Sunteți pe pagina 1din 1

CATRE, COMITETUL JUDETEAN DE INITIATIVA DOLJ

Subsemnatul Petrescu P Petre cu domiciliul in Craiova, strada G-ral Dragalina, nr.55A, judetul Dolj, legitimate cu CI seria Dx , nr.808881 eliberata de SPCLEP Dolj la data de 18.10.2011 imi depun candidature pentru Colegiul Judetean al Camerei Agricole . Atasez tabelul nominal intocmit in conformitate cu anexa 3 din Legea 283/2010 cu modificarile si completarile ulterioare , inclusiv declaratia cuprinsa in prezenta adresa, copie CI, adeverinta APIA.