LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
Forma sintetică la data 23-aug-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

(la (la (la (la (la

data data data data data

23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile în care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii surit permise pe teritoriul României. (1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.
) (la data 27-iul-2011 Art. 1 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 117/2011

Art. 1: Domeniul de reglementare

În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

Art. 2: Definitii

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în

subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre

cu mecanism electric. sunt incluse în aceasta categorie si arcurile.arme de foc utilitare. care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea.arme de colectie .arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante. bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante. atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii. sportiv. în scopul sacrificarii ulterioare.arme de panoplie . subpunctul III.arme utilitare .arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic..armele destinate a fi piese de muzeu.societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor. din capitolul I modificat de Art.arme vechi . din capitolul I modificat de Art. fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat.arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare. subpunctul III. care constituie raritati sau care au valoare istorica.dispozitive paintball . I. 10. punctul 6. 2.arme utilitare. punctul 6.arme de panoplie .arme si dispozitive de agrement .arme vechi . (la data 27-iul-2011 Art. precum si armele.arme special confectionate.. din Legea 117/2011 ) 7. 2. subpunctul III. medico-veterinar. (la data 27-iul-2011 Art. 62. construite pe principii asemanatoare armelor. stiintifica ori documentara.. din Legea 117/2011 ) 13. prin supunerea acestora la un soc mecanic. punctul 6. destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate. bunurilor.armele destinate a fi piese de muzeu.dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic. necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic. punctul 6.arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora. din Legea 117/2011 ) 12. din capitolul I completat de Art. aflate sau nu în stare de functionare. I.arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora.arme cu destinatie industriala .arme de colectie ..arme de asomare .. din capitolul I modificat de Art. cultural. ce arunca proiectile nemetalice. la scara 1/1.arme de recuzita . precum si armele aflate sau nu în stare de functionare. 2. I.. 10. 8. punctul 12..replici de arme tip airsoft . punctul 6. 6. punctul 11. cât si în cadrul competitiilor sportive.arme cu tranchilizante . din Legea 117/2011 ) 11. construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii. precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor. care nu folosesc munitii. 2.. 11.. punctul 7.arme si dispozitive neletale. artistica. 12. I. punctul 6. ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ. 9. piscicol. al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor. subpunctul III. valorilor si a transporturilor de bunuri si valori. agricol. din capitolul I modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. subpunctul III. respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor. care constituie raritati sau care au valoare istorica. din Legea 117/2011 ) 61. . punctul 10. semiautomate. destinate sa fie pastrate în colectii. I. 2. industrial. (la data 27-iul-2011 Art. stiintifica. destinate sa fie pastrate în colectii. mecanic sau pe baza de gaz neiritant. folosite pentru imobilizarea animalelor. documentara sau sentimentala deosebita. artistica.. 63.arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat. teatral. artistic.replici dupa arme si dispozitive militare reale. (la data 27-iul-2011 Art.

cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene.persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit.arme de foc care.arma de foc fara încarcator. precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru. se reîncarca manual. 6. 1. cu modificarile si completarile ulterioare.Categorii de persoane 1. prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat.structuri sportive de interes national. d)latimea este mai mare sau egala cu 0. 3.armurier . dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci. un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie. în conditiile legii. în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.arme de foc scurte . se reîncarca automat.IV.arme de foc cu repetitie . pentru aruncarea proiectilului. se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci.arme de foc cu o singura lovitura .arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte. 4.rezident al unui stat membru . folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient. folosesc arme cu destinatia tir. în conditiile legii.arme de foc semiautomate . cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate.arme albe cu lama .persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila.arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul. (la data 26-iul-2007 Art.arme de foc lungi . 8. prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti. c)lungimea este mai mare de 15 cm. 2. conform statului lor. din capitolul I completat de Art.colectionar de arme . care pentru desfasurarea probelor sportive. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii.arme de foc automate . . privind fondul cinegetic si protectia vânatului.sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. 407/2006. prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism. pe ramuri de sport. din Legea 235/2007 ) V. 7. fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau.persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea. subpunctul IV. un atestat de colectionar. 4. 3.persoana care a dobândit.. în conditiile legii.4 cm.arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm.Categorii de persoane 1.orice persoana juridica autorizata.vânator . eliberat de Agentia Nationala pentru Sport. 5.arme de foc care.colectionar de arme . si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate.arme care. dupa fiecare cartus tras. în conditiile prezentei legi. e)are un mâner prevazut cu garda.vânator . 5. dupa fiecare cartus tras.federatiile sportive nationale de specialitate .arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune . constituite în conditiile legii.sportivi si antrenori de tir . V. 2.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1. b)are tais dublu pe toata lungimea sa. 2. care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. punctul 3. 2.arme de foc care. 3. dupa fiecare foc tras.

pasaport european pentru arme de foc .4. punctul 2. precum si munitia aferenta. în conditiile legii. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. de autoritatea competenta. autorizata. în conditiile legii. în conditiile legii.permis de arma . care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document. 7. în care sunt prevazute . îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit. dupa caz. serie si calibru sunt înscrise în acest document....Tipuri de documente 1. comercializarea sau realizarea de transferuri de arme.documentul emis la cerere. de a purta si folosi arme letale ale caror tip. în conditiile prezentei legi. 2. care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta. I. marca. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si. a carei activitate consta. 2. în achizitionarea. marca. subpunctul VI.documentul emis.documentul emis de Registrul National al Armelor. în conditiile prezentei legi. din capitolul I modificat de Art. cu exceptia armurierilor. integral ori partial. I.persoana care desfasoara activitati de instruire. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si.antrenor de tir . 1.intermediar ..carte de identitate a armei . si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva.instructor în poligonul de tragere . serie si calibru sunt înscrise în acest document. 8. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret. dupa caz.. prin organele de politie competente potrivit prezentei legi.pasaport european pentru arme de foc .rezident al unui stat membru . ale caror tip. punctul 2. 2. de autoritatea competenta. (la data 27-iul-2011 Art. din capitolul I modificat de Art.cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru.sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate. subpunctul VI. în conditiile legii. 2. portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. de autoritatea competenta. 10. (la data 27-iul-2011 Art. I. în conditiile legii. (la data 17-mar-2008 Art. precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. 9.persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor. de autoritatea competenta. subpunctul V.documentul emis la cerere. din Legea 117/2011 ) VI. de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. punctul 1. 5. din capitolul I modificat de Art.orice persoana fizica sau juridica autorizata. din Legea 117/2011 ) 3. 6. numai în masura în care detinerea.orice persoana fizica sau juridica. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 2.permis de arma .documentul emis. dupa caz. punctul 9. sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme.armurier . precum si munitia aferenta.sportiv de tir categoria I . punctul 8. piese si munitii. un atestat de instructor în poligonul de tragere.

(la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. prin care se permite unui armurier sa efectueze.certificat de detinator . pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene.certificat de detinator . prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României.autorizatie de transfer fara acord prealabil . în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau. 6. provenienta acesteia. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu.acord prealabil . (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) 4.autorizatie de transfer fara acord prealabil . pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. I. pentru o anumita perioada de timp. în conditiile legii. precum si datele de identitate ale proprietarului. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea.documentul eliberat de autoritatile competente române. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5. punctul 3. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca. punctul 7. subpunctul VI. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare.toate datele de identificare ale armei. 2.ordin de serviciu .. din capitolul I completat de Art.documentul emis. dupa caz. 2. subpunctul VI.. în conditiile prezentei legi.documentul eliberat de autoritatile române competente. punctul 9. înscrise în acest document. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie. punctul 4. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene. punctul 7. 9. prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. de autoritatea competenta.. din Legea 117/2011 ) Art. 7. 2. pentru o anumita perioada de timp.. 7. I.document eliberat de autoritatile române competente.document emis.permis de transfer al armelor .aviz de import/export . (la data 17-mar-2008 Art. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. de autoritatea competenta.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. 2. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. din Legea 117/2011 ) 8.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. subpunctul VI. subpunctul VI. din capitolul I modificat de Art.. cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. (la data 27-iul-2011 Art. portul si folosirea armelor si munitiilor. punctul 11. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. pieselor si munitiilor pe teritoriul sau. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. 4. I. din capitolul I abrogat de Art. din capitolul I modificat de Art. punctul 2...document eliberat de autoritatile române competente. în conditiile legii. . operatiuni de transfer al armelor. punctul 10. I..

ordinii publice si sigurantei nationale. în conditiile prevazute de prezenta lege. 4 din capitolul I abrogat de Art. dupa caz. I. dupa caz. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. în conditiile prevazute de prezenta lege. . iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. (3)Armele neletale pot fi detinute si. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. a armelor detinute de acestia. dupa caz. la/de catre autoritatile competente. în conditiile prezentei legi. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. dupa caz. dupa caz. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. 3 din capitolul I modificat de Art. în conditiile prevazute de prezenta lege. punctul 12. ordinii publice si sigurantei nationale. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. (3) din capitolul I modificat de Art. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. punctul 3. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. (la data 27-iul-2011 Art. pieselor si munitiilor. punctul 13. la nivel local. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (la data 27-iul-2011 Art. la nivel central. I. din Legea 117/2011 ) Art. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. purta si folosi se tine. I. la/de catre autoritatile competente. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. dupa caz. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. pentru armele de aparare si paza. (2)Organizarea. din Legea 117/2011 ) Art. în subordinea Guvernului. care au eliberat aceste documente. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. portul si folosirea armelor.Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. (3)Armele neletale pot fi detinute si. 5. dupa caz. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. iar. (2)Armele letale pot fi detinute sau. cu personalitate juridica. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. în conditiile prevazute de prezenta lege. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. alin. de catre Inspectoratul General al Politiei Române.

dupa caz. la solicitarea organelor de politie. din Legea 117/2011 ) Art. ordinii publice si sigurantei nationale. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale.(5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. resedinta sau sediul sau arme si munitii. care au eliberat aceste documente. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa foloseasca. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. portul. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . punctul 14. Art. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. a armelor detinute de acestia. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. portului. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. punctul 4. (2)Este interzisa procurarea. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Armele detinute la domiciliul. resedinta. punctul 15. sa poarte. 7 din capitolul I modificat de Art. utilizarea. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. (la data 27-iul-2011 Art. C si D din anexa. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. C si D din anexa. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. si sa asigure securitatea acestora. în baza documentelor prevazute de lege. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. I. importul. 5 din capitolul I modificat de Art. I. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. sa poarte. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. sa comercializeze sau. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 8 din capitolul I modificat de Art. I. sa foloseasca sau. detinerea. (6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. pieselor si munitiilor detinute.

alin. I. dar nu mai târziu de 24 de ore. (la data 17-mar-2008 Art.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. I. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. (la data 27-iul-2011 Art. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. o arma letala. 9. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. punctul 5. punctul 4. pierdute sau abandonate. port si folosire a armelor si munitiei . de îndata ce este posibil. detinerea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. I. alin. 9. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. a unei arme letale. de îndata ce este posibil. (la data 17-mar-2008 Art. detinere. pierderea sau furtul acestor arme. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 5. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. Art. I. în termen de 15 zile de la data decesului sau. 9. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. alin. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. (1) din capitolul I modificat de Art. pierdute sau abandonate. (2) din capitolul I modificat de Art. (2)Persoana care gaseste o arma militara. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. I. a certificatului de detinator si a permisului de arma. dar nu mai târziu de 24 de ore. 9. (la data 17-mar-2008 Art. pierderea sau furtul acestor arme. punctul 16. dar nu mai târziu de 24 de ore. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. alin. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. dupa caz. punctul 16. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. alin. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. în termen de 15 zile de la data decesului ori. dar nu mai târziu de 24 de ore. dupa caz. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. (2) din capitolul I modificat de Art. (3) din capitolul I modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. 8. o arma letala. 10: Dreptul de procurare. înstrainarea. (1) din capitolul I modificat de Art.

dupa caz. în conditiile prezentei legi. altele decât cele prevazute la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. Art. dupa caz. I. (1)Dreptul de procurare. de detinere sau. sectiunea 1 modificat de Art. a permisului de arma.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. în conditiile prezentei legi. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. respectiv detinere. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. precum si munitia corespunzatoare acestora. a permisului de arma. respectiv detinere. sectiunea 1 modificat de Art. punctul 17. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. (3)Armele neletale. (la data 17-mar-2008 Art. 11 din capitolul II. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. 11. în conditiile prezentei legi. dupa caz. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. detine. atestatul de colectionar. dupa caz. (1) din capitolul II. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. . inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 12. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. de detinere sau. alin. pot fi detinute. (1)Autorizatia de procurare a armei. punctul 18. I. (la data 27-iul-2011 Art. atestatul de colectionar. de catre autoritatile competente. (la data 27-iul-2011 Art. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. (2). permisul de arma. a permisului de arma. (2)Dreptul de procurare. dupa caz. a autorizatiei de procurare a armei sau. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. permisul de arma. alin. purta si folosi arme letale si arme neletale. punctul 6. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. I. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. (3) din capitolul II. sectiunea 1 modificat de Art. dupa caz. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. Art. de detinere sau. (2)Armele neletale pot fi detinute.

la cerere. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. pe perioada în care au aceasta calitate. pensionare. trecerea în rezerva sau retragere. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. 7 din anexa. pe perioada în care au aceasta calitate. magistratii. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. punctul 19. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. pe perioada în care au aceasta calitate. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. militarii si politistii. (1) pot fi autorizate. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. trecerea în rezerva sau retragere. magistratii. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. (5)Armele de colectie letale. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. diplomatii. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. pe perioada cât sunt în activitate. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. dupa caz. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. pe perioada în care au aceasta calitate. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. dupa caz. diplomatii. la cerere. militarii si politistii. 14 din capitolul II. (1) pot fi autorizate. 15 alin. donatie. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme.b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. închiriere sau comodat. proiectate dupa anul 1945. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. 15 alin. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. b)persoanele prevazute de lege. I. din Legea 117/2011 ) . sa procure arme letale. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. sa procure arme letale. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. aflate în stare de functionare. mostenire. dupa caz.

potrivit legislatiei în vigoare. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. aprobata cu modificari prin Legea nr. b)detin calitatea impusa de lege. (2)-(5). 312 si 317-322. litera G. 279-281. pentru infractiuni comise cu intentie. cumulativ. (la data 21-iul-2008 Art. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege.272. titlurile X si XI si la art. 15. c)nu au fost condamnate. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. sectiunea 2 modificat de Art. daca îndeplinesc. anterior. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. din capitolul II. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. 14 alin. detinere sau. I. dupa caz. 266. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. Partea speciala. în functie de destinatia acestora. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. litera D. prevazute în Codul penal. viata si integritatea corporala a persoanelor. 15. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. port si folosire a armelor. 14 alin. c)nu au fost condamnate. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 264. arme letale. titlurile I-III. alin. din motive imputabile lor. din capitolul II. cumulativ. (1). punctul 1. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. . cu modificarile si completarile ulterioare. 243/2002. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. daca îndeplinesc. (2)-(5). 239. procurate în conditiile prezentei legi.Art. cu modificarile si completarile ulterioare. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. 105/2001 privind frontiera de stat a României. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. în functie de destinatia armelor. siguranta nationala. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. alin. de Legea nr. (la data 21-iul-2008 Art. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. (1). pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. i)nu au pierdut. de prezenta lege.

pentru . h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. (la data 27-iul-2011 Art. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. (3) este supusa controlului judecatoresc. (4)Solutia prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. în cazul autorizarilor ulterioare. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. viata si integritatea corporala a persoanelor. 15. 14 alin. (1) lit. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. 29/1990. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (5) din capitolul II. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. I. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. (2) din capitolul II. dintre cele prevazute la art. (3)-(5). dupa caz. 15. sectiunea 2 modificat de Art. 14 alin. punctul 21. din Legea 117/2011 ) Art. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. (3)-(5). sectiunea 2 abrogat de Art. în scris. alin. 15. pot fi autorizate sa procure arme. cu modificarile ulterioare. 15 alin. alin. I. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. alin. solutia adoptata. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. (2). care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1). 14 alin. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta.e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. în cazul primei autorizari. e) se publica în Monitorul Oficial al României. I. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. procurate în conditiile prezentei legi. Partea I. (la data 27-iul-2011 Art. precum si motivele care au stat la baza acesteia. (la data 27-iul-2011 Art. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. sectiunea 2 modificat de Art. siguranta nationala. punctul 20. (2)-(5). b)un numar nelimitat de arme. (2)-(5). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (1) din capitolul II. b)un numar nelimitat de arme. punctul 20. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. dintre cele prevazute la art. din motive imputabile lor. si în termen de maximum 30 de zile. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. în termenul prevazut la alin. detinere sau. 14 alin. (1).

fiecare

(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 117/2011 )

calatorie

a

solicitantului.

(2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze arme. (2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, întro cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 117/2011 )

Art. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor

(1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile, prevazute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor, fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) si i).

Art. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor

(1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale, precum si de la orice persoana din strainatate autorizata, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. (1). (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme, precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor prevazute la art. 14 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare, donatie, mostenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. (1). (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii, precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 117/2011 )

Art. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor, care îsi schimba domiciliul sau resedinta
În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbarii, sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau, dupa caz, noua resedinta.
(la data 27-iul-2011 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 25. din Legea 117/2011 )

Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o, daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c)-f) si lit. h). Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b)-f) si i).
(la data 27-iul-2011 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 117/2011 )

Art. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor

Art. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor

Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane
(1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau, dupa caz, le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. (1)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori, dupa caz, le pot primi în dar sau ca recompensa, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.
(la data 27-iul-2011 Art. 22, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 117/2011 )

(2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 alin. (1). Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze astfel de arme. Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 23 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 117/2011 )

Art. 23: Înstrainarea armelor letale

Art. 23: Vânzarea armelor letale

SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea, portul si utilizarea armelor letale, precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna
SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma

(1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 10 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul.
(la data 30-mai-2010 Art. 24, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 99/2010 )

(2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificata prin documentele vamale. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. (1), precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României, termenul prevazut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei, dovedita prin actul de provenienta. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 117/2011 )

Art. 25: Acordarea dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armei

(1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei, autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, dupa caz, de port sau folosire a armei procurate, facând mentiune, în mod expres, despre aceasta în continutul permisului de arma. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare, de tir, de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate, în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza, de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea

(1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. (la data 27-iul-2011 Art. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. b)pentru armele de vânatoare. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. (la data 27-iul-2011 Art. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. sectiunea 3. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. c)-f). cel mult 2 de acelasi calibru. I. în conditiile prezentei legi. în conditiile prezentei legi. de tir sau de colectie. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. dupa caz. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. de la data ultimei prelungiri. (1) lit. de Inspectoratul General al Politiei Române. cu armele înscrise în permise. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Art. 27 din capitolul II.acesteia. h). c)-f) si lit. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. 27: Vizarea permisului de arma Art. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Art. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. închiriere sau comodat. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. 26 din capitolul II. (1). punctul 30. subsectiunea 1 modificat de Art. 15 alin. dupa caz. 27 din capitolul II. sectiunea 3. în conditiile prezentei legi. I. punctul 31. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. dupa caz. de tir sau de colectie. 15 alin. subsectiunea 1 modificat de Art. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. donatie. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. h) si i). c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. 27: Valabilitatea permisului de arma (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. pâna la expirarea termenului de valabilitate. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale . precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate.

alin. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. armele de vânatoare. la cerere. 35 alin. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. sectiunea 3. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. la cerere. (1) si (2). locul unde urmeaza a fi folosita arma. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile legii. la cerere. (1) se stabileste prin norme metodologice. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. în conditiile legii. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. mentionata în mod expres în permisul de arma. în caz de legitima aparare. alin. în conditiile legii. de tir ori de colectie. 28. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. locul unde . de tir sau de colectie. (3)În autorizatia prevazuta la alin. (4) din capitolul II. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. traseul utilizat. (2). în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. traseul utilizat pentru transportul armelor. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. artistice sau istorice. punctul 32. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. I. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. (3)Autorizarea prevazuta la alin. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. numai în locul unde se afla colectia. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. armele de vânatoare. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. (1) si (2) se refera la scopul pentru care s-a solicitat aceasta. subsectiunea 2 modificat de Art. punctul 32. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. (1) din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art.(1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. I. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. motivul pentru care acestea se transporta. 28. subsectiunea 2 modificat de Art. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (2)Autorizarea prevazuta la alin. sectiunea 3. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. (2). dupa caz.

e) si f). (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. Art. la viza permisului de arma. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 15 alin. fara motive întemeiate. g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. 27 alin. organul de politie competent retrage permisul de arma. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. din Legea 117/2011 ) (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. c). 35 alin. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. (1) lit. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor Art. . (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. dupa caz. d). daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. c). (1) lit. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. de port si folosire a armelor. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1). sectiunea 3. (1) si (4). în permisul de arma. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. 15 alin. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. 29 alin. în caz de legitima aparare. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. I.urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. (1) sau (2). b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. f) si h). 27 alin. (1) lit. cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. 15 alin. (1) lit. (1) si (2). (3)-(5). mentionata în mod expres în permisul de arma. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. 14 alin. e). în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. b). subsectiunea 2 modificat de Art. cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. b) si e). h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. punctul 33. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. b)nu se prezinta. 29 din capitolul II. înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 15 alin.

c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor.c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (3) sau (4). (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. (1) este supusa controlului judecatoresc. (1). b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. cu modificarile ulterioare. 14 alin. (1) se comunica. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. sectiunea 3. titularului dreptului de detinere sau. (2)Masura prevazuta la alin. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. 554/2004. d). f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. dupa caz. dupa caz. anularii permisului de arma. (1) lit. dupa caz. în situatia prevazuta la art. în scris. cu modificarile si completarile ulterioare. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. care iau masura suspendarii sau. 14 alin. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. 15 alin. din Legea 117/2011 ) . (2)Masurile prevazute la alin. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. la data acordarii permisului de arma. dupa caz. 29 alin. I. punctul 34. (1) este supusa controlului judecatoresc. 12 alin. subsectiunea 2 modificat de Art. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) lit. (3)Masura prevazuta la alin. (1). (la data 27-iul-2011 Art. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. care iau masura suspendarii sau. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (la data 27-iul-2011 Art. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. 30 alin. organul de politie competent retrage permisul de arma. h)se constata ca. 29/1990. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. de port si folosire a armelor. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. 14 alin. 31 din capitolul II. (5). subsectiunea 2 modificat de Art. potrivit Legii nr. c). (2) si (4). 30 se face de catre organele de politie competente. sectiunea 3. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. 30 din capitolul II. care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. punctul 35. (1) sau (2). potrivit Legii contenciosului administrativ nr. I.

de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. cu exceptia armurierilor. de natura sa genereze o stare de pericol. potrivit legii. (1). potrivit legii. se face în locuri special destinate. sub nicio forma. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. cu exceptia armurierilor. (3)Arma prevazuta la alin. organelor de politie competente. sub nici o forma. intermediarilor. altor persoane. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. la domiciliul sau resedinta detinatorului. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. 31 alin. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. sa o utilizeze. sa o utilizeze. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. altor persoane. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. la intrarea în institutiile publice. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. (1). în vederea înstrainarii sau depozitarii. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. în conditiile în care poarta arma asupra sa.Art. sa depuna armele la un armurier autorizat. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. în . 30 alin. (1). precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. în mijloacele de transport naval sau aerian. organelor de politie competente. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. produselor sau substantelor stupefiante. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. la intrarea în institutiile publice. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. b)sa nu prezinte defectiuni. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate.

cu exceptia situatiei în care. în conditiile prevazute la art. cu modificarile ulterioare. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. în conditiile prezentei legi. în conditiile prezentei legi. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 36: Pastrarea. pâna la încheierea acesteia. subsectiunea 3 modificat de Art. Art. Art. (4). sectiunea 3. (2). republicata. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. (3)În situatia prevazuta la alin. 33 alin. 29 alin. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. au rezultat victime umane. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare . în conditiile în care poarta arma asupra sa. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. (4)Prevederile alin. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. produselor sau substantelor stupefiante. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. precum si în cea prevazuta la art. punctul 37. Art. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. legal constituite. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. (2). a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. 37 din capitolul II. punctul 36. 34 alin. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. din Legea 117/2011 ) Art. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. (la data 27-iul-2011 Art. în urma folosirii armei.mijloacele de transport naval sau aerian. de natura sa genereze o stare de pericol. subsectiunea 3 modificat de Art. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. (1) si (2). 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. I. I. 103/1996. (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. 33-35. 33 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art.

se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. precum si munitia aferenta. 33 alin. în conditiile prezentei legi. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. în poligoanele autorizate în conditiile legii. 103/1996. 33 alin. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. subsectiunea 3 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. sectiunea 3. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. în conditiile legii. Art. în limitele prevazute de lege. I. subsectiunea 3 completat de Art. punctul 39. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. sectiunea 3. d) si e). c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. cu exceptia vânatorilor. neîncarcate cu munitie. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. sectiunea 3. 40. subsectiunea 3 modificat de Art. Art. punctul 38. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. punctul 2. sportivilor si antrenorilor de tir. (3) lit. republicata. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. I. asigurate si neîncarcate cu munitie. b). în conditiile prezentei legi. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. (la data 21-iul-2008 Art. numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. stare de necesitate ori caz fortuit. (la data 27-iul-2011 Art. 39 din capitolul II. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. 407/2006. alin.(1)Transportul armelor de vânatoare. subsectiunea 3 modificat de Art. sectiunea 3. pe perioada cât sunt în activitate. litera A. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. (1). 38. . (la data 27-iul-2011 Art. cu modificarile si completarile ulterioare. precum si pentru antrenament. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. b) si e). din Legea 117/2011 ) Art. alin. cu conditia ca. I. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. (1). 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. (3) lit. (la data 27-iul-2011 Art. în vederea utilizarii la vânatoare. 39 din capitolul II. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. (1) din capitolul II. din capitolul II. cu modificarile ulterioare. în poligoanele autorizate în conditiile legii. precum si pentru antrenament. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. dupa încarcare.

litera C. c)pentru armele de tir. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. 42. (la data 27-iul-2011 Art. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. I. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). subsectiunea 4 modificat de Art. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. c)pentru armele de tir. portul si folosirea armelor de tir b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. cel mult 12 cartuse. I.(2)Sportivii de tir prevazuti la alin. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. alin. alin. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. a)armele trebuie tinute în husa sau. litera C. d) si e). punctul 43. I. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. I. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. punctul 42. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. sectiunea 3. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) Art. în exercitarea atributiilor de serviciu. din Legea 117/2011 ) (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. din capitolul II. 42. punctul 41. 41 din capitolul II. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. subsectiunea 3 modificat de Art. (2). dupa caz. subsectiunea 3 modificat de Art. (3) lit. în cutie. . (1). 33 alin. b)pentru armele de vânatoare. din capitolul II. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. 42: Transportul. litera A. neîncarcate cu munitie. în functie de proba de concurs. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. alin. Art. din capitolul II. subsectiunea 3 abrogat de Art. b). punctul 40. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. 44. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art.

punctul 45. alin. (1) din capitolul II. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. iar permisul de arma. (4). alin. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. prin pastrare sau folosire. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. punctul 44. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. d). în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (4). b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. (4) din capitolul II. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. 29 alin. 15 alin. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. (1) din capitolul II. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. pentru arma prevazuta la art. (1) lit. 29 alin. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. subsectiunea 4 modificat de Art. sectiunea 3. 15 alin. armele si munitia se restituie acestuia. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. . (1) se face de catre organul de politie competent. I. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. (1) lit. I. (la data 27-iul-2011 Art. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. e). 15 alin. (2)-(4). cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. 46. din Legea 117/2011 ) Art. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine.(4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. I. alin. sectiunea 3. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. subsectiunea 4 abrogat de Art. numai la locul unde se afla colectia de arme. numai la locul unde se afla colectia de arme. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. 7 din anexa. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. d). punctul 46. 14 alin. 44. subsectiunea 5 modificat de Art. la cererea colectionarului. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. la un armurier autorizat în acest sens. 45. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. (1). (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. sectiunea 3. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. de îndata. în conditiile prevazute la art. (2) de catre persoana care a procurat-o. (1).

a)-c). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. . c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. de port si folosire a armelor. Art. dupa caz. în situatia prevazuta la alin. în scris. (1) lit. h)a decedat sau a fost declarat disparut. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. în urmatoarele situatii: a)se constata ca. b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. la data acordarii permisului de arma. 15 alin. 14 alin. pe baza unor documente sau informatii false. b). (3) si (4). atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. (1). cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. succesorilor acestuia. c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. e)pierde cetatenia româna. 14 alin. 27 alin. 15 alin. alin. dupa caz. (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. titularului dreptului sau. b). h). i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (2)-(4). g)nu se prezinta. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. fara motive întemeiate. c) si f). de port si folosire a armelor letale se comunica. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. dupa caz. c). (1) lit. (1) lit. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. 27 alin. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. (2) lit. e)a decedat sau a fost declarat disparut. e) si f). de port si folosire a armelor. d)pleaca definitiv din tara.Art. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art.

47 alin. subsectiunea 5 modificat de Art. În cazul în care. la data acordarii permisului de arma. documente autentice. sectiunea 3. I. pe care le-au detinut la iesirea din tara. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. (1) au obligatia ca. 47 alin. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. la întoarcerea în România. dupa caz. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. 50. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. (3)Persoanele prevazute la alin. (1) si art. (la data 27-iul-2011 Art. furate sau distruse. 43. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. e). armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. punctul 49. titularului dreptului ori. I. în conditiile prevazute la art. pe perioada sederii în strainatate. (la data 27-iul-2011 Art. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. sectiunea 3. 46 alin. I.g)se constata ca. punctul 47. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. punctul 48. 47 din capitolul II. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat . de îndata. din Legea 117/2011 ) Art. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prezentei legi. subsectiunea 6 modificat de Art. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. (1) lit. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. titularul trebuie sa prezinte. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. la întoarcere. la un armurier autorizat în acest sens. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. în situatia prevazuta la art. subsectiunea 5 completat de Art. în scris. 47 din capitolul II.

în termen de 3 zile de la intrarea în tara. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie.pierderea. sectiunea 3. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. 43. distrugerea armei. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. titularul are obligatia ca. furate sau distruse. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. furate sau distruse. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. 48 alin. dupa caz. punctul 50. I. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. furate sau distruse. la întoarcerea în România. 48 din capitolul II. subsectiunea 6 modificat de Art. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. distrugerea armei. titularul are obligatia ca. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. din Legea 117/2011 ) Art. Art. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. în conditiile prevazute la art. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. documente autentice. pe perioada sederii în state terte. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. denumite în continuare state terte. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. 50. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. în conditiile prezentei legi. (3)Persoanele prevazute la alin. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. 48 alin. pe perioada sederii în state terte. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. pe perioada sederii în strainatate. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. (1) au obligatia ca. dupa caz. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. (4)În situatia în care. În cazul în care. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Autorizatia prevazuta la art. . armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. (4)În situatia în care. furtul sau. furtul sau.

procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. (1). I. (1). 48 alin. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. punctul 51. (2)Adeverinta prevazuta la alin. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. (2)Autorizatia prevazuta la art. în exercitarea atributiilor de serviciu. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. 48 alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. înscrierea acestor arme. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. în scris. 43. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara.(3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. (1) au obligatia sa informeze. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. (4)Prevederile art. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. Inspectoratul General al Politiei Române. (2). precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. 48 alin. 43 care. 49 din capitolul II. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. Art. subsectiunea 6 modificat de Art. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. 48 alin. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. (la data 27-iul-2011 Art. (2). sectiunea 3. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. 48 alin. .

precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. care. tipul si seriile armelor. în strainatate. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. (4)Prevederile art.(5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. (2)Adeverinta prevazuta la alin. 43 care. pierderea. pierderii sau distrugerii. în state terte. 43 au obligatia sa informeze. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. 51: Furtul. 52: Furtul. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. pierderea. Art. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. în scris. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. în afara teritoriului României. Art. în exercitarea atributiilor de serviciu. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. iar pierderea. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. (1)În cazul declararii furtului. precum si marca. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. 43. subsectiunea 6 modificat de Art. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. pierderii sau distrugerii. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. I. acesta trebuie sa se prezinte cu . punctul 52. 50 din capitolul II. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. înscrierea acestor arme. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. pierderea. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 48 alin. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art.

art. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. precum si cei prevazuti la art. I. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. art. art. art. (2)Adeverinta prevazuta la alin. subsectiunea 7 modificat de Art. detinerea. tipul si seriile armelor. dupa caz. de tir sau de colectie. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. în vederea scoaterii acestora din România. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. (1) si (2) lit. art. precum si marca. care. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. (1) din capitolul II. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. 27-32.armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. înstrainarea. alin. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. (2). (1) pot fi autorizate sa scoata. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. (1). elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. sectiunea 3. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. (3)Prevederile art. 37-42. de pe teritoriul României. punctul 53. permanenta. 44 alin. art. subsectiunea 7 modificat de Art. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. sectiunea 3. (1) care poseda permis de sedere valabil. (2) din capitolul II. la intrarea în tara. art. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. personal. c). art. precum si a munitiei aferente. (1). I. portul si folosirea armelor letale. 17-21. 45-47. de tir sau de colectie. . În sensul prezentei legi. alin. autorizati sa comercializeze aceste arme. 52. 52. d) si f). 51 si. la cerere. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. autorizatia de procurare a armelor. 16 alin. de catre persoanele fizice straine Art. 15 persoanelor prevazute la alin. 15 alin. art. (la data 27-iul-2011 Art. 53 alin. b) si c). dupa caz. b) si alin. (1) lit. 23-25. din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. punctul 53. 26 alin. (2)Persoanele prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. Art. (1). acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. potrivit legii.

republicata. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. detinerea. dupa caz. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. de tir sau de colectie. 55: Introducerea. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pe teritoriul României. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. 103/1996. la cerere. d)în cazul armelor de tir. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. cu modificarile ulterioare. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. în conditiile prevazute la alin. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. pentru a participa la o vânatoare organizata. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz.Romsilva. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. (1). strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. b)fac dovada intrarii legale în România. c)în cazul armelor de vânatoare. în statul de unde provin. în conditiile legii. ori.d)fac dovada. (1). în vederea scoaterii acestora din România. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. sau de la Regia Nationala a Padurilor . autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. pot fi autorizati sa detina si. potrivit legii. ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. I. dupa caz. 54 din capitolul II. legal constituita. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. portul si folosirea armelor letale. sectiunea 4 modificat de Art. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. potrivit legii. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. punctul 54. vor fi exportate sau. dupa caz. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de . (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin.

ori. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. I. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. d)în cazul armelor de colectie. arme de aparare si paza. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. b)în cazul armelor de vânatoare. (1)Însotitorii delegatiilor straine. . (1). 55: Introducerea. avizul prevazut la alin. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)în cazul armelor de tir. (2) si (3). în conditiile legii. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. din Legea 117/2011 ) Art. purta si folosi. sa detina si. 55 din capitolul II. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pe teritoriul României. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. legal constituita. avizul prevazut la alin. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. dupa caz. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. dupa caz. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. pe baza de reciprocitate. ori a unei institutii muzeistice din România. precum si militarii straini pot introduce. arme de aparare si paza. sectiunea 4 modificat de Art. Art. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. legal constituita. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini (1)Însotitorii delegatiilor straine. purta si folosi. în baza avizului de introducere a armelor în tara. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. pot. punctul 55. (1). cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România.Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. cu modificarile si completarile ulterioare. pe teritoriul României. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. (2) si (3). detinerea. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. precum si militarii straini pot introduce. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. potrivit legii. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. respectiv. (la data 27-iul-2011 Art. 407/2006.

daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. în conditiile stabilite la art. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. I. sectiunea 5 completat de Art. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. detinerea. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice Art. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. precum si munitia aferenta. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (1). (la data 27-iul-2011 Art. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. din Legea 268/2008 ) (2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. 56. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. 58. (1) din capitolul II. (1) din capitolul II. (2). (1) pot procura. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. (1). precum si munitia aferenta. daca îndeplinesc.pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. în scopul detinerii. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. pentru armele prevazute la categoria E din anexa. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. pot sa procure arme neletale. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. (la data 17-nov-2008 Art. sectiunea 4 modificat de Art. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. în vederea depozitarii sau înstrainarii. cumulativ. punctul 1. în mijloacele de transport naval ori aerian. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. la intrarea în institutiile publice. înstrainarea. care au împlinit vârsta de 18 ani. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. care au împlinit vârsta de 18 ani. 12 alin. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. alin. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. punctul 56. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (2)Armele prevazute la alin. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. respectiv al portului si folosirii. pot sa procure arme neletale. I. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este . (1). 12 alin. 44. (3)Persoanele prevazute la alin. Art. alin.

precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. în scopul detinerii. în mijloacele de transport naval ori aerian. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. dupa caz. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. (1) nu pot fi înstrainate. (2)Persoanele fizice prevazute la alin. a) se pierde. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva.(4) si ale art. (3)Prevederile art. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. 22 din anexa pot fi procurate. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. în conditiile prevazute de art. resedinta sau. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. respectiv al portului si folosirii. în vederea depozitarii ori înstrainarii. a). pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin.mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. respectiv al portului si folosirii. (6)Armele prevazute la alin. locul de rezidenta în România. (1). cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. punctul 7. sectiunea 5 modificat de Art. (1) pot procura. (2) lit. (4). intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. daca îndeplinesc. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. (2) . potrivit legislatiei în vigoare. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. (2) lit. în scopul detinerii. (la data 17-mar-2008 Art. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. precum si strainii cu sedere legala în România. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. 12 alin. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. la intrarea în institutiile publice. (2). cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. dupa caz. 583 alin. dupa caz. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 58 din capitolul II. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. care au împlinit vârsta de 18 ani. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. (1). cumulativ. (2). . I. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. 15 alin. (1) lit. (4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin.

în vederea scoaterii acestora din România. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. art. (1)-(3). (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. (1) nu pot fi înstrainate. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. 58 alin. 14 alin. din Legea 117/2011 ) Art. 54 alin. (1). în vederea depozitarii ori înstrainarii. (2)-(4). detinere sau. art. (2)-(5).d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (2) din capitolul II. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. Prevederile art. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. punctul 57. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. prevazute la art. Prevederile art. punctul 58. I. pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. viata si integritatea corporala a persoanelor. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. (7)Armele prevazute la alin. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. din Legea 117/2011 ) . în vederea utilizarii în poligon. (2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. în mijloacele de transport naval ori aerian. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 58 din capitolul II. (4). 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. art. 22 din anexa. la intrarea în institutiile publice. la înscrierea armei în permisul de arma. potrivit legii. 25 alin. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. (8)Fac exceptie de la prevederile alin. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. (4). (5)Prevederile art. (1) si (2). cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. alin. 28 si 51. 27 alin. a) se pierde. siguranta nationala. 27 alin. 58 alin. (2). 24 alin. sectiunea 5 modificat de Art. din motive imputabile lor. sectiunea 5 modificat de Art. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. (4). 15 alin. resedinta sau. I. 58^1. (7) armele prevazute în categoria C pct. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. dupa caz. (1) lit. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. procurate în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. locul de rezidenta titularul dreptului. în conditiile prevazute la art. dupa caz.

(1) si (4). 58 alin. dupa caz. (4) lit. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. fara motive întemeiate. punctul 58. 27 alin. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 23 din anexa. (la data 27-iul-2011 Art. 58 alin. Prevederile art. g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. de port si folosire a armelor. 29 se aplica în mod corespunzator. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. sectiunea 5 modificat de Art. destinate pentru colectie. destinate pentru colectie.(3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (3) din capitolul II. Prevederile art. a). 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. 58^1. a). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. Prevederile art. alin. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. I. h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. b) si c). c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. din Legea 117/2011 ) Art. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. organul de politie competent retrage permisul de arma. (1). . (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. (2) lit. 29 alin. (1) sau (2). în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. b)nu se prezinta. c) si d). c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. 58 alin. 29 se aplica în mod corespunzator. Art. (2) lit. la viza permisului de arma. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 27 alin. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere.

(2) lit. 47 . b). (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Dreptul de detinere. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. în situatia prevazuta la alin. Prevederile art. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (1). 471 alin. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (2) lit. Prevederile art. 47 alin. (2) lit. a). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. în scris. în situatia prevazuta la alin. (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. succesorilor acestuia. punctul 59. b) si c). g)se constata ca. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (4) lit. titularului dreptului sau. (1) si (4). 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. 29 alin. organul competent retrage permisul de arma. I. 46 alin. (la data 27-iul-2011 Art. d)pierde cetatenia româna. 58 alin. 58 alin. în scris. în situatiile prevazute la art. succesorilor acestuia. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. e)nu se prezinta. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. respectiv de port si folosire. 58 alin. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. titularului dreptului ori. f). 583: Suspendarea. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept.e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. 58^2 din capitolul II. (1) sau (2). Prevederile art. h)dreptul de detinere. (2)-(4). (1) lit. c)pleaca definitiv din tara. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 27 alin. (2). b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. fara motive întemeiate. (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. sectiunea 5 modificat de Art. la data acordarii permisului de arma. c). nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor.

I. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. 12 alin. 59. I. I. (4)Procedura notificarii prelabile. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. mentionata la art. sectiunea 5 completat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. (1) din capitolul II. Art. dupa caz. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. punctul 61. în vederea eliberarii certificatului de detinator. 12 alin. punctul 8. . sectiunea 5 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 9. port si folosire a armelor înscrise în acest document. în vederea eliberarii certificatului de detinator. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. (1). în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. alin. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. în termen de 5 zile de la data procurarii. 60 din capitolul II. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. I. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. din Legea 117/2011 ) (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. 58 alin. punctul 60. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. (1). (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. 58^3 din capitolul II. resedinta sau. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. 60: Pastrarea armelor neletale Art. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. dupa caz. la locul de rezidenta. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere.alin. sectiunea 5 abrogat de Art. sectiunea 5 modificat de Art. c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. (1). (la data 17-mar-2008 Art. 58 din capitolul II. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. în termen de 5 zile de la data procurarii.

(3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (la data 27-iul-2011 Art. destinate pentru autoaparare. b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 17-mar-2008 Art. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare.(2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. dintre cele procurate în mod legal. b)motiveaza. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. I. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. produselor sau substantelor stupefiante. stadioane. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare Art. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. sali de spectacol si adunari publice. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. în scris. punctul 10. 58 alin. 62. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. sectiunea 5 completat de Art. destinate pentru autoaparare. I. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. ori a unei institutii muzeistice din România. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (2) din capitolul II. din Legea 117/2011 ) (1)Persoanele prevazute la art. 61 din capitolul II. punctul 62. legal constituita. 61 din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. în scris. sectiunea 5 modificat de Art. din categoria celor supuse notificarii prealabile. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. alin. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. din categoria celor supuse notificarii prealabile. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. . punctul 11. b)motiveaza. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Este interzis portul armelor neletale. I.

I. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. (4) în locuri publice. (1)Armele cu tranchilizante. (3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie.(2)Folosirea armelor prevazute la alin. (la data 21-iul-2008 Art. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. dupa caz. I. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. folosite în competitiile sportive. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile legii. 64: Folosirea armelor utilitare Art. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. 29. (3)Arbaletele. resedinta sau. numai în scopul pentru care sunt destinate. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. sectiunea 5 modificat de Art. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. punctul 63. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. arcurile. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. 29. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. (2) în locuri publice. sectiunea 5 modificat de Art. destinate colectiei. iar armele cu destinatie industriala. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. 63: Uzul de arma neletala Armele cu tranchilizante. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. 63 din capitolul II. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. numai în scopul pentru care sunt destinate. destinate pentru autoaparare. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement . harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. destinate pentru autoaparare. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. din Legea 117/2011 ) Art. destinate colectiei. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. punctul 3. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. 63 din capitolul II. Art. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa.

pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. 65. (2)Persoanele juridice de drept public. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. punctul 2. alin. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. I. ordinii publice si sigurantei nationale. (2)Persoanele juridice de drept public. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. I. în conditiile stabilite prin legi speciale. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. 64 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 5 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. bunurilor. 66. precum si munitia corespunzatoare. I. sectiunea 5 modificat de Art. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. punctul 12. (2) din capitolul III. (la data 27-iul-2011 Art. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (la data 27-iul-2011 Art. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. a certificatului de detinator. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. 65 din capitolul II. alin. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. (2) din capitolul II. în functie de obiectul lor de activitate. punctul 65. precum si a pazei persoanelor. sa înstraineze. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. precum si munitia corespunzatoare. altele decât cele prevazute la alin. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. valorilor . pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. 65. (la data 17-nov-2008 Art. în conditiile prezentei legi. I. dupa caz. pentru înarmarea personalului propriu. sectiunea 5 modificat de Art.(la data 27-iul-2011 Art. punctul 64. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. (2) din capitolul II. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. punctul 66. sa procure. precum si munitia corespunzatoare. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. (1). alin. sectiunea 1 modificat de Art. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. precum si munitia corespunzatoare. I. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire.

(la data 27-iul-2011 Art. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. dupa caz. 15 alin. 15 alin. punctul 67. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 66 alin. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. c)desfasurarea activitatilor sportive. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. 66. punctul 66. alin.sau transportului ori depozitarii de valori importante. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. I. g). (1) lit. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si . precum si arme neletale. bunurilor. din Legea 117/2011 ) Art. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. în functie de obiectul lor de activitate. sectiunea 1 modificat de Art. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. sa procure si sa detina arme de colectie. (3) din capitolul III. g). arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. 66. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. 67 din capitolul III. (la data 27-iul-2011 Art. pentru antrenament sau divertisment. precum si munitia corespunzatoare acestora. pentru antrenament sau divertisment. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. (5) din capitolul III. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. în conditiile legii. (3)Persoanele juridice de drept privat. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. c)desfasurarea activitatilor artistice. 66 alin. sectiunea 1 modificat de Art. precum si a pazei persoanelor. pe teritoriul României. I. artistice. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. în conditiile prezentei legi. pe teritoriul României. în conditiile prezentei legi. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. sa procure. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. punctul 66. în centrele de productie cinematografica si televiziune. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. alin. I. (1) lit. precum si munitia corespunzatoare. în conditiile legii. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. (la data 27-iul-2011 Art. arme militare si arme letale. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. în centrele de productie cinematografica si televiziune. Autorizarile prevazute la art. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi.

precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. ori de câte ori se solicita aceasta. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. dupa caz. (1) din capitolul III. I. 68. (1) sau. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. sectiunea 2 modificat de Art. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. alin. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. (1). (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. precum si a personalului care este dotat cu acestea. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. din Legea 117/2011 ) . (5) se pastreaza timp de 20 ani. la nivel central. (2). în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. înstraina asemenea arme si munitie. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. (5) se pastreaza timp de 15 ani. punctul 68.persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. în conditiile prezentei legi. (1) au obligatia sa constituie. dupa caz. sectiunea 2 modificat de Art. dupa caz. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. asigurate în permanenta cu paza înarmata. (3) din capitolul III. I. ordinii publice si sigurantei nationale. detinute si înstrainate. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. precum si cu munitia corespunzatoare. 68. (6)Evidenta prevazuta la alin. (6) din capitolul III. înstraina asemenea arme si munitie. în cazul armelor neletale. punctul 68. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. 66 alin. datele de identificare ale detinatorului. (la data 27-iul-2011 Art. I. în cazul armelor letale. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. si timp de 10 ani. a munitiei consumate. prin armurierii autorizati în acest sens. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. (6)Evidenta prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. cu avizul autoritatilor prevazute la art. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. asigurate în permanenta cu paza înarmata. în conditiile prezentei legi. alin. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. alin. care. (1). locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. în care se mentioneaza datele de identificare ale armei. pot procura si. detinerii. altele decât cele prevazute la art. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. (1)Persoanele juridice de drept public. 68. punctul 68. în conditiile legii. 67. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. 68: Conditiile procurarii.

. în baza unui contract individual de munca. (3) din capitolul III. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. desfasurat de angajator. art. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. dupa caz. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. (3). I. (1) au obligatia de a prezenta registrele. 62 alin. 67. punctul 70. 69. (4). prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. (4). 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. 67. sectiunea 2 abrogat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. 15 alin. 69 din capitolul III. (1) lit. în conditiile prevazute la art. din capitolul III. (3)Prevederile alin. 69. punctul 69. armele se depun în locurile prevazute la art. 34. (1) lit. 69. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 67. 68 alin. alin. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. punctul 71. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. 68 alin. g). cu arme letale. e)urmeaza un instructaj. alin. c)sunt angajate. La sfârsitul acestui interval de timp. I. persoanele care:(1) Pot fi dotate. alin. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (2) din capitolul III. sectiunea 2 modificat de Art. în vederea înregistrarii. (1). (1) lit. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. I. (2) din capitolul III. (1) lit. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. litera A. 69. 64. Art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. sectiunea 2 modificat de Art. 68 alin. alin. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. (3). art. 68 alin. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. 67. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. Evidenta registrelor prevazute la alin. 68 alin. I. c)-f). 68 alin. 33 alin. (1). punctul 69. art. sectiunea 2 modificat de Art. (2). în care persoanele prevazute la alin. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. (1). punctul 69. sectiunea 2 completat de Art. (1). cu ocazia constituirii acestora. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. la autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. 37-39. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. punctul 69. 15 alin. alin. 63 si art. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. 69. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. h) si i). care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. în conditiile prevazute la art. 67. I. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art.(7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. (1) din capitolul III. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. (1). (la data 27-iul-2011 Art. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. 68 alin. precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. art.

67. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. 67. din Legea 117/2011 ) Art. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. periodic. în conditiile prevazute la art. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. 68 alin. în conformitate cu atributiile prevazute la art. 67. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. punctul 69. (1) lit. în mod efectiv. (1) lit. 67. (2)Autoritatile prevazute la art. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. (2)Conditiile prevazute la alin. 69 alin. 69 alin. Art. urmatoarele activitati: a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. precum si sportivii si antrenorii de tir. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. I. (1) lit. 69. e). 69 alin. b). d). (8) din capitolul III. (4). (1) au obligatia sa desfasoare. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. a cunoasterii instructajului prevazut la art. (6)În vederea dotarii cu arme. 68 alin. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. 68 alin. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. . (1) lit. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. la efectuarea acestor verificari. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. 68 alin. 66 alin. alin. e). 67 sau ori de câte ori acestea solicita. ori de câte ori considera necesar. prin armurierii autorizati în acest sens. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. (8). portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. (la data 27-iul-2011 Art. cu avizul autoritatilor prevazute la art. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. în conditiile prevazute de prezenta lege. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. (1) sau pot participa. 15 alin. c) si e). în conformitate cu art. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art.Sunt interzise detinerea. (1). (2). Art. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art.

pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. 69 alin. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. sectiunea 2 modificat de Art. (3) din capitolul III. (la data 27-iul-2011 Art. (4). pot detine si folosi. dupa caz. prin personalul anume desemnat. cu modificarile si completarile ulterioare. prin personalul anume desemnat. . 68-72. (1). (1) si alin. 72. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. autoritatea sau. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. alin. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art.(2)Personalul desemnat cu administrarea. legal constituite. legal constituite. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. prin Regia Nationala a Padurilor. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pentru paza fondurilor de vânatoare. alin. litera B. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control. acordat de autoritatile prevazute la art. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. cu modificarile ulterioare. pentru exercitarea activitatii didactice. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. I. pot detine si folosi. Art. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. sectiunea 2 modificat de Art. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art. 67. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. 103/1996. din capitolul III. pentru paza fondurilor de vânatoare. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. punctul 72. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. 73. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. 67. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. republicata. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. 407/2006. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art.

(2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1) lit. 69 alin. din Legea 117/2011 ) . alin. sectiunea 2 modificat de Art. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. 69 alin. b)-d). (4). din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. I. alin. (1) lit. b)-d). sectiunea 2 modificat de Art. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. (2) din capitolul III. (1) lit. circurile. din capitolul III. pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. (3) din capitolul III. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. g). 73. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. circurile. (1). 73. 68 alin. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. i)centrele de productie cinematografica. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. alin. e). în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. în functie de necesitati. I. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. punctul 73. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. din capitolul III. (1) lit. punctul 74. 69 alin. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. litera I. I. i)centrele de productie cinematografica. (4). g)Federatia Româna de Tir Sportiv. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. a)-d). dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. 73. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. 69 alin. în functie de necesitati. 73. (1). fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. e) si f). în vederea desfasurarii activitatilor specifice. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. litera G. f) si g). (1) lit. I. a)-d). punctul 74. precum si munitia corespunzatoare. (1) lit. iar în cazul armelor de panoplie. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. alin. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. punctul 73. (la data 27-iul-2011 Art. 68 alin.

detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. a) si b). 74 alin. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. o cerere la autoritatile prevazute la art. 67. vizeaza o data la 2 ani. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. 67. furata. conditiile privind construirea. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. 66 alin. Art. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. preschimbare. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. persoana juridica este obligata sa depuna. 74 alin. sectiunea 3. altele decât cele prevazute la lit. I. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. Art. dupa caz. punctul 75. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. 74 alin. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. în acest sens. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. la data acordarii autorizatiei. (1) din capitolul III. 74: Autorizatiile pentru procurarea. 67 elibereaza. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. amenajarea si functionarea poligonului.SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. 74. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. b). detinerea si folosirea armelor si munitiilor. Art. alin. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. distrusa sau deteriorata. preschimba. (1) lit. 67. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. persoanele juridice prevazute la art. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. (la data 27-iul-2011 Art. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)când autorizatia a fost pierduta. 66 alin. detinere si folosire a armelor. (3)Procedura de eliberare. vizare. subsectiunea 1 modificat de Art. persoanele juridice prevazute la art. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie .

alin. dupa caz. sectiunea 3. . I. sectiunea 3. iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. valorilor si protectia persoanelor. subsectiunea 2 modificat de Art. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. 79. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. b)sa anunte schimbarea sediului. societatile prevazute la alin. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. (1) din capitolul III. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. bunurilor. din capitolul III. arme neletale. precum si munitia corespunzatoare. în termen de 10 zile de la procurare sau. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. (3) si ale art. 67. (la data 27-iul-2011 Art. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. constituite potrivit Legii nr. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. furtul sau distrugerea autorizatiei. subsectiunea 1 modificat de Art. b)sub orice forma prevazuta de lege. 333/2003 privind paza obiectivelor. la cerere. e)sa prezinte. litera B. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. I. 68 alin. la cerere. 14 alin. 67 în termen de 10 zile de la acea data. cu modificarile si completarile ulterioare. punctul 76. înstrainare.Persoanele juridice autorizate sa procure. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. 67. 67. 333/2003 privind paza obiectivelor. punctul 77. (2). pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . precum si munitia corespunzatoare. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. pot fi autorizate. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. constituite potrivit Legii nr. valorilor si protectia persoanelor. pentru vizarea autorizatiei. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: (la data 27-iul-2011 Art. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. la autoritatile prevazute la art. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. pot fi autorizate. arme letale.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. Art. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. 77. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. bunurilor. la autoritatile prevazute la art.

iar arme neletale cu destinatie utilitara . bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. I. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare. litera B. sa detina si sa foloseasca arme si munitie. munitii. materii explozive. metale pretioase si pietre pretioase. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. munitii. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. iar arme neletale cu destinatie utilitara . bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . a sediilor armurierilor. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. substante toxice. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. titluri de credit. le este interzis ca. partidelor parlamentare. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. care sunt dotate cu arme.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. bunuri si valori. subsectiunea 2 modificat de Art.numai pentru paza transporturilor cu arme.b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. (la data 27-iul-2011 Art. desfasurate potrivit legii. din capitolul III. depozitelor de arme. 79. 333/2003. (2). centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. cecuri. 82: Autorizarea procurarii. metale pretioase si pietre pretioase. bunuri si valori. substante toxice. alin. sectiunea 3. santierelor arheologice. pentru paza proprie Art. Art. SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. depozitelor de arme.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. iar arme neletale cu destinatie utilitara . munitii. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . 80: Acordarea autorizatiei de procurare. sume de bani. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. metale pretioase si pietre pretioase. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. sediilor armurierilor si intermediarilor. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. desfasurate potrivit legii. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza.numai pentru paza sediilor bancilor. materii explozive. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. materii explozive. substante toxice. santierelor arheologice.numai pentru paza sediilor bancilor. punctul 78. precum si cu alte valori prevazute de lege. înscrisuri de valoare. Art.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie . substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. partidelor parlamentare.

69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. alin. dupa caz. 84: Procurarea. 69 alin. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. de catre autoritatile prevazute la art. la cerere. sectiunea 3. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . 67. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. la cerere. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. . 68 alin. la cerere. pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. punctul 79. (3) si alin. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. ale art. (1) lit. (5)-(7). 68 alin.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. e) si alin. f) si g). 67 sa procure arme de panoplie si.în cazul societatilor specializate de paza. I. de catre autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. (1) din capitolul III. 73 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. h) si i). Art. (1) lit. (1) lit. utilitare sau de recuzita. subsectiunea 4 modificat de Art. care. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. 84. dupa caz. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. 67 sa functioneze. de recuzita.Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art.în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. 73 alin. (3) si ale art. 333/2003 pot fi autorizate. (2)(4) si ale art. sa procure. la cerere. sa procure arme de panoplie si. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor .

72 alin. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3). (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. din capitolul III. 85 alin. punctul 80. 85. a) si c) pot fi autorizate. la cerere. I. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. litera A. la cerere. sectiunea 3. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. (2) din capitolul III. persoanele juridice prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare. subsectiunea 5 modificat de Art. dupa caz. 85 alin. alin. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. punctul 80. 85 alin. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. antrenamente de tragere sau. desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. subsectiunea 5 modificat de Art. (1) lit. sectiunea 3. (3) din capitolul III. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: . (1) lit. sectiunea 3. I.(2)Autorizatia prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) Art. (1) lit. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. arme neletale. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. b)sub orice forma prevazuta de lege. 69 alin. subsectiunea 5 completat de Art. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. a) si c) pot fi autorizate. punctul 81. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. 15 alin. 67. arme letale. 85. I. alin. (2). 85. 67. (la data 27-iul-2011 Art. precum si munitia corespunzatoare. angajat permanent. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. (1) si (4). (2). d)sa existe personal specializat. alin.

(la data 27-iul-2011 Art. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata. (1) lit. (2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. 86 din capitolul III. 85 alin. în cazul minorilor sub 18 ani. precum si munitia corespunzatoare. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. cu conditia ca. arme letale. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. 85 alin. în permisul de arma al carui titular este. (1) lit. (1) lit. arme letale si arme neletale.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. b) . punctul 82. (1) lit.numai personalul angajat la societatea specializata de paza. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. 85 alin. c). a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare.numai titularii unui permis de arma sau. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. pentru poligoanele prevazute la art. 85 alin. dupa caz. (1) lit.a)numai prin închiriere. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. (1) lit. Accesul acestor persoane în . 333/2003. subsectiunea 5 modificat de Art. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. 15 alin. a). desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. arme neletale. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. pentru poligoanele prevazute la art. 85 alin. spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. precum si munitia corespunzatoare. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. dupa caz. a) si c). g). (1) lit. 85 alin. a) . (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. 29. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. (1) lit. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. b)sub orice forma prevazuta de lege. persoanele juridice prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. (1) lit. (1) lit. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. 15 alin. I. din Legea 117/2011 ) Art. g). (3)În situatiile prevazute la alin. c) . exclusiv pentru folosirea în poligon. cu modificarile si completarile ulterioare. 67. 85 alin. sectiunea 3. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie.

accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. (1) lit. (1) si (2). 85 alin. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. 85 alin. (2)În situatiile prevazute la alin. în permisul de arma al carui titular este. (la data 27-iul-2011 Art. personalul angajat la societatea specializata de paza. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. g). numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (1) lit. (1) si (2).pentru activitati de tragere de divertisment. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. a). accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. sectiunea 3. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. punctul 83. 29. 87 din capitolul III. dupa caz. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. introduse pe teritoriul României. 85 alin. dupa caz. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. (1) lit. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. cu conditia ca. 15 alin. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. 35 alin. în cazul minorilor sub 18 ani. pentru conformitate cu normele de omologare. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. pot fi comercializate sau. . în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. detinute de persoane fizice sau juridice din România. subsectiunea 5 modificat de Art. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. a) si c). (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. 35 alin. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. (1) lit. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art.incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. b). b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (1) lit. I. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art.

I. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. în procesul de fabricatie a acestora. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. (2) lit. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. (2)Marcajele prevazute la alin. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. 88 din capitolul IV. 25-29 din anexa. fabricate pe teritoriul României. sa aplice pe arme. dupa caz. fabricate în afara teritoriului României. teritoriul României. 89: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. . (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile legii. (2) armele si munitiile care tranziteaza. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. b)tara sau locul fabricarii. c)seria si. b)indicativul armurierului care le produce. munitia pe care se aplica. daca acesta nu face parte din numarul de serie. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. punctul 84. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. 25-29 din anexa. b) armele si munitiile care tranziteaza. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. în procesul de fabricatie a acestora. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. sectiunea 1 modificat de Art. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. în sensul prezentului articol. pot fi comercializate sau. în conditiile legii.c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. anul de fabricatie. 25-29 din anexa au obligatia ca. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. introduse pe teritoriul României. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. (3)Marcajul prevazut la alin. Art. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. Prin pachet de munitie. dupa caz. teritoriul României.

ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. 89 alin. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. 89 din capitolul IV. punctul 85. timp de 10 ani. iar evidenta celorlalte arme letale. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. respectiv punctele de lucru. se tine în registre separate constituite potrivit legii. 89 alin. sectiunea 2 modificat de Art. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. pentru arhivare. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. I. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. 89 din capitolul IV. a). 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. sectiunea 2 modificat de Art. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. (2). a armelor neletale. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. 90 alin. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. punctul 87. registrele prevazute la art. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (4) lit. (2) lit. constituie informatii secrete de serviciu. 90. . în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (la data 27-iul-2011 Art. pentru arhivare. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. alin. la Inspectoratul General al Politiei Române. ordinii publice si sigurantei nationale. (2)Marcarea armelor potrivit alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. a armelor de aparare si paza. 90 alin. sectiunea 2 completat de Art. (1)Registrele prevazute la art. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. b)-d). registrele prevazute la art. 90 alin. 90 alin. respectiv punctele de lucru. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate (1)Registrele prevazute la art. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. I. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. c) si d). dupa care se depun. precum si a munitiilor corespunzatoare. Art. (la data 27-iul-2011 Art.b)numarul de identificare a lotului. dupa care se depun. c)calibrul. din Legea 117/2011 ) Art. I. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. (3) din capitolul IV. punctul 86. d)tipul de munitie.

precum si a munitiilor corespunzatoare. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. I.(la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. sectiunea 3 abrogat de Art. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 92 alin. (2). precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. 94: Inspectia tehnica periodica . f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. sectiunea 3 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. (3) lit. a)d). b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. munitiile si componentele acestora. punctul 90. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. 92 alin. 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare Art. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. precum si spatiile în care acestea functioneaza. sanatatea. 91 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. 92 din capitolul IV. punctul 88. punctul 89. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. (la data 27-iul-2011 Art. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. I. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. punctul 90. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. (2). sectiunea 2 modificat de Art. e)poligoanele de tragere cu arme. 93 din capitolul IV. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. 88 alin. sectiunea 3 abrogat de Art. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. cu exceptia celor referitoare la armele militare. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. I. I. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare.

(4)Armurierii prevazuti la alin. (3)Armurierii prevazuti la alin. (la data 27-iul-2011 Art. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. (2)În cazul în care se constata. (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. (2). punctul 91. (3). cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. prin structurile sale specializate. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste . ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. 92 alin.(1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. care. dupa ce le valorifica. Art. armurierii prevazuti la alin. I. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. (3) care le apartin. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. (2)În cazul în care se constata. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 92 alin. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. 94 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. sectiunea 3 modificat de Art. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (1). Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri.

(la data 27-iul-2011 Art.dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. punctul 92. 88 alin. punctul 93. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. 97 din capitolul IV. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. (1). . furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. 96 din capitolul IV. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. sectiunea 3 modificat de Art. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. Art. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. dupa caz. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. a detinatorilor de arme. (1) si (2). sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. din Legea 117/2011 ) Art. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. 95 din capitolul IV. I. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. preschimba si. sectiunea 3 modificat de Art. I. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art.

I. din Legea 117/2011 ) Art. 90 alin. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. 99: Regimul cartii de identitate a armei (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme.e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 4 abrogat de Art. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. a detinatorilor de arme. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa . 88 alin. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. 98 din capitolul IV. punctul 95. procurata. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. indiferent de detinatorul legal al acesteia. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. I. precum si a certificatelor de omologare. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. piese si munitii. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. 88 alin. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. (2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. a elementelor de marcare aplicate pe arme. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. (1). dupa caz. punctul 94. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. 88 alin. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. din Legea 117/2011 ) Art. piese si munitii. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. 97 din capitolul IV. sectiunea 4 modificat de Art. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau.

punctul 97. sa le detina. sectiunea 4 modificat de Art. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. 102 din capitolul IV. 101 din capitolul IV. (2)Producerea. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. 94-98 armele militare. experimentarii. punctul 96. în conditiile legii. I. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. sectiunea 4 abrogat de Art. a furtului. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. (la data 27-iul-2011 Art. modificarea. 99 din capitolul IV. punctul 95. prelucrarii. casarii si distrugerii. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. experimentarea. confectionarii. dupa caz. sa le detina. confectionarea. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 4 abrogat de Art. furtul. I. arme letale si neletale. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. (la data 27-iul-2011 Art. în baza autorizatiei de procurare. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. I. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei Procedurile de aplicare a prevederilor art. furtul. punctul 95. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme . sa le foloseasca si sa le înstraineze. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. prelucrarea. cu exceptia producerii. 100: Pierderea. modificarii. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. 100 din capitolul IV. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. I. în Monitorul Oficial al României. sigurantei nationale si ordinii publice. Sunt exceptate de la prevederile art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. cu exceptia persoanelor fizice care. punctul 95. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. în conditiile stabilite prin prezenta lege. din Legea 117/2011 ) Art. I. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. Art. sa le foloseasca si sa le înstraineze.depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) Art. la autoritatea care le-a eliberat. sectiunea 4 abrogat de Art.

în conditiile stabilite prin prezenta lege. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. (3)Operatiunile cu arme. piese si munitii. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. arme letale si neletale. în conditiile prezentei legi. precum si persoanele juridice aflate. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. din Legea 117/2011 ) (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. potrivit legii. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prezentei legi. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. precum si Federatia Româna de Art. a). pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. 104 alin. în conditiile legii. care. în subordonarea sau coordonarea acestora. piese si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. în conditiile legii. (4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. 104 alin. cu exceptia persoanelor fizice care. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Operatiunile cu arme. dupa caz. 103 din capitolul V. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. I. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. punctul 13. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. prin competentele conferite de lege. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. arme letale si neletale. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ordinii publice si sigurantei nationale. sectiunea 1 modificat de Art. punctul 98.(4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. sectiunea 1 modificat de Art. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. 103 din capitolul V. dupa caz. I. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. cu exceptia persoanelor fizice care. în conditiile stabilite prin prezenta lege. 104: Armurierii .

b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. transport. potrivit legii. vânzare. (1) din capitolul V. (la data 17-mar-2008 Art. a). cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. alin. punctul 16. (la data 17-mar-2008 Art. I. (2)Persoanele juridice prevazute la art. import. cumparare. schimb. ordinii publice si sigurantei nationale. închiriere. transfer. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. 104 alin. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. punctul 16. la cerere. donatie. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. 104 alin. pentru operatiuni de procurare. sectiunea 1 completat de Art. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. la cerere. la cerere. punctul 15. înstrainare în scop necomercial. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. reparare si depozitare. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 99. alin. I. prin competentele conferite de lege. I. (1) lit. (2) din capitolul V. altele decât cele prevazute la alin. (2)Se pot constitui în armurieri. sectiunea 1 modificat de Art. 104 alin. la cerere. (2) pot fi autorizate. 104 din capitolul V. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. care. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. piese si munitii. 105. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. (2) pot fi autorizate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoanele juridice prevazute la art. export. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. alin. I.Tir Sportiv. persoanele fizice si juridice. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. dupa cum urmeaza: . sectiunea 1 modificat de Art. punctul 14. transbordare si depozitare. (1) din capitolul V. I. 104. precum si persoanele juridice aflate. 104 alin. 105. (3) din capitolul V. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. 105. piese si munitii. în subordonarea sau coordonarea acestora. (1). sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. Federatia Româna de Schi si Biatlon. alin. sectiunea 1 completat de Art. (la data 27-iul-2011 Art.

I. (1) lit. piesele acestora. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. c) si d). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. C si D din anexa. (1) lit. prin competentele conferite de lege. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. . cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. punctul 17. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. (2)Autorizatia prevazuta la alin. pentru operatiuni de procurare. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. (1) lit. sectiunea 1 modificat de Art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 105 din capitolul V. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. (2)Avizul prevazut la alin. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. (3)Avizul prevazut la alin. a) si c)-g). (la data 17-mar-2008 Art. (1) lit. 15 alin. ordinii publice si sigurantei nationale. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. 15 alin. 104 alin. I. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. la cerere. e)-g). e)-g). cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. 104 alin. exportul. (la data 27-iul-2011 Art. 104 alin. 106: Constituirea armurierilor (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. a) si lit. 15 alin. reparare si depozitare. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. (2) se pot constitui ca armurieri. 15 alin. (3)Importul. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. punctul 100. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. 106 din capitolul V. (1)Societatile comerciale prevazute la art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. piese si munitii. (2) se pot constitui ca armurieri. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. (2)Autorizatia prevazuta la alin. (1) lit. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. înstrainare în scop necomercial. 15 alin.a)institutiile publice. dupa caz. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (2) se pot constitui ca armurieri. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. potrivit legii. 15 alin. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. (2) pot fi autorizate. (1) lit. 104 alin. a) si lit. precum si cu munitia corespunzatoare. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative.

precum si Inspectoratul General al Politiei Române. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. punctul 18. a) si c)-g). I. I. 106 alin. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. 106 alin. punctul 19. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. sectiunea 2 completat de Art. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. dupa caz. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii Art. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. (1) lit. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. 106 alin. (la data 17-mar-2008 Art. (3). 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. cu modificarile si completarile ulterioare. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. 15 alin. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 101. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: . 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. 106 alin. 108 din capitolul V. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. I. (3).(3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. 106 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Avizul prevazut la art. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. 15 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. (2) din capitolul V. 106 din capitolul V. sectiunea 2 modificat de Art. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. punctul 102. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. I. (1) lit. 107 din capitolul V. dupa caz. 107. (2)Autorizatia prevazuta la art. (la data 27-iul-2011 Art. (2). alin. I. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 3 modificat de Art. a) si c)-g). 107 din capitolul V. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. punctul 18. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr.

destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. dupa caz. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. . c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. a). capselor sau pulberilor pentru munitie. a). precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. b)detine spatii corespunzatoare. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. a). (3)-(6). (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier.a)detine spatii corespunzatoare. a). (7)În autorizatia prevazuta la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. omologate în conditiile prezentei legi. capselor sau pulberilor pentru munitie. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (3) lit. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. dupa caz. b)detine. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. destinate depozitarii armelor. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. d)detine. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. dupa caz. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. destinate depozitarii armelor. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. spatii corespunzatoare. (3) lit. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. omologate în conditiile prezentei legi. (3) lit. poligoane pentru verificarea armelor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate.

punctul 19. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. destinate depozitarii armelor. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. (3) lit. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. I. capselor sau pulberilor pentru munitie. destinate depozitarii armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie.b)detine spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor. a). (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. (8)În autorizatia prevazuta la alin. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. a). . dupa caz. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (3) lit. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. destinate depozitarii armelor. b)detine. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. c)detine. 108 din capitolul V. dupa caz. piese si munitii. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. dupa caz. b)detine. spatii corespunzatoare. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. (3)-(6). capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. capselor sau pulberilor pentru munitie. 106 pot efectua operatiuni cu arme. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. poligoane pentru verificarea armelor. b)detine spatii corespunzatoare. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. dupa caz. dupa caz. autorizate în conditiile prezentei legi. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. sectiunea 3 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art.

pieselor si munitiilor. pieselor si munitiilor. avizate de organele de politie. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier.(3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. destinate depozitarii armelor si pieselor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. (3) lit. destinate depozitarii armelor si pieselor. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. din Legea 117/2011 ) Art. destinate depozitarii armelor si pieselor. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: . (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. (3) lit. I. dupa caz. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. spatii corespunzatoare. poligoane pentru verificarea armelor. sectiunea 3 modificat de Art. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. depozitare a armelor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. 108 din capitolul V. autorizate în conditiile prezentei legi. avizate de organele de politie. punctul 103. capselor sau pulberilor pentru munitie. avizate de organele de politie. a). dupa caz. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. b)detine spatii corespunzatoare. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. dupa caz. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. b)detine. c)detin. (8)În autorizatia prevazuta la alin. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. b)detine. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. a). 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. b)detin spatii corespunzatoare. dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. avizate de organele de politie. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. (la data 27-iul-2011 Art.

(la data 17-mar-2008 Art. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. casarea si distrugerea de arme si. modificarea. 88 alin. 67. sectiunea 3 completat de Art. 94 alin. închiriere. export si transfer de arme si munitii. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. I. 109. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. punctul 104. asamblarea. (la data 27-iul-2011 Art. schimb. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. litera B. omologate în conditiile legii. (1) din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. piese si munitii în tara. . casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. în si din strainatate. omologate în conditiile legii. punctul 21. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. prelucrarea. închiriere. munitii. din capitolul V. (1) si (2). pieselor si munitiilor: cumparare. litera B. I. din capitolul V. vânzare. (3). c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. I.a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. experimentarea. 110. 109. sectiunea 3 modificat de Art. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. import. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. modificarea. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. în si din strainatate. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. efectuarea inspectiilor tehnice. export si transfer de arme si munitii. asamblarea. (la data 17-mar-2008 Art. Armurierii autorizati în conditiile art. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. schimb. vânzare. 109 din capitolul V. prelucrarea. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. pieselor si munitiilor: producerea. alin. experimentarea. 67. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. import. în conditiile prevazute la art. sectiunea 3 modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. punctul 20.

h)sa înscrie în autorizatia de procurare. politistilor anume desemnati. (2). 110. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. marca. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. dupa caz. modelul. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. (2)Registrele prevazute la alin. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. indiferent de motiv. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. 108 alin. iar dupa vânzare. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. în conditiile prezentei legi. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. alin. (2) si sa le prezinte. pe aceasta licenta. o copie de pe factura. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. pentru arhivare. pentru control. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii.d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. de la care au procurat arme si munitii. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat . Dupa împlinirea termenului de 5 ani. (3) din capitolul V. punctul 23. alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. 108 alin. I. la autoritatile prevazute la art. 110. I. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. în termen de 15 zile de la data procurarii. sectiunea 3 modificat de Art. lista persoanelor juridice care au procurat sau. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. litera F. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. registrele se depun. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. (1) lit. calibrul. precum si documentele în baza carora au vândut armele. care sunt conditionate. sa nu expuna în vitrina arme autentice. (2). marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. de la care au procurat arme si munitii. continutul marcajului. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. 108 alin. din capitolul V. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. sectiunea 3 modificat de Art. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. punctul 22. (la data 17-mar-2008 Art. datele necesare identificarii armei vândute. respectiv: tipul. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. duce la pierderea licentei respective. 108 alin. potrivit legii. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. (1). iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft.

e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. modelul. lista persoanelor juridice care au procurat sau. (4) din capitolul V. precum si documentele în baza carora au vândut armele. dupa caz. în termen de 15 zile de la data procurarii. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la . iar dupa vânzare. 88 alin. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. 110. sectiunea 3 modificat de Art. (1) lit. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. (2). piese si munitii. sa nu expuna în vitrina arme autentice. sectiunea 3 completat de Art. duce la anularea acestuia. de la care au procurat arme. b)sa comercializeze armele. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. piese si munitii. I. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. calibrul. continutul marcajului. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. (1) si (2). piese si munitii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) indiferent de motiv. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. o copie de pe factura.avizul. respectiv: tipul. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. punctul 23. datele necesare identificarii armei vândute. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. 67. (la data 17-mar-2008 Art. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. în conditiile prezentei legi. 110 din capitolul V. piese si munitii. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. pieselor si munitiilor. marca. g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. si sa le prezinte pentru control organelor competente. 108 alin. I. punctul 24. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. c)sa procure arme. (2)Registrele prevazute la alin. (la data 17-mar-2008 Art. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. alin. 108 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. 108 alin. (2).

pentru arhivare. calibrul. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. respectiv: tipul. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. registrele se depun. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. modelul.încetarea activitatii. la autoritatile prevazute la art. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. precum . 110 din capitolul V. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. duce la anularea acestuia. precum si a posesorilor acestor arme. sectiunea 3 modificat de Art. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. în conditiile prezentei legi. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. punctul 105. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. 108 alin. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. la solicitarea acestora. continutul marcajului. marca si cantitatile de arme. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. (1) lit. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de importexport eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. 110 alin. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. (1) lit. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. (2)Registrele prevazute la alin. (1) lit. I. 110 alin. Art. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. din Legea 117/2011 ) Art. 108 alin. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. marca. (2). 67. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. indiferent de motiv. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. piese si munitii.

cât si rebuturile. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. la autoritatile prevazute la art. 90. precum si a beneficiarilor . pieselor si munitiilor. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. registrele se depun. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. 111 din capitolul V. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. piese si munitii transportate. capselor sau pulberilor pentru munitie. casare si distrugere a armelor letale si neletale. precum si conditiile de siguranta ale acestora. din Legea 117/2011 ) Art. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. si sa le prezinte. (2). pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. 111 din capitolul V. piese si munitii. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. d). precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. în conditiile prevazute la art. piese si munitii pe care le efectueaza. precum si de provenienta legala a armelor transportate. dezactivare. (la data 27-iul-2011 Art.si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. din Legea 117/2011 ) Art. avizate de organele de politie. Art. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. precum si conditiile de siguranta ale acestora. punctul 106. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. destinate depozitarii armelor si pieselor. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. I. I. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 modificat de Art. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. în care sa fie evidentiate atât armele. e)sa detina spatii corespunzatoare. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 107. pentru arhivare. prelucrare. a cantitatilor de arme si munitii transportate. a cantitatilor de arme. experimentare. organelor competente. 108 alin. 110 alin. în registre constituite potrivit art. asamblare. sectiunea 3 completat de Art. a rutelor urmate. componentele esentiale ale acestora. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. modificare. a rutelor urmate. (1) lit. pentru control.

precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. sectiunea 3 modificat de Art. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. dupa caz. (2)Se pot constitui în intermediari. dupa caz. detinerii. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. respectiv: tipul. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre Art. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. (3)Prevederile art. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. organelor competente. în conditiile prezentei legi. 108 alin. calibrul. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. (2). 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1)Procurarea unei arme letale. a munitiei. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. (la data 27-iul-2011 Art. pentru arhivare. de catre rezidentii statelor membre. (1) se elibereaza la cerere. de pe teritoriul României. în scopul scoaterii acesteia din tara. punctul 109. (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. se poate face. (4) si art. 112 din capitolul V. . marca. precum si a munitiilor corespunzatoare. registrele se depun. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. la autoritatile prevazute la art. pentru control. a munitiei. I. 110 alin. modelul. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. din Legea 117/2011 ) Art. 113 din capitolul V. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. (1) lit. numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe teritoriile statelor membre. continutul marcajului. 108 alin. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Art. (2)Autorizatia prevazuta la alin. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti.operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. (la data 27-iul-2011 Art. la cerere. 1131: Intermediarii Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 108. (1) lit. (2)Registrele prevazute la alin. sectiunea 3 completat de Art. 106 si 107. art. precum si de provenienta legala a armelor transportate. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. d) si sa le prezinte. I. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau.

În termen de 3 zile de la procurarea armei. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. (1). dupa caz. în scopul scoaterii acesteia din tara. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. dupa caz. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. (1) despre fiecare achizitie efectuata.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. despre fiecare achizitie efectuata. resedinta sau. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. (1)Procurarea unei arme letale. (1). persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. . situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. siguranta nationala. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. în conditiile prevazute la alin. resedinta sau. în conditiile prezentei legi. (1). (2). (1) se elibereaza la cerere. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. 129 alin. nu pot fi folosite pe teritoriul României. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. se poate face. viata si integritatea corporala a persoanelor. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. precum si a munitiilor corespunzatoare. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. numai în baza permisului de transfer al armei sau. 56 si art. 129 alin. de pe teritoriul României. (3)Sunt interzise detinerea. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. în conditiile prevazute la alin. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. (2). portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. locul de rezidenta în România. al munitiei. locul de rezidenta în România. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. (2)Permisul de transfer prevazut la alin. 56 si art. (1). cu exceptia cazurilor prevazute la art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. dupa caz.

(6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. pe teritoriul României. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. rezidentii statelor europene înstraineaza. c)în cazul armelor de vânatoare. în scris. (7)Procurarea. în conditiile legii. viata si integritatea corporala a persoanelor. dupa caz. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. pe timpul sederii în România. dupa caz. iar la iesire retin aceasta adeverinta. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. locul de rezidenta în România. detinerea. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. în conditiile prevazute la alin. (2) si (4). titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. (2) si (4). titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. de tir sau al armelor de colectie functionale. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. (6)În situatia în care. 114 din capitolul VI modificat de Art. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. d). siguranta nationala. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. I. acestia au obligatia sa anunte. . (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. respectiv a iesirii cu aceste arme. d)în cazul armelor de vânatoare. în conditiile prezentei legi. resedinta sau. punctul 110. (la data 27-iul-2011 Art. pierd. din Legea 117/2011 ) Art. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. b)motiveaza organelor politiei de frontiera. iar în cazul armelor de tir. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. c). de Federatia Româna de Schi si Biatlon. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. (2) lit. b)în cazul armelor neletale.

legal constituita. c)în cazul armelor de vânatoare. la solicitarea acestora. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. în conditiile legii. dupa caz. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (5). din categoria celor supuse notificarii prealabile. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (2) lit. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. iar în cazul armelor de tir. din Legea 117/2011 ) . din cele prevazute în anexa. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. punctul 111. fara plata vreunei taxe sau redevente. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. de tir sau al armelor de colectie functionale. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. d). (la data 27-iul-2011 Art. (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. b)motiveaza. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. prevazuta la alin. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. dupa caz. acestia au obligatia sa anunte. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. d)în cazul armelor de vânatoare. 115 din capitolul VI modificat de Art. ori a unei institutii muzeistice din România. rezidentii statelor membre pierd. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. I. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. în conditiile prezentei legi. (9)În situatia în care. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. (2) si (4). (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. c). cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. în scris. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. pe timpul sederii în România. resedinta sau.(1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir.

dreptul de detinere sau. în prealabil. dupa caz. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. valabila pentru una sau mai multe calatorii. dupa caz. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. resedinta sau dupa caz. înstrainarea este permisa numai daca. Art. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. pot detine sau. 115 alin. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. dupa caz. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. domiciliul în România li se poate acorda. 115 alin. pot detine sau. în scopul detinerii sau.Art. locul de rezidenta în România. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. dupa caz. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. (2) si(4). este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. dupa caz. domiciliul în România. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. 115 alin. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. (2) lit. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. dupa caz. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. (2). Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. Art. dupa caz. 118: Regimul detinerii. . b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. c). dupa caz. (2) lit. atunci când este cazul. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. cu posibilitatea prelungirii acesteia. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. 115 alin. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc.

119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. alin. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document. (la data 27-iul-2011 Art. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. punctul 114. 44. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. 120: Conditiile acordarii. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. c). în conditiile prezentei legi. I. (3)În pasaportul european pentru arme de foc. din Legea 117/2011 ) Art. alin. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani.(2)Persoanele prevazute la alin. 120. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. I. locul de rezidenta în România care detin. prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc. 119 din capitolul VI modificat de Art. organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare. 115 alin. resedinta sau. (la data 27-iul-2011 Art. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. punctul 113. Art. I. dupa caz. I. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. munitia aferenta înscrise în acest document. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. 119. numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state. punctul 112. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. 118 din capitolul VI modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. . dupa caz. referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document. precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. dupa caz. (2) lit. (1) din capitolul VI modificat de Art. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. (1) din capitolul VI modificat de Art. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. punctul 113. în cantitatile prevazute la art.

120. furtul sau înstrainarea acestora. pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului. 121: Furtul. în conditiile prevazute la alin. Art. este retinut de acestea. în prealabil. alin. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. I. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent. din Legea 117/2011 ) (4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. port si folosire a armelor de foc. (la data 27-iul-2011 Art. care. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. iar pierderea sau distrugerea acestui document. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului. (1). organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate. (5)Adeverinta prevazuta la alin. distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara. punctul 114. punctul 114. cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc. precum si marca. se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. iar pierderea. dupa caz. pierderea. tipul si seriile armelor. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate (1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite. (3)În strainatate. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. alin. pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate. la fel ca si pierderea. la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul. I. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. (3). titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. (3) din capitolul VI modificat de Art. (2) din capitolul VI modificat de Art. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: . cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere.(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc. cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente. (la data 27-iul-2011 Art. 120. Art. în termen de 48 de ore de la constatare. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (4)În cazul declararii furtului.

punctul 115. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre (1)Persoanele fizice. e)mijloacele de transfer. g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. 122 din capitolul VI modificat de Art. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor. 122. I. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. e)mijloacele de transfer. (1). f)data plecarii si data estimativa a sosirii. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. Art. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. respectiv ale proprietarului. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre . respectiv ale proprietarului. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. perioada care poate fi prelungita cu înca un an. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului. din Legea 117/2011 ) (1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. Art. (2). pâna la destinatie. (la data 27-iul-2011 Art. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer.a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului.

123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru (1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. din Legea 117/2011 ) Art. 123 din capitolul VI abrogat de Art. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre. 122 alin. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. la cerere. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda. cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. 122 alin. precum si scopul transferului. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil (1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. pentru o perioada de 3 ani. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. (4). pe toata perioada de valabilitate a documentului. la cerere. 122 din capitolul VI completat de Art. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. din Legea 117/2011 ) Art.(la data 27-iul-2011 Art. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. (2). numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. I. I. pâna la destinatie. punctul 116. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. 122 alin. care au fost comunicate de armurier. (2). si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. cu privire la datele prevazute la art. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (2). punctul 117. . (la data 27-iul-2011 Art. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie.

(6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul, pentru o perioada de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului; b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer; c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului; d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent, cel târziu pâna la data începerii operatiunii, cu privire la datele prevazute la art. 122 alin. (2). lit. a)-f). (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (4). (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 124 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 118. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Permisul de transfer se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si, dupa caz, al munitiilor respective; b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare; d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Permisul de transfer al armelor, respectiv al munitiilor, se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. 124 alin. (3).

Art. 125: Permisul de transfer al armelor

(4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme, piese si munitii pe teritoriul României, precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si, dupa caz, munitii din statele membre, cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. (2)Acordul prealabil se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. 122 alin. (2) lit. a)-d). (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 125 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 119. din Legea 117/2011 )

Art. 125: Acordul prealabil

Art. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat
Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera, numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 120. din Legea 117/2011 )

Art. 1261: Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României
(1)Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 121. din Legea 117/2011 )

Art. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România
(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române.

(2)Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului, pâna la destinatie. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 127 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

Art. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil
Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 128 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
Art. 129: Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României, precum si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. (2)Persoanele prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza, în conditiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum si alte arme si munitii, în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3)Persoanele prevazute la alin. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. (4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1), care au resedinta sau domiciliul în România, pot fi autorizati sa procure, sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.

Art. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. 129 alin. (1), cât si a membrilor de familie, precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. (2)La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevazute la art. 129 alin. (1), cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi, precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a acestor arme si munitii. (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii
Art. 131: Raspunderea prezentei legi juridica pentru încalcarea dispozitiilor

64. (3). (1). contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. raspunderea penala. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. 12 alin. (la data 17-mar-2008 Art. 54 alin.nedeclararea informatiilor prevazute la art. (1). 19. 58 alin. 9 alin.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). 9. prevazuta la aii.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art.uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. (2). dupa caz. 132: Contraventii 23.neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. I. 59 alin. (2). 63.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 19 în termenul stabilit. I. (1) si (2).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. punctul 23. (2). 48 alin. (2). din capitolul VIII. 33 alin. pierderii. 9 alin. 13. 3. 21. dupa caz. 7. respectiv la art. 23. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. 48 alin.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 6. 4. 12. în termenul prevazut la art. (1).neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. din capitolul VIII.nedeclararea furtului. 28 alin. 11. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. (2).nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 22. (3). 14. 63. (4). 20. în termenul prevazut la art. 51 alin.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. (4) si (5).neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 121 alin.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. punctul 26. sectiunea 1 completat de Art. 40 alin. (4) în termenul stabilit. 44 alin. (3). (1) lit. 13 si art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 27 alin. 2. (1) si (2). Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. 42 alin. civila.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. 10. sectiunea 1 modificat de Art. 22.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 8 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. . în termenul prevazut la art. 18. conform art. 8 alin. (1).nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. în termenul prevazut la ari. (1). 132. în alte situatii decât cele prevazute la art. 221. 35 alin. (2) sau.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 24 alin.uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile. 132. 8. 62 cu privire la portul de arma.Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage. 17. în termenul prevazut la art. b). punctul 25. 15. (1).neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. 5. (1). alin. 16.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.neprezentarea la autoritatile competente. 38 alin. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. 38 alin.

pentru care s-a obtinut dreptul de detinere. 120 alin. munitiei si personalului dotat cu acestea. 3.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1). 24 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. e. . 8 alin. (1). (3).neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. (2) si (4).nedeclararea pierderii. 32. (6). 68 alin. 36. 37. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. (2). 110 alin. 16. 27. 38 alin. 107 alin. stabilite la art. 77. 8 alin. 1 lit. dupa caz. 7 alin. 26. din capitolul VIII.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. 8. 110 alin. alin.nerespectarea prevederilor art. distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. sectiunea 1 completat de Art. 34. I. 38.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. (5). punctul 34.nerespectarea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 100 alin. 110 alin. (2) de a prezenta pentru control armele.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. (2) si art. 12. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. I. (3). 111. 132. 65 alin. 13. (la data 17-nov-2008 Art. 68 alin.încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 33. 28. 24 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 31.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 29 alin. 18 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. din Legea 268/2008 ) 35.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 4.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. f) si g). (3). (1). (2) sau.nedeclararea informatiilor prevazute la art. (1) si (2). (1). 1 lit.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. 14. 7. h)-j). (1). piesele si munitiile detinute. (3).portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 29 alin. 112 alin. 28 alin. sectiunea 1 completat de Art. (1). (5). 9 alin.nerespectarea (la data 17-nov-2008 Art. (3). d. unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. 29. în termenul prevazut la art. 5.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 91. punctul 4. (2).transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 33 alin. (1). (1) si (2). din capitolul VIII. punctul 3. 341. (2) si art. (1). 35 alin. 1 lit. 71 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (2).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 9. 23.241. 10. 25. 30.nerespectarea prevederilor art. 39. 11. a -c)si k). furtului. punctul 24. 17. 6. din Legea 268/2008 ) obligatiei prevazute la art. 2. 15.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 132. 38 alin. 110 alin.pierderea armelor letale. 13 în termenul stabilit. (3).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. (5)-(7). la solicitarea organelor de politie.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.

12 alin. 1111 lit. 124 alin. 40. f) si g) si alin. 42. (1) lit. în termenul prevazut la art. 111 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1) si alin.nerespectarea prevederilor art. 64. b) si art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. prevazuta la art. (2).nerespectarea obligatiei prevazute la art. c). a)-c) si k). (3). 52. pierderii. 110 alin. 44 alin. 1111 lit.nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (5).nerespectarea interdictiilor prevazute la art.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 30. în termenul prevazut la art. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. a) si b) cu privire la portul de arma. (1). (1). (3). (3). 45. 65 alin. 112 alin (1) lit. 37. 34. 111 si art. 58 alin. (5). munitiei si personalului dotat cu acestea. (1). 68 alin. 51.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. respectiv la art. 68 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 59 alin. (1) lit.înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. (6).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. e) si h)-j). 22. 47. 59 alin. (7). 62 alin. 48 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 36. (1). 58 alin. 77. 110 alin. (1).pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii. d) si e). d). (2) lit.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 110 alin. (2) lit. 48.pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 35. 1221 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (4). 19. 32.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 21. 25.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 71 alin. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. 69 alin. (10). 51 alin. b).neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. (1). 38.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. 49. b). stabilite la art. 28. 46. (3).nerespectarea obligatiei prevazute la art.18. (1) lit.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (2). (1) lit.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (4). 91. (1). 43. 42 alin. 39. 24. (4) în termenul stabilit. (5)-(7).nerespectarea obligatiei prevazute la art. c). 33.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 110 alin. conform art. a).portul. 110 alin.nedeclararea furtului. 23. 50.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 27.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 121 alin. 53. resedinta sau rezidenta. 41. 31.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (2).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 81. 48 alin. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 58 alin. 26.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. art. . 29.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 20.nerespectarea obligatiei prevazute la art. art. 44. (1). (2). 112 alin. 40 alin. (3). 62 alin.

000 lei.000 lei la 5.000 lei la 50. 11. 19.000. punctul 6. din Legea 268/2008 ) Art. 6. alin. cele prevazute la punctele 3. 11.000 lei la 300. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. cele prevazute la punctele 8. 16.000 lei. 35. celor prevazute la punctele 12 si 39. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. cele prevazute la punctele 8.000.000 lei. cele prevazute la punctele 9. 29 si 31.000 lei. 36 si 37. punctul 27. 20 si 21. (la data 17-nov-2008 Art. 13.000.000. h)cu amenda de la 30. 38 si 39.000. 132 din capitolul VIII. cele prevazute la punctele 32. 36 si 37. 10 si 38. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 28.000. 4. I.000. cele prevazute la punctul 33. cele prevazute la punctele 3. sectiunea 1 modificat de Art. 5. 10. 10. celor prevazute la pct.000. (2). (la data 17-nov-2008 Art. celei prevazute la punctul 23.000 lei la 20. 35. g)cu amenda de la 150.000 lei. (1).000 lei. I. alin. b)cu amenda de la 500 lei la 1. 18 si 30.000 lei la 50. d)confiscarea armei. cele prevazute la punctele 9.000 lei. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. (la data 17-mar-2008 Art. 34. cele prevazute la punctele 1. 20 si 21.000 lei. h)cu amenda de la 300. punctul 5. d)cu amenda de la 2.000. 23. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei la 150. din capitolul VIII. 15 si 22. 17. 14. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1. cele prevazute la punctele 32.000 lei la 15.000.000 lei la 10. 17. litera D. 4. 5.000 lei. c)cu amenda de la 10. alin. sectiunea 1 modificat de Art. . celei prevazute la punctul 8. 34. 13. (1) din capitolul VIII. 14.000. 133.000 lei la 10. 15. e)cu amenda de la 50. cele prevazute la pct. 35. 38 si 39. b)cu amenda de la 5.000 iei la 30. 18 si 30. 341. 34. e)cu amenda de la 5. 12. 133: Sanctiuni f)cu amenda de la 10.000. 9. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor.000 lei la 5. 132 li se aplica sanctiuni complementare. cele prevazute la punctele 2. cele prevazute la punctele 25-27.000 lei. I. g)cu amenda de la 15. 24.000 lei la 10. din capitolul VIII.000 lei.000. litera E. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art. d)cu amenda de la 20. I. d)confiscarea armei. 28.000 lei la 500. cele prevazute la punctul 33.000 lei. c)cu amenda de la 1. 22 si 221. 6.000 lei la 2. 133.000. punctul 123.000 lei. 12. 10. 133. celor prevazute la punctele 11 si 14. 28. celor prevazute la punctele 9. cele prevazute la punctele 2527. 7. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei. (1)Contraventiile prevazute la art. f)cu amenda de la 100. cele prevazute la punctele 2. 7.000 lei.000. 241. 16. 221 si 23. 24. 19. 38 si 39.(la data 27-iul-2011 Art.000 lei la 100. 29 si 31. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. e)cu amenda de la 5.000 lei. cele prevazute la punctele 1.000. 23.

31. 24. 2. 29. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. cele prevazute la pct. 135 din capitolul VIII.000 lei.f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. Art. celor prevazute la pct. 25.001 lei la 15. 38. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. pentru contraventiile prevazute la pct. cele prevazute la pct. c)confiscarea armelor sau. 10.000 lei. cele prevazute la pct. fara drept.001 lei la 30. 8. a munitiilor prevazute la pct. 52 si 53. b)cu amenda de la 501 lei la 1. 5. 11-13. 180/2002. 14. 11. 39 si 53. 32.001 lei la 50. 8. 43-49 si 51. 20. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. din Legea 268/2008 ) SECTIUNEA 2: Infractiuni Uzul de arma letala. cele prevazute la pct. 43. 30-32. 132 li se aplica sanctiuni complementare. celor prevazute la punctele 32-37.000 lei. dupa caz. 40.001 lei la 2. (la data 27-iul-2011 Art. (1). 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. c)cu amenda de la 1. 4. 8. 12. 14-16. e)cu amenda de la 5. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 42. cu modificarile ulterioare. 9.000 lei. I. 41 si 50. 49 si 51. cu modificarile si completarile ulterioare. sectiunea 1 modificat de Art. 27. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002. fara drept Art. 24. 1. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 25 si 30-33. (1)Contraventiile prevazute la art. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. cele prevazute la pct. 108 alin. f)cu amenda de la 10. 44-47. I. h)cu amenda de la 30. 3. Art. 134: Constatarea contraventiilor Art. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.000 lei.000 lei. 3.001 lei la 10. celor prevazute la pct. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 3. 20. g)cu amenda de la 15. Contraventiilor prevazute la art. 48. 29 si 39. 10. d)cu amenda de la 2. 13. 15. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 135: Regimul contraventiilor Contraventiilor prevazute la art. 17. (1). . (la data 17-nov-2008 Art.000 lei. punctul 6. fara drept. 26 si 28. 7. 19 si 52. b)anularea dreptului de detinere. 106 alin.001 lei la 5. sectiunea 1 modificat de Art. 136: Uzul de arma letala. cele prevazute la pct. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. 33. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. cele prevazute la pct. 34-37. 16-19. 6 si 21-23. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. cele prevazute la pct. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. de port si folosire a armelor. punctul 124. 133 din capitolul VIII. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. 1. 18.

138: Efectuarea. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. mutarea. sectiunea 2 completat de Art. utilizarea. importul. punctul 125. . (2)Tentativa se pedepseste. 1371: Traficul ilicit (1)Achizitionarea. fara drept. (la data 17-mar-2008 Art. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. (2)Tentativa se pedepseste. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. Art. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. detinerea. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea.Art. fara drept Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. sectiunea 2 modificat de Art. (2)Tentativa se pedepseste. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. punctul 28. I. 137 din capitolul VIII. (la data 27-iul-2011 Art. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. 137 din capitolul VIII. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. 6 alin. fara drept. 1372: Fabricarea ilicita Art. c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. (1) din Codul penal. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. portul. punctul 126. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. din Legea 117/2011 ) Art. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 137: Stergerea sau modificarea. în conformitate cu prevederile prezentei legi. livrarea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. Art. 136 din capitolul VIII. transferul sau tranzitul armelor de foc. 279 alin. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. fara drept. din Legea 117/2011 ) Art. I. fara drept. (2). daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. I. sectiunea 2 completat de Art. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. (la data 27-iul-2011 Art. vânzarea. fara drept. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea.

la armurieri autorizati în acest scop. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. ori. (1). se depun la armurieri autorizati. (6).Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. sediul. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. punctul 128. 138 din capitolul VIII. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Armele care. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 1371 si 1372. 96. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege . (1) si (2). în conditiile prezentei legi. Art. (3)Armele cu privire la care. (1). cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. (5). (la data 27-iul-2011 Art. 108 alin. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. punctul 127. spre pastrare. 98 alin. 92 alin. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. punctul 128. I. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. 140 din capitolul IX abrogat de Art. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. (1) din Codul penal. în conditiile prevazute de lege. în functie de destinatia acestora. altele decât cele prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. se înstraineaza sau se depun. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. (1) referitoare la certificatele de omologare. dupa caz. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. portul si folosirea armelor respective. I. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. 279 alin. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. sectiunea 2 modificat de Art. 96. 92 alin. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 139 din capitolul IX abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. resedinta sau. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. dupa caz. I. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. 92 alin. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. cu ocazia avizarii permisului de arma. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor.

(1) din capitolul IX modificat de Art. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. cu respectarea prevederilor art. ARME INTERZISE . 145 alin. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. alin. crt. 145. nr. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. -****Prezenta lege transpune Directiva nr. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. (la data 30-dec-2004 Art. înarmate cu arme de aparare si paza. (la data 06-mar-2005 Art. Caracteristicile armei/munitiei 8. Art. 75 si ale art. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor.(1)Prevederile art. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. tir 4. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. militare aparare vâna. 6. prevederile art. alin. punctul 1. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. 145 alin. 3. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1. 5. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. auto2. 145. Partea I. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor.sportiv colectie aparare desti. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. 46-52. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Partea I. 7. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. publicata în Monitorul Oficial al României. 1. pâna la stabilirea în legile prevazute la art.agresi paza toare natie ment utilitara I. (1) din Constitutia României. *) Termenul prevazut de art. Art. republicata. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. cu exceptia prevederilor art. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. Partea I. 76 alin. L 256 din 13 septembrie 1991. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. 74 din 11 aprilie 1996. (1) din capitolul IX modificat de Art. Art. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art.

cu percutie pe rama. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). precum si munitia corespunzatoare 13. arme de foc scurte. cu tragere foc cu foc. precum si munitia corespunzatoare 10. armele de foc automate. ARME SI MUNITII LETALE . precum si munitia corespunzatoare 14. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare 11. precum si munitia corespunzatoare 15. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. ca si aceste proiectile. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse. ale armelor neletale. precum si munitia corespunzatoare 9. precum si munitia corespunzatoare 3. cu tragere foc cu foc.Categoria A 1. explozive sau incendiare.arme supuse autorizarii Categoria B 8. arme de foc scurte. cu o lungime totala sub 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 16. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. munitiile cu proiectile perforante. precum si munitia corespunzatoare 2. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. dupa caz. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. cu percutie centrala. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 17. precum si munitia corespunzatoare X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - X X X X X X X - X - . la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. care nu depaseste 60 cm. arme de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 12.

denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. ARME SI MUNITII NELETALE . arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. arme de foc lungi semiautomate.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare 24. precum si munitia corespunzatoare 33. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. altele decât cele mentionate la categoria B. precum si munitia corespunzatoare 22. arme vechi. precum si munitia corespunzatoare 31. arme de recuzita. harpoane destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare 20. arme cu tranchilizante. pistoale de alarma si semnalizare.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - X - - - X - X X X X - X X X X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. precum si munitia corespunzatoare Categoria C - - - X X - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. precum si munitia corespunzatoare 34. precum si munitia corespunzatoare 23. altele decât cele cuprinse în categoria B. arme cu destinatie industriala. arme de asomare. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A . camera cartusului si teava. precum si munitia corespunzatoare 26. pistoale de start folosite în competitiile sportive. precum si munitia corespunzatoare 28. *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare 30. arme de foc lungi cu repetitie.18. precum si munitia corespunzatoare 27. precum si munitia corespunzatoare 21. arme de panoplie. precum si munitia corespunzatoare 35. precum si munitia corespunzatoare 25. arme scurte (pistol sau revolver) . arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 19. precum si munitia corespunzatoare 29. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. precum si munitia corespunzatoare 32. respectiv mecanismul închizatorului.

precum si munitia corespunzatoare 25. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 30. precum si munitia corespunzatoare 34. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. iritante sau de neutralizare. precum si munitia corespunzatoare 29. arme de asomare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) *) În anexa. harpoane destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 31. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III. din . precum si munitia corespunzatoare 36. I. arme scurte (pistol sau revolver) . arme de recuzita.6. precum si munitia corespunzatoare 32. pistoale de alarma si semnalizare. arme cu destinatie industriala. precum si munitia corespunzatoare 35. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. arme de panoplie. punctul 29. precum si munitia corespunzatoare 28. ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . precum si munitia corespunzatoare 33.arme supuse autorizarii 24. precum si munitia corespunzatoare 27. arme cu tranchilizante.arme supuse notificarii x x x - - - x - x x x x - x x x x x x x - x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. I. precum si munitia corespunzatoare x x x x - - - x x - - - Categoria F . pistoale de start folosite în competitiile sportive.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. arme vechi. precum si munitia corespunzatoare - - x x - - - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. punctul 30.

explozive sau incendiare. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. 5. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. dupa 6. precum si munitia corespunzatoare 11. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. Arme si munitii letale supuse autorizarii Categoria B Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau 7.Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. cu efect exploziv sau incendiar. 7. caz. 2. Armele de foc lungi semiautomate care - - X X X - - - - - X X X X X - X - . precum si munitia corespunzatoare 8. precum si munitia corespunzatoare 2. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. tir 4. 4. ca si aceste proiectile. 6. ale armelor neletale. Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. cu percutie centrala. mai putin în ceea ce priveste 5. 3. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. 3. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. care nu 10. 1. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. depaseste 60 cm. armele de vânatoare sau de tir cu tinta. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. revolvere). Armele de foc automate.

expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. cu o 20. cu o singura lovitura. cu o singura 15. 18. zgomot sau pentru a împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava lisa. cu percutie pe rama. singura lovitura. altele decât cele mentionate la pct. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - X - - - - X X - - - - - X X X - - - - - - - X X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - . lovitura. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. de o 19. decât cele mentionate la pct. cu o 13. Arme si munitii neletale Categoria C . cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. proiectile din cauciuc. cu percutie pe rama. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce 24. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14.au aparenta unei arme de foc automate. iritante sau de neutralizare. lungime totala sub 28 cm. lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22. precum si munitia corespunzatoare X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - Armele de foc lungi semiautomate. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 17. cu percutie centrala. cu o singura lovitura. altele 16. 811. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte.Arme supuse autorizarii Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca 21. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. 10. cu o singura lovitura. Armele de foc lungi cu teava ghintuita. sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare III. cu percutie centrala. cu o singura 12.

I.Arme supuse notificarii 25. precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi. 30. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. 31. 33.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. Arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. Armele de panoplie. precum si proiectilele corespunzatoare 36. Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. Dispozitivele paintball * ) Munitiile. precum si 26. din Legea 117/2011 ) Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 . Replicile de arme tip airsoft 37. precum si munitia corespunzatoare 28. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. precum si munitia corespunzatoare X X X X X X X X X X X X X X X - Categoria E . precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului. competitiile sportive. 34. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. 29. precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. punctul 129.Categoria D .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful