Sunteți pe pagina 1din 1

MtutsrERuL TnnwsponruRrLoR 5t lurnnsrRUcruRu Socrnrl^rn,l NalroNlr,i nn TRdNspoRT FrnovrAR Dn CAlAlonr

Rn cL

IN TNAFIC IUTERN
021.3f9.03.08
nr.38, secaijr

ME

SnnvrcruL
NTAnr

,,C.F.R.

CilAronr"

- S.A.

C oruE RC

rALE
(}1{r&73"

CFR:
[iueur{ti:i-R*r*imia

B-tlul Sinicu -F"oi I Fnr" Fr?'T {l<iies{u,

CF'R Tet. 91-122.657, Tel lFax.91-122.76'V

t, rnd

NR.Ptttt/81S
S

t2012

T F C Bucureqti, Craiova, Timigoara) Cluj, Braqov, ragi, Galafi, Constanta Domnilor Directori

$TANTA.' S.N.T.F.C. ,,CFR

Cilitori"

S.A

Revizoratul General, dJui Revizor General - Ptr. Compartimentul Control Trenuri Oficiul C E S E E, d-nei qef Oficiu Serviciul Promovare Imagine, d-nei $ef Serviciu Serviciul Verificarea Venifurilor Trafic Intern, d-nei $ef Serviciu Serviciul Legitimafii de Cilitorie, d-nei gef Serviciu Serviciul Vagoane de Dormit si Cuseta, d-lui $ef Serviciu

Ref. Calatoria elevilor

In baza cametului de elev vizat pentru anul scolar 20lI-20I2, se vor elibera
legitimatii de calatorie cu reducere 50o/o pentru elevi cu valabilitate pana,Ia data de 30 septembrie 2012, inclusiv. Incepand cu data de 01 octombrie 2011 se vor elibera legitimatii de calatorie cu reducere numai elevilor care au carnetul vizat pentru anul
scolar 2012-2013. Luati masuri de instruire a personalului din subordine.

Bucureet

,,il ,07 , ,o

DIRECTOR COMERC Cintia CHIN

cnta\

L"'ffi
I
Jii*'n'**"to'