LEGE nr.

295 din 28 iunie 2004 privind regimul armelor si al munitiilor
Forma sintetică la data 23-aug-2011. Acest act a fost creat utilizând tehnologia SintAct®-Acte Sintetice. SintAct® şi tehnologia Acte Sintetice sunt mărci înregistrate ale Wolters Kluwer.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

(la (la (la (la (la

data data data data data

23-feb-2009 actul a fost jurisprudenta Decizia nr. 509 din 23-feb-2009 ) 05-ian-2009 actul a fost reglementat de Ordinul 1102/2008 ) 01-ian-2007 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2006 ) 01-mar-2005 actul a fost reglementat de Norme Metodologice din 2005 ) 30-iun-2004 actul a fost promulgata de Decretul 515/2004 )

CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Prezenta lege stabileste categoriile de arme si munitii, precum si conditiile în care detinerea, portul, folosirea si operatiunile cu aceste arme si munitii surit permise pe teritoriul României. (1)Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura, detine, purta si folosi arme letale si arme neletale, precum si munitia corespunzatoare acestora. (2)Prevederile prezentei legi nu se aplica operatiunilor cu arme si munitii efectuate de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice.
) (la data 27-iul-2011 Art. 1 din capitolul I completat de Art. I, punctul 1. din Legea 117/2011

Art. 1: Domeniul de reglementare

În sensul prezentei legi, definitiile si categoriile armelor, munitiilor, persoanelor si documentelor sunt: I.Definitii generale 1.arma - orice dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa; 1.arma - orice obiect sau dispozitiv a carui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în masura în care se regaseste în una dintre categoriile prevazute în anexa;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 235/2007 )

Art. 2: Definitii

2.arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei încarcaturi; sunt asimilate armelor de foc si ansamblurile, subansamblurile si dispozitivele care se pot constitui si pot functiona ca arme de foc; 2.arma de foc - orice arma portabila cu teava care poate arunca, este conceputa sa arunce sau poate fi transformata sa arunce alice, un glont ori un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie; se considera ca un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glont sau un proiectil prin actiunea unui combustibil de propulsie daca are aspectul unei arme de foc si, ca urmare a constructiei sale sau a materialului din care este confectionat, poate fi transformat în acest scop; în întelesul prezentei legi, nu sunt incluse în definitia armelor de foc armele prevazute în categoriile D si E din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

21.arma alba - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sanatatea ori integritatea corporala a persoanelor prin lovire, taiere, împungere, cum ar fi: baionete, sabii, spade, florete, pumnale, cutite, sisuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, maciuci si bastoane telescopice;
(la data 26-iul-2007 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2. din capitolul I completat de Art. 1, punctul 2. din Legea 235/2007 )

21.piesa - orice element sau element de înlocuire special conceput pentru o arma de foc, care este esential pentru functionarea acesteia, inclusiv o teava, o frema ori un recuperator de gaze, mansonul mobil sau butoiasul, cuiul percutor ori închizatorul si orice dispozitiv conceput sau adaptat pentru a reduce zgomotul provocat de tragerea unui foc de arma;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

22.componenta esentiala - mecanismul de închidere, camera cartusului si/sau teava armelor de foc, care, în calitate de obiecte separate si în masura în care sunt functionale, sunt incluse în categoria armelor de foc pe care sunt montate sau pentru care sunt concepute sa se monteze;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 2^1. din capitolul I completat de Art. I, punctul 3. din Legea 117/2011 )

3.munitie - ansamblu format din proiectil si, dupa caz, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere, precum si celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea si realizarea scopului urmarit; 3.munitia - ansamblu format din tub cartus, încarcatura de azvârlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

4.operatiuni cu arme si munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc si munitiilor; 4.operatiuni cu arme, piese si munitii - producerea, confectionarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpararea, închirierea, schimbul, donatia, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea si distrugerea armelor de foc, a pieselor si a munitiilor pentru acestea;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 117/2011 )

5.uz de arma - executarea tragerii cu o arma. 6.urmarire - urmarirea sistematica a armelor de foc si, atunci când este posibil, a pieselor si a munitiei pentru acestea, de la fabricant pâna la cumparator, pentru a sprijini autoritatile competente în procesul de detectare, investigare si analizare a fabricarii ilicite si a traficului ilicit.
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul I.., punctul 5. din capitolul I completat de Art. I, punctul 4. din Legea 117/2011 )

II.Categorii de arme si munitii 1.arme si munitii interzise - arme si munitii a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale si care sunt prevazute în categoria A din anexa; 1.arme si munitii interzise - armele si munitiile prevazute în categoria A din anexa, a caror procurare, detinere, port si folosire sunt interzise persoanelor fizice si juridice, cu exceptia institutiilor publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, a unitatilor aflate în

subordonarea sau coordonarea acestora, înfiintate prin acte normative, precum si a companiilor nationale si societatilor comerciale constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament si munitie;
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 1. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoriile B-D din anexa; 2.arme si munitii letale - arme si munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor si care sunt prevazute în categoria B din anexa;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul II.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 5. din Legea 117/2011 )

3.arme si munitii neletale - arme si munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi. 3.arme si munitii neletale - armele si munitiile destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement ori autoaparare, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii si armele vechi.
(la data 17-mar-2008 Art. 2, subpunctul II.., punctul 3. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 26/2008 )

III.Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei 1.arme militare - arme destinate uzului militar; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice; 2.arme de aparare si paza - arme de foc scurte, recunoscute în conditiile prevazute de lege, destinate sa asigure apararea vietii, integritatii si libertatii persoanelor fizice, precum si a bunurilor apartinând persoanelor fizice sau juridice;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 2. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

3.arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a împrastia gaze nocive, iritante, de neutralizare si proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 4.arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 4. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, omologate sau recunoscute în conditiile prevazute de lege; 5.arme de vânatoare - arme destinate practicarii vânatorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/si cu alice, recunoscute în conditiile prevazute de lege;
(la data 27-iul-2011 Art. 2, subpunctul III.., punctul 5. din capitolul I modificat de Art. I, punctul 6. din Legea 117/2011 )

6.arme utilitare - arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor, precum si desfasurarea de catre

agricol. semiautomate.arme de foc utilitare.arme vechi . subpunctul III. artistica. 63. subpunctul III.arme de colectie . punctul 6.. industrial. (la data 27-iul-2011 Art.armele destinate a fi piese de muzeu. 12. I.replici dupa arme si dispozitive militare reale. 2. I. I.arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de catre un armurier autorizat. necesare activitatii institutiilor specializate în domeniul artistic. valorilor si a transporturilor de bunuri si valori.arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora.arme cu destinatie industriala .arme cu tranchilizante .replici de arme tip airsoft .arme destinate sa asigure desfasurarea corespunzatoare a unor activitati din domeniile cinematografic. punctul 11. I.arme de recuzita . punctul 6. prin supunerea acestora la un soc mecanic. 2. 62. din Legea 117/2011 ) 7. 2.arme de panoplie . aflate sau nu în stare de functionare. precum si desfasurarea de catre societatile specializate de paza si protectie a activitatilor de paza a obiectivelor. al protectiei mediului si protectiei împotriva daunatorilor. care constituie raritati sau care au valoare istorica. din capitolul I completat de Art. precum si armele. din Legea 117/2011 ) 11. destinate unui scop industrial de uz civil si care au aparenta unei arme de foc automate.arme utilitare. ce arunca proiectile nemetalice si sunt destinate a fi folosite atât în scop recreativ.arme special confectionate..dispozitive paintball .. mecanic sau pe baza de gaz neiritant. piscicol. care arunca proiectile sferice nemetalice umplute cu vopsea. construite pe principii asemanatoare armelor care nu folosesc munitii. 9.. stiintifica. punctul 6. din Legea 117/2011 ) 61. punctul 12. construite pe principii asemanatoare armelor. stiintifica ori documentara. 10.societatile specializate de paza a activitatilor de paza a obiectivelor. din capitolul I modificat de Art.arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a dezactivarii lor sau datorita gradului avansat de deteriorare. folosite pentru imobilizarea animalelor. (la data 27-iul-2011 Art.arme si dispozitive neletale.arme de colectie . 2. punctul 6.arme si dispozitive de agrement . respectiv a activitatilor de protectie a persoanelor. teatral.dispozitive neletale cu mecanism pe baza de gaz sau mecanic. punctul 10. destinate sa fie pastrate în colectii. sportiv. subpunctul III. din Legea 117/2011 ) 13.. din capitolul I modificat de Art. din capitolul I modificat de Art. medico-veterinar. atestate de catre un armurier autorizat în conditiile legii. punctul 7. la scara 1/1. subpunctul III. cu mecanism electric. destinate sa fie pastrate în colectii. 8.arme de asomare . 11. ce arunca proiectile nemetalice. documentara sau sentimentala deosebita. fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de catre un armurier autorizat.. punctul 6.arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante. în scopul sacrificarii ulterioare. care constituie raritati sau care au valoare istorica. bunurilor si valorilor sau a transporturilor unor valori importante.. 6. precum si armele aflate sau nu în stare de functionare. subpunctul III.arme vechi .arme utilitare . bunurilor. . din capitolul I modificat de Art. sunt incluse în aceasta categorie si arcurile. care nu folosesc munitii.armele destinate a fi piese de muzeu. punctul 6... artistica.. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) 12. (la data 27-iul-2011 Art. cât si în cadrul competitiilor sportive. cultural.arme de panoplie . artistic. 10. 2. I.arme letale produse pâna în anul 1899 inclusiv sau reproduceri ale acestora.

privind fondul cinegetic si protectia vânatului. dupa fiecare cartus tras. în conditiile legii. pe ramuri de sport. si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate.arme de foc a caror teava nu depaseste 30 cm sau a caror lungime totala nu depaseste 60 cm.arme care. 4. 5.arme de foc care. d)latimea este mai mare sau egala cu 0. 2. 407/2006. în conditiile legii.persoana care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie si care a dobândit. fie echipata cu un sistem ce îi permite sa faca corp comun cu mânerul sau. se reîncarca automat si trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci. 5.vânator . în conditiile legii. precum si persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru. e)are un mâner prevazut cu garda.persoana care a dobândit. în conditiile prezentei legi.colectionar de arme .arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte. c)lungimea este mai mare de 15 cm.arme de foc cu o singura lovitura . care pentru desfasurarea probelor sportive.colectionar de arme . 3.federatiile sportive nationale de specialitate .sportivii si antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. conform statului lor. care este încarcata dupa fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încarcare sau într-un lacas special prevazut la intrarea în teava. prin asocierea cluburilor sportive si asociatiilor judetene si ale municipiului Bucuresti. 8.sportivi si antrenori de tir .. 4. dupa fiecare cartus tras. 2. din Legea 235/2007 ) V. un atestat de colectionar. V. 7.cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene.arme de foc care.Categorii de persoane 1.arme de foc lungi . un atestat de colectionar si care detine ori intentioneaza sa detina arme în colectie.4 cm.vânator .arma de foc fara încarcator.arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune . pentru aruncarea proiectilului. 1.persoana fizica care a obtinut calitatea de vânator si practica vânatoarea. prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din încarcator prin intermediul unui mecanism.IV. 3.orice persoana juridica autorizata. constituite în conditiile legii. subpunctul IV. cu modificarile si completarile ulterioare.armurier . 6.Categorii de persoane 1.arme de foc care. folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-o butelie recipient. se reîncarca automat. dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci.Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv 1.arme albe cu lama . prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau resedinta în acel stat. în conditiile Legii vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr.arme de foc scurte . 2. b)are tais dublu pe toata lungimea sa.arme de foc automate . 2. dupa fiecare foc tras.persoana care poseda permis de vânatoare cu viza valabila.arme de foc cu repetitie . . (la data 26-iul-2007 Art. 3.structuri sportive de interes national. cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. din capitolul I completat de Art. eliberat de Agentia Nationala pentru Sport.arme de foc semiautomate . punctul 3. se reîncarca manual. folosesc arme cu destinatia tir.arma care îndeplineste urmatoarele criterii: a)lama este fie solidara cu mânerul.rezident al unui stat membru .

subpunctul VI. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si. în conditiile prezentei legi. în conditiile legii. a carei activitate consta. de a purta si folosi arme letale ale caror tip. un atestat de instructor în poligonul de tragere.sportivul care îndeplineste în fiecare an baremurile cifrice stabilite si aprobate de federatiile sportive de specialitate. în conditiile prezentei legi.orice persoana fizica sau juridica. I.rezident al unui stat membru . de autoritatea competenta.documentul emis la cerere. dupa caz. autorizata. 6.instructor în poligonul de tragere . I. numai în masura în care detinerea. de autoritatea competenta. precum si munitia aferenta. si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. punctul 9. care confera titularului dreptul de a circula pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene împreuna cu armele înscrise în acest document. în conditiile legii.cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau membrul de familie al acestuia care îsi exercita dreptul la libera circulatie si rezidenta pe teritoriul unui stat membru.documentul emis de Registrul National al Armelor. comercializarea sau realizarea de transferuri de arme. (la data 27-iul-2011 Art. precum si munitia aferenta. dupa caz. sa desfasoare una ori mai multe operatiuni cu arme. în conditiile legii. 5.intermediar .permis de arma . portul si folosirea acestor arme este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. 2. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Sport si Tineret.. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 2.Tipuri de documente 1. integral ori partial. (la data 17-mar-2008 Art. I. 2. din capitolul I modificat de Art. din Legea 117/2011 ) 3. marca.permis de arma .. îndrumare si supraveghere a tragerilor efectuate în poligoanele autorizate si care a dobândit.pasaport european pentru arme de foc . punctul 2.. punctul 2. 2. prin care o persoana fizica dovedeste dreptul de a detine si.persoana care desfasoara activitati de instruire. care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc si munitia înscrise în acesta. serie si calibru sunt înscrise în acest document. în conditiile legii. cu exceptia armurierilor. piese si munitii. (la data 27-iul-2011 Art.carte de identitate a armei .4. de autoritatea competenta. 9.antrenor de tir . 7.documentul emis.persoana care a absolvit cursurile scolii de antrenori si certifica acest fapt prin diploma sau carnet de antrenor. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective. prin organele de politie competente potrivit prezentei legi.documentul emis la cerere. din capitolul I modificat de Art. serie si calibru sunt înscrise în acest document. de autoritatea competenta. 10. din Legea 117/2011 ) VI. punctul 1.armurier ..pasaport european pentru arme de foc . precum si titularul unui document care atesta dreptul de rezidenta al acestuia pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene. în conditiile legii.orice persoana fizica sau juridica autorizata. 2.documentul emis. subpunctul VI. marca. din capitolul I modificat de Art. în care sunt prevazute .sportiv de tir categoria I . punctul 8. ale caror tip. în achizitionarea. dupa caz. 8.sportivi de tir-sportivii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva. de a purta si folosi arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. subpunctul V.. 1.

precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. I. cu exceptia armelor neletale supuse autorizarii. punctul 2.permis de transfer al armelor . din capitolul I abrogat de Art. precum si datele de identitate ale proprietarului.documentul emis. în conditiile legii. 2. portul si folosirea armelor si munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art.documentul eliberat de autoritatile competente române ori ale unui stat membru al Uniunii Europene de expeditie.document eliberat de autoritatile române competente. (la data 27-iul-2011 Art. înscrise în acest document. ori de catre statul membru al Uniunii Europene de destinatie. dupa caz. 3: Autoritatea competenta Inspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea.aviz de import/export . punctul 7. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune sau. pentru o anumita perioada de timp. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 5. în conditiile prezentei legi. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. 4.acord prealabil . (la data 27-iul-2011 Art. subpunctul VI. punctul 11. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate.documentul eliberat de autoritatile competente române. prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a îndeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate. din capitolul I completat de Art. operatiuni de transfer al armelor. din capitolul I modificat de Art..document emis.certificat de detinator . subpunctul VI.. punctul 9. punctul 7.ordin de serviciu . pieselor si munitiilor pe teritoriul sau. în care nu este necesar un acord prealabil al autoritatilor competente pentru fiecare operatiune în parte sau. I. în conditiile legii. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. dupa caz. pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului. 2.certificat de detinator . pentru o anumita perioada de timp. provenienta acesteia. din Legea 117/2011 ) Art. precum si studentilor de la institutiile de învatamânt superior cu profil cinegetic dreptul de a purta si folosi arma si munitia corespunzatoare. 7.toate datele de identificare ale armei.. 7.. în timpul si pentru executarea sarcinilor de serviciu.autorizatie de transfer fara acord prealabil .. subpunctul VI. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor. punctul 4.. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 10. de autoritatea competenta. .autorizatie de transfer fara acord prealabil . 9. 2. I. 2. prin care se permite unui armurier sau intermediar sa efectueze. pieselor si munitiilor pe/de pe teritoriul României dintr-un/catre un stat care nu este membru al Uniunii Europene. prin care se acorda persoanei angajate pe baza de contract de munca. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer al armelor si munitiilor pe teritoriul României.. 6. prin care se permite unui armurier sa efectueze. prin care se permite efectuarea unei operatiuni de transfer de arme si munitii de pe teritoriul României catre un stat membru al Uniunii Europene. operatiuni de transfer al armelor si munitiilor de pe teritoriul României catre un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene. din Legea 117/2011 ) 8.. din capitolul I modificat de Art. pieselor si munitiilor catre un armurier sau intermediar stabilit într-un alt stat membru al Uniunii Europene.documentul eliberat de persoana juridica autorizata sa detina si sa foloseasca arme. subpunctul VI.document eliberat de autoritatile române competente. din Legea 117/2011 ) 4. de autoritatea competenta. I. punctul 3.documentul eliberat de autoritatile române competente.

(4)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi detinute si. 3 din capitolul I modificat de Art. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma. iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. în conditiile prevazute de prezenta lege. dupa caz. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. (1)Armele din categoria A din anexa pot fi detinute si folosite numai de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. în conditiile prezentei legi. la nivel local. (2)Armele letale din categoria B din anexa pot fi detinute sau. la/de catre autoritatile competente. dupa caz. punctul 3. 4 din capitolul I abrogat de Art. dupa caz. (3)Armele neletale pot fi detinute si. dupa caz. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare sau autorizare a acestora. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. precum si cu privire la operatiunile cu arme si munitii. iar. ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. de catre inspectoratele de politie judetene si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. la/de catre autoritatile competente. a armelor detinute de acestia. I. functionarea si atributiile Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. purtate si folosite de persoane fizice sau juridice. ordinii publice si sigurantei nationale. în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (5)Evidenta posesorilor de arme letale si neletale. purtate si folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma.Politia Româna este autoritatea competenta care exercita controlul privind detinerea. I. cu conditia înregistrarii acestora la autoritatile competente. portul si folosirea armelor. dupa caz. în conditiile prevazute de prezenta lege. pentru armele de aparare si paza. 5. în conditiile prevazute de prezenta lege. din Legea 117/2011 ) Art. dupa caz. dupa caz. alin. I. (3)Armele neletale pot fi detinute si. 4: Autoritatea Munitiilor Nationala pentru Omologarea Armelor si (1)Se înfiinteaza Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. (3) din capitolul I modificat de Art. cu personalitate juridica. punctul 12. purtate si folosite de catre persoanele fizice si juridice. dupa caz. care au eliberat aceste documente. ordinii publice si sigurantei nationale. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 17-mar-2008 Art. de catre Inspectoratul General al Politiei Române. 5: Aspecte generale privind regimul armelor (1)Armele militare pot fi detinute si folosite numai de catre structurile specializate care au competente în domeniul apararii. (3)Armele neletale din categoriile C si D din anexa pot fi detinute si. cu conditia îndeplinirii procedurilor de înregistrare ori autorizare a acestora. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. fara îndeplinirea procedurilor de înregistrare sau autorizare. (2)Armele letale pot fi detinute sau. purta si folosi se tine. la nivel central. (2)Organizarea. pieselor si munitiilor. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în conditiile prevazute de prezenta lege. . iar de catre persoanele juridice pot fi detinute si folosite numai în baza autorizatiei eliberate în conditiile prezentei legi. în subordinea Guvernului. punctul 13.

sa foloseasca sau. C si D din anexa. (la data 27-iul-2011 Art. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor letaleArt. dupa caz. sa comercializeze sau. sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. punctul 15. 6: Regimul armelor militare si al unor dispozitive destinate armelor letale (1)Regimul detinerii. (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. pieselor si munitiilor detinute. sa poarte. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sa poarte. dupa caz. importul. la solicitarea organelor de politie. utilizarea. din Legea 117/2011 ) Art. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. piese si munitii corespunzatoare sunt obligate sa permita controlul armelor. punctul 14. resedinta sau sediul sau arme si munitii. purta si folosi se tine de catre inspectoratele judetene de politie si de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 8: Principalele obligatii ale detinatorilor armelor (la data 17-mar-2008 Art. sediul sau punctul de lucru arme si munitii. Conditiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. detinerea. resedinta.(5)Forma si continutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Armele pentru care s-a acordat doar dreptul de detinere pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. si sa asigure securitatea acestora. 7: Conditii generale privind detinerea armelor (1)Orice persoana fizica sau juridica care îndeplineste conditiile prevazute de lege are dreptul sa detina la domiciliul. a armelor detinute de acestia. I. care au eliberat aceste documente. în baza documentelor prevazute de lege. a urmatoarelor sisteme si dispozitive destinate armelor: a)sisteme de ochire care functioneaza pe principiul laser. c)dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei încarcaturi. precum si a documentelor prin care se acorda dreptul de a le detine. ordinii publice si sigurantei nationale. (2)Persoanele fizice si juridice care au dreptul sa detina. 8 din capitolul I modificat de Art. (3)Armele detinute la domiciliul. sa foloseasca. cu exceptia institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. portul. punctul 4. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) . utilizarii si operatiunilor cu arme si dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. sa repare arme sunt obligate sa asigure securitatea acestora. b)sisteme de ochire pe timp de noapte. exportul si comercializarea de catre persoane fizice sau juridice. 7 din capitolul I modificat de Art. resedinta sau la sediul persoanei fizice sau juridice. I. (6)Evidenta posesorilor de arme din categoriile B. 5 din capitolul I modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. Art. pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decât cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei. C si D din anexa. portului. (2)Este interzisa procurarea. I. (la data 27-iul-2011 Art.

alin. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. (1)Persoana care ia cunostinta despre existenta unei arme militare. dupa caz. I. (3) din capitolul I modificat de Art. (1)Detinatorii armelor letale sau neletale sunt obligati sa anunte de îndata. 9. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara. pierderea sau furtul acestor arme. dupa caz. punctul 5. în termen de 15 zile de la data decesului sau. alin. pierderea sau furtul acestor arme. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. dar nu mai târziu de 24 de ore. a ramânerii definitive a hotarârii judecatoresti de declarare a disparitiei. 8. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoana care gaseste o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie. în cazul în care detinatorul decedeaza sau este declarat disparut. înstrainarea. port si folosire a armelor si munitiei . cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. detinere. 9: Regimul juridic al armelor detinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut oria decedat (1)Persoana care ia la cunostinta despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor detinute ilegal. 9. din Legea 117/2011 ) (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme sau munitii au obligatia ca. în cazul în care detinatorul a decedat sau este declarat disparut. detinerea. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 4. (la data 17-mar-2008 Art. (2) din capitolul I modificat de Art. alin. (3)Rudele sau persoanele care locuiesc împreuna cu o persoana ce detine în mod legal arme ori munitii au obligatia ca. sa anunte cea mai apropiata unitate de politie si sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. (la data 27-iul-2011 Art. sa depuna armele si munitiile respective la cel mai apropiat armurier. (1) din capitolul I modificat de Art. cu exceptia situatiei în care documentul este depus la organul de politie competent. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie.(1)Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndata. punctul 16. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 16. a unei arme letale. a unei arme neletale ori a munitiilor detinute ilegal. 9. o arma letala. o arma letala. I. I. punctul 5. este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. de îndata ce este posibil. dar nu mai târziu de 24 de ore. a certificatului de detinator si a permisului de arma. alin. 9. I. (la data 17-mar-2008 Art. pierdute sau abandonate. alin. Art. (2)Persoana care gaseste o arma militara. portul si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele fizice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL II: Procurarea. în termen de 15 zile de la data decesului ori. de îndata ce este posibil. cel mai apropiat organ de politie despre disparitia. 10: Dreptul de procurare. (2) din capitolul I modificat de Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Este interzisa înstrainarea de catre titular a autorizatiei de procurare a armei. o arma neletala ori munitii este obligata sa le predea sau sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. dar nu mai târziu de 24 de ore. (1) din capitolul I modificat de Art. dar nu mai târziu de 24 de ore. pierdute sau abandonate.

de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii. permisul de arma. . Art. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. în conditiile prezentei legi. (2). în conditiile prezentei legi. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. de detinere sau. respectiv detinere. în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: a)au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor mentiuni corespunzatoare din continutul documentului. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. atestatul de colectionar. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial. detine. 12: Documentele care atesta dreptul de procurare. permisul de arma. dupa caz. dupa caz. precum si munitia corespunzatoare acestora. alin. (1) din capitolul II. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. I. altele decât cele prevazute la alin. (3) din capitolul II. din Legea 117/2011 ) (2)Conditiile. punctul 6. I. (2)Armele neletale pot fi detinute. alin. (1)Autorizatia de procurare a armei. dupa caz. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Armele neletale supuse notificarii prealabile pot fi detinute. de port si folosire a armelor letale se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei sau. a permisului de arma. de catre autoritatile competente. a permisului de arma. port si folosire a armelor (1)Dreptul de procurare. dupa caz. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. de detinere sau.Persoanele fizice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege pot procura. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul solicitantul. atestatul de colectionar. a autorizatiei de procurare a armei sau. (1)Dreptul de procurare. respectiv detinere. inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul. 11. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în conditiile prezentei legi. sectiunea 1 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. autorizatia temporara de transport si folosire a armei. (3)Armele neletale. (la data 17-mar-2008 Art. de detinere sau. purta si folosi arme letale si arme neletale. punctul 17. Art. 11 din capitolul II. sectiunea 1 modificat de Art. (2)Dreptul de procurare. 12. a permisului de arma. precum si procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. pot fi detinute. dupa caz. 13: Obligatii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de arma Titularul autorizatiei de procurare a armelor sau. port si folosire a armelor (1)Autorizatia de procurare a armei. punctul 18. (la data 27-iul-2011 Art. 11: Conditii generale privind exercitarea dreptului de procurare. certificatul de detinator si pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. I. de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dobândeste de la data emiterii de catre autoritatile competente a autorizatiei de procurare a armei si. dupa caz. purtate si folosite numai dupa ce acestea au fost înregistrate la autoritatile competente. sectiunea 1 modificat de Art.

c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. trecerea în rezerva sau retragere. pe perioada în care au aceasta calitate.b)au fost folosite în întregime spatiile destinate vizelor si mentiunilor din permisul de arma. sa procure arme letale. aflate în stare de functionare. închiriere sau comodat. precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna Art. dupa caz. b)persoanele prevazute de lege. (1)Persoanele fizice de cetatenie româna cu domiciliul sau resedinta în România care îndeplinesc conditiile prevazute la art. I. magistratii. (5)Armele de colectie letale. 14 din capitolul II. dupa caz. (6)Procurarea armelor prevazute la alin. pot fi procurate numai de catre colectionarii de arme. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. SECTIUNEA 2: Conditii cu privire la procurarea si înstrainarea armelor letale. pensionare. b)persoanele prevazute de lege care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. din Legea 117/2011 ) . cu exceptia celor prevazute în categoria B pct. (4)Armele de tir pot fi procurate de catre sportivii si antrenorii de tir. diplomatii. (1) pot fi autorizate. (4)Sportivii de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. magistratii. pe perioada în care au aceasta calitate. militarii si politistii. (5)Colectionarii de arme pot procura numai arme de colectie. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 19. 7 din anexa. diplomatii. (2)Armele de aparare si paza pot fi procurate numai de catre urmatoarele categorii de persoane: a)demnitarii. Vânatorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. (3)Vânatorii pot procura arme de vânatoare. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. precum si antrenorii si instructorii în poligonul de tragere pot procura numai arme de tir. pe perioada cât sunt în activitate. mostenire. dupa caz. (3)Armele de vânatoare pot fi procurate de catre vânatori si colectionarii de arme. 15 alin. militarii si politistii. 15 alin. pe perioada cât sunt în activitate si dupa încetarea activitatii. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. precum si arme de tir numai din categoria armelor lungi. donatie. pe perioada în care au aceasta calitate. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. la cerere. care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare. cu exceptia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza. 14: Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1)Persoanele fizice de cetatenie româna care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (1) pot fi autorizate. cu exceptia situatiei în care acestia si-au pierdut calitatea din motive imputabile lor. la cerere. precum si de catre vânatorii si colectionarii de arme. sa procure arme letale. (la data 27-iul-2011 Art. c)persoanele incluse în programe de protectie a martorilor. pe perioada cât sunt în activitate si dupa pensionare. pe perioada în care au aceasta calitate. proiectate dupa anul 1945. trecerea în rezerva sau retragere.

daca îndeplinesc. punctul 1. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia sau reabilitarea. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. cu modificarile si completarile ulterioare. 279-281. 264. port si folosire a armelor. i)nu au pierdut. (1). daca ar detine sau ar folosi arme si munitii. în functie de destinatia acestora. 312 si 317-322. . conform datelor si informatiilor existente la organele competente. din Legea 152/2008 ) e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical si nu sufera de alte afectiuni stabilite prin ordin al ministrului sanatatii. (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. la pedeapsa detentiunii pe viata sau pedeapsa închisorii mai mare de un an. 243/2002. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.272. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. pentru infractiuni comise cu intentie ori pentru infractiuni prevazute de prezenta lege. de prezenta lege. cumulativ. 15. de Legea nr. arme letale. precum si pentru orice alte infractiuni savârsite cu violenta. anterior. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. (2)-(5). din motive imputabile lor. 105/2001 privind frontiera de stat a României.Art. litera D. c)nu au fost condamnate. care ar putea pune în pericol propria viata sau a altora. (la data 21-iul-2008 Art. sectiunea 2 modificat de Art. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. aprobata cu modificari prin Legea nr. cu modificarile si completarile ulterioare. viata si integritatea corporala a persoanelor. litera G. b)dovedesc necesitatea procurarii armelor. 15. alin. I. detinere sau. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. titlurile X si XI si la art. dupa caz. daca îndeplinesc. alin. 239. din capitolul II. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este mai mare de 1 an. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. c)nu au fost condamnate. siguranta nationala. prevazute în Codul penal. d)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. din capitolul II. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri. Partea speciala. (2)-(5). în functie de destinatia armelor. sectiunea 2 a fost reglementat de Legea 152/2008 ) h)nu au savârsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare. (1). la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 1 an. pentru infractiuni comise cu intentie. b)detin calitatea impusa de lege. atestata prin prezentarea unor documente stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (la data 21-iul-2008 Art. potrivit legislatiei în vigoare. 14 alin. 14 alin. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. cumulativ. 266. titlurile I-III. 15: Conditii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1)Autorizatia de procurare a armelor letale se acorda persoanelor prevazute la art. urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. procurate în conditiile prezentei legi.

sectiunea 2 modificat de Art. solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei si i se comunica. 14 alin. e) se publica în Monitorul Oficial al României. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. dintre cele prevazute la art. (1) din capitolul II. h)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. din România si cel mult câte doua arme din strainatate. (3) este supusa controlului judecatoresc. din motive imputabile lor. 15. 16: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1)Persoanele prevazute la art. i)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale sau arme neletale supuse autorizarii. (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul ori resedinta. (2). 15. I. siguranta nationala. pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. procurate în conditiile prezentei legi. b)un numar nelimitat de arme. sectiunea 2 abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) (3)Daca autoritatea competenta cu solutionarea cererii constata ca nu sunt îndeplinite conditiile prevazute la alin. (3)-(5). din Legea 117/2011 ) Art. (la data 27-iul-2011 Art. I. 14 alin. si poate fi atacata in termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunostinta solicitantului. în scris. g)au absolvit un curs de instruire teoretica si practica. din România si cel mult câte doua arme din afara teritoriului României. si în termen de maximum 30 de zile. în termenul prevazut la alin. b)un numar nelimitat de arme. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicita autorizarea. 29/1990. solutia adoptata. din Legea 117/2011 ) (2)Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de catre solicitant la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratul judetean de politie în a carui raza teritoriala îsi are domiciliul si se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. organizat de o persoana juridica autorizata pentru aceasta activitate. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. (1). I. f)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. (2)-(5). (la data 27-iul-2011 Art. detinere sau. (1). port si folosire a armelor letale ori a armelor neletale supuse autorizarii. punctul 20. alin. (1) lit. dupa caz. alin. 14 alin. alin. viata si integritatea corporala a persoanelor. (5)Ordinul ministrului sanatatii prevazut la alin. punctul 21. în cazul primei autorizari. (la data 27-iul-2011 Art. în cazul autorizarilor ulterioare. dintre cele prevazute la art. dupa cum urmeaza: a)cel mult doua arme de aparare si paza. 15 alin. 15. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. pentru . în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)-(5). care îndeplinesc conditiile prevazute la art. (4)Solutia prevazuta la alin. pot fi autorizate sa procure arme. 14 alin. potrivit Legii contenciosului administrativ nr. Partea I. Cererea se solutioneaza în termen de maximum 45 de zile. sectiunea 2 modificat de Art. punctul 20. (2) din capitolul II. (2)-(5). (5) din capitolul II. cu modificarile ulterioare.e)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical pentru a detine si folosi arme si munitii. precum si motivele care au stat la baza acesteia.

fiecare

(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (1), litera B. din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 22. din Legea 117/2011 )

calatorie

a

solicitantului.

(2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, într-o cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze arme. (2)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din afara teritoriului României arme corespunzatoare categoriei din care fac parte, întro cantitate mai mare decât cea prevazuta la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa comercializeze arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 16, alin. (2) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 23. din Legea 117/2011 )

Art. 17: Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor

(1)Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungita de catre autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de pâna la 90 de zile. (2)Daca titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârsitul celor doua perioade de câte 90 de zile, prevazute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizatii de procurare a armelor, fara a mai fi necesar sa faca dovada îndeplinirii conditiilor prevazute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) si i).

Art. 18: Conditiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor

(1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale, precum si de la orice persoana din strainatate autorizata, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevazuti la alin. (1). (3)În situatia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma si cantitatea de munitie înscrise în document de la orice armurier si intermediar autorizat sa comercializeze în România arme, precum si de la orice persoana autorizata din afara teritoriului României, care comercializeaza în conditiile legii din tara în care se afla arme din aceasta categorie. (2)Procurarea armelor prevazute la art. 14 alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare, donatie, mostenire, sponsorizare, închiriere sau comodat. (3)Armele detinute de persoanele fizice pot fi închiriate sau date în comodat numai prin intermediul unui armurier. (4)Cumpararea armelor de la alta persoana fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier ori intermediar dintre cei prevazuti la alin. (1). (5)Modalitatea de procurare de catre persoanele fizice a armelor letale si a armelor neletale supuse autorizarii, precum si a munitiei corespunzatoare acestora prin mijloace de comunicare la distanta se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 18 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 24. din Legea 117/2011 )

Art. 19: Obligatia titularului autorizatiei de procurare a armelor, care îsi schimba domiciliul sau resedinta
În cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îsi schimba domiciliul sau resedinta este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbarii, sa anunte despre aceasta organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala se afla noul domiciliu sau, dupa caz, noua resedinta.
(la data 27-iul-2011 Art. 19 din capitolul II, sectiunea 2 abrogat de Art. I, punctul 25. din Legea 117/2011 )

Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o, daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 15 lit. c)-f) si lit. h). Dreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) lit. b)-f) si i).
(la data 27-iul-2011 Art. 20 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 26. din Legea 117/2011 )

Art. 20: Pierderea dreptului de procurare a armelor

Art. 21: Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor

Procedura de acordare â autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 22: Modalitati specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane
(1)Persoanele care îndeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autoritatii publice pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate sau, dupa caz, le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective. (1)Persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) pot procura arme de aparare si paza si de la institutiile în care sunt încadrate ori, dupa caz, le pot primi în dar sau ca recompensa, în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului institutiei respective.
(la data 27-iul-2011 Art. 22, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 27. din Legea 117/2011 )

(2)Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot procura arme de aparare si paza numai prin intermediul Oficiului National pentru Protectia Martorilor, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 alin. (1). Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot înstraina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze astfel de arme. Persoanele care detin arme letale procurate în conditiile prezentei legi le pot vinde numai prin intermediul armurierilor sau intermediarilor autorizati sa comercializeze astfel de arme.
(la data 27-iul-2011 Art. 23 din capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 28. din Legea 117/2011 )

Art. 23: Înstrainarea armelor letale

Art. 23: Vânzarea armelor letale

SECTIUNEA 3: Conditii cu privire la detinerea, portul si utilizarea armelor letale, precum si a munitiei aferente de catre persoanele fizice de cetatenie româna
SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 24: Solicitarea acordarii permisului de arma si a înscrierii armei în permisul de arma

(1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 10 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie în a carui raza de competenta se afla domiciliul sau, dupa caz, resedinta acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul.
(la data 30-mai-2010 Art. 24, alin. (1) din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. 1 din Legea 99/2010 )

(2)În cazul în care arma a fost procurata din strainatate, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificata prin documentele vamale. (3)Cu ocazia solicitarii prevazute la alin. (1), precum si cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizatiei de procurare a armei are obligatia sa prezinte organului de politie competent fiecare arma, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Persoana care a procurat, în conditiile legii, arme letale are obligatia ca, în termen de 3 zile lucratoare de la data procurarii, sa se prezinte la organul de politie care a eliberat autorizatia de procurare, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, dupa caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al carui titular este detinatorul. (2)În cazul în care arma a fost procurata din afara teritoriului României, termenul prevazut la alin. (1) este de maximum 15 zile lucratoare de la data achizitiei, dovedita prin actul de provenienta. (3)Detinatorul armei are obligatia sa prezinte la solicitarea organului de politie competent fiecare arma cu teava ghintuita, împreuna cu câte 5 cartuse corespunzatoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrarii proiectilului si a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operatiunii de înregistrare a proiectilului si a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 24 din capitolul II, sectiunea 3, subsectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 29. din Legea 117/2011 )

Art. 25: Acordarea dreptului de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a armei

(1)În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei, autoritatile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, dupa caz, de port sau folosire a armei procurate, facând mentiune, în mod expres, despre aceasta în continutul permisului de arma. (2)Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânatoare, de tir, de colectie sau de autoaparare si confera titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau resedinta înscrisa în documentul de identitate, în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare si paza, de vânatoare si de tir si confera titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma si de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea

(la data 27-iul-2011 Art. daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. punctul 31. cu armele înscrise în permise. (3)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. (2)Titularii permiselor de arme sunt obligati sa se prezinte la împlinirea termenului prevazut la alin. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. 15 alin. precum si în caz de legitima aparare sau stare de necesitate. (3)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre autoritatea competenta pentru o perioada de 5 ani. sectiunea 3. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de la data ultimei prelungiri. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. sectiunea 3. c)pentru un numar nelimitat de arme de tir. din Legea 117/2011 ) (1)Permisele de arma trebuie vizate o data la 5 ani de catre organul de politie competent teritorial. de Inspectoratul General al Politiei Române. 15 alin. 26 din capitolul II. c)-f) si lit. (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. subsectiunea 1 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. dupa caz. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 2: Regimul dreptului de detinere a armelor letale . dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza de dimensiuni diferite ale tevii. cel mult 2 de acelasi calibru. subsectiunea 1 modificat de Art. I. în conditiile prezentei legi. b)pentru un numar nelimitat de arme de vânatoare. pâna la expirarea termenului de valabilitate. h). dupa cum urmeaza: a)pentru doua arme de aparare si paza. donatie. 27 din capitolul II. în locurile stabilite de catre inspectoratele judetene de politie si de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau. sectiunea 3. (1). (1) lit. titularul acestuia este obligat sa se prezinte înainte de împlinirea termenului prevazut la alin. termen care se calculeaza de la data eliberarii sau. de tir sau de colectie. (1) lit. h) si i). I. 27 din capitolul II. (4)Permisul de arma confera titularului drepturile prevazute de lege si dupa radierea din acesta a armelor înstrainate prin vânzare. (2)Dreptul de a purta si folosi arme se poate acorda solicitantului. b)pentru armele de vânatoare. c)pentru cel mult 2 arme de tir scurte si 2 arme de tir lungi. subsectiunea 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Art. punctul 30.acesteia. închiriere sau comodat. (2)În vederea prelungirii valabilitatii permisului de arma. (1) la structura de politie competenta în a carei raza de competenta teritoriala îsi are domiciliul sau resedinta cu armele înscrise în permis. de tir sau de colectie. în conditiile prezentei legi. precum si cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. c)-f). (la data 27-iul-2011 Art. 27: Valabilitatea permisului de arma (1)Permisul de arma are o valabilitate de 5 ani. dupa caz. Art. iar armele destinate folosirii în conditiile prezentei legi au efectuata inspectia tehnica periodica. de port si folosire (1)Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânatoare. 26: Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere si. 27: Vizarea permisului de arma Art.

I. punctul 32.(1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele înscrise în permisul de arma. locul unde urmeaza a fi folosita arma. sa foloseasca într-un poligon special amenajat si autorizat. sectiunea 3. (4) din capitolul II. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. subsectiunea 2 modificat de Art. (3)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma. (2). (la data 27-iul-2011 Art. destinatia si conditiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. (la data 27-iul-2011 Art. la cerere. în urmatoarele situatii: a)cu ocazia depunerii armelor la un armurier. numai în locul unde se afla colectia. (1) se refera la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor. în caz de legitima aparare. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. subsectiunea 2 modificat de Art. (4)Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele detinute. nu mai este necesara obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (2). în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate. în conditiile legii. (2)Colectionarii de arme pot fi autorizati sa foloseasca. resedinta sa foloseasca într-un poligon autorizat. (1)Titularul dreptului de detinere a unei arme letale poate fi autorizat. alin. traseul utilizat pentru transportul armelor. armele detinute în colectie cu ocazia unor manifestari culturale. (1) se stabileste prin norme metodologice. motivul pentru care acestea se transporta. (3)Autorizarea prevazuta la alin. b)cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. mentionata în mod expres în permisul de arma. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) se mentioneaza perioada în care armele urmeaza sa fie transportate în afara locului unde sunt pastrate. (1) si (2). (2)Autorizarea prevazuta la alin. traseul utilizat. termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei. armele de vânatoare. sa scoata armele detinute în conditiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate. de tir ori de colectie. din Legea 117/2011 ) Art. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia prelungirii valabilitatii permisului de arma. 28: Conditiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (2)Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de catre organul de politie competent teritorial. 28. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. I. 28. la cerere. are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. 35 alin. armele de vânatoare. în conditiile legii. artistice sau istorice. punctul 32. de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau. 29: Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1)Persoana care are în proprietate sau folosinta arme letale poate fi autorizata de catre organul de politie competent teritorial. în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma. (3)În autorizatia prevazuta la alin. locul unde . dupa caz. la cerere. din Legea 117/2011 ) Art. de tir sau de colectie. alin. (1) din capitolul II. în conditiile legii. sectiunea 3. (1) si (2) se refera la scopul pentru care s-a solicitat aceasta. (4)În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate. (1)Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligatia sa pastreze armele si munitiile înscrise în permisul de arma.

(1) lit. în caz de legitima aparare. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. b)titularul nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (1) sau (2). c)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. numai în locul unde se afla arma detinuta sau colectia. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. cu exceptia situatiei în care armele " se ridica de catre organele de politie. (1) si (4). (1) lit. (6)Armele pentru care s-a obtinut dreptul de detinere nu pot fi încredintate de catre posesorii acestora altor persoane. de port si folosire a armelor. 30: Anularea si suspendarea dreptului de detinere a armelor (1)Dreptul de detinere a armelor se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. (1) lit. e)titularul renunta sa mai detina armele înscrise în permis. fara motive întemeiate. 15 alin. d). 27 alin. (la data 27-iul-2011 Art. b) si e). c). 27 alin. c). facându-se mentiunile corespunzatoare în acest sens. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor. precum si daca a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. 35 alin. (4)Titularii dreptului de detinere pot folosi o arma dintre cele detinute. (1) lit. înceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege pentru detinere. sectiunea 3. dupa caz. (1) si (2) se stabileste prin norme metodologice de aplicare a prezentei legi. b). (4)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. Art. (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul se afla în situatia prevazuta la art. subsectiunea 2 modificat de Art. la viza permisului de arma. e). 14 alin. b)nu se prezinta. (3)-(5). f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. g)titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. i)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. f) si h). 29 din capitolul II. în permisul de arma. 29 alin. 30: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor Art. I. 15 alin. (1) si (2). 15 alin. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. În cazul în care titularul dreptului de detinere a facut uz de arma. mentionata în mod expres în permisul de arma. (1) lit. e) si f). are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. h)titularul nu mai are calitatea prevazuta la art. . care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. 15 alin. organul de politie competent retrage permisul de arma. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. (5)Procedura de acordare a autorizatiei prevazute la alin. în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. din Legea 117/2011 ) (1)Dreptul de detinere a armelor se pierde. punctul 33. (1). cu exceptia situatiilor când armele se gasesc într-un poligon autorizat.urmeaza a fi folosita arma si termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport si folosire a armei.

31: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. (3)Masura prevazuta la alin. cu modificarile ulterioare. 14 alin. d). subsectiunea 2 modificat de Art. dupa caz. 14 alin. care iau masura suspendarii sau. (1) se comunica. 29/1990. i)se constata ca dreptul de detinere a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. 15 alin. 30 se face de catre organele de politie competente. din Legea 117/2011 ) . (3) si (4) sau nu mai are calitatea prevazuta la art. (5). din Legea 117/2011 ) Art. 31 din capitolul II. c). (2) si (4). (2)Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. sectiunea 3. de port si folosire a armelor. dupa caz. care a conditionat acordarea dreptului de detinere sau. (1)Constatarea situatiilor prevazute la art. 554/2004. e)a folosit armele detinute fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. dupa caz. 30 se face de catre autoritatile prevazute la art. 30 din capitolul II. (2)Masurile prevazute la alin. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. 12 alin. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 2 modificat de Art. (1). b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. (la data 27-iul-2011 Art. (1). I. organul de politie competent retrage permisul de arma. (3) sau (4). potrivit Legii contenciosului administrativ nr. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat.c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (1) sau (2). anularii permisului de arma. 29 alin. în situatia prevazuta la art. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru detinerea armelor. care a conditionat acordarea dreptului de detinere a armelor. c)titularul a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. dupa caz. dar acesta a recurs la caile de atac prevazute de lege pentru redobândirea acestei calitati si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. în scris. (2)Masura prevazuta la alin. h)se constata ca. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. care iau masura suspendarii sau. (1) lit. anularii permisului de arma ori a mentiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care înceteaza dreptul de detinere. 14 alin. f)a pierdut din motive imputabile lui calitatea prevazuta la art. 30 alin. (1) este supusa controlului judecatoresc. cu modificarile si completarile ulterioare. sectiunea 3. (1) este supusa controlului judecatoresc. punctul 35. la data acordarii permisului de arma. g)a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. (1) lit. titularului dreptului de detinere sau. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. potrivit Legii nr. punctul 34. I. rudelor ori persoanelor care locuiau împreuna cu acesta.

organelor de politie competente. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier. la intrarea în institutiile publice. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. în vederea înstrainarii sau depozitarii. sa o utilizeze. b)sa nu prezinte defectiuni. (3)Arma prevazuta la alin. în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunostinta masura prevazuta la art. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. sa depuna armele la un armurier autorizat. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. SUBSECTIUNEA 3: Regimul dreptului de port si folosire a armelor letale Art. (1). organelor de politie competente. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. (2)Pastrarea armei prevazute la alin. cu exceptia armurierilor. 31 alin. astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. la domiciliul sau resedinta detinatorului. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 33: Conditiile de pastrare si port ale armelor letale (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza are obligatia de a pastra arma înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. cu exceptia situatiilor în care persoana este autorizata. în conditiile în care poarta arma asupra sa. se face în locuri special destinate. precum si personalului abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. (1) la domiciliul sau resedinta detinatorului se face în locuri special destinate. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme letale are obligatia de a pastra arma si munitia înscrisa în permisul de arma în conditii de securitate. de natura sa genereze o stare de pericol. (1) poate fi purtata numai de catre titularul permisului. produselor sau substantelor stupefiante. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata.Art. cu exceptia armurierilor. sub nici o forma. în mijloacele de transport naval sau aerian. potrivit legii. cu exceptia situatiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. sub nicio forma. nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. sa o utilizeze. de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. cu îndeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii: a)trebuie sa fie asigurata si sa nu fie armata. intermediarilor. în . (1). altor persoane. (2)Pastrarea armei si munitiei prevazute la alin. d)sa se afle în permanenta numai asupra sa si sa nu fie înmânata. (3)Arma de aparare si paza poate fi purtata numai de catre titularul permisului. altor persoane. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc si ascunsa vederii. Exercitarea cailor de atac prevazute de lege. b)sa aiba efectuata inspectia tehnica periodica si sa nu prezinte defectiuni. (1). potrivit legii. 30 alin. 32: Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma Detinatorul armelor este obligat ca. omologate în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor. astfel încât sa nu permita accesul la acestea al persoanelor neautorizate. la intrarea în institutiile publice. c)trebuie sa stea în permanenta introdusa în toc. cu exceptia situatiei în care este transportata la armurier.

au rezultat victime umane. (2)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndata cel mai apropiat organ de politie. (2)Folosirea armelor de aparare si paza în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. 33 alin. subsectiunea 3 modificat de Art. (4)Prevederile alin. organul de politie sesizat are obligatia sa efectueze cercetarea la fata locului si a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. Art. de natura sa genereze o stare de pericol. în conditiile în care poarta arma asupra sa. I. vânatorilor care sunt membri ai unor asociatii de vânatori sportivi. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sa nu sufere de afectiuni temporare. Arma care a fost folosita ramâne în custodia organului de politie care desfasoara cercetarea. precum si în cea prevazuta la art. portul si folosirea armelor letale de catre persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor Persoanele incluse într-un program de protectie a martorilor pot pastra. pentru a se acorda primul ajutor si asistenta medicala persoanelor ranite. 103/1996. din Legea 117/2011 ) Art. indiferent daca au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. în conditiile prezentei legi. (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. purta si folosi armele înscrise în permisul de arma numai în conditiile stabilite în protocolul de protectie. I. pâna la încheierea acesteia. subsectiunea 3 modificat de Art. Art. (3)În situatia prevazuta la alin. (la data 27-iul-2011 Art.mijloacele de transport naval sau aerian. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. legal constituite. (4). ce îsi desfasoara activitatea conform Legii fondului cinegetic si a protectiei vânatului nr. 33 din capitolul II. în urma folosirii armei. sectiunea 3. în conditiile prezentei legi. 29 alin. Art. cu modificarile ulterioare. (2). 38: Transportul si portul armelor de vânatoare . 34 alin. (2). sectiunea 3. republicata. 36: Pastrarea. 37: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de vânatoare (1)Dreptul de a purta si folosi armele de vânatoare se acorda. (la data 27-iul-2011 Art. 35: Obligatii în cazul efectuarii uzului de arma (1)Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat. 37 din capitolul II. în conditiile prevazute la art. care au sustinut examenul pentru obtinerea calitatii de vânator si detin permis de vânatoare cu viza valabila. (1) si (2). (2) si (3) nu se aplica în cazul în care s-a facut uz de arma. 34: Limitele exercitarii uzului de arma (1)Titularii dreptului de a purta si folosi armele de aparare si paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. precum si în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege. punctul 36. 33-35. e)detinatorul sa nu se afle sub influenta bauturilor alcoolice. punctul 37. persoanelor care detin permis de vânatoare eliberat de autoritatile române. produselor sau substantelor stupefiante. cu exceptia situatiei în care. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma în conditiile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art.

în vederea utilizarii acesteia la vânatoare. sectiunea 3. 40: Înstrainarea temporara a armelor de vânatoare (2)Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie. subsectiunea 3 completat de Art. subsectiunea 3 modificat de Art. din Legea 152/2008 ) (1)Persoana care detine. în poligoanele autorizate în conditiile legii. b). 407/2006. sectiunea 3. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. punctul 39. d) si e). în conditiile prezentei legi. în conditiile prezentei legi. cu modificarile ulterioare. II din Legea 117/2011 ) (2)Prin exceptie de la prevederile alin. sectiunea 3. asigurate si neîncarcate cu munitie. alin. (3) lit. punctul 38.(1)Transportul armelor de vânatoare. litera A. 39: Uzul de arma de vânatoare Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. 103/1996. în vederea utilizarii la vânatoare. 33 alin. republicata. precum si pentru antrenament. Art. alin. Art. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 3 modificat de Art. (2)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. cu exceptia vânatorilor. I. 33 alin. I. 41: Acordarea dreptului de port si folosire a armelor de tir (1)Dreptul de a purta si folosi armele de tir se acorda. o arma de vânatoare o poate împrumuta titularului dreptului de a purta si folosi o arma de vânatoare de acelasi calibru. . numai sportivilor de tir categoria I ori membri ai loturilor nationale sau olimpice. pe perioada cât sunt în activitate. b) si e). dupa încarcare. din Legea 117/2011 ) b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. 38. (la data 21-iul-2008 Art. 40. în limitele prevazute de lege. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locul unde urmeaza sa se desfasoare vânatoarea potrivit legii. precum si pentru antrenament. din Legea 117/2011 ) Art. în conditiile legii. b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. sportivilor si antrenorilor de tir. armele de vânatoare pot fi folosite si în caz de legitima aparare. cu conditia ca. se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. în conditiile prezentei legi. c)arma sa se afle în permanenta numai asupra persoanei care b detine în mod legal si sa nu fie înmânata sub nici o forma altor persoane. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate face uz de arma înscrisa în permisul de arma numai asupra vânatului pentru care a fost autorizat în conditiile Legii nr. (1) din capitolul II. (1)Dreptul de a purta si folosi arme de tir se acorda. 39 din capitolul II. (la data 27-iul-2011 Art. a)armele trebuie tinute în toc sau husa. punctul 2. în poligoanele autorizate în conditiile legii. în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. precum si munitia aferenta. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 3 modificat de Art. (1). neîncarcate cu munitie. din capitolul II. sectiunea 3. (2)Portul armelor de vânatoare în locul destinat vânatorii se face în urmatoarele conditii: a)arma poate fi încarcata. stare de necesitate ori caz fortuit. sa fie asigurata si purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente. (1). I. (1)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de vânatoare poate încredinta unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme una sau mai multe dintre acestea. precum si antrenorilor si instructorilor în poligonul de tragere. 39 din capitolul II. (3) lit.

dupa cum urmeaza: a)pentru armele de aparare si paza. . se face în urmatoarele conditii: a)armele trebuie tinute în toc. sectiunea 3. portul si folosirea armelor de tir b)sa fie îndeplinite conditiile prevazute la art. SUBSECTIUNEA 4: Regimul procurarii si detinerii munitiei aferente armelor letale de catre persoanele fizice Art. neîncarcate cu munitie si asigurate împotriva pierderii ori sustragerii. (1) se fac în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri. I. 43: Portul si folosirea armelor de catre persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice Conditiile în care persoanele care îndeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii publice pot purta si folosi arme letale. I. (1) pot purta si folosi arme de tir numai din categoria celor utilizate în probele sportive pentru care au obtinut clasificarea sau calificarea. a)armele trebuie tinute în husa sau. din Legea 117/2011 ) (1)Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat detinatorului dreptul de a le purta si folosi. punctul 41. 44. de vânatoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor înscrise în permisul de arma. dintre cele pentru care are dreptul de port si folosire. 41 din capitolul II. b). cel mult 12 cartuse. din Legea 117/2011 ) (2)Portul si utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevazute la alin. I. cel mult 50 de cartuse cu glont si 50 de cartuse fara proiectil. alin. 42. litera A. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 3 abrogat de Art. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosire. dupa caz. (2). subsectiunea 4 modificat de Art. se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atributiile acestora. 42: Transportul. în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia. din capitolul II. alin. (3)Titularul dreptului de a purta si folosi arme de tir are obligatia de a pastra armele înscrise în permisul de arma. de la domiciliul sau resedinta acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza sa se desfasoare concursul de tir. d) si e). în conditiile prevazute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme. litera C. litera C. 33 alin. din Legea 117/2011 ) Art. c)în cazul în care detinatorul armelor este conducatorul mijlocului de transport. (1). în functie de proba de concurs. (1). (3) lit. din capitolul II. 42. arma trebuie pastrata într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului. (la data 27-iul-2011 Art. cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port si folosinta. din capitolul II. în exercitarea atributiilor de serviciu. b)pentru armele de vânatoare.(2)Sportivii de tir prevazuti la alin. punctul 43. în cutie. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. cel mult 300 de cartuse pentru câte o singura arma de fiecare calibru. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele care detin arme de aparare si paza pot purta asupra lor. pentru câte o singura arma de fiecare calibru. I. punctul 40. punctul 42. neîncarcate cu munitie. (1) se înscrie în permisul de anina de catre organul de politie care elibereaza acest document. sectiunea 3. c)pentru armele de tir. subsectiunea 3 modificat de Art. sectiunea 3. sectiunea 3. Art. 44: Procurarea munitiei de catre titularii dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme de aparare si paza. (2)Cantitatea de munitie care poate fi detinuta de persoanele prevazute la alin. c)pentru armele de tir. subsectiunea 3 modificat de Art. alin. (la data 27-iul-2011 Art.

subsectiunea 4 abrogat de Art. din Legea 117/2011 ) (5)Este interzisa comercializarea sau înstrainarea sub alta forma.(4)Este interzisa înstrainarea munitiei prevazute la alin. pentru o arma lunga sau pentru o arma scurta dintre cele prevazute în categoria B pct. cel mult 10 cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. e). SUBSECTIUNEA 5: Suspendarea. în conditiile prevazute la art. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului se afla în situatia prevazuta la art. (1) din capitolul II. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. cel mult 25 de cartuse cu proiectil si 50 de cartuse fara proiectil. alin. c)a savârsit o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. 15 alin. sectiunea 3. punctul 46. de îndata. numai la locul unde se afla colectia de arme. 15 alin. (1) lit. (1). 45: Procurarea munitiei de catre colectionarii de arme (2)Înscrierea mentiunilor corespunzatoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevazute la alin. 15 alin. b)titularului i s-a anulat calitatea prevazuta la art. pentru arma prevazuta la art. la cererea colectionarului. 45. alin. alin. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. cu exceptia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. 29 alin. (1). punctul 44. b)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (2) de catre persoana care a procurat-o. (4)Suspendarea înceteaza de la data la care titularul dreptului de port si folosire a armelor nu se mai afla în situatiile prevazute la alin. I. I. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. . din Legea 117/2011 ) Art. sectiunea 3. (4) din capitolul II. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale si a munitiilor Art. d). 44. 14 alin. (3)Pe perioada suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (1) lit. (2)-(4). armele si munitia se restituie acestuia. punctul 45. din Legea 117/2011 ) (2)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioada în care persoana se afla în oricare dintre situatiile prevazute la alin. subsectiunea 5 modificat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se face de catre organul de politie competent. proiectate pâna în anul 1945 inclusiv. la un armurier autorizat în acest sens. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. 46: Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. 29 alin. (la data 27-iul-2011 Art. d). iar permisul de arma. (la data 27-iul-2011 Art. precum si detinerea ori utilizarea de munitie expirata sau degradata care. c)a savârsit una sau mai multe contraventii. (4). dar acesta a contestat aceasta masura prin recurgerea la caile de atac prevazute de lege si în cauza nu exista o solutie definitiva si irevocabila. (4). I. prin pastrare sau folosire. (1) din capitolul II. subsectiunea 4 modificat de Art. (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditia prevazuta la art. (1)Colectionarii de arme pot procura si detine. ar putea pune în pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor. sectiunea 3. 7 din anexa. 46. (1) lit. numai la locul unde se afla colectia de arme.

27 alin. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru port si folosire a armelor. c) si f). titularul este obligat sa depuna permisul de arma la organul de politie competent si sa faca dovada faptului ca a depus arma si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat. f)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile titularului. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (2) lit. c)a pierdut armele înscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari care îi sunt imputabile. (1) lit. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. la data acordarii permisului de arma. e) si f). d)pleaca definitiv din tara. 14 alin. 47: Revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. (3)Masura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau. de port si folosire a armelor. . (1) lit. e)pierde cetatenia româna. 47: Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organele competente daca titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai are calitatea prevazuta la art. (3) si (4). dupa caz. 27 alin. Art. f)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. (2)-(4). 15 alin. titularului dreptului sau. fara motive întemeiate. (4)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta cu privire la masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. c)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. (1) lit. c). b). a)-c). i)a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau.Art. în scris. (2)Anularea dreptului de port si folosire a armelor letale se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. e)a decedat sau a fost declarat disparut. d)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. dupa caz. de port si folosire a armelor. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. în urmatoarele situatii: a)se constata ca. la viza permisului de arma în interval de 1 an de la împlinirea termenului prevazut la art. b)nu mai îndeplineste vreuna dintre conditiile prevazute la art. (5)Masura revocarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit Legii contenciosului administrativ. de port si folosire a armelor letale se comunica. atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. alin. 15 alin. (1). succesorilor acestuia. b)nu mâi are calitatea prevazuta la art. g)nu se prezinta. în situatia prevazuta la alin. h). b)persoanei i s-a acordat dreptul de port si folosire a armelor. dupa caz. b). h)a decedat sau a fost declarat disparut. pe baza unor documente sau informatii false. 14 alin.

I. subsectiunea 6 modificat de Art. 47 din capitolul II. dupa caz. 43. permisul de arma se retrage de catre organul de politie care a dispus masura. furate sau distruse. (1) nu suspenda obligatia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat. (3)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale este supusa controlului judecatoresc potrivit legii contenciosului administrativ. la un armurier autorizat în acest sens. la întoarcerea în România. din Legea 117/2011 ) Art. cu exceptia celor care se ridica de catre organele de politie. e). h)dreptul de port si folosire a armelor s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. (1) si art. (1) au obligatia ca. sectiunea 3. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 49. 48: Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. cu exceptia situatiei în care acestea se ridica de catre organele de politie. I. sectiunea 3. pe perioada sederii în strainatate. din Legea 117/2011 ) Art. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat . facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. arme letale si care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. (2)În urma anularii dreptului de port si folosire a armelor. pe care le-au detinut la iesirea din tara. (4)Exercitarea cailor de atac prevazute de lege împotriva masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale de catre persoana care se afla în una dintre situatiile prevazute la art. (3)Persoanele prevazute la alin. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie. 50. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii româniSUBSECTIUNEA 6: Regimul calatoriilor în state terte cu armele letale si munitiile detinute de catre cetatenii români (la data 27-iul-2011 capitolul II. în conditiile prezentei legi. cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. în situatia prevazuta la art. titularului dreptului ori. în scris. 47 alin. subsectiunea 5 modificat de Art. iar armele si întreaga cantitate de munitie detinute se depun. la data acordarii permisului de arma. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. punctul 48. sectiunea 3. subsectiunea 5 completat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. titularul trebuie sa prezinte. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. I. În cazul în care. 471: Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a dreptului de port si folosire a armelor letale (1)Masura suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale se comunica. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. în conditiile prevazute la art.g)se constata ca. la întoarcere. (2)În termen de 10 zile de la data luarii la cunostinta a masurii suspendarii sau anularii dreptului de port si folosire a armelor letale. de îndata. punctul 47. rudelor sau persoanelor care locuiau împreuna cu acesta. 47 alin. 47 din capitolul II. 46 alin. documente autentice. (1) lit. titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele si întreaga cantitate de munitie detinuta la un armurier autorizat.

50. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. 48 alin. punctul 50. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. 48: Autorizarea calatoriilor în state terte cu armele letale si munitia corespunzatoare (1)Persoana care detine. împreuna cu o copie autentificata a documentului corespunzator. I. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. din Legea 117/2011 ) Art. facând mentiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1)Autorizatia prevazuta la art. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. (1) au obligatia ca. furate sau distruse. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. dupa caz. în termen de 3 zile de la intrarea în tara. în conditiile prevazute la art. documente autentice. (2)Autorizatia prevazuta la art. distrugerea armei. pe perioada sederii în strainatate. furate sau distruse. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. dupa caz. În cazul în care. (4)În situatia în care. sectiunea 3. subsectiunea 6 modificat de Art. (3)Persoanele prevazute la alin. Art. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. . cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române. care sa certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea. distrugerea armei. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. are obligatia sa solicite organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizatii în baza careia organele politiei de frontiera permit iesirea de pe teritoriul României cu armele si munitia înscrise în autorizatie. pe perioada sederii în state terte. denumite în continuare state terte. pe perioada sederii în state terte. 43. titularul trebuie sa prezinte la întoarcere. organele politiei de frontiera având obligatia sa faca mentiune despre aceasta în documentul de calatorie si sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. furtul sau. 48 alin. în conditiile prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul. la întoarcerea în România. furtul sau. titularul are obligatia ca. (2)Armele de aparare si paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de catre persoanele prevazute la art. armele înscrise în documentul de calatorie au fost pierdute. eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul. arme letale si care doreste sa calatoreasca cu acestea în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. (4)În situatia în care. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. 48 din capitolul II. furate sau distruse. sa se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma si sa depuna o declaratie cu privire la evenimentul produs. titularul are obligatia ca.pierderea. sa prezinte la frontiera toate armele înscrise în documentul de calatorie pe care le-au detinut la iesirea din tara.

(3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei. (1) au obligatia sa informeze. 48 alin. (2)Adeverinta prevazuta la alin. din Legea 117/2011 ) Art. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. 48 alin. în scris. (1). perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în state terte cu armele înscrise în acest document. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. 43 care. (1) se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele si munitia care urmeaza sa fie înscrise în documentul de calatorie. (4)Prevederile art. punctul 51. (la data 27-iul-2011 Art. 50: Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. Art. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. precum si Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. sectiunea 3. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. 48 alin. urmeaza sa se deplaseze în strainatate împreuna cu armele aflate în dotare. 49 din capitolul II. (1). (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la alin. 43. în exercitarea atributiilor de serviciu. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. Inspectoratul General al Politiei Române. . data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. (2). în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. (2). precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în state terte cu armele si munitia pentru care solicita înscrierea în documentul de calatorie. cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. (2)Autorizatia prevazuta la art. 49: Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale pentru calatorii în state terte (1)Autorizatia prevazuta la art. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 48 alin. subsectiunea 6 modificat de Art. perioadele si conditiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele înscrise în acest document. 48 alin. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la titularul acesteia. I. înscrierea acestor arme. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. organul de politie competent trebuie sa informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevazute la alin. precum si termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. procedura de acordare a autorizatiei prevazute la art. precum si cea de înscriere a armelor si munitiei în documentul de calatorie. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. (4)Documentele care trebuie sa însoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie. ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. (3)Cu ocazia eliberarii autorizatiei.

cu armele letale si munitia din dotare (1)În cazul persoanelor prevazute la art. 48 alin. distrugerea si deteriorarea documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale (1)În cazul declararii furtului. în aceasta situatie organele politiei de frontiera având obligatia sa anunte în scris si institutiile unde sunt încadrate aceste persoane. 51: Furtul. tipul si seriile armelor. 43. sectiunea 3. (4)Prevederile art. 50: Autorizarea calatoriilor în interes de serviciu. (2)Adeverinta prevazuta la alin. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. acesta trebuie sa se prezinte cu . (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. pierderii sau distrugerii. iar pierderea. a documentului de calatorie în care sunt înscrise armele si munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României. în afara teritoriului României. din Legea 117/2011 ) SUBSECTIUNEA 7: Furtul. acesta trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în document ia misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. pe baza adeverintei eliberate titularilor de catre institutiile unde sunt încadrate aceste persoane.(5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. Inspectoratul General al Politiei de Frontiera ori de câte ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în afara teritoriului României cu armele înscrise în pasaportul de serviciu. subsectiunea 6 modificat de Art. precum si marca. precum si cu privire la armele si cantitatea de munitie care urmeaza sa fie scoase de pe teritoriul României. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. care. cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane. Art. precum si a munitiei corespunzatoare se face în pasaportul de serviciu de catre organele politiei de frontiera. pierderea. I. în state terte. pierderea. în strainatate. precum si a documentului de calatorie în care sunt înscrise arme letale Art. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Institutiile la care sunt încadrate persoanele prevazute la art. pierderea. (1)În cazul declararii furtului. la organul de politie în a carui raza de competenta teritoriala a fost constatat. 52: Furtul. distrugerea si deteriorarea permisului de arma (1)Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare. data si punctul de frontiera prin care titularul urmeaza sa iasa din tara. (3) se aplica în mod corespunzator si în cazul persoanelor prevazute la art. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. în exercitarea atributiilor de serviciu. Art. (1) trebuie sa cuprinda date referitoare la calitatea titularului acesteia. distrugerea sau deteriorarea permisului de arma. 43 pot calatori în afara teritoriului României cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. urmeaza sa se deplaseze în afara teritoriului României împreuna cu armele aflate în dotare. (5)Conditiile în care persoanele prevazute la art. 50 din capitolul II. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. pierderii sau distrugerii. în scris. înscrierea acestor arme. 43 au obligatia sa informeze. 43 care. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducatorului fiecarei institutii unde sunt încadrate aceste persoane. punctul 52.

54: Procurarea si scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de catre strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. la intrarea în tara. b) si c). 52 se aplica în mod corespunzator si persoanelor prevazute la alin. subsectiunea 7 modificat de Art. (1) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera la intrarea în tara. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 7 modificat de Art. alin. 51 si. 23-25. art. (la data 27-iul-2011 Art. autorizati sa comercializeze aceste arme. 44 alin. 15 alin. acordat în conditiile legii privind regimul strainilor în România. (1) pot fi autorizate sa scoata. (1) din capitolul II. b) si alin. alin. (2)Autorizatia de procurare a armelor de vânatoare. art. b)fac dovada intrarii si sederii legale în România. art. (1) si (2) lit. portul si folosirea armelor letale. 37-42. sectiunea 3. daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. 15 persoanelor prevazute la alin. (2) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si se retine de catre organele politiei de frontiera.armele înscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. precum si cei prevazuti la art. 52. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. . 53 alin. de tir sau de colectie. 16 alin. art. autorizatia de procurare a armelor. la cerere. dupa caz. potrivit legii. de tir sau de colectie se acorda în conditiile prevazute la art. 26 alin. 52. art. permanenta. sectiunea 3. (2). (1) lit. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. c). I. 27-32. art. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români. precum si a munitiei aferente. detinerea. înstrainarea. (1). precum si marca. precum si strainii care au dobândit o forma de protectie în România în conditiile legii privind statutul si regimul refugiatilor. de tir sau de colectie. în vederea scoaterii acestora din România. România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânatoare. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. (2) din capitolul II. personal. (1). (2)Adeverinta prevazuta la alin. (3)Prevederile art. punctul 53. În sensul prezentei legi. de catre persoanele fizice straine Art. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. c)îndeplinesc conditiile prevazute la art. (2)Persoanele prevazute la alin. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (1). (1) lit. 17-21. art. I. care. (1) care poseda permis de sedere valabil. doar câte o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. punctul 53. SECTIUNEA 4: Conditii cu privire la procurarea. tipul si seriile armelor. d) si f). art. de pe teritoriul României. 53: Procurarea armelor letale de catre strainii cu domiciliul sau resedinta în România (1)Strainii care au resedinta sau domiciliul în. Art. din Legea 117/2011 ) (2)Adeverinta prevazuta la alin. 45-47. din Legea 117/2011 ) (3)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. sunt considerati ca au resedinta sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau. dupa caz. art.

punctul 54. (4)În termen de 3 zile de la procurarea armei. (la data 27-iul-2011 Art. sau de la Regia Nationala a Padurilor . pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. la cerere. (2)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre straini în timpul unei calatorii în România. pot fi autorizati sa detina si. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. (4)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. ori. ca îndeplinesc conditiile prevazute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicita autorizatia de procurare. 54 din capitolul II. dupa caz. în conditiile prevazute la alin. dupa caz. în conditiile legii. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de . pe teritoriul României. transferate în statul de destinatie numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa efectueze astfel de operatiuni. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. vor fi exportate sau. detinerea. b)arma sa îndeplineasca conditiile impuse de normele de omologare. cu modificarile ulterioare. sectiunea 4 modificat de Art. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. potrivit legii. c)în cazul armelor de vânatoare. (1). care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. a munitiei eliberata de autoritatile competente ale statului de destinatie. (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. strainii trebuie sa se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române. dupa caz. pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânatoare. de tir sau de colectie. I. b)fac dovada intrarii legale în România. din Legea 117/2011 ) Art. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. dupa caz. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.d)fac dovada. 55: Introducerea. prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma. republicata. (3)Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevazute la alin. (5)Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei si a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de catre persoanele prevazute la alin. (1). autorizatia de procurare a armelor daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. portul si folosirea armelor letale. pentru a participa la o vânatoare organizata. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. potrivit legii. în statul de unde provin. 103/1996. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor.Romsilva. în vederea scoaterii acestora din România. legal constituita. d)în cazul armelor de tir.

pot. precum si punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intra în România cu aceste arme si munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie.Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon. precum si militarii straini pot introduce. (1)Însotitorii delegatiilor straine. d)în cazul armelor de colectie. potrivit legii. Art. prezinta o invitatie nominala de la o asociatie de vânatoare din România. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie sau un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate. 407/2006. în conditiile legii. precum si militarii straini pot introduce. în urmatoarele conditii: a)fac dovada detinerii legale a armelor în statul de unde provin. daca acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe si. arme de aparare si paza. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. ori a unei institutii muzeistice din România. . la nivelul sefilor de stat sau de guvern. ai altor demnitari straini care beneficiaza de protectie. 55 din capitolul II. detinerea. avizul prevazut la alin. sa poarte si sa foloseasca armele de vânatoare sau de tir pe care le detin. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. (1). 55: Introducerea. dupa caz. cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România. în baza avizului de introducere a armelor în tara. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. cu modificarile si completarile ulterioare. sa detina si. fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. (la data 27-iul-2011 Art. c)în cazul armelor de tir. (2) si (3). (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. purta si folosi. punctul 55. portul si folosirea armelor letale pe teritoriul României (1)Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânatoarea. cu respectarea prevederilor legale în vigoare. ori. (2) si (3). din Legea 117/2011 ) Art. b)în cazul armelor de vânatoare. respectiv. daca armele si munitia sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. legal constituita. Ministerul Apararii Nationale sau Ministerul Administratiei si Internelor. avizul prevazut la alin. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de catre Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. pe teritoriul României. pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (1). pe baza de reciprocitate. (2) se acorda numai cu conditia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor si munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. (4)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. dupa caz. 56: Regimul aplicabil detinatori de arme letale unor categorii speciale de straini (1)Însotitorii delegatiilor straine. la nivelul sefilor de stat sau de guvern. pe teritoriul României. (3)În cazul tranzitarii teritoriului României de catre straini cu armele prevazute la alin. legal constituita. sectiunea 4 modificat de Art. arme de aparare si paza. I. purta si folosi.

respectiv al portului si folosirii. SECTIUNEA 5: Conditii cu privire la procurarea. (1) din capitolul II. pentru armele prevazute la categoria E din anexa. (2)Armele prevazute la alin. (1) din capitolul II. (2). cel mult doua arme neletale de autoaparare sau de tir sportiv din categoria celor prevazute la categoria E din anexa. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. precum si munitia aferenta. sectiunea 5 completat de Art. alin. punctul 56. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme. 12 alin. în conditiile stabilite la art. (1). portul si folosirea armelor neletale de catre persoanele fizice Art. detinerea. în conditiile notificarii prealabile a organelor prevazute la art.pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. 44. cumulativ. care au împlinit vârsta de 18 ani. în vederea depozitarii sau înstrainarii. daca îndeplinesc. în mijloacele de transport naval ori aerian. pentru armele prevazute la categoria F din anexa. (1). 58. pentru care legea prevede o pedeapsa al carei maxim special este . b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. I. ai oficiilor consulare si ai reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România pot purta si folosi arme de aparare si paza. înstrainarea. 56. alin. pe baza de reciprocitate sau în conditiile stabilite prin acorduri bilaterale. sectiunea 4 modificat de Art. Art. (la data 27-iul-2011 Art. daca acestea sunt notificate Inspectoratului General al Politiei Române prin Ministerul Afacerilor Externe. (2) pot procura din România arme de aparare si paza. 12 alin. care au împlinit vârsta de 18 ani. cu avizul Ministerului Afacerilor Externe. (1). pot sa procure arme neletale. în scopul detinerii. 57: Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de catre straini Strainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal detinute. din Legea 268/2008 ) (2)Autorizatia de procurare a armelor neletale se acorda persoanelor prevazute la alin. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva pentru savârsirea cu intentie a uneia dintre infractiunile prevazute de prezenta lege sau la o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 2 ani pentru infractiuni comise cu intentie. din Legea 117/2011 ) (2)Membrii personalului misiunilor diplomatice. pot sa procure arme neletale. (la data 17-nov-2008 Art. (1) pot procura. (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. fara a mai fi necesara obtinerea permisului de arma. Ministerul Apararii Nationale ori Ministerul Administratiei si Internelor. de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. punctul 1. I. precum si munitia aferenta. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. 58: Procurarea si înstrainarea armelor neletale (1)Cetatenii români si strainii cu sedere legala în România. (3)Persoanele prevazute la alin. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. la intrarea în institutiile publice. (1) nu pot fi înstrainate sau împrumutate de catre posesorii acestora. (11)Persoanele fizice prevazute la alin.

c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. daca îndeplinesc. pentru armele prevazute în categoria C din anexa. numai de catre sportivii si antrenorii de tir. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. precum si munitia aferenta de la orice armurier si.mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infractiuni prevazute de prezenta lege. sectiunea 5 modificat de Art. (2). (2). în scopul detinerii. prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (la data 17-mar-2008 Art. în conditiile prevazute de art. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o. în scopul detinerii. (1) lit. b)nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savârsite cu intentie. a) se pierde. (1). 17-19 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. pot sa procure arme neletale din categoriile C si D din anexa. la intrarea în institutiile publice. dupa caz. cel mult doua arme neletale de autoaparare si un numar nelimitat de arme de tir sportiv din categoria celor prevazute în categoria C din anexa. (3)Prevederile art. 15 alin. punctul 7. (5)Pentru armele neletale prevazute la categoria F pozitia 26 din anexa. 58 din capitolul II. I. (4)Autorizatia de procurare a armelor neletale prevazute în categoria C din anexa se acorda persoanelor prevazute la alin. cu exceptia cazurilor în care a intervenit amnistia ori reabilitarea. încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. 583 alin. la pedeapsa detentiunii pe viata sau la pedeapsa închisorii mai mare de un an. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri. 22 din anexa pot fi procurate. e) sau pentru obtinerea acestui drept pe baza unor documente ori informatii false. în mijloacele de transport naval ori aerian. cu exceptia termenului de solutionare a cererii de eliberare a autorizatiei de procurare. 12 alin. (2) . (1) nu pot fi înstrainate. pot notifica în prealabil organele de politie competente doar persoanele care îndeplinesc conditia prevazuta la alin. (4). c)sunt apte din punct de vedere psihologic si medical. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. (2) lit. urmatoarele conditii: a)nu au fost condamnate. (7)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. d)în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau. dupa caz. (3)Armele neletale prevazute în categoria C pct. locul de rezidenta în România. (2) lit. dupa caz. potrivit legislatiei în vigoare. pentru armele prevazute în categoria D din anexa. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent. (1) pot procura. anulat dreptul de port si folosire a armelor supuse autorizarii. respectiv al portului si folosirii. cumulativ. resedinta sau. precum si strainii cu sedere legala în România. respectiv al portului si folosirii. (2)Persoanele fizice prevazute la alin. (4)Dreptul de procurare a armelor prevazute la alin. care au împlinit vârsta de 18 ani. . care este de 30 de zile de la data primirii acesteia.(4) si ale art. b)dupa notificarea prealabila a organelor prevazute la art. (6)Armele prevazute la alin. intermediar care comercializeaza astfel de arme: a)dupa obtinerea autorizatiei de procurare potrivit alin. (1). daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. în vederea depozitarii ori înstrainarii. a).

(2)Permisul de arma se vizeaza de catre autoritatea competenta daca titularul îndeplineste conditiile prevazute la art. siguranta nationala. (4). 58 alin. (4). potrivit legii. 58 din capitolul II. (2)-(5). încredintate sau împrumutate de catre posesorii acestora. dupa caz. sectiunea 5 modificat de Art. 581: Drepturile si obligatiile posesorilor armelor neletale supuse autorizarii (1)Dispozitiile referitoare la acordarea permisului de arma. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. din Legea 117/2011 ) . din motive imputabile lor. art. (1) nu pot fi înstrainate. punctul 57. (2)Valabilitatea permisului de arma se prelungeste de catre structura de politie competenta în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul. se aplica si în ceea ce priveste armele neletale supuse autorizarii. în mijloacele de transport naval ori aerian. e)nu le-a fost anulat în ultimii 2 ani dreptul de procurare. alin. (la data 27-iul-2011 Art. 14 alin. în vederea scoaterii acestora din România. (4). 17 si 18 se aplica în mod corespunzator pentru situatia prevazuta la alin. la drepturile si obligatiile solicitantului armei letale.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. f)nu au pierdut sau nu le-au fost sustrase în ultimii 5 ani arme letale si neletale supuse autorizarii. dupa caz. punctul 58. (9)Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor neletale se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. de port si folosire a armelor letale ori neletale supuse autorizarii. procurate în conditiile prezentei legi. resedinta sau. 24 alin. viata si integritatea corporala a persoanelor. 25 alin. în conditiile prevazute la art. în vederea depozitarii ori înstrainarii. I. 22 din anexa. locul de rezidenta titularul dreptului. Prevederile art. 54 alin. 58^1. sectiunea 5 modificat de Art. la înscrierea armei în permisul de arma. 58 alin. (7) armele prevazute în categoria C pct. cu exceptia cazului în care acestea sunt depuse la structura de politie competenta. (10)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi procurate în România de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. precum si în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri si intermediari. (1). 15 alin. (5)Prevederile art. la personalul abilitat prin lege sa pastreze si sa asigure securitatea temporara a armelor. a) se pierde. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. prevazute la art. pot fi autorizati sa procure din România arme neletale supuse autorizarii sau notificarii prealabile. în vederea utilizarii în poligon. 28 si 51. cu exceptia situatiilor în care masura anularii s-a dispus ca urmare a pierderii calitatii prevazute la art. art. (7)Armele prevazute la alin. (2) din capitolul II. iar autorizatia de procurare a acestora se retrage de catre organul care a eliberat-o daca titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la alin. (2). (1)-(3). (1) lit. (11)Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize. (6)Dreptul de procurarea armelor prevazute la alin. (1) si (2) se aplica în mod corespunzator. la intrarea în institutiile publice. (1) si (2). din Legea 117/2011 ) Art. Prevederile art. 27 alin. 27 alin. care pot fi încredintate unei alte persoane autorizate pentru portul si folosirea unor astfel de arme. (2)-(4). I. daca acesta îndeplineste conditiile prevazute la art. detinere sau. art. (la data 27-iul-2011 Art. (8)Fac exceptie de la prevederile alin.

58^1. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. Art. (2) lit. alin. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. de port si folosire a armelor. d)a savârsit într-o perioada de 2 ani doua contraventii prevazute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a anularii dreptului de detinere ori. h)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. 23 din anexa. 58 alin. 58 alin. f)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute. punctul 58. organul de politie competent retrage permisul de arma.(3)În cazul armelor prevazute la categoria E pozitia 25 din anexa. (4) lit. 29 se aplica în mod corespunzator. b)titularul a savârsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. Aplicarea masurii de încetare sau anulare a permisului de arma si efectele acesteia (1)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se pierde daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Dreptul de detinere. (1). autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. e)renunta sa mai detina armele înscrise în permis. b) si c). iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. fara motive întemeiate. (3)În cazul armelor prevazute în categoria C pct. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se anuleaza daca titularul se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. b)nu se prezinta. d)a savârsit doua contraventii prevazute de prezenta lege sau a savârsit o infractiune la regimul armelor si al munitiilor. 58 alin. g)pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia româna. Prevederile art. 29 se aplica în mod corespunzator. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. (3) din capitolul II. destinate pentru colectie. (1) si (4). destinate pentru colectie. b)nu se prezinta pâna la împlinirea termenului prevazut la art. din Legea 117/2011 ) Art. c)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. I. în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. Prevederile art. (1) pentru prelungirea valabilitatii permisului de arma. . a). 582: Încetarea si suspendarea dreptului de detinere a armelor neletale. (la data 27-iul-2011 Art. 29 alin. 27 alin. (1) sau (2). a). sectiunea 5 modificat de Art. c) si d). dupa caz. autoritatile competente pot acorda numai un drept de detinere. 582: Anularea si suspendarea dreptului de detinere. (2)Dreptul de detinere a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. Prevederile art. 27 alin. la viza permisului de arma. (2) lit.

e)nu se prezinta. în urmatoarele situatii: a)titularul dreptului nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. succesorilor acestuia. la viza permisului de arma în interval de un an de la împlinirea termenului prevazut la art. 471 alin. respectiv de port si folosire a armelor neletale s-a acordat pe baza unor documente sau informatii false. (2) lit. 46 alin. (1). (2)Revocarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situatii: a)renunta sa mai detina armele înscrise în permisul de arma. b) si c). 47 alin. (4) lit. organul competent retrage permisul de arma. (2)Dreptul de detinere. titularului dreptului ori. titularului dreptului sau. (1) si (4). c)pleaca definitiv din tara. I.e)se constata faptul ca titularul a folosit armele detinute cu încalcarea conditiilor prevazute la art. 58^2 din capitolul II. f)a decedat sau a fost declarat disparut prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva. în situatia prevazuta la alin. respectiv de port si folosire. (2). f). (4)Masura anularii sau suspendarii dreptului de detinere. sectiunea 5 modificat de Art. d)pierde cetatenia româna. 27 alin. b). Prevederile art. în situatia prevazuta la alin. 58 alin. h)dreptul de detinere. (2)-(4). fara motive întemeiate. b)a savârsit una sau mai multe contraventii. 47 . 583: Suspendarea. 58 alin. 58 alin. (1) lit. cu exceptia situatiei în care armele se ridica de catre organele de politie. în scris. b)nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. la data acordarii permisului de arma. punctul 59. (3)Anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru portul si folosirea armelor. (2) lit. g)se constata ca. Prevederile art. din Legea 117/2011 ) Art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se suspenda în urmatoarele situatii: a)titularul nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. a). b)titularul a savârsit una dintre contraventiile pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere. succesorilor acestuia. în situatiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. f)titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurari imputabile acestuia. 29 alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. respectiv de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. revocarea si anularea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii (1)Suspendarea dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se dispune de catre organul competent care a acordat acest drept. iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat. 31 si 32 se aplica în mod corespunzator. pentru care legea prevede sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port si folosire a armelor. (1) sau (2). în scris. (4)Masura revocarii si cea a anularii dreptului de port si folosire a armelor neletale supuse autorizarii se comunica. (2) lit. (2)-(4) se aplica în mod corespunzator. c). Prevederile art. (3)În cazul în care persoana se afla în una dintre situatiile prevazute la alin.

60: Pastrarea armelor neletale Art. fara a le putea înstraina în afara teritoriului României. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Româna de Tir Sportiv sau de Federatia Româna de Schi si Biatlon ori. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. 12 alin. prezinta invitatia unui colectionar de arme român. 58^3 din capitolul II. (4)Procedura notificarii prelabile. (3)Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele înscrise în acest document. în termen de 5 zile de la data procurarii. 12 alin. 61: Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de catre straini (1)Strainii pot introduce în România arme neletale. sectiunea 5 completat de Art. dupa caz. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. I. 58 alin. 58 din capitolul II. punctul 9.alin. (2)Avizul de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. b)face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla. din Legea 117/2011 ) (4) si (5) se aplica în mod corespunzator. (1) din capitolul II. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române si transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. în vederea eliberarii certificatului de detinator. I. punctul 61. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Certificatul de detinator confera titularului dreptul de detinere. astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea si sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala. mentionata la art. 59: Certificatul de detinator (1)Persoanele care au procurat arme neletale au obligatia ca. în conformitate cu normele de omologare stabilite în conditiile legii. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 5 modificat de Art. (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (1). (1). în vederea eliberarii certificatului de detinator. I. precum si a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. I. punctul 60. sectiunea 5 abrogat de Art. Posesorii armelor neletale din categoriile D si E din anexa au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu. în termen de 5 zile de la data procurarii. numai dupa obtinerea avizului de introducere a armelor în tara. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 17-mar-2008 Art. 60 din capitolul II. din Legea 117/2011 ) Art. (1). (la data 17-mar-2008 Art. alin. resedinta sau. Art. port si folosire a armelor înscrise în acest document. 59. la locul de rezidenta. punctul 8. Posesorii armelor neletale au obligatia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau resedinta. (1)Persoanele care au procurat arme neletale în conditiile notificarii prealabile au obligatia ca. c)face dovada încadrarii armelor în categoria armelor neletale prevazuta în anexa. sa se prezinte cu acestea la autoritatile prevazute la art. sectiunea 5 modificat de Art. . dupa caz. (3)Procedura acordarii avizului prevazut la alin.

b)daca detinatorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. 61 din capitolul II. (2) din capitolul II. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. I. 62: Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare Art. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Introducerea de catre straini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. (la data 17-mar-2008 Art. din Legea 117/2011 ) (1)Persoanele prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. legal constituita. (la data 17-mar-2008 Art. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. I. dintre cele procurate în mod legal. (2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. în scris. (4)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. cu respectarea conditiilor prevazute de lege privind portul si folosirea acestora. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din categoria celor supuse notificarii prealabile. stadioane. sectiunea 5 completat de Art. punctul 62. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. b)motiveaza. produselor sau substantelor stupefiante. destinate pentru autoaparare. destinate pentru autoaparare. în scris. 62. (5)Armele si dispozitivele neletale prevazute în categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii de orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. precum si în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege. sectiunea 5 modificat de Art. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare. sali de spectacol si adunari publice. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (3)Autorizatia de introducere a armelor în tara se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. sectiunea 5 modificat de Art. (2)Este interzis portul armelor neletale. de natura sa genereze o stare de pericol în conditiile în care poarta arma asupra sa. 61 din capitolul II. 63: Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. . în urmatoarele conditii: a)în locuri aglomerate. din categoria celor supuse notificarii prealabile. 58 alin. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. c)neînsotite de documentul care atesta dreptul de port si folosire. I. ori a unei institutii muzeistice din România. punctul 10. b)motiveaza.(2)Strainii pot introduce în România arme neletale legal detinute. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate sau face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansata de oboseala sau sufera de afectiuni temporare. punctul 11. alin.

punctul 3. 29. destinate pentru autoaparare. locul de rezidenta al detinatorului la locul unde urmeaza sa se desfasoare activitatile pentru care sunt destinate numai daca acestea sunt tinute în husa. (1)Armele cu tranchilizante. pistoalele de alarma si semnalizare si pistoalele de start. (5)Sunt interzise portul si folosirea armelor sau dispozitivelor neletale prevazute la alin. prevazute la pozitiile 25 si 31 din anexa. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane. 64: Folosirea armelor utilitare si de agrement . resedinta sau. (2)Armele neletale destinate agrementului si tirului sportiv. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (2) în locuri publice. în astfel de conditii încât sa nu puna în pericol integritatea corporala sau viata persoanelor. (5)Este interzisa folosirea armelor prevazute la alin. pentru a nu pune în pericol integritatea corporala si viata persoanelor. precum si armele prevazute la pozitia 25 din anexa. I. 64: Folosirea armelor utilitare Art. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite. folosite în competitiile sportive. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. (4)Armele sau dispozitivele neletale destinate agrementului si tirului sportiv pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate sau semnalizate. (2)Armele neletale prevazute în categoriile C-E din anexa. pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în conditiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (3)Pistoalele de semnalizare pot fi detinute si folosite de persoanele fizice si juridice numai în scopul pentru care sunt destinate. destinate pentru autoaparare. 29. în astfel de conditii încât sa nu cauzeze vatamari corporale persoanelor. (1)-(4) pot fi transportate de la domiciliul. punctul 63. harpoanele de pescuit si armele de asomare pot fi folosite în conditiile legii doar împotriva animalelor. iar armele cu destinatie industriala. numai în scopul pentru care sunt destinate. arcurile. (4) în locuri publice. (3)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora. I. numai în scopul pentru care sunt destinate. pot fi folosite în conditiile prevazute la art. destinate colectiei. în conditiile legii. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.(2)Folosirea armelor prevazute la alin. 63 din capitolul II. 63 din capitolul II. Art. pot fi folosite în spatii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spatii special amenajate. sectiunea 5 modificat de Art. (3)Arbaletele. 63: Uzul de arma neletala Armele cu tranchilizante. (6)Armele sau dispozitivele neletale prevazute la alin. (la data 21-iul-2008 Art. doar împotriva animalelor si mamiferelor acvatice. dupa caz. (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. (2)Pistoalele de start pot fi detinute si folosite de federatiile sportive nationale si cluburile sportive afiliate acestora. (la data 27-iul-2011 Art. destinate colectiei. din Legea 152/2008 ) (1)Titularii dreptului de a purta si folosi arme neletale. bagaj ori ambalaj si nu sunt încarcate cu munitie. sectiunea 5 modificat de Art. din Legea 117/2011 ) Art. (4)Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în conditiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.

alin. I. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. ordinii publice si sigurantei nationale. (2) din capitolul III. sectiunea 5 modificat de Art. I. 65. valorilor . care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. sectiunea 5 modificat de Art. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. altele decât cele prevazute la alin. în conditiile prezentei legi. precum si munitia corespunzatoare. 64 din capitolul II. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure. (2)Persoanele juridice de drept public. precum si munitia corespunzatoare. din Legea 268/2008 ) (2)Posesorii armelor neletale cu destinatia de autoaparare pot procura si detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL III: Procurarea. (la data 27-iul-2011 Art. precum si a pazei persoanelor. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) (3)Persoanele juridice de drept privat. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. procurarea munitiei aferente este limitata la 100 de bucati. a certificatului de detinator. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. I. din Legea 117/2011 ) Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. alin. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. punctul 64. 65 din capitolul II. (2)Persoanele juridice de drept public. (2) din capitolul II. 66. 24 din anexa pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare arma dintre cele pentru care au drept de port si folosire. 65. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre persoanele juridice SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. bunurilor. sectiunea 1 modificat de Art. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. punctul 65. precum si persoanele juridice si unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora surit autorizate sa procure. I. precum si munitia corespunzatoare. sectiunea 5 modificat de Art. pentru înarmarea personalului propriu. precum si munitia corespunzatoare. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. alin. sa înstraineze. de la armurierii autorizati sa o comercializeze. dupa caz. în conditiile stabilite prin legi speciale. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. (la data 17-nov-2008 Art. (1). în functie de obiectul lor de activitate. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. 65: Procurarea munitiei pentru armele neletale (2)Posesorii armelor neletale prevazute la categoria E pct. pentru exercitarea atributiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare si functionare a acestora. (2) din capitolul II. punctul 66. 66: Categoriile de persoane juridice care pot procura. sectiunea 5 modificat de Art. punctul 2. (la data 17-mar-2008 Art. detine si folosi arme si munitii (1)Institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (1)Munitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza permisului de arma sau. punctul 12. (2)Pentru armele neletale prevazute la categoria E din anexa. (la data 27-iul-2011 Art.(la data 27-iul-2011 Art. I. sa procure. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. ordinii publice si sigurantei nationale sunt autorizate sa procure.

(3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. c)desfasurarea activitatilor sportive. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social. în centrele de productie cinematografica si televiziune. I. punctul 66. precum si munitia corespunzatoare. alin. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. c)desfasurarea activitatilor artistice. în conditiile prezentei legi. pe teritoriul României. pentru: a)înarmarea personalului abilitat sa desfasoare activitati de paza. detinere si folosire a armelor si munitiilor Autorizarile prevazute la art. 15 alin. sa procure. g). (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. sa detina si sa foloseasca arme letale si arme neletale. g). în conditiile prezentei legi. în conditiile legii. 66. imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau carora le asigura protectie. daca aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor. precum si în cadrul spectacolelor de circ si teatru. 66. în conditiile legii. sectiunea 1 modificat de Art. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. în functie de obiectul lor de activitate. (5)Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate sa detina sau sa foloseasca. 67: Autoritatile competente sa acorde autorizari de procurare. punctul 67. artistice. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul procurarii. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. pentru antrenament sau divertisment. (1) lit. pe teritoriul României. arme din categoria A din anexa si nici munitia corespunzatoare acestora. în conditiile prezentei legi. 15 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 66 alin. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare acestora. alin. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 66. inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenta se afla sediul social al persoanei juridice. sa procure si sa detina arme de colectie. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. pot fi autorizate în conditiile prezentei legi. (1) lit. Autorizarile prevazute la art. precum si arme neletale. precum si a pazei persoanelor. (la data 27-iul-2011 Art. valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante. arme militare si arme letale. în centrele de productie cinematografica si televiziune. sectiunea 1 modificat de Art. respectiv punctul de lucru al persoanei juridice. din Legea 117/2011 ) Art. 66 alin. (3)Persoanele juridice de drept privat. b)desfasurarea activitatilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate. bunurilor. (3) si (4) se acorda de catre Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. dupa caz. I. I. 67 din capitolul III. (5) din capitolul III. din Legea 117/2011 ) (4)Muzeele pot fi autorizate. sectiunea 1 modificat de Art. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. precum si organizarea si desfasurarea cursurilor prevazute la art. în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îsi pot asigura paza proprie. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept public si .sau transportului ori depozitarii de valori importante. (3) din capitolul III. pentru antrenament sau divertisment.

68. a munitiei consumate. de catre conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. la nivel central. altele decât cele prevazute la art. punctul 68. în care se mentioneaza datele de identificare ale armei. în cazul armelor neletale. (5) se pastreaza timp de 15 ani. (5) se pastreaza timp de 20 ani. (1). sarcinile în executarea carora detinatorul poate purta si folosi armele. (6) din capitolul III. (1) din capitolul III. precum si de numarul de posturi care trebuie încadrate cu personal înarmat. 68: Conditiile procurarii. (1). cu avizul autoritatilor prevazute la art. ordinii publice si sigurantei nationale. I. I. detinerii. (1)Persoanele juridice de drept public. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. din Legea 117/2011 ) (2)Tipurile si cantitatea de arme si munitie care pot fi procurate se stabilesc. (1) sau. (3) din capitolul III. dupa caz. din Legea 117/2011 ) . sectiunea 2 modificat de Art.persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora Art. pot procura si. înstraina asemenea arme si munitie. (la data 27-iul-2011 Art. în conditiile legii. precum si cu munitia corespunzatoare pot procura si. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. dupa caz. (2). Aceasta evidenta se pune la dispozitia autoritatilor care au acordat avizul prevazut la alin. precum si a personalului care este dotat cu acestea. în functie de activitatile specifice care urmeaza sa fie desfasurate. în conditiile legii. I. detinute si înstrainate. personalului propriu cu arme si munitii pastrarii si dotarii (1)Persoanele juridice de drept public. altele decât cele cu atributii în domeniul apararii. în cazul armelor letale si al armelor neletale supuse autorizarii. (6)Evidenta prevazuta la alin. alin. (la data 27-iul-2011 Art. alin. 67. (3)Pastrarea armelor si a munitiei prevazute la alin. precum si persoanele juridice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora. (1) se face în spatii special destinate si omologate în conditiile prevazute de lege. precum si cu munitia corespunzatoare. în conditiile prezentei legi. înstraina asemenea arme si munitie. asigurate în permanenta cu paza înarmata. alin. (6)Evidenta prevazuta la alin. datele de identificare ale detinatorului. prin armurierii si intermediarii autorizati în acest sens. un registru în care se tine evidenta armelor si munitiei procurate. locurile în care detinatorul poate purta si folosi armele. sectiunea 2 modificat de Art. al unitatii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia. prin armurierii autorizati în acest sens. în conditiile prezentei legi. ori de câte ori se solicita aceasta. punctul 68. (5)Persoana juridica si unitatile prevazute la alin. emise de conducatorul persoanei juridice prevazute la alin. 66 alin. asigurate în permanenta cu paza înarmata. precum si conditiile în care acesta poate face uz de arma. din Legea 117/2011 ) (4)Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale. în exercitarea atributiilor prevazute de actele normative de organizare si functionare. si timp de 10 ani. punctul 68. (3)Pastrarea armelor si munitiei prevazute la alin. care. (1) se face în spatii special destinate si avizate în conditiile prevazute de lege. (la data 27-iul-2011 Art. (1) au obligatia sa constituie. 68. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. desfasoara activitati specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale si arme neletale. 68. dupa caz. sectiunea 2 modificat de Art. în cazul armelor letale.

37-39. d)îndeplinesc conditiile prevazute la art. iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unitatilor prevazute la art. (4). din Legea 117/2011 ) b)au împlinit 18 ani. 63 si art. în conditiile prevazute la art. sectiunea 2 abrogat de Art. art. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale si munitiiArt. e)urmeaza un instructaj. 68 alin. (2)Continutul instructajului prevazut la alin. . 68 alin. (la data 27-iul-2011 Art.(7)Persoanele juridice si unitatile prevazute la alin. I. punctul 69. armele se depun în locurile prevazute la art. La sfârsitul acestui interval de timp. 69. (2)Modelul ordinului de serviciu si continutul instructajului prevazut la alin. art. alin. prin care se obliga sa poarte si sa foloseasca armele si munitia din dotare numai în scopurile si conditiile stabilite în instructaj. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. dupa caz. din Legea 117/2011 ) (21)Tipul de arme si cantitatea de munitie înscrise în ordinul de serviciu se stabilesc de catre autoritatile prevazute la art. punctul 70. 68 alin. 15 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 67. alin. (1) si (3) exercita atributiile de serviciu care necesita portul si folosirea acestora. alin. h) si i). (5) se tine de catre autoritatile prevazute la art. (1). 68 alin. litera A. cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme. sectiunea 2 completat de Art. 67. precum si la conditiile în care trebuie purtata si folosita arma. 69 din capitolul III. I. cu exceptia celor detinute de padurari si paznicii de vânatoare. cu arme letale sau neletale supuse autorizarii persoanele care: (la data 27-iul-2011 Art. e) se stabileste de angajator si se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. (1) lit. 62 alin. 67. cu arme letale. punctul 69. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. 34. I. 69. art. cu ocazia constituirii acestora. 69: Dotarea personalului propriu cu arme letale sau neletale supuse autorizarii si munitii (la data 27-iul-2011 Art. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 15 alin. din Legea 117/2011 ) (3)Prevederile alin. (1) lit. 68 alin. I. c)-f). (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. din capitolul III. desfasurat de angajator. (1). (1) lit. persoanele care:(1) Pot fi dotate. 67. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (1)Pot fi dotate. 67. I. Evidenta registrelor prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (4)Armele aflate în dotare pot fi purtate si folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator. în care persoanele prevazute la alin. în vederea înregistrarii. 68 alin. (3)Prevederile alin. punctul 69. din Legea 117/2011 ) a)au cetatenia româna. 33 alin. alin. sectiunea 2 modificat de Art. c)sunt angajate. (2) din capitolul III. (4). sectiunea 2 modificat de Art. (3) din capitolul III. alin. care pot fi pastrate de acestia în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 69. (1). (1) au obligatia de a prezenta registrele. 64. la persoana juridica sau unitatile prevazute la art. în conditiile prevazute la art. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. precum si numai în conditiile si locurile prevazute în ordinul de serviciu. Art. (1). în baza unui contract individual de munca. (1). (2) din capitolul III. (3). punctul 71. (1) din capitolul III. care trebuie sa faca si dovada absolvirii cursurilor prevazute la art. punctul 69. 69. (1) lit. I. (3). la sfârsitul caruia semneaza un angajament. e) se stabilesc de angajator si se avizeaza de catre structurile de ordine publica din cadrul autoritatilor prevazute la art. (2). (la data 27-iul-2011 Art. 69. la autoritatile prevazute la art. art. sectiunea 2 modificat de Art. 68 alin. g).

d). (1) lit. care au ca scop prevenirea si combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare si în alte scopuri decât cele prevazute în prezenta lege. (4). prin efectuarea unor verificari de specialitate ale autoritatilor prevazute la art. din Legea 117/2011 ) Art. ori de câte ori considera necesar. periodic. . 68 alin. pentru testarea integritatii lor profesionale si morale. e). 68 alin. angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autoritatilor prevazute la art. (1). 68 alin. precum si pentru verificarea armelor si munitiilor detinute. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. 66 alin. în conditiile prevazute de prezenta lege. 67 sau ori de câte ori acestea solicita. 72: Poligoanele pentru antrenament si pentru verificarea armelor (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. 67. în mod efectiv. (1) lit. 71: Verificarea personalului dotat cu arme si munitii. (1) sau pot participa. (1) se aplica si personalului cu atributii de gestionare. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi si antrenori se fac în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Sport. 69 alin. prin care se atesta îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. 15 alin. administrare si întretinere a armelor detinute de persoana juridica sau unitatile prevazute la art. (1) lit. (2)Autoritatile prevazute la art. la intervale stabilite de catre autoritatile prevazute la art. cu arme neletale persoanele care îndeplinesc conditiile prevazute la art. b). (2). (8). în conformitate cu art. antrenori sau instructori în poligonul de tragere se fac cu avizul autoritatilor prevazute la art. (1) lit. care urmeaza sa fie dotate cu arme de aparare si paza. I. precum si sportivii si antrenorii de tir. (8)Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva si sunt afiliate la federatiile sportive nationale de specialitate. b)verificarea starii tehnice a armelor si munitiei. 69 alin. c) si e). cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române. 70: Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1)Pot fi dotate. 67. 68 alin. a cunoasterii instructajului prevazut la art. alin. 67. în conditiile stabilite prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret. în conditiile prevazute la art. precum si a conditiilor în care acestea sunt pastrate. 69 alin. în conformitate cu atributiile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. urmatoarele activitati: a)verificarea îndeplinirii de catre personalul dotat cu arme si munitie a conditiei prevazute la art. (7)Semnarea contractului individual de munca presupune si acordul implicit al persoanelor. e). (1) pot construi si amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificarilor prevazute la alin. portul si folosirea armelor de catre persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. precum si a starii tehnice a armelor si munitiei (1)Persoanele juridice si unitatile prevazute la art. Art. (8) din capitolul III. (6)În vederea dotarii cu arme. 67. cu avizul autoritatilor prevazute la art. (2)Conditiile prevazute la alin. Art.Sunt interzise detinerea. precum si folosirea acestor arme de catre sportivi. (5)Folosirea armelor si munitiei de catre personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator. punctul 69. (1) au obligatia sa desfasoare. la efectuarea acestor verificari. 69. precum si a modului în care sunt respectate prevederile acestuia. prin armurierii autorizati în acest sens. sectiunea 2 modificat de Art.

pot detine si folosi. (1). 73: Categorii de persoane juridice si unitati care pot detine si folosi diferite tipuri de arme si munitii (1)Urmatoarele persoane juridice si unitati aflate în subordinea. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. 68-72. 67. alin. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. litera B. arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. si subunitatile apartinând acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara si munitia corespunzatoare. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) (4)Activitatile care se pot desfasura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestuia. autoritatea sau. I. care se avizeaza de catre autoritatile prevazute la art. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. acordat de autoritatile prevazute la art. precum si activitati de instruire si îndrumare a persoanelor care desfasoara activitati de antrenament trebuie sa detina atestatul de instructor. d)autoritatea publica centrala care raspunde de piscicultura si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. legal constituite. pot detine si folosi. coordonarea acestora pot detine si folosi arme si munitii. 67. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. dupa cum urmeaza: a)autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura. acordat de Inspectoratul General al Politiei Române. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. Art. prin personalul anume desemnat. pentru paza fondurilor de vânatoare. 69 alin. republicata.(2)Personalul desemnat cu administrarea. punctul 72. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3)Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activitati permanente de supraveghere a activitatilor care se desfasoara în aceasta incinta. pentru paza fondurilor de vânatoare. prin Regia Nationala a Padurilor. sectiunea 2 modificat de Art. din capitolul III. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. (4). prin personalul anume desemnat. 103/1996. în conditiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. întretinerea si supravegherea poligoanelor trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. precum si arme de vânatoare si munitia corespunzatoare. alin. pentru exercitarea activitatii didactice. cu modificarile si completarile ulterioare. legal constituite. 407/2006. (1) si alin. pentru exercitarea atributiilor de serviciu ale organelor de control. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. b)Asociatia Generala a Vânatorilor si Pescarilor Sportivi din România si asociatiile de vânatori sportivi. în domeniul pazei fondului forestier si ocrotirii animalelor. cu modificarile ulterioare. sectiunea 2 modificat de Art. ce îsi desfasoara activitatea conform Legii nr. (la data 27-iul-2011 Art. pentru dotarea personalului propriu însarcinat cu îndepartarea pasarilor daunatoare. (3) din capitolul III. pentru recoltarea planificata a vânatului si combaterea animalelor daunatoare. . II din Legea 117/2011 ) c)unitatile de învatamânt superior cu profil cinegetic pot detine si folosi arme de vânatoare si arme cu destinatie utilitara. 73. dupa caz. 72. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art.

alin. (1) lit. b)-d). I. din Legea 117/2011 ) h)institutiile de cultura si arta. litera G. (1) lit. (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. sectiunea 2 modificat de Art. g). din capitolul III. a)-d). (la data 27-iul-2011 Art. i)centrele de productie cinematografica. dotarea persoanelor desemnate sa ie foloseasca. sectiunea 2 modificat de Art. a)-d). (4). litera I. se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. sectiunea 2 modificat de Art. I. sectiunea 2 modificat de Art. pentru desfasurarea antrenamentelor ori concursurilor aprobate de aceste federatii. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. (4). (1). asociatiile cultural-artistice si sportive pot detine si folosi arme de panoplie pentru activitatile pe care le desfasoara. (la data 27-iul-2011 Art. în functie de necesitati. g)federatiile sportive nationale de specialitate si cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora pot detine si folosi arme de tir sportiv si munitia corespunzatoare. alin. (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) . în vederea desfasurarii activitatilor specifice. 73. (1). teatrele si alte asemenea institutii de cultura. Federatia Româna de Schi si Biatlon si cluburile sportive care au sectii de tir sportiv si biatlon afiliate pot detine si folosi arme de tir si munitia corespunzatoare. 73. circurile. I. dotarea sportivilor cu arme de tir si munitia corespunzatoare în vederea desfasurarii antrenamentelor si concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor. (1) lit. iar în cazul armelor de panoplie. (1) lit. (1) lit. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. în vederea desfasurarii activitatilor specifice. 69 alin. e) si f). g)Federatia Româna de Tir Sportiv. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (2) din capitolul III. teatrele si alte asemenea institutii de cultura. a diversitatii biologice si a retelei nationale de arii protejate. 73. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita sau utilitare pentru activitatile pe care le desfasoara. punctul 74. alin. 68 alin. iar în cazul armelor de panoplie si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. circurile. i)centrele de productie cinematografica. din Legea 117/2011 ) (2)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. precum si munitia corespunzatoare. 68 alin. b)-d). se poate face fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. f) si g). (1) lit. în conformitate cu regulamentul de organizare si functionare a acestora. pentru desfasurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii.e)administratiile aeroporturilor pot detine si folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fara proiectil. f)autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului si unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine si folosi arme de foc cu destinatie utilitara. fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. necesare pentru desfasurarea activitatilor specifice în domeniul protectiei si conservarii habitatelor naturale. 69 alin. arta si sport pot detine si folosi arme de recuzita pentru activitatile pe care le desfasoara. alin. punctul 74. si fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. punctul 73. (1) lit. din capitolul III. (3) din capitolul III. (1) lit. dotarea persoanelor desemnate sa le foloseasca. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul armelor detinute în conditiile prevazute la alin. 69 alin. 69 alin. în functie de necesitati. 73. e). pentru îndepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor. (la data 27-iul-2011 Art. I. punctul 73.

subsectiunea 1 modificat de Art. 67. 67. b)titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informatii false. (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. 77: Obligatiile persoanelor juridice autorizate sa detina si sa foloseasca arme si munitie . b). o cerere la autoritatile prevazute la art. persoana juridica este obligata sa depuna. detinerea si folosirea armelor si munitiilor. 74 alin. în acest sens. titularul nu îndeplinea conditiile prevazute de lege pentru procurare. (1) se retrag în urmatoarele situatii: a)titularul înceteaza activitatea care a determinat autorizarea.SECTIUNEA 3: Regimul procurarii. Eliberarea unei noi autorizatii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai dupa publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României. 76: Retragerea si anularea autorizatiilor pentru procurarea. (3) trebuie sa deplina o cerere la autoritatile prevazute la art. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice SUBSECTIUNEA 1: Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea. (2)Anularea autorizatiilor prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)În vederea procurarii de arme si munitii sau a construirii si amenajarii de poligoane. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. conditiile privind construirea. b)când autorizatia a fost pierduta. 74. 66 alin. furata. vizare. c)titularul a savârsit mai mult de doua contraventii prevazute de prezenta lege. b)titularul a savârsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. (3)Procedura de eliberare. detinerea si folosirea armelor si munitiilor (1)Autorizatiile prevazute la art. persoanele juridice prevazute la art. detinere sau folosire a armelor si munitiei sau. precum si autorizatiile pentru construirea si amenajarea poligoanelor. preschimba. persoanele juridice prevazute la art. altele decât cele prevazute la lit. 74 alin. I. (2)-(4) trebuie sa depuna o cerere la autoritatile prevazute la art. dupa caz. 75: Preschimbarea autorizatiilor pentru procurarea. (1) se preschimba în urmatoarele situatii: a)în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice. în vederea eliberarii autorizatiei corespunzatoare. detinere si folosire a armelor. c)când au fost folosite în întregime spatiile destinate vizei sau mentiunilor. (1) din capitolul III. retrag sau anuleaza autorizatiile pentru procurarea. 67. detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre persoanele juridice de drept privat. Art. (2)Pentru eliberarea unei noi autorizatii. Art. (1) lit. retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea. în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) (2)Autoritatile prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiilor Art. vizeaza o data la 2 ani. amenajarea si functionarea poligonului. alin. 67 elibereaza. 74 alin. sectiunea 3. 66 alin. la data acordarii autorizatiei. (1) se dispune în urmatoarele situatii: a)se constata ca. punctul 75. Art. 74: Autorizatiile pentru procurarea. preschimbare. distrusa sau deteriorata. detinerea si folosirea armelor si munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. a) si b).

furtul sau distrugerea autorizatiei. 333/2003 privind paza obiectivelor. arme neletale. la autoritatile prevazute la art. 68 alin. bunurilor. pot fi autorizate. cu modificarile si completarile ulterioare. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. Art. I. pentru vizarea autorizatiei. e)sa prezinte. constituite potrivit Legii nr. din Legea 117/2011 ) c)sa anunte pierderea. la cerere. b)sub orice forma prevazuta de lege. subsectiunea 2 modificat de Art. dupa caz. 67. valorilor si protectia persoanelor. punctul 76.numai pentru protectia persoanelor prevazute la art. d)în cazul în care persoana juridica înceteaza activitatea. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. constituite potrivit Legii nr. precum si munitia corespunzatoare. precum si pentru dotarea personalului angajat Prevederile art. înstrainare. cu exceptia situatiilor în care aceste societati sunt constituite în armurieri autorizati sa efectueze operatiuni cu arme din aceasta categorie. sa detina si sa foloseasca arme si munitie au urmatoarele obligatii: a)sa se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autoritatile prevazute la art. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. iar arme de autoaparare pentru protectia celorlalte categorii de persoane. 14 alin.Persoanele juridice autorizate sa procure. dupa cum urmeaza: a)în cazul activitatilor de protectie a persoanelor: arme de aparare si paza . 77. alin. detinerea si folosirea armelor si munitiilor de catre societatile specializate de paza Art. valorilor si protectia persoanelor. 333/2003 privind paza obiectivelor. b)sa anunte schimbarea sediului sau a punctului de lucru. sectiunea 3. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. 78: Conditiile pentru pastrarea armelor si munitiilor. la organul de politie în a carui raza de competenta este situat noul sediu. care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. I. documentele care dovedesc procurarea sau înstrainarea armelor si munitiei. (3) si ale art. 79: Autorizarea procurarii armelor si munitiei de catre societatile specializate de paza (1)Societatile specializate de paza. precum si munitia corespunzatoare. trebuie sa comunice aceasta autoritatilor prevazute la art. pentru efectuarea mentiunilor corespunzatoare în autorizatie. sectiunea 3. în termen de 10 zile de la procurare sau. (2)În functie de activitatile legale de paza pe care le desfasoara. litera B. (2). 67. punctul 77. (1) pot fi autorizatesa procure arme si munitie. 67 în termen de 10 zile de la acea data. bunurilor. în vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare în continutul autorizatiei. 67. arme letale. SUBSECTIUNEA 2: Procurarea. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 1 modificat de Art. cu cel putin 10 zile înainte de aceasta. la autoritatile prevazute la art. în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului. (1) din capitolul III. b)sa anunte schimbarea sediului. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat. la cerere. pot fi autorizate. societatile prevazute la alin. 79. . din capitolul III. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens:(1) Societatile specializate de paza. din Legea 117/2011 ) a)numai prin închiriere.

sa poarte asupra lor alte arme în afara de arma de serviciu. bunuri si valori. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. valabilitatea autorizatiei neputând depasi durata contractului. sa detina si sa foloseasca arme si munitie.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective. partidelor parlamentare. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . substante toxice. munitii. santierelor arheologice. detinere si folosire a armelor letale si a munitiilor Autorizatia de procurare. pentru paza proprie Art. detinere si folosire a armelor letale si a munitiei pentru societatile specializate de paza se acorda pentru fiecare contract de prestari servicii încheiat de acestea potrivit Legii nr. (2). iar arme neletale cu destinatie utilitara . I. b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. alin. sectiunea 3. depozitelor de arme. bunurilor si valorilor: arme letale cu destinatie utilitara . munitii.b)în cazul activitatilor de paza a obiectivelor. detinerii si folosirii armelor si munitiei pentru paza proprie . SUBSECTIUNEA 3: Procurarea. substante toxice. (la data 27-iul-2011 Art. le este interzis ca. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. 81: Interzicerea portului altor arme pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu Persoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza. materii explozive. punctul 78. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. Art. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. pe durata îndeplinirii atributiunilor de serviciu. 79. precum si cu alte valori prevazute de lege. litera B. sediilor armurierilor si intermediarilor. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. substante stupefiante si medicamente care contin substante stupefiante. metale pretioase si pietre pretioase. sediilor si punctelor de lucru ale societatilor care desfasoara activitati ce constituie monopol de stat. iar arme neletale cu destinatie utilitara . santierelor arheologice. obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societatile specializate de paza. desfasurate potrivit legii. 80: Acordarea autorizatiei de procurare.numai pentru paza sediilor bancilor. 333/2003.pentru activitatile de paza a celorlalte obiective.numai pentru paza sediilor bancilor. bunuri si valori. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. poligoanelor în care se desfasoara activitati cu arme letale. centrelor de procesare a valorilor monetare ori casieriilor colectoare. înscrisuri de valoare. cecuri. metale pretioase si pietre pretioase. titluri de credit. partidelor parlamentare. din capitolul III. metale pretioase si pietre pretioase. depozitelor de arme. substante toxice. materii explozive.numai pentru paza transporturilor cu arme.pentru activitatile de paza a celorlalte categorii de transporturi. care sunt dotate cu arme. a sediilor armurierilor. din Legea 117/2011 ) c)în cazul activitatilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara . iar arme neletale cu destinatie utilitara . subsectiunea 2 modificat de Art. 82: Autorizarea procurarii. munitii. precum si a altor locuri prevazute de lege în acest sens. Art. materii explozive. (3)Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure. desfasurate potrivit legii. sume de bani.

84. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate. 84: Procurarea. sa procure arme de panoplie si. (1) din capitolul III. 69-72 se aplica în mod corespunzator si persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice. precum si portul si folosirea armelor destinate pentru paza proprie Prevederile art. 83: Conditiile privind pastrarea si dotarea personalului. sa detina si sa foloseasca pentru desfasurarea activitatilor de paza numai arme neletale si munitia corespunzatoare. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice Art. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art.în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activitati de tragere pentru antrenament si divertisment. (2)(4) si ale art. I. din Legea 117/2011 ) (2)Prevederile art. e) si alin. la cerere. pot fi autorizate de catre autoritatile prevazute la art. subsectiunea 4 modificat de Art. (1) lit. 69 alin. (1) lit. 73 alin. utilitare sau de recuzita. la cerere. detinerea si folosirea armelor si munitiei pentru activitati cultural-artistice (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. (1) în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme si munitia corespunzatoare. sectiunea 3. dupa caz. 68 alin. sa procure. h) si i). SUBSECTIUNEA 5: Regimul functionarii poligoanelor de tragere apartinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice Art. 67 sa functioneze. 67 sa procure arme de panoplie si. precum si în cadrul unor spectacole de circ si teatru pot fi autorizate.în cazul societatilor specializate de paza.Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice si care îsi asigura paza proprie în conditiile Legii nr. (1) lit. . 68 alin. c)poligoane de tragere pentru antrenament si agrement . dupa caz. alin. la cerere. (3) si ale art. punctul 79. dupa cum urmeaza: a)poligoane de tragere pentru pregatirea personalului propriu . SUBSECTIUNEA 4: Procurarea. b)poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor . de recuzita. în ceea ce priveste conditiile în care acestea pot pastra si dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie si cu munitia corespunzatoare. 85: Autorizarea functionarii poligoanelor de tragere (1)În functie de obiectul lor de activitate. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi.în cazul armurierilor autorizati sa produca si sa repare arme. (5)-(7). 73 alin. care. (la data 27-iul-2011 Art. ale art. f) si g). (1)Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice si care desfasoara activitati sportive si artistice în centrele de productie cinematografica si televiziune. în conditiile stabilite pentru persoanele prevazute la art. la cerere. de catre autoritatile prevazute la art. persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea institutiilor publice pot construi si amenaja poligoane de tragere pentru arme letale. 67. precum si cele în care persoanele înarmate apartinând acestor persoane juridice le pot purta si folosi. Art. 333/2003 pot fi autorizate. (3) si alin. de catre autoritatile prevazute la art. 70-72 se aplica în mod corespunzator în cazul persoanelor juridice prevazute la alin.

(1) si (4). din Legea 117/2011 ) Art. angajat permanent. alin. (1) lit. Cantitatea de arme si munitie care poate fi procurata se stabileste de catre autoritatea care acorda autorizatia. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. punctul 80. din Legea 117/2011 ) a)poligoanele de tragere sunt omologate de catre Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. subsectiunea 5 modificat de Art. sa procure de la armurierii si intermediarii autorizati în acest sens: . 85. antrenamente de tragere sau. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. (2). b)sub orice forma prevazuta de lege. a) si c) pot fi autorizate. (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. I. sectiunea 3. întretinerea si supravegherea poligoanelor de tragere trebuie sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. precum si munitia corespunzatoare. desemnat pentru a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. (1) se poate acorda daca surit îndeplinite urmatoarele conditii:(2) Autorizatia prevazuta la alin. 67. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se acorda daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: (la data 27-iul-2011 Art. punctul 81. la cerere. c)personalul desemnat pentru supravegherea activitatilor care se desfasoara în incinta poligoanelor de tragere. urmeaza cursurile de instruire teoretica si practica prevazute la art. I. (la data 27-iul-2011 Art. subsectiunea 5 completat de Art. sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a)numai prin închiriere. (3). (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat sa fie folosite în incinta acestuia. 85. litera A. g) trebuie sa îndeplineasca conditia prevazuta la art. I. (4)Conditiile de avizare a poligoanelor de tragere se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 85. persoanele juridice prevazute la art. 85 alin. (1) lit. subsectiunea 5 modificat de Art. precum si pentru desfasurarea activitatilor de instruire si îndrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor. 69 alin. din Legea 117/2011 ) b)personalul desemnat pentru administrarea. 86: Conditiile procurarii armelor si munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1)Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în conditiile stabilite la art. arme letale. care se avizeaza de autoritatile prevazute la art. (3)Activitatile care se pot desfasura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a acestora. precum si munitia corespunzatoare. punctul 80. la cerere. 85 alin. 15 alin. d)sa existe personal specializat. dupa caz. (3) din capitolul III. 67. a)poligoanele de tragere îndeplinesc normele tehnice de siguranta si sunt certificate în acest sens de catre Inspectoratul General al Politiei Române. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. (2). (5)Normele tehnice de siguranta privind constructia si amenajarea poligoanelor de tragere se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. sectiunea 3. sectiunea 3. alin. (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. 85 alin. 72 alin. a) si c) pot fi autorizate. în raport cu necesarul de arme si munitie înscris în planul de dotare prevazut la alin. (1) lit. (2) din capitolul III. arme neletale.(2)Autorizatia prevazuta la alin. din capitolul III. alin.

spatiile destinate pastrarii trebuie asigurate în permanenta si cu paza înarmata. b)sub orice forma prevazuta de lege. g).a)numai prin închiriere. în cazul minorilor sub 18 ani. (1) lit. 15 alin. 15 alin. 85 alin. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani.numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. dupa caz. g). din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. care se depune la aceste autoritati împreuna cu cererea de autorizare. spatiul destinat depozitarii trebuie prevazut cu sistem de supraveghere video si mijloace de alarmare instalate în conditiile Legii nr. cu modificarile si completarile ulterioare. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. (1) întocmesc planul de dotare cu arme si munitie. (la data 27-iul-2011 Art. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. subsectiunea 5 modificat de Art. persoanele juridice prevazute la art. (1) lit. (1) lit. a) si c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare. persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. (1) lit. 87: Conditiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. I. sectiunea 3. (4)În cazul în care poligoanele prevazute la art. Accesul acestor persoane în . în permisul de arma al carui titular este. arme neletale.numai titularii unui permis de arma sau. 85 alin. respectiv cele înscrise în permisul de arma sau pentru procurarea carora "urmeaza cursul de instruire prevazut la art. pentru poligoanele prevazute la art. exclusiv pentru folosirea în poligon. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art. 333/2003. c)în cazul poligoanelor prevazute la art. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. din Legea 117/2011 ) Art. conectate la dispecerate de alarmare si interventie ale unor societati specializate de paza. (4)Pentru pastrarea unui numar mai mic de 15 arme letale. pentru poligoanele prevazute la art. detinerea si folosirea armelor si munitiei de catre autoritatile prevazute la art. a). precum si munitia corespunzatoare. desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. b) . (2)În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea. precum si munitia corespunzatoare si sub orice forma prevazuta de lege. (1) lit. punctul 82. c).numai personalul angajat la societatea specializata de paza. 86 din capitolul III. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. (1) lit. a) . dupa caz. (1) lit. cu conditia ca. (5)În cazul depozitarii unui numar mai mare de 15 arme letale si a munitiei aferente în incinta poligoanelor. c) . (3)În situatiile prevazute la alin. 85 alin. arme letale si arme neletale. 85 alin. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. 29. 67. (2)Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în conditiile prevazute la alin. precum si munitia corespunzatoare. a) si c). arme letale. 85 alin. (3)Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme si munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost autorizat sa fie folosite în incinta acestuia. pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. (1) lit. (1) lit. 85 alin. (1) lit. 85 alin.

în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. cu conditia ca. b)sunt omologate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. în permisul de arma al carui titular este. 35 alin. introduse pe teritoriul României. 88: Conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca armele si munitiile pentru a putea fi detinute sau comercializate (1)Armele si munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. (1) lit. pentru conformitate cu normele de omologare. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale. 15 alin. subsectiunea 5 modificat de Art. (1) lit. accesul este permis numai daca acestia prezinta autorizatia prevazuta la art.incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea numai daca sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele sa fie înscrise. în urma carora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate. (la data 27-iul-2011 Art. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IV: Regimul circulatiei armelor si munitiilor SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. numai daca: a)sunt marcate de producatorul din strainatate. precum si orice persoana care a împlinit vârsta de 18 ani . (1) lit. numai însotite de documentele care atesta dreptul de detinere sau de port si folosire a armelor. în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. numai personalul specializat pentru repararea si testarea armelor. în cazul minorilor sub 18 ani. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis si cu armele si munitia detinute de acestea. b). c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor si sunt însotite de cartea de identitate a armei. 35 alin. b)în cazul poligoanelor prevazute la art. (2)Armele si munitiile fabricate în strainatate. sectiunea 3. (1)În functie de destinatia poligoanelor de tragere. (4)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. . (1) lit. accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a împlinit vârsta de 14 ani. în incinta acestora sunt admise accesul si desfasurarea activitatilor de tragere cu arma pentru urmatoarele categorii de persoane: a)în cazul poligoanelor prevazute la art. a). persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevazut la art. I. din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme. (1) si (2). 85 alin. 87 din capitolul III. 85 alin. (3)În cazul în care poligoanele prevazute la art. dupa caz. (1) si (2). 29. accesul în incinta poligonului de tragere este permis si cu armele aflate în dotarea persoanei sau. detinute de persoane fizice sau juridice din România. g). desemnat sa poarte si sa foloseasca arme si munitie. (1) lit. 85 alin. pot fi comercializate sau. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor înscrise în permisul de arma. acestia sa fie însotiti de o persoana majora. (5)În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere. (2)În situatiile prevazute la alin. personalul angajat la societatea specializata de paza. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art. a) si c). dupa caz.pentru activitati de tragere de divertisment. punctul 83. b)sunt avizate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. administratorul poligonului are obligatia sa actioneze în conditiile prevazute la art.

în procesul de fabricatie a acestora. detinute de persoane fizice sau juridice din România numai daca: a)sunt marcate de producator. munitia pe care se aplica. c)indicativul corespunzator categoriei prevazute în anexa din care face parte arma sau. (2) armele si munitiile care tranziteaza. 88 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii români autorizati sa produca arme si munitii au obligatia ca. (2)Marcajele prevazute la alin. dupa caz. fabricate pe teritoriul României. b)indicativul armurierului care le produce. sa aplice pe arme si munitii marcaje destinate identificarii acestora. (1) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente: a)indicativul de tara al României. în conditiile legii. anul de fabricatie. Prin pachet de munitie. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiilor prevazute la alin. în conditiile legii. c)seria si. daca acesta nu face parte din numarul de serie. b)sunt certificate de catre producator ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. în procesul de fabricatie a acestora. (2) lit. d)anul de fabricatie al armelor si munitiilor si numarul de ordine al fiecarei arme. 25-29 din anexa au obligatia ca. (3)Sunt exceptate de la îndeplinirea conditiei prevazute la alin. (1)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. componenta a carei distrugere ar face imposibila utilizarea armei de foc. (3)Forma si continutul elementelor prevazute la alin. fabricate în afara teritoriului României. (2) se aplica pe cel putin o componenta esentiala a armei de foc. 25-29 din anexa. 89: Marcarea armelor si munitiilor produse de armurierii români Art. introduse pe teritoriul României. sectiunea 1 modificat de Art. . punctul 84. pot fi detinute sau comercializate numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)sunt marcate de armurierul autorizat sa le produca. c)armele sunt înregistrate în Registrul National al Armelor. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Marcajul pentru arma asamblata trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. b)sunt certificate de catre producator sau de catre un organism international ca îndeplinesc conditiile de siguranta în utilizare. 25-29 din anexa. dupa caz. se întelege cea mai mica unitate de ambalare de munitie completa. Art. munitii si pachete de munitii marcaje destinate identificarii si urmaririi acestora. b)tara sau locul fabricarii. sa aplice pe arme.c)armele au fost înregistrate in Registrul National al Armelor si s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare arma. (4)Marcajul aplicat pe pachete de munitii trebuie sa indice: a)denumirea producatorului. I. (3)Marcajul prevazut la alin. teritoriul României. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. în sensul prezentului articol. stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevazute în anexa. b) armele si munitiile care tranziteaza. (2)Armele si munitiile prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. 89: Marcarea armelor si munitiilor (1)Armurierii care produc arme si munitii pe teritoriul României dintre cele prevazute în categoriile A-C si categoria D pct. teritoriul României. pot fi comercializate sau. dupa caz.

în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. I. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art.b)numarul de identificare a lotului. (1)Registrele prevazute la art. 89 din capitolul IV. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii timp de 20 ani. precum si a munitiilor corespunzatoare. 90. a armelor de aparare si paza. a). 89 alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române. în termen de 10 zile de la încetarea activitatii. registrele prevazute la art. (1) se înregistreaza la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme si munitii. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. (1) se constituie dupa criteriul elementelor prevazute la art. c)calibrul. punctul 87. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. I. (2). 90: Evidenta armelor si munitiilor fabricate (4)Evidenta armelor militare. punctul 85. iar evidenta celorlalte arme letale. din Legea 117/2011 ) Art. la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. Art. 90 alin. (2)Registrele constituite în conformitate cu alin. 89 din capitolul IV. se tine în registre separate constituite potrivit legii. 90 alin. . b)-d). 90 alin. sectiunea 2 modificat de Art. respectiv punctele de lucru. (3)Evidenta care se tine în registrele prevazute la alin. (4) lit. punctul 86. I. (1) se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii sa produca arme sau de catre institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. (1) se depun la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. a armelor neletale. pentru arhivare. sectiunea 2 completat de Art. (la data 27-iul-2011 Art. d)tipul de munitie. (2)Marcarea armelor potrivit alin. la Inspectoratul General al Politiei Române. (3) din capitolul IV. precum si a munitiilor corespunzatoare constituie informatii secrete de stat. registrele prevazute la art. c) si d). 90 alin. (1) se pastreaza de armurierii autorizati sa produca arme si munitii. sectiunea 2 modificat de Art. pentru arhivare. ordinii publice si sigurantei nationale pot fi trecute în circuitul civil numai daca sunt marcate în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) (1)Armurierii care produc arme si munitii au obligatia de a tine evidenta armelor si munitiilor fabricate. respectiv punctele de lucru. (2) lit. dupa care se depun. din Legea 117/2011 ) Art. constituie informatii secrete de serviciu. dupa care se depun. timp de 10 ani. 91: Pastrarea registrelor de evidenta a armelor si munitiilor fabricate (1)Registrele prevazute la art. în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenta îsi au sediile sociale. 891: Trecerea armelor în circuitul civil (1)Armele detinute de institutiile publice cu atributii în domeniul apararii. ordinii publice si sigurantei nationale. (5)Marcajul aplicat pe munitie trebuie sa cuprinda elementele prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. (2)În situatia în care armurierii îsi înceteaza activitatea de producere a armelor si munitiilor. 89 alin. alin.

e)poligoanele de tragere cu arme. încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurator. 92 alin. încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care sa se pericliteze viata. I. precum si a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale. b)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. I. eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. precum si certificatele de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare pentru aceste arme si munitii constituie informatii secrete de stat. punctul 90. a)d). (2). 92 alin. îndeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. precum si spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii. I. cu exceptia celor referitoare la armele militare. c)detinerea si folosirea armelor si munitiilor sa îndeplineasca asemenea criterii de siguranta. 94: Inspectia tehnica periodica . din Legea 117/2011 ) Art. 93: Regimul normelor si certificatelor de omologare Art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Omologarea armelor si munitiilorSECTIUNEA 3: Inspectia tehnica si dezactivarea armelor si munitiilor (la data 27iul-2011 capitolul IV. punctul 88. 91 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) (1)Normele de omologare prevazute la art. (2)Scopul activitatii de omologare prevazute la alin. (2)Certificatele de omologare pentru elementele prevazute la art. I. punctul 90. sectiunea 3 modificat de Art. c)instrumentele destinate repararii armelor si munitiilor. sectiunea 2 modificat de Art. sectiunea 3 abrogat de Art. 92: Activitatea de omologare a armelor si munitiilor (1)Activitatea de omologare a armelor si munitiilor se desfasoara prin Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si structurile specializate ale acesteia si are ca scop instituirea unui regim de impunere si respectare a criteriilor de siguranta stabilite prin normele de omologare a armelor si munitiilor. 93 din capitolul IV. (1) se realizeaza prin îndeplinirea urmatoarelor obiective: a)caracteristicile tehnice ale armelor si munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege. (3) lit. (2). precum si spatiile în care acestea functioneaza. corespunzatoare armelor militare si munitiilor aferente. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 3 abrogat de Art. care constituie informatii secrete de stat si se comunica numai institutiilor interesate. 88 alin. (4)Îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de catre elementele prevazute la alin. sunt supuse omologarii urmatoarele: a)armele. d)spatiile destinate depozitarii si pastrarii armelor si munitiilor. (la data 27-iul-2011 Art. 92 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) Art.(la data 27-iul-2011 Art. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. precum si a munitiilor corespunzatoare. (3)În scopul îndeplinirii obiectivelor prevazute la alin. sanatatea. munitiile si componentele acestora. punctul 89. (1) se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor si se publica în Monitorul Oficial al României. (5)În cazul armelor si munitiilor prevazute la art. b)liniile tehnologice de producere a armelor si munitiilor. integritatea fizica a detinatorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situatiile care impun folosirea legala a armelor. f)mijloacele de transport destinate transportului armelor si munitiilor.

(1)Inspectia tehnica periodica a armelor se efectueaza de catre armurieri autorizati în conditiile legii. (3). (5)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. (7)Standardele si tehnicile de inspectie tehnica periodica a armelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (6)Conditiile de autorizare a armurierilor pentru a efectua inspectia tehnica periodica a armelor se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (1) elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin certificatul de efectuare a inspectiei tehnice periodice. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri. (la data 27-iul-2011 Art. 92 alin. (5)Pentru armele detinute de persoanele fizice si juridice inspectia tehnica se efectueaza la solicitarea detinatorului legal. din Legea 117/2011 ) (1)Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de catre o comisie specializata din cadrul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. cu ocazia efectuarii inspectiei tehnice periodice.(1)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor efectueaza. (3) care le apartin. certificatul de efectuarea inspectiei tehnice periodice. cu ocazia efectuarii inspectiei prevazute la alin. 92 alin. care. iar cele nevandabile scoase din uz sau parti componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de distrugere a acestora. precum si la solicitarea expresa a structurilor de politie competente. (2)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie. (4)Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspectiei tehnice prevazute la alin. sectiunea 3 modificat de Art. prin structurile sale specializate. (3)Armurierii prevazuti la alin. (3)Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor si sa elibereze certificatul prevazut la alin. (2). I. structurile specializate ale Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin. 94 din capitolul IV. 95: Regimul armelor care au devenit improprii folosirii Art. (1) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a armelor care le apartin. (1) se suporta de catre detinatorul legal al armelor verificate. ca elementele verificate îndeplinesc conditiile de omologare. Art. (1). punctul 91. (2)În cazul în care se constata. inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor tehnice de siguranta în utilizare. în vederea verificarii îndeplinirii de catre acestea a conditiilor de omologare. (4)Armurierii prevazuti la alin. ca armele verificate îndeplinesc conditiile tehnice de siguranta în utilizare. (2)În cazul în care se constata. dupa ce le valorifica. armurierii prevazuti la alin. care elibereaza în acest sens un certificat care sa ateste . 95: Dezactivarea armelor si regimul celor care au devenit improprii folosirii (1)Dezactivarea armelor de foc se realizeaza de catre armurieri avizati în conditiile legii. ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreuna cu o copie a facturii. (1) se suporta de catre detinatorul legal al elementelor verificate. (3) nu pot fi autorizati sa efectueze inspectia tehnica periodica a elementelor prevazute la art.

punctul 92. . sectiunea 3 modificat de Art. Art. În cazul în care aceste arme sunt nevandabile. (4)Conditiile de avizare a armurierilor pentru a desfasura operatiuni de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Inspectoratul General al Politiei Romane exercita. d)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. (5)Standardele si tehnicile de dezactivare a armelor de foc se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor. 96: Metodologia de omologare Procedura acordarii certificatelor de omologare. sectiunea 3 modificat de Art. 96 din capitolul IV. (2)Sunt arme de foc dezactivate acele arme cu toate componentele esentiale devenite definitiv nefunctionale si care nu pot fi îndepartate. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. punctul 93. sectiunea 4 a fost reglementat de Ordinul 389/2004 ) (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. la propunerea Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. introducând mentiunile corespunzatoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operatiuni. se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de casare a acestora. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. care elibereaza în acest sens un certificat sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. b)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)emite. 97 din capitolul IV. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. 97: Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor (la data 02-feb-2005 Art. preschimba si. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc sa poata fi reactivata în vreun fel. din Legea 117/2011 ) Art. a detinatorilor de arme. precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. (1) si (2). precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare. 95 din capitolul IV. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 4: Registrul National al Armelor Art. I. 88 alin. dupa caz.dezactivarea armei de foc sau aplica pe suprafata armei de foc un marcaj clar vizibil. (la data 27-iul-2011 Art. (3)Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare din cauza unor defectiuni iremediabile sunt verificate de armurierii prevazuti la alin. (1). 96: Metodologia de certificare Procedura acordarii certificatelor de dezactivare. c)gestioneaza evidenta armurierilor care desfasoara operatiuni cu arme. I. precum si a certificatelor de efectuare a inspectiei tehnice periodice se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. retrage sau anuleaza cartile de identitate ale armelor prevazute la art. a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. care se aproba prin hotarâre a Guvernului. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor.

precum si cu privire la persoanele care le-au procurat si catre care s-au înstrainat acestea. (3)Armurierul care a procurat armele prevazute la art. (2) se emit pe baza documentelor de procurare. (2)În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea înstrainarii acestora în conditiile legii. 88 alin. respectiv de catre cel care le-a procurat din strainatate. 88 alin. pe baza datelor înscrise în registrele prevazute la art. pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. 98: Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. armurierul autorizat sa le comercializeze are obligatia sa . pentru monitorizarea operatiunilor cu arme. (2)Cartile de identitate ale armelor prevazute la art. 98 din capitolul IV. 99: Regimul cartii de identitate a armei (1)Cartea de identitate a armei trebuie sa însoteasca în permanenta arma. (2) este obligat sa solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate. din Legea 117/2011 ) Art. se poate face numai dupa obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau. dupa caz. I. sectiunea 4 modificat de Art. (2)Termenul de pastrare a datelor cuprinse în evidentele Registrului National al Armelor este de 20 de ani.e)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate. I. 88 alin. (1). urmatoarele atributii în domeniul gestionarii regimului circulatiei armelor si munitiei: a)gestioneaza evidenta operatiunilor cu arme si munitii. procurata. a elementelor de marcare aplicate pe arme. ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor. c)gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autoritatile competente în cazurile de declarare a pierderii. piese si munitii. sectiunea 4 abrogat de Art. piese si munitii. (3)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. b)gestioneaza evidenta armurierilor si intermediarilor care desfasoara operatiuni cu arme. precum si a certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. (la data 27-iul-2011 Art. (1) se emit dupa încheierea procesului de productie a acestora. în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a îndeplinirii conditiilor de omologare. precum si accesul la acesta se aproba prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (1)În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul National al Armelor. a detinatorilor de arme. indiferent de detinatorul legal al acesteia. necesar pentru îndeplinirea atributiilor legale privind gestionarea aplicarii dispozitiilor prezentei legi. prin structura care administreaza Registrul National al Armelor. 90 alin. 97 din capitolul IV. punctul 94. din Legea 117/2011 ) Art. punctul 95. (3)Inspectoratul General al Politiei Române exercita. operând mentiunile corespunzatoare în evidente. (4)Înstrainarea armelor de catre armurierul producator. precum si a certificatelor de omologare. Nu pot fi supuse operatiunilor prevazute de prezenta lege armele care nu sunt însotite de cartile de identitate ale acestora. (la data 27-iul-2011 Art. furtului sau distrugerii armelor si munitiilor aflate în circulatie. precum si a operatiunilor cu arme si munitii. (4)Organizarea si functionarea Registrului National al Armelor. d)coopereaza cu institutiile similare din strainatate si cu reprezentantele diplomatice si oficiile consulare ale României din strainatate.

sa le detina. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. 101 din capitolul IV. experimentarea. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. din Legea 117/2011 ) Art. 102: Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armei Procedurile de aplicare a prevederilor art. 94-97 armele militare a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. sa le foloseasca si sa le înstraineze. în Monitorul Oficial al României. 103: Efectuarea operatiunilor cu arme . I. Art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 1: Dispozitii generale (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. prelucrarii. furtul. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. tn conditiile stabilite prin ordine ale conducatorilor fiecareia dintre aceste institutii.depuna cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române. I. distrugerea si deteriorarea cartilor de identitate (1)Pierderea. punctul 95. a caror evidenta se tine de catre institutiile care au dreptul sa le procure. punctul 96. 99 din capitolul IV. confectionarii. în conditiile stabilite prin prezenta lege. experimentarii. prelucrarea. dupa caz. 101: Exceptii în cazul armelor militare Art. (3)Operatiunile cu arme letale si cu arme neletale. (2)Producerea. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 4 abrogat de Art. sectiunea 4 modificat de Art. casarea si distrugerea armelor letale si armelor neletale pot fi efectuate numai de catre armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor care au competente în domeniul apararii. pot fi efectuate de catre armurierii autorizati în acest sens. piese si munitii (la data 27-iul-2011 capitolul V modificat de Art. în conditiile legii. din Legea 117/2011 ) Sunt exceptate de la prevederile art. sa le foloseasca si sa le înstraineze. punctul 97. modificarii. 94-98 armele militare. Sunt exceptate de la prevederile art. distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndata ce este posibil. din Legea 117/2011 ) Art. la autoritatea care le-a eliberat. I. 102 din capitolul IV. I. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre institutiile respective. punctul 95. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme si munitiiCAPITOLUL V: Regimul operatiunilor cu arme. sigurantei nationale si ordinii publice. I. 100 din capitolul IV. sectiunea 4 abrogat de Art. modificarea. 100: Pierderea. a furtului. sa le detina. cu exceptia persoanelor fizice care. furtul. în baza autorizatiei de procurare. (2)Eliberarea unor noi carti de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai dupa publicarea pierderii sau. confectionarea. arme letale si neletale. sectiunea 4 abrogat de Art. casarii si distrugerii. cu exceptia producerii. punctul 95. (la data 27-iul-2011 Art.

desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor prevazuti la art. arme letale si neletale. sectiunea 1 modificat de Art. în conditiile prezentei legi. din Legea 117/2011 ) (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii.(4)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii în structura armurierilor mentionati în art. punctul 13. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Operatiunile cu arme. (5)Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operatiuni cu arme. prin competentele conferite de lege. pot procura din afara teritoriului României si introduce în tara. ordinii publice si sigurantei nationale pot efectua operatiuni cu arme. (la data 27-iul-2011 Art. I. (3)Operatiunile cu arme si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii constituiti prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor institutii publice. precum si persoanele juridice aflate. în subordonarea sau coordonarea acestora. pot cumpara din strainatate si introduce în tara. piese si munitiile corespunzatoare pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor sau intermediarilor. sectiunea 1 modificat de Art. ordinii publice si securitatii nationale pot efectua operatiuni cu arme si munitii. cu exceptia persoanelor fizice care. piese si munitii pot fi efectuate si de catre armurierii sau intermediarii constituiti prin acte normative în subordonarea ori coordonarea altor institutii publice. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevazute la lit. în baza autorizatiei de procurare ori a dovezii notificarii. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. 104: Armurierii . în conditiile stabilite prin prezenta lege. cu exceptia persoanelor fizice care. a). potrivit legii. (4)Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (2) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 103 din capitolul V. în conditiile legii. (1)Operatiunile cu arme si munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de catre sau prin intermediul armurierilor. în conditiile stabilite prin prezenta lege. în conditiile legii. (la data 17-mar-2008 Art. (4)Persoanele fizice si persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri sau intermediari pot efectua operatiuni cu arme. (2)Unitatile din subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. în conditiile stabilite prin ordin al conducatorului fiecareia dintre aceste institutii. 104 alin. piese si munitii. 104 alin. piese si munitii. precum si Federatia Româna de Art. ordinii publice si sigurantei nationale. piese si munitii în structura armurierilor sau intermediarilor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. I. punctul 98. (2)Armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea institutiilor publice cu atributii în domeniul apararii. în conditiile prezentei legi. dupa caz. în baza autorizatiei de procurare sau a dovezii notificarii. 103 din capitolul V. dupa caz. (3)Operatiunile cu arme. care. arme letale si neletale. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. 105. ordinii publice si sigurantei nationale. pentru toate categoriile de operatiuni cu arme si munitii. piese si munitii. 105: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de catre armurieri (1)Persoanele juridice prevazute la art. punctul 99. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Constituirea si activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme si munitii sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul exporturilor strategice. punctul 14. alin. potrivit legii. (2)Persoanele juridice prevazute la art. 105. (1) lit. (1) din capitolul V. transfer. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. donatie. schimb. piese si munitii. 105. la cerere. (2) pot fi autorizate. altele decât cele prevazute la alin. (la data 17-mar-2008 Art. I. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme. Federatia Româna de Schi si Biatlon. 104 alin. prin competentele conferite de lege. alin. cluburile si asociatiile sportive afiliate acestora. (1)Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a)federatiile sportive nationale de specialitate. dupa cum urmeaza: a)institutiile publice care au competente în domeniul apararii. precum si gestionarii fondurilor de vânatoare. (la data 27-iul-2011 Art. I. 104. export. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Se pot constitui în armurieri. închiriere. 104 din capitolul V. sectiunea 1 modificat de Art. (2)Se pot constitui în armurieri. alin. (1) din capitolul V. la cerere. punctul 16. (2) pot fi autorizate. (la data 17-mar-2008 Art. reparare si depozitare. societatile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevazute la alin. (2) din capitolul V. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme. din Legea 117/2011 ) Art. b)institutiile publice si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora.Tir Sportiv. I. 104 alin. cluburile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. persoanele fizice si juridice. (la data 17-mar-2008 Art. cumparare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Persoanele juridice prevazute la art. (1) sunt autorizate sa efectueze operatiuni cu arme si munitii. transbordare si depozitare. (1). din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Persoanele juridice prevazute la art. precum si persoanele juridice aflate. sectiunea 1 modificat de Art. dupa cum urmeaza: . înstrainare în scop necomercial. la cerere. 104 alin. alin. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. sectiunea 1 modificat de Art. sa desfasoare urmatoarele operatiuni cu arme letale si arme neletale: reparare. sectiunea 1 completat de Art. (3) din capitolul V. sa desfasoare operatiuni cu arme si munitii. (la data 17-mar-2008 Art. transport. care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. sectiunea 1 completat de Art. pentru operatiuni de procurare. la cerere. I. care. punctul 15. vânzare. c)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni cu arme si munitii. daca îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. punctul 16. a). 104 alin. (3)Importul si exportul armelor de aparare si paza sunt supuse controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice. import. în subordonarea sau coordonarea acestora. I.

în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. precum si cu munitia corespunzatoare. (2)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. (1) lit. 15 alin. prin competentele conferite de lege. în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. sectiunea 1 modificat de Art. (2)Autorizatia prevazuta la alin. piese si munitii. a) si c)-g). (2) se pot constitui ca armurieri. (1) lit. (1) lit. 104 alin. piesele acestora. 15 alin. . I. 15 alin. dupa caz. (2) pot fi autorizate. 104 alin. (1)Societatile comerciale prevazute la art. reparare si depozitare. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 2: Regimul constituirii armurierilor (1)Societatile comerciale prevazute la art. 104 alin. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. sunt supuse si controlului autoritatilor cu atributii în domeniul produselor strategice sau cu dubla utilizare. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. la cerere. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme. precum si federatiile sportive nationale de specialitate. altele decât cele care au competente în domeniul apararii. (3)Avizul prevazut la alin. (2) se pot constitui ca armurieri. sectiunea 2 modificat de Art. potrivit legii. prin includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. punctul 100. (1) lit. pentru operatiuni de procurare. 106 din capitolul V. exportul. (2) se pot constitui ca armurieri. desfasoara activitati ce necesita detinerea si folosirea armelor si munitiilor. a) si lit. 104 alin.a)institutiile publice. (2)Autorizatia prevazuta la alin. b)companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative. cu ocazia îndeplinirii procedurilor legale de înfiintare sau. (1) se solicita de catre asociatii societatii comerciale. a) si lit. dupa includerea în obiectul de activitate a operatiunilor cu arme si munitii. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art. (3)Importul. cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii îndeplinesc si conditiile prevazute la art. C si D din anexa. (1) lit. c) si d). sa desfasoare operatiuni cu arme din categoriile B. (la data 17-mar-2008 Art. 15 alin. cluburile sau asociatiile sportive afiliate acestora si gestionarii fondurilor de vânatoare. 106: Constituirea armurierilor (1)Persoanele fizice si juridice prevazute la art. iar cei care desfasoara activitati ce implica accesul efectiv la arme si munitii letale îndeplinesc si conditiile prevazute la art. 15 alin. punctul 17. I. (1) lit. e)-g). e)-g). ordinii publice si sigurantei nationale. 15 alin. (la data 27-iul-2011 Art. si unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora care. înstrainare în scop necomercial. de schimbare a obiectului de activitate al societatii. pentru efectuarea operatiunilor în vederea carora au fost constituite. 105 din capitolul V. (2)Avizul prevazut la alin. c) si d) si nu figureaza cu mentiuni în certificatul de cazier fiscal. transferul sau tranzitul armelor si munitiilor care se încadreaza în categoria produselor militare. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. (1) se acorda numai daca toti asociatii si administratorii îndeplinesc conditiile prevazute la art.

106 alin. 106 alin. (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea autorizatiei ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. sectiunea 2 modificat de Art. daca îndeplinesc si conditiile prevazute la art. punctul 18. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: . din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (3)Autorizatia prevazuta la art. sectiunea 2 completat de Art. I. dupa caz. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (1)Societatile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate sa solicite reînnoirea avizului ori de câte ori se schimba asociatii sau administratorii acestora. (3). în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române. (3) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o în situatia în care aceasta constata ca persoana fizica nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 107. (2)Autorizatia prevazuta la art. 106 alin. (1) lit. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii de catre armurieriArt. I. (la data 27-iul-2011 Art. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. alin. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor Legii nr. sectiunea 2 modificat de Art. cu modificarile si completarile ulterioare. I. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a persoanei fizice. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. Retragerea autorizatiei are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. (3). 107 din capitolul V. a) si c)-g). 31/1996 privind regimul monopolului de stat. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. punctul 19. 106 alin. punctul 18. 106 din capitolul V. 15 alin. I. (1) lit. precum si cu ocazia schimbarii sediului social. 15 alin. (1) se retrage de catre autoritatea care a acordat-o. (2). dupa caz. punctul 101. Retragerea avizului are ca efect pierderea calitatii de armurier a societatii comerciale. 107: Reînnoirea si retragerea avizului de constituire a armurierilorArt. (2) din capitolul V. (1) se retrage de catre autoritatea care l-a acordat. 107 din capitolul V. sectiunea 3 modificat de Art. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. 106 alin. (la data 27-iul-2011 Art. sectiunea 2 modificat de Art. 108 din capitolul V. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (la data 17-mar-2008 Art. a) si c)-g). precum si Inspectoratul General al Politiei Române. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. (2)Avizul prevazut la art. din Legea 117/2011 ) SECTIUNEA 3: Regimul efectuarii operatiunilor cu arme si munitii Art. 107: Reînnoirea si retragerea autorizatiei de constituire a armurierilor (la data 17-mar-2008 Art.(3)Persoanele fizice se pot constitui ca armurieri. din Legea 117/2011 ) Art. (la data 17-mar-2008 Art. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. în situatia în care aceasta constata ca asociatii si administratorii armurierului legal constituit nu mai îndeplinesc conditiile prevazute la art. punctul 102.

c)detine instrumente destinate repararii armelor si munitiilor. (6)Este interzisa amenajarea depozitelor de arme si munitii în incinta imobilelor de locuinte. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. spatii corespunzatoare. (3) lit. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. a). a). care sunt omologate în conditiile prezentei legi si sunt asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. omologate în conditiile prezentei legi. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. omologate in conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. d)detine. (2)Autoritatile competente sa acorde autorizatia prevazuta la alin. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. (3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. capselor sau pulberilor pentru munitie. destinate depozitarii armelor. omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la lit. (3)-(6). (7)În autorizatia prevazuta la alin. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român si de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. b)detine spatii corespunzatoare destinate depozitarii armelor. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. destinate depozitarii armelor. b)detine. poligoane pentru verificarea armelor. . asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. dupa caz. a). capselor sau pulberilor pentru munitie. 106 pot efectua operatiuni cu arme si munitii. precum si a componentelor acestora se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor si munitiilor. capselor sau pulberilor pentru munitie. (3) lit. numarul armelor si cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. b)detine spatii corespunzatoare. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. omologate în conditiile prezentei legi. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)spatiile în care urmeaza sa se desfasoare activitatile de reparatii sunt omologate în conditiile prezentei legi si asigurate în conditiile stabilite la alin. destinate efectuarii operatiunilor cu arme si munitii. (3) lit.a)detine spatii corespunzatoare. dupa caz. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. a).

destinate depozitarii armelor. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor si munitiilor. dupa caz. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. dupa caz. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. piese si munitii. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin.b)detine spatii corespunzatoare. capselor sau pulberilor pentru munitie. conform avizului emis de inspectoratul teritorial de munca. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. capselor sau pulberilor pentru munitie. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. dupa caz. punctul 19. destinate depozitarii armelor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. I. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. (8)În autorizatia prevazuta la alin. (2)Autoritatile competente care acorda autorizatia prevazuta la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. a). (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. b)detine. 106 pot efectua operatiuni cu arme. acordata de autoritatile competente pentru fiecare categorie de operatiuni dintre cele prevazute la alin. spatii corespunzatoare. (3)-(6). cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. dupa caz. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. destinate depozitarii armelor. (3) lit. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. 108: Autorizarea desfasurarii operatiunilor cu arme si munitii (1)Armurierii constituiti în conditiile prevazute la art. (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. capselor sau pulberilor pentru munitie. destinate depozitarii armelor. cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor legii privind regimul monopolului de stat. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. poligoane pentru verificarea armelor. autorizate în conditiile prezentei legi. (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. sectiunea 3 modificat de Art. c)detine. depozitare a armelor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. b)detine. b)detine spatii corespunzatoare. a). 108 din capitolul V. numai dupa obtinerea autorizatiei pentru operatiuni cu arme si munitii. (1) sunt Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti ori inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îsi are sediul social armurierul sau. punctul de lucru unde urmeaza sa se desfasoare operatiunile pentru care se solicita autorizarea. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (3) lit. dupa caz. . (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme si munitii care pot fi efectuate de catre armurier.

I. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. a). dupa caz. pieselor si munitiilor letale se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine în mod legal si utilizeaza mijloace de transport omologate în conditiile legii de Registrul Auto Român. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. sectiunea 3 modificat de Art. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. 109: Categorii de operatiuni care pot fi desfasurate de armurierii autorizati Armurierii autorizati în conditiile art. punctul 103. iar în functie de spatiul destinat acestora si de nivelul de securitate. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. a). (6)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de transport al armelor. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. dupa caz. (4)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de comercializare sau. piese si munitii care pot fi efectuate de catre armurier. avizate de organele de politie. pieselor si munitiilor. precum si a componentelor acestora se acorda armurierilor daca acestia îndeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a)detin spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. capselor sau pulberilor pentru munitie. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: . (7)Este interzisa amenajarea depozitelor de munitii în incinta imobilelor de locuinte. spatii corespunzatoare. capselor sau pulberilor pentru munitie. spatii corespunzatoare destinate efectuarii operatiunilor de comercializare a armelor. (3) lit. avizate de organele de politie. autorizate de inspectoratul teritorial de munca si asigurate în conditiile stabilite la alin. capselor sau pulberilor pentru munitie. cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. (8)În autorizatia prevazuta la alin. destinate depozitarii armelor si pieselor. b)detine spatii corespunzatoare. (1) se mentioneaza în mod expres categoriile de operatiuni cu arme. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. capselor sau pulberilor pentru munitie. (5)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de reparare a armelor se acorda numai daca armurierul îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine spatii corespunzatoare. b)detine. pieselor si munitiilor se acorda armurierului care îndeplineste urmatoarele conditii: a)detine. destinate depozitarii armelor si pieselor. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. avizate de organele de politie.(3)Autorizatia pentru desfasurarea operatiunilor de producere a armelor letale si armelor neletale. (3) lit. dupa caz. (la data 27-iul-2011 Art. 108 din capitolul V. din Legea 117/2011 ) Art. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. avizate de organele de politie. dupa caz. c)detin. dupa caz. poligoane de tragere pentru verificarea armelor si munitiilor. b)detin spatii corespunzatoare. destinate depozitarii armelor si pieselor. depozitare a armelor. conform avizului inspectoratului teritorial de munca. autorizate în conditiile prezentei legi. destinate depozitarii armelor si pieselor. pieselor si munitiilor. b)detine. poligoane pentru verificarea armelor.

precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. închiriere. sectiunea 3 a fost reglementat de Ordinul 522/2005 ) a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. casarea si distrugerea de arme letale si arme neletale. precum si confectionarea munitiei pentru arme de vânatoare cu alice. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme si munitii în tara. litera B. 67. din capitolul V. c)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor. în conditiile prevazute la art. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. în si din strainatate. export si transfer de arme si munitii. omologate în conditiile legii. punctul 21. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. efectuarea inspectiilor tehnice în baza autorizatiei eliberate de autoritatile prevazute la art. experimentarea. import. sectiunea 3 completat de Art. precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. din capitolul V. 109 din capitolul V. (3). d)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de transport: sa efectueze transporturi de arme. omologate în conditiile legii. modificarea. 110. import. pieselor si munitiilor: cumparare. (la data 17-mar-2008 Art. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. sectiunea 3 modificat de Art. 67. precum si intermedierea efectuarii acestor operatiuni. 88 alin. punctul 104. I. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. dupa caz. piese si munitii în tara. schimb. (la data 17-mar-2008 Art. din Legea 117/2011 ) Art. Armurierii autorizati în conditiile art. export si transfer de arme si munitii. 94 alin. (la data 27-iul-2011 Art. 110: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de comert cu arme si munitii au urmatoarele obligatii: (la data 12-apr-2005 Art. sectiunea 3 modificat de Art. munitii. modificarea. (1) din capitolul V. prelucrarea. pieselor si munitiilor: producerea. asamblarea. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. cu mijloace de transport proprii sau închiriate. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) b1)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de producere a armelor: producerea. prelucrarea. vânzare. alin. experimentarea. I. închiriere. schimb. efectuarea inspectiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Nationala pentru Omologarea Armelor si Munitiilor. efectuarea inspectiilor tehnice. (1) si (2). în si din strainatate. c)sa procure arme si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. I. b)sa comercializeze armele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. punctul 20. vânzare. litera B. 109. . 109. asamblarea. b)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor: reparare si verificare a armelor. casarea si distrugerea de arme si.a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si munitiilor: cumparare. 108 pot desfasura urmatoarele activitati: a)cei autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor.

pentru fiecare transport si numai pentru tipul. (2) lista persoanelor fizice si juridice care au procurat sau. potrivit legii. din capitolul V. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. 110. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. litera F. h)sa înscrie în autorizatia de procurare. (2). la autoritatile prevazute la art. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. marca si cantitatile de arme si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. Dupa împlinirea termenului de 5 ani. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor si munitiilor aflate în gestiune. în conditiile prezentei legi. pentru arhivare. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme si munitii. politistilor anume desemnati. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat . din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (4)Licenta de import-export se elibereaza individual. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. datele necesare identificarii armei vândute. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme si munitii. I. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor si munitiilor. (la data 17-mar-2008 Art. continutul marcajului. 108 alin. alin. alin. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. indiferent de motiv. calibrul. (3) din capitolul V. (2)Registrele prevazute la alin. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme si munitii. (2). 108 alin. 108 alin. I. sectiunea 3 modificat de Art. dupa caz. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. pentru control. punctul 22. iar dupa vânzare. sectiunea 3 modificat de Art. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. Neefectuarea în acest termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. respectiv: tipul. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. (1). 108 alin. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. de la care au procurat arme si munitii. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. în termen de 15 zile de la data procurarii. 110. armurierii sunt obligati sa solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. precum si documentele în baza carora au vândut armele. de la care au procurat arme si munitii. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 5 ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. (1) lit. (2) si sa le prezinte. de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export. modelul. pe aceasta licenta. f)sa comunice lunar autoritatilor prevazute la art. registrele se depun. sa nu expuna în vitrina arme autentice. marca. care sunt conditionate. (la data 17-mar-2008 Art. dupa caz. lista persoanelor juridice care au procurat sau. punctul 23. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decât cele originale. duce la pierderea licentei respective.d)sa îsi constituie registre m care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. o copie de pe factura.

h)sa înscrie în autorizatia de procurare. precum si documentele în baza carora au vândut armele. 108 alin. lista persoanelor juridice care au procurat sau. conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor. iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft. (1) lit. piese si munitii. numarul facturii si pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vânzare. datele necesare identificarii armei vândute. continutul marcajului. piesele si munitiile numai catre persoanele fizice si juridice autorizate sa le procure. persoana juridica trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. (2)Registrele prevazute la alin. pieselor si munitiilor. alin. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la . 110 din capitolul V. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. 110: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de comert cu arme. 67. 108 alin. j)sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignatie de la persoanele fizice si juridice sunt modificari vizibile sau acestea prezinta alte caracteristici decât cele originale. i)sa elibereze deponentului o dovada de primire a armelor. sectiunea 3 modificat de Art. b)sa comercializeze armele. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. pieselor si munitiilor aflate în gestiune. autorizate sa desfasoare asemenea operatiuni. I. (1) si (2). precum si de la persoane fizice care le detin si le înstraineaza în conditii de legalitate. piese si munitii (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de comert cu arme. duce la anularea acestuia. I. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. e)sa prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operatiunilor cu arme. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) indiferent de motiv. si sa le prezinte pentru control organelor competente. care au regim special si se înregistreaza la autoritatile prevazute la art. precum si datele de identificare ale acestor arme si munitii. piese si munitii au urmatoarele obligatii: a)sa introduca în circuitul comercial numai armele si munitiile care îndeplinesc conditiile prevazute la art. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. sa nu expuna în vitrina arme autentice. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. 110. (la data 17-mar-2008 Art. punctul 24. marca. piese si munitii. o copie de pe factura. d)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme. (4) din capitolul V. d) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. în conditiile prezentei legi. (2). 88 alin. f)sa comunice autoritatilor prevazute la art. 108 alin. modelul. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art.avizul. de la care au procurat arme. g)sa asigure conditiile de securitate deplina a armelor. (2). piese si munitii. dupa caz. piese si munitii numai de la persoane juridice române sau straine. sectiunea 3 completat de Art. calibrul. eliberata de organele de politie si prezentata de cumparator. în termen de 15 zile de la data procurarii. c)sa procure arme. piese si munitii. k)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. (la data 17-mar-2008 Art. iar dupa vânzare. punctul 23. respectiv: tipul.

(1) lit. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. modelul. din Legea 117/2011 ) Art. (1) lit. pentru arhivare. punctul 105. 111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de reparare a armelor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti. pentru fiecare transport si numai pentru tipul. precum si a posesorilor acestor arme. (2) documentele în baza carora s-a efectuat operatiunea. Termenul de valabilitate a avizului este de 6 luni de la data acordarii. sa înstiinteze de îndata organul de politie cel mai apropiat. (3)În vederea desfasurarii operatiunilor comerciale de import si export cu arme. (6)Schimbarea destinatiei armelor sau a munitiei procurate de catre armurieri. 67. (2)Registrele prevazute la alin. (1) lit. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. 110 din capitolul V.încetarea activitatii. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. respectiv: tipul. b)sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. (2). 111: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligatii: a)sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti lista armelor primite la reparat ori carora le-au schimbat una sau mai multe piese. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. 108 alin. sectiunea 3 modificat de Art. (5)În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului. se face cu avizul autoritatilor prevazute la art. 110 alin. (4)Avizul pentru import-export se acorda individual. Neefectuarea în termen a operatiunii pentru care s-a acordat avizul. I. (7)Procedura si conditiile acordarii avizului prevazut la alin. în conditiile prezentei legi. (4) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Art. c)sa nu primeasca spre reparare decât arme pentru care se face dovada ca sunt detinute legal. lista armelor primite la reparatori carora le-au schimbat una sau mai multe piese si a posesorilor acestor arme. la solicitarea acestora. cu exceptia avizelor acordate pe licentele de importexport eliberate de autoritatile cu atributii în domeniul exporturilor strategice care vor avea valabilitatea licentei. armurierul trebuie sa depuna la autoritatea prevazuta la art. marca si cantitatile de arme. d) si sa le prezinte organelor de politie competente pentru control. precum . piese si munitii. registrele se depun. 108 alin. 110 alin. continutul marcajului. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. calibrul. marca. d)în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal. la autoritatile prevazute la art. (la data 27-iul-2011 Art. piese si munitii care fac obiectul fiecarei operatiuni. indiferent de motiv. în conditiile prezentei legi. armurierii au obligatia sa solicite în prealabil avizul Inspectoratului General al Politiei Române. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. duce la anularea acestuia.

registrele se depun. la autoritatile prevazute la art. autorizate de inspectoratul teritorial de munca. c)sa solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operatiuni cu arme. d). în conditiile prevazute la art. componentele esentiale ale acestora. pieselor si munitiilor Armurierii care desfasoara operatiuni de producere a armelor. (2). piese si munitii transportate. 108 alin. 110 alin. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. pentru arhivare. precum si a beneficiarilor operatiunii efectuate. punctul 106. I. a cantitatilor de arme. pentru control. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme. (la data 27-iul-2011 Art. si sa le prezinte. 111 din capitolul V. în registre constituite potrivit art. sectiunea 3 completat de Art. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. e)sa detina spatii corespunzatoare. piese si munitii pe care le efectueaza. modificare. cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. d)sa detina spatii destinate efectuarii operatiunilor de producere a armelor. dezactivare. punctul 107. a rutelor urmate. sectiunea 3 modificat de Art. asigurate cu amenajari tehnice de protectie si sisteme electronice de alarmare. asamblare. experimentare. în care sa fie evidentiate atât armele. (2)Conditiile minime de securitate a transportului de arme si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 112: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de transport al armelor. a cantitatilor de arme si munitii transportate. b)sa îsi constituie registre în care sa tina evidenta operatiunilor cu arme si munitii.si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. (la data 27-iul-2011 Art. precum si spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor. pieselor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa detina un sistem de control al procesului de producere. din Legea 117/2011 ) Art. organelor competente. prelucrare. destinate depozitarii armelor si pieselor. capselor sau pulberilor pentru munitie. (1) lit. avizate de organele de politie si conectate la dispecerate de alarmare si interventie specializate. casare si distrugere a armelor letale si neletale. I. 90. din Legea 117/2011 ) Art. precum si conditiile de siguranta ale acestora. avizate de organele de politie. d)sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenta se afla locul de destinatie al transportului. precum si conditiile de siguranta ale acestora. piese si munitii. precum si de provenienta legala a armelor transportate. 1111: Obligatiile armurierilor care desfasoara operatiuni de producere a armelor. cât si rebuturile. a rutelor urmate. b)sa tina evidenta operatiunilor de transport efectuate. pieselor si munitiilor. pieselor si munitiilor (1)Armurierii care desfasoara operatiuni de transport al armelor. 111 din capitolul V. Art. precum si a beneficiarilor . o copie a planului de paza al transportului de arme si munitii sau a ordinului de transport. 112: Obligatiile armurierilor autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor (1)Armurierii autorizati sa desfasoare operatiuni de transport al armelor si munitiilor au urmatoarele obligatii: a)sa asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza.

modelul. c)prezinta autorizatia de procurare a armei sau. în scopul scoaterii acesteia din tara. dupa caz. 112 din capitolul V. 113 din capitolul V. 110 se aplica în mod corespunzator activitatii intermediarilor. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Registrele prevazute la alin. dupa caz. sectiunea 3 completat de Art.operatiunii efectuate în registre constituite potrivit art. art. eliberata de autoritatile competente ale statului al carui rezident este. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. . pentru control. Regimul operatiunilor cu arme si munitii desfasurate între armurierii români si cei ai statelor membre Art. persoanele fizice si juridice care îndeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege. (3)Prevederile art. c)sa se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operatiunilor de transport. (1) lit. la autoritatile prevazute la art. comercializare sau realizare de transferuri cu arme. de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza sa fie procurata arma. d) si sa le prezinte. (1)Sunt intermediari de drept companiile nationale si societatile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuarii de operatiuni de achizitionare. detinerii. b) se pastreaza de catre armurieri timp de 20 de ani si trebuie sa cuprinda date necesare pentru identificarea fiecarei arme. punctul 109. 108 alin. punctul 108. precum si datele de identitate ale furnizorului si ale destinatarului fiecarei operatiuni. 114: Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1)Procurarea unei arme letale. de pe teritoriul României. 110 alin. (la data 27-iul-2011 Art. se poate face. (2)Autorizatia prevazuta la alin. în conditiile prezentei legi. portului si folosirii armelor si munitiilor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României si de catre cetatenii români pe teritoriile statelor membre. 106 si 107. 113: Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor pentru armurieri Art. respectiv: tipul. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. a munitiei. (1) se elibereaza la cerere. (4) si art. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. sectiunea 3 modificat de Art. 108 alin. 1131: Intermediarii Procedura acordarii avizelor si autorizatiilor prevazute în prezenta sectiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Dupa împlinirea termenului de 20 de ani sau în termen de 15 zile de la încetarea activitatii. precum si de provenienta legala a armelor transportate. (1) lit. marca. a munitiei. numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau. registrele se depun. pentru arhivare. precum si a munitiilor corespunzatoare. (3)Conditiile minime de securitate a transportului de arme. eliberata de Directia Generala de Politie a municipiului Bucuresti. I. de catre rezidentii statelor membre. calibrul. continutul marcajului. la cerere. precum si de catre Inspectoratul General al Politiei Române. organelor competente. din Legea 117/2011 ) Art. piese si munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL VI: Regimul procurarii. I. (2)Se pot constitui în intermediari. (2).

nu pot fi folosite pe teritoriul României. sau la Inspectoratul General al Politiei Române. dupa caz. dupa caz.d)nu prezinta pericol pentru ordinea publica. în conditiile prezentei legi. daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (5)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (1). resedinta sau. în conditiile prevazute la alin. c)prezinta acordul prealabil eliberat de autoritatile competente ale statului membru al carui rezident este. al munitiei. (4)În cazul în care procurarea armelor letale. (2). nu mai este necesara obtinerea de catre solicitant a autorizatiei prevazute la alin. viata si integritatea corporala a persoanelor. b)face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru. (4)Armele si munitia corespunzatoare procurate de catre rezidentul unui stat membru în timpul unei calatorii în România. care procedeaza la sigilarea armei si eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. siguranta nationala. despre fiecare achizitie efectuata. (3)Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre. 129 alin. se poate face. vor fi transferate în statul al carui rezident este prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati. de pe teritoriul României. (1) despre fiecare achizitie efectuata. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. În termen de 3 zile de la procurarea armei. în conditiile prevazute la alin. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. 129 alin. precum si a munitiilor corespunzatoare. (3)Sunt interzise detinerea. cu exceptia cazurilor prevazute la art. la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma. cu exceptia cazurilor prevazute la art. (6)Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndata autoritatile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme si munitii în conditiile alin. (1). portul si folosirea pe teritoriul României a armelor de aparare si paza de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. de catre rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. locul de rezidenta în România. cu exceptia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este conditionata de obtinerea unei autorizatii prealabile. Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor si intermediarilor autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. dupa caz. resedinta sau. . persoanele trebuie sa se prezinte la Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti. (2)Permisul de transfer prevazut la alin. (2). (1). (5)Armele procurate de catre rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România. situatie în care solicitantul va prezenta o comunicare scrisa emisa de autoritatile competente din care sa reiasa acest fapt. în scopul scoaterii acesteia din tara. 56 si art. 56 si art. (1). (1) se elibereaza la cerere. precum si a munitiilor corespunzatoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati sa le transfere în afara teritoriului României. locul de rezidenta în România. numai în baza permisului de transfer al armei sau. eliberat de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti sau de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenta îsi desfasoara activitatea de comercializare a armelor armurierul sau intermediarul de la care urmeaza sa fie procurata arma. (1)Procurarea unei arme letale.

e)persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publica. (7)Procurarea. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. b)motiveaza organelor politiei de frontiera. (2) si (4). (2) lit. detinerea. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. resedinta sau. pierd. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. în conditiile prezentei legi. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. portul si folosirea armelor si a munitiilor corespunzatoare. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. viata si integritatea corporala a persoanelor. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata organelor politiei de frontiera la iesirea din tara. rezidentii statelor europene înstraineaza. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. pe teritoriul României. din Legea 117/2011 ) Art. de catre rezidentii statelor membre cu domiciliul. 115: Introducerea armelor si munitiilor pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României. fac mentiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii. iar în cazul armelor de tir. în conditiile legii. (6)În situatia în care. cu exceptia situatiilor prevazute la lit. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. în scris. siguranta nationala. 114 din capitolul VI modificat de Art. . I. d). (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. (5)În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele detinute. d)în cazul armelor de vânatoare.(6)Procedura eliberarii permisului de transfer se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. dupa caz. numai daca îndeplinesc urmatoarele conditii: a)au împlinit vârsta de 18 ani. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. organele politiei de frontiera procedeaza dupa cum urmeaza: a)în cazul armelor de foc. punctul 110. precum si scoaterea armelor si a munitiilor din tara se pot face în conditiile prevazute de lege pentru cetatenii români. locul de rezidenta în România. (2) si (4). de Federatia Româna de Schi si Biatlon. iar la iesire retin aceasta adeverinta. b)în cazul armelor neletale. c). (4)Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal detinute. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Româna de Tir Sportiv sau. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. pe timpul sederii în România. acestia au obligatia sa anunte. c)în cazul armelor de vânatoare. la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme. conform datelor si informatiilor existente la organele competente. în conditiile prevazute la alin. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. respectiv a iesirii cu aceste arme. de tir sau al armelor de colectie functionale.

(8)Armele si dispozitivele neletale din categoria E din anexa pot fi introduse în România fara restrictii. titularul sa prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociatii de vânatoare române legal constituite. (9)În situatia în care. c). în conditiile legii. la solicitarea acestora. (2) lit. ori a unei institutii muzeistice din România. rezidentii statelor membre pierd. b)sa nu existe în acest document mentiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României. (5). resedinta sau. d). cu exceptia situatiilor prevazute la lit. b)motiveaza. cu exceptia cazurilor în care titularul face dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociatie ori un club de tir sportiv afiliata/afiliat la federatiile sportive nationale de specialitate ori. li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în conditiile prevazute la alin. din Legea 117/2011 ) .(1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. numai dupa obtinerea autorizatiei de introducere a armelor în tara. dupa caz. c)în cazul armelor de vânatoare. I. de tir sau al armelor de colectie functionale. d)în cazul armelor de vânatoare. iar în cazul armelor de tir. sa existe în document mentiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România. din categoria celor supuse notificarii prealabile. (6)Autorizatia de introducere a armelor în tara. pe timpul sederii în România. organele de politie în a caror raza de competenta s-a produs evenimentul. (5)Rezidentii statelor membre pot introduce în România arme neletale legal detinute. în scris. locul de rezidenta în România pot intra pe teritoriul României. acestea eliberându-le cu aceasta ocazie o dovada în acest sens care va fi prezentata autoritatilor competente. punctul 111. din cele prevazute în anexa. în conditiile prezentei legi. prevazuta la alin. (4)Introducerea de catre rezidentii statelor membre a armelor neletale din categoria celor supuse autorizarii pe teritoriul României este interzisa. daca sunt îndeplinite urmatoarele conditii: a)documentul sa fie valabil. acestia au obligatia sa anunte. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor letale si a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este interzisa sau este conditionata de obtinerea prealabila a autorizatiei prevazute la alin. (la data 27-iul-2011 Art. (2)Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal detinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme. (6) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. 115 din capitolul VI modificat de Art. se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)a împlinit vârsta de 18 ani. (7)Procedura acordarii autorizatiei prevazute la alin. (2) si (4). legal constituita. fara plata vreunei taxe sau redevente. numai cu armele si munitiile a caror procurare si detinere este permisa în România. artistica sau istorica si prezinta invitatia unei asociatii de colectionari. dupa caz. face dovada faptului ca urmeaza sa participe la o manifestare culturala. titularul sa prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de federatiile sportive nationale de specialitate care folosesc în cadrul probelor sportive arme de tir.

dupa caz. cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. dupa caz. în scopul detinerii sau. pot detine sau. numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. domiciliul în România. este conditionata de obtinerea unei autorizari prealabile. 115 alin. dreptul de detinere sau. (4)Rezidentii statelor membre pot înstraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii români. numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al autoritatilor statelor membre ai caror rezidenti sunt. Art. atunci când este cazul. (4) si (5) numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme. o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. în cazul în care procurarea armei este supusa autorizarii în acel stat. domiciliul în România li se poate acorda. în aceleasi conditii ca si cetatenii români. înstrainarea este permisa numai daca. (2). (2) lit. dupa caz. si care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român. (2)Rezidentii statelor membre care au resedinta sau. portului si folosirii armelor de catre rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre. (1)Rezidentii statelor membre care nu au domiciliul. dupa caz. cu posibilitatea prelungirii acesteia. Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autoritatile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare si detinere este interzisa pe teritoriul României sau. pot detine sau.Art. titulari ai pasaportului european pentru arme de foc. În situatia în care procurarea armelor este supusa doar declararii în statele respective. purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. de port si folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate. b) si d) de catre autoritatile care elibereaza acest document. 118: Regimul detinerii. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. c). locul de rezidenta în România. a fost autorizata în prealabil de autoritatile statului ai carui rezidenti sunt. (2)În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc. 115 alin. 115 alin. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. 115 alin. (2) lit. dupa caz. în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. resedinta sau dupa caz. În situatia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României. dupa caz. (2) si(4). al portului si folosirii armelor pe teritoriul României. pot purta si folosi armele introduse în România în conditiile prevazute la art. 117: Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1)Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le detin trebuie sa obtina. dupa caz. dupa caz. . cu conditia informarii autoritatilor competente ale statului ai carui rezidenti sunt. (3)Rezidentilor statelor membre care au resedinta sau. 116: Informarea autoritatilor statelor membre cu privire la armele si munitiile a caror detinere este interzisa sau conditionata de obtinerea unei autorizatii În vederea înscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a mentiunilor prevazute la art. valabila pentru una sau mai multe calatorii. cu exceptia cazului în care se afla în situatia prevazuta la art. Art. pot fi autorizati în acest sens de catre organele de politie competente. în prealabil. este necesara numai informarea autoritatilor competente ale acelor state. aceasta se poate acorda pentru o perioada de pâna la un an.

120: Conditiile acordarii. I. b)prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicita pasaportul european pentru arme de foc. munitia aferenta înscrise în acest document. I. alin. locul de rezidenta în România care detin. organele de politie au obligatia sa înscrie mentiunile corespunzatoare. (1) din capitolul VI modificat de Art. numai prin intermediul unui armurier sau intermediar autorizat. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc (la data 27-iul-2011 Art. (2) lit. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 112. 44. (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în acest document. (1) din capitolul VI modificat de Art. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. arme letale si care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care lea acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. c). din Legea 117/2011 ) Art. punctul 113. dupa caz. numai dupa obtinerea unei autorizatii prealabile acordate in acest sens de autoritatile competente ale acestor state.(2)Persoanele prevazute la alin. Art. I. în baza permisului de transfer eliberat de autoritatile competente ale statului ai carui rezidenti sunt. precum si cu privire la statele membre pe teritoriul carora se pot introduce armele respective. 115 alin. în cantitatile prevazute la art. din Legea 117/2011 ) (1)Cetatenii români care detin. referitoare la statele membre pe teritoriul carora este interzisa detinerea armelor înscrise în document. . perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. (la data 27-iul-2011 Art. (3)În pasaportul european pentru arme de foc. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc confera titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreuna cu armele si. dupa caz. punctul 113. din Legea 117/2011 ) (2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. (la data 27-iul-2011 Art. punctul 114. (3)Rezidentii statelor membre pot înstraina armele de foc introduse pe teritoriul României. (1)Cetatenii români si rezidentii statelor membre cu domiciliul. în conditiile prezentei legi. prelungirii si retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda daca solicitantul îndeplineste urmatoarele conditii: a)este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza sa fie înscrise în pasaportul european pentru arme de foc. alin. I. (1) pot achizitiona munitia aferenta armelor introduse în România de la armurieri numai în baza pasaportului european pentru arme de foc si a autorizatiei de introducere a armelor de foc pe teritoriul României ori a documentelor prevazute la art. 119: Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor româniArt. resedinta sau. 120. dupa caz. 119. în conditiile prezentei legi. 119 din capitolul VI modificat de Art. numai în masura în care detinerea armelor înscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau. 118 din capitolul VI modificat de Art. daca este autorizat de autoritatile competente ale acelui stat sa introduca pe teritoriul sau armele respective.

iar pierderea. la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs " evenimentul. elibereaza titularului o adeverinta în care se înscriu datele de identitate ale acestuia. (1). precum si marca. punctul 114. 120. tipul si seriile armelor. este retinut de acestea. 121: Furtul. cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. 122: Permisul de transfer al armelor în strainatate (1)Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le înstraina ulterior sunt obligate sa solicite. document care trebuie sa însoteasca armele pâna la locul de destinatie. iar pierderea sau distrugerea acestui document. în conditiile prevazute la alin. distrugerea si deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1)Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara. se va retrage si pasaportul european pentru arme de foc. cetatenii români trebuie sa declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autoritatile de politie competente. Odata cu încetarea situatiei care a determinat suspendarea dreptului de port si folosire a armelor de foc. care. pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate. distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. Art. la fel ca si pierderea. în prealabil. (2)Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai dupa ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. titularul trebuie sa se prezinte cu armele înscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. pierderea. perioada care poate fi prelungita cu înca 5 ani. dupa ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situatia legala a acestor arme. (6)Procedura efectuarii verificarilor prevazute la alin. sunt mentionate în pasaportul european pentru arme de foc de catre organul de politie emitent. (3)În strainatate. (5)Este interzisa înstrainarea de catre titular a pasaportului european pentru arme de foc. I. 120. pasaportul european pentru arme de foc se restituie titularului. punctul 114. alin. (3) din capitolul VI modificat de Art. din Legea 117/2011 ) (3)În cazul anularii autorizarii si al retragerii permisului de arma al titularului. port si folosire a armelor de foc. furtul sau înstrainarea acestora. (2) din capitolul VI modificat de Art. Art. la organul de politie în a carui raza teritoriala de competenta a fost constatat. din Legea 117/2011 ) (4)Modificarile legate de detinerea sau de caracteristicile armelor. (4) confera titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele înscrise în aceasta si trebuie depusa la organul de politie competent. cu exceptia cazului când acesta este depus la autoritatile competente sau. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administratiei si internelor si ministrului afacerilor externe. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: . dupa caz. (5)Adeverinta prevazuta la alin. (3)Pasaportul european pentru arme de foc se retrage în cazul anularii sau suspendarii dreptului de detinere. alin. (4)În cazul declararii furtului. în termen de 48 de ore de la constatare.(2)Pasaportul european pentru arme de foc se acorda cu o valabilitate de 5 ani. (la data 27-iul-2011 Art. I. (la data 27-iul-2011 Art. organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate. (3).

din Legea 117/2011 ) (1)Transferul temporar al armelor de foc de pe teritoriul României într-un stat membru se realizeaza în conditiile prevazute la art. persoanele interesate trebuie sa comunice organelor de politie competente urmatoarele informatii: a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului ori beneficiarului.a)numele si adresa vânzatorului sau persoanei care cedeaza si ale cumparatorului sau beneficiarului. 1221: Transferul temporar al armelor în statele membre . I. (la data 27-iul-2011 Art. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. sa anunte despre acest fapt autoritatile competente care au eliberat permisul de transfer. e)mijloacele de transfer. 122. (1). (2). (3)Persoanele responsabile de efectuarea transferului temporar au obligatia ca. punctul 115. (2)În vederea obtinerii documentului prevazut la alin. armurierii sau intermediarii care doresc sa transfere pe teritoriul unui stat membru armele de foc detinute sau achizitionate în România sunt obligati sa solicite în prealabil structurilor de politie competente eliberarea permisului de transfer. 122 din capitolul VI modificat de Art. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. 122: Permisul de transfer al armelor în statele membre (1)Persoanele fizice. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. (2) si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. în termen de 10 zile de la revenirea armelor în tara. Art. Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice la autoritatile competente ale statului unde urmeaza sa fie înstrainata arma informatiile prevazute la alin. (3)Cel mai târziu pâna la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa înstraineze armele. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. b)adresa destinatarului catre care armele vor fi trimise sau transportate. g)acordul prealabil eliberat de autoritatile statului de destinatie sau o comunicare emisa de autoritatile competente din care sa reiasa faptul ca acesta nu este necesar. e)mijloacele de transfer. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. d)caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme si indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. f)data plecarii si data estimativa a sosirii. c)numarul armelor care urmeaza sa fie transportate. (2)Permisul de transfer temporar al armelor de foc se acorda cu o valabilitate de un an. respectiv ale proprietarului. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie si ale celor de tranzit datele înscrise în permisul de transfer al armelor. perioada care poate fi prelungita cu înca un an. Art. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la alin. pâna la destinatie. respectiv ale proprietarului.

si este valabil numai pentru armele si perioada de timp înscrise în acesta. pe toata perioada de valabilitate a documentului. c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului. d)perioada de valabilitate a autorizatiei. 122 alin. din Legea 117/2011 ) Art. (4). (la data 27-iul-2011 Art. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în conditiile alin. b)destinatarul este autorizat de autoritatile competente din statul în care se afla sa procure si sa detina armele care vor fi transferate catre acesta. (2). 123 din capitolul VI abrogat de Art. pâna cel târziu la data începerii operatiunii de transfer. I. cu conditia obtinerii prealabile a câte unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operatiuni. (2)Permisul de transfer al armelor se acorda. (3)În autorizatia de transfer se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului. 122 alin. punctul 116. si este supus controlului autoritatilor competente ale statelor membre tranzitate. în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile. (2). cel târziu pâna la data începerii operatiunii. (1) este conditionata de informarea de catre armurier a organului de politie competent. 122 alin.(la data 27-iul-2011 Art. punctul 117. în urmatoarele conditii: a)armurierul comunica organului de politie informatiile prevazute la art. numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. (2). . în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri din alte state membre. cu privire la datele prevazute la art. I. pâna la destinatie. care au fost comunicate de armurier. 124: Autorizatia de transfer fara acord prealabil (1)Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil. Documentul trebuie sa însoteasca armele pe tot parcursul transferului. la cerere. (3)Permisul de transfer al armelor trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 123: Transferul armelor letale si al munitiilor din România întrun alt stat membru (1)Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operatiuni de transfer de arme letale si munitii corespunzatoare acestora catre o persoana dintr-un stat membru. (4)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa comunice autoritatilor competente ale statului de destinatie datele înscrise în permisul de transfer al armelor. din Legea 117/2011 ) Art. 122 din capitolul VI completat de Art. precum si scopul transferului. la cerere. numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda. b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer. pentru o perioada de 3 ani.

(6)Autorizarea efectuarii transferurilor temporare de arme între România si un alt stat membru se realizeaza în conditiile stabilite prin acord bilateral încheiat între Guvernul României si guvernul statului respectiv. (1)Armurierii si intermediarii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operatiuni de comercializare a armelor si pieselor pot solicita acordarea unei autorizatii de transfer fara acord prealabil, în baza careia pot efectua operatiuni de transfer al armelor de foc catre armurieri si intermediari din alte state membre, în care nu se conditioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme si catre statele membre înscrise în autorizatie. (2)Autorizatia de transfer fara acord prealabil se acorda, la cerere, de catre organul de politie în a carui raza de competenta îsi desfasoara activitatea armurierul si/sau intermediarul, pentru o perioada de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (3)În autorizatia de transfer fara acord prealabil se înscriu de catre organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a)datele de identificare ale armurierului si/sau intermediarului; b)tipurile de arme care fac obiectul operatiunilor de transfer; c)statele care permit fara acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului; d)perioada de valabilitate a autorizatiei. (4)Efectuarea oricarei operatiuni de transfer în baza autorizatiei prevazute la alin. (1) este conditionata de informarea de catre armurier si/sau intermediar a organului de politie competent, cel târziu pâna la data începerii operatiunii, cu privire la datele prevazute la art. 122 alin. (2). lit. a)-f). (5)Inspectoratul General al Politiei Române trebuie sa transmita de îndata autoritatilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri si/sau intermediari în conditiile alin. (4). (6)Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 124 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 118. din Legea 117/2011 )

(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2)Permisul de transfer se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)armurierul face dovada faptului ca este autorizat de catre autoritatile statului membru pe teritoriul caruia se afla sa efectueze transferul armelor si, dupa caz, al munitiilor respective; b)destinatarul de pe teritoriul României sa îndeplineasca conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; c)sa existe avizul Autoritatii Nationale pentru Omologarea Armelor si Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare; d)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Permisul de transfer al armelor, respectiv al munitiilor, se acorda pentru fiecare transfer în parte si cuprinde datele prevazute la art. 124 alin. (3).

Art. 125: Permisul de transfer al armelor

(4)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizatii fara acord prealabil. (1)Armurierii si intermediarii autorizati sa desfasoare operatiuni cu arme, piese si munitii pe teritoriul României, precum si cetatenii români ori rezidentii statelor membre cu domiciliul, resedinta sau, dupa caz, locul de rezidenta în România pot achizitiona arme letale si, dupa caz, munitii din statele membre, cu conditia obtinerii acordului prealabil eliberat de structurile de politie competente din România. (2)Acordul prealabil se acorda, la cerere, în urmatoarele conditii: a)solicitantul îndeplineste conditiile prevazute de prezenta lege pentru procurarea si detinerea armelor care fac obiectul transferului; b)exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza sa se desfasoare în conditii de securitate, potrivit legii. (3)Acordul prealabil se acorda pentru fiecare transfer si cuprinde informatiile prevazute la art. 122 alin. (2) lit. a)-d). (4)Obtinerea acordului prealabil nu este necesara în cazul armelor care au facut obiectul unui transfer temporar. (5)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 125 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 119. din Legea 117/2011 )

Art. 125: Acordul prealabil

Art. 126: Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat
Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 125 este permisa de catre organele politiei de frontiera, numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer. Introducerea pe teritoriul României a armelor si pieselor care fac obiectul unui transfer autorizat în conditiile art. 122 este permisa de catre organele politiei de frontiera numai daca acestea sunt însotite de permisul de transfer.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI modificat de Art. I, punctul 120. din Legea 117/2011 )

Art. 1261: Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României
(1)Tranzitul armelor, pieselor si munitiilor pe teritoriul României se efectueaza în baza avizului de tranzit eliberat de catre structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române. (2)Pentru obtinerea avizului de tranzit, persoanele fizice sau persoanele juridice autorizate trebuie sa prezinte documente din care sa rezulte ca accesul pe teritoriul statului de destinatie este permis. (3)Procedura si documentele necesare acordarii avizului prevazut la alin. (1) se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(la data 27-iul-2011 Art. 126 din capitolul VI completat de Art. I, punctul 121. din Legea 117/2011 )

Art. 127: Autorizatia de transfer fara acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România
(1)Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale si, dupa caz, munitie în România trebuie sa obtina, în prealabil, o autorizatie de transfer fara acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române.

(2)Autorizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani si trebuie sa însoteasca armele care fac obiectul transferului, pâna la destinatie. (3)Inspectoratul General al Politiei Române întocmeste si transmite autoritatilor competente ale statelor membre lista armelor neletale si a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizatii fara acord prealabil.
(la data 27-iul-2011 Art. 127 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

Art. 128: Anularea si suspendarea autorizatiilor de transfer fara acord prealabil
Autorizatiile de transfer fara acord prealabil pot fi anulate sau, dupa caz, suspendate de catre organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de câte ori exista date certe ca operatiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publica, siguranta nationala, viata si integritatea corporala a persoanelor.
(la data 27-iul-2011 Art. 128 din capitolul VI abrogat de Art. I, punctul 122. din Legea 117/2011 )

CAPITOLUL VII: Regimul juridic al detinerii, portului si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
Art. 129: Procurarea, detinerea, portul si folosirea armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României, precum si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Regimul juridic al armelor de foc si munitiilor de serviciu detinute de membrii fortelor armate straine stationate în conditiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. (2)Persoanele prevazute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, sa detina si, dupa caz, sa poarte si sa foloseasca arme de aparare si paza, în conditiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevazute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum si alte arme si munitii, în conditiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3)Persoanele prevazute la alin. (1) pot face uz de arma în conditiile prevazute de legea româna. (4)Membrii de familie ai persoanelor prevazute la alin. (1), care au resedinta sau domiciliul în România, pot fi autorizati sa procure, sa detina si sa foloseasca arme si munitii în conditiile prevazute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.

Art. 130: Conditii privind autorizarea detinerii si folosirii armelor si munitiilor de catre membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României si de catre membrii de familie ai acestora
(1)Autorizarea persoanelor prevazute la art. 129 alin. (1), cât si a membrilor de familie, precum si evidenta armelor si munitiilor se efectueaza de catre organele de politie competente în a caror raza de competenta locuieste solicitantul. (2)La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevazute la art. 129 alin. (1), cât si membrii de familie ai acestora sunt obligati sa prezinte la control armele si munitiile detinute în conditiile prezentei legi, precum si documentele care atesta dreptul de detinere sau, dupa caz, de port si folosire a acestor arme si munitii. (3)Procedura autorizarii prevazuta la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

CAPITOLUL VIII: Contraventii si infractiuni SECTIUNEA 1: Contraventii
Art. 131: Raspunderea prezentei legi juridica pentru încalcarea dispozitiilor

35 alin. b). (1).neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. 9. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 5. alin. 132: Contraventii 23. în termenul prevazut la art. 48 alin. (1). 19. 7. 3. 63. (1). contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate. (1). (4) si (5). (2) sau.Încalcarea prevederilor prezentei legi atrage.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. (2). respectiv la art. 24 alin. 42 alin. 15. (4) în termenul stabilit.neîndeplinirea obligatiei de a preda o arma letala sau munitii gasite. 8 alin. 14. 20. 16. 13 si art.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 19 în termenul stabilit. din capitolul VIII. din capitolul VIII. în termenul prevazut la art. (4). punctul 26. 12 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 62 cu privire la portul de arma.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 18. 59 alin. 22. (1) si (2). (3). 6.neprezentarea la autoritatile competente. (1). 33 alin. 27 alin. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 51 alin. 64. 48 alin. 58 alin. conform art. în termenul prevazut la ari. sectiunea 1 modificat de Art. (1) si (2).nedeclararea informatiilor prevazute la art. 23. 21. 38 alin. 44 alin. în termenul prevazut la art.neîndeplinirea obligatiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 8. în termenul prevazut la art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.uzul de arma neletala din categoria celor supuse notificarii prealabile. (1). dupa caz. 8 alin. sectiunea 1 completat de Art.neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator.nedeclararea furtului. 10. 38 alin. (la data 17-mar-2008 Art. 9 alin. 2. raspunderea penala. 221. 11.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. I. punctul 22. 12. (3). (3). în alte situatii decât cele prevazute la art. I. 54 alin. 63. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) 24.folosirea armelor utilitare fara respectarea conditiilor prevazute la art. prevazuta la aii. (2). pierderii. 28 alin. 132. (2). 132. 17. 121 alin. dupa caz. punctul 25. (1) lit. (2).nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. (la data 17-mar-2008 Art. 4. civila.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. .neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. punctul 23. (1).neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în conditiile stabilite la art. (1).neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. (2).uzul de arma neletala în alte situatii decât cele prevazute la art. în termenul prevazut la art. 13. 40 alin. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art.

furtului. punctul 34. 341. (5).nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 16.nerespectarea obligatiei prevazute la art. Sunt considerate contraventii urmatoarele fapte: 1.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 18 alin. 12. (2). a -c)si k). (1). 120 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 17. I. .pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 9 alin. din capitolul VIII. punctul 4. (2).pierderea armelor letale. 132.neîndeplinirea obligatiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma. (1). 107 alin. 14. 27. (2) de a prezenta pentru control armele. 111. 2. 13 în termenul stabilit. alin. 28.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (1) si (2). 32. d. 28 alin. 24 alin.neîndeplinirea obligatiilor prevazute la art. (2) si (4).241. 13.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (6). 36. 110 alin. (3). (2) sau. 8 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 1 lit. 3. 110 alin. 112 alin.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 29 alin. 9. 132. sectiunea 1 completat de Art. munitiei si personalului dotat cu acestea. 1 lit.nerespectarea (la data 17-nov-2008 Art.nedeclararea pierderii. 4. 33 alin. (1). 30.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei de pastrare a armelor în conditiile prevazute la art. 5. la solicitarea organelor de politie.nerespectarea obligatiei prevazute la art. pentru care s-a obtinut dreptul de detinere.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor.neîndeplinirea obligatiei de a nu înstraina documentele prevazute la art. 31. 29 alin. distrugerii sau deteriorarii cartii de identitate a armei în termenul prevazut la art. (3). 18 alin. 68 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 65 alin. 10. 39. dupa caz. furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevazut la art. 38 alin. 25. (5). 33. din Legea 268/2008 ) obligatiei prevazute la art.pastrarea sau portul armei fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1) si (2). 38. (1). 110 alin. 100 alin. 7. din Legea 268/2008 ) 35. piesele si munitiile detinute. h)-j). (3).nerespectarea obligatiei prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 11. punctul 24. din capitolul VIII. (2). I. 77. 110 alin. (la data 17-nov-2008 Art. (5)-(7).nerespectarea prevederilor art. (2) si art. (1). (1). 1 lit.încredintarea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 34.nerespectarea interdictiilor prevazute la art.portul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.transportul armelor de vânatoare fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 26. (3). respectiv de port si folosire de catre posesorii acestora. stabilite la art. punctul 3. unor persoane neautorizate în conditiile prezentei legi. (1).pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale. 7 alin. f) si g). sectiunea 1 completat de Art. 15. 35 alin. 37. 6. 68 alin. 8 alin. 110 alin. (3). 8. (2) si art. 91. (1). (3). 23. 71 alin.nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 24 alin.nerespectarea obligatiei de anuntare a pierderii. în termenul prevazut la art.nedeclararea informatiilor prevazute la art. 29. 38 alin.nerespectarea prevederilor art. e.

c). b). resedinta sau rezidenta. (2). 111 alin.nerespectarea obligatiei de a nu lasa arma de vânatoare în gaj sau în alte forme de garantie. 38. 1111 lit.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 1221 alin.nedeclararea furtului. 121 alin. 46. 22. (5). (1) lit.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. (3).nerespectarea interdictiilor prevazute la art. (1).nerespectarea obligatiilor prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei de notificare prealabila a organelor prevazute la art. 77. conform art. a)-c) si k). 42.pierderea munitiei corespunzatoare armelor letale sau neletale supuse autorizarii. 51. 1111 lit. 65 alin. 124 alin. 47. 26. folosirea si transportul armelor neletale utilitare si de agrement fara respectarea conditiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. în termenul prevazut la art. (1). 25.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. 110 alin.nerespectarea obligatiilor privind registrele de evidenta a armelor. 107 alin. (1) si alin. deteriorarii sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc. (4). 27. (2). (1). 42 alin. prevazuta la art. b) si art.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 69 alin. d). (1). respectiv la art. 71 alin.transportul armelor de tir fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. f) si g) si alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 110 alin. . 32.nerespectarea prevederilor art. stabilite la art. (1) lit. munitiei si personalului dotat cu acestea. a). (3).neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator.înstrainarea sau procurarea armelor neletale fara respectarea prevederilor art. 59 alin. e) si h)-j). (3). (4) în termenul stabilit. 112 alin (1) lit. 49. 33. 111 si art. 41. 36. 110 alin. 53. (1).nerespectarea obligatiei prevazute la art.18. 43. 48 alin. 52.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art.neîndeplinirea conditiilor prevazute la art. (1) lit. c). 40. 21. în termenul prevazut la art. 58 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 31. 50. (3). 68 alin. 62 alin. 68 alin.pierderea armelor letale sau neletale supuse autorizarii. (10).nerespectarea interdictiilor prevazute la art. 62 alin. 59 alin. (1). art. 48.nerespectarea obligatiei prevazute la art. 81. 110 alin.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (6). (2) lit. (5)-(7). (4). 110 alin. (2) lit. 19. 110 alin. 44. 45. b). 37.nerespectarea prevederilor art. 58 alin.nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 40 alin. 28. 20. (1).nerespectarea interdictiilor prevazute la art. d) si e). 23.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.nerespectarea obligatiilor prevazute la art.pastrarea armelor fara îndeplinirea conditiilor prevazute la art. 30.nerespectarea obligatiei prevazute la art.neîndeplinirea obligatiei prevazute la art. (7). 35. 24.nerespectarea obligatiei de a desfasura activitatile prevazute la art. 29. 112 alin. (2). 34. pierderii.nerespectarea obligatiei prevazute la art. (1) lit. 91. 12 alin. (5). art. 58 alin.portul. a) si b) cu privire la portul de arma. 44 alin. 51 alin. 39. (1). (3). 64. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu. 48 alin. (2).

17. celei prevazute la punctul 23. 133: Sanctiuni f)cu amenda de la 10. c)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 12 luni.000 lei la 10. 13.000 lei la 300.000. 10. h)cu amenda de la 300.000 lei. f)cu amenda de la 100.000 lei la 50. 14.000 lei. 15. 5. 133.000. din capitolul VIII. 23. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 1. 28. h)cu amenda de la 30. 34. cele prevazute la punctele 25-27.000 lei. 15 si 22.000. celor prevazute la punctele 9. punctul 27. 29 si 31. punctul 6. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. d)confiscarea armei.000 lei la 5. din Legea 117/2011 ) (1)Contraventiile prevazute la art. cele prevazute la punctele 3. celor prevazute la punctele 12 si 39. 9. 18 si 30.000 lei la 500. 23. alin. sectiunea 1 modificat de Art. 20 si 21. din Legea 268/2008 ) e)revocarea definitiva a dreptului de port si folosire a armelor.000. 13. cele prevazute la punctele 2. I. cele prevazute la punctul 33.000 lei.000 lei la 100. cele prevazute la punctul 33. 132 din capitolul VIII.000 lei. 28. e)cu amenda de la 5. cele prevazute la punctele 1. g)cu amenda de la 150.000 lei.000 lei la 20. 24.000 lei la 5. litera D. sectiunea 1 modificat de Art. (1)Contraventiile prevazute la art. 6. 28. 7. punctul 123.000 lei. (1) din capitolul VIII. e)cu amenda de la 50. 12. 4. 36 si 37. 19. cele prevazute la pct. 10. 221 si 23. c)cu amenda de la 10. 133. din capitolul VIII. d)confiscarea armei.000. (la data 17-nov-2008 Art. cele prevazute la punctele 3. 10. 16.000. punctul 5. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. 34.000.000 iei la 30.000 lei. 38 si 39. 20 si 21. 18 si 30. b)cu amenda de la 5. b)cu amenda de la 500 lei la 1. c)cu amenda de la 1. 7.000. .000. b)suspendarea dreptului de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni.000 lei. cele prevazute la punctele 8.000 lei la 10. 341.000 lei. cele prevazute la punctele 9.000. litera E. 17. 22 si 221. 12. cele prevazute la punctele 1.000 lei. 16.000. (la data 17-mar-2008 Art.000 lei la 2. alin. 10 si 38. cele prevazute la punctele 8. 36 si 37. sectiunea 1 modificat de Art. cele prevazute la punctele 2. e)cu amenda de la 5.000 lei. celei prevazute la punctul 8. 11.000 lei la 150. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioada de 6 luni. 35. 5.000 lei la 15.000 lei. 11. 14. (1). 19.000.000 lei. I.000.(la data 27-iul-2011 Art. I. 241. 132 li se aplica sanctiuni complementare. (2). celor prevazute la pct. celor prevazute la punctele 11 si 14.000 lei.000 lei la 50. 133.000 lei. (la data 17-nov-2008 Art. cele prevazute la punctele 9. I. 35. sectiunea 1 modificat de Art.000 lei la 10. 34. 29 si 31. 35. d)cu amenda de la 2. din Legea 268/2008 ) Art. cele prevazute la punctele 2527. cele prevazute la punctele 32. cele prevazute la punctele 32. g)cu amenda de la 15. 38 si 39.000. 6. 24. 38 si 39.000.000. 4. alin. d)cu amenda de la 20.

d)retragerea definitiva a autorizatiei eliberate în conditiile art. 180/2002. cele prevazute la pct. . 19 si 52. 16-19. (1). 8. 38. (1). 14. 33. celor prevazute la pct. 133 din capitolul VIII. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr.001 lei la 50. cele prevazute la pct. 20. 24. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. 20. 25 si 30-33. 7. 32. pentru contraventiile prevazute la pct. 11. a munitiilor prevazute la pct.000 lei.001 lei la 15. 52 si 53. 39 si 53.000 lei. 3. (la data 27-iul-2011 Art. dupa caz. cele prevazute la pct. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. cele prevazute la pct. 49 si 51. (2)Urmatoarelor contraventii prevazute la art. 26 si 28. I. 4. 41 si 50.000 lei. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. celor prevazute la pct. c)cu amenda de la 1. 43-49 si 51. 15. 134: Constatarea contraventiilor Art. 29. 48.000 lei. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 1 an. respectiv de port si folosire a armelor pentru o perioada de 6 luni.001 lei la 10.001 lei la 30. fara drept Art. f)cu amenda de la 10. 14-16. 24.f)retragerea definitiva a avizului prevazut la art. h)cu amenda de la 30. 34-37. fara drept. celor prevazute la punctele 32-37. sectiunea 1 modificat de Art. 132 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a)cu amenda de la 100 lei la 500 lei. cele prevazute la pct. 11-13. 6 si 21-23.000 lei. 106 alin. cele prevazute la pct. de port si folosire a armelor. punctul 6. (1)Contraventiile prevazute la art. 8. 3. b)anularea dreptului de detinere. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 1361: Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. 40. 10. 43. 13. 1. 135 din capitolul VIII.000 lei. Art. 132 li se aplica sanctiuni complementare. d)cu amenda de la 2. g)cu amenda de la 15. 44-47. Art. 9.001 lei la 5. cele prevazute la pct. 180/2002. 42. cu modificarile si completarile ulterioare. cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii. (la data 17-nov-2008 Art. 5.000 lei. din Legea 268/2008 ) SECTIUNEA 2: Infractiuni Uzul de arma letala. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 30-32. punctul 124. 8. 17. Contraventiilor prevazute la art. 25. c)confiscarea armelor sau. e)cu amenda de la 5. cu modificarile ulterioare. din Legea 117/2011 ) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratorii anume desemnati din Ministerul Administratiei si Internelor.001 lei la 2. 29 si 39. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. fara drept. 136: Uzul de arma letala. I. 27. sectiunea 1 modificat de Art. 3. 31. cele prevazute la pct. 10. 18. 135: Regimul contraventiilor Contraventiilor prevazute la art. 1. 2. fara drept Detinerea sau portul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. dupa cum urmeaza: a)suspendarea dreptului de detinere. 12. 108 alin. b)cu amenda de la 501 lei la 1.

1362: Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. a marcajelor de pe arme letale Stergerea sau modificarea. detinerea. 137 din capitolul VIII. mutarea. (2). fara drept. constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. constituie infractiune de fabricare ilicita si se pedepseste cu închisoare de la 2 la 8 ani. Art. 279 alin. în conformitate cu prevederile prezentei legi. 1373: Operatiuni fara drept cu dispozitive interzise Art. (1)Producerea sau asamblarea de arme de foc. de piese sau de munitie pentru acestea: a)din orice componente esentiale traficate ilicit. transferul sau tranzitul armelor de foc. sectiunea 2 completat de Art. 6 alin. constituie infractiune de trafic ilicit si se pedepseste cu închisoare de la 3 la 8 ani. I. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) Art. portul. (1)Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani procurarea. sectiunea 2 completat de Art. I. sectiunea 2 modificat de Art. 1371: Traficul ilicit (1)Achizitionarea. I. (la data 17-mar-2008 Art. (2)Tentativa se pedepseste. . livrarea. 1374: Nerespectarea unor obligatii prevazute de prezenta lege Nedepunerea armei si a munitiei la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de arma constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani. 137 din capitolul VIII. din Legea 117/2011 ) Art. fara drept Uzul de arma neletala din categoria celor supuse autorizarii. 138: Efectuarea. a operatiunilor cu arme sau munitii Art. punctul 126. (1) din Codul penal. fara drept. fara drept. importul. 137: Falsificarea sau modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc Falsificarea sau stergerea. (2)Tentativa se pedepseste. utilizarea. 136 din capitolul VIII. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. b)fara o autorizatie eliberata de catre o autoritate competenta a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea. exportul si comercializarea fara drept a dispozitivelor prevazute la art. 138: Efectuarea fara drept a operatiunilor cu arme sau munitii Efectuarea oricaror operatiuni cu arme sau munitii. înlaturarea ori modificarea fara drept a marcajelor de pe arme de foc constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani. fara drept. c)fara marcarea armelor de foc asamblate la data producerii lor. din Legea 117/2011 ) Art. daca autoritatile competente române si/sau autoritatile competente din acel stat nu autorizeaza aceste operatiuni sau daca armele de foc asamblate nu sunt marcate în conformitate cu prevederile prezentei legi. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art.Art. punctul 125. (2)Tentativa se pedepseste. fara drept. vânzarea. 137: Stergerea sau modificarea. punctul 28. 1372: Fabricarea ilicita Art. al pieselor sau al munitiei pentru acestea pe/de pe teritoriul României din/catre teritoriul unui alt stat. Art.

precum si pentru eliberarea documentelor corespunzatoare. 1371 si 1372. sediul. 108 alin. în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. (la data 27-iul-2011 Art. (la data 27-iul-2011 Art. cu ocazia avizarii permisului de arma. 141: Obligatia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevazute în prezenta lege Societatilor comerciale care. dupa caz. (1). în conditiile prezentei legi. în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. sectiunea 2 modificat de Art. în conditiile legii în vigoare pâna la acea data. constituie infractiune si se pedepseste potrivit art. inspectia tehnica a armelor se face de catre personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române. în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie. 96. (1) si (2). (4)Persoanele fizice sau juridice care detin arme au obligatia ca. se constata ca nu îndeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare si autorizare. din Legea 117/2011 ) Art. în functie de destinatia acestora. cu ocazia efectuarii procedurilor prevazute la alin. 140: Exceptii la procedura de omologare a armelor (1)Pâna la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. în conditiile prevazute de lege. (1) referitoare la certificatele de omologare. se depun la armurieri autorizati. în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi. li se retrage autorizatia pentru desfasurarea de operatiuni cu arme si munitii. 139: Exceptii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor si la inspectia tehnica a armelor (1)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. la armurieri autorizati în acest scop. Art. altele decât cele prevazute la art. în vederea verificarii îndeplinirii conditiilor necesare pentru detinerea ori. 92 alin. (5). (2)Armele care.Efectuarea oricaror alte operatiuni cu arme sau munitii fara drept. din Legea 117/2011 ) Art. sunt detinute de persoane fizice si juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în conditiile prevazute la art. la data adoptarii normelor de omologare a armelor si munitiilor prevazute la art. 92 alin. eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fara îndeplinirea conditiei prevazute la art. sa se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenta îsi au domiciliul. dupa caz. I. punctul 128. 96. I. portul si folosirea armelor respective. punctul 128. (1). spre pastrare. 140 din capitolul IX abrogat de Art. iar omologarea poligoanelor de tir si a celor destinate pregatirii detinatorilor legali de arme de vânatoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Româna de Tir. I. din Legea 117/2011 ) CAPITOLUL IX: Dispozitii tranzitorii si finale Art. ori. (3)Armele cu privire la care. (1) din Codul penal. 139 din capitolul IX abrogat de Art. resedinta sau. punctul 127. 279 alin. (2)Pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii Guvernului prevazute la art. 92 alin. procedura de verificare a îndeplinirii criteriilor tehnice de omologare si autorizare si a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze si sa autorizeze aceste arme. nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdictiei prevazute la art. 98 alin. cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenta sunt amplasate acestea. dupa caz. se înstraineaza sau se depun. (3)Posesorii armelor letale au obligatia ca. (la data 27-iul-2011 Art. (6). sa solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. 138 din capitolul VIII. 142: Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege .

(la data 06-mar-2005 Art. Art. Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României. înarmate cu arme de aparare si paza. 53-57 vor înceta sa fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. 43 a conditiilor în care acestea pot purta si folosi armele din dotare. prevederile art. alin. (3)De la data aderarii României la Uniunea Europeana. 46-52. (2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 144: Anexa la prezenta lege (1)Anexa face parte integranta din prezenta lege. (1) din capitolul IX modificat de Art. 114-126 se aproba prin hotarâre a Guvernului. *) Termenul prevazut de art. Art. republicata. la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor. publicata în Monitorul Oficial al României. 1. din Legea 19/2005 ) (2)Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. (2)Anexa poate fi completata sau modificata prin hotarâre a Guvernului. ARME INTERZISE . în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României. 75 si ale art. cu respectarea prevederilor art. pâna la data aderarii României la Uniunea Europeana. 1 din Ordonanta urgenta 141/2004 ) *) Termenul prevazut la art. 7. pâna la stabilirea în legile prevazute la art. militare aparare vâna. 76 alin. 145 alin. auto2. 17/1996 privind regimul armelor de foc si al munitiilor. nr. 143: Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legi Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotarâre a Guvernului. 5. publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. în baza modificarilor si completarilor aduse legislatiei Uniunii Europene în domeniu. alin. crt. 145. Partea I.agresi paza toare natie ment utilitara I. punctul 1.(1)Prevederile art. Art. cu exceptia prevederilor art. (la data 30-dec-2004 Art. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR VALER DORNEANU PRESEDINTELE SENATULUI NICOLAE VACAROIU ANEXA: CLASIFICAREA ARMELOR*) (la data 27-iul-2011 anexa 1 a fost referinte de aplicare Legea 117/2011 ) Destinatia armei Nr. 145: Intrarea în vigoare (1)Prezenta lege intra în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României. 114-126 se aplica de la data aderarii României la Uniunea Europeana. Partea I. (1) se proroga pâna la data de 1 martie 2005. (1) se proroga la data de 1 martie 2005. L 256 din 13 septembrie 1991. tir 4. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii si detinerii armelor. Caracteristicile armei/munitiei 8. 6. -****Prezenta lege transpune Directiva nr. 145 alin. 3. 145. 74 din 11 aprilie 1996. (1) din capitolul IX modificat de Art.sportiv colectie aparare desti. care ramân în vigoare pentru fiecare institutie care are încadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autoritatii publice. (1) din Constitutia României. 1. Partea I.

care nu depaseste 60 cm. precum si munitia corespunzatoare 2. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme 6.Categoria A 1. cu tragere foc cu foc. munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. precum si munitia corespunzatoare 15. arme de foc scurte. armele cu aer comprimat sau gaze sub presiune care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare decât cea admisa în Uniunea Europeana 7. arme de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. mai putin în ceea ce priveste armele de vânatoare sau de tir cu tinta. cu o lungime totala sub 28 cm. precum si munitia corespunzatoare 16. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau revolvere). precum si munitia corespunzatoare 17. precum si munitia corespunzatoare 11. armele de foc automate. cu tragere foc cu foc. armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. precum si munitia corespunzatoare 13. dar care nu corespund normelor de omologare specifice destinatiei si categoriei din care fac parte X X X X - X - - - - - - - - - - X - - - - X X X X X X X X II. cu percutie pe rama. cu percutie centrala. arme de foc scurte cu o lovitura cu percutie centrala sau pe rama. arme de foc scurte. cu percutie pe rama. dupa caz. precum si munitia corespunzatoare 3. arme de foc scurte. precum si munitia corespunzatoare 10. instrumente si lansatoare militare cu efect exploziv sau incendiar. armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect 4. ca si aceste proiectile. ale armelor neletale. precum si munitia corespunzatoare 12. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii 5. precum si munitia corespunzatoare 9. precum si munitia corespunzatoare X X X - X - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - X - - - - X X X X - - - - - X X X X X X X - X - .arme supuse autorizarii Categoria B 8. arme de foc lungi semiautomate sau cu repetitie. precum si munitia corespunzatoare 14. munitiile cu proiectile perforante. armele de foc lungi semiautomate care au aparenta unei arme de foc automate. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de trei cartuse. explozive sau incendiare. arme de foc scurte semiautomate sau cu repetitie. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de trei cartuse. armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de trei cartuse. ARME SI MUNITII LETALE .

arme de panoplie. arme de foc scurte cu tragere foc cu foc cu percutie pe rama de o lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. altele decât cele cuprinse în categoria B.18. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului admisa în Uniunea Europeana.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. arme de asomare. arme cu tranchilizante. precum si munitia corespunzatoare 28. precum si munitia corespunzatoare 22. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 23. precum si munitia corespunzatoare 30. urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 29. precum si munitia corespunzatoare 25. armele de foc lungi cu o singura lovitura cu percutie pe rama. arme cu destinatie industriala. precum si munitia corespunzatoare 20. iritante sau de neutralizare si proiectile din cauciuc. arme scurte (pistol sau revolver) . precum si munitia corespunzatoare 35. precum si munitia corespunzatoare 31. precum si munitia corespunzatoare 27. precum si munitia corespunzatoare 19. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava lisa. precum si munitia corespunzatoare 32. altele decât cele mentionate la categoria B.arme supuse declaratiei X X X - - - - X X - - - X - - - X - X X X X - X X X X X X X - X X - ______ *) Componentele esentiale ale armelor interzise si ale armelor letale. precum si munitia corespunzatoare Categoria C - - - X X - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - X - X - - - - - - X X - - - Categoria D X X - III. arbalete si arcurile destinate tirului sportiv. ARME SI MUNITII INTERZISE Categoria A . camera cartusului si teava. precum si munitia corespunzatoare 24. ARME SI MUNITII NELETALE . arme vechi. harpoane destinate pescuitului. arme de foc lungi cu repetitie. arme de recuzita. pistoale de start folosite în competitiile sportive. arme de foc lungi semiautomate. denumirea punctului I si pozitia 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins: I. respectiv mecanismul închizatorului. precum si munitia corespunzatoare 34. precum si munitia corespunzatoare 33. arme de foc lungi cu tragere foc cu foc prin teava ghintuita lovitura cu percutie centrala sau laterala. *) În anexa. precum si munitia corespunzatoare 21.

precum si munitia corespunzatoare 26. precum si munitia corespunzatoare 33. precum si munitia corespunzatoare 31. arme cu tranchilizante. iritante sau de neutralizare. arme de panoplie. pistoale de start folosite în competitiile sportive. din .arme supuse autorizarii 24. precum si munitia corespunzatoare 30. punctul 29. precum si munitia corespunzatoare 35. precum si munitia corespunzatoare x x x x - - - x x - - - Categoria F . precum si munitia corespunzatoare 29. pistoale de alarma si semnalizare. precum si munitia corespunzatoare 36.6. arme scurte (pistol sau revolver) . punctul 30. arme de asomare. punctul III se modifica si va avea urmatorul cuprins: III. precum si munitia corespunzatoare 32. precum si munitia corespunzatoare 34. precum si munitia corespunzatoare 25. ARME SI MUNITII NELETALE Categoria E . arme cu destinatie industriala. arme scurte (pistol sau revolver) . arbalete si arcurile destinate tirului sportiv.confectionate special pentru a împrastia gaze nocive. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. I. arme scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s. I. harpoane destinate pescuitului. precum si munitia corespunzatoare - - x x - - - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art. precum si munitia corespunzatoare 28. arme de recuzita. din Ordonanta urgenta 26/2008 ) *) În anexa.confectionate special pentru a arunca proiectile din cauciuc. arme vechi. precum si munitia corespunzatoare 27.arme supuse notificarii x x x - - - x - x x x x - x x x x x x x - x x - (la data 17-mar2008 anexa 1 modificat de Art.

cu percutie centrala. Arme si munitii interzise Categoria A Instrumentele si lansatoarele militare 1. 5. mai putin în ceea ce priveste 5. semiautomate sau cu repetitie (pistoale sau 7. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie si semiautomate cu teava lisa. Armele de foc lungi semiautomate care - - X X X - - - - - X X X X X - X - . Armele de foc automate. armele de vânatoare sau de tir cu tinta. precum si munitia corespunzatoare 11. tir 4.Ordonanta urgenta 26/2008 ) Destinatia armei: Caracteristicile armei/munitiei 8. la care mecanismul încarcatorului este mobil sau pentru 9. 4. precum si munitia corespunzatoare 8. precum si munitia corespunzatoare 2. 7. 3. pentru persoanele care au dreptul de a folosi aceste arme Armele care prezinta caracteristicile tehnice ale armelor letale sau. militare aparare vânatoare sportiv colectie autoaparare destinatie agrement si paza utilitara 1. cu efect exploziv sau incendiar. revolvere). Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere contin mai mult de 3 cartuse. dupa 6. ale armelor neletale. care nu exista garantia ca nu pot fi transformate cu ajutorul unui utilaj obisnuit într-o alta arma ale carei încarcator si camera a cartusului pot tine mai mult de 3 cartuse. care nu 10. explozive sau incendiare. depaseste 60 cm. Arme si munitii letale supuse autorizarii Categoria B Armele de foc scurte. 6. 3. ca si aceste proiectile. caz. precum si munitia corespunzatoare X X X X X - X - - X X - - - Armele de foc lungi semiautomate ale caror încarcatoare si camere ale cartusului nu pot tine mai mult de 3 cartuse. 2. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc camuflate sub forma unui alt obiect X X X X - Munitiile cu proiectile perforante. la fel ca si proiectilele pentru aceste munitii Munitiile pentru pistolete si revolvere cu proiectile expansive. dar care nu se regasesc în anexa la prezenta lege X - - - - - - - X - - - - - - - II. 1.

10. lungime totala mai mare sau egala cu 28 cm. cu percutie pe rama. cu percutie centrala. proiectile din cauciuc. cu o singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare III. 18. cu o 13. cu o 20. cu percutie pe rama. cu percutie pe rama. de o 19. 811. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care nu dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a produce 24. precum si munitia corespunzatoare X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - X X - - - - - X X X - X - - - X X X - - - Armele de foc lungi semiautomate. precum si munitia corespunzatoare 17. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte semiautomate 14. lovitura. iritante sau de neutralizare. Armele de foc lungi cu teava ghintuita. lungime totala sub 28 cm. altele decât cele mentionate la pct. cu percutie pe rama.au aparenta unei arme de foc automate. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi. cu o singura lovitura. singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare - - X X X - X - - - - X X - - - - - X X X - - - - - - - X X X - - - - X X - - - - - - X X - - - - - - - X X X - . precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu repetitie. cu o singura lovitura. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. Arme si munitii neletale Categoria C . cu percutie centrala.Arme supuse autorizarii Armele scurte (pistol sau revolver) confectionate special pentru a arunca 21. lovitura. zgomot sau pentru a împrastia gaze nocive. altele 16. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. sau cu repetitie. decât cele mentionate la pct. expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient si care dezvolta o viteza a proiectilului mai mare de 220 m/s Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forta de 23. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc lungi cu teava lisa. precum si munitia corespunzatoare Armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forta de 22. precum si munitia corespunzatoare Armele de foc scurte. cu o singura 12. cu o singura 15.

precum si proiectilele corespunzatoare 36. 30. Arcurile destinate tirului sportiv. precum si 26. Replicile de arme tip airsoft 37. precum si proiectilele corespunzatoare Armele vechi.Arme supuse notificarii 25. precum si munitia corespunzatoare Armele de recuzita. X X X X X X X X X X X X X X X X Harpoanele destinate pescuitului. I. Armele cu tranchilizante Pistoalele de semnalizare. precum si munitia corespunzatoare Armele cu destinatie industriala. precum si munitia corespunzatoare Armele de asomare. Dispozitivele paintball * ) Munitiile.Alte categorii de arme si dispozitive neletale 32. 31. munitia corespunzatoare Pistoalele de start folosite în 27. din Legea 117/2011 ) Publicat în Monitorul Oficial cu numarul 583 din data de 30 iunie 2004 . competitiile sportive. precum si componentele esentiale ale armelor urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate. (la data 27-iul-2011 anexa 1 modificat de Art. 33. 34. punctul 129. precum si munitia corespunzatoare X X X X X X X X X X X X X X X - Categoria E . precum si munitia corespunzatoare Arbaletele. Armele de panoplie. 29.Categoria D . precum si munitia corespunzatoare 28. precum si munitia/proiectilele corespunzatoare 35.