P. 1
Curs-ADS

Curs-ADS

|Views: 216|Likes:
Published by Enache Ana

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Enache Ana on Sep 23, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2015

pdf

text

original

1.

Automatizarea lucrărilor topografice
1.1. Generalităţi Domenii ca electronica şi informatica au cunoscut, începând cu anii 1970, transformări profunde, dezvoltări spectaculoase şi acestea au influenţat şi măsurătorile terestre. Au apărut schimbări atât în direcţia realizării instrumentelor cât şi a tehnologiilor de lucru, care au dus de exemplu la accelerarea automatizării proceselor din domeniu. Automatizarea se reflectă în : - culegerea datelor din teren; - prelucrarea acestora; instrumente; - obţinerea produselor finale şi întreţinerea lor. Automatizarea în domeniul măsurătorilor s-a făcut în special în realizarea instrumentelor. Astfel până în anii ’80 au fost făcuţi paşi în realizarea instrumentelor pentru obţinerea directă a distanţei orizontale şi a diferenţei de nivel. Amintim aici instrumentele cu diagrame, cu refracţie: Dahlta 010A, Redta 002, Kern. Etape de automatizare în domeniul realizării instrumentelor: 1) prima etapă s-a realizat odată cu apariţia modulelor de măsurare directă a distanţelor. La început acestea aveau o precizie de ordinul a 10 cm, iar în prezent precizia acestora a ajuns la ordinul submilimetrilor. Modulul de măsurare a distanţei a fost la început separat de aparat, ca mai târziu să fie integrat în acesta. Realizările din domeniul mecanicii fine, a informaticii şi a electronicii au dus la apariţia memoriilor sau a cipurilor, la apariţia microprocesoarelor. Acestea au dus la perfecţionarea instrumentelor din toate punctele de vedere: dimensiuni, performanţe. Au apărut teodolite electronice, apoi staţii electronice totale simple şi în final staţii electronice motorizate. La staţiile electronice motorizate, mişcările de rotaţie ale instrumentului sunt realizate de servomotoare integrate în instrument care lucrează după programe speciale, permiţând astfel executarea anumitor tipuri de lucrări. 2) apariţia dispozitivelor de desenare automată, care funcţionează ca elemente subperiferice ale aparatului în funcţie de soft permiţând desenarea parţială sau totală. Tipuri de dispozitive: - care permit realizarea rapidă a desenului, folosite pentru realizarea corecturilor la desen (dispozitive cu rulou); - cele care realizează desenul final (de exemplu mesele de desen – ploterele) Dispozitivele cu rulou au fost înlocuite de consolele interactive. 3) transformări în tehnologia de lucru Topografia clasică este înlocuită de topografia numerică, care are ca obiectiv realizarea planului numeric digital. Planul numeric deschide posibilităţi mari de automatizare a lucrărilor topo-inginereşti şi anume: - a procesului de proiectare (se reflectă mai bine în domeniul căilor de comunicaţie); - a procesului de aplicare pe teren; - a diferitelor procese topografice. Au apărut tehnologii noi care permit monitorizarea de la distanţă a diferitelor fenomene cum ar fi: alunecări de teren, tasările din zonele miniere, alunecarea versanţilor, urmărirea comportării barajelor şi care folosesc două sau mai multe staţii totale monitorizate comandate de la distanţă cuplate cu un calculator la un centru de calcul local. După înregistrarea datelor la centrul local acestea se transmit la un centru regional. 1.2. Automatizarea în culegerea datelor din teren – evoluţie în timp. - aranjarea datelor culese pe cale clasică în formulare standardizate care permiteau introducerea rapidă în calculator; - culegerea oarbă – înregistrarea datelor pe o bandă magnetică – de casetofon- trecerea de pe banda magnetică pe calculator se făcea prin intermediul unui teletype (maşină de scris care

perfora o bandă). Dezavantaj: nu se puteau face verificări pe loc; Avantaj: - economie de timp pe teren. - culegerea independentă folosindu-se terminale de teren – calculator cu memorie internă mare; datele citite erau tastate la calculator. Avantaj: valoarea tastată putea fi verificată. - apariţia carnetelor electronice de teren – care permiteau înregistrarea automată a citirilor efectuate cu tahimetre electronice sau cu staţii totale direct în memoria acestui carnet electronic. Înregistrarea se face direct de la instrument la carnet prin cablu după apăsarea tastei de înregistrare. Trecerea datelor de la carnet la calculatorul din birou se face tot prin cablu. Schema procesului tehnologic de preluare şi prelucrare a datelor măsurate în teren Procesul de ridicare

Culegerea datelor folosind: - instrumente clasice; - instrumente electronice; - digitizarea planurilor.

Crochiuri
(descrierea staţiilor)

Prelucrarea datelor şi întocmirea fişierelor punctelor

Borderouri
-se alcătuieşte fişierul element

Desen plan şi corectarea lui

Fisier definitiv al punctelor

Fisier definitiv al elementelor

Plan definitiv

Banca de date a planului numeric Figura 1.1. - apariţia memoriei interne şi externe la instrumentele cu care se execută măsurătorile. Datele sunt înregistrate fie în memoria internă sau externă, care poate fi un modul de memorizare sau un

carnet electronic de teren. Elementele înregistrate sunt cele originale: distanţe înclinate, unghiuri orizontale şi verticale, restul fiind date prelucrate. - ultimul tip de memorie este reprezentat de cartelele de memorie (PCMCIA), capacitatea acestora mergând de la 0,5 la 1-2 Megabytes. Transferul datelor se face de la instrument la calculator prin cablu sau printr-un cititor de cartele. - trebuie menţionat şi faptul că apariţia calculatoarelor portabile, gen laptop, a condus la posibilitatea transferării directe a datelor în calculator pe teren. 1.3. Automatizarea în domeniul realizării instrumentelor Primul pas: - instrumente ce realizează măsurarea distanţei orizontale şi a diferenţei de nivel (tahimetre cu diagramă şi cele cu refracţie)

Figura 2 Al doilea pas: - dispozitive de măsurare electronică a distanţelor. Exemple: Di60, Di10, Di4, Di4L, Di1600, Di2000, Di3000. (Di reprezintă prescurtarea de la distomat). În timp acestea au evoluat de la precizii de ordinul metrilor la precizii de i mm. Astfel la primele tipuri, precizia era: p = ±5mm ± 10 Dkm (1.1) iar în prezent p = ± 1 mm ± 1-3 ppm (părţi per milimetru) Precizia cu care se determină diferenţele de nivel sunt comparabile cu cele realizate din nivelmentul trigonometric. Apariţia acestor dispozitive a divizat procesul de automatizare în două categorii: 1. instrumente modulare 2. instrumente integrate Dacă aceste dispozitive de măsurare electronică a distanţelor se ataşează pe teodolitele sau tahimetrele clasice se obţin aşa-numitele tahimetre electro-optice modulare sau integrate. Tahimetre electro-optice modulare – constituite din tahimetre clasice (optice) şi dintr-un dispozitiv de măsurare electronică a distanţelor care se ataşează pe lunetă. În acest caz axa dispozitivului electro-optic este paralelă cu axa lunetei. Precizia se încadrează în formula (1.1) de mai sus. Pasul următor la tahimetrele electro-optice modulare a fost ataşarea unui microcalculator care permitea determinarea distanţei orizontale şi a diferenţelor de nivel prin intervenţia operatorului.

Tahimetre electro-optice integrate – constituite dintr-un teodolit sau tahimetru clasic care au dispozitivul electronic integrat în lunetă. Axele celor două coincid, iar precizia este aceeaşi ca la tahimetre electro-optice modulare. E.O.T. 2000 este un teodolit obişnuit , iar la bază are un bloc procesor şi un minicalculator. Comparaţie între cele două tipuri de tahimetre electro-optice: - tahimetrele electro-optice modulare au ca avantaje că sunt ieftine şi permit să fie utilizate şi sub forma de teodolit sau tahimetru simplu. - tahimetrele electro-optice integrate sunt mai scumpe, dar permit ridicarea productivităţii muncii. Al treilea pas: apariţia teodolitelor sau tahimetrelor electronice (digitale) şi care cuplate cu dispozitive electronice de măsurare a distanţelor au dat naştere la tahimetre electronice modulare şi integrate. Tahimetre electronice modulare sunt formate dintr-un teodolit sau tahimetru electronic, un dispozitiv electronic de măsurare a distanţelor şi un minicalculator. Reprezentative pentru această categorie sunt tahimetrul DKM 3A fabricat de firma Kern şi teodolitele Theo 1600, Theo 2000, Theo 3000. Acestora din urmă li se pot ataşa distomatele Di600, Di2000, Di 3000. Ultima generaţie de diistomate au şi microprocesoare care permit prelucrarea parţială a elementelor măsurate astfel încât pe display să se afişeze fie elementele măsurate, fie anumite rezultate parţiale în urma unor prelucrări (distanţe orizontale, înclinate, diferenţe de nivel, creşteri de coordonate sau chiar coordonate). În cazul distanţelor mari acestea urmează a fi corectate cu valori depinzând de condiţiile atmosferice, reducerea la orizontul de lucru, reducerea la planul de proiecţie. Preciziile asigurate la măsurarea distanţelor sunt date de precizia dispozitivului de măsurare electronică, adică ±1 mm ± 1-3 ppm/km. Precizia măsurării diferenţelor de nivel depinde de precizia măsurării unghiului vertical a tahimetrului sau teodolitului şi este comparabilă cu cea de la nivelmentul geometric. Primele exemplare erau greoaie şi practic nu justificau utilizarea lor din punct de vedere economic. Tahimetrele electronice integrate sunt aşa numitele staţii totale. Sunt formate din: - teodolit sau tahiometru digital; - dispozitiv electronic de măsurare a distanţei integrat în lunetă; procesor pentru prelucrarea simplă a datelor măsurate. Preciziile pentru distanţe şi diferenţe de nivel sunt de acelaşi ordin de mărime ca şi la cele asigurate de tahimetrele electronice modulare. Aceste tahimetre permit aplicarea automată a corecţiilor datorate condiţiilor atmosferice, reducerea la orizontul de lucru şi la planul de proiecţie. Procesorul instrumentului are o serie de programe care permit atât realizarea unor calcule simple (distanţe orizontale, ∆h, ∆X, ∆Y) cât şi a unor calcule complexe ( intersecţii înainte, înapoi, compensări de drumuiri). Primele instrumente apărute erau foarte grele şi incomod de mânuit. Dintre ele amintim: Recota, RETA, Rec Elta, Tahimat. Al patrulea pas: motorizarea aparatelor, prin incorporarea servomotoarelor care permit rotaţia automată în jurul axelor.

2. Principiul măsurării electronice a distanţelor
Dezvoltările moderne în electronică au făcut posibilă măsurarea distanţei folosind un semnal electromagnetic. Măsurătoarea este efectuată în câteva secunde şi cu un grad foarte mare al preciziei.

Instrumentele au fost pentru prima dată introduse în anii ‘50 şi fiecare fabricant de echipamente topografice produce o varietate de echipamente EDM. 2.1. Conceptul de bază al măsurătorii Conceptul de bază este simplu. Un instrument EDM capabil să transmită un semnal electromagnetic este pus în staţie, iar semnalul este direcţionat către un reflector aflat la celălalt capăt al liniei de măsurare, de unde este reflectat către transmiţător. Timpul parcurs pe acest dublu traseu este măsurat de către transmiţător şi deoarece viteza luminii este cunoscută cu precizie, distanţa este calculată cu formula: D=Vx t (2.1.)

unde D reprezintă distanţa între staţii, V este viteza semnalului, iar t reprezintă timpul. Semnalul electromagnetic transmis este sub forma undelor radio, luminii infraroşii, luminii vizibile sau fascicolului laser - fiecare dintre ele având proprietăţi diferite şi cu toate acestea toate călătorind cu aceeaşi viteză. Pentru a înţelege mai bine complexitatea EDM-ului este necesară cunoaşterea proprietăţilor radiaţiei electromagnetice şi a metodelor folosite în măsurarea intervalului de timp. 2.2. Proprietăţile semnalului Lumina, razele infraroşii şi undele radio sunt toate forme de radiaţie electromagnetică şi precum căldura 0şi sunetul, sunt forme de energie. Lungimea de undă şi diferenţa de fază Figura 1 arată o undă electromagnetică transmisă de la un punct de măsurare X la un al doilea punct Y, unde este reflectată înapoi de-a lungul unei căi paralele şi este receptată în staţia X. Sunt 5 unde întregi şi o fracţiune de undă în dublul traseu. Distanţa între oricare două puncte similare ale undei este lungimea de undă (λ), adică XA = AB, etc. = o lungime de undă. Undele sunt în fază când între punctul de plecare şi punctul de sosire există un număr întreg de lungimi de undă. În acest caz însă, există o porţiune de undă neterminată la punctul de sosire X şi aceasta poartă numele de diferenţă de fază (∆λ). Frecvenţă Undei îi trebuie un timp foarte scurt pentru a parcurge distanţa de la X la Y. Frecvenţa sa este numărul de lungimi de undă complete (cicluri) pe care le parcurge în decurs de o secundă. Unitatea din Sistemul Internaţional pentru frecvenţă, corespunzând unui ciclu pe secundă, este hertz-ul. Multiplii hertz-ului sunt derivaţi în mod obişnuit prin adăugarea prefixului kilo, mega şi giga: 1 hertz = 1 Hz 103 hertz = 1 kilohertz = 1kHz 106 hertz = 1 megahertz = 1 MHz 109 hertz = 1 gigahertz = 1 GHz

Figura 2.1. Timpul necesar undei de a parcurge distanţa de la X la Y este numărul de lungimi de undă (n) împărţit la frecvenţa (f) a undei. În formula (2.1.), dacă înlocuim pe t cu (n/f), D = V x (n/f) (2.2.) Domeniul de lucru al EDM constă, prin urmare, în a socoti numărul de lungimi de undă şi de a măsura diferenţa de fază. Figura 2.2. arată o parte a spectrului electromagnetic. Lungimile de undă de pe diferite benzi variază de la 10.000 m (unde lungi) la 0.001 mm la undele din domeniul vizibil, cărora le corespund frecvenţe de la 30kHz la 30x1010 kHz. Numai pe acest domeniu al undelor se pot măsura distanţe cu precizia standard cerută de măsurători.

Figura 2.2. Diferenţa de fază ce poate fi determinată de instrumentele EDM este de a mia parte din lungimea de undă. Pentru cele mai multe măsurători, o precizie de ± 1 cm este acceptabilă.

(299. presiune şi umiditate afectează viteza. dar când acestea se propagă prin atmosfera terestră viteza lor (v) scade.97%) = 299. unde tehnicile geodezice ar fi folosite oricum. acest domeniu de frecvenţe nu este potrivit transmisiei directe prin atmosferă de către instrumentele EDM. excepţie poate făcând construcţia autostrăzilor care se întind pe mai mulţi kilometrii.3. care conform figurii 2 îi corespunde o frecvenţă de 30 MHz. Instrumentele care folosesc lumina vizibilă formează clasa lungimilor de undă medii. deoarece undele tind să se atenueze. Lungimea de undă este mai mică de 1 micrometru. presiunii şi umidităţii diferă de valorile standard. Într-un limbaj simplist. Dacă în timpul măsurătorilor valorile temperaturii. Unda de frecvenţă înaltă acţionează ca o purtătoare pentru unda de frecvenţă joasă şi se spune că prima este modulată prin acest proces. Analogia care se poate face este măsurarea cu o panglică de oţel a cărei lungime se modifică continuu. să se risipească şi suferă datorită interferenţei. pe când cele care folosesc lumina infraroşie formează clasa lungimilor de undă scurte.Prin urmare lungimea de undă derivată este de 1000 x 1 cm = 10 m. Domeniul frecvenţelor potrivite măsurărilor reprezintă numai o mică secţiune a întregului spectru electromagnetic. undele din domeniul vizibil şi infraroşu sunt potrivite ca purtătoare. trebuie aplicate corecţii. Variaţiile în temperatură.708. Oţelul este „modulat“ de gradaţiile metrice imprimate pe el şi le poartă cu el când ruleta este întinsă în timpul măsurătorilor liniare.97% din viteza lor (c) în vid. Energia electrică este asigurată de o baterie de nichel-cadmiu sau de . Printre altele. acest grup de instrumente EDM utilizează microundele pentru a măsura distanţe de la 20 m la maximum 150 km. Viteza (v) prin atmosfera terestră este.792. Valorile normale standardizate sunt presiunea de 760 mmHg şi temperatura de 12oC şi în aceste condiţii s-a demonstrat că semnalele electromagnetice se propagă cu o viteză de 99. Aceste instrumente sunt folosite în principal în scopuri geodezice. Din păcate.5 km/s. cu o precizie de 3-4 mm per km.0 km/s. 2. deci au trebuit impuse anumite standarde instrumentelor EDM. unda din domeniul vizibil poate fi asemănată cu o panglica subţire de oţel din care este confecţionată ruleta. în funcţie de care parte a spectrului o folosesc pentru transmiterea semnalului.5N.792. prin urmare.5 x 99. Toate instrumentele moderne din clasa lungimilor de undă scurte emit o undă purtătoare din domeniul infraroşu generată de o diodă de galiu-arseniu (GaAs). Un instrument tipic din această clasă este Wild DI 60 care operează pe frecvenţa de 15 MHz. Sunt rar folosite în cadastru sau în lucrări topografice de construcţii. Undele cu frecvenţa foarte înaltă nu sunt aşa de mult influenţate de aceste efecte şi este posibilă modularea unei unde de frecvenţă înaltă cu o undă de măsurare de frecvenţă joasă şi transmiterea lor împreună. Viteza Toate undele electromagnetice călătoresc cu aceeaşi viteză (c) de 299. rezultatul fiind că valoarea acesteia nu este chiar constantă. (b) Sistemul electro-optic Instrumentele folosite în acest sistem de măsurare pot fi divizate în două clase. Sistemele EDM Sistemele dezvoltate pentru transmisia undelor electromagnetice pot fi împărţite în două clase şi anume: (a) sistemul microundelor (domeniul lungimilor de undă mari) (b) sistemul electro-optic (domeniul lungimilor de undă medii şi scurte) (a) Sistemul microundelor Aşa cum sugerează numele. aşa cum standardele pentru panglicile de otel sunt temperatura de 20oC şi tensiunea de 44.

Fasciculul de raze este invizibil şi inofensiv şi va produce distanţa corectă chiar dacă este întrerupt de trafic. 2.667 .4.987532 m w3 = 4. Numărarea lungimilor de undă Toate instrumentele EDM măsoară numai o parte a unui ciclu. De aceea.5. w3 sunt ∆w1 = 0.6. diferenţele de fază rezultate din măsurătorile cu lungimilor de undă w1.) = nw3 + ∆w3 (2.761904 m Lungimile alese pentru măsurare sunt: 400 w1 = 401 w2 = 2000 m 20 w1 = 21 w3 = 100 m Presupunând că lungimea dreptei măsurate AB este 835.∆w1 şi deoarece 20w1 = 21w3 w3 = (20/21)w1 deci Prin urmare n[w1 – (20/21)w1] = 1. Jumătate din lungimea de undă reprezintă echivalentul valorii de 5 metri pentru parcurgerea unui „singur“ traseu. Două frecvenţe sunt suficiente dacă domeniul maxim al instrumentului este mai mic de 2 km. w2.300 m. lungimea de undă ar fi de 10 metrii pentru parcursul dublu.): n(w1 – w2) = ∆w2 . dar distanţa D. O metodă de calculare a numărului este de a măsura o dreaptă cu trei frecvenţe uşor diferite.382 şi ∆w3 = 1. Din relaţiile (4) şi (6): n(w1 – w3) = ∆w3 . respectiv Distanţa AB = nw1 + ∆w1 (2. este dată de formula: D = nλ + ∆λ (2. Dacă frecvenţele alese sunt în apropierea valorii de 30 MHz.300 nw1/21 = 1.300 nw1/401 = 2.967 – 0.9 ≈ 835 deci n = 167 Această valoare se va repeta la fiecare 2000m.∆w1 şi deoarece 400w1 = 401w2 w2 = (400/401)w1 deci Prin urmare n[w1 – (400/401)w1] = 2.3.000000 m w2 = 4.300.4.5.382 – 0. adică diferenţa de fază. măsurată electromagnetic. ∆w2 = 2.4.) = nw2 + ∆w2 (2. Cele trei lungimi de undă utilizate pentru măsurători sunt: w1 = 5.967.) şi (2.082 nw1 = 834.) Din relaţiile (2.) unde n este un număr necunoscut de lungimi de undă.către o baterie de maşină de 12 V. anumite mijloace de a determina valoarea întregului n trebuie să existe în instrument.

Măsurarea diferenţei de fază Până de curând. de regulă 1 milimetru. temperatură şi umiditate produc erori care variază de la 1 la 10 mm per km.nw1 = 35 deci n=7 Această valoare se va repeta la fiecare 100m. 2. Este posibil acum să se rezolve diferenţa de fază cu o precizie de 1/10000 dintr-un ciclu. Numărul pulsurilor admise prin poarta de numărare. . care este oprit la întoarcerea razei reflectate. iar indicarea milimetrului este acum ceva comun. Neregularităţile atmosferice de presiune. Fiecare puls reprezintă o lungime scurtă cunoscută. Semnalul transmis declanşează un mecanism de numărare în interiorul instrumentului. este socotit şi afişat.5. atâta timp cât aceasta este deschisă. diferenţa de fază a fost măsurată la instrumentele din clasa lungimilor de undă scurte printr-un aparat electromecanic. Precizia instrumentelor Precizia echipamentului EDM cuprinde două elemente şi anume: (a) mărginirea instrumentală (b) influenţa neregularităţilor atmosferice Cele mai multe instrumente au o eroare instrumentală de aproximativ ± 5 mm. dar ultimele tipuri de aparate folosesc metodele digitale.

Staţiile totale cele mai performante sunt dotate şi cu: . folosite la montaje industriale. Staţiile totale permit rezolvarea tuturor problemelor legate de achiziţia datelor spaţiale. TC3000 .3. Staţiile totale TDM5000 au deschis perspectiva creării instrumentelor pentru a căror utilizare este nevoie doar de o singură persoană. Performanţele staţiilor totale produse de firma Leica a evoluat şi în ceea ce priveşte măsurarea distanţelor şi utilizarea elementului reflectorizant. Instrumentul foloseşte turul de orizont informativ pentru începerea măsurătorilor şi pentru găsirea ţintelor. acesta putând fi manevrat de la distanţă. navale. Tahimetrul electronic integrat înregistra măsurătorile pe bandă magnetică. Asemenea măsurători se execută de obicei cu cel puţin două staţii electronice totale motorizate. Urmează măsurători efectuate la anumite intervale de timp şi care nu mai necesită prezenţa operatorului la aparat. TC 1100. Instrumente Leica Tahimetrele electronice produse de firma Leica au la bază formatul instrumentelor topografice produse de firmele Wild şi Kern (pe care le-a asimilat).fascicol de căutare a prismei.fascicol de aliniere a operatorului în operaţiile de trasare Performanţele staţiilor totale a crescut şi în ce priveşte capacitatea de înregistrare a datelor măsurate: . TC2002.Seria TC300. TC1600. precum şi o parte electronică produsă de o serie de firme americane. iar cele de peste 2000 sunt staţii totale de precizie ridicată. Ele sunt utilizate fie la urmărirea unor ţinte mobile. cele între 1000 şi 2000 sunt staţii totale de precizie. TC1800 . putând efectua operaţiile de accesare a comenzilor de pe acesta. apoi s-au realizat staţii totale care utilizau şi folii reflectorizante (până la 200-400m) şi în cele din urmă s-au realizat şi staţii totale care nu foloseau nici un element reflectorizant (iar distanţa măsurată fără reflector s-a tot mărit de-a lungul ultimilor ani). Ulterior staţiile totale au fost modernizate şi au apărut modelele: . Pentru a putea realiza acest tip de măsurători cu staţiile motorizate este necesar să se facă la începutul măsurătorilor un tur de orizont informativ. TCM 1800 Staţiile totale au un tablou de comandă cu 10 taste şi cursor la prima serie şi ajung la ultimele tipuri cu tablouri asemănătoare cu tastatura de PC. Astfel s-au realizat staţii care au măsurat distanţele numai cu prisme. Prin compararea rezultatelor măsurate obţinute în diferite etape (perioade) cu ciclul iniţial de observaţii se trag concluzii cu privire la comportarea obiectului observat. TC700. datele fiind apoi transferate în calculator pentru prelucrare. fie la urmărirea comportării în timp a unor mari obiective sau alunecări de teren. . industria aviatică.Memorie internă – care a evoluat de la a stoca câteva sute de blocuri până la 4000 de blocuri . Performanţţele acestora s-au mărit odată cu apariţia staţiilor totale motorizate denumite TDM. Acestea sunt staţii electronice totale la care rotaţia în jurul axei principale VV şi rotaţia lunetei se realizează cu ajutorul unor servomotoare miniaturizate integrate în instrument. .bandă magnetică TC1 . Acest tur de orizont este realizat de operator şi stocat in memoria instrumentului..Seria motorizată TCM1100.Seria TC 1000.Cartele magnetice PCMCIA care permit stocarea datelor textuale până la 2 Megabytes. Acesta deţine ataşat de prismă un carnet electronic de teren asemănător tabloului de comandă din staţia totală. operatorul fiind de fapt purtătorul de prismă. Punctarea ţintelor se face cu ajutorul unor senzori foto-electrici în momentul când se înregistreaza o intensitate maximă pentru semnalul reflectat. TC 400. Prima staţie totală a fost TC1.Seria TC2000. etc. Staţiile totale din seria până la 1000 sunt staţii totale de precizie medie. TC800 .

fişiere desen. Transferul datelor a suferit multe îmbunătăţiri în ultimii ani. având o centrare cu laser şi nivele electronice. Raportarea acestora se face cu ajutorul programului existent în staţia totală. prisme `sau chiar şi fără reflector pe orice suprafaţă dată. cu ajutorul cablului.1 mgon / 0.V) Metoda Rezoluţia display-ului TPS 403 Continuă TPS 405 TPS 407 1’’ / 0.01 mil .1. coordonate.Performanţele staţiilor totale au fost îmbunătăţite odată cu crearea posibilităţii de a realiza şi raportarea în teren a datelor preluate şi prelucrate. Staţia totală . ultimele staţii totale permiţând transferul atât de date măsurate. înainte de începerea măsurătorilor. Instrumentele TC sunt echipate cu un distomat cu infraroşu (IR) si instrumentele TCR cu laser roşu pentru măsurători fără prismă. Datele pot fi configurate pentru a asigura comunicarea cu majoritatea colectorilor de date. Mărirea capacităţii de stocare a datelor a permis chiar adăugarea de hărţi în aceste staţii totale. instrumentul poate fi pregătit imediat de măsurare.Seria Leica TPS400 Seria Leica TPS400 Geosystems este soluţia ideală pentru măsurătorile terestre. la birou. Distomatul electronic integrat poate măsura pe ţinte de vizare. Şuruburile cu mişcare fină la infinit şi precizia lunetei Leica cu o mărire de 30 de ori ajută la vizarea cu o mare precizie a fiecărui punct măsurat. Informaţiile pot fi interschimbate între acest aparat şi un calculator cu ajutorul unui cablu standard RS232. Seria TPS400 a fost special creată pentru şantier. pe cartele de memorie PCMCIA. Caracteristici tehnice Date Tehnice Măsurători de unghiuri (Hz. conexiune USB sau Bluetooth. Aparatele din această serie sunt rezistente la apă şi la praf şi sunt bine protejate de influenţele mediului înconjurător. 3. prelucrarea şi raportarea punctelor măsurate şi editarea desenului încărcat în staţia totală cu modificările survenite pe teren. prin intermediul tehnologiei Bluetooth sau WLAN.

4’ (0.3 sec Fin / Rapid / Continuu Măsurători de distanţa fără reflector (RL) Cu ţinta de vizare Kodak Gray Card Cu prisma circulară tip GPR1 Comunicare Capacitatea memoriei interne Interfaţă Extensia fişierelor Operativitate Ecran Tastatură Centrarea cu laser Tipul Acurateţea Condiţiile atmosferice Punct laser cu luminozitatea ajustabilă în 10 paşi 1.5 m Grafic160 x 280 pixeli.5 sec / 0.5’’ 2’’ Timpul necesar unei măsurători < 1 sec / < 0. pe 2 axe +/.7 m Iluminat Compensator electronic cu ulei. alfanumeric 8 linii x 31 caractere 4 taste soft 10 000 de blocuri (măsurători) RS 232 GSI / IDEX / ASCII (si posibiliatea de a definii alte formate) 80 m (TCR 400) / 170 m (TCR400 power) 5 000 m (TCR 400) / 10 000 m (TCR400 power) .07 gon) 1’’ 3 500 m 250 m 2 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm / 5 mm + 2 ppm 1.5 mm la înălţimea instrumentului de 1.5 mgon) 7’’ (2mgon) 30 x (42x cu adaptorul FOK53) 1o30’ (26 m la 1km) 1.Abatere standard (ISO 17123-3) Luneta Puterea de mărire Câmpul lunetei Distanţa minimă de vizare Fire reticulare Compensator Sistem Domeniul de lucru Setting acuracy Măsurarea distanţelor (IR) Cu prisma circulară tip GPR1 Cu folie reflectoare (60x60 mm) Abaterea standard Fin / Rapid / Continuu 3’’ (1mgon) 5’’(1.

Taste cu funcţie fixă [PAGE] Derulează paginile. informaţii despre sistem şi transfer date. 6) Bara de funcţii soft. 5) Taste funcţii. 2100 mAh / GEB121: 6V. [MENU] Acces la programe. parametri de comunicare. 4200 mAh cablu tip GEV71 pentru 11. Au funcţie variabilă afişată pe ultima linie a display-ului deasupra tastei. Câmpul pentru măsurători. . data manager.Intervalul operaţional de temperatură -20°C la +50°C IP54 Rezistenţa la apă şi la praf (conform IEC 60529) Intervalul de depozitare Umiditatea Greutatea Greutatea trepiedul) Surse de alimentare Tipul bateriei Voltaj / capacitate Surse externe Timpul de lucru cu GEB121 Numărul distanţelor măsurate cu GEB121 (incluzând bateria si temperatură de -40°C la +70°C 95 % 5. setări.2. Controlează bara-input în editare şi introducere sau controlul barei de selecţie. calibrări.2 Kg NiMH GEB 111: 6V. 2) Simboluri 3) Taste cu funcţii fixe 4) Taste de navigare. în cazul în care avem mai multe. Afişează funcţiile care pot fi chemate cu tastele funcţii.3. 3. Tastatura si display 1) bara de selecţie.5V pana la 14V Aproximativ 6 ore Aproximativ 9000 Tasta on/off este localizata pe partea laterala la majoritatea aparatelor Leica. 3.

[FIND] porneşte căutarea pentru punctul introdus. [DIST] măsoară distanţa fără să înregistreze. 3. [LIST] afişează lista cu punctele valabile. [ENTER] şterge valorile afişate şi aşteaptă introducerea unei noi valori. [REC] salvează valorile afişate. Ieşire dintr-o selecţie cu tasta Enter sau cu tastele de navigare. [IR/RL] schimbă distomatul de pe IR pe RL . OFF. Funcţii soft : [ALL] măsoară distanţa. [Hz=0] setează direcţia orizontala pe 0. [PREV] întoarce la dialogul anterior.[USER] Tasta programabilă cu funcţie din meniul FNC . Taste soft Funcţiile sunt afişate pe ultima linie a ecranului. [ENH] permite introducerea coordonatelor. continuă cu câmpul următor. [FNC] Acces rapid la funcţiile pentru măsurare . Simboluri In funcţie de versiunea de soft sunt afişate diferite situaţii particulare. Pot fi activate prin tastele-funcţii corespunzătoare. [ESC] Ieşire dintr-un dialog sau editor cu activarea valorii precedente. Cu tastele de navigare se poate selecta opţiunea dorita . DIST. [SetHz] setează direcţia orizontala pe valoarea introdusă. [NEXT] continua cu dialogul următor. Valabilitatea fiecărei funcţii depinde de programul/funcţiile activate. Tasta Trigger Trăgaciul are trei setări :ALL. Confirmă mesajul afişat. schimbă funcţiile soft schimba funcţiile soft salvează valorile afişate . Confirma text. Tasta poate fi activata in meniul Configuration . Întoarce la nivelul anterior. O săgeată dublă indica un câmp de selecţie. unghiurile şi înregistrează punctul.4. . [HOLD] blochează direcţia orizontala şi poate fi eliberata cu [RELEASE]. [EDM] afişează setările EDM.

Compensatorul este oprit. Indica faptul ca cercul orizontal este setat cu increment la stânga (sens antiorar). .5. Status Symbol "Compensator" Compensatorul este activ. Introducerea caractere numerice si alfanumerice se face cu funcţiile din bara de jos a ecranului si tastele corespunzătoare lor prin activarea funcţiei INPUT.Confirma selecţia meniului. Calarea riguroasă se realizează cu ajutorul unei nivelei electronice. Simbol de situatie "EDM type" Infraroşu EDM (invizibil) pentru măsuratori pe prismă şi ţinte reflectorizante. Reflectorless EDM (visibil) pentru măsuratori fără prismă. Activarea laserului de centrare se face apăsând următoarele taste : [FNC] > [Level/Plummet]. iar cele doua direcţii de calare sunt prezente concomitent pe ecran. Caracterul "*" poate fi utilizat când nu cunoaştem numărul sau codul unui punct. Când bulele electronice sunt între repere aparatul este calat. Calarea riguroasă se face din şuruburile de pe ambază. Este afişat compensatorul electronic.Indica faptul ca sunt active câteva pagini care pot fi afişate cu [PAGE]. Aceste instrumente folosesc un laser din domeniul vizibil pentru centrare. Status symbol "Battery capacity" Simbolul bateriei indica nivelul capacităţii bateriei. Indica poziţia telescopului I or II. Meniu arborescent [MENU] > F1 – F4 . 3. [PAGE] Trece la pagina următoare.

Măsurare După ce pornim aparatul şi-l setam corect este gata de măsurare. Valorile pentru unghi şi distanta sunt calculate pentru punctul căutat. valorile Offset (∆Longitudinal. la fel ca tasta trigger şi funcţiile ei. IR: Infrared: măsurători pe prismă. RL: Laser vizibil: măsurători făăa prismă până la 80m . Level/Plummet Activează compensatorul electronic şi intensitatea razei laser. după care este salvată. 3. Dacă sunt găsite mai multe puncte. . Dacă nu putem să măsurăm direct pe reflector sau dacă nu putem să vedem direct punctul. Opţiunea de căutare puncte (Point Search) permite căutarea măsurătorilor sau punctelor fixe în memoria internă. IR/ RL Toggle Schimbă între cele doua tipuri de EDM: IR (Infrared) si RL (Reflectorless). Light On /Off Activează/dezactivează lumina la display. Exemplu de display de măsurare: Activarea funcţiilor soft. Caractere aditionale * Simbolul Wildcard se foloseşte la căutarea punctelor. Laser Pointer Activează/dezactivează raza laser pentru a ilumina punctul.6. Modificarea este anunţată timp de aproape o secunda.In setul de caractere alfanumerice nu sunt tratate ca semne matematice. punctele sunt listate în ordine crescătoare. Modificarea este anunţată timp de aproape o secunda. Procedura de căutare întâi gaseşte punctele fixe apoi măsurătorile. Poziţia zecimalei este sărită. In modul Edit poziţia zecimalelor nu poate fi schimbată. In displayul de măsurare putem să chemăm atât tastele fixe cât şi tastele funcţii. Target Offset (Măsurători excentrice).Semne +/. ∆transversal şi/sau ∆cota ) pot fi introduse. Tasta FNC În [FNC] găsim multe funcţii utile.

Valoarea offsetului este mereu adusa la 0 dacă părăsim programul . Exemplu: 1) Reflector 1 2) Reflector 2 3) Reflector 3 4) Instrument Procedura: 1. 2. [SET]: calculează valorile corecte şi sare la aplicaţia din care a fost chemat. [RESET]: aducem excentricitatea la 0. Selectam punctul cunoscut şi introducem înălţimea reflectorului. Height Transfer (Calculul cotei) Această funcţie determină cota punctului de staţie prin măsurarea a maximum 5 puncte. 3. Perioada de valabilitate poate fi reglata astfel: Reset after REC = valoarea offsetului este adusa la 0 după ce punctul a fost salvat. Permanent The offset = valoarea offsetului este aplicata la toate măsurătorile. .H_Offset +: dacă punctul căutat este mai sus decât cel măsurat . cu coordonate cunoscute. 3. numele punctului şi înălţimea reflectorului. în ambele poziţii ale aparatului. După care vizăm şi măsurăm cu : [ALL] calculează şi afişează cota H0 . 2. 4. definim perioada de valabilitate pentru offset.7. Procedura: 1. ∆transversal şi/sau ∆cota). Unghiul şi distanta sunt afişate ca şi cum ar fi fost măsurate direct. introducem offsetul (∆Longitudinal.

. Orientation (Orientarea staţiei) La orientare . Dacă nu a fost setată nici o staţie şi nici o aplicaţie nu a fost deschisa şi în "Meas & Rec" se fac măsurători cu [ALL] sau [REC] . apasam tasta[MENU] . Joburile conţin diverse tipuri de date şi măsurători (exemplu: măsurători. 3. Toate înregistrările ulterioare sunt stocate în acest job/director. direcţia Hz poate fi introdusă manual sau poate fi folosit un punct de coordonate cunoscute. coduri. [ ] Setare neefectuata. Aplicatii Aplicaţiile sunt programe predefinite. [NEW]creare job nou. Sunt afişate după ce am selectat o aplicaţie . Setting Station Fiecare coordonată calculată este relaţionată la coordonatele staţiei setate. atunci ultima staţie este considerată staţie curenta . . [•] Setare efectuata. puncte fixe. selectam "Program" . atunci sistemul creează automat un job nou cu numele "DEFAULT". N). Programe Aplicaţii pre-setate Acestea sunt programe ce precedă programele propriu-zise şi sunt utile la setările respective şi la organizarea datelor. acestea acoperă un spectru larg de facilităţi şi îndatoriri zilnice in teren . ştergere). Cota staţiei se introduce dacă este necesară . Sunt active următoarele aplicaţii: • Surveying (drumuire cu radiate) • Setting Out (trasare) • Tie Distance (poligonatie) • Area (plan) (arie plana) • Free Station (retrointersectie) • Reference Line (linie de referinta) • Remote Height (puncte inaccesibile) [MENU] 1. staţii) şi pot fi manipulate individual (vizualizare. Pentru definirea staţiei sunt necesare cel puţin coordonate plane (E.Coordonatele pot fi introduse manual sau selectate din memoria interna .[AddPt] adăugăm un alt punct de cotă cunoscută.Dacă nu a fost setat nici un job şi o aplicaţie a fost deschisă sau în "Meas & Rec" se fac măsurători cu [ALL] sau [REC] . 2. [FACE] măsurarea aceluiaşi punct în poziţia a doua. [SET] setare job cu revenire la programul precedent. [SET] salvăm modificările şi staţia. ca în directoare. Set job Toate datele sunt salvate in JOBS. editare.

[Dir&Dis] Introducem elementele de trasare . codul şi înălţimea reflectorului dacă este necesară . 2. Procedeu: 1. 2.8. 1) Actual 2) Punct căutat Hz: Offset unghiular: pozitiv. Hz. Surveying Cu acest program se pot măsura un număr nelimitat de puncte. activam programul dorit. [ALL] măsoară şi înregistrează punctul. distanţei orizontale şi cotei. [DIST] Porneşte măsurarea şi calculează elementele de trasat. Trasarea punctelor din coordonate Procedura: Selectăm punctul. Introducem nume punct. [PAGE] pagina următoare. . [REC] Salvează valorile afişate. Diferenţele între punctul căutat şi cel staţionat pot fi afişate continuu. 3. 3. Două metode de codificare: 1. Offset longitudinal: pozitiv daca punctul căutat este mai departe. [MANUAL] Activează introducerea simplificata a punctului fără ptID şi fără memorarea lui . Setting out Acest program calculează elementele necesare unei trasări din coordonate sau prin introducerea manuală a unghiurilor. dacă punctul de trasat este la dreapta faţă de direcţia actuală.3. Codificare simpla: Se introduce un cod pe linia de coduri. Codul este căutat in lista de coduri. Polar setout (trasare polara) Indicatorii elementelor de trasare polara . Codificare avansata: Se apasă tasta-soft [CODE]. Codul este salvat cu măsurătoarea corespunzătoare.9. dar include staţia. orientarea şi codurile. Este comparabil cu "Meas & Rec".

Offset pe cota: pozitiv daca punctul căutat este mai sus ca cel măsurat. daca punctul căutat este la dreapta . include şi orientarea aparatului . Offset transversal (perpendicular pe viză) : pozitiv.10. Sunt posibile următoarele secvenţe de măsurători pe punctele vizate: 1.(minim 3 puncte) Rezultatele finale sunt est.şi V. 1) Actual 2) Punct căutat Ofset longitudinal: pozitiv. Cartesian setout (trasare carteziana) Trasarea este bazata pe un sistem de coordonate şi offsetul este împărţit în nord şi est. 1) Actual 2) Punct cautat East offset .(intersecţie înapoi) 2. Orthogonal setout (trasare ortogonala) Deplasarea punctului măsurat faţă de cel căutat este data in elemente longitudinale şi transversale . Doar Hz. minim două şi maxim cinci. cota staţiei. Distanţe şi Hz. nord. 3. . Nord offset . Free Station (retrointersectie) Această aplicaţie este utilă pentru a determina poziţia aparatului prin măsurători pe puncte cunoscute.şi V. dacă punctul este îndepărtat.

[COMPUTE] Calculează şi afişează coordonatele staţiei. Linia de referinţă poate fi deplasată faţă de linia de bază atât longitudinal cât şi transversal. [REC] Salvează unghiurile Hz şi V. 3/I Indica faptul ca punctul al treilea a fost măsurat în poziţia I . axa unui drum. Introducem numele punctului vizat şi înălţimea reflectorului. de la tastatura sau selectarea lor din memorie Procedura: 1. Facilităţi de măsurare Măsurarea în poziţia I sau II sau ambele sunt mereu posibile. Reference Line (Linie de Referinţă) Acest program uşurează o trasare simplă sau verifică axele unei construcţii. [AddPt] Adăugăm alt punct. dacă avem cel puţin 2 puncte şi distanţa măsurată. 2.introducem coordonatelor. Linia de baza poate fi definită prin 2 puncte de bază.prin măsurarea punctelor . Introducem numele staţiei şi înălţimea instrumentului.11. Măsurăm punctele de bază: Introducem numele punctelor şi le măsurăm cu [ALL] . Dacă un punct este măsurat de mai multe ori în aceeaşi poziţie ultima măsuratoare corectă este utilizată în calcul. 1) primul punct de baza 2) al doilea punct de baza 3) Linia de baza . sau poate fi rotită în jurul primului punct de bază dacă este necesar.Deviaţia standard şi erorile evaluate sunt afişate. 3. sau [DIST] / [REC]. 3/I II Indica faptul ca punctul al treilea a fost măsurat în poziţia I si II. Procedura: 1. erorile de măsurare şi abaterile standard ale punctului determinat. Rezultatele afişează coordonatele staţiei. Linia de referinţă poate fi definită referitor la o linie de bază cunoscuta. [ALL] Măsoară unghiul şi distanta (intersectie pe 3 puncte). etc. aceasta poate fi făcută in două moduri: .

H-Offset+: Deplasare pe cotă. Funcţia [RefLine] calculează din măsurători sau coordonate longitudinale. [L&O] Deschide aplicaţia "Orthogonal Setout". Această linie nouă se numeşte linie de referinţă.4) Linia de referinţă Linia de bază Linia de bază poate fi deplasată longitudinal. Toate măsurătorile se referă la această linie de referinţă. Rotate+: Rotaţia liniei de referinţă în sens orar în jurul punctului de referinţă. paralel sau rotită. [RefLine] Deschide aplicaţia "Reference Line" . Introducerea parametrilor: Folosim tastele săgeţi pentru a selecta deplasarea şi parametri de rotaţie ai liniei de referinţă. [SHIFT=0] Deplasarea/rotaţia la zero. Line+: Deplasarea longitudinală a primului punct din linia de referinţă în direcţia punctului de bază 2 . Înălţimea primului punct de referinţă este mereu folosită ca o cota de referinţă in calculul . Semnificaţia tastelor soft: [NewBL] Definirea unei noi linii de bază. transversale sau diferenţe de cotă punctul vizat relativ la linia de referinţă . linia de referinţă este mai sus decât punctul de baza 1. diferenţei de nivel . referitor la direcţia bazei (1-2). Este posibila introducerea următorilor parametri: Offset+: Deplasarea liniei de referinţă la dreapta.

Dacă este activat modul de lucru tracking. A-C) Metoda poligonala: . Orthogonal Setout ( trasare ortogonala) Se pot introduce diferenţele de coordonate pentru punctul de trasat pentru a fi trasat faţă de linia de referinţă. (∆Hz.12. Sunt disponibile doua metode: F1 Polygonal (A-B. Programul calculează diferenţa între punctul măsurat şi cel calculat. Tie Distance (poligonaţie. ). distanţa orizontală. 2. 3. 2. diferenţa de nivel şi azimutul între doua puncte măsurate consecutiv. ) şi polare Programul afişează diferenţele de coordonate ortogonale (∆Line. Exemplu " trasare ortogonala " 1. 3. valorile de corecţie la poziţia reflectorului sunt afişate continuu.13. Procedura: 1. ∆Offset. [SET] confirmă introducerea datelor şi calcularea acestora. B-C) F2 Radial (A-B. selectate din Memorie sau introduse de la Tastatura.măsurarea distanţei între două prisme) Acesta aplicaţie calculează distanţa înclinată. setting out point : punct căutat measured point : punct măsurat Semnul pentru diferenţele de unghi şi distantă este exact ca la aplicaţia "Trasare" . Se introduc elementele trasării ortogonale sau este căutat punctul în memoria internă .

14.Metoda radiala: Taste soft noi: [RADIAL] Comută pe metoda radială. Area (plan) Această aplicaţie calculează aria în plan pentru un număr nelimitat de puncte măsurate în ordinea lor pe contur. selectate din memorie sau introduse de la tastatura . Punctele pot fi măsurate. [POLY] Comută pe metoda poligonală. Determinarea cotelor punctelor inaccesibile Punctele aflate deasupra reflectorului pot fi calculate fără a avea nevoie de prismă pe punctul căutat. Codificare . 3.15. 3.

Pot fi introduse denumiri exacte sau se poate folosi criteriul * wildcard. Mutam cursorul in linia "Code".16.: descriere Info1: . Nu pot fi editate sau rescrise. Listele de coduri pot fi uşor create şi încărcate în aparat folosind „Data Exchange Manager” din Leica Survey Office. Cu ajutorul codurilor. Mai multe informaţii despre coduri se pot găsi in "Data management". [NEW] Creare job nou. [DELETE] Stergem jobul existent.Codurile conţin informaţii despre punctele măsurate. 3. [SET] Setam jobul selectat. în total 8 linii info Procedura: 1. Fixpoints Punctele fixe valabile conţin cel putin PtID şi coordonatele (E. [FIND] Porneşte căutare punct. [DELETE] Şterge punctul selectat. Info8: informaţii pe multe linii. punctele pot fi împărţite pe grupe. Introducem numele codului. Job Crearea unui nou job presupune introducerea numelui si operatorului.. uşor de editat. [CODE] Caută codul în lista de coduri şi oferă posibilitatea introducerii informaţiilor auxiliare . • Pentru atributele de tip "Mandatory" este necesară cel puţin o confirmare. File Manager File Manager conţine toate funcţiile pentru introducere. Cu editorul de coduri din Survey Office o situaţie poate fi repartizata pe atribute. N) sau (H). GSI-codificare Code: nume cod Desc. Adiţional sistemul generează data şi ora la care a fost creat jobul. Blocurile de coduri individuale nu sunt adăugate la lista de coduri . [ALL] măsoară şi salvează punctul vizat cu codul scris. 2. editare si verificarea datelor in teren . 3.. • Atributele de tip "Normal" pot fi editate uşor. • Atributele cu "fixed status" sunt protejate la scriere. .

3. respectiv setarea datei si orei.).[NEW] Introducerea unui punct fix. • Numărul de blocuri de date memorate (măsurători. Measurements Măsurătorile valabile în memoria internă pot fi căutate şi afişate sau şterse . . System Info Afişează informaţii utile: starea bateriei. coduri. [ALL] Şterge toate datele din memorie. sau un format creat de utilizator cu "Format Manager" . Selectam Leica-GSIformat. etc. Toate datele se pierd ! Memory Statistic Afişează o statistică a joburilor : • Numărul de puncte fixe memorate. [DELETE] Porneşte procesul de ştergere a datelor selectate. temperatura măsurată de instrument şi afişarea. Data Transfer Cu aceasta funcţie datele pot fi transferate prin interfaţa serială. [VIEW] Porneşte dialogul de căutare. Cu acest tip de transfer integritatea datelor nu este verificata. Codes La fiecare cod se poate adăuga o descriere şi maxim 8 atribute cu până la 16 caractere . Job: Selectăm jobul pentru transfer. Initialize Memory Şterge joburile. [SEND] pornire transmisie. Data: Selectăm datele pentru transfer (measurements.17. fixed points) Format: Formatul datelor. [FIND] Afişează dialogul de căutare [VIEW] Afişează toate măsurătorile. • Numărul de joburi libere sau nedefinite. [ATTRIB] Introducerea atributelor. [SAVE] Salvare date.

Instrumente Zeiss .4.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

sistem de coordonate . Subprogramul Înalţime obiect Subprogramul „Înălţime obiect” permite măsurarea înalţimii unui obiect cu precizie fără a instala prisma pe obiectul respectiv. prin apelarea tastei soft 1. apoi apare meniul ce conţine înălţimea instrumentului şi a reflectorului. . Pn. De regulă se pune numărul punctului din care se măsoară distanţa (P1). respectiv Sup. . P2. se vor obţine valorile D.apare intervalul pentru introducerea informaţiilor despre punct.sistem local . Dacă tasta soft 5 este setată pe opţiunea 1-P se vor obţine valorile D. Tipul de măsurare este dat de modul de setare a tastei soft 5. distanta orizontală dintre prisme şi diferenţa de nivel dintre prisme. 1–3. şi H între al doilea punct vizat (P2) şi al treilea punct (P3). iar dacă tasta soft 5 este setată pe opţiunea P-P.Subprogramul Depărtare Subprogramul Depărtare măsoară distanţa dintre 2 prisme succesive sau distanţa de la prima prismă la celelalte. . adică distanţa înclinată dintre prisme. …. Instrumentul măsoară distanţele dintre puncte când tasta soft este setată pe P-P şi distanţa de la 1–2. P3 P2 P4 P1 P5 Statie La apelarea subprogramului apare meniul care cere selectarea sistemului de coordonate: . dacă se trece în pagina 2 a meniurilor se poate obţine aria suprafeţei mărginită de prismele P1. şi H între primul punct (P1) şi al treilea punct (P3). H. E. Se vor afişa valorile lui D. putând fi selectată opţiunea 1-P sau P-P. E. Se vizează reflectorul şi se declanşează măsurătoarea cu Ent. Se vizează al doilea punct. se introduc informaţiile despre el (P2) şi se apasă Ent.se alege sistemul de lucru. se repetă operaţiile de mai sus. E. 1–5 când tasta soft este setată pe 1-P. Se vizează al treilea punct.tasta soft 5 este legată direct de măsurătoare. După terminarea măsurătorilor în acest subprogram. 1–4. După apelarea tastei se afişează aria suprafeţei şi numărul punctelor măsurate pe conturul acesteia.

Pe prima linie se afişează distanţa orizontală până la prismă. Apar două posibilităţi.măsurare punct de referinţă În primul caz trebuie să se introducă cota staţiei şi va rezulta cota punctului care se determină. Se apelează subprogramul Înălţime obiect şi se continuă lucrul în el cu Ent. Se afişează: .staţionare precedentă (numai cota) . De asemenea este afişată adresa unde se face înregistrarea.P St Se aşează instrumentul în staţie la o distanţă aproximativ egală cu înălţimea obiectului de determinat. Cu ajutorul tastei INP. Se vizează reflectorul aşezat pe verticala punctului şi se declanşează măsurătoarea cu Ent. sau prin apelarea programului Introducere. În al doilea caz se cere introducerea informaţiilor despre punct şi în acelaşi timp se afişează pentru verificare înălţimile aparatului şi a reflectorului. se introduc valorile înălţimilor instrumentului şi a prismei. Y 1 2 2 3 3 P2 P1 1 2 3 1 X St . Se aşează prisma pe verticala punctului care se determină. Subprogramul Distanţă punct-dreaptă Permite ridicarea detaliilor prin metoda coordonatelor rectangulare sau metoda coordonatelor echerice sau metoda absciselor şi ordonatelor (aceeaşi metodă cu 3 denumiri). decalarea punctului vizat faţă de verticala prismei şi diferenţa de nivel dintre centrul de vizare al aparatului şi punctul care se măsoară. Se vizează apoi cu luneta punctul care trebuie determinat şi se declanşează măsurătoarea cu Ent. Pentru scurt timp se afişează pe prima linie a display-ului de pe Rec elementele referitoare la relaţia staţie – prismă.

Revenirea în programul apelator se face cu tasta Men. Se vizează apoi pe rând prisma din punctele de detaliu 1.După apelare se confirmă lucrul cu Ent şi apar două variante: SISTEM LOCAL SISTEM DE COORDONATE 2. Y. Se vizează prisma şi se apasă Ent. Este necesar să se cunoască şi să se introducă coordonatele punctului de staţie de la tastatură sau să se citească din memoria aparatului. Pe linia a doua se afişează coordonatele punctului de staţie în raport cu aceeaşi axă de lucru P1-P2. Astfel YP2 = 0. 3. Se afişează pe primul rând coordonatele lui P2 în raport cu P1. declanşând de fiecare dată măsurătoarea cu Ent. Sistem de coordonate. . Sistem local Apar două soluţii: STATIONARE PRECEDENTA (numai cota) MASURARE PUNCT i Prima variantă: se folosesc numai cote. 2. se introduc informaţiile despre punct şi se declanşează măsurătoarea cu Ent. Subprogramul Plan vertical Permite aplicarea aceleiaşi metode de ridicare a detaliilor pe o faţadă de clădire. considerând linia P1-P2 ca axa X. După fiecare măsurătoare se afişează pe prima linie valorile lui X.…n. 1. Se apasă apoi tasta Ent pentru înregistrarea acestor valori. după care se cere vizarea prismei P2. Se afişează pentru scurt moment elementele referitoare la relaţia aparat-prismă. ∆h pentru fiecare punct de detaliu. originea axei P1. A doua variantă: se vizează prima prismă (P1). iar XP2 va fi distanţa orizontală.

după care se declanşează cu Ent. Apar două variante: STATIONARE PRECEDENTA (numai cota) MASURARE PUNCT i Se alege varianta „măsurare punt i” şi apare mesajul să se introducă informaţii despre P1. Pentru determinarea detaliilor dispuse pe altă verticală se aşează prisma la sol pe verticla respectivă şi se reia lucrarea. Se plasează apoi o prismă la sol pe verticala pe care se găsesc punctele de detaliu. valoare oarecare pentru z. După apelare se confirmă cu Ent. Se vor afişa valorile: zero pentru y. Paşii şi afişajele sunt aceeaşi ca la prima metodă.i P1 i i P P2 Prismele se aşează la colţurile clădirii. Se procedează la fel şi pentru P2. Revenirea în meniul apelator se face cu Men. Diferenţa dintre cele două metode: la Plan vertical nu este necesar să se pună prisma în fiecare punct de detaliu. valoare oarecare pentru x. După apelarea programului se afişează 5 subprograme: . Apoi se vizează detaliile pe clădire şi se apasă Ent. Se vizează şi se declanşează măsurătoarea. Programul 6 – COORDONATE Programul Coordonate poate fi apelat din prima pagină a meniului principal prin apăsarea tastei 6.

Z sau informaţii despre punct). cu Nu se revine în meniul principal. SPRE PUNCT DE LEG. Se apasă Ent pentru apariţia prompter-ului şi cu tastele numerice se introduc valorile coordonatelor şi apoi numărul punctului. ?PI – se cere specificarea informaţiei despre punct 9. Programul permite introducerea coordonatelor punctului de staţie pe linia curentă de afişaj. coordonate ce sunt înregistrate deja în memorie. ?↓ . Se răspunde de regulă Da.se caută prin defilarea înregistrărilor până la valoarea pe care o cunoaştem (cota staţiei). 7.ultima adresă 6. Introducerea coordonatelor se poate realiza in două moduri: direct de la tastatură sau prin alegerea coordonatelor din memoria aparatului. respectiv linia 2. După introducerea coordonatelor sau găsirea lor în memorie se confirmă cu Ent şi apare mesajul de selectare a orientării. folosind săgeţile.STATIONARE STATIONARE PCT. INTRODUCEREA UNUI AZIMUT MASUR. Uad . A doua cale foloseşte tastele soft de la 5 la 9. 5. CUNOSCUT LIBERA PUNCTE STATIONARE (nivelment) RADIATE TRASARE Subprogramul Staţionare punct cunoscut. dar se poate introduce şi o valoare oarecare. In primul caz se foloseşte tasta soft 3 (tasta Inp). ?Pt – se cere specificarea numărului punctului 8. ?Ad – se cere specificarea adresei. de regulă orientarea. După fiecare introducere se confirmă cu ent. a) Introducerea unui azimut b) Măsurare spre punct de legătură cunoscut În primul caz se introduce valoarea direcţiei dorite (poate fi o anumită valoare.Y. CUNOSC. care oferă două posibilităţi. de exemplu 0) către un punct de . Apoi cu Men apăsată de două ori apare mesajul dacă „se înregistrează setul de date”. După apelarea subprogramului se afişează înregistrările din memorie. După acţionarea ei se deplasează dreptunghiul în care este permisă introducerea datelor pe poziţia dorită (X. Se apasă din nou Men şi se afişează pe linia curentă coordonatele staţiei.

apare mesajul dacă „Se calculează cota?”. Abateri depăşite. Dacă cota staţiei este cunoscută urmează saltul în meniul cu rezultate. care poate fi cel setat la meniul de introducere. MASURARE NOUA PUNCT DE LEGATURA URMATOR COMPENSARE Apar afişate trei variante: 1. Compensare În acest caz. analog ca la introducerea coordonatelor punctului de staţie. cel calculat în urma efectuării măsurătorilor către punctele de legătură sau poate fi resetat la valoarea 1.această variantă se alege când diferenţa între valorile măsurate între punctul de staţie si punctul de legătură şi valorile calculate (din coordonate) depăşesc toleranţele. Prin confirmarea cu Ent se ajunge la meniu pentru scară. vor fi compensate abaterile rezultate. Apare mesajul „Staţionare corectă?” Răspunsul cu Da duce la înregistrarea direcţiei în Elta şi la memorarea staţionării iar cu Nu la saltul în programul Coordonate. Adi (Fct+3) – măsurători suplimentare. In continuare se vizează punctul de legătură şi se declanşează măsurătoarea. Dacă se răspunde cu Nu apare meniul cu rezultate.referinţă. În continuare sunt afişate abaterile liniare ale punctului de legătură măsurat: dl. unde se poate selecta coeficientul de scară. dacă cota staţiei este necunoscută. În al doilea caz se vor introduce coordonatele punctului de legătură cunoscut de la tastatură sau din memorie.abatere transversala St X ABATERI DEPASITE.punctul de coordonate cunoscute dl .000000. 2.punct masurat P . dacă se răspunde cu Da se va introduce cota punctului de staţie de la tastatură sau . urmând a fi calculate valorile orientării şi a scării.abatere longitudinala dq . 3. se introduc informaţiile referitoare la punctul vizat şi se confirmă cu Ent. Apar taste soft noi : Del (Fct+1) – anularea măsurătorii. măsurare nouă . dq şi dz Y P' P Legenda P' . Punct de legătură următor – variantă aleasă în cazul în care din punctul de staţie se pot viza mai multe puncte de coordonate cunoscute şi se doreşte orientarea staţiei folosind mai multe puncte de legătură. După confirmarea valorii direcţiei se vizează punctul de referinţă.

din memorie. Apare mesajul „Staţionare corectă?”. Coordonate: X. măsurare nouă . Hz. Punctul se apelează din memorie sau se introduce cota de la tastatură. Z 2. apoi se afişează datele staţiei şi mesajul dacă „Staţionarea este corectă?”. cu ajutorul tastelor soft. Compensare – este varianta care se alege când abaterea nu este depăşită. Răspunsul cu Da duce la memorarea staţionării. Punct de legătură următor . dz încadrându-se în toleranţă. 3. Se declanşează măsurătoarea şi se afişează trei variante: 1. Subprogramul Trasare este folosit la trasarea unui punct din proiect. iar cu Nu la saltul în programul Coordonate. sau va introduce pe linia curentă coordonatele punctului proiectat folosind tasta soft 3 (Inp) şi tastatura.această variantă se foloseşte când valoarea lui dz afişată depăşeşte toleranţa. Pe ecran sunt afişate înălţimile prismei şi a instrumentului (pentru verificare). Y. dacă acesta a fost înregistrat în memorie în prealabil la birou. După apelare se confirmă cu Ent şi apoi se introduce numărul staţiei căreia i se va determina cota şi se confirmă cu Ent. factorul de scară şi unghiul de orientare a staţiei. orientare şi cota. Distanţa şi azimut: E. Z. . iar cu Nu la saltul în programul Coordonate. După compensare va fi afişată cota staţiei şi mesajul „Staţionare corectă?”. Se răspunde cu Da şi se afişează cele doua variante: COORDONATE: X Y Z DISTANTA SI AZIMUT: E HZ H 1. fie elementele de trasare ale acestuia: distanţa orizontală. respectiv coordonatele punctului de staţie X. 2.Y. Subprogramul Staţionare nivelment. După apelarea lui se confirmă cu Ent. După confirmarea introducerii se cere măsurarea spre punctul cotat prin vizarea prismei.variantă utilizată când se vor alege cel puţin două determinări plecând de la două puncte de cote cunoscute. Abateri depăşite. După confirmarea cotei cu Ent se va afişa meniul cu rezultate în care apar rezultatele staţionării. Subprogramul Trasare. H În prima variantă se va efectua trasarea când se dau coordonatele punctului de trasat X. Acest subprogram poate fi aplicat numai după trecerea prin subprogramul 1 „Staţionare punct cunoscut”. Y. Se cere apoi apelarea punctului a cărei cotă se cunoaşte. Acest program este folosit pentru obţinerea cotelor punctelor de staţie cu o precizie comparabilă cu cea a nivelmentului geometric. Răspunsul cu Da duce la memorarea staţionării.Z. Se cunosc fie coordonatele punctului ce urmează a fi trasat. Pe display se afişează înregistrările din memorie şi operatorul va trebui să aducă pe linia curentă punctul proiectat care trebuie trasat.

Se continua astfel cu iteraţiile până când abaterile devin zero. După măsurare se afişează cele 3 situaţii cunoscute deja de la subprogramul Staţionare punct cunoscut: 1.abatere transversala X Se deplasează apoi prisma corespunzător semnelor abaterilor. Y P' P dx St Legenda P' . Pentru anularea lui dz se ridică sau se coboară prisma până când dz devine 0. va apare mesajul dacă se înregistrează datele. dz ca în cazul anterior. Pe display se afişează pe prima linie abaterile dl. Acest subprogram permite determinarea coordonatelor punctului de staţie prin intersecţie înapoi. Instrumentul se roteşte până când unghiul afişat în Elta ajunge la valoarea 0. Se vizează prisma din punctul de legătură 1. Se vor afişa alte valori. dy. iar pe linia a doua dx. Revenirea la meniul Coordonate se face cu tasta Men. transversale şi de nivel. Se declanşează măsurătoarea cu Ent şi vor fi afişate corecţiile dl. În continuare se vizează prisma aşezată aproximativ pe locul unde se găseşte punctul din proiect şi se declanşează măsurătoarea cu Ent. Se vizează apoi prisma aşezată în punctul 2 si se declanşează măsurătoarea. Pentru a doua variantă se procedează asemănător. Punct de legătură următor . acestea vor apărea pe linia 1 a display-ului. dr .Se apasă tasta Men. Se cere apoi „Apelare punct de legătură 2”. Abateri depăşite. dq.abatere longitudinala dq . După vizarea prismei se apasă Ent. dy. dz – care sunt diferente de coordonate. După confirmarea introducerii se afişează înregistrările din memorie şi mesajul „Apelare punct de legătură 1”. se vizează şi se declanşează măsurătoarea din nou.punctul initial P . Subprogramul Staţionare liberă. măsurare nouă 2. iar după ce se confirmă înregistrarea lor. După apelare se confirmă cu Ent şi se introduce numărul punctului de staţie. se declanşează măsurătoarea. numai că valorile introduse sunt distanţa orizontală.punctul din proiect cunoscute dx . iar pe această direcţie se va viza prisma aşezată la o distanţă aproximativ egală cu cea din proiect. Aceste elemente de trasare se introduc folosind tasta soft 3 (Inp). dq şi dr – care sunt diferente longitudinale. orientarea şi cota.diferenta de coordonate pe axa X dy . după ce acesta a fost adus pe linia curentă de înregistrare sau i-au fost introduse coordonatele de la tastatură. respectiv dx. Se aduc coordonatele punctului de legătură 2 pe linia curentă din memorie sau se introduc de la tastatură.diferenta de coordonate pe axa Y dl . Se răspunde cu Da.

Se parcurg paşii necesari respectivului subprogram. se cere măsurarea punctului radiat. Se vizează prisma din punctul radiat. Pentru varianta a doua este necesară trecerea prin subprogramul „Staţionare punct cunoscut”. Sistem local 2. Sistem de coordonate. nu este necesară trecerea prin subprogramul „Staţionare punct cunoscut” În acest caz punctul de staţie are coordonatele zero. se afişează coordonatele rectangulare ale punctului măsurat. Anularea sau transferarea ultimei adrese. ?Ad – căutarea în memorie după adresă ?Pt – căutarea în memorie după un număr de punct . folosind tasta soft Inp. Subprogramul Puncte radiate. În cazul în care tasta soft pentru incrementare este activată (Ion). În final sunt afişate coordonatele finale ale punctului de staţie. Compensare Dacă abaterile se încadrează în toleranţe. De asemenea poate fi introdus un cod suplimentar la un şir de linii de date cu ajutorul tastei soft Cad sau a unei întregi linii de informaţii cu ajutorul tastei soft Inf. În acest program sunt active o serie de taste soft. iar prin răspunsul cu Da se va calcula cota punctului de staţie din punctele de legătură. se declanşează măsurătoarea cu Ent.3. Programul Editor permite editarea înregistrărilor din memorie prin activarea tastei soft Edt. iar după răspunsul afirmativ la întrebarea „Staţionarea este corectă?”. valorile dintro înregistrare în vederea editării sau pentru a şterge înregistrări din memorie. utile pentru căutarea înregistrărilor ce vor fi editate sau şterse: Uad – afişarea ultimei adrese. prin compensare vor fi calculate coordonatele plane ale punctului de staţie. Programul 10 – EDITOR Programul Editor poate fi apelat din pagina a doua a meniului principal şi permite trecerea în revistă a înregistrărilor din instrument pentru a verifica: formatul înregistrărilor. aşa cum s-a arătat în subprogramul Staţionare nivelment. numărul punctului se schimbă automat cu valoarea incrementului. Astfel prin activarea tastei soft Del programul Editor permite anularea liniilor de date. În cazul 1. Se afişează mesajul „Se calculează cota?”. cerându-se informaţii despre punctul radiat următor. în care de la început se doreşte lucrul în sistem local. Revenirea în meniul apelator se face cu tasta Men. precum şi introducerea unor valori în memorie sau pe o linie de înregistrare. După apelarea acestui subprogram se confirmă lucrul cu Ent şi apar două variante: SISTEM LOCAL SISTEM DE COORDONATE 1.

Oprirea se face cu tasta FCT şi TAB simultan. cu extensia . 4. Pornirea se face cu tasta FCT. furnizat de fabricant. 1. într-un computer. iar staţia totală să fie conectată la computer cu ajutorul unui cablu de conectare. numărul de biţi. MASURARE COORDONATE SPECIAL REGLAJE (PREGATIRE) TRANSFER DATE EDITOR 1 2 3 6 7 8 . Rec Elta 13C nu mai are modul de memorie. Programul 11 – TRANSFER DATE Acest program are scopul de a permite transferul datelor înregistrate în memorie la un periferic pentru editare şi prelucrare sau transferul de date de la periferic la instrument în operaţiile de trasare. Are memoria internă de aproximativ 1200 de blocuri (puncte măsurate) şi capacitatea de înregistrare a instrumentului poate fi mărită până la 0. Este un instrument de precizie (afişează secunda). Comunicarea între tahimetrul electronic Rec Elta 5 şi periferic se poate face numai dacă parametrii necesari transferului sunt setaţi corect atât la instrument cât şi la periferic. Are un singur tablou de comandă şi un singur display.se caută prin defilarea înregistrărilor până la valoarea pe care o cunoaştem şi dorim să o edităm sau să o ştergem. Rec Elta 13C Model îmbunătăţit al lui Rec Elta 5. Tot – ştergerea tuturor liniilor de date. Astfel se va verifica ca parametrii de transfer existenţi: viteza de transfer (baud rate). Afişează şi eroarea de compensare pe cele 2 axe. Are compensator la cercul vertical cu 2 axe. Tot – transferul tuturor adreselor din memorie.5.2 sau 2 MB. să fie setaţi identic atât în programul de transfer din computer cât şi în subprogramul „Parametrii de transfer” din Rec Elta.dat. în schimb are cartelă.2.?PI – căutarea în memorie după linii cu un identificator stabilit de detaliu ?↓ . A→A – transferul datelor de la adresa i la j Adr – transferul unei adrese exacte P→P – transferul de la numărul punctului i la numarul punctului j Pt – transferul unui număr de punct stabilit. După înregistrarea selecţiei transferul va deveni efectiv numai dacă vom da un răspuns afirmativ mesajului afişat pe display. Transferul datelor de la Rec Elta la periferic cere selectarea datelor ce vor fi făcute folosind tastele soft din linia a patra a display-ului. Rec Elta 13C are un meniu principal cu o singură pagină cu numai 6 programe. Selectarea direcţiei de transfer a datelor se face folosind cele două subprograme ce apar în meniul iniţial al programului. Precizia de măsurare este de ± 7 – 10cc. paritatea. etc. Datele transferate vor fi salvate într-un fişier de tip text. Pentru transferul datelor este necesar să se instaleze programul de transfer date.

Apar trei taste soft: Sta – pentru verificarea stării parametrilor. Apoi se afişează meniul principal. D-Hz-V. Se introduce apoi informaţia despre punctul de referinţă.se verifică starea parametrilor: înălţimea instrumentului. originea pentru unghiul vertical şi sistemul de coordonate. Subprogramul 3) Program PC lucrează când este introdusă cartela Subprogramul Puncte polare corespunde metodei radierii de la Rec Elta 5. după care se vizează punctul şi se declanşează măsurătoarea.introdu cartela DA/NU.identic cu Rec Elta 5. valorile înclinărilor axului principal. unităţi de măsură. Programul Coordonate 2: După apelare afişează 6 subprograme: STATIONARE PUNCT CUNOSCUT STATIONARE LIBERA PROGRAM PC PUNCTE POLARE JALONARE (TRASARE) SUPRAFATA 1 2 3 6 7 8 Subprogramul 1) Staţionare în punct cunoscut: . constanta adiţională. a prismei. Se începe lucrul cu Ent. factorul de scară. Se fac schimbările şi se apasă Men. Programul Măsurare: 1 Pe prima linia apar submeniurile de măsurare: Hz-V.Iniţializarea instrumentului se face atât pentru cercul vertical prin bascularea lunetei cât şi pentru cercul orizontal. se confirmă şi cu tasta soft 6 se introduc informaţii despre staţie. Bat – controlul bateriei. precum şi subprogramul 2) Staţionare liberă. Se verifică elementele pe care le măsoară instrumentul (ele sunt afişate pe prima linie) şi eventual se schimbă folosind tastele soft 7 sau 8. Subprogramul Jalonare (sau trasare) este folosit la proiectele de trasare când se dau coordonatele punctului de trasat sau distanţele şi unghiurile orizontale. E-Hz-H şi X-Y-Z. După măsurare şi înregistrare automat numărul punctului creşte cu o unitate când tasta soft de incrementare 3 este activată şi se introduc informaţii despre punctul următor.cartelă neintrodusă. valoarea presiunii şi a temperaturii. De regulă se procedează astfel: . Pentru introducerea de valori pe o anumită direcţie se apasă tasta soft Set. de colimaţie. După cuplarea alimentării aparatului îşi face singur un test după care cere operatorului să realizeze iniţializarea. . eroarea de index. Se activează sau nu tasta de incrementare (3). . După iniţializare apar mesaje ca: . Set – setări de citiri 0 sau oarecare.

DREAPTA DISTANTE 1 2 3 6 Subprogramul Staţionarea în elevaţie – ca la Rec Elta 5 Subprogramul Distanţă punct-dreaptă – corespunde metodei coordonatelor echerice de la Rec Elta 5 Subprogramul Distanţe: . Compensator – la fel ca la Rec Elta 5.Subprogramul Suprafaţa dă direct valoarea suprafeţei când se măsoară puncte de pe conturul unei suprafeţe.măsurarea între două prisme la Rec Elta 5. Programele Transfer date şi Editor sunt identice ca la Rec Elta 5. Un prim program PC permite lucrul cu programele din cartelă. Unităti şi Setări sunt identice cu cele de la Rec Elta 5. Subprogramul 8 Centru de proiecţie foloseşte introducerea corecţiei datorate planului de proiecţie folosit prin introducerea coordonatelor medii ale centrului zonei şi a cotei medii. intersecţia unei drepte cu o curbă. Programul permite calculul ariei şi prin introducerea coordonatelor punctelor de pe contur de la tastatură sau din memoria aparatului. Programul Special 3: STATIONARE IN ELEVATIE PROGRAME PC DISTANTA PCT . Semnal EDM – verifică coaxialitatea între axa optică şi cea a fscicolului distomatului. care sunt practic tot programe pentru probleme speciale: . ITATINU IRATES MDE LANMES JASIFA zH EITAMILOC / V XEDNI ROTASNEPMOC . Programul Reglaje – Pregătire 6: 9 IITCEROC EITCEIORP 7 6 5 3 2 1 Sunt 7 subprograme: Index V / Colimaţia Hz – verifică eroarea de colimaţie la cercul vertical şi orizontal. În acelaşi timp operatorul îşi poate face programe proprii care să fie executate cu aparatul. trasări de profile longitudinale şi transversale.trasări de curbe. Avantajul programelor de pe cartelă este că ele pot fi modificate după dorinţa operatorului. intersecţia a două curbe. Program PC – lucrează cu cartelă. Afişajul are aceleaşi caracteristici ca la Rec Elta 5. calculul şi compensarea unei drumuiri.

Topcon Firma Topcon produce o gamă largă de staţii totale. fiind unul din cei mai mari producători de echipamente şi sisteme de măsurare. Staţiile totale au prefixul GTS şi GPT.5.topcon-positioning. „The total station is our own invention” conform siteului „http://www.eu/” arată interesul firmei în această direcţie. Seria GTS Seria GPT 3000 .

Seria GPT 7500 Seria GPT 9000 Staţia totală IS (Imaging Station) .

.

.

Mufă pentru alimentare la bateria externă 9.5. Şurub de mişcare fină în plan orizontal 7. Marcă de măsurare a înălţimii 7. Mâner de cărat 4. Şurub de fixare în ambază 9. Display 1. Nivela sferică 11. Clemă de blocare a mişcării fine în plan vertical 14. Reticulul lunetei 15. Sistem de gidare 3.1. Manşon de focusare a lunetei 2. Dispozitiv de centrare optică 8. Mufă pentru cablu transfer date 10. Şuruburi pentru rectificarea nivelei sferice 10. Şurub de mişcare fină în plan vertical 13. Lentilele obiectivului 2. Şuruburi de calare 12. Marca de măsurare a înălţimii 4. Ambaza 11. Şurub de prindere a mânerului 3. Tastatura 13. Baterie 6. Clemă de blocare a mişcării fine în plan orizontal 8. Colimator 5. Buton de on/off 5. Nivela torică 12. Braţe de apucare a lunetei . Şurub de prindere a mânerului 6. Staţia totală TOPCON GTS-602 1.

determinarea cotei unui punct inaccesibil (REM). BACKSIGHT POINT. Submeniul OCCUPATION POINT permite introducerea punctelor de staţie. modul de afişare în fişier a coordonatelor rectangulare. Descrierea aparatului Este o staţie totală produsă de firma TOPCON. SYSTEM OPTIONS. Descrierea meniurilor MENIUL SETUP Conţine submeniurile JOB.3. Tastatura este usor de folosit ea cuprinzând 6 taste funcţionale (F). TEMPERATURE/PRESIUNE.4. Daca nu se setează aceşti parametri ei sunt definiţi implicit de aparat.2. precum şi 1 buton de on/off situat pe umărul lunetei. TEMPERATURE/PRESSURE permite introducerea temperaturii şi presiunii dacă acestea au fost măsurate.5 m la ∞. Unitatea EDM măsoară cu o singură prismă până la 3 km în cazul de vizibilitate foarte bună. care asigură o înregistrare a aproximativ 5000 de puncte. formatul fişierului de date. iar intervalul de focusare este de la 0. 5. BACKSIGHT OBSERVATIONS. În submeniul JOB se poate crea un nou proiect. fiecare pictogramă având sub ea asociată câte o tastă funcţională de la 1 la 6. în care sunt afişate datele măsurate precum şi informaţii pentru ghidarea sistematică a operatorului. Displayul are 10 linii a câte 40 caractere fiecare. Conţine un set de programe pentru diferite tipuri de măsurători precum: trasare (LAYOUT). Submeniul JOB OPTIONS permite modificarea parametrilor. se poate deschide un proiect existent sau se poate sterge un proiect În submeniul SYSTEM OPTIONS se setează modul de măsurare a unghiurilor verticale (unghiuri zenitale sau unghiuri de pantă). pornim instrumentul de la butonul ON/OFF. Submeniul SCALE FACTOR perimte setarea unui factor de scară atunci când lucrăm direct în planul de proiecţie.5. determinarea distanţei dintre două prisme (MLM) şi un program destinat pentru efectuarea drumuirilor cu radiate (STDSURVEY). memoria ei fiind de 2 MB pentru programe şi 320 Kb pentru înregistrarea datelor. SIDE SHOT OBSERVATIONS. În acest submeniu putem introduce numărul punctului de staţie. înalţimea instrumentului. SCALE FACTOR. cum ar fi unităţile de măsură pentru distanţe şi unghiuri. Dispozitivul de centrare are puterea de mărire de 3x. Puterea de mărire a lunetei este de 30x. Instrumentul are o precizie de măsurare a unghiurilor de 2” (0. precum şi optiunea de afisare sau nu a coordonatelor în timp real. Modul de măsurare în programul STANDARD SURVEY După punerea în staţie şi calare.6 mgon) iar precizia de măsurare a distanţelor este de ± 2 mm + 2ppm. JOB OPTIONS. pe display vor apărea 6 pictograme. Este prevăzut cu un compensator biaxial ce actionează în intervalul de pâna la 3’. FORESIGHT OBSERVATIONS. 15 taste numerice/alfanumerice. codul . MENIUL RECORD Conţine submeniurile OCCUPATION POINT. 5. Este o staţie totala numai cu înregistrare internă.

punctului şi coordonatele X. Submeniul BACKSIGHT POINT se referă la punctul de orientare al staţiei. Topcon Seria GTS 220 Seria GTS 220 cuprinde instrumente GTS-223. GTS-226 şi GRS 229. Prin activarea submeniului BACKSIGHT OBSERVATIONS se declanşează operaţia de măsurare a unghiului orizontal. mai puţin prima operaţie. Z. unghiului vertical precum şi a distanţei către punctul de orientare. GTS-225. Y. În cazul în care se schimbă punctul de staţie. Meniul RECORD Submeniul OCCUPATION POINT Introducerea punctului de staţie 3. SIDE SHOT OBSERVATIONS permite măsurarea punctelor radiate din drumuire. care odată stabilită rămâne neschimbată pe tot parcursul sesiunii de măsurare. unde ultima cifră prezintă precizia de măsurare electronică a unghiurilor (abaterea standard bazată pe DIN 18723) în secunde sex. Meniul RECORD Submeniul BACKSIGHT OBSERVATIONS ENTER 5. 5”. Meniul RECORD Submeniul FORESIGHT OBSERVATIONS ENTER 6. Acest submeniu permite setarea cercului orizontal pe o anumită direcţie sau selectarea unui punct de coordonate cunoscute din memoria instrumentului.5. Meniul SETUP Submeniul JOB NEW JOB 2. respectiv 3”. Meniul RECORD Submeniul SIDE SHOT OBSERVATIONS ENTER Numerotarea punctelor de detaliu se face in mod automat. 5. Meniul RECORD Submeniul BACKSIGHT POINT SET 4. iar linia de jos afişează funcţiile tastelor soft care modifică modul de măsurare. 6” şi 9”. MENIUL XFER permite transferul de fisiere din aparat către o unitate de calcul (PC) sau invers. Display-ul foloseşte un ecran LCD care are 4 linii şi 20 de caractere pe linie. primele trei linii din partea de sus a display-ului afişează datele măsurate. Pentru a efectua o drumuire cu radieri prin acest program trebuie parcurşi următorii pasi: 1. Submeniul FORESIGHT OBSERVATIONS declansează măsuratoarea către punctul din faţă al drumuirii. În general. programul preia implicit un set de coordonate din fişierul de date. Dacă nu se setează coordonatele punctului de staţie. se reiau toate operaţiile de mai sus. .

Afişajul ecranului are următoarea semnificaţie: Tastele instrumentului au următoarele funcţii: Tasta Numele tastei Funcţia Tasta pentru măsurarea Modul de măsurare pentru coordonate coordonatelor Tasta pentru distanţelor măsurarea Modul de măsurare pentru distanţe Modul de măsurare pentru unghiuri Comută între modul meniu şi modul normal. Poate fi folosită şi ca tastă de înregistrare în modul normal de măsurare. Permite revenirea la modul de măsurare sau la nivelul de lucru anterior Intrare în modul Colectare Date direct din modul normal de măsurare. Se foloseşte şi pentru a seta aplicaţiile de măsurare. Permite pornirea şi închiderea ANG MENU Tasta de măsurare a unghiurilor Tasta meniu Tasta Escape ESC Tasta de ON/OFF .

Răspund mesajelor afişate. Funcţiile tastelor soft sunt următoarele: .POWER F1-F4 Taste funcţie (sau soft) instrumentului.

instrumentul intră în acest mod de lucru în care sunt posibile efectuarea de măsurători speciale şi diverse reglaje ale instrumentului.Structura programelor este prezentată în schema următoare: Prin apăsarea taste [MENU]. .

.

6. Sokkia SET 3 . Instrumente Sokkia 6.1.

Stop măsurare şi transfer în modul de bază (unghi şi distanţă) CA 0 SET - Fixarea unghiului orizontal la zero. 8 Introduce cifra 7 Măsoară distanţa înclinată 9 Introduce cifra 8 Măsoară distanţa orizontală - Introduce cifra 9 Măsoară diferenţa de nivel . +/RCL 7 Schimbă semnul înaintea datei înaintea introducerii.Opreşte introducerea datelor înainte de apăsarea tastei Enter . Când utilizăm opţiunea măsurarea distanţei între două puncte fixăm punctul de start la valoarea ultimului punct măsurat. Confirmarea fixării la 0 se face apăsând tasta Enter. Recheamă datele de la memorie. 0 SET +/RCL 7 8 9 CE S-O 0 4 5 6 CA 1 2 3 ENT Selectarea modului teodolit .Are o tastatură elementară care permite operatorului să-şi dea seama după inscripţiile de pe taste ce trebuie să facă.

CE - Introduce valori Măsoară unghiul orizontal spre stânga. spre dreapta sau prin metoda repetiţiei - EDM pentru localizarea prismei Poate fi setat pe On sau Off S-O 4 Introducerea punctului zecimal Trasare distanţe Introduce cifra 4 Măsoară coordonate X şi Y 5 - 6 Introduce cifra 5 Măsoară de la distanţă înălţimi ale obiectelor - Introduce cifra 6 Măsoară distanţa orizontală între două prisme - Afişează unghiul de înclinare al axei principale 0 Iluminarea displayului şi a reticulului lunetei Introduce cifra 0 Introduce unghiul orizontal dorit 1 2 Introduce cifra 1 Introduce distanţa de trasat Introduce cifra 2 Introduce unghiul orizontal de trasat Introduce cifra 3 Introduce coordonatele staţiei 3 - .

foloseşte atât reflectoare cât şi aplice reflectorizante pentru distanţe mai mici de 20 m. cu tasta 9 diferenţa de nivel şi unghiul zenital. 8.transcalcul de coordonate . cu tasta 7 – distanta înclinată şi unghiul zenital. Panoul de comandă are 8 linii şi 20 de coloane. Power SET3000 are o capacitate de înregistrare pentru 1500 de blocuri. Carnetele electronice de teren au diferite performanţe si capacităţi. Primele carnete electronice au folosit numai la înmagazinarea datelor. Acestea nu mai au nevoie de carnete electronice de teren. Modul de măsurare cu SET3 1. SET3000 care au îmbunătăţit staţiile totale obişnuite. 9 sau 4. comanda instrumentului se face de la tastatura carnetului.ridicarea detaliilor clădirilor .executarea profilelor transversale şi longitudinale. Programele sunt dechise în sensul că pot fi completate de către operator cu programe sau subprograme noi. următoarele tipuri au prevăzut şi programe specializate care permit creşterea performanţelor instrumentului. Indexarea este confirmată printr-un mesaj sonor.intersecţii înapoi şi înainte . SET3 este o staţie de precizie ridicată alături de SET 2 şi SET 4. Performanţele lui SET3 pot fi îmbunătăţite prin utilizarea unui carnet electronic de teren.3. iar microcalculatorul încorporat rulează programe într-un sistem de operare compatibil MS-DOS. compatibile fiind SDR4. Tipurile următoare de instrumente înlătură acest inconvenient. Se introduce 0 pe direcţia de vizare astfel: CA – SET – ENT .5 la 1. 6.Asigură transferul datelor introduse în memorie şi confirmarea intrărilor cu 0 SET Instrumentul este lipsit de memorie internă pentru înregistrarea datelor.calcul de suprafeţe .2 Mb. Pentru oprire se apasă tasta CA. 2. In fiecare dintre cazuri sunt afişate valorile măsurate la fiecare 5 secunde. Astfel cu tasta 4 se obţin creşteri de coordonate sau coordonate. În momentul în care carnetul de teren este interfaţat la instrument. iar după caz declanşarea măsurătorii se face prin apăsarea tastelor 7. se apasă tasta CA pentru trecerea aparatului în starea de aşteptare.CA . Următoarele staţii totale SOKKIA au fost cele din seria SET2000. Power SET3000 este ultima staţie totală SOKKIA care are carnetul electronic încorporat. dar aceasta poate fi mărită cu ajutorul unei cartele PCMCIA de la 0. SDR31. SDR33. cu tasta 8 distanţa orizontală şi unghiul orizontal. Dacă dorim unghiul orizontal şi unghiul vertical se apasă tasta teodolit.ENT . SDR20. SET5 şi SET6 sunt staţii totale de precizii medii.trasări de aliniamente şi de cote .drumuiri cu radieri (atât calcul cât şi compensare) . Măsurarea unghiurilor şi a distanţelor După aşezarea în staţie se face indexarea cercurilor prin rotirea lunetei şi apoi a teodolitului în jurul axei VV. Cu aceste staţii totale din ultima generaţie se pot efectua lucrări ce de exemplu: . Datele se înscriu manual în carnetul de teren. Măsurarea coordonatelor După aşezarea instrumentului în staţie se introduc coordonatele punctului de staţie astfel: CA – 3 – (coordonata X) – ENT – (coordonata Y) – ENT .trasarea prin metoda absciselor şi ordonatelor .CA Se vizează prisma aşezată în punctul în care ne interesează.

se vizează prisma şi se apasă tasta 7. . la distanţe de până la 300 de metri. Se vizează obiectul a cărei înălţime trebuie determinată şi se apasă tastele: S-O – 5 . iar pe cel superior diferenţa dintre unghiul măsurat şi cel proiectat. cu aplicaţii şi soft specializat. se aşează reflectorul pe verticala obiectului ce trebuie determinat. 7. După afişare se apasă tasta CA.CA 4.1. Trimble TS635 Sunt staţii totale dedicate lucrărilor de constructii.Se vizează prisma în punctul în care se doresc coordonatele. Se vizează reflectorul de pe a doua latură a unghiului aproximativ şi se apasă tastele S-O şi teodolit. 3. Se introduce valoarea unghiului şi se confirmă cu ENT.CA S-O – 9 . În sistem general după introducerea coordonatelor punctului de staţie se introduc coordonatele punctului de referinţă. In sistem local axa X este pe direcţia primei vize. indexarea cercurilor). În continuare se vor viza punctele ale căror coordonate vrem să le determinăm. În continuare sunt prezentate principalele staţii totale. Se vizează latura de referinţă cu unghiul şi se apasă tasta 2. Se deplasează reflectorul în stânga dacă semnul este minus sau în dreapta dacă semnul este plus.CA 7. se apasă tasta ENT şi apoi CA.CA S-O – 8 . după care se vizează şi se apasă ENT.CA Se vizează reflectorul aşezat aproximativ la distanţa dorită şi se declanşează operaţia de măsurare: S-O – 7 . Măsurarea înălţimii unor obiecte de la distanţă Se repetă operaţiile de la început (centrare. se introduce înălţimea reflectorului apăsând tasta 1 şi ENT. Staţia totală TS635 are capabilităţi de măsurare şi fără prismă. Trasarea pe teren a unui unghi din proiect După iniţializare se apasă tasta CA. calare. Pe ecranul inferior se afişează unghiul orizontal măsurat. 5. Trasarea pe teren a unei distanţe Se introduc valoarea distanţei ce se va dori a fi trasată: 1 – (valoare distanţă) – ENT . Trimble Firma Trimble oferă o gamă variată de echipamente topo-geodezice pentru achiziţia datelor spaţiale.

Trimble 3600 Staţia Totală Trimble seria 3600 este un instrument care oferă specialiştilor ce îşi desfăşoară activitatea în domeniul geodeziei să opereze cu una dintre cele mai performante staţii totale. Bateriile reîncărcabile au o autonomie de 26 de ore (măsurători continue la 30 de secunde). Sistemul Tracklight este un dispozitiv care oferă utilizatorului posibilitatea de a comunica prin semnal luminos cu operatorul aflat la prismă. Doar un geodez cunoaşte problemele ce se pot ivi în desfăşurarea procesului de culegere date. La Trimble doar geodezi cu experienţă dezvoltă produsele. S-au eliminat şuruburile de blocare iar şuruburile de reglare fină au fost înlocuite cu un sistem coaxial de reglare fină fără sfârşit. măsurarea obiectivelor amplasate în incinte inaccesibile sau determinarea coordonatelor obiectivelor prin trafic intens. Instrumentul Trimble M3 prin caracteristicele sale întăreşte această reputaţie.2. foarte uşor de folosit. Lângă sistemul QuickDrive este amplasat butonul de declanşare rapidă a măsurătorii.De asemenea. 7.3. Unitatea de control Trimble Control Units este detaşabilă. Permite executarea cu uşurinţă a unor lucrări cum ar fi: determinarea înălţimii imobilelor. Trimble M3 Modul de utilizare a staţiei Trimble M3 este intuitiv. 7. Aceste caracteristici oferă posibilitatea creşterii siguranţei şi eficienţei în timpul lucrului. iar conectarea ei la staţia totală se face prin tehnologia BlueTooth. procesul de execuţie a măsurătorilor poate fi insuşit uşor. Programele şi aplicaţiile software ajută la cresterea productivităţii activitatii in teren. Cu o precizie unghiulara de 5”. acest tip de instrument este dotat cu sistemul QuickDrive. distanţa de măsurare ajunge şi la 5000 de metri. Programul Trimble Survey Controler instalată in unitatea de control permite realizarea tuturor operaţiunilor specifice atât cu . Pentru creşterea eficienţei în operare. Sistemul inovativ Direct Reflex este ideal pentru efectuarea măsurătorilor în zone greu accesibile în care poziţionarea prismei este dificilă sau imposibilă. Unitatea de control (optional) externă LM80 are şi capabilităţi GPS. în modul de măsurare cu prismă. Cu ajutorul fascicolelor colorate şi prin intermitenţa luminii. operatorul de la prismă va cunoaşte poziţia faţă de punctul care urmează a fi trasat. Compania Trimble se bucură de o reputaţie foarte bună în dezvoltarea instrumentelor de măsură. staţia are o tastatura LCD alfa-numerica. ştiind foarte bine de ce are nevoie un geodez pentru a finaliza cu bine fiecare lucrare.

pentru efectuarea măsurătorilor robotizate. Unitatea de control datorită tehnologiei touch screen permite accesarea uşoara a comenzilor şi a meniului de editare. Unitatea de control Trimble Control Units este detaşabilă. Producatorul recomanda unitatea Trimble Control Units.Staţiile Totale cât şi cu receptoarele GPS. cu speaker şi microfon incorporat. 7. ulterior poate fi upgradată cu sistem autolock (sistem de urmărire a prismei) şi cu sistem radio. Staţia totală 5503DR este dotată în configuratia standard cu un sistem de măsurare prin Laser. cu speaker şi microfon incorporat. Programul Trimble Survey Controler instalat în unitatea de control permite realizarea tuturor operaţiunilor specifice atât cu Staţiile Totale cât şi cu receptoarele GPS. Cea mai importantă caracteristică a statiei totale Trimble 5503DR o constituie numărul mare de programe si conceptul modular ce oferă specialistului o deplină liberate de operare. staţia totală Trimble 5503DR poate fi folosită cu succes la măsurătorile integrate. fără prismă. Formatele datelor sunt compatibile cu datele culese de alte statii Trimble sau receptoare GNSS. Sistemul EDM permite determinarea distanţelor. cu touch screen. instrumentul devine o staţie de ultimă generaţie. TCU este un calculator de teren cu display color. putându-se edita planurile direct in teren.4. Staţia totală poate fi achiziţionată ca şi un instrument servo. Măsurătorile se pot vizualiza direct pe display.5. Trimble 5600 Instrumentul Trimble 5600 este prima staţie totală din lume cu un concept modular. Instrumentului îi pot fi ataşate mai multe tipuri de unităţi de control. Facilităţile oferite de upgrade-urile hard şi soft permit accesul la cele mai variate şi performante metode de măsurare. Concepţia modulară care a revoluţionat tehnologia măsurătorilor oferă posibiltatea utilizatorului să beneficieze de ultimele invenţii şi inovaţii din domeniu şi nu în ultimul rând. 7. Trimble 5500 Statia totală 5503DR . pina la 600m (în funcţie de modelul ales). Conceptul modular permite ataşarea la instrument şi a unităţilor de control Trimble Control Units. cu touch screen. permite şi esalonarea investiţiei. Prin atasarea acesteia. . sistem Bluetooth. sistem Bluetooth. având o suită de programe preinstalate. Măsurătorile se pot vizualiza direct pe display si putem edita planurile direct in teren. Dotată cu unitate de control tip Geodimeter®. TCU este un calculator de teren cu display color.servo are încorporat sistemul motorizat care măreşte productivitatea cu peste 30%.

pe unitate se pot instala şi alte aplicaţii. cum ar fi semne de circulaţie. interferenţei. Aceasta caracteristica permite urmărirea ţintelor în mişcare (prisme amplasate pe masini. Această prismă activă este unică în felul său. Această construcţie modulară permite utilizatorilor folosirea mai multori instrumente cu aceeaşi unitate de control. instrumentul Trimble 5600 îşi plasează utilizatorii în fruntea competiţiei. Caracteristicile tehnice (acurateţe . . Sincronizarea datelor la 10Hz. Ataşarea unităţii de control Trimble Control Units la diferitele tipuri de Staţiile Totale Trimble se realizează prin panoul de comanda al instrumentelor. poate fi upgradat cu sistem de urmărire a prismei sau cu modul radio pentru sistemul robot. TRIMBLE S 6 Prin caracteristicele unice Trimble S6 redefineşte conceptul staţiilor totale. 7. veste reflectorizante sau alte prisme. Sistemul FineLock permite localizarea şi identificarea prismelor pe baza chiar şi pe cele amplasate la 0. Trimble S8 Statia totala Trimble S8 este dedicată lucrărilor ingineresti şi de monitorizare. Sistemul este dotat de asemenea cu servo MagDrive şi sistemul Surepoint. Sistemul servo MagDrive .6. Sistemul MultiTrack permite urmărirea oricărui tip de prisme In statia totala Trimble S6 este inglobat si cel mai avansat sisteme de comunicare a datelor.. Programul de culegere de date Trimble Survey Controller este bine structurat şi usor de utilizat.7. această staţie se va dezvolta în pas cu dezvoltarea afacerii dumneavoastra.). sistemul servo acţionează silenţios cu viteza circulară de 115 grade pe secundă.1" şi 1mm+1ppm) recomandă acest instrument pentru toate tipurile de lucrări geodezice care necesită o precizie ridicată. Este un instrument modular. Pe baza unei experienţe de 50 de ani în dezvoltarea tehnologiilor compania Trimble a realizat acest instrument reuşind înglobarea tuturor conceptelor revolutionare . Permitand upgratarea atât a softului cât şi a instrumentului. ATV. iar ansamblul optic (Zeiss) este de cea mai buna calitate. acelaşi software Trimble Survey Controler pentru măsurare şi editare atât pentru Statii Totale cât şi pentru receptoare GPS 7. maşini.mişcarea instrumentului se realizează pe pernă magnetică. Indiferent de aplicaţiile în care este folosit. Sistemul Surepoint elimină erorile de colimaţie şi index. focusare automată în centrul prismei şi la distante de peste 2500m. permite urmărirea şi efectuarea măsurătorilor în apropierea suprafeţelor reflectante. Sistemul Auto focus asigură precizia vizelor.Având o memorie de stocare a datelor mare şi un procesor bun. Sistemul de identificare al prismei asigura o legatura permanentă cu instrumentul. iar sistemul de operare Windows CE asigură o interfaţă accesibilă. compensatorul activ şi în condiţii de vibraţii tari permite menţinerea axei de vizare în poziţia dorită.5m una de alta. .

Optica instrumentului permite sistemelor de măsurare (laser şi prin unde) să fie coaxiale şi rezultatele măsurătorilor foarte precise. Sistemul de operare Windows CE permite instalarea mai multe programe şi aplicaţii inginereşti de urmărire sau monitorizare. Trimble VISION permite urmărirea în timp real al imaginii pe displayul unităţii de control şi prin simpla atingere a ecranului se poate declanşa măsurătoarea şi captura imaginii video. 7. unui scaner şi a unei camere video calibrate. Programul dedicat urmăririi în timp a deplasărilor Trimble 4D Control™ are inclus şi un sistem de avertizare. Instrumentul este disponibil in doua modele in functie de precizii. receptoare GPS produse de Trimble.8. formatele de date fiind compatibile cu celelalte tipuri de instrumente. 7. sau Trimble Access. scanarea miilor de puncte poate fi realizat rapid. Aceasta caracteristică permite obţinerea unor facilitaţi şi beneficii în cadrul unui birou topografic care areîin dotare mai multe tipuri de instrumente Trimble. forma cât şi caracteristicele bateriei permit folosirea acestora şi la alte tipuri de instrumente Trimble. Tehnologia MagDrive permite o mişcare foarte rapidă a instrumentului. Instrumentul înglobeaza tehnologiile inovatoare ale seriei S. respectiv 2" si 5". fişierele. Echipamentul poate fi folosit şi in măsuratorile integrate. Trimble VX Trimble VX este un instrument unicat care înglobeaza caracteristicele unei staţii totale. unitatea de control Trimble TSC2 cu radio şi binecunoscutele programe de dirijare Trimble Survey Controler.: Sistemul servo MagDrive – şi sistemul MultiTrack. în functie de opţiunea utilizatorului. Bateriile LiIon asigură o funcţionare îndelungată. Echipamentul include instrumentul cu radio incorporat.Atasarea unităţii de control Trimble Control Units la Staţia Totală se realizează prin panoul de comanda al instrumentelor. Trimble S3 Noul instrument al seriei S Trimble S3 este un instrument dedicat măsuratorilor robotizate. Pentru modele 3D instrumentul are inclus şi funcţia de scanare.9. În staţia totală este înglobată şi cel mai performant ansamblul optic furnizat de binecunoscuta firma Carl Zeiss. .

construcţii. 8. arheologie.2. arhitectură. Staţiile totale Nikon NPR sunt echipate cu sistem de măsurare a distanţelor fără prismă. Nivo C şi Nivo M . Focusarea razei laser pe obiectul ţintit asigură o acurateţe mai mare. afisaj LCD. Sistemul de masurare a distantelor fara prisma este coaxial cu luneta. Softul permite crearea unui număr nelimitat de fişiere de lucru. ofera soluţii complete pentru obţinerea datelor spaţiale. opţiune inovativă pentru măsurarea rapidă şi usoară a punctelor folosind coduri şi conţine numeroase aplicaţii practice. Aparatul dispune de o autonomie de 16 ore. Instrumentele Seria NPR se caracterizează prin performanţe deosebite la efectuarea masuratorilor si o durata mare de autonomie a bateriei. Instrumentele includ si un soft imbunătăţit (faţă de seria NPL cu multiple opţiuni practice care sunt uşor de folosit şi învăţat. 8. tastatură alfanumerică şi ergonomică.Acest instrument oferă noi posibilităţi specialiştilor care activează în domeniul comunicatiilor. protecţie împotriva umidităţii conform standardului IPx6 8.000 de linii de date şi poate fi extinsă cu o cartela standard PCMCIA. Statia Totala Nikon NPR Staţiile Totale Nikon seria NPR cuprind trei modele de instrumente: Nikon NPR-362. rezultând o creştere a productivităţii în teren.1. Instrumentele Nikon sunt caracterizate de optica superioară şi de o construcţie uşoară şi compactă. Memoria instrumentului permite înregistrarea a 10. NPR-352 si NPR-332. Prin introducerea unui afisaj grafic LCD. în special atunci când raza laser cade oblic sau este obstrucţionată de alte obstacole. grafică mare. spotul luminos asigură o punctare rapidă şi uşurează activitatea de trasare. Prelucrarea imaginilor scanate se realizeaza cu softul RealWorks care permite suprapunerea imaginii scanate cu captura video şi prelucrarea datelor spaţiale unitar. Punctele inaccesibile pot fi măsurate cu acurateţe şi siguranţă cu tehnologia EDM Reflectorless. selectarea meniurilor şi introducerea datelor este mai simplă. Statia Totala Nikon DTM Instrumentul Nikon seria DTM .include un sistem performant de măsurare electronică a distanţelor şi a direcţiilor.

LTD). Pentru transfer de date. Punctele inaccesibile pot fi masurate cu acuratete si siguranta cu tehnologia EDM Reflectorless pina la 300m. Seria NIVO M este dotat cu un display LCD (128X64 pixeli) cu tastatură alfanumerică.coeficienţi. Statiile totale NIVO sunt echipate cu sistem de măsurare a distanţelor fără prismă.. sau pentru legatura cu colectori externi optional instrumentul poate fi dotat si cu sistemul wireless prin Bluetooth. Instrumentele sunt disponibile in trei modele in functie de precizii. si cu sistem de operare Windows CE. display mare pentru vizualizarea concomitentă a cât mai multor date.000 puncte. iar bateriile o funcţionare îndelungată. respectiv 2" 3" 5". ambaza staţiei poate fi dotat cu sistem optic sau cu laser in funcţie de solicitarea utilizatorului. Sistemul optic Nikon din staţiile totale asigură o claritate ridicată a imaginii şi condiţii optime pentru măsurare.Staţiile totale NIVO – sunt o nouă generaţie de instrumente născută din colaborarea a doua prestigioase producătoare de echipamente topografice Nikon si Trimble (NIKON-TRIMBLE CO.) Statiile totale NIVO M sunt echipate cu sistem de masurare a distantelor fără prismă. respectiv 2" 3" 5". Pentru transfer de date sau cresterea memoriei pot fi atasate USB memory sticks.. Instrumentele sunt disponibile in trei modele in functie de precizii. . Tastele MSR1 şi MSR2 pot fi configurate diferit (prismă. Instrumentul este dotat cu display pe ambele feţe pentru cresterea productivităţii. Seria NIVO C este dotat cu un display touch-screen. un program intuitiv pentru culegerea datelor topografice şi calcule cu o memorie de 10. sau pentru legatura cu colectori externi poate fi utilizat sistemul wireless prin Bluetooth. Culegerea datelor topografice şi calcule se realizează cu programul SurveyPro..parametrii . Sistemul de măsurare a distanţelor şi unghiurilor asigură o precizie ridicată. şuruburi de blocare şi mişcare fină sunt dispuse ergonomic. Instrumentul are un design plăcut. Punctele inaccesibile pot fi măsurate cu acurateţe şi siguranţă cu tehnologia EDM Reflectorless pina la 300m..

Ele sunt multifuncţionale oferind atât posibilitatea de măsurare a diferenţelor de nivel cât şi a distanţei şi a unghiurilor orizontale. Mirele folosite sunt mire speciale. Deşi au existat încercări şi dezvoltări de automatizare.9. Un progres l-a constituit doar înregistrarea electronică a poziţiei lamelelor de sticlă a micrometrului optic. care se bazau pe deplasarea unor detectori pe verticală în lungul mirelor de nivelment. O evoluţie a automatizării instrumentelor de nivelment geometric poate fi urmărită în schema de mai jos: . codificate. Aceste instrumente au integrat un senzor electronic dirijat de un microprocesor care interpretează cu o precizie ridicată imaginea unei mire digitale speciale. INSTRUMENTE DE NIVELMENT GEOMETRIC AUTOMATE DIGITALE În prezent nivelele automate digitale tind să înlocuiască tot mai mult nivelele opticomecanice. care s-a sustras până nu demult procesului de automatizare. acestea nu au putut pătrunde pe piaţă întrucât procesul de măsurare dura mai mult decât citirea pe miră la un operator experimentat. Nivelmentul geometric a fost unul dintre ultimele procedee de măsurare. Ele nu oferă precizii superioare în determinarea diferenţelor de nivel. În funcţie de distanţa de la aparat la miră şi claritatea imaginii o măsurătoare completă poate dura între câteva fracţiuni de secundă până la 3-5 secunde. Alte realizări în direcţia automatizării nivelmentului l-a constituit în perioada anilor ’70 construirea nivelelor rotative cu laser. Citirea grosieră de pe miră trebuia însă efectuată clasic. însă randamentul lor în lucrările din teren este substanţial mai ridicat. cu senzori de poziţionare corespunzătoare. Aceste instrumente asigură stocarea automată a datelor măsurate şi transferul lor pe un calculator. prin faptul că permit înregistrarea automată a citirilor şi o serie de controale şi calcule intermediare direct în teren.

Codificarea mirelor şi procesul de prelucrare a imaginii este diferit de la firmă la firmă. componenta vizibilă trece prin cubul separator şi ajunge fără diminuarea calităţii imaginii la ocular. încât doar partea de infraroşu a radiaţiei este deviat pe senzorul CCD.100 m fără utilizarea unei optici speciale de zoom. Firmele s-au văzut puse în situaţia de a elabora coduri speciale. întrucât lucrează cu partea vizibilă sau de infraroşu a luminii naturale şi făcând abstacţie de la măsurătorile efectuate pe întuneric. principiul măsurării poziţiei (Zeiss DiNi 10/20). care pe lângă unei proprietăţi pseudo-stohastice trebuia să permită o reprezentare univocă pe distanţe cuprinse între 1. Printre altele. Pentru aceasta imaginea mirei este deviată de cubul separator pe un senzor CCD. Senzorul CCD produce o "copie" a segmentului de miră vizat şi o pune'la dispoziţie unui procesor. că principiul constructiv corespunde cu cel de la nivelele automate cu compensator. Chiar dacă adaptarea scării se realiza tot printr-o optică zoom. principiul măsurării fazei (Topcon DL101/102). Nivelele digitale pot fi considerate ca făcând parte din cea de a doua categorie. La toate nivelele digitale de astăzi există posibiliatea unei citiri optice directe. la care un model desenat pe miră (coduri) şi iluminat natural este înregistrat în planul imagine ale unui instrument de nivelment geometric cu senzori electronici CCD 9. se găsesc procedee care seamănă mult cu o măsurătoare de fază cunoscută de la măsurarea electronică a distanţelor. O caracteristică comună a tuturor instrumentelor de nivelment geometric digitale este aceea.În prezent se pot distinge două procedee de nivelare electronică fundamental diferite: • Procedee active. Abia după descoperirea technologiei CCD (Charge Coupled Device). Din acest motiv ele pot fi privite ca o combinaţie dintre o nivelă automată cu compensator şi o cameră digitală. astfel încât segmentul înregistrat în unghiul de câmp este detectat şi va avea Ioc citirea. . încât să permită transformarea într-o informaţie digitală printr-un simplu sensor liniar CCD La nivelele digitale aflate astăzi în uz.5 . care se bazau pe nivelul Ni002. iar pe de altă parte este deviată de un cub separator într-un alt plan imagine. nu necesită o iluminare suplimentară a mirelor. a apărut în momentul când o porţiune din suprafaţa unei mire cu coduri a fost reprezentată pe o matrice CCD. la care se folosea un senzor CCD cu 1024 elemente fotosensibile (pixeli). s-a văzut pentru prima oară posibilitatea. fără micrometre. unde se află un sensor CCD.1. acestea sunt astfel concepute. Principiile de baza ale nivelelor digitale Problematica conceperii unui cod adecvat. 2. care se găseşte astăzi la toate camerele video. Nivele digitale Instrumentele de nivelment geometric digitale ale firmei Leica (NA 2000 şi NA 3000) folosesc un senzor liniar CCD pentru citirea mirelor codificate. de a transforma imaginea unei mire din planul imaginii a! unei lunete în informaţii digitale. La toţi realizatorii de coduri. nu s-au putut depăşi distanţe de 20-30 m. procedeul corelaţie (Wild NA 2002/2003). Procesorul va căuta o corelare a imaginii înregistrate cu o secvenţă din imaginea întregii mire stocată în memoria instrumentului. Cercetări asemănătoare au fost realizate de firma Cari Zeiss Jena în timpul anilor 1980. care oferă o informaţie de înălţime. technologia CCD fusese deja utilizată pe la mijlocul anilor 80 la citirea cercurilor electronice şi ca senzor de poziţie pentru clinometrele de la teodolitele electronice (Leica şi Topcon). la care se foloseşte ca sursă de lumină o diodă laser şi un detector sensibil în punctul vizat. cercetări care au fost sistate în anul 1988. Pe lângă procedeele de corelaţie. raza de vizare parcurgând pe de o parte drumul optic obţinut. • Procedee pasive. 3. se pot diferenţia următoarele procedee de prelucrare a imaginilor digitale: 1. Cubul separator este astfel conceput.

se poate calcula o distanţă grosieră. introducerea datelor numerice se realizează prin intermediul unei tastaturi dispusă spre ocularul instrumentului. claritatea imaginii obţinută de operator nu este diminuată. care este susţinut în timpul calculelor laborioase a funcţiilor de corelaţie şi de referinţă de un tablou electronic. iar componenta în spectrul vizibil traversează cubul de separare a imaginii fără probleme. care sunt montate la intervale de 25 mm între ele. iar la o distanţa de 100 m o imagine de 3. care este apoi reprezentată pe detector. care prin acţionare declanşează procesul de măsurare. sau prin portul serial al instrumentului. Codul. La nivelele Leica detectorul liniar are o lungime de cca.8 m este cuprins în unghiul de câmp o imagine de 61 mm din miră. Funcţia de corelaţie bidimensională are forma: . înclinarea compensatorului este controlată electronic. Din poziţia lentilei de focusare. Componenta în infraroşu este deviată pe detector. iar intensitatea necesară detectorului 1iniar este suficientă întrucât sensibilitatea maximă a acestuia este în jnfraroşu. Unghiul de câmp al lunetei este de 2 grade. Prin aceasta.6.2. care suferă o modificare de scară. NIVELA DIGITALĂ LEICA La măsurarea electronică.5 mm şi conţine 256 fotodiode (pixeli). Diametrul fotodiodelor este de 25 mm. Toate datele măsurate pot fi înregistarte într-un modul REC sau pot fi stocate pe un calculator prin portul serial al instrumentului. În timpul procesului de corelare în nivelul digital. k = constanta optică. s . df = distanţa de focusare. 9. imaginea mirei codificate este descompusă de un cub separator de imagine şi reprezentată pe un detector liniar. Lângă lentila de focusare se află butonul de măsurare. Acesta distanţă este dată de relaţia: unde: . Prelucrarea imaginii Nivela digitală Leica funcţionează pe principiul corelaţiei. înalţimea şi scara.5 m din miră. Partea centrală a sistemului de procesare este microprocesorul single chip. care în intervalul 1.8 .poziţia lentilei de focusare. Mărimile măsurate sunt reprezentate pe un display matricial cu două linii. astfel încât ia naştere un semnal de măsurare format din 256 pixeli. Descompunerea imaginii este realizată înţr-o componentă în infraroşu şi o componentă în spectrul vizibil. care este generat în instrument. O componentă electronică de selecţie întăreşte şi digitizeaza imaginea video. astfel încât la o distanta de 1.100 m se deplaseaza cu 14 mm în interiorul lunetei. este comparat cu semnalul care provine de la senzorul liniar. cu o dinamică de 8 biţi. datorită depărtării mirei faţă de instrument. Detectrul transformă imaginea codificată într-o imagine analogă ca semnal video. principiul măsurării poziţiei de la Sokkia (SDL30). Poziţia lentilei de focusare este înregistrată de un „traductor de focusare" şi serveşte la obţinerea unei informaţii grosiere asupra depărtării mirei faţă de aparat necesar procesului de corelare.4. corespunzător la 256 nuanţe de gri. este necesară o optimizare a doi parametrii. De asemenea în timpul măsurătorii. Diferenţa de nivel (instrument-miră) este obţinută prin deplasarea imaginii mirei codificate. care este pus la dispoziţie microprocesorului.

Din poziţia lentilei de focusare „df” este dedusă o valoare grosieră pentru distanţă. adică ecuaţia de mai sus ar trebui rezolvată de 5 *104 ori. se caută sistematic în întregul domeniu de măsurare (d = 1. În figura de mai jos se poate urmări graficul tipic pentru funcţia de corelaţie în interiorul domeniului de măsurare. y + h) i =0 i i N . Pentru întregul domeniu de măsurare sunt de calculat cca. domeniul de căutare pentru corelarea grosieră poate fi limitat şi în acest fel numărul coeficienţilor de corelaţie este redus cu cca. P(d.. Prin aceasta.. Din valorile coordonatelor vârfului se poate deduce distanţa df şi înalţimea hf.. apare un vârf (peak) bine definit în graficul funcţiei. y + h) i =0 i i N unde: FP. 50 000 de coeficienţi de corelaţie.Q (d .4. 100 m şi h = 0.reprezintă semnalul interceptat.. h ) = 1 N ∑ Q ( y ) ∗ P (d .FP .. Pentru a găsi maximul funcţiei de corelaţie. În instrument calculele sunt însă reduse.Q .y+h) . astfel încât operaţia de multiplicare este înlocuită printr-o funcţie echivalentă (Exklusiv-Nicht-Oder-Logik. Matematic corelaţia de „1 bit" este definită în instrumentul de nivelment geometric digital prin relaţia: FP . Q(y) . 80%.8 .Q (d . intensităţile semnalului fiecărui pixel sunt reduse la 0 şi 1 cu o valoare de prag dedusă din semnal.reprezintă semnalul de referinţă generat în instrument (calculat). h ) = 1 N ∑ Q ( y ) ⊕ P (d . EXNOR). Acolo unde semnalul măsurat se corelează optim cu semnalul de referinţă. datorită unei optimizări grosiere şi fine.reprezintă funcţia de corelaţie între P şi Q. O altă reducere a volumului de calcul este realizată prin reducerea dinamicii semnalului de măsurat la 1 bit. Figura 1 Imagine tipică a graficului funcţiei de corelaţie Optimizarea grosieră Optimizarea grosieră constă în căutarea într-un raster "distanţă-înălţime" a coordonatelor provizorii ale vârfului (peak) de corelaţie.05 m).

. Instrumentul NA3003 se deosebeşte de NA2002 doar în privinţa corelaţiei...reprezintă funcţia de corelaţie între P şi Q de „1 bit” Q . 00100100100111100 = 0000101110 ... ⊕ .. h ) = ∑Q i =0 N −1 i ⋅ Pi − Q ⋅ P 1 N ∑ Qi2 − Q 2 ⋅ ∑P i =0 N −1 2 i −P2 Corectarea semnalului măsurat După optimizare este analizată şi luată în considerare neomogenitatea intensităţii luminozităţii imaginii mirei .. în sensul că domeniul de căutare are la bază un raster cu 40% mai dens..legătura NOR.. 1 N 1 N N −1 i =0 FP .. Întrucât semnalul înregistrat la măsurătoare şi cel de referinţă au amplitudini diferite..De asemenea sunt depistate elementele de cod care lipsesc. precum şi scara codului mirei. P .semnalul de referinţă. funcţia de corelaţie se normează. În domeniul de căutare a optimizării fine.Q(d..... semnalul înregistrat şi cel de referinţă sunt corelate cu întreaga lor informaţie de 8 biţi..semnalul detectorului. Optimizarea fină Prin optimizarea fină se încearcă determinarea cât mai precisă a pozţiei relative a codului mirei faţă de detectorul de linii. Exemplu de legăură EXNOR: P Q FP. De asemenea nu are importanţă în ce loc a domeniului de imagine are loc acoperirea sau perturbarea imaginii codului. care sunt semnalizate pentru alte corelaţii. 11000111111100111 În fiecare nod al rasterului "distanţă-înălţime" este calculat un coeficient de corelaţie... Funcţia de sensibilitate a detectorului În procesul de prelucrare trebuie ţinut cont de faptul că pixelii detectorului prezintă o sensibilitate a intensităţii sub formă trapezoidală..h) .. O acoperire a mirei de până la 20% nu afectează precizia de măsurare..unde: FP... Expresia matematică a semnalului de referinţă rezultă sub forma: . Prin normare coeficientul de corelaţie se va afla întotdeauna în intervalul 1-0. care se desprinde clar din toţi ceilalţi coeficienţi de corelaţie. datorită unor eventuale acoperiri parţiale a mirei în zona imaginii în care se măsoară.. o clasificare a rezultatelor măsurătorilor. Cu această metoda optimizarea grosieră poate fi încheiată după aproximativ 1 secundă. În locul în care semnalul de referinţă corespunde cu semnalul înregistrat va apare un vârf de corelaţie (peak).h) = 0011100011 .. 00011100100100100 = 1100110010 ...Q(d...Q (d .y-h) cu funcţia de sensibilitate D(y) care este stocată în aparat. Semnalul de referinţă este generat prin convoluţia funcţiei cod C(d.. La măsurători de precizie ridicată este bine să se evite domeniile extreme ale mirei.. Aceasta permite în finalul optimizării....

.y . întrucât este format numai din elemente alb-negru (Figura 2). Figura 2 Codurile mirei Leica Codurile mirei Leica Codul de pe miră trebuie privit ca un cod binar.h) . întrucât numai ele reflectă lumina de pe miră. .Fi(d.C(d.Di(y) . Leica Sprinter Firma Leica Geosystems produce gama de nivele electronice digitale pentru lucrări topografice şi de construcţii denumite SPRINTER. Lăţimea unui element de bază a codului este deci: 4050 / 2000 = 2.h .025 mm. iar apoi sunt sortate şi integrate în elementele detectorului.100 m. Acest cod are şi proprietăţi speciale. Evident sunt luate în considerare numai elementele albe ale codului. care permit utilizarea principiului corelaţiei într-un interval pentru distaţe cuprinse între 1.valoarea de referinţă pentru pixelul i . y − h )dy ⋅ Di ( y )dy −∞ +∞ unde: . Prelucrarea codului fiind realizată prin corelaţie. h ) = ∫ C (d .d .poziţia relativă a codului faţă de detector . Codul complet cuprinde 2000 de elemente pe o lungime a mirei de 4050 mm.8 .distanţa până la planul imagine Elementele albe ale codului sunt scalate corespunzător distanţei până ia planul imagine şi apoi sunt translatate corespunzător înălţimii de vizare h.y-h) . s-a ales un model neperiodic pseudostohastic pentru acesta.înălţimea.funcţia de sensibilitate a pixelului i.Fi (d .funcţia cod . .

Pictograme c.Display-ul instrumentului: a..Unităţi de măsură d.simbolul pentru diferenţa de nivel Funcţiile tastelor instrumentului: Poziţia Tasta a On/Off Simbolul Funcţii nivel 1 Comutator ON/OFF Funcţii nivel 2 Nu are b MEAS Tastă „tragaci’ pentru Funcţia a 2-a (măsurători continue) cu măsurarea cotei şi a apăsarea prelungită a tastei pentru mai mult de 2 secunde distanţei Alternează între afişarea înălţimii sau a distanţei Tastă săgeată sus (când aparatul este în modul Menu) c Height / Distance d dH Tastă săgeată jos (când aparatul este în Măsurarea diferenţei de modul Menu) nivel şi calculul cotei reperului de nivelement Activarea şi selectarea Tasta Enter pentru scopuri de setărilor confirmare (când aparatul este în modul Menu) Iluminarea LCD ecranului Tasta ESC pentru terminarea programului sau setării (când aparatul este în modul Menu) e MENU f Backsight .modul în care se găseşte aparatul b.Simbolul pentru distanţa orizontală e.

. Pe miră se remarcă un model de referinţă R ca o tripletă de bare echidistanţe la 3 cm între ele. care se poate remarca ca o modificare sinusoidală a lăţimii liniilor corespondente.3. Prin aceasta nu este depăşită o lăţime minimă de 1 mmr. Cele două semnale sunt decalate la talpa mirei cu ± п/2.Meniul principal al instrumentului de nivelment Leica Sprinter 9. Figura 3. al softului şi al unor caracteristici tehnice. În spatele codului A şi B se ascunde un semnal sinusoidal cu o lungime de undă de A = 60 cm şi B = 70 cm. NIVELA DIGITALĂ TOPCON Nivela digitală Topcon este foarte asemănătoare cu nivela de la Leica din punct de vedere al designului. astfel încât în intervalul de măsurare de 4m există întotdeauna o diferenţă de fază univocă între cele două semnale A şi B.Codurile mirei Topcon Codurile mirei Topcon foloseşte un cod cu 3 informaţii individuale integrate. Alte două înformaţii A şi B sunt codificate în barele învecinate.

.

Această tastă iniţializează modulul de setare. Acesta este folosit pentru a seta modul de măsurare. Tasta Numele tastei Funcţii REC Tasta înregistrare Tasta setare Înregistrează datele măsurate sau introduce datele afişate în instrument. Acesta are următoarele opţiuni: măsurare standard. Frecvenţa şi poziţia_fazei celor 3 semnale pot fi obţinute printr-o transformare Fourier rapidă (FFT – Fast Fourier Transformation). Această tastă iniţializează modulul meniu. Distanţa este măsurată şi afişată la apăsarea acestei taste. B şi R. Datele afişate sunt înregistrate prin apăsarea acestei taste. Distanţa este determinată din frecvenţa codului de referinţă R. Pentru creşterea precizie sunt posibile combinaţii liniare a celor 3 informaţii A. Această tastă este folosită pentru a iniţia măsurarea punctelor intermediare sau pentru a seta modulul de trasare în timpul lucrărilor de nivelment. SET MENU Tasta meniu SRCH IN / SO Tasta căutare Punct intermediar / tasta setare trasare Tasta măsurare distanţă Tasta introducere manuală DIST MANU . tasta pentru introducere manuală poate fi folosită pentru a introduce date de la tastaură. Când măsurătoarea cu tasta [MEAS] nu este posibilă. modulul nivelment. ştergere memorie şi modulul de rectificare Această tastă permite găsirea şi afişarea datelor înregistrate. care se măreşte în planul imaginii odată cu creşterea distanţei. modul de înregistrare şi alţi parametrii.Principiul de măsurare __ Din frecvenţa şi poziţia fazei celor_3 modele de cod este dedusă distanţa şi înălţimea.

Tasta permite ieşirea din modul meniu sau din oricare altul din meniurile de setare.4. alfanumerice şi pentru simboluri Tasta pentru stabilirea modului miră inversă Tasta Enter Tasta de start măsurătoare Tasta de ON/OFF Aceste taste sunt folosite pentru a parcurge paginile de meniu sau paginile cu datele afişate. În modul alfanumeric. Nivelul DiNi determină valorile care trebuie măsurate dintrun segment de miră de numai 30 cm. această tastă permite schimbarea introducerii de date numerice. Aceste taste sunt folosite la introducerea valorilor numerice. se măsoară cu un câmp imagine constant de 30 cm.▼▲ ◄► REP ESC/C Taste selectare Taste cursor Tasta repetare măsurătoare Tasta escape/ clear Taste pentru intoducere valori numerice Taste numerice. când se doreşte stabilirea cotelor punctelor de pe tavan. Această tastă confirmă parametrii instrumentului şi introduce valorile datelor afişate. care are o dispunere simetrică faţă de axa de vizare. dar numai 30 cm sunt folosite în măsurare. Tasta poate fi folosită şi ca tastă spaţiu la introducerea datelor. nu trebuie să fie acoperită nici o informaţie. unde refracţia este foarte puternică. Permite deschiderea şi închiderea instrumentului. La o instalare normală a aparatului în teren plan este asigurat prin aceasta. Interpretarea şi recunoaşterea diviziunilor mirei este realizată atât de corect încât nu este necesară interpretarea unui segment mai mare de miră sau efectuarea de măsurători multiple. 0~9 · (▼) - [►] ENT MEAS POWER 9. . Aceste taste permit deplasarea ecranului spre stânga sau spre dreapta atunci când valorile afişate depăşesc ecranul. Tasta este folosită pentru selectarea modului de lucru cu mira inversă.5 – 100 m. PROCEDEUL ZEISS Nivela_digjţală Zeiss DiNi 10/20 funţionează după principiul măsurării intervalelor individuale şi se caracterizează prin_proprietatea că pe intervalul de măsurare cuprins între 1. În acest domeniu. Această tastă permire remăsurarea punctului dinapoi sau dinainte în timpul operaţiilor de nivelment. În realitate este interceptat un segment de miră mai mare de 30 cm. alfanumerice sau simboluri. eliminarea folosirii imaginii din apropierea solului. Această tastă iniţializează măsurătoarea.

care trebuie sesizate chiar şi la distanţa maximă de măsurare. Diviziunile albe şi negre ale mirei. să fie posibilă interpretarea univocă a imaginii. Codul mirei Zeiss şi principiul de măsurare Zeiss Codurile Zeiss Codul propriu-zis este reprezentat pe miră ca un cod bi-fazic. poate fi prelucrată poziţia diviziunilor codului prin măsurătoarea fină. geometria diviziunilor fiind cunoscută. Codul se bazează pe un raster fundamental de 2 cm (=1 bit) şi este astfel realizat. de grosime 1-2 mm. sunt folosite numai în domeniul de măsurare apropiat.înălţimea pe miră a începutului intervalului de măsurare.Figura 4. Biţii 1 şi 0 se deosebesc prin faptul că. astfel încât. Printr-o serie de filtrări digitale este recunoscută imaginea mirei. fiecare bit al codului poate fi folosit ca interval de măsurare. precum şi numărul Ci al valorii codului care aparţine intervalului. este recunoscut şi citit codul şi se determină segmentul relevant de miră important pentru măsurătoare. . biţii "0" au la mijlocul intervalului o schimbare suplimentară a luminozităţii. Din informaţiile de amplitudine sunt sesizate poziţiile barelor de pe placa CCD. că după fiecare bit are loc o schimbare a luminozităţii şi astfel. b +b 1 N −1  1 H = ∑ g ⋅  Ci +  − S ⋅ i +1 i 2 2 N i =0  unde: g Ci . ca o medie a tuturor intervalelor folosite la măsurare (în mod normal 15). Această măsurătoare bifazică se bazează pe principiul. Codul şi prin el. Mira DiNi este gradată în intervale de măsurare de mărimea g = 2 cm. Într-o primă fază se determină scara de reprezentare a imaginii (S) din limitele intervalului de 30 cm. din a căror mediere rezultă o precizie foarte ridicată. Limitele unui interval de miră sunt notate cu Gi şi Gi+1. Înălţimea citită pe miră rezultă din poziţia limitelor intevalului "b" pe placa CCD referitor la axa optică. încât dintr-un segment minim de miră de 30 cm. printr-un câmp de vizare minim pot fi interceptate geometric cel puţin 15 diviziuni. Codul bi-fazic are o repartiţie optimă peste întregul câmp vizual. S= g⋅N bN − b0 Din scara de reprezentare este dedusă apoi distanţa.

Sistemul de măsurare a distanţelor calculează o medie a balansului mirei în momentul citirii. Nivela digitală DiNi are o interfaţă simplă.DiNi Acest instrument este dedicat masuratorilor de precizie in domeniul constructiilor si geodeziei. Procedeul de prelucrare Sokkia corespunde procedeului geometric. Prin schimbarea sistematică a valorilor.5. aceste inconveniente nu constituie o problemă fiindcă este suficient ca mira sa fie vizibila pe o portiune de 30 cm pentru a se efectua masuratoarea. care permite un şir lung de cifre chiar şi într-un câmp imagine redus. Datorită condiţiilor din teren adesea se intamplă ca citirile pe miră să fie dificile din cauza diverselor obstacole. 3=8/8. Având abilitatea de a înregistra măsurătorile în mai puţin de trei secunde. acoperă toate aplicaţiile posibile pentru determinarea cotelor – de la simple lucrări de nivelare până la monitorizarea deformaţiilor în cadrul diverselor construcţii.5 m este de 10 cm. 2=6/10. Modalitatea de citire şi înregistrare digitală a datelor elimină erorile de măsurare ale operatorului. din aceste 6 coduri. S [(bi+i +b])/2] . Astfel se asigură o acurateţe ridicată şi o distribuţie optimă a erorilor. Fiecare cod are un domeniu de valori de 0. 1 sau 2. Numărul de măsurători depinde de condiţiile înconjurătoare şi de precizia dorită. timpul afectat învăţării utilizării acestei instrument fiind minim. Nivelele Trimble. 4=16/6.valoarea interpolată a poziţiei intervalului faţă de axa optică. care la rândul lui conţine 6 coduri individuale. Câmpul minim de măsurare pentru distanţa minimă de vizare de 1. Codul „0” este folosit numai pentru domeniul apropiat şi el se poate remarca sub forma unei linii albe foarte subţire în interiorul gradaţiilor negre. eficienţa este îmbunătăţită considerabil.6. Valoarea măsurată şi afişată de aparat este valoarea medie obţinută din mai multe măsurători individuale consecutive. pot fi generate în total 216= 3 expresii pentru înălţime. optice sau digitale. Din acest motiv. 9.g / 2 .constanta adiţională. Nivela Digitala . PROCEDEUL SOKKIA Sokkia foloseşte la nivelul digital SDL30 un aşa numit RAndom Bidirectional Code (RAB). la distanţa minimă de vizare. 9. Folosind nivela digitala DiNi. Fiecare cod independent este raportat la elementul de cod fundamental de 16 mm şi poate fi dedus din următoarele rapoarte: 1=4/12. întrucât valoarea de interpolare se află la mijlocul intervaului C. 5=12/4. nu pot avea loc citiri în domeniul de 6 cm la talpa şi la vârful mirei. .

Pentru a face marcări la nivelul razei laser. Raza laser detectată este semnalată prin semnale sonore întrerupte şi săgeţi când detectorul se află deasupra sau dedesubtul rezei laser sau printr-un sunet continuu şi absenţa săgeţilor când se găseşte la nivelul razei laser. pereţi sau tavan. iese pe o direcţie perpendiculară pe direcţia de intrare.aşezarea martorilor la aceeaşi înălţime. Adaptorul are un şurub de mişcare micrometrică care permite alinierea sau îndreptarea planului vertical pe direcţia dorită. Ultimele tipuri de instrumente de nivelment cu laser rotative permit şi a unui plan înclinat până la o pantă maximă de 10%. . .alinierea cablurilor de conexiune. . Codul mirei Sokkia 9.7. rotaţia se opreşte automat şi nu se reia decât după recalarea instrumentului. Sursa laser furnizează fascicolul vertical care este apoi deviat pe orizontală de un cap rotitor. . care are caracteristica că raza care intră în prismă. . .alinierea căilor de rulare la macarale.realizarea la nivel a planşeelor. . Domeniile de utilizare a acestui instrument sunt: . Dacă domeniul este depăşit. a cofrajelor glisante.verificarea verticalităţii stâlpilor coloanelor. . Orizontalizarea se face cu precizia de ± 25 mm la 100 m cu ajutorul unui compensator care lucrează într-un domeniu al înclinării axei principale până la 12 minute.Figura 5. se foloseşte un adaptor care pivotează capul instrumentului în vederea furnizării planului vertical. Principala piesă a capului rotitor este o pentaprismă.poziţionarea pereţilor despărţitori şi a elementelor prefabricate.realizarea nivelmentului suprafeţelor. detectoare prevăzute şi cu indicatoare cu săgeţi. Pentru furnizarea planului de referinţă vertical.dirijarea maşinilor de excavat. .marcarea liniilor de control sau transferarea lor pe planşeu. instrumentul foloseşte detectoare cu unghiuri mari de recepţie. INSTRUMENTELE DE NIVELMENT CU LASER Aceste instrumente sunt rotitoare şi pot furniza un plan de viză sau de referinţă orizontal sau vertical.

cum ar fi linii. până la ridicarea în masă a punctelor obiect prin metode fotogrametrice şi scanare laser. precum şi a înclinării suprafeţelor de pe obiect faţă de direcţia de scanare. Măsurarea distanţei se face electro-optic prin procedeul impulsului sau comparaţie de fază. plane şi elemente de volum ale obiectului real. numită nor de puncte. Rezoluţia sau dimensiunea laturilor grilei de puncte care să descrie suprafaţa unui obiect poate fi de ordinul milimetrilor până la centimetri. fără reflector. reflectarea razei laser de pe suprafaţa obiectului măsurat şi receptarea razei laser reflectate. care asigură o preluare rapidă. precizia de măsurare în această situaţie depinde de intensitatea razei laser reflectate (Figura 1). Legături funcţionale între precizie şi intensitate sunt descrise de legile fizicii. în funcţie de tipul instrumentului. Principii generale În documentarea unor construcţii şi instalaţii existente. se obţin coordonatele punctelor într-un sistem cartezian de coordonate propriu scanerului. Faţă de măsurarea distanţelor utilizând o suprafaţă reflectorizantă. colţuri. prin intermediul căreia poate fi înregistrată (mai mult sau mai puţin) complet automat geometria unei structuri. reprezentarea spaţială a obiectului bazându-se pe un număr limitat de forme elementare de modulare.1. care este un sistem care funcţionează pe principiul radarului. precum şi restaurarea unor monumente istorice. în funcţie de poziţia instrumentului – distanţa punctului de staţie faţă de obiectul de scanat. Comparativ cu înregistrările fotogrametrice rezoluţia este mult mai scăzută. unghiul de incidenţă şi proprietăţile reflectorizante ale suprafeţelor. Unghiul orizontal şi vertical sunt modificate în mod automat cu intervale prestabilite. fapt pentru care. Scanarea laser este o nouă tehnică de măsurare. determinarea coordonatelor realizându-se prin . Scanerul cu laser înregistrează punctele tridimensional prin măsurarea unghiului orizontal şi vertical. modelul rezultat trebuie să corespundă în limita unei anumite precizii cu obiectul real. Rezultatul măsurătorilor este reprezentat de o mulţime de puncte. Parametrii principali în această funcţie sunt distanţa de la scaner până la obiect. În funcţie de scopul urmărit. Precizia determinării poziţiei spaţiale a punctelor prin scanare este de ordinul milimetrilor. Scanare Laser Terestră 10. alături de informaţiile cu caracter geometric (coordonate 3D) sunt oferite şi înregistrări ale intensităţii norului de puncte (informaţii radiometrice) iar la unele scanere care dispun şi de cameră fotografică digitală incorporată se pot obţine fotografii ale spaţiului obiect (Figura 2). poligoane şi corpuri. cunoaşterea geometriei obiectului este de cea mai mare importanţă.10. precum şi a distanţei spaţiale spre fiecare punct. unde ridicarea era realizată punct cu punct şi cu atribute pentru fiecare punct. Prin ele sunt reprezentate muchii. însă fără atribute. Se poate vorbi aici de LIDAR (Light Detecting and Ranging). cu înaltă precizie şi cu viteză ridicată. De cele mai multe ori. La măsurătorile tahimetrice. pornind de la metodele tahimetrice. Prin folosirea unor funcţii trigonometrice simple. Georeferenţierea măsurătorilor este posibilă prin intermediul unor puncte de coordonate 3D cunoscute (date). Documentarea complexă a construcţiilor are astăzi loc de regulă într-un GIS. De-a lungul timpului s-au elaborat o serie de metode pentru ridicarea punctelor spaţiale. timpul pentru discretizarea punctuală a obiectelor şi atribuirea de atribute fiecărui punct este foarte mare comparativ cu metodele fotogrametrice şi de scanare laser. Scanarea laser constă în devierea unei raze laser prin intermediul unor oglinzi (prin baleiere sau rotaţie). există tendinţa de combinare a celor două tehnici de preluare în masă a punctelor. dispuse în aria de scanare.

Figura 2 Nor de puncte cu informaţii referitoare la intensitate . un obiect poate şi trebuie să fi scanat din mai multe puncte de staţie. În acest mod. Această operaţiune poartă denumirea de registraţie. scopul este de a înregistra norii de puncte obţinute dintr-o singură staţie într-un nor de puncte comun. Astfel. 1 Principiul Scanării Laser În general. la fiecare scanare trebuie să existe vizibilitate spre trei sfere (sau puncte de constrângere). Pentru această operaţiune sunt necesare puncte comune norilor de puncte preluate din staţii învecinate (puncte de constrângere – tie points). care pot fi puncte de pe obiectul scanat sau ţinte speciale. este posibilă integrarea sistemului de coordonate local al scanerului în sistemul de referinţă existent. în timpul prelucrării imaginilor scanate. direcţia în spaţiu şi intensitatea luminii reflectate. Fig.metoda polară. raza laser emisă de aparat fiind reflectată de obiect şi se măsoară distanţa. Ulterior.

Valoarea calculată a razei de acţiune (a intervalului) este preluată de un microcomputer intern care procesează datele măsurate şi le afişează pe display ca date de ieşire (Figura 3).10.2. praf sau murdărie pe lentile .receptor optic senzitiv. . . .microprocesor pentru postprocesare şi interfaţă.culegerea rapidă a datelor. Avantaje: . Fig. . parte din semnalul rezultat reflectat de ţintă loveşte (atinge) o fotodiodă care generează un semnal electric receptat.raport performanţă/preţ excelent Reducerea razei de acţiune poate fi cauzată de: strălucirea puternică a luminii zilei. Intervalul de timp între transmiterea şi recepţia pulsaţiilor este contorizat prin intermediul unui stabilizator de frecvenţă cu quarţ. . Trăsături caracteristice ale senzorului Laser Pulsed Principii generale . .imunitate ridicată la interferenţe. .fiabilitate sporită. Principiul de măsurare a distanţelor utilizând tehnica Laser Un generator de puls electric acţionează asupra unei diode laser care emite pulsuri de lumină infraroşii. vizibilitate proastă. .detector de semnal pentru pulsuri multiple. Prin lentilele receptoare.3.mărime redusă. care sunt strânse într-un fascicul paralel prin intermediul unor lentile. .domeniu mare de măsurare.metoda: măsurarea timpului de propagare (time of flight).precizie ridicată.mecanism de scanare optico-mecanic corespunzător.3 Principiul de măsurare al senzorului Laser (metoda time of flight) 10.lungime de undă în domeniul infraroşu.diodă pulsatoare ca transmiţător laser. .raza laser puternic colimată. . . .

. Utilizarea scanerelor laser este în continuă creştere. De altfel. sistemele provenind de la diverse firme constructoare fiind prezente astăzi pe piaţa instrumentelor şi sistemelor de măsurare. Unele sunt adecvate pentru domenii mici ale distanţelor (în incinte. Cele mai multe scanere laser se bazează pe principiul măsurării timpului de propagare (time of flight). faţă de principiul enunţat mai sus. funcţie de proprietăţile tehnice ale instrumentelor . Este posibilă chiar măsurarea unor distanţe de peste un kilometru. datorită limitării unghiului de câmp. O clasificare a scanerelor laser terestre este destul de problematică. . scanarea laser terestră a devenit o tehnică suplimentară pentru aplicaţiile geodezice. . de aproximativ un centimetru. Domeniul este limitat la 100 m. Diferenţieri ale scanerelor laser terestre. Principiile de măsurare a distanţelor în acest caz sunt laser radar şi optical triangulation.precizia determinării poziţiei spaţiale a punctelor.domeniul de scanare.10. se poate lua în discuţie o modalitate de clasificare a scanerelor laser terestre. Un alt principiu este cel al măsurării fazei. În acest caz. Acesta defineşte atât domeniul de măsurare cât şi precizia. însă acest avantaj implică o precizie mai scăzută. aceste tipuri de sisteme nu se regăsesc în clasificările scanerelor laser terestre. deoarece ar trebui definită baza acestei clasificări.domeniul de măsurare a distanţelor. Scanere laser terestre – caracteristici şi accesorii În prezent. combinarea cu alte dispozitive montate pe scanerul laser: cameră foto digitală. din punct de vedere tehnic.densitatea punctelor. În concluzie. tipul de aplicaţie tehnică decide tipul de scaner laser. Această tehnică permite măsurarea distanţelor până la câteva sute de metrii. Posibile clasificări pot fi făcute după următoarele criterii: . utilizate mai ales în aplicaţii din industrie. . reprezentând cealaltă tehnică comună pentru domeniul mediu de măsurare a distanţelor. Precizia unor astfel de sisteme este de domeniul submilimetric (zecime sau sutime de milimetru). altele pentru domenii ale distanţelor care depăşesc cu mult 100 m. pentru orice aplicaţie tehnică.principiul sistemului de măsurare a distanţelor. Scanerele laser terestre pot fi clasificate după principiul sistemului de măsurare a distanţelor. GPS.4. se poate spune că nu există un scaner laser universal. . scanare pe secţiuni specifice. unde distanţele nu depăşesc 100 m). scanare pe profile sistemul de deflecţie a razei laser: oglinzi care se rotesc sau care balează. Pornind de la aceste afirmaţii. trebuie amintite şi scanerele laser concepute pentru un domeniu restrâns (sub 10 m). pot consta în: modul de scanare: scanare 360o. O altă posibilă clasificare ar putea fi făcută. precizia măsurării distanţelor se încadrează în domeniul milimetric. Pentru ca această clasificare să fie completă. În primul rând.

Riegl. b) Triangulare – ex. 3D (picture).: Callidus V1. Zöller & Fröhlich.: IMAGER 5003.10.: HDS 2500.: IMAGER 5003.: SOISIC. c) referitor la tipul aparatului: a) Camera Scanner – ex. Steinbichler. USA). Zöller & Fröhlich.: HDS 2500 – Leica (Cyrax 2500. Mensi. Germania. USA). Callidus. Diferenţieri între tehnici de scanare : referitor la dimensiuni: 1D (point wise). Fig. Franţa. Germania). sisteme oferite de majoritatea firmelor producătoare (ex. b) de la 10 la 150 m. Austria).: COMET. referitor la tehnica de măsurare a distanţelor: a) Măsurarea timpului de propagare– ex. Leica (Cyrax 2500. Cyrax Laser Measurement Systems) Fig. c) > 150 m (ex.1.5 Sistemul de măsurare laser Imager 5003 (Imager 5003 Laser Measurement Systems) . Long Range Scanning (ex. 2D (profile). Cyra.: LMS-Z210. Cyra. b) Panorama Scanner – ex. domeniul de măsurare: a) < 10 m.4 Sistemul de măsurare laser HDS 2500 respectiv Cyrax (Leica HDS 2500 resp. Germania Comparaţie de fază – ex.5. Germania.

inclusiv a obiectelor sau detaliilor topografice.în al doilea rând. pe lângă faptul că s-a adus această tehnologie la un nivel extrem de interesant. Conceptul High Definition SurveyingTM (HDSTM) este o descriere mai exactă. . Riegl (LMS-Z210. în comparaţie cu metodele clasice. o nouă tehnică. care tinde să revoluţioneze modalităţile de determinare a poziţiei spaţiale ale punctelor. cu noua familie de produse HDS. Firma Leica a ales această nouă descriere din două motive: . cu o reprezentare spaţială a acestora într-un timp substanţial mai scurt şi cu o precizie ridicată. . acest termen (definiţie) indică mai precis cum această tehnologie diferă fundamental faţă de metodele topografice clasice.în primul rând.Fig. RIEGL Laser Measurement Systems) Sistemul de măsurare laser LMS-Z420i. a ceea ce este cunoscut frecvent ca scanare laser 3D. RIEGL Laser Measurement Systems) HDS (High-Definition Surveying™) este un nou concept. Riegl (LMS-Z420i.6 Sistemul de măsurare laser LMS-Z210. este o metodă de măsurare pe deplin dezvoltată pentru un larg evantai de măsurători inginereşti (Figura 7).

Apariţia pe ecranul calculatorului a datelor cu mare densitate (norul de puncte).orientarea spre puncte de coordonate cunoscute (principiul staţionării libere de la staţiile totale). Aceasta oferă utilizatorului o mare încredere în precizia şi caracterul complet al rezultatelor măsurătorilor. Leica HDS3000 HDS3000 (scaner time of flight) are alura unui instrument de măsurare. sistemul suportând proceduri standard de măsurare. .Tehnologia utilizată la măsurarea distanţelor: Time of Flight. Beneficiile esenţiale se referă la reducerea semnificativă a costurilor lucrărilor de teren şi de birou (Figura 8). .Toate cablurile conectate la instrument.3 High Density – unul din avantajele tehnologiei High-Definition.Precizia de determinare a poziţiei spaţiale a punctelor: 6 mm. la care se adaugă culoarea proprie şi posibilitatea de vizualizare 3D asigură puterea acestor informaţii. . Densitatea mare de puncte (definite prin coordonatele lor) diferenţiază fundamental această tehnologie faţă de metodele clasice ale măsurătorilor inginereşti. Combinând posibilitatea unei arii de scanare maximă (360o x 270o) cu tehnologia SmartScan. sistemul HDS3000 duce scanarea laser spre un înalt nivel de productivitate.aria maximă de scanare: 360o x 270o.cameră digitală integrată coaxial. . două ferestre (Panorama Scanner).Fig. . . Caracteristici tehnice principale: .7 Familia HDS (HDS Family) 2. . Domeniul de măsurare cu această precizie: > 100 m. pentru preluarea (generarea) automată a fotografiilor obiectelor măsurate.staţionarea pe puncte de coordonate cunoscute. cum ar fi trepiedul pentru aşezarea deasupra unui punct topografic şi posibilitatea măsurării înălţimii aparatului.

9 Ţinte circulare 6" Ţinte pătrate 3"x 3" Noile ţinte standard HDS sunt astfel concepute încât se pot roti şi înclina. Sistemul jalon cu prisme duble (pereche) conţine două prisme plate HDS şi o nivelă sferică (20’) pentru poziţionarea precisă a bastonului pe punctul de control (Figura 11). . Ţinte de vizare Ţintele de vizare sunt accesorii importante pentru realizarea registraţiei şi asigurarea calităţii.8 Sistemul Leica HDS3000 (Leica HDS3000 System) 10. permit identificarea şi extracţia automată de către componenta software Cyclone. Ţintele plate albastre HDS. Ele se utilizează pentru georeferenţierea precisă a scanării pe puncte de control cunoscute.Fig. Fig. datorită diferenţelor în capacitatea de reflectare. între centrul ţintei şi întreaga suprafaţă a ţintei (Figura 9). Ele sunt prevăzute cu un filet interior care permit montarea lor pe un baston sau pe un suport magnetic.6. Ele pot fi rotite şi înclinate pentru o orientare precisă spre scaner (Figura 10). acurateţea scanărilor multiple (din mai multe puncte de staţie) şi pentru asigurarea calităţii scanărilor individuale.

că punctele spaţiale aparţin aceluiaşi plan în limita unei precizii prestabilite. astfel încât să permită modelarea unor segmente de linii care formează profile. care se intersectează în colţuri şi muchii. format din colţuri. Pentru a lua o decizie că punctele aparţin aceluiaşi plan.Fig. întrucât ele nu există în realitate datorită formei rotunde a obiectului. Planele la rândul lor sunt limite pentru elemente de volum. Obiectul din lumea reală trebuie transpus într-un model. Segmente de drepte iau naştere prin generalizarea de poligoane formate din puncte marginale. muchii şi plane. astfel încât să permită modelarea unor În cazul cel mai simplu.11 Jalon (baston) cu prisme duble Când se prelucrează punctele scanate.7. Suprafeţele plane sunt formalizate prin poligoane. Prelucrarea înregistrărilor – principii generale Fig. La instalaţii industriale se întâlnesc foarte frecvent obiecte cilindrice. iar muchiile limitează plane. În aceste situaţii o modelare a colţurilor din puncte scanate poate să dea greş. Relaţiile de vecinătate sunt deduse cu ajutorul unei triangulaţii tridimensionale Delaunay. se calculează în punctele scanate valori de rotunjire pe două direcţii ortogonale. Punctele reprezentative de pe un profil sunt selectate din ochi. Pentru eliminarea erorilor punctelor scanate datorită aparatului şi a erorilor datorate modelării structurilor obiect. norul de puncte scanate este redus prin funcţii de selecţie. Abia după intersectarea muchiilor (canturilor) adiacente se obţin colţurile constructive. norul de puncte scanate este redus prin funcţii de selecţie. cum ar fi ţevi şi coloane. Extragerea muchiilor şi colţurilor din norul de puncte este mult mai sigură. Formarea profilelor este o componentă deosebit de importantă în modelare. iar suprafeţele cilindrice şi sferice prin arce de elipsă. În urma compensării se obţin parametrii suprafeţei plane. Parametrii de rotunjire pentru o suprafaţă plană sunt astfel îmbunatăţiţi recursiv. Extragerea suprafeţelor plane regulate se bazează exclusiv pe date scanate. Pentru diferite prelucrări. trebuie asigurat prin intermediul unor funcţii de selecţie.10 Ţinte pătrate (3"x 3") – cu posibilităţi de rotire şi înclinare 10. pot fi deosebit de utile. iar pentru estimarea preciziei se obţin abaterile standard pentru distanţa dintre punctele scanate la suprafaţa planului. După introducerea . Punctele care trebuie introduse în calculul de compensare sunt extrase în mod automat printrun procedeu de căutare recursiv din numărul total de puncte scanate sau numai a unei părţi din acestea. În cazul cel mai simplu. ele sprijinind modelarea muchiilor suprafeţelor plane. existenţa unor coordonate carteziene pe obiect definite într-un sistem local. Suprafeţele construcţiilor conţin multe plane. are loc o modelare a suprafeţelor plane printr-un calcul de compensare. bazat pe vecinătatea spaţială a punctelor. Colţurile se unesc şi formează muchii. care sunt extrase dintr-un shape bidimensional. prin utilizarea unor profile.

a lungimii acestuia şi a două puncte de pe profil. Un profil general este compus din segmente de profile (drepte spaţiale).12 Succesiunea operaţiilor . Ele rezultă din intersecţia suprafeţelor plane regulate extrase şi planul profilului. extrase şi ţinând cont de unele goluri combinate cu planele de profile sunt apoi unite formând segmente de drepte şi elipse.interactivă a orientării profilului printr-o dreaptă deja modulată. selectarea poate decurge automat. Înregistrare (Recording) Georeferenţierea înregistrărilor (Registration referencing) Modelare (Modelling) Rezultate / Export date (Results/Export) Fig. Profilele învecinate sunt concatenate prin intersecţii. Suprafeţele obiect sunt formalizate în domeniul de căutare.

în scopuri comercialw şi aplicaţii ştiinţifice. Segmentul spaţial esyeformat dintr-o constelaţie de aproximativ 30 de sateliţi (SV – Space Vehicles) care orbitează Pâmântul. Definiţie.2. Acest lucru este foarte important în determinarea locaţiei întrucât mai mulţi sateliţi produc o precizie mai mare. Segmentul de control este format din 11 staţii terestre localizate în întreaga lume. GPS este format dintr-o constelaţie de aproximativ 30 de sateliţi ce transmit semnale spre Pamânt. pe care îl vom prescurta în continuare ca GPS a fost creat de Armata Statelor Unite şi este menţinut operaţional de Global Positioning Systems Wings (GPSW). de control şi utilizatorii. Există un număr mare de date ce trebuie procesate şi un număr mare de activităţi ce trebuie efectuate pentru o obţine o poziţie precisă folosind GPS.Ceasul atomic – acest ceas ţine timpul cu precizie. GPS funcţionează indiferent de starea vremii. 11.1.Principiul de funcţionare GPS. California. Global Positioning System.11. dată şi efemeride transmise de sateliţi sunt .1 .Computer-ul.controlează zborul satelitului şi alte funcţii . Figura 11.1. Segmentul de control se asigură că datele de timp. Există trei segmente ce compun sistemul GPS: segmentul spaţial. Sateliţii sunt plasaţi în spaţiu astfel încât în orice parte a zilei un receptor să aibă acces la cel puţin patru sateliţi. .1. Fiecare satelit are trei părţi componente importante: . Staţia principală de control calculează corecţii precise ale datelor care apoi sunt transmise către sateliţi de 3 ori pe zi. Semnalele transmise din fiecare satelit sunt transformate în informaţii ce sunt apoi folosite de receptoarele GPS pentru a obţine locaţia lor pe Glob. Comandamentul Forţelor Aeriene Los Angeles.1. SISTEME DE POZIŢIONARE GLOBALĂ CU SATELIŢI.Aceasta face ca GPS să fie o soluţie flexibilă pentru multe aplicaţii de poziţionare. 11. Staţiile de monitorizare transmit semnalel către o staţie principală de control. Poate fi folosit fără plată de civili. Segmentul de control Segmentul de control este un sistem de staţii terestre care monitorizează şi oprează sateliţii GPS. este disponibil 24 ore pe zi şi 7 zile pe săptămână. 11. Segmentul spaţial. Segmentele componente ale sistemului.Transmiţătorul radio – acesta transmite semnale radio de putere scăzută către Pământ conţinând un identificator unic. Sateliţii transmit semnale de navigaţie către staţiile de monitorizare terestre. locaţia satelitului şi timpul precis şi data. Toate segmentele lucrează împreună pentru a obţine o poziţionare reală.

Informaţiile sunt purtate de două unde radio de frecvenţă joasă. Semnalele sateliţilor Sateliţii transmit multe date care sunt primite de către receptoare.60 MHz Aceste unde radio călătoresc cu viteza luminii purtând coduri de date.2. efemeride şi NAVDATA. Informaţiile precise sunt vitale pentru a obţine o informatie precisă a locaţiei unui receptor. Datele legate de efemeride sunt o serie de parametrii necesari pentru a calcula cu precizie locaţia unui satelit GPS pentru un anumit moment de timp. Odată ce receptorul primeşte semnalul de la satelit. Codul P este purtat de undele radio de frecvenţă L1 şi L2.1.1.42 MHz L2 – 1227. Receptoarele GPS cer o vedere neobstrucţionată către sateliţi. Segmentul utilizator Segmentul utilizator dau receptor este dat de orice utilizator cu un receptor şi poate fi civil sau militar.3. un almah. 11. Modernizarea semnalului . Almanahul furnizează pe termen lung o poziţie aproximativă a satelitului. 11. Receptorul GPS primeşte informaţii de la sateliţii pe care îi vede si apoi realizează calcule pentru a determina poziţia. 11. Datele NAVDATA conţin informaţii despre data şi timpul sistemului şi sănătatea satelitului. Codul C/A este purtat de unda radio de frecvenţă L1 şi conţine un număr unic PRN (Pseudorandom Number) folosi pentru identificarea satelitului. Fiecare satelit transmite datele unice despre efemeridele sale. Toţi sateliţii transmit acelaşi informaţii privind almanahul.precise şi la zi. Receptorul are nevoie de aceste date pentru a estima unde trebuie să privească pentru a recepta semnalul de la satelit. foloseşte datele legate de efemeride pentru a calcula poziţia exactă a satelitului. cunoscute ca L1 şi L2: L1 – 1575. Codurile de date pe care receptorul le foloseşte pentru a determina distanţa între receptor şi satelit sunt C/A şi codul P.2.

3. Receptorul este capabil să folosească semnalul satelitar pentru a-şi determina propria poziţie aproximativă în raport cu sateliţii. Acestă poziţie este aproximativă. Ionosfera este un strat la 60 – 100 km deasupra Pământului şi care conţine particule încărcate care afectează rata de transmitere a satelitului. L5 include beneficii legate de îmbunătăţirea structurii semnalului. lăţime de bandă mai largă şi receptarea mai rapidă a semnalului. Cu fiecare nou satelit ce va fi pus în funcţiune. Atâtă timp cât receptorul cunoaşte locaţia satelitului datorită datelor legate de efemeride şi cunoaşte viteza de transport a semnalului (viteza luminii). Acest lucru este obţinut prin calcularea vitezei cu care semnalul călătoreşte şi timpul necesar pentru ca semnalul să ajungă la receptor. poate face această operaţie de înmulţire pentru a afla depărtarea faţă de satelit. receptorul trebuie să stabilească cât de departe se găseşte faţă de sateliţi. operarea cu receptoarele GPS va deveni mai uşoară şi mai sigură.2.O parte a modernizării GPS o constituie includerea a două noi benzi: L2C şi L5.2. Toate înregistrările de vreme din acest strat. 11. şi care să acţioneze ca un semnal redundant în zonele de interferenţă. 11. O planificare pe termen lung includ şi două noi semnale militare L1M şi L2M şi semnalul pentru civili L1C. Pentru a realiza acest lucru. Distanţa se obţine prin înmulţirea timpului şi a vitezei semnalului de la satelit. 11. presiune şi umioditate pot afecta pot afecta viteza undelor radio şi au ca efect rezultatul unei localizări cu precizie scăzută. Aceste două noi benzi necesită instalarea de hardware nou la bordul sateliţilor Fiecare bandă va furniza propriile beneficii. putere mai mare de transmitere. ele trebuie să călătorească prin atmosfera Pământului pentru a ajunge la receptoare. Troposfera este stratul cel mai de jos al suprafeţei de aer a Pământului.4. variaţii de temperatură. Pentru a determina o poziţie mai precisă intervine trilateraţia. Cele mai comune erori ale atmosferei sunt cauzate de ionosferă şi troposferă. Determinarea depărtării (Ranging) Determinarea depărtării este procesul de obţinere a distanţei propriului receptor faţă de fiecare satelit. furnizarea unui semnal uşor de captat. Trilateraţia Trilateraţia este un mod inteligent de a folosi distanţele pentru a obţine poziţia exactă a locaţiei ( a receptorului). Atât ionosfera cât şi troposfera afectează semnalul provenit de la satelit. Factorii atmosferici pot afecta viteza şi caracteristicile semnalului transmis de satelit. L2C include măsurători mai sigure.2 Erorile potenţiale ale semnalului Atâta timp cât semnalele sateliţilor călătoresc pe direcţia „liniei de vizare”.2. Se poate determina locaţia în 2D (latitudine şi longitudine) cu .

ajutorul a 3 sateliţi sau în 3D (latitudine, longitudine şi cotă) cu ajutorul a 4 sau mai mulţi sateliţi. O locatie 3D este mult mai precisă decât o locaţie 2D. Pentru a-şi găsi poziţia, un receptor GPS trebuie să afle distanţa către trei sateliţi cu poziţii cunoscute. Dacă receptorul este la distanţa „X” de primul satelit, el este undeva pe o sferă imaginară, cu satelitul în centrul sferei. Cu doi sateliţi, receptorul poate fi localizat numai pe curba în care cele două sfere se intersectează. Prin generarea unei sfere de către un al treilea satelit, receptorul poate fi localizat numai în două puncte posibile. Receptorul elimină punctul din spaţiu şi obţine astfel singura soluţie posibilă.

Prin determinarea mărimii fiecărei sfere şi unde se intersectează, receptorul îşi poate stabili locaţia pe Pământ.
11.3. Surse de erori GPS

Cu toate că se ştie că ceasurile atomice sunt excelente, acestea nu sunt perfecte şi pot încet în timp a se desincroniza. Chiar dacă aceste ceasuri sunt monitorizate şi corectate de către staţiile de monitorizare, pot produce erori în domeniul a 2 metri. Folosind 4 sau mai mulţi sateliţi se măreşte precizia acestor ceasuri. Erorile efemeridelor sunt informaţii incorecte în mesajul de navigaţie legate de localizarea satelitului. Datorită acestora se pot produce erori în domeniul a 2 metri. Eroarea de multipath apare când semnalul GPS întâlneşte suprafeţe care au o capacitate mare de reflectare, cum ar fi ferestrele, gardurile de metal, apa din lacuri, clădirile, etc. Acestea măresc timpul de propagare a semnalului cauzând erori. Pentru a reduce această eroare se recomandă evitarea măsurării în apropierea acestor suprafeţe. Vizibilitatea sateliţilor este importantă pentru obţinerea unei poziţii precise şi este una din sursele comune de erori în utilizarea gpsului. Un receptor gps are nevoie de o vedere fără obstrucţii către cel puţin 4 sateliţi pentru a calcula o poziţie precisă. În mod general, cu cât se văd mai mulţi sateliţi cu atât este mai bine. Este important ca receptorul să fie aşezat într-o zonă cu vedere liberă spre cer, fără obstrucţii, ca în imagine.

A avea o vizibilitate bună către sateliţi nu este singura condiţie ce trebuie luată în considerare când se utilizează gps-ul. Geometria sateliţilor este de asemenea importantă şi poate cauza erori. Geometria sateliţilor se referă la poziţia relativă a sateliţilor. Ea este exprimată prin factorul DOP (Dilution of Precision). Sunt mai multe tipuri de DOP, dar PDOP (Position Dilution of Precision) este adesea utilizat pentru a indica calitatea generală de poziţionare. PDOP este exprimat printr-un număr, valorile considerate bune pentru poziţionare fiind cele mici, spre exemplu mai mici decât 3. Valorile mai mari de 7 sunt considerate ca „PDOP slab” şi care conduc la erori în poziţionare. Valorile mici ale PDOP-ului sunt asociate cu o dispersie largă a sateliţilor. Sateliţii grupaţi sau în linie vor produce un nedorit PDOP mare. Utilizarea unui singur receptor gps şi 4 sau mai mulţi sateliţi permit obţinerea unei poziţii autonome. Poziţia autonomă este poziţia cea mai puţin precisă şi poate fi obţinută cu orice receptor gps. Precizia de poziţionare în acest caz poate fi de 10 -15 m.
11.4. Conceptul GNSS

GNSS este acronimul Global Navigation Satellite System. GNSS este „numele” folosit pentru a include toate sistemele de navigare cu sateliţi, cuprinzând sub aceeaşi „umbrelă” toate sistemele de sateliţii funcţionale. În acest moment sunt operaţionale două sisteme de sateliţi: GPS- este sistemul de sateliţi ai Statelor Unite ale Americii. Acest sistem de sateliţi constă într-o constelaţie de 30 de sateliţii lansaţi pe 6 planuri orbitale. Este 100% funcţional. GLONASS – este sistemul de sateliţii ai Federaţiei Ruse. Este compus din 16 sateliţi care operează pe 3 planuri orbitale. Este operaţional în proporţie de 60%. Atât Rusia cât şi Statele Unite oferă acces liber internaţional la sistemele lor de satelisistemele lor de sateliţi. Europa şi China sunt pe cale de a crea propriile sisteme de sateliţi. Europa – are în desfăşurare sistemul de sateliţi Galileo. Au fost lansaţi deja 2 sateliţi de test pe 6 August 2008. China – are în desfăşurare sistemul de sateliţi Compass (BeiDou 2), guvernul chinez având sub operare 5 sateliţi lansaţi tot pe 6 August 2008. Nu este stabilit la momentul curent când aceste sisteme de sateliţi vor deveni operaţionale, dar când acest lucru se va întâmpla vor completa sistemele GPS şi GLONASS, extinzând domeniul de acoperire şi disponibilitate al GNSS.

GNSS permite receptoarelor să folosească atât sateliţii GPS cât şi GLONASS. Astfel creşte numărul de sateliţi disponibili, condiţiile de muncă devin mai flexibile şi spreşte productivitatea. De asemenea oferă o acoperire mai bună a staţiilor de referinţă şi o redundanţă mai mare a semnlului, îmbunătăţind productivitatea. Utilizarea celor două sisteme de sateliţi poate reduce probabilitatea erorilor. Accesul la GNSS este folositor în situaţiile când sistemele GPS sau GLONASS permit o disponibilitate limitată. Aceste situaţii includ: - Când se lucrează în zone cu obstrucţii, cum ar fi copacii; - Perioada din zi poate afecta disponibilitatea/poziţia sateliţilor; - Poziţia de pe glob unde se efectuează măsurătoare. Mai mulţi sateliţii înseamnă o şansă mai mare de a recepta semnale de la suficienţi sateliţi pentru a obţine date pentru o poziţionare precisă. În următorul exemplu graficul disponibilitatea sateliţilor GPS. Se observă că nu sunt suficienţi sateliţi pentru a obţine o poziţie precisă folosind doar sistemul de sateliţi GPS. Lipsa sateliţilor GPS poate fi cauzată de obstrucţii, dar există şi alţi factori care afectează disponibilitatea acestora. Cu un receptor GNSS se pot accesa atât sistemul GPS cât şi GLONASS. Graficul următor ilustrează creşterea disponibilităţii sateliţilor folosind cele două sisteme. Folosind GNSS se îmbunătăţeşte productivitatea, flexibilitatea şi se reduc costurile. Pentru a putea utiliza ambele sisteme de sateliţi GPS şi GLONASS sunt necesare recptoare speciale. Deoarece fiecare sistem de sateliţi foloseşte unde purtătoare de frecvenţe diferite, sunt necesare receptoare GNSS care să aibă canale şi frecvenţe multiple (multi-channel, multi-frequency).
11.5. Proiectarea reţelelor şi a măsurătorilor

La proiectarea reţelelor şi a măsurătorilor trebuie avut în vedere ce metodă de poziţionare este cea mai adecvată. Pentru a putea face o clasificare a metodelor de măsurare, este necesară explicarea noţiunilor de "static" şi "cinematic". La măsurătorile statice receptoarele sunt fixe în intervalul de timp afectat măsurătorilor denumite şi “sesiuni de lucru”. Rezultatele sunt deduse ulterior din măsurători succesive

iar rezultatele sunt obţinute dintr-o singură epocă. se pretinde doar un orizont liber spre cer de la o elevaţie de 15° în sus. 11. Constelaţie satelitară foarte bună. De exemplu metoda statică poate fi utilizată pentru a determina unele puncte de referinţă în zona de lucru. nu intră în atenţie decât metodele relative de poziţionare. De preferinţă receptoare cu două frecvenţe. Lungimi ale bazelor practic nelimitate. Cinematică ±3 -10 ppm Timp de observaţie foarte scurt (secunde) După iniţializare este necesar un contact permanent spre minimum patru sateliţi. O trecere în revisţă a metodelor de măsurare în poziţionarea relativă este dată în tabelul 1. Rapid-static ±(5mm+1 ppm) Timp scurt pentru observaţie (minute). În practică este de multe ori avantajos. ea trebuind să fie luată în seamă doar când reţeaua trebuie legată la reţeaua naţională.±1 ppm Durată mare a observaţiilor (ore). de regulă comune tuturor receptoarelor implicate într-o sesiune de lucru. Configuraţia reţelei joacă un rol mai mic în acest gen de măsurători. Planificarea unui proiect de măsurători GNSS pentru scopuri geodezice constă în alegerea unei metode optime de măsurare. Planificarea se deosebeşte esenţial faţă de planificarea observaţiilor geodezice clasice. cu ajutorul măsurătorilor de fază asupra undelor purtătoare. a instrumentaţie necesare. 11. Spre deosebire de metoda statică trebuie să existe în permanenţă legătura continuă spre minimum patru sateliţi din constelaţia iniţială. precum şi planificarea propriu zisă a observaţiilor. În plus. trebuie cunoscute a priori din faza de iniţializare şi ambiguităţile. Baze < 10 km. Dacă se fac măsurători de fază asupra undelor purtătoare. Alegerea metodei de măsurare Datorită preciziei ridicate care se cere în geodezie.2. Tabelul 1 Metoda de Precizia Caracteristici măsurare Statică ±0. Este necesară reocuparea punctelor staţionate. care apoi să constituie puncte de plecare pentru măsurătorile cinematice şi/sau pseudocinematice.5. Pseudocinematică ±(5mm+1 ppm) Timp de observaţie redus (minute). Alegerea receptoarelor Pentru baze cu lungimi mai mici de 15 km şi în regiuni dispuse la o latitudine medie (cazul României) sunt suficient de precise receptoarele care operează pe o singură frecvneţă.numărul şi tipul receptoarelor avute la dispoziţie. Receptoarele care măsoară pe ambele frecvenţe crează în timpul prelucrării datelor . întrucât măsurătorile cu sistemele GNSS pot fi executate practic pe orice vreme şi la orice oră din zi. sau câteva epoci de măsurare în fiecare punct.efectuate de receptor la anumite intervale de timp prestabilite denumite "epoci de măsurare". .5. nu trebuie să existe vizibilitate între punctele reţelei.configuraţia sateliţilor.aspecte economice. . Întreruperea semnalului de la satelit este nerelevantă.1. La măsurătorile cinematice o parte din receptoare sunt în mişcare (rover). La planificarea observaţiilor trebuie ţinut cont de mai mulţi factori: .1 . ca metodele de măsurare să fie combinate.

4. Prima fază în proiectare prevede alegerea unei perioade optime pentru efectuarea măsurătorilor. doar softul de prelucrare trebuie să permită trecerea datelor într-un format unic . La recunoaşterea terenului se vor stabili în detaliu şi drumurile de acces la punct. De menţionat. Aceste reprezentări se bazează în esenţă pe calcularea azimutului şi elevaţiei pentru fiecare satelit în funcţie de timpul şi locul unde se fac observaţiile. este influenţa refracţiei ionosferice.5. În proiectare. Proiectarea observaţiilor constă în alegerea unei ferestre de lucru optime. pentru a putea ţine seama de aceasta în planificarea observaţiilor. şi o valoare PDOP cât se poate de mică (între 1 şi 5) şi susţinută prin reprezentări grafice şi tabele. sau antenele se vor monta pe stâlpi înalţi. După definirea şi deschiderea unui proiect de observaţii GNSS.posibilitatea. . întrucât acestea pot diminua numărul sateliţilor disponibili.RINEX (Receiver Independent Exchange Format). Un alt criteriu care poate fi luat în considerare la alegerea ferestrei de lucru. care se va subdivide în sesiuni de lucru. întrucât trebuie stabilite traseele pe care se vor deplasa receptoarele mobile.5. şi se întocmesc pentru fiecare punct schiţe cu obstrucţiile care opturează orizontul peste o elevaţie de 15°. Cablurile scurte sunt uşor de transportat şi semnalul are o putere mai mare. Deosebit de dificilă este recunoaşterea terenului când se fac măsurători prin metoda cinematică.să nu existe obstacole care să optureaze orizontul peste elevaţia de 15°. care noaptea este mult mai redusă decât ziua.3.să fie ferite de distrugere. Planificarea observaţiilor Aceasta se realizează cu programe speciale cunoscute sub denumirea “Mission Planning” livrate de firmele constructoare impreună cu softurile de prelucrare. poziţia punctelor trebuie cunoscută doar cu precizie de 1 km. atunci şi lungimea cablului antenă-receptor are o oarecare importanţă.să fie uşor accesibile – de preferinţă cu maşina. acestea putând perturba. În general este bine ca la un proiect de măsurători GNSS să fie utilizate numai receptoare de acelaşi tip. caracterizată printr-un număr suficient de mare de sateliţi vizibili. . În cazul în care există obstacole care împiedică efectuarea observaţiilor (păduri sau zone dens construite cu clădiri înalte) trebuie stabilite staţii excentrice. că studiul constelaţiei satelitare şi a valorilor PDOP trebuie realizat pentru întregul grup de puncte care va fi staţionat într-o sesiune. 11. . 11. Criterii pentru alegerea punctelor Pentru alegerea punctelor ce urmează să fie staţionate cu aparatură GPS trebuie respectate următoarele criterii: . Dacă antena nu este integrată în receptor. sau interfera cu semnalele satelitare. Pot conduce la o diminuare a preciziei şi utilizarea unor antene de tipuri diferite. . precum şi timpul de deplasare la punct. Cablurile lungi au însă avantajul unei mai mari flexibilităţi în teren.să nu existe instalaţii electrice de putere mare în apropierea staţiilor sau relee de emisie. se includ punctele cu poziţiile lor geografice în proiect. întrucât numărul sateliţilor observaţi concomitent într-o staţie depinde şi de numărul canalelor.să nu existe suprafeţe reflectorizante în apropierea antenelor. În timpul recunoaşterii terenului toate punctele GPS trebuie verificate după criteriilor enunţate mai sus. întrucât acestea pot conduce la efectul de multipath (suprafeţe reflectorizante sunt considerate acele suprafeţe la care rugozitatea este mai mică de 2 cm). să se facă combinaţii liniare între măsurătorile de fază de pe ambele frevenţe şi astfel diminuarea sau eliminarea efectului ionosferic. Numărul canalelor unui receptor este de asemenea important. . Este însă posibilă şi o combinare a receptoarelor.

când receptoarele sunt reinstalate în alte puncte ale reţelei. Numărul minim de sesiuni s într-o reţea cu p puncte şi la folosirea a r receptoare se determină cu relaţia: p−n s= r −n (11. Foarte importantă este şi dimensionarea justă şi optimă a timpului dintre sesiuni.raportul semnal/zgomot pentru semnalul satelitar Unele valori informative pentru durata sesiunilor de lucru. în ce sesiune trebuie să staţioneze într-un punct. Relaţia are sens numai pentru n ≥ 1 şi r f n . care să asigure interconectarea bazelor GPS din diferitele sesiuni. Dacă raportul nu oferă un număr întreg. .3) Pentru exemplificare considerăm reţeaua din figura de mai jos. Tabelul 2 Lungimea bazei (km) Durata sesiunii (minute) 0–1 10 – 30 1–5 30 – 60 5 – 10 60 – 90 10 – 15 90 – 120 Duarata sesiunilor se dimensionează în funcţie de precizia care se doreşte să fie atinsă. atunci numărul sesiunilor se va calcula cu relaţia: m⋅p s= r (11. . Dacă pentru control fiecare punct dorim să-l staţionăm de m ori. în care se efectuează măsurători cu trei receptoare şi trebuie asigurat un număr minim de n=1 puncte de legătură între sesiuni. în care se prevede ce echipă.1) unde n reprezintă numărul punctelor de legătură între sesiuni. .La stabilirea sesiunilor de lucru în poziţionarea relativă trebuie luaţi în considerare 4 factori: . se va rotunji valoarea raportului în plus la valoarea întreagă. numărul sesiunilor calculate cu relaţia (11.geometria constealţiei satelitare (PDOP).numărul sateliţilor vizibili. A doua fază a planificării pentru observaţii statice se referă la distribuirea receptoarelor la echipe şi programarea punctelor pentru fiecare echipă. Un exemplu de planificare a sesiunilor poate fi urmărit în schiţa de mai jos. De regulă se întocmeşte un tabel. când se doreşte o precizie ridicată sunt date în tabelul 2. Pentru o dublă staţionare a tuturor punctelor din reţea. la care o rezolvare rapidă şi corectă a ambiguităţilor este posibilă numai în cazuri speciale. Datele se referă la receptoarele GPS cu o singură frecvenţă. În această situaţie numărul sesiunilor calculate cu relaţia (11. dar nu trebuie omis nici factorul economic.2) Numărul staţiilor (a punctelor) redundante cu respectarea numărului minim de puncte de legătură n=1 este dat de relaţia: p r = s ⋅ r − [p + (s − 1)] (11. .1) este de 4. Pentru valorile de mai sus s-a considerat că se observă minimum 4 sateliţi şi că există codiţii ionosferice normale.lungimea bazei.2) se ridică la 6. pentru a putea reduce rezultatele la cel puţin un punct de referinţă. De asemenea trebuie prevăzut cel puţin un punct de legătură între sesiuni.

completarea carnetului de teren. .setarea corectă a modului de lucru. . asigurându-se astfel o precizie omogenă în reţea. În cazul interconectării mai multor baze într-o reţea. Sesiunile 5 şi 6 care conduc la dubla staţionare a fiecărui punct din reţea. se poate determina vectorul bazei între cele două staţii. respectiv receptor şi controler.centrarea corectă a antenei pe punctul de staţie. acesta fiind definit prin coordonatele realtive ∆X. Coordonatele celui de al doilea punct sunt apoi determinate funcţie de coordonatele punctului care au fost ţinute fixe. oferă posibilitatea verificării măsurătorilor ca neînchideri în poligoane. . o eroare de 20 m în pozitionarea absolută a punctului de referinţă. numai un singur punct al reţelei va fi considerat de referinţă.5. 11. ∆Y şi ∆Z în sistemul de coordonate ale sistemului satelitar.urmărirea periodică a modului de înregistrarea a datelor.conectarea corectă a cablurilor la antenă şi receptor. că toate laturile adiacente sunt măsurate direct.5. Excepţie fac situaţiile când sunt staţioante puncte incluse în reţele GPS fundamentale. Efectuarea măsurătorilor Prin măsurători simultane spre aceiaşi sateliţi în două puncte staţionate cu echipamente GNSS. În timpul lucrărilor de teren trebuie asigurate următoarele: . deci cu coordonate absolute fixe. . . a căror poziţionare absolută este foarte bine cunoscută şi în care coordonatele acestor puncte sunt tratate ca puncte vechi în prelucrare. . ca să existe contact spre minimum 4 sateliţi comuni la o elevaţie de peste 15° în toate punctele incluse într-o sesiune. . Aceste aspecte pot fi luate toate în calcul în cadrul softurilor pentru planificarea sesiunilor GPS.Acest exemplu de programare a sesiunilor are avantajul. eliminându-se posibilitatea apariţiei unor erori grosolane în setul de măsurători. iar factorul PDOP să nu fie mai mare de 6 pentru întreaga durată de măsurare. afectând doar cu 1 ppm factorul de scară al reţelei. Coordonatele unuia dintre punctele staţionate sunt ţinute de regulă fixe.punerea în funcţiune a receptorului la momentul prestabilit în programul sesiunilor. Tabelul 3 Receptorul Sesiunea 1 2 3 4 5 6 A P1 P8 P8 P8 P7 P1 B P2 P6 P7 P5 P5 P3 C P3 P3 P2 P4 P6 P4 Sesiunile trebuie astfel alese.măsurarea înălţimii antenei.

După minimum o oră (constelaţie satelitară schimbată).10 km). O reducere substanţială a duratei sesiunilor de lucru. ea putând varia pentru o bază de 1 .15 km între 30 minute până la 2 ore. de numărul sateliţilor recepţionaţi şi de geometria constelaţiei satelitare. este nevoie de un timp îndelungat de observaţie. Precizia metodei este echivalentă cu cea de la metoda rapid-static. Raţionamentele prezentate pentru două receptoare. fiind deplasate prin punctele noi. este nevoie de un sistem de transmisie a datelor spre una dintre staţii. Metoda cinematică de măsurare Procedeul cinematic de măsurare este o metodă de determinare a poziţiilor punctelor cu timp foarte scurt de observaţie în fiecare punct. Preciziile care se obţin cu această metodă. cu condiţia să fie asigurat în permanenţă contactul spre minimum patru sateliţi pe care s-a făcut iniţializarea. se situează în domeniul centimetric.5 minute. Mişcarea receptoarelor se poate face continuu. Durata unei sesiuni depinde de lungimea bazei care se măsoară. punctele sunt restaţionate pentru 3 . Metoda oferă rezultate foarte bune la determinări de baze scurte (maxim 5 . iar receptorul mobil este transportat la punctele noi care sunt staţionate pentru o perioadă de 3 . cu constelaţii satelitare foarte bune şi cu receptoare care măsoară pe ambele frecvenţe. că una dintre staţii va prelua funcţia de staţie de referinţă. componentele vectorului bază sunt determinate după finalizarea măsurătorilor. Dacă contactul cu sateliţii s-a întrerupt este necesară o nouă procedura de iniţializare. În această situaţie metoda mai este cunoscută sub denumirea de "stop and go". Receptorul din staţia de referinţă rămâne fix. La determinarea relativă a poziţiei punctelor.Precizia metodei relative de poziţionare este mult mai ridicată faţă de poziţionarea unui punct singular. în cadrul procesării la birou a datelor. Metoda pseudocinematică de măsurare Această metodă mai este cunoscută sub denumirea "re-occupation" (reocupare). În timpul transportului receptorul mobil nu trebuie să rămână în contact cu sateliţii recepţionaţi. Precizia potenţială este estimată la (± 5 mm + 1 ppm). Metoda statică de măsurare La această metodă receptoarele din staţia de referinţă şi din staţiile noi sunt staţionare pe parcursul unei sesiuni de lucru. cu menţiunea. faţă de care se determină apoi poziţiile relative ale celorlalte staţii. Ca o estimare empirică a preciziei în măsurătorile relative. iar celelalte sunt mobile. Pentru a putea rezolva problema ambiguităţilor de la măsurătorile de fază cu unda purtătoare. La începutul măsurătorilor este necesară determinarea ambiguităţilor pentru măsurătorile de fază cu undele purtătoare care se realizează in faza de iniţializare a măsurătorilor. pot fi extrapolate fără restricţie la folosirea mai multor receptoare. unde are loc procesarea datelor concomitent cu desfăşurarea măsurătorilor. . este atinsă cu metoda "Rapid-static". sau pentru sporirea preciziei se staţionează o perioadă foarte scurtă în punctele noi. Pentru o poziţionare relativă în timp real. fiind folosite unele proceduri modificate pentru estimarea ambiguităţilor. sunt atinse astăzi numai prin metodele relative de poziţionare. După iniţializare unul dintre receptoare rămâne fix. se poate considera ± 5 mm (3mm) +1 ppm din lungimea bazei. Metoda este des utilizată la îndesirea reţeleor de sprijin şi în reperajul fotogrametric.20 minute pentru o sesiune.5 minute. Preciziile care sunt cerute în aplicaţiile geodezice. la 5 . efectuându-se măsurători de fază asupra undelor purtătoare. el putând fi în principiu chiar oprit. Această metodă este metoda principală pentru crearea reţelelor geodezice de sprijin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->