LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
Forma sintetică la data 23-aug-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

(la (la (la (la (la

data data data data data

23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile în care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii surit permise pe teritoriul României. (1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.
) (la data 27-iul-2011 Art. 1 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 117/2011

Art. 1: Domeniul de reglementare

În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

Art. 2: Definitii

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în

subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre

construite pe principii asemanatoare armelor. punctul 6. care constituie raritati sau care au valoare istorica.arme cu destinatie industriala . sunt incluse în aceasta categorie si arcurile. subpunctul III. punctul 6. 2.societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor..arme vechi . punctul 11. punctul 7. 6. în scopul sacrificarii ulterioare.. precum si armele aflate sau nu în stare de functionare. medico-veterinar. precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor. (la data 27-iul-2011 Art.arme de recuzita . ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ. I. punctul 10. ce arunca proiectile nemetalice.arme si dispozitive neletale. 8. care nu folosesc munitii. care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea. mecanic sau pe baza de gaz neiritant. cât si în cadrul competitiilor sportive.armele destinate a fi piese de muzeu. (la data 27-iul-2011 Art. 10. 2. (la data 27-iul-2011 Art. piscicol. fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat. (la data 27-iul-2011 Art. destinate sa fie pastrate în colectii. punctul 12.arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora. stiintifica ori documentara.arme de panoplie .armele destinate a fi piese de muzeu. artistica. respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor.. punctul 6. (la data 27-iul-2011 Art... din capitolul I completat de Art. precum si armele. destinate sa fie pastrate în colectii.arme de asomare .arme de colectie . 10. construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii.arme de foc utilitare. bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante. 2.arme si dispozitive de agrement . cultural. 62. destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate. din capitolul I modificat de Art. semiautomate. I. din Legea 117/2011 ) 13. I.arme cu tranchilizante .arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat.dispozitive paintball . valorilor si a transporturilor de bunuri si valori. punctul 6.arme de panoplie . I.arme utilitare. subpunctul III.. industrial. 63. 2.arme de colectie . bunurilor. al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor.arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante. stiintifica. agricol. 2. subpunctul III.. din Legea 117/2011 ) 12. teatral. care constituie raritati sau care au valoare istorica. aflate sau nu în stare de functionare.. prin supunerea acestora la un soc mecanic.dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic. artistica.arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare. sportiv.arme special confectionate. din Legea 117/2011 ) 61. documentara sau sentimentala deosebita. din Legea 117/2011 ) 7. artistic. I. subpunctul III. 11.arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora. cu mecanism electric. necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic.arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic. folosite pentru imobilizarea animalelor.replici dupa arme si dispozitive militare reale. punctul 6..replici de arme tip airsoft . din capitolul I modificat de Art. din capitolul I modificat de Art. 9. din Legea 117/2011 ) 11. 12. punctul 6.. din capitolul I modificat de Art. la scara 1/1.arme vechi . .arme utilitare . subpunctul III. atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii.

în conditiile prezentei legi. punctul 3. se reîncarca automat. cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate. c)lungimea este mai mare de 15 cm.arma de foc fara încarcator.structuri sportive de interes national. privind fondul cinegetic si protectia vânatului. (la data 26-iul-2007 Art. 2. în conditiile legii.vânator . eliberat de Agentia Nationala pentru Sport.arme de foc care.Categorii de persoane 1.arme de foc scurte . 6.sportivi si antrenori de tir .colectionar de arme . 4. fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau. pentru aruncarea proiectilului. din Legea 235/2007 ) V. care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. 3.arme albe cu lama .arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm. 3.federatiile sportive nationale de specialitate . 3. folosesc arme cu destinatia tir. 7. 407/2006. care pentru desfasurarea probelor sportive. folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient. dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci.persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit. dupa fiecare cartus tras.arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte.persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea.colectionar de arme . precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru. 4.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune .armurier . subpunctul IV. în conditiile legii. pe ramuri de sport. un atestat de colectionar.orice persoana juridica autorizata. din capitolul I completat de Art. 1. 2.arme de foc care.IV.. dupa fiecare foc tras. cu modificarile si completarile ulterioare.arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul. V.arme de foc care. prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism. 2.persoana care a dobândit. în conditiile legii. 8.Categorii de persoane 1. d)latimea este mai mare sau egala cu 0.persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila.arme de foc cu repetitie . e)are un mâner prevazut cu garda. si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. se reîncarca manual.vânator .sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva.4 cm.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1. b)are tais dublu pe toata lungimea sa.arme de foc automate . în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.arme de foc lungi .arme de foc cu o singura lovitura . 2. un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. conform statului lor. 5. constituite în conditiile legii. se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci. 5.arme care. prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti. . dupa fiecare cartus tras.arme de foc semiautomate .cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene. prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat.rezident al unui stat membru .

precum si munitia aferenta. (la data 27-iul-2011 Art. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. din capitolul I modificat de Art.intermediar . 6. sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme. ale caror tip. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si. numai în masura în care detinerea. îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit.4. autorizata.armurier . prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si.persoana care desfasoara activitati de instruire. punctul 2.carte de identitate a armei . piese si munitii. din capitolul I modificat de Art. care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document.. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 2. 9. I. în conditiile legii. în conditiile prezentei legi. din capitolul I modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret. în conditiile legii. 2. 7. dupa caz. si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. subpunctul V.pasaport european pentru arme de foc .cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru. 2. portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. de autoritatea competenta.sportiv de tir categoria I . punctul 8. subpunctul VI. 2. prin organele de politie competente potrivit prezentei legi. din Legea 117/2011 ) VI. punctul 9. punctul 1.rezident al unui stat membru .Tipuri de documente 1.sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate. în care sunt prevazute . serie si calibru sunt înscrise în acest document. subpunctul VI. în conditiile prezentei legi. un atestat de instructor în poligonul de tragere. precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. 5. de a purta si folosi arme letale ale caror tip. în conditiile legii. marca.documentul emis. 8.documentul emis la cerere.. de autoritatea competenta.pasaport european pentru arme de foc . de autoritatea competenta. I. I. cu exceptia armurierilor. comercializarea sau realizarea de transferuri de arme. 10..antrenor de tir . în conditiile legii. (la data 17-mar-2008 Art.permis de arma .instructor în poligonul de tragere . în conditiile legii. precum si munitia aferenta. de autoritatea competenta.orice persoana fizica sau juridica autorizata. de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. marca.permis de arma . punctul 2. în achizitionarea..orice persoana fizica sau juridica.persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor. dupa caz. 1. a carei activitate consta.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. serie si calibru sunt înscrise în acest document. dupa caz.documentul emis de Registrul National al Armelor.documentul emis la cerere. integral ori partial. din Legea 117/2011 ) 3.. care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta. 2.documentul emis.

(la data 27-iul-2011 Art. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor.documentul eliberat de autoritatile române competente. 2. (la data 27-iul-2011 Art. din capitolul I modificat de Art. pentru o anumita perioada de timp. 6.autorizatie de transfer fara acord prealabil . dupa caz.. pentru o anumita perioada de timp. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme.documentul eliberat de autoritatile competente române. din Legea 117/2011 ) 8. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. punctul 4. 7. din Legea 117/2011 ) Art.permis de transfer al armelor . prin care se permite unui armurier sa efectueze. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie... cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. punctul 7.certificat de detinator . I.. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate.autorizatie de transfer fara acord prealabil . punctul 7. operatiuni de transfer al armelor.document eliberat de autoritatile române competente. 7. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene.. din capitolul I completat de Art. I. subpunctul VI. provenienta acesteia. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. din Legea 117/2011 ) 4.aviz de import/export . subpunctul VI. punctul 2. precum si datele de identitate ale proprietarului. în conditiile legii.ordin de serviciu . dupa caz. 2.document emis. înscrise în acest document. 9. . prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca. (la data 27-iul-2011 Art. pieselor si munitiilor pe teritoriul sau. în conditiile prezentei legi. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României. subpunctul VI. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5. de autoritatea competenta. I.certificat de detinator . prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. 2. pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene.toate datele de identificare ale armei.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie. de autoritatea competenta. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. (la data 17-mar-2008 Art.. punctul 10. portul si folosirea armelor si munitiilor. punctul 9. punctul 11.documentul emis. 4. din capitolul I abrogat de Art. 2. în conditiile legii. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor.document eliberat de autoritatile române competente.acord prealabil . precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii.. subpunctul VI.. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau. din capitolul I modificat de Art. punctul 3. I.

cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. punctul 12. la nivel central. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. la/de catre autoritatile competente. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. iar. dupa caz. I. dupa caz. (4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. dupa caz. . (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. pentru armele de aparare si paza. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. ordinii publice si sigurantei nationale. I. (3)Armele neletale pot fi detinute si. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. portul si folosirea armelor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. (2)Organizarea.Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. (la data 27-iul-2011 Art. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. la nivel local. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. în subordinea Guvernului. dupa caz. la/de catre autoritatile competente. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. purta si folosi se tine. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (3)Armele neletale pot fi detinute si. care au eliberat aceste documente. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. în conditiile prevazute de prezenta lege. în conditiile prevazute de prezenta lege. (3) din capitolul I modificat de Art. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. din Legea 117/2011 ) Art. alin. (2)Armele letale pot fi detinute sau. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. pieselor si munitiilor. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. a armelor detinute de acestia. punctul 3. 4 din capitolul I abrogat de Art. dupa caz. I. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. ordinii publice si sigurantei nationale. (la data 17-mar-2008 Art. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. cu personalitate juridica. în conditiile prevazute de prezenta lege. 5. în conditiile prezentei legi. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. punctul 13. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. 3 din capitolul I modificat de Art.

(3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. 8 din capitolul I modificat de Art. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. punctul 4. sa poarte. sa poarte. punctul 15. din Legea 117/2011 ) Art. resedinta. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. 5 din capitolul I modificat de Art. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. (la data 27-iul-2011 Art. portului. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. utilizarea. portul. sa foloseasca sau. sa foloseasca. utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. care au eliberat aceste documente. în baza documentelor prevazute de lege.(5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. a armelor detinute de acestia. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. detinerea. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. I. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. (6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. 7 din capitolul I modificat de Art. I. C si D din anexa. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. ordinii publice si sigurantei nationale. dupa caz. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . si sa asigure securitatea acestora. sa comercializeze sau. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. (3)Armele detinute la domiciliul. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. C si D din anexa. din Legea 117/2011 ) Art. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. importul. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. dupa caz. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. (2)Este interzisa procurarea. I. pieselor si munitiilor detinute. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. punctul 14. (la data 27-iul-2011 Art. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. la solicitarea organelor de politie. resedinta sau sediul sau arme si munitii. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. Art. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii.

sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. a unei arme letale. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. alin. alin. dar nu mai târziu de 24 de ore. (2) din capitolul I modificat de Art. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. Art. (3) din capitolul I modificat de Art. 8. pierderea sau furtul acestor arme. 9.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 16. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. a certificatului de detinator si a permisului de arma. 9. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. alin. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. dupa caz. I. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. de îndata ce este posibil. (la data 27-iul-2011 Art. port si folosire a armelor si munitiei . o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. I. o arma letala. de îndata ce este posibil. (1) din capitolul I modificat de Art. dar nu mai târziu de 24 de ore. dar nu mai târziu de 24 de ore. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. (2)Persoana care gaseste o arma militara. I. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. punctul 5. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. pierderea sau furtul acestor arme. (la data 17-mar-2008 Art. dar nu mai târziu de 24 de ore. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. pierdute sau abandonate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. detinere. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. (1) din capitolul I modificat de Art. 10: Dreptul de procurare. 9. pierdute sau abandonate. în termen de 15 zile de la data decesului sau. punctul 4. I. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. (la data 27-iul-2011 Art. înstrainarea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. alin. punctul 5. detinerea. punctul 16. o arma letala. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. alin. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. (2) din capitolul I modificat de Art. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. în termen de 15 zile de la data decesului ori. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. I. 9.

sectiunea 1 modificat de Art. detine. (la data 17-mar-2008 Art. Art. în conditiile prezentei legi. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2). (1) din capitolul II. I. . de catre autoritatile competente. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. punctul 6. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. punctul 18. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. (3) din capitolul II. permisul de arma. a permisului de arma. altele decât cele prevazute la alin. punctul 17. dupa caz. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. dupa caz. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. de detinere sau. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. respectiv detinere. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. dupa caz. Art. sectiunea 1 modificat de Art. permisul de arma. (2)Dreptul de procurare. 11. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. (2)Armele neletale pot fi detinute.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. a autorizatiei de procurare a armei sau. de detinere sau. sectiunea 1 modificat de Art. de detinere sau. din Legea 117/2011 ) Art. atestatul de colectionar. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. 11 din capitolul II. I. (la data 27-iul-2011 Art. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. (1)Dreptul de procurare. dupa caz. în conditiile prezentei legi. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. dupa caz. (3)Armele neletale. alin. a permisului de arma. precum si munitia corespunzatoare acestora. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. a permisului de arma. 12. alin. respectiv detinere. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. atestatul de colectionar. purta si folosi arme letale si arme neletale. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. pot fi detinute. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prezentei legi. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. (1)Autorizatia de procurare a armei. dupa caz.

(1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. la cerere. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. 14 din capitolul II. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. pe perioada în care au aceasta calitate. (1) pot fi autorizate. pe perioada în care au aceasta calitate. militarii si politistii. mostenire. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. I. pe perioada cât sunt în activitate. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. închiriere sau comodat. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. b)persoanele prevazute de lege. sa procure arme letale. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. diplomatii. dupa caz. 15 alin. la cerere. donatie. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. aflate în stare de functionare. (1) pot fi autorizate. trecerea în rezerva sau retragere. punctul 19. 15 alin. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. magistratii. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor.b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. dupa caz. sa procure arme letale. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. proiectate dupa anul 1945. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. magistratii. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. diplomatii. militarii si politistii. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. 7 din anexa. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. (5)Armele de colectie letale. trecerea în rezerva sau retragere. pe perioada în care au aceasta calitate. din Legea 117/2011 ) . pensionare. dupa caz. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. sectiunea 2 modificat de Art. pe perioada în care au aceasta calitate. cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme.

sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. detinere sau. de prezenta lege. b)detin calitatea impusa de lege. I. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. în functie de destinatia armelor. la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. alin. viata si integritatea corporala a persoanelor. aprobata cu modificari prin Legea nr. prevazute în Codul penal. procurate în conditiile prezentei legi. pentru infractiuni comise cu intentie. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. siguranta nationala. 14 alin. 279-281. i)nu au pierdut. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (la data 21-iul-2008 Art. 266. 243/2002. din capitolul II. cu modificarile si completarile ulterioare. 15. daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. cu modificarile si completarile ulterioare. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. 105/2001 privind frontiera de stat a României. 239. din motive imputabile lor. (la data 21-iul-2008 Art. port si folosire a armelor. titlurile I-III. 15. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. c)nu au fost condamnate. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. c)nu au fost condamnate. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. dupa caz. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. punctul 1. daca îndeplinesc. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. de Legea nr. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 264. litera G. anterior.272. din capitolul II. daca îndeplinesc. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. arme letale. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)-(5).Art. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)-(5). 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. (1). cumulativ. (1). 14 alin. potrivit legislatiei în vigoare. cumulativ. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. titlurile X si XI si la art. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 312 si 317-322. Partea speciala. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. . litera D. în functie de destinatia acestora. alin. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. sectiunea 2 modificat de Art.

(3)-(5). 15 alin. dintre cele prevazute la art. 14 alin. 15. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. b)un numar nelimitat de arme. care îndeplinesc conditiile prevazute la art. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. 14 alin. dupa caz. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. (2)-(5). b)un numar nelimitat de arme.e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. în cazul primei autorizari. din Legea 117/2011 ) Art. alin. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. din motive imputabile lor. (la data 27-iul-2011 Art. precum si motivele care au stat la baza acesteia. procurate în conditiile prezentei legi. alin. în scris. I. detinere sau. 15. în cazul autorizarilor ulterioare. (1) lit. alin. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. sectiunea 2 modificat de Art. (1). (5) din capitolul II. în termenul prevazut la alin. 29/1990. 14 alin. Partea I. 15. I. (4)Solutia prevazuta la alin. viata si integritatea corporala a persoanelor. port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. (2). 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. pot fi autorizate sa procure arme. sectiunea 2 abrogat de Art. (3)-(5). potrivit Legii contenciosului administrativ nr. (2) din capitolul II. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. cu modificarile ulterioare. punctul 20. sectiunea 2 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. dintre cele prevazute la art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (1) din capitolul II. e) se publica în Monitorul Oficial al României. si în termen de maximum 30 de zile. punctul 20. I. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. (2)-(5). punctul 21. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. siguranta nationala. (1). si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. solutia adoptata. pentru . 14 alin. (3) este supusa controlului judecatoresc. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin.

fiecare

(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 117/2011 )

calatorie

a

solicitantului.

(2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze arme. (2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, întro cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 117/2011 )

Art. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor

(1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile, prevazute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor, fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) si i).

Art. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor

(1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale, precum si de la orice persoana din strainatate autorizata, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. (1). (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme, precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor prevazute la art. 14 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare, donatie, mostenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. (1). (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii, precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 117/2011 )

Art. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor, care îsi schimba domiciliul sau resedinta
În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbarii, sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau, dupa caz, noua resedinta.
(la data 27-iul-2011 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 25. din Legea 117/2011 )

Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o, daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c)-f) si lit. h). Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b)-f) si i).
(la data 27-iul-2011 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 117/2011 )

Art. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor

Art. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor

Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane
(1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau, dupa caz, le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. (1)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori, dupa caz, le pot primi în dar sau ca recompensa, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.
(la data 27-iul-2011 Art. 22, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 117/2011 )

(2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 alin. (1). Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze astfel de arme. Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 23 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 117/2011 )

Art. 23: Înstrainarea armelor letale

Art. 23: Vânzarea armelor letale

SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea, portul si utilizarea armelor letale, precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna
SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma

(1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 10 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul.
(la data 30-mai-2010 Art. 24, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 99/2010 )

(2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificata prin documentele vamale. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. (1), precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României, termenul prevazut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei, dovedita prin actul de provenienta. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 117/2011 )

Art. 25: Acordarea dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armei

(1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei, autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, dupa caz, de port sau folosire a armei procurate, facând mentiune, în mod expres, despre aceasta în continutul permisului de arma. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare, de tir, de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate, în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza, de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea

în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. h) si i). (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. 27 din capitolul II. 27 din capitolul II.acesteia. I. din Legea 117/2011 ) (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Art. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. 26 din capitolul II. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. c)-f) si lit. pâna la expirarea termenului de valabilitate. Art. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. c)-f). 15 alin. de la data ultimei prelungiri. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. donatie. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. de Inspectoratul General al Politiei Române. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale . 15 alin. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. punctul 30. cel mult 2 de acelasi calibru. punctul 31. cu armele înscrise în permise. dupa caz. subsectiunea 1 modificat de Art. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. subsectiunea 1 modificat de Art. închiriere sau comodat. în conditiile prezentei legi. (1) lit. dupa caz. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. sectiunea 3. b)pentru armele de vânatoare. sectiunea 3. I. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. h). (1) lit. în conditiile prezentei legi. 27: Vizarea permisului de arma Art. de tir sau de colectie. (1). de tir sau de colectie. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. 27: Valabilitatea permisului de arma (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis.

(1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. sectiunea 3. punctul 32. subsectiunea 2 modificat de Art. locul unde . 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. (la data 27-iul-2011 Art. (1) si (2) se refera la scopul pentru care s-a solicitat aceasta. traseul utilizat. (2)Autorizarea prevazuta la alin. (la data 27-iul-2011 Art. alin. (1) si (2). (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) Art. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. de tir ori de colectie. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. (3)În autorizatia prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) Art. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. artistice sau istorice. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. 28. 28. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. dupa caz. la cerere. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. (2). numai în locul unde se afla colectia. (2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. motivul pentru care acestea se transporta. mentionata în mod expres în permisul de arma. de tir sau de colectie. punctul 32. în conditiile legii. la cerere. locul unde urmeaza a fi folosita arma. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. (1) din capitolul II. armele de vânatoare. sectiunea 3. la cerere. traseul utilizat pentru transportul armelor. (3)Autorizarea prevazuta la alin. (1) se stabileste prin norme metodologice. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în caz de legitima aparare. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. I. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. I. 35 alin. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. armele de vânatoare. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. (4) din capitolul II. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. în conditiile legii. alin. în conditiile legii. subsectiunea 2 modificat de Art. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. (2). asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma.

(4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2). (1) si (2). (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. (1) lit. . e) si f). dupa caz. (1) lit.urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. în permisul de arma. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. 29 din capitolul II. facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor Art. b). g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. b) si e). (1) si (4). (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. f) si h). i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. organul de politie competent retrage permisul de arma. 27 alin. (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. (1) lit. 15 alin. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. (3)-(5). care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. sectiunea 3. 27 alin. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. la viza permisului de arma. de port si folosire a armelor. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. punctul 33. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. fara motive întemeiate. 15 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 29 alin. 15 alin. 14 alin. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. b)nu se prezinta. h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. d). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 alin. în caz de legitima aparare. c). I. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. (1) lit. (1). subsectiunea 2 modificat de Art. Art. din Legea 117/2011 ) (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. c). mentionata în mod expres în permisul de arma. (1) lit. e). 35 alin.

care iau masura suspendarii sau. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. potrivit Legii nr. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. 31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. dupa caz. (3) sau (4). g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. (1) se comunica. 14 alin. (1) este supusa controlului judecatoresc. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. în situatia prevazuta la art. 15 alin. (2)Masura prevazuta la alin. (1) lit. organul de politie competent retrage permisul de arma. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. dupa caz. de port si folosire a armelor. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. 554/2004. (5). titularului dreptului de detinere sau. din Legea 117/2011 ) Art. c). (1) sau (2). (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. 29 alin. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. 29/1990. (la data 27-iul-2011 Art. (1). care iau masura suspendarii sau. în scris. h)se constata ca. (3)Masura prevazuta la alin. dupa caz. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1). anularii permisului de arma. subsectiunea 2 modificat de Art. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. punctul 35. I. subsectiunea 2 modificat de Art. (1) este supusa controlului judecatoresc. 14 alin. d). 30 se face de catre organele de politie competente. 30 din capitolul II. punctul 34. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. (2) si (4). 31 din capitolul II. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. 30 alin. (2)Masurile prevazute la alin. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. la data acordarii permisului de arma. din Legea 117/2011 ) . I. cu modificarile ulterioare. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art.c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 14 alin. sectiunea 3. 12 alin. dupa caz. (1) lit. cu modificarile si completarile ulterioare. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art.

sa o utilizeze. altor persoane. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. cu exceptia armurierilor. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. organelor de politie competente. intermediarilor. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. sub nicio forma.Art. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. 30 alin. (1). sa depuna armele la un armurier autorizat. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. potrivit legii. (3)Arma prevazuta la alin. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. la domiciliul sau resedinta detinatorului. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. în mijloacele de transport naval sau aerian. la intrarea în institutiile publice. de natura sa genereze o stare de pericol. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. b)sa nu prezinte defectiuni. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1). astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. sub nici o forma. 31 alin. în . cu exceptia armurierilor. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. organelor de politie competente. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. la intrarea în institutiile publice. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (1). cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. se face în locuri special destinate. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. produselor sau substantelor stupefiante. altor persoane. sa o utilizeze. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. în vederea înstrainarii sau depozitarii. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. potrivit legii. în conditiile în care poarta arma asupra sa.

Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. subsectiunea 3 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. au rezultat victime umane. cu exceptia situatiei în care. (3)În situatia prevazuta la alin. (2). 38: Transportul si portul armelor de vânatoare . republicata. punctul 37. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. (4). indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. de natura sa genereze o stare de pericol. (la data 27-iul-2011 Art. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. în conditiile în care poarta arma asupra sa. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. în conditiile prezentei legi. 33 alin. punctul 36. 36: Pastrarea. 103/1996. (la data 27-iul-2011 Art. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. I. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. Art. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (4)Prevederile alin. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. 29 alin. în urma folosirii armei. din Legea 117/2011 ) Art. (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. legal constituite.mijloacele de transport naval sau aerian. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. subsectiunea 3 modificat de Art. (1) si (2). Art. în conditiile prevazute la art. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. 37 din capitolul II. în conditiile prezentei legi. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. cu modificarile ulterioare. 33-35. 33 din capitolul II. sectiunea 3. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. 34 alin. I. sectiunea 3. precum si în cea prevazuta la art. pâna la încheierea acesteia. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. produselor sau substantelor stupefiante. (2). Art. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila.

subsectiunea 3 completat de Art. în conditiile prezentei legi. litera A. I. (la data 21-iul-2008 Art. precum si pentru antrenament. sportivilor si antrenorilor de tir. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. 407/2006. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. I. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. stare de necesitate ori caz fortuit. din capitolul II. neîncarcate cu munitie. republicata. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. precum si pentru antrenament. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. cu modificarile si completarile ulterioare. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. pe perioada cât sunt în activitate. punctul 38. alin. subsectiunea 3 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. (3) lit. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. sectiunea 3. în vederea utilizarii la vânatoare. Art. 38. în limitele prevazute de lege. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. b) si e). asigurate si neîncarcate cu munitie. din Legea 117/2011 ) Art. dupa încarcare. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. (la data 27-iul-2011 Art. cu exceptia vânatorilor.(1)Transportul armelor de vânatoare. I. (la data 27-iul-2011 Art. b). subsectiunea 3 modificat de Art. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. (3) lit. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. punctul 2. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. cu modificarile ulterioare. (1). precum si munitia aferenta. punctul 39. d) si e). sectiunea 3. Art. 33 alin. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. subsectiunea 3 modificat de Art. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. în poligoanele autorizate în conditiile legii. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. sectiunea 3. cu conditia ca. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. 33 alin. (1). alin. 39 din capitolul II. . (1) din capitolul II. în conditiile prezentei legi. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. 103/1996. în conditiile legii. 40. în poligoanele autorizate în conditiile legii. 39 din capitolul II.

de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. alin. (la data 27-iul-2011 Art. în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. punctul 43. 42. 44. alin. 41 din capitolul II. d) si e). b)pentru armele de vânatoare. litera C. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc.(2)Sportivii de tir prevazuti la alin. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. I. . sectiunea 3. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. litera C. din Legea 117/2011 ) Art. neîncarcate cu munitie. (1). din capitolul II. sectiunea 3. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. b). sectiunea 3. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. a)armele trebuie tinute în husa sau. portul si folosirea armelor de tir b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. subsectiunea 3 modificat de Art. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. litera A. subsectiunea 3 modificat de Art. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 41. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. din capitolul II. I. 42: Transportul. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. sectiunea 3. 33 alin. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. (3) lit. Art. din Legea 117/2011 ) (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. (1). cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. subsectiunea 4 modificat de Art. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. din capitolul II. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. (2). în functie de proba de concurs. cel mult 12 cartuse. 42. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. dupa caz. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. alin. c)pentru armele de tir. în exercitarea atributiilor de serviciu. punctul 42. subsectiunea 3 abrogat de Art. c)pentru armele de tir. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. punctul 40. în cutie. I. I.

permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. subsectiunea 4 abrogat de Art. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) Art. la un armurier autorizat în acest sens. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. alin. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. 15 alin. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. 29 alin. numai la locul unde se afla colectia de arme. d). I. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (4) din capitolul II. (4). I. 15 alin. (2)-(4). cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. iar permisul de arma. în conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. pentru arma prevazuta la art.(4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. 29 alin. 44. 45. prin pastrare sau folosire. (1) lit. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. . punctul 45. (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. la cererea colectionarului. 46. (1). (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. d). (1) din capitolul II. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. (1). punctul 44. punctul 46. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. numai la locul unde se afla colectia de arme. (1) din capitolul II. (1) lit. de îndata. alin. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. (2) de catre persoana care a procurat-o. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. subsectiunea 4 modificat de Art. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. 15 alin. (1) se face de catre organul de politie competent. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. e). 14 alin. sectiunea 3. (1) lit. alin. sectiunea 3. subsectiunea 5 modificat de Art. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. I. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. (4). 7 din anexa. armele si munitia se restituie acestuia. 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor.

titularului dreptului sau. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (1) lit.Art. c) si f). Art. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. b). (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. de port si folosire a armelor. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. 15 alin. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. (1) lit. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. e)pierde cetatenia româna. e) si f). fara motive întemeiate. i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. dupa caz. de port si folosire a armelor. (2)-(4). de port si folosire a armelor letale se comunica. b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. pe baza unor documente sau informatii false. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. 14 alin. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. g)nu se prezinta. h). h)a decedat sau a fost declarat disparut. d)pleaca definitiv din tara. dupa caz. (1). c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. b). titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. 27 alin. (2) lit. la data acordarii permisului de arma. (1) lit. 14 alin. atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. e)a decedat sau a fost declarat disparut. a)-c). . dupa caz. (3) si (4). b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. succesorilor acestuia. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. alin. f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. c). 15 alin. 27 alin. în scris. în urmatoarele situatii: a)se constata ca. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. în situatia prevazuta la alin.

documente autentice. 47 alin. (3)Persoanele prevazute la alin. de îndata. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. titularul trebuie sa prezinte. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. I. subsectiunea 5 completat de Art. pe care le-au detinut la iesirea din tara. sectiunea 3. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. (1) lit. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat . titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. titularului dreptului ori. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. 46 alin. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. subsectiunea 5 modificat de Art. 47 din capitolul II. (1) au obligatia ca. subsectiunea 6 modificat de Art. sectiunea 3. în situatia prevazuta la art. punctul 48. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. la întoarcerea în România.g)se constata ca. în conditiile prezentei legi. punctul 49. 50. I. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. e). la întoarcere. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. în conditiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. la un armurier autorizat în acest sens. furate sau distruse. (1) si art. punctul 47. 47 alin. la data acordarii permisului de arma. I. 47 din capitolul II. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. în scris. 43. pe perioada sederii în strainatate. dupa caz. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 3. În cazul în care. din Legea 117/2011 ) Art. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false.

în termen de 3 zile de la intrarea în tara. pe perioada sederii în state terte. 50. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. sectiunea 3. dupa caz. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. (4)În situatia în care. dupa caz. 43. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. denumite în continuare state terte. subsectiunea 6 modificat de Art. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. 48 alin. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. din Legea 117/2011 ) Art. 48 din capitolul II. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. (2)Autorizatia prevazuta la art. 48 alin. furate sau distruse. (la data 27-iul-2011 Art. titularul are obligatia ca. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. titularul are obligatia ca. Art. documente autentice. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. în conditiile prevazute la art. pe perioada sederii în state terte. punctul 50. în conditiile prezentei legi. la întoarcerea în România. distrugerea armei. distrugerea armei. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. (4)În situatia în care. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. (3)Persoanele prevazute la alin. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art.pierderea. furate sau distruse. furtul sau. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. . În cazul în care. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. I. pe perioada sederii în strainatate. furtul sau. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara. furate sau distruse. (1) au obligatia ca.

pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 43. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. 48 alin. 48 alin. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. 48 alin. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. (2). perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. . 49 din capitolul II. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. din Legea 117/2011 ) Art. I. Inspectoratul General al Politiei Române. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. 43 care. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. 48 alin. (1). (1). (2)Adeverinta prevazuta la alin. (2). (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. 48 alin. subsectiunea 6 modificat de Art. (4)Prevederile art. (1) au obligatia sa informeze. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. în scris. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Art. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei.(3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. sectiunea 3. punctul 51. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. înscrierea acestor arme. (2)Autorizatia prevazuta la art. în exercitarea atributiilor de serviciu.

50 din capitolul II. 43. 52: Furtul. pierderii sau distrugerii. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. în scris. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. Art. pierderea. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. pierderii sau distrugerii. iar pierderea. în strainatate. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Adeverinta prevazuta la alin. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. Art. în afara teritoriului României. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. pierderea. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. tipul si seriile armelor. punctul 52. subsectiunea 6 modificat de Art. în state terte. sectiunea 3. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. precum si marca. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. 43 care. acesta trebuie sa se prezinte cu . 51: Furtul. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. care. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. 48 alin. pierderea. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. I. (1)În cazul declararii furtului. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. 43 au obligatia sa informeze. (4)Prevederile art. înscrierea acestor arme. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. în exercitarea atributiilor de serviciu.(5)Conditiile în care persoanele prevazute la art.

I. (1) din capitolul II. precum si marca. b) si c). înstrainarea. 27-32. (1) lit. (2)Persoanele prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa scoata. portul si folosirea armelor letale. 37-42. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. art. dupa caz. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. potrivit legii. 23-25. permanenta. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. 26 alin. În sensul prezentei legi. (1) si (2) lit. (1) lit. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. (la data 27-iul-2011 Art.armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. art. (la data 27-iul-2011 Art. (1). art. subsectiunea 7 modificat de Art. în vederea scoaterii acestora din România. dupa caz. sectiunea 3. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. 54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. autorizatia de procurare a armelor. 15 persoanelor prevazute la alin. personal. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera. de pe teritoriul României. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. sectiunea 3. din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. art. de tir sau de colectie. (1). Art. (1). (2). (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. (3)Prevederile art. (1) care poseda permis de sedere valabil. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. 52. c). la intrarea în tara. art. tipul si seriile armelor. (2) din capitolul II. 45-47. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. autorizati sa comercializeze aceste arme. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. 52. 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. art. alin. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. la cerere. de tir sau de colectie. d) si f). . alin. subsectiunea 7 modificat de Art. (2)Adeverinta prevazuta la alin. I. 51 si. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. 16 alin. care. art. art. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. punctul 53. 53 alin. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. de catre persoanele fizice straine Art. 17-21. b) si alin. punctul 53. art. 44 alin. precum si cei prevazuti la art. detinerea. 15 alin. precum si a munitiei aferente.

ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. (la data 27-iul-2011 Art. pentru a participa la o vânatoare organizata. 103/1996. b)fac dovada intrarii legale în România. vor fi exportate sau. c)în cazul armelor de vânatoare. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. sectiunea 4 modificat de Art. de tir sau de colectie.d)fac dovada. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. ori. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. 54 din capitolul II. republicata. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. punctul 54. I. (1). daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. pot fi autorizati sa detina si. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. dupa caz. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. în conditiile prevazute la alin. (1). 55: Introducerea. în conditiile legii. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. cu modificarile ulterioare. pe teritoriul României. sau de la Regia Nationala a Padurilor . (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. la cerere. detinerea. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor. autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani.Romsilva. d)în cazul armelor de tir. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. dupa caz. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. legal constituita. în statul de unde provin. dupa caz. potrivit legii. în vederea scoaterii acestora din România. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. portul si folosirea armelor letale. potrivit legii. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de . ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare.

pe teritoriul României. legal constituita. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. sa detina si. 55: Introducerea. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. cu modificarile si completarile ulterioare. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. c)în cazul armelor de tir. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. I. ori a unei institutii muzeistice din România. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. d)în cazul armelor de colectie. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. . (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. (1). purta si folosi. punctul 55. Art. dupa caz. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. pot. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. avizul prevazut la alin. (2) si (3). ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. sectiunea 4 modificat de Art. în conditiile legii. în baza avizului de introducere a armelor în tara. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. 407/2006. purta si folosi. dupa caz. arme de aparare si paza. legal constituita. precum si militarii straini pot introduce. (2) si (3). (la data 27-iul-2011 Art. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. precum si militarii straini pot introduce. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini (1)Însotitorii delegatiilor straine. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. respectiv. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. pe baza de reciprocitate.Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. potrivit legii. arme de aparare si paza. ori. 55 din capitolul II. pe teritoriul României. avizul prevazut la alin. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. b)în cazul armelor de vânatoare. detinerea. (1). daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. (1)Însotitorii delegatiilor straine. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

alin. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. (1) din capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. (2). în conditiile stabilite la art. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este . precum si munitia aferenta. 12 alin. cumulativ. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. respectiv al portului si folosirii.pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. punctul 56. care au împlinit vârsta de 18 ani. 58. punctul 1. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice Art. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. în vederea depozitarii sau înstrainarii. din Legea 268/2008 ) (2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. (1). 12 alin. precum si munitia aferenta. (2)Armele prevazute la alin. înstrainarea. daca îndeplinesc. cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. sectiunea 5 completat de Art. la intrarea în institutiile publice. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. pot sa procure arme neletale. detinerea. care au împlinit vârsta de 18 ani. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. 56. (1). (1). pentru armele prevazute la categoria E din anexa. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. (3)Persoanele prevazute la alin. I. (1) pot procura. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. alin. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. Art. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. (1) din capitolul II. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art. I. în mijloacele de transport naval ori aerian. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. sectiunea 4 modificat de Art. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. în scopul detinerii. (11)Persoanele fizice prevazute la alin. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. pot sa procure arme neletale. (la data 17-nov-2008 Art. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. 44. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora.

583 alin. precum si strainii cu sedere legala în România. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. (2). daca îndeplinesc. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. (1). resedinta sau. 12 alin. locul de rezidenta în România. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. precum si munitia aferenta de la orice armurier si. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. dupa caz. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. 58 din capitolul II. I. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. dupa caz. în scopul detinerii. respectiv al portului si folosirii. (1). la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (6)Armele prevazute la alin. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. (2)Persoanele fizice prevazute la alin. 22 din anexa pot fi procurate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. (4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. (2) . pentru armele prevazute în categoria C din anexa. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. respectiv al portului si folosirii. cumulativ. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii.mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. (4). daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. dupa caz. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) lit. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. în vederea depozitarii ori înstrainarii. care au împlinit vârsta de 18 ani. . prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. potrivit legislatiei în vigoare. a) se pierde. în scopul detinerii. (la data 17-mar-2008 Art. (1) pot procura. (3)Prevederile art. a). (1) nu pot fi înstrainate. în mijloacele de transport naval ori aerian. (2). la intrarea în institutiile publice. (1) lit. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. 15 alin. sectiunea 5 modificat de Art. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. punctul 7. 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. care este de 30 de zile de la data primirii acesteia. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri.(4) si ale art. (2) lit. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. în conditiile prevazute de art. c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical.

581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. punctul 58. (la data 27-iul-2011 Art. (4). art. potrivit legii. prevazute la art. 27 alin. 25 alin. resedinta sau. la înscrierea armei în permisul de arma. (4). procurate în conditiile prezentei legi. 22 din anexa. 28 si 51. (1) nu pot fi înstrainate. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. Prevederile art. I. în conditiile prevazute la art. pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. art. (1). (8)Fac exceptie de la prevederile alin. siguranta nationala. din Legea 117/2011 ) . încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. la intrarea în institutiile publice. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. (5)Prevederile art. (7)Armele prevazute la alin. a) se pierde. (2)-(5). 58 alin. (2)-(4). (1) si (2). la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. în vederea depozitarii ori înstrainarii. alin. din motive imputabile lor. 54 alin. 24 alin. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. punctul 57. 58 din capitolul II. 14 alin. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. (2) din capitolul II. dupa caz. 27 alin. (2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. (2). (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. (7) armele prevazute în categoria C pct. în mijloacele de transport naval ori aerian. sectiunea 5 modificat de Art. sectiunea 5 modificat de Art. 58 alin. I. art. (1) lit. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. 15 alin. detinere sau. (la data 27-iul-2011 Art. în vederea scoaterii acestora din România. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. (4). viata si integritatea corporala a persoanelor. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. locul de rezidenta titularul dreptului. din Legea 117/2011 ) Art.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (1)-(3). la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale. în vederea utilizarii în poligon. dupa caz. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. 58^1. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. Prevederile art. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin.

autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. (1). 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. (la data 27-iul-2011 Art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. punctul 58. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 58 alin.(3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. dupa caz. (1) si (4). (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. alin. 27 alin. h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (4) lit. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. 58^1. g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. b) si c). Art. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. la viza permisului de arma. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (1) sau (2). 58 alin. (3) din capitolul II. 27 alin. sectiunea 5 modificat de Art. Prevederile art. fara motive întemeiate. (2) lit. organul de politie competent retrage permisul de arma. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. 23 din anexa. c) si d). 29 se aplica în mod corespunzator. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. Prevederile art. (2) lit. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. de port si folosire a armelor. 29 alin. Prevederile art. destinate pentru colectie. 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. 29 se aplica în mod corespunzator. 58 alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. I. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. a). a). . (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. din Legea 117/2011 ) Art. b)nu se prezinta. destinate pentru colectie.

respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. 46 alin. d)pierde cetatenia româna. în situatia prevazuta la alin. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. 471 alin. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. (1) sau (2). a). în situatia prevazuta la alin. b). 58 alin. sectiunea 5 modificat de Art. 27 alin. (4) lit. 58^2 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art. e)nu se prezinta. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. 29 alin. I. 47 alin. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. respectiv de port si folosire. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (1). cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. Prevederile art. la data acordarii permisului de arma. (1) lit. (1) si (4). c). punctul 59. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. (2). b) si c). succesorilor acestuia. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (2) lit. b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. titularului dreptului ori. h)dreptul de detinere. f). 583: Suspendarea. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 58 alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (2) lit. titularului dreptului sau. în situatiile prevazute la art. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. (2)Dreptul de detinere. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. 58 alin. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. în scris. 47 . (2) lit. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. c)pleaca definitiv din tara. Prevederile art. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. succesorilor acestuia. g)se constata ca. Prevederile art. (la data 27-iul-2011 Art. fara motive întemeiate.e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. în scris. (2)-(4). organul competent retrage permisul de arma. (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma.

cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. (1). în vederea eliberarii certificatului de detinator. b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. în termen de 5 zile de la data procurarii. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 5 modificat de Art. (1) din capitolul II. I. (1). (la data 27-iul-2011 Art. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. I. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. punctul 60. sectiunea 5 completat de Art. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. sectiunea 5 abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 61. 60: Pastrarea armelor neletale Art. 58 din capitolul II. port si folosire a armelor înscrise în acest document. 59. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. 12 alin. c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. punctul 8. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. în termen de 5 zile de la data procurarii. sectiunea 5 modificat de Art. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. I. punctul 9. 12 alin. mentionata la art. resedinta sau. (4)Procedura notificarii prelabile. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 17-mar-2008 Art. 58 alin. (1). (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. din Legea 117/2011 ) (4) si (5) se aplica în mod corespunzator.alin. 58^3 din capitolul II. dupa caz. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin. I. în vederea eliberarii certificatului de detinator. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. . Art. alin. 60 din capitolul II. la locul de rezidenta. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. dupa caz.

58 alin. stadioane.(2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. (2)Este interzis portul armelor neletale. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare Art. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. I. în scris. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. destinate pentru autoaparare. sectiunea 5 modificat de Art. I. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. din categoria celor supuse notificarii prealabile. I. legal constituita. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. punctul 10. în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. . alin. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. sectiunea 5 modificat de Art. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. b)motiveaza. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. în scris. b)motiveaza. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. destinate pentru autoaparare. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. dintre cele procurate în mod legal. din categoria celor supuse notificarii prealabile. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. din Legea 117/2011 ) (1)Persoanele prevazute la art. 61 din capitolul II. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. (la data 17-mar-2008 Art. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. 61 din capitolul II. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. produselor sau substantelor stupefiante. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. punctul 11. (2) din capitolul II. ori a unei institutii muzeistice din România. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (la data 17-mar-2008 Art. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 62. sectiunea 5 completat de Art. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. 62. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. sali de spectacol si adunari publice. (la data 27-iul-2011 Art. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin.

(4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. punctul 63. sectiunea 5 modificat de Art. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. iar armele cu destinatie industriala. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement . (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. I. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. 64: Folosirea armelor utilitare Art. numai în scopul pentru care sunt destinate. arcurile. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. destinate pentru autoaparare. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. (4) în locuri publice. 63: Uzul de arma neletala Armele cu tranchilizante. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. 29. destinate colectiei. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. (la data 21-iul-2008 Art. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. Art. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. (3)Arbaletele. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. punctul 3. 29. 63 din capitolul II. dupa caz. 63 din capitolul II.(2)Folosirea armelor prevazute la alin. în conditiile legii. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. (2) în locuri publice. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. I. (3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. resedinta sau. numai în scopul pentru care sunt destinate. folosite în competitiile sportive. destinate pentru autoaparare. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. sectiunea 5 modificat de Art. destinate colectiei. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. (1)Armele cu tranchilizante.

sectiunea 5 modificat de Art. valorilor . (2)Persoanele juridice de drept public. precum si munitia corespunzatoare. dupa caz. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. alin. în conditiile prezentei legi. precum si a pazei persoanelor. în functie de obiectul lor de activitate. 65 din capitolul II. (la data 17-mar-2008 Art. precum si munitia corespunzatoare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art.(la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 5 modificat de Art. (la data 17-nov-2008 Art. a certificatului de detinator. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. sectiunea 1 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. (2) din capitolul II. I. precum si munitia corespunzatoare. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. I. 65. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. (la data 27-iul-2011 Art. I. alin. (2)Persoanele juridice de drept public. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. (1). precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. punctul 12. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. bunurilor. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. altele decât cele prevazute la alin. sa înstraineze. 66. punctul 64. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. în conditiile prezentei legi. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. punctul 66. sa procure. alin. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. I. punctul 65. sectiunea 5 modificat de Art. ordinii publice si sigurantei nationale. I. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. (2) din capitolul II. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. sectiunea 5 modificat de Art. 65. 64 din capitolul II. precum si munitia corespunzatoare. (2) din capitolul III. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile stabilite prin legi speciale. punctul 2. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. pentru înarmarea personalului propriu.

(3) din capitolul III. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. sectiunea 1 modificat de Art. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. în conditiile legii. 15 alin. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. (la data 27-iul-2011 Art. g). precum si a pazei persoanelor. (la data 27-iul-2011 Art. I. (1) lit. 15 alin.sau transportului ori depozitarii de valori importante. I. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. punctul 67. în functie de obiectul lor de activitate. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. pe teritoriul României. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. sa procure. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. g). (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. din Legea 117/2011 ) Art. (5) din capitolul III. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si . (3)Persoanele juridice de drept privat. alin. în centrele de productie cinematografica si televiziune. pentru antrenament sau divertisment. I. 66 alin. 67 din capitolul III. (1) lit. c)desfasurarea activitatilor artistice. în conditiile prezentei legi. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. punctul 66. c)desfasurarea activitatilor sportive. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. precum si arme neletale. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. în centrele de productie cinematografica si televiziune. sa procure si sa detina arme de colectie. precum si munitia corespunzatoare. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. sectiunea 1 modificat de Art. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. Autorizarile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. 66. alin. în conditiile legii. artistice. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. punctul 66. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. pe teritoriul României. 66 alin. în conditiile prezentei legi. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. în conditiile prezentei legi. pentru antrenament sau divertisment. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. precum si munitia corespunzatoare acestora. 66. bunurilor. arme militare si arme letale. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza.

locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. a munitiei consumate. în cazul armelor neletale. 68. pot procura si. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. asigurate în permanenta cu paza înarmata. (6) din capitolul III. (1) au obligatia sa constituie. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care.persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. (6)Evidenta prevazuta la alin. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. precum si a personalului care este dotat cu acestea. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. (1). (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. în conditiile prezentei legi. datele de identificare ale detinatorului. sectiunea 2 modificat de Art. dupa caz. detinerii. punctul 68. punctul 68. cu avizul autoritatilor prevazute la art. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. 66 alin. punctul 68. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. (1)Persoanele juridice de drept public. si timp de 10 ani. 68. în conditiile prezentei legi. I. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. I. sectiunea 2 modificat de Art. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. ori de câte ori se solicita aceasta. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. înstraina asemenea arme si munitie. I. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. 67. (6)Evidenta prevazuta la alin. înstraina asemenea arme si munitie. ordinii publice si sigurantei nationale. dupa caz. prin armurierii autorizati în acest sens. (5) se pastreaza timp de 15 ani. (1) din capitolul III. detinute si înstrainate. (1) sau. (la data 27-iul-2011 Art. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. precum si cu munitia corespunzatoare. la nivel central. (1). (3) din capitolul III. (2). alin. în care se mentioneaza datele de identificare ale armei. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. 68: Conditiile procurarii. din Legea 117/2011 ) . care. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. alin. sectiunea 2 modificat de Art. altele decât cele prevazute la art. (5) se pastreaza timp de 20 ani. alin. în conditiile legii. dupa caz. în conditiile legii. asigurate în permanenta cu paza înarmata. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. 68. (la data 27-iul-2011 Art. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. în cazul armelor letale. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens.

68 alin. 69. sectiunea 2 completat de Art. (2) din capitolul III. c)sunt angajate. (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. (3) din capitolul III. sectiunea 2 modificat de Art. alin. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. din capitolul III. punctul 69. precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. armele se depun în locurile prevazute la art. 34. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. I. 67. Art. 69. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. sectiunea 2 abrogat de Art. 68 alin. (2) din capitolul III. (3)Prevederile alin. h) si i). c)-f). sectiunea 2 modificat de Art. I. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. alin. alin. persoanele care:(1) Pot fi dotate. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. la sfârsitul caruia semneaza un angajament. în conditiile prevazute la art. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. cu ocazia constituirii acestora. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. (3). punctul 71. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. în baza unui contract individual de munca. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. dupa caz. 68 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 69. (1) lit. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. g). 37-39. (1) lit. art. 62 alin. (1) lit. (3). cu arme letale. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. (1) au obligatia de a prezenta registrele. 15 alin. din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. e)urmeaza un instructaj. 67. sectiunea 2 modificat de Art. art. (4).(7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. punctul 69. I. . 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. (la data 27-iul-2011 Art. 63 si art. în care persoanele prevazute la alin. art. punctul 69. 15 alin. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. art. desfasurat de angajator. 68 alin. (1) din capitolul III. I. alin. 69. (1) lit. la autoritatile prevazute la art. alin. 68 alin. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. punctul 70. La sfârsitul acestui interval de timp. sectiunea 2 modificat de Art. în vederea înregistrarii. (4). 64. 68 alin. (1). 67. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. 68 alin. (1). I. (la data 27-iul-2011 Art. I. 67. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. (1). în conditiile prevazute la art. 69. (1). punctul 69. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. Evidenta registrelor prevazute la alin. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. 69 din capitolul III. 33 alin. (1). 67. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. (2). (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. litera A.

66 alin. 69 alin. din Legea 117/2011 ) Art. . (6)În vederea dotarii cu arme. în conditiile prevazute de prezenta lege. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. cu avizul autoritatilor prevazute la art. cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. 68 alin. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. 67 sau ori de câte ori acestea solicita. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (1). 67. e). 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. Art. 68 alin. b). prin armurierii autorizati în acest sens. d).Sunt interzise detinerea. Art. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. c) si e). (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. în mod efectiv. 68 alin. precum si sportivii si antrenorii de tir. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. în conformitate cu atributiile prevazute la art. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. 69 alin. I. în conformitate cu art. (1) lit. (2)Autoritatile prevazute la art. (1) lit. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. (1) lit. (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. alin. a cunoasterii instructajului prevazut la art. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (8) din capitolul III. (8). (1) au obligatia sa desfasoare. e). sectiunea 2 modificat de Art. (1) sau pot participa. 67. (2)Conditiile prevazute la alin. (4). la efectuarea acestor verificari. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. 15 alin. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. periodic. punctul 69. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prevazute la art. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. 67. urmatoarele activitati: a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. 67. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. 68 alin. ori de câte ori considera necesar. 69. (2). precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. 69 alin.

în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. prin Regia Nationala a Padurilor. 69 alin. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. pentru paza fondurilor de vânatoare. (4). prin personalul anume desemnat. pot detine si folosi. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. legal constituite. 72. din capitolul III. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. autoritatea sau. cu modificarile si completarile ulterioare. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. prin personalul anume desemnat. pot detine si folosi. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. pentru exercitarea activitatii didactice. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 73. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. acordat de autoritatile prevazute la art. (1). (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi.(2)Personalul desemnat cu administrarea. legal constituite. (3) din capitolul III. sectiunea 2 modificat de Art. II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. litera B. Art. 407/2006. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. republicata. sectiunea 2 modificat de Art. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control. punctul 72. 103/1996. alin. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. pentru paza fondurilor de vânatoare. . 68-72. 67. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. (1) si alin. alin. cu modificarile ulterioare. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. dupa caz. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. 67. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor.

(3) din capitolul III. f) si g). arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. punctul 73. g)Federatia Româna de Tir Sportiv. 69 alin. în functie de necesitati. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. (1) lit. punctul 74. (la data 27-iul-2011 Art. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. a)-d). i)centrele de productie cinematografica. sectiunea 2 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. litera G. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. g).e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. I. sectiunea 2 modificat de Art. (1) lit. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. alin. punctul 73. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (1) lit. e) si f). b)-d). alin. pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. sectiunea 2 modificat de Art. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. I. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. 69 alin. circurile. 73. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. 73. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. în functie de necesitati. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. 68 alin. 69 alin. e). (1) lit. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. 73. i)centrele de productie cinematografica. din capitolul III. (1) lit. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. (1) lit. (4). precum si munitia corespunzatoare. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2) din capitolul III. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (4). din capitolul III. asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. b)-d). 69 alin. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. (1) lit. I. a)-d). dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. circurile. (1). 68 alin. iar în cazul armelor de panoplie. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. din Legea 117/2011 ) . pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii. alin. 73. punctul 74. litera I. alin. (1). fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. I.

75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea.SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. (3)Procedura de eliberare. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. b)când autorizatia a fost pierduta. Art. 67. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. altele decât cele prevazute la lit. 67. dupa caz. vizeaza o data la 2 ani. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. subsectiunea 1 modificat de Art. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. 67 elibereaza. persoana juridica este obligata sa depuna. a) si b). (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. amenajarea si functionarea poligonului. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. distrusa sau deteriorata. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. 74. alin. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. Art. conditiile privind construirea. preschimba. (la data 27-iul-2011 Art. I. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. persoanele juridice prevazute la art. sectiunea 3. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. (1) lit. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. detinere si folosire a armelor. în acest sens. preschimbare. 74 alin. 74 alin. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. 66 alin. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie . în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. furata. 74: Autorizatiile pentru procurarea. la data acordarii autorizatiei. b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea. punctul 75. persoanele juridice prevazute la art. 67. (1) din capitolul III. 74 alin. 66 alin. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. Art. b). Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. o cerere la autoritatile prevazute la art. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. vizare. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea.

d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. 14 alin. bunurilor. valorilor si protectia persoanelor. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. arme neletale. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. la cerere. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. 67. precum si munitia corespunzatoare. 333/2003 privind paza obiectivelor. înstrainare. societatile prevazute la alin. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: (la data 27-iul-2011 Art. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. 67. (1) din capitolul III. pot fi autorizate. alin. 67 în termen de 10 zile de la acea data. punctul 76. valorilor si protectia persoanelor. constituite potrivit Legii nr. I. b)sa anunte schimbarea sediului. Art. la autoritatile prevazute la art. bunurilor. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. punctul 77. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. . din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. 68 alin. b)sub orice forma prevazuta de lege. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. la autoritatile prevazute la art. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. din capitolul III. subsectiunea 1 modificat de Art. 77. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. subsectiunea 2 modificat de Art. la cerere. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. (3) si ale art. în termen de 10 zile de la procurare sau. pot fi autorizate. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. litera B. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. furtul sau distrugerea autorizatiei. 67. sectiunea 3. e)sa prezinte. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. arme letale. cu modificarile si completarile ulterioare. sectiunea 3. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . (2). pentru vizarea autorizatiei. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. precum si munitia corespunzatoare. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. 79. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu.Persoanele juridice autorizate sa procure. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere. iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. I.

precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie . SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. munitii. 333/2003. bunuri si valori. substante toxice. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. titluri de credit. substante toxice. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. partidelor parlamentare. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. desfasurate potrivit legii. Art. 79.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. depozitelor de arme. materii explozive. santierelor arheologice. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. înscrisuri de valoare.numai pentru paza sediilor bancilor. santierelor arheologice. iar arme neletale cu destinatie utilitara . valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. materii explozive. munitii.numai pentru paza sediilor bancilor. iar arme neletale cu destinatie utilitara . cecuri. punctul 78.numai pentru paza transporturilor cu arme. sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. litera B. sediilor armurierilor si intermediarilor. metale pretioase si pietre pretioase. le este interzis ca. 80: Acordarea autorizatiei de procurare. din capitolul III. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. munitii. bunuri si valori. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. metale pretioase si pietre pretioase. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . sa detina si sa foloseasca arme si munitie. Art. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. I. metale pretioase si pietre pretioase. (la data 27-iul-2011 Art. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. subsectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 3. pentru paza proprie Art. iar arme neletale cu destinatie utilitara . care sunt dotate cu arme. (2). b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. desfasurate potrivit legii. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. partidelor parlamentare. substante toxice. materii explozive. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. depozitelor de arme. a sediilor armurierilor. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. precum si cu alte valori prevazute de lege. alin. 82: Autorizarea procurarii. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante.b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. sume de bani.

73 alin. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . utilitare sau de recuzita. sectiunea 3. Art. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. subsectiunea 4 modificat de Art. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale.Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. care. dupa caz. (3) si ale art. 67 sa procure arme de panoplie si. (2)(4) si ale art. punctul 79. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. . 84: Procurarea. 68 alin.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. (1) lit. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. alin. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. 67. la cerere. (1) lit. la cerere. 69 alin. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. de recuzita. dupa caz. (3) si alin. 84. ale art. 333/2003 pot fi autorizate. sa procure. 73 alin. SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. la cerere. (5)-(7). e) si alin. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. de catre autoritatile prevazute la art.în cazul societatilor specializate de paza. sa procure arme de panoplie si. I. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. la cerere. (1) lit. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. 68 alin. f) si g).în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. de catre autoritatile prevazute la art. 67 sa functioneze. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . (la data 27-iul-2011 Art. h) si i). (1) din capitolul III. pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune.

care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. a) si c) pot fi autorizate. alin. (la data 27-iul-2011 Art. persoanele juridice prevazute la art. alin. (1) lit. 67. dupa caz. subsectiunea 5 modificat de Art. I. b)sub orice forma prevazuta de lege. (1) si (4). 85 alin. angajat permanent. subsectiunea 5 completat de Art. punctul 80. 69 alin. d)sa existe personal specializat. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. 72 alin. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. punctul 81. (la data 27-iul-2011 Art. antrenamente de tragere sau. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: . (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2). (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. sectiunea 3. 85 alin. a) si c) pot fi autorizate. arme neletale. 67. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. din capitolul III. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. I. la cerere. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art.(2)Autorizatia prevazuta la alin. arme letale. (1) lit. desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. precum si munitia corespunzatoare. subsectiunea 5 modificat de Art. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. (2). sectiunea 3. 85. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. din Legea 117/2011 ) Art. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. (1) lit. punctul 80. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. 85. 85. (3). din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (2) din capitolul III. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. litera A. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. sectiunea 3. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. alin. la cerere. 85 alin. I. 15 alin. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. precum si munitia corespunzatoare. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. (3) din capitolul III.

g). 85 alin. dupa caz. a). 85 alin. b) . 333/2003. subsectiunea 5 modificat de Art. persoanele juridice prevazute la art. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. (1) lit. spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. c) . din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. (1) lit. cu modificarile si completarile ulterioare.a)numai prin închiriere. (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. în cazul minorilor sub 18 ani. spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. (1) lit. 85 alin. arme letale. sectiunea 3. 67. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. (2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. 86 din capitolul III. (1) lit. pentru poligoanele prevazute la art. b)sub orice forma prevazuta de lege. 85 alin. I. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. precum si munitia corespunzatoare. exclusiv pentru folosirea în poligon. arme neletale. Accesul acestor persoane în . desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege.numai personalul angajat la societatea specializata de paza. 85 alin. 15 alin. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. g). (1) lit. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. punctul 82. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. 85 alin. (1) lit. (1) lit. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. (1) lit. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. c). 15 alin. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. în permisul de arma al carui titular este. a) si c). arme letale si arme neletale.numai titularii unui permis de arma sau. cu conditia ca. pentru poligoanele prevazute la art. a) . 85 alin. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. (1) lit. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. precum si munitia corespunzatoare. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. din Legea 117/2011 ) Art. (3)În situatiile prevazute la alin. 29. (1) lit.

administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. dupa caz. I. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. dupa caz. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. în permisul de arma al carui titular este. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. (1) lit. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. subsectiunea 5 modificat de Art. în cazul minorilor sub 18 ani. introduse pe teritoriul României. 85 alin. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea.pentru activitati de tragere de divertisment. 85 alin. 15 alin. pentru conformitate cu normele de omologare. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. 35 alin.incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. (1) lit. g). (1) lit. (1) lit. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. punctul 83. a) si c). 35 alin. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. a). (1) si (2). accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. pot fi comercializate sau. . 29. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. (1) si (2). c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. cu conditia ca. 87 din capitolul III. b). numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. personalul angajat la societatea specializata de paza. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. detinute de persoane fizice sau juridice din România. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. sectiunea 3. 85 alin. (2)În situatiile prevazute la alin. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art.

detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. . fabricate în afara teritoriului României. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. teritoriul României. 25-29 din anexa. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. (2) lit. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. sectiunea 1 modificat de Art. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. sa aplice pe arme. dupa caz. 88 din capitolul IV. 25-29 din anexa au obligatia ca. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. b) armele si munitiile care tranziteaza. dupa caz. dupa caz. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. introduse pe teritoriul României. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. punctul 84. I. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. în procesul de fabricatie a acestora. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Prin pachet de munitie. (la data 27-iul-2011 Art. munitia pe care se aplica. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. în conditiile legii. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. în procesul de fabricatie a acestora. Art. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. daca acesta nu face parte din numarul de serie. (3)Marcajul prevazut la alin. în conditiile legii. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. 25-29 din anexa. (2) armele si munitiile care tranziteaza. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. 89: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. (2)Marcajele prevazute la alin. b)tara sau locul fabricarii. în sensul prezentului articol. teritoriul României. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. b)indicativul armurierului care le produce. c)seria si.c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. fabricate pe teritoriul României. anul de fabricatie. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. pot fi comercializate sau. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct.

. d)tipul de munitie. din Legea 117/2011 ) Art. din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 2 modificat de Art. la Inspectoratul General al Politiei Române. pentru arhivare. punctul 86. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. 90. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. (2). I. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. sectiunea 2 completat de Art. respectiv punctele de lucru. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. a armelor de aparare si paza. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. a armelor neletale. I.b)numarul de identificare a lotului. 89 alin. constituie informatii secrete de serviciu. respectiv punctele de lucru. I. dupa care se depun. (3) din capitolul IV. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. se tine în registre separate constituite potrivit legii. 90 alin. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. sectiunea 2 modificat de Art. 90 alin. 90 alin. Art. alin. 89 din capitolul IV. (2) lit. iar evidenta celorlalte arme letale. precum si a munitiilor corespunzatoare. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate (1)Registrele prevazute la art. b)-d). 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (2)Marcarea armelor potrivit alin. a). timp de 10 ani. (1)Registrele prevazute la art. registrele prevazute la art. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. dupa care se depun. punctul 87. c) si d). registrele prevazute la art. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. 90 alin. (4) lit. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. ordinii publice si sigurantei nationale. în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. pentru arhivare. 89 din capitolul IV. (la data 27-iul-2011 Art. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. c)calibrul. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. punctul 85. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. 89 alin. (la data 27-iul-2011 Art.

sectiunea 3 abrogat de Art. punctul 88. punctul 90. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. 93 din capitolul IV. 92 alin. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. precum si spatiile în care acestea functioneaza. I. din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia celor referitoare la armele militare. (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. 92 alin. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. (3) lit. a)d). (la data 27-iul-2011 Art. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. 88 alin. 92 din capitolul IV. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor. (2). din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. precum si a munitiilor corespunzatoare. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. I. e)poligoanele de tragere cu arme. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. (2). 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare Art. din Legea 117/2011 ) Art. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. punctul 90. I. sectiunea 3 modificat de Art. sectiunea 3 abrogat de Art. 91 din capitolul IV. I. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata.(la data 27-iul-2011 Art. 94: Inspectia tehnica periodica . precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 89. sanatatea. munitiile si componentele acestora.

(3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. (4)Armurierii prevazuti la alin. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. dupa ce le valorifica. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. (3). ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. sectiunea 3 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii.(1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. (2)În cazul în care se constata. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. (1). (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. (1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste . precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. (2)În cazul în care se constata. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. armurierii prevazuti la alin. (2). iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. 92 alin. (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. 94 din capitolul IV. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. 92 alin. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. prin structurile sale specializate. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. punctul 91. I. care. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. (3)Armurierii prevazuti la alin. (3) care le apartin. Art. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art.

punctul 92. (1) si (2). a detinatorilor de arme. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. 97 din capitolul IV. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita.dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. sectiunea 3 modificat de Art. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. . (1). I. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. (la data 27-iul-2011 Art. 96 din capitolul IV. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. 88 alin. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. 95 din capitolul IV. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. Art. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. I. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. (la data 27-iul-2011 Art. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. sectiunea 3 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. punctul 93. 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. preschimba si. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor.

(2) se emit pe baza documentelor de procurare. din Legea 117/2011 ) Art. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. (2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. I. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. (1). 90 alin. sectiunea 4 modificat de Art. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. a elementelor de marcare aplicate pe arme. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. 97 din capitolul IV. 98 din capitolul IV. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. piese si munitii. punctul 95. procurata. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. precum si a certificatelor de omologare. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 4 abrogat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. 88 alin. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. dupa caz. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. 99: Regimul cartii de identitate a armei (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. indiferent de detinatorul legal al acesteia. 88 alin. (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. 88 alin. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. I. piese si munitii. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa . a detinatorilor de arme. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. punctul 94. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate.e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate.

sa le foloseasca si sa le înstraineze. sa le detina. (2)Producerea. sa le detina. 100: Pierderea. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. I. experimentarii. I. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile legii. modificarea. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. (la data 27-iul-2011 Art. experimentarea. Sunt exceptate de la prevederile art. 94-98 armele militare. confectionarii. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. prelucrarea. punctul 95. prelucrarii. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. I. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. punctul 97. furtul. furtul. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei Procedurile de aplicare a prevederilor art. cu exceptia persoanelor fizice care. a furtului. din Legea 117/2011 ) Art. I. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii. sectiunea 4 abrogat de Art. cu exceptia producerii. 102 din capitolul IV. Art. sectiunea 4 modificat de Art. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. sa le foloseasca si sa le înstraineze. punctul 95. 99 din capitolul IV. punctul 95. sectiunea 4 abrogat de Art. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme . I. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea.depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. 100 din capitolul IV. sigurantei nationale si ordinii publice. arme letale si neletale. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. punctul 96. în conditiile stabilite prin prezenta lege. la autoritatea care le-a eliberat. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. în baza autorizatiei de procurare. casarii si distrugerii. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. 101 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 4 abrogat de Art. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. în Monitorul Oficial al României. din Legea 117/2011 ) Art. confectionarea. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. modificarii. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii.

în conditiile legii. (4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. piese si munitii. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. ordinii publice si sigurantei nationale. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. cu exceptia persoanelor fizice care. sectiunea 1 modificat de Art. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. 103 din capitolul V. în conditiile prezentei legi. arme letale si neletale. în conditiile prezentei legi. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii.(4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. piese si munitii. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. (la data 27-iul-2011 Art. arme letale si neletale. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. punctul 98. sectiunea 1 modificat de Art. (3)Operatiunile cu arme. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Operatiunile cu arme. precum si persoanele juridice aflate. I. în subordonarea sau coordonarea acestora. (la data 17-mar-2008 Art. 104 alin. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. 104: Armurierii . (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. cu exceptia persoanelor fizice care. potrivit legii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. 104 alin. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. precum si Federatia Româna de Art. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. 103 din capitolul V. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. în conditiile legii. din Legea 117/2011 ) (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. prin competentele conferite de lege. dupa caz. în conditiile stabilite prin prezenta lege. dupa caz. punctul 13. care. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. I. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. a).

cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. punctul 16. I. (la data 17-mar-2008 Art. prin competentele conferite de lege. I. ordinii publice si sigurantei nationale. alin. (2) din capitolul V. altele decât cele prevazute la alin. punctul 14. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. punctul 99. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. sectiunea 1 modificat de Art. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. închiriere. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. (2) pot fi autorizate. sectiunea 1 modificat de Art. (2) pot fi autorizate. (la data 17-mar-2008 Art. 105. (2)Se pot constitui în armurieri. 104 alin. înstrainare în scop necomercial. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 1 modificat de Art. dupa cum urmeaza: . cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. transbordare si depozitare. I. punctul 16. I. cumparare. (1) din capitolul V. (1) din capitolul V. care. precum si persoanele juridice aflate. 104 alin. piese si munitii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. (3) din capitolul V. export. la cerere. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. a). sectiunea 1 completat de Art. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. alin. persoanele fizice si juridice. transport. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. 104 din capitolul V. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoanele juridice prevazute la art. Federatia Româna de Schi si Biatlon. potrivit legii.Tir Sportiv. la cerere. în subordonarea sau coordonarea acestora. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. pentru operatiuni de procurare. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. 104 alin. punctul 15. transfer. la cerere. I. (1) lit. schimb. alin. alin. piese si munitii. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. 104 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. 104. donatie. la cerere. vânzare. sectiunea 1 completat de Art. (la data 17-mar-2008 Art. reparare si depozitare. din Legea 117/2011 ) Art. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. (2)Persoanele juridice prevazute la art. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. (1). import. 105. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. 105.

precum si cu munitia corespunzatoare. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. a) si lit. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. (la data 27-iul-2011 Art. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. ordinii publice si sigurantei nationale. . din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. (2)Autorizatia prevazuta la alin. c) si d). I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. exportul. (2)Avizul prevazut la alin. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. 15 alin. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. reparare si depozitare. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. 15 alin. (2) se pot constitui ca armurieri. (1) lit. I. 15 alin. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. înstrainare în scop necomercial. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. 104 alin. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. punctul 100. sectiunea 1 modificat de Art. potrivit legii. 15 alin. 104 alin. 105 din capitolul V. pentru operatiuni de procurare. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (1) lit. prin competentele conferite de lege. a) si lit. (1) lit. piesele acestora. (2)Autorizatia prevazuta la alin. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. (2) se pot constitui ca armurieri. 106 din capitolul V. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. (1) lit.a)institutiile publice. sectiunea 2 modificat de Art. 15 alin. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. (2) pot fi autorizate. (1)Societatile comerciale prevazute la art. (3)Importul. e)-g). sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. e)-g). 104 alin. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. 106: Constituirea armurierilor (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. (1) lit. 15 alin. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri. (3)Avizul prevazut la alin. a) si c)-g). piese si munitii. (1) lit. la cerere. C si D din anexa. punctul 17. precum si federatiile sportive nationale de specialitate.

din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. 107 din capitolul V.(3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: . I. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. (la data 27-iul-2011 Art. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. I. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii Art. dupa caz. din Legea 117/2011 ) Art. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. 106 alin. punctul 102. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. sectiunea 2 completat de Art. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. I. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 19. (2) din capitolul V. 106 alin. alin. dupa caz. (1) lit. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. I. (2). precum si Inspectoratul General al Politiei Române. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. 31/1996 privind regimul monopolului de stat. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. (1) lit. (la data 27-iul-2011 Art. 107. 106 alin. sectiunea 2 modificat de Art. (2)Avizul prevazut la art. (2)Autorizatia prevazuta la art. 15 alin. 106 alin. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. (3). punctul 18. 15 alin. punctul 101. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. cu modificarile si completarile ulterioare. I. punctul 18. sectiunea 2 modificat de Art. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. a) si c)-g). 107 din capitolul V. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 106 din capitolul V. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. 108 din capitolul V. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. sectiunea 3 modificat de Art. (3). daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. 106 alin. (la data 17-mar-2008 Art. a) si c)-g).

precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. destinate depozitarii armelor. b)detine spatii corespunzatoare. dupa caz. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. omologate în conditiile prezentei legi. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. a). capselor sau pulberilor pentru munitie. capselor sau pulberilor pentru munitie. (3) lit. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (7)În autorizatia prevazuta la alin. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. d)detine. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. . dupa caz. capselor sau pulberilor pentru munitie. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. dupa caz. a). punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. destinate depozitarii armelor. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate.a)detine spatii corespunzatoare. (3) lit. (3)-(6). a). care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. spatii corespunzatoare. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. a). (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. b)detine. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. omologate în conditiile prezentei legi. poligoane pentru verificarea armelor. (3) lit. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare.

depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. b)detine spatii corespunzatoare. 108 din capitolul V. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. dupa caz. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (3)-(6). precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. autorizate în conditiile prezentei legi. capselor sau pulberilor pentru munitie. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. poligoane pentru verificarea armelor. dupa caz. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. (3) lit. 106 pot efectua operatiuni cu arme. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. capselor sau pulberilor pentru munitie. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. capselor sau pulberilor pentru munitie. destinate depozitarii armelor. capselor sau pulberilor pentru munitie. a). autorizate de inspectoratul teritorial de munca. a). precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. (la data 17-mar-2008 Art. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. piese si munitii. (3) lit. punctul 19. spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor. b)detine. dupa caz. destinate depozitarii armelor.b)detine spatii corespunzatoare. b)detine. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. dupa caz. . iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. dupa caz. I. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. (8)În autorizatia prevazuta la alin. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. dupa caz. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. sectiunea 3 modificat de Art. destinate depozitarii armelor. c)detine.

b)detine. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. punctul 103. dupa caz. poligoane pentru verificarea armelor. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. capselor sau pulberilor pentru munitie. a). autorizate de inspectoratul teritorial de munca. destinate depozitarii armelor si pieselor. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. b)detin spatii corespunzatoare. depozitare a armelor. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. pieselor si munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor. destinate depozitarii armelor si pieselor. din Legea 117/2011 ) Art. spatii corespunzatoare. (la data 27-iul-2011 Art. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. 108 din capitolul V. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. avizate de organele de politie. avizate de organele de politie. a). autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. b)detine spatii corespunzatoare. capselor sau pulberilor pentru munitie. dupa caz. avizate de organele de politie. pieselor si munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. (3) lit. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. (3) lit. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. capselor sau pulberilor pentru munitie. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. sectiunea 3 modificat de Art. avizate de organele de politie. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. c)detin. dupa caz. I. destinate depozitarii armelor si pieselor.(3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. b)detine. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: . autorizate în conditiile prezentei legi. (8)În autorizatia prevazuta la alin.

(1) din capitolul V. prelucrarea. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. închiriere. dupa caz. 67. d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. I. Armurierii autorizati în conditiile art. 110. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. piese si munitii în tara. import. punctul 21. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. I. sectiunea 3 modificat de Art. (3). din Legea 117/2011 ) Art. experimentarea. casarea si distrugerea de arme si. import. munitii. litera B. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. închiriere. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. export si transfer de arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. 109 din capitolul V. asamblarea. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. (la data 27-iul-2011 Art. vânzare. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. . pieselor si munitiilor: producerea. experimentarea. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. pieselor si munitiilor: cumparare. (la data 17-mar-2008 Art. 109. 94 alin. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. sectiunea 3 modificat de Art. c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. efectuarea inspectiilor tehnice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. sectiunea 3 completat de Art. casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. modificarea. punctul 20. punctul 104. prelucrarea. (1) si (2). litera B. asamblarea. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. alin. din capitolul V. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. modificarea. din capitolul V. schimb. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. export si transfer de arme si munitii. omologate în conditiile legii. 88 alin. schimb. 67. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art.a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. vânzare. 109. omologate în conditiile legii. în conditiile prevazute la art. în si din strainatate. I. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. în si din strainatate.

iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. lista persoanelor juridice care au procurat sau. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. punctul 23. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. 108 alin. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. respectiv: tipul. alin. pentru arhivare. (3) din capitolul V. o copie de pe factura. 110. modelul. sectiunea 3 modificat de Art. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. de la care au procurat arme si munitii. potrivit legii. (1). h)sa înscrie în autorizatia de procurare. 110. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. Dupa împlinirea termenului de 5 ani. precum si documentele în baza carora au vândut armele. (2) si sa le prezinte. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. politistilor anume desemnati. litera F. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. (2). de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. sa nu expuna în vitrina arme autentice. de la care au procurat arme si munitii. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. iar dupa vânzare. marca. I. (2)Registrele prevazute la alin. (2). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. dupa caz. calibrul. (1) lit. din capitolul V. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. în termen de 15 zile de la data procurarii. pe aceasta licenta. la autoritatile prevazute la art. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. (la data 17-mar-2008 Art. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. care sunt conditionate. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. 108 alin. registrele se depun.d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. indiferent de motiv. dupa caz. 108 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. datele necesare identificarii armei vândute. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. sectiunea 3 modificat de Art. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. 108 alin. în conditiile prezentei legi. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. alin. pentru control. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat . I. duce la pierderea licentei respective. punctul 22. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. continutul marcajului.

respectiv: tipul. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. piese si munitii. 67. si sa le prezinte pentru control organelor competente. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. de la care au procurat arme. lista persoanelor juridice care au procurat sau. I. c)sa procure arme. (1) lit.avizul. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. (2). 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. punctul 23. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. o copie de pe factura. punctul 24. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. 108 alin. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. iar dupa vânzare. sectiunea 3 modificat de Art. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. continutul marcajului. (la data 17-mar-2008 Art. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. sa nu expuna în vitrina arme autentice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. modelul. datele necesare identificarii armei vândute. precum si documentele în baza carora au vândut armele. 108 alin. piese si munitii. (1) si (2). I. 108 alin. 88 alin. (4) din capitolul V. (la data 17-mar-2008 Art. sectiunea 3 completat de Art. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. dupa caz. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. b)sa comercializeze armele. (2). duce la anularea acestuia. piese si munitii. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la . k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. alin. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. (2)Registrele prevazute la alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) indiferent de motiv. în conditiile prezentei legi. pieselor si munitiilor. în termen de 15 zile de la data procurarii. marca. g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. piese si munitii. calibrul. 110. 110 din capitolul V. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului.

calibrul. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. indiferent de motiv. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. registrele se depun. punctul 105. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. 108 alin. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. la autoritatile prevazute la art. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. (la data 27-iul-2011 Art. 67. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. 110 alin. în conditiile prezentei legi. la solicitarea acestora. Art. marca si cantitatile de arme. din Legea 117/2011 ) Art. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. precum . I. (2). (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. pentru arhivare. (1) lit. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de importexport eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. continutul marcajului. (1) lit. 110 din capitolul V. sectiunea 3 modificat de Art. duce la anularea acestuia. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. 108 alin. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art.încetarea activitatii. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. respectiv: tipul. precum si a posesorilor acestor arme. piese si munitii. 110 alin. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Registrele prevazute la alin. în conditiile prezentei legi. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. (1) lit. marca. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. modelul.

precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. avizate de organele de politie. e)sa detina spatii corespunzatoare. o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. a cantitatilor de arme si munitii transportate. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. d). asamblare. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. 110 alin. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. 90. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. pieselor si munitiilor. destinate depozitarii armelor si pieselor. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. I. în care sa fie evidentiate atât armele. (2). pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. I. (la data 27-iul-2011 Art. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. autorizate de inspectoratul teritorial de munca.si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. a rutelor urmate. punctul 106. prelucrare. si sa le prezinte. precum si de provenienta legala a armelor transportate. piese si munitii. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. 108 alin. precum si conditiile de siguranta ale acestora. sectiunea 3 completat de Art. dezactivare. precum si a beneficiarilor . capselor sau pulberilor pentru munitie. casare si distrugere a armelor letale si neletale. pentru arhivare. din Legea 117/2011 ) Art. la autoritatile prevazute la art. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. 111 din capitolul V. Art. componentele esentiale ale acestora. pentru control. cât si rebuturile. organelor competente. registrele se depun. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. 111 din capitolul V. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. experimentare. piese si munitii pe care le efectueaza. a rutelor urmate. precum si conditiile de siguranta ale acestora. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. modificare. a cantitatilor de arme. în registre constituite potrivit art. punctul 107. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. sectiunea 3 modificat de Art. (1) lit. piese si munitii transportate.

de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. pentru arhivare. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. a munitiei. 113 din capitolul V. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. registrele se depun. punctul 108. sectiunea 3 modificat de Art. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. din Legea 117/2011 ) Art. 108 alin. a munitiei. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. detinerii. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre Art. numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. în conditiile prezentei legi. precum si a munitiilor corespunzatoare. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. sectiunea 3 completat de Art. . I. (1) lit. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. (1) se elibereaza la cerere. la autoritatile prevazute la art. dupa caz. punctul 109. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii.operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. la cerere. 110 alin. marca. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. 112 din capitolul V. în scopul scoaterii acesteia din tara. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. modelul. (2)Registrele prevazute la alin. de pe teritoriul României. calibrul. (3)Prevederile art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) lit. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (2)Se pot constitui în intermediari. art. (2). portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe teritoriile statelor membre. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1)Procurarea unei arme letale. I. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. respectiv: tipul. dupa caz. se poate face. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Art. precum si de provenienta legala a armelor transportate. (4) si art. pentru control. organelor competente. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. 108 alin. 1131: Intermediarii Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de catre rezidentii statelor membre. 106 si 107. (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. (la data 27-iul-2011 Art. continutul marcajului. d) si sa le prezinte. (2)Autorizatia prevazuta la alin.

(6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. 56 si art. în conditiile prevazute la alin. viata si integritatea corporala a persoanelor. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. (1)Procurarea unei arme letale. despre fiecare achizitie efectuata. în scopul scoaterii acesteia din tara. (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. precum si a munitiilor corespunzatoare. cu exceptia cazurilor prevazute la art. (1). (1) despre fiecare achizitie efectuata. dupa caz. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. (1). resedinta sau. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. (2). cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. în conditiile prevazute la alin. siguranta nationala. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (1). Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. în conditiile prezentei legi. 56 si art. portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. de pe teritoriul României. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. În termen de 3 zile de la procurarea armei. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. (2)Permisul de transfer prevazut la alin. resedinta sau. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. se poate face. (2). dupa caz. nu pot fi folosite pe teritoriul României. numai în baza permisului de transfer al armei sau. 129 alin. locul de rezidenta în România.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. (1). (3)Sunt interzise detinerea. (1) se elibereaza la cerere. al munitiei. . cu exceptia cazurilor prevazute la art. 129 alin. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. dupa caz. locul de rezidenta în România.

siguranta nationala. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. b)motiveaza organelor politiei de frontiera. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. pe timpul sederii în România. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. iar la iesire retin aceasta adeverinta. 114 din capitolul VI modificat de Art. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. viata si integritatea corporala a persoanelor. respectiv a iesirii cu aceste arme. . în conditiile prevazute la alin. dupa caz. rezidentii statelor europene înstraineaza. numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. (6)În situatia în care. c). locul de rezidenta în România. pierd. de Federatia Româna de Schi si Biatlon. c)în cazul armelor de vânatoare. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. în scris. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile prezentei legi. resedinta sau. (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. (2) si (4). în conditiile legii. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin.(6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de tir sau al armelor de colectie functionale. d). (7)Procurarea. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. punctul 110. iar în cazul armelor de tir. d)în cazul armelor de vânatoare. e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. acestia au obligatia sa anunte. pe teritoriul României. (2) lit. (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. (2) si (4). b)în cazul armelor neletale. detinerea. I.

punctul 111. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. 115 din capitolul VI modificat de Art. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. (8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. legal constituita. (5). ori a unei institutii muzeistice din România. fara plata vreunei taxe sau redevente. iar în cazul armelor de tir. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României.(1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. (9)În situatia în care. c)în cazul armelor de vânatoare. din categoria celor supuse notificarii prealabile. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. d)în cazul armelor de vânatoare. în conditiile legii. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. (2) si (4). I. dupa caz. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. din cele prevazute în anexa. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. b)motiveaza. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir. prevazuta la alin. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. acestia au obligatia sa anunte. în scris. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. dupa caz. (2) lit. c). din Legea 117/2011 ) . de tir sau al armelor de colectie functionale. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. (la data 27-iul-2011 Art. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. pe timpul sederii în România. la solicitarea acestora. d). resedinta sau. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. în conditiile prezentei legi. rezidentii statelor membre pierd. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România.

115 alin. dupa caz. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. (2). titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. pot detine sau. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document.Art. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. în scopul detinerii sau. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. dupa caz. atunci când este cazul. în prealabil. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. c). cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. cu posibilitatea prelungirii acesteia. al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. 118: Regimul detinerii. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an. 115 alin. . o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. Art. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. Art. domiciliul în România li se poate acorda. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. dupa caz. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. dupa caz. dupa caz. (2) si(4). pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. (2) lit. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. pot detine sau. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. resedinta sau dupa caz. domiciliul în România. 115 alin. dreptul de detinere sau. locul de rezidenta în România. (2) lit. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. 115 alin. dupa caz. înstrainarea este permisa numai daca. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. dupa caz. dupa caz. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. valabila pentru una sau mai multe calatorii. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc.

în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective. Art. organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare. în cantitatile prevazute la art. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. I. 120. alin. punctul 113. dupa caz. 115 alin. referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document.(2)Persoanele prevazute la alin. I. 119 din capitolul VI modificat de Art. I. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. locul de rezidenta în România care detin. (1) din capitolul VI modificat de Art. dupa caz. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. dupa caz. alin. (3)În pasaportul european pentru arme de foc. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. 118 din capitolul VI modificat de Art. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. I. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. (la data 27-iul-2011 Art. 44. munitia aferenta înscrise în acest document. 119. (2) lit. . 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. (1) din capitolul VI modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document. prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. punctul 113. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. c). punctul 112. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. resedinta sau. 120: Conditiile acordarii. numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. punctul 114. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) Art.

dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. (4)În cazul declararii furtului. tipul si seriile armelor. alin. 121: Furtul. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. alin. cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente. care. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere. (2) din capitolul VI modificat de Art. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. la fel ca si pierderea. pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului. (3) din capitolul VI modificat de Art. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc. în conditiile prevazute la alin. pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate. cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau. punctul 114. 120. (3)În strainatate. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. în prealabil.(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. iar pierderea. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: . (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. Art. (la data 27-iul-2011 Art. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate (1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. furtul sau înstrainarea acestora. document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. (la data 27-iul-2011 Art. I. punctul 114. pierderea. cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. este retinut de acestea. sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. precum si marca. (5)Adeverinta prevazuta la alin. (1). la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat. Art. (3). port si folosire a armelor de foc. organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. 120. iar pierderea sau distrugerea acestui document. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor. I. în termen de 48 de ore de la constatare. distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara. la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul.

I. (2). armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre . g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar. (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca. pâna la destinatie. respectiv ale proprietarului. punctul 115. Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. (1). b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului. e)mijloacele de transfer. Art. respectiv ale proprietarului. e)mijloacele de transfer. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. (la data 27-iul-2011 Art. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor. în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. Art. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. din Legea 117/2011 ) (1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre (1)Persoanele fizice. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. perioada care poate fi prelungita cu înca un an. 122 din capitolul VI modificat de Art. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer.a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului. 122.

Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. la cerere. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. pe toata perioada de valabilitate a documentului. I. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil (1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. 122 alin. care au fost comunicate de armurier. (2). cel târziu pâna la data începerii operatiunii. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. . b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. 122 din capitolul VI completat de Art. b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. pentru o perioada de 3 ani. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. (2). din Legea 117/2011 ) Art. cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor.(la data 27-iul-2011 Art. pâna la destinatie. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (4). punctul 116. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. la cerere. 123 din capitolul VI abrogat de Art. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru (1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. I. 122 alin. cu privire la datele prevazute la art. precum si scopul transferului. si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. punctul 117. 122 alin. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. (2). (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda. în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului.

(6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul, pentru o perioada de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului; b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer; c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului; d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent, cel târziu pâna la data începerii operatiunii, cu privire la datele prevazute la art. 122 alin. (2). lit. a)-f). (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (4). (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 124 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 118. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Permisul de transfer se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si, dupa caz, al munitiilor respective; b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare; d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Permisul de transfer al armelor, respectiv al munitiilor, se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. 124 alin. (3).

Art. 125: Permisul de transfer al armelor

(4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme, piese si munitii pe teritoriul României, precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si, dupa caz, munitii din statele membre, cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. (2)Acordul prealabil se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. 122 alin. (2) lit. a)-d). (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 125 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 119. din Legea 117/2011 )

Art. 125: Acordul prealabil

Art. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat
Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera, numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 120. din Legea 117/2011 )

Art. 1261: Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României
(1)Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 121. din Legea 117/2011 )

Art. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România
(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române.

(2)Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului, pâna la destinatie. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 127 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

Art. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil
Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 128 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
Art. 129: Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României, precum si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. (2)Persoanele prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza, în conditiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum si alte arme si munitii, în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3)Persoanele prevazute la alin. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. (4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1), care au resedinta sau domiciliul în România, pot fi autorizati sa procure, sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.

Art. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. 129 alin. (1), cât si a membrilor de familie, precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. (2)La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevazute la art. 129 alin. (1), cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi, precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a acestor arme si munitii. (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii
Art. 131: Raspunderea prezentei legi juridica pentru încalcarea dispozitiilor

(3). 221. punctul 26. (4). 8 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. raspunderea penala.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 132. 64.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 23. (1). 24 alin.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 33 alin. 42 alin. (1). 18. 12. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. 5. 27 alin. (1). 58 alin.nedeclararea furtului. 10. (4) în termenul stabilit. din capitolul VIII. 59 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. punctul 22. 8. I.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. conform art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 14. în termenul prevazut la ari. (2). respectiv la art. 7. (2). 4. 9. 21. 8 alin. 17. (4) si (5). 19. 48 alin. (1) si (2). punctul 23. prevazuta la aii. 54 alin.neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art.nedeclararea informatiilor prevazute la art. sectiunea 1 modificat de Art. 15. dupa caz. (la data 17-mar-2008 Art. 48 alin. 9 alin. b). 22. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24. civila. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. 132. (2). (3). 20.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 38 alin. I. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 12 alin. 62 cu privire la portul de arma. (1) lit. 9 alin. 2.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. 13. 35 alin. 11. (2). sectiunea 1 completat de Art. 16.uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile.neprezentarea la autoritatile competente. 28 alin. (1). 6. 121 alin. (la data 17-mar-2008 Art. .neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. (2) sau. 38 alin. 40 alin. 63. în termenul prevazut la art. dupa caz. (1). furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. (1). (1) si (2).neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. (1).neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. (2).pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. alin. în termenul prevazut la art.Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage. punctul 25. în termenul prevazut la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 44 alin. 3. pierderii. din capitolul VIII.neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat. 63.uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. (1). în termenul prevazut la art. (3). 13 si art.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. 132: Contraventii 23. în termenul prevazut la art. în alte situatii decât cele prevazute la art. 51 alin. 19 în termenul stabilit.

nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 341.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. dupa caz.nerespectarea (la data 17-nov-2008 Art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. punctul 3. 29. 29 alin. (1). (2) sau. 11. 132. (1). distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. 3.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 91. stabilite la art. 39.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 25. 7. (1). 68 alin.241. 38 alin. d. 8. 100 alin. 18 alin. 30. (1). 8 alin. 110 alin. (3). din Legea 268/2008 ) 35. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. 16. din Legea 268/2008 ) obligatiei prevazute la art. 10. respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. la solicitarea organelor de politie. (2).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1) si (2). h)-j). 5. alin. 71 alin. 29 alin. sectiunea 1 completat de Art. 34. sectiunea 1 completat de Art. (2) si (4).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. (5)-(7). punctul 4. 27. a -c)si k). (3). 1 lit. 110 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (3). (6). piesele si munitiile detinute.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 37. 110 alin. 107 alin. (2). 33 alin. din capitolul VIII. 14. I. 68 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1). unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. 13 în termenul stabilit. (5). 65 alin. 38 alin. 24 alin. 24 alin. 36. 33. e. 110 alin. (1) si (2).neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. 2. (2) si art. 12. 28 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (2). 13.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 26. .nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (2) si art. munitiei si personalului dotat cu acestea. punctul 34. 28. 9 alin. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art.nerespectarea prevederilor art.nedeclararea pierderii.încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 111.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 4. 1 lit.pierderea armelor letale.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (3).nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. (5). furtului. 1 lit. 132. 110 alin. din capitolul VIII. punctul 24. 15. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. I.nerespectarea obligatiei prevazute la art. f) si g).nerespectarea prevederilor art. 6. 23.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 17. 38. 120 alin. 35 alin. 7 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (2) de a prezenta pentru control armele. (la data 17-nov-2008 Art. (1). 112 alin. pentru care s-a obtinut dreptul de detinere. 32. 77. 9. (1). (3). (1). 8 alin. 31. (3).

art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (6). 22.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.portul. 1221 alin. prevazuta la art.nerespectarea prevederilor art. (2). (1). f) si g) si alin. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. 19. 41. 31. 48 alin. 23.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 24. (2). 28. 20. resedinta sau rezidenta. (1). 48 alin. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc.înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. 81.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. (1). 38. 45.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 33.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 21. (1) lit. 40. 65 alin. 1111 lit. (1). 62 alin. pierderii. (4). (2) lit. 1111 lit.nedeclararea furtului. (2).nerespectarea obligatiei prevazute la art. 34. 26. a)-c) si k). (3). (1) lit. c). 91.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 43. (3). a) si b) cu privire la portul de arma. 46.nerespectarea obligatiei prevazute la art. c). (1). stabilite la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 112 alin (1) lit. 62 alin. 77.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 110 alin. 59 alin.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. 69 alin. 58 alin. 49. 121 alin. 40 alin.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator. 47.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 35. 32.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 42 alin. (1). 68 alin. 50. (5)-(7). b) si art. d). 51 alin. (3). 58 alin. 51. 30. 107 alin. 36. 44. 12 alin. (1) si alin. b). (2). 52. (1) lit. 25.nerespectarea prevederilor art. respectiv la art.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. munitiei si personalului dotat cu acestea. 58 alin. 110 alin. (1).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 44 alin. conform art.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 110 alin. 53.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art. (3). (1). (10).pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. d) si e). 37. (5).pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 110 alin.18. 59 alin.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. e) si h)-j). 48. (4) în termenul stabilit. (3). 110 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. în termenul prevazut la art.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 124 alin. 112 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (4). 64. b). 71 alin. (2) lit. . (7). art. 68 alin. 111 si art. (5). 42. în termenul prevazut la art. (1) lit. 39. 29.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 111 alin. a). 27.

341. 11. 38 si 39. cele prevazute la punctele 8.000 lei. cele prevazute la punctele 2. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art.000.000 lei.000 lei. g)cu amenda de la 150. celei prevazute la punctul 23. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor. d)cu amenda de la 2. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei.000. 10 si 38.000 lei la 5. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. 6. 20 si 21. cele prevazute la punctele 3.000. 5. c)cu amenda de la 1. 11. (la data 17-nov-2008 Art. cele prevazute la punctele 9. celor prevazute la pct. 7. sectiunea 1 modificat de Art. 15. din capitolul VIII. 34. 28. 133: Sanctiuni f)cu amenda de la 10. 24. 29 si 31.000 lei. 132 din capitolul VIII. 38 si 39. alin. cele prevazute la punctele 9. alin. 9. 10. punctul 27. 34. celor prevazute la punctele 11 si 14. b)cu amenda de la 5. 22 si 221. celor prevazute la punctele 12 si 39. c)cu amenda de la 10.000 lei la 50. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1. (la data 17-mar-2008 Art.000 lei la 10. litera D. 17.000. 10.000 lei.000 lei. 221 si 23.000 lei la 50. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art.000 lei. 133. 18 si 30. 23. 17. 28. g)cu amenda de la 15. d)confiscarea armei.000.000 lei. cele prevazute la punctele 2527. (la data 17-nov-2008 Art. cele prevazute la punctele 8. (2). 28. 16. 19. (1)Contraventiile prevazute la art. 241. 132 li se aplica sanctiuni complementare. 133. celor prevazute la punctele 9. d)confiscarea armei.000 lei la 500.000 lei. 6. 36 si 37. 24.000 lei la 10.000 lei la 150.000 lei la 15. e)cu amenda de la 5.000.000 lei.000 lei. cele prevazute la punctele 32. 14.(la data 27-iul-2011 Art. punctul 5. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei la 100. (1). cele prevazute la punctele 32. cele prevazute la punctele 1. cele prevazute la punctul 33. 35. 14. 5. 13. din capitolul VIII. punctul 123. cele prevazute la punctele 1. . b)cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni. 35. h)cu amenda de la 30.000 lei.000. 12. alin. 4. f)cu amenda de la 100. 7. 13. 36 si 37.000 lei la 2. 20 si 21.000.000.000 lei la 300. 10.000 lei. 12. I. cele prevazute la punctul 33.000 lei la 10. punctul 6. 38 si 39. 133.000 iei la 30. cele prevazute la punctele 3.000 lei.000. 15 si 22. (1) din capitolul VIII. celei prevazute la punctul 8. 34. cele prevazute la punctele 2. litera E.000. 18 si 30.000. I. e)cu amenda de la 5. I. 19.000. sectiunea 1 modificat de Art. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. e)cu amenda de la 50. I. din Legea 268/2008 ) Art.000. d)cu amenda de la 20. 23.000 lei la 5. h)cu amenda de la 300. cele prevazute la pct. 16. 35.000 lei la 20.000.000. cele prevazute la punctele 25-27. 29 si 31. 4. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei.

000 lei. 8. 10. Art. 180/2002. 14. 8. g)cu amenda de la 15. cele prevazute la pct. 15. b)cu amenda de la 501 lei la 1. cele prevazute la pct. punctul 124. I. fara drept. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. cele prevazute la pct. (la data 27-iul-2011 Art. 48. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 52 si 53. f)cu amenda de la 10. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 44-47. 43. 133 din capitolul VIII.f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art.001 lei la 5. d)cu amenda de la 2.001 lei la 2. 5. 20. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 17. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. pentru contraventiile prevazute la pct. 16-19. cele prevazute la pct. 106 alin. 24. fara drept. 14-16. 18. 41 si 50. h)cu amenda de la 30.000 lei. 10. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 20. 11-13. 38. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor. 135: Regimul contraventiilor Contraventiilor prevazute la art. 6 si 21-23. 1. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni. (1). 9. dupa caz. sectiunea 1 modificat de Art. 24. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. 7. (la data 17-nov-2008 Art. 134: Constatarea contraventiilor Art. 25. punctul 6. 2.001 lei la 50. (1)Contraventiile prevazute la art. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. cele prevazute la pct. celor prevazute la pct. Art. 26 si 28. 39 si 53. cu modificarile si completarile ulterioare. 40. 3. cele prevazute la pct. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. 29. 136: Uzul de arma letala. 30-32. Contraventiilor prevazute la art.001 lei la 15. I. din Legea 268/2008 ) SECTIUNEA 2: Infractiuni Uzul de arma letala. 3.001 lei la 30. (1). dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere.000 lei. 11. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. de port si folosire a armelor. 1. c)cu amenda de la 1. cu modificarile ulterioare.000 lei. d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. 27. 13. celor prevazute la punctele 32-37. 49 si 51. 42. e)cu amenda de la 5. 19 si 52. sectiunea 1 modificat de Art. 43-49 si 51. 34-37. 3. a munitiilor prevazute la pct. fara drept Art.000 lei. 33. 4. cele prevazute la pct. 135 din capitolul VIII. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei.000 lei. celor prevazute la pct. 29 si 39. 180/2002. c)confiscarea armelor sau.000 lei. 32. b)anularea dreptului de detinere. 132 li se aplica sanctiuni complementare. 25 si 30-33. . 108 alin.001 lei la 10. 12. cele prevazute la pct. 8. 31.

vânzarea. (1) din Codul penal. portul. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. (2). b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. fara drept. în conformitate cu prevederile prezentei legi. 136 din capitolul VIII. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. (la data 27-iul-2011 Art. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. din Legea 117/2011 ) Art. (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. transferul sau tranzitul armelor de foc. punctul 125.Art. fara drept. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. fara drept. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. I. utilizarea. sectiunea 2 completat de Art. I. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 126. (2)Tentativa se pedepseste. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 279 alin. I. fara drept Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. fara drept. fara drept. din Legea 117/2011 ) Art. 138: Efectuarea. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. 137 din capitolul VIII. detinerea. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. importul. (2)Tentativa se pedepseste. sectiunea 2 completat de Art. 6 alin. 1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. (2)Tentativa se pedepseste. Art. mutarea. livrarea. . 137: Stergerea sau modificarea. (la data 27-iul-2011 Art. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. 137 din capitolul VIII. 1372: Fabricarea ilicita Art. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. Art. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. 1371: Traficul ilicit (1)Achizitionarea. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. punctul 28. sectiunea 2 modificat de Art. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi.

140: Exceptii la procedura de omologare a armelor (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. 1371 si 1372. (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. (1). 92 alin. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. 92 alin. 108 alin. portul si folosirea armelor respective. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. 92 alin. dupa caz. (1) referitoare la certificatele de omologare. I.Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. punctul 128. în conditiile prevazute de lege. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. se depun la armurieri autorizati. punctul 127. 279 alin. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. 138 din capitolul VIII. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. Art. dupa caz. sediul. 98 alin. sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. (1) din Codul penal. spre pastrare. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. punctul 128. (3)Armele cu privire la care. (1). în functie de destinatia acestora. ori. (1) si (2). în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. 139 din capitolul IX abrogat de Art. (6). în conditiile prezentei legi. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. (5). la armurieri autorizati în acest scop. 96. (2)Armele care. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. resedinta sau. precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. 140 din capitolul IX abrogat de Art. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. se înstraineaza sau se depun. 96. altele decât cele prevazute la art. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege . inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. I. I. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. din Legea 117/2011 ) Art. cu ocazia avizarii permisului de arma. (la data 27-iul-2011 Art.

91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. 145. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. 145 alin. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. alin. 76 alin. Art. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. -****Prezenta lege transpune Directiva nr. 5. (1) din capitolul IX modificat de Art. 1. punctul 1. cu respectarea prevederilor art. L 256 din 13 septembrie 1991. Art. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. Partea I. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. (1) din Constitutia României. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. publicata în Monitorul Oficial al României.(1)Prevederile art. (la data 30-dec-2004 Art. (la data 06-mar-2005 Art. înarmate cu arme de aparare si paza. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. Partea I. 7. ARME INTERZISE . 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. *) Termenul prevazut de art. auto2. Art. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. 3. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. 6. alin. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. tir 4. prevederile art. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. 1. Partea I. 145 alin.agresi paza toare natie ment utilitara I. 75 si ale art. Caracteristicile armei/munitiei 8. (1) din capitolul IX modificat de Art. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. 74 din 11 aprilie 1996. crt. 46-52. 145. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. republicata. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. nr. cu exceptia prevederilor art.sportiv colectie aparare desti. militare aparare vâna.

arme de foc scurte. cu o lungime totala sub 28 cm. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 11. dupa caz. precum si munitia corespunzatoare 9. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse. armele de foc automate. ARME SI MUNITII LETALE . munitiile cu proiectile perforante. cu tragere foc cu foc. cu tragere foc cu foc. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse.arme supuse autorizarii Categoria B 8. ca si aceste proiectile. precum si munitia corespunzatoare 2. precum si munitia corespunzatoare 14. cu percutie pe rama. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. explozive sau incendiare. precum si munitia corespunzatoare 3. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. precum si munitia corespunzatoare X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - X X X X X X X - X - . ale armelor neletale. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. cu percutie centrala. precum si munitia corespunzatoare 15. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6. precum si munitia corespunzatoare 13. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). precum si munitia corespunzatoare 16. precum si munitia corespunzatoare 17. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. arme de foc scurte. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive.Categoria A 1. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. care nu depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare 10. cu percutie pe rama. arme de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 12.

arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare 24. precum si munitia corespunzatoare 31. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. ARME SI MUNITII NELETALE . arme de foc lungi cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 33. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 22. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 25. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 34. arme cu destinatie industriala. precum si munitia corespunzatoare 19. precum si munitia corespunzatoare 21. precum si munitia corespunzatoare 23.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. altele decât cele cuprinse în categoria B. precum si munitia corespunzatoare 29. precum si munitia corespunzatoare 20.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - X - - - X - X X X X - X X X X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. arme de foc lungi semiautomate.18. arme de asomare. precum si munitia corespunzatoare 35. armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. respectiv mecanismul închizatorului. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. arme de recuzita. camera cartusului si teava. harpoane destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare 27. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. precum si munitia corespunzatoare 28. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. precum si munitia corespunzatoare 30. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A . precum si munitia corespunzatoare 32. arme cu tranchilizante. arme vechi. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. arme scurte (pistol sau revolver) . pistoale de start folosite în competitiile sportive. precum si munitia corespunzatoare Categoria C - - - X X - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. *) În anexa. altele decât cele mentionate la categoria B. arme de panoplie.

pistoale de alarma si semnalizare. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare - - x x - - - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. arme cu destinatie industriala. precum si munitia corespunzatoare 29. pistoale de start folosite în competitiile sportive.arme supuse notificarii x x x - - - x - x x x x - x x x x x x x - x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare 31. precum si munitia corespunzatoare 33. precum si munitia corespunzatoare 27. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III.6. arme de asomare. I. precum si munitia corespunzatoare x x x x - - - x x - - - Categoria F . arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 35.arme supuse autorizarii 24. precum si munitia corespunzatoare 30. precum si munitia corespunzatoare 32. precum si munitia corespunzatoare 25. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare 36. punctul 29. arme scurte (pistol sau revolver) .confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. iritante sau de neutralizare.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. arme de recuzita. arme vechi. arme de panoplie. I. precum si munitia corespunzatoare 34. din . ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . punctul 30. arme cu tranchilizante. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. harpoane destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare 28. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. precum si munitia corespunzatoare 26.

la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau 7. 1.Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. cu efect exploziv sau incendiar. 3. Armele de foc automate. ale armelor neletale. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. precum si munitia corespunzatoare 11. 4. 3. precum si munitia corespunzatoare 2. explozive sau incendiare. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. revolvere). armele de vânatoare sau de tir cu tinta. precum si munitia corespunzatoare 8. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. mai putin în ceea ce priveste 5. Armele de foc lungi semiautomate care - - X X X - - - - - X X X X X - X - . Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. caz. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. depaseste 60 cm. 2. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. 7. tir 4. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. 6. cu percutie centrala. ca si aceste proiectile. Arme si munitii letale supuse autorizarii Categoria B Armele de foc scurte. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. care nu 10. 5. dupa 6.

Arme supuse autorizarii Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca 21. 10. cu o singura lovitura. sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. de o 19. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - X - - - - X X - - - - - X X X - - - - - - - X X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - . cu percutie centrala. cu o 20. cu percutie centrala. cu percutie pe rama. cu o 13. lovitura. precum si munitia corespunzatoare X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - Armele de foc lungi semiautomate. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. precum si munitia corespunzatoare III. precum si munitia corespunzatoare Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22. Armele de foc lungi cu teava ghintuita. lovitura. cu o singura 15. iritante sau de neutralizare. Arme si munitii neletale Categoria C . cu percutie pe rama.au aparenta unei arme de foc automate. altele decât cele mentionate la pct. singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. cu percutie pe rama. decât cele mentionate la pct. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce 24. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava lisa. precum si munitia corespunzatoare 17. cu o singura lovitura. altele 16. cu o singura lovitura. cu o singura 12. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. cu percutie pe rama. zgomot sau pentru a împrastia gaze nocive. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. lungime totala sub 28 cm. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. 18. proiectile din cauciuc. 811. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23.

punctul 129. precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. Arcurile destinate tirului sportiv. precum si munitia corespunzatoare X X X X X X X X X X X X X X X - Categoria E . precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. Dispozitivele paintball * ) Munitiile. precum si proiectilele corespunzatoare 36. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului.Categoria D . precum si munitia corespunzatoare Arbaletele.Arme supuse notificarii 25.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. 34. (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare 28. 29. Armele de panoplie. precum si 26. 30. Replicile de arme tip airsoft 37. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. I. 33. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35. competitiile sportive. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. 31. din Legea 117/2011 ) Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 . munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare.