Sunteți pe pagina 1din 9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT


Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1 Anul 2

Anexa B1

Nr. Crt.

Categoria

Pret in LEI/UM

UM

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Total An 1

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5

Vanzari fizice previzionate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vanzari valorice previzionate

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Venituri productie proprie total 13 Alte venituri Total productie vanduta 14 15 16 17 18 19 20 Venituri din vanzari marfuri Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete Venituri din subventii pentru investitii Venituri din alte activitati Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata Alte venituri din exploatare

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

Total venituri din exploatare

Prognoza veniturilor

9/18/2012

1/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT


Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Anul 1 Anul 2 Total An 1 Total An 2 Total An 3 Total An 4

Anexa B2

Nr. Crt.

Total An 5

Categoria

UM

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile Alte cheltuieli materiale Alte cheltuieli din afara (cu energia si apa) Cheltuieli privind marfurile Cheltuieli materiale total Cheltuieli cu personalul angajat Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala Cheltuieli cu personalul total Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare - total

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

Prognoza cheltuielilor

9/18/2012

2/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT


Proiectia contului de profit si pierdere activitate cu proiect
Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)
Anul 1 Anul 2

Anexa B3

Nr. Crt.

Categoria

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

TRIM I

TRIM II

TRIM III

TRIM IV

Total An 1

Total An 2

Total An 3

Total An 4

Total An 5

Venituri din exploatare 1 2 3 4 5 Cifra de afaceri Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru D) Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si capitalizata Alte venituri din exploatare Venituri din exploatare total LEI LEI LEI LEI LEI Cheltuieli pentru exploatare 6 7 8 9 10 11 Cheltuieli materiale total Cheltuieli cu personalul total Cheltuieli cu amortizarile Alte cheltuieli de exploatare Cheltuieli pentru exploatare - total Rezultatul din exploatare LEI LEI LEI LEI LEI LEI Venituri financiare total 12 13 14 15 16 17 18 19 Venituri financiare total Cheltuieli privind dobanzile Alte cheltuieli financiare Cheltuieli financiare - total Rezultatul financiar Rezultatul brut Impozitul pe profit / cifra de afaceri Rezultatul net al exercitiului financiar LEI Cheltuieli financiare, din care LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

Cpp

9/18/2012

3/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT

Anexa B4

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - LEI


Anul 0 (anterior depunerii cererii de finantare)
1 2 I 3 4 5 II

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Active imobilizate - brute Valoarea amortizarii cumulate Active imobilizate - nete (1-2) Stocuri Creante Casa si conturi la banci Total active circulante (3+4+5) TOTAL ACTIV (I+II) Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an Imprumuturi si datorii la institutii de credit Datorii comerciale Alte datorii, inclusiv fiscale si la asigurari sociale Subventii pentru investitii Capital social Rezultatul exercitiului financiar - repartizare profit la dividende - repartizare profit la la rezerve Rezerve Total capitaluri proprii TOTAL PASIV
Verificare:

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

III 6 7 8 IV 9 10 11 V 12 13 14 15 16 VI

0 0
0

0 0
0

0 0
0

0 0
0

0 0
0

0 0
0

Bilant

9/18/2012

4/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5

Anexa B5
Anul 1 al implementarii
Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total Anul 1 al implementarii

I.

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) A2. Vanzari de active, inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) Total iesiri de lichiditati prin investitii: B. (B1+B2+B3) B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs Total iesiri de lichiditati prin finantare C. (C1+C2) C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si D. finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA F. Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv I. TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. Alte materiale I3. Energia si apa I4. I5. I6. I7. I8. I9. Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala Prestatii externe Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte plati aferente exploatarii

J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K. K2+K3) K1. plati TVA K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende Total plati exclusiv cele aferente exploatarii O. (K+L+M+N) Flux de numerar din activitatea de exploatare P. (J-O) III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei S. (R+Q)
FN An 1 I 9/18/2012 5/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5

Anexa B6
Anul 2 al implementarii
Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total Anul 2 al implementarii

I.

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) A2. Vanzari de active, inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) Total iesiri de lichiditati prin investitii: B. (B1+B2+B3) B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs Total iesiri de lichiditati prin finantare C. (C1+C2) C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si D. finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv I. TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. I3. I4. I5. I6. Alte materiale Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate I9. Alte plati aferente exploatarii J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K. K2+K3) K1. plati TVA K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende Total plati exclusiv cele aferente exploatarii O. (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei S. (R+Q) FN An 2 I

9/18/2012

6/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT
Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5

Anexa B7
Anul 3 al implementarii
Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 Total Anul 3 al implementarii

I.

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) A2. Vanzari de active, inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) Total iesiri de lichiditati prin investitii: B. (B1+B2+B3) B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs Total iesiri de lichiditati prin finantare C. (C1+C2) C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si D. finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. F. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA

Incasari din activitatea financiara pe termen scurt G. Credite pe termen scurt H. Total intrari de numerar (E+F+G) Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv I. TVA (dupa caz), din care: I1. Materii prime si materiale I2. I3. I4. I5. I6. Alte materiale Energia si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala

I7. Prestatii externe I8. Impozite, taxe si varsaminte asimilate I9. Alte plati aferente exploatarii J. Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1K. K2+K3) K1. plati TVA K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri L. Rambursari de credite pe termen scurt M. Plati de dobanzi la credite pe termen scurt N. Dividende Total plati exclusiv cele aferente exploatarii O. (K+L+M+N) P. Flux de numerar din activitatea de exploatare (J-O)

III. FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Q. Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) R. Disponibil de numerar al lunii precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei S. (R+Q) FN An 3 I

9/18/2012

7/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT Flux de numerar - previziuni - LEI
OPERATIUNEA/PERIOADA Anul 1 Anul 2 Anul 3

Anexa B8

Anul 4

Anul 5

I.

ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrari de lichiditati din: (A1+A2+A3+A4) A1. Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la actionari/asociati) A2. Vanzari de active, inclusiv TVA A3. Credite pe termen lung, din care: (A.3.1. + A.3.2.) A.3.1. Imprumut - cofinantare la proiect A.3.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare A4. Ajutor nerambursabil FEADR (inclusiv avans) Total iesiri de lichiditati prin investitii: B. (B1+B2+B3) B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv TVA B2. Achizitii de active fixe necorporale, inclusiv TVA B3. Cresterea investitiilor in curs C. Total iesiri de lichiditati prin finantare (C1+C2) C1. Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.1.1.+ C.1.2.) C.1.1. Rate la imprumut - cofinantare la proiect C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare C2. Plati de dobanzi la Credite pe termen mediu si lung, din care: (C.2.1.+C.2.2.) C.2.1. La imprumut - cofinantare la proiect C.2.2. La alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii financiare Flux de lichiditati din activitatea de investitii si D. finantare (A-B-C) II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE E. F. G. H. I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. I7. I8. I9. J. K. Incasari din activitatea de exploatare, inclusiv TVA Incasari din activitatea financiara pe termen scurt Credite pe termen scurt Total intrari de numerar (E+F+G) Plati pentru activitatea de exploatare, inclusiv TVA (dupa caz), din care: Materii prime si materiale Alte materiale Energie si apa Marfuri Aferente personalului angajat Asigurari si protectie sociala Prestatii externe Impozite, taxe si varsaminte asimilate Alte plati aferente exploatarii Flux brut inainte de plati pentru impozit pe profit /cifra de afaceri si ajustare TVA (H-I) Plati/incasari pentru impozite si taxe (K1-K2+K3) K1. plati TVA K2. rambursari TVA K3. impozit pe profit/cifra de afaceri Rambursari de credite pe termen scurt Plati de dobanzi la credite pe termen scurt Dividende Total plati, exclusiv cele aferente exploatarii Flux de numerar din activitatea de exploatare (JO) FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW) Flux de lichiditati net al perioadei (D+P) Disponibil de numerar al perioadei precedente Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei (Q+R)

L. M. N. O. P. III. Q. R. S.

FN An 1-5

9/18/2012

8/9

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT


INDICATORI FINANCIARI
Anul Specificatie Valoare investitie(Vi)= valoarea totala a proiectului fara TVA Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al solicitantului. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activitatii curente Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie sa fie minim 10% Durata de recuperare a investitiei (Dr) - maxim 12 ani Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie sa fie minim 5% UM LEI LEI Total an 1 Total an 2 Total an 3 Valoare

Anexa B9

Total an 4

Total an 5

Nr.crt. 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10 11

LEI % ANI % Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare #DIV/0! Eroare Eroare Eroare Eroare Eroare

Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie mai mare Numeric sau egal cu 1.2 Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - maxim 60% Rata de actualizare Valoare actualizata neta (VAN) - trebuie sa fie pozitiva Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei - trebuie sa fie pozitiv LEI LEI %

Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Nu este cazul ! Eroare Eroare Eroare 8% Eroare Eroare

NOTA: Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al punerii in functiune a investitiei finantate prin proiect (An 2 - An 5), cu exceptia proiectelor aferente Masurii 121 pentru care se analizeaza din primul an al punerii in functiune al investitiei (An 1 An 5) (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii, proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor de productie si a specificului proiectului)

Indicatori

9/18/2012

9/9

S-ar putea să vă placă și