Sunteți pe pagina 1din 1

TEST DE EVALUARE INITIAL Anul scolar 2011-2012 Disciplina Fizic Clasa a VI-a BAREM DE EVALUARE SI DE NOTARE

Se puncteaz oricare alte formulri/ modalitti de rezolvare corect a cerintelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fractiuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprtirea punctajului total acordat pentru test la 10.

PARTEA I_________________________________________________________ (45 de puncte) Nr. item 1. Solutie, rezolvare a)2370dm;2,37hm. b)1433min. c)1000 a)F b)F c)F a)->termometrul b)->gradul 5p 5p 5p 5p 5p 5p 8p 7p Punctaj 15p

2.

15p

3.

15p

PARTEA A II-A______________________________________________________ (45 de puncte) Nr. item 1. 2. Solutie, rezolvare 14:03;14:15;14:25 a)Pentru precizarea a dou greseli (pentru precizarea unei singure greseli se acord 7p). 14p b) Pentru descrierea unui mod de lucru pentru msurarea corect a ariei 16p Punctaj 15p 30p