P. 1
0 Proiect Didactic Cl08 Lacul Mihai Eminescu

0 Proiect Didactic Cl08 Lacul Mihai Eminescu

|Views: 1,930|Likes:
Published by Adrian Szin

More info:

Published by: Adrian Szin on Sep 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/05/2013

pdf

text

original

Proiect didactic

Data: Şcoala: Profesor: Disciplina: Clasa: Subiectul lecţiei: Tipul lecţiei:
Competențe generale vizate
3. 4. Receptarea mesajului scris din texte literare, în scopuri diverse. Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în producerea mesajelor scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

19.10.2011 S.A.M. Prisăcani, Jud. Iaşi Adina Brânzea Literatura română a VIII-a A Lacul de Mihai Eminescu – interpretarea textului de receptare a unei opere lirice

Valori și atitudini
  Cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii. Stimularea gândirii autonome, reflexive și critice în raport cu diversele mesaje receptate.

Competențe specifice
3.1 3.2 4.1 Dovedirea înțelegerii unui text literar pornind de la cerințe date. Identificarea procedeelor de expresivitate artistică într-un text liric. Redactarea diverselor texte, adaptându-le la situația de comunicare concretă.

Conținuturi asociate
 structura textelor lirice, eul liric;  procedee de expresivitate artistică în textele studiate (figuri de stil: aliterație, asonanță, epitet, personificare);  versificația (măsura, rima, ritmul, versul, strofa);  trăsăturile specifice ale genului liric într-o operă literară studiată;  valori stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar;  comentarea unor secvențe dintr-o operă studiată pe baza unor cerințe date (de exemplu: elemente de structură a operei literare; elemente de limbă și de stil).

1/8

A.  a-și dezvolta capacitatea de exprimare și de receptare a unui text literar. 2.  a-și dezvolta pasiunea pentru lectură. M. lucrul pe text. învățarea prin descoperire. Mijloace de învăţământ  caietele elevilor. 3. Adina Brânzea S. Metode şi procedee       lectura model.  tabla. Resurse  capacităţile de învăţare ale elevilor.Prof. Strategii didactice 1.  a cunoaște trăsăturile genului liric.  timp de lucru: 50 minute. dialogul.  a înțelege mesajul textului.  portofoliul elevilor.  cunoştinţele anterioare. 2/8 .  Formative  a argumenta că textul studiat aparține genului liric. Forme de organizare a activităţii elevilor: frontală / pe grupe 4. problematizarea. Iaşi An școlar 2011-2012 Proiect didactic: „Lacul” de Mihai Eminescu Competențe derivate / obiective operaţionale  Cognitive – la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:  a citi fluent și expresiv textul. Prisăcani. conversația.

2002  Literatura în școală. 2003. prof. A. Mihaela Secrieru. Constantin Parfene. F. D. Grup Editorial Art. Bibliografie  Limba română. Editura Niculescu. Editura Humanitas Educational. 2008  Literatura română. Poezia. L. Ion Popa. ediția a II-a. Manual preparator baza tuturor manualelor alternative ale ciclului gimnazial. 2008 3/8 . Gal. Brașov. București. V. Ioniță. Adina Brânzea S. Bucureşti. Editura Niculescu. Editura Polirom. L. clasa a VI-a – Ion Popa.  Literatură. Coman. 1997  Literatura română. Iași. Marinela Popa. Sfârlea. Iaşi An școlar 2011-2012 Proiect didactic: „Lacul” de Mihai Eminescu 5. Marinela Popa. A. 2004  Didactica literaturii române. Iași. 2005  Literatura română.Prof. Raluca Scarlat. M. Editura Badea & Professional Consulting. M. I. Manual preparator pentru clasa a VIII-a pe baza textelor literare din cele trei manuale alternative. comunicare pentru clasa a VIII-a în conformitate cu noile programe. Editura Aula. clasele V-VIII. Mariana Badea. Botoşani. 2008  Literatura română. Emanuela Ilie. Columban. Cuza”. manual pentru clasa a VIII-a – Alexanru Crișan. Prisăcani. Kudor. 2007  Dicționarul figurilor de stil din toate manualele alternative. E. Sofia Dobra. limbă română. Editura Ovi-art. Editura Universității „Al. Cârstocea. București. București. Florentina Sânmihăian. 2003  Didactica limbii române. Editura Aula. analiza textelor din toate manualele alernative clasele V-VIII. Brașov. de Raluca Scarlat Iancău. Bucureşti.

 Formative  a argumenta că textul studiat aparține genului liric. Enunţarea obiectivelor  Cognitive – la sfârşitul orei elevii vor fi capabili:      a citi fluent și expresiv textul.Prof. Iaşi An școlar 2011-2012 Proiect didactic: „Lacul” de Mihai Eminescu Desfășurarea activităţii didactice I. - Pregătirea stării de învățare Captarea atenției: se va audia înregistrarea poeziei Lacul de Mihai Eminescu. obţinerea performanţelor în învăţare şi asigurarea conexiunii inverse  Elevii sunt invitați să recite expresiv poezia Lacul de Mihai Eminescu. Li se vor oferi elevilor fișe cu viața și activitatea literară ale lui Mihai Eminescu. Se va nota titlul lecției (Lacul de Mihai Eminescu) pe tablă de către profesor. M. verificarea temelor. a-și dezvolta capacitatea de exprimare și de receptare a unui text literar. verificarea materialului didactic. a cunoaște trăsăturile genului liric. - Moment organizatoric prezenţa. Natura și iubirea nu pot fi separate la Eminescu. a-și dezvolta pasiunea pentru lectură. 2) Din ce categorie de poezii eminesciene face parte această poezie? Poezia Lacul de Mihai Eminescu face parte din lirica erotică eminesciană. IV. 4) Care este semnificația titlului acestei poezii? 4/8 . a înțelege mesajul textului. Coordonarea învăţării. iar elevii îl vor scrie în caietele de clasă. elevii sunt solicitați să răspundă cu ajutorul profesorului la următoarele întrebări-cheie: 1) Când și unde a apărut poezia Lacul de Mihai Eminescu? Poezia Lacul de Mihai Eminescu a fost publicată la 1 septembrie 1876 în revista „Convorbiri literare”. Adina Brânzea S. II.  Pentru o bună receptare a mesajului și a semnificațiilor poeziei Lacul de Mihai Eminescu. III. 3) Cum apare lirica erotică eminesciană? Lirica erotică eminesciană îmbină sentimental dragostei pentru ființa iubită cu adorația față de frumusețile naturii. Prisăcani. stabilirea ordinii. A.

de posibilitate.Prof. natura preia sentimentele și stările eului liric. A. de visare. M. 11) Ce moment al zilei este descris în poezie? Indicați elementul din text care v-a ajutat să răspundeți la această întrebare. „unduioasa apă”). strălucește și vibrează o dată cu poetul în așteptarea ființei iubite sau împărtășește tristețea acestuia din final. favorizează reveria. „a scăpa”. Însă totul rămâne la stadiu de dorință. luna. vântul. Prezența apei prin farmecul și misterul ei. exterior care cuprinde descrierea naturii și altul ideal. apa este un element al vieții. apa „sune”) și epitetele personificatoare („blândei lune”. 13) Identificați epitetele din strofa a patra și observați ce rol au acestea în crearea atmosferei. inexprimabil. la posibilitatea împlinirii ei în cadrul fascinant al codrului. unul real. 9) Numiți elementele care alcătuiesc decorul imaginat pentru întâlnirea dintre cei doi îndrăgostiți? Elementele care alcătuiesc decorul imaginat pentru întâlnirea dintre cei doi îndrăgostiți sunt: lacul. 8) Cum poate fi structurată poezia din punct de vedere compozițional? Compozițional. „lin foșnească”. codrul. „a suna” sugerează atmosfera de vrajă. „a sări”. Vraja peisajului este sporită de prezența lunii. Verbe precum „a cădea”. 1 inefabil = care nu poate fi exprimat în cuvinte. Decorul natural este unul nocturn. 10) Care dintre aceste elemente sunt considerate specifice poeziei eminesciene de dragoste și de natură? Elementele specifice poeziei eminesciene de dragoste și de natură sunt: lacul. 12) Selectați din text verbele cu ajutorul cărora se creează o atmosferă de vrajă. „a pluti”. luna. Toate celelalte elemente care compun decorul în care urmează să se manifeste iubirea(trestiile. 5/8 . interior al visului de împlinire a iubirii absolute. nuferii. pentru că visul de iubire nu se realizează. „cutremură”. Prin personificare. barca. trestiile. al profunzimii trăirilor interioare ale poetului. „blânda lună”. Adina Brânzea S. codrul. poezia poate fi structurată pe două planuri. elementele ei capătă însușiri umane prin intermediul personificărilor (lacul „tresărind”. determinându-l pe poet să viseze la o dragoste ideală. „lin foșnească”. Natura este personificată. Prisăcani. Iaşi An școlar 2011-2012 Proiect didactic: „Lacul” de Mihai Eminescu Poezia are ca titlu numele unuia dintre elementele cadrului natural descris: lacul. „unduioasa apă”. 5) Ce semnifică apa în viziunea lui Mihai Eminescu? În viziunea lirică a lui Mihai Eminescu. intimitatea și inefabilul1 întâlnirii imaginare. nuferii) converg către lacul din mijlocul codrului. luna vântul. Ea este dinamică. 7) Din câte catrene este alcătuită poezia Lacul de Mihai Eminescu și cum sunt organizate acestea? Poezia Lacul de Mihai Eminescu este alcătuită din 5 strofe (catrene) organizate gradat ca stare sufletească de la speranța împlinirii iubirii până la tristețea sfășietoare din finaL. de visare. 6) Care este tema poeziei Lacul de Mihai Eminescu? Tema poeziei o constituie dorința arzătoare a îndrăgostitului de a-și împlini iubirea.

dar nerealizată. pentru că lacul se însuflețește cu ajutorul personificării: „Tresărind în cercuri albe /El cutremură o barcă”. M. „unduioasa apă”. a) Personificări: „Lacul codrilor albastru Tresărind în cercuri albe El cutremură o barcă” „Să sărim în luntrea mică Îngânați de glas de ape”. alegând dintre următoarele variante : a) sugerează o acțiune viitoare posibilă. cât și cea interioară. A. Astfel. lacul nu mai tresare la prezența și la sentimentele poetului. 15) Observați folosirea modurilor personale ale verbului în text. intimitatea și inefabilul întâlnirii imaginare. Iaşi An școlar 2011-2012 Proiect didactic: „Lacul” de Mihai Eminescu 14) Indicați strofele în care apar elemente cromatice și explicați așezarea simetrică a acestora. decorul nu mai este luxuriant. „a sări”. Adina Brânzea S. „sufăr”. 18) Trăirile interioare ale îndrăgostitului sunt surprinse în mai multe momente. Care sunt acestea? 6/8 . preia din zbuciumul sufletesc al poetului. „suspin”. „cutremură”. „cercuri albe”. revenind la realitate. „blândei lune”. De la această imagine vizuală statică din primele două versuri se va trece la una dinamică. dar nerealizată: „să cadă”. „a scăpa”. Conjunctivele exprimă o acțiune dorită. seninătate. b) sugerează o acțiune dorită. „nu vine”. În ultima strofă lipsește galbenul nuferilor. claritate. limpezime. natura. este mai puțin dinamic. „să sărim”. „să scap”. Când poetul descrie cadrul natural sau când se trezește din visare.Prof. lacul fiind asemenea unei oglinzi în care urmează să se reflecte atât lumea exterioară. „a suna” sugerează atmosfera de vrajă. Prisăcani. Care sunt acestea și cum sunt distribuite? Verbe precum „a cădea”. ea sugerănd tristețea apăsătoare din sufletul poetului. Imaginea vizuală din final („lacul cel albastru”) nu mai are strălucirea și consistența cromatică a celei din prima strofă. „să-mi cadă lin”. c) sugerează o acțiune ireală. lacul ca element al ei. „nuferi galbeni”. „lin foșnească”. verbele sunt la modul indicativ. 17) Selectați din text personificările și epitetele prin care elementele naturii capătă însușiri umane. b) Epitete: „lacul albastru”. „Nuferi galbeni îl încarcă” (prima strofă) „Tresărind în cercuri albe” (prima strofă) „Lângă lacul cel albastru” (ultima strofă) Epitetele cromatice albastru și galben realizează imagini vizulae care sugerează armonie. din emoția lui în așteptarea ființei iubite și vibrează la unison cu aceasta. 16) Explicați rolul conjunctivului prezent. de visare. „să plutim”. timpul prezent: „încarcă”. „a pluti”.

pe care o dorește împlinită tot la modul ideal. a) aliterații: „să sărim”. 19) Iubita nu apare în mod direct în cadru. „Ea”. 22) În ciuda simplității aparente a poeziei. el și noi. Iaşi An școlar 2011-2012 Proiect didactic: „Lacul” de Mihai Eminescu Trăirile interioare ale îndrăgostitului sunt surprinse în diferite momente : al așteptării. Visul de iubire al poetului este țesut în starea de așteptare și de singurătate. 21) Selectați din text cuvinte sau secvențe care sugerează intimitatea și inefabilul întâlnirii imaginare dintre cei doi îndrăgostiți.Prof. abandonați extazului. ritmul trohaic și măsura de 7-8 silabe. „ea”. În prima strofă. căci împlinirea iubirii este dorită. verbele sunt la persoana a treia singular. „lângă lacul”. unele exprimate. apropiate de versificația creației populare. „noi” nu este exprimat. Adina Brânzea S. cea izvorâtă din amintire și ruptă parcă din natură („din trestii să răsară”) aparține unui posibil scenariu pe care poetul și-l imaginează: fascinați de natură și de farmecul ei. ea fiind o proiecție imaginară a îndrăgostitului. „Eu” și „ea” din strofa a doua sunt poetul (eul liric) și iubita. Explicați de unde provine această impresie. „să-mi scape”. dar nerealizată. Acestor procedee li se adaugă. „Ea din trestii să răsară Și să-mi cadă lin pe piept. al reveriei și al reîntoarcerii la realitate. „el” fiind lacul. îndrăgostiții vor pluti vegheați de razele blânde ale lunii. Poetul nu realizează un portret al ființei iubite pentru că dorința lui nu se îndreaptă către o anumită ființă. „eu”. Plină de vrajă este muzicalitatea interioară a versurilor realizată cu ajutorul aliterațiilor și al asonanțelor.” „Îngânați de glas de ape” „lacul cel albastru / Încărcat”. rima(rimează numai versurile al doilea și al patrulea creând impresia unui distih cu rimă împerecheată). M. ci către o iubire ideală. A. Prisăcani. ea. apar ca persoane gramaticale. Explicați de ce imaginea iubitei nu este concretizată într-un portret. altele incluse sau doar sugerate: eu. Dacă „el”. Identificați cine este „el” din prima strofă. cine sunt „eu” din strofa a doua și „noi” din strofele a treia și a patra. pentru a spori armonia versurilor. sugerat. în timp ce foșnetul trestiilor și susurul apei le vor acompania alunecarea în vis. Din dorința de împlinire a dragostei „eu” și „ea” devin un posibil „noi”. ci doar inclus. 7/8 . în decorul de basm al codrului și al lacului. Astfel. iubita apare ca o proiecție imaginară în visul poetului. idealul feminin către care tinde acesta.” „Să sărim în luntrea mică”. b) asonanțe: „Lacul codrilor albastru Nuferi galbeni îl încarcă. „Să plutim cuprinși de farmec”. „Și să scap din mână cârma Și lopețile să-mi scape”. din text se degajă o vrajă aparte. 20) În poezie apar mai multe persoane gramaticale.

credeți. în care este descris un tablou de natură în cadrul căruia poetul își manifestă dorința de împlinire a iubirii ideale. participând emoțional la trăirile profunde ale îndrăgostitului. 24) Cărei specii literare. „suspin”. Comentați legătura poet . A. Iaşi An școlar 2011-2012 Proiect didactic: „Lacul” de Mihai Eminescu 23) Deși poezia surprinde un moment de iubire neîmplinită. Asigurarea retenţiei şi a transferului informaţiei Tema pentru acasă Redactează o compunere de 20-25 de rânduri în care să argumentezi că poezia Lacul de Mihai Eminescu aparține genului liric. „parc-aștept”. Elementele de idilă sunt exprimate de verbe cu o mare încărcătură emoțională: „parcascult”. „să cadă”. „să răsară”.Prof. aliterații și elemente de versificație. „sufăr”. contribuie la sugerarea unei atmosfere generale de calmă resemnare. Cum explicați acest fapt? Armonia versurilor. 8/8 . Realizarea feedback-ului 1. Prisăcani. atmosfera generală pe care o degajă versurile este una de seninătate. Dă un titlu sugestiv acestei compuneri și nu uita să fii original! VII. realizată prin asonanțe. Poate fi titlul poeziei o cheie pentru a o interpreta într-un anumit fel? 2. exprimați-vă opiniile și motivați-le cu privire la următoarele aspecte: VI. pentru că poezia surprinde un moment de iubire neîmplinită. poezia Lacul de Mihai Eminescu este o idilă – pastel. că aparține poezia „Lacul” de Mihai Eminescu? Motivați răspunsul. Pe baza discuțiilor anterioare. Elementele de pastel se compun din îmbinarea imaginilor vizuale cu cele auditive. V. M. Armonia poeziei ne trimite cu gândul la un alt nivel al armoniei întregii naturi și tocmai de aceea farmecul și misterele ei vin să diminueze tristețea și singurătatea îndrăgostitului din finalul poeziei. natura eminesciană fiind în armonie desăvârșită cu sentimentul de dragoste. În ce constă genialitatea poetului Mihai Eminescu? Ajunge el la sufletul cititorilor? 3.natură prezentă în poezia Lacul de Mihai Eminescu. Adina Brânzea S. Deoarece este o operă literară în versuri. Natura este personificată. Aprecieri Se notează elevii care au răspuns corect la oră. de calmă resemnare.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->