda de control pe un eantion prestabilit i comunicat Ageniei de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit;

d) elaboreaza planul de control de sistem i IT i l prezinta pentru avizare conducerii direciei generale; e) verifica sistemul informatizat de nregistrare i pastrare a informaiilor statistice privind implementarea, respectiv existena acestuia ntr-o forma adecvata; f) n vederea respectarii termenelor, va monitoriza respectarea acestora pe baza trasarii cronologice a diferitelor faze de instrumentare a dosarelor de analiza, puse la dispoziie de Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, precum i existena unui dispozitiv de alerta n gestionarea dosarelor. Art. 134 - Direcia asistena tehnica i pregatire profesionala are rolul de a asigura implementarea tehnica a masurii Asistena Tehnica i a masurii mbunatairea pregatirii profesionale din cadrul Programului SAPARD, precum i a masurilor corespunzatoare acestora din cadrul Programului Naional de Dezvoltare Rurala. Art. 135 - Direcia asistena tehnica i pregatire profesionala are n componena sa urmatoarele structuri: a) Serviciul asistena tehnica; b) Serviciul pregatire profesionala. Art. 136 - Serviciul asistena tehnica are urmatoarele atribuii specifice: a) participa la elaborarea i, dupa caz, la amendarea fiei tehnice a masurii Asistena tehnica din Programul SAPARD i a masurii referitoare la asistena tehnica din Programul Naional de Dezvoltare Rurala; b) participa la elaborarea i, dupa caz, la amendarea, mpreuna cu Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, a procedurilor pentru implementarea masurii Asistena tehnica din Programul SAPARD i a

masurii referitoare la asistena tehnica din Programul Naional de Dezvoltare Rurala; c) elaboreaza propunerile de proiecte, precum i documentaiile aferente proiectelor care urmeaza sa se realizeze n cadrul masurilor referitoare la asistena tehnica; d) organizeaza procedura de licitaie i participa, dupa caz, n procesul de adjudecare a contractelor; e) asigura ntocmirea i verificarea documentaiilor tehnice n acord cu procedurile elaborate pentru masurile referitoare la asistena tehnica; f) asigura monitorizarea proiectelor din cadrul masurii Asistena tehnica din Programul SAPARD pna la finalizarea i decontarea lor de catre Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit; g) asigura monitorizarea proiectelor din cadrul masurii referitoare la asistena tehnica din Programul Naional de Dezvoltare Rurala. Art. 137 (1). Serviciul pregatire profesionala are urmatoarele atribuii specificepentru Programul SAPARD: a) participa la elaborarea i, dupa caz, la amendarea fiei tehnice a masurii mbunatairea pregatirii profesionale din Programul SAPARD; b) participa la elaborarea i, dupa caz, la amendarea, mpreuna cu Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, a procedurilor pentru implementarea masurii mbunatairea pregatirii profesionale din Programul SAPARD; c) elaboreaza propunerile de teme / proiecte i documentaiile aferente pentru pregatire profesionala care se finaneaza prin masurile referitoare la mbunatairea pregatirii profesionale n funcie de necesar; d) organizeaza procedura de licitaie i de atribuire a contractelor i asigura, dupa caz, secretariatul comisiilor de evaluare;

e) participa, dupa caz, la evaluarea ofertelor n vederea adjudecarii; f) asigura ntocmirea i verificarea documentaiilor tehnice n acord cu procedura elaborata pentru masura mbunatairea pregatirii profesionale; g) asigura monitorizarea proiectelor din cadrul masurii mbunatairea pregatirii profesionale din Programul SAPARD pna la finalizarea i decontarea lor de catre Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit. (2). Serviciul pregatire profesionala are urmatoarele atribuii specificepentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala: a) participa la elaborarea i, dupa caz, la amendarea fielor tehnice ale masurilor referitoare la mbunatairea pregatirii profesionale i consiliere n agricultura din Programul Naional de Dezvoltare Rurala; b) elaboreaza procedurile pentru implementarea masurilor referitoare la mbunatairea pregatirii profesionale i consiliere n agricultura din Programul Naional de Dezvoltare Rurala; c) lanseaza anual solicitarea de naintare a propunerilor de teme la nivel judeean i naional n consultare cu organisme publice i private; d) n urma consultarii, elaboreaza propunerile de teme / proiecte i documentaiile aferente pentru pregatire profesionala i consiliere n agricultura care se finaneaza prin masurile referitoare la mbunatairea pregatirii profesionale i consiliere n agricultura n funcie de necesar; e) organizeaza procedura de selecie naionala a autoritailor i organismelor de formare profesionala i consiliere n agricultura pentru proiectele care se implementeaza la nivel naional; f) asigura monitorizarea proiectelor naionale din cadrul masurilor privind mbunatairea pregatirii profesionale i consiliere n agricultura din Programul Naional de Dezvoltare Rurala pna la finalizarea i decontarea lor de catre Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit;

g) coordoneaza i monitorizeaza procesul de implementare la nivel regional i sau local a proiectelor finanate din masurile referitoare la mbunatairea pregatirii profesionale i consiliere n agricultura; h) personalul serviciului participa, dupa caz, la evaluarea ofertelor n vederea selectarii autoritailor i organismelor de formare profesionala i consiliere n agricultura; i) asigura pregatirea personalului din cadrul structurilor de dezvoltare rurala teritoriale cu privire la implementarea masurilor privind pregatirea profesionala i consilierea n agricultura din Programul Naional de Dezvoltare Rurala.

Cai si modalitati de atragere a fondurilor structurale pentru finantarea de investitii din domeniul agriculturii: Primul pas pentru a obtine finantare pentru un proiect din agricultura este identificarea problemei cu care se confrunta agricultura si gasirea unei solutii posibile care sa conduca la nevoia de proiect. Altfel spus este foarte important sa cautam bani pentru proiecte si nu proiecte pentru bani!! In continuare trebuie sa verifici daca se poate obtine finantare din fonduri structurale pentru agricultura pentru solutia gasita de tine la problema identificata anterior. Aceasta munca de cercetare este foarte importanta deoarece te impiedica de la conceperea unui proiect insutenabil. In cazul in care solutia aleasa de tine poate primi sustinere financiara din fonduri structurale poti incepe scrierea proiectului. In aceasta etapa este foarte important sa se urmareasca daca mai exista la nivel national, sau european proiecte de acest gen pentru a se putea face o comparatie in ceea ce priveste

sustinerea primita de proiect, metoda de implementare si o vizare a problemelor cu care s-a confruntat acel proiect. In acest moment este foarte importanta realizarea de studii de fezabilitate si de impact pentru a se vedea daca intr-adevar acest proiect isi va atinge scopul. In cazul in care in urma acestor studii se constata oportunitatea acestui proiect se incepe elaborarea documentatiei necesare, a scrierii proiectului. In continuare proiectul este depus si analizat de comisia care se ocupa cu acordarea de finantare din fonduri structurale. In cazul in care proiectul nu primeste finantare trebuie aflat motivul acestui refuz si gasirea unei alte solutii pentru rezolvarea problemei existente. In cazul in care proiectul primeste finantare se trece la implementarea lui. Acesta etapa este una foarte importanta, avand o importanta mult mai mare decat conceperea proiectului. In acesta etapa este foarte important sa se puna accent pe justificarea proiectului, nu numai a nevoii de proiect, trebuiesc pastrate documentele justificative pentru fiecare actiune in parte. In plus este foarte important sa fie asigurata o transparenta deplina pentru fiecare din activitatile din proiect. Ca regula de baza pentru un proiect de investitii de succes trebuie sa te informezi cand ai incertitudini si sa respecti in permanenta toate regulile prevazute de acest proiect. Pentru a putea obtine finantare pentru proiecte trebuiesc urmarite urmatoarele informatii: Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finanare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini arile

membre n implementarea Politicii Agricole Comune1. Nu doar Romnia va beneficia de acest Fond ci i celelalte state membre.

FEADR reprezinta o oportunitate de finanare pentru spaiul rural romnesc, n valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, ncepnd cu 2007 i pna n 2013. Similar cu Programul SAPARD, i FEADR se va baza pe principiul cofinanarii proiectelor de investiii private.

Fondurile europene vor putea fi accesate n baza a doua documente-cheie: Planul Naional Strategic pentru Dezvoltare Rurala si Programul Naional de Dezvoltare Rurala 2007-2013.

Principalele instituii implicate n implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rurala 2007-2013 sunt: MAPDR - Direcia Generala Dezvoltare Rurala care ndeplinete funcia de Autoritate de Management pentru Programul Naional de Dezvoltare Rurala 2007-2013 (PNDR) i asigura gestionarea corespunzatoare a fondurilor comunitare, stabilind prioritaile i masurile concrete de aciune; Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit (APDRP), ca organism de plata, pentru toate masurile din PNDR, cu excepia celor destinate zonelor defavorizate; Agenia de Plai i Intervenie n Agricultura, de asemenea ca organism de plata, pentru zonele defavorizate.

Prioritaile programului, concretizate n 4 domenii (axe) sunt:


1

Politica Agricol Comun este un set de reguli i mecanisme care reglementeaz producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i care acord o atenie crescnd dezvoltrii rurale. Are la baz preuri comune i organizaii comune de pia.

Axa I Creterea competitivitaii sectorului agricol i silvic- 45% din totalul fondurilor UE, reprezentnd suma de 3.246.064.583 euro; Axa II mbunatairea mediului i a zonelor rurale 25% din fondurile UE, n suma de 1.805.375.185 euro; Axa III Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale 30% din fondurile europene, totaliznd suma de 2.046.598.320 euro; Axa IV LEADER va primi 2,5% din sumele alocate celorlalte domenii, adica 123.462.653 euro.

Fondurile nerambursabile europene vor fi acordate pentru urmatoarele tipuri de investiii private: o Modernizarea exploataiilor agricole (Axa I); o Creterea valorii economice a padurilor (Axa I); o Creterea valorii adaugate a produselor agricole i silvice (Axa I); o mbunatairea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii (Axa I); o Diversificarea activitailor nonagricole (Axa III); o Sprijin pentru crearea i dezvoltarea microntreprinderilor cu scopul de a promova spiritul ntreprinzator (Axa III); o ncurajarea activitailor turistice (Axa III); o Servicii de baza pentru economia i populaia rurala (Axa III).

Pasul 2 Cum devin beneficiar al FEADR

Pentru a putea beneficia de fondurile nerambursabile prin FEADR n vederea finanarii propriei afaceri trebuie sa va ncadrai ntr-o categorie de beneficiar eligibil sau, dupa caz, sa devenii unul eligibil. Beneficiarii eligibili pentru proiectele de investiii se vor ncadra, n general, n una din urmatoarele categorii:

a.

Persoana Fizica Autorizata/Asociaie Familiala (PFA/AF)

Este cea mai simpla forma de beneficiar eligibil, n linii mari acest statut obinndu-se prin autorizare la primaria locala. AVA TAJE: procedura simpla, contabilitate simplificata, impozitare mica. DEZAVA TAJE: pentru persoana fizica autorizata nu se pot face angajari, iar in cadrul asociaiei familiale pot lucra doar membrii acesteia, persoana trebuie sa aiba studii n domeniul n care se face autorizarea activitaii, limitarea eventualelor extinderi, etc.

b.

Asociaii n domeniu cu statut juridic, Grupuri de producatori i

Cooperative Este forma cea mai agreata de catre mecanismele comunitare, deoarece sprijinul financiar nerambursabil se adreseaza direct mai multor persoane, iar investiia va avea un impact mult mai mare. AVA TAJE: investiii cu acoperire mare, ntarirea comunitaii, posibilitatea accesarii i altor subvenii pentru dezvoltarea asocierii i gruparii fermierilor, mparirea riscului. DEZAVA TAJE: procedura de nfiinare mai complexa.

c.

Microntreprinderi i ntreprinderi mici i mijlocii

Clasificarea n acesta categorie se face potrivit OG nr. 27/2006, pentru modificarea i completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea nfiinarii i dezvoltarii ntreprinderilor mici i mijlocii: - microntreprinderile: pna la 9 angajai i mai puin de 2 milioane de euro cifra de afaceri; - ntreprinderi mici: ntre 10 i 49 de salariai i mai puin de 10 milioane de euro cifra de afaceri; - ntreprinderi mijlocii: ntre 50 i 249 de angajai i mai puin de 50 de milioane de euro cifra de afaceri; IMM-urile i microntreprinderile pot fi Societate cu Raspundere Limitata (SRL), Societate n ume Colectiv (S C), Societate pe Aciuni (SA), .a,

conform legislaiei comerciale naionale. Chiar nainte sa demarai alcatuirea documentaiei de finanare rezolvai i clarificai statutul juridic i situaia financiara a entitaii comerciale pe care o avei. Acest lucru va va scuti de surprize i de eventuala respingere a cererii de finanare. In situaia n care firma nu este o persoana juridica nou nfiinata, iar statutul juridic va ncadreaza n una din categoriile pentru care sunt prevazute raportari financiare (PFA, SRL, S C, SA etc.), pe lnga certificatul de nmatriculare, proiectul va fi nsoit de urmatoarele documente: - Ultimul bilan precedent anului depunerii proiectului, nsoit de contul de profit i pierdere care trebuie sa reflecte ca rezultatul net este pozitiv, avizate de administraia financiara. sau - Declaraie pe proprie raspundere a solicitantului ca nu a desfaurat nici o activitate anterioara depunerii proiectului, nregistrata la Administraia Financiara, pentru situaia n care solicitantul s-a constituit ca persoana juridica anterior depunerii proiectului i nu a avut activitate, de la nfiinare i pna la data depunerii proiectului.

Dintre documentele obligatorii mai fac parte: - Certificate care sa ateste lipsa datoriilor fiscale i sociale i Cazierul fiscal eliberat de Direcia Generala a Finanelor Publice, eliberat n conformitate cu legislaia naionala n vigoare - Declaraie pe proprie raspundere, prin care solicitantul confirma daca are sau nu obligaii catre banci sau alte instituii financiare, iar n cazul existenei unor astfel de obligaii va ataa: - Graficul de rambursare a datoriilor - Documentul emis de societatea creditoare pentru certificarea respectarii graficului de rambursare - Graficul de reealonare a datoriilor catre bugetul consolidat (daca este cazul). - Cetaenii straini pot accesa o finanare nerambursabila , conform legislaiei n vigoare

Ce trebuie sa tiu pentru alcatuirea cererii de finanare ?

a.

Amplasamentul proiectului terenul

Pentru a fi eligibila o investiie realizata cu ajutorul FEADR, aceasta trebuie sa fie amplasata pe teritoriul Romniei (att n spatiul rural, ct i n orae sau municipii) n care se pot desfaura, cu respectarea prevederilor legislaiei n vigoare, activitai ncadrate n urmatoarele domenii economice: a) producie agricola vegetala i/sau zootehnica i silvica; b) procesarea industriala a produselor agricole, silvice pentru prima i a doua procesare (mai puin sectorul silvic pentru a doua procesare); c) servicii de turism i de agrement rural. NOTA: Investiii pentru activitai metesugareti, artizanale i de mica industrie se pot amplasa doar n spaiul rural.

Atenie! Potenialul beneficiar trebuie sa prezinte o situaie juridica clara a terenului pe care se va amplasa investiia. Astfel, beneficiarul va prezenta fie o copie dupa Titlul de proprietate asupra terenului, i/sau tabelul centralizator emis de Primarie, semnat de persoanele autorizate conform legii coninnd sumarul contractelor de arendare cu suprafeele luate n arenda pe categorii de folosina i perioada de arendare (minim 5 ani de la semnarea contractului), fie un act doveditor al dreptului de folosinta, cum ar fi contractul de concesiune, nsoit de adresa emisa de concedent. Amplasarea unui proiect trebuie sa aiba n vedere respectarea cerinelor propuse prin Planul de Urbanism General (PUG) i Planurile de Urbanism Zonal (PUZ). Pentru proiectele care prevad construcii trebuie prezentat i Certificatul de Urbanism.

Certificatul de Urbanism este actul emis de autoritaile administraiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidenele existente i documentaiile de urbanism aprobate.

b. Resursele umane implicate n alcatuirea documentaiei i n proiect Acest aspect este de cele mai multe ori neglijat ducnd la blocaje nedorite n demararea documentaiei necesare obinerii finanarii nerambursabile. Fiecare beneficiar, pentru executarea contractului i derularea proiectului n bune condiii, va desemna un responsabil legal i un responsabil tehnic, care l vor reprezenta n relaiile cu APDRP i pari tere (constructor, furnizor utilaje, etc). EXCEPTIE:

Persoanele Fizice Autorizate, Asociaiile Familiale i Microintreprinderile pot desemna n vederea derularii proiectului o singura persoana care sa fie n acelai timp i responsabil legal i responsabil tehnic. Responsabilul legal este persoana ce deine dreptul de reprezentare i de angajare de fapte comerciale, n conditiile legii, care va semna contractul de finanare cu APDRP (n cazul n care cererea va fi selectata).

Responsabilul legal poate fi, de exemplu, administratorul societaii sau un director angajat cu contract de munca pe perioada nedeterminata.

Responsabilul tehnic va asigura relaia cu APDRP i/sau tere pari, coordonnd i raspunznd de executarea contractului din punctul de vedere al aspectelor tehnico-financiare ale proiectului.

Responsabilul tehnic poate fi i un salariat cu contract de munca parial, i/sau reprezentantul unei firme specializate, n baza unui contract de prestari servicii, care sa acorde asistena i sa asigure colaborarea n vederea derularii contractului sub aspectul tehnico-financiar.

c. Elaborarea proiectului Pentru a putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR trebuie sa ntocmii un proiect. Proiectul trebuie sa conina cererea de finanare (un document tip care se completeaza pe baza modelului oferit gratuit de APDRP), precum i o serie de documente justificative, care difera n funcie de tipul investiiei alese. Proiectul, n funcie de valoarea financiara a acestuia, poate fi alcatuit de catre dumneavoastra sau putei opta pentru: - Instituii ale statului abilitate n acest sens, n spea Agenia Naionala de Consultana Agricola prin cele 42 de Oficii Judeene de Consultana Agricola.

- Instituii private de consultana care ofera contra unui comision asistena completa pentru ntocmirea proiectului (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, diferite studii, bugetul proiectului, .a.). Citii cu atenie contractul de consultana inclusiv textele scrise cu caracter cu caractere foarte mici, stabilii dupa caz clauze speciale i precise. Cerei firmei sa va asigure i asistena post-contractare pentru licitaii i cereri de plata. De cele mai multe ori, partea cea mai dificila nu este alcatuirea proiectului, ci implementarea financiara i derularea acestuia.

d. Contribuia financiara n proiect FEADR, ca i Programul SAPARD, se bazeaza pe principiul cofinanarii proiectelor de investiii private.

Ce reprezinta cofinanarea ?

Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile intre 50 % si 70% din valoarea totala eligibila a proiectului, fondurile acordate reprezetnd cofinanarea publica, la care trebuie sa se adauge cofinanarea privata, acea contribuie financiara a celui care solicita fondurile europene. Cofinantarea publica reprezinta sprijinul financiar acordat beneficiarilor Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala de catre Uniunea Europeana i Guvernul Romniei. Deci, una din condiiile generale de eligibilitate pe care trebuie sa o ndeplineasca un potenial beneficiar dornic sa realizeze un proiect prin FEADR, este aceea de a contribui financiar i de a dovedi aceasta contribuie. De asemenea, amplasarea unei investiii poate oferi un grad de cofinanare diferit. Astfel, pentru investitiile amplasate n zona montana sau alte zone cu handicap natural, cofinanarea publica (fonduri acordate prin FEADR) poate fi

de 65%, iar n arii protejate atura 2000, cofinanarea publica poate ajunge la 70%.

Cum poate fi asigurata cofinanarea privata ?

Cofinantarea privata poate fi asigurata fie din surse proprii, valabil in cazul potenialilor beneficiari care dein deja fondurile necesare pentru contribuia financiara, fie din venituri provenite din sponsorizari, donaii i legate, etc. dovedite n condiiile legii. Un alt mod este prin credit bancar, valabil n cazul n care potenialii beneficiari nu dein fondurile necesare pentru contribuia financiara proprie, dar ndeplinesc condiiile contractarii unui credit bancar.

PRI FEADR SE RAMBURSEAZA O A UMITA PARTE A CHELTUIELILOR EFECTUATE!


Fondurile nerambursabile se pot obine doar pentru anumite tipuri de cheltuieli, n funcie de specificul investiiei i doar dupa ce ai efectuat cheltuielile respective.

Ce fel de cheltuieli se finaneaza din FEADR?

Astfel, prin FEADR, pot fi efectuate urmatoarele tipuri de cheltuieli pentru: 1. Construirea, modernizarea i extinderea cladirilor i a construciilor conexe unitaii de producie.

Pentru modernizare, daca investiia are n vedere extinderea cladirilor existente i/sau construirea unor anexe noi, acestea trebuie sa fie justificate i sa serveasca modernizarii propriu-zise. 2. Achiziionarea de utilaje i echipamente noi, inclusiv IT, software,

hardware. 3. Cheltuieli reprezentnd plata arhitecilor, inginerilor i consultanilor, a studiilor de fezabilitate, achiziionarea de patente i licene n procentele prevazute n fiele tehnice ale masurilor. Cheltuielile pentru ntocmirea documentaiei necesare proiectului sunt singurele care pot fi efectuate nainte de semnarea contractului de finanare cu APDRP. 4. Achiziionarea de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al identificarii lor n studiul de fezabilitate/memoriu justificativ/plan de afaceri, cu o capacitate de transport bine fundamentata. Accentuam importana pe care trebuie sa o acordai acestui tip de cheltuiala. Mijlocul de transport trebuie sa deserveasca activitatea, iar achiziionarea acestuia n scopul amintit trebuie sa fie bine documentat n anexele cererii de finanare. Acest activ nu va deservi personalul sau proprietarul investiiei n interes personal. 5. Unelte i instrumente specifice, inclusiv acelea pentru protecia mpotriva incendiilor i cele pentru protecia muncii. 6. Achiziionarea de teren, la nivelul a maxim 10% din valoarea totala a proiectului, numai n cazul stramutarii exploataiei pentru a respecta standardele de mediu.

Care sunt cheltuielile pentru care nu se acorda fonduri din FEADR?

1. 2. 3.

Cumpararea, nchirierea sau luarea n leasing a cladirilor; Impozite, taxe vamale, taxe de import , alte venituri de la bugetul de stat. Costuri operaionale, inclusiv costuri de ntreinere i chirie.

4.

Comisioane bancare, costurile garaniilor, cheltuieli juridice i alte

cheltuieli similare. 5. Orice alte cheltuieli stipulate n fiele tehnice ale masurilor ca fiind

neeligibile.

Concret, care sunt primii pai?

Identificarea investiiei pentru a putea obine fonduri nerambursabile trebuie mai nti sa identificai domeniul in care dorii sa investii. dupa identificarea acestuia, avnd o idee de investiie sau dorina de a realiza un proiect n spaiul rural, potenialul beneficiar se adreseaza la Direciile judeene pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala, Oficiile Judeene de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit sau la Centrele Regionale de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit. la aceste instituii potenialul beneficiar va primi materiale informative, date despre eligibilitatea investiiei preconizate, precum i documentaia detaliata despre modul n care trebuie ntocmit proiectul. Pregatirea proiectului dupa ce se familiarizeaza cu cerinele i criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, potenialul beneficiar va demara alcatuirea documentaiei necesare obinerii finanarii nerambursabile; cel mai important aspect de care potenialul beneficiar trebuie sa ina seama n acest moment este viabilitatea proiectului; potenialul beneficiar sa fie contient ca trebuie sa asigure cofinanarea privata

Depunerea proiectului odata finalizata ntocmirea proiectului, acesta se va depune la sediul Oficiului Judeean de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit unde se afla amplasata investiia. Aici va fi verificat, n faa solicitantului, daca este conform din punct de vedere al documentelor. ultimul pas l constituie evaluarea viabilitaii economico-financiare a proiectului. n urma acestei evaluari beneficiarul va fi informat daca proiectul este sau nu eligibil. Care sunt drepturile i obligaiile ce trebuie ndeplinite pentru accesarea fondurilor europene?

Ca n orice relaie contractuala, fiecare parte are drepturi i obligaii. Conform contractului de finanare, beneficiarii de fonduri europene trebuie sa respecte o serie de condiii: Pe toata durata contractului toate criteriile de eligibilitate i selecie

asumate n cererea de finanare vor trebui respectate. Beneficiarul nu are voie sa modifice proiectul pe o perioada de cinci ani de la ultima plata efectuata de Agenie. Pe scurt, n orice moment din perioada de monitorizare a investiiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului ramn obligatorii. Orice prejudiciu adus unui ter este n ntregime n responsabilitatea

beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta n cazul n care culpa este a beneficiarului. Ca beneficiar vei face totul pentru a evita conflictul de interese i vei

informa imediat APDRP despre orice situaie care da natere sau este posibil sa dea natere unui astfel de conflict. n cazul n care se vor ncalca de catre beneficiar clauzele contractului de

finanare, APDRP l poate rezilia. n acest caz, beneficiarul nu este scutit de

plata integrala a sumelor primite ca finanare nerambursabila pna la data rezilierii. n acest caz, Agenia va aplica beneficiarului dobnzi i penalitai n procentul stabilit conform dispoziiilor legale n vigoare. Trebuie sa fii foarte ateni la coninutul Contractului de Finanare i a anexelor sale, pentru a evita oprirea finanarii i, mai grav, returnarea sumelor deja virate de catre Agenie. Atenie! Pentru evitarea situaiilor conflictuale, beneficiarul se va asigura ca interesele proiectului primeaza tuturor celorlalte interese. Din experiena acumulata prin implementarea Programului SAPARD, va exemplificam cteva din cazurile identificate i calificate ca fiind situaii de conflict de interese i care pot interveni i n cazul FEADR: furnizorii de bunuri, lucrari sau servicii n cadrul proiectelor au acionari comuni cu cei ai societaii comerciale beneficiare; persoane fizice care au legaturi de rudenie cu acionarii sau administratorii societaii comerciale beneficiare i care sunt angajate ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. consultanta si proiectare, dirigenie de antier, verificare tehnica de proiect, asistenta tehnica); funcionari publici, angajai in administraiile centrale sau locale, angajai ca prestatori de servicii in cadrul proiectului (ex. consultanta si proiectare, dirigenie de santier, verificare tehnica de proiect, asistenta tehnica).

PREZENTAREA I REPARTIZAREA FONDURILOR


Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala va putea fi accesat dupa aprobarea Programului National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR). Investitiile care vor putea primi fonduri nerambursabile prin FEADR nu sunt stabilite cu exactitate, in acest moment exista propuneri pentru stabilirea acelor investitii eligibile (detalii puteti obtine accesand Investitii prin FEADR); Politica Agricola Comuna, pe care i ara noastra o va urma odata cu integrarea n Uniunea Europeana consta ntr-o serie de masuri, majoritatea legate de dezvoltarea rurala. Potrivit Reglementarii Consiliului Europei nr. 1290/2005 privind finanarea politicii agricole comune s-au creat doua fonduri europene pentru agricultura, numite FEGA (Fondul European de Garantare Agricola) pentru finanarea masurilor de marketing i FEADR (Fondul European pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala) pentru finanarea programelor de dezvoltare rurala. n anul 2004, Comisia Europeana a propus pentru perioada 2007 2013 crearea Fondului European pentru Pescuit. Acest fond va nlocui Instrumentul Financiar pentru Orientare n Pescuit care acopera anii 2000 2006. Prin Ordonana de Urgena a Guvernului nr. 13/27 februarie 2006 a fost nfiinata Agenia de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit. Noua structura, pe lnga derularea Programului SAPARD, va asigura implementarea tehnica i financiara a Fondului European pentru Agricultura i Dezvoltare Rurala (FEADR) i a Fondului European pentru Pescuit (FEP). Modul n care aceste fonduri vor finana concret investiiile este dat de catre Programul Naional pentru Dezvoltare Rurala 2007 2013, document aflat n stadiul de elaborare la Ministerul Agriculturii, i Dezvoltarii Rurale.

In acest moment, n urma definitivarii Planului National Strategic 2007 2013 s-au conturat patru direcii prioritare pentru finanare prin FEADR. Astfel, se va urmari restructurarea i dezvoltarea produciei agricole i silvice, dar i a industriilor prelucratoare aferente. Toate acestea vor ine cont de mbunatairea competenelor profesionale, de un management durabil i de respectarea exigenelor de mediu. O componenta asupra careia Uniunea Europeana pune accent este cea de biodiversitate i conservare a naturii, care se va materializa prin sprijinirea conservarii i dezvoltarii padurii, asigurarea unei ocupari echilibrate a teritoriului i dezvoltarea practicilor de managemnt durabil al terenurilor agricole i forestiere. Nu vor fi uitate mult ateptatele investiii n dezvoltarea infrastructurii i serviciilor rurale, o mai mare importana acordata multifuncionalitaii economice a zonelor rurale, dar i conservarea i punerea n valoare a patrimoniului cultural i arhitectural. O a patra direcie se va ocupa de implementarea unor strategii locale de dezvoltare pentru mbunatairea guvernarii administrative la nivel rural. n ceea ce privete Fondul European pentru Pescuit, Ageniei de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit i-a fost atribuita funcia de plata i, n condiiile delegarii n baza unui acord interinstituional, i funcia de implementare aferenta acestui fond. Fondul European pentru Pescuit va implementa Politica Comuna de Pescuit care se refera la asigurarea pe termen lung a activitailor de pescuit printr-o exploatare eficienta a resurselor acvatice, la dimensionarea flotelor de pescuit, precum i dezvoltarea i mbunatairea vieii marine, a lacurilor i zonelor de coasta afectate de activitaile intensive de pescuit i acvacultura. Sprijinul acordat prin FEP poate fi direcionat pe cinci prioritai, dintre care menionam reabilitarea flotei de pescuit, Acvacultura, dar i dezvoltarea sustenabila a zonelor de pescuit costalier.

In urma definitivarii Planului National Strategic 2007 2013 s-au conturat patru direcii prioritare pentru finanare prin FEADR. Prima directie, AXA 1 - Creterea competitivitaii sectorului agricol i silvic, va urmari restructurarea i dezvoltarea produciei agricole i silvice, dar i a industriilor prelucratoare aferente. Toate acestea vor ine cont de mbunatairea competenelor profesionale, de un management durabil i de respectarea exigenelor de mediu.

Concret, se vor acorda fonduri nerambursabile pentru: - Formarea profesionala i aciuni de informare - Masura 111 - Utilizarea serviciilor de consiliere agricola de catre producatorii agricoli si proprietarii de padure Masura114. - Modernizarea exploataiilor agricole - MASURA 121 - Cresterea valorii adaugate a produselor agricole i forestiere -

MASURA 123 - Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii i silviculturii - Masura 125 - Sprijinirea infiintarii grupurilor de producatori - Masura 142 O alta directie este AXA 3 - Calitatea vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale, va acorda o importanta

marita multifuncionalitaii economice a zonelor rurale, dar i conservarea i punerea n valoare a patrimoniului cultural i arhitectural prin:

- Diversificarea catre activitaile non-agricole - Masura 311 - Sprijin pentru micro-intreprinderi - Masura 312 - Incurajarea activitailor turistice - Masura 313 - Renovarea si dezvoltarea satelor - Masura 322

MASURA 112: INSTALAREA TINERILOR FERMIERI


2.1. DESCRIEREA MASURII
Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri" se ncadreaza n Axa I Creterea competitivitaii sectoarelor agricol i forestier" i are ca obiective generale: mbunatairea i creterea competitivitaii sectorului agricol prin promovarea instalarii tinerilor fermieri i sprijinirea procesului de modernizare i conformitate cu cerinele pentru protecia mediului, igiena i bunastarea animalelor, sigurana la locul de munca; mbunatairea managementului exploataiilor agricole prin rennoirea generaiei efilor acestora, fara creterea populaiei active ocupate n agricultura. Obiectivele specifice al masurii se refera la creterea veniturilor exploataiilor conduse de tinerii fermieri. Obiectivele operaionale se refera la creterea numarului de tineri agricultori care ncep pentru prima oara o activitate agricola ca efi de exploataii i ncurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiii. Sprijinul financiar pentru aceasta masura este nerambursabil i este de 337.221.484 Euro. Contribuia publica aferenta Masurii 112 este de: 337.221.484 Euro din care: 20% - contribuia Guvernului Romniei; 80% - contribuia Uniunii Europene.

2.2. BENEFICIARII MASURII 112 Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii n vrsta de pna la 40 de ani (nemplinii la data depunerii Cererii de finanare), persoane fizice sau juridice care practica n principal activitai agricole i a caror exploataie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa ntre 6 i 40 UDE(Unitatea de Dimensiune Economica (UDE) reprezinta unitatea prin care se exprima dimensiunea economica a unei exploataii agricole determinata pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei unitai de dimensiune economica este de 1.200 Euro); este situata pe teritoriul arii; este nregistrata n Registrul fermelor/Registrul agricol. Categoriile de beneficiari eligibili care primesc sprijin nerambursabil prin Masura 112, pot fi: persoana fizica Persoana fizica nregistrata i autorizata n conformitate cu prevederile Ordonanei de urgena a Guvernului nr. 44/2008: individual i independent, ca persoane fizice autorizate; ca ntreprizatori titulari ai unei ntreprinderi individuale; ca membri ai unei ntreprinderi familiale. Societate cu raspundere limitata - SRL, nfiinata n baza Legii 31/1990, republicata, cu modificarile i completarile ulterioare. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanare, au obligaia sa se nregistreze i autorizeze pna la data ncheierii Contractului de finanare cu APDRP. Finantarea in cadrul masurii 112 derulata prin PNDR este restrictionata pentru: beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a majorarilor de intarziere;

beneficiarii care au contracte de finantare reziliate pentru FEADR din cauza nerespectarii clauzelor contractuale si rezilierea are o vechime mai mica de un an; beneficiarii care se afla in situatii litigioase cu APDRP, pana la finalizarea litigiului.

2.3. CRITERII DE ELIGIBILITATE


Pentru a putea primi sprijin n cadrul Masurii 112, solicitantul sprijinului trebuie sa ndeplineasca urmatoarele condiii: Sa se instaleze pentru prima data n exploataia agricola ca i conducator (ef) al acesteia; Deine sau se angajeaza sa dobndeasca competene i calificari profesionale n raport cu activitatea pe care urmeaza sa o desfaoare. Sa se angajeze sa urmeze, n primii trei ani de la primirea sprijinului, cursuri de formare profesionala prin Masura 111 Formare profesionala, informare i difuzare de cunotine" n cel puin unul din domeniile: managementul exploataiei agricole, contabilitatea fermei, protecia mediului, agricultura ecologica etc. Este membru al unei familii de fermier i a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru n cadrul fermei (nu neaparat n ferma familiei) cel puin 12 luni naintea instalarii sale pe cont propriu; Prezinta un Plan de afaceri pentru pentru dezvoltarea activitailor

agricole din cadrul exploataiei agricole; Este membru al unei familii de fermier i a lucrat mai mult de 50% din timpul sau de lucru n cadrul fermei (nu neaparat n ferma familiei) cel puin 12 luni naintea instalarii sale pe cont propriu. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investiiile care se realizeaza demonstrnd ca cel puin 30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitaii cu standardele comunitare, modernizarea i dezvoltarea exploataiei

La verificarea conformitaii Planului de afaceri, solicitantul sprijinului trebuie sa demonstreze, ca dimensiunea fermei este de peste 10 UDE i a crescut cu minim 4 UDE de la data aprobarii deciziei individuale de acordare a acestuia. O exploataie agricola nu poate primi sprijin prin Masura 112 dect o singura data. Nu se acorda sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de arenda/concesionare ncheiate n nume propriu, cu excepia soului sau soiei. n acest ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar daca ambii soi ndeplinesc condiiile prevazute n masura. Tinerii fermieri trebuie sa restituie ntreaga suma primita daca i nceteaza activitatea agricola mai devreme de trei ani de la data depunerii solicitarii de plata pentru cea de a doua trana.

2.4. CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI


Proiectele se depun n cadrul mai multor sesiuni de depunere anuale. n situaia n care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse n cadrul unei sesiuni, se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin financiar pentru instalarea tinerilor fermieri sunt supuse unui sistem de selecie, n baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecie:
Criterii de selecie nr. crt. Solicitantul deine o ferma de semi-subzistena . Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, solicitantul completeaza seciunea specifica "Stabilirea dimensiunii economice a fermei" a Cererii de finanare, din care va trebui sa rezulte ca exploataia agricola deinuta are 20 Punctaj

o dimensiune economica cuprinsa ntre 6 i 8 UDE. Solicitantul deine o exploataie agricola ntr-o zona defavorizata . Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, se verifica daca exploataia agricola este situata n: zona montana cu handicap natural conform Listei Unitailor 15

Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata n anexa la Ghidul Solicitantului; alte zone cu handicap natural dect zona montana conform Listei

Unitailor Administrativ Teritoriale din Romnia incluse n Zonele Semnificativ Defavorizate/ Listei localitailor din Zonele Defavorizate de Condiii Naturale Specifice prezentate n anexa la Ghidul Solicitantului. Solicitantul are n proprietate exploataia agricola . Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanare documente prin care sa demonstreze ca, deine n proprietate exploataia agricola. Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, recunoscuta conform . legislaiei n vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative: grupuri de producatori recunoscute n conformitate cu Legea nr. 20 30

338/2005, cu modificarile i completarile ulterioare; asociaii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanei

de urgena a Guvernului nr. 26/2000, cu modificarile i completarile ulterioare; cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, cu

modificarile i completarile ulterioare; organizaii de mbunatairi funciare constituite conform Legii nr.

138/2004, cu modificarile i completarile ulterioare.Formele asociative pot fi constituite i recunoscute la nivel local, judeean i naional. Solicitantul acceseaza masura de agromediu . Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecie, solicitantul ataeaza la Cererea de finanare documente prin care sa demonstreze ca acesta a accesat Masura 214 Plai de Agro - mediu" din cadrul PNDR, prin care solicitantul i-a asumat, n 15

mod voluntar, angajamente de agro - mediu pentru o perioada de cinci ani de la data semnarii angajamentului. TOTAL 100

2.5 VALOAREA SPRIJI ULUI ERAMBURSABIL


Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10.000 Euro pentru o exploataie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate crete cu 2.000 Euro/1 UDE, dar nu va putea depai 25.000 Euro / exploataie. Valoarea sprijinului acordat se calculeaza in lei in functie de cursul EUR stabilit la Banca Centrala Europeana din data intocmirii Planului de afaceri.

2.6. COMPLETAREA, DEPU EREA I VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FI A ARE


Dosarul cererii de finanare conine Cererea de finanare nsoita de Planul de afaceri i documentele justificative anexate, legate ntr-un singur dosar, astfel nct sa nu permita detaarea i/sau nlocuirea acestora. Formularul standard al Cererii de finanare este disponibil, n format electronic, la adresa Cererea de finanare trebuie nsoita de anexele prevazute n modelul standard. Anexele Cererii de finanare fac parte integranta din aceasta. Completarea Cererii de finanare, inclusiv a anexelor acesteia, se va face conform modelului standard. Modificarea modelului standard (eliminarea, renumerotarea seciunilor, anexarea documentelor suport n alta ordine dect cea specificata etc.) poate conduce la respingerea Dosarului cererii de finanare pe motiv de neconformitate administrativa, Cererea de finanare trebuie redactata

pe calculator, n limba romna. Nu sunt acceptate Cereri de finanare completate de mna. Dosarul cererii de finanare se completeaza n doua exemplare - original i Copie - i se depune la Oficiul Judeean de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit (OJPDRP) al judeului unde are loc implementarea proiectului, mpreuna cu formatul electronic (CD) al Cererii de finanare. Pentru acele documente justificative originale care ramn n posesia solicitantului (ex: act de proprietate, act de identitate, etc.), copiile depuse n Dosarul cererii de finanare trebuie sa conina meniunea Conform cu originalul' i sa fie semnate de catre solicitant. n cazul n care proiectul este amplasat pe teritoriul mai multor judee, acesta va fi depus la Oficiul Judeean de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit pe raza caruia este nregistrat solicitantul. Dosarul cererii de finanare se depune personal de catre solicitant, la OJPDRP, naintea datei limita care figureaza n licitaia de proiecte. Solicitantul trebuie sa depuna Cererea de finanare corect completata, mpreuna cu toate documentele justificative anexate, n 2 exemplare (1 original i 1 copie). Exemplarele vor fi marcate clar, pe coperta, n partea superioara dreapta, cu ORIGINAL", respectiv COPIE", Solicitantul trebuie sa se asigure ca ramne n posesia unui exemplar complet al Dosarului cererii de finanare, n afara celor 2 exemplare pe care le depune. Efectuarea conformitaii consta n verificarea Cererii de finanare daca: este corect completata; este prezentata att n format tiparit, ct i n format electronic; documentele justificative solicitate sunt prezente n doua exemplare: un original i o copie i, dupa caz, se verifica valabilitatea acestora la data depunerii de catre solicitant.

Erorile de forma sunt erorile facute de catre solicitant n completarea Cererii de finanare care sunt descoperite de experii verificatori ai SVCFOJPDRP, cu ocazia verificarii conformitaii i carepot fi corectate i semnate de catre acetia din urma n prezena solicitantului, pe baza unor dovezi/informaii prezentate explicit n documentele justificative anexate Cererii de finanare (exemplu:date de identificare ale solicitantului scrise incorect, etc.). Dupa evaluarea conformitaii Dosarului cererii de finanare (n aceeai zi) solicitantul este ntiinat de catre expertul verificator daca acesta este conform sau daca nu i se vor explica cauzele neconformitaii. Solicitantul are obligaia de a lua la cunotina prin semnatura data pe fia de verificare a conformitaii. Aceeai Cerere de finanare poate fi declarata neconforma de maximum doua ori pentru aceeai licitaie de proiecte. Dupa verificarea conformitaii Cererii de finanare,pot exista doua situaii: Cererea de finanare este declarata neconforma; Cererea de finanare este declarata conforma. Daca Cererea de finanare este declarata conforma, se trece la urmatoarea etapa de verificare.

2.7. VERIFICAREA PE TERE A CERERILOR DE FI A ARE


Verificarea pe teren se realizeaza de catre OJPDRP - pentru toate Cererile de finanare conforme. Scopul efectuarii verificarii pe teren este de a controla datele i informaiile cuprinse n Planul de afaceri i documentele justificative cu situaia existenta pe amplasamentul propus pentru ca expertul verificator sa se asigure de corectitudinea informaiilor declarate n Cererea de finanare. n urma acestor verificari pot exista doua situaii:

- proiectul este neeligibil;


-

proiectul este eligibil i va avea un punctaj.

2.8. SELECIA PROIECTELOR


Alocarile financiare anuale i numarul maxim al sesiunilor anuale de depunere i evaluare a proiectelor vor fi facute publice dupa consultarea cu membrii Comitetului de Selecie pentru PNDR. Autoritatea de Management n consultare cu Comitetul de Monitorizare stabillete naintea lansarii depunerii de proiecte, punctajul aferent criteriilor de selecie (vezi subcapitolul 2.3), precum i criteriile de departajare a proiectelor cu punctaj egal. Experii APDRP puncteaza fiecare proiect eligibil n funcie de sistemul de punctaj aprobat pentru fia tehnica a masurii i ntocmesc lista proiectelor eligibile, n ordinea descrescatoare a punctajului obinut, pe care o transmit Comitetului de Selecie. Comitetul de Selecie este un organism tehnic, prezidat de catre Autoritatea de Management pentru PNDR i are n componena reprezentani ai Autoritaii de Management i ai APDRP. Rolul Comitetului de Selecie este de a supune aprobarii conducerii Autoritaii de Management pentru PNDR finanarea proiectelor eligibile, punctate dupa cum urmeaza: Cnd valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza sub valoarea totala alocata Masurii 112 n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie propune aprobarea pentru finanare a tuturor proiectelor. n acest sens, se ntocmete un Raport cu proiectele propuse pentru finanare care se supune aprobarii directorului general al Autoritaii de Management pentru PNDR; Cnd valoarea totala a proiectelor eligibile se situeaza peste valoarea totala alocata Masurii 112 n cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecie analizeaza lista proiectelor eligibile cu punctajul acordat iar selecia se face n

ordinea descrescatoare a punctajului de selecie, cu ncadrarea n suma alocata pe sesiune. n cazul proiectelor cu acelai punctaj, departajarea acestora, se face n funcie de urmatoarele prioritai: Solicitantul este membru al unei forme asociative; Solicitantul are n proprietate exploataia agricola; Solicitantul deine o ferma de semi-subzistena. Dupa parcurgerea procedurii de selecie i dupa caz, a celei de departajare, se ntocmete un Raport cu proiectele propuse pentru finanare care se supune aprobarii directorului general al Autoritaii de Management pentru PNDR. Raportul va cuprinde i lista proiectelor selectate ramase fara finanare, care se propun sa fie incluse automat n urmatoarea sesiune i care vor urma procedura normala de selecie. Aprobarea directorului general al Autoritaii de Management pentru PNDR, reprezinta decizia finala asupra seleciei proiectelor care ndeplinesc condiiile minime pentru finanare. Dupa parcurgerea sesiunilor de depunere i de evaluare-selectare a proiectelor propuse pentru anul de alocare, n cazul n care mai ramn proiecte care ndeplinesc condiiile minime pentru finanare, dar fara finanare, acestea vor fi restituite potenialilor beneficiari n vederea revizuirii i reluarii etapei de depunere n anul urmator. n cazul n care valoarea anuala alocata pentru masura nu se angajeaza n totalitate, cu diferena ramasa, se va suplimenta alocarea financiara a anului urmator.

2.9. PLATA
Dosarul Cererii de Plata se depune de beneficiar la Oficiul Judeean de Plai pentru Dezvoltare Rurala i Pescuit, n doua exemplare, pe suport de hrtie i pe suport magnetic. Prima transa de plata se va depune in maxim 10 zile de la

semnarea Contractului de finanare. Transa a doua de plata se va depune in maxim 30 de luni de la data semnarii contractului de finanare. De la data nregistrarii dosarului cererii de plata si pana la data efectuarii plaii nu se vor depai 90 zile calendaristice.

2.10. CO CLUZII
Aceasta masura (ca de altfel toate masurile din cadrul FEADR) este o oportunitate deosebita pentru agricultura arii noastre. Aceasta masura va a asigura prin implementarea ei att creterea dimensiunilor exploataiilor agricole, creterea competitivitaii agriculturii romneti, dar mai ales creterea nivelului de calificare a personalului implicat n aceste activitai.

Masura 121 - Modernizarea exploataiilor agricole


1. Finantarea nerambursabila: Finantarea nerambursabila este de 40% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, dar nu mai mult de 800.000 euro. Valoarea maxima eligibila a proiectului nu poate depasi 2.000.000 euro. a) Procentul finantarii nerambursabile poate fi majorat, dar numai intr-unul din cazurile de mai jos:

cu 10%, in cazul investitiilor realizate de tinerii agricultori sub 40 de ani cu 10%, pentru investitiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, in zone cu handicap natural si in arii naturale protejate incadrate in reteaua Natura 2000

cu 25%, pentru investitiile avand drept scop protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

b) Valoarea maxima a finantarii nerambursabile poate fi majorata, dar numai intr-unul din cazurile de mai jos:

la 1.200.000 euro si valoarea maxima eligibila a proiectului la 3.000.000 euro, pentru proiectele care includ si investitii pentru producerea si utilizarea energiei regenerabile.

la 1.600.000 euro si valoarea maxima eligibila a proiectului la 4.000.000 euro, pentru proiectele care apartin unei forme asociative si care deservesc membrii acesteia

2. Cheltuieli eligibile: a) Se acorda finantare nerambursabila pentru urmatoarele categorii de cheltuieli: (Procentul de finantare nerambursabila este conform pct. 1 de mai sus, iar beneficiarul suporta diferenta pana la 100%)

Construirea si / sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzandu-le si pe cele pentru protectia mediului

Construirea si / sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare

Construirea si / sau modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte care se incadreaza in sistemul european al cotei de lapte, numai pentru capacitatea care este la nivelul cotei de productie detinute de beneficiar

Construirea si/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilorde irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu

Achizitionarea, inclusiv in leasing, de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate

Achizitionarea, inclusiv in leasing, de noi mijloace de transport specializate, necesare activitatii de productie

Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic de productie (minim 25 ani) si care nu sunt incluse in sistemul de restructurare / reconversie al plantatiilor de vita-de-vie sprijinit prin FEGA in cadrul OCP vin si infiintarea plantatiilor pentru struguri de masa

Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni

Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori

Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei

Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila

Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol

Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.

Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica

Investitii necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare Costurile generale ale proiectului: taxe pentru arhitecti, ingineri si consultanti, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor si autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, achizitionarea de patente si licente

b) U sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli: (Aceste cheltuieli sunt suportate integral de beneficiar) Constructia sau modernizarea locuintei Achizitionarea de bunuri second-hand Achizitia de drepturi de productie agricola, de animale, plante anuale si plantarea lor Achizitionarea de teren TVA, cu exceptia TVA nerecuperabil, in cazul in care este in mod real si definitiv suportat de catre beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile

Costuri operationale, inclusiv costuri de intretinere si chirie Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare Contributia in natura Costuri de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobanzi, prima de asigurare Costuri realizate inainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice, a planurilor de afaceri si a studiilor de fezabilitate Costuri privind inchirierea de masini, utilaje, instalatii si echipamente Achizitia de mijloace de transport pentru uz personal si transport persoane Investitii privind operatiunile de simpla inlocuire Investitii in exploatatii de crestere a animalelor de blana Investitii pentru producerea pomilor de Craciun 3. Beneficiari: Fermierii definiti ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole activitate principala conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului a caror exploatatie este situata pe teritoriul Romaniei, are o dimensiune egala sau mai mare de 2 UDE si care este inregistrata in Registrul fermelor / Registrul agricol. Pentru a beneficia de sprijin, un solicitant trebuie sa aiba ca obiect principal de activitate domeniul agricol, conform Certificatului de inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului, respectiv codul CAE 01XX. Fermierii definiti conform celor de mai sus pot fi organizati intr-una dintre urmatoarele forme juridice:

Persoanele fizice, daca se angajeaza sa se autorizeze (sa devina persoane fizice autorizate / intreprinderi individuale) in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii notificarii privind selectarea cererii de finantare

Persoanele fizice autorizate Intreprinderile individuale Intreprinderile familiale Asociatiile familiale Societatile in nume colectiv (S.N.C.) Societatile in comandita simpla (S.C.S.) Societatile pe actiuni (S.A.) Societatile in comandita pe actiuni (S.C.A.) Societatile cu raspundere limitata (S.R.L.) Societatile comerciale cu capital integral privat (infiintate in baza Legii nr. 15/1990, cu modificarile si completarile ulterioare)

Societatile agricole (infiintate in baza Legii nr. 36/1991) Societatile cooperative agricole (infiintate in baza Legii nr. 1/2005) Grupurile de producatori (recunoscute in baza Legii nr. 338/2005), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri

Cooperativele agricole (infiintate in baza Legii nr. 566/2004), doar cu conditia ca investitiile realizate sa deserveasca interesele propriilor membri

U sunt acceptati ca beneficiari: Exploatatiile agricole de subzistenta (exploatatii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu dimensiune de sub 2 UDE Organizatiile de producatori din sectorul legume si fructe, pentru investitiile sprijinite prin Pilonul I al Politicii Agricole Comune

Masura 141 "Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenta"


Cost total - 476 milioane Euro Cheltuial public (UE + buget naional) - 476 milioane Euro Cheltuial privat - 0 Euro ivelul sprijinului

Sprijinul acordat n cadrul acestei msuri este de 1.500 de euro/an/ferm de semi-subzisten.

Obiective specifice

Creterea volumului produciei destinate comercializrii pentru ca fermele de semi-subzisten s devin viabile economic.

Diversificarea produciei n funcie de cerinele pieei i introducerea de noi produse.

Beneficiarii sprijinului

Persoane fizice i persoane fizice autorizate n vrst de pn la 62 de ani, care dein terenuri agricole n proprietate, desfoar activiti agricole, prezint un Plan de afaceri pentru restructurarea exploataiei agricole i sunt nscrise n Registrul fermelor i/sau Registrul agricol.

Ferma de semi-subzisten este ferma care produce, n principal, pentru consumul propriu, dar care comercializeaz i o parte din producia realizat. Dimensiunea economic a fermelor de semi-subzisten poate varia ntre 28 UDE. Pentru a deveni viabil, ferma de semi-subzisten poate desfura i activiti non-agricole generatoare de venituri. Unitatea de dimensiune economic (UDE) reprezint unitatea prin care se

exprim dimensiunea economic a unei exploataii agricole determinat pe baza marjei brute standard a exploataiei (Decizia Comisiei nr. 85/377/EEC). Valoarea unei uniti de dimensiune economic este de 1.200 Euro.
Un model de ferm de semisubzisten care ar putea fi finanat prin aceast msur, ar putea cuprinde :

10 ha cereale - 2,80 UDE; 15 vaci de lapte - 3,915 UDE; 10 porci la ngrat - 1,40 UDE.

O alt situaie poate fi:


2 ha cereale - 0,56 UDE; 1 ha leguminoase - 0,287 UDE; 50 porci la ngrat - 7 UDE.

Unde cultura cerealelor se situeaz ntre 0,085 0,28 UDE/ha, leguminoasele pentru boabe reprezint 0,195 0,287 UDE/ha, vacile de lapte 0,261 UDE/cap, bovinele la ngrat 0,028 UDE/cap, oile i caprele ntre 0,008 0,033 UDE/cap, porcii ntre 0,14 0,243 UDE/cap, psrile ntre 0,213 0,878 UDE/cap.

Orice fel de asemenea tipuri de exploataii pot fi fundamentate innd cont de abilitile fermierilor de a dezvolta afaceri pe nivelul posibilitilor existente.

Documente necesare pentru a accesa Masura 141 (in cazul unui crescator de albine)
1. Declaraie pe proprie rspundere a solicitantului, prin care se angajeaz s se autorizeze. Modelul acestei declarii e ataat ca anex la ghidul solicitantului pe Msura 141. Cei mai muli solicitani aleg s devina Persoana Fizic Autorizat (PFA). Nu este necesar s te autorizezi doar dup ce tii sigur c ai primit sprijinul. E necesar autorizarea fiindc e singura modalitate ca banii s poat fi virai ntr-un cont.

2. Planul de afaceri

3. Extras din registrul agricol + Copie dup prima pagina a Registrului Agricol cu tampila primriei i meniunea "Conform cu originalul" Sunt necesare pentru a demonstra care sunt membri gospodriei din care solicitantul face parte (doar un singur membru poate depune Cerere de finanare), terenul deinut sau luat n arend, animalele deinute i culturile de pe aceste terenuri.

4. Copie dup Contractul de arendare al terenului sau Tabel centralizator de la primria unde e nregistrat contractul de arendare. Contractul trebuie s fie pe 5 ani i s fi nceput din 2010.

5. Copii dup titlurile de proprietate ale pmnturilor deinute de ali membri ai gospodriei. Extras din Registrul Fermelor (APIA) + Print screen cu tampila instituiei. Extrasul e o adeverin din care rezult c persoana creia i-a fost eliberat nu a mai beneficiat de Msura 141. Print screen-ul e chiar un print screen din programul pe care l folosesc acolo. Din el rezult c nu apari n program. Aceste acte trebuie luate pentru fiecare membru al gospodriei, pentru ca s poat fi verificat faptul c eti unicul membru al familiei care acceseaz Msura 141.

6. Extras din Registrul Exploataiei emis de DSVSA Pentru adeverin de la Direcia Sanitar Veterinar (DSV) ai nevoie de:

Adeverin de la primrie din care s rezulte c ai stupi n Registrul lor agricol

Carnet stupina. Se cumpr de la Asociaia Cresctorilor de Albine din Romania, mai precis de la magazinul Apicola. Cost 10 RON.

Carnet de sntate de la doctorul veterinar. Copie dupa BI/CI Buletin de analiz - nosemoz i varroz. Doctorul veterinat trebuie s trimit prob de albine vii i fagure cu puiet. Analiza cost n jur de 20 RON. 7. Adeverin de la primria unde sunt nregistrate albinele. Trebuie s apar numrul de stupi, tarlaua, parcela i denumirea locului pe care e vatra stupinei.

8. Certificat de producator tampilat pe 2010 i 2011

9. Adeverin de la Asociaia Cresctorilor de Albine din Romania care s ateste c solicitantul e nscris in asociaie. Nu e necesar, dar ctigi ceva puncte n plus la dosar.

10. Copia actului de identitate

11. Declaraie pe proprie rspundere a solicitantului privind realizarea activitilor din Planul de afaceri

12. Declaraie pe proprie Rspundere a solicitantului privind formarea profesional. Va trebuie s faci un curs de formare prin Masura 111, cndva n primii 3 ani dupa aprobarea proiectului.

13. Declaraie pe propria rspundere a solicitantului c nu deine n proprietate/folosin alte terenuri, animale, familii de albine, etc, n afar celor declarate n Planul de afaceri, si nu a mai depus alt solicitare pentru obinerea sprijinului n cadrul msurii 141

14. Calculul numrului de UDE pentru anul trei

Ce este i cum se calculeaz UDE?


Se folosete adesea noiunea de UDE (unitatea de dimensiune economic) n contextul obinerii de fonduri europene. De exemplu, fermierii pot obine fonduri nerambursabile pe Msura 121 Modernizarea exploataiilor agricole, din Programul Naional de Dezvoltare Rural (PNDR) 2007-2013. ns condiia este ca ferma s aib o dimensiune egal sau mai mare de 2 UDE,

pentru a primi 1.500 euro/an, timp de 5 ani. Dar ce este i cum se calculeaz UDE? Conform informaiilor oferite de Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit (APDRP), UDE exprim dimensiunea economic a unei ferme i se calculeaz pe baza unui coeficient european, care se nmulete cu suprafaa cultivat sau cu numrul de animale (Decizia Comisiei nr. 85/377/CEE). Valoarea unei uniti de dimensiune economic este de 1.200 de euro. Calcul pentru culturi vegetale S presupunem c un mic fermier are un teren de numai 3 ha, pe care intenioneaz s nsmneze gru. Coeficientul acestei culturi este de 0,280. Rezult: 0,280 x 3 = 0,84 UDE Cum plantaia de gru nu ntrunete condiia minim de primire a fondurilor nerambursabile, omul poate cuta o alt cultur, mai rentabil, de exemplu de pomi fructiferi, care are un coeficient de 2,125. Rezult: 2,125 x 3 = 6,373 UDE Sau vi-de-vie (vin de caliate): 1,749 x 3 = 5,247 UDE Sau legume proaspete: 2,257 x 3 = 6,771 UDE Calcul pentru ferme zootehnice n acest caz, s presupunem c un mic fermier vrea s-i cumpere cinci vaci sub 2 ani. Cum coeficientul este de 0,095, rezult: 0,095 x 5 = 0,475 UDE prea puin!

Dac i-ar lua 22 de junici sub 2 ani: 0,095 x 22 = 2,09 UDE corespunde cerinei. Sau 18 junici de doi sau mai muli ani: 0,114 x 18 = 2,052 UDE Sau 25 de stupi (familii) cu albine: 0,083 x 25 = 2,075 UDE Sau o ferm cu minimum 336 de gini outoare, al crei coeficient este de 0,596 pentru o sut de capete: 0,596 x 3,36 = 2,002 UDE STRUCTURA PRODUCIEI VEGETALE SI CALCULUL UDE Coeficientul de calcul (UDE/ha), n funcie de structura culturilor:
(pentru a afla UDE total se nmulete nr. de ha cu coeficientul corespunztor culturii i se nsumeaz pt. fiecare cultur n parte, daca se cultiv mai multe culturi) 1 Grau comun si spelt - 0,282 Secara - 0,0843 Orz - 0,2464 Ovaz - 0,0855 Porumb boabe - 0,2136 Alte cereale - 0,0857 Mazare, fasole de camp si lupini dulci - 0,2878 Linte, naut si mazariche - 0,1959 Alte culturi proteice recoltate uscate - 0,19510 Cartofi - 1,17411 Sfecla de zahar - 0,54712 Radacini furajere si napi - 0,48613 Tutun - 1,22814 Hamei - 0,41715 Legume proaspete, pepeni,capsuni-camp - 2,25716 21 Plante furajere-alte furajere verzi 0,12822 Rapita - 0,17523 Floarea soarelui - 0,17324 Soia - 0,21325 In pentru ulei - 0,14426 Alte culturi oleaginoase - 0,14427 In - 0,35728 Canepa - 0,37529 Alte culturi textile - 0,3130 Zarzavat de gradina - 0,8531 Fanete permanente si pasuni - 0,0532 Plantatii de pomi si arbusti fructiferi 2,12533

Legume proaspete, pepeni,capsuni-spatii protejate 17,4817 C Ciuperci - 17,518 Plante furajere - pajisti temporare - 0,16819 Plante furajere-alte furajere verzi-total - 0,17820 Plante furajere-alte furajere verzi-porumb verde 0,325

Plantatii de pomi fructiferi- nuci 0,8134 Vita de vie - soiuri nobile pentru vin 1,74935 Vita de vie - alte soiuri pentru vin 1,37436 Vita de vie - struguri de masa - 1,86737 Pepiniere - 1,13338 Alte culturi permanente - 1,30639 Flori si plante ornamentale in camp - 64,33740 Flori, plante ornam. in spatii protejate - 94,33

STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEH ICE SI CALCUL UDE Coeficientul de calcul (UDE/cap animal), n funcie de structura efectivelor de animale:
(pentru a afla UDE total se nmulete coeficientul corespunztor speciei cu nr. de animale i se nsumeaz pt. fiecare efectiv n parte, dac exist mai multe categorii de efective)

Ecvidee (cai, maagari, catari, etc) - 0,0712 Bovine sub 1 an - total - 0,0613 Bovine sub 2 ani - masculi - 0,0954 Bovine sub 2 ani - femele - 0,0695 Bovine de 2 ani si mai mari - masculi - 0,0896 Juninci, 2 ani si mai mari - 0,1147 Vaci de lapte - 0,2618 Bovine 2 ani si mai mari-alte categorii de bovine 0,0289 Oi - femele pentru reproducere - 0,00810 Oi - alte categorii - 0,00811 Capre - femele pentru reproducere - 0,033

Capre - alte categorii - 0,01113 Porci - Purcelusi sub 20 kg 0,05714 Scroafe pt reproducere peste 50 kg 0,24315 Porci - alte categorii - 0,1416 Pasari, broiler - 100 capete 0,4517 Gaini outoare - 100 capete 0,59618 Curcani - 100 capete - 0,57619 Rate - 100 capete - 0,32820 Gaste - 100 capete - 0,87821 Alte pasari - 100 capete - 0,21322 Iepuri (femele pentru reproducere) 0,00123 Stupi - 0,083