Sunteți pe pagina 1din 3

PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA

TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. _________ Data _____________
Investitor :
______________________________________________________________________
privind lucrarea :
executata in cadrul contractului nr.______________ din data ___________________
_
Incheiat intre executant :
si investitor :
______________________________________________________________________
pentru lucrarile de :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1)
Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. ____________ eliber
ata de __
_____________________________________________________________________
2)
Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul __________
________- _______________________ fiind formata din :
1.
Numele __________________ Prenumele
Calitatea __________________________
Unitatea de care apartine :
Denumirea____________________________________________________
2.
Numele __________________ Prenumele
Calitatea __________________________
Unitatea de care apartine :
Denumirea _________________________________________________
3.
Numele __________________ Prenumele
Calitatea __________________________
Unitatea de care apartine :
Denumirea _________________________________________________
4.
Numele __________________ Prenumele
Calitatea __________________________
Unitatea de care apartine :
Denumirea ________________________________________________
5.
Numele __________________ Prenumele ________________________
Calitatea __________________________
Unitatea de care apartine :
Denumirea _________________________________________________
3)

Au mai participat la receptie :

1.
Numele __________________ Prenumele ________________________
Calitatea __________________________

2.
Numele __________________ Prenumele ________________________
Calitatea __________________________
3.
Numele __________________ Prenumele ________________________
Calitatea __________________________
4.
Numele __________________ Prenumele ________________________
Calitatea __________________________
5.

Numele __________________ Prenumele ________________________


Calitatea __________________________

4)

Constatarile comisiei :

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezenta au lipsit sau su


nt incomplete urmatoarele piese :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.2. Urmatoarele cantitati de lucrari nu au fost executate :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.3. Urmatoarele lucrari nu respecta prevederile proiectului :
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
4.4. Valoarea declarata a investitiei este de ______________________________ lei
.
5)
In urma constatarilor facute, comisia propune :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6)
Comisia motiveaza propunerea facuta prin:
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
7)
Comisia recomanda urmatoarele :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8)
Prezentul proces- verbal, continand _______ file a fost incheiat astazi
___________
in locul ____________________________________in _______ exemplare.
COMISIA
Presedinte
Nume
Semnatura

Prenume

Specialist

______________________________________________________________________
Membrii :
Nume
Semnatura

Prenume

Specialist

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________
Invitati :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________________
______________________________________________________________________

SECRETAR : Diriginte de Santier : ing.

S-ar putea să vă placă și