Sunteți pe pagina 1din 5

Rugaciune catre sfinta cuvioasa Paraschiva

Se spune rugaciunea numai vinerea sau pt o realizare 13 vineri.

Purtatoare de chinuri Sfinta Paraschiva roaga-te parintelui ceresc


ca pe mine cel impovarat cu toate pacatele si infrinat sa ma ridice spre
cuvintarea marirei Sale si ma indrepteze, ca totdeauna sa am sus inima,
sa gindesc la cele ceresti, iar nu la cele pamintesti.
Roaga-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ca a auzit ruga TA cea
cucernica, ca si pe mine lenesul, cel ce ma trindavesc spre rugaciune si
spre implinirea poruncilor lui Dumnezeu, sa ma indrepteze sai sa-mi dea
cuget, ca sa doresc a ma ruga lui neincetat. Cheama si pe Duhul Sfint-
izvorul carele te-a intarit pe tine, Fecioara curata la lupta cea buna ca
sa-mi zideascaai mie inima curata si Duhul drept sa innoaisca intru cele
dinlauntrul ale mele si mai virtos sa ma cheme si sa-mi dea osindie, ca
sa ma nevoiasca in viata curata si sa ma intareasca in facerea faptelor
bune. Cred ca toate acestea mi le poti mijloci mie, o Sfinta Paraschiva,
la Sfinta treime si de vei vrea ai putinta a-mi ajuta mie, ca ceea ce ai
preamarit pe Dumnezeu cu faptele tale. AMIN
Cuvioasa Maica Paraschiva, in genunchi vin la tine sa ca sa te rogi
Parintelui ceresc pentru iertarea pacatelor mele savirsite cu fapta sau cu
gindul, cu vina sau fara vina mea si astfel cu sufletul curat vin si te rog
ajuta-ma………
Sterg din minte orice gind in afara de tine Doamne si unde esti tu
acolo e si Harul Tau. Nici un lucru nu-mi este greu Doamne. AMIN

RUGĂCIUNE PENTRU PROPRIA FAMILIE


Sfinte Antoane, neînfricat apărător al adevărurilor crestine, ca
preot tu ai predicat deseori despre demnitatea si sfintenia familiei: ca
împărtitor al darurilor ceresti ai coplesit-o cu nenumărate binecuvântări:
ca mare făcător de minuni, ai apărat-o de puterile spiritului rău.
Cu umilintă vin si eu să-ti cer ocrotirea ta pentru familia noastră.
Astăzi îti încredintez tie grija fată de toti cei dragi. Crută familia noastră
de toate necazurile acestei vieti.
Îndepărtează din familia noastră paharul durerii si al amărăciunii,
iar dacă Dumnezeu a hotărât altfel, dobândeste-ne răbdarea si
resemnarea la vointa sa preasfântă. Înlătură-i pe toti aceia care vor să
strice casa noastră, mai ales pe cei ce încearcă să semene intrigi între
noi.
Sfinte Antoane, ajută familia noastră să trăiască după legea lui
Cristos: să păzească cu sfintenie poruncile lui Dumnezeu si ale sfintei
Biserici, să se bucure de pace si prosperitate, iar după această viată
pământească să ne găsim într-o zi reuniti în cer, spre a ne bucura pentru
toată vesnicia de răsplata si fericirea celor alesi. Amin.

RUGĂCIUNE PENTRU OBTINEREA UNUI SERVICIU


Sfinte Antoane, tu ai primit de la Dumnezeu darul de a-i ajuta pe
cei nevoiasi si săraci, ajută-mă să-mi procur pâinea cea de toate zilele.
Iată în ce greutăti mă aflu eu (si familia mea). Nu stiu ce să fac si încotro
să mă îndrept. Faptele tale minunate au aruncat o rază de sperantă si în
sufletul meu si mă îndeamnă să alerg la mijlocirea ta.
Stiu că Dumnezeu, care orânduieste toate, cunoaste starea mea, dar nu
sânt vrednic să apar în fata lui. De aceea cer sprijinul tău. Vin cu toată
încrederea la tine, Sfinte Antoane! Ai milă de mine (si de familia mea).
Luminează mintea si miscă inima celor mai mari ca să ia o hotărâre bună în
situatia mea: fă-i să înteleagă greutătile în care mă zbat eu (si familia mea).
Locul de muncă potrivit înseamnă pentru mine câstigarea celor
necesare existentei mele (si a familiei). De aceea te rog ajută-mă să
găsesc un serviciu potrivit, ca să trăiesc cinstit din munca mea.
Nădăjduiesc că mă vei ajuta. Voi stărui în această rugăciune până când
ea se va împlini. Amin.
SFÂNTUL ANTON:

INVOCATII CĂTRE SFANTUL ANTON


Sfinte Antoane de Padova, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, floare aleasă a vietii călugăresti, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, preot plin de zel al Sfintei Biserici, Roagă-te pentru noi.
Sfinte Antoane, propovăduitor al adevărurilor dumnezeiesti, Roagă-te
pentru noi.
Sfinte Antoane, vrednic împărtitor al sfintelor sacramente, Roagă-te
pentru noi
Sfinte Antoane, păstor rîvnic al sufletelor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, mângâietor al celor întristati, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, ajutorul celor săraci, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, alinătorul celor bolnavi, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, sprijinul celor strâmtorati, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, protectorul copiilor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, ocrotitorul sufletelor curate, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, sprijinitorul familiilor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, mângâietorul bătrânilor, al văduvelor si al celor părăsiti,
Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, călăuză a sufletelor spre Dumnezeu, Roagă-te pentru noi

Sfinte Antoane, luptător neînfricat împotriva spiritului rău, Roagă-te


pentru noi
Sfinte Antoane, cunoscător al constiintelor, Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, îndrumător pe calea moravurilor bune, Roagă-te pentru
noi
Sfinte Antoane, ajutor deosebit în aflarea lucrurilor pierdute sau furate,
Roagă-te pentru noi
Sfinte Antoane, mare făcător de minuni, Roagă-te pentru noi
Preot: Roagă-te pentru noi, Sfinte Antoane,
Toti: ca să ne facem vrednici de făgăduintele lui Cristos.
Preot: Să ne rugăm. Doamne, Dumnezeule, ascultă cu bunătate
rugăciunea pe care o îndreptăm spre tine prin mijlocirea Sfintului Anton
de Padova, Păstor si Invătător al Bisericii tale: dă-ne, te rugăm, ajutorul
trupesc si sufletesc, pentru ca la sfârsitul vietii noastre pământesti, să te
putem lăuda împreună cu el si cu toti sfintii tăi, în vecii vecilor. Amin.
SFÂNTUL ANTON:

RUGĂCIUNE PENTRU ÎNDREPTAREA UNEI PERSOANE SCUMPE (SOT, COPIL)


Sfinte Antoane, tu care esti plin de dragoste sfântă fată de cei păcătosi,
si n-ai crutat trudă, rugăciune si fapte aspre de pocăintă pentru a-i
readuce la Dumnezeu, vino în ajutorul meu ca să îndrept o persoană
scumpă inimii mele, dar care este departe de iubirea lui Dumnezeu din
cauza vietii ei dezordonate.
Tu stii că această persoană nu este cu totul rea. Are o inimă bună.
Îsi iubeste familia si-i vrea tot binele. Dar, din nefericire se uită pe sine si
nu vede propria-i mizerie sufletească în care se află. Este ca un sărman
orb, iubite sfinte Antoane, si depinde de tine să-i dobândesti lumină de
la Dumnezeu. Adu-o înapoi în Casa Tatălui ceresc, dar curând, căci altfel
este în primejdie să cadă pradă diavolului.
Sfinte Antoane, dacă această persoană nefericită si-ar cunoaste
starea de plâns si dacă s-ar gândi la primejdia de a cădea în orice clipă
pradă osândei vesnice - la care se expune atât de usor - atunci desigur
ca s-ar îndrepta. Binevoieste, deci, a-i deschide ochii. Fă-o să înteleagă
mizeria sufletească în care se află. Ridic-o din noroiul păcătelor în care
s-a înglodat asa de adânc. Sfinte Antoane, nu te cuprinde mila când
privesti acest suflet? Fă ca acest fiu rătăcit să înteleagă întreaga
decădere la care a ajuns. Întoarce-l la casa Tatălui ceresc. Ia-l sub
protectia ta si mijloceste pentru el ca Domnul să-si deschidă bratele
milei sale nesfârsite, să-i dea sărutul de pace si de împăcare,
reasezându-l în drepturile pierdute. Sfinte Antoane, mare făcător de
minuni, îndeplineste-mi ruga. Este în joc sângele dumnezeiesc al lui Isus
Cristos. Amin.

S-ar putea să vă placă și