LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
Forma sintetică la data 23-aug-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

(la (la (la (la (la

data data data data data

23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile în care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii surit permise pe teritoriul României. (1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.
) (la data 27-iul-2011 Art. 1 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 117/2011

Art. 1: Domeniul de reglementare

În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

Art. 2: Definitii

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în

subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre

bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante. din capitolul I modificat de Art.arme special confectionate.arme utilitare. cultural. I.arme cu tranchilizante . din Legea 117/2011 ) 61.arme cu destinatie industriala . I. 10.arme si dispozitive neletale. industrial. punctul 6. 12.. subpunctul III. 2.replici de arme tip airsoft . la scara 1/1. fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat.arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare. punctul 6.arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora.arme de recuzita . punctul 7. punctul 6. în scopul sacrificarii ulterioare. artistica. subpunctul III. punctul 6. sunt incluse în aceasta categorie si arcurile.arme utilitare . documentara sau sentimentala deosebita. din capitolul I modificat de Art.arme de colectie . 63.dispozitive paintball . din Legea 117/2011 ) 11. I.arme vechi . construite pe principii asemanatoare armelor. cu mecanism electric. 2. 11. artistic. precum si armele.armele destinate a fi piese de muzeu.. destinate sa fie pastrate în colectii. din capitolul I modificat de Art. destinate sa fie pastrate în colectii. punctul 12.replici dupa arme si dispozitive militare reale. teatral. I. 10.. agricol..arme de panoplie . . mecanic sau pe baza de gaz neiritant. aflate sau nu în stare de functionare. din capitolul I modificat de Art. care constituie raritati sau care au valoare istorica.arme vechi . 2. prin supunerea acestora la un soc mecanic. din Legea 117/2011 ) 12. din capitolul I completat de Art.arme de asomare . care constituie raritati sau care au valoare istorica.arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic. necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic..arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora. care nu folosesc munitii. stiintifica ori documentara. semiautomate. subpunctul III.societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor. medico-veterinar. construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii. folosite pentru imobilizarea animalelor. 2.arme de panoplie . I. respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor. ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ. atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii. punctul 10. 9. 62. care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea.dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic. subpunctul III.arme de foc utilitare.arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat. ce arunca proiectile nemetalice. valorilor si a transporturilor de bunuri si valori. punctul 11.. precum si armele aflate sau nu în stare de functionare. destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate. din Legea 117/2011 ) 13. (la data 27-iul-2011 Art. cât si în cadrul competitiilor sportive. precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor.arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante. bunurilor.arme si dispozitive de agrement . 2.. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. subpunctul III. al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor..armele destinate a fi piese de muzeu.. din Legea 117/2011 ) 7. artistica. punctul 6. piscicol. (la data 27-iul-2011 Art.arme de colectie . stiintifica. (la data 27-iul-2011 Art. 8.. sportiv. 6. punctul 6.

arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte. privind fondul cinegetic si protectia vânatului. în conditiile prezentei legi. care pentru desfasurarea probelor sportive. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. dupa fiecare cartus tras.vânator . 7.arme albe cu lama . prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat. se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci. un atestat de colectionar.arme de foc care.colectionar de arme .persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila. dupa fiecare foc tras. cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate.cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene.persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea.arme de foc cu o singura lovitura .Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1. prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti.persoana care a dobândit. un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie. precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru.IV.arme de foc cu repetitie .sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. în conditiile legii.arme de foc care. punctul 3. 4.vânator .arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm. e)are un mâner prevazut cu garda. se reîncarca automat. 3.sportivi si antrenori de tir . subpunctul IV.persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit.arme de foc automate . cu modificarile si completarile ulterioare. folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient. 2. din Legea 235/2007 ) V. 2.colectionar de arme . 5. care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava.Categorii de persoane 1. 1. constituite în conditiile legii. 407/2006.armurier . pentru aruncarea proiectilului. V.Categorii de persoane 1.federatiile sportive nationale de specialitate . dupa fiecare cartus tras. 5. 6. 2.orice persoana juridica autorizata. 3. conform statului lor. se reîncarca manual.structuri sportive de interes national. din capitolul I completat de Art.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune . în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.arme de foc lungi . prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism. pe ramuri de sport. si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate.rezident al unui stat membru .arme de foc care. fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau.arme care. 4.arme de foc scurte . (la data 26-iul-2007 Art. 8.4 cm.. c)lungimea este mai mare de 15 cm.arme de foc semiautomate . b)are tais dublu pe toata lungimea sa. . folosesc arme cu destinatia tir. d)latimea este mai mare sau egala cu 0. 2.arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul. eliberat de Agentia Nationala pentru Sport. în conditiile legii. dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci. 3. în conditiile legii.arma de foc fara încarcator.

. de autoritatea competenta. si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate..orice persoana fizica sau juridica autorizata. portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. 2. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret. în care sunt prevazute . care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document.Tipuri de documente 1.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. 2. care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta. în conditiile legii. comercializarea sau realizarea de transferuri de arme. (la data 27-iul-2011 Art. piese si munitii.documentul emis la cerere.intermediar . punctul 2. un atestat de instructor în poligonul de tragere. punctul 2. punctul 1. precum si munitia aferenta. I. 2. subpunctul VI. I. marca. din Legea 117/2011 ) VI.documentul emis. 8..sportiv de tir categoria I . cu exceptia armurierilor.antrenor de tir . marca.sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate.. punctul 8. din capitolul I modificat de Art.rezident al unui stat membru .cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru. prin organele de politie competente potrivit prezentei legi. 9. dupa caz. de autoritatea competenta.carte de identitate a armei . din capitolul I modificat de Art.instructor în poligonul de tragere .documentul emis de Registrul National al Armelor. de autoritatea competenta. de a purta si folosi arme letale ale caror tip. numai în masura în care detinerea.pasaport european pentru arme de foc . din capitolul I modificat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. subpunctul VI. ale caror tip. 7. (la data 27-iul-2011 Art. 6.4. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si..documentul emis. integral ori partial.persoana care desfasoara activitati de instruire. din Legea 117/2011 ) 3. punctul 9. 2. în conditiile legii. dupa caz. autorizata. în achizitionarea. de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 2.orice persoana fizica sau juridica. dupa caz. 5. precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. 1. în conditiile legii. precum si munitia aferenta. 10. subpunctul V.documentul emis la cerere.permis de arma . a carei activitate consta. serie si calibru sunt înscrise în acest document. în conditiile legii.armurier . în conditiile prezentei legi. îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit.permis de arma . în conditiile prezentei legi.pasaport european pentru arme de foc . de autoritatea competenta. în conditiile legii. serie si calibru sunt înscrise în acest document.persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor. I.

4. punctul 2. 2. prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. 6. pieselor si munitiilor pe teritoriul sau.acord prealabil . precum si datele de identitate ale proprietarului. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5..documentul eliberat de autoritatile române competente. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz.. cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii.documentul eliberat de autoritatile competente române. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) 8.document eliberat de autoritatile române competente.autorizatie de transfer fara acord prealabil . punctul 11. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) 4.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme.certificat de detinator . punctul 9. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. pentru o anumita perioada de timp. pentru o anumita perioada de timp.document eliberat de autoritatile române competente. punctul 3. . (la data 17-mar-2008 Art. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor.document emis. înscrise în acest document.. punctul 4. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României. 2.. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu. din capitolul I modificat de Art. portul si folosirea armelor si munitiilor. I. 7. punctul 7. 7. I. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. subpunctul VI.documentul emis. din capitolul I completat de Art. de autoritatea competenta.. operatiuni de transfer al armelor.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene. provenienta acesteia.. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca.toate datele de identificare ale armei. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie.autorizatie de transfer fara acord prealabil . 2. I. subpunctul VI. din capitolul I abrogat de Art. I. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea.ordin de serviciu . subpunctul VI. 2. punctul 10. prin care se permite unui armurier sa efectueze. subpunctul VI. 9. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene. din Legea 117/2011 ) Art. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau. dupa caz.permis de transfer al armelor . în conditiile legii. de autoritatea competenta.. în conditiile legii. punctul 7. în conditiile prezentei legi. pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. din capitolul I modificat de Art. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.certificat de detinator ..aviz de import/export .

purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. la nivel central. în conditiile prevazute de prezenta lege. cu personalitate juridica. la nivel local.Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. din Legea 117/2011 ) Art. iar. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. 4 din capitolul I abrogat de Art. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. (3)Armele neletale pot fi detinute si. ordinii publice si sigurantei nationale. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. I. la/de catre autoritatile competente. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 5. care au eliberat aceste documente. a armelor detinute de acestia. în conditiile prezentei legi. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Armele neletale pot fi detinute si. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. dupa caz. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. în subordinea Guvernului. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. alin. punctul 12. punctul 13. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. pentru armele de aparare si paza. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. pieselor si munitiilor. ordinii publice si sigurantei nationale. purta si folosi se tine. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. . (2)Organizarea. la/de catre autoritatile competente. dupa caz. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. 3 din capitolul I modificat de Art. portul si folosirea armelor. dupa caz. dupa caz. I. (2)Armele letale pot fi detinute sau. în conditiile prevazute de prezenta lege. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. punctul 3. în conditiile prevazute de prezenta lege. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. I. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. (3) din capitolul I modificat de Art. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii.

cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. (2)Este interzisa procurarea. C si D din anexa. sa foloseasca sau. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. sa poarte. pieselor si munitiilor detinute. portului. ordinii publice si sigurantei nationale. la solicitarea organelor de politie. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. I. (3)Armele detinute la domiciliul. din Legea 117/2011 ) Art. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 7 din capitolul I modificat de Art. punctul 15. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt.(5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. sa foloseasca. Art. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. a armelor detinute de acestia. I. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. 8 din capitolul I modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. din Legea 117/2011 ) Art. resedinta. punctul 4. portul. care au eliberat aceste documente. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. 5 din capitolul I modificat de Art. sa comercializeze sau. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. (6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. (la data 27-iul-2011 Art. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. dupa caz. si sa asigure securitatea acestora. utilizarea. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. sa poarte. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. punctul 14. C si D din anexa. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. detinerea. în baza documentelor prevazute de lege. resedinta sau sediul sau arme si munitii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . importul. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina.

a unei arme letale. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. port si folosire a armelor si munitiei . o arma letala. detinerea. Art. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. dar nu mai târziu de 24 de ore. în termen de 15 zile de la data decesului sau. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. pierdute sau abandonate. punctul 16. de îndata ce este posibil. pierdute sau abandonate. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. 10: Dreptul de procurare. I. dar nu mai târziu de 24 de ore. dupa caz. alin. înstrainarea. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (la data 27-iul-2011 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. dupa caz. I.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. (la data 27-iul-2011 Art. 8. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. o arma letala. alin. alin. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. (1) din capitolul I modificat de Art. dar nu mai târziu de 24 de ore. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. (la data 17-mar-2008 Art. I. alin. punctul 16. 9. punctul 5. (2) din capitolul I modificat de Art. în termen de 15 zile de la data decesului ori. pierderea sau furtul acestor arme. dar nu mai târziu de 24 de ore. (la data 17-mar-2008 Art. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. (2) din capitolul I modificat de Art. punctul 4. 9. detinere. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. de îndata ce este posibil. 9. (1) din capitolul I modificat de Art. I. 9. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. alin. (la data 17-mar-2008 Art. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. punctul 5. a certificatului de detinator si a permisului de arma. (3) din capitolul I modificat de Art. I. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. (2)Persoana care gaseste o arma militara. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. pierderea sau furtul acestor arme. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art.

(1)Autorizatia de procurare a armei. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. (2)Armele neletale pot fi detinute. I. 11. permisul de arma. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. dupa caz. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. .Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. (3) din capitolul II. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. (2). punctul 18. altele decât cele prevazute la alin. a autorizatiei de procurare a armei sau. I. de catre autoritatile competente. 11 din capitolul II. punctul 6. dupa caz. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. (la data 27-iul-2011 Art. I. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. în conditiile prezentei legi. de detinere sau. (1) din capitolul II. purta si folosi arme letale si arme neletale. dupa caz. de detinere sau. (2)Dreptul de procurare. alin. a permisului de arma. detine. din Legea 117/2011 ) Art. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (3)Armele neletale. dupa caz. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. a permisului de arma. a permisului de arma. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. în conditiile prezentei legi. dupa caz. atestatul de colectionar. respectiv detinere. punctul 17. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. în conditiile prezentei legi. respectiv detinere. (la data 17-mar-2008 Art. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (1)Dreptul de procurare. alin. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. sectiunea 1 modificat de Art. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. permisul de arma. 12. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. de detinere sau. sectiunea 1 modificat de Art. Art. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. sectiunea 1 modificat de Art. pot fi detinute. atestatul de colectionar. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. precum si munitia corespunzatoare acestora. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. Art. (la data 27-iul-2011 Art.

pe perioada în care au aceasta calitate. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. sa procure arme letale. b)persoanele prevazute de lege. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. punctul 19. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. pe perioada în care au aceasta calitate. din Legea 117/2011 ) . militarii si politistii. la cerere. 7 din anexa. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. I. diplomatii. (1) pot fi autorizate. (la data 27-iul-2011 Art. pe perioada cât sunt în activitate. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. aflate în stare de functionare. proiectate dupa anul 1945. pe perioada în care au aceasta calitate. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. militarii si politistii. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. dupa caz. trecerea în rezerva sau retragere. 15 alin. 15 alin. 14 din capitolul II. închiriere sau comodat. dupa caz. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. (1) pot fi autorizate. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. la cerere. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. mostenire. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. magistratii. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. sa procure arme letale. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. pensionare. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. (5)Armele de colectie letale. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. dupa caz. sectiunea 2 modificat de Art. trecerea în rezerva sau retragere. pe perioada în care au aceasta calitate.b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. diplomatii. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. magistratii. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. donatie.

prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 266. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. (2)-(5). conform datelor si informatiilor existente la organele competente. Partea speciala. daca îndeplinesc. i)nu au pierdut. în functie de destinatia armelor. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. cu modificarile si completarile ulterioare. 14 alin. din capitolul II. potrivit legislatiei în vigoare. (2)-(5). atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica.Art. din motive imputabile lor. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. port si folosire a armelor. c)nu au fost condamnate. (1). punctul 1. 15. de prezenta lege. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. pentru infractiuni comise cu intentie. procurate în conditiile prezentei legi. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. cu modificarile si completarile ulterioare. dupa caz. cumulativ. I. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. cumulativ. c)nu au fost condamnate. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. titlurile X si XI si la art. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. alin. alin. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. 279-281. 264. 14 alin. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva.272. 239. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (1). 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. litera G. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. siguranta nationala. . sectiunea 2 modificat de Art. 15. arme letale. aprobata cu modificari prin Legea nr. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. 243/2002. detinere sau. litera D. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. din capitolul II. prevazute în Codul penal. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. 105/2001 privind frontiera de stat a României. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. anterior. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. (la data 21-iul-2008 Art. în functie de destinatia acestora. daca îndeplinesc. (la data 21-iul-2008 Art. 312 si 317-322. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. b)detin calitatea impusa de lege. viata si integritatea corporala a persoanelor. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. titlurile I-III. de Legea nr.

14 alin. (1). (2) din capitolul II. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. din motive imputabile lor. punctul 21. în scris. siguranta nationala. viata si integritatea corporala a persoanelor. 15. în cazul primei autorizari. si în termen de maximum 30 de zile. (5) din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art. dintre cele prevazute la art. (3)-(5). sectiunea 2 modificat de Art. precum si motivele care au stat la baza acesteia. (4)Solutia prevazuta la alin. (la data 27-iul-2011 Art. (1). 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. e) se publica în Monitorul Oficial al României. 14 alin. punctul 20. dintre cele prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. cu modificarile ulterioare. b)un numar nelimitat de arme. I. Partea I. detinere sau. în termenul prevazut la alin. 15. 14 alin. (la data 27-iul-2011 Art. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. (1) lit. dupa caz. I. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate.e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. (1) din capitolul II. (2)-(5). h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. alin. 15 alin. 15. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. alin. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. punctul 20. 14 alin. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. pot fi autorizate sa procure arme. I. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. alin. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. 29/1990. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. (2)-(5). (2). din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. solutia adoptata. pentru . sectiunea 2 abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. (3) este supusa controlului judecatoresc. în cazul autorizarilor ulterioare. (3)-(5). b)un numar nelimitat de arme. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. procurate în conditiile prezentei legi.

fiecare

(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 117/2011 )

calatorie

a

solicitantului.

(2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze arme. (2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, întro cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 117/2011 )

Art. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor

(1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile, prevazute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor, fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) si i).

Art. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor

(1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale, precum si de la orice persoana din strainatate autorizata, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. (1). (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme, precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor prevazute la art. 14 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare, donatie, mostenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. (1). (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii, precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 117/2011 )

Art. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor, care îsi schimba domiciliul sau resedinta
În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbarii, sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau, dupa caz, noua resedinta.
(la data 27-iul-2011 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 25. din Legea 117/2011 )

Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o, daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c)-f) si lit. h). Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b)-f) si i).
(la data 27-iul-2011 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 117/2011 )

Art. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor

Art. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor

Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane
(1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau, dupa caz, le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. (1)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori, dupa caz, le pot primi în dar sau ca recompensa, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.
(la data 27-iul-2011 Art. 22, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 117/2011 )

(2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 alin. (1). Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze astfel de arme. Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 23 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 117/2011 )

Art. 23: Înstrainarea armelor letale

Art. 23: Vânzarea armelor letale

SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea, portul si utilizarea armelor letale, precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna
SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma

(1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 10 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul.
(la data 30-mai-2010 Art. 24, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 99/2010 )

(2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificata prin documentele vamale. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. (1), precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României, termenul prevazut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei, dovedita prin actul de provenienta. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 117/2011 )

Art. 25: Acordarea dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armei

(1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei, autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, dupa caz, de port sau folosire a armei procurate, facând mentiune, în mod expres, despre aceasta în continutul permisului de arma. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare, de tir, de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate, în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza, de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea

termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. I. în conditiile prezentei legi. dupa caz. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 27 din capitolul II. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. de tir sau de colectie. c)-f). (la data 27-iul-2011 Art. închiriere sau comodat. 15 alin. punctul 31. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. (1). (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. donatie. de la data ultimei prelungiri. h). I. (la data 27-iul-2011 Art. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. c)-f) si lit. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. sectiunea 3. cu armele înscrise în permise. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. 27 din capitolul II. sectiunea 3. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. 15 alin. cel mult 2 de acelasi calibru. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. dupa caz. dupa caz. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Art.acesteia. h) si i). 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. în conditiile prezentei legi. sectiunea 3. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. pâna la expirarea termenului de valabilitate. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. din Legea 117/2011 ) (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale . Art. 27: Vizarea permisului de arma Art. 26 din capitolul II. de Inspectoratul General al Politiei Române. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. (1) lit. b)pentru armele de vânatoare. de tir sau de colectie. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. subsectiunea 1 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. 27: Valabilitatea permisului de arma (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. subsectiunea 1 modificat de Art. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 30.

(4) din capitolul II. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. 28. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. (3)În autorizatia prevazuta la alin. motivul pentru care acestea se transporta. punctul 32. (3)Autorizarea prevazuta la alin. punctul 32. alin. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. 35 alin. (2). 28. de tir ori de colectie. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. artistice sau istorice. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. la cerere. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. (2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. mentionata în mod expres în permisul de arma.(1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. locul unde urmeaza a fi folosita arma. în conditiile legii. traseul utilizat pentru transportul armelor. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. armele de vânatoare. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. în caz de legitima aparare. alin. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. (1) si (2) se refera la scopul pentru care s-a solicitat aceasta. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. dupa caz. subsectiunea 2 modificat de Art. de tir sau de colectie. I. I. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. (1) si (2). sectiunea 3. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. (2)Autorizarea prevazuta la alin. (1) se stabileste prin norme metodologice. în conditiile legii. la cerere. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. numai în locul unde se afla colectia. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (2). armele de vânatoare. locul unde . traseul utilizat. din Legea 117/2011 ) Art. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. subsectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. la cerere. în conditiile legii. (1) din capitolul II.

(1) lit. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. (1) lit. (1) sau (2). 27 alin. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau.urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. 15 alin. 14 alin. 15 alin. b). (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. organul de politie competent retrage permisul de arma. de port si folosire a armelor. 29 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. (1). cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. 15 alin. 27 alin. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. subsectiunea 2 modificat de Art. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. la viza permisului de arma. în caz de legitima aparare. Art. înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (1) lit. c). mentionata în mod expres în permisul de arma. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. punctul 33. e) si f). facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. dupa caz. e). fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. b)nu se prezinta. (1) si (4). 15 alin. cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. d). (1) lit. I. 29 alin. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. f) si h). fara motive întemeiate. b) si e). g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. 35 alin. . 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor Art. în permisul de arma. (1) lit. în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. (1) si (2). (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. sectiunea 3. (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. (3)-(5). c). (la data 27-iul-2011 Art. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art.

(1). dupa caz. 31 din capitolul II. titularului dreptului de detinere sau. în situatia prevazuta la art. potrivit Legii nr. c). anularii permisului de arma. (2)Masurile prevazute la alin. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. sectiunea 3. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. 30 se face de catre organele de politie competente. (1) lit. cu modificarile ulterioare. (1) este supusa controlului judecatoresc. care iau masura suspendarii sau. (5). (2) si (4). (3)Masura prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 35. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. 30 alin. dupa caz. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. 14 alin. (3) sau (4). (1) este supusa controlului judecatoresc. (1) sau (2). I. 14 alin. (1). (la data 27-iul-2011 Art. 15 alin. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. 14 alin. 30 din capitolul II. (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. sectiunea 3. cu modificarile si completarile ulterioare. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. 29 alin. 29/1990. care iau masura suspendarii sau. I. dupa caz. de port si folosire a armelor. din Legea 117/2011 ) . subsectiunea 2 modificat de Art. subsectiunea 2 modificat de Art. (1) lit. (1) se comunica. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. la data acordarii permisului de arma. dupa caz. organul de politie competent retrage permisul de arma. (la data 27-iul-2011 Art. d). (2)Masura prevazuta la alin. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. 554/2004. în scris. punctul 34. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. potrivit Legii contenciosului administrativ nr.c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. 12 alin. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. h)se constata ca. care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor.

cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. potrivit legii. în conditiile în care poarta arma asupra sa. în . cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. în mijloacele de transport naval sau aerian. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. sa o utilizeze. 30 alin. se face în locuri special destinate. b)sa nu prezinte defectiuni. (1). la domiciliul sau resedinta detinatorului. sub nici o forma. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. sa depuna armele la un armurier autorizat. (1). organelor de politie competente. organelor de politie competente. sa o utilizeze. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. (3)Arma prevazuta la alin. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. cu exceptia armurierilor.Art. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. potrivit legii. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. cu exceptia armurierilor. de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. (1). c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. de natura sa genereze o stare de pericol. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. 31 alin. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. produselor sau substantelor stupefiante. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. la intrarea în institutiile publice. în vederea înstrainarii sau depozitarii. altor persoane. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. altor persoane. la intrarea în institutiile publice. intermediarilor. sub nicio forma. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art.

cu modificarile ulterioare. republicata. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. (1) si (2). e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. Art. I. (4). 103/1996. 36: Pastrarea. 29 alin. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. pâna la încheierea acesteia. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda.mijloacele de transport naval sau aerian. cu exceptia situatiei în care. în conditiile prevazute la art. de natura sa genereze o stare de pericol. 34 alin. subsectiunea 3 modificat de Art. în urma folosirii armei. punctul 37. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. (la data 27-iul-2011 Art. (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. produselor sau substantelor stupefiante. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. (4)Prevederile alin. punctul 36. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. în conditiile prezentei legi. au rezultat victime umane. 33 din capitolul II. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. în conditiile în care poarta arma asupra sa. 33 alin. (3)În situatia prevazuta la alin. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. din Legea 117/2011 ) Art. (2). din Legea 117/2011 ) Art. legal constituite. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. sectiunea 3. I. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare . 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. în conditiile prezentei legi. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. subsectiunea 3 modificat de Art. (2). pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. Art. 33-35. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. Art. 37 din capitolul II. precum si în cea prevazuta la art. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art.

neîncarcate cu munitie. subsectiunea 3 modificat de Art. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. 40. 38. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. sectiunea 3. din capitolul II. I. b) si e). din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. (la data 21-iul-2008 Art. Art. (3) lit. numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. în vederea utilizarii la vânatoare. în conditiile legii. alin. dupa încarcare. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. (1). în limitele prevazute de lege. sectiunea 3. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. Art. pe perioada cât sunt în activitate. punctul 39. (la data 27-iul-2011 Art. I. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. precum si munitia aferenta. în conditiile prezentei legi. subsectiunea 3 modificat de Art. sectiunea 3. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. cu exceptia vânatorilor. 39 din capitolul II. 407/2006. în poligoanele autorizate în conditiile legii. . stare de necesitate ori caz fortuit. (1) din capitolul II. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. b). 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. în conditiile prezentei legi. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. sectiunea 3. cu modificarile ulterioare. cu conditia ca. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. republicata. (1). precum si pentru antrenament. (3) lit. I. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. punctul 38. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. d) si e). în poligoanele autorizate în conditiile legii. asigurate si neîncarcate cu munitie. 103/1996. în conditiile prezentei legi. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. 33 alin. precum si pentru antrenament. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. 39 din capitolul II. sportivilor si antrenorilor de tir. litera A. punctul 2. din Legea 117/2011 ) Art. subsectiunea 3 modificat de Art. 33 alin. (la data 27-iul-2011 Art. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. cu modificarile si completarile ulterioare. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane.(1)Transportul armelor de vânatoare. alin. subsectiunea 3 completat de Art. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. (la data 27-iul-2011 Art.

dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. alin. I. cel mult 12 cartuse. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. (la data 27-iul-2011 Art. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. dupa caz. litera C. 33 alin. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. punctul 41. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. (la data 27-iul-2011 Art. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. 41 din capitolul II. (3) lit. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. (2). în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. punctul 40. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. din Legea 117/2011 ) (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. din Legea 117/2011 ) Art. I. d) si e). cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. subsectiunea 3 modificat de Art. 42. în cutie. litera A. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. 42: Transportul. b). a)armele trebuie tinute în husa sau. litera C.(2)Sportivii de tir prevazuti la alin. portul si folosirea armelor de tir b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. în exercitarea atributiilor de serviciu. (1). punctul 42. alin. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. Art. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. 44. din capitolul II. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. I. subsectiunea 3 abrogat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 4 modificat de Art. c)pentru armele de tir. (1). c)pentru armele de tir. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. în functie de proba de concurs. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. b)pentru armele de vânatoare. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. . alin. din capitolul II. sectiunea 3. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. sectiunea 3. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. punctul 43. subsectiunea 3 modificat de Art. 42. din capitolul II. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. sectiunea 3. sectiunea 3. neîncarcate cu munitie.

proiectate pâna în anul 1945 inclusiv.(4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. punctul 45. d). 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. din Legea 117/2011 ) Art. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. subsectiunea 5 modificat de Art. subsectiunea 4 modificat de Art. punctul 46. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. alin. la cererea colectionarului. 44. numai la locul unde se afla colectia de arme. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. I. 15 alin. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. numai la locul unde se afla colectia de arme. (1) din capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. e). punctul 44. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. prin pastrare sau folosire. (4). d). (2)-(4). (1). pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. la un armurier autorizat în acest sens. (la data 27-iul-2011 Art. 45. (1) lit. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. în conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. (1) lit. (4) din capitolul II. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. armele si munitia se restituie acestuia. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. I. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. sectiunea 3. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. I. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. iar permisul de arma. 15 alin. 29 alin. 7 din anexa. (1). alin. 46. (2) de catre persoana care a procurat-o. pentru arma prevazuta la art. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. . ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. (1) se face de catre organul de politie competent. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. 14 alin. (4). alin. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. de îndata. subsectiunea 4 abrogat de Art. 29 alin. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. sectiunea 3. (1) din capitolul II. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil.

(1) lit. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. de port si folosire a armelor letale se comunica. (3) si (4). (1). f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. în situatia prevazuta la alin. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (1) lit. titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. 27 alin. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. g)nu se prezinta. c). (2) lit. d)pleaca definitiv din tara. h)a decedat sau a fost declarat disparut. (2)-(4). succesorilor acestuia. c) si f). în scris. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. 15 alin. la data acordarii permisului de arma. dupa caz. i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. titularului dreptului sau. e) si f). c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. alin. e)a decedat sau a fost declarat disparut.Art. b). (1) lit. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. fara motive întemeiate. 15 alin. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. b). dupa caz. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. dupa caz. . (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. 14 alin. e)pierde cetatenia româna. h). 14 alin. în urmatoarele situatii: a)se constata ca. pe baza unor documente sau informatii false. de port si folosire a armelor. b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. a)-c). b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. de port si folosire a armelor. Art. 27 alin. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile.

47 alin. la un armurier autorizat în acest sens. I. (1) lit. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. punctul 49. documente autentice. pe perioada sederii în strainatate. titularul trebuie sa prezinte. e). subsectiunea 5 completat de Art. la întoarcerea în România. subsectiunea 5 modificat de Art. (1) au obligatia ca. (la data 27-iul-2011 Art. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. I. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. în situatia prevazuta la art. titularului dreptului ori. 50. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prezentei legi. la întoarcere. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. sectiunea 3. I. furate sau distruse. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. 46 alin. din Legea 117/2011 ) Art. 43. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. punctul 48. dupa caz. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. 47 din capitolul II. sectiunea 3. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat . nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. de îndata. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. subsectiunea 6 modificat de Art. punctul 47. În cazul în care. la data acordarii permisului de arma. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. (la data 27-iul-2011 Art.g)se constata ca. sectiunea 3. 47 din capitolul II. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. (1) si art. (3)Persoanele prevazute la alin. 47 alin. pe care le-au detinut la iesirea din tara. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. în scris. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. în conditiile prevazute la art. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.

în termen de 3 zile de la intrarea în tara. pe perioada sederii în state terte. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. subsectiunea 6 modificat de Art. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. denumite în continuare state terte. pe perioada sederii în strainatate. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. furtul sau. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. (2)Autorizatia prevazuta la art. dupa caz. sectiunea 3. 48 alin. în conditiile prevazute la art. dupa caz. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. I. titularul are obligatia ca. 48 din capitolul II. furtul sau. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. din Legea 117/2011 ) Art. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. titularul are obligatia ca. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. 43. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. furate sau distruse. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. furate sau distruse. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. distrugerea armei. punctul 50.pierderea. (1) au obligatia ca. (la data 27-iul-2011 Art. la întoarcerea în România. (3)Persoanele prevazute la alin. . În cazul în care. 50. în conditiile prezentei legi. (4)În situatia în care. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. pe perioada sederii în state terte. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. distrugerea armei. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. Art. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. documente autentice. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. furate sau distruse. (4)În situatia în care. 48 alin.

Inspectoratul General al Politiei Române. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (1) au obligatia sa informeze. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. (2)Adeverinta prevazuta la alin. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. I. 43 care. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. subsectiunea 6 modificat de Art. 48 alin. sectiunea 3. 43. . urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. (4)Prevederile art. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. (2). precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. (la data 27-iul-2011 Art. (1). 49 din capitolul II. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. în exercitarea atributiilor de serviciu. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. 48 alin. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. 48 alin. înscrierea acestor arme. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. din Legea 117/2011 ) Art. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. (2)Autorizatia prevazuta la art. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. 48 alin.(3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. punctul 51. 48 alin. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. (1). Art. în scris. (2). (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera.

în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 52: Furtul. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. în exercitarea atributiilor de serviciu. înscrierea acestor arme. pierderea. I. Art. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. (la data 27-iul-2011 Art. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. 48 alin. Art. subsectiunea 6 modificat de Art. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. 50 din capitolul II. 51: Furtul. (4)Prevederile art. pierderea. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. sectiunea 3. în scris. 43 care. 43. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. iar pierderea. pierderea. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. în strainatate. (2)Adeverinta prevazuta la alin. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. tipul si seriile armelor. pierderii sau distrugerii. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. punctul 52. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. în afara teritoriului României. precum si marca. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul.(5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. în state terte. (1)În cazul declararii furtului. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. acesta trebuie sa se prezinte cu . care. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. pierderii sau distrugerii. 43 au obligatia sa informeze. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia.

52. 37-42. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. (1). (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. sectiunea 3. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. (2)Adeverinta prevazuta la alin. (2) din capitolul II. 16 alin. sectiunea 3. în vederea scoaterii acestora din România. dupa caz. dupa caz. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. (1). punctul 53. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. alin. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. 45-47. art. 15 persoanelor prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. portul si folosirea armelor letale. tipul si seriile armelor. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. personal. art. (1) si (2) lit. subsectiunea 7 modificat de Art. (1) pot fi autorizate sa scoata. (la data 27-iul-2011 Art. În sensul prezentei legi. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. 53 alin. (1) lit. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. d) si f). sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. de pe teritoriul României. art. (1). precum si cei prevazuti la art. 17-21. alin. 27-32. (3)Prevederile art. I. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. (2)Persoanele prevazute la alin. precum si a munitiei aferente. (1) care poseda permis de sedere valabil. 15 alin. de tir sau de colectie. I. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. autorizatia de procurare a armelor. b) si alin. permanenta. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. înstrainarea. de tir sau de colectie. (1) lit. precum si marca. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. art. 26 alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. art. c). care. art. 23-25. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. detinerea. la cerere. autorizati sa comercializeze aceste arme. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (2). (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. potrivit legii. 52. de catre persoanele fizice straine Art. punctul 53. 44 alin. la intrarea în tara. din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. Art. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. b) si c). (1) din capitolul II.armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. art. subsectiunea 7 modificat de Art. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. 51 si. . România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. art. art.

(1). în statul de unde provin. detinerea. punctul 54. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize.Romsilva. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. sectiunea 4 modificat de Art. 103/1996. în vederea scoaterii acestora din România. dupa caz. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. pentru a participa la o vânatoare organizata. b)fac dovada intrarii legale în România. potrivit legii. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de . dupa caz. c)în cazul armelor de vânatoare. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. portul si folosirea armelor letale. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. în conditiile prevazute la alin. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. la cerere. (1). cu modificarile ulterioare.d)fac dovada. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. I. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. 54 din capitolul II. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. de tir sau de colectie. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. sau de la Regia Nationala a Padurilor . cu respectarea prevederilor legale în vigoare. legal constituita. vor fi exportate sau. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile legii. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. pot fi autorizati sa detina si. potrivit legii. dupa caz. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. d)în cazul armelor de tir. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. republicata. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. ori. 55: Introducerea. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. pe teritoriul României. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin.

în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. ori a unei institutii muzeistice din România. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. (la data 27-iul-2011 Art. avizul prevazut la alin. arme de aparare si paza. dupa caz. detinerea. purta si folosi. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. purta si folosi. precum si militarii straini pot introduce. I. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. b)în cazul armelor de vânatoare. cu modificarile si completarile ulterioare. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. (2) si (3). . punctul 55. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini (1)Însotitorii delegatiilor straine. (1). artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. arme de aparare si paza.Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. 407/2006. 55: Introducerea. precum si militarii straini pot introduce. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. Art. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. (1)Însotitorii delegatiilor straine. ori. avizul prevazut la alin. din Legea 117/2011 ) Art. c)în cazul armelor de tir. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. respectiv. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. (2) si (3). în baza avizului de introducere a armelor în tara. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. legal constituita. pe teritoriul României. sectiunea 4 modificat de Art. pe teritoriul României. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. potrivit legii. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. dupa caz. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. pot. sa detina si. în conditiile legii. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. legal constituita. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. 55 din capitolul II. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. pe baza de reciprocitate. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1). d)în cazul armelor de colectie.

din Legea 268/2008 ) (2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. pot sa procure arme neletale. punctul 1. în conditiile stabilite la art. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. I. (la data 27-iul-2011 Art. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. (2)Armele prevazute la alin. precum si munitia aferenta. detinerea. cumulativ. I. Art. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. sectiunea 5 completat de Art. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. (1) pot procura. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. care au împlinit vârsta de 18 ani. (3)Persoanele prevazute la alin. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. 56. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. pot sa procure arme neletale. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. (la data 17-nov-2008 Art. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. punctul 56. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice Art. care au împlinit vârsta de 18 ani. (1). în vederea depozitarii sau înstrainarii. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este . din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. la intrarea în institutiile publice. (1). alin. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. daca îndeplinesc. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. în scopul detinerii. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea.pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. 12 alin. înstrainarea. 44. 12 alin. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. precum si munitia aferenta. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. respectiv al portului si folosirii. (2). alin. 58. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. în mijloacele de transport naval ori aerian. (1) din capitolul II. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. sectiunea 4 modificat de Art. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (1) din capitolul II. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. (1). pentru armele prevazute la categoria E din anexa.

intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. punctul 7. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. a) se pierde. locul de rezidenta în România. în scopul detinerii. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. (1). a). precum si strainii cu sedere legala în România. (1) nu pot fi înstrainate. (2). (6)Armele prevazute la alin. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. dupa caz. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. la intrarea în institutiile publice. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. sectiunea 5 modificat de Art. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (2). 12 alin. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. (2) lit. în scopul detinerii. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. respectiv al portului si folosirii. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. daca îndeplinesc. (4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. 22 din anexa pot fi procurate. (4). 15 alin. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. 583 alin. cumulativ. în conditiile prevazute de art. (1) pot procura. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. potrivit legislatiei în vigoare. 58 din capitolul II. . în vederea depozitarii ori înstrainarii. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. (1) lit. (2) . dupa caz. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. (2) lit. I. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. respectiv al portului si folosirii. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. în mijloacele de transport naval ori aerian. (2)Persoanele fizice prevazute la alin.mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. resedinta sau. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. care au împlinit vârsta de 18 ani. (3)Prevederile art. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. (1).(4) si ale art.

siguranta nationala. la înscrierea armei în permisul de arma. (1)-(3). în conditiile prevazute la art. (4). (7) armele prevazute în categoria C pct. 24 alin. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. din Legea 117/2011 ) . din Legea 117/2011 ) Art. punctul 58. art. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. 27 alin. procurate în conditiile prezentei legi. prevazute la art. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (7)Armele prevazute la alin. 14 alin. 27 alin. sectiunea 5 modificat de Art. (2). care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. 58^1. Prevederile art. (1) nu pot fi înstrainate. (2)-(4). (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. 15 alin. dupa caz. Prevederile art. (8)Fac exceptie de la prevederile alin. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. art. a) se pierde. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. la intrarea în institutiile publice. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. potrivit legii. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. (1). I. (1) si (2). locul de rezidenta titularul dreptului. (1) lit. I. art. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. 58 din capitolul II. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. viata si integritatea corporala a persoanelor. (2)-(5). în vederea utilizarii în poligon. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. 22 din anexa. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. dupa caz. (4). alin. (2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. detinere sau. 58 alin. sectiunea 5 modificat de Art. pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. (la data 27-iul-2011 Art. (2) din capitolul II. (4). în mijloacele de transport naval ori aerian. 54 alin. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. (5)Prevederile art. 25 alin. punctul 57. din motive imputabile lor. în vederea scoaterii acestora din România. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. resedinta sau. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. în vederea depozitarii ori înstrainarii. 28 si 51. 58 alin. (la data 27-iul-2011 Art.

h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. 58 alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 29 alin. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. din Legea 117/2011 ) Art. (1) sau (2). c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. alin. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (3) din capitolul II. g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. (4) lit. a). (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. b) si c). sectiunea 5 modificat de Art. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. I. 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin.(3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. (1). destinate pentru colectie. 27 alin. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. c) si d). Prevederile art. 58 alin. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. 58^1. de port si folosire a armelor. b)nu se prezinta. a). punctul 58. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. . b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. Prevederile art. (1) si (4). 58 alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. Prevederile art. Art. fara motive întemeiate. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. (2) lit. destinate pentru colectie. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 29 se aplica în mod corespunzator. organul de politie competent retrage permisul de arma. 23 din anexa. 27 alin. (2) lit. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. dupa caz. la viza permisului de arma. 29 se aplica în mod corespunzator. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale.

(2) lit. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. (2) lit. c)pleaca definitiv din tara. 47 . (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. în scris. din Legea 117/2011 ) Art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (2). 58 alin. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. b). respectiv de port si folosire. (2) lit. Prevederile art. Prevederile art. în situatiile prevazute la art. g)se constata ca. b) si c). (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. titularului dreptului sau. în situatia prevazuta la alin. (1) lit. (2)-(4). 58 alin. d)pierde cetatenia româna. punctul 59. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 46 alin. la data acordarii permisului de arma. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. sectiunea 5 modificat de Art.e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. 27 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. 47 alin. 58^2 din capitolul II. 471 alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. Prevederile art. (1) si (4). în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (2)Dreptul de detinere. în scris. h)dreptul de detinere. fara motive întemeiate. 58 alin. titularului dreptului ori. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. f). (1) sau (2). I. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. succesorilor acestuia. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. 583: Suspendarea. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. c). succesorilor acestuia. (4) lit. organul competent retrage permisul de arma. a). f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (1). b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. în situatia prevazuta la alin. 29 alin. e)nu se prezinta.

sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. 12 alin. I. în vederea eliberarii certificatului de detinator. din Legea 117/2011 ) (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. (1) din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. (4)Procedura notificarii prelabile. sectiunea 5 modificat de Art. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. I. mentionata la art. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. 58 alin. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. 12 alin. (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 5 abrogat de Art. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. 58^3 din capitolul II. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. Art. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (1). alin. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 5 completat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. I. 60 din capitolul II. punctul 61. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 9. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. 58 din capitolul II. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 59. resedinta sau. I. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa.alin. în termen de 5 zile de la data procurarii. în termen de 5 zile de la data procurarii. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. (1). port si folosire a armelor înscrise în acest document. la locul de rezidenta. punctul 8. în vederea eliberarii certificatului de detinator. (1). . 60: Pastrarea armelor neletale Art. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. punctul 60. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României.

destinate pentru autoaparare. (2) din capitolul II. stadioane. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. b)motiveaza. (la data 27-iul-2011 Art. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. 58 alin. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. punctul 62. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. b)motiveaza. în scris. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. 61 din capitolul II. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. (2)Este interzis portul armelor neletale. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 10. legal constituita. I. I. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. punctul 11. destinate pentru autoaparare. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. sectiunea 5 modificat de Art. sali de spectacol si adunari publice. ori a unei institutii muzeistice din România. din categoria celor supuse notificarii prealabile. b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. alin. I. produselor sau substantelor stupefiante. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. sectiunea 5 completat de Art. 61 din capitolul II. 62. . pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. din categoria celor supuse notificarii prealabile. dintre cele procurate în mod legal.(2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. (la data 17-mar-2008 Art. în scris. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. din Legea 117/2011 ) (1)Persoanele prevazute la art. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 5 modificat de Art. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare Art.

(5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. I. numai în scopul pentru care sunt destinate. destinate pentru autoaparare. punctul 3. 63 din capitolul II. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. destinate colectiei. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. iar armele cu destinatie industriala. punctul 63. I. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. din Legea 117/2011 ) Art. resedinta sau. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. (2) în locuri publice. 29. în conditiile legii. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement . 63: Uzul de arma neletala Armele cu tranchilizante. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. folosite în competitiile sportive. destinate colectiei. 63 din capitolul II. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. (3)Arbaletele. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. sectiunea 5 modificat de Art.(2)Folosirea armelor prevazute la alin. numai în scopul pentru care sunt destinate. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. 29. Art. destinate pentru autoaparare. (la data 21-iul-2008 Art. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. arcurile. (3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. (4) în locuri publice. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. 64: Folosirea armelor utilitare Art. sectiunea 5 modificat de Art. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (1)Armele cu tranchilizante. pot fi folosite în conditiile prevazute la art.

punctul 66. (2)Persoanele juridice de drept public. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. I. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. 66. I. precum si a pazei persoanelor. punctul 64. (2) din capitolul II. (2) din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. sa procure. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. în conditiile prezentei legi. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. (1). valorilor . sectiunea 5 modificat de Art. în functie de obiectul lor de activitate. ordinii publice si sigurantei nationale. alin. precum si munitia corespunzatoare. sectiunea 1 modificat de Art. pentru înarmarea personalului propriu. punctul 65. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. sectiunea 5 modificat de Art. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. dupa caz. sectiunea 5 modificat de Art. 65. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. sa înstraineze. altele decât cele prevazute la alin. în conditiile prezentei legi.(la data 27-iul-2011 Art. I. alin. precum si munitia corespunzatoare. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. alin. (2)Persoanele juridice de drept public. (2) din capitolul III. (la data 27-iul-2011 Art. 65. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. a certificatului de detinator. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. punctul 12. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. punctul 2. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. 64 din capitolul II. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. I. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. în conditiile stabilite prin legi speciale. bunurilor. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. I. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. precum si munitia corespunzatoare. (la data 17-nov-2008 Art. precum si munitia corespunzatoare. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. 65 din capitolul II. (la data 17-mar-2008 Art. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura.

în functie de obiectul lor de activitate. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si . b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. Autorizarile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. dupa caz. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. punctul 67. punctul 66. în centrele de productie cinematografica si televiziune. c)desfasurarea activitatilor artistice. (3) din capitolul III. din Legea 117/2011 ) Art. (1) lit. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. 66. în centrele de productie cinematografica si televiziune. c)desfasurarea activitatilor sportive. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. alin. I. pe teritoriul României. 67 din capitolul III. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. (la data 27-iul-2011 Art. I. sectiunea 1 modificat de Art. pentru antrenament sau divertisment. (5) din capitolul III. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. (1) lit. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. în conditiile legii. pe teritoriul României. pentru antrenament sau divertisment. în conditiile prezentei legi. sa procure si sa detina arme de colectie. 66 alin. sectiunea 1 modificat de Art. sa procure. 15 alin. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. precum si a pazei persoanelor. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. 15 alin. sectiunea 1 modificat de Art.sau transportului ori depozitarii de valori importante. I. precum si arme neletale. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. 66 alin. în conditiile legii. 66. g). punctul 66. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. precum si munitia corespunzatoare. bunurilor. (3)Persoanele juridice de drept privat. în conditiile prezentei legi. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. g). precum si munitia corespunzatoare acestora. alin. în conditiile prezentei legi. artistice. arme militare si arme letale.

prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. (la data 27-iul-2011 Art. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. sectiunea 2 modificat de Art. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. în cazul armelor neletale. 68. în conditiile legii. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (5) se pastreaza timp de 20 ani. (6)Evidenta prevazuta la alin. I. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. precum si a personalului care este dotat cu acestea. 67. 68: Conditiile procurarii. I. în conditiile prezentei legi. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. punctul 68. în conditiile legii. înstraina asemenea arme si munitie. locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. la nivel central. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. pot procura si. alin. (1). (1) au obligatia sa constituie. datele de identificare ale detinatorului. altele decât cele prevazute la art. (1). (6)Evidenta prevazuta la alin. (5) se pastreaza timp de 15 ani. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. precum si cu munitia corespunzatoare. punctul 68. înstraina asemenea arme si munitie. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. în cazul armelor letale. în care se mentioneaza datele de identificare ale armei. (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. alin. ordinii publice si sigurantei nationale. alin. care. detinerii. prin armurierii autorizati în acest sens. detinute si înstrainate. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. 66 alin. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (2). 68. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. în conditiile prezentei legi. (1)Persoanele juridice de drept public. I. dupa caz. (1) sau. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. ori de câte ori se solicita aceasta. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. a munitiei consumate. (1) din capitolul III. (6) din capitolul III. punctul 68. dupa caz. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. sectiunea 2 modificat de Art. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. asigurate în permanenta cu paza înarmata. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. 68. asigurate în permanenta cu paza înarmata.persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. din Legea 117/2011 ) . al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. (3) din capitolul III. sectiunea 2 modificat de Art. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. cu avizul autoritatilor prevazute la art. si timp de 10 ani.

alin. 67. punctul 69. litera A. (1). 69. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. (1). la autoritatile prevazute la art. h) si i). 62 alin. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. (4).(7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. c)-f). 67. I. (3). (4). punctul 69. I. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. armele se depun în locurile prevazute la art. punctul 71. din capitolul III. (1) lit. 68 alin. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. (la data 27-iul-2011 Art. (1) au obligatia de a prezenta registrele. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. alin. e)urmeaza un instructaj. (la data 27-iul-2011 Art. 68 alin. (la data 27-iul-2011 Art. cu ocazia constituirii acestora. cu arme letale. Art. sectiunea 2 abrogat de Art. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 68 alin. . c)sunt angajate. La sfârsitul acestui interval de timp. I. I. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. (la data 27-iul-2011 Art. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. (1). art. prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. 67. I. în care persoanele prevazute la alin. 63 si art. 37-39. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. 34. 68 alin. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. 64. punctul 69. 33 alin. dupa caz. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. alin. 69 din capitolul III. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. 68 alin. 68 alin. în conditiile prevazute la art. 69. în vederea înregistrarii. (3)Prevederile alin. în baza unui contract individual de munca. sectiunea 2 completat de Art. alin. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. g). Evidenta registrelor prevazute la alin. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. (1) lit. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. (1) lit. (1) lit. I. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 69. 67. 69. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. (3). 67. 15 alin. (2) din capitolul III. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 69. art. în conditiile prevazute la art. (1). care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. alin. sectiunea 2 modificat de Art. (1). (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. 15 alin. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2). 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. punctul 70. 68 alin. art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. (2) din capitolul III. art. desfasurat de angajator. persoanele care:(1) Pot fi dotate. (3) din capitolul III. (1) din capitolul III. 69. sectiunea 2 modificat de Art.

angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. precum si sportivii si antrenorii de tir. urmatoarele activitati: a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. 15 alin. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. 67 sau ori de câte ori acestea solicita. ori de câte ori considera necesar. în conformitate cu atributiile prevazute la art. (8). portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. (2)Autoritatile prevazute la art. (1) lit. 69 alin. . 68 alin. (1) au obligatia sa desfasoare. (1) lit. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 67. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. Art. 68 alin. (6)În vederea dotarii cu arme. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. 66 alin. din Legea 117/2011 ) Art. 68 alin. în conditiile prevazute la art. (1) lit. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. (1) lit. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. (8) din capitolul III. în conditiile prevazute de prezenta lege. d). b). pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. (1). precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. 67. cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Conditiile prevazute la alin. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute.Sunt interzise detinerea. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. 69 alin. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. 69. periodic. (4). prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. prin armurierii autorizati în acest sens. (1) sau pot participa. în mod efectiv. c) si e). 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. e). sectiunea 2 modificat de Art. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. 67. I. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. 67. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. (2). 69 alin. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. în conformitate cu art. cu avizul autoritatilor prevazute la art. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. a cunoasterii instructajului prevazut la art. (la data 27-iul-2011 Art. Art. e). alin. 68 alin. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. punctul 69. la efectuarea acestor verificari.

sectiunea 2 modificat de Art. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. legal constituite. din capitolul III. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. . precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. 72. Art. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. legal constituite. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. dupa caz. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. sectiunea 2 modificat de Art. prin Regia Nationala a Padurilor. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. alin. prin personalul anume desemnat. pot detine si folosi. 67. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. (la data 27-iul-2011 Art. (4). cu modificarile si completarile ulterioare. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. (la data 27-iul-2011 Art. alin. 103/1996. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. 69 alin. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pentru paza fondurilor de vânatoare. (1) si alin. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. pentru paza fondurilor de vânatoare. punctul 72. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. (3) din capitolul III. 68-72. republicata. (1). dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. 67. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. acordat de autoritatile prevazute la art. I. autoritatea sau. cu modificarile ulterioare.(2)Personalul desemnat cu administrarea. litera B. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. pentru exercitarea activitatii didactice. prin personalul anume desemnat. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. pot detine si folosi. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 407/2006. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. 73. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control.

(1) lit. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (1) lit. alin. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. 68 alin. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. 69 alin. 73. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. (2) din capitolul III. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. 69 alin. (1) lit. alin. 73. alin. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. i)centrele de productie cinematografica. circurile. 68 alin. (1) lit. (1) lit. precum si munitia corespunzatoare. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. I. a)-d). (4). 69 alin. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. din Legea 117/2011 ) . i)centrele de productie cinematografica. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. sectiunea 2 modificat de Art. a)-d). pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. (1) lit. (1). în functie de necesitati. 73. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. din capitolul III. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. e) si f). (la data 27-iul-2011 Art. e). fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (3) din capitolul III. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. sectiunea 2 modificat de Art. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. I. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. (4). alin. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. f) si g). punctul 74. sectiunea 2 modificat de Art. 69 alin. din capitolul III. b)-d). circurile.e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. 73. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. I. g). dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. punctul 74. în functie de necesitati. litera G. punctul 73. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. (1). pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. (la data 27-iul-2011 Art. I. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. b)-d). litera I. punctul 73. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. (1) lit. (1) lit. iar în cazul armelor de panoplie.

la data acordarii autorizatiei. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. o cerere la autoritatile prevazute la art. persoanele juridice prevazute la art. b). I. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. alin. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. Art. 67. vizare. altele decât cele prevazute la lit. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie .SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. persoanele juridice prevazute la art. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. (1) lit. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. 74 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. Art. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. 74: Autorizatiile pentru procurarea. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. preschimba. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. 66 alin. vizeaza o data la 2 ani. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. punctul 75. în acest sens. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. preschimbare. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. (3)Procedura de eliberare. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. a) si b). (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. persoana juridica este obligata sa depuna. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. dupa caz. sectiunea 3. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. 66 alin. detinere si folosire a armelor. 74 alin. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. 67. (1) din capitolul III. 74 alin. (la data 27-iul-2011 Art. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. subsectiunea 1 modificat de Art. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. b)când autorizatia a fost pierduta. furata. 74. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. amenajarea si functionarea poligonului. Art. conditiile privind construirea. 67 elibereaza. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. 67. distrusa sau deteriorata.

cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. I. Art. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. 77. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. 67 în termen de 10 zile de la acea data. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. b)sub orice forma prevazuta de lege. cu modificarile si completarile ulterioare. subsectiunea 1 modificat de Art. la autoritatile prevazute la art. (3) si ale art. 68 alin. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. 67. I.Persoanele juridice autorizate sa procure. bunurilor. 14 alin. . subsectiunea 2 modificat de Art. 79. 67. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. în termen de 10 zile de la procurare sau. la autoritatile prevazute la art. punctul 77. constituite potrivit Legii nr. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. arme neletale. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . bunurilor. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. pot fi autorizate. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. sectiunea 3. pentru vizarea autorizatiei. pot fi autorizate. dupa caz. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. punctul 76. 333/2003 privind paza obiectivelor. (1) din capitolul III. furtul sau distrugerea autorizatiei. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: (la data 27-iul-2011 Art. la cerere. alin. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. (2). e)sa prezinte. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. înstrainare. precum si munitia corespunzatoare. la cerere. valorilor si protectia persoanelor. sectiunea 3. 333/2003 privind paza obiectivelor. constituite potrivit Legii nr.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. valorilor si protectia persoanelor. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. 67. precum si munitia corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art. din capitolul III. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. arme letale. litera B. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. b)sa anunte schimbarea sediului. societatile prevazute la alin.

79. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. 82: Autorizarea procurarii. subsectiunea 2 modificat de Art. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. substante toxice. sectiunea 3. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. pentru paza proprie Art. SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. metale pretioase si pietre pretioase. bunuri si valori. materii explozive. alin. litera B. munitii. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu.b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. înscrisuri de valoare.numai pentru paza sediilor bancilor. depozitelor de arme. le este interzis ca. sa detina si sa foloseasca arme si munitie. substante toxice.numai pentru paza transporturilor cu arme. 80: Acordarea autorizatiei de procurare. titluri de credit. Art. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. din capitolul III.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. munitii. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. I. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie . partidelor parlamentare. care sunt dotate cu arme. bunuri si valori. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. munitii. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. iar arme neletale cu destinatie utilitara . substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. desfasurate potrivit legii. metale pretioase si pietre pretioase. santierelor arheologice. cecuri. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. a sediilor armurierilor. (la data 27-iul-2011 Art. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. substante toxice. iar arme neletale cu destinatie utilitara . partidelor parlamentare.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. sediilor armurierilor si intermediarilor. Art. iar arme neletale cu destinatie utilitara . 333/2003. depozitelor de arme. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . desfasurate potrivit legii. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. materii explozive.numai pentru paza sediilor bancilor. metale pretioase si pietre pretioase. santierelor arheologice. materii explozive. punctul 78. precum si cu alte valori prevazute de lege. sume de bani. (2). sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat.

67 sa functioneze. 73 alin. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. de catre autoritatile prevazute la art. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. (la data 27-iul-2011 Art. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. dupa caz. dupa caz.în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . 333/2003 pot fi autorizate. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. Art. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . alin. sa procure. la cerere. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. subsectiunea 4 modificat de Art. (1) lit. la cerere. . pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. (3) si ale art. (1) din capitolul III. de recuzita. SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. utilitare sau de recuzita. care. 84: Procurarea. ale art. (5)-(7). de catre autoritatile prevazute la art. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. 67 sa procure arme de panoplie si. la cerere. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. e) si alin.Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. (1) lit. f) si g). I. 84. 68 alin. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. 69 alin. sa procure arme de panoplie si. punctul 79. 68 alin. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. 67. 73 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. sectiunea 3. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. h) si i).în cazul societatilor specializate de paza. (1) lit. (2)(4) si ale art. (3) si alin. la cerere. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement .în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului.

arme letale. d)sa existe personal specializat. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. 85 alin. (1) lit. 15 alin. I. I. 69 alin. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. 85. (2). (1) lit. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. persoanele juridice prevazute la art. 67. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. sectiunea 3. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. subsectiunea 5 modificat de Art. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. 85 alin. alin. la cerere. antrenamente de tragere sau. 85. (1) lit. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. (la data 27-iul-2011 Art. alin. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. (1) si (4). din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 72 alin. arme neletale. b)sub orice forma prevazuta de lege. (2). a) si c) pot fi autorizate. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. 67. alin. din capitolul III. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. dupa caz. angajat permanent. (2) din capitolul III. sectiunea 3. precum si munitia corespunzatoare. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. (3) din capitolul III. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: . în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. 85 alin. la cerere. 85. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. litera A. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. I. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. precum si munitia corespunzatoare. (3). întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 5 completat de Art. a) si c) pot fi autorizate. punctul 81. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art.(2)Autorizatia prevazuta la alin. punctul 80. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. punctul 80. subsectiunea 5 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. sectiunea 3.

dupa caz. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. a) . c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. cu modificarile si completarile ulterioare. persoanele juridice prevazute la art. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. 29. c) . 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. c). (1) lit. pentru poligoanele prevazute la art. a) si c). (1) lit. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. g). 333/2003. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. 85 alin. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (1) lit. arme letale si arme neletale. precum si munitia corespunzatoare.numai personalul angajat la societatea specializata de paza. (1) lit. (2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. (1) lit. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme.numai titularii unui permis de arma sau. 15 alin. Accesul acestor persoane în . 86 din capitolul III. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. cu conditia ca. (3)În situatiile prevazute la alin. 67. (1) lit. (1) lit. g). acestia sa fie însotiti de o persoana majora. 85 alin. (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. (1) lit. 85 alin. sectiunea 3. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege. I. 15 alin. în cazul minorilor sub 18 ani.a)numai prin închiriere. (la data 27-iul-2011 Art. 85 alin. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. (1) lit. dupa caz. subsectiunea 5 modificat de Art. pentru poligoanele prevazute la art. 85 alin. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. exclusiv pentru folosirea în poligon. b) . 85 alin. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. arme letale. 85 alin. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. în permisul de arma al carui titular este. spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. precum si munitia corespunzatoare. arme neletale. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. b)sub orice forma prevazuta de lege. punctul 82. (1) lit. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. a). în vederea executarii tragerilor cu aceste arme.

în permisul de arma al carui titular este. pot fi comercializate sau. introduse pe teritoriul României. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. (1) si (2). (1) lit. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.pentru activitati de tragere de divertisment. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. pentru conformitate cu normele de omologare. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. (1) lit. 87 din capitolul III. 85 alin. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. cu conditia ca. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. personalul angajat la societatea specializata de paza. 35 alin. (1) lit. în cazul minorilor sub 18 ani. (2)În situatiile prevazute la alin. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere.incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. 29. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (1) lit. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . I. 85 alin. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. (1) lit. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. b). din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. dupa caz. a). . Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. 35 alin. sectiunea 3. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. detinute de persoane fizice sau juridice din România. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. (1) si (2). subsectiunea 5 modificat de Art. punctul 83. a) si c). 15 alin. numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art. 85 alin. g).

(2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. în procesul de fabricatie a acestora. introduse pe teritoriul României. 25-29 din anexa. (la data 27-iul-2011 Art. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. (2) armele si munitiile care tranziteaza. munitia pe care se aplica. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. 88 din capitolul IV. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. dupa caz. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. teritoriul României. punctul 84.c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. (2)Marcajele prevazute la alin. b)tara sau locul fabricarii. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. (3)Marcajul prevazut la alin. în procesul de fabricatie a acestora. în conditiile legii. în conditiile legii. 89: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. I. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. b)indicativul armurierului care le produce. . c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. Art. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. daca acesta nu face parte din numarul de serie. în sensul prezentului articol. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. sa aplice pe arme. 25-29 din anexa au obligatia ca. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. fabricate pe teritoriul României. b) armele si munitiile care tranziteaza. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. (2) lit. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. dupa caz. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. c)seria si. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. sectiunea 1 modificat de Art. Prin pachet de munitie. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. teritoriul României. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. pot fi comercializate sau. fabricate în afara teritoriului României. anul de fabricatie. dupa caz. 25-29 din anexa.

sectiunea 2 modificat de Art. la Inspectoratul General al Politiei Române. a). 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. (3) din capitolul IV. 89 alin. punctul 87. sectiunea 2 modificat de Art. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. din Legea 117/2011 ) Art. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. timp de 10 ani. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. 89 din capitolul IV. pentru arhivare. Art. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. respectiv punctele de lucru. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (2). (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. I. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. b)-d). se tine în registre separate constituite potrivit legii. alin. ordinii publice si sigurantei nationale. precum si a munitiilor corespunzatoare. (2)Marcarea armelor potrivit alin. (4) lit. I. iar evidenta celorlalte arme letale.b)numarul de identificare a lotului. punctul 85. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. (la data 27-iul-2011 Art. 89 alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. pentru arhivare. registrele prevazute la art. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. c)calibrul. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. . a armelor de aparare si paza. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate (1)Registrele prevazute la art. 89 din capitolul IV. c) si d). d)tipul de munitie. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Registrele prevazute la art. 90 alin. 90 alin. dupa care se depun. (2) lit. sectiunea 2 completat de Art. 90 alin. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. dupa care se depun. respectiv punctele de lucru. constituie informatii secrete de serviciu. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. I. din Legea 117/2011 ) Art. a armelor neletale. punctul 86. registrele prevazute la art. 90 alin. 90.

93: Regimul normelor si certificatelor de omologare Art. punctul 90. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. 91 din capitolul IV. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. e)poligoanele de tragere cu arme. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. sectiunea 3 modificat de Art. (2). îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. sectiunea 3 abrogat de Art. (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. punctul 89. 88 alin.(la data 27-iul-2011 Art. 92 din capitolul IV. 92 alin. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. I. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. munitiile si componentele acestora. 94: Inspectia tehnica periodica . din Legea 117/2011 ) Art. I. sanatatea. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. cu exceptia celor referitoare la armele militare. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 88. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. (3) lit. precum si a munitiilor corespunzatoare. 93 din capitolul IV. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. I. sectiunea 3 abrogat de Art. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. 92 alin. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. punctul 90. a)d). precum si spatiile în care acestea functioneaza. I. (2). c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta.

punctul 91. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste . (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (2). sectiunea 3 modificat de Art. (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. 92 alin. (2)În cazul în care se constata. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. I. dupa ce le valorifica. (3). 94 din capitolul IV. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. 92 alin. (1).(1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. care. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. (3)Armurierii prevazuti la alin. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. Art. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. (4)Armurierii prevazuti la alin. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. (2)În cazul în care se constata. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. armurierii prevazuti la alin. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. prin structurile sale specializate. (3) care le apartin.

precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. I. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. I. preschimba si. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 3 modificat de Art. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. punctul 93. dupa caz. . (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. punctul 92. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. Art. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. 95 din capitolul IV. (1) si (2). precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. (1). introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. (la data 27-iul-2011 Art.dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. 96 din capitolul IV. a detinatorilor de arme. sectiunea 3 modificat de Art. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. 88 alin. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. 97 din capitolul IV. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii.

piese si munitii. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. precum si a certificatelor de omologare. din Legea 117/2011 ) Art. 98 din capitolul IV. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa . punctul 94. a detinatorilor de arme. (2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 88 alin. procurata. sectiunea 4 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. (la data 27-iul-2011 Art. a elementelor de marcare aplicate pe arme. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. indiferent de detinatorul legal al acesteia. 88 alin. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. 97 din capitolul IV. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme.e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. I. (la data 27-iul-2011 Art. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. sectiunea 4 abrogat de Art. I. (1). necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. 88 alin. dupa caz. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. 99: Regimul cartii de identitate a armei (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. 90 alin. piese si munitii. punctul 95.

103: Efectuarea operatiunilor cu arme . cu exceptia persoanelor fizice care. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. sectiunea 4 abrogat de Art. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 97. în Monitorul Oficial al României. modificarii. furtul. prelucrarea. 100: Pierderea. la autoritatea care le-a eliberat. 100 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. I. a furtului. furtul. 101 din capitolul IV. confectionarii. 94-98 armele militare. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. confectionarea. sa le foloseasca si sa le înstraineze. 99 din capitolul IV. Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. (la data 27-iul-2011 Art. I. prelucrarii. sa le detina. (2)Producerea. Sunt exceptate de la prevederile art. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 4 abrogat de Art. casarii si distrugerii. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. I. 102 din capitolul IV. dupa caz. punctul 95. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. punctul 96. modificarea. I. în conditiile legii. sectiunea 4 modificat de Art. sa le detina. sectiunea 4 abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. I. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. cu exceptia producerii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. punctul 95. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei Procedurile de aplicare a prevederilor art. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. sigurantei nationale si ordinii publice. în baza autorizatiei de procurare. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. experimentarii. experimentarea. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. (la data 27-iul-2011 Art. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. punctul 95. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. arme letale si neletale. sa le foloseasca si sa le înstraineze.

în subordonarea sau coordonarea acestora. în conditiile prezentei legi. 104: Armurierii . din Legea 117/2011 ) (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. punctul 13. (4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. arme letale si neletale. în conditiile prezentei legi. 103 din capitolul V. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. sectiunea 1 modificat de Art. dupa caz. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 103 din capitolul V. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. potrivit legii. a). prin competentele conferite de lege. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. care. precum si persoanele juridice aflate. în conditiile legii. ordinii publice si sigurantei nationale. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile stabilite prin prezenta lege. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. în conditiile legii. (3)Operatiunile cu arme. piese si munitii.(4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 104 alin. precum si Federatia Româna de Art. sectiunea 1 modificat de Art. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii. piese si munitii. I. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. cu exceptia persoanelor fizice care. 104 alin. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. I. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 17-mar-2008 Art. în conditiile stabilite prin prezenta lege. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Operatiunile cu arme. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. cu exceptia persoanelor fizice care. arme letale si neletale. dupa caz. punctul 98.

I. închiriere. dupa cum urmeaza: . daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. 104 alin. (2)Persoanele juridice prevazute la art. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. 104. (2) din capitolul V. (2)Se pot constitui în armurieri. ordinii publice si sigurantei nationale. donatie. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. piese si munitii. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. punctul 99. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. 105. sectiunea 1 completat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. cumparare. înstrainare în scop necomercial. 105. transbordare si depozitare. (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 1 modificat de Art. (1) lit. care. potrivit legii. punctul 15. (1) din capitolul V. punctul 14. schimb. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. vânzare. alin. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. (la data 17-mar-2008 Art. persoanele fizice si juridice. import. Federatia Româna de Schi si Biatlon. a). (1). (la data 17-mar-2008 Art. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. pentru operatiuni de procurare. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. alin. I. la cerere. 104 din capitolul V. (la data 27-iul-2011 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. la cerere. sectiunea 1 modificat de Art. (1) din capitolul V. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. precum si persoanele juridice aflate. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. la cerere. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. sectiunea 1 completat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. export. punctul 16. I. 104 alin.Tir Sportiv. punctul 16. (2) pot fi autorizate. alin. piese si munitii. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. (2) pot fi autorizate. sectiunea 1 modificat de Art. I. alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoanele juridice prevazute la art. (3) din capitolul V. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. altele decât cele prevazute la alin. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. (la data 17-mar-2008 Art. la cerere. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. I. transport. în subordonarea sau coordonarea acestora. reparare si depozitare. 105. transfer. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. 104 alin. 104 alin. prin competentele conferite de lege.

C si D din anexa. (2) se pot constitui ca armurieri. (1) lit. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. precum si cu munitia corespunzatoare. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1) lit. (1) lit. I. 15 alin. . 15 alin. 106: Constituirea armurierilor (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 15 alin. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 104 alin. (2)Autorizatia prevazuta la alin. la cerere. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. (1) lit. 106 din capitolul V. reparare si depozitare. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. dupa caz. sectiunea 1 modificat de Art. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 15 alin. a) si c)-g). ordinii publice si sigurantei nationale. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. a) si lit. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. (2) pot fi autorizate.a)institutiile publice. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. (la data 17-mar-2008 Art. (2) se pot constitui ca armurieri. a) si lit. (1) lit. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. prin competentele conferite de lege. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. (3)Importul. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. 104 alin. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. punctul 17. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. potrivit legii. piesele acestora. exportul. (2) se pot constitui ca armurieri. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (1)Societatile comerciale prevazute la art. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. I. c) si d). 105 din capitolul V. piese si munitii. sectiunea 2 modificat de Art. e)-g). (2)Autorizatia prevazuta la alin. înstrainare în scop necomercial. 104 alin. 15 alin. pentru operatiuni de procurare. (2)Avizul prevazut la alin. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. 15 alin. e)-g). si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. punctul 100. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. 104 alin. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (3)Avizul prevazut la alin.

a) si c)-g). I. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. I. (la data 17-mar-2008 Art. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. 106 din capitolul V. (2). I. (2) din capitolul V. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. punctul 102. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. (2)Autorizatia prevazuta la art. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. I. 106 alin. I. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. (2)Avizul prevazut la art. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. cu modificarile si completarile ulterioare. 107 din capitolul V. sectiunea 2 modificat de Art. dupa caz. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art.(3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. 15 alin. alin. (1) lit. a) si c)-g). (3). în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. sectiunea 3 modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. (3). 15 alin. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. punctul 18. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. 106 alin. 108 din capitolul V. sectiunea 2 completat de Art. dupa caz. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 2 modificat de Art. 106 alin. punctul 19. 107 din capitolul V. punctul 101. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. 106 alin. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 18. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. (la data 27-iul-2011 Art. precum si Inspectoratul General al Politiei Române. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: . 107. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii Art. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. din Legea 117/2011 ) Art. 106 alin. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art.

(7)În autorizatia prevazuta la alin. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. b)detine spatii corespunzatoare. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. capselor sau pulberilor pentru munitie. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (3) lit. d)detine. b)detine. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. (3) lit. spatii corespunzatoare. poligoane pentru verificarea armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. a). omologate în conditiile prezentei legi. (3)-(6). destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. destinate depozitarii armelor. omologate în conditiile prezentei legi. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor.a)detine spatii corespunzatoare. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. . cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. a). capselor sau pulberilor pentru munitie. a). acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. destinate depozitarii armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. dupa caz. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. (3) lit. a). dupa caz.

dupa caz. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. . numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. destinate depozitarii armelor. autorizate în conditiile prezentei legi. destinate depozitarii armelor.b)detine spatii corespunzatoare. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. dupa caz. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. b)detine. 108 din capitolul V. (8)În autorizatia prevazuta la alin. a). autorizate de inspectoratul teritorial de munca. capselor sau pulberilor pentru munitie. capselor sau pulberilor pentru munitie. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. poligoane pentru verificarea armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. 106 pot efectua operatiuni cu arme. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. b)detine spatii corespunzatoare. spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor. (3)-(6). (3) lit. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. (la data 17-mar-2008 Art. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. dupa caz. c)detine. (3) lit. capselor sau pulberilor pentru munitie. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. b)detine. punctul 19. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. destinate depozitarii armelor. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. dupa caz. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. piese si munitii. I. a). dupa caz. sectiunea 3 modificat de Art.

depozitare a armelor. I. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. destinate depozitarii armelor si pieselor. pieselor si munitiilor. autorizate în conditiile prezentei legi. a). avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (la data 27-iul-2011 Art. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. a). c)detin. (3) lit. destinate depozitarii armelor si pieselor. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. dupa caz. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. b)detine. b)detine spatii corespunzatoare. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. din Legea 117/2011 ) Art. avizate de organele de politie. capselor sau pulberilor pentru munitie. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. b)detine. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. poligoane pentru verificarea armelor. (8)În autorizatia prevazuta la alin. b)detin spatii corespunzatoare. avizate de organele de politie. spatii corespunzatoare. (3) lit. dupa caz. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. punctul 103. sectiunea 3 modificat de Art. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: .(3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 108 din capitolul V. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. avizate de organele de politie. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. capselor sau pulberilor pentru munitie. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. avizate de organele de politie. destinate depozitarii armelor si pieselor. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. pieselor si munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. dupa caz. destinate depozitarii armelor si pieselor. dupa caz.

precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. export si transfer de arme si munitii. punctul 21. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. experimentarea. modificarea. 94 alin. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 20. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. efectuarea inspectiilor tehnice. omologate în conditiile legii. (1) din capitolul V. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. vânzare. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. 109 din capitolul V. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. schimb. pieselor si munitiilor: producerea. . c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. prelucrarea. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. 110. (la data 17-mar-2008 Art. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. 67. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. 67. (la data 27-iul-2011 Art. modificarea. punctul 104. pieselor si munitiilor: cumparare. schimb. piese si munitii în tara. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. experimentarea. litera B. litera B. I. munitii. d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. din Legea 117/2011 ) Art. (1) si (2). import. alin. vânzare. 88 alin. în conditiile prevazute la art. asamblarea. prelucrarea. din capitolul V. 109. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. sectiunea 3 completat de Art. I. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. export si transfer de arme si munitii. Armurierii autorizati în conditiile art. dupa caz. casarea si distrugerea de arme si. închiriere. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. închiriere. în si din strainatate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. în si din strainatate. I. import. sectiunea 3 modificat de Art. 109. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. asamblarea. sectiunea 3 modificat de Art.a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. (3). omologate în conditiile legii. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni.

(3) din capitolul V. pe aceasta licenta. sa nu expuna în vitrina arme autentice. care sunt conditionate. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. punctul 23. sectiunea 3 modificat de Art. pentru arhivare. de la care au procurat arme si munitii. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. modelul. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. lista persoanelor juridice care au procurat sau. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. potrivit legii. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. (2) si sa le prezinte. marca. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. o copie de pe factura. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. 108 alin. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. (1). duce la pierderea licentei respective. litera F. din capitolul V. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. datele necesare identificarii armei vândute. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. I. punctul 22. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. de la care au procurat arme si munitii. dupa caz. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. (2)Registrele prevazute la alin.d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. Dupa împlinirea termenului de 5 ani. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat . în termen de 15 zile de la data procurarii. 110. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. respectiv: tipul. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. iar dupa vânzare. la autoritatile prevazute la art. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. (1) lit. alin. 108 alin. 108 alin. (2). armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. 108 alin. politistilor anume desemnati. (2). indiferent de motiv. 110. precum si documentele în baza carora au vândut armele. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. continutul marcajului. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. registrele se depun. sectiunea 3 modificat de Art. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. dupa caz. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. pentru control. alin. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. calibrul. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. în conditiile prezentei legi.

(1) si (2). în termen de 15 zile de la data procurarii. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. (la data 17-mar-2008 Art. iar dupa vânzare. 88 alin. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. I. sa nu expuna în vitrina arme autentice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) indiferent de motiv. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. punctul 23. sectiunea 3 modificat de Art. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. piese si munitii. 108 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. marca. 108 alin. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. lista persoanelor juridice care au procurat sau. de la care au procurat arme. sectiunea 3 completat de Art. (2). piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. continutul marcajului. piese si munitii. precum si documentele în baza carora au vândut armele. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. 67. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. b)sa comercializeze armele. piese si munitii. (2). (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la . alin. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine.avizul. o copie de pe factura. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. 110. I. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. în conditiile prezentei legi. piese si munitii. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. (la data 17-mar-2008 Art. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. (1) lit. pieselor si munitiilor. c)sa procure arme. si sa le prezinte pentru control organelor competente. calibrul. respectiv: tipul. (4) din capitolul V. g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. modelul. punctul 24. duce la anularea acestuia. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. 110 din capitolul V. dupa caz. 108 alin. (2)Registrele prevazute la alin. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. datele necesare identificarii armei vândute. h)sa înscrie în autorizatia de procurare.

110 alin. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. calibrul. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. registrele se depun. la autoritatile prevazute la art. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de importexport eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. (1) lit. (1) lit. marca si cantitatile de arme. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. I. 110 din capitolul V. 110 alin. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. sectiunea 3 modificat de Art. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. indiferent de motiv. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. la solicitarea acestora. duce la anularea acestuia. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. marca. respectiv: tipul. 67. precum . piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni.încetarea activitatii. 108 alin. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (1) lit. (2). c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. precum si a posesorilor acestor arme. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. în conditiile prezentei legi. în conditiile prezentei legi. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. (la data 27-iul-2011 Art. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. continutul marcajului. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. (2)Registrele prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. pentru arhivare. Art. piese si munitii. modelul. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 108 alin. punctul 105. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul.

a cantitatilor de arme. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. asamblare. în registre constituite potrivit art. 111 din capitolul V. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. sectiunea 3 modificat de Art. componentele esentiale ale acestora. destinate depozitarii armelor si pieselor. a rutelor urmate. punctul 107. casare si distrugere a armelor letale si neletale. 108 alin. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. (la data 27-iul-2011 Art. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. la autoritatile prevazute la art. modificare. precum si de provenienta legala a armelor transportate. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. în care sa fie evidentiate atât armele. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. cât si rebuturile. 111 din capitolul V. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. (2). b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. prelucrare. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. precum si a beneficiarilor . 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. pentru arhivare. Art. capselor sau pulberilor pentru munitie. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. (1) lit. punctul 106. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. si sa le prezinte. pentru control. a rutelor urmate. dezactivare. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia.si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. organelor competente. experimentare. din Legea 117/2011 ) Art. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prevazute la art. piese si munitii. I. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3 completat de Art. 90. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. precum si conditiile de siguranta ale acestora. a cantitatilor de arme si munitii transportate. avizate de organele de politie. pieselor si munitiilor. registrele se depun. precum si conditiile de siguranta ale acestora. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. piese si munitii pe care le efectueaza. d). 110 alin. e)sa detina spatii corespunzatoare. I. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. piese si munitii transportate.

respectiv: tipul. (2)Registrele prevazute la alin. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre Art. 108 alin. (2). (2)Autorizatia prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) Art. la cerere. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1)Procurarea unei arme letale. de catre rezidentii statelor membre. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. (la data 27-iul-2011 Art. organelor competente. . piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 112 din capitolul V. 110 alin. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. dupa caz. a munitiei. (3)Prevederile art. I. de pe teritoriul României. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. punctul 109. pentru control. precum si a munitiilor corespunzatoare. punctul 108. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. continutul marcajului. (la data 27-iul-2011 Art. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe teritoriile statelor membre. pentru arhivare. marca. se poate face. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. 106 si 107. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române.operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Art. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. calibrul. precum si de provenienta legala a armelor transportate. (2)Se pot constitui în intermediari. dupa caz. (1) lit. I. la autoritatile prevazute la art. numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. 1131: Intermediarii Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în scopul scoaterii acesteia din tara. modelul. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. în conditiile prezentei legi. (1) lit. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. (4) si art. art. detinerii. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. (1) se elibereaza la cerere. sectiunea 3 completat de Art. a munitiei. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. d) si sa le prezinte. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. 108 alin. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. 113 din capitolul V. registrele se depun. sectiunea 3 modificat de Art.

daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. (1) se elibereaza la cerere. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (2)Permisul de transfer prevazut la alin. dupa caz. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. locul de rezidenta în România. (3)Sunt interzise detinerea. în conditiile prezentei legi. precum si a munitiilor corespunzatoare. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. (2). nu pot fi folosite pe teritoriul României. 56 si art. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. În termen de 3 zile de la procurarea armei. de pe teritoriul României.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. cu exceptia cazurilor prevazute la art. portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (1). despre fiecare achizitie efectuata. (1). resedinta sau. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. (1) despre fiecare achizitie efectuata. al munitiei. în conditiile prevazute la alin. (2). siguranta nationala. locul de rezidenta în România. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. numai în baza permisului de transfer al armei sau. cu exceptia cazurilor prevazute la art. 129 alin. 129 alin. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. în conditiile prevazute la alin. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. se poate face. (1). b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. resedinta sau. dupa caz. . situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. în scopul scoaterii acesteia din tara. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. dupa caz. viata si integritatea corporala a persoanelor. (1)Procurarea unei arme letale. 56 si art. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (1). Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României.

conform datelor si informatiilor existente la organele competente. pierd. pe teritoriul României. acestia au obligatia sa anunte. (la data 27-iul-2011 Art. de Federatia Româna de Schi si Biatlon. în conditiile legii. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. iar în cazul armelor de tir. respectiv a iesirii cu aceste arme. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. în conditiile prevazute la alin. c)în cazul armelor de vânatoare. rezidentii statelor europene înstraineaza. (2) si (4). (2) si (4). punctul 110. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. iar la iesire retin aceasta adeverinta. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil.(6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. detinerea. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. b)în cazul armelor neletale. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. de tir sau al armelor de colectie functionale. resedinta sau. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. dupa caz. viata si integritatea corporala a persoanelor. I. locul de rezidenta în România. d). de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. în conditiile prezentei legi. c). b)motiveaza organelor politiei de frontiera. (6)În situatia în care. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. dupa caz. (2) lit. pe timpul sederii în România. siguranta nationala. (7)Procurarea. d)în cazul armelor de vânatoare. numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. din Legea 117/2011 ) Art. în scris. e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. 114 din capitolul VI modificat de Art. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. . titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite.

d). locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 111. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. acestia au obligatia sa anunte. dupa caz. dupa caz. în conditiile legii. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. ori a unei institutii muzeistice din România. din categoria celor supuse notificarii prealabile. (la data 27-iul-2011 Art. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. 115 din capitolul VI modificat de Art. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. în scris. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. din cele prevazute în anexa. (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. la solicitarea acestora. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. în conditiile prezentei legi. b)motiveaza. pe timpul sederii în România.(1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. (9)În situatia în care. fara plata vreunei taxe sau redevente. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. (2) si (4). (5). I. iar în cazul armelor de tir. de tir sau al armelor de colectie functionale. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. legal constituita. resedinta sau. (2) lit. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. din Legea 117/2011 ) . d)în cazul armelor de vânatoare. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. prevazuta la alin. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. c). rezidentii statelor membre pierd. c)în cazul armelor de vânatoare.

numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. valabila pentru una sau mai multe calatorii. dreptul de detinere sau. înstrainarea este permisa numai daca. resedinta sau dupa caz. pot detine sau. 118: Regimul detinerii. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. locul de rezidenta în România. 115 alin. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. domiciliul în România li se poate acorda. dupa caz.Art. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. dupa caz. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. în scopul detinerii sau. c). . si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. dupa caz. Art. cu posibilitatea prelungirii acesteia. în prealabil. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. (2) lit. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. (2) lit. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. dupa caz. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. Art. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. (2). cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. 115 alin. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. 115 alin. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. dupa caz. atunci când este cazul. 115 alin. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. dupa caz. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. (2) si(4). pot detine sau. dupa caz. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. dupa caz. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. domiciliul în România. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc.

118 din capitolul VI modificat de Art. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. I. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document. alin. (1) din capitolul VI modificat de Art. I. resedinta sau. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. punctul 113. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. alin. precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective. în cantitatile prevazute la art. numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state. c). (1) din capitolul VI modificat de Art. 120: Conditiile acordarii. I. organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare. 115 alin. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. punctul 114. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. (la data 27-iul-2011 Art. Art. (la data 27-iul-2011 Art. 120. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. punctul 112. 44. 119.(2)Persoanele prevazute la alin. punctul 113. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. I. locul de rezidenta în România care detin. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. munitia aferenta înscrise în acest document. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. . dupa caz. (3)În pasaportul european pentru arme de foc. (2) lit. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document. dupa caz. 119 din capitolul VI modificat de Art. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. dupa caz.

distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. alin. (3). în conditiile prevazute la alin. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc. în termen de 48 de ore de la constatare. document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. 120. I. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. tipul si seriile armelor. distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara. la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul. precum si marca. Art. (5)Adeverinta prevazuta la alin. (la data 27-iul-2011 Art. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. port si folosire a armelor de foc.(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. (3)În strainatate. se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. alin. 121: Furtul. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere. la fel ca si pierderea. (la data 27-iul-2011 Art. cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente. 120. dupa caz. (4)În cazul declararii furtului. I. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. Art. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate (1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: . la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat. iar pierderea sau distrugerea acestui document. punctul 114. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc. care. pierderea. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului. (2) din capitolul VI modificat de Art. organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate. sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului. furtul sau înstrainarea acestora. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent. iar pierderea. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. din Legea 117/2011 ) (4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor. cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau. cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. punctul 114. (3) din capitolul VI modificat de Art. în prealabil. (1). pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate. este retinut de acestea.

b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre (1)Persoanele fizice. pâna la destinatie. g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar. în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara. I. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. (2). din Legea 117/2011 ) (1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. (1). punctul 115. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor.a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an. respectiv ale proprietarului. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca. e)mijloacele de transfer. Art. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer. 122 din capitolul VI modificat de Art. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului. armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele. perioada care poate fi prelungita cu înca un an. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. e)mijloacele de transfer. Art. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre . 122. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. (la data 27-iul-2011 Art. respectiv ale proprietarului.

b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. punctul 116. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. pentru o perioada de 3 ani. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. 122 alin. (4). si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. . (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art. care au fost comunicate de armurier. cu privire la datele prevazute la art. I. punctul 117. (2). (2). precum si scopul transferului. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. (2). cel târziu pâna la data începerii operatiunii. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil (1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru (1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. 122 din capitolul VI completat de Art. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. la cerere. cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. pâna la destinatie. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. 122 alin.(la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. 123 din capitolul VI abrogat de Art. pe toata perioada de valabilitate a documentului. (la data 27-iul-2011 Art. I. 122 alin. la cerere.

(6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul, pentru o perioada de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului; b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer; c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului; d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent, cel târziu pâna la data începerii operatiunii, cu privire la datele prevazute la art. 122 alin. (2). lit. a)-f). (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (4). (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 124 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 118. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Permisul de transfer se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si, dupa caz, al munitiilor respective; b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare; d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Permisul de transfer al armelor, respectiv al munitiilor, se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. 124 alin. (3).

Art. 125: Permisul de transfer al armelor

(4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme, piese si munitii pe teritoriul României, precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si, dupa caz, munitii din statele membre, cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. (2)Acordul prealabil se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. 122 alin. (2) lit. a)-d). (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 125 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 119. din Legea 117/2011 )

Art. 125: Acordul prealabil

Art. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat
Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera, numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 120. din Legea 117/2011 )

Art. 1261: Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României
(1)Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 121. din Legea 117/2011 )

Art. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România
(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române.

(2)Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului, pâna la destinatie. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 127 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

Art. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil
Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 128 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
Art. 129: Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României, precum si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. (2)Persoanele prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza, în conditiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum si alte arme si munitii, în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3)Persoanele prevazute la alin. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. (4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1), care au resedinta sau domiciliul în România, pot fi autorizati sa procure, sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.

Art. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. 129 alin. (1), cât si a membrilor de familie, precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. (2)La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevazute la art. 129 alin. (1), cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi, precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a acestor arme si munitii. (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii
Art. 131: Raspunderea prezentei legi juridica pentru încalcarea dispozitiilor

12. (1). 221. 9 alin. 64. 20. 5.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 51 alin.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. conform art. 12 alin. (2). în termenul prevazut la art. 63.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. punctul 25. 132: Contraventii 23. (la data 17-mar-2008 Art. (1). (2).folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art.uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile. dupa caz. în termenul prevazut la ari. (1). 17. (1). (3). 19 în termenul stabilit. punctul 22. (1). deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 21. (la data 17-mar-2008 Art. 9 alin. (4) si (5). alin. 40 alin. 121 alin.neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. 59 alin. (2).neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. 6. b). 14. 13 si art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 63. dupa caz.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 13. (1). în termenul prevazut la art. punctul 26. (3). (1). în alte situatii decât cele prevazute la art. 10. (3). (2). 48 alin. pierderii.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. prevazuta la aii. 24 alin. 35 alin. 2. 27 alin. 48 alin. (1) lit.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 18.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 132. 28 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24. 38 alin. sectiunea 1 completat de Art. sectiunea 1 modificat de Art.Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. din capitolul VIII. în termenul prevazut la art.neprezentarea la autoritatile competente. 9.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. 44 alin.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 15. 58 alin. (1) si (2). 4. 33 alin. (4) în termenul stabilit. 8. punctul 23. 23. raspunderea penala. . I.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. respectiv la art.nedeclararea furtului.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. în termenul prevazut la art. (2). 16. 22. 19.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 8 alin. civila.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. 3.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. în termenul prevazut la art. din capitolul VIII. 8 alin. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. (2) sau.uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 7. 62 cu privire la portul de arma. (4). 11.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. I. 132. (1) si (2). (1). 54 alin. 42 alin. 38 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art.

(1). 30.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. 10. d. (2) si (4). (1). h)-j). 120 alin. 65 alin. în termenul prevazut la art. din Legea 268/2008 ) obligatiei prevazute la art. (2) si art. 29 alin. (1). (3). 1 lit. (1) si (2). la solicitarea organelor de politie. (2) si art. stabilite la art. 38 alin. 18 alin. 17. (5)-(7).nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (2).nerespectarea (la data 17-nov-2008 Art. 71 alin. punctul 3.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (5). 28 alin. pentru care s-a obtinut dreptul de detinere. 7. f) si g). 1 lit. 34. 8 alin. din Legea 268/2008 ) 35. 25.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 110 alin. 110 alin. (1) si (2).portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 1 lit. 68 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 31. (1). 91. 33 alin. (la data 17-nov-2008 Art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 27. (2) de a prezenta pentru control armele. (3). 38. 68 alin. 132. piesele si munitiile detinute. sectiunea 1 completat de Art.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. (1). 13 în termenul stabilit. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. din capitolul VIII.nerespectarea prevederilor art. 15. a -c)si k).nerespectarea prevederilor art.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 107 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. I. 7 alin. . 29 alin. 112 alin. (3). 35 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 18 alin. (3).pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (3). 4. sectiunea 1 completat de Art.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. (1). punctul 4. furtului. e.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. alin. 77. punctul 34. 5. (2). (1). 23.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. 110 alin. (6). 36.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 8 alin. 110 alin. dupa caz. 341. unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. (3). 39. 24 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 2. 38 alin. (2). punctul 24.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. 28. 12. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 6.încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 24 alin. 16.nerespectarea obligatiei prevazute la art.pierderea armelor letale. 11.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art.241.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. munitiei si personalului dotat cu acestea. (2) sau. (5). (1). 8. 26. 3. I. din capitolul VIII.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 37. 32. 9. 132. 14. 29.nedeclararea pierderii. 33. 100 alin. 111. 13.

neîndeplinirea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 39. (1). 21. 23. f) si g) si alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 52. 81. (1) lit. 44 alin. (5).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 107 alin. (3). 111 si art. 32.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 37. (10).pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. (1). (7). 1111 lit.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 48 alin.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. 20. (3).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. respectiv la art. munitiei si personalului dotat cu acestea.18. în termenul prevazut la art. 58 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 1111 lit.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 68 alin. 64. 110 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.nerespectarea prevederilor art. 34. 91. resedinta sau rezidenta. 36. 25. 65 alin. (4) în termenul stabilit. 46.nerespectarea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 33. (1). 49. (2). 62 alin. (3). 110 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 38. 121 alin. art. (2). 112 alin. (4). 27. (3). 58 alin. d).pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1). 43. stabilite la art.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. b). 50. 58 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1) si alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 48 alin. 26.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 1221 alin. 111 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (1). (2). 41. (1).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. a)-c) si k). 22. 31. (5). 24.nerespectarea prevederilor art. 40 alin. (2) lit. a).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. 77. 42 alin. (1) lit. 12 alin. art. prevazuta la art. 110 alin. . 62 alin. (1). (3). (2). b) si art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. conform art.înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. d) si e). 59 alin. (5)-(7). 69 alin. 51 alin. 124 alin. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 112 alin (1) lit. 59 alin. c). în termenul prevazut la art. (1). 30. 35. pierderii. 53. (1) lit. 110 alin. 48. (2) lit. 40. c). 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 29. (1) lit. 28. 47.portul.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (6). folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. 71 alin. 68 alin. 42.nedeclararea furtului. a) si b) cu privire la portul de arma.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 110 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 44. e) si h)-j). 19. 45. (4). b). 51.

34.000 lei la 10. cele prevazute la punctele 8. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei la 300.000 lei. celor prevazute la punctele 9. 38 si 39. 11. (1).000. 12. 13.000. b)cu amenda de la 500 lei la 1. 11. 132 din capitolul VIII. f)cu amenda de la 100. 18 si 30. cele prevazute la punctele 2. e)cu amenda de la 50. cele prevazute la punctul 33. 6.000 lei. cele prevazute la punctele 1. cele prevazute la punctele 9. (1)Contraventiile prevazute la art. alin. din capitolul VIII. . 36 si 37.000 lei la 50.000. d)cu amenda de la 2. 35. 133. punctul 27.000 lei. h)cu amenda de la 30. cele prevazute la pct. 132 li se aplica sanctiuni complementare.000 lei. 14. 23.000 lei. 221 si 23. 22 si 221. 34. litera D. 4.000. 10 si 38.000. alin. 5.000 lei. 241. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1. 29 si 31.000.000 lei. 24. 19.000 lei la 100. 38 si 39. cele prevazute la punctele 25-27.000. celei prevazute la punctul 23. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. 7.000.000. (2). cele prevazute la punctele 32. (la data 17-mar-2008 Art. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni.000 lei la 5. 28. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei la 50. 17.000 lei. cele prevazute la punctele 8.000 lei. celor prevazute la punctele 11 si 14.000 lei. cele prevazute la punctele 9. litera E.000. (1) din capitolul VIII.000. 23.(la data 27-iul-2011 Art. 10. 35. g)cu amenda de la 150.000 lei la 2. 18 si 30. 133. (la data 17-nov-2008 Art. 10. cele prevazute la punctele 1. cele prevazute la punctele 2. I.000. 20 si 21. alin. 38 si 39.000 lei. 20 si 21. 6.000 lei la 10.000 lei la 5.000 iei la 30. punctul 123. 12. 34.000 lei. 7. e)cu amenda de la 5. 16.000 lei. 14. cele prevazute la punctele 3. (la data 17-nov-2008 Art. 24.000 lei. cele prevazute la punctele 3.000 lei. 28. 10. punctul 6. 29 si 31. celor prevazute la punctele 12 si 39. din capitolul VIII. cele prevazute la punctele 32. c)cu amenda de la 10. 19.000. h)cu amenda de la 300. 5. 28. d)confiscarea armei. cele prevazute la punctul 33.000. 15 si 22.000 lei la 500. celei prevazute la punctul 8. g)cu amenda de la 15. 4.000. e)cu amenda de la 5. I. 133.000. 17. sectiunea 1 modificat de Art. I. 35. 36 si 37.000 lei la 15. sectiunea 1 modificat de Art. 9. punctul 5. d)confiscarea armei. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art. cele prevazute la punctele 2527. 15. din Legea 268/2008 ) Art. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. 341. c)cu amenda de la 1. celor prevazute la pct. I. 16. 13. 133: Sanctiuni f)cu amenda de la 10.000 lei la 10.000 lei la 20.000 lei la 150.000 lei. d)cu amenda de la 20. b)cu amenda de la 5.

30-32. cele prevazute la pct. 48. I. 20. 7. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. din Legea 268/2008 ) SECTIUNEA 2: Infractiuni Uzul de arma letala. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 25 si 30-33. 2. 29. cu modificarile ulterioare. h)cu amenda de la 30.001 lei la 2. 8. 40. 8. 5. 12. 49 si 51. (1). 180/2002. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.000 lei. 20. 136: Uzul de arma letala. Art. punctul 6. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. punctul 124. sectiunea 1 modificat de Art. 1.000 lei. 39 si 53. 10. cele prevazute la pct. 29 si 39. pentru contraventiile prevazute la pct. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni.001 lei la 50. cele prevazute la pct. cele prevazute la pct. 32. 8. 16-19. b)cu amenda de la 501 lei la 1. cu modificarile si completarile ulterioare. 108 alin.000 lei. 13. 11-13. 134: Constatarea contraventiilor Art. 3. 38. d)cu amenda de la 2. 41 si 50. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. celor prevazute la pct. 135: Regimul contraventiilor Contraventiilor prevazute la art. celor prevazute la punctele 32-37. (la data 17-nov-2008 Art. de port si folosire a armelor. Contraventiilor prevazute la art. 18. c)cu amenda de la 1. 24.f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. 24. sectiunea 1 modificat de Art. cele prevazute la pct. 3. cele prevazute la pct.001 lei la 30. 132 li se aplica sanctiuni complementare. b)anularea dreptului de detinere. fara drept Art. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. 31. 106 alin. . 6 si 21-23. (la data 27-iul-2011 Art. 27. dupa caz. f)cu amenda de la 10. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. g)cu amenda de la 15. 135 din capitolul VIII. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. fara drept. 1. 180/2002. fara drept.000 lei. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 10. Art. 15. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. 33. 52 si 53. 11. 9. 26 si 28. c)confiscarea armelor sau. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. 43-49 si 51.000 lei. 4. a munitiilor prevazute la pct. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. cele prevazute la pct. (1)Contraventiile prevazute la art. 14-16. 34-37. 42. 44-47.001 lei la 5.001 lei la 15. e)cu amenda de la 5.000 lei. 43.001 lei la 10. 14. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. I. 17. (1). 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 19 si 52. 25. 133 din capitolul VIII. celor prevazute la pct. cele prevazute la pct. 3.000 lei. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. 1371: Traficul ilicit (1)Achizitionarea. punctul 125. sectiunea 2 modificat de Art. I. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (2)Tentativa se pedepseste. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit.Art. (1) din Codul penal. Art. 137 din capitolul VIII. fara drept. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. mutarea. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. fara drept. detinerea. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. din Legea 117/2011 ) Art. 1372: Fabricarea ilicita Art. fara drept Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. utilizarea. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. fara drept. fara drept. livrarea. 6 alin. vânzarea. 137 din capitolul VIII. sectiunea 2 completat de Art. Art. 138: Efectuarea. . (la data 27-iul-2011 Art. (2). punctul 28. 136 din capitolul VIII. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. (2)Tentativa se pedepseste. (la data 17-mar-2008 Art. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 137: Stergerea sau modificarea. (2)Tentativa se pedepseste. sectiunea 2 completat de Art. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. 279 alin. I. portul. fara drept. punctul 126. din Legea 117/2011 ) Art. transferul sau tranzitul armelor de foc. I. importul. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. în conformitate cu prevederile prezentei legi. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

dupa caz. 92 alin. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. 279 alin. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. (5). I. (la data 27-iul-2011 Art. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. spre pastrare. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. (1). ori. în conditiile prevazute de lege. punctul 128. (2)Armele care. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. dupa caz. 139 din capitolul IX abrogat de Art. sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. punctul 128. sediul. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege . cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. în conditiile prezentei legi. 96. 92 alin. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. altele decât cele prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 92 alin. 138 din capitolul VIII. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. 108 alin. (1) referitoare la certificatele de omologare. din Legea 117/2011 ) Art. I. din Legea 117/2011 ) Art. (1) din Codul penal. în functie de destinatia acestora. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. dupa caz. 98 alin. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. portul si folosirea armelor respective. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. se depun la armurieri autorizati. (3)Armele cu privire la care. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. (6). cu ocazia avizarii permisului de arma. resedinta sau. 1371 si 1372. se înstraineaza sau se depun. la armurieri autorizati în acest scop. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. (1). I. 96. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. (1) si (2). 140 din capitolul IX abrogat de Art. Art. punctul 127.Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept.

74 din 11 aprilie 1996. 1. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. Partea I. crt. 6. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. alin. 75 si ale art. 145 alin. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. republicata. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. alin. militare aparare vâna. 145 alin. (1) din capitolul IX modificat de Art. Art. publicata în Monitorul Oficial al României. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. 7. Art. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. (1) din capitolul IX modificat de Art. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. punctul 1. auto2. 1.sportiv colectie aparare desti. tir 4. prevederile art. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. înarmate cu arme de aparare si paza. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. cu respectarea prevederilor art. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. 76 alin. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. 3.agresi paza toare natie ment utilitara I. (la data 06-mar-2005 Art. 46-52. Caracteristicile armei/munitiei 8. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. nr. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. Partea I. L 256 din 13 septembrie 1991. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. 145. 5. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. -****Prezenta lege transpune Directiva nr. (1) din Constitutia României. ARME INTERZISE .(1)Prevederile art. Partea I. 145. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. *) Termenul prevazut de art. (la data 30-dec-2004 Art. Art. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. cu exceptia prevederilor art.

arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 11.arme supuse autorizarii Categoria B 8. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. cu tragere foc cu foc. dupa caz. munitiile cu proiectile perforante. arme de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 16. precum si munitia corespunzatoare 13. arme de foc scurte. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare 10. ale armelor neletale. precum si munitia corespunzatoare 15. precum si munitia corespunzatoare 17. precum si munitia corespunzatoare 2. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. care nu depaseste 60 cm. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. cu o lungime totala sub 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 14. precum si munitia corespunzatoare X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - X X X X X X X - X - . mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. precum si munitia corespunzatoare 12. cu tragere foc cu foc. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. arme de foc scurte. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. cu percutie pe rama. cu percutie pe rama. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. ARME SI MUNITII LETALE . pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. armele de foc automate. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. ca si aceste proiectile. precum si munitia corespunzatoare 9. explozive sau incendiare. precum si munitia corespunzatoare 3. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse.Categoria A 1.

precum si munitia corespunzatoare 32. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A .18. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 31. camera cartusului si teava. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 30. harpoane destinate pescuitului. *) În anexa. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. precum si munitia corespunzatoare 20. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. altele decât cele mentionate la categoria B. precum si munitia corespunzatoare 27. armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. arme cu destinatie industriala. arme vechi. precum si munitia corespunzatoare 33. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - X - - - X - X X X X - X X X X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. precum si munitia corespunzatoare 25. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. precum si munitia corespunzatoare 24. precum si munitia corespunzatoare 29. precum si munitia corespunzatoare 28. arme de recuzita.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 21. precum si munitia corespunzatoare Categoria C - - - X X - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. precum si munitia corespunzatoare 35. ARME SI MUNITII NELETALE . precum si munitia corespunzatoare 22. precum si munitia corespunzatoare 34. arme de asomare. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 23. arme de foc lungi semiautomate. arme scurte (pistol sau revolver) . arme de foc lungi cu repetitie. respectiv mecanismul închizatorului. altele decât cele cuprinse în categoria B. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. pistoale de start folosite în competitiile sportive. precum si munitia corespunzatoare 19. arme de panoplie. arme cu tranchilizante.

precum si munitia corespunzatoare - - x x - - - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. arme cu tranchilizante.arme supuse notificarii x x x - - - x - x x x x - x x x x x x x - x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare 36. harpoane destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare 25. pistoale de start folosite în competitiile sportive. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 35. precum si munitia corespunzatoare x x x x - - - x x - - - Categoria F . arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 33. punctul 29. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) *) În anexa. arme cu destinatie industriala.6. arme scurte (pistol sau revolver) . ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . punctul 30.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III. precum si munitia corespunzatoare 29. iritante sau de neutralizare. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 28. precum si munitia corespunzatoare 31. din . precum si munitia corespunzatoare 27. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 30. arme scurte (pistol sau revolver) . arme vechi. arme de panoplie.arme supuse autorizarii 24. I. I. arme de asomare. precum si munitia corespunzatoare 32. precum si munitia corespunzatoare 34. arme de recuzita.

6. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. 1. cu efect exploziv sau incendiar. 3. 4. precum si munitia corespunzatoare 8. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau 7. tir 4. caz. 5. cu percutie centrala. Armele de foc lungi semiautomate care - - X X X - - - - - X X X X X - X - . armele de vânatoare sau de tir cu tinta. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. 2. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. care nu 10. ca si aceste proiectile. revolvere). Armele de foc automate. precum si munitia corespunzatoare 11. Arme si munitii letale supuse autorizarii Categoria B Armele de foc scurte. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. depaseste 60 cm. ale armelor neletale. dupa 6. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. mai putin în ceea ce priveste 5. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. 7.Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. 3. explozive sau incendiare. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. precum si munitia corespunzatoare 2.

precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. Armele de foc lungi cu teava ghintuita. singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare 17. cu o singura 15. altele decât cele mentionate la pct. proiectile din cauciuc. cu o singura 12. altele 16. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. cu percutie pe rama. 10. cu o singura lovitura. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. cu percutie pe rama. Arme si munitii neletale Categoria C . iritante sau de neutralizare. cu o singura lovitura. cu percutie pe rama. sau cu repetitie. zgomot sau pentru a împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. cu percutie pe rama.au aparenta unei arme de foc automate. cu o 20. de o 19. 811. 18. lovitura. cu o singura lovitura. cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - X - - - - X X - - - - - X X X - - - - - - - X X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - . lungime totala sub 28 cm. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce 24. precum si munitia corespunzatoare III. cu percutie centrala. cu o 13. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava lisa. decât cele mentionate la pct. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. precum si munitia corespunzatoare X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - Armele de foc lungi semiautomate.Arme supuse autorizarii Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca 21. lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22.

din Legea 117/2011 ) Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 . Replicile de arme tip airsoft 37. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului. Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. 30. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi. precum si proiectilele corespunzatoare 36. Armele de panoplie. 34. Arcurile destinate tirului sportiv. precum si 26. precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. 29. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. 33. I. punctul 129.Arme supuse notificarii 25. competitiile sportive. precum si munitia corespunzatoare 28.Categoria D . precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. Dispozitivele paintball * ) Munitiile. 31. precum si munitia corespunzatoare X X X X X X X X X X X X X X X - Categoria E . precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful