LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
Forma sintetică la data 23-aug-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

(la (la (la (la (la

data data data data data

23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile în care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii surit permise pe teritoriul României. (1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.
) (la data 27-iul-2011 Art. 1 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 117/2011

Art. 1: Domeniul de reglementare

În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

Art. 2: Definitii

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în

subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre

respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor. subpunctul III.arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora. punctul 12.arme de colectie . 63.arme si dispozitive neletale. cultural. destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate. (la data 27-iul-2011 Art.arme vechi . 2. punctul 6. din capitolul I completat de Art. construite pe principii asemanatoare armelor. sportiv. artistic.arme de panoplie .replici de arme tip airsoft . din Legea 117/2011 ) 61. I. atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii. 10. subpunctul III. I. mecanic sau pe baza de gaz neiritant. 2.arme utilitare . folosite pentru imobilizarea animalelor. din capitolul I modificat de Art. care nu folosesc munitii. stiintifica ori documentara. punctul 6. (la data 27-iul-2011 Art. industrial..replici dupa arme si dispozitive militare reale. I. ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ. 12. I. subpunctul III.. punctul 6. valorilor si a transporturilor de bunuri si valori. subpunctul III. subpunctul III. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) 11.arme special confectionate.arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare. 9. în scopul sacrificarii ulterioare.. piscicol. prin supunerea acestora la un soc mecanic. punctul 11. al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor. punctul 7. punctul 10.arme vechi . sunt incluse în aceasta categorie si arcurile.arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante. artistica. construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii. punctul 6. care constituie raritati sau care au valoare istorica. 2.dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic. 10.arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat. din capitolul I modificat de Art. cât si în cadrul competitiilor sportive. cu mecanism electric.arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic. stiintifica. precum si armele.. 6. 62. aflate sau nu în stare de functionare. destinate sa fie pastrate în colectii.. 2. precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor.arme utilitare. I... . precum si armele aflate sau nu în stare de functionare. documentara sau sentimentala deosebita..arme de panoplie . din Legea 117/2011 ) 13. semiautomate. artistica. 11. care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea... ce arunca proiectile nemetalice. din capitolul I modificat de Art.arme si dispozitive de agrement .dispozitive paintball . din Legea 117/2011 ) 12. necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic.arme cu destinatie industriala . din capitolul I modificat de Art. teatral. punctul 6.societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor.arme de foc utilitare. 2. la scara 1/1. 8. punctul 6.arme de asomare .arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora. (la data 27-iul-2011 Art.armele destinate a fi piese de muzeu. din Legea 117/2011 ) 7. medico-veterinar. (la data 27-iul-2011 Art. destinate sa fie pastrate în colectii.arme cu tranchilizante . agricol.arme de recuzita . fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat.arme de colectie .armele destinate a fi piese de muzeu. bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante. bunurilor. care constituie raritati sau care au valoare istorica.

3. un atestat de colectionar.persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit.IV. în conditiile legii. pe ramuri de sport. precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru.arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm. e)are un mâner prevazut cu garda.armurier . dupa fiecare foc tras. care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. 2. 407/2006. cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient. pentru aruncarea proiectilului. 1.colectionar de arme . un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie.colectionar de arme .arme de foc cu repetitie .persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila.persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea. V. 5. subpunctul IV.cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene.sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. care pentru desfasurarea probelor sportive. 5.arme de foc scurte .persoana care a dobândit. în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte.federatiile sportive nationale de specialitate .vânator . 6. .rezident al unui stat membru .arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune .arme albe cu lama .4 cm.arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul. eliberat de Agentia Nationala pentru Sport. 2. constituite în conditiile legii. 4. d)latimea este mai mare sau egala cu 0. prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti. 8.arme de foc automate .Categorii de persoane 1. se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci. prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism. dupa fiecare cartus tras. se reîncarca manual.orice persoana juridica autorizata. dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci. conform statului lor. 2. se reîncarca automat.arma de foc fara încarcator.. din Legea 235/2007 ) V.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1. în conditiile prezentei legi.sportivi si antrenori de tir .vânator . si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate.Categorii de persoane 1.arme de foc semiautomate . din capitolul I completat de Art. b)are tais dublu pe toata lungimea sa.arme de foc cu o singura lovitura . fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau. 2. prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat. 4. 3. folosesc arme cu destinatia tir. c)lungimea este mai mare de 15 cm. în conditiile legii.structuri sportive de interes national.arme de foc care.arme de foc care. dupa fiecare cartus tras. 7. privind fondul cinegetic si protectia vânatului.arme care.arme de foc lungi .arme de foc care. punctul 3. cu modificarile si completarile ulterioare. 3. în conditiile legii. (la data 26-iul-2007 Art.

sportiv de tir categoria I . 7. punctul 2. din Legea 117/2011 ) 3. de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. I. subpunctul VI. I. 9. 2. sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme.documentul emis. subpunctul V..orice persoana fizica sau juridica autorizata.intermediar . de autoritatea competenta. în conditiile legii. (la data 27-iul-2011 Art. ale caror tip. 2. de autoritatea competenta..sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate. în achizitionarea.documentul emis la cerere. în conditiile legii. 1. dupa caz.antrenor de tir . portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. dupa caz.documentul emis. din capitolul I modificat de Art. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si. precum si munitia aferenta. care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document.cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru. din capitolul I modificat de Art. punctul 2. 8.carte de identitate a armei . un atestat de instructor în poligonul de tragere. punctul 1. precum si munitia aferenta. de a purta si folosi arme letale ale caror tip. numai în masura în care detinerea.permis de arma . comercializarea sau realizarea de transferuri de arme. de autoritatea competenta.pasaport european pentru arme de foc . din capitolul I modificat de Art. din Legea 117/2011 ) VI. 2. a carei activitate consta. în conditiile prezentei legi. integral ori partial. (la data 27-iul-2011 Art. serie si calibru sunt înscrise în acest document. 5. cu exceptia armurierilor. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret. în care sunt prevazute . I. 6. (la data 17-mar-2008 Art.rezident al unui stat membru .. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 2.. în conditiile legii. în conditiile legii. de autoritatea competenta. 10.documentul emis de Registrul National al Armelor.pasaport european pentru arme de foc . dupa caz. prin organele de politie competente potrivit prezentei legi. autorizata.persoana care desfasoara activitati de instruire. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. punctul 8. în conditiile prezentei legi.orice persoana fizica sau juridica. în conditiile legii.Tipuri de documente 1. si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate.instructor în poligonul de tragere .4. marca. serie si calibru sunt înscrise în acest document..armurier . 2. marca. piese si munitii.documentul emis la cerere. îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit. precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.permis de arma . subpunctul VI. punctul 9. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si.persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor. care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta.

ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie.. 2. (la data 17-mar-2008 Art. I. 2. prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate.certificat de detinator . subpunctul VI. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca.autorizatie de transfer fara acord prealabil . 7. I.certificat de detinator . pieselor si munitiilor pe teritoriul sau. punctul 7. pentru o anumita perioada de timp. subpunctul VI. din capitolul I modificat de Art. precum si datele de identitate ale proprietarului. din Legea 117/2011 ) 8.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme. subpunctul VI.document eliberat de autoritatile române competente.document emis. (la data 27-iul-2011 Art.toate datele de identificare ale armei. I. 7. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. 2. din Legea 117/2011 ) Art. pentru o anumita perioada de timp. subpunctul VI. din capitolul I completat de Art.documentul emis. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. din Legea 117/2011 ) 4. prin care se permite unui armurier sa efectueze. 4. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene.acord prealabil . I.documentul eliberat de autoritatile române competente.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. de autoritatea competenta... în conditiile prezentei legi. operatiuni de transfer al armelor.aviz de import/export . prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. de autoritatea competenta. în conditiile legii. portul si folosirea armelor si munitiilor. . cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. punctul 7.. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor.permis de transfer al armelor . 9. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5.. (la data 27-iul-2011 Art. înscrise în acest document.ordin de serviciu . din capitolul I abrogat de Art.. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României.autorizatie de transfer fara acord prealabil . punctul 9. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 2. 6.. 2.. din capitolul I modificat de Art. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene. dupa caz. provenienta acesteia. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. dupa caz. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. punctul 3. punctul 11. în conditiile legii. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau.document eliberat de autoritatile române competente. punctul 10. pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene.documentul eliberat de autoritatile competente române. punctul 4.

purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. (2)Organizarea.Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. alin. care au eliberat aceste documente. din Legea 117/2011 ) Art. iar. dupa caz. I. în conditiile prevazute de prezenta lege. (3) din capitolul I modificat de Art. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. ordinii publice si sigurantei nationale. punctul 12. (la data 27-iul-2011 Art. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. (2)Armele letale pot fi detinute sau. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. la/de catre autoritatile competente. dupa caz. dupa caz. dupa caz. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. ordinii publice si sigurantei nationale. 5. punctul 3. purta si folosi se tine. în conditiile prevazute de prezenta lege. cu personalitate juridica. I. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. dupa caz. 4 din capitolul I abrogat de Art. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. pieselor si munitiilor. (3)Armele neletale pot fi detinute si. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. în conditiile prevazute de prezenta lege. 3 din capitolul I modificat de Art. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. I. în conditiile prezentei legi. pentru armele de aparare si paza. (3)Armele neletale pot fi detinute si. la nivel local. în subordinea Guvernului. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. la/de catre autoritatile competente. . punctul 13. portul si folosirea armelor. (la data 27-iul-2011 Art. a armelor detinute de acestia. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. la nivel central. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si.

sa poarte. 8 din capitolul I modificat de Art. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. detinerea. în baza documentelor prevazute de lege. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. punctul 4. sa comercializeze sau. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . portul. importul. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. ordinii publice si sigurantei nationale. la solicitarea organelor de politie. I. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. punctul 15. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 14. C si D din anexa. (3)Armele detinute la domiciliul. dupa caz.(5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. utilizarea. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. portului. (6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. Art. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. sa foloseasca. sa poarte. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. resedinta sau sediul sau arme si munitii. (la data 27-iul-2011 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. I. I. (2)Este interzisa procurarea. sa foloseasca sau. resedinta. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. C si D din anexa. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. a armelor detinute de acestia. si sa asigure securitatea acestora. care au eliberat aceste documente. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pieselor si munitiilor detinute. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. 7 din capitolul I modificat de Art.

9. I. I. dar nu mai târziu de 24 de ore. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. 9. (la data 17-mar-2008 Art. (1) din capitolul I modificat de Art. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. dar nu mai târziu de 24 de ore. punctul 5. alin. (la data 27-iul-2011 Art. alin. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. punctul 4. (la data 17-mar-2008 Art. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. a certificatului de detinator si a permisului de arma. pierderea sau furtul acestor arme. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (la data 17-mar-2008 Art. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. port si folosire a armelor si munitiei . sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. alin. (1) din capitolul I modificat de Art. (2) din capitolul I modificat de Art. a unei arme letale. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. o arma letala. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. 8. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. dupa caz. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. Art. o arma letala. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. de îndata ce este posibil. înstrainarea. detinere. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. dar nu mai târziu de 24 de ore. (la data 27-iul-2011 Art. alin. în termen de 15 zile de la data decesului ori. 10: Dreptul de procurare. punctul 16. dupa caz. (2)Persoana care gaseste o arma militara. pierdute sau abandonate. dar nu mai târziu de 24 de ore. alin. (3) din capitolul I modificat de Art. de îndata ce este posibil. pierderea sau furtul acestor arme. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. 9. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 9. detinerea. pierdute sau abandonate. punctul 16. punctul 5. în termen de 15 zile de la data decesului sau. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. (2) din capitolul I modificat de Art.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. I. I. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. I.

a permisului de arma. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Dreptul de procurare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. atestatul de colectionar. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. (1)Dreptul de procurare. din Legea 117/2011 ) Art. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. alin. în conditiile prezentei legi. a permisului de arma. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. a permisului de arma. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. dupa caz. 11. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. alin. I. permisul de arma. de detinere sau. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. Art. precum si munitia corespunzatoare acestora. (2). I. permisul de arma. 11 din capitolul II. . în conditiile prezentei legi. a autorizatiei de procurare a armei sau. de detinere sau. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. purta si folosi arme letale si arme neletale. (3) din capitolul II. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. dupa caz. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. altele decât cele prevazute la alin. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. dupa caz. dupa caz. atestatul de colectionar. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. (3)Armele neletale. sectiunea 1 modificat de Art. respectiv detinere. punctul 18. punctul 6. 12. pot fi detinute. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. respectiv detinere. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. detine. dupa caz. de detinere sau. (2)Armele neletale pot fi detinute. (1)Autorizatia de procurare a armei. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. de catre autoritatile competente. Art. I. (la data 27-iul-2011 Art. (1) din capitolul II. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. în conditiile prezentei legi. punctul 17. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. sectiunea 1 modificat de Art. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. dupa caz.

în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. 14 din capitolul II. I. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme.b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. pensionare. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. diplomatii. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. sa procure arme letale. diplomatii. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. (1) pot fi autorizate. la cerere. (la data 27-iul-2011 Art. la cerere. dupa caz. 7 din anexa. proiectate dupa anul 1945. trecerea în rezerva sau retragere. magistratii. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. (5)Armele de colectie letale. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. b)persoanele prevazute de lege. închiriere sau comodat. donatie. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. aflate în stare de functionare. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. dupa caz. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. pe perioada în care au aceasta calitate. din Legea 117/2011 ) . pe perioada cât sunt în activitate. 15 alin. militarii si politistii. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. sectiunea 2 modificat de Art. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. punctul 19. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. pe perioada în care au aceasta calitate. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. (1) pot fi autorizate. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. mostenire. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. sa procure arme letale. 15 alin. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. militarii si politistii. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. magistratii. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. trecerea în rezerva sau retragere. pe perioada în care au aceasta calitate. pe perioada în care au aceasta calitate.

d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (2)-(5). în functie de destinatia acestora. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. cumulativ. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 1. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. alin. viata si integritatea corporala a persoanelor.272. anterior.Art. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. c)nu au fost condamnate. c)nu au fost condamnate. alin. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. de Legea nr. procurate în conditiile prezentei legi. arme letale. titlurile X si XI si la art. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. . urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. 243/2002. din motive imputabile lor. litera D. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. cu modificarile si completarile ulterioare. Partea speciala. daca îndeplinesc. din capitolul II. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 312 si 317-322. 15. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. aprobata cu modificari prin Legea nr. 264. 239. (1). în functie de destinatia armelor. (2)-(5). cumulativ. port si folosire a armelor. (la data 21-iul-2008 Art. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. 279-281. (la data 21-iul-2008 Art. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. I. 266. daca îndeplinesc. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. prevazute în Codul penal. dupa caz. siguranta nationala. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. (1). conform datelor si informatiilor existente la organele competente. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. din capitolul II. cu modificarile si completarile ulterioare. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. pentru infractiuni comise cu intentie. de prezenta lege. potrivit legislatiei în vigoare. 14 alin. litera G. detinere sau. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15. i)nu au pierdut. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. titlurile I-III. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. 105/2001 privind frontiera de stat a României. 14 alin. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. b)detin calitatea impusa de lege.

(2). f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. pot fi autorizate sa procure arme. alin. (2)-(5). dintre cele prevazute la art. în scris. punctul 21. 15. 15. cu modificarile ulterioare. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. e) se publica în Monitorul Oficial al României. alin. solutia adoptata. b)un numar nelimitat de arme. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (4)Solutia prevazuta la alin. în termenul prevazut la alin. în cazul autorizarilor ulterioare. din Legea 117/2011 ) Art. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. (1) din capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. 29/1990. (3)-(5). I. pentru . sectiunea 2 modificat de Art. I. punctul 20. viata si integritatea corporala a persoanelor. (3)-(5). sectiunea 2 abrogat de Art. 15. Partea I. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. sectiunea 2 modificat de Art. alin. procurate în conditiile prezentei legi. detinere sau. siguranta nationala. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. 15 alin. (la data 27-iul-2011 Art. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. în cazul primei autorizari. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. (1). I. (2) din capitolul II. dintre cele prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. dupa caz. (3) este supusa controlului judecatoresc. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. precum si motivele care au stat la baza acesteia. si în termen de maximum 30 de zile.e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. 14 alin. din motive imputabile lor. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. (5) din capitolul II. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. 14 alin. (1). pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. punctul 20. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (2)-(5). (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. 14 alin. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. b)un numar nelimitat de arme. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin.

fiecare

(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 117/2011 )

calatorie

a

solicitantului.

(2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze arme. (2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, întro cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 117/2011 )

Art. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor

(1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile, prevazute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor, fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) si i).

Art. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor

(1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale, precum si de la orice persoana din strainatate autorizata, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. (1). (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme, precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor prevazute la art. 14 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare, donatie, mostenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. (1). (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii, precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 117/2011 )

Art. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor, care îsi schimba domiciliul sau resedinta
În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbarii, sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau, dupa caz, noua resedinta.
(la data 27-iul-2011 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 25. din Legea 117/2011 )

Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o, daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c)-f) si lit. h). Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b)-f) si i).
(la data 27-iul-2011 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 117/2011 )

Art. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor

Art. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor

Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane
(1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau, dupa caz, le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. (1)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori, dupa caz, le pot primi în dar sau ca recompensa, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.
(la data 27-iul-2011 Art. 22, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 117/2011 )

(2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 alin. (1). Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze astfel de arme. Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 23 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 117/2011 )

Art. 23: Înstrainarea armelor letale

Art. 23: Vânzarea armelor letale

SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea, portul si utilizarea armelor letale, precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna
SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma

(1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 10 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul.
(la data 30-mai-2010 Art. 24, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 99/2010 )

(2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificata prin documentele vamale. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. (1), precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României, termenul prevazut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei, dovedita prin actul de provenienta. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 117/2011 )

Art. 25: Acordarea dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armei

(1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei, autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, dupa caz, de port sau folosire a armei procurate, facând mentiune, în mod expres, despre aceasta în continutul permisului de arma. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare, de tir, de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate, în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza, de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea

sectiunea 3. 27 din capitolul II. I. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. h) si i). b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. sectiunea 3. I. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. în conditiile prezentei legi. (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. (1). precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. dupa caz. 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. din Legea 117/2011 ) (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. în conditiile prezentei legi. cel mult 2 de acelasi calibru. 15 alin. h). (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. în conditiile prezentei legi. de tir sau de colectie. donatie. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.acesteia. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. 26 din capitolul II. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. Art. de la data ultimei prelungiri. dupa caz. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. pâna la expirarea termenului de valabilitate. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. punctul 31. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. de tir sau de colectie. 27 din capitolul II. punctul 30. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. c)-f) si lit. 27: Valabilitatea permisului de arma (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. de Inspectoratul General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale . dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. b)pentru armele de vânatoare. închiriere sau comodat. subsectiunea 1 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. cu armele înscrise în permise. subsectiunea 1 modificat de Art. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. c)-f). 15 alin. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. 27: Vizarea permisului de arma Art. (1) lit.

nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Autorizarea prevazuta la alin. la cerere. locul unde urmeaza a fi folosita arma. la cerere. artistice sau istorice. traseul utilizat. (3)În autorizatia prevazuta la alin. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. de tir ori de colectie. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) Art. de tir sau de colectie. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. în caz de legitima aparare. (4) din capitolul II. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. sectiunea 3. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. subsectiunea 2 modificat de Art. (2)Autorizarea prevazuta la alin. în conditiile legii. (2). 28. la cerere. punctul 32. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. alin. motivul pentru care acestea se transporta. I. (1) si (2) se refera la scopul pentru care s-a solicitat aceasta. sectiunea 3. (1) si (2). asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. traseul utilizat pentru transportul armelor. în conditiile legii. (1) din capitolul II. I. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. subsectiunea 2 modificat de Art. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. mentionata în mod expres în permisul de arma. (1) se stabileste prin norme metodologice. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele.(1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. dupa caz. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. (la data 27-iul-2011 Art. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. (la data 27-iul-2011 Art. alin. punctul 32. locul unde . 35 alin. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. (2). 28. (2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. în conditiile legii. armele de vânatoare. numai în locul unde se afla colectia. armele de vânatoare.

(5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. I. (3)-(5). înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. (1) lit. c). b) si e). subsectiunea 2 modificat de Art. b)nu se prezinta. (1) lit. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. e) si f). 35 alin. (1) lit. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. 15 alin. dupa caz. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. la viza permisului de arma. mentionata în mod expres în permisul de arma. 15 alin. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. f) si h). e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. (1). g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. d). în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. punctul 33. sectiunea 3. organul de politie competent retrage permisul de arma. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor Art. e). (1) lit. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. 29 alin. (1) si (2). (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 14 alin. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. 27 alin. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. 15 alin. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. (1) lit. 27 alin. cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie.urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. (1) si (4). (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. în permisul de arma. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. în caz de legitima aparare. . b). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. fara motive întemeiate. Art. de port si folosire a armelor. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. 29 din capitolul II. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. (1) sau (2). (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. c). d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. 15 alin.

dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 2 modificat de Art. de port si folosire a armelor. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. 31 din capitolul II. dupa caz. h)se constata ca. (1). 30 se face de catre organele de politie competente. din Legea 117/2011 ) Art. organul de politie competent retrage permisul de arma. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. cu modificarile ulterioare. dupa caz. 554/2004. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (1) este supusa controlului judecatoresc. 29/1990. (2) si (4). din Legea 117/2011 ) . dupa caz. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. în situatia prevazuta la art. 15 alin. I. cu modificarile si completarile ulterioare. la data acordarii permisului de arma. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. (3) sau (4). (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. care iau masura suspendarii sau. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. c). (2)Masurile prevazute la alin. 30 din capitolul II. care iau masura suspendarii sau. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. 30 alin. 29 alin. sectiunea 3. titularului dreptului de detinere sau. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. 14 alin. (1) lit. I. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) sau (2). (3)Masura prevazuta la alin. punctul 35. (1). (1) se comunica. subsectiunea 2 modificat de Art. (5). (1) lit.c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 14 alin. 12 alin. (2)Masura prevazuta la alin. 14 alin. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. potrivit Legii nr. sectiunea 3. (1) este supusa controlului judecatoresc. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. anularii permisului de arma. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. dupa caz. d). punctul 34. în scris.

sa depuna armele la un armurier autorizat. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. produselor sau substantelor stupefiante. b)sa nu prezinte defectiuni. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. la domiciliul sau resedinta detinatorului. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. la intrarea în institutiile publice.Art. (1). de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. (1). organelor de politie competente. altor persoane. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (3)Arma prevazuta la alin. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. potrivit legii. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. de natura sa genereze o stare de pericol. (1). (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. în . în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. în vederea înstrainarii sau depozitarii. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. cu exceptia armurierilor. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. 30 alin. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. intermediarilor. în conditiile în care poarta arma asupra sa. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. în mijloacele de transport naval sau aerian. la intrarea în institutiile publice. sub nici o forma. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. sa o utilizeze. sa o utilizeze. cu exceptia armurierilor. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. altor persoane. organelor de politie competente. potrivit legii. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. 31 alin. sub nicio forma. se face în locuri special destinate. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate.

(4)Prevederile alin. 103/1996. legal constituite. produselor sau substantelor stupefiante. pâna la încheierea acesteia. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. I. (la data 27-iul-2011 Art. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. în urma folosirii armei. cu exceptia situatiei în care. subsectiunea 3 modificat de Art. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. 29 alin. 33 alin. Art. (2). (3)În situatia prevazuta la alin. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. (1) si (2). de natura sa genereze o stare de pericol. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prezentei legi. republicata. Art. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. 34 alin. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. 36: Pastrarea. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. 33-35. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. în conditiile prezentei legi. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. 33 din capitolul II. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. 37 din capitolul II. în conditiile în care poarta arma asupra sa. subsectiunea 3 modificat de Art. sectiunea 3. sectiunea 3. (2). (4). (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma.mijloacele de transport naval sau aerian. din Legea 117/2011 ) Art. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare . în conditiile prevazute la art. cu modificarile ulterioare. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. au rezultat victime umane. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. I. precum si în cea prevazuta la art. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. punctul 37. punctul 36. Art. din Legea 117/2011 ) Art.

cu modificarile si completarile ulterioare. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. d) si e). 39 din capitolul II. din capitolul II. precum si pentru antrenament. punctul 2. I. precum si munitia aferenta. în vederea utilizarii la vânatoare. precum si pentru antrenament. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. 33 alin. neîncarcate cu munitie. sportivilor si antrenorilor de tir. cu conditia ca. cu modificarile ulterioare. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. în limitele prevazute de lege. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. 39 din capitolul II. în poligoanele autorizate în conditiile legii. subsectiunea 3 modificat de Art. subsectiunea 3 modificat de Art. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. în conditiile legii. dupa încarcare. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. (1). alin. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. sectiunea 3. Art. asigurate si neîncarcate cu munitie. I. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. 103/1996. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. (1) din capitolul II. sectiunea 3. sectiunea 3. (1). subsectiunea 3 completat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. b) si e). numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. sectiunea 3. Art. punctul 38. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. alin. 40. punctul 39. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 3 modificat de Art. 38. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. cu exceptia vânatorilor. (3) lit. stare de necesitate ori caz fortuit. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. (la data 21-iul-2008 Art. pe perioada cât sunt în activitate. (3) lit. . armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. 33 alin. în conditiile prezentei legi. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. I. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. b). în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. 407/2006. republicata. în conditiile prezentei legi. litera A.(1)Transportul armelor de vânatoare. în poligoanele autorizate în conditiile legii.

42: Transportul. subsectiunea 3 abrogat de Art. 41 din capitolul II. subsectiunea 4 modificat de Art. alin. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. (1). sectiunea 3. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. alin. (la data 27-iul-2011 Art. neîncarcate cu munitie. portul si folosirea armelor de tir b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. dupa caz. (1). I. (2). în exercitarea atributiilor de serviciu. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. în cutie. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. din capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. I. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. alin. 44. punctul 41. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. I. din capitolul II. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. 42. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. litera C. b). (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. d) si e). (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. Art. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. 42. c)pentru armele de tir. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. b)pentru armele de vânatoare. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 40. litera A. subsectiunea 3 modificat de Art. în functie de proba de concurs. punctul 43. în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. subsectiunea 3 modificat de Art. litera C. a)armele trebuie tinute în husa sau. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. . cel mult 12 cartuse. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. I. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. sectiunea 3. 33 alin. (3) lit. din capitolul II. punctul 42.(2)Sportivii de tir prevazuti la alin. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. c)pentru armele de tir.

cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. subsectiunea 5 modificat de Art. (1) din capitolul II. (1) lit. 29 alin. 15 alin. (4). precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. (1). . punctul 44. e). b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. 44. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. de îndata. numai la locul unde se afla colectia de arme. la cererea colectionarului. punctul 45. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. (1) se face de catre organul de politie competent. sectiunea 3. alin. 14 alin. d). (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. în conditiile prevazute la art. I. prin pastrare sau folosire. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. armele si munitia se restituie acestuia. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. (4) din capitolul II. I. sectiunea 3. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. (la data 27-iul-2011 Art. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (la data 27-iul-2011 Art. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (1) lit. (1) lit. 29 alin. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. I. d). sectiunea 3. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. alin. alin. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. 45.(4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. din Legea 117/2011 ) Art. numai la locul unde se afla colectia de arme. (2)-(4). 15 alin. iar permisul de arma. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. (1). subsectiunea 4 abrogat de Art. subsectiunea 4 modificat de Art. 15 alin. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. (2) de catre persoana care a procurat-o. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 46. pentru arma prevazuta la art. (1) din capitolul II. la un armurier autorizat în acest sens. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. 46. 7 din anexa. (4).

dupa caz. (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. în situatia prevazuta la alin. pe baza unor documente sau informatii false. h). f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. dupa caz. în scris. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (1) lit. 15 alin. de port si folosire a armelor. (3) si (4). e)a decedat sau a fost declarat disparut. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. e)pierde cetatenia româna. d)pleaca definitiv din tara. a)-c). 27 alin. 15 alin. (1) lit. succesorilor acestuia. c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. la data acordarii permisului de arma.Art. titularului dreptului sau. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. dupa caz. e) si f). (1). titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. c). h)a decedat sau a fost declarat disparut. de port si folosire a armelor. . 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. g)nu se prezinta. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. b). b). 27 alin. de port si folosire a armelor letale se comunica. Art. b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. (1) lit. c) si f). (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. fara motive întemeiate. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. 14 alin. 14 alin. (2) lit. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. (2)-(4). alin. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. în urmatoarele situatii: a)se constata ca. atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva.

iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. 47 alin. în conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. 50. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat . rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. 47 alin. e). I. (la data 27-iul-2011 Art. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. în scris. sectiunea 3. pe care le-au detinut la iesirea din tara. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. subsectiunea 5 completat de Art. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. dupa caz. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. punctul 48. punctul 47. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. 47 din capitolul II. furate sau distruse. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. 46 alin. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. titularul trebuie sa prezinte. (1) lit. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. în conditiile prezentei legi. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. 47 din capitolul II. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. subsectiunea 5 modificat de Art. documente autentice. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. (3)Persoanele prevazute la alin. subsectiunea 6 modificat de Art. 43. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. de îndata. sectiunea 3. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. titularului dreptului ori. (1) au obligatia ca. pe perioada sederii în strainatate. în situatia prevazuta la art. În cazul în care. (1) si art. la data acordarii permisului de arma. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. punctul 49. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului.g)se constata ca. la întoarcerea în România. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. la întoarcere. la un armurier autorizat în acest sens. I. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. I. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie.

titularul are obligatia ca. în conditiile prezentei legi. documente autentice. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. (4)În situatia în care. distrugerea armei. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. În cazul în care. (3)Persoanele prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art. denumite în continuare state terte. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. furtul sau. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. 48 din capitolul II. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. (4)În situatia în care. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 6 modificat de Art. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. furate sau distruse. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. în conditiile prevazute la art. 48 alin.pierderea. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. dupa caz. pe perioada sederii în state terte. pe perioada sederii în state terte. titularul are obligatia ca. sectiunea 3. I. 48 alin. dupa caz. . organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. (1) au obligatia ca. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. 50. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. distrugerea armei. furate sau distruse. la întoarcerea în România. pe perioada sederii în strainatate. (2)Autorizatia prevazuta la art. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. Art. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. punctul 50. 43. furtul sau. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. furate sau distruse. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

(2). 43. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. Art. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. 48 alin. subsectiunea 6 modificat de Art. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (1) au obligatia sa informeze. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. 49 din capitolul II. 48 alin. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. punctul 51. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. 48 alin. 43 care. în exercitarea atributiilor de serviciu. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. (2)Autorizatia prevazuta la art. sectiunea 3. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. (1). precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. (4)Prevederile art. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. (1). ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. Inspectoratul General al Politiei Române. 48 alin. I. 48 alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. (la data 27-iul-2011 Art. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. (2). (2)Adeverinta prevazuta la alin. . în scris.(3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. înscrierea acestor arme. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera.

(2)Adeverinta prevazuta la alin. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. acesta trebuie sa se prezinte cu . (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. 43. 43 au obligatia sa informeze. pierderea. în strainatate. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. Art. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. în state terte. I. pierderii sau distrugerii. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. care. pierderea.(5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. iar pierderea. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. (la data 27-iul-2011 Art. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. subsectiunea 6 modificat de Art. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. punctul 52. în exercitarea atributiilor de serviciu. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. în scris. în afara teritoriului României. (1)În cazul declararii furtului. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. precum si marca. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. 51: Furtul. 43 care. 50 din capitolul II. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. 52: Furtul. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. pierderea. (4)Prevederile art. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. pierderii sau distrugerii. sectiunea 3. Art. 48 alin. înscrierea acestor arme. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. tipul si seriile armelor.

16 alin. autorizati sa comercializeze aceste arme. permanenta. punctul 53. (1) pot fi autorizate sa scoata. detinerea. personal. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (1) si (2) lit. precum si cei prevazuti la art. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. de pe teritoriul României. d) si f). Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. art. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. 37-42. (2) din capitolul II. 17-21. dupa caz. dupa caz. 53 alin. (3)Prevederile art. (1) din capitolul II. de tir sau de colectie. (1). 52. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. 45-47. care. În sensul prezentei legi. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. art. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. art. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. autorizatia de procurare a armelor. precum si a munitiei aferente. (la data 27-iul-2011 Art. b) si c). (1). 27-32. alin. art. potrivit legii. art. (1). 52.armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. sectiunea 3. sectiunea 3. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. art. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. art. (2). (2)Adeverinta prevazuta la alin. (1) lit. (1) care poseda permis de sedere valabil. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 7 modificat de Art. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. tipul si seriile armelor. 51 si. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. precum si marca. înstrainarea. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. 15 alin. b) si alin. 44 alin. (2)Persoanele prevazute la alin. la intrarea în tara. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. de tir sau de colectie. în vederea scoaterii acestora din România. 26 alin. 23-25. (1) lit. punctul 53. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. alin. Art. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. art. art. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. subsectiunea 7 modificat de Art. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. . din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. la cerere. I. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. portul si folosirea armelor letale. de catre persoanele fizice straine Art. c). 15 persoanelor prevazute la alin. I. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art.

situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. I.Romsilva. detinerea. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de . în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. la cerere. dupa caz. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. sau de la Regia Nationala a Padurilor . (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. pe teritoriul României. sectiunea 4 modificat de Art. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. d)în cazul armelor de tir. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. ori. în statul de unde provin. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. (1). prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în vederea scoaterii acestora din România. legal constituita. vor fi exportate sau. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. de tir sau de colectie. potrivit legii. 54 din capitolul II. pentru a participa la o vânatoare organizata. (la data 27-iul-2011 Art. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. republicata. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. în conditiile legii. c)în cazul armelor de vânatoare. dupa caz. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. 103/1996. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare.d)fac dovada. din Legea 117/2011 ) Art. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. cu modificarile ulterioare. (1). 55: Introducerea. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. dupa caz. portul si folosirea armelor letale. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. punctul 54. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. în conditiile prevazute la alin. b)fac dovada intrarii legale în România. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. dupa caz. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. potrivit legii. pot fi autorizati sa detina si.

ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. (1). (la data 27-iul-2011 Art. ori. dupa caz. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. pot. d)în cazul armelor de colectie. arme de aparare si paza. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. c)în cazul armelor de tir. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. I. 55: Introducerea. Art. (2) si (3). cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. (1). dupa caz. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pe baza de reciprocitate. în baza avizului de introducere a armelor în tara. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie.Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. potrivit legii. din Legea 117/2011 ) Art. ori a unei institutii muzeistice din România. legal constituita. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. (1)Însotitorii delegatiilor straine. avizul prevazut la alin. respectiv. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. precum si militarii straini pot introduce. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. . prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. b)în cazul armelor de vânatoare. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini (1)Însotitorii delegatiilor straine. 55 din capitolul II. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. (2) si (3). legal constituita. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. punctul 55. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. sectiunea 4 modificat de Art. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. arme de aparare si paza. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. detinerea. 407/2006. avizul prevazut la alin. în conditiile legii. pe teritoriul României. sa detina si. pe teritoriul României. cu modificarile si completarile ulterioare. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. purta si folosi. precum si militarii straini pot introduce. purta si folosi.

cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. 12 alin. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. precum si munitia aferenta. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. alin. sectiunea 5 completat de Art. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. în vederea depozitarii sau înstrainarii. daca îndeplinesc. înstrainarea. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. (2). (la data 27-iul-2011 Art. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. I. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. pot sa procure arme neletale. 56. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este . daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. care au împlinit vârsta de 18 ani. detinerea.pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. (3)Persoanele prevazute la alin. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. (1). (2)Armele prevazute la alin. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice Art. în scopul detinerii. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. (1) din capitolul II. 58. pentru armele prevazute la categoria E din anexa. alin. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. precum si munitia aferenta. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. (la data 17-nov-2008 Art. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. pot sa procure arme neletale. 44. în mijloacele de transport naval ori aerian. (1). la intrarea în institutiile publice. respectiv al portului si folosirii. (1). cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. punctul 1. Art. care au împlinit vârsta de 18 ani. în conditiile stabilite la art. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. I. 12 alin. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. (1) pot procura. sectiunea 4 modificat de Art. punctul 56. din Legea 268/2008 ) (2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. cumulativ. (1) din capitolul II.

punctul 7. . dupa caz. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. în scopul detinerii. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. 12 alin. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. la intrarea în institutiile publice. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. (1). cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. potrivit legislatiei în vigoare.mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. dupa caz. în scopul detinerii. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (6)Armele prevazute la alin. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. în conditiile prevazute de art. (2)Persoanele fizice prevazute la alin. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. cumulativ. 15 alin. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. resedinta sau. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. 583 alin. respectiv al portului si folosirii. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. (3)Prevederile art. dupa caz. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. (2) lit. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. (4). care au împlinit vârsta de 18 ani. sectiunea 5 modificat de Art. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. (1) lit. în mijloacele de transport naval ori aerian. (2). care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. locul de rezidenta în România. I. precum si strainii cu sedere legala în România. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. în vederea depozitarii ori înstrainarii. (2) . respectiv al portului si folosirii. (la data 17-mar-2008 Art. (1) pot procura. (1) nu pot fi înstrainate. (2). 22 din anexa pot fi procurate. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. 58 din capitolul II.(4) si ale art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. (1). a) se pierde. intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. daca îndeplinesc. a). iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. (2) lit.

punctul 57. (7) armele prevazute în categoria C pct. 27 alin. (4). (4). locul de rezidenta titularul dreptului. dupa caz. 58^1. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. 58 alin. din motive imputabile lor. în vederea utilizarii în poligon. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. (4). sectiunea 5 modificat de Art. 15 alin. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. (2) din capitolul II. (7)Armele prevazute la alin. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. 54 alin. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. Prevederile art. art. 14 alin. resedinta sau. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. în mijloacele de transport naval ori aerian. 25 alin. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. viata si integritatea corporala a persoanelor. 28 si 51. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. 58 din capitolul II. Prevederile art. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. (8)Fac exceptie de la prevederile alin. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. 27 alin. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. I. (2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. 24 alin. (2). (la data 27-iul-2011 Art. siguranta nationala. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. alin. din Legea 117/2011 ) . I. (1). la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (1) lit. detinere sau. (2)-(4). sectiunea 5 modificat de Art. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. prevazute la art.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. dupa caz. (2)-(5). procurate în conditiile prezentei legi. în conditiile prevazute la art. (1) si (2). (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5)Prevederile art. a) se pierde. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. 58 alin. art. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 58. în vederea scoaterii acestora din România. potrivit legii. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. 22 din anexa. art. (1)-(3). cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. (1) nu pot fi înstrainate. (la data 27-iul-2011 Art. în vederea depozitarii ori înstrainarii. la intrarea în institutiile publice. la înscrierea armei în permisul de arma.

c) si d). (1) si (4). fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. de port si folosire a armelor. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 58 alin. 27 alin. (1). 58 alin. I. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. 23 din anexa. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. organul de politie competent retrage permisul de arma. 58^1. (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. b) si c).(3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. fara motive întemeiate. dupa caz. Prevederile art. a). b)nu se prezinta. (2) lit. Prevederile art. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (3) din capitolul II. a). destinate pentru colectie. 29 alin. punctul 58. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. din Legea 117/2011 ) Art. (2) lit. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. 29 se aplica în mod corespunzator. h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (la data 27-iul-2011 Art. . 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. alin. la viza permisului de arma. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (1) sau (2). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. Art. Prevederile art. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. sectiunea 5 modificat de Art. 27 alin. (4) lit. g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. destinate pentru colectie. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. 29 se aplica în mod corespunzator.

respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. 58^2 din capitolul II. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 471 alin. 47 . (1) si (4). (1) sau (2). în situatia prevazuta la alin. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (la data 27-iul-2011 Art. succesorilor acestuia. Prevederile art. e)nu se prezinta. (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. în scris. (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. respectiv de port si folosire. c)pleaca definitiv din tara. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (4) lit. 27 alin. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. punctul 59. d)pierde cetatenia româna. (2). b) si c). respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. c). (2) lit. (2)-(4). succesorilor acestuia. în scris. Prevederile art. din Legea 117/2011 ) Art. în situatia prevazuta la alin. (1) lit. (2) lit. b). h)dreptul de detinere. la data acordarii permisului de arma. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. 58 alin. (2)Dreptul de detinere. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. în situatiile prevazute la art. 46 alin. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. f). sectiunea 5 modificat de Art. fara motive întemeiate. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. 58 alin. organul competent retrage permisul de arma. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. Prevederile art. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1).e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. 47 alin. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. 583: Suspendarea. titularului dreptului sau. a). titularului dreptului ori. g)se constata ca. (2) lit. 29 alin. I.

(2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. 58 alin. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. punctul 9. 60: Pastrarea armelor neletale Art. (1). acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. I. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. în termen de 5 zile de la data procurarii. 58 din capitolul II. 12 alin. dupa caz. alin. sectiunea 5 modificat de Art. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. port si folosire a armelor înscrise în acest document. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. dupa caz. b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala.alin. punctul 8. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. (1). sectiunea 5 completat de Art. 60 din capitolul II. punctul 61. punctul 60. (la data 17-mar-2008 Art. c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. din Legea 117/2011 ) (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. mentionata la art. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. în termen de 5 zile de la data procurarii. resedinta sau. I. (4)Procedura notificarii prelabile. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. 12 alin. (la data 27-iul-2011 Art. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. I. (la data 17-mar-2008 Art. (1). la locul de rezidenta. sectiunea 5 abrogat de Art. (1) din capitolul II. . în vederea eliberarii certificatului de detinator. în vederea eliberarii certificatului de detinator. sectiunea 5 modificat de Art. 58^3 din capitolul II. Art. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. din Legea 117/2011 ) Art. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. 59.

alin. ori a unei institutii muzeistice din România. 61 din capitolul II. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. stadioane. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. (la data 17-mar-2008 Art. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. legal constituita. I. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. din categoria celor supuse notificarii prealabile. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. destinate pentru autoaparare. sectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 5 modificat de Art. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. produselor sau substantelor stupefiante. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (2)Este interzis portul armelor neletale. punctul 10. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sali de spectacol si adunari publice. dintre cele procurate în mod legal. b)motiveaza. destinate pentru autoaparare. punctul 11.(2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. 58 alin. în scris. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. 61 din capitolul II. în scris. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. I. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. sectiunea 5 completat de Art. b)motiveaza. 62. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. din Legea 117/2011 ) (1)Persoanele prevazute la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare Art. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. I. (la data 17-mar-2008 Art. . punctul 62. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. (2) din capitolul II. b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. din categoria celor supuse notificarii prealabile.

(5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 63. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. iar armele cu destinatie industriala. I. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. destinate pentru autoaparare. I. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. sectiunea 5 modificat de Art. (4) în locuri publice. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. (3)Arbaletele. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. în conditiile legii. din Legea 117/2011 ) Art. 29. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. pot fi folosite în conditiile prevazute la art.(2)Folosirea armelor prevazute la alin. destinate colectiei. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. folosite în competitiile sportive. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. (1)Armele cu tranchilizante. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement . (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. destinate pentru autoaparare. arcurile. punctul 3. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. sectiunea 5 modificat de Art. dupa caz. (2) în locuri publice. destinate colectiei. (la data 21-iul-2008 Art. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. numai în scopul pentru care sunt destinate. 64: Folosirea armelor utilitare Art. (3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. 63 din capitolul II. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. resedinta sau. numai în scopul pentru care sunt destinate. 63 din capitolul II. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. 63: Uzul de arma neletala Armele cu tranchilizante. Art. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. 29. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor.

I. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. (2) din capitolul III. sectiunea 1 modificat de Art. precum si a pazei persoanelor. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. precum si munitia corespunzatoare. 65. alin. sectiunea 5 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 12. sectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 5 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. ordinii publice si sigurantei nationale. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. în conditiile prezentei legi. I. 64 din capitolul II. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. în conditiile prezentei legi. (1). precum si munitia corespunzatoare. în conditiile stabilite prin legi speciale. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. alin. punctul 65. bunurilor. (2) din capitolul II. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. I. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. în functie de obiectul lor de activitate. (2)Persoanele juridice de drept public. I. 65. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. punctul 2. (la data 17-nov-2008 Art. I. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. (2)Persoanele juridice de drept public. punctul 66. (la data 17-mar-2008 Art. sa înstraineze. punctul 64. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. valorilor . dupa caz. altele decât cele prevazute la alin. pentru înarmarea personalului propriu. 66. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. sa procure. a certificatului de detinator. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. sectiunea 5 modificat de Art. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale.(la data 27-iul-2011 Art. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. 65 din capitolul II. (2) din capitolul II. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. precum si munitia corespunzatoare. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. alin. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie.

67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. dupa caz. sectiunea 1 modificat de Art. 67 din capitolul III. 15 alin. pe teritoriul României. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. 66 alin.sau transportului ori depozitarii de valori importante. punctul 66. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si . pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. în centrele de productie cinematografica si televiziune. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. pentru antrenament sau divertisment. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. în conditiile legii. în conditiile prezentei legi. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. în conditiile prezentei legi. pentru antrenament sau divertisment. (la data 27-iul-2011 Art. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. bunurilor. c)desfasurarea activitatilor artistice. Autorizarile prevazute la art. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. sa procure si sa detina arme de colectie. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. alin. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 66 alin. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare acestora. punctul 66. (la data 27-iul-2011 Art. g). arme militare si arme letale. (5) din capitolul III. sectiunea 1 modificat de Art. (3)Persoanele juridice de drept privat. precum si a pazei persoanelor. c)desfasurarea activitatilor sportive. în centrele de productie cinematografica si televiziune. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. în conditiile prezentei legi. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. (1) lit. precum si arme neletale. artistice. I. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. I. sectiunea 1 modificat de Art. (1) lit. 15 alin. sa procure. în functie de obiectul lor de activitate. I. punctul 67. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. g). precum si munitia corespunzatoare. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. 66. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. 66. (3) din capitolul III. pe teritoriul României. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. în conditiile legii. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. alin.

punctul 68. în cazul armelor neletale. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. precum si a personalului care este dotat cu acestea. (3) din capitolul III. asigurate în permanenta cu paza înarmata. (6)Evidenta prevazuta la alin. I. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. 66 alin. datele de identificare ale detinatorului. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. la nivel central. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. (2). asigurate în permanenta cu paza înarmata. 68. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. (1). precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. în conditiile prezentei legi. (1)Persoanele juridice de drept public. precum si cu munitia corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. detinerii. (1). desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale.persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. prin armurierii autorizati în acest sens. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. (5) se pastreaza timp de 20 ani. (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. punctul 68. în care se mentioneaza datele de identificare ale armei. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. 68. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. în conditiile legii. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. în cazul armelor letale. (5) se pastreaza timp de 15 ani. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (6) din capitolul III. (1) au obligatia sa constituie. dupa caz. locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. alin. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. 68: Conditiile procurarii. (1) din capitolul III. cu avizul autoritatilor prevazute la art. si timp de 10 ani. ordinii publice si sigurantei nationale. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. alin. (1) sau. din Legea 117/2011 ) . a munitiei consumate. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 68. alin. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. 68. dupa caz. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. în conditiile legii. I. 67. care. dupa caz. altele decât cele prevazute la art. I. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. detinute si înstrainate. în conditiile prezentei legi. înstraina asemenea arme si munitie. ori de câte ori se solicita aceasta. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. pot procura si. (6)Evidenta prevazuta la alin. (la data 27-iul-2011 Art. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. înstraina asemenea arme si munitie. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens.

precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. I. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. I. cu arme letale. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. (1) lit. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. desfasurat de angajator. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. (4). I. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. 67. 68 alin. 69. 62 alin. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. litera A. în baza unui contract individual de munca. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. (1). (1) lit. art. (1) lit. alin. 69 din capitolul III. 64. (1) au obligatia de a prezenta registrele. 68 alin. (1). (2) din capitolul III. armele se depun în locurile prevazute la art. 68 alin. (2). punctul 69. cu ocazia constituirii acestora. (la data 27-iul-2011 Art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. punctul 70. I. (1). 68 alin. 67. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. I. (1). h) si i). 15 alin. art. 69. punctul 69. 69. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. punctul 71. 67. alin. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. (3). la autoritatile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. (3). dupa caz. 68 alin. e)urmeaza un instructaj. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. Evidenta registrelor prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. 15 alin. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (3) din capitolul III. 33 alin. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. în care persoanele prevazute la alin. 67. art. . persoanele care:(1) Pot fi dotate. 69. 68 alin. alin. g). c)sunt angajate. 63 si art. 69. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. I. alin. punctul 69. (1) din capitolul III. din capitolul III. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. punctul 69. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). c)-f). (4). în conditiile prevazute la art. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. (la data 27-iul-2011 Art. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. sectiunea 2 abrogat de Art. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. 37-39. 34. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. în conditiile prevazute la art. sectiunea 2 completat de Art. Art. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. (3)Prevederile alin. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art.(7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. 68 alin. precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. art. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. 67. în vederea înregistrarii. (2) din capitolul III. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. La sfârsitul acestui interval de timp. alin.

69 alin.Sunt interzise detinerea. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. în conformitate cu art. ori de câte ori considera necesar. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. 66 alin. . în mod efectiv. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. (2)Autoritatile prevazute la art. (1) lit. e). (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. din Legea 117/2011 ) Art. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. periodic. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. prin armurierii autorizati în acest sens. (8). (1) lit. 69 alin. 67. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. e). (1) au obligatia sa desfasoare. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. Art. a cunoasterii instructajului prevazut la art. 68 alin. alin. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. 15 alin. la efectuarea acestor verificari. d). portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. (1) sau pot participa. (la data 27-iul-2011 Art. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (4). (2)Conditiile prevazute la alin. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. 67. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. c) si e). (6)În vederea dotarii cu arme. precum si sportivii si antrenorii de tir. 69 alin. 67. în conditiile prevazute la art. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. în conditiile prevazute de prezenta lege. 68 alin. în conformitate cu atributiile prevazute la art. (1). (1) lit. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. cu avizul autoritatilor prevazute la art. (2). b). în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. (1) lit. prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. Art. I. 68 alin. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. urmatoarele activitati: a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. 67 sau ori de câte ori acestea solicita. 67. 68 alin. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. 69. (8) din capitolul III. punctul 69.

dupa caz. republicata. alin. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. 407/2006. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. (3) din capitolul III. 68-72. (1). alin. pentru paza fondurilor de vânatoare. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. autoritatea sau. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. 67. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. . arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. pot detine si folosi. 69 alin. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. (4). prin Regia Nationala a Padurilor. litera B. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. 72. pot detine si folosi. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. legal constituite. punctul 72. I. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. prin personalul anume desemnat. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. 67. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. din capitolul III. sectiunea 2 modificat de Art. prin personalul anume desemnat. 103/1996. Art. pentru exercitarea activitatii didactice. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 73. (1) si alin. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. acordat de autoritatile prevazute la art. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control.(2)Personalul desemnat cu administrarea. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. pentru paza fondurilor de vânatoare. cu modificarile ulterioare. legal constituite. cu modificarile si completarile ulterioare. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art.

I. 73. (la data 27-iul-2011 Art. I. alin. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. 69 alin. (4). i)centrele de productie cinematografica. (1) lit. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. b)-d). 73. litera G. în functie de necesitati. (1). (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. circurile. sectiunea 2 modificat de Art. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. 73. alin. 69 alin. pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. în functie de necesitati. (1) lit. f) si g). i)centrele de productie cinematografica. (1) lit. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. alin. iar în cazul armelor de panoplie. precum si munitia corespunzatoare. din capitolul III. 73. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. (3) din capitolul III. I. punctul 74. punctul 74. (1) lit. sectiunea 2 modificat de Art. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. (1) lit. alin. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. (1) lit. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. punctul 73. e). teatrele si alte asemenea institutii de cultura.e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. (2) din capitolul III. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) . în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. I. (la data 27-iul-2011 Art. din capitolul III. b)-d). (1). (1) lit. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. 69 alin. 68 alin. (4). în vederea desfasurarii activitatilor specifice. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. a)-d). sectiunea 2 modificat de Art. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. a)-d). circurile. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. e) si f). 68 alin. litera I. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. g). (1) lit. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. 69 alin. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. punctul 73. (la data 27-iul-2011 Art.

detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. 66 alin. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. sectiunea 3. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. furata. 74: Autorizatiile pentru procurarea. punctul 75. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. conditiile privind construirea. detinere si folosire a armelor. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. (1) lit. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. 66 alin. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. persoanele juridice prevazute la art. dupa caz. 67. b)când autorizatia a fost pierduta. 67. persoana juridica este obligata sa depuna. Art. vizare. la data acordarii autorizatiei. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. preschimbare. distrusa sau deteriorata. 67 elibereaza. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. (3)Procedura de eliberare. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. altele decât cele prevazute la lit. Art. 74 alin. alin. vizeaza o data la 2 ani. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie . c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. 67. 74. (1) din capitolul III. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. (la data 27-iul-2011 Art. o cerere la autoritatile prevazute la art. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. persoanele juridice prevazute la art. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau.SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. preschimba. 74 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. Art. în acest sens. amenajarea si functionarea poligonului. I. a) si b). b). detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. subsectiunea 1 modificat de Art. 74 alin.

arme neletale. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. subsectiunea 2 modificat de Art. 67 în termen de 10 zile de la acea data. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. I. valorilor si protectia persoanelor. . 67. la autoritatile prevazute la art. punctul 76. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. la cerere.Persoanele juridice autorizate sa procure. în termen de 10 zile de la procurare sau. înstrainare. (la data 27-iul-2011 Art. (1) din capitolul III. 333/2003 privind paza obiectivelor. subsectiunea 1 modificat de Art. e)sa prezinte. 77. bunurilor. b)sa anunte schimbarea sediului. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. (3) si ale art. precum si munitia corespunzatoare. 68 alin. arme letale. 79.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. bunurilor. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. Art. sectiunea 3. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. precum si munitia corespunzatoare. la autoritatile prevazute la art. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. pentru vizarea autorizatiei. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. din capitolul III. 14 alin. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. dupa caz. pot fi autorizate. alin. punctul 77. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: (la data 27-iul-2011 Art. la cerere. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. 67. I. furtul sau distrugerea autorizatiei. b)sub orice forma prevazuta de lege. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. valorilor si protectia persoanelor. pot fi autorizate. 333/2003 privind paza obiectivelor. constituite potrivit Legii nr. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. constituite potrivit Legii nr. sectiunea 3. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. (2). iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. 67. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. litera B. societatile prevazute la alin. cu modificarile si completarile ulterioare.

poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. substante toxice. din capitolul III. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. 79. sediilor armurierilor si intermediarilor. depozitelor de arme. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat.numai pentru paza sediilor bancilor. materii explozive.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. sa detina si sa foloseasca arme si munitie. alin. materii explozive. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . munitii. substante toxice. sectiunea 3. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. punctul 78. partidelor parlamentare. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. iar arme neletale cu destinatie utilitara . valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. munitii. (2). le este interzis ca. desfasurate potrivit legii. titluri de credit. depozitelor de arme. desfasurate potrivit legii. 82: Autorizarea procurarii. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. pentru paza proprie Art. substante toxice. bunuri si valori. sume de bani.numai pentru paza transporturilor cu arme. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. 333/2003. Art. (la data 27-iul-2011 Art. materii explozive. înscrisuri de valoare.numai pentru paza sediilor bancilor. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. metale pretioase si pietre pretioase. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie . a sediilor armurierilor. munitii. iar arme neletale cu destinatie utilitara . SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. metale pretioase si pietre pretioase. metale pretioase si pietre pretioase. litera B. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. cecuri. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. care sunt dotate cu arme. iar arme neletale cu destinatie utilitara .pentru activitatile de paza a celorlalte obiective.b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. precum si cu alte valori prevazute de lege. partidelor parlamentare. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. I. subsectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . santierelor arheologice. bunuri si valori. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. Art. 80: Acordarea autorizatiei de procurare. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. santierelor arheologice.

70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. . în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. utilitare sau de recuzita. ale art. 333/2003 pot fi autorizate. SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. 68 alin. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. 69 alin.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme.în cazul societatilor specializate de paza. 67 sa procure arme de panoplie si. subsectiunea 4 modificat de Art. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. f) si g). sa procure. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. la cerere. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor .în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. 73 alin. pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. I. 84. (3) si alin. de catre autoritatile prevazute la art. (1) din capitolul III. (5)-(7). 84: Procurarea. care. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. sa procure arme de panoplie si. 73 alin.Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. e) si alin. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. de recuzita. alin. (la data 27-iul-2011 Art. la cerere. la cerere. (3) si ale art. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. dupa caz. la cerere. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. sectiunea 3. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. punctul 79. 67 sa functioneze. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . dupa caz. de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. h) si i). (2)(4) si ale art. 67. (1) lit. Art. (1) lit. 68 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art.

I. 85 alin. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. 69 alin. a) si c) pot fi autorizate. alin. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. subsectiunea 5 completat de Art. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. 72 alin. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. I. (2) din capitolul III. d)sa existe personal specializat. sectiunea 3. 15 alin. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: . antrenamente de tragere sau. 85 alin. (la data 27-iul-2011 Art. alin. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. 85. 85. (la data 27-iul-2011 Art. a) si c) pot fi autorizate. precum si munitia corespunzatoare. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. litera A. (1) si (4). angajat permanent. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. sectiunea 3. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. b)sub orice forma prevazuta de lege. (2). alin. (3) din capitolul III. dupa caz. 67. 85. (1) lit. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. punctul 80. arme letale. subsectiunea 5 modificat de Art. (1) lit. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. (3). la cerere. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. persoanele juridice prevazute la art. punctul 80. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. arme neletale. subsectiunea 5 modificat de Art. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. 85 alin. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din capitolul III. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. (1) lit. I. desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. precum si munitia corespunzatoare. (2). la cerere. 67. punctul 81. sectiunea 3. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora.(2)Autorizatia prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin.

(1) lit. arme letale si arme neletale. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. b)sub orice forma prevazuta de lege. cu conditia ca. persoanele juridice prevazute la art. (1) lit. exclusiv pentru folosirea în poligon. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. (1) lit. b) . 67. (1) lit. (1) lit. (3)În situatiile prevazute la alin. a) . (2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege.numai titularii unui permis de arma sau. precum si munitia corespunzatoare. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. dupa caz. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. g). 85 alin. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. din Legea 117/2011 ) Art. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. 15 alin. (1) lit. 15 alin. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. g). spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. a) si c). (1) lit. sectiunea 3. în cazul minorilor sub 18 ani.a)numai prin închiriere. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata. dupa caz.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. a). 85 alin. arme letale. (1) lit. 86 din capitolul III. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. punctul 82. 85 alin. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. 333/2003. 85 alin.numai personalul angajat la societatea specializata de paza. 29. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. c). subsectiunea 5 modificat de Art. (1) lit. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. pentru poligoanele prevazute la art. Accesul acestor persoane în . pentru poligoanele prevazute la art. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. 85 alin. I. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. în permisul de arma al carui titular este. (1) lit. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. precum si munitia corespunzatoare. 85 alin. (la data 27-iul-2011 Art. cu modificarile si completarile ulterioare. 85 alin. arme neletale. c) . în vederea executarii tragerilor cu aceste arme.

. a) si c). (1) lit. 29. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 35 alin. 35 alin. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. introduse pe teritoriul României. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. I. (1) lit. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. g). numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. dupa caz. a). (2)În situatiile prevazute la alin. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. (1) lit. subsectiunea 5 modificat de Art. 85 alin. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. 15 alin. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. (la data 27-iul-2011 Art. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . 87 din capitolul III. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere.pentru activitati de tragere de divertisment. (1) lit. (1) si (2). c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. (1) si (2). b). persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. sectiunea 3. pentru conformitate cu normele de omologare. în cazul minorilor sub 18 ani. detinute de persoane fizice sau juridice din România. punctul 83. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. 85 alin. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. dupa caz. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. în permisul de arma al carui titular este. cu conditia ca. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art.incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. pot fi comercializate sau. (1) lit. personalul angajat la societatea specializata de paza. 85 alin. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art.

în sensul prezentului articol. pot fi comercializate sau. 25-29 din anexa. b)tara sau locul fabricarii. punctul 84. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. munitia pe care se aplica. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. fabricate în afara teritoriului României. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. . (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 88 din capitolul IV. teritoriul României.c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. în procesul de fabricatie a acestora. anul de fabricatie. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 1 modificat de Art. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. în procesul de fabricatie a acestora. c)seria si. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. I. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. în conditiile legii. 25-29 din anexa. dupa caz. (2) lit. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. Prin pachet de munitie. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. b)indicativul armurierului care le produce. sa aplice pe arme. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. Art. fabricate pe teritoriul României. b) armele si munitiile care tranziteaza. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. (2) armele si munitiile care tranziteaza. 25-29 din anexa au obligatia ca. în conditiile legii. dupa caz. teritoriul României. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. (2)Marcajele prevazute la alin. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. introduse pe teritoriul României. (3)Marcajul prevazut la alin. dupa caz. daca acesta nu face parte din numarul de serie. 89: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct.

sectiunea 2 modificat de Art. (4) lit. punctul 85. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. pentru arhivare. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. registrele prevazute la art. 90. (2). (3) din capitolul IV. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. pentru arhivare. Art. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. alin. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. timp de 10 ani. b)-d). precum si a munitiilor corespunzatoare. a armelor de aparare si paza. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. 89 din capitolul IV. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. d)tipul de munitie. iar evidenta celorlalte arme letale. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. din Legea 117/2011 ) Art. 89 alin. dupa care se depun. I. respectiv punctele de lucru. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (1)Registrele prevazute la art. 89 din capitolul IV. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. a armelor neletale. la Inspectoratul General al Politiei Române. sectiunea 2 modificat de Art. I. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. a). 90 alin. punctul 87. c) si d). sectiunea 2 completat de Art. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. se tine în registre separate constituite potrivit legii. c)calibrul. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. 89 alin. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. ordinii publice si sigurantei nationale. I. (2)Marcarea armelor potrivit alin. registrele prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate (1)Registrele prevazute la art. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. 90 alin. 90 alin. (2) lit. respectiv punctele de lucru. dupa care se depun. 90 alin.b)numarul de identificare a lotului. constituie informatii secrete de serviciu. punctul 86. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. .

punctul 89. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. (3) lit. I. punctul 90. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. sectiunea 3 modificat de Art. munitiile si componentele acestora. I. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. punctul 90.(la data 27-iul-2011 Art. (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. 92 alin. sectiunea 3 abrogat de Art. precum si spatiile în care acestea functioneaza. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 abrogat de Art. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. 92 din capitolul IV. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. 92 alin. a)d). b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. (2). 94: Inspectia tehnica periodica . integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. e)poligoanele de tragere cu arme. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. din Legea 117/2011 ) Art. 93 din capitolul IV. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. I. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. sectiunea 2 modificat de Art. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. precum si a munitiilor corespunzatoare. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. sanatatea. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. cu exceptia celor referitoare la armele militare. 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare Art. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. punctul 88. 88 alin. din Legea 117/2011 ) Art. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. 91 din capitolul IV. (2). I.

(1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. 92 alin. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. (4)Armurierii prevazuti la alin. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. (la data 27-iul-2011 Art. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. care. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste . (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. (2). (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. (2)În cazul în care se constata. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (3). precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. dupa ce le valorifica. 92 alin. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. I.(1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. (3) care le apartin. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. (3)Armurierii prevazuti la alin. 94 din capitolul IV. sectiunea 3 modificat de Art. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. Art. armurierii prevazuti la alin. punctul 91. (1). din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. prin structurile sale specializate. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (2)În cazul în care se constata. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii.

punctul 93. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor.dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. I. din Legea 117/2011 ) Art. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. 97 din capitolul IV. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. . d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. preschimba si. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3 modificat de Art. 96 din capitolul IV. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. punctul 92. sectiunea 3 modificat de Art. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. I. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. (1) si (2). (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. (la data 27-iul-2011 Art. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. 95 din capitolul IV. (1). Art. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. 88 alin. dupa caz. a detinatorilor de arme.

se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea.e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. (2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 88 alin. punctul 95. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. procurata. dupa caz. a detinatorilor de arme. a elementelor de marcare aplicate pe arme. 88 alin. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. punctul 94. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. din Legea 117/2011 ) Art. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. I. (1). armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa . I. 99: Regimul cartii de identitate a armei (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. indiferent de detinatorul legal al acesteia. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. 90 alin. sectiunea 4 modificat de Art. 98 din capitolul IV. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. 88 alin. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. 97 din capitolul IV. sectiunea 4 abrogat de Art. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. piese si munitii. precum si a certificatelor de omologare. piese si munitii. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi.

prelucrarii. 101 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. prelucrarea. modificarea. modificarii. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. 100: Pierderea. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 97. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. 100 din capitolul IV. la autoritatea care le-a eliberat. (la data 27-iul-2011 Art. sa le foloseasca si sa le înstraineze.depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. în baza autorizatiei de procurare. 94-98 armele militare. punctul 95. punctul 95. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. experimentarea. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. confectionarii. (2)Producerea. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme . din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia producerii. a furtului. (la data 27-iul-2011 Art. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. sigurantei nationale si ordinii publice. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. furtul. arme letale si neletale. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. 99 din capitolul IV. cu exceptia persoanelor fizice care. casarii si distrugerii. în Monitorul Oficial al României. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. I. I. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. în conditiile stabilite prin prezenta lege. sectiunea 4 abrogat de Art. 102 din capitolul IV. punctul 96. sa le foloseasca si sa le înstraineze. punctul 95. sa le detina. Art. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei Procedurile de aplicare a prevederilor art. I. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. în conditiile legii. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. sectiunea 4 abrogat de Art. I. experimentarii. I. Sunt exceptate de la prevederile art. furtul. sa le detina. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. confectionarea. sectiunea 4 abrogat de Art. sectiunea 4 modificat de Art.

I. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii. arme letale si neletale. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. în conditiile stabilite prin prezenta lege. piese si munitii. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile stabilite prin prezenta lege. 104 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Operatiunile cu arme. precum si persoanele juridice aflate. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. 104 alin. cu exceptia persoanelor fizice care. în subordonarea sau coordonarea acestora. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. (la data 17-mar-2008 Art. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. în conditiile legii. sectiunea 1 modificat de Art. dupa caz. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. în conditiile legii. 104: Armurierii . (3)Operatiunile cu arme. punctul 13. dupa caz. (4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. I. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. punctul 98. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. 103 din capitolul V. prin competentele conferite de lege. precum si Federatia Româna de Art. care.(4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. în conditiile prezentei legi. piese si munitii. 103 din capitolul V. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. a). potrivit legii. ordinii publice si sigurantei nationale. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. din Legea 117/2011 ) (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. arme letale si neletale. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. cu exceptia persoanelor fizice care. sectiunea 1 modificat de Art.

(la data 17-mar-2008 Art. transbordare si depozitare. 104 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. înstrainare în scop necomercial. vânzare. prin competentele conferite de lege. I. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 17-mar-2008 Art. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. (1) din capitolul V. cumparare. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. punctul 14. alin. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. care. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. la cerere.Tir Sportiv. piese si munitii. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. 105. Federatia Româna de Schi si Biatlon. punctul 16. donatie. (la data 17-mar-2008 Art. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. sectiunea 1 completat de Art. reparare si depozitare. (1) lit. închiriere. (1) din capitolul V. alin. 105. (2) din capitolul V. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. (2)Se pot constitui în armurieri. precum si persoanele juridice aflate. (1). I. 105. sectiunea 1 completat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. la cerere. transfer. alin. 104 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. potrivit legii. I. punctul 16. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. (2) pot fi autorizate. import. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. 104 alin. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. (3) din capitolul V. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. persoanele fizice si juridice. ordinii publice si sigurantei nationale. 104 alin. piese si munitii. alin. export. schimb. dupa cum urmeaza: . I. 104. (2) pot fi autorizate. altele decât cele prevazute la alin. 104 din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. punctul 99. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. a). transport. la cerere. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. pentru operatiuni de procurare. sectiunea 1 modificat de Art. I. (2)Persoanele juridice prevazute la art. în subordonarea sau coordonarea acestora. la cerere. punctul 15. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoanele juridice prevazute la art. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme.

b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. I. (1) lit. 106: Constituirea armurierilor (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. (1) lit. (1)Societatile comerciale prevazute la art. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. 15 alin. la cerere. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. (2) se pot constitui ca armurieri. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. 106 din capitolul V. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (3)Importul. . cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române.a)institutiile publice. 104 alin. (3)Avizul prevazut la alin. dupa caz. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. precum si cu munitia corespunzatoare. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. 104 alin. a) si lit. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. 104 alin. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. a) si lit. (2) pot fi autorizate. a) si c)-g). de schimbare a obiectului de activitate al societatii. (1) lit. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. I. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. piese si munitii. 15 alin. (2) se pot constitui ca armurieri. 15 alin. punctul 100. C si D din anexa. 105 din capitolul V. (1) lit. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. piesele acestora. sectiunea 2 modificat de Art. 104 alin. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. potrivit legii. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. pentru operatiuni de procurare. (1) lit. 15 alin. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. (2)Avizul prevazut la alin. 15 alin. punctul 17. (2)Autorizatia prevazuta la alin. c) si d). e)-g). cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. 15 alin. înstrainare în scop necomercial. exportul. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. reparare si depozitare. (1) lit. prin competentele conferite de lege. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (2) se pot constitui ca armurieri. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. e)-g). precum si federatiile sportive nationale de specialitate. (2)Autorizatia prevazuta la alin. ordinii publice si sigurantei nationale.

sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (2). (la data 17-mar-2008 Art. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. (1) lit. (3). (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. 107. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. 107 din capitolul V. (2) din capitolul V. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. 106 alin. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. (1) lit. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 106 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. I. 106 alin. punctul 101. (3). sectiunea 2 modificat de Art. alin. cu modificarile si completarile ulterioare. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. sectiunea 2 completat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 modificat de Art. I. 15 alin. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. a) si c)-g). 106 alin. punctul 18. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. 106 din capitolul V. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. I. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. 15 alin. (2)Autorizatia prevazuta la art. I. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. dupa caz. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 2 modificat de Art. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. punctul 18. (2)Avizul prevazut la art. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii Art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 108 din capitolul V. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin.(3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. punctul 102. precum si Inspectoratul General al Politiei Române. punctul 19. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. 106 alin. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: . 107 din capitolul V. a) si c)-g).

a). destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit.a)detine spatii corespunzatoare. (3) lit. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. a). b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. omologate în conditiile prezentei legi. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. (7)În autorizatia prevazuta la alin. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. b)detine spatii corespunzatoare. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. d)detine. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. destinate depozitarii armelor. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. . (3) lit. omologate în conditiile prezentei legi. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. spatii corespunzatoare. poligoane pentru verificarea armelor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. (3) lit. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. dupa caz. (3)-(6). a). capselor sau pulberilor pentru munitie. a). capselor sau pulberilor pentru munitie. (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. dupa caz. destinate depozitarii armelor. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. b)detine.

(2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. (3)-(6). dupa caz. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. sectiunea 3 modificat de Art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat.b)detine spatii corespunzatoare. (8)În autorizatia prevazuta la alin. a). capselor sau pulberilor pentru munitie. autorizate în conditiile prezentei legi. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. b)detine spatii corespunzatoare. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. (la data 17-mar-2008 Art. poligoane pentru verificarea armelor. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. destinate depozitarii armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 106 pot efectua operatiuni cu arme. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. (3) lit. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. destinate depozitarii armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. 108 din capitolul V. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. c)detine. dupa caz. punctul 19. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. piese si munitii. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. b)detine. destinate depozitarii armelor. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. b)detine. (3) lit. dupa caz. . (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. destinate depozitarii armelor. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. spatii corespunzatoare. a). conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor.

destinate depozitarii armelor si pieselor. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. pieselor si munitiilor. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. b)detine. capselor sau pulberilor pentru munitie. (3) lit. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. a). punctul 103. avizate de organele de politie. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. I. spatii corespunzatoare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. depozitare a armelor. capselor sau pulberilor pentru munitie. b)detine spatii corespunzatoare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. c)detin. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. (3) lit. capselor sau pulberilor pentru munitie. b)detine. 108 din capitolul V. autorizate în conditiile prezentei legi. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: . dupa caz. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. a). dupa caz. sectiunea 3 modificat de Art. destinate depozitarii armelor si pieselor. avizate de organele de politie. dupa caz. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. dupa caz. b)detin spatii corespunzatoare. poligoane pentru verificarea armelor. destinate depozitarii armelor si pieselor. pieselor si munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. (la data 27-iul-2011 Art. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român.(3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. destinate depozitarii armelor si pieselor. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. avizate de organele de politie. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. avizate de organele de politie. (8)În autorizatia prevazuta la alin. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. autorizate de inspectoratul teritorial de munca.

în si din strainatate. pieselor si munitiilor: cumparare. litera B. (la data 17-mar-2008 Art. din capitolul V. din capitolul V. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. export si transfer de arme si munitii. închiriere. pieselor si munitiilor: producerea. dupa caz. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. prelucrarea. vânzare. 67. (3). alin. I. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. asamblarea. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. vânzare. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. în si din strainatate. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. (1) si (2). schimb. în conditiile prevazute la art. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. munitii. . 88 alin. 67. I. 109. I. punctul 104. sectiunea 3 modificat de Art. prelucrarea. Armurierii autorizati în conditiile art. omologate în conditiile legii. casarea si distrugerea de arme si. modificarea. modificarea. import. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. punctul 21. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. (la data 27-iul-2011 Art.a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. export si transfer de arme si munitii. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. (1) din capitolul V. sectiunea 3 modificat de Art. piese si munitii în tara. 110. efectuarea inspectiilor tehnice. c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. omologate în conditiile legii. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. sectiunea 3 completat de Art. punctul 20. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. schimb. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. litera B. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. 109 din capitolul V. asamblarea. din Legea 117/2011 ) Art. experimentarea. 109. experimentarea. 94 alin. import. închiriere. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. (la data 17-mar-2008 Art.

Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat . continutul marcajului. punctul 23. datele necesare identificarii armei vândute. din capitolul V. alin. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. litera F. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. (1). alin. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. 110. precum si documentele în baza carora au vândut armele. respectiv: tipul. o copie de pe factura. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. sectiunea 3 modificat de Art. calibrul. iar dupa vânzare. la autoritatile prevazute la art. registrele se depun. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. politistilor anume desemnati. pentru control. sectiunea 3 modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. modelul. 108 alin. pe aceasta licenta. potrivit legii. lista persoanelor juridice care au procurat sau. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. Dupa împlinirea termenului de 5 ani. indiferent de motiv. (2). I. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. în termen de 15 zile de la data procurarii. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. pentru arhivare. de la care au procurat arme si munitii. dupa caz. 110. 108 alin. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. care sunt conditionate. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. I. 108 alin. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. 108 alin. (2)Registrele prevazute la alin. (2) si sa le prezinte. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. (1) lit. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. (2). marca. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. (3) din capitolul V. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. dupa caz. de la care au procurat arme si munitii. duce la pierderea licentei respective. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii.d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. (la data 17-mar-2008 Art. în conditiile prezentei legi. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. punctul 22. sa nu expuna în vitrina arme autentice.

care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. piese si munitii. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. calibrul. 108 alin. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. în termen de 15 zile de la data procurarii. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. piese si munitii. pieselor si munitiilor. punctul 24. (1) lit. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la . si sa le prezinte pentru control organelor competente. marca. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. 110. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. alin. I. dupa caz. modelul. b)sa comercializeze armele. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) indiferent de motiv. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. sectiunea 3 modificat de Art. (1) si (2). în conditiile prezentei legi. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. (2). autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. duce la anularea acestuia. 108 alin. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. de la care au procurat arme. (2). respectiv: tipul. 110 din capitolul V. datele necesare identificarii armei vândute. (4) din capitolul V.avizul. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. piese si munitii. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 88 alin. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. 67. piese si munitii. lista persoanelor juridice care au procurat sau. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. precum si documentele în baza carora au vândut armele. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. (2)Registrele prevazute la alin. 108 alin. continutul marcajului. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. punctul 23. g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. I. c)sa procure arme. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. iar dupa vânzare. sa nu expuna în vitrina arme autentice. (la data 17-mar-2008 Art. o copie de pe factura. sectiunea 3 completat de Art.

în conditiile prezentei legi. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. (1) lit. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. Art. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. marca. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. (la data 27-iul-2011 Art. duce la anularea acestuia. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. la solicitarea acestora. în conditiile prezentei legi. marca si cantitatile de arme. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. precum . la autoritatile prevazute la art. indiferent de motiv. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. sectiunea 3 modificat de Art. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. 110 din capitolul V. modelul. 108 alin. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. (2)Registrele prevazute la alin. registrele se depun. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. precum si a posesorilor acestor arme. (1) lit.încetarea activitatii. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. respectiv: tipul. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. 108 alin. din Legea 117/2011 ) Art. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. 67. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. punctul 105. 110 alin. (2). (1) lit. 110 alin. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de importexport eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. piese si munitii. calibrul. continutul marcajului. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. pentru arhivare. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. I. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal.

111 din capitolul V. pentru control. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. pentru arhivare. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. piese si munitii. componentele esentiale ale acestora. în conditiile prevazute la art. organelor competente. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. precum si conditiile de siguranta ale acestora. la autoritatile prevazute la art. pieselor si munitiilor. precum si conditiile de siguranta ale acestora. 110 alin. (la data 27-iul-2011 Art. dezactivare. capselor sau pulberilor pentru munitie. din Legea 117/2011 ) Art. experimentare. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. a cantitatilor de arme si munitii transportate. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. (2). 108 alin. cât si rebuturile. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. în registre constituite potrivit art. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. a rutelor urmate. sectiunea 3 completat de Art. precum si a beneficiarilor . Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. punctul 107. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. piese si munitii transportate. e)sa detina spatii corespunzatoare. punctul 106. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. în care sa fie evidentiate atât armele. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. piese si munitii pe care le efectueaza. Art. destinate depozitarii armelor si pieselor. precum si de provenienta legala a armelor transportate. avizate de organele de politie. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. prelucrare. a cantitatilor de arme. sectiunea 3 modificat de Art. (1) lit. 90. registrele se depun. autorizate de inspectoratul teritorial de munca.si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. a rutelor urmate. asamblare. 111 din capitolul V. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. I. I. d). si sa le prezinte. casare si distrugere a armelor letale si neletale. modificare. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. art. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1)Procurarea unei arme letale. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. 110 alin. (2). . respectiv: tipul. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre Art. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. precum si de provenienta legala a armelor transportate. de catre rezidentii statelor membre. (4) si art. numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. I. (3)Prevederile art. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. 1131: Intermediarii Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. registrele se depun. sectiunea 3 modificat de Art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. se poate face. în conditiile prezentei legi. de pe teritoriul României. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. a munitiei. sectiunea 3 completat de Art. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. detinerii. a munitiei. în scopul scoaterii acesteia din tara. dupa caz. continutul marcajului. organelor competente.operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. modelul. dupa caz. (1) lit. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Art. (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. d) si sa le prezinte. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. (2)Se pot constitui în intermediari. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 109. (1) se elibereaza la cerere. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. (2)Registrele prevazute la alin. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. pentru control. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. din Legea 117/2011 ) Art. I. calibrul. 106 si 107. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. 108 alin. 113 din capitolul V. punctul 108. (la data 27-iul-2011 Art. la autoritatile prevazute la art. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. la cerere. pentru arhivare. marca. (2)Autorizatia prevazuta la alin. 112 din capitolul V. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe teritoriile statelor membre. 108 alin. precum si a munitiilor corespunzatoare.

resedinta sau. în conditiile prevazute la alin. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. dupa caz. despre fiecare achizitie efectuata. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. în conditiile prevazute la alin. nu pot fi folosite pe teritoriul României. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. resedinta sau. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (2)Permisul de transfer prevazut la alin. 129 alin. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. dupa caz. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. 129 alin. 56 si art. locul de rezidenta în România. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. (1). se poate face. (1). (1)Procurarea unei arme letale. siguranta nationala. (1). dupa caz. în conditiile prezentei legi. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. locul de rezidenta în România. portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (3)Sunt interzise detinerea. (1). cu exceptia cazurilor prevazute la art. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. (1) despre fiecare achizitie efectuata. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. precum si a munitiilor corespunzatoare. (2). (2). de pe teritoriul României. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. (1) se elibereaza la cerere. cu exceptia cazurilor prevazute la art. În termen de 3 zile de la procurarea armei. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. în scopul scoaterii acesteia din tara. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. al munitiei. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. viata si integritatea corporala a persoanelor. 56 si art. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. .d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. numai în baza permisului de transfer al armei sau.

d). (la data 27-iul-2011 Art. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. (2) lit. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. pe teritoriul României. siguranta nationala. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. din Legea 117/2011 ) Art. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. respectiv a iesirii cu aceste arme. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. rezidentii statelor europene înstraineaza. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. locul de rezidenta în România. (7)Procurarea. de Federatia Româna de Schi si Biatlon. (6)În situatia în care. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. în conditiile prevazute la alin. pierd. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. dupa caz. acestia au obligatia sa anunte. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. în conditiile prezentei legi. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. I. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. . b)în cazul armelor neletale. viata si integritatea corporala a persoanelor. de tir sau al armelor de colectie functionale. punctul 110. d)în cazul armelor de vânatoare. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. dupa caz. (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. 114 din capitolul VI modificat de Art. în scris. iar la iesire retin aceasta adeverinta.(6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) si (4). c). b)motiveaza organelor politiei de frontiera. detinerea. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. pe timpul sederii în România. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. iar în cazul armelor de tir. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. (2) si (4). necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. c)în cazul armelor de vânatoare. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. în conditiile legii. resedinta sau.

se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. dupa caz. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. rezidentii statelor membre pierd. d)în cazul armelor de vânatoare. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (2) lit. d). (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. pe timpul sederii în România. c)în cazul armelor de vânatoare. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. (5). c). din Legea 117/2011 ) . în conditiile legii. din cele prevazute în anexa. punctul 111. (la data 27-iul-2011 Art. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. iar în cazul armelor de tir. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. (2) si (4). ori a unei institutii muzeistice din România. resedinta sau. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. prevazuta la alin. fara plata vreunei taxe sau redevente. în conditiile prezentei legi. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. I. (9)În situatia în care. din categoria celor supuse notificarii prealabile. la solicitarea acestora. legal constituita. acestia au obligatia sa anunte. în scris.(1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. de tir sau al armelor de colectie functionale. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. dupa caz. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. b)motiveaza. 115 din capitolul VI modificat de Art.

c). portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. (2) si(4). dupa caz. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. valabila pentru una sau mai multe calatorii. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. dupa caz. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. 115 alin. domiciliul în România li se poate acorda. dreptul de detinere sau. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. dupa caz. dupa caz. resedinta sau dupa caz. 115 alin. locul de rezidenta în România. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. domiciliul în România. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. pot detine sau. în scopul detinerii sau. dupa caz. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. Art. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. (2). (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. 118: Regimul detinerii. (2) lit. (2) lit. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. 115 alin. atunci când este cazul. . înstrainarea este permisa numai daca. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. 115 alin. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. cu posibilitatea prelungirii acesteia. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. pot detine sau. dupa caz. dupa caz. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc.Art. în prealabil. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. Art. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. dupa caz. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau.

munitia aferenta înscrise în acest document. 120. numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. 119. punctul 113. c). în cantitatile prevazute la art. organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare. I. (la data 27-iul-2011 Art. Art. punctul 112. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. (2) lit. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. (1) din capitolul VI modificat de Art. alin. dupa caz. precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective. în conditiile prezentei legi. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. I. 44. 115 alin. I. 120: Conditiile acordarii.(2)Persoanele prevazute la alin. în conditiile prezentei legi. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. 118 din capitolul VI modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. alin. resedinta sau. punctul 114. . (1) din capitolul VI modificat de Art. 119 din capitolul VI modificat de Art. locul de rezidenta în România care detin. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document. (3)În pasaportul european pentru arme de foc. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. din Legea 117/2011 ) Art. prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc. (la data 27-iul-2011 Art. I. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. punctul 113.

(3) din capitolul VI modificat de Art. se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. I. la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate (1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite. alin. Art. I. cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. (3). (2) din capitolul VI modificat de Art. furtul sau înstrainarea acestora. (la data 27-iul-2011 Art. pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului. în termen de 48 de ore de la constatare. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. 120.(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. 121: Furtul. document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate. în conditiile prevazute la alin. care. din Legea 117/2011 ) (4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor. organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc. (4)În cazul declararii furtului. (5)Adeverinta prevazuta la alin. la fel ca si pierderea. cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau. (la data 27-iul-2011 Art. Art. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent. la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul. iar pierderea sau distrugerea acestui document. distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara. tipul si seriile armelor. port si folosire a armelor de foc. alin. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc. punctul 114. (3)În strainatate. sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. punctul 114. în prealabil. (1). 120. pierderea. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere. este retinut de acestea. precum si marca. iar pierderea. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. dupa caz. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: .

g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar.a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului. respectiv ale proprietarului. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. pâna la destinatie. din Legea 117/2011 ) (1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre (1)Persoanele fizice. Art. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. 122. respectiv ale proprietarului. Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. punctul 115. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. I. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. (1). (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. (2). 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre . Art. perioada care poate fi prelungita cu înca un an. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (la data 27-iul-2011 Art. e)mijloacele de transfer. 122 din capitolul VI modificat de Art. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. e)mijloacele de transfer. sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara.

(3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. 122 alin. 123 din capitolul VI abrogat de Art. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda.(la data 27-iul-2011 Art. 122 alin. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru (1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru. si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. pâna la destinatie. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. care au fost comunicate de armurier. I. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. la cerere. 122 alin. precum si scopul transferului. din Legea 117/2011 ) Art. (2). (2). b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. 122 din capitolul VI completat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 116. pentru o perioada de 3 ani. (la data 27-iul-2011 Art. cu privire la datele prevazute la art. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (4). (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. la cerere. . I. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda. punctul 117. pe toata perioada de valabilitate a documentului. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil (1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. (2).

(6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul, pentru o perioada de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului; b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer; c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului; d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent, cel târziu pâna la data începerii operatiunii, cu privire la datele prevazute la art. 122 alin. (2). lit. a)-f). (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (4). (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 124 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 118. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Permisul de transfer se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si, dupa caz, al munitiilor respective; b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare; d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Permisul de transfer al armelor, respectiv al munitiilor, se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. 124 alin. (3).

Art. 125: Permisul de transfer al armelor

(4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme, piese si munitii pe teritoriul României, precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si, dupa caz, munitii din statele membre, cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. (2)Acordul prealabil se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. 122 alin. (2) lit. a)-d). (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 125 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 119. din Legea 117/2011 )

Art. 125: Acordul prealabil

Art. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat
Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera, numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 120. din Legea 117/2011 )

Art. 1261: Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României
(1)Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 121. din Legea 117/2011 )

Art. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România
(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române.

(2)Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului, pâna la destinatie. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 127 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

Art. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil
Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 128 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
Art. 129: Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României, precum si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. (2)Persoanele prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza, în conditiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum si alte arme si munitii, în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3)Persoanele prevazute la alin. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. (4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1), care au resedinta sau domiciliul în România, pot fi autorizati sa procure, sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.

Art. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. 129 alin. (1), cât si a membrilor de familie, precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. (2)La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevazute la art. 129 alin. (1), cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi, precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a acestor arme si munitii. (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii
Art. 131: Raspunderea prezentei legi juridica pentru încalcarea dispozitiilor

40 alin.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. sectiunea 1 completat de Art. (4) si (5). 24 alin. raspunderea penala. 28 alin. b). (2). (1) lit. 48 alin. prevazuta la aii. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 8. (4). 18. 15. (2) sau. 8 alin. respectiv la art. 11. (2). 33 alin. în termenul prevazut la art. 12 alin. 4.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (1). (la data 17-mar-2008 Art.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2). 27 alin. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. (2). (1). 23.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. sectiunea 1 modificat de Art. I.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24. 42 alin. 22.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 221. 13. 6. punctul 25.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. din capitolul VIII. din capitolul VIII. (1).nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. în termenul prevazut la art. 58 alin. 7. în termenul prevazut la art. (3).neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (2).neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. 35 alin. 3.nedeclararea informatiilor prevazute la art. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. (1). civila. 62 cu privire la portul de arma. 19. (la data 17-mar-2008 Art. 121 alin.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. 16. 20. conform art. 59 alin. (4) în termenul stabilit. 2. punctul 22. 132. dupa caz.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). 63. 9 alin. 8 alin. 12.nedeclararea furtului. 54 alin.Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage. 38 alin.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. pierderii. 10. 9.nerespectarea obligatiei prevazute la art. punctul 23. 132: Contraventii 23. (1) si (2). 17. 63. în termenul prevazut la art. (1). 19 în termenul stabilit.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 51 alin. (3). (3). furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. în alte situatii decât cele prevazute la art. . 44 alin. alin. 5. 13 si art. 9 alin. în termenul prevazut la ari.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. punctul 26.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. 64. (1). (1).neprezentarea la autoritatile competente. (1) si (2). 48 alin. 38 alin. dupa caz. 21. I.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile. în termenul prevazut la art. 132.uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. 14.

25. 27.241. (1). 29 alin.nerespectarea prevederilor art. dupa caz. (2) de a prezenta pentru control armele. 132.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. punctul 3.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. (1). I.nerespectarea (la data 17-nov-2008 Art.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. punctul 4.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2) si art. 39.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1). 23.nerespectarea prevederilor art. (1) si (2). (3).nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (la data 17-nov-2008 Art. din capitolul VIII. 38. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. 33. 11. 5.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. h)-j). 110 alin. din Legea 268/2008 ) 35. (1).neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. a -c)si k). (2) si art. (2). 9. 38 alin. 8 alin. (3). distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. 6. 7 alin. 112 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. I. .neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art.pierderea armelor letale.încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 29. 100 alin. din capitolul VIII. 14. (2). 35 alin. 34.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nedeclararea pierderii. (3). (1). (6). 12. (5). 38 alin. 4. (1).nedeclararea informatiilor prevazute la art. 26. 3. (2) sau. 1 lit. 37. 24 alin. 18 alin. (3). 15. 36. stabilite la art. (5)-(7). 1 lit.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 17. 68 alin. 18 alin. 2. 28. d. 32. (1). (1) si (2). e.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (2) si (4). unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. (3). sectiunea 1 completat de Art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (3).nerespectarea obligatiei prevazute la art. în termenul prevazut la art.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 28 alin. din Legea 268/2008 ) obligatiei prevazute la art. sectiunea 1 completat de Art. 8.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). 132. 33 alin. piesele si munitiile detinute. alin. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. 13.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 29 alin. (2). punctul 24. 8 alin. 120 alin. 16. 1 lit. 111. 13 în termenul stabilit. furtului. 110 alin. 31. 68 alin. 65 alin. 7. 10. 107 alin.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. 77. 91. 341. 30. munitiei si personalului dotat cu acestea. 9 alin. 110 alin. 24 alin. (5). pentru care s-a obtinut dreptul de detinere. f) si g). punctul 34. 71 alin. 110 alin. la solicitarea organelor de politie.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor.

110 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. c).nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. f) si g) si alin. 44 alin. (1). 31. în termenul prevazut la art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. b) si art. (1). (5). 58 alin. 59 alin. (1). 44. 62 alin.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 51 alin. 124 alin. 23. 24. 42. 112 alin (1) lit. 26. (2). 29.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc.nerespectarea obligatiei prevazute la art. a)-c) si k). 48. (5)-(7). d). 41. 53. 110 alin. în termenul prevazut la art. (3). 30.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 107 alin. b).nerespectarea prevederilor art. 110 alin. (1). 37.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 43.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 48 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 28.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 52. respectiv la art. 48 alin. 110 alin. resedinta sau rezidenta. (1) lit. 112 alin. (1). 62 alin. 68 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 65 alin. 51. 45. 19. (3). 91. (4) în termenul stabilit. 1111 lit. (3). 110 alin. 22. 59 alin. (1) lit.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1). 68 alin. (5).pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. b). 111 si art. 34. 64.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 110 alin. (10). munitiei si personalului dotat cu acestea. stabilite la art. 36. (1) si alin. d) si e). a). . 1221 alin. (1). 12 alin. 77. prevazuta la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 35. (3). 111 alin. (2) lit.nerespectarea prevederilor art. (4). (1) lit. 69 alin. 121 alin. (3). 71 alin. 33.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 21.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii.nerespectarea obligatiei prevazute la art. pierderii. (7).pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1) lit.nedeclararea furtului. 58 alin. 40 alin. (6). e) si h)-j).nerespectarea interdictiilor prevazute la art. conform art. 81. art.înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). 20. art. a) si b) cu privire la portul de arma. 1111 lit. 42 alin. (2) lit. (2). c). 25. (4). (2). 40. 50. 38.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 47. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. (2). 49. 46. 32. 27.18.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 58 alin. 39.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art.portul.

341. d)cu amenda de la 20. h)cu amenda de la 300. 18 si 30. celei prevazute la punctul 23.000 lei la 100.000 lei. 14.(la data 27-iul-2011 Art. cele prevazute la punctele 8. punctul 123. c)cu amenda de la 1. cele prevazute la pct. 36 si 37. cele prevazute la punctele 1. 133.000 lei la 500. 22 si 221. 7. (la data 17-mar-2008 Art.000 lei. 13.000 lei la 5. e)cu amenda de la 50.000.000. 10. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 17-nov-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 11. I.000 lei. 132 li se aplica sanctiuni complementare. 24.000 lei.000. celor prevazute la punctele 12 si 39. 34.000. c)cu amenda de la 10. d)confiscarea armei. 29 si 31.000.000. cele prevazute la punctele 1. cele prevazute la punctele 32. (2). 133. 7. cele prevazute la punctele 25-27. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. cele prevazute la punctul 33. din capitolul VIII. cele prevazute la punctele 9.000 iei la 30.000 lei.000 lei la 10. celor prevazute la punctele 11 si 14.000. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. din capitolul VIII.000. d)cu amenda de la 2. litera D. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei la 50.000 lei la 15. I. e)cu amenda de la 5. 28. I.000.000 lei la 300. 28. 4. alin. 13. h)cu amenda de la 30. 5. 4. cele prevazute la punctul 33. 34. 133: Sanctiuni f)cu amenda de la 10. (la data 17-nov-2008 Art. alin. .000. cele prevazute la punctele 2. din Legea 268/2008 ) Art. 38 si 39. cele prevazute la punctele 8.000 lei.000. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. 18 si 30.000 lei. 23. 29 si 31. sectiunea 1 modificat de Art. 20 si 21.000.000. sectiunea 1 modificat de Art. 35. 11.000.000 lei la 150. celor prevazute la pct. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1.000 lei.000 lei.000 lei la 2. g)cu amenda de la 150. 5. 36 si 37.000 lei la 50. 15. 133. 17. 28. 6. (1) din capitolul VIII. 16.000 lei.000 lei. celei prevazute la punctul 8. 17. cele prevazute la punctele 3. 10. (1)Contraventiile prevazute la art. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 132 din capitolul VIII.000 lei la 10.000. punctul 5. 14. 19. e)cu amenda de la 5. f)cu amenda de la 100. alin.000 lei la 5. 12. 35. punctul 6. cele prevazute la punctele 2. 23. 34.000 lei. 19. d)confiscarea armei. (1). 9.000 lei. 221 si 23. litera E. 12.000 lei. 10. 20 si 21. 38 si 39. 241. g)cu amenda de la 15. 15 si 22. punctul 27. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. 24. 35.000 lei. celor prevazute la punctele 9. 6. b)cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei la 10.000 lei. cele prevazute la punctele 32. b)cu amenda de la 5. 10 si 38. cele prevazute la punctele 2527. 38 si 39. 16.000. cele prevazute la punctele 3. cele prevazute la punctele 9.000 lei la 20. I.

cele prevazute la pct. 134: Constatarea contraventiilor Art. 3. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 6 si 21-23. 27. I. 11. 180/2002.001 lei la 50.001 lei la 30.000 lei. I.000 lei. 17. 13. 41 si 50. 38. cele prevazute la pct. 3. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. sectiunea 1 modificat de Art. 8. 2. cele prevazute la pct. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. celor prevazute la punctele 32-37. 136: Uzul de arma letala. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. cele prevazute la pct. cele prevazute la pct. 24. Art. . 29 si 39. h)cu amenda de la 30. 26 si 28. f)cu amenda de la 10. b)cu amenda de la 501 lei la 1.001 lei la 15. 14-16. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 108 alin. 24. 44-47. 19 si 52. 40. cele prevazute la pct. (la data 27-iul-2011 Art. Contraventiilor prevazute la art. 34-37.001 lei la 2. 31. 16-19.001 lei la 10. fara drept. 18. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 10. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. cu modificarile ulterioare. 33. 4. 12.000 lei. c)confiscarea armelor sau. 1. sectiunea 1 modificat de Art. 132 li se aplica sanctiuni complementare. b)anularea dreptului de detinere. 52 si 53. 180/2002. punctul 124. 106 alin. 9. dupa caz. 30-32. 43. 32. 42. din Legea 268/2008 ) SECTIUNEA 2: Infractiuni Uzul de arma letala. 15. e)cu amenda de la 5. 14. cele prevazute la pct. c)cu amenda de la 1. 49 si 51. punctul 6. d)cu amenda de la 2.000 lei. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. cele prevazute la pct. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni.000 lei. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.000 lei.000 lei. 11-13. 1. fara drept Art. celor prevazute la pct. 5. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133 din capitolul VIII.f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. (la data 17-nov-2008 Art. 39 si 53. 8. Art. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. pentru contraventiile prevazute la pct. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. cu modificarile si completarile ulterioare. celor prevazute la pct. a munitiilor prevazute la pct. 8. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. 135 din capitolul VIII. 7. 48. 20. de port si folosire a armelor. 20. 135: Regimul contraventiilor Contraventiilor prevazute la art. g)cu amenda de la 15. fara drept.001 lei la 5. 3. (1). 10. 43-49 si 51. 25 si 30-33. 29. 25. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. (1). 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. (1)Contraventiile prevazute la art. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. 279 alin. punctul 126. utilizarea. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. fara drept Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. portul. vânzarea. în conformitate cu prevederile prezentei legi. transferul sau tranzitul armelor de foc. I. 1371: Traficul ilicit (1)Achizitionarea. (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. I. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. fara drept. punctul 125. 136 din capitolul VIII. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. 138: Efectuarea. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. punctul 28. fara drept. Art. (la data 27-iul-2011 Art. 1372: Fabricarea ilicita Art. 137 din capitolul VIII. sectiunea 2 modificat de Art. (2)Tentativa se pedepseste. fara drept. . 6 alin. mutarea. I. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. (2)Tentativa se pedepseste. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 2 completat de Art. detinerea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. Art. (2)Tentativa se pedepseste. 137: Stergerea sau modificarea.Art. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. 137 din capitolul VIII. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. fara drept. din Legea 117/2011 ) Art. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. (2). importul. livrarea. sectiunea 2 completat de Art. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. din Legea 117/2011 ) Art. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. fara drept. (1) din Codul penal.

sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. ori. 92 alin. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. dupa caz. 108 alin. punctul 128. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. altele decât cele prevazute la art. Art. (2)Armele care. în conditiile prezentei legi. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. I. din Legea 117/2011 ) Art. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. dupa caz. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. sectiunea 2 modificat de Art. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. în functie de destinatia acestora. resedinta sau. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 140 din capitolul IX abrogat de Art. (6).Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. 96. I. în conditiile prevazute de lege. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. (3)Armele cu privire la care. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. 92 alin. spre pastrare. 138 din capitolul VIII. se înstraineaza sau se depun. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. 279 alin. cu ocazia avizarii permisului de arma. 139 din capitolul IX abrogat de Art. portul si folosirea armelor respective. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. (1). 1371 si 1372. se depun la armurieri autorizati. 92 alin. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. (1) si (2). (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. punctul 128. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. 96. (1) referitoare la certificatele de omologare. (la data 27-iul-2011 Art. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. (la data 27-iul-2011 Art. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (1) din Codul penal. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. punctul 127. la armurieri autorizati în acest scop. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. I. 98 alin. dupa caz. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (1). sediul. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege . (5). procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme.

militare aparare vâna. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. Partea I. alin. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. Art. punctul 1. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. 145 alin. publicata în Monitorul Oficial al României. 145. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. crt. 46-52. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. cu respectarea prevederilor art. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. înarmate cu arme de aparare si paza. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. cu exceptia prevederilor art. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. -****Prezenta lege transpune Directiva nr. 74 din 11 aprilie 1996. Caracteristicile armei/munitiei 8. (1) din Constitutia României. tir 4. Art. 5. (la data 06-mar-2005 Art. auto2. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 76 alin. (la data 30-dec-2004 Art. *) Termenul prevazut de art. republicata.agresi paza toare natie ment utilitara I.(1)Prevederile art.sportiv colectie aparare desti. Art. Partea I. prevederile art. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. nr. 7. ARME INTERZISE . în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. (1) din capitolul IX modificat de Art. 6. 145. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. 1. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. 75 si ale art. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. 1. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 145 alin. L 256 din 13 septembrie 1991. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. Partea I. 3.

cu percutie centrala. dupa caz. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. armele de foc automate. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. arme de foc scurte. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. care nu depaseste 60 cm. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. explozive sau incendiare. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse. cu o lungime totala sub 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 3. precum si munitia corespunzatoare X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - X X X X X X X - X - . precum si munitia corespunzatoare 2. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. precum si munitia corespunzatoare 9. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). precum si munitia corespunzatoare 10. precum si munitia corespunzatoare 16. precum si munitia corespunzatoare 14. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive.Categoria A 1. precum si munitia corespunzatoare 12. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. precum si munitia corespunzatoare 11. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. precum si munitia corespunzatoare 13. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. cu tragere foc cu foc. cu percutie pe rama. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. ARME SI MUNITII LETALE . precum si munitia corespunzatoare 15. ca si aceste proiectile. cu percutie pe rama. arme de foc scurte. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. ale armelor neletale. arme de foc scurte.arme supuse autorizarii Categoria B 8. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. precum si munitia corespunzatoare 17. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. cu tragere foc cu foc. munitiile cu proiectile perforante.

precum si munitia corespunzatoare 27. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 25. arme de asomare. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. harpoane destinate pescuitului. armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. arme de foc lungi cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 24. precum si munitia corespunzatoare 23. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. camera cartusului si teava. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 29. pistoale de start folosite în competitiile sportive. precum si munitia corespunzatoare Categoria C - - - X X - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. arme scurte (pistol sau revolver) . iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 34. precum si munitia corespunzatoare 22. precum si munitia corespunzatoare 32. arme de recuzita. precum si munitia corespunzatoare 20. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. altele decât cele cuprinse în categoria B. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. arme cu tranchilizante. arme cu destinatie industriala. ARME SI MUNITII NELETALE . arme de foc lungi semiautomate. precum si munitia corespunzatoare 30. precum si munitia corespunzatoare 28. precum si munitia corespunzatoare 31. respectiv mecanismul închizatorului. precum si munitia corespunzatoare 35. arme de panoplie. precum si munitia corespunzatoare 33.18. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. arme vechi.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - X - - - X - X X X X - X X X X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. altele decât cele mentionate la categoria B. precum si munitia corespunzatoare 21. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A . precum si munitia corespunzatoare 19. *) În anexa. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I.

precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 29. punctul 29. precum si munitia corespunzatoare - - x x - - - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. din . pistoale de alarma si semnalizare. arme de panoplie. precum si munitia corespunzatoare 31. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare 28. arme de recuzita. harpoane destinate pescuitului. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. arme cu tranchilizante. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 27. arme cu destinatie industriala. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 32. I. precum si munitia corespunzatoare x x x x - - - x x - - - Categoria F . precum si munitia corespunzatoare 25. arme scurte (pistol sau revolver) . ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E .arme supuse notificarii x x x - - - x - x x x x - x x x x x x x - x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare 35.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare 34. precum si munitia corespunzatoare 30. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv.arme supuse autorizarii 24. punctul 30. precum si munitia corespunzatoare 36. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III. precum si munitia corespunzatoare 33.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc.6. pistoale de start folosite în competitiile sportive. iritante sau de neutralizare. I. arme vechi. arme de asomare.

cu percutie centrala.Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. dupa 6. armele de vânatoare sau de tir cu tinta. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. caz. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. ca si aceste proiectile. explozive sau incendiare. 6. revolvere). Armele de foc automate. 3. 4. 1. depaseste 60 cm. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. tir 4. precum si munitia corespunzatoare 11. 2. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. care nu 10. Arme si munitii letale supuse autorizarii Categoria B Armele de foc scurte. 3. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. 7. Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. precum si munitia corespunzatoare 8. ale armelor neletale. Armele de foc lungi semiautomate care - - X X X - - - - - X X X X X - X - . cu efect exploziv sau incendiar. precum si munitia corespunzatoare 2. 5. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau 7. mai putin în ceea ce priveste 5.

10.au aparenta unei arme de foc automate. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. altele 16. precum si munitia corespunzatoare Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22. altele decât cele mentionate la pct. iritante sau de neutralizare. cu percutie pe rama. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce 24. 811. lovitura. cu o singura lovitura. lungime totala sub 28 cm. cu o singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava lisa. lovitura. de o 19. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. cu percutie pe rama. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 17. singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - Armele de foc lungi semiautomate. proiectile din cauciuc. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - X - - - - X X - - - - - X X X - - - - - - - X X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - . sau cu repetitie. cu o singura 12. cu o singura 15. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare III. cu o 20. cu percutie centrala. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. zgomot sau pentru a împrastia gaze nocive. decât cele mentionate la pct. Arme si munitii neletale Categoria C . cu o singura lovitura. cu percutie centrala. 18. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. Armele de foc lungi cu teava ghintuita.Arme supuse autorizarii Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca 21. cu o 13.

Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art. 29. precum si munitia corespunzatoare 28. competitiile sportive. Replicile de arme tip airsoft 37. Dispozitivele paintball * ) Munitiile.Arme supuse notificarii 25. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. Arcurile destinate tirului sportiv. I.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. Armele de panoplie. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. 33. precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. din Legea 117/2011 ) Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 . precum si 26. 30.Categoria D . 31. punctul 129. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. precum si proiectilele corespunzatoare 36. precum si munitia corespunzatoare X X X X X X X X X X X X X X X - Categoria E . 34. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi. precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful