Sunteți pe pagina 1din 6

coala cu clasele I - VIII Poiana Comuna Deleni, judeul Iai Tel/fax: 0232/ 722736 Email: scoala_poiana_deleni@yahoo.

com

coala cu clasele I - VIII Maxut Comuna Deleni, jude ul Ia i Tel/fax: 0232/721318 Email: scoala_maxut@yahoo.com

PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE OM I SOCIETATE N ANUL COLAR 2011 - 2012


ef comisie metodic: Prof. ova Adrian Marius Membrii comisiei metodice: Prof. de cultur civic i istorie Amargheoalei Eugen Prof. de geografie ova Adrian Marius Prof. de istorie Popa Alexandru Ioan Prof. de religie - cultul ortodox Gin Ana Florentina Ac iuni i msuri Responsabilit i Termen 30.IX.2011 Observa ii

Competen e generale

Competen e specifice

CRETEREA REAL A CALITII ACTULUI EDUCAIONAL

1.1.1. Proiectarea riguroasa, in conformitate cu cerintele Programei si specificul clasei 1.1. Cresterea 1.1.2. Predarea acestor discipline intr-o nivelului de maniera activa si interactiva, centrata pe cunostinte, deprinderi utilizarea metodelor moderne si pe latura si competente in formativa a procesului educational menit sa domeniul disciplinelor dezvolte competentele elevilor. umaniste. 1.1.3. Sustinera evaluarii initiale si interpretarea rezultatelor. Anexarea acestora la dosarul intocmit in acest scop. 1.2.1. Lectiile vor fi planificate intr-o maniera

Membrii comisiei

permanent

26.IX. - 15.X. 2011

1.2. Folosirea unor metode si mijloace variate menite sa creasca interesul educatilor spre disciplinele umaniste

atractiva, vizand activitati variate de invatare care sa dea elevilor ocazii nenumarate de afirmare si sa cultive pe cat posibil creativitatea lor, sa le puna in valoare opiniile; 1.2.2. Elevilor li se vor propune teme interesante pentu optionale; 1.2.3. Se va realiza graficul cu orele de pregatire suplimentara pentru elevii claselor a VIII a in vederea sustinerii cu succes a tezei semestriale la alegere la disciplina geografie sau istoria romanilor; 1.2.4. Incurajarea si indrumarea elevilor de a contribui cu diferite materiale in paginile revistei scolii (compuneri, istorioare, articole pe diverse teme istorice, geografice, religioase, etc) 1.2.5. Discutarea in cadrul intrunirilor comisiei a unor probleme de didactica moderna : Constientizarea elevilor asupra importantei stiintelor socio-umane in procesul formarii lor si pentru crearea spiritului lor civic;

Membrii comisiei

Permanent

Amargheoalei E. Popa A.I. ova A.M.

1.XI - 30.XI. 2011

Membrii comisiei

Permanent

Membrii comisiei Permanent Amargheoalei E. Popa A.I. Discutii

- Dezbateri asupra celor mai eficiente


modalitati de complementare a metodelor

traditionale cu cele moderne, activparticipative menite sa plaseze elevul in centrul activitatilor de invatare si sa-l responsabilizeze in legatura cu propria-i formare; Referate: - Traditional si modern in procesul de predareinvatare; -Jocuri didactice in predarea istoriei; -Utilizarea calculatorului i a internetului n cadrul orelor de religie Religia i informaia on-line; - Dezbateri privind evaluarea activitatii si realizarilor elevilor: alternarea modalitatilor traditionale de evaluare cu cele moderne; - Pentru aria curriculara Om si Societate se va avea in vedere cunoasterea valorilor fundamentale ale democratiei, a functiilor democratice si a drepturilor omului, formarea unor atitudini constructive fata de mediul inconjurator, stimularea curiozitatii pentru studiul istoriei si geografiei. Lectie demonstrativa - istorie: clasa a VIII a 1.2.6. Fiecare cadru didactic, membru al comisiei, va realiza proiectele unitatilor de

Membrii comisiei

Permanent

Discutii

Amargheoalei E. Popa A.I. Gin A.F.

Noiembrie 2011 Decembrie 2011 Ianuarie 2012 Prezentare de referate

Membrii comisiei

Martie 2012

Amargheoalei E. Popa A.I. ova A.M.

Permanent

Discutii

Popa. A.I.

Februarie 2012

Lectie deschis

CRETEREA CALITII EVALURII 2.1. Intelegerea rolului educational al notei.

invatare, planuri de lectie si schite de plan. 1.2.7. Profesorii incepatori vor efectua zilnic planuri de lectie. 1.2.8 Pentru a-i ajuta pe cei tineri, profesorii cu experienta ii vor ajuta pe incepatori oferindu-le modele. 2.1.1. Se vor stabili teste de evaluare a cunostintelor care se aplica la fiecare clasa, cu o ritmicitate lunara (eventual bilunara). Se vor aplica bareme clar si precis stabilite de notare. 2.2.1. Profesorii vor compara propriile note cu cele obtinute de elevi la concursuri (evaluari nationale, olimpiade) si vor lua masuri de indreptare acolo unde sunt discrepante. 2.2.2. Se vor folosi si modalitati alternative de evaluare (grila, portofolii, proiecte, etc.)

Membrii comisiei

Permanent

Proiecte pe unitati de invatare Planuri si schite de lectie

Membrii comisiei

Permanent

Teste Bareme de corectare Discutii pe baza comparatiei Rezultatele obtinute Grile, portofolii, proiecte, etc.

2.2. Cresterea obiectivitatii evaluarii

Ianuarie 2012

CONTINUA PERFECIONARE A PROFESORILOR

1.3.4. Participarea membrilor comisiei la 3.1. Cresterea cursuri de perfectionare derulate de Casa eficientei activitatii de Corpului Didactic perfectionare la nivelul comisiei 3.1.1. Membrii comisiei metodice vor efectua interasistente la ore. 3.1.4. Mentinerea unui contact permanent cu dirigintii claselor V - VIII si participarea la

Membrii comisiei

Cand este cazul

Discutii

Membrii comisiei

Februarie 2012 Aprilie 2012

Interasistente

actiuni comune; 3.2.1. Se vor discuta si dezbate teme legate de proiectarea unitatilor de invatare, de evaluare (de examenul national de evaluare), etc. 3.2.2. Participarea cadrelor didactice la 3.2. Dezbateri pe teme perfectionarile realizate la nivel judetean si de pregatire national : - consfatuiri profesionala continua - comisii metodice - examene de definitivat, gradul II, gradul I si perfectionari. 4.1.1. In cadrul lectiilor membrii comisiei vor insista asupra valentelor formative si educative ale lectiilor cultivand elevilor respectul pentru valorile traditionale, cunoasterea si respectarea insemnelor statale, cunoasterea zilelor cu semnificatie deosebita. - Lectie demonstrativa la cultur civic

Membrii comisiei

Permanent

Discutii

Colectivul de cadre didactice

Dezbateri

Membrii comisiei

Cand este cazul

Examene

REALIZAREA UNEI EDUCAII COMPLETE PRIN DISCIPLINELE ARIEI CURRICULARE

4.1. Exploatarea resurselor educative ale cultur civic, istorie, geografie i religie.

Membrii comisiei

Permanent

Amargheoalei E. - Lectie demonstrativ in AEL la geografie 5.1.1. Organizarea unor diverse activitati in datele cu semnificatie istorica: sarbatorirea ova A.M.

Mai 2012 Iunie 2012

Lectie deschis Lectie deschis

5.1 Realizarea de

CELEBRAREA EVENIMENTELOR CU SEMNIFICAIE ISTORIC

dezbateri, sesiuni de comunicari si concursuri pe teme istorice, religioase si ecologice

Holocaustului, comemorarea Revolutiei din 1989, 1 decembrie, 24 ianuarie, 9 mai, etc.

Amargheoalei E. Popa A.I. Referate

CELEBRAREA EVENIMENTELOR CU SEMNIFICAIE RELIGIOAS

5.1.2. Organizarea unor diverse activitati in datele cu semnificatie religioas: Nasterea Domnului, Botezul Domnului, Invierea Domnului, nltarea Domnului, praznicele unor sfini, etc.

Permanent, in conformitate cu Gin A.F. planificarea

Sesiuni de comunicari

Dezbateri activitatilor CELEBRAREA EVENIMENTELOR CU SEMNIFICAIE ECOLOGIC I GEOGRAFIC 5.1.2. Organizarea unor diverse activitati in datele cu semnificatie religioas: Ziua mondial a Apei, Ziua Pdurii, Ziua Conservrii Biodiversitii, Ziua Mediului, Ziua Pmntului, etc. extrascolare si extracurriculare ova A.M. Activitati cu comunitatea locala