Proiect didactic Întâlnirea de dimineaţă -prezenţa -anotimpul, luna, ziua; -conversaţie: „După faptă, și răsplată!

“ Mod de evaluare • La sfârşitul zilei copiii vor aşeza în dreptul patului bulina pentru activitatea de dimineaţă pe care o vor lua acasă • În cazul în care nu au respectat regulile activităţii vor primi bulină neagră (nu prea e cazul); Activităţi liber alese: • ARTĂ:  Colorare după contur: „Iedul cei mic al Caprei cu trei iezi“ • JOC DE MASĂ  puzzle: „Capra cu trei iezi“ • BIBLIOTECĂ  Audiție muzicală: cântece despre animale sălbatice; Activităţi pe domenii experienţiale • DLC- Educarea limbajului: „Capra cu trei iezi“, de Ion Creangă - Povestea educatoarei; Data-06.02.2012 Locaţia- Grădiniţa cu Program Prelungit „Sfântul Sava“, Iaşi Educatoare- Diana- Gabriela Tănăsoaie Grupa- mică Subiect- DLC- Educarea limbajului: „Capra cu trei iezi“, de Ion Creangă Forma de realizare- povestea educatoarei Scop- formarea capacităţii de verbalizare și redare a elementelor unor imagini folosind o exprimare corectă din punct de vedere lexico- gramatical și semnatic; formarea capacității de audiere conștientă și voluntară a unor opere lirice, epice și dramatice redate; Obiective operaţionale O1-să audieze cu atenție povestea; O2-să numească personajele protagoniste ale poveștii lui I. Creangă ; O3- să răspundă corect din punct de vedere lexico-gramatical și semantic la întrebările adresate de mine, folosindu-se și de indiciile oferite prin urmărirea imaginilor ce ajută la redarea firului poveștii; O4-să motiveze de ce e bine să ascultăm de părinți și de doamnele educatoare; Metode şi procedee - povestirea, conversaţia, observarea, problematizarea, explicația; Material didactic -planșe pentru redarea evenimentelor poveștii, buline roșii, iedul cel mic al Caprei cu trei iezi;

1. Momentele activităţii Moment organizatoric Introducerea în activitate

Ob.op 3. Conţinut instructiveducativ Se va aerisi sala de grupă şi se vor pregăti materialele necesare desfăşurării activităţii În această dimineață am văzut doi copilași care se certau. Unul dintre ei i-a împrumutat jucăria celuilalt să se joace și îl tot ruga pe celălalt să îi împrumute și lui mașinuța albastră pe care o avea acesta. Credeți că i-a dat-o copii? - Da. - Nu. -Nu, copii, nu i-a dat-o, deși celălalt copil i-a împrumutat jucăria în momentul în care acesta l-a rugat. - Este frumos ce a făcut acel copil? Vom discuta, concluzionând faptul că trebuie să ne comportăm frumos cu cei care se comportă frumos cu noi, iar copiii neascultători Copiii vor avea de recunoscut personajul surpriză ( iedul cel mic al Caprei cu trei iezi); Acesta îi va întreba dacă știu ce li s-a întâmplat frățiorilor săi și care e motivul acestor evenimente. Copiii vor trebui să îi spună ieduțului care este învățătura acestei povești ( și dacă e bine sau nu să asculte de părinți, și de ce). -Copii, noi vom învăța despre animalele din poveștile cunoscute de noi, atât la grădiniță, cât și acasă.

4.Metode şi procedee

5.Evaluare formativă

conversaţia surpriza

Capacitatea de concentrare a atenţiei asupra activității instructiv educative.

observarea

Conversaţia

Gradului de implicare în problematica de zi abordată. Capacităţii de exprimare orală corectă din punct de vedere gramatical.

Anunţarea temei şi a obiectivelor

Explicația

Desfăşurarea activităţii

O1

Le voi prezenta copiilor câteva planșe cu personaje deja observate la ALA, în cadrul sectorului numit Bibliotecă. Vom numi animalul,

O2 O3 O4

poveștile în care l-am întâlnit, precizând, de asemenea, dacă este animal sălbatic sau care este îngrijit de om și trăiește pe lângă casa acestuia, punctând selectiv anumite aspecte definitorii ale acestora ce țin de aspectul fizic sau moral, în cadrul poveștilor. După identificare, vom reda foarte pe scurt întâmplarea uneia dintre poveștile menționate anterior de noi și vom extrage învățătura acesteia. -

Conversaţia.

Evaluarea stadiului de evoluţie a vocabularului.

Conversația

O1 Asigurarea retenţiei şi a feed-back-ului O2 O3 O4

Despre ce am discutat noi Observarea astăzi, copii? - Care au fost animalele Problematizarea amintite de noi și ce fel de animale sunt: sălbatice sau domestice? (Le voi arăta din nou animalele, ei răspunzând: - Acesta este ursul. - Este crescut de către om sau este sălbatic? - Este animal sălbatic.) - Bravo copii, foarte bine! Conversația Explicația

Capacităţii de concentrare a atenţiei şi capacității de oferire a unui feed-back pozitiv din partea acestora.

Încheierea activităţii

Se vor realiza aprecieri verbale individuale şi colective cu privire la răspunsurile şi comportamentul copiilor primindu-se bulinele corespunzătoare.