LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
Forma sintetică la data 23-aug-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

(la (la (la (la (la

data data data data data

23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile în care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii surit permise pe teritoriul României. (1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.
) (la data 27-iul-2011 Art. 1 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 117/2011

Art. 1: Domeniul de reglementare

În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

Art. 2: Definitii

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în

subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre

punctul 6. aflate sau nu în stare de functionare.arme de asomare . precum si armele aflate sau nu în stare de functionare. precum si armele. construite pe principii asemanatoare armelor. punctul 6. semiautomate. bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante. subpunctul III. din capitolul I modificat de Art. artistica. din capitolul I modificat de Art.arme utilitare. subpunctul III. 2. (la data 27-iul-2011 Art.arme si dispozitive de agrement . 2. care constituie raritati sau care au valoare istorica. din Legea 117/2011 ) 61. ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ. (la data 27-iul-2011 Art. cu mecanism electric. ce arunca proiectile nemetalice. din capitolul I modificat de Art.dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic. 12.arme special confectionate.. punctul 6. subpunctul III..arme de foc utilitare.armele destinate a fi piese de muzeu. (la data 27-iul-2011 Art.arme cu tranchilizante . .arme de panoplie . (la data 27-iul-2011 Art. în scopul sacrificarii ulterioare. punctul 6..arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat. respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor. care nu folosesc munitii. folosite pentru imobilizarea animalelor. punctul 6..arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare. punctul 12. teatral. 2. I. 62. subpunctul III.arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora.arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic.arme de panoplie . din capitolul I modificat de Art.arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante. bunurilor. atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii. I.arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora. documentara sau sentimentala deosebita. din Legea 117/2011 ) 11. 10. necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic. 8.armele destinate a fi piese de muzeu. construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii. mecanic sau pe baza de gaz neiritant.arme de colectie . punctul 7. prin supunerea acestora la un soc mecanic. cultural. care constituie raritati sau care au valoare istorica. 6.arme si dispozitive neletale. medico-veterinar. al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor. punctul 6. piscicol..replici dupa arme si dispozitive militare reale.. valorilor si a transporturilor de bunuri si valori. din Legea 117/2011 ) 13... din Legea 117/2011 ) 7. la scara 1/1. I.. stiintifica. 9. care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea. din Legea 117/2011 ) 12. destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate. 63. subpunctul III. punctul 10. sunt incluse în aceasta categorie si arcurile. sportiv.arme vechi . (la data 27-iul-2011 Art.societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor.arme de colectie . I.arme de recuzita . I. din capitolul I completat de Art. industrial.dispozitive paintball . cât si în cadrul competitiilor sportive.arme utilitare . artistic.arme vechi . agricol. 2. 11. fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat. precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor. punctul 11.arme cu destinatie industriala . 2. stiintifica ori documentara.replici de arme tip airsoft . artistica. destinate sa fie pastrate în colectii.. 10. destinate sa fie pastrate în colectii.

orice persoana juridica autorizata. 2. privind fondul cinegetic si protectia vânatului. un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie. prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat.arme de foc scurte . dupa fiecare cartus tras. 2.arme de foc automate .persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea. d)latimea este mai mare sau egala cu 0.arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul.colectionar de arme . prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism.arme de foc care. cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1.sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. 1. punctul 3. c)lungimea este mai mare de 15 cm. (la data 26-iul-2007 Art.armurier . 4.persoana care a dobândit. dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci. conform statului lor. care pentru desfasurarea probelor sportive. precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru. din capitolul I completat de Art. 3. 3. V. si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate.Categorii de persoane 1. constituite în conditiile legii.arme albe cu lama .arme de foc lungi . 5. în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit.vânator . pe ramuri de sport. se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci. în conditiile legii.arme de foc care.IV. dupa fiecare cartus tras. b)are tais dublu pe toata lungimea sa. 8. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. 7.arme de foc care. eliberat de Agentia Nationala pentru Sport. prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti. un atestat de colectionar. dupa fiecare foc tras. în conditiile prezentei legi.vânator .arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte. 6. se reîncarca automat. . fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau.arma de foc fara încarcator.persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila. 5.4 cm. din Legea 235/2007 ) V.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune . 407/2006. în conditiile legii.colectionar de arme . folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient. 2.arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm. subpunctul IV.cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene. cu modificarile si completarile ulterioare. 2.federatiile sportive nationale de specialitate .Categorii de persoane 1.. 4.arme de foc semiautomate . care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava.arme de foc cu repetitie .rezident al unui stat membru . e)are un mâner prevazut cu garda. 3. folosesc arme cu destinatia tir.arme care.sportivi si antrenori de tir .arme de foc cu o singura lovitura .structuri sportive de interes national. în conditiile legii. se reîncarca manual. pentru aruncarea proiectilului.

sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme.. 9. punctul 8. 8. precum si munitia aferenta. din capitolul I modificat de Art. de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. subpunctul VI. în conditiile legii. comercializarea sau realizarea de transferuri de arme. în conditiile legii. numai în masura în care detinerea. integral ori partial. punctul 2. în care sunt prevazute . 2.documentul emis. în conditiile prezentei legi.cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru.persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor.documentul emis de Registrul National al Armelor. I. 6. din capitolul I modificat de Art. 2. de autoritatea competenta.. în conditiile legii. subpunctul VI. I. de autoritatea competenta.instructor în poligonul de tragere . de autoritatea competenta. din Legea 117/2011 ) VI. dupa caz. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si. dupa caz. piese si munitii. cu exceptia armurierilor. (la data 27-iul-2011 Art.4. care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document. subpunctul V. (la data 17-mar-2008 Art. care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta. punctul 2. un atestat de instructor în poligonul de tragere. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. punctul 9.armurier .intermediar .. 10. autorizata. marca. prin organele de politie competente potrivit prezentei legi. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret. îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit.permis de arma .antrenor de tir . punctul 1. 7. 2.Tipuri de documente 1.persoana care desfasoara activitati de instruire.documentul emis la cerere.permis de arma .. 2..sportiv de tir categoria I . în conditiile legii. de a purta si folosi arme letale ale caror tip.pasaport european pentru arme de foc . în conditiile prezentei legi. în achizitionarea. din capitolul I modificat de Art. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si. de autoritatea competenta. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 2. ale caror tip. portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. marca. a carei activitate consta. serie si calibru sunt înscrise în acest document.documentul emis.rezident al unui stat membru . (la data 27-iul-2011 Art.sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate. în conditiile legii. precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene.orice persoana fizica sau juridica. serie si calibru sunt înscrise în acest document. I.pasaport european pentru arme de foc . si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate.orice persoana fizica sau juridica autorizata.documentul emis la cerere.carte de identitate a armei . dupa caz. precum si munitia aferenta.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. din Legea 117/2011 ) 3. 5. 1.

documentul eliberat de autoritatile competente române.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme. 4. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.ordin de serviciu . precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare.aviz de import/export . I. din capitolul I modificat de Art.. din Legea 117/2011 ) 8. prin care se permite unui armurier sa efectueze. (la data 27-iul-2011 Art. 2. subpunctul VI. I. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. din Legea 117/2011 ) 4.autorizatie de transfer fara acord prealabil . (la data 17-mar-2008 Art. 7. din capitolul I abrogat de Art. pieselor si munitiilor pe teritoriul sau..documentul emis.document emis. subpunctul VI. (la data 27-iul-2011 Art. 2. punctul 11. de autoritatea competenta. în conditiile prezentei legi.document eliberat de autoritatile române competente. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. punctul 7. punctul 4. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României. operatiuni de transfer al armelor. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca.document eliberat de autoritatile române competente. punctul 2.. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. 2. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene.permis de transfer al armelor . punctul 9. . subpunctul VI. I. pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. punctul 3. I.acord prealabil . prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. 9. subpunctul VI. de autoritatea competenta.autorizatie de transfer fara acord prealabil .. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu. (la data 27-iul-2011 Art. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie.certificat de detinator .toate datele de identificare ale armei.. dupa caz. din capitolul I completat de Art. pentru o anumita perioada de timp. 6. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. în conditiile legii. dupa caz. în conditiile legii. punctul 10. punctul 7.documentul eliberat de autoritatile române competente. portul si folosirea armelor si munitiilor. înscrise în acest document. provenienta acesteia..documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene. 2. precum si datele de identitate ale proprietarului. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. din capitolul I modificat de Art.certificat de detinator .. 7. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau.. din Legea 117/2011 ) Art. pentru o anumita perioada de timp.

(3) din capitolul I modificat de Art. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. care au eliberat aceste documente. . pentru armele de aparare si paza. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. purta si folosi se tine. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. dupa caz. I. dupa caz. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. (3)Armele neletale pot fi detinute si. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. I. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. în conditiile prezentei legi. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. punctul 13. (la data 27-iul-2011 Art. la nivel central. în subordinea Guvernului. a armelor detinute de acestia. 5. 4 din capitolul I abrogat de Art. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. la/de catre autoritatile competente. 3 din capitolul I modificat de Art. portul si folosirea armelor. iar. punctul 12. cu personalitate juridica. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. ordinii publice si sigurantei nationale. I. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (3)Armele neletale pot fi detinute si. în conditiile prevazute de prezenta lege. punctul 3. la/de catre autoritatile competente. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. dupa caz. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. dupa caz. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. (2)Armele letale pot fi detinute sau. din Legea 117/2011 ) Art. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. (la data 27-iul-2011 Art.Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. la nivel local. dupa caz. în conditiile prevazute de prezenta lege. pieselor si munitiilor. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. ordinii publice si sigurantei nationale. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Organizarea. alin. dupa caz. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. în conditiile prevazute de prezenta lege. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti.

în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 14. sa foloseasca. (6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. portului.(5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. sa foloseasca sau. (la data 27-iul-2011 Art. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. (2)Este interzisa procurarea. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. I. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. din Legea 117/2011 ) Art. I. detinerea. dupa caz. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. resedinta. sa poarte. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. sa poarte. 5 din capitolul I modificat de Art. resedinta sau sediul sau arme si munitii. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. (la data 27-iul-2011 Art. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. care au eliberat aceste documente. ordinii publice si sigurantei nationale. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. la solicitarea organelor de politie. C si D din anexa. punctul 15. dupa caz. punctul 4. portul. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. (3)Armele detinute la domiciliul. a armelor detinute de acestia. din Legea 117/2011 ) Art. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. în baza documentelor prevazute de lege. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. importul. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. 8 din capitolul I modificat de Art. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. Art. sa comercializeze sau. utilizarea. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. 7 din capitolul I modificat de Art. pieselor si munitiilor detinute. C si D din anexa. si sa asigure securitatea acestora.

(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. detinere. dar nu mai târziu de 24 de ore. port si folosire a armelor si munitiei . 9. punctul 16. punctul 4. (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. pierderea sau furtul acestor arme. (la data 17-mar-2008 Art. (1) din capitolul I modificat de Art. în termen de 15 zile de la data decesului ori. detinerea. alin. de îndata ce este posibil. I. I. punctul 16. alin. alin. (1) din capitolul I modificat de Art. (2)Persoana care gaseste o arma militara. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. dar nu mai târziu de 24 de ore. 9. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. 8. I. I. (la data 27-iul-2011 Art. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. punctul 5. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. I. dupa caz. a unei arme letale. de îndata ce este posibil. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. dupa caz. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. pierderea sau furtul acestor arme. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (2) din capitolul I modificat de Art. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. punctul 5. 10: Dreptul de procurare. a certificatului de detinator si a permisului de arma. (2) din capitolul I modificat de Art. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. (3) din capitolul I modificat de Art. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. 9. o arma letala. Art. alin. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. dar nu mai târziu de 24 de ore. (la data 17-mar-2008 Art. alin. 9. o arma letala. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (la data 27-iul-2011 Art. dar nu mai târziu de 24 de ore. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. pierdute sau abandonate. în termen de 15 zile de la data decesului sau. pierdute sau abandonate. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. înstrainarea. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia.

purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. Art. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. în conditiile prezentei legi. permisul de arma. dupa caz. 11. atestatul de colectionar. altele decât cele prevazute la alin. dupa caz. 12. respectiv detinere. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (la data 27-iul-2011 Art. a permisului de arma. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. respectiv detinere. de detinere sau. de catre autoritatile competente. a permisului de arma. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. (3)Armele neletale. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. atestatul de colectionar. dupa caz. (2)Armele neletale pot fi detinute. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. alin. I. I.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. sectiunea 1 modificat de Art. (1)Autorizatia de procurare a armei. dupa caz. pot fi detinute. I. în conditiile prezentei legi. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. precum si munitia corespunzatoare acestora. (2). din Legea 117/2011 ) Art. (2)Dreptul de procurare. sectiunea 1 modificat de Art. . în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. a autorizatiei de procurare a armei sau. punctul 6. alin. dupa caz. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. a permisului de arma. purta si folosi arme letale si arme neletale. (1) din capitolul II. dupa caz. (3) din capitolul II. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. Art. punctul 18. punctul 17. detine. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de detinere sau. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prezentei legi. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. (1)Dreptul de procurare. permisul de arma. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. de detinere sau. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. sectiunea 1 modificat de Art. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. 11 din capitolul II. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente.

diplomatii. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pe perioada în care au aceasta calitate. trecerea în rezerva sau retragere. dupa caz. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. mostenire. pensionare. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. 7 din anexa. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. sa procure arme letale. punctul 19. dupa caz. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. I. din Legea 117/2011 ) . c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. militarii si politistii. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. 14 din capitolul II. diplomatii. aflate în stare de functionare. trecerea în rezerva sau retragere. pe perioada în care au aceasta calitate. dupa caz. (1) pot fi autorizate. magistratii. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. pe perioada în care au aceasta calitate. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. închiriere sau comodat. b)persoanele prevazute de lege. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. la cerere. proiectate dupa anul 1945. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. militarii si politistii.b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. (la data 27-iul-2011 Art. la cerere. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. pe perioada în care au aceasta calitate. pe perioada cât sunt în activitate. (1) pot fi autorizate. magistratii. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. 15 alin. 15 alin. sectiunea 2 modificat de Art. sa procure arme letale. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. donatie. (5)Armele de colectie letale. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii.

de Legea nr. i)nu au pierdut. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. potrivit legislatiei în vigoare. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. litera D. arme letale. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. Partea speciala. c)nu au fost condamnate. titlurile X si XI si la art. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. b)detin calitatea impusa de lege. (1). cu modificarile si completarile ulterioare. 15. în functie de destinatia acestora. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. 312 si 317-322. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)nu au fost condamnate. din motive imputabile lor. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 105/2001 privind frontiera de stat a României. (la data 21-iul-2008 Art. punctul 1. pentru infractiuni comise cu intentie. din capitolul II. prevazute în Codul penal. . la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. daca îndeplinesc. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. dupa caz. 14 alin. 266. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. titlurile I-III. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. 15. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (1). detinere sau. (la data 21-iul-2008 Art. cumulativ. alin. din capitolul II. anterior. de prezenta lege.272. (2)-(5). 279-281. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. 264. port si folosire a armelor. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. aprobata cu modificari prin Legea nr. daca îndeplinesc. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. 243/2002. 14 alin. I. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. viata si integritatea corporala a persoanelor. cumulativ. (2)-(5). procurate în conditiile prezentei legi. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. sectiunea 2 modificat de Art. alin. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. 239. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. în functie de destinatia armelor. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. siguranta nationala.Art. cu modificarile si completarile ulterioare. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. litera G.

I. b)un numar nelimitat de arme. 15. 15. precum si motivele care au stat la baza acesteia. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. (2) din capitolul II. dintre cele prevazute la art. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. 14 alin. (1). 15. în cazul autorizarilor ulterioare. cu modificarile ulterioare. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. punctul 20. Partea I. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile.e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. procurate în conditiile prezentei legi. 29/1990. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. în cazul primei autorizari. punctul 21. si în termen de maximum 30 de zile. I. pentru . sectiunea 2 abrogat de Art. b)un numar nelimitat de arme. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. (1). viata si integritatea corporala a persoanelor. 14 alin. (2). în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 15 alin. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. (3) este supusa controlului judecatoresc. I. e) se publica în Monitorul Oficial al României. detinere sau. punctul 20. sectiunea 2 modificat de Art. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (2)-(5). i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. alin. solutia adoptata. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. din motive imputabile lor. (4)Solutia prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) Art. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. (la data 27-iul-2011 Art. dintre cele prevazute la art. în termenul prevazut la alin. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. alin. (3)-(5). (5) din capitolul II. (2)-(5). din România si cel mult câte doua arme din strainatate. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. 14 alin. siguranta nationala. pot fi autorizate sa procure arme. (1) din capitolul II. 14 alin. sectiunea 2 modificat de Art. în scris. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (la data 27-iul-2011 Art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. alin. (3)-(5).

fiecare

(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 117/2011 )

calatorie

a

solicitantului.

(2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze arme. (2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, întro cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 117/2011 )

Art. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor

(1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile, prevazute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor, fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) si i).

Art. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor

(1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale, precum si de la orice persoana din strainatate autorizata, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. (1). (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme, precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor prevazute la art. 14 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare, donatie, mostenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. (1). (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii, precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 117/2011 )

Art. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor, care îsi schimba domiciliul sau resedinta
În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbarii, sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau, dupa caz, noua resedinta.
(la data 27-iul-2011 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 25. din Legea 117/2011 )

Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o, daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c)-f) si lit. h). Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b)-f) si i).
(la data 27-iul-2011 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 117/2011 )

Art. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor

Art. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor

Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane
(1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau, dupa caz, le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. (1)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori, dupa caz, le pot primi în dar sau ca recompensa, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.
(la data 27-iul-2011 Art. 22, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 117/2011 )

(2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 alin. (1). Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze astfel de arme. Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 23 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 117/2011 )

Art. 23: Înstrainarea armelor letale

Art. 23: Vânzarea armelor letale

SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea, portul si utilizarea armelor letale, precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna
SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma

(1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 10 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul.
(la data 30-mai-2010 Art. 24, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 99/2010 )

(2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificata prin documentele vamale. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. (1), precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României, termenul prevazut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei, dovedita prin actul de provenienta. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 117/2011 )

Art. 25: Acordarea dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armei

(1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei, autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, dupa caz, de port sau folosire a armei procurate, facând mentiune, în mod expres, despre aceasta în continutul permisului de arma. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare, de tir, de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate, în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza, de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea

(2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. c)-f). Art. (la data 27-iul-2011 Art. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. subsectiunea 1 modificat de Art. 27: Valabilitatea permisului de arma (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. de Inspectoratul General al Politiei Române. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. donatie. sectiunea 3. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. I. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. sectiunea 3. 26 din capitolul II. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. dupa caz. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale . de tir sau de colectie. punctul 31. în conditiile prezentei legi. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. de la data ultimei prelungiri. dupa caz. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. 15 alin. 27 din capitolul II. 27: Vizarea permisului de arma Art. de tir sau de colectie. pâna la expirarea termenului de valabilitate. în conditiile prezentei legi. închiriere sau comodat. b)pentru armele de vânatoare. c)-f) si lit. 27 din capitolul II. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. în conditiile prezentei legi. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Art. (1) lit. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. h) si i). cu armele înscrise în permise. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. cel mult 2 de acelasi calibru. punctul 30. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. h). I.acesteia. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. subsectiunea 1 modificat de Art. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. (1). (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. 15 alin. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare.

asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate.(1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. în conditiile legii. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. (1) se stabileste prin norme metodologice. (2). traseul utilizat pentru transportul armelor. la cerere. din Legea 117/2011 ) Art. (1) si (2) se refera la scopul pentru care s-a solicitat aceasta. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. 28. alin. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. (2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. punctul 32. mentionata în mod expres în permisul de arma. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. sectiunea 3. motivul pentru care acestea se transporta. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. la cerere. traseul utilizat. de tir ori de colectie. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în caz de legitima aparare. în conditiile legii. I. (3)Autorizarea prevazuta la alin. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. punctul 32. artistice sau istorice. armele de vânatoare. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma. (1) si (2). (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. locul unde . (3)În autorizatia prevazuta la alin. (4) din capitolul II. locul unde urmeaza a fi folosita arma. sectiunea 3. armele de vânatoare. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. alin. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. (2). 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. (2)Autorizarea prevazuta la alin. 35 alin. la cerere. subsectiunea 2 modificat de Art. numai în locul unde se afla colectia. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. subsectiunea 2 modificat de Art. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. de tir sau de colectie. (la data 27-iul-2011 Art. (1) din capitolul II. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. 28. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. în conditiile legii. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. I. (la data 27-iul-2011 Art.

Art. h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. e) si f). f) si h). daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. b)nu se prezinta. 15 alin. mentionata în mod expres în permisul de arma. (1) sau (2). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. (1) lit. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. 27 alin. din Legea 117/2011 ) (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. sectiunea 3. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. I. c). 15 alin. (la data 27-iul-2011 Art. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. fara motive întemeiate. (1) lit. (1) si (4). în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. 15 alin. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) lit. 27 alin. . în caz de legitima aparare. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. c). d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. punctul 33. 35 alin. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. 14 alin. (1) lit. subsectiunea 2 modificat de Art. (1) lit. 15 alin. în permisul de arma. (3)-(5). de port si folosire a armelor. (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2). 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor Art. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. dupa caz. facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. b). (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 29 alin. b) si e). cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat.urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. d). i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. 29 din capitolul II. organul de politie competent retrage permisul de arma. la viza permisului de arma. e). e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. (1). b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.

organul de politie competent retrage permisul de arma. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. (1) lit. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. 14 alin. subsectiunea 2 modificat de Art. 14 alin. 30 se face de catre organele de politie competente. (1). e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. în scris. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. 29/1990. sectiunea 3. 15 alin. d). 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. potrivit Legii nr. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. cu modificarile ulterioare. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. titularului dreptului de detinere sau. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (2) si (4). h)se constata ca. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. I. (2)Masurile prevazute la alin. 30 alin. (2)Masura prevazuta la alin. punctul 34. 554/2004. care iau masura suspendarii sau. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor.c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 31 din capitolul II. (1) sau (2). g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (3)Masura prevazuta la alin. I. punctul 35. de port si folosire a armelor. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. (1) se comunica. anularii permisului de arma. subsectiunea 2 modificat de Art. (1) este supusa controlului judecatoresc. în situatia prevazuta la art. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. din Legea 117/2011 ) . (1). (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. 29 alin. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. la data acordarii permisului de arma. c). dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. dupa caz. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (5). 14 alin. dupa caz. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. 12 alin. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) este supusa controlului judecatoresc. 30 din capitolul II. (3) sau (4). sectiunea 3. care iau masura suspendarii sau. (1) lit.

în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. intermediarilor. (1). de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. sa depuna armele la un armurier autorizat. potrivit legii. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. la intrarea în institutiile publice. se face în locuri special destinate. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. potrivit legii. sa o utilizeze. 30 alin. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. (1). a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. în conditiile în care poarta arma asupra sa. produselor sau substantelor stupefiante. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. 31 alin. în . cu exceptia armurierilor. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. sub nici o forma. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. sa o utilizeze. în mijloacele de transport naval sau aerian. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. altor persoane. (3)Arma prevazuta la alin. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. de natura sa genereze o stare de pericol. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. b)sa nu prezinte defectiuni. cu exceptia armurierilor. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. la intrarea în institutiile publice. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. organelor de politie competente. în vederea înstrainarii sau depozitarii. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. altor persoane. sub nicio forma. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. organelor de politie competente. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. la domiciliul sau resedinta detinatorului. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate.Art. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (1).

(4)Prevederile alin. în urma folosirii armei.mijloacele de transport naval sau aerian. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. republicata. de natura sa genereze o stare de pericol. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. punctul 37. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (la data 27-iul-2011 Art. Art. cu modificarile ulterioare. 33 din capitolul II. sectiunea 3. pâna la încheierea acesteia. Art. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. 33 alin. (1) si (2). 34 alin. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. legal constituite. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. (3)În situatia prevazuta la alin. Art. 37 din capitolul II. (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. sectiunea 3. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. 103/1996. (2). 33-35. cu exceptia situatiei în care. 38: Transportul si portul armelor de vânatoare . a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile în care poarta arma asupra sa. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. subsectiunea 3 modificat de Art. (2). subsectiunea 3 modificat de Art. în conditiile prevazute la art. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. au rezultat victime umane. I. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. precum si în cea prevazuta la art. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. I. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. (4). portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. 29 alin. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. 36: Pastrarea. punctul 36. produselor sau substantelor stupefiante.

punctul 2. republicata. 39 din capitolul II. I. subsectiunea 3 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) din capitolul II. în poligoanele autorizate în conditiile legii. în conditiile legii. dupa încarcare. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. 103/1996. subsectiunea 3 modificat de Art. 38. Art. (la data 27-iul-2011 Art. b) si e). 39 din capitolul II. subsectiunea 3 completat de Art. stare de necesitate ori caz fortuit. (3) lit. în limitele prevazute de lege. precum si pentru antrenament. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. pe perioada cât sunt în activitate. litera A. . cu conditia ca. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. în conditiile prezentei legi. precum si pentru antrenament. neîncarcate cu munitie. (3) lit. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. în poligoanele autorizate în conditiile legii. (1). cu exceptia vânatorilor. numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. b). în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. sectiunea 3. 40. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. în conditiile prezentei legi. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. d) si e). din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. I. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. sectiunea 3. 33 alin. alin. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. precum si munitia aferenta. Art. 407/2006. punctul 38. în vederea utilizarii la vânatoare. I. (la data 21-iul-2008 Art. punctul 39. asigurate si neîncarcate cu munitie. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. sectiunea 3. sportivilor si antrenorilor de tir. (1). cu modificarile si completarile ulterioare.(1)Transportul armelor de vânatoare. 33 alin. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. alin. din capitolul II. sectiunea 3. cu modificarile ulterioare. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. subsectiunea 3 modificat de Art. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prezentei legi.

(3) lit. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. litera C. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. alin. I. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. sectiunea 3. (1). sectiunea 3. I. în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. punctul 42. c)pentru armele de tir. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. c)pentru armele de tir. d) si e). din capitolul II. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. subsectiunea 3 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. alin. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. sectiunea 3. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. alin. în exercitarea atributiilor de serviciu. cel mult 12 cartuse. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. (1). din Legea 117/2011 ) Art. în functie de proba de concurs.(2)Sportivii de tir prevazuti la alin. subsectiunea 4 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. sectiunea 3. Art. în cutie. din capitolul II. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b). dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. litera A. (2). 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. 33 alin. 42. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 40. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. b)pentru armele de vânatoare. I. 44. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. I. litera C. 41 din capitolul II. a)armele trebuie tinute în husa sau. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 3 modificat de Art. subsectiunea 3 abrogat de Art. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. portul si folosirea armelor de tir b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. 42: Transportul. punctul 43. neîncarcate cu munitie. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. . din capitolul II. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. 42. punctul 41.

cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. (1). (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. (1). 15 alin. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (la data 27-iul-2011 Art. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. prin pastrare sau folosire. I. (1) se face de catre organul de politie competent. alin. punctul 44. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. în conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. I. (1) lit. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. pentru arma prevazuta la art. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. 15 alin. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. 45. (1) lit. e). subsectiunea 4 modificat de Art. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. 29 alin. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. (4). (4). alin. d). 29 alin. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. . (1) din capitolul II. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. subsectiunea 5 modificat de Art. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. numai la locul unde se afla colectia de arme. iar permisul de arma. la cererea colectionarului. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. (4) din capitolul II. (1) din capitolul II. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. numai la locul unde se afla colectia de arme. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. 7 din anexa. 46. sectiunea 3. (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. (2) de catre persoana care a procurat-o. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. punctul 45. subsectiunea 4 abrogat de Art. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. I. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit.(4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. armele si munitia se restituie acestuia. punctul 46. alin. (2)-(4). d). de îndata. 15 alin. din Legea 117/2011 ) Art. la un armurier autorizat în acest sens. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. 44. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. sectiunea 3. 14 alin.

47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. h)a decedat sau a fost declarat disparut. 14 alin. atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. c) si f). b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. Art. 27 alin. c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. b). (2)-(4). prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. la data acordarii permisului de arma. de port si folosire a armelor letale se comunica. (1) lit. b). (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. de port si folosire a armelor. (1) lit. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat.Art. succesorilor acestuia. 15 alin. dupa caz. e)a decedat sau a fost declarat disparut. în situatia prevazuta la alin. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (1). a)-c). în urmatoarele situatii: a)se constata ca. titularului dreptului sau. pe baza unor documente sau informatii false. (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. 15 alin. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. fara motive întemeiate. e) si f). (1) lit. e)pierde cetatenia româna. (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. d)pleaca definitiv din tara. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. . (3) si (4). 27 alin. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. alin. 14 alin. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. c). dupa caz. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. g)nu se prezinta. i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. de port si folosire a armelor. dupa caz. (2) lit. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. în scris. h). b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art.

punctul 48. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat . (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. în conditiile prevazute la art. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. (la data 27-iul-2011 Art. titularul trebuie sa prezinte. din Legea 117/2011 ) Art. subsectiunea 6 modificat de Art. 47 alin. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. În cazul în care. furate sau distruse. sectiunea 3. la data acordarii permisului de arma. la întoarcerea în România. 47 din capitolul II. 47 din capitolul II. sectiunea 3. în scris. pe perioada sederii în strainatate. din Legea 117/2011 ) Art. documente autentice. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. subsectiunea 5 completat de Art. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. subsectiunea 5 modificat de Art. I. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. 46 alin. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. 43. (1) au obligatia ca. I. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. la întoarcere. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. în conditiile prezentei legi. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. titularului dreptului ori. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. 47 alin. (3)Persoanele prevazute la alin. în situatia prevazuta la art.g)se constata ca. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. dupa caz. sectiunea 3. 50. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. (1) si art. punctul 47. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. (la data 27-iul-2011 Art. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. la un armurier autorizat în acest sens. pe care le-au detinut la iesirea din tara. e). (1) lit. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. punctul 49. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. I. de îndata. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ.

care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. furate sau distruse. din Legea 117/2011 ) Art. furate sau distruse. (la data 27-iul-2011 Art. furate sau distruse. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. (4)În situatia în care. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. sectiunea 3. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. dupa caz. (3)Persoanele prevazute la alin. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. distrugerea armei. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. în conditiile prezentei legi. distrugerea armei. subsectiunea 6 modificat de Art. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. 43. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. (2)Autorizatia prevazuta la art. documente autentice. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. Art. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române.pierderea. dupa caz. titularul are obligatia ca. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. la întoarcerea în România. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. furtul sau. I. 48 alin. În cazul în care. (4)În situatia în care. . 48 din capitolul II. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. pe perioada sederii în strainatate. furtul sau. 48 alin. denumite în continuare state terte. punctul 50. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. pe perioada sederii în state terte. titularul are obligatia ca. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. 50. (1) au obligatia ca. în conditiile prevazute la art. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. pe perioada sederii în state terte. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. în termen de 3 zile de la intrarea în tara.

(la data 27-iul-2011 Art. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. 48 alin. I. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. subsectiunea 6 modificat de Art. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. înscrierea acestor arme. în exercitarea atributiilor de serviciu. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. 48 alin. 48 alin. sectiunea 3. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. (2). Inspectoratul General al Politiei Române. (2). 48 alin. 49 din capitolul II. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. (1) au obligatia sa informeze. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. (4)Prevederile art. 48 alin. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. (1). 43. din Legea 117/2011 ) Art. Art.(3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (2)Autorizatia prevazuta la art. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. 43 care. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. . procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Adeverinta prevazuta la alin. în scris. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). punctul 51.

dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. acesta trebuie sa se prezinte cu . a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. 50 din capitolul II. 43 au obligatia sa informeze. pierderii sau distrugerii. sectiunea 3. pierderea. pierderii sau distrugerii. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. în scris. 43 care. 51: Furtul. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. care. în strainatate. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. precum si marca. punctul 52. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. 48 alin. Art. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. (2)Adeverinta prevazuta la alin. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. înscrierea acestor arme. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. în exercitarea atributiilor de serviciu. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. I. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 6 modificat de Art. pierderea. în afara teritoriului României. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. (4)Prevederile art. (1)În cazul declararii furtului. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. 52: Furtul. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. iar pierderea. tipul si seriile armelor. 43. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. pierderea. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. Art. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare.(5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. în state terte. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art.

51 si. la intrarea în tara. (2) din capitolul II. 52. b) si alin. art. alin. punctul 53. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. care. (1) lit. la cerere. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. de catre persoanele fizice straine Art. dupa caz. 52. art. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. 53 alin. art. personal. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. autorizati sa comercializeze aceste arme. art. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. . înstrainarea. în vederea scoaterii acestora din România. În sensul prezentei legi. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. 23-25. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. (1). sectiunea 3. (1). (3)Prevederile art. de tir sau de colectie. autorizatia de procurare a armelor. (2)Adeverinta prevazuta la alin. I. (1) care poseda permis de sedere valabil. punctul 53. alin. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. (la data 27-iul-2011 Art. art. de pe teritoriul României. 15 alin. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. subsectiunea 7 modificat de Art. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. potrivit legii. b) si c). detinerea. 27-32. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (1) si (2) lit. d) si f). (2). precum si a munitiei aferente. precum si cei prevazuti la art. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. (1) lit. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. Art. c). (1) din capitolul II. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. subsectiunea 7 modificat de Art. art. art. precum si marca. de tir sau de colectie. dupa caz. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. art. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. (2)Persoanele prevazute la alin. 16 alin. I. (1). art. (1) pot fi autorizate sa scoata. 17-21. 37-42. 45-47. portul si folosirea armelor letale. 26 alin. permanenta. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau.armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. 44 alin. 15 persoanelor prevazute la alin. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. tipul si seriile armelor.

prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni.d)fac dovada. pe teritoriul României. vor fi exportate sau. pot fi autorizati sa detina si. 55: Introducerea. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. potrivit legii. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. dupa caz. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. potrivit legii. în conditiile legii. cu modificarile ulterioare. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. (la data 27-iul-2011 Art. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. I. în vederea scoaterii acestora din România. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. în conditiile prevazute la alin. detinerea. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. de tir sau de colectie. b)fac dovada intrarii legale în România. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. dupa caz. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. dupa caz. (1). dupa caz. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. 54 din capitolul II. c)în cazul armelor de vânatoare. sau de la Regia Nationala a Padurilor . (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. legal constituita. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei.Romsilva. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de . punctul 54. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. în statul de unde provin. ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. (1). pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. portul si folosirea armelor letale. pentru a participa la o vânatoare organizata. la cerere. d)în cazul armelor de tir. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. republicata. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. ori. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. 103/1996. sectiunea 4 modificat de Art. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

b)în cazul armelor de vânatoare. precum si militarii straini pot introduce. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. în baza avizului de introducere a armelor în tara. (2) si (3). precum si militarii straini pot introduce. (2) si (3). artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. pe teritoriul României. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini (1)Însotitorii delegatiilor straine. 55 din capitolul II. respectiv. . punctul 55. purta si folosi. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. potrivit legii. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. detinerea. pe teritoriul României. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1)Însotitorii delegatiilor straine. din Legea 117/2011 ) Art. I. avizul prevazut la alin. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. în conditiile legii. pot. avizul prevazut la alin. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. legal constituita. sectiunea 4 modificat de Art. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. d)în cazul armelor de colectie. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. pe baza de reciprocitate. purta si folosi. Art. dupa caz. sa detina si. (1). precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)în cazul armelor de tir.Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. cu modificarile si completarile ulterioare. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. ori. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. (1). 407/2006. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. arme de aparare si paza. legal constituita. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. ori a unei institutii muzeistice din România. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. 55: Introducerea. arme de aparare si paza.

58. în conditiile stabilite la art. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. alin. 12 alin. precum si munitia aferenta. sectiunea 5 completat de Art. cumulativ. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. la intrarea în institutiile publice. în mijloacele de transport naval ori aerian. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. pentru armele prevazute la categoria E din anexa. daca îndeplinesc. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. 12 alin. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. care au împlinit vârsta de 18 ani. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este . SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor.pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. 56. pot sa procure arme neletale. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. (1). Art. (la data 17-nov-2008 Art. punctul 1. (1) din capitolul II. I. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 56. (1) din capitolul II. în vederea depozitarii sau înstrainarii. (1). în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice Art. detinerea. (3)Persoanele prevazute la alin. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. precum si munitia aferenta. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. 44. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. pot sa procure arme neletale. (2)Armele prevazute la alin. sectiunea 4 modificat de Art. I. (1). înstrainarea. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. respectiv al portului si folosirii. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. alin. din Legea 268/2008 ) (2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. care au împlinit vârsta de 18 ani. (1) pot procura. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. în scopul detinerii. (2). de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România.

I. în scopul detinerii. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. care au împlinit vârsta de 18 ani. daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. 22 din anexa pot fi procurate. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. locul de rezidenta în România. (2) . 58 din capitolul II. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. 583 alin. dupa caz. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. a) se pierde. intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. în mijloacele de transport naval ori aerian. (1) pot procura. (2) lit. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. respectiv al portului si folosirii. la intrarea în institutiile publice. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. . cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. 12 alin. a). (la data 17-mar-2008 Art. punctul 7. potrivit legislatiei în vigoare. (1) lit. (4). (2)Persoanele fizice prevazute la alin. (2). precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. (2) lit. precum si strainii cu sedere legala în România.(4) si ale art. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. cumulativ. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. daca îndeplinesc. (2). 15 alin. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. (1). e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. în scopul detinerii. (1) nu pot fi înstrainate.mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. resedinta sau. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. în conditiile prevazute de art. (6)Armele prevazute la alin. (3)Prevederile art. sectiunea 5 modificat de Art. care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. (1). anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. (4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. respectiv al portului si folosirii. în vederea depozitarii ori înstrainarii. dupa caz. dupa caz. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau.

pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. (7)Armele prevazute la alin. (2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. Prevederile art. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. 24 alin. din Legea 117/2011 ) . în mijloacele de transport naval ori aerian. dupa caz. prevazute la art. (2). art. în vederea scoaterii acestora din România. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. I. 27 alin. (4). (5)Prevederile art. art. alin. 27 alin. (1) nu pot fi înstrainate. în vederea depozitarii ori înstrainarii. 22 din anexa. detinere sau. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. viata si integritatea corporala a persoanelor. 15 alin. din Legea 117/2011 ) Art. la înscrierea armei în permisul de arma. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. procurate în conditiile prezentei legi. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. la intrarea în institutiile publice. (1)-(3). în conditiile prevazute la art. (2)-(4). se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. locul de rezidenta titularul dreptului. art. punctul 57. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. (la data 27-iul-2011 Art. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. 14 alin. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. I. (1). (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. în vederea utilizarii în poligon. (1) si (2). (4). Prevederile art. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. sectiunea 5 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. 58^1. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. (2)-(5). cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. (4). de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. a) se pierde. (8)Fac exceptie de la prevederile alin. 58 din capitolul II. (2) din capitolul II. 25 alin. dupa caz. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. potrivit legii. resedinta sau. 54 alin. siguranta nationala. (1) lit. 58 alin. (7) armele prevazute în categoria C pct. din motive imputabile lor. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. punctul 58. sectiunea 5 modificat de Art. 58 alin. 28 si 51.

g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. din Legea 117/2011 ) Art. 27 alin. destinate pentru colectie. 58 alin. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. de port si folosire a armelor. 23 din anexa. 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere.(3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. sectiunea 5 modificat de Art. 29 alin. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 58^1. fara motive întemeiate. punctul 58. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. c) si d). 29 se aplica în mod corespunzator. (4) lit. (1) sau (2). (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. destinate pentru colectie. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 58 alin. dupa caz. h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. a). Art. b) si c). respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. Prevederile art. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. organul de politie competent retrage permisul de arma. Prevederile art. Prevederile art. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. (1). 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. 58 alin. . c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (2) lit. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. (1) si (4). la viza permisului de arma. (2) lit. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. a). 27 alin. (la data 27-iul-2011 Art. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. 29 se aplica în mod corespunzator. I. (3) din capitolul II. b)nu se prezinta. alin. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva.

respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. c). (la data 27-iul-2011 Art. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. titularului dreptului ori. din Legea 117/2011 ) Art. în situatia prevazuta la alin. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. 58 alin. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. 58 alin. f). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. (2)Dreptul de detinere. 583: Suspendarea. a). (2) lit. Prevederile art. 58 alin. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. în situatiile prevazute la art. (2) lit. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. (1). succesorilor acestuia. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (2). în scris. b). în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. h)dreptul de detinere. punctul 59. Prevederile art. 29 alin. b) si c). fara motive întemeiate. (2)-(4). 471 alin. (1) si (4). 47 alin. (1) sau (2).e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. titularului dreptului sau. d)pierde cetatenia româna. în scris. I. respectiv de port si folosire. e)nu se prezinta. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. în situatia prevazuta la alin. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. 47 . sectiunea 5 modificat de Art. c)pleaca definitiv din tara. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. organul competent retrage permisul de arma. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 58^2 din capitolul II. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. g)se constata ca. succesorilor acestuia. 27 alin. 46 alin. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. la data acordarii permisului de arma. (1) lit. (4) lit. Prevederile art. (2) lit. b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere.

sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. . c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. 58^3 din capitolul II. punctul 9. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. la locul de rezidenta. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. I. alin. 60 din capitolul II. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. punctul 8. Art. (1) din capitolul II. I. sectiunea 5 modificat de Art.alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. 58 din capitolul II. sectiunea 5 completat de Art. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. în vederea eliberarii certificatului de detinator. în termen de 5 zile de la data procurarii. (la data 17-mar-2008 Art. 59. (1). (la data 27-iul-2011 Art. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. sectiunea 5 abrogat de Art. în termen de 5 zile de la data procurarii. (1). port si folosire a armelor înscrise în acest document. din Legea 117/2011 ) Art. (1). 58 alin. punctul 61. mentionata la art. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. punctul 60. I. sectiunea 5 modificat de Art. dupa caz. dupa caz. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. resedinta sau. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. (4)Procedura notificarii prelabile. 12 alin. din Legea 117/2011 ) (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. 60: Pastrarea armelor neletale Art. în vederea eliberarii certificatului de detinator. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 12 alin. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. I. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani.

alin. destinate pentru autoaparare. I. sectiunea 5 completat de Art. în scris. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. dintre cele procurate în mod legal. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare Art. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. I. din Legea 117/2011 ) (1)Persoanele prevazute la art. produselor sau substantelor stupefiante. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. (la data 27-iul-2011 Art. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. sali de spectacol si adunari publice. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. sectiunea 5 modificat de Art. punctul 62. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. . din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. din categoria celor supuse notificarii prealabile. legal constituita. 61 din capitolul II. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. (2)Este interzis portul armelor neletale. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. I. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 58 alin. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. b)motiveaza. destinate pentru autoaparare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. punctul 10. 61 din capitolul II. sectiunea 5 modificat de Art. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. 62. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. stadioane. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (la data 17-mar-2008 Art. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. (2) din capitolul II. b)motiveaza. din categoria celor supuse notificarii prealabile. punctul 11. (la data 17-mar-2008 Art.(2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. în scris. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. ori a unei institutii muzeistice din România.

în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. (4) în locuri publice. 29. destinate pentru autoaparare. numai în scopul pentru care sunt destinate. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. 64: Folosirea armelor utilitare Art. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. iar armele cu destinatie industriala. I. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement . precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. sectiunea 5 modificat de Art. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. numai în scopul pentru care sunt destinate. 63: Uzul de arma neletala Armele cu tranchilizante. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. 63 din capitolul II.(2)Folosirea armelor prevazute la alin. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. 29. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. sectiunea 5 modificat de Art. Art. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. destinate colectiei. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. punctul 3. (3)Arbaletele. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. destinate pentru autoaparare. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. în conditiile legii. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. folosite în competitiile sportive. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. resedinta sau. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 21-iul-2008 Art. punctul 63. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. 63 din capitolul II. destinate colectiei. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. dupa caz. I. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. (la data 27-iul-2011 Art. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. (2) în locuri publice. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. (1)Armele cu tranchilizante. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. arcurile.

sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. valorilor . pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. (la data 27-iul-2011 Art. pentru înarmarea personalului propriu. (2)Persoanele juridice de drept public. precum si a pazei persoanelor. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. alin. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. punctul 66. (la data 17-nov-2008 Art. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. precum si munitia corespunzatoare. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. 65. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. punctul 12. 65. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. (2) din capitolul III. I. 65 din capitolul II. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. sectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 1 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (2) din capitolul II. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. I. 64 din capitolul II. precum si munitia corespunzatoare. dupa caz. 66. punctul 64. a certificatului de detinator. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. ordinii publice si sigurantei nationale. (2)Persoanele juridice de drept public. I. punctul 65. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. (2) din capitolul II.(la data 27-iul-2011 Art. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. I. în conditiile prezentei legi. precum si munitia corespunzatoare. alin. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. precum si munitia corespunzatoare. alin. punctul 2. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. în conditiile stabilite prin legi speciale. în functie de obiectul lor de activitate. (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 5 modificat de Art. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. I. bunurilor. sa înstraineze. sectiunea 5 modificat de Art. (1). sa procure. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. altele decât cele prevazute la alin.

precum si munitia corespunzatoare acestora. pe teritoriul României. g). (3) din capitolul III. (3)Persoanele juridice de drept privat. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. (la data 27-iul-2011 Art. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. c)desfasurarea activitatilor artistice. (5) din capitolul III. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. (la data 27-iul-2011 Art. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate.sau transportului ori depozitarii de valori importante. I. arme militare si arme letale. precum si a pazei persoanelor. sectiunea 1 modificat de Art. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. precum si arme neletale. pentru antrenament sau divertisment. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. punctul 66. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si . pentru antrenament sau divertisment. în functie de obiectul lor de activitate. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. c)desfasurarea activitatilor sportive. sa procure. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. 66. 15 alin. sa procure si sa detina arme de colectie. sectiunea 1 modificat de Art. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. 66. (la data 27-iul-2011 Art. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. 66 alin. bunurilor. (1) lit. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. I. în centrele de productie cinematografica si televiziune. în conditiile prezentei legi. (1) lit. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 67 din capitolul III. sectiunea 1 modificat de Art. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. 15 alin. punctul 67. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. în conditiile prezentei legi. dupa caz. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. I. precum si munitia corespunzatoare. g). (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în conditiile legii. în conditiile prezentei legi. alin. 66 alin. punctul 66. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. alin. în conditiile legii. în centrele de productie cinematografica si televiziune. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. pe teritoriul României. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. Autorizarile prevazute la art. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. artistice. din Legea 117/2011 ) Art. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii.

dupa caz. sectiunea 2 modificat de Art. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. precum si a personalului care este dotat cu acestea. datele de identificare ale detinatorului. 68. (1). alin. detinerii. în cazul armelor neletale. precum si cu munitia corespunzatoare. (5) se pastreaza timp de 20 ani. din Legea 117/2011 ) . (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. punctul 68. (la data 27-iul-2011 Art. care. si timp de 10 ani. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. altele decât cele prevazute la art. (6) din capitolul III. în conditiile prezentei legi. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. sectiunea 2 modificat de Art. I. (1) au obligatia sa constituie. (1)Persoanele juridice de drept public. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. asigurate în permanenta cu paza înarmata. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. I. 68. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. înstraina asemenea arme si munitie. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. înstraina asemenea arme si munitie. 68: Conditiile procurarii. (la data 27-iul-2011 Art. (3) din capitolul III. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. la nivel central. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. 67. dupa caz. alin.persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. pot procura si. (1). desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. 66 alin. (1) sau. a munitiei consumate. (5) se pastreaza timp de 15 ani. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. punctul 68. detinute si înstrainate. ori de câte ori se solicita aceasta. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. (2). în cazul armelor letale. în conditiile legii. (1) din capitolul III. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. cu avizul autoritatilor prevazute la art. în conditiile prezentei legi. I. ordinii publice si sigurantei nationale. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. punctul 68. 68. (6)Evidenta prevazuta la alin. prin armurierii autorizati în acest sens. asigurate în permanenta cu paza înarmata. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. în care se mentioneaza datele de identificare ale armei. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. (6)Evidenta prevazuta la alin. în conditiile legii. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. alin. sectiunea 2 modificat de Art. locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele.

prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. (la data 27-iul-2011 Art. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. La sfârsitul acestui interval de timp. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. alin. sectiunea 2 completat de Art. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. punctul 69. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. sectiunea 2 modificat de Art. cu ocazia constituirii acestora. alin. (la data 27-iul-2011 Art. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. I. I. 68 alin. persoanele care:(1) Pot fi dotate. Evidenta registrelor prevazute la alin. e)urmeaza un instructaj. 67. (3) din capitolul III. 62 alin. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. 63 si art. I. Art. punctul 69. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. h) si i). 68 alin. în conditiile prevazute la art. 69. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. (3). în baza unui contract individual de munca. (2) din capitolul III. cu arme letale. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. 37-39. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. 67. litera A. (4). sectiunea 2 modificat de Art. 68 alin. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. (1) lit. 64. 68 alin. g). în conditiile prevazute la art. (2). din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. 69. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. (1) din capitolul III. 68 alin. (4). alin. (3)Prevederile alin. I. sectiunea 2 modificat de Art. 69 din capitolul III. armele se depun în locurile prevazute la art. (1). 15 alin. 69. punctul 70. 15 alin. 67. (1). 68 alin. în care persoanele prevazute la alin. 67. 69. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. art. (2) din capitolul III. punctul 69. alin. art. (1) lit. la autoritatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. (1). (3). punctul 71. alin. sectiunea 2 abrogat de Art. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. (la data 27-iul-2011 Art. I. în vederea înregistrarii. (2)Continutul instructajului prevazut la alin.(7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. . dupa caz. (1). punctul 69. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. art. c)-f). din capitolul III. 34. 33 alin. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. (1) au obligatia de a prezenta registrele. c)sunt angajate. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. 67. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. 69. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (la data 27-iul-2011 Art. 68 alin. desfasurat de angajator. (1). I.

67. (2)Conditiile prevazute la alin. d). în conformitate cu art. (2)Autoritatile prevazute la art. 68 alin. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. în conditiile prevazute la art. 67. (8) din capitolul III. cu avizul autoritatilor prevazute la art. (1) lit. prin armurierii autorizati în acest sens. în conformitate cu atributiile prevazute la art. a cunoasterii instructajului prevazut la art. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. punctul 69. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. 69 alin. (la data 27-iul-2011 Art. alin. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. 67. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. 68 alin. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. Art. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate.Sunt interzise detinerea. (1). (1) lit. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. urmatoarele activitati: a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. 68 alin. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1) sau pot participa. ori de câte ori considera necesar. din Legea 117/2011 ) Art. e). 69 alin. la efectuarea acestor verificari. 15 alin. (1) au obligatia sa desfasoare. 69. (6)În vederea dotarii cu arme. . 68 alin. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. (1) lit. în mod efectiv. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. periodic. precum si sportivii si antrenorii de tir. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. în conditiile prevazute de prezenta lege. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. (4). b). 67 sau ori de câte ori acestea solicita. I. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. Art. 67. (8). cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (1) lit. (2). 69 alin. sectiunea 2 modificat de Art. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. c) si e). prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. e). 66 alin.

b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. I. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. republicata. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor.(2)Personalul desemnat cu administrarea. pot detine si folosi. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. alin. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. sectiunea 2 modificat de Art. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. prin personalul anume desemnat. pot detine si folosi. 72. 67. prin Regia Nationala a Padurilor. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. sectiunea 2 modificat de Art. litera B. alin. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. din capitolul III. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. 407/2006. prin personalul anume desemnat. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. 69 alin. pentru paza fondurilor de vânatoare. autoritatea sau. legal constituite. cu modificarile si completarile ulterioare. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) din capitolul III. Art. (la data 27-iul-2011 Art. cu modificarile ulterioare. (4). (1). 67. 103/1996. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. dupa caz. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. legal constituite. 73. acordat de autoritatile prevazute la art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. pentru exercitarea activitatii didactice. 68-72. pentru paza fondurilor de vânatoare. punctul 72. (1) si alin. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. .

(1) lit. punctul 74. i)centrele de productie cinematografica. 69 alin. b)-d). a)-d). din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. alin. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. (1) lit. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. (la data 27-iul-2011 Art. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. (1).e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) . 68 alin. în functie de necesitati. g). circurile. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. punctul 73. 68 alin. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. alin. (1) lit. 73. din capitolul III. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. (1) lit. (4). în functie de necesitati. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. iar în cazul armelor de panoplie. a)-d). b)-d). fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. punctul 74. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. 69 alin. (la data 27-iul-2011 Art. din capitolul III. sectiunea 2 modificat de Art. (1) lit. punctul 73. litera G. (1) lit. (1). I. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. circurile. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. 73. e). alin. I. sectiunea 2 modificat de Art. 69 alin. precum si munitia corespunzatoare. 69 alin. (4). fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (3) din capitolul III. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. (1) lit. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. 73. sectiunea 2 modificat de Art. 73. i)centrele de productie cinematografica. litera I. I. (la data 27-iul-2011 Art. f) si g). alin. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. e) si f). (la data 27-iul-2011 Art. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. (1) lit. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. I. (2) din capitolul III. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate.

distrusa sau deteriorata. b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. a) si b). b). 74 alin. I. (la data 27-iul-2011 Art. detinere si folosire a armelor. o cerere la autoritatile prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. persoanele juridice prevazute la art. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. punctul 75. conditiile privind construirea. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. furata. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. amenajarea si functionarea poligonului. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. 67. dupa caz. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. vizeaza o data la 2 ani. Art. preschimba. vizare. (3)Procedura de eliberare. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie . 67. Art. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. 74 alin. 67 elibereaza. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. subsectiunea 1 modificat de Art. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. altele decât cele prevazute la lit. 74: Autorizatiile pentru procurarea. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. 66 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. persoana juridica este obligata sa depuna. 74 alin. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. sectiunea 3. la data acordarii autorizatiei. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. preschimbare. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. 67. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. 74. Art. persoanele juridice prevazute la art. 66 alin. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. (1) lit. în acest sens. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare.SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. b)când autorizatia a fost pierduta. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. (1) din capitolul III. alin.

(2). 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. 67. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. subsectiunea 2 modificat de Art. pot fi autorizate. (3) si ale art. b)sa anunte schimbarea sediului. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. 67. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. cu modificarile si completarile ulterioare. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. constituite potrivit Legii nr. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. subsectiunea 1 modificat de Art. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. punctul 77. 68 alin. arme letale. societatile prevazute la alin. 333/2003 privind paza obiectivelor. precum si munitia corespunzatoare. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. valorilor si protectia persoanelor. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. b)sub orice forma prevazuta de lege. iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. precum si munitia corespunzatoare. I. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. din capitolul III. înstrainare. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. valorilor si protectia persoanelor. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. furtul sau distrugerea autorizatiei. 77. la autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . pentru vizarea autorizatiei.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. bunurilor. sectiunea 3. dupa caz. punctul 76. sectiunea 3. . 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. 79. 67 în termen de 10 zile de la acea data. arme neletale.Persoanele juridice autorizate sa procure. la autoritatile prevazute la art. (1) din capitolul III. la cerere. pot fi autorizate. la cerere. 14 alin. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. bunurilor. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. alin. constituite potrivit Legii nr. litera B. I. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. în termen de 10 zile de la procurare sau. e)sa prezinte. 67. Art. 333/2003 privind paza obiectivelor. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: (la data 27-iul-2011 Art. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului.

pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. iar arme neletale cu destinatie utilitara . substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. metale pretioase si pietre pretioase. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. punctul 78.b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. cecuri.numai pentru paza sediilor bancilor. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. 80: Acordarea autorizatiei de procurare. partidelor parlamentare. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. iar arme neletale cu destinatie utilitara . subsectiunea 2 modificat de Art. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . metale pretioase si pietre pretioase. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . iar arme neletale cu destinatie utilitara . substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. 82: Autorizarea procurarii. sediilor armurierilor si intermediarilor. litera B. substante toxice. materii explozive. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. substante toxice. valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. desfasurate potrivit legii. bunuri si valori. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. pentru paza proprie Art. titluri de credit. SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. I. desfasurate potrivit legii. munitii. depozitelor de arme. substante toxice. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare. înscrisuri de valoare. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. santierelor arheologice. precum si cu alte valori prevazute de lege. (2). poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. bunuri si valori. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. 79. a sediilor armurierilor. partidelor parlamentare. metale pretioase si pietre pretioase. din capitolul III. Art.numai pentru paza transporturilor cu arme. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. (la data 27-iul-2011 Art. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie . detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. care sunt dotate cu arme. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. alin. 333/2003. munitii.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. materii explozive. santierelor arheologice. sectiunea 3. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. munitii. Art. sa detina si sa foloseasca arme si munitie. materii explozive. depozitelor de arme.numai pentru paza sediilor bancilor. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. le este interzis ca. sume de bani.

84: Procurarea. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. (3) si ale art. h) si i). 69 alin. 67. subsectiunea 4 modificat de Art. sa procure arme de panoplie si.în cazul societatilor specializate de paza. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. 84. (1) lit.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. care. dupa caz. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . 68 alin. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. . (1) lit. e) si alin. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. utilitare sau de recuzita. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. 67 sa procure arme de panoplie si. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. la cerere. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. la cerere. Art. la cerere. (1) lit. pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. ale art. (la data 27-iul-2011 Art. (3) si alin. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. dupa caz. sectiunea 3. de catre autoritatile prevazute la art. 73 alin. 333/2003 pot fi autorizate. (2)(4) si ale art.în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. la cerere. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . sa procure. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. 68 alin. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. f) si g). de catre autoritatile prevazute la art. I.Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . alin. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. (5)-(7). precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. de recuzita. 73 alin. punctul 79. (1) din capitolul III. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. 67 sa functioneze. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune.

a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. b)sub orice forma prevazuta de lege. (3) din capitolul III. (2) din capitolul III. persoanele juridice prevazute la art. din capitolul III. punctul 80. (la data 27-iul-2011 Art. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: . (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. din Legea 117/2011 ) Art. 72 alin. sectiunea 3. I. dupa caz. angajat permanent. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. d)sa existe personal specializat. punctul 80. la cerere. 15 alin. (1) si (4).(2)Autorizatia prevazuta la alin. la cerere. 85. 85 alin. subsectiunea 5 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. precum si munitia corespunzatoare. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. (1) lit. I. (1) lit. 85. 67. (2). 67. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. (2). arme neletale. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. a) si c) pot fi autorizate. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. 85 alin. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. subsectiunea 5 modificat de Art. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. alin. precum si munitia corespunzatoare. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. alin. desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. 85. 85 alin. subsectiunea 5 completat de Art. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. litera A. 69 alin. antrenamente de tragere sau. I. alin. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. (3). arme letale. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. sectiunea 3. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. sectiunea 3. (1) lit. a) si c) pot fi autorizate. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. punctul 81.

accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. (1) lit. b)sub orice forma prevazuta de lege. 85 alin. (1) lit. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. arme letale si arme neletale. din Legea 117/2011 ) Art. a). conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. c). Accesul acestor persoane în . 85 alin. arme neletale. arme letale. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. precum si munitia corespunzatoare. dupa caz. punctul 82. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. precum si munitia corespunzatoare. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. b) . spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. 15 alin. 85 alin. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. (1) lit. dupa caz. 86 din capitolul III. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. pentru poligoanele prevazute la art. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. (1) lit. în cazul minorilor sub 18 ani. (la data 27-iul-2011 Art. persoanele juridice prevazute la art. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. (1) lit. a) si c). a) . cu conditia ca. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. exclusiv pentru folosirea în poligon. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. c) . sectiunea 3. g).a)numai prin închiriere. 85 alin. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. (1) lit. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (1) lit. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. 85 alin. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. 29. (3)În situatiile prevazute la alin. 333/2003. în permisul de arma al carui titular este. (1) lit. subsectiunea 5 modificat de Art. 85 alin. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. I. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. (2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. 85 alin. 15 alin. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme.numai titularii unui permis de arma sau. (1) lit. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege.numai personalul angajat la societatea specializata de paza. cu modificarile si completarile ulterioare. (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. g). (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. pentru poligoanele prevazute la art. 67.

. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. b). accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau.incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. punctul 83. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3. 29. (1) lit. acestia sa fie însotiti de o persoana majora.pentru activitati de tragere de divertisment. detinute de persoane fizice sau juridice din România. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. în permisul de arma al carui titular este. dupa caz. 15 alin. a). (1) lit. (1) lit. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. (1) si (2). c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. 85 alin. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. (1) lit. numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. introduse pe teritoriul României. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. (1) lit. 85 alin. subsectiunea 5 modificat de Art. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. cu conditia ca. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. g). pot fi comercializate sau. (2)În situatiile prevazute la alin. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. 87 din capitolul III. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. 35 alin. personalul angajat la societatea specializata de paza. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. 85 alin. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. dupa caz. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. pentru conformitate cu normele de omologare. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. (1) si (2). I. 35 alin. a) si c). în cazul minorilor sub 18 ani.

25-29 din anexa. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. b)tara sau locul fabricarii. anul de fabricatie. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc.c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. teritoriul României. c)seria si. în procesul de fabricatie a acestora. 88 din capitolul IV. 25-29 din anexa au obligatia ca. sectiunea 1 modificat de Art. dupa caz. pot fi comercializate sau. în conditiile legii. fabricate pe teritoriul României. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. în procesul de fabricatie a acestora. . punctul 84. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. în sensul prezentului articol. sa aplice pe arme. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. (2) lit. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. daca acesta nu face parte din numarul de serie. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. teritoriul României. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. (2) armele si munitiile care tranziteaza. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. (3)Marcajul prevazut la alin. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. munitia pe care se aplica. I. b) armele si munitiile care tranziteaza. b)indicativul armurierului care le produce. 25-29 din anexa. fabricate în afara teritoriului României. în conditiile legii. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. introduse pe teritoriul României. dupa caz. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. (2)Marcajele prevazute la alin. Art. 89: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. Prin pachet de munitie. dupa caz.

90. ordinii publice si sigurantei nationale. punctul 85. se tine în registre separate constituite potrivit legii. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. b)-d). din Legea 117/2011 ) Art. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate (1)Registrele prevazute la art. a armelor neletale. I. d)tipul de munitie. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. (4) lit. (2)Marcarea armelor potrivit alin. c) si d). în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. c)calibrul. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. punctul 87. (la data 27-iul-2011 Art. la Inspectoratul General al Politiei Române. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 2 completat de Art. 90 alin. (3) din capitolul IV. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. (2) lit. . a armelor de aparare si paza. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. 89 din capitolul IV. timp de 10 ani. 89 alin. punctul 86. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române.b)numarul de identificare a lotului. 90 alin. respectiv punctele de lucru. constituie informatii secrete de serviciu. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. alin. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. respectiv punctele de lucru. (2). a). (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. precum si a munitiilor corespunzatoare. 89 alin. pentru arhivare. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. Art. 90 alin. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. registrele prevazute la art. registrele prevazute la art. pentru arhivare. dupa care se depun. iar evidenta celorlalte arme letale. I. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. 90 alin. I. 89 din capitolul IV. 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. (1)Registrele prevazute la art. dupa care se depun. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii.

e)poligoanele de tragere cu arme. cu exceptia celor referitoare la armele militare. I. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. 92 din capitolul IV. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare Art. sectiunea 3 abrogat de Art. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. 93 din capitolul IV. a)d). f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. munitiile si componentele acestora. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 88 alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. precum si spatiile în care acestea functioneaza. (2). punctul 90. punctul 88. din Legea 117/2011 ) Art. I. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. 92 alin. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. sectiunea 2 modificat de Art. (3) lit. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. precum si a munitiilor corespunzatoare. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. 92 alin. sanatatea. punctul 89. (2). încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. punctul 90. 91 din capitolul IV. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. 94: Inspectia tehnica periodica . (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. (la data 27-iul-2011 Art. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. sectiunea 3 abrogat de Art. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.(la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 modificat de Art. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. I. I. (la data 27-iul-2011 Art. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art.

dupa ce le valorifica. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. (3) care le apartin. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste . (3). 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. 92 alin. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin.(1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. (4)Armurierii prevazuti la alin. (3)Armurierii prevazuti la alin. (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. care. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. (2). (la data 27-iul-2011 Art. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. I. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. armurierii prevazuti la alin. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. Art. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. (2)În cazul în care se constata. sectiunea 3 modificat de Art. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. (1). 94 din capitolul IV. (2)În cazul în care se constata. punctul 91. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. 92 alin. prin structurile sale specializate. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor.

(2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. a detinatorilor de arme. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. Art. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. I. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. . preschimba si. sectiunea 3 modificat de Art. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. dupa caz. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. (la data 27-iul-2011 Art. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. din Legea 117/2011 ) Art. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. 96 din capitolul IV. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. 95 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. punctul 93. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. punctul 92. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art.dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. 97 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. 88 alin. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. sectiunea 3 modificat de Art. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. (1) si (2).

88 alin. (2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. (la data 27-iul-2011 Art. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. precum si a certificatelor de omologare. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. 99: Regimul cartii de identitate a armei (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. I. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. I. punctul 95. procurata. piese si munitii. (la data 27-iul-2011 Art. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. 98 din capitolul IV. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. (2) se emit pe baza documentelor de procurare.e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. 88 alin. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. piese si munitii. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa . respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. 90 alin. sectiunea 4 modificat de Art. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. 97 din capitolul IV. 88 alin. (1). punctul 94. dupa caz. indiferent de detinatorul legal al acesteia. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 4 abrogat de Art. a detinatorilor de arme. a elementelor de marcare aplicate pe arme.

sectiunea 4 abrogat de Art. casarii si distrugerii. I. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. furtul. punctul 95. în Monitorul Oficial al României. în conditiile legii. furtul. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. I. 102 din capitolul IV. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 101 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 96. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) Art. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. punctul 95. la autoritatea care le-a eliberat. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei Procedurile de aplicare a prevederilor art. în conditiile stabilite prin prezenta lege. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. dupa caz. sa le detina. arme letale si neletale. experimentarea. în baza autorizatiei de procurare. sectiunea 4 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. a furtului. 99 din capitolul IV. punctul 95. I. modificarii.depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. 100: Pierderea. Sunt exceptate de la prevederile art. 100 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. sa le detina. cu exceptia persoanelor fizice care. prelucrarea. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. punctul 97. confectionarea. I. sectiunea 4 abrogat de Art. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. 94-98 armele militare. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme . casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. prelucrarii. (2)Producerea. sigurantei nationale si ordinii publice. I. Art. sa le foloseasca si sa le înstraineze. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. confectionarii. experimentarii. sa le foloseasca si sa le înstraineze. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia producerii. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 4 abrogat de Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. modificarea.

I. în conditiile stabilite prin prezenta lege. 104 alin. dupa caz. sectiunea 1 modificat de Art. I. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. în conditiile prezentei legi. potrivit legii. dupa caz. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. prin competentele conferite de lege. arme letale si neletale. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. în conditiile legii. precum si Federatia Româna de Art. piese si munitii. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. arme letale si neletale. piese si munitii. punctul 98. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. în subordonarea sau coordonarea acestora. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. din Legea 117/2011 ) (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. 104 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Operatiunile cu arme. cu exceptia persoanelor fizice care. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. punctul 13. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. 103 din capitolul V. (la data 17-mar-2008 Art. a). 103 din capitolul V. în conditiile legii. ordinii publice si sigurantei nationale.(4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. care. sectiunea 1 modificat de Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. (3)Operatiunile cu arme. cu exceptia persoanelor fizice care. precum si persoanele juridice aflate. în conditiile stabilite prin prezenta lege. în conditiile prezentei legi. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 104: Armurierii . pot cumpara din strainatate si introduce în tara. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii.

(1). la cerere. transfer. schimb. la cerere. Federatia Româna de Schi si Biatlon. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. alin. ordinii publice si sigurantei nationale. reparare si depozitare. pentru operatiuni de procurare. potrivit legii. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. I. alin. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. (la data 17-mar-2008 Art. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 15. la cerere. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. (la data 17-mar-2008 Art. import. (2)Persoanele juridice prevazute la art. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. 105. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. 104 alin. I. (la data 17-mar-2008 Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. export. vânzare. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 99. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. alin. (1) din capitolul V. (2) pot fi autorizate. sectiunea 1 completat de Art. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. (1) din capitolul V. 104 alin. (2) din capitolul V. persoanele fizice si juridice. sectiunea 1 modificat de Art. sectiunea 1 completat de Art. transbordare si depozitare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. dupa cum urmeaza: . b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. sectiunea 1 modificat de Art. transport. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. punctul 14. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. a). pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. cumparare. care. 104. precum si persoanele juridice aflate. închiriere. I. (2) pot fi autorizate. punctul 16. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. piese si munitii. (3) din capitolul V.Tir Sportiv. la cerere. 104 din capitolul V. înstrainare în scop necomercial. prin competentele conferite de lege. I. donatie. alin. din Legea 117/2011 ) Art. altele decât cele prevazute la alin. sectiunea 1 modificat de Art. piese si munitii. 105. (2)Se pot constitui în armurieri. I. 104 alin. (1) lit. 104 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoanele juridice prevazute la art. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. 105. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. punctul 16. în subordonarea sau coordonarea acestora.

punctul 100. 15 alin. 104 alin. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. 15 alin. 106: Constituirea armurierilor (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. 104 alin. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. piese si munitii. 104 alin. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. e)-g). punctul 17. (2) se pot constitui ca armurieri. sectiunea 1 modificat de Art. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. (2) se pot constitui ca armurieri. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. 15 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (2)Autorizatia prevazuta la alin. (3)Avizul prevazut la alin. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. piesele acestora. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor.a)institutiile publice. a) si lit. e)-g). din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. C si D din anexa. (1) lit. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. (1) lit. ordinii publice si sigurantei nationale. la cerere. înstrainare în scop necomercial. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. 106 din capitolul V. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. 15 alin. (1) lit. a) si c)-g). dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. 104 alin. (1)Societatile comerciale prevazute la art. I. (2)Avizul prevazut la alin. (la data 17-mar-2008 Art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. precum si cu munitia corespunzatoare. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. (2) pot fi autorizate. a) si lit. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. pentru operatiuni de procurare. dupa caz. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. (1) lit. potrivit legii. . (3)Importul. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Autorizatia prevazuta la alin. sectiunea 2 modificat de Art. exportul. (2) se pot constitui ca armurieri. c) si d). (1) lit. 15 alin. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. reparare si depozitare. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. prin competentele conferite de lege. I. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. 15 alin. 105 din capitolul V.

I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. punctul 101. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. (2)Autorizatia prevazuta la art. 106 alin. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. a) si c)-g). Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. 106 din capitolul V. 106 alin. 106 alin.(3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. 15 alin. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. punctul 102. punctul 19. punctul 18. I. I. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 2 modificat de Art. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. 107 din capitolul V. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii Art. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 modificat de Art. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. (3). (1) lit. 107 din capitolul V. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. 15 alin. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. 108 din capitolul V. punctul 18. 106 alin. cu modificarile si completarile ulterioare. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. (la data 27-iul-2011 Art. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. I. alin. (la data 17-mar-2008 Art. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. precum si Inspectoratul General al Politiei Române. (2) din capitolul V. (3). 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. sectiunea 2 completat de Art. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: . (1) lit. 106 alin. a) si c)-g). dupa caz. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. dupa caz. I. (2)Avizul prevazut la art. din Legea 117/2011 ) Art. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. 107. (2).

iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. dupa caz. a). . (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. capselor sau pulberilor pentru munitie. destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. (3) lit. a). omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. d)detine. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. omologate în conditiile prezentei legi. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier.a)detine spatii corespunzatoare. capselor sau pulberilor pentru munitie. (7)În autorizatia prevazuta la alin. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (3) lit. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. b)detine spatii corespunzatoare. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor. destinate depozitarii armelor. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. a). b)detine. (3) lit. (3)-(6). asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. a). omologate în conditiile prezentei legi. poligoane pentru verificarea armelor. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. dupa caz. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin.

precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. b)detine. destinate depozitarii armelor.b)detine spatii corespunzatoare. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. capselor sau pulberilor pentru munitie. b)detine spatii corespunzatoare. punctul 19. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. capselor sau pulberilor pentru munitie. c)detine. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. (la data 17-mar-2008 Art. destinate depozitarii armelor. dupa caz. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. a). avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. . I. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. (8)În autorizatia prevazuta la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. 106 pot efectua operatiuni cu arme. capselor sau pulberilor pentru munitie. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. dupa caz. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. destinate depozitarii armelor. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. 108 din capitolul V. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (3) lit. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. autorizate în conditiile prezentei legi. piese si munitii. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. b)detine. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. destinate depozitarii armelor. sectiunea 3 modificat de Art. spatii corespunzatoare. (3) lit. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. dupa caz. dupa caz. poligoane pentru verificarea armelor. capselor sau pulberilor pentru munitie. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. a). dupa caz. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. (3)-(6). conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte.

dupa caz. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. dupa caz. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. destinate depozitarii armelor si pieselor. pieselor si munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. a). poligoane pentru verificarea armelor. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. dupa caz. destinate depozitarii armelor si pieselor. 108 din capitolul V. din Legea 117/2011 ) Art. avizate de organele de politie. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. c)detin. (la data 27-iul-2011 Art. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. avizate de organele de politie. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. punctul 103. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. destinate depozitarii armelor si pieselor. destinate depozitarii armelor si pieselor. avizate de organele de politie. (3) lit. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: . conform avizului inspectoratului teritorial de munca. b)detine. a). capselor sau pulberilor pentru munitie. spatii corespunzatoare. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. sectiunea 3 modificat de Art. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. pieselor si munitiilor. dupa caz. depozitare a armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. capselor sau pulberilor pentru munitie. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. autorizate în conditiile prezentei legi. b)detine. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. I. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. b)detine spatii corespunzatoare. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. capselor sau pulberilor pentru munitie. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. avizate de organele de politie. capselor sau pulberilor pentru munitie. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor.(3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. dupa caz. (3) lit. b)detin spatii corespunzatoare. (8)În autorizatia prevazuta la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor.

. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. pieselor si munitiilor: cumparare. (1) din capitolul V. 67. asamblarea. (la data 27-iul-2011 Art. 109. litera B. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. I. (la data 17-mar-2008 Art. 94 alin. litera B. sectiunea 3 modificat de Art. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. 67. I. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. 109 din capitolul V. efectuarea inspectiilor tehnice. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. modificarea. 109. casarea si distrugerea de arme si. export si transfer de arme si munitii. alin. în si din strainatate. prelucrarea. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. import. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. Armurierii autorizati în conditiile art. din Legea 117/2011 ) Art. 110. pieselor si munitiilor: producerea. modificarea. munitii. (3). I. 88 alin. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. omologate în conditiile legii. c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. experimentarea. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. punctul 104. din capitolul V. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. din capitolul V. schimb. omologate în conditiile legii. casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. prelucrarea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. în conditiile prevazute la art. închiriere. sectiunea 3 completat de Art. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. sectiunea 3 modificat de Art. piese si munitii în tara. import. punctul 21. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. experimentarea. (1) si (2). export si transfer de arme si munitii. închiriere. în si din strainatate. schimb. punctul 20. asamblarea.a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. vânzare. vânzare.

Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. (la data 17-mar-2008 Art. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. 108 alin. 108 alin. o copie de pe factura. (2). (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. în termen de 15 zile de la data procurarii. continutul marcajului. la autoritatile prevazute la art. pe aceasta licenta. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual.d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. (1) lit. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. dupa caz. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. litera F. 108 alin. 108 alin. alin. pentru arhivare. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. I. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. de la care au procurat arme si munitii. sectiunea 3 modificat de Art. iar dupa vânzare. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. I. duce la pierderea licentei respective. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. dupa caz. Dupa împlinirea termenului de 5 ani. (2)Registrele prevazute la alin. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. 110. sectiunea 3 modificat de Art. punctul 22. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. politistilor anume desemnati. (2). (3) din capitolul V. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. indiferent de motiv. precum si documentele în baza carora au vândut armele. lista persoanelor juridice care au procurat sau. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. alin. 110. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. din capitolul V. modelul. marca. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat . care sunt conditionate. (1). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. de la care au procurat arme si munitii. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. sa nu expuna în vitrina arme autentice. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (la data 17-mar-2008 Art. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. respectiv: tipul. (2) si sa le prezinte. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. datele necesare identificarii armei vândute. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. registrele se depun. punctul 23. potrivit legii. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. pentru control. în conditiile prezentei legi. calibrul. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art.

67. c)sa procure arme. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. I. 108 alin. duce la anularea acestuia. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. (2). f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la . (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. precum si documentele în baza carora au vândut armele. calibrul. piese si munitii. alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. punctul 24. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) indiferent de motiv. dupa caz. o copie de pe factura. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. sa nu expuna în vitrina arme autentice. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. piese si munitii. b)sa comercializeze armele. datele necesare identificarii armei vândute. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. în termen de 15 zile de la data procurarii. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. de la care au procurat arme. lista persoanelor juridice care au procurat sau. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. (1) si (2). 110 din capitolul V. (4) din capitolul V. sectiunea 3 modificat de Art. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. si sa le prezinte pentru control organelor competente. iar dupa vânzare.avizul. 108 alin. piese si munitii. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. punctul 23. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. continutul marcajului. 110. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. I. 108 alin. (2). piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. piese si munitii. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. (2)Registrele prevazute la alin. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. (la data 17-mar-2008 Art. 88 alin. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. marca. sectiunea 3 completat de Art. pieselor si munitiilor. (1) lit. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. modelul. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. în conditiile prezentei legi. respectiv: tipul.

(1) lit. precum . 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. (2). b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de importexport eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. duce la anularea acestuia. marca si cantitatile de arme. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. registrele se depun. la autoritatile prevazute la art. (2)Registrele prevazute la alin. 67. respectiv: tipul. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. 110 alin. modelul. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. marca. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. (la data 27-iul-2011 Art. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. precum si a posesorilor acestor arme. indiferent de motiv. sectiunea 3 modificat de Art. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. 110 alin. 108 alin. (1) lit. I. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme.încetarea activitatii. calibrul. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. Art. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. la solicitarea acestora. piese si munitii. 108 alin. din Legea 117/2011 ) Art. continutul marcajului. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. în conditiile prezentei legi. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. punctul 105. în conditiile prezentei legi. 110 din capitolul V. pentru arhivare. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (1) lit.

b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. punctul 106.si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. prelucrare. 90. piese si munitii. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. din Legea 117/2011 ) Art. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. a rutelor urmate. (la data 27-iul-2011 Art. casare si distrugere a armelor letale si neletale. la autoritatile prevazute la art. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. precum si conditiile de siguranta ale acestora. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. I. în care sa fie evidentiate atât armele. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. a rutelor urmate. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. organelor competente. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în registre constituite potrivit art. piese si munitii transportate. Art. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. sectiunea 3 modificat de Art. (1) lit. asamblare. cât si rebuturile. 111 din capitolul V. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. componentele esentiale ale acestora. pentru control. a cantitatilor de arme si munitii transportate. 108 alin. precum si de provenienta legala a armelor transportate. e)sa detina spatii corespunzatoare. piese si munitii pe care le efectueaza. (2). c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. dezactivare. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. modificare. d). registrele se depun. experimentare. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. 110 alin. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. pieselor si munitiilor. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. precum si conditiile de siguranta ale acestora. punctul 107. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. 111 din capitolul V. a cantitatilor de arme. destinate depozitarii armelor si pieselor. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. I. sectiunea 3 completat de Art. în conditiile prevazute la art. si sa le prezinte. pentru arhivare. capselor sau pulberilor pentru munitie. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. precum si a beneficiarilor . d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. avizate de organele de politie. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor.

cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. (2). în scopul scoaterii acesteia din tara. 1131: Intermediarii Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. marca. (1) lit. (4) si art. d) si sa le prezinte. de catre rezidentii statelor membre. (2)Registrele prevazute la alin. precum si a munitiilor corespunzatoare. art.operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Autorizatia prevazuta la alin. pentru control. 113 din capitolul V. în conditiile prezentei legi. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. modelul. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. la cerere. . Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe teritoriile statelor membre. dupa caz. 108 alin. a munitiei. respectiv: tipul. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Art. se poate face. sectiunea 3 completat de Art. I. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. registrele se depun. I. (2)Se pot constitui în intermediari. 106 si 107. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. dupa caz. 112 din capitolul V. a munitiei. (1) lit. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (1) se elibereaza la cerere. calibrul. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 109. detinerii. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. de pe teritoriul României. punctul 108. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre Art. precum si de provenienta legala a armelor transportate. din Legea 117/2011 ) Art. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. la autoritatile prevazute la art. (3)Prevederile art. (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. 110 alin. organelor competente. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3 modificat de Art. continutul marcajului. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1)Procurarea unei arme letale. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. pentru arhivare. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. 108 alin.

conform datelor si informatiilor existente la organele competente. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. despre fiecare achizitie efectuata. (1). nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. (2). nu pot fi folosite pe teritoriul României. în scopul scoaterii acesteia din tara. de pe teritoriul României. în conditiile prevazute la alin. locul de rezidenta în România. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. resedinta sau. în conditiile prevazute la alin. . c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. dupa caz. (1). (4)În cazul în care procurarea armelor letale. (1) despre fiecare achizitie efectuata. (1). (2). portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. 129 alin. 56 si art. cu exceptia cazurilor prevazute la art. (1)Procurarea unei arme letale. precum si a munitiilor corespunzatoare. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (2)Permisul de transfer prevazut la alin. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. În termen de 3 zile de la procurarea armei. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. resedinta sau. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. dupa caz. (1) se elibereaza la cerere. se poate face. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. 56 si art. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. (3)Sunt interzise detinerea. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. al munitiei. dupa caz. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. cu exceptia cazurilor prevazute la art. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. locul de rezidenta în România. 129 alin. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. siguranta nationala. numai în baza permisului de transfer al armei sau. (1). viata si integritatea corporala a persoanelor. în conditiile prezentei legi.

e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. d). în scris. (7)Procurarea. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. d)în cazul armelor de vânatoare. în conditiile prevazute la alin. iar în cazul armelor de tir. iar la iesire retin aceasta adeverinta. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. pierd. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. viata si integritatea corporala a persoanelor. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. (2) si (4). în conditiile legii. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. detinerea. în conditiile prezentei legi. c)în cazul armelor de vânatoare. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (6)În situatia în care. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. rezidentii statelor europene înstraineaza.(6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. dupa caz. dupa caz. locul de rezidenta în România. (la data 27-iul-2011 Art. de tir sau al armelor de colectie functionale. numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. acestia au obligatia sa anunte. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. b)în cazul armelor neletale. (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. (2) si (4). daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. . pe timpul sederii în România. punctul 110. resedinta sau. pe teritoriul României. c). li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. respectiv a iesirii cu aceste arme. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. din Legea 117/2011 ) Art. de Federatia Româna de Schi si Biatlon. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. 114 din capitolul VI modificat de Art. (2) lit. b)motiveaza organelor politiei de frontiera. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. siguranta nationala. I.

(8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. de tir sau al armelor de colectie functionale. în scris. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. în conditiile legii. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. (2) si (4). (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. dupa caz. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. resedinta sau. acestia au obligatia sa anunte. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. iar în cazul armelor de tir. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. prevazuta la alin. dupa caz. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. (5). din cele prevazute în anexa. ori a unei institutii muzeistice din România. d)în cazul armelor de vânatoare. (la data 27-iul-2011 Art. 115 din capitolul VI modificat de Art.(1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. c)în cazul armelor de vânatoare. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. b)motiveaza. la solicitarea acestora. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. (2) lit. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. din categoria celor supuse notificarii prealabile. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. pe timpul sederii în România. punctul 111. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. (9)În situatia în care. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. fara plata vreunei taxe sau redevente. c). d). I. în conditiile prezentei legi. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. legal constituita. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. rezidentii statelor membre pierd. din Legea 117/2011 ) .

cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. 115 alin. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. dupa caz. înstrainarea este permisa numai daca. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. valabila pentru una sau mai multe calatorii. dupa caz. locul de rezidenta în România. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. dupa caz. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. 118: Regimul detinerii.Art. c). dupa caz. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. 115 alin. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. (2) lit. atunci când este cazul. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. dupa caz. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. dupa caz. dupa caz. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. (2). În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. Art. 115 alin. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. Art. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. . 115 alin. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. pot detine sau. (2) si(4). (2) lit. domiciliul în România. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. în scopul detinerii sau. pot detine sau. dupa caz. domiciliul în România li se poate acorda. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. dreptul de detinere sau. resedinta sau dupa caz. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. cu posibilitatea prelungirii acesteia. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. în prealabil.

din Legea 117/2011 ) Art. referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt.(2)Persoanele prevazute la alin. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. 119 din capitolul VI modificat de Art. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. I. munitia aferenta înscrise în acest document. 120: Conditiile acordarii. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. 44. punctul 114. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. punctul 113. alin. organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare. I. în cantitatile prevazute la art. locul de rezidenta în România care detin. (1) din capitolul VI modificat de Art. (2) lit. (la data 27-iul-2011 Art. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. 118 din capitolul VI modificat de Art. punctul 113. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. 115 alin. numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. alin. I. I. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective. dupa caz. în conditiile prezentei legi. punctul 112. (la data 27-iul-2011 Art. c). prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. (1) din capitolul VI modificat de Art. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. Art. dupa caz. (3)În pasaportul european pentru arme de foc. 119. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. 120. . în conditiile prezentei legi. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. resedinta sau.

pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate. la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat. alin. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: . (3). punctul 114. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. este retinut de acestea. (3) din capitolul VI modificat de Art. cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. I. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. Art. 120. titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara. cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. dupa caz. port si folosire a armelor de foc.(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. alin. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. în conditiile prevazute la alin. cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente. I. (5)Adeverinta prevazuta la alin. tipul si seriile armelor. organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate. (2) din capitolul VI modificat de Art. sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. iar pierderea sau distrugerea acestui document. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc. (4)În cazul declararii furtului. iar pierderea. punctul 114. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate (1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite. se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului. în prealabil. 121: Furtul. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc. furtul sau înstrainarea acestora. Art. pierderea. (3)În strainatate. în termen de 48 de ore de la constatare. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. la fel ca si pierderea. care. la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul. 120. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (la data 27-iul-2011 Art. (1). (la data 27-iul-2011 Art. precum si marca.

I. (la data 27-iul-2011 Art. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. (1). (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. (2). perioada care poate fi prelungita cu înca un an.a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului. 122 din capitolul VI modificat de Art. respectiv ale proprietarului. e)mijloacele de transfer. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre . c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. e)mijloacele de transfer. din Legea 117/2011 ) (1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. 122. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre (1)Persoanele fizice. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele. Art. în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. pâna la destinatie. punctul 115. armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. respectiv ale proprietarului. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. Art. sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca.

numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru (1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda.(la data 27-iul-2011 Art. . punctul 116. (2). I. punctul 117. pe toata perioada de valabilitate a documentului. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. 122 alin. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. I. (4). numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (la data 27-iul-2011 Art. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. 122 alin. care au fost comunicate de armurier. la cerere. precum si scopul transferului. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. (2). pentru o perioada de 3 ani. 123 din capitolul VI abrogat de Art. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre. la cerere. si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. din Legea 117/2011 ) Art. 122 alin. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil (1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. (2). din Legea 117/2011 ) Art. cu privire la datele prevazute la art. 122 din capitolul VI completat de Art. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda. cel târziu pâna la data începerii operatiunii. cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. pâna la destinatie.

(6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul, pentru o perioada de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului; b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer; c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului; d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent, cel târziu pâna la data începerii operatiunii, cu privire la datele prevazute la art. 122 alin. (2). lit. a)-f). (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (4). (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 124 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 118. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Permisul de transfer se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si, dupa caz, al munitiilor respective; b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare; d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Permisul de transfer al armelor, respectiv al munitiilor, se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. 124 alin. (3).

Art. 125: Permisul de transfer al armelor

(4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme, piese si munitii pe teritoriul României, precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si, dupa caz, munitii din statele membre, cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. (2)Acordul prealabil se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. 122 alin. (2) lit. a)-d). (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 125 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 119. din Legea 117/2011 )

Art. 125: Acordul prealabil

Art. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat
Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera, numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 120. din Legea 117/2011 )

Art. 1261: Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României
(1)Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 121. din Legea 117/2011 )

Art. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România
(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române.

(2)Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului, pâna la destinatie. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 127 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

Art. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil
Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 128 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
Art. 129: Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României, precum si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. (2)Persoanele prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza, în conditiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum si alte arme si munitii, în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3)Persoanele prevazute la alin. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. (4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1), care au resedinta sau domiciliul în România, pot fi autorizati sa procure, sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.

Art. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. 129 alin. (1), cât si a membrilor de familie, precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. (2)La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevazute la art. 129 alin. (1), cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi, precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a acestor arme si munitii. (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii
Art. 131: Raspunderea prezentei legi juridica pentru încalcarea dispozitiilor

18. 28 alin. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 15. 19 în termenul stabilit. 4. (2). 40 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. în alte situatii decât cele prevazute la art. 8. 9. în termenul prevazut la art. civila. 21. 63.nedeclararea furtului. dupa caz. 48 alin. 10. 24 alin. 132. 48 alin. (1). în termenul prevazut la art. (2). (2).nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. 22. 27 alin. (1). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24. 42 alin. 38 alin. (1) si (2). punctul 26.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. 14.uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. . 62 cu privire la portul de arma.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 20. 59 alin. (1). punctul 25. (4). 33 alin. dupa caz. punctul 22.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. (1). 8 alin. respectiv la art. alin. 51 alin. 12 alin. 3. 17. 6. în termenul prevazut la ari. (3). 44 alin.neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. 13 si art.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. prevazuta la aii. în termenul prevazut la art. din capitolul VIII. (1). (1).folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. punctul 23. 2. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. (1). raspunderea penala. I. 23. 13. b). 63. 16.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. (3). conform art. 12.nedeclararea informatiilor prevazute la art. (1) lit. (la data 17-mar-2008 Art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (4) în termenul stabilit. 38 alin. 132: Contraventii 23. din capitolul VIII. (4) si (5). 58 alin. sectiunea 1 modificat de Art.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (2) sau.Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage.neprezentarea la autoritatile competente. I. 7.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2). (1) si (2). deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. sectiunea 1 completat de Art.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 64. contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. 221. 35 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. în termenul prevazut la art. 121 alin. 9 alin.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. 132. (3). 11. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. 5.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator.uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. 19. (1). pierderii.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. 54 alin. 8 alin. 9 alin. (2).

29 alin.241.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 26.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. din Legea 268/2008 ) obligatiei prevazute la art. 1 lit. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (5)-(7).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. alin. (2) si (4).portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2) si art. (2) si art. punctul 4. (2). furtului.pierderea armelor letale. 9. din Legea 268/2008 ) 35. 29 alin. (2).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. sectiunea 1 completat de Art. (1) si (2). e. 30. 32.nerespectarea prevederilor art. (5).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. stabilite la art. 132. (1). 13.nerespectarea prevederilor art. (3). 13 în termenul stabilit. d. 33.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 17. 110 alin. din capitolul VIII. 77. 2. sectiunea 1 completat de Art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. 100 alin. 31. 35 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 111. (2). 34. 27. 24 alin.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. . (1). la solicitarea organelor de politie.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 7. 25. 12. 120 alin. piesele si munitiile detinute. I. f) si g).pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. (3).încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. (1) si (2). (1). 65 alin. 110 alin. 29. în termenul prevazut la art. 110 alin. 38. 7 alin. 8 alin. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (3). (3). 16. (2) de a prezenta pentru control armele. (5).pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. 112 alin. 110 alin. (3). 38 alin. 8.nedeclararea pierderii.nedeclararea informatiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. h)-j). 68 alin. din capitolul VIII. 8 alin. 14. 24 alin. (1). pentru care s-a obtinut dreptul de detinere. (1). 18 alin. (1). 107 alin. (la data 17-nov-2008 Art. (1). 38 alin. (6). unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. dupa caz. 6. 1 lit.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 132. (1). respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. munitiei si personalului dotat cu acestea. 36. 10.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 71 alin. 28 alin. 33 alin.nerespectarea (la data 17-nov-2008 Art. 23. punctul 3. 15. (2) sau. a -c)si k).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 28. 5. punctul 24. 9 alin. 91.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. 3.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 37. punctul 34. (3). 341. 39. 18 alin. 4.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. I. 68 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 11. 1 lit.

art. 58 alin. 110 alin.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 65 alin. f) si g) si alin.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator.nerespectarea prevederilor art. 40. 38. 23. 51 alin.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. 112 alin (1) lit. 42 alin. 48 alin. b) si art. 30. 110 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 46.nerespectarea prevederilor art. (2).nerespectarea interdictiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 1111 lit. 110 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 34.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. (2) lit. (5)-(7). (1). 31. 40 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (1) lit. 77. (3). 58 alin. 19. (3). 42. (3). pierderii.nerespectarea obligatiei prevazute la art. a)-c) si k). (4). (4). 33.nerespectarea obligatiei prevazute la art.pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. (1). 52.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. în termenul prevazut la art. . d) si e). deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 24.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 44 alin. (1). e) si h)-j). (5). b). 35. 111 alin. (4) în termenul stabilit. 12 alin. 110 alin. 48 alin. 51. 25. conform art. (2). 59 alin. (2) lit. 112 alin. respectiv la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1) lit.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. 47. (1). 91. (2). (1) si alin. resedinta sau rezidenta.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 68 alin.18. c). 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. (3).neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2). 48. art. a) si b) cu privire la portul de arma. 26. 45. 62 alin.nedeclararea furtului. 64. 39. (7).neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 22. 71 alin. prevazuta la art. 44. d). (1).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 20. 62 alin.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 69 alin. 121 alin.înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. (6). b). în termenul prevazut la art. 58 alin. (1).nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 41. 32. 59 alin. 27. 1221 alin. 50. 29.portul. 81. 107 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 68 alin. (1) lit. 1111 lit. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. stabilite la art. (3).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. munitiei si personalului dotat cu acestea. 43. 111 si art. 49. 110 alin. a).nerespectarea obligatiei prevazute la art. (10).transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 53. (1) lit. 21.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1). c).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 37. (5). 28.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 124 alin. 36.

I. 6.000 lei la 50. litera E. 23. 38 si 39.000. cele prevazute la punctul 33.000.000.000 lei. g)cu amenda de la 15. h)cu amenda de la 300.000 lei la 10. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art.000 lei. celor prevazute la punctele 11 si 14. 11. 4.000 lei. alin. punctul 5. celor prevazute la pct. d)confiscarea armei. 10 si 38.000 lei la 10. b)cu amenda de la 5. 12. d)confiscarea armei.000. 7.000 iei la 30.000. 4.000.000. 133: Sanctiuni f)cu amenda de la 10.000. cele prevazute la punctele 8. (la data 17-nov-2008 Art. cele prevazute la punctele 3. cele prevazute la punctele 3. 18 si 30. punctul 27.000 lei.000 lei la 100. 20 si 21.000 lei. 241. e)cu amenda de la 5. 34. celei prevazute la punctul 8. 28. 10. punctul 6. e)cu amenda de la 5.000 lei. I.000.000 lei la 150. 23. 12.000 lei. (2). 13. 341. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei. 18 si 30. 5.000 lei la 500. punctul 123. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. 19. 9. 14. 133. 29 si 31. 35.000 lei la 10.000 lei la 50. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1.000 lei.000 lei la 2.000 lei la 20. 16. 15 si 22. 11. 10. cele prevazute la punctele 25-27. 20 si 21.000. sectiunea 1 modificat de Art. 38 si 39. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. d)cu amenda de la 20. cele prevazute la punctele 8. alin. cele prevazute la punctele 32.000. (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 1 modificat de Art. cele prevazute la punctele 2527. (1).000 lei la 5. 28. e)cu amenda de la 50. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. 24.000 lei.000 lei. 133. din Legea 268/2008 ) Art. 34. alin.000. 19.(la data 27-iul-2011 Art. 10. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 38 si 39.000 lei la 15. 35. d)cu amenda de la 2. 34. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art. b)cu amenda de la 500 lei la 1. 24.000 lei.000 lei. 221 si 23. cele prevazute la punctele 9. din capitolul VIII. celei prevazute la punctul 23. 13. 7.000. 133. (1) din capitolul VIII. (1)Contraventiile prevazute la art. celor prevazute la punctele 12 si 39. 36 si 37.000 lei.000 lei. 35. I. 29 si 31. 16. 36 si 37.000.000 lei la 300. cele prevazute la punctele 1. h)cu amenda de la 30.000 lei. cele prevazute la punctele 2. 132 li se aplica sanctiuni complementare. cele prevazute la punctele 32. cele prevazute la punctele 2.000. din capitolul VIII. 14. sectiunea 1 modificat de Art. 132 din capitolul VIII. c)cu amenda de la 10. 22 si 221.000 lei la 5. . cele prevazute la punctele 9. g)cu amenda de la 150.000. (la data 17-nov-2008 Art. litera D. I. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. cele prevazute la pct. 6. celor prevazute la punctele 9. 5. 28. 15. c)cu amenda de la 1. f)cu amenda de la 100. 17. cele prevazute la punctul 33. 17. cele prevazute la punctele 1.

celor prevazute la punctele 32-37. sectiunea 1 modificat de Art. 8. fara drept. c)cu amenda de la 1. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 6 si 21-23. I. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 20. (1). 180/2002.000 lei. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. 25 si 30-33. 180/2002.001 lei la 50. 38. 14. fara drept. 25. Art.001 lei la 2. 20.000 lei. 13. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 24. 10. 11. (1). 43. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. 135: Regimul contraventiilor Contraventiilor prevazute la art. din Legea 268/2008 ) SECTIUNEA 2: Infractiuni Uzul de arma letala.f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. Art. 17. f)cu amenda de la 10. Contraventiilor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. 19 si 52.001 lei la 5. 32. 3. 41 si 50. . 3. 26 si 28. fara drept Art. 33. (1)Contraventiile prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. c)confiscarea armelor sau. 136: Uzul de arma letala. 49 si 51. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. h)cu amenda de la 30.001 lei la 15. b)anularea dreptului de detinere. cele prevazute la pct. celor prevazute la pct. a munitiilor prevazute la pct. 1. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 29 si 39. 11-13. cele prevazute la pct.001 lei la 10. 132 li se aplica sanctiuni complementare. 10. 1.000 lei. 5. 31. sectiunea 1 modificat de Art. 34-37. 40. 44-47. 18. 43-49 si 51. 7. 16-19. dupa caz. e)cu amenda de la 5. punctul 124. I. 9. 108 alin. cele prevazute la pct. cele prevazute la pct. pentru contraventiile prevazute la pct. 135 din capitolul VIII. 106 alin. cele prevazute la pct. 2. celor prevazute la pct.000 lei. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 24. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. cele prevazute la pct. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an.000 lei. 12. 30-32. 133 din capitolul VIII. (la data 17-nov-2008 Art. b)cu amenda de la 501 lei la 1. 29. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.000 lei. g)cu amenda de la 15. cele prevazute la pct.001 lei la 30. de port si folosire a armelor. punctul 6. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 27.000 lei. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. d)cu amenda de la 2. 4. cu modificarile ulterioare. 134: Constatarea contraventiilor Art. 14-16. 39 si 53. 8. 8. cele prevazute la pct. 52 si 53. 42. 15. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. 48. 3.

transferul sau tranzitul armelor de foc. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. punctul 125.Art. (1) din Codul penal. sectiunea 2 completat de Art. 136 din capitolul VIII. sectiunea 2 modificat de Art. (2)Tentativa se pedepseste. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. I. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. detinerea. (la data 17-mar-2008 Art. (2). utilizarea. punctul 126. sectiunea 2 completat de Art. fara drept. fara drept. vânzarea. I. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. 137: Stergerea sau modificarea. 1372: Fabricarea ilicita Art. 279 alin. din Legea 117/2011 ) Art. în conformitate cu prevederile prezentei legi. punctul 28. din Legea 117/2011 ) Art. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. fara drept Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. Art. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. fara drept. (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. (la data 27-iul-2011 Art. Art. 138: Efectuarea. (2)Tentativa se pedepseste. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. portul. . din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. 137 din capitolul VIII. 1371: Traficul ilicit (1)Achizitionarea. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. importul. mutarea. fara drept. I. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. (2)Tentativa se pedepseste. 6 alin. 137 din capitolul VIII. fara drept. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. livrarea.

precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. se depun la armurieri autorizati. din Legea 117/2011 ) Art. (1) si (2). (6). dupa caz. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. punctul 128. 108 alin. 92 alin. 92 alin. 140 din capitolul IX abrogat de Art. resedinta sau. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. Art. I. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. altele decât cele prevazute la art. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. punctul 127. (1). (1). (1) referitoare la certificatele de omologare. 98 alin. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. spre pastrare. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. 96. 92 alin. în conditiile prezentei legi. 139 din capitolul IX abrogat de Art. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. (2)Armele care. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege . (3)Armele cu privire la care. portul si folosirea armelor respective. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. în conditiile prevazute de lege. I. din Legea 117/2011 ) Art. sediul. I. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. în functie de destinatia acestora. 279 alin. 1371 si 1372. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. la armurieri autorizati în acest scop. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art.Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. 138 din capitolul VIII. se înstraineaza sau se depun. (1) din Codul penal. 96. dupa caz. dupa caz. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. sectiunea 2 modificat de Art. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. (5). în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. cu ocazia avizarii permisului de arma. punctul 128. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. ori. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare.

alin. 74 din 11 aprilie 1996. înarmate cu arme de aparare si paza. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. 7. 46-52. 75 si ale art. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. (1) din Constitutia României. (1) din capitolul IX modificat de Art. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Art. 76 alin. auto2. 6. cu exceptia prevederilor art. -****Prezenta lege transpune Directiva nr. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. 1. Partea I. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. 145. Art. 1. *) Termenul prevazut de art. cu respectarea prevederilor art.agresi paza toare natie ment utilitara I. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. 3. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. 145 alin. alin. (la data 06-mar-2005 Art. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. 145. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. (la data 30-dec-2004 Art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. Partea I. 5. ARME INTERZISE . Partea I. publicata în Monitorul Oficial al României. prevederile art. Art. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. tir 4. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. punctul 1. militare aparare vâna. nr. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. L 256 din 13 septembrie 1991. republicata. 145 alin. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. Caracteristicile armei/munitiei 8. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. (1) din capitolul IX modificat de Art. crt. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art.(1)Prevederile art.sportiv colectie aparare desti.

dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). cu tragere foc cu foc. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. cu percutie pe rama. arme de foc scurte. cu o lungime totala sub 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 3. dupa caz. precum si munitia corespunzatoare 17. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare 16. precum si munitia corespunzatoare X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - X X X X X X X - X - . arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. precum si munitia corespunzatoare 9. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. ale armelor neletale. arme de foc scurte. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 15. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. explozive sau incendiare. cu tragere foc cu foc. precum si munitia corespunzatoare 2. precum si munitia corespunzatoare 11. arme de foc scurte. armele de foc automate. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. cu percutie centrala. ca si aceste proiectile. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. care nu depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare 13. ARME SI MUNITII LETALE . armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse.arme supuse autorizarii Categoria B 8. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. precum si munitia corespunzatoare 12.Categoria A 1. munitiile cu proiectile perforante. precum si munitia corespunzatoare 10. precum si munitia corespunzatoare 14.

arme cu tranchilizante. precum si munitia corespunzatoare 35.18. precum si munitia corespunzatoare 23. precum si munitia corespunzatoare 25. arme de asomare. camera cartusului si teava. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A . altele decât cele mentionate la categoria B. precum si munitia corespunzatoare 30. altele decât cele cuprinse în categoria B. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. precum si munitia corespunzatoare 33. precum si munitia corespunzatoare 21. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. pistoale de alarma si semnalizare.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare 34. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare 26.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - X - - - X - X X X X - X X X X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. precum si munitia corespunzatoare 29. precum si munitia corespunzatoare Categoria C - - - X X - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. pistoale de start folosite în competitiile sportive. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. arme de panoplie. armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. arme cu destinatie industriala. precum si munitia corespunzatoare 22. precum si munitia corespunzatoare 31. precum si munitia corespunzatoare 32. precum si munitia corespunzatoare 27. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 28. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. arme de foc lungi semiautomate. respectiv mecanismul închizatorului. arme de foc lungi cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 24. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. precum si munitia corespunzatoare 19. harpoane destinate pescuitului. arme de recuzita. *) În anexa. ARME SI MUNITII NELETALE . precum si munitia corespunzatoare 20. arme vechi.

precum si munitia corespunzatoare 28. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) *) În anexa. punctul 29.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. arme scurte (pistol sau revolver) . arme vechi.arme supuse notificarii x x x - - - x - x x x x - x x x x x x x - x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare 35. arme scurte (pistol sau revolver) . arme de panoplie. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . precum si munitia corespunzatoare 26. arme de asomare. precum si munitia corespunzatoare 36. iritante sau de neutralizare. punctul 30. precum si munitia corespunzatoare 30. arme de recuzita. precum si munitia corespunzatoare 29. arme cu destinatie industriala. arme cu tranchilizante. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 27. precum si munitia corespunzatoare 34. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 33. din . harpoane destinate pescuitului.arme supuse autorizarii 24. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 32. precum si munitia corespunzatoare x x x x - - - x x - - - Categoria F . precum si munitia corespunzatoare 25. precum si munitia corespunzatoare 31. pistoale de start folosite în competitiile sportive. I.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. I.6. precum si munitia corespunzatoare - - x x - - - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art.

ale armelor neletale. revolvere). dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. precum si munitia corespunzatoare 8. 4. explozive sau incendiare. 1. precum si munitia corespunzatoare 2. care nu 10. Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. armele de vânatoare sau de tir cu tinta. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. 3. Armele de foc automate. Arme si munitii letale supuse autorizarii Categoria B Armele de foc scurte. 7. ca si aceste proiectile. 6. dupa 6. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. tir 4. caz. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. depaseste 60 cm.Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. 5. Armele de foc lungi semiautomate care - - X X X - - - - - X X X X X - X - . 2. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. cu percutie centrala. mai putin în ceea ce priveste 5. precum si munitia corespunzatoare 11. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau 7. cu efect exploziv sau incendiar. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. 3.

cu percutie pe rama. singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. cu o singura 12. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. 811. cu o singura 15. lovitura. cu percutie pe rama. de o 19. zgomot sau pentru a împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. proiectile din cauciuc. cu o singura lovitura. Arme si munitii neletale Categoria C . precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. sau cu repetitie. altele 16. precum si munitia corespunzatoare III. iritante sau de neutralizare. cu percutie centrala. 18. cu o 13. lovitura. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce 24. 10. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. decât cele mentionate la pct. precum si munitia corespunzatoare 17. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. cu percutie pe rama. precum si munitia corespunzatoare Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22.au aparenta unei arme de foc automate.Arme supuse autorizarii Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca 21. cu o singura lovitura. lungime totala sub 28 cm. precum si munitia corespunzatoare X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - Armele de foc lungi semiautomate. Armele de foc lungi cu teava ghintuita. altele decât cele mentionate la pct. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava lisa. cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - X - - - - X X - - - - - X X X - - - - - - - X X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - . cu o singura lovitura. cu o 20.

precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi.Arme supuse notificarii 25. competitiile sportive. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. Replicile de arme tip airsoft 37. din Legea 117/2011 ) Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 . 33. 30. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. I.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. Arcurile destinate tirului sportiv.Categoria D . Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. precum si 26. precum si munitia corespunzatoare 28. Armele de panoplie. precum si munitia corespunzatoare X X X X X X X X X X X X X X X - Categoria E . Dispozitivele paintball * ) Munitiile. 34. 29. precum si proiectilele corespunzatoare 36. punctul 129. 31. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful